Αξιολόγηση υλικών πολφοτομής (MTA, Laser) στα νεογιλά δόντια: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση υλικών πολφοτομής (MTA, Laser) στα νεογιλά δόντια: Βιβλιογραφική ανασκόπηση"

Transcript

1 ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ (1): Αξιολόγηση υλικών πολφοτομής (MTA, Laser) στα νεογιλά δόντια: Βιβλιογραφική ανασκόπηση Φιλιππάτος Χ. 1, Γιαννάκος Β. 2, Κουβελάς Ν. 3 Η ανεύρεση ενός μέσου πολφοτομής που θα συγκεντρώνει όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά συνεχίζει να αποτελεί έως και σήμερα αντικείμενο έρευνας. Η φορμοκρεσόλη, το παλαιότερο μέσο πολφοτομής, εξ αιτίας κυρίως της ισχυρής αντιμικροβιακής της δράσης αλλά και της υψηλής αποτελεσματικότητά της αποτελεί έως και σήμερα ένα πολύ δημοφιλές μέσο. Ωστόσο, η ιδιαιτέρως υψηλή τοξικότητά της οδήγησε στην ανάγκη ανεύρεσης νέων μέσων πολφοτομής. Το υδροξείδιο του ασβεστίου, η γλουταραλδεΰδη, ο θειικός σίδηρος και η ηλεκτροχειρουργική έκαναν διαδοχικά την εμφάνιση τους χωρίς ωστόσο κάποιο εκ των ανωτέρω να καταφέρει να υπερισχύσει σαφώς της φορμοκρεσόλης. Παρόλα αυτά, το Laser και ακόμη πιο πρόσφατα το υλικό ΜΤΑ φαίνεται ότι μπορούν να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Laser τεχνικής είναι η υψηλή βιοσυμβατότητα και ο μικρός τραυματισμός του πολφικού ιστού. Το ΜΤΑ το οποίο αποτελεί ένα συσσωμάτωμα ανόργανων οξειδίων με χημική σύσταση παρόμοια της κονίας Portland παρουσιάζει αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά με βασικότερα την υψηλή βιοσυμβατότητα και την υψηλή αντοχή του στη μικροβιακή μικροδιείσδυση. Βασικό μειονέκτημα των δύο παραπάνω τεχνικών είναι το υψηλό τους κόστος. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η ανάδειξη των χαρακτηριστικών των παραπάνω μέσων πολφοτομής, η παρουσίαση των μηχανισμών δράσης τους καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Laser και του MTA όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως μέσα για την τέλεση πολφοτομής σε νεογιλά δόντια. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πολφοτομή είναι η αφαίρεση του προσβεβλημένου μυλικού πολφού και η προσπάθεια διατηρήσεως του υπόλοιπου ριζικού τμήματος σε υγιή κατάσταση με σκοπό τη διατήρηση του νεογιλού δοντιού στο φραγμό μέχρι την φυσιολογική του απόπτωση. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αποκάλυψης του πολφού λόγω βαθειάς τερηδόνας, τραύματος ή ιατρογενούς συμβάμματος στις οποίες αντενδείκνυται η εφαρμογή άμεσης κάλυψης. Ενδείξεις για την τέλεση πολφοτομής αποτελούν τα εξής: Ο εντοπισμός της φλεγμονής μόνο στο μυλικό τμήμα του πολφού, η φυσιολογική κινητικότητα των υποψηφίων δοντιών, η απουσία οιδήματος ή συριγγίου, η απουσία ευαισθησίας στην κάθετη επίκρουση, η απουσία ακτινογραφικά μεσορριζικής ή περιακρορριζικής φλεγμονής, η μη απορρόφηση της ρίζας άνω Λέξεις ευρετηρίου: πολφοτομή, φορμοκρεσόλη, υδροξείδιο του ασβεστίου, θειικός σίδηρος, ηλεκτροχειρουργική, laser, ΜΤΑ, νεογιλά δόντια, βιοσυμαβατότητα, γέφυρα οδοντίνης 1. Οδοντίατρος 2. Προπτυχιακός φοιτητής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 3. Επίκουρος Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Oδοντιατρική Σχολή, Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής Βιβλιογραφική ανασκόπηση του 1/3 του ολικού μήκους της και η επαρκής αιμάτωση του πολφού (μη ενασβεστιωμένη πολφική κοιλότητα).το ιδανικό μέσο για την πραγματοποίηση πολφοτομής σε νεογιλά δόντια πρέπει να διαθέτει 4 βασικές ιδιότητες: α) να είναι απολύτως βιοσυμβατό, β) να ασκεί αντιμικροβιακή δράση, γ) να επάγει την επούλωση του διατηρηθέντος πολφικού ιστού αλλά και τη δημιουργία γέφυρας οδοντίνης στο σημείο αποκοπής του και δ) να μην παρεμβαίνει στη φυσιολογική απορρόφηση της ρίζας του δοντιού. Τα συμβατικά μέσα και οι τεχνικές πολφοτομής που έχουν μέχρι σήμερα προταθεί είναι η φορμοκρεσόλη, το υδροξείδιο του ασβεστίου, η γλουταραλδεΰδη, ο θειικός σίδηρος και η ηλεκτροχειρουργική ενώ τα σύγχρονα μέσα αποτελούν το laser και το MTA 1,2,3,4,5. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών των συμβατικών και σύγχρονων μέσων πολφοτομής, και η λεπτομερής διερεύνηση της κλινικής και ακτινογραφικής επιτυχίας των σύγχρονων μέσων. Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΦΟΤΟΜΗΣ 1. Φορμοκρεσόλη (FC) H φορμοκρεσόλη (FC) αποτελεί, έως και σήμερα, το πιο δημοφιλές μέσο για την τέλεση πολφοτομής στα νεογιλά δόντια. Η τεχνική αυτή εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά από το Buckley το H αραίωση ενός μέρους από το αρχικό διάλυμα ( 19% φορμαλδεΰδη και 35% κρεσόλη) σε 4 μέρη διαλύματος 75% γλυκερίνης και 25% αποστειρωμένου νερού οδήγησε σε διάλυμα ίσης αποτελεσματικότητας αλλά μικρότερης τοξικότητας 1. Ένα από τα πλεονεκτήματά της είναι η υψηλή αντιμικροβιακή της δράση. Μειονέκτημα είναι η αδυναμία -στις περισσότερες περιπτώσεις- σχηματισμού γέφυρας οδοντίνης, η οποία θα εμποδίσει την μικροβιακή διείσδυση και τη μόλυνση κατά ΤOΜOΣ 25, Νο 1, 2011

2 18 Αξιολόγηση υλικών πολφοτομής (MTA, Laser) στα νεόγιλα δόντια: Βιβλιογραφική ανασκόπηση συνέπεια του ριζικού πολφού 2,3,4. Σοβαρά μειονεκτήματα της φορμοκρεσόλης είναι η πρόκληση αλλεργικών αντιδράσεων, τοξικών φαινομένων και πιθανώς καρκινογένεσης και μεταλλαξογένεσης. Για καρκινογένεση έχει ενοχοποιηθεί η φορμαλδεΰδη, βασικό συστατικό του διαλύματος της φορμοκρεσόλης 5,6. Μετά τον έλεγχο της αιμορραγίας τοποθετείται στην κοιλότητα και σε απόλυτη επαφή με τον ακρωτηριασμένο πολφό εμποτισμένο σφαιρίδιο βάμβακος σε διάλυμα FC για 5 λεπτά, αφού προηγουμένως στραγγιστεί καλά. Στόχος είναι η μεταφορά όχι πάνω από 0,02-0,05 ml διαλύματος FC στο σημείο αποκοπής 7. Μετά την πάροδο των 5 λεπτών αφαιρείται το σφαιρίδιο βάμβακος, ελέγχεται ο μονιμοποιημένος πολφικός ιστός στα στόμια του ριζικού σωλήνα. Ακολουθεί η μόνιμη αποκατάσταση με ZnOE και ανοξείδωτη στεφάνη. Σκοπός της τεχνικής με φορμοκρεσόλη είναι η παραμονή του ριζικού πολφού ζωντανού σε άσηπτες συνθήκες έως την απόπτωση του νεογιλού δοντιού. Σε μελέτη χρονικής διάρκειας 2 μηνών, κάτω από τη φορμοκρεσόλη και με ακρορριζική κατεύθυνση παρατηρήθηκε: ευρεία ζώνη μονιμοποιημένου ιστού, ζώνη διηθημένη από ελάχιστα φλεγμονώδη κύτταρα και νεκρά πολφικά υπολείμματα και περιοχή με έντονη τάση για ινοπλασία την οποία ακολουθούσε φυσιολογικός πολφικός ιστός. Με το πάροδο του χρόνου, ο φυσιολογικός πολφός περιοριζόταν προς το ακρορριζικό ήμισυ του ριζικού σωλήνα 8. Σε αντίστοιχη μελέτη παρατηρήθηκαν σημεία έντονης φλεγμονής στον πολφικό ιστό (λύση της συνέχειας των οδοντινοβλαστών, αύξηση των οδοντινοκλαστών, διευρυμένα αιμοφόρα αγγεία, διήθηση κυττάρων φλεγμονής και ιστικά αποστήματα) 3. Τέλος, σε μελέτη των El-Meligy και συν 2 χρονικής διάρκειας 6 εβδομάδων δεν καταγράφηκε σε κανένα ριζικό σωλήνα σχηματισμός γέφυρας οδοντίνης, ενώ παρατηρήθηκαν ιστικά αποστήματα και εσωτερική απορρόφηση σε διάφορα σημεία στον πολφικό ιστό. Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η FC είναι μία χημική ουσία που προκαλεί στον πολφό μη ελεγχόμενη φλεγμονή, η οποία συχνά τον οδηγεί σε καθολική νέκρωση. 2. Yδροξείδιο του ασβεστίου (Ca(OH) 2 ) Το υδροξείδιο του ασβεστίου χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Herman, το 1930, για την κάλυψη του πολφού. Είναι μια λευκή διαλυτή ουσία, η οποία διαχωρίζεται σε κατιόντα ασβεστίου και ανιόντα υδροξυλίου δημιουργώντας ένα ιδιαιτέρως αλκαλικό περιβάλλον. Όταν έλθει σε επαφή με τον πολφικό ιστό, λόγω του υψηλού ph, προκαλεί επιφανειακή νέκρωση αυτού, ενώ ο υποκείμενος ριζικός πολφός εμφανίζει σημάδια ήπιας φλεγμονής. Δύο από τα πιο ισχυρά πλεονεκτήματα του είναι η βιοσυμβατότητα του και ο σχηματισμός γέφυρας οδοντίνης. Οι Tronstad και συν 9 διαπίστωσαν τον σχηματισμό γέφυρας οδοντίνης ακριβώς κάτω από την νεκρωτική ζώνη, ενώ οι Stanley και συν 10 παρατήρησαν απορρόφηση της νεκρωτικής ζώνης και αντικατάστασή της με γέφυρα οδοντίνης. Έχει υποστηριχθεί ότι ο μηχανισμός σχηματισμού της ευνοείται από την υψηλή αλκαλικότητα του υλικού, η οποία δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ενεργοποίηση της αλκαλικής φωσφατάσης, ενός ενζύμου το όποιο προάγει τον σχηματισμό ενασβεστιωμένου ιστού 11. Οι Sciasky και Pisanti απέδειξαν ότι τα ιόντα ασβεστίου που προκύπτουν από τη διάσπαση του υδροξειδίου του ασβεστίου δεν συμμετέχουν στον σχηματισμό της οδοντινικής γέφυρας 12,13. Επιπλέον, το υψηλό ph είναι υπεύθυνο για τις εξαιρετικές αντιμικροβιακές ιδιότητες του καθώς δημιουργεί ένα δυσχερές περιβάλλον για την ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό των μικροβιακών στελεχών. Τα ιόντα υδροξυλίου μπορούν να καταστρέψουν τις κυτταρικές μεμβράνες των βακτηρίων ή να αντιδράσουν με το βακτηριακό DNA προκαλώντας κυτταρόλυση 14. Το σημαντικότερο μειονέκτημα της τεχνικής αυτής, το οποίο ευθύνεται και για τον περιορισμό της, είναι η εσωτερική απορρόφηση της ρίζας του δοντιού. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στην παρουσία θρόμβου αίματος μεταξύ του υλικού και του πολφού Γλουταραλδεΰδη Η γλουταραλδεΰδη προτάθηκε το 1975 από τον Gravenmad. Θεωρήθηκε ως ένα ελπιδοφόρο υλικό το όποιο θα μπορούσε να αντικαταστήσει επάξια την φορμοκρεσόλη, καθώς παρουσιάζει περιορισμένη διείσδυση εντός του πολφικού ιστού, μικρότερη αντιγονικότητα και τοξικότητα. Διάλυμα 2% γλουταραλδεΰδης ασκεί ευνοϊκή επίδραση στον πολφό χωρίς να διαχέεται στους περιακρορριζικούς ιστούς 15. Διάλυμα 2,5% γλουταραλδεΰδης είναι φορές λιγότερο τοξική από την φορμοκρεσολη 16. Η ιδανική συγκέντρωση γλουταραλδεΰδης, αλλά και ο ιδανικός χρόνος εφαρμογής της δεν έχουν επαρκώς τεκμηριωθεί. Οι Ranly και συν 17 προτείνουν τη χρήση 4% γλουταραλδεΰδης για 4 λεπτά ή 8% για 2 λεπτά. Μικρές όμως συγκεντρώσεις και μικρός χρόνος εφαρμογής έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές φλεγμονώδεις αντιδράσεις του υποκείμενου πολφού που οδηγούν τελικά τη θεραπεία σε αποτυχία. Παρόλο αυτά, σε μελέτη των Fuks και συν 18 με περίοδο επανεξετάσεων διάρκειας 24 μηνών το ποσοστό επιτυχίας 2% γλουταραλδεΰδης ήταν 94,3% και 90,4% στους 6 και 12 μήνες αντίστοιχα, ενώ μειώθηκε στο 82% στους 24 μήνες και οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν την υπεροχή της έναντι της φορμοκρεσόλης. 4.Θειικός σίδηρος (FeSO 4 ) Ο θειικός σίδηρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως μέσο πριν την τοποθέτηση υδροξειδίου του ασβεστίου με στόχο την επίτευξη έγκαιρης αιμόστασης και την αποτροπή σχηματισμού θρόμβου 19. Ερχόμενος σε επαφή με το αίμα συντελεί στον σχηματισμό πρωτεϊνών, οι οποίες σχηματίζουν πλέγμα που καλύπτει τα στόμια των τριχοειδών αγγείων του πολφού 20. Αργότερα, χρησιμοποιήθηκε χωρίς συνδυασμό με Ca(OH) 2 με ικανοποιητικά αποτελέσματα 21,22. Συγκεκριμένα, μετά από την επίτευξη αιμόστασης με σφαιρίδια βάμβακος, τοποθετείται διάλυμα FeSO 4 15,5% στα στόμια των ριζικών σωλήνων για 15 sec. Έπειτα ξεπλένεται η πολφική κοιλότητα με spray αέρος-νερού και ακολουθεί η τοποθέτηση της μόνιμης αποκατάστασης. Οι Fei και συν 21 στη μελέτη τους διάρκειας 12 μηνών διαπίστωσαν ποσοστό επιτυχίας 97% για την ομάδα του θειικού σιδήρου και 78% για την ομάδα της φορμοκρεσόλης, ενώ στη μελέτη των Fuks και συν 22 διάρκειας έως και 34 μηνών ΠΑΙΔOΔOΝΤΙΑ

3 Φιλιππάτος Χ. 19 το ποσοστό επιτυχίας του θειικού σιδήρου ήταν 92,7% και το αντίστοιχο της φορμοκρεσόλης 83,8% χωρίς όμως να γίνεται λόγος για στατιστικά σημαντική διαφορά. Οι Smith και συν 23 μελέτησαν την κλινική και ακτινογραφική επιτυχία του θειικού σιδήρου ως μέσο πολφοτομής σε νεογιλούς πρώτους και δεύτερους γομφίους άνω και κάτω γνάθου. Το διάστημα παρακολούθησης κυμάνθηκε από 4 έως 57 μήνες. Η κλινική επιτυχία του θειικού σιδήρου παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα (99%) καθ όλη τη διάρκεια της μελέτης ενώ η ακτινογραφική του επιτυχία κυμάνθηκε από 80% έως 74%. Συνολικά μόλις 9 από τα 242 δόντια εξήχθηκαν εξαιτίας κλινικών συμπτωμάτων ή ακτινογραφικών ευρημάτων. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά επιτυχίας μεταξύ πρώτων και δεύτερων γομφίων όπως και μεταξύ γομφίων άνω και κάτω γνάθου. Από διάφορες ιστολογικές μελέτες αποδείχθηκε ότι η εφαρμογή του υλικού αυτού έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πολφικής φλεγμονής παρόμοιας έκτασης με αυτή που προκύπτει από τη χρήση FC 24,25. Στη μελέτη των Fuks και συν 25 ο ριζικός πολφικός ιστός παρουσίαζε μηδαμινή ή ήπια φλεγμονή σε ποσοστό 58% στην ομάδα του θειικού σιδήρου και 48% στην ομάδα της φορμοκρεσόλης. Μεγαλύτερου βαθμού πολφική φλεγμονή παρουσίαζε το 35% των δοντιών που αντιμετωπίστηκαν με θειικό σίδηρο και το 29% αυτών που αντιμετωπίστηκαν με φορμοκρεσόλη. Οι ερευνητές έκαναν λόγο για μη στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά το βαθμό πολφικής φλεγμονής μεταξύ των δύο αυτών υλικών. Το ποσοστό σχηματισμού γέφυρας οδοντίνης στο σημείο αποκοπής του πολφικού ιστού ήταν 52% και για τα δύο μέσα πολφοτομής. Όμως, τα ιδιαιτέρως υψηλά ποσοστά της κλινικής και ακτινογραφικής επιτυχίας του θειικού σιδήρου έχουν οδηγήσει στην ευρεία χρήση του θειικού σιδήρου ως μέσο πολφοτομής σε νεογιλά δόντια. 5. Ηλεκτροχειρουργική (ES) Η ηλεκτροχειρουργική υποστηρίχθηκε ότι μπορεί να αποτελέσει μέθοδο για την πραγματοποίηση πολφοτομής σε νεογιλά δόντια το Με τη βοήθεια ηλεκτροτόμου, ο ακρωτηριασμένος, με αιχμηρό κοχλιάριο, πολφός υφίστανται επιφανειακά πηκτική νέκρωση ενώ ο υπόλοιπος ιστός παραμένει ζωντανός και ασυμπτωτικός με ήπια φλεγμονή. Πρόκειται για μία γρήγορη μη φαρμακευτική τεχνική, με την οποία επιτυγχάνεται καλή αιμόσταση 2,26. Μειονέκτημα αποτελεί η παραγωγή υψηλού ποσού θερμότητας, η οποία είναι δυνατό να βλάψει τους περιοδοντικούς ιστούς. Για την αποφυγή ανάπτυξης υπερβολικής θερμότητας απαιτείται αναμονή sec μέχρι την επόμενη εφαρμογή. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο ριζικός πολφός εμφανίζεται στα στόμια ξηρός και μαυρισμένος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση ZnOE και αποκατάσταση του δοντιού 9,27. Με βάση την ιστολογική εικόνα του ριζικού πολφικού ιστού 3 ημέρες, 1 εβδομάδα και 2 μήνες μετά την τέλεση πολφοτομής με την τεχνική της ηλεκτροχειρουργικής, η τεχνική αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματικότερη της φορμοκρεσόλης 9,26,27. Γι' αυτό ίσως ευθύνεται η θερμότητα που αναπτύσσεται στο σημείο αποκοπής του πολφού ή η διάχυση του παραγόμενου ηλεκτρικού τόξου σε βαθύτερα στρώματα στον πολφικό ιστό. Β. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1. Laser (light amplification of stimulated emission of radiation) Η συσκευή ακτινών laser μπορεί να παράγει μια ισχυρή μονοχρωματική παράλληλη δέσμη ακτινών φωτονίων σε ένα ορισμένο μήκος κύματος. O Maiman κατασκεύασε το 1960 το πρώτο laser Ρουμπινίου, ενώ η πρώτη χρήση στην πολφοτομή πραγματοποιήθηκε το Από τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της ακτινοβόλησης του πολφού πλήθος ερευνών, χρησιμοποιώντας CO 2, Nd:YAG, argon, Er:YAG και Er,Cr:YSGG laser, έχουν δημοσιευτεί. Τα laser έχουν πάρει το όνομά τους από το ενεργό μέσο που χρησιμοποιούν. Μετά τον προσωρινό έλεγχο της αιμορραγίας ο πολφικός ιστός εκτίθεται στο laser και μετά ακολουθεί η τοποθέτηση ZnOE και η μόνιμη αποκατάσταση. Η πολφοτομή με laser εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως πολύ καλό έλεγχο της αιμορραγίας, μικρό τραυματισμό του πολφικού ιστού, δυνατότητα για γρήγορη επούλωση, υψηλές αντιμικροβιακές ιδιότητες και διέγερση της οδοντινογένεσης Το 1985, o Ebihara πραγματοποιώντας πολφοτομές χρησιμοποιώντας Nd:YAG laser και φορμοκρεσόλη παρατήρησε καλύτερη επούλωση των ακρωτηριασμένων πολφών στην ομάδα του laser 29. Σε μελέτη παρατηρήθηκαν, κατόπιν εφαρμογής Er,Cr:YSGG laser, φλεγμονώδη κύτταρα να περιβάλλουν ένα επιφανειακό νεκρωτικό στρώμα. Το στρώμα των οδοντινοβλαστών παρέμεινε ακέραιο υποδηλώνοντας ότι το laser τραυματίζει ελάχιστα τον πολφό και προκαλεί ήπια φλεγμονή 30. Οι Odabas και συν 3 πραγματοποίησαν πολφοτομές με Nd:YAG laser σε νεογιλά δόντια μαθητών και παρατήρησαν μέτρια φλεγμονώδη διήθηση του πολφού. Δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση νέκρωσης. Όσον αφορά την αντιμικροβιακή του δράση, αυτή εξαρτάται από το ποσό ενέργειας της ακτινοβολίας 31. Οι Gutknecht και συν 32 υποστήριξαν ότι η εφαρμογή Nd:YAG laser μπορεί να εξαλείψει τον μικροβιακό πληθυσμό σε ποσοστό 99,9%, ενώ οι Piccolini και συν 33 παρατήρησαν μείωση του μικροβιακού πληθυσμού σε ποσοστό μέχρι και 85%. Ο Ebihara μετά από τη χρήση Nd:YAG laser σε δόντια χοίρων διαπίστωσε τον σχηματισμό γέφυρας οδοντίνης σε διάστημα 4-12 εβδομάδων 29. Οι Wilkerson και συν. 34 στηριζόμενοι σε ιστολογικά κριτήρια διαπίστωσαν τον σχηματισμό επανορθωτικής οδοντίνης 7-60 μέρες μετά τη χρήση του argon laser σε δόντια χοίρων. Σύμφωνα πάντως με τον Liu 35, η ενασβεστίωση των ριζικών σωλήνων μπορεί να φτάσει σε ποσοστό 33,8% μετά από 6-9 μήνες. Η ενασβεστίωση γίνεται πιο εμφανής όσο αυξάνει και το χρονικό διάστημα επανελέγχου (συνήθως μετά τους 6 μήνες). 2.MTA (Mineral Trioxide Aggregate) Το ΜΤΑ ( Mineral Trioxide Aggregate) χρησιμοποιήθηκε από τον M. Torabinejad το 1993 ως υλικό αντιμετώπισης διατρήσεων πλάγιου τοιχώματος της ρίζας 36 αλλά και ως υλικό ανάστροφης έμφραξης σε περιπτώσεις ακρορριζεκτομής 37, ενώ το 1998 η FDA ενέκρινε τη χρήση του στο χώρο της Ενδοδοντίας και γενικότερα της Οδοντιατρικής 38. Κυκλοφορεί σε σκόνη ΤOΜOΣ 25, Νο 1, 2011

4 20 Αξιολόγηση υλικών πολφοτομής (MTA, Laser) στα νεόγιλα δόντια: Βιβλιογραφική ανασκόπηση λευκού και γκρίζου χρώματος (WMTA, GMTA). Αναμιγνύεται με αποστειρωμένο νερό ή φυσιολογικό ορό σε αναλογία 3:1 προς δημιουργίας κολλοειδούς γέλης. Το ΜΤΑ είναι ένα μείγμα τριοξειδίων μετάλλων. Οι κύριες κρυσταλλογραφικές φάσεις από τις οποίες αποτελείται το φαιό ΜΤΑ είναι: πυριτικό τριασβέστιο, πυριτικό διασβέστιο, οξείδιο του βισμουθίου, σιδηραργιλικό τετρασβέστιο, διυδρίτης θειικού ασβεστίου, και αργιλικό τριασβέστιο 39,40. Από το λευκό ΜΤΑ απουσιάζει η φάση του σιδήρου η μη ανίχνευση της οποίας εξηγεί το λευκό χρώμα του υλικού 40. Κατά τη μίξη του το MTA παρουσιάζει ph της τάξης του 10,2 ενώ 3 ώρες μετά, η τιμή του ανέρχεται στο 12,5 41. Σύμφωνα με τους Duarte και συν 42 η τιμή του ph του υλικού μετά από 168 ώρες είναι κατά προσέγγιση 9,5. Το γκρι ΜΤΑ παρουσιάζει υψηλότερο ph από το λευκό 40. Ο χρόνος σκλήρυνσης του MTA ανέρχεται στις 2 ώρες και 45 λεπτά περίπου, σαφώς υψηλότερος από τον αντίστοιχο του αμαλγάματος και της IRM και Super-EBA κονίας 41.Αξιοσημείωτη είναι η συνεχιζόμενη αύξηση της αντοχής του ΜΤΑ στη συμπίεση (compressive strength) έως και 21 ημέρες μετά την τοποθέτησή του και η άνοδός της σε τιμές υψηλότερες από αυτές της IRM και σημαντικά μικρότερες, βεβαίως, του αμαλγάματος 41. Σημαντικό ρόλο στη συγκρατητική ικανότητα του MTA φαίνεται να παίζει η παρουσία υγρασίας κατά την πήξη του υλικού. Σε μελέτη των Gancedo-Caravia και Garcia- Barbero διαπιστώθηκε συνεχιζόμενη αύξηση της συγκρατητικής του ικανότητας παρουσία υγρασίας έως και 21 ημέρες μετά την τοποθέτησή του 43. Αντίθετα, απουσία υγρασίας η αύξηση της συγκρατητικής του ικανότητας σταμάτησε την τρίτη μέρα. Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η πήξη του ΜΤΑ δεν ολοκληρώνεται τις πρώτες ώρες που επέρχεται μία αρχική σκλήρυνση αλλά συνεχίζεται για μέρες μετά, ενώ η παρουσία υγρασίας κατά την πήξη του υλικού είναι αναγκαία για τη σωστή πήξη του υλικού και την αύξηση στο μέγιστο των μηχανικών του ιδιοτήτων. Το MTA παρουσιάζει αξιοπρόσεκτη αντοχή στη μικροδιείσδυση, ιδιότητα ιδιαιτέρως σημαντική για την επιτυχή έκβαση μίας πολφοτομής. Σε μελέτες έγινε λόγος για υψηλότερη αντοχή του MTA στην μικροβιακή διείσδυση σε σχέση με το αμάλγαμα και τις κονίες IRM και Super-EBA 44,45. Το ΜΤΑ παρουσιάζει,επίσης, μικρότερη μικροδιείσδυση στην ενδοτοξίνη από ότι το αμάλγαμα και η Super-EBA κονία 46. Οι Torabinejad και συν 47 διαπίστωσαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ότι το ΜΤΑ παρουσιάζει την καλύτερη προσαρμογή στα τοιχώματα της κοιλότητας. Σε μελέτες με τη βοήθεια χρωστικών (methylene blue, rhodamine B) το ΜΤΑ παρουσίασε λιγότερη μικροδιείσδυση από τις κονίες IRM και Super EBA και το αμάλγαμα 36,37. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα της μελέτης του Aqrabawi 48. Ας τονισθεί ωστόσο ότι, οι Wu και συν 49 υποστήριξαν ότι η οπτική πυκνότητα του κυανού του μεθυλενίου 1% μειώνεται σημαντικά παρουσία του ΜΤΑ ώστε είναι δυνατό να διεισδύει αλλά να μην ανιχνεύεται. Οι Tsatsas και συν 50 χρησιμοποιώντας νιτρικό άργυρο ο οποίος δεν επηρεάζεται από το ph των υλικών βρήκαν ότι το ΜΤΑ διέρρεε σημαντικά λιγότερο από το αμάλγαμα και την κονία Super EBA. Οι Fogel και Peikoff 51 χρησιμοποιώντας δυναμική μέθοδο δεν βρήκαν στατιστικά σημαντική διαφορά στη μικροδιείσδυση μεταξύ ΜΤΑ και Super-EBA καθώς και μεταξύ αμαλγάματος και IRM. Το αμάλγαμα διέρρεε σημαντικά περισσότερο τόσο από το ΜΤΑ όσο και από την Super-EBA. Αξιοσημείωτη είναι η αντιμικροβιακή δράση του MTA, οφειλόμενη προφανώς στην υψηλή τιμή του ph του. Σε in vitro έρευνα το ΜΤΑ αναμεμειγμένο με χλωρεξιδίνη (CHX 2%) παρουσίασε σημαντικά υψηλότερη αντιμικροβιακή δράση κατά του στελέχους Enterococcus faecalis από το ΜΤΑ αναμεμειγμένο με απoστειρωμένο νερό 52. Σε μελέτη των Al-Hezaimi και συν 53 το γκρι ΜTA παρουσίασε υψηλότερη αντιμικροβιακή δράση από το λευκό MTA εναντίον του στελέχους Enterococcus faecalis. Την ισχυρή αντιμικροβιακή δράση του υλικού υποστήριξαν και οι Estrela και συν 54. Ωστόσο, βρέθηκε υποδεέστερη της πάστας υδροξειδίου του ασβεστίου. Τέλος, σε έρευνα των Torabinejad και συν 55 το MTA παρουσίασε αντιμικροβιακή δράση ενάντια σε ορισμένα αερόβια βακτήρια, ενώ δεν παρουσίασε αντίστοιχη δράση σε αυστηρώς αναερόβια στελέχη. Ιδιαιτέρως έχει απασχολήσει την έρευνα ο μηχανισμός με τον οποίο το ΜΤΑ δημιουργεί ενασβεστιωμένο ιστό στο σημείο τοποθέτησής του. Οι Holland και συν 56. θεώρησαν ότι συστατικά του ΜΤΑ επιδρούν με τα ιστικά υγρά προς σχηματισμό CaOH 2 με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενασβεστιωμένου ιστού με μηχανισμό παρόμοιο με αυτόν του υδροξειδίου του ασβεστίου. Σε in vitro μελέτη παρατηρήθηκε ανάπτυξη οστεοβλαστών σε τριβλία σε στενή επαφή με το ΜΤΑ και σημαντική παραγωγή IL-1a, IL-1β και IL-6 κάτι που δεν παρατηρήθηκε παρουσία IRM 57. Οι κυτοκίνες αυτές πιθανώς εμπλέκονται στη διαφοροποίηση, τον πολλαπλασιασμό και την ωρίμανση των οστεοβλαστών. Σε παρόμοιες in vitro μελέτες διαπιστώθηκε προσκόλληση και ανάπτυξη οστεϊνοβλαστών και οστεοβλαστών στην επιφάνεια του ΜΤΑ και δημιουργία ενασβεστιωμένου προϊόντος 58,59. Σε in vitro μελέτη, ενώ ήταν έντονη η παρουσία οστεοβλαστών σε επαφή τόσο με το λευκό όσο και με το γκρι ΜΤΑ έως και την ένατη ημέρα, τα κύτταρα απουσίαζαν από την επιφάνεια του λευκού ΜΤΑ τη δέκατη-τρίτη μέρα 60. Οι Hakki και συν 61. ανέφεραν ότι το ΜΤΑ σε συγκεντρώσεις 0,002-0,02 mg/ml ασκεί θετική επίδραση στην ωρίμανση των οστεϊνοβλαστών. Τέλος, σε πρόσφατη in vitro μελέτη διαπιστώθηκε ταχεία προσκόλληση οστεοβλαστών σε επιφάνεια τόσο λευκού όσο και γκρίζου ΜΤΑ και άμεση παραγωγή κολλαγονούχου στρώματος 62. Η ακτινοσκιερότητα του ΜΤΑ κρίνεται ικανοποιητική καθώς όντας πιο ακτινοσκιερό από τη γουταπέρκα και την οδοντίνη είναι ορατό στα ακτινογραφήματα και υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησής του 41. Επίσης, στην ίδια μελέτη και υπό τις συνθήκες στις οποίες διεξάγει αυτή, δε διαπιστώθηκαν σημάδια διαλυτότητας του ΜΤΑ. Το ΜΤΑ μεταφέρεται στα σημεία αποκοπής του πολφού με ειδικούς μεταφορείς και συμπυκνώνεται ασκώντας πίεση στα πλάγια τοιχώματα του μυλικού θαλάμου και στο υποπολφικό τοίχωμα με βαμβάκι βρεγμένο με αποστειρωμένο νερό 63,,64,65. ΠΑΙΔOΔOΝΤΙΑ

5 Φιλιππάτος Χ. 21 Λόγω του υδροφιλικού χαρακτήρα του κρίνεται υποχρεωτική η τοποθέτηση πάνω από τη μάζα του υλικού, βρεγμένου σφαιριδίου βάμβακος και η παραμονή του στο σημείο αυτό για μία εβδομάδα 63. Η έμφραξη της κοιλότητας γίνεται με προσωρινό εμφρακτικό υλικό (IRM). Μετά από την πάροδο επτά ημερών αφαιρείται το προσωρινό εμφρακτικό υλικό και ελέγχεται η πήξη του ΜΤΑ ασκώντας ελαφρά πίεση στη μάζα του υλικού με ένα μη αιχμηρό κοχλιάριο 63. Ακολουθεί η μόνιμη αποκατάσταση. Ωστόσο ορισμένοι ερευνητές 64,65 προχωρούσαν στην μόνιμη αποκατάσταση του δοντιού στην ίδια συνεδρία υποστηρίζοντας ότι την υγρασία για τη σωστή και γρήγορη πήξη του υλικού την παρέχει ο ριζικός πολφός. Η ιστολογική εξέταση 10 δοντιών,παιδιών ηλικίας από 7 έως 10 ετών, έδειξε ότι 7 δόντια παρουσίασαν γέφυρα οδοντίνης στο σημείο αποκοπής του πολφού ενώ 4 δόντια εσωτερική απορρόφηση 63. Οι Maroto και συν 64 στο πλαίσιο ιστολογικής μελέτης βρήκαν ότι το 55% ανθρωπίνων νεογιλών γομφίων και το 100% νεογιλών κυνοδόντων που υποβλήθηκαν σε πολφοτομή παρουσίασαν γέφυρα οδοντίνης 6 μήνες μετά τη διαδικασία. Οι ίδιοι ερευνητές ένα χρόνο μετά ανέφεραν ότι 12, 24, 36 και 42 μήνες μετά την πολφοτομή σε νεογιλούς γομφίους γέφυρα οδοντίνης παρουσίασε το 42%, 64%, 81% και 84% των δοντιών αντιστοίχως 65. Οι Agamy και συν 66 ανέφεραν ότι, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε γκρι MTA σχηματίσθηκε επιτυχώς στο σημείο αποκοπής του πολφού λεπτή γέφυρα οδοντίνης ενώ ο υποκείμενος πολφός ήταν σχεδόν φυσιολογικός παρουσιάζοντας ελάχιστα φλεγμονώδη κύτταρα και ελάχιστες μεμονωμένες ενασβεστιώσεις. Η στοιβάδα των οδοντινοβλαστών είχε διατηρηθεί. Σε αυτές που χρησιμοποιήθηκε λευκό MTA σχηματίσθηκε εξίσου επιτυχώς στο σημείο αποκοπής του πολφού λεπτή γέφυρα οδοντίνης. Ο πολφός ωστόσο παρουσίαζε πυκνότερο ινώδη συνδετικό ιστό με περισσότερες εστίες ενασβεστίωσης. Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ LASER ΚΑΙ ΤΟΥ MTA Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τόσο του LASER όσο και του ΜΤΑ όταν χρησιμοποιούνται ως μέσα για πολφοτομή στα νεογιλά γίνεται με βάση τα κλινικά και ακτινογραφικά κριτήρια και ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιείται συνήθως η φορμοκρεσόλη. Η αξιοπιστία του αποτελέσματος των διαφόρων ερευνών επηρεάζεται καθοριστικά από πολλούς παράγοντες με κυριότερους α) την ορθή επιλογή των περιστατικών, β) την ερμητικότητα και την εν γένει επιτυχία της μόνιμης αποκατάστασης και γ) τον αριθμό των επανεξετάσεων. Οι Odabas και συν 3, διαπίστωσαν ότι τα ποσοστά κλινικής και ακτινογραφικής επιτυχίας του Nd:YAG laser είναι 85,71% και 71,42% αντίστοιχα. Η περίοδος των επανεξετάσεων ήταν 12 μήνες και η τελική αποκατάσταση ολοκληρώθηκε είτε με εμφράξεις αμαλγάματος είτε με ανοξείδωτες στεφάνες. Ο Liu 35 αναφέρει ότι η εφαρμογή Nd:YAG laser έχει κλινικά και ακτινογραφικά ποσοστά επιτυχίας 96,9% και 90,6%, ενώ τα ποσοστά της FC ανέρχονται σε 88,2% και 82,3% αντίστοιχα. Το χρονικό διάστημα των επανεξετάσεων κυμαινόταν από 6 έως 48 μήνες και τα δόντια αποκαταστάθηκαν με ανοξείδωτες στεφάνες. Σε επόμενη μελέτη του, ο ίδιος ερευνητής, διαπίστωσε στην ομάδα του Nd:YAG laser κλινική και ακτινογραφική επιτυχία σε ποσοστά 97% και 94,1% αντίστοιχα, ενώ τα ποσοστά της FC ήταν 85,5% και 78,3% 67. Η διάρκεια των επαναξετάσεων κυμαινόταν από 6 έως 66 μήνες και η τελική αποκατάσταση έγινε είτε με εμφράξεις σύνθετης ρητίνης ή με ανοξείδωτες στεφάνες. Οι Huth και συν 68 συνέκριναν την αποτελεσματικότητα τεσσάρων υλικών, του Er:YAG laser, του υδροξειδίου του ασβεστίου, του θειικού σιδηρού και της φορμοκρεσόλης. Μετά από 24 μήνες πρόεκυψαν τα ακόλουθα ποσοστά κλινικής επιτυχίας: φορμοκρεσολη 96%, Er:YAG laser 93%, υδροξείδιο του ασβεστίου 87% και θειικός σίδηρος 86%. Οι Wilkerson και συν 34 στηριζόμενοι σε κλινικά και ακτινογραφικά ευρήματα του argon laser υποστήριξαν ότι αποτελεί χρήσιμο και μη επιζήμιο μέσο για την ολοκλήρωση της πολφοτομής. Οι Elliott και συν 69 μελέτησαν τη χρήση CO 2 laser για χρονικό διάστημα 3 μηνών και δεν παρατήρησαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας της FC και του laser. Όλα τα δόντια παρέμειναν ασυμπτωματικά κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ένα δόντι στην ομάδας της φορμοκρεσόλης και δύο στην ομάδα του laser παρουσίασαν εσωτερική απορρόφηση. Όσον αφορά το ΜΤΑ, οι Eidelman και συν 70 διαπίστωσαν ενασβεστίωση ριζικού σωλήνα στο 41% των νεογιλών δοντιών (15 δόντια) που χρησιμοποιήθηκε ΜΤΑ ως μέσο πολφοτομής και στο 13% των δοντιών (17 δόντια) που χρησιμοποιήθηκε FC. Επίσης, διαπιστώθηκε μία ακτινογραφική αποτυχία για την FC (εσωτερική απορρόφηση) και καμία κλινική ή ακτινογραφική αποτυχία για το ΜΤΑ κατά την 17μηνη περίοδο των επανεξετάσεων. Η μόνιμη αποκατάσταση των δοντιών έγινε με ανοξείδωτες στεφάνες. Οι Sonmez και συν 71 διαπίστωσαν ποσοστό επιτυχίας 66.6% για το ΜΤΑ, 46.1% για το Ca(OH) 2 και 76.9% για την FC. Η περίοδος των επανεξετάσεων ήταν 2 χρόνια και η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε με εμφράξεις αμαλγάματος. Οι Maroto και συν 64 διαπίστωσαν 100% και 98,5% επιτυχία για το ΜΤΑ με βάση την κλινική και ακτινογραφική εικόνα αντίστοιχα. Το διάστημα επανεξετάσεων ήταν 42 μήνες και η τελική αποκατάσταση έγινε με τοποθέτηση υαλοϊονομερούς κονίας και ανοξείδωτης στεφάνης. Οι Subramanian και συν 72 ανέφεραν ότι το ποσοστό επιτυχίας για το ΜΤΑ σε πολφοτομές νεογιλών ήταν 95%, σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο της FC (85%). Το χρονικό διάστημα αυτής της μελέτης ήταν 24 μήνες. Σε προηγούμενη μελέτη ιδίας χρονικής διάρκειας το ποσοστό επιτυχίας τόσο για το ΜΤΑ όσο και για την FC ήταν 100%, σημαντικά υψηλότερο από αυτό του Ca(OH) 2 (64%) 73. Ο κύριος λόγος για το χαμηλό ποσοστό επιτυχίας του Ca(OH) 2 ήταν η εσωτερική απορρόφηση. Η τελική αποκατάσταση έγινε με εμφράξεις υαλοϊονομερούς κονίας ρητινωδώς ενισχυμένες. Στη μελέτη των Holan και συν 74 μέσης διάρκειας 38 μηνών, το ποσοστό επιτυχίας για το ΜΤΑ ήταν 97% και για την FC 83% χωρίς όμως να γίνεται λόγος για σημαντική διαφορά. Στη μελέτη των Percinoto και συν 75, διάρκειας 12 μηνών, διαπιστώθηκαν 6 αποτυχίες σε 45 ΤOΜOΣ 25, Νο 1, 2011

6 22 Αξιολόγηση υλικών πολφοτομής (MTA, Laser) στα νεόγιλα δόντια: Βιβλιογραφική ανασκόπηση δόντια που αντιμετωπίστηκαν με Ca(OH) 2 και 2 σε 45 δόντια που αντιμετωπίστηκαν με ΜΤΑ. Στην 24μηνη μελέτη των Farsi και συν 76 (36 δόντια FC, 38 δόντια ΜΤΑ) βρέθηκε σημαντική διαφορά ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα του ΜΤΑ και της FC. Η ακτινογραφική και κλινική επιτυχία για την FC ήταν 86,8% και 98,6% αντίστοιχα, ενώ η επιτυχία του ΜΤΑ ήταν 100%. Στη μελέτη των Ansari και Ranjour 77 η ακτινογραφική επιτυχία του ΜΤΑ και της FC ήταν 95% και 90% αντίστοιχα, χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών τιμών. Στην 24μηνη επανεξέταση 3 από τα 15 περιστατικά της ομάδας της FC παρουσίασαν εσωτερική απορρόφηση έναντι κανενός στην ομάδα του ΜΤΑ. Η τελική αποκατάσταση των δοντιών έγινε είτε με στεφάνες από ανοξείδωτο χάλυβα είτε με εμφράξεις αμαλγάματος. Τέλος, στην μετα-ανάλυση των Peng και συν 78 η κλινική και ακτινογραφική επιτυχία του ΜΤΑ ήταν σαφώς ανώτερη από αυτή της FC ενώ και το ποσοστό εμφάνισης εσωτερικής απορρόφησης ήταν σημαντικά μικρότερο για το ΜΤΑ. Συμπερασματικά αξίζει να αναφέρουμε ότι:1) Τα υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας της φορμοκρεσόλης επισκιάζονται από την υψηλή τοξικότητα του υλικού. Ο θειικός σίδηρος λόγω των υψηλών ποσοστών επιτυχίας που παρουσιάζει είναι ουσιαστικά η μοναδική οικονομική λύση αυτή τη στιγμή 79.2) Η Laser τεχνική ως τεχνική πολφοτομής νεογιλών δοντιών παρουσιάζει ιδιαιτέρως υψηλά ποσοστά επιτυχίας. 3) Tο ΜΤΑ είναι ιδιαίτερα επιτυχές ως υλικό πολφοτομής νεογιλών δοντιών αλλά ιδιαίτερα ακριβό. SUMMARY Evaluation of pulpotomy agents (MTA, Laser) in primary teeth: an overview Filippatos Ch. 1, Giannakos V. 2, Kouvelas N. 3 The evaluation of the ideal pulpotomy agent, which will concentrate all of the desirable properties, continues up to this day. Formocresol, is a well known material because of its high antibacterial action and its effectiveness. However, the increased toxicity of the formocresol was the reason for evaluating new materials. The gloutaraldehyde, the calcium hydroxide, the ferric sulfate, and the electrosurgical have been utilized a number of years. In most cases, the results from the use of these agents are similar to formocresol s results. More recent agents look to be both very effective and safe. Lasers present high biocompatibility and wound negligibly the pulp tissue. MTA, the most recent material, is an incorporation of anorganic oxides with a lot of remarkable properties. The most important of those are the high biocompatibility, the increased resistance to microleakage, the antibacterial action and lastly the immediate formation of hard tissue in contact to this material. Main drawback of these techniques is the high cost. The purpose of this review is to highlight the characteristics and to present the mechanisms of action of these pulpotomy agents and lastly to evaluate the effectiveness of the Laser and MTA when used as agents to commit pulpotomy in primary teeth. Index words: pulpotomy, formocresol, laser, primary teeth, MTA, biocompatibility ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Morawa A, Straffon L, Han S, Corpron R, Clinical Evaluation of Pulpotomies Using Dilute Formocresol, ASDC J Dent Child, 1975, 28: El-Meligy O, Abdalla M, El-Baraway S, El-Tekya M, Dean JA, Histological evaluation of electrosurgery and formocresol pulpotomy techniques in primary teeth in dogs, J Clin Pediatr Dent, 2001, 26: Odabas ME, Bodur H, Baris E, Demir C, Clinical, radiographic, and histopathologic evaluation of Nd:YAG laser pulpotomy on human primary teeth, J Endod, 2007, 33: Waterhouse PJ, Nunn JH, Whitworth JM, Soames JV, Primary molar pulp therapy - histological evaluation of failure, Inter J Paediatr Dent, 2000, 10: Παπαγιαννούλη-Αλεξανδρίδη Λ. Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πολφοτομή των νεογιλών δοντιών, Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά, 1987, 31: Casas MJ, Kenny DJ, Judd PL, Johnston DH, Do we still need formocresol in paediatric dentistry?, J Can Dent Assoc 2005, 71: Συκαράς Σ, Ενδοδοντία, Γ Έκδοση, Αθήνα, Ζήτα, 2007: 189, Ruemping DR, Morton TH,Anderson MW, Electrosurgical pulpotomy in primates- a comparison with formocresol pulpotomy, Pediatr Dent, 1983, 5: Tronstad L, Reaction of the exposed pulp to Dycal treatment, Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 1974, 38: Stanley HR, Lundy T, Dycal therapy for pulp exposures, Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 1972, 34: Guo MK, Messer HH, Properties of Ca 2+ Mg 2+ activated adenosine triphosphatase from rat incisor pulp, Arch Oral Biol, 1976, 21: Sciaky I, Pisanti S. Localization of calcium placed over amputated pulps in dogs teeth, J Dent Res, 1960, 39: Pisanti S, Sciaky I, Origin of calcium in repair wall after pulp exposure in dog, J Dent Res, 1964, 43: Siqueira JF, Lopes HP, Mechanisms of antimicrobial activity of calcium hydroxide: a critical review, Int Endod J, 1999, 32: Αγιανίδης Ι, Μπουτσιούκης Α, Σταυριανός Χρ, Πολφοτομή νεογιλών με γλουταραλδεΰδη, Παιδοδοντία, 1986, 2: Hill S, Berry CW, Seale NS, Kaga M, Comparison of antimicrobial and cytotoxic effects of glutaraldehyde and formocrecol, Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 1991, 71: Ranly DM, Garcia-Godoy F, Horn DT, Concentration and ph parameters for the use of glutaraldehyde as a pulpotomy ΠΑΙΔOΔOΝΤΙΑ

7 Φιλιππάτος Χ. 23 agent: an in vivo study, Pediatr Dent, 1987, 9: Fuks AB, Bimstein E, Guelmann M, Klein H, Assessment of a 2 percent buffered glutaraldehyde solution in pulpotomised primary teeth of school children, ASDC J Dent Child 1990, 57: Ranly DM, Garcia-Godoy F, Current and pontential pulp therapies for primary and young permanent teeth, J Dent, 2000, 28: Lemon RR, Steele PJ, Jeansonne BG, Ferric Sulfate hemostasis: effect on osseous wound healing. Left in situ for maximum exposure, J Endod, 1993, 19: Fei AL, Udin RD, Johnson R, A clinical study of ferric sulfate as a pulpotomy agent in primary teeth, Pediatr Dent 1991, 13: Fucks AB, Holan G, Davis JM, Eidelman Ferric sulfate versus dilute formocresol in pulpotomized primary molars: long-term follow up, Pediatr Dent, 1997, 19: Smith NL, Seale NS, Nunn ME, Ferric sulphate pulpotomy in primary molars: a retrospective study, Pediatr Dent, 2000, 22: Cotes O, Boj JR, Canalda C, Carreras M, Pulpal tissue reaction to formocresol vs. ferric sulfate in pulpotomized rat teeth, J Clin Pediatr Dent, 1997, 21: Fuks AB, Eidelman E, Cleaton-Jones P, Michaeli Y, Pulp response to ferric sulfate, diluted formocresol and IRM in pulpotomized primary baboon teeth, ASDC J Dent Child, 1997, 64: Elliot R, Shulman F, McIver T, Burkes EJ, Comparison of electrosurgery and formocresol as pulpotomy techniques in monkey primary teeth, Pediatr Dent 1987, 9: Sheller B, Morton TH. Electrosurgical Pulpotomy, APilot Study in Humans, J Endod, 1987, 13: Shoji S, Nakamura M, Horiuchi H, Histopathological changes in dental pulps irriadiated by CO2 laser, J Endod, 1985, 11: Ebihara A, Effects of Nd:YAG laser irradiation on the amputated pulp, Jpn J Conserv Dent, 1989,32: Toomarian L, Fekrazad R, Sharifi D, Baghaei M, Rahimi H, Eslami B, Histopathological evaluation of pulpotomy with Er,Cr:YSGG laser vs formocresol, Lasers Med Sci, 2008, 23: Folwaczny M, Mehl A, Jordan C, Hickel R, Antibacterial Effects of Pulsed Nd:YAG Laser Radiation at Different Energy Settings in Root Canals, J Endod, 2002, 8: Gutknecht N, Kaiser F, Hassan A, Lampert F, Long-term clinical evaluation of endodontically treated teeth by Nd:YAG lasers, J Clin Laser Med Surg, 1996, 14: Piccolomini R, D Arcangelo C, D Ercole S, Catamo G, Schiaffino G, De Fazio P, Bacteriologic Evaluation of the Effect of Nd:YAG Laser Irradiation in Experimental Infected Root Canals, J Endod, 2002, 28: Wilkerson MK, Hill SD, Arcoria CJ, Effects of the argon laser on primary tooth pulpotomies in swine, J Clin Laser Med Surg, 1996, 14: Liu J, ND:YAG laser pulpotomy of human primary teeth, Int Congr Ser, 2003,1248: Lee SJ, Monsef M, Torabinejad M, Sealing ability of a mineral trioxide aggregate for repair of lateral root perforations, J Endod, 1993, 19: Torabinejad M, Watson TF, Pitt Ford TR, Sealing ability of a mineral trioxide aggregate when used as a root end filling material., J Endod, 1993, 19: Economides N, Pantelidou O, Kokkas A, Tziafas D, Shortterm periradicular tissue response to mineral trioxide aggregate (MTA) as root end filling material, Int Endod J, 2003, 36: Cohen S, Hargreaves KM, Pathways of the Pulp, 9th ed, Mosby, 2006: Διαμαντή Ε, MTA: βιβλιογραφική ανασκόπηση και μελέτη χημικής σύστασης, φυσικοχημικών ιδιοτήτων και επιφανειακών χαρακτηριστικών, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Αθήνα, Torabinejad M, Hong CU, McDonald F, Pitt Ford TR, Physical and chemical properties of a new root-end filling material, J Endod 1995, 21: Duarte MA, Demarchi AC, Yamachita JC, Kuga MC, Fraga Sde C, ph and calcium ion release of 2 root-end filling materials, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol, 2003, 95: Gancedo-Caravia L, Garcia-Barbero E, Influence of Humidity and setting Time on the Push-Out Strength of Mineral Trioxide Aggregate Obturations, J Endod, 2006, 32: Torabinejad M, Rastegar AF, Kettering JD, Pitt Ford TR, Bacterial leakage of mineral trioxide aggregate as a root-end filling material, J Endod,1995, 21: Fisher EJ, Arens DE, Miller CH, Bacterial leakage of mineral trioxide aggregate as compared with zinc-free amalgam, intermediate restorative material, and Super-EBA as a rootend filling material, J Endod, 1998, 24: Tang HM, Torabinejad M, Kettering JD, Leakage evaluation of root end filling materials using endotoxin, J Endod, 2002, 28: Torabinejad M, Smith PW, Kettering JD, Pitt Ford TR, Comparative investigation of marginal adaptation of mineral trioxide aggregate and other commonly used root-end filling materials, J Endod, 1995, 21: Aqrabawi J, Sealing ability of amalgam, super EBA cement, and MTA when used as retrograde filling materials, Br Dent J, 2000, 188: Wu MK, Kontakiotis EG, Wesselink PR, Decoloration of 1% methylene blue solution in contact with dental filling materials, J Dent, 1998, 26: Τsatsas DV, Meliou H, Kerezoudis NP. Sealing effectiveness of materials used in furcation preparation in vitro, Int Dent J, 2005, 55: Fogel HM, Peikoff MD, Microleakage of root-end filling materials, J Endod, 2001, 27: Holt DM, Watts JD, Beeson TJ, Kirkpatrick TC, Rutledge RE, The anti-microbial ΤOΜOΣ 25, Νο 1, 2011

8 24 Αξιολόγηση υλικών πολφοτομής (MTA, Laser) στα νεόγιλα δόντια: Βιβλιογραφική ανασκόπηση effect against enterococcus faecalis and the compressive strength of two types of mineral trioxide aggregate mixed with sterile water or 2% chlorhexidine liquid, J Endod, 2007, 33: Al-Hezaimi K, Al-Shalan TA, Naghshbandi J, Oglesby S, Simon JH, Rotstein I, Antibacterial effect of two mineral trioxide aggregate (MTA) preparations against Enterococcus faecalis and Streptococcus sanguis in vitro, J Endod, 2006, 32: Estrela C, Bammann LL, Estrela CR, Silva RS, Pécora JD, Antimicrobial and chemical study of MTA, Portland cement, calcium hydroxide paste, Sealapex and Dycal, Braz Dent J, 2000, 11: Torabinejad M, Hong C, Pitt Ford TR, Kettering JD, Antibacterial effects of some root end filling materials, J Endod, 1995, 21: Holland R, de Souza V, Nery MJ, Otoboni Filho JA, Bernabe PF, Dezan Junior E, Reaction of rat connective tissue to implanted dentin tubes filled with mineral trioxide aggregate or calcium hydroxide, J Endod, 1999, 25: Koh ET, McDonald F, Pitt Ford TR, Torabinejad M, Cellular Response to Mineral Trioxide Aggregate, J Endod, 1998, 24: Thomson TS, Berry JE, Somerman MJ, Kirkwood KL, Cementoblasts maintain expression of osteocalcin in the presence of mineral trioxide aggregate, J Endod, 2003, 29: Al-Rabeah E, Perinpanayagam H, McFarland D, Human alveolar bone cells interact with ProRoot and tooth-colored MTA, J Endod, 2006, 32: Perez AL, Spears R, Gutmann JL, Opperman LA, Osteoblasts and MG-63 osteosarcoma cells behave differently when in contact with ProRoot MTA and White MTA, Int Endod J, 2003, 36: Hakki SS, Bozkurt SB, Hakki E, Belli S, Effects of mineral trioxide aggregate on cell survival, gene expression associated with mineralized tissues, and biomineralization of cementoblasts, J Endod, 2009, 35: Ferreira DC, Brito DG, Cavalcanti BN. Cytokine production from human primary teeth pulp fibroblasts stimulated by different pulpotomy agents, J Dent Child, 2009, 76: Caicedo R, Abbott PV, Alongi DJ, Alarcon MY, Clinical, radiographic and histological analysis of the effects of mineral trioxide aggregate used in direct pulp capping and pulpotomies of primary teeth, Aust Dent J, 2006, 51: Maroto M, Barberia E, Planells P, Garcia-Godoy F, Dentin bridge formation after mineral trioxide aggregate (MTA) pulpotomies in primary teeth, Am J Dent, 2005, 18: Maroto M, Barberia E, Vera V, Garcia-Godoy F, Mineral trioxide aggregate as pulp dressing agent in pulpotomy treatment of primary molars: 42-month clinical study, Am J Dent, 2006, 20: Agamy HA, Bakry NS, Mounir MM, Avery DR, Comparison of mineral trioxide aggregate and formocresol as pulpcapping agents in pulpotomized primary teeth, Pediatr Dent, 2004, 26: Liu JF, Effect of Nd:YAG laser pulpotomy on human primary molars, J Endod, 2006, 32: Huth KC, Paschos E, Hajek-Al-Khatar N, Hollweck R, Crispin A, Hickel R, Folwaczny M. Effectiveness of 4 pulpotomy techiques-randomized controlled trial, J Dent Res, 2005, 4: Elliott RD, Roberts MW, Burkes J, Phillips C, Evaluation of the carbon dioxide laser on vital human primary pulp tissue, Pediatr Dent, 1999,1: Eidelman E, Holan G, Fuks AB, Mineral trioxide aggregate vs. formocresol in pulpotomized primary molars: a preliminary report, Pediatr Dent, 2001,23: Sonmez D, Sari S, Cetinbas T, A Comparison of four pulpotomy techniques in primary molars: a long-term follow-up, J Endod, 2008, 34: Subramanian P, Konde S, Mathew S, Sugnani S, Mineral trioxide aggregate as pulp capping agent for primary teeth pulpotomy: 2 year follow up study, J Clin Pediatr Dent, 2009, 33: Moretti AB, Sakai VT, Oliveira TM, Fornetti AP, Santos CF, Machado MA, Abdo RC, The effectiveness of mineral trioxide aggregate, calcium hydroxide and formocresol for pulpotomies in primary teeth, Int Endod J, 2008, 41: Holan G, Eidelman E,, Fuks AB, Long-term evaluation of pulpotomy in primary molars using mineral trioxide aggregate or formocresol, Pediatr Dent, 2005, 27: Percinoto C, de Castro AM, Pindo LM, Clinical and radiographic evaluation of pulpotomies employing calcium hydroxide and trioxide mineral aggregate, Gen Dent, 2006, 54: Farsi N, Alamoudi N, Balto K, Mushayt A, Success of mineral trioxide aggregate in pulpotomized primary molars, J Clin Pediatr Dent, 2005, 29: Ansari G, Ranjpour M, Mineral trioxide aggregate and formocresol pulpotomy of primary teeth: a 2-year followup, Int Endod J, 2010, 43: Peng L, Ye L, Tan H, Zhou X, Evaluation of the formocresol versus mineral trioxide aggregate primary molar pulpotomy: a meta-analusis, Oral Surg Oral Med Pathol Oral Radiol Endod, 2006, 102: Fuks AB, Current concepts in vital primary pulp therapy, Eur J Paediatr Dent, 2002, 3: Διεύθυνση για ανάτυπα Φιλιππάτος Χρίστος Κωνσταντινουπόλεως 439 Αθήνα Τηλ: Κιν: ΠΑΙΔOΔOΝΤΙΑ

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 10 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Σκοπός του Σεμιναρίου: Είναι να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο ΓΝΑΘΙΟΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ www.gnathion.gr Μια ασυνήθης αναπτυξιακή διαταραχή των δοντιών είναι και η σύντηξη/διδυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 3 ενδείξεις 1 υλικό Το ParaCore διπλού πολυμερισμού είναι μια ενισχυμένη με ύαλο σύνθετη ρητίνη, η οποία είναι ακτινοσκιερή και διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ.

ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 9 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα FotoSan Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα Περίληψη FotoSan αντιβακτηριακή θεραπεία Εντοπισμένη θεραπεία Καταστρέφει βακτήρια, ιούς, μύκητες, πρωτόζωα Χωρίς παρενέργειες Χωρίς αντενδείξεις ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας Οδοντιατρική Σχολή econom@dent.auth.gr

Οικονομίδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας Οδοντιατρική Σχολή econom@dent.auth.gr Οικονομίδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας Οδοντιατρική Σχολή econom@dent.auth.gr 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Σπουδές- Σταδιοδρομία Γεννήθηκα στην Φλώρινα. Αποφοίτησα από

Διαβάστε περισσότερα

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον!

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Θα εκπλαγείτε με τη συνδυαστική ικανότητα αυτής της μοναδικής σύνθετης ρητίνης σε κάθε κλινικό περιστατικό όταν τη χρησιμοποιείτε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 1ης

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟΥ (Π.Τ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΛΛΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 13% 88,14

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 13% 88,14 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 88,14 Aσβεστούχα καρβοξυλική κυτταρίνη που ενδείκνυται για τον έλεγχο της αιµορραγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα.

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Ουδέτερα Οξέα Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Βάσεις Για να δείτε περίπου πως μετριέται η ποσότητα οξέος ή βάσης στα διαλύματα, σε σχέση με το ph, δείτε αυτό τον πινάκα!!!

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική εκτίμηση της πώρωσης των καταγμάτων Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

Light Amplification by Stimulated Emission

Light Amplification by Stimulated Emission Light Amplification by Stimulated Emission Ο όρος λέιζερ προέρχεται από το αγγλικό ακρωνύμιο Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) που αποδίδεται στα ελληνικά ως ενίσχυση φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119 ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119 Σχέση αυχενικής οριακής προσαρμογής με την ανάπτυξη δευτερογενούς τερηδόνας σε εμφράξεις ΙΙης ομάδας από υαλοϊνομερή κονία τροποποιημένη με ρητίνη σε νεογιλούς γομφίους

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των laser στην παρασκευή κοιλοτήτων νεογιλών και μόνιμων δοντιών: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Η χρήση των laser στην παρασκευή κοιλοτήτων νεογιλών και μόνιμων δοντιών: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 128 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΝΕΟΓΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η χρήση των laser στην παρασκευή κοιλοτήτων νεογιλών και μόνιμων δοντιών: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Dectro International. Dectro International reserved.2010. www.dectro.com

Dectro International. Dectro International reserved.2010. www.dectro.com APILUX 2G APL Η Dectro,με την άριστη τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση της τριχοφιύας,πιστεύοντας ότι η τεχνολογία της επιτρέπει πλέον να κατασκευάσει ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο μηχάνημα φωτόλυσης, χρηματοδότησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2010 1 ΣΚΟΠΟΣ Η ανάλυση και μελέτη της μοριακής δομής των καρωτίδων αρτηριών με υπέρυθρη φασματοσκοπία. Η εξαγωγή συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα σπυράκια στο πρόσωπο, το λαιμό και την πλάτη σχηματίζονται ως εξής:

Τα σπυράκια στο πρόσωπο, το λαιμό και την πλάτη σχηματίζονται ως εξής: Περιοδικό: Vivere Τεύχος: 3, Μάρτιος 2004 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ Δρ. Des Fernandes (πλαστικός χειρουργός, ιδρυτής της Environ Skin Care και δημιουργός των φαρμακοκαλλυντικών Environ ) Η ακμή είναι μια ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ. Καθηγήτρια 1998 LASER ΣΥΝΟΨΗ ñ

Διαβάστε περισσότερα

Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2

Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2 1 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού 18 De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση μιας σύνθετης ρητίνης διπλού πολυμερισμού και θεραπεία με ολο-κεραμικές εργασίες Senior Consuiltant Prof. Dr. Juergen Manhart

Διαβάστε περισσότερα

decutastar Νέκρωση Σύγχρονη φροντίδα των ελκών σε όλες τις φάσεις

decutastar Νέκρωση Σύγχρονη φροντίδα των ελκών σε όλες τις φάσεις decutastar TM Νέκρωση Σύγχρονη φροντίδα των ελκών σε όλες τις φάσεις Αυτοκόλλητα και μη αυτοκόλλητα αφρώδη επιθέματα Υδροκολλοειδή Υδατική γέλη Μεμβράνες Αλγινικά Επιθέματα κολλαγόνου Υαλουρονικός άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ 10 ο σνέδριο Φοιηηηών Οδονηιαηρικής τολής Πανεπιζηημίοσ Αθηνών ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ σμμεηέτονηες: Λαμπροπούλοσ Ν. Οσρανία* Παπαγεωργίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της Οδοντικά Εμφυτεύματα Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση Με την υποστήριξη της ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η επιτυχία στη θεραπεία με εμφυτεύματα δεν εξαρτάται μόνο από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική συγκόλληση. σελίδα 3 σελίδα 24

Οδοντιατρική συγκόλληση. σελίδα 3 σελίδα 24 DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition EΛΛΑΔΑ, Σεπτεμβριοσ - Οκτωβριοσ 2010 www.dental-tribune.gr Τομοσ 6, Τευχοσ 32 Συνδεθείτε τώρα Πρακτικά Θέματα Τάσεις & Εφαρμογές Επαν/τική Οδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

AΓΓΛΙΚΑ: First Certificate in English (1993) Cambridge Certificate of Proficiency in English (2000) IELTS, 7,5/9, University of Cambridge (2003)

AΓΓΛΙΚΑ: First Certificate in English (1993) Cambridge Certificate of Proficiency in English (2000) IELTS, 7,5/9, University of Cambridge (2003) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο Λυκείου (Άριστα 19,3 ) 2003 Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (Λίαν καλώς 7,03) 2009 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Παιδοδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ CROHN ΣΥΡΙΓΓΙΟ Τα συρίγγια είναι συχνή εκδήλωση της ν.crohn (17%-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Σελίδα 1 από 7 Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Γενικές Πληροφορίες: Το σύστημα οδοντιατρικών συγκολλήσεων Scotchbond 1 είναι ένα απλό συνδεσμικό σύστημα υγρής μορφής, που προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση της φορμαλδεΰδης στην Οδοντιατρική: Βιολογικοί προβληματισμοί

H χρήση της φορμαλδεΰδης στην Οδοντιατρική: Βιολογικοί προβληματισμοί Eνδοδοντολογία ΣTOMA 2010; 38 : 57-63 βιβλιογραφική ανασκόπηση H χρήση της φορμαλδεΰδης στην Οδοντιατρική: Βιολογικοί προβληματισμοί N. KAΦANTAPH 1, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 2 Εργαστήριο Eνδοδοντολογίας, Oδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πριν την τοποθέτηση ενδορριζικού προκατασκευασµένου άξονα αφαιρείται η γουταπέρκα από το ριζικό σωλήνα έτσι ώστε να παραµείνουν ακρορριζικά: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ/ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ. Dr ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Οφθαλμολογικής Κλινικής Γ.Κ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ/ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ. Dr ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Οφθαλμολογικής Κλινικής Γ.Κ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ/ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ Dr ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ/ντής Οφθαλμολογικής Κλινικής Γ.Κ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑ. Το 1914 από τον Lehman Ε Το 1922 από τον Palmer

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑ. Το 1914 από τον Lehman Ε Το 1922 από τον Palmer ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑ 1. Ποιός ανέφερε για πρώτη φορά την διάνοιξη του δοντιού, σαν µέσο ανακούφισης απο τον πόνο; Α Ο Lazarre Rivierre Β Ο Ambroise Pare Γ Ο Pierre Fauchard Ο John Randall Ε Κανένας απο αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Η ανόργανη θρέψη των φυτών

Η ανόργανη θρέψη των φυτών Η ανόργανη θρέψη των φυτών Οργανικά θρεπτικά στοιχεία σάκχαρα που προέρχονται από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης με τις επακόλουθες μετατροπές Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία προέρχονται από το έδαφος, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 7: Κλασσικές & Σύγχρονες (Ταχείες) Μέθοδοι Μέτρησης Μικροβιακού Φορτίου (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε)

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟ ΟΣ Mediterranean Hotel 35, Cos str. 85100 Rhodes, Greece Tel.: +30 22410 24661, ISDN Line: +3022410 97000 Fax: +30 22410 22828

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 6: Ενδογενείς Παράγοντες Ενεργότητα Ύδατος (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Συχνότητα: Σκύλος >> γάτα Συχνότητα: Θηλυκά >> αρσενικά Εντόπιση: ουροδόχος κύστη, ουρήθρα Αιτιολογία: βακτήρια>μυκοπλάσματα, χλαμύδιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 1 2 3 Αποτροπή μόλυνσης Καθαρισμός (εξίδρωση) Κοκκιοποίηση - Προστασία της κοκκιοποίησης (κοκκίδωσης) Επιθηλίωση 1η ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η ακτινοβολία χ που εξέρχεται από το σώμα, αλληλεπιδρά με το φθορίζον στρώμα της ΕΠ, μετατρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Καταφεύγουµε στις µοριακές τεχνικές Συλλέγουµε το δείγµα για µοριακές τεχνικές ιάσπαση ιστικών δοµών ιαχωρισµός των κυττάρων ιάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης

Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης Κυριάκος Λιβέρδος Ειδικός Χειρουργός Στόματος Χατζηαναστασίου Χρυστάλλα Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα Ακτινολογία Ι -8 Φωτόνια σκέδασης ευτερογενής ακτινοβολία Για όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις εκτός από τη μαστογραφία, οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις των φωτονίων με τους ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝ Ο ΟΝΤΙΑΣ Ο ακριβής υπολογισµ ός του µ ήκους εργασίας είναι δυσκολότερος: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε δόντια µε αδιάπλαστο ακρορρίζιο Ποιό στοιχείο δεν εκτιµάται στο αρχικό ακτινογράφηµ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι άμεσες αποκαταστάσεις

Οι άμεσες αποκαταστάσεις Κλινικά Θέματα - Επανορθωτική Οδοντιατρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 9 Άμεσες αποκαταστάσεις II Ομάδας από σύνθετη ρητίνη Κλινικές λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται συνήθως Robert

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαµαντίνη: Έχει µεγάλη αντοχή στη θλίψη Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οδοντιατρική θεραπεία

Ψηφιακή οδοντιατρική θεραπεία 10 Ορθοδοντική Ψηφιακή οδοντιατρική θεραπεία Δύο περιστατικά SureSmile-υψηλή ποιότητα και ταχύτερη θεραπεία M. Feinberg, DMD A.Weiss, DMD Το λογισμικό διάγνωσης και θεραπευτικού σχεδιασμού SureSmile αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Οδοντιατρικών Laser - AALZ Greece

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Οδοντιατρικών Laser - AALZ Greece Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Οδοντιατρικών Laser - AALZ Greece Δελτίο τύπου Οκτώβριος 2012 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Μονοετές Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Mastership/ Fellowship στα οδοντιατρικά laser, για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Καθαρισμός έλκους διαβητικού ποδιού ADDO TESFAYE ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Α ΠΡΠ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ Ενότητα λογισμικού Τροφή Θρέψη Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Στις αρχές του 20ου αιώνα ένας νομπελίστας ιατροφιλόσοφος,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοντική θεραπεία παιδιού με Σύνδρομο Down

Ορθοδοντική θεραπεία παιδιού με Σύνδρομο Down 92 ΟρθοδοντικΗ θεραπεια παιδιου με ΣΥνδρομο Down Ορθοδοντική θεραπεία παιδιού με Σύνδρομο Down Λύρος Ι. 1, Φόρα Ε. 2, Νασίκα Μ. 3, Μάκου Μ. 4 Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση περίπτωσης ενός δεκατριάχρονου

Διαβάστε περισσότερα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα "Κλινικά αποδεδειγµένα αποτελέσµατα σε 47 ηµέρες" Αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας Ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο Νίκος Τσέλιος Eιδικός Προσθετολόγος Απόφοιτος University of Michigan και Baylor College of Dentistry, USA Επιστημονικός Συνεργάτης Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιάζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης DMG/ICON Οδηγίες Χρήσης Το Icon είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν για την µικροεπεµβατική θεραπεία τερηδονικών βλαβών στις µεσοδόντιες και προστοµιακές περιοχές. Το Icon διατίθεται σε δύο τύπους: Παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 Νοσηλεύτρια-Φυσικοθεραπεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου",Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην 2Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Άμφισσας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Ιταλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα

Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα Παπανικολάου Αθανάσιος Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΣΥ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα