Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος"

Transcript

1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4. Ένα θεωρητικό υπόδειγμα για τις αγορές συναλλάγματος

2 Συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου προς ευρώ (31/10/ /10/2013) 2

3 Η σημασία των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην πραγματική ζωή Για τη μακροχρόνια εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών (π.χ. 10 χρόνια), μπείτε στο google finance (δεν υπάρχει δυνατότητα αντιγραφής των διαγραμμάτων) Για ένα πολύ ωραίο παράδειγμα (της ομάδας μπέιζμπολ των Toronto Blue Jays) αναφορικά με τη σημασία των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, βλέπε Krugman & Obstfeld, σελ «όταν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταβάλλονται απότομα, τα λάθη στην αγορά συναλλάγματος μπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος από τα λάθη των Blue Jays στον αγωνιστικό χώρο» 3

4 1. Συναλλαγματικές ισοτιμίες Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες εκφράζονται ως ξένο νόμισμα ανά μονάδα εγχώριου νομίσματος ή ως εγχώριο νόμισμα ανά μονάδα ξένου νομίσματος. Πόσο ξένο νόμισμα μπορούμε να πάρουμε με 1 δολάριο; 102/$1 Πόσα δολάρια μπορούμε να πάρουμε με 1 γιεν; $0,0098/ 1 Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μας επιτρέπουν να εκφράσουμε το κόστος ή την τιμή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας σε ένα κοινό νόμισμα. Πόσο κοστίζει ένα Honda; Ή x $0,0098/ 1 = $ Ή / 102 = $ Πόσο κοστίζει μία Harley Davidson $ σε ; 4

5 Η υποτίμηση κι η ανατίμηση των νομισμάτων... Υποτίμηση είναι η μείωση της αξίας ενός νομίσματος σε σχέση με την αξία ενός άλλου νομίσματος. Το νόμισμα που έχει υποτιμηθεί έχει μικρότερη αξία (είναι λιγότερο ακριβό) και μπορεί να ανταλλαχθεί με (μπορεί ν αγοράσει) μια μικρότερη ποσότητα ξένου νομίσματος. $1/ 1 $1,20/ 1 σημαίνει ότι το δολάριο έχει υποτιμηθεί σε σχέση με το ευρώ. Τώρα, χρειάζονται $1,20 για την αγορά 1 ευρώ, δηλαδή το δολάριο έχει μικρότερη αξία. Το ευρώ έχει ανατιμηθεί σε σχέση με το δολάριο: τώρα έχει μεγαλύτερη αξία. Ανατίμηση είναι η αύξηση της αξίας ενός νομίσματος σε σχέση με την αξία ενός άλλου νομίσματος. Υποτίμηση κι ανατίμηση είναι οι δύο όψεις του ίδιου... νομίσματος 5

6 ... και οι επιπτώσεις τους στις τιμές των εξαγωγών και των εισαγωγών Ένα νόμισμα που έχει υποτιμηθεί έχει μικρότερη αξία και κατά συνέπεια μπορεί ν αγοράσει λιγότερα ξένα αγαθά που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα. Πόσο κοστίζει ένα Honda; x $0,0098/ 1 = $ x $0,0100/ 1 = $ Η υποτίμηση του νομίσματος σημαίνει ότι οι εισαγωγές είναι πιο ακριβές, ενώ οι εξαγωγές των εγχώριων αγαθών είναι λιγότερο ακριβές. Η υποτίμηση του νομίσματος μειώνει τις τιμές των εξαγωγών σε σχέση με τις τιμές των εισαγωγών (σχετικές τιμές Pex/Pim) Πρόβλημα: Τι συμβαίνει όταν μία χώρα εισάγει πρώτες ύλες (π.χ. πετρέλαιο) κι ενδιάμεσα αγαθά; Aπό τους πολέμους υποτιμήσεων (μεσοπόλεμος) στο νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας 6

7 Οι συμμετέχοντες: 2. Η αγορά συναλλάγματος 1. Εμπορικές Τράπεζες. Βασικός στόχος η ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών (επιχειρήσεων). Η διατραπεζική αγορά συναλλάγματος αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς συναλλάγματος. 2. Μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (αμοιβαία κεφάλαια, κερδοσκοπικά κεφάλαια, χρηματιστηριακές εταιρείες,, συνταξιοδοτικά ιδρύματα) μπορεί να αγοράζουν/πωλούν ξένα περιουσιακά στοιχεία για επενδυτικούς σκοπούς. 3. Μετοχικές επιχειρήσεις διενεργούν συναλλαγές συναλλάγματος για να αγοράσουν/πωλήσουν αγαθά, υπηρεσίες και περιουσιακά στοιχεία. 4. Κεντρικές Τράπεζες: διενεργούν συναλλαγές συναλλαγματικών διαθεσίμων. 7

8 Βασικά χαρακτηριστικά των αγορών συναλλάγματος Μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών: Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Φραγκφούρτη, Τόκιο, Σιγκαπούρη Κυριαρχία του δολαρίου (νόμισμα όχημα). Σταυροειδείς ισοτιμίες (ανταλλαγή ελβ. φράγκων και ισραηλ. σέκελ μέσω δολαρίου! Γιατί;) Νέες τεχνολογίες -> Ενιαία παγκόσμια αγορά => έχουν ελαχιστοποιηθεί τα περιθώρια για αρμπιτράζ Οι ημερήσιες (spot) ισοτιμίες είναι οι ισοτιμίες άμεσων ανταλλαγών νομισμάτων, δηλαδή αφορούν σε ανταλλαγές που διενεργούνται στο παρόν. Οι προθεσμιακές (forward) ισοτιμίες διαπραγματεύονται ανάμεσα στα δύο μέρη στο παρόν, αλλά η ανταλλαγή θα διενεργηθεί στο μέλλον 8

9 Ημερήσιες και προθεσμιακές συναλλαγματικές ισοτιμίες δολαρίου/στερλίνας,

10 Η άνθηση των χρηματοοικονομικών παραγώγων (derivatives) Σύμβαση ανταλλαγής συναλλάγματος (f.e. swaps): άμεση πώληση ενός νομίσματος + προθεσμιακή επαναγορά του. Μελλοντικά συμβόλαια (futures) και συμβόλαια προθεσμιακής συναλλαγής (forwards). Συμφωνίες καταβολής ενός ποσού ξένου νομίσματος σε ορισμένη ημερομηνία. Το 1 ο μπορεί να πωληθεί στην αγορά ( έχει σχεδιασθεί από ένα τρίτο μέρος), το 2 ο όχι. Δικαιώματα προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (f.e. options). Δικαίωμα (κι όχι υποχρέωση) ανταλλαγής νομίσματος εντός μία περιόδου σε ορισμένη τιμή. Δικαίωμα πώλησης (put option) και δικαίωμα αγοράς (call option). 10

11 3. Η ζήτηση για τραπεζικές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (περιουσιακά στοιχεία) Ίδιοι παράγοντες με τη ζήτηση όλων των περιουσιακών στοιχείων: 1. Μελλοντική αξία της τραπεζικής κατάθεσης σε συνάλλαγμα a. Επιτόκιο b. Μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας 2. Κίνδυνος 3. Ρευστότητα Υποθέτουμε ότι ο κίνδυνος και η ρευστότητα των νομισματικών καταθέσεων στις αγορές συναλλάγματος είναι ίδιοι για όλα τα νομίσματα. Το κίνητρο της κερδοσκοπίας είναι πολύ ισχυρότερο του κινήτρου της προφύλαξης Οι εισαγωγείς και εξαγωγείς μπορεί να ενδιαφέρονται για τον κίνδυνο και τη ρευστότητα, αλλά αποτελούν ένα μικρό μέρος μόνο της αγοράς 11

12 Από τα περιουσιακά στοιχεία στις τραπεζικές καταθέσεις Ποσοστό απόδοσης: η ποσοστιαία μεταβολή της αξίας που προσφέρει ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια χρονική περίοδο. Η ετήσια απόδοση μιας κατάθεσης ταμιευτηρίου $100 με επιτόκιο 2% είναι $100 x 1,02 = $102, άρα το ποσοστό απόδοσης είναι = ($102 - $100)/$100 = 2% Πραγματικό ποσοστό απόδοσης: η ποσοστιαία απόδοση προσαρμοσμένη ως προς τον πληθωρισμό, Το πραγματικό ποσοστό απόδοσης της παραπάνω κατάθεσης ταμιευτηρίου όταν ο πληθωρισμός είναι 1,5% είναι: 2% 1,5% = 0,5%. Αφού λάβουμε υπόψη την αύξηση των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών, το περιουσιακό στοιχείο μπορεί ν αγοράσει 0,5% περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες μετά από 1 χρόνο. Υπενθύμιση: περιουσιακά στοιχεία = πλούτος = τρόπος μεταφοράς αγοραστικής δύναμης στο μέλλον Προσδοκώμενο πραγματικό ποσοστό απόδοσης Στην περίπτωση των καταθέσεων: επιτόκιο + μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας 12

13 Ένας προσεγγιστικός κανόνας υπολογισμού του ποσοστού απόδοσης Έστω ότι κάποιος έχει δολάρια και θέλει να βρει το ποσοστό απόδοσης της κατάθεσής τους σε ευρώ σ ένα έτος Η ποσοστιαία απόδοση σε δολάρια των καταθέσεων σε ευρώ είναι περίπου ίση με το επιτόκιο των καταθέσεων σε ευρώ συν την αναμενόμενη ανατίμηση των καταθέσεων σε ευρώ R + (E e $/ - E $/ )/E $/ Π.χ. αν το επιτόκιο της κατάθεσης σε ευρώ είναι 4% και το ευρώ αναμένεται να υποτιμηθεί κατά 3% έναντι του δολαρίου: 4% + -3% = 1% (0,88% στην πραγματικότητα) Οι επενδυτές παίρνουν την απόφασή τους συγκρίνοντας το R$ με το R + (E e $/ - E $/ )/E $/ 13

14 Κι ένα αριθμητικό παράδειγμα του κανόνα 14

15 4. Ένα θεωρητικό υπόδειγμα για τις αγορές συναλλάγματος Η αγορά συναλλάγματος βρίσκεται σε ισορροπία όταν οι καταθέσεις σε όλα τα νομίσματα αποδίδουν την ίδια αναμενόμενη ποσοστιαία απόδοση: ισοτιμία επιτοκίων. Η ισοτιμία επιτοκίων υποδηλώνει ότι οι καταθέσεις σε όλα τα νομίσματα είναι το ίδιο επιθυμητά περιουσιακά στοιχεία ( δεν είναι δυνατό το αρμπιτράζ στην αγορά συναλλάγματος) Σύμφωνα με την ισοτιμία των επιτοκίων: R $ = R + (E e $/ - E $/ )/E $/ Γιατί ισχύει αυτή η συνθήκη; Υποθέστε ότι δεν ισχύει. Π.χ. R $ > R + (E e $/ - E $/ )/E $/ Τότε, κανείς επενδυτής δεν θα ήθελε να έχει καταθέσεις σε ευρώ, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης και της τιμής του ευρώ. Τότε, όλοι οι επενδυτές θα ήθελαν να έχουν καταθέσεις σε δολάρια, με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης και της τιμής του δολαρίου. Το δολάριο θα ανατιμάτο και το ευρώ θα υποτιμάτο, αυξάνοντας το δεξί μέλος μέχρι την εξίσωση των δύο μελών 15

16 Ένα αριθμητικό παράδειγμα για τη σχέση τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας και προσδοκώμενης απόδοσης καταθέσεων Πως θα επιδράσει η υποτίμηση του δολαρίου στην σε,,, δολάρια προσδοκώμενη απόδοση των καταθέσεων σε ευρώ; 16

17 Διαγραμματική απεικόνιση του παραδείγματος 17

18 Το παράδοξο και η εξήγησή του Μία υποτίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ μειώνει την υπολογιζόμενη σε δολάρια προσδοκώμενη απόδοση των καταθέσεων σε ευρώ Παράδοξο: πως είναι δυνατόν μία υποτίμηση του δολαρίου να κάνει τις καταθέσεις σε ευρώ λιγότερο ελκυστικές; Η εξήγηση του παράδοξου: Υποθέσεις ceteris paribus: Memo: Ρευστότητα και κίνδυνος ίδιοι και για τα δύο νομίσματα Τα επιτόκια και η προσδοκώμενη ισοτιμία δεν μεταβάλλονται Μία υποτίμηση του δολαρίου σήμερα (1,00 -> 1,03) σημαίνει ότι το δολάριο τώρα χρειάζεται να υποτιμηθεί κατά ένα μικρότερο ποσοστό για να φθάσει ένα δεδομένο προσδοκώμενο επίπεδο στο μέλλον (1,05) 18

19 Τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και αναμενόμενη ποσοστιαία απόδοση των καταθέσεων σε δολάρια Σημερινή συναλλαγματική ισοτιμία, E $/ Αναμενόμενη απόδοση σε δολάρια των καταθέσεων σε δολάρια, R $ 19

20 Προσδιορισμός της ισορροπίας της ισοτιμίας δολαρίου/ευρώ Κανείς δεν θέλει να έχει καταθέσεις σε ευρώ Κανείς δεν θέλει να έχει καταθέσεις σε δολάρια 20

21 Επίδραση μιας ανόδου του επιτοκίου του δολαρίου 21

22 Επίδραση μιας ανόδου του επιτοκίου του ευρώ 22

23 Αυτο-εκπληρούμενες προφητείες στην αγορά συναλλάγματος Το τελευταίο Διάγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση που αλλάζουν οι προσδοκώμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες Ceteris paribus, μία αύξηση της προσδοκώμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας προκαλεί μία αύξηση της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας Γιατί; Υποθέστε ότι οι αγορές αναμένουν υποτίμηση του δολαρίου σε σχέση με το ευρώ Η αναμενόμενη ανατίμηση ενός νομίσματος οδηγεί σε πραγματική ανατίμηση (αυτο-εκπληρούμενη προφητεία) Η αναμενόμενη υποτίμηση ενός νομίσματος οδηγεί σε πραγματική υποτίμηση (αυτο-εκπληρούμενη προφητεία). 23

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Καλαντζής Παναγιώτης ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σταματόπουλος Θεόδωρος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΦΕΡΔΟΥΤΣΗ ΕΜΜ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ (AM 162) ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διατριβή προς μερική εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Διπλωματική Εργασία Άρη Αποστόλου Πτυχιούχος Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.2 Επιχειρήματα υπέρ και κατά των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμών 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΜΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 12/09 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΒΑΡΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εποµένως, µια συναλλαγµατική ισοτιµία είναι µια τιµή, συγκεκριµένα είναι η σχετική τιµή δύο νοµισµάτων.

Εποµένως, µια συναλλαγµατική ισοτιµία είναι µια τιµή, συγκεκριµένα είναι η σχετική τιµή δύο νοµισµάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Το διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον απαιτεί εµπόριο και επενδύσεις σε στοιχεία που είναι χαρακτηρισµένα σε διαφορετικά νοµίσµατα. Οι «ξένες» απαιτήσεις και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Παράρτημα Πρέβεζας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Παράρτημα Πρέβεζας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (CARRY TRADE) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΠΙΣ (αρ. μητρώου 13610)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα