ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59"

Transcript

1 Αριθμός 4430 Παρασκευή, 28 Μαΐου Αριθμός 1794 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοττοϊητικού για 170,86 (Εκατό εβδομήντα ευρώ και 86 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 451 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 1795 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59 Εγγραφή στο Μητρώο Η πιο κάτω Συντεχνία και το Καταστατικό της έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συντεχνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 των πιο πάνω Νόμων, στις 7 Μαίου ΠαγκΟπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Αρ.Μ.: 986 Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Έφορος Συντεχνιών

2 1946 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ1ΌΥ 2010 Αριθμός 1796 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡ. 17/2010 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΠΝΕ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΙΟΥ 2010 ΛΑΧΕΙΟΥ Λαχνός Ποσό Τυχερός Αριθμός Λαχνός Ποσό Τυχερός Αριθμός 1ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος Αλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν οε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε 6883 Μικρότερα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 356 ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 85 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων. Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδιαε πρέπει ο κάτοχος του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσης του. Ενα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΤΟΥ Αριθμός 1797 ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113, ΆΡΘΡΟ 201Κ και 365Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! μεταξύ της PETER KRAEMER HOLDINGS LIMITED (HE240867) από τη Λευκωσία, Κύπρο, (η «Απορροφώσα Εταιρεία ) και της BEWi INVESTMENTS HOLDING B.V. με αριθμό εγγραφής αττό την Ολλανδία (η «Απορροφώμενη εταιρεία ). Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθο: 1. Έγκριση Συγχώνευσης Με απόφαση του ημερομηνίας 04 Μαΐου 2010, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ενέκρινε την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης της Απορροφώσας Εταιρείας με την Απορροφώμενη Εταιρεία και όρισε ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης την 04 Μαΐου Η παρούσα δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Ίς Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και τα άρθρα 201Κ και 365Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφάλαιο 113, και γίνεται λόγω παράδοσης οτο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών πιστού αντίγραφου της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού που αναφέρεται ττιο πάνω. 2. Μορφή, Επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών: (α) Απορροφώσα Εταιρεία: PETER KRAEMER HOLDINGS LIMITED, που βρίσκεται στη Λευκωσία, Κύπρο, εγγεγραμμένη από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αριθμό εγγραφής ΗΕ (β) Απορροφώμενη Εταιρεία BEWi INVESTMENTS HOLDING B.V., που βρίσκεται στην Ολλανδία, διεύθυνση Polarlsavenue 45, 2132 JH Hoofddorp η οποία έχει καταχωρηθεί στο μητρώο εταιρειών, που διατηρείται του εμπορικού επιμελητηρίου της Ολλανδίας, αριθμό αρχείου Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγραφών που έχουν παραδοθεί στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή και δημοσίευση: Απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερομηνίας 04 Μαΐου 2010 με την οποία εγκρίνεται η ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης της Απορροφώ με νης Εταιρείας με την Απορροφώσα Εταιρεία. 4. Ο Έφορος Εταιρειών θα ενημερώσει την αρμόδια αρχή της Ολλανδίας στην οποία τηρείται το μητρώο της Απορροφώμενης Εταιρείας η οποία είναι: Chambers of Commerce for Amsterdam, De RuyterkadeB, 1013 AA Amsterdam, the Netherlands (T ) (F ). 5. Ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Διασυνοριακής Συγχώνευσης: Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έχει ορίσει ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης την 04 Μαΐου Από την 04 Μαΐου 2010, η Απορροφώμενη Εταιρεία θα έχει διαλυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και απορροφηθεί από την Απορροφώσα Εταιρεία. 6. Πληροφορίες Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχος ή πιστωτής ή του οποίου τυχόν να επηρεάζονται τα δικαιώματα του από την Συγχώνευση μπορούν να επικοινωνήσουν για οποιεσδήποτε πληροφορίες χωρίς επιβάρυνση στην διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου , Fortuna Court, Block Β, 2 0ί όροφος, 3105, Λεμεσός.

4 1948 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΪΟΥ 2010 Αριθμός 1798 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113, ΑΡΘΡΑ 201 )Γ καί 36Ξ Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ μεταξύ της Εταιρείας Raifteisen Property Management GmbH από την Αυστρία (η «Απορροφώσα Εταιρεία») και της Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης SENTENZA LIMiTED (η «Απορροφώμενη Εταιρεία») Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: Α. Μορφή, Ονομα και Εγγεγραμμένο Γραφείο των υπό Συγχώνευση Εταιρειών: 1. ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ί) (π) (iii) Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εγγεγραμμένη στην Αυστρία με αριθμό εγγραφής FN 8186 χ. Όνομα: Raifteisen Property Management GmbH Εγγεγραμμένο Γραφείο: Borsegasse 9, A-1010, Vienna, Austria 2. ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (i) (ϋ) fiii) Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές εγγεγραμμένη στη Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE Όνομα: Sentenza Limited Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αγίας Φυλάξεως 118, Christabel House 3087, Λεμεσός, Κύπρος Β. Μητρώα ατα οποία είναι καταχωρημένα τα έγγραφα των πιο πάνω Εταιρειών 1. Τα έγγραφα της Απορροφώσας Εταιρείας είναι καταχωρημένα στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης {Commercial Register of the Commercial Court of Vienna, Austria, Handelsgericht Wien, Firmenbuch Marxergasse 1 a, A-1030 Wien / Vienna, Austria) 2. Τα έγγραφα της Απορροφώμενης Εταιρείας είναι καταχωρημένα στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος. Γ. Μέτοχοι Μειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών αναφορικά με τις υπό συγχώνευση εταιρείες. 1. Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το 100% των εκδομένων μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν εγείρεται θέμα ρύθμισης των δικαιωμάτων της μειοψηφίας. 2. Σύμφωνα με το Αρθρο 226 του Αυστριακού Νόμου περί Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, πρέπει να παρέχεται εγγύηση στους πιστωτές των υπό συγχώνευση εταιρειών εφόσον αυτοί δεν δικαιούνται σε πληρωμή. Το δικαίωμα λήψης εγγύησης παρέχεται στους πιστωτές μόνο εάν καταχωρήσουν γραπτή απαίτηση εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση της συγχώνευσης και εφόσον παρέχουν εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι η απαίτηση τους τίθεται σε κίνδυνο από τη συγχώνευση. Το δικαίωμα λήψης εγγύησης δεν παρέχεται αε πιστωτές που έχουν προνομιακή μεταχείριση σε διαδικασίες πτώχευσης αναφορικά με ομάδες περιουσιακών στοιχείων που δίδονται βάσει νομοθετημένων προνοιών ή που εποπτεύονται από διαχειριστικούς φορείς. Η Απορροφώσα Εταιρεία θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας. Οι πιστωτές της Απορροφώμενης Εταιρείας μετά τη συγχώνευση, θα καταστούν πιστωτές της Απορροφώσας Εταιρείας η οποία Θα έχει υποχρέωση να αποπληρώσει όλα τα χρέη της Απορροφούμενης Εταιρείας. Δ. Οι πιστωτές της Απορροφώμενης Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αναφορικά με την προτεινόμενη διασυνοριακή συγχώνευση από τη KPMG Limited, όδσς Εσπερίδων 14, Τ.Κ. 1087, Λευκωσία, Κύπρος.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΊΟΥ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔίΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΉΣ ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με το Αρθρο 5 του περί Συγχωνεύσεων Νόμου της Αυστρίας-ΕΕ και το Αρθρο 201 ΙΟ του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και εντός της έννοιας του Αρθρου 5 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ που συντάχθηκε από κοινού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Sentenza Limited το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Λεμεσό της Κύπρου και η διεύθυνση εργασίας της στην Αγίας Φυλάξεως, 118, Christabel House, 3087 Λεμεσός, Κύπρος, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE ως η «Απορροφώμενη Εταιρεία» και το Όργανο Διοίκησης της Raiffeisen Property Management GmbHTo εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας και η διεύθυνση εργασίας της στην Borsegasse 9, Α-1010 Βιέννη, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό εγγραφής FN χ ως η «Απορροφώσα Εταιρεία» ως ακολούθως: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η εταιρεία Sentenza Limited το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Λεμεσό της Κύπρου και η διεύθυνση εργασίας της στην Αγίας Φυλάξεως, 118, Christabel House, 3087 Λεμεσός, Κύπρος είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE (που οτο εξής Θα καλείται ως «ή Απορροφώμενη Εταιρεία»). Ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας είναι η Raiffeisen Property Management GmbH, Βιέννης (Απορροφώσα Εταιρεία). 2. Η εταιρεία Raiffeisen Property Management GmbH το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας και η διεύθυνση εργασίας της στην Borsegasse 9, Α-1010 Βιέννη, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό εγγραφής FN χ (που στο εξής θα καλείται και ως «ή Απορροφώσα Εταιρεία»), Ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας είναι η Raiffeisen Property Hoiding GmbH, το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό FN s. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Sentenza Limited εκ Λεμεσού και το Όργανο Διοίκησης της Raiffeisen Property Management GmbH εκ Βιέννης έχουν αποφασίσει να συγχωνεύσουν τις δύο εταιρείες. Αυτό θα επιτευχθεί με συγχώνευση της Sentenza Limited, Λεμεσού ως η απορροφώμενη εταιρεία στην Raiffeisen Property Management GmbH, Βιέννης, ως η απορροφώσα εταιρεία. Εφόσον η Raiffeisen Property Management GmbH, Βιέννης είναι η άμεση μητρική εταιρεία και ο μοναδικός μέτοχος της Sentenza Limited, μια τέτοια συγχώνευση συνιστά διασυνοριακή συγχώνευση της Απορροφώμενης Εταιρείας στη μητρική της εταιρεία που της ανήκει κατά 100%. 4. Η σκοπούμενη συγχώνευση θα διεκπεραιωθεί δυνάμει του περί Συγχωνεύσεων Νόμου της Αυστρίας-ΕΕ («EU- VerschG») και του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 («ΚΠΕΝ») καθώς και δυνάμει της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου 2005 αναφορικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης («Οδηγία») και σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 1 του Αυστριακού περί Αναδιοργανώσεως Φορολογικού Νόμου («UmgrStG»), 5. Οπου στο παρόν έγγραφο γίνεται αναφορά σε θεσμικές διατάξεις των νόμων GmbHG, AktG, EU-VerschG, UmgrStG, KVG και UGB, αυτό θα οημαίνει τις διατάξεις του Αυστριακού Νόμου περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, του Αυστριακού Νόμου περί Μετοχικών Εταιρειών (Stock Corporation Act), του περί Συγχωνεύσεων Νόμου της Αυστρίας-ΕΕ, του Αυστριακού περί Αναδιοργανώσεως Φορολογικού Νόμου, του Αυστριακού περί Φόρου Κεφαλαίου Νόμου και του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα. Όπου στο παρόν έγγραφο γίνεται αναφορά σε θεσμικές διατάξεις του ΚΠΕΝ, αυτό θα σημαίνει τις διατάξεις του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Σύμφωνα με το ΑρΘρο 5 του νόμου EU-VerschG και το Άρθρο 201 IB του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και το Άρθρο 5 της Οδηγίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Sentenza Limited και το Όργανο Διοίκησης της Raiffeisen Property Management GmbH, συντάσσουν από κοινού το παρόν σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης ως ακολούθως: Ι. Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 1 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ίβ(α) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (α) της Οδηγίας) 1. Η Απορροφώμενη Εταιρεία έχει την επωνυμία Sentenza Limited και είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως συσταθείσα και εγκύρως υφιστάμενη δυνάμει των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Λεμεσό της Κύπρου και η διεύθυνση εργασίας της στην Αγίας Φυλάξεως, 118, Christabel House, 3087 Λεμεσός, Κύπρος και είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και

6 1950 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ'ίΌΥ 2010 Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE Το εξουσιοδοτημένο, εκδομένο και πλήρως πληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο της Sentenza Limited είναι 3,033, ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε 3,033,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1.00 ΕΥΡΩ η καθεμία. Ολες οι μετοχές της Sentenza Limited κατέχονται από την Raiffeisen Property Management GmbH, Βιέννης. Η Απορροφώσα Εταιρεία είναι, συνεπώς, ο εγγεγραμμένος μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας. 2. Η Απορροφώσα Εταιρεία έχει την επωνυμία Raiffeisen Property Management GmbH και είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως συσταθείσα και εγκύρως υφιστάμενη δυνάμει των νόμων της Αυστριακής Δημοκρατίας το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας και η διεύθυνση εργασίας της στην Borsegasse 9, Α-1010, Βιέννη, και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό εγγραφής FN χ. Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Raiffeisen Property Management GmbH είναι 40, ΕΥΡΩ και είναι πληρωμένο κατά το ήμισυ, δηλ. με το ποσό των 20, ΕΥΡΩ. Η εταιρεία Raiffeisen Property Holding GmbH το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη κα! η διεύθυνση εργασίας της στην Borsegasse 9, Α-1010, Βιέννη, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό εγγραφής FN s, είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας. 3. Η Sentenza Limited εκ Λεμεσού και η Raiffeisen Property Management GmbH εκ Βιέννης είναι οι εταιρείες που συμμετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση. 4. Ούτε η Απορροφώμενη Εταιρεία ούτε και η Απορροφώσα Εταιρεία δεν διαθέτουν εποπτικό συμβούλιο. II. Συμφωνία για τη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού υπό μορφή διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση 1. Η Sentenza Limited ως απορροφώμενη εταιρεία και η Raiffeisen Property Management GmbH ως απορροφώσα εταιρεία συμφωνούν για τη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Sentenza Limited στο σύνολο τους και με όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες, υπό μορφή καθολικής διαδοχής, στη Raiffeisen Property Management GmbH υπό μορφή διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση χωρίς την παραχώρηση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας, Άρθρα 1 et seq. του νόμου VerschG της Αυστρίας-ΕΕ σχετικά με τα Αρθρα 96 et seq. του νόμου GmbH σχετικά με τα Αρθρα 220 ο', seq. του νόμου AktG και το Αρθρο 201 Θ(γ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών ιίόμσυ καθώς και σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις του Αρθρου 1 του Αυστριακού νόμου UmgrStG. 2. Ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής συγχώνευσης, η Raiffeisen Property Management GmbH θα είναι ο καθολικός διάδοχος της Sentenza Limited, η οποία θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση. Οι πιστωτές της Sentenza Limited θα καταστούν πιστωτές της Απορροφώσας Εταιρείας. 3. Η Sentenza Limited και η Raiffeisen Property Management GmbH αναλαμβάνουν να προβούν σε οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες και μέτρα τόσο στη χώρα τους όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες δυνατόν - επιπρόσθετα από το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης - να είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για την ενδεδειγμένη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας προς την Απορροφώσα Εταιρεία. ΜΙ. Μη παραχώρηση νέων μετοχών και μη καταβολή μετρητών (συναλλαγματική ισοτιμία) (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 2 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΙΒ(β) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (β) της Οδηγίας) 1. Εφόσον η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει όλες τις μετοχές που εκδόθηκαν από την Απορροφώμενη Εταιρεία, και συνεπώς είναι α μοναδικός εγγεγραμμένος κάτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας, δεν λαμβάνει χώρα παραχώρηση μετοχών και, συγκεκριμένα, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 2 του νόμου EU-VerschG σχετικά με το Αρθρο 224, παράγραφος 1, αρ.1 του νόμου AktG. Δεν λαμβάνει χώρα παραχώρηση χρεογράφων της Απορροφώσας Εταιρεία ή πρόσθετες καταβολές μετρητών. Εφόσον δεν παραχωρούνται χρεόγραφα ή μετοχές, δεν είναι απαραίτητο να καθοριστεί η συναλλαγματική ισοτιμία. 2. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 5, παράγραφος 3 του νόμου EU-VerschG, το Αρθρο 201 KB (2) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και το Άρθρο 15, παράγραφος 1 της Οδηγίας, δεν απαιτούνται τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5, παράγραφος 2, αρ. 2 του νόμου EU-VerschG, του Άρθρου 201 IB (β) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου κα του Αρθρου 5, σημείο (β) της Οδηγίας (συναλλαγματική ισοτιμία και πρόσθετες καταβολές μειρητών) λόγω του ότι όλες οι μετοχές ή άλλα χρεόγραφα που παραχωρούν δικαιώματα ψήφου στις συνελεύσεις των μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας κατέχονται από την Απορροφώσα Εταιρεία και καθώς η συγχώνευση αυτή αφορά μόνο την απορρόφηση αυτής της συγκεκριμένης Απορροφώμενης Εταιρείας. IV. Οροι για την κατανομή χρεογράφων ή μετοχών (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 3 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(γ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (γ) της Οδηγίας) Για τους λόγους που καθορίζονται στο Αρθρο III πιο πάνω, δεν θα εκδοθούν χρεόγραφα ή μετοχές. Αντίστοιχα, δυνάμει του Αρθρου 5, παράγραφος 3 του νόμου EU-VefschG, του Αρθρου 201 KB (2) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και του Άρθρου 15, παράγραφος 1 της Οδηγίας, δεν απαιτούνται τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΊΌΥ Άρθρου 5, παράγραφος 2, αρ. 2 του νόμου EU-VsrschG, του Αρθρου 201 IB (γ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου κα του Άρθρου 5, σημείο (ν) της Οδηγίας (όροι για την κατανομή χρεογράφων ή μετοχών στην Απορροψώσα Εταιρεία). V. Επιπτώσεις της διασυνοριακής συγχώνευσης στην απασχόληση (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 4 του νόμου EU- VerschG, Αρθρο 201!Β(δ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (δ) της Οδηγίας) 1. Η Απορροφώμενη Εταιρεία, Sentenza Limited, δεν διαθέτει κανένα εργοδότουμενο. Συνεπώς, η διασυνοριακή συγχώνευση δεν έχει καμία επίπτωση στην απασχόληση οποιωνδήποτε έργο δ ότου μένων της Απορροφώμενης Εταιρείας. 2. Τα περιεχόμενα των σχέσεων απασχόλησης της Απορροφώσας Εταιρείας παραμένουν αμετάβλητα από τη συγχώνευση. Οι μέχρι σήμερα ισχύουσες ανεξάρτητες συμβατικές διευθετήσεις, συμφωνίες συλλογικής διαπραγμάτευσης και αρχικές συμφωνίες, εάν υπάρχουν, παραμένουν αμετάβλητες. Η διασυνοριακή συγχώνευση δεν έχει καμία επίπτωση στην απασχόληση των εργοδοτουμένων της Απορροφώσας Εταιρείας. VI. Ημερομηνία από την οποία οι νέες μετοχές δίδουν στους κατόχους τους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 5 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201!Β(ε) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (ε) της Οδηγίας) Εφόσον όλες οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας κατέχονται από την Απορροφώσα Εταιρεία και εφόσον η συγχώνευση αφορά μόνο την απορρόφηση αυτής της Απορροφώμενης Εταιρείας, και λόγω του ότι η Απορροφώσα Εταιρεία δεν παραχωρεί οποιαδήποτε χρεόγραφα ή άλλες μετοχές όπως καθορίζεται στο Άρθρο ill πιο πάνω, δεν απαιτείται ο καθορισμός ημερομηνίας αττό την οποία η κατοχή νέων μετοχών θα έδινε στους κατόχους τους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη. Δεν απαιτούνται στοιχεία ως προς τούτο σύμφωνα με το Αρθρο 5, παράγραφος 3 του νόμου EU- VerschG, το Άρθρο 201 KB (2) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και το Άρθρο 15, παράγραφος 1 της Οδηγίας. VII. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 6 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(στ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (στ) της Οδηγίας) 1. Η ημερομηνία από την οποία οι συναλλαγές της Απορροφώμενης Εταιρείας θα θεωρούνται για τους σκοπούς του φορολογικού νόμου και ως μεταξύ της Απορροφώμενης Εταιρείας και της Απορροφώσας Εταιρείας - ότι εκτελούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας συμφωνείται ότι είναι η 31 η Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα). Συνεπώς, η 31" Δεκεμβρίου 2009 αποτελεί την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης δυνάμει του Άρθρου 5, παράγραφος 2, αρ. 6 του νόμου EU- VerschG, του Αρθρου 201 ΙΒ(στ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και του Αρθρου 5, σημείο (στ) της Οδηγίας. Σύμφωνα με το Αρθρο 220, παράγραφος 3 του νόμου AktG, η Απορροφώμενη Εταιρεία έχει καταρτίσει Ισολογισμό Κλεισίματος κατά την 31" Δεκεμβρίου (βλέπε επίσης πιο κάτω Αρθρο XIII.1.) 2. Από την 1 Π Ιανουαρίου 2010 (πρώτη Ιανουαρίου δύο χιλιάδες δέκα), στις 0:00 (μηδέν) ώρες, όλα ία δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταβιβασθέντων στοιχείων του ενεργητικού θα ανήκουν στην Απορροφώσα Εταιρεία. 3. Σύμψωνα με τους όρους του αστικού δικαίου και τους όρους του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα Εταιρεία κατά την εγγραφή της διασυνοριακής συγχώνευσης στο Αυστριακό Εμπορικό Μητρώο που είναι αρμόδιο για την Απορροφώσα Εταιρεία. VIII. Ειδικά δικαιώματα που παραχωρούνται (Αρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 7 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΙΒ(ζ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (ζ) της Οδηγίας) Κανένα ειδικό δικαίωμα ή πλεονέκτημα κάθε κατόχου μετοχών στις εταιρείες που εμπλέκονται στη συγχώνευση ή κάθε κατόχου άλλων χρεογράφων ή ειδικό δικαίωμα υπό την έννοια του Αρθρου 5, παράγραφος 2, αρ.7 του νόμου EU- VerschG, του Άρθρου 201!Β(ζ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και του Άρθρου 5, σημείο (ζ) της Οδηγίας δεν παραχωρείται και, κατά συνέπεια, δεν πρόκειται να αποζημιωθεί. Δεν υπάρχει επίσης κανένα ειδικό μέτρο που προτείνεται ή προορίζεται για τα πρόσωπα αυτά. IX. Παραχώρηση ειδικών πλεονεκτημάτων (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 8 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(η) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (η) της Οδηγίας) Κανένα ειδικό πλεονέκτημα δεν θα παραχωρηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της διασυνοριακής συγχώνευσης προς το Όργανο Διοίκησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων ή τους ελεγκτές των ετήσιων λογαριασμών ή οποιοδήποτε άλλο ελεγκτή των εταιρειών που συμμετέχουν στη συγχώνευση ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στη διασυνοριακή συγχώνευση. Χ. Καταστατικό της Απορροφώσας Εταιρείας (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 9 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΙΒ(Θ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (θ) της Οδηγίας) Η προτεινόμενη συγχώνευση συνιστά συγχώνευση με απορρόφηση κατά τη διάρκεια της οποίας δεν συστήνεται καμία νέα εταιρεία. Τα υφιστάμενο Καταστατικό της Απορροφώσας Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο από τη συγχώνευση.

8 1952 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΊΌΥ 2010 XI. Εμπλοκή εργοδότου μένων στον ορισμό των δικαιωμάτων συμμετοχής τους (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 10 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(ι) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (ι) της Οδηγίας) 1. Οπως διατυπώνεται στο Άρθρο V πιο πάνω, η Απορροφώμενη Εταιρεία, Sentenza Limited, δεν διαθέτει κανένα εργοδοτούμενο. 2. Τα περιεχόμενα των σχέσεων απασχόλησης της Απορροφώοας Εταιρείας παραμένουν αμετάβλητα από την προτεινόμενη συγχώνευση. Η Απορροφώαα Εταιρεία δεν διαθέτει ούτε σώμα εκπροσώπησης εργοδοτουμένων ούτε και εποπτικό σώμα. 3. Οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται οι διευθετήσεις για την εμπλοκή εργοδοτουμένων στον ορισμό των δικαιωμάτων συμμετοχής τους υπό την έννοια του Αρθρου 5, παράγραφος 2, αρ.10 του νόμου EU-VerschG, του Άρθρου 201 ΙΒ(ι) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και του Άρθρου 5, σημείο (ι) της Οδηγίας, συνεπώς δεν απαιτούνται. ΧΙί. Πληροφορίες για την εκτίμηση των μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 11 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(ια) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (ία) της Οδηγίας) 1. Ο Ισολογισμός Κλεισίματος της Απορροφώμενης Εταιρείας κατά την 31" Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα), παρουσιάζει τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται οτην Απορροφώσα Εταιρεία. Ο Ισολογισμός Κλεισίματος καταρτίστηκε σύμφωνα με τους κυπριακούς λογιστικούς κανόνες. Μετά από τη μεταβίβαση των θέσεων του Ισολογισμού Κλεισίματος από τους κυπριακούς λογιστικούς κανόνες στους Αυστριακούς λογιστικούς κανόνες, η Απορροφώσα Εταιρεία θα μεταφέρει τις λογιστικές αξίες όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Κλεισίματος σύμφωνα με το Άρθρο 202, παράγραφο 2 του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα (UGB). 2. Μετά από τη διασυνοριακή συγχώνευση με την Απορροφώμενη Εταιρεία, Sentenza Limited, η Απορροφώσα Εταιρεία, Raiffeisen Property Management GmbH, θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει ή διασφαλίσει πλήρως τις υποχρεώσεις της που θα υπάρχουν μετά τη διασυνοριακή συγχώνευση (περιλαμβανομένων εκείνων της SentCiza Limited) σε οποιοδήποτε χρόνο. 3. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία ενεργητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας που μεταβιβάζονται αποτελούνται ουσιαστικά από τοκοφόρα δάνεια από συναφή μέρη που ανέρχονται στο ποσό των 13,405, ΕΥΡΩ (10,764, ΕΥΡΩ σε μη κυκλοφορούν ενεργητικό και 2,641, σε κυκλοφορούν ενεργητικό) καθώς και λογαριασμούς μετρητών/τραπεζικούς λογαριασμούς που ανέρχονται στο ποσό των 9,988, ΕΥΡΩ κατά την , ημερομηνία του ισολογισμού. Τα στοιχεία του παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας αποτελούνται ουσιαστικά από ποσά που είναι πληρωτέα σε συναφείς εταιρείες που ανέρχονται στο ποσό των 14,463, ΕΥΡΩ (4,463, σε μη κυκλοφορούν παθητικό και 10,000, ΕΥΡΩ σε κυκλοφορούν παθητικό), πρόνοιες για άλλες υποχρεώσεις και χρεώσεις (απαιτήσεις εγγυήσεως) που ανέρχονται στο ποσό των 201, ΕΥΡΩ καθώς και υποχρεώσεις προς τρίτους που ανέρχονται στο ποσό των 16, ΕΥΡΩ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα σε συναφείς εταιρείες συνιστούν υπόλοιπα εντός του συγκροτήματος της εταιρείας RPN Verwaltungs GmbH, Βιέννης, θυγατρικής εταιρείας της Απορροφώσας Εταιρείας. 4. Σημειώνεται περαιτέρω όπ τα στοιχεία ενεργητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας έχουν θετική λογιστική αξία τόσο κατά την , ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης, όσο και κατά την ημερομηνία κατάρτισης του παρόντος κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης. Σύμφωνα με τον Ισολογισμό Κλεισίματος της Απορροφώμενης Εταιρείας κατά την , η Sentenza Limited έχει λογιστική αξία (ίδια κεφάλαια και αποθεματικά) που ανέρχεται σε 8,714, ΕΥΡΩ (που αποτελείται από μετοχικό κεφάλαιο ύψους 3,033, ΕΥΡΩ και παρακρατηθέντα κέρδη ύψους 5,681, ΕΥΡΩ). 5. Η Απορροφώσα Εταιρεία, Raiffeisen Property Management GmbH, έχει λογιστική αξία που ανέρχεται σε 39,673, ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Απορροφώσας Εταιρείας κατά την Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συγχώνευσης, η Απορροφώσα Εταιρεία θα αποκτήσει κέρδος από τη συγχώνευση ύψους 4,522, ΕΥΡΩ. Ολες οι απαιτήσεις των πιστωτών των εμπλεκόμενων εταιρειών θα είναι πλήρως διαφυλαγμένες. Υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες διατήρησης κεφαλαίου και προστασίας των πιστωτών τόσο του Κυπριακού όσο και τοσ Αυστριακού νόμου. XIII. Ημερομηνίες τω 1. λογαριασμών των συγχωνευθείσων εταιρειών (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 12 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΙΒ(ιβ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (ιβ) της Οδηγίας) ι. Η ημερομηνία ιαχύος του ισολογισμού Κλεισίματος της Απορροφώμενης Εταιρείας ως ο ισολογισμός που παρουσιάζει τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται υπό τη μορφή της παρούσας συγχώνευσης είναι η 31" Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα). Οι τελευταίες τακτικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας ετοιμάστηκαν κατά την Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα). Ο Ισολογισμός Κλεισίματος αποτελεί μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Απορροφώμενής Εταιρείας κατά την 31 "Δεκεμβρίου 2009.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΊΟΥ Η ημερομηνία έναρξης ισχύος ίων ειήσιων οικονομικών καταστάσεων της Απορροφώσας Εταιρείας που θα παρουσίαζε! για πρώτη φορά τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που θα μεταβιβαστούν υπό τη μορφή της παρούσας συγχώνευσης θα είναι η 18 Γ Δεκεμβρίου 2010 (δέκατη όγδοη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα). XIV. Μη προσφορά αποζημίωσης σε μετρητά για μετόχους που αντιτίθενται στη συγχώνευση (Αρθρο 5, παράγραφος 4 του νόμου EU-VerschG) 1. Το Αρθρο 5, παράγραφος 4 του Αυστριακού νόμου EU-VerschG, το οποίο προνοεί ότι σε μέτοχο που αντιτίθεται στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας τοιι σε μια ξένη (μη Αυστριακή) εταιρεία θα παραχωρείται αποζημίωση σε μετρητά, δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση Λόγω του ότι η Αυστριακή εταιρεία είναι η Απορροφωσα Εταιρεία οτην προτεινόμενη διασυνοριακή συγχώνευση. Οι σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου δεν ισχύουν στην προτεινόμενη διασυνοριακή συγχώνευση εφόσον η Απορροφωσα Εταιρεία δεν είναι Κυπριακή εταιρεία. 2. Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται αποζημίωση σε μετρητά και πληροφορίες για τέτοια αποζημίωση σε μετρητά στο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης λόγω του ότι η Απορροφωσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας (Αρθρο 5, παράγραφος 4, δεύτερη πρόταση του νόμου EU-VerschG). XV. Έγκριση ίων αντίστοιχων μετόχων των συμμετεχουσών εταιρειών (Αρθρο S του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΣΤ, Αρθρο 9 της Οδηγίας) 1. Για να αποκτήσει νομική ισχύ το παρόν κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, θα απαιτείται η έγκριση του από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας, Raiffeisen Property Management GmbH. Η έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Raiffeisen Property Management GmbH Θα εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις. 2. Εφόσον όλες οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας κατέχονται από την Απορροφωσα Εταιρεία, δεν απαιτείται η έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας, Senten^a Limiiect, σύμφωνα με το Αρθρο 9, παράγραφο 2 του νόμου EU-VerschG, το Αρθρο 201 KB (2) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και το Αρθρο 15, παράγραφος 1 της Οδηγίας. XVI. Διατάξεις φορολογικού νόμου Αυστρία: 1. Πα φορολογικούς σκοπούς η συγχώνευση θεωρείται ότι συνιστά συγχώνευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 1 του Αυστριακού Περί Αναδιοργανώσεως Φορολογικού Νόμου (UmgtStG). 2. Ο ισολογισμός συγχώνευσης γιο φορολογικούς σκοινούς είναι ο ισολογισμός κατά την 31" Δεκεμβρίου 2009 {τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα) που καταρτίστηκε σύμφωνα με τους Κυπριακούς λογιστικούς κανόνες από την Απορροφώμενη Εταιρεία, ο οποίος θα μεταφερθεί από τους Κυπριακούς λογιστικούς κανόνες στους λογιστικούς κανόνες που προνοούνται οπό τον Αυστριακό Εμπορικό Κώδικα (UGB) και - στο βαθμό που υπάρχει απόκλιση μεταξύ του ισολογισμού σύμφωνα με τον Αυστριακό Φορολογικό νόμο και του ισολογισμού σύμφωνα με τον Αυστριακό εμπορικό νόμο ~ θα μεταφερθεί περαιτέρω στους" λογιστικούς κανόνες που ορίζοντα! αϊτό τον Αυστριακό φορολογικό νόμο. 3. Η 31 η Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 2009) - ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης (για λογιστικούς σκοπούς) - αποτελεί επίσης την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης υπό την έννοια του Άρθρου 2, παράγραφος 5 του νόμου UmgrStG. Α. Εφόσον δεν παραχωρούνται δικαιώματα της εταιρείας και δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες από μέτοχο προς την εταιρεία υπό την έννοια του Αρθρου 2 του Αυστριακού Περί Φόρου Κεφαλαίου Νόμου (KVG), η διασυνοριακή συγχώνευση δεν υπόκειται στον Αυστριακό φόρο σύστασης εταιρείας (incorporation tax). Επίσης, εφόσον η Απορροφώμενη Εταιρεία υφίστατο για περίοδο πέραν των δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρησης της απόφασης συγχώνευσης για εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου Βιέννης, και εφόσον όλα τα στοιχεία του ενεργητικού της μεταβιβάζονται, η συγχώνευση απαλλάσσεται επίσης και από τον Αυστριακό φόρο σύστασης εταιρείας σύμφωνα με το Αρθρο 6, παράγραφος 5 του νόμου UmgrStG και το Άρθρο 6, παράγραφος 1, αρ. 3 του KVG αντίστοιχα. 5. Η Απορροφώμενη Εταιρεία δεν κατέχει οποιαδήποτε ακίνητα ή ισοδύναμα δικαιώματα εντός της έννοιας του Αυστριακού Περί Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων Νόμου (GrEStG). Συνεπώς, η προτεινόμενη συγχώνευση δεν δημιουργεί υποχρέωση για οποιοδήποτε Αυστριακό φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Κύπρος: 6. Η προτεινόμενη συγχώνευση Θεωρείται για φορολογικούς σκοπούς ότι συνιστά συγχώνευση σύμφωνα με το Μέρος VI του Κυπριακού Περί Φόρου Εισοδήματος Νόμου. XVI!. Έλεγχος συγχώνευσης Η προτεινόμενη συγχώνευση δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις κοινοποίησης ή αίτησης δυνάμει της Αυστριακής, Κυπριακής ή Ευρωπαϊκής αντι-μονοπωλιακής νομοθεσίας εφόσον η Απορροφωσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας.

10 1954 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΙΟΥ 2010 XVIII. Έξοδα Τυχόν έξοδα που παρουσιάζονται σε σχέση με την παρούσα διασυνοριακή συγχώνευση και την κατάρτιση και εφαρμογή του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης καθώς και οποιοιδήποτε φόροι, δικαιώματα και τέλη που παρουσιάζονται (εάν υπάρχουν) θα καλυφθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία. XIX. Διαιρετότητα (Severability) Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης είναι ή καθίστανται νομικά άκυρες ή μη εφαρμόσιμες, αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων του κοίνοι) σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η άκυρη ή μη εφαρμόοιμη διάταξη θα αντικατασταθεί από έγκυρη και εφαρμόσιμη διάταξη που είναι όσο το δυνατό πλησιέστερη στην άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη από οικονομικής πλευράς. Το ίδιο θα ισχύει και ψα οποιεσδήποτε ακούσιες ασάφειες του νόμου που θα ανακαλυφθούν κατά την εφαρμογή του παρόντος κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης. XX. Διάφορα Για τη συμμόρφωση με τις Αυστριακές θεσμικές νομικές απαιτήσεις, απαιτείται όπως το παρόν κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης εκτελεστεί υπό τη μορφή Αυστριακής συμβολαιογραφικής πράξης (Αρθρο 5, παράγραφος 5 του νόμου EU-VerschG). Βιέννη, 14 (δεκατέσσερις) Μαΐου 2010 (δύο χιλιάδες δέκα) Sentenza limited: (υπογραφή) (υπογραφή) Μιχάλης Μιχαηλίδης Στέλιος Ιωακείμ Ημερ. Γέννησης: Ημερ. Γέννησης: (υπογραφή) (υπογραφή) Dr. Raimund Machowetz Dr. Roland Gewepien Ημερ. Γέννησης: Ημερ. Γέννησης: Raiffeisen Property Management GmbH: (υπογραφή) (υπογραφή) Dr. Raimund Machowetz Dr. Roland Gewej3ien Ημερ. Γέννησης: Ημερ. Γέννησης: Σφραγίδα στη γερμανική γλώσσα Σφραγίδα: (Υπογραφή) Dr. Christian Mayer Συμβολαιογράφος - Συνέταιρος A!s Subsiitut des effendrchen Notars Dr. Chfistoph Bieber mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΪΟΥ Αριθμός 1799 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία TYPOPRESS LTD, από τη Λευκωσία, και Αρ. Αίτησης 260/2010. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 209, 211(E), 212(A), 213(1), 214 και 333, και Αναφορικά με την αίτηαη του Ηλία Δανού, από τη Λευκωσία, εξ αποφάσεως πιστωτή της TYPOPRESS LTD, από τη Λευκωσία, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Ηλίας Δανός, αηό τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 26 Μαρτίου 2010 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο, Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Οδηγίες στις 10 Ιουνίου 2010 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο που είναι ορισμένη για Οδηγίες είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον Απόστολο Ντορζή δικηγόρο σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΡΖΗΣ, Δικηγόρος αιτητή. Γραφείο επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Απόστολου Ντορζή, Άννης Κομνηνής 4, Μέγαρο ΣΟΛΕΑ, Γραφείο 302, 1060 Λευκωσία, τηλ , Θυρίδα Δικαστηρίου 138. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά το χρόνο των Οδηγιών της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο, γραπτή ειδοποίηση yta την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο, όχι πιο αργά από τις 5.30 μ.μ. της 9ης Ιουνίου Αριθμός 1800 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Αναφορικά με την Εταιρεία Γ Ι Α Ν-ΜΙ Χ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αρ, Αίτησης 54/2010, και Αναφορικά με την αίτηση των 1. Σπύρος Π. Γιάλλουρος, 2. Ανδρέας Γ. Κούτας, 3. Ρεβέκκα Α. Κούτα και 4. Έλενα Α. Κούτα από τη Λάρνακα, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι οι 1. Σπύρος Π. Γιάλλουρος, 2. Ανδρέας Γ. Κούτας, 3. Ρεβέκκα Α. Κούτα και 4. Έλενα Α. Κούτα από τη Λάρνακα, καταχώρισαν στις 14 Απριλίου 2010 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, αίτηση με την οποία εξαιτούνται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 21 Ιουνίου 2010 και ώρα 8.30 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Σπύρο Π. Γιάλλουρο, Δικηγόρο, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΣΠΥΡΟΣ Π. ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ, Δικηγόρος αιτητών. Διεύθυνση επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Σπύρου Π. Γιάλλουρου. Καλογραιών 10, 6016 Λάρνακα. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτηοης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο των αιτητών. γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το Δικηγόρο των αιτητών. όχι πιο αργά από τη Ι μ.μ. της 18ης Ιουνίου 2010.

12 ΗΜΑ Β 1956 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΙΟΥ 2010 Αριθμός 1801 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία WW OVERSEAS SHIPMANAGEMENT LIMITED, από τη Λεμεοό. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟ GORAN DJORDJEVIC, από τη Λεμεσό, Αιτητή. Η παρούσα αίτηση του Goran Djordjevtc από τη Λεμεσό έχει ως εξής: και Αρ. Αίτησης: 136/2010. (1) Η εταιρεία (η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «η εταιρεία») συστάθηκε ως Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113 την , Η.Ε (2) Το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας ευρίσκεται στην οδό Γρίβα Διγενή 105, ΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΡΤ, Γραφείο 202,3101 Λεμεσός. (3) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1,71 η κάθε μετοχή. (4) Οι κυριότεροι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε η Εταιρεία αναφέρονται στο ιδρυτικό έγγραφο αυτής είναι μεταξύ άλλων ναυτιλιακής φύσεως ήτοι διαχείριση εμπορικών πλοίων. (5) Την η εταιρεία και/ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτής εξέδωσε και παρέδωσε στον αιτητή τραπεζική επιταγή Λαϊκής Τράπεζας με αρ με ημερομηνία διά το ποσό των Δολλ ΗΠΑ που αντιπροσωπεύει αμοιβή για παροχή υπηρεσιών προς την εταιρεία. (6) Ο Αιτητής ζήτησε επανειλημμένος παρά της Εταιρείας την πληρωμή και εξόφληση του ρηθέντος ποσού της επιταγής Λαϊκής Τράπεζας, αλλά η εταιρεία παρέλειψε να πράξει τούτο και την ο Αιτητής επέδωσε στην Εταιρεία αφήνοντας στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της ιδιοχείρως υπογεγραμμένη ζήτηση (demand under hand) (αντίγραφο ειδοποίησης και βεβαίωσης δικαστικού επιδότη επισυνάπτεται και σημειούται ως Τεκμήρια A S Β) καλώντας την Εταιρεία όπως πληρώσει το συνολικό ποσό των Δολλ ΗΠΑ , (7) Από της επιδόσεως της απαίτησης ως αναφέρεται πιο πάνω έχουν παρέλθει πέραν των 21 ημερών αλλά η Εταιρεία παρέλειψε και/ή αμέλησε (neglected) να πληρώσει το ρηθέν ποσό ή να εξασφαλίσει τούτο ή να συμβιβαστεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στον Αιτητή, με αποτέλεσμα η οφειλή της προς τον Αιτητή εκ Δολλ ΗΠΑ σύνολο να παραμένει απλήρωτη και ανικανοποίητη. (8) Όθεν η Εταιρεία αδυνατεί να πληρώσει το χρέος της, είναι αφερέγγυος και ανίκανη να πληρώσει και ο Αιτητής εξαιτείται: (α) Όπως η Εταιρεία WW OVERSEAS SHIPMANAGEMENT LIMITED, διαλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ (β) Διαζευτικά όπως εκδοθεί οποιοδήποτε διάταγμα το οποίο το Δικαστήριο θα έκρινε ορθό και δίκαιο. (γ) Έξοδα πλέον ΦΠΑ, Η αίτηση βασίζεται στα άρθρα 211(e), (f) και 212(a), (b), (c) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και στους περί Εταιρειών Κανονισμούς. Η αίτηση στηρίζεται στα γεγονότα ως αναφέρονται ανωτέρω και στην ένορκη δήλωση του κ. Goran Djordjevic, ημερ. 31.3,2010. Η παρούσα αίτηση έγινε από τον κ. Χριστάκη Παύλου, Δικηγόρο του Αιτητή. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Χριστάκη Παύλου, Αισώπου και Αγίας Αικατερίνης 2, ΡΝΟ HOUSE, 2ος όροφος, Λεμεσός. Καταχωρήθηκε την Ορίσθηκε για ακρόαση την ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα αίτηση θα επιδοθεί στους: (1) WW OVERSEAS SHIPMANAGEMENT LIMITED, Γρίβα Διγενή 105, ΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΡΤ, Γραφείο 202, 3101 Λεμεσός. (2) ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΧΡΙΓΓΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ, Δικηγόρος Αιτητή. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΙΟΥ Αριθμός 1802 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγιαις) Νόμον, Κεφ. 192, και Αναφορικά με τον Edwin Leach, τέως από την Πάφο, αποβιώσαντα. Αρ. Αίτησης 133/2010. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 16 Ιουνίου 2010 και ώρα 9 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση της Επικύρωσης της Διαθήκης του Edwin Leach τέως από την Πάφο, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας, στις 10 Μαρτίου Αριθμός 1803 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία XENICO TRADING LTD, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και και ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Δικηγόρος για Elaine Alison Wright. Αίτηση Αρ. 589/2009. Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεοιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε την 1η Σεπτεμβρίου 2009 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξσιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεταί επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 16 Ιουνίου 2010 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. Ο. ΤΡΥΦΩΝΟΣ, Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή, σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 15ης Ιουνίου Αριθμός 1804 TACAMAR INVESTMENTS LIMITED Με το παρόν έγγραφο δίδεται ειδοποίηση ότι η συνεδρία πιστωτών της Εταιρείας TACAMAR INVESTMENTS LIMITED θα λάβει χώρα στη διεύθυνση Λεωφ. Γρίβα Διγενή, Μέγαρο Παναγίδη, Γραφείο 203, Λεμεσός, στις 11 Ιουνίου 2010 και ώρα νια σκοπούς εξέτασης και, αν κριθεί σκόπιμο, για σκοπούς έγκρισης ειδικού ψηφίσματος για τα πιο κάτω: (ι) την εκκαθάριση της εταιρείας (ιι) την οικειοθελή εκκαθάριση της εταιρείας από τους πιστωτές (ιιι) παρουσίαση της κατάστασης της εταιρείας σχετικά με τις εργασίες της, κατάλογο των πιστωτών της και το ποσό των απαιτήσεων που αυτοί έχουν (ιν) ο εκκαθαριστής να προταθεί και να διοριστεί 21 Μα1συ2010 Από το Διοικητικό Συμβούλιο A.B.C. GRANDSERVUS LIMITED Γραμματέας της Εταιρείας

14 1958 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ1ΌΥ 2010 μ μ "*> AMALUR TRADING LfMITED Με το παρόν έγγραφο δίδεται ειδοποίηση οτί η συνεδρία πιστωτών της Εταιρείας AMALUR TRADING LIMITED θα ' λάβεί χώρα στη διεύθυνση Λεωφ. Γρίβα Διγενή, Μέγαρο Παναγίδη, Γραφείο 203, Λεμεσός, στις 11 Ιουνίου 2010 και ώρα για σκοπούς εξέτασης και, αν κριθεί σκόπιμο, για σκοπούς έγκρισης ειδικού ψηφίσματος για τα πιο κάτω: (ι) την εκκαθάριση της εταιρείας (ιι) την οικειοθελή εκκαθάριση της εταιρείας από τους πιστωτές (ιιι) παρουσίαση της κατάστασης της εταιρείας σχετικά με τις εργασίες της, κατάλογο των πιστωτών της και το ποσό των απαιτήσεων που αυτοί έχουν (ιν) ο εκκαθαριστής να προταθεί και να διοριστεί Αριθμός Μαίου 2010 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Από το Διοικητικό Συμβούλιο A.B.C. GRANDSERVUS LIMITED Γραμματέας της Εταιρείας Διόρθωση Από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία της ειδικής απόφασης της Εταιρείας D. LEOS TOURIST SERVICES LIMITED να διαλυθεί εκούσια, έγινε στις 3 Μαρτίου 2010 και όχι στις 16 Μαρτίου 2010 όπως δημοσιεύτηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αρ και ημερομηνίας 14 Μαΐου 2010, σελ Αριθμός 1807 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Αναφορικά με την Εταιρεία GPL General Photonics Limited (η "Εταιρεία") ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 151/2010 και Αναφορικά με τον Περί Εταιριών Νόμο, Κεφ.113 Αίτηση από την IPL Inteflectua! Property Licensing Limited (η «Αιτήτρια») ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Κατόπιν Διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερομηνίας 30 Απριλίου 2010 στην αίτηση 151/2010 με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι την 30 Ιουνίου 2010 και ώρα 8 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ, Ακίνητα Φορτούνα, Μπλοκ Β, 2 ος όροφος, Τ.Τ Λεμεσός, Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Σκοπός της έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι η έγκριση πρότασης η οποία είχε γίνει από την εταιρεία IPL Intellectual Property Licensing Limited (μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας) για τους σκοπούς διακανονισμού και αναδιοργάνωσης της Εταιρείας, με την IPL Inteilectual Property Licensing Limited να αποκτά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με τον τρόπο που προβλέπει το Σχέδιο Διακανονισμού και Αναδιοργάνωσης και στη συνέχεια η Εταιρεία θα τεθεί σε διάλυση χωρίς εκκαθάριση (το «Σχέδιο»). Ημερήσια Διάταξη Πρόταση νια έγκριση των ακόλουθων ψηφισμάτων ως Ειδικών Ψηφισμάτων: «Ειδικό Ψήφισμα 1. Οπως όλα τα μέλη εγκρίνουν το Σχέδιο ως έχει προταθεί. 2. Όπως διοριστεί ως πρόεδρος της συνεδρίας η κ. Αλεξία Παπαδοπούλου, Σύμβουλος της Εταιρείας (ο «Πρόεδρος») και όπως ο Πρόεδρος και/ή ο γραμματέας της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται να εμφανιστεί ενώπιον Δικαστηρίου για τον σκοπό ενημέρωσης αυιού για τις αποφάσεις που λήφθηκαν και πρόσθετα να αιτηθεί την από μέρους του Δικαστηρίου επικύρωση του Σχεδίου Διακανονισμού σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (άρθρα ) και γενικά να ενεργήσει τα δέοντα αναφορικό με όλα τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των αποφάσεων της Εταιρείας. 3. Όπως ο Πρόεδρος και/ή σ γραμματέας ι ης Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται να αντιπροσωπεύσει την Εταιρεία ενώπιον παντώς αρμοδίου οργάνου ή αρχής για τον σκοπό εφαρμογής του Σχεδίου Διακανονισμού και γενικά να ενεργήσει εκ μέρους ι ης Εταιρείας τα δέοντα σε σχέση με όλο το θέμα.»

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 1959 Αριθμός 1808 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ. 113 Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία NEVOMORE HOLDINGS LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), - και - Αναφορίκά με τον περί Εταϊρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείαθε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 284, Fortuna Court, Biock Β, 2ος όροφος, 3105 Λεμεσός, στις 28 Ιουνίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναί μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 19 Μαίου 2010 ΜΟώΕΣΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ, Εκκαθαριστής. Αριθμός 1809 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BELLAMACO TRADING LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BELLAMACO TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 3 Μαίου 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία BELLAMACO TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσία". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1810 Ο ΓΙΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : BELLAMACO TRADING LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 199, Μέγαρο Νεοκλέους, 3030 Λεμεσός. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3ος όροφος, 3095 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 3 Μαίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BELLAMACO TRADING LIMITED, ημερομηνίας 3 Μαίου 2010.

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213 Αριθμός 1754 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4781 Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014 3039 Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜ ΗΜ Α B O ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

ΕΠΙΣΗΜ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜ ΗΜ Α B O ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΕΠΙΣΗΜ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜ ΗΜ Α B Αριθμός 4829 Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014 6123 Αριθμός 6488 O ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4573 Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2012 2233 Αριθμός 2770 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την FORSONO HOLDINGS LIMITED, από τη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4655 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι! 2} Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Longmutr David απο JSSU-1 SON 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4714 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 4025 Αριθμός 4806 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 3881 Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 IΔIΩΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIOΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ME ΕΓΓΥΗΣΗ IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚA ΚΑΙ ΑΠΑΙΤOYN ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος εγγράφου ή των ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Επισύναψη Α O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4422 Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010 1427 Αριθμός 1158 Οϊ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ! 1999-2000 Κοινοποίηση απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ, OΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση 0050/00002752/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD ISXI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Τελικά 2012 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113)

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113) Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ανάδοχο υπεύθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 102(Ι)/2013 102(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός νόμου στην Ισπανία. Νόμος 27/1999 (από 16 Ιούλη 1999) Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνεταιρισμός νόμου στην Ισπανία. Νόμος 27/1999 (από 16 Ιούλη 1999) Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνεταιρισμός νόμου στην Ισπανία Νόμος 27/1999 (από 16 Ιούλη 1999) Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοια και περιγραφή 1. Ο συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα