Προσομοίωση Ελέγχου της Ηλιακής Ακτινοβολίας Για την ψύξη ενός δωματίου. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσομοίωση Ελέγχου της Ηλιακής Ακτινοβολίας Για την ψύξη ενός δωματίου. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προσομοίωση Ελέγχου της Ηλιακής Ακτινοβολίας Για την ψύξη ενός δωματίου. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιαννακόπουλος Παναγιώτης Επιβλέπων : Νικόλαος Χατζηαργυρίου Καθηγητής Ε.Μ.Π Αθήνα, Ιούλιος 2009

2 Παναγιώτης Β.Γιαννακόπουλος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π Copyright Παναγιώτης Β. Γιαννακόπουλος,2009. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή γιασκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.ερωτήματα που αφορούν την χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. 2

3 Περίληψη Ο σκοπός στης συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας έγκειται στην προσομοίωση του αποτελέσματος που επιφέρει ο κατά την βούλησή μας έλεγχος της απορροφούμενης ηλιακής ακτινοβολίας από έναν εσωτερικό χώρο, με την εγκατάσταση αυτόματα ελεγχόμενων περσίδων εξωτερικού χώρου στα παράθυρα του κτιρίου, με στόχο την διερεύνηση της συμπεριφοράς της θερμοκρασίας του χώρου και της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης κλιματιστικής μονάδας κατά τους θερινούς μήνες. Η μελέτη έγινε για την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου 2006, περίοδο κατά την οποία είχαμε μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος από ένα έξυπνο κτίριο που βρίσκεται στον Γέρακα Αττικής, ενώ ο υπό εξέταση χώρος είναι ένα δωμάτιο διαμερίσματος πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Ηράκλειο Αττικής. Η θερμότητα που εισέρχεται στον χώρο λόγω πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας υπολογίζεται με το HDKR ηλιακό μοντέλο, ενώ ακολούθως περιγράφονται και υπολογίζονται όλες εκείνες οι παράμετροι που προκαλούν ροή θερμότητας προς το υπό εξέταση δωμάτιο. Εφόσον γίνουν οι κατάλληλες παραδοχές για το θερμοδυναμικό μοντέλο του δωματίου, με την εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου γίνεται μια εκτίμηση της θερμοκρασίας του, χωρίς την παρουσία της κλιματιστικής μονάδας τις περσίδες σε κατάσταση λειτουργίας και χωρίς αυτές. Εν συνεχεία ακολουθείται ανάλογη διαδικασία παρουσίας της κλιματιστική μονάδας, και με την εφαρμογή του δεύτερου θερμοδυναμικού νόμου γίνεται μια εκτίμηση της απόδοσης της, με τις περσίδες ενεργές και ανενεργές. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης εξήχθησαν αποκλειστικά με την χρήση του λογισμικού Labview 7.1. Λέξεις Κλειδιά Προσπίπτουσα Ακτινοβολία, Απορροφούμενη Ακτινοβολία, HDKR, εκτιμώμενη Θερμοκρασία, Απόδοση, αυτόματα ελεγχόμενες περσίδες. 3

4 Abstract The aim of the particular dissertation is the simulation result that involves the control of the absorbed solar radiation from an internal space, with the installation of automatically controlled, external blinds on the windows of the building. Furthermore, the objective was to study the behavior of the room s temperature and the consumed electric energy of the installed air condition unit during the summer period. The study took place during the first week of July At that period we measured the solar radiation and temperature that occurred to a smart building in Gerakas, while the under evaluation place is a bedroom in a block of buildings in Heraklion in Attica. The heat that enters the room due to the solar radiation is calculated based on the HDKR solar model, while all the parameters that cause the flow of heat to the under evaluation bedroom are described and calculated. After the appropriate admissions for the thermodynamic model of the bedroom are made, we estimate the temperature of the room by applying the first thermodynamic law without the presence of the air condition unit, the blinds in an on mode and off mode separately. Afterwards a similar procedure is followed but this time there is use of the air condition unit. By applying the second thermodynamic law we estimate its performance with the blinds being active as well as inactive. The results of the simulation are exported exclusive through the use of Labview 7.1. KeyWords Incident Radiation, Absorbed Radiation, HDKR, Predicted Temperature, Efficiency, Automatically External Controlled Blinds. 4

5 Περιεχόμενα 1 Η περιγραφή του εξεταζόμενου δωματίου. 7 2 Προσπίπτουσα Ηλιακή Ακτινοβολία Το HDKR μοντέλο για τον υπολογισμό της Προσπίπτουσας Ηλιακής Ακτινοβολίας Άμεσα Προσπίπτουσα Ακτινοβολία Ι T,b σε Κεκλιμένη Επιφάνεια Διάχυτη Προσπίπτουσα ακτινοβολία Ι Τ,d σε Κεκλιμένη Επιφάνεια Ανακλώμενη από το έδαφος Προσπίπτουσα Ακτινοβολία Ι T,refl Σε Κεκλιμένη Επιφάνεια Επίδραση της Σκίασης στην Προσπίπτουσα Ακτινοβολία Χρήση των αυτόματα ελεγχόμενων περσίδων για την μείωση της Απορροφούμενης Ηλιακής Ακτινοβολία Υπολογισμός της βέλτιστης κλίσης των Αυτόματα Ελεγχόμενων Περσίδων Προσομοίωση της βέλτιστης κλίσης των περσίδων για την εβδομάδα 01/07/07 07/07/ Απορροφούμενη από το δωμάτιο ηλιακή ακτινοβολία (S) Εσωτερικές πηγές θερμότητας Περιγραφή των εσωτερικών πηγών θερμότητας Ημερήσιες καταναλώσεις των εσωτερικών πηγών θερμότητας Μετάδοση θερμότητας μέσω των τοίχων Μετάδοση θερμότητας διά επαφής Μετάδοση Θερμότητας με ρεύματα ρευστού πάνω σε στερεά επιφάνεια Με διαφορετική θερμοκρασία Μετάδοση θερμότητας μέσω σύνθετου τοίχου Το θερμοδυναμικό μοντέλο του δωματίου

6 6.5 Συνολική μετάδοση θερμότητας στον υπό εξέταση χώρο λόγω διαφοράς θερμοκρασίας με το περιβάλλον Επίδραση της χρήσης περσίδων στην θερμοκρασία του δωματίου Εκτίμηση της θερμοκρασίας του δωματίου Αποτελέσματα προσομοίωσης για την εβδομάδα 01/07/06 07/07/ Επίδραση των περσίδων στην κατανάλωση του κλιματιστικού Εκτίμηση θερμοκρασίας δωματίου με την χρήση κλιματιστικού Κατανάλωσης του κλιματιστικού Βαθμός απόδοσης κλιματιστικού σε λειτουργία ψύξης (COP cooling ) Υπολογισμός κατανάλωσης κλιματιστικού Συμπεράσματα... Παράρτημα Α Υπολογισμός θερμικών αντιστάσεων των εξωτερικών επιφανειών...58 Υπολογισμός θερμικών αντιστάσεων των εσωτερικών επιφανειών...66 Παράρτημα Β Θερμική Αγωγημότητα των υλικλων του δωματίου

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιγραφή του προς εξέταση χώρου. Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται ο υπό εξέταση χώρος, στον οποίο στηρίχτηκε η προσομοίωση. Είναι ένα υπνοδωμάτιο που βρίσκεται στον τελευταίο όροφο τριώροφης πολυκατοικίας στο Ηράκλειο Αττικής με την εικονιζόμενη επιφάνεια να προσανατολίζεται δυτικά του Νότου κατά 30 μοίρες, βρίσκεται σε θέση με γεωγραφικό πλάτος φ=38 Ο, γεωγραφικό μήκος L loc = o ενώ το εμβαδόν του είναι 11 m 2. Στη φωτογραφία απεικονίζεται η συρόμενη γυάλινη πόρτα που επιτρέπει την διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας στο εσωτερικό του δωματίου και της οποίας το εμβαδόν είναι 2,05 m 2 Στον εξωτερικό χώρο, απεικονίζεται πάνω αριστερά της συρόμενης πόρτας η εγκατεστημένη κλιματιστική μονάδα ονομαστικής ψυκτικής ικανότητας 9000Βtu/h. 7

8 Κεφάλαιο 2 Προσπίπτουσα Ηλιακή Ακτινοβολία. Η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια της συρόμενης γυάλινης πόρτας αποτελεί την πρώτη πηγή θερμότητας του δωματίου, αλλά παράλληλα και τον επιθυμητό έλεγχο. Για τον υπολογισμό της έχουν παρθεί μετρήσεις από ένα πυρανόμετρο, που μετράει την προσπίπτουσα ακτινοβολία στην επιφάνειά του σε MJ/m 2. Στην συνέχεια παρουσιάζεται το HDKR μοντέλο για τον υπολογισμό της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στην επιφάνεια της γυάλινης πόρτας. 2.1 Το HDKR μοντέλο για τον υπολογισμό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Το μοντέλο HDKR (Hay, Davies, Klucher, Reindl model), είναι ένα μοντέλο υπολογισμού της συνολικής προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένη επιφάνεια, έχοντας ως δεδομένο τις μετρήσεις σε οριζόντια επιφάνεια όπως το πυρανόμετρο. Στην εικόνα 2.1 παρουσιάζεται η συνολική ακτινοβολία που προσπίπτει στην μπαλκονόπορτα και αποτελείται από τρεις συνιστώσες. Την άμεσα προσπίπτουσα I T,b, την διάχυτη I d (που συνίσταται από την ισοτροπική διάχυτη I T,d,iso, την περιήλια διάχυτη I T,d,cs και την διάχυτη από τον ορίζοντα I T,d,hor. ) και την ανακλώμενη από το έδαφος ακτινοβολία I Τ,refl. Κάθε επιμέρους ακτινοβολία περιγράφεται και υπολογίζεται ακολούθως, σε ωριαία διαστήματα όπως η Ι. Εικόνα 2.1:Άμεσα προσπίπτουσα, διάχυτη και ανακλώμενη από το έδαφος ακτινοβολία. 8

9 2.2 Άμεσα Προσπίπτουσα Ακτινοβολία I T,b Σε Κεκλιμένη Επιφάνεια. Η άμεσα προσπίπτουσα I T,b (MJ/m 2 ) είναι η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην μπαλκονόπορτα κατευθείαν από τον ήλιο, χωρίς δηλαδή να έχει αλλάξει διεύθυνση από την ατμόσφαιρα τις γης, σε διάστημα μιας ώρας. Επομένως, είναι απαραίτητος ο υπολογισμός τις θέσης του ήλιου σε σχέση με την υπό εξέταση επιφάνεια ώστε να γίνει γνωστή η διεύθυνση τις συγκεκριμένης ακτινοβολίας. Στην εικόνα 2.2 παρουσιάζεται η γωνία πρόσπτωσης τις άμεσα προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας (θ), που ορίζεται ως η γωνία μεταξύ του ηλίου και τις κανονικής (κάθετης) για την μπαλκονόπορτα επιφάνεια. Ο υπολογισμός τις, για κάθε χρονική στιγμή, δίνεται από τον τύπο ( 2.1) Εικόνα 2.2: Γωνία Πρόσπτωσης τις Άμεσα προσπίπτουσας ακτινοβολίας. cos sin sin cos sin cos sin cos + cos cos cos cos cos sin sin sin + cos sin sin cos cos (2.1) Στην συγκεκριμένη περίπτωση η κλίση τις επιφάνειας (μπαλκονόπορτα) είναι β=90 0 και ο τύπος ( 2.1) γίνεται : cos sin cos cos cos sin cos cos cos sin sin ( 2.2) Όπου: 9

10 φ είναι το γεωγραφικό πλάτος. Στην περιοχή των Αθηνών όπου βρίσκεται το υπό εξέταση δωμάτιο είναι φ=38,02 ο. γ ονομάζεται η γωνία αζιμούθιου τις επιφάνειας, και προσδιορίζει τον προσανατολισμό τις με το μηδέν στον νότο, αρνητικές τιμές στα ανατολικά και θετικές στα δυτικά : Από τον προσανατολισμό του δωματίου που περιγράφηκε στο πρώτο κεφάλαιο προκύπτει γ= -30 ο. δ ορίζεται η απόκλιση, ως η γωνιακή θέση του ήλιου κατά το ηλιακό μεσημέρι σε σχέση με το επίπεδο του ισημερινού. Υπολογίζεται δε μέσω τις σχέσης: 284 n 23, 45sin (2.3) o Όπου n η μέρα του έτους και θετικές τιμές για το βόρειο ημισφαίριο. o ω ορίζεται η γωνία ώρας, ως η γωνιακή μετατόπιση του ήλιου, ανατολικά ή δυτικά του τοπικού μεσημβρινού, λόγω τις περιστροφής τις γης γύρω από τον άξονά τις, με 15 0 ανά ώρα. Πρόκειται για την ηλιακή ώρα εκφρασμένη σε μοίρες με 0 ο το ηλιακό μεσημέρι, όταν ο ήλιος βρίσκεται πάνω από τον τοπικό μεσημβρινό του παρατηρητή, θετικές τιμές τις απογευματινές ώρες και αρνητικές τις πρωινές. Επομένως, για κάθε χρονικό διάστημα t από το ηλιακό μεσημέρι προκύπτει ω=15t το απόγευμα και ω= -15t το πρωί. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί η διαφορά που υπάρχει μεταξύ τις ηλιακής και τις τοπικής ώρας σύμφωνα με την σχέση: ή Ώρα - Τοπική Ώρα= 4 Lst Lloc E ( 2.4) Όπου: L st Το γεωγραφικό μήκος του τοπικού μεσημβρινού, που για την Ελλάδα είναι ίσο με L loc Το γεωγραφικό μήκος που βρίσκεται το υπό εξέταση δωμάτιο και είναι ίσο με -23,

11 Ενώ η χρονική εξίσωση Ε σε λεπτά τις ώρας δίνεται από τον τύπο: E 229.2( cos B sin B ( 2.5) cos 2B sin 2 B) με B n 360 1, όπου n η μέρα του έτους. 365 Κατά την περίοδο που εξετάζεται (01/07/06-07/07/06), έχει γίνει η αλλαγή σε θερινή ώρα. Επομένως, η τοπική ώρα σε σχέση με την ηλιακή ώρα, εκφρασμένη σε λεπτά Τοπική Ώρα= ή Ώρα 60 4 Lst Lloc E ' δίδεται από την σχέση : Όλοι οι υπολογισμοί για την κίνηση του ήλιου γίνονται με βάση την ηλιακή ώρα και η κατόπιν γίνεται η αναγωγή στην τοπική ώρα, εκφρασμένη σε λεπτά, υπολογίζεται σύμφωνα με την σχέση (2.5). Ο γεωμετρικός συντελεστής R b, που εκφράζει το ποσοστό της άμεσα προσπίπτουσας ακτινοβολίας στην επιφάνεια της μπαλκονόπορτας σε σχέση με την άμεσα προσπίπτουσα ακτινοβολία στην οριζόντια επιφάνεια, είναι απαραίτητος για τον υπολογισμό της I T,b και δίδεται από την σχέση: R b cos (2.6) cos z Όπου : cos cos cos cos sin sin ( 2.7) z Η γωνία πρόσπτωσης τις άμεσα προσπίπτουσας ακτινοβολίας στην οριζόντια επιφάνεια για κάθε χρονική στιγμή. Οι τιμές των cosθ και cosθ z για κάθε ωριαίο χρονικό διάστημα που εξετάζουμε, 1 2 προκύπτουν από τις ( 2.2) και ( 2.7) χρησιμοποιώντας ως, όπου ω 1 και ω 2 2 οι ακραίες ώρες του συγκεκριμένου διαστήματος. Εφόσον έχουν γίνει οι παραπάνω υπολογισμοί η I T,b δίδεται από την σχέση I I R (2.8), T, b b b ενώ η I b υπολογίζεται στην επόμενη παράγραφο. 11

12 2.3 Διάχυτη Προσπίπτουσα Ακτινοβολία I T,d Σε Κεκλιμένη Επιφάνεια Ως διάχυτη προσπίπτουσα ακτινοβολία, θεωρείται εκείνη που προσπίπτει στην επιφάνεια αφότου η κατεύθυνση της αλλάξει από την ατμόσφαιρα της γης και εξαρτάται από την καθαρότητα της ατμόσφαιρας και την συννεφιά. Όπως έχει ήδη αναφερθεί αποτελείται από εξής τρεις συνιστώσες: Την ισοτροπική διάχυτη ακτινοβολία I Τ,d,iso (MJ/m 2 ). Θεωρείται ότι προσπίπτει στην επιφάνεια ομοιόμορφα από τον ουράνιο θόλο. Την περιήλια διάχυτη ακτινοβολία I T,d,cs (MJ/m 2 ). Εντοπίζεται στην περιοχή του ουρανού γύρω από τον ήλιο και έχει την ίδια κατεύθυνση με την άμεσα προσπίπτουσα ακτινοβολία. Την διάχυτη από τον ορίζοντα ακτινοβολία I T,d,hor (MJ/m 2 ) και έχει, όπως προσδίδει η ονομασία της, την κατεύθυνση του ορίζοντα. Συναντάται τις μέρες του έτους με συννεφιά ή υψηλή ρύπανση. Σύμφωνα με το HDKR μοντέλο, η συνολική διάχυτη προσπίπτουσα ακτινοβολία σε κεκλιμένη επιφάνεια, δίδεται από την σχέση: 1 cos 3 IT, d Id 1 Ai 1 f sin Rb Ai 2 2 (2.9) Όπου 1 cos IT, d, iso Id 1 Ai 2, η ωριαία ισοτροπική διάχυτη ακτινοβολία. 1 cos 3 IT, d, cs Id 1 Ai f sin, η ωριαία περιήλια ακτινοβολία, και 2 2 I I R A η ωριαία διάχυτη από τον ορίζοντα ακτινοβολία. T, d, hor d b i 12

13 Στην περίπτωση κάθετης επιφάνειας (μπαλκονόπορτα) όπου β=90 0, οι παραπάνω σχέσεις γίνονται: 1 3, 1 1 sin 45 o IT d I d Ai f Rb Ai 2 (2.10) με 1 I I 1 A 2 T, d, iso d i 1 IT, d, cs Id Ai f 2 3 o 1 sin 45 I I R A T, d, hor d b i Όπου Α i ένας ωριαίος ανισοτροπικός δείκτης, που είναι μία συνάρτηση της μετάδοση της άμεσα προσπίπτουσας ακτινοβολίας για την ατμόσφαιρα της γης και υπολογίζεται: Ib Ai I o (2.11 ), με Ι b, η ωριαία άμεσα προσπίπτουσα ακτινοβολία στην οριζόντια επιφάνεια (μονοκρυσταλλικό πυρανόμετρο), που υπολογίζεται από την σχέση ( 2.12). Ι ο η ωριαία εξωγήινη -έξω από την ατμόσφαιρα της γης- προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο που υπολογίζεται ως: I o Gsc 360 n cos cos cos sin2 sin1 sin sin 180 ( 2.12 ). Η ηλιακή σταθερά G sc =1367W/m 2, είναι ο ρυθμός της ηλιακής ενέργειας που δέχεται μια μοναδιαία κάθετη, ως προς την διεύθυνση μετάδοσης της ακτινοβολίας, επιφάνεια στην μέση απόσταση γης-ηλίου, έξω από την ατμόσφαιρα της γης. Οι ώρες γωνίας ω 1 και ω 2, είναι εκείνες που καθορίζουν τα άκρα του ωριαίου υπό εξέταση διαστήματος, με ω 2 μεγαλύτερο από ω 1, ενώ n είναι η μέρα του έτους για την οποία γίνεται ο υπολογισμός. 13

14 Ο δείκτης A i, έχει υψηλές τιμές υπό καθαρές ατμοσφαιρικές συνθήκες. Ο δείκτης f, στην διάχυτη από τον ορίζοντα ακτινοβολία, περιγράφει την επίδραση της νέφωσης σε αυτήν και ισούται με f Ib I (2.13). Στο σημείο αυτό ακολουθεί ο υπολογισμός ων I b και I d από τις ωριαίες μετρήσεις Ι του πυρανόμετρου. Ένας δείκτης καθαρότητας k Τ ορίζεται ως το πηλίκο της ωριαίας προσπίπτουσας ακτινοβολίας στην οριζόντια επιφάνεια I διά της εξωγήινης ακτινοβολίας Ι ο k T I ( 2.14 ) I o Ο συσχετισμός του πηλίκου Id I με τον k T προκύπτει από την σχέση: kt, kt k 4.388,0.22 kt 0.8 d T k I T 3 4 I kt kT 0.165, kt 0.8 ( 2.15 ). Όπως έχει ειπωθεί στην αρχή του κεφαλαίου η ωριαία μετρούμενη ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο (πυρανόμετρο) ισούται με: I I I ( 2.16 ). b d Η επίλυση του συστήματος των εξισώσεων (2.15) και (2.16) οδηγεί στον υπολογισμό της I b και I d, και επομένως οι I T,b και I T,d είναι πλέον υπολογίσιμες από τις σχέσεις (2,9) και (2.10) αντιστοίχως. 2.4 Ανακλώμενη Από Το Έδαφος Προσπίπτουσα Ακτινοβολία I T,refl Σε Κεκλιμένη Επιφάνεια. Η ανακλώμενη από το έδαφος I T,refl (MJ/m 2 ) είναι η τελευταία συνιστώσα για τον υπολογισμό της ολικής προσπίπτουσας, στην κεκλιμένη επιφάνεια, ακτινοβολίας από 14

15 τις μετρήσεις στην οριζόντια επιφάνεια. Ορίζεται ως η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην κεκλιμένη επιφάνεια αφού έχει ανακλαστεί από τα διάφορα εμπόδια που βρίσκονται στο έδαφος, όπως δέντρα, κτίρια και το ίδιο το έδαφος. Για τον υπολογισμό της, σύμφωνα με το HDKR μοντέλο, ορίζεται ο συντελεστής ανάκλασης του εδάφους ρ g, ως η ανακλαστική ικανότητα του εδάφους με τιμές από μηδέν έως ένα. Για επιφάνειες με υψηλή ανακλαστική ικανότητα, όπως το χιόνι, ο ρ g έχει μεγάλες τιμές και προσεγγίζει την μονάδα. Στην εφαρμογή για το υπό εξέταση δωμάτιο, έχει θεωρηθεί ένας μέσος συντελεστής ανάκλασης με τιμή, ρ g =0,4 [1]. Η ωριαία ανακλώμενη από το έδαφος προσπίπτουσα ακτινοβολία στην κεκλιμένη επιφάνεια δίδεται από την σχέση: β=90 0. I T, refl I T, refl 1 cos I g 2 ( 2.17) ή 1 I g ( 2.18) στην περίπτωση όπου 2 Εφόσον έχουν οριστεί και υπολογιστεί οι ακτινοβολίες που συνθέτουν την συνολική ηλιακή ακτινοβολία, η συνολική προσπίπτουσα ακτινοβολία δίδεται από την σχέση : 1 cos 3 IT Ib Id Ai Rb Id 1 Ai 1 f sin cos I g 2 (2.19) 15

16 2.5 Επίδραση της σκίασης στην Προσπίπτουσα ακτινοβολία Όταν ο ήλιος δεν προσπίπτει άμεσα στην επιφάνεια του γυαλιού της συρόμενης πόρτας λόγω φυσικών εμποδίων, αποκόπτεται η άμεσα προσπίπτουσα ακτινοβολία, Ι Τ,b = 0, και η συνολική προσπίπτουσα ακτινοβολία υπολογίζεται από την () ανάλογα. Από τον προσανατολισμό του κτιρίου προκύπτει πως ο ήλιος αρχίζει να προσπίπτει στην νοτιοδυτική, κατά 30 μοίρες, επιφάνεια του δωματίου όταν ο η γωνία αζιμούθιου του ήλιου είναι μικρότερη από -60 ο. Επομένως, τις ώρες της ημέρας κατά τις οποίες ισχύει : η άμεσα προσπίπτουσα ακτινοβολία αποκόπτεται. 60 o (2.20), s Κατά τις ώρες όπου γ s -60 o, όπου ο ήλιος προσπίπτει άμεσα στην επιφάνεια του τζαμιού της πόρτας, το στέγαστρο του μπαλκονιού αποτελεί το φυσικό εμπόδιο. Ως έλεγχος για την άμεση ή μη πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας, θεωρείται το σημείο που βρίσκεται στο μέσο της γυάλινης συρόμενης πόρτας στο επίπεδο του δαπέδου, δηλαδή το σημείο M όπως αυτό παρουσιάζεται στην εικόνα, με L=1,5 m και το μήκος του στεγάστρου d=0,95 m και h=3m. Εφόσον ο ήλιος προσπίπτει άμεσα στο σημείο Μ, θεωρείται ότι η άμεσα προσπίπτουσα ακτινοβολία είναι υπαρκτή σε όλη την επιφάνεια της γυάλινης συρόμενης πόρτας. Εικόνα 2.3 : Διάταξη της γυάλινης πόρτας σε σχέση με το στέγαστρο του μπαλκονιού. Στην εικόνα 2.3 παρουσιάζεται η θέση του σημείου ελέγχου Μ, κατά τις στιγμές όπου η άμεσα προσπιτουσα ακτινοβολία έχει την διεύθυνση που ορίζουν τα (ΑΜ) και (ΑΜ ) 16

17 Εικόνα 2.4 : Πλάγια όψη μπαλκονιού. Από την πλάγια όψη του μπαλκονιού, προκύπτει πως η αναγκαία συνθήκη για να μην σκιάζεται η γυάλινη πόρτα είναι z (2.21), με Η όπως φαίνεται στις εικόνες (2.3) και (2.4) εξαρτάται από την θέση του ήλιου και την γεωμετρία του στεγάστρου του μπαλκονιού, και είναι το ζητούμενο για τον προσδιορισμό της σκίασης. Για τον υπολογισμό της, ορίζεται η γωνία γ ορ που παρουσιάζεται στην εικόνα. Το μέτρο της γωνίας γ ορ, καθώς ο ήλιος κινείται προς τα δυτικά, πρέπει να ακολουθεί την γωνία αζιμούθιου του ήλιου και ενώ η μηδενική της τιμή προκύπτει όταν γ s =-60 ο. Η γωνία που έχει τα παραπάνω χαρακτηριστική επομένως είναι 60 μοίρες, με γ s > από την εικόνα. (2.22) σε Από την εικόνα () προκύπτει ότι η γωνία γ ορ είναι περίπου ίση με 32 ο όταν ο ήλιος βρίσκεται στην θέση Κ ( tan( d ), d 0,95 και L=1,5). L Ανάλογα με το μέτρο της γωνίας γ ορ η θ ορ υπολογίζεται ως εξής : 0< γ ορ 32 ο Ο ήλιος κινείται επί του τμήματος ΒΚ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. s 17

18 L L Το τμήμα ΒΑ υπολογίζεται ως : ( ) cos cos 60 προκύπτει για την Θ ορ ( OM ) h cos 60 Άρα ( MA) L tan 1 L tan h cos s 60 s s. Aπό την εικόνα (2.3) 32< γ ορ <90 Ο ήλιος κινείται επί του τμήματος ΚΚ όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα Το τμήμα (Α Μ) υπολογίζεται ως : ( A' O ') d ( A' O) sin sin 60 Από την εικόνα() προκύπτει για την Θ ορ ( MO) h sin 60 s ( BA) d tan.. s Αρα 1 d tan hsin s 60 γ ορ >90 ο Ο ήλιος κινείται επί του τμήματος (Κ Α ) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα Από το τρίγωνο (ΟΑ Ο ) προκύπτει ( A'' O) d ( OA'') sin sin

19 Όμως, η γ 1 είναι η συμπληρωματική της γ 0ρ, άρα ισχύει sinγ 1 =cosγ ορ. d Επομένως, είναι ( OA'') cos 60 Όμοια λοιπόν προκύπτει ότι s ( OA'') d tan. ( MO) h sin 60 s Άρα 1 d tan hsin s 60 Με την χρήση του Labview 7.1 γίνονται οι παραπάνω υπολογισμοί και τα αποτελέσματα για την Θ ορ και την Θ z παρουσιάζονται στην εικόνα 2.5 Εικόνα (2.5) 19

20 Παρατηρείται επομένως, ότι ο ήλιος εξακολουθεί να μην προσπίπτει άμεσα στην επιφάνεια έως λίγο μετά το μεσημέρι για κάθε μέρα της υπό εξέταση εβδομάδας. 20

21 Κεφάλαιο 3 Χρήση Αυτόματα Ελεγχόμενων Περσίδων Για Την Μείωση Της Απορροφούμενης Ηλιακής Ακτινοβολίας. 3.1 Υπολογισμός βέλτιστης κλίσης των αυτόματα ελεγχόμενων περσίδων. Η άμεσα προσπίπτουσα ακτινοβολία (I T,b ) παίζει σημαντικό ρόλο στο μέτρο της συνολικής προσπίπτουσας ακτινοβολίας (Ι Τ ), επομένως και της απορροφούμενης από το δωμάτιο ηλιακής ακτινοβολίας (S). Η εξάλειψή της από την επιφάνεια της Γυάλινης πόρτας, με την χρήση αυτόματα ελεγχόμενων περσίδων εξωτερικού χώρου, οδηγεί στην μείωση της (S). Ο προγραμματισμός των περσίδων πρέπει να δίνει απάντηση σε δύο βασικά ερωτήματα, στο πότε πρέπει να λειτουργούν κατά την διάρκεια της ημέρας και την κατάλληλη κλίση κατά την διάρκεια λειτουργίας ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για την αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η λειτουργία των περσίδων πρέπει να περιορίζεται στο διάστημα της ημέρας κατά το οποίο υπάρχει άμεσα προσπίπτουσα ακτινοβολία στην επιφάνεια της γυάλινης μπαλκονόπορτας. Στην παράγραφο που αφορά την σκίαση γίνονται έχουν υπολογιστεί οι ώρες κατά τις οποίες ο ήλιος δεν προσπίπτει άμεσα στην επιφάνεια της γυάλινης συρόμενης πόρτας Επομένως, κατά τις ώρες της σκίασης, οι περσίδες πρέπει να είναι ανενεργές, α=0 0. Όσον αφορά τον υπολογισμό της κλίση τους κατά τις ώρες λειτουργίας, η γνώση της γωνίας μεγίστου θ z του ήλιου αρκεί, όπως θα φανεί ακολούθως. 21

22 Εικόνα 3.1: Πλάγια όψη περσίδων. Στην εικόνα (3.1) παρουσιάζεται η πλάγια όψη δύο περσίδων με τους συμβολισμούς : b l : To μήκος των περσίδων. d: H μεταξύ τους απόσταση. α: Η κλίση των περσίδων, εκφρασμένη σε μοίρες. h: Η γωνία ύψους του ήλιου, εκφρασμένη σε μοίρες. Η γωνία του ύψους του ήλιου h, είναι συμπληρωματική με την γωνία μεγίστου του ήλιου θ z, ισχύει δηλαδή: h 90 z (3.1). Η ορθή χρήση των περσίδων επίσης, πρέπει να επηρεάζει όσο το δυνατόν λιγότερο την φωτεινότητα του δωματίου, που είναι μέγεθος αντιστρόφως ανάλογο της κλίσης τους (α). Επομένως, η βέλτιστη λειτουργία επιτυγχάνεται όταν αποκόπτεται η I T,b και ταυτόχρονα η κλίση των περσίδων είναι η ελάχιστη δυνατή. Ορίζεται ως υπολογίζεται ακολούθως. d Από την εικόνα (3.1) προκύπτει για το ύψος του ήλιου tan( h) 2x Όπου: d d 2y d d 2 sin( amin ) (3.2.β) (3.2.α) a min και bl Ενώ : x cos( amin) 2x bl cos( min ) (3.2.γ) 2 Από το σύστημα των εξισώσεων (3.2.α), (3.2.β), (3.2.γ) και λαμβάνοντας υπ όψιν 22

23 την σχέση sin( h) tan( h) προκύπτει ότι : tan( h) d cos( h) sin( h) cos( min ) cos( h) sin( min ) (3.3) b Όμως ισχύει sin( x) cos( y) cos( x) sin( y) sin( x y) (3.3.α) l Από τις σχέσεις (3.3) και (3.3.α) προκύπτει πως cos( h) sin( h min ) d b l min sin 1 d cos( h) h bl (3.4). Τελικά, αντικαθιστώντας από την (3,1), προκύπτει για την βέλτιστη κλίση των περσίδων κατά την λειτουργία τους: o o 1 z min 90 sin b l d cos 90 z (3.5). 3.2 Προσομοίωση της Βέλτιστης κλίσης Για τις ημέρες της εβδομάδας 01/07/06 07/07/06 Η προσομοίωση με την χρήση του λογισμικού Labview 7.1 για την εβδομάδα 01/07/06 έως 07/07/06, χρησιμοποιώντας ως b l =0.06 m και d=0.05 m που είναι οι τυπικές διαστάσεις για περσίδες εξωτερικού χώρου, δίνει τα ημερήσια διαγράμματα της εικόνας 3.2, Στον κατακόρυφο άξονα είναι η βέλτιστη κλίση των περσίδων, ενώ στον οριζόντιο οι ώρες της ημέρας. Εικόνα 3.2: Ημερήσια βέλτιστη κλίση των περσίδων για την εβδομάδα 01/07/06-07/07/06 23

24 Εικόνα 3.2 (Συνέχεια) 24

25 Κεφάλαιο 4 Απορροφούμενη από το δωμάτιο ηλιακή ακτινοβολία (S). Εφόσον έχει υπολογιστεί η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, με και χωρίς τις περσίδες, ακολουθεί ο υπολογισμός της απορροφούμενης ακτινοβολίας από το εσωτερικό του δωματίου, και ισούται σύμφωνα με το [1] ως: 1 cos 3 S Aa Ib Id Ai Rb Aa Id 1 Ai 1 f sin b d cos Aa I g g 2 (4.1). Ως απορροφούμενη ακτινοβολία από, ορίζεται ως η ενέργεια που εισέρχεται στο δωμάτιο, υπό μορφή θερμότητας, από τον ήλιο σε ωριαία διαστήματα. Εξαρτάται από την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και τις γωνίες πρόσπτωσης, για κάθε ωριαίο διάστημα, των επιμέρους ακτινοβολιών στην επιφάνεια της γυάλινης συρόμενης πόρτας. Από την σχέση () γίνεται αντιληπτό ότι η απορροφούμενη ακτινοβολία είναι ίση με την προσπίπτουσα πολλαπλασιασμένη με έναν συντελεστή με (τα) c, (c=b,d,g) όταν αναφέρεται στην I T,b, I T,g και I T,g αντιστοίχως, και ισούται με: i c c eff c i d i (4.2). Ο δείκτης c, που συμβολίζεται με b όταν αναφέρεται στην άμεσα προσπίπτουσα και την περιήλια ακτινοβολία, με d όταν αναφέρεται στην ισοτροπική και την διάχυτη από τον ορίζοντα και ως g για την ανακλώμενη από το έδαφος ακτινοβολία, εκφράζει τις απώλειες της ηλιακής ακτινοβολίας από την διέλευσή της από το τζάμι της μπαλκονόπορτας, εξαρτάται από τις γωνίες πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας και υπολογίζεται ακολούθως. Στην εικόνα (3.3) παρουσιάζονται οι γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης του φωτός όταν αυτό διέρχεται από ένα μέσο με δείκτη διάθλασης n 1 σε ένα άλλο με δείκτη 25

26 διάθλασης n 2. Οι συγκεκριμένες γωνίες παίζουν σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό του δείκτη c. Σύμφωνα με τον νόμο διάθλασης του Snell, οι δύο γωνίες συνδέονται με την σχέση: n n sin n sin sin (4.3) sin1 n2 Εικόνα 4.1 : Γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης Το μέσο 1 στην περίπτωση που εξετάζεται, είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας με δείκτη διάθλασης n 1 =1, ενώ το μέσο 2 είναι το μονό τζάμι της πόρτας με δείκτη διάθλασης n 2 =1,526 [1]. Όσον αφορά στον δείκτη b, η γωνία πρόσπτωσης θ 1 για κάθε ωριαίο διάστημα της ημέρας ισούται με την γωνία πρόσπτωσης της άμεσα προσπίπτουσας ακτινοβολίας (θ 1 =θ). Για τους δείκτες d και g, θεωρείται μια σταθερή γωνία πρόσπτωσης θ καθόλη την διάρκεια της ημέρας [1]. Για λείες επιφάνειες ο Fresnel εξέφρασε τις σχέσεις (4.4) και (4.5) για την αντανάκλαση της μη πολωμένης ακτινοβολίας (όπως είναι το ηλιακό φως), όταν διέρχεται από ένα μέσο με δείκτη διάθλασης n 1 σε μέσο με δείκτη ανάκλασης n 2 r sin sin ) r tan tan 2 // (4.5) Όπου r και r // η κάθετη και η παράλληλη αντιστοίχως συνιστώσα της μη πολωμένης ακτινοβολίας. 26

27 Έχοντας γίνει οι παραπάνω υπολογισμοί, οι συνολικές απώλειες που οφείλονται στην αντανάκλαση του φωτός πάνω στο τζάμι δίδονται από την σχέση: r 1 1 r// 1 r 2 1 r// 1 r (4.6). Πέρα των απωλειών λόγω αντανάκλασης, υπάρχουν και απώλειες που οφείλονται στην απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από το εσωτερικό του τζαμιού. Σύμφωνα με τον νόμο του Bourguer αυτές ισούνται με: Όπου, KL cos 2 e (4.7) Κ ορίζεται ένας συντελεστής εξάλειψης, με τιμές από 4 m -1 για το λευκό (κοιτώντας το στα πλάγια) γυαλί, έως 32 m -1 για το πράσινο (κοιτώντας το στα πλάγια) γυαλί. L συνολικό το πάχος του γυαλιού. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή έχει υιοθετηθεί ως συνολικό γινόμενο KL=0,0524. Εφόσον ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία, οι συνολικές απώλειες της ηλιακής ακτινοβολίας από το τζάμι της πόρτας είναι γνωστές και ίσες με: c Στην σχέση (4.2) ο όρος a eff i i d ακτινοβολίας από το δωμάτιο και εξαρτάται από : i καθορίζει την απορρόφηση της ηλιακής i : Συντελεστής που εκφράζει απορρόφηση της διάχυτης ακτινοβολίας από το δωμάτιο. Εξαρτάται από τα υλικά που αποτελούν το δωμάτιο με τιμές 0 i 1. r d : Η μετάδοση της ισοτροπικής διάχυτης ακτινοβολίας μέσω της γυάλινης συρόμενης πόρτας. : Το εμβαδόν της επιφάνειας της γυάλινης συρόμενης πόρτας (m 2 ). i : Το συνολικό εμβαδόν του δωματίου (m 2 ). 27

28 Το συγκεκριμένο δωμάτιο αποτελείται από επιφάνειες με διαφορετικά υλικά στους τοίχους, το δάπεδο, την οροφή και στην επίπλωση, και επομένως έχει χρησιμοποιηθεί ένας μέσος όρος για τον συντελεστή i 0, 45. Το εμβαδόν της συρόμενης γυάλινης πόρτας είναι 2 2,05m ενώ το εμβαδόν του δωματίου 2 i 11m. Εφόσον ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία, η προσομοίωση με την χρήση του λογισμικού Labview 7.1 για την εβδομάδα 01/07/06-07/07/06 δίνει την θερμότητα από τον ήλιο (απορροφούμενη ακτινοβολία) σε ωριαία διαστήματα, με και χωρίς την χρήση των αυτόματα ελεγχόμενων περσίδων εξωτερικού χώρου, από την σχέση (4.1) σε kwh, όπως στην εικόνα (4.2). Εικόνα 4.2: Απορροφούμενη Ηλιακή Ακτινοβολία Παρατηρείται κατά την διάρκεια ηλιοφάνειας κάθε μέρας, πως για όσο διάστημα η ηλιακή ακτινοβολία δεν προσπίπτει άμεσα στην επιφάνεια της γυάλινης συρόμενης πόρτας (Ι T,b =0 τις ώρες όπου cosθ<0), λόγω των εμποδίων που εξετάστηκαν στην σκίαση, η ηλιακή ενέργεια που απορροφείται από τις επιφάνειες του δωματίου (S) υπό μορφή θερμότητας παραμένει ανεπηρέαστη από την χρήση ή μη των περσίδων. Αφού η Qsol(μ.π) με την Qsol(χ.π) ταυτίζονται, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα. 28

29 Τις υπόλοιπες ώρες κάθε μέρας όμως, η Qsol(μ.π) είναι πολύ μικρότερη από την Qsol(χ.π),και σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται ακόμα και ο υποδιπλασιασμός της θερμότητας που εισέρχεται στο δωμάτιο από τον ήλιο Η διαφορά αυτή, όπως θα δειχθεί στο κεφάλαιο 6 και 7, έχει άμεση επιρροή τόσο στην εκτιμώμενη θερμοκρασία του δωματίου κατά την διάρκεια της εβδομάδας όσο και στην βελτίωση της απόδοσης του κλιματιστικού κατά την λειτουργία του. 29

30 Κεφάλαιο 5 Εσωτερικές Πηγές Θερμότητας. Εκτός από την επίδραση του περιβάλλοντος, σημαντικό ρόλο στην θερμοκρασία του δωματίου έχουν και οι εσωτερικές πηγές θερμότητας. Ως τέτοιες θεωρούνται όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται μέσα στο δωμάτιο και λειτουργούν κατά την διάρκεια της ημέρας. Επίσης ο άνθρωπος, κατά την παρουσία του στο δωμάτιο, προσδίδει θερμότητα στον χώρο και συνυπολογίζεται ως εσωτερική πηγή θερμότητας. 5.1Περιγραφή Των Εσωτερικών Πηγών θερμότητας Στο χώρο του δωματίου βρίσκεται ένας προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (PC) ηλεκτρικής ισχύος 300W, ένα μόνιτορ ισχύος 100W, μια τηλεόραση ισχύος 50W, ένα κεντρικό φωτιστικό σώμα με λάμπα ισχύος 75W και ένα router ισχύος 10W. Τα παραπάνω παρουσιάζονται συνοπτικά στο πίνακα 5.1 Συσκευή q (W) Προσωπικός Υπολογιστής 300 Μόνιτορ 50 τηλεόραση 60 Φωτισμός 75 Router 10 Πίνακας (5.1) : Καταναλώσεις Ηλεκτρικών Συσκευών του Δωματίου Το δωμάτιο που εξετάζεται είναι ένα τυπικό υπνοδωμάτιο, επομένως φιλοξενεί έναν άνθρωπο κατά μέσο όρο στην διάρκεια της ημέρας. Η θερμική ισχύς του ανθρώπου θεωρείται ίση με Q 60 (W) [2]. man 30

31 Για τις υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές από το [2], προκύπτει για κάθε μία συσκευή ξεχωριστά, ανάλογα με την κατανάλωσή τους οι τιμές του πίνακα (5.2), που παρουσιάζει την αντίστοιχη θερμότητα που εκλύεται από κάθε συσκευή σε (W) Συσκευή Προσωπικός Υπολογιστής 60 Q Μόνιτορ 75 τηλεόραση 40 Φωτισμός 75 (W) Router 10 Πίνακας 5.2: Εκλυόμενη θερμότητα στον χώρο 5.2 Ημερήσιες Καταναλώσεις Των Εσωτερικών Πηγών Θερμότητας. Εξίσου σημαντικό ρόλο στην θερμοκρασία του δωματίου, πέρα από την ισχύ των φορτίων, διαδραματίζει και η χρονική διάρκεια λειτουργίας αυτών κατά την διάρκεια της ημέρας. Για μία τυπική μέρα του Ιουλίου, στα διαγράμματα που ακολουθούν, παρουσιάζεται η ημερήσια κατανομή για κάθε ηλεκτρική συσκευή του δωματίου. Εικόνα 5.1:Ημερήσια Κατανάλωση Φωτισμού q l (W). 31

32 Το router ισχύος 10W είναι μονίμως ανοιχτό, επομένως υπάρχει μια μόνιμη ηλεκτρική κατανάλωση q 10 (W) για ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. rout Εικόνα 5.2Ημερήσια Κατανάλωση Τηλεόρασης q tv (W). Το μόνιτορ παραμένει ανοιχτό μόνο όταν λειτουργεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Για τον λόγο αυτό, στην εικόνα 5.3 δίδεται το ενιαίο ημερήσιο διάγραμμά τους με : q pc q/ qmon 300 (W) + 50 (W)=350W. Εικόνα 5.3 : Συνολική Ημερήσια Κατανάλωση Προσωπικού Η.Υ και της Οθόνης του. 32

33 Η παρουσία ή μη ανθρώπου στο δωμάτιο είναι κρίσιμη τόσο για την πρόγνωση της θερμοκρασίας, όσο και για την χρήση του κλιματιστικού, αφού λειτουργεί μόνο τις ώρες που βρίσκεται άνθρωπος στο δωμάτιο. Επομένως, τις ώρες λειτουργίας κάθε συσκευής εκλύεται η αντίστοιχη θερμότητα στο δωμάτιο όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 5.2, και μαζί με την θερμότητα που εκλύει ο άνθρωπος αποτελούν την συνολική θερμότητα που εκλύεται στον χώρο του δωματίου από το εσωτερικό του Q inn, που απεικονίζεται στην εικόνα 5.4 Εικόνα 5.4 : Συνολική μετάδοση θερμότητας στο δωμάτιο Από τις εσωτερικές πηγές θερμότητας. 33

34 Κεφάλαιο 6 Μετάδοση Θερμότητας μέσω των τοίχων Είναι γνωστό από την θερμοδυναμική ότι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δύο χώρων στους οποίους παρεμβάλλεται κάποιο μέσο έχει ως αποτέλεσμα την μετάδοση θερμότητας από τον χώρο με την υψηλότερη θερμοκρασία προς εκείνον με την χαμηλότερη. Η θερμοκρασία του υπό εξέταση δωματίου διαφέρει τόσο από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος όσο και από την θερμοκρασία των υπόλοιπων δωματίων του διαμερίσματος. Επομένως, υπάρχει μετάδοση θερμότητας από και προς το δωμάτιο, μέσω των τοίχων, της οροφής και του δαπέδου εξαιτίας της συγκεκριμένης διαφοράς, και οι μηχανισμοί με τους οποίους αυτή συντελείται περιγράφεται ακολούθως. 6.1 Μετάδοση θερμότητας με επαφή (conduction). Εικόνα 6.1: Μετάδοση θερμότητας διά επαφής Σε επίπεδο τοίχο 34

35 Στην εικόνα,παρουσιάζεται ένας επίπεδος τοίχος, με συνολικό εμβαδόν Α, τα άκρα του οποίου, κατά τον άξονα των x, έχουν διαφορετική θερμοκρασία Τ1 για x=0 και Τ2 για x=l (Τ1>Τ2), με L το πάχος του τοίχου. Έχει αποδειχθεί, πως στην περίπτωση μονοδιάστατης μετάδοσης θερμότητας με επαφή κατά την διεύθυνση των x, η θερμική ροή δίδεται από τον νόμο του Fourier : Όπου: q '' x dt k (6.1) dx '' q x Η ροή θερμότητας (W/m 2 ), Ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας που μεταδίδεται υπό μορφή θερμότητας κατά την διεύθυνση του x, ανά μονάδα επιφάνειας κάθετης στην διεύθυνση της μετάδοσης. k Ορίζεται ως η θερμική αγωγιμότητα (W/m K). Είναι χαρακτηριστική ιδιότητα των υλικών, και οι τιμές για κάθε υλικό είναι καταγεγραμμένες σε πίνακες. Το αρνητικό πρόσημο στην σχέση (6.1), υποδηλώνει πως η μετάδοση της θερμότητας γίνεται προς την κατεύθυνση μειούμενης θερμοκρασίας. Σε περίπτωση που θεωρηθούν συνθήκες σταθερής κατάστασης, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του τοίχου μεταβάλλεται γραμμικά και η θερμική ροή δίδεται από την σχέση : Επομένως, η θερμότητα '' T1T 2 q x k (6.2) L ' q x (W) που μεταφέρεται μέσω του τοίχου με επαφή, λόγω της συγκεκριμένης ΔΤ δίδεται από την σχέση (6.2)πολλαπλασιασμένη με το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας του τοίχου Α. Άρα : ' k A ' 1 x x q T T q T T L L k A (6.3) L Σε αντιστοιχία με τον ηλεκτρισμό το μέγεθος Rx (6.4) ορίζεται ως θερμική k A αντίσταση με διαστάσεις (K/W) και η σχέση (6.4) γίνεται ισοδύναμα :. ' 1 x Rx q T1 T 2 (6.5) 35

36 Επομένως, ο υπολογισμός της ισοδύναμης θερμικής αντίστασης του τοίχου και η γνώση των διαφορετικών θερμοκρασιών των επιφανειών του, είναι αρκετά για τον υπολογισμό της θερμότητας που μεταδίδεται μέσω αυτού. 6.2 Μετάδοση θερμότητας με ρεύματα ρευστού πάνω σε στέρεα επιφάνεια με διαφορετική θερμοκρασία.. Θερμότητα μεταφέρεται όταν ρεύματα (αερίου ή υγρού) με θερμοκρασία Τg κινούνται πάνω σε μία στέρεα επιφάνεια με θερμοκρασία Τs. Εικόνα 6.2 :Μετάδοση θερμότητας σε στερεά επιφάνεια Λόγω της κίνησης ρευμάτων ρευστού Στην εικόνα, με βέλη παρουσιάζονται η κατεύθυνση των ρευμάτων του αερίου (ή υγρού) ενώ όταν Τs>Tg η κατεύθυνση στην οποία γίνεται η μεταφορά θερμότητας διακρίνεται όπως στο σχήμα. Η μεταφορά θερμότητας με ρεύματα, οφείλεται τόσο στην μετάδοση θερμότητας με επαφή των μορίων της στέρεας επιφάνειας και του αέριου (ή υγρού) μέσου, όσο και στην ίδια την μαζική κίνηση του μέσου. Η θερμική ροή την ψύξη ως: ' ' q c (W/m 2 ) λόγω ρευμάτων περιγράφεται από τον νόμο του Newton για q h Ts Tg (6.6) ' ' c 36

37 Με το σύμβολο h ορίζεται ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας λόγω ρευμάτων, με μονάδες (W/m 2 K). Δεν πρόκειται για κάποια θερμοδυναμική σταθερά, και η τιμή του εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στο όριο της επαφής του μέσου με την στέρεα επιφάνεια, που επηρεάζονται από την γεωμετρία της επιφάνειας, από τις θερμοδυναμικές ιδιότητες του ρευστού μέσου και από την φύση της κίνησής του (δηλαδή αν η δεδομένη κίνηση γίνεται ελεύθερα ή με διάφορα τεχνητά μέσα όπως ανεμιστήρες, αντλίες κλπ). Η συνολική θερμότητα ' q c (W) που μεταφέρεται μέσω ρευμάτων ρευστού στην επιφάνεια, προκύπτει από την θερμική ροή που περιγράφηκε πολλαπλασιασμένη με το συνολικό εμβαδόν της στερεάς επιφάνειας Αs. Επομένως : Το μέγεθος R c q h A Ts Tg q Ts Tg 1 h As ' ' 1 c s c (6.7) 1, σε αντιστοιχία με τον ηλεκτρισμό ορίζεται ως θερμική αντίσταση h A s σε (K/W), και η σχέση (6.7) γίνεται ισοδύναμα : ' 1 c Rc q Ts Tg (6.8) 6.3 Μετάδοση θερμότητας μέσω σύνθετου τοίχου Στις περισσότερες εφαρμογές, όπως ισχύει και στην περίπτωση που εξετάζεται, οι μετρήσεις των θερμοκρασιών αφορούν στην θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα, που παίζει τον ρόλο του ρευστού μέσου που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Ακόμα, είναι σύνηθες, το εσωτερικό των τοίχων να αποτελείται από περισσότερα από ένα υλικά, σε αντίθεση με την περίπτωση που εξετάστηκε στην μετάδοση θερμότητας με επαφή. Μια τέτοια κατάσταση φαίνεται στην εικόνα (6.3), όπου παρουσιάζεται η τομή ενός τοίχου εμβαδού Α που αποτελείται από τρία διαφορετικά υλικά με αντίστοιχα πάχη L 1, L 2, L 3 και θερμικές αγωγιμότητες k 1, k 2, k 3 αντίστοιχα. Στα δύο άκρα του τοίχου υπάρχει κινούμενος αέρας με Τ air,1 >T air,2 και αντίστοιχους συντελεστές μετάδοσης θερμότητας λόγω ροής αέρα h 1 και h 2. 37

38 Εικόνα 6.3: Ισοδύναμο θερμικό κύκλωμα σύνθετου τοίχου Εφόσον θεωρηθεί μονοδιάστατη μετάδοση θερμότητας λόγω επαφής και ρευμάτων αέρα κατά την διεύθυνση του x, οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό του τοίχου μεταβάλλονται γραμμικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στο ισοδύναμο θερμικό κύκλωμα, την συνολική μετάδοση θερμότητας μέσω του τοίχου να ισούται με : Με R 1 q x T T R tot air,1 air,2 1 L L L 1 h A k A k A k A h A tot (6.9) σε (K/W). 6.4 Θερμοδυναμικό μοντέλο του υπό εξέταση δωματίου. Οι υπολογισμοί τόσο για την μετάδοση της θερμότητας προς το δωμάτιο από το περιβάλλον μέσω των τοίχων, όσο και για την πρόβλεψη της θερμοκρασίας του δωματίου που παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο, πραγματοποιούνται εφόσον έχουν ισχύουν οι ακόλουθες παραδοχές : 38

39 Θεωρείται μονοδιάστατη μετάδοση θερμότητας κατά την διεύθυνση που είναι κάθετη στους τοίχους, το δάπεδο και την οροφή. Το θερμοδυναμικό σύστημα βρίσκεται σε συνθήκες σταθερής κατάστασης. Αγνοείται τυχόν υπάρχουσα αποθήκευση ενέργειας στους τοίχους. Οι θερμοκρασίες που εμπλέκονται στους υπολογισμούς έχουν ενιαία τιμή σε ολόκληρο τον χώρο ύπαρξής τους για κάθε χρονική στιγμή t. Η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων, εκτός του υπό εξέταση δωματίου, θεωρείται σταθερή καθόλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου και ίση με Τεσ=298 0 Κ (=25 0 C). Ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας λόγω των ρευμάτων αέρα για τους εσωτερικούς χώρους έχει τιμή ίση με hin=8 W/m 2 K.[4] Ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας λόγω των ρευμάτων αέρα για τους εξωτερικούς χώρου έχει τιμή ίση με hout =25 W/m 2 K.[4] 6.5 Συνολική μετάδοση θερμότητας στον υπό εξέταση χώρο λόγω διαφοράς θερμοκρασίας με το περιβάλλον. Στην εικόνα παρουσιάζεται η κάτοψη του δωματίου με τις θερμοκρασίες που επικρατούν στον χώρο. Εικόνα 6.4 : Κάτοψη δωματίου- Επικρατούσες Θερμοκρασίες στον χώρο. 39

40 Οι τοίχοι του δωματίου έχουν αριθμηθεί για την διευκόλυνση των υπολογισμών, με τον τοίχο (1) να είναι ο νοτιοδυτικός εξωτερικός τοίχος, ο (2) ο βορειοανατολικός εξωτερικός τοίχος, ενώ (3)-(6) είναι οι εσωτερικοί τοίχοι του δωματίου. Ως εξωτερική περιγράφεται κάθε επιφάνεια του δωματίου που βρίσκεται εν μέσω των θερμοκρασιών Τin και Tout, ενώ ως εσωτερική εκείνη που βρίσκεται εν μέσω θερμοκρασιών Τin και Τεσ. Όπως έχει αναφερθεί, το δωμάτιο βρίσκεται στον τελευταίο όροφο τριώροφης πολυκατοικίας, επομένως η οροφή του βρίσκεται μεταξύ των θερμοκρασιών Τout και Tin, και θεωρείται εξωτερική επιφάνεια, ενώ το δάπεδο, που βρίσκεται μεταξύ των θερμοκρασιών Tin και Τεσ (που είναι η θερμοκρασία του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου) εσωτερική. Η φορά μετάδοσης της θερμότητας, θεωρείται πως συντελείται προς το περιβάλλον, ουσιαστικά δηλαδή (Τες>Tin) και (Τout>Tin). Η σωστή φορά προκύπτει από την αλγεβρικά όταν γίνει ο υπολογισμός της Τin. Επομένως, η θερμότητα που προσλαμβάνεται από το δωμάτιο, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας με το εξωτερικό περιβάλλον q Tout (W), δίδεται από την σχέση : q q q q (6.10) Tout 1 2 roof q 1 : Η θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον στο δωμάτιο μέσω της επιφάνειας (1) ανά μονάδα χρόνου, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας Tin και Tout. q 2 : Η θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον στο δωμάτιο μέσω της επιφάνειας (2) ανά μονάδα χρόνου, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας Tin και Tout. q roof : Η θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον στο δωμάτιο μέσω της οροφής ανά μονάδα χρόνου, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας Tin και Tout. Η σχέση (6.10), σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν για την μετάδοση θερμότητας μέσω σύνθετου τοίχου γίνεται : 40

41 1 1 1 qtout Tout Tin Tout Tin Tout Tin R R R 1 2 roof qtout Tout Tin R1 R2 R roof (6.11) Με R 1, R 2 και R roof οι αντίστοιχες θερμικές αντιστάσεις των τοίχων(1),(2) και της οροφής. Η θερμότητα που εισέρχεται στο δωμάτιο από τους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους qt q q i (W), λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας Τin και Τες είναι ίση με : q q q q q q T : Η εισερχόμενη θερμότητα στο δωμάτιο από την επιφάνεια (i),i=3,4,5,6, floor floor : Η εισερχόμενη θερμότητα στο δωμάτιο από το δάπεδο. Όμοια υπολογίζεται πως : qt T in R3 R4 R5 R6 R floor (6.12) Με R i η αντίστοιχη θερμική αντίσταση του τοίχου (i) (i=3,4,5,6) και R floor την θερμική αντίσταση του δαπέδου. Στο παράρτημα Α έχει γίνει ο αναλυτικός υπολογισμός των θερμικών αντιστάσεων και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα. Αντίσταση (K/W) Αντίσταση (K/W) R R R R R roof R R floor R Πίνακας 6.1 : Θερμικές αντιστάσεις των επιφανειών του δωματίου. 41

42 Κεφάλαιο 7 Επίδραση της χρήσης περσίδων στην θερμοκρασία του δωματίου. 7.1 Πρόβλεψη Της Θερμοκρασίας Του Δωματίου. Το δωμάτιο από την πλευρά της θερμοδυναμικής θεωρείται κλειστό σύστημα, με τα όριά του την εξωτερική πλευρά των τοίχων. Για την πρόβλεψη της εσωτερικής θερμοκρασίας του δωματίου ακολουθείται μια διαδικασία που στηρίζεται στον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο, στην μορφή ρυθμών μεταβολής όπως περιγράφεται στα [3],[5] και παρουσιάζεται ακολούθως : Όπου : de dt de dt Q W (7.2) : Ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας του συστήματος την χρονική στιγμή t. Q : Ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας του μεταφέρεται στο σύστημα υπό μορφή θερμότητας την χρονική στιγμή t. W : Ο ρυθμός μεταβολής ου μηχανικού έργου που παράγεται από το σύστημα την χρονική στιγμή t. Όσον αφορά την συνολική ενέργεια του συστήματος για κάθε χρονική στιγμή ισούται με: de dpe dke du (7.3) dt dt dt dt Όπου PE συμβολίζεται η δυναμική ενέργεια του συστήματος, KE η κινητική ενέργεια του συστήματος και U η εσωτερική ενέργεια. Θεωρώντας πως δεν υπάρχουν μεταβολές στην κινητική και δυναμική ενέργεια, δηλαδή dpe dke 0, η σχέση (7.3) γίνεται: du Q W (7.4) dt 42

43 Εφόσον το δωμάτιο είναι κλειστό σύστημα, η μάζα του αέρα που περικλείεται σε αυτό παραμένει σταθερή για κάθε χρονική στιγμή, επομένως ισχύει : du d( mu) du m (7.5) dt dt dt όπου u η ειδική εσωτερική ενέργεια. Σύμφωνα με τον κανόνα της αλυσίδας : Για την ειδική θερμότητα του αέρα c ισχύει ότι με Τ η εσωτερική θερμοκρασία του δωματίου. du du dt (7.6) dt dt dt dt mc Q W (7.7), dt du c και η σχέση (7.6) γίνεται : dt Στο εσωτερικό του δωματίου θεωρείται ότι δεν υπάρχει παραγωγή ή κατανάλωση μηχανικού έργου, σύμφωνα και με τις καταναλώσεις που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο (6). Επομένως, ισχύει ότι W 0, και τελικά από την σχέση ( 7,7 ) προκύπτει : dt m c Q, (7.8) dt που αποτελεί την εξίσωση της ισορροπίας του συστήματος που εξετάζεται. Η συνολική θερμότητα του συστήματος την χρονική στιγμή n είναι ίση με : 2 1 n n 1 n n Q out n out n i1 Ri Rroof 6 1 n n 1 n n n n n Qinn Q sol n j3 Rj Rfloor (7.9) Όπου : 2 n n i1 1 Ri out n : Ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας που μεταφέρεται στο σύστημα από τους τοίχους (1) και (2), λόγω της μετάδοσης θερμότητας μέσω επαφής και ρευμάτων αέρα, εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας Τout και Tin, την χρονική στιγμή n. 43

44 1 R roof n out n n : Ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας που μεταφέρεται στο σύστημα από την οροφή, λόγω της μετάδοσης θερμότητας μέσω επαφής και ρευμάτων αέρα, εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας Τout και Tin, την χρονική στιγμή n. 6 1 n n n R : Ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας που μεταφέρεται στο σύστημα j3 j από τους τοίχους (3), (4), (5) και (6) λόγω της μετάδοσης θερμότητας μέσω επαφής και ρευμάτων αέρα, εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας Τout και Tin, την χρονική στιγμή n. 1 R floor n n n : Ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας που μεταφέρεται στο σύστημα από το δάπεδο, λόγω της μετάδοσης θερμότητας μέσω επαφής και ρευμάτων αέρα, εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας Τout και Tin, την χρονική στιγμή n. n Q el : Ο ρυθμός μεταβολής της θερμότητας που μεταφέρεται στο σύστημα, λόγω μετάδοσης της θερμότητας μέσω ακτινοβολίας, εξαιτίας των εσωτερικών πηγών θερμότητας, την χρονική στιγμή n. n Q inn : Ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας που μεταφέρεται στο σύστημα, λόγω μετάδοσης της θερμότητας μέσω ακτινοβολίας, εξαιτίας των εσωτερικών πηγών θερμότητας, την χρονική στιγμή n. n Q sol : Ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας που μεταφέρεται στο σύστημα, λόγω μετάδοσης της θερμότητας μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, την χρονική στιγμή n. Ενώ στο πρώτο μέλος της εξίσωσης : dt dt in dt : Ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του δωματίου κατά dt τη χρονική στιγμή n, και η εξίσωση (7.8) γίνεται : 2 n n n n in 1 1 out n out n i1 i roof dt m c dt R R 6 1 n n 1 n n n n n Q inn Q sol n j3 Rj Rfloor (7.9) 44

45 Από την επίλυση της διαφορικής εξίσωσης (7.9), τελικά προκύπτει η αναδρομική σχέση για την εσωτερική θερμοκρασία του δωματίου : 2 6 R 1 i R i roof R j 3 j R floor n1 n t mc T in T in e Qinn Q sol 2 n n 6 n n n n out out i1 Ri Rroof j3 Rj Rfloor 2 6 1e i1 i 1 1 R R R R R R i1 i roof j3 j floor R R roof j3 j floor mc t (7.10) Τα παραπάνω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι παραδοχές που έγιναν για την μετάδοση της θερμότητας, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας του στο συστήματος με τους περιβάλλοντες χώρους. Η σχέση ( 7.10) αναδεικνύει το γεγονός ότι η θερμοκρασία του δωματίου - την χρονική στιγμή t n+1 - n 1 T in, εξαρτάται κατά ένα ποσοστό από την θερμοκρασία του δωματίου - την χρονική στιγμή t n - n T in και κατά ένα δεύτερο ποσοστό από τις θερμοκρασίες που επικρατούσαν στον χώρο κατά την χρονική στιγμή t n και την θερμότητα που εισήχθη στο σύστημα κατά το χρονικό διάστημα t=t n+1 -t n. 45

46 7.2 Αποτελέσματα Προσομοίωσης για την εβδομάδα 01/07/06-07/07/06 Οι μετρήσεις έχουν καταγραφεί από τον αισθητήρα που βρίσκεται στο κτίριο του Γέρακα Αττικήςγια την εβδομάδα 01/07/06-07/07/06, σε αρχεία excel. Η χρονική διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων είναι t= 47 sec. Όπως έχει διατυπωθεί, η θερμοκρασία των υπόλοιπων δωματίων του διαμερίσματος καθώς και του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου θεωρείται σταθερή και ίση με 25 0 C (T εσ =298 Κ). Για την έναρξη της αναδρομής ορίζονται ως αρχικές συνθήκες, στις 01/07/06 και ώρα 00:00, όπως στον πίνακα Αρχικές συνθήκες για την έναρξη της αναδρομής 0 T in 0 out 0 0 Q inn 0 Q sol Κ Κ Κ 10 W 0 W Πίνακας 7.1: Αρχικές συνθήκες για τις θερμοκρασίες στον χώρο και τις πηγές θερμότητας. Πλέον όλοι οι όροι της (7.10) είναι γνωστοί, και οι προσομοίωση με την χρήση του λογισμικού Labview 7.1 τα αποτελέσματα για την εκτίμηση της θερμοκρασίας του δωματίου Tin χωρίς την χρήση των αυτόματα ελεγχόμενων περσίδων παρουσιάζονται στην εικόνα. Κατά τις απογευματινές ώρες, όπου τόσο η θερμότητα που απορροφάται από τον ήλιο Q sol όσο και οι εσωτερικές θερμότητας έχουν μέγιστη τιμή, η Τin αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος Tout. Ακόμα γίνεται αντιληπτό το γεγονός της εξάρτησης της Τin με την Tout, αφού μία γραφική ακολουθεί την άλλη. 46

47 Εικόνα 7.1 : Τout : Εβδομαδιαία μετρούμενη εξωτερική θερμοκρασία ( 0 C ) Tin(χ.π) : Εβδομαδιαία εκτιμώμενη εσωτερική θερμοκρασία του δωματίου ( 0 C ), χωρίς την Χρήση των αυτόματα ελεγχόμενων περσίδων. 47

48 48 Εικόνα 7.2: Τout : Εβδομαδιαία μετρούμενη εξωτερική θερμοκρασία ( 0 C ) Tin(μ.π) : Εβδομαδιαία εκτιμώμενη εσωτερική θερμοκρασία του δωματίου ( 0 C ), με την χρήση των αυτόματα ελεγχόμενων περσίδων.

49 Στην εικόνα παρουσιάζεται η προσομοίωση για την εσωτερική θερμοκρασία, με τις αυτόματα ελεγχόμενες περσίδες σε λειτουργία, καθώς και η εβδομαδιαία Tout σε αντιπαράθεση. Η ενεργοποίηση των περσίδων επιφέρει αποτέλεσμα στην θερμότητα που μεταφέρεται στο δωμάτιο από τον ήλιο, και συγκεκριμένα την μειώνει από Q sol σε Q sol g. p, όπως αυτές υπολογίστηκαν. Καθώς η εκτιμώμενη θερμοκρασία του δωματίου εξακολουθεί να έχει παρόμοια μονοτονία με την εξωτερική θερμοκρασία, η μείωση αυτή έχει ανάλογο αποτέλεσμα στην εκτιμώμενη Τin όπως γίνεται αντιληπτό από την εικόνα, αφού παρατηρείται αισθητή μείωση της Tin ειδικά κατά τις ώρες της μέγιστης απορροφούμενης ηλιακής ακτινοβολίας. Με Τin(χ.π) και Τin(μ.π) παρουσιάζονται στην εικόνα η εκτιμώμενη θερμοκρασία του δωματίου χωρίς την χρήση των περσίδων και με την χρήση αυτών αντίστοιχα, σε αντιπαραβολή. Εικόνα 7.3: Εκτιμώμενη εβδομαδιαία Θερμοκρασία του δωματίου Με την χρήση περσίδων Tin(μ.π) και χωρίς Τin(χ.π) 49

50 Όπως γίνεται αντιληπτό από την εικόνα, η χρήση των αυτόματα ελεγχόμενων περσίδων, είναι ικανή να επιφέρει από μόνη της μια μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας ακόμα και ως 3 0 C, κατά την διάρκεια της ηλιοφάνειας. Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας οι δύο εκτιμήσεις για την Τin δίνουν ταυτόσημα αποτελέσματα, όπως ήταν αναμενόμενο. Οι απότομες μεταβολές στην τιμή της προβλεπόμενης θερμοκρασίας που παρουσιάζονται στα προηγούμενα διαγράμματα, κατά την στιγμή υψηλής μεταβολής στις καταναλώσεις, οφείλονται στις παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί στο συγκεκριμένο μοντέλο, με κυριότερες την αγνόηση των μεταβατικών φαινομένων και την θεώρηση της μη αποθήκευσης ενέργειας στους τοίχους του δωματίου. 50

51 Κεφάλαιο 8 Επίδραση των περσίδων στην κατανάλωση του κλιματιστικού. 8.1 Πρόβλεψη θερμοκρασίας δωματίου με τη χρήση κλιματιστικού Για την ψύξη του δωματίου κατά τους θερινούς μήνες, είναι εγκατεστημένο ένα κλιματιστικό με ψυκτική ικανότητα Q cap = 2,63 kw (=9000 Btu/h) και καταναλισκόμενη (ηλεκτρική) ισχύ 650 W, όταν η εξωτερική θερμοκρασία ισούται με 35 0 C ενώ η εσωτερική 27 0 C. Το κλιματιστικό είναι μια αντλία θερμότητας, δηλαδή αποβάλει θερμότητα από έναν ψυχρό χώρο προς ένα θερμό, καταναλώνοντας έργο. Επομένως, όταν το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία, ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας που αποβάλλεται από το εσωτερικό του δωματίου υπό μορφή θερμότητας την χρονική στιγμή t, ισούται με την ψυκτική ικανότητα του κλιματιστικού Q cap =2630W. Το κλιματιστικό λειτουργεί τις ώρες παρουσίας ανθρώπου στο υπό εξέταση δωμάτιο, με στόχο την διατήρηση της θερμοκρασίας του δωματίου Tin με επιθυμητή θερμοκρασία τους 25 0 C. Η συνολική θερμότητα που εισέρχεται στο δωμάτιο, παρουσία του κλιματιστικού, την χρονική στιγμή t n επομένως είναι : 2 1 n n 1 n n Q (8.1) out n out n i1 Ri Rroof 6 1 n n 1 n n n n n n Qinn Q sol Q cap n j3 Rj R floor Με τους όρους όπως έχουν οριστεί και υπολογιστεί στην προηγούμενη παράγραφο, ενώ n Q cap (W) η θερμότητα που αποβάλλεται εξαιτίας του κλιματιστικού ίση με την ψυκτική του ικανότητα. 51

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (β): Μη Συμβατικές Πηγές Ενέργειας Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος (Γραφείο 208) Τηλ.: 24610 56690,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Ηλιακήενέργεια Ηλιακή γεωµετρία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Ηλιακήγεωµετρία Ηλιακήγεωµετρία Η Ηλιακή Γεωµετρία αναφέρεται στη µελέτη της θέσης του ήλιου σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 1 3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Η γνώση της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται ένα κεκλιµένο επίπεδο είναι απαραίτητη στις περισσότερες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 2: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Ο Ήλιος ως πηγή ενέργειας Κατανομή ενέργειας στη γη Ηλιακό φάσμα και ηλιακή σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση φορτίου αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση φορτίου αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση φορτίου αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 1 Περιεχόμενα 3.1 Παράγοντες που συνιστούν το εσωτερικό περιβάλλον ενός κτηνοτροφικού κτηρίου... 3 3.2 Θερμότητα... 4 3.3

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση της. Εμμανουήλ Σουλιώτης Φυσικός

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση της. Εμμανουήλ Σουλιώτης Φυσικός Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση της Εμμανουήλ Σουλιώτης Φυσικός Στόχοι του Μαθήματος Κατανόηση της Έννοιας της Ενέργειας Εξοικονόμηση της Ενέργειας Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας Παραγωγή της

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Α) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Α) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Α) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 3//7/2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 3//7/2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 3//7/013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Σώμα μάζας m=0.1 Kg κινείται σε οριζόντιο δάπεδο ευθύγραμμα με την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας

Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας Ενότητα: Υπολογισµοί ηλιακής ακτινοβολίας Ταουσανίδης Νίκος Τµήµα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. H γραφική αναπαράσταση ενός κύματος φωτός δίνεται στο Σχήμα 1(α) που ακολουθεί: ΣΧΗΜΑ 1

ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. H γραφική αναπαράσταση ενός κύματος φωτός δίνεται στο Σχήμα 1(α) που ακολουθεί: ΣΧΗΜΑ 1 ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Το φως είναι ένα σύνθετο κύμα. Με εξαίρεση την ακτινοβολία LASER, τα κύματα φωτός δεν είναι επίπεδα κύματα. Κάθε κύμα φωτός είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα στο οποίο τα διανύσματα

Διαβάστε περισσότερα

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘEMA ο Επίπεδο κατακόρυφο σώµα από αλουµίνιο, µήκους 430 mm, ύψους 60 mm και πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ηλιακή γεωμετρία και ακτινοβολία Εισαγωγή

Κεφάλαιο 5: Ηλιακή γεωμετρία και ακτινοβολία Εισαγωγή Κεφάλαιο 5: 5.1. Εισαγωγή Η ηλιακή γεωμετρία περιγράφει τη σχετική κίνηση γης και ήλιου και αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που υπεισέρχεται στον ενεργειακό ισολογισμό κτηρίων. Ανάλογα με τη γεωμετρία

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτάχυνση της βαρύτητας στον Πλανήτη Άρη είναι g=3,7 m/s 2 και τα πλαίσια αποτελούν μεγέθυνση των αντίστοιχων θέσεων.

Η επιτάχυνση της βαρύτητας στον Πλανήτη Άρη είναι g=3,7 m/s 2 και τα πλαίσια αποτελούν μεγέθυνση των αντίστοιχων θέσεων. ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα ζητούνται στο Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό. ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 Α) γ Α) β Α)γ Α4) γ Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό ΘΕΜΑ Β n a n ( ύ) a n (), ( ύ ) n

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Σε κύκλωμα LC που εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι α. ανάλογη του φορτίου του πυκνωτή

Α3. Σε κύκλωμα LC που εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι α. ανάλογη του φορτίου του πυκνωτή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 202 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Κεφάλαιο 4: ΗΛΙΑΚΑ - ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4.1 Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Ένα σύστημα που μετατρέπει ηλιακή ενέργεια σε θερμική ενέργεια ονομάζεται ηλιακό θερμικό σύστημα. Πρόκειται για συστήματα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΕ η ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΕ η ΕΡΓΑΣΙΑ 17/12/24 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙKΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΕ 34 24-5 3 η ΕΡΓΑΣΙΑ Προθεσμία παράδοσης 31/1/25 Άσκηση 1 α) Το ηλεκτρικό πεδίο ενός επιπέδου ηλεκτρομαγνητικού κύματος έχει 2 1 πλάτος 1 Vm. Βρείτε (i) το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Φώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος Ο1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος 1. Εισαγωγή Όταν δέσµη λευκού φωτός προσπέσει σε ένα πρίσµα τότε κάθε µήκος κύµατος διαθλάται σύµφωνα µε τον αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

(Β' Τάξη Εσπερινού) Έργο Ενέργεια

(Β' Τάξη Εσπερινού) Έργο Ενέργεια Φυσική Α' Γενικού Λυκείου (Α' Τάξη Εσπερινού) Ευθύγραμμες Κινήσεις: Ομαλή Ομαλά μεταβαλλόμενη Μεγέθη κινήσεων Χρονική στιγμή χρονική διάρκεια Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα (μέση στιγμιαία) Επιτάχυνση Εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. HY-112: Φυσική Ι Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Γ. Καφεντζής. εύτερη Σειρά Ασκήσεων - Λύσεις.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. HY-112: Φυσική Ι Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Γ. Καφεντζής. εύτερη Σειρά Ασκήσεων - Λύσεις. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-112: Φυσική Ι Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκων : Γ. Καφεντζής εύτερη Σειρά Ασκήσεων - Λύσεις Ασκηση 1. Από το ύψος και τη γωνία που µας δίνεται, έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) VTN ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Περιγραφή Οι συλλέκτες Calpak VTN είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΡΓΟ Το έργο, εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα σ ένα άλλο ή που μετατρέπεται από μια μορφή σε μία άλλη. Για σταθερή δύναμη δίνεται από τη σχέση W F Δx Είναι μονόμετρο μέγεθος και η μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή. 1.1 Τα Φωτοβολταϊκά Σήμερα

1. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή. 1.1 Τα Φωτοβολταϊκά Σήμερα Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή 1. Εισαγωγή 1.1 Τα Φωτοβολταϊκά Σήμερα Τα φωτοβολταϊκά είναι από τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες για την περιβαλλοντικά ήπια παραγωγή ενέργειας και την απεξάρτηση από το πετρέλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες της Μετάδοσης Θερμότητας ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1.1 Ένα διαχωριστικό τοίχωμα σκυροδέματος, επιφάνειας 30m, διαθέτει επιφανειακές θερμοκρασίες 5 ο C και 15 ο C, ενώ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Αρχιτέκτων www.campit.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πανεπιστημιουπόλεις: Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα αστρονομικών συντεταγμένων και χρόνος ΑΣΚΗΣΗ 1 η (α) Να εξηγηθεί γιατί το αζιμούθιο της ανατολής και της δύσεως του Ηλίου σε ένα τόπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Μετάδοση Θερµότητας ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας 1 Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερµότητας Κεφάλαιο 1 ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας Ορισµός Μετάδοση θερµότητας: «Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ισοζύγιο ενέργειας στο έδαφος Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ B ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Θερμοκρασία Θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EQUEST

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EQUEST Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EQUEST Σπουδαστής Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Τα ραντάρ χρησιμοποιούν α. υπεριώδη ακτινοβολία. β. μικροκύματα. γ. ακτίνες Χ. δ. ακτίνες γ.

Μονάδες Τα ραντάρ χρησιμοποιούν α. υπεριώδη ακτινοβολία. β. μικροκύματα. γ. ακτίνες Χ. δ. ακτίνες γ. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. είναι: β.. δ.. γ.. α..

ΘΕΜΑ 1ο. είναι: β.. δ.. γ.. α.. ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθμού - Καλαμάτα τηλ.: & 96390

ΘΕΜΑ 1 ο. Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθμού - Καλαμάτα τηλ.: & 96390 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Διάδοση του Φωτός Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Η εξέλιξη ξ των αντιλήψεων για την όραση Ορισμένοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ερμήνευαν την

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Green roo fing Θόλος Κάτοπτρο Στεγάνωση Σωλήνας μεταφοράς και αντανάκλασης Απόληξη 2 Φωτοσωλήνες Νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού Η χρήση φωτοσωλήνων για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 2.1 Γενικά 2.2

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στην Κινητική

1. Εισαγωγή στην Κινητική 1. Εισαγωγή στην Κινητική Σύνοψη Στο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στις βασικές αρχές της Κινητικής θεωρίας. Αρχικά εισάγονται οι έννοιες των διανυσματικών και βαθμωτών μεγεθών στη Φυσική. Έπειτα εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel Μέτρηση Γωνίας Bewse Νόμοι του Fesnel [] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πείραμα, δέσμη φωτός από διοδικό lase ανακλάται στην επίπεδη επιφάνεια ενός ακρυλικού ημι-κυκλικού φακού, πολώνεται γραμμικά και ανιχνεύεται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.. Το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 6: Ηλιακή Ακτινοβολία Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΘΕΜΑ 1 Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ με περίοδο Τ και πλάτος Α. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης τότε η περίοδος της θα : α. παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14 Κεφάλαιο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 20 2.1 Οι συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7/4/06 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω ερωτήσεις - 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (γ): Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά συστήματα, διαστασιολόγηση και βασικοί υπολογισμοί, οικονομική ανάλυση. Αν. Καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 10//10/01 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Σώμα μάζας 1 Kg βρίσκεται πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης 45º. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι:

Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι: ΗΛΙΑΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ Υπάρχουν πολλά είδη Ηλιακών Ρολογιών. Τα σημαντικότερα και συχνότερα απαντόμενα είναι: Οριζόντια Κατακόρυφα Ισημερινά Το παρακάτω άρθρο αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας αλλά και κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 15/10/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 15/10/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 15/1/1 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Σε σώμα μάζας m = 1Kg ασκείται η δύναμη F

Διαβάστε περισσότερα

A4. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί

A4. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο. Σύντομη Θεωρία

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο. Σύντομη Θεωρία Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου 05-06 Κεφάλαιο ο Σύντομη Θεωρία Θερμοδυναμικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο για να το περιγράψουμε χρησιμοποιούμε και θερμοδυναμικά μεγέθη, όπως τη θερμοκρασία, τη

Διαβάστε περισσότερα