ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ3 Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου του ταμιευτήρα Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ3 Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου του ταμιευτήρα Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής"

Transcript

1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ3 Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου του ταμιευτήρα Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής ΕΡΓΟ: «Λεπτομερής αποτύπωση κατακρημνισμάτων, εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα του Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Λεπτομερής αποτύπωση κατακρημνισμάτων, εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα του Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής. Ανάδοχος: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Λόφος Κουφού, Π. Πεντέλη, Διάρκεια έργου: 18 μήνες ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η καταγραφή και αποτύπωση των μετεωρολογικών παραμέτρων στην περιοχή των ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ καθώς και η δημιουργία εφαρμογής εκτίμησης του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης ανάντη του φράγματος του ταμιευτήρα του Μόρνου. Η ολοκληρωμένη υδρολογική διερεύνηση της περιοχής θα επιτρέψει την εκτίμηση και παρακολούθηση των διαρροών του ταμιευτήρα του Μόρνου. ΜΕΔΟΘΟΛΟΓΙΑ Το προτεινόμενο έργο θα αποτελείται από τρία Πακέτα Εργασίας: ΠΕ1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύου υδρομετεωρολογικών παρατηρήσεων ΠΕ1.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύου μετεωρολογικών σταθμών (σε συνεργασία με τους ήδη υπάρχοντες) ΠΕ1.2 Σχεδιασμός και εγκατάσταση υδρομετρικών σταθμών - σταθμημέτρων ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΠΕ2.1 Χωροχρονική απεικόνιση πεδίου βροχόπτωσης. ΠΕ2.2 Σύστημα εκτίμησης ύψους και ισοδύναμου ύψους νερού χιονοκάλυψης ΠΕ2.3 Χωροχρονική απεικόνιση της στάθμης νερού ΠΕ3. Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου του ταμιευτήρα του Μόρνου καθώς και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής 2

3 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή Παραδοτέου ΠΕ Εισαγωγή Περιγραφή Παραδοτέου Π.Ε Διάρθρωση Ενοτήτων Παραδοτέου Π.Ε Κεφάλαιο 2: Περιγραφή Φυσικών Χαρακτηριστικών Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου και Ανάλυση Πρωτογενών Δεδομένων/Μετρήσεων Φυσικά χαρακτηριστικά Υδρολογικής Λεκάνης Μόρνου Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα Βροχόπτωση Χωρική Ανάλυση Χιόνι Χιονοκάλυψη εκφρασμένη σε Ισοδύναμο Ύψος Υετού (ΙΥΥΧ) Δεδομένα Στάθμης Μετρήσεις Πεδίου Υπολογισμός καμπυλών Στάθμης Παροχής Κεφάλαιο 3: Περιγραφή Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων Αποτελέσματα Εφαρμογής Κεφάλαιο 4: Περιγραφή Υδατικού Ισοζυγίου Ταμιευτήρα Μόρνου Αποτελέσματα Εφαρμογής Κεφάλαιο 5: Πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής Κεφάλαιο 6: Σύνοψη Συμπεράσματα σχετικά με το Υδατικό Ισοζύγιο Ταμιευτήρα Μόρνου Βιβλιογραφία Παράρτημα Α: Αναλυτικά Στοιχεία Υπολεκανών Ταμιευτήρα Μόρνου Παράρτημα Β: Μεθοδολογία Υδρολογικών Μοντέλων Παράρτημα Γ: Βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων Παράρτημα Δ: Σύντομη περιγραφή των μετεωρολογικών μοντέλων και διαμόρφωση της επιχειρησιακής τους λειτουργίας Δ.1 Το σύστημα πρόγνωσης καιρού του ΕΑΑ Δ.2 Το σύστημα πρόγνωσης καιρού ΠΟΣΕΙΔΩΝ Δ.3 Το σύστημα πρόγνωσης καιρού του ΧΠΑ Παράρτημα Ε: Δείγμα πρόγνωσης από τα τρία συστήματα πρόγνωσης καιρού

4 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή Παραδοτέου ΠΕ3 1.1 Εισαγωγή Περιγραφή Παραδοτέου Π.Ε. 3 Αντικείμενο του Παραδοτέου 3 (Π.Ε.3) αποτελεί (α) η ανάπτυξη εργαλείων υπολογισμού του Υδατικού Ισοζυγίου (ΥΙ) του Ταμιευτήρα Μόρνου και (β) η πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής. Για την προσομοίωση του Υδατικού Ισοζυγίου του ταμιευτήρα λαμβάνονται υπόψη και υπολογίζονται οι βασικές συνιστώσες (υδρολογικές εισροές, χρήσεις νερού και απώλειες). Η μαθηματική έκφραση του ισοζυγίου δίνεται από την γενική εξίσωση (1): Εισροές Εκροές = Μεταβολή Αποθέματος (1) Η εξίσωση (1) ανάγεται για την Υδρολογική Λεκάνη του Μόρνου στην εξίσωση (2): Βροχόπτωση Ελεύθερης Επιφάνειας Ταμιευτήρα + Επιφανειακή Απορροή + Εισροή Εύηνου Συνολικές Απώλειες Εξατμίση Ελεύθερης Επιφάνειας Ταμιευτήρα Εκροές προς Αθήνα = Μεταβολή Αποθέματος (2) Μεταβλητές εξόδου είναι οι χρονοσειρές του υδατικού ισοζυγίου (στάθμη, αποθήκευση, απώλειες, υπερχειλίσεις, εκροές). Για τον ορθό προσδιορισμό των υδρολογικών εισροών στα πλαίσια του έργου εγκαταστάθηκαν: τέσσερις (4) αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί δύο (2) αυτόματοι σταθμοί μέτρησης πάχους στρώματος χιονιού δυο (2) όργανα μέτρησης στάθμης του νερού των ποταμών της λεκάνης για τον υπολογισμό της αντίστοιχης παροχής. Συγκεκριμένα στις θέσεις Φράγμα Μόρνου, Διακόπι, Κονιάκο και Πενταγιοί εγκαταστάθηκαν οι 4 μετεωρολογικοί σταθμοί και χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα με τους ήδη εγκαταστημένους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην ευρύτερη περιοχή. Το σύνολο των σταθμών (νέοι και παλιοί) αξιοποιήθηκαν για την σημειακή ολοκλήρωση των μετεωρολογικών δεδομένων με σκοπό την χωρική ανάλυση των μετεωρολογικών μεταβλητών (βλ. Παραδοτέα Π.Ε.1 και Π.Ε.2). Για την εκτίμηση της Επιφανειακής Απορροής εγκαταστάθηκαν δυο (2) όργανα μέτρησης στάθμης στις θέσεις α) γέφυρα Κόκκινος και β) γέφυρα Λευκαδίτης σε συνδυασμό με τον ήδη εγκατεστημένο σταθμό της ΕΥΔΑΠ (βλ. Ενότητα 2.3). Σημαντική συνεισφορά στην Επιφανειακή Απορροή της ΥΛ του Ταμιευτήρα Μόρνου αποτελεί το Ισοδύναμο Ύψος Υετού Χιονοκάλυψης (ΙΥΥΧ) κατά τους ανοιξιάτικους μήνες καθώς οι χιονοπτώσεις είναι σύνηθες φαινόμενο στην περιοχή. Για το λόγο αυτό, εγκαταστάθηκαν δυο (2) αυτόματοι σταθμοί μέτρησης πάχους στρώματος χιονιού στις 4

5 θέσεις Αθανάσιος Διάκος και Μαυρολιθάρι-Βρύζες (βλ. Παραδοτέο Π.Ε.1 και Π.Ε.2). Τα δεδομένα των σταθμών επεξεργάστηκαν και υπολογίστηκε μέσω μαθηματικού μοντέλου η συνολική συνεισφορά της χιονοκάλυψης στην Επιφανειακή Απορροή. Εικόνα 1: Το διάγραμμα ροής του μοντέλου βροχής-απορροής. Τα επεξεργασμένα δεδομένα (Βροχόπτωση, Χιονοκάλυψη, Παροχές) χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία μιας κατάλληλης Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων για τον υπολογισμό της συνολικής Επιφανειακής Απορροής της εξίσωσης (2). Τα ημικατανεμημένα Υδρολογικά Μοντέλα που επιλέχθηκαν (ομοίωμα βροχής - απορροής) στηρίζονται στην μέθοδο SCS-CN (Soil Conservation Service Curve Number) για τον υπολογισμό του μοναδιαίου υδρογραφήματος (Unit Hydrograph). Ως δεδομένα εισόδου δέχονται τη συνολική συνεισφορά των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (Βροχόπτωση & Ισοδύναμο Χιονοκάλυψης) και υπολογίζουν την επιφανειακή απορροή σε ημερήσιο βήμα και 5

6 χρησιμοποιούν όλα τα ψηφιακά δεδομένα της λεκάνης απορροής. Η γενική δομή των μοντέλων παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Για την πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής εφαρμόζονται τα δεδομένα εκτίμησης βροχόπτωσης που παρέχονται καθημερινά από τα επιχειρησιακά μοντέλα πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών (ΧΠΑ) και του συστήματος POSEIDON από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Με βάση τις εκτιμήσεις των τριών προγνωστικών συστημάτων παρέχεται ειδοποίηση για πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πλημμυρικά επεισόδια στη λεκάνη του Μόρνου. 1.2 Διάρθρωση Ενοτήτων Παραδοτέου Π.Ε. 3 Στο Κεφάλαιο 2: Περιγραφή Φυσικών Χαρακτηριστικών Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου και Ανάλυση Πρωτογενών Δεδομένων/Μετρήσεων, παρουσιάζονται τα υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης και η ανάλυση των δεδομένων βροχόπτωσης, χιονοκάλυψης, στάθμης. Τέλος περιγράφεται η διαδικασία για την κατάρτιση των καμπυλών Στάθμης-Παροχής και η μετατροπή της στάθμης των ποταμών σε παροχή. Στο Κεφάλαιο 3: Περιγραφή Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων Αποτελέσματα Εφαρμογής, παρουσιάζονται συνοπτικά οι δομές των μοντέλων της Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων και τα αποτελέσματα από την εφαρμογής τους στην Υδρολογική Λεκάνη Ταμιευτήρα Μόρνου. Στο Κεφάλαιο 4: Περιγραφή Υδατικού Ισοζυγίου Ταμιευτήρα Μόρνου Αποτελέσματα Εφαρμογής, παρουσιάζεται το Υδατικό Ισοζυγίου του Ταμιευτήρα Μόρνου καθώς επίσης και τα αποτελέσματα μετά τον υπολογισμό της Επιφανειακής Απορροής μέσω του Υδρολογικού Μοντέλου. Στο Κεφάλαιο 6: Πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής, παρουσιάζεται η μεθοδολογία για την πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής. Στο Κεφάλαιο 5: Σύνοψη-Συμπεράσματα σχετικά με το Υδατικό Ισοζύγιο Ταμιευτήρα Μόρνου, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης και συνοψίζονται τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν και δίνονται προτάσεις για το μέλλον. Επίσης στο Παραδοτέο περιλαμβάνονται και 5 Παραρτήματα στα οποία παρατίθενται αναλυτικά οι πίνακες με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των υπολεκανών (Παράρτημα Α), οι δομές των μοντέλων της Υδρολογικής Βιβλιοθήκης, οι εξισώσεις που αναπτύχθηκαν και η ανάλυση παραμέτρων μοντέλου (Παράρτημα Β, Γ), λεπτομέρειες σχετικά με τα μετεωρολογικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της πρόγνωσης (Παράρτημα Δ) και παραδείγματα των δεδομένων από τα τρία συστήματα πρόγνωσης καιρού που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή (Παράρτημα Ε). 6

7 Κεφάλαιο 2: Περιγραφή Φυσικών Χαρακτηριστικών Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου και Ανάλυση Πρωτογενών Δεδομένων/Μετρήσεων 2.1 Φυσικά χαρακτηριστικά Υδρολογικής Λεκάνης Μόρνου Η λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα Μόρνου ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (04), στο Νομό Φωκίδας μεταξύ Βαρδουσίων, Οίτης, Γκιώνας, και αποτελεί μια από τρείς κύριες υδρολογικές λεκάνες του Υδατικού Διαμερίσματος (GR 0421L H - -Εικόνα 2). Εικόνα 2: Περιοχή Μελέτης- Τεχνική Λίμνη Ταμιευτήρα Μόρνου Η ευρύτερη περιοχή είναι χωρισμένη σε 30 δημοτικά διαμερίσματα με τον πληθυσμό να κυμαίνεται από 3500 κατοίκους το χειμώνα έως κατοίκους το καλοκαίρι. Ο ταμιευτήρας του Μόρνου κατασκευάστηκε το 1979 (μέγιστη χωρητικότητα 800 hm 3 ) με σκοπό την εξασφάλιση περίπου 300 hm 3 ετησίως για την ύδρευση της Αθήνας. Η έκταση 7

8 της λεκάνης καταλαμβάνει km 2 ανάντη του φράγματος και km 2 κατάντη (εκβολές). Στο παρόν πακέτο εργασίας η εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου περιλαμβάνει την ανάντη του φράγματος λεκάνη απορροής και αναφέρεται ως εξής, υδρολογική λεκάνη (ΥΛ) Ταμιευτήρα Μόρνου (Εικόνα 2 & Εικόνα 3). Εικόνα 3: Υπολεκάνες της Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου Η ΥΛ Ταμιευτήρα Μόρνου είναι επιμήκης με μέσο υψόμετρο 1082 m (οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 443 και 2489 μέτρων). Το μέσο ετήσιο ύψος υετού για τη λεκάνη ανέρχεται στα 950 mm ενώ κατά την περίοδο προσομοίωσης των υδρολογικών μοντέλων 01/01/2012 έως 31/12/2012, καταγράφηκαν 1182 mm βροχής. (μέσος όρος βροχόμετρων) Η ετήσια βροχόπτωση στο Διακόπι για το 2012 είναι 1221 mm, για τον Κονιάκο 1174 mm, για το Φράγμα 826 mm, για το Μαυρολιθάρι 1316 mm (ο σταθμός στη θέση Πενταγιοί εγκαταστάθηκε το Μάρτιο του 2012 και κατέγραψε 946 mm κατά τους 10 μήνες λειτουργίας του). 8

9 Τα μεγαλύτερα υψόμετρα της ΥΛ Ταμιευτήρα Μόρνου κατά τους χειμερινούς μήνες δέχονται σημαντικά ποσά χιονιού. Μέχρι πρότινος το ισοδύναμο σε ύψος υετού δεν μπορούσε να υπολογιστεί και να συμπεριληφθεί στις εισροές της ΥΛ Ταμιευτήρα Μόρνου. Με την εγκατάσταση δυο χιονομέτρων (τα στοιχεία για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν παρατίθενται αναλυτικά στην Ενότητα 2.2.2) στα πλαίσια του έργου έγινε εκτίμηση της χιονοκάλυψης εκφρασμένης σε ισοδύναμο ύψος υετού μέσω μαθηματικού μοντέλου. Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται η υποδιαίρεση της Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου σε τέσσερις υπολεκάνες: του Μόρνου, του Κόκκινου, του Χαρμενορέμματος και του Αβορού. Η κατανομή των υπολεκανών επί της συνολικής επιφάνειας της ΥΛ του Ταμιευτήρα Μόρνου είναι: 53% υπολεκάνη Μόρνου, 27 % υπολεκάνη Κόκκινου, 16% υπολεκάνη Χαρμενορέμματος, 4% υπολεκάνη Αβορού. Το μεγαλύτερο ποσοστό της λεκάνης καλύπτεται από δάσος ελάτης, βελανιδιάς και κέδρων (αρκεύθων) ενώ στα εκτεταμένα υψίπεδα που σχηματίζονται από τις κορυφές του υδροκρίτη βόσκουν μεγάλα κοπάδια προβάτων και αιγών. Η γεωλογική κατανομή της λεκάνης είναι αρκετά πολύπλοκη, αλλά δύο κύριοι σχηματισμοί συνθέτουν τη δομή της: ασβεστόλιθοι και φλύσχης. Οι σχηματισμοί αυτοί καλύπτουν πολλές περιοχές από νεότερες τεταρτογενείς αποθέσεις. 2.2 Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα Βροχόπτωση Χωρική Ανάλυση Το Δεκέμβριο του 2011, στα πλαίσια της πρώτης φάσης του έργου, όπως περιγράφεται στο Πακέτο Εργασίας 1, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εγκατέστησε 4 αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς: (α) στο φράγμα του Μόρνου, (β) στο Διακόπι, (γ) στον Κονιάκο και (δ) στους Πενταγιούς (Εικόνα 4). Παράλληλα αξιοποιούνται τα δεδομένα από τον σταθμό του Μαυρολιθαρίου που ανήκει στο δίκτυο των σταθμών που διαχειρίζεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Περιγραφικά στοιχεία μετεωρολογικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου Α/Α Θέση Ημερομηνία Έναρξης Δεδομένων Ιστοσελίδα Σταθμών 1 Φράγμα Μόρνου 29/11/11 2 Διακόπι 30/11/11 3 Κονιάκος 01/12/11 4 Πενταγιοί 09/03/12 9

10 Εικόνα 4: Θέσεις Μετεωρολογικών Σταθμών πλησίον της ΥΛ Ταμιευτήρα Μόρνου (εγκατάσταση κατά την διάρκεια του Παραδοτέου 1 - Στην ευρύτερη περιοχή, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 5, υπάρχουν επιπλέον σταθμοί που διαχειρίζεται το ΕΕΑ γεγονός που επέτρεψε την δημιουργία χαρτών απεικόνισης του πεδίου βροχόπτωσης χρησιμοποιώντας μεθόδους παρεμβολής (Εικόνα 6). Αναλυτική περιγραφή των μεθόδων παρεμβολής που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρεται στο Παραδοτέο 2, χάρτες σε πραγματικό χρόνο παρατίθενται στην ιστοσελίδα και τα παραγόμενα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν στο υπολογισμό τόσο της Επιφανειακής Απορροής της λεκάνης όσο και της Βροχόπτωσης Ελεύθερης Επιφάνειας Ταμιευτήρα. 10

11 Εικόνα 5: Οι θέσεις των μετεωρολογικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου (μπλε σημεία) καθώς και των γειτονικών σταθμών του δικτύου του ΕΑΑ (κόκκινα σημεία) που αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου. Εικόνα 6: Παράδειγμα χωρικής απεικόνισης της αθροιστικής βροχόπτωσης (mm) με τις ισοϋψείς της τοπογραφίας (m) όπως προκύπτει από τους μετεωρολογικούς σταθμούς που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου και του υπάρχοντος δικτύου του ΕΑΑ. Η χρονοσειρά της βροχόπτωσης και θερμοκρασίας που χρησιμοποιήθηκε για την περίοδο μελέτης του Παραδοτέου παρουσιάζεται στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 7 και Εικόνα 8). 11

12 Εικόνα 7: Βροχόπτωση επί του συνόλου της Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου (Ημερήσιο Βήμα: 15/12/ /02/2013) Εικόνα 8: Θερμοκρασία της Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου (Ημερήσιο Βήμα: 15/12/ /02/2013) Χιόνι Χιονοκάλυψη εκφρασμένη σε Ισοδύναμο Ύψος Υετού (ΙΥΥΧ) Για τον υπολογισμό της χιονοκάλυψης και αναγωγή της σε Ισοδύναμο Ύψος Υετού (mm) εγκαταστάθηκαν δύο αυτόματοι σταθμοί μέτρησης πάχους στρώματος χιονιού στις θέσεις Αθανάσιος Διάκος και Μαυρολιθάρι-Βρύζες με δυνατότητα δεκάλεπτης καταγραφής (Εικόνα 9 - Πίνακας 2). Για την αξιοποίηση των δεδομένων χιονοκάλυψης ως μεταβλητή εισόδου στο Υδρολογικό Μοντέλο, αναπτύχθηκε διαδικασία εκτίμησης ύψους και αναγωγής του σε ισοδύναμο ύψους υετού με μαθηματικό μοντέλο το οποίο λαμβάνει 12

13 υπόψη την πραγματική μέτρηση του ύψους του στρώματος χιονιού και την εκτιμούμενη πυκνότητα του στρώματος του χιονιού. Η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας αναγωγής χιονοκάλυψης σε Ισοδύναμο Ύψος Υετού παρουσιάζεται στο Παραδοτέο 2, ενότητα ΠΕ2.2. Πίνακας 2: Περιγραφικά στοιχεία χιονομέτρων που εγκαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου (http://www.meteo.gr/meteomornos/hydrostations.htm l). Α/Α Θέση Ημερομηνία Έναρξης Δεδομένων 1 Αθανάσιος Διάκος 14/12/ Μαυρολιθάρι Βρύζες 14/12/2011 Στην διάρκεια του έργου ο χιονομετρικός σταθμός στη θέση Μαυρολιθάρι εκλάπη και αντικαταστάθηκε από καινούργιο σε χαμηλότερο υψόμετρο δίπλα στον μετεωρολογικό σταθμό Μαυρολιθαρίου. Εικόνα 9: Οι θέσεις των σταθμών μέτρησης πάχους στρώματος χιονιού που εγκαταστάθηκαν στo πλαίσιo του έργου. 2.3 Δεδομένα Στάθμης Μετρήσεις Πεδίου Στα πλαίσια του έργου, εγκαταστάθηκαν δύο (2) σταθμήμετρα (αναλυτικά οι προδιαγραφές των οργάνων στην ιστοσελίδα : hydrostations.html και στο παραδοτέο Π.Ε.1). Η επιλογή των θέσεων εγκατάστασης έγινε βάση των 13

14 προδιαγραφών των οργάνων, την ευκολία πρόσβασης στο σημείο εγκατάστασης, των μορφολογικών χαρακτηριστικών της ΥΛ Ταμιευτήρα Μόρνου και της μορφολογίας της κοίτης των κεντρικών κλάδων των ποταμών των δυο κύριων υπολεκανών της ΥΛ Ταμιευτήρα Μόρνου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις στάθμης αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα των διαδικασιών ροής που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της λεκάνης ανάντη του σημείου μέτρησης. Βάση των παραπάνω κριτηρίων, επιλέχθηκαν δυο γέφυρες στους ποταμούς Κόκκινος και Μόρνος κοντά στις εξόδους του υδροκρίτη των αντίστοιχων λεκανών. Στον ποταμό Μόρνο υπήρχε ήδη εγκατεστημένο σταθμήμετρο από την ΕΥΔΑΠ (διαθέσιμα δεδομένα από 12/12/ πλησίον του χωριού Λευκαδίτη). Η θέση που επιλέχθηκε να εγκατασταθεί το δεύτερο σταθμήμετρο στην υπολεκάνη του Μόρνου είναι πλησίον του ταμιευτήρα (κατάντη του ήδη εγκατεστημένου σταθμήμετρου). Ο λόγος που εγκαταστάθηκε και δεύτερο σταθμήμετρο κατά το μήκος του διαρρούς του ποταμού Μόρνου είναι ότι μεταξύ των οργάνων παρατηρείται σημαντική μεταβολή της κοίτης και έντονη εναπόθεση φερτών υλικών δηλαδή το μεν πρώτο βρίσκεται στην έξοδο του ορεινού τμήματος της υπολεκάνης Μόρνος και το μεν δεύτερο στην είσοδο του πεδινού τμήματος της υπολεκάνης Μόρνος. Στο παρόν κείμενο, το προ-εγκατεστημένο σταθμήμετρο εφ εξής αναφέρεται ως Μόρνος- Ορεινό και ο εγκατεστημένος κατά τη διάρκεια του έργου Μόρνος-Πεδινό (Εικόνα 10 Πίνακας 3). Εικόνα 10: Θέσεις σταθμημέτρων Υδρολογικής Λεκάνης Ταμιευτήρα Μόρνου 14

15 Πίνακας 3: Περιγραφικά στοιχεία Σταθμημέτρων Α/Α Θέση Ημερομηνία Έναρξης Καταγραφής Δεδομένων 1 Κόκκινος 15/12/ Μόρνος Ορεινό 12/12/2005 (ΕΥΔΑΠ) 3 Μόρνος- Πεδινό 15/12/2011 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των οργάνων προέκυψαν σημαντικά προβλήματα. Συγκεκριμένα: 1. Η χρονοσειρά των δεδομένων του σταθμήμετρου Μόρνος-Ορεινό παρουσιάζει τιμές άνω των 2.5 μέτρων και ιδίως σε χρονικές περιόδους που δεν έχουν καταγραφεί σημαντικά γεγονότα βροχής. 2. Η χρονοσειρά των δεδομένων του σταθμήμετρου Μόρνος-Πεδινό παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα μετά τις 6 Φεβρουαρίου 2012 με στάθμη περίπου στο 1.5 μέτρο, ενώ δεν υπάρχει απόκριση του σήματος στάθμης στο γεγονός βροχής της 16 Απριλίου Οι χρονοσειρές των δεδομένων των σταθμημέτρων Μόρνος-Ορεινό και Μόρνος- Πεδινό παρουσιάζουν απότομες πτώσεις της τάξεως των 50 cm σε περίοδο 1-3 χρονικών βημάτων (10-30 ). Τα παραπάνω προβλήματα παρουσιάστηκαν τόσο στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου της ΕΥΔΑΠ όσο και στην εταιρία που εγκατέστησε τα όργανα. Έγιναν ενέργειες για την ανάλυση των δεδομένων και την αξιοποίηση της πληροφορίας που εμπεριέχεται στα δεδομένα που έχουν καταγραφεί. Η χρονοσειρά του σταθμήμετρου Κόκκινος παρουσιάζει πιο ρεαλιστική εικόνα (δεδομένου του ότι το σήμα ανταποκρίνεται στα γεγονότα βροχής) και με λιγότερο θόρυβο/σφάλμα. Βέβαια είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κοίτη στην γέφυρα του Κόκκινου είναι διαμορφωμένη, ενώ σφάλμα μπορεί να υπάρχει στα δεδομένα που αφορούν τα άλλα δυο σημεία όπου η κοίτη δεν είναι διαμορφωμένη. Στην Εικόνα 11 παρουσιάζονται τα δεδομένα στάθμης των τριών σταθμών (Κόκκινος, Μόρνος-Ορεινό, Μόρνος-Πεδινό) κατόπιν ποιοτικού ελέγχου και σχετικών διορθώσεων βάση της θερμοκρασίας όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου τύπου οργάνων (http://www.meteo.gr/meteomornos/ hydrostations.html). 15

16 Εικόνα 11: Χρονοσειρές στάθμης νερού στους ποταμούς Κόκκινος και Μόρνος και η αντίστοιχη χρονοσειρά βροχόπτωσης από το σταθμό του Μόρνου για την περίοδο 14/12/ /02/2013 Στις εικόνες 12 & 13 παρουσιάζονται τα βάθη και οι παροχές υπολογισμένα από τις στάθμες των τριών σταθμών και από την διαστασιολόγηση της κοίτης στις θέσεις των σταθμημέτρων. Εικόνα 12: Χρονοσειρές βάθους στους ποταμούς Κόκκινος και Μόρνος για την περίοδο 15/12/ /02/

17 Εικόνα 13: Χρονοσειρές Παροχής στους ποταμούς Κόκκινος και Μόρνος για την περίοδο 15/12/ /02/ Υπολογισμός καμπυλών Στάθμης Παροχής Στη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7 επισκέψεις στο διάστημα μεταξύ 2/12/2012 με 02/03/2013 (Πίνακας 4) με στόχο την κατάρτιση των χαρακτηριστικών καμπυλών στάθμης-παροχής στα τρία σημεία όπου καταγράφεται η στάθμη (Κόκκινος, Μόρνος-Ορεινό και Μόρνος-Πεδινό). Στις θέσεις που έχουν εγκατασταθεί τα όργανα μέτρησης στάθμης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ταχύτητας και βάθους των ποταμών κατά μήκος της κοίτης. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση της καμπύλης στάθμης παροχής (Rating Curve). Η καμπύλη στάθμης-παροχής είναι χαρακτηριστική για το κάθε σημείο και επιτρέπει τη μετατροπή της χρονοσειράς των δεδομένων στάθμης σε παροχή. Στα γραφήματα 1 έως 3 δίνονται οι μετρήσεις της ταχύτητας και βάθους από τις εργασίες πεδίου που έγιναν στις αντίστοιχες επισκέψεις στις θέσεις των σταθμημέτρων Κόκκινος, Μόρνος-Ορεινό, Μόρνος-Πεδινό. 17

18 Πίνακας 4: Συνοπτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων στάθμης νερού και παροχής κατά τις επισκέψεις στους ποταμούς Κόκκινος και Μόρνος (Μόρνος-Ορεινό και Μόρνος-Πεδινό) ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ημερομηνία 12/2/2012 7/4/ /5/ /6/2012 4/10/ /1/2013 2/3/2013 Διάρκεια Αρχή 12:00 11:00 12:40 16:00 14:50 11:20 12:00 HH:MM Τέλος 13:15 11:30 13:05 16:10 15:00 11:50 12:30 Μέσο Βάθος (cm) 9,85 8,80 6,65 3,16 5,35 4,33 8,42 Παροχή (m 3 /s) 4,37 3,63 2,16 0,69 0,58 1,79 4,22 Μέτρηση Σταθμήμετρου (cm) 14,00 23,25 10,00 4,00 5,00 4,00 6,00 Μέση Ταχύτητα (m/s) 2,23 2,12 1,65 1,02 0,54 1,25 1,51 Βάθος στην Θέση Οργάνου (cm) 13,00 11,00 9,00 4,00 13,00 5,00 8,00 ΜΟΡΝΟΣ - ΠΕΔΙΝΟ Ημερομηνία 12/2/2012 7/4/ /5/ /6/2012 4/10/ /1/2013 2/3/2013 Αρχή 15:00 14:20 15:10 14:50 13:20 13:30 14:00 Διάρκεια HH:MM Τέλος 15:30 15:00 15:25 15:10 13:40 13:50 14:30 Μέσο Βάθος (cm) 38,61 44,50 22,07 13,00 9,24 36,47 47,13 Παροχή (m 3 /s) 6,69 6,06 2,95 1,11 0,45 4,48 8,07 Μέτρηση (cm) 62,91 75,80 43,00 26,00 35,00 43,00 43,00 Σταθμήμετρου Μέση Ταχύτητα (m/s) 0,97 0,90 0,65 0,55 0,29 0,59 1,04 Βάθος στην Θέση Οργάνου (cm) 80,00 79,00 56,00 42,00 30,00 80,00 82,00 ΜΟΡΝΟΣ - ΟΡΕΙΝΟ Ημερομηνία 12/2/2012 7/4/ /5/ /6/2012 4/10/ /1/2013 2/3/2013 Αρχή 14:05 12:50 14:05 14:00 13:50 12:20 13:00 Διάρκεια HH:MM Τέλος 14:30 13:30 14:45 14:30 14:20 13:00 13:50 Μέσο Βάθος (cm) 15,88 18,16 13,43 6,44 6,33 15,03 18,07 Παροχή (m 3 /s) 7,72 7,43 4,01 1,13 0,73 5,33 8,53 Μέτρηση (cm) 148,00 182,20 56,00 43,00 26,00-64,00 Σταθμήμετρου Μέση Ταχύτητα (m/s) 0,92 0,82 0,61 0,34 0,22 0,37 0,43 Βάθος στην Θέση Οργάνου (cm) 41,00 40,00 30,00 25,00 16,00 12,00 8,00 18

19 Γράφημα 1: Γραφήματα ταχυτήτων - βάθους στη θέση Κόκκινος 19

20 Γράφημα 2: Γραφήματα ταχυτήτων - βάθους στη θέση Μόρνος-Ορεινό 20

21 Γράφημα 3: Γραφήματα ταχυτήτων - βάθους στη θέση Μόρνος-Πεδινό Από τις μετρήσεις ταχύτητας που παρουσιάζονται στα γραφήματα εκτιμήθηκαν οι παροχές που παρατίθενται στον Πίνακα 4. Στα γραφήματα 4, 5, 6 μπορεί αντίστοιχα να παρατηρηθεί ότι το βάθος νερού που μετρήθηκε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες που έγιναν οι επισκέψεις στο πεδίο για τον Κόκκινο ποταμό κυμαίνεται μεταξύ 3 και 10 cm και η παροχή μεταξύ 0.6 και 4.4 m 3 /sec. Αντίστοιχα το βάθος του νερού στον ποταμό Μόρνο στη θέση Μόρνος-Ορεινό κυμαίνεται μεταξύ 9 48 cm, ενώ στη θέση Μόρνος-Πεδινό μεταξύ 6-18 cm και οι αντίστοιχες παροχές από m 3 /sec και m 3 /sec αντίστοιχα. Τα δεδομένα παροχών χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση της καμπύλης στάθμης νερού 21

22 απορροής στα συγκεκριμένα σημεία των ποταμών. Τα αποτελέσματα των σχέσεων δίνονται στο Γράφημα 7. Γράφημα 4:Ταχύτητα των ποταμών Κόκκινου και Μόρνου κατά τις επισκέψεις στις θέσεις Κόκκινος, Μόρνος-Ορεινό, Μόρνος-Πεδινό Γράφημα 5: Μέσο Βάθος των ποταμών Κόκκινου και Μόρνου κατά τις επισκέψεις στις θέσεις Κόκκινος, Μόρνος-Ορεινό, Μόρνος-Πεδινό Γράφημα 6: Παροχή των ποταμών Κόκκινου και Μόρνου κατά τις επισκέψεις στις θέσεις Κόκκινος, Μόρνος-Ορεινό, Μόρνος-Πεδινό 22

23 Γράφημα 7: Σχέσεις βάθος νερού παροχής των ποταμών Κόκκινου και Μόρνου κατά τις επισκέψεις στις θέσεις Κόκκινος, Μόρνος-Ορεινό, Μόρνος-Πεδινό (Rating Curves). Οι καμπύλες στάθμης παροχής για το κάθε σημείο που μετράται η στάθμη έχουν την παρακάτω μορφή: Q = α (Stage + β) γ (3) όπου α και β είναι παράμετροι, Stage είναι το βάθος του νερού (cm) και Q (Discharge) είναι η παροχή (m 3 /sec). Οι παράμετροι α, β και γ θα πρέπει να εκτιμηθούν μέσα από την βελτιστοποίηση της εξίσωσης της καμπύλης στάθμης - παροχής. Όσο περισσότερα σημεία υπάρχουν για τον υπολογισμό της σχέσης, τόσο μικρότερο θα είναι το σφάλμα στη διαδικασία μετατροπής της στάθμης σε παροχή. Ο περιορισμός β> - Stage επιβάλλεται για τις παραμέτρους αξιολόγησης της καμπύλης. Ωστόσο είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι επιπρόσθετες μετρήσεις της παροχής των ποταμών είναι αναγκαίες, κυρίως μετρήσεις σε μεγάλα ή και ακραία γεγονότα απορροής. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τεχνικής απόψεως μετρήσεις σε ακραία γεγονότα απορροής είναι πολύ δύσκολο και ίσως επικίνδυνο να πραγματοποιηθούν. 23

24 Κεφάλαιο 3: Περιγραφή Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων Αποτελέσματα Εφαρμογής Για τον υπολογισμό της Επιφανειακής Απορροής όπως παρουσιάζεται στην εξίσωση Υδατικού Ισοζυγίου Ταμιευτήρα Μόρνου δημιουργήθηκε μια Βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων που περιλαμβάνει 3 ημικατανεμημένα μοντέλα βροχής-απορροής. Τα ημικατανεμημένα Υδρολογικά Μοντέλα (ομοίωμα βροχής - απορροής) βασίζονται στη μέθοδο SCS-CN (Soil Conservation Service Curve Number) για τον υπολογισμό του μοναδιαίου υδρογραφήματος (Unit Hydrograph) το οποίο ως δεδομένα εισόδου δέχεται τη συνολική συνεισφορά των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (Βροχόπτωση + Ισοδύναμο Χιονοκάλυψης) και υπολογίζει την επιφανειακή απορροή σε ημερήσιο βήμα. Οι υδρολογικές παράμετροι C και CN, και ο χρόνος συγκέντρωσης έχουν υπολογιστεί για κάθε μονάδα του μοντέλου και είναι κρίσιμες για τον υπολογισμό της επιφανειακής απορροής όπως παρουσιάζεται στα Παραρτήματα Β και Γ. Γράφημα 8: Εκτιμώμενη Απορροή στην υπολεκάνη του Μόρνου με χρήση των διαφορετικών δομών από την Βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων (SCS-CN, -SAHU και Mirsha-Singh) για την περίοδο 14/12/ /12/2012 (αντιπαρατίθεται η αντίστοιχη βροχόπτωση). Η Βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων αναπτύχθηκε με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Matlab Για την περίοδο μελέτης τα αποτελέσματα των μοντέλων 24

25 παρουσιάζονται στα Γραφήματα 8 και 9. Να σημειωθεί ότι χρησιμοποιούνται τρείς διαφορετικές δομές πολυπλοκότητας και συγκρίνονται μεταξύ τους. Αυτές είναι η παραδοσιακή SCS-CN μέθοδος, η απλουστευμένη SAHU μέθοδος και τέλος το Mirsha-Singh μοντέλο (Παράρτημα Β). Γράφημα 9: Συνολική Απορροή (Q total ) και αντίστοιχη βροχόπτωση για την περίοδο 15/12/ /02/

26 Κεφάλαιο 4: Περιγραφή Υδατικού Ισοζυγίου Ταμιευτήρα Μόρνου Αποτελέσματα Εφαρμογής Για την προσομοίωση του Υδατικού Ισοζυγίου ταμιευτήρα λαμβάνονται υπόψη οι βασικές συνιστώσες (υδρολογικές εισροές, χρήσεις νερού και απώλειες). Η γενική μαθηματική έκφραση του ισοζυγίου δίνεται από την εξίσωση (1): Εισροές Εκροές = Μεταβολή Αποθέματος (1) Η εξίσωση (1) ανάγεται για την Υδρολογική Λεκάνη του Μόρνου στην εξίσωση (2): Βροχόπτωση Ελεύθερης Επιφάνειας Ταμιευτήρα + Επιφανειακή Απορροή + Εισροή Εύηνου Συνολικές Απώλειες Εξατμίση Ελεύθερης Επιφάνειας Ταμιευτήρα Εκροές προς Αθήνα = Μεταβολή Αποθέματος (2) Η Επιφανειακή Απορροή εκτιμάται σε ημερήσιο βήμα από τη βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων όπως παρουσιάστηκε περιληπτικά στο Κεφάλαιο 3 (και παρατίθεται αναλυτικά στο Παράρτημα Β). Εικόνα 14: Αποτελέσματα από την Εφαρμογή της Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων σε ημερήσιο βήμα για την περίοδο 15/12/ /02/2013. Από πάνω προς τα κάτω: Ενεργός Βροχή (Excess rainfall), Πραγματική Εξατμισοδιαπνοή (actual evapotranspiration), Συντελεστής Απορροής (CΝ), Αποθηκευτική Εδαφική Ικανότητα (S). 26

27 Τα δεδομένα Εισροή Εύηνου και Εκροές προς Αθήνα παρέχονται από την ΕΥΔΑΠ, η Εξάτμιση Ελεύθερης Επιφάνειας Ταμιευτήρα εκτιμάται από τις μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού που έχει εγκατασταθεί στο φράγμα. Οι Υπόγειες Διαφυγές για τον ταμιευτήρα είναι δύσκολο να εκτιμηθούν και υπολογίζονται μαζί με τις συνολικές κατεισδύσεις της λεκάνης. Εικόνα 15: Παρατηρούμενη απορροή (γκρι γραμμή) σε αντιπαράθεση με εκτιμώμενες απορροές από τις διαφορετικές δομές της Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων σε ημερήσιο βήμα για την περίοδο 15/12/ /02/2013για την υπολεκάνη του Μόρνου (σταθμός Μόρνος -Ορεινό). Οι εικόνες 15 και 16 παρουσιάζουν τις χρονοσειρές της επιφανειακής απορροής σε σύγκριση με την μετρούμενη για την υπολεκάνη του Μόρνος Ορεινό (Εικόνα 15) και Κόκκινου (Εικόνα 16) για τα 3 υδρολογικά μοντέλα. Να επισημανθεί ότι λανθασμένες μετρούμενες τιμές στη χρονοσειρά (γκρι χρώμα) είναι εμφανείς κυρίως στην Εικόνα 15. Η εικόνα 17 δίνει τη χρονική κατανομή των υδρολογικών παραμέτρων είτε εκτιμώμενων από το υδρολογικό μοντέλο είτε από τα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ, τα οποία χρησιμοποιούνται στο μοντέλο υδατικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα. 27

28 Εικόνα 16: Παρατηρούμενη απορροή (γκρι γραμμή) σε αντιπαράθεση με εκτιμώμενες απορροές από τις διαφορετικές δομές της Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων σε ημερήσιο βήμα για το έτος 2012 για την υπολεκάνη του Κόκκινου. Εικόνα 17: Χρονοσειρές υδρολογικών παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του ισοζυγίου νερού στον ταμιευτήρα. 28

29 Εικόνα 18: Συνολική Μηνιαία εκτιμώμενη απορροή (hm 3 ) από τη βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων (κόκκινη γραμμή) σε αντιπαράθεση με τις Απορροές Λεκάνης (hm 3 ) από παρεχόμενα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ (πράσινη γραμμή) για το Εικόνα 19: Εκτιμώμενη Μεταβολή Αποθέματος Ταμιευτήρα Μόρνου: Μπλε γραμμή, εκτίμηση παραμέτρων Υδατικού Ισοζυγίου Ταμιευτήρα Μόρνου με χρήση παρεχωμένων δεδομένων ΕΥΔΑΠ Πράσινο χρώμα, με εκτίμηση παραμέτρων Υδατικού Ισοζυγίου μέσω Υδρολογικής Βιβλιοθήκης. 29

30 Από τα παραπάνω υπολογίστηκε για το 2012 το Μηνιαίο Υδατικό Ισοζύγιο Ταμιευτήρα Μόρνου και παρουσιάζεται στην εικόνα Εικόνα18 και στο Πίνακα 5. Τέλος, σε συνδυασμό των αποτελεσμάτων των Υδρολογικών Μοντέλων και των δεδομένων της ΕΥΔΑΠ υπολογίστηκε η Μηνιαία Μεταβολή του Αποθέματος Ταμιευτήρα Μόρνου για το έτος 2012 και παρουσιάζεται στην Εικόνα 19. Πίνακας 5: Μηνιαίο Υδατικό Ισοζύγιο Ταμιευτήρα Μόρνου για το 2012 Hm 3 Δεδομένα / πηγή ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Σύνολο λεκάνης ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΡΟΗ ΑΠΟ ΕΥΗΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΦΥΓΕΣ ΕΞΑΤ/ ΔΙΑΠΝΟΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΠΡΟΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΡΝΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Μετρήσεις Μοντέλο ΕΥΔΑΠ Μοντέλο ΕΥΔΑΠ Μοντέλο ΕΥΔΑΠ Εξίσωση (2) Ιαν ,5 Φεβ ,89 Μαρ ,25 Απρ ,41 Μαϊ ,87 Ιουν ,94 Ιουλ ,65 Αυγ ,07 Σεπ ,13 Οκτ ,03 Νοε ,53 Δεκ ,29 Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτιμώμενη μεταβολή του αποθέματος όπως έχει υπολογιστεί με τη χρήση υδρολογικών μοντέλων διαφέρει από την εκτίμηση της που δίνεται από τα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ. Όπως αναφέρεται στην εξίσωση του Υδατικού Ισοζυγίου του Ταμιευτήρα του Μόρνου στις συνολικές απώλειες συμπεριλαμβάνονται η κατείσδυση του συνόλου της λεκάνης του ταμιευτήρα καθώς και οι υπόγειες διαφυγές από τον ταμιευτήρα. 30

31 Κεφάλαιο 5: Πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής Για την πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής εφαρμόζονται τα δεδομένα εκτίμησης βροχόπτωσης που παρέχονται καθημερινά από τα επιχειρησιακά μοντέλα πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών (ΧΠΑ) και του συστήματος POSEIDON από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Στο Παράρτημα Δ γίνεται εκτενής περιγραφή των αριθμητικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή καθώς και της επιχειρησιακής τους λειτουργίας. Με βάση τις εκτιμήσεις των τριών προγνωστικών συστημάτων παρέχεται ειδοποίηση για πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πλημμυρικά επεισόδια στη λεκάνη του Μόρνου. Εικόνα 20: Μετεώγραμμα των προγνωστικών συστημάτων του ΧΠΑ (κόκκινη γραμμή), του ΕΑΑ (πράσινη γραμμή) και του ΕΛΚΕΘΕ (μπλε γραμμή) για τη θέση Φράγμα Μόρνου. 31

32 Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει την μετεπεξεργασία των πρωτογενών προγνωστικών δεδομένων μετά το πέρας των ολοκληρώσεων με σκοπό την εξόρυξη προγνωστικών χρονοσειρών για τη θέση Φράγμα Μόρνου (Γεωγρ. Πλάτος: 38.50⁰, Γεωγρ. Μήκος: 22.15⁰). Οι χρονοσειρές αφορούν την στιγμιαία θερμοκρασία (⁰C) και υγρασία (%) στα 2 μέτρα, την διεύθυνση (⁰) και ταχύτητα ανέμου (m s -1 ) στα 10 μέτρα, την ατμοσφαιρική πίεση (hpa) στην μέση στάθμη θάλασσας και την αθροιστική βροχόπτωση (mm) 3-ωρου παρέχονται υπό μορφή δεδομένων τύπου ASCII (Παράρτημα Ε) καθώς και σε διαγράμματα χρόνου-έντασης (Εικόνα 20). Στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.meteo.gr/meteomornos/forecasts.html) παρέχονται τα διαγράμματα εκτίμησης των παραπάνω παραμέτρων για προγνωστικό ορίζοντα 72 ωρών (3 ημερών) με ημερήσια ανανέωση. Η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή προκύπτει από την εκτίμηση των τριών προγνωστικών συστημάτων ποσού 24ωρης αθροιστικής βροχόπτωσης που υπερβαίνει τα 25 mm. Στην περίπτωση που ένα από τα 3 συστήματα εκτιμά 24ωρη αθροιστική βροχόπτωση πάνω από 25 mm τότε η προκύπτουσα πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή είναι 33.33% ενώ στην περίπτωση που δύο από τα 3 συστήματα εκτιμούν 24ωρη αθροιστική βροχόπτωση πάνω από 25 mm τότε η προκύπτουσα πιθανότητα λαμβάνει τιμή 66.67%. Οι ειδοποιήσεις παρέχονται από την ιστοσελίδα 32

33 Κεφάλαιο 6: Σύνοψη Συμπεράσματα σχετικά με το Υδατικό Ισοζύγιο Ταμιευτήρα Μόρνου Με τη χρήση της Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων εκτιμήθηκαν οι υδρολογικές μεταβλητές του συστήματος και εκτιμήθηκε το Υδατικό Ισοζύγιο Ταμιευτήρα Μόρνου όπως περιγράφεται από την εξίσωση (2) για την περίοδο 01/2012 έως 12/2012 (εφεξής αναφέρεται ως Περίοδος Μελέτης Υδατικού Ισοζυγίου, ΠΜΥΙ). Τα αποτελέσματα παρατίθενται μαζί με τα δεδομένα που δόθηκαν από την ΕΥΔΑΠ με στόχο τη διερεύνηση σημαντικών διαφορών καθώς και τον προσδιορισμό των απωλειών του ταμιευτήρα που και στις δυο περιπτώσεις εκτιμάται. Όπως προκύπτει από τα μηνιαία αποτελέσματα η συνολική ατμοσφαιρική κατακρήμνιση στη λεκάνης για την ΠΜΥΙ υπολογίστηκε σε hm 3 και η συνολική επιφανειακή απορροή υπολογίστηκε σε hm 3 με μέγιστη τιμή το Φεβρουάριο του 2012 (45.98 hm 3 ) και μικρότερη τον Ιούνιο του 2012 (7.73 hm 3 ). Αντίστοιχα η εξάτμιση από τον ταμιευτήρα την ίδια περίοδο ήταν hm 3 με μέγιστη τιμή τον Ιούνιο του 2012 (1.08 hm 3 ) και ελάχιστη Ιανουάριο του 2012 (0.87 hm 3 ). Στην Εικόνα 18 (Κεφ. 4) παρουσιάστηκε διαγραμματικά η σύγκριση της εκτιμώμενης απορροής (hm 3 ) από τη βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων (Απορ.Λε-ΥδροΜοντέλα) σε αντιπαράθεση με τις Απορροές Λεκάνης (hm 3 ) από παρεχόμενα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ (Απορ.Λε-ΕΥΔΑΠ). Παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφορά στην εκτίμηση μεταξύ των δύο απορροών (Απορ.Λε-ΥδροΜοντέλα και Απορ.Λε-ΕΥΔΑΠ). Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στη δομή των μοντέλων και στον ημικατανεμημένο χαρακτήρα στην προσέγγιση της διαδικασίας δημιουργίας επιφανειακής απορροής στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη Βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων. Επίσης, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η βασική απορροή είναι υπολογισμένη από τις μετρήσεις πεδίου για την εκτίμηση της βασικής ροής. Η μεγάλη διαφορά κατά τον μήνα Μάρτιο οφείλεται στο μοντέλο υπολογισμού του ποσοστού απορροής από τη διεργασία συνεισφοράς στην απορροή από την τήξη του χιονιού στο σύνολο της λεκάνης και χωρικής κατανομής των μετεωρολογικών παραμέτρων (κυρίως της θερμοκρασίας) λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι τιμές αλλάζουν ως συνάρτηση του υψομέτρου. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι παρότι εγκαταστάθηκαν δύο αυτόματοι σταθμοί μέτρησης πάχους στρώματος χιονιού στο πλαίσιο του έργου και αναπτύχθηκε διαδικασία εκτίμησης ύψους και αναγωγής του σε ισοδύναμο ύψους υετού με μαθηματικό μοντέλο το οποίο λαμβάνει υπόψη την πραγματική μέτρηση του ύψους του στρώματος χιονιού και την εκτιμούμενη πυκνότητα του στρώματος του χιονιού, εντούτοις η εκτίμηση της συνεισφοράς στην απορροή από την τήξη του χιονιού ενέχει μεγάλη αβεβαιότητα. Τέλος, στην Εικόνα 19 όπου παρουσιάζεται η εκτιμώμενη μεταβολή του αποθέματος του ταμιευτήρα Μόρνου, παρατηρείται διαφορά στα αποτελέσματα απο την εμπειρική (δεδομένα ΕΥΔΑΠ) και υπολογιστική (δεδομένα μοντέλου) εκτίμηση για την ανοιξιάτικη περίοδο, κυρίως τον μήνα Μάρτιο. Αυτό οφείλεται στη σημαντικά μη-γραμμική συμπεριφορά λόγω της τήξης του χιονιού όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (παρόλο που παρατηρούνται μικρά ύψη βροχής το μήνα Μάρτιο, έχει δημιουργηθεί σημαντική απορροή). 33

34 Συνοψίζοντας, ο υπολογισμός του ισοζυγίου που παρουσιάζεται στο παρόν κείμενο αποτυπώνει τις σημαντικές μεταβολές τόσο των εισροών όσο και τις συνολικές απώλειες του συστήματος. Ο όρος συνολικές απώλειες συμπεριλαμβάνει την κατείσδυση ποσοστού της βροχόπτωσης και του χιονιού στο σύνολο της λεκάνης αλλά και τις απώλειες / υπόγειες διαφυγές του ταμιευτήρα που δεν μπορούν όμως να μετρηθούν οπότε εκτιμώνται. Το γεγονός ότι τα υδρολογικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν από τη Βιβλιοθήκη Υδρολογικών Μοντέλων βαθμονομήθηκαν επαρκώς σύμφωνα με τις υπάρχουσες μετρήσεις της στάθμης τόσο των ποταμιών αλλά και της στάθμης του ταμιευτήρα, επιτρέπει την κατανόηση της λειτουργίας της υδρολογικής λεκάνης και την εκτίμηση των συνολικών απωλειών. Το σύστημα λεκάνη ταμιευτήρας που μελετήθηκε είναι ένα σύνθετο, μηγραμμικό σύστημα. Παρ όλα τα θέματα που περιόρισαν την ανάλυση και τα προβλήματα που προέκυψαν - και παρουσιάζονται συνολικά στον παρακάτω πίνακα - το τελικό αποτέλεσμα επιτρέπει την εκτίμηση των συνολικών απωλειών. Οι συνολικές απώλειες (κατείσδυση και υπόγειες διαφυγές) για την περίοδο ανάλυσης (Ιαν. έως Δεκ. 2012) ανέρχονται στο 8% των εισροών της λεκάνης (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η εισροή από τον Εύηνο). Εν κατακλείδι, ο Πίνακας 6 συνοψίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και τις αντίστοιχες ενέργειες που έγιναν για την εκτίμηση των υδρολογικών παραμέτρων στην περιοχή μελέτης. Επίσης παρουσιάζονται προτάσεις που θα αναβαθμίσουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και πρόβλεψη του υδατικού δυναμικού στη περιοχή του Μόρνου. 34

35 Πίνακας 6: Προβλήματα - Ενέργειες Προτάσεις Α/Α Περιορισμοί & Προβλήματα Ενέργειες - Σχόλια Προτάσεις 1 Έλλειψη συστηματικής και αξιόπιστης καταγραφής και αξιολόγησης μετρήσεων υδρολογικών και υδρογεωλογικών παραμέτρων Στα πλαίσια του έργου εγκαταστάθηκαν: 4 μετεωρολογικοί σταθμοί, 2 σταθμήμετρα, 2 χιονόμετρα Διατήρηση των οργάνων Τοποθέτηση 2 επιπλέον σταθμημέτρων στις γέφυρες του Κόκκινου και του Λευκαδίτη Τοποθέτηση 2 webcams για παρακολούθηση της ροής 2 Χωροχρονικός υπολογισμός χιονοκάλυψης εκφρασμένης σε ποσότητα νερού Μαθηματικό Μοντέλο Διατήρηση της διεργασίας συλλογής και δημιουργίας δεδομένων χιονιού 3 Υπολογισμός Παροχής στους ποταμούς Κόκκινο και Μόρνο ΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΤΕΣ Κατάρτιση καμπυλών Στάθμης νερού Παροχής Έλεγχος στην ποιότητα των δεδομένων στάθμης - εντοπισμός σφαλμάτων Συνέχιση των επισκέψεων για την ολοκλήρωση των καμπυλών Στάθμης παροχής. Διευθέτηση της κοίτης στο Λευκαδίτη (Μόρνος-πεδινό ή ορεινό). Επίβλεψη για πιθανή αλλαγή στις υπάρχουσες εκτιμώμενες καμπύλες 4 Υδρολογική Προσομοίωση Λεκάνης Δημιουργία Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων (ημερήσιο βήμα) σε γλώσσα προγραμματισμού Matlab Επαναλαμβανόμενη βαθμονόμηση των υδρολογικών μοντέλων κάθε 4 6 μήνες. Εξέλιξη της Βιβλιοθήκης Υδρολογικών Μοντέλων για τον υπολογισμό μεταξύ άλλων: α. της επίδρασης της κατανομής της βροχόπτωσης και του χιονιού στην απόκριση της λεκάνης β. των απωλειών του ταμιευτήρα 35

36 Βιβλιογραφία Albers SC, 1995: The LAPS wind analysis. Weather and Forecasting, 10, Bacchi, B., and R. Ranzi Eds., 2000: RAPHAEL Runoff and Atmospheric Processes for Flood Hazard Forecasting and Control. Final Report. EC, Directorate General XII, Programme Env. and Climate , Bruxelles. Baltas, E.A., Dervos, N.A., and Mimikou, M.A., Technical Note: Determination of the SCS initial abstraction ratio in an experimental watershed in Greece, Hydrol. EarthSyst. Sci., 11: Beljaars, A. C. M., 1994: The parameterization of surface fluxes in large-scale models under free convection, Q. J. R. Meteorol. Soc., 121, Bulygina, N., McIntyre, N., and Wheater, H., Bayesian conditioning of a rainfall-runoff model for predicting flows in ungauged catchments and under land use changes, Water Resources Research, 47, W Buzzi A., N. Tartaglione, P. Malguzzi, 1998: Numerical simulations of the 1994 Piedmont flood: role of orography and moist processes. Mon. Wea. Rev., 126, Buzzi, A., and L. Foschini, 2000: Mesoscale meteorological features associated with heavy precipitation in the southern Alpine region. Meteorol. Atmos. Phys., 72, Buzzi, A., M. Fantini, P. Malguzzi and F. Nerozzi, 1994: Validation of a limited area model in cases of Mediterranean cyclogenesis: surface fields and precipitation scores. Meteorol. Atmos. Phys., 53, Buzzi, A., R. Cadelli, P. Malguzzi, 1997: Low level jet simulation over the Antarctic ocean. Tellus, 49 A, Chen, F., and J. Dudhia, 2001, Coupling an advanced land surface hydrology model with the Penn State NCAR MM5 Modeling system. Part II: Preliminary model validation, Monthly Weather Review, 129, Chow, V.T, Maidment, D.R. and Mays, L.W., Applied Hydrology. McGraw-Hill, Inc. Clark, C.D., Storage and the Unit Hydrograph.ASCE Transactions, 110: Duan Q., Schaake J., Andreassian V., Franks S., Goteti G., Gupta H.V., Gusev Y. M., Habets F., Hall A. and Hay L., Model Parameter Estimation Experiment (MOPEX): An overview of science strategy and major results from the second and third workshops. Journal of Hydrology, 320(1-2): Dudhia, J., 2009: WRF physics options, 10 th Annual meeting of WRF users, National Center for Atmospheric Research, June 23-26, 2009, USA. Ferrier, B.S., Y. Jin, Y. Lin, T. Black, E. Rogers, and G. DiMego, 2002: Implementation of a new grid-scale cloud and precipitation scheme in the NCEP Eta model, Preprints, 15th Conf. on Numerical Weather Prediction, San Antonio, TX, Amer. Meteor. Soc., Gupta, H.V., Kling, H., Yilmaz, K.K. and Martinez, G.F., Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling. Journal of Hydrology, 377(1-2): Haith, D.A., and Shoemaker, L.L., Generalized Watershed Loading Functions for stream flow nutrients, Water Resources Bulletin, 23(3). Hamon, W.R., Estimating Potential Evapotranspiration, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Journal of the Hydraulics Division, 87(HY3): Hiemstra CA, Liston GE, Pielke RA, Birkenheuer DL, Albers SC, 2006: Comparing Local Analysis and Prediction System (LAPS) Assimilations with Independent Observations. Weather and Forecasting, 21, Jain, M. K., Mishra, S. K., and Singh, V. P., Evaluation of AMC Dependent SCS-CN-Based Models Using Watershed Characteristics, Water Res. Manag., 20:

37 Janjic ZI, 1994: The step-mountain Eta coordinate model: Further developments of the convection, viscous sublayer and turbulence closure schemes. Monthly Weather Review, 122, Janjic, Z.I., 1996: The Mellor-Yamada level 2.5 scheme in the NCEP Eta model, 11th Conf. on Numerical Weather Prediction, Norfolk, VA, August 1996; Amer. Meteor. Soc., Boston, MA, Janjic, Z.I., 2003: A nonhydrostatic model based on a new approach, Meteorology and Atmospheric Physics, 82, , DOI /s Janjic, Z.I., Gerrity J.P. Jr, and S. Nickovic, 2001: An alternative approach to nonhydrostatic modelling, Monthly Weather Review, 129, Kain, J.S, and J. M. Fritsch, 1990: A one-dinensional entraining/detraining plume model and its application in convective parameterization. J. Atmos. Sci., 47, Kain, J.S., and J.M. Fritsch, 1993: Convective parameterization for mesoscale models: The Kain-Fritsch scheme. The Representation of Cumulus in numerical models, Meteor. Monogr., No 46, Amer. Met., Soc., Kallos G, Papadopoulos A, Nickovic S, and Katsafados P, 2006: Trans-Atlantic North African dust transport: Model simulation. Journal of Geophysical Research, 111, D09204, doi: /2005jd Katsafados P, Papadopoulos A and Kallos G, 2005: Regional atmospheric response to tropical pacific SST perturbations. Geophysical Research Letters, 32, L04806, doi: /2004gl Katsafados P., A. Papadopoulos, E. Mavromatidis and N. Gkikas, 2011: Quantitative verification statistics of WRF predictions over the Mediterranean region. 12 th Annual WRF Users Event, June 2011, Boulder CO, USA. Kull, D.W., and Feldman, A.D., Evolution of Clark s Unit Graph Method to Spatially Distributed Runoff, Journal of Hydrologic Engineering, 31(9): Lagouvardos K. and V. Kotroni, 2005: Improvement of high resolution weather forecasts through humidity adjustment, based on satellite data. Quarterly Journal of Royal Meteorological Society, 131, Lagouvardos K., V. Kotroni, A. Koussis, C. Feidas, Α. Buzzi, P. Malguzzi, 2003: The meteorological model BOLAM at the National Observatory of Athens: assessment of two-year operational use. J. Appl. Meteor., 42, Lehmann, R., 1992: On the choice of relaxation coefficients for Davies lateral boundary scheme for regional weather prediction models. Meteorol. Atmos. Phys., 52, Mahfouf, J. F., and J. Noilhan, 1991: Comparative study of various formulations from bare soil using in situ data, Journal of Applied Meteorology, 30, Maidment, D ArcHydro-Gis for Water Resources, ESRI Press, Redlands California. Malguzzi, P. and N. Tartaglione, 1999: An economical second order advection scheme for numerical weather prediction. Q. J. Roy. Met. Soc, 125, Melenti, I.L., Keri, A.A., and Rusu, T., Soil conservation service curve number method for surface runoff estimation using GIS techniques, in RosiaPoieni mining area (Romania). ProEnvironment, 4: Mellor, G. L., and T. Yamada, 1982: Development of a turbulence closure model for geophysical fluid problems, Rev. Geophys., 20(4), , doi: /rg020i004p Mesinger F, Janjic ZI, Nickovic S, Gavrilov D and Deaven DG, 1988: The steep-mountain coordinate: Model description and performance for cases of Alpine lee cyclogenesis and for a case of an Appalachian redevelopment. Monthly Weather Review, 116, Michel C., Vazken A., and Perrin C., Soil conservation service curve number method: how to mend a wrong soil moisture accounting procedure. WaterResources Research 41, W

38 Mirshahi, B., Hydrological modelling in data-sparse snow-affected semiarid areas. PhDthesis, ImperialCollegeLondon. Mishra, S. K., and Singh, V. P., Long-term hydrological simulation based on the Soil Conservation Service curve number, J. Hydrol. Process., 18: Mishra, S.K., and Singh, V.P., SCS-CN-based hydrologic simulation package. In: Singh, V.P., Frevert, D.K. (Eds.), Mathematical Models in Small Watershed Hydrology and Applications.Water Resources Publications, Littleton, Colorado, pp Nash, J.E., and Sutcliffe, J.V., River flow forecasting through conceptual models, Journal of Hydrology, 10: Nickovic S, Kallos G, Papadopoulos A and Kakaliagou O, 2001: A model for prediction of desert dust cycle in the atmosphere. Journal of Geophysical Research, 106, Oudin, L., Hervieu, F., Michel, C., Perrin, C., Andreassian, V., Anctil, F., and Loumagne, C., Which potential evapotranspiration input for a lumped rainfall-runoff model? Part 2 Towards a simple and efficient potential evapotranspiration model for rainfallrunoff modeling. Journal of Hydrology, 303(1-4): Papadopoulos A and Katsafados P, 2009: Verification of operational weather forecasts from the POSEIDON system across the Eastern Mediterranean. Natural Hazards and Earth System Sciences, 9, Papadopoulos A, Chronis Th and Anagnostou E, 2005: Improving Convective Precipitation Forecasting Through Assimilation of Regional Lightning Measurements in a Mesoscale Model. Monthly Weather Review, 133, No. 7, Papadopoulos A, Kallos G, Katsafados P and Nickovic S, 2002: The Poseidon weather forecasting system: An overview. The Global Atmosphere and Ocean Systems, 8, No. 2-3, (retitled Journal of Atmospheric and Ocean Science). Pechlivanidis I.G., Jackson B., McIntyre N., and Wheater, H.S., Catchment scale hydrological modelling: A review of model types, calibration approaches and uncertainty analysis methods in the context of recent developments in technology and applications, Global NEST Journal, 13(3): Pechlivanidis, I.G., McIntyre, N.R., and Wheater, H.S., Calibration of the semidistributed PDM rainfall-runoff model in the Upper Lee catchment, UK. Journal of Hydrology, 386(1-4): Ponce, V.M., and Hawkins, R.H., Runoff curve number: has it reached maturity? Journal of HydrologicEngineering, 1(1): Ritter, B. and J.F. Geleyn, 1992: A comprehensive radiation scheme for numerical weather prediction models with potential applications in climate simulations. Mon. Wea. Rev., 120, Sahu, R.K., Mishra, S.K., and Eldho, T.I., An improved AMC-coupled runoff curve number model. HydrologicalProcesses, 24: Sahu, R.K., Mishra, S.K., Eldho, T.I., and Jain, M.K., An advanced soil moisture accounting procedure for SCS curve number method. HydrologicalProcesses, 21(21): Schultz, P., 1995: An explicit cloud physics parameterization for operational numerical weather prediction. Mon. Wea. Rev., 123, Schwarzkopf, M D., and S Fels, 1991: The simplified exchange method revisited: An accurate, rapid method for computation of infrared cooling rates and fluxes. Journal of Geophysical Research, 96(D5), Sivapalan M., Prediction in ungauged basins: a grand challenge for theoretical hydrology. HydrologicalProcesses, 17(15): Spencer, P. L. and D. J. Stensrud, 1998: Flash flood events: importance of the subgrid representation of convection. Mon. Wea. Rev., 126,

INVESTIGATION OF THE ROLE OF DIFFERENT CONVECTIVE PARAMETERIZATION SCHEMES ON THE PREDICTION OF SUMMER PRECIPITATION EVENTS OVER GREECE

INVESTIGATION OF THE ROLE OF DIFFERENT CONVECTIVE PARAMETERIZATION SCHEMES ON THE PREDICTION OF SUMMER PRECIPITATION EVENTS OVER GREECE ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΝΟ ΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙ ΩΝ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ,2, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ 2, Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡ ΟΣ 2 ΚΑΙ Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών

Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών Αναστάσιος Παπαδόπουλος Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Πρόγνωση Καιρού Οι πρώτες επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL : nikosmazarakis@yahoo.gr, info@meteomarine.gr Επαγγελματική Σελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2 Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΕΡΓΟ: «Λεπτομερής αποτύπωση κατακρημνισμάτων, εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα του Μόρνου και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Παπαδόπουλος Α. 1, Κορρές Γ. 2, Κατσαφάδος Π. 3 1 Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π4.2 Τεχνική έκθεση θεωρητικής τεκµηρίωσης µοντέλων πρόγνωσης καταιγίδων

Παραδοτέο Π4.2 Τεχνική έκθεση θεωρητικής τεκµηρίωσης µοντέλων πρόγνωσης καταιγίδων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΚΑΛΙΩΝ Εκτίµηση πληµµυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιµατικής µεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωµένου εννοιολογικού-πιθανοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Δ. Παπαδήμος ΕΚΒΥ καθ. Δ. Παπαμιχαήλ - ΑΠΘ 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Περιοχές Μελέτης 4 πιλοτικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΓΕΝΕΣΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΓΕΝΕΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΓΕΝΕΣΗΣ Π. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 1, Η. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ 1, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΚΑΙ Ι. ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ 3 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης και πρόγνωσης

Μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης και πρόγνωσης Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Α Αναλυτικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης

Παράρτημα Α Αναλυτικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης - 152 - Παράρτημα Α Αναλυτικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης Το Παράρτημα Α περιέχει τα τελικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης των κυριότερων σεναρίων μελέτης Α1 (έργα κάτω Αχελώου), Α2 (έργα κάτω Αχελώου με

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων Εισαγωγή. Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων Εισαγωγή. Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων Εισαγωγή Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γενικές έννοιες Σύστημα (system) (1) Σύνολο συνδεδεμένων τμημάτων που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ KAIN FRITSCH ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ KAIN FRITSCH ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ KAIN FRITSCH ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ 1,2, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ 2, Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡ ΟΣ 2 ΚΑΙ Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Δυνατότητες και Προτάσεις Αξιοποίησης για τη Δυτική Εκθεσιακό Κέντρο Μακεδονία» Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 8 9 10 Μαΐου 2009 Λίζα Μπενσασσών Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου HEC- HMS για εκτίμηση πλημμυρών με χρήση του Σ.Γ.Π. HEC-GeoHMS στη λεκάνη του Άνω Αράχθου

Εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου HEC- HMS για εκτίμηση πλημμυρών με χρήση του Σ.Γ.Π. HEC-GeoHMS στη λεκάνη του Άνω Αράχθου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου HEC- HMS για εκτίμηση πλημμυρών με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα

Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Υδρολογικό Μοντέλο HEC-HMS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Ιούνιος 2007 Ορισµός-Κατηγορίες Μοντέλων Ορισµός Μοντέλου: Η Αναπαραγωγή της Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κύριο αντικείμενο της εργασίας Προσομοίωση της επιφανειακής απορροής σε χειμμαρική υπολεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ Π. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, Η. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ, Ν. ΓΚΙΚΑΣ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 79 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ Πέτρος Κατσαφάδος, 1 Ηλίας Μαυροματίδης,

Διαβάστε περισσότερα

HYDROMETEOROLOGICAL DATA PROCESSING

HYDROMETEOROLOGICAL DATA PROCESSING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ WATER SUPPLY AND SEWAGE COMPANY OF ATHENS NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999 Ô Å Χ Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ν Ι Ê Η Õ Δ Ñ Ο Λ Ï Γ I Έκδοση 3 Αθήνα 1999 A ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Δ. Κουτσογιάννης και Θ. Ξανθόπουλος Τομέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Τροπόσφαιρας στο Νομό Ιωαννίνων με χρήση του MetricaNet

Μελέτη της Τροπόσφαιρας στο Νομό Ιωαννίνων με χρήση του MetricaNet ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Μελέτη της Τροπόσφαιρας στο Νομό Ιωαννίνων με χρήση του MetricaNet ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Χρήστος Τζιμόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Χρήστος Τζιμόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Χρήστος Τζιμόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ 1.Υδατικοί Πόροι Σε παγκόσμιο επίπεδο η κατανομή των υδατικών πόρων του πλανήτη μας είναι άνιση α) στη μεγάλη αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή Φώτιος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 7 ο : Διόδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών

Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Β. Κοτρώνη Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ "Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι:

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: 1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: Τον τεχνητό εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς. Την τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας για την ψύξη των υδρατµών. Τον τεχνητό εµπλουτισµό

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ. Κ. Λαγουβάρδος

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ. Κ. Λαγουβάρδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ Επίλυση των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων

Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων Γεώργιος Θεοδωρόπουλος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων»

«Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων» «Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων» Συνέδριο TEE με θέμα: «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές», Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL 8, 9 και 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΟΙΤΗΣ Π. ΠΗΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΜΕΡΟΣ Β ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΟΙΤΗΣ Π. ΠΗΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΜΕΡΟΣ Β ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΟΙΤΗΣ Π. ΠΗΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΜΕΡΟΣ Β ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...1 2 Μεθοδολογία κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI

ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI (237) ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI Γ. Τσακίρης, Δ. Τίγκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων & Προληπτικού Σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα

Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα Ημερίδα των ΕΜΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΕΥΔΑΠ Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2000 Το σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

BeWater. Τί γνωρίζουμε σχετικά με την λεκάνη απορροής του Πεδιαίου;

BeWater. Τί γνωρίζουμε σχετικά με την λεκάνη απορροής του Πεδιαίου; BeWater Τί γνωρίζουμε σχετικά με την λεκάνη απορροής του Πεδιαίου; Adriana Bruggeman, Corrado Camera, Elias Giannakis, Christos Zoumides & Katerina Charalambous Λεκάνη απορροής Πεδιαίου Κατάντη Αστική

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Case studies

Πλημμύρες Case studies Πλημμύρες Case studies Υδροσύστημα Εδεσσαίου Υδροσύστημα Αράχθου Υδοσύστημα Αχελώου Ρέμα Πικροδάφνης Πλημμύρες Ολλανδίας Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 214 Υδροσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Εργαστηριακές ασκήσεις στο Μάθημα Γενική Μετεωρολογία

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Εργαστηριακές ασκήσεις στο Μάθημα Γενική Μετεωρολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστηριακές ασκήσεις στο Μάθημα Γενική Μετεωρολογία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ανάλυση Θερμοκρασιών. Τα στοιχεία που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 26 Solar elevation Παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

μαθήματος: 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία Ώρες 8 ο διδασκαλίας

μαθήματος: 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία Ώρες 8 ο διδασκαλίας Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Υδρολογική μαθήματος: Προσομοίωση και Πρόγνωση Πιστωτικές μονάδες: Κωδικός μαθήματος: CE08-H07 Φόρτος εργασίας (ώρες): 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Κατάρτιση Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Εκπόνηση Χαρτών Πλημμύρας Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών Ελίνα Τράγου και Γιάννης Μαμούτος Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Μέση παγκόσμια στάθμη από δορυφορική υψομετρία (1993-2012) Cazenave

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Καστρίδης Αριστείδης, Στάθης Δημήτριος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης

Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης Ερευνητικό έργο: Εκσυγχρονισµός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήµατος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης Α. Ευστρατιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

Π ρόγνωση καιρού λέγεται η διαδικασία πρόβλεψης των ατµοσφαιρικών συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, για κάποια ορισµένη µελλοντική χρονική στιγµή ή περίοδο. Στην ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Β.36 ο 54'50" έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30" έως 25 ο 37'20". Οι µεγαλύτερες διαστάσεις

Β.36 ο 54'50 έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30 έως 25 ο 37'20. Οι µεγαλύτερες διαστάσεις Περίληψη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιορισµένη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων και η σηµασία τους για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της ανθρωπότητας καθιστά την ορθολογική διαχείρισή τους ζήτηµα µείζονος σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το ερευνητικό έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Ελληνικό και διεθνές πλαίσιο

Το ερευνητικό έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Ελληνικό και διεθνές πλαίσιο Ημερίδα Ερευνητικού Έργου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων»

Διαβάστε περισσότερα