Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί"

Transcript

1 Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασµένου κτιρίου µε υπόγειο, της εταιρείας Αθηναϊκή Στρωµατοποιϊα ΑΒΕΕ (Media Strom) στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Γ. Γ. Προβελέγγιος ιπλωµατούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: ιώροφο προκατασκευασµένο κτίριο µε υπόγειο, γραµµικά προκατασκευασµένα στοιχεία, επιτόπου εγχυνόµενα τοιχώµατα, προένταση κλίνης, προένταση επιτόπου του έργου, προσοµοίωση χωρικού µοντέλου, ανάγλυφες επιφάνειες τοιχωµάτων ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία γίνεται συνοπτική περιγραφή και παρουσίαση της µελέτης και κατασκευής ενός διώροφου προκατασκευασµένου κτιρίου µε υπόγειο, της εταιρείας Αθηναϊκή Στρωµατοποιϊα ΑΒΕΕ στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου Αττικής. Παρουσιάζεται και περιγράφεται η δοµή του Φ.Ο. του συνόλου του έργου, µε αναφορές και σχόλια στα µεµονωµένα γραµµικά προκατασκευασµένα στοιχεία που τον συνθέτουν, στην κατασκευαστική διαδικασία που ακολουθήθηκε και στις επιµέρους µελετητικές δυσχέρειες και λύσεις που αφορούν στην ανάλυση και κατασκευή του κτιρίου. Η παρούσα εργασία συνοδεύεται και από φωτογραφίες του έργου από τη φάση της κατασκευής του και την τελική του µορφή. Η ιδιοτυπία του έργου έγκειται στο σύντοµο χρονικό διάστηµα περάτωσής του που ανήλθε µόλις σε δύο µήνες, στις υψηλές απαιτήσεις φορτίων και στις µεγάλου µήκους προεντεταµένες δοκούς που απαιτήθηκαν για την υλοποίηση της οροφής του ορόφου.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το εν λόγω κτίριο κατασκευάστηκε στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου Αττικής από την εταιρεία Έδραση Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο, µε υπόγειο και ενδιάµεσο µεσοπάτωµα σε τµήµα της κατόψεώς του, συνολικής επιφάνειας περίπου 4.0τ.µ. που συντίθεται από ισόγειο, όροφο, υπόγειο σε τµήµα της κατόψεως και µεσοπάτωµα επίσης σε τµήµα της κατόψεως. Ο συνολικός χρόνος περάτωσης του έργου ανήλθε σε 2 µήνες. Συγκεκριµένα, ο βιοµηχανικός χώρος του ισογείου, έχει κάτοψη περίπου 2.000τ.µ. Οι εξωτερικές αξονικές διαστάσεις του είναι 0.00µ. x 65.40µ. και προβλέπεται σε κάνναβο υποστυλωµάτων.00µ. x 7.50µ. (σε δύο φατνώµατα). Το µικτό ύψος του ισογείου είναι 6.25µ. κάτω από το πέλµα των κυρίων δοκών. Ο όροφος διαθέτει κάτοψη περίπου 2.000τ.µ. και χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. Οι εξωτερικές αξονικές διαστάσεις του είναι 0.00µ. x 65.40µ. και προβλέπεται σε κάνναβο ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου., 06

2 B 0 υποστυλωµάτων 0.00µ. x 7.50µ. Το καθαρό ύψος του ορόφου είναι.65µ. κάτω από το πέλµα των κυρίων δοκών Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Σχήµα. Κάτοψη κτιρίου 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Το κτίριο κατασκευάζεται δια της µεθόδου της γραµµικής βαριάς προκατασκευής. Ο σκελετός του συντίθεται από προκατασκευασµένους στύλους, οι οποίοι τοποθετούνται σε ειδικά διαµορφωµένες επιτόπου εγχυνόµενες θήκες θεµελιώσεως, οι οποίες εν συνεχεία συνδέονται µονολιθικά µε µεµονωµένα έγχυτα επιτόπου πέδιλα θεµελιώσεως. Περιµετρικές δοκοί (από έγχυτο σκυρόδεµα) συνδέουν τα µεµονωµένα πέδιλα µεταξύ τους. Στις µετώπες του κτιρίου και εφ όλου του ύψους του για αρχιτεκτονικούς λόγους, κατασκευάσθηκαν χυτά επιτόπου τοιχώµατα. Η περίµετρος του υπογείου µέχρι τη στάθµη του δαπέδου του ισογείου διαµορφώθηκε οµοίως από επιτόπου εγχυνόµενα τοιχώµατα. Η κεφαλή των περιµετρικών στύλων είναι κατάλληλα διαµορφωµένη για την υποδοχή των προεντεταµένων κυρίων δοκών (ζευκτών) της οροφής του ορόφου, ενώ συνάµα (τα υποστυλώµατα) φέρουν ειδική διαµόρφωση των πλαϊνών παρειών για την υποδοχή των προκατασκευασµένων τοιχωµάτων πλαγιοκαλύψεως. Η οροφή του ισογείου που αναπτύσσεται σε δύο φατνώµατα µε κάνναβο.00µ x 7.50µ, συντίθεται από πρόπλακες ΤΤ, εδραζόµενες επί δοκών µορφής διπλού Τ. Οι κύριες δοκοί ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου., 06 2

3 σχεδιάστηκαν προεντεταµένες και η προένταση ασκήθηκε επιτόπου του έργου (προ της τοποθέτησης των δοκών στις τελικές τους θέσεις) µε τον παραδοσιακό τρόπο (πλάκες αγκύρωσης). Οι δοκοί αυτές εδράζονται στο ένα τους άκρο επί των περιµετρικών υποστυλωµάτων επί βραχέων προβόλων και στο άλλο άκρο τους στην κεφαλή των εσωτερικών υποστυλωµάτων, τα οποία διακόπτονται στη στάθµη του ορόφου. Για την εξασφάλιση της διαφραγµατικής λειτουργίας των προπλακών, διαστρώνεται επ' αυτών επιτόπου στρώση σκυροδέµατος 0εκ. (topping) ενώ η άνω επιφάνεια τους προβλέπεται αδρή και µε πρόσθετο οπλισµό συνάφειας. Οι προκατασκευασµένες πλάκες που συνθέτουν την οροφή των κτιρίων εδράζονται επί των ζευκτών. Για την εξασφάλιση διαφραγµατικής λειτουργίας, διαστρώνεται έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα για την διαµόρφωση των συνδέσεων, αφενός µεταξύ των πλακών αφετέρου µεταξύ πλακών και δοκών. Οι δοκοί συνδέσεως των υποστυλωµάτων στη στάθµη της οροφής του ορόφου κατά µήκος των 7.50µ., πέραν της στατικής τους λειτουργίας χρησιµεύουν και για τη συλλογή και απορροή των οµβρίων υδάτων, λόγω της ειδικής τους διατοµής που είναι τύπου υδρορρόης. Ο φέρων οργανισµός στο τµήµα του µεσοπατώµατος (λόγω της µικρής του επιφάνειας και της δυσχέρειας εφαρµογής της τεχνολογίας της βαριάς προκατασκευής) συντίθεται από µονολιθικούς στύλους που εκτείνονται καθ ύψος από τη µάζα των τοιχωµάτων του υπογείου και επιτόπου εγχυνόµενες πλάκες και δοκούς. Το υπόγειο τµήµα του κτιρίου διαµορφώθηκε περιµετρικά από επιτόπου εγχυνόµενα τοιχώµατα εξ' οπλισµένου σκυροδέµατος και η οροφή του από επιτόπου εγχυνόµενη πλάκα σκυροδέµατος. Περιµετρικά το κτίριο (εκτός από τις µετώπες) καλύπτεται από προκατασκευασµένα µη φέροντα τοιχώµατα τύπου "σάντουιτς", είτε µε ανοίγµατα (πόρτες), είτε ολόσωµα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής µελέτης. Οι επιφάνειες των τοιχωµάτων για λόγους αισθητικής διαµορφώθηκαν µε ανάγλυφη υφή (βλ. φωτογρ.&2). ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Ειδικότερα τα στοιχεία που συνθέτουν τον προκατασκευασµένο Φ.Ο. είναι: Υποστυλώµατα Τα υποστυλώµατα κατασκευάστηκαν από προκατασκευασµένο οπλισµένο σκυρόδεµα. Είναι ορθογωνικής διατοµής, διαστάσεων 60x90εκ. εκτός των µετωπικών στύλων που έχουν διαστάσεις 60x60εκ. Χαρακτηριστικές είναι οι αναµονές στην κεφαλή των στύλων για την σύνδεση των δοκών επ' αυτών, καθώς και οι διατιθέµενες αναµονές στη βάση των στύλων για την περιµετρική τους σύνδεση και συνεργασία µε χυτές επί τόπου συνδετήριες δοκούς. Τα περιµετρικά υποστυλώµατα φέρουν βραχείς προβόλους στη στάθµη της οροφής του ισογείου για την έδραση επ αυτών των δοκών της εν λόγω στάθµης. ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου., 06

4 Φ4 4 πείροι Φ2 4Φ4 2 2 πείροι Φ2 ανά φουρούσι 4 πείροι Φ ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ Φ0/0 Μεταλλική πλάκα 500x600x Φ2 ΜΗΚΟΥΣ 2.0Μ Φ4 ΜΗΚΟΥΣ.00Μ Φ2 ΜΗΚΟΥΣ 2.70Μ Φ0 L=2.80M 6 6Φ0 L=2.M ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΥΛΟΥ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΥΛΟΥ TOMH A-A ΟΨΗ ΟΨΗ 2 ΟΨΗ Σχήµα 2. Γεωµετρία και οπλισµός τυπικού υποστυλώµατος Προεντεταµένες κύριες δοκοί Οι κύριες δοκοί (ζευκτά) είναι προεντεταµένες µε χάλυβα προεντάσεως 700/900 και ποιότητα σκυροδέµατος C0/7. Πρόκειται για δοκούς διπλού Τ, µεταβλητής καθ' ύψος διατοµής ως προς τη γεωµετρία τους και µήκους περί τα 0.00µ. Η εφαρµογή της προεντάσεως πραγµατοποιείται σε κλίνη προεντάσεως, µέσω ευθύγραµµων τενόντων µε εξασφάλιση της δύναµης προεντάσεως µέσω δυνάµεων συνάφειας επι τόπου σκυρόδεµα 2Φ TOMH Συνδετήρες κορµού αναµονές από προκ/νη πλάκα Φ8/ OΠΕΣ Φ80 ΚΑΤΟΨΗ TOMH A-A Σχήµα. Γεωµετρία και οπλισµός προεντεταµένης κύριας δοκού (ζευκτού) οροφής ορόφου ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου., 06 4

5 Πρόπλακες ΤΤ Οι πρόπλακες ΤΤ χρησιµοποιήθηκαν για τη µόρφωση της οροφής του µεσοπατώµατος του κτιρίου. Είναι τύπου "διπλού ταυ" και πλάτους περί τα 2.50m. Οι νευρώσεις τους έχουν στατικό ύψος 40εκ., ενώ το τµήµα της πρόπλακας µεταξύ τους έχει πάχος 5εκ. Η άνω επιφάνεια των προπλακών ήταν προετοιµασµένη να δεχθεί πρόσθετη επί τόπου στρώση σκυροδέµατος, γι' αυτό και διαµορφώθηκε µε τραχεία επιφάνεια σκυροδέµατος και πρόβλεψη οπλισµού συναφείας Φ2 0 Φ Φ2 #T ΚΑΤΟΨΗ 0 Φ2 0 Φ Φ TOMH A-A #Τ Αγκιστρα ανάρτησης Φ22 (σε δύο στρώσεις) Συνδ. Φ0/0 Συνδ. Φ0/ Συνδ. Φ0/ Φ2 Αγκιστρα ανάρτησης Σχήµα 4. Γεωµετρία και οπλισµός τυπικής πρόπλακας οροφής ισογείου οκοί διπλού Τ οροφής ισογείου Επ' αυτών έγινε η έδραση των προπλακών ΤΤ της οροφής του ισογείου. Οι δοκοί ήταν προεντεταµένες. Η προένταση δεν ασκήθηκε µέσω συνάφειας (σε κλίνη προέντασης) ως συνήθως στην προκατασκευή, αλλά ασκήθηκε επιτόπου του έργου µετά από τεχνικοοικονοµική µελέτη Εδραση στο φουρούσι 4 Εδραση σε µεσαίο υποστύλωµα Φ6 2Φ4 (α&κ) 2Φ4 (α&κ) Φ x2φ4 Φ6 Φ Oπή Φ60 0. Φ6 (α&κ) 0. Oπή Φ60 Φ6 (α&κ) 0. 4Φ 2Φ N Φ6/0' 2Φ25 6Φ2 7Φ Φ4 (α&κ) 0. Σχήµα 5. Γεωµετρία και οπλισµός δοκού διπλού Τ οροφής ισογείου 2Φ4 (α&κ) Πλάκες οροφής ΤΤ Οι πλάκες της οροφής του ορόφου είναι τύπου "διπλού ταυ", µήκους όση η απόσταση µεταξύ των ζευκτών και πλάτους περί τα 2.50m. Φέρουν στρώση διογκωµένης πολυστερίνης πάχους 5εκ.-ώστε να καλύπτονται και θέµατα θερµοµόνωσης της οροφής- που προστατεύεται από στρώση τσιµεντοκονίας 2εκ. Οι νευρώσεις της προκατασκευασµένης πλάκας έχουν στατικό ύψος εκ., ενώ το τµήµα της πρόπλακας µεταξύ τους έχει πάχος 5εκ. Οι πλάκες συνδέονται µεταξύ τους σε όλες τις θέσεις µέσω αναµονών, επί τόπου σκυροδέµατος και πρόσθετων (διαµήκων και εγκάρσιων) οπλισµών. ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου., 06 5

6 70 Φ2 Φ2 0 0 Φ2 Φ2 60 ΚΑΤΟΨΗ Πλέγµα Φ8/2.5 Φ8/ Φ2/δοκίδα 7 6 Φ8/00 #T 2Φ22/δοκίδα Αγκιστρα ανάρτησης Πλέγµα Φ8/ TOMH A-A Φ22/δοκίδα Σχήµα 6. Γεωµετρία και οπλισµός τυπικής πλάκας οροφής ΤΤ Υδρορρόες Είναι διατοµής U και χρησιµεύουν ως δοκοί κατά την διαµήκη έννοια του κτιρίου στη στάθµη της οροφής του ορόφου αλλά και ως υδρορρόες ταυτόχρονα. 2 2Φ Φ2/παρειά Φ2/παρειά.00 Συνδ. Φ8/ Φ0/παρειά 2Φ8/παρειά 2Φ4/παρειά 5.49 Συνδ. Φ/ Φ2/παρειά 5 2Φ2/παρειά Φ2/παρειά.00 Συνδ. Φ8/7.5 Σχήµα 7. Γεωµετρία και οπλισµός τυπικής δευτερεύουσας δοκού τύπου υδρορρόης 7 2Φ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Θήκες θεµελιώσεως Οι θήκες θεµελιώσεως για το εν λόγω έργο κατασκευάστηκαν από επιτόπου εγχυνόµενο οπλισµένο σκυρόδεµα. Πρόκειται για στοιχεία που φέρουν διαµπερές άνοιγµα, στο εσωτερικό των οποίων τοποθετούνται οι προκατασκευασµένοι στύλοι. Το κενό µεταξύ της θήκης θεµελίωσης και του σώµατος του στύλου πληρώθηκε µε σκυρόδεµα κατάλληλης κοκκοµετρικής σύνθεσης. Το σώµα των θηκών θεµελιώσεως συνδέθηκε µε το επίσης επιτόπου εγχυνόµενο σκυρόδεµα των θεµελίων µε κατάλληλες αναµονές. Θεµέλια- Συνδετήριες δοκοί Τα πέλµατα των µεµονωµένων θεµελίων κατασκευάσθηκαν από επιτόπου εγχυνόµενο σκυρόδεµα. Η έγχυση του σκυροδέµατος των θεµελίων πραγµατοποιήθηκε µετά την ορθή χάραξη της θέσεως και την όπλιση των θηκών υποδοχής των υποστυλωµάτων, η πάκτωση των οποίων µε τα θεµέλια υλοποιήθηκε µέσω ειδικών αναµονών οπλισµών όπως φαίνεται. Τα θεµέλια συνδέονται µεταξύ τους κατά µήκος των εκάστοτε 7.50m µε συνδετήριες δοκούς κατάλληλης διατοµής. Τοιχώµατα υπογείου και µετώπων Τα τοιχώµατα του υπογείου και των µετώπων κατασκευάσθηκαν µέσω µεταλλότυπων από χυτό επιτόπου σκυρόδεµα, πάχους 25εκ. Τα τοιχώµατα εδράζονται επί του εδάφους µε πέλµα κατάλληλης διατοµής. ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου., 06 6

7 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Πρόκειται για τα στοιχεία πλαγιοκάλυψης. Η πλαγιοκάλυψη πραγµατοποιήθηκε από προκατασκευασµένα τοιχώµατα τύπου "σάντουιτς", τα οποία φέρουν τρεις εσωτερικές στρώσεις (και περικλείονται από ολόσωµη στρώση εκ σκυροδέµατος) ως ακολούθως: ύο στρώσεις από σκυρόδεµα (την εσωτερική και την εξωτερική), πάχους 5εκ. η κάθε µία και εσωτερική στρώση (µεταξύ των δύο προαναφερθησών) πάχους 6εκ. εκ διογκωµένης πολυστερίνης. Τα τοιχώµατα αυτά έχουν µήκος όσο η απόσταση µεταξύ των υποστυλωµάτων και ύψος 2.40~2.50m. Στις κατακόρυφες απολήξεις τους τα τοιχεία πλαγιοκάλυψης στηρίζονται αρθρωτά - συρταρωτά σε ειδικές διαµήκεις εσοχές των υποστυλωµάτων. Στις οριζόντιες απολήξεις τους τα τοιχώµατα έχουν διατοµή αρσενικού (το πάνω τοίχωµα) και θηλυκού (το κάτω τοίχωµα) για την εξασφάλιση της στεγανότητας των οριζοντίων αρµών καθώς και για την εξασφάλιση της επιπεδότητας του συνολικού τελικού τοιχώµατος. Για λόγους αισθητικής και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής µελέτης, οι επιφάνειες των τοιχωµάτων διαµορφώθηκαν µε αδρή ανάγλυφη επιφάνεια (βλ. φωτογρ.&2). Η επιφάνεια αυτή επιτεύχθηκε µε χρήση ειδικών ελαστικών επιφανειών που ενσωµατώθηκαν στους µεταλλότυπους παραγωγής των τοιχωµάτων Φ2/νεύρωση #T Αναµ. Φ8/25 Συνδ. Φ8/2.5 ly TOMH A-A Συνδ. Φ8/2.5 B ΘΗΛΥΚΟ Αναµ. Φ8/25 #T 4Φ2/νεύρωση A A B ΑΡΣΕΝΙΚΟ lx Σχήµα 8. Γεωµετρία και οπλισµός τυπικού τοιχώµατος πλαγιοκάλυψης TOMH B-B 6. ΑΠΕ Ο ΕΠΙ Ε ΑΦΟΥΣ Το δάπεδο του κτιρίου κατασκευάσθηκε από ινοπλισµένο σκυρόδεµα επιτόπου εγχυνόµενο, οµοιογενούς ποιότητας, διατοµής και οπλισµού τέτοιου ώστε να παραλαµβάνει µε ασφάλεια και χωρίς ρηγµάτωση τα ακόλουθα φορτία: µεµονωµένο συγκεντρωµένο φορτίο 5t/dm 2 (50kN/dm 2 ) οµοιόµορφο κατανεµηµένο φορτίο 5t/m 2 (50kN/m 2 ) Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου, η άνω επιφάνεια του δαπέδου είναι επεξεργασµένη µε χαλαζιακή άµµο και τριβή µε κατάλληλο εξοπλισµό. Είναι λεία, ανθεκτική και χωρίς ρηγµατώσεις (η διάστρωση και συµπύκνωση των δαπέδων έγινε µε χρήση αυτοκινούµενου µηχανήµατος Laser Screed) ενώ η άνω επιφάνεια του δαπέδου επικαλύφθηκε µε ειδική εποξική βαφή κατάλληλη για βιοµηχανικά δάπεδα. Για λόγους εξασφάλισης της θερµοµόνωσης των δαπέδων τοποθετήθηκαν κάτω από την πλάκα σκυροδέµατος, πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης, πάχους 5cm, τύπου Floormate της DOW. Η κατασκευή των δαπέδων πραγµατοποιήθηκε κατόπιν ειδικής µελέτης για την επιλογή του κατάλληλου τύπου ινών και τον προσδιορισµό της απαιτούµενης ποσότητας ινών και σύµφωνα µε ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου., 06 7

8 πλήθος κατασκευαστικών σχεδίων στα οποία δίδονταν λεπτοµέρειες για τις θέσεις, αποστάσεις και τα χαρακτηριστικά όλων των τύπων αρµών που εφαρµόστηκαν στα δάπεδα όπως π.χ. αρµοί αποµόνωσης (isolation joints), αρµοί συστολής (induced contraction joints ή induced tied joints), αρµοί διακοπής εργασίας (dowelled construction joints µε χρήση ειδικών αρµοκάλυπτρων) κλπ 7. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Αφορά στο χωρικό προσοµοίωµα του κτιρίου, το οποίο διαθέτει ισόγειο βιοµηχανικό χώρο ανοιγµάτων.00m, όροφο ανοίγµατος 0.00m, υπόγειο και µεσοπάτωµα σε τµήµα της κατόψεώς του. α. Γενικά Για την προσοµοίωση του φορέα χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Sofistik της εταιρείας Sofistik Hellas A.E, το οποίο έχει δυνατότητες γραµµικής και µη γραµµικής ανάλυσης των κατασκευών. Το πρόγραµµα παρέχει πλήθος στοιχείων προσοµοιώµατος, γραµµικών και επιφανειακών, µε δυνατότητα γραµµικής ή µη γραµµικής ανάλυσης. Ειδικότερα : Οι πλάκες της οροφής προσοµοιώθηκαν µε χρήση επιφανειακών στοιχείων, ενώ οι νευρώσεις τους προσοµοιώθηκαν µε χρήση γραµµικών στοιχείων. Οι υδρορρόες, τα υποστυλώµατα και τα ζευκτά προσοµοιώθηκαν µε γραµµικά στοιχεία, υπό την ακρίβεια της γεωµετρίας των διατοµών τους σε κάθε θέση. β. Προσοµοίωση συνδέσεων Οι προκατασκευασµένες πλάκες συνδέονται µε τα ζευκτά µέσω κινηµατικών δεσµεύσεων των ακραίων κόµβων των επιφανειακών τους στοιχείων µε τους αντίστοιχους κόµβους του γραµµικού προσοµοιώµατος της κύριας δοκού (ζευκτό). Με την ως άνω σύνδεση λαµβάνεται υπόψη η εκκεντρότητα του διαφράγµατος ως προς το κέντρο βάρους άξονα του ζευκτού. Η σύνδεση των ζευκτών µε τα υποστυλώµατα γίνεται µέσω πείρων, οι οποίοι προσοµοιώθηκαν στο µοντέλο µε χρήση γραµµικών στοιχείων. Οι ακραίοι κόµβοι των στοιχείων αυτών συνδέονται µέσω κινηµατικών δεσµεύσεων µε τους ακραίους κόµβους των υποστυλωµάτων και των ζευκτών αντίστοιχα. Με την προσοµοίωση της σύνδεσης αυτής παρέχεται η δυνατότητα εκτίµησης της έντασης που αναπτύσσεται στους πείρους. Στο χωρικό προσοµοίωµα του κτιρίου, οι κόµβοι έδρασης των υποστυλωµάτων θεωρήθηκαν πακτωµένοι στην στάθµη των πεδίλων. Για την ανάλυση ελήφθησαν υπόψη: Σεισµικότητα περιοχής έργου ΙΙ Κατηγορία εδάφους Β (Τ =0., Τ 2 =0.60) είκτης συµπεριφοράς q.875 Εδαφική σεισµική επιτάχυνση (Α=α g) 0.24g Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται συνοπτικά χαρακτηριστικά αποτελέσµατα της ανάλυσης του κτίριο όπως οι µέγιστες µετακινήσεις κορυφής (D x,d z ), οι ιδιοπερίοδοι του κτιρίου (Τ x, T z ) και οι αντίστοιχες µέγιστες επιταχύνσεις (R d (t) x /g, R d (t) z /g). Ακολουθούν χαρακτηριστικές εικόνες (σχ.9, 0,, 2) από το χωρικό προσοµοίωµα όπως ελήφθη υπόψη κατά την ανάλυση. ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου., 06 8

9 Πίνακας. Πίνακας συνοπτικών αποτελεσµάτων ανάλυσης D x (cm) D z (cm) T x (sec) T z (sec) R d (t) x /g R d (t) z /g Οροφή κτιρίου Σχήµα 9. Χωρικό προσοµοίωµα κτιρίου Σχήµα 0. Χωρικό προσοµοίωµα κτιρίου Σχήµα. Παραµόρφωση κτιρίου υπό σεισµικές δράσεις κατά τη διεύθυνση x ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου., 06 9

10 Σχήµα 2. Παραµόρφωση κτιρίου υπό σεισµικές δράσεις κατά τη διεύθυνση z 8. ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Φωτογραφία. Όψη κτιρίου µετά την παράδοση του έργου Φωτογραφία 2. Όψη κτιρίου µετά την παράδοση του έργου ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου., 06 0

11 Φωτογραφία. Όψη κτιρίου κατά τη φάση κατασκευής του έργου Φωτογραφία 4. Φάση ανάρτησης τοιχωµάτων πλαγιοκάλυψης Φωτογραφία 5. Πλαίσιο φέροντος οργανισµού κατά την κύρια διεύθυνση ` ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου., 06

12 Φωτογραφία 6. Φέρων οργανισµός στάθµης οροφής ισογείου Φωτογραφία 7. Προκατασκευασµένος φέροντας οργανισµός κτιρίου 9. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο σχεδιασµός του έργου και η στατική µελέτη του έργου πραγµατοποιήθηκε από τους τέσσερις πρώτους εκ των συγγραφέων. Η αρχιτεκτονική µελέτη του έργου πραγµατοποιήθηκε από το γραφείο αρχιτεκτονικών µελετών του κ. Γ. Προβελέγγιου. Η κατασκευή του έργου έγινε από την εταιρεία Έδραση Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ Τη διεύθυνση του έργου είχε ο κ. Κορύλλος., Πολ. Μηχ. Το εργοτάξιο διεύθυνε ο κ. Σ. Μπακαγιάννης, Πολ. Μηχ. Η γεωµετρία της προκατασκευής πραγµατοποιήθηκε από την εξειδικευµένη στο σχεδιασµό προκατασκευασµένων έργων κ. Κεχαγιά Ο. ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου., 06 2

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚ ΠΡΟΚ/ΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚ ΠΡΟΚ/ΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : 3 ο & 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3 Πολυώροφο Προκατασκευασμένο Κτίριο Μεγάλων Ανοιγμάτων και Σημαντικών Ωφελίμων Φορτίων Multi - storey Prefabricated Building with Large Spans and Increased Live Loads Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Γρ. Γ. Πενέλης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικό ΑΠΘ, Msc, DIC, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ. Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ. Κ.Στυλιανίδης Καθηγητής ΑΠΘ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Η ανταγωνιστικότητα των δομικών έργων σε οικονομικό επίπεδο αποτελεί πάγιο στόχο, ο οποίος εξυπηρετεί τόσο ιδιωτικά, όσο και δημοσιονομικά

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 008 Άρθρο 1805 Αντιµετώπιση Προβληµάτων Προσοµοίωσης Θεµελιώσεων σε Ενδόσιµο Έδαφος µε το πρόγραµµα στατικής κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης A. Παπαθανασίου Πολιτικός Μηχανικός Θ. Παπαθεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: Ξενοδοχείο, Προσεισµική ενίσχυση, ενφάτνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors

Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors Σχεδιασµός δαπέδων επί εδάφους από σκυρόδεµα Design of concrete ground floors Στέλιος ΚΟΛΙΑΣ Α 1, Σπυρίδων ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ Β 2, Γεωργία ΚΡΕΜΜΥ Α Γ 3, Τρύφων ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ 4 Λέξεις κλειδιά: δάπεδα επί εδάφους, προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ;

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; Αφορµή για τη προσπάθεια απάντησης στο ερώτηµα του τίτλου, αποτελεί η επιλογή κατασκευής κατοικίας από χαλύβδινο φέροντα οργανισµό, µε κριτήριο το πολύ χαµηλό ( όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ 1

Αθανάσιος Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ 1 Προκατασκευασµένα στοιχεία πρόσοψης από σκυρόδεµα στο νέο µουσείο της Ακρόπολης των Αθηνών. Precast concrete facade elements for the new museum of Acropolis in Athens Αθανάσιος Ν. ΑΠΕΡΓΗΣ 1 Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 70 Ηράκλειο - Τηλ.: 80.684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας

Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE NOTICES Copyright 4M-VK Civil Engineering Software

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 6 «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Φ. Ζούλας Σύµβουλος οµοστατικός Μηχανικός Λ. Καραγιάννη 78, 113 61 Αθήνα, Ελλάδα e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια τεύχους σημειώσεων: Παναγιώτης Βασιλάτος - Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα 2010

Επιμέλεια τεύχους σημειώσεων: Παναγιώτης Βασιλάτος - Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα 2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1 Επιμέλεια τεύχους σημειώσεων: Παναγιώτης Βασιλάτος - Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα 2010 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα