Εταιρικές παροχές και benefits :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρικές παροχές και benefits :"

Transcript

1 Εταιρικές παροχές και benefits : Προστιθέμενη αξία ή χαμένος κόπος; Δρ Όλγα Επιτροπάκη, ALBA Graduate Business School Δημήτρης Γκανούδης, Great Place to Work Institute Hellas Εκδήλωση ΣΣΔΠ Αθήνα 16/3/2009 Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη

2 Τα βασικά ερωτήματα Το κόστος παροχών και benefits είναι υψηλό για τις επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχει πάντα σαφής αίσθηση της αποτελεσματικότητάς τους Ποιες από αυτές τις παροχές μεταφράζονται σε εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση; Ποια η σημασία τους για την ύπαρξη ενός εξαιρετικά καλού εργασιακού περιβάλλοντος; Ποιες παροχές (προσφερόμενες ή μη) θεωρούν σημαντικές οι εργαζόμενοι; Με ποιες από τις παροχές που προσφέρει η εταιρία είναι ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι

3 Η παρούσα έρευνα Αφορά ειδικό τμήμα αξιολόγησης 45 εταιρικών παροχών πρόσθετων στο βασικό ερωτηματολόγιο Trust Index με το οποίο γίνεται η ετήσια έρευνα Best Workplaces*. Η αξιολόγηση των συγκεκριμένων παροχών δεν λαμβάνεται υπ όψη στην τελική κατάταξη των εταιρειών. Συνολικό δείγμα: 109 διαφορετικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα Best workplaces τις χρονιές συμπληρωμένα ερωτηματολόγια Εθνικότητα εταιρειών: 57% Ελληνικές 43% Πολυεθνικές Κλάδος δραστηριότητας: 45% στον κλάδο των υπηρεσιών, 22% στη βιομηχανία και 33% εμπορικές εταιρίες *Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έρευνα Best Workplaces ανατρέξτε στο ή επικοινωνήστε στο τηλ ,

4 Το δείγμα μας Φύλο : 47% γυναίκες, 49%άνδρες, 4% δεν δήλωσαν Ηλικίες: 8% κάτω των 25 ετών, 40% μεταξύ 25-34, 31% μεταξύ 35-44, 13% μεταξύ και 2% άνω των 55 ετών -6%δεν δήλωσαν Βαθμός ευθύνης: 74% υπάλληλοι, 14% προϊστάμενοι 7% διευθυντές και 2 % ανώτατα στελέχη, -3% δεν δήλωσαν

5 Η αξιολόγηση Ζητείται από τους εργαζόμενους να αξιολογήσουν 45 συγκεκριμένες παροχές για : Τη σημαντικότητα. (Όλοι οι εργαζόμενοι για όλες τις παροχές) 5βάθμια κλίμακα σημαντικότητας: Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Εξαιρετικά Την ικανοποίηση που εισπράττουν. (Μόνο εάν οι εργαζόμενοι λαμβάνουν τη συγκεκριμένη παροχή) 5βάθμια κλίμακα ικανοποίησης: Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Εξαιρετικά

6 Οι οδηγίες του ερωτηματολογίου: «Στην συνέχεια σας παρουσιάζεται μια συγκεντρωτική λίστα από 45 εταιρικές παροχές. Καμιά εταιρεία δεν τις προσφέρει όλες, συνήθως παρέχουν κάποιες από αυτές στους εργαζομένους τους». Στην πρώτη κολώνα, για κάθε μια από αυτές τις 45 παροχές, ανεξάρτητα από το εάν σας προσφέρεται ή όχι από την εταιρεία σας, προσδιορίσετε πόσο σημαντικό είναι για εσάς να έχετε τη συγκεκριμένη παροχή. Στη διπλανή κολώνα, ΜΟΝΟ εάν αυτή η συγκεκριμένη παροχή σας προσφέρεται από την εταιρεία σας, προσδιορίστε το πόσο ικανοποιημένος /η είσαστε από τον τρόπο με τον οποίο αυτή σας παρέχεται. (Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Εξαιρετικά) (Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Εξαιρετικά) Βάλτε ένα Χ στο κουτάκι με την απάντηση που σας εκφράζει στη στήλη ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ. Βάλτε ένα Χ στο κουτάκι με την απάντηση που σας εκφράζει στη στήλη ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ.

7 Οι 45 εταιρικές παροχές αφορούν: Αμοιβές και πριμ απόδοσης, Υγεία, ασφάλιση, συνταξιοδοτικά, Ανάπτυξη, εξέλιξη, καριέρα, Ποιότητα ζωής, Άδειες, Διακοπές, αργίες, και άλλα

8 9 παροχές Αμοιβές και πριμ απόδοσης Συχνότητα που συναντώνται Ελάχιστοςμισθόςμεγαλύτεροςτηςσυλλογικήςσύμβασης 84% Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος αμοιβών 84% Μισθός βασισμένος στην αποδοτικότητα 83% Μερίδιο από τα κέρδη (Profit Sharing) 27% Bonus για ομαδική αποδοτικότητα 72% Έκτακτη αμοιβή (πέραν της υπερωριακής) για έκτακτη προσέλευση 45% Επιβράβευση πολύχρονης υπηρεσίας 63% Προγράμματα αγοράς μετοχών από υπαλλήλους 26% Άτοκα και /ή χαμηλού επιτοκίου δάνεια 63%

9 Υγεία, ασφάλιση, συνταξιοδοτικά 6 παροχές Συχνότητα Συνταξιοδοτικά προγράμματα 40% Δυνατότητες πρόωρης συνταξιοδότησης 31% Ομαδική ασφάλιση υγείας 85% Check-up και διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις 77% Οδοντιατρική ασφάλεια 24% Ασφάλεια ζωής, αναπηρίας και ατυχήματος 84%

10 Ανάπτυξη, εξέλιξη, καριέρα 4 παροχές Συχνότητα Χρηματοδότηση ατομικής εκπαίδευσης. Επιδόματα σπουδών 76% Εσωτερική εκπαίδευση και σεμινάρια 98% Επιπρόσθετη άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές 48% Mentoring (Επαγγελματική καθοδήγηση) 65%

11 10 παροχές Ποιότητα ζωής Συχνότητα Εταιρικός παιδικός σταθμός ή κάλυψη εξόδων (συνόλου ή μέρους) 28% Ευέλικτο ωράριο (Flex-time) 72% Αναχώρηση κάποιες ώρες νωρίτερα την Παρασκευή (early Fridays) 30% Παροχή φαγητού ή κάλυψη εξόδων του (κουπόνια) 58% Μεταφορά από και προς την Εταιρία ή κάλυψη εξόδων μετακίνησης 60% Εταιρικός γιατρός και νοσοκόμα 83% Αιμοδοσία και εταιρική τράπεζα αίματος 67% Χώροι άθλησης, γυμναστήριοήκάλυψηεξόδων 36% Δυνατότητα προσωπικής επιλογής παροχών από προτεινόμενη λίστα 6% Έκτακτη οικονομική υποστήριξη /Βοήθεια για προσωπικά ζητήματα 76%

12 10 παροχές Άδειες, Διακοπές, αργίες, Συχνότητα Επιπρόσθετες ημέρες άδειας για νέους πατέρες 28% Επιπρόσθετες ημέρες άδειας για νέες μητέρες 39% Επιπλέον ημέρες άδειας για ασθένεια ανά έτος χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών 63% Επιπρόσθετες ημέρες έμμισθων αδειών/ διακοπών ανά έτος 39% Επιπρόσθετη άδεια για γενέθλια ή ονομαστική εορτή 17% Πρόγραμμα παρατεταμένης άδειας (Άνευ αποδοχών) 50% Επιπλέον ημέρες διακοπών χωρίς αποδοχές 48% Ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα για νέες μητέρες 81% Διάφορες εταιρικές κοινωνικές εκδηλώσεις και γιορτές 93% Δωρεάν ταξίδια και εταιρικές εκδρομές 66%

13 και άλλες 6 παροχές Συχνότητα Αποζημίωση υπαλλήλων για φυσικές καταστροφές 34% Βραβεία / Αναγνώριση (π.χ. Εργαζόμενος του μήνα) 61% Σχολικά είδη στα παιδιά των εργαζομένων 17% Εταιρικές εκπτώσεις- Εκπτωτικές κάρτες- Εταιρικά προϊόντα 71% Εισιτήρια για αθλητικές εκδηλώσεις, ταινίες, θέατρα 56% Δώρο γάμου 72%

14 Πόσες παροχές προσφέρονται Από τις 45 παροχές, προσφέρονται: Κατά μέσο όρο ανά εταιρεία: 25 παροχές Μέσος όρος των 10 πρώτων εταιρειών*: 32 «Μέσος όρος των 10 τελευταίων εταιρειών*: 20 «Η εταιρεία με τις περισσότερες παροχές: 38 «Η εταιρεία με τις λιγότερες παροχές: 9 «* Έρευνα Best Workplaces για τις χρονιές 2007/ 2008/ 2009

15 Οι 10 πιο συχνές παροχές Συχνότητα Εσωτερική εκπαίδευση και σεμινάρια 98% Διάφορες εταιρικές κοινωνικές εκδηλώσεις και γιορτές 93% Ομαδική ασφάλιση υγείας 85% Ελάχιστος μισθός μεγαλύτερος της συλλογικής σύμβασης 84% Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος αμοιβών 84% Ασφάλεια ζωής, αναπηρίας και ατυχήματος 84% Μισθός βασισμένος στην αποδοτικότητα 83% Εταιρικός γιατρός και νοσοκόμα 83% Ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα για νέες μητέρες 81% Check-up και διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις 77%

16 Οι πιο συχνές παροχές στις Best Workplaces* Συχνότητα Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος αμοιβών 100% Μισθός βασισμένος στην αποδοτικότητα 100% Εσωτερική εκπαίδευση και σεμινάρια 100% Mentoring (Επαγγελματική καθοδήγηση) 100% Ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα για νέες μητέρες 100% Διάφορες εταιρικές κοινωνικές εκδηλώσεις και γιορτές 100% Δωρεάν ταξίδια και εταιρικές εκδρομές 100% Ελάχιστοςμισθόςμεγαλύτεροςτηςσυλλογικήςσύμβασης 95% Επιβράβευση πολύχρονης υπηρεσίας 95% Ομαδική ασφάλιση υγείας 95% Check-up και διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις 95% Ασφάλεια ζωής, αναπηρίας και ατυχήματος 95% Ευέλικτο ωράριο (Flex-time) 95% Βραβεία / Αναγνώριση (π.χ. Εργαζόμενος του μήνα) 95% * Οι 10 πρώτες εταιρείες για τις χρονιές στην έρευνα Best Workplaces

17 Η συνολική εικόνα

18 Η συνολική εικόνα

19 Σημαντικότητα Παροχών Γυναίκες και Άνδρες

20 Ικανοποίηση Παροχών Γυναίκες και Άνδρες

21 Σημαντικότητα Παροχών και επίπεδα Ιεραρχίας

22 Ικανοποίηση Παροχών και επίπεδα Ιεραρχίας

23 Σημαντικότητα Παροχών και αντικείμενο εργασίας

24 Ικανοποίηση Παροχών και αντικείμενο εργασίας

25 Σημαντικότητα Παροχών και ηλικίες εργαζομένων

26 Ικανοποίηση Παροχών και ηλικίες εργαζομένων

27 Σημαντικότητα Παροχών και Εθνικότητα Εταιρείας

28 Ικανοποίηση Παροχών και Εθνικότητα Εταιρείας

29 Σημαντικότητα Παροχών και τομέας δραστηριότητας εταιρειών

30 Ικανοποίηση Παροχών και τομέας δραστηριότητας εταιρειών

31 Σημαντικότητα παροχών και μέγεθος εταιρείας

32 Ικανοποίηση Παροχών και μέγεθος εταιρείας

33 Αναλυτικότερα

34 Συχνότητα που συναντώνται 85% 84% 77% 84% 98% 83% 39% 40% 84% 72% Οι 10 πιο σημαντικές παροχές Πολύ/ Εξαιρετικά Σημαντικό* 1 Ομαδική ασφάλιση υγείας 87% 2 Ασφάλεια ζωής, αναπηρίας και ατυχήματος 86% 3 Check up / Διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις 84% 4 Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος αμοιβών 84% 5 Εσωτερικήεκπαίδευσηκαισεμινάρια 84% 6 Μισθός βασισμένος στην αποδοτικότητα 82% 7 Επιπρόσθετες ημέρες άδειας για νέες μητέρες 79% 8 Συνταξιοδοτικά προγράμματα 79% 9 Ελάχιστος μισθός μεγαλύτερος της συλλογικής σύμβασης 79% 10 Bonus για ομαδική αποδοτικότητα 76% * Τα ποσοστά αφορούν τον αριθμό των ανθρώπων που απάντησαν 4 και 5 (Πολύ ή Εξαιρετικά Σημαντικό)

35 Συχνότητα 61% 72% 93% 36% 56% 50% 17% 17% 26% 48% Οι 10 λιγότερο σημαντικές παροχές Πολύ/ Εξαιρετικά σημαντικό 36 Βραβεία / Αναγνώριση (π.χ. Εργαζόμενος του μήνα) 54% 37 Δώρο γάμου 54% 38 Διάφορες εταιρικές κοινωνικές εκδηλώσεις και γιορτές 53% 39 Χώροι άθλησης, γυμναστήριο ή κάλυψη εξόδων 49% 40 Εισιτήρια για αθλητικές εκδηλώσεις, ταινίες, θέατρα 47% 41 Πρόγραμμα παρατεταμένης άδειας (Άνευ αποδοχών) 46% 42 Σχολικά είδη στα παιδιά των εργαζομένων 45% 43 Επιπρόσθετη άδεια για γενέθλια ή ονομαστική εορτή 42% 44 Προγράμματα αγοράς μετοχών από υπαλλήλους 41% 45 Επιπλέον ημέρες διακοπών χωρίς αποδοχές 36%

36 Ποιες παροχές μπαίνουν στη 10αδα ή ανεβαίνουν ΕΝΤΟΝΑ σε σημαντικότητα Για τους Υπάλληλους: Ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα για νέες μητέρες Για τους Προϊσταμένους Θέση Στο σύνολο Χρηματοδότηση ατομικής εκπαίδευσης. Επιδόματα σπουδών Για τους Διευθυντές Οδοντιατρική ασφάλεια Μερίδιο από τα κέρδη (Profit Sharing) Για τα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Μερίδιο από τα κέρδη (Profit Sharing) Προγράμματα αγοράς μετοχών από υπαλλήλους 13 44

37 Ποιες παροχές μπαίνουν στη 10αδα ή ανεβαίνουν ΕΝΤΟΝΑ σε σημαντικότητα Για τις Γυναίκες Ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα για νέες μητέρες Για τις νέες ηλικίες (κάτω από 30) Εσωτερική εκπαίδευση και σεμινάρια 2 5 Ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα για νέες μητέρες 7 11 Χρηματοδότηση ατομικής εκπαίδευσης. Επιδόματα σπουδών Για τις μεγαλύτερες ηλικίες (50 +) Έκτακτη οικονομική υποστήριξη /Βοήθεια για προσωπικά ζητήματα Θέση Στο σύνολο Επιβράβευση πολύχρονης υπηρεσίας 6 14 Αιμοδοσία και εταιρική τράπεζα αίματος 7 22

38 Ποιες παροχές μπαίνουν στη 10αδα ή ανεβαίνουν ΕΝΤΟΝΑ σε σημαντικότητα Για την παραγωγή (εργοστάσιο) Μεταφορά από και προς την Εταιρία ή κάλυψη εξόδων 5 19 Εταιρικός γιατρός και νοσοκόμα 6 24 Αιμοδοσία και εταιρική τράπεζα αίματος 7 22 Για τις πωλήσεις Θέση Στο σύνολο Εσωτερική εκπαίδευση και σεμινάρια 3 5 Χρηματοδότηση ατομικής εκπαίδευσης. Επιδόματα σπουδών Mentoring (Επαγγελματική καθοδήγηση) Για τις τεχνικές υπηρεσίες Έκτακτη αμοιβή (πέραν της υπερωριακής) για έκτακτη προσέλευση 8 20 Μεταφορά από και προς την Εταιρία ή κάλυψη εξόδων 9 19

39 Ποιες παροχές μπαίνουν στη 10αδα ή ανεβαίνουν ΕΝΤΟΝΑ σε σημαντικότητα Για τους part timers Ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα για νέες μητέρες 6 11 Επιβράβευση πολύχρονης υπηρεσίας 8 14 Εταιρικός γιατρός και νοσοκόμα 9 24 Μεταφορά από και προς την Εταιρία ή κάλυψη εξόδων Για εργαζόμενους από μειονότητες Θέση Στο σύνολο Ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα για νέες μητέρες 6 11 Επιβράβευση πολύχρονης υπηρεσίας 8 14 Mentoring (Επαγγελματική καθοδήγηση) 9 15 Για όσους ανήκουν σε σωματείο Αιμοδοσία και εταιρική τράπεζα αίματος 10 22

40 Συχνότητα % 67% 77% 84% 60% 98% 81% 39% 93% 83% Οι 10 παροχές που ικανοποιούν περισσότερο Πολύ/ Εξαιρετικά ικανοποιημένος/η (1) Ομαδική ασφάλιση υγείας* 66% (22) Αιμοδοσία και εταιρική τράπεζα αίματος 60% (3) Check up / Διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις 58% (2) Ασφάλεια ζωής, αναπηρίας και ατυχήματος 54% (19) Μεταφορά από και προς την Εταιρία ή κάλυψη εξόδων 53% (5) Εσωτερικήεκπαίδευσηκαισεμινάρια 51% (11) Ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα για νέες μητέρες 50% (7) Επιπρόσθετες ημέρες άδειας για νέες μητέρες 50% (38) Διάφορες εταιρικές κοινωνικές εκδηλώσεις και γιορτές 48% (24) Εταιρικός γιατρός και νοσοκόμα 47% ( ) Σε παρένθεση είναι ή σειρά σημαντικότητας * Με μπλε γράμματα είναι αυτές που είναι στις 10 πρώτες και σε Σημαντικότητα και σε Ικανοποίηση.

41 Συχνότητα % Οι 10 παροχές που ικανοποιούν λιγότερο (41) Πρόγραμμα παρατεταμένης άδειας (Άνευ αποδοχών) 34% 36% (39) Χώροι άθλησης, γυμναστήριο ή κάλυψη εξόδων 33% 31% (28) Δυνατότητες πρόωρης συνταξιοδότησης 33% 72% (10) Bonus για ομαδική αποδοτικότητα 32% (20) Έκτακτη αμοιβή (πέραν της υπερωριακής) για έκτακτη προσέλευση 45% 56% ( ) Σε παρένθεση είναι ή σειρά σημαντικότητας * Με κόκκινα γράμματα είναι οι παροχές που είναι υψηλά σε Σημαντικότητα 32% (40) Εισιτήρια για αθλητικές εκδηλώσεις, ταινίες, θέατρα 29% 48% (45) Επιπλέον ημέρες διακοπών χωρίς αποδοχές 29% (30) Δυνατότητα (προσωπικής) επιλογής παροχών από προτεινόμενη λίστα 6% 24% Πολύ/ Εξαιρετικά ικανοποιημένος/ η 27% (13) Οδοντιατρική ασφάλεια 26% 27% (27) Μερίδιο από τα κέρδη (Profit Sharing) 26%

42 Απόσταση Σημαντικότητας - Ικανοποίησης Διαφορά ποσοστιαίων μονάδων Σημαντικότητας - Ικανοποίησης Μισθός βασισμένος στην αποδοτικότητα 47% Οδοντιατρική ασφάλεια 46% Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος αμοιβών 45% Bonus για ομαδική αποδοτικότητα 44% Ελάχιστοςμισθόςμεγαλύτεροςτηςσυλλογικήςσύμβασης 38% Έκτακτη αμοιβή (πέραν της υπερωριακής) για έκτακτη προσέλευση 37% Μερίδιο από τα κέρδη (Profit Sharing) 37% Χρηματοδότηση ατομικής εκπαίδευσης. Επιδόματα σπουδών 36% Επιβράβευση πολύχρονης υπηρεσίας 34% Εσωτερική εκπαίδευση και σεμινάρια 33%

43 100% Σημαντικότητα και Ικανοποίηση Διασταύρωση 63% 65% 68% Ικανοποίηση 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% BEST WORKPLACES ΜΕΣΟΣΟΡΟΣΕΤΑΙΡΕΙΩΝ BOTTOM LIST 49% 41% 34% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σημαντικότητα

44 Σύνολο εταιρειών Σημαντικότητα και Ικανοποίηση 100% Ικανοποίηση 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΔΕΙΕΣ -ΑΡΓΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Σημαντικότητα

45 Ποιες παροχές συμβάλλουν στη δημιουργία ενός Best Workplace;

46 Παροχές και καλό εργασιακό περιβάλλον Αμοιβές και πριμ απόδοσης Συνταξιοδοτικά προγράμματα, ασφάλιση και υγεία Ανάπτυξη καριέρας Ευελιξία και ποιότητα ζωής Διακοπές και άδειες Επιπρόσθετες παροχές.14**.15***.30*** Αξιοπιστία R 2 =.40

47 Παροχές και καλό εργασιακό περιβάλλον Αμοιβές και πριμ απόδοσης Συνταξιοδοτικά προγράμματα, ασφάλιση και υγεία Ανάπτυξη καριέρας Ευελιξία και ποιότητα ζωής Διακοπές και άδειες Επιπρόσθετες παροχές.31***.18***.08*.10*.16*** Σεβασμός R 2 =.48

48 Παροχές και καλό εργασιακό περιβάλλον Αμοιβές και πριμ απόδοσης Συνταξιοδοτικά προγράμματα, ασφάλιση και υγεία Ανάπτυξη καριέρας Ευελιξία και ποιότητα ζωής Διακοπές και άδειες Επιπρόσθετες παροχές.13**.14***.42*** Δικαιοσύνη R 2 =.46

49 Παροχές και καλό εργασιακό περιβάλλον Αμοιβές και πριμ απόδοσης Συνταξιοδοτικά προγράμματα, ασφάλιση και υγεία Ανάπτυξη καριέρας Ευελιξία και ποιότητα ζωής Διακοπές και άδειες Επιπρόσθετες παροχές.29***.11**.10*.12** Υπερηφάνεια R 2 =.33

50 Παροχές και καλό εργασιακό περιβάλλον Αμοιβές και πριμ απόδοσης Συνταξιοδοτικά προγράμματα, ασφάλιση και υγεία Ανάπτυξη καριέρας Ευελιξία και ποιότητα ζωής Διακοπές και άδειες Επιπρόσθετες παροχές.14**.18***.27*** Συντροφικότητα R 2 =.37

51 Παροχές και καλό εργασιακό περιβάλλον Αμοιβές και πριμ απόδοσης Συνταξιοδοτικά προγράμματα, ασφάλιση και υγεία Ανάπτυξη καριέρας Ευελιξία και ποιότητα ζωής Διακοπές και άδειες Επιπρόσθετες παροχές.30***.13**.10*.10*.12** Συνολική εκτίμηση περιβάλλοντος εργασίας R 2 =.35

52 Συμπεράσματα

53 Συμπεράσματα Οι παροχές με υψηλή σημαντικότητα και υψηλή ικανοποίηση αφορούν σε: ασφάλιση και υγεία Οι παροχές με υψηλή σημαντικότητα και τη χαμηλή ικανοποίηση αφορούν σε: αμοιβές και πριμ απόδοσης ανάπτυξη καριέρας

54 Συμπεράσματα Σημαντικότητα παροχών και benefits Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι βαθμολογούν συστηματικά υψηλότερα τη σημαντικότητα παροχών και benefits: οι εργαζόμενοι σε πολυεθνικές επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι στις εμπορικές επιχειρήσεις οι γυναίκες Με έμφαση στα προγράμματα ασφάλισης, παροχές ανάπτυξης καριέρας και ευελιξίας οι εργαζόμενοι κάτω των 35 Με έμφαση στις παροχές ανάπτυξης καριέρας. τα μη-στελέχη και τα στελέχη πρώτης γραμμής και οι εργαζόμενοι στις πωλήσεις

55 Συμπεράσματα Ικανοποίηση από παροχές και benefits Οι εργαζόμενοι σε πολυεθνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο ικανοποιημένοι από τις παροχές που λαμβάνουν. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες είναι συστηματικά λιγότερο ικανοποιημένοι από τις παροχές που λαμβάνουν.

56 Συμπεράσματα Ικανοποίηση από παροχές και benefits Οι εργαζόμενοι στις εταιρείες κάτω των 250 εργαζομένων είναι συστηματικά πιο ικανοποιημένοι από τις παροχές που λαμβάνουν. Οι γυναίκες είναι συστηματικά λιγότερο ικανοποιημένες από τις παροχές που λαμβάνουν. Οι νεαρότεροι εργαζόμενοι (<35) είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τις παροχές που λαμβάνουν Κυρίως με όσες αφορούν σε θέματα αμοιβών και ευελιξίας.

57 Συμπεράσματα Ικανοποίηση από παροχές και benefits Τα διευθυντικά στελέχη είναι συστηματικά περισσότερο ικανοποιημένα από τις παροχές που λαμβάνουν. Κυρίως με όσες αφορούν σε θέματα αμοιβών, ανάπτυξης καριέρας και αδειών. Οι εργαζόμενοι στις πωλήσεις είναι συστηματικά περισσότερο ικανοποιημένοι από τις παροχές που λαμβάνουν. Κυρίως με όσες αφορούν σε θέματα αμοιβών, συνταξιοδοτικών και ασφάλισης υγείας και ανάπτυξης καριέρας.

58 Συμπεράσματα Παροχές και Best Workplaces Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι στη διαμόρφωση ενός εξαιρετικά καλού περιβάλλοντος εργασίας παίζει ρόλο ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων με τις εξής παροχές: Αμοιβές και πριμ απόδοσης Παροχές που αφορούν στην ανάπτυξη καριέρας Επιπρόσθετες παροχές που έχουν να κάνουν με αναγνώριση και επιβράβευση Παροχές σχετικές με ευελιξία και εξισορρόπηση εργασιακής- προσωπικής ζωής

59 Συμπεράσματα Παροχές και Best Workplaces Αυτό δεν σημαίνει ότι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα καθώς και τα προγράμματα ασφάλισης και υγείας είναι λιγότερο σημαντικά. Μάλλον λειτουργούν ως hygiene factors (Herzberg) πάρα ως παράγοντες κινητοποίησης (motivators). Η έλλειψη τους θα οδηγούσε σε δυσαρέσκεια αλλά η ύπαρξη τους δεν οδηγεί αναγκαστικά σε εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση.

60 Η διεθνής εικόνα SHRM Benefits survey 2008 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 100% ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 94% ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 97% ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, IN-HOUSE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 95% ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 95% ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 92% ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 84% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ 83% ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 81% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EAP) 77% Δείγμα: 996 Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού

61 Η διεθνής εικόνα SHRM Benefits survey 2008 ΜΕΤΑ-ΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΟΥΣ (WELL-BABY PROGRAM) 77% ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 75% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 65% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (WELLENESS PROGRAMS) 60% ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ 59%

62 Η διεθνής εικόνα SHRM Benefits survey 2008 Επιπλέον.. Προγράμματα διακοπής καπνίσματος (40%) Προγράμματα απώλειας βάρους (31%) Κίνητρα για βελτίωση υγείας (π.χ. bonus για διακοπή καπνίσματος, υγιεινή διατροφή) (23%) Γυμναστήριο (57%) Δωμάτιο θηλασμού (25%) Τηλε-εργασία (21%)

63 Η διεθνής εικόνα SHRM Benefits survey 2008 Εκτίμηση του κόστους των παροχών στο 39% του συνολικού κόστους μισθοδοσίας Επανεξέταση των παροχών σε ετήσια βάση από την πλειοψηφία των εταιριών Στο SHRM 2008 Job Satisfaction survey οιπαροχέςήτανο δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης (μετά από τη σταθερότητα και ασφάλεια εργασίας). Ως καθοριστικότερες παροχές πέραν των αμοιβών, αναδείχτηκαν οι παροχές ευελιξίας και εξισορρόπησης εργασιακής /προσωπικής ζωής και οι παροχές ανάπτυξης καριέρας.

64 Η διεθνής εικόνα Pandey & Martocchio (2008). Health care and retirement costs in North America spiralling uncontrollably: what are employers to do? IJHRM Αλματώδης αύξηση του κόστους παροχών υγείας και συνταξιοδότησης (σε ποσοστά αύξησης έως και 15% ετησίως) Μετακίνηση προς υβριδικά πλάνα που θα περιλαμβάνουν αύξηση των εισφορών από τον εργαζόμενο Μετακύλιση του κόστους (αλλά και της ευθύνης διαχείρισης) τέτοιων παροχών στον εργαζόμενο ΑΛΛΑ ξεκάθαρη πρόβλεψη για αρνητική επίπτωση τέτοιων πρακτικών σε εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση. Εκπαίδευση στον εργαζόμενο για τη σημασία και το κόστος τέτοιων παροχών καθώς τώρα αντιμετωπίζονται μάλλον ως κάτι το δεδομένο. Έμφαση στην πρόληψη, με αύξηση των προγραμμάτων βελτίωσης υγείας και ποιότητας ζωής Wellness programs (με απώτερο στόχο τη γενικότερη μείωση του κόστους περίθαλψης). Ακραία περίπτωση η Scotts Miracle Gro => απόλυση εργαζόμενων που δε σταμάτησαν να καπνίζουν ή δεν έχασαν βάρος

65 Η διεθνής εικόνα Γενικότερεςτάσειςστιςπαροχές Ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους των παροχών, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν ασφάλιση υγείας και συνταξιοδοτικά προγράμματα Όχι ακόμα ριζικές τομές μικρές αλλαγές έτσι ώστε οι εταιρείες να μπορούν να προσελκύουν ταλαντούχους εργαζόμενους Ανάγκη για εξατομικευμένη προσέγγιση καθώς η διαφορετικότητα του εργατικού δυναμικού αυξάνει Παροχή κινήτρων στους μεγαλύτερους σε ηλικία (>65) εργαζόμενους να παραμείνουν στην εργασία

66 Η διεθνής εικόνα Γενικότερες τάσεις στις παροχές Αύξηση της ζήτησης παροχών που αφορούν σε ευελιξία και εξισορρόπηση εργασιακής/ προσωπικής ζωής Αύξηση της έμφασης σε παροχές που αφορούν σε εκπαίδευση και ανάπτυξη π.χ. χρηματοδότηση σπουδών Αύξηση της ζήτησης παροχών χρηματο-οικονομικής συμβουλευτικής, είτε με τη μορφή σεμιναρίων σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και επενδύσεων ή με την παροχή δυνατότητας ατομικής πρόσβασης σε οικονομικό σύμβουλο

67 Η διεθνής εικόνα Γενικότερεςτάσειςστιςπαροχές Αύξηση της έμφασης σε προγράμματα βελτίωσης υγείας και παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους για διακοπή βλαπτικών συνηθειών πατερναλιστική αντιμετώπιση; Αδύνατη μια κοινή λύση για όλους τους οργανισμούς => Συχνή επανεξέταση των προσφερόμενων παροχών και κατανόηση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του προσωπικού κάθε εταιρείας

68 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Το υλικό αυτό αποτελεί ιδιοκτησία του Great Place to Work Institute Hellas. Διατίθεται για μελέτη, αλλά δεν επιτρέπεται η δημοσίευση ή αναδημοσίευση του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του. Great Place to Work Institute Hellas Τηλ

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ!

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Απολογισμός της κοινωνικής μας υπευθυνότητας 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 4 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 2. Η εταιρία μας 7 3. Προιόντα και

Διαβάστε περισσότερα

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα!

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Ομίλου Ideales ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. Αντί προλόγου 6 2. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 7 3. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

BEST WORKPLACES 2005. Οι επιχειρήσεις µε τοκαλύτεροεργασιακόπεριβάλλον στην Ελλάδα για το 2005:

BEST WORKPLACES 2005. Οι επιχειρήσεις µε τοκαλύτεροεργασιακόπεριβάλλον στην Ελλάδα για το 2005: Media Partner BEST WORKPLACES 2005 Οι επιχειρήσεις µε τοκαλύτεροεργασιακόπεριβάλλον στην Ελλάδα για το 2005: 1. UNILEVER HELLAS, ΑΕΒΕ 2. ΕΛΑΪΣ, ΑΕ 3. SC JOHNSON HELLAS, SA 4. PROCTER & GAMBLE HELLAS, LTD

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δρ Όλγα Επιτροπάκη, Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Κάτοχος της ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Δρ. Όλγα Επιτροπάκη, Αριστοτέλης Αλεξόπουλος ALBA 2013 Μία έρευνα του Με την υποστήριξη της Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ; 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ DANIEL KASMIR, ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, MANPOWER EMEA Οι αφοσιωµένοι υπάλληλοι που έχουν κίνητρα οδηγούν µια επιχείρηση στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Ο όμιλος Eurobank EFG αποτελεί ένα μεγάλο και σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κος Οικονομάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ JETOIL 2010 Εισαγωγή Το 2010 αποτέλεσε, κατά γενική ομολογία, μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας συνθήκες και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04-05 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MOBILIZE YOUTH EMPLOYABILITY IN GREECE 06-07 Πρόλογοι 08-09 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA EXECUTIVE, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1 η Γραπτή Εργασία στις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΘΕΜΑ 1 ο... 1 1.1... 1 1.2... 4 1.3... 6 ΘΕΜΑ 2 ο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενική Διευθύντρια : ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικό Μοντέλο

Συνταξιοδοτικό Μοντέλο τεύχος Ν ο5 ΘΕΜΑ: To Σουηδικό Συνταξιοδοτικό Μοντέλο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ >> Συνεντεύξεις >> CHRISTINA SCHILLER ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ FORA

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων GOC Care AGED AND COMMUNITY CARE SERVICES Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων Ένας Οδηγός για την κατανόηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο Brisbane και στο Gold

Διαβάστε περισσότερα