ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ3 Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου του ταμιευτήρα Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ3 Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου του ταμιευτήρα Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής"

Transcript

1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ3 Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου του ταμιευτήρα Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής ΕΡΓΟ: «Λεπτομερής αποτύπωση κατακρημνισμάτων, εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα του Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Λεπτομερής αποτύπωση κατακρημνισμάτων, εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα του Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής. Ανάδοχος: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Λόφος Κουφού, Π. Πεντέλη, Διάρκεια έργου: 18 μήνες ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η καταγραφή και αποτύπωση των μετεωρολογικών παραμέτρων στην περιοχή των ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ καθώς και η δημιουργία εφαρμογής εκτίμησης του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης ανάντη του φράγματος του ταμιευτήρα του Μόρνου. Η ολοκληρωμένη υδρολογική διερεύνηση της περιοχής θα επιτρέψει την εκτίμηση και παρακολούθηση των διαρροών του ταμιευτήρα του Μόρνου. ΜΕΔΟΘΟΛΟΓΙΑ Το προτεινόμενο έργο θα αποτελείται από τρία Πακέτα Εργασίας: ΠΕ1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύου υδρομετεωρολογικών παρατηρήσεων ΠΕ1.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύου μετεωρολογικών σταθμών (σε συνεργασία με τους ήδη υπάρχοντες) ΠΕ1.2 Σχεδιασμός και εγκατάσταση υδρομετρικών σταθμών - σταθμημέτρων ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΠΕ2.1 Χωροχρονική απεικόνιση πεδίου βροχόπτωσης. ΠΕ2.2 Σύστημα εκτίμησης ύψους και ισοδύναμου ύψους νερού χιονοκάλυψης ΠΕ2.3 Χωροχρονική απεικόνιση της στάθμης νερού ΠΕ3. Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου του ταμιευτήρα του Μόρνου καθώς και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής 2

3 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή Παραδοτέου ΠΕ Εισαγωγή Περιγραφή Παραδοτέου Π.Ε Διάρθρωση Ενοτήτων Παραδοτέου Π.Ε Κεφάλαιο 2: Περιγραφή Φυσικών Χαρακτηριστικών Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου και Ανάλυση Πρωτογενών Δεδομένων/Μετρήσεων Φυσικά χαρακτηριστικά Υδρολογικής Λεκάνης Μόρνου Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα Βροχόπτωση Χωρική Ανάλυση Χιόνι Χιονοκάλυψη εκφρασμένη σε Ισοδύναμο Ύψος Υετού (ΙΥΥΧ) Δεδομένα Στάθμης Μετρήσεις Πεδίου Υπολογισμός καμπυλών Στάθμης Παροχής Κεφάλαιο 3: Περιγραφή Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων Αποτελέσματα Εφαρμογής Κεφάλαιο 4: Περιγραφή Υδατικού Ισοζυγίου Ταμιευτήρα Μόρνου Αποτελέσματα Εφαρμογής Κεφάλαιο 5: Πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής Κεφάλαιο 6: Σύνοψη Συμπεράσματα σχετικά με το Υδατικό Ισοζύγιο Ταμιευτήρα Μόρνου Βιβλιογραφία Παράρτημα Α: Αναλυτικά Στοιχεία Υπολεκανών Ταμιευτήρα Μόρνου Παράρτημα Β: Μεθοδολογία Υδρολογικών Μοντέλων Παράρτημα Γ: Βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων Παράρτημα Δ: Σύντομη περιγραφή των μετεωρολογικών μοντέλων και διαμόρφωση της επιχειρησιακής τους λειτουργίας Δ.1 Το σύστημα πρόγνωσης καιρού του ΕΑΑ Δ.2 Το σύστημα πρόγνωσης καιρού ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ.3 Το σύστημα πρόγνωσης καιρού του ΧΠΑ Παράρτημα Ε: Δείγμα πρόγνωσης από τα τρία συστήματα πρόγνωσης καιρού

4 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή Παραδοτέου ΠΕ3 1.1 Εισαγωγή Περιγραφή Παραδοτέου Π.Ε. 3 Αντικείμενο του Παραδοτέου 3 (Π.Ε.3) αποτελεί (α) η ανάπτυξη εργαλείων υπολογισμού του Υδατικού Ισοζυγίου (ΥΙ) του Ταμιευτήρα Μόρνου και (β) η πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής. Για την προσομοίωση του Υδατικού Ισοζυγίου του ταμιευτήρα λαμβάνονται υπόψη και υπολογίζονται οι βασικές συνιστώσες (υδρολογικές εισροές, χρήσεις νερού και απώλειες). Η μαθηματική έκφραση του ισοζυγίου δίνεται από την γενική εξίσωση (1): Εισροές Εκροές = Μεταβολή Αποθέματος (1) Η εξίσωση (1) ανάγεται για την Υδρολογική Λεκάνη του Μόρνου στην εξίσωση (2): Βροχόπτωση Ελεύθερης Επιφάνειας Ταμιευτήρα + Επιφανειακή Απορροή + Εισροή Εύηνου Συνολικές Απώλειες Εξατμίση Ελεύθερης Επιφάνειας Ταμιευτήρα Εκροές προς Αθήνα = Μεταβολή Αποθέματος (2) Μεταβλητές εξόδου είναι οι χρονοσειρές του υδατικού ισοζυγίου (στάθμη, αποθήκευση, απώλειες, υπερχειλίσεις, εκροές). Για τον ορθό προσδιορισμό των υδρολογικών εισροών στα πλαίσια του έργου εγκαταστάθηκαν: τέσσερις (4) αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί δύο (2) αυτόματοι σταθμοί μέτρησης πάχους στρώματος χιονιού δυο (2) όργανα μέτρησης στάθμης του νερού των ποταμών της λεκάνης για τον υπολογισμό της αντίστοιχης παροχής. Συγκεκριμένα στις θέσεις Φράγμα Μόρνου, Διακόπι, Κονιάκο και Πενταγιοί εγκαταστάθηκαν οι 4 μετεωρολογικοί σταθμοί και χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα με τους ήδη εγκαταστημένους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην ευρύτερη περιοχή. Το σύνολο των σταθμών (νέοι και παλιοί) αξιοποιήθηκαν για την σημειακή ολοκλήρωση των μετεωρολογικών δεδομένων με σκοπό την χωρική ανάλυση των μετεωρολογικών μεταβλητών (βλ. Παραδοτέα Π.Ε.1 και Π.Ε.2). Για την εκτίμηση της Επιφανειακής Απορροής εγκαταστάθηκαν δυο (2) όργανα μέτρησης στάθμης στις θέσεις α) γέφυρα Κόκκινος και β) γέφυρα Λευκαδίτης σε συνδυασμό με τον ήδη εγκατεστημένο σταθμό της ΕΥΔΑΠ (βλ. Ενότητα 2.3). Σημαντική συνεισφορά στην Επιφανειακή Απορροή της ΥΛ του Ταμιευτήρα Μόρνου αποτελεί το Ισοδύναμο Ύψος Υετού Χιονοκάλυψης (ΙΥΥΧ) κατά τους ανοιξιάτικους μήνες καθώς οι χιονοπτώσεις είναι σύνηθες φαινόμενο στην περιοχή. Για το λόγο αυτό, εγκαταστάθηκαν δυο (2) αυτόματοι σταθμοί μέτρησης πάχους στρώματος χιονιού στις 4

5 θέσεις Αθανάσιος Διάκος και Μαυρολιθάρι-Βρύζες (βλ. Παραδοτέο Π.Ε.1 και Π.Ε.2). Τα δεδομένα των σταθμών επεξεργάστηκαν και υπολογίστηκε μέσω μαθηματικού μοντέλου η συνολική συνεισφορά της χιονοκάλυψης στην Επιφανειακή Απορροή. Εικόνα 1: Το διάγραμμα ροής του μοντέλου βροχής-απορροής. Τα επεξεργασμένα δεδομένα (Βροχόπτωση, Χιονοκάλυψη, Παροχές) χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία μιας κατάλληλης Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων για τον υπολογισμό της συνολικής Επιφανειακής Απορροής της εξίσωσης (2). Τα ημικατανεμημένα Υδρολογικά Μοντέλα που επιλέχθηκαν (ομοίωμα βροχής - απορροής) στηρίζονται στην μέθοδο SCS-CN (Soil Conservation Service Curve Number) για τον υπολογισμό του μοναδιαίου υδρογραφήματος (Unit Hydrograph). Ως δεδομένα εισόδου δέχονται τη συνολική συνεισφορά των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (Βροχόπτωση & Ισοδύναμο Χιονοκάλυψης) και υπολογίζουν την επιφανειακή απορροή σε ημερήσιο βήμα και 5

6 χρησιμοποιούν όλα τα ψηφιακά δεδομένα της λεκάνης απορροής. Η γενική δομή των μοντέλων παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Για την πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής εφαρμόζονται τα δεδομένα εκτίμησης βροχόπτωσης που παρέχονται καθημερινά από τα επιχειρησιακά μοντέλα πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών (ΧΠΑ) και του συστήματος POSEIDON από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Με βάση τις εκτιμήσεις των τριών προγνωστικών συστημάτων παρέχεται ειδοποίηση για πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πλημμυρικά επεισόδια στη λεκάνη του Μόρνου. 1.2 Διάρθρωση Ενοτήτων Παραδοτέου Π.Ε. 3 Στο Κεφάλαιο 2: Περιγραφή Φυσικών Χαρακτηριστικών Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου και Ανάλυση Πρωτογενών Δεδομένων/Μετρήσεων, παρουσιάζονται τα υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης και η ανάλυση των δεδομένων βροχόπτωσης, χιονοκάλυψης, στάθμης. Τέλος περιγράφεται η διαδικασία για την κατάρτιση των καμπυλών Στάθμης-Παροχής και η μετατροπή της στάθμης των ποταμών σε παροχή. Στο Κεφάλαιο 3: Περιγραφή Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων Αποτελέσματα Εφαρμογής, παρουσιάζονται συνοπτικά οι δομές των μοντέλων της Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων και τα αποτελέσματα από την εφαρμογής τους στην Υδρολογική Λεκάνη Ταμιευτήρα Μόρνου. Στο Κεφάλαιο 4: Περιγραφή Υδατικού Ισοζυγίου Ταμιευτήρα Μόρνου Αποτελέσματα Εφαρμογής, παρουσιάζεται το Υδατικό Ισοζυγίου του Ταμιευτήρα Μόρνου καθώς επίσης και τα αποτελέσματα μετά τον υπολογισμό της Επιφανειακής Απορροής μέσω του Υδρολογικού Μοντέλου. Στο Κεφάλαιο 6: Πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής, παρουσιάζεται η μεθοδολογία για την πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής. Στο Κεφάλαιο 5: Σύνοψη-Συμπεράσματα σχετικά με το Υδατικό Ισοζύγιο Ταμιευτήρα Μόρνου, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης και συνοψίζονται τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν και δίνονται προτάσεις για το μέλλον. Επίσης στο Παραδοτέο περιλαμβάνονται και 5 Παραρτήματα στα οποία παρατίθενται αναλυτικά οι πίνακες με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των υπολεκανών (Παράρτημα Α), οι δομές των μοντέλων της Υδρολογικής Βιβλιοθήκης, οι εξισώσεις που αναπτύχθηκαν και η ανάλυση παραμέτρων μοντέλου (Παράρτημα Β, Γ), λεπτομέρειες σχετικά με τα μετεωρολογικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της πρόγνωσης (Παράρτημα Δ) και παραδείγματα των δεδομένων από τα τρία συστήματα πρόγνωσης καιρού που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή (Παράρτημα Ε). 6

7 Κεφάλαιο 2: Περιγραφή Φυσικών Χαρακτηριστικών Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου και Ανάλυση Πρωτογενών Δεδομένων/Μετρήσεων 2.1 Φυσικά χαρακτηριστικά Υδρολογικής Λεκάνης Μόρνου Η λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα Μόρνου ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (04), στο Νομό Φωκίδας μεταξύ Βαρδουσίων, Οίτης, Γκιώνας, και αποτελεί μια από τρείς κύριες υδρολογικές λεκάνες του Υδατικού Διαμερίσματος (GR 0421L H - -Εικόνα 2). Εικόνα 2: Περιοχή Μελέτης- Τεχνική Λίμνη Ταμιευτήρα Μόρνου Η ευρύτερη περιοχή είναι χωρισμένη σε 30 δημοτικά διαμερίσματα με τον πληθυσμό να κυμαίνεται από 3500 κατοίκους το χειμώνα έως κατοίκους το καλοκαίρι. Ο ταμιευτήρας του Μόρνου κατασκευάστηκε το 1979 (μέγιστη χωρητικότητα 800 hm 3 ) με σκοπό την εξασφάλιση περίπου 300 hm 3 ετησίως για την ύδρευση της Αθήνας. Η έκταση 7

8 της λεκάνης καταλαμβάνει km 2 ανάντη του φράγματος και km 2 κατάντη (εκβολές). Στο παρόν πακέτο εργασίας η εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου περιλαμβάνει την ανάντη του φράγματος λεκάνη απορροής και αναφέρεται ως εξής, υδρολογική λεκάνη (ΥΛ) Ταμιευτήρα Μόρνου (Εικόνα 2 & Εικόνα 3). Εικόνα 3: Υπολεκάνες της Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου Η ΥΛ Ταμιευτήρα Μόρνου είναι επιμήκης με μέσο υψόμετρο 1082 m (οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 443 και 2489 μέτρων). Το μέσο ετήσιο ύψος υετού για τη λεκάνη ανέρχεται στα 950 mm ενώ κατά την περίοδο προσομοίωσης των υδρολογικών μοντέλων 01/01/2012 έως 31/12/2012, καταγράφηκαν 1182 mm βροχής. (μέσος όρος βροχόμετρων) Η ετήσια βροχόπτωση στο Διακόπι για το 2012 είναι 1221 mm, για τον Κονιάκο 1174 mm, για το Φράγμα 826 mm, για το Μαυρολιθάρι 1316 mm (ο σταθμός στη θέση Πενταγιοί εγκαταστάθηκε το Μάρτιο του 2012 και κατέγραψε 946 mm κατά τους 10 μήνες λειτουργίας του). 8

9 Τα μεγαλύτερα υψόμετρα της ΥΛ Ταμιευτήρα Μόρνου κατά τους χειμερινούς μήνες δέχονται σημαντικά ποσά χιονιού. Μέχρι πρότινος το ισοδύναμο σε ύψος υετού δεν μπορούσε να υπολογιστεί και να συμπεριληφθεί στις εισροές της ΥΛ Ταμιευτήρα Μόρνου. Με την εγκατάσταση δυο χιονομέτρων (τα στοιχεία για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν παρατίθενται αναλυτικά στην Ενότητα 2.2.2) στα πλαίσια του έργου έγινε εκτίμηση της χιονοκάλυψης εκφρασμένης σε ισοδύναμο ύψος υετού μέσω μαθηματικού μοντέλου. Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται η υποδιαίρεση της Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου σε τέσσερις υπολεκάνες: του Μόρνου, του Κόκκινου, του Χαρμενορέμματος και του Αβορού. Η κατανομή των υπολεκανών επί της συνολικής επιφάνειας της ΥΛ του Ταμιευτήρα Μόρνου είναι: 53% υπολεκάνη Μόρνου, 27 % υπολεκάνη Κόκκινου, 16% υπολεκάνη Χαρμενορέμματος, 4% υπολεκάνη Αβορού. Το μεγαλύτερο ποσοστό της λεκάνης καλύπτεται από δάσος ελάτης, βελανιδιάς και κέδρων (αρκεύθων) ενώ στα εκτεταμένα υψίπεδα που σχηματίζονται από τις κορυφές του υδροκρίτη βόσκουν μεγάλα κοπάδια προβάτων και αιγών. Η γεωλογική κατανομή της λεκάνης είναι αρκετά πολύπλοκη, αλλά δύο κύριοι σχηματισμοί συνθέτουν τη δομή της: ασβεστόλιθοι και φλύσχης. Οι σχηματισμοί αυτοί καλύπτουν πολλές περιοχές από νεότερες τεταρτογενείς αποθέσεις. 2.2 Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα Βροχόπτωση Χωρική Ανάλυση Το Δεκέμβριο του 2011, στα πλαίσια της πρώτης φάσης του έργου, όπως περιγράφεται στο Πακέτο Εργασίας 1, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εγκατέστησε 4 αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς: (α) στο φράγμα του Μόρνου, (β) στο Διακόπι, (γ) στον Κονιάκο και (δ) στους Πενταγιούς (Εικόνα 4). Παράλληλα αξιοποιούνται τα δεδομένα από τον σταθμό του Μαυρολιθαρίου που ανήκει στο δίκτυο των σταθμών που διαχειρίζεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Περιγραφικά στοιχεία μετεωρολογικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου Α/Α Θέση Ημερομηνία Έναρξης Δεδομένων Ιστοσελίδα Σταθμών 1 Φράγμα Μόρνου 29/11/11 2 Διακόπι 30/11/11 3 Κονιάκος 01/12/11 4 Πενταγιοί 09/03/12 9

10 Εικόνα 4: Θέσεις Μετεωρολογικών Σταθμών πλησίον της ΥΛ Ταμιευτήρα Μόρνου (εγκατάσταση κατά την διάρκεια του Παραδοτέου 1 - Στην ευρύτερη περιοχή, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 5, υπάρχουν επιπλέον σταθμοί που διαχειρίζεται το ΕΕΑ γεγονός που επέτρεψε την δημιουργία χαρτών απεικόνισης του πεδίου βροχόπτωσης χρησιμοποιώντας μεθόδους παρεμβολής (Εικόνα 6). Αναλυτική περιγραφή των μεθόδων παρεμβολής που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρεται στο Παραδοτέο 2, χάρτες σε πραγματικό χρόνο παρατίθενται στην ιστοσελίδα και τα παραγόμενα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν στο υπολογισμό τόσο της Επιφανειακής Απορροής της λεκάνης όσο και της Βροχόπτωσης Ελεύθερης Επιφάνειας Ταμιευτήρα. 10

11 Εικόνα 5: Οι θέσεις των μετεωρολογικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου (μπλε σημεία) καθώς και των γειτονικών σταθμών του δικτύου του ΕΑΑ (κόκκινα σημεία) που αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου. Εικόνα 6: Παράδειγμα χωρικής απεικόνισης της αθροιστικής βροχόπτωσης (mm) με τις ισοϋψείς της τοπογραφίας (m) όπως προκύπτει από τους μετεωρολογικούς σταθμούς που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου και του υπάρχοντος δικτύου του ΕΑΑ. Η χρονοσειρά της βροχόπτωσης και θερμοκρασίας που χρησιμοποιήθηκε για την περίοδο μελέτης του Παραδοτέου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 7 και Εικόνα 8). 11

12 Εικόνα 7: Βροχόπτωση επί του συνόλου της Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου (Ημερήσιο Βήμα: 15/12/ /02/2013) Εικόνα 8: Θερμοκρασία της Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου (Ημερήσιο Βήμα: 15/12/ /02/2013) Χιόνι Χιονοκάλυψη εκφρασμένη σε Ισοδύναμο Ύψος Υετού (ΙΥΥΧ) Για τον υπολογισμό της χιονοκάλυψης και αναγωγή της σε Ισοδύναμο Ύψος Υετού (mm) εγκαταστάθηκαν δύο αυτόματοι σταθμοί μέτρησης πάχους στρώματος χιονιού στις θέσεις Αθανάσιος Διάκος και Μαυρολιθάρι-Βρύζες με δυνατότητα δεκάλεπτης καταγραφής (Εικόνα 9 - Πίνακας 2). Για την αξιοποίηση των δεδομένων χιονοκάλυψης ως μεταβλητή εισόδου στο Υδρολογικό Μοντέλο, αναπτύχθηκε διαδικασία εκτίμησης ύψους και αναγωγής του σε ισοδύναμο ύψους υετού με μαθηματικό μοντέλο το οποίο λαμβάνει 12

13 υπόψη την πραγματική μέτρηση του ύψους του στρώματος χιονιού και την εκτιμούμενη πυκνότητα του στρώματος του χιονιού. Η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας αναγωγής χιονοκάλυψης σε Ισοδύναμο Ύψος Υετού παρουσιάζεται στο Παραδοτέο 2, ενότητα ΠΕ2.2. Πίνακας 2: Περιγραφικά στοιχεία χιονομέτρων που εγκαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου (http://www.meteo.gr/meteomornos/hydrostations.htm l). Α/Α Θέση Ημερομηνία Έναρξης Δεδομένων 1 Αθανάσιος Διάκος 14/12/ Μαυρολιθάρι Βρύζες 14/12/2011 Στην διάρκεια του έργου ο χιονομετρικός σταθμός στη θέση Μαυρολιθάρι εκλάπη και αντικαταστάθηκε από καινούργιο σε χαμηλότερο υψόμετρο δίπλα στον μετεωρολογικό σταθμό Μαυρολιθαρίου. Εικόνα 9: Οι θέσεις των σταθμών μέτρησης πάχους στρώματος χιονιού που εγκαταστάθηκαν στo πλαίσιo του έργου. 2.3 Δεδομένα Στάθμης Μετρήσεις Πεδίου Στα πλαίσια του έργου, εγκαταστάθηκαν δύο (2) σταθμήμετρα (αναλυτικά οι προδιαγραφές των οργάνων στην ιστοσελίδα : hydrostations.html και στο παραδοτέο Π.Ε.1). Η επιλογή των θέσεων εγκατάστασης έγινε βάση των 13

14 προδιαγραφών των οργάνων, την ευκολία πρόσβασης στο σημείο εγκατάστασης, των μορφολογικών χαρακτηριστικών της ΥΛ Ταμιευτήρα Μόρνου και της μορφολογίας της κοίτης των κεντρικών κλάδων των ποταμών των δυο κύριων υπολεκανών της ΥΛ Ταμιευτήρα Μόρνου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις στάθμης αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα των διαδικασιών ροής που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της λεκάνης ανάντη του σημείου μέτρησης. Βάση των παραπάνω κριτηρίων, επιλέχθηκαν δυο γέφυρες στους ποταμούς Κόκκινος και Μόρνος κοντά στις εξόδους του υδροκρίτη των αντίστοιχων λεκανών. Στον ποταμό Μόρνο υπήρχε ήδη εγκατεστημένο σταθμήμετρο από την ΕΥΔΑΠ (διαθέσιμα δεδομένα από 12/12/ πλησίον του χωριού Λευκαδίτη). Η θέση που επιλέχθηκε να εγκατασταθεί το δεύτερο σταθμήμετρο στην υπολεκάνη του Μόρνου είναι πλησίον του ταμιευτήρα (κατάντη του ήδη εγκατεστημένου σταθμήμετρου). Ο λόγος που εγκαταστάθηκε και δεύτερο σταθμήμετρο κατά το μήκος του διαρρούς του ποταμού Μόρνου είναι ότι μεταξύ των οργάνων παρατηρείται σημαντική μεταβολή της κοίτης και έντονη εναπόθεση φερτών υλικών δηλαδή το μεν πρώτο βρίσκεται στην έξοδο του ορεινού τμήματος της υπολεκάνης Μόρνος και το μεν δεύτερο στην είσοδο του πεδινού τμήματος της υπολεκάνης Μόρνος. Στο παρόν κείμενο, το προ-εγκατεστημένο σταθμήμετρο εφ εξής αναφέρεται ως Μόρνος- Ορεινό και ο εγκατεστημένος κατά τη διάρκεια του έργου Μόρνος-Πεδινό (Εικόνα 10 Πίνακας 3). Εικόνα 10: Θέσεις σταθμημέτρων Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου 14

15 Πίνακας 3: Περιγραφικά στοιχεία Σταθμημέτρων Α/Α Θέση Ημερομηνία Έναρξης Καταγραφής Δεδομένων 1 Κόκκινος 15/12/ Μόρνος Ορεινό 12/12/2005 (ΕΥΔΑΠ) 3 Μόρνος- Πεδινό 15/12/2011 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των οργάνων προέκυψαν σημαντικά προβλήματα. Συγκεκριμένα: 1. Η χρονοσειρά των δεδομένων του σταθμήμετρου Μόρνος-Ορεινό παρουσιάζει τιμές άνω των 2.5 μέτρων και ιδίως σε χρονικές περιόδους που δεν έχουν καταγραφεί σημαντικά γεγονότα βροχής. 2. Η χρονοσειρά των δεδομένων του σταθμήμετρου Μόρνος-Πεδινό παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα μετά τις 6 Φεβρουαρίου 2012 με στάθμη περίπου στο 1.5 μέτρο, ενώ δεν υπάρχει απόκριση του σήματος στάθμης στο γεγονός βροχής της 16 Απριλίου Οι χρονοσειρές των δεδομένων των σταθμημέτρων Μόρνος-Ορεινό και Μόρνος- Πεδινό παρουσιάζουν απότομες πτώσεις της τάξεως των 50 cm σε περίοδο 1-3 χρονικών βημάτων (10-30 ). Τα παραπάνω προβλήματα παρουσιάστηκαν τόσο στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου της ΕΥΔΑΠ όσο και στην εταιρία που εγκατέστησε τα όργανα. Έγιναν ενέργειες για την ανάλυση των δεδομένων και την αξιοποίηση της πληροφορίας που εμπεριέχεται στα δεδομένα που έχουν καταγραφεί. Η χρονοσειρά του σταθμήμετρου Κόκκινος παρουσιάζει πιο ρεαλιστική εικόνα (δεδομένου του ότι το σήμα ανταποκρίνεται στα γεγονότα βροχής) και με λιγότερο θόρυβο/σφάλμα. Βέβαια είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κοίτη στην γέφυρα του Κόκκινου είναι διαμορφωμένη, ενώ σφάλμα μπορεί να υπάρχει στα δεδομένα που αφορούν τα άλλα δυο σημεία όπου η κοίτη δεν είναι διαμορφωμένη. Στην Εικόνα 11 παρουσιάζονται τα δεδομένα στάθμης των τριών σταθμών (Κόκκινος, Μόρνος-Ορεινό, Μόρνος-Πεδινό) κατόπιν ποιοτικού ελέγχου και σχετικών διορθώσεων βάση της θερμοκρασίας όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου τύπου οργάνων (http://www.meteo.gr/meteomornos/ hydrostations.html). 15

16 Εικόνα 11: Χρονοσειρές στάθμης νερού στους ποταμούς Κόκκινος και Μόρνος και η αντίστοιχη χρονοσειρά βροχόπτωσης από το σταθμό του Μόρνου για την περίοδο 14/12/ /02/2013 Στις εικόνες 12 & 13 παρουσιάζονται τα βάθη και οι παροχές υπολογισμένα από τις στάθμες των τριών σταθμών και από την διαστασιολόγηση της κοίτης στις θέσεις των σταθμημέτρων. Εικόνα 12: Χρονοσειρές βάθους στους ποταμούς Κόκκινος και Μόρνος για την περίοδο 15/12/ /02/

17 Εικόνα 13: Χρονοσειρές Παροχής στους ποταμούς Κόκκινος και Μόρνος για την περίοδο 15/12/ /02/ Υπολογισμός καμπυλών Στάθμης Παροχής Στη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7 επισκέψεις στο διάστημα μεταξύ 2/12/2012 με 02/03/2013 (Πίνακας 4) με στόχο την κατάρτιση των χαρακτηριστικών καμπυλών στάθμης-παροχής στα τρία σημεία όπου καταγράφεται η στάθμη (Κόκκινος, Μόρνος-Ορεινό και Μόρνος-Πεδινό). Στις θέσεις που έχουν εγκατασταθεί τα όργανα μέτρησης στάθμης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ταχύτητας και βάθους των ποταμών κατά μήκος της κοίτης. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση της καμπύλης στάθμης παροχής (Rating Curve). Η καμπύλη στάθμης-παροχής είναι χαρακτηριστική για το κάθε σημείο και επιτρέπει τη μετατροπή της χρονοσειράς των δεδομένων στάθμης σε παροχή. Στα γραφήματα 1 έως 3 δίνονται οι μετρήσεις της ταχύτητας και βάθους από τις εργασίες πεδίου που έγιναν στις αντίστοιχες επισκέψεις στις θέσεις των σταθμημέτρων Κόκκινος, Μόρνος-Ορεινό, Μόρνος-Πεδινό. 17

18 Πίνακας 4: Συνοπτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων στάθμης νερού και παροχής κατά τις επισκέψεις στους ποταμούς Κόκκινος και Μόρνος (Μόρνος-Ορεινό και Μόρνος-Πεδινό) ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ημερομηνία 12/2/2012 7/4/ /5/ /6/2012 4/10/ /1/2013 2/3/2013 Διάρκεια Αρχή 12:00 11:00 12:40 16:00 14:50 11:20 12:00 HH:MM Τέλος 13:15 11:30 13:05 16:10 15:00 11:50 12:30 Μέσο Βάθος (cm) 9,85 8,80 6,65 3,16 5,35 4,33 8,42 Παροχή (m 3 /s) 4,37 3,63 2,16 0,69 0,58 1,79 4,22 Μέτρηση Σταθμήμετρου (cm) 14,00 23,25 10,00 4,00 5,00 4,00 6,00 Μέση Ταχύτητα (m/s) 2,23 2,12 1,65 1,02 0,54 1,25 1,51 Βάθος στην Θέση Οργάνου (cm) 13,00 11,00 9,00 4,00 13,00 5,00 8,00 ΜΟΡΝΟΣ - ΠΕΔΙΝΟ Ημερομηνία 12/2/2012 7/4/ /5/ /6/2012 4/10/ /1/2013 2/3/2013 Αρχή 15:00 14:20 15:10 14:50 13:20 13:30 14:00 Διάρκεια HH:MM Τέλος 15:30 15:00 15:25 15:10 13:40 13:50 14:30 Μέσο Βάθος (cm) 38,61 44,50 22,07 13,00 9,24 36,47 47,13 Παροχή (m 3 /s) 6,69 6,06 2,95 1,11 0,45 4,48 8,07 Μέτρηση (cm) 62,91 75,80 43,00 26,00 35,00 43,00 43,00 Σταθμήμετρου Μέση Ταχύτητα (m/s) 0,97 0,90 0,65 0,55 0,29 0,59 1,04 Βάθος στην Θέση Οργάνου (cm) 80,00 79,00 56,00 42,00 30,00 80,00 82,00 ΜΟΡΝΟΣ - ΟΡΕΙΝΟ Ημερομηνία 12/2/2012 7/4/ /5/ /6/2012 4/10/ /1/2013 2/3/2013 Αρχή 14:05 12:50 14:05 14:00 13:50 12:20 13:00 Διάρκεια HH:MM Τέλος 14:30 13:30 14:45 14:30 14:20 13:00 13:50 Μέσο Βάθος (cm) 15,88 18,16 13,43 6,44 6,33 15,03 18,07 Παροχή (m 3 /s) 7,72 7,43 4,01 1,13 0,73 5,33 8,53 Μέτρηση (cm) 148,00 182,20 56,00 43,00 26,00-64,00 Σταθμήμετρου Μέση Ταχύτητα (m/s) 0,92 0,82 0,61 0,34 0,22 0,37 0,43 Βάθος στην Θέση Οργάνου (cm) 41,00 40,00 30,00 25,00 16,00 12,00 8,00 18

19 Γράφημα 1: Γραφήματα ταχυτήτων - βάθους στη θέση Κόκκινος 19

20 Γράφημα 2: Γραφήματα ταχυτήτων - βάθους στη θέση Μόρνος-Ορεινό 20

21 Γράφημα 3: Γραφήματα ταχυτήτων - βάθους στη θέση Μόρνος-Πεδινό Από τις μετρήσεις ταχύτητας που παρουσιάζονται στα γραφήματα εκτιμήθηκαν οι παροχές που παρατίθενται στον Πίνακα 4. Στα γραφήματα 4, 5, 6 μπορεί αντίστοιχα να παρατηρηθεί ότι το βάθος νερού που μετρήθηκε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες που έγιναν οι επισκέψεις στο πεδίο για τον Κόκκινο ποταμό κυμαίνεται μεταξύ 3 και 10 cm και η παροχή μεταξύ 0.6 και 4.4 m 3 /sec. Αντίστοιχα το βάθος του νερού στον ποταμό Μόρνο στη θέση Μόρνος-Ορεινό κυμαίνεται μεταξύ 9 48 cm, ενώ στη θέση Μόρνος-Πεδινό μεταξύ 6-18 cm και οι αντίστοιχες παροχές από m 3 /sec και m 3 /sec αντίστοιχα. Τα δεδομένα παροχών χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση της καμπύλης στάθμης νερού 21

22 απορροής στα συγκεκριμένα σημεία των ποταμών. Τα αποτελέσματα των σχέσεων δίνονται στο Γράφημα 7. Γράφημα 4:Ταχύτητα των ποταμών Κόκκινου και Μόρνου κατά τις επισκέψεις στις θέσεις Κόκκινος, Μόρνος-Ορεινό, Μόρνος-Πεδινό Γράφημα 5: Μέσο Βάθος των ποταμών Κόκκινου και Μόρνου κατά τις επισκέψεις στις θέσεις Κόκκινος, Μόρνος-Ορεινό, Μόρνος-Πεδινό Γράφημα 6: Παροχή των ποταμών Κόκκινου και Μόρνου κατά τις επισκέψεις στις θέσεις Κόκκινος, Μόρνος-Ορεινό, Μόρνος-Πεδινό 22

23 Γράφημα 7: Σχέσεις βάθος νερού παροχής των ποταμών Κόκκινου και Μόρνου κατά τις επισκέψεις στις θέσεις Κόκκινος, Μόρνος-Ορεινό, Μόρνος-Πεδινό (Rating Curves). Οι καμπύλες στάθμης παροχής για το κάθε σημείο που μετράται η στάθμη έχουν την παρακάτω μορφή: Q = α (Stage + β) γ (3) όπου α και β είναι παράμετροι, Stage είναι το βάθος του νερού (cm) και Q (Discharge) είναι η παροχή (m 3 /sec). Οι παράμετροι α, β και γ θα πρέπει να εκτιμηθούν μέσα από την βελτιστοποίηση της εξίσωσης της καμπύλης στάθμης - παροχής. Όσο περισσότερα σημεία υπάρχουν για τον υπολογισμό της σχέσης, τόσο μικρότερο θα είναι το σφάλμα στη διαδικασία μετατροπής της στάθμης σε παροχή. Ο περιορισμός β> - Stage επιβάλλεται για τις παραμέτρους αξιολόγησης της καμπύλης. Ωστόσο είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι επιπρόσθετες μετρήσεις της παροχής των ποταμών είναι αναγκαίες, κυρίως μετρήσεις σε μεγάλα ή και ακραία γεγονότα απορροής. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τεχνικής απόψεως μετρήσεις σε ακραία γεγονότα απορροής είναι πολύ δύσκολο και ίσως επικίνδυνο να πραγματοποιηθούν. 23

24 Κεφάλαιο 3: Περιγραφή Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων Αποτελέσματα Εφαρμογής Για τον υπολογισμό της Επιφανειακής Απορροής όπως παρουσιάζεται στην εξίσωση Υδατικού Ισοζυγίου Ταμιευτήρα Μόρνου δημιουργήθηκε μια Βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων που περιλαμβάνει 3 ημικατανεμημένα μοντέλα βροχής-απορροής. Τα ημικατανεμημένα Υδρολογικά Μοντέλα (ομοίωμα βροχής - απορροής) βασίζονται στη μέθοδο SCS-CN (Soil Conservation Service Curve Number) για τον υπολογισμό του μοναδιαίου υδρογραφήματος (Unit Hydrograph) το οποίο ως δεδομένα εισόδου δέχεται τη συνολική συνεισφορά των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (Βροχόπτωση + Ισοδύναμο Χιονοκάλυψης) και υπολογίζει την επιφανειακή απορροή σε ημερήσιο βήμα. Οι υδρολογικές παράμετροι C και CN, και ο χρόνος συγκέντρωσης έχουν υπολογιστεί για κάθε μονάδα του μοντέλου και είναι κρίσιμες για τον υπολογισμό της επιφανειακής απορροής όπως παρουσιάζεται στα Παραρτήματα Β και Γ. Γράφημα 8: Εκτιμώμενη Απορροή στην υπολεκάνη του Μόρνου με χρήση των διαφορετικών δομών από την Βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων (SCS-CN, -SAHU και Mirsha-Singh) για την περίοδο 14/12/ /12/2012 (αντιπαρατίθεται η αντίστοιχη βροχόπτωση). Η Βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων αναπτύχθηκε με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Matlab Για την περίοδο μελέτης τα αποτελέσματα των μοντέλων 24

25 παρουσιάζονται στα Γραφήματα 8 και 9. Να σημειωθεί ότι χρησιμοποιούνται τρείς διαφορετικές δομές πολυπλοκότητας και συγκρίνονται μεταξύ τους. Αυτές είναι η παραδοσιακή SCS-CN μέθοδος, η απλουστευμένη SAHU μέθοδος και τέλος το Mirsha-Singh μοντέλο (Παράρτημα Β). Γράφημα 9: Συνολική Απορροή (Q total ) και αντίστοιχη βροχόπτωση για την περίοδο 15/12/ /02/

26 Κεφάλαιο 4: Περιγραφή Υδατικού Ισοζυγίου Ταμιευτήρα Μόρνου Αποτελέσματα Εφαρμογής Για την προσομοίωση του Υδατικού Ισοζυγίου ταμιευτήρα λαμβάνονται υπόψη οι βασικές συνιστώσες (υδρολογικές εισροές, χρήσεις νερού και απώλειες). Η γενική μαθηματική έκφραση του ισοζυγίου δίνεται από την εξίσωση (1): Εισροές Εκροές = Μεταβολή Αποθέματος (1) Η εξίσωση (1) ανάγεται για την Υδρολογική Λεκάνη του Μόρνου στην εξίσωση (2): Βροχόπτωση Ελεύθερης Επιφάνειας Ταμιευτήρα + Επιφανειακή Απορροή + Εισροή Εύηνου Συνολικές Απώλειες Εξατμίση Ελεύθερης Επιφάνειας Ταμιευτήρα Εκροές προς Αθήνα = Μεταβολή Αποθέματος (2) Η Επιφανειακή Απορροή εκτιμάται σε ημερήσιο βήμα από τη βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων όπως παρουσιάστηκε περιληπτικά στο Κεφάλαιο 3 (και παρατίθεται αναλυτικά στο Παράρτημα Β). Εικόνα 14: Αποτελέσματα από την Εφαρμογή της Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων σε ημερήσιο βήμα για την περίοδο 15/12/ /02/2013. Από πάνω προς τα κάτω: Ενεργός Βροχή (Excess rainfall), Πραγματική Εξατμισοδιαπνοή (actual evapotranspiration), Συντελεστής Απορροής (CΝ), Αποθηκευτική Εδαφική Ικανότητα (S). 26

27 Τα δεδομένα Εισροή Εύηνου και Εκροές προς Αθήνα παρέχονται από την ΕΥΔΑΠ, η Εξάτμιση Ελεύθερης Επιφάνειας Ταμιευτήρα εκτιμάται από τις μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού που έχει εγκατασταθεί στο φράγμα. Οι Υπόγειες Διαφυγές για τον ταμιευτήρα είναι δύσκολο να εκτιμηθούν και υπολογίζονται μαζί με τις συνολικές κατεισδύσεις της λεκάνης. Εικόνα 15: Παρατηρούμενη απορροή (γκρι γραμμή) σε αντιπαράθεση με εκτιμώμενες απορροές από τις διαφορετικές δομές της Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων σε ημερήσιο βήμα για την περίοδο 15/12/ /02/2013για την υπολεκάνη του Μόρνου (σταθμός Μόρνος -Ορεινό). Οι εικόνες 15 και 16 παρουσιάζουν τις χρονοσειρές της επιφανειακής απορροής σε σύγκριση με την μετρούμενη για την υπολεκάνη του Μόρνος Ορεινό (Εικόνα 15) και Κόκκινου (Εικόνα 16) για τα 3 υδρολογικά μοντέλα. Να επισημανθεί ότι λανθασμένες μετρούμενες τιμές στη χρονοσειρά (γκρι χρώμα) είναι εμφανείς κυρίως στην Εικόνα 15. Η εικόνα 17 δίνει τη χρονική κατανομή των υδρολογικών παραμέτρων είτε εκτιμώμενων από το υδρολογικό μοντέλο είτε από τα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ, τα οποία χρησιμοποιούνται στο μοντέλο υδατικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα. 27

28 Εικόνα 16: Παρατηρούμενη απορροή (γκρι γραμμή) σε αντιπαράθεση με εκτιμώμενες απορροές από τις διαφορετικές δομές της Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων σε ημερήσιο βήμα για το έτος 2012 για την υπολεκάνη του Κόκκινου. Εικόνα 17: Χρονοσειρές υδρολογικών παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του ισοζυγίου νερού στον ταμιευτήρα. 28

29 Εικόνα 18: Συνολική Μηνιαία εκτιμώμενη απορροή (hm 3 ) από τη βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων (κόκκινη γραμμή) σε αντιπαράθεση με τις Απορροές Λεκάνης (hm 3 ) από παρεχόμενα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ (πράσινη γραμμή) για το Εικόνα 19: Εκτιμώμενη Μεταβολή Αποθέματος Ταμιευτήρα Μόρνου: Μπλε γραμμή, εκτίμηση παραμέτρων Υδατικού Ισοζυγίου Ταμιευτήρα Μόρνου με χρήση παρεχωμένων δεδομένων ΕΥΔΑΠ Πράσινο χρώμα, με εκτίμηση παραμέτρων Υδατικού Ισοζυγίου μέσω Υδρολογικής Βιβλιοθήκης. 29

30 Από τα παραπάνω υπολογίστηκε για το 2012 το Μηνιαίο Υδατικό Ισοζύγιο Ταμιευτήρα Μόρνου και παρουσιάζεται στην εικόνα Εικόνα18 και στο Πίνακα 5. Τέλος, σε συνδυασμό των αποτελεσμάτων των Υδρολογικών Μοντέλων και των δεδομένων της ΕΥΔΑΠ υπολογίστηκε η Μηνιαία Μεταβολή του Αποθέματος Ταμιευτήρα Μόρνου για το έτος 2012 και παρουσιάζεται στην Εικόνα 19. Πίνακας 5: Μηνιαίο Υδατικό Ισοζύγιο Ταμιευτήρα Μόρνου για το 2012 Hm 3 Δεδομένα / πηγή ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Σύνολο λεκάνης ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΡΟΗ ΑΠΟ ΕΥΗΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΦΥΓΕΣ ΕΞΑΤ/ ΔΙΑΠΝΟΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΠΡΟΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΡΝΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Μετρήσεις Μοντέλο ΕΥΔΑΠ Μοντέλο ΕΥΔΑΠ Μοντέλο ΕΥΔΑΠ Εξίσωση (2) Ιαν ,5 Φεβ ,89 Μαρ ,25 Απρ ,41 Μαϊ ,87 Ιουν ,94 Ιουλ ,65 Αυγ ,07 Σεπ ,13 Οκτ ,03 Νοε ,53 Δεκ ,29 Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτιμώμενη μεταβολή του αποθέματος όπως έχει υπολογιστεί με τη χρήση υδρολογικών μοντέλων διαφέρει από την εκτίμηση της που δίνεται από τα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ. Όπως αναφέρεται στην εξίσωση του Υδατικού Ισοζυγίου του Ταμιευτήρα του Μόρνου στις συνολικές απώλειες συμπεριλαμβάνονται η κατείσδυση του συνόλου της λεκάνης του ταμιευτήρα καθώς και οι υπόγειες διαφυγές από τον ταμιευτήρα. 30

31 Κεφάλαιο 5: Πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής Για την πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής εφαρμόζονται τα δεδομένα εκτίμησης βροχόπτωσης που παρέχονται καθημερινά από τα επιχειρησιακά μοντέλα πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών (ΧΠΑ) και του συστήματος POSEIDON από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Στο Παράρτημα Δ γίνεται εκτενής περιγραφή των αριθμητικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή καθώς και της επιχειρησιακής τους λειτουργίας. Με βάση τις εκτιμήσεις των τριών προγνωστικών συστημάτων παρέχεται ειδοποίηση για πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πλημμυρικά επεισόδια στη λεκάνη του Μόρνου. Εικόνα 20: Μετεώγραμμα των προγνωστικών συστημάτων του ΧΠΑ (κόκκινη γραμμή), του ΕΑΑ (πράσινη γραμμή) και του ΕΛΚΕΘΕ (μπλε γραμμή) για τη θέση Φράγμα Μόρνου. 31

32 Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει την μετεπεξεργασία των πρωτογενών προγνωστικών δεδομένων μετά το πέρας των ολοκληρώσεων με σκοπό την εξόρυξη προγνωστικών χρονοσειρών για τη θέση Φράγμα Μόρνου (Γεωγρ. Πλάτος: 38.50⁰, Γεωγρ. Μήκος: 22.15⁰). Οι χρονοσειρές αφορούν την στιγμιαία θερμοκρασία (⁰C) και υγρασία (%) στα 2 μέτρα, την διεύθυνση (⁰) και ταχύτητα ανέμου (m s -1 ) στα 10 μέτρα, την ατμοσφαιρική πίεση (hpa) στην μέση στάθμη θάλασσας και την αθροιστική βροχόπτωση (mm) 3-ωρου παρέχονται υπό μορφή δεδομένων τύπου ASCII (Παράρτημα Ε) καθώς και σε διαγράμματα χρόνου-έντασης (Εικόνα 20). Στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.meteo.gr/meteomornos/forecasts.html) παρέχονται τα διαγράμματα εκτίμησης των παραπάνω παραμέτρων για προγνωστικό ορίζοντα 72 ωρών (3 ημερών) με ημερήσια ανανέωση. Η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή προκύπτει από την εκτίμηση των τριών προγνωστικών συστημάτων ποσού 24ωρης αθροιστικής βροχόπτωσης που υπερβαίνει τα 25 mm. Στην περίπτωση που ένα από τα 3 συστήματα εκτιμά 24ωρη αθροιστική βροχόπτωση πάνω από 25 mm τότε η προκύπτουσα πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή είναι 33.33% ενώ στην περίπτωση που δύο από τα 3 συστήματα εκτιμούν 24ωρη αθροιστική βροχόπτωση πάνω από 25 mm τότε η προκύπτουσα πιθανότητα λαμβάνει τιμή 66.67%. Οι ειδοποιήσεις παρέχονται από την ιστοσελίδα 32

33 Κεφάλαιο 6: Σύνοψη Συμπεράσματα σχετικά με το Υδατικό Ισοζύγιο Ταμιευτήρα Μόρνου Με τη χρήση της Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων εκτιμήθηκαν οι υδρολογικές μεταβλητές του συστήματος και εκτιμήθηκε το Υδατικό Ισοζύγιο Ταμιευτήρα Μόρνου όπως περιγράφεται από την εξίσωση (2) για την περίοδο 01/2012 έως 12/2012 (εφεξής αναφέρεται ως Περίοδος Μελέτης Υδατικού Ισοζυγίου, ΠΜΥΙ). Τα αποτελέσματα παρατίθενται μαζί με τα δεδομένα που δόθηκαν από την ΕΥΔΑΠ με στόχο τη διερεύνηση σημαντικών διαφορών καθώς και τον προσδιορισμό των απωλειών του ταμιευτήρα που και στις δυο περιπτώσεις εκτιμάται. Όπως προκύπτει από τα μηνιαία αποτελέσματα η συνολική ατμοσφαιρική κατακρήμνιση στη λεκάνης για την ΠΜΥΙ υπολογίστηκε σε hm 3 και η συνολική επιφανειακή απορροή υπολογίστηκε σε hm 3 με μέγιστη τιμή το Φεβρουάριο του 2012 (45.98 hm 3 ) και μικρότερη τον Ιούνιο του 2012 (7.73 hm 3 ). Αντίστοιχα η εξάτμιση από τον ταμιευτήρα την ίδια περίοδο ήταν hm 3 με μέγιστη τιμή τον Ιούνιο του 2012 (1.08 hm 3 ) και ελάχιστη Ιανουάριο του 2012 (0.87 hm 3 ). Στην Εικόνα 18 (Κεφ. 4) παρουσιάστηκε διαγραμματικά η σύγκριση της εκτιμώμενης απορροής (hm 3 ) από τη βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων (Απορ.Λε-ΥδροΜοντέλα) σε αντιπαράθεση με τις Απορροές Λεκάνης (hm 3 ) από παρεχόμενα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ (Απορ.Λε-ΕΥΔΑΠ). Παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφορά στην εκτίμηση μεταξύ των δύο απορροών (Απορ.Λε-ΥδροΜοντέλα και Απορ.Λε-ΕΥΔΑΠ). Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στη δομή των μοντέλων και στον ημικατανεμημένο χαρακτήρα στην προσέγγιση της διαδικασίας δημιουργίας επιφανειακής απορροής στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη Βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων. Επίσης, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η βασική απορροή είναι υπολογισμένη από τις μετρήσεις πεδίου για την εκτίμηση της βασικής ροής. Η μεγάλη διαφορά κατά τον μήνα Μάρτιο οφείλεται στο μοντέλο υπολογισμού του ποσοστού απορροής από τη διεργασία συνεισφοράς στην απορροή από την τήξη του χιονιού στο σύνολο της λεκάνης και χωρικής κατανομής των μετεωρολογικών παραμέτρων (κυρίως της θερμοκρασίας) λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι τιμές αλλάζουν ως συνάρτηση του υψομέτρου. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι παρότι εγκαταστάθηκαν δύο αυτόματοι σταθμοί μέτρησης πάχους στρώματος χιονιού στο πλαίσιο του έργου και αναπτύχθηκε διαδικασία εκτίμησης ύψους και αναγωγής του σε ισοδύναμο ύψους υετού με μαθηματικό μοντέλο το οποίο λαμβάνει υπόψη την πραγματική μέτρηση του ύψους του στρώματος χιονιού και την εκτιμούμενη πυκνότητα του στρώματος του χιονιού, εντούτοις η εκτίμηση της συνεισφοράς στην απορροή από την τήξη του χιονιού ενέχει μεγάλη αβεβαιότητα. Τέλος, στην Εικόνα 19 όπου παρουσιάζεται η εκτιμώμενη μεταβολή του αποθέματος του ταμιευτήρα Μόρνου, παρατηρείται διαφορά στα αποτελέσματα απο την εμπειρική (δεδομένα ΕΥΔΑΠ) και υπολογιστική (δεδομένα μοντέλου) εκτίμηση για την ανοιξιάτικη περίοδο, κυρίως τον μήνα Μάρτιο. Αυτό οφείλεται στη σημαντικά μη-γραμμική συμπεριφορά λόγω της τήξης του χιονιού όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (παρόλο που παρατηρούνται μικρά ύψη βροχής το μήνα Μάρτιο, έχει δημιουργηθεί σημαντική απορροή). 33

34 Συνοψίζοντας, ο υπολογισμός του ισοζυγίου που παρουσιάζεται στο παρόν κείμενο αποτυπώνει τις σημαντικές μεταβολές τόσο των εισροών όσο και τις συνολικές απώλειες του συστήματος. Ο όρος συνολικές απώλειες συμπεριλαμβάνει την κατείσδυση ποσοστού της βροχόπτωσης και του χιονιού στο σύνολο της λεκάνης αλλά και τις απώλειες / υπόγειες διαφυγές του ταμιευτήρα που δεν μπορούν όμως να μετρηθούν οπότε εκτιμώνται. Το γεγονός ότι τα υδρολογικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν από τη Βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων βαθμονομήθηκαν επαρκώς σύμφωνα με τις υπάρχουσες μετρήσεις της στάθμης τόσο των ποταμιών αλλά και της στάθμης του ταμιευτήρα, επιτρέπει την κατανόηση της λειτουργίας της υδρολογικής λεκάνης και την εκτίμηση των συνολικών απωλειών. Το σύστημα λεκάνη ταμιευτήρας που μελετήθηκε είναι ένα σύνθετο, μηγραμμικό σύστημα. Παρ όλα τα θέματα που περιόρισαν την ανάλυση και τα προβλήματα που προέκυψαν - και παρουσιάζονται συνολικά στον παρακάτω πίνακα - το τελικό αποτέλεσμα επιτρέπει την εκτίμηση των συνολικών απωλειών. Οι συνολικές απώλειες (κατείσδυση και υπόγειες διαφυγές) για την περίοδο ανάλυσης (Ιαν. έως Δεκ. 2012) ανέρχονται στο 8% των εισροών της λεκάνης (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η εισροή από τον Εύηνο). Εν κατακλείδι, ο Πίνακας 6 συνοψίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και τις αντίστοιχες ενέργειες που έγιναν για την εκτίμηση των υδρολογικών παραμέτρων στην περιοχή μελέτης. Επίσης παρουσιάζονται προτάσεις που θα αναβαθμίσουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και πρόβλεψη του υδατικού δυναμικού στη περιοχή του Μόρνου. 34

35 Πίνακας 6: Προβλήματα - Ενέργειες Προτάσεις Α/Α Περιορισμοί & Προβλήματα Ενέργειες - Σχόλια Προτάσεις 1 Έλλειψη συστηματικής και αξιόπιστης καταγραφής και αξιολόγησης μετρήσεων υδρολογικών και υδρογεωλογικών παραμέτρων Στα πλαίσια του έργου εγκαταστάθηκαν: 4 μετεωρολογικοί σταθμοί, 2 σταθμήμετρα, 2 χιονόμετρα Διατήρηση των οργάνων Τοποθέτηση 2 επιπλέον σταθμημέτρων στις γέφυρες του Κόκκινου και του Λευκαδίτη Τοποθέτηση 2 webcams για παρακολούθηση της ροής 2 Χωροχρονικός υπολογισμός χιονοκάλυψης εκφρασμένης σε ποσότητα νερού Μαθηματικό Μοντέλο Διατήρηση της διεργασίας συλλογής και δημιουργίας δεδομένων χιονιού 3 Υπολογισμός Παροχής στους ποταμούς Κόκκινο και Μόρνο ΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΤΕΣ Κατάρτιση καμπυλών Στάθμης νερού Παροχής Έλεγχος στην ποιότητα των δεδομένων στάθμης - εντοπισμός σφαλμάτων Συνέχιση των επισκέψεων για την ολοκλήρωση των καμπυλών Στάθμης παροχής. Διευθέτηση της κοίτης στο Λευκαδίτη (Μόρνος-πεδινό ή ορεινό). Επίβλεψη για πιθανή αλλαγή στις υπάρχουσες εκτιμώμενες καμπύλες 4 Υδρολογική Προσομοίωση Λεκάνης Δημιουργία Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων (ημερήσιο βήμα) σε γλώσσα προγραμματισμού Matlab Επαναλαμβανόμενη βαθμονόμηση των υδρολογικών μοντέλων κάθε 4 6 μήνες. Εξέλιξη της Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων για τον υπολογισμό μεταξύ άλλων: α. της επίδρασης της κατανομής της βροχόπτωσης και του χιονιού στην απόκριση της λεκάνης β. των απωλειών του ταμιευτήρα 35

36 Βιβλιογραφία Albers SC, 1995: The LAPS wind analysis. Weather and Forecasting, 10, Bacchi, B., and R. Ranzi Eds., 2000: RAPHAEL Runoff and Atmospheric Processes for Flood Hazard Forecasting and Control. Final Report. EC, Directorate General XII, Programme Env. and Climate , Bruxelles. Baltas, E.A., Dervos, N.A., and Mimikou, M.A., Technical Note: Determination of the SCS initial abstraction ratio in an experimental watershed in Greece, Hydrol. EarthSyst. Sci., 11: Beljaars, A. C. M., 1994: The parameterization of surface fluxes in large-scale models under free convection, Q. J. R. Meteorol. Soc., 121, Bulygina, N., McIntyre, N., and Wheater, H., Bayesian conditioning of a rainfall-runoff model for predicting flows in ungauged catchments and under land use changes, Water Resources Research, 47, W Buzzi A., N. Tartaglione, P. Malguzzi, 1998: Numerical simulations of the 1994 Piedmont flood: role of orography and moist processes. Mon. Wea. Rev., 126, Buzzi, A., and L. Foschini, 2000: Mesoscale meteorological features associated with heavy precipitation in the southern Alpine region. Meteorol. Atmos. Phys., 72, Buzzi, A., M. Fantini, P. Malguzzi and F. Nerozzi, 1994: Validation of a limited area model in cases of Mediterranean cyclogenesis: surface fields and precipitation scores. Meteorol. Atmos. Phys., 53, Buzzi, A., R. Cadelli, P. Malguzzi, 1997: Low level jet simulation over the Antarctic ocean. Tellus, 49 A, Chen, F., and J. Dudhia, 2001, Coupling an advanced land surface hydrology model with the Penn State NCAR MM5 Modeling system. Part II: Preliminary model validation, Monthly Weather Review, 129, Chow, V.T, Maidment, D.R. and Mays, L.W., Applied Hydrology. McGraw-Hill, Inc. Clark, C.D., Storage and the Unit Hydrograph.ASCE Transactions, 110: Duan Q., Schaake J., Andreassian V., Franks S., Goteti G., Gupta H.V., Gusev Y. M., Habets F., Hall A. and Hay L., Model Parameter Estimation Experiment (MOPEX): An overview of science strategy and major results from the second and third workshops. Journal of Hydrology, 320(1-2): Dudhia, J., 2009: WRF physics options, 10 th Annual meeting of WRF users, National Center for Atmospheric Research, June 23-26, 2009, USA. Ferrier, B.S., Y. Jin, Y. Lin, T. Black, E. Rogers, and G. DiMego, 2002: Implementation of a new grid-scale cloud and precipitation scheme in the NCEP Eta model, Preprints, 15th Conf. on Numerical Weather Prediction, San Antonio, TX, Amer. Meteor. Soc., Gupta, H.V., Kling, H., Yilmaz, K.K. and Martinez, G.F., Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling. Journal of Hydrology, 377(1-2): Haith, D.A., and Shoemaker, L.L., Generalized Watershed Loading Functions for stream flow nutrients, Water Resources Bulletin, 23(3). Hamon, W.R., Estimating Potential Evapotranspiration, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Journal of the Hydraulics Division, 87(HY3): Hiemstra CA, Liston GE, Pielke RA, Birkenheuer DL, Albers SC, 2006: Comparing Local Analysis and Prediction System (LAPS) Assimilations with Independent Observations. Weather and Forecasting, 21, Jain, M. K., Mishra, S. K., and Singh, V. P., Evaluation of AMC Dependent SCS-CN-Based Models Using Watershed Characteristics, Water Res. Manag., 20:

37 Janjic ZI, 1994: The step-mountain Eta coordinate model: Further developments of the convection, viscous sublayer and turbulence closure schemes. Monthly Weather Review, 122, Janjic, Z.I., 1996: The Mellor-Yamada level 2.5 scheme in the NCEP Eta model, 11th Conf. on Numerical Weather Prediction, Norfolk, VA, August 1996; Amer. Meteor. Soc., Boston, MA, Janjic, Z.I., 2003: A nonhydrostatic model based on a new approach, Meteorology and Atmospheric Physics, 82, , DOI /s Janjic, Z.I., Gerrity J.P. Jr, and S. Nickovic, 2001: An alternative approach to nonhydrostatic modelling, Monthly Weather Review, 129, Kain, J.S, and J. M. Fritsch, 1990: A one-dinensional entraining/detraining plume model and its application in convective parameterization. J. Atmos. Sci., 47, Kain, J.S., and J.M. Fritsch, 1993: Convective parameterization for mesoscale models: The Kain-Fritsch scheme. The Representation of Cumulus in numerical models, Meteor. Monogr., No 46, Amer. Met., Soc., Kallos G, Papadopoulos A, Nickovic S, and Katsafados P, 2006: Trans-Atlantic North African dust transport: Model simulation. Journal of Geophysical Research, 111, D09204, doi: /2005jd Katsafados P, Papadopoulos A and Kallos G, 2005: Regional atmospheric response to tropical pacific SST perturbations. Geophysical Research Letters, 32, L04806, doi: /2004gl Katsafados P., A. Papadopoulos, E. Mavromatidis and N. Gkikas, 2011: Quantitative verification statistics of WRF predictions over the Mediterranean region. 12 th Annual WRF Users Event, June 2011, Boulder CO, USA. Kull, D.W., and Feldman, A.D., Evolution of Clark s Unit Graph Method to Spatially Distributed Runoff, Journal of Hydrologic Engineering, 31(9): Lagouvardos K. and V. Kotroni, 2005: Improvement of high resolution weather forecasts through humidity adjustment, based on satellite data. Quarterly Journal of Royal Meteorological Society, 131, Lagouvardos K., V. Kotroni, A. Koussis, C. Feidas, Α. Buzzi, P. Malguzzi, 2003: The meteorological model BOLAM at the National Observatory of Athens: assessment of two-year operational use. J. Appl. Meteor., 42, Lehmann, R., 1992: On the choice of relaxation coefficients for Davies lateral boundary scheme for regional weather prediction models. Meteorol. Atmos. Phys., 52, Mahfouf, J. F., and J. Noilhan, 1991: Comparative study of various formulations from bare soil using in situ data, Journal of Applied Meteorology, 30, Maidment, D ArcHydro-Gis for Water Resources, ESRI Press, Redlands California. Malguzzi, P. and N. Tartaglione, 1999: An economical second order advection scheme for numerical weather prediction. Q. J. Roy. Met. Soc, 125, Melenti, I.L., Keri, A.A., and Rusu, T., Soil conservation service curve number method for surface runoff estimation using GIS techniques, in RosiaPoieni mining area (Romania). ProEnvironment, 4: Mellor, G. L., and T. Yamada, 1982: Development of a turbulence closure model for geophysical fluid problems, Rev. Geophys., 20(4), , doi: /rg020i004p Mesinger F, Janjic ZI, Nickovic S, Gavrilov D and Deaven DG, 1988: The steep-mountain coordinate: Model description and performance for cases of Alpine lee cyclogenesis and for a case of an Appalachian redevelopment. Monthly Weather Review, 116, Michel C., Vazken A., and Perrin C., Soil conservation service curve number method: how to mend a wrong soil moisture accounting procedure. WaterResources Research 41, W

38 Mirshahi, B., Hydrological modelling in data-sparse snow-affected semiarid areas. PhDthesis, ImperialCollegeLondon. Mishra, S. K., and Singh, V. P., Long-term hydrological simulation based on the Soil Conservation Service curve number, J. Hydrol. Process., 18: Mishra, S.K., and Singh, V.P., SCS-CN-based hydrologic simulation package. In: Singh, V.P., Frevert, D.K. (Eds.), Mathematical Models in Small Watershed Hydrology and Applications.Water Resources Publications, Littleton, Colorado, pp Nash, J.E., and Sutcliffe, J.V., River flow forecasting through conceptual models, Journal of Hydrology, 10: Nickovic S, Kallos G, Papadopoulos A and Kakaliagou O, 2001: A model for prediction of desert dust cycle in the atmosphere. Journal of Geophysical Research, 106, Oudin, L., Hervieu, F., Michel, C., Perrin, C., Andreassian, V., Anctil, F., and Loumagne, C., Which potential evapotranspiration input for a lumped rainfall-runoff model? Part 2 Towards a simple and efficient potential evapotranspiration model for rainfallrunoff modeling. Journal of Hydrology, 303(1-4): Papadopoulos A and Katsafados P, 2009: Verification of operational weather forecasts from the POSEIDON system across the Eastern Mediterranean. Natural Hazards and Earth System Sciences, 9, Papadopoulos A, Chronis Th and Anagnostou E, 2005: Improving Convective Precipitation Forecasting Through Assimilation of Regional Lightning Measurements in a Mesoscale Model. Monthly Weather Review, 133, No. 7, Papadopoulos A, Kallos G, Katsafados P and Nickovic S, 2002: The Poseidon weather forecasting system: An overview. The Global Atmosphere and Ocean Systems, 8, No. 2-3, (retitled Journal of Atmospheric and Ocean Science). Pechlivanidis I.G., Jackson B., McIntyre N., and Wheater, H.S., Catchment scale hydrological modelling: A review of model types, calibration approaches and uncertainty analysis methods in the context of recent developments in technology and applications, Global NEST Journal, 13(3): Pechlivanidis, I.G., McIntyre, N.R., and Wheater, H.S., Calibration of the semidistributed PDM rainfall-runoff model in the Upper Lee catchment, UK. Journal of Hydrology, 386(1-4): Ponce, V.M., and Hawkins, R.H., Runoff curve number: has it reached maturity? Journal of HydrologicEngineering, 1(1): Ritter, B. and J.F. Geleyn, 1992: A comprehensive radiation scheme for numerical weather prediction models with potential applications in climate simulations. Mon. Wea. Rev., 120, Sahu, R.K., Mishra, S.K., and Eldho, T.I., An improved AMC-coupled runoff curve number model. HydrologicalProcesses, 24: Sahu, R.K., Mishra, S.K., Eldho, T.I., and Jain, M.K., An advanced soil moisture accounting procedure for SCS curve number method. HydrologicalProcesses, 21(21): Schultz, P., 1995: An explicit cloud physics parameterization for operational numerical weather prediction. Mon. Wea. Rev., 123, Schwarzkopf, M D., and S Fels, 1991: The simplified exchange method revisited: An accurate, rapid method for computation of infrared cooling rates and fluxes. Journal of Geophysical Research, 96(D5), Sivapalan M., Prediction in ungauged basins: a grand challenge for theoretical hydrology. HydrologicalProcesses, 17(15): Spencer, P. L. and D. J. Stensrud, 1998: Flash flood events: importance of the subgrid representation of convection. Mon. Wea. Rev., 126,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL : nikosmazarakis@yahoo.gr, info@meteomarine.gr Επαγγελματική Σελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2 Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΕΡΓΟ: «Λεπτομερής αποτύπωση κατακρημνισμάτων, εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα του Μόρνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ Π. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, Η. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ, Ν. ΓΚΙΚΑΣ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 79 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ Πέτρος Κατσαφάδος, 1 Ηλίας Μαυροματίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Πρακτικά 5 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 2 Οκτωβρίου 27 (121) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β.36 ο 54'50" έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30" έως 25 ο 37'20". Οι µεγαλύτερες διαστάσεις

Β.36 ο 54'50 έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30 έως 25 ο 37'20. Οι µεγαλύτερες διαστάσεις Περίληψη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιορισµένη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων και η σηµασία τους για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της ανθρωπότητας καθιστά την ορθολογική διαχείρισή τους ζήτηµα µείζονος σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60

Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60 «Η Οδηγία 2000/60 και η Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Έρευνα και Προοπτικές» 16 Μαρτίου 2015, Αθήνα, Αμφιθέατρο YΠΑΠΕΝ Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60 Ανδρέας Ευστρατιάδης, Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ Κωδικός Έργου:09-ΣΥΝ31-667 ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Φώτης Π. Μάρης Επικ. Καθηγητής.Π.Θ. 2 Ο Διακρατικός

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη

Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη Παρακολούθηση Φυτοπλαγκτού Τοξικότητας Βιολογικής Προέλευσης ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. Στέργιος Διαμαντόπουλος Παρακολούθηση Ιχθυοπανίδας Σπύρος Γκέλης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-WAVE: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-WAVE: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-WAVE: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Γαλάνης Γ.,, Ζωδιάτης Γ., Hayes D., Νικολαΐδης Α., Γεωργίου Γ., Στυλιανού Σ., Κάλλος Γ., Καλογερή Χ., Chu P.C.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Απολογιστικά στοιχεία έτους 2006 Το 2006 έγινε επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης στους Δήμους Παλαμά, Μουζακίου, Σοφάδων, Πύλης, Φαρκαδώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (Integrated water resources management)

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Απόρριψη λυµάτων σε χειµάρρους: Επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού και της άµµου ακτών κολύµβησης Μαρία Α. Ευστρατίου Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Στο θαλάσσιο περιβάλλον οι µολυσµατικές/ρυπογόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.1 Εισαγωγη ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστηματα εφαρμοζονται σε αναπτυξιακα προγραμματα, σε μελετες σχεδιασμου εργων, σε προγραμματα διατηρησης ή προστασιας περιβαλλοντος και υδατικων πορων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE8 ENV/GR/554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ Forecasting is very dangerous, especially about the future --- Samuel Goldwyn 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

1 γυναίκα έχασε την ζωή της (παγιδευμένη στο αυτοκίνητό της πέθανε από καρδιακή προσβολή).

1 γυναίκα έχασε την ζωή της (παγιδευμένη στο αυτοκίνητό της πέθανε από καρδιακή προσβολή). Α Κ Ρ Α ΙΙ Ο Ε Π Ε ΙΙ Σ Ο Δ ΙΙ Ο Β Ρ Ο Χ Ο Π Τ Ω Σ Η Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ: στις 22 Φεβρουαρίου 2013 στην περιοχή της Αττικής. Πολύ ισχυρές καταιγίδες έπληξαν το λεκανοπέδιο της Αττικής στις 22 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Δημήτριος Κ. Παπαδήμος Κύρια προβλήματα στην περιοχή σχετιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύου υδρομετεωρολογικών παρατηρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύου υδρομετεωρολογικών παρατηρήσεων ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύου υδρομετεωρολογικών παρατηρήσεων ΕΡΓΟ: «Λεπτομερής αποτύπωση κατακρημνισμάτων, εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα του Μόρνου και πρόγνωση ακραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ LIFE/ENV/GR/000099 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΓΓΟΥΛΗ (1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΗΣ (2) Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Κατσάνος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Κατσάνος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Κατσάνος ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 04/06/1974 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : 210 8109136 / 697 4598389 Ε-MAIL :

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση βροχόπτωσης απορροής με τη χρήση της παλινδρόμησης των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης

Προσομοίωση βροχόπτωσης απορροής με τη χρήση της παλινδρόμησης των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης Προσομοίωση βροχόπτωσης απορροής με τη χρήση της παλινδρόμησης των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης Δημήτριος Μπότσης 1, Περικλής Λατινόπουλος 2, Κωνσταντίνος Διαμαντάρας 3 1&2 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Οδηγία 2007/60 Σχέδια διαχείρισης πληµµυρικής διακινδύνευσης Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Γιώργος Γιαννής, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ, geyannis@central.ntua.gr Ματθαίος Καρλαύτης, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ, mgk@central.ntua.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 29-10-1948 Ημερομηνία γέννησης στην Κομοτηνή 1954 1960 Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη 1960 1966 Φοίτηση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ (DISCOMFORT INDEX) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (HEAT INDEX) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2010 Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Β. Βαρελά & Γ. Ευτυχίδης ALGOSYSTEMS AE

Β. Βαρελά & Γ. Ευτυχίδης ALGOSYSTEMS AE Διαδικτυακή υπηρεσία FLIRE*-G.FMIS : Υποστήριξη Πρόληψης δασικών Πυρκαγιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση * LIFE11ENV/GR/975 Β. Βαρελά & Γ. Ευτυχίδης ALGOSYSTEMS AE, To έργο FLIRE «FLIRE: Floods & fire Risk

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών Ι. Μαρκόνης

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE ,.., 1. *, 2. 2. 1, /,. 32, 55134,, opatrikaki@yahoo.gr 2,, &, 54124,, kazakis@geo.auth.gr :,, -,., 133,6 Km 2 -. ( - ) -. - -.., ( ). 23,59 m 2 951,8 m. ( ). - (G.I.S.). - -. 15%, - 12%, 635 mm. ESTIMATION

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ ίβλεψη:.α Μιµίκου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π Αθήνα, Οκτώβριος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός είναι υδρολογική διερεύνηση της Κεφαλονιάς

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος Η μεταφορά του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης, η κίνησή του πάνω σ αυτή και η επιστροφή του στην ατμόσφαιρα λέγεται υδρολογικός κύκλος. το νερό πέφτει στην επιφάνεια της γης με τα ατμοσφαιρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ Το κλίμα είναι συνδυασμός των μέσων όρων και των άκρων τιμών των μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σ έναν τόπο. Υπάρχουν άπειρα κλίματα. Η ταξινόμηση των κλιμάτων σκοπό έχει: 1.Να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας;

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; 4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; Όπως είναι γνωστό, το νερό κάνει ένα κύκλο στη φύση και για εκατομμύρια χρόνια καλύπτει τις ανάγκες όλων των οργανισμών στον πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚων ΟΜΟΙΩΜΑΤων

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚων ΟΜΟΙΩΜΑΤων 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο δεδομένων «Δευκαλίων»

Το δίκτυο δεδομένων «Δευκαλίων» Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Xωρικές κατανομές και χρόνος παραμονής Δημήτριος Θωμάκος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Περίληψη Στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα