Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα"

Transcript

1 ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα Οι διαφάνειες αυτές έχουν συμπληρωματικό και επεξηγηματικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το βιβλίο Γιώργος Α. Παπαδόπουλος Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Περιεχόμενα Θέματα κατανεμημένων συστημάτων. Υπολογισμός τύπου πελάτη-διακομιστή (client-server). Αρχιτεκτονικά υποδείγματα για κατανεμημένα συστήματα. Λογισμικό ως υπηρεσία (Software as a Service SaaS). 2 Κατανεμημένα συστήματα Σήμερα, σχεδόν όλα τα μεγάλα συστήματα που βασίζονται σε υπολογιστές είναι πλέον κατανεμημένα. «μία συλλογή από ανεξάρτητους υπολογιστές που εμφανίζονται στο χρήστη ως ένα ενιαίο συνεκτικό σύστημα.» Η επεξεργασία των πληροφοριών κατανέμεται σε πολλούς υπολογιστές και δεν περιορίζεται σε μία μόνο μηχανή. Επομένως η τεχνολογία λογισμικού για κατανεμημένα συστήματα έχει μεγάλη σημασία για τα υπολογιστικά συστήματα των εταιριών. 3 1

2 Χαρακτηριστικά κατανεμημένων συστημάτων Μερισμός πόρων. Κοινή χρήση πόρων υλικού και λογισμικού. Ανοικτή λειτουργία. Χρήση εξοπλισμού και λογισμικού από διάφορους κατασκευαστές. Ταυτοχρονισμός. Ταυτόχρονη επεξεργασία για τη βελτίωση της απόδοσης. Επεκτασιμότητα. Αυξημένη διεκπεραιωτική ικανότητα με την προσθήκη νέων πόρων. Ανοχή σφαλμάτων. Η ικανότητα συνέχειας της λειτουργίας αφού ανακύψει κάποιο σφάλμα. 4 Ζητήματα σχετικά με κατανεμημένα συστήματα Τα κατανεμημένα συστήματα είναι πιο πολύπλοκα από συστήματα που εκτελούνται σε ένα επεξεργαστή. Η πολυπλοκότητα οφείλεται στο ότι ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται από διαφορετικά μέρη των οποίων η διαχείριση γίνεται ανεξάρτητα του ενός από τα άλλα, όπως συμβαίνει και με το δίκτυο. Δεν υπάρχει μία μοναδική αρχή που να είναι υπεύθυνη του συστήματος και επομένως ο έλεγχος από πάνω προς τα κάτω δεν είναι δυνατός. 5 Ζητήματα σχεδιασμού Διαφάνεια. Μέχρι ποιού βαθμού θα πρέπει το κατανεμημένο σύστημα να παρουσιάζεται στον χρήστη ως ένα ενιαίο σύστημα; Ανοικτή λειτουργία. Θα πρέπει ένα σύστημα να σχεδιάζεται με χρήση καθιερωμένων πρωτόκολλων που υποστηρίζουν διαλειτουργικότητα; Επεκτασιμότητα. Πως μπορεί να κατασκευαστεί το σύστημα έτσι ώστε να είναι εύκολα επεκτάσιμο; Ασφάλεια. Πως μπορούν να ορισθούν και υλοποιηθούν εύκολες στη χρήση πολιτικές ασφάλειας; Ποιότητα υπηρεσιών. Πως πρέπει να καθορισθούν οι κανόνες ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών; Διαχείριση σφαλμάτων. Πως μπορούν τα σφάλματα του συστήματος να ανιχνευθούν, περιορισθούν και διορθωθούν; 6 2

3 Διαφάνεια Ιδανικά, οι χρήστες δεν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ένα σύστημα είναι κατανεμημένο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι ανεξάρτητες από χαρακτηριστικά κατανομής. Στην πράξη όμως αυτό είναι αδύνατον γιατί κάποια μέρη του συστήματος διαχειρίζονται ανεξάρτητα από άλλα και επίσης λόγω καθυστερήσεων του δικτύου. Συχνά είναι καλύτερα να γνωρίζουν οι χρήστες την κατανομή του συστήματος για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα. Για να επιτευχθεί διαφάνεια, αναφορά στους πόρους του συστήματος πρέπει να γίνεται μέσω αφαίρεσης με λογικό παρά με φυσικό τρόπο. Το ενδιάμεσο λογισμικό (middleware) αντιστοιχεί λογικούς σε φυσικούς πόρους. 7 Ανοικτή λειτουργία Τα ανοικτά κατανεμημένα συστήματα είναι συστήματα που δημιουργούνται με βάση γενικά αποδεκτών προτύπων. Συστατικά στοιχεία από οποιονδήποτε προμηθευτή μπορούν να ενσωματωθούν στο σύστημα και να συνεργασθούν με τα υπόλοιπα συστατικά στοιχεία του συστήματος. Η ανοικτή λειτουργία υπονοεί ότι τα συστατικά στοιχεία ενός συστήματος μπορούν να δημιουργηθούν με οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού και αν συμμορφώνονται με τα καθιερωμένα πρότυπα θα μπορούν να λειτουργήσουν με άλλα συστατικά στοιχεία. Έχουν δημιουργηθεί ανοικτής λειτουργίας πρότυπα υπηρεσιών διαδικτύου για υπηρεσιοκεντρικές αρχιτεκτονικές. 8 Επεκτασιμότητα Η επεκτασιμότητα ενός συστήματος αντανακλάει τη δυνατότητά του να συνεχίζει να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες καθώς αυξάνεται η ανάγκη χρήσης του συστήματος. Μέγεθος. Θα πρέπει να είναι δυνατή η προσθήκη περισσότερων πόρων σε ένα σύστημα για την αντιμετώπιση αυξανομένων αριθμών χρηστών. Κατανομή. Θα πρέπει να είναι δυνατή η γεωγραφική κατανομή των συστατικών στοιχείων ενός συστήματος χωρίς αυτό να οδηγεί σε μείωση της απόδοσής του. Διαχειρισιμότητα. Θα πρέπει να είναι δυνατή η διαχείριση ενός συστήματος το οποίο αυξάνεται σε μέγεθος, ακόμα και αν κάποια μέρη του συστήματος βρίσκονται σε ανεξάρτητους οργανισμούς. Υπάρχει διαφορά μεταξύ αναβάθμισης (scaling up) και επέκτασης (scaling out). Με αναβάθμιση το σύστημα καθίσταται πιο δυνατό ενώ με επέκταση προστίθενται επιπλέον στιγμιότυπα του συστήματος. 9 3

4 Ασφάλεια Όταν ένα σύστημα είναι κατανεμημένο, οι τρόποι που μπορεί να δεχθεί επιθέσεις αυξάνονται σε σχέση με τα συγκεντρωτικά συστήματα. Αν η επίθεση σε κάποιο μέρος του συστήματος είναι επιτυχής, τότε ο επιτιθέμενος μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό ως μία «πίσω πόρτα» για πρόσβαση σε άλλα μέρη του συστήματος. Εδώ δημιουργούνται σχετικές δυσκολίες γιατί διαφορετικά μέρη του συστήματος μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς οργανισμούς. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να έχουν αμοιβαία μη συμβατές πολιτικές και μηχανισμούς ασφάλειας. 10 Είδη επιθέσεων Τα είδη των απειλών από τα οποία ένα κατανεμημένο σύστημα πρέπει να προφυλαχθεί είναι τα ακόλουθα: Υποκλοπή, όπου η επικοινωνία μεταξύ κάποιων μερών του συστήματος υποκλέπτεται από έναν επιτιθέμενο και δημιουργείται απώλεια εχεμυθείας. Διακοπή, όπου κάποιες από τις υπηρεσίες του συστήματος δέχονται επίθεση και δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως αναμένεται από αυτές. Οι επιθέσεις που έχουν σχέση με αρνήσεις παροχής υπηρεσιών γίνονται με τον βομβαρδισμό ενός κόμβου με αθέμιτες αιτήσεις έτσι ώστε ο κόμβος να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις θεμιτές αιτήσεις. Τροποποίηση, όπου δεδομένα ή υπηρεσίες ενός συστήματος τροποποιούνται από τον επιτιθέμενο. Κατασκευάσματα, όπου ένας επιτιθέμενος παράγει πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και μετά τις χρησιμοποιεί για να αποκτήσει δικαιώματα στο σύστημα. 11 Ποιότητα υπηρεσιών Η ποιότητα υπηρεσιών (QoS) που προσφέρεται από ένα κατανεμημένο σύστημα αντανακλάει τη δυνατότητα του συστήματος να παρέχει τις υπηρεσίες του αξιόπιστα και με χρόνο απόκρισης και διεκπεραιωτική ικανότητα που να είναι αποδεκτές από τους χρήστες του. Η ποιότητα υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγων όταν το σύστημα διαχειρίζεται χρονικά κρίσιμα δεδομένα, όπως ροές ήχου ή εικόνας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν η ποιότητα της υπηρεσίας πέσει κάτω από ένα ελάχιστο επίπεδο τότε η ποιότητα του ήχου ή της εικόνας υποβαθμίζεται τόσο πολύ που δεν είναι δυνατή η κατανόησή τους. 12 4

5 Διαχείριση σφαλμάτων Σε ένα κατανεμημένο σύστημα είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν σφάλματα και το σύστημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να είναι ελαστικό στην αντιμετώπισή τους. «Αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις ένα κατανεμημένο σύστημα όταν η κατάρρευση ενός συστήματος για το οποίο δεν έχεις ακούσει ποτέ τίποτα σε εμποδίζει από το να εργασθείς.» Τα κατανεμημένα συστήματα πρέπει να εμπεριέχουν μηχανισμούς για την ανίχνευση συστατικών στοιχείων τα οποία έχουν υποστεί σφάλματα, να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται παρά την ύπαρξη αυτών των σφαλμάτων και στο βαθμό που είναι δυνατόν να ανακάμπτουν από τα σφάλματα αυτόματα. Ενότητα 5 (Κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα 13 Μοντέλα αλληλεπίδρασης Δύο τύποι αλληλεπιδράσεων υπάρχουν μεταξύ των συστατικών στοιχείων ενός κατανεμημένου συστήματος. Διαδικασιακή αλληλεπίδραση, όπου ένας υπολογιστής καλεί μία υπηρεσία που γνωρίζει ότι υπάρχει σε κάποιον άλλο υπολογιστή και περιμένει απάντηση από αυτήν. Αλληλεπίδραση με ανταλλαγή μηνυμάτων, όπου ένας υπολογιστής στέλνει σε κάποιον άλλο υπολογιστή ένα μήνυμα με πληροφορίες για το τι ακριβώς ζητάει από αυτόν. Σε αυτήν την περίπτωση ο πρώτος υπολογιστής δεν περιμένει κατ ανάγκη να πάρει απάντηση από τον δεύτερο πριν συνεχίσει την εκτέλεση των υπόλοιπων λειτουργιών του. 14 Διαδικασιακή αλληλεπίδραση μεταξύ ενός πελάτη και ενός γκαρσονιού 15 5

6 Αλληλεπίδραση με ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ ενός γκαρσονιού και της κουζίνας <starter> <dish name = "σούπα" type = "ντοματόσουπα" /> <dish name = "σούπα" type = "ψαρόσουπα" /> <dish name = "τονοσαλάτα" /> </starter> <main course> <dish name = "μπριζόλα" type = "κόντρα φιλέτο" cooking = "μέτριο" /> <dish name = "μπριζόλα" type = "φιλέτο" cooking = "σενιάν" /> <dish name = "λαβράκι"> </main> <accompaniment> <dish name = "τηγανητές πατάτες" portions = "2" /> <dish name = "σαλάτα" portions = "1" /> </accompaniment> 16 Κλήσεις απομακρυσμένων διαδικασιών Η διαδικασιακή επικοινωνία σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον υλοποιείται μέσω των κλήσεων απομακρυσμένων διαδικασιών (remote procedure calls RPC). Σε μία κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας, ένα συστατικό στοιχείο καλεί κάποιο άλλο ως το δεύτερο να είναι μία τοπική διαδικασία ή μέθοδος. Το ενδιάμεσο λογισμικό του συστήματος παρεμβάλλεται σε αυτή την κλήση και τη μεταφέρει στο απομακρυσμένο συστατικό στοιχείο. Το τελευταίο αυτό εκτελεί τους αιτούμενους υπολογισμούς και πάλι μέσω του ενδιάμεσου λογισμικού επιστρέφει το αποτέλεσμα στο συστατικό στοιχείο που έκανε την κλήση. Ένα πρόβλημα με την τεχνική RPC είναι ότι και τα δύο μέρη πρέπει να είναι διαθέσιμα τη στιγμή της επικοινωνίας και θα πρέπει να ξέρουν πώς να καλέσουν το ένα το άλλο. 17 Ανταλλαγή μηνυμάτων Στην αλληλεπίδραση με βάση ανταλλαγή μηνυμάτων, ένα συστατικό στοιχείο δημιουργεί ένα μήνυμα που εμπεριέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες που χρειάζεται από κάποιο άλλο στοιχείο. Το μήνυμα αυτό αποστέλλεται μέσω του ενδιάμεσου λογισμικού στο συστατικό στοιχείο που είναι παραλήπτης του μηνύματος. Το στοιχείο-παραλήπτης αναλύει συντακτικά το μήνυμα, επιτελεί τους υπολογισμούς που τα περιεχόμενα του μηνύματος καθορίζουν και δημιουργεί ένα νέο μήνυμα το οποίο εμπεριέχει τα αποτελέσματα που ζήτησε το στοιχείο-αποστολέας και το οποίο μέσω πάλι του ενδιάμεσου λογισμικού αποστέλλεται σε αυτό το στοιχείο. Στην αλληλεπίδραση με βάση ανταλλαγή μηνυμάτων δεν είναι αναγκαίο για τον αποστολέα και τον παραλήπτη να γνωρίζουν ο ένας τον άλλο. Η επικοινωνία τους γίνεται απλά μέσω του ενδιάμεσου λογισμικού. 18 6

7 Ενδιάμεσο λογισμικό Τα συστατικά στοιχεία ενός κατανεμημένου συστήματος μπορούν να υλοποιηθούν σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και να εκτελούνται σε εντελώς διαφορετικούς τύπους επεξεργαστών. Τα μοντέλα δεδομένων, η αναπαράσταση των πληροφοριών και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας μπορεί όλα να είναι διαφορετικά. Το ενδιάμεσο λογισμικό είναι λογισμικό το οποίο μπορεί να διαχειριστεί όλα αυτά τα ετερογενή μέρη ενός κατανεμημένου συστήματος και εγγυάται ότι αυτά μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσουν δεδομένα. 19 Ενδιάμεσο λογισμικό σε ένα κατανεμημένο σύστημα 20 Τι υποστηρίζει το ενδιάμεσο λογισμικό Υποστήριξη για αλληλεπίδραση, όπου το ενδιάμεσο λογισμικό συντονίζει αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών συστατικών στοιχείων του συστήματος. Με τη χρήση ενδιάμεσου λογισμικού δεν είναι απαραίτητο τα συστατικά στοιχεία του συστήματος να γνωρίζουν το φυσικό χώρο στον οποίο βρίσκονται άλλα στοιχεία. Παροχή κοινών υπηρεσιών, όπου το ενδιάμεσο λογισμικό παρέχει επαναχρησιμοποιήσιμες υλοποιήσεις υπηρεσιών τις οποίες μπορεί να χρειάζονται κάποια συστατικά στοιχεία σε ένα κατανεμημένο σύστημα. Με τη χρήση αυτών των κοινών υπηρεσιών, τα συστατικά στοιχεία μπορούν εύκολα να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να παρέχουν υπηρεσίες χρήστη με συνεπή τρόπο. 21 7

8 Υπολογισμός πελάτη-διακομιστή Τα κατανεμημένα συστήματα των οποίων η πρόσβαση γίνεται μέσω του διαδικτύου είναι συνήθως οργανωμένα ως συστήματα πελάτηδιακομιστή. Σε ένα τέτοιο σύστημα, ο χρήστης αλληλεπιδρά με ένα πρόγραμμα το όποιο εκτελείται στον τοπικό υπολογιστή (π.χ. ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή μία τηλεφωνική εφαρμογή). Αυτό το πρόγραμμα αλληλεπιδρά με κάποιο άλλο πρόγραμμα το οποίο εκτελείται σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή (π.χ. έναν διακομιστή ιστού). Ο απομακρυσμένος υπολογιστής παρέχει υπηρεσίες, όπως πρόσβαση σε ιστοσελίδες, που έτσι καθίστανται διαθέσιμες σε εξωτερικούς πελάτες. 22 Αλληλεπίδραση πελάτη-διακομιστή 23 Απεικόνιση των πελατών και των διακομιστών σε ένα σύνολο από δικτυωμένους υπολογιστές 24 8

9 Διαστρωματωμένο αρχιτεκτονικό μοντέλο για εφαρμογές πελάτη-διακομιστή 25 Αρχιτεκτονικά υποδείγματα Οι ευρέως χρησιμοποιούμενοι τρόποι οργάνωσης της αρχιτεκτονικής ενός κατανεμημένου συστήματος είναι οι ακόλουθοι: Αρχιτεκτονική κυρίων-δευτερευουσών μονάδων (master-slave), που χρησιμοποιείται σε συστήματα πραγματικού χρόνου στα οποία πρέπει να υπάρχει εγγυημένος χρόνος απόκρισης κατά την αλληλεπίδραση. Διστρωματική (two-tier) αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή, που χρησιμοποιείται σε απλά συστήματα πελάτη-διακομιστή και όπου το σύστημα είναι συγκεντρωτικό για λόγους ασφάλειας. Πολυστρωματική (multi-tier) αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή, που χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ένας μεγάλος όγκος από συναλλαγές που πρέπει να υποστούν επεξεργασία από το διακομιστή. Αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστατικών στοιχείων, που χρησιμοποιούνται όταν πόροι από διαφορετικά συστήματα και βάσεις δεδομένων πρέπει να συνδυασθούν ή ως μοντέλο υλοποίησης για πολυστρωματικά συστήματα πελάτη-διακομιστή. Ομότιμη (peer-to-peer P2P) αρχιτεκτονική, που χρησιμοποιείται όταν οι πελάτες ανταλλάσσουν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες τοπικά και ο ρόλος του διακομιστή είναι μόνο να συστήνει έναν πελάτη στους υπόλοιπους. 26 Αρχιτεκτονική κυρίων-δευτερευουσών μονάδων Χρησιμοποιούνται συχνά σε συστήματα πραγματικού χρόνου όπου δύναται να υπάρχουν διαφορετικοί επεξεργαστές σχετιζόμενοι με συλλογή δεδομένων από το περιβάλλον του συστήματος, επεξεργασία αυτών των δεδομένων και διαχείριση των μηχανισμών δράσης. Η κύρια διεργασία είναι συνήθως υπεύθυνη για τους υπολογισμούς, το συντονισμό και την επικοινωνία και ελέγχει τις δευτερεύουσες μονάδες. Οι δευτερεύουσες μονάδες ασχολούνται με συγκεκριμένες ενέργειες, όπως τη συλλογή δεδομένων από μία ομάδα αισθητήρων. 27 9

10 Ένα σύστημα ελέγχου οδικής κυκλοφορίας σχεδιασμένο με αρχιτεκτονική κυρίωνδευτερευουσών μονάδων 28 Διστρωματική αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή Στη διστρωματική αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή, το σύστημα υλοποιείται ως ένας ενιαίος λογικός διακομιστής μαζί με ένα ακαθόριστο αριθμό από πελάτες που χρησιμοποιούν το διακομιστή. Η αρχιτεκτονική αυτή μπορεί να πάρει δύο μορφές: Μοντέλο ελαφρύ πελάτη (thin-client), όπου το λογισμικό παρουσίασης εκτελείται στον πελάτη και όλες οι άλλες λειτουργίες (διαχείριση δεδομένων, επεξεργασία εφαρμογής και βάση δεδομένων) εκτελούνται στο διακομιστή. Μοντέλο βαρύ πελάτη (fat-client), όπου μέρος ή όλη η επεξεργασία της εφαρμογής εκτελούνται από τον πελάτη και ο διακομιστής είναι υπεύθυνος μόνο για τη διαχείριση των δεδομένων και τη βάση δεδομένων. 29 Αρχιτεκτονικό μοντέλο ελαφρών και βαρέων πελατών 30 10

11 Μοντέλο ελαφρύ πελάτη Χρησιμοποιείται όταν τα κληρονομημένα συστήματα μεταφέρονται σε αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή. Το κληρονομημένο σύστημα αποτελεί και το ίδιο ένα διακομιστή, ενώ η διασύνδεση με γραφικό περιβάλλον υλοποιείται σε έναν πελάτη. Μεγάλο μειονέκτημα αποτελεί ο μεγάλος επεξεργαστικός φόρτος τόσο για το διακομιστή όσο και για το δίκτυο. 31 Μοντέλο βαρύ πελάτη Μεταβιβάζεται μεγαλύτερος φόρτος επεξεργασίας στον πελάτη αφού οι λειτουργίες επεξεργασίας της εφαρμογής εκτελούνται τοπικά. Ταιριάζει περισσότερο σε νέα συστήματα πελάτηδιακομιστή, στα οποία οι δυνατότητες του συστήματος πελάτη είναι εκ των προτέρων γνωστές. Είναι πιο περίπλοκο από το μοντέλο ελαφρύ πελάτη, ειδικά στον τομέα της διαχείρισης. Οι νέες εκδόσεις της εφαρμογής πρέπει να εγκαθίστανται σε κάθε πελάτη. 32 Αρχιτεκτονική βαρύ πελάτη για ένα σύστημα ATM 33 11

12 Πολυστρωματική αρχιτεκτονική πελάτηδιακομιστή Σε μία πολυστρωματική αρχιτεκτονική πελάτηδιακομιστή, τα διαφορετικά επίπεδα ενός συστήματος, δηλαδή διαχείριση δεδομένων, επεξεργασία της εφαρμογής και βάση δεδομένων, είναι διαφορετικές διεργασίες που εκτελούνται σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Αυτή η προσέγγιση αποφεύγει προβλήματα σχετιζόμενα με επεκτασιμότητα ή απόδοση αν χρησιμοποιείται το μοντέλο του διστρωματικού ελαφρύ πελάτη, όπως και προβλήματα διαχείρισης του συστήματος αν γίνεται χρήση του μοντέλου του βαρύ πελάτη. 34 Τριστρωματική αρχιτεκτονική ενός διαδικτυακού τραπεζικού συστήματος 35 Χρήση αρχιτεκτονικών υποδειγμάτων πελάτηδιακομιστή (α) Αρχιτεκτονική Διστρωματική αρχιτεκτονική Π/Δ με ελαφρείς πελάτες. Εφαρμογές Κληρονομημένα συστήματα εφαρμογών, στα οποία ο διαχωρισμός της επεξεργασίας εφαρμογής και της διαχείρισης δεδομένων είναι ανέφικτος. Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ως υπηρεσίες. Εφαρμογές με έμφαση στους υπολογισμούς, όπως οι μεταγλωττιστές, οι οποίες έχουν περιορισμένες (ή και μηδαμινές) απαιτήσεις διαχείρισης δεδομένων. Εφαρμογές που χειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων (για περιήγηση και υποβολή ερωτημάτων), οι οποίες έχουν περιορισμένες ή μηδαμινές απαιτήσεις επεξεργασίας. Τυπικό παράδειγμα εδώ είναι η περιήγηση στο διαδίκτυο

13 Χρήση αρχιτεκτονικών υποδειγμάτων πελάτηδιακομιστή (β) Αρχιτεκτονική Διστρωματική αρχιτεκτονική Π/Δ με βαρείς πελάτες. Τριστρωματική ή πολυστρωματική αρχιτεκτονική Π/Δ. Εφαρμογές Εφαρμογές στις οποίες η επεξεργασία παρέχεται στον πελάτη μέσω έτοιμου λογισμικού (π.χ. Microsoft Excel). Εφαρμογές που απαιτούν επεξεργασία δεδομένων με μεγάλες απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος (π.χ. οπτικοποίηση δεδομένων). Κινητές εφαρμογές, όπου η συνεχής και απρόσκοπτη σύνδεση με το διαδίκτυο δεν είναι εγγυημένη και είναι δυνατή η επεξεργασία τοπικά στο περιβάλλον του πελάτη κάποιων πληροφοριών από τη βάση δεδομένων. Εφαρμογές μεγάλης κλίμακας με εκατοντάδες ή χιλιάδες πελάτες. Εφαρμογές στις οποίες τόσο τα δεδομένα όσο και η εφαρμογή είναι ευμετάβλητα. Εφαρμογές όπου ενοποιούνται δεδομένα από πολλές πηγές. 37 Αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστατικών στοιχείων Στην αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστατικών στοιχείων δεν γίνεται διάκριση μεταξύ διακομιστών και πελατών. Κάθε οντότητα που μπορεί να κατανεμηθεί είναι ένα συστατικό στοιχείο που παρέχει υπηρεσίες σε άλλα στοιχεία και λαμβάνει υπηρεσίες από άλλα στοιχεία. Η επικοινωνία των συστατικών στοιχείων γίνεται μέσω ενός συστήματος ενδιάμεσου λογισμικού. Ωστόσο ο σχεδιασμός αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστατικών στοιχείων είναι πιο σύνθετος από αυτόν των συστημάτων πελάτη-διακομιστή. 38 Mία αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστατικών στοιχείων 39 13

14 Πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής κατανεμημένων συστατικών στοιχείων Επιτρέπει στο σχεδιαστή του συστήματος να καθυστερήσει τη λήψη αποφάσεων για το πού και το πώς θα πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες. Είναι μία πολύ ανοιχτή αρχιτεκτονική συστήματος η οποία επιτρέπει την προσθήκη νέων πόρων όποτε χρειαστεί. Το σύστημα είναι ευέλικτο και επεκτάσιμο. Είναι εφικτή η δυναμική επαναδιευθέτηση του συστήματος μέσω της μετακίνησης συστατικών στοιχείων σε άλλη θέση του δικτύου όταν χρειάζεται. 40 Χρήσεις αρχιτεκτονικής κατανεμημένων συστατικών στοιχείων Ως λογικού μοντέλου που επιτρέπει τη διάρθρωση και την οργάνωση του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα διατίθενται οι λειτουργίες της εφαρμογής αποκλειστικά με βάση υπηρεσίες και συνδυασμούς υπηρεσιών. Ως ευέλικτης προσέγγισης για την υλοποίηση συστημάτων πελάτη-διακομιστή. Το λογικό μοντέλο του συστήματος είναι μοντέλο πελάτη-διακομιστή, αλλά τόσο οι πελάτες όσο και οι διακομιστές είναι κατανεμημένα συστατικά στοιχεία που επικοινωνούν μέσω ενός πλαισίου επικοινωνίας. 41 Mία αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστατικών στοιχείων για ένα σύστημα εξόρυξης δεδομένων 42 14

15 Σύστημα εξόρυξης δεδομένων Το λογικό μοντέλο του συστήματος δεν είναι αυτό της παροχής υπηρεσιών, στο οποίο απαιτούνται διαφορετικές υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων. Επιτρέπει την αύξηση του πλήθους των βάσεων δεδομένων που είναι διαθέσιμες για προσπέλαση χωρίς διακοπή του συστήματος. Επιτρέπει την εξόρυξη νέων τύπων σχέσεων με την προσθήκη νέων αντικειμένων ενοποίησης. 43 CORBA Το CORBA είναι ένα διεθνές πρότυπο Διαχειριστών Αιτήσεων Διάθεσης Αντικειμένων ενδιάμεσου λογισμικού για τη διαχείριση επικοινωνιών μεταξύ κατανεμημένων αντικειμένων. Ενδιάμεσο λογισμικό για την υποστήριξη κατανεμημένης επεξεργασίας απαιτείται σε δύο επίπεδα: Στο επίπεδο της λογικής επικοινωνίας, το ενδιάμεσο λογισμικό επιτρέπει σε αντικείμενα που βρίσκονται σε διαφορετικούς υπολογιστές να ανταλλάσσουν δεδομένα και πληροφορίες ελέγχου. Σε επίπεδο συστατικών στοιχείων, το ενδιάμεσο λογισμικό παρέχει μία βάση για την ανάπτυξη συμβατών συστατικών στοιχείων. Έχουν οριστεί πρότυπα συστατικών στοιχείων CORBA. 44 Δομή εφαρμογής βασισμένης στο CORBA 45 15

16 Δομή εφαρμογής Αντικείμενα εφαρμογής. Τυποποιημένα αντικείμενα, τα οποία ορίζονται από την OMG για ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, για παράδειγμα τον κλάδο ασφαλειών. Θεμελιώδεις υπηρεσίες CORBA, όπως η διαχείριση καταλόγων και η προστασία από εξωτερικούς κινδύνους. Οριζόντιες (δηλαδή κοινές σε πολλές εφαρμογές) λειτουργίες, όπως λειτουργίες διασύνδεσης χρήστη. 46 Πρότυπα CORBA Ένα μοντέλο για αντικείμενα εφαρμογών: Ένα αντικείμενο CORBA αποτελεί την ενθυλάκωση μίας κατάστασης με μία σαφώς καθορισμένη διασύνδεση ανεξάρτητη από γλώσσες προγραμματισμού, η οποία περιγράφεται σε μία γλώσσα ορισμού διασυνδέσεων (Interface Definition Language IDL). Ένα διαχειριστή αιτήσεων για τη διάθεση αντικειμένων, που διαχειρίζεται τις αιτήσεις για υπηρεσίες των αντικειμένων. Ένα σύνολο υπηρεσιών αντικειμένων, οι οποίες χρησιμεύουν σε πολλές κατανεμημένες εφαρμογές. Ένα σύνολο κοινών συστατικών στοιχείων δομημένων επάνω σε Ενότητα αυτές 5(Κεφάλαιο τις 18) υπηρεσίες. Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα 47 Αντικείμενα CORBA Τα αντικείμενα CORBA μοιάζουν, στη φιλοσοφία τους, με τα αντικείμενα των C++ και Java. ΠΡΕΠΕΙ να έχουν έναν ξεχωριστό ορισμό διασύνδεσης που εκφράζεται μέσω μίας κοινής γλώσσας (IDL) η οποία μοιάζει με τη C++. Υπάρχει αντιστοίχιση από αυτή τη γλώσσα IDL σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού (C++, Java, κλπ.). Επομένως, αντικείμενα που είναι γραμμένα σε διαφορετικές γλώσσες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους

17 Διαχειριστής αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων O διαχειριστής αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων (object request broker ORB) χειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ αντικειμένων. Έχει γνώση όλων των αντικειμένων του συστήματος και των διασυνδέσεών τους. Το αντικείμενο που πραγματοποιεί μία κλήση χρησιμοποιεί ένα διαχειριστή αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων για να δεσμεύσει ένα στέλεχος IDL το οποίο ορίζει τη διασύνδεση του καλούμενου αντικειμένου. Η κλήση του στελέχους αυτού έχει αποτέλεσμα την κλήση του διαχειριστή αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων, ο οποίος κατόπιν καλεί το απαιτούμενο αντικείμενο μέσω ενός σκελετού IDL που συνδέει τη διασύνδεση με την υλοποίηση της υπηρεσίας. 49 Επικοινωνίες αντικειμένων μέσω ενός διαχειριστή αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων 50 Επικοινωνία μεταξύ διαχειριστών αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων (α) Συνήθως οι διαχειριστές αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων δεν είναι ξεχωριστά προγράμματα, αλλά ένα σύνολο αντικειμένων μίας βιβλιοθήκης που είναι συνδεδεμένα με μία εφαρμογή κατά την ανάπτυξή της. Οι διαχειριστές αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων χειρίζονται την επικοινωνία μεταξύ αντικειμένων που εκτελούνται στο ίδιο μηχάνημα. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι διαχειριστές αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων, ενώ επίσης κάθε υπολογιστής που ανήκει σε ένα κατανεμημένο σύστημα θα διαθέτει το δικό του διαχειριστή αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων. Η επικοινωνία μεταξύ διαχειριστών αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων χρησιμοποιείται στις κλήσεις κατανεμημένων αντικειμένων

18 Επικοινωνία μεταξύ διαχειριστών αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων (β) 52 Υπηρεσίες CORBA Υπηρεσίες ονομασίας και διακίνησης. Επιτρέπουν στα αντικείμενα να εντοπίζουν και να αναφέρονται σε άλλα αντικείμενα του δικτύου. Υπηρεσίες ειδοποίησης. Επιτρέπουν στα αντικείμενα να ειδοποιούν άλλα αντικείμενα ότι έλαβε χώρα κάποιο συμβάν. Υπηρεσίες συναλλαγών. Υποστηρίζουν ατομικές συναλλαγές και επαναφορά σε περίπτωση αστοχίας. 53 Μειονεκτήματα της αρχιτεκτονικής κατανεμημένων συστατικών στοιχείων Οι αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστατικών στοιχείων υποφέρουν από δυο βασικά μειονεκτήματα: Είναι πιο πολύπλοκες στο σχεδιασμό από τα συστήματα πελάτηδιακομιστή και κατ επέκταση είναι πιο δύσκολο να γίνουν κατανοητές και αντιληπτές από τον κόσμο. Δεν έχει γίνει αποδεκτή η ύπαρξη πρότυπου και τυποποιημένου ενδιάμεσου λογισμικού (όπως το CORBA) από τις εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού και διάφοροι παροχείς, όπως η Microsoft και η Sun, έχουν αναπτύξει διαφορετικά και ασύμβατα ενδιάμεσα λογισμικά. Ως αποτέλεσμα αυτών των προβλημάτων, οι υπηρεσιοκεντρικές αρχιτεκτονικές έχουν σε πολλές περιπτώσεις αντικαταστήσει τις αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστατικών στοιχείων

19 Ομότιμες αρχιτεκτονικές Τα ομότιμα συστήματα είναι αποκεντρωμένα συστήματα στα οποία κάθε δικτυακός κόμβος μπορεί να πραγματοποιεί υπολογιστικές λειτουργίες. Το συνολικό σύστημα είναι σχεδιασμένο για να εκμεταλλεύεται την υπολογιστική ισχύ και τα αποθηκευτικά μέσα ενός μεγάλου αριθμού υπολογιστών συνδεδεμένων μέσω δικτύου. Τα περισσότερα ομότιμα συστήματα είναι προσωπικά, αλλά παρατηρείται αυξανόμενη χρήση αυτής της τεχνολογίας σε επιχειρησιακό επίπεδο. 55 Αρχιτεκτονικά μοντέλα ομότιμων εφαρμογών Η λογική αρχιτεκτονική του δικτύου. Αποκεντρωτικές αρχιτεκτονικές. Ημισυγκεντρωτικές αρχιτεκτονικές. Αρχιτεκτονική εφαρμογής. Η γενική οργάνωση των συστατικών στοιχείων που απαρτίζουν μία ομότιμη εφαρμογή. Η επικέντρωση εδώ είναι σε αρχιτεκτονικές δικτύων. 56 Mία αποκεντρωμένη ομότιμη αρχιτεκτονική 57 19

20 Mία ημισυγκεντρωτική ομότιμη αρχιτεκτονική 58 Λογισμικό ως υπηρεσία Εδώ το λογισμικό βρίσκεται σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο και διατίθεται πρόσβαση σε αυτό μέσω του διαδικτύου. Το λογισμικό διανέμεται μέσω ενός διακομιστή (ή πιο συχνά μέσω ενός αριθμού διακομιστών) και πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω ενός περιηγητή ιστού. Δεν εκτελείται σε τοπικό Η/Υ. Το λογισμικό ανήκει και το διαχειρίζεται κάποιος παροχέας λογισμικού και όχι ο οργανισμός ο οποίο χρησιμοποιεί το λογισμικό. Οι χρήστες πληρώνουν για το λογισμικό με βάση το πόσο συχνά ή πολύ το χρησιμοποιούν ή με βάση κάποια μηνιαία ή ετήσια συνδρομή. Μερικές φορές η χρήση του λογισμικού είναι δωρεάν αλλά οι χρήστες πρέπει να συμφωνήσουν να δέχονται διαφημίσεις. 59 Λογισμικό ως υπηρεσία και υπηρεσιοκεντρικές αρχιτεκτονικές Το λογισμικό ως υπηρεσία είναι ένας τρόπος για να παρέχεται λειτουργικότητα ενός απομακρυσμένου διακομιστή μέσω της πρόσβασης σε αυτόν από ένα πελάτη με χρήση ενός περιηγητή ιστού. Ο διακομιστής διατηρεί τα δεδομένα και την κατάσταση του χρήστη στη διάρκεια μίας αλληλεπίδρασης αυτού με το σύστημα. Οι συναλλαγές αυτές συνήθως παίρνουν αρκετό χρόνο, π.χ. επεξεργασία ή διόρθωση ενός κειμένου. Οι υπηρεσιοκεντρικές αρχιτεκτονικές (Service Oriented Architectures SOA) είναι μία προσέγγιση για τη δόμηση ενός λογισμικού συστήματος ως ένα σύνολο από ξεχωριστές και μη καταστασιακές (stateless) υπηρεσίες. Αυτές μπορεί να παρέχονται από διαφορετικούς παροχείς και να είναι κατανεμημένες. Συνήθως, οι συναλλαγές είναι σύντομες, όπου κάποια υπηρεσία καλείται, επιτελεί κάποιο έργο και επιστρέφει κάποιο αποτέλεσμα

21 Παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση υπηρεσιοκεντρικών αρχιτεκτονικών Διευθέτηση, δηλαδή πως διευθετείται το λογισμικό για να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες του κάθε οργανισμού. Πολυμίσθωση, δηλαδή πώς να δίνεται σε κάθε χρήστη η εντύπωση ότι αυτός εργάζεται με το δικό του αντίγραφο του συστήματος, αλλά την ίδια ώρα να γίνεται επίσης αποδοτική χρήση των πόρων του συστήματος. Επεκτασιμότητα, δηλαδή ο σχεδιασμός του συστήματος με τρόπο που να είναι δυνατή η επέκτασή του για να ανταποκριθεί σε ένα απρόβλεπτα μεγάλο αριθμό χρηστών. 61 Διευθέτηση ενός λογισμικού συστήματος το οποίο προσφέρεται ως υπηρεσία 62 Είδη παρεχόμενων διευθετήσεων σε μία υπηρεσία Επωνυμία, όπου στους χρήστες κάθε οργανισμού παρέχεται ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης που αντανακλάει τον οργανισμό τους. Επιχειρηματικοί κανόνες και ροές εργασίας, όπου κάθε οργανισμός καθορίζει τους δικούς του κανόνες για τη χρήση κάποιας υπηρεσίας και των σχετικών δεδομένων της. Επέκταση βάσης δεδομένων, όπου ο κάθε οργανισμός ορίζει ο ίδιος πως το γενικό μοντέλο δεδομένων υπηρεσιών επεκτείνεται για να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες του οργανισμού. Έλεγχος πρόσβασης, όπου οι πελάτες μίας υπηρεσίας δημιουργούν ατομικούς λογαριασμούς για τους υπαλλήλους τους και ορίζουν τους πόρους και λειτουργίες που θα παρέχονται στον κάθε χρήστη του συστήματος

22 Πολυμίσθωση Η πολυμίσθωση είναι μία κατάσταση στην οποία πολλοί διαφορετικοί χρήστες έχουν πρόσβαση στο ίδιο σύστημα και η αρχιτεκτονική του συστήματος ορίζεται με τρόπο που επιτρέπει τον αποδοτικό διαμοιρασμό των πόρων του συστήματος. Θα πρέπει να δίνεται στον κάθε χρήστη η εντύπωση ότι έχει αποκλειστική χρήση του συστήματος. Το σύστημα πρέπει να σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ένας απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ της λειτουργικότητας του συστήματος και των δεδομένων του. 64 Mία πολυμισθωτική βάση δεδομένων 65 Επεκτασιμότητα Ανέπτυξε τις εφαρμογές με τρόπο που το κάθε συστατικό στοιχείο υλοποιείται ως μία απλή και μη καταστασιακή υπηρεσία η οποία μπορεί να εκτελεστεί σε οποιονδήποτε διακομιστή. Σχεδίασε το σύστημα με χρήση ασύγχρονης αλληλεπίδρασης, έτσι ώστε η εφαρμογή να μη χρειάζεται να περιμένει για το αποτέλεσμα μίας αλληλεπίδρασης (π.χ. μία αίτηση για διάβασμα). Διαχειρίσου τους πόρους, όπως το δίκτυο και τις βάσεις δεδομένων, ως μία δεξαμενή έτσι ώστε κανένας διακομιστής να μη μείνει από πόρους. Σχεδίασε τη βάση δεδομένων σου με τρόπο που να επιτρέπει λεπτομερές (fine-grain) κλείδωμα, έτσι ώστε να μην είναι αναγκαίο το κλείδωμα μίας ολόκληρης εγγραφής όταν μόνο ένα μέρος αυτής της εγγραφής είναι σε χρήση

23 Κύρια σημεία (α) Τα πλεονεκτήματα των κατανεμημένων συστημάτων είναι ότι μπορούν να επεκταθούν για να αντιμετωπίσουν αυξημένη ζήτηση, μπορούν να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών ακόμα και αν μέρος τους υποστεί βλάβη και υποστηρίζουν διαμοιρασμό πόρων. Τα θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν στη σχεδίαση ενός κατανεμημένου συστήματος είναι η διαφάνεια, ανοικτή λειτουργία, επεκτασιμότητα, ασφάλεια, ποιότητα υπηρεσιών και διαχείριση σφαλμάτων. Τα συστήματα πελάτη-διακομιστή είναι δομημένα σε επίπεδα, με το επίπεδο παρουσίασης να υλοποιείται στον υπολογιστή του πελάτη ενώ οι υπηρεσίες της διαχείρισης δεδομένων, εφαρμογής και βάσης δεδομένων υλοποιούνται στο διακομιστή. 67 Κύρια σημεία (β) Τα συστήματα πελάτη-διακομιστή μπορεί να αποτελούνται από πολλά επίπεδα και το κάθε επίπεδο μπορεί να είναι κατανεμημένο σε διαφορετικούς υπολογιστές. Τα αρχιτεκτονικά υποδείγματα για κατανεμημένα συστήματα περιλαμβάνουν τις αρχιτεκτονικές κυρίων-δευτερευουσών μονάδων, δι-, τρι- και πολυστρωματικές αρχιτεκτονικές πελάτη-διακομιστή, αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστατικών στοιχείων και ομότιμες αρχιτεκτονικές. Τα συστήματα κατανεμημένων συστατικών στοιχείων απαιτούν ενδιάμεσο λογισμικό το οποίο χειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ των στοιχείων και επιτρέπει την πρόσθεση και αφαίρεση στοιχείων από το σύστημα. 68 Κύρια σημεία (γ) Τα πρότυπα CORBA είναι ένα σύνολο προτύπων ενδιάμεσου λογισμικού το οποίο υποστηρίζει αρχιτεκτονικές κατανεμημένων αντικειμένων. Οι ομότιμες αρχιτεκτονικές είναι αποκεντρωμένες και δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ πελατών και διακομιστών. Οι υπολογισμοί μπορεί να κατανεμηθούν σε πολλά συστήματα και σε διαφορετικούς οργανισμούς. Το λογισμικό ως υπηρεσία είναι μία προσέγγιση για την παροχή εφαρμογών ως ένα σύστημα ελαφρύ πελάτη-διακομιστή, όπου ο πελάτης είναι ένας περιηγητής ιστού

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα 1 Στόχος: η βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών η αύξηση της παραγωγικότητας η παραγωγή νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών. 2 8.1 Τί είναι Πληροφοριακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ομότιμα συστήματα p2p systems ΠΡΙΝΕΑ ΜΑΡΙΑ 10 ΕΞΑΜΗΝΟ

Ομότιμα συστήματα p2p systems ΠΡΙΝΕΑ ΜΑΡΙΑ 10 ΕΞΑΜΗΝΟ Ομότιμα συστήματα p2p systems ΠΡΙΝΕΑ ΜΑΡΙΑ 10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ P2P Εναλλακτική λύση των παραδοσιακών συστημάτων κεντρικών Η/Υ Κυριότερα συστήματα:napster κ Gnutella Μελέτη μέτρησης συστημάτων (μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 (κεφάλαιο 19) Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική

Ενότητα 6 (κεφάλαιο 19) Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 6 (κεφάλαιο 19) Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) 1 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό Συστήματος: διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και εκτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 (κεφάλαιο 17) Τεχνολογία Λογισμικού βάσει Συστατικών Στοιχείων

Ενότητα 4 (κεφάλαιο 17) Τεχνολογία Λογισμικού βάσει Συστατικών Στοιχείων ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 4 (κεφάλαιο 17) Τεχνολογία Λογισμικού βάσει Συστατικών Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Προγραμματιστές Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού. Bank Budget MIS

Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού. Bank Budget MIS Σύστημα Διαχείρισης Προϋπολογισμού Bank Budget MIS To Bank Budget MIS είναι μια ολοκληρωμένη web-based εφαρμογή για την αυτοματοποίηση των στοιχείων και μεγεθών προϋπολογισμού ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Back to School Offer!

Back to School Offer! Back to School Αποκτήστε σήμερα το καλύτερο λογισμικό σε Ακαδημαϊκές τιμές! Ενημερωθείτε για τα Ακαδημαϊκά Προγράμματα της Microsoft και κερδίστε, εσείς, οι καθηγητές και οι μαθητές ή οι σπουδαστές σας!

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. Laudon,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της έρευνας ευπαθειών στις δοκιμές παρείσδυσης. Δρ Πάτροκλος Αργυρούδης argp@census.gr / Ερευνητής Ασφάλειας Η/Υ

Η αξία της έρευνας ευπαθειών στις δοκιμές παρείσδυσης. Δρ Πάτροκλος Αργυρούδης argp@census.gr / Ερευνητής Ασφάλειας Η/Υ Η αξία της έρευνας ευπαθειών στις δοκιμές παρείσδυσης Δρ Πάτροκλος Αργυρούδης argp@census.gr / Ερευνητής Ασφάλειας Η/Υ Λίγα λόγια για τη Census Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφάλειας Η/Υ που απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6 : Αδιέξοδο 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 7ο X Window System Μιχαηλίδης Παναγιώτης Tι είναι παραθυρικό σύστημα; Ένα παραθυρικό σύστημα (window system) είναι μια γραφική διεπαφή χρήστη (Graphical

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Εισαγωγή στη C - Αλγόριθμοι Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα