Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49"

Transcript

1 VL D VL D VL D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe gr pl ru, es tr

2 Σύνοψη Περιεχόμενα 2 Σύνοψη Περιεχόμενα... 2 Προειδοποίηση... 2 Περιγραφή του καυστήρα... 3 Λειτουργία Κανονική λειτουργία, λειτουργία ασφαλείας... 4 Ηλεκτρονικό Σχεδιάγραμμα αντιστοίχισης επαφών, βάση σύνδεσης Αντλία του καυστήρα πετρελαίου Εγκατάσταση Εγκατάσταση του καυστήρα, θέση εγκατάστασης του καυστήρα Ηλεκτρική σύνδεση, σύνδεση πετρελαίου Έναρξη λειτουργίας Έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας Δεδομένα ρύθμισης, έλεγχος των εξαρτημάτων καύσης Ρύθμιση του αέρα, ρύθμιση της πίεσης πετρελαίου Ρύθμιση του καυστήρα Συντήρηση Συντήρηση Εξάλειψη βλαβών Μενού διαγνωστικού ελέγχου βλαβών Μενού στατιστικών λειτουργίας Προειδοποίηση Οι καυστήρες VL D, VL D και VL D έχουν σχεδιαστεί για την καύση εξαιρετικά ελαφρού πετρελαίου, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα: AT : ΦNORM C1109 : στάνταρ και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο BE : NBN T : τυπικό και NBN EN 590: χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο CH : SN : τυπικό πετρέλαιο και πετρέλαιο με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο DE : DIN : τυπικό και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο Από άποψη σχεδιασμού και λειτουργίας, οι καυστήρες ανταποκρίνονται στο πρότυπο EN 267. Η εγκατάσταση, η έναρξη λειτουργίας και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς, με τήρηση των ισχυουσών οδηγιών και προδιαγραφών. Περιγραφή του καυστήρα Οι καυστήρες VL D, VL D και VL D είναι διβάθμιες συσκευές με πλήρως αυτόματη λειτουργία. Είναι κατάλληλοι για τον εξοπλισμό όλων των λέβητων που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 303 ή των λέβητωναερόθερμων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4794 ή DIN 30697, στην περιοχή ισχύος τους. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση, πρέπει να υποβληθεί αίτηση έγκρισης στην ELCO. Συσκευασία Ο καυστήρας παραδίδεται σε δύο συσκευασίες, σε μία παλέτα: - Σώμα του καυστήρα με βιβλίο χρήσης, ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα. - Κεφαλή καύσης με στεγανωτική φλάντζα και βίδα στερέωσης. Για λειτουργία με απόλυτη ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω προδιαγραφές: EN 226 Σύνδεση των πιεστικών καυστήρων πετρελαίου και αερίου σε λέβητα EN , -102 Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης Χώρος λειτουργίας Ο καυστήρας δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία σε χώρους εκτεθειμένους σε επικίνδυνα αέρια (π.χ. λακ μαλλιών, τετραχλωροαιθυλένιο, τετραχλωράνθρακας), μεγάλες ποσότητες σκόνης ή υψηλό ποσοστό υγρασίας στον αέρα (π.χ. σε χώρους πλύσης ρούχων). Εάν δεν έχει προβλεφθεί κανένα ρακόρ LAS για την τροφοδοσία αέρα, πρέπει να υπάρχει ένα άνοιγμα φρέσκου αέρα με: DE : έως 50 kw : 150 cm 2 για κάθε επιπλέον kw : + 2,0 cm 2 CH : QF [kw] x 6=...cm 2, ωστόσο 150 cm 2 τουλάχιστον. Οι τοπικές διατάξεις μπορεί να προβλέπουν διαφορετικούς κανόνες. Δήλωση συμμόρφωσης για καυστήρες πετρελαίου Η εταιρεία, πιστοποιημένη με αρ. AQF030, F ANNEMASSE Cedex, δηλώνει, με δική της ευθύνη, ότι τα προϊόντα VL D VL D VL D συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα EN EN EN EN EN EN EN 267 Βασιλικό διάταγμα του Βελγίου της 08/01/2004 Αυτά τα προϊόντα φέρουν την ένδειξη CE βάσει των διατάξεων των οδηγιών 2006/ 42/ΕΚ Οδηγία για τις μηχανές 2004/108/ΕΚ Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2006/ 95/ΕΚ Οδηγία χαμηλής τάσης 92/ 42/ΕΟΚ Οδηγία για τις απαιτήσεις απόδοσης Annemasse, 6 Μάρτιος 2010 M. SPONZA Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη όσον αφορά σε ζημίες που προκύπτουν από τις παρακάτω αιτίες: - ακατάλληλη χρήση - εσφαλμένη εγκατάσταση και/ή επισκευή από τον αγοραστή ή από τρίτο, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης ανταλλακτικών διαφορετικής προέλευσης. Παράδοση της εγκατάστασης και οδηγίες κανονικής λειτουργίας Ο τεχνικός εγκατάστασης του συστήματος καύσης οφείλει να παραδώσει, στο χρήστη της εγκατάστασης, το αργότερο τη στιγμή της παράδοσης της εγκατάστασης, τις οδηγίες συντήρησης και κανονικής λειτουργίας. Αυτές θα πρέπει να βρίσκονται σε σημείο ορατό μέσα στο λεβητοστάσιο. Σε αυτές θα πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του πλησιέστερου τμήματος εξυπηρέτησης πελατών. Προειδοποίηση για το χρήστη Η εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από έναν ειδικό. Ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης, ενδέχεται να χρειαστούν πιο μικρά διαστήματα συντήρησης! Για να διασφαλιστεί η σωστή εκτέλεση, συνιστάται ιδιαίτερα η σύναψη μιας σύμβασης συντήρησης.

3 Σύνοψη Περιγραφή του καυστήρα gr Y10 Σερβομοτέρ του τάμπερ αέρα A1 Ηλεκτρονικό A4 Οθόνη B3 Ανιχνευτής φλόγας M1 Βεντιλατέρ και μοτέρ αντλίας T1 Αναφλεκτήρας 3 Βίδα ρύθμισης διάστασης Y 4 σωλήνας της γραμμής μπεκ 5 Βάση καυστήρα 6 Διάταξη σύνδεσης της πλάκας εξαρτημάτων 8 Φλογοσωλήνας 10 Επταπολικό φις (κρυµµένος) 10.1 Τετραπολικό φις 18 Κάλυμμα 19 Κουμπί ξεκλειδώματος 20 Βίδα στερέωσης του καλύμματος 102 Αντλία πετρελαίου Y1,Y5Ηλεκτροβαλβίδες 113 Κουτί αέρα 3

4 Λειτουργία Λειτουργία Λειτουργία ασφαλείας Εκκίνηση του καυστήρα - Μετά από την αίτηση θερμότητας από το ρυθμιστή του λέβητα, η μονάδα ελέγχου και ασφάλειας προκαλεί εκκίνηση της διεξαγωγής του προγράμματος. - Το βεντιλατέρ ξεκινά, η έναυση ενεργοποιείται. - Προαερισμός με ανοικτό τάμπερ αέρα (το τάμπερ αέρα είναι κλειστό μόνο όταν ο καυστήρας είναι απενεργοποιημένος). - Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 6 ανοίγει, ρύθμιση της πίεσης από το ρυθμιστή μερικού φορτίου 5. - Σχηματισμός της φλόγας. - Η έναυση σταματάει. Λειτουργία του καυστήρα, ρύθμιση μεταξύ του μερικού φορτίου και του πλήρους φορτίου Ο καυστήρας λειτουργεί με ένα μπεκ και δύο πιέσεις πετρελαίου, για το μερικό φορτίο και για το πλήρες φορτίο. Οι πιέσεις πετρελαίου ρυθμίζονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη, με δύο ρυθμιστές πίεσης μέσα στην αντλία. Σε περίπτωση αίτησης από το ρυθμιστή της σόμπας, ο καυστήρας περνάει από το μερικό στο πλήρες φορτίο, το νωρίτερο αφού παρέλθουν 13 δευτερόλεπτα. - Το τάμπερ αέρα 11 τίθεται σε θέση πλήρους φορτίου από το σερβομοτέρ. - Όταν η θέση του τάμπερ αέρα είναι ρυθμιζόμενη, η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3 κλείνει, ο ρυθμιστής πίεσης μερικού φορτίου 5 παύει να λειτουργεί και ο ρυθμιστής πίεσης πλήρους φορτίου 2 αναλαμβάνει τη ρύθμιση της πίεσης. - Το τάμπερ αέρα εξακολουθεί να μετατοπίζεται έως τη θέση πλήρους φορτίου. Η λειτουργία πλήρους φορτίου έχει ενεργοποιηθεί. Λειτουργία ασφαλείας Ενεργοποίηση της ασφάλειας πραγματοποιείται: - όταν, κατά τον προαερισμό, ανιχνεύεται ένα σήμα φλόγας (επιτήρηση για παρασιτική φλόγα), - όταν, τη στιγμή της εκκίνησης (έγκριση εισαγωγής του καυσίμου), δεν σχηματίζεται καμία φλόγα μετά από 5 δευτερόλεπτα (χρόνος ασφαλείας), - όταν, σε περίπτωση σβησίματος της φλόγας κατά τη λειτουργία, δεν σχηματίστηκε καμία φλόγα μετά από άσκοπη επανάληψη του προγράμματος. Η ενεργοποίηση της ασφάλειας επισημαίνεται με το άναμμα του ενδεικτικού βλάβης. Μετά από την εξάλειψη της αιτίας της βλάβης, μπορείτε να ξεκλειδώσετε το ηλεκτρονικό πιέζοντας το κουμπί ξεκλειδώματος. Σχεδιάγραμμα αρχής λειτουργίας 1 Αντλία διβάθμιας λειτουργίας. 2 Ρυθμιστής πίεσης πετρελαίου, μέγιστη παροχή 3 Ηλεκτροβαλβίδα, μέγιστη παροχή (NO) 4 Αντλία 5 Ρυθμιστής πίεσης πετρελαίου, μερική παροχή 6 Ηλεκτροβαλβίδα (NF) 7 Γραμμή μπεκ 8 Διασκορπιστήρας 9 Μπούκα 10 Μοτέρ του καυστήρα 11 Τάμπερ αέρα 12 Ηλεκτρικό σερβομοτέρ του τάμπερ αέρα 4

5 Λειτουργία Ηλεκτρονικό TCH 2xx Το ηλεκτρονικό πετρελαίου TCH 2xx ελέγχει και επιτηρεί τον πιεστικό καυστήρα. Ο έλεγχος της διεξαγωγής του προγράμματος μέσω μικροεπεξεργαστή έχει ως αποτέλεσμα πολύ σταθερούς χρόνους λειτουργίας, ανεξάρτητα από τις αυξομειώσεις της τάσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το ηλεκτρονικό έχει σχεδιαστεί με προστασία από πτώση της ηλεκτρικής τάσης. Όταν η τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας βρίσκεται κάτω από την απαιτούμενη ελάχιστη τιμή (< 185V), η λειτουργία του ηλεκτρονικού διακόπτεται χωρίς εκπομπή σήματος βλάβης. Μόλις αποκατασταθεί η κανονική τάση (> 195V), πραγματοποιείται αυτόματη επανεκκίνηση του ηλεκτρονικού. Η ενεργοποίηση του κουμπιού ξεκλειδώματος για δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα προκαλεί... το ξεκλείδωμα του ηλεκτρονικού. το κλείδωμα του ηλεκτρονικού. Κλείδωμα και ξεκλείδωμα Το ηλεκτρονικό μπορεί να κλειδωθεί με το κουμπί ξεκλειδώματος ή να ξεκλειδωθεί εφόσον το ηλεκτρονικό βρίσκεται υπό τάση. Πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση του ηλεκτρονικού, η συσκευή πρέπει να τεθεί εκτός τάσης. Απαγορεύεται το άνοιγμα ή η επισκευή του ηλεκτρονικού. Μετατόπιση του δρομέα προς τα επάνω. Μετατόπιση του δρομέα προς τα κάτω. Αύξηση της τιμής που εμφανίζεται. Τροποποίηση / Επικύρωση της τιμής που εμφανίζεται. Τροποποίηση / Επικύρωση της τιμής που εμφανίζεται. Ξεκλείδωμα του ηλεκτρονικού. gr... 9 δευτερόλεπτα... το μηδενισμό των στατιστικών Κόκκινη ενδεικτική λυχνία (αναβοσβήνει σε περίπτωση βλάβης). Οθόνη Περιγραφή Οθόνη Περιγραφή Αναμονή της αίτησης θέρμανσης του λέβητα Άνοιγμα της βαλβίδας πετρελαίου και χρόνος ασφαλείας Άνοιγμα του τάμπερ αέρα για τον προαερισμό Σταθεροποίηση φλόγας και χρόνος μετα-έναυσης Προαερισμός και προέναυση Παρουσία φλόγας και αναμονή της έγκρισης ρύθμισης Κλείσιμο του τάμπερ αέρα μέχρι τη θέση έναυσης Καυστήρας σε λειτουργία. Το κάτω πλαίσιο παρουσιάζει την ένταση του σήματος και το χρόνο λειτουργίας του καυστήρα. 5

6 Λειτουργία Ηλεκτρονικό TCH 2xx Παράλληλα με τις λειτουργίες ελέγχου και ασφάλειας, το ηλεκτρονικό TCH2xx επιτρέπει τη ρύθμιση των παρακάτω: - θέση του τάμπερ αέρα κατά την έναυση - θέση του τάμπερ αέρα στην 1η ταχύτητα - θέση του τάμπερ αέρα μέσω του ανοίγματος της βαλβίδας 2ης ταχύτητας (για το πέρασμα από την 1η στη 2η ταχύτητα) - θέση του τάμπερ αέρα στην 2η ταχύτητα - θέση του τάμπερ αέρα μέσω του κλεισίματος της βαλβίδας 2ης ταχύτητας (για το πέρασμα από τη 2η στην 1η ταχύτητα) Η ρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου του ηλεκτρονικού πραγματοποιείται μέσω της οθόνης και 5 πλήκτρων. Οι τιμές λειτουργίας εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη. Με αυτά τα πλήκτρα, μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε 7 μενού: (Τα δύο τελευταία μενού δεν είναι ενεργοποιημένα στους καυστήρες VL 2 D) μενού ρύθμισης του σερβομοτέρ, μενού για τη ρύθμιση / την τροποποίηση των βασικών παραμέτρων διαμόρφωσης. μενού αποθήκευσης των σημείων ρύθμισης του σερβομοτέρ στην οθόνη μενού για τη ρύθμιση των βιομηχανικών εφαρμογών μενού διαγνωστικού ελέγχου βλαβών μενού στατιστικών λειτουργίας μενού για χειροκίνητο έλεγχο Σε αυτά τα μενού, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης των βασικών παραμέτρων διαμόρφωσης του ηλεκτρονικού. Αυτές έχουν προρυθμιστεί στο εργοστάσιο. Οποιαδήποτε τροποποίηση επί τόπου πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αφού συμβουλευτείτε την ELCO. Ο κωδικός πρόσβασης και οι οδηγίες ρύθμισης αυτού του μενού διατίθενται εφόσον ζητηθούν. 6

7 Λειτουργία Ηλεκτρονικό TCH 2xx gr Φάσεις του κύκλου λειτουργίας: 1: Απουσία τάσης 2: Τροφοδοσία με ρεύμα, καμία αίτηση θέρμανσης 3: Αίτηση θέρμανσης 4: Άνοδος του τάμπερ αέρα μέχρι τη θέση προαερισμού 5: Προαερισμός: θέση υπό τάση του μοτέρ και του αναφλεκτήρα 6 : Κλείσιμο του τάμπερ αέρα, έλευση στη θέση έναυσης 7: Επιτήρηση της παρασιτικής φλόγας 8: Εκκίνηση του καυστήρα: άνοιγμα της ηλεκτροβαλβίδας, σχηματισμός της φλόγας, χρόνος ασφαλείας 9: Χρόνος σταθεροποίησης φλόγας, χρόνος μετα-έναυσης 10: Αναμονή ελευθέρωσης της ρύθμισης 11 : Άνοιγμα του τάμπερ αέρα, έως ότου φτάσει στη θέση ανοίγματος της βαλβίδας 2 ης ταχύτητας 12 : Λειτουργία στη 2 η ταχύτητα 13 : Κλείσιμο του τάμπερ αέρα, έως το κλείσιμο της βαλβίδας 2 ης ταχύτητας 14 : Λειτουργία στην 1 η ταχύτητα 15 : Διακοπή ρύθμισης, κλείσιμο στις 0 του τάμπερ αέρα 16 : Αναμονή νέας αίτησης θέρμανσης 7

8 Λειτουργία Σχεδιάγραμμα αντιστοίχισης επαφών Συνδέσεις 230 Volt Μοτέρ του καυστήρα Ηλεκτροβαλβίδα 1ης ταχύτητας Ηλεκτροβαλβίδα 2ης ταχύτητας Ηλεκτροβαλβίδα 3ης ταχύτητας Έναυση Θερμοστάτης 2ης ταχ. Αίτηση θέρμανσης Φις Επαφή Φις Έλεγχος της φλόγας Πιεσοστάτης αέρα Ξεκλείδωμα από απόσταση Εμφάνιση βλάβης Προθερμαντήρας Ηλεκτρική τροφοδοσία L1 Γείωση Γείωση Μηχανοκίνητη αντλία αντλία πετρελαίου Επαφή Επαφή Περιγραφή Φις Επαφή Περιγραφή Φις 1 Φάση μοτέρ του καυστήρα 21 Σήμα ελέγχου φλόγας 2 Γείωση 4 22 Ουδέτερος 3 Ουδέτερος 23 Φάση 4 Φάση της ηλεκτροβαλβίδας 1 ης ταχύτητας 24 Δεν χρησιμοποιείται 5 Γείωση 1 25 Δεν χρησιμοποιείται 6 Ουδέτερος 26 Φάση 7 Φάση της ηλεκτροβαλβίδας 2 ης ταχύτητας 27 Σήμα ξεκλειδώματος από απόσταση 8 Γείωση 2 28 Ουδέτερος 9 Ουδέτερος 29 Φάση του σήματος βλάβης 10 Φάση της ηλεκτροβαλβίδας 3 ης ταχύτητας 30 Φάση 11 Γείωση 3 31 Προθερμαντήρας / επαφή ελευθέρωσης 12 Ουδέτερος 32 Γείωση 13 Φάση του αναφλεκτήρα 33 Ουδέτερος 14 Γείωση 5 34 Φάση L1 15 Ουδέτερος 35 Γείωση 6 17 Σήμα T7 T6/7/8 37 Γείωση 16 Φάση του θερμοστάτη 2 ης ταχύτητας (T6) 36 Ουδέτερος 18 Σήμα T8 38 Γείωση 19 Φάση του θερμοστάτη 1 ης ταχύτητας (T1) 39 Φάση του συγκροτήματος μηχανοκίνητης 19 αντλίας 20 Σήμα αίτησης θέρμανσης (επιλογή T2) 40 Γείωση 41 Ουδέτερος

9 Λειτουργία Σχεδιάγραμμα αντιστοίχισης επαφών Συνδέσεις χαμηλής τάσης Οθόνη-Διασύνδεση Η/Υ gr Επαφή Φις Φις Επαφή Σερβομοτέρ του τάμπερ αέρα Επαφή Περιγραφή Φις Επαφή Περιγραφή Φις 1 Δεν χρησιμοποιείται 18 Δεν χρησιμοποιείται 2 Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται 31 3 Δεν χρησιμοποιείται 20 Δεν χρησιμοποιείται 4 Δεν χρησιμοποιείται 21 Δεν χρησιμοποιείται 5 Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται 30 6 Δεν χρησιμοποιείται 23 7 Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται Σερβομοτέρ του τάμπερ αέρα 9 Δεν χρησιμοποιείται Οθόνη-Διασύνδεση Η/Υ 16 9

10 Λειτουργία Αντλία Η αντλία διαθέτει γρανάζια. Μπορεί να συνδεθεί με δύο σωλήνες μέσω ενός φίλτρου εξαέρωσης. Για τη σύνδεση μεταξύ της δεξαμενής πετρελαίου και του φίλτρου εξαέρωσης, είναι καλύτερο να προτιμήσετε την επιλογή με ένα σωλήνα. Η αντλία περιλαμβάνει ένα φίλτρο αναρρόφησης και δύο ρυθμιστές πίεσης πετρελαίου. Πριν από την έναρξη λειτουργίας, εγκαταστήστε ένα μανόμετρο για τις μετρήσεις πίεσης 4 και κενού 5. 1 Ρακόρ επαναφοράς G1/4 2 Ρακόρ αναρρόφησης G1/4 3 Ρακόρ σωλήνα αντλίας / γραμμής μπεκ G1/8 4 Υποδοχή για μανόμετρο 5 Υποδοχή για υποπιεσόμετρο 8 Ρύθμιση της πίεσης 1ης ταχύτητας 9 Ρύθμιση της πίεσης 2ης ταχύτητας Y1 Ηλεκτροβαλβίδα 1ης ταχύτητας Y5 Ηλεκτροβαλβίδα 2ης ταχύτητας 10

11 Εγκατάσταση Εγκατάσταση του καυστήρα Εγκατάσταση του καυστήρα Η φλάντζα του καυστήρα 3 διαθέτει επιμήκεις οπές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάμετρο διάτρησης από 150 έως 184 mm. Αυτές οι διαστάσεις συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 226. Μετατοπίζοντας τη βάση του σωλήνα 2 στο φλογοσωλήνα του καυστήρα, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του βάθους διείσδυσης των εξαρτημάτων καύσης στη γεωμετρία του αντίστοιχου θαλάμου καύσης. Το βάθος διείσδυσης δεν αλλάζει κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση. Μέσω της βάσης σωλήνα 2, ο καυστήρας είναι στερεωμένος στη φλάντζα σύνδεσης και, με αυτόν τον τρόπο, στο λέβητα. Με αυτόν τον τρόπο, ο θάλαμος καύσης είναι ερμητικά κλειστός. Εγκατάσταση: Στερεώστε τη φλάντζα σύνδεσης 3 με τις βίδες 4 στο λέβητα Τοποθετήστε τη βάση σωλήνα 2 στο φλογοσωλήνα του καυστήρα και στερεώστε την με τη βίδα 1. Σφίξτε τη βίδα 1 με μέγ. ροπή σφιξίματος 6 Nm. Περιστρέψτε ελαφρά τον καυστήρα, περάστε τον στη φλάντζα και στερεώστε τον με τη βίδα 5. Αφαίρεση: Ξεσφίξτε τη βίδα 5. Βγάλτε τον καυστήρα από το στεγανωτικό τύπου μπαγιονέτ περιστρέφοντάς τον, στη συνέχεια βγάλτε τον από τη φλάντζα. gr Βάθος εγκατάστασης του φλογοσωλήνα και ξύλινη επένδυση Για τους αερολέβητες χωρίς ψυχόμενο εμπρός τοίχωμα και εφόσον ο κατασκευαστής του λέβητα δεν το απαγορεύει, είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί μια ξύλινη επένδυση ή μια μόνωση 5 σύμφωνα με το διπλανό σχήμα. Η ξύλινη επένδυση δεν πρέπει να προεξέχει από το εμπρός άκρο της μπούκας και η κωνική κλίση της πρέπει να υπερβαίνει τις 60. Το διάκενο αέρα 6 πρέπει να συμπληρωθεί με ελαστικό και άφλεκτο μονωτικό υλικό. Για τοποθέτηση σε θέση με τη σπείρα προς τα πάνω, ξεκουμπώστε την οθόνη από τη βάση της, περιστρέψτε την κατά 180 και επανατοποθετήστε την στη θέση της. Σύστημα εκκένωσης καυσαερίων Για να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες εκπομπές θορύβου, συνιστάται να αποφεύγετε τα εξαρτήματα στερέωσης με ορθές γωνίες κατά τη σύνδεση του λέβητα στην καμινάδα. Στην περίπτωση λέβητα με κλειστό θάλαμο καύσης, πρέπει να τηρείται το βάθος ελάχιστης διείσδυσης A της μπούκας λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή του λέβητα. Ψύξη της θυρίδας ελέγχου Το σώμα του καυστήρα μπορεί να εξοπλιστεί με ένα ρακόρ R1/8" για τη σύνδεση ενός αγωγού που οδηγεί προς την ψύξη της θυρίδας ελέγχου του λέβητα. Για αυτόν το σκοπό, τρυπήστε την προεξοχή από χυτοσίδηρο 6 και πραγματοποιήστε ένα σπείρωμα 1/8". Για το χιτώνιο με σπείρωμα και τον εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης, χρησιμοποιήστε τα αξεσουάρ Αρ. Εξαρτ

12 Εγκατάσταση Ηλεκτρική σύνδεση Σύνδεση πετρελαίου Η ηλεκτρική εγκατάσταση και οι εργασίες σύνδεσης πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές και οδηγίες. Ηλεκτρική σύνδεση Ελέγξτε εάν η τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην ενδεικνυόμενη τάση λειτουργίας 230 V, 50 Hz μονοφασικού ρεύματος με ουδέτερο και γείωση. Ασφάλεια στο λέβητα: 10 A Ηλεκτρική σύνδεση με φίσες Ο καυστήρας πρέπει να μπορεί να αποσυνδεθεί από το δίκτυο με μια πολυπολική διάταξη διακοπής σύμφωνη με τα ισχύοντα πρότυπα. Ο καυστήρας και ο λέβητας συνδέονται μεταξύ τους με ένα επταπολικό φις Wieland 1 και ένα τετραπολικό φις Wieland 2 (δεν παρέχονται). Η διάμετρος των καλωδίων που είναι συνδεδεμένα σε αυτά τα φις πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνεται μεταξύ 8,3 και 11 χιλ. Σύνδεση πετρελαίου Η σύνδεση πετρελαίου πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ενός φίλτρου εξαέρωσης. Αυτό το φίλτρο πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή δρομολόγηση των σπιράλ. Τα σπιράλ δεν πρέπει να είναι τσακισμένα. Οι αγωγοί πετρελαίου που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σωλήνες χάλυβα DN6 ή DN8. CH : Αγωγός μαζούτ από πολυαμίδιο DIN Για τις οριακές τιμές για τα μήκη και τα ύψη αναρρόφησης, βλ. την οδηγία για την υλοποίηση και τον ορισμό διαστάσεων των εγκαταστάσεων με αναρρόφηση. Αυτή η οδηγία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των βάσεων σχεδιασμού της ELCO. Το φίλτρο αναρρόφησης δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 5cm από το βάθος μιας κυβικής δεξαμενής και μικρότερη από 10cm από το βάθος μιας κυλινδρικής δεξαμενής. Σύνδεση πετρελαίου Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια λειτουργίας της εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να φροντίσουμε για την προσεκτική εγκατάσταση της τροφοδοσίας πετρελαίου λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικούς κανονισμούς. Σημαντικό: Μέγιστη πίεση στην είσοδο της αντλίας < 1,5 bar. Μέγ. υποπίεση στην αντλία < 0,4 bar. Πριν από την έναρξη λειτουργίας, γεμίστε τους αγωγούς πετρελαίου και ελέγξτε τη στεγανότητά τους. 12

13 Έναρξη λειτουργίας Έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας Δεδομένα ρύθμισης Έλεγχος των εξαρτημάτων καύσης Έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας Σκόπιμο είναι να ελέγχετε τα ακόλουθα σημεία πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας. Εγκατάσταση του καυστήρα σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Προρύθμιση του καυστήρα σύμφωνα με τις υποδείξεις του πίνακα ρύθμισης. Ρύθμιση των εξαρτημάτων καύσης. Ο λέβητας πρέπει να είναι έτοιμος για λειτουργία, πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί κανονικής λειτουργίας του λέβητα. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σωστά. Ο λέβητας και το σύστημα θέρμανσης πρέπει να είναι γεμάτα νερό, οι αντλίες κυκλοφορίας πρέπει να είναι σε λειτουργία. Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας, ο ρυθμιστής πίεσης, η προστασία από την έλλειψη νερού και οι υπόλοιπες διατάξεις περιορισμού και ασφαλείας που ενδεχομένως υπάρχουν έχουν συνδεθεί και λειτουργούν. Η καμινάδα πρέπει να μην φράσσεται από τίποτα και η διάταξη πρόσθετου αέρα, εάν υπάρχει, πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία. Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής εισαγωγή φρέσκου αέρα. Πρέπει να υπάρχει η αίτηση θέρμανσης. Τα ρεζερβουάρ καυσίμου πρέπει να είναι γεμάτα. Οι αγωγοί καυσίμου πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τους κανόνες του επαγγέλματος, να έχουν ελεγχθεί από άποψη στεγανότητας και να έχουν εξαερωθεί. Πρέπει να υπάρχει ένα σημείο μέτρησης, σύμφωνο με τα πρότυπα, ο αγωγός καπνού πρέπει να είναι στεγανός μέχρι το σημείο μέτρησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν λανθασμένα αποτελέσματα μέτρησης. gr Καυστήρας Ισχύς καυστήρα kw 1η ταχύτητα 2η ταχύτητα Παροχή καυσίμου kg/h 1η ταχύτητα 2η ταχύτητα Μπεκ 45 S Gph (Danfoss) 1η ταχύτητα Πίεση αντλίας bar 2η ταχύτητα Διάσταση Y mm Έναυση Θέση τάμπερ αέρα 1η ταχύτητα Αλλαγή ταχύτητας 2η ταχύτητα , VL D , , , VL D , , , VL D , , Με έντονα γράμματα: Παράδοση απ ό το εργοστάσιο, 1kg πετρελαίου στους 10 C = 11,86kWh Τα παραπάνω δεδομένα ρύθμισης αποτελούν βασικές ρυθμίσεις. Τα δεδομένα εργοστασιακής ρύθμισης πλαισιώνονται με έντονο περίγραμμα και σε γκρι φόντο. Σε κανονικές συνθήκες, αυτές οι ρυθμίσεις επιτρέπουν την έναρξη λειτουργίας του καυστήρα. Ωστόσο, επαληθεύστε σε οποιαδήποτε περίπτωση προσεκτικά τις τιμές ρύθμισης. Γενικά, ανάλογα με την εγκατάσταση, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. B C D E VL 2.120/160 D VL D Έλεγχος των εξαρτημάτων καύσης Αποσυνδέστε το καλώδιο έναυσης στην πλευρά του αναφλεκτήρα. Αποσυνδέστε το σωλήνα αντλίας / γραμμής μπεκ. Ξεσφίξτε τις τρεις βίδες W του καλύμματος. Αφαιρέστε το κάλυμμα και βγάλτε τα εξαρτήματα καύσης. Ελέγξτε το μέγεθος του μπεκ. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε το σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Ελέγξτε τη ρύθμιση του συγκροτήματος ηλεκτροδίων έναυσης και του διασκορπιστήρα, διορθώστε εάν είναι απαραίτητο. Ελέγξτε την απόσταση ανάμεσα στο μπεκ και το διασκορπιστήρα, ρυθμίστε την εάν είναι απαραίτητο. Ρυθμίσεις της κεφαλής καύσης Οι τιμές ρύθμισης της κεφαλής καύσης (Διάσταση Μπεκ Διασκορπιστήρα - διάσταση B, Διάσταση Μπεκ Ηλεκτροδίων έναυσης - διάσταση C) μπορούν να ελεγχθούν με το σχεδιάγραμμα. Οι δύο διαστάσεις έχουν προρυθμιστεί στο εργοστάσιο. Η διάσταση B έχει σταθεροποιηθεί με χρήση του δακτυλίου ρύθμισης 5. Κατά την αφαίρεση του διασκορπιστήρα για αντικατάσταση ενός μπεκ, δεν είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε ξανά τη διάσταση B, από τη στιγμή που ο διασκορπιστήρας έχει επανατοποθετηθεί μέχρι το τέρμα στο δακτύλιο 5. 13

14 Έναρξη λειτουργίας Ρύθμιση του αέρα Ρύθμιση της πίεσης πετρελαίου Ρύθμιση του αέρα Η ρύθμιση του αέρα καύσης πραγματοποιείται σε δύο σημεία: στην πλευρά επαναφοράς, μέσω της σχισμής ανοίγματος ανάμεσα στο διασκορπιστήρα και το φλογοσωλήνα. από την πλευρά αναρρόφησης, μέσω του τάμπερ αέρα που λαμβάνει κίνηση από το σερβομοτέρ Y10. Η ρύθμιση του αέρα στην κεφαλή καύσης επηρεάζει, εκτός από την παροχή αέρα, επίσης την περιοχή ανάμειξης και την πίεση αέρα στο φλογοσωλήνα. Περιστροφή της βίδας ρύθμισης A - προς τα δεξιά: περισσότερος αέρας - προς τα αριστερά: λιγότερος αέρας Ρυθμίστε τη διάσταση Y σύμφωνα με τον πίνακα ρύθμισης. Ρύθμιση του αέρα μέσω ενός τάμπερ αέρα Η ρύθμιση του αέρα στην πλευρά αναρρόφησης πραγματοποιείται μέσω ενός τάμπερ αέρα. Αυτό λαμβάνει κίνηση από το σερβομοτέρ Y Ρακόρ επαναφοράς G1/4 2 Ρακόρ αναρρόφησης G1/4 3 Ρακόρ σωλήνα αντλίας / γραμμής μπεκ G1/8 4 Υποδοχή για μανόμετρο 5 Υποδοχή για υποπιεσόμετρο 8 Ρύθμιση της πίεσης 1ης ταχύτητας 9 Ρύθμιση της πίεσης 2ης ταχύτητας Y1 Ηλεκτροβαλβίδα 1ης ταχύτητας Y5 Ηλεκτροβαλβίδα 2ης ταχύτητας Ρύθμιση της πίεσης πετρελαίου Η πίεση πετρελαίου ρυθμίζεται μέσω του ρυθμιστή πίεσης πετρελαίου 8 για την 1η ταχύτητα και 9 για τη 2η ταχύτητα. Για τον έλεγχο, συνδέστε ένα μανόμετρο R1/8" στην υποδοχή 4. Περιστροφή: - δεξιά: αύξηση της πίεσης - αριστερά: μείωση της πίεσης Έλεγχος της υποπίεσης Το υποπιεσόμετρο για τον έλεγχο της υποπίεσης πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή 5, R1/8". Μέγιστη επιτρεπόμενη υποπίεση: 0,4 bar. Η υψηλότερη υποπίεση προκαλεί την αεριοποίηση του πετρελαίου και θορύβους κροταλίσματος μέσα στην αντλία, με αποτέλεσμα κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στην αντλία.

15 Έναρξη λειτουργίας Προρύθμιση χωρίς φλόγα Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε 2 φάσεις: - προρύθμιση χωρίς φλόγα - ρύθμιση με φλόγα, για τη λεπτομερή προσαρμογή των ρυθμίσεων σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα καύσης Μόλις τροφοδοτηθεί ο καυστήρας με ρεύμα, το ηλεκτρονικό εμφανίζει την παρακάτω οθόνη. Σημαντικό Αυτήν τη στιγμή, δεν έχει οριστεί καμία θέση ρύθμισης του σερβομοτέρ, συνεπώς δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του καυστήρα υπό αυτές τις συνθήκες. gr Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη: Τότε το ηλεκτρονικό ανοίγει τη λειτουργία ρύθμισης. Η οθόνη εμφανίζει τις εργοστασιακές προρυθμίσεις για τις διάφορες θέσεις του τάμπερ αέρα (εδώ για παράδειγμα: για ένα VL D). Παρουσιάζονται οι ακόλουθες θέσεις του τάμπερ αέρα: Εμφανίζεται η συνολική άποψη των μενού και επιλέγεται το μενού ρύθμισης του θέσεων του τάμπερ αέρα. Ανοίξτε το μενού ρύθμισης με ένα πάτημα του πλήκτρου. - θέση έναυσης (με το άνοιγμα του μενού, ο δρομέας τοποθετείται σε αυτήν τη θέση) - θέση του τάμπερ αέρα στην 1η ταχύτητα - θέση του τάμπερ αέρα κατά το άνοιγμα της βαλβίδας πετρελαίου 2ης ταχύτητας - θέση του τάμπερ αέρα στη 2η ταχύτητα Αυτήν τη στιγμή πρέπει να καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης (βλ. την ετικέτα που βρίσκεται πίσω από την οθόνη) Αυξήστε ή μειώστε την τιμή με διαδοχικά πατήματα του ή. Όταν ρυθμιστεί το πρώτο ψηφίο, μετατοπίστε το δρομέα προς τα δεξιά με ένα πάτημα στο. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι το τελευταίο ψηφίο. Επικυρώστε τον κωδικό πρόσβασης με ένα πάτημα στο Τροποποίηση της τιμής ρύθμισης μιας θέσης του σερβομοτέρ: - Για να τροποποιήσετε την τιμή μιας θέσης, φέρτε το δρομέα στην αντίστοιχη θέση με τα πλήκτρα ή. - Επιλέξτε την τιμή που θέλετε να τροποποιήσετε με το πλήκτρο, η επιλεγμένη τιμή αρχίζει να αναβοσβήνει. - Αυξήστε ή μειώστε την τιμή (με βήματα των 0,1 ) πατώντας διαδοχικά το ή. Για σημαντικές τροποποιήσεις, κρατήστε το πλήκτρο ή πατημένο, η τιμή προχωράει γρήγορα προς τα επάνω ή προς τα κάτω. - Επικυρώστε την καινούργια τιμή με το πλήκτρο. Έτσι η τιμή παύει να αναβοσβήνει. Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των διαφόρων θέσεων σε μια μεγάλη γκάμα τιμών. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, το ηλεκτρονικό υποχρεώνει στην τήρηση ελάχιστου διαστήματος 2 μεταξύ των διαφόρων θέσεων (εκτός μεταξύ της θέσης έναυσης και της 1ης ταχύτητας). 15

16 Έναρξη λειτουργίας Προρύθμιση χωρίς φλόγα Γενικές οδηγίες πριν από την εκκίνηση του καυστήρα Τέλος του μενού ρύθμισης χωρίς φλόγα Όταν όλες οι θέσεις του σερβομοτέρ έχουν καθοριστεί σε συνάρτηση με τις επιθυμητές ρυθμίσεις, τότε είναι δυνατό να περάσετε στην επόμενη ενότητα της έναρξης λειτουργίας - «Η ρύθμιση με φλόγα». Για αυτόν το σκοπό, τοποθετήστε το δρομέα στο κάτω μέρος της οθόνης, πάνω στο σύμβολο και επικυρώστε με ένα πάτημα του πλήκτρου. Εάν χρειαστεί να βγείτε από το μενού χωρίς να αποθηκευτούν οι προρυθμίσεις, τοποθετήστε το δρομέα στο σύμβολο και επικυρώστε με το πλήκτρο. Προετοιμασία της εκκίνησης του καυστήρα Πριν την εκκίνηση του καυστήρα, αναρροφήστε το πετρέλαιο με τη χειροκίνητη αντλία, έως ότου το φίλτρο γεμίσει τελείως. Στη συνέχεια, ξεκινήστε τον καυστήρα ενεργοποιώντας το ρυθμιστή του λέβητα. Ανοίξτε τη βίδα εξαέρωσης στο φίλτρο πετρελαίου ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης εξαέρωση του αγωγού πετρελαίου κατά τη φάση προαερισμού. Ενώ κάνετε αυτή τη ρύθμιση, η υποπίεση δεν πρέπει να πέσει κάτω από τα 0,4 bar. Όταν το πετρέλαιο που εμφανίζεται δεν έχει φυσαλίδες αέρα και το φίλτρο έχει γεμίσει πλήρως με πετρέλαιο, κλείστε τη βίδα εξαέρωσης. Βελτιστοποιήστε τις τιμές καύσης Εάν χρειαστεί, βελτιστοποιήστε τις τιμές καύσης ρυθμίζοντας τη θέση του διασκορπιστήρα (πλευρά Y). Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της συμπεριφοράς κατά την εκκίνηση, του παλμού και των τιμών καύσης. Μια μείωση της διάστασης Y προκαλεί αύξηση της τιμής του CO 2, ωστόσο η συμπεριφορά κατά την εκκίνηση (έναυση) γίνεται πιο σκληρή. Εάν είναι απαραίτητο, αντισταθμίστε τη μεταβολή της παροχής αέρα προσαρμόζοντας τη θέση του τάμπερ αέρα. Προσοχή: Προκειμένου να αποφύγετε το σχηματισμό υδρατμών που προέρχονται από συμπύκνωση, τηρήστε την ελάχιστη απαραίτητη θερμοκρασία για τα καυσαέρια, τηρώντας τις υποδείξεις του κατασκευαστή του κάθε λέβητα και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 16 σχετίζονται με την καμινάδα. Εάν η διάσταση Y πρέπει να διορθωθεί ξανά, κατά τη ρύθμιση της 2 ης ταχύτητας, σκόπιμο είναι να ελέγξετε τις τιμές ρύθμισης της 1 ης ταχύτητας. Κίνδυνος ανάφλεξης! Ελέγχετε συνεχώς το CO, το CO 2 και τις εκπομπές καπνού κατά τη ρύθμιση. Σε περίπτωση σχηματισμού CO, βελτιστοποιήστε τις τιμές καύσης. Η περιεκτικότητα σε CO δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 ppm. Έλεγχος λειτουργίας Σκόπιμο είναι να πραγματοποιήσετε έναν έλεγχο ασφαλείας της επιτήρησης της φλόγας τόσο κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας όσο και μετά από τα σέρβις ή μετά από παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης. - Απόπειρα εκκίνησης με καλυμμένο κύτταρο ανίχνευσης φλόγας: αφού λήξει το χρονικό διάστημα ασφαλείας, το ηλεκτρονικό πρέπει να τεθεί σε τρόπο λειτουργίας ασφαλείας! - Εκκίνηση με μη καλυμμένο το κύτταρο ανίχνευσης φλόγας: μετά από προαερισμό 10 δευτερολέπτων, το ηλεκτρονικό πρέπει να τεθεί σε τρόπο λειτουργίας ασφαλείας! - Κανονική θέση σε λειτουργία. εάν ο καυστήρας είναι σε λειτουργία, καλύψτε το κύτταρο ανίχνευσης φλόγας: μετά από νέα εκκίνηση και αφού λήξει το χρονικό διάστημα ασφαλείας, το ηλεκτρονικό πρέπει να τεθεί σε τρόπο λειτουργίας ασφαλείας!

17 Έναρξη λειτουργίας Ρύθμιση με τη φλόγα - Εάν η αίτηση θέρμανσης του λέβητα δεν είναι παρούσα, ο καυστήρας παραμένει σε αναμονή. Σε αυτήν την περίπτωση, εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής στο προηγούμενο μενού ρύθμισης «Προρύθμιση χωρίς φλόγα». Για αυτόν το σκοπό, τοποθετήστε το δρομέα στο σύμβολο και επικυρώστε με το πλήκτρο. Το τάμπερ αέρα τοποθετείται σε θέση έναυσης. Η βαλβίδα καυσίμου ανοίγει. Αναμονή του σήματος φλόγας gr - Εάν μια αίτηση θέρμανσης του λέβητα είναι παρούσα (διακόπτης T1-T2 κλειστός), ο καυστήρας ξεκινάει. Το τάμπερ αέρα ανοίγει για να τοποθετηθεί σε θέση προαερισμού. Εάν δεν ανιχνευτεί καμία φλόγα στο τέλος του χρόνου ασφαλείας, το ηλεκτρονικό τίθεται σε τρόπο λειτουργίας ασφαλείας. Προαερισμός και προέναυση Ανίχνευση φλόγας Σταθεροποίηση της φλόγας Το ηλεκτρονικό αναμένει την έγκριση της ρύθμισης. 17

18 Έναρξη λειτουργίας Ρύθμιση με τη φλόγα Ρύθμιση της 1ης ταχύτητας Εάν η φλόγα έχει ανιχνευθεί και σταθεροποιηθεί, το ηλεκτρονικό θέτει τον καυστήρα στην 1η ταχύτητα, μόλις λάβει την έγκριση ρύθμισης. - Ρυθμίστε την πίεση πετρελαίου για την 1η ταχύτητα, σε συνάρτηση με την επιθυμητή ισχύ, χρησιμοποιώντας το ρυθμιστή 8 στην αντλία. Ενώ κάνετε αυτή τη ρύθμιση, ελέγχετε μόνιμα τις τιμές καύσης (CO, CO 2, δοκιμή θολότητας). Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη διάσταση Y ή/ και προσαρμόστε την παροχή αέρα. - Για αυτό το σκοπό, τροποποιήστε τη θέση του σερβομοτέρ στην 1η ταχύτητα. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελίδα 15, στην παράγραφο «Τροποποίηση της τιμής ρύθμισης μιας θέσης του σερβομοτέρ» - Προσοχή: σε περίπτωση τροποποίησης της τιμής ρύθμισης, το σερβομοτέρ μετατοπίζεται σε πραγματικό χρόνο. Κατά συνέπεια, πρέπει να ελέγχετε μόνιμα τις τιμές καύσης. Ειδική λειτουργία: έλεγχος της έναυσης Εάν η θέση έναυσης έχει τροποποιηθεί, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης νέας εκκίνησης του καυστήρα, ώστε να πραγματοποιηθεί έλεγχος της νέας θέσης έναυσης, χωρίς ωστόσο να πρέπει να βγείτε από το μενού ρύθμισης. Για αυτό το σκοπό, μετά από την τροποποίηση της θέσης έναυσης, τοποθετήστε το δρομέα στο σύμβολο, και ξεκινήστε τη νέα εκκίνηση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο. Ρύθμιση της θέσης ανοίγματος της βαλβίδας πετρελαίου 2ης ταχύτητας Μετά τη ρύθμιση της 1ης ταχύτητας, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της τιμής ανοίγματος για τη βαλβίδα πετρελαίου 2ης ταχύτητας. Ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο «Τροποποίηση της τιμής ρύθμισης μιας θέσης του σερβομοτέρ». - Προσοχή: σε αυτήν την περίπτωση, το σερβομοτέρ δεν μετατοπίζεται αμέσως, αλλά παραμένει πρώτα στη θέση 1ης ταχύτητας (η πραγματική θέση του σερβομοτέρ εμφανίζεται μόνιμα στο κάτω μέρος της οθόνης). Η βαλβίδα 2ης ταχύτητας παραμένει επίσης κλειστή. Κατ' αρχάς, υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της θέσης του τάμπερ αέρα 2ης ταχύτητας. Ρύθμιση της 2ης ταχύτητας Για να ρυθμίσετε τη θέση του τάμπερ αέρα στη 2η ταχύτητα, τοποθετήστε το δρομέα στην αντίστοιχη γραμμή στην οθόνη χρησιμοποιώντας το πλήκτρο. Εάν χρειαστεί, τροποποιήστε την τιμή ρύθμισης. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο «Τροποποίηση της τιμής ρύθμισης μιας θέσης του σερβομοτέρ». - Για περάσει πραγματικά ο καυστήρας στη 2η ταχύτητα, πατήστε ξανά το πλήκτρο. Τότε, το σερβομοτέρ τοποθετεί το τάμπερ αέρα στη ρυθμισμένη θέση. Ταυτόχρονα, η βαλβίδα πετρελαίου 2ης ταχύτητας ανοίγει, μόλις πραγματοποιηθεί υπέρβαση της ρυθμισμένης θέσης ανοίγματος για το σερβομοτέρ. - Ρυθμίστε την πίεση πετρελαίου για τη 2η ταχύτητα, σε συνάρτηση με την επιθυμητή ισχύ, χρησιμοποιώντας το ρυθμιστή 9 στην αντλία. Ενώ κάνετε αυτή τη ρύθμιση, ελέγχετε μόνιμα τις τιμές καύσης (CO, CO 2, δοκιμή θολότητας). Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη διάσταση Y ή/ και προσαρμόστε την παροχή αέρα. - Για αυτό το σκοπό, τροποποιήστε τη θέση του σερβομοτέρ στη 2η ταχύτητα. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελίδα 15, στην παράγραφο «Τροποποίηση της τιμής ρύθμισης μιας θέσης του σερβομοτέρ» - Προσοχή: σε περίπτωση τροποποίησης της τιμής ρύθμισης, το σερβομοτέρ μετατοπίζεται σε πραγματικό χρόνο. Κατά συνέπεια, πρέπει να ελέγχετε μόνιμα τις τιμές καύσης. Ειδική λειτουργία: τοποθετήστε διαφορετικά το άνοιγμα και το κλείσιμο της βαλβίδας πετρελαίου 2ης ταχύτητας Το ηλεκτρονικό προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης του ανοίγματος της βαλβίδας 2ης ταχύτητας, κατά την άνοδο από την 1η στη 2η ταχύτητα, σε θέση διαφορετική από εκείνη του κλεισίματος, κατά το εκ νέου κατέβασμα από τη 2η ταχύτητα στην 1η. - Για αυτό το σκοπό, όπως περιγράφηκε προηγουμένως, ρυθμίστε πρώτα τη θέση ανοίγματος της βαλβίδας πετρελαίου 2ης ταχύτητας. - Τέλος, τοποθετήστε το δρομέα στο σύμβολο και επικυρώστε με το πλήκτρο. Το επιλεγμένο σύμβολο αλλάζει ως εξής. - Με το πλήκτρο, τοποθετήστε το δρομέα στην τιμή ρύθμισης της βαλβίδας πετρελαίου 2ης ταχύτητας και ρυθμίστε τη νέα θέση κλεισίματος, όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Τροποποίηση της τιμής ρύθμισης μιας θέσης του σερβομοτέρ». 18

19 Έναρξη λειτουργίας Ρύθμιση με τη φλόγα Τρόπος λειτουργίας Κλείσιμο του μενού «Ρύθμιση με τη φλόγα» Έτσι η ρύθμιση του καυστήρα μπορεί να τερματιστεί. Εάν χρειάζεται, είναι ωστόσο δυνατό να διορθώσετε ξανά κάθε μία από τις τιμές ρύθμισης. Για αυτό το σκοπό, τοποθετήστε το δρομέα στην τιμή που θέλετε να τροποποιήσετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ή. Διαφορετικά, ανά πάσα στιγμή, υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες δυνατότητες κλεισίματος του μενού «Ρύθμιση με τη φλόγα»: gr - Επανεκκίνηση της ρύθμισης του καυστήρα, μέσω πέρασμα από τη φάση προρύθμισης (χωρίς καταχώρηση του κωδικού πρόσβασης). Για αυτόν το σκοπό, τοποθετήστε το δρομέα στο σύμβολο και επικυρώστε με το πλήκτρο. Όλες οι τιμές ρύθμισης που έχουν ήδη αποθηκευτεί παραμένουν έτσι διαθέσιμες. - Αποθηκεύστε τις ρυθμισμένες τιμές και τερματίστε τη διαδικασία ρύθμισης. Για αυτόν το σκοπό, τοποθετήστε το δρομέα στο σύμβολο και επικυρώστε με το πλήκτρο. Τότε ο καυστήρας είναι έτοιμος για λειτουργίας και μπορεί πλέον να ελέγχεται με τη ρύθμιση του λέβητα. - Βγείτε από το μενού ρύθμισης, χωρίς να τερματίσετε τη διαδικασία ρύθμισης. Για αυτόν το σκοπό, τοποθετήστε το δρομέα στο σύμβολο και επικυρώστε με το πλήκτρο. Όλες οι θέσεις του σερβομοτέρ που έχουν αποθηκευτεί μέχρι εκείνο το σημείο θα ανακτηθούν κατά τη νέα κλήση του μενού ρύθμισης. Τρόπος λειτουργίας - Εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας, του σήματος φλόγας και του χρόνου λειτουργίας Αφού ολοκληρωθεί σωστά η ρύθμιση του καυστήρα, αυτός περνάει σε τρόπο λειτουργίας. Η στιγμιαία κατάσταση λειτουργίας του καυστήρα (Λειτουργία στην 1η ή τη 2η ταχύτητα) επισημαίνεται από την ανοιχτόχρωμη μπάρα. Το κάτω πλαίσιο παρουσιάζει την ένταση του σήματος. Ο πιθανός τομέας εμφάνισης κλιμακώνεται από 0 µa έως 13 µa. Ένα σήμα καλής ποιότητας βρίσκεται πάνω από τα 3µA. Ισχύουν οι παρακάτω οριακές τιμές: Κατά τον έλεγχο παρασιτικής φλόγας: το σήμα πρέπει να είναι < 0,7µA Κατά το χρόνο ασφαλείας: το σήμα πρέπει να είναι > 1,3µA Κατά τη λειτουργία: το σήμα πρέπει να είναι > 1,1µA Το πλαίσιο κάτω δεξιά παρουσιάζει το χρόνο στιγμιαίας λειτουργίας του καυστήρα. 19

20 Έναρξη λειτουργίας Αποθήκευση των δεδομένων ρύθμισης στην οθόνη Αποθήκευση των δεδομένων ρύθμισης στην οθόνη Εάν η διαδικασία ρύθμισης του καυστήρα έχει εκτελεστεί με επιτυχία μέχρι την ολοκλήρωσή της, οι θέσεις του σερβομοτέρ για όλες τις καταστάσεις λειτουργίας ρυθμίζονται στο ηλεκτρονικό. Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης στην οθόνη ενός αντιγράφου ασφαλείας των τιμών. Για αυτόν το σκοπό, πιέστε το πλήκτρο, εμφανίζεται η διπλανή οθόνη. Με το πλήκτρο επιλέξτε το μενού «Αποθήκευση των δεδομένων ρύθμισης» και επικυρώστε με το πλήκτρο. Εμφανίζεται η διπλανή οθόνη. Τοποθετήστε το δρομέα στο σύμβολο, πιέστε το πλήκτρο για να φορτωθούν τα δεδομένα ρύθμισης του ηλεκτρονικού στην οθόνη. Αυτήν τη στιγμή, έχετε τη δυνατότητα: - να αποθηκεύσετε τις τιμές στην οθόνη, για αυτό το σκοπό τοποθετήστε το δρομέα στο σύμβολο και επικυρώστε με το πλήκτρο. - να βγείτε από το μενού χωρίς να αποθηκεύσετε τα δεδομένα, με το σύμβολο. 20

21 Συντήρηση Συντήρηση Οι εργασίες συντήρησης για το λέβητα και τον καυστήρα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ειδικευμένο μηχανικό θέρμανσης, κατάλληλα εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες. Για να διασφαλιστεί η ετήσια εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, συνιστάται η σύναψη μιας σύμβασης συντήρησης. Ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης, ενδέχεται να χρειαστούν πιο μικρά διαστήματα συντήρησης. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης και καθαρισμού, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία. Χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά. Συνιστώμενες εργασίες στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης του καυστήρα: - Δοκιμή του καυστήρα, μέτρηση κατά την άφιξη στο λεβητοστάσιο - Καθαρισμός των εξαρτημάτων καύσης και, εάν χρειάζεται, αντικατάσταση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν πρόβλημα - Καθαρισμός της φτερωτής και του βεντιλατέρ και έλεγχος του κόμπλερ της αντλίας - Έλεγχος του μπεκ, αντικατάσταση εάν χρειάζεται - Έλεγχος ή αντικατάσταση των φίλτρων πετρελαίου (αντλία, αγωγός) - Οπτικός έλεγχος των σπιράλ πετρελαίου, αντικατάσταση εάν χρειάζεται - Οπτικός έλεγχος των ηλεκτρικών εξαρτημάτων του καυστήρα, επισκευή ζημιών εάν χρειάζεται - Έλεγχος της εκκίνησης του καυστήρα - Με τον καυστήρα σε λειτουργία, έλεγχος της πίεσης πετρελαίου και της υποπίεσης στην αντλία του καυστήρα - Δοκιμή λειτουργίας του ανιχνευτή φλόγας και του ηλεκτρονικού - Διόρθωση των τιμών ρύθμισης, εάν είναι απαραίτητο - Εκπόνηση έκθεσης μετρήσεων Γενικοί έλεγχοι - Έλεγχος λειτουργίας του κουμπιού έκτακτης διακοπής λειτουργίας - Οπτικός έλεγχος των αγωγών πετρελαίου που υπάρχουν στο λεβητοστάσιο gr Έλεγχος των εξαρτημάτων καύσης Βγάλτε το φωτοκύτταρο B3. Ξεσφίξτε τις τρεις βίδες W του καλύμματος. Βγάλτε τα εξαρτήματα καύσης. Ελέγξτε το μέγεθος του μπεκ. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε το σύμφωνα με τον παραπάνω σελίδα 13. Ελέγξτε τη ρύθμιση του συγκροτήματος ηλεκτροδίων έναυσης και του διασκορπιστήρα, διορθώστε εάν είναι απαραίτητο. Ελέγξτε την απόσταση ανάμεσα στο μπεκ και το διασκορπιστήρα, ρυθμίστε την εάν είναι απαραίτητο. Καθαρισμός της φτερωτής Αφαιρέστε την πλάκα βάσης και συνδέστε την στη θέση λειτουργίας (βλ. σχήμα). Αφαιρέστε τη φτερωτή και καθαρίστε την, εάν είναι απαραίτητο αντικαταστήστε την και επανατοποθετήστε την με την αντίστροφη διαδικασία. Εγκατάσταση της φτερωτής Κατά την αντικατάσταση του μοτέρ ή της φτερωτής, ανατρέξτε στο διπλανό σχεδιάγραμμα τοποθέτησης. Η εσωτερική πλάκα A της φτερωτής πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με την πλάκα εξαρτημάτων B. Εισαγάγετε μια χαλύβδινη μετροταινία ανάμεσα στα πτερύγια της φτερωτής και φέρτε τα επίπεδα A και B στο ίδιο ύψος. Σφίξτε τη βίδα με αιχμή στη φτερωτή. 21

22 Συντήρηση Συντήρηση Αντικατάσταση της μπούκας Για την εκτέλεση αυτής της εργασίας, απαιτείται αφαίρεση του καυστήρα. Ξεσφίξτε τη βίδα σφιξίματος στη φλάντζα σύνδεσης. Βγάλτε τον καυστήρα από το στεγανωτικό τύπου μπαγιονέτ περιστρέφοντάς τον, ανασηκώστε τον ελαφρά και μετά βγάλτε τον από τη φλάντζα σύνδεσης. Τοποθετήστε τον καυστήρα στο έδαφος. Ξεσφίξτε τις 4 βίδες X. Βγάλτε τη μπούκα προς τα εμπρός. Τοποθετήστε τη μπούκα και στερεώστε την. Η μπούκα μπορεί να είναι ζεστή Αντικατάσταση του φίλτρου Το στοιχείο φίλτρου του πολυμπλόκ πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και να αντικαθίσταται εάν είναι βρώμικο. Ξεσφίξτε τις βίδες του καλύμματος του φίλτρου στο πολυμπλόκ. Βγάλτε το στοιχείο φίλτρου και καθαρίστε την υποδοχή του. Μη χρησιμοποιείτε προϊόν καθαρισμού υπό πίεση. Αντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου με ένα καινούργιο. Ξαναβιδώστε το κάλυμμα. Ανοίξτε ξανά τη χειροκίνητη βαλβίδα. Ελέγξτε τη στεγανότητα. Ελέγξτε τις τιμές καύσης. Καθαρισμός του καλύμματος Μη χρησιμοποιείτε προϊόν με χλώριο ή διαβρωτικό. Καθαρίστε το κάλυμμα με νερό και προϊόν καθαρισμού. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα. Σημαντικό Μετά από οποιαδήποτε επέμβαση: προβείτε σε έλεγχο των παραμέτρων καύσης υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (κλειστές πόρτες, κάλυμμα στη θέση του κ.λπ.). Αναφέρετε τα αποτελέσματα στα κατάλληλα έγγραφα. Έλεγχος των θερμοκρασιών των καυσαερίων Ελέγχετε τακτικά τη θερμοκρασία των καυσαερίων. Καθαρίστε το λέβητα όταν η θερμοκρασία των καυσαερίων υπερβεί την τιμή κατά την έναρξη λειτουργίας κατά περισσότερους από 30 C. Χρησιμοποιήστε ένα όργανο ένδειξης της θερμοκρασίας των καυσαερίων για να διευκολυνθεί ο έλεγχος. Καθαρισμός του κουτιού αέρα Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης V στο κουτί αέρα. Βγάλτε το κουτί αέρα, καθαρίστε το και επανατοποθετήστε το με την αντίστροφη διαδικασία. Φροντίστε ώστε το τάμπερ αέρα και το σερβομοτέρ να βρίσκονται στη σωστή θέση. 22

23 Συντήρηση Εξάλειψη βλαβών Αιτίες και εξάλειψη βλαβών Σε περίπτωση προβλήματος λειτουργίας, πρέπει να ελεγχθούν οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας: 1. Υπάρχει ρεύμα; 2. Υπάρχει πετρέλαιο στη δεξαμενή; 3. Είναι ανοιχτοί όλοι οι κρουνοί; 4. Έχουν ρυθμιστεί σωστά όλες οι συσκευές ρύθμισης και ασφαλείας, όπως ο θερμοστάτης του λέβητα, η προστασία από την έλλειψη νερού, ο διακόπτης τέλους διαδρομής; Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εξαλειφθεί μετά από τους ελέγχους, ελέγξτε τις λειτουργίες των διαφόρων εξαρτημάτων του καυστήρα. Κανένα από τα εξαρτήματα που είναι σημαντικά για την ασφάλεια δεν πρέπει να επισκευάζεται, αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται από ανταλλακτικά με τον ίδιο κωδικό. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Πριν τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού, διακόψτε το ηλεκτρικό ρεύμα. Μετά από οποιαδήποτε επέμβαση: προβείτε σε έλεγχο των παραμέτρων καύσης υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (κλειστές πόρτες, κάλυμμα στη θέση του κ.λπ.). Αναφέρετε τα αποτελέσματα στα κατάλληλα έγγραφα. gr Σύμβολο Διαπιστώσεις Αιτίες Διορθωτικές ενέργειες Ο θερμοστάτης δεν ξεκινάει πλέον τον καυστήρα. Οι θερμοστάτες δεν πραγματοποιούν αίτηση θέρμανσης Ελέγξτε / αντικαταστήστε το θερμοστάτη. Αντικαταστήστε το ηλεκτρονικό. Χαλασμένο ηλεκτρονικό. Ο καυστήρας ξεκινάει μόλις τροφοδοτηθεί με ρεύμα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μετά σταματάει Το ηλεκτρονικό έχει κλειδωθεί εσκεμμένα με το χέρι. Ξεκλειδώστε το ηλεκτρονικό. Ο καυστήρας ξεκινάει και σταματάει μετά τον προαερισμό Παρασιτική φλόγα κατά το διάστημα προαερισμού ή το διάστημα προέναυσης. Ελέγξτε το σπινθήρα έναυσης / ρυθμίστε τα ηλεκτρόδια / αντικαταστήστε Ελέγξτε / αντικαταστήστε την ηλεκτροβαλβίδα πετρελαίου Ελέγξτε / αντικαταστήστε το φωτοκύτταρο Ο καυστήρας ξεκινάει και σταματάει μετά από το άνοιγμα των ηλεκτροβαλβίδων Πρόβλημα της φλόγας κατά τη λειτουργία. Απουσία φλόγας στο τέλος του χρόνου ασφαλείας. Η φλόγα σβήνει κατά τη φάση κανονικής λειτουργίας Ελέγξτε τη στάθμη του πετρελαίου στη δεξαμενή. Ενδεχομένως, γεμίστε τη δεξαμενή. Ανοίξτε τις βαλβίδες. Ελέγξτε την πίεση πετρελαίου και τη λειτουργία της αντλίας, του κόμπλερ, του φίλτρου και της ηλεκτροβαλβίδας. Ελέγξτε το κύκλωμα έναυσης, τα ηλεκτρόδια και τις ρυθμίσεις τους. Καθαρίστε τα ηλεκτρόδια. Καθαρίστε και αντικαταστήστε το φωτοκύτταρο. Εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα παρακάτω εξαρτήματα: ηλεκτρόδια έναυσης / καλώδια έναυσης / αναφλεκτήρας / μπεκ / αντλία / ηλεκτροβαλβίδα / ηλεκτρονικό. Βλάβη του σερβομοτέρ Βρώμικο τάμπερ αέρα Μπλοκάρισμα του τάμπερ αέρα Εσωτερικό πρόβλημα στο σερβομοτέρ Αντικαταστήστε το σερβομοτέρ 23

24 Συντήρηση Μενού διαγνωστικού ελέγχου βλαβών Μενού στατιστικών λειτουργίας Μενού διαγνωστικού ελέγχου βλαβών Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού διαγνωστικού ελέγχου βλαβών, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο, όταν ο καυστήρας είναι έτοιμος για λειτουργία, όταν ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή σε τρόπο λειτουργίας ασφαλείας. Η πρόσβαση στο μενού διαγνωστικού ελέγχου βλαβών κατά τη φάση εκκίνησης! Εμφανίζεται η γενική οθόνη των μενού. Με τα πλήκτρα,, ή, τοποθετήστε το δρομέα στο σύμβολο του μενού διαγνωστικού ελέγχου βλαβών και επικυρώστε με το πλήκτρο. Οι πληροφορίες σχετικά με την τελευταία βλάβη που εμφανίστηκε επισημαίνονται από το σύμβολο που αναβοσβήνει. Από κάτω εμφανίζονται η ένταση της φλόγας, η τάση του δικτύου, η θέση του τάμπερ αέρα, ο αριθμός εκκινήσεων του καυστήρα καθώς και ο χρόνος λειτουργίας του καυστήρα τη στιγμή ενεργοποίησης της ασφάλειας. Με τα πλήκτρα και, υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης των πληροφοριών σχετικά με τις 5 τελευταίες βλάβες που έχουν εμφανιστεί (ο αριθμός της βλάβης εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης). Μετά τις πληροφορίες σχετικά με τις 5 τελευταίες βλάβες, εμφανίζονται ο αριθμός τηλεφώνου της υπηρεσίας μετά την πώληση καθώς και ο αριθμός σύμβασης συντήρησης (καμία τιμή δεν έχει καταχωρηθεί στο εργοστάσιο). Έξοδος από το μενού με το πλήκτρο Καταχώρηση του αρ. τηλεφώνου της επιχείρησης συντήρησης και του αρ. σύμβασης συντήρησης Όταν εμφανίζεται το αντίστοιχο σύμβολο στην οθόνη: Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο έως ότου το πρώτο ψηφίο αρχίσει να αναβοσβήνει (με ένα απλό στιγμιαίο πάτημα εγκαταλείπετε το μενού). Με τα πλήκτρα ή, ρυθμίστε το ψηφίο στην επιθυμητή τιμή (κάτω παύλα = κενό πεδίο) Με το πλήκτρο, περάστε στο επόμενο ψηφίο. Όταν ολοκληρωθεί ο αριθμός, αποθηκεύστε με το πλήκτρο. Μενού στατιστικών λειτουργίας Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού στατιστικών λειτουργίας, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο, όταν ο καυστήρας είναι έτοιμος για λειτουργία, όταν ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή σε τρόπο λειτουργίας ασφαλείας. Η πρόσβαση στο μενού διαγνωστικού ελέγχου στατιστικών λειτουργίας δεν είναι δυνατή κατά τη φάση εκκίνησης. Εμφανίζεται η γενική οθόνη των μενού. Με τα πλήκτρα,, ή, τοποθετήστε το δρομέα στο σύμβολο του μενού στατιστικών λειτουργίας και επικυρώστε με το πλήκτρο. Το μενού στατιστικών λειτουργίας περιλαμβάνει 7 οθόνες. Η πλοήγηση μεταξύ των διάφορων οθονών πραγματοποιείται με τα πλήκτρα και. - Χρόνος ανίχνευσης φλόγας κατά την τελευταία εκκίνηση - Μέσος χρόνος ανίχνευσης φλόγας κατά τις 5 τελευταίες εκκινήσεις - Συνολικός αριθμός εκκινήσεων του καυστήρα - Συνολικός αριθμός βλαβών - Συνολικός αριθμός ωρών λειτουργίας - Συνολικός αριθμός ωρών λειτουργίας στη 2 η ταχύτητα 24

25 Συντήρηση Μενού στατιστικών λειτουργίας - Συνολικός αριθμός εκκινήσεων του καυστήρα από τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή gr - Συνολικός αριθμός βλαβών από τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή - Συνολικός αριθμός ωρών λειτουργίας από τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή - Συνολικός αριθμός ωρών λειτουργίας στη 2η ταχύτητα από τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή - Αριθμός βλαβών τύπου «παρασιτική φλόγα» - Αριθμός βλαβών τύπου «Δεν υπάρχει φλόγα μετά το χρόνο ασφαλείας» - Αριθμός βλαβών τύπου «Απώλεια φλόγας κατά τη λειτουργία» - Αριθμός βλαβών τύπου «Κολλημένος πιεσοστάτης αέρα» - Αριθμός βλαβών τύπου «Ο πιεσοστάτης αέρα δεν κλείνει κατά τη λειτουργία» - Αριθμός βλαβών τύπου «Αλλαγή θέσης του διακόπτη του πιεσοστάτη αέρα κατά τη λειτουργία» - Αριθμός βλαβών τύπου «σερβομοτέρ» - Αριθμός βλαβών τύπου «προθερμαντήρας πετρελαίου» Έξοδος από το μενού με το πλήκτρο 25

26 Informacje ogólne Spis treści Informacje ogólne Streszczenie Ostrzeżenie Opis palnika Funkcja Funkcja użytkowania, funkcja zabezpieczenia Moduł sterujący i zabezpieczający Schemat przyporządkowania końcówek, podstawa podłączenia Pompa palnika olejowego Montaż Montaż palnika, miejsce montażu palnika Podłączenie do instalacji elektrycznej, podłączenie do instalacji zasilania olejem opałowym Pierwsze uruchomienie Kontrole przed pierwszym uruchomieniem Parametry regulacji, kontrola elementów układu spalania Regulacja przepływu powietrza, regulacja ciśnienia oleju Regulacja palnika Obsługa serwisowa Przeglądy Usuwanie usterek Menu diagnostyczne usterek Menu statystyki działania Deklaracja zgodności dla palników olejowych Firma posiadająca certyfikat nr AQF030, F ANNEMASSE Cedex, oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty VL D VL D VL D są zgodne z następującymi normami EN EN EN EN EN EN EN 267 Belgijski dekret królewski z dnia 08/01/ 2004 Ostrzeżenie Palniki VL D, VL D i VL D są przeznaczone do spalania oleju opałowego ekstra lekkiego zgodnie z normami krajowymi: AT: 26 ÖNORM C1109: olej standardowy i o niskiej zawartości siarki BE : NBN T52.716: olej standardowy i NBN EN 590: o niskiej zawartości siarki CH: SN : olej standardowy i o niskiej zawartości siarki DE : DIN : olej standardowy i o niskiej zawartości siarki. Pod względem koncepcji i sposobu działania palniki spełniają wymagania normy EN 267. Instalacja, pierwsze uruchomienie i obsługa serwisowa urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych techników, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i zaleceniami. Opis palnika Palniki VL D, VL D i VL D to urządzenia jednoblokowe dwustopniowe, o działaniu w pełni automatycznym. Są one przeznaczone do instalacji we wszystkich urządzeniach grzewczych zgodnych z normą EN 303 lub w piecach nadmuchowych spełniających wymagania normy DIN 4794 lub DIN 30697, w wyznaczonym zakresie mocy. W przypadku zamiaru innego użytkowania palnika, należy skierować odpowiedni wniosek o zezwolenie do ELCO. Opakowanie Palnik jest dostarczany w dwóch kartonach na palecie: - Korpus palnika z instrukcją obsługi, schemat elektryczny. - Głowica spalania z uszczelką kołnierzową i śrubą mocującą. W celu zapewnienia bezpiecznego, przyjaznego środowisku i energooszczędnego działania palnika, konieczne jest spełnienie następujących norm: EN 226 Podłączenie nadmuchowych palników gazowych i olejowych do urządzeń grzewczych EN , -102 Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytku domowego Miejsce uruchomienia Nie należy uruchamiać palnika w pomieszczeniach, w których występują szkodliwe opary (np. lakier do włosów, czterochloroetylen, czterochlorek węgla), znaczna zawartość pyłu lub wysoki poziom wilgotności powietrza (np. pralnie). W przypadku, gdy nie jest przewidziany montaż złącza LAS w celu doprowadzenia powietrza, należy zapewnić otwór umożliwiający dopływ świeżego powietrza, zgodnie z następującymi zasadami: DE: do 50 kw: 150 cm 2 na każdy dodatkowy kw : + 2,0 cm 2 CH: QF [kw] x 6=...cm 2 ; lecz co najmniej 150 cm 2. Lokalnie obowiązujące przepisy mogą zawierać odrębne zalecenia. Wymienione produkty posiadają oznakowanie CE zgodnie z następującymi dyrektywami: 2006/ 42/CE Dyrektywa dotycząca maszyn 2004/108/CE Dyrektywa CEM 2006/ 95/CE Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia 92/ 42/CEE Dyrektywa dotycząca sprawności energetycznej Annemasse, dnia 06 marzec2010 Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód powstałych z następujących przyczyn: - nieprawidłowe użytkowanie - nieprawidłowa instalacja i/lub naprawa wykonana przez nabywcę lub osobę trzecią, w tym również montaż nieoryginalnych części. Oddanie instalacji do użytku i zalecenia dotyczące użytkowania Specjalista instalujący system spalania musi przekazać użytkownikowi zalecenia dotyczące obsługi serwisowej i użytkowania urządzenia, najpóźniej w momencie oddania instalacji do użytku. Informacja zawierająca te zalecenia powinna być wywieszona w widocznym miejscu w kotłowni. Należy umieścić w niej adres i numer telefonu najbliższego serwisu obsługi klienta. Ostrzeżenie dla użytkownika Instalacja musi być kontrolowana co najmniej raz w roku przez odpowiedniego specjalistę. Zależnie od typu instalacji, konieczne może okazać się przeprowadzanie przeglądów z większą częstotliwością! Aby zapewnić systematyczne wykonywanie przeglądów, zalecamy zawarcie umowy serwisowej.

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL3.290 D VL3.360 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl gr, pl... 4200 1026

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6304 446 09/2005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6302 623 09/2002 GR Για τον ειδικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Πιεστικός καυστήρας πετρελαίου Logatop LE-A.0 και 2.0 Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

BINOVA (M297.24CM/...)

BINOVA (M297.24CM/...) BINOV (M297.24CM/...) 1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Συσκευή κατηγορίας: II2H3B/P Χώρα προορισμού: Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία Αερίου 2009/142/ΕΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

DE 1H. Stand 24.01.2011

DE 1H. Stand 24.01.2011 DE 1H Stand 24.01.2011 Περιεχόμενα 1 Κανόνες και προδιαγραφές... 5 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγματική θερμική απόδοση... 5 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (μπεκ)... 5 2

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προειδοποιήσεις ασφαλείας.3 EKY / S 25-100 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακας...5 EKY / S 125P-250P

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Ελληνικά Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνολογία συμπύκνωσης για επιδαπέδιους λέβητες καυστήρων αερίου ή πετρελαίου με ισχύ έως 28 W Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα των οδηγιών εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση RinNOVA Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. WARNING Ο λέβητάς σας είναι αρθρωτός με ηλεκτρονική ρύθμιση και άναμμα. υψηλής απόδοσης με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN

ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN GR ES ΛΈΒΗΤΕΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΠΊΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗ Εγχειρίδιο χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CALDERAS MURALES DE GAS DE CONDENSACIÓN Manual de uso para el usuario y el instalador 0085

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Enersave / Enersave Plus

Enersave / Enersave Plus Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave / Enersave Plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.2 10/2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Διαβάστε περισσότερα