Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ"

Transcript

1 ICAMSoft SmartMedicine v.3 Στατιστικά Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ ICAMSoft Applications White Papers Φεβρουάριος 2010 Σελίς: 1 / 14

2 Στατιστικά ICAMSoft SmartMedicine v.3 Μenu Στατιστικά 1. Εἰσαγωγή Προκειμένου νὰ εἶναι παραγωγική ἡ χρήση τοῦ ἐνσωματωμένου κυκλώματος Στατιστικῆς χρειάζεται νὰ εἰπωθούν λίγα πράγματα γιὰ το υπόβαθρο ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας. Εἴδη Στατιστικῶν: Τὰ εἴδη στατιστικῶν εἶναι συγκεκριμένα, περιέχονται στὴν ἴδια τὴν βάση καὶ δὲν πειράζονται ἀπό τν ἐφαρμογή ἁπλά διαβάζονται. Ἐνσωματώνουν ταυτόχρονα: καὶ τὶς ἐντολὲς ἀναζήτησης, συσχέτισης κ.λ.π. καὶ τὶς ἐντολὲς γιὰ τὴ διαμόρφωση τῶν παραθύρων εἰσαγωγῆς κριτηρίων καὶ τὸ κείμενο περιγραφῆς / ἑρμηνείας τους. Τὸ πλεονέκτημα αὐτῆς τῆς προσέγγισης εἶναι ἡ δυνατότητα εὔκολης πρόσθεσης νέων κριτήριων, νέων στατιστικῶν ἀλλὰ καὶ διόρθωσης σφαλμάτων χωρὶς νὰ ἀγγίζεται ἢ νὰ «βαραίνει» ἡ ἴδια ἡ ἐφαρμογή. Τὰ εἴδη Στατιστικῶν χωρίζονται σὲ 2 μεγάλες κατηγορίες: αὐτές ποὺ ἐπιστρέφουν μία τιμή (π.χ. πόσοι ἀσθενεῖς ὑπάρχουν (μὲ τὰ ὅποια χαρακτηριστικά), πόσες ἐπισκέψεις (μὲ τὰ ὅποια κριτήρια) ἔγιναν ἀπὸ τότε μέχρι τότε. αὐτές ποὺ ἐπιστρέφουν σειρά τιμῶν (π.χ. πόσες ἐπισκέψεις μὲ τὰ ὅποια κριτήρια ἔγιναν ἀνὰ μῆνα αὐτό τὸ χρονικό διάστημα): αὐτό σημαίνει ὅτι ἐπιστρέφονται τόσες τιμές ὅσοι εἶναι οἱ μῆνες ποὺ περιλαμβάνονται π.χ. στὸ δοσμένο χρονικό διάστημα. Εἶναι προφανὲς πιστεύουμε ὅτι οἱ στατιστικὲς ποὺ ἐπιστρέφουν σειρὰ τιμῶν ὑπάρχουν γιὰ λόγους εὐκολίας καὶ ταχύτητας λήψης ἀποτελεσμάτων, μίας καὶ τὰ ἀποτελέσματά τους θὰ μποροῦσαν (καὶ μποροῦν) νὰ ὑπολογισθοῦν μὲ ἐπαναλαμβανόμενη χρήση τῶν ἁπλῶν στατιστικῶν. Μὲ τὴ σειρά τους, οἱ Στατιστικὲς ποὺ ἐπιστρέφουν μία μόνο τιμή, χωρίζονται σὲ αὐτὲς ποὺ ἐπιστρέφουν ἀριθμὸ ἀσθενῶν (ἀτόμων), αὐτὲς ποὺ ἐπιστρέφουν ἀριθμὸ ἐπισκέψεων καὶ αὐτὲς ποὺ ἐπιστρέφουν ποσὸ χρημάτων. Ἡ συγκεκριμένη διάκριση φαίνεται καὶ στὴ περιγραφὴ τοῦ κάθε εἴδους στατιστικῆς ποὺ ξεκινάει μὲ [Α], [Ἔ] ἢ [Ὁ] ἀντίστοιχα. Ὁ λόγος αὐτῆς τῆς διάκρισης εἶναι γιὰ νὰ ἐμποδίζεται ὅπως θὰ δοῦμε ἀργότερα ἡ ἀπὸ κοινοῦ γραφικὴ παράσταση ἀνόμοιων τιμῶν π.χ. ἀσθενεῖς καὶ ποσά. Κάθε Εἶδος Στατιστικῆς ἔχει ἕναν μοναδικὸ κωδικὸ εἴδους ὥστε ὅταν ἀργότερα δοῦμε μία καταγραφεῖσα στατιστικὴ νὰ γνωρίζουμε μέσα ἀπὸ ποιὰ διαδικασία προῆλθε. Μία Στατιστικὴ ἀφοῦ ὑπολογισθεῖ μπορεῖ προαιρετικὰ νὰ καταγραφεῖ γιὰ μελλοντικὴ ἐπεξεργασία, συσχέτιση μὲ ἄλλες, γραφικὴ ἀπεικόνιση, ἐξαγωγὴ ἀποτελεσμάτων στὸ Word, στὸ Excell κ.λ.π. Ὅλες οἱ Στατιστικὲς καταγράφονται στὴν ἴδια τη βάση καὶ περιλαμβάνουν τουλάχιστον: Ἕνα ID (εἶναι ὁ Αὔξων Ἀριθμὸς Δημιουργίας τους) Σελίς: 2 / 14 Φεβρουάριος 2010 ICAMSoft Applications White Papers

3 ICAMSoft SmartMedicine v.3 Τὸν Κωδικό του Εἴδους Στατιστικῆς ἀπὸ τὴν ὁποία προῆλθαν Τὴν περιγραφὴ τοὺς ὅπως ἐσεῖς τὴν ἔχετε ὁρίσει πρὶν τὴν καταγραφὴ Τὴν ἡμέρα καὶ ὤρα δημιουργίας τους Λεκτικὴ Περιγραφὴ τῶν κριτηρίων βάσει τῶν ὁποίων ὑπολογίσθηκε (Ἀνάλογα μὲ τὸ εἶδος τοὺς καταγράφουν καὶ μία σειρὰ ἄλλες πληροφορίες). Στατιστικά Μὴν συγχέετε τὸν κωδικὸ εἴδους στατιστικῆς μὲ τὸ ID (αὔξοντα ἀριθμό) πραγματοποιηθεισῶν στατιστικῶν. Ἀπὸ ἕνα εἶδος στατιστικῆς μποροῦμε νὰ παράξουμε καὶ νὰ καταγράψουμε πολλὲς στατιστικὲς ἴδιου εἴδους ἀλλὰ μὲ διαφορετικὲς παράμετρους (κριτήρια). Οἱ στατιστικὲς οἱ ὁποῖες ἐπιστρέφουν μία τιμὴ π.χ. 180 καὶ ἡ τιμὴ αὐτὴ ἀφορᾶ ἀσθενεῖς βρίσκουν καὶ ἐπιστρέφουν καὶ τοὺς ἴδιους τους ἀσθενεῖς (γιὰ τὴν ἀκρίβεια τοὺς κωδικούς τους) ὥστε νὰ μπορεῖτε νὰ ἀνατρέξετε σὲ αὐτοὺς ἢ νὰ τοὺς τυπώσετε ἢ νὰ φτιάξετε ἐτικέτες κ.λ.π. Ὅταν ἔχετε ὑπολογίσει μία νέα στατιστικὴ τέτοιου τύπου καὶ ἐπιλέξετε τὸ Καταγραφή, θὰ σᾶς ρωτήσει τὸ πρόγραμμα ἂν θέλετε νὰ καταγραφοῦν καὶ οἱ κωδικοὶ τῶν ἀσθενῶν. Ἡ ἐρώτηση γίνεται γιατί ἡ καταχώρηση τῶν κωδικῶν τῶν ἀσθενῶν εἰδικὰ ἂν οἱ εὑρεθέντες εἶναι πολλοὶ γιὰ κάθε στατιστικὴ μεγαλώνει εὔκολα τὸ ἀρχεῖο Ἀποτελεσμάτων Στατιστικῆς. Ἂν δὲν ἔχετε σκοπὸ νὰ χρησιμοποιήσετε τὰ στοιχεῖα τῶν ἴδιων τῶν Ἀσθενῶν ἀλλά σας ἐνδιαφέρει μόνο τὸ ἀριθμητικὸ ἀποτέλεσμα ἐπιλέξτε τὸ Ὄχι ἀλλιῶς τὸ Ναί. Πάντως μπορεῖτε καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων εἴτε νὰ διαγράψετε συνολικὰ μία καταχωρηθεῖσα στατιστικὴ εἴτε μόνο τοὺς ἐνσωματωμένους κωδικοὺς ἀσθενῶν ὥστε νὰ μὴν καταλαμβάνεται ἄδικα χῶρος στὸ σκληρὸ δίσκο καὶ νὰ ἐπιταχύνεται ἡ πρόσβαση στὰ στατιστικά. Ὅσο περισσότερο ἐλεύθερο χῶρο ἔχετε στὸ σκληρὸ δίσκο καὶ ταχύτερο ὑπολογιστή, τόσο λιγότερο χρειάζεται νὰ σᾶς ἀπασχολεῖ τὸ θέμα αὐτὸ 2 Ξεκινῶντας Ἕνα πρῶτο παράδειγμα Θὰ παρουσιάσουμε τὴν διαδικασία ὑπολογισμοῦ μιᾶς ἁπλῆς στατιστικῆς μὲ ἀποτέλεσμα μία τιμή. Γιὰ τὸ παράδειγμα θὰ χρησιμοποιήσουμε τὸ εἶδος στατιστικῆς [Α] Ασθενείς (στὸ παιδιατρικό ὑπάρχει ἀνάλογο εἶδος: τὸ [Α] Παιδιά καὶ ἀνάλογα σὲ πρόσθετες εἰδικότητες ποὺ θὰ γίνουν διαθέσιμες στὸ ἄμεσο μέλλον). Πηγαίνουμε στὸ menu Στατιστικά καὶ ἐπιλέγουμε τὸ Νέα Στατιστική. Θὰ ἐμφανισθεῖ τὸ ἑξῆς παράθυρο Επιλογή Είδους Νέας Στατιστικής. Ἐπιλέγουμε (ἄν δὲν εἶναι ἤδη ἐπιλεγμένη) τὴν σελίδα με αποτέλεσμα Μια Τιμή καὶ ἀπό τὸν κατάλογο ποὺ ἐμφανίζεται τὸ εἶδος Σημειῶστε ὅτι στὸ κάτω μέρος τοῦ παραθύρου ἐμφανίζεται ἡ ἐξήγηση τῆς στατιστικῆς (διαφέρει γιὰ κάθε εἶδος). Κάντε κλίκ στὸ > Επόμενο > ICAMSoft Applications White Papers Φεβρουάριος 2010 Σελίς: 3 / 14

4 Στατιστικά ICAMSoft SmartMedicine v.3 Θὰ ἐμφανισθεῖ τὸ παράθυρο Νέα Στατιστική: Ορισμός Κριτηρίων Ἀμέσως μετὰ τὸν τίτλο διακρίνουμε τὸν κωδικὸ καὶ τὴ περιγραφὴ τοῦ εἴδους στατιστικῆς ποὺ πρόκειται νὰ δημιουργήσουμε ἐνῶ στὴ συνέχεια ὑπάρχει ὁ τίτλος της. Γιὰ τὸ παράδειγμά μας μᾶς ἐνδιαφέρει νὰ βροῦμε τοὺς ἄρρενες πελάτες μας ποὺ γεννήθηκαν ἀπὸ ἕως καὶ , ποὺ εἶναι ἀσφαλισμένοι στὸ ΙΚΑ ἢ στὸ ΝΑΤ. Ἔτσι συμπληρώνουμε στὸν τίτλο (γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἀνατρέξουμε ἀργότερα εὔκολα) Άρρενες, Γεννηθέντες 10ετία 50 (ΙΚΑ/ΔΕΗ). Στὴ συνέχεια ἐνεργοποιοῦμε τὸ κριτήριο Φύλο καὶ ἐπιλέγουμε τὸ Ἄρρεν, ἐνεργοποιοῦμε τὸ κριτήριο Ἀσφ.Ταμεῖο καὶ ἐπιλέγουμε τὰ δυὸ ταμεῖα τσεκάροντας τὰ ἀντίστοιχα πλαίσια καὶ τέλος ἐπιλέγουμε τὸ κριτήριο Ἡμερ.Γέννησης καὶ συμπληρώνουμε τὶς ἡμερομηνίες-ὅρια Τὸ παράθυρο φαίνεται πλέον κάπως ἔτσι (βλ. πλάι) Εἴμαστε πλέον ἕτοιμοι νὰ προχωρήσουμε στὸν ὑπολογισμὸ τῆς στατιστικῆς. Ἂν θέλουμε νὰ δοῦμε ἂν ὅλα τὰ κριτήρια ποὺ ἔχουμε ἐφαρμόσει ἔχουν γίνει ἀντιληπτὰ ἀπὸ τὸ πρόγραμμα χωρὶς ἀκόμη νὰ ἐφαρμόσουμε τὴ στατιστική, μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε τὸ πλαίσιο Προπαρασκευὴ ΜΟΝΟ: θὰ μᾶς ἐμφανίσει μὲ κατανοητὸ τρόπο ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς ὑπὸ δημιουργία στατιστικῆς (βλ. Κάτω) ΣΗΜ: Το εικονίδιο i είναι ισοδύναμο με την επιλογή Προπαρασκευή ΜΟΝΟ. Σελίς: 4 / 14 Φεβρουάριος 2010 ICAMSoft Applications White Papers

5 ICAMSoft SmartMedicine v.3 Στατιστικά Ὅπως ἔχουμε πεῖ εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ τὸν ὑπολογισμό τῆς Στατιστικῆς. Μετά λοιπόν τὴν μικρὴ αὐτή παρένθεση ἐπιλέγουμε τὸ Εύρεση. Γιὰ ἕνα μικρό (ἀνάλογα μὲ τὸ ἐρώτημα) χρονικό διάστημα ὁ δείκτης τοῦ ποντικιοῦ ἀλλάζει σχῆμα σὲ SQL, ἔνδειξη ὅτι τὸ πρόγραμμα εἶναι ἀπασχολημένο μὲ τὴν βάση. Μόλις τελειώσει ἐμφανίζεται σχετικό μήνυμα μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀναζήτησης: Κατ ἀρχήν ἄν θέλουμε νὰ δοῦμε ποιοὶ εἶναι οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ταιριάζουν στὰ κριτήρια μποροῦμε νὰ κάνουμε κλἰκ στὸ εἰκονίδιο Ἐμφανίζεται τότε τὸ παράθυρο Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Στατιστικής ποὺ ἀποτελεῖ πρόγραμμα ἀπό μόνο του μιᾶς καὶ μᾶς προσφέρει τὶς ἑξῆς δυνατότητες: Ἐμφανίζει τὸν Κωδικό του Ἀτόμου, τὸ Ἐπώνυμο, Ὄνομα, πατρώνυμο, Ἤμ. Γέννησης, Φύλο, Διεύθυνση καὶ ΤΚ μαζὶ μὲ τὴ πόλη. Μποροῦμε νὰ ταξινομήσουμε τὰ περιεχόμενα κατὰ ὁποιοδήποτε ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα πεδία κατὰ αὔξουσα ἢ φθίνουσα σειρά: ἁπλὰ κάντε κλὶκ πάνω στὸ τίτλο τοῦ πεδίου: τὰ περιεχόμενα ταξινομοῦνται διαδοχικὰ κατὰ αὔξουσα ἢ φθίνουσα σειρὰ τὴν ὁποία ἀπεικονίζει ἕνα βελάκι μὲ φορᾶ πρὸς τὰ πάνω ἢ πρὸς τὰ κάτω. Ὅλα τὰ στοιχεῖα αὐτὰ μποροῦν νὰ σωθοῦν σὲ μία σειρὰ εἴδη (format) ἀρχείων ὅπως XLS τοῦ Microsoft Excell, RTF, HTML, XML, ἤ ν ὰ τυπωθοῦ ν. Ἐπίσης, κάνοντας διπλὸ κλίκ σὲ ὁποιαδήποτε γραμμή ἀτόμου, μποροῦμε νὰ ἀνοίξουμε τὴν κάρτα ἀτομικῶν στοιχείων του, καὶ μέσω αὐτῆς νὰ δοῦμε ὁποιαδήποτε πληροφορία μᾶς ἐνδιαφέρει γι αὐτόν. Τέλος, ἐπιλέγοντας τὸ Εκτύπωση Ετικετών ἀπό τὴν Λίστα Ἐνεργειῶν καὶ μετὰ τὸ Εκτέλεση μποροῦμε νὰ τυπώσουμε ἐτικέτες γιὰ τὰ ἄτομα ποὺ ἔχει ἐπιλέξει ἡ στατιστική! Θὰ ἐμφανισθεῖ ἡ ἀκόλουθη φόρμα Ετικετογράφος Στατιστικών. Ἀπό ἐδῶ σύμφωνα καὶ μὲ ὅσα ἀναφέρονται στὸ θέμα Ἐτικετογράφος γιὰ τὸν ὁρισμό τῶν παραμέτρων μπορεῖτε νὰ τυπώσετε ὁποιουδήποτε εἴδους ἐτικέτες θέλετε (πάντα ὅμως σὲ φύλλα χαρτιοῦ Α4). Ἄς ξαναγυρίσουμε ὅμως στὸ κορμό τοῦ παραδείγματος μας κλείνοντας ὅλα τὰ ἄλλα παράθυρα καὶ ξαναγυρίζοντας στὸ παράθυρο τῆς Στατιστικῆς ποὺ ἔχουμε μόλις ὑπολογίσει. Ἔχουμε τὶς ἑξῆς επιλογές: νὰ τὴν κλείσουμε χωρίς νὰ καταγράψουμε τίποτε (θὰ μᾶς προειδοποιήσει σχετικά τὸ πρόγραμμα) νὰ τὴν καταγράψουμε (μόνο ὄνομα, κριτήρια & ἀριθμητική τιμή τοῦ ἀποτελέσματος): ἐπιλέγουμε τὸ Καταγραφή καὶ στὴ συνέχεια τὸ Όχι νὰ τὴν καταγράψουμε μὲ τὰ πλήρη στοιχεῖα καὶ τῶν ἀτόμων τοῦ ἀποτελέσματος (ἐπιλέγουμε τὸ Καταγραφή καὶ στὴ συνέχεια τὸ Ναί) ICAMSoft Applications White Papers Φεβρουάριος 2010 Σελίς: 5 / 14

6 Στατιστικά ICAMSoft SmartMedicine v.3 Ἔστω ὅτι ἐπιλέγουμε τὴ καταχώρηση τῆς στατιστικῆς. Ποῦ πῆγε; Πῶς θὰ τὴ ξαναβροῦμε αὐτὴ καὶ τὰ ἀποτελέσματα ποῦ ἔδωσε; Θὰ τὰ δοῦμε στὴ παράγραφο ΣΤ-4 Γιὰ τὴν ὥρα θὰ κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις καὶ θὰ ἀκολουθήσει καὶ ἕνα παράδειγμα γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ Στατιστικῆς μὲ ἀποτέλεσμα Σειρὰ Τιμῶν. Παρατηρήσεις γιὰ τα Κριτήρια Στατιστικής 1. Οἱ διαθέσιμοι Κωδικοὶ Εἰδῶν Στατιστικῶν διαφέρουν ἀνάλογα μὲ τὴν ἰατρικὴ εἰδικότητα τῆς ἐφαρμογῆς: μὴν ἀνησυχήσετε ἂν στὴ δική σας ἐφαρμογὴ κάτι φαίνεται διαφορετικό. Τὸ μέρος τοῦ ἐγχειρίδιου ποὺ παρουσιάζει τὶς στατιστικὲς εἶναι κοινὸ γιὰ ὅλες τὶς εἰδικότητες. Δῶστε βάρος στὴ λογικὴ λειτουργίας τῶν Στατιστικῶν. 2. Στὸ παράδειγμα ποὺ εἴδαμε ὑπῆρχε μόνο μία σελίδα στὸ παράθυρο Νέα Στατιστικὴ γιὰ τὸν ὁρισμὸ κριτηρίων. Ἀνάλογα μὲ τὸ εἶδος τῆς στατιστικῆς, τὸν ὄγκο τῶν δυνατῶν κριτηρίων καὶ τὰ διαφορετικὰ ἀρχεῖα ποὺ ἐμπλέκονται ὑπάρχουν καὶ περισσότερες ἀπὸ μία σελίδες. 3. Ἐπίσης γιὰ λόγους χώρου, ὁρισμένες σελίδες ἐμφανίζουν μία κάθετη ράβδο μετακίνησης (scroll bar): αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ἀπεικονισθοῦν ὅλα τὰ κριτήρια τῆς δοσμένης σελίδας ταυτόχρονα: χρησιμοποιῆστε τὴ ράβδο γιὰ νὰ μεταφέρετε στὸ ὁρατὸ πεδίο καὶ τὰ ὑπόλοιπα πεδία ἐφόσον θέλετε νὰ τὰ χρησιμοποιήσετε. 4. Ἕνα κριτήριο χρησιμοποιεῖται ὅταν εἶναι ἐνεργοποιημένο (δηλ. ἂν τὸ ἀριστερὰ κουτάκι εἶναι τσεκαρισμένο) ἀνεξάρτητα ἂν ἔχετε συμπληρώσει τὴ τιμή του. Δηλαδή, ἂν στὸ παράδειγμα ποὺ κάναμε δὲν εἴχατε τσεκάρει τὸ Ἡμερ. Γέννησης θὰ εἶχαν ἐπιλεγεῖ οἱ ἀσθενεῖς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ἡμερομηνίας γέννησης ἀκόμη καὶ ἔχοντας συμπληρώσει τὶς ἡμερομηνίες. 5. Σὲ σχέση μὲ τὸ 4 δὲν ἰσχύει τὸ ἀντίστροφο: γιὰ παράδειγμα ἂν ἔχετε ἐνεργοποιήσει π.χ. τὸ κριτήριο Ἀσφ. Ταμεῖο καὶ δὲν ἔχετε ἐπιλέξει κανένα ταμεῖο, τὸ κριτήριο ἀγνοεῖται. 6. Σὲ σχέση μὲ τὰ 4 & 5, μέχρι νὰ ἐξοικειωθεῖτε, καλὸ εἶναι νὰ χρησιμοποιεῖτε τὴ λειτουργία «Προπαρασκευὴ ΜΟΝΟ» ὥστε νὰ βλέπετε ἂν ἔχετε ἀποδώσει ἐπιτυχῶς τὶς ἐπιθυμίες σας στὴν ἐφαρμογή. 7. Στὰ λεκτικὰ κριτήρια, δήλ. ἐκεῖ ὅπου ψάχνεται μὲ βάση ἕνα μέρος ὀνόματος ἢ λέξης ὅπως πχ στὸ Ἐπώνυμο, Κριτήριο 1, τὴν Ὁμάδα Αἵματος, τὸ Ἐπάγγελμα κ.λ.π. σημειῶστε τὸ ἑξῆς: π.χ. στὸ Κριτήριο 1, ἂν συμπληρώσετε τὸ ΠΑ θὰ γίνουν δεκτοὶ (ὅσον ἀφορᾶ αὐτὸ τὸ κριτήριο) μόνο αὐτοὶ ποὺ ἡ καταχωρημένη πληροφορία τοὺς στὸ πεδίο αὐτὸ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ἀπὸ ΠΑ. Ἂν θέλετε νὰ ψάξετε γιὰ ὅσους ἔχουν τοὺς χαρακτῆρες «ΠΑ» ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ καὶ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ συμπληρῶστε *ΠΑ (δήλ. βάλτε ἕνα ἀστεράκι μπροστὰ ἀπὸ τὸ ἀλφαριθμητικὸ κριτήριο). Θυμηθεῖτε τὸ αὐτὸ ἰδιαίτερα ὅταν ψάχνετε γιὰ λέξεις ἢ μέρη λέξεων σὲ μεγάλα πεδία ὅπως αἰτίες ἐπισκέψεων, ἱστορικὰ κ.λ.π. 8. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ παρατήρηση 7 Σὲ ὅλα τὰ λεκτικὰ κατὰ τὴν ἀναζήτηση ἡ ἐφαρμογὴ ΑΓΝΟΕΙ ἂν κατὰ τὴ συμπλήρωση τῶν δεδομένων εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ χαρακτῆρες πεζοὶ ἢ κεφαλαῖοι. Ἀκόμη περισσότερο, ἀδιαφορεῖ ἂν τὸ πληκτρολόγιο ἦταν γυρισμένο στὰ Ἑλληνικὰ ἢ στὰ Λατινικὰ κατὰ τὴ πληκτρολόγησή τους. ΟΣΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ, ΕΙΝΑΙ γιὰ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΔΙΟΙ. Ἔτσι π.χ. ἅ,ἅ,ά,α καὶ a, μ,m καὶ M, y,ὓ καὶ Ὓ θεωροῦνται ὁμάδες ἴδιων χαρακτήρων ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀναζήτηση σὲ ἀντίθεση π.χ. μὲ τὸ s καὶ τὸ Σ, τὸ r μὲ τὸ ρ κ.ο.κ. 9. Τὸ παράθυρο Ἐμφάνιση Ἀποτελεσμάτων Στατιστικῆς μπορεῖ νὰ ἐμφανισθεῖ μόνο ὅταν τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἀσθενεῖς (ἄτομα). Στὴ περίπτωση Εἰδῶν Στατιστικῆς ποὺ ἐπιστρέφουν ἀριθμὸ ἐπισκέψεων ἢ χρηματικὰ ποσὰ δὲν εἶναι διαθέσιμο. 10. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ καταγραφὴ Στατιστικῆς χωρὶς νὰ τῆς δοθεῖ Ὄνομα Σελίς: 6 / 14 Φεβρουάριος 2010 ICAMSoft Applications White Papers

7 ICAMSoft SmartMedicine v.3 Στατιστικά 3 Δεύτερο Παράδειγμα Στὸ 2 ο παράδειγμα θὰ ὑπολογίσουμε μία στατιστική ποὺ ἐπιστρέφει σειρὰ τιμῶν: Ἔστω πόσες επισκέψεις είχαμε το 2006 ἀνὰ μῆνα. Ἐπιλέγουμε τὸ Νέα Στατιστική ἀπό τὸ menu Στατιστικά καὶ στὸ παράθυρο Επιλογή Είδους Νέας Στατιστικής ἐπιλέγουμε τὴν σελίδα με αποτέλεσμα Σειρά Τιμών. Σὲ αὐτή ἐπιλέγουμε τὸ Εἶδος Στατιστικῆς 3 Επισκέψεις (Διαχρονικά ανά μήνα). Στὴν συνέχεια ἐπιλέγουμε τὸ > Επόμενο >. Ἐμφανίζεται τὸ παράθυρο Νέα Στατιστική: Ορισμός Κριτηρίων. Ἐπιλέγουμε τὴν 1 η σελίδα Κριτ. Επισκέψεων καὶ το συμπληρώνουμε τὸ κριτήριο Ημερ.Επίσκεψης μὲ τὶς ἡμερομηνίες 1/1/2006 καὶ 31/12/2006. (Ἄν θέλαμε νὰ μποσθέσουμε ὁποιοδήποτε κριτήριο καὶ ἀπὸ τὶς Σελίδες τῶν Ἀτομικῶν Στοιχείων) Τέλος, συμπληρώνουμε τὸν τίτλο τῆς Στατιστικῆς. Τώρα, ἡ φόρμα μας θὰ πρέπει νὰ δείχνει κάπως ἔτσι: Ἐπιλέγουμε τὸ Εύρεση. Ὅταν ὁ δείκτης τοῦ ποντικιοῦ ξαναγίνει βέλος (ἀπό SQL), ἔνδειξη ὅτι τελείωσε ὁ ὑπολογισμός, ἐπιλέγουμε τὸ Καταγραφή ἐφόσον θέλουμε νὰ καταγράψουμε τὰ ἀποτελέσματα. Τέλος, κλείνουμε ὅλα τὰ ἀνοικτά παράθυρα. Παρατήρηση: Στὶς Στατιστικὲς ποὺ ἐπιστρέφουν σειρά τιμῶν δὲν ὑπάρχει Ἄμεση Ἐμφάνιση Ἀποτελεσμάτων. ICAMSoft Applications White Papers Φεβρουάριος 2010 Σελίς: 7 / 14

8 Στατιστικά ICAMSoft SmartMedicine v.3 4 Ἐμφάνιση / Διαχείριση Στατιστικῶν Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ δοῦμε ποῦ πηγαίνουν οἱ καταχωρηθεῖσες στατιστικές. Πῶς μποροῦμε νὰ τὶς ἀξιοποιήσουμε παραπέρα, νὰ τὶς συσχετίσουμε ἤ νὰ δοῦμε τὰ στοιχεῖα τους. Πηγαίνουμε λοιπόν στὴν ἐπιλογή Διαχείριση στὸ μενού Στατιστικά. Θὰ ἐμφανισθεῖ τὸ παρακάτω παράθυρο: Στὸ παράθυρο αὐτό ἐμφανίζονται ὅλες οἱ μέχρι τώρα καταχωρηθεῖσες στατιστικές. Γιὰ κάθε στατιστική ἐμφανίζεται τὸ ID της, ὁ κωδικός εἴδους στατιστικῆς ἀπό τὸ ὁποίο προῆλθε, τὸ ὄνομα ποὺ τῆς ἔχουμε δώσει, ἡ ἡμερομηνία & ὥρα δημιουργίας της, τὸ ἄν εἶναι διαχρονικὴ μὲ σειρά τιμῶν) ἤ ὄχι, ὁ ἀριθμός ἐγγραφῶν, κλπ, στὴ δὲ στήλη Κριτήρια, αν ἀφήσουμε τὸ mouse πάνω ἀπὸ τὸ συγκεκριμένη στήλη θὰ δούμε να εμφανίζονται τα κριτήρια με τα οποία την δημιουργήσαμε. Τὶ μποροῦμε νὰ κάνουμε μέσα ἀπό τὸ παράθυρο Διαχείρισης Στατιστικῶν; Νὰ ἀνοίξουμε τὸ παράθυρο Εμφάνισης Αποτελεσμάτων Στατιστικής ἐπιλέγοντας το Εμφάνιση Ατόμων/Επισκέψεων. Ἡ ἐπιλογή αὐτή εἶναι ἐπιλέξιμη μόνο ἐφόσον ἡ ἐπιλεγμένη Στατιστική ἐνσωματώνει τοὺς κωδικούς τῶν Ἀσθενών. Νὰ ἐπιλέξουμε τὴν ἐκκαθάριση τῶν ἐνσωματωμένων Κωδικῶν Ἀσθενών ἀπό μία Στατιστική κρατῶντας μόνο τὴν ἀριθμητική τιμή της. Ἐπίσης ἡ επιλογή αὐτή εἶναι ἐπιλέξιμη μόνο ἐφόσον στὴν ἐπιλεγμένη Στατιστική περιέχονται Κωδικοί Ἀσθενῶν. Νὰ διαγράψουμε μία ἤ περισσότερες Στατιστικές ποὺ ἔχουμε ἐπιλέξει. Τέλος, μπορεῖτε νὰ περιορίσετε τὸν ἀριθμό τῶν ἐμφανιζόμενων στατιστικῶν χρησιμοποιῶντας σὰν κριτήριο τὸ ὄνομα τους ἤ τὸ εἶδος στατιστικῆς ἀπὸ τὸ ὁποῖο προῆλθαν. Ἐπίσης, μπορεῖτε νὰ ὁρίσετε καὶ τὸ εἶδος ταξινόμησης ἐπιλέγοντας μιὰ ἀπό τὶς 3 διαθέσιμες ἐπιλογές. Σελίς: 8 / 14 Φεβρουάριος 2010 ICAMSoft Applications White Papers

9 ICAMSoft SmartMedicine v.3 Στατιστικά 5 Γραφική Ἀπεικόνιση Στατιστικῶν Τὸ παράθυρο γραφικῆς ἀπεικόνισης Στατιστικῶν ἐμφανίζεται μέσω τῆς ἐπιλογῆς Γραφική Απεικόνιση στὸ μενού Στατιστικά. Ἑδῶ μποροῦμε νὰ εἰσάγουμε γιὰ γραφική ἀπεικόνιση ὅποιες καὶ ὅσες ἀπὸ τὶς καταγραφεῖσες στατιστικές θέλουμε. Ὁ μόνος λογικός ἄλλωστε περιορισμός εἶναι νὰ περιέχουν ὅλες συγκρίσιμα μεταξύ τους στοιχεῖα π.χ. ἀριθμό ἀσθενῶν, ἀριθμό ἐπισκέψεων ἀνά μήνα, ποσά ἀνά μῆνα, ποσά ἀνά ἔτος κ.ο.κ. Δὲν μποροῦμε δηλ. προφανῶς νὰ εἰσάγουμε μιὰ στατιστική ποὺ ἀφορᾶ π.χ. ἀριθμό ἐπισκέψεων ἀνά μῆνα καὶ μετὰ νὰ εἰσάγουμε γιὰ ταυτόχρονη ἀπεικόνιση ἀριθμό ἐπισκέψεων ἀνὰ ἑβδομάδα Λειτουργίες Εἰκονιδίων Ἀφαιρεῖ ὅλες τὶς στατιστικές ἀπό τὸ παράθυρο ἀπεικόνισης, ἀρχικοποιεῖ δηλ. τὸ παράθυρο ἀπεικόνισης Καλεῖ τὸ παράθυρο Δημιουργίας Νέας Στατιστικῆς (ἰσοδύναμο μὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ μενού «Νέα Στατιστική». Ἐμφανίζει τὸ παράθυρο ἐπιλογῆς καταγραφείσας Στατιστικῆς πρὸς ἀπεικόνιση Καταγράφει τὸ γράφημα ὅπως φαίνεται τὴν δοσμένη στιγμή σὲ ἀρχεῖο Windows Metafile (κατάληξη wmf). Ἀρχεῖα αὐτοῦ τοῦ τύπου μποροῦν να εἰσαχθοῦν στὰ περισσότερα προγράμματα τῶν Windows ὅπως Word, Excell κ.λ.π. Τυπώνει τὸ δοσμένο γράφημα μαζί μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν ἀπεικονιζόμενων στατιστικῶν, καὶ τὸν τίτλο καὶ τὴν περιγραφή ποὺ ὁρίζουμε στὴν σελίδα Λοιπά. Κάνουμε λοιπόν κλίκ στὸ εἰκονίδιο ἐπιλογῆς καὶ ἐμφανίζεται τὸ παρακάτω παράθυρο: ICAMSoft Applications White Papers Φεβρουάριος 2010 Σελίς: 9 / 14

10 Στατιστικά ICAMSoft SmartMedicine v.3 (Σημείωση: γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς παρουσίασης ἔχουμε φτιάξει καὶ τὴν Στατιστική 3 ἀντίστοιχα μὲ τὴν 2 αλλά γιὰ τὸ ἔτος 2007) Τὰ εἴδη γραφημάτων ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπεικονίσει ἡ στατιστική εἶναι 4 καὶ χρειάζεται νὰ ἐπιλέξουμε ποιὸ θὰ χρησιμοποιηθεῖ: ἕστω ἡ κατακόρυφος Ράβδος. Μποροῦμε ἐπίσης νὰ ἐπιλέξουμε τὸ χρῶμα τὸ ὁποίο θὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν ἀπεικόνιση κάνοντας κλίκ στὸ ἀντίστοιχο ἔγχρωμο πλαίσιο στὰ δεξιά (Σὲ γραφήματα τύπου πίτας, τὸ χρῶμα ἀγνοεῖται καὶ ἐπιλέγονται αὐτόματα χρώματα ποὺ νὰ διαφέρουν μεταξύ τους γιὰ κάθε τόξο). Ἄν χρειασθεῖ μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὰ κριτήρια ἀναζήτησης καὶ ταξινόμησης καθώς καὶ τὸ εἰκονίδιο ἀνανέωσης (αὐτό με το φακό). Ὁρίζουμε λοιπόν σὰν χρῶμα τὸ γαλάζιο, ἐπιλέγουμε τὴ στατιστική με ID 2 (ἔτος 2006) καὶ κάνουμε κλίκ στὸ ἐπιλογή. Ἡ στατιστική ἐμφανίζεται πλέον γραφικά ὅπως σττὸ παρακάτω παράθυρο: Ἐπιλέγουμε τώρα τὴν σελίδα Πρόσθετα Στοιχεία & Ρυθμίσεις. Στὴν σελίδα αὐτή φαίνονται ὅλες (στὸ παράδειγμα ἀκόμα μόνο μία) οἱ ἀπεικονιζόμενες στατιστικές, μία ἀνά γραμμή. Ἁνά ἐπιλεγμένη στατιστική μποροῦμε να: Ἀλλάξουμε τὸ χρῶμα της Νὰ ἐπιλέξουμε ἄν θὰ ἔχει ὁρατές ἐνδείξεις τιμῆς καὶ τὶ εἴδους θὰ εἶναι αὐτές οἱ ἐνδείξεις: τιμή, ποσοστό, τιμή καὶ ποσοστό. Νὰ τὴν ἀφαιρέσουμε (διαγράψουμε) ἀπό τὴν απεικόνιση. Τέλος, συνολικά γιὰ τὸ γράφημα μποροῦμε νὰ ὁρίσουμε ἄν θὰ εἶναι τρισδιάστατο ἤ ὄχι. Σελίς: 10 / 14 Φεβρουάριος 2010 ICAMSoft Applications White Papers

11 ICAMSoft SmartMedicine v.3 Στατιστικά Ἄς προσθέσουμε τώρα καὶ τὴν στατιστική Νο 3. Κάνουμε πάλι κλίκ σττὸ εἰκονίδιο, ἐπιλέγουμε σὰν χρῶμα τὸ ρόζ καὶ μετά τὴν στατιστική μὲ κωδικό 3 (ὅπως ἡ 2 ἀλλά γιὰ γιὰ τὸ ἔτος 2007). (παρατηρεῖστε ὅτι ἡ στατιστική 1 δὲν φαίνεται πλέον μεταξύ τῶν ἐπιλέξιμων πρὸς ἀπεικόνιση: αὐτό συμβαίνει γιατί ἔχετε ἤδη εἰσάγει μιὰ στατιστική καὶ πλέον τὸ πρόγραμμα ἐπιτρέπει τὴν εἰσαγωγή μόνο ἐκείνων τῶν στατιστικῶν ποὺ ἀφοροῦν συγκρίσιμα στοιχεῖα) Ἀφοῦ εἰσαχθεῖ καὶ ἡ 2 η στατιστική τὸ παράθυρο φαίνεται ὥς ἑξῆς: Στὴν ἑπόμενη σελίδα θὰ δοῦμε πῶς θὰ φαίνονταν τὰ ἴδια στοιχεῖα μὲ ἐναλλακτικούς τρόπους ἀπεικόνισης: ICAMSoft Applications White Papers Φεβρουάριος 2010 Σελίς: 11 / 14

12 Στατιστικά ICAMSoft SmartMedicine v.3 μὲ γραμμές χωρίς ἐνδείξεις τιμῶν μὲ ὀριζόντιες ράβδους καὶ ἀπεικόνιση γιὰ τὴν στατιστική 3 τιμῶν & ποσοστῶν ενώ γιὰ τὴν στατιστική 2 μόνο τιμῶν. Στὴν συνέχεια τὸ ίδιο ἀλλά μὲ 2σδιάστατη ἀπεικόνιση: Τέλος ἀκολουθεῖ ἕνα παράδειγμα ἀπεικόνισης τῆς Στατιστικῆς 3 μὲ μορφή πίτας Σελίς: 12 / 14 Φεβρουάριος 2010 ICAMSoft Applications White Papers

13 ICAMSoft SmartMedicine v.3 Στατιστικά Προκειμένου νὰ τυπώσετε τὸ γράφημα ἐπιλέγξτε τὸ εἰκονίδιο τοῦ ἐκτυπωτῆ: θὰ ἐμφανισθεῖ κατ ἀρχήν ἡ προεπισκόπηση τῆς ἐκτύπωσης τὴν ὁποία μπορεῖτε νὰ στείλετε γιὰ ἐκτύπωση. ICAMSoft Applications White Papers Φεβρουάριος 2010 Σελίς: 13 / 14

14 Στατιστικά ICAMSoft SmartMedicine v.3 Πρόσθετες Παρατηρήσεις γιὰ τὰ Στατιστικά 1. Ἐκτὸς κα ὶ ἂν ὑπάρχει συγκεκριμένος λόγος γι ὰ ν ὰ πράξετε διαφορετικά, γι ὰ μηνιαία ἀποτελέσματα ὁρίζετε χρονικ ὰ διαστήματα ἀπ ὸ ἀρχ ὴ ἕως τέλος το ῦ ἔτους, γι ὰ ἑ βδομαδιαία ἀντίστοιχα ἀπ ὸ ἀρχ ὴ μήνα ( ἔτους) ἕως τέλος μήνα ( ἔτους) κ. ὁ.κ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ἂν ἐπιλέξετε νὰ δεῖτε τὴν ἠλικιακὴ διάρθρωση τῶν ἀσθενῶν (βάση τῆς ἡλικίας ποὺ εἶχαν κατὰ τὴν ἐπίσκεψή τους) ἀνὰ ἔστω 10ετία στὴ 1η ράβδο ἐμφανίζονται αὐτοὶ ποὺ ἡ ἡλικία τοὺς εἶναι ἕως καὶ 9,9999 ἔτη, στὴ δεύτερη ὅσοι ἡ ἡλικία τοὺς εἶναι ἀπὸ 10 ἕως καὶ 19,9999 κὸκ Ἀνάλογα ἰσχύει γιὰ τὴν ἠλικιακὴ διάρθρωση ἀνὰ ἔτος. 2. Ὅλα τὰ ἐνεργοποιημένα στατιστικὰ κριτήρια ἐλέγχονται γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἰσχύ τους, δήλ.ἂν ἰσχύει καὶ τὸ Α καὶ τὸ Β καὶ τὸ Γ κλπ καὶ ὄχι ἂν ἰσχύει τὸ Ἃ ἢ τὸ Β ἢ τὸ Γ κλπ 3. Σὲ σχέση μὲ τὴ παρατήρηση 2 προσέξτε τὸ ἑξῆς: ἂν ἐφαρμόσετε εἶδος κριτήριου τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται καὶ στὰ ἀτομικὰ στοιχεῖα καὶ σὲ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο ἐπισκέψεων καὶ σὲ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ἱστορικό, ὅσοι ἀσθενεῖς γιὰ παράδειγμα δὲν ἔχουν ἱστορικὸ (συμπληρωμένη κάρτα ἱστορικοῦ) εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἐκτὸς τῆς στατιστικῆς. Αὐτὸ ἰσχύει ἀκόμη καὶ ἂν δὲν ἔχετε ἐνεργοποιήσει π.χ. τὸ κριτήριο Κείμενο Ἱστορικοῦ. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ἂν δὲν θέλετε νὰ ψάξετε καὶ στὸ Ἱστορικὸ χρησιμοποιεῖστε Εἶδος Στατιστικῆς ποὺ δὲν τὸ περιλαμβάνει Στὴ παρουσίαση τῶν Στατιστικῶν ἀκολουθήσαμε τὸ δρόμο τῶν παραδειγμάτων λόγω τῆς συνθετότητας τοῦ ἀντικειμένου. Ἐλπίζουμε ὅτι μπορέσαμε νὰ σᾶς δώσουμε τὰ βασικὰ ἐφόδια ὥστε νὰ πειραματισθεῖτε μόνοι σας πλέον μὲ τὰ στατιστικά. Σελίς: 14 / 14 Φεβρουάριος 2010 ICAMSoft Applications White Papers

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Ford Next Οδηγίες διαχείρισης εφαρμογής 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Ford Next Οδηγίες διαχείρισης εφαρμογής 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ SITE...2 2. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΛΑΤΗ...2 2.1 Εισαγωγή στοιχείων πελάτη...2 2.2 Εισαγωγή στοιχείων αυτοκινήτου...3 3. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΥΡΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ...4 3.1 Εύρεση Πελάτη...4

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ...3 ΠΙΝΑΚΕΣ...4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΙΤΛΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ...5 ΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ...8 ΦΟΡΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ...13 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ...14 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ...18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βάση δεδοµένων Ο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος 5. Γραφήματα 5.1 Εισαγωγή 5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος Το Discoverer παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία γραφημάτων, καθιστώντας δυνατή τη διαμόρφωση κάθε συστατικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών 3.5.1.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών Ένα σύνηθες πρόβλημα που υπάρχει, είναι η ανάγκη αποστολής επιστολών ή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32 Πρόγραμμα Print2PDF (Εκτύπωση κειμένου και εικόνων σε αρχεία PDF) Πρόλογος Η εφαρμογή Print2PDF (Print to PDF Εκτύπωση σε αρχεία PDF) σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το δικό σας κείμενο πάνω σε ένα έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής του Υποθηκοφυλακείου Αναζητήσεις Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων Αναζήτηση Εγγράφων Α ν α ζ ή τ η σ η Μ ε ρ ί δ ων Στην κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2.ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2.1 Παραμετροποίηση Φόρμας Καταχώρησης Η δημιουργία φορμών δεν έχει σχέση μόνο με τη μορφή της οθόνης καταχώρησης, αλλά και με το ποια παραστατικά μπορούν να μετασχηματιστούν σε παραστατικά

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης

Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Εισάγετε το DVD στη μονάδα ανάγνωσης DVD του υπολογιστή σας. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει αυτόματα, από την

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικό Λογισμικό

Οδοντιατρικό Λογισμικό Οδοντιατρικό Λογισμικό Με το παρόν εγχειρίδιο, θα μάθετε απλά και γρήγορα, τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής, ώστε να ξεκινήσετε άμεσα τη χρήση της, ενώ στην ενότητα για προχωρημένους χρήστες, θα ανακαλύψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης

eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης eorder Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια Ιατρικών Εφαρµογών. Εγχειρίδιο Χρήσης

Οικογένεια Ιατρικών Εφαρµογών. Εγχειρίδιο Χρήσης Οικογένεια Ιατρικών Εφαρµογών Εγχειρίδιο Χρήσης ICAMSoft Ιανουάριος 2007 Ευχαριστούµε για την επιλογή του SmartMedicine Οικογένεια Ιατρικών Εφαρµογών Σας καλωσορίζουµε στην οικογένεια ιατρικών εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Gmail 8 Δημιουργία λογαριασμού 8 Δημιουργία επαφών 16 Αποστολή e-mail 24 Aπάντηση και προώθηση 30 Ρυθμίσεις Gmail 32 Ετικέτες 35 Φίλτρα e-mail 47 Πρόσβαση στο Gmail από Outlook 51

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1. Εισαγωγή και Έξοδος απο το Σύστημα... 4 2. Κουμπί Βοήθεια... 4 3. Μενού Επιλογών...

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2.4.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel)

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) Ανοίγοντας το Excel (Έναρξη /Προγράμματα /Microsoft Office / Microsoft Office Excel 2003), ανοίγει μπροστά μας ένα βιβλίο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1: Γενικά στοιχεία της εργασίας και υπεύθυνος επικοινωνίας

Βήμα 1: Γενικά στοιχεία της εργασίας και υπεύθυνος επικοινωνίας 1 Γενικές Οδηγίες Βήμα 1: Γενικά στοιχεία της εργασίας και υπεύθυνος επικοινωνίας Βήμα 2: Τίτλος και κείμενο εργασίας Βήμα 3: Συγγραφείς Βήμα 4: Προεπισκόπηση εργασίας και υποβολή 2 Σε περίπτωση που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τριαντάφυλλος Πριμηκύρης* Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τι είναι μια βάση δεδομένων; Ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό! Όλοι έχετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός είναι μια χειροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

FAQ s ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ

FAQ s ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια

Υγιεινή και Ασφάλεια Υγιεινή και Ασφάλεια Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υγιεινής και Ασφάλειας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.0 Δεκέμβριος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά με την εφαρμογή 4 3. Είσοδος στην εφαρμογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ A C C E S S ΑΣΚΗΣΗ 1 1. Δημιουργήστε μια κενή βάση δεδομένων με όνομα «ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ» και αποθηκεύστε την στο φάκελο «Τα έγγραφά μου». 2. Δημιουργήστε πίνακα με ένα πεδίο με όνομα «ΝΟΜΟΣ» το οποίο θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1 Συνάρτηση SUMIF() Περιγραφή Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση SUMIF για να αθροίσετε τις τιμές σε μια περιοχή οι οποίες πληρούν τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software Pachutzu

Lexicon Software Pachutzu Pachutzu Περιεχόμενα Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η... 2 Κύρια Οθόνη εφαρμογής... 3 Τρόπος Αποστολής... 7 Fax... 8 Δίνοντας την δυνατότητα διαγραφής από την λίστα... 9 Απορριφθέντα... 10 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EASYPROTOCOL Έκδοση 1.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EASYPROTOCOL Έκδοση 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Έκδοση 1.0 banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr Είσοδος στην εφαρμογή Για την είσοδο (login) στην εφαρμογή χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Χρήση Βάσεων Δεδομένων Microsoft Access Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πεδί α

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πεδί α ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάση δεδομένων είναι συσχετισμένα μεταξύ τους δεδομένα, οργανωμένα σε μορφή πίνακα. Οι γραμμές του πίνακα αποτελούν τις εγγραφές και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες για μια οντότητα. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Παράδειγμα 1o

Γενικά. Παράδειγμα 1o Γενικά Τα γραφήματα προσελκύουν την προσοχή και διευκολύνουν την προβολή συγκρίσεων, τάσεων σε δεδομένα. Για παράδειγμα, αντί να κάνει κανείς ανάλυση σε πολλές στήλες με αριθμούς στο φύλλο εργασίας μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ MAΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ. MR/CT Registry www.mrct-registry.org

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ MAΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ. MR/CT Registry www.mrct-registry.org ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ MAΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Είσοδος στο σύστημα 3 II. Αίτηση εγγραφής 4 III. Αίτηση εγγραφής χρήστη 5 IV. Σελίδα εισόδου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές»

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές» 2 Ενότητα 5 Φίλτρα & Ερωτήματα 3 4 5.1 Φίλτρα Για να εμφανίσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές που πληρούν κάποια κριτήρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή, φιλτράρισμα εκτός

Διαβάστε περισσότερα