Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K"

Transcript

1 04/2006 NK Πληροφορίες για τον χρήστη GR Οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K

2 Εισαγωγή Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K by Doka Industrie GmbH, mstetten /2006 NK

3 Εισαγωγή Περιεχόµενα Σελίδα Εισαγωγή...2 Γενικές υποδείξεις σχετικά µε την προοριζόµενη χρήση...4 Υποδείξεις ασφαλείας...5 Περιγραφή προϊόντος...6 Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K σε λεπτοµέρεια...8 Πεδία εφαρµογής...10 Πλατφόρµα εργασίας µε ξυλότυπο...11 Πλατφόρµα εργασίας χωρίς ξυλότυπο...12 Μελέτη εφαρµογής...13 Πορεία συναρµολόγησης...14 Συµπληρώµατα µήκους και γωνιακή λύση...16 Πλατφόρµα από µεµονωµένους προβόλους...19 Σύνοψη δυνατοτήτων ανάρτησης...20 Αναρτήσεις µε κώνους...22 Γαντζωτές αναρτήσεις...28 Παραδείγµατα από την πράξη...30 Πλατφόρµα προστασίας / Γενικά...32 Πλατφόρµα προστασίας / Σκαλωσιά περισυλλογής...34 Πλατφόρµα προστασίας / Συλλεκτική σκαλωσιά στέγης...35 Πλατφόρµα προστασίας / Προστατευτικό στέγαστρο Πλαϊνές κουπαστές...39 Ασφάλεια στο κτίριο Γεφύρωµα ανοιγµάτων τοίχων...41 Γεφύρωµα ορόφων...42 εύτερο επίπεδο εργασίας...45 Μεταφορά της πλατφόρµας...46 Αναρρίχηση µε Αναδιπλώσιµη Κ...47 Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K ως βάση για σκαλωσιές προσόψεων...48 Μελέτη ξυλότυπων µε Tipos...49 Προσφορές Σέρβις Doka...50 Συνοπτικός πίνακας /2006 NK 3

4 Εισαγωγή Γενικές υποδείξεις σχετικά µε την προοριζόµενη χρήση Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K Αυτές οι Πληροφορίες για τους χρήστες (Οδηγίες δοµής και χρήσης) απευθύνονται στα άτοµα εκείνα, τα οποία εργάζονται µε το περιγραφόµενο Προϊόν/Σύστηµα Doka και περιέχουν στοιχεία σχετικά µε τη δοµή και την προοριζόµενη χρήση του περιγραφόµενου συστήµατος. Τα προϊόντα Doka πρέπει να χρησιµοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ σύµφωνα µε τις εκάστοτε πληροφορίες για χρήστες Doka ή µε τις διάφορες τεχνικές τεκµηριώσεις που εκδίδει η εταιρία Doka. Οι οδηγίες τεχνικής λειτουργίας, οι υποδείξεις ασφαλείας και τα στοιχεία σχετικά µε τα βάρη πρέπει να λαµβάνονται ακριβώς υπόψη και να τηρούνται. Η µη τήρηση ενδέχεται να προκαλέσει ατυχήµατα και βλάβες. ποκλίσεις ή εφαρµογές που υπερβαίνουν την προοριζόµενη χρήση χρειάζονται ξεχωριστό αποδεικτικό στατικών στοιχείων. Χρειάζεται µία συµπληρωµατική οδηγία συναρµολόγησης από τον πελάτη καθώς και την προέγκριση της Doka. Ο πελάτης θα πρέπει να διασφαλίσει το γεγονός ότι είναι διαθέσιµες οι Πληροφορίες για τους χρήστες (Οδηγίες δοµής και χρήσης) που παρέχει η Doka, ότι έχουν γίνει γνωστές και ότι είναι στη διάθεση των χρηστών. Από άποψη τεχνικής ασφάλειας, για την εφαρµογή και χρήση των προϊόντων µας θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές εργασιακής ασφάλειας και άλλες προδιαγραφές ασφάλειας που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα ή στο εκάστοτε κράτος και µάλιστα στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. Οι παραστάσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν εν µέρει καταστάσεις συναρµολόγησης και συνεπώς δεν είναι πάντα ολοκληρωµένες από άποψη τεχνικής ασφάλειας. Το υλικό θα πρέπει να ελέγχεται από τον πελάτη πριν από τη χρήση σχετικά µε την άψογη κατάσταση. Ελαττωµατικά, παραµορφωµένα ή αδύνατα εξαρτήµατα λόγω φθοράς, διάβρωσης ή σαπίσµατος πρέπει να αποκλείονται από κάθε χρήση. Ως ανταλλακτικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο γνήσια εξαρτήµατα Doka. Αναµίξεις των συστηµάτων µας µε συστήµατα άλλων κατασκευαστών κρύβουν κινδύνους και χρειάζονται ξεχωριστό έλεγχο. Ολα τα άτοµα, τα οποία εργάζονται µε το εκάστοτε προϊόν, πρέπει να έχουν εξοικειωθεί µε το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου και µε τις αναφερόµενες υποδείξεις ασφαλείας. Ατοµα, τα οποία δεν διαβάσουν ή δεν µπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν καλά αυτό το έγγραφο, πρέπει να τα ενηµερώσει και να τα εκπαιδεύσει ο πελάτης. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει το γεγονός ότι η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση, η µετεγκατάσταση καθώς και η χρήση του προϊόντος σύµφωνα µε τους κανονισµούς, ελέγχεται και επιθεωρείται από εξειδικευµένα και αρµόδια άτοµα /2006 NK

5 Υποδείξεις ασφαλείας Εισαγωγή Τα προϊόντα/συστήµατα Doka θα πρέπει να δοµούνται έτσι, ώστε όλα τα εφαρµοζόµενα φορτία να απάγονται µε ασφάλεια! Η ευστάθεια έναντι ανατροπής όλων των δοµικών εξαρτηµάτων και µονάδων θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε φάση δόµησης! Προβλέπετε ασφαλείς θέσεις εργασίας κατά τη χρήση του καλουπιού (π.χ.: για συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση, για εργασίες µετατροπής και µετασχηµατισµού κ.λπ.). Οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι προσβάσιµες µέσω ασφαλών προσβάσεων! Εχετε υπόψη σας επιτρεπόµενες πιέσεις φρέσκου σκυροδέµατος. Πολύ µεγάλες ταχύτητες έγχυσης σκυροδέµατος προκαλούν υπερφόρτωση των καλουπιών, οδηγούν σε µεγαλύτερη καµπτική παραµόρφωση και κρύβουν κινδύνους θραύσης. Το ξεκαλούπωµα γίνεται µόνο εφόσον το σκυρόδεµα έχει σηµειώσει επαρκή σταθερότητα και έχει δώσει την οδηγία ξεκαλουπώµατος το αρµόδιο και υπεύθυνο άτοµο! Κατά το ξεκαλούπωµα µην τραβάτε µε γερανό ζεύξεις στοιχείων. Χρησιµοποιείτε κατάλληλα εργαλεία όπως π.χ. ξύλινες σφήνες ή εργαλεία ευθυγράµµισης. Κατά το ξεκαλούπωµα µην θέτετε σε κίνδυνο την ευστάθεια έναντι ανατροπής εξαρτηµάτων δόµησης, σκαλωσιών και καλουπιών! Τηρείτε όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές για τη µεταφορά καλουπιών και σκαλωσιών. Εκτός αυτού πρέπει να χρησιµοποιούνται δεσµευτικά τα εξαρτήµατα αρτάνης της Doka. Αποµακρύνετε ελεύθερα εξαρτήµατα ή τα ασφαλίζετε έναντι πτώσης! Ολα τα δοµικά εξαρτήµατα πρέπει να αποθηκεύονται µε ασφάλεια, τηρώντας τις ειδικές υποδείξεις που αναφέρονται στα ανάλογα κεφάλαια αυτών των Οδηγιών για τους χρήστες! Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται στα µεµονωµένα κεφάλαια! Οι εσφαλµένες χρήσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο στα εκάστοτε κεφάλαια αποτελούν µόνο µία παραδειγµατική έκθεση και βασίζονται στη πολυετή εµπειρία µας στο χώρο. Σύµβολα Στο παρόν έγγραφο χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα σύµβολα: ιάφορα Σηµαντική υπόδειξη Η µη τήρηση ενδέχεται να προκαλέσει λειτουργικές διαταραχές ή υλικές ζηµιές. Προσοχή / Προειδοποίηση / Κίνδυνος Η µη τήρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε υλικές βλάβες ή και ακόµα σε βαριές σωµατικές βλάβες (κίνδυνος για τη ζωή). Εντολή Αυτό το σήµα δείχνει ότι οι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν από το χρήστη. Οπτικός έλεγχος είχνει ότι οι εκτελεσθείσες ενέργειες πρέπει να επιθεωρηθούν µε οπτικό έλεγχο. Συµβουλή Υποδεικνύει χρήσιµες συµβουλές χρήσης. Με επιφύλαξη τροποποιήσεων στα πλαίσια της τεχνικής εξέλιξης. Ολες οι διαστάσεις, εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, είναι σε cm /2006 NK 5

6 Περιγραφή προϊόντος Το ολοκληρωµένο πρόγραµµα µε έτοιµες πλατφόρµες για οποιαδήποτε εφαρµογή Οι Doka-Αναδιπλώσιµες πλατφόρµες K είναι προσυναρµολογηµένες, έτοιµες για εγκατάσταση και άµεση χρήση σαν Πλατφόρµες εργασίας σύµφ. µε EN Πλατφόρµες προστασίας σύµφ. µε DIN και πρότυπο Ö 4007 Είναι πτυσσόµενες για εξοικονόµηση χώρου. Στο εργοτάξιο ξεδιπλώνονται µε µία κίνηση, ανασηκώνονται µε τον γερανό και αναρτώνται στις προβλεπόµενες θέσεις. Με τα αντίστοιχα συµπληρωµατικά εξαρτήµατα, που έχουν δοκιµαστεί όλα στην πράξη, απλοποιούνται σηµαντικά οι εργασίες στο εργοτάξιο και δεν χρειάζονται πλέον οι πολυδάπανοι αυτοσχεδιασµοί. Αυτά είναι τα πλεονεκτήµατα της Doka- Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K Μεγάλη φέρουσα ικανότητα έως 600 kg/m 2 Κλάση φορτίου 6 απλή µελέτη εφαρµογής των πλατφόρµων µήκους 3,00 ή 4,50 m Πλατφόρµα γεφύρωσης κενών 3,00 m σαν συµπλήρωµα µήκους και γωνιακή λύση µε ενσωµατωµένο µονοκόµµατο στηθαίο Οι κρυφές αναρτήσεις του γερανού εξασφαλίζουν απόλυτα επίπεδα δάπεδα χωρίς προεξέχοντα εξαρτήµατα για να µην προσκρούουν σ αυτά οι εργαζόµενοι. Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη συµπαγή κατασκευή, τις βερνικωµένες επιφάνειες δαπέδων και τη γαλβανισµένη χαλύβδινη κατασκευή Oι σανίδες προστατεύονται µετωπικά µε χαλύβδινα προφίλ Αναρριχώµενοι ξυλότυποι Κ µε πλήρη λειτουργία αναρρίχησης µε συµπλήρωση µικρού αριθµού τυποποιηµένων τεµαχίων για εφαρµογές που απαιτούνται ανατρεπόµενοι ξυλότυποι αναρρίχησης. Επέκταση στήριξης και κρεµαστή πλατφόρµα σαν στοιχεία ενός µελετηµένου συστήµατος για γεφύρωµα των ανοιγµάτων ανάµεσα στους ορόφους και ασφαλή εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών Γεφύρωµα ανοιγµάτων τοίχων και παραθύρων Προέκταση κουπαστής Κ και δίχτυ ασφαλείας για την επέκταση και εξασφάλιση της συλλεκτικής λειτουργίας της σκαλωσιάς όταν έχουµε στέγη Πλευρικό στηθαίο προστασίας Τ για ταχεία και ασφαλή κατασκευή προστατευτικών στηθαίων στο τέρµα της πλατφόρµας ύο δυνατότητες ανάρτησης για καλύτερη προσαρµογή στα επιτόπου δεδοµένα κάθε εργοταξίου: - Κρέµαση µε κώνο - Γαντζωτή κρέµαση Κατακόρυφη µετάθεση του επίπεδου πλατφόρµας µε το έλασµα κρέµασης Κ2 κατά 0,50 m και 1,00 m προς τα επάνω και προς τα κάτω Μικρός όγκος αποθήκευσης και µεταφοράς /2006 NK

7 /2006 NK 7

8 Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K σε λεπτοµέρεια Αναρτήσεις για τον γερανό Οι κρυφές αναρτήσεις για τον γερανό εξασφαλίζουν µία επίπεδη και ασφαλή επιφάνεια πλατφόρµας - χωρίς προεξοχές στο δάπεδο Μπροστινό σηµείο ανάρτησης γερανού Πίσω σηµείο ανάρτησης γερανού Τυπικές διαστάσεις: Στερέωση υποστηριγµάτων στοιχείων Στην πλατφόρµα έχουν ενσωµατωθεί συνδετικές αναµονές για τη στερέωση υποστηριγµάτων στοιχείων Με ελάχιστες κινήσεις η πλατφόρµα είναι έτοιµη για χρήση Κατά περίπτωση µπορεί να επιλεχθεί µία πλατφόρµα των: - 3,00 m (µε 2 προβόλους) - 4,50 m (µε 3 προβόλους) Τα σηµεία ανάρτησης απέχουν µεταξύ τους πάντα την ίδια απόσταση καννάβου των 1,50 m Κρέµαση µε κώνο ή γαντζωτή κρέµαση Με µία απλή µετασκευή της συναρµολογηµένης πλατφόρµας Κ µε τη βάση κεφαλής K-ES (Z) µπορούµε να αναρτήσουµε την πλατφόρµα και µε γαντζωτή κρέµαση. K Doka-Αναδιπλώσιµη K Συνδετική αναµονή K Υποστήριγµα στοιχείων L Αστεροειδής βίδα L Z /2006 NK

9 Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση Οι πλατφόρµες Κ είναι προσυναρµολογηµένες και συµπτύσσονται για να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται πιο εύκολα έτσι δεν µπορούν να ολισθήσουν. Χάρη στη µεγάλη ικανότητα σύµπτυξης τους µειώνεται κατά πολύ ο όγκος µεταφοράς ενώ παράλληλα γίνεται καλύτερη εκµετάλλευση της επιφάνειας µεταφοράς του φορτηγού 84 τρ.µ. Doka-Αναδιπλώσιµες πλατφόρµες K ανά φορτηγό-νταλίκα Αντιστοιχούν σε: - 28 αναδιπλώσιµες πλατφόρµες K 3,00m 94,5 τρ.µ. Doka-Αναδιπλώσιµες πλατφόρµες K ανά φορτηγό-ρυµουλκούµενο Αντιστοιχούν σε: - 21 αναδιπλώσιµες πλατφόρµες K 3,00m αναδιπλώσιµες πλατφόρµες K 4,50m Παλέτα µε 7 αναδιπλώσιµες πλατφόρµες K a b c a ,0 cm b ,0 cm c... 32,3 cm Καδρόνι ύψους 10 cm /2006 NK 9

10 Πεδία εφαρµογής Ολο το πρόγραµµα για πλατφόρµες στο οποίο περιέχεται και η Αναδιπλώσιµη K είναι σύµφωνο µε τους κανονισµούς EN , DIN 4420 Μέρος 1 και ÖNORM (Α-πρότυπο) Β4007 και τον κανονισµό ασφαλείας οικοδοµικών εργασιών. Κατανοµή σε οµάδες κατά EN Κλάση φορτίου 2 Για εργασίες συντήρησης και κυρίως για εργασίες καθαρισµού σε προσόψεις Μόνο για εργασίες για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η εναπόθεση οικοδοµικών υλικών ή δοµικών στοιχείων στην επιφάνεια του δαπέδου. σαν πλατφόρµες εργασίας Κλάση φορτίου 3 Π.χ. για εργασίες επιχρισµάτων, επιστρώσεων, αρµολογήσεων ή συµπληρώσεων, για χρήση σαν σκαλωσιά σε κατασκευές και ρίψη µπετόν. Η εναπόθεση των υλικών στην επιφάνεια του δαπέδου δεν επιτρέπεται να γίνεται µε ανυψωτικά µηχανήµατα. Προϋπόθεση: Μετά την εναπόθεση των υλικών στο δάπεδο της πλατφόρµας πρέπει να παραµένει ελεύθερος ένας διάδροµος πλάτους τουλάχιστον 0,20 m Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο: 150 kg/m 2 Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο: 200 kg/m 2 H πραγµατική φόρτιση της πλατφόρµας προκύπτει από το βάρος του υλικού που έχει εναποτεθεί στο δάπεδο και το βάρος των ατόµων που εργάζονται επάνω σ αυτό. Το βάρος ενός ατόµου θα πρέπει να υπολογίζεται µε 100 kg Κλάση φορτίου 4, 5, 6 Συνήθως για εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας και επιχρισµάτων, εξωτερικών µαρµαροεπενδύσεων και δύσκολων συναρµολογήσεων. Η εναπόθεση των υλικών και δοµικών στοιχείων στην επιφάνεια του δαπέδου επιτρέπεται να γίνεται µε ανυψωτικά µηχανήµατα. Προϋπόθεση: Μετά την εναπόθεση των υλικών στο δάπεδο της πλατφόρµας πρέπει να παραµένει ελεύθερος ένας διάδροµος πλάτους τουλάχιστον 0,20 m Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο Κλάση φορτίου kg/m kg/m 2 600kg/m 2 και φορτίο µερικής επιφάνειας H πραγµατική φόρτιση της πλατφόρµας προκύπτει από το βάρος του υλικού που έχει εναποτεθεί στο δάπεδο και το βάρος των ατόµων που εργάζονται επάνω σ αυτό. Το βάρος ενός ατόµου θα πρέπει να υπολογίζεται µε 100 kg. µε ξυλότυπο χωρίς ξυλότυπο σαν πλατφόρµες προστασίας Σκαλωσιά περισυλλογής Συλλεκτική σκαλωσιά στέγης Προστατευτικό στέγαστρο /2006 NK

11 Πλατφόρµα εργασίας µε ξυλότυπο Τα Η (οριζόντιο φορτίο) και V (κατακόρυφο φορτίο) είναι φορτία που επενεργούν στο σηµείο ανάρτησης. Τα φορτία αυτά καλύπτουν όλες τις δυνατές εφαρµογές. Με βάση αυτά τα στοιχεία πρέπει να ελέγχεται η ικανότητα ανάληψης φορτίων σε όλα τα σχετικά σηµεία του κτιρίου. Στήριξη ξυλότυπου στη συναρµολογηµένη πλατφόρµα Στήριξη ξυλότυπου στην πλάκα ορόφου Στήριξη ξυλότυπου στη συναρµολογηµένη πλατφόρµα µε σύνδεση σε ξυλότυπο και πρόβολο Αναρριχώµενοι ξυλότυποι Κ Ανάρτηση Κλάση φορτίου 2 (επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο 150 kg/m 2 επί της συναρµολογηµένης πλατφόρµας και της πλατφόρµας ρίψης µπετόν). Μέγ. πλάτος πλατφόρµας ρίψης µπετόν 1,20 m Κώνος κρέµασης H = 14,0 kn V = 24,0 kn Μεταλλικοί γάντζοι κρέµασης ES* H = 14,0 kn V = 18,0 kn Κώνος κρέµασης H = 14,0 kn V = 24,0 kn Μεταλλικοί γάντζοι κρέµασης ES* H = 14,0 kn V = 18,0 kn Κώνος κρέµασης H = 36,0 kn V = 20,0 kn Γεφύρωση κενού 1,00 m 0,75 m 1,00 m 0,75 m δεν επιτρέπεται Κρεµαστή πλατφόρµα επιτρέπεται δεν επιτρέπεται επιτρέπεται δεν επιτρέπεται επιτρέπεται Υψος ξυλότυπου 3,00 m 3,00 m 5,50 m 4,00 m 3,75 m για ταχύτητα ανέµου έως 55 km/h (βλ. αντίστοιχους κανονισµούς για γερανούς). και έως 4,00 m για µειωµένη ταχύτητα ανέµου 45 km/h. Για υψηλότερες ταχύτητες ανέµου και µετά από κάθε τερµατισµό ή µεγάλης διαρκείας διακοπή των εργασιών πρέπει να λαµβάνονται µέτρα σύµφωνα µε τις διπλανές στήλες (Σύνδεση µε εσωτερικό ξυλότυπο ή σύνδεση υπό ένταση). Παρακαλούµε τηρείτε το πληροφοριακό φυλλάδιο "Doka-αναρριχώµενοι ξυλότυποι K".. * Προσέξτε την ακριβή υψοµετρική θέση της αναδιπλώσιµη πλατφόρµα Κ σε σχέση µε το επίπεδο του άνω µέρους της πλάκας. Βλέπε κεφάλαιο " υνατότητες ανάρτησης". H σύνδεση του ξυλότυπου στη αναδιπλώσιµη πλατφόρµα πρέπει να είναι ανθεκτική σε εφελκυσµό (11 kn) Σύνδεση υπό ένταση ανθεκτική σε εφελκυσµό (14 kn) Προσοχή! Υποστηρίγµατα στοιχείων στην αναδιπλώσιµη πλατφόρµα: η τοποθέτηση τους επιτρέπεται µόνον επάνω στον άξονα των προβόλων η στερέωση τους επιτρέπεται µόνον στις συνδετικές αναµονές µόνο µε αστεροειδείς βίδες (D). Απαγορεύεται η χρήση φουρκέτας 15,0 mm! Στερέωση των υποστηριγµάτων στοιχείων (Λεπτοµέρεια ): D /2006 NK 11

12 Πλατφόρµα εργασίας χωρίς ξυλότυπο Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K Τα Η (οριζόντιο φορτίο) και V (κατακόρυφο φορτίο) είναι φορτία που επενεργούν στο σηµείο ανάρτησης. Τα φορτία αυτά καλύπτουν όλες τις δυνατές εφαρµογές. Με βάση αυτά τα στοιχεία πρέπει να ελέγχεται η ικανότητα ανάληψης φορτίων σε όλα τα σχετικά σηµεία του κτιρίου. υνατότητες κρέµασης 1) Κώνος κρέµασης ιογκούµενος κάλυκας 15,0 + Κώνος κρέµασης µε κολλάρο Κώνος κρέµασης 15,0 για µόνωση έως 11 cm (πάχος µόνωσης έως 6 cm)) Κώνος κρέµασης 15,0 για µόνωση έως 11 cm (πάχος µόνωσης έως 11 cm) Μεταλλικοί γάντζοι κρέµασης ES Αγκύρωση για ακραίο γέφυρας 30kN 15,0 Προφίλ κρέµασης K/ES Πλακέτα κρέµασης K/ES H = 9,2 kn V = 9,2 kn Κλάση φορτίου 2 Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο 150 kg/m 2 H = 16,2 kn V = 16,0 kn Κλάση φορτίου 3 Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο 200 kg/m 2 Κλάση φορτίου 4 Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο 300 kg/m 2 1) Βλέπε επίσης κεφάλαιο "Σύνοψη δυνατοτήτων ανάρτησης". 2) Γεφυρώσεις κενών µήκους άνω του 1,00 m επιτρέπονται µόνο µε πλατφόρµες γεφύρωσης κενών 3,00 m. Κλάση φορτίου 5 Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο 450 kg/m 2 H = 25,0 kn V = 26,0 kn Κλάση φορτίου 6 Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο 600 kg/m 2 Γεφύρωση κενού 1,00 m 2,50 m 2) 0,00 m 1,50 m 2) 0,00 m 1,00 m 0,75 m 0,50 m Υψοµετρική µετάθεση µε Μεταλλ. δοκός κρέµασης K2 προς τα κάτω -1,00 m -1,00 m -1,00 m -1,00 m -1,00 m -1,00 m δεν επιτρέπεται δεν επιτρέπεται προς τα επάνω +1,00 m +0,50 m +1,00 m +0,50 m +0,50 m δεν επιτρέπεται δεν επιτρέπεται δεν επιτρέπεται Γωνιακή λύση µε πλατφόρµα γεφύρωσης κενών 3,00 m ή στρώση µαδεριών επιτρέπεται µόνο µε Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα γωνιών Α (ρ. είδους ) ή µείωση στην περιοχή της γωνίας της κλάσης φορτίου 4 Για συναρµολόγηση και χρήση της Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα γωνιών Α στις γωνίες βλ. τεχνική εγκύκλιο Αρ. 494 (12/ 2000) /2006 NK

13 Μελέτη εφαρµογής Τα σηµεία ανάρτησης απέχουν µεταξύ τους πάντα την ίδια απόσταση καννάβου 150 cm (απόσταση προς τα άκρα 75 cm) διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό τη µελέτη εφαρµογής τους στο εργοτάξιο. Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 3,00m Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 4,50m ) ) 1) )... ιαστάσεις αξόνων αναρτήσεων 2)... Oνοµαστικές διαστάσεις - πλατφόρµες 2) 2) * 300 1) 1) 1) * ) 2) ) 1) D D ) 1) 1) ) 300 2) ) 1) ) *... Η γεφύρωση του κενού είναι στην πραγµατικότητα κατά 5 cm µεγαλύτερη από την τυπική αναγραφόµενη διάσταση. Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 3,00m Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 4,50m Πλατφόρµα γεφύρωσης κενών 3,00m D Εργοταξιακή γεφύρωση /2006 NK 13

14 Πορεία συναρµολόγησης ιαχωρισµός πλατφόρµων Οι στοιβαγµένες πλατφόρµες ανασηκώνονται από το όχηµα µεταφοράς µε γερανό ή περονοφόρο και τοποθετούνται σε µία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Στερεώστε αναρτήρα τεσσάρων αλυσίδων στα µπροστινά σηµεία στερέωσης του γερανού και πίσω στους πρόσθετους γάντζους του γερανού (). Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται µόνο η ανάρτηση µεµονωµένων πλατφόρµων. Αναδίπλωση ράβδου υπό θλίψη Προσοχή! Μετά την απασφάλιση η ράβδος υπό θλίψη πέφτει προς τα κάτω! Κρατήστε µε το χέρι τη ράβδο υπό θλίψη (H) Μετά ανασηκώστε τον κόκκινο µοχλό ασφαλείας (F) και τραβήξτε το γάντζο ασφαλείας (G) µέχρι το τέρµα. Αφήνετε µε το χέρι τη ράβδο υπό θλίψη να χαµηλώνει αργά. F G Τοποθέτηση στηθαίου Αναδιπλώστε το στηθαίο (D). Μόλις αναδιπλώσετε το στηθαίο πρέπει να το ανασηκώσετε και να το ασφαλίσετε H D Στερέωση κατακόρυφης ράβδου Αναδιπλώστε την κατακόρυφη ράβδο (I) προς τα πάνω και ασφαλίστε την µε το γάντζο ασφαλείας (G). σφαλίστε το γάντζο ασφαλείας µε την κόκκινη ασφάλεια (F) έναντι αθέλητου ανοίγµατος. Η αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K είναι έτοιµη προς χρήση Στερέωση γερανού Ανασύρετε τις κρυφές αναρτήσεις για το γερανό, στερεώστε πάνω τους αναρτήρα τεσσάρων αλυσίδων (E) (π.χ. Doka-Τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης 3,20m) και ανυψώστε την αναδιπλώσιµη πλατφόρµα. F G I E /2006 NK

15 Ανάρτηση αναδιπλώσιµης πλατφόρµας K Για κάθε ανάρτηση µε κώνο ισχύει: Ανύψωση αναδιπλώσιµης πλατφόρµας K µε αναρτήρα τεσσάρων αλυσίδων Κατά την ανύψωση ανυψώνονται οι µπροστινοί γάντζοι γερανού και ανοίγουν την ασφάλεια που αναστέλλει την ανύψωση. Μετά την ανάρτηση της αναδιπλώσιµης πλατφόρµας K στον κώνο ανάρτησης αποφορτίζεται η τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης Οι γάντζοι γερανού πέφτουν προς τα κάτω στην αρχική θέση και ασφαλίζουν έτσι την πλατφόρµα αυτόµατα, οπότε δεν µπορεί να ανυψωθεί. Θέση µε κλειδωµένη ασφάλεια = Γάντζος γερανού επίπεδος µε δάπεδο /2006 NK 15

16 Συµπληρώµατα µήκους και γωνιακή λύση Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K µε πλατφόρµα γεφύρωσης κενών 3,00 m υτή η έτοιµη, πτυσσόµενη πλατφόρµα προσφέρει τη δυνατότητα ταχείας γεφύρωσης συµπληρωµάτων δαπέδων µήκους έως 2,50 m και γωνιών. Άλλα χαρακτηριστικά είναι: Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη συµπαγή κατασκευή και τη γαλβανισµένη χαλύβδινη κατασκευή των στηθαίων. Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση Οι πλατφόρµες γεφύρωσης κενών είναι προσυναρµολογηµένες και συµπτύσσονται για να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται ευκολότερα. Χάρη στη µεγάλη τους ικανότητα σύµπτυξης και τις ιδεώδεις διαστάσεις µειώνεται κατά πολύ ο όγκος µεταφοράς και αποθήκευσης. Υπόδειξη: Αποθέστε την παλέτα µε τις πλατφόρµες µόνο σε επίπεδο και σταθερό έδαφος. Παλέτα µε 10 πλατφόρµες γεφύρωσης κενών 3,00m Τυπικές διαστάσεις: Κινητό τµήµα ανοιχτό Κινητό τµήµα κλειστό Καδρόνι ύψους 10 cm Προετοιµασία πλατφόρµας 1)ναδιπλώστε το στηθαίο προς τα επάνω και κλειδώστε το υπό γωνία κάτω των 15. Ηδη η πλατφόρµα γεφύρωσης κενών µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν γωνιακή γεφύρωση. 2) Ανοίξτε το κινητό τµήµα της πλατφόρµας. Το δάπεδο είναι έτοιµο για γεφυρώσεις Οι ενσωµατωµένες αναρτήσεις για τον γερανό επιτρέπουν ασφαλή µεταφορά της πλατφόρµας γεφύρωσης κενών µε την τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης /2006 NK

17 Συµπληρώµατα µήκους Toποθετήστε την πλατφόρµα γεφύρωσης κενών 3,00 m στο κέντρο του κενού που θέλετε να γεφυρώσετε. Εχετε υπόψη σας το µέγιστο µήκος γεφύρωσης συµπληρωµάτων a ανάλογα µε την περίπτωση. Βλέπε κεφάλαιο: Πλατφόρµα εργασίας µε ξυλότυπο Πλατφόρµα εργασίας χωρίς ξυλότυπο Πλατφόρµα προστασίας Γωνιακή λύση Τοποθετήστε την πλατφόρµα γεφύρωσης κενών 3,00 m στη γεφύρωση γωνίας. Μπροστινό κινητό τµήµα αναδιπλωµένο. Προσέξτε να υπάρχει ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 20 cm! e f c a d Κατακόρυφη διέλευση Toποθετήστε την πλατφόρµα γεφύρωσης κενών 3,00 m στο κέντρο του κενού που θέλετε να γεφυρώσετε. Μπροστινό κινητό τµήµα αναδιπλωµένο. Εχετε υπόψη σας τα µέγιστα µήκη γεφύρωσης συµπληρωµάτων όπως για τα συµπληρώµατα µήκους. c έως 75 cm d cm e... ελαχ. 130 cm f... ελαχ. 90 cm b b cm /2006 NK 17

18 µε µαδέρια Τα συµπληρώµατα µήκους και οι γεφυρώσεις γωνιών µπορούν να γίνουν και µε συµβατικούς τρόπους στο εργοτάξιο. Γωνιακή λύση e f Συµπληρώµατα µήκους c d a Στερεώστε τη σανίδα της κουπαστής µε µεταλλικές θήκες Universal ή µε 2 καρφιά στην κάθε πλευρά 28x65 ιαµόρφωση δαπέδου: Μαδέρια ελαχ. διαστάσεων 20/5 cm. Ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 75 cm! Εχετε υπόψη σας το µέγιστο µήκος γεφύρωσης συµπληρωµάτων a ανάλογα µε την περίπτωση. Βλέπε κεφάλαιο: Πλατφόρµα εργασίας µε ξυλότυπο Πλατφόρµα εργασίας χωρίς ξυλότυπο Πλατφόρµα προστασίας ιαµόρφωση στηθαίου µε µεταλλικές θήκες Universal: Ασφαλίστε τη σανίδα της κουπαστής µε µεταλλικές θήκες Universal µε 2 καρφιά σε κάθε πλευρά 28x65. Τοποθετήστε σανίδες ελαχ. διαστάσεων 15/3 στις µεταλλικές θήκες Universal και ασφαλίστε τις µε 2 καρφιά 28x65 στην κάθε πλευρά. Ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 15 cm! Στερέωση µε καρφιά: Στερεώστε στο στηθαίο σανίδες ελαχ. διαστάσεων 15/3 µε 2 καρφιά 28x65 στην κάθε πλευρά. Ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 15 cm! c έως 75 cm d cm e... ελαχ. 130 cm f... ελαχ. 90 cm Στρώστε στη γωνία µαδέρια ελαχ. διαστάσεων 20/ 5cm. Ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 20 cm! Στερεώστε στο στηθαίο σανίδες ελαχ. διαστάσεων 15/3 µε 2 καρφιά 28x65 στην κάθε πλευρά. Ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 15 cm! Όπως στα συµπληρώµατα µήκους µπορούν να χρησιµοποιηθούν και εδώ οι µεταλλικές θήκες Universal /2006 NK

19 Πλατφόρµα από µεµονωµένους προβόλους ιευκολύνει την ελεύθερη επιλογή των αποστάσεων των προβόλων ή των αποστάσεων των πλατφόρµων για την κατασκευή πλατφόρµων γεφύρωσης (π.χ. κάτω από 3,0 m) και ειδικών σχηµάτων στην περιοχή γωνίας. D E F Αναδιπλώσιµος πρόβολος Κ Μαδέρια τουλάχ. 20/5 cm (από ξύλα του εργοταξίου) Σανίδες κουπαστής τουλάχ. 15/3 cm (από ξύλα του εργοταξίου) D Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm E Προσαρµογή ρακόρ 48mm 50 F Κατευθυντικός συνδετήρας 48mm Μέγ. πλάτος επίδρασης ανά πρόβολο 1,50 m Σε αυτό το είδος δοµής πλατφόρµας λάβετε υπόψη σας οπωσδήποτε: ιδώστε µαδέρια και τάβλες µε τους αναδιπλώσιµους προβόλους K. Εξοπλίστε τους αναδιπλώσιµους προβόλους K µε σωλήνες σκαλωσιάς. Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη συναρµολόγηση του εξοπλισµού και δαπέδου θα βείτε στο πληροφοριακό φυλλάδιο για τους "Doka-αναρριχώµενους ξυλότυπους K" /2006 NK 19

20 Σύνοψη δυνατοτήτων ανάρτησης Αναρτήσεις µε κώνους νάρτηση στο σκυρόδεµα χωρίς µόνωση (τυπική ανάρτηση) Χαµένα τµήµατα Φουρκέτα µε σπασίµατα 15,0 Θήκη στεγανοποίησης 15,0/5cm Κώνος θέσεως κρέµασης 15,0/ 5cm Επανακτώµενα τµήµατα Φουρκέτα 15,0 µήκος περ. 20 cm Ροζέτα 15,0 Κώνος κρέµασης 15,0/5cm ή ή ή Πλακέτα αγκύρωσης 15,0/16cm Θήκη στεγανοποίησης S 15,0/5cm Κυκλική πλακέτα σύνδεσης κώνων 15,0 χωρίς µόνωση (παραλλαγή µε αγκύρωση για ακραίο γέφυρας) Χαµένα τµήµατα Επανακτώµενα τµήµατα Αγκύρωση για ακραίο γέφυρας 30kN/15,0 Κώνος µε ενσωµατωµένη πρόκα 15,0 Βιδωτός κώνος 30kN/15,0 σε µόνωση έως 11 cm Χαµένα τµήµατα Θήκη στεγανοποίησης 15,0 για µόνωση Φουρκέτα µε σπασίµατα 15,0 έως 11cm Επανακτώµενα τµήµατα Κώνος κρέµασης 15,0 για µόνωση έως 11cm Βίδα για κώνους RD 28 ή εν ανάγκη επιπλέον Πλακέτα αγκύρωσης 15,0/16cm ίσκος τοποθέτησης κώνων RD 28 Μεταγενέστερο σηµείο ανάρτησης µέσω διάτρησης Χαµένα τµήµατα Επανακτώµενα τµήµατα ιογκωµένος κάλυκας 15,0 Φουρκέτα 15,0 Σωλήνας τοποθέτησης διογκωµένου κάλυκα Κώνος κρέµασης µε κολλάρο 15,0 Μεταγενέστερες αναρτήσεις στην πλάκα σκυροδέµατος χωρίς µόνωση ή µε µόνωση έως 10 cm Επανακτώµενο τµήµα Πλακέτα κρέµασης K σε µόνωση ή επένδυση τούβλων από 10 έως 30 cm Επανακτώµενο τµήµα Προφίλ κρέµασης K /2006 NK

21 Γαντζωτές αναρτήσεις Για την ανάρτηση της αναδιπλώσιµης πλατφόρµας K πρέπει σε κάθε κεφαλή κρέµασης να συναρµολογηθεί µία βάση κεφαλής K-ES (). 1) Προσαρµόστε την κεφαλή βάσης K-ES στην κεφαλή κρέµασης της αναδιπλώσιµης πλατφόρµας K 2) Αφαιρέστε το ασφαλιστικό βλήτρο ES νάρτηση για εµφάνιση σκυροδέµατος Η ανάρτηση για εµφάνιση σκυροδέµατος 15,0 5cm είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για έργα µε εµφάνιση σκυροδέµατος, στα οποία είναι απαραίτητη ενιαία εικόνα διάτρησης των σηµείων αγκύρωσης και ανάρτησης. 2 1 Υπόδειξη ασφαλείας: Η χρήση ανάρτησης µε εµφάνιση σκυροδέµατος περιορίζεται σε σηµεία ανάρτησης, τα οποία βρίσκονται έως 80 cm κάτω από την άνω άκρη του σκυροδέµατος. Αυτό οφείλεται στη µειωµένη φέρουσα αντοχή εξαιτίας του µικρού βάθους βιδώµατος της φουρκέτας. Κατάσταση αγκύρωσης πεικόνιση στο σκυρόδεµα 3) Ασφαλίστε µε περιστροφή του κλειδιού Tr νάρτηση στην πλάκα σκυροδέµατος χωρίς µόνωση (τυπική ανάρτηση) Χαµένο τµήµα Μεταλλικός γάντζος κρέµασης ES Θέση µε εµφάνιση σκυροδέµατος 15,0 5cm Πλακέτα αγκύρωσης και στις δύο πλευρές 15,0mm Οπλισµός Για έργα στα οποία χρησιµοποιείται αυτή η ανάρτηση θα πρέπει να απευθυνθείτε σε τεχνικό της Doka. Oπτικό αποτέλεσµα: 2 τεµάχια για κάθε σηµείο ανάρτησης Μεταγενέστερες αναρτήσεις στην πλάκα σκυροδέµατος χωρίς µόνωση ή µε µόνωση έως 10 cm Επανακτώµενο τµήµα Πλακέτα κρέµασης ES 1 τεµάχιο για κάθε σηµείο ανάρτησης σε µόνωση ή επένδυση τούβλων από 10 έως 30 cm Επανακτώµενο τµήµα Προφίλ κρέµασης ES Tr Eνιαία, οµοιόµορφη εικόνα διάτρησης των σηµείων αγκύρωσης και ανάρτησης. 1 τεµάχιο για κάθε σηµείο ανάρτησης /2006 NK 21

22 Αναρτήσεις µε κώνους Στην Φροντίστε να βιδώνονται τα τεµάχια σε επαρκές βάθος (π. χ. οι πλακέτες αγκύρωσης ή οι φουρκέτες µε σπασίµατα) στους κώνους τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να µειωθεί η ικανότητα ανάληψης φορτίων και να σηµειωθεί βλάβη στη θέση κρέµασης. Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι ανθρώπινα θύµατα ή υλικές ζηµιές. Βιδώνετε τα δοµικά εξαρτήµατα πάντα µέχρι τέρµα. Τηρείτε τις αναφερόµενες διαστάσεις έως τη σήµανση στη φουρκέτα µε σπασίµατα ή στην πλακέτα αγκύρωσης Τα τεµάχια της κατοπινής ανάρτησης πρέπει να έχουν την ίδια επικάλυψη µπετόν. Μη χρησιµοποιείτε τον κώνο θέσεως κρέµασης ως συνδετική αναµονή. ένετε στερεά τις πλακέτες αγκύρωσης ή τις φουρκέτες µε σπασίµατα επάνω στον οπλισµό µε σύρµα. Eτσι δεν µπορούν να µετακινηθούν κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης ή δόνησης. Απαγορεύεται η θερµοσυγκόλληση στις φουρκέτες. Κίνδυνος θραύσης! αγορά υπάρχουν επίσης κώνοι και εξαρτήµατα για επικαλύψεις οπλισµού 2cm. Πρόκειται για τα ακόλουθα είδη: Κώνος κρέµασης 15,0 ρ. είδους Κώνος θέσεως κρέµασης 15,0 ρ. είδους Θήκη στεγανοποίησης 15,0 ρ. είδους Θήκη στεγανοποίησης S 15,0 ρ. είδους H δοµή του σηµείου θέσεως κρέµασης γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τον κώνο κρέµασης 15,0/5cm. Πρέπει όµως να προσέχετε ιδιαίτερα ώστε να µη γίνεται ανάµιξη τεµαχίων ανάρτησης σε σκυρόδεµα µε διαφορετικές επικαλύψεις οπλισµού (βλέπε ανωτέρω προειδοποιητικές υποδείξεις)! νάρτηση σε σκυρόδεµα χωρίς µόνωση (τυπική ανάρτηση) Απαραίτητα εργαλεία: Καστάνια 1/2" Κλειδί για κώνους θέσεως 15,0 DK Θέση ανάρτησης µε διάτρηση του ξυλότυπου Ανοίξτε διάτρηση ø =18 mm στον ξυλότυπο (θέση σύµφωνα µε σχέδιο έργου). Βιδώστε µέχρι τέρµα φουρκέτα µε σπασίµατα () στη θέση ανάρτησης (). Εισάγετε φουρκέτα 15,0 (F) (µήκος περ. 20 cm) µέσω διάτρησης του ξυλότυπου, βιδώστε στη θέση κρέµασης και σφίξτε µε ροζέτα 15,0 (G) E 1.0 Υπόδειξη: Οι κώνοι κρέµασης παραδίδονται µαζί µε θήκες στεγανοποίησης 15,0 5cm (D). Για κάθε νέα χρήση πρέπει να χρησιµοποιούνται νέες θήκες στεγανοποίησης! G Οπλισµός κατά µήκος και τσέρκια τουλ. ø 8 mm, απόσταση µέγ. 15 cm 1 cm απόσταση µεταξύ σήµανσης (G) και κώνου. Κατάσταση κρέµασης σε αναρτήσεις µε κώνους: a a... Αξονας κώνου προς άνω άκρη δαπέδου 6,5 cm /2006 NK

23 Θέση ανάρτησης χωρίς διάτρηση του ξυλότυπου (π.χ. όταν υπάρχουν Doka-δοκίδες ή προφίλ πλαισιωτών στοιχείων πίσω από το σηµείο που βρίσκεται η θέση ανάρτησης). Καρφώστε σταθερά κώνο κρέµασης () µε κυκλική πλακέτα σύνδεσης κώνων 15,0 (H) στον ξυλότυπο (θέση σύµφωνα µε σχέδιο έργου). Βιδώστε µέχρι τέρµα φουρκέτα µε σπασίµατα () στη θέση κρέµασης. 1.0 G Πριν την έγχυση σκυροδέµατος Ελέγχετε πάλι τις θέσεις κρέµασης και τα σηµεία ανάρτησης. Σηµείο ανάρτησης Φροντίστε να βιδώνονται oι κώνοι κρέµασης σε επαρκές βάθος. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να µειωθεί η ικανότητα ανάληψης φορτίων και να σηµειωθεί βλάβη στη θέση κρέµασης. Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι ανθρώπινα θύµατα ή υλικές ζηµιές. παγορεύεται η ανάµειξη τεµαχίων µε διαφορετικές επικαλύψεις µπετόν επειδή µειώνεται το βάθος βιδώµατος. ιδώνετε τα τεµάχια µέχρι τέρµα. E Οπλισµός κατά µήκος και τσέρκια τουλ. ø 8 mm, απόσταση µέγ. 15 cm 1 cm απόσταση µεταξύ σήµανσης (G) και κώνου. H Ξεβιδώστε κώνο κρέµασης µαζί µε την κυκλική πλακέτα σύνδεσης κώνων 15,0 µε καστάνια 1/2" και καστάνια για κώνους θέσεως15,0 DK. Οταν γίνεται προσεκτική συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση χωρίς βία, τότε η κυκλική πλακέτα σύνδεσης κώνων 15,0 µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολλές φορές. Βιδώστε κώνο κρέµασης 15,0 (I) µέχρι τέρµα µε την καστάνια 1/2". Υπόδειξη: Οι κώνοι κρέµασης παραδίδονται µαζί µε θήκες στεγανοποίησης 15,0 5cm (D). Για κάθε νέα χρήση πρέπει να χρησιµοποιούνται νέες θήκες στεγανοποίησης! Φουρκέτα µε σπασίµατα 15,0 d a Κατά τη χρήση της κυκλικής πλακέτας σύνδεσης κώνων 15,0 προτείνουµε τη χρήση της θήκης στεγανοποίησης S 15,0 5cm. Η θήκη αυτή διαθέτει τροµπετοειδές άκρο, το οποίο βελτιώνει τη στεγανότητα της σύνδεσης d... ελαχ. 16,0 cm a... 74,0 cm (σε σκυρόδεµα µε επικάλυψη οπλισµού 5 cm και στις δύο πλευρές) Πλακέτα αγκύρωσης 15,0/16cm a I a cm (σε σκυρόδεµα µε επικάλυψη οπλισµού 5 cm και στις δύο πλευρές) Αντοχή σκυροδέµατος σε πρώτη φόρτιση: ελαχ. 10 N/mm 2 (100 kg/cm 2 ) /2006 NK 23

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Παλέτες συσκευασίας

Doka-Παλέτες συσκευασίας 11/2010 Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού 999281809 el Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση ok-παλέτες συσκευασίας Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού ok-παλέτες συσκευασίας Περιγραφή προϊόντος Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εφαρµογής

Πληροφορίες εφαρµογής 07/2008 Πληροφορίες εφαρµογής 999732009 GR Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Εισαγωγή Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999732009-07/2008 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife 02/2010 Πληροφορίες για τον χρήστη 999764009 el Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife 9764-277-01 Εισαγωγή Πληροφορίες για τον χρήστη Πλαισιωτοί ξυλότυποι Framax Xlife

Διαβάστε περισσότερα

2. Μέτρα πρόληψης κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς

2. Μέτρα πρόληψης κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς Μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την ανέγερση και χρήση σκαλωσιών Συγγραφέας: Παναγιώτης Ξυνός, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος Ελλάδος της εταιρίας Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Αυγής 15, 14564

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700

Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700 10/2010 Πληροφορίες για τον χρήστη 999800809 el Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700 Tr751-200-01 Πίνακας περιεχομένων 3 Εισαγωγή 3 Ευρωκώδικες στην Doka 4 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top

Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top 10/2010 Πληροφορίες για τον χρήστη 999801709 el Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2 999801709-10/2010 Πίνακας περιεχομένων 4 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ el Οδηγίες εγκατάστασης, συντήρηση και χρήση 1. Η εγκατάσταση Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους: BV-GD, BVE-GD, BV-GDZ και BVE-GDZ 1 Το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης

Εξοπλισμός για ερμάρια βάσης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 15άρι-συρόμενο βάσης Σελίδα 2 3 Για προσόψεις 90 και 45 με πολλαπλές λειτουργίες Συρόμενο βάσης COMFORT Σελίδα 2 9 Για προσόψεις 90 και 45 COMFORT DISPENSA Junior Σελίδα 2 15 Εξοπλισμός για

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Αποστολή στον κόσμο των ζώων. Σπίτι πουλιών Οι μικροί και οι μεγάλοι ερευνητές ζώων μπορούν σύντομα να αρχίσουν να καραδοκούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ. Ανοξείδωτος Χάλυβας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ. Ανοξείδωτος Χάλυβας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ Υποδοχές Ανοξείδωτος Χάλυβας Υποδοχή από ανοξείδωτο χάλυβα για αφαιρούμενα συνδετικά μπουλόνια ABS-Lock I, ελεγμένο κατά EN 795, μόνο για χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500

Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500 Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500 1 597 0720 GR 02.2013 el Οδηγίες Εγκατάστασης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης για τσιμεντένια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τον χρήστη 12/2008. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Doka-Ξύλινα δοκάρια

Πληροφορίες για τον χρήστη 12/2008. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Doka-Ξύλινα δοκάρια 1/008 Πληροφορίες για τον χρήστη 9997909 GR Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Dok-Ξύλινα δοκάρια Υποδείξεις ασφαλείας Ομάδες χρηστών Οι παρούσες πληροφορίες για τον χρήστη (οδηγίες συναρμολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αθήνα, (30)210 5381427, Φαξ 2105451128, islab@in.teipir.gr Καθηγητής Γ. Ε. Χαµηλοθώρης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport

Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport Προστασία από τον άνεμο και τον καιρό. Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport Έχετε κουραστεί να μεταφέρετε το ποδήλατό σας στο υπόγειο; Αυτό το αυτοκατασκευαζόμενο γκαράζ ποδηλάτων σας δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

γίγας από 4Χ4 m έως 15Χ15 m made in Italy

γίγας από 4Χ4 m έως 15Χ15 m made in Italy γίγας από 4Χ4 m έως 15Χ15 m made in Italy Σύστημα σύνδεσης για δομές 4Χ4 m έως 15Χ15 m Παράδειγμα σύνδεσης 4 μονάδων απλή δομή δομή σύνδεσης 2 απλή δομή δομή σύνδεσης 2 δομή σύνδεσης 4 δομή σύνδεσης 2

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

www.schilling-fn.de Ελληνική Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές

www.schilling-fn.de Ελληνική Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές Ελληνική Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές Γκάμα προϊόντων Γερανογέφυρες αλουμινίου Διάφορα Παρελκόμενα Ειδικές κατασκευές 1 2 Από τη σύνταξη Γεια σας!... από τη σύλληψη

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επενδύσεις δαπέδων ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ «ZM14024 και LINY» ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ

TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ Σε µεγάλο βαθµό το τελικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσµα ενός οικοδοµικού έργου, εξαρτάται από τη σωστή και προσεκτική τοποθέτηση των υλικών επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP805 - ενεργοποιητής LINAK, φορτίο 150 Kg RP806 - ενεργοποιητής HIWIN, φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων

Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων Καλύτερη Αξιοποίηση του υπογείου Σύστημα φωτισμού - αερισμού υπογείων υνατότητα επέκτασης κατά το ύψος με ειδικά τεμάχια της ACO Για την επέκταση κατά το ύψος ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη. 6304 4490 04/2006 GR Για τον τεχνικό 604 4490 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN.0 / SKE.0 Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 604965.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα Γενικά.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Διάτρητα προφίλ 10 LSA

Διάτρητα προφίλ 10 LSA PG: για χρήσησε εσωτερικό χώρο με ξηρή ατμόσφαιρα DG: για χρήση σε εξωτερικό χώρο Πάχος: 1,5 mm. Οπές: 7X25 mm. Διάτρητα προφίλ 10 LSA Διαστάσεις Α Β C Ταινία Γωνία 10 LSA-2.PG 10 LSA-5.PG 25 - - 50 -

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο

Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο Παρακαλώ περάστε στο τραπέζι Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο Αυτό το χαμηλό τραπέζι σαλονιού τα έχει όλα: Περιλαμβάνει έναν ένθετο δίσκο, για να προσφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Συστήματα Στερέωσης Στέγης άγκιστρα στέγης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Με 3 θέσεις στερέωσης Αλουμίνιο (ΕΝ-AW-6082 T6) g Χαμηλό βάρος Ευελιξία χάριν της προσαρμοστικότητας σε ύψος και πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM

Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM Νέα επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια Spacial SF & SM Αριθµός εντύπου 1354 ιαθεσιµότητα Προϊόντος Σεπτέµβριος 2010 Σειρά προϊόντων Οικογένεια / Τύπος προϊόντων Κωδικοί προϊόντων Επιδαπέδια µεταλλικά ερµάρια

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη δαπέδου. Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επικάλυψη δαπέδου. Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επικάλυψη δαπέδου Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ «LADEN» Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΜΟΝΤΕΛΟ 2640x2180x2620 280300A001

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΜΟΝΤΕΛΟ 2640x2180x2620 280300A001 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 2640x2180x2620 280300A001 Εισαγωγή: Πριν ξεκινήσετε τη κατασκευή του σπιτιού, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Το σπίτι έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης 7 747 00 56 06/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης Εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα σε βάση στήριξης ταράτσας ιαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόµενα Τεχνικά στοιχεία............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης PvMax3

Οδηγίες εγκατάστασης PvMax3 PvMax3 Οδηγίες εγκατάστασης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1 Γενικά 1 2 Θεμελίωση 2 3 Τοποθέτηση βάσεων 3 4 Δοκός πάνελ - Στήριξη 5 6 Τοποθέτηση πάνελ 5 6 Τοποθέτηση καλωδίων 6 7 Φέρουσα ικανότητα 6 8 Επισκόπηση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ Κεφάλαιο 3 Οδηγίες τοποθέτησης 1. Πριν την εγκατάσταση του συστήματος διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες εγκατάστασης που αναφέρονται και απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 2. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ. Στην κάτω πλευρά του PANEL μας χρησιμοποιείται άριστης ποιότητας χρωματιστό χαλυβδόφυλλο τύπου ραμποτέ.

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ. Στην κάτω πλευρά του PANEL μας χρησιμοποιείται άριστης ποιότητας χρωματιστό χαλυβδόφυλλο τύπου ραμποτέ. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ Το πάνω μεταλλικό κεραμίδι Ολλανδικού τύπου είναι υψηλής αντοχής χάρη στον ειδικό βηματισμό (πάτημα), τη θολωτή κατασκευή, τον τρόπο της ειδικής πατενταρισμένης, κατά πλάτος σύνδεσης και

Διαβάστε περισσότερα

Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας.

Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας. Κρεβάτι με απλό ντιζάιν Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας. 1 Εισαγωγή Το «απλό και χαμηλό» είναι η τάση, που συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα ALIUM ΣΚΛΕΣ Οικιακές και επαγγελματικές Οικιακή σκάλα ALIUM > Σταθερές αλλά ελαφριές (αλουμίνιο) > Άνετο πλατύσκαλο από ατσάλι με ενσωματωμένο αντιολισθητικό πλαστικό > Οι άκρες των σκαλιών και του πλατύσκαλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία ΚΕΦ.9.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 9.ΙΙ.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Σύγχρονη Εργονοµία 1 Αυτόµατος Προσδιορισµός Ορίων Ανύψωσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΒΑΡΝΑΒΑ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΒΑΡΝΑΒΑ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 Εισαγωγή. 3 1.2 Κατασκευαστής. 3 1.3 Πιστοποίηση 3 1.4 Εγγύηση.... 4 1.5 Ημερομηνία Έκδοσης... 4 1.6 Πνευματική Ιδιοκτησία... 4 1.7 Ενδεδειγμένη Χρήση.. 4 1.8 Μη Ενδεδειγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές πιστοποιηµένης ποιότητας

Κατασκευές πιστοποιηµένης ποιότητας Προφίλ & Εξαρτήµατα Κατασκευές πιστοποιηµένης ποιότητας Η συνεργασιµότητα µεταλλικών προφίλ και εξαρτηµάτων Knauf εξασφαλίζει την πυραντοχή, ηχοµόνωση και στατική επάρκεια των δοµικών στοιχείων όταν αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Στερέωση εξαρτημάτων στήριξης μηχανισμών απλών ανοιγόμενων και ανοιγόμενων και ανακλινόμενων παραθύρων

Στερέωση εξαρτημάτων στήριξης μηχανισμών απλών ανοιγόμενων και ανοιγόμενων και ανακλινόμενων παραθύρων Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κατασκευαστών Κλειδαριών και Μηχανισμών Α.Σ.) Οδηγία: TBDK ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Έκδοση: 2008-07-24 Οδηγία Στερέωση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ Κείμενο παρουσίασης (poster) για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. TableLine Σελίδα 8 3. Κονσόλες μπαρ ίσιες και λοξές. SkyLine. Σωλήνες ανάρτησης ραφιού. HighLine

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. TableLine Σελίδα 8 3. Κονσόλες μπαρ ίσιες και λοξές. SkyLine. Σωλήνες ανάρτησης ραφιού. HighLine ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ TableLine Σελίδα 8 3 Λειτουργικές κολόνες Κονσόλες μπαρ ίσιες και λοξές SkyLine Σελίδα 8 5 Σωλήνες ανάρτησης ραφιού HighLine Σελίδα 8 7 Κολόνες μήκους έως 3 m με ευρεία γκάμα αξεσουάρ TurnLine

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο λεξικό όρων ηλιακής ενέργειας ZEBRA Σύστημα στερέωσης φωτοβολταϊκών πάνελ - Τα πλεονεκτήματα με μιά ματιά 8-9 Σύνδεσμοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Επίπεδοι συλλέκτες 670680458-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn

Συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn 1 597 0503 GR 01.2013 el Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας για συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn Έκδοση υποδοχής A (τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Μηχανές Ολοµέτωπης Κοπής - Τ.Β.Μ.. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής στοών και σηράγγων Η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών για την θραύση του πετρώµατος έχει ως αποτέλεσµα τον επηρεασµό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης

Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01.010 Sika AnchorFix -1 Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Τεχνικές πληροφορίες Προϋποθέσεις τοποθέτησης για διαφορετικούς σχεδιασμούς των σταθμών TRNSFORMER OMPT STTION 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S Περιεχόμενο Ο Transformer ompact Station αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία

Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Υψηλός δείκτης προστασίας Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Χάρη στην ενσωματωμένη οροφή ηλίου μπορούν τα παιδιά σου να παίζουν ακόμα και στην καρδιά του καλοκαιριού,

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτες Εργασίες Συντήρησης. Στο Πολ/κό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Έκτακτες Εργασίες Συντήρησης. Στο Πολ/κό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» CPV: 45259000-7 (Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων) ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Μάιος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σε εξωτερικό τοίχο του Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ M45-Alu ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ M45-Alu ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ M45-Alu ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ MONO ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ Μ45 Alu ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα