ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ PET/CT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ PET/CT"

Transcript

1 ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ PET/CT a Νταλιάνης Κ., a Μαλαμίτση Ι., a Γώγου Λ., Βλάχου Φ, a Ανδρέου Ι., a Λουϊζη Α., b Γεωργίου Ε., a., a Πρασόπουλος Β.. * a Τμήμα PET/CT, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «Υγεία» b Τμήμα Ιατρικής Φυσικής Ιατρική σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημοσίευση: Περιοδικό «Ακτινοτεχνολογία στην ογκολογία, ιατρική απεικόνιση, πυρηνική ιατρική», τ. 21, 2010 Περίληψη Η διεθνής βιβλιογραφία που αφορά την δοσιμετρία προσωπικού που απασχολείται σε τμήμα PET/CT είναι περιορισμένη. Γι αυτό το λόγο, αποφασίσαμε να μετρήσουμε τη δόση στους εργαζομένους που απασχολούνται στο πρώτο τμήμα PET//CT που λειτούργησε στην Ελλάδα, στο ιαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ. Προς το παρόν μόνο οι μελέτες PET που γίνονται περιλαμβάνουν χρήση μόνο 2-deoxy-2- [18F]fluoro-D-glucose (FDG), οι μετρήσεις των δόσεων προκύπτουν από τη διαχείριση του συγκεκριμένου ραδιοφαρμάκου και από την διαχείριση των εξεταζομένων που υποβάλλονται σε εξέταση PET//CT. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αναπτύξουμε τα μέτρα ακτινοπροστασίας απέναντι στην έκθεση από το ραδιοφάρμακο. Για τον υπολογισμό της ενεργού δόσης από εξωτερική έκθεση και τα 7 μέλη του τμήματος (2 νοσηλεύτριες, 2 Ακτινοφυσικοί, 2 Τεχνολόγοι και 1 Γραμματέας) ήταν εφοδιασμένοι με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLD) στην επάνω αριστερή τσέπη της ποδιάς τους, δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLD) στον καρπό και ηλεκτρονικά δοσίμετρα αμέσου αναγνώσεως στην δεξιά τσέπη. Επιπλέον μετρήσαμε και υπολογίσαμε ισοδοσιακές καμπύλες με την βοήθεια δοσίμετρων θερμοφωταύγειας σε αποστάσεις 20, 50, 70 and 100 cm από το σώμα του εξεταζομένου που του έχει χορηγηθεί 18 F-FDG. Η δόση του προσωπικού μετρήθηκε και με τα δοσίμετρα θερμοφωταύγειας που παρέχονται από την Ε.Ε.Α.Ε άλλα και από τα ηλεκτρονικά δοσίμετρα αμέσου αναγνώσεως για τους πρώτους 10 μήνες λειτουργίας του τμήματος, συγκεκριμένα για 250 εργάσιμες ημέρες όπου ο φόρτος εργασίας ήταν περίπου ασθενείς την εβδομάδα. Ο κάθε εξεταζόμενος έλαβε δόση MBq 18 F-FDG. Τα αποτελέσματα για την ισοδύναμη ολόσωμη δόση και δόση χεριού ήταν τα παρακάτω: Η νοσηλεύτρια 1 έλαβε 1,6 msv ολόσωμη δόση και 2,1 msv δόση χεριού, Η νοσηλεύτρια 2 έλαβε 1,9 msv ολόσωμη δόση και 2,4 msv δόση χεριού. Ο ακτινοφυσικός 1 έλαβε 1,45 msv ολόσωμη δόση και 1,7 msv δόση χεριού ο ακτινοφυσικός 2 έλαβε αντίστοιχα 1,67 msv 1,55 msv. Τέλος για τους τεχνολόγους 1,2 η ολόσωμη δόση ήταν 0,7 msv and 0,64 msv αντίστοιχα. Ενώ όσον αφορά την γραμματέα η ολόσωμη δόση ήταν 0,1 msv. Από αυτά τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα επίπεδα ισοδύναμης δόσης για το προσωπικό του τμήματος PET/CT είναι μέσα στα επιθυμητά όρια.

2 1. Eισαγωγή Η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων σε συνδυασμό με την Υπολογιστική Τομογραφία (PET/CT) θεωρείται σήμερα η αιχμή της τεχνολογίας στην απεικόνιση αφού μας παρέχει πληροφορίες τόσο μορφολογικές όσο και λειτουργικές για τα όργανα ενδιαφέροντος. Τα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην PET λειτουργούν με την αρχή εκπομπής ποζιτρονίων όπου μετά το φαινόμενο της διδύμου γέννησης και την εξαΰλωση παράγονται 2 φωτόνια που οδεύουν αντιδιαμετρικά, με χαρακτηριστική ακτινοβολία 511 KeV τα οποία ανιχνεύονται ταυτόχρονα από τον τομογράφο PET. Είναι κατανοητό ότι λόγω της υψηλής ενέργειας των φωτονίων προκύπτουν διαφορετικά προβλήματα στην ακτινοπροστασία σε σχέση με αυτά που έχουμε σε τμήματα κλασσικής Πυρηνικής Ιατρικής όπου συνήθως το 90% των εξετάσεων πραγματοποιούνται με ραδιαφάρμακα επισημασμένα με 99m Tc το οποίο εκπέμπει φωτόνια ενέργειας 140 KeV. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή όσον αφορά τα θέματα ακτινοπροστασίας σε τμήμα με PET/CT με σκοπό την βελτιστοποίηση της αποροφούμενης δόσης για τους εργαζόμενους του τμήματος. Επειδή η βιβλιογραφία που αφορά την δοσιμετρία προσωπικού σε τμήματα με PET/CT είναι περιορισμένη, μετρήσαμε την ισοδύναμη δόση προσωπικού στο πρώτο τμήμα PET/CT που λειτούργησε στην Ελλάδα στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία. Στο τμήμα μας γίνονται μελέτες PET μόνο με την χρήση 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose (FDG), οι μετρήσεις των δόσεων προκύπτουν από την διαχείριση του συγκεκριμένου ραδιοφαρμάκου και από την διαχείριση των εξεταζομένων που υποβάλλονται σε εξέταση PET/CT. Σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε αποτελεσματικότερα μέτρα ακτινοπροστασίας απέναντι στην έκθεση του προσωπικού που εργάζεται στο τμήμα. Τα αποτελέσματα που αφορούν τη δοσιμετρία προσωπικού διαφέρουν λόγω των διαφορετικών τύπων τομογράφων και των διαφορών που αφορούν τις διαδικασίες χειρισμού του ραδιοφαρμάκου αλλά και του εξεταζομένου. 2. Μέθοδος και Υλικά Για τον υπολογισμό της ενεργού δόσης από εξωτερική έκθεση και τα 7 μέλη του τμήματος (2 νοσηλεύτριες, 2 Ακτινοφυσικοί, 2 Τεχνολόγοι και 1 Γραμματέας) ήταν εφοδιασμένοι με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLD) στην επάνω αριστερή τσέπη της ποδιάς τους, δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLD) στον καρπό και ηλεκτρονικά δοσίμετρα αμέσου αναγνώσεως στην δεξιά τσέπη. Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα στο Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ που το τμήμα PET/CT είναι εξοπλισμένο με τομογράφο SIEMENS BIOGRAPH Emotion Duo που βασίζεται σε τεχνολογία κρυστάλλων LSO. Κατά την πορεία αυτής της μελέτης όλες οι κινήσεις του προσωπικού παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν. Τα δεδομένα που ακολουθούν αφορούν το χρόνο που αφιερώνει το προσωπικό σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων από την ραδιενεργή πηγή, από την σύριγγα που περιέχει το ραδιοφάρμακο και από τον εξεταζόμενο. Οι εργαζόμενοι απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο στο PET/CT. Ο φόρτος εργασίας ήταν μεταξύ εξεταζομένων την εβδομάδα. Οι νοσηλεύτριες του τμήματος χορηγούν το ραδιοφάρμακο και είναι επιφορτισμένες με το βοηθούν τον εξεταζόμενο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο τμήμα σε όλες της φάσεις της εξέτασης (πριν την χορήγηση, κατά τη διάρκεια της αναμονής και μετά την εξέταση αν χρειαστεί). Μετά τη χορήγηση ο χρόνος που η νοσηλεύτρια έρχεται σε επαφή με τον εξεταζόμενο δεν ξεπερνά το 1 λεπτό κατά μέσο όρο και αυτό για να του δώσει οδηγίες και να τον βοηθήσει κατά την διάρκεια της 50 λεπτής παραμονής του στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο αναμονής.. Οι τεχνολόγοι έχουν σαν καθήκον να οδηγήσουν τον εξεταζόμενο στον τομογράφο, να τοποθετήσουν τον εξεταζενο στην εξεταστική τράπεζα και μετά το πέρας της εξέτασης, να τον βοηθήσουν να σηκωθεί. Η τοποθέτηση του εξεταζομένου χρειάζεται κατά μέσο όρο 1 έως 3 λεπτά και αυτό εξαρτάται από την κινητική του κατάσταση και τον χαρακτήρα του. Η διαδικασία που ακολουθούμε στο τμήμα μας για έναν εξεταζόμενο που υπόκειται σε εξέταση είναι η παρακάτω: Ο εξεταζόμενος, αφού του χορηγηθεί το ραδιοφάρμακο, οδηγείται στο δωμάτιο παραμονής όπου και παραμένει ξαπλωμένος για διάστημα 50 λεπτών. Πριν την εξέταση αδειάζει την

3 κύστη του και οδηγείται στον τομογράφο. Η εξέταση PET/CT διαρκεί περίπου 35 λεπτά και μετά το πέρας της ο εξεταζόμενος φεύγει από το τμήμα. Ο χειρισμός του ραδιοφαρμάκου και η κατάτμηση των δόσεων γίνεται από τον Ακτινοφυσικό του τμήματος. Η σύριγγα που περιέχει το ραδιοφάρμακο τοποθετείται σε ειδική θωράκιση και αυτή με τη σειρά της τοποθετείται σε ειδικά θωρακισμένο κυτίο για να πραγματοποιηθεί η χορήγηση στο χώρο παραμονής των εξεταζομένων. Στον εξεταζόμενο έχει τοποθετηθεί από πριν καθετήρας 3-way. Η χορήγηση του ραδιοφαρμάκου μαζί με την χορήγηση φυσιολογικού όρου χρειάζεται δευτερόλεπτα. Η χορηγούμενη δόση ανά ασθενή εξαιρουμένων των περιπτώσεων που γίνεται εξέταση εγκεφάλου είναι μεταξύ MBq (10-11 mci). Η ακριβής ενεργότητα κανονικοποιείται με βάση τα σωματομετρικά στοιχεία του. Για τις εξετάσεις εγκεφάλου η χορηγούμενη ενεργότητα είναι περίπου 220 MBq (6 mci). Η συνολική δόση για τους εργαζόμενους υπολογίστηκε για τους πρώτους 10 μήνες. 3. Αποτελέσματα Οι δόσεις του προσωπικού μετρήθηκαν με ηλεκτρονικά δοσίμετρα και δοσίμετρα θερμοφωταύγειας για τους πρώτους 10 μήνες σε ένα σύνολο 220 ημερών με ένα φόρτο εργασίας ασθενών την εβδομάδα που τους χορηγείται ενεργότητα μεταξύ MBq 18 F-FDG στον καθένα. Η ολόσωμη δόση και η δόση των χεριών για το προσωπικό είναι: Νοσηλεύτρια #1 έλαβε 1,60 msv ολόσωμη δόση και 2,10 msv δόση χεριού, Νοσηλεύτρια #2 έλαβε 1,90 msv and 2,40 msv αντίστοιχα (Σχήμα 1) DOSIMETRIC EVALUATION 0,4 0,35 0,3 Dose (msv) 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Months Nurse 1 Nurse 2 Σχήμα1: Δοσιμετρική εκτίμηση των Νοσηλευτριών για περίοδο 10 μηνών. Για τον ακτινοφυσικό #1 τα αποτελέσματα ήταν 1,45 msv ολόσωμη δόση και 1,70 msv δόση χεριών, Για τον ακτινοφυσικό #2 1,67 msv και 1,55 msv αντίστοιχα (Σχήμα 2) και για τους τεχνολόγους #1 & #2 η ολόσωμη δόση ήταν 0,70 msv και 0,64 msv (Σχήμα 3) αντίστοιχα. Τέλος η ολόσωμη δόση για την γραμματέα ήταν 0,10 msv DOSIMETRIC EVALUATION 0,4 0,35 0,3 Dose (msv) 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Months Medical Physisicst 1 Medical Physisicst 2 Σχήμα 2: Δοσιμετρική εκτίμηση των Ακτινοφυσικών για περίοδο 10 μηνών

4 DOSIMETRIC EVALUATION 0,14 0,12 0,1 Dose (msv) 0,08 0,06 0,04 0, Months Technologists 1 Technologists 2 Σχήμα 3: Δοσιμετρική εκτίμηση των Τεχνολόγων για περίοδο 10 μηνών 4. Συζήτηση Η δοσιμετρία προσωπικού έχει πολλούς στόχους. Πρωταρχικός είναι να μας παρέχει πληροφορίες που αφορούν την ακτινοβόληση του προσωπικού του τμήματος ώστε να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την έκθεση του προσωπικού, τον τρόπο λειτουργίας, τις θωρακίσεις και τον τρόπο εργασίας. Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν όρια τιμών ώστε να κρατήσουμε την ακτινοβόληση του προσωπικού σε χαμηλά επίπεδα (As Low As Reasonable Achievable (ALARA). 5. Συμπέρασμα Παρ όλο που τα αποτελέσματα μας για την δόση του προσωπικού είναι πολύ χαμηλότερα από τα ετήσια όρια που έχει θεσπίσει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας με βάση την ευρωπαϊκή Euratrom 97/43 επιβάλλεται να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να μειώσουμε και άλλο την ακτινοβόληση του προσωπικού.

5 References 1. Biran T, Weininger J, Malchi S, Marciano R, Chisin R. Measurements of occupational exposure for technologist performing 18F FDG PET scans. Health Phys. 2004;87: Roberts FO, Gunawardana DH, Pathmaraj K, Wallance A, U PL, Berlangieri SU, Radiation dose to PET technologists and strategies to lower occupational exposure. J Nucl Med Technol. 2005; 33: Buchillier T, Aroura A, Bochud F, Schuler C, Stritt N, Valley JF, Wernli C. Calibration and testing of a TLD dosimeter for area monitoring, Radiat. Prot Dosimetry 2004; 110: Everaert H, Vanhove C, Lahoutte T, Muylle K, Caveliers V, Bossuyt A, Franken PR Optimal dose of 18-FDG required for whole body PET using LSO PET camera Eur J Nucl Med Mol Imagining 2003;30: Epub 2003 Sep Roberts FO, Gunawardana DH, Pathmaraj K, Wallace A, U PL, Mi T, Berlangieri SU, O Keefe GJ, Rowe CC, Scott AM Radiation dose to PET technologists and strategies to lower occupational exposure. J Nucl Med 2005;33: Brian T, Weininger J, Malchi S, Marciano R, Chisn R Measurements of occupational exposure for a technologist performing 18F FDG PET scans, Health Phys. 2004;87: Benatar NA, Cronin BF, O Doherty MJ Radiation dose rates from patients undergoing PET: implications for the technologist and waiting areas Eur J Nucl Med 2000;27: Zeff PB, Yester MV, Patient self-attenuation and technologist dose in positron emission tomography. Med Phys 2005;32: Lundberg TM, Gray PJ, Bartlett ML, Measuring and minimizing the radiation dose to nuclear medicine technologists. J Nucl Med Techol. 2002;30:25-30.Jankowski J, Olszewski J, Kluska K. Distribution of equivalent doses to skin of the hands of nuclear medicine personnel. Radiat. Prot. Dosimetry. 2003;106:

6 DOSIMETRIC EVALUATION OF THE STAFF WORKING IN A PET/CT DEPARTMENT a Dalianis K.,a Malamitsi J, a Gogou L, a F. Vlachou, a Andreou J, a Louizï A, b Georgiou E,, a V. Prassopoulos. * a Department of PET/CT, Diagnostic and Therapeutic Center of Athens Hygeia b Department of Medical Physics Medical School University of Athens, Athens, Greece Abstract The dosimetric literature data concerning the medical personnel working in PET/CT departments are limited. Therefore, we measured the radiation dose of the staff working in the first PET/CT department in Greece at the Diagnostic and Therapeutic Center of Athens HYGEIA - Harvard Medical International. Whole body collective doses and hand doses for the staff were the following: Nurse #1 received 1,6 msv as a whole body dose and 2,1 as a hand dose, Nurse #2 received 1,9 msv and 2,4 msv respectively. For medical physicist #1 the dose values were 1,45 msv whole body and 1,7 msv hand dose, for medical physicist #2 1,67 msv wholebody dose and 1,55 msv hand dose and for technologists #1 & #2 the whole body doses were 0,7 msv and 0,64 msv respectively.

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Πηγές έκθεσης σε εργαζόμενους στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής Η Πυρηνική Ιατρική σχετίζεται με το χειρισμό ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ _ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ_ Ακτινοβόληση και ακτινοπροστασία ιατρών, τεχνολόγων και νοσηλευτών κατά την επαφή τους με ασθενείς που υποβάλλονται ή υποβλήθηκαν σε εξετάσεις με ιοντίζουσα ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ν. Καρακατσάνης 1, Α. Παρασύρης 1, Γ. Λούντος 1, Κ. Νικήτα 1. Λέξεις κλειδιά

Περίληψη. Ν. Καρακατσάνης 1, Α. Παρασύρης 1, Γ. Λούντος 1, Κ. Νικήτα 1. Λέξεις κλειδιά Χρήση του πακέτου λογισµικού προσοµοίωσης GATE µε στόχο την αξιολόγηση της επίδοσης του κλινικού απεικονιστικού PET συστήµατος της Siemens Biograph 6 και την βελτιστοποίηση του πρωτοκόλλου χορήγησης ραδιενεργούς

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Βλάχμπεη Μαρίας

Πτυχιακή Εργασία. Βλάχμπεη Μαρίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν. Μακεδονίας και Θράκης Τμήμα Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Ο ρόλος του νοσηλευτή στο διαγνωστικό τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής της Βλάχμπεη Μαρίας Ιούνιος 2014 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Πυρηνική Ιατρική? Ιστορική Αναδροµή Τι κάνει η Πυρηνική Ιατρική? Πως δουλεύει η γ-camera? Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα Παν/µίου Θεσσαλίας ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr THERANOSIS: Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στις εξατομικευμένες θεραπείες του καρκίνου, 18 Μαΐου 2013 Ακτινοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 Αθήνα 2007 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου... 3 Συνοπτική παρουσίαση της ΕΕΑΕ... 4 Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων... 7 Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου. Καθηγητής Λεωνίδας Καμαρινόπουλος Πρόεδρος ΕΕΑΕ

Μήνυμα Προέδρου. Καθηγητής Λεωνίδας Καμαρινόπουλος Πρόεδρος ΕΕΑΕ 2007 2008 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου... 5 Η ΕΕΑΕ εν συντομία..... 7 Οργανωτική δομή - Διοικητικό Συμβούλιο...... 9 Αδειοδότηση και έλεγχοι εφαρμογών ιοντιζουσών ακτινοβολιών...... 11 Δοσιμέτρηση προσωπικού.....17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΑΤΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ TLD ΚΑΙ RANDO PHANTOM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνών. Maria Lyra,, Assoc Prof. Medical Physicist, University of Athens

Αθηνών. Maria Lyra,, Assoc Prof. Medical Physicist, University of Athens H ελαχίστη ακτινοβολία για να επιτύχουμε την βέλτιστη ποιότητα εικόνας Τo κύμα είvαι από τα πιo o oικείαo σε μας φυσικά φαιvόμε όμεvα. Καθέvας ας έχει παρατηρήσει κύματα στη θάλασσα, κι όλoι έχoυμε θαυμάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ. Θ. 60092, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15310 Αθήνα Τ: 210 650 6700 F: 210 650 6748 E-mail: info@eeae.gr www.eeae.gr Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρο-κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της αξονικής τομογραφίας και η εξέλιξη των πολυτομικών αξονικών τομογράφων

Ιατρο-κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της αξονικής τομογραφίας και η εξέλιξη των πολυτομικών αξονικών τομογράφων ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(6):767-776 Ιατρο-κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της αξονικής τομογραφίας και η εξέλιξη των πολυτομικών αξονικών τομογράφων Copyright Athens Medical

Διαβάστε περισσότερα

«Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και μέλλον»

«Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και μέλλον» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & M.Π.Σ. «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» Υγεία Νόσος Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011. έκθεση πεπραγμένων

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011. έκθεση πεπραγμένων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011 έκθεση πεπραγμένων ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011 2012 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία Ακτινοθεραπεία είναι η επιστήμη αντικείμενο της οποίας είναι η θεραπεία διαφόρων νόσων με τη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ακτινοπροστασία

Τι είναι η Ακτινοπροστασία Τι είναι η Ακτινοπροστασία Ίων Ε. Σταµατελάτος Εργαστήριο Ερευνητικού Αντιδραστήρα Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ E-mail: ion@ipta.demokritos.gr Πυρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ. Περιεχόμενα

Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ. Περιεχόμενα Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ σχετικά με τη χορήγηση από την ΕΕΑΕ πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας σε παραϊατρικό προσωπικό ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 Αθήνα, Ιούνιος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 2014 Ελληνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae.

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae. ΑΘΗΝΑ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Το πρόγραμμα ακτινοπροστασίας που εφαρμόζει ένα κράτος βασίζεται στις ακόλουθες τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος

Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος Θέσεις Αντιθέσεις Διάγνωση και θεραπεία του βρογχογενούς καρκίνου Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (ΡΕΤ) Άντζελ Ιάκωβος Πνευμονολόγος Νεφρολόγος Παθολόγος Διευθυντής Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό σημείωμα Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα