Αναλυτική έκθεση δεδομένων και αποτελεσμάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτική έκθεση δεδομένων και αποτελεσμάτων"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτική έκθεση δεδομένων και αποτελεσμάτων Υποέργο 3: Ετοιμασία Οργάνων Μέτρησης για την Γαλλική Γλώσσα Πακέτο εργασίας 7: Έλεγχος ποιότητας των χρησιμοποιηθέντων οργάνων μέτρησης Υπεύθυνη Υποέργου: Καθ. Αριστέα Νικολέττα Συµεωνίδου Χριστίδου

2 Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) Άξονας Προτεραιότητας: 2 Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Μέτρο: 2.1 Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης Ενέργεια: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, των εκπαιδευτικών συντελεστών και λειτουργιών καθώς και των μαθητών Κατηγορία Πράξεων: 2.1.2ζ Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας Έργο: Ανάδοχος Έργου: Φορέας Επίβλεψης: Σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας στο ΑΠΘ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Υποέργο: Υπεύθυνη Υποέργου: 03 Ετοιμασία Οργάνων Μέτρησης για την Γαλλική Γλώσσα Αριστέα Νικολέττα Συµεωνίδου Χριστίδου, (Καθηγήτρια Σημασιολογίας με έμφαση στη διαγλωσσική μελέτη Ελληνικής και Γαλλικής γλώσσας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) Πακέτο εργασίας: 7 Έλεγχος ποιότητας των χρησιμοποιηθέντων οργάνων μέτρησης Παραδοτέα: 1 Αναλυτική έκθεση δεδομένων και αποτελεσμάτων

3 Πακέτο Εργασίας 7: Έλεγχος ποιότητας των χρησιμοποιηθέντων οργάνων μέτρησης Τα χρησιμοποιηθέντα όργανα θα υποστούν και a posteriori έλεγχο προς αποφυγή σφαλμάτων και προς έλεγχο της ποιότητάς τους αντιπαραθετικά με τα όργανα στις υπόλοιπες γλώσσες. Συγκεκριμένα θα γίνουν τα εξής: Περιγραφή: Έλεγχος αξιοπιστίας, με στατιστική ανάλυση κλασική ή συμβατική. Δηλαδή θα υπολογιστεί ο δείκτης ευκολίας του ερωτήματος, ο δείκτης διακριτικής ικανότητας, το ποσοστό επιλογής του κάθε «παραπλανητή» καθώς και η συμβολή της βαθμολογίας σε κάθε μία από τις 4 ενότητες στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας. Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου (content validity) και εγκυρότητας δομής (construct validity). Δειγματοληπτικός έλεγχος συνάφειας αποτελεσμάτων εξέτασης και προσδοκιών τόσο των υποψηφίων όσο και των διδασκόντων που τους ετοίμασαν για την εξέταση. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα ερμηνευτούν, συγκριτικά με εκείνα των υπολοίπων γλωσσών. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Δεδομένα που θα επιτρέπουν αφενός τη διαρκή βελτίωση της διαδικασίας κατασκευής των οργάνων μέτρησης και αφετέρου την επιτυχή αντιμετώπιση οποιουδήποτε ελέγχου από εθνικό ή διεθνή οργανισμό αξιολόγησης συστημάτων πιστοποίησης.

4 Παραδοτέο: Αναλυτική έκθεση δεδομένων και αποτελεσμάτων

5 Περιεχόμενα 1 Έλεγχος αξιοπιστίας Ανάλυση ερωτημάτων Δοκιμασίες 1 και Παρουσίαση των μετρήσεων Ερμηνεία των μετρήσεων Δείκτες ευκολίας Δείκτες διάκρισης Ποιότητα των παραπλανητών Σταθερότητα των αποτελεσμάτων και αντιστοιχία μεταξύ αποτελεσμάτων Ομοιογενοποίηση Ανάλυση βαθμολογιών Δοκιμασίες 2 και Παρουσίαση των μετρήσεων Συνάφεια μεταξύ των βαθμολογητών 34 2 Έλεγχος εγκυρότητας Εγκυρότητα της δομής Εγκυρότητα του περιεχομένου 37 3 Έλεγχος συνάφειας αποτελεσμάτων εξέτασης και προσδοκιών 38 4 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων 39 Παράρτημα : Δείγματα των αναλύσεων των ερωτημάτων 48

6 Στην παρούσα αναφορά αναλύεται η ποιότητα των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αξιολόγηση που οδηγεί στην κατάκτηση του ΚΠΓ, μιας πιστοποίησης γνώσης ξένων γλωσσών. Η αναφορά που ακολουθεί με ακρίβεια τις οδηγίες που απαριθμούνται στο πακέτο 6 και βρίσκονται στις πρώτες σελίδες αυτού του τευχίδιου. 4

7 1 Έλεγχος αξιοπιστίας Αξιοπιστία νοείται η ικανότητα ενός εργαλείου αξιολόγησης ή μέτρησης να πετυχαίνει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά που το ενδιαφέρουν. Υπάρχουν διάφορες μορφές αξιοπιστίας οι οποίες καταγράφονται στην κλασσική θεωρία της μέτρησης. Οι κυριότερες μορφές αξιοπιστίας είναι η σταθερότητα των αποτελεσμάτων τα οποία δεν έχουν εξαχθεί ταυτόχρονα, η αντιστοιχία μεταξύ των αποτελεσμάτων τα οποία έχουν εξαχθεί με την παράλληλη χρήση του ίδιου οργάνου, η ομοιογένεια (ή εσωτερική συνεκτικότητα) των ερωτημάτων που συνθέτουν το όργανο μέτρησης. Για πρακτικούς λόγους, οι αναλύσεις των ερωτημάτων που αποτελούν τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής των δοκιμασιών 1 και 3 (απαντητικά φυλλάδια οπτικής αναγνώρισης) θα παρουσιαστούν ξεχωριστά από τις βαθμολογίες που δόθηκαν στις δοκιμασίες 2 και 4 (καταγραμμένες κρίσεις σχετικά με τα απαντητικά φυλλάδια οπτικής αναγνώρισης). 1.1 Ανάλυση ερωτημάτων Δοκιμασίες 1 και Παρουσίαση των μετρήσεων Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι συνάχθηκαν με βάση τα αρχεία ακατέργαστων δεδομένων που τέθηκαν στη διάθεση της ομάδας σύνταξης και εκπόνησης των θεμάτων, αναφέρονται για κάθε ερώτημα, ο δείκτης ευκολίας (e.i.), σε μορφή ποσοστού % ο δείκτης διάκρισης (d.i.), επίσης σε μορφή ποσοστού % ο δείκτης επιτυχίας των παραπλανητών, εφόσον υπάρχουν. Η μέση τιμή των δεικτών ευκολίας υπολογίζεται ανά δραστηριότητα (δεξιά στήλη) και ανά δοκιμασία (κάτω από τον πίνακα, average). 5

8 Το ίδιο ισχύει και για τους δείκτες διάκρισης. Για κάθε δοκιμασία, η μέση μεταβλητή των δεικτών αναγράφεται στο κάτω μέρος του πίνακα (st.dev.) 6

9 Αποτελέσματα των υποψηφίων στις δοκιμασίες των γαλλικών της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2007 Δοκιμασία 1 Επίδεδο B1 e.i.*100 d.i.*100 A B C D E F G H x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 69,32 30,98 average 21,01 14,70 st.dev. 7

10 Επίπεδο B2 e.i.*100 d.i.*100 A B C D E F G H x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 59,35 37,05 average 21,21 14,32 st.dev. 8

11 Επίπεδο Γ1 e.i.*100 d.i.*100 A B C D E F G H x , , , , , , , , , , , , , ,4 61,08 39,12 average 22,06 19,17 st.dev. 9

12 Αποτελέσματα των υποψηφίων στις δοκιμασίες των γαλλικών της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2007 Δοκιμασία 3 Επίπεδο A e.i.*100 d.i.*100 A B C D E F G H x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 69,48 36,24 average 22,84 19,58 st.dev. 10

13 Επίπεδο B1 e.i.*100 d.i.*100 A B C D E F G H x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 68,30 36,00 average 18,42 14,95 st.dev. 11

14 Επίπεδο B2 e.i.*100 d.i.*100 A B C D E F G H x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 61,80 31,32 average 26,14 14,65 st.dev. 12

15 Επίπεδο Γ1 e.i.*100 d.i.*100 A B C D E F G H x , , , , , , , , , ,7 60,63 29,53 average 25,80 14,48 st.dev. 13

16 Αποτελέσματα των υποψηφίων στις δοκιμασίες των γαλλικών της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2008 Δοκιμασία 1 Επίπεδο B1 e.i.*100 d.i.*100 A B C D E x , , , , , , , ,8 64,80 48,00 average 18,07 16,40 st.dev. 14

17 Επίπεδο B2 e.i.*100 d.i.*100 A B C D E x , , , , , , , , , ,6 55,00 37,56 average 18,30 13,54 st.dev. 15

18 Επίπεδο Γ1 e.i.*100 d.i.*100 A B C D E x , , , , , , , ,0 80,32 24,48 average 19,60 18,45 st.dev. 16

19 Αποτελέσματα των υποψηφίων στις δοκιμασίες των γαλλικών της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2008 Δοκιμασία 3 Επίπεδο A e.i.*100 d.i.*100 A B C D E F G x , , , , , , , ,2 72,60 48,40 average 15,27 18,72 st.dev. 17

20 Επίπεδο B1 e.i.*100 d.i.*100 A B C D E F G x , , , , , , , ,8 61,40 38,95 average 24,39 15,40 st.dev. 18

21 Επίπεδο B2 e.i.*100 d.i.*100 A B C D E F G x , , , , , , , ,6 65,15 36,60 average 27,00 13,05 st.dev. 19

22 Επίπεδο Γ1 e.i.*100 d.i.*100 A B C D E F G x , , , , , , , , , ,8 62,76 30,56 average 22,88 12,90 st.dev. 20

23 1.1.2 Ερμηνεία των μετρήσεων Δείκτες ευκολίας Η σύγκριση των μέσων όρων βαθμολογίας (επεξεργασμένων ή μη) που έχει λάβει το σύνολο των υποψηφίων σε κάθε δοκιμασία κάθε επιπέδου αποκαλύπτει μια μεταβλητή που είναι δύσκολο να αποφευχθεί στο μέτρο που η κατανόηση των αυθεντικών κειμένων περνά μέσα από δραστηριότητες αποκωδικοποίησης και αναγνώρισης οι οποίες, ίδιας φύσης αλλά διαφορετικής δυσκολίας και σπάνια προδίδει μια υπερβολική ευκολία (βλ. επίπεδο Γ1, δοκιμασία 3 στους παρακάτω πίνακες 1 ). Ο υψηλός βαθμός ευκολίας των δοκιμασιών του επιπέδου A δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα θέματα απευθύνονται σε ένα κοινό αποτελούμενο από υποψηφίους επιπέδου A1 ou A2 και ότι, κατά το ήμισυ τουλάχιστον, οι δραστηριότητες πρέπει να αντιστοιχούν σε υποψηφίους επιπέδου A1. Μεταβλητές δεικτών ευκολίας στη δοκιμασία 1 I.E I.E A 69,48 B1 69,32 68,30 B2 59,35 61,80 Γ1 61,08 60,63 Μεταβλητές δεικτών ευκολίας στη δοκιμασία 3 I.E I.E A 72,60 B1 64,80 61,40 B2 55,00 65,15 Γ1 80,32 62,76 1 Αυτή η μη φυσιολογική ευκολία μια συγκεκριμένης δραστηριότητας, εντοπίστηκε, και επανεξετάστηκε κατά τη σύνταξη των θεμάτων της εξεταστικής περιόδου Μαΐου Η βελτίωση αυτού του δείκτη ευκολίας ήταν εμφανής κατά την εξέταση των βαθμολογιών που δόθηκαν στη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. 21

24 Δείκτες διάκρισης Από την εξεταστική περίοδο του Μαΐου 2008, οι δείκτες διάκρισης έχουν σταθεροποιηθεί μεταξύ 30 και 40. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προσπάθειες διερεύνησης των αιτιών αυτή της σχετικής μείωσης της ποιότητας των ερωτημάτων που συνθέτουν τη δοκιμασία 1 του επιπέδου Γ1. Μεταβλητές δεικτών διάκρισης στη δοκιμασία 1 I.D I.D A 36,24 B1 30,98 36,00 B2 37,05 31,32 Γ1 39,12 29,53 Μεταβλητές δεικτών διάκρισης στη δοκιμασία 3 I.D I.D A 48,40 B1 48,00 38,95 B2 37,56 36,60 Γ1 24,48 30, Ποιότητα των παραπλανητών Η ανάλυση του βαθμού καταλληλότητας των παραπλανητών, που υπολογίζεται με βάση την «επιτυχία» τους στα απαντητικά φύλλα, αποκαλύπτει μόνο κάποιες σποραδικές δυσλειτουργίες, οι οποίες δεν συγκεντρώνονται ποτέ σε μία και μόνο δραστηριότητα. Οι λόγοι για τους οποίους η επιλογή ορισμένων παραπλανητών μπόρεσε να μειώσει την αξιοπιστία ενός ερωτήματος έχουν εντοπιστεί Σταθερότητα των αποτελεσμάτων και αντιστοιχία μεταξύ αποτελεσμάτων Από τις διαπιστώσεις αυτές προκύπτει ότι, αν παραβλέψουμε ορισμένες εσωτερικές δυσλειτουργίες που εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν στις δοκιμασίες του Μαΐου, η ανάλυση των βαθμολογιών αποκαλύπτει μια ικανοποιητική σταθερότητα στα αποτελέσματα (μικρή διακύμανση από τη μια 22

25 χρονιά στην άλλη) η οποία συνοδεύεται από μια αντιστοιχία μεταξύ των αποτελεσμάτων (μεταξύ δύο παράλληλων δοκιμασιών) καθώς το ζεύγος των δοκιμασιών, αντλούνται από μία τράπεζα η οποία τροφοδοτείται από την ίδια ομάδα συντακτών και οδηγούν σε αποτελέσματα με ικανοποιητικό βαθμό αντιστοιχίας Ομοιογενοποίηση Οι φθίνουσες καμπύλες που ορίζονται από τη συσχέτιση μεταξύ των δεικτών ευκολίας και διάκρισης της δοκιμασίας 1 (εξεταστική περίοδος Μαΐου 2008) αποκαλύπτουν μία ικανοποιητική εσωτερική συνεκτικότητα εντός κάθε δοκιμασίας. Όσον αφορά τη δοκιμασία 3, λαμβάνοντας υπόψη το μικρό αριθμό των ερωτημάτων που περιλαμβάνει, την ιδιαίτερη φύση των δεξιοτήτων που αξιολογούνται και των αστάθμητων τεχνικών παραγόντων, οι φθίνουσες καμπύλες που ορίζονται από τη συσχέτιση των δεικτών ευκολίας και διάκρισης αποκαλύπτουν επίσης μια ικανοποιητική ομοιογένεια Συμπεριφορά των ερωτημάτων κατά τη δοκιμασία 1 (εξεταστική περίοδος Μαΐου 2007) 23

26 24

27 Συμπεριφορά των ερωτημάτων κατά τη δοκιμασία 3 (εξεταστική περίοδος Μαΐου 2007) 25

28 26

29 Συμπεριφορά των ερωτημάτων κατά τη δοκιμασία 1 (εξεταστική περίοδος Μαΐου 2008) 27

30 28

31 Συμπεριφορά των ερωτημάτων κατά τη δοκιμασία 3 (εξεταστική περίοδος Μαΐου 2007) 29

32 30

33 Η απογραφή των ερωτημάτων των οποίων η λειτουργία δεν ήταν ικανοποιητική κατά τις εξεταστικές περιόδους Μαΐου 2007 και Μαΐου 2008 αποκαλύπτουν ότι στη δοκιμασία 1, 85% των ερωτημάτων είχαν ικανοποιητική ποιότητα έναντι 90% το Μάιο Για τη δοκιμασία 3, 89% των ερωτημάτων είχαν ικανοποιητική ποιότητα τόσο το Μάιο 2007 όσο κα το Μάιο Οι παρεμβάσεις εσωτερικού ελέγχου φαίνεται ότι συμβάλλουν στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των ερωτημάτων. 31

34 1.2 Ανάλυση βαθμολογιών Δοκιμασίες 2 και 4 Οι αναλύσεις αφορούν τους βαθμούς μόνο των υποψηφίων της εξεταστικής περιόδου Μαΐου Παρουσίαση των μετρήσεων Αποτελέσματα της δοκιμασίας 2 : Συχνότητα

35 Αποτελέσματα της δοκιμασίας 4 : Συχνότητα

36 Τα σχήματα των καμπυλών διανομής είναι φυσιολογικά και σχετικά παρόμοια το ένα επίπεδο στο άλλο. Αυτό που είναι θετικό στην κατανομή των βαθμολογιών στη δοκιμασία 4 απορρέει από το γεγονός ότι η βεντάλια των βαθμολογιών που δόθηκαν (1 για την παρουσία, 2 για κάθε κείμενο που μη αναγνώσιμο, 3 για κάθε γραπτό εκτός θέματος κτλ.) είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το μέγιστο βαθμό, και η βεντάλια των βαθμών που δόθηκαν είναι πιο περιορισμένη (με άριστα το 20) Συνάφεια μεταξύ των βαθμολογητών Ο υπολογισμός του μέσου όρου των βαθμών που δόθηκαν από τον πρώτο και το δεύτερο βαθμολογητή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι βαθμολογητές δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη απόκλιση στο τρόπο που βαθμολογούν και ότι η ευαισθησία της βαθμολόγησής τους είναι συγκρίσιμη. Μέσος όρος αποτελεσμάτων υποψηφίων στις δοκιμασίες γαλλικών της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2007 Δοκιμασία 2 B1 B2 Γ1 Πρώτη Βαθμολόγηση Δεύτερη Βαθμολόγηση Συνολική Βαθμολογία 15 14,6 14,8 5,3 5,2 4,9 16,1 16,1 16,1 4,1 4,1 4,1 15,8 17,5 16,6 4,6 4,9 4,5 34

37 Η συνάφεια μεταξύ των βαθμών για το ίδιο γραπτό από τον κάθε βαθμολογητή είναι καλή, και γίνεται ακόμη και εξαιρετική (>.80) εάν τυποποιήσουμε τις βαθμολογίες επικεντρώνοντας στο μέσο όρο και μειώνοντας την απόκλισή τους στο 1. Στην εξεταστική περίοδο Μαΐου 2007, εντοπίζουμε σε δύο περιπτώσεις βαθμολογίες για το ίδιο γραπτό σημαντικά αποκλίνουσες. Αυτές οι μη αποδεκτές αποκλίσεις μπορούν να εντοπισθούν με έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Η αναφορά της ταυτότητας των βαθμολογητών στα δελτία βαθμολόγησης που δίνονται στη συντακτική ομάδα θα επέτρεπε μια πιο λεπτομερή ανάλυση των ενδεχόμενων αποκλίσεων, μια πιο ακριβή τυποποίηση της βαθμολογίας και μια αντικειμενική επιλογή των βαθμολογητών. Μέσος όρος αποτελεσμάτων υποψηφίων στις δοκιμασίες γαλλικών της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2007 Δοκιμασία 4 B1 2B2 Γ1 Πρώτη Βαθμολόγηση Δεύτερη Βαθμολόγηση Συνολική Βαθμολογία 13,8 13,5 13,6 3,6 3,5 3,5 13,4 13,4 13,4 3,4 3,3 3,3 13,7 13,7 13,7 3,9 3,8 3,87 Η συνάφεια μεταξύ των βαθμών που δίνονται στο ίδιο υποψήφιο για το ίδιο κριτήριο από κάθε αξιολογητή είναι αντίθετα ανεπαρκής. Ωστόσο, τα σύνολα των βαθμολογιών που δίνονται σε κάθε υποψήφιο ελάχιστα επηρεάζονται στο μέτρο που οι αποκλίσεις αλληλοεξουδετερώνονται. Είναι αδύνατο να εξηγήσουμε τις αποκλίσεις όσο η ταυτότητα των βαθμολογητών δεν κοινοποιείται στα δελτία των αποτελεσμάτων που δίνονται στους συντάκτες των θεμάτων. Αυτή η δυνατότητα τυποποίησης θα μπορούσε να επιτρέψει μελλοντικά τον αποκλεισμό των βαθμολογητών των οποίων οι βαθμοί παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. 2 Έλεγχος εγκυρότητας Με τον όρο εγκυρότητα ορίζουμε την καταλληλότητα που έχει ένα εργαλείο να καλύπτει από κάθε άποψη τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Υπάρχουν δύο τρόποι για να επαληθεύσουμε σε πιο βαθμό ισχύει αυτό. 35

38 Ο υπολογισμός του συντελεστή συνάφειας (συντελεστής r του Bravais Pearson) μεταξύ, για παράδειγμα, o των αποτελεσμάτων που δίνονται από το εργαλείο και o αυτών ενός άλλου εργαλείου που εφαρμόζεται στο ίδιο δείγμα, και του οποίου η εγκυρότητα είναι ήδη αναγνωρισμένη Μπορούμε επίσης να λάβουμε υπόψη τους συντελεστές ομοιογένειας 2 ως δείκτες εγκυρότητας. Κατά την ανάπτυξη του εργαλείου, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πίνακα εξειδίκευσης που να επιτρέπει o την αναγνώριση των συντελεστών του τομέα που μελετάμε, o την ανάδειξη της υπολανθάνουσας δομής και o την επιβεβαίωση μιας όσο πιο ικανοποιητικής γίνεται συσχέτισης μεταξύ των συνιστωσών με αυτές του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε. Ζητούμε στη συνέχεια από ειδικούς να πουν τη γνώμη τους για την καταλληλότητα των στοιχείων σε σχέση με το αξιολογούμενο αντικείμενο. 2.1 Εγκυρότητα της δομής Ο υπολογισμός των συντελεστών ομοιογένειας βασίζεται στη συνάφεια μεταξύ του κάθε ερωτήματος του τεστ και της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ που θεωρείται ως η καλύτερη μέτρηση της δομής που υποτίθεται ότι μετρά το τεστ. Επιλέγουμε λοιπόν τα ερωτήματα βάσει της συνεισφοράς τους στη διατήρηση της ομοιογένειας της μέτρησης. Αυτή η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλίσει την «εγκυρότητα» των υποδοκιμασιών των οποίων τα αποτελέσματα θα έπρεπε Να είναι σε υψηλή συνάφεια (συγκλίνουσα συνάφεια) με τη συνολική βαθμολογία αλλά Να παρουσιάζουν χαμηλή συνάφεια (αποκλίνουσα συνάφεια) μεταξύ των υποδοκιμασιών. 2 Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι συντελεστές ομοιογένειας είναι πριν απ όλα δείκτες συνεκτικότητας της μέτρησης, και κατά συνέπεια, πρέπει να θεωρούνται ως έμμεσοι δείκτες που επιτρέπουν την διατύπωση μιας υπόθεσης εγκυρότητας η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να επαληθευτεί κατά τις διαδικασίες εγκυροποίησης του περιεχομένου για τις οποίες θα γίνει λόγος παρακάτω. 36

39 Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του υπολογισμού του συντελεστή ομοιογένειας r του Bravais Pearson στο σύνολο του πληθυσμού των εξεταζομένων της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2007 (1225 υποψήφιοι μετά τον αποκλεισμό των μη κατάλληλων εγγραφών). δοκ1 δοκ2 δοκ3 δοκ4 συν δοκ1 1 δοκ2 0, δοκ3 0, , δοκ4 0, , , συν 0, , , , Σε μια καλύτερα αναγνώσιμη μορφή : δοκ1 δοκ2 δοκ3 δοκ4 συν δοκ1 1 δοκ δοκ δοκ συν Ο πίνακας των διακυμάνσεων που παρουσιάζεται παραπάνω επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας θετικής και συγκλίνουσας συνάφειας των βαθμολογιών που δόθηκαν σε κάθε δοκιμασία με την τελική βαθμολογία. Οι συνάφειες μεταξύ των βαθμολογιών κάθε δοκιμασίας είναι σαφώς πιο ασθενείς και παρουσιάζουν μια σημαντική απόκλιση. Παρατηρούμε ότι η συνάφεια μεταξύ των βαθμολογιών που δόθηκαν στη δοκιμασία 1 και της τελικής βαθμολογίας είναι ιδιαίτερα αποκλίνουσα (.92) και ότι οι βαθμολογίες που δόθηκαν στη δοκιμασία 4 είναι σε ασθενέστερη συνάφεια με τις βαθμολογίες που δόθηκαν στις άλλες δοκιμασίες. Οι πίνακες που πραγματοποιήθηκαν ανά επίπεδο και ανά εξεταστική περίοδο είναι αισθητά οι ίδιες. Ο υπολογισμός των συντελεστών ομοιογένειας μοιάζει να μας επιτρέπει την επιστημονική διατύπωση της υπόθεσης της εγκυρότητας της δομής του εργαλείου αξιολόγησης. 2.2 Εγκυρότητα του περιεχομένου Η εγκυρότητα του περιεχομένου συνίσταται στην ανάλυση του περιεχομένου των δοκιμασιών της εξέτασης, με σκοπό να εξασφαλίσει ότι είναι αντιπροσωπευτικό, ως δείγμα της δεξιότητας που αξιολογείται. 37

40 Αυτή η ουσιαστική ανάλυση έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά τη συσχέτιση του κοινού πλαισίου του ΚΠΓ και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων των εξετάσεων του ΚΠΓ με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (βλ. παραδοτέα του ΠΕ6). Αυτή η συσχέτιση πραγματοποιήθηκε βάσει του σχετικού «Οδηγού» (Manual for Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment) που έχει εκδώσει το Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 3 Έλεγχος συνάφειας αποτελεσμάτων εξέτασης και προσδοκιών Η καταλληλότητα των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σε σχέση με τις προσδοκίες των υποψηφίων και των εκπαιδευτών τους μπορεί να υπολογιστεί με ένα λιγότερο υποκειμενικό τρόπο από την διοργάνωση μιας σφυγμομέτρησης μεταξύ των εμπλεκομένων ατόμων, με μια μελέτη της κατανομής των βαθμολογιών και των αποφάσεων επιτυχίας ανά επίπεδο, ανά δοκιμασία, ανά εξεταζόμενη γλώσσα 3, ανά έτος κτλ.. Κατανομή των βαθμολογιών κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου 2007 Ανεξάρτητα από το κριτήριο ομαδοποίησης που υιοθετήθηκε, η κατανομή που παρουσιάζεται είναι φυσιολογική όπως φαίνεται ενδεικτικά από το ιστόγραμμα την κατανομής των συνολικών βαθμολογιών του συνόλου των υποψηφίων που παρουσιάζεται παραπάνω. 3 Προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση, να σχετικοποιηθεί η σημαντικότητα των παρατηρήσεων, να υπάρξει ένα σημείο αναφοράς 38

41 4 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων Η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων των διαφορετικών ελέγχων ποιότητας που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες σελίδες μπορεί να συσχετιστεί με αυτά των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν κατά τις επανειλημμένες έρευνες από τις ομάδες σύνταξης θεμάτων για τα ιταλικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά. Έτσι, η παρουσίαση των ελλειπτικών καμπυλών που σχηματίζονται από τη συσχέτιση μεταξύ των δεικτών ευκολίας και διάκρισης για τα ερωτήματα των δοκιμασιών για την εξεταστική περίοδο Μαΐου 2007 για όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες της συγκεκριμένης περιόδου μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ότι το εργαλείο της πιστοποίησης του ΚΠΓ είναι στο σύνολό του ομοιογενές για όλες τις γλώσσες, όσον αφορά τουλάχιστον τα μετρολογικά χαρακτηριστικά των δοκιμασιών 1 και 3, καθώς και των ερωτημάτων που τις συνθέτουν. Συμπεριφορά των ερωτημάτων της δοκιμασίας 1 (εξεταστική περίοδος Μαΐου 2007) 39

42 40

43 Συμπεριφορά των ερωτημάτων της δοκιμασίας 3 (εξεταστική περίοδος Μαΐου 2007) 41

44 42

45 Συμπεριφορά των ερωτημάτων της δοκιμασίας 1 (εξεταστική περίοδος Μαΐου 2008) 43

46 44

47 Συμπεριφορά των ερωτημάτων της δοκιμασίας 3 (εξεταστική περίοδος Μαΐου 2008) 45

48 46

49 Τα δεδομένα και οι ερμηνείες που προηγήθηκαν θα έπρεπε να επιτρέπουν τη συνέχιση της βελτίωσης των μετρολογικών και διδακτικών χαρακτηριστικών του εργαλείου του ΚΠγ και την ευκολότερη ανάλυση των συνιστωσών από ένα ενδεχόμενο εξωτερικό οργανισμό αξιολόγησης. Τα δείγματα των αναλύσεων των ερωτημάτων παρατίθενται στο παράρτημα 4. 4 Είναι προφανές ότι για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατό να αναπαραχθεί στο παράρτημα ούτε το σύνολο των στατιστικών δεδομένων στα οποία βασίζονται τα συμπεράσματα ούτε οι σχετικές μελέτες. 47

50 Παράρτημα : Δείγματα των αναλύσεων των ερωτημάτων 48

Εκπόνηση οργάνου αυτο διάγνωσης επιπέδου γαλλομάθειας

Εκπόνηση οργάνου αυτο διάγνωσης επιπέδου γαλλομάθειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εκπόνηση οργάνου αυτο διάγνωσης επιπέδου γαλλομάθειας Υποέργο 3: Ετοιμασία Οργάνων Μέτρησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σύνδεσμος: Προδιαγραφές όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. Προλογικό σημείωμα 1. Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά 1.1 Γενικός σκοπός και η φύση της εξέτασης 1.2 Η «ύλη» των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα 2 εμφανίζονται οι αριθμοί των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και των απόντων ανά επίπεδο και εξεταστικό κέντρο.

Στον πίνακα 2 εμφανίζονται οι αριθμοί των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και των απόντων ανά επίπεδο και εξεταστικό κέντρο. Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων των εξετάσεων 22-24. Β μέρος 4 Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ A ΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ E ΡΜΗΝΕΙΑ A ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ E ΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 24 4.1 Γενικα Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση ελληνομάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Αναστασία Χριστοδούλου, Dr. Γεώργιος Δαμασκηνίδης Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη, 2015 Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης Αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία. Η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη σταθερότητα των αποτελεσμάτων δύο μετρήσεων, η οποία προκύπτει όταν απουσιάζει το τυχαίο σφάλμα.

Αξιοπιστία. Η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη σταθερότητα των αποτελεσμάτων δύο μετρήσεων, η οποία προκύπτει όταν απουσιάζει το τυχαίο σφάλμα. Αξιοπιστία Η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη σταθερότητα των αποτελεσμάτων δύο μετρήσεων, η οποία προκύπτει όταν απουσιάζει το τυχαίο σφάλμα. Είδη αξιοπιστίας: 1. Αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 86660 Θεσσαλονίκη, 10/11/2011 Αρ.Πρωτ.: 74309/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Μετρήσεις και τεστ... 21

1. Μετρήσεις και τεστ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 13 Πρόλογος στη νεότερη έκδοση.................................... 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΣΤ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΕΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Επικαιροποίηση Δεκέμβρης 2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προδιαγραφές του συστήματος αξιολόγησης για το ΚΠΓ Προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης

κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.2.1 Αναφορά Έκθεση διαδικασίας επιλογής προσωπικού ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Πλαισίωση ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφιακή τεχνολογία στην ερευνητική δραστηριότητα Θέματα κουίζ. Υψηλάντης Γεώργιος, Βαβούρας Θεόδωρος Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Η ψηφιακή τεχνολογία στην ερευνητική δραστηριότητα Θέματα κουίζ. Υψηλάντης Γεώργιος, Βαβούρας Θεόδωρος Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Η ψηφιακή τεχνολογία στην ερευνητική δραστηριότητα Θέματα κουίζ Υψηλάντης Γεώργιος, Βαβούρας Θεόδωρος Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2013 Η ψηφιακή τεχνολογία στην ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε την απόδοση και την επιτυχία των υποψηφίων η µερησίων δηµοσίων και ιδιωτικών λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα

Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα Ποια ψυχομετρικά εργαλεία να χρησιμοποιήσω για να μετρήσω τα χαρακτηριστικά των ατόμων; ή Γιατί να χρησιμοποιήσω ψυχομετρικά εργαλεία;

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για τα Μαθηματικά Φεβρουαρίου 2018 Κεντρικά Κτήρια Τράπεζας Κύπρου, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία

Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για τα Μαθηματικά Φεβρουαρίου 2018 Κεντρικά Κτήρια Τράπεζας Κύπρου, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για τα Μαθηματικά 2018 9-10 Φεβρουαρίου 2018 Κεντρικά Κτήρια Τράπεζας Κύπρου, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία Παρουσίαση Εργασίας Συνεδρίου για τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Υπόψη: Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσοµάθειας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΠΟΦΑΣΗ

Προς: Υπόψη: Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσοµάθειας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr

Εξετάσεις Γυμνασίου. Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου. Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Εξετάσεις Γυμνασίου Εξετάσεις A Λυκείου-Τράπεζα θεμάτων Εξετάσεις Β Γ Λυκείου Σουλτάνα Παπαδημητρίου papadimi@sch.gr Για τη γερμανική γλώσσα επίπεδο: Α1- έως Α1+ Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου Από το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας Περιεχόμενα Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19 Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας 1.1. Η Εμφάνιση της Ψυχομετρίας 21 1.1.1. Κατά τη Νεολιθική Περίοδο 21 1.1.2. Κατά την Αιγυπτιακή και Σουμερική

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14

Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 «Αξιολόγηση του μαθήματος «Γερμανική γλώσσα» στις προαγωγικές εξετάσεις της Α Λυκείου με βάση τις Προδιαγραφές Οδηγίες διαμόρφωσης της Τράπεζας θεμάτων» Προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2013-14 Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ παραρτημα_layout 1 17/9/2013 10:13 μμ Page 775 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία στην Ερευνα. Ετος

Δειγματοληψία στην Ερευνα. Ετος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Ερευνας Δειγματοληψία στην Έρευνα (Μέθοδοι Δειγματοληψίας - Τρόποι Επιλογής Τυχαίου Δείγματος)

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/06/2014 Α.Π. : Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡ. ΛΑΔΑ 6 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/06/2014 Α.Π. : Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡ. ΛΑΔΑ 6 T. : 629INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.26 14:07:09 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόμενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισμένο αριθμό προτεινόμενων απαντήσεων ή να συσχετίσει μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων των εξετάσεων 2002-2004. Β μέρος

Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων των εξετάσεων 2002-2004. Β μέρος Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Πρόλογος 3 1 Εισαγωγή 4 1.2 Συνοπτική παρουσίαση στατιστικών παραμέτρων 5 1.2.1 Δείκτες κεντρικής τάσης 6 1.2.1.1 Ο επικρατέστερος βαθμός 7 1.2.1.2 Διάμεσος 7 1.2.1.3 Μέσος όρος 8 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών Η αξιολόγηση των μαθητών Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΑ» και «ΝΕΚΑ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΑ» και «ΝΕΚΑ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΑ» και «ΝΕΚΑ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ Εισαγωγή: 3 η Άσκηση: 15/12/2016 Για την ανάλυση της σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Δειγματοληψία & Μετρήσεις

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Δειγματοληψία & Μετρήσεις ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Δειγματοληψία & Μετρήσεις Μέρη της Έρευνας Ποιο είναι το πρόβλημα? Εισαγωγή Πώς ερευνήθηκε το πρόβλημα? Μέθοδος Τι βρέθηκε? Αποτελέσματα Τι σημαίνει αυτό που βρέθηκε? -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΤ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΤ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΤ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο αξιολόγηση των µαθητών εννοούµε τη συστηµατική διαδικασία προσδιορισµού του βαθµού επίτευξης από τους µαθητές των στόχων που επιδιώκει το σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Δείγματα Ερωτημάτων. των τεστ πιστοποίησης

Δείγματα Ερωτημάτων. των τεστ πιστοποίησης Δείγματα Ερωτημάτων των τεστ πιστοποίησης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Είδη μεταβλητών Ποσοτικά δεδομένα (π.χ. ηλικία, ύψος, αιμοσφαιρίνη) Ποιοτικά δεδομένα (π.χ. άνδρας/γυναίκα, ναι/όχι) Διατεταγμένα (π.χ. καλό/μέτριο/κακό) 2 Περιγραφή ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Αριθ. πρωτ.: 819/05.08.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ )

Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ ) Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ 5002002) Υποέργο 9: «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής:

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής: Μέτρηση της Ικανοποίησης και Εμπιστοσύνης των Ελλήνων Ασθενών στο Φάρμακο με βάση των Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν άρθρο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 86976 Θεσσαλονίκη, 08/09/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΑΔΜΕ) ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Σ. Παπαϊωάννου, Α. Μουζάκη Γ. Σιδερίδης & Π. Σίμος

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΑΔΜΕ) ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Σ. Παπαϊωάννου, Α. Μουζάκη Γ. Σιδερίδης & Π. Σίμος ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΑΔΜΕ) ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ. Παπαϊωάννου, Α. Μουζάκη Γ. Σιδερίδης & Π. Σίμος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας Βασικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 31/08/2014 Παραδοτέο 1.4.12 «ΕΤΗΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 01/07/2013 «ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kruskal-Wallis H... 176

Kruskal-Wallis H... 176 Περιεχόμενα KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων................. 15 1.1 Τύποι μεταβλητών..................................................... 16 1.2 Κλίμακες μέτρησης....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Η επιστημονική μέθοδος (Ι) Πληροφορίες αμερόληπτες και αντικειμενικές Πέντε βήματα: Παρατήρηση Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ένα άτομο για συλλογή δεδομένων με έργα γλωσσικής και γνωστικής ανάπτυξης από μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ένα άτομο για συλλογή δεδομένων με έργα γλωσσικής και γνωστικής ανάπτυξης από μονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά. Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85514 Θεσσαλονίκη, 29/04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 2: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κύπρου Χρήστος Παντσίδης Παναγιώτης Σπύρου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. B. Πώς ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής. μεταβλητότητας μιας μεταβλητής X, αν x > 0 και πώς, αν

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. B. Πώς ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής. μεταβλητότητας μιας μεταβλητής X, αν x > 0 και πώς, αν ΘΕΜΑ 1o ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας

Αξιολόγηση της συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας Πολλές μορφές συμπεριφοράς των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό, όπως και άλλες όψεις της ανάπτυξης (π.χ. γνωστική, κινητική), με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης.

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Σπουδαστές: Κάτανα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Υποθέσεων. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Έλεγχος Υποθέσεων. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Η μηδενική υπόθεση είναι ένας ισχυρισμός σχετικά με την τιμή μιας πληθυσμιακής παραμέτρου. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan)

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) On-the-fly feedback, Upper Secondary Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) Τάξη: Β Λυκείου Διάρκεια ενότητας Μάθημα: Φυσική Θέμα: Ταλαντώσεις (αριθμός Χ διάρκεια μαθήματος): 6X90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 28/02/2015 2/38 «ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ βιβλιο_layout 1 24/12/2015 11:50 πμ Page 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1. Εισαγωγή... 21 2. Τα αλφάβητα και οι λειτουργίες τους... 24 2.1 Το ελληνικό αλφάβητο: χαρακτήρες και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3.1.1 Μαθήµατα γενικής παιδείας. 3.1.1.1 Ιστορία Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας Στο µάθηµα της ιστορίας εξετάσθηκαν 862 µαθητές. Από τα αποτελέσµατα για το σύνολο του νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες Εργαστήριο SPSS Ψ-4201 (ΕΡΓ) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Γενικά... 25 2. Έννοια και Είδη Μεταβλητών... 26 3. Κλίμακες Μέτρησης Μεταβλητών... 29 3.1 Ονομαστική κλίμακα... 30 3.2. Τακτική κλίμακα... 31 3.3 Κλίμακα ισοδιαστημάτων... 34 3.4

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 86679 Θεσσαλονίκη, 05/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) 17.11.2011 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 336 A/5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) Ενδιαφέρεστε για μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες μας; Τα προσόντα σας αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις Α. Επί της Αρχής: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σύστημα εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), το οποίο σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 84643 Θεσσαλονίκη, 9/2/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 86679 Θεσσαλονίκη, 19/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Ιουνίου 2016.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Ιουνίου 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Ιωάννινα 09/06/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Νεοφύτου Λ. & Σταύρου Χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Δρ Νεοφύτου Λ. & Σταύρου Χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Δρ Νεοφύτου Λ. & Σταύρου Χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Στατιστική ανάλυση αξιολογήσεων «Η αξιολόγηση είναι μια συστηματική διαδικασία που καθορίζει σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της διδασκαλίας»

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες

Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Ενότητα 5: Ανάλυση στοιχείων. Θεόδωρος Χατζηπαντελής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα