Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K"

Transcript

1 04/2006 NK Πληροφορίες για τον χρήστη GR Οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K

2 Εισαγωγή Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K by Doka Industrie GmbH, mstetten /2006 NK

3 Εισαγωγή Περιεχόµενα Σελίδα Εισαγωγή...2 Γενικές υποδείξεις σχετικά µε την προοριζόµενη χρήση...4 Υποδείξεις ασφαλείας...5 Περιγραφή προϊόντος...6 Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K σε λεπτοµέρεια...8 Πεδία εφαρµογής...10 Πλατφόρµα εργασίας µε ξυλότυπο...11 Πλατφόρµα εργασίας χωρίς ξυλότυπο...12 Μελέτη εφαρµογής...13 Πορεία συναρµολόγησης...14 Συµπληρώµατα µήκους και γωνιακή λύση...16 Πλατφόρµα από µεµονωµένους προβόλους...19 Σύνοψη δυνατοτήτων ανάρτησης...20 Αναρτήσεις µε κώνους...22 Γαντζωτές αναρτήσεις...28 Παραδείγµατα από την πράξη...30 Πλατφόρµα προστασίας / Γενικά...32 Πλατφόρµα προστασίας / Σκαλωσιά περισυλλογής...34 Πλατφόρµα προστασίας / Συλλεκτική σκαλωσιά στέγης...35 Πλατφόρµα προστασίας / Προστατευτικό στέγαστρο Πλαϊνές κουπαστές...39 Ασφάλεια στο κτίριο Γεφύρωµα ανοιγµάτων τοίχων...41 Γεφύρωµα ορόφων...42 εύτερο επίπεδο εργασίας...45 Μεταφορά της πλατφόρµας...46 Αναρρίχηση µε Αναδιπλώσιµη Κ...47 Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K ως βάση για σκαλωσιές προσόψεων...48 Μελέτη ξυλότυπων µε Tipos...49 Προσφορές Σέρβις Doka...50 Συνοπτικός πίνακας /2006 NK 3

4 Εισαγωγή Γενικές υποδείξεις σχετικά µε την προοριζόµενη χρήση Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K Αυτές οι Πληροφορίες για τους χρήστες (Οδηγίες δοµής και χρήσης) απευθύνονται στα άτοµα εκείνα, τα οποία εργάζονται µε το περιγραφόµενο Προϊόν/Σύστηµα Doka και περιέχουν στοιχεία σχετικά µε τη δοµή και την προοριζόµενη χρήση του περιγραφόµενου συστήµατος. Τα προϊόντα Doka πρέπει να χρησιµοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ σύµφωνα µε τις εκάστοτε πληροφορίες για χρήστες Doka ή µε τις διάφορες τεχνικές τεκµηριώσεις που εκδίδει η εταιρία Doka. Οι οδηγίες τεχνικής λειτουργίας, οι υποδείξεις ασφαλείας και τα στοιχεία σχετικά µε τα βάρη πρέπει να λαµβάνονται ακριβώς υπόψη και να τηρούνται. Η µη τήρηση ενδέχεται να προκαλέσει ατυχήµατα και βλάβες. ποκλίσεις ή εφαρµογές που υπερβαίνουν την προοριζόµενη χρήση χρειάζονται ξεχωριστό αποδεικτικό στατικών στοιχείων. Χρειάζεται µία συµπληρωµατική οδηγία συναρµολόγησης από τον πελάτη καθώς και την προέγκριση της Doka. Ο πελάτης θα πρέπει να διασφαλίσει το γεγονός ότι είναι διαθέσιµες οι Πληροφορίες για τους χρήστες (Οδηγίες δοµής και χρήσης) που παρέχει η Doka, ότι έχουν γίνει γνωστές και ότι είναι στη διάθεση των χρηστών. Από άποψη τεχνικής ασφάλειας, για την εφαρµογή και χρήση των προϊόντων µας θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές εργασιακής ασφάλειας και άλλες προδιαγραφές ασφάλειας που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα ή στο εκάστοτε κράτος και µάλιστα στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. Οι παραστάσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν εν µέρει καταστάσεις συναρµολόγησης και συνεπώς δεν είναι πάντα ολοκληρωµένες από άποψη τεχνικής ασφάλειας. Το υλικό θα πρέπει να ελέγχεται από τον πελάτη πριν από τη χρήση σχετικά µε την άψογη κατάσταση. Ελαττωµατικά, παραµορφωµένα ή αδύνατα εξαρτήµατα λόγω φθοράς, διάβρωσης ή σαπίσµατος πρέπει να αποκλείονται από κάθε χρήση. Ως ανταλλακτικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο γνήσια εξαρτήµατα Doka. Αναµίξεις των συστηµάτων µας µε συστήµατα άλλων κατασκευαστών κρύβουν κινδύνους και χρειάζονται ξεχωριστό έλεγχο. Ολα τα άτοµα, τα οποία εργάζονται µε το εκάστοτε προϊόν, πρέπει να έχουν εξοικειωθεί µε το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου και µε τις αναφερόµενες υποδείξεις ασφαλείας. Ατοµα, τα οποία δεν διαβάσουν ή δεν µπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν καλά αυτό το έγγραφο, πρέπει να τα ενηµερώσει και να τα εκπαιδεύσει ο πελάτης. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει το γεγονός ότι η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση, η µετεγκατάσταση καθώς και η χρήση του προϊόντος σύµφωνα µε τους κανονισµούς, ελέγχεται και επιθεωρείται από εξειδικευµένα και αρµόδια άτοµα /2006 NK

5 Υποδείξεις ασφαλείας Εισαγωγή Τα προϊόντα/συστήµατα Doka θα πρέπει να δοµούνται έτσι, ώστε όλα τα εφαρµοζόµενα φορτία να απάγονται µε ασφάλεια! Η ευστάθεια έναντι ανατροπής όλων των δοµικών εξαρτηµάτων και µονάδων θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε φάση δόµησης! Προβλέπετε ασφαλείς θέσεις εργασίας κατά τη χρήση του καλουπιού (π.χ.: για συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση, για εργασίες µετατροπής και µετασχηµατισµού κ.λπ.). Οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι προσβάσιµες µέσω ασφαλών προσβάσεων! Εχετε υπόψη σας επιτρεπόµενες πιέσεις φρέσκου σκυροδέµατος. Πολύ µεγάλες ταχύτητες έγχυσης σκυροδέµατος προκαλούν υπερφόρτωση των καλουπιών, οδηγούν σε µεγαλύτερη καµπτική παραµόρφωση και κρύβουν κινδύνους θραύσης. Το ξεκαλούπωµα γίνεται µόνο εφόσον το σκυρόδεµα έχει σηµειώσει επαρκή σταθερότητα και έχει δώσει την οδηγία ξεκαλουπώµατος το αρµόδιο και υπεύθυνο άτοµο! Κατά το ξεκαλούπωµα µην τραβάτε µε γερανό ζεύξεις στοιχείων. Χρησιµοποιείτε κατάλληλα εργαλεία όπως π.χ. ξύλινες σφήνες ή εργαλεία ευθυγράµµισης. Κατά το ξεκαλούπωµα µην θέτετε σε κίνδυνο την ευστάθεια έναντι ανατροπής εξαρτηµάτων δόµησης, σκαλωσιών και καλουπιών! Τηρείτε όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές για τη µεταφορά καλουπιών και σκαλωσιών. Εκτός αυτού πρέπει να χρησιµοποιούνται δεσµευτικά τα εξαρτήµατα αρτάνης της Doka. Αποµακρύνετε ελεύθερα εξαρτήµατα ή τα ασφαλίζετε έναντι πτώσης! Ολα τα δοµικά εξαρτήµατα πρέπει να αποθηκεύονται µε ασφάλεια, τηρώντας τις ειδικές υποδείξεις που αναφέρονται στα ανάλογα κεφάλαια αυτών των Οδηγιών για τους χρήστες! Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας αναφέρονται στα µεµονωµένα κεφάλαια! Οι εσφαλµένες χρήσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο στα εκάστοτε κεφάλαια αποτελούν µόνο µία παραδειγµατική έκθεση και βασίζονται στη πολυετή εµπειρία µας στο χώρο. Σύµβολα Στο παρόν έγγραφο χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα σύµβολα: ιάφορα Σηµαντική υπόδειξη Η µη τήρηση ενδέχεται να προκαλέσει λειτουργικές διαταραχές ή υλικές ζηµιές. Προσοχή / Προειδοποίηση / Κίνδυνος Η µη τήρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε υλικές βλάβες ή και ακόµα σε βαριές σωµατικές βλάβες (κίνδυνος για τη ζωή). Εντολή Αυτό το σήµα δείχνει ότι οι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν από το χρήστη. Οπτικός έλεγχος είχνει ότι οι εκτελεσθείσες ενέργειες πρέπει να επιθεωρηθούν µε οπτικό έλεγχο. Συµβουλή Υποδεικνύει χρήσιµες συµβουλές χρήσης. Με επιφύλαξη τροποποιήσεων στα πλαίσια της τεχνικής εξέλιξης. Ολες οι διαστάσεις, εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, είναι σε cm /2006 NK 5

6 Περιγραφή προϊόντος Το ολοκληρωµένο πρόγραµµα µε έτοιµες πλατφόρµες για οποιαδήποτε εφαρµογή Οι Doka-Αναδιπλώσιµες πλατφόρµες K είναι προσυναρµολογηµένες, έτοιµες για εγκατάσταση και άµεση χρήση σαν Πλατφόρµες εργασίας σύµφ. µε EN Πλατφόρµες προστασίας σύµφ. µε DIN και πρότυπο Ö 4007 Είναι πτυσσόµενες για εξοικονόµηση χώρου. Στο εργοτάξιο ξεδιπλώνονται µε µία κίνηση, ανασηκώνονται µε τον γερανό και αναρτώνται στις προβλεπόµενες θέσεις. Με τα αντίστοιχα συµπληρωµατικά εξαρτήµατα, που έχουν δοκιµαστεί όλα στην πράξη, απλοποιούνται σηµαντικά οι εργασίες στο εργοτάξιο και δεν χρειάζονται πλέον οι πολυδάπανοι αυτοσχεδιασµοί. Αυτά είναι τα πλεονεκτήµατα της Doka- Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K Μεγάλη φέρουσα ικανότητα έως 600 kg/m 2 Κλάση φορτίου 6 απλή µελέτη εφαρµογής των πλατφόρµων µήκους 3,00 ή 4,50 m Πλατφόρµα γεφύρωσης κενών 3,00 m σαν συµπλήρωµα µήκους και γωνιακή λύση µε ενσωµατωµένο µονοκόµµατο στηθαίο Οι κρυφές αναρτήσεις του γερανού εξασφαλίζουν απόλυτα επίπεδα δάπεδα χωρίς προεξέχοντα εξαρτήµατα για να µην προσκρούουν σ αυτά οι εργαζόµενοι. Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη συµπαγή κατασκευή, τις βερνικωµένες επιφάνειες δαπέδων και τη γαλβανισµένη χαλύβδινη κατασκευή Oι σανίδες προστατεύονται µετωπικά µε χαλύβδινα προφίλ Αναρριχώµενοι ξυλότυποι Κ µε πλήρη λειτουργία αναρρίχησης µε συµπλήρωση µικρού αριθµού τυποποιηµένων τεµαχίων για εφαρµογές που απαιτούνται ανατρεπόµενοι ξυλότυποι αναρρίχησης. Επέκταση στήριξης και κρεµαστή πλατφόρµα σαν στοιχεία ενός µελετηµένου συστήµατος για γεφύρωµα των ανοιγµάτων ανάµεσα στους ορόφους και ασφαλή εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών Γεφύρωµα ανοιγµάτων τοίχων και παραθύρων Προέκταση κουπαστής Κ και δίχτυ ασφαλείας για την επέκταση και εξασφάλιση της συλλεκτικής λειτουργίας της σκαλωσιάς όταν έχουµε στέγη Πλευρικό στηθαίο προστασίας Τ για ταχεία και ασφαλή κατασκευή προστατευτικών στηθαίων στο τέρµα της πλατφόρµας ύο δυνατότητες ανάρτησης για καλύτερη προσαρµογή στα επιτόπου δεδοµένα κάθε εργοταξίου: - Κρέµαση µε κώνο - Γαντζωτή κρέµαση Κατακόρυφη µετάθεση του επίπεδου πλατφόρµας µε το έλασµα κρέµασης Κ2 κατά 0,50 m και 1,00 m προς τα επάνω και προς τα κάτω Μικρός όγκος αποθήκευσης και µεταφοράς /2006 NK

7 /2006 NK 7

8 Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K σε λεπτοµέρεια Αναρτήσεις για τον γερανό Οι κρυφές αναρτήσεις για τον γερανό εξασφαλίζουν µία επίπεδη και ασφαλή επιφάνεια πλατφόρµας - χωρίς προεξοχές στο δάπεδο Μπροστινό σηµείο ανάρτησης γερανού Πίσω σηµείο ανάρτησης γερανού Τυπικές διαστάσεις: Στερέωση υποστηριγµάτων στοιχείων Στην πλατφόρµα έχουν ενσωµατωθεί συνδετικές αναµονές για τη στερέωση υποστηριγµάτων στοιχείων Με ελάχιστες κινήσεις η πλατφόρµα είναι έτοιµη για χρήση Κατά περίπτωση µπορεί να επιλεχθεί µία πλατφόρµα των: - 3,00 m (µε 2 προβόλους) - 4,50 m (µε 3 προβόλους) Τα σηµεία ανάρτησης απέχουν µεταξύ τους πάντα την ίδια απόσταση καννάβου των 1,50 m Κρέµαση µε κώνο ή γαντζωτή κρέµαση Με µία απλή µετασκευή της συναρµολογηµένης πλατφόρµας Κ µε τη βάση κεφαλής K-ES (Z) µπορούµε να αναρτήσουµε την πλατφόρµα και µε γαντζωτή κρέµαση. K Doka-Αναδιπλώσιµη K Συνδετική αναµονή K Υποστήριγµα στοιχείων L Αστεροειδής βίδα L Z /2006 NK

9 Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση Οι πλατφόρµες Κ είναι προσυναρµολογηµένες και συµπτύσσονται για να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται πιο εύκολα έτσι δεν µπορούν να ολισθήσουν. Χάρη στη µεγάλη ικανότητα σύµπτυξης τους µειώνεται κατά πολύ ο όγκος µεταφοράς ενώ παράλληλα γίνεται καλύτερη εκµετάλλευση της επιφάνειας µεταφοράς του φορτηγού 84 τρ.µ. Doka-Αναδιπλώσιµες πλατφόρµες K ανά φορτηγό-νταλίκα Αντιστοιχούν σε: - 28 αναδιπλώσιµες πλατφόρµες K 3,00m 94,5 τρ.µ. Doka-Αναδιπλώσιµες πλατφόρµες K ανά φορτηγό-ρυµουλκούµενο Αντιστοιχούν σε: - 21 αναδιπλώσιµες πλατφόρµες K 3,00m αναδιπλώσιµες πλατφόρµες K 4,50m Παλέτα µε 7 αναδιπλώσιµες πλατφόρµες K a b c a ,0 cm b ,0 cm c... 32,3 cm Καδρόνι ύψους 10 cm /2006 NK 9

10 Πεδία εφαρµογής Ολο το πρόγραµµα για πλατφόρµες στο οποίο περιέχεται και η Αναδιπλώσιµη K είναι σύµφωνο µε τους κανονισµούς EN , DIN 4420 Μέρος 1 και ÖNORM (Α-πρότυπο) Β4007 και τον κανονισµό ασφαλείας οικοδοµικών εργασιών. Κατανοµή σε οµάδες κατά EN Κλάση φορτίου 2 Για εργασίες συντήρησης και κυρίως για εργασίες καθαρισµού σε προσόψεις Μόνο για εργασίες για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η εναπόθεση οικοδοµικών υλικών ή δοµικών στοιχείων στην επιφάνεια του δαπέδου. σαν πλατφόρµες εργασίας Κλάση φορτίου 3 Π.χ. για εργασίες επιχρισµάτων, επιστρώσεων, αρµολογήσεων ή συµπληρώσεων, για χρήση σαν σκαλωσιά σε κατασκευές και ρίψη µπετόν. Η εναπόθεση των υλικών στην επιφάνεια του δαπέδου δεν επιτρέπεται να γίνεται µε ανυψωτικά µηχανήµατα. Προϋπόθεση: Μετά την εναπόθεση των υλικών στο δάπεδο της πλατφόρµας πρέπει να παραµένει ελεύθερος ένας διάδροµος πλάτους τουλάχιστον 0,20 m Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο: 150 kg/m 2 Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο: 200 kg/m 2 H πραγµατική φόρτιση της πλατφόρµας προκύπτει από το βάρος του υλικού που έχει εναποτεθεί στο δάπεδο και το βάρος των ατόµων που εργάζονται επάνω σ αυτό. Το βάρος ενός ατόµου θα πρέπει να υπολογίζεται µε 100 kg Κλάση φορτίου 4, 5, 6 Συνήθως για εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας και επιχρισµάτων, εξωτερικών µαρµαροεπενδύσεων και δύσκολων συναρµολογήσεων. Η εναπόθεση των υλικών και δοµικών στοιχείων στην επιφάνεια του δαπέδου επιτρέπεται να γίνεται µε ανυψωτικά µηχανήµατα. Προϋπόθεση: Μετά την εναπόθεση των υλικών στο δάπεδο της πλατφόρµας πρέπει να παραµένει ελεύθερος ένας διάδροµος πλάτους τουλάχιστον 0,20 m Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο Κλάση φορτίου kg/m kg/m 2 600kg/m 2 και φορτίο µερικής επιφάνειας H πραγµατική φόρτιση της πλατφόρµας προκύπτει από το βάρος του υλικού που έχει εναποτεθεί στο δάπεδο και το βάρος των ατόµων που εργάζονται επάνω σ αυτό. Το βάρος ενός ατόµου θα πρέπει να υπολογίζεται µε 100 kg. µε ξυλότυπο χωρίς ξυλότυπο σαν πλατφόρµες προστασίας Σκαλωσιά περισυλλογής Συλλεκτική σκαλωσιά στέγης Προστατευτικό στέγαστρο /2006 NK

11 Πλατφόρµα εργασίας µε ξυλότυπο Τα Η (οριζόντιο φορτίο) και V (κατακόρυφο φορτίο) είναι φορτία που επενεργούν στο σηµείο ανάρτησης. Τα φορτία αυτά καλύπτουν όλες τις δυνατές εφαρµογές. Με βάση αυτά τα στοιχεία πρέπει να ελέγχεται η ικανότητα ανάληψης φορτίων σε όλα τα σχετικά σηµεία του κτιρίου. Στήριξη ξυλότυπου στη συναρµολογηµένη πλατφόρµα Στήριξη ξυλότυπου στην πλάκα ορόφου Στήριξη ξυλότυπου στη συναρµολογηµένη πλατφόρµα µε σύνδεση σε ξυλότυπο και πρόβολο Αναρριχώµενοι ξυλότυποι Κ Ανάρτηση Κλάση φορτίου 2 (επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο 150 kg/m 2 επί της συναρµολογηµένης πλατφόρµας και της πλατφόρµας ρίψης µπετόν). Μέγ. πλάτος πλατφόρµας ρίψης µπετόν 1,20 m Κώνος κρέµασης H = 14,0 kn V = 24,0 kn Μεταλλικοί γάντζοι κρέµασης ES* H = 14,0 kn V = 18,0 kn Κώνος κρέµασης H = 14,0 kn V = 24,0 kn Μεταλλικοί γάντζοι κρέµασης ES* H = 14,0 kn V = 18,0 kn Κώνος κρέµασης H = 36,0 kn V = 20,0 kn Γεφύρωση κενού 1,00 m 0,75 m 1,00 m 0,75 m δεν επιτρέπεται Κρεµαστή πλατφόρµα επιτρέπεται δεν επιτρέπεται επιτρέπεται δεν επιτρέπεται επιτρέπεται Υψος ξυλότυπου 3,00 m 3,00 m 5,50 m 4,00 m 3,75 m για ταχύτητα ανέµου έως 55 km/h (βλ. αντίστοιχους κανονισµούς για γερανούς). και έως 4,00 m για µειωµένη ταχύτητα ανέµου 45 km/h. Για υψηλότερες ταχύτητες ανέµου και µετά από κάθε τερµατισµό ή µεγάλης διαρκείας διακοπή των εργασιών πρέπει να λαµβάνονται µέτρα σύµφωνα µε τις διπλανές στήλες (Σύνδεση µε εσωτερικό ξυλότυπο ή σύνδεση υπό ένταση). Παρακαλούµε τηρείτε το πληροφοριακό φυλλάδιο "Doka-αναρριχώµενοι ξυλότυποι K".. * Προσέξτε την ακριβή υψοµετρική θέση της αναδιπλώσιµη πλατφόρµα Κ σε σχέση µε το επίπεδο του άνω µέρους της πλάκας. Βλέπε κεφάλαιο " υνατότητες ανάρτησης". H σύνδεση του ξυλότυπου στη αναδιπλώσιµη πλατφόρµα πρέπει να είναι ανθεκτική σε εφελκυσµό (11 kn) Σύνδεση υπό ένταση ανθεκτική σε εφελκυσµό (14 kn) Προσοχή! Υποστηρίγµατα στοιχείων στην αναδιπλώσιµη πλατφόρµα: η τοποθέτηση τους επιτρέπεται µόνον επάνω στον άξονα των προβόλων η στερέωση τους επιτρέπεται µόνον στις συνδετικές αναµονές µόνο µε αστεροειδείς βίδες (D). Απαγορεύεται η χρήση φουρκέτας 15,0 mm! Στερέωση των υποστηριγµάτων στοιχείων (Λεπτοµέρεια ): D /2006 NK 11

12 Πλατφόρµα εργασίας χωρίς ξυλότυπο Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K Τα Η (οριζόντιο φορτίο) και V (κατακόρυφο φορτίο) είναι φορτία που επενεργούν στο σηµείο ανάρτησης. Τα φορτία αυτά καλύπτουν όλες τις δυνατές εφαρµογές. Με βάση αυτά τα στοιχεία πρέπει να ελέγχεται η ικανότητα ανάληψης φορτίων σε όλα τα σχετικά σηµεία του κτιρίου. υνατότητες κρέµασης 1) Κώνος κρέµασης ιογκούµενος κάλυκας 15,0 + Κώνος κρέµασης µε κολλάρο Κώνος κρέµασης 15,0 για µόνωση έως 11 cm (πάχος µόνωσης έως 6 cm)) Κώνος κρέµασης 15,0 για µόνωση έως 11 cm (πάχος µόνωσης έως 11 cm) Μεταλλικοί γάντζοι κρέµασης ES Αγκύρωση για ακραίο γέφυρας 30kN 15,0 Προφίλ κρέµασης K/ES Πλακέτα κρέµασης K/ES H = 9,2 kn V = 9,2 kn Κλάση φορτίου 2 Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο 150 kg/m 2 H = 16,2 kn V = 16,0 kn Κλάση φορτίου 3 Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο 200 kg/m 2 Κλάση φορτίου 4 Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο 300 kg/m 2 1) Βλέπε επίσης κεφάλαιο "Σύνοψη δυνατοτήτων ανάρτησης". 2) Γεφυρώσεις κενών µήκους άνω του 1,00 m επιτρέπονται µόνο µε πλατφόρµες γεφύρωσης κενών 3,00 m. Κλάση φορτίου 5 Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο 450 kg/m 2 H = 25,0 kn V = 26,0 kn Κλάση φορτίου 6 Επιφανειακό ωφέλιµο φορτίο 600 kg/m 2 Γεφύρωση κενού 1,00 m 2,50 m 2) 0,00 m 1,50 m 2) 0,00 m 1,00 m 0,75 m 0,50 m Υψοµετρική µετάθεση µε Μεταλλ. δοκός κρέµασης K2 προς τα κάτω -1,00 m -1,00 m -1,00 m -1,00 m -1,00 m -1,00 m δεν επιτρέπεται δεν επιτρέπεται προς τα επάνω +1,00 m +0,50 m +1,00 m +0,50 m +0,50 m δεν επιτρέπεται δεν επιτρέπεται δεν επιτρέπεται Γωνιακή λύση µε πλατφόρµα γεφύρωσης κενών 3,00 m ή στρώση µαδεριών επιτρέπεται µόνο µε Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα γωνιών Α (ρ. είδους ) ή µείωση στην περιοχή της γωνίας της κλάσης φορτίου 4 Για συναρµολόγηση και χρήση της Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα γωνιών Α στις γωνίες βλ. τεχνική εγκύκλιο Αρ. 494 (12/ 2000) /2006 NK

13 Μελέτη εφαρµογής Τα σηµεία ανάρτησης απέχουν µεταξύ τους πάντα την ίδια απόσταση καννάβου 150 cm (απόσταση προς τα άκρα 75 cm) διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό τη µελέτη εφαρµογής τους στο εργοτάξιο. Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 3,00m Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 4,50m ) ) 1) )... ιαστάσεις αξόνων αναρτήσεων 2)... Oνοµαστικές διαστάσεις - πλατφόρµες 2) 2) * 300 1) 1) 1) * ) 2) ) 1) D D ) 1) 1) ) 300 2) ) 1) ) *... Η γεφύρωση του κενού είναι στην πραγµατικότητα κατά 5 cm µεγαλύτερη από την τυπική αναγραφόµενη διάσταση. Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 3,00m Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K 4,50m Πλατφόρµα γεφύρωσης κενών 3,00m D Εργοταξιακή γεφύρωση /2006 NK 13

14 Πορεία συναρµολόγησης ιαχωρισµός πλατφόρµων Οι στοιβαγµένες πλατφόρµες ανασηκώνονται από το όχηµα µεταφοράς µε γερανό ή περονοφόρο και τοποθετούνται σε µία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Στερεώστε αναρτήρα τεσσάρων αλυσίδων στα µπροστινά σηµεία στερέωσης του γερανού και πίσω στους πρόσθετους γάντζους του γερανού (). Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται µόνο η ανάρτηση µεµονωµένων πλατφόρµων. Αναδίπλωση ράβδου υπό θλίψη Προσοχή! Μετά την απασφάλιση η ράβδος υπό θλίψη πέφτει προς τα κάτω! Κρατήστε µε το χέρι τη ράβδο υπό θλίψη (H) Μετά ανασηκώστε τον κόκκινο µοχλό ασφαλείας (F) και τραβήξτε το γάντζο ασφαλείας (G) µέχρι το τέρµα. Αφήνετε µε το χέρι τη ράβδο υπό θλίψη να χαµηλώνει αργά. F G Τοποθέτηση στηθαίου Αναδιπλώστε το στηθαίο (D). Μόλις αναδιπλώσετε το στηθαίο πρέπει να το ανασηκώσετε και να το ασφαλίσετε H D Στερέωση κατακόρυφης ράβδου Αναδιπλώστε την κατακόρυφη ράβδο (I) προς τα πάνω και ασφαλίστε την µε το γάντζο ασφαλείας (G). σφαλίστε το γάντζο ασφαλείας µε την κόκκινη ασφάλεια (F) έναντι αθέλητου ανοίγµατος. Η αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K είναι έτοιµη προς χρήση Στερέωση γερανού Ανασύρετε τις κρυφές αναρτήσεις για το γερανό, στερεώστε πάνω τους αναρτήρα τεσσάρων αλυσίδων (E) (π.χ. Doka-Τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης 3,20m) και ανυψώστε την αναδιπλώσιµη πλατφόρµα. F G I E /2006 NK

15 Ανάρτηση αναδιπλώσιµης πλατφόρµας K Για κάθε ανάρτηση µε κώνο ισχύει: Ανύψωση αναδιπλώσιµης πλατφόρµας K µε αναρτήρα τεσσάρων αλυσίδων Κατά την ανύψωση ανυψώνονται οι µπροστινοί γάντζοι γερανού και ανοίγουν την ασφάλεια που αναστέλλει την ανύψωση. Μετά την ανάρτηση της αναδιπλώσιµης πλατφόρµας K στον κώνο ανάρτησης αποφορτίζεται η τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης Οι γάντζοι γερανού πέφτουν προς τα κάτω στην αρχική θέση και ασφαλίζουν έτσι την πλατφόρµα αυτόµατα, οπότε δεν µπορεί να ανυψωθεί. Θέση µε κλειδωµένη ασφάλεια = Γάντζος γερανού επίπεδος µε δάπεδο /2006 NK 15

16 Συµπληρώµατα µήκους και γωνιακή λύση Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Αναδιπλώσιµη πλατφόρµα K µε πλατφόρµα γεφύρωσης κενών 3,00 m υτή η έτοιµη, πτυσσόµενη πλατφόρµα προσφέρει τη δυνατότητα ταχείας γεφύρωσης συµπληρωµάτων δαπέδων µήκους έως 2,50 m και γωνιών. Άλλα χαρακτηριστικά είναι: Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη συµπαγή κατασκευή και τη γαλβανισµένη χαλύβδινη κατασκευή των στηθαίων. Μεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση Οι πλατφόρµες γεφύρωσης κενών είναι προσυναρµολογηµένες και συµπτύσσονται για να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται ευκολότερα. Χάρη στη µεγάλη τους ικανότητα σύµπτυξης και τις ιδεώδεις διαστάσεις µειώνεται κατά πολύ ο όγκος µεταφοράς και αποθήκευσης. Υπόδειξη: Αποθέστε την παλέτα µε τις πλατφόρµες µόνο σε επίπεδο και σταθερό έδαφος. Παλέτα µε 10 πλατφόρµες γεφύρωσης κενών 3,00m Τυπικές διαστάσεις: Κινητό τµήµα ανοιχτό Κινητό τµήµα κλειστό Καδρόνι ύψους 10 cm Προετοιµασία πλατφόρµας 1)ναδιπλώστε το στηθαίο προς τα επάνω και κλειδώστε το υπό γωνία κάτω των 15. Ηδη η πλατφόρµα γεφύρωσης κενών µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν γωνιακή γεφύρωση. 2) Ανοίξτε το κινητό τµήµα της πλατφόρµας. Το δάπεδο είναι έτοιµο για γεφυρώσεις Οι ενσωµατωµένες αναρτήσεις για τον γερανό επιτρέπουν ασφαλή µεταφορά της πλατφόρµας γεφύρωσης κενών µε την τετραπλή αλυσίδα ανάρτησης /2006 NK

17 Συµπληρώµατα µήκους Toποθετήστε την πλατφόρµα γεφύρωσης κενών 3,00 m στο κέντρο του κενού που θέλετε να γεφυρώσετε. Εχετε υπόψη σας το µέγιστο µήκος γεφύρωσης συµπληρωµάτων a ανάλογα µε την περίπτωση. Βλέπε κεφάλαιο: Πλατφόρµα εργασίας µε ξυλότυπο Πλατφόρµα εργασίας χωρίς ξυλότυπο Πλατφόρµα προστασίας Γωνιακή λύση Τοποθετήστε την πλατφόρµα γεφύρωσης κενών 3,00 m στη γεφύρωση γωνίας. Μπροστινό κινητό τµήµα αναδιπλωµένο. Προσέξτε να υπάρχει ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 20 cm! e f c a d Κατακόρυφη διέλευση Toποθετήστε την πλατφόρµα γεφύρωσης κενών 3,00 m στο κέντρο του κενού που θέλετε να γεφυρώσετε. Μπροστινό κινητό τµήµα αναδιπλωµένο. Εχετε υπόψη σας τα µέγιστα µήκη γεφύρωσης συµπληρωµάτων όπως για τα συµπληρώµατα µήκους. c έως 75 cm d cm e... ελαχ. 130 cm f... ελαχ. 90 cm b b cm /2006 NK 17

18 µε µαδέρια Τα συµπληρώµατα µήκους και οι γεφυρώσεις γωνιών µπορούν να γίνουν και µε συµβατικούς τρόπους στο εργοτάξιο. Γωνιακή λύση e f Συµπληρώµατα µήκους c d a Στερεώστε τη σανίδα της κουπαστής µε µεταλλικές θήκες Universal ή µε 2 καρφιά στην κάθε πλευρά 28x65 ιαµόρφωση δαπέδου: Μαδέρια ελαχ. διαστάσεων 20/5 cm. Ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 75 cm! Εχετε υπόψη σας το µέγιστο µήκος γεφύρωσης συµπληρωµάτων a ανάλογα µε την περίπτωση. Βλέπε κεφάλαιο: Πλατφόρµα εργασίας µε ξυλότυπο Πλατφόρµα εργασίας χωρίς ξυλότυπο Πλατφόρµα προστασίας ιαµόρφωση στηθαίου µε µεταλλικές θήκες Universal: Ασφαλίστε τη σανίδα της κουπαστής µε µεταλλικές θήκες Universal µε 2 καρφιά σε κάθε πλευρά 28x65. Τοποθετήστε σανίδες ελαχ. διαστάσεων 15/3 στις µεταλλικές θήκες Universal και ασφαλίστε τις µε 2 καρφιά 28x65 στην κάθε πλευρά. Ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 15 cm! Στερέωση µε καρφιά: Στερεώστε στο στηθαίο σανίδες ελαχ. διαστάσεων 15/3 µε 2 καρφιά 28x65 στην κάθε πλευρά. Ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 15 cm! c έως 75 cm d cm e... ελαχ. 130 cm f... ελαχ. 90 cm Στρώστε στη γωνία µαδέρια ελαχ. διαστάσεων 20/ 5cm. Ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 20 cm! Στερεώστε στο στηθαίο σανίδες ελαχ. διαστάσεων 15/3 µε 2 καρφιά 28x65 στην κάθε πλευρά. Ελάχιστη αλληλοεπικάλυψη 15 cm! Όπως στα συµπληρώµατα µήκους µπορούν να χρησιµοποιηθούν και εδώ οι µεταλλικές θήκες Universal /2006 NK

19 Πλατφόρµα από µεµονωµένους προβόλους ιευκολύνει την ελεύθερη επιλογή των αποστάσεων των προβόλων ή των αποστάσεων των πλατφόρµων για την κατασκευή πλατφόρµων γεφύρωσης (π.χ. κάτω από 3,0 m) και ειδικών σχηµάτων στην περιοχή γωνίας. D E F Αναδιπλώσιµος πρόβολος Κ Μαδέρια τουλάχ. 20/5 cm (από ξύλα του εργοταξίου) Σανίδες κουπαστής τουλάχ. 15/3 cm (από ξύλα του εργοταξίου) D Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm E Προσαρµογή ρακόρ 48mm 50 F Κατευθυντικός συνδετήρας 48mm Μέγ. πλάτος επίδρασης ανά πρόβολο 1,50 m Σε αυτό το είδος δοµής πλατφόρµας λάβετε υπόψη σας οπωσδήποτε: ιδώστε µαδέρια και τάβλες µε τους αναδιπλώσιµους προβόλους K. Εξοπλίστε τους αναδιπλώσιµους προβόλους K µε σωλήνες σκαλωσιάς. Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη συναρµολόγηση του εξοπλισµού και δαπέδου θα βείτε στο πληροφοριακό φυλλάδιο για τους "Doka-αναρριχώµενους ξυλότυπους K" /2006 NK 19

20 Σύνοψη δυνατοτήτων ανάρτησης Αναρτήσεις µε κώνους νάρτηση στο σκυρόδεµα χωρίς µόνωση (τυπική ανάρτηση) Χαµένα τµήµατα Φουρκέτα µε σπασίµατα 15,0 Θήκη στεγανοποίησης 15,0/5cm Κώνος θέσεως κρέµασης 15,0/ 5cm Επανακτώµενα τµήµατα Φουρκέτα 15,0 µήκος περ. 20 cm Ροζέτα 15,0 Κώνος κρέµασης 15,0/5cm ή ή ή Πλακέτα αγκύρωσης 15,0/16cm Θήκη στεγανοποίησης S 15,0/5cm Κυκλική πλακέτα σύνδεσης κώνων 15,0 χωρίς µόνωση (παραλλαγή µε αγκύρωση για ακραίο γέφυρας) Χαµένα τµήµατα Επανακτώµενα τµήµατα Αγκύρωση για ακραίο γέφυρας 30kN/15,0 Κώνος µε ενσωµατωµένη πρόκα 15,0 Βιδωτός κώνος 30kN/15,0 σε µόνωση έως 11 cm Χαµένα τµήµατα Θήκη στεγανοποίησης 15,0 για µόνωση Φουρκέτα µε σπασίµατα 15,0 έως 11cm Επανακτώµενα τµήµατα Κώνος κρέµασης 15,0 για µόνωση έως 11cm Βίδα για κώνους RD 28 ή εν ανάγκη επιπλέον Πλακέτα αγκύρωσης 15,0/16cm ίσκος τοποθέτησης κώνων RD 28 Μεταγενέστερο σηµείο ανάρτησης µέσω διάτρησης Χαµένα τµήµατα Επανακτώµενα τµήµατα ιογκωµένος κάλυκας 15,0 Φουρκέτα 15,0 Σωλήνας τοποθέτησης διογκωµένου κάλυκα Κώνος κρέµασης µε κολλάρο 15,0 Μεταγενέστερες αναρτήσεις στην πλάκα σκυροδέµατος χωρίς µόνωση ή µε µόνωση έως 10 cm Επανακτώµενο τµήµα Πλακέτα κρέµασης K σε µόνωση ή επένδυση τούβλων από 10 έως 30 cm Επανακτώµενο τµήµα Προφίλ κρέµασης K /2006 NK

21 Γαντζωτές αναρτήσεις Για την ανάρτηση της αναδιπλώσιµης πλατφόρµας K πρέπει σε κάθε κεφαλή κρέµασης να συναρµολογηθεί µία βάση κεφαλής K-ES (). 1) Προσαρµόστε την κεφαλή βάσης K-ES στην κεφαλή κρέµασης της αναδιπλώσιµης πλατφόρµας K 2) Αφαιρέστε το ασφαλιστικό βλήτρο ES νάρτηση για εµφάνιση σκυροδέµατος Η ανάρτηση για εµφάνιση σκυροδέµατος 15,0 5cm είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για έργα µε εµφάνιση σκυροδέµατος, στα οποία είναι απαραίτητη ενιαία εικόνα διάτρησης των σηµείων αγκύρωσης και ανάρτησης. 2 1 Υπόδειξη ασφαλείας: Η χρήση ανάρτησης µε εµφάνιση σκυροδέµατος περιορίζεται σε σηµεία ανάρτησης, τα οποία βρίσκονται έως 80 cm κάτω από την άνω άκρη του σκυροδέµατος. Αυτό οφείλεται στη µειωµένη φέρουσα αντοχή εξαιτίας του µικρού βάθους βιδώµατος της φουρκέτας. Κατάσταση αγκύρωσης πεικόνιση στο σκυρόδεµα 3) Ασφαλίστε µε περιστροφή του κλειδιού Tr νάρτηση στην πλάκα σκυροδέµατος χωρίς µόνωση (τυπική ανάρτηση) Χαµένο τµήµα Μεταλλικός γάντζος κρέµασης ES Θέση µε εµφάνιση σκυροδέµατος 15,0 5cm Πλακέτα αγκύρωσης και στις δύο πλευρές 15,0mm Οπλισµός Για έργα στα οποία χρησιµοποιείται αυτή η ανάρτηση θα πρέπει να απευθυνθείτε σε τεχνικό της Doka. Oπτικό αποτέλεσµα: 2 τεµάχια για κάθε σηµείο ανάρτησης Μεταγενέστερες αναρτήσεις στην πλάκα σκυροδέµατος χωρίς µόνωση ή µε µόνωση έως 10 cm Επανακτώµενο τµήµα Πλακέτα κρέµασης ES 1 τεµάχιο για κάθε σηµείο ανάρτησης σε µόνωση ή επένδυση τούβλων από 10 έως 30 cm Επανακτώµενο τµήµα Προφίλ κρέµασης ES Tr Eνιαία, οµοιόµορφη εικόνα διάτρησης των σηµείων αγκύρωσης και ανάρτησης. 1 τεµάχιο για κάθε σηµείο ανάρτησης /2006 NK 21

22 Αναρτήσεις µε κώνους Στην Φροντίστε να βιδώνονται τα τεµάχια σε επαρκές βάθος (π. χ. οι πλακέτες αγκύρωσης ή οι φουρκέτες µε σπασίµατα) στους κώνους τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να µειωθεί η ικανότητα ανάληψης φορτίων και να σηµειωθεί βλάβη στη θέση κρέµασης. Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι ανθρώπινα θύµατα ή υλικές ζηµιές. Βιδώνετε τα δοµικά εξαρτήµατα πάντα µέχρι τέρµα. Τηρείτε τις αναφερόµενες διαστάσεις έως τη σήµανση στη φουρκέτα µε σπασίµατα ή στην πλακέτα αγκύρωσης Τα τεµάχια της κατοπινής ανάρτησης πρέπει να έχουν την ίδια επικάλυψη µπετόν. Μη χρησιµοποιείτε τον κώνο θέσεως κρέµασης ως συνδετική αναµονή. ένετε στερεά τις πλακέτες αγκύρωσης ή τις φουρκέτες µε σπασίµατα επάνω στον οπλισµό µε σύρµα. Eτσι δεν µπορούν να µετακινηθούν κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης ή δόνησης. Απαγορεύεται η θερµοσυγκόλληση στις φουρκέτες. Κίνδυνος θραύσης! αγορά υπάρχουν επίσης κώνοι και εξαρτήµατα για επικαλύψεις οπλισµού 2cm. Πρόκειται για τα ακόλουθα είδη: Κώνος κρέµασης 15,0 ρ. είδους Κώνος θέσεως κρέµασης 15,0 ρ. είδους Θήκη στεγανοποίησης 15,0 ρ. είδους Θήκη στεγανοποίησης S 15,0 ρ. είδους H δοµή του σηµείου θέσεως κρέµασης γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τον κώνο κρέµασης 15,0/5cm. Πρέπει όµως να προσέχετε ιδιαίτερα ώστε να µη γίνεται ανάµιξη τεµαχίων ανάρτησης σε σκυρόδεµα µε διαφορετικές επικαλύψεις οπλισµού (βλέπε ανωτέρω προειδοποιητικές υποδείξεις)! νάρτηση σε σκυρόδεµα χωρίς µόνωση (τυπική ανάρτηση) Απαραίτητα εργαλεία: Καστάνια 1/2" Κλειδί για κώνους θέσεως 15,0 DK Θέση ανάρτησης µε διάτρηση του ξυλότυπου Ανοίξτε διάτρηση ø =18 mm στον ξυλότυπο (θέση σύµφωνα µε σχέδιο έργου). Βιδώστε µέχρι τέρµα φουρκέτα µε σπασίµατα () στη θέση ανάρτησης (). Εισάγετε φουρκέτα 15,0 (F) (µήκος περ. 20 cm) µέσω διάτρησης του ξυλότυπου, βιδώστε στη θέση κρέµασης και σφίξτε µε ροζέτα 15,0 (G) E 1.0 Υπόδειξη: Οι κώνοι κρέµασης παραδίδονται µαζί µε θήκες στεγανοποίησης 15,0 5cm (D). Για κάθε νέα χρήση πρέπει να χρησιµοποιούνται νέες θήκες στεγανοποίησης! G Οπλισµός κατά µήκος και τσέρκια τουλ. ø 8 mm, απόσταση µέγ. 15 cm 1 cm απόσταση µεταξύ σήµανσης (G) και κώνου. Κατάσταση κρέµασης σε αναρτήσεις µε κώνους: a a... Αξονας κώνου προς άνω άκρη δαπέδου 6,5 cm /2006 NK

23 Θέση ανάρτησης χωρίς διάτρηση του ξυλότυπου (π.χ. όταν υπάρχουν Doka-δοκίδες ή προφίλ πλαισιωτών στοιχείων πίσω από το σηµείο που βρίσκεται η θέση ανάρτησης). Καρφώστε σταθερά κώνο κρέµασης () µε κυκλική πλακέτα σύνδεσης κώνων 15,0 (H) στον ξυλότυπο (θέση σύµφωνα µε σχέδιο έργου). Βιδώστε µέχρι τέρµα φουρκέτα µε σπασίµατα () στη θέση κρέµασης. 1.0 G Πριν την έγχυση σκυροδέµατος Ελέγχετε πάλι τις θέσεις κρέµασης και τα σηµεία ανάρτησης. Σηµείο ανάρτησης Φροντίστε να βιδώνονται oι κώνοι κρέµασης σε επαρκές βάθος. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να µειωθεί η ικανότητα ανάληψης φορτίων και να σηµειωθεί βλάβη στη θέση κρέµασης. Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι ανθρώπινα θύµατα ή υλικές ζηµιές. παγορεύεται η ανάµειξη τεµαχίων µε διαφορετικές επικαλύψεις µπετόν επειδή µειώνεται το βάθος βιδώµατος. ιδώνετε τα τεµάχια µέχρι τέρµα. E Οπλισµός κατά µήκος και τσέρκια τουλ. ø 8 mm, απόσταση µέγ. 15 cm 1 cm απόσταση µεταξύ σήµανσης (G) και κώνου. H Ξεβιδώστε κώνο κρέµασης µαζί µε την κυκλική πλακέτα σύνδεσης κώνων 15,0 µε καστάνια 1/2" και καστάνια για κώνους θέσεως15,0 DK. Οταν γίνεται προσεκτική συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση χωρίς βία, τότε η κυκλική πλακέτα σύνδεσης κώνων 15,0 µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολλές φορές. Βιδώστε κώνο κρέµασης 15,0 (I) µέχρι τέρµα µε την καστάνια 1/2". Υπόδειξη: Οι κώνοι κρέµασης παραδίδονται µαζί µε θήκες στεγανοποίησης 15,0 5cm (D). Για κάθε νέα χρήση πρέπει να χρησιµοποιούνται νέες θήκες στεγανοποίησης! Φουρκέτα µε σπασίµατα 15,0 d a Κατά τη χρήση της κυκλικής πλακέτας σύνδεσης κώνων 15,0 προτείνουµε τη χρήση της θήκης στεγανοποίησης S 15,0 5cm. Η θήκη αυτή διαθέτει τροµπετοειδές άκρο, το οποίο βελτιώνει τη στεγανότητα της σύνδεσης d... ελαχ. 16,0 cm a... 74,0 cm (σε σκυρόδεµα µε επικάλυψη οπλισµού 5 cm και στις δύο πλευρές) Πλακέτα αγκύρωσης 15,0/16cm a I a cm (σε σκυρόδεµα µε επικάλυψη οπλισµού 5 cm και στις δύο πλευρές) Αντοχή σκυροδέµατος σε πρώτη φόρτιση: ελαχ. 10 N/mm 2 (100 kg/cm 2 ) /2006 NK 23

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή.

Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. 08/2011 www.solarworld.com Δοκιμασμένη ποιότητα Απλά έξυπνα Με το σύστημα τοποθέτησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.gr Οικοδοµή Αυτοκίνητο Βιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή

Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή // ΝΕO: Σύστημα DOBO και βοηθητικό σύστημα Docking από τη Hörmann Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή 2 Η τεχνογνωσία του ειδικού 4-5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα