Οδηγίες χρήσης Single "SVL 21" Έλεγχος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης Single "SVL 21" Έλεγχος"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης Single "SVL 21" Έλεγχος SVL21-EL1_15_08 Σελίδα 1 από 30

2 Πίνακας περιεχομένων 1 Διάρθρωση SVL Στοιχεία ενδείξεων και χειρισμού SVL Γενικά Πεδίο χειρισμού Πεδίο πληροφοριών Πεδίο ενδείξεων Πεδίο συναγερμού Επεξηγήσεις για το συναγερμό ASF Πεδίο ενδείξεων λειτουργίας Περιγραφή παραμέτρων Επίπεδο εργασίας Κλήση του επιπέδου εργασίας Περιγραφή παραμέτρων στο επίπεδο εργασίας Επίπεδο παραμέτρων Κλήση του επιπέδου παραμέτρων Περιγραφή παραμέτρων στο επίπεδο παραμέτρων Επίπεδο διαμόρφωσης Κλήση του επιπέδου διαμόρφωσης Περιγραφή παραμέτρων στο επίπεδο διαμόρφωσης Ρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου Υπολογισμός των χαρακτηριστικών μεγεθών στο κλειστό κύκλωμα ελέγχου Αυτόματη βελτιστοποίηση Σημασία της διαμόρφωσης συναγερμού Διάγραμμα συνδεσμολογίας Διάγραμμα συνδεσμολογίας R Σελίδα 2 από 30

3 1 Διάρθρωση SVL Πεδίο ενδείξεων Πεδίο συναγερμού Πεδίο πληροφοριών Πεδίο χειρισμού Πεδίο ενδείξεων λειτουργίας Σελίδα 3 από 30

4 2 Στοιχεία ενδείξεων και χειρισμού SVL 2.0 Γενικά Στο επίπεδο παραμέτρων και διαμόρφωσης οι τιμές μπορούν να αλλαχθούν μόνο μετά την αποδέσμευση της παραμέτρου C1 του επιπέδου διαμόρφωσης. Η παράμετρος C1 πρέπει να ρυθμιστεί στο OFF Πεδίο χειρισμού 1. Πλήκτρο αλλαγής τιμής Για την αύξηση των τιμών αναφοράς και των τιμών παραμέτρων Προσοχή! Επιβεβαιώστε κάθε αλλαγή με "Enter "! 2. Πλήκτρο αλλαγής τιμής Για τη μείωση των τιμών αναφοράς και των τιμών παραμέτρων Προσοχή! Επιβεβαιώστε κάθε αλλαγή με "Enter "! 3. Πλήκτρο Enter Όλες οι αλλαγές και πρέπει να επιβεβαιώνονται με αυτό το πλήκτρο! (Τιμές αναφοράς και παράμετροι) Οι κίτρινες LED που αναβοσβήνουν πρέπει να επιβεβαιώνονται. Η LED που αναβοσβήνει στο πλήκτρο ENTER υποδεικνύει ότι απαιτείται επιβεβαίωση. Οι βλάβες πρέπει να απεμπλέκονται: α) Νερό: Θερμ. διεπιφάνειας Υπέρβαση β) Λάδι: Θερμ. διεπιφάνειας Υπέρβαση Στάθμη "μέγ." - Επιτήρηση Σημείωση: - Ενεργοποιώντας το πλήκτρο εμφανίζεται μια κινούμενη φωτεινή γραμμή στο περίγραμμα της ένδειξης "SET". Σελίδα 4 από 30

5 4. Πλήκτρο Ρ Με το πλήκτρο "P" μπορούν να επιλεγούν οι παράμετροι των διαφόρων επιπέδων. Τα διάφορα επίπεδα προγραμματισμού επιλέγονται με τον παρακάτω τρόπο. Επίπεδο εργασίας: Επίπεδο παραμέτρων: Επίπεδο διαμόρφωσης: Πιέστε το πλήκτρο "P" Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "P" και "Enter" Κρατήστε πιεσμένα τα πλήκτρα "P" και "ENTER" ταυτόχρονα πάνω από 4 δευτερόλεπτα περίπου 5. Πλήκτρο OFF Όλα τα συστήματα "OFF", για όσο χρόνο υπάρχει παροχή τάσης ανάβει η "LED power" 6. Πλήκτρο ON Το σύστημα "λειτουργεί"; Αντλία και ρύθμιση "ενεργή" κατά την εκκίνηση "από εξωτερικά" ενεργοποιήστε αυτό το πλήκτρο; η LED που αναβοσβήνει δείχνει ετοιμότητα για εκκίνηση μέσω του ακροδέκτη Διακόπτης θέρμανσης Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση θέρμανσης. Η κατάσταση του διακόπτη αποθηκεύεται για την περίπτωση διακοπής ρεύματος 8. Πλήκτρο F Umschalter für externen Reglerbetrieb oder Entleerfunktion. Η ενεργοποίηση πρέπει να επιβεβαιωθεί με Enter. Μετά την ενεργοποίηση ανάβει η LED F στο πεδίο πληροφοριών. Σελίδα 5 από 30

6 2.2 Πεδίο πληροφοριών Ένδειξη Εδώ εμφανίζονται οι τιμές της επιλεγμένης LED. 10. Θερμοκρασία διεπιφάνειαςr Όταν ανάβει η LED, στην ένδειξη εμφανίζεται η θερμοκρασία διεπιφάνειας του θερμαντήρα 11. Θερμοκρασία προσαγωγής Όταν ανάβει η LED, στην ένδειξη εμφανίζεται η θερμοκρασία προσαγωγής της συσκευής 12. Θερμοκρασία επιστροφής Όταν ανάβει η LED, στην ένδειξη εμφανίζεται η θερμοκρασία επιστροφής της συσκευής 13. Επιλογή ροής Όταν ανάβει η LED, στην ένδειξη εμφανίζεται η ποσότητα ροής της συσκευής. 14. Επιλογή πίεσης Όταν ανάβει η LED, στην ένδειξη εμφανίζεται η πίεση προσαγωγής της συσκευής Σελίδα 6 από 30

7 15. Επιλογή απόδοσης Όταν ανάβει η LED, στην ένδειξη εμφανίζεται η τρέχουσα απόδοση θερμότητας 16. F Ειδική λειτουργία Όταν ανάβει η LED, η SVL έχει τεθεί στην εξωτερική λειτουργία ελεγκτή. 17. Πλήκτρο ΙNFO Επιλογή των LED "temp in", "temp out", "temp heater", "l/min", "bar" και "kw" 18. Power Η LED ανάβει, μόλις γίνει σύνδεση με τάση ηλεκτρικού δικτύου Σελίδα 7 από 30

8 2.3 Πεδίο ενδείξεων Οθόνη PROCESS Ένδειξη πραγματικής τιμής θερμοκρασίας προσαγωγής Ένδειξη χαρακτηρισμού παραμέτρων κατά τη λειτουργία στο επίπεδο εργασίας, παραμέτρων και διαμόρφωσης 20. Οθόνη SET Ένδειξη των τρεχουσών ή προεπιλεγμένων τιμών αναφοράς Ένδειξη των τιμών παραμέτρων των επιπέδων εργασίας, παραμέτρων και διαμόρφωσης 21. LED εξωτερικού αισθητήρα Ο εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένος 22. LED εξωτερικής τιμής αναφοράς Η εξωτερική τιμή αναφοράς είναι ενεργοποιημένη 23. LED δεύτερης τιμής αναφοράς Η δεύτερη τιμή αναφοράς είναι ενεργοποιημένη Σελίδα 8 από 30

9 2.4 Πεδίο συναγερμού Επεξήγηση συμβόλων: Η LED ανάβει Η LED αναβοσβήνει Βλάβη Αιτία 24. SVL 1 Ο διακόπτης προστασίας κινητήρα είναι ενεργοποιημένος SVL 10 Εσφαλμένο περιστρεφόμενο πεδίο Αντιμετώπιση / Επεξήγηση Ελέγξτε ή πιέστε το διακόπτη προστασίας κινητήρα αντιστρέψτε τους πόλους στο βύσμα Ελέγξτε τη φορά περιστροφής Λείπει φάση Ελέγξτε τις φάσεις Ελέγξτε τις εφεδρικές ασφάλειες Η ελάχιστη στάθμη δεν επιτεύχθηκε Νερό: Για χειροκίνητη πλήρωση: Επαναπληρώστε φορέα θερμότητας. Για αυτόματη πλήρωση: Ανοίξτε την παροχή ψυχρού νερού και περιμένετε την πλήρωση. Λάδι: Πληρώστε ή επαναπληρώστε λάδι Πλήρωση ενεργή Στην αυτόματη πλήρωση η μαγνητική βαλβίδα πλήρωσης είναι ανοιχτή 26. Το δοχείο διαστολής είναι υπερπλήρες 27. Συγκριτής ορίων εκτός εύρους ζώνης Υπέρβαση οριακής τιμής Μόνο για εγκαταστάσεις λαδιού! Η ποσότητα πλήρωσης λαδιού ήταν πολύ μεγάλη εξωτερικός όγκος πολύ μεγάλος Μετά την αντιμετώπιση η βλάβη πρέπει να απεμπλακεί με Enter. Η θερμοκρασία δεν επιτεύχθη ή βρίσκεται εκτός ζώνης (όριο) Εύρος ζώνης πολύ μικρό ή οριακή τιμή επετεύχθη Στο επίπεδο εργασίας στις παραμέτρους απενεργοποιήστε AL (OFF) ή ρυθμίστε εύρος ζώνης. Σελίδα 9 από 30

10 Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση / Επεξήγηση Η θερμοκρασία προσαγωγής φτάνει στην οριακή τιμή Η θέρμανση απενεργοποιείται 29. Η θερμοκρασία διεπιφάνειας φτάνει στη ρυθμισμένη οριακή τιμή. Η θέρμανση απενεργοποιείται 30. Δεν υπάρχει ροή μόνο σε συσκευές με επιτήρηση ροής Ελέγξτε τη ρυθμισμένη οριακή τιμή Δεν γίνεται απαγωγή θερμότητας στον καταναλωτή Μετά την ψύξη κατά 1-2 K η θέρμανση ενεργοποιείται ξανά Ελέγξτε τη ροή Περιορισμένη απαγωγή θερμότητας στο θερμαντήρα ( ενδεχ. επικαθίσεις αλάτων στο θερμαντικό στοιχείο) Απεμπλοκή με πίεση του πλήκτρου "Enter" Δεν υπάρχει η ελάχιστη ροή Ελέγξτε τη ροή (ενδεχ. καθαρίστε τα φίλτρα) Ειδική λειτουργία συναγερμού Η σημασία και οι ειδικές λειτουργίες συναγερμού περιγράφονται στο κεφάλαιο Επεξηγήσεις για το συναγερμό ASF Ένδειξη Σημασία Αντιμετώπιση ASF ανάβει αναβοσβήνει ASF ανάβει αναβοσβήνει Στο επίπεδο εργασίας ο εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένος, αλλά δεν είναι συνδεδεμένος. Στο επίπεδο εργασίας έχουν καταχωρηθεί τιμές συναγερμού για Hi.P ή Lo.P Συνδέστε τον εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας Ελέγξτε τις τιμές συναγερμού Καθαρίστε τα φίλτρα της επιστροφής Ελέγξτε την αντλία. Σελίδα 10 από 30

11 2.5 Πεδίο ενδείξεων λειτουργίας 32. Αντλία ενεργοποιημένη 33. Θέρμανση ενεργοποιημένη 34. Ψύξη ενεργοποιημένη 35. Σύστημα κλειστό προς την ατμόσφαιρα. Η εφαρμογή πίεσης στις συσκευές νερού είναι δυνατή. Έτσι μπορούν να προκύψουν θερμοκρασίες λειτουργίας άνω των 95 C Σελίδα 11 από 30

12 3 Περιγραφή παραμέτρων 3.0 Επίπεδο εργασίας Κλήση του επιπέδου εργασίας Έτσι καταλήγετε στο επίπεδο εργασίας Πιέστε το πλήκτρο P Οι διάφορες παράμετροι επιλέγονται πιέζοντας το πλήκτρο P. Στην ένδειξη PROCESS εμφανίζεται η παράμετρος Στην ένδειξη SET εμφανίζεται η τιμή της παραμέτρου Στην ένδειξη INFO εμφανίζεται ο αριθμός της παραμέτρου Περιγραφή παραμέτρων στο επίπεδο εργασίας Συντμήσεις: Αρχή ΠΜ = Αρχή περιοχής μέτρησης (ελάχ. 30 C) Τέλος ΠΜ = Τέλος περιοχής μέτρησης (μέγ C) Παράμετρος Περιοχή τιμών Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ.. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 AL A.2 OFF OFF Έξοδος συναγερμού απενεργοποιημένη. OFF, Έξοδος συναγερμού ως επαφή σήματος προγραμματισμένη μέγ. OFF-ON Η τιμή ρύθμισης αντιστοιχεί στην τιμή ενεργοποίησης του συναγερμού σε σχέση με την τιμή αναφοράς. Αρχή ΠΜ Τέλος ΠΜ Έξοδος συναγερμού ως επαφή ορίων προγραμματισμένη μέγ. OFF-ON Η τιμή ρύθμισης αντιστοιχεί στην απόλυτη τιμή ενεργοποίησης του συναγερμού. OFF, Έξοδος συναγερμού ως συγκριτής ορίων προγραμματισμένη OFF-ON-OFF. Η τιμή ρύθμισης αντιστοιχεί στην τιμή ανοχής της τιμής αναφοράς. OFF, Έξοδος συναγερμού ως επαφή σήματος προγραμματισμένη μέγ. ON-OFF. Η τιμή ρύθμισης αντιστοιχεί στην τιμή ενεργοποίησης του συναγερμού σε σχέση με την τιμή αναφοράς. Αρχή ΠΜ Τέλος ΠΜ Έξοδος συναγερμού ως επαφή ορίων προγραμματισμένη μέγ. ON-OFF. Η τιμή ρύθμισης αντιστοιχεί στην απόλυτη τιμή ενεργοποίησης του συναγερμού. Σελίδα 12 από 30

13 Παράμετρος Περιοχή τιμής Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 OFF, Έξοδος συναγερμού ως συγκριτής ορίων προγραμματισμένη ON-OFF-ON. Η τιμή ρύθμισης αντιστοιχεί στην τιμή ανοχής της τιμής αναφοράς. OFF, Έξοδος συναγερμού ως συγκριτής ορίων προγραμματισμένη ON-OFF-ON (με συμπεριφορά ετοιμότητας). Η τιμή ρύθμισης αντιστοιχεί στην τιμή ανοχής της τιμής αναφοράς. Κατά την πρώτη περίοδο ανύψωσης κανένας συναγερμός μέχρι την επίτευξη της ρυθμισμένης περιοχής. SP2 A.3 Αρχή ΠΜ Περιορισμ. τιμής αναφοράς Η προγραμματισμένη τιμή αντιστοιχεί στη 2η τιμή αναφοράς. Η μεταγωγή στη 2η τιμή αναφοράς επιτυγχάνεται μέσω της εισόδου S1 στη SVL-1. και μέσω S4 στη SVL-10 ή μέσω παραμέτρου SET = SP.2 στο επίπεδο εργασίας Βλέπε επίσης επίπεδο διαμόρφωσης AP.I A.4 Αρχή ΠΜ Τέλος ΠΜ Η προγραμματισμένη τιμή αντιστοιχεί στη θερμοκρασία ενεργοποίησης του περιοριστή της θερμοκρασίας προσαγωγής Εάν προγραμματιστεί μέχρι Τέλος ΠΜ, εμφανίζεται η τιμή Τέλος ΠΜ + 5 C. Ati A.5 OFF=0 40 Aquatimer: Η τιμή ρύθμισης αντιστοιχεί στο μέγιστο επιτρεπτό αριθμό κύκλων πλήρωσης μετά από 1 ώρα λειτουργίας Cti A.6 OFF, Changetime; Χρόνος εκκένωσης με εμφύσηση ή αναρρόφηση σε συσκευές με λειτουργία εκκένωσης καλουπιού Η τιμή ρύθμισης αντιστοιχεί στο χρόνο εκκένωσης με εμφύσηση ή αναρρόφηση σε δευτερόλεπτα. AFL A.7 OFF, Alarm Flow Η τιμή ρύθμισης αντιστοιχεί στην επιθυμητή ελάχιστη ποσότητα. Όταν η ποσότητα πέσει κάτω από αυτή την τιμή ενεργοποιείται ο συναγερμός. Σελίδα 13 από 30

14 Παράμετρος Περιοχή τιμής Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 LS A.10 OFF on Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας διακοπής διαρροής on αντιστοιχεί στην ενεργοποίηση της λειτουργίας διακοπής διαρροής OFF αντιστοιχεί στην απενεργοποίηση της λειτουργίας διακοπής διαρροής Βλέπε επίπεδο διαμόρφωσης παράμετρο E.LS Pd.t A.11 OFF; Χρόνος μέτρησης της ροής κυκλοφορίας niv A.12 Hand Auto Hand αντιστοιχεί στη χειροκίνητη πλήρωση των συσκευών Auto αντιστοιχεί στην αυτόματη πλήρωση των συσκευών. Auto αδύνατο σε εγκαταστάσεις μεταφοράς θερμότητας! Chg A.13 no.ch Chg no.ch Εκκένωση καλουπιού μη ενεργή. Chg Εκκένωση καλουπιού ενεργή. Δυνατό μόνο σε συσκευές με λειτουργία εκκένωσης καλουπιού! Η δυνατότητα μεταγωγής πρέπει να ενεργοποιηθεί στο επίπεδο διαμόρφωσης! dir A.14 indi dir indi Ψύξη μέσω εναλλάκτη θερμότητας dir Ψύξη άμεση Άμεση ψύξη δυνατή μόνο μέσω συσκευών νερού. Η δυνατότητα μεταγωγής πρέπει να ενεργοποιηθεί στο επίπεδο διαμόρφωσης! C.OFF A.15 OFF Co.OF OFF σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί άμεσα με το πλήκτρο "0". Co.OF σημαίνει ότι με το πλήκτρο "0" η συσκευή πρώτα ψύχεται και μετά απενεργοποιείται (σύστημα αντιστάθμισης αντλίας) SEt A.16 SP.1 SP.2 Μεταγωγή SP.1 = εσωτερική τιμή αναφοράς ενεργή SP.2 = δεύτερη τιμή αναφοράς ενεργή Adr A Καταχώρηση διευθυνσιοδότησης της συσκευής. Εάν λειτουργούν περισσότερες από μία συσκευές με μια διεπαφή, πρέπει να ρυθμιστούν διαφορετικές διευθύνσεις. Σελίδα 14 από 30

15 3.1 Επίπεδο παραμέτρων Κλήση του επιπέδου παραμέτρων Έτσι καταλήγετε στο επίπεδο παραμέτρων Πιέστε τα πλήκτρα P και ταυτόχρονα Οι διάφορες παράμετροι επιλέγονται πιέζοντας το πλήκτρο P. Στην ένδειξη PROCESS εμφανίζεται η παράμετρος Στην ένδειξη SET εμφανίζεται η τιμή της παραμέτρου Στην ένδειξη INFO εμφανίζεται ο αριθμός της παραμέτρου Περιγραφή παραμέτρων στο επίπεδο παραμέτρων Παράμετρος Περιοχή τιμής Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 hl% P Περιορισμός βαθμού ρύθμισης θέρμανσης σε %. cl % P Περιορισμός βαθμού ρύθμισης ψύξης σε % Ο περιορισμός βαθμού ρύθμισης χρησιμοποιείται μόνο σε υπερβολικά υψηλή τροφοδοσία ισχύος του ελεγχόμενου συστήματος ή για την απενεργοποίηση της αντίστοιχης ρυθμιζόμενης εξόδου (Ρύθμιση 0 %). Υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να βρίσκεται εκτός λειτουργίας (Ρύθμιση 100 %) Ο περιορισμός βαθμού ρύθμισης επεμβαίνει όταν ο βαθμός ρύθμισης που υπολογίζεται από τον ελεγκτή είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο επιτρεπτό (περιορισμένο) βαθμό ρύθμισης. Προσοχή! Ο περιορισμός βαθμού ρύθμισης δεν δρα κατά τη διάρκεια της φάσης αυτόματης βελτιστοποίησης. hp P.4 OFF, P Θέρμανσης σε % Αναλογική περιοχή του ελεγχόμενου συστήματος hd P.5 OFF, TV Θέρμανσης σε δευτερόλεπτα. Χρόνος προπορείας του ελεγχόμενου συστήματος Σελίδα 15 από 30

16 Παράμετρος Περιοχή τιμής Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 hi P.6 OFF, TN Θέρμανσης σε δευτερόλεπτα. Χρόνος επαναφοράς του ελεγχόμενου συστήματος cp P.7 OFF, P Ψύξης σε % Αναλογική περιοχή του ελεγχόμενου συστήματος cd P.8 OFF, TV Ψύξης σε δευτερόλεπτα. Χρόνος προπορείας του ελεγχόμενου συστήματος ci P.9 OFF, TΝ Ψύξης σε δευτερόλεπτα. Χρόνος επαναφοράς του ελεγχόμενου συστήματος db P.10 OFF, Υστέρηση μεταγωγής μεταξύ θέρμανσης και ψύξης Με την παράμετρο αυτή αυξάνεται η τιμή αναφοράς (σημείο μεταγωγής) για την ψύξη κατά τη ρυθμισμένη τιμή. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται ενδεχόμενες συχνές μεταγωγές μεταξύ λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης. Η ταυτόχρονη θέση σε λειτουργία θέρμανσης και ψύξης γενικά αποκλείεται. Η ρύθμιση πραγματοποιείται σε C. hc P Χρόνος κύκλου μεταγωγής θέρμανσης σε δευτερόλεπτα cc P Χρόνος κύκλου μεταγωγής ψύξης σε δευτ. Με τη βοήθεια του χρόνου κύκλου μεταγωγής προσδιορίζεται η μέγιστη συχνότητα ενεργοποίησης του τελικού στοιχείου ελέγχου. Είναι ο χρόνος, στον οποίο ο ελεγκτής ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μία φορά. Σας συνιστούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις. Ρυθμιζόμενες έξοδοι ηλεκτρονόμου με τελικούς επαφείς. Χρόνος κύκλου μεταγωγής > 10 δευτ. Δισταθείς έξοδοι τάσης για την καθοδήγηση του ηλεκτρονόμου στερεάς κατάστασης (SSR): Χρόνος κύκλου μεταγωγής δευτ. Σταθερή ρυθμιζόμενη έξοδος: Χρόνος κύκλου μεταγωγής 1 δευτ. Σελίδα 16 από 30

17 Παράμετρος Περιοχή τιμής Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 SP.Hi P.13 SP.Lo Τέλος ΠΜ άνω περιορισμός τιμής αναφοράς σε C. Εδώ μπορεί να προεπιλεγεί η τελική τιμή της περιοχής ρύθμισης τιμής αναφοράς. SP.Lo P.14 Αρχή ΠΜ SP.Hi κάτω περιορισμός τιμής αναφοράς σε C. Εδώ μπορεί να προεπιλεγεί η αρχική τιμή της περιοχής ρύθμισης τιμής αναφοράς. AF5 P.15 OFF, Αρχή ΠΜ Τέλος ΠΜ Οριακή τιμή θερμοκρασίας διεπιφάνειας σε C SCL P.16 OFF, System Closed = Κλείσιμο συστήματος σε συσκευές για χρήση > 90 C κλείνει το υδραυλικό σύστημα προς την ατμόσφαιρα. Νερό: Προεπιλογή θερμοκρασίας για κλείσιμο συστήματος σε C Λάδι: μόνο κάτω από τη ρυθμισμένη τιμή SCL μπορεί να γίνει αναρρόφηση (CHANGE) dt P.17 OFF; 0,1 20,0 Επιτήρηση / Περιορισμός Δέλτα-Τ Θερμοκρασία προσαγωγής/επιστροφής Επιτήρηση: LED temp in και LED temp out αναβοσβήνουν εναλλάξ Περιορισμός: LED temp in και LED temp out αναβοσβήνουν εναλλάξ Η ρυθμιζόμενη μεταβλητή απενεργοποιείται C-F P.19 C 0,1 C Προεπιλογή C, F ή 1/10 C Σελίδα 17 από 30

18 Παράμετρος Περιοχή τιμής Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 ESL P.20 = b 1.= b Extern Sensor Logic Δυνατότητα προεπιλογής όσον αφορά τη μεταβατική απόκριση σε εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας = b στη φάση εκκίνησης ή μετά από μεταβολή της τιμής αναφοράς ο περιορισμός APE (ζώνη για εσωτερική θερμοκρασία) παραμένει μονίμως ενεργός 1. = b στη φάση εκκίνησης ή μετά από μεταβολή της τιμής αναφοράς, η εσωτερική θερμοκρασία επιτρέπεται να ξεφύγει 1x από τη ζώνη. Περιορισμός ζώνης ενεργός μόνο όταν Τιμή αναφοράς = Πραγματική θερμοκρασία OPt P.21 OFF on Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτόματης βελτιστοποίησης. on = Αυτόματη βελτιστοποίηση ξεκίνησε. Ο ελεγκτής προσδιορίζει στο κλειστό κύκλωμα ελέγχου τις βέλτιστες παραμέτρους ελέγχου. Βλέπε κεφάλαιο 4 "Ρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου". Ab3 P.22 OFF Οριακή τιμή Ζώνη 3 (Επιστροφή, backrun) SP/ P.23 OFF_ 0,1 99,9 Γραμμική μεταβατική κατάσταση τιμής αναφοράς (set point ramp) ανοδική SP\ P.24 OFF_ 0,1 99,9 Γραμμική μεταβατική κατάσταση (set point ramp) καθοδική h Ένδειξη ωρών λειτουργίας Σελίδα 18 από 30

19 3.2 Επίπεδο διαμόρφωσης Κλήση του επιπέδου διαμόρφωσης Έτσι καταλήγετε στο επίπεδο διαμόρφωσης Πιέστε τα πλήκτρα P και ταυτόχρονα (περίπου 4 δευτ.), μέχρι να εμφανιστεί η παράμετρος LOC στην ένδειξη PROCESS Οι διάφορες παράμετροι επιλέγονται πιέζοντας το πλήκτρο P. Στην ένδειξη PROCESS εμφανίζεται η παράμετρος Στην ένδειξη SET εμφανίζεται η τιμή της παραμέτρου Στην ένδειξη INFO εμφανίζεται ο αριθμός της παραμέτρου Περιγραφή παραμέτρων στο επίπεδο διαμόρφωσης Παράμετρος Περιοχή τιμής Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 LOC C.1 OFF ALL Κλείδωμα πληκτρολογίου OFF= Οι τιμές παραμέτρων μπορούν να αλλάξουν. PC = Τα επίπεδα παραμέτρων και διαμόρφωσης έχουν φραγεί. Οι παράμετροι μπορούν μόνο να προβληθούν. SP.t = η τιμή αναφοράς μπορεί να αλλάξει. Όλα τα πλήκτρα λειτουργίας είναι αποδεσμευμένα, εφόσον δεν έχουν φραγεί στο επίπεδο διαμόρφωσης. o.sp = όλα τα πλήκτρα εκτός από το "0" και το "I" έχουν φραγεί. μόνο η τιμή αναφοράς μπορεί να αλλάξει ALL = πλήρης ασφάλιση πληκτρολογίου, μόνο ενεργοποίηση και απενεργοποίηση είναι δυνατές. Η αλλαγή ονομαστικών τιμών δεν είναι δυνατή! Προσοχή! Σε μεταβολές των παραμέτρων LOC πρέπει να πιέζετε το πλήκτρο Enter μέχρι να εμφανιστεί για δεύτερη φορά η κινούμενη φωτεινή γραμμή (περίπου 5 δευτερόλεπτα). Σελίδα 19 από 30

20 Παράμετρος Περιοχή τιμής Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 niv C.3 on LOC Ενεργοποίηση των δυνατοτήτων πλήρωσης "αυτόματα/χειροκίνητα" on = η δυνατότητα μεταγωγής του πλήκτρου ΣΤΑΘΜΗ έχει αποδεσμευτεί LOC = η δυνατότητα μεταγωγής του πλήκτρου ΣΤΑΘΜΗ έχει φραγεί. c60 C.4 OFF, Αποδέσμευση ή ασφάλιση του πλήκτρου λογισμικού συστήματος αντιστάθμισης αντλίας "C.OFF" Αρ. παραμέτρου A.15 OFF = Το πλήκτρο "OFF" έχει φραγεί C = Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία απενεργοποίησης cdi C.5 OFF on Ασφάλιση του πλήκτρου λογισμικού "Άμεση ψύξη" ( πρέπει να υπάρχει η υδραυλική προϋπόθεση στη συσκευή) on = Η δυνατότητα μεταγωγής στην άμεση ψύξη έχει αποδεσμευτεί OFF = Φραγή πλήκτρου, δεν επιτρέπεται άμεση ψύξη c.s1 C.7 E.Co SP.2 Διαμόρφωση της εισόδου S1 Ακροδέκτες 81, 80 Προγραμματισμός στο E.Co. Όταν η είσοδος S1, ακροδέκτες 81, 80 στη SVL, γεφυρωθεί με μια εξωτερική επαφή, η SVL μετάγεται στην εξωτερική λειτουργία ελεγκτή. Οι ρυθμιζόμενες έξοδοι "Θέρμανση" και "Ψύξη" συνδέονται. Προγραμματισμός στο SP.2 Όταν η είσοδος S1, ακροδέκτες 81, 80 στη SVL, γεφυρωθεί με μια εξωτερική επαφή, η SVL μετάγεται στη 2η τιμή αναφοράς. c.1 C.10 rel bis Διαμόρφωση της εξόδου "Θέρμανση" rel = Έξοδος ηλεκτρονόμου bis = δισταθής έξοδος (0/18VDC) για SSR (Ακροδέκτης 62, 63) Σελίδα 20 από 30

21 Παράμετρος Περιοχή τιμής Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 C.FL C.18 0,01 9,99 Calibrierung flow με χρήση μετρητών ροής (εκτός από Single DFG) η συχνότητα/λίτρο μπορεί εδώ να προσδιοριστεί Η παράμετρος C.17 "FLO" πρέπει να έχει επιλεγεί στο CAL ή dp Cd.F C.20 0,00 9,99 Συντελεστής διόρθωσης για μέτρηση ροής στη διαμόρφωση "Λάδι" OF.F C.21 OFF; 1 99 Offset για ροή F.dF C.22 FLO AU Λειτουργία επιτήρησης ροής FLO = Διακόπτης ροής μέσω επαφής S7 (Pin 79 και 81) AL = Διακόπτης ροής μέσω αναγνώρισης όγκου και παραμέτρου A.dF. Η ένδειξη στην πληροφορία δίνεται σε l/min AU = Διακόπτης ροής μέσω αναγνώρισης ογκομετρικής παροχής και παραμέτρου A.dF. Η ένδειξη στην πληροφορία δίνεται σε 1/10 Volt. Σελίδα 21 από 30

22 Παράμετρος Περιοχή τιμής Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 A.df C.23 OFF; Ρύθμιση ελάχιστης ποσότητας κατά τη μέτρηση ογκομετρικής παροχής. C.AL C.24 OFF 7 Διαμόρφωση της εξόδου συναγερμού out 4 Ακροδέκτες 10,11 OFF = Ο συναγερμός είναι απενεργοποιημένος 1 = Επαφή σήματος OFF-ON 2 = Επαφή ορίων OFF-ON 3 = Συγκριτής ορίων OFF-ON-OFF 4 = Επαφή σήματος ON-OFF 5 = Επαφή ορίων ON-OFF 6 = Συγκριτής ορίων ON-OFF-ON 7 = Συγκρ. ορίων με συμπεριφορά ετοιμότητας Στη θέση ON η έξοδος out 4 είναι ανοιχτή Στη θέση OFF η έξοδος out 4 είναι κλειστή C.SA C.25 op cl Διαμόρφωση συνδυαστικού συναγερμού Ακροδέκτης 10, 11 out 4 (μόνο στη SVL1) Ακροδέκτης 21, 22 out 7 (μόνο στη SVL 10) op = Επαφή αποκοπής cl = Επαφή σύνδεσης ChL C.26 dd Ldd Διαμόρφωση της λογικής Change Ανάλογα με τον υδραυλικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό της συσκευής πρέπει να προεπιλεγεί η ακολουθία Change. dd = Εκκένωση καλουπιού με πεπιεσμένο αέρα LS = Εκκένωση καλουπιού μέσω αναρρόφησης (λειτουργία διακοπής διαρροής) Ldd = Προς το παρόν όπως dd 8-9 = Εκκένωση καλουπιού μέσω πεπιεσμένου αέρα σε συσκευές με "Κλείσιμο συστήματος στην εκροή ψυχρού νερού" π.χ. STW 1-HTK και STW 150/1-HK + HN Σελίδα 22 από 30

23 Παράμετρος Περιοχή τιμής Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 E.LS C.27 on LOC Ασφάλιση της παραμέτρου "LS" διακοπής διαρροής στο επίπεδο εργασίας ( όταν δεν υπάρχει υδραυλική προϋπόθεση). on = Αλλαγή ρύθμισης της παραμέτρου "LS" στο επίπεδο εργασίας αποδεσμευμένη. on = Αλλαγή ρύθμισης της παραμέτρου "LS" στο επίπεδο εργασίας φραγμένη. ASt C.28 5 min 120 Aquatimer-Start-time (min) Aquatimer (μετρητής παλμών πλήρωσης) ενεργό μετά το ρυθμισμένο χρόνο στο "ASt". Πρωτύτερα μη επιτηρούμενοι, τυχαίοι κύκλοι πλήρωσης. Μετά το on/off ξεκινάει ο χρόνος "ASt" εκ νέου. E.F C.29 on CHG on = Το πλήκτρο F στο πεδίο χειρισμού μπορεί να ενεργοποιηθεί. LOC = Το πλήκτρο F στο πεδίο χειρισμού έχει φραγεί. CHG = Εκκένωση καλουπιού μέσω του πλήκτρου F EMO C.30 OFF on Φραγή επανενεργοποίησης μετά από επαναφορά δικτύου off = Φραγή επανενεργοποίησης μη ενεργή on = Φραγή επανενεργοποίησης ενεργή Μετά την επαναφορά δικτύου η μονάδα ελέγχου αρχικά παραμένει απενεργοποιημένη. Οθόνη "Info". Μήνυμα "EMO" αναβοσβήνει. Η LED στο πλήκτρο "O" αναβοσβήνει. Όλες οι άλλες ενδείξεις εκτός από την Power LED είναι σβησμένες. Η μονάδα ελέγχου μπορεί να ενεργοποιηθεί με την παρακάτω ακολουθία ενεργειών. Επιβεβαιώστε το μήνυμα "EMO" με το πλήκτρο "O". Στη συνέχεια η LED στο πλήκτρο "O" ανάβει συνεχώς. Έπειτα το μήνυμα "EMO" σβήνει. Η μονάδα ελέγχου μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί με το πλήκτρο "I". Το μήνυμα "EMO" μπορεί να επιβεβαιωθεί επίσης με αλλαγή της επαφής S8 ("ON" από εξωτερικά) από κλειστή σε ανοιχτή. Σελίδα 23 από 30

24 Παράμετρος Περιοχή τιμής Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 OF1 C.31 OFF, Διόρθωση θερμοκρασίας του εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας σε C OF3 C.33 OFF, Διόρθωση θερμοκρασίας του αισθητήρα θερμοκρασίας επιστροφής σε C OF4 C.34 OFF, Διόρθωση θερμοκρασίας του αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής σε C OF5 C.35 OFF, Διόρθωση θερμοκρασίας του αισθητήρα θερμοκρασίας διεπιφάνειας σε C OF6 C.36 OFF, Βαθμός ρύθμισης offset info για αναλογική έξοδο ψύξης. Χρήση της παραμέτρου: Για να αντισταθμιστούν ασυνέχειες της βαλβίδας ψύξης, μπορεί να καταχωρηθεί εδώ OFFSET σε %. P.Fi C.37 OFF, 0,1 60 Φίλτρο για τη σταθεροποίηση της ένδειξης πραγματικής τιμής Pro C.38 OFF St Ρύθμιση των διαφορετικών πρωτοκόλλων διεπαφών Off = Λειτουργία διεπαφής απενεργοποιημένη. Οι παράμετροι Adr, b και For δεν έχουν καμία σημασία A = Πρωτόκολλο Arburg ενεργό b = Πρωτόκολλο Dr. Boy ενεργό E = Πρωτόκολλο Engel ενεργό Cν = Πρωτόκολλο Krauss Maffei ενεργό St = Πρωτόκολλο Standard SINGLE ενεργό Pb = Profibus ενεργό μόνο στη SvL με διεπαφή Profibus! Σελίδα 24 από 30

25 Παράμετρος Περιοχή τιμής Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 b C.39 OFF, Εδώ προγραμματίζεται η ταχύτητα μετάδοσης ρυθμός baud - της διεπαφής. Πιθανές ρυθμίσεις είναι: OFF = Δεν έχει ρυθμιστεί ρυθμός baud 0.3 = 0,3 kbaud 0.6 = 0,6 kbaud 1.2 = 1,2 kbaud 2.4 = 2,4 kbaud 4.8 = 4,8 kbaud 9.6 = 9,6 kbaud 19.2 = 19,2 kbaud For C.40 7E1 8n2 Εδώ προγραμματίζεται η μορφή δεδομένων της διεπαφής. Η μορφή δεδομένων αποτελείται από: bits δεδομένων, bit ισοτιμίας, bit διακοπής. Πιθανές ρυθμίσεις είναι: 7E1, 7o1, 7E2, 7o2, 7n2, 8E1, 8o1, 8n1, 8n2 dn1 C Εδώ προγραμματίζονται τα τρία πρώτα ψηφία του αριθμού της συσκευής. dn2 C Εδώ προγραμματίζονται τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού της συσκευής. C.OFF C.43 c.off c.gr Προγραμματισμός c.off Κατά την απενεργοποίηση μέσω του συστήματος αντιστάθμισης αντλίας γίνεται ψύξη 100%, μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία ψύξης. Προγραμματσιμός c.gr Κατά την απενεργοποίηση μέσω του συστήματος αντιστάθμισης αντλίας πραγματοποιείται η ψύξη με το ρυθμισμένο ρυθμό, μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία ψύξης. Σελίδα 25 από 30

26 Παράμετρος Περιοχή τιμής Σημασία SVL-R8150 ρύθμισης Χαρ. Κωδ. Αρχή Τέλος 21 Conf C.45 3P 2PC Διαμόρφωση της συμπεριφοράς ρύθμισης 3P Ελεγκτής τριών σημείων θέρμανσης/ψύξης 2PC Ελεγκτής δύο σημείων ψύξης C.ut C.47 OFF Proc Auswahl für den 0-10V Temperatur-Eingang OFF = keine Verwendung t.in = Rücklauffühler Proc = Regelfühler im Vorlauf Ut.Lo C.48 0 Ut.Hi 0-10V Temperatur-Eingang, untere Spannungsgrenze Ut.Hi C.49 Ut.Lo V Temperatur-Eingang, obere Spannungsgrenze C.dF C.50 U.dF dp Auswahl des Durchflusssensors U.dF = Sensor mit linearem Spannungssignal über dem Durchfluss dp = Differenzdrucksensor df.lo C.51 0 df.hi 0-10V Durchfluss-Eingang, untere Spannungsgrenze df.hi C.52 df.lo V Durchfluss-Eingang, obere Spannungsgrenze FL.Lo C.53 0 FL.Hi Skalierung des unteren Durchflussspannungsbereiches in ltr./min. FL.Hi C.54 FL.Lo 999 Skalierung des oberen Durchflussspannungsbereiches in ltr./min. Σελίδα 26 από 30

27 4 Ρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου 4.0 Υπολογισμός των χαρακτηριστικών μεγεθών στο κλειστό κύκλωμα ελέγχου Όταν η χρονική απόκριση του ελεγχόμενου συστήματος είναι άγνωστη και το κύκλωμα ελέγχου μπορεί να γίνει παροδικά ασταθές, ο ελεγκτής λειτουργεί με xp = 0 (ON-OFF, χωρίς χρονική απόκριση). Από τη μορφή ταλάντωσης υπολογίζονται οι παράμετροι ρύθμισης με τον ακόλουθο τρόπο. ( C) T Δx t (sec) T = Περίοδος ταλάντωσης Δx = Πλάτος ταλάντωσης πραγματικής τιμής Χρόνος καθυστέρησης : 1 Tu = T 4 Χρόνος προπορείας : 4 Tv = Tu 10 Χρόνος επαναφοράς : Tn = 5 Tv Αναλογική περιοχή : Δx 2 xp = 100% Εύρος περιοχής μέτρησης Εύρος περιοχής μέτρησης SVL : 430 K Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε την αναλογική περιοχή "Ψύξη" στη διπλάσια τιμή. Σελίδα 27 από 30

28 4.1 Αυτόματη βελτιστοποίηση Ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης εξακριβώνει στο κλειστό κύκλωμα ελέγχου τα χαρακτηριστικά του συστήματος και υπολογίζει τις παραμέτρους ανάδρασης (p, Tv, Tn) που έχουν μεγάλο εύρος ισχύος και το χρόνο κύκλου μεταγωγής (C = 0,3 x Tv) ενός ελεγκτή PD/I. Εάν ο ελεγκτής λειτουργεί ως ελεγκτής "θέρμανση-off-ψύξη", οι υπολογισμένες για τη "θέρμανση" τιμές παραμέτρων υιοθετούνται και για την "ψύξη". Η βελτιστοποίηση πραγματοποιείται κατά την εκκίνηση λίγο πριν επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή αναφοράς. Αυτή πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 5 % του εύρους περιοχής μέτρησης. Σε περίπτωση βελτιστοποίησης μιας τιμής αναφοράς που έχει ήδη επιτευχθεί σημειώνεται αρχικά μείωση της θερμοκρασίας κατά 5 % περίπου της περιοχής μέτρησης, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ενίσχυση του συστήματος. Ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας OPT=on και επιβεβαιώνοντας με το πλήκτρο "Enter". Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βελτιστοποίησης εμφανίζεται στην οθόνη τιμής αναφοράς η λέξη "OPt" εναλλάξ με την τιμή αναφοράς. Στους ελεγκτές 3 σημείων (θέρμανση-off-ψύξη) η μείωση της θερμοκρασίας επιταχύνεται με σύντομη ενεργοποίηση της ψύξης. Μετά από υπολογισμό των παραμέτρων ανάδρασης ο ελεγκτής οδηγεί την πραγματική τιμή στην τρέχουσα τιμή αναφοράς. W W OPT ON t OPT ON t Βελτιστοποίηση Βελτιστοποίηση κατά τη θέρμανση του συστήματος σε μία ήδη "επιτευχθείσα" τιμή αναφοράς Επιλέγοντας OPT=OFF και επιβεβαιώνοντας με το πλήκτρο "ENTER" μπορεί να διακοπεί μια διαδικασία βελτιστοποίησης. Σελίδα 28 από 30

29 5 Σημασία της διαμόρφωσης συναγερμού Οι επαφές σήματος καταχωρούνται και εμφανίζονται σε σχέση με την επιλεγμένη τιμή αναφοράς. Συμπ. μεταγωγής: Διαμόρφωση: Τιμή σήματος Οι επαφές ορίων καταχωρούνται και εμφανίζονται ως απόλυτες τιμές. Συμπ. μεταγωγής: Οριακή τιμή Διαμόρφωση: OFF ON 1 OFF ΟΝ 2 ΟΝ OFF 4 ΟΝ OFF 5 ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ Ο συγκριτής ορίων καταχωρείται και εμφανίζεται σε σχέση με την επιλεγμένη τιμή αναφοράς. Η ρυθμισμένη τιμή ενεργεί κάτω και πάνω από την τιμή αναφοράς. Συμπ. μεταγωγής: Διαμόρφωση: Στον συγκριτή ορίων με συμπεριφορά ετοιμότητας το ρελέ συναγερμού κλείνει μετά την ενεργοποίηση του ελεγκτή. Ανοίγει πάλι όταν η πραγματική τιμή φτάσει την περιοχή αποδοχής και στη συνέχεια την εγκαταλείψει πάλι. Περιοχή Συμπ. μεταγωγής: Διαμόρφωση: OFF ΟΝ ΟΝ OFF ΟΝ OFF 3 6 ΟΝ OFF Περιοχή ΟΝ OFF 7 ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ Σελίδα 29 από 30

30 6 Διάγραμμα συνδεσμολογίας Διάγραμμα συνδεσμολογίας R Σειριακές διεπαφές RS 232 RS 485 TTY 20 ma Profibus CAN L 1 70 RxD in B TxD in RxTx N L N 2 71 TxD out A TxD out RxTx P H OUT 3 Αερισμός/εξαερισμός 3 72 TxD in RxD out Σήμα ελέγχου OUT 5 Αντλία 4 73 RxD out RxD in +5V COM OUT 3,5,6, GND GND GND GND GND OUT 6 Πλήρωση 6 75 Στάθμη μέγ. S6 OUT 8 Κλείσιμο συστήματος 7 76 Στάθμη ελάχ. S5 OUT 9 OUT 4 Εκκ./διακ. διαρροής Συναγερμός V Διακόπτης ροής S5, S6 S Εξωτ. ελεγκτής S9 S V S1, S7,S9 OUT 2 Ψύξη ΟΝ εξωτερικά S V OUT 1 Θέρμανση Διαμόρφωση νερό/λάδι S V 62 Θέρμανση - OUT Θέρμανση + 64 GND Θερμ. διεπιφάνειας 65 Pt GND Θερμ. προσαγωγής 67 Pt GND 85 +5V VFS Ρύθμιση 69 Pt GND 6A GND 87 Durchfluss 0-10V Θερμ. επιστροφής 6B Pt Fühlereing 0-10V Σελίδα 30 από 30

Οδηγίες χρήσης. SVL1und10-Gri_29_07. Σελίδα 1 από 33

Οδηγίες χρήσης. SVL1und10-Gri_29_07. Σελίδα 1 από 33 Οδηγίες χρήσης Single "SVL 1 και SVL 10" Έλεγχος SVL1und10-Gri_29_07 Σελίδα 1 από 33 Πίνακας περιεχομένων 1 Διάρθρωση SVL... 3 2 Στοιχεία ενδείξεων και χειρισμού SVL... 4 2.0 Γενικά... 4 2.1 Πεδίο χειρισμού...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

2.2.5 Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 21 Η... 15 2.3 Εικόνα διαδικασίας και κανάλι διαμόρφωσης...

2.2.5 Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 21 Η... 15 2.3 Εικόνα διαδικασίας και κανάλι διαμόρφωσης... Περιγραφή μεταβίβασης δεδομένων: Profibus DP Single Basic Controller SBC τύπος: R8300... SBC-PB-D 20/2008 Περιεχόμενα: 1. Διεπαφή, γενική περιγραφή... 2 1.1 Συνδεσμολογία, θωράκιση και μέτρα κατά των παρασίτων...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC

Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC Ελεγκτής θέρμανσης SDC Ελεγκτής τηλεθέρμανσης DHC ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ EL0B-0565GE51 R0308 EL0B-0565GE51 R0308 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Έκδοση λογισμικού... 5 2 Πρόσβαση στην περιοχή εγκαταστάτη / OEM...

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Copyright Το παρόν κείμενο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ηλεκτρονικά ή μηχανικά, καθ ολοκληρίαν ή μερικώς, χωρίς την έγγραφη άδεια της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδες KV1P και KV1S Γενικά Η βαλβίδα KV1P είναι η πιο απλή βαλβίδα της σειράς KV. Είναι κατάλληλη για μικρές ταχύτητες ανόδου και, μέχρι 0,16

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DLOG-2016 είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνεχούς μέτρησης και καταγραφής αναλογικών μεγεθών (θερμοκρασία, υγρασία) που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Uniflair Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ACTIVE FLOOR AFM4500B

Uniflair Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ACTIVE FLOOR AFM4500B Uniflair Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ACTIVE FLOOR AFM4500B Έκδοση: 1.0 Ημερομηνία: Ιούλιος 2009 Έκδοση: 1.0 / GR Ημερομηνία: Ιούλιος 2009 Απόρριψη: το προϊόν αυτό αποτελείται από μεταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2 GR WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

GSM2+2plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

GSM2+2plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM2+2plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το GSM 2+2 -plus επιτρέπει τον ασύρματο έλεγχο συσκευών (τηλεειδοποίηση και τηλεχειρισμό), μέσω οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου. Ο έλεγχος γίνεται μέσω μηνυμάτων SMS

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 Σελίδα: 1 / 10 1. Γενικές Πληροφορίες. Η βαλβίδα RG.A3 (/210 & /380) εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 81-2 : 1998 + Α3 : 2009 (D).

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων

Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων 6155 Μετρητής κερμάτων και χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο POLSKI PORTUGUÊS ITALIANO ESPAÑOL FRANçAIS DEUTsCH NEDERLANDS Έλληνες Safescan 6155 Μετρητής χρημάτων για κέρματα και χαρτονομίσματα Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Oικιακή Θέρμανση Yutaki

Oικιακή Θέρμανση Yutaki Oικιακή Θέρμανση Yutaki Hitachi Europe Ltd 2 Περιεχόμενα 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα