Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές πεδίου της σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές πεδίου της σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας"

Transcript

1 Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός της παρούσας τεκμηρίωσης Οι παρούσες οδηγίες αποτελούν συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών, λειτουργιών και πληροφοριών για την ασφάλεια και περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή χρήση της συσκευής. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία. Για τη σωστή χρήση της συσκευής, μελετήστε κατ' αρχάς την αρχή λειτουργίας της. Οι οδηγίες απευθύνονται στα άτομα που θα συναρμολογήσουν τα μηχανικά μέρη της συσκευής, θα αποκαταστήσουν την ηλεκτρική σύνδεση και θα τη θέσουν σε λειτουργία. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση της συσκευής, διαβάστε τη λεπτομερή έκδοση του εγχειριδίου στο ηλεκτρονικό μέσο δεδομένων. 1.2 Σημειώσεις σχετικά με την εγγύηση Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου δεν ενσωματώνονται σε ή τροποποιούν οποιαδήποτε πρότερη ή υπάρχουσα συμφωνία, δέσμευση ή νομική σχέση. Η σύμβαση πώλησης περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις εκ μέρους της εταιρείας Siemens, καθώς και τους πλήρεις και αποκλειστικά ισχύοντες όρους εγγύησης. Οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικές με τις εκδόσεις της συσκευής που περιγράφονται στο εγχειρίδιο δεν συνεπάγονται νέες αξιώσεις εγγύησης και δεν τροποποιούν την υπάρχουσα εγγύηση. Το περιεχόμενο αντιστοιχεί στην τεχνική κατάσταση κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Η εταιρεία Siemens επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε τεχνικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της περαιτέρω ανάπτυξης. 1.3 Προβλεπόμενη χρήση Αυτός ο αναλυτής χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισμό στοιχείων σε ένα αέριο δείγμα. Ο συγκεκριμένος αναλυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες και στις σχετικές αναλυτικές οδηγίες χρήσης. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις του αναλυτή που δεν αναφέρονται ρητά στις παρούσες οδηγίες ούτε στις σχετικές αναλυτικές οδηγίες χρήσης, έχουν ως αποτέλεσμα μία εφαρμογή η οποία δεν είναι συμβατή με την προβλεπόμενη χρήση. Η ευθύνη για αυτές τις τροποποιήσεις βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη. 1.4 Πεδίο εφαρμογής Σημειώσεις Οι παρούσες Οδηγίες Λειτουργίας περιγράφουν μόνο τις εκδόσεις συσκευών πεδίου της σειράς 6 (CALOMAT 6F/CALOMAT 62F, OXYMAT 6F και ULTRAMAT 6F) που είναι εγκεκριμένες για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές σύμφωνα με την Οδηγία 94/9/ΕΕ (ATEX). Όλες οι άλλες εκδόσεις αναλυτή δεν εξετάζονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Στον ακόλουθο πίνακα παρέχεται μία επισκόπηση των σχετικών αναλυτών. Siemens, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος P 2012 A5E , 03/2012 1

2 Πίνακας 1-1 Συσκευές πεδίου της σειράς 6 εγκεκριμένες για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές Πιστοποιητικό Τύπος αντιεκρηκτικής προστασίας Συσκευή Αριθ. MLFB PTB 00 ATEX 2022 X Περίβλημα υπό πίεση με αντιστάθμιση διαρροής για τη ζώνη 1 TÜV 01 AT EX 1708 X Περίβλημα υπό πίεση με συνεχή καθαρισμό για τη ζώνη 1 TÜV 01 ATEX 1697 X Απλοποιημένο περίβλημα υπό πίεση με συνεχή καθαρισμό για τη ζώνη 2 TÜV 01 ATEX 1686 X Περίβλημα περιορισμένου αερισμού για τη ζώνη 2 TÜV 03 ATEX 2278 X Προστασία από σκόνη με περίβλημα για τη ζώνη 22 TÜV 03 ATEX 2278 X Προστασία από σκόνη με περίβλημα για τη ζώνη 22 και περίβλημα περιορισμένου αερισμού TÜV 01 ATEX 1686 X για τη ζώνη 2 TÜV 03 ATEX 2278 X Προστασία από σκόνη με περίβλημα για τη ζώνη 22 και TÜV 01 ATEX 1697 X περίβλημα υπό πίεση για τη ζώνη 2 και II 2 G Ex px [ia] ia IIC T4 II 2 G Ex px [ia] ia IIC T6/T4/T3 II 2/3 G Ex pz [ia] IIC T6/T4 Gc II 2/3 G Ex nr [ia] IIC T6/T4 Gc II 3 G Ex nr IIC T4/T6 Gc II 3 D Ex tc IIIC T60 C/T65 C/T82 C/T130 C Dc II 3 D Ex tc IIIC T60 C/T65 C/T82 C/T130 C Dc και II 3 G Ex nr II T4/T6 Gc II 3 D Ex tc IIIC T60 C/T65 C/T82 C/T130 C Dc και II 2/3 G Ex pz [ia] IIC T6/T4 Gc ή II 2/3 G Ex pz nr [ia] IIC T6/T4 Gc OXYMAT 6F ULTRAMAT 6F CALOMAT 6F CALOMAT 62F OXYMAT 6F ULTRAMAT 6F CALOMAT 6F CALOMAT 62F OXYMAT 6F ULTRAMAT 6F CALOMAT 6F CALOMAT 62F OXYMAT 6F ULTRAMAT 6F CALOMAT 6F CALOMAT 62F OXYMAT 6F ULTRAMAT 6F CALOMAT 6F CALOMAT 62F OXYMAT 6F ULTRAMAT 6F CALOMAT 6F CALOMAT 62F OXYMAT 6F ULTRAMAT 6F CALOMAT 6F CALOMAT 62F 7MB201x-xxxxx-2 7MB201x-xxxxx-3 7MB211x-xxxxx-2 7MB211x-xxxxx-3 7MB251x-xxx0x-xAEx 7MB253x-xxx0x-xAEx 7MB201x-xxxxx-6 7MB201x-xxxxx-7 7MB211x-xxxxx-6 7MB211x-xxxxx-7 7MB251x-xxx0x-xAFx 7MB253x-xxx0x-xAFx 7MB201x-xxxxx-0xxx-ZE12 7MB201x-xxxxx-1xxx-ZE12 7MB211x-xxxxx-0xxx-ZE12 7MB211x-xxxxx-1xxx-ZE12 7MB251x-xxx0x-xACx 7MB253x-xxx0x-xACx 7MB201x-xxxxx-0xxx-ZE11 7MB201x-xxxxx-1xxx-ZE11 7MB211x-xxxxx-0xxx-ZE11 7MB211x-xxxxx-1xxx-ZE11 7MB251x-xxx0x-xABx 7MB253x-xxx0x-xABx 7MB201x-xxxxx-0xxx-ZE40 7MB201x-xxxxx-1xxx-ZE40 7MB211x-xxxxx-0xxx-ZE40 7MB211x-xxxxx-1xxx-ZE40 7MB251x-xxx0x-xAGx 7MB253x-xxx0x-xAGx 7MB201x-xxxxx-0xxx-ZE41 7MB201x-xxxxx-1xxx-ZE41 7MB211x-xxxxx-0xxx-ZE41 7MB211x-xxxxx-1xxx-ZE41 7MB251x-xxx0x-xAHx 7MB253x-xxx0x-xAHx 7MB201x-xxxxx-0xxx-ZE42 7MB201x-xxxxx-1xxx-ZE42 7MB211x-xxxxx-0xxx-ZE42 7MB211x-xxxxx-1xxx-ZE42 7MB251x-xxx0x-xAJx 7MB253x-xxx0x-xAJx 2 A5E , 03/2012

3 Είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη τις σχετικές "Ειδικές συνθήκες" των πιστοποιητικών που αναφέρονται στον πίνακα. Αυτές περιγράφουν τα πεδία εφαρμογής, τις απαιτήσεις λειτουργίας σε επικίνδυνες περιοχές, άλλα προληπτικά μέτρα που είναι σημαντικά για τη λειτουργία. Οι τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης μπορεί να διαφέρουν από εκείνες των σχετικών οδηγιών χρήσης για τους αναλυτές και τον πρόσθετο εξοπλισμό υπό ορισμένες συνθήκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών των οδηγιών χρήσης. 1.5 Έλεγχος του παραδιδόμενου εξοπλισμού 1. Ελέγχετε τη συσκευασία και τη συσκευή για εμφανείς ζημίες που οφείλονται σε αδόκιμη μεταχείριση κατά τη μεταφορά. 2. Αναφέρετε αμέσως στη μεταφορική εταιρεία τυχόν αξιώσεις για ζημίες. 3. Διατηρήστε τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημίες για διευκρινίσεις. 4. Ελέγχετε την ακρίβεια και την πληρότητα του παραδιδόμενου εξοπλισμού συγκρίνοντας τα δελτία αποστολής με την παραγγελία σας. Χρήση μίας ελαττωματικής ή μη ολοκληρωμένης συσκευής Κίνδυνος έκρηξης σε επικίνδυνες περιοχές. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικές ή μη ολοκληρωμένες συσκευές. 2 Οδηγίες ασφάλειας Η συσκευή παραδίδεται από το εργοστάσιο σε λειτουργική κατάσταση. Προκειμένου να διατηρήσετε αυτήν την κατάσταση και να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, τηρείτε τις παρούσες οδηγίες και όλες τις προδιαγραφές που αφορούν στην ασφάλεια. Λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες και τα σύμβολα επί της συσκευής. Μην αφαιρείτε καμία πληροφορία ούτε σύμβολα από τη συσκευή. Διατηρείτε πάντοτε τις πληροφορίες και τα σύμβολα σε απόλυτα ευανάγνωστη κατάσταση. Καταρτισμένο προσωπικό για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές Το προσωπικό που εγκαθιστά, συναρμολογεί, θέτει σε λειτουργία, λειτουργεί και συντηρεί τη συσκευή σε μία επικίνδυνη περιοχή, πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ειδικά προσόντα: Είναι εξουσιοδοτημένο, καταρτισμένο ή εκπαιδευμένο στη χρήση και συντήρηση των συσκευών και των συστημάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας σχετικά με ηλεκτρικά κυκλώματα, υψηλές πιέσεις καθώς και επιθετικές και επικίνδυνες ουσίες. Είναι εξουσιοδοτημένο, καταρτισμένο ή εκπαιδευμένο για τη διεξαγωγή εργασιών σε ηλεκτρικά κυκλώματα επικίνδυνων συστημάτων. Είναι καταρτισμένο ή εκπαιδευμένο στις εργασίες συντήρησης και τη χρήση του κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς ασφάλειας. Αδόκιμες τροποποιήσεις της συσκευής Κίνδυνος για το προσωπικό, το σύστημα και το περιβάλλον μπορεί να προκληθεί από τροποποιήσεις της συσκευής, ιδίως σε επικίνδυνες περιοχές. Διεξάγετε μόνο τις τροποποιήσεις που περιγράφονται στις οδηγίες της συσκευής. Η παράβλεψη αυτής της απαίτησης καθιστά άκυρες την εγγύηση του κατασκευαστή και τις εγκρίσεις προϊόντος. Λόγω του μεγάλου αριθμού δυνατών εφαρμογών, δεν μπορεί να εξετασθεί στις οδηγίες κάθε λεπτομέρεια των περιγραφόμενων εκδόσεων συσκευής για κάθε πιθανό σενάριο κατά την έναρξη λειτουργίας, τη λειτουργία, τη συντήρηση ή τη λειτουργία σε συστήματα. Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες που δεν καλύπτονται στις παρούσες οδηγίες, επικοινωνήστε με το παράρτημα της εταιρείας Siemens ή τον αντιπρόσωπο της εταιρείας στην περιοχή σας. A5E , 03/2012 3

4 Υπόδειξη Λειτουργία υπό ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της εταιρείας Siemens ή το δικό σας τμήμα εφαρμογών προτού λειτουργήσετε τη συσκευή υπό ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος, όπως αυτές που επικρατούν σε εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας ή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης. Σύμβολο Επεξήγηση των συμβόλων στη συσκευή Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης Προειδοποίηση θερμής επιφάνειας Προειδοποίηση για επικίνδυνη τάση 2.1 Νόμοι και οδηγίες Πρέπει να τηρείτε την πιστοποίηση ελέγχου, τις διατάξεις και τους νόμους που ισχύουν στη χώρα σας κατά τη χρονική στιγμή της σύνδεσης, της συναρμολόγησης και της λειτουργίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα εξής: Εθνικός Ηλεκτρικός Κώδικας (NEC - NFPA 70) (Η.Π.Α.) Ηλεκτρικός Κώδικας Καναδά (CEC) (Καναδάς) Περαιτέρω διατάξεις για τις εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές, όπως για παράδειγμα: IEC (διεθνώς) EN (EΚ) 2.2 Συμμόρφωση με Ευρωπαϊκές οδηγίες Η σήμανση CE στη συσκευή δείχνει τη συμφωνία με τους κανονισμούς των ακόλουθων Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών: ΗΜΣ 2004/108/EΚ Οδηγία για τη χαμηλή τάση 2006/95/EΚ ATEX 94/9/EΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την κατάργηση της οδηγίας 89/336/EΟΚ. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των Νομοθεσιών των Κρατών Μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Τα ισχύοντα πρότυπα και οι σχετικές εκδόσεις μπορούν να βρεθούν στην αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης της EΚ. 4 A5E , 03/2012

5 2.3 Γενικές οδηγίες για την αντιεκρηκτική προστασία Χρήση ακατάλληλης συσκευής για την επικίνδυνη περιοχή Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλης για την επικίνδυνη περιοχή συσκευής. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη συσκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου και στην ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές (Σελίδα 28) για την επικίνδυνη περιοχή. Πρέπει να συνδέσετε μία κατάλληλη μονάδα καθαρισμού για τους αναλυτές με τύπο προστασίας "Περίβλημα υπό πίεση Ex px ή Ex pz". Αυτή η μονάδα καθαρισμού εξασφαλίζει την αξιόπιστη παρακολούθηση της υπερπίεσης και την χωρίς σφάλματα επιτήρηση της ογκομετρικής παροχής (πλεονάζουσα παρακολούθηση). Εάν χρησιμοποιείτε έναν αναλυτή με τύπο προστασίας "Περίβλημα υπό πίεση Ex pz" στη ζώνη 2, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία μονάδα καθαρισμού με τύπο προστασίας "Ex px" κατά τη σύνδεση εύφλεκτων ή περιστασιακά εκρηκτικών αερίων δειγμάτων Εξωτερική αντιεκρηκτική προστασία Επισκόπηση Η εξωτερική αντιεκρηκτική προστασία εξυπηρετεί την πρόληψη της διείσδυσης εκρηκτικών μειγμάτων αερίων (μείγμα μεθανίου με ατμοσφαιρικό αέρα) στο περίβλημα ή ανάφλεξη στην επιφάνεια. Για το λόγο αυτό, ο αναλυτής καθαρίζεται με προστατευτικό αέριο και - στις συσκευές κατηγορίας 2 (ζώνη Ex 1) - ο πίνακας ελέγχου λειτουργείται επιπρόσθετα μέσω εγγενώς ασφαλούς στοιχείου μόνωσης Στάδιο προκαταρκτικού καθαρισμού Το στάδιο προκαταρκτικού καθαρισμού εξυπηρετεί την εκτόπιση τυχόν εύφλεκτων αερίων πριν από την ενεργοποίηση του αναλυτή. Κατά το διάστημα αυτό (5 λεπτά), το περίβλημα καθαρίζεται με 5 φορές τον όγκο του Στάδιο λειτουργίας Μετά το στάδιο προκαταρκτικού καθαρισμού ακολουθεί το στάδιο λειτουργίας: Σε λειτουργία Ex px με αντιστάθμιση διαρροής προστίθενται μόνο ο όγκος προστατευτικού αερίου που απαιτείται για τη διατήρηση μίας υπερπίεσης 50 Pa σε σύγκριση με την ατμοσφαιρική και το αέριο δείγμα. Σε λειτουργία Ex px ή Ex pz με συνεχή καθαρισμό, το προστατευτικό αέριο ρέει μέσω του περιβλήματος με παροχή 1 l/min. Ταυτόχρονα δημιουργείται υπερπίεση 50 Pa σε σύγκριση με την ατμοσφαιρική. Ως προστατευτικό αέριο πρέπει να χρησιμοποιείτε είτε αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο) είτε αέρας ανάλογα με τη σύνθεση του αερίου δείγματος. Η διάχυση του προστατευτικού αερίου στη ζώνη Ex επιτρέπεται μόνο με προστασία έναντι σπινθήρων και φίλτρο σωματιδίων Εσωτερική αντιεκρηκτική προστασία Η εσωτερική αντιεκρηκτική προστασία αναφέρεται στη διαδρομή του αερίου δείγματος (σύστημα περιορισμού CS) στον αναλυτή και στην προστασία από ανάφλεξη του αερίου διεργασίας. Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων: Μη εύφλεκτα αέρια δείγματα και μείγματα αερίων κάτω του κατώτατου ορίου έκρηξης (LEL): δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούνται επιβραδυντές φλόγας. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το αέριο δείγμα στο σύστημα CS διατηρείται πάντοτε κάτω του κατώτατου ορίου έκρηξης! Περιστασιακά εκρηκτικά αέρια δείγματα: αυτά επιτρέπεται να συνδέονται μόνο σε αναλυτές αερίων CALOMAT 6F/CALOMAT 62F και OXYMAT 6F εφόσον οι είσοδοι και οι έξοδοι για το αέριο δείγμα και το αέριο αναφοράς διαθέτουν επιβραδυντή φλόγας. Οι επιβραδυντές φλόγας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας για το εύφλεκτο μέσο. Τα ακόλουθα ισχύουν για τη διαδρομή του αερίου αναφοράς του αναλυτή OXYMAT 6F: ο επιβραδυντής φλόγας μπορεί να παραληφθεί στην είσοδο αερίου αναφοράς εφόσον εξασφαλίζεται ότι το αέριο αναφοράς συνδέεται πριν από την ενεργοποίηση του αναλυτή και ότι η πίεση του αερίου αναφοράς επιτηρείται συνεχώς. Ο αναλυτής ULTRAMAT 6F μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς επιβραδυντές φλόγας. Μείγματα αερίων που είναι συχνά ή πάντοτε εκρηκτικά: αυτά δεν πρέπει να συνδέονται! Αέρια δείγματα άνω άλλων ορίων έκρηξης: αυτά πρέπει να αξιολογούνται σε μεμονωμένη βάση σύμφωνα με το ξεχωριστό πιστοποιητικό με χρήση αδρανούς αερίου ως προστατευτικό αέριο. A5E , 03/2012 5

6 2.3.3 Άλλα μέτρα ασφαλείας Οι αγωγοί εξαγωγής για το αέριο δείγμα και το αέριο αναφοράς πρέπει να καταλήγουν εκτός της επικίνδυνης περιοχής, σε ακίνδυνο σημείο. Ο αγωγός εξαγωγής του αερίου δείγματος μπορεί επίσης να επιστρέφει στο σημείο δειγματοληψίας. Κατά τη σύνδεση εύφλεκτων ή μη εύφλεκτων αερίων δειγμάτων στην επικίνδυνη περιοχή, η είσοδος και η έξοδος του αερίου δείγματος πρέπει να είναι εξοπλισμένες με επιβραδυντή φλόγας. Κατά τη σύνδεση εύφλεκτων μέσων πρέπει να διακόπτετε την παροχή αερίου δείγματος μετά την ενεργοποίηση του αναλυτή και του υπό πίεση περιβλήματος ή μετά την ενεργοποίηση της πίεσης σε περίπτωση σφάλματος. Η μέγιστη επιτρεπτή πίεση αερίου δείγματος στον αναλυτή εξαρτάται από τον τύπο του συνδεδεμένου αερίου και περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην ενότητα "Συνθήκες εισαγωγής αερίου δείγματος". Βλέπε επίσης Τεχνικές προδιαγραφές (Σελίδα 28) Εκδόσεις αναλυτή Ex px με αντιστάθμιση διαρροής Το σύστημα περιορισμού (διαδρομή αερίου δείγματος στον αναλυτή) θεωρείται ως σύστημα χωρίς έκλυση όταν το αέριο μέσο δεν είναι εύφλεκτο, το αέριο μέσο είναι εύφλεκτο, αλλά η συγκέντρωση του αερίου υπολείπεται πάντοτε του κατώτατου ορίου έκρηξης που πρέπει να εξασφαλίζεται από ένα επίπεδο ασφαλείας τουλάχιστον κατηγορίας 4 κατά το πρότυπο EN ISO , το αέριο μέσο είναι εύφλεκτο και η διαφορική πίεση μεταξύ του περιβλήματος και του συστήματος περιορισμού επιτηρείται. Η πίεση στο περίβλημα πρέπει να υπερβαίνει πάντοτε κατά τουλάχιστον 50 Pa την πίεση στο σύστημα περιορισμού. Αυτή η επιτήρηση της διαφορικής πίεσης μεταξύ του περιβλήματος και του συστήματος περιορισμού πρέπει να διεξάγεται στο παρακάτω επίπεδο ασφαλείας: η επιτήρηση της πίεσης στο σύστημα περιορισμού από το ίδιο το σύστημα είναι τουλάχιστον κατηγορίας 1 κατά το πρότυπο EN ISO (λειτουργική αξιοπιστία) και η επιτήρηση της διαφορικής πίεσης μεταξύ του συστήματος περιορισμού και του προστατευτικού αερίου είναι τουλάχιστον κατηγορίας 1 κατά το πρότυπο EN ISO ή η επιτήρηση της διαφορικής πίεσης μεταξύ του συστήματος περιορισμού και του προστατευτικού αερίου είναι τουλάχιστον κατηγορίας 3 κατά το πρότυπο EN ISO (ανοχή σφάλματος, ασφάλεια έναντι βλαβών 1) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε λειτουργία ασφαλείας της εγκατάστασης. Μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί ένα συγκρίσιμο διεθνές πρότυπο αντί του προτύπου EN ISO Η αξιολόγηση του επιπέδου ασφαλείας των συσκευών επιτήρησης περιλαμβάνει επίσης σφάλματα στους αγωγούς πίεσης και αερίου. Κατά την αξιολόγηση του επιπέδου ασφαλείας των συσκευών επιτήρησης θεωρείται ότι αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Κατά την ένταξη της συσκευής επιτήρησης σε μία καθολική λειτουργία πρέπει να εξασφαλίζεται επίπεδο ασφαλείας τουλάχιστον κατηγορίας 3 κατά το πρότυπο EN ISO Εκδόσεις αναλυτή Ex px με συνεχή καθαρισμό ή Ex pz με χρήση του συστήματος περιορισμού Με μείγματα αερίου/αέρα άνω του ορίου LEL, η ανοχή σφάλματος του συστήματος περιορισμού δεν εξασφαλίζεται κατά την έννοια του προτύπου EN , επειδή το αέριο δείγμα μπορεί να εκλυθεί στο υπό πίεση περίβλημα ως αποτέλεσμα διαρροών (π.χ. ελαστικοί στεγανωτικοί δακτύλιοι). Ωστόσο, αυτή η έκλυση μπορεί να αξιολογηθεί ως περιορισμένη. Η μέγιστη ποσότητα που εκλύεται είναι κάτω των 200 µl/min και εξασφαλίζεται με μέτρα διασφάλισης της ποιότητας του κατασκευαστή του αναλυτή κατά την παράδοσή του. Συνεπώς, ο συνεχής καθαρισμός του περιβλήματος Ex p πρέπει να εκτελείται μετά το στάδιο προκαταρκτικού καθαρισμού. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι το αέριο δείγμα που εκλύεται από μία διαρροή, αραιώνεται σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να σχηματισθεί εκρηκτικό μείγμα. Η ογκομετρική παροχή του προστατευτικού αερίου ρυθμίζεται συνεπώς στο 1 l/min. Αυτή η παροχή είναι περισσότερες από 100 φορές μεγαλύτερη από τη μέγιστη ποσότητα του εκλυόμενου αερίου δείγματος. 6 A5E , 03/2012

7 Εκδόσεις αναλυτή Ex nr με περίβλημα περιορισμένου αερισμού Στους αναλυτές με περίβλημα περιορισμένου αερισμού (τύπος προστασίας Ex nr) επιτρέπεται να συνδέονται μόνο αέρια δείγματα, η σύνθεση των οποίων υπολείπεται του κατώτατου ορίου έκρηξης (LEL). Η σύνδεση εύφλεκτων έως περιστασιακά εκρηκτικών μειγμάτων αερίων δεν επιτρέπεται με αυτόν τον τύπο αντιεκρηκτικής προστασίας! Η σύνδεση του προστατευτικού αερίου (αέριο καθαρισμού) πρέπει να είναι αεροστεγώς κλειστή! Αναλυτές υπό πίεση Ex pz για χρήση στη ζώνη κινδύνου 2 Εύφλεκτα αέρια ή μείγματα αερίου/ αέρια με σύνθεση η οποία είναι και αυτή περιστασιακά πιο πάνω από το κατώτατο όριο έκρηξης (LEL) δεν πρέπει να συνδέονται σε αναλυτές με απλοποιημένα περιβλήματα υπό πίεση (ταξινόμηση προστασίας Ex pz). Τα αέρια δεν πρέπει να συνδέονται στη διαδρομή αερίου δείγματος ως προς τον ορισμό της ζώνης κινδύνου 1 σε περίπτωση που ο αναλυτής είναι τοποθετημένος με μονάδα καθαρισμού px. Η σύνδεση συχνά εκρηκτικών μειγμάτων αερίων δεν επιτρέπεται με αυτόν τον τύπο αντιεκρηκτικής προστασίας! Οι συνδέσεις του προστατευτικού αερίου πρέπει να είναι αεριοστεγώς κλειστές σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται προστατευτικό αέριο για το αντίστοιχο τμήμα του αναλυτή Εκδόσεις αναλυτή Ex tc με προστασία από σκόνη με περίβλημα Μόνο αέρια δείγματος με σύνθεση κάτω από το κατώτατο όριο έκρηξης (LEL) μπορούν να συνδεθούν σε αναλυτές με προστασία από σκόνη με περίβλημα (ταξινόμηση προστασίας Ex tc). Η σύνδεση εύφλεκτων έως περιστασιακά εκρηκτικών μειγμάτων αερίων δεν επιτρέπεται με αυτόν τον τύπο αντιεκρηκτικής προστασίας! Η σύνδεση του προστατευτικού αερίου πρέπει να είναι αεριοστεγώς κλειστή! 3 Συναρμολόγηση/εγκατάσταση/τοποθέτηση 3.1 Οδηγίες συναρμολόγησης Εγκατάσταση των συσκευών Εγκαταστήστε τον αντιεκρηκτικό αναλυτή και - κατά περίπτωση - τον εξοπλισμό ασφαλείας Ex px σε θέση χωρίς κραδασμούς. Προστατεύετε τις συσκευές από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Ασφαλίζετε τον αναλυτή και τον εξοπλισμό ασφαλείας Ex px (κατά περίπτωση) σύμφωνα με τα σχέδια διαστάσεων και συνδέστε όπως περιγράφεται στα διαγράμματα της ενότητας Σύνδεση (Σελίδα 10). Ένα σχέδιο διαστάσεων του αναλυτή παρέχεται στην ενότητα Διαστάσεις για την προετοιμασία της εγκατάστασης (Σελίδα 8), ενώ το σχέδιο διαστάσεων του εξοπλισμού ασφαλείας Ex p παρέχεται στη σχετική περιγραφή. Αγωγοί εξαγωγής Βεβαιωθείτε ότι η ελάχιστη εσωτερική διάμετρος και το μήκος των αγωγών εξαγωγής του προστατευτικού αερίου επιλέγονται έτσι ώστε να αποκλείεται η υπέρβαση της πίεσης των 165 hpa στο εσωτερικό του περιβλήματος και η ογκομετρική παροχή του προστατευτικού αερίου να είναι τουλάχιστον 1 l/min. Προστασία από κρούση ενέργειας Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει επαρκή προστασία από κρούση ενέργειας άνω των 2 Joule στην περιοχή των παραθύρων. Βλέπε επίσης Τεχνικές προδιαγραφές (Σελίδα 28) A5E , 03/2012 7

8 3.2 Περαιτέρω οδηγίες συναρμολόγησης για συσκευές με προστασία Ex nr ή Ex tc Λάβετε υπόψη ότι όλα τα καλώδια πρέπει να είναι ασφαλισμένα στη θέση τους! Κλείστε αεροστεγώς τα ακροφύσια του προστατευτικού αερίου (αερίου καθαρισμού)! 3.3 Διαστάσεις για την προετοιμασία της εγκατάστασης 438,0 311,0 328,0 26,5 20,0 444,0 480,0 14,0 Εικόνα 3-1 CALOMAT 6F, CALOMAT 62F, OXYMAT 6F και ULTRAMAT 6F: διαστάσεις για την προετοιμασία της εγκατάστασης, πρόσοψη και πλευρική όψη 8 A5E , 03/2012

9 3.4 Περαιτέρω οδηγίες ασφάλειας Υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπτής πίεσης λειτουργίας Κίνδυνος τραυματισμού ή δηλητηρίασης. Η μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας εξαρτάται από την έκδοση της συσκευής. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημίες σε περίπτωση υπέρβασης της πίεσης λειτουργίας. Θα μπορούσαν να εκλυθούν υψηλής θερμοκρασίας, τοξικά και διαβρωτικά μέσα διεργασίας. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για τη μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας του συστήματός σας. Ανατρέξτε στις πληροφορίες της πινακίδας τύπου και/ή της ενότητας "Ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας". Διαβρεχόμενα εξαρτήματα ακατάλληλα για τα μέσα διεργασίας Κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιών στη συσκευή. Υψηλής θερμοκρασίας, τοξικά και διαβρωτικά μέσα θα μπορούσαν να εκλυθούν εάν το μέσο διεργασίας είναι ακατάλληλο για τα διαβρεχόμενα εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι το υλικό των εξαρτημάτων της συσκευής που διαβρέχονται από το μέσο διαδικασίας είναι συμβατό με αυτό. Ανατρέξτε στις πληροφορίες της ενότητας "Τεχνικά χαρακτηριστικά" Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης ΠΡΟΣΟΧΉ Απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία Ζημιές στη συσκευή. Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί ή τα υλικά να καταστούν εύθρυπτα λόγω της έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία. Προστατεύετε τη συσκευή από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μεριμνάτε ώστε να μην προκύψει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπτής θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Ανατρέξτε στις πληροφορίες της ενότητας "Τεχνικά χαρακτηριστικά". Ανεπαρκής κυκλοφορία αέρα Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί ή να αναφλεγεί σε περίπτωση ανεπαρκούς κυκλοφορίας του αέρα. Εξασφαλίστε επαρκή κυκλοφορία του αέρα στο χώρο. Ανατρέξτε στις πληροφορίες του κεφαλαίου Τεχνικές προδιαγραφές (Σελίδα 28) Σωστή εγκατάσταση Ανοικτό στόμιο εισόδου καλωδίου ή λανθασμένος στυπιοθλίπτης καλωδίου Κίνδυνος έκρηξης σε επικίνδυνες περιοχές. Κλείστε τα στόμια εισόδου καλωδίου για τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά στυπιοθλίπτες καλωδίων ή βύσματα τα οποία είναι εγκεκριμένα για το σχετικό τύπο προστασίας. A5E , 03/2012 9

10 ΠΡΟΣΟΧΉ Εσφαλμένη εγκατάσταση Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημίες, να καταστραφεί ή μπορεί να υποβαθμισθεί η λειτουργικότητά της εξαιτίας εσφαλμένης εγκατάστασης. Προτού την εγκαταστήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν παρουσιάζει εμφανείς ζημίες. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλοι συνδετήρες μέσου διεργασίας, καθώς και κατάλληλες τσιμούχες και στυπιοθλίπτες. Εγκαταστήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία. Ανατρέξτε στις πληροφορίες της ενότητας "Τεχνικά χαρακτηριστικά", π.χ. απαιτήσεις ροπής εγκατάστασης. 4 Σύνδεση 1 Ηλεκτρονική μονάδα 4 Είσοδος αερίου δείγματος 2 Συγκρότημα ακροδεκτών για ηλεκτρικές συνδέσεις 5 Τμήμα αναλυτή 3 Στυπιοθλίπτες 6 Ελατηριωτή πείροι (παράδειγμα: συνολικά 8 για τα δύο τμήματα του περιβλήματος) Εικόνα 4-1 ULTRAMAT 6F, ανοικτό περίβλημα Σε όλες τις συσκευές πεδίου, το αριστερό τμήμα του περιβλήματος περιλαμβάνει την ηλεκτρονική μονάδα 1, ενώ το δεξιό τμήμα το τμήμα του αναλυτή 5. Για να αποκαταστήσετε τις συνδέσεις πρέπει να ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής πεδίου. Προς το σκοπό αυτό ξεβιδώστε τους ελατηριωτούς πείρους 6 μέχρι να αισθανθείτε την πίεση του ελατηρίου. Κατόπιν αυτού μπορείτε να αφαιρέσετε τις βίδες με το χέρι. 10 A5E , 03/2012

11 4.1 Σύνδεση αερίου δείγματος και του προστατευτικού αερίου (αέριο καθαρισμού) Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να καθαρίζονται με αέρα ή αδρανές αέριο. Το αέριο που αποβάλλεται με τον καθαρισμό, πρέπει να διοχετευθεί μέσω αγωγού εξαγωγής για οικολογική διάθεση. Κατά τη μέτρηση τοξικών ή διαβρωτικών αερίων μπορεί να συσσωρευθεί αέριο δείγμα στον αναλυτή εξαιτίας διαρροών στη διαδρομή του αερίου. Συνεπώς, δεν μπορούν να συνδεθούν σε συσκευές περιορισμένου αερισμού (Ex nr) αέρια που περιέχουν πιθανώς επικίνδυνες συγκεντρώσεις τοξικών, διαβρωτικών ή εύφλεκτων συστατικών. Οι αναλυτές που είναι εξοπλισμένοι με σύστημα θέρμανσης, πρέπει να καθαρίζονται πάντοτε όταν χρησιμοποιούνται διαβρωτικά αέρια. Ασφαλίστε τον αναλυτή και τον εξοπλισμό ασφάλειας Ex px σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα διαστάσεων στην Ενότητα Διαγράμματα σύνδεσης (Σελίδα 15), και συνδέστε τα όπως παρουσιάζεται στα διαγράμματα συναρμολόγησης 4-2 και 4-3. Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για τη χρήση του εξοπλισμού ασφάλειας Ex px που προτείνεται από μας σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογό μας PA01. Οι πληροφορίες ισχύουν κατ' αντιστοιχία για όλες τις άλλες μονάδες καθαρισμού. Είναι σημαντικό να τηρείτε τις παρακάτω προδιαγραφές για απρόσκοπτη λειτουργία: Κατά τη σύσφιξη παξιμαδιών ρακόρ στους συνδέσμους αερίου, χρησιμοποιείτε κατάλληλο ανοικτό κλειδί για την επίτευξη του σωστού κοντραρίσματος. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος διαρροών στη διαδρομή του αερίου. Ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να εξασφαλίσει την ελάχιστη πίεση των προστατευτικών αερίων στη θέση εγκατάστασης. Μία πίεση 0,2... 0,4 MPa ( bar) πρέπει να εφαρμόζεται στο ρυθμιστή πίεσης του εξοπλισμού ασφαλείας Ex px. Κατά την κατανάλωση του προστατευτικού αερίου, η μείωση της πίεσης στον αγωγό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 hpa (5 mbar) με παροχή 50/min. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να επιλέγονται οι ανάλογες διαστάσεις του αγωγού εξαγωγής αέρα (π.χ. το μήκος του αγωγού πρέπει να είναι περίπου 20 m με εσωτερική διάμετρο G 1"). Ο χρόνος προκαταρκτικού καθαρισμού μπορεί να ρυθμιστεί στον εξοπλισμό ασφαλείας Ex px (5 min με παροχή προστατευτικού αερίου 50l/min) δεν πρέπει να τροποποιείται (είναι ο ελάχιστος!). Ο εξοπλισμός ασφαλείας Ex px παρέχεται με σταθερές βασικές παραμέτρους. Η πίεση του προστατευτικού αερίου προεπιλέγεται στα 105 hpa (σχετ.). Χρήσιμες τροποποιήσεις αυτών των παραμέτρων, όπως είναι η μείωση της μέγιστης πίεσης του προστατευτικού αερίου, μπορούν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες του εγχειριδίου που συνοδεύει τον εξοπλισμό ασφαλείας Ex px. Το αέριο δείγμα δεν πρέπει να παρέχεται στον αναλυτή πριν από την ολοκλήρωση του σταδίου προκαταρκτικού καθαρισμού. Στον εξοπλισμό ασφαλείας Ex px μπορεί να συνδεθεί διακόπτης με κλειδί (βλέπε ενότητα 4.3 (Σελίδα 25) για λεπτομέρειες). OXYMAT 6F: πριν από την παροχή του αερίου δείγματος, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας μικροπαροχής έχει καθαρισθεί με το αέριο αναφοράς. Κατά συνέπεια, το αέριο αναφοράς πρέπει να είναι επίσης συνδεδεμένο (διάστημα προκαταρκτικού καθαρισμού = 5 min) όταν ενεργοποιείται ο εξοπλισμός ασφαλείας Ex px. Η πίεση του αερίου αναφοράς υπερβαίνει πάντοτε κατά 0,2... 0,4 MPa ( bar) την πίεση του αερίου δείγματος Εκδόσεις αναλυτή με αντιστάθμιση διαρροής Κατά τη λειτουργία με εύφλεκτα αέρια δείγματα, η διαφορά πίεσης μεταξύ του προστατευτικού αερίου και του αερίου δείγματος πρέπει να διατηρείται μόνιμα και αξιόπιστα άνω των 50 hpa. Η επιτήρηση της διαφορικής πίεσης πρέπει να εξασφαλίζεται για ασφάλεια έναντι βλαβών. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός ασφαλείας Ex px απενεργοποιεί τον αναλυτή και μεταβαίνει στο στάδιο προκαταρκτικού καθαρισμού όταν δεν επιτυγχάνεται η προκαθορισμένη διαφορά πίεσης. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να επιλέξει μία κατάλληλη συσκευή επιτήρησης της διαφορικής πίεσης (π.χ. διακόπτη διαφορικής πίεσης). OXYMAT 6F: η είσοδος αερίου δείγματος περιλαμβάνει ένα μειωτήρα που δημιουργεί δυναμική πίεση για την απόσβεση αυξομειωνόμενων παροχών. Κατά συνέπεια συνιστάται να αφαιρείτε αυτό το μειωτήρα εάν πρόκειται να επιτηρείται η διαφορική πίεση (σε εκδόσεις με αντιστάθμιση διαρροής). Στην προκειμένη περίπτωση, η διάταξη απόσβεσης (μειωτήρας) θα πρέπει να εγκατασταθεί πριν από το σημείο μέτρησης της πίεσης όταν είναι αναγκαίο. A5E , 03/

12 4.2 Ηλεκτρικές συνδέσεις Οδηγίες ασφάλειας Απουσία σύνδεσης PE/γείωσης Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ανάλογα με την έκδοση της συσκευής, συνδέετε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής: Φις δικτύου: βεβαιωθείτε ότι η χρησιμοποιούμενη πρίζα διαθέτει σύνδεση αγωγού PE/γείωσης. Ελέγξτε αν η σύνδεση αγωγού PE/γείωσης της πρίζας ταιριάζει με το φις δικτύου. Ακροδέκτες σύνδεσης: συνδέστε τους ακροδέκτες σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης ακροδεκτών. Συνδέστε πρώτα τον αγωγό PE/γείωσης. Εσφαλμένη τοποθέτηση θωρακισμένων καλωδίων Κίνδυνος έκρηξης εξαιτίας αντισταθμιστικών ρευμάτων μεταξύ της επικίνδυνης και της ακίνδυνης περιοχής. Γειώνετε τα θωρακισμένα καλώδια που εισέρχονται στην επικίνδυνη περιοχή μόνο στο ένα άκρο. Εάν απαιτείται γείωση και στα δύο άκρα, χρησιμοποιήστε έναν αγωγό ισοδυναμικής σύνδεσης Ακατάλληλη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος Κίνδυνος έκρηξης σε επικίνδυνες περιοχές ως αποτέλεσμα ακατάλληλης τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, π.χ. παροχής συνεχούς αντί εναλλασσόμενου ρεύματος. Συνδέετε τη συσκευή σύμφωνα με τα καθορισμένα κυκλώματα τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος και σήματος. Οι σχετικές προδιαγραφές παρέχονται στα πιστοποιητικά, στο κεφάλαιο "Νόμοι και οδηγίες (Σελίδα 4)" ή στην πινακίδα τύπου. Απουσία ισοδυναμικής σύνδεσης Κίνδυνος έκρηξης εξαιτίας αντισταθμιστικών ρευμάτων ή ρευμάτων ανάφλεξης λόγω απουσίας ισοδυναμικής σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει εξισορρόπηση δυναμικού. Εξαίρεση: η παράληψη της ισοδυναμικής σύνδεσης μπορεί να επιτραπεί για συσκευές με τύπο προστασίας "Εγγενής ασφάλεια Ex i". Επιλογή εσφαλμένου τύπου προστασίας Κίνδυνος έκρηξης σε περιοχές όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. Αυτή η συσκευή είναι εγκεκριμένη για πολλούς τύπους προστασίας. 1. Επιλέξτε έναν τύπο προστασίας. 2. Συνδέστε τη συσκευή σύμφωνα με τον επιλεγμένο τύπο προστασίας. 3. Προκειμένου να αποφευχθεί η εσφαλμένη χρήση σε μεταγενέστερο στάδιο, διαγράψτε οριστικά από την πινακίδα τύπου τους τύπους προστασίας που δεν χρησιμοποιούνται. 12 A5E , 03/2012

13 Ακατάλληλα καλώδια και/ή ακατάλληλοι στυπιοθλίπτες καλωδίων Κίνδυνος έκρηξης σε επικίνδυνες περιοχές. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καλώδια και στυπιοθλίπτες καλωδίων που πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα "Τεχνικά χαρακτηριστικά". Σφίγγετε τους στυπιοθλίπτες καλωδίων με τις ροπές που αναφέρονται στα "Τεχνικά χαρακτηριστικά". Κατά την αντικατάσταση των στυπιοθλιπτών καλωδίων χρησιμοποιείτε αποκλειστικά στυπιοθλίπτες καλωδίων του ιδίου τύπου. Μετά την εγκατάσταση ελέγχετε αν τα καλώδια είναι σταθερά στερεωμένα. Επικίνδυνη τάση επαφής Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης. Για τις προδιαγραφές ηλεκτρικής σύνδεσης ανατρέξτε στις πληροφορίες του κεφαλαίου "Ηλεκτρικές συνδέσεις (Σελίδα 13)". Στη θέση εγκατάστασης της συσκευής τηρείτε τις σχετικές οδηγίες και τους νόμους για την εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος ονομαστικής τάσης κάτω των 1000 V. Ακατάλληλες συσκευές Μόνο συσκευές που δεν παράγουν σπινθήρα κατά τη λειτουργία, επιτρέπεται να συνδέονται σε κυκλώματα χωρίς περιορισμό ενέργειας στη ζώνη 2 ή 22 και αυτές πρέπει να ενδείκνυνται για λειτουργία σε επικίνδυνες περιοχές της ζώνης 2 ή 22 και τις συνθήκες που επικρατούν στη θέση χρήσης Ηλεκτρικές συνδέσεις Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα για τη σωστή λειτουργία: Η εγκατάσταση του κτιρίου πρέπει να διαθέτει διακόπτη κυκλώματος ηλεκτρικού δικτύου. Συνδέστε το περίβλημα του αναλυτή στην ισοδυναμική σύνδεση (βλέπε επίσης σχετικές οδηγίες χρήσης). Χρησιμοποιείτε συμπαγή ή πλεγμένα καλώδια με διατομή όχι μεγαλύτερη από 2,5 mm² για την καλωδίωση των ακροδεκτών. Εφοδιάζετε όλους τους πλεγμένους αγωγούς με χιτώνια άκρων. Όλα τα καλώδια σύνδεσης εντός του αναλυτή πρέπει να είναι μικρού μήκους. Προσδιορίζετε τους εγγενώς ασφαλείς αγωγούς και τους τοποθετείτε ανεξάρτητα από τους μη εγγενώς ασφαλείς αγωγούς. Κατά τη διαδικασία αυτή τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις. Συνδέετε τους αγωγούς τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος και σήματος σύμφωνα με τα σχέδια συνδεσμολογίας ακροδεκτών των συσκευών που πρόκειται να συνδέσετε (βλέπε σχετικές οδηγίες λειτουργίας). Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις εισόδους καλωδίων (στυπιοθλίπτες). Χρησιμοποιείτε στεγανωτικούς δακτυλίους αντίστοιχους με τις διαμέτρους καλωδίου για τους στυπιοθλίπτες. Τιμές διαμέτρων καλωδίων και ροπές M για τους βιδωτούς στυπιοθλίπτες: M 20: διάμετρος καλωδίου: mm, M = 3,8 ± 0,2 Nm M 25: διάμετρος καλωδίου: mm, M = 5,0 ± 0,2 Nm Είσοδοι και έξοδοι Οι αναλογικές είσοδοι και έξοδοι των αναλυτών δεν είναι εγγενώς ασφαλείς στη βασική τους έκδοση. Για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές, όλες οι μη εγγενώς ασφαλείς είσοδοι και έξοδοι πρέπει να καλωδιώνονται μέσω ρελέ σύνδεσης Ex έτσι ώστε να μην επικρατεί καμία εξωτερική τάση σε περίπτωση αστοχίας του προστατευτικού αερίου στη συσκευή. Μπορείτε να εγκαταστήσετε πρόσθετα μονωτικά στοιχεία Ex στη ράγα του αναλυτή. Πρέπει να επιλέξετε αυτές τις πρόσθετες συσκευές σε συμφωνία με τον αρμόδιο ειδικό σε ζητήματα αντιεκρηκτικής προστασίας πριν από την έναρξη λειτουργίας. A5E , 03/

14 Βλέπε επίσης Πρόσθετος εξοπλισμός (Σελίδα 27) Πρόσθετος εξοπλισμός Μπορείτε να προσθέσετε πρόσθετο εξοπλισμό/πρόσθετα στοιχεία στη ράγα εγκατάστασης του αριστερού τμήματος του αναλυτή. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία: Η ράγα εγκατάστασης έχει μήκος περίπου 250 mm που περιορίζει των αριθμό των στοιχείων που μπορείτε να εγκαταστήσετε. Το μέγ. ύψος εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της ράγας, είναι 115 mm, αλλά είναι μικρότερο στην περιοχή της οθόνης (περίπου 88 mm). Το πλάτος του πρόσθετου εξοπλισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 mm. Ο πρόσθετος εξοπλισμός πρέπει να είναι εγκεκριμένος για θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 60 C. Αυτή η θερμοκρασία μπορεί να αναπτυχθεί υπό ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. Πρέπει επίσης να καθορίσετε τους τύπους προστασίας Ex των μεταγενέστερα εγκαταστημένων στοιχείων στον αναλυτή. Η εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισμού πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται σε συμφωνία με τον αρμόδιο ειδικό σε ζητήματα αντιεκρηκτικής προστασίας. 14 A5E , 03/2012

15 4.3 Διαγράμματα σύνδεσης Διάγραμμα σύνδεσης για τις εκδόσεις Ex px με αντιστάθμιση διαρροής Εικόνα 4-2 Διάγραμμα σύνδεσης για τις εκδόσεις αναλυτή Ex px με αντιστάθμιση διαρροής A5E , 03/

16 4.3.2 Διάγραμμα σύνδεσης για τις εκδόσεις αναλυτή Ex px και Ex pz με συνεχή καθαρισμό Εικόνα 4-3 Διάγραμμα σύνδεσης για τις εκδόσεις αναλυτή Ex px και Ex pz με συνεχή καθαρισμό 16 A5E , 03/2012

17 4.3.3 Διαγράμματα σύνδεσης ακροδεκτών M M M M M Εικόνα 4-4 Διάγραμμα σύνδεσης ακροδεκτών για μητρική κάρτα συσκευών πεδίου A5E , 03/

18 21 M M Εικόνα 4-5 Διάγραμμα σύνδεσης ακροδεκτών για κάρτα AUTOCAL συσκευών πεδίου 18 A5E , 03/2012

19 4.3.4 Συνδέσεις αερίου για τις συσκευές πεδίου OXYMAT 6F ULTRAMAT 6F CALOMAT 6F 0 20,0 42,0 77,0 112,0 148,0 184,0 250,0 259,0 394,0 418, ,0 253,0 237,0 201,0 127,0 65,0 58,0 0 M 20: mm Εικόνα 4-6 Συνδέσεις των συσκευών πεδίου BR 6 ULTRAMAT 6F, OXYMAT 6F και CALOMAT 6F A5E , 03/

20 Είσοδος αερίου δείγματος 11; 12; 21; Έξοδος αερίου δείγματος Συνδέσεις αερίου: 21 Είσοδος αερίου αναφοράς θηλυκό σπείρωμα 1/8"-27 NPT 22 Έξοδος αερίου αναφοράς κατά ANSI B , 4 δεν χρησιμοποιείται 5-8 σύνδεσμοι αερίου καθαρισμού διαμέτρου 10 mm ή 3/8" PA Ισοδυναμική σύνδεση Εικόνα 4-7 Συνδέσεις του αναλυτή CALOMAT 62F 20 A5E , 03/2012

21 5 Έναρξη λειτουργίας Η έναρξη λειτουργίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σωστά μόνο όταν το άτομο που την εκτελεί, είναι εξοικειωμένο με το περιεχόμενο των παρεχόμενων εγχειριδίων και των οδηγιών χρήσης. Ειδικότερα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποίησης. Η διαδρομή αερίου δείγματος του αναλυτή πρέπει να ελέγχεται για διαρροές με κάθε έναρξη λειτουργίας. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται στην ενότητα Έλεγχος διαρροών (Σελίδα 22). Οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας ισχύουν επιπρόσθετα για τη λειτουργία σε επικίνδυνες περιοχές. Εσφαλμένη έναρξη λειτουργίας σε επικίνδυνες περιοχές Βλάβη της συσκευής η κίνδυνος έκρηξης σε επικίνδυνες περιοχές. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή παρά μόνον αφού θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάστασή της και θα έχει συνδεθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες του κεφαλαίου "Σύνδεση (Σελίδα 10)". Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, λάβετε υπόψη τις επιπτώσεις σε άλλες συσκευές του συστήματος. Επικίνδυνη τάση επαφής Κίνδυνος τραυματισμού από επικίνδυνη τάση επαφής όταν η συσκευή είναι ανοικτή ή όχι εντελώς κλειστή. Ο βαθμός προστασίας που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου ή στο κεφάλαιο "Τεχνικές προδιαγραφές (Σελίδα 28)" δεν εξασφαλίζεται πλέον όταν η συσκευή είναι ανοικτή ή δεν έχει κλείσει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κλείσει με ασφαλή τρόπο. Απώλεια της αντιεκρηκτικής προστασίας Κίνδυνος έκρηξης σε επικίνδυνες περιοχές όταν η συσκευή είναι ανοικτή ή δεν έχει κλείσει σωστά. Κλείνετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Σύνδεση (Σελίδα 10)". Άνοιγμα της συσκευής υπό τάση Κίνδυνος έκρηξης σε περιοχές όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. Ανοίγετε τη συσκευή αποκλειστικά όταν δεν είναι υπό τάση. Πριν από την έναρξη λειτουργίας εξακριβώνετε ότι το κάλυμμα, οι ασφάλειες του καλύμματος και οι είσοδοι καλωδίων έχουν συναρμολογηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Εξαίρεση: Οι συσκευές που διαθέτουν τύπο προστασίας "Εγγενής ασφάλεια Ex i" μπορούν επίσης να ανοίγονται σε επικίνδυνες περιοχές σε κατάσταση υπό τάση. Απουσία προκαταρκτικής εκκένωσης Κίνδυνος έκρηξης σε περιοχές όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. Μία εκρηκτική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό μίας συσκευής με περίβλημα υπό πίεση (τύπος προστασίας Ex p) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη κατά την έναρξη της λειτουργίας. Βεβαιώνεστε ότι η συσκευή εκκενώνετε προκαταρκτικά προτού τεθεί σε λειτουργία. Μεριμνάτε ώστε να τηρούνται ο χρόνος εκκένωσης, η ποσότητα και το μέσο. Ανατρέξτε στις πληροφορίες του κεφαλαίου Τεχνικές προδιαγραφές (Σελίδα 28). A5E , 03/

22 5.1 Έλεγχος διαρροών του συστήματος περιορισμού Περίβλημα υπό πίεση Ex px και Ex pz Οι αναλυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε επικίνδυνες περιοχές μόνον εφόσον έχουν συνδεθεί όλοι οι απαιτούμενοι αγωγοί εισόδου και εξόδου αερίου πριν από την έναρξη της λειτουργίας και έχουν ελεγχθεί για διαρροές και στεγανότητα με 1,5 φορά την αντίστοιχη μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας. Ο υπεύθυνος λειτουργίας φέρει την ευθύνη για τους απαιτούμενους αγωγούς εισόδου και εξόδου αερίου. Αυτοί πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις προστασίας "Περίβλημα υπό πίεση" και πρέπει να ελέγχονται ανεξάρτητα σύμφωνα με το πρότυπο EN Συνιστώμενη διάταξη ελέγχου για τις συσκευές CALOMAT 6F, CALOMAT 62F και OXYMAT 6F 2, 4 11, Συνδέσεις διαδρομής αερίου δείγματος M Μανόμετρο (σχετική πίεση) Σύνδεση αερίου αναφοράς (εφόσον υφίσταται) PR Ρυθμιστής πίεσης BI Πώμα V1 Βαλβίδα απομόνωσης (ρυθμός διαρροής < 10-6 kpa*l/s) Εικόνα 5-1 Συνιστώμενη διάταξη ελέγχου για τις συσκευές CALOMAT 6F, CALOMAT 62F και OXYMAT 6F Εγκαταστήστε τη διάταξη ελέγχου ως εξής: 1. Κλείστε την έξοδο αερίου δείγματος 2 με πώμα. 2. Εάν ο αναλυτής διαθέτει σύνδεση αερίου αναφοράς, κλείστε επίσης την είσοδό του 3 με πώμα. 3. Εγκαταστήστε μία κατάλληλη βαλβίδα απομόνωσης (π.χ. βελονοειδή βαλβίδα V1) επαρκούς στεγανότητας στον αγωγό αερίου δείγματος πριν από την είσοδο αερίου δείγματος Συνδέστε ένα ρυθμιστή πίεσης με εύρος μέτρησης 200 kpa (OXYMAT 6F) ή 50 kpa (CALOMAT 6F) και ανάλυση 0,1 kpa πριν από τη βαλβίδα απομόνωσης V1. 22 A5E , 03/2012

23 5.1.2 Συνιστώμενη διάταξη ελέγχου για τη συσκευή ULTRAMAT 6F BI Πώμα M Μανόμετρο (σχετική πίεση) 2 Έξοδος διαδρομής αερίου δείγματος DR Ρυθμιστής πίεσης 4 Έξοδος διαδρομής αερίου αναφοράς V1 Βαλβίδα απομόνωσης (ρυθμός διαρροής < 10-6 kpa*l/s) Εικόνα 5-2 Διάταξη ελέγχου για δοκιμή στεγανότητας της διαδρομής αερίου δείγματος και της διαδρομής αερίου αναφοράς τύπου παροχής (διακεκομμένη γραμμή) της συσκευής ULTRAMAT 6F Εγκαταστήστε τη διάταξη ελέγχου ως εξής: 1. Κλείστε την είσοδο αερίου δείγματος 1 με πώμα. 2. Εγκαταστήστε μία κατάλληλη βαλβίδα απομόνωσης (π.χ. βελονοειδή βαλβίδα V1) επαρκούς στεγανότητας στον αγωγό αερίου δείγματος μετά την έξοδο αερίου δείγματος Συνδέστε ένα ρυθμιστή πίεσης με εύρος μέτρησης 50 kpa και ανάλυση 0,1 kpa μετά τη βαλβίδα απομόνωσης V1. 4. Συνεχίστε κατ' ανάλογο τρόπο εάν ο αναλυτής διαθέτει σύνδεση αερίου αναφοράς τύπου παροχής (3, 4, διακεκομμένη γραμμή). Κλείστε την είσοδο αερίου αναφοράς 3 και εγκαταστήστε τη διάταξη ελέγχου μετά την έξοδο αερίου αναφοράς Διεξαγωγή του ελέγχου διαρροών Ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1. Ανοίξτε προσεκτικά τη βελονοειδή βαλβίδα. Κατόπιν αυτού δημιουργείται πίεση στο σύστημα περιορισμού. 2. Μόλις επιτευχθεί η πίεση ελέγχου (βλέπε παρακάτω πίνακα), κλείστε και πάλι τη βελονοειδή βαλβίδα. 3. Περιμένετε περίπου 5 λεπτά. Κατά το διάστημα αυτό διεξάγεται εξισορρόπηση της θερμοκρασίας στον αναλυτή. Η θερμοκρασία της διαδρομής αερίου δείγματος δεν πρέπει να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου! 4. Προσδιορίστε τώρα τη μεταβολή πίεσης Δp για ένα διάστημα 5 ακόμη λεπτών. Η διαδρομή αερίου είναι επαρκώς στεγανή εάν η μεταβολή πίεσης Δp κατά το διάστημα των 5 λεπτών είναι μικρότερη από την τιμή ελέγχου του παρακάτω πίνακα. OXYMAT 6F: Πίεση ελέγχου 2,0 bar (σχετ.) Τιμή ελέγχου *) Δp = 3 mbar (hpa) CALOMAT 6F Πίεση ελέγχου 0,5 bar (σχετ.) Τιμή ελέγχου *) Δp = 6 mbar (hpa) CALOMAT 62F Πίεση ελέγχου 0,1 bar (σχετ.) Τιμή ελέγχου *) Δp = 9,5 mbar (hpa) ULTRAMAT 6F Πίεση ελέγχου 0,5 bar (σχετ.) Με μήκος θαλάμου σε mm 0, Τιμή ελέγχου *) Δp σε mbar (hpa) 12 8,5 4,6 3,4 2 *) Οι τιμές ελέγχου ορίζονται υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος όγκος μεταξύ των μονάδων απομόνωσης (βαλβίδων) και του συστήματος περιορισμού είναι 10 ml. Αυτό αντιστοιχεί σε έναν αγωγό εσωτερικής διαμέτρου 4 mm και μήκους περίπου 80 cm. A5E , 03/

24 5.2 Εξοπλισμός ασφαλείας Ex px Προϋπόθεση Χρησιμοποιείτε έναν αναλυτή ενός από τους παρακάτω τύπους αντιεκρηκτικής προστασίας: Περίβλημα υπό πίεση με αντιστάθμιση διαρροής για τη ζώνη 1 II 2 G Ex px [ia] ia IIC T4 σύμφωνα με το πιστοποιητικό PTB 00 ATEX 2022X Περίβλημα υπό πίεση με συνεχή καθαρισμό για τη ζώνη 1 II 2 G Ex px [ia] ia IIC T4 σύμφωνα με το πιστοποιητικό TÜV 01 ATEX 1708 X Έχετε συνδέσει τον αναλυτή στο εξοπλισμό ασφαλείας Ex px σύμφωνα με τα διαγράμματα σύνδεσης της ΕνότηταςΔιαγράμματα σύνδεσης (Σελίδα 15). Πριν από την έναρξη λειτουργίας πρέπει ακόμη να: ελέγξετε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος σφραγίσετε όλους τους περιττούς στυπιοθλίπτες καλωδίων με τα παρεχόμενα πώματα. βιδώσετε προσεκτικά τους χρησιμοποιούμενους βιδωτούς στυπιοθλίπτες καλωδίων. κλείσετε τις θυρίδες. Πρέπει να σφίξετε τις βίδες ομοιόμορφα μέχρι το πλαίσιο της θυρίδας να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια του περιβλήματος. Ρυθμίστε το προστατευτικό αέριο στην απαιτούμενη πίεση (0,2... 0,4 MPa πριν από το ρυθμιστή πίεσης). Ρυθμίστε το ρυθμιστή πίεσης του εξοπλισμού ασφαλείας Ex px σε τουλάχιστον 0,2 MPa. Κατά τη μέτρηση εύφλεκτων αερίων με την κατάταξη προστασίας Ex px με αντιστάθμιση διαρροής πρέπει να εξασφαλίσετε ότι η πίεση του αερίου δείγματος που εφαρμόζεται στον αναλυτή δεν υπερβαίνει τα 160 hpa (160 mbar) άνω της πίεσης περιβάλλοντος και είναι πάντοτε κατά 5 hpa μικρότερη από την πίεση του προστατευτικού αερίου. Εάν αυτή η συνθήκη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πάντα, πρέπει να εγκαταστήσετε σύστημα επιτήρησης διαφορικής πίεσης μεταξύ του αερίου δείγματος και του αερίου καθαρισμού για πρόσθετη προστασία. Αφού ολοκληρώσετε τις προαναφερόμενες εργασίες μπορείτε να ανοίξετε τη διαδρομή του αερίου ανάφλεξης και να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος για να θέσετε σε λειτουργία τον αναλυτή. 5.3 Διόρθωση πίεσης Η συσκευή ULTRAMAT 6F διαθέτει έναν εσωτερικό αισθητήρα πίεσης για τη διόρθωση της επίδρασης της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτός συνδέεται με την περιβάλλουσα ατμόσφαιρα μέσω ενός σωλήνα. Για την αποφυγή της διάχυσης της εκρηκτικής ατμόσφαιρας προς τον αισθητήρα πίεσης αυτός ο σωλήνας πρέπει να συνδέεται με εύκαμπτο σωλήνα που καταλήγει στην ακίνδυνη περιοχή. Μία υψηλότερη πίεση αερίου δείγματος έως hpa μπορεί να μετρηθεί μόνο με εξωτερικό αισθητήρα πίεσης. Το σήμα του πρέπει να μεταδίδεται με εγγενή ασφάλεια στον αναλυτή. Τα εξαρτήματά του που έρχονται σε επαφή με το δείγμα, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της μέτρησης. Η σύνδεση και η παραμετροποίηση ενός εξωτερικού αισθητήρα πίεσης περιγράφονται στις σχετικές οδηγίες χρήσης. Στη συσκευή OXYMAT 6F, η επίδραση της πίεσης του αερίου δείγματος μπορεί να διορθωθεί μέσω ενός εσωτερικού αισθητήρα πίεσης σε ένα εύρος τιμών έως hpa. Μία υψηλότερη πίεση αερίου δείγματος περίπου έως hpa μπορεί να μετρηθεί μόνο με εξωτερικό αισθητήρα απόλυτης πίεσης. Η συσκευή CALOMAT 6F/CALOMAT 62F είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από την πίεση εισόδου ως αποτέλεσμα της διαδικασίας μέτρησής της (θερμική αγωγιμότητα). Παρ' όλα αυτά μπορεί να καταστεί αναγκαία μία αντιστάθμιση της επίδρασης της πίεσης με έναν εξωτερικό αισθητήρα πίεσης. Ένας εξωτερικός αισθητήρας πίεσης απαιτείται επίσης όταν η απόλυτη πίεση εισόδου υπερβαίνει τα hpa. Υπόδειξη Χρησιμοποιώντας εξωτερικούς αισθητήρες πίεσης Εάν χρησιμοποιείται εξωτερικός αισθητήρας πίεσης, ο εσωτερικός αισθητήρας πίεσης πρέπει να είναι σφραγισμένος εάν δεν είναι συνδεδεμένος στη μη επικίνδυνη περιοχή. 24 A5E , 03/2012

25 5.4 Διακόπτης με κλειδί Η αντιεκρηκτική προστασία του εξοπλισμού ασφαλείας Ex p μπορεί να απενεργοποιηθεί (εισαγωγή του κλειδιού στην κλειδαριά) με ένα διακόπτη με κλειδί (διακόπτης παράκαμψης). Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο αναλυτής μπορεί επίσης να συνδεθεί ηλεκτρικά χωρίς καθαρισμό με προστατευτικό αέριο, π.χ. για εργασίες συντήρησης. Ορισμένοι εξοπλισμοί ασφαλείας Ex p παρέχουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας του διακόπτη με κλειδί μέσω ενός διακόπτη λειτουργίας (κωδικός κλειδιού). Η έναρξη λειτουργίας με το διακόπτη με κλειδί απαιτεί πάντοτε την έγκριση του ιδιοκτήτη ή ενός εξουσιοδοτημένου από αυτόν ατόμου. Η έγκριση αυτή μπορεί να δοθεί μόνο εφόσον είναι βέβαιο ότι δεν προκύπτει εκρηκτική ατμόσφαιρα καθ' όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης εργασίας ή έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης του κινδύνου έκρηξης (πιστοποιητικό έγκρισης ασφάλειας πυρκαγιάς). Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης με κλειδί έχει απενεργοποιηθεί και πάλι αφαιρώντας το κλειδί. 6 Σέρβις και συντήρηση 6.1 Οδηγίες ασφάλειας Ανεπίτρεπτα βοηθητικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά Κίνδυνος έκρηξης σε περιοχές όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια βοηθητικά εξαρτήματα ή γνήσια ανταλλακτικά. Τηρείτε όλες τις συναφείς οδηγίες εγκατάστασης και ασφαλείας που περιγράφονται στις οδηγίες της συσκευής ή συνοδεύουν το βοηθητικό εξάρτημα ή ανταλλακτικό. Έναρξη λειτουργίας και λειτουργία με σφάλμα σε εκκρεμότητα Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος, δεν εξασφαλίζεται πλέον η σωστή λειτουργία στη διεργασία. Ελέγξτε τη σοβαρότητα του σφάλματος Αντιμετωπίστε το σφάλμα Εφόσον η συσκευή είναι ελαττωματική: Αποσύρετε τη συσκευή. Αποκλείστε την εκ νέου θέση σε λειτουργία. Εσφαλμένη σύνδεση μετά τη συντήρηση Κίνδυνος έκρηξης σε περιοχές όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. Συνδέετε τη συσκευή σωστά μετά τη συντήρηση. Κλείνετε τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Αναλυτής (Σελίδα 27)". Βλέπε επίσης Εξοπλισμός ασφαλείας Ex px (Σελίδα 27) A5E , 03/

26 ΠΡΟΣΟΧΉ Επικίνδυνη τάση στην ανοικτή συσκευή Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας κατά το άνοιγμα του περιβλήματος ή την αφαίρεση εξαρτημάτων του περιβλήματος. Προτού ανοίξετε το περίβλημα ή αφαιρέσετε εξαρτήματα του περιβλήματος, απομονώστε τη συσκευή από την παροχή τάσης. Εάν είναι αναπόφευκτη η εκτέλεση εργασιών συντήρησης υπό τάση, λαμβάνετε τα ειδικά προληπτικά μέτρα. Αναθέτετε την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης σε εκπαιδευμένο προσωπικό. ΠΡΟΣΟΧΉ Θερμά εξαρτήματα στη συσκευή Θερμοκρασίες που μπορούν να προκαλέσουν έγκαυμα στο απροστάτευτο δέρμα, μπορούν να επικρατούν για κάποιο διάστημα μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. Λάβετε υπόψη το διάστημα αναμονής που αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά ή επί της συσκευής προτού αρχίσετε την εργασία συντήρησης. Ανοικτό περίβλημα Κίνδυνος έκρηξης σε επικίνδυνες περιοχές ως αποτέλεσμα θερμών εξαρτημάτων και/ή φορτισμένων πυκνωτών στο εσωτερικό της συσκευής. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ανοίξετε τη συσκευή σε μία επικίνδυνη περιοχή: 1. Απομονώστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 2. Λάβετε υπόψη το διάστημα αναμονής που καθορίζεται στο κεφάλαιο "Τεχνικές προδιαγραφές (Σελίδα 28)" ή στην προειδοποιητική πινακίδα προτού ανοίξετε τη συσκευή. Εξαίρεση: οι συσκευές που διαθέτουν τύπο προστασίας "Εγγενής ασφάλεια Ex i" μπορούν επίσης να ανοίγονται σε επικίνδυνες περιοχές σε κατάσταση υπό τάση. Στρώματα σκόνης άνω των 5 mm Κίνδυνος έκρηξης σε επικίνδυνες περιοχές. Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί εξαιτίας της συσσώρευσης σκόνης. Αφαιρείτε στρώματα σκόνης πάχους άνω των 5 mm. Συντήρηση κατά τη συνεχιζόμενη λειτουργία σε μία επικίνδυνη περιοχή Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης κατά την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης στη συσκευή σε μία επικίνδυνη περιοχή. Απομονώστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. - ή - Μεριμνάτε ώστε η ατμόσφαιρα να είναι ασφαλής από έκρηξη (άδεια εκτέλεσης εργασιών υπό υψηλές θερμοκρασίες) Σημειώσεις σχετικές με τη λειτουργία Εσφαλμένη ρύθμιση και επανασυναρμολόγηση Διεξάγετε ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να αποφεύγετε βραχυκυκλώματα στις ηλεκτρονικές κάρτες τυπωμένων κυκλωμάτων. Σε περίπτωση εσφαλμένης συναρμολόγησης ή ρύθμισης, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαφύγει επικίνδυνο αέριο με αποτέλεσμα κίνδυνο για την υγεία (δηλητηρίαση, εγκαύματα) και διάβρωση στον αναλυτή. Τύποι προστασίας Ex pz', 'Ex nr' και 'Ex tc' Ο πίνακας ελέγχου (παράθυρο + πληκτρολόγιο) πρέπει να καθαρίζονται αποκλειστικά με υγρό πανί. Το πληκτρολόγιο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς του σέρβις (διάγνωση, βαθμονόμηση/ρύθμιση). 26 A5E , 03/2012

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Το σύμβολο αυτό επισημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Εισαγωγή Εκρηκτικό περιβάλλον υπάρχει όπου υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας έκρηξης λόγω μείγματος εύφλεκτου αερίου, ατμού ή

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό

Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό Μειωτήρες πίεσης με απευθείας χειρισμό 1/12 R-GR 26564-XC-B2/6.9 Αντικαταστεί: 12.5 Τύπος DR 6 DP...XC και ZDR 6 D...XC Ονομαστικό μέγεθος 6 Σειρές συσκευών 5X (DR 6...) και 4X (ZDR 6...) Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Ελληνικά 64

Ελληνικά. Ελληνικά 64 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά 64 Ελληνικά 1. Τεχνικά δεδομένα Χωρητικότητα γράσου του LAGD 60 60 ml, (2,03 fl.oz US) Χωρητικότητα γράσου του LAGD

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

DuoControl CS. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

DuoControl CS. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! DuoControl CS Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! DuoControl CS Περιεχόμενο Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...2 Σκοπός χρήσης...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES Γενική Περιγραφή Μοντέλο Αρ. DGB-160MES/200MES Απαγωγός των αερίων της καύσης Αγωγός παροχής αέρα Ανακουφιστική βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση

FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση Συστήματα πυροπροστασίας FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με www.boschsecrity.gr Με δυνατότητα σύνδεσης σε συμβατικούς πίνακες πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης Οδηγίες λειτουργίας Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Οδηγίες λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη 1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη Πρωτότυπες οδηγίες Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται να είναι γενικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα