Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Διαχείριση διαφορετικότητας (με έμφαση στη διάσταση του φύλου): ) Στοιχεία από την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα ρ. Όλγα Επιτροπάκη The Stavros Costopoulos Chair in Human Resource Management and Development Associate Professor of Organizational Behavior & HRM Academic Director of the MSc in Strategic HRM ALBA Graduate Business School PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

2 Τι σημαίνει διαφορετικότητα και πολυμορφία; ιαφορές μεταξύ εργαζομένων όσον αφορά στο φύλο, εθνότητα/φυλή, θρησκεία, αναπηρία, και σεξουαλικές προτιμήσεις Society for Human Resource Management «Ο σεβασμός και η απόδοση αξίας στις ατομικές διαφορές.. Η πολυμορφία περιλαμβάνει και πολλά άλλα ατομικά χαρακτηριστικά (εκτός από φύλο, εθνότητα κτλ.) ) όπως στυλ επικοινωνίας, εμφανισιακά χαρακτηριστικά, ταχύτητα μάθησης και κατανόησης». PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

3 Προβλέψεις για τη μελλοντική σύνθεση του εργατικού δυναμικού Συνεχής μείωση του εργατικού δυναμικού,, λόγω υπογεννητικότητας Γερασμένο εργατικό δυναμικό Περισσότερες γυναίκες Περισσότερες μειονότητες Αυξημένος αριθμός μεταναστών Αλλαγές στη φύση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας (απαίτηση πιο υψηλών δεξιοτήτων, μείωση ζήτησης ανεκπαίδευτων εργατών λόγω αυτοματοποίησης) PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

4 Ανάγκη για αξιοποίηση της διαφορετικότητας Αά Ανάπτυξη οργανωσιακών δομών και διαδικασιών που αξιοποιούν εποικοδομητικά τη διαφορετικότητα και πολυμορφία και δημιουργούν ένα δίκαιο και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους (Soni, 2000) PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

5 Η δεκτική (inclusive) επιχείρηση Η δεκτική επιχείρηση επιδιώκει να συμπεριλάβει όλους τους εργαζόμενους και να αξιοποιήσει τις δεξιότητες και ικανότητες τους. Κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζεται ως άτομο και όχι ως μέλος μιας συγκεκριμένης ομάδας (στερεοτυπική αντίληψη) και εφαρμόζονται αξιοκρατικές πολιτικές επιλογής, αξιολόγησης και προώθησης καριέρας. PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

6 Η δεκτική (inclusive) επιχείρηση Βασικά συστατικά για τη διαμόρφωση της δεκτικής επιχείρησης 1. έσμευση της ανώτατης διοίκησης 2. Ενσωμάτωση της ισότητας στις υπάρχουσες πρακτικές ιοίκησης Ανθρώπινου υναμικού και κουλτούρα δεκτική στη διαφορετικότητα 3. Συγκεκριμένες πρακτικές και πολιτικές θετικών δράσεων (Affirmative Action) που προωθούν τη διαφορετικότητα καθώς και δείκτες/μετρήσεις 4. Προγράμματα ανάπτυξης καριέρας γυναικών 5. Προγράμματα εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής ζωής 6. Επιτροπές και σύμβουλοι διαφορετικότητας 7. Ευθύνη (Accountability) και μέτρηση αποτελεσμάτων PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

7 Σημασία διαχείρισης της διαφορετικότητας Πολλαπλά οφέλη Η αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των διαφορετικών ομάδων => κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της χώρας Βελτιώνει την ποιότητα του εργατικού δυναμικού και μακροπρόθεσμα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων του ανθρώπινου κεφαλαίου ίνει τη δυνατότητα επέκτασης σε μεγαλύτερο μερίδιο αγορών Προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

8 Σημασία διαχείρισης της διαφορετικότητας Πολλαπλά οφέλη Καινοτομία και δημιουργικότητα Ενίσχυση εταιρικής φήμης και εταιρικής κουλτούρας Βελτίωσης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και της πελατειακής ικανοποίησης Υψηλότερη παραγωγικότητα και δέσμευση (engagement) PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

9 Συνήθη εμπόδια Η αίσθηση ότι η διαχείριση διαφορετικότητας αποτελεί «πολυτέλεια» και κατά συνέπεια η χαμηλή προτεραιότητα που λαμβάνουν οι συγκεκριμένες πρακτικές. Η ασυνεπής και αποσπασματική εφαρμογή πολιτικών χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και παρακολούθηση Περιορισμένη ρ οικονομική στήριξη Έλλειψη δεδομένων Η αδυναμία του νομοθετικού πλαισίου και του ελεγκτικού μηχανισμού PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

10 Ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο Έρευνα ΑΝΘΙΣΗ Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Κ.Π. EQUAL. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (25%)

11 Ίσες Ευκαιρίες στην εργασία Προώθηση Ίσων Ευκαιριών στην E.E. 80 => Θετικές δράσεις (Affirmative action) 90 => Συμφιλίωση εργασιακής προσωπικής ζωής Σήμερα => Gender mainstreaming Η «αναδιοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των διαδικασιών πολιτικής με τρόπο ώστε η διάσταση της ισότητας των φύλων να ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα, και καθ όλα τα στάδια από όλους/ες όσους/ες εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων» (ΕΕ, 1998). - Σχέδια Ισότητας (ΣΙ)

12 Θεσμικό πλαίσιο Ευρώπη Κοινοτική Στρατηγική Πλαίσιο ί για την Ισότητα των Φύλων Gender mainstreaming - Πρόσβαση των γυναικών σε ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας (π.χ. χ δια βίου μάθηση), η), κτλ. Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών Παρακολούθηση ενιαίων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών (π.χ. ποσοστά απασχόλησης, ανεργίας, χάσμα αμοιβών κτλ)

13 Θεσμικό πλαίσιο Ελλάδα Άρθρο 4: «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» Άρθρο 22: «Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας» Άρθρο 116: «δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών» Νόμος 3488/2006: «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας».

14 Μοντέλο έρευνας Εταιρικές πρακτικές προώθησης των Ίσων Ευκαιριών Δέσμευση της Διοίκησης Εκπαίδευση σε θέματα ισότητας Επιτροπές έ και σύμβουλοι ισότητας Θετικές δράσεις Μετρήσεις και δείκτες προώθησης των Ίσων Ευκαιριών Ενσωμάτωση της ισότητας στις Πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Επιλογή Αξιολόγηση απόδοσης Αμοιβές Εκπαίδευση Ανάπτυξη καριέρας Πρακτικές εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής / ή ζωής Θεσμικό και νομικό πλαίσιο Αποτελεσματικότητα Επιχειρηματικά και ατομικά οφέλη

15 Δείγμα έρευνας 70 (από 464 εταιρίες) 60% ήταν ελληνικές, 34,3% 3% πολυεθνικές και 5,7% κοινοπραξίες Κλάδος δραστηριότητας: η 33% στον κλάδο των υπηρεσιών, 35% στη βιομηχανία και 26% εμπορικές εταιρίες Μέγεθος εταιριών: 33% με λιγότερους από 100 εργαζόμενους, 27% μεταξύ και 40% άνω των 250 εργαζομένων Κύκλος Εργασιών Εταιρίας 21% <10 εκατ. ευρώ, 41% μεταξύ εκατ., 38% >100 εκατ. Το Έρ

16 Πρακτικές προώθησης ισότητας Ισότητα φύλων στο όραμα εταιρείας 74 Ισότητα στους στρατηγικούς στόχους στρατηγικούς στόχους Έκφραση δέσμευσης ΔΣ στην ισότητα Σύνδεση στόχων ισότητας Σύνδεση στόχων ισότητας με αξιολόγηση στελεχών Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ισότητας Εκπαίδευση στελεχών σε θέματα ισότητας ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

17 Πρακτικές προώθησης ισότητας Ενδοεπιχειρηματικές επιτροπές/ομάδες εργασίας για ισότητα εργασίας για ισότητα Συμβούλιο εργαζομένων για ισότητα 67 Ανοιχτές ομάδες χ ς μ ς συζήτησης εργαζομένων για ισότητα 19 Δίκτυα εργαζομένων με συμβουλευτική δράση για γυναίκες Diversity manager ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

18 Πρακτικές προώθησης ισότητας 57 Συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης γυναικών προσέλκυσης γυναικών 72 Ισομερή ποσόστωση γυναικών ανδρών σε διευθυντικές θέσεις Ετήσιες έρευνες εργαζομένων Συστηματική σύγκριση δ δημογραφικού προφίλ φ ύ φίλ Equal pay audit ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

19 Ευθύνη της προώθησης διαφορετικότητας ,1 61,4 % ,3 12,9 17, Γενικός ιευθυντής Μεσαία ιευθυντικά Στελέχη Στελέχη Πρώτης Γραμμής Τμήμα Ανθρώπ ινου υναμικού 5,7 7,1 Νομικό Τμήμα ιευθυντής ιαχείρησης Πολυμορφίας 1,4 Σύμβουλος Ισότητας Κανείς

20 Κατάρτιση για θέματα ισότητας Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό των πρακτικών προώθησης των Ίσων Ευκαιριών στην εταιρία σας έχουν ευαισθητοποιηθεί και καταρτιστεί για τα θέματα αυτά μέσω % Συμμετοχής σε συνέδρια και ημερίδες για θέματα Ίσων Ευκαιριών 24.3 Συστηματικής εκπαίδευσης οργανωμένης από τη μητρική εταιρία (αν πρόκειται για πολυεθνική) 8.6 Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης (π.χ. στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL)

21 Τρόποι ενημέρωσης

22 Προβλέψεις για το μέλλον Ως πρακτικές μεγαλύτερης προτεραιότητας για το μέλλον εντοπίστηκαν οι εξής: Η ύπαρξη επίσημης εκπαίδευσης των εργαζομένων και των διευθυντών σε θέματα ισότητας Η ύπαρξη δικτύων εργαζομένων με συμβουλευτική δράση για γυναίκες εργαζόμενες, Η ύπαρξη ενδο-επιχειρησιακών επιχειρησιακών επιτροπών για την προώθηση της ισότητας των φύλων

23 Διαφορές μεταξύ εταιριών Ελληνικές Πολυεθνικές Η ισότητα των δύο φύλων περιλαμβάνεται στο όραμα και την αποστολή της εταιρίας της 64 % 87% Υπάρχει επίσημη εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ισότητας των φύλων 10% 50% Υπάρχει επίσημη εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων 5% 42% Υπάρχει ενδο-επιχειρησιακή επιτροπή/ομάδα εργασίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων 2% 42%

24 Διαφορές μεταξύ εταιριών Ελληνικές Πολυεθνικές Υπάρχουν δίκτυα εργαζομένων με συμβουλευτική και υποστηρικτική δράση (mentoring networks) για γυναίκες εργαζόμενες 2% 20% Υπάρχει σύμβουλος ισότητας 0% 12% Γίνεται συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης γυναικών κατά τη διάρκεια της επιλογής νέου 72% προσωπικού 42% Γίνονται ετήσιες έρευνες στάσεων των εργαζομένων που αφορούν σε θέματα ισότητας των φύλων 12% 29% Γίνεται ετήσια μέτρηση όσον αφορά στην ισότητα των αμοιβών γυναικών ανδρών (equal pay audit) 19% 79%

25 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Επιλογή προσωπικού Η πλειοψηφία των εταιριών (91%) δηλώνουν ότι ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης. 72% επίσης δηλώνουν ρητά ότι είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών 84% αποφεύγουν αγγελίες που φωτογραφίζουν το φύλο.

26 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Αξιολόγηση απόδοσης και Αμοιβές 88% των εταιριών δηλώνουν ότι ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης 81% των εταιριών θεωρούν ότι σε μεγάλο βαθμό προσφέρουν ανταγωνιστικούς μισθούς 91% θεωρούν ότι παρέχουν ίσες αμοιβές σε γυναίκες και άνδρες σε όλες τις βαθμίδες. Κατά μέσο όρο 15% των εργαζομένων έχει πρόσβαση σε προγράμματα λήψης μεριδίου από τα κέρδη ενώ 16% έχουν τη δυνατότητα αγοράς μετοχών.

27 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Εκπαίδευση προσωπικού 86% των εταιριών θεωρούν ότι παρέχουν ικανοποιητικές ευκαιρίες επιπλέον κατάρτισης στους εργαζόμενους 94% δηλώνουν ότι παρέχουν ίσες ευκαιρίες κατάρτισης σε γυναίκες και άνδρες 48% των γυναικών εργαζομένων και 49% των ανδρών εργαζομένων έλαβαν κάποια εκπαίδευση στη διάρκεια του τελευταίου έτους Το Έρ

28 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Ανάπτυξη καριέρας «Γυάλινη οροφή» 90% των εταιριών δηλώνουν ότι ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες προαγωγών 65% ακολουθούν συστηματικές διαδικασίες εξέλιξης καριέρας (π.χ. σχέδια καριέρας) 40% δηλώνουν ότι λαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό μέτρα που διευκολύνουν την άνοδο των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις Μόνο 28% διαθέτει θεσμοθετημένες πολιτικές άρσης των εμποδίων για την εξέλιξη των γυναικών Το Έρ

29 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Ανάπτυξη καριέρας «Γυάλινη οροφή» 31% των θέσεων που πληρώθηκαν εκ των έσω δόθηκαν σε γυναίκες Κατά μέσο όρο 28% των διευθυντών/προϊσταμένων είναι γυναίκες, ενώ κατά μέσο όρο 16% των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες Μόνο 16% του γυναικείου πληθυσμού στις εταιρίες του δείγματος μας καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις ενώ μόνο 6% φτάνει σε θέση ανώτατου διευθυντή

30 Συμφιλίωση εργασιακής και προσωπικής ζωής 63% των εταιριών δηλώνουν ότι προσφέρουν τέτοιες παροχές

31 Διαφορές μεταξύ εταιριών Ποσοστό εργαζομένων που έχουν πρόσβαση σε: Ελληνικές Πολυεθνικές Εργασία μερικής απασχόλησης 4,83% 12,12% Ευέλικτο ωράριο 17,62% 63,20% Εργασία από το σπίτι (τηλε-εργασία) 1,69% 12,33% Συμπιεσμένη εβδομάδα εργασίας 0,04% 9,29% Καταμερισμό εργασιών (job sharing) 6,54% 4,58% Αναχώρηση κάποιες ώρες νωρίτερα την Παρασκευή 6,11% 35,95% άλ ιάλειμμα καριέρας άνευ αποδοχών 325% 3,25% 36,45% Εταιρικό παιδικό σταθμό ή επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού 8,80% 25,00%

32 Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας 2007 «Οι Καλύτερες 5 στις Ίσες Ευκαιρίες μεταξύ γυναικών- ανδρών»

33 Κριτήρια αξιολόγησης Ενδεικτικά,, έμφαση δόθηκε στις εξής διαστάσεις: Πολιτικές θετικών δράσεων που εφαρμόζονται στην εταιρία Προγράμματα ανάπτυξης καριέρας γυναικών Προγράμματα εξισορρόπησης εργασιακής προσωπικής ζωής Επιτροπές και σύμβουλοι ισότητας Στάση της ανώτατης διοίκησης της εταιρίας σε θέματα προώθησης ίσων ευκαιριών Ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας στις υπάρχουσες πρακτικές ιοίκησης Ανθρώπινου υναμικού Κουλτούρα που επικρατεί στην εταιρία και αν υπάρχει κλίμα δεκτικό στις ίσες ευκαιρίες

34 Οι 5 Καλύτερες στις Ίσες Ευκαιρίες BP Hellas Exodus Intracom Holdings McDonald s Hellas Shell Hellas (με αλφαβητική σειρά) Το Έρ

35 BP Hellas «Η ΒΡ τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης ξ και ανάπτυξης στο Προσωπικό της (διαφορετικότητα)» Πολιτική ίσων αμοιβών για ισοδύναμη εργασία Πολιτική ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και ανάπτυξη Πολιτική ίσων ευκαιριών ανάληψης ανώτερων ιεραρχικά θέσεων Πολιτικές και πρακτικές υποστήριξης διαφορετικών ομάδων Προσωπικού, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις οικογενειακές / προσωπικές υποχρεώσεις σε συνδυασμό με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις Παροχές εξισορρόπησης επαγγελματικής προσωπικής ζωής

36 BP Hellas Συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης και ανάδειξης / μετακίνησης ης γυναικών Συστηματική καταγραφή του ποσοστού αντιπροσώπευσης γυναικών στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα ισότητας Ετήσιες ή διετείς έρευνες προσωπικού μεταξύ άλλων και σε θέματα ισότητας Εξασφάλιση, μέσα από την πολιτική αμοιβών και τις πρακτικές αναπροσαρμογής μισθών, ότι δεν γίνονται διακρίσεις 2 Συμβούλια Εργαζόμενων που μεταξύ άλλων καθηκόντων προωθούν, σε συνεργασία με την εταιρεία, και τα θέματα ισότητας - ίκτυο Diversity it & Inclusion Τα θέματα ισότητας και ίσων ευκαιριών συνήθως αποτελούν ετήσιους στόχους των Επιχειρηματικών και Λειτουργικών Μονάδων (People Agenda) «ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (OPEN TALK), που δίνει την δυνατότητα στο προσωπικό να αναφέρει μεταξύ άλλων και προβληματισμούς για θέματα ισότητας και ίσων ευκαιριών

37 Exodus Ετήσια ανώνυμη ηλεκτρονική έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων με διερεύνηση η ύπαρξης διακρίσεων (φύλο και εθνικότητα) ) Πολιτική να προσλαμβάνει κατά προτεραιότητα γυναίκες σε θέσεις τεχνικού προσωπικού στην περίπτωση υποψηφίων με ίδια προσόντα Ποσόστωση ανδρών γυναικών στην ανώτερη διοίκηση Εξετάζονται οι αμοιβές ανδρών γυναικών, δέσμευση να μην υπάρχει χάσμα Focus groups εργαζομένων: συμμετέχουν σε αναλογία ανδρών- γυναικών Επιτροπή ΕΚΕ: από εθελοντές εργαζόμενους 100% γυναικεία πρότεινε τη συμμετοχή στον διαγωνισμό Στην ετήσια αξιολόγηση υπευθύνων: θέματα διοίκησης προσωπικού συμπεριφορά «ίσης μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις» Στόχοι παρακολούθησή τους σε θέματα ίσων ευκαιριών ανδρών-γυναικών

38 Intracom Holdings Πρότυπο κοινωνικής ευθύνης SA 8000 (περιοδική αξιολόγηση) Συμμετοχή στο Μέτρο 51της 5.1 ΓΓΙ Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ισότητα Εσωτερικές επιθεωρήσεις σε θέματα ισότητας ευκαιριών Συστηματική παρακολούθηση μισθών πολιτική ίσων αμοιβών Αξιοκρατικά συστήματα πρόσληψης - αξιολόγησης για την ισότιμη εξέλιξη ανδρών γυναικών Παροχές εξισορρόπησης προσωπικής επαγγελματικής ζωής Πιστοποιημένοι σύμβουλοι ισότητας και εργασιακής πολυμορφίας Ανοιχτές ομάδες συζήτησης για θέματα ισότητας «Υπολογισμός Υ λ ό Βασικών Αναγκών» Μέλος Ελληνικού ικτύου ΕΚΕ

39 McDonald s Hellas Ισότητα φύλων μέσα στην προώθηση της διαφορετικότητας Ίσες ευκαιρίες σε εκπαίδευση, ανάπτυξη, παροχές, κίνητρα, προαγωγές «Η πρώτη ερώτηση της σφυγμομέτρησης (γνώμης προσωπικού) είναι «Μου φρ φέρονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό ανεξάρτητα από καταγωγή, φύλο και θρησκεία». Τα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη ερώτηση ανέκαθεν ήταν υψηλά.» «Οργάνωση των βαρδιών στο εστιατόριο έτσι ώστε κάθε εργαζόμενος να παίρνει τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο ρεπό το μήνα - Σεβασμό στις εργαζόμενες με παιδιά» Επιτροπή ισότητας γυναικών McDonald s - ίκτυο Γυναικών McDonald s Ελλάδας - Συμμετοχή Ανώτερων και Ανώτατων ιευθυντικών στελεχών στο Ευρωπαϊκό ίκτυο Ηγεσίας Γυναικών Ισότητα (μέσω διαφορετικότητας) ξεχωριστή ενότητα στην εκπαίδευση των μάνατζερς

40 Shell Hellas Πρόσληψη από τη Shell της πρώτης γυναίκας οδηγού βυτιοφόρων υγρών καυσίμων στην Ελλάδα Ισότητα φύλων μέσω της ισότητας ευκαιριών για όλους ιαδικασία πρόσληψης ποσόστωση πτυχιούχων (Positive action Vs Positive discrimination) «η έρευνα ικανοποίησης των εργαζομένων περιλαμβάνει μια ομάδα ερωτήσεων που αφορούν θέματα ίσης μεταχείρισης (Diversity & Inclusiveness) μέσα από ένα συγκεκριμένο δείκτη» Πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων εξειδικευμένο για τις γυναίκες εργαζόμενες του Ομίλου Σημαντικότατες παροχές εξισορρόπησης προσωπικής επαγγελματικής ζωής Υπεύθυνος για θέματα διαφορετικότητας και μη αποκλεισμού

41 Shell Hellas ίκτυο γυναικών Απευθείας ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τον Πρόεδρο της εταιρίας στην Ελλάδα Σε κάθε προγραμματισμένη συνάντηση της ανώτατης διοικητικής ομάδας (περίπου ρ 1 φορά το μήνα) ) υπάρχει πάντα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης το θέμα της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών «Στη διάρκεια του προγραμματισμού διαδοχής θέσεων που διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, γίνεται πάντα ειδική μνεία σε θέματα ίσων ευκαιριών και παρακολουθείται η αναλογία των γυναικών τόσο στην παρούσα θέση τους όσο και στο ιεραρχικό επίπεδο που μπορεί μελλοντικά να φτάσουν στην καριέρα τους.» «Στους στόχους που έχουν όλοι οι προϊστάμενοι της εταιρίας υπάρχει πέρα από τους εμπορικούς στόχους και τουλάχιστον ένας (ισοβαρής με τους υπόλοιπους) στόχος που αφορά θέματα διαφορετικότητας και ίσων ευκαιριών.»

42 Στοιχεία από το διαγωνισμό Best Workplaces

43 Παραδείγματα πρακτικών ABBOTT : Παγκόσμιο πρόγραμμα Women in Management και ύπαρξη ετήσιων στόχων για Γ και Α για συγκεκριμένο ποσοστό γυναικών στην ανώτατη διοίκηση (το 30-35% 35% των προαγωγών να είναι γυναίκες ή 30-35% 35% της διοίκησης να είναι γυναίκες) ) CISCO: : Συμβούλιο ιαφορετικότητας, αφίσα που προωθεί την διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο (διεθνώς), προώθηση η προσλήψεων για γυναίκες (στόχος 50%), πρόγραμμα εκπαίδευσης για γυναίκες, επένδυση σε τεχνολογίες προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία και δίκτυα μειονοτήτων παγκοσμίως Deloitte: Παγκόσμιο πρόγραμμα διαπολιτισμικής στρατηγικής, 25% της Ανώτατης ιοίκησης είναι γυναίκες, ενώ αντίστοιχο ποσοστό έχει εθνικότητα άλλη της Ελληνικής, Equal pay audit.

44 Παραδείγματα πρακτικών Microsoft: Diversity and Inclusion Strategy, diversity sponsored by one of the three senior presidents, Diversity Executive Workgroup, Leading Diversity and Inclusion at Microsoft & Appreciating Differences at Microsoft courses, Diversity is included d in the scorecard of the subsidiary, Diversity it Newsletter. P&G: Φεστιβάλ διαφορετικότητας, θεσμοθέτηση της δίκαιης αντιπροσώπευσης της διαφορετικότητας σε όλα τα πεδία δραστηριότητας και επίπεδα ιεραρχίας,, η σύνθεση της Ηγετικής Ομάδας της Εταιρείας περιλαμβάνει 50% γυναίκες. Tasty Foods: ημιουργία ομάδας εργασίας σε θέματα «ιαφορετικότητας και Συνυπολογισμού», Diversity & Inclusion Awareness seminars, The Diversity and Inclusion Snapshot Profile Workshop.

45 Παραδείγματα πρακτικών Το Kraft-flex flex πρόγραμμα εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής ζωής της Kraft (2003, 2004) Τα προγράμματα εξισορρόπησης εργασιακής προσωπικής ζωής της Colgate Palmolive (2006) Το ευέλικτο ωράριο της L Oreal (2004, 2005), της Wyeth (2006), της AIG (2006), της Johnson Diversey (2007) καθώς και της Pernod Ricard (2007) Η παροχή μητρικής άδειας για ένα παραπάνω έτος από τη Unilever e (2004, 2005) Το επίδομα κάλυψης των εξόδων βρεφονηπιακού σταθμού 100% από τη Novabank (2003) και 80% από την Intracom (2004) Η λειτουργία παιδικού σταθμού στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, «Τα αστεράκια της Κρι-Κρι»» (2007)

46 Παραδείγματα πρακτικών Το σύστημα coaching της ΕΛΑΙΣ (2004, 2005) και της Nestle (2007) Το σύστημα mentoring της Tasty (2005), της Exodus (2005), της Τράπεζας Κύπρου (2005) της Wyeth (2005, 2006), της Procter & Gamble (2005, 2006), της Chipita (2006), της International Life (2005, 2006, 2007) και της Johnson & Johnson Medical (2006, 2007) Το ειδικό πρόγραμμα «ενίσχυσης σπουδών» της Genesis Pharma ( ) 2007) καθώς και το σύστημα Further Education της Pernod Ricard (2007)

47 Παραδείγματα πρακτικών Η δημιουργία ατομικών πλάνων ανάπτυξης για όλους τους εργαζόμενους της ΕΛΑΙΣ (2004, 2005), της Unilever (2004, 2005), της Trofeklekt (2003, 2004), της Τράπεζας Κύπρου (2005), της Procter & Gamble (2005, 2006), της Colgate Palmolive (2006), της Chipita (2006), της ΤΝΤ (2006), της ΕΛΤΑ Συμμετοχών (2006), της Diageo (2006), της Microsoft (2007), της Xerox (2007), της Abbott (2003, 2005, 2007), της Τράπεζας Πειραιώς (2007), της Mellon (2007) και της Pernod Ricard (2007) Η δυνατότητα «διαλείμματος καριέρας» της Procter & Gamble (2005, 2006)

48 Πρακτικές εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής ζωής Σύνολο ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ εταιριών πρώτες ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ (FLEX-TIME) ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (SHORT FRIDAYS) ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ ΩΝ (ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΜΕΡΟΥΣ) ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (HEALTH AND FITNESS CENTER) 67.8% 75% 25.4% 45% 25.4% 30% 47.5% 60% 18.6% 30% ΠΑΡΟΧΕΣ CAFETERIA (SIGN-ON) 3.4% 5% ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 54.2% 60% ΑΤΟΚΑ/ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΕΙΑ 74% 85% ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 83.1% 95%

49 Πρακτικές εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής ζωής ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Α ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Α ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Α ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΙΑΚΟΠΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ Α ΕΙΑΣ (ΑΝΕΥ ΑΠΟ ΟΧΩΝ) Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ MENTORING ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ ΕΟΡΤΗ (FLOATING INDIV. HOLIDAY) Σύνολο εταιριών πρώτες 40.7% 60% 22% 35% 72.9% 75% 47.5% 70% 37.3% 45% 49.2% 55% 40% 50% 56% 70% 20.3% 20%

50 Όμως ακόμα κι στα Best Workplaces η η «γυάλινη ά οροφή» εξακολουθεί να υπάρχει: Κατά μέσο όρο 27% των διευθυντών/προϊσταμένων είναι γυναίκες, ενώ κατά μέσο όρο 15% των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες (Best Workplaces 2009)

51 Στοιχεία από διεθνείς έρευνες

52 The WEF gender gap index Ξεκίνησε το Εργαλείο για το benchmarking και τον εντοπισμό παγκόσμιων ανισοτήτων λόγω φύλου με βάση οικονομικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά και υγείας κριτήρια. Μετρά χάσματα φύλου (gender gaps) όσον αφορά πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες κι όχι όσον αφορά στα πραγματικά επίπεδα πόρων και ευκαιριών στις χώρες. Τέσσερις πυλώνες: Συμμετοχή στην οικονομία και ευκαιρίες Εκπαίδευση Πολιτική ενδυνάμωση Υγεία και επιβίωση

53 The WEF gender gap index Σουηδία 2 Νορβηγία 3 Φιλανδία 4 Ισλανδία 5 Νέα Ζηλανδία 6 Φιλιππίνες 7 Γερμανία 8 Δανία 9 Ιρλανδία 10 Ισπανία Ελλάδα: 70 η στις 128

54 Special Euro barometer 2009 ιάκριση στην ΕΕ(Discrimination( in the EU in 2009) Αριθμός συνεντεύξεων: Χρονική περίοδος: Μάιος-Ιούνιος 2009 Φορέας: European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16 th December 2009

55 Αποδοχή της διαφορετικότητας στη δημόσια σφαίρα PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16 th December 2009

56 Διαφορετικότητα στα ΜΜΕ PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16 th December 2009

57 Ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

58 Στήριξη μέτρων ίσων ευκαιριών από τις διάφορες ομάδες ευρωπαίων πολιτών PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

59 Υποστήριξη μέτρων αξιολόγησης ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο όσον αφορά εθνότητα PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

60 Υποστήριξη μέτρων ίσων ευκαιριών στις διαδικασίες επιλογής ατόμων από μειονοτικές ομάδες PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

61 Υιοθέτηση μέτρων για ίσες ευκαιρίες για όλους στην εργασία PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

62 Στάσεις για τις υπάρχουσες δράσεις PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

63 Οικονομική κρίση και διαφορετικότητα Almost half of Europeans see the crisis as having a negative impact on the importance and funding of policies promoting equality and diversity PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

64 Οικονομική κρίση και διαφορετικότητα PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

65 Στοιχεία για την Ελλάδα PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

66 Διαφορετικότητα στα ΜΜΕ PLATONplus 3rd Project Meeting Lyon November 2008

67 Συμπεράσματα ιαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες εξαιρετικά σημαντικό θέμα έρευνας - Πολλές ερευνητικές δυνατότητες και εύρος για εφαρμογή πολιτικών στην περιοχή αυτή Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει κάποια ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε θέματα προώθησης των Ίσων Ευκαιριών - Υψηλότερος ο βαθμός ευαισθητοποίησης των πολυεθνικών έναντι των ελληνικών εταιριών Όχι όμως ριζικές τομές => μακριά από την επίτευξη του gender mainstreaming στην επιχειρηματική πρακτική Η «γυάλινη οροφή» μια πραγματικότητα

68 Συμπεράσματα Ελπιδοφόρα ωστόσο είναι η διαπίστωση ότι η συντριπτική πλειονότητα από τις εταιρίες που έχουν εφαρμόσει συγκεκριμένες πρακτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών εμφανίζονται να είναι πολύ ικανοποιημένες από τα θετικά αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλιών Από τις ευρωπαϊκές έρευνες αναδεικνύονται ως τομείς διαφορετικότητας με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον η ηλικία, η αναπηρία καθώς η εξωτερική εμφάνιση (βάρος, ύψος κτλ) Η οικονομική κρίση αρνητική επίπτωση και ένταση των διακρίσεων

Εταιρικές Παροχές και Benefits

Εταιρικές Παροχές και Benefits Εταιρικές Παροχές και Benefits Οι επιπτώσεις τους στο εργασιακό περιβάλλον 30/11/2005 Γιατί παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον; Το κόστος παροχών και benefits είναι υψηλό για τις επιχειρήσεις χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces 2004. Οι 10 επιχειρήσεις µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

Best Workplaces 2004. Οι 10 επιχειρήσεις µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα Best Workplaces 2004 Οι 10 επιχειρήσεις µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα Οι ανθρώπινες σχέσεις Great Place to Work Model Εµπιστοσύνη στους ανθρώπους για τους οποίους εργάζεσαι... ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές παροχές και benefits :

Εταιρικές παροχές και benefits : Εταιρικές παροχές και benefits : Προστιθέμενη αξία ή χαμένος κόπος; Δρ Όλγα Επιτροπάκη, ALBA Graduate Business School Δημήτρης Γκανούδης, Great Place to Work Institute Hellas Εκδήλωση ΣΣΔΠ Αθήνα 16/3/2009

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces: Best Work Practices S.C. Johnson Hellas

Best Workplaces: Best Work Practices S.C. Johnson Hellas Best Workplaces: Best Work Practices S.C. Johnson Hellas ALBA, June 10, 2004 Σοφία Θωµαΐδου ιευθύντρια Ανθρώπινου υναµικού Η Ιστορία Μας Η S.C. Johnson ιδρύθηκε το 1886 στο Racine των Η.Π.Α. από τον Samuel

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces 2007: Η αξιολόγηση των εταιριών και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών

Best Workplaces 2007: Η αξιολόγηση των εταιριών και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών Best Workplaces 2007: Η αξιολόγηση των εταιριών και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών Δρ. Όλγα Επιτροπάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ALBA Graduate Business

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces 2005

Best Workplaces 2005 Best Workplaces 2005 Οι 200 επιχειρήσεις µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα ρ. Όλγα Επιτροπάκη Επίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ALBA) Great Place

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πρωταθλητές: Οι 10 επιχειρήσεις όπου ό. αξίζει να δουλεύεις στην Ελλάδα

Οι Πρωταθλητές: Οι 10 επιχειρήσεις όπου ό. αξίζει να δουλεύεις στην Ελλάδα Οι Πρωταθλητές: Οι 10 επιχειρήσεις όπου ό αξίζει να δουλεύεις στην Ελλάδα Πώς άρχισαν όλα; Κεντρικό πρόσωπο ο Robert Levering, συγγραφέας του βιβλίου A Great Place to Work: What makes some employers so

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη» ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Καθ. ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ιευθύντρια, MSc στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 6 Ιουνίου 2008 Σχέση εργασίας και οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces: Best work practices. Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού

Best Workplaces: Best work practices. Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού Best Workplaces: Best work practices Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού INTRACOM: Εταιρικό Προφίλ Ίδρυση: Εισαγωγή στο Χ.Α.Α.: Εξαγωγές: Τοµείς ραστηριοτήτων: 1977 1990 σε περισσότερες από

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

e-hr personal coach Η πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα για την ελεύθερη έκδοση ενός ηλεκτρονικού περιοδικού για το HR χωρίς καµία διαφήµιση

e-hr personal coach Η πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα για την ελεύθερη έκδοση ενός ηλεκτρονικού περιοδικού για το HR χωρίς καµία διαφήµιση Η πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα για την ελεύθερη έκδοση ενός ηλεκτρονικού περιοδικού για το HR χωρίς καµία διαφήµιση e-hr personal coach Το Personal Coach είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό του "CleverCareer",

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα: Η κατάσταση σήμερα

Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα: Η κατάσταση σήμερα Στα πλαίσια του έργου GeCo: Improving Gender Equality Competences of persons responsible for personnel development in private enterprises and higher education Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εργαλείο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον στα πλαίσια του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010

είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010 είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Παναγιώτης Ταρσινός Project Manager, RCI με την υποστήριξη της ECDL Hellas τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA

Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA The Economist 11th Cyprus Summit, November 3rd 2015 Hilton Park, Nicosia Cyprus CORPORATE INTRAPRENEURSHIP: THE WAY FORWARD Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA Είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο

ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο ΠρόκλησηγιατηνΑγοράΕργασίας Οικονοµική Ευκαιρία για τις Επιχειρήσεις Αθήνα, 16.12.2009 Ερευνητικό πρόγραµµα πουχρηµατοδοτήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα

MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα Μη εκτελεστικά μέλη Εισηγμένες εταιρείες 40% μέχρι 2020 ή 2018 για τις δημοσίου συμφέροντος εταιρείες Εργαζόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

Το παγκόσμιο εξωτερικό περιβάλλον. Γεωργία Ζάχου, HR, ICBS

Το παγκόσμιο εξωτερικό περιβάλλον. Γεωργία Ζάχου, HR, ICBS Το παγκόσμιο εξωτερικό περιβάλλον Νέες προσεγγίσεις PEST? STEEPLE SOCIAL/ DEMOGRAPHIC TECHNOLOGICAL ECONOMIC ENVIRONMENTAL POLITICAL LEGAL ETHICAL SLEPT LEGAL PESTLE ή PESTEL LEGISLATION ENVIRONMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

2 ο εξάμηνο. 2012 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at American College of Greece

2 ο εξάμηνο. 2012 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at American College of Greece 2 0 1 2 2 ο εξάμηνο Σεπτέμβριος 2012 2012 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at American College of Greece 1 Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2012-2 ο εξάμηνο Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; 1. Υπάρχουν όραμα, αποστολή και συνολική επιχειρησιακή στρατηγική και μέχρι ποιο επίπεδο διοίκησης; 2. Υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια και

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σεπτέµβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αμφιθέατρο της. Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης. www.palladianconferences.gr

Αμφιθέατρο της. Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης. www.palladianconferences.gr Athens Women Forum 2015 η palladian communications specialists διοργανώνει το athens women forum 2015, με σκοπό τη δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού συνάντησης, διαλόγου και διαβούλευσης, με επίκεντρο τη

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 1. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ... 2 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ... 2

Διαβάστε περισσότερα

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση Women & Girls Go Digital Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για την Γυναικεία Απασχόληση 2 Agenda Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π

ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π HR και οι σύγχρονες ακαδηµαϊκές τάσεις Οργανωτική µάθηση και διαχείριση της γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Ανθρώπινο Δυναμικό Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Μάκρο Πολιτικό Φυσικό Τεχνολογικό Φυσικό Υποκίνηση Μίκρο Μέσο Στρατηγική Ανομοιογένεια Ομάδες Μάθηση& Ανάπτυξη Νομικό Ευκαιρίες & Απειλές Mgt &

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση.

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση. Κυρίαρχος Στόχος Να αναπτυχθούμε ως πολυπεριφερειακή εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα7: Διοίκηση προσωπικού vsδιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ειρήνη Τριάρχη Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

18.20-18.30 Kαλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου HR Society κ. Γκούρα Αθανάσιο

18.20-18.30 Kαλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου HR Society κ. Γκούρα Αθανάσιο Σύλλογος Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Δ.Α.Δ HR Society 23 Ιανουαρίου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Κτήρια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΟΠΑ Αίθουσα: 601 (6 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

GENERATION Y. in the workplace. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού GENERATION Y in the workplace Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τι θα συζητήσουμε Γνωριμία με τη γενιά Υ Η έρευνά μας Αποτελέσματα της έρευνάς μας Προσέλκυση Παρακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα