Περιγράφει τα δεδοµένα της ιστοσελίδας και τη δοµή τους στο ίδιο αρχείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγράφει τα δεδοµένα της ιστοσελίδας και τη δοµή τους στο ίδιο αρχείο"

Transcript

1

2 Γλώσσα για τη δηµιουργία ιστοσελίδων Μεταφορά µέσω του πρωτοκόλλου HTTP (HyperText Transfer Protocol) Ο πελάτης (client) στέλνει αίτηµα για ιστοσελίδα Ο server στέλνει τη σελίδα Περιγράφει τα δεδοµένα της ιστοσελίδας και τη δοµή τους στο ίδιο αρχείο Το πρόγραµµα πλοήγησης (browser) είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και εµφάνιση της σελίδας Μπορεί να εµφανίσει εν µέρει λανθασµένες ιστοσελίδες ιαφορετικά προγράµµατα πλοήγησης µπορεί να επεξεργαστούν την ίδια σελίδα µε άλλο τρόπο 2

3 Ένα έγγραφο HTML είναι ένα έγγραφο κειµένου που περιέχει ένα σύνολο από ετικέτες (tags) σε ιεραρχική δοµή Γενική οµή: <Ετικέτα1 ιδιότητα1= τιµή1 ιδιότητα2= τιµή2 > <Ετικέτα2 ιδιότητα3= τιµή3 >κείµενο</ετικέτα2> </Ετικέτα1> Π.χ. <body> <p align= center >This <i><b>is my first</b></i> paragraph.</p> </body> 3

4 HTML 1 (αρχές 1990) ηµιουργήθηκε από τον Tim Berners-Lee στο CERN Αρχικά σαν ένα πρότυπο για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα σε επιστήµονες Βασίστηκε στο πρότυπο SGML Χρήση ετικετών (tags) για παραγράφους, επικεφαλίδες. Λίστες κτλ Προσθήκη ετικετών για υπερσυνδέσµους, δηµιουργώντας τον Παγκόσµιο Ιστό 4

5 HTML+ (1994) Νέα tags υνατότητα ενσωµάτωσης εικόνων 03/1993 Πρώτο text-based πρόγραµµα πλοήγησης (Lynx) 04/1993 Πρώτο πρόγραµµα πλοήγησης σε γραφικό περιβάλλον (Mosaic) 05/1994 Πρώτο συνέδριο για τον Παγκόσµιο Ιστό (W3) HTML 2 (1994) Νέα tags υνατότητα για φόρµες ηµιουργία του W3 Consortium (W3C), τέλος 1994 Στόχος: Χρήση ανοικτών προτύπων για το Web 5

6 11/ 1994 Ίδρυση της Netscape που αµέσως έγινε πρωτοπόρος της αγοράς Χρήση Netscape proprietary tags ύκολο για άλλα προγράµµατα πλοήγησης να ακολουθήσουν Ετικέτες για χρώµατα, µέγεθος γραµµάτων, εικόνες φόντου κτλ. HTML 3.0 Πίνακες, µαθηµατικά, υποσηµειώσεις Υποστήριξη για style sheets υσκολίες για πλήρη υϊοθέτηση από τα προγράµµατα πλοήγησης. Κάθε πρόγραµµα υποστηρίζει το δικό του υποσύνολο 6

7 H Microsoft βγάζει τον Internet Explorer (8/1995) Πρώτος σοβαρός ανταγωνιστής του Netscape Άρχισε να εισάγει νέα tags π.χ.,marquee Οι ιστοσελίδες διακρίνονταν σε αυτές που λειτουργούν σωστά σε Ι.Ε. και σε αυτές που λειτουργούν σωστά σε Netscape Πολλά sites είχαν δύο εκδόσεις µία για κάθε πρόγραµµα H Microsoft ξεκίνησε την ενσωµάτωση διαδραστικών στοιχείων µε την τεχνολογία ActiveX Η Netscape απαντά µε την υποστήριξη τεχνολογίας Java και την υποστήριξη Javascript H Microsoft δηµιουργεί τη VBScriptσαν απάντηση στη Javascript 7

8 HTML 4 (12/1997) Υποστήριξη Stylesheets Υποστήριξη tag ids Υποστήριξη άλλων γλωσσών υνστότητα για frames Ετικέτα <object> για πολυµεσικό περιεχόµενο Υϊοθέτηση από τον I.E. Αργή υϊοθέτηση από Netscape ηµιουργία προτύπου XML 1.0 (2/1998) ηµιουργία της extensible HTML (XHTML ) 1.0 το 2000 και έκδοση 8 drafts για την XHTML 2.0 µεταξύ 2002 και

9 HTML 5 (2012 cantidate recommentation for W3C) Υποστήριξη <video>, <audio> και <canvas> Ενσωµάτωση γραφικών SVG MathML για µαθηµατικούς τύπους Κατάργηση frames 9

10 Text formatting <html> <body> <p><b>this text is bold</b></p> <p><strong>this text is strong</strong></p> <p><em>this text is emphasized</em></p> <p><i>this text is italic</i></p> <p><small>this text is small</small></p> <p>this is<sub> subscript</sub> and <sup>superscript</sup></p> </body> </html> 10

11 Links <html> <body> <p> <a href="default.asp">html Tutorial</a> This is a link to another page of the same website. </p> <p> <a href="http://www.w3schools.com/">w3 Schools</a> This is a link to a website on the World Wide Web. </p> </body> </html> 11

12 Εικόνες <html> <body> <p> An image: <img src="smiley.gif" alt="smiley face" width="42" height="42"></p> <p> A moving image: <img src="hackanm.gif" alt="computer man" width="48" height="48"></p> <p> Note that the syntax of inserting a moving image is no different from a non-moving image. </p> </body> </html> 12

13 Λίστες <html> <body> <h4>a nested List:</h4> <ul> <li>coffee</li> <ul> <li>capussino</li> <li>espresso</li> </ul> <li>tea <ol> <li>black tea</li> <li>green tea</li> </ol> </li> <li>milk</li> </ul> </body> </html> 13

14 Πίνακες <html> <body> <h3>cell that spans two columns:</h3> <table border="1" width="50%"> <tr> <th>name</th> <th colspan="2">telephone</th> </tr> <tr> <td>linus Torvalds</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </body> </html> 14

15 Φόρµες <html> <body> <form name="input" action="page1.php" method="get"> First name: <input type="text" name="firstname" value="mickey"><br> Last name: <input type="text" name="lastname" value="mouse"><br> <input type="submit" value="submit"> <input type="reset" value="clear"> </form> <p>if you click the "Submit" button, the form-data will be sent to a page called "html_form_action.asp".</p> </body> </html> 15

16 16

17 17

18 18

19 Γλώσσα για τον έλεγχο της εµφάνισης µιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου Μορφή: Ένας κανόνας CSS αποτελείται από 2 µέρη: τον επιλογέα που δηλώνει τι θα µορφοποιηθεί και τις ιδιότητες που αφορούν το πώς θα γίνει η µορφοποίηση 19

20 1 ος τρόπος Inline <html> <head> </head> <body> <h1 style:>my CSS web page!</h1> <p style="color:red">hello world! This is a CSS example.</p> <h2 style="color:yellow;background:black;"> Inline CSS</h2> Μπορούµε να έχουµε inline CSS οδηγίες. </body> </html> 20

21 2 ος τρόπος Ενσωµάτωση <html> <head> <style> body {color:red;} h1 {color:#00ff00;} p.xyz {color:rgb(0,0,255);} </style> </head> <body> <h1>this is heading 1</h1> <p class="xyz">this is an ordinary paragraph. Notice that this text is red. </p> <p> The default text-color for a page is defined in the body selector.</p> <p class="xyz">this is a paragraph with class="ex". This text is blue.</p> </body> </html> 21

22 3 ος τρόπος Ξεχωριστό αρχείο Ιστοσελίδες <HEAD> <LINK rel="stylesheet" type="text/css href= mystyle.css"> </HEAD> Αρχείο: mystyle.css body{ background-color:#d0e4fe; } h1{ color:orange; text-align:center; } p{font-family:"times New Roman"; font-size:20px; } 22

23 Τα αρχεία css που περιέχουν style sheets µπορούν να ενσωµατώσουν άλλα άρχεία π.χ. url(mystyle2.css); body {color: red; background-color: black} Οι CSS ιδιότητες κληρονομούνται από ένα στοιχεία σε όσα αυτό περιλαμβάνει 23

24 classes Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα στοιχεία μίας σελίδας κάνοντας χρήση της ιδιότητας class π.χ., <p class= warning > </p> και στις οδηγίες CSS π.χ. να έχουμε p.warning {color:red} ή να αναφερθούμε σε όλα τα στοιχεία που ανήκουν σε ένα class: π.χ..warning{color:red} Με χρήση των ετικετών <div> και <span> μπορούμε να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα τμήματα της σελίδας IDs Μπορεί να γίνει χρήση της ιδιότητας id ώστε να προσδιορίσουμε με μοναδικό τρόπο ένα συγκεκριμένο στοιχείο της σελίδας π.χ. <p id= copyright > </p> και να δηλώσουμε #copyright{color:blue} 24

25 Extensible Markup Language Βασίζεται στην SGML Στόχος της η εύκολη ανταλλαγή δεδομένων Ένα έγγραφο XML αποτελείται από ετικέτες (tags)και δεδομένα ΤαTags έχουμε όνομα και μπορούν να έχουν ιδιότητες (attributes) Δενδρική (ιεραρχική) δομή 25

26 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <person> <name> <firstname>νίκος</firstname> <lastname>παπαδόπουλος</lastname> </name> <tel type= home > </tel> <tel type= work > </tel> </person> 26

27 DTD - Document Type Descriptor Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβάλλει συγκεκριμένη δομή σε ένα έγγραφο XML Συνήθως ξεχωριστό αρχείο Ένα έγγραφο XML λέγεται well-formed αν είναι σωστά τοποθετημένα τα tags και τα attributes ΈναXML έγγραφο λέγεται valid (έγκυρο) αν ακολουθεί τους κανόνες που επιβάλλονται από το DTD 27

28 Παράδειγμα DTD <!ELEMENT people_list(person)*> <!ELEMENT person (name, birthdate?, gender?, socialsecuritynumber?)> <!ELEMENT name (#PCDATA)> <!ELEMENT birthdate(#pcdata)> <!ELEMENT gender (#PCDATA)> <!ELEMENT socialsecuritynumber(#pcdata)> 28

29 Apache MySQL

30

31 Η πιο δημοφιλής γλώσσα για scripts Συνήθως ενσωματώνεται σε σελίδεςhtmlόπου οι εντολές javascriptμπορούν να ανακατεύονται με τις ετικέτες HTML Interpreted Client-side Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων Event-driven Συχνά χρησιμοποιείται για έλεγχο δεδομένων μίας φόρμας προτού σταλούν στον server 31

32 Ο κώδικας συνήθως γράφεται μέσα σε μία ετικέτα <script> π.χ. <script type="text/javascript"> alert("hello World!") </script> Τα scripts που τοποθετούνται στην επικεφαλίδα της HTML (header) πρέπει να τα καλέσουμε για να εκτελεστούν (σαν συναρτήσεις) Τα scripts στο σώμα της σελίδας (body) εκτελούνται όταν ο browser επεξεργάζεται το αντίστοιχο σημείο της σελίδας. 32

33 Μπορούμε να έχουμε μεταβλητές π.χ., varname = user ; Οι μεταβλητές μπορεί να είναι καθολικές(global) για ολόκληρη τη σελίδα Μπορούμε να έχουμε συναρτήσεις function func(argument1,argument2, ) { some statements} Οι συνάρτησεις μπορούν να επιστρέφουν τιμές Υπάρχουν εντολές ελέγχου, επανάληψης κτλ. που έχουν ακριβώς την ίδια μορφή όπως και στην C, C++, Java, PHP κτλ. if..then..else, while, do..while, for κτλ. 33

34 Υποστηρίζει αριθμητικούς και λογικούς τελεστές και πολλές built-in συναρτήσεις Υποστήριξη για πίνακες, λογικές μεταβλητές, ημερομηνίες, μαθηματικές συναρτήσεις, συμβολοσειρές κτλ. Απευθείας πρόσβαση στο μοντέλο DOM της HTML DOM Αντικειμενοστραφής Υποστηρίζει events όπως onclick, onmouseover, ondblclick τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε στοιχεία μίας σελίδας: π.χ., <p onmousedown= alert( Hello )"> 34

35 <html> <body> <script> function myfunction(){ alert("hello World") } </script> <h1>my First JavaScript</h1> <p>click the button to display the date.</p> <button type="button" onclick="myfunction()">try it</button> </body> </html> 35

36 <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> </head> <body> <script language="javascript"> function myfunction(){ document.getelementbyid("xyz").innerhtml = Date(); } </script> <h1>my First JavaScript</h1> <p> οκιµάστε να κάνετε διπλό κλικ στο κουµπάκι</p> <p id="xyz"></p> <button type="button" ondblclick="myfunction()">click</button> </body> </html> 36

37 <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <style>.x {color:red;}.y {color:blue;} </style> </head> <body> <h1>javascript</h1> <p> Hello <span class="x" onmouseover="classname='y'" onmouseout="classname='x'" > World</span> </p> </body> </html> 37

38 Η απάντηση της Microsoft στην JavaScript Μειωμένη χρήση πλέον Πρέπει να βάλουμε <script type="text/vbscript"> Παρόμοια με τη JavaScript Μοιάζει με Visual Basic 38

39 Τα applets είναι προμεταγλωττισμέναπρογράμματαjava που μπορούν να ενσωματωθούν σε μία ιστοσελίδα και να εκτελεστούν από ένα πρόγραμμα πλοήγησης Τα πρόγραμματααυτά υπόκεινται σε μία σειρά από περιορισμούς για λόγους ασφαλείας, όπως: Δεν μπορούν να φορτώσουν επιπλέον βιβλιοθήκες Δεν μπορούν να γράψουν και να διαβάσουν αρχεία στον τοπικό υπολογιστή Δεν μπορούν να εκτελέσουν εξωτερικά προγράμματα Εναλλακτικές τεχνολογίες από τη Microsoft είναι τα ActiveX και τα.net controls τα οποία όμως υποστηρίζονται κυρίως από Ι.Ε. Με την τεχνολογία Flash και τη γλώσσα ActionScriptμπορούμε να έχουμε επίσης ενσωματωμένα προγράμματα σε ιστοσελίδες 39

40

41 Γλώσσα ανοικτού κώδικα Αντικειμενοστραφής Οι βασικές εντολές και οι τελεστές ίδιοι με γλώσσες όπως οι C, C++, Java κτλ. Εντολές PHP μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα με ετικέτες HTML και εντολές Javascript σε μία ιστοσελίδα Η ιστοσελίδα μπορεί να έχει την επέκεταση.phpή ακόμη και.html ή.htm Interpreted 41

42 <html> <head> <title>php Test</title> </head> <body> <?php echo '<p>hello World</p>';?> </body> </html> 42

43 43

44 Αρχείο httpd.conf # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost> # directive. Listen 80 # DocumentRoot: The directory out of which you will serve your # documents. By default, all requests are taken from this directory, but # symbolic links and aliases may be used to point to other locations. # DocumentRoot "C:/xampp/htdocs" <Directory "C:/xampp/htdocs"> 44

45 45

46 <p> ώσε τα στοιχεια σου: </p> <form I d="form1 method="post" action= page1.php" onsubmit="return validateform()" > <label>username: <input name="usernamefield" type="text" id="usernamefield" /> </label> <label>password: <input name="passwordfield" type="password" id="passwordfield" /></label> <input name="submitbutton" type="submit" id="submitbutton" value="υποβολή" /> <input name="clearbutton" type="reset" id="clearbutton" value="καθαρισµός" /> </form> 46

47 <p> ώσε τα στοιχεία σου: </p> <form I d="form1 method="post" action= page1.php" onsubmit="return validateform()" > <label>username: <input name="usernamefield" type="text" id="usernamefield" /> </label> <label>password: <input name="passwordfield" type="password" id="passwordfield" /></label> <input name="submitbutton" type="submit" id="submitbutton" value="υποβολή" /> <input name="clearbutton" type="reset" id="clearbutton" value="καθαρισµός" /> </form> 47

48 <script language="javascript"> function validateform() { var username=document.forms["form1"]["usernamefield"].value; var password=document.forms["form1"]["passwordfield"].value; if(username=="" password==""){ alert("πρέπει να συµπληρώσετε όλα τα πεδία"); return false; } return true; } </script> 48

49 <? php $username = $_POST['usernameField']; $password = $_POST['passwordField']; $con=mysqli_connect('localhost', 'root', '','mydb') or die('error connecting to Data Base'); mysqli_query($con,"set NAMES 'utf8'"); $query = "SELECT * FROM users ; $result = mysqli_query($con,$query) or die('error retrieving data'); while($row = mysqli_fetch_array($result)) { if($row[0]==$username && $row[4]==$password) echo έγκυρος χρήστης ; //.. } echo Λάθος κωδικός ; //.?> 49

Στόχοι μαθήματος. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Στόχοι μαθήματος. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, εισαγωγή σε δίκτυα/internet/www, τεχνολογίες προγραμματισμού στο web Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ Της φοιτήτριας Τσαντοπούλου Βαΐα- Αικατερίνη Επιβλέπων καθηγητής Βασίλης Κώστογλου Αρ. Μητρώου: 04/2557 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0

Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0 Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Το Web και η αρχιτεκτονική του HyperText Markup Language Cascading Style Sheets 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Των φοιτητών : Καρατζένη Ισμήνη Ειρήνη Χαλάστρας Απόστολος

Πτυχιακή Εργασία Των φοιτητών : Καρατζένη Ισμήνη Ειρήνη Χαλάστρας Απόστολος Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Πτυχιακή Εργασία Των φοιτητών : Καρατζένη Ισμήνη Ειρήνη Χαλάστρας Απόστολος Θέμα: Σχεδίαση και Υλοποίηση Δικτυακού Τόπου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΟΥΡΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Σεπτέμβριος 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Παππάς Δημοσθένης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την υποστήριξη και προβολή των υπηρεσιών μιας Αεροπορικής Εταιρίας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την υποστήριξη και προβολή των υπηρεσιών μιας Αεροπορικής Εταιρίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία «Κατασκευή web site για τον Παιδικό Σταθμό του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Νικόλαος Φοιτήτρια Αφροδίτη Γανέλλη Ηράκλειο Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο Όνομα σπουδαστή :

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel»

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Σπουδαστής Μοσχόβης Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας σε HTML5 για την παραγωγή οπτικοακουστικού ψυχαγωγικού περιεχομένου

Δημιουργία ιστοσελίδας σε HTML5 για την παραγωγή οπτικοακουστικού ψυχαγωγικού περιεχομένου ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Δημιουργία ιστοσελίδας σε HTML5 για την παραγωγή οπτικοακουστικού ψυχαγωγικού περιεχομένου Πτυχιακή εργασία Πέτρος Δαλακούρας, Α.Μ. 2629 Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων (Templates) Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Τι είναι η πρότυπη σελίδα Είναι ένα σύνολο από αρχεία συμπιεσμένο σε μορφή zip, τo οποίo καθορίζει την συνολικήεμφάνισητουδικτυακούτόπου, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων (Templates) Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Τι είναι η πρότυπη σελίδα Είναι ένα σύνολο από αρχεία συμπιεσμένο σε μορφή zip, τo οποίo καθορίζει την συνολικήεμφάνισητουδικτυακούτόπου, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000

Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000 Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000 Πτυχιακή Εργασία 1 Περιεχόμενα Πρόλογος Ιστορική Αναδρομή;......1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑSP.NET;...5 Αντικειμενοστραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών Περιεχόμενα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου 4.2.1 Δίκτυα Υπολογιστών 4.2.2 Τοπολογίες Εταιρικών Δικτύων (Internet, Intranet,

Διαβάστε περισσότερα

Web Programming for Dummies

Web Programming for Dummies Web Programming for Dummies Γράψαμε αυτό το tutorial, αφού ολοκληρώσαμε την άσκηση Προγραμματισμού στον Παγκόσμιο Ιστό. Προσπαθήσαμε να γράψουμε γενικά πράγματα που βρήκαμε εμείς μετά από αναζητήσεις.aποφύγαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης

Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων. Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Κατασκευή Πρότυπων Σελίδων (Templates) Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Τι είναι η πρότυπη σελίδα Είναι ένα σύνολο από αρχεία συμπιεσμένο σε μορφή zip, τo οποίo καθορίζει την συνολικήεμφάνισητουδικτυακούτόπου, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: Τ0-2781) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου για την διαχείριση τον θέσεων εργασίας στο γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας. Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Δημιουργία συστήματος διαδραστικού ημερολογίου Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB)

Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB) Κεφάλαιο 1 Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB) Εισαγωγή Το ιαδίκτυο (Internet) σήµερα αποτελείται από εκατοµµύρια συσκευών διασυνδεδεµένων µεταξύ τους που επικοινωνούν χρησιµοποιώντας την στοίβα πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΩ PHP!

Θέμα Πτυχιακής: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΩ PHP! ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Πτυχιακής: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΩ PHP! Eισηγητής: Τσιαντής Λεωνίδας. Σπουδαστές:Τασούλης Αποστόλης. Χειλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ονομ/μο: Τμήμα: Φωτεινή Χλη Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Α.Ε.Μ. : 2359 E-mail: ii2359@hotmail.com Τίτλος Πτυχιακής εργασίας: Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα