ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» 1

2 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 20/5/2011, εστάλη από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προς γνωμοδότηση, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Φωκίωνα Δεληγιάννη, Γεώργιο Αμβράζη, Ηλία Ηλιόπουλο, Παναγιώτη Συριόπουλο, Παναγιώτη Πεβερέτο και Νικόλαο Τσεμπερλίδη. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Η. Ηλιόπουλος. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες οι κ.κ. Μανώλης Κακαράς, Παντελής Κάπρος και Αλβέρτος Μαΐσης. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. η επιστημονική σύμβουλος Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη είχε τον επιστημονικό συντονισμό της Ομάδας. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα Κωνσταντίνα Ρεμπεστέκου. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίασή της στις 28 Ιουλίου Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση της 25 ης Νοεμβρίου 2011, διατύπωσε την υπ αριθ. 262 Γνώμη της. 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Η παρούσα Γνώμη της Ο.Κ.Ε. αποτελείται από τρία Κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο Α παρουσιάζονται συνοπτικά οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου (Σχ/Ν), το οποίο έχει ως στόχο την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ που αφορούν την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Στο Κεφάλαιο Β παρουσιάζεται η Γενική Αξιολόγηση επί του Σχ/Ν. Καταρχήν, βασική θέση της Ο.Κ.Ε., η οποία έχει εκφραστεί σε όλες τις μέχρι σήμερα Γνωμοδοτήσεις της για τα θέματα της ενέργειας, είναι ότι η ενέργεια αποτελεί κοινωνικό αγαθό βαρύνουσας σημασίας και η ευθύνη για το συντονισμό και τον έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσής της είναι υπόθεση του κράτους. Στη συνέχεια, οι βασικότερες παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε. επικεντρώνονται στα ακόλουθα: Α. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Σχ/Ν προχωρούν πέρα από τις Κοινοτικές Οδηγίες που απαιτείται να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο. Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι η όποια νομοθετική μεταρρύθμιση σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη ανάλυση των λόγων που καθιστούν επιβεβλημένη την αλλαγή αυτή, καθώς και από αξιολόγηση των επιπτώσεών τους. Β. Όσον αφορά τη διάταξη του Σχ/Ν σχετικά με τα τιμολόγια των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι η τιμολογιακή πολιτική στον τομέα της ενέργειας είναι ζήτημα καθαρά οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, γιατί εμπεριέχει την κατανομή κατά κλάδο και κατηγορία πελατών. Επομένως, δεν είναι ζήτημα τεχνοκρατικό ή ρυθμιστικό και δεν θα πρέπει να ανατεθεί στη ΡΑΕ, αλλά να παραμείνει στο αρμόδιο Υπουργείο. Γ. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η εφαρμογή του μοντέλου ITO, το οποίο επιλέγεται με το Σχ/Ν, είναι χρονοβόρα και με υψηλό κόστος, το οποίο θα μεταφερθεί εν τέλει στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Θέση της 3

4 Ο.Κ.Ε. είναι ότι η προσφορότερη λύση θα ήταν να συνεχίσει ο ΔΕΣΜΗΕ για μία σύντομη μεταβατική περίοδο, μέχρις ότου συγκροτηθεί ανεξάρτητη εταιρεία μεταφοράς, η οποία στη συνέχεια θα απορροφήσει τον ΔΕΣΜΗΕ. Δ. Αναφορικά με τη θεσμική αναβάθμιση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά όσον αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων, οι κανονιστικές πράξεις που ανάγονται σε ζητήματα άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει να ανατίθενται στην Κυβέρνηση και μόνο τα ζητήματα ρυθμιστικής και τεχνοκρατικής φύσης, ή λεπτομερειακής εφαρμογής να ανατίθενται στη ΡΑΕ. Ε. Αναφορικά με το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό, θα πρέπει να καθορισθεί ποιος εκπονεί το σχεδιασμό αυτό, καθώς είναι γνωστό ότι το ΣΕΕΣ, που είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό, έχει καταργηθεί. Επιπλέον, πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα χρονικά όρια εντός των οποίων ο Υπουργός θα παρουσιάζει το πρόγραμμα στη Βουλή. Το Κεφάλαιο Γ περιλαμβάνει τις κατ άρθρον παρατηρήσεις. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το Σχέδιο Νόμου (Σχ/Ν) με τίτλο «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» χωρίζεται σε 3 Ενότητες. Η Ενότητα Α αφορά τη λειτουργία ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η Ενότητα Β αφορά την έρευνα, παραγωγή και τα δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις, και η Ενότητα Γ περιλαμβάνει τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις. Η Ενότητα Α περιλαμβάνει 144 άρθρα που διακρίνονται σε 5 Μέρη. Στο Α Μέρος, το οποίο αποτελείται από 7 Κεφάλαια, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Ειδικότερα: Στο Κεφάλαιο Α με τίτλο «Γενικές Διατάξεις» (άρθ. 3) τίθενται οι γενικοί κανόνες που διέπουν τις ενεργειακές αγορές και τις αρμοδιότητες της κεντρικής Διοίκησης και της ΡΑΕ, καθώς και οι θεμελιώδεις αρχές αναφορικά με την άσκηση ενεργειακών δραστηριοτήτων από τις επιχειρήσεις. Το Κεφάλαιο Β (άρθ. 4-11) έχει τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)» και περιέχει τις επί μέρους οργανωτικές διατάξεις για τη ΡΑΕ, δηλαδή τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας της, τις αρμοδιότητες του Προέδρου, τις εγγυήσεις αμεροληψίας και ανεξαρτησίας που αφορούν στα μέλη της, τον τρόπο επιλογής τους και τα ασυμβίβαστα που συναρτώνται με το έργο τους, καθώς και την ειδική διαδικασία για τον πειθαρχικό τους έλεγχο. Το Κεφάλαιο Γ έχει τίτλο «Αρμοδιότητες της ΡΑΕ» (άρθ ) και απαριθμεί τις σημαντικότερες αρμοδιότητες της ΡΑΕ, οι οποίες αφορούν τόσο στη ρύθμιση των μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, όσο και στην εποπτεία επί των απελευθερωμένων ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων. Επίσης, περιλαμβάνονται και διατάξεις για την περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία σε υπερεθνικό επίπεδο, καθώς και για τις σχέσεις της ΡΑΕ με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 5

6 Το Κεφάλαιο Δ (άρθ ) περιλαμβάνει τα «Μέσα άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ». Στο έργο της ΡΑΕ περιλαμβάνονται γενικές αποφασιστικές αρμοδιότητες και δράσεις όπως η λήψη ατομικών και κανονιστικών πράξεων, καθώς και η σύναψη συμβάσεων, η διεξαγωγή διαβουλεύσεων, η συλλογή στοιχείων, η διεξαγωγή ερευνών, η διενέργεια διαιτησιών, η εξέταση καταγγελιών και η επιβολή κυρώσεων, καθώς και η λήψη προσωρινών μέτρων για τη διασφάλιση της ενεργειακής αγοράς. Επίσης, αναμορφώνεται ο δικαστικός έλεγχος επί των πράξεων της ΡΑΕ. Το Κεφάλαιο Ε (άρθ. 38) έχει τίτλο «Πόροι - Οικονομική διαχείριση της ΡΑΕ» και προσδιορίζει τους πόρους της ΡΑΕ, οι οποίοι αφορούν κυρίως ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας και επιδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων. Ρυθμίζονται επίσης θέματα οικονομικής διαχείρισης της ΡΑΕ. Το Κεφάλαιο ΣΤ (άρθ ) με τίτλο «Γραμματεία της ΡΑΕ» αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης της Γραμματείας της ΡΑΕ, δηλαδή του ειδικού διοικητικού μηχανισμού ο οποίος επιτελεί στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος του ρυθμιστικού έργου. Τίθενται οι κανόνες για τη διάρθρωση και τη στελέχωση των υπηρεσιών της Γραμματείας. Το Κεφάλαιο Ζ (άρθ. 45) με τίτλο «Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης της ΡΑΕ» οριοθετεί το περιεχόμενο του Κανονισμού αυτού, ο οποίος πρέπει να εκπονείται με βάση τα οριζόμενα στο παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο, ευθέως από την εθνική ρυθμιστική αρχή. Στο Β Μέρος του Σχ/Ν, το οποίο αποτελείται από 3 Κεφάλαια, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία των καταναλωτών. Στο Κεφάλαιο Α με τίτλο «Γενικές διατάξεις» (άρθ ) περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για την προστασία των πελατών στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, ορίζεται η έννοια των «Ευάλωτων Πελατών» και εξειδικεύονται τα κριτήρια προσδιορισμού των προσώπων που θα απολαμβάνουν των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής πενίας. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού καθορίζονται τα δικαιώματα των πελατών και οι υποχρεώσεις των προμηθευτών και θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις ως προς τη 6

7 διαφάνεια των χρεώσεων και των πληροφοριών. Το σύνολο των ανωτέρω ρυθμίσεων εξειδικεύεται με τον κώδικα προμήθειας που εκδίδεται από τη ΡΑΕ στο πλαίσιο της ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της. Το Κεφάλαιο Β (άρθ ) έχει τίτλο «Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» και ρυθμίζει τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και τη διαδικασία του καθορισμού των υποχρεώσεών τους, καθώς και της επιλογής των επιχειρήσεων που θα επιφορτίζονται με την παροχή τους. Ως υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας ορίζονται οι Υπηρεσίες Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου για την αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και οι Υπηρεσίες Καθολικής Υπηρεσίας για την αγορά ηλεκτρισμού. Προβλέπεται ότι η θέσπιση ΥΚΩ, εκτός αυτών που ήδη προβλέπονται εκ του νόμου, προϋποθέτει την προηγούμενη διενέργεια έκθεσης επιπτώσεων. Το Κεφάλαιο Γ (άρθρο 59) έχει τίτλο «Ευφυή συστήματα μέτρησης» και προσδιορίζει τη διαδικασία αντικατάστασης των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στο Δίκτυο Διανομής Ενέργειας με τα νέα ευφυή συστήματα. Στο Γ Μέρος, το οποίο αποτελείται από 10 Κεφάλαια, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν την αγορά φυσικού αερίου και με τις οποίες ενσωματώνονται στην εθνική έννομη τάξη οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Το Κεφάλαιο Α (άρθ. 60) έχει τίτλο «Αρμοδιότητες της ΡΑΕ» και ρυθμίζει τις ειδικές αρμοδιότητες της ΡΑΕ ως προς την αγορά του φυσικού αερίου, οι οποίες περιέχονταν στην καταργούμενη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3428/2005. Στο Κεφάλαιο Β με τίτλο «Διαχωρισμός Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου» (άρθ ) προσδιορίζεται ότι κάθε διαχειριστής συστήματος μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., θα πρέπει να πληρεί τα κριτήρια του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησής του. Με το Κεφάλαιο Γ (άρθ ), το οποίο έχει τίτλο «Διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου», επικαιροποιείται ο ορισμός του ΕΣΦΑ, η διαχείριση του οποίου ανατίθεται στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ώστε να μην απαιτείται 7

8 πλέον η έκδοση σχετικής άδειας κυριότητας ή διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Περαιτέρω, ρυθμίζονται οι κανόνες διαχείρισης του ΕΣΦΑ, κατά τρόπο που να πληρεί τις προϋποθέσεις της 3ης Ενεργειακής Δέσμης. Με τα Κεφάλαια Δ (άρθ ) και Ε (άρθ. 80),, με τίτλο «Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου» και «Διανομή Φυσικού Αερίου», αντίστοιχα, μεταφέρονται οι καταργούμενες ρυθμίσεις των κεφαλαίων Γ και Δ του ν. 3428/2005, τροποποιούμενες προς το σκοπό εναρμόνισης με το ρυθμιστικό πλαίσιο της 3ης Ενεργειακής Δέσμης. Σημειώνεται δε, ότι η Οδηγία 2009/73/ΕΚ παρέχει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να παρεκκλίνει από τα άρθρα 4, 24, 25, 26, 32, 37 ή/και 38 της Οδηγίας για τις γεωγραφικές περιοχές και τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στις άδειες που έχει εκδώσει πριν από τις 15 Μαρτίου 2002 και σύμφωνα με την Οδηγία 98/30/ΕΚ, για την ανάπτυξη και την αποκλειστική εκμετάλλευση των δικτύων διανομής σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Με τις διατάξεις του Σχ/Ν γίνεται χρήση της διακριτικής αυτής ευχέρειας. Τα Κεφάλαια Στ έως Θ (άρθ ) αφορούν την προμήθεια φυσικού αερίου, τα τιμολόγια υπηρεσιών και τον Κανονισμό Αδειών. Με τα Κεφάλαια αυτά, μεταφέρονται οι καταργούμενες ρυθμίσεις των κεφαλαίων ΣΤ ως και Η του ν. 3428/2005. Με το Κεφάλαιο Ι (άρθ ), το οποίο έχει τίτλο «Λοιπές διατάξεις», διευκρινίζεται ότι η μεταβολή, με τις διατάξεις του Σχ/Ν, του νομικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου δεν συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας αυτών. Επιπλέον, ορίζεται η διαδικασία της παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υπόγειου φυσικού χώρου σε χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου. Στο Δ Μέρος του Σχ/Ν, το οποίο αποτελείται από 6 Κεφάλαια, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με τις οποίες ενσωματώνονται στην εθνική έννομη τάξη οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ. Το Κεφάλαιο Α (άρθ ) έχει τίτλο «Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας». Με αυτό ενσωματώνονται στην εθνική έννομη τάξη οι διατάξεις των άρθρων 5, 8, 12 και 41 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ. 8

9 Με το Κεφάλαιο Β (άρθ ) που έχει τίτλο «Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» ρυθμίζεται η διαδικασία σύστασης του νέου φορέα διαχείρισης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρισμού (ΕΣΜΗΕ), στον οποίο μεταβιβάζεται και η κυριότητα των παγίων του συστήματος, κατόπιν απόσχισης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε., τα οποία υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε.. Με το Κεφάλαιο Γ (άρθ ) που έχει τίτλο «Διαχωρισμός Συστημάτων Μεταφοράς και Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» ενσωματώνονται στην εθνική έννομη τάξη οι διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 17 και 16 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ. Στο Κεφάλαιο Δ (άρθ ) με τίτλο «Αγορά Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του ΔΕΣΜΗΕ, ο οποίος μετεξελίσσεται σε λειτουργό της αγοράς ηλεκτρισμού, καθώς η δραστηριότητα της διαχείρισης, εκμετάλλευσης και ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιέρχεται στον ΑΔΜΗΕ, που θα λειτουργεί υπό το πρότυπο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς. Το Κεφάλαιο Ε (άρθ ) με τίτλο «Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας» ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργικού και νομικού διαχωρισμού του διαχειριστή του συστήματος διανομής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ. Επιπλέον, ορίζει ότι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής είναι υπεύθυνος και για τη διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Το Κεφάλαιο Στ (άρθ ) έχει τίτλο «Παραγωγή, Προμήθεια και Οργάνωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» και με αυτό ρυθμίζονται οι αδειοδοτικές διαδικασίες για την κατασκευή απευθείας γραμμών, την παραγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρισμού, καθώς και οι γενικότερες διατάξεις για την οργάνωση του τομέα. Στο Ε Μέρος (άρθ. 144) περιέχονται οι ποινικές κυρώσεις σε βάρος των προσώπων που ασκούν τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Σχ/Ν, χωρίς σχετική άδεια. 9

10 Η Ενότητα B αποτελείται από 50 άρθρα κατανεμημένα σε 5 Κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο A (άρθ ) με τίτλο «Σύσταση Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε.» προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Φορέα Υδρογονανθράκων, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα αποκλειστικά δικαιώματα του Δημοσίου σε θέματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας και θα εισηγείται την παραχώρηση αυτών των δικαιωμάτων σε ενδιαφερόμενες πετρελαϊκές εταιρείες. Το Κεφάλαιο Β (άρθ ) με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.2289/1995 περί Αναζήτησης, Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει ρυθμίσεις που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, σε συμμόρφωση με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία. Ειδικότερα, όλες οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα, που είχαν ανατεθεί στις εταιρίες ΔΕΠ Α.Ε. και ΔΕΠ ΕΚΥ Α.Ε. βάσει του Ν.468/1976 και του Ν.2289/1995, περιέρχονται στο νέο φορέα ΕΔΕΥ Α.Ε., στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Επιπλέον, αναθεωρείται η ισχύουσα νομοθεσία περί υφαλοκρηπίδας, ώστε να εναρμονισθεί με τις διατάξεις της Σύμβασης των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982). Στο Κεφάλαιο Γ (άρθ ) με τίτλο «Διαδρομή και Εγκατάσταση Αγωγού Πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη» καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων από τα οποία διέρχεται ο αγωγός, η αποζημίωσή τους, καθώς και περιορισμοί δόμησης. Στο Κεφάλαιο Δ με τίτλο «Αγωγοί Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Ιταλίας και Ελλάδας-Βουλγαρίας» (άρθ ) προκρίνεται να ισχύσουν οι ρυθμίσεις των προηγούμενων άρθρων που αφορούν στο έργο του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Στο Κεφάλαιο E με τίτλο «Άλλες ρυθμίσεις» (άρθ ) ρυθμίζονται επιμέρους θέματα. Τέλος, η Ενότητα Γ (άρθ ) περιέχει τις τελικές, τις μεταβατικές και τις καταργούμενες διατάξεις. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το Σχέδιο Νόμου έχει ως στόχο την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορούν την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και φυσικού αερίου, αντίστοιχα και τη δημιουργία ενός ενιαίου, σαφούς και εναρμονισμένου με τις ανωτέρω Οδηγίες νομοθετικού πλαισίου για την οργάνωση και την εποπτεία της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Βασική θέση της Ο.Κ.Ε., η οποία έχει εκφραστεί σε όλες τις μέχρι σήμερα Γνωμοδοτήσεις της για τα θέματα της ενέργειας, είναι ότι η ενέργεια αποτελεί κοινωνικό αγαθό βαρύνουσας σημασίας και η ευθύνη για το συντονισμό και τον έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσής της είναι υπόθεση του κράτους. Οι βασικές παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε., οι οποίες προκύπτουν από τη Γενική Αξιολόγηση του Σχεδίου Νόμου, επικεντρώνονται στα ακόλουθα: Α. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Σχ/Ν προχωρούν πέρα από τις Κοινοτικές Οδηγίες 72 και 73 του 2009, που απαιτείται να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, με το παρόν Σχ/Ν καταργούνται όλοι σχεδόν οι νόμοι που είχαν θεσπισθεί ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία σχετικά με τους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου και αντικαθίστανται με νέες διατάξεις. Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι η όποια νομοθετική μεταρρύθμιση σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη ανάλυση των λόγων που καθιστούν επιβεβλημένη την αλλαγή αυτή καθώς και από αξιολόγηση των επιπτώσεων τους. Επιπλέον, όπως προκύπτει από το Σχ/Ν και τις νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, η αντικατάσταση των τυπικών νόμων που αφορούν τους τομείς του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας θα συνοδευθεί από αντικατάσταση της νομοθεσίας που διέπει την 11

12 οργάνωσή τους. Με άλλα λόγια, απαιτείται εκ νέου θέσπιση του συνόλου της δευτερογενούς νομοθεσίας: των Κανονισμών και Κωδικών στους οποίους αναφέρονται ο ν. 2773/1999 και οι τροποποιήσεις αυτού, και ο ν. 3428/2005. Υπενθυμίζεται ότι, οι κανονιστικές αυτές πράξεις είναι συχνά πολύπλοκα και πολυσέλιδα κείμενα στα οποία περιλαμβάνονται εκτενείς, λεπτομερειακές ρυθμίσεις για τον τρόπο άσκησης κάθε επιμέρους δραστηριότητας, με ουσιώδεις πολλές φορές οικονομικές συνέπειες για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Η θέσπιση των προαναφερόμενων πράξεων προϋποθέτει ενδελεχή ανάλυση και μελέτη ώστε να καταστεί δυνατή η βέλτιστη κάθε φορά επιλογή μοντέλου οργάνωσης της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι, για την ολοκλήρωση του νέου κανονιστικού πλαισίου, θα απαιτηθεί εκ των πραγμάτων μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια κανονιστική ανασφάλεια, η οποία καθόλου δεν εξυπηρετεί στόχους όπως ο εκσυγχρονισμός των τομέων της ενέργειας και η προσέλκυση νέων επενδύσεων. Επιπρόσθετα, δεν παρέχεται καμία αιτιολογία για τους λόγους για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η συνολική αντικατάσταση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία. Το πλέον σοβαρό, όμως, είναι ότι επιδιώκεται αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου χωρίς να προσδιορίζεται η κατεύθυνση της επιδιωκόμενης αλλαγής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι προβλέπεται η θέσπιση νέου Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 120), χωρίς να προσδιορίζεται προτεινόμενο μοντέλο οργάνωσης της αγοράς που θα δικαιολογούσε τυχόν συλλήβδην αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι, ενόψει του «κωδικοποιητικού» χαρακτήρα του Σχ/Ν, ο οποίος συνεπάγεται κατάργηση σωρείας υφιστάμενων διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών, τόσο οι ορισμοί όσο και οι μεταβατικές διατάξεις που εισάγονται πρέπει να είναι σαφείς ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία νομικών κενών. Επίσης, σημειώνεται ότι παρά τις βελτιώσεις που παρατηρούνται στο τελικό Σχ/Ν, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπάρξει περιθώριο παρερμηνειών και αντιφάσεων αναφορικά με υφιστάμενες διατάξεις που περιλαμβάνονται σε άλλα σχετικά νομοθετήματα. 12

13 Β. Η διάταξη του Σχ/Ν σχετικά με τα τιμολόγια των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να αποσαφηνισθεί, καθώς δίνεται η εντύπωση ότι η ρύθμιση των τιμολογίων πώλησης ρεύματος της ΔΕΗ ανατίθεται πλέον στη ΡΑΕ και όχι το ΥΠΕΚΑ, όπως μέχρι σήμερα. Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι η τιμολογιακή πολιτική στον τομέα της ενέργειας είναι ζήτημα καθαρά οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, γιατί εμπεριέχει την κατανομή κατά κλάδο και κατηγορία πελατών. Επομένως, δεν είναι ζήτημα τεχνοκρατικό ή ρυθμιστικό και δεν θα πρέπει να ανατεθεί στη ΡΑΕ, αλλά να παραμείνει στο αρμόδιο Υπουργείο. Τέλος, και όσον αφορά την αναγγελθείσα απορρύθμιση των τιμολογίων από τον Σεπτέμβριο του 2011 η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι δεν είναι συμβατή με την ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία που επικρατεί στη χώρα και θα επιβαρύνει υπέρμετρα τον τελικό καταναλωτή.. Γ. Το νομοσχέδιο επιλέγει το ITO ως μοντέλο για την ανεξάρτητη διαχείριση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι δεδομένων των συνθηκών ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά, που χαρακτηρίζονται από την δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ, η ανάθεση της διαχείρισης σε θυγατρική της ΔΕΗ αποτελεί οπισθοδρόμηση σχετικά με τον μέχρι σήμερα τρόπο διαχείρισης (ΔΕΣΜΗΕ, μοντέλο ISO). Η εφαρμογή του μοντέλου ITO κρίνεται χρονοβόρα και με υψηλό κόστος, το οποίο μεταφέρεται εν τέλει στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, οι διατάξεις του νομοσχεδίου δεν διασφαλίζουν την πραγματική ανεξαρτησία της υπό σύσταση θυγατρικής της ΔΕΗ ιδίως σχετικά με την κατανομή φορτίου, τη διαχείριση των αποκλίσεων, τον έλεγχο της πραγματικής διαθεσιμότητας μονάδων, την επιβολή ποινών κατά τον Κώδικα για τις δηλώσεις προμηθευτών και παραγωγών, καθώς και για τη διαχείριση των υδροηλεκτρικών. Τα ζητήματα αυτά είναι καίριας σημασίας για τον ανταγωνισμό και θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά μόνο με το μοντέλο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Ο έλεγχος μιας 100% θυγατρικής ενός μονοπωλίου από Εποπτικό Συμβούλιο, Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, ΡΑΕ, Ελληνικό Δημόσιο κλπ, εκτός 13

14 από κόστος για τους καταναλωτές, ούτε την απελευθέρωση της αγοράς προάγει, ούτε την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού 714/2009 διευκολύνει, ούτε την ενσωμάτωση στα συστήματα εσωτερικής χονδρεμπορικής αγοράς που λειτουργούν σήμερα στην Κεντρική Ευρώπη (Χρηματιστήριο Ενέργειας, διμερείς συμβάσεις κλπ). Η παρούσα επιλογή που εμπεριέχει την ίδρυση και τον συντονισμό των νέων εταιρειών και της αγοράς θέτει εν αμφιβόλω την ευθυγράμμιση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή αγορά μέχρι το Τα πλεονεκτήματα του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού περιγράφονται άριστα στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ αλλά και παλαιότερα στην πρόταση Κανονισμού για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου της ΕΕ (COM 532/ ). Η φύση της ενέργειας ως αγαθού μη αποθηκεύσιμου, η συνεχής αύξηση της ζήτησης (συνυφασμένη με την δεδομένη αύξηση του πληθυσμού και των απαιτήσεών του), η επακόλουθη ανάγκη για συνεχείς και σημαντικές επενδύσεις επέκτασης των δικτύων, η δεδομένη αύξηση του κόστους παραγωγής της, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και άλλοι λόγοι, επιβάλλουν μία θεώρηση υπερτοπικής ενεργειακής ένταξης, ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Η θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι η προσφορότερη λύση θα ήταν να συνεχίσει ο ΔΕΣΜΗΕ για μία σύντομη μεταβατική περίοδο μέχρις ότου συγκροτηθεί ανεξάρτητη εταιρεία μεταφοράς, η οποία στη συνέχεια θα απορροφήσει τον ΔΕΣΜΗΕ. Σημαντικό κόστος, επίσης, συνεπάγεται στο πλαίσιο του επιλεγέντος, από το Σχ/Ν, μοντέλου ITO η συγκρότηση ανεξάρτητης εταιρείας για την αγορά της επόμενης ημέρας, η διαχείριση της οποίας θα μπορούσε να παραμείνει στον ΔΕΣΜΗΕ εφόσον επιλεγεί η λύση της μεταβατικής περιόδου και του μοντέλου του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Δ. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι δεν διασφαλίζεται επαρκώς η ανεξαρτησία του Διαχειριστή Διανομής. Για παράδειγμα, σύμφωνα με διάταξη του Σχ/Ν, ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής δύναται, για πέντε έτη μετά την έναρξη της λειτουργίας του, να χρησιμοποιεί νομική υποστήριξη παρεχόμενη από τη ΔΕΗ Α.Ε. (μάλιστα, η εν λόγω υπηρεσία αναφέρεται «ενδεικτικά», ήτοι δύνανται να παρέχονται και άλλες). Δηλαδή, σε περίπτωση προσφυγής κατά του Διαχειριστή του Δικτύου από ανεξάρτητο Προμηθευτή, η νομική υποστήριξη του Διαχειριστή του Δικτύου θα γίνει από τους νομικούς που υποστηρίζουν και 14

15 τη ΔΕΗ. Και αντιστρόφως, η ΔΕΗ θα έχει πρόσβαση σε όλα τα νομικά θέματα του Διαχειριστή του Δικτύου. Είναι προφανές, επομένως, ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση τίθενται θέματα ισότιμης μεταχείρισης και πρόσβασης σε πληροφορίες των συμμετεχόντων στην αγορά, διαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων. Ε. Αναφορικά με τη θεσμική αναβάθμιση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), μέσω της ενίσχυσης του ρυθμιστικού της ρόλου και της διεύρυνσης των εκχωρούμενων σε αυτήν αρμοδιοτήτων και εξουσιών, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Η ύπαρξη ενός ισχυρού ρυθμιστή αποτελεί προαπαιτούμενο της απελευθέρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η οποία συνιστά στόχο του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου. Όμως, η Ο.Κ.Ε. οφείλει να επισημάνει ότι από το σύνολο των σχετικών διατάξεων του Σχ/Ν, δεν προκύπτει συγκεκριμένο κριτήριο με το οποίο έχει γίνει η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής διοίκησης και ΡΑΕ. Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι οι κανονιστικές πράξεις που ανάγονται σε ζητήματα άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής να ανατίθενται στην Κυβέρνηση και μόνο τα ζητήματα ρυθμιστικής και τεχνοκρατικής φύσης ή λεπτομερειακής εφαρμογής να ανατίθενται στη ΡΑΕ. Εξαίρεση στα προαναφερόμενα αποτελούν τα ζητήματα σχετικά με τα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, που σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες θα πρέπει να ανατεθούν αποκλειστικά στη ΡΑΕ. ΣΤ. Αναφορικά με τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό, θα πρέπει να καθορισθεί από το Σχ/Ν ποιος εκπονεί το σχεδιασμό αυτό καθώς είναι γνωστό ότι το ΣΕΕΣ, που είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό, έχει καταργηθεί. Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός αυτός έχει μείνει νεκρό γράμμα από τη πρώτη θεσμοθέτησή του (ν /99), αν πράγματι υπάρχει πολιτική βούληση να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο άσκησης ενεργειακής πολιτικής, πρέπει επιπλέον να καθοριστούν συγκεκριμένα χρονικά όρια εντός των οποίων ο Υπουργός θα παρουσιάζει το πρόγραμμα στη βουλή. Ζ. Όσον αφορά την επιλογή του σχήματος του Λειτουργού της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ), είναι εμφανής η προσπάθεια του νομοσχεδίου για αποδέσμευση του Λειτουργού από το «σύστημα» και τις «δομές» του Διαχειριστή. Η Ο.Κ.Ε. κρίνει ότι η αποδέσμευση αυτή είναι απολύτως αναγκαία. Εντούτοις, η μελέτη 15

16 των αρμοδιοτήτων που θεσμοθετούνται για τον ΛΑΓΗΕ δεικνύει αποψίλωσή του από κρίσιμες αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία της αγοράς πραγματικού χρόνου. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι τόσο το πρόγραμμα κατανομής των μονάδων και η κατανομή αυτών σε πραγματικό χρόνο γενικότερα (dispatching), όσο και ο υπολογισμός της οριακής τιμής αποκλίσεων αποτελούν αρμοδιότητες του Διαχειριστή και όχι του Λειτουργού. Θέση της Ο.Κ.Ε. είναι ότι οι προαναφερόμενες αποτελούν σημαντικότατες δραστηριότητες που επηρεάζουν τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και επομένως θα πρέπει να είναι αντικείμενο του Λειτουργού της Αγοράς. Λαμβανομένων δε υπόψη των εγγενών αδυναμιών, και της ήδη υπάρχουσας αβεβαιότητας και δυσπιστίας των παικτών της αγοράς, ως προς τη διαφάνεια των όρων που τη διέπουν, η ύπαρξη του Λειτουργού της Αγοράς, καθίσταται ουσιαστική μόνο εφόσον ο τελευταίος αναλάβει όλες τις σχετικές με τη λειτουργία της αγοράς αρμοδιότητες. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 3 Κρατική εποπτεία και γενικές αρχές Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι στόχοι του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού, όπως αναφέρονται στο Σχ/Ν, δεν ιεραρχούνται σωστά. Ο πρώτος και κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η ασφάλεια τροφοδότησης με έμφαση στη πολιτική καυσίμων. Επομένως, προτείνεται η παρ. 1.(α) να πάει στο τέλος, η παρ. (β) να πάει στη θέση (α), και στη διατύπωση να συμπεριληφθεί οπωσδήποτε η πολιτική καυσίμου που είναι και η ουσία του σχεδιασμού. Επίσης, η Ο.Κ.Ε κρίνει ότι η αναφορά στην παρ. 1.(δ) για σύνδεση απομακρυσμένων δικτύων με τον ηπειρωτικό χώρο θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Η σύνδεση είναι επιθυμητή εφόσον προκύπτει όφελος μετά από μελέτη σκοπιμότητας. Επομένως, προτείνεται να αναδιατυπωθεί η παράγραφος για να μη δημιουργούνται παρερμηνείες. Άρθρο 57 Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Η Ο.Κ.Ε. δεν θεωρεί σκόπιμη την προβλεπόμενη υποχρέωση του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου να προσφέρει τις υπηρεσίες του μόνο για τρεις μήνες. Η Ο.Κ.Ε. προτείνει ότι αυτό θα μπορούσε να καταργηθεί εφόσον ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ενσωματωθεί στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Αρθρο 71 Δέσμευση Δυναμικότητας ΕΣΦΑ Αρθρο 91 Υφιστάμενες Συμβάσεις Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι ορθώς επιλέγεται το μοντέλο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού σχετικά με την αγορά φυσικού αερίου. Κρίνεται, όμως, ότι δεν θα πρέπει να διατηρηθούν οι διατάξεις με τις οποίες θεσπίζεται ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς για τις συμβάσεις της ΔΕΠΑ, οι οποίες μάλιστα είχαν 17

18 συναφθεί κατά το παρελθόν, καθώς με τη διατήρηση της σημερινής κατάστασης δεν μπορεί κανείς άλλος να φέρει φυσικό αέριο από τον αγωγό, παρά το γεγονός ότι υπάρχει χωρητικότητα. Άρθρο 95 Δημιουργία νέου δυναμικού παραγωγής μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών Στην παρ. 5 για την απόκτηση δυναμικού παραγωγής μέσω διαγωνισμού προβλέπεται ότι η ΡΑΕ καθορίζει με απόφασή της όλες τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού (φορέα διενέργειας, κριτήρια επιλογής μειοδότη, κ.λπ.). Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι τα προαναφερόμενα θα πρέπει να είναι αρμοδιότητες του αρμόδιου Υπουργού. Η ΡΑΕ μπορεί να έχει απλά συμβουλευτικό ρόλο. Επίσης, η Ο.Κ.Ε. πιστεύει ότι δεν θα πρέπει ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού να είναι ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ. Αναφορικά με την παρ. 6 εδ. β του Σχ/Ν, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η πρόβλεψη για συμμετοχή στην επίμαχη διαγωνιστική διαδικασία υφιστάμενων μονάδων παραγωγής: («Στη διαγωνιστική διαδικασία δύνανται να συμμετέχουν και υφιστάμενες μονάδες παραγωγής, οι οποίες υποβάλλουν μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ως προς την ικανότητά τους να ικανοποιούν τους όρους της πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ότι δύνανται να καλύψουν απαιτήσεις για πρόσθετο δυναμικό κατά την παράγραφο 4») αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Επομένως, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι απαιτείται η αναδιατύπωση της διάταξης με επί λέξει μεταφορά της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ. Άρθρο 96 Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Στην παρ. 2 περ. ε, η οποία αφορά τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συστήματος για την κατανομή φορτίου και επικουρικών υπηρεσιών στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και τη χρήση των Διασυνδέσεων, γίνεται παραπομπή στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την κατανομή του φορτίου. Η εξουσιοδοτική διάταξη για τον Κώδικα Συναλλαγών είναι στο άρθρο 120. Όμως, ούτε στο συγκεκριμένο 18

19 σημείο αποτυπώνεται ο τρόπος κατανομής που πρόκειται να ισχύσει. Η Ο.Κ.Ε., επομένως, θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρό κενό αναφορικά με την εξουσιοδότηση του Σχ/Ν για το μοντέλο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καθοριστεί μέσω κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται από τη ΡΑΕ (κώδικες). Πράγματι, με το άρθρο ε καταργείται το άρθρο 19.2 του 2773/1999 με το οποίο οριζόταν ως μοντέλο αγοράς αυτό που υπάρχει σήμερα. Με τον τρόπο αυτό, τίθεται ζήτημα ασφάλειας δικαίου για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, η ρύθμιση της παρ. 2 περ.ιδ κρίνεται ότι ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη συντήρηση και κυρίως στη σύνδεση άλλου παραγωγού ή καταναλωτή. Άρθρο 97 Σκοπός του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Στην παρ. 5 του άρθρου προβλέπεται ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δηλαδή η θυγατρική της ΔΕΗ εταιρεία Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας θα τελεί πάντοτε υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Δημοσίου, και ότι τυχόν μεταβίβαση μετοχών θα γίνεται εφόσον διασφαλίζεται ότι η διοίκηση της εταιρείας διορίζεται κατά πλειοψηφία από το Δημόσιο ή/και ότι η λήψη μείζονος σημασίας αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ θα γίνεται με σύμφωνη γνώμη του Δημοσίου. Αντίστοιχη διάταξη υπάρχει και στο άρθρο 67 παρ. 4 για τον ΔΕΣΦΑ. Η Ο.Κ.Ε. κρίνει ότι οι προαναφερόμενοι περιορισμοί θα εμποδίσουν την πορεία προς το μοντέλο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού που αναγγέλθηκε πρόσφατα από το ΥΠΕΚΑ ως επιθυμητό, καθώς και την προσέλκυση επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα που είναι απαραίτητη ώστε να χρηματοδοτηθούν οι τεράστιου ύψους δαπάνες επενδύσεων όπως έχουν προγραμματισθεί μέχρι το Άρθρο 101 Ανεξαρτησία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι στην παρ. 1.β θα πρέπει να αποσαφηνισθεί το κατά πόσο η άντληση κεφαλαίων από το χρηματιστήριο, που συνεπάγεται 19

20 πιθανώς μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης, πρέπει να έχει εγκριθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο. Άρθρο 102 Προσωπικό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Άρθρο 103 Μεταφορά Προσωπικού της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Άρθρο 104 Μεταφορά Προσωπικού της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. που προέρχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. Η Ο.Κ.Ε. κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία η πρόβλεψη που εισάγεται με τις διατάξεις των άρθρων 102 παρ. 3, 103 παρ. 5 και 104 παρ. 4 του Σχ/Ν, σύμφωνα με τις οποίες: «η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτομέρεια» για τη μεταφορά προσωπικού της ΔΕΗ ή του ΔΕΣΜΗΕ προς τον ΑΔΜΗΕ αποφασίζεται αφού ληφθεί υπόψη «η γνώμη της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού»,. Και τούτο, διότι είναι αυτονόητο ότι σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη το εύλογο συμφέρον του προσωπικού των εν λόγω εταιρειών. Συνεπώς, η εν λόγω ρητή πρόβλεψη μόνο φόβο για κατάχρηση της σχετικής δυνατότητας δημιουργεί. Επίσης η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλέπεται η ίδια ακριβώς προστασία για το προσωπικό της ΔΕΗ που μεταφέρεται είτε στο ΑΔΜΗΕ, είτε στο ΔΕΣΜΗΕ (παρ. 2 άρθρ. 102 & 104 και παρ. 3 άρθ. 103). Άρθρο 105 Ανεξαρτησία του προσωπικού και διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Ως προς το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 105, με το οποίο θεσπίζονται ρυθμίσεις για την εγγύηση της ανεξαρτησίας της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η πρόβλεψη του χωρίου «με την επιφύλαξη της δραστηριότητας μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε.» εισάγει αδικαιολόγητη εξαίρεση από τον τιθέμενο κανόνα. Είναι προφανές από την Οδηγία ότι τα πρόσωπα που θα διοριστούν σε θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ δεν πρέπει να κατέχουν «καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με την κάθετα 20

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

2009/72/ 2009/73/ . 713/ / /2009

2009/72/ 2009/73/ . 713/ / /2009 Νοµοθετική Προσαρµογή της Ελλάδας στην 3η Ενεργειακή Νοµοθετική έσµη: Προοπτικές και Παρεµβάσεις στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρισµού Γιάννης Κελεµένης ικηγόρος 15ο Εθνικό Συνέδρίο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010»

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρυθμίσεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού & φυσικού αερίου Εφαρμογή του 3ου Ενεργειακού πακέτου της Ε.Ε. 9 Μαρτίου 2011

Μεταρρυθμίσεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού & φυσικού αερίου Εφαρμογή του 3ου Ενεργειακού πακέτου της Ε.Ε. 9 Μαρτίου 2011 Μεταρρυθμίσεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού & φυσικού αερίου Εφαρμογή του 3 ου Ενεργειακού πακέτου της Ε.Ε. 9 Μαρτίου 2011 Εισαγωγή Το ΥΠΕΚΑ εισάγει ένα πλήρες πακέτο μεταρρυθμίσεων της αγοράς ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Βασικά θεσμικά θέματα Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Δ.Ν. Δικηγόρος Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Ιστορική διαδρομή Στόχος: Εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) αποφάσισε να γνωμοδοτήσει επί του ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα Οκτωβρίου 2007

12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα Οκτωβρίου 2007 12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα 24-25 25 Οκτωβρίου 2007 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης»

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Της Εφημερίδας «Απογευματινή» Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009 ΕΒΕΑ 1. Γενική αναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις

Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. Περράκης Περιεχόμενα 1. Επίκαιρα θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 2 8 0 / 2 0 1 4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόµος αυτός ρυθµίζει θέµατα της ενεργειακής αγοράς, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον Ηλεκτρισµό και το Φυσικό Αέριο. Αποτελείται από τέσσερα µέρη:

Ο νόµος αυτός ρυθµίζει θέµατα της ενεργειακής αγοράς, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον Ηλεκτρισµό και το Φυσικό Αέριο. Αποτελείται από τέσσερα µέρη: Ενηµερωτικό Σηµείωµα Σχέδιο νόµου για την Εναρµόνιση του Εθνικού Δικαίου µε τις Προβλέψεις των Οδηγιών 2009/72 και 2009/73 («3 η Ενεργειακή Δέσµη») 6 Ιουλίου 2011 Στόχος του νοµοσχεδίου αυτού είναι η ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 Η ενεργειακή αγορά και η οικονομική κρίση Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 2 Η οικονομική κρίση 1. Μείωση της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» Αθήνα, 03 Δεκεμβρίου 2005 Σχόλια του ΤΕΕ επί του Νομοσχεδίου για την Εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας Η Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας ως Δημόσια Υπηρεσία Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ B /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ B / Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1 9 9 B / 2 0 1 3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ

Παντελής Κάπρος. Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011. Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Νόμου 4001/22.8.2011 Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ IENE Αθήνα 29 Φεβρουαρίου 2012 2 Ο Νόμος 4001/22.8.2011 Το 3 ο πακέτο Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Γ. Αυλωνίτης Επικεφαλής Μονάδας Ανάλυσης Συστημάτων Συνέδριο ΤΕΕ - Μάρτιος 2010 Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 987/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 987/2017 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 987/2017 Ορισμός Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις και Τμήµατα της ΡΑΕ σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 580/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 580/2017 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 580/2017 Πρόσκληση προς τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ για την υποβολή υποψηφιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στρατηγικές επιλογές της ΔΕΗ για τα δίκτυά της

Οι στρατηγικές επιλογές της ΔΕΗ για τα δίκτυά της Οι στρατηγικές επιλογές της ΔΕΗ για τα δίκτυά της Στον κόσμο των επιχειρήσεων ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται τα τελευταία 10-15 χρόνια ριζικές αλλαγές ως προς τους κανόνες δραστηριοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ Υπαγόμενοι φορείς. Ι. Πεδίο εφαρμογής. ΙΙ. Υπαγόμενοι φορείς. 1. Πεδίο εφαρμογής Βιβλίου ΙΙ

Πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ Υπαγόμενοι φορείς. Ι. Πεδίο εφαρμογής. ΙΙ. Υπαγόμενοι φορείς. 1. Πεδίο εφαρμογής Βιβλίου ΙΙ Πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ Υπαγόμενοι φορείς Ι. Πεδίο εφαρμογής ΙΙ. Υπαγόμενοι φορείς 1. Πεδίο εφαρμογής Βιβλίου ΙΙ Το Βιβλίο ΙΙ (άρθρα 222 έως 338) θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

της ρύθµισης των ενεργειακών αγορών και αφορούν στην εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, ανήκει στη Ρ.Α.Ε., µε εξαίρεση τις αρµοδιότητες οι οποί

της ρύθµισης των ενεργειακών αγορών και αφορούν στην εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, ανήκει στη Ρ.Α.Ε., µε εξαίρεση τις αρµοδιότητες οι οποί Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Το νοµοσχέδιο για την Εναρµόνιση του Εθνικού ικαίου µε τις Προβλέψεις των Οδηγιών 2009/72 και 2009/73 στο Υπουργικό Συµβούλιο Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Καταρχήν επισημαίνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χαρακτήρας και Ρόλος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ο Χαρακτήρας και Ρόλος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Προτάσεις ΣΕΣΜΑ επί του Σχεδίου Νόμου Ανάθεσης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Ιούλιος 2016 Ο Χαρακτήρας και Ρόλος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται από οργανωμένες επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. A. Αιτιολογική Έκθεση

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. A. Αιτιολογική Έκθεση ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.09.2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.7.2012 COM(2012) 426 final 2010/0253 (COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ Ι ΤΟΥ ΕΚ715/2009 Εν πρώτοις, η εταιρία μας ΔΕΠΑ Α.Ε. εκτιμά την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) (20-5-2002) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός 1. Εντός του Ιουνίου η ΡΑΕ καταθέτει στον Υπουργό Ανάπτυξης το σχέδιο Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε.

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. THESSALONIKI SUMMIT 2016 NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP Σταύρος Γούτσος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής: 1. «Τα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 793/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 793/2017 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 793/2017 Πρόσκληση προς τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ για την υποβολή υποψηφιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή 1. Εκτίμηση πληθωρισμού σε επιμέρους παραμέτρους του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου.

Άρθρο 4 Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή 1. Εκτίμηση πληθωρισμού σε επιμέρους παραμέτρους του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου. Σύνοψη ανά άρθρο των σχολίων που κατατέθηκαν στη 2 η Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Συμμετέχων Σχολιασμός Συμμετέχοντα Απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 771/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 771/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 771/2011 Βασικές Αρχές και Γενικές Προδιαγραφές Θεµιτών Εµπορικών Πρακτικών Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ΠΡΟΣ την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Υπόψη : Προέδρου, Δρ. Ν. Βασιλάκου elecodes-system@rae.gr Μαρούσι, 16 Μαΐου 2014 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες και Εξουσίες Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

Αρµοδιότητες και Εξουσίες Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Αρµοδιότητες και Εξουσίες Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 0 Περιεχόµενα Βασικές αρχές ρύθµισης ενεργειακού τοµέα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νοµοθεσία Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 1 Ρύθµιση ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαμετακόμιση ενέργειας και ανάπτυξη υποδομών. Γεράσιμος Αυλωνίτης Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαμετακόμιση ενέργειας και ανάπτυξη υποδομών. Γεράσιμος Αυλωνίτης Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Διαμετακόμιση ενέργειας και ανάπτυξη υποδομών Γεράσιμος Αυλωνίτης Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 25.10.2007 Οφέλη για την Ευρώπη Ενίσχυση ασφάλειας εφοδιασμού Ενίσχυση συνθηκών ανταγωνισμού μέσω: 1. Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα