Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Διαχείριση διαφορετικότητας (με έμφαση στη διάσταση του φύλου): ) Στοιχεία από την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα ρ. Όλγα Επιτροπάκη The Stavros Costopoulos Chair in Human Resource Management and Development Associate Professor of Organizational Behavior & HRM Academic Director of the MSc in Strategic HRM ALBA Graduate Business School PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

2 Τι σημαίνει διαφορετικότητα και πολυμορφία; ιαφορές μεταξύ εργαζομένων όσον αφορά στο φύλο, εθνότητα/φυλή, θρησκεία, αναπηρία, και σεξουαλικές προτιμήσεις Society for Human Resource Management «Ο σεβασμός και η απόδοση αξίας στις ατομικές διαφορές.. Η πολυμορφία περιλαμβάνει και πολλά άλλα ατομικά χαρακτηριστικά (εκτός από φύλο, εθνότητα κτλ.) ) όπως στυλ επικοινωνίας, εμφανισιακά χαρακτηριστικά, ταχύτητα μάθησης και κατανόησης». PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

3 Προβλέψεις για τη μελλοντική σύνθεση του εργατικού δυναμικού Συνεχής μείωση του εργατικού δυναμικού,, λόγω υπογεννητικότητας Γερασμένο εργατικό δυναμικό Περισσότερες γυναίκες Περισσότερες μειονότητες Αυξημένος αριθμός μεταναστών Αλλαγές στη φύση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας (απαίτηση πιο υψηλών δεξιοτήτων, μείωση ζήτησης ανεκπαίδευτων εργατών λόγω αυτοματοποίησης) PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

4 Ανάγκη για αξιοποίηση της διαφορετικότητας Αά Ανάπτυξη οργανωσιακών δομών και διαδικασιών που αξιοποιούν εποικοδομητικά τη διαφορετικότητα και πολυμορφία και δημιουργούν ένα δίκαιο και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους (Soni, 2000) PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

5 Η δεκτική (inclusive) επιχείρηση Η δεκτική επιχείρηση επιδιώκει να συμπεριλάβει όλους τους εργαζόμενους και να αξιοποιήσει τις δεξιότητες και ικανότητες τους. Κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζεται ως άτομο και όχι ως μέλος μιας συγκεκριμένης ομάδας (στερεοτυπική αντίληψη) και εφαρμόζονται αξιοκρατικές πολιτικές επιλογής, αξιολόγησης και προώθησης καριέρας. PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

6 Η δεκτική (inclusive) επιχείρηση Βασικά συστατικά για τη διαμόρφωση της δεκτικής επιχείρησης 1. έσμευση της ανώτατης διοίκησης 2. Ενσωμάτωση της ισότητας στις υπάρχουσες πρακτικές ιοίκησης Ανθρώπινου υναμικού και κουλτούρα δεκτική στη διαφορετικότητα 3. Συγκεκριμένες πρακτικές και πολιτικές θετικών δράσεων (Affirmative Action) που προωθούν τη διαφορετικότητα καθώς και δείκτες/μετρήσεις 4. Προγράμματα ανάπτυξης καριέρας γυναικών 5. Προγράμματα εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής ζωής 6. Επιτροπές και σύμβουλοι διαφορετικότητας 7. Ευθύνη (Accountability) και μέτρηση αποτελεσμάτων PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

7 Σημασία διαχείρισης της διαφορετικότητας Πολλαπλά οφέλη Η αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των διαφορετικών ομάδων => κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της χώρας Βελτιώνει την ποιότητα του εργατικού δυναμικού και μακροπρόθεσμα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων του ανθρώπινου κεφαλαίου ίνει τη δυνατότητα επέκτασης σε μεγαλύτερο μερίδιο αγορών Προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

8 Σημασία διαχείρισης της διαφορετικότητας Πολλαπλά οφέλη Καινοτομία και δημιουργικότητα Ενίσχυση εταιρικής φήμης και εταιρικής κουλτούρας Βελτίωσης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και της πελατειακής ικανοποίησης Υψηλότερη παραγωγικότητα και δέσμευση (engagement) PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

9 Συνήθη εμπόδια Η αίσθηση ότι η διαχείριση διαφορετικότητας αποτελεί «πολυτέλεια» και κατά συνέπεια η χαμηλή προτεραιότητα που λαμβάνουν οι συγκεκριμένες πρακτικές. Η ασυνεπής και αποσπασματική εφαρμογή πολιτικών χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και παρακολούθηση Περιορισμένη ρ οικονομική στήριξη Έλλειψη δεδομένων Η αδυναμία του νομοθετικού πλαισίου και του ελεγκτικού μηχανισμού PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

10 Ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο Έρευνα ΑΝΘΙΣΗ Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Κ.Π. EQUAL. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (25%)

11 Ίσες Ευκαιρίες στην εργασία Προώθηση Ίσων Ευκαιριών στην E.E. 80 => Θετικές δράσεις (Affirmative action) 90 => Συμφιλίωση εργασιακής προσωπικής ζωής Σήμερα => Gender mainstreaming Η «αναδιοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των διαδικασιών πολιτικής με τρόπο ώστε η διάσταση της ισότητας των φύλων να ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα, και καθ όλα τα στάδια από όλους/ες όσους/ες εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων» (ΕΕ, 1998). - Σχέδια Ισότητας (ΣΙ)

12 Θεσμικό πλαίσιο Ευρώπη Κοινοτική Στρατηγική Πλαίσιο ί για την Ισότητα των Φύλων Gender mainstreaming - Πρόσβαση των γυναικών σε ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας (π.χ. χ δια βίου μάθηση), η), κτλ. Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών Παρακολούθηση ενιαίων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών (π.χ. ποσοστά απασχόλησης, ανεργίας, χάσμα αμοιβών κτλ)

13 Θεσμικό πλαίσιο Ελλάδα Άρθρο 4: «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» Άρθρο 22: «Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας» Άρθρο 116: «δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών» Νόμος 3488/2006: «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας».

14 Μοντέλο έρευνας Εταιρικές πρακτικές προώθησης των Ίσων Ευκαιριών Δέσμευση της Διοίκησης Εκπαίδευση σε θέματα ισότητας Επιτροπές έ και σύμβουλοι ισότητας Θετικές δράσεις Μετρήσεις και δείκτες προώθησης των Ίσων Ευκαιριών Ενσωμάτωση της ισότητας στις Πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Επιλογή Αξιολόγηση απόδοσης Αμοιβές Εκπαίδευση Ανάπτυξη καριέρας Πρακτικές εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής / ή ζωής Θεσμικό και νομικό πλαίσιο Αποτελεσματικότητα Επιχειρηματικά και ατομικά οφέλη

15 Δείγμα έρευνας 70 (από 464 εταιρίες) 60% ήταν ελληνικές, 34,3% 3% πολυεθνικές και 5,7% κοινοπραξίες Κλάδος δραστηριότητας: η 33% στον κλάδο των υπηρεσιών, 35% στη βιομηχανία και 26% εμπορικές εταιρίες Μέγεθος εταιριών: 33% με λιγότερους από 100 εργαζόμενους, 27% μεταξύ και 40% άνω των 250 εργαζομένων Κύκλος Εργασιών Εταιρίας 21% <10 εκατ. ευρώ, 41% μεταξύ εκατ., 38% >100 εκατ. Το Έρ

16 Πρακτικές προώθησης ισότητας Ισότητα φύλων στο όραμα εταιρείας 74 Ισότητα στους στρατηγικούς στόχους στρατηγικούς στόχους Έκφραση δέσμευσης ΔΣ στην ισότητα Σύνδεση στόχων ισότητας Σύνδεση στόχων ισότητας με αξιολόγηση στελεχών Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα ισότητας Εκπαίδευση στελεχών σε θέματα ισότητας ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

17 Πρακτικές προώθησης ισότητας Ενδοεπιχειρηματικές επιτροπές/ομάδες εργασίας για ισότητα εργασίας για ισότητα Συμβούλιο εργαζομένων για ισότητα 67 Ανοιχτές ομάδες χ ς μ ς συζήτησης εργαζομένων για ισότητα 19 Δίκτυα εργαζομένων με συμβουλευτική δράση για γυναίκες Diversity manager ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

18 Πρακτικές προώθησης ισότητας 57 Συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης γυναικών προσέλκυσης γυναικών 72 Ισομερή ποσόστωση γυναικών ανδρών σε διευθυντικές θέσεις Ετήσιες έρευνες εργαζομένων Συστηματική σύγκριση δ δημογραφικού προφίλ φ ύ φίλ Equal pay audit ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

19 Ευθύνη της προώθησης διαφορετικότητας ,1 61,4 % ,3 12,9 17, Γενικός ιευθυντής Μεσαία ιευθυντικά Στελέχη Στελέχη Πρώτης Γραμμής Τμήμα Ανθρώπ ινου υναμικού 5,7 7,1 Νομικό Τμήμα ιευθυντής ιαχείρησης Πολυμορφίας 1,4 Σύμβουλος Ισότητας Κανείς

20 Κατάρτιση για θέματα ισότητας Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό των πρακτικών προώθησης των Ίσων Ευκαιριών στην εταιρία σας έχουν ευαισθητοποιηθεί και καταρτιστεί για τα θέματα αυτά μέσω % Συμμετοχής σε συνέδρια και ημερίδες για θέματα Ίσων Ευκαιριών 24.3 Συστηματικής εκπαίδευσης οργανωμένης από τη μητρική εταιρία (αν πρόκειται για πολυεθνική) 8.6 Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης (π.χ. στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL)

21 Τρόποι ενημέρωσης

22 Προβλέψεις για το μέλλον Ως πρακτικές μεγαλύτερης προτεραιότητας για το μέλλον εντοπίστηκαν οι εξής: Η ύπαρξη επίσημης εκπαίδευσης των εργαζομένων και των διευθυντών σε θέματα ισότητας Η ύπαρξη δικτύων εργαζομένων με συμβουλευτική δράση για γυναίκες εργαζόμενες, Η ύπαρξη ενδο-επιχειρησιακών επιχειρησιακών επιτροπών για την προώθηση της ισότητας των φύλων

23 Διαφορές μεταξύ εταιριών Ελληνικές Πολυεθνικές Η ισότητα των δύο φύλων περιλαμβάνεται στο όραμα και την αποστολή της εταιρίας της 64 % 87% Υπάρχει επίσημη εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ισότητας των φύλων 10% 50% Υπάρχει επίσημη εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων 5% 42% Υπάρχει ενδο-επιχειρησιακή επιτροπή/ομάδα εργασίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων 2% 42%

24 Διαφορές μεταξύ εταιριών Ελληνικές Πολυεθνικές Υπάρχουν δίκτυα εργαζομένων με συμβουλευτική και υποστηρικτική δράση (mentoring networks) για γυναίκες εργαζόμενες 2% 20% Υπάρχει σύμβουλος ισότητας 0% 12% Γίνεται συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης γυναικών κατά τη διάρκεια της επιλογής νέου 72% προσωπικού 42% Γίνονται ετήσιες έρευνες στάσεων των εργαζομένων που αφορούν σε θέματα ισότητας των φύλων 12% 29% Γίνεται ετήσια μέτρηση όσον αφορά στην ισότητα των αμοιβών γυναικών ανδρών (equal pay audit) 19% 79%

25 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Επιλογή προσωπικού Η πλειοψηφία των εταιριών (91%) δηλώνουν ότι ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης. 72% επίσης δηλώνουν ρητά ότι είναι εργοδότες Ίσων Ευκαιριών 84% αποφεύγουν αγγελίες που φωτογραφίζουν το φύλο.

26 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Αξιολόγηση απόδοσης και Αμοιβές 88% των εταιριών δηλώνουν ότι ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης 81% των εταιριών θεωρούν ότι σε μεγάλο βαθμό προσφέρουν ανταγωνιστικούς μισθούς 91% θεωρούν ότι παρέχουν ίσες αμοιβές σε γυναίκες και άνδρες σε όλες τις βαθμίδες. Κατά μέσο όρο 15% των εργαζομένων έχει πρόσβαση σε προγράμματα λήψης μεριδίου από τα κέρδη ενώ 16% έχουν τη δυνατότητα αγοράς μετοχών.

27 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Εκπαίδευση προσωπικού 86% των εταιριών θεωρούν ότι παρέχουν ικανοποιητικές ευκαιρίες επιπλέον κατάρτισης στους εργαζόμενους 94% δηλώνουν ότι παρέχουν ίσες ευκαιρίες κατάρτισης σε γυναίκες και άνδρες 48% των γυναικών εργαζομένων και 49% των ανδρών εργαζομένων έλαβαν κάποια εκπαίδευση στη διάρκεια του τελευταίου έτους Το Έρ

28 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Ανάπτυξη καριέρας «Γυάλινη οροφή» 90% των εταιριών δηλώνουν ότι ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες προαγωγών 65% ακολουθούν συστηματικές διαδικασίες εξέλιξης καριέρας (π.χ. σχέδια καριέρας) 40% δηλώνουν ότι λαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό μέτρα που διευκολύνουν την άνοδο των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις Μόνο 28% διαθέτει θεσμοθετημένες πολιτικές άρσης των εμποδίων για την εξέλιξη των γυναικών Το Έρ

29 Ενσωμάτωση σε πρακτικές ΔΑΔ Ανάπτυξη καριέρας «Γυάλινη οροφή» 31% των θέσεων που πληρώθηκαν εκ των έσω δόθηκαν σε γυναίκες Κατά μέσο όρο 28% των διευθυντών/προϊσταμένων είναι γυναίκες, ενώ κατά μέσο όρο 16% των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες Μόνο 16% του γυναικείου πληθυσμού στις εταιρίες του δείγματος μας καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις ενώ μόνο 6% φτάνει σε θέση ανώτατου διευθυντή

30 Συμφιλίωση εργασιακής και προσωπικής ζωής 63% των εταιριών δηλώνουν ότι προσφέρουν τέτοιες παροχές

31 Διαφορές μεταξύ εταιριών Ποσοστό εργαζομένων που έχουν πρόσβαση σε: Ελληνικές Πολυεθνικές Εργασία μερικής απασχόλησης 4,83% 12,12% Ευέλικτο ωράριο 17,62% 63,20% Εργασία από το σπίτι (τηλε-εργασία) 1,69% 12,33% Συμπιεσμένη εβδομάδα εργασίας 0,04% 9,29% Καταμερισμό εργασιών (job sharing) 6,54% 4,58% Αναχώρηση κάποιες ώρες νωρίτερα την Παρασκευή 6,11% 35,95% άλ ιάλειμμα καριέρας άνευ αποδοχών 325% 3,25% 36,45% Εταιρικό παιδικό σταθμό ή επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού 8,80% 25,00%

32 Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας 2007 «Οι Καλύτερες 5 στις Ίσες Ευκαιρίες μεταξύ γυναικών- ανδρών»

33 Κριτήρια αξιολόγησης Ενδεικτικά,, έμφαση δόθηκε στις εξής διαστάσεις: Πολιτικές θετικών δράσεων που εφαρμόζονται στην εταιρία Προγράμματα ανάπτυξης καριέρας γυναικών Προγράμματα εξισορρόπησης εργασιακής προσωπικής ζωής Επιτροπές και σύμβουλοι ισότητας Στάση της ανώτατης διοίκησης της εταιρίας σε θέματα προώθησης ίσων ευκαιριών Ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας στις υπάρχουσες πρακτικές ιοίκησης Ανθρώπινου υναμικού Κουλτούρα που επικρατεί στην εταιρία και αν υπάρχει κλίμα δεκτικό στις ίσες ευκαιρίες

34 Οι 5 Καλύτερες στις Ίσες Ευκαιρίες BP Hellas Exodus Intracom Holdings McDonald s Hellas Shell Hellas (με αλφαβητική σειρά) Το Έρ

35 BP Hellas «Η ΒΡ τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης ξ και ανάπτυξης στο Προσωπικό της (διαφορετικότητα)» Πολιτική ίσων αμοιβών για ισοδύναμη εργασία Πολιτική ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και ανάπτυξη Πολιτική ίσων ευκαιριών ανάληψης ανώτερων ιεραρχικά θέσεων Πολιτικές και πρακτικές υποστήριξης διαφορετικών ομάδων Προσωπικού, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις οικογενειακές / προσωπικές υποχρεώσεις σε συνδυασμό με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις Παροχές εξισορρόπησης επαγγελματικής προσωπικής ζωής

36 BP Hellas Συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης και ανάδειξης / μετακίνησης ης γυναικών Συστηματική καταγραφή του ποσοστού αντιπροσώπευσης γυναικών στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα ισότητας Ετήσιες ή διετείς έρευνες προσωπικού μεταξύ άλλων και σε θέματα ισότητας Εξασφάλιση, μέσα από την πολιτική αμοιβών και τις πρακτικές αναπροσαρμογής μισθών, ότι δεν γίνονται διακρίσεις 2 Συμβούλια Εργαζόμενων που μεταξύ άλλων καθηκόντων προωθούν, σε συνεργασία με την εταιρεία, και τα θέματα ισότητας - ίκτυο Diversity it & Inclusion Τα θέματα ισότητας και ίσων ευκαιριών συνήθως αποτελούν ετήσιους στόχους των Επιχειρηματικών και Λειτουργικών Μονάδων (People Agenda) «ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (OPEN TALK), που δίνει την δυνατότητα στο προσωπικό να αναφέρει μεταξύ άλλων και προβληματισμούς για θέματα ισότητας και ίσων ευκαιριών

37 Exodus Ετήσια ανώνυμη ηλεκτρονική έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων με διερεύνηση η ύπαρξης διακρίσεων (φύλο και εθνικότητα) ) Πολιτική να προσλαμβάνει κατά προτεραιότητα γυναίκες σε θέσεις τεχνικού προσωπικού στην περίπτωση υποψηφίων με ίδια προσόντα Ποσόστωση ανδρών γυναικών στην ανώτερη διοίκηση Εξετάζονται οι αμοιβές ανδρών γυναικών, δέσμευση να μην υπάρχει χάσμα Focus groups εργαζομένων: συμμετέχουν σε αναλογία ανδρών- γυναικών Επιτροπή ΕΚΕ: από εθελοντές εργαζόμενους 100% γυναικεία πρότεινε τη συμμετοχή στον διαγωνισμό Στην ετήσια αξιολόγηση υπευθύνων: θέματα διοίκησης προσωπικού συμπεριφορά «ίσης μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις» Στόχοι παρακολούθησή τους σε θέματα ίσων ευκαιριών ανδρών-γυναικών

38 Intracom Holdings Πρότυπο κοινωνικής ευθύνης SA 8000 (περιοδική αξιολόγηση) Συμμετοχή στο Μέτρο 51της 5.1 ΓΓΙ Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ισότητα Εσωτερικές επιθεωρήσεις σε θέματα ισότητας ευκαιριών Συστηματική παρακολούθηση μισθών πολιτική ίσων αμοιβών Αξιοκρατικά συστήματα πρόσληψης - αξιολόγησης για την ισότιμη εξέλιξη ανδρών γυναικών Παροχές εξισορρόπησης προσωπικής επαγγελματικής ζωής Πιστοποιημένοι σύμβουλοι ισότητας και εργασιακής πολυμορφίας Ανοιχτές ομάδες συζήτησης για θέματα ισότητας «Υπολογισμός Υ λ ό Βασικών Αναγκών» Μέλος Ελληνικού ικτύου ΕΚΕ

39 McDonald s Hellas Ισότητα φύλων μέσα στην προώθηση της διαφορετικότητας Ίσες ευκαιρίες σε εκπαίδευση, ανάπτυξη, παροχές, κίνητρα, προαγωγές «Η πρώτη ερώτηση της σφυγμομέτρησης (γνώμης προσωπικού) είναι «Μου φρ φέρονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό ανεξάρτητα από καταγωγή, φύλο και θρησκεία». Τα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη ερώτηση ανέκαθεν ήταν υψηλά.» «Οργάνωση των βαρδιών στο εστιατόριο έτσι ώστε κάθε εργαζόμενος να παίρνει τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο ρεπό το μήνα - Σεβασμό στις εργαζόμενες με παιδιά» Επιτροπή ισότητας γυναικών McDonald s - ίκτυο Γυναικών McDonald s Ελλάδας - Συμμετοχή Ανώτερων και Ανώτατων ιευθυντικών στελεχών στο Ευρωπαϊκό ίκτυο Ηγεσίας Γυναικών Ισότητα (μέσω διαφορετικότητας) ξεχωριστή ενότητα στην εκπαίδευση των μάνατζερς

40 Shell Hellas Πρόσληψη από τη Shell της πρώτης γυναίκας οδηγού βυτιοφόρων υγρών καυσίμων στην Ελλάδα Ισότητα φύλων μέσω της ισότητας ευκαιριών για όλους ιαδικασία πρόσληψης ποσόστωση πτυχιούχων (Positive action Vs Positive discrimination) «η έρευνα ικανοποίησης των εργαζομένων περιλαμβάνει μια ομάδα ερωτήσεων που αφορούν θέματα ίσης μεταχείρισης (Diversity & Inclusiveness) μέσα από ένα συγκεκριμένο δείκτη» Πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων εξειδικευμένο για τις γυναίκες εργαζόμενες του Ομίλου Σημαντικότατες παροχές εξισορρόπησης προσωπικής επαγγελματικής ζωής Υπεύθυνος για θέματα διαφορετικότητας και μη αποκλεισμού

41 Shell Hellas ίκτυο γυναικών Απευθείας ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τον Πρόεδρο της εταιρίας στην Ελλάδα Σε κάθε προγραμματισμένη συνάντηση της ανώτατης διοικητικής ομάδας (περίπου ρ 1 φορά το μήνα) ) υπάρχει πάντα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης το θέμα της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών «Στη διάρκεια του προγραμματισμού διαδοχής θέσεων που διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, γίνεται πάντα ειδική μνεία σε θέματα ίσων ευκαιριών και παρακολουθείται η αναλογία των γυναικών τόσο στην παρούσα θέση τους όσο και στο ιεραρχικό επίπεδο που μπορεί μελλοντικά να φτάσουν στην καριέρα τους.» «Στους στόχους που έχουν όλοι οι προϊστάμενοι της εταιρίας υπάρχει πέρα από τους εμπορικούς στόχους και τουλάχιστον ένας (ισοβαρής με τους υπόλοιπους) στόχος που αφορά θέματα διαφορετικότητας και ίσων ευκαιριών.»

42 Στοιχεία από το διαγωνισμό Best Workplaces

43 Παραδείγματα πρακτικών ABBOTT : Παγκόσμιο πρόγραμμα Women in Management και ύπαρξη ετήσιων στόχων για Γ και Α για συγκεκριμένο ποσοστό γυναικών στην ανώτατη διοίκηση (το 30-35% 35% των προαγωγών να είναι γυναίκες ή 30-35% 35% της διοίκησης να είναι γυναίκες) ) CISCO: : Συμβούλιο ιαφορετικότητας, αφίσα που προωθεί την διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο (διεθνώς), προώθηση η προσλήψεων για γυναίκες (στόχος 50%), πρόγραμμα εκπαίδευσης για γυναίκες, επένδυση σε τεχνολογίες προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία και δίκτυα μειονοτήτων παγκοσμίως Deloitte: Παγκόσμιο πρόγραμμα διαπολιτισμικής στρατηγικής, 25% της Ανώτατης ιοίκησης είναι γυναίκες, ενώ αντίστοιχο ποσοστό έχει εθνικότητα άλλη της Ελληνικής, Equal pay audit.

44 Παραδείγματα πρακτικών Microsoft: Diversity and Inclusion Strategy, diversity sponsored by one of the three senior presidents, Diversity Executive Workgroup, Leading Diversity and Inclusion at Microsoft & Appreciating Differences at Microsoft courses, Diversity is included d in the scorecard of the subsidiary, Diversity it Newsletter. P&G: Φεστιβάλ διαφορετικότητας, θεσμοθέτηση της δίκαιης αντιπροσώπευσης της διαφορετικότητας σε όλα τα πεδία δραστηριότητας και επίπεδα ιεραρχίας,, η σύνθεση της Ηγετικής Ομάδας της Εταιρείας περιλαμβάνει 50% γυναίκες. Tasty Foods: ημιουργία ομάδας εργασίας σε θέματα «ιαφορετικότητας και Συνυπολογισμού», Diversity & Inclusion Awareness seminars, The Diversity and Inclusion Snapshot Profile Workshop.

45 Παραδείγματα πρακτικών Το Kraft-flex flex πρόγραμμα εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής ζωής της Kraft (2003, 2004) Τα προγράμματα εξισορρόπησης εργασιακής προσωπικής ζωής της Colgate Palmolive (2006) Το ευέλικτο ωράριο της L Oreal (2004, 2005), της Wyeth (2006), της AIG (2006), της Johnson Diversey (2007) καθώς και της Pernod Ricard (2007) Η παροχή μητρικής άδειας για ένα παραπάνω έτος από τη Unilever e (2004, 2005) Το επίδομα κάλυψης των εξόδων βρεφονηπιακού σταθμού 100% από τη Novabank (2003) και 80% από την Intracom (2004) Η λειτουργία παιδικού σταθμού στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, «Τα αστεράκια της Κρι-Κρι»» (2007)

46 Παραδείγματα πρακτικών Το σύστημα coaching της ΕΛΑΙΣ (2004, 2005) και της Nestle (2007) Το σύστημα mentoring της Tasty (2005), της Exodus (2005), της Τράπεζας Κύπρου (2005) της Wyeth (2005, 2006), της Procter & Gamble (2005, 2006), της Chipita (2006), της International Life (2005, 2006, 2007) και της Johnson & Johnson Medical (2006, 2007) Το ειδικό πρόγραμμα «ενίσχυσης σπουδών» της Genesis Pharma ( ) 2007) καθώς και το σύστημα Further Education της Pernod Ricard (2007)

47 Παραδείγματα πρακτικών Η δημιουργία ατομικών πλάνων ανάπτυξης για όλους τους εργαζόμενους της ΕΛΑΙΣ (2004, 2005), της Unilever (2004, 2005), της Trofeklekt (2003, 2004), της Τράπεζας Κύπρου (2005), της Procter & Gamble (2005, 2006), της Colgate Palmolive (2006), της Chipita (2006), της ΤΝΤ (2006), της ΕΛΤΑ Συμμετοχών (2006), της Diageo (2006), της Microsoft (2007), της Xerox (2007), της Abbott (2003, 2005, 2007), της Τράπεζας Πειραιώς (2007), της Mellon (2007) και της Pernod Ricard (2007) Η δυνατότητα «διαλείμματος καριέρας» της Procter & Gamble (2005, 2006)

48 Πρακτικές εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής ζωής Σύνολο ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ εταιριών πρώτες ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ (FLEX-TIME) ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (SHORT FRIDAYS) ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ ΩΝ (ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΜΕΡΟΥΣ) ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (HEALTH AND FITNESS CENTER) 67.8% 75% 25.4% 45% 25.4% 30% 47.5% 60% 18.6% 30% ΠΑΡΟΧΕΣ CAFETERIA (SIGN-ON) 3.4% 5% ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 54.2% 60% ΑΤΟΚΑ/ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΕΙΑ 74% 85% ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 83.1% 95%

49 Πρακτικές εξισορρόπησης εργασιακής/προσωπικής ζωής ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Α ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Α ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Α ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΙΑΚΟΠΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ Α ΕΙΑΣ (ΑΝΕΥ ΑΠΟ ΟΧΩΝ) Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ MENTORING ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ ΕΟΡΤΗ (FLOATING INDIV. HOLIDAY) Σύνολο εταιριών πρώτες 40.7% 60% 22% 35% 72.9% 75% 47.5% 70% 37.3% 45% 49.2% 55% 40% 50% 56% 70% 20.3% 20%

50 Όμως ακόμα κι στα Best Workplaces η η «γυάλινη ά οροφή» εξακολουθεί να υπάρχει: Κατά μέσο όρο 27% των διευθυντών/προϊσταμένων είναι γυναίκες, ενώ κατά μέσο όρο 15% των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες (Best Workplaces 2009)

51 Στοιχεία από διεθνείς έρευνες

52 The WEF gender gap index Ξεκίνησε το Εργαλείο για το benchmarking και τον εντοπισμό παγκόσμιων ανισοτήτων λόγω φύλου με βάση οικονομικά, πολιτικά, εκπαιδευτικά και υγείας κριτήρια. Μετρά χάσματα φύλου (gender gaps) όσον αφορά πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες κι όχι όσον αφορά στα πραγματικά επίπεδα πόρων και ευκαιριών στις χώρες. Τέσσερις πυλώνες: Συμμετοχή στην οικονομία και ευκαιρίες Εκπαίδευση Πολιτική ενδυνάμωση Υγεία και επιβίωση

53 The WEF gender gap index Σουηδία 2 Νορβηγία 3 Φιλανδία 4 Ισλανδία 5 Νέα Ζηλανδία 6 Φιλιππίνες 7 Γερμανία 8 Δανία 9 Ιρλανδία 10 Ισπανία Ελλάδα: 70 η στις 128

54 Special Euro barometer 2009 ιάκριση στην ΕΕ(Discrimination( in the EU in 2009) Αριθμός συνεντεύξεων: Χρονική περίοδος: Μάιος-Ιούνιος 2009 Φορέας: European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16 th December 2009

55 Αποδοχή της διαφορετικότητας στη δημόσια σφαίρα PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16 th December 2009

56 Διαφορετικότητα στα ΜΜΕ PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16 th December 2009

57 Ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

58 Στήριξη μέτρων ίσων ευκαιριών από τις διάφορες ομάδες ευρωπαίων πολιτών PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

59 Υποστήριξη μέτρων αξιολόγησης ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο όσον αφορά εθνότητα PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

60 Υποστήριξη μέτρων ίσων ευκαιριών στις διαδικασίες επιλογής ατόμων από μειονοτικές ομάδες PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

61 Υιοθέτηση μέτρων για ίσες ευκαιρίες για όλους στην εργασία PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

62 Στάσεις για τις υπάρχουσες δράσεις PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

63 Οικονομική κρίση και διαφορετικότητα Almost half of Europeans see the crisis as having a negative impact on the importance and funding of policies promoting equality and diversity PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

64 Οικονομική κρίση και διαφορετικότητα PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

65 Στοιχεία για την Ελλάδα PLATONplus Policy Dialogue, Athens 16th December 2009

66 Διαφορετικότητα στα ΜΜΕ PLATONplus 3rd Project Meeting Lyon November 2008

67 Συμπεράσματα ιαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες εξαιρετικά σημαντικό θέμα έρευνας - Πολλές ερευνητικές δυνατότητες και εύρος για εφαρμογή πολιτικών στην περιοχή αυτή Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει κάποια ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε θέματα προώθησης των Ίσων Ευκαιριών - Υψηλότερος ο βαθμός ευαισθητοποίησης των πολυεθνικών έναντι των ελληνικών εταιριών Όχι όμως ριζικές τομές => μακριά από την επίτευξη του gender mainstreaming στην επιχειρηματική πρακτική Η «γυάλινη οροφή» μια πραγματικότητα

68 Συμπεράσματα Ελπιδοφόρα ωστόσο είναι η διαπίστωση ότι η συντριπτική πλειονότητα από τις εταιρίες που έχουν εφαρμόσει συγκεκριμένες πρακτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών εμφανίζονται να είναι πολύ ικανοποιημένες από τα θετικά αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλιών Από τις ευρωπαϊκές έρευνες αναδεικνύονται ως τομείς διαφορετικότητας με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον η ηλικία, η αναπηρία καθώς η εξωτερική εμφάνιση (βάρος, ύψος κτλ) Η οικονομική κρίση αρνητική επίπτωση και ένταση των διακρίσεων

Εταιρικές Παροχές και Benefits

Εταιρικές Παροχές και Benefits Εταιρικές Παροχές και Benefits Οι επιπτώσεις τους στο εργασιακό περιβάλλον 30/11/2005 Γιατί παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον; Το κόστος παροχών και benefits είναι υψηλό για τις επιχειρήσεις χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων»

Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων» Οµιλία του Προέδρου του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

H προστιθέμενη Αξία των Αρχών της ιαφορετικότητας και της Ενσωμάτωσης

H προστιθέμενη Αξία των Αρχών της ιαφορετικότητας και της Ενσωμάτωσης H προστιθέμενη Αξία των Αρχών της ιαφορετικότητας και της Ενσωμάτωσης Χριστίνα Σαμουλαδά Resourcing & Functional Capabilities Manager http://www.youtube.com/watch?v=csme-2kpdac Η εξέλιξη της διαφορετικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces: Best Work Practices S.C. Johnson Hellas

Best Workplaces: Best Work Practices S.C. Johnson Hellas Best Workplaces: Best Work Practices S.C. Johnson Hellas ALBA, June 10, 2004 Σοφία Θωµαΐδου ιευθύντρια Ανθρώπινου υναµικού Η Ιστορία Μας Η S.C. Johnson ιδρύθηκε το 1886 στο Racine των Η.Π.Α. από τον Samuel

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές παροχές και benefits :

Εταιρικές παροχές και benefits : Εταιρικές παροχές και benefits : Προστιθέμενη αξία ή χαμένος κόπος; Δρ Όλγα Επιτροπάκη, ALBA Graduate Business School Δημήτρης Γκανούδης, Great Place to Work Institute Hellas Εκδήλωση ΣΣΔΠ Αθήνα 16/3/2009

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces 2004. Οι 10 επιχειρήσεις µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

Best Workplaces 2004. Οι 10 επιχειρήσεις µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα Best Workplaces 2004 Οι 10 επιχειρήσεις µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα Οι ανθρώπινες σχέσεις Great Place to Work Model Εµπιστοσύνη στους ανθρώπους για τους οποίους εργάζεσαι... ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces 2006: Η αξιολόγηση των εταιριών και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών

Best Workplaces 2006: Η αξιολόγηση των εταιριών και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών Best Workplaces 2006: Η αξιολόγηση των εταιριών και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών Δρ. Όλγα Επιτροπάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ALBA Graduate Business

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες 1η Ιουλίου 2016

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες 1η Ιουλίου 2016 1 «ηµιουργία φιλικών ως προς όλες τις ηλικίες εργασιακών χώρων: η διεθνής πρακτική και συµβολή των EAP προγραµµάτων στην ενίσχυση του µεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπινου δυναµικού και στη βελτίωση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces 2007: Η αξιολόγηση των εταιριών και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών

Best Workplaces 2007: Η αξιολόγηση των εταιριών και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών Best Workplaces 2007: Η αξιολόγηση των εταιριών και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών Δρ. Όλγα Επιτροπάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ALBA Graduate Business

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Καθ. ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ιευθύντρια, MSc στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 6 Ιουνίου 2008 Σχέση εργασίας και οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πρωταθλητές: Οι 10 επιχειρήσεις όπου ό. αξίζει να δουλεύεις στην Ελλάδα

Οι Πρωταθλητές: Οι 10 επιχειρήσεις όπου ό. αξίζει να δουλεύεις στην Ελλάδα Οι Πρωταθλητές: Οι 10 επιχειρήσεις όπου ό αξίζει να δουλεύεις στην Ελλάδα Πώς άρχισαν όλα; Κεντρικό πρόσωπο ο Robert Levering, συγγραφέας του βιβλίου A Great Place to Work: What makes some employers so

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces 2005

Best Workplaces 2005 Best Workplaces 2005 Οι 200 επιχειρήσεις µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα ρ. Όλγα Επιτροπάκη Επίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ALBA) Great Place

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία των φύλων σε ηγετικές θέσεις

Ισορροπία των φύλων σε ηγετικές θέσεις Ισορροπία των φύλων σε ηγετικές θέσεις Νάνσυ Παπαλεξανδρή Ομ. Καθηγήτρια Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περιεχόμενο Εισήγησης Γυναίκες σε Ηγετικές Θέσεις Παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη των γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες Λίγα λόγια για το Έργο Κύρια ερευνητικά αποτελέσματα/εμπειρικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη» ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 23 Ιουνίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάμενος Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

Best Workplaces: Best work practices. Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού

Best Workplaces: Best work practices. Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού Best Workplaces: Best work practices Μιχάλης Προύντζος ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού INTRACOM: Εταιρικό Προφίλ Ίδρυση: Εισαγωγή στο Χ.Α.Α.: Εξαγωγές: Τοµείς ραστηριοτήτων: 1977 1990 σε περισσότερες από

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα: Η κατάσταση σήμερα

Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα: Η κατάσταση σήμερα Στα πλαίσια του έργου GeCo: Improving Gender Equality Competences of persons responsible for personnel development in private enterprises and higher education Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Παγκύπριας έρευνας αναφορικά με τη θέση, το βαθμό συμμετοχής, τις ευκαιρίες ανέλιξης, την ισομισθία των γυναικών και τις συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010

είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010 είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Παναγιώτης Ταρσινός Project Manager, RCI με την υποστήριξη της ECDL Hellas τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

e-hr personal coach Η πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα για την ελεύθερη έκδοση ενός ηλεκτρονικού περιοδικού για το HR χωρίς καµία διαφήµιση

e-hr personal coach Η πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα για την ελεύθερη έκδοση ενός ηλεκτρονικού περιοδικού για το HR χωρίς καµία διαφήµιση Η πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα για την ελεύθερη έκδοση ενός ηλεκτρονικού περιοδικού για το HR χωρίς καµία διαφήµιση e-hr personal coach Το Personal Coach είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό του "CleverCareer",

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εργαλείο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον στα πλαίσια του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

-ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΣΥΧΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ.

-ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΣΥΧΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ. Σχεδιασμός -ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΣΥΧΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ.Δύσκολη εργασία.χρονοβόρος-δαπανηρός. Δεν ασκεί έλξη -ΜΥΘΟΙ.Σπατάλη

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ε.Ε. Ένας κοινός στόχος, διαφορετικές πολιτικές. Ευρυδίκη Τσέλιου Πολιτική Επιστήμων

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ε.Ε. Ένας κοινός στόχος, διαφορετικές πολιτικές. Ευρυδίκη Τσέλιου Πολιτική Επιστήμων Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στην Ε.Ε. Ένας κοινός στόχος, διαφορετικές πολιτικές Ευρυδίκη Τσέλιου Πολιτική Επιστήμων Ένας κοινός στόχος «Εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο

ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο ΠρόκλησηγιατηνΑγοράΕργασίας Οικονοµική Ευκαιρία για τις Επιχειρήσεις Αθήνα, 16.12.2009 Ερευνητικό πρόγραµµα πουχρηµατοδοτήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ταυτότητα του Έργου Πλαίσιο : Strategic Partnerships for VET Τίτλος Έργου : Gender Equality and Entrepreneurship for All Ακρωνύμιο Έργου : GEEA Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «e-πιμενω» Θέµα ηµερίδας:

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. Έτος 2011-12 Διάλεξη 1 η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μελέτη των θεμάτων που αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα σε μία επιχείρηση/ οργανισμό. Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Organizational

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΕΟ - ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΛΗ Επενδύοντας στη Γνώση... Εξασφαλίζετε το Μέλλον Η αποτελεσματική Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 11: Διαχείριση ίσων ευκαιριών και διαφορετικότητας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 11: Διαχείριση ίσων ευκαιριών και διαφορετικότητας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 11: Διαχείριση ίσων ευκαιριών και διαφορετικότητας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

23/2/2017. Management Ηγεσία. Ηγεσία. Στρατηγική. Διοίκηση. Γ. Ζάχου ICBS 2

23/2/2017. Management Ηγεσία. Ηγεσία. Στρατηγική. Διοίκηση. Γ. Ζάχου ICBS 2 Management Ηγεσία Ηγεσία Στρατηγική Διοίκηση Γ. Ζάχου ICBS 2 1 Management Functions Προγραμματισμός Ηγεσία Οργάνωση Έλεγχος Γ. Ζάχου ICBS 3 Ηγεσία και HR Ηγεσία Διαφέρει η ηγεσία (Leadership) από τη διοίκηση(management)?

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα

MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα Μη εκτελεστικά μέλη Εισηγμένες εταιρείες 40% μέχρι 2020 ή 2018 για τις δημοσίου συμφέροντος εταιρείες Εργαζόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

2008 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών

2008 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών 2008 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών στην Ελλάδα Η σύμπραξη με τους βασικούς «συμ-μετόχους» μέσω ανοιχτής και διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί μακροπρόθεσμη πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης στα δεδομένα Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στο χώρο εργασίας

Ισότητα Ισοµισθία στο χώρο εργασίας Ισότητα Ισοµισθία στο χώρο εργασίας Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσµάτων Μάρτιος 2010 Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 2 Συνοπτικά αποτελέσµατα Φύλο Γενικού ιευθυντή Φύλο άµεσα Προϊστάµενου Σύνολο προσωπικού Οι

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11/10/2006 Μίµης Θεοδότου

11/10/2006 Μίµης Θεοδότου Επιµόρφωση ευαισθητοποίηση συνδικαλιστικών στελεχών για τη διεκδίκηση µέτρων συµφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής των γυναικών και ένταξης τους στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Πως η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ; 1. Υπάρχουν όραμα, αποστολή και συνολική επιχειρησιακή στρατηγική και μέχρι ποιο επίπεδο διοίκησης; 2. Υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια και

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες διοίκησης ανθρώπινων πόρων Το προφίλ του διευθυντή ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π

ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π HR και οι σύγχρονες ακαδηµαϊκές τάσεις Οργανωτική µάθηση και διαχείριση της γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. Έτος 2013-14 Η Στρατηγική Σημασία του Ανθρώπινου Παράγοντα ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ... Αποτελεί το τελευταίο της ενότητας μαθημάτων: 1. Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας 25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας MANAGEMENT Γενικές Αρχές Αθήνα Μάιος 2017 prepared by Anagnostou Andreas prepared for Θέματα που αναλύονται Η έννοια και γενικές αρχές του Management Επιχείρηση & Management

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σεπτέµβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΦΥΛΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΦΥΛΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΦΥΛΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Γιώργος Κρητικίδης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Τιτάνια 4 Ιουλίου 2016 Πιλοτική εφαρμογή ενός Οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της OMYA HELLAS ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών

Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών (Συνοπτική έκδοση για μετάφραση) 2015 2018 Yarra City Council 1. Εισαγωγή Αυτό το προσχέδιο είναι η δέσμευση του Δήμου για την υιοθέτηση μιας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα