Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Διαχείριση διαφορετικότητας (με έμφαση στη διάσταση του φύλου): ) Στοιχεία από την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα ρ. Όλγα Επιτροπάκη The Stavros Costopoulos Chair in Human Resource Management and Development Associate Professor of Organizational Behavior & HRM Academic Director of the MSc in Strategic HRM ALBA Graduate Business School PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

2 Τι σημαίνει διαφορετικότητα και πολυμορφία; ιαφορές μεταξύ εργαζομένων όσον αφορά στο φύλο, εθνότητα/φυλή, θρησκεία, αναπηρία, και σεξουαλικές προτιμήσεις Society for Human Resource Management «Ο σεβασμός και η απόδοση αξίας στις ατομικές διαφορές.. Η πολυμορφία περιλαμβάνει και πολλά άλλα ατομικά χαρακτηριστικά (εκτός από φύλο, εθνότητα κτλ.) ) όπως στυλ επικοινωνίας, εμφανισιακά χαρακτηριστικά, ταχύτητα μάθησης και κατανόησης». PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

3 Προβλέψεις για τη μελλοντική σύνθεση του εργατικού δυναμικού Συνεχής μείωση του εργατικού δυναμικού,, λόγω υπογεννητικότητας Γερασμένο εργατικό δυναμικό Περισσότερες γυναίκες Περισσότερες μειονότητες Αυξημένος αριθμός μεταναστών Αλλαγές στη φύση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας (απαίτηση πιο υψηλών δεξιοτήτων, μείωση ζήτησης ανεκπαίδευτων εργατών λόγω αυτοματοποίησης) PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

4 Ανάγκη για αξιοποίηση της διαφορετικότητας Αά Ανάπτυξη οργανωσιακών δομών και διαδικασιών που αξιοποιούν εποικοδομητικά τη διαφορετικότητα και πολυμορφία και δημιουργούν ένα δίκαιο και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους (Soni, 2000) PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

5 Η δεκτική (inclusive) επιχείρηση Η δεκτική επιχείρηση επιδιώκει να συμπεριλάβει όλους τους εργαζόμενους και να αξιοποιήσει τις δεξιότητες και ικανότητες τους. Κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζεται ως άτομο και όχι ως μέλος μιας συγκεκριμένης ομάδας (στερεοτυπική αντίληψη) και εφαρμόζονται αξιοκρατικές πολιτικές επιλογής, αξιολόγησης και προώθησης καριέρας. PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

6 Η δεκτική (inclusive) επιχείρηση Βασικά συστατικά για τη διαμόρφωση της δεκτικής επιχείρησης 1. έσμευση της ανώτατης διοίκησης 2. Ενσωμάτωση της ισότητας στις υπάρχουσες πρακτικές ιοίκησης Ανθρώπινου υναμικού και κουλτούρα δεκτική στη διαφορετικότητα 3. Συγκεκριμένες πρακτικές και πολιτικές θετικών δράσεων (Affirmative Action) που προωθούν τη διαφορετικότητα καθώς και δείκτες/μετρήσεις 4. Προγράμματα ανάπτυξης καριέρας γυναικών 5. Προγράμματα εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής ζωής 6. Επιτροπές και σύμβουλοι διαφορετικότητας 7. Ευθύνη (Accountability) και μέτρηση αποτελεσμάτων PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

7 Σημασία διαχείρισης της διαφορετικότητας Πολλαπλά οφέλη Η αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των διαφορετικών ομάδων => κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της χώρας Βελτιώνει την ποιότητα του εργατικού δυναμικού και μακροπρόθεσμα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων του ανθρώπινου κεφαλαίου ίνει τη δυνατότητα επέκτασης σε μεγαλύτερο μερίδιο αγορών Προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

8 Σημασία διαχείρισης της διαφορετικότητας Πολλαπλά οφέλη Καινοτομία και δημιουργικότητα Ενίσχυση εταιρικής φήμης και εταιρικής κουλτούρας Βελτίωσης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και της πελατειακής ικανοποίησης Υψηλότερη παραγωγικότητα και δέσμευση (engagement) PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

9 Συνήθη εμπόδια Η αίσθηση ότι η διαχείριση διαφορετικότητας αποτελεί «πολυτέλεια» και κατά συνέπεια η χαμηλή προτεραιότητα που λαμβάνουν οι συγκεκριμένες πρακτικές. Η ασυνεπής και αποσπασματική εφαρμογή πολιτικών χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και παρακολούθηση Περιορισμένη ρ οικονομική στήριξη Έλλειψη δεδομένων Η αδυναμία του νομοθετικού πλαισίου και του ελεγκτικού μηχανισμού PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

10 Ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο Έρευνα ΑΝΘΙΣΗ Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Κ.Π. EQUAL. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (25%)

11 Ίσες Ευκαιρίες στην εργασία Προώθηση Ίσων Ευκαιριών στην E.E. 80 => Θετικές δράσεις (Affirmative action) 90 => Συμφιλίωση εργασιακής προσωπικής ζωής Σήμερα => Gender mainstreaming Η «αναδιοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των διαδικασιών πολιτικής με τρόπο ώστε η διάσταση της ισότητας των φύλων να ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα, και καθ όλα τα στάδια από όλους/ες όσους/ες εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων» (ΕΕ, 1998). - Σχέδια Ισότητας (ΣΙ)

12 Θεσμικό πλαίσιο Ευρώπη Κοινοτική Στρατηγική Πλαίσιο ί για την Ισότητα των Φύλων Gender mainstreaming - Πρόσβαση των γυναικών σε ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας (π.χ. χ δια βίου μάθηση), η), κτλ. Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών Παρακολούθηση ενιαίων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών (π.χ. ποσοστά απασχόλησης, ανεργίας, χάσμα αμοιβών κτλ)

13 Θεσμικό πλαίσιο Ελλάδα Άρθρο 4: «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» Άρθρο 22: «Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας» Άρθρο 116: «δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών» Νόμος 3488/2006: «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας».

14 Μοντέλο έρευνας Εταιρικές πρακτικές προώθησης των Ίσων Ευκαιριών Δέσμευση της Διοίκησης Εκπαίδευση σε θέματα ισότητας Επιτροπές έ και σύμβουλοι ισότητας Θετικές δράσεις Μετρήσεις και δείκτες προώθησης των Ίσων Ευκαιριών Ενσωμάτωση της ισότητας στις Πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Επιλογή Αξιολόγηση απόδοσης Αμοιβές Εκπαίδευση Ανάπτυξη καριέρας Πρακτικές εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής / ή ζωής Θεσμικό και νομικό πλαίσιο Αποτελεσματικότητα Επιχειρηματικά και ατομικά οφέλη

15 Δείγμα έρευνας 70 (από 464 εταιρίες) 60% ήταν ελληνικές, 34,3% 3% πολυεθνικές και 5,7% κοινοπραξίες Κλάδος δραστηριότητας: η 33% στον κλάδο των υπηρεσιών, 35% στη βιομηχανία και 26% εμπορικές εταιρίες Μέγεθος εταιριών: 33% με λιγότερους από 100 εργαζόμενους, 27% μεταξύ και 40% άνω των 250 εργαζομένων Κύκλος Εργασιών Εταιρίας 21% <10 εκατ. ευρώ, 41% μεταξύ εκατ., 38% >100 εκατ. Το Έρ

16 Πρακτικές προώθησης ισότητας Ισότητα φύλων στο όραμα εταιρείας 74 Ισότητα στους στρατηγικούς στόχους στρατηγικούς στόχους Έκφραση δέσμευσης ΔΣ στην ισότητα Σύνδεση στόχων ισότητας Σύνδεση στόχων ισότητας με αξιολόγηση στελεχών Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ισότητας Εκπαίδευση στελεχών σε θέματα ισότητας ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

17 Πρακτικές προώθησης ισότητας Ενδοεπιχειρηματικές επιτροπές/ομάδες εργασίας για ισότητα εργασίας για ισότητα Συμβούλιο εργαζομένων για ισότητα 67 Ανοιχτές ομάδες χ ς μ ς συζήτησης εργαζομένων για ισότητα 19 Δίκτυα εργαζομένων με συμβουλευτική δράση για γυναίκες Diversity manager ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

18 Πρακτικές προώθησης ισότητας 57 Συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης γυναικών προσέλκυσης γυναικών 72 Ισομερή ποσόστωση γυναικών ανδρών σε διευθυντικές θέσεις Ετήσιες έρευνες εργαζομένων Συστηματική σύγκριση δ δημογραφικού προφίλ φ ύ φίλ Equal pay audit ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

19 Ευθύνη της προώθησης διαφορετικότητας ,1 61,4 % ,3 12,9 17, Γενικός ιευθυντής Μεσαία ιευθυντικά Στελέχη Στελέχη Πρώτης Γραμμής Τμήμα Ανθρώπ ινου υναμικού 5,7 7,1 Νομικό Τμήμα ιευθυντής ιαχείρησης Πολυμορφίας 1,4 Σύμβουλος Ισότητας Κανείς

20 Κατάρτιση για θέματα ισότητας Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό των πρακτικών προώθησης των Ίσων Ευκαιριών στην εταιρία σας έχουν ευαισθητοποιηθεί και καταρτιστεί για τα θέματα αυτά μέσω % Συμμετοχής σε συνέδρια και ημερίδες για θέματα Ίσων Ευκαιριών 24.3 Συστηματικής εκπαίδευσης οργανωμένης από τη μητρική εταιρία (αν πρόκειται για πολυεθνική) 8.6 Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης (π.χ. στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL)

21 Τρόποι ενημέρωσης

22 Προβλέψεις για το μέλλον Ως πρακτικές μεγαλύτερης προτεραιότητας για το μέλλον εντοπίστηκαν οι εξής: Η ύπαρξη επίσημης εκπαίδευσης των εργαζομένων και των διευθυντών σε θέματα ισότητας Η ύπαρξη δικτύων εργαζομένων με συμβουλευτική δράση για γυναίκες εργαζόμενες, Η ύπαρξη ενδο-επιχειρησιακών επιχειρησιακών επιτροπών για την προώθηση της ισότητας των φύλων

23 Διαφορές μεταξύ εταιριών Ελληνικές Πολυεθνικές Η ισότητα των δύο φύλων περιλαμβάνεται στο όραμα και την αποστολή της εταιρίας της 64 % 87% Υπάρχει επίσημη εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ισότητας των φύλων 10% 50% Υπάρχει επίσημη εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων 5% 42% Υπάρχει ενδο-επιχειρησιακή επιτροπή/ομάδα εργασίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων 2% 42%

24 Διαφορές μεταξύ εταιριών Ελληνικές Πολυεθνικές Υπάρχουν δίκτυα εργαζομένων με συμβουλευτική και υποστηρικτική δράση (mentoring networks) για γυναίκες εργαζόμενες 2% 20% Υπάρχει σύμβουλος ισότητας 0% 12% Γίνεται συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης γυναικών κατά τη διάρκεια της επιλογής νέου 72% προσωπικού 42% Γίνονται ετήσιες έρευνες στάσεων των εργαζομένων που αφορούν σε θέματα ισότητας των φύλων 12% 29% Γίνεται ετήσια μέτρηση όσον αφορά στην ισότητα των αμοιβών γυναικών ανδρών (equal pay audit) 19% 79%

25 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Επιλογή προσωπικού Η πλειοψηφία των εταιριών (91%) δηλώνουν ότι ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης. 72% επίσης δηλώνουν ρητά ότι είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών 84% αποφεύγουν αγγελίες που φωτογραφίζουν το φύλο.

26 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Αξιολόγηση απόδοσης και Αμοιβές 88% των εταιριών δηλώνουν ότι ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης 81% των εταιριών θεωρούν ότι σε μεγάλο βαθμό προσφέρουν ανταγωνιστικούς μισθούς 91% θεωρούν ότι παρέχουν ίσες αμοιβές σε γυναίκες και άνδρες σε όλες τις βαθμίδες. Κατά μέσο όρο 15% των εργαζομένων έχει πρόσβαση σε προγράμματα λήψης μεριδίου από τα κέρδη ενώ 16% έχουν τη δυνατότητα αγοράς μετοχών.

27 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Εκπαίδευση προσωπικού 86% των εταιριών θεωρούν ότι παρέχουν ικανοποιητικές ευκαιρίες επιπλέον κατάρτισης στους εργαζόμενους 94% δηλώνουν ότι παρέχουν ίσες ευκαιρίες κατάρτισης σε γυναίκες και άνδρες 48% των γυναικών εργαζομένων και 49% των ανδρών εργαζομένων έλαβαν κάποια εκπαίδευση στη διάρκεια του τελευταίου έτους Το Έρ

28 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Ανάπτυξη καριέρας «Γυάλινη οροφή» 90% των εταιριών δηλώνουν ότι ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες προαγωγών 65% ακολουθούν συστηματικές διαδικασίες εξέλιξης καριέρας (π.χ. σχέδια καριέρας) 40% δηλώνουν ότι λαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό μέτρα που διευκολύνουν την άνοδο των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις Μόνο 28% διαθέτει θεσμοθετημένες πολιτικές άρσης των εμποδίων για την εξέλιξη των γυναικών Το Έρ

29 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Ανάπτυξη καριέρας «Γυάλινη οροφή» 31% των θέσεων που πληρώθηκαν εκ των έσω δόθηκαν σε γυναίκες Κατά μέσο όρο 28% των διευθυντών/προϊσταμένων είναι γυναίκες, ενώ κατά μέσο όρο 16% των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες Μόνο 16% του γυναικείου πληθυσμού στις εταιρίες του δείγματος μας καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις ενώ μόνο 6% φτάνει σε θέση ανώτατου διευθυντή

30 Συμφιλίωση εργασιακής και προσωπικής ζωής 63% των εταιριών δηλώνουν ότι προσφέρουν τέτοιες παροχές

31 Διαφορές μεταξύ εταιριών Ποσοστό εργαζομένων που έχουν πρόσβαση σε: Ελληνικές Πολυεθνικές Εργασία μερικής απασχόλησης 4,83% 12,12% Ευέλικτο ωράριο 17,62% 63,20% Εργασία από το σπίτι (τηλε-εργασία) 1,69% 12,33% Συμπιεσμένη εβδομάδα εργασίας 0,04% 9,29% Καταμερισμό εργασιών (job sharing) 6,54% 4,58% Αναχώρηση κάποιες ώρες νωρίτερα την Παρασκευή 6,11% 35,95% άλ ιάλειμμα καριέρας άνευ αποδοχών 325% 3,25% 36,45% Εταιρικό παιδικό σταθμό ή επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού 8,80% 25,00%

32 Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας 2007 «Οι Καλύτερες 5 στις Ίσες Ευκαιρίες μεταξύ γυναικών- ανδρών»

33 Κριτήρια αξιολόγησης Ενδεικτικά,, έμφαση δόθηκε στις εξής διαστάσεις: Πολιτικές θετικών δράσεων που εφαρμόζονται στην εταιρία Προγράμματα ανάπτυξης καριέρας γυναικών Προγράμματα εξισορρόπησης εργασιακής προσωπικής ζωής Επιτροπές και σύμβουλοι ισότητας Στάση της ανώτατης διοίκησης της εταιρίας σε θέματα προώθησης ίσων ευκαιριών Ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας στις υπάρχουσες πρακτικές ιοίκησης Ανθρώπινου υναμικού Κουλτούρα που επικρατεί στην εταιρία και αν υπάρχει κλίμα δεκτικό στις ίσες ευκαιρίες

34 Οι 5 Καλύτερες στις Ίσες Ευκαιρίες BP Hellas Exodus Intracom Holdings McDonald s Hellas Shell Hellas (με αλφαβητική σειρά) Το Έρ

35 BP Hellas «Η ΒΡ τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης ξ και ανάπτυξης στο Προσωπικό της (διαφορετικότητα)» Πολιτική ίσων αμοιβών για ισοδύναμη εργασία Πολιτική ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και ανάπτυξη Πολιτική ίσων ευκαιριών ανάληψης ανώτερων ιεραρχικά θέσεων Πολιτικές και πρακτικές υποστήριξης διαφορετικών ομάδων Προσωπικού, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις οικογενειακές / προσωπικές υποχρεώσεις σε συνδυασμό με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις Παροχές εξισορρόπησης επαγγελματικής προσωπικής ζωής

36 BP Hellas Συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης και ανάδειξης / μετακίνησης ης γυναικών Συστηματική καταγραφή του ποσοστού αντιπροσώπευσης γυναικών στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα ισότητας Ετήσιες ή διετείς έρευνες προσωπικού μεταξύ άλλων και σε θέματα ισότητας Εξασφάλιση, μέσα από την πολιτική αμοιβών και τις πρακτικές αναπροσαρμογής μισθών, ότι δεν γίνονται διακρίσεις 2 Συμβούλια Εργαζόμενων που μεταξύ άλλων καθηκόντων προωθούν, σε συνεργασία με την εταιρεία, και τα θέματα ισότητας - ίκτυο Diversity it & Inclusion Τα θέματα ισότητας και ίσων ευκαιριών συνήθως αποτελούν ετήσιους στόχους των Επιχειρηματικών και Λειτουργικών Μονάδων (People Agenda) «ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (OPEN TALK), που δίνει την δυνατότητα στο προσωπικό να αναφέρει μεταξύ άλλων και προβληματισμούς για θέματα ισότητας και ίσων ευκαιριών

37 Exodus Ετήσια ανώνυμη ηλεκτρονική έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων με διερεύνηση η ύπαρξης διακρίσεων (φύλο και εθνικότητα) ) Πολιτική να προσλαμβάνει κατά προτεραιότητα γυναίκες σε θέσεις τεχνικού προσωπικού στην περίπτωση υποψηφίων με ίδια προσόντα Ποσόστωση ανδρών γυναικών στην ανώτερη διοίκηση Εξετάζονται οι αμοιβές ανδρών γυναικών, δέσμευση να μην υπάρχει χάσμα Focus groups εργαζομένων: συμμετέχουν σε αναλογία ανδρών- γυναικών Επιτροπή ΕΚΕ: από εθελοντές εργαζόμενους 100% γυναικεία πρότεινε τη συμμετοχή στον διαγωνισμό Στην ετήσια αξιολόγηση υπευθύνων: θέματα διοίκησης προσωπικού συμπεριφορά «ίσης μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις» Στόχοι παρακολούθησή τους σε θέματα ίσων ευκαιριών ανδρών-γυναικών

38 Intracom Holdings Πρότυπο κοινωνικής ευθύνης SA 8000 (περιοδική αξιολόγηση) Συμμετοχή στο Μέτρο 51της 5.1 ΓΓΙ Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ισότητα Εσωτερικές επιθεωρήσεις σε θέματα ισότητας ευκαιριών Συστηματική παρακολούθηση μισθών πολιτική ίσων αμοιβών Αξιοκρατικά συστήματα πρόσληψης - αξιολόγησης για την ισότιμη εξέλιξη ανδρών γυναικών Παροχές εξισορρόπησης προσωπικής επαγγελματικής ζωής Πιστοποιημένοι σύμβουλοι ισότητας και εργασιακής πολυμορφίας Ανοιχτές ομάδες συζήτησης για θέματα ισότητας «Υπολογισμός Υ λ ό Βασικών Αναγκών» Μέλος Ελληνικού ικτύου ΕΚΕ

39 McDonald s Hellas Ισότητα φύλων μέσα στην προώθηση της διαφορετικότητας Ίσες ευκαιρίες σε εκπαίδευση, ανάπτυξη, παροχές, κίνητρα, προαγωγές «Η πρώτη ερώτηση της σφυγμομέτρησης (γνώμης προσωπικού) είναι «Μου φρ φέρονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό ανεξάρτητα από καταγωγή, φύλο και θρησκεία». Τα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη ερώτηση ανέκαθεν ήταν υψηλά.» «Οργάνωση των βαρδιών στο εστιατόριο έτσι ώστε κάθε εργαζόμενος να παίρνει τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο ρεπό το μήνα - Σεβασμό στις εργαζόμενες με παιδιά» Επιτροπή ισότητας γυναικών McDonald s - ίκτυο Γυναικών McDonald s Ελλάδας - Συμμετοχή Ανώτερων και Ανώτατων ιευθυντικών στελεχών στο Ευρωπαϊκό ίκτυο Ηγεσίας Γυναικών Ισότητα (μέσω διαφορετικότητας) ξεχωριστή ενότητα στην εκπαίδευση των μάνατζερς

40 Shell Hellas Πρόσληψη από τη Shell της πρώτης γυναίκας οδηγού βυτιοφόρων υγρών καυσίμων στην Ελλάδα Ισότητα φύλων μέσω της ισότητας ευκαιριών για όλους ιαδικασία πρόσληψης ποσόστωση πτυχιούχων (Positive action Vs Positive discrimination) «η έρευνα ικανοποίησης των εργαζομένων περιλαμβάνει μια ομάδα ερωτήσεων που αφορούν θέματα ίσης μεταχείρισης (Diversity & Inclusiveness) μέσα από ένα συγκεκριμένο δείκτη» Πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων εξειδικευμένο για τις γυναίκες εργαζόμενες του Ομίλου Σημαντικότατες παροχές εξισορρόπησης προσωπικής επαγγελματικής ζωής Υπεύθυνος για θέματα διαφορετικότητας και μη αποκλεισμού

41 Shell Hellas ίκτυο γυναικών Απευθείας ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τον Πρόεδρο της εταιρίας στην Ελλάδα Σε κάθε προγραμματισμένη συνάντηση της ανώτατης διοικητικής ομάδας (περίπου ρ 1 φορά το μήνα) ) υπάρχει πάντα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης το θέμα της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών «Στη διάρκεια του προγραμματισμού διαδοχής θέσεων που διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, γίνεται πάντα ειδική μνεία σε θέματα ίσων ευκαιριών και παρακολουθείται η αναλογία των γυναικών τόσο στην παρούσα θέση τους όσο και στο ιεραρχικό επίπεδο που μπορεί μελλοντικά να φτάσουν στην καριέρα τους.» «Στους στόχους που έχουν όλοι οι προϊστάμενοι της εταιρίας υπάρχει πέρα από τους εμπορικούς στόχους και τουλάχιστον ένας (ισοβαρής με τους υπόλοιπους) στόχος που αφορά θέματα διαφορετικότητας και ίσων ευκαιριών.»

42 Στοιχεία από το διαγωνισμό Best Workplaces

43 Παραδείγματα πρακτικών ABBOTT : Παγκόσμιο πρόγραμμα Women in Management και ύπαρξη ετήσιων στόχων για Γ και Α για συγκεκριμένο ποσοστό γυναικών στην ανώτατη διοίκηση (το 30-35% 35% των προαγωγών να είναι γυναίκες ή 30-35% 35% της διοίκησης να είναι γυναίκες) ) CISCO: : Συμβούλιο ιαφορετικότητας, αφίσα που προωθεί την διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο (διεθνώς), προώθηση η προσλήψεων για γυναίκες (στόχος 50%), πρόγραμμα εκπαίδευσης για γυναίκες, επένδυση σε τεχνολογίες προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία και δίκτυα μειονοτήτων παγκοσμίως Deloitte: Παγκόσμιο πρόγραμμα διαπολιτισμικής στρατηγικής, 25% της Ανώτατης ιοίκησης είναι γυναίκες, ενώ αντίστοιχο ποσοστό έχει εθνικότητα άλλη της Ελληνικής, Equal pay audit.

44 Παραδείγματα πρακτικών Microsoft: Diversity and Inclusion Strategy, diversity sponsored by one of the three senior presidents, Diversity Executive Workgroup, Leading Diversity and Inclusion at Microsoft & Appreciating Differences at Microsoft courses, Diversity is included d in the scorecard of the subsidiary, Diversity it Newsletter. P&G: Φεστιβάλ διαφορετικότητας, θεσμοθέτηση της δίκαιης αντιπροσώπευσης της διαφορετικότητας σε όλα τα πεδία δραστηριότητας και επίπεδα ιεραρχίας,, η σύνθεση της Ηγετικής Ομάδας της Εταιρείας περιλαμβάνει 50% γυναίκες. Tasty Foods: ημιουργία ομάδας εργασίας σε θέματα «ιαφορετικότητας και Συνυπολογισμού», Diversity & Inclusion Awareness seminars, The Diversity and Inclusion Snapshot Profile Workshop.

45 Παραδείγματα πρακτικών Το Kraft-flex flex πρόγραμμα εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής ζωής της Kraft (2003, 2004) Τα προγράμματα εξισορρόπησης εργασιακής προσωπικής ζωής της Colgate Palmolive (2006) Το ευέλικτο ωράριο της L Oreal (2004, 2005), της Wyeth (2006), της AIG (2006), της Johnson Diversey (2007) καθώς και της Pernod Ricard (2007) Η παροχή μητρικής άδειας για ένα παραπάνω έτος από τη Unilever e (2004, 2005) Το επίδομα κάλυψης των εξόδων βρεφονηπιακού σταθμού 100% από τη Novabank (2003) και 80% από την Intracom (2004) Η λειτουργία παιδικού σταθμού στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, «Τα αστεράκια της Κρι-Κρι»» (2007)

46 Παραδείγματα πρακτικών Το σύστημα coaching της ΕΛΑΙΣ (2004, 2005) και της Nestle (2007) Το σύστημα mentoring της Tasty (2005), της Exodus (2005), της Τράπεζας Κύπρου (2005) της Wyeth (2005, 2006), της Procter & Gamble (2005, 2006), της Chipita (2006), της International Life (2005, 2006, 2007) και της Johnson & Johnson Medical (2006, 2007) Το ειδικό πρόγραμμα «ενίσχυσης σπουδών» της Genesis Pharma ( ) 2007) καθώς και το σύστημα Further Education της Pernod Ricard (2007)

47 Παραδείγματα πρακτικών Η δημιουργία ατομικών πλάνων ανάπτυξης για όλους τους εργαζόμενους της ΕΛΑΙΣ (2004, 2005), της Unilever (2004, 2005), της Trofeklekt (2003, 2004), της Τράπεζας Κύπρου (2005), της Procter & Gamble (2005, 2006), της Colgate Palmolive (2006), της Chipita (2006), της ΤΝΤ (2006), της ΕΛΤΑ Συμμετοχών (2006), της Diageo (2006), της Microsoft (2007), της Xerox (2007), της Abbott (2003, 2005, 2007), της Τράπεζας Πειραιώς (2007), της Mellon (2007) και της Pernod Ricard (2007) Η δυνατότητα «διαλείμματος καριέρας» της Procter & Gamble (2005, 2006)

48 Πρακτικές εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής ζωής Σύνολο ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ εταιριών πρώτες ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ (FLEX-TIME) ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (SHORT FRIDAYS) ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ ΩΝ (ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΜΕΡΟΥΣ) ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (HEALTH AND FITNESS CENTER) 67.8% 75% 25.4% 45% 25.4% 30% 47.5% 60% 18.6% 30% ΠΑΡΟΧΕΣ CAFETERIA (SIGN-ON) 3.4% 5% ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 54.2% 60% ΑΤΟΚΑ/ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΕΙΑ 74% 85% ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 83.1% 95%

49 Πρακτικές εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής ζωής ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Α ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Α ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Α ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΙΑΚΟΠΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ Α ΕΙΑΣ (ΑΝΕΥ ΑΠΟ ΟΧΩΝ) Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ MENTORING ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ ΕΟΡΤΗ (FLOATING INDIV. HOLIDAY) Σύνολο εταιριών πρώτες 40.7% 60% 22% 35% 72.9% 75% 47.5% 70% 37.3% 45% 49.2% 55% 40% 50% 56% 70% 20.3% 20%

50 Όμως ακόμα κι στα Best Workplaces η η «γυάλινη ά οροφή» εξακολουθεί να υπάρχει: Κατά μέσο όρο 27% των διευθυντών/προϊσταμένων είναι γυναίκες, ενώ κατά μέσο όρο 15% των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες (Best Workplaces 2009)

51 Στοιχεία από διεθνείς έρευνες

52 The WEF gender gap index Ξεκίνησε το Εργαλείο για το benchmarking και τον εντοπισμό παγκόσμιων ανισοτήτων λόγω φύλου με βάση οικονομικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά και υγείας κριτήρια. Μετρά χάσματα φύλου (gender gaps) όσον αφορά πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες κι όχι όσον αφορά στα πραγματικά επίπεδα πόρων και ευκαιριών στις χώρες. Τέσσερις πυλώνες: Συμμετοχή στην οικονομία και ευκαιρίες Εκπαίδευση Πολιτική ενδυνάμωση Υγεία και επιβίωση

53 The WEF gender gap index Σουηδία 2 Νορβηγία 3 Φιλανδία 4 Ισλανδία 5 Νέα Ζηλανδία 6 Φιλιππίνες 7 Γερμανία 8 Δανία 9 Ιρλανδία 10 Ισπανία Ελλάδα: 70 η στις 128

54 Special Euro barometer 2009 ιάκριση στην ΕΕ(Discrimination( in the EU in 2009) Αριθμός συνεντεύξεων: Χρονική περίοδος: Μάιος-Ιούνιος 2009 Φορέας: European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16 th December 2009

55 Αποδοχή της διαφορετικότητας στη δημόσια σφαίρα PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16 th December 2009

56 Διαφορετικότητα στα ΜΜΕ PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16 th December 2009

57 Ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

58 Στήριξη μέτρων ίσων ευκαιριών από τις διάφορες ομάδες ευρωπαίων πολιτών PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

59 Υποστήριξη μέτρων αξιολόγησης ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο όσον αφορά εθνότητα PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

60 Υποστήριξη μέτρων ίσων ευκαιριών στις διαδικασίες επιλογής ατόμων από μειονοτικές ομάδες PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

61 Υιοθέτηση μέτρων για ίσες ευκαιρίες για όλους στην εργασία PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

62 Στάσεις για τις υπάρχουσες δράσεις PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

63 Οικονομική κρίση και διαφορετικότητα Almost half of Europeans see the crisis as having a negative impact on the importance and funding of policies promoting equality and diversity PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

64 Οικονομική κρίση και διαφορετικότητα PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

65 Στοιχεία για την Ελλάδα PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

66 Διαφορετικότητα στα ΜΜΕ PLATONplus 3rd Project Meeting Lyon November 2008

67 Συμπεράσματα ιαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες εξαιρετικά σημαντικό θέμα έρευνας - Πολλές ερευνητικές δυνατότητες και εύρος για εφαρμογή πολιτικών στην περιοχή αυτή Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει κάποια ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε θέματα προώθησης των Ίσων Ευκαιριών - Υψηλότερος ο βαθμός ευαισθητοποίησης των πολυεθνικών έναντι των ελληνικών εταιριών Όχι όμως ριζικές τομές => μακριά από την επίτευξη του gender mainstreaming στην επιχειρηματική πρακτική Η «γυάλινη οροφή» μια πραγματικότητα

68 Συμπεράσματα Ελπιδοφόρα ωστόσο είναι η διαπίστωση ότι η συντριπτική πλειονότητα από τις εταιρίες που έχουν εφαρμόσει συγκεκριμένες πρακτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών εμφανίζονται να είναι πολύ ικανοποιημένες από τα θετικά αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλιών Από τις ευρωπαϊκές έρευνες αναδεικνύονται ως τομείς διαφορετικότητας με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον η ηλικία, η αναπηρία καθώς η εξωτερική εμφάνιση (βάρος, ύψος κτλ) Η οικονομική κρίση αρνητική επίπτωση και ένταση των διακρίσεων

Εταιρικές Παροχές και Benefits

Εταιρικές Παροχές και Benefits Εταιρικές Παροχές και Benefits Οι επιπτώσεις τους στο εργασιακό περιβάλλον 30/11/2005 Γιατί παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον; Το κόστος παροχών και benefits είναι υψηλό για τις επιχειρήσεις χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές παροχές και benefits :

Εταιρικές παροχές και benefits : Εταιρικές παροχές και benefits : Προστιθέμενη αξία ή χαμένος κόπος; Δρ Όλγα Επιτροπάκη, ALBA Graduate Business School Δημήτρης Γκανούδης, Great Place to Work Institute Hellas Εκδήλωση ΣΣΔΠ Αθήνα 16/3/2009

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces 2005

Best Workplaces 2005 Best Workplaces 2005 Οι 200 επιχειρήσεις µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα ρ. Όλγα Επιτροπάκη Επίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ALBA) Great Place

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη» ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα: Η κατάσταση σήμερα

Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα: Η κατάσταση σήμερα Στα πλαίσια του έργου GeCo: Improving Gender Equality Competences of persons responsible for personnel development in private enterprises and higher education Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εργαλείο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον στα πλαίσια του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces: Best work practices. Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού

Best Workplaces: Best work practices. Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού Best Workplaces: Best work practices Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού INTRACOM: Εταιρικό Προφίλ Ίδρυση: Εισαγωγή στο Χ.Α.Α.: Εξαγωγές: Τοµείς ραστηριοτήτων: 1977 1990 σε περισσότερες από

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σεπτέµβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση Women & Girls Go Digital Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για την Γυναικεία Απασχόληση 2 Agenda Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Ανθρώπινο Δυναμικό Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Μάκρο Πολιτικό Φυσικό Τεχνολογικό Φυσικό Υποκίνηση Μίκρο Μέσο Στρατηγική Ανομοιογένεια Ομάδες Μάθηση& Ανάπτυξη Νομικό Ευκαιρίες & Απειλές Mgt &

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2-3. Περιεχόμενα ΤΕΥΧΟΣ 12. 09 Οκτώβριος. Ερευνα του Δικτύου. Απόψεις. «Η διαφορετικότητα. αποτελεί επιχειρηματικό εργαλείο»

2-3. Περιεχόμενα ΤΕΥΧΟΣ 12. 09 Οκτώβριος. Ερευνα του Δικτύου. Απόψεις. «Η διαφορετικότητα. αποτελεί επιχειρηματικό εργαλείο» ΤΕΥΧΟΣ 12 09 Οκτώβριος Η προσέλκυση εργαζομένων από διαφορετικές ομάδες συνδέει την επιχείρηση με το κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα επιτυγχάνεται η ανάπτυξη ενός οργανισμού καθώς προσελκύονται ικανοί εργαζόμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εισήγηση: κ.γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Το Σχέδιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζομένων. -Ελαΐς-Unilever Hellas-

Παραδείγματα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζομένων. -Ελαΐς-Unilever Hellas- Παραδείγματα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζομένων -Ελαΐς-Unilever Hellas- Στοιχεία Επιχείρησης Οργανισμού Επιχείρηση/ Οργανισμός Διεύθυνση ELAIS UNILEVER HELLAS Χειμμάρας 8

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα έρευνας

1. Ταυτότητα έρευνας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εμπόδια στην Επαγγελματική Εξέλιξη των Γυναικών Στελεχών Ραφαηλίδου Κ. Μυροφόρα PhD, Σύμβουλος Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ To Γραφείο Διασύνδεσης συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρωτότυπο εργαστήριο βασισμένο στην τεχνική Pandemonium Management που βοηθά να βελτιώσουμε κατακόρυφα την αποτελεσματικότητά μας ως επικεφαλής ή ως

πρωτότυπο εργαστήριο βασισμένο στην τεχνική Pandemonium Management που βοηθά να βελτιώσουμε κατακόρυφα την αποτελεσματικότητά μας ως επικεφαλής ή ως πρωτότυπο εργαστήριο βασισμένο στην τεχνική Pandemonium Management που βοηθά να βελτιώσουμε κατακόρυφα την αποτελεσματικότητά μας ως επικεφαλής ή ως μέλη οποιασδήποτε ομάδας ΠΈΜΠΤΗ 21, ΔΕΥΤΈΡΑ 25 ΚΑΙ ΤΡΊΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 4: Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί πλέον αναπτυξιακό παράγοντα, που συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό ζήτημα, την αγορά εργασίας, τον κόσμο των επιχειρήσεων, την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου n 1 η µέρα ü Επιλογή δεικτών ü Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

18.20-18.30 Kαλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου HR Society κ. Γκούρα Αθανάσιο

18.20-18.30 Kαλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου HR Society κ. Γκούρα Αθανάσιο Σύλλογος Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Δ.Α.Δ HR Society 23 Ιανουαρίου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Κτήρια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΟΠΑ Αίθουσα: 601 (6 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013. Κωνσταντίνα Καλοδούκα. Recruitment Consultant

Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013. Κωνσταντίνα Καλοδούκα. Recruitment Consultant Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013 Κωνσταντίνα Καλοδούκα Recruitment Consultant 1 ICAP GROUP H ICAP Group παρέχει υπηρεσίες που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Gender Equality NGO s: Importance of their support in the financial crisis environment

Gender Equality NGO s: Importance of their support in the financial crisis environment Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών Greek Women s Engineering Association www.edem-net.gr Gender Equality NGO s: Importance of their support in the financial crisis environment Panagiota Rouni, Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 2 0 1 4 Ιούνιος 2014 2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 1 Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 1 ος Κύκλος Μάρτιος 7 7 ALBA Graduate Business School Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του έργου ανήκει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School. Την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ PEST POLITICAL Πολιτική σταθερότητα Νόµοι για την προστασία του περιβάλλοντος Νόµοι για τη φορολογία ιεθνείς εµπορικοί φραγµοί και νόµοι Νόµοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων YFJ_VolunteeringCharter_EL.indd 1 16/09/12 12:37 Editorial team Editor in Chief Giuseppe Porcaro Copy Editor Thomas Spragg

Διαβάστε περισσότερα

Financi. Offered by Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε) http://www.eede.gr. Endorsed by Corallia Clusters Initiative www.corallia.

Financi. Offered by Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε) http://www.eede.gr. Endorsed by Corallia Clusters Initiative www.corallia. Financi Η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων al Γιατί να δεχτείς όχι για απάντηση; Οι επιτυχημένοι άνθρωποι δεν το κάνουν. Παίρνουν αυτό που θέλουν με το να διαπραγματεύονται καλύτερες συμφωνίες και για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κεντρική δομή: Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΖΩΗ ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ??? Η χορηγία ή αλλιώς sponsoring είναι μια λέξη η οποία έχει τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Δρ. Όλγα Επιτροπάκη, Αριστοτέλης Αλεξόπουλος ALBA 2013 Μία έρευνα του Με την υποστήριξη της Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ F EIEE Ετήσιο Συνέδριο 2013 Εσωτερικός Έλεγχος - Προκλήσεις & Ευκαιρίες ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ.

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Dr. Aspasia Vlachvei, Assoc. Prof. Dept of International Trade ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ MBA Dept of International Trade TEI of West Macedonia, Kastoria, Greece Δρ. Ασπασία Βλάχβεη 1 Έννοια και Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα