ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κα Χατζηνικολάου - Αγγελίδου Ουρανία ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ εισηγήτρια: Σερενίδου Αντιγόνη Α.Ε.Μ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Α. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.. 1. Εννοιολογικός και Ορολογικός Προσδιορισμός. 2. Νομοθετικό Καθεστώς Προγενέστερο δίκαιο Ισχύον δίκαιο α. Ο νόμος 813/1978 και το π.δ. 34/ β. Οι διατάξεις του ΑΚ 2.2.γ. Οι διατάξεις του ΚΠολΔ. 3. Η Νομική Φύση των κανόνων του Παραίτηση από δικαιώματα Η Συνταγματικότητα του π.δ. 43/ Δικαιολογητικοί λόγοι πρόβλεψης ειδικού νομοθετικού καθεστώτος για τις επαγγελματικές μισθώσεις.. 6. Προστατευτικός Σκοπός του Νόμου Προστασία του μισθωτή Προστασία της εθνικής οικονομίας 6.3. Προστασία του εκμισθωτή και προσπάθεια εξισορρόπησης των αντιτιθέμενων συμφερόντων μισθωτή εκμισθωτή... Β. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 34/ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Η κατάρτιση της σύμβασης Χρόνος έναρξης της μίσθωσης Πεδίο εφαρμογής Γενικό Πλαίσιο Η αρχή του κλειστού αριθμού των προστατευόμενων χρήσεων - Αναλυτικά οι μισθώσεις που υπάγονται στο π.δ. 34/ Τροπή Χρήσης Μικτή Χρήση

3 1.5. Ελεύθερος καθορισμός και αναπροσαρμογή του μισθώματος Παραχώρηση σε τρίτον υπομίσθωση Μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης Εκποίηση του μισθίου Εκμίσθωση από μη δικαιούχο Η ελάχιστη νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Λήξη κατά τις διατάξεις του ΑΚ..... Α. Ακύρωση της σύμβασης..... Β. Αποσβεστικό λόγοι ενοχής Σύγχυση Ανανέωση.. Γ. Καταστροφή του μισθίου.. Δ. Λήξη κατ εφαρμογή των άρθρων 288 και 388 ΑΚ Λήξη κατά τον ΚΠολΔ Λήξη κατά το εταιρικό δίκαιο 2.4.Λήξη κατά τις ειδικές διατάξεις του π.δ.. Α. Με αντίθετη συμφωνία των μερών.. Β. Συμπλήρωση νόμιμης διάρκειας. 3. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Γενικά Έννοια και προϋποθέσεις καταγγελίας Βασικά Χαρακτηριστικά Νομική Φύση Τύπος καταγγελίας Περιεχόμενο και τρόπος άσκησης της καταγγελίας Ο κανόνας του Numerus clausus των προβλεπόμενων λόγων καταγγελίας Η ρύθμιση του άρθρου 15 εδ. α του π.δ. 34/ Οι λόγοι καταγγελίας κατά τον ΑΚ i. Για σπουδαίο λόγο... ii. Μη παραχώρηση χρήσης.... iii. Καθυστέρηση μισθώματος.... iv. Κακή χρήση..... v. Πάροδος τριάντα ετών ή εφόρου ζωής θάνατος μισθωτή vi. Εκμίσθωση μετά την κατάσχεση.... 3

4 3.6. Ανεφάρμοστες διατάξεις του ΑΚ Οι προβλεπόμενοι στο π.δ. λόγοι καταγγελίας της επαγγελματικής μίσθωσης... i) Καταγγελία για ιδιόχρηση.. α. Γενικά.. β. Δικαιούχος καταγγελίας Δικαιούχοι ιδιόχρησης. γ. Τύπος και περιεχόμενο.... δ. Προϋποθέσεις... ε. Αποτελέσματα.... στ. Αγωγή απόδοσης μισθίου.. ζ. Αποζημίωση... η. Δικαίωμα επανεγκατάστασης..... ii) Καταγγελία για ανοικοδόμηση.. α. Γενικά..... β. Δικαιούχος καταγγελίας - Δικαιούχοι ανοικοδόμησης.. γ. Τύπος και περιεχόμενο.... δ. Προϋποθέσεις... ε. Αποτελέσματα... στ. Αποζημίωση. ζ. Δικαίωμα επανεγκατάστασης η. Δικαίωμα προτίμησης... iii) Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση (άρθ. 37)..... α. Γενικά..... β. Δικαιούχος καταγγελίας - Δικαιούχοι ιδιοκατοίκησης γ. Τύπος και περιεχόμενο.... δ. Προϋποθέσεις... ε. Αποτελέσματα.... στ. Αποζημίωση..... iv) Καταγγελία για δημιουργία κύριας κατοικίας (άρθ. 38)... α. Γενικά..... β. Τύπος.. γ. Προϋποθέσεις... δ. Αποτελέσματα ε. Αποζημίωση... στ. Υποχρεώσεις εκμισθωτή... v) Καταγγελία για κατεδάφιση ετοιμόρροπου (άρθ. 39)..... α. Γενικά

5 β. Τύπος.. γ. Προϋποθέσεις... δ. Αποτελέσματα... ε. Αποζημίωση... vi) Καταγγελία για ανεπίτρεπτη παραχώρηση χρήσης (άρθ. 11) vii) Καταγγελία για πτώχευση του μισθωτή (άρθ. 40) α. Γενικά..... β. Προϋποθέσεις... γ. Τύπος- Αποτελέσματα Αποζημίωση.. viii) Καταγγελία για εγκατάσταση υπηρεσιών (άρθ. 41).... α. Γενικά..... β. Προϋποθέσεις... γ. Τύπος- Αποτελέσματα Αποζημίωση.. ix) Καταγγελία Ο.Τ.Α. για δημιουργία πρασίνου (άρθ. 42).. α. Γενικά..... β. Προϋποθέσεις... γ. Τύπος- Αποτελέσματα Αποζημίωση.. x) Καταγγελία από το μισθωτή (άρθ. 43)... α. Γενικά.... β. Τύπος.. γ. Δικαιούχος..... δ. Προϋποθέσεις... ε. Αποτελέσματα.... στ. Αποζημίωση.... ζ. Αναίτια καταγγελία.... η. Μεταβατικές διατάξεις Ν. 3853/2010. xi) Καταγγελία για σπουδαίο λόγο... Επίλογος... Βιβλιογραφία. 5

6 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ αδημ. ΑΚ α.ν. ΑΠ Αρ. Άρθ. αριθμ. β.δ. εδ. ΕΕΝ Εισ ΕλλΔνη επ. Εφ ΚΠολΔ αδημοσίευτη Αστικός Κώδικας αναγκαστικός νόμος Άρειος Πάγος αριθμός άρθρο αριθμός Βασιλικό Διάταγμα εδάφιο Εφημερίς Ελλήνων Νομικών Εισαγωγικός Ελληνική Δικαιοσύνη επόμενα Εφετείο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Ν. και ν. Νόμος ν.δ. Ολ ό.π. π.δ. περ. π.χ. σελ. Συντ. Τόμ. ΥΠΕΚΑ υποεδ. νομοθετικό διάταγμα Ολομέλεια όπως παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα περίπτωση παραδείγματος χάρη σελίδα Σύνταγμα Τόμος Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υποεδάφιο 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η εμπορική μίσθωση αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος σύμβασης, που διέπεται αυτοτελώς από το π.δ. 34/1995 και ως εκ τούτου σε πολλά σημεία διαφοροποιείται σημαντικά από τις ρυθμίσεις του ΑΚ σχετικά με τη μίσθωση πράγματος. Οι ιδιομορφίες της εντοπίζονται από την κατάρτιση και τη λειτουργία της, ως τη λύση και την καταγγελία της και οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στους ιδιαίτερους σκοπούς που επιδιώκονται μέσα από την πρόβλεψη του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου. Α. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1. Εννοιολογικός και Ορολογικός Προσδιορισμός Επαγγελματική μίσθωση είναι η μίσθωση πράγματος ακινήτου, η οποία συνάπτεται για να ασκηθεί σ αυτό δραστηριότητα προστατευόμενη από το νόμο 813/1978, όπως αυτός έχει κωδικοποιηθεί με το π.δ. 34/ Για την απόδοση της υπαγόμενης στο π.δ. μίσθωσης χρησιμοποιούνται, χωρίς καμία διαφοροποίηση, στη σχετική θεωρία και νομολογία πέρα από την «εμπορική μίσθωση», οι όροι «μίσθωση επαγγελματικής στέγης» και «επαγγελματική μίσθωση». Ο όρος «εμπορική μίσθωση» απαντάται και στον τίτλο του π.δ., ωστόσο παρουσιάζεται εξαιρετικά στενός, αφού αποδίδει μόνο ένα μέρος από τις προστατευόμενες από αυτό δραστηριότητες και συγκεκριμένα μόνο αυτές που συνίστανται στη μίσθωση ακινήτων, όπου επιχειρούνται εμπορικές πράξεις. Δεν περιλαμβάνει, αντίθετα τις προστατευόμενες δραστηριότητες που συνίστανται στην άσκηση επαγγέλματος (μισθώσεις του άρθρου 2 του π.δ. για στέγαση δικηγόρων, γιατρών κτλ). Κατόπιν αυτών, είναι φανερό πως στο ευρύ ρυθμιστικό πεδίο του π.δ. ανταποκρίνεται πληρέστερα η χρήση του όρου «επαγγελματική μίσθωση» 2. Στην πράξη, ωστόσο, όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά με το ίδιο ακριβώς νόημα και περιεχόμενο. 2. Νομοθετικό Καθεστώς 2.1. Προγενέστερο δίκαιο Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος από τη γερμανική κατοχή δεν υπήρχε ειδικό νομοθετικό καθεστώς για τις εμπορικές μισθώσεις, αλλά εφαρμόζονταν ο ήδη κατά την προπολεμική περίοδο ισχύον θεσμός των ενοικιοστασίων, μέχρι το 1968 οπότε 1 Αρχανιωτάκης Γ., Η Επαγγελματική Μίσθωση, Τόμ. Ι, 2002, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη, παρ. 1, σελ. 1, Παπαδάκης Χ., Σύστημα Εμπορικών Μισθώσεων, Τόμ. Ι, έκδοση 3 η,, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 2000, αριθμ. 98, σελ Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 1, σελ. 3, Φίλιος Π., επαγγελματική μίσθωση, 10 η έκδοση, Εκδόσεις Π. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2000, παρ. 5, σελ. 19, Αντίθετη άποψη Παπαδάκης Χ., ό.π., Τόμ. Ι, αριθμ. 97, σελ. 71, που υποστηρίζει ότι ο κύριος όγκος των μισθώσεων είναι εκείνες στις οποίες το μίσθιο χρησιμεύει για άσκηση εμπορικών πράξεων και γι αυτό προκρίνει το χαρακτηρισμό των μισθώσεων ως «εμπορικών», με την εξυπακουόμενη έννοια ότι περιλαμβάνονται σ αυτή και οι άλλες προστατευόμενες κατά το π.δ. μισθώσεις. 7

8 εκδόθηκε ο α.ν. 342/1968, ο οποίος τροποποιήθηκε από τον α.ν. 460/1968 και λίγο αργότερα από το ν.δ. 225/1969. Σε αντίθεση με αυτές τις αποσπασματικές ρυθμίσεις, το χρονικά επόμενο ν.δ. 1230/1972 άνοιξε το δρόμο για τη ρύθμιση της εμπορικής μίσθωσης ως αυτοτελούς μισθωτικής σχέσης. Στερούνταν, ωστόσο, νομοτεχνικής αρτιότητας, καθώς συντάχθηκε υπό τα πρότυπα του βελγικού νόμου, με ταυτόχρονες επιρροές από το γαλλικό δίκαιο αλλά και την πρακτική των ενοικιοστασίων Ισχύον δίκαιο 2.2.α. Ο νόμος 813/1978 και το π.δ. 34/1995 Ο νόμος 813/1978, συνέχεια του ν.δ. 1230/1972, αποτελεί την πρώτη νομοθετική ρύθμιση που αντιμετωπίζει την εμπορική μίσθωση ως αυτοτελή διαχρονικό θεσμό. Επεκτείνει το ρυθμιστικό του πεδίο, διευρύνοντας τον κύκλο των προστατευόμενων δραστηριοτήτων και παρουσιάζει ικανοποιητική νομοτεχνική αρτιότητα σε σχέση με τα προηγούμενα νομοθετήματα, ενώ έχει ως βασικό του στόχο την εξισορρόπηση των αντιτιθέμενων συμφερόντων μισθωτών εκμισθωτών και όχι την κάλυψη παροδικών αναγκών. 4 Ωστόσο, ο Ν.813/1978 τροποποιήθηκε στη συνέχεια αρκετές φορές, μεταξύ άλλων από τους Ν. 1229/1982, 2041/1992, 2235/1995 και ν.2741/1999 με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό πλήγμα στη συστηματική διάρθωσή του και να καταστεί γλωσσικά ανομοιόμορφος, αφού άλλες από τις διατάξεις του ήταν διατυπωμένες στην καθαρεύουσα και άλλες στη δημοτική. Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίθηκε αναγκαία η κωδικοποίηση των διατάξεών του με την έκδοση του π.δ/τος 34/1995, το οποίο τροποποιήθηκε από το νόμο 2749/1999 και τον πρόσφατο 3863/2010. Σε περίπτωση, πάντως, νοηματικής διαφοράς ανάμεσα στις διατάξεις του π.δ/τος και του ν.813/1978 υπερισχύει το κείμενο του τελευταίου, όπως ορίζεται άλλωστε και στο άρθρο 67, παρ. 3 π.δ. 34/1995. Τελευταία τροποποίηση του ως άνω π.δ. 34/1995 συντελέσθηκε με το νόμο 4242/2014. Με το άρθρο 13 Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/ , τ. Α ) αναμορφώθηκε το δίκαιο της προστασίας των εμπορικών μισθώσεων προκειμένου να εναρμονισθεί με τις σύγχρονες απαιτήσεις, κατά την εισηγητική του έκθεση. Σε μία πρώτη προσέγγιση των νέων ρυθμίσεων θα πρέπει να παρατηρηθούν τα ακόλουθα: κατ αρχήν, με την πρώτη παράγραφο του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι όλες οι προστατευόμενες μισθώσεις που συνάπτονται μετά την θα διέπονται, εκτός από τους όρους και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, από τις ρυθμίσεις του π.δ. 34/1995, με εξαίρεση, όμως, εκείνων των άρθρων 5 (υποχρεωτική δωδεκαετής 3 Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 2, σελ Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 2, σελ

9 διάρκεια), 6 (διάταξη ήδη καταργημένη με το άρθρο 7 Ν 2741/1999), 16 έως 17 (προϋποθέσεις καταγγελίας για ιδιόχρηση τριαντάμηνη άσκηση προστατευόμενης δραστηριότητας και μη ύπαρξη κυριότητος άλλου κατάλληλου για την χρήση της καταγγελίας ακινήτου), 20 έως 26 (ανεπίτρεπτον καταγγελίας για ιδιόχρηση επί συνενωμένων μισθίων, ανάκληση καταγγελίας, εσωτερικό μισθίου διατηρητέου, προϋποθέσεις καταγγελίας για ανοικοδόμηση επίδοση οικοδομικής αδείας, καταγγελίες για ακάλυπτους χώρους, προτίμηση απομακρυνθέντος μισθωτή για επαναμίσθωση ανοικοδομηθέντος), 27 2 (συναίνεση κυρίου επί καταγγελίας λόγω ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης υπέρ αυτού, των τέκνων ή των συζύγων τους), 28 (έννομα αποτελέσματα καταγγελίας για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση), (θέματα αποζημίωσεων σε περιπτώσεις καταγγελιών για ιδιόχρηση και ανοικοδόμηση, καταγγελίες για ιδιόχρηση, δημιουργία κατοικίας, λόγω ετοιμορρόπου και λόγω πτωχεύσεως του μισθωτή), 43 (καταγγελίας μεταμελείας μισθωτή κ.λπ), 46 (ανάρτηση πινακίδων και επισκέψεις στο μίσθιο) και 47 (θέματα παραγραφής) β. Οι διατάξεις του ΑΚ Η εμπορική μίσθωση μπορεί να ρυθμίζεται πλέον αυτοτελώς στο π.δ. 34/95, δεν παύει όμως να αποτελεί είδος μίσθωσης, αφού πρόκειται για ενοχική, υποσχετική και αμφοτεροβαρή σύμβαση, με αντικείμενο κατά κανόνα την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου πράγματος. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την ευθεία εφαρμογή και στην εμπορική μίσθωση των διατάξεων του ΑΚ, που διέπουν την κοινή μίσθωση πράγματος και συγκεκριμένα των διατάξεων 574 επ. ΑΚ, με εξαίρεση των διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα μίσθωσης κατοικίας (612 παρ. 2 και 612Α) ή δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα του μισθωτή ως εμπόρου ή επαγγελματία (613ΑΚ). Άλλωστε και το ίδιο το π.δ. στο άρθρο 44 αυτού προβλέπει ότι αν δεν ορίζεται διαφορετικά εφαρμόζονται και στην εμπορική μίσθωση οι διατάξεις του ΑΚ (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για κατάρτιση, κύρος και ενέργεια δικαιοπραξιών, αλλά και των εννοιών του εμπραγμάτου, οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου). 2.2.γ. Οι διατάξεις του ΚΠολΔ Στο άρθρο 348 παρ. 1 του π.δ. ορίζεται ότι οι διαφορές που ανακύπτουν στα πλαίσια των εμπορικών μισθώσεων εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών των άρθρων ΚΠολΔ, ενώ καθ ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι το 5 Tσούµας Β., Κώδικας Εµπορικών Μισθώσεων,2014, σελ

10 Ειρηνοδικείο ή το Μονομελές Πρωτοδικείο ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου καταβαλλόμενου μισθώματος. 3. Η Νομική Φύση των κανόνων του Παραίτηση από δικαιώματα Η επίτευξη των βασικών κοινωνικοπολιτικών στόχων του π.δ. είναι δυνατή μόνο με τη θέσπιση κανόνων αναγκαστικού δικαίου. Έτσι, οι διατάξεις περί των προστατευόμενων δραστηριοτήτων, διάρκειας και τρόπων λύσης της μίσθωσης είναι δημόσιας τάξης και η εφαρμογή τους δεν μπορεί να παραμεριστεί από την ιδιωτική βούληση, σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του ΑΚ που είναι ενδοτικού δικαίου. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ζητήματα σχετικά με τον καθορισμό του μισθώματος ή την αναπροσαρμογή του, διέπονται από διατάξεις ενδοτικού δικαίου. Επομένως, το π.δ. δεν είναι στην πραγματικότητα νόμος δημόσιας τάξης 6, αφού περιέχει κανόνες τόσο αναγκαστικού, όσο και ενδοτικού δικαίου, ανάλογα με το αν υπαγορεύτηκαν για την προάσπιση του ατομικού ή γενικότερου συμφέροντος. Στο συμπέρασμα, αυτό, συνηγορούν και τα άρθρα 44 και 45 του π.δ., το πρώτο από τα οποία ορίζει ότι οι μισθώσεις που υπάγονται σ αυτό, εφόσον δεν ορίζεται κάτι άλλο, διέπονται από τους συμβατικούς όρους και τις διατάξεις του ΑΚ, ενώ το δεύτερο, ότι η κατά την κατάρτιση της μίσθωσης παραίτηση από τα δικαιώματα που το π.δ. παρέχει σε κάθε συμβαλλόμενο είναι άκυρη, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό σ αυτό. Κατά το π.δ. αναγνωρίζονται, επομένως, ως έγκυρες δύο κατηγορίες συμφωνιών. Αφενός, αυτές που συνάπτονται μετά την κατάρτιση της σύμβασης, αφετέρου αυτές που επιτρέπονται από ειδικές διατάξεις του π.δ., ακόμα και αν συνάπτονται κατά την κατάρτιση της μισθωτικής σύμβασης, όπως αυτές που αφορούν τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή του μισθώματος ή ακόμα την παραίτηση από το δικαίωμα καταγγελίας για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση. Σε αντίθεση, επομένως, με τις διατάξεις του ΑΚ που διέπουν την κοινή μίσθωση, στα πλαίσια της επαγγελματικής μίσθωσης συμφωνίες παραίτησης που δεν εμπίπτουν στις ως άνω επιτρεπόμενες κατηγορίες, είναι άκυρες. 7 Κατά μια άποψη πρόκειται για σχετική ακυρότητα που προτείνεται από εκείνον που παραιτήθηκε και μπορεί να θεραπευτεί εκ των υστέρων με αποδοχή από τον αντισυμβαλλόμενο 8, κατ άλλη για απόλυτη που λαμβάνεται υπόψιν αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, λόγω του χαρακτήρα της διάταξης, ως δημόσιας τάξης 9. 6 Πράγμα το οποίο υποστηρίζει ο Παπαδάκης, ό.π., Τόμ. Ι, αριθμ. 15, σελ Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 3, σελ Φίλιος Π., Μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη, Εκδόσεις Π. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2006, παρ. 5, σελ. 17, Κατράς Ι., Πανδέκτης Μισθώσεων και Οροφοκτησίας, έκδοση 8 η, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή, 2008, παρ. 64, σελ Παπαδάκης Χ., ό.π., Τόμ. Ι, αριθμ , σελ

11 4. Η Συνταγματικότητα του π.δ. 34/1995 Όλοι οι μέχρι σήμερα νόμοι προστασίας των εμπορικών μισθώσεων θεωρήθηκαν συνταγματικοί και μάλιστα κρίθηκε ότι ούτε είναι αντίθετοι με την αρχή της ισότητας, ούτε προσβάλλουν την οικονομική ελευθερία του ατόμου, ούτε τέλος περιορίζουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας 10. Η μακρά χρονική δέσμευση της τελευταίας εξισορροπείται από τη δυνατότητα που δίνεται στον εκμισθωτή να καθορίζει το ύψος του χρηματικού ανταλλάγματος, να το αναπροσαρμόζει, αλλά και να καταγγέλλει τη μίσθωση για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση 11. Υποστηρίζεται, λοιπόν, ομόφωνα σε θεωρία και νομολογία 12 ότι οι σχετικές διατάξεις είναι συνταγματικές. 5. Δικαιολογητικοί λόγοι πρόβλεψης ειδικού νομοθετικού καθεστώτος για τις εμπορικές μισθώσεις Στα πλαίσια της κοινής μίσθωσης του ΑΚ και λόγω του ενδοτικού χαρακτήρα των διατάξεών του, το αίτημα για μακρόχρονη άσκηση στο ίδιο ακίνητο μιας επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μειωμένη συνήθως προσφορά στέγης στα εμπορικά κέντρα οδηγούν τους εκμισθωτές στην άρνηση παραχώρησης των ακινήτων τους για μακρό χρονικό διάστημα. Έτσι, όμως, οι εκμισθωτές είτε εκμισθώνουν περαιτέρω τα ακίνητά τους, εκμεταλλευόμενοι την αύξηση της μισθωτικής αξίας τους από την άσκηση της δραστηριότητας του προηγούμενου μισθωτή, είτε ασκούν οι ίδιοι ανάλογη δραστηριότητα σε αυτά εκμεταλλευόμενοι την πελατεία που ο τελευταίος δημιούργησε. Την ίδια στιγμή ο μισθωτής βλάπτεται, αφού αναγκάζεται να διακόψει την άσκηση της δραστηριότητάς του πριν καλά καλά καρπωθεί τα αποτελέσματα των προσπαθειών του 13. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δημιουργήθηκε η ανάγκη πρόβλεψης ειδικού προστατευτικού νομοθετικού καθεστώτος για τις εμπορικές μισθώσεις, με δραστικό περιορισμό του δικαιώματος των συμβαλλομένων μερών να καθορίζουν ελεύθερα το περιεχόμενο της μεταξύ τους σύμβασης. 10 Παπαδάκης Χ., ό.π., Τόμ. Ι, αριθμ. 14, σελ Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ., σελ ΑΠ 1212/2001, Δνη 2002/147, ΑΠ 697/69 ΝοΒ 18/164, ΟλΑΠ 238/71 ΝοΒ 19/747, ΑΠ 288/77 ΝοΒ 25/ Φίλιος Π., ό.π., 2000, παρ. 2, σελ. 7, Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 3, σελ

12 6. Προστατευτικός Σκοπός του Νόμου 6.1. Προστασία του μισθωτή Ο νόμος, αντιμετωπίζοντας τον μισθωτή ως τον ασθενέστερο των συμβαλλομένων, όχι από οικονομική ή διαπραγματευτική άποψη, αλλά γιατί είναι αυτός ο οποίος υφίσταται τις βαρύτατες συνέπειες από τη λύση της σύμβασης, φροντίζει πρωταρχικά να εξυπηρετήσει και να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα και ανάγκες 14. Αναλυτικότερα, με την καθιέρωση της ελάχιστης χρονικής διάρκειας της εμπορικής μίσθωσης, ο μισθωτής εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να αποσβέσει τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για την εμπορική του εγκατάσταση, ενώ παράλληλα προστατεύεται από τυχόν μεταστεγάσεις που μόνο επιπλέον έξοδα και ζημίες μπορούν να του προκαλέσουν (δαπάνες για μεταφορά επίπλων και εμπορευμάτων, μείωση πελατείας, αλλά και πιθανή καταβολή υψηλότερου μισθώματος στο νέο μίσθιο). Την ίδια στιγμή, η ελάχιστη χρονική διάρκεια της μισθωτικής σχέσης εξασφαλίζει στο μισθωτή την άνθηση της εμπορικής του δραστηριότητας και τη συνεπαγόμενη αύξηση της μισθωτικής και της αγοραίας αξίας του μισθίου. Δημιουργείται, έτσι, ένας κύκλος πελατών που συχνά συναλλάσσονται σ αυτό χωρίς να γνωρίζουν ποιος είναι ο φορέας της επιχείρησης. Αντίθετα, βραχυχρόνιες ή αορίστου χρόνου συμβάσεις θα έδιναν στον εκμισθωτή τη δυνατότητα να αναλάβει το μίσθιο σε σύντομο χρονικό διάστημα και να ποριστεί ο ίδιος αδικαιολόγητα σε βάρος του μισθωτή την αυξημένη μισθωτική αξία. Παράλληλα, βέβαια, με την καθιέρωση της αρχής της αποκατάστασης της άυλης εμπορικής αξίας ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να απολαύσει ο ίδιος και όχι ο εκμισθωτής την αύξηση της εμπορικής αξίας του μισθίου, ως αποτέλεσμα της δικής του επιχειρηματικής προσπάθειας και δράσης Προστασία της εθνικής οικονομίας Οι διατάξεις του εξεταζόμενου π.δ. μπορεί έχουν ως άμεσο στόχο την προστασία του μισθωτή, προάγουν, ωστόσο, έμμεσα και το δημόσιο συμφέρον, προωθώντας την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας 16. Κι αυτό γιατί η μακρόχρονη και απρόσκοπτη άσκηση της επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας των μισθωτών συνδέεται με την αύξηση ή έστω τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, τη λειτουργία υγιών και κερδοφόρων επιχειρήσεων, τη σταθερότητα των τιμών, την ομαλή ανάπτυξη των συναλλαγών και τελικά την ανάπτυξη της όλης οικονομίας της 14 Παντελίδου Ρόη, Η αντίστροφη πλευρά της προστασίας του ασθενέστερου: Το παράδειγμα των μισθώσεων, ΕλλΔνη 1996/ Παπαδάκης Χ., ό.π., Τόμ. Ι, σελ , αριθμ. 3 8, Φίλιος Π., ό.π., 2006, παρ. 2, σελ. 7, Εισηγητική Έκθεση επί του Ν. 813/ Φίλιος Π., ό.π., 2006, παρ. 2, σελ

13 χώρας. Στο συμπέρασμα της προαγωγής του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος, ως δικαιολογητικού λόγου του θεσμού της επαγγελματικής μίσθωσης, καταλήγει άλλωστε τόσο η θεωρία 17, όσο και η νομολογία Προστασία του εκμισθωτή και προσπάθεια εξισορρόπησης των αντιτιθέμενων συμφερόντων μισθωτή εκμισθωτή. Η προστασία των συμφερόντων του μισθωτή και της εθνικής οικονομίας δεν μπορούν να συνθλίβουν πάντως το συνταγματικά προστατευόμενο από το άρθρο 17 παρ. 1 του Συντ., δικαίωμα της ιδιοκτησίας του εκμισθωτή, εκφάνσεις του οποίου συνιστούν μεταξύ άλλων το δικαίωμα απόλαυσης της οικονομικής του αξίας, αλλά και το δικαίωμα ανάληψης του μισθίου είτε λόγω αθέτησης των νόμιμων συμβατικών υποχρεώσεων του μισθωτή, είτε προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο προς άσκηση ίδιας προστατευόμενης δραστηριότητας. Έτσι, με τις διατάξεις για την επαγγελματική μίσθωση λαμβάνεται πρόνοια για να εξισορροπηθούν τα αντιτιθέμενα συμφέροντα. Προς εξυπηρέτηση, λοιπόν, του ως άνω σκοπού, ο νόμος προστατεύει δευτερευόντως και τον εκμισθωτή, δίνοντας του καταρχήν τη δυνατότητα να καθορίζει ελεύθερα το ύψος του μισθώματος, αλλά και να το αναπροσαρμόζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, δυνατότητα, ωστόσο, που δίνει και στον μισθωτή υπό προϋποθέσεις. Του αναγνωρίζει, τέλος, υπό πολλαπλούς και αυστηρούς περιορισμούς και προϋποθέσεις το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση ή και προς ιδιοκατοίκηση απλώς του μισθίου 19. Β. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 34/1995 Καθώς η εμπορική μίσθωση αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος μίσθωσης που διέπεται από ειδικό νομοθετικό καθεστώς στο οποίο δεν εμπίπτουν οι κοινές μισθώσεις του ΑΚ, θα πρέπει να εστιάσουμε στις βασικές ρυθμίσεις που την διέπουν και που τη διαφοροποιούν σε πολλά σημεία από τη μίσθωση του ΑΚ. Το εφαρμοστέο δίκαιο στις υφιστάμενες κατά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4242/2014 μισθώσεις. Στις πριν από τις νέες ρυθμίσεις καταρτισμένες μισθώσεις το άρθρο 13 του Ν. 4242/2014 αφιερώνει στην παράγραφό του 2 μία γενική πρόβλεψη περί του δικαίου 17 Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 3, σελ. 29, Εισηγητική Έκθεση επί του Ν. 813/ ΑΠ 485/1993 ΕλλΔνη 35/1994, 418, ΑΠ 56/1983 ΕλλΔνη 24/1983, 229, ΕφΘες 1423/1977 Αρμ. 32/1979, Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 3, σελ. 29, Φίλιος Π., ό.π., σελ. 9, Παπαδάκης Χ., ό.π., Τόμ. Ι, αριθμ. 9, σελ

14 που τις διέπει εφεξής και, στο τέλος του, μία ειδική, αφορώσα οφειλομένη αποζημίωση στον μισθωτή επ ι καταγγελίας δωδεκαετών συμβάσεων κ.α., πραγματοποιούμενης μέχρι Οι σχετικές προβλέψεις συνιστούν τις μεταβατικές ρυθμίσεις που θα έπρεπε να περιληφθούν οπωσδήποτε σ ένα νομοθέτημα που θα άλλαζε ριζικά το παγιωμένο στη χώρα καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων «προκειμένου να μην υπάρξει οποιοσδήποτε αιφνιδιασμός του εμπορικού κόσμου», κατά την εισηγητική έκθεση, και «για να μην δημιουργηθεί ανασφάλεια και ανισσοροπία στην αγορά και να υπάρξει ομαλή μετάβαση στη νέα πραγματικότητα», κατά το σκεπτικό της οικείας έκθεσης αξιολόγησης των συνεπειών της νέας ρύθμισης. Ωστόσο το σκεπτικό αυτό φαίνεται πως μόνο θεωρητικό χαρακτήρα μπορεί να έχει γιατί το περιεχόμενο των εισαγομένων μεταβατικών ρυθμίσεων που δε διακρίνεται για τη σαφήνειά του και απαιτεί επίπονη προσπάθεια για την αποκρυπτογράφηση της βούλησης του συντάκτη του είναι βέβαιο ότι απεναντίας θα δημιουργήσει σύγχυση και ανασφάλεια μάλλον στην αγορά και ανεπιθύμητο αιφνιδιασμό στον εμπορικό κόσμο. Στο άρθρο 13 2 α γίνεται μία αντιδιαστολή στην αντιμετώπιση των μισθώσεων που συνάπτονται μετά τη θέση σε ισχύ των ρυθμίσεων του Ν. 4242/2014 ( ), περί ων το α εδάφιο της παρ. 1 και των ενεργών κατά τη θέσπισή του, στις οποίες αναφέρεται η παρ. 2, υπό στοιχείον α. Ο νομοθέτης ορίζει ότι στο δίκαιο που διέπει τις πρώτες εντάσσεται (όπως είναι φυσικό) και αυτό του π.δ. 34/1995, αλλά με την εξαίρεση μιας σειράς άρθρων του που απαριθμούνται στην 1 η παράγραφο, ενώ οι δεύτερες διέπονται από το ανωτέρω Διάταγμα, ναι μεν χωρίς ρητή εξαίρεση κάποιων άρθρων, αλλά «όπως τροποποιείται κατά το παρόν άρθρο». Το π.δ. 34/1995 έχει τροποποιηθεί κατά τα απαριθμούμενα στην 1 η παράγραφο άρθρα του, τα οποία είναι ξένα προς τις νεοσυναπτόμενες μισθώσεις και διέπουν τη λειτουργία των παλαιών, κατά τη διατύπωση του νόμου, τροποποιημένα κατά τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2, υπό στοιχεία β έως και ε. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 αφορά περιπτώσεις καταγγελίας εκ μέρους του εκμισθωτή μέχρι 31 ης Αυγούστου 2014 παλαιών μισθώσεων οι οποίες θα έχουν κλείσει την (μέχρι τούδε υποχρεωτική) δωδεκαετή διάρκειά τους εως την εν λόγω ημερομηνία ή που θα έχουν συμπληρώσει τα δώδεκα έτη, αλλά όχι και εννεάμηνο από τη λήξη τους (οπότε ο τυχόν εξαναγκασμός του μισθωτή να αποδώσει τη χρήση του μισθίου θα συνεπήγετο κατά τα ισχύσαντα μέχρι τώρα την υποχρέωση αποκατάστασης της άϋλης εμπορικής αξίας), ή, τέλος, που θα τεθούν υπό την τετραετή παράταση που προέβλεπε το άρθρο 61 περ. Δ π.δ. 34/1995. Στην περίπτωση καταγγελίας αυτών των μισθώσεων, στο άρθρο 13 προβλέπεται η 14

15 καταβολή αποζημιώσεως (αποφεύγεται η χρήση του όρου «άϋλη εμπορική αξία») ίσης με έξι τρέχοντα μηνιαία μισθώματα στον υποχρεούμενο να αποχωρήσει μισθωτή ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Η κατάρτιση της σύμβασης Για να υπάρχει προστατευμένη από το π.δ. εμπορική μίσθωση, θα πρέπει καταρχήν να καταρτιστεί έγκυρη και υποστατή σύμβαση ( ΑΚ) μεταξύ δύο προσώπων, του εκμισθωτή και του μισθωτή που μπορεί να είναι αμφότεροι τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα 21. Στη σύμβαση αυτή οι συμβαλλόμενοι θα συμφωνούν τα βασικά σημεία της μίσθωσης essentialia negotii (μίσθιο, μίσθωμα, συμφωνία για άσκηση προστατευόμενης χρήσης), χωρίς πάντως, οι εκατέρωθεν παροχές να χρειάζεται να έχουν καθοριστεί επακριβώς. Αρκεί να είναι απλώς οριστές. Ως προς το ύψος του μισθώματος, επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθ. 371 ΑΚ, η ανάθεση του προσδιορισμού του σε κάποιον από τους συμβαλλόμενους, ενώ αν δεν υπάρξει σχετική συμφωνία το σχετικό δικαίωμα ανήκει, κατά το άρθ. 379 ΑΚ, στον εκμισθωτή 22. Η διάρκεια της σύμβασης δεν αποτελεί, πάντως, αντικειμενικά ουσιώδες στοιχείο αυτής, αφού ο νόμος ορίζει την ελάχιστη νόμιμη διάρκειά της 23. Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως με το Ν. 3661/2008 περί μέτρων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων, τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ από τον Ιούλιο του 2011, για όλες τις μισθώσεις χώρων άνω των 50 τ.μ. θα απαιτείται και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Τέλος και όσον αφορά τον τύπο της σύμβασης, θα πρέπει να σημειωθεί πως καταρτίζεται ρητά ή σιωπηρά και δεν υπόκειται σε ορισμένο τύπο, όπως άλλωστε και η κοινή μίσθωση του ΑΚ. Το γεγονός αυτό, μάλιστα, δεν αναιρείται από τη φορολογικού δικαίου υποχρέωση του εκμισθωτή να καταθέσει σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών, το μισθωτήριο στην οικεία Δ.Ο.Υ. Στην πράξη, βέβαια, οι συμβαλλόμενοι υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αποτελεί αποδεικτικό έγγραφο και διευκολύνει την απόδειξη των συνομολογούμενων όρων. Εξαίρεση ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. λειτουργούν ως εκμισθωτές, οπότε επιβάλλεται έγγραφος συστατικός τύπος, απουσία του οποίου επιφέρει ακυρότητα της σχετικής σύμβασης. 20 Τσούµας Β., Κώδικας Εµπορικών Μισθώσεων, 2014, σελ Σε περίπτωση μίσθωσης με περισσότερους μισθωτές ή εκμισθωτές εφαρμόζονται οι κανόνες του ΑΚ, δεδομένου πως δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο π.δ. 22 Φίλιος Π., ό.π., 2000, σελ και 31 33, Αρχανιωτάκης Γ., Η επαγγελματική μίσθωση - Επιτομή, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2005, παρ. 4, σελ Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2005, παρ. 9, σελ

16 Τέλος, αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός πως ο νόμος απαιτεί για τη λύση της σύμβασης τήρηση τύπου και συγκεκριμένα έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για συστατικό, αλλά για νόμιμο αποδεικτικό τύπο που η μη τήρησή του δεν επιφέρει ακυρότητα της νεότερης «αντισυμφωνίας», αλλά δημιουργεί αδυναμία απόδειξής της. Επιτρέπεται, όμως, απόδειξη με όρκο ή ομολογία (421επ. και 352 ΚΠολΔ αντίστοιχα) Χρόνος έναρξης της μίσθωσης Στη συνήθη μίσθωση εναρκτήριο σημείο αυτής θεωρούμε το χρόνο κατάρτισης της μίσθωσης, ενώ είναι αδιάφορος ο χρόνος της πραγματικής παράδοσης του μισθίου. Η άποψη αυτή, συνεπής με τις ρυθμίσεις των , 323, 584 και 382 ΑΚ, είναι δογματικά άψογη, έχοντας ως αφετηρία το χαρακτηρισμό της μίσθωσης ως σύμβασης «απολύτως ακριβόχρονης εκτέλεσης» 25. Τα πράγματα, όμως, εμφανίζονται εντελώς διαφορετικά στην περίπτωση της εμπορικής μίσθωσης, η οποία λόγω της φύσης και των σκοπών που εξυπηρετεί (μακρόχρονη πραγματική άσκηση προστατευόμενης δραστηριότητας σε συγκεκριμένο χώρο), δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ακριβόχρονης εκτέλεσης, ώστε να καθίσταται δογματικά εφικτός ο μη συνυπολογισμός στη διάρκεια της μίσθωσης του χρόνου από την κατάρτιση μέχρι την αυτούσια εκπλήρωση της σύμβασης. Συνεπώς, η κατά το άρθ. 5 παρ. 1 διάρκεια της μίσθωσης ταυτίζεται με τη δυνατότητα πραγματικής χρήσης του μισθίου και συνακόλουθα εναρκτήριο γεγονός της μίσθωσης, εφόσον φυσικά οι συμβαλλόμενοι δεν όρισαν διαφορετικά, αποτελεί ο χρόνος παράδοσης του μισθίου. Τα παραπάνω ισχύουν και για τον υπολογισμό των λοιπών προθεσμιών του π.δ., εφόσον εξυπηρετούν τους ίδιους δικαιοπολιτικούς σκοπούς (όπως π.χ. η προθεσμία για καταγγελία λόγω ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης), όχι όμως και για τον υπολογισμό της διετούς κατά το άρθ. 7, παρ. 2 προθεσμίας για αναπροσαρμογή του μισθώματος, ενόψει του διαφορετικού σκοπού που επιδιώκεται με τη θεσμοθέτησή της Πεδίο εφαρμογής Γενικό Πλαίσιο Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του π.δ. αντικείμενο της εμπορικής μίσθωσης είναι πάντοτε ακίνητο πράγμα, κατά την έννοια των διατάξεων 948 και 954 παρ. 1 του ΑΚ, δηλαδή το έδαφος και τα συστατικά του. Όταν, όμως, πρόκειται για κινητό πράγμα η μίσθωση δεν προστατεύεται, ακόμα και αν αυτό είναι προσαρμοσμένο σε ακάλυπτο 24 Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2005, παρ. 10, σελ Κορνηλάκης Π., Μίσθωση πράγματος, στο Δεληγιάννη Κορνηλάκη Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, Τόμ. Ι, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2005, παρ. 4, σελ

17 χώρο, εφόσον η συμφωνία δεν περιλαμβάνει και το ακίνητο, γιατί τότε θα πρόκειται πλέον για μίσθωση ακινήτου και δεν ενδιαφέρει το επ αυτού υφιστάμενο κινητό, αφού είτε ως συστατικό, είτε ως παράρτημα ακολουθεί την τύχη της κύριας σύμβασης 27. Έτσι, δεν συνιστά επαγγελματική μίσθωση, η μίσθωση σιδηροδρομικού βαγονιού 28 για να χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο ή ως εκδοτήριο εισιτηρίων του ΟΣΕ. Αντίθετα, θα πρέπει να χαρακτηριστεί εμπορική η μίσθωση ακάλυπτου χώρου, στον οποίο είτε ο μισθωτής προτίθεται να εγκαταστήσει κινητό, είτε ο εκμισθωτής έχει ήδη προσαρμόσει τέτοιο, αφού το μίσθιο είναι εδώ ακίνητο, ώστε για το ζήτημα του νομικού χαρακτηρισμού της μίσθωσης να είναι αδιάφορη η ύπαρξη του κινητού 29. Σ αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζεται και μια βασική διαφορά μεταξύ της εμπορικής μίσθωσης και της μίσθωσης του ΑΚ, αφού η τελευταία αφορά μισθώσεις τόσο ακινήτων, όσο και κινητών Η αρχή του κλειστού αριθμού των προστατευόμενων χρήσεων - Αναλυτικά οι μισθώσεις που υπάγονται στο π.δ. 34/95 Για να καταλαμβάνεται, ωστόσο, μια μισθωτική σχέση από την προστασία του π.δ. και να καθίσταται επαγγελματική, δεν αρκεί μόνο να ασκείται σε ακίνητο, αλλά θα πρέπει η χρήση που ο μισθωτής προτίθεται να ασκήσει στο μίσθιο να είναι προστατευόμενη, να εμπίπτει δηλαδή σε μία από τις χρήσεις και τις δραστηριότητες που προβλέπονται ρητά στα άρθρα 1 και 2 αυτού. Η επαγγελματική μίσθωση διέπεται, επομένως, από την αρχή του κλειστού αριθμού των προστατευόμενων δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, με την έννοια ότι η σχετική περιγραφή του νόμου είναι περιοριστική, επομένως σε κάθε περίπτωση που η χρήση δεν περιλαμβάνεται στην αρίθμηση του νόμου, καθιστά τη μίσθωση μη προστατευόμενη από τις διατάξεις του 30. Τα συμβαλλόμενα μέρη, μάλιστα, δεν μπορούν, με μεταξύ τους συμφωνία, να συμφωνήσουν ότι η μίσθωση θα υπάγεται στις ρυθμίσεις του π.δ., ενώ τυχόν τέτοια συμφωνία είναι άκυρη. Θα μπορούσαμε να πούμε πως οι υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 μισθώσεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις μισθώσεις ακινήτων για επιχείρηση εμπορικών πράξεων και τις μισθώσεις ακινήτων για την άσκηση επαγγέλματος 31. Έτσι, και όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, το άρθρο 1 του π.δ. προβλέπει τις εξής έξι περιπτώσεις χρήσεων που εμπίπτουν στον προστατευτικό σκοπό του νόμου: 27 Κατράς Ι., ό.π., σελ. 312, παρ. 66, Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 1, σελ ΑΠ 1851/1983 ΕΕΝ 51/ , ΕφΑθ 910/1983 ΑρχΝ 34/ Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2005, σελ Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 3, σελ Παπαχρίστου Θ./Νεζερίτη Ε./Γεράκη Κ., Μισθωτικές συμβάσεις και διαιρεμένη ιδιοκτησία, Εκδόσεις Π. Ν. Σάκκουλα 2009, σελ

18 Άσκηση εμπορικών πράξεων ή άσκηση επαγγέλματος ή δραστηριότητας που προστατεύεται από το ίδιο άρθρο. O καθορισμός των πράξεων που είναι εμπορικές γίνεται στα άρθρα 2 και 3 του Β.Δ. «Περί της αρμοδιότητος των Εμποροδικείων. Στους εκεί πίνακες των εμπορικών πράξεων του χερσαίου και θαλασσίου εμπορίου προσετέθησαν με μεταγενέστερες διατάξεις και άλλες, των οποίων η εμπορικότητα είναι ανεξάρτητη της εμπορικής ιδιότητας των προσώπων που τις ενεργούν. Οι πράξεις αυτές είναι οι λεγόμενες αντικειμενικώς εμπορικές, προς αντιδιαστολή τους προς τις υποκειμενικώς εμπορικές, που είναι οι πράξεις που ενεργούν οι έμποροι για χάρη της εμπορίας τους. Εφόσον ενεργούνται στο μίσθιο τέτοιες πράξεις η μίσθωση είναι εμπορική ακόμα και αν ο μισθωτής είναι ανίκανος να αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα, όπως π.χ. συμβαίνει όταν έχει προηγηθεί η κήρυξή του σε κατάσταση πτωχεύσεως 32. Για να χαρακτηρισθεί εμπορική μία μίσθωση δεν αρκεί ο μισθωτής να έχει την ιδιότητα του εμπόρου, κατά το τυπικό κριτήριο, αλλά απαιτείται να ασκούνται οπωσδήποτε στο μίσθιο πράξεις αντικειμενικώς εμπορικές 33. Η απόκτηση (ή η δυνατότητα απόκτησης) της εμπορικής ιδιότητας από το μισθωτή, μέσω των εμπορικών πράξεων που ασκεί στο μίσθιο, δεν αποτελεί προϋπόθεση της υπαγωγής της μίσθωσής του στην προστασία του νόμου αλλά ούτε και ο αριθμός ή ο όγκος των πραγματοποιουμένων στο μίσθιο εμπορικών πράξεων. Για το χαρακτηρισμό μιας μίσθωσης ως εμπορικής είναι αδιάφορο αν η τυχόν εμπορική ιδιότητα του μισθωτή συμβιβάζεται ή μη με άλλο επάγγελμα που ασκεί 34. Εγκατάσταση εκπαιδευτηρίων και παιδικών σταθμών. Τα εκπαιδευτήρια, των οποίων οι μισθώσεις προστατεύονται ευθέως από το νόμο, είναι χώροι όπου μεταδίδονται σε τρίτους συστηματικά γνώσεις προς ανάπτυξη των σωματικών, διανοητικών και ηθικών τους δυνάμεων 35. Στην προστασία, λοιπό, του νόμου υπάγονται οι μισθώσεις που συνάπτει το Δημόσιο για να στεγάσει τεχνικές σχολές, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια αλλά και αυτές που συνάπτονται από ιδιωτικές σχολές παρέχουσες εκπαίδευση κατά το οικείο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.Στην προστασία του νόμου υπάγονται και οι μισθώσεις που καταρτίζονται για να στεγαστούν παιδικοί σταθμοί ΕφΘες 581/99, Αρµ 2001, ΑΠ 1427/91 ΕΔΠ 1992, ΕφΑθ 8112/89, ΑρχΝ 1992, ΕφΑθ 9032/92, ΝοΒ 41,521, ΕφΑθ 9787/91, ΕΔΠ 1992, ΕφΘες 146/93, Αρµ 1993,210, ΕφΘες 2620/91, ΑρχΝ 1991,704, ΕφΘες 754/92, Αρµ 1992,

19 Στέγαση κλινικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Ουσιώδες στοιχείο για την υπαγωγή μίας μίσθωσης στην προστασία του νόμου είναι η παροχή στους χώρους του μισθίου ιατρικονοσηλευτικών υπηρεσιών, κατά τις συμφωνίες των μερών, είτε μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, είτε κερδοσκοπική εταιρία, είτε και δημόσια υπηρεσία. Ο νόμος προστατεύει αδιακρίτως κάθε μίσθωση για κλινική ή νοσηλευτικές δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής, χωρίς να απαιτείται να εμπίπτουν στις διατάξεις του ΝΔ 2592/ Χρήση χώρων ως εντελώς απαραίτητων βοηθητικών χώρων άλλων ακινήτων στα οποία ασκούνται δραστηριότητες που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο (υπάρχει και η άποψη ότι στον κύριο χώρο μπορούν να ασκούνται και τα προστατευόμενα επαγγέλματα του άρθ. 2). Καλύπτονται από την προστασία του νόμου οι μισθώσεις ως απαραίτητων βοηθητικών χώρων (αποθηκών) άλλων ακινήτων, εφόσον στα τελευταία ασκούνται δραστηριότητες από τις προστατευόμενες, γιατί δεν επιτυγχάνεται αποτελεσματική προστασία της επαγγελματικής στέγης χωρίς προστασία και της μίσθωσης του βοηθητικού χώρου που εξυπηρετεί το μισθωτή για τη φύλαξη των εμπορευμάτων του 38. Αν διακοπεί η άσκηση της εμπορίας του μισθωτή στο χώρο της δραστηριότητάς του δεν αίρεται η προστασία της μίσθωσης του βοηθητικού χώρου εκτός της κύριας εγκαταστάσεώς του, εφόσον η διακοπή δε θα υπερβεί το εξάμηνο 39. Στέγαση και λειτουργία φαρμακείων και φαρμακαποθηκών. Μετά τη θέσπιση του αρ Ν. 1316/1983 υπάγεται ευθέως στις προστατευόμενες δραστηριότητες και η αφορώσα εκμετάλλευση φαρμακείου, η οποία προηγουμένως εκαλύπτετο με την επίκληση της γενικής διάταξης του αρ. 1 1 Ν. 813/1978, αφού ο φαρμακοποιός είναι έμπορος και οι πράξεις του εμπορικές 40. Στέγαση οίκων ευγηρίας. Στην προστασία του νόμου υπάγονται και οι μισθώσεις που συνάπτονται για τη στέγαση και λειτουργία οίκων ευγηρίας, είτε ασκούνται στο μίσθιο εμπορικές πράξεις είτε όχι 41. Το ίδιο άρθρο χαρακτηρίζει ως εμπορικές και τις μισθώσεις από ανάπηρους ή τραυματίες πολέμου, κατά τ Ν. 52/1975, εφόσον ο μισθωτής ή οι καθολικοί διάδοχοι του βρίσκονται στην κατοχή του μισθίου από 1 η Σεπτεμβρίου ΑΠ 378/1985 ΕλλΔνη 26,1336, ΕφΘες 89/1989 ΕλλΔνη 30, ΠΠρΠειρ 1278/1981 ΝοΒ 29, ΑΠ 864/1983, ΝοΒ 32, ΕφΠατρ 846/91, ΑχΝ 1992,356, ΑΠ 1082/80, ΝοΒ 29, ΕφΠατρ 269/90, ΑχΝ 1991,

20 Το άρθρο 2, περιλαμβάνει τη δεύτερη κατηγορία των μισθώσεων που υπάγονται στον προστατευτικό σκοπό του νόμου και υπό τον τίτλο προστατευόμενα επαγγέλματα, ορίζει ότι αποτελούν εμπορικές μισθώσεις οι μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δικηγορικών γραφείων, ιατρείων, οδοντιατρείων, γραφεία διπλωματούχων μηχανικών και υπομηχανικών, συμβολαιογραφείων, γραφείων δικαστικών επιμελητών, κτηνιατρείων, λογιστικών γραφείων, άμισθων υποθηκοφυλακείων και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων του α.ν. 2039/1939. Άσκηση οποιουδήποτε άλλου επαγγέλματος είναι αυτονόητο πως δεν καθιστά τη μίσθωση εμπορική. Παράλληλα, το άρθρο 3 εντάσσει στο πεδίο προστασίας του νόμου και τις μισθώσεις και υπομισθώσεις χώρων μετ εγκαταστάσεων για τη διάθεση προς το κοινό υγρών καυσίμων, οι οποίες ρυθμίστηκαν ειδικά με το αρθ. 9 του Ν. 1229/1982. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και τα πρατήρια αέριων καυσίμων. Θα πρέπει, μάλιστα, να σημειωθεί πως γι αυτές τις συμβάσεις μίσθωσης ο νόμος προβλέπει ειδικούς κανόνες αυτοδίκαιης λύσης τους, λόγω λύσης για παράδειγμα της σύμβασης εμπορικής συνεργασίας. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως με το άρθρο 41 παρ.17 του Ν. 2648/1998 ορίσθηκε ότι και στις μισθώσεις για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών εφαρμόζονται, ως προς τη διάρκεια της μίσθωσης, αναπροσαρμογή του μισθώματος και καταγγελία λόγω ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης, οι διατάξεις του π.δ. 34/ Ο νόμος, ωστόσο, πέρα από τη θετική αναφορά των περιπτώσεων που υπάγονται στον προστατευτικό σκοπό του, προχωρά στο άρθρο 4 σε αρνητική απαρίθμηση αυτών που δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του. Πρόκειται για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αυτές δηλαδή των οποίων η διάρκεια κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη δεν ξεπερνά το ένα έτος (π.χ. καταστήματα με χριστουγεννιάτικα ή αποκριάτικα είδη), τις μισθώσεις οικοτροφείων και χώρων σε συνοριακούς σταθμούς ή περιοχές λιμένων ή αεροδρομίων, τις μισθώσεις διατηρητέων και χώρων εντός δημόσιων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων, μισθώσεις χώρων του Μεγάρου Μουσικής, ακινήτων της Δ.Ε.Θ., του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μισθώσεις κυλικείων και χώρων διαφημίσεων αθλητικών κέντρων, σχολικών κυλικείων, καταστημάτων λαχαναγορών αλλά και οίκων ανοχής. Εξαιρούνται, επίσης, από το προστατευτικό πεδίο του π.δ. οι χρηματοδοτικές μισθώσεις και οι μισθώσεις 42 Κατράς Ι., ό.π., παρ. 72, σελ

21 ακινήτων που αποκτήθηκαν με συνάλλαγμα. Τέλος, αν και η ρύθμιση δεν συμπεριλήφθη στην κωδικοποίηση του π.δ., σύμφωνα με το άρθ. 23 εδ. δ, Ν. 2741/1999, δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 813/1978 και οι μισθώσεις ή υπομισθώσεις χώρων που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί σε Ε.Τ.Π. ( Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο). 1.4 Τροπή χρήσης Μικτή χρήση Στην περίπτωση που μετά τη σύναψη της μίσθωσης (361ΑΚ) συμφωνηθεί ότι στο μίσθιο θα ασκείται προστατευόμενη δραστηριότητα, η μίσθωση δε λύεται, αλλά τρέπεται σε επαγγελματική, ρυθμίζεται πλέον από το π.δ., ενώ ισχύουν οι αρχικά συμφωνηθέντες όροι εκτός αν έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τους αναγκαστικού δικαίου κανόνες του π.δ. 43. Επιτρεπτή είναι όμως και η με αντίθετη μεταγενέστερη συμφωνία των μερών τροπή της προστατευόμενης επαγγελματικής μίσθωσης σε κοινή, οπότε η μίσθωση συνεχίζεται, διεπόμενη πλέον από τις διατάξεις του ΑΚ και όχι του π.δ. Η τελευταία αυτή συμφωνία των μερών θα πρέπει ωστόσο να αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, το οποίο αποδεικνύει άνευ ετέρου τη σχετική βούληση των συμβαλλομένων 44. Σε περίπτωση δε, που χωρίς να προβλέπεται ρητά από το μισθωτήριο συμβόλαιο ή να υπάρχει σχετική μεταγενέστερη αντίθετη συμφωνία των μερών, ασκείται στο μίσθιο προστατευόμενη χρήση, η μίσθωση δεν θεωρείται επαγγελματική 45 και ο εκμισθωτής έχει τη δυνατότητα να την καταγγείλει. Τυχόν γνώση και μη εναντίωση του, πάντως, για την τροπή της χρήσης του μισθίου σε επαγγελματική είναι δυνατό να περιέχει, κατά τα άρθ. 173 και 200ΑΚ, σιωπηρή συμφωνία για μετατροπή της μίσθωσης σε επαγγελματική. Αναλογικά στην περίπτωση που ο μισθωτής μονομερώς και αυθαιρέτως μετατρέπει τη χρήση του μισθίου από προστατευόμενη σε μη προστατευόμενη παρέχεται στον εκμισθωτή το δικαίωμα καταγγελίας, ενώ μη άσκηση αυτής έχει ως συνέπεια την άρση της παρεχόμενης κατά το π.δ. προστασίας και τη μετατροπή της μίσθωσης σε αστική 46. Σε αντίθεση με τα όσα γίνονται δεκτά στην κοινή μίσθωση του ΑΚ, όπου η παραλαβή και η χρήση του μισθίου δε συνιστά υποχρέωση αλλά δικαίωμα του μισθωτή, στην επαγγελματική μίσθωση η χρήση του μισθίου συνιστά υποχρέωση του μισθωτή και μάλιστα κύρια. Έτσι, η μη άσκηση ή η παύση της άσκησης της προστατευόμενης δραστηριότητας στο μίσθιο συνεπάγεται τη μετατροπή της μίσθωσης σε μη 43 Φίλιος Π, ό.π., 2000, παρ. 8, σελ , Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 8, σελ Φίλιος Π., ό.π., 2000, παρ. 8, σελ , Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 8, σελ Φίλιος Π, ό.π., 2000, παρ. 8, σελ. 32, Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., παρ. 8, σελ Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 8, σελ. 126, ΑΠ 485/1993 ΕλλΔνη 35/ , ΕφΘεσ 464/1995 ΕλλΔνη 37/ , ΕφΑθ 2094/1993 ΕλλΔνη 34/1993, 21

22 επαγγελματική, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα στον εκμισθωτή να καταγγείλει αυτή για αθέτηση κύριας συμβατικής υποχρέωσης 47. Τέλος, στην περίπτωση μικτής χρήσης του μισθίου, οπότε το μίσθιο χρησιμοποιείται τόσο για προστατευόμενη όσο και για μη προστατευόμενη χρήση, κρίσιμο κριτήριο για την επιλογή των εφαρμοστέων διατάξεων αποτελεί η «προέχουσα χρήση» του μισθίου 48, η οποία προσδιορίζεται κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας με βάση τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις και το σκοπό του π.δ., λαμβανομένης συγχρόνως υπ όψιν και της βούλησης των μερών. Συνεκτιμώνται, επίσης, η έκταση των χώρων που καταλαμβάνονται για κάθε χρήση, το είδος της χρήσης, το είδος των χώρων και ο τυχόν διαχωρισμός τους, αλλά και η συνηθισμένη χρήση των ακινήτων της περιοχής του μισθίου Ελεύθερος καθορισμός και αναπροσαρμογή του μισθώματος Κατά την κατάρτιση της μισθωτικής σύμβασης τα μέρη δικαιούνται να συνομολογήσουν κατά την κρίση τους, σύμφωνα με την κρατούσα και εν προκειμένω αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (αρ. 361 ΑΚ) το ύψος του καταβλητέου μισθώματος.αν ελλείπει εντελώς η συμφωνία για το ύψος του μισθώματος, επειδή το τελευταίο αποτελεί ουσιώδες συμβατικό στοιχείο, η μισθωτική σύμβαση θεωρείται ως μη καταρτισθείσα, εκτός αν ο προσδιορισμός του έχει μετατεθεί για μεταγενέστερη συμφωνία ή έχει αφεθεί από τα μέρη στη δικαιοκρισία ενός εξ αυτών ή και τρίτου. Αν όμως το εν λόγω πρόσωπο αρνηθεί να καθορίσει το καταβλητέο μίσθωμα ή δεν υπάρξει σύμπραξη στη σκοπηθείσα νεώτερη συμφωνία, τότε το ύψος του μισθώματος μπορεί να καθορισθεί δικαστικώς 50. Ολόκληρο το σύστημα της αναπροσαρμογής τους μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 7 π.δ. 34/1995. Οι δυνατότητες των μερών στα πλαίσια της συμβατικής αναπροσαρμογής του μισθώματος είναι ποικίλες: Μπορούν, καταρχήν, να ορίσουν σταθερά ποσά κατά τακτά ή και άτακτα χρονικά διαστήματα ή ακόμα να συνδέσουν την καταβολή του εκάστοτε μισθώματος με τις εισπράξεις του μισθωτή. Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα είτε να συνομολογήσουν ποσοστιαία μεταβολή κατά τακτά χρονικά διαστήματα με τις λεγόμενες ρήτρες σταδιακής ποσοστιαίας αναπροσαρμογής, είτε να ορίσουν σταθερό ή μεταβαλλόμενο ποσοστό, σε συνάρτηση με την εξέλιξη του τιμαρίθμου, με τις λεγόμενες ρήτρες 47 Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 8, σελ. 128, αντίθετα Φίλιος Π., ό.π., 2000, παρ. 8, σελ. 36: «η μίσθωση δε χάνει το χαρακτήρα της ως επαγγελματικής, μπορεί όμως η άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων του π.δ. ανάλογα με τις συνθήκες να κριθεί ως καταχρηστική». 48 Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 8, σελ Φίλιος Π., ό.π., 2000, παρ. 8, σελ.37 38, ΟλΑΠ 61/81 ΝοΒ 29/1255, ΑΠ 374/85 Δνη 26/ ΟλΑΠ 1381/83, ΝοΒ 32,

23 τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ρήτρες με βάση τον ετήσιο πληθωρισμό, όπως καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία). Σε περίπτωση, ωστόσο, που δεν υπάρχουν σχετικές συμφωνίες, το μίσθωμα αναπροσαρμόζεται κατά τον προβλεπόμενο στο π.δ. τρόπο (νόμιμη αναπροσαρμογή), αυτοδικαίως δηλαδή μετά από την πάροδο διετίας από την έναρξη της σύμβασης (ή κάθε έτος για τις περαιτέρω αναπροσαρμογές) και προσδιορίζεται με βάση την αξία του μισθίου. Το δε ύψος της δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσοστού 6% (επί ετήσιας βάσεως) επί της αντικειμενικής αξίας του μισθίου, άλλως, επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου, εφόσον δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες, ενώ συγχρόνως είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή η υπέρβασή του 51. Οι επόμενες αναπροσαρμογές γίνονται κάθε χρόνο σε ποσοστό 75% επί του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του συγκεκριμένου μήνα σε σχεσή με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους, κατά τους υπολογισμούς της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ενώ, όμως, η αναπροσαρμογή γίνεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της, το απαιτητό αυτής εξαρτάται από τη νόμιμη επίδοση εκ μέρους του εκμισθωτή στον μισθωτή με δικαστικό επιμελητή 52 σχετική έγγραφης οχλήσεως 53. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια προκειμένου να επιτευχθεί δικαστική αναπροσαρμογή με έκδοση κατά την κρατούσα άποψη διαπλαστικής δικαστικής απόφασης 54, βάσει των 288 και 388 ΑΚ, πρακτική που χρησιμοποιείται ευρέως το τελευταίο χρονικό διάστημα στα πλαίσια των δυσμενών οικονομικών συνθηκών της ελληνικής οικονομίας 55. Θα πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, εδώ πως στην πράξη είναι ευχερέστερη η επίκληση και εφαρμογή του άρθρου 288 ΑΚ κι αυτό γιατί το 388 ΑΚ απαιτεί να έχει καταστεί «υπέρμετρα επαχθής» η διαμόρφωση του μισθώματος ως αποτέλεσμα ανυπαίτιας μεταβολής των συνθηκών από λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους, προϋπόθεση της οποίας η πλήρωση είναι αντιστρόφως ανάλογη της με τη μακρά χρονική διάρκεια της σύμβασης 56. Να σημειωθεί, τέλος, πως η δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος είναι δυνατό να γίνει και σύμφωνα με το 371ΑΚ («κατ άλλο τρόπο» αναπροσαρμογή), κατά το οποίο αν ο προσδιορισμός της παροχής ανατέθηκε σε έναν από τους συμβαλλομένους ή σε τρίτο, σε περίπτωση αμφιβολίας θεωρείται ότι ο προσδιορισμός πρέπει να γίνει με 51 Τσούμας Β., Κώδικας Εμπορικών Μισθώσεων, Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα 2008, σελ ΑΠ 1592/1995 Δνη επ., ΕφΠειρ 43/1998 Δνη Φίλιος Π., ό.π., 2006, παρ. 15, σελ Η θεωρία Παπαδάκης Χ., ό.π., Τόμ. Ι, αρ , σελ , Αρχανιωτάκης Ι., ό.π., 2002, παρ. 15, σελ δέχεται πως το δικαίωμα δικαστικής αναπροσαρμογής είναι αδιαίρετο, και συνεπώς μπορεί να ασκηθεί από όλους τους εκμισθωτές από κοινού, ενώ η νομολογία το αντιμετωπίζει ως αδιαίρετο ΑΠ 588/1995 ΕλλΔνη 1997, ΑΠ 508/2010, Α Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 607/2010, Α Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 2192/2010 Α Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 67/2010 Α Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ. 56 Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2005, σελ.129, 131 και

24 δίκαιη κρίση. Αν δεν έγινε, λοιπόν, με δίκαιη κρίση ή βραδύνει, γίνεται από το δικαστήριο Παραχώρηση σε τρίτον υπομίσθωση Πριν από οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου ως σύμβαση ενοχική και αιτιώδης μπορεί να γίνεται με αντάλλαγμα, οπότε είναι αμφοτεροβαρής ή χωρίς αντάλλαγμα, οπότε είναι ετεροβαρής. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε υπομίσθωση και στη δεύτερη χρησιδάνειο (810 ΑΚ). Κατά συνέπεια η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου αποτελεί έννοια γένους και η υπομίσθωση ένα από τα είδη της 58. Περνώντας στην ουσία του ζητήματος τώρα, σε αντίθεση με το 593 του ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο ο μισθωτής έχει το δικαίωμα, εφόσον δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο, να παραχωρήσει σε άλλον τη χρήση του μισθίου και ιδίως να το υπεκμισθώσει ευθυνόμενος απέναντι στον εκμισθωτή για το πταίσμα του τρίτου, στην επαγγελματική μίσθωση κατά κανόνα απαγορεύεται η ολική ή η μερική παραχώρηση της χρήσης του μισθίου από τον μισθωτή σε τρίτο ή η υπομίσθωση (ρύθμιση απόλυτα αντίστροφη του 593 ΑΚ) 59. Μπορεί, ωστόσο, να υπάρξει σχετική αντίθετη συμφωνία των μερών η οποία είναι έγκυρη ανεξάρτητα από το αν έγινε κατά τη σύναψη της μίσθωσης ή σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, ισχύει δε για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός και αν τα μέρη ορίσουν διαφορετικά (άρθ. 11, παρ. 1 εδ. α ) 60. Παράλληλα ωστόσο, με την παραπάνω ενδοτικού δικαίου διάταξη, η αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθ. 11, παρ. 1, εδ. β ζ, αναγνωρίζει στο μισθωτή το δικαίωμα, μετά την πάροδο τριετίας από την έναρξη της μίσθωσης, να παραχωρήσει (χωρίς την ύπαρξη σχετικής συμφωνίας) τη χρήση σε προσωπική εταιρία (ο.ε., απλή ε.ε. και αστική) ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία (και μονοπρόσωπη), στην οποία, ωστόσο, θα συμμετέχει και ο ίδιος τουλάχιστον με ποσοστό 35% 61. Η αναφορά στις ως άνω αναφερόμενες εταιρίες είναι περιοριστική, συνεπώς παραμένει ex lege ανεπίτρεπτη η παραχώρηση σε ανώνυμη εταιρία, σε συνεταιρισμό, σε σωματείο ή σε ίδρυμα, αλλά και σε αφανή εταιρία 62. Απαιτείται, ωστόσο, κατά το άρθ. 11, παρ. 1, εδ. στ του π.δ. και έγγραφη γνωστοποίηση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών προς τον εκμισθωτή τόσο 57 Τσούμας Β., ό.π., 2004, σελ Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 13, σελ Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 13, σελ Αρχανιωτάκης Γ., ο.π., 2002, παρ. 13, σελ , Φίλιος Π., ό.π., 2000, παρ. 34, σελ Γεωργιάδης Απ., Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικό μέρος, Τόμος Ι, Εκδόσεις Δίκαιο και Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα σελ Αρχανιωτάκης Γ., ό.π., 2002, παρ. 13, σελ

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις,

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Μεταβολές και επίδραση στις υφιστάμενες μισθώσεις. Γεώργιος Καλπακίδης, Προπτυχιακός φοιτήτης, Τµήµα Νοµικής, Ευρωπαϊκό Παν/µιο Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εμπορικές μισθώσεις μετά τον ν. 4242/2014

Οι εμπορικές μισθώσεις μετά τον ν. 4242/2014 Οι εμπορικές μισθώσεις μετά τον ν. 4242/2014 Ιωάννης Ν. Κατράς ικηγόρος Ι. Εισαγωγικά 1. Με το άρθ. 13 του ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50 Α/28.2.2014) το οποίο ενσωματώθηκε ως τροπολογία στο νομοσχέδιο «Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Π.Δ. 34/1995

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Π.Δ. 34/1995 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε., ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΔ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στο μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Σήμερα, την././.., (ημερομηνία υπογραφής) στ.. (τόπο υπογραφής), οι υπογράφοντες το παρόν συμφωνητικό, αφενός ο.., κάτοικος, οδός., με ΑΦΜ. Δ.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΠ. ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΠ. ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 8 ο ΜΑΘΗΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 8 ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 8 ο ΜΑΘΗΜΑ Ι. Ανώμαλη Εξέλιξη της Ενοχής στις Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις 1. Έννοια Αμφοτεροβαρούς Σύμβασης Οι Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις δημιουργούν ενοχικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρα του ν.4072/2012 για Προσωπικές Εταιρίες: Α) Τα άρθρα 249-270 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ο.Ε Β) Τα άρθρα 271-282 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ε.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΔΟΜΗΣΗΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο: Δ3 Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4 Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΔΟΜΗΣΗΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο: Δ3 Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4 Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α. Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α. Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης 1. Έννοια μίσθωσης... Α. Γενικά... Β. Φύση μισθωτικής σύμβασης... Γ. Στοιχεία μίσθωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων Προστατευόμενες δραστηριότητες (άρθ. 8 παρ. 3 Ν 52/75, 1, 3 περ. β', 31 παρ. 1 εδ. β' Ν 813/78, 1 Ν 1229/82, 36 παρ. 2Ν1316/83) 1. Στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 Προστατευόμενες δραστηριότητες (άρθ. 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Το εμπορικό δίκαιο διακρίνεται σε: Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσωπικές εταιρείες: οι εταιρείες στις οποίες λαμβάνεται υπόψη το προσωπικό στοιχείο, τα πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στα Χανιά, σήμερα 30-10-2013, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1) Ο του..., κάτοικος, οδός., με Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ...,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Προστατευόμενα επαγγέλματα (άρθ.2 ν.813/78, 13 ν.834/78, 11 ν.1229/82, 2 ν.1861/89, 6 παρ.2 ν.1898/90)

Άρθρο 2 Προστατευόμενα επαγγέλματα (άρθ.2 ν.813/78, 13 ν.834/78, 11 ν.1229/82, 2 ν.1861/89, 6 παρ.2 ν.1898/90) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων (ως ισχύει κωδικοποιούμενο με τις τροποποιήσεις του ν. 2741/1999) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Φεβρουαρίου 1995 Ο

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Εργασιακά Θέματα. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Εργασιακά Θέματα Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Μάρτιος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισμός... 3 2. Είδη συμβάσεων ορισμένου χρόνου.. 3 3. Συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου 4 4. Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Στέγη Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου - Η Κράνη Δημιουργήθηκε: Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2009

Επαγγελματική Στέγη Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου - Η Κράνη Δημιουργήθηκε: Δευτέρα, 30 Νοέμβριος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων (ως ισχύει κωδικοποιούμενο με τις τροποποιήσεις του ν. 2741/1999) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Φεβρουαρίου 1995 Ο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. Μελέτη Πραγματικών Υποθέσεων

AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. Μελέτη Πραγματικών Υποθέσεων AΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Μελέτη Πραγματικών Υποθέσεων ΥΠΟΘΕΣΗ 1 Το 2010 ο Ομόρρυθμος εταίρος μιας Ε.Ε. αποχωρεί με εξώδικη καταγγελία. Δεν εισήλθε νέος Ομόρρυθμος Εταίρος (εντός 2 μηνών) και η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1179/2016. Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2963/2001. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016

ΠΟΛ 1179/2016. Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2963/2001. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016 ΠΟΛ 1179/2016 Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2963/2001. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1179 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Αθήνα, 04 Μαίου 2015 Αριθ. Πρωτ.1273 Προς Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη

Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... ΧΙΙ Πρόλογος στο τεύχος Ια της πρώτης έκδοσης... XΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 34 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 30 19950210 Τέθηκε σε ισχύ: 10.02.1995 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠτΔ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ημ.Υπογραφής: 04.02.1995 Τίτλος Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 1. Ορισμός 2. Προϋποθέσεις άσκησης 3. Τρόπος άσκησης 4. Καταχρηστική άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Συμβάσεις/Δημόσιες συμβάσεις: έννοια και προσυμβατικό στάδιο Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ 2/11

Α.- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ 2/11 ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τμήμα Παιδείας) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 21-6-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2241 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα)

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής καρδιολογικής κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έλενα Φ. Κοσσένα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έλενα Φ. Κοσσένα Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έλενα Φ. Κοσσένα Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στα νομικά θέματα Ρόλος του νομικού συμβούλου: συνδιαμορφωτής Περιορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 21 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 21 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 21 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 43840 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναφορά του κ... (αρ. πρωτ. εισερχ / ).

ΘΕΜΑ: Αναφορά του κ... (αρ. πρωτ. εισερχ / ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :18929 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος : 02-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7305 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012

Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012 Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012 Ερώτηση: Ποια η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012; Απάντηση: Για την ετερόρρυθμη εταιρία πρέπει να τονιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Αθήνα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 6756747, FAX: (210) 6729207 e-mail: chpolitis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ Θεσσαλονίκη 09/01/2015 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.πρωτ.: 73 Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ο συνταγματικός θεσμός της συλλογικής αυτονομίας (Εισήγηση στην ημερίδα "Κλαδικές Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Working Paper Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας Του Γεωργίου Κ. Καραμέτου Φοιτητή Νομικής Του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Abstract-Summary

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΦΜ 800523009 ΑΡ. ΓΕΜΗ 127249004000 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς 30/04/2014 Αρ.πρωτ. 23964 14SYMV002070581 2014-05-27 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επιμόρφωση προσωπικού στις θεματικές ενότητες εκπαίδευσης Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα

& ΣΙΑ Ο.Ε.», με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που συστάθηκε στις ,

& ΣΙΑ Ο.Ε.», με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που συστάθηκε στις , ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της «Ν. ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 014055010000, Α.Φ.Μ. 999729944 Στην Κομοτηνή σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016 οι υπογεγραμμένοι: α) Μπακαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Προς: Ημερ: 19-09-2008 Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Κοινοποίηση: Θέμα: Κείμενο Απάντησης στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΣΩ10-ΝΟΗ ========================= 12-11-2012. -1-

ΑΔΑ: ΒΕΦΣΩ10-ΝΟΗ ========================= 12-11-2012. -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 34 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα