British Middlesex University

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "British Middlesex University"

Transcript

1 Καρακολτζίδης Ιωάννης Υποψήφιος ιδάκτωρ British Middlesex University Ερευνητικό πεδίο: Αποκωδικοποίηση της µεταβλητότητας και της διακύµανσης των χρηµατοπιστωτικών αγορών, ως εργαλείο ανάλυσης, για την εκτίµηση των οικονοµικών, πολιτικών και γεωπολιτικών εξελίξεων. Συµπεριφορά της Αγοράς Συναλλάγµατος- είκτες Χρηµατιστηρίων Οικονοµοτεχνική Προσέγγιση. Έχω συγκεντρώσει στοιχεία από βάσεις δεδοµένων για τρία ζεύγη νοµισµάτων, GBP/JPY, USD/JPY, GBP/USD σε ηµερήσια βάση (τιµή ανοίγµατος, υψηλό, χαµηλό και τιµή κλεισίµατος), από τον Μάιο του 1993 µέχρι και Η τεχνική ανάλυση θα απεικονισθεί σε εβδοµαδιαία βάση, δηλαδή το κάθε candle (κηροπήγιο) θα αντιστοιχεί στη διακύµανση µίας εβδοµάδος ενώ, το χρονικό διάστηµα θα είναι από τις αρχές του 2007 µέχρι και σήµερα, ώστε να προσεγγίσω την συµπεριφορά του κάθε νοµίσµατος και δείκτη από το ξεκίνηµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Επίσης, θα χρησιµοποιήσω τους ταλαντωτές MACD, RSI καθώς και ΚΜΟ (crossovers) 10 και 21 περιόδων (γρήγορος και αργός αντίστοιχα) και RSI 9 περιόδων. Εικόνα 1 GBP/JPY W1 KMO 10 και 21 περιόδου MACD (12, 26, 9) RSI 9 περιόδων. 1

2 Πρόκειται για ένα κερδοσκοπικό ζεύγος. Όπως παρατηρούµε στην εικόνα 1 όλοι οι δείκτες, καθώς και τα candles ταυτίζονται στο σηµείο αντίστασης της στερλίνας στις 3/11-9/11/2007 όπου έφτασε 251,100 γεν ανά στερλίνα. Στο σηµείο αυτό ίσως θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε την αρχή της αφοµοίωσης της κρίσης από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές της Αγγλίας. Ο ΚΜΟ των 10 περιόδων τέµνει αυτόν των 21 και ξεκινάει η ενίσχυση του γεν η οποία από εκείνο το χρονικό σηµείο µέχρι και τις αρχές του 2009 η στερλίνα παρουσιάζει καθαρά πτωτική τάση και πιο συγκεκριµένα, µέχρι τα µέσα Ιανουαρίου του 2009 όπου βρήκε στήριξη στα 118,800 γεν ανά στερλίνα. Επίσης, το σηµείο στήριξης αποτυπώνεται καθαρά στην εικόνα 1. Από το σηµείο στήριξης και µετά καταγράφει µία πλάγια κίνηση, όπως αποτυπώνεται στο γράφηµα, τόσο από τον απλό ΚΜΟ, όσο και από τον MACD και τον RSI αντίστοιχα. Το εύρος της διακύµανσης υπολογίσθηκε στα 118,800 γεν ανά στερλίνα το χαµηλότερο, και 162,961 γεν ανά στερλίνα το υψηλότερο. Εάν θέλαµε να κάνουµε µία πρόβλεψη για το τι εξέλιξη θα έχει το συγκεκριµένο ζεύγος από δω και πέρα, το χρονικό διάστηµα του γραφήµατος δεν νοµίζω ότι είναι το κατάλληλο. Εντούτοις υπάρχει τοµή ή αλλιώς crossover του απλού ΚΜΟ και των κινητών µέσων του MACD. Συνεπώς σύµφωνα µε την ερµηνεία της τεχνικής ανάλυσης υπάρχει κατεύθυνση και ο χρονικός ορίζοντας του γραφήµατος ίσως να ενδείκνυται για µακροπρόθεσµες τοποθετήσεις. Ο RSI υποθέτω ότι απεικονίζει ενίσχυση της στερλίνας. Εάν θέλουµε να τοποθετηθούµε στο ζεύγος GBP/JPY θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τον παράγοντα ότι χρησιµοποιείται κατά κόρον για την εκµετάλλευση της διαφοράς των επιτοκίων. 2

3 Εικόνα 2 USD/JPY W1 KMO 10 και 21 περιόδου MACD (12, 26, 9) RSI 9 περιόδων. Σύµφωνα µε την εικόνα 2 διαπιστώνουµε ότι ο ΚΜΟ των 10 και 21 περιόδων ταυτίζεται µε τους ταλαντωτές MACD και RSI όσον αφορά την αντίσταση που βρήκε η άνοδος του δολαρίου, κατά το χρονικό διάστηµα 16/6-22/6/2007, µε την τιµή να ανέρχεται στα 123,930 γεν ανά δολάριο. Από το σηµείο αυτό κάνει κάποιες κορυφές αλλά η τάση µέχρι και σήµερα παραµένει καθοδική για το δολάριο και παράλληλα ενίσχυση του γεν. Στις 17/1-23/1/2009 δηµιούργησε µία στήριξη στα 84,801 γεν ανά δολάριο αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση µε αποτέλεσµα στις 21/8-27/8/2010 να διασπάσει το σηµείο στήριξης και να κάνει νέα χαµηλά το δολάριο φθάνοντας τα 83,582 γεν ανά δολάριο. Επίσης, µε τις φυσικές καταστροφές που συνέβησαν στην Ιαπωνία, το γεν ενισχύθηκε ακόµη περισσότερο φθάνοντας τα 76,307 γεν ανά δολάριο. Έκτοτε δηµιουργήθηκε µία πλάγια κίνηση η οποία σύµφωνα µε τον απλό ΚΜΟ αλλά και τους κινητούς µέσους του MACD υπάρχει µία τοµή η οποία όµως δεν δείχνει ξεκάθαρη τάση στο εβδοµαδιαίο γράφηµα όσον αφορά προς τα πού θα κινηθεί η ισοτιµία, σε αντίθεση µε τον RSI ο οποίος ως συνήθως προκαταλαµβάνει την τάση. Με επιφύλαξη θα µπορούσα να υποθέσω ότι δείχνει ενίσχυση του δολαρίου. Για την πιο αποτελεσµατική παρακολούθηση του συγκεκριµένου ζεύγους οι αναλυτές προτείνουν το 4ωρο γράφηµα. 3

4 Εικόνα 3 GBP/USD W1 KMO 10 και 21 περιόδου MACD (12, 26, 9) RSI 9 περιόδων. Θεωρείται το δεύτερο ζεύγος στις προτιµήσεις των traders µετά το EUR/USD. Η αντίστασή της στερλίνας πραγµατοποιήθηκε στις 3/11-9/11/2007 όπου η ισοτιµία αντιστοιχούσε σε 2,11602 δολάρια ανά στερλίνα. Η ανώτερη τιµή της στερλίνας έναντι της ενίσχυσης του δολαρίου συµπίπτει µε αυτή της ενίσχυσης του γεν έναντι της στερλίνας. Στην εικόνα 3 όλες οι στηρίξεις αλλά και οι αντιστάσεις αποτυπώνονται σχεδόν ενιαία και από τους τρείς δείκτες. Το µοναδικό σηµείο που δεν υπάρχει ταύτιση αλλά δείχνει αντίθετη κατεύθυνση είναι στην τελευταία εβδοµάδα του Μάιου του 2011 όπου ενώ, ο απλός ΚΜΟ και οι κινητοί µέσοι του MACD σχηµατίζουν µία τοµή χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα κατεύθυνσης της ισοτιµίας ο RSI δείχνει ενίσχυση του δολαρίου. Εάν υιοθετήσουµε την άποψη ότι ο RSI κινείται πιο γρήγορα δείχνοντας την µελλοντική κατεύθυνση µιας ισοτιµίας, συµπεραίνουµε ότι δηµιουργείται µία τάση αποδυνάµωση της στερλίνας. Η καθοδική πορεία της στερλίνας από τον Νοέµβριο του 2007 βρήκε στήριξη στο διάστηµα 27/1-2/2/2009 όπου η αντιστοιχία έφτασε στα 1,35006 δολάρια ανά στερλίνα. Από το σηµείο αυτό ξεκίνησε µία ανοδική πορεία για την στερλίνα όπου την πρώτη εβδοµάδα του Αυγούστου 1/8-7/8/2009 έφθασε 1,70416 δολάρια ανά στερλίνα. 4

5 Έκτοτε σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο γράφηµα παρουσιάζει µία πλάγια κίνηση. Πολλές φορές παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις αλλά απεικονίζονται ακόµη καλύτερα σε ηµερήσιο γράφηµα. Συνοψίζοντας εάν υποθέσουµε ότι η αγορά είναι µόνο τα τρία ζεύγη νοµισµάτων κάνουµε την εξής σηµαντική διαπίστωση. Για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2007 έως 20/5/2011 που αναλύσαµε, διαπιστώνουµε ότι, αποδυναµώνονται τα νοµίσµατα βάσης και ενισχύονται τα νοµίσµατα αναφοράς. Εκτίµηση Στην παραπάνω οικονοµοτεχνική προσέγγιση αναδεικνύετε από την συµπεριφορά της αγοράς, ενίσχυση του γεν έναντι της στερλίνας, ενίσχυση του δολαρίου έναντι της στερλίνας και τέλος αποδυνάµωση του δολαρίου έναντι του γεν. Αξιολογώντας τα δεδοµένα που προέκυψαν, διαπιστώνουµε την εξάρτηση µιας χώρας από µια άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο οικονοµικής πολιτικής ή κατά πόσο ένα κράτος έχει οικονοµική αυτονοµία. Η Ιαπωνία αποδεικνύει στην προκειµένη περίπτωση, την ανεξαρτησία του νοµίσµατός της, τόσο από την Αγγλία όσο και από την Αµερική ενώ, διαπιστώνουµε την εξάρτηση της Αγγλίας από την Αµερική. Επίσης, εάν δεχθούµε την άποψη ότι τα χρηµατιστήρια προκαταλαµβάνουν τουλάχιστον νωρίτερα τις οικονοµικές εξελίξεις διαπιστώνουµε ότι: Οι δείκτες των χρηµατιστηρίων απεικονίζουν ότι, ο δείκτης JPN225 έχει κάνει τελευταίο υψηλό στις 24/2-2/3/2007 στις µονάδες που σηµαίνει ότι, είναι ο πρώτος που στέλνει µήνυµα σχετικά µε την κρίση παρόλο, που η οικονοµική κρίση φωτογραφίζεται ότι, έχει προέλευση την Αµερική και τα ανεξέλεγκτα δάνεια χωρίς εγγυήσεις. Το δε γεν, ενισχύεται έναντι του δολαρίου από τον Ιούνιο του Συνεπώς, υπάρχει αµφίδροµη σχέση µεταξύ δείκτη χρηµατιστηρίου και νοµίσµατος. Επίσης, η πτώση του δείκτη του χρηµατιστηρίου της Ιαπωνίας βρίσκει στήριξη στις 25/10-31/10/2008 στις 6995 µονάδες. 5

6 Οι δείκτες των χρηµατιστηρίων της Ευρώπης (Αγγλία, Γερµανία, Γαλλία) αφοµοιώνουν την επερχόµενη κρίση τον Ιούλιο του 2007, το ευρώ συνεχίζει να ενισχύεται έναντι του δολαρίου έως και τον Ιούλιο του 2008, βρίσκοντας αντίσταση στα 1,60369 δολάρια ανά ευρώ. Αντίθετα, το δολάριο αρχίζει να ενισχύεται έναντι της στερλίνας από την πρώτη εβδοµάδα του Νοεµβρίου του ιαπιστώνουµε ότι η στερλίνα έχει αµεσότερη σχέση µε το δολάριο. Τέλος, αναλύοντας και την συµπεριφορά του χρηµατιστηριακού δείκτη US30 της Αµερικής, διαπιστώνουµε ότι συνέχισε την ανοδική του πορεία έως και την πρώτη εβδοµάδα του Οκτωβρίου. Πιο συγκεκριµένα από τις 6/10-12/10/2007 φθάνοντας τις µονάδες. Από αυτό το σηµείο ξεκινάει µία καθοδική πορεία έως και την περίοδο από 28/2-6/3/2009 όπου βρίσκει στήριξη στις 6470 µονάδες. Αξιολογώντας την παραπάνω χρηµατοπιστωτική διαδροµή διαπιστώνουµε την αρχή µιας εξέλιξης στο σηµείο στήριξης του Ιαπωνικού δείκτη µε αυτόν της Αµερικής. Για την ποιοτικότερη προσέγγιση της συγκεκριµένης εξέλιξης, θα βοηθούσαν τα οικονοµικά µεγέθη προγενέστερων χρόνων σχετικά µε την πορεία ανάπτυξης αλλά και τα µέτρα στήριξης των κυβερνήσεων, µε την βοήθεια της θεµελιώδους ανάλυσης. Εκτίµηση της επενδυτικής συµπεριφοράς Επιγραµµατικά, θα αναφερθώ στα προγράµµατα οικονοµικής στήριξης του.ν.τ. τόσο προς την Ελλάδα, όσο και προς την Πορτογαλία και η διαφορετική αντίδραση των επενδυτών παρόλο, που ο προσανατολισµός της στήριξης των δύο χωρών ήταν κοινός. Όταν ανακοινώθηκε ο µηχανισµός στήριξης της Ελλάδος, από το.ν.τ. τόσο το ευρώ όσο και η στερλίνα αποδυναµώθηκαν έναντι του δολαρίου, φθάνοντας το ευρώ περίπου 1,18 δολάρια ανά ευρώ ενώ η στερλίνα στο 1,40 δολάρια. εν συνέβη όµως το ίδιο όταν, ανακοινώθηκαν τα µέτρα στήριξης για την Πορτογαλία, απεναντίας το ευρώ ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου, αφού σε εκείνο το χρονικό διάστηµα θεωρήθηκε σηµαντικότερη η φήµη για επικείµενη αύξηση των επιτοκίων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 6

7 Την ανοδική πορεία του ευρώ ακολούθησε και η στερλίνα έναντι του δολαρίου. Εκτός όλων των παραπάνω τα µέτρα στήριξης της Πορτογαλίας προκάλεσαν και µία µικρή ανοδική αντίδραση του ευρώ έναντι του δολαρίου η οποία ανακόπηκε πολύ απότοµα ενισχύοντας το δολάριο όταν, διέρρευσε από γερµανικό περιοδικό η έξοδος της Ελλάδος από την ζώνη του ευρώ. ιαπιστώνουµε ότι βρισκόµαστε σε µία περίοδο µεταβαλλόµενης ανάλυσης των πολιτικοοικονοµικών εξελίξεων και παράλληλα, οι τοποθετήσεις των επενδυτών δεν συµβαδίζουν ούτε µε την πολιτική σταθερότητα αλλά ούτε και µε την οικονοµική ανάπτυξη. Προσέγγιση της Ελληνικής πραγµατικότητας. Στις 19/7/2007 υπάρχει µία τάση µείωσης της ζήτησης των επενδυτικών προϊόντων που διαπραγµατεύονται στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο (συµπίπτει και µε τους ευρωπαϊκούς δείκτες). Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι τον Σεπτέµβριο του 2007 έγιναν εκλογές. Με εργαλείο την χρηµατοπιστωτική συµπεριφορά των αγορών το 2007, σε συνάρτηση µε το σηµερινό πολιτικοοικονοµικό περιβάλλον της Ελλάδος, δεν δικαιολογείται η αδράνεια των χρηµατοοικονοµικών µηχανισµών, όταν καθηµερινά διαπιστώνεται απόσυρση επενδυτικών κεφαλαίων από το Ελληνικό χρηµατιστήριο, που θεωρείται, ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία απεικόνισης της χρηµατοοικονοµικής δραστηριότητας της ελληνικής οικονοµίας αφού, καθηµερινά καθρεφτίζει την επενδυτική δραστηριότητα της προσφοράς και της ζήτησης σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που διαπραγµατεύονται στο νευραλγικό του χώρο. ηλαδή, ενώ η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα είναι σε εξέλιξη επίσηµα µέσω της εικόνας του ελληνικού χρηµατιστηριακού δείκτη, ως έλληνες πολίτες, µας γίνεται γνωστό, µέσω ενός µεσοπρόθεσµου προγράµµατος το 2011 µε την µείωση µισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών. Επίσης, να τονίσω, ότι κατά την προσωπική µου εκτίµηση, οι σηµερινές εξελίξεις είχαν αρχίσει να κάνουν την εµφάνισή τους στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο παράλληλα µε τους χρηµατιστηριακούς δείκτες της Αγγλίας, Γερµανίας, Γαλλίας. Η βαρύτητα της πληροφόρησης των συγκεκριµένων δεικτών επιβαλλόταν, να υιοθετηθεί από την Ελληνική χρηµατοοικονοµική κοινότητα καθώς, ένα µεγάλο ποσοστό της παγκόσµιας πολιτικοοικονοµικής δραστηριότητας, καθρεφτίζεται στα συγκεκριµένα χρηµατιστήρια. 7

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Oι χρηµατιστηριακοί δείκτες έχουν άµεση σχέση µε την αγορά συναλλάγµατος. Εάν τους αναλύσεις διαπιστώνεις την παράλληλη σχέση που καταγράφουν αλλά µε αντίθετη κατεύθυνση. Παράδειγµα µία οικονοµική είδηση που µπορεί να δώσει άµεση ώθηση στους δείκτες χρηµατιστηρίου της Αµερικής µπορεί παράλληλα να αποδυναµώσει το δολάριο, µε το σκεπτικό ότι ανακάµπτει η οικονοµία άρα, µπορούµε να επενδύσουµε σε άλλα νοµίσµατα που θεωρούνται υψηλότερου ρίσκου. Το αντίθετο συµβαίνει σε οικονοµική είδηση που δεν καλύπτει τις προσδοκίες των επενδυτών. Επίσης, να τονίσω, ότι τίποτα από όλα τα παραπάνω δεν πρέπει να θεωρείται απόλυτο. Απλά, έγινε µία προσπάθεια προσέγγισης, µε την µέχρι σήµερα συµπεριφορά ενός τµήµατος των χρηµατοπιστωτικών αγορών, από τις αρχές του ιερευνώντας αναλυτικότερα τις παραπάνω επισηµάνσεις και έχοντας ως επιπλέον εργαλείο τα ιστορικά αλλά και τα τρέχοντα δεδοµένα από τα θεµελιώδη οικονοµικά µεγέθη, έχουµε µία εικόνα µε περισσότερες πιθανότητες προσέγγισης για την εκτίµηση των πολιτικών και οικονοµικών εξελίξεων, που κατά την ταπεινή µου γνώµη, εκ των πραγµάτων, προκύπτουν νέες συµµαχίες, αλλά και συγκρούσεις. 8

9 9

FXGreece Currency Trading Specialists T +30 2109690406/8 E info@fxgreece.gr Vouliagmenis Av., Glyfada, Athens GR16674, Greece F +30 2109690395 W

FXGreece Currency Trading Specialists T +30 2109690406/8 E info@fxgreece.gr Vouliagmenis Av., Glyfada, Athens GR16674, Greece F +30 2109690395 W Το µυστήριο πίσω από την άνοδο του Ιαπωνικού Γεν Οι φήµες και οι συζητήσεις για παρέµβαση της Ιαπωνικής κυβέρνησης στο να σταµατήσει την άνοδο του Γεν έγιναν όλο και πιο έντονες, καθώς το καλοκαίρι του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Έκδοση της 7/4/2014 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Με ρυθµό 7,1% αναµένεται να αναπτυχθούν οι οικονοµίες της Ανατολικής Ασίας το 2014 σύµφωνα µε τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά µεγέθη Ελληνικού τουρισµού κατά την περίοδο 2000 2012 1.1. Συµµετοχή στο ΑΕΠ και στην απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση. το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση. το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Επιβλέπων καθηγητής: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα Τόμος IV, Τεύχος 1, Φεβρουάριος 2009 ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Κώστας Βορλόου Senior Economist cvorlow@eurobank.gr Στέλλα Κανελλοπούλου Research Economist skanellopoulou@eurobank.gr Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/13 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 74, Ιανουάριος 2014 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 11/09/13. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 11/09/13. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Global Technical Analysis Institute 11/09/13 Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ (1929 1932) & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (2008 2010): ΑΙΤΙΕΣ & ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» Πασχαλίδου Δήμητρα (ΜΠL/0738) Διπλωματική Εργασία για το τμήμα:

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ (1929 1932) & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (2008 2010): ΑΙΤΙΕΣ & ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» Πασχαλίδου Δήμητρα (ΜΠL/0738) Διπλωματική Εργασία για το τμήμα: «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ (1929 1932) & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (2008 2010): ΑΙΤΙΕΣ & ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» Πασχαλίδου Δήμητρα (ΜΠL/0738) Διπλωματική Εργασία για το τμήμα: Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΜΠΣ Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερος πόνος. κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία. Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο. Φεβρουάριος 2012

Περισσότερος πόνος. κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία. Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο. Φεβρουάριος 2012 Περισσότερος πόνος κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο Φεβρουάριος 2012 Center for Economic and Policy Research 1611 Connecticut Avenue, NW, Suite 400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 T. Karatasi, 117 42 Athens, Greece, Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Η κρίση του χρηµατιστικού καπιταλισµού στην ευρωπεριοχή, ελλείψεις στην αρχιτεκτονική της οικονοµικής πολιτικής, και πολιτικές αποπληθωριστικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα «Παρακολούθηση της κοινής γνώμης» Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου με τους θεσμούς και η αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα