Θέµατα Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµατα Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000"

Transcript

1 Θέµατα Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σε µια συνεχή καλλιέργεια η ανάπτυξη των µικροοργανισµών βρίσκεται διαρκώς σε: α. λανθάνουσα φάση β. στατική φάση γ. εκθετική φάση δ. φάση θανάτου 2. Το πλασµίδιο Ti χρησιµοποιείται στη διαδικασία: α. δηµιουργίας διαγονιδιακών ζώων β. δηµιουργίας διαγονιδιακών φυτών γ. παραγωγής ιντερφερόνης δ. παραγωγής ινσουλίνης 3. Στα προκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό είναι: α. γραµµικό δίκλωνο DNA β. γραµµικό µονόκλωνο DNA γ. κυκλικό δίκλωνο DNA δ. κυκλικό µονόκλωνο DNA 4. Στη µικροέγχυση χρησιµοποιούνται: α. Τ-λεµφοκύτταρα β. µετασχηµατισµένα βακτήρια γ. γονιµοποιηµένα ωάρια ζώων δ. καρκινικά κύτταρα 5. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες: α. συµµετέχουν στην ωρίµανση του RNA β. είναι απαραίτητες για την έναρξη της αντιγραφής γ. συµµετέχουν στη µεταγραφή του DNA δ. κόβουν το DNA σε καθορισµένες θέσεις Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

2 Ζήτηµα 2ο Α. Η διαδικασία της αντιγραφής του DNA χαρακτηρίζεται από µεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια, που οφείλεται κυρίως στη δράση ενζύµων και συµπλόκων ενζύµων. Α.1. Ποια από τα παρακάτω συµµετέχουν στην αντιγραφή του DNA: DNA πολυµεράσες, DNA ελικάσες, περιοριστικές ενδονουκλεάσες, πριµόσωµα, επιδιορθωτικά ένζυµα, DNA δεσµάση; Α.2. Να γράψετε ονοµαστικά τα ένζυµα που παίρνουν µέρος στην επιδιόρθωση του DNA. Β.1. Πότε ένας µικροοργανισµός χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά αερόβιος; Β.2. Τι είναι το πολύσωµα; Β.3. Ποια κωδικόνια ονοµάζονται συνώνυµα; Ζήτηµα 3ο Η Βιοτεχνολογία συµβάλλει αποτελεσµατικά στην έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Α. Να περιγράψετε τη διαδικασία παραγωγής µονοκλωνικών αντισωµάτων για ένα επιλεγµένο αντιγόνο. (Μονάδες 9) Β. Να γράψετε τα βήµατα που απαιτούνται για την παραγωγή µιας φαρµακευτικής πρωτεΐνης ανθρώπινης προέλευσης από ένα διαγονιδιακό ζώο. (Μονάδες 9) Γ. Να περιγράψετε τη διαδικασία παραγωγής των εµβολίων υποµονάδων. (Μονάδες 7) Ζήτηµα 4ο Ένα ανθρώπινο σωµατικό κύτταρο έχει 46 χρωµοσώµατα. Α. 1. Πόσα µόρια DNA συνολικά υπάρχουν στα χρωµοσώµατα του συγκεκριµένου κυττάρου, στο στάδιο της µετάφασης της µίτωσης; (Μονάδες 2) 2. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 4) Β. Να περιγράψετε τις χαρακτηριστικές µορφές, µε τις οποίες εµφανίζεται το γενετικό υλικό ενός ευκαρυωτικού κυττάρου, ανάλογα µε το στάδιο του κυτταρικού κύκλου που βρίσκεται. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

3 (Μονάδες 9) Γ. Έστω ένα τµήµα µεταγραφόµενου κλώνου DNA µε την ακόλουθη αλληλουχία βάσεων: 5 -TCACGGAATTTCTAGCAT Με δεδοµένο ότι δε µεσολαβεί στάδιο ωρίµανσης, να γράψετε το m- RNA που θα προκύψει από τη µεταγραφή του παραπάνω τµήµατος DNA, σηµειώνοντας ταυτόχρονα τη θέση του 5 και 3 άκρου του m-rna. (Μονάδες 3) 2. Να γραφούν τα αντικωδικόνια των t-rna µε τη σειρά που συµµετέχουν στη µετάφραση του παραπάνω m-rna. (Μονάδες 7) Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1 - γ. εκθετική φάση 2 - β. δηµιουργίας διαγονιδιακών φυτών 3 - γ. κυκλικό δίκλωνο DNA 4 - γ. γονιµοποιηµένα ωάρια ζώων 5 - δ. κόβουν το DNA σε καθορισµένες θέσεις Ζήτηµα 2ο Α.1. DNA πολυµεράσες, DNA ελικάσες, πριµόσωµα, επιδιορθωτικά ένζυµα, DNA δεσµάση Α.2. DNA πολυµεράσες, επιδιορθωτικά ένζυµα Β.1. Η παρουσία ή απουσία Ο 2 µπορεί να βοηθήσει ή να αναστείλει την ανάπτυξη µικροοργανισµών. Υπάρχουν µικροοργανισµοί που για την ανάπτυξή τους απαιτούν υψηλή συγκέντρωση Ο 2 (υποχρεωτικά αερόβιοι) όπως τα βακτήρια τουγένους Mycobacterium. (Σελίδα 108) Β.2. «Πολλά ριβοσώµατα µπορούν να µεταφράζουν ταυτόχρονα ένα m-rna το καθένα σε διαφορετικό σηµείο κατά µήκος του µορίου. Αµέσως µόλις το ριβόσωµα έχει µεταφράσει τα πρώτα κωδικόνια η θέση έναρξης του m- RNA είναι ελεύθερη για την πρόσδεση ενός άλλου ριβοσώµατος. Το σύµπλεγµα των ριβοσωµάτων µε το m-rna ονοµάζεται πολύσωµα». ( Σελίδες 37-38) Β.3. «Ο γενετικός κώδικας χαρακτηρίζεται ως εκφυλισµένος. Με εξαιρεση δύο αµινοξέα (µεθειονίνη και τρυπτοφάνη) τα υπόλοιπα 18 κωδικοποιούνται από δύοµέχρι και έξι διαφορετικά κωδικόνια. Τα κωδικόνια που κωδικοποιούν το ίδιο αµινοξύ ονοµάζονται συνώνυµα». (Σελίδα 35) Ζήτηµα 3ο Α. «Ένα επιλεγµένο αντιγόνο χορηγείται µε ένεση σε ποντίκι και προκαλεί ανοσολογική αντίδραση µε αποτέλεσµα να αρχίσει η παραγωγή αντισωµάτων από εξειδικευµένα Β-λεµφοκύτταρα. Ύστερα από δυο εβδοµάδες αφαιρείται ο σπλήνας και αποµονώνονται τα Β-λεµφοκύτταρα. Τα κύτταρα αυτά συντήκονται µε καρκινικά κύτταρα και παράγονται τα υβριδώµατα που παράγουν µονοκλωνικά αντισώµατα. Τα υβριδώµατα µπορούν να φυλάσσονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στην κατάψυξη (-80 C) και να παράγουν οποιαδήποτε στιγµή το συγκεκριµένο µονοκλωνικό αντίσωµα σε µεγάλες ποσότητες». (Σελίδα 119) Β. «Τα βήµατα που απαιτούνται για την παραγωγή µιας φαρµακευτικής πρωτεϊνης ανθρώπινης προέλευσης από ένα διαγονιδιακό ζώο είναι τα παρακάτω: 1. Αποµόνωση του ανθρώπινου γονιδίου που κωδικοποιεί την φαρµακευτική πρωτεΐνη που µας ενδιαφέρει. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

5 2. Μικροέγχυση του γονιδίου στον πυρήνα ενός γονιµοποιηµένου ωαρίου του ζώου. 3. Τοποθέτηση του γενετικά τροποποιηµένου ωαρίου στη µήτρα ενήλικου ζώου για κυοφορία 4. Γέννηση του διαγονιδιακού ζώου. 5. ιασταυρώσεις µε σκοπό να περάσει η τροποποιηµένη γενετική πληροφορία στους απογόνους. 6. Παραγωγή, αποµόνωση και καθαρισµός της φαρµακευτικής πρωτεΐνης. (Σελίδα 135) Γ. «Η παραγωγή των εµβολίων υποµονάδων στηρίχθηκε στο γεγονός ότι όλα τα συστατικά ενός παθογόνου οργανισµού δεν είναι απαραίτητα για την πρόκληση της ανοσολογικής αντίδρασης στον οργανισµό που θα προσβάλουν. Συνήθως, µόνο ορισµένες πρωτεΐνες επιφάνειας έχουν αντιγονική ιδιότητα. Τα εµβόλια-υποµονάδες στηρίζονται στην παραγωγή µόνο αυτών των συστατικών. Έτσι, γονίδια του παθογόνου οργανισµού που κωδικοποιούν την πρωτεΐνη µε την αντιγονική δράση εισάγονται σε κύτταρα που αναπτύσσονται σε κυτταροκαλλιέργειες και παράγουν την πρωτεΐνη αυτή σε µεγάλες ποσότητες. Στη συνέχεια, η πρωτεΐνη καθαρίζεται και χρησιµοποιείται ως εµβόλιο. Τα εµβόλια-υποµονάδες χρησιµοποιούνται για τον εµβολιασµό εναντίον του ιού της ηπατίτιδας-β.» (Σελίδα 121) Ζήτηµα 4ο Α.1. Ένα ανθρώπινο κύτταρο που βρίσκεται στη µετάφαση της µίτωσης περιέχει 92 µόρια DNA. 2. Τα 92 µόρια DNA προκύπτουν ως εξής: Μόλις το πρώτο κύτταρο εισέλθει στη φάση της µεσόφασης περιέχει 46 ινίδια χρωµατίνης (=46 µόρια DNA). Κατά την S φάση της µεσόφασης διπλασιάζει µε τη διαδικασία της αντιγραφής το DNA του (=92 µόρια DNA). Τα διπλασιασµένα ινίδια χρωµατίνης έχουν το ίδιο γενετικό υλικό και βρίσκονται ανά δύο ενωµένα (αδελφές χρωµατίδες) µε µία δοµή που ονοµάζεται κεντροµερίδιο. Όταν το κύτταρο εισέλθει στη συνέχεια στη µίτωση τα διπλασιασµένα ινίδια χρωµατίνης θα κοντύνουν και θα παχύνουν σχηµατίζοντας τα 46 χρωµοσώµατα (=92 µόρια DNA). Στη µετάφαση θα σπάσουν τα κεντροµερίδια και τα µισά µόρια DNA θα πάνε στον ένα πόλο του κυττάρου, ενώ τα άλλα µισά στον άλλο πόλο. Τέλος όταν το κύτταρο χωριστεί στη µέση και προκύψουν από αυτό δύο νέα κύτταρα το καθένα θα έχει 46 µόρια DNA-ινίδια χρωµατίνης. Το καθένα από αυτά θα ακολουθήσει τον ίδιο κύκλο. Β.1. «Αν παρατηρήσουµε το γενετικό υλικό ενός ευκαρυωτικού κυττάρου, βλέπουµε ότι εµφανίζεται µε διαφορετικές χαρακτηριστικές µορφές, ανάλογα µε το στάδιο του κυτταρικού κύκλου. Κατά τη µεσόφαση τα χρωµοσώµατα έχουν µικρό βαθµό συσπείρωσης και σχηµατίζουν δίκτυο ινιδίων χρωµατίνης. Κατά συνέπεια δεν είναι ορατά µε το οπτικό µικροσκόπιο. Στο στάδιο της αντιγραφής του DNA παράγονται δύο θυγατρικά µόρια, τα οποία οργανώνονται σε ινίδια χρωµατίνης. Τα δύο θυγατρικά ινίδια χρωµατίνης παραµένουν ενωµένα σε ένα σηµείο, τοκεντροµερίδιο. Κατά τη µίτωση τα ινίδια χρωµατίνης συσπειρώνονται σε µεγαλύτερο βαθµό και σχηµατίζουν τις δύο αδελφές χρωµατίδες του Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

6 χρωµοσώµατος. Ο υψηλός βαθµός συσπείρωσης του DNA στα χρωµοσώµατα στο στάδιο της µετάφασης τα καθιστά ευδιάκριτα και µπορούν εύκολα να παρατηρηθούν µε το οπτικό µικροσκόπιο. Στο τέλος της µίτωσης προκύπτουν δύο νέα κύτταρα, γενετικά όµοια µεταξύ τους, και µε το αρχικό, αφού το καθένα περιέχει τη µία από τις δύο αδελφές χρωµατίδες. Πρέπει να προσέξουµε ότι ο όρος αδελφές χρωµατίδες χρησιµοποιείται, για να περιγράψει τα διπλασιασµένα χρωµοσώµατα κατά το χρονικό διάστηµα που είναι συνδεδεµένα στο κεντροµερίδιο. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα ινίδια της χρωµατίνης, τα χρωµοσώµατα και οι χρωµατίδες αποτελούν «διαφορετικές όψεις του ίδιου νοµίσµατος». Τα ινίδια της χρωµατίνης διπλασιάζονται στη µεσόφαση, συσπειρώνονται και εµφανίζονται ως αδελφές χρωµατίδες των χρωµοσωµάτων στη µίτωση. Κατά το τέλος της µίτωσης αποχωρίζονται πλήρως, αποσυσπειρώνονται σταδιακά και εµφανίζονται πάλι ως ινίδια χρωµατίνης στο µεσοφασικό πυρήνα των νέων κυττάρων κ.ο.κ. Παρ όλες όµως τις µορφολογικές αυτές µεταβολές η χηµική σύσταση του γενετικού υλικού παραµένει αµετάβλητη. (σελίδες 18-20) Γ.1. Η µεταγραφή είναι µία διαδικασία κατά την οποία η RNA πολυµεράση, συνδεδεµένη µε τους κατάλληλους µεταγραφικούς παράγοντες επικάθεται στον υποκινητή κάποιου γονιδίου. Στη συνέχεια προκαλεί τοπικό ξετύλιγµα (αποδιάταξη) των δύο κλώνων DNA του γονιδίου και µε βάση τον κανόνα της συµπληρωµατικότητας τοποθετεί ριβονουκλεοτίδια συµπληρωµατικά των δεσοξυριβονουκλεοτιδίων της µη κωδικής (µεταγραφόµενης) αλυσίδας του γονιδίου τα οποία συνδέει µε φωσφοδιεστερικό δεσµό. Το σηµαντικό στοιχείο για την άσκηση αυτή είναι ότι η µεταγραφή γίνεται πάντοτε κατά την κατεύθυνση 5 3 άρα η ακολουθία των δεσοξυριβονουκλεοτιδίων της µεταγραφόµενης αλυσίδας θα είναι 3 5. Όµως στην άσκηση δίνεται η µεταγραφόµενη κατά την κατεύθυνση :5 -TCACGGAATTTCTAGCAT-3. Άρα το m-rna που θα προκύψει από αυτή θα έχει: 5 -TCA CGG AAT TTC TAG CAT-3 3 -AGU GCC UUA AAG AUC GUA-5 m-rna. πορεία µεταγραφής. Σωστότερο, λοιπόν θα ήταν το m-rna να γραφόταν κανονικά δηλαδή: m-rna: 5 - AUG CUA GAA AUU CCG UGA-3 Γ.2. Το m-rna αυτό όπως παρατηρούµε ξεκινά µε την τριπλέτα AUG (κωδικόνιο έναρξης) και τελειώνει µε την τριπλέτα UGA (κωδικόνιο λήξης). Όλη η αλληλουχία του m-rna αποτελεί αναγνωστικό πλαίσιο. Επειδή το κωδικόνιο λήξης δεν κωδικοποιεί κάποιο αµινοξύ για το λόγο αυτό δεν υπάρχει t-rna που να αντιστοιχεί σε αυτό. Έτσι οι συµπληρωµατικές τριπλέτες των κωδικονίων στα t-rna (αντικωδικόνια) θα είναι: Κωδικόνια m-rna Αντικωδικόνια t-rna 5 AUG 3 3 UAC 5 CUA GAU GAA CUU AUU UAA CCG GGC UGA Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

A5. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ B B1. Μονάδες 8 B2. Μονάδες 6 B3. Μονάδες 6 B4. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ Γ Γ1. Μονάδες 18

A5. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ B B1. Μονάδες 8 B2. Μονάδες 6 B3. Μονάδες 6 B4. Μονάδες 5 ΘΕΜΑ Γ Γ1. Μονάδες 18 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï Í. ÓÌÕÑÍÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï Í. ÓÌÕÑÍÇ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Θ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÑÏÓÇÌÏ ÅËÁÓÓÏÍÁ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Απάντηση στο 1 ο Θέµα 1. α 2. γ 3. δ 4. β 5. β.

ÏÑÏÓÇÌÏ ÅËÁÓÓÏÍÁ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Απάντηση στο 1 ο Θέµα 1. α 2. γ 3. δ 4. β 5. β. 1 Απάντηση στο 1 ο Θέµα 1. α 2. γ 3. δ 4. β 5. β Απάντηση στο 2 ο Θέµα Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Σχολικό σελ. 17 από «Το DNA τον έλεγχο της σύνθεσης των πρωτεϊνών». 2. Α. Τα χρωµοσώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α/ Ποιες οι λειτουργίες του γενετικού υλικού ; (Μονάδες 6) Β/ Που βρίσκεται το γενετικό υλικό στα ευκαρυωτικά και στα προκαρυωτικά ; (Μονάδες 6)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. In vitro 2. In vivo 3. Αναστολείς μίτωσης 4. Απλοειδές κύτταρο 5. Απλοειδής οργανισμός 6. Αριθμός ή αλληλουχία βάσεων 7. Αυτοσωμικά χρωμοσώματα 8. Βήμα έλικας 9. Γονιδίωμα κυττάρου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει:

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Με ποια πειράµατα οι επιστήµονες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου. Ποιες οι διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ασκήσεις 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Η ανάλυση δειγμάτων DNA από δύο βακτηριακές καλλιέργειες έδωσε τα εξής αποτελέσματα: στην πρώτη καλλιέργεια βρέθηκε ποσοστό αδενίνης (Α) 28% και στη δεύτερη καλλιέργεια βρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Β Α2. Γ Α3. Α Α4. Α5. Γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ B1. Α (Σωµατικά κύτταρα στην αρχή της µεσόφασης): 1, 4, 5, 6 Β (Γαµέτες): 2, 3, 7, 8 Β2. (Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Α1. Από τη διασταύρωση ενός λευκού µ ένα µαύρο ποντικό όλοι οι απόγονοι είναι γκρίζοι. Τα γονίδια που καθορίζουν το χρώµα τους είναι: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 1 2 3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ DNA και RNA DNA Δίκλωνο

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΠΑΣΣΙΑ Α. Θ Ε Μ Α A 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α1. Κάθε μεταφορικό RNA

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2005 1 ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 2 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο A: 1-Α, 2-, 3-Γ, 4-Β, 5-Β ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5) Β. 1. Σωστή, 2. Λανθασµένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2008 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o. ΘΕΜΑ 2 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5)

ÈÅÌÁÔÁ 2008 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o. ΘΕΜΑ 2 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5) 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 o Α: 1-, 2-Β, 3-Α, 4-Β, 5-Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β: 1- Λάθος, 2- Σωστή, 3- Λάθος, 4- Σωστή, 5- Λάθος ΘΕΜΑ 2 o ΜΟΝΑ ΕΣ 15 (3Χ5) ΜΟΝΑ ΕΣ 10 (2Χ5) 1. Καρυότυπος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό Με βάση ποιο πείραμα αποδείχθηκε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό; Πότε ήρθε η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α A 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α1. Το γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα 2014

Προτεινόμενα θέματα 2014 Προτεινόμενα θέματα 2014 Θέµα Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1.1.1.Με βάση την εικόνα που σας δίνεται (πείραμα Griffith) να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Α. Το συστατικό των βακτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μόριο DNA μιας χρωματίδας μεταφασικού χωμοσώματος ενός φυσιολογικού ευκαρυωτικού κυττάρου περιέχει το 29% των νουκλεoτιδίων του με αζωτούχα βάση την T. a. Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα