Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα"

Transcript

1 ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα Οι διαφάνειες αυτές έχουν συμπληρωματικό και επεξηγηματικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το βιβλίο Γιώργος Α. Παπαδόπουλος Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Περιεχόμενα Θέματα κατανεμημένων συστημάτων. Υπολογισμός τύπου πελάτη-διακομιστή (client-server). Αρχιτεκτονικά υποδείγματα για κατανεμημένα συστήματα. Λογισμικό ως υπηρεσία (Software as a Service SaaS). 2 Κατανεμημένα συστήματα Σήμερα, σχεδόν όλα τα μεγάλα συστήματα που βασίζονται σε υπολογιστές είναι πλέον κατανεμημένα. «μία συλλογή από ανεξάρτητους υπολογιστές που εμφανίζονται στο χρήστη ως ένα ενιαίο συνεκτικό σύστημα.» Η επεξεργασία των πληροφοριών κατανέμεται σε πολλούς υπολογιστές και δεν περιορίζεται σε μία μόνο μηχανή. Επομένως η τεχνολογία λογισμικού για κατανεμημένα συστήματα έχει μεγάλη σημασία για τα υπολογιστικά συστήματα των εταιριών. 3 1

2 Χαρακτηριστικά κατανεμημένων συστημάτων Μερισμός πόρων. Κοινή χρήση πόρων υλικού και λογισμικού. Ανοικτή λειτουργία. Χρήση εξοπλισμού και λογισμικού από διάφορους κατασκευαστές. Ταυτοχρονισμός. Ταυτόχρονη επεξεργασία για τη βελτίωση της απόδοσης. Επεκτασιμότητα. Αυξημένη διεκπεραιωτική ικανότητα με την προσθήκη νέων πόρων. Ανοχή σφαλμάτων. Η ικανότητα συνέχειας της λειτουργίας αφού ανακύψει κάποιο σφάλμα. 4 Ζητήματα σχετικά με κατανεμημένα συστήματα Τα κατανεμημένα συστήματα είναι πιο πολύπλοκα από συστήματα που εκτελούνται σε ένα επεξεργαστή. Η πολυπλοκότητα οφείλεται στο ότι ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται από διαφορετικά μέρη των οποίων η διαχείριση γίνεται ανεξάρτητα του ενός από τα άλλα, όπως συμβαίνει και με το δίκτυο. Δεν υπάρχει μία μοναδική αρχή που να είναι υπεύθυνη του συστήματος και επομένως ο έλεγχος από πάνω προς τα κάτω δεν είναι δυνατός. 5 Ζητήματα σχεδιασμού Διαφάνεια. Μέχρι ποιού βαθμού θα πρέπει το κατανεμημένο σύστημα να παρουσιάζεται στον χρήστη ως ένα ενιαίο σύστημα; Ανοικτή λειτουργία. Θα πρέπει ένα σύστημα να σχεδιάζεται με χρήση καθιερωμένων πρωτόκολλων που υποστηρίζουν διαλειτουργικότητα; Επεκτασιμότητα. Πως μπορεί να κατασκευαστεί το σύστημα έτσι ώστε να είναι εύκολα επεκτάσιμο; Ασφάλεια. Πως μπορούν να ορισθούν και υλοποιηθούν εύκολες στη χρήση πολιτικές ασφάλειας; Ποιότητα υπηρεσιών. Πως πρέπει να καθορισθούν οι κανόνες ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών; Διαχείριση σφαλμάτων. Πως μπορούν τα σφάλματα του συστήματος να ανιχνευθούν, περιορισθούν και διορθωθούν; 6 2

3 Διαφάνεια Ιδανικά, οι χρήστες δεν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ένα σύστημα είναι κατανεμημένο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι ανεξάρτητες από χαρακτηριστικά κατανομής. Στην πράξη όμως αυτό είναι αδύνατον γιατί κάποια μέρη του συστήματος διαχειρίζονται ανεξάρτητα από άλλα και επίσης λόγω καθυστερήσεων του δικτύου. Συχνά είναι καλύτερα να γνωρίζουν οι χρήστες την κατανομή του συστήματος για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα. Για να επιτευχθεί διαφάνεια, αναφορά στους πόρους του συστήματος πρέπει να γίνεται μέσω αφαίρεσης με λογικό παρά με φυσικό τρόπο. Το ενδιάμεσο λογισμικό (middleware) αντιστοιχεί λογικούς σε φυσικούς πόρους. 7 Ανοικτή λειτουργία Τα ανοικτά κατανεμημένα συστήματα είναι συστήματα που δημιουργούνται με βάση γενικά αποδεκτών προτύπων. Συστατικά στοιχεία από οποιονδήποτε προμηθευτή μπορούν να ενσωματωθούν στο σύστημα και να συνεργασθούν με τα υπόλοιπα συστατικά στοιχεία του συστήματος. Η ανοικτή λειτουργία υπονοεί ότι τα συστατικά στοιχεία ενός συστήματος μπορούν να δημιουργηθούν με οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού και αν συμμορφώνονται με τα καθιερωμένα πρότυπα θα μπορούν να λειτουργήσουν με άλλα συστατικά στοιχεία. Έχουν δημιουργηθεί ανοικτής λειτουργίας πρότυπα υπηρεσιών διαδικτύου για υπηρεσιοκεντρικές αρχιτεκτονικές. 8 Επεκτασιμότητα Η επεκτασιμότητα ενός συστήματος αντανακλάει τη δυνατότητά του να συνεχίζει να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες καθώς αυξάνεται η ανάγκη χρήσης του συστήματος. Μέγεθος. Θα πρέπει να είναι δυνατή η προσθήκη περισσότερων πόρων σε ένα σύστημα για την αντιμετώπιση αυξανομένων αριθμών χρηστών. Κατανομή. Θα πρέπει να είναι δυνατή η γεωγραφική κατανομή των συστατικών στοιχείων ενός συστήματος χωρίς αυτό να οδηγεί σε μείωση της απόδοσής του. Διαχειρισιμότητα. Θα πρέπει να είναι δυνατή η διαχείριση ενός συστήματος το οποίο αυξάνεται σε μέγεθος, ακόμα και αν κάποια μέρη του συστήματος βρίσκονται σε ανεξάρτητους οργανισμούς. Υπάρχει διαφορά μεταξύ αναβάθμισης (scaling up) και επέκτασης (scaling out). Με αναβάθμιση το σύστημα καθίσταται πιο δυνατό ενώ με επέκταση προστίθενται επιπλέον στιγμιότυπα του συστήματος. 9 3

4 Ασφάλεια Όταν ένα σύστημα είναι κατανεμημένο, οι τρόποι που μπορεί να δεχθεί επιθέσεις αυξάνονται σε σχέση με τα συγκεντρωτικά συστήματα. Αν η επίθεση σε κάποιο μέρος του συστήματος είναι επιτυχής, τότε ο επιτιθέμενος μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό ως μία «πίσω πόρτα» για πρόσβαση σε άλλα μέρη του συστήματος. Εδώ δημιουργούνται σχετικές δυσκολίες γιατί διαφορετικά μέρη του συστήματος μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς οργανισμούς. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να έχουν αμοιβαία μη συμβατές πολιτικές και μηχανισμούς ασφάλειας. 10 Είδη επιθέσεων Τα είδη των απειλών από τα οποία ένα κατανεμημένο σύστημα πρέπει να προφυλαχθεί είναι τα ακόλουθα: Υποκλοπή, όπου η επικοινωνία μεταξύ κάποιων μερών του συστήματος υποκλέπτεται από έναν επιτιθέμενο και δημιουργείται απώλεια εχεμυθείας. Διακοπή, όπου κάποιες από τις υπηρεσίες του συστήματος δέχονται επίθεση και δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως αναμένεται από αυτές. Οι επιθέσεις που έχουν σχέση με αρνήσεις παροχής υπηρεσιών γίνονται με τον βομβαρδισμό ενός κόμβου με αθέμιτες αιτήσεις έτσι ώστε ο κόμβος να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις θεμιτές αιτήσεις. Τροποποίηση, όπου δεδομένα ή υπηρεσίες ενός συστήματος τροποποιούνται από τον επιτιθέμενο. Κατασκευάσματα, όπου ένας επιτιθέμενος παράγει πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και μετά τις χρησιμοποιεί για να αποκτήσει δικαιώματα στο σύστημα. 11 Ποιότητα υπηρεσιών Η ποιότητα υπηρεσιών (QoS) που προσφέρεται από ένα κατανεμημένο σύστημα αντανακλάει τη δυνατότητα του συστήματος να παρέχει τις υπηρεσίες του αξιόπιστα και με χρόνο απόκρισης και διεκπεραιωτική ικανότητα που να είναι αποδεκτές από τους χρήστες του. Η ποιότητα υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγων όταν το σύστημα διαχειρίζεται χρονικά κρίσιμα δεδομένα, όπως ροές ήχου ή εικόνας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν η ποιότητα της υπηρεσίας πέσει κάτω από ένα ελάχιστο επίπεδο τότε η ποιότητα του ήχου ή της εικόνας υποβαθμίζεται τόσο πολύ που δεν είναι δυνατή η κατανόησή τους. 12 4

5 Διαχείριση σφαλμάτων Σε ένα κατανεμημένο σύστημα είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν σφάλματα και το σύστημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να είναι ελαστικό στην αντιμετώπισή τους. «Αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις ένα κατανεμημένο σύστημα όταν η κατάρρευση ενός συστήματος για το οποίο δεν έχεις ακούσει ποτέ τίποτα σε εμποδίζει από το να εργασθείς.» Τα κατανεμημένα συστήματα πρέπει να εμπεριέχουν μηχανισμούς για την ανίχνευση συστατικών στοιχείων τα οποία έχουν υποστεί σφάλματα, να μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται παρά την ύπαρξη αυτών των σφαλμάτων και στο βαθμό που είναι δυνατόν να ανακάμπτουν από τα σφάλματα αυτόματα. Ενότητα 5 (Κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα 13 Μοντέλα αλληλεπίδρασης Δύο τύποι αλληλεπιδράσεων υπάρχουν μεταξύ των συστατικών στοιχείων ενός κατανεμημένου συστήματος. Διαδικασιακή αλληλεπίδραση, όπου ένας υπολογιστής καλεί μία υπηρεσία που γνωρίζει ότι υπάρχει σε κάποιον άλλο υπολογιστή και περιμένει απάντηση από αυτήν. Αλληλεπίδραση με ανταλλαγή μηνυμάτων, όπου ένας υπολογιστής στέλνει σε κάποιον άλλο υπολογιστή ένα μήνυμα με πληροφορίες για το τι ακριβώς ζητάει από αυτόν. Σε αυτήν την περίπτωση ο πρώτος υπολογιστής δεν περιμένει κατ ανάγκη να πάρει απάντηση από τον δεύτερο πριν συνεχίσει την εκτέλεση των υπόλοιπων λειτουργιών του. 14 Διαδικασιακή αλληλεπίδραση μεταξύ ενός πελάτη και ενός γκαρσονιού 15 5

6 Αλληλεπίδραση με ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ ενός γκαρσονιού και της κουζίνας <starter> <dish name = "σούπα" type = "ντοματόσουπα" /> <dish name = "σούπα" type = "ψαρόσουπα" /> <dish name = "τονοσαλάτα" /> </starter> <main course> <dish name = "μπριζόλα" type = "κόντρα φιλέτο" cooking = "μέτριο" /> <dish name = "μπριζόλα" type = "φιλέτο" cooking = "σενιάν" /> <dish name = "λαβράκι"> </main> <accompaniment> <dish name = "τηγανητές πατάτες" portions = "2" /> <dish name = "σαλάτα" portions = "1" /> </accompaniment> 16 Κλήσεις απομακρυσμένων διαδικασιών Η διαδικασιακή επικοινωνία σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον υλοποιείται μέσω των κλήσεων απομακρυσμένων διαδικασιών (remote procedure calls RPC). Σε μία κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας, ένα συστατικό στοιχείο καλεί κάποιο άλλο ως το δεύτερο να είναι μία τοπική διαδικασία ή μέθοδος. Το ενδιάμεσο λογισμικό του συστήματος παρεμβάλλεται σε αυτή την κλήση και τη μεταφέρει στο απομακρυσμένο συστατικό στοιχείο. Το τελευταίο αυτό εκτελεί τους αιτούμενους υπολογισμούς και πάλι μέσω του ενδιάμεσου λογισμικού επιστρέφει το αποτέλεσμα στο συστατικό στοιχείο που έκανε την κλήση. Ένα πρόβλημα με την τεχνική RPC είναι ότι και τα δύο μέρη πρέπει να είναι διαθέσιμα τη στιγμή της επικοινωνίας και θα πρέπει να ξέρουν πώς να καλέσουν το ένα το άλλο. 17 Ανταλλαγή μηνυμάτων Στην αλληλεπίδραση με βάση ανταλλαγή μηνυμάτων, ένα συστατικό στοιχείο δημιουργεί ένα μήνυμα που εμπεριέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες που χρειάζεται από κάποιο άλλο στοιχείο. Το μήνυμα αυτό αποστέλλεται μέσω του ενδιάμεσου λογισμικού στο συστατικό στοιχείο που είναι παραλήπτης του μηνύματος. Το στοιχείο-παραλήπτης αναλύει συντακτικά το μήνυμα, επιτελεί τους υπολογισμούς που τα περιεχόμενα του μηνύματος καθορίζουν και δημιουργεί ένα νέο μήνυμα το οποίο εμπεριέχει τα αποτελέσματα που ζήτησε το στοιχείο-αποστολέας και το οποίο μέσω πάλι του ενδιάμεσου λογισμικού αποστέλλεται σε αυτό το στοιχείο. Στην αλληλεπίδραση με βάση ανταλλαγή μηνυμάτων δεν είναι αναγκαίο για τον αποστολέα και τον παραλήπτη να γνωρίζουν ο ένας τον άλλο. Η επικοινωνία τους γίνεται απλά μέσω του ενδιάμεσου λογισμικού. 18 6

7 Ενδιάμεσο λογισμικό Τα συστατικά στοιχεία ενός κατανεμημένου συστήματος μπορούν να υλοποιηθούν σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και να εκτελούνται σε εντελώς διαφορετικούς τύπους επεξεργαστών. Τα μοντέλα δεδομένων, η αναπαράσταση των πληροφοριών και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας μπορεί όλα να είναι διαφορετικά. Το ενδιάμεσο λογισμικό είναι λογισμικό το οποίο μπορεί να διαχειριστεί όλα αυτά τα ετερογενή μέρη ενός κατανεμημένου συστήματος και εγγυάται ότι αυτά μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσουν δεδομένα. 19 Ενδιάμεσο λογισμικό σε ένα κατανεμημένο σύστημα 20 Τι υποστηρίζει το ενδιάμεσο λογισμικό Υποστήριξη για αλληλεπίδραση, όπου το ενδιάμεσο λογισμικό συντονίζει αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών συστατικών στοιχείων του συστήματος. Με τη χρήση ενδιάμεσου λογισμικού δεν είναι απαραίτητο τα συστατικά στοιχεία του συστήματος να γνωρίζουν το φυσικό χώρο στον οποίο βρίσκονται άλλα στοιχεία. Παροχή κοινών υπηρεσιών, όπου το ενδιάμεσο λογισμικό παρέχει επαναχρησιμοποιήσιμες υλοποιήσεις υπηρεσιών τις οποίες μπορεί να χρειάζονται κάποια συστατικά στοιχεία σε ένα κατανεμημένο σύστημα. Με τη χρήση αυτών των κοινών υπηρεσιών, τα συστατικά στοιχεία μπορούν εύκολα να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να παρέχουν υπηρεσίες χρήστη με συνεπή τρόπο. 21 7

8 Υπολογισμός πελάτη-διακομιστή Τα κατανεμημένα συστήματα των οποίων η πρόσβαση γίνεται μέσω του διαδικτύου είναι συνήθως οργανωμένα ως συστήματα πελάτηδιακομιστή. Σε ένα τέτοιο σύστημα, ο χρήστης αλληλεπιδρά με ένα πρόγραμμα το όποιο εκτελείται στον τοπικό υπολογιστή (π.χ. ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή μία τηλεφωνική εφαρμογή). Αυτό το πρόγραμμα αλληλεπιδρά με κάποιο άλλο πρόγραμμα το οποίο εκτελείται σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή (π.χ. έναν διακομιστή ιστού). Ο απομακρυσμένος υπολογιστής παρέχει υπηρεσίες, όπως πρόσβαση σε ιστοσελίδες, που έτσι καθίστανται διαθέσιμες σε εξωτερικούς πελάτες. 22 Αλληλεπίδραση πελάτη-διακομιστή 23 Απεικόνιση των πελατών και των διακομιστών σε ένα σύνολο από δικτυωμένους υπολογιστές 24 8

9 Διαστρωματωμένο αρχιτεκτονικό μοντέλο για εφαρμογές πελάτη-διακομιστή 25 Αρχιτεκτονικά υποδείγματα Οι ευρέως χρησιμοποιούμενοι τρόποι οργάνωσης της αρχιτεκτονικής ενός κατανεμημένου συστήματος είναι οι ακόλουθοι: Αρχιτεκτονική κυρίων-δευτερευουσών μονάδων (master-slave), που χρησιμοποιείται σε συστήματα πραγματικού χρόνου στα οποία πρέπει να υπάρχει εγγυημένος χρόνος απόκρισης κατά την αλληλεπίδραση. Διστρωματική (two-tier) αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή, που χρησιμοποιείται σε απλά συστήματα πελάτη-διακομιστή και όπου το σύστημα είναι συγκεντρωτικό για λόγους ασφάλειας. Πολυστρωματική (multi-tier) αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή, που χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ένας μεγάλος όγκος από συναλλαγές που πρέπει να υποστούν επεξεργασία από το διακομιστή. Αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστατικών στοιχείων, που χρησιμοποιούνται όταν πόροι από διαφορετικά συστήματα και βάσεις δεδομένων πρέπει να συνδυασθούν ή ως μοντέλο υλοποίησης για πολυστρωματικά συστήματα πελάτη-διακομιστή. Ομότιμη (peer-to-peer P2P) αρχιτεκτονική, που χρησιμοποιείται όταν οι πελάτες ανταλλάσσουν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες τοπικά και ο ρόλος του διακομιστή είναι μόνο να συστήνει έναν πελάτη στους υπόλοιπους. 26 Αρχιτεκτονική κυρίων-δευτερευουσών μονάδων Χρησιμοποιούνται συχνά σε συστήματα πραγματικού χρόνου όπου δύναται να υπάρχουν διαφορετικοί επεξεργαστές σχετιζόμενοι με συλλογή δεδομένων από το περιβάλλον του συστήματος, επεξεργασία αυτών των δεδομένων και διαχείριση των μηχανισμών δράσης. Η κύρια διεργασία είναι συνήθως υπεύθυνη για τους υπολογισμούς, το συντονισμό και την επικοινωνία και ελέγχει τις δευτερεύουσες μονάδες. Οι δευτερεύουσες μονάδες ασχολούνται με συγκεκριμένες ενέργειες, όπως τη συλλογή δεδομένων από μία ομάδα αισθητήρων. 27 9

10 Ένα σύστημα ελέγχου οδικής κυκλοφορίας σχεδιασμένο με αρχιτεκτονική κυρίωνδευτερευουσών μονάδων 28 Διστρωματική αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή Στη διστρωματική αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή, το σύστημα υλοποιείται ως ένας ενιαίος λογικός διακομιστής μαζί με ένα ακαθόριστο αριθμό από πελάτες που χρησιμοποιούν το διακομιστή. Η αρχιτεκτονική αυτή μπορεί να πάρει δύο μορφές: Μοντέλο ελαφρύ πελάτη (thin-client), όπου το λογισμικό παρουσίασης εκτελείται στον πελάτη και όλες οι άλλες λειτουργίες (διαχείριση δεδομένων, επεξεργασία εφαρμογής και βάση δεδομένων) εκτελούνται στο διακομιστή. Μοντέλο βαρύ πελάτη (fat-client), όπου μέρος ή όλη η επεξεργασία της εφαρμογής εκτελούνται από τον πελάτη και ο διακομιστής είναι υπεύθυνος μόνο για τη διαχείριση των δεδομένων και τη βάση δεδομένων. 29 Αρχιτεκτονικό μοντέλο ελαφρών και βαρέων πελατών 30 10

11 Μοντέλο ελαφρύ πελάτη Χρησιμοποιείται όταν τα κληρονομημένα συστήματα μεταφέρονται σε αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή. Το κληρονομημένο σύστημα αποτελεί και το ίδιο ένα διακομιστή, ενώ η διασύνδεση με γραφικό περιβάλλον υλοποιείται σε έναν πελάτη. Μεγάλο μειονέκτημα αποτελεί ο μεγάλος επεξεργαστικός φόρτος τόσο για το διακομιστή όσο και για το δίκτυο. 31 Μοντέλο βαρύ πελάτη Μεταβιβάζεται μεγαλύτερος φόρτος επεξεργασίας στον πελάτη αφού οι λειτουργίες επεξεργασίας της εφαρμογής εκτελούνται τοπικά. Ταιριάζει περισσότερο σε νέα συστήματα πελάτηδιακομιστή, στα οποία οι δυνατότητες του συστήματος πελάτη είναι εκ των προτέρων γνωστές. Είναι πιο περίπλοκο από το μοντέλο ελαφρύ πελάτη, ειδικά στον τομέα της διαχείρισης. Οι νέες εκδόσεις της εφαρμογής πρέπει να εγκαθίστανται σε κάθε πελάτη. 32 Αρχιτεκτονική βαρύ πελάτη για ένα σύστημα ATM 33 11

12 Πολυστρωματική αρχιτεκτονική πελάτηδιακομιστή Σε μία πολυστρωματική αρχιτεκτονική πελάτηδιακομιστή, τα διαφορετικά επίπεδα ενός συστήματος, δηλαδή διαχείριση δεδομένων, επεξεργασία της εφαρμογής και βάση δεδομένων, είναι διαφορετικές διεργασίες που εκτελούνται σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Αυτή η προσέγγιση αποφεύγει προβλήματα σχετιζόμενα με επεκτασιμότητα ή απόδοση αν χρησιμοποιείται το μοντέλο του διστρωματικού ελαφρύ πελάτη, όπως και προβλήματα διαχείρισης του συστήματος αν γίνεται χρήση του μοντέλου του βαρύ πελάτη. 34 Τριστρωματική αρχιτεκτονική ενός διαδικτυακού τραπεζικού συστήματος 35 Χρήση αρχιτεκτονικών υποδειγμάτων πελάτηδιακομιστή (α) Αρχιτεκτονική Διστρωματική αρχιτεκτονική Π/Δ με ελαφρείς πελάτες. Εφαρμογές Κληρονομημένα συστήματα εφαρμογών, στα οποία ο διαχωρισμός της επεξεργασίας εφαρμογής και της διαχείρισης δεδομένων είναι ανέφικτος. Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ως υπηρεσίες. Εφαρμογές με έμφαση στους υπολογισμούς, όπως οι μεταγλωττιστές, οι οποίες έχουν περιορισμένες (ή και μηδαμινές) απαιτήσεις διαχείρισης δεδομένων. Εφαρμογές που χειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων (για περιήγηση και υποβολή ερωτημάτων), οι οποίες έχουν περιορισμένες ή μηδαμινές απαιτήσεις επεξεργασίας. Τυπικό παράδειγμα εδώ είναι η περιήγηση στο διαδίκτυο

13 Χρήση αρχιτεκτονικών υποδειγμάτων πελάτηδιακομιστή (β) Αρχιτεκτονική Διστρωματική αρχιτεκτονική Π/Δ με βαρείς πελάτες. Τριστρωματική ή πολυστρωματική αρχιτεκτονική Π/Δ. Εφαρμογές Εφαρμογές στις οποίες η επεξεργασία παρέχεται στον πελάτη μέσω έτοιμου λογισμικού (π.χ. Microsoft Excel). Εφαρμογές που απαιτούν επεξεργασία δεδομένων με μεγάλες απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος (π.χ. οπτικοποίηση δεδομένων). Κινητές εφαρμογές, όπου η συνεχής και απρόσκοπτη σύνδεση με το διαδίκτυο δεν είναι εγγυημένη και είναι δυνατή η επεξεργασία τοπικά στο περιβάλλον του πελάτη κάποιων πληροφοριών από τη βάση δεδομένων. Εφαρμογές μεγάλης κλίμακας με εκατοντάδες ή χιλιάδες πελάτες. Εφαρμογές στις οποίες τόσο τα δεδομένα όσο και η εφαρμογή είναι ευμετάβλητα. Εφαρμογές όπου ενοποιούνται δεδομένα από πολλές πηγές. 37 Αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστατικών στοιχείων Στην αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστατικών στοιχείων δεν γίνεται διάκριση μεταξύ διακομιστών και πελατών. Κάθε οντότητα που μπορεί να κατανεμηθεί είναι ένα συστατικό στοιχείο που παρέχει υπηρεσίες σε άλλα στοιχεία και λαμβάνει υπηρεσίες από άλλα στοιχεία. Η επικοινωνία των συστατικών στοιχείων γίνεται μέσω ενός συστήματος ενδιάμεσου λογισμικού. Ωστόσο ο σχεδιασμός αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστατικών στοιχείων είναι πιο σύνθετος από αυτόν των συστημάτων πελάτη-διακομιστή. 38 Mία αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστατικών στοιχείων 39 13

14 Πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής κατανεμημένων συστατικών στοιχείων Επιτρέπει στο σχεδιαστή του συστήματος να καθυστερήσει τη λήψη αποφάσεων για το πού και το πώς θα πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες. Είναι μία πολύ ανοιχτή αρχιτεκτονική συστήματος η οποία επιτρέπει την προσθήκη νέων πόρων όποτε χρειαστεί. Το σύστημα είναι ευέλικτο και επεκτάσιμο. Είναι εφικτή η δυναμική επαναδιευθέτηση του συστήματος μέσω της μετακίνησης συστατικών στοιχείων σε άλλη θέση του δικτύου όταν χρειάζεται. 40 Χρήσεις αρχιτεκτονικής κατανεμημένων συστατικών στοιχείων Ως λογικού μοντέλου που επιτρέπει τη διάρθρωση και την οργάνωση του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα διατίθενται οι λειτουργίες της εφαρμογής αποκλειστικά με βάση υπηρεσίες και συνδυασμούς υπηρεσιών. Ως ευέλικτης προσέγγισης για την υλοποίηση συστημάτων πελάτη-διακομιστή. Το λογικό μοντέλο του συστήματος είναι μοντέλο πελάτη-διακομιστή, αλλά τόσο οι πελάτες όσο και οι διακομιστές είναι κατανεμημένα συστατικά στοιχεία που επικοινωνούν μέσω ενός πλαισίου επικοινωνίας. 41 Mία αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστατικών στοιχείων για ένα σύστημα εξόρυξης δεδομένων 42 14

15 Σύστημα εξόρυξης δεδομένων Το λογικό μοντέλο του συστήματος δεν είναι αυτό της παροχής υπηρεσιών, στο οποίο απαιτούνται διαφορετικές υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων. Επιτρέπει την αύξηση του πλήθους των βάσεων δεδομένων που είναι διαθέσιμες για προσπέλαση χωρίς διακοπή του συστήματος. Επιτρέπει την εξόρυξη νέων τύπων σχέσεων με την προσθήκη νέων αντικειμένων ενοποίησης. 43 CORBA Το CORBA είναι ένα διεθνές πρότυπο Διαχειριστών Αιτήσεων Διάθεσης Αντικειμένων ενδιάμεσου λογισμικού για τη διαχείριση επικοινωνιών μεταξύ κατανεμημένων αντικειμένων. Ενδιάμεσο λογισμικό για την υποστήριξη κατανεμημένης επεξεργασίας απαιτείται σε δύο επίπεδα: Στο επίπεδο της λογικής επικοινωνίας, το ενδιάμεσο λογισμικό επιτρέπει σε αντικείμενα που βρίσκονται σε διαφορετικούς υπολογιστές να ανταλλάσσουν δεδομένα και πληροφορίες ελέγχου. Σε επίπεδο συστατικών στοιχείων, το ενδιάμεσο λογισμικό παρέχει μία βάση για την ανάπτυξη συμβατών συστατικών στοιχείων. Έχουν οριστεί πρότυπα συστατικών στοιχείων CORBA. 44 Δομή εφαρμογής βασισμένης στο CORBA 45 15

16 Δομή εφαρμογής Αντικείμενα εφαρμογής. Τυποποιημένα αντικείμενα, τα οποία ορίζονται από την OMG για ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, για παράδειγμα τον κλάδο ασφαλειών. Θεμελιώδεις υπηρεσίες CORBA, όπως η διαχείριση καταλόγων και η προστασία από εξωτερικούς κινδύνους. Οριζόντιες (δηλαδή κοινές σε πολλές εφαρμογές) λειτουργίες, όπως λειτουργίες διασύνδεσης χρήστη. 46 Πρότυπα CORBA Ένα μοντέλο για αντικείμενα εφαρμογών: Ένα αντικείμενο CORBA αποτελεί την ενθυλάκωση μίας κατάστασης με μία σαφώς καθορισμένη διασύνδεση ανεξάρτητη από γλώσσες προγραμματισμού, η οποία περιγράφεται σε μία γλώσσα ορισμού διασυνδέσεων (Interface Definition Language IDL). Ένα διαχειριστή αιτήσεων για τη διάθεση αντικειμένων, που διαχειρίζεται τις αιτήσεις για υπηρεσίες των αντικειμένων. Ένα σύνολο υπηρεσιών αντικειμένων, οι οποίες χρησιμεύουν σε πολλές κατανεμημένες εφαρμογές. Ένα σύνολο κοινών συστατικών στοιχείων δομημένων επάνω σε Ενότητα αυτές 5(Κεφάλαιο τις 18) υπηρεσίες. Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα 47 Αντικείμενα CORBA Τα αντικείμενα CORBA μοιάζουν, στη φιλοσοφία τους, με τα αντικείμενα των C++ και Java. ΠΡΕΠΕΙ να έχουν έναν ξεχωριστό ορισμό διασύνδεσης που εκφράζεται μέσω μίας κοινής γλώσσας (IDL) η οποία μοιάζει με τη C++. Υπάρχει αντιστοίχιση από αυτή τη γλώσσα IDL σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού (C++, Java, κλπ.). Επομένως, αντικείμενα που είναι γραμμένα σε διαφορετικές γλώσσες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους

17 Διαχειριστής αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων O διαχειριστής αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων (object request broker ORB) χειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ αντικειμένων. Έχει γνώση όλων των αντικειμένων του συστήματος και των διασυνδέσεών τους. Το αντικείμενο που πραγματοποιεί μία κλήση χρησιμοποιεί ένα διαχειριστή αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων για να δεσμεύσει ένα στέλεχος IDL το οποίο ορίζει τη διασύνδεση του καλούμενου αντικειμένου. Η κλήση του στελέχους αυτού έχει αποτέλεσμα την κλήση του διαχειριστή αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων, ο οποίος κατόπιν καλεί το απαιτούμενο αντικείμενο μέσω ενός σκελετού IDL που συνδέει τη διασύνδεση με την υλοποίηση της υπηρεσίας. 49 Επικοινωνίες αντικειμένων μέσω ενός διαχειριστή αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων 50 Επικοινωνία μεταξύ διαχειριστών αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων (α) Συνήθως οι διαχειριστές αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων δεν είναι ξεχωριστά προγράμματα, αλλά ένα σύνολο αντικειμένων μίας βιβλιοθήκης που είναι συνδεδεμένα με μία εφαρμογή κατά την ανάπτυξή της. Οι διαχειριστές αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων χειρίζονται την επικοινωνία μεταξύ αντικειμένων που εκτελούνται στο ίδιο μηχάνημα. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι διαχειριστές αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων, ενώ επίσης κάθε υπολογιστής που ανήκει σε ένα κατανεμημένο σύστημα θα διαθέτει το δικό του διαχειριστή αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων. Η επικοινωνία μεταξύ διαχειριστών αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων χρησιμοποιείται στις κλήσεις κατανεμημένων αντικειμένων

18 Επικοινωνία μεταξύ διαχειριστών αιτήσεων διάθεσης αντικειμένων (β) 52 Υπηρεσίες CORBA Υπηρεσίες ονομασίας και διακίνησης. Επιτρέπουν στα αντικείμενα να εντοπίζουν και να αναφέρονται σε άλλα αντικείμενα του δικτύου. Υπηρεσίες ειδοποίησης. Επιτρέπουν στα αντικείμενα να ειδοποιούν άλλα αντικείμενα ότι έλαβε χώρα κάποιο συμβάν. Υπηρεσίες συναλλαγών. Υποστηρίζουν ατομικές συναλλαγές και επαναφορά σε περίπτωση αστοχίας. 53 Μειονεκτήματα της αρχιτεκτονικής κατανεμημένων συστατικών στοιχείων Οι αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστατικών στοιχείων υποφέρουν από δυο βασικά μειονεκτήματα: Είναι πιο πολύπλοκες στο σχεδιασμό από τα συστήματα πελάτηδιακομιστή και κατ επέκταση είναι πιο δύσκολο να γίνουν κατανοητές και αντιληπτές από τον κόσμο. Δεν έχει γίνει αποδεκτή η ύπαρξη πρότυπου και τυποποιημένου ενδιάμεσου λογισμικού (όπως το CORBA) από τις εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού και διάφοροι παροχείς, όπως η Microsoft και η Sun, έχουν αναπτύξει διαφορετικά και ασύμβατα ενδιάμεσα λογισμικά. Ως αποτέλεσμα αυτών των προβλημάτων, οι υπηρεσιοκεντρικές αρχιτεκτονικές έχουν σε πολλές περιπτώσεις αντικαταστήσει τις αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστατικών στοιχείων

19 Ομότιμες αρχιτεκτονικές Τα ομότιμα συστήματα είναι αποκεντρωμένα συστήματα στα οποία κάθε δικτυακός κόμβος μπορεί να πραγματοποιεί υπολογιστικές λειτουργίες. Το συνολικό σύστημα είναι σχεδιασμένο για να εκμεταλλεύεται την υπολογιστική ισχύ και τα αποθηκευτικά μέσα ενός μεγάλου αριθμού υπολογιστών συνδεδεμένων μέσω δικτύου. Τα περισσότερα ομότιμα συστήματα είναι προσωπικά, αλλά παρατηρείται αυξανόμενη χρήση αυτής της τεχνολογίας σε επιχειρησιακό επίπεδο. 55 Αρχιτεκτονικά μοντέλα ομότιμων εφαρμογών Η λογική αρχιτεκτονική του δικτύου. Αποκεντρωτικές αρχιτεκτονικές. Ημισυγκεντρωτικές αρχιτεκτονικές. Αρχιτεκτονική εφαρμογής. Η γενική οργάνωση των συστατικών στοιχείων που απαρτίζουν μία ομότιμη εφαρμογή. Η επικέντρωση εδώ είναι σε αρχιτεκτονικές δικτύων. 56 Mία αποκεντρωμένη ομότιμη αρχιτεκτονική 57 19

20 Mία ημισυγκεντρωτική ομότιμη αρχιτεκτονική 58 Λογισμικό ως υπηρεσία Εδώ το λογισμικό βρίσκεται σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο και διατίθεται πρόσβαση σε αυτό μέσω του διαδικτύου. Το λογισμικό διανέμεται μέσω ενός διακομιστή (ή πιο συχνά μέσω ενός αριθμού διακομιστών) και πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω ενός περιηγητή ιστού. Δεν εκτελείται σε τοπικό Η/Υ. Το λογισμικό ανήκει και το διαχειρίζεται κάποιος παροχέας λογισμικού και όχι ο οργανισμός ο οποίο χρησιμοποιεί το λογισμικό. Οι χρήστες πληρώνουν για το λογισμικό με βάση το πόσο συχνά ή πολύ το χρησιμοποιούν ή με βάση κάποια μηνιαία ή ετήσια συνδρομή. Μερικές φορές η χρήση του λογισμικού είναι δωρεάν αλλά οι χρήστες πρέπει να συμφωνήσουν να δέχονται διαφημίσεις. 59 Λογισμικό ως υπηρεσία και υπηρεσιοκεντρικές αρχιτεκτονικές Το λογισμικό ως υπηρεσία είναι ένας τρόπος για να παρέχεται λειτουργικότητα ενός απομακρυσμένου διακομιστή μέσω της πρόσβασης σε αυτόν από ένα πελάτη με χρήση ενός περιηγητή ιστού. Ο διακομιστής διατηρεί τα δεδομένα και την κατάσταση του χρήστη στη διάρκεια μίας αλληλεπίδρασης αυτού με το σύστημα. Οι συναλλαγές αυτές συνήθως παίρνουν αρκετό χρόνο, π.χ. επεξεργασία ή διόρθωση ενός κειμένου. Οι υπηρεσιοκεντρικές αρχιτεκτονικές (Service Oriented Architectures SOA) είναι μία προσέγγιση για τη δόμηση ενός λογισμικού συστήματος ως ένα σύνολο από ξεχωριστές και μη καταστασιακές (stateless) υπηρεσίες. Αυτές μπορεί να παρέχονται από διαφορετικούς παροχείς και να είναι κατανεμημένες. Συνήθως, οι συναλλαγές είναι σύντομες, όπου κάποια υπηρεσία καλείται, επιτελεί κάποιο έργο και επιστρέφει κάποιο αποτέλεσμα

21 Παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση υπηρεσιοκεντρικών αρχιτεκτονικών Διευθέτηση, δηλαδή πως διευθετείται το λογισμικό για να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες του κάθε οργανισμού. Πολυμίσθωση, δηλαδή πώς να δίνεται σε κάθε χρήστη η εντύπωση ότι αυτός εργάζεται με το δικό του αντίγραφο του συστήματος, αλλά την ίδια ώρα να γίνεται επίσης αποδοτική χρήση των πόρων του συστήματος. Επεκτασιμότητα, δηλαδή ο σχεδιασμός του συστήματος με τρόπο που να είναι δυνατή η επέκτασή του για να ανταποκριθεί σε ένα απρόβλεπτα μεγάλο αριθμό χρηστών. 61 Διευθέτηση ενός λογισμικού συστήματος το οποίο προσφέρεται ως υπηρεσία 62 Είδη παρεχόμενων διευθετήσεων σε μία υπηρεσία Επωνυμία, όπου στους χρήστες κάθε οργανισμού παρέχεται ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης που αντανακλάει τον οργανισμό τους. Επιχειρηματικοί κανόνες και ροές εργασίας, όπου κάθε οργανισμός καθορίζει τους δικούς του κανόνες για τη χρήση κάποιας υπηρεσίας και των σχετικών δεδομένων της. Επέκταση βάσης δεδομένων, όπου ο κάθε οργανισμός ορίζει ο ίδιος πως το γενικό μοντέλο δεδομένων υπηρεσιών επεκτείνεται για να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες του οργανισμού. Έλεγχος πρόσβασης, όπου οι πελάτες μίας υπηρεσίας δημιουργούν ατομικούς λογαριασμούς για τους υπαλλήλους τους και ορίζουν τους πόρους και λειτουργίες που θα παρέχονται στον κάθε χρήστη του συστήματος

22 Πολυμίσθωση Η πολυμίσθωση είναι μία κατάσταση στην οποία πολλοί διαφορετικοί χρήστες έχουν πρόσβαση στο ίδιο σύστημα και η αρχιτεκτονική του συστήματος ορίζεται με τρόπο που επιτρέπει τον αποδοτικό διαμοιρασμό των πόρων του συστήματος. Θα πρέπει να δίνεται στον κάθε χρήστη η εντύπωση ότι έχει αποκλειστική χρήση του συστήματος. Το σύστημα πρέπει να σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ένας απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ της λειτουργικότητας του συστήματος και των δεδομένων του. 64 Mία πολυμισθωτική βάση δεδομένων 65 Επεκτασιμότητα Ανέπτυξε τις εφαρμογές με τρόπο που το κάθε συστατικό στοιχείο υλοποιείται ως μία απλή και μη καταστασιακή υπηρεσία η οποία μπορεί να εκτελεστεί σε οποιονδήποτε διακομιστή. Σχεδίασε το σύστημα με χρήση ασύγχρονης αλληλεπίδρασης, έτσι ώστε η εφαρμογή να μη χρειάζεται να περιμένει για το αποτέλεσμα μίας αλληλεπίδρασης (π.χ. μία αίτηση για διάβασμα). Διαχειρίσου τους πόρους, όπως το δίκτυο και τις βάσεις δεδομένων, ως μία δεξαμενή έτσι ώστε κανένας διακομιστής να μη μείνει από πόρους. Σχεδίασε τη βάση δεδομένων σου με τρόπο που να επιτρέπει λεπτομερές (fine-grain) κλείδωμα, έτσι ώστε να μην είναι αναγκαίο το κλείδωμα μίας ολόκληρης εγγραφής όταν μόνο ένα μέρος αυτής της εγγραφής είναι σε χρήση

23 Κύρια σημεία (α) Τα πλεονεκτήματα των κατανεμημένων συστημάτων είναι ότι μπορούν να επεκταθούν για να αντιμετωπίσουν αυξημένη ζήτηση, μπορούν να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών ακόμα και αν μέρος τους υποστεί βλάβη και υποστηρίζουν διαμοιρασμό πόρων. Τα θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν στη σχεδίαση ενός κατανεμημένου συστήματος είναι η διαφάνεια, ανοικτή λειτουργία, επεκτασιμότητα, ασφάλεια, ποιότητα υπηρεσιών και διαχείριση σφαλμάτων. Τα συστήματα πελάτη-διακομιστή είναι δομημένα σε επίπεδα, με το επίπεδο παρουσίασης να υλοποιείται στον υπολογιστή του πελάτη ενώ οι υπηρεσίες της διαχείρισης δεδομένων, εφαρμογής και βάσης δεδομένων υλοποιούνται στο διακομιστή. 67 Κύρια σημεία (β) Τα συστήματα πελάτη-διακομιστή μπορεί να αποτελούνται από πολλά επίπεδα και το κάθε επίπεδο μπορεί να είναι κατανεμημένο σε διαφορετικούς υπολογιστές. Τα αρχιτεκτονικά υποδείγματα για κατανεμημένα συστήματα περιλαμβάνουν τις αρχιτεκτονικές κυρίων-δευτερευουσών μονάδων, δι-, τρι- και πολυστρωματικές αρχιτεκτονικές πελάτη-διακομιστή, αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστατικών στοιχείων και ομότιμες αρχιτεκτονικές. Τα συστήματα κατανεμημένων συστατικών στοιχείων απαιτούν ενδιάμεσο λογισμικό το οποίο χειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ των στοιχείων και επιτρέπει την πρόσθεση και αφαίρεση στοιχείων από το σύστημα. 68 Κύρια σημεία (γ) Τα πρότυπα CORBA είναι ένα σύνολο προτύπων ενδιάμεσου λογισμικού το οποίο υποστηρίζει αρχιτεκτονικές κατανεμημένων αντικειμένων. Οι ομότιμες αρχιτεκτονικές είναι αποκεντρωμένες και δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ πελατών και διακομιστών. Οι υπολογισμοί μπορεί να κατανεμηθούν σε πολλά συστήματα και σε διαφορετικούς οργανισμούς. Το λογισμικό ως υπηρεσία είναι μία προσέγγιση για την παροχή εφαρμογών ως ένα σύστημα ελαφρύ πελάτη-διακομιστή, όπου ο πελάτης είναι ένας περιηγητής ιστού

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Κοινωνικοτεχνικά συστήματα 49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Κοινωνικοτεχνικά συστήματα 49 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Μέρος 1 Επισκόπηση 27 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 29 1.1 Συχνές ερωτήσεις για την τεχνολογία λογισμικού 31 1.2 Επαγγελματική και ηθική ευθύνη 41 Κύρια σημεία 46 Πρόσθετες πηγές 46 Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες. Κατανεμημένα Συστήματα 1

Βασικές έννοιες. Κατανεμημένα Συστήματα 1 Βασικές έννοιες Κατανεμημένα Συστήματα 1 lalis@inf.uth.gr Ορισμός κατανεμημένου συστήματος Ένα σύστημα από ξεχωριστές ενεργές οντότητες (ονομάζονται «κόμβοι» ή «διεργασίες») που εκτελούνται ταυτόχρονα/ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Client/Server Απομακρυσμένη Κλήση Διαδικασιών

Επικοινωνία Client/Server Απομακρυσμένη Κλήση Διαδικασιών Επικοινωνία Client/Server Απομακρυσμένη Κλήση Διαδικασιών Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία -RPC 1 Υλοποίηση RPC Προκειμένου να επιτευχθεί διαφάνεια στην κλήση RPC,

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Client/Server

Επικοινωνία Client/Server Επικοινωνία Client/Server Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία - Client/Server 1 Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή Βασική ιδέα: να δομηθεί το λειτουργικό σύστημα ως συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I.

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. 5.1 Γενικά Τα πρώτα δίκτυα χαρακτηρίζονταν από την «κλειστή» αρχιτεκτονική τους με την έννοια ότι αυτή ήταν γνωστή μόνο στην εταιρία που την είχε σχεδιάσει. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Για να ανταλλάξουν δεδομένα δύο σταθμοί, εκτός από την ύπαρξη διαδρομής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4: Πρότυπα, Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες

Μάθημα 4: Πρότυπα, Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες Μάθημα 4: Πρότυπα, Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες 4.1 Γενικά Σκοπός ενός δικτύου υπολογιστών είναι οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να διαμοιράζονται πληροφορίες και συσκευές του δικτύου. Η σχεδίαση και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΙΑΠΠΗΣ

Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΙΑΠΠΗΣ Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΙΑΠΠΗΣ Μάθημα Πρώτο Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) Μοντέλα WS JSON Χρήση (consume) WS μέσω python Πρόσβαση σε WS και άντληση δεδομένων Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα. Ενότητα # 11: Μηνυματοστρεφές ενδιάμεσο λογισμικό Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα. Ενότητα # 11: Μηνυματοστρεφές ενδιάμεσο λογισμικό Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα Ενότητα # 11: Μηνυματοστρεφές ενδιάμεσο λογισμικό Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Web Services Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Web Services Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Web Services 17.1. Εισαγωγή Με τον όρο WebService αναφερόμαστε σε ένα σύστημα λογισμικού το οποίο σχεδιάστηκε με τρόπο τέτοιο ώστε να υποστηρίζει την ανεμπόδιστη συνεργασία δύο μηχανών μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τρόποι και Μεθοδολογία Τεχνικής Υποστήριξης Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικό Σύστημα (Υ.Σ.) λέγεται μία πλήρης υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα CORBA. Κατανεµηµένα Συστήµατα 18-1

Σύστηµα CORBA. Κατανεµηµένα Συστήµατα 18-1 Σύστηµα CORBA οµή συστήµατος Μεταβίβαση παραµέτρων Μοντέλα επικοινωνίας υναµικές κλήσεις Αναφορές αντικειµένων Ονόµατα αντικειµένων ιαχείριση αντικειµένων Υλοποίηση συστηµάτων CORBA Κατανεµηµένα Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Κοινωνικοτεχνικά συστήματα 49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Κοινωνικοτεχνικά συστήματα 49 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Μέρος 1 Επισκόπηση 27 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 29 1.1 Συχνές ερωτήσεις για την τεχνολογία λογισμικού 31 1.2 Επαγγελματική και ηθική ευθύνη 41 Κύρια σημεία 46 Πρόσθετες πηγές 46 Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ REST ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να περιγραφεί απλά σαν μια οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 18: Υπηρεσίες Ιστού Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 18: Υπηρεσίες Ιστού Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα με Java Ενότητα # 18: Υπηρεσίες Ιστού Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παράδοση Ασκήσεων Κεφάλαιο 2 Ασκήσεις 3,6,8,9,15,22,24,26. Γεωργόπουλος Άλκης Α.Μ.: 39 Κοντογιώργης Αναστάσιος A.M.

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παράδοση Ασκήσεων Κεφάλαιο 2 Ασκήσεις 3,6,8,9,15,22,24,26. Γεωργόπουλος Άλκης Α.Μ.: 39 Κοντογιώργης Αναστάσιος A.M. ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Παράδοση Ασκήσεων Κεφάλαιο 2 Ασκήσεις 3,6,8,9,15,22,24,26 Γεωργόπουλος Άλκης Α.Μ.: 39 Κοντογιώργης Αναστάσιος A.M.: 43 Άσκηση 3 Μια αξιόπιστη multicast υπηρεσία επιτρέπει σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Aρχές Σπονδυλωτού Προγραµµατισµού σε Kατανεµηµένα Συστήµατα. Kεφάλαιο Έξη - Συνδετικά Kριτήρια Aντικειµένων και Συστατικών

Aρχές Σπονδυλωτού Προγραµµατισµού σε Kατανεµηµένα Συστήµατα. Kεφάλαιο Έξη - Συνδετικά Kριτήρια Aντικειµένων και Συστατικών Kεφάλαιο Έξη - Συνδετικά Kριτήρια Aντικειµένων και Συστατικών 1 6.1 Προέλευση H διαλειτουργικότητα του λογισµικού περιοριζόταν στην κλήση συνθηκών στο επίπεδο διεργασιών. Κανένα λειτουργικό δεν υποστήριζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Visio / White paper 1

Περιεχόμενα. Visio / White paper 1 Περιεχόμενα Τι είναι η πλατφόρμα Visio Αρχιτεκτονική Δουλεύοντας με το Περιεχόμενο Πηγές Περιεχόμενου Διαγραφή Περιεχομένου Βασικές Λειτουργίες Προφίλ Χρήστη Διαχείριση Χρηστών Σύστημα Διαφημίσεων Αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Συναρτήσεις & Υποπρογράμματα. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Προγραμματισμός Η/Υ. Συναρτήσεις & Υποπρογράμματα. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Προγραμματισμός Η/Υ Συναρτήσεις & Υποπρογράμματα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τμηματικός Προγραμματισμός Η επίλυση ενός προβλήματος διευκολύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β

Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β Λιβανός Γιώργος Εξάμηνο 2017Β Υπολογιστικό σύστημα Υλικό (hardware) Λογισμικό (Software) Ολοκληρωμένα κυκλώματα, δίσκοι, οθόνη, κλπ. Λογισμικό συστήματος Προγράμματα εφαρμογών Χρειάζονται ένα συντονιστή!!!

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα #9: Η σχεδίαση του συστήματος Σταμέλος Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Διδακτικοί Στόχοι

Κεφάλαιο 3. Διδακτικοί Στόχοι Κεφάλαιο 3 Σε ένα υπολογιστικό σύστημα η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) εκτελεί τις εντολές που βρίσκονται στην κύρια μνήμη του. Οι εντολές αυτές ανήκουν σε προγράμματα τα οποία, όταν εκτελούνται,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Θέματα διπλωματικών εργασιών σε συστοιχίες παράλληλης εξυπηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάριος Αραποστάθης Καθηγητής πληροφορικής Βαρβάκειου Λύκειου http://users.sch.gr/mariosarapostathis 6.1 Η έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Οφέλη και Κίνδυνοι

Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Οφέλη και Κίνδυνοι Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Οφέλη και Κίνδυνοι Ευθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Επιστημονική Επιχειρηματική Χρήση των Η/Υ Η επιστημονική κοινότητα ασχολείται με τη λύση πολύπλοκων μαθηματικών προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορούν τα μέρη του υλικού ενός υπολογιστή να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους; Επειδή ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες (εντολές).

Πως μπορούν τα μέρη του υλικού ενός υπολογιστή να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους; Επειδή ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες (εντολές). Κεφάλαιο 5 Πως μπορούν τα μέρη του υλικού ενός υπολογιστή να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους; Επειδή ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες (εντολές). Το σύνολο αυτών των εντολών το ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 8: Λειτουργικά Συστήματα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 4: Αμοιβαίος αποκλεισμός Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 4: Αμοιβαίος αποκλεισμός Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα με Java Ενότητα # 4: Αμοιβαίος αποκλεισμός Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα

28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα "There is no such thing as a single agent system". [Woodridge, 2002] Η παραπάνω ρήση από το βιβλίο του M.Wooldridge τονίζει, ίσως µε περισσή έµφαση, ότι είναι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Λογισµικού

Σχεδιασµός Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σχεδιασµός Λογισµικού Μάρα Νικολαΐδου Αρχιτεκτονικές Εφαρµογών Γενικές αρχιτεκτονικές εφαρµογών Ένα σύστηµα εφαρµογών είναι σχεδιασµένο ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ESPERINO LYKEIO LARISAS

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ESPERINO LYKEIO LARISAS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α_ΤΕΤΡΑΜ_2014-15 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΜΑ: E-LEARNING Αντζελα Πιετρη-Αριστελα Γκιονι ΜΑΘΗΣΗ Μάθηση είναι μια μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ Κεφάλαιο 4 «Αρχιτεκτονικές ΛΣ» Διδάσκων: Δ Λιαροκάπης Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας 1 1. Μονολιθικά συστήματα Αρχιτεκτονικές ΛΣ 2. Στρωματοποιημένη αρχιτεκτονική 3. Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 16: Πολυεκπομπή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 16: Πολυεκπομπή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 16: Πολυεκπομπή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετακινούμενος Κώδικας (Mobile Code) Κατανεμημένα Συστήματα 1

Μετακινούμενος Κώδικας (Mobile Code) Κατανεμημένα Συστήματα 1 Μετακινούμενος Κώδικας (Mobile Code) Κατανεμημένα Συστήματα 1 lalis@inf.uth.gr Γιατί μετακινούμενος κώδικας; Ευελιξία διαχείρισης μετακίνηση υπηρεσιών του συστήματος Μείωση επικοινωνίας / τοπικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Middleware. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (Ε) Εισαγωγή: Θέματα S/W 1

Εισαγωγή Middleware. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (Ε) Εισαγωγή: Θέματα S/W 1 Εισαγωγή Middleware Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Εισαγωγή: Θέματα S/W 1 ΚΛΣ - ΛΣΔ Στην πράξη επιτυχία γνώρισαν τα ΛΣ που ουσιαστικά αντικατέστησαν πλήρως τα απλά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου Α Γενικού Λυκείου 87 Διδακτικές ενότητες 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 7: Τοπικά δίκτυα

Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 7: Τοπικά δίκτυα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 7: Τοπικά δίκτυα Ανδρέας Βέγλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Middleware Εγχειρίδιο Μελέτης

Σχεδίαση Middleware Εγχειρίδιο Μελέτης Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο Κεφ10: Υπηρεσίες και Εφαρμογές Διαδικτύου 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) Υπηρεσία του Διαδικτύου για διακίνηση γραπτών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα 1 Στόχος: η βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών η αύξηση της παραγωγικότητας η παραγωγή νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών. 2 8.1 Τί είναι Πληροφοριακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1: Εισαγωγή στον Κατανεμημένο Υπολογισμό. ΕΠΛ 432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι

Διάλεξη 1: Εισαγωγή στον Κατανεμημένο Υπολογισμό. ΕΠΛ 432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Διάλεξη 1: Εισαγωγή στον Κατανεμημένο Υπολογισμό ΕΠΛ 432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Τι θα δούμε σήμερα Τι είναι ένα Κατανεμημένο Σύστημα; Επικοινωνία, Χρονισμός, Σφάλματα Μοντέλο Ανταλλαγής Μηνυμάτων 1

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα