ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59"

Transcript

1 Αριθμός 4430 Παρασκευή, 28 Μαΐου Αριθμός 1794 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοττοϊητικού για 170,86 (Εκατό εβδομήντα ευρώ και 86 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 451 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 1795 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59 Εγγραφή στο Μητρώο Η πιο κάτω Συντεχνία και το Καταστατικό της έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συντεχνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 των πιο πάνω Νόμων, στις 7 Μαίου ΠαγκΟπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Αρ.Μ.: 986 Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Έφορος Συντεχνιών

2 1946 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ1ΌΥ 2010 Αριθμός 1796 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡ. 17/2010 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΠΝΕ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΙΟΥ 2010 ΛΑΧΕΙΟΥ Λαχνός Ποσό Τυχερός Αριθμός Λαχνός Ποσό Τυχερός Αριθμός 1ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος Αλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν οε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε 6883 Μικρότερα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 356 ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 85 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων. Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδιαε πρέπει ο κάτοχος του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσης του. Ενα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΤΟΥ Αριθμός 1797 ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113, ΆΡΘΡΟ 201Κ και 365Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! μεταξύ της PETER KRAEMER HOLDINGS LIMITED (HE240867) από τη Λευκωσία, Κύπρο, (η «Απορροφώσα Εταιρεία ) και της BEWi INVESTMENTS HOLDING B.V. με αριθμό εγγραφής αττό την Ολλανδία (η «Απορροφώμενη εταιρεία ). Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθο: 1. Έγκριση Συγχώνευσης Με απόφαση του ημερομηνίας 04 Μαΐου 2010, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ενέκρινε την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης της Απορροφώσας Εταιρείας με την Απορροφώμενη Εταιρεία και όρισε ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης την 04 Μαΐου Η παρούσα δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Ίς Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και τα άρθρα 201Κ και 365Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφάλαιο 113, και γίνεται λόγω παράδοσης οτο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών πιστού αντίγραφου της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού που αναφέρεται ττιο πάνω. 2. Μορφή, Επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών: (α) Απορροφώσα Εταιρεία: PETER KRAEMER HOLDINGS LIMITED, που βρίσκεται στη Λευκωσία, Κύπρο, εγγεγραμμένη από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αριθμό εγγραφής ΗΕ (β) Απορροφώμενη Εταιρεία BEWi INVESTMENTS HOLDING B.V., που βρίσκεται στην Ολλανδία, διεύθυνση Polarlsavenue 45, 2132 JH Hoofddorp η οποία έχει καταχωρηθεί στο μητρώο εταιρειών, που διατηρείται του εμπορικού επιμελητηρίου της Ολλανδίας, αριθμό αρχείου Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγραφών που έχουν παραδοθεί στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή και δημοσίευση: Απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερομηνίας 04 Μαΐου 2010 με την οποία εγκρίνεται η ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης της Απορροφώ με νης Εταιρείας με την Απορροφώσα Εταιρεία. 4. Ο Έφορος Εταιρειών θα ενημερώσει την αρμόδια αρχή της Ολλανδίας στην οποία τηρείται το μητρώο της Απορροφώμενης Εταιρείας η οποία είναι: Chambers of Commerce for Amsterdam, De RuyterkadeB, 1013 AA Amsterdam, the Netherlands (T ) (F ). 5. Ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Διασυνοριακής Συγχώνευσης: Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έχει ορίσει ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης την 04 Μαΐου Από την 04 Μαΐου 2010, η Απορροφώμενη Εταιρεία θα έχει διαλυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και απορροφηθεί από την Απορροφώσα Εταιρεία. 6. Πληροφορίες Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχος ή πιστωτής ή του οποίου τυχόν να επηρεάζονται τα δικαιώματα του από την Συγχώνευση μπορούν να επικοινωνήσουν για οποιεσδήποτε πληροφορίες χωρίς επιβάρυνση στην διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου , Fortuna Court, Block Β, 2 0ί όροφος, 3105, Λεμεσός.

4 1948 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΪΟΥ 2010 Αριθμός 1798 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113, ΑΡΘΡΑ 201 )Γ καί 36Ξ Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ μεταξύ της Εταιρείας Raifteisen Property Management GmbH από την Αυστρία (η «Απορροφώσα Εταιρεία») και της Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης SENTENZA LIMiTED (η «Απορροφώμενη Εταιρεία») Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: Α. Μορφή, Ονομα και Εγγεγραμμένο Γραφείο των υπό Συγχώνευση Εταιρειών: 1. ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ί) (π) (iii) Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εγγεγραμμένη στην Αυστρία με αριθμό εγγραφής FN 8186 χ. Όνομα: Raifteisen Property Management GmbH Εγγεγραμμένο Γραφείο: Borsegasse 9, A-1010, Vienna, Austria 2. ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (i) (ϋ) fiii) Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές εγγεγραμμένη στη Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE Όνομα: Sentenza Limited Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αγίας Φυλάξεως 118, Christabel House 3087, Λεμεσός, Κύπρος Β. Μητρώα ατα οποία είναι καταχωρημένα τα έγγραφα των πιο πάνω Εταιρειών 1. Τα έγγραφα της Απορροφώσας Εταιρείας είναι καταχωρημένα στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης {Commercial Register of the Commercial Court of Vienna, Austria, Handelsgericht Wien, Firmenbuch Marxergasse 1 a, A-1030 Wien / Vienna, Austria) 2. Τα έγγραφα της Απορροφώμενης Εταιρείας είναι καταχωρημένα στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος. Γ. Μέτοχοι Μειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών αναφορικά με τις υπό συγχώνευση εταιρείες. 1. Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το 100% των εκδομένων μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν εγείρεται θέμα ρύθμισης των δικαιωμάτων της μειοψηφίας. 2. Σύμφωνα με το Αρθρο 226 του Αυστριακού Νόμου περί Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, πρέπει να παρέχεται εγγύηση στους πιστωτές των υπό συγχώνευση εταιρειών εφόσον αυτοί δεν δικαιούνται σε πληρωμή. Το δικαίωμα λήψης εγγύησης παρέχεται στους πιστωτές μόνο εάν καταχωρήσουν γραπτή απαίτηση εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση της συγχώνευσης και εφόσον παρέχουν εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι η απαίτηση τους τίθεται σε κίνδυνο από τη συγχώνευση. Το δικαίωμα λήψης εγγύησης δεν παρέχεται αε πιστωτές που έχουν προνομιακή μεταχείριση σε διαδικασίες πτώχευσης αναφορικά με ομάδες περιουσιακών στοιχείων που δίδονται βάσει νομοθετημένων προνοιών ή που εποπτεύονται από διαχειριστικούς φορείς. Η Απορροφώσα Εταιρεία θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας. Οι πιστωτές της Απορροφώμενης Εταιρείας μετά τη συγχώνευση, θα καταστούν πιστωτές της Απορροφώσας Εταιρείας η οποία Θα έχει υποχρέωση να αποπληρώσει όλα τα χρέη της Απορροφούμενης Εταιρείας. Δ. Οι πιστωτές της Απορροφώμενης Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αναφορικά με την προτεινόμενη διασυνοριακή συγχώνευση από τη KPMG Limited, όδσς Εσπερίδων 14, Τ.Κ. 1087, Λευκωσία, Κύπρος.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΊΟΥ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔίΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΉΣ ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με το Αρθρο 5 του περί Συγχωνεύσεων Νόμου της Αυστρίας-ΕΕ και το Αρθρο 201 ΙΟ του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και εντός της έννοιας του Αρθρου 5 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ που συντάχθηκε από κοινού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Sentenza Limited το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Λεμεσό της Κύπρου και η διεύθυνση εργασίας της στην Αγίας Φυλάξεως, 118, Christabel House, 3087 Λεμεσός, Κύπρος, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE ως η «Απορροφώμενη Εταιρεία» και το Όργανο Διοίκησης της Raiffeisen Property Management GmbHTo εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας και η διεύθυνση εργασίας της στην Borsegasse 9, Α-1010 Βιέννη, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό εγγραφής FN χ ως η «Απορροφώσα Εταιρεία» ως ακολούθως: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η εταιρεία Sentenza Limited το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Λεμεσό της Κύπρου και η διεύθυνση εργασίας της στην Αγίας Φυλάξεως, 118, Christabel House, 3087 Λεμεσός, Κύπρος είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE (που οτο εξής Θα καλείται ως «ή Απορροφώμενη Εταιρεία»). Ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας είναι η Raiffeisen Property Management GmbH, Βιέννης (Απορροφώσα Εταιρεία). 2. Η εταιρεία Raiffeisen Property Management GmbH το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας και η διεύθυνση εργασίας της στην Borsegasse 9, Α-1010 Βιέννη, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό εγγραφής FN χ (που στο εξής θα καλείται και ως «ή Απορροφώσα Εταιρεία»), Ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας είναι η Raiffeisen Property Hoiding GmbH, το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό FN s. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Sentenza Limited εκ Λεμεσού και το Όργανο Διοίκησης της Raiffeisen Property Management GmbH εκ Βιέννης έχουν αποφασίσει να συγχωνεύσουν τις δύο εταιρείες. Αυτό θα επιτευχθεί με συγχώνευση της Sentenza Limited, Λεμεσού ως η απορροφώμενη εταιρεία στην Raiffeisen Property Management GmbH, Βιέννης, ως η απορροφώσα εταιρεία. Εφόσον η Raiffeisen Property Management GmbH, Βιέννης είναι η άμεση μητρική εταιρεία και ο μοναδικός μέτοχος της Sentenza Limited, μια τέτοια συγχώνευση συνιστά διασυνοριακή συγχώνευση της Απορροφώμενης Εταιρείας στη μητρική της εταιρεία που της ανήκει κατά 100%. 4. Η σκοπούμενη συγχώνευση θα διεκπεραιωθεί δυνάμει του περί Συγχωνεύσεων Νόμου της Αυστρίας-ΕΕ («EU- VerschG») και του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 («ΚΠΕΝ») καθώς και δυνάμει της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου 2005 αναφορικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης («Οδηγία») και σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 1 του Αυστριακού περί Αναδιοργανώσεως Φορολογικού Νόμου («UmgrStG»), 5. Οπου στο παρόν έγγραφο γίνεται αναφορά σε θεσμικές διατάξεις των νόμων GmbHG, AktG, EU-VerschG, UmgrStG, KVG και UGB, αυτό θα οημαίνει τις διατάξεις του Αυστριακού Νόμου περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, του Αυστριακού Νόμου περί Μετοχικών Εταιρειών (Stock Corporation Act), του περί Συγχωνεύσεων Νόμου της Αυστρίας-ΕΕ, του Αυστριακού περί Αναδιοργανώσεως Φορολογικού Νόμου, του Αυστριακού περί Φόρου Κεφαλαίου Νόμου και του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα. Όπου στο παρόν έγγραφο γίνεται αναφορά σε θεσμικές διατάξεις του ΚΠΕΝ, αυτό θα σημαίνει τις διατάξεις του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Σύμφωνα με το ΑρΘρο 5 του νόμου EU-VerschG και το Άρθρο 201 IB του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και το Άρθρο 5 της Οδηγίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Sentenza Limited και το Όργανο Διοίκησης της Raiffeisen Property Management GmbH, συντάσσουν από κοινού το παρόν σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης ως ακολούθως: Ι. Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 1 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ίβ(α) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (α) της Οδηγίας) 1. Η Απορροφώμενη Εταιρεία έχει την επωνυμία Sentenza Limited και είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως συσταθείσα και εγκύρως υφιστάμενη δυνάμει των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Λεμεσό της Κύπρου και η διεύθυνση εργασίας της στην Αγίας Φυλάξεως, 118, Christabel House, 3087 Λεμεσός, Κύπρος και είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και

6 1950 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ'ίΌΥ 2010 Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE Το εξουσιοδοτημένο, εκδομένο και πλήρως πληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο της Sentenza Limited είναι 3,033, ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε 3,033,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1.00 ΕΥΡΩ η καθεμία. Ολες οι μετοχές της Sentenza Limited κατέχονται από την Raiffeisen Property Management GmbH, Βιέννης. Η Απορροφώσα Εταιρεία είναι, συνεπώς, ο εγγεγραμμένος μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας. 2. Η Απορροφώσα Εταιρεία έχει την επωνυμία Raiffeisen Property Management GmbH και είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως συσταθείσα και εγκύρως υφιστάμενη δυνάμει των νόμων της Αυστριακής Δημοκρατίας το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας και η διεύθυνση εργασίας της στην Borsegasse 9, Α-1010, Βιέννη, και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό εγγραφής FN χ. Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Raiffeisen Property Management GmbH είναι 40, ΕΥΡΩ και είναι πληρωμένο κατά το ήμισυ, δηλ. με το ποσό των 20, ΕΥΡΩ. Η εταιρεία Raiffeisen Property Holding GmbH το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη κα! η διεύθυνση εργασίας της στην Borsegasse 9, Α-1010, Βιέννη, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό εγγραφής FN s, είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας. 3. Η Sentenza Limited εκ Λεμεσού και η Raiffeisen Property Management GmbH εκ Βιέννης είναι οι εταιρείες που συμμετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση. 4. Ούτε η Απορροφώμενη Εταιρεία ούτε και η Απορροφώσα Εταιρεία δεν διαθέτουν εποπτικό συμβούλιο. II. Συμφωνία για τη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού υπό μορφή διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση 1. Η Sentenza Limited ως απορροφώμενη εταιρεία και η Raiffeisen Property Management GmbH ως απορροφώσα εταιρεία συμφωνούν για τη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Sentenza Limited στο σύνολο τους και με όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες, υπό μορφή καθολικής διαδοχής, στη Raiffeisen Property Management GmbH υπό μορφή διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση χωρίς την παραχώρηση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας, Άρθρα 1 et seq. του νόμου VerschG της Αυστρίας-ΕΕ σχετικά με τα Αρθρα 96 et seq. του νόμου GmbH σχετικά με τα Αρθρα 220 ο', seq. του νόμου AktG και το Αρθρο 201 Θ(γ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών ιίόμσυ καθώς και σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις του Αρθρου 1 του Αυστριακού νόμου UmgrStG. 2. Ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής συγχώνευσης, η Raiffeisen Property Management GmbH θα είναι ο καθολικός διάδοχος της Sentenza Limited, η οποία θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση. Οι πιστωτές της Sentenza Limited θα καταστούν πιστωτές της Απορροφώσας Εταιρείας. 3. Η Sentenza Limited και η Raiffeisen Property Management GmbH αναλαμβάνουν να προβούν σε οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες και μέτρα τόσο στη χώρα τους όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες δυνατόν - επιπρόσθετα από το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης - να είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για την ενδεδειγμένη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας προς την Απορροφώσα Εταιρεία. ΜΙ. Μη παραχώρηση νέων μετοχών και μη καταβολή μετρητών (συναλλαγματική ισοτιμία) (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 2 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΙΒ(β) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (β) της Οδηγίας) 1. Εφόσον η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει όλες τις μετοχές που εκδόθηκαν από την Απορροφώμενη Εταιρεία, και συνεπώς είναι α μοναδικός εγγεγραμμένος κάτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας, δεν λαμβάνει χώρα παραχώρηση μετοχών και, συγκεκριμένα, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 2 του νόμου EU-VerschG σχετικά με το Αρθρο 224, παράγραφος 1, αρ.1 του νόμου AktG. Δεν λαμβάνει χώρα παραχώρηση χρεογράφων της Απορροφώσας Εταιρεία ή πρόσθετες καταβολές μετρητών. Εφόσον δεν παραχωρούνται χρεόγραφα ή μετοχές, δεν είναι απαραίτητο να καθοριστεί η συναλλαγματική ισοτιμία. 2. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 5, παράγραφος 3 του νόμου EU-VerschG, το Αρθρο 201 KB (2) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και το Άρθρο 15, παράγραφος 1 της Οδηγίας, δεν απαιτούνται τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5, παράγραφος 2, αρ. 2 του νόμου EU-VerschG, του Άρθρου 201 IB (β) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου κα του Αρθρου 5, σημείο (β) της Οδηγίας (συναλλαγματική ισοτιμία και πρόσθετες καταβολές μειρητών) λόγω του ότι όλες οι μετοχές ή άλλα χρεόγραφα που παραχωρούν δικαιώματα ψήφου στις συνελεύσεις των μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας κατέχονται από την Απορροφώσα Εταιρεία και καθώς η συγχώνευση αυτή αφορά μόνο την απορρόφηση αυτής της συγκεκριμένης Απορροφώμενης Εταιρείας. IV. Οροι για την κατανομή χρεογράφων ή μετοχών (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 3 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(γ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (γ) της Οδηγίας) Για τους λόγους που καθορίζονται στο Αρθρο III πιο πάνω, δεν θα εκδοθούν χρεόγραφα ή μετοχές. Αντίστοιχα, δυνάμει του Αρθρου 5, παράγραφος 3 του νόμου EU-VefschG, του Αρθρου 201 KB (2) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και του Άρθρου 15, παράγραφος 1 της Οδηγίας, δεν απαιτούνται τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΊΌΥ Άρθρου 5, παράγραφος 2, αρ. 2 του νόμου EU-VsrschG, του Αρθρου 201 IB (γ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου κα του Άρθρου 5, σημείο (ν) της Οδηγίας (όροι για την κατανομή χρεογράφων ή μετοχών στην Απορροψώσα Εταιρεία). V. Επιπτώσεις της διασυνοριακής συγχώνευσης στην απασχόληση (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 4 του νόμου EU- VerschG, Αρθρο 201!Β(δ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (δ) της Οδηγίας) 1. Η Απορροφώμενη Εταιρεία, Sentenza Limited, δεν διαθέτει κανένα εργοδότουμενο. Συνεπώς, η διασυνοριακή συγχώνευση δεν έχει καμία επίπτωση στην απασχόληση οποιωνδήποτε έργο δ ότου μένων της Απορροφώμενης Εταιρείας. 2. Τα περιεχόμενα των σχέσεων απασχόλησης της Απορροφώσας Εταιρείας παραμένουν αμετάβλητα από τη συγχώνευση. Οι μέχρι σήμερα ισχύουσες ανεξάρτητες συμβατικές διευθετήσεις, συμφωνίες συλλογικής διαπραγμάτευσης και αρχικές συμφωνίες, εάν υπάρχουν, παραμένουν αμετάβλητες. Η διασυνοριακή συγχώνευση δεν έχει καμία επίπτωση στην απασχόληση των εργοδοτουμένων της Απορροφώσας Εταιρείας. VI. Ημερομηνία από την οποία οι νέες μετοχές δίδουν στους κατόχους τους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 5 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201!Β(ε) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (ε) της Οδηγίας) Εφόσον όλες οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας κατέχονται από την Απορροφώσα Εταιρεία και εφόσον η συγχώνευση αφορά μόνο την απορρόφηση αυτής της Απορροφώμενης Εταιρείας, και λόγω του ότι η Απορροφώσα Εταιρεία δεν παραχωρεί οποιαδήποτε χρεόγραφα ή άλλες μετοχές όπως καθορίζεται στο Άρθρο ill πιο πάνω, δεν απαιτείται ο καθορισμός ημερομηνίας αττό την οποία η κατοχή νέων μετοχών θα έδινε στους κατόχους τους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη. Δεν απαιτούνται στοιχεία ως προς τούτο σύμφωνα με το Αρθρο 5, παράγραφος 3 του νόμου EU- VerschG, το Άρθρο 201 KB (2) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και το Άρθρο 15, παράγραφος 1 της Οδηγίας. VII. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 6 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(στ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (στ) της Οδηγίας) 1. Η ημερομηνία από την οποία οι συναλλαγές της Απορροφώμενης Εταιρείας θα θεωρούνται για τους σκοπούς του φορολογικού νόμου και ως μεταξύ της Απορροφώμενης Εταιρείας και της Απορροφώσας Εταιρείας - ότι εκτελούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας συμφωνείται ότι είναι η 31 η Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα). Συνεπώς, η 31" Δεκεμβρίου 2009 αποτελεί την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης δυνάμει του Άρθρου 5, παράγραφος 2, αρ. 6 του νόμου EU- VerschG, του Αρθρου 201 ΙΒ(στ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και του Αρθρου 5, σημείο (στ) της Οδηγίας. Σύμφωνα με το Αρθρο 220, παράγραφος 3 του νόμου AktG, η Απορροφώμενη Εταιρεία έχει καταρτίσει Ισολογισμό Κλεισίματος κατά την 31" Δεκεμβρίου (βλέπε επίσης πιο κάτω Αρθρο XIII.1.) 2. Από την 1 Π Ιανουαρίου 2010 (πρώτη Ιανουαρίου δύο χιλιάδες δέκα), στις 0:00 (μηδέν) ώρες, όλα ία δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταβιβασθέντων στοιχείων του ενεργητικού θα ανήκουν στην Απορροφώσα Εταιρεία. 3. Σύμψωνα με τους όρους του αστικού δικαίου και τους όρους του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα Εταιρεία κατά την εγγραφή της διασυνοριακής συγχώνευσης στο Αυστριακό Εμπορικό Μητρώο που είναι αρμόδιο για την Απορροφώσα Εταιρεία. VIII. Ειδικά δικαιώματα που παραχωρούνται (Αρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 7 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΙΒ(ζ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (ζ) της Οδηγίας) Κανένα ειδικό δικαίωμα ή πλεονέκτημα κάθε κατόχου μετοχών στις εταιρείες που εμπλέκονται στη συγχώνευση ή κάθε κατόχου άλλων χρεογράφων ή ειδικό δικαίωμα υπό την έννοια του Αρθρου 5, παράγραφος 2, αρ.7 του νόμου EU- VerschG, του Άρθρου 201!Β(ζ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και του Άρθρου 5, σημείο (ζ) της Οδηγίας δεν παραχωρείται και, κατά συνέπεια, δεν πρόκειται να αποζημιωθεί. Δεν υπάρχει επίσης κανένα ειδικό μέτρο που προτείνεται ή προορίζεται για τα πρόσωπα αυτά. IX. Παραχώρηση ειδικών πλεονεκτημάτων (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 8 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(η) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (η) της Οδηγίας) Κανένα ειδικό πλεονέκτημα δεν θα παραχωρηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της διασυνοριακής συγχώνευσης προς το Όργανο Διοίκησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων ή τους ελεγκτές των ετήσιων λογαριασμών ή οποιοδήποτε άλλο ελεγκτή των εταιρειών που συμμετέχουν στη συγχώνευση ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στη διασυνοριακή συγχώνευση. Χ. Καταστατικό της Απορροφώσας Εταιρείας (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 9 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΙΒ(Θ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (θ) της Οδηγίας) Η προτεινόμενη συγχώνευση συνιστά συγχώνευση με απορρόφηση κατά τη διάρκεια της οποίας δεν συστήνεται καμία νέα εταιρεία. Τα υφιστάμενο Καταστατικό της Απορροφώσας Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο από τη συγχώνευση.

8 1952 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΊΌΥ 2010 XI. Εμπλοκή εργοδότου μένων στον ορισμό των δικαιωμάτων συμμετοχής τους (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 10 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(ι) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (ι) της Οδηγίας) 1. Οπως διατυπώνεται στο Άρθρο V πιο πάνω, η Απορροφώμενη Εταιρεία, Sentenza Limited, δεν διαθέτει κανένα εργοδοτούμενο. 2. Τα περιεχόμενα των σχέσεων απασχόλησης της Απορροφώοας Εταιρείας παραμένουν αμετάβλητα από την προτεινόμενη συγχώνευση. Η Απορροφώαα Εταιρεία δεν διαθέτει ούτε σώμα εκπροσώπησης εργοδοτουμένων ούτε και εποπτικό σώμα. 3. Οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται οι διευθετήσεις για την εμπλοκή εργοδοτουμένων στον ορισμό των δικαιωμάτων συμμετοχής τους υπό την έννοια του Αρθρου 5, παράγραφος 2, αρ.10 του νόμου EU-VerschG, του Άρθρου 201 ΙΒ(ι) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και του Άρθρου 5, σημείο (ι) της Οδηγίας, συνεπώς δεν απαιτούνται. ΧΙί. Πληροφορίες για την εκτίμηση των μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 11 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(ια) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (ία) της Οδηγίας) 1. Ο Ισολογισμός Κλεισίματος της Απορροφώμενης Εταιρείας κατά την 31" Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα), παρουσιάζει τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται οτην Απορροφώσα Εταιρεία. Ο Ισολογισμός Κλεισίματος καταρτίστηκε σύμφωνα με τους κυπριακούς λογιστικούς κανόνες. Μετά από τη μεταβίβαση των θέσεων του Ισολογισμού Κλεισίματος από τους κυπριακούς λογιστικούς κανόνες στους Αυστριακούς λογιστικούς κανόνες, η Απορροφώσα Εταιρεία θα μεταφέρει τις λογιστικές αξίες όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Κλεισίματος σύμφωνα με το Άρθρο 202, παράγραφο 2 του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα (UGB). 2. Μετά από τη διασυνοριακή συγχώνευση με την Απορροφώμενη Εταιρεία, Sentenza Limited, η Απορροφώσα Εταιρεία, Raiffeisen Property Management GmbH, θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει ή διασφαλίσει πλήρως τις υποχρεώσεις της που θα υπάρχουν μετά τη διασυνοριακή συγχώνευση (περιλαμβανομένων εκείνων της SentCiza Limited) σε οποιοδήποτε χρόνο. 3. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία ενεργητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας που μεταβιβάζονται αποτελούνται ουσιαστικά από τοκοφόρα δάνεια από συναφή μέρη που ανέρχονται στο ποσό των 13,405, ΕΥΡΩ (10,764, ΕΥΡΩ σε μη κυκλοφορούν ενεργητικό και 2,641, σε κυκλοφορούν ενεργητικό) καθώς και λογαριασμούς μετρητών/τραπεζικούς λογαριασμούς που ανέρχονται στο ποσό των 9,988, ΕΥΡΩ κατά την , ημερομηνία του ισολογισμού. Τα στοιχεία του παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας αποτελούνται ουσιαστικά από ποσά που είναι πληρωτέα σε συναφείς εταιρείες που ανέρχονται στο ποσό των 14,463, ΕΥΡΩ (4,463, σε μη κυκλοφορούν παθητικό και 10,000, ΕΥΡΩ σε κυκλοφορούν παθητικό), πρόνοιες για άλλες υποχρεώσεις και χρεώσεις (απαιτήσεις εγγυήσεως) που ανέρχονται στο ποσό των 201, ΕΥΡΩ καθώς και υποχρεώσεις προς τρίτους που ανέρχονται στο ποσό των 16, ΕΥΡΩ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα σε συναφείς εταιρείες συνιστούν υπόλοιπα εντός του συγκροτήματος της εταιρείας RPN Verwaltungs GmbH, Βιέννης, θυγατρικής εταιρείας της Απορροφώσας Εταιρείας. 4. Σημειώνεται περαιτέρω όπ τα στοιχεία ενεργητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας έχουν θετική λογιστική αξία τόσο κατά την , ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης, όσο και κατά την ημερομηνία κατάρτισης του παρόντος κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης. Σύμφωνα με τον Ισολογισμό Κλεισίματος της Απορροφώμενης Εταιρείας κατά την , η Sentenza Limited έχει λογιστική αξία (ίδια κεφάλαια και αποθεματικά) που ανέρχεται σε 8,714, ΕΥΡΩ (που αποτελείται από μετοχικό κεφάλαιο ύψους 3,033, ΕΥΡΩ και παρακρατηθέντα κέρδη ύψους 5,681, ΕΥΡΩ). 5. Η Απορροφώσα Εταιρεία, Raiffeisen Property Management GmbH, έχει λογιστική αξία που ανέρχεται σε 39,673, ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Απορροφώσας Εταιρείας κατά την Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συγχώνευσης, η Απορροφώσα Εταιρεία θα αποκτήσει κέρδος από τη συγχώνευση ύψους 4,522, ΕΥΡΩ. Ολες οι απαιτήσεις των πιστωτών των εμπλεκόμενων εταιρειών θα είναι πλήρως διαφυλαγμένες. Υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες διατήρησης κεφαλαίου και προστασίας των πιστωτών τόσο του Κυπριακού όσο και τοσ Αυστριακού νόμου. XIII. Ημερομηνίες τω 1. λογαριασμών των συγχωνευθείσων εταιρειών (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 12 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΙΒ(ιβ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (ιβ) της Οδηγίας) ι. Η ημερομηνία ιαχύος του ισολογισμού Κλεισίματος της Απορροφώμενης Εταιρείας ως ο ισολογισμός που παρουσιάζει τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται υπό τη μορφή της παρούσας συγχώνευσης είναι η 31" Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα). Οι τελευταίες τακτικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας ετοιμάστηκαν κατά την Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα). Ο Ισολογισμός Κλεισίματος αποτελεί μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Απορροφώμενής Εταιρείας κατά την 31 "Δεκεμβρίου 2009.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΊΟΥ Η ημερομηνία έναρξης ισχύος ίων ειήσιων οικονομικών καταστάσεων της Απορροφώσας Εταιρείας που θα παρουσίαζε! για πρώτη φορά τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που θα μεταβιβαστούν υπό τη μορφή της παρούσας συγχώνευσης θα είναι η 18 Γ Δεκεμβρίου 2010 (δέκατη όγδοη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα). XIV. Μη προσφορά αποζημίωσης σε μετρητά για μετόχους που αντιτίθενται στη συγχώνευση (Αρθρο 5, παράγραφος 4 του νόμου EU-VerschG) 1. Το Αρθρο 5, παράγραφος 4 του Αυστριακού νόμου EU-VerschG, το οποίο προνοεί ότι σε μέτοχο που αντιτίθεται στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας τοιι σε μια ξένη (μη Αυστριακή) εταιρεία θα παραχωρείται αποζημίωση σε μετρητά, δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση Λόγω του ότι η Αυστριακή εταιρεία είναι η Απορροφωσα Εταιρεία οτην προτεινόμενη διασυνοριακή συγχώνευση. Οι σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου δεν ισχύουν στην προτεινόμενη διασυνοριακή συγχώνευση εφόσον η Απορροφωσα Εταιρεία δεν είναι Κυπριακή εταιρεία. 2. Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται αποζημίωση σε μετρητά και πληροφορίες για τέτοια αποζημίωση σε μετρητά στο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης λόγω του ότι η Απορροφωσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας (Αρθρο 5, παράγραφος 4, δεύτερη πρόταση του νόμου EU-VerschG). XV. Έγκριση ίων αντίστοιχων μετόχων των συμμετεχουσών εταιρειών (Αρθρο S του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΣΤ, Αρθρο 9 της Οδηγίας) 1. Για να αποκτήσει νομική ισχύ το παρόν κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, θα απαιτείται η έγκριση του από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας, Raiffeisen Property Management GmbH. Η έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Raiffeisen Property Management GmbH Θα εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις. 2. Εφόσον όλες οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας κατέχονται από την Απορροφωσα Εταιρεία, δεν απαιτείται η έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας, Senten^a Limiiect, σύμφωνα με το Αρθρο 9, παράγραφο 2 του νόμου EU-VerschG, το Αρθρο 201 KB (2) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και το Αρθρο 15, παράγραφος 1 της Οδηγίας. XVI. Διατάξεις φορολογικού νόμου Αυστρία: 1. Πα φορολογικούς σκοπούς η συγχώνευση θεωρείται ότι συνιστά συγχώνευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 1 του Αυστριακού Περί Αναδιοργανώσεως Φορολογικού Νόμου (UmgtStG). 2. Ο ισολογισμός συγχώνευσης γιο φορολογικούς σκοινούς είναι ο ισολογισμός κατά την 31" Δεκεμβρίου 2009 {τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα) που καταρτίστηκε σύμφωνα με τους Κυπριακούς λογιστικούς κανόνες από την Απορροφώμενη Εταιρεία, ο οποίος θα μεταφερθεί από τους Κυπριακούς λογιστικούς κανόνες στους λογιστικούς κανόνες που προνοούνται οπό τον Αυστριακό Εμπορικό Κώδικα (UGB) και - στο βαθμό που υπάρχει απόκλιση μεταξύ του ισολογισμού σύμφωνα με τον Αυστριακό Φορολογικό νόμο και του ισολογισμού σύμφωνα με τον Αυστριακό εμπορικό νόμο ~ θα μεταφερθεί περαιτέρω στους" λογιστικούς κανόνες που ορίζοντα! αϊτό τον Αυστριακό φορολογικό νόμο. 3. Η 31 η Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 2009) - ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης (για λογιστικούς σκοπούς) - αποτελεί επίσης την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης υπό την έννοια του Άρθρου 2, παράγραφος 5 του νόμου UmgrStG. Α. Εφόσον δεν παραχωρούνται δικαιώματα της εταιρείας και δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες από μέτοχο προς την εταιρεία υπό την έννοια του Αρθρου 2 του Αυστριακού Περί Φόρου Κεφαλαίου Νόμου (KVG), η διασυνοριακή συγχώνευση δεν υπόκειται στον Αυστριακό φόρο σύστασης εταιρείας (incorporation tax). Επίσης, εφόσον η Απορροφώμενη Εταιρεία υφίστατο για περίοδο πέραν των δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρησης της απόφασης συγχώνευσης για εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου Βιέννης, και εφόσον όλα τα στοιχεία του ενεργητικού της μεταβιβάζονται, η συγχώνευση απαλλάσσεται επίσης και από τον Αυστριακό φόρο σύστασης εταιρείας σύμφωνα με το Αρθρο 6, παράγραφος 5 του νόμου UmgrStG και το Άρθρο 6, παράγραφος 1, αρ. 3 του KVG αντίστοιχα. 5. Η Απορροφώμενη Εταιρεία δεν κατέχει οποιαδήποτε ακίνητα ή ισοδύναμα δικαιώματα εντός της έννοιας του Αυστριακού Περί Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων Νόμου (GrEStG). Συνεπώς, η προτεινόμενη συγχώνευση δεν δημιουργεί υποχρέωση για οποιοδήποτε Αυστριακό φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Κύπρος: 6. Η προτεινόμενη συγχώνευση Θεωρείται για φορολογικούς σκοπούς ότι συνιστά συγχώνευση σύμφωνα με το Μέρος VI του Κυπριακού Περί Φόρου Εισοδήματος Νόμου. XVI!. Έλεγχος συγχώνευσης Η προτεινόμενη συγχώνευση δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις κοινοποίησης ή αίτησης δυνάμει της Αυστριακής, Κυπριακής ή Ευρωπαϊκής αντι-μονοπωλιακής νομοθεσίας εφόσον η Απορροφωσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας.

10 1954 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΙΟΥ 2010 XVIII. Έξοδα Τυχόν έξοδα που παρουσιάζονται σε σχέση με την παρούσα διασυνοριακή συγχώνευση και την κατάρτιση και εφαρμογή του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης καθώς και οποιοιδήποτε φόροι, δικαιώματα και τέλη που παρουσιάζονται (εάν υπάρχουν) θα καλυφθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία. XIX. Διαιρετότητα (Severability) Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης είναι ή καθίστανται νομικά άκυρες ή μη εφαρμόσιμες, αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων του κοίνοι) σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η άκυρη ή μη εφαρμόοιμη διάταξη θα αντικατασταθεί από έγκυρη και εφαρμόσιμη διάταξη που είναι όσο το δυνατό πλησιέστερη στην άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη από οικονομικής πλευράς. Το ίδιο θα ισχύει και ψα οποιεσδήποτε ακούσιες ασάφειες του νόμου που θα ανακαλυφθούν κατά την εφαρμογή του παρόντος κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης. XX. Διάφορα Για τη συμμόρφωση με τις Αυστριακές θεσμικές νομικές απαιτήσεις, απαιτείται όπως το παρόν κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης εκτελεστεί υπό τη μορφή Αυστριακής συμβολαιογραφικής πράξης (Αρθρο 5, παράγραφος 5 του νόμου EU-VerschG). Βιέννη, 14 (δεκατέσσερις) Μαΐου 2010 (δύο χιλιάδες δέκα) Sentenza limited: (υπογραφή) (υπογραφή) Μιχάλης Μιχαηλίδης Στέλιος Ιωακείμ Ημερ. Γέννησης: Ημερ. Γέννησης: (υπογραφή) (υπογραφή) Dr. Raimund Machowetz Dr. Roland Gewepien Ημερ. Γέννησης: Ημερ. Γέννησης: Raiffeisen Property Management GmbH: (υπογραφή) (υπογραφή) Dr. Raimund Machowetz Dr. Roland Gewej3ien Ημερ. Γέννησης: Ημερ. Γέννησης: Σφραγίδα στη γερμανική γλώσσα Σφραγίδα: (Υπογραφή) Dr. Christian Mayer Συμβολαιογράφος - Συνέταιρος A!s Subsiitut des effendrchen Notars Dr. Chfistoph Bieber mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΪΟΥ Αριθμός 1799 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία TYPOPRESS LTD, από τη Λευκωσία, και Αρ. Αίτησης 260/2010. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 209, 211(E), 212(A), 213(1), 214 και 333, και Αναφορικά με την αίτηαη του Ηλία Δανού, από τη Λευκωσία, εξ αποφάσεως πιστωτή της TYPOPRESS LTD, από τη Λευκωσία, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Ηλίας Δανός, αηό τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 26 Μαρτίου 2010 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο, Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Οδηγίες στις 10 Ιουνίου 2010 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο που είναι ορισμένη για Οδηγίες είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον Απόστολο Ντορζή δικηγόρο σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΡΖΗΣ, Δικηγόρος αιτητή. Γραφείο επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Απόστολου Ντορζή, Άννης Κομνηνής 4, Μέγαρο ΣΟΛΕΑ, Γραφείο 302, 1060 Λευκωσία, τηλ , Θυρίδα Δικαστηρίου 138. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά το χρόνο των Οδηγιών της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο, γραπτή ειδοποίηση yta την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο, όχι πιο αργά από τις 5.30 μ.μ. της 9ης Ιουνίου Αριθμός 1800 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Αναφορικά με την Εταιρεία Γ Ι Α Ν-ΜΙ Χ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αρ, Αίτησης 54/2010, και Αναφορικά με την αίτηση των 1. Σπύρος Π. Γιάλλουρος, 2. Ανδρέας Γ. Κούτας, 3. Ρεβέκκα Α. Κούτα και 4. Έλενα Α. Κούτα από τη Λάρνακα, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι οι 1. Σπύρος Π. Γιάλλουρος, 2. Ανδρέας Γ. Κούτας, 3. Ρεβέκκα Α. Κούτα και 4. Έλενα Α. Κούτα από τη Λάρνακα, καταχώρισαν στις 14 Απριλίου 2010 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, αίτηση με την οποία εξαιτούνται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 21 Ιουνίου 2010 και ώρα 8.30 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Σπύρο Π. Γιάλλουρο, Δικηγόρο, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΣΠΥΡΟΣ Π. ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ, Δικηγόρος αιτητών. Διεύθυνση επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Σπύρου Π. Γιάλλουρου. Καλογραιών 10, 6016 Λάρνακα. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτηοης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο των αιτητών. γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το Δικηγόρο των αιτητών. όχι πιο αργά από τη Ι μ.μ. της 18ης Ιουνίου 2010.

12 ΗΜΑ Β 1956 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΙΟΥ 2010 Αριθμός 1801 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία WW OVERSEAS SHIPMANAGEMENT LIMITED, από τη Λεμεοό. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟ GORAN DJORDJEVIC, από τη Λεμεσό, Αιτητή. Η παρούσα αίτηση του Goran Djordjevtc από τη Λεμεσό έχει ως εξής: και Αρ. Αίτησης: 136/2010. (1) Η εταιρεία (η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «η εταιρεία») συστάθηκε ως Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113 την , Η.Ε (2) Το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας ευρίσκεται στην οδό Γρίβα Διγενή 105, ΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΡΤ, Γραφείο 202,3101 Λεμεσός. (3) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1,71 η κάθε μετοχή. (4) Οι κυριότεροι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε η Εταιρεία αναφέρονται στο ιδρυτικό έγγραφο αυτής είναι μεταξύ άλλων ναυτιλιακής φύσεως ήτοι διαχείριση εμπορικών πλοίων. (5) Την η εταιρεία και/ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτής εξέδωσε και παρέδωσε στον αιτητή τραπεζική επιταγή Λαϊκής Τράπεζας με αρ με ημερομηνία διά το ποσό των Δολλ ΗΠΑ που αντιπροσωπεύει αμοιβή για παροχή υπηρεσιών προς την εταιρεία. (6) Ο Αιτητής ζήτησε επανειλημμένος παρά της Εταιρείας την πληρωμή και εξόφληση του ρηθέντος ποσού της επιταγής Λαϊκής Τράπεζας, αλλά η εταιρεία παρέλειψε να πράξει τούτο και την ο Αιτητής επέδωσε στην Εταιρεία αφήνοντας στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της ιδιοχείρως υπογεγραμμένη ζήτηση (demand under hand) (αντίγραφο ειδοποίησης και βεβαίωσης δικαστικού επιδότη επισυνάπτεται και σημειούται ως Τεκμήρια A S Β) καλώντας την Εταιρεία όπως πληρώσει το συνολικό ποσό των Δολλ ΗΠΑ , (7) Από της επιδόσεως της απαίτησης ως αναφέρεται πιο πάνω έχουν παρέλθει πέραν των 21 ημερών αλλά η Εταιρεία παρέλειψε και/ή αμέλησε (neglected) να πληρώσει το ρηθέν ποσό ή να εξασφαλίσει τούτο ή να συμβιβαστεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στον Αιτητή, με αποτέλεσμα η οφειλή της προς τον Αιτητή εκ Δολλ ΗΠΑ σύνολο να παραμένει απλήρωτη και ανικανοποίητη. (8) Όθεν η Εταιρεία αδυνατεί να πληρώσει το χρέος της, είναι αφερέγγυος και ανίκανη να πληρώσει και ο Αιτητής εξαιτείται: (α) Όπως η Εταιρεία WW OVERSEAS SHIPMANAGEMENT LIMITED, διαλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ (β) Διαζευτικά όπως εκδοθεί οποιοδήποτε διάταγμα το οποίο το Δικαστήριο θα έκρινε ορθό και δίκαιο. (γ) Έξοδα πλέον ΦΠΑ, Η αίτηση βασίζεται στα άρθρα 211(e), (f) και 212(a), (b), (c) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και στους περί Εταιρειών Κανονισμούς. Η αίτηση στηρίζεται στα γεγονότα ως αναφέρονται ανωτέρω και στην ένορκη δήλωση του κ. Goran Djordjevic, ημερ. 31.3,2010. Η παρούσα αίτηση έγινε από τον κ. Χριστάκη Παύλου, Δικηγόρο του Αιτητή. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Χριστάκη Παύλου, Αισώπου και Αγίας Αικατερίνης 2, ΡΝΟ HOUSE, 2ος όροφος, Λεμεσός. Καταχωρήθηκε την Ορίσθηκε για ακρόαση την ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα αίτηση θα επιδοθεί στους: (1) WW OVERSEAS SHIPMANAGEMENT LIMITED, Γρίβα Διγενή 105, ΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΡΤ, Γραφείο 202, 3101 Λεμεσός. (2) ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΧΡΙΓΓΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ, Δικηγόρος Αιτητή. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΙΟΥ Αριθμός 1802 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγιαις) Νόμον, Κεφ. 192, και Αναφορικά με τον Edwin Leach, τέως από την Πάφο, αποβιώσαντα. Αρ. Αίτησης 133/2010. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 16 Ιουνίου 2010 και ώρα 9 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση της Επικύρωσης της Διαθήκης του Edwin Leach τέως από την Πάφο, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας, στις 10 Μαρτίου Αριθμός 1803 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία XENICO TRADING LTD, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και και ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Δικηγόρος για Elaine Alison Wright. Αίτηση Αρ. 589/2009. Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεοιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε την 1η Σεπτεμβρίου 2009 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξσιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεταί επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 16 Ιουνίου 2010 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. Ο. ΤΡΥΦΩΝΟΣ, Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή, σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 15ης Ιουνίου Αριθμός 1804 TACAMAR INVESTMENTS LIMITED Με το παρόν έγγραφο δίδεται ειδοποίηση ότι η συνεδρία πιστωτών της Εταιρείας TACAMAR INVESTMENTS LIMITED θα λάβει χώρα στη διεύθυνση Λεωφ. Γρίβα Διγενή, Μέγαρο Παναγίδη, Γραφείο 203, Λεμεσός, στις 11 Ιουνίου 2010 και ώρα νια σκοπούς εξέτασης και, αν κριθεί σκόπιμο, για σκοπούς έγκρισης ειδικού ψηφίσματος για τα πιο κάτω: (ι) την εκκαθάριση της εταιρείας (ιι) την οικειοθελή εκκαθάριση της εταιρείας από τους πιστωτές (ιιι) παρουσίαση της κατάστασης της εταιρείας σχετικά με τις εργασίες της, κατάλογο των πιστωτών της και το ποσό των απαιτήσεων που αυτοί έχουν (ιν) ο εκκαθαριστής να προταθεί και να διοριστεί 21 Μα1συ2010 Από το Διοικητικό Συμβούλιο A.B.C. GRANDSERVUS LIMITED Γραμματέας της Εταιρείας

14 1958 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ1ΌΥ 2010 μ μ "*> AMALUR TRADING LfMITED Με το παρόν έγγραφο δίδεται ειδοποίηση οτί η συνεδρία πιστωτών της Εταιρείας AMALUR TRADING LIMITED θα ' λάβεί χώρα στη διεύθυνση Λεωφ. Γρίβα Διγενή, Μέγαρο Παναγίδη, Γραφείο 203, Λεμεσός, στις 11 Ιουνίου 2010 και ώρα για σκοπούς εξέτασης και, αν κριθεί σκόπιμο, για σκοπούς έγκρισης ειδικού ψηφίσματος για τα πιο κάτω: (ι) την εκκαθάριση της εταιρείας (ιι) την οικειοθελή εκκαθάριση της εταιρείας από τους πιστωτές (ιιι) παρουσίαση της κατάστασης της εταιρείας σχετικά με τις εργασίες της, κατάλογο των πιστωτών της και το ποσό των απαιτήσεων που αυτοί έχουν (ιν) ο εκκαθαριστής να προταθεί και να διοριστεί Αριθμός Μαίου 2010 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Από το Διοικητικό Συμβούλιο A.B.C. GRANDSERVUS LIMITED Γραμματέας της Εταιρείας Διόρθωση Από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία της ειδικής απόφασης της Εταιρείας D. LEOS TOURIST SERVICES LIMITED να διαλυθεί εκούσια, έγινε στις 3 Μαρτίου 2010 και όχι στις 16 Μαρτίου 2010 όπως δημοσιεύτηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αρ και ημερομηνίας 14 Μαΐου 2010, σελ Αριθμός 1807 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Αναφορικά με την Εταιρεία GPL General Photonics Limited (η "Εταιρεία") ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 151/2010 και Αναφορικά με τον Περί Εταιριών Νόμο, Κεφ.113 Αίτηση από την IPL Inteflectua! Property Licensing Limited (η «Αιτήτρια») ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Κατόπιν Διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερομηνίας 30 Απριλίου 2010 στην αίτηση 151/2010 με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι την 30 Ιουνίου 2010 και ώρα 8 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ, Ακίνητα Φορτούνα, Μπλοκ Β, 2 ος όροφος, Τ.Τ Λεμεσός, Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Σκοπός της έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι η έγκριση πρότασης η οποία είχε γίνει από την εταιρεία IPL Intellectual Property Licensing Limited (μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας) για τους σκοπούς διακανονισμού και αναδιοργάνωσης της Εταιρείας, με την IPL Inteilectual Property Licensing Limited να αποκτά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με τον τρόπο που προβλέπει το Σχέδιο Διακανονισμού και Αναδιοργάνωσης και στη συνέχεια η Εταιρεία θα τεθεί σε διάλυση χωρίς εκκαθάριση (το «Σχέδιο»). Ημερήσια Διάταξη Πρόταση νια έγκριση των ακόλουθων ψηφισμάτων ως Ειδικών Ψηφισμάτων: «Ειδικό Ψήφισμα 1. Οπως όλα τα μέλη εγκρίνουν το Σχέδιο ως έχει προταθεί. 2. Όπως διοριστεί ως πρόεδρος της συνεδρίας η κ. Αλεξία Παπαδοπούλου, Σύμβουλος της Εταιρείας (ο «Πρόεδρος») και όπως ο Πρόεδρος και/ή ο γραμματέας της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται να εμφανιστεί ενώπιον Δικαστηρίου για τον σκοπό ενημέρωσης αυιού για τις αποφάσεις που λήφθηκαν και πρόσθετα να αιτηθεί την από μέρους του Δικαστηρίου επικύρωση του Σχεδίου Διακανονισμού σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (άρθρα ) και γενικά να ενεργήσει τα δέοντα αναφορικό με όλα τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των αποφάσεων της Εταιρείας. 3. Όπως ο Πρόεδρος και/ή σ γραμματέας ι ης Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται να αντιπροσωπεύσει την Εταιρεία ενώπιον παντώς αρμοδίου οργάνου ή αρχής για τον σκοπό εφαρμογής του Σχεδίου Διακανονισμού και γενικά να ενεργήσει εκ μέρους ι ης Εταιρείας τα δέοντα σε σχέση με όλο το θέμα.»

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 1959 Αριθμός 1808 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ. 113 Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία NEVOMORE HOLDINGS LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), - και - Αναφορίκά με τον περί Εταϊρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείαθε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 284, Fortuna Court, Biock Β, 2ος όροφος, 3105 Λεμεσός, στις 28 Ιουνίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναί μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 19 Μαίου 2010 ΜΟώΕΣΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ, Εκκαθαριστής. Αριθμός 1809 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BELLAMACO TRADING LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BELLAMACO TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 3 Μαίου 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία BELLAMACO TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσία". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1810 Ο ΓΙΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : BELLAMACO TRADING LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 199, Μέγαρο Νεοκλέους, 3030 Λεμεσός. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3ος όροφος, 3095 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 3 Μαίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BELLAMACO TRADING LIMITED, ημερομηνίας 3 Μαίου 2010.

16 1960 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ1ΌΥ 2010 Αριθμός 1811 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας TEAM COM K.G. LIMITED σύμφωνα με ro άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας TEAM COM K.G. LIMITED η οποία έγινε οτις 3 Μαίου 2010 Λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία TEAM COM K.G. LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1812 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : TEAM COM K.G. LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 199, Μέγαρο Νεακλέους, 3030 Λεμεσός. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3ος όροφος, 3095 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 3 Μαίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας TEAM COM K.G. LIMITED, ημερομηνίας 3 Μαίου Αριθμός 1813 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑίΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης ι ης Εταιρείας BENAVENTE TRADING LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BENAVENTE TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 3 Μαίοϋ 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Ή Εταιρεία BENAVENTE TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1814 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υττό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : BENAVENTE TRADING LIMITED. Είδος Εργααίας : Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 199, Μέγαρο Νεοκλέους, 3030 Λεμεσός. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μάριος Κυπριανού, Αλασίας β, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3ος όροφος, 3095 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 3 Μαίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BENAVENTE TRADING LIMITED, ημερομηνίας 3 Μαίου 2010.

17 ΤΜΗΜΑ 8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΊΌΥ Αριθμός 1815 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BERNANTA TRADING LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 {1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BERNANTA TRADING LIMITED η οποία έγινε στις b Μαίου 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση '.- "Η Εταιρεία BERNANTA TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1816 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αριθμός Εταιρείας ; I I.E Όνομα Εταιρείας : BERNANIATRADING LIMITED. Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνω ο ΙΌ ποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με ΊΟ άρθρο 280 Είδος Εργασίας : Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Γωνία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού ft Αγίου Ανδρέου 2, Οίκημα Παυλίδη, 5ος όροφος, 3036 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Κώστας Πωρκάτζης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Μ 213, Μάξιμος Πλοζα, Μπλοκ 1, 3ος όροφος, 3105 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 5 Μαίου Από ποιόν διορίστηκε -Από την ΈΚΊακτή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BERNANTA 1 HADING LIMITED, ημερομηνίας 5 Μαίου Αριθμός 1817 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕίΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας COLBIWOOD INVESTMENTS LIMSTED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας COLBIWOOD investments LIMITED η οποία έγινε στις 14 Μαίου 2010 λήφθηκε η πιο κάϊω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία COLBIWOOD INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1818 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : COLBIWOOD INVESTMENTS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτική Εταιρεία. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ναούσης 1, Karapatakis Building, 6018 Λάρνακα. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μιχάλης Κυριακίδης, Λεωφ. Φανερωμένης 115, Μέγαρο Αντουανέττας, Ημιώροφος, 6031 Λάρνακα. Ημερομηνία Διορισμού : 14 Μαίου Από ποίον διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας COLBIWOOD INVESTMENTS LIMITED, ημερομηνίας 14 Μαίου 2010.

18 1962 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ1ΌΥ 2010 Αριθμός 1819 ΟΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΪ, ΚΕΦ. 113 Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με πιν Πταιρεία EARLENE HOLDING LIMiTKu (υπό εκούσιο εκκαθάριση μετόχων), Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ και Ειδοποιέ ίο θε ότι σύμφωνα με ΪΟ άρθρο 273 ταυ περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η ίελική Γενική Συνέλευση no ν Ινίεώχων της τπο υάνω αναφερόμενης Εταιρείας 9u γίνει στην οδό Αγίας Ζώνης (ψ. 50, ΑριάνΟη Κώρτ, 2ος όροφος, 3090 Λεμεσός, στις Γ> Ιουλίου 2010 και ώρα 11:00 κ.μ. για να scoouv ενώπιον της εν Λόγω Γενικής Συνέλευσης οι Λογαριασμοί "ΐης εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οιιοιεοδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω α' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον ιόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. Αριθμός Μαίου 2010 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΚΩΣΤΑΣΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ. Εκκαθαριστής. Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία SYRAX TRADING LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), - και - Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείσθε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 45, 1070 Λευκωσία, στις 5 Ιουλίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της ττιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί οτον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. Αριθμός Μαίου 2010 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ, Εκκαθαριστής. Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία TRiBACO LiMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), - και- Αναφορικά με τσν περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείσθε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 5ος όροφος, 3030 Λεμεσός, στις 30 iouviou 2010 και ώρα 9:00 ιτ.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 21 Μαίου 2010 ADRIAAN COPPENS, Εκκαθαριστής.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ1ΌΥ Αριθμός 1822 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΒΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας MIKOLEX TRADING LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MIKOLEX TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 21 Απριλίου 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση : "Η Εταιρεία MIKOLEX TRADiNG LIMITED να διαλυθεί εκού^α". Γραμματέας/Πρόεδρος Αριθμός 1823 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : MIKOLEX TRADING LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Προδρόμου 75, Oneworlci Parkview House, 4ος όροφος, 2063 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Σάββας Σιάτης, Λεωφ. Προδρόμου 75, Oneworld Parkview House, 4ος όροφος, 2063 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 21 Απριλίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MIKOLEX TRADING LIMITED, ημερομηνίας 21 Απριλίου Αριθμός 1824 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας STARRINGWAY ENTERPRISES LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας STARRINGWAY ENTERPRISES LIMITED η οποία έγινε στις 30 Μαρτίου 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία STARRINGWAY ENTERPRISES LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1825 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : STARRINGWAY ENTERPRISES LIMITED. Είδος Εργασίας : Κατοχή Επενδύσεων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ιωάννη Στυλιανού 6, 2ος όροφος, Διαμ. 202, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Κίκης Τρετττπδης, Καυκάσου 9, Αγλαντζιά, Τ.Θ ,1642 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 30 Μαρτίου Από ποιόν διορίστηκε; - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας STARRINGWAY ENTERPRISES LIMITED, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2010.

20 TWlHWiA Β 1964 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ1ΌΥ 2010 Αριθμός 1828 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης πις Εταιρείας VALOMINA TRADING LIMITED σύμφωνα με το άρθρσ 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας VALOMINA TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 3 Μαίου 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία VALOMINA TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1827 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η,Ε Ονομα Εταιρείας : VALOMINA TRADING LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 199, Μέγαρο Νεοκλέους, 3030 Λεμεσός. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3ος όροφος, 3095 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 3 Μαίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας VALOMINA TRADING LIMITED, ημερομηνίας 3 Μαίου Αριθμός 1828 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας U.F.G.I.S. STRUCTURED HOLDINGS LIMiTED σύμφωνα με το άρθρο 262 {1} Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας U.F.G.I.S. STRUCTURED HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 3 Μαίου 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Ή Εταιρεία U.F.G.I.S. STRUCTURED HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1829 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : U.F.G.I.S. STRUCTURED HOLDINGS LIMITED. Είδος Εργασίας ; Επενδυτική Εταιρεία. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ναούσης 1, Karapatakis Building, 6018 Λάρνακα. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μιχάλης Κυριακίδης, Λεωφ. Φανερωμένης 115, Μέγαρο Αντουανέττας, Ημιώροφος, 6031 Λάρνακα. Ημερομηνία Διορισμού : 3 Μαίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας U.F.G.I.S. STRUCTURED HOLDINGS LIMITED, ημερομηνίας 3 Μαίου 2010.

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4573 Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2012 2233 Αριθμός 2770 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την FORSONO HOLDINGS LIMITED, από τη

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών

Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Εντυπα που απαιτούνται από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών Κυρία/ε, Συνημμένα μπορείτε να βρείτε κατάλογο με τα έντυπα και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4671 Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013 2335 Αριθμός 2471 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑ) 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΨΗΦΟΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η Εταιρεία) της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005, σ.1. «Οδηγία 2005/56/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4918 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 7997 Aριθμός 7643 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14(2) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP

0041/ /el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL TCAP 0041/00016435/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 15/7/2016 Επισυνάπτονται: α) Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο

GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο GLOBAL INVESTMENT SERVICES - SOCIETE ANONYME Ανώνυμη Εταιρεία διεπόμενη από το Γαλλικό Δίκαιο 23, οδός Balzac 75008 Παρίσι (Γαλλία) Μητρώο Εμπορικών Εταιρειών 397 478 421 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας ότι σύμφωνα με το Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερ. 30 Απριλίου 2013, καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix Βρυξέλλες (Βέλγιο) RLE (Βρυξέλλες)

CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix Βρυξέλλες (Βέλγιο) RLE (Βρυξέλλες) CENERGY HOLDINGS Λεωφόρος Marnix 30 1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο) 0649.991.654 RLE (Βρυξέλλες) ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 11527 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173 Αριθμός 856 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 {Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. και

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. και ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4676 Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013 2421 Αριθμός 2595 Αριθμός Εταιρείας: HE 166476. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4394 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 5545 Αριθμός 2323 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113, Άρθρα 201 ΙΓ και 365Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012 Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012 Αριθμός 2773 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. :

ΠΡΟΣ : ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου ΗΜΕΡ. : ΑΡ. ΕΓΚ. : ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγή τρόπου πληρωμής τόκων και κεφαλαίου όλων των κατόχων ΚΟΧΑ και Γραμματίων Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3. 0042/00015662/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Αποφασεις Δ.Σ. της SFS Group Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4562 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012 1599 Αριθμός 1953 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 3881 Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τροποποιητικά νομοσχέδια σε σχέση με τον «Νόμο που προνοεί για την Έκδοση Καλυμμένων Αξιογράφων από Εγκεκριμένα Ιδρύματα και τη Διεξαγωγή Εργασιών Καλυμμένων Αξιογράφων από Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 73(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4447 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 511 Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες εξελίξεις και αναμενόμενες αλλαγές στο Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο. Κύπρος Ιωαννίδης Δικηγόρος

Πρόσφατες εξελίξεις και αναμενόμενες αλλαγές στο Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο. Κύπρος Ιωαννίδης Δικηγόρος Πρόσφατες εξελίξεις και αναμενόμενες αλλαγές στο Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο Κύπρος Ιωαννίδης Δικηγόρος ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ.113 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ.113 Ως

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 2961

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 2961 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 2961 Aριθμός 2822 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΠΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΠΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΠΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙO ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16 ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΤΗΣ 25 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙO ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16 ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΤΗΣ 25 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΣΧΕΔΙO ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16 ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΤΗΣ 25 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση 0004/00000297/el Γενική Συνέλευση USB Bank Plc USB Attachments: 1. Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4666 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 1973 Αριθμός 2114 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ενεργούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 0092/00012628/el Γενική Συνέλευση LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD LPL Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0065/00000385/el Γενική Συνέλευση RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση FRH Attachment: 1. FRH Announcement Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα