ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΧΑΝΙΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ SPEECH AND IMAGE PROCESSING ΚΑΚΑΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ Α.Μ : 3527 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

3 Εισαγωγή Επεξεργασία εικόνας ονομάζεται οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας, η οποία καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες: Επεξεργασία εικόνας: Είσοδος: Εικόνα Έξοδος: Εικόνα Ανάλυση εικόνας: Είσοδος: Εικόνα Έξοδος: Αποτελέσματα μετρήσεων Κατανόηση εικόνας: Είσοδος: Εικόνα Έξοδος: Προσδιορισμός στοιχείων υψηλού επιπέδου Εφαρμογές της επεξεργασίας εικόνας Γραφιστική δεδομένων Επεξεργασία εικόνας για ιατρικούς σκοπούς Ανάλυση μικροσκοπικών παρατηρήσεων Ταυτοποίηση προσώπων (σύγκριση στα χαρακτηριστικά προσώπου, δακτυλικών αποτυπωμάτων κτλ.) Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης: Μηχανική Όραση (Machine vision) Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας αποτελεί έναν ευρύ επιστημονικό κλάδο που αναπτύχθηκε με την ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών. Ο όρος εικόνα χρησιμοποιείται ευρύτερα από την απλή απεικόνιση ενός σκηνικού και περιλαμβάνει την αποτύπωση κάθε είδους πληροφοριών. Τα υπερηχογραφήματα, οι μαγνητικές τομογραφίες, οι δορυφορικές φωτογραφίες κ.α. μπορούν να επεξεργαστούν ως ψηφιακές εικόνες. 1

4 Περίληψη Το θέμα της πτυχιακής εργασίας διαπραγματεύεται αναλυτικά τεχνικές της επεξεργασίας εικόνας μέσω του MATLAB καθώς επίσης παρατίθενται και πολλά παραδείγματα και εφαρμογές.ανατρέχουμε στο ιστορικό και στην εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατ' επέκταση και της επεξεργασίας σημάτων και εικόνας.αναλύουμε από απλές πρακτικές, όπως για παράδειγμα εμφάνιση και εκτύπωση εικόνων, μέχρι πιό περίπλοκες όπως το φιλτράρισμα και η απομόνωση του θορύβου. Γενικά οι εφαρμογές είναι απλές αλλά εξαρτάται από το είδος της επεξεργασίας που θέλουμε να κάνουμε.συναντάμε επίσης τις έννοιες του Ιστογράμματος και του crispening και κάνουμε Ανίχνευση Γραμμών χρησιμοποιώντας την Μετατροπή Hough. Εν κατακλείδι παρουσιάζεται ένας εναλλακτικός τρόπος επεξεργασίας εικόνας απλός στην εφαρμογή και πολύ χρηστικός. Summary The theme of the thesis deals in detail the techniques of image processing using the MATLAB and also listed several examples and applications.we look back in history and the evolution of computers and, by extension, the image and signal processing.we analyze by simple practices, such as developing and printing images, up to more complex such as filtering and isolation of noise. Generally applications are simple but depends on the type of process we want to do.we meet well as the concepts of the histogram and crispening effect and do line detection using the Hough Convert. In conclusion we present an alternative way of image processing simple to implement and very utilitarian. 2

5 Περιεχόμενα Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας...6 Ιστορικό...6 Στόχοι...7 Ανάγνωση δεδομένων εικόνας...7 Γραφή δεδομένων εικόνας...8 Καθορισμός Επιπρόσθετης Μορφής-Συγκεκριμένες παράμετροι...8 Ανάγνωση και εγγραφή δυαδικών εικόνων σε μορφή 1-BIT...8 Μετατροπή μορφής αρχείου γραφικής παράστασης...9 Χρησιμοποιώντας την imshow για επίδειξη εικόνων...10 Καθορίζοντας την αρχική μεγέθυνση εικόνας...11 Έλεγχος της εμφάνισης του γραφήματος...12 Χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Εικόνας(Image Tool) για εξερεύνηση εικόνων...14 Ανοίγοντας το εργαλείο εικόνας...14 Καθορίζοντας την αρχική μεγέθυνση εικόνας( Initial Image Magnification).14 Καθορίζοντας τον Χάρτη χρωμάτων(colormap)...14 Εισάγοντας δεδομένα εικόνας από το περιβάλλον εργασίας...16 Εξαγωγή δεδομένων εικόνας στο περιβάλλον εργασίας...17 Χρήση της συνάρτησης getimage για την εξαγωγή δεδομένων εικόνας...17 Κλείνοντας το Εργαλείο εικόνας...18 Εκτύπωση της εικόνας με το Image Tool...18 Χρησιμοποιήση του βοηθήματος Πλοήγησης του Image Tool...18 Παίρνοντας πληροφορίες για τα pixel μίας εικόνας...19 Μέτρηση χαρακτηριστικών σε μια εικόνα...21 Εξαγωγή Τελικού σημείου(endpoint) και δεδομένων απόστασης(distance Data)...22 Προσαρμογή της εμφάνισης του Εργαλείου Απόστασης(Distance Tool )...22 Συλλέγοντας πληροφορίες για μια εικόνα...23 Ρύθμιση της αντίθεσης και της φωτεινότητας μιας εικόνας...24 Προβολή πολλαπλών εικόνων...25 Εμφάνιση πολλαπλών εικόνων στο ίδιο γράφημα...25 Ειδικές Τεχνικές Εμφάνισης...26 Προσθέτοντας μπάρα χρωμάτων...26 Εμφανίζοντας πολλαπλά πλαίσια εικόνας με μία φορά...27 Xωρικοί μετασχηματισμοί

6 Αλλαγή του μεγέθους μιας εικόνας...28 Kαθορισμός του Μεγέθους της Εικόνας Εξόδου...28 Περιστρέφοντας μια Εικόνα...28 Καθορισμός της Μεθόδου Παρεμβολής...29 Περικοπή Εικόνας...30 Επιλογή σημείων ελέγχου...30 Εξαγωγή Σημείων Ελέγχου στο Περιβάλλον Εργασίας...32 Γραμμικό Φιλτράρισμα και Φίλτρο Σχεδίασης...32 Φιλτράρισμα χρησιμοποιώντας την imfilter...33 Χρησιμοποιώντας Προκαθορισμένους Τύπους Φίλτρων...33 Μορφολογικές λειτουργίες...34 Διαστολή και Διάβρωση(Dilation and Erosion )...35 Διαβρώνοντας μια εικόνα...35 Συνδιάζοντας Διαστολή και Διάβρωση...36 Μορφολογικό Ανοιγμα...36 Οι βασικές συναρτήσεις Διαστολής και Διάβρωσης...37 Σκελετοποίηση...37 Περιμετρικός προσδιορισμός...38 Ανάλυση και Ενίσχυση των εικόνων...38 Παίρνοντας πληροφορίες για την αξία των pixel και Στατιστική...39 Εμφανίζοντας ένα Περιμετρικό Γράφημα Δεδομένων Εικόνας...41 Δημιουργώντας το Ιστόγραμμα Εικόνας...42 Αναλύοντας μια εικόνα...44 Ανίχνευση αιχμών...45 Εξιχνίαση Ορίων...49 Ανίχνευση Γραμμών χρησιμοποιώντας την Μετατροπή Hough...54 Aναλύοντας την Υφή μιας εικόνας...61 Συναρτήσεις Υφής...62 Προσαρμογή της Εντασης...64 Προσαρμογή των τιμών Εντασης σε συγκεκριμένο Εύρος τιμών...64 Καθορισμός των Ορίων Προσαρμογής...65 Εξισορρόπιση Ιστογράμματος...65 Απομάκρυνση Θορύβου...66 Φιλτράρισμα Ενδιάμεσου...66 Επεξεργασία με βάση την ROI...70 Καθορισμός της Περιοχής Ενδιαφέροντος(ROI)...70 Επιλέγοντας μια Πολυγωνική ROI Διαδραστικά...70 Φιλτράροντας μια ROI...73 Φιλτράροντας μια Περιοχή της Εικόνας

7 Ξεθάμπωμα με Κανονικοποιήμενο Φίλτρο...74 Ξεθάμπωμα με Τυφλό Αλγόριθμο Αποσυνέλιξης...76 Xρησιμοποιώντας την συνάρτηση deconvblind για το ξεθάμπωμα εικόνας...77 Λειτουργίες ''συρώμενης γειτονιάς''...82 Εφαρμογή Γραμμικού και Μη Γραμμικού Φιλτραρίσματος...82 Επίλογος...85 Βιβλιογραφία

8 Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας είναι η χρήση αλγορίθμων για να παρουσιάσουν την επεξεργασία εικόνας σε ψηφιακές εικόνες. Ως υποεπίπεδο της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την αναλογική επεξεργασία, επιτρέπει ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος αλγορίθμων να εφαρμοστούν σαν δεδομένα εισόδου, και μπορεί να αποτρέψει προβλήματα όπως η συγκέντρωση θορύβου και διαστρέβλωση σημάτων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Ιστορικό Πολλές από τις τεχνικές της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, αναπτύχθηκαν κατά την δεκαετία του '60 στο Jet Propulsion Laboratory, MIT, Bell Labs, του Πανεπιστημίου του Μaryland και σε μερικά ακόμα μέρη, με εφαρμογή στις δορυφορικές εικόνες,πρότυπα μετατροπής τηλεφραφικής φωτογραφίας, σε ιατρική απεικόνιση, στα τηλέφωνα με χρήση βίντεο, σε αναγνώριση χαρακτήρων και ενίσχηση(απορρόφηση?) φωτογραφιών. Αλλά και το κόστος της επεξεργασίας ήταν αρκετά υψηλό με τον εξοπλισμό των υπολογιστών εκείνης της εποχής. Κατά την δεκαετία του 70, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας πολλαπλασιάστηκε καθώς φθηνότεροι υπολογιστές και εξειδικευμένο hardware έγιναν διαθέσιμα.οι εικόνες μπορούσαν πλέον να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, για κάποια συνηθισμένα προβλήματα όπως η μετατροπή τηλεοπτικών προτύπων. Δεδομένου ότι οι υπολογιστές γενικής χρήσης έγιναν γρηγορότεροι άρχισαν να αναλαμβάνουν το ρόλο του υλικού σε όλες αλλά και στις περισσότερο εξειδικευμένες και εντατικά υπολογιστικές διαδικασίες. Κατά την δεκαετία του 2000 με γρήγορους πλέον υπολογιστές και επεξεργαστές σημάτων διαθέσιμους, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας αναδείχθηκε στην πιο κοινή μορφή επεξεργασίας εικόνων, και ευρύτερα χρησιμοποιούμενη όχι μόνο επειδή είναι η πιο ευπροσάρμοστη μέθοδος αλλά επίσης και η πιο οικονομική. 6

9 Στόχοι Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας επιτρέπει την χρήση πολλών περισσότερων σύνθετων αλγορίθμων για επεξεργασία εικόνας και ως εκ τούτου μπορεί να προσφέρει και τα δύο, περιπλοκότερη απόδοση στους απλούς στόχους και την εφαρμογή μεθόδων οι οποίες θα ήταν αδύνατες με τα αναλογικά μέσα.πιο συγκεκριμένα, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας είναι η μοναδική πρακτική τεχνολογία για: Ταξινόμηση Εξαγωγή χαρακτηριστικών Αναγνώριση σχεδίων Προβολή Ανάλυση σημάτων πολυ-κλίμακας Μερικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας περιλαμβάνουν: Ανάλυση κύριων τμημάτων Ανάλυση ανεξάρτητων τμημάτων Χάρτες αυτοοργάνωσης Κρυμμένα μοντέλα Markov Νευρωνικά δίκτυα Ανάγνωση δεδομένων εικόνας Η εντολή imread διαβάζει μια εικόνα από κάθε υποστηριζόμενο αρχείο γραφικής αναπαράστασης, σε οποιαδήποτε από τα υποστηριγμένα βάθη bit.τα περισσότερα αρχεία απεικόνισης χρησιμοποιούν 8 bit για να αποθηκεύσουν τις τιμές των pixel. Όταν αυτά διαβάζονται στη μνήμη, το MATLAB τα αποθηκεύει ως κατηγορία unit8. Για τις μορφές αρχείου που υποστηρίζουν δεδομένα των 16 bit, PNG και TIFF, το ΜΑΤLΑΒ αποθηκεύει τις εικόνες ως κατηγορία uint16. Παράδειγμα: RGB = imread('football.jpg'); 7

10 Εγγραφή δεδομένων εικόνας Η εντολή imwrite γράφει μια εικόνα σε ένα αρχείο γραφικής παράστασης σε μια από τις υποστηριζόμενες μορφές.η βασική σύνταξη της imwrite χρησιμοποιεί το όνομα της εικόνας και ένα όνομα αρχείου.εάν συμπεριληφθεί μια επέκταση στο όνομα αρχείου, το Matlab παράγει την επιθυμητή μορφή αρχείου από αυτό. Παράδειγμα : imwrite(x,map,'moon2.bmp'); Καθορισμός Επιπρόσθετης ΜορφήςΣυγκεκριμένες παράμετροι Oταν χρησιμοποιήτε την imwrite με μερικά σχήματα γραφικής παράστασης, μπορείτε να καθορίσετε πρόσθετες παραμέτρους.για παράδειγμα με PNG αρχεία, μπορείτε να διευκρινίσετε το βάθος των bit σαν πρόσθετη παράμετρο. Αυτό το παράδειγμα γράφει μια εικόνα Α σε JPEG αρχείο χρησιμοποιώντας μια πρόσθετη παράμετρο για να καθορίσει την ποιοτική παράμετρο συμπίεσης. Παράδειγμα : imwrite(rgb, 'myfile.jpg', 'Quality', 100); Ανάγνωση και εγγραφή δυαδικών εικόνων σε μορφή 1-BIT Σε ορισμένες μορφές αρχείου, μια δυαδική εικόνα μπορεί να αποθηκευτεί σε μορφή ενός bit.εάν η μορφή αρχείου το υποστηρίζει το MATLAB γράφει τις δυαδικές εικόνες σαν εικόνες ενός bit εξ ορισμού.όταν διαβάζουμε μια δυαδική εικόνα σε μορφή ενός bit, το MATLAB το αναπαριστά στην επιφάνεια εργασίας σαν λογική σειρά.αυτό το παράδειγμα διαβάζει μια δυαδική εικόνα και την γράφει σαν αρχείο TIFF. Επειδή η μορφή TIFF υποστηρίζει εικόνες ενός bit, το αρχείο είναι γραμμένο σε δίσκο σε μορφή του ενός bit. Παράδειγμα : BW = imread('moon.jpg'); imwrite(bw,'test.tif'); 8

11 Μετατροπή μορφής αρχείου γραφικής παράστασης Για να αλλάξουμε τη μορφή του γραφήματος μιας εικόνας, χρησιμοποιούμε την imread για να εισάγουμε την εικόνα στο περιβάλλον εργασίας του Matlab και κατόπιν την εντολή imwrite για να την εμφανίσουμε διευκρινίζοντας την κατάλληλη μορφή του αρχείου. Για ν απεικονιστεί, το παράδειγμα χρησιμοποιεί την imread για να διαβάσει μια εικόνα bitmap (BMP) μορφής στο περιβάλλον εργασίας του MATLAB.Έπειτα γράφει την bitmap εικόνα σε έναν φάκελο χρησιμοποιώντας σχήμα PNG (Portable Network Graphics-φορητού δικτύου γραφικών). Παράδειγμα : bitmap = imread('moon.jpg','jpg'); imwrite(bitmap,'moon2.png','png'); 9

12 Χρησιμοποιώντας την imshow για επίδειξη εικόνων Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή imshow για να επιδείξετε μια εικόνα που έχει ήδη εισαχθεί στο περιβάλλον του Matlab ή για να επιδείξετε μια εικόνα αποθηκευμένη σε κάποιο αρχείο γραφικής παράστασης. Επί παραδείγματι, ο παρακάτω κώδικας διαβάζει μια εικόνα από το MATLAB και μετά την επιδεικνύει σε παράθυρο γραφήματος του MATLAB. Παράδειγμα : moon= imread( moon.tif ); imshow (moon); 10

13 Καθορίζοντας την αρχική μεγέθυνση εικόνας Εξ ορισμού, η imshow προσπαθεί να επιδείξει την εικόνα στην ολότητά της μεγεθυμένη 100% ( ένα pixel της οθόνης για κάθε pixel της εικόνας). Πάραυτα, εάν μια εικόνα είναι πολύ μεγάλη για να χωρέσει σε ένα παράθυρο γραφήματος και όντας μεγεθυμένη 100%, η imshow κλιμακώνει την εικόνα για να χωρέσει στην οθόνη και εμφανίζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Για να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη αρχική συμπεριφορά μεγέθυνσης για μια συγκεκριμένη κλήση της imshow, διευκρινίστε την παράμετρο της Αρχικής Μεγέθυνσης (InitialMagnification).Για παράδειγμα, για να δείτε μια εικόνα μεγεθυμένη κατά 50%, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω κώδικα. Παράδειγμα : moon = imread('moon.jpg'); imshow(moon, 'InitialMagnification', 50) 11

14 Έλεγχος της εμφάνισης του γραφήματος Από προεπιλογή, όταν η imshow εμφανίζει μια εικόνα σε γράφημα, περιβάλει την εικόνα με ένα γκρι σύνορο. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την προεπιλογή και να καταστείλετε αυτό το σύνορο χρησιμοποιώντας την παράμετρο συνόρου με την imshow, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα. Παράδειγμα : imshow('moon.jpg','border','tight') 12

15 13

16 Χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Εικόνας( Image Tool) για εξερεύνηση εικόνων Το Image Tool είναι ένα εργαλείο επίδειξης εικόνας που παρέχει επίσης πρόσβαση σε διάφορα άλλα σχετικά εργαλεία, όπως το εργαλείο περιοχής pixel(pixel Region tool), το εργαλείο πληροφοριών εικόνας(image Information tool), και το ρυθμιστικό εργαλείο αντίθεσης(adjust Contrast tool). Ανοίγοντας το εργαλείο εικόνας Για να ξεκινήσετε το εργαλείο εικόνας, χρησιμοποιήστε την συνάρτηση imtool. Παράδειγμα : moon = imread('moon.jpg'); imtool(moon) Καθορίζοντας την αρχική μεγέθυνση εικόνας( Initial Image Magnification) Όπως η imshow, και η συνάρτηση imtool επιχειρεί να εμφανίσει μια εικόνα ολόκληρη μεγεθυμένη 100% ( ένα pixel της οθόνης για κάθε pixel της εικόνας). Παράδειγμα : pout = imread('pout.tif'); imtool(pout, 'InitialMagnification', 150) Καθορίζοντας τον Χάρτη χρωμάτων(colormap) Για να καθορίσετε τον χάρτη χρωμάτων, που χρησιμοποιείται για να εμφανίσει μια( indexed image) τιμαριθμικά αναπροσαρμοσμένη εικόνα ή μια ασπρόμαυρη εικόνα, στο Εργαλείο εικόνας διαλέξτε την επιλογή Διαλέξτε χάρτη χρωμάτων (Choose Colormap) στο menu Εργαλεία. 14

17 Αυτή ενεργοποιεί το εργαλείο Διαλέξτε χάρτη χρωμάτων(choose Colormap tool), που φαίνεται παρακάτω. Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους χάρτες χρωμάτων του Matlab ή επιλέξτε μια μεταβλητή χάρτη χρώματος από το περιβάλλον του Matlab. Choose Colormap tool 15

18 Εισάγοντας δεδομένα εικόνας από το περιβάλλον εργασίας Για να εισάγετε δεδομένα εικόνων από το περιβάλλον του MATLAB στο Εργαλείο εικόνας, χρησιμοποιείστε την Εισαγωγή( Import) από την επιλογή Περιβάλλον εργασίας( Workspace) στο φάκελο Εργαλείο εικόνας( Image Tool File) του menu.στο παράθυρο διαλόγου, που φαίνεται παρακάτω, διαλέγετε την μεταβλητή περιβάλλοντος που θέλετε να εισάγετε μες το περιβάλλον εργασίας. Εισαγωγή από το χώρο εργασίας του παραθύρου διαλόγου 16

19 Εξαγωγή δεδομένων εικόνας στο περιβάλλον εργασίας Για να εξαγάγετε την εικόνα που εμφανίζεται στο Εργαλείο εικόνας(image Tool) στην επιφάνεια εργασίας του MATLAB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εξαγωγή σε Workspace( Export to Workspace) στο εργαλείο εικόνας του menu Αρχείο εικόνας. Export Image to Workspace Dialog Box Χρήση της συνάρτησης getimage για την εξαγωγή δεδομένων εικόνας Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την συνάρτηση getimage για να φέρετε τα δεδομένα εικόνας από το εργαλείο εικόνας(image Tool) στην επιφάνεια εργασίας του MATLAB.Η getimage ανακτά τα δεδομένα εικόνας (CDATA) από το τρέχον αντικείμενο λαβής γραφικών( Handle Graphics image object).επειδή,από προεπιλογή, το Εργαλείο εικόνας δεν κάνει λαβές σε αντικείμενα ορατά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την συνάρτηση Εργαλειοθήκης (Toolbox) imgca για να χειριστείτε τους άξονες εικόνας που εμφανίζονται στο Εργαλείο εικόνας. Παράδειγμα : moon=getimage(imgca); 17

20 Κλείνοντας το Εργαλείο εικόνας Για να κλείσετε το παράθυρο του Image Tool, χρησιμοποιήστε το κουμπί Κλείσιμο στην μπάρα τίτλου του παραθύρου, εναλλακτικά επιλέξτε το Κλείσιμο από το εργαλείο του μενού Αρχείο εικόνας.μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την συνάρτηση imtool για να επιστρέψει η λαβή στο Εργαλείο εικόνας και χρησιμοποιήστε την για να κλείσετε το Εργαλείο εικόνας.όταν κλείσετε το Ιmage Tool, οποιαδήποτε συναφή εργαλεία που είναι ανοικτά επίσης θα κλείσουν. Παράδειγμα : imtool close imtool close all Εκτύπωση της εικόνας με το Image Tool Για να εκτυπώσετε την εικόνα που εμφανίζεται στο Image Tool, επιλέξτε την Εκτύπωση σε σχήμα επιλογή( Print to Figure) απο το menu Αρχείο.Το Image Tool ανοίγει ένα ακόμα γράφημα σε παράθυρο και εμφανίζει την εικόνα.χρησιμοποιήστε την επιλογή Εκτύπωση από το μενού Αρχείο του γραφήματος για να εκτυπώσετε την εικόνα. Χρησιμοποιήση του βοηθήματος Πλοήγησης του Image Tool Εργαλείο Επισκόπισης( Overview tool ) : παρέχει μια προβολή του συνόλου της εικόνας για να σας βοηθήσει να καταλάβετε ποιό τμήμα της εικόνας εμφανίζεται στο Image Tool. Pan tool : σας επιτρέπει να επιλέξετε και να ''σύρετε'' την εικόνα που εμφανίζεται και να την μεταφέρετε στο Image Tool. Εργαλεία zoom( Zoom tools ) : για να κάνετε zoom στην εικόνα. Κουτί μεγέθυνσης( Magnification Box ) : σας επιτρέπει να ορίσετε την ακριβή μεγέθυνση της εικόνας. 18

21 Παίρνοντας πληροφορίες για τα pixel μίας εικόνας Εργαλείο πληροφοριών pixel( Pixel Information tool ) : εμφανίζει την θέση και την αξία του pixel κάτω από τον κέρσορα στο παράθυρο του Image Tool. Εμφάνιση του εργαλείου Εύρους( Range tool ) : εμφανίζει την σειρά εμφάνισης της εικόνας στο παράθυρο του Image Tool. Εργαλείο Περιοχής pixel( Pixel Region tool ) : εμφανίζει μια πολύ κοντινή προβολή των pixels σε συγκεκριμένη περιοχή της εικόνας. 19

22 20

23 Μέτρηση χαρακτηριστικών σε μια εικόνα Using the Distance Tool 21

24 Εξαγωγή Τελικού σημείου(endpoint) απόστασης(distance Data) και δεδομένων Για να αποθηκεύσετε τις θέσεις του τελικού σημείου και τις πληροφορίες για την απόσταση, πατήστε δεξί-κλικ στο εργαλείο Απόστασης( Distance tool ) και επιλέξτε το pixel Αντιγραφή από την επιλογή Πληροφορίες από το μενού περιβάλλοντος.το εργαλείο Απόστασης( Distance tool ) ανοίγει το παράθυρο διαλόγου της Εξαγωγής στο περιβάλλον εργασίας( Export to Workspace ). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου για να καθορίσετε τα ονόματα των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών. Προσαρμογή της εμφάνισης του Εργαλείου Απόστασης(Distance Tool ) Χρησιμοποιώντας το μενού του Εργαλείου Απόστασης,μπορείτε να προσαρμόσετε πολλές πτυχές του, όσον αφορά την εμφάνιση και την συμπεριφορά του,συμπεριλαμβανομένων: Εναλλαγή στην ετικέτα του Distance Tool σε on και off χρησιμοποιώντας την επιλογή ετικέτας Εμφάνισε Απόσταση( Show Distance ) 22

25 Αλλαγή του χρώματος που χρησιμοποιούταν για να εμφανίζει την γραμμή του Distance tool, χρησιμοποιώντας την επιλογή χρώματος γραμμής( Set line color ) Περιορισμό στην κίνηση του εργαλείου είτε οριζόντια είτε κάθετα χρησιμοποιώντας την επιλογή Constrain drag. Διαγραφή του αντικειμένου distance tool χρησιμοποιώντας την επιλογή Διαγραφή. Δεξί κλικ στο Distance tool για πρόσβαση στο μενού περιβάλλοντος. Συλλέγοντας πληροφορίες για μια εικόνα Εκκινήστε το εργαλείο, Πληροφορίες Εικόνας( Image Information ), κλικάροντας στο κουμπί Image Information που βρίσκεται στην μπάρα εργαλείων του Image Tool.Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε την Image Information από το menu Εργαλεία(Τools) στο Image Tool. 23

26 Ρύθμιση της αντίθεσης και της φωτεινότητας μιας εικόνας Για να ρυθμίσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της εικόνας που προβάλλεται στο Εργαλείο εικόνας(image Tool), χρησιμοποιήστε το εργαλείο Ρύθμιση αντίθεσης( Adjust Contrast ). Εργαλείο Ρύθμισης Αντίθεσης 24

27 Προβολή πολλαπλών εικόνων Εμφάνιση πολλαπλών εικόνων στο ίδιο γράφημα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την imshow συνάρτηση με την subplot συνάρτηση του MATLAB ή την subimage συνάρτηση για να εμφανίσετε πολλαπλές εικόνες σε ένα μόνο παράθυρο γραφήματος. Παράδειγμα : [X1,map1]=imread('moon.jpg'); [X2,map2]=imread('sun.jpg'); subplot(1,2,1), imshow(x1,map1) subplot(1,2,2), imshow(x2,map2) 25

28 Ειδικές Τεχνικές Εμφάνισης Προσθέτοντας μπάρα χρωμάτων Εάν θέλετε να προσθέσετε μπάρα χρωμάτων σε μια εικόνα στο Image Tool, επιλέξτε Εκτύπωση σε Σχήμα( Print to Figure ) από το μενού Αρχείο του Image Tool. Το Image Tool εμφανίζει την εικόνα σε ξεχωριστά γραφήματα που σε κάθε ένα μπορεί να προστεθεί μπάρα χρωμάτων. Παράδειγμα : RGB = imread('sun.jpg'); I = rgb2gray(rgb); h = [1 2 1; 0 0 0; ]; I2 = filter2(h,i); imshow(i2,'displayrange',[]), colorbar 26

29 Εμφανίζοντας πολλαπλά πλαίσια εικόνας με μία φορά Για να εμφανίσετε πολλαπλά πλαίσια σε μια σειρά πολλών πλαισίων με μία φορά, χρησιμοποιήστε την συνάρτηση montage.η συνάρτηση αυτή εμφανίζει όλα τα πλαίσια της εικόνας, τακτοποιώντας τα σε ένα ορθογώνιο πλέγμα.το μοντάζ των εικόνων είναι ένα αντικείμενο της εικόνας.τα πλαίσια εικόνων μπορεί να ειναι σε κλίμακα του γκρί, τιμαριθμικά αναπροσαρμορμένες, ή εικόνες πραγματικού χρώματος.αν καθορίσετε το ευρετήριο εικόνων, πρέπει όλα να χρησιμοποιούν τον ίδιο χάρτη χρωμάτων. Παράδειγμα : moon = imread('moon.jpg'); moonarray = repmat(moon, [ ]); montage(moonarray); 27

30 Xωρικοί μετασχηματισμοί Αλλαγή του μεγέθους μιας εικόνας Χρησιμοποιώντας την imresize εντολή, μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος της εικόνας εξόδου με δύο τρόπους : 1. Με τον καθορισμό του συντελεστή μεγέθυνσης χρησιμοποιηθεί στην εικόνα.χρησιμοποιήστε 2. Με τον καθορισμό των διαστάσεων της εικόνας εξόδου που θα Παράδειγμα : I = imread('moon.jpg'); J = imresize(i,1.25); imshow(i) figure, imshow(j) Kαθορισμός του Μεγέθους της Εικόνας Εξόδου Μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος της εικόνας εξόδου περνώντας ένα διάνυσμα που περιέχει τον αριθμό των γραμμών και των στηλών στην εικόνα εξόδου. Παράδειγμα : I = imread('moon.jpg'); J = imresize(i,[ ]); imshow(i) figure, imshow(j) Περιστρέφοντας μια Εικόνα Η συνάρτηση imrotate δέχεται δύο βασικές παράμετρους : την εικόνα που θα περιστραφεί την γωνία περιστροφής Παράδειγμα : J = imrotate(i,35); 28

31 Καθορισμός της Μεθόδου Παρεμβολής Εξ ορισμού, η συνάρτηση imrotate χρησιμοποιεί την παρεμβολή του κοντινότερου γείτονα για τον προσδιορισμό της αξίας των pixels της εικόνας εξόδου, αλλά μπορείτε να καθορίσετε και άλλες μεθόδους παρεμβολής. Παράδειγμα : I = imread('moon.jpg'); J = imrotate(i,35,'bilinear'); imshow(i) figure, imshow(j) 29

32 Περικοπή Εικόνας Για να εξάγετε ένα ορθογώνιο τμήμα της εικόνας, χρησιμοποιήστε την εντολή imcrop.η imcrop δέχεται και αυτή δύο βασικές παραμέτρους : την εικόνα που θα περικοπεί τις συντεταγμένες ενός ορθογωνίου που ορίζει την περιοχή κοπής Παράδειγμα : imshow moon.jpg I = imcrop; imshow(i); Επιλογή σημείων ελέγχου O καθορισμός σημείων ελέγχου είναι μια διεργασία τεσσάρων σταδίων : Eκκινήστε το εργαλείο, καθορίζοντας την εικόνα εισόδου και την βασική εικόνα. Χρησιμοποιήστε τα βοηθήματα πλοήγησης για να εξερευνήσετε την εικόνα, ψάχνοντας για οπτικά στοιχεία που μπορείτε να εντοπίσετε και στις δύο εικόνες. Η cpselect παρέχει πολλούς τρόπους για να πλοηγηθήτε γύρω από την εικόνα, κάνοντας panning( τεχνική που δίνει την αίσθηση της κίνησης και της ταχύτητας διατηρώντας το θέμα-αντικείμενο που κινείται ακίνητο στο κάδρο και το background κουνημένο )και ζουμάροντας για να δείτε περιοχές της εικόνας με περισσότερες λεπτομέρειες. Καθορίστε τα ζευγάρια που ταιριάζουν στα σημεία ελέγχου στην εικόνα εισόδου και την βασική εικόνα.σώστε τα σημεία ελέγχου στο περιβάλλον εργασίας του MATLAB. Παράδειγμα : moon_base = imread('moon.jpg'); moon_input = moon_base; cpselect(moon_input, moon_base); 30

33 31

34 Εξαγωγή Σημείων Ελέγχου στο Περιβάλλον Εργασίας Για να σώσετε σημεί αελέγχου στο περιβάλλον εργασίς του MATLAB : Επιλέξτε Αρχείο( File) από την μπάρα του Επιλογή Σημείων Ελέγχου Επιλέξτε τα Σημεία Εξαγωγής( Export Points ) από την επιλογή Περιβάλλον Εργασίας.Το εργαλείο Επιλογή Σημείου Ελέγχου εμφανίζει το παρακάτω κουτί διαλόγου : μενού του εργαλείου Γραμμικό Φιλτράρισμα και Φίλτρο Σχεδίασης Το φιλτράρισμα είναι μια τεχνική για την τροποποίηση ή την ενίσχυση μιας εικόνας.για παράδειγμα, μπορείτε να φιλτράρετε μια εικόνα για να δώσετε εμφαση σε ορισμένες λειτουργίες ή να αφαιρέσετε άλλες λειτουργίες. Οι λειτουργιες επεξεργασίας εικόνας υλοποιούνται με φιλτράρισμα συμπεριλαμβάνοντας την εξομάλυνση, το ακόνισμα και βελτίωση των άκρεων. 32

35 Φιλτράρισμα χρησιμοποιώντας την imfilter Το φιλτράρισμα των εικόνων, είτε με συσχέτιση είτε με συνέλιξη, μπορεί να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας την εντολή imfilter.aυτό το παράδειγμα φιλτράρει μια είκονα με ένα 5-απο-5 φίλτρο που περιέχει ίσα βάρη.ένα τέτοιο φίλτρο συχνά καλείται και φίλτρο μέσου όρου. Παράδειγμα : I = imread('moon.jpg'); h = ones(5,5) / 35; I2 = imfilter(i,h); imshow(i), title('original Image'); figure, imshow(i2), title('filtered Image') Χρησιμοποιώντας Προκαθορισμένους Τύπους Φίλτρων Η fspecial εντολή παράγει διάφορα είδη από προκαθορισμένα φίλτρα, υπό μορφή πυρήνων συσχέτισης.το παράδειγμά μας,δείχνει την εφαρμογή ενός φίτρου όξυνσης και συγκάλυψης( unsharp masking filter) σε εικόνα επίπεδου γκρί.το φίλτρο όξυνσης και συγκάλυψης έχει ως αποτέλεσμα να φτιάχνει τις άκρες και να κάνει την λεπτομέρεια στην εικόνα πιο crisp. 33

36 ( Crispening = είναι μια προσαρμογή που μπορούμε να κάνουμε για να εξομαλύνουμε τον θόρυβο σε μια εικόνα ) Παράδειγμα : I = imread('moon.jpg'); h = fspecial('unsharp'); I2 = imfilter(i,h); imshow(i), title('original Image') figure, imshow(i2), title('filtered Image') Μορφολογικές λειτουργίες Η μορφολογία είναι ένα ευρύ σύνολο λειτουργιών επεξεργασίας εικόνας που επιδυκνύει τις εικόνες βασιζόμενη σε σχήματα.οι μορφολογικές λειτουργίες εφαρμόζουν ένα διαρθρωτικό στοιχείο σε μια εικόνα εισόδου, δημιουργώντας μια εικόνα εξόδου του ίδιου μεγέθους.οι βασικές μορφολογικές λειτουργίες είναι η διαστολή και η διάβρωση.σε μια μορφολογική λειτουργία, η αξία του κάθε pixel στην εικόνα εξόδου βασίζεται σε σύγκριση του αντίστοιχου pixel της εικόνας εισόδου με τα γειτονικά του.διαλέγοντας το μέγεθος και το σχήμα των γειτονικών pixel, μπορείτε να κατασκευάσετε μια μορφολογική λειτουργία που να είναι ευαίσθητη σε συγκεκριμένα σχήματα στην εικόνα εισόδου. 34

37 Διαστολή και Διάβρωση(Dilation and Erosion ) Η Διαστολή και η Διάβρωση είναι δύο θεμελιώδης μορφολογικές λειτουργίες.η Διαστολή προσθέτει pixels στα όρια των αντικειμένων σε μια εικόνα, ενώ η Διάβρωση μετακινεί pixels στα όρια των αντικειμένων.ο αριθμός των προστιθέμενων ή μετακινούμενων pixels σε μια εικόνα εξαρτάται από το μέγεθος και το σχήμα του δομημένου στοιχείου που χρησιμοποιήθηκε για να επιδειχθεί η εικόνα. Διαβρώνοντας μια εικόνα Για να διαβρώσετε μια εικόνα, κάντε χρήση της εντολής imerode.η imrode δέχεται δύο βασικές παραμέτρους : Την εικόνα εισόδου προς επεξεργασία ( είτε είναι σε αποχρώσεις του γκρί,είτε δυαδική είτε συσκευασμένη δυαδική εικόνα) Ενα δομικό στοιχείο αντικειμένου,που επιστρέφεται από την εντολή strel ή μια δυαδική μήτρα που καθορίζει την γειτονιά ενός δομικού στοιχείου. Παράδειγμα : BW1 = imread('moon.jpg'); SE = strel('arbitrary',eye(13)); BW2 = imerode(bw1,se); >> imshow(bw1),title('original Image') figure, imshow(bw2),title('filtered Image') 35

38 Συνδιάζοντας Διαστολή και Διάβρωση Η Διαστολή και η Διάβρωση συχνά χρησιμοποιούνται σε συνδιασμό για την εφαρμογή λειτουργιών επεξεργασίας εικόνας.για παράδειγμα, ο ορισμός ενός μορφολογικού ανοίγματος μιας εικόνας είναι μια διάβρωση ακολουθούμενη από μια διαστολή, χρησιμοποιώντας τα ίδια δομικά στοιχεία και για τις δύο λειτουργίες.η αντίστοιχη λειτουργία ενός μοργολογικού κλεισίματος μιας εικόνας είναι ακριβώς η αντίστροφη : αποτελείται από διαστολή ακολουθούμενη από διάβρωση με τα ίδια δομικά στοιχεία. Μορφολογικό Ανοιγμα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μορφολογικό άνοιγμα για να αφαιρέσετε μικρά αντικείμενα από μια εικόνα ενόσω διατηρείται το σχήμα και το μέγεθος μεγαλύτερων αντικειμένων στην εικόνα. Παράδειγμα : BW1 = imread('moon.jpg'); SE = strel('rectangle',[40 30]); BW2 = imerode(bw1,se); imshow(bw1), title ('Original image') figure, imshow (BW2), title ('Filtered image') 36

39 Οι βασικές συναρτήσεις Διαστολής και Διάβρωσης Αυτό το τμήμα περιγράφει δύο κοινές λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας που είναι βασισμένες στη Διαστολή και τη Διάβρωση : 1. Σκελετοποίηση 2. Περιμετρικός προσδιορισμός 1.Σκελετοποίηση Για να μετατρέψετε όλα τα αντικείμενα μιας εικόνας σε γραμμές, χωρίς να μεταβάλλεται η βασική δομή της εικόνας, χρησιμοποιήστε την συνάρτηση bwmorph.αυτή η επεξεργασία είναι γνωστή ως σκελετοποίηση. Παράδειγμα : BW1 = imread('moon.jpg'); BW2 = bwmorph(bw1,'skel',inf); imshow(bw1), title ('Original image') figure, imshow(bw2), title ('Filtered image') 37

40 2.Περιμετρικός προσδιορισμός Η συνάρτηση bwperim προσδιορίζει τα περιμετρικά pixel των αντικειμένων σε μια δυαδική εικόνα.κάθε pixel θεωρείται περιμετρικό εάν ικανοποιεί τα παρακάτω δύο κριτήρια : To pixel να είναι ενεργό Και τουλάχιστον ένα γειτονικό pixel να ειναι απενεργοποιήμενο Για παράδειγμα, ο παρακάτω κώδικας βρίσκει τα περιμετρικά pixel μιας δυαδικής εικόνας σε κυκλωματικό(?) πίνακα. Παράδειγμα : BW1 = imread('moon.jpg'); BW2 = bwperim(bw1); imshow(bw1), title ('Original image') figure, imshow(bw2), title ('Filtered image') Ανάλυση και Ενίσχυση των εικόνων Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει συναρτήσεις που υποστηρίζουν ένα εύρος από στάνταρ λειτουργίες επεξεργασίας για ανάλυση και ενίσχυση εικόνων 38

41 Παίρνοντας πληροφορίες για την αξία των pixel και Στατιστική Παρακάτω περιγράφεται πώς μπορείτε να συλλέξετε πληροφορίες για την αξία των δεδομένων που φτιάχνουν μα εικόνα.τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν : Παίρνοντας πληροφορίες για τα pixel εικόνας Παίρνοντας το Προφίλ Εντασης μιας εικόνας Εμφανίζοντας το Περίγραμμα μιας εικόνας Δημιουργώντας το Ιστόγραμμα μιας εικόνας Συλλέγοντας περιληπτικά Στατιστικά μιας εικόνας Υπολογιστικές(?) ιδιότητες για τις περιοχές μιας εικόνας Εμφανίστε εικόνα imshow moon.jpg Καλείται impixel.οταν καλείται χωρίς ορίσματα εισόδου, η impixel συσχετίχεται με την εικόνα στους τρέχον άξονες. vals = impixel Επιλέξτε τα σημεία που θέλετε να εξετάσετε στην εικόνα κλικάροντας με το ποντίκι.η impixel τοποθετεί αστερίσκο σε κάθε σημείο που επιλέγετε. 39

42 Οταν τελειώσετε με την επιλογή σημείων πατήστε ENTER vals =

43 Εμφανίζοντας Εικόνας ένα Περιμετρικό Γράφημα Δεδομένων Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση imcontour απο το κουτί εργαλείων για να εμφανίσετε ένα περιμετρικό γράφημα των δεδομένων εικόνας σε εικόνα επιπέδου του γκρί. Παράδειγμα : This command for read a grayscale image and display it I = imread('moon,jpg'); imshow(i) 41

44 Εμφανίστε περιμετρικό γράφημα εικόνας επιπέδου γκρί figure, imcontour(i,3) Δημιουργώντας το Ιστόγραμμα Εικόνας Το Ιστόγραμμα εικόνας είναι ένα διάγραμμα που δείχνει την κατανομή των εντάσεων σε μια αριθμικά προσαρμοσμένη εικόνα ή εικόνα επιπέδου γκρί.για να δημιουργήσετε το Ιστόγραμμα μιας εικόνας χρησιμοποιήστε την συνάρτηση imhist.αυτή η συνάρτηση δημιουργεί το γράφημα του Ιστογράμματος φτιάχνοντας κάδους, ίσης απόστασης μεταξύ τους, όπου ο 42

45 καθένας αντιπροσωπεύει εύρος τιμών των δεδομένων.εν συνεχεία, υπολογίζει τον αριθμό των pixel σε κάθε εύρος. Παράδειγμα : Read image and display it. I = imread('moon.jpg'); imshow(i) 43

46 Εμφάνιση Ιστογράμματος εικόνας figure, imhist(i) Αναλύοντας μια εικόνα Αυτό το τμήμα περιγράφει τις τεχνικές ανάλυσης εικόνων που επιστρέφουν πληροφορία για την δομή της εικόνας. 44

47 Ανίχνευση αιχμών Σε μια εικόνα, η αιχμή είναι μια καμπύλη που ακολουθεί ένα μονοπάτι ταχείας αλλαγής στην ένταση της εικόνας.οι αιχμές είναι συχνά σχετιζόμενες με τα όρια των αντικειμένων σε μια σκηνή.η ανίχνευση αιχμών χρησιμοποιήται για να αναγνωρίσει τις αιχμές σε μια εικόνα. Η πιό ισχυρή μέθοδος ανίχνευσης αιχμών είναι η μέθοδος Canny.H μέθοδος Canny διαφέρει από άλλες μεθόδους ανίχνευσης αιχμών στο ότι χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά κατώφλια(thresholds)- για να ανιχνεύσει ισχυρές και αδύναμες αιχμές (περιλαμβάνει αδύναμες αιχμές στην έξοδο μόνο όταν αυτές συνδέονται με ισχυρές).αυτή η μέθοδος έχει ως εκ τούτου λιγότερες πιθανότητες από τις άλλες να ''ξεγελαστεί'' από θόρυβο και ακόμα περισσότερες να ανιχνεύσει πραγματικά αδύναμες αιχμές. Παράδειγμα : Read image and display it. I = imread('moon.jpg'); imshow(i) 45

48 Εφαρμόστε τις Sobel και Canny μεθόδους ανίχνευσης αιχμών στην εικόνα και εμφανίστε την. BW1 = edge(i,'sobel'); BW2 = edge(i,'canny'); imshow(bw1) figure, imshow(bw2) 46

49 47

50 48

51 Εξιχνίαση Ορίων Το κουτι εργαλείων περιλαμβάνει δύο συναρτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε τα όρια των αντικειμένων σε μια δυαδική εικόνα.: bwtraceboundary bwboundaries Η συνάρτηση bwtraceboundary επιστρέφει τη σειρά και την στήλη, συνταταγμένες, απο όλα τα pixel στα σύνορα ενός αντικειμένου σε μια εικόνα.θα πρέπει να διευκρινίσετε την τοποθεσία ενός συνοριακού pixel του αντικειμένου ως σημείο εκκίνησης του ίχνους. Η συνάρτηση bwboundaries επιστρέφει τη σειρά και την στήλη, συντεταγμένες, των συνοριακών pixels από όλα τα αντικείμενα σε μια εικόνα. Παράδειγμα : Read image and display it. I = imread('moon.jpg'); imshow(i) 49

52 Μετατρέψτε την εικόνα σε μια δυαδική εικόνα.η bwtraceboundary και η bwboundaries λειτουργούν μόνο για δυαδικές εικόνες. BW = im2bw(i); imshow(bw) 50

53 Καθορίστε τις συντεταγμένες τις σειράς και της στήλης κάποιου pixel στο σύνορο του αντικειμένου που θέλετε να εξιχνιάσετε.η bwboundary χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σημείο ως σημείο εκκίνησης για να την εξιχνίαση των ορίων. 51

54 dim = size(bw) col = round(dim(2)/2)-90; row = min(find(bw(:,col))) dim = row = 524 Καλέστε την bwtraceboundary για να εξιχνιάσετε το όριο απο κάποιο συγκεκριμένο σημείο.σαν απαραίτητες προυποθέσεις, θα πρέπει να διευκρινίσετε μια δυαδική εικόνα, τις συντεταγμένες της σειράς και της στήλης του σημείου εκκίνησης καθώς και την κατεύθυνση του πρώτου βήματος. boundary = bwtraceboundary(bw,[row, col],'n'); Εμφανίστε την αρχική εικόνα επιπέδου γκρί και χρησιμοποιήστε τις συντεταγμένες που επιστρέφει η bwtraceboundary για να παρουσιάσετε το γράφημα του ορίου της εικόνας. imshow(i) hold on; plot(boundary(:,2),boundary(:,1),'g','linewidth',3); 52

55 Για να εξιχνιάσετε τα όρια όλων των coins σε μια εικόνα χρησιμοποιήστε την συνάρτηση bwboundaries. BW_filled = imfill(bw,'holes'); boundaries = bwboundaries(bw_filled); Για να κάνετε το γράφημα των ορίων από όλα τα coins της αρχικής εικόνας επιπέδου γκρί χρησιμοποιήστε τις συντεταγμένες που επιστρέφει η bwboundaries. for k=1:100 b = boundaries{k}; plot(b(:,2),b(:,1),'g','linewidth',3); end 53

56 Ανίχνευση Γραμμών χρησιμοποιώντας την Μετατροπή Hough Το κουτί εργαλείων της επεξεργασίας εικόνας περιλαμβάνει συναρτήσεις που υποστηρίζουν την Μετατροπή Hough. hough houghpeaks houghlines 54

57 Διαβάστε μια εικόνα μέσα στο περιβάλλον εργασίας του MATLAB. I = imread('moon.jpg' ); Περιστροφή και κόψιμο της εικόνας. roti = imrotate(i,45,'crop'); 55

58 Εντοπίζοντας τις αιχμές σε μια εικόνα. BW = edge(roti,'canny'); 56

59 Υπολογίστε την Μετατροπή Hough μιας εικόνας χρησιμοποιώντας την συνάρτηση hough [H,theta,rho] = hough(bw); Εμφανίστε την μετατροπή imshow(h,[],'xdata',theta,'ydata',rho,... 'InitialMagnification','fit'); xlabel('\theta'), ylabel('\rho'); axis on, axis normal, hold on; 57

60 Βρείτε τις κορυφές της μήτρας της μετατροπής χρησιμοποιώντας την συνάρτηση houghpeaks. P = houghpeaks(h,5,'threshold',ceil(0.3*max(h(:)))); Plot the peaks. x = theta(p(:,2)); y = rho(p(:,1)); plot(x,y,'s','color','white'); 58 Hough, Η,

61 59

62 Βρείτε τις γραμμές σε μια εικόνα. lines = houghlines(bw,theta,rho,p,'fillgap',5,'minlength',7); Δημιουργήστε το γράφημα που επιθέτει τις γραμμές της αρχικής εικόνας. figure, imshow(roti), hold on max_len = 0; for k = 1:length(lines) xy = [lines(k).point1; lines(k).point2]; plot(xy(:,1),xy(:,2),'linewidth',2,'color','green'); %Γράφημα εκκινήσεων και καταλήξεων των γραμμών plot(xy(1,1),xy(1,2),'x','linewidth',2,'color','yellow'); plot(xy(2,1),xy(2,2),'x','linewidth',2,'color','red'); %Καθορίστε τα τελικά σημεία του μακρύτερου τμήματος γραμμής len = norm(lines(k).point1 lines(k).point2); if ( len > max_len) max_len = len; xy_long = xy; end end 60

63 %Επισημάνετε το μεγαλύτερο τμήμα της γραμμής plot(xy_long(:,1),xy_long(:,2),'linewidth',2,'color','cyan'); Aναλύοντας την Υφή μιας εικόνας Το κουτί εργαλείων υποστηρίζει ένα σύνολο λειτουργιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανάλυση Υφής.Η ανάλυση Υφής χρησιμοποιείται για σωρεία εφαρμογών, συμπεριλαμβάνοντας την τηλεπισκόπηση, την αυτοματοποιημένη επιθεώρηση και την επεξεργασία εικόνων ιατρικής φύσεως.η ανάλυση Υφής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση των ορίων υφής καλούμενη και κατάτμηση υφής. 61

64 Επιπροσθέτως, η ανάλυση Υφής είναι χρήσιμη όταν τα αντικείμενα σε μια εικόνα χαρακτηρίζονται περισσότερο από την υφή παρά από την ένταση και οι παραδοσιακές τεχνικές κατωφλίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Συναρτήσεις Υφής Read in the image and display it. I = imread('moon.jpg'); imshow(i) 62

65 Φιλτράρετε την εικόνα με την συνάρτηση αποτελέσματα. K = rangefilt(i); figure, imshow(k) 63 rangefilt και εμφανίστε τα

66 Προσαρμογή της Εντασης Η Προσαρμογή της Εντασης είναι μια τεχνική ενίσχυσης της εικόνας που χαρτογραφεί τις τιμές της έντασης της εικόνας σε καινούριο εύρος τιμών. Example: Παράδειγμα : I = imread('moon.jpg'); imshow(i) figure, imhist(i,64) Προσαρμογή των τιμών Εντασης σε συγκεκριμένο Εύρος τιμών Μπορείτε να προσαρμόσετε τις τιμές της έντασης σε μια εικόνα χρησιμοποιώντας την συνάρτηση imadjust, όπου επισημαίνετε το εύρος των τιμών της έντασης στην εξερχόμενη εικόνα. Example: I = imread('moon.jpg'); J = imadjust(i); imshow(j) figure, imhist(j,64) 64

67 Καθορισμός των Ορίων Προσαρμογής Μπορείτε προαιρετικά να διευκρινίσετε το εύρος των τιμών εισόδου και εξόδου χρησιμοποιώντας την συνάρτηση imadjust.διευκρινίζετε τα εύρη σε δύο διανύσματα που ''περνάτε'' στην imadjust σαν μεταβλητές.το πρώτο διάνυσμα ορίζει τις τιμές της χαμηλής και της υψηλής έντασης που θέλετε να χαρτογραφήσετε.το δεύτερο διάνυσμα ορίζει την κλίμακα πάνω στην οποία θέλετε να χαρτογραφήσετε τα διανύσματα. Παράδειγμα : I = imread('moon.jpg'); J = imadjust(i,[0 0.2],[0.5 1]); imshow(i) figure, imshow(j) Εξισορρόπιση Ιστογράμματος Η διαδικασία της προσαρμογής των τιμών έντασης μπορεί να γίνει και αυτόματα μέσω της συνάρτησης histeq.η συνάρτηση histeq εκτελεί την Εξισορρόπηση Ιστογράμματος, η οποία περιλαμβάνει την μεταμόρφωση των τιμών της έντασης έτσι ώστε το ιστόγραμμα της εξερχόμενης εικόνας περίπου να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ιστόγραμμα. 65

68 Παράδειγμα : I = imread('moon.jpg'); J = histeq(i); imshow(j) figure, imhist(j,64) Απομάκρυνση Θορύβου Οι ψηφιακές εικόνες είναι επιρρεπείς σε ποικιλία τύπων του θορύβου.ο θόρυβος είναι το αποτέλεσμα των σφαλμάτων, κατά την διαδικασία λήψης μιας εικόνας, που οδηγούν σε τιμές pixel που δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές εντάσεις της πραγματικής σκηνής.υπάρχουν διάφοροι τρόποι που ο θόρυβος μπορεί να εισαχθεί σε μια εικόνα, εξαρτάται κυρίως από το πώς έχει δημιουργηθεί η εικόνα. Φιλτράρισμα Ενδιάμεσου Το φιλτράρισμα ενδιάμεσου είναι όμοιο με την χρησιμοποίηση ενός φιλτρου μέσου όρου, στο οποίο κάθε pixel εξόδου έχει οριστεί σε έναν μέσο όρο των τιμών των pixel στην γειτονιά του αντίστοιχου pixel εισόδου. Παράδειγμα : Διάβασε την εικόνα και εμφάνισέ την. 66

69 I = imread('moon.jpg'); imshow(i) Προσθήκη Θορύβου J = imnoise(i,'salt & pepper',0.02); figure, imshow(j) 67

70 Φιλτράρετε την ''θορυβώδη'' εικόνα με ένα φίλτρο μέσου όρου και εμφανίστε τ' αποτελέσματα. K = filter2(fspecial('average',3),j)/200; figure, imshow(k) 68

71 Τώρα χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο ενδιαμέσου για να φιλτράρετε την εικόνα και εμφανίστε πάλι τ' αποτελέσματα.παρατηρήστε ότι η medfilt2 συνάρτηση αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα στην αφαίρεση του θορύβου και με λιγότερα θολωμένες αιχμές. L = medfilt2(j,[3 3]); figure, imshow(k) figure, imshow(l) 69

72 Επεξεργασία με βάση την ROI Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται πως ορίζεται μια περιοχή ενδιαφέροντος (region of interest-roi) και η εκτέλεση της επεξεργασίας στην περιοχή αυτή. Καθορισμός της Περιοχής Ενδιαφέροντος(ROI) Η περιοχή ενδιαφέροντος (ROI) είναι ένα τμήμα μιας εικόνας που θέλετε να φιλτράρετε ή να κάνετε κάποιου άλλου είδους επεξεργασία.ορίζετε μια ROI δημιουργώντας μια μάσκα, η οποία είναι μια δυαδική εικόνα του ιδίου μεγέθους με την εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε, με pixels που ορίζουν την ROI με ''1'' και όλα τα υπόλοιπα pixels με ''0''. Επιλέγοντας μια Πολυγωνική ROI Διαδραστικά Χρησιμοπιήστε την συνάρτηση roipoly για να καθορίσετε μια πολυγωνική ROI διαδραστικά σε συγκεκριμένη εικόνα.για να το κάνετε αυτό, εμφανίστε την εικόνα χρησιμοποιώντας την imshow και μετά καλέστε την roipoly χωρίς ορίσματα εισόδου.καθώς μετακινείτε τον κέρσορα πάνω στην εικόνα που εμφανίσατε πάνω στους άξονες, ο κέρσορας αλλάζει σε σχήμα στόχαστρου.μπορείτε να καθορίσετε τότε τις κορυφές του πολυγώνου κλικάροντας σημεία της εικόνας. 70

73 'Οταν τελειώσετε με την επιλογή των σημείων πατήστε Return.Η roipoly θα σας επιστρέψει μια δυαδική εικόνα του ίδιου μεγέθους με την εικόνα εισόδου, που περιέχει ''1'' μέσα στο πολύγωνο και ''0'' έξω από αυτό. Παράδειγμα : I = imread('moon.jpg'); imshow(i) BW = roipoly; 71

74 Αφού την επιλέξετε πατήστε ENTER και γράψτε : imshow(bw) and you will see something similer 72

75 Φιλτράροντας μια ROI Το φιλτράρισμα μιας περιοχής ενδιαφέροντος είναι η διαδικασία κατά την οποία εφαρμοζεται ένα φίλτρο σε κάποια περιοχή της εικόνας, εκεί όπου μια δυαδική μάσκα ορίζει την περιοχή.για παράδεγμα, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα φίλτρο προσαρμογής έντασης για να επιβεβαιώσετε περιοχές της εικόνας. Φιλτράροντας μια Περιοχή της Εικόνας Αυτο το παράδειγμα χρησιμοποιεί φιλτράρισμα με μάσκα για να αυξήσει την αντίθεση σε συγκεκριμένο σημείο της εικόνας. Διάβασε την εικόνα I = imread('moon.jpg'); Δημιούργησε την μάσκα imshow(i) BW = roipoly; Δημιούρησε το φίλτρο h = fspecial('unsharp'); Κάλεσε την roifilt2, διευκρινίζοντας την εικόνα που θα φιλτραριστεί και το φίλτρο. I2 = roifilt2(h,i,bw); imshow(i) figure, imshow(i2) 73

76 Ξεθάμπωμα με Κανονικοποιήμενο Φίλτρο Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση deconvreg για να ξεθομπώσετε μια εικόνα χρησιμοποιώντας κανονικοποιημένο φίλτρο.το κανονικοποιημένο φιλτρο μπορει να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά όταν οι πληροφορίες που έχουμε για τον επιπρόσθετο θόρυβο είναι περιορισμένες. Παράδειγμα: Read an image into the MATLAB workspace. I = imread('sun.jpg'); I = I(125+[1:256],1:256,:); figure; imshow(i); title('original Image'); 74

77 Δημιουργήστε PSF. PSF = fspecial('gaussian',11,5); Δημιουργήστε μια προσομοίωση θαμπώματος της εικόνας και προσθέστε θόρυβο Blurred = imfilter(i,psf,'conv'); V =.02; BlurredNoisy = imnoise(blurred,'gaussian',0,v); figure;imshow(blurrednoisy);title('blurred and Noisy Image'); 75

78 Χρησιμοποιήστε την deconvreg για να ξεθαμπώσετε την εικόνα, διευκρινίζοντας το PSF που χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί το θάμπωμα καθώς και την ισχύ του θορύβου, NP. NP = V*prod(size(I)); [reg1 LAGRA] = deconvreg(blurrednoisy,psf,np); figure,imshow(reg1),title('restored Image'); Ξεθάμπωμα με Τυφλό Αλγόριθμο Αποσυνέλιξης Η συνάρτηση deconvblind, όπως ακριβώς και η deconvlucy, εφαρμόζει διάφορες προσαρμογές στην αρχική Lucy-Richardson, μέγιστης πιθανότητας αλγόριθμος που αντιμετωπίζει πολύπλοκες εργασίες αποκατάστασης της εικόνας. 76

79 Xρησιμοποιώντας την συνάρτηση ξεθάμπωμα εικόνας deconvblind για το Για ν' απεικονιστεί η τυφλή αποσυνέλιξη, το παρακάτω παράδειγμα δημιουργεί μια προσομοιωμένη θαμπή εικόνα και μετά χρησιμοποιεί την deconvblind συνάρτηση για να την ξεθαμπώσει. Παράδειγμα : Read an image into the MATLAB workspace. Διάβασε μια εικόνα στο περιβάλλον εργασίας του MATLAB. I = imread('moon1.jpg'); figure; imshow(i); title('original Image'); 77

80 Δημιουργήστε το PSF. PSF = fspecial('motion',13,45); figure; imshow(psf,[],'notruesize'); title('original PSF'); 78

81 Δημιουργήστε ένα προσομοιωμένο θάμπωμα στη εικόνα Blurred = imfilter(i,psf,'circ','conv'); figure; imshow(blurred); title('blurred Image'); 79

82 Ξεθαμπώστε την εικόνα, κάνοντας μια αρχική υπόθεση για το μέγεθος του PSF. INITPSF = ones(size(psf)); [J P]= deconvblind(blurred,initpsf,30); figure; imshow(j); title('restored Image'); figure; imshow(p,[],'notruesize'); title('restored PSF'); 80

83 81

84 Λειτουργίες ''συρώμενης γειτονιάς'' Η λειτουργία της ''συρώμενης γειτονιάς'' παρουσιάζει ένα pixel σε κάποια χρονική στιγμή, με την τιμή ενός οποιουδήποτε pixel της εικόνας εξόδου καθορισμένο από την εφαρμογή ενός αλγόριθμου στις αντίστοιχες τιμές των γειτονικών pixels της εικόνας εισόδου.η γειτονιά ενός pixel είναι ένα σύνολο από pixels, καθορισμένα από την σχετική θέση τους με το συγκεκριμένο pixel, που καλείται κεντρικό pixel.η γειτονιά είναι ένα ορθογώνιο μπλόκ, που καθώς κινείστε από το ένα στοιχείο στο άλλο σε μια μητρική εικόνα, το μπλόκ της γειτονιάς σύρεται προς την ίδια κατεύθυνση. Εφαρμογή Γραμμικού και Μη Γραμμικού Φιλτραρίσματος Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες ''συρόμενης γειτονιάς'' για να εφαρμόσετε πολλών ειδών λειτουργίες φιλτραρίσματος. Για ποικιλία λειτουργιών ''συρόμενης γειτονιάς'' μπορείτε να εφαρμόσετε την συνάρτηση nlfilter.η nlfilter παίρνει σαν όρισματα εισόδου μια εικόνα, το μέγεθος της γειτονιάς και μια συνάρτηση που επιστρέφει μια διαβάθμιση, και επιστρέφει μια εικόνα ιδίου μεγέθους με την αρχική εικόνα εισόδου.η αξία κάθε pixel της εικόνας εξόδου είναι υπολογισμένη με το πέρασμα απο την γειτονιά του αντίστοιχου pixel εισόδου για την συγκεκριμένη λειτουργία. I = imread('moon.jpg'); I2 = nlfilter(i,[3 3],'std2'); imshow (I2 82

85 I = imread('moon.jpg'); f max(x(:)); I2 = nlfilter(i,[3 3],f); imshow(i); figure, imshow(i2); 83

86 84

87 ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τις τελευταίες δεκαετίες η επεξεργασία εικόνας, είδαμε ότι,έχει εξελιχθεί ραγδαία παράλληλα και με την επανάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.στην πτυχιακή αυτή διαπραγματευτήκαμε έννοιες που είναι συγκερασμός 2 πραγμάτων, της φωτογραφίας και του Matlab.Συμπερασματικά θα σημειώναμε το πόσο εύκολα ένας λάτρης της φωτογραφίας θα μπορούσε να διορθώσει τις εικόνες του μέσω ενός πολύ καλού μαθηματικού και πρακτικού εργαλείου όπως είναι το Matlab. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ wikipedia XDCAM-USER.COM Introduction to image processing in Matlab 1 by Kristian Sandberg Department of Applied Mathematics, University of Colorado 85

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής : Γρυλλάκης Κωνσταντίνος Επιβλέπων Καθηγητής : ρ Κωνσταντάρας Αντώνιος Εξεταστής Α' : Εξεταστής Β' : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MATLAB ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ο σκοπός αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 2 : Βελτιστοποίηση εικόνας (Image enhancement) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Intensity Transformations Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Image Enhancement: είναι

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2 Περιοχή εργασίας A. Παράθυρο εγγράφου B. Συγκέντρωση πινάκων συμπτυγμένων σε εικονίδια Γ. Γραμμή τίτλου πίνακα Δ. Γραμμή μενού E. Γραμμή επιλογών Στ. Παλέτα εργαλείων Ζ. Κουμπί σύμπτυξης σε εικονίδια Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS Δεκέμβριος 2014: Θεματικός Μήνας Μεταβλητών Άστρων Μαραβέλιας Γρηγόρης Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS v1.0 Πηγές Το υλικό προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές (τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Λειτουργικά συστήματα Windws Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων 1 2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και οι εικόνες του φακέλου «Multispec_tutorial_files\ Images and Files Σκοπός: Η προσαρμογή της χωρικής ανάλυσης διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MP3 και άλλα αρχεία ήχου... 55 Εξαγωγή κομματιών από CD σε ψηφιακά αρχεία ήχου... 56 Εγγραφή αρχείων ήχου σε CD...

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MP3 και άλλα αρχεία ήχου... 55 Εξαγωγή κομματιών από CD σε ψηφιακά αρχεία ήχου... 56 Εγγραφή αρχείων ήχου σε CD... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ NERO Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε... 18 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 18 Συμβάσεις του βιβλίου... 20 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο... 20 Σημείωση για την ελληνική έκδοση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade One version 1.1

ZTrade One version 1.1 ZTrade One version 1.1 Περιεχόμενα 1. Πλοήγηση 2. Κατάσταση Εφαρμογής 3. Λίστα Μετοχών 4. Χαρτοφυλάκια 5. Ξένοι Δείκτες 6. Τεχνική Ανάλυση 7. Ειδοποιήσεις 8. Ρυθμίσεις 1. Πλοήγηση Η εφαρμογή οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία επεξεργασίας εικόνων, που αναπαριστούν τομή εγκεφάλου και τομή αδένα προστάτη

Εργασία επεξεργασίας εικόνων, που αναπαριστούν τομή εγκεφάλου και τομή αδένα προστάτη Επεξεργασία Εικόνας Εργασία επεξεργασίας εικόνων, που αναπαριστούν τομή εγκεφάλου και τομή αδένα προστάτη Μπαρμπούτης Παναγιώτης Α) ΦΙΛΤΡΑ ΟΞΥΝΣΗΣ Αρχικά θα μελετήσουμε την εικόνα από το MRI αρχείο της

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Invest i. Εγχειρίδιο Invest

Εγχειρίδιο Invest i. Εγχειρίδιο Invest i Εγχειρίδιο Invest ii Copyright 2004, 2005 Raphael Slinckx Copyright 2007 Terrence Hall Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους ""όρους της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα Έκδοση: 1.0 Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 20100 Ασημίνα Σπανίδου και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου aspanidou@di.uoa.gr koupe@di.uoa.gr Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S Πλήκτρα IN - Κοντινή ανάλυση. Πατώντας το βλέπετε µία µικρότερη περιοχή του χάρτη µε περισσότερη λεπτοµέρεια, αυξάνει την κλίµακα. ΟUT - Μακρινή ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Moviemaker

Οδηγός Χρήσης Moviemaker Οδηγός Χρήσης Moviemaker Αναλυτικός οδηγός χρήσης του λογισμικού Moviemaker Κατάλληλο για τη δημιουργία Βιντεοτέχνης και Animation Εποπτεία: Γενεθλής Γενεθλίου, ΕΔΕ Τέχνης Συγγραφή / Σελίδωση: Κύπρος Πισιαλής,

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας:

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Ανοίγοντας το πρόγραμμα καλείστε να επιλέξετε μία από τις τρείς επιλογές Δημιουργία από αποθηκευμένα, Δημιουργία Ανοιγόμενου, Δημιουργία Συρόμενου (εικόνα Νο1). (εικόνα Νο1)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Tiles Editor. 'Εκδοση 7

Tiles Editor. 'Εκδοση 7 Tiles Editor 'Εκδοση 7 1992 Professional Tiles Editor Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος. Κανένα µέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε καµµία µορφή και µε κανένα µέσο - γραφικό, ηλεκτρονικό,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ Σεμινάριο Ενημέρωσης: 26 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word

Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Εγχειρίδιο για τη δημιουργία Newsletter στο Word Παράδειγμα Εικόνας Πρόλογος Αυτό το πρότυπο του Word θα σας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα προσωπικά σας Newsletter στο MS Word. Μπορείτε να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade ii Copyright 2006 Vincent Geddes Copyright 2004, 2003 Sun Microsystems Copyright 2002, 2000 Michael Vance Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB )

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια πρώτη ιδέα για το μάθημα χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Περίγραμμα του μαθήματος χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Παραδείγματα από πραγματικές εφαρμογές ==

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 1. Δημιουργία Πίνακα 1.1 Εισαγωγή μετρήσεων και υπολογισμός πράξεων Έστω ότι χρειάζεται να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα