ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59"

Transcript

1 Αριθμός 4430 Παρασκευή, 28 Μαΐου Αριθμός 1794 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοττοϊητικού για 170,86 (Εκατό εβδομήντα ευρώ και 86 σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 451 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 1795 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59 Εγγραφή στο Μητρώο Η πιο κάτω Συντεχνία και το Καταστατικό της έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συντεχνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 των πιο πάνω Νόμων, στις 7 Μαίου ΠαγκΟπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Αρ.Μ.: 986 Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Έφορος Συντεχνιών

2 1946 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ1ΌΥ 2010 Αριθμός 1796 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡ. 17/2010 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΠΝΕ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΙΟΥ 2010 ΛΑΧΕΙΟΥ Λαχνός Ποσό Τυχερός Αριθμός Λαχνός Ποσό Τυχερός Αριθμός 1ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος Αλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν οε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε 6883 Μικρότερα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 356 ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 85 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων. Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδιαε πρέπει ο κάτοχος του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσης του. Ενα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΤΟΥ Αριθμός 1797 ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113, ΆΡΘΡΟ 201Κ και 365Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! μεταξύ της PETER KRAEMER HOLDINGS LIMITED (HE240867) από τη Λευκωσία, Κύπρο, (η «Απορροφώσα Εταιρεία ) και της BEWi INVESTMENTS HOLDING B.V. με αριθμό εγγραφής αττό την Ολλανδία (η «Απορροφώμενη εταιρεία ). Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθο: 1. Έγκριση Συγχώνευσης Με απόφαση του ημερομηνίας 04 Μαΐου 2010, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ενέκρινε την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης της Απορροφώσας Εταιρείας με την Απορροφώμενη Εταιρεία και όρισε ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης την 04 Μαΐου Η παρούσα δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Ίς Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και τα άρθρα 201Κ και 365Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφάλαιο 113, και γίνεται λόγω παράδοσης οτο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών πιστού αντίγραφου της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού που αναφέρεται ττιο πάνω. 2. Μορφή, Επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών: (α) Απορροφώσα Εταιρεία: PETER KRAEMER HOLDINGS LIMITED, που βρίσκεται στη Λευκωσία, Κύπρο, εγγεγραμμένη από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αριθμό εγγραφής ΗΕ (β) Απορροφώμενη Εταιρεία BEWi INVESTMENTS HOLDING B.V., που βρίσκεται στην Ολλανδία, διεύθυνση Polarlsavenue 45, 2132 JH Hoofddorp η οποία έχει καταχωρηθεί στο μητρώο εταιρειών, που διατηρείται του εμπορικού επιμελητηρίου της Ολλανδίας, αριθμό αρχείου Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγραφών που έχουν παραδοθεί στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή και δημοσίευση: Απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερομηνίας 04 Μαΐου 2010 με την οποία εγκρίνεται η ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης της Απορροφώ με νης Εταιρείας με την Απορροφώσα Εταιρεία. 4. Ο Έφορος Εταιρειών θα ενημερώσει την αρμόδια αρχή της Ολλανδίας στην οποία τηρείται το μητρώο της Απορροφώμενης Εταιρείας η οποία είναι: Chambers of Commerce for Amsterdam, De RuyterkadeB, 1013 AA Amsterdam, the Netherlands (T ) (F ). 5. Ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Διασυνοριακής Συγχώνευσης: Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έχει ορίσει ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης την 04 Μαΐου Από την 04 Μαΐου 2010, η Απορροφώμενη Εταιρεία θα έχει διαλυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και απορροφηθεί από την Απορροφώσα Εταιρεία. 6. Πληροφορίες Οποιοδήποτε πρόσωπο, μέτοχος ή πιστωτής ή του οποίου τυχόν να επηρεάζονται τα δικαιώματα του από την Συγχώνευση μπορούν να επικοινωνήσουν για οποιεσδήποτε πληροφορίες χωρίς επιβάρυνση στην διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου , Fortuna Court, Block Β, 2 0ί όροφος, 3105, Λεμεσός.

4 1948 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΪΟΥ 2010 Αριθμός 1798 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113, ΑΡΘΡΑ 201 )Γ καί 36Ξ Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ μεταξύ της Εταιρείας Raifteisen Property Management GmbH από την Αυστρία (η «Απορροφώσα Εταιρεία») και της Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης SENTENZA LIMiTED (η «Απορροφώμενη Εταιρεία») Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: Α. Μορφή, Ονομα και Εγγεγραμμένο Γραφείο των υπό Συγχώνευση Εταιρειών: 1. ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ί) (π) (iii) Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εγγεγραμμένη στην Αυστρία με αριθμό εγγραφής FN 8186 χ. Όνομα: Raifteisen Property Management GmbH Εγγεγραμμένο Γραφείο: Borsegasse 9, A-1010, Vienna, Austria 2. ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (i) (ϋ) fiii) Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές εγγεγραμμένη στη Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE Όνομα: Sentenza Limited Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αγίας Φυλάξεως 118, Christabel House 3087, Λεμεσός, Κύπρος Β. Μητρώα ατα οποία είναι καταχωρημένα τα έγγραφα των πιο πάνω Εταιρειών 1. Τα έγγραφα της Απορροφώσας Εταιρείας είναι καταχωρημένα στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης {Commercial Register of the Commercial Court of Vienna, Austria, Handelsgericht Wien, Firmenbuch Marxergasse 1 a, A-1030 Wien / Vienna, Austria) 2. Τα έγγραφα της Απορροφώμενης Εταιρείας είναι καταχωρημένα στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος. Γ. Μέτοχοι Μειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών αναφορικά με τις υπό συγχώνευση εταιρείες. 1. Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το 100% των εκδομένων μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν εγείρεται θέμα ρύθμισης των δικαιωμάτων της μειοψηφίας. 2. Σύμφωνα με το Αρθρο 226 του Αυστριακού Νόμου περί Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, πρέπει να παρέχεται εγγύηση στους πιστωτές των υπό συγχώνευση εταιρειών εφόσον αυτοί δεν δικαιούνται σε πληρωμή. Το δικαίωμα λήψης εγγύησης παρέχεται στους πιστωτές μόνο εάν καταχωρήσουν γραπτή απαίτηση εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση της συγχώνευσης και εφόσον παρέχουν εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι η απαίτηση τους τίθεται σε κίνδυνο από τη συγχώνευση. Το δικαίωμα λήψης εγγύησης δεν παρέχεται αε πιστωτές που έχουν προνομιακή μεταχείριση σε διαδικασίες πτώχευσης αναφορικά με ομάδες περιουσιακών στοιχείων που δίδονται βάσει νομοθετημένων προνοιών ή που εποπτεύονται από διαχειριστικούς φορείς. Η Απορροφώσα Εταιρεία θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας. Οι πιστωτές της Απορροφώμενης Εταιρείας μετά τη συγχώνευση, θα καταστούν πιστωτές της Απορροφώσας Εταιρείας η οποία Θα έχει υποχρέωση να αποπληρώσει όλα τα χρέη της Απορροφούμενης Εταιρείας. Δ. Οι πιστωτές της Απορροφώμενης Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αναφορικά με την προτεινόμενη διασυνοριακή συγχώνευση από τη KPMG Limited, όδσς Εσπερίδων 14, Τ.Κ. 1087, Λευκωσία, Κύπρος.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΊΟΥ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔίΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΉΣ ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με το Αρθρο 5 του περί Συγχωνεύσεων Νόμου της Αυστρίας-ΕΕ και το Αρθρο 201 ΙΟ του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και εντός της έννοιας του Αρθρου 5 της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ που συντάχθηκε από κοινού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Sentenza Limited το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Λεμεσό της Κύπρου και η διεύθυνση εργασίας της στην Αγίας Φυλάξεως, 118, Christabel House, 3087 Λεμεσός, Κύπρος, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE ως η «Απορροφώμενη Εταιρεία» και το Όργανο Διοίκησης της Raiffeisen Property Management GmbHTo εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας και η διεύθυνση εργασίας της στην Borsegasse 9, Α-1010 Βιέννη, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό εγγραφής FN χ ως η «Απορροφώσα Εταιρεία» ως ακολούθως: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η εταιρεία Sentenza Limited το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Λεμεσό της Κύπρου και η διεύθυνση εργασίας της στην Αγίας Φυλάξεως, 118, Christabel House, 3087 Λεμεσός, Κύπρος είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE (που οτο εξής Θα καλείται ως «ή Απορροφώμενη Εταιρεία»). Ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας είναι η Raiffeisen Property Management GmbH, Βιέννης (Απορροφώσα Εταιρεία). 2. Η εταιρεία Raiffeisen Property Management GmbH το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας και η διεύθυνση εργασίας της στην Borsegasse 9, Α-1010 Βιέννη, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό εγγραφής FN χ (που στο εξής θα καλείται και ως «ή Απορροφώσα Εταιρεία»), Ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας είναι η Raiffeisen Property Hoiding GmbH, το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό FN s. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Sentenza Limited εκ Λεμεσού και το Όργανο Διοίκησης της Raiffeisen Property Management GmbH εκ Βιέννης έχουν αποφασίσει να συγχωνεύσουν τις δύο εταιρείες. Αυτό θα επιτευχθεί με συγχώνευση της Sentenza Limited, Λεμεσού ως η απορροφώμενη εταιρεία στην Raiffeisen Property Management GmbH, Βιέννης, ως η απορροφώσα εταιρεία. Εφόσον η Raiffeisen Property Management GmbH, Βιέννης είναι η άμεση μητρική εταιρεία και ο μοναδικός μέτοχος της Sentenza Limited, μια τέτοια συγχώνευση συνιστά διασυνοριακή συγχώνευση της Απορροφώμενης Εταιρείας στη μητρική της εταιρεία που της ανήκει κατά 100%. 4. Η σκοπούμενη συγχώνευση θα διεκπεραιωθεί δυνάμει του περί Συγχωνεύσεων Νόμου της Αυστρίας-ΕΕ («EU- VerschG») και του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 («ΚΠΕΝ») καθώς και δυνάμει της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου 2005 αναφορικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης («Οδηγία») και σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 1 του Αυστριακού περί Αναδιοργανώσεως Φορολογικού Νόμου («UmgrStG»), 5. Οπου στο παρόν έγγραφο γίνεται αναφορά σε θεσμικές διατάξεις των νόμων GmbHG, AktG, EU-VerschG, UmgrStG, KVG και UGB, αυτό θα οημαίνει τις διατάξεις του Αυστριακού Νόμου περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, του Αυστριακού Νόμου περί Μετοχικών Εταιρειών (Stock Corporation Act), του περί Συγχωνεύσεων Νόμου της Αυστρίας-ΕΕ, του Αυστριακού περί Αναδιοργανώσεως Φορολογικού Νόμου, του Αυστριακού περί Φόρου Κεφαλαίου Νόμου και του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα. Όπου στο παρόν έγγραφο γίνεται αναφορά σε θεσμικές διατάξεις του ΚΠΕΝ, αυτό θα σημαίνει τις διατάξεις του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Σύμφωνα με το ΑρΘρο 5 του νόμου EU-VerschG και το Άρθρο 201 IB του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και το Άρθρο 5 της Οδηγίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Sentenza Limited και το Όργανο Διοίκησης της Raiffeisen Property Management GmbH, συντάσσουν από κοινού το παρόν σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης ως ακολούθως: Ι. Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 1 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ίβ(α) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (α) της Οδηγίας) 1. Η Απορροφώμενη Εταιρεία έχει την επωνυμία Sentenza Limited και είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως συσταθείσα και εγκύρως υφιστάμενη δυνάμει των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Λεμεσό της Κύπρου και η διεύθυνση εργασίας της στην Αγίας Φυλάξεως, 118, Christabel House, 3087 Λεμεσός, Κύπρος και είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και

6 1950 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ'ίΌΥ 2010 Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό εγγραφής HE Το εξουσιοδοτημένο, εκδομένο και πλήρως πληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο της Sentenza Limited είναι 3,033, ΕΥΡΩ διαιρεμένο σε 3,033,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1.00 ΕΥΡΩ η καθεμία. Ολες οι μετοχές της Sentenza Limited κατέχονται από την Raiffeisen Property Management GmbH, Βιέννης. Η Απορροφώσα Εταιρεία είναι, συνεπώς, ο εγγεγραμμένος μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας. 2. Η Απορροφώσα Εταιρεία έχει την επωνυμία Raiffeisen Property Management GmbH και είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως συσταθείσα και εγκύρως υφιστάμενη δυνάμει των νόμων της Αυστριακής Δημοκρατίας το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας και η διεύθυνση εργασίας της στην Borsegasse 9, Α-1010, Βιέννη, και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό εγγραφής FN χ. Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Raiffeisen Property Management GmbH είναι 40, ΕΥΡΩ και είναι πληρωμένο κατά το ήμισυ, δηλ. με το ποσό των 20, ΕΥΡΩ. Η εταιρεία Raiffeisen Property Holding GmbH το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στη Βιέννη κα! η διεύθυνση εργασίας της στην Borsegasse 9, Α-1010, Βιέννη, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό εγγραφής FN s, είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας. 3. Η Sentenza Limited εκ Λεμεσού και η Raiffeisen Property Management GmbH εκ Βιέννης είναι οι εταιρείες που συμμετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση. 4. Ούτε η Απορροφώμενη Εταιρεία ούτε και η Απορροφώσα Εταιρεία δεν διαθέτουν εποπτικό συμβούλιο. II. Συμφωνία για τη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού υπό μορφή διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση 1. Η Sentenza Limited ως απορροφώμενη εταιρεία και η Raiffeisen Property Management GmbH ως απορροφώσα εταιρεία συμφωνούν για τη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Sentenza Limited στο σύνολο τους και με όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες, υπό μορφή καθολικής διαδοχής, στη Raiffeisen Property Management GmbH υπό μορφή διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση χωρίς την παραχώρηση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας, Άρθρα 1 et seq. του νόμου VerschG της Αυστρίας-ΕΕ σχετικά με τα Αρθρα 96 et seq. του νόμου GmbH σχετικά με τα Αρθρα 220 ο', seq. του νόμου AktG και το Αρθρο 201 Θ(γ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών ιίόμσυ καθώς και σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις του Αρθρου 1 του Αυστριακού νόμου UmgrStG. 2. Ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής συγχώνευσης, η Raiffeisen Property Management GmbH θα είναι ο καθολικός διάδοχος της Sentenza Limited, η οποία θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση. Οι πιστωτές της Sentenza Limited θα καταστούν πιστωτές της Απορροφώσας Εταιρείας. 3. Η Sentenza Limited και η Raiffeisen Property Management GmbH αναλαμβάνουν να προβούν σε οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες και μέτρα τόσο στη χώρα τους όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες δυνατόν - επιπρόσθετα από το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης - να είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για την ενδεδειγμένη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας προς την Απορροφώσα Εταιρεία. ΜΙ. Μη παραχώρηση νέων μετοχών και μη καταβολή μετρητών (συναλλαγματική ισοτιμία) (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 2 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΙΒ(β) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (β) της Οδηγίας) 1. Εφόσον η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει όλες τις μετοχές που εκδόθηκαν από την Απορροφώμενη Εταιρεία, και συνεπώς είναι α μοναδικός εγγεγραμμένος κάτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας, δεν λαμβάνει χώρα παραχώρηση μετοχών και, συγκεκριμένα, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 2 του νόμου EU-VerschG σχετικά με το Αρθρο 224, παράγραφος 1, αρ.1 του νόμου AktG. Δεν λαμβάνει χώρα παραχώρηση χρεογράφων της Απορροφώσας Εταιρεία ή πρόσθετες καταβολές μετρητών. Εφόσον δεν παραχωρούνται χρεόγραφα ή μετοχές, δεν είναι απαραίτητο να καθοριστεί η συναλλαγματική ισοτιμία. 2. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 5, παράγραφος 3 του νόμου EU-VerschG, το Αρθρο 201 KB (2) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και το Άρθρο 15, παράγραφος 1 της Οδηγίας, δεν απαιτούνται τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5, παράγραφος 2, αρ. 2 του νόμου EU-VerschG, του Άρθρου 201 IB (β) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου κα του Αρθρου 5, σημείο (β) της Οδηγίας (συναλλαγματική ισοτιμία και πρόσθετες καταβολές μειρητών) λόγω του ότι όλες οι μετοχές ή άλλα χρεόγραφα που παραχωρούν δικαιώματα ψήφου στις συνελεύσεις των μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας κατέχονται από την Απορροφώσα Εταιρεία και καθώς η συγχώνευση αυτή αφορά μόνο την απορρόφηση αυτής της συγκεκριμένης Απορροφώμενης Εταιρείας. IV. Οροι για την κατανομή χρεογράφων ή μετοχών (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 3 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(γ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (γ) της Οδηγίας) Για τους λόγους που καθορίζονται στο Αρθρο III πιο πάνω, δεν θα εκδοθούν χρεόγραφα ή μετοχές. Αντίστοιχα, δυνάμει του Αρθρου 5, παράγραφος 3 του νόμου EU-VefschG, του Αρθρου 201 KB (2) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και του Άρθρου 15, παράγραφος 1 της Οδηγίας, δεν απαιτούνται τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΊΌΥ Άρθρου 5, παράγραφος 2, αρ. 2 του νόμου EU-VsrschG, του Αρθρου 201 IB (γ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου κα του Άρθρου 5, σημείο (ν) της Οδηγίας (όροι για την κατανομή χρεογράφων ή μετοχών στην Απορροψώσα Εταιρεία). V. Επιπτώσεις της διασυνοριακής συγχώνευσης στην απασχόληση (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 4 του νόμου EU- VerschG, Αρθρο 201!Β(δ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (δ) της Οδηγίας) 1. Η Απορροφώμενη Εταιρεία, Sentenza Limited, δεν διαθέτει κανένα εργοδότουμενο. Συνεπώς, η διασυνοριακή συγχώνευση δεν έχει καμία επίπτωση στην απασχόληση οποιωνδήποτε έργο δ ότου μένων της Απορροφώμενης Εταιρείας. 2. Τα περιεχόμενα των σχέσεων απασχόλησης της Απορροφώσας Εταιρείας παραμένουν αμετάβλητα από τη συγχώνευση. Οι μέχρι σήμερα ισχύουσες ανεξάρτητες συμβατικές διευθετήσεις, συμφωνίες συλλογικής διαπραγμάτευσης και αρχικές συμφωνίες, εάν υπάρχουν, παραμένουν αμετάβλητες. Η διασυνοριακή συγχώνευση δεν έχει καμία επίπτωση στην απασχόληση των εργοδοτουμένων της Απορροφώσας Εταιρείας. VI. Ημερομηνία από την οποία οι νέες μετοχές δίδουν στους κατόχους τους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 5 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201!Β(ε) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (ε) της Οδηγίας) Εφόσον όλες οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας κατέχονται από την Απορροφώσα Εταιρεία και εφόσον η συγχώνευση αφορά μόνο την απορρόφηση αυτής της Απορροφώμενης Εταιρείας, και λόγω του ότι η Απορροφώσα Εταιρεία δεν παραχωρεί οποιαδήποτε χρεόγραφα ή άλλες μετοχές όπως καθορίζεται στο Άρθρο ill πιο πάνω, δεν απαιτείται ο καθορισμός ημερομηνίας αττό την οποία η κατοχή νέων μετοχών θα έδινε στους κατόχους τους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη. Δεν απαιτούνται στοιχεία ως προς τούτο σύμφωνα με το Αρθρο 5, παράγραφος 3 του νόμου EU- VerschG, το Άρθρο 201 KB (2) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και το Άρθρο 15, παράγραφος 1 της Οδηγίας. VII. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 6 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(στ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (στ) της Οδηγίας) 1. Η ημερομηνία από την οποία οι συναλλαγές της Απορροφώμενης Εταιρείας θα θεωρούνται για τους σκοπούς του φορολογικού νόμου και ως μεταξύ της Απορροφώμενης Εταιρείας και της Απορροφώσας Εταιρείας - ότι εκτελούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας συμφωνείται ότι είναι η 31 η Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα). Συνεπώς, η 31" Δεκεμβρίου 2009 αποτελεί την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης δυνάμει του Άρθρου 5, παράγραφος 2, αρ. 6 του νόμου EU- VerschG, του Αρθρου 201 ΙΒ(στ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και του Αρθρου 5, σημείο (στ) της Οδηγίας. Σύμφωνα με το Αρθρο 220, παράγραφος 3 του νόμου AktG, η Απορροφώμενη Εταιρεία έχει καταρτίσει Ισολογισμό Κλεισίματος κατά την 31" Δεκεμβρίου (βλέπε επίσης πιο κάτω Αρθρο XIII.1.) 2. Από την 1 Π Ιανουαρίου 2010 (πρώτη Ιανουαρίου δύο χιλιάδες δέκα), στις 0:00 (μηδέν) ώρες, όλα ία δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταβιβασθέντων στοιχείων του ενεργητικού θα ανήκουν στην Απορροφώσα Εταιρεία. 3. Σύμψωνα με τους όρους του αστικού δικαίου και τους όρους του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα Εταιρεία κατά την εγγραφή της διασυνοριακής συγχώνευσης στο Αυστριακό Εμπορικό Μητρώο που είναι αρμόδιο για την Απορροφώσα Εταιρεία. VIII. Ειδικά δικαιώματα που παραχωρούνται (Αρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 7 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΙΒ(ζ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (ζ) της Οδηγίας) Κανένα ειδικό δικαίωμα ή πλεονέκτημα κάθε κατόχου μετοχών στις εταιρείες που εμπλέκονται στη συγχώνευση ή κάθε κατόχου άλλων χρεογράφων ή ειδικό δικαίωμα υπό την έννοια του Αρθρου 5, παράγραφος 2, αρ.7 του νόμου EU- VerschG, του Άρθρου 201!Β(ζ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και του Άρθρου 5, σημείο (ζ) της Οδηγίας δεν παραχωρείται και, κατά συνέπεια, δεν πρόκειται να αποζημιωθεί. Δεν υπάρχει επίσης κανένα ειδικό μέτρο που προτείνεται ή προορίζεται για τα πρόσωπα αυτά. IX. Παραχώρηση ειδικών πλεονεκτημάτων (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 8 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(η) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (η) της Οδηγίας) Κανένα ειδικό πλεονέκτημα δεν θα παραχωρηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της διασυνοριακής συγχώνευσης προς το Όργανο Διοίκησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων ή τους ελεγκτές των ετήσιων λογαριασμών ή οποιοδήποτε άλλο ελεγκτή των εταιρειών που συμμετέχουν στη συγχώνευση ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στη διασυνοριακή συγχώνευση. Χ. Καταστατικό της Απορροφώσας Εταιρείας (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 9 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΙΒ(Θ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (θ) της Οδηγίας) Η προτεινόμενη συγχώνευση συνιστά συγχώνευση με απορρόφηση κατά τη διάρκεια της οποίας δεν συστήνεται καμία νέα εταιρεία. Τα υφιστάμενο Καταστατικό της Απορροφώσας Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο από τη συγχώνευση.

8 1952 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΊΌΥ 2010 XI. Εμπλοκή εργοδότου μένων στον ορισμό των δικαιωμάτων συμμετοχής τους (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 10 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(ι) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (ι) της Οδηγίας) 1. Οπως διατυπώνεται στο Άρθρο V πιο πάνω, η Απορροφώμενη Εταιρεία, Sentenza Limited, δεν διαθέτει κανένα εργοδοτούμενο. 2. Τα περιεχόμενα των σχέσεων απασχόλησης της Απορροφώοας Εταιρείας παραμένουν αμετάβλητα από την προτεινόμενη συγχώνευση. Η Απορροφώαα Εταιρεία δεν διαθέτει ούτε σώμα εκπροσώπησης εργοδοτουμένων ούτε και εποπτικό σώμα. 3. Οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται οι διευθετήσεις για την εμπλοκή εργοδοτουμένων στον ορισμό των δικαιωμάτων συμμετοχής τους υπό την έννοια του Αρθρου 5, παράγραφος 2, αρ.10 του νόμου EU-VerschG, του Άρθρου 201 ΙΒ(ι) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και του Άρθρου 5, σημείο (ι) της Οδηγίας, συνεπώς δεν απαιτούνται. ΧΙί. Πληροφορίες για την εκτίμηση των μεταβιβασθέντων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 11 του νόμου EU-VerschG, Άρθρο 201 ΙΒ(ια) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Άρθρο 5, σημείο (ία) της Οδηγίας) 1. Ο Ισολογισμός Κλεισίματος της Απορροφώμενης Εταιρείας κατά την 31" Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα), παρουσιάζει τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται οτην Απορροφώσα Εταιρεία. Ο Ισολογισμός Κλεισίματος καταρτίστηκε σύμφωνα με τους κυπριακούς λογιστικούς κανόνες. Μετά από τη μεταβίβαση των θέσεων του Ισολογισμού Κλεισίματος από τους κυπριακούς λογιστικούς κανόνες στους Αυστριακούς λογιστικούς κανόνες, η Απορροφώσα Εταιρεία θα μεταφέρει τις λογιστικές αξίες όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Κλεισίματος σύμφωνα με το Άρθρο 202, παράγραφο 2 του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα (UGB). 2. Μετά από τη διασυνοριακή συγχώνευση με την Απορροφώμενη Εταιρεία, Sentenza Limited, η Απορροφώσα Εταιρεία, Raiffeisen Property Management GmbH, θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει ή διασφαλίσει πλήρως τις υποχρεώσεις της που θα υπάρχουν μετά τη διασυνοριακή συγχώνευση (περιλαμβανομένων εκείνων της SentCiza Limited) σε οποιοδήποτε χρόνο. 3. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία ενεργητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας που μεταβιβάζονται αποτελούνται ουσιαστικά από τοκοφόρα δάνεια από συναφή μέρη που ανέρχονται στο ποσό των 13,405, ΕΥΡΩ (10,764, ΕΥΡΩ σε μη κυκλοφορούν ενεργητικό και 2,641, σε κυκλοφορούν ενεργητικό) καθώς και λογαριασμούς μετρητών/τραπεζικούς λογαριασμούς που ανέρχονται στο ποσό των 9,988, ΕΥΡΩ κατά την , ημερομηνία του ισολογισμού. Τα στοιχεία του παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας αποτελούνται ουσιαστικά από ποσά που είναι πληρωτέα σε συναφείς εταιρείες που ανέρχονται στο ποσό των 14,463, ΕΥΡΩ (4,463, σε μη κυκλοφορούν παθητικό και 10,000, ΕΥΡΩ σε κυκλοφορούν παθητικό), πρόνοιες για άλλες υποχρεώσεις και χρεώσεις (απαιτήσεις εγγυήσεως) που ανέρχονται στο ποσό των 201, ΕΥΡΩ καθώς και υποχρεώσεις προς τρίτους που ανέρχονται στο ποσό των 16, ΕΥΡΩ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα σε συναφείς εταιρείες συνιστούν υπόλοιπα εντός του συγκροτήματος της εταιρείας RPN Verwaltungs GmbH, Βιέννης, θυγατρικής εταιρείας της Απορροφώσας Εταιρείας. 4. Σημειώνεται περαιτέρω όπ τα στοιχεία ενεργητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας έχουν θετική λογιστική αξία τόσο κατά την , ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης, όσο και κατά την ημερομηνία κατάρτισης του παρόντος κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης. Σύμφωνα με τον Ισολογισμό Κλεισίματος της Απορροφώμενης Εταιρείας κατά την , η Sentenza Limited έχει λογιστική αξία (ίδια κεφάλαια και αποθεματικά) που ανέρχεται σε 8,714, ΕΥΡΩ (που αποτελείται από μετοχικό κεφάλαιο ύψους 3,033, ΕΥΡΩ και παρακρατηθέντα κέρδη ύψους 5,681, ΕΥΡΩ). 5. Η Απορροφώσα Εταιρεία, Raiffeisen Property Management GmbH, έχει λογιστική αξία που ανέρχεται σε 39,673, ΕΥΡΩ σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Απορροφώσας Εταιρείας κατά την Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συγχώνευσης, η Απορροφώσα Εταιρεία θα αποκτήσει κέρδος από τη συγχώνευση ύψους 4,522, ΕΥΡΩ. Ολες οι απαιτήσεις των πιστωτών των εμπλεκόμενων εταιρειών θα είναι πλήρως διαφυλαγμένες. Υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τους κανόνες διατήρησης κεφαλαίου και προστασίας των πιστωτών τόσο του Κυπριακού όσο και τοσ Αυστριακού νόμου. XIII. Ημερομηνίες τω 1. λογαριασμών των συγχωνευθείσων εταιρειών (Άρθρο 5, παράγραφος 2, αρ. 12 του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΙΒ(ιβ) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Αρθρο 5, σημείο (ιβ) της Οδηγίας) ι. Η ημερομηνία ιαχύος του ισολογισμού Κλεισίματος της Απορροφώμενης Εταιρείας ως ο ισολογισμός που παρουσιάζει τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται υπό τη μορφή της παρούσας συγχώνευσης είναι η 31" Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα). Οι τελευταίες τακτικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας ετοιμάστηκαν κατά την Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα). Ο Ισολογισμός Κλεισίματος αποτελεί μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Απορροφώμενής Εταιρείας κατά την 31 "Δεκεμβρίου 2009.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΊΟΥ Η ημερομηνία έναρξης ισχύος ίων ειήσιων οικονομικών καταστάσεων της Απορροφώσας Εταιρείας που θα παρουσίαζε! για πρώτη φορά τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που θα μεταβιβαστούν υπό τη μορφή της παρούσας συγχώνευσης θα είναι η 18 Γ Δεκεμβρίου 2010 (δέκατη όγδοη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα). XIV. Μη προσφορά αποζημίωσης σε μετρητά για μετόχους που αντιτίθενται στη συγχώνευση (Αρθρο 5, παράγραφος 4 του νόμου EU-VerschG) 1. Το Αρθρο 5, παράγραφος 4 του Αυστριακού νόμου EU-VerschG, το οποίο προνοεί ότι σε μέτοχο που αντιτίθεται στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας τοιι σε μια ξένη (μη Αυστριακή) εταιρεία θα παραχωρείται αποζημίωση σε μετρητά, δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση Λόγω του ότι η Αυστριακή εταιρεία είναι η Απορροφωσα Εταιρεία οτην προτεινόμενη διασυνοριακή συγχώνευση. Οι σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου δεν ισχύουν στην προτεινόμενη διασυνοριακή συγχώνευση εφόσον η Απορροφωσα Εταιρεία δεν είναι Κυπριακή εταιρεία. 2. Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται αποζημίωση σε μετρητά και πληροφορίες για τέτοια αποζημίωση σε μετρητά στο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης λόγω του ότι η Απορροφωσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας (Αρθρο 5, παράγραφος 4, δεύτερη πρόταση του νόμου EU-VerschG). XV. Έγκριση ίων αντίστοιχων μετόχων των συμμετεχουσών εταιρειών (Αρθρο S του νόμου EU-VerschG, Αρθρο 201 ΣΤ, Αρθρο 9 της Οδηγίας) 1. Για να αποκτήσει νομική ισχύ το παρόν κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, θα απαιτείται η έγκριση του από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας, Raiffeisen Property Management GmbH. Η έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Raiffeisen Property Management GmbH Θα εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις. 2. Εφόσον όλες οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας κατέχονται από την Απορροφωσα Εταιρεία, δεν απαιτείται η έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας, Senten^a Limiiect, σύμφωνα με το Αρθρο 9, παράγραφο 2 του νόμου EU-VerschG, το Αρθρο 201 KB (2) του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου και το Αρθρο 15, παράγραφος 1 της Οδηγίας. XVI. Διατάξεις φορολογικού νόμου Αυστρία: 1. Πα φορολογικούς σκοπούς η συγχώνευση θεωρείται ότι συνιστά συγχώνευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 1 του Αυστριακού Περί Αναδιοργανώσεως Φορολογικού Νόμου (UmgtStG). 2. Ο ισολογισμός συγχώνευσης γιο φορολογικούς σκοινούς είναι ο ισολογισμός κατά την 31" Δεκεμβρίου 2009 {τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες εννέα) που καταρτίστηκε σύμφωνα με τους Κυπριακούς λογιστικούς κανόνες από την Απορροφώμενη Εταιρεία, ο οποίος θα μεταφερθεί από τους Κυπριακούς λογιστικούς κανόνες στους λογιστικούς κανόνες που προνοούνται οπό τον Αυστριακό Εμπορικό Κώδικα (UGB) και - στο βαθμό που υπάρχει απόκλιση μεταξύ του ισολογισμού σύμφωνα με τον Αυστριακό Φορολογικό νόμο και του ισολογισμού σύμφωνα με τον Αυστριακό εμπορικό νόμο ~ θα μεταφερθεί περαιτέρω στους" λογιστικούς κανόνες που ορίζοντα! αϊτό τον Αυστριακό φορολογικό νόμο. 3. Η 31 η Δεκεμβρίου 2009 (τριαντακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 2009) - ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης (για λογιστικούς σκοπούς) - αποτελεί επίσης την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης υπό την έννοια του Άρθρου 2, παράγραφος 5 του νόμου UmgrStG. Α. Εφόσον δεν παραχωρούνται δικαιώματα της εταιρείας και δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες από μέτοχο προς την εταιρεία υπό την έννοια του Αρθρου 2 του Αυστριακού Περί Φόρου Κεφαλαίου Νόμου (KVG), η διασυνοριακή συγχώνευση δεν υπόκειται στον Αυστριακό φόρο σύστασης εταιρείας (incorporation tax). Επίσης, εφόσον η Απορροφώμενη Εταιρεία υφίστατο για περίοδο πέραν των δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρησης της απόφασης συγχώνευσης για εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Δικαστηρίου Βιέννης, και εφόσον όλα τα στοιχεία του ενεργητικού της μεταβιβάζονται, η συγχώνευση απαλλάσσεται επίσης και από τον Αυστριακό φόρο σύστασης εταιρείας σύμφωνα με το Αρθρο 6, παράγραφος 5 του νόμου UmgrStG και το Άρθρο 6, παράγραφος 1, αρ. 3 του KVG αντίστοιχα. 5. Η Απορροφώμενη Εταιρεία δεν κατέχει οποιαδήποτε ακίνητα ή ισοδύναμα δικαιώματα εντός της έννοιας του Αυστριακού Περί Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων Νόμου (GrEStG). Συνεπώς, η προτεινόμενη συγχώνευση δεν δημιουργεί υποχρέωση για οποιοδήποτε Αυστριακό φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Κύπρος: 6. Η προτεινόμενη συγχώνευση Θεωρείται για φορολογικούς σκοπούς ότι συνιστά συγχώνευση σύμφωνα με το Μέρος VI του Κυπριακού Περί Φόρου Εισοδήματος Νόμου. XVI!. Έλεγχος συγχώνευσης Η προτεινόμενη συγχώνευση δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις κοινοποίησης ή αίτησης δυνάμει της Αυστριακής, Κυπριακής ή Ευρωπαϊκής αντι-μονοπωλιακής νομοθεσίας εφόσον η Απορροφωσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας.

10 1954 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΙΟΥ 2010 XVIII. Έξοδα Τυχόν έξοδα που παρουσιάζονται σε σχέση με την παρούσα διασυνοριακή συγχώνευση και την κατάρτιση και εφαρμογή του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης καθώς και οποιοιδήποτε φόροι, δικαιώματα και τέλη που παρουσιάζονται (εάν υπάρχουν) θα καλυφθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία. XIX. Διαιρετότητα (Severability) Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης είναι ή καθίστανται νομικά άκυρες ή μη εφαρμόσιμες, αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων του κοίνοι) σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η άκυρη ή μη εφαρμόοιμη διάταξη θα αντικατασταθεί από έγκυρη και εφαρμόσιμη διάταξη που είναι όσο το δυνατό πλησιέστερη στην άκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη από οικονομικής πλευράς. Το ίδιο θα ισχύει και ψα οποιεσδήποτε ακούσιες ασάφειες του νόμου που θα ανακαλυφθούν κατά την εφαρμογή του παρόντος κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης. XX. Διάφορα Για τη συμμόρφωση με τις Αυστριακές θεσμικές νομικές απαιτήσεις, απαιτείται όπως το παρόν κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης εκτελεστεί υπό τη μορφή Αυστριακής συμβολαιογραφικής πράξης (Αρθρο 5, παράγραφος 5 του νόμου EU-VerschG). Βιέννη, 14 (δεκατέσσερις) Μαΐου 2010 (δύο χιλιάδες δέκα) Sentenza limited: (υπογραφή) (υπογραφή) Μιχάλης Μιχαηλίδης Στέλιος Ιωακείμ Ημερ. Γέννησης: Ημερ. Γέννησης: (υπογραφή) (υπογραφή) Dr. Raimund Machowetz Dr. Roland Gewepien Ημερ. Γέννησης: Ημερ. Γέννησης: Raiffeisen Property Management GmbH: (υπογραφή) (υπογραφή) Dr. Raimund Machowetz Dr. Roland Gewej3ien Ημερ. Γέννησης: Ημερ. Γέννησης: Σφραγίδα στη γερμανική γλώσσα Σφραγίδα: (Υπογραφή) Dr. Christian Mayer Συμβολαιογράφος - Συνέταιρος A!s Subsiitut des effendrchen Notars Dr. Chfistoph Bieber mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΪΟΥ Αριθμός 1799 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία TYPOPRESS LTD, από τη Λευκωσία, και Αρ. Αίτησης 260/2010. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 209, 211(E), 212(A), 213(1), 214 και 333, και Αναφορικά με την αίτηαη του Ηλία Δανού, από τη Λευκωσία, εξ αποφάσεως πιστωτή της TYPOPRESS LTD, από τη Λευκωσία, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Ηλίας Δανός, αηό τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 26 Μαρτίου 2010 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο, Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Οδηγίες στις 10 Ιουνίου 2010 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο που είναι ορισμένη για Οδηγίες είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον Απόστολο Ντορζή δικηγόρο σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΡΖΗΣ, Δικηγόρος αιτητή. Γραφείο επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Απόστολου Ντορζή, Άννης Κομνηνής 4, Μέγαρο ΣΟΛΕΑ, Γραφείο 302, 1060 Λευκωσία, τηλ , Θυρίδα Δικαστηρίου 138. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά το χρόνο των Οδηγιών της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο, γραπτή ειδοποίηση yta την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο, όχι πιο αργά από τις 5.30 μ.μ. της 9ης Ιουνίου Αριθμός 1800 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Αναφορικά με την Εταιρεία Γ Ι Α Ν-ΜΙ Χ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αρ, Αίτησης 54/2010, και Αναφορικά με την αίτηση των 1. Σπύρος Π. Γιάλλουρος, 2. Ανδρέας Γ. Κούτας, 3. Ρεβέκκα Α. Κούτα και 4. Έλενα Α. Κούτα από τη Λάρνακα, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι οι 1. Σπύρος Π. Γιάλλουρος, 2. Ανδρέας Γ. Κούτας, 3. Ρεβέκκα Α. Κούτα και 4. Έλενα Α. Κούτα από τη Λάρνακα, καταχώρισαν στις 14 Απριλίου 2010 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, αίτηση με την οποία εξαιτούνται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 21 Ιουνίου 2010 και ώρα 8.30 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Σπύρο Π. Γιάλλουρο, Δικηγόρο, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΣΠΥΡΟΣ Π. ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ, Δικηγόρος αιτητών. Διεύθυνση επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Σπύρου Π. Γιάλλουρου. Καλογραιών 10, 6016 Λάρνακα. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτηοης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο των αιτητών. γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το Δικηγόρο των αιτητών. όχι πιο αργά από τη Ι μ.μ. της 18ης Ιουνίου 2010.

12 ΗΜΑ Β 1956 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΙΟΥ 2010 Αριθμός 1801 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία WW OVERSEAS SHIPMANAGEMENT LIMITED, από τη Λεμεοό. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟ GORAN DJORDJEVIC, από τη Λεμεσό, Αιτητή. Η παρούσα αίτηση του Goran Djordjevtc από τη Λεμεσό έχει ως εξής: και Αρ. Αίτησης: 136/2010. (1) Η εταιρεία (η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «η εταιρεία») συστάθηκε ως Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113 την , Η.Ε (2) Το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας ευρίσκεται στην οδό Γρίβα Διγενή 105, ΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΡΤ, Γραφείο 202,3101 Λεμεσός. (3) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1,71 η κάθε μετοχή. (4) Οι κυριότεροι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε η Εταιρεία αναφέρονται στο ιδρυτικό έγγραφο αυτής είναι μεταξύ άλλων ναυτιλιακής φύσεως ήτοι διαχείριση εμπορικών πλοίων. (5) Την η εταιρεία και/ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτής εξέδωσε και παρέδωσε στον αιτητή τραπεζική επιταγή Λαϊκής Τράπεζας με αρ με ημερομηνία διά το ποσό των Δολλ ΗΠΑ που αντιπροσωπεύει αμοιβή για παροχή υπηρεσιών προς την εταιρεία. (6) Ο Αιτητής ζήτησε επανειλημμένος παρά της Εταιρείας την πληρωμή και εξόφληση του ρηθέντος ποσού της επιταγής Λαϊκής Τράπεζας, αλλά η εταιρεία παρέλειψε να πράξει τούτο και την ο Αιτητής επέδωσε στην Εταιρεία αφήνοντας στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της ιδιοχείρως υπογεγραμμένη ζήτηση (demand under hand) (αντίγραφο ειδοποίησης και βεβαίωσης δικαστικού επιδότη επισυνάπτεται και σημειούται ως Τεκμήρια A S Β) καλώντας την Εταιρεία όπως πληρώσει το συνολικό ποσό των Δολλ ΗΠΑ , (7) Από της επιδόσεως της απαίτησης ως αναφέρεται πιο πάνω έχουν παρέλθει πέραν των 21 ημερών αλλά η Εταιρεία παρέλειψε και/ή αμέλησε (neglected) να πληρώσει το ρηθέν ποσό ή να εξασφαλίσει τούτο ή να συμβιβαστεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στον Αιτητή, με αποτέλεσμα η οφειλή της προς τον Αιτητή εκ Δολλ ΗΠΑ σύνολο να παραμένει απλήρωτη και ανικανοποίητη. (8) Όθεν η Εταιρεία αδυνατεί να πληρώσει το χρέος της, είναι αφερέγγυος και ανίκανη να πληρώσει και ο Αιτητής εξαιτείται: (α) Όπως η Εταιρεία WW OVERSEAS SHIPMANAGEMENT LIMITED, διαλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ (β) Διαζευτικά όπως εκδοθεί οποιοδήποτε διάταγμα το οποίο το Δικαστήριο θα έκρινε ορθό και δίκαιο. (γ) Έξοδα πλέον ΦΠΑ, Η αίτηση βασίζεται στα άρθρα 211(e), (f) και 212(a), (b), (c) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και στους περί Εταιρειών Κανονισμούς. Η αίτηση στηρίζεται στα γεγονότα ως αναφέρονται ανωτέρω και στην ένορκη δήλωση του κ. Goran Djordjevic, ημερ. 31.3,2010. Η παρούσα αίτηση έγινε από τον κ. Χριστάκη Παύλου, Δικηγόρο του Αιτητή. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Χριστάκη Παύλου, Αισώπου και Αγίας Αικατερίνης 2, ΡΝΟ HOUSE, 2ος όροφος, Λεμεσός. Καταχωρήθηκε την Ορίσθηκε για ακρόαση την ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα αίτηση θα επιδοθεί στους: (1) WW OVERSEAS SHIPMANAGEMENT LIMITED, Γρίβα Διγενή 105, ΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΡΤ, Γραφείο 202, 3101 Λεμεσός. (2) ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΧΡΙΓΓΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ, Δικηγόρος Αιτητή. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΙΟΥ Αριθμός 1802 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγιαις) Νόμον, Κεφ. 192, και Αναφορικά με τον Edwin Leach, τέως από την Πάφο, αποβιώσαντα. Αρ. Αίτησης 133/2010. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 16 Ιουνίου 2010 και ώρα 9 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση της Επικύρωσης της Διαθήκης του Edwin Leach τέως από την Πάφο, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας, στις 10 Μαρτίου Αριθμός 1803 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία XENICO TRADING LTD, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και και ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Δικηγόρος για Elaine Alison Wright. Αίτηση Αρ. 589/2009. Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεοιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε την 1η Σεπτεμβρίου 2009 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξσιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεταί επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 16 Ιουνίου 2010 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. Ο. ΤΡΥΦΩΝΟΣ, Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή, σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 15ης Ιουνίου Αριθμός 1804 TACAMAR INVESTMENTS LIMITED Με το παρόν έγγραφο δίδεται ειδοποίηση ότι η συνεδρία πιστωτών της Εταιρείας TACAMAR INVESTMENTS LIMITED θα λάβει χώρα στη διεύθυνση Λεωφ. Γρίβα Διγενή, Μέγαρο Παναγίδη, Γραφείο 203, Λεμεσός, στις 11 Ιουνίου 2010 και ώρα νια σκοπούς εξέτασης και, αν κριθεί σκόπιμο, για σκοπούς έγκρισης ειδικού ψηφίσματος για τα πιο κάτω: (ι) την εκκαθάριση της εταιρείας (ιι) την οικειοθελή εκκαθάριση της εταιρείας από τους πιστωτές (ιιι) παρουσίαση της κατάστασης της εταιρείας σχετικά με τις εργασίες της, κατάλογο των πιστωτών της και το ποσό των απαιτήσεων που αυτοί έχουν (ιν) ο εκκαθαριστής να προταθεί και να διοριστεί 21 Μα1συ2010 Από το Διοικητικό Συμβούλιο A.B.C. GRANDSERVUS LIMITED Γραμματέας της Εταιρείας

14 1958 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ1ΌΥ 2010 μ μ "*> AMALUR TRADING LfMITED Με το παρόν έγγραφο δίδεται ειδοποίηση οτί η συνεδρία πιστωτών της Εταιρείας AMALUR TRADING LIMITED θα ' λάβεί χώρα στη διεύθυνση Λεωφ. Γρίβα Διγενή, Μέγαρο Παναγίδη, Γραφείο 203, Λεμεσός, στις 11 Ιουνίου 2010 και ώρα για σκοπούς εξέτασης και, αν κριθεί σκόπιμο, για σκοπούς έγκρισης ειδικού ψηφίσματος για τα πιο κάτω: (ι) την εκκαθάριση της εταιρείας (ιι) την οικειοθελή εκκαθάριση της εταιρείας από τους πιστωτές (ιιι) παρουσίαση της κατάστασης της εταιρείας σχετικά με τις εργασίες της, κατάλογο των πιστωτών της και το ποσό των απαιτήσεων που αυτοί έχουν (ιν) ο εκκαθαριστής να προταθεί και να διοριστεί Αριθμός Μαίου 2010 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Από το Διοικητικό Συμβούλιο A.B.C. GRANDSERVUS LIMITED Γραμματέας της Εταιρείας Διόρθωση Από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία της ειδικής απόφασης της Εταιρείας D. LEOS TOURIST SERVICES LIMITED να διαλυθεί εκούσια, έγινε στις 3 Μαρτίου 2010 και όχι στις 16 Μαρτίου 2010 όπως δημοσιεύτηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αρ και ημερομηνίας 14 Μαΐου 2010, σελ Αριθμός 1807 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Αναφορικά με την Εταιρεία GPL General Photonics Limited (η "Εταιρεία") ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 151/2010 και Αναφορικά με τον Περί Εταιριών Νόμο, Κεφ.113 Αίτηση από την IPL Inteflectua! Property Licensing Limited (η «Αιτήτρια») ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Κατόπιν Διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ημερομηνίας 30 Απριλίου 2010 στην αίτηση 151/2010 με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι την 30 Ιουνίου 2010 και ώρα 8 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ, Ακίνητα Φορτούνα, Μπλοκ Β, 2 ος όροφος, Τ.Τ Λεμεσός, Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Σκοπός της έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι η έγκριση πρότασης η οποία είχε γίνει από την εταιρεία IPL Intellectual Property Licensing Limited (μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας) για τους σκοπούς διακανονισμού και αναδιοργάνωσης της Εταιρείας, με την IPL Inteilectual Property Licensing Limited να αποκτά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με τον τρόπο που προβλέπει το Σχέδιο Διακανονισμού και Αναδιοργάνωσης και στη συνέχεια η Εταιρεία θα τεθεί σε διάλυση χωρίς εκκαθάριση (το «Σχέδιο»). Ημερήσια Διάταξη Πρόταση νια έγκριση των ακόλουθων ψηφισμάτων ως Ειδικών Ψηφισμάτων: «Ειδικό Ψήφισμα 1. Οπως όλα τα μέλη εγκρίνουν το Σχέδιο ως έχει προταθεί. 2. Όπως διοριστεί ως πρόεδρος της συνεδρίας η κ. Αλεξία Παπαδοπούλου, Σύμβουλος της Εταιρείας (ο «Πρόεδρος») και όπως ο Πρόεδρος και/ή ο γραμματέας της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται να εμφανιστεί ενώπιον Δικαστηρίου για τον σκοπό ενημέρωσης αυιού για τις αποφάσεις που λήφθηκαν και πρόσθετα να αιτηθεί την από μέρους του Δικαστηρίου επικύρωση του Σχεδίου Διακανονισμού σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (άρθρα ) και γενικά να ενεργήσει τα δέοντα αναφορικό με όλα τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των αποφάσεων της Εταιρείας. 3. Όπως ο Πρόεδρος και/ή σ γραμματέας ι ης Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται να αντιπροσωπεύσει την Εταιρεία ενώπιον παντώς αρμοδίου οργάνου ή αρχής για τον σκοπό εφαρμογής του Σχεδίου Διακανονισμού και γενικά να ενεργήσει εκ μέρους ι ης Εταιρείας τα δέοντα σε σχέση με όλο το θέμα.»

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 1959 Αριθμός 1808 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ. 113 Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία NEVOMORE HOLDINGS LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), - και - Αναφορίκά με τον περί Εταϊρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείαθε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 284, Fortuna Court, Biock Β, 2ος όροφος, 3105 Λεμεσός, στις 28 Ιουνίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναί μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 19 Μαίου 2010 ΜΟώΕΣΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ, Εκκαθαριστής. Αριθμός 1809 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BELLAMACO TRADING LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BELLAMACO TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 3 Μαίου 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία BELLAMACO TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσία". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1810 Ο ΓΙΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : BELLAMACO TRADING LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 199, Μέγαρο Νεοκλέους, 3030 Λεμεσός. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3ος όροφος, 3095 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 3 Μαίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BELLAMACO TRADING LIMITED, ημερομηνίας 3 Μαίου 2010.

16 1960 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ1ΌΥ 2010 Αριθμός 1811 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας TEAM COM K.G. LIMITED σύμφωνα με ro άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας TEAM COM K.G. LIMITED η οποία έγινε οτις 3 Μαίου 2010 Λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία TEAM COM K.G. LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1812 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : TEAM COM K.G. LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 199, Μέγαρο Νεακλέους, 3030 Λεμεσός. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3ος όροφος, 3095 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 3 Μαίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας TEAM COM K.G. LIMITED, ημερομηνίας 3 Μαίου Αριθμός 1813 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑίΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης ι ης Εταιρείας BENAVENTE TRADING LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BENAVENTE TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 3 Μαίοϋ 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Ή Εταιρεία BENAVENTE TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1814 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υττό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : BENAVENTE TRADING LIMITED. Είδος Εργααίας : Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 199, Μέγαρο Νεοκλέους, 3030 Λεμεσός. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μάριος Κυπριανού, Αλασίας β, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3ος όροφος, 3095 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 3 Μαίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BENAVENTE TRADING LIMITED, ημερομηνίας 3 Μαίου 2010.

17 ΤΜΗΜΑ 8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑΊΌΥ Αριθμός 1815 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BERNANTA TRADING LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 {1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BERNANTA TRADING LIMITED η οποία έγινε στις b Μαίου 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση '.- "Η Εταιρεία BERNANTA TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1816 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αριθμός Εταιρείας ; I I.E Όνομα Εταιρείας : BERNANIATRADING LIMITED. Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνω ο ΙΌ ποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με ΊΟ άρθρο 280 Είδος Εργασίας : Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Γωνία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού ft Αγίου Ανδρέου 2, Οίκημα Παυλίδη, 5ος όροφος, 3036 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Κώστας Πωρκάτζης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Μ 213, Μάξιμος Πλοζα, Μπλοκ 1, 3ος όροφος, 3105 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 5 Μαίου Από ποιόν διορίστηκε -Από την ΈΚΊακτή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BERNANTA 1 HADING LIMITED, ημερομηνίας 5 Μαίου Αριθμός 1817 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕίΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας COLBIWOOD INVESTMENTS LIMSTED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας COLBIWOOD investments LIMITED η οποία έγινε στις 14 Μαίου 2010 λήφθηκε η πιο κάϊω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία COLBIWOOD INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1818 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : COLBIWOOD INVESTMENTS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτική Εταιρεία. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ναούσης 1, Karapatakis Building, 6018 Λάρνακα. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μιχάλης Κυριακίδης, Λεωφ. Φανερωμένης 115, Μέγαρο Αντουανέττας, Ημιώροφος, 6031 Λάρνακα. Ημερομηνία Διορισμού : 14 Μαίου Από ποίον διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας COLBIWOOD INVESTMENTS LIMITED, ημερομηνίας 14 Μαίου 2010.

18 1962 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ1ΌΥ 2010 Αριθμός 1819 ΟΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΪ, ΚΕΦ. 113 Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με πιν Πταιρεία EARLENE HOLDING LIMiTKu (υπό εκούσιο εκκαθάριση μετόχων), Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ και Ειδοποιέ ίο θε ότι σύμφωνα με ΪΟ άρθρο 273 ταυ περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η ίελική Γενική Συνέλευση no ν Ινίεώχων της τπο υάνω αναφερόμενης Εταιρείας 9u γίνει στην οδό Αγίας Ζώνης (ψ. 50, ΑριάνΟη Κώρτ, 2ος όροφος, 3090 Λεμεσός, στις Γ> Ιουλίου 2010 και ώρα 11:00 κ.μ. για να scoouv ενώπιον της εν Λόγω Γενικής Συνέλευσης οι Λογαριασμοί "ΐης εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οιιοιεοδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω α' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον ιόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. Αριθμός Μαίου 2010 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΚΩΣΤΑΣΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ. Εκκαθαριστής. Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία SYRAX TRADING LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), - και - Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείσθε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 45, 1070 Λευκωσία, στις 5 Ιουλίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της ττιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί οτον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. Αριθμός Μαίου 2010 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ, Εκκαθαριστής. Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία TRiBACO LiMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), - και- Αναφορικά με τσν περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείσθε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 5ος όροφος, 3030 Λεμεσός, στις 30 iouviou 2010 και ώρα 9:00 ιτ.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 21 Μαίου 2010 ADRIAAN COPPENS, Εκκαθαριστής.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ1ΌΥ Αριθμός 1822 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΒΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας MIKOLEX TRADING LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MIKOLEX TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 21 Απριλίου 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση : "Η Εταιρεία MIKOLEX TRADiNG LIMITED να διαλυθεί εκού^α". Γραμματέας/Πρόεδρος Αριθμός 1823 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : MIKOLEX TRADING LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Προδρόμου 75, Oneworlci Parkview House, 4ος όροφος, 2063 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Σάββας Σιάτης, Λεωφ. Προδρόμου 75, Oneworld Parkview House, 4ος όροφος, 2063 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 21 Απριλίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MIKOLEX TRADING LIMITED, ημερομηνίας 21 Απριλίου Αριθμός 1824 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας STARRINGWAY ENTERPRISES LIMITED σύμφωνα με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας STARRINGWAY ENTERPRISES LIMITED η οποία έγινε στις 30 Μαρτίου 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία STARRINGWAY ENTERPRISES LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1825 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : STARRINGWAY ENTERPRISES LIMITED. Είδος Εργασίας : Κατοχή Επενδύσεων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ιωάννη Στυλιανού 6, 2ος όροφος, Διαμ. 202, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Κίκης Τρετττπδης, Καυκάσου 9, Αγλαντζιά, Τ.Θ ,1642 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 30 Μαρτίου Από ποιόν διορίστηκε; - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας STARRINGWAY ENTERPRISES LIMITED, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2010.

20 TWlHWiA Β 1964 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΜΑ1ΌΥ 2010 Αριθμός 1828 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης πις Εταιρείας VALOMINA TRADING LIMITED σύμφωνα με το άρθρσ 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας VALOMINA TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 3 Μαίου 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία VALOMINA TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1827 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η,Ε Ονομα Εταιρείας : VALOMINA TRADING LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 199, Μέγαρο Νεοκλέους, 3030 Λεμεσός. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3ος όροφος, 3095 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 3 Μαίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας VALOMINA TRADING LIMITED, ημερομηνίας 3 Μαίου Αριθμός 1828 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας U.F.G.I.S. STRUCTURED HOLDINGS LIMiTED σύμφωνα με το άρθρο 262 {1} Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας U.F.G.I.S. STRUCTURED HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 3 Μαίου 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Ή Εταιρεία U.F.G.I.S. STRUCTURED HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας / Πρόεδρος Αριθμός 1829 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : U.F.G.I.S. STRUCTURED HOLDINGS LIMITED. Είδος Εργασίας ; Επενδυτική Εταιρεία. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ναούσης 1, Karapatakis Building, 6018 Λάρνακα. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μιχάλης Κυριακίδης, Λεωφ. Φανερωμένης 115, Μέγαρο Αντουανέττας, Ημιώροφος, 6031 Λάρνακα. Ημερομηνία Διορισμού : 3 Μαίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας U.F.G.I.S. STRUCTURED HOLDINGS LIMITED, ημερομηνίας 3 Μαίου 2010.

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4573 Παρασκευή, 1η Ιουνίου 2012 2233 Αριθμός 2770 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την FORSONO HOLDINGS LIMITED, από τη

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 3881 Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):.

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ. Επωνυμία Ταμείου (Σημ. 2):... Αρ. Εγγραφής Ταμείου (Σημ. 3):. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Α/Α: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00011263/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 Μονομερής (ex parte)

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 4215

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 4215 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 4215 Aριθμός 4142 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012 Αντίτυπα της έκθεσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 Aριθμός 1618 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) (Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έντυπο Αίτηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για επίσημη χρήση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από δικαιούχα πρόσωπα για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4781 Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014 3039 Aριθμός 3043 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, από υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) (Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 213-1514303 Fax : 210-3842509 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα