GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GCV135 GCV160 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda."

Transcript

1 Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τη λειτουργία και τη συντήρηση των κινητήρων GCV135-GCV160. GCV135 GCV160 Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις τελευταίες διαθέσιµες σχετικές µε το προϊόν πληροφορίες κατά τη στιγµή της εκτύπωσης. Η Honda Motor Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγµή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καµία υποχρέωση. Κανένα απόσπασµα του παρόντος εγχειριδίου δεν µπορεί να αναδηµοσιευτεί χωρίς γραπτή άδεια. Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο µέρος του κινητήρα και θα πρέπει να συνοδεύει τον κινητήρα µηχάνηµα σε περίπτωση πώλησης. Εφιστάται η προσοχή σε σηµεία τα οποία προηγούνται από τις ακόλουθες λέξεις: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ δηλώνει ότι υπάρχει µεγάλη πιθανότητα σοβαρού τραυµατισµού ή ακόµη και θανάτου αν δεν ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες. δηλώνει ότι υπάρχει πιθανότητα τραυµατισµού ή βλάβης του µηχανήµατος αν δεν ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: δηλώνει ότι υπάρχει πιθανότητα βλάβης του µηχανήµατος ή άλλης υλικής ζηµιάς αν δεν ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα, ή έχετε απορίες σχετικά µε τον κινητήρα σας, συµβουλευτείτε κάποιον επίσηµο αντιπρόσωπο της Honda. 40ZM0602GR HONDA EUROPE N.V. (EEC) 00X40-ZM GR ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κινητήρας Honda έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες, εφόσον ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα τραυµατισµού ή βλάβης του µηχανήµατος. 2

2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για ασφαλή χρήση: Ο κινητήρας Honda έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες, εφόσον ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα τραυµατισµού ή βλάβης του µηχανήµατος. Κάνετε πάντα έλεγχο (σελ.6) πριν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα. Μπορείτε έτσι να αποτρέψετε τυχόν ατυχήµατα ή βλάβη του κινητήρα. Για να αποτρέψετε πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς και να γίνεται κατάλληλος εξαερισµός, κρατήστε τον κινητήρα τουλάχιστον 1 µέτρο (3 πόδια) µακριά από εγκαταστάσεις και άλλα µηχανήµατα κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείµενα κοντά στον κινητήρα. Τα παιδιά και τα κατοικίδια πρέπει να κρατούνται µακριά από το χώρο λειτουργίας εξαιτίας κινδύνου εγκαυµάτων που µπορούν να προκληθούν από την επαφή µε εξαρτήµατα του κινητήρα, ή τραυµατισµού. Πρέπει να γνωρίζετε πώς να σβήνετε άµεσα το µηχάνηµα και να κατανοήσετε τη λειτουργία όλων των διακοπτών. Μην επιτρέπετε σε κανέναν να θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα χωρίς τις κατάλληλες οδηγίες. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείµενα όπως βενζίνη, σπίρτα, κλπ., κοντά στον κινητήρα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Γεµίζετε το ντεπόζιτο καυσίµων σε καλά αεριζόµενο χώρο, όταν ο κινητήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη και εκρηκτική ύλη κάτω από ορισµένες συνθήκες. Μην γεµίζετε υπερβολικά το ντεπόζιτο καυσίµων. εν πρέπει να υπάρχουν καύσιµα στο στόµιο του ρεζερβουάρ. Βεβαιωθείτε ότι η τάπα του ρεζερβουάρ είναι καλά κλεισµένη. Σε περίπτωση που χυθεί καύσιµο, καθαρίστε καλά και περιµένετε να εξατµιστούν εντελώς οι αναθυµιάσεις πριν θέσετε και πάλι σε λειτουργία τον κινητήρα. 3 Ο ΗΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για την εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας: Μην καπνίζετε και αποφύγετε φλόγες ή σπινθήρες κατά τον ανεφοδιασµό του κινητήρα µηχανήµατος, ή στο χώρο αποθήκευσης της βενζίνης. Τα αέρια της εξάτµισης περιέχουν δηλητηριώδες µονοξείδιο του άνθρακα. Αποφεύγετε την εισπνοή αερίων εξάτµισης. Ποτέ µην λειτουργείτε τον κινητήρα σε γκαράζ ή κλειστό χώρο. Τοποθετείτε τον κινητήρα σε σταθερή επιφάνεια. Μην ανασηκώνετε τον κινητήρα περισσότερο από 15 σε σχέση µε την οριζόντια θέση. Αν ανασηκώσετε υπερβολικά από την οριζόντια θέση τον κινητήρα καθώς εργάζεστε, µπορεί να χυθούν καύσιµα. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στον κινητήρα καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά. ιατίθεται φλογοπαγίδα ως προαιρετικό εξάρτηµα του συγκεκριµένου κινητήρα. Σε ορισµένες χώρες είναι παράνοµο να τίθεται σε λειτουργία ένας κινητήρας χωρίς φλογοπαγίδα. Ελέγξτε την εθνική νοµοθεσία και τους κανονισµούς πριν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα. Η εξάτµιση υπερθερµαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και παραµένει ζεστή για αρκετή ώρα ύστερα από την απενεργοποίηση του κινητήρα. Μην αγγίζετε την εξάτµιση όταν είναι ζεστή. Για την αποφυγή εγκαυµάτων ή πυρκαγιών, περιµένετε να κρυώσει ο κινητήρας πριν το µεταφέρετε ή το αποθηκεύσετε σε κλειστό χώρο. ΣΗΜΕΙΟ ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συγκεκριµένη ένδειξη σας προειδοποιεί σχετικά µε πιθανούς κινδύνους εξαιτίας των οποίων µπορούν να προκληθούν σοβαροί τραυµατισµοί. ιαβάστε τη προσεκτικά. ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 4

3 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΡ ΟΝΙ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑ ΙΟΥ ΜΟΧΛΟΣ ΦΡΕΝΟΥ ΣΦΟΝ ΥΛΟΥ (για ορισµένα µοντέλα) ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΒΑΛΒΙ Α ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΟΡ ΟΝΙΕΡΑ ΜΠΟΥΖΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΑΠΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1. Στάθµη λαδιού Η λειτουργία του κινητήρα χωρίς αρκετό λάδι µπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη Ελέγξατε τον κινητήρα σε µια επίπεδη επιφάνεια όταν είναι εκτός λειτουργίας. 1. Βγάλτε την τάπα πλήρωσης λαδιού και σκουπίστε τη ράβδο µέτρησης της στάθµης. 2. Βάλτε τη ράβδο µέτρησης µέσα στο στόµιο πλήρωσης χωρίς να τη βιδώσετε. 3. Αν η στάθµη λαδιού είναι χαµηλή, γεµίστε µέχρι το επάνω σηµείο του στοµίου πλήρωσης µε το κατάλληλο λάδι. (SAE Βαθµίδες ιξώδους Χρησιµοποιείστε το λάδι Honda τετράχρονου Περιβάλλοντος) κινητήρα, ή κάποιο αντίστοιχο, αρίστης ποιότητας λάδι, πιστοποιηµένο ώστε να ανταποκρίνεται στις 15W-40 απαιτήσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων των 10W-40 ΗΠΑ για την κατηγορία σέρβις CG, SH. 10W-30 Τα λιπαντικά που έχουν χαρακτηριστεί CG, SH το 5W-30 αναφέρουν στη συσκευασία. TEMP Θερµοκρασία Το SAE 10W-30 συστήνεται γενικά για όλες τις χρήσεις οποιασδήποτε θερµοκρασίας. Αν χρησιµοποιείτε λάδι απλού ιξώδους, επιλέξτε το κατάλληλο ιξώδες για τη µέση θερµοκρασία περιβάλλοντος. Η χρήση ακατάλληλου λαδιού ή λάδι δίχρονου κινητήρα µπορεί να µειώσει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. ΤΑΠΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑ ΙΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΛΑ ΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 5 6

4 2. Φίλτρο Αέρα Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τον κινητήρα χωρίς το φίλτρο. Θα υπάρξει ταχύτατη φθορά. Αφαιρέστε το κάλυµµα του φίλτρου και ελέγξτε αν υπάρχει σκόνη σ αυτό ή αν έχει φράξει από σωµατίδια (σελ. 19). ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 3. Καύσιµο Χρησιµοποιείτε βενζίνη αυτοκινήτου (αµόλυβδη η χαµηλής περιεκτικότητας σε µόλυβδο για την ελαχιστοποίηση των καταλοίπων στο θάλαµο καύσης). ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΥΤΙΚΗ ΟΥΑΛΙΑ: Χρησιµοποιείτε µόνο αµόλυβδη. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ µείγµα λαδιού και βενζίνης ή ακάθαρτη βενζίνη. Προσέχετε µην ρίχνετε σκόνη, νερό ή ρίπους στο ντεπόζιτο καυσίµου. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο και εκρηκτικό υλικό κάτω από ορισµένες συνθήκες. Γεµίστε το ντεπόζιτο καυσίµων σε καλά αεριζόµενο χώρο και όταν ο κινητήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Μην καπνίζετε και αποφύγετε φλόγες ή σπινθήρες κατά τον ανεφοδιασµό του κινητήρα ή στο χώρο αποθήκευσης της βενζίνης. Μην γεµίζετε υπερβολικά το ντεπόζιτο καυσίµου. εν πρέπει να φτάνουν τα καύσιµα στο στόµιο του ντεπόζιτου. Βεβαιωθείτε ότι η τάπα του ρεζερβουάρ είναι καλά κλεισµένη. Προσέχετε να µην χύνετε έξω από το ντεπόζιτο καύσιµο κατά τον ανεφοδιασµό. Αν πέσει καύσιµο έξω από το ντεπόζιτο περιµένετε να στεγνώσει πριν θέσετε και πάλι σε λειτουργία το µηχάνηµα. Αποφεύγετε την επαναλαµβανόµενη ή συνεχή επαφή µε το δέρµα και µην εισπνέετε τις αναθυµιάσεις. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ. Χωρητικότητα του ρεζερβουάρ καυσίµου: GCV135: 0.9 β GVC160: 1.1 β ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 7 8

5 ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Εάν αποφασίσετε να χρησιµοποιήσετε βενζίνη µε οινόπνευµα, βεβαιωθείτε ότι ο αριθµός οκτανίων της είναι τουλάχιστον ίσος µε αυτόν που συστήνει η Honda. Υπάρχουν δύο τύποι βενζίνης µε οινόπνευµα: µια µε αιθανόλη και µία µε µεθανόλη. Μη χρησιµοποιείτε βενζίνη µε οινόπνευµα που περιέχει περισσότερο από 10% αιθανόλη. Μη χρησιµοποιείτε βενζίνη µε µεθανόλη (µεθύλιο ή ξυλόπνευµα) η οποία δεν περιέχει επίσης συνδιαλύτες και αντιδιαβρωτικά για τη µεθανόλη. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε βενζίνη µε περισσότερο από 5% µεθανόλη, ακόµη και εάν περιέχει συνδιαλύτες και αντιδιαβρωτικά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλάβες στο σύστηµα καυσίµου ή προβλήµατα στην απόδοση του κινητήρα που προκαλούνται από τη χρήση καυσίµων που περιέχουν αλκοόλη δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η Honda δεν µπορεί να εγκρίνει τη χρήση καυσίµων που περιέχουν µεθανόλη εφόσον δεν έχει επιβεβαιωθεί σ αυτό το στάδιο η καταλληλότητά τους. Πριν αγοράσετε καύσιµα από άγνωστο πρατήριο, προσπαθήστε να διαπιστώσετε αν περιέχουν αλκοόλη, και αν ναι, επαληθεύστε τον τύπο και το ποσοστό αλκοόλης. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ανεπιθύµητα συµπτώµατα ενώ χρησιµοποιείτε βενζίνη η οποία περιέχει αλκοόλη, ή νοµίζετε ότι περιέχει, αντικαταστήστε τη µε βενζίνη που είστε σίγουροι ότι δεν περιέχει. 4. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1. Γυρίστε τη βαλβίδα καυσίµου στη θέση ΟΝ. ΒΑΛΒΙ Α ΚΑΥΣΙΜΟΥ 2.Τοποθετείστε το µοχλό ελέγχου στη θέση CHOKE. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιµοποιείτε το τσοκ όταν το µηχάνηµα είναι ζεστή ή όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή. CHOKE ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 9 10

6 3. Μόνο για µοντέλα µε ΜΟΧΛΟ ΦΡΕΝΟΥ ΣΦΟΝ ΥΛΟΥ: Μετακινείστε το µοχλό χειρόφρενου στη θέση RELEASED. Ο διακόπτης του µηχανήµατος, ο οποίος συνδέεται µε το µοχλό χειρόφρενου, ανοίγει µόλις ο µοχλός χειρόφρενου τεθεί στη θέση RELEASED. ΜΟΧΛΟΣ ΦΡΕΝΟΥ ΣΦΟΝ ΥΛΟΥ 5. Όταν το µηχάνηµα ζεσταθεί, τοποθετείστε το µοχλό ελέγχου στη θέση FAST (ΓΡΗΓΟΡΟ) ή SLOW (ΑΡΓΟ). SLOW (ΑΡΓΟ) FAST (ΓΡΗΓΟΡΟ) ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ RELEASED 4. Τραβήξτε µαλακά το κορδόνι του εκκινητή µέχρι να αισθανθείτε αντίσταση και κατόπιν τραβήξτε µε δύναµη. Μην αφήσετε απότοµα τη λαβή να επανέλθει στη θέση της χτυπώντας το µηχάνηµα. Επαναφέρατε τη µαλακά προς αποφυγή ζηµιάς στον εκκινητή

7 Λειτουργία σε µεγάλο υψόµετρο Σε µεγάλο υψόµετρο, το συνηθισµένο µείγµα αέρα καυσίµου του καρµπυρατέρ είναι υπερβολικά πλούσιο. Η απόδοση µειώνεται και η κατανάλωση καυσίµου αυξάνεται. Η απόδοση σε µεγάλο υψόµετρο µπορεί να βελτιωθεί τοποθετώντας ένα ζιγκλέρ µικρότερης διαµέτρου στο καρµπιρατέρ και ρυθµίζοντας την βίδα του αέρα. Σε περίπτωση που λειτουργείτε πάντα το µηχάνηµα σε υψόµετρα µεγαλύτερα από µέτρα (6.000 πόδια) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ζητήστε από τον επίσηµο αντιπρόσωπο της Honda να κάνει τις απαραίτητες µετατροπές στο καρµπιρατέρ. 5. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1. Μετακινείστε το µοχλό ελέγχου στη θέση SLOW. SLOW ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ακόµη και µε κατάλληλο ζιγκλέρ, η ιπποδύναµη του κινητήρα θα µειωθεί κατά περίπου 3.5% για κάθε 305 µέτρα (1000 πόδια) αύξησης του υψόµετρου. Ωστόσο η επίπτωση του υψοµέτρου στην ιπποδύναµη θα είναι µεγαλύτερη αν δεν υπάρξει µετατροπή του καρµπιρατέρ. Η λειτουργία του κινητήρα σε υψόµετρο χαµηλότερο από αυτό για το οποίο έχει προσαρµοστεί το καρµπιρατέρ µπορεί να προκαλέσει µειωµένη απόδοση, υπερθέρµανση, και σοβαρή µηχανική βλάβη εξαιτίας πολύ φτωχού µείγµατος αέρα καυσίµου. 2. Μόνο για µοντέλα µε ΜΟΧΛΟ ΦΡΕΝΟΥ ΣΦΟΝ ΥΛΟΥ: Επαναφέρετε το µοχλό φρένου σφονδύλου στη θέση ENGAGED Ο διακόπτης του κινητήρα, ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε το µοχλό φρένου σφονδύλου, σβήνει όταν ο µοχλός επανέρχεται στη θέση ENGAGED. ΜΟΧΛΟ ΦΡΕΝΟΥ ΘΕΣΗ ENGAGED 13 14

8 3. ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΧΛΟ ΦΡΕΝΟΥ ΣΦΟΝ ΥΛΟΥ: Μετακινείστε το µοχλό ελέγχου στη θέση STOP. Ο διακόπτης του µηχανήµατος ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε το µοχλό ελέγχου σβήνει όταν ο µοχλός ελέγχου µετακινείται στη θέση STOP. STOP ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σβήστε τον κινητήρα πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συντήρηση. Για να µην ενεργοποιήσετε κατά λάθος τον κινητήρα, αποσυνδέστε τις πίπες των µπουζί. Το σέρβις του κινητήρα πρέπει να γίνεται από επίσηµο αντιπρόσωπο της Honda, εκτός κι αν ο ιδιοκτήτης διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία και τις γνώσεις συντήρησης και θεωρεί ότι είναι σε θέση να το κάνει. Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια εξαρτήµατα Honda ή ανάλογης ποιότητας. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών, µη ανάλογης ποιότητας µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα. Ο περιοδικός έλεγχος και ρύθµιση του κινητήρα Honda είναι σηµαντικός για να διατηρείτε τον κινητήρα σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Η τακτική συντήρηση εξασφαλίζει επίσης πολλά χρόνια ζωής. Τα κατάλληλα διαστήµατα συντήρησης και το είδος της συντήρησης που πρέπει να εκτελείται περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. 4. Γυρίστε τη βαλβίδα καυσίµου στη θέση OFF. OFF 15 16

GCV160 GCV190 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda.

GCV160 GCV190 ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε κινητήρα Honda. Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τη λειτουργία και τη συντήρηση των κινητήρων GCV135-GCV160. GCV160 GCV190 Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

GCV135E GCV160E ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GCV135E GCV160E ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GCV135E GCV160E ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 3GZ0M604 00X3G-Z0M-6040 Honda Motor Co., Ltd. 2008 1 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε έναν κινητήρα Honda. Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE Συστάσεις για τα καύσιµα: είτε τη σελίδα 1-1 Συστάσεις για το λάδι του κινητήρα: Βενζινοκινητήρας: Ποιότητα: SG, SH, SJ, SL ή SM Ιξώδες: Κινητήρας 1.6 L ή 2.4 L: SAE 0W-20, 5W-30,

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 13 MSX125-32K26B000.book Page 1 Tuesday, February 12, 2013 12:29 PM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Honda SH300 SH300A ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Honda Italia Industriale S.p.A. 2010

Honda SH300 SH300A ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Honda Italia Industriale S.p.A. 2010 Honda SH300 SH300A ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Honda Italia Industriale S.p.A. 2010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τον οδηγό και έναν επιβάτη. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Honda CBF600S/SA/N/NA ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Honda CBF600S/SA/N/NA ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Honda CBF600S/SA/N/NA ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Honda Italia Industriale S.p.A. 2007 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η μοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά του οδηγού και ενός συνεπιβάτη.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφορικά με το προϊόν, οι

Διαβάστε περισσότερα

Honda CBF1000F/FA/FT/FS

Honda CBF1000F/FA/FT/FS Honda CBF1000F/FA/FT/FS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Honda Italia Industriale S.p.A. 2009 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η μοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά του οδηγού και ενός συνεπιβάτη.

Διαβάστε περισσότερα

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001 Honda PCX ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:53 3GKWN600_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ είναι σχεδιασµένο για να

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 12 AFS110-3GKWWH00.book Page 1 Friday, December 23, 2011 7:05 PM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

2010 Honda Motor Co., Ltd.

2010 Honda Motor Co., Ltd. Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σκούτερ και πρέπει να το συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφορικά στο προϊόν που ήταν διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά της νέας μοτοσυκλέτας σας. Σας ευχόμαστε πολλά ευχάριστα και ασφαλή χιλιόμετρα Αυτό το εγχειρίδιο σας παρέχει τη βασική πληροφόρηση, σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις

Διαβάστε περισσότερα

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI MANUAL DO UTILIZATOR INSTRUÇÕES ORIGINAIS 33019216 Edition 3 2010-09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ JP EN US FR DE NL ES IT PT GR NO SE FI DK RU PL CN AR

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ JP EN US FR DE NL ES IT PT GR NO SE FI DK RU PL CN AR ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά του κινητήρα ROBIN. Ο κινητήρα ROBIN σας είναι σε θέση να παράγει την ισχύ για την λειτουργία διαφόρων τύπων μηχανών και συσκευών. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο

Διαβάστε περισσότερα

SR 50. use+maintenancebook

SR 50. use+maintenancebook SR 50 820238 use+maintenancebook 2003 aprilia s.p.a. - Noale (VE) Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2003 Επανατύπωση: Παραγωγή και εκτύπωση: DECA s.r.l. Via Risorgimento, 23/ - Lugo (RA) - Italia Tel. +39-0545 35235

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 25/30 R, RL / TE, TEL / EL, PL 215753 GK

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 25/30 R, RL / TE, TEL / EL, PL 215753 GK 2009 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 25/30 R, RL / TE, TEL / EL, PL 25753 GK ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Ευκολία στην κατοχή και το χειρισµό Τριετής περιορισµένη εγγύηση εν απαιτείται συντήρηση σε εξουσιοδοτηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Honda PCX125 PCX150 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. 2012 Honda Motor Co., Ltd.

Honda PCX125 PCX150 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. 2012 Honda Motor Co., Ltd. Honda PCX125 PCX150 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ 2012 Honda Motor Co., Ltd. Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σκούτερ και πρέπει να το συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

AGILITY CITY 50/125/150/200i

AGILITY CITY 50/125/150/200i Οδηγίες χρήσης Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2YM15 3YM20 3YM30E 3YM30. Greek

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2YM15 3YM20 3YM30E 3YM30. Greek ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2YM15 3YM20 3YM30E 3YM30 el Greek Προειδοποίηση Πρότασης Κανονισµού 65 της Καλιφόρνια Το καυσαέριο κινητήρων ντίζελ και κάποια από τα συστατικά του είναι γνωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 12 NC700X Revision-4GMGS6010.book Page 1 Monday, March 12, 2012 10:21 AM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες πριν την εκτύπωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1GM10 1GM10C 1GM10V. Greek

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1GM10 1GM10C 1GM10V. Greek ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1GM10 1GM10C 1GM10V el Greek Προειδοποίηση Πρότασης Κανονισµού 65 της Καλιφόρνια Το καυσαέριο κινητήρων ντίζελ και κάποια από τα συστατικά του είναι γνωστό, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE Συστάσεις για τα καύσιµα: είτε τη σελίδα 1-1 Συστάσεις για το λάδι του κινητήρα: Βενζινοκινητήρας: Ποιότητα: SG, SH, SJ, SL ή SM Ιξώδες: SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 Για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτό το αλυσοπρίονο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από έμπειρους χειριστές εργασιών σε δέντρα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης!

: Αυτό το αλυσοπρίονο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από έμπειρους χειριστές εργασιών σε δέντρα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης! ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν εγχειρίδιο κατόχου/χειριστή έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξοικειώσει το χειριστή με τις διάφορες λειτουργίες και τα εξαρτήματα του εξοπλισμού και να σας βοηθήσει κατά τη λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

XCITING 400i/400i ABS

XCITING 400i/400i ABS Οδηγίες χρήσης Do not remove this Ower s Manual from the vehicle. Read this manual carefully before operating the vehicle as it contains important safety information. Mην μετακινείτε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πρόγραµµα Συντήρησης......................... 7-2 Πρόγραµµα Περιοδικής Συντήρησης............... 7-2 Συνιστώµενη Συντήρηση σε ύσκολες Συνθήκες Οδήγησης...................

Διαβάστε περισσότερα