2.2.5 Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 21 Η Εικόνα διαδικασίας και κανάλι διαμόρφωσης...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.2.5 Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 21 Η... 15 2.3 Εικόνα διαδικασίας και κανάλι διαμόρφωσης..."

Transcript

1 Περιγραφή μεταβίβασης δεδομένων: Profibus DP Single Basic Controller SBC τύπος: R SBC-PB-D 20/2008 Περιεχόμενα: 1. Διεπαφή, γενική περιγραφή Συνδεσμολογία, θωράκιση και μέτρα κατά των παρασίτων Θωράκιση αγωγών Θέση σε λειτουργία Μεταβίβαση των παραμέτρων Εικόνα διαδικασίας (process reflection) Από το μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Μεταβίβαση της ιδανικής τιμής 1 και της λέξης ελέγχου Από τη διάταξη ελέγχου στο μάστερ: Μετάδοση των δεδομένων διαδικασίας Από το μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Κανάλι διαμόρφωσης Διαμόρφωση των παραμέτρων μέσω του καναλιού διαμόρφωσης Κωδικοί παραμέτρων (πίνακας 1) Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 10 Η Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 20 Η Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 21 Η Εικόνα διαδικασίας και κανάλι διαμόρφωσης Πρόλογος Η περιγραφή αυτή δημιουργήθηκε με μέγιστη προσοχή. Ωστόσο, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος. Η εταιρία ELOTECH Industrieelektronik GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα. Η εταιρία ELOTECH Industrieelektronik GmbH επιφυλλάσσεται αλλαγών, που εξυπηρετούν την τεχνολογική πρόοδο, ανά πάσα στιγμή. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της μετάφρασης. Κανένα τμήμα του έργου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπο υλικό, αντίγραφο, μικροφίλμ ή άλλη διαδικασία) ή να υποστεί επεξεργασία με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, να πολλαπλασιαστεί ή να διανεμηθεί χωρίς γραπτή έγκριση της ELOTECH Industrieelektronik GmbH.

2 1. Διεπαφή, γενική περιγραφή Η συσκευή "Basic Controller" SBC (γνωστή και ως διάταξη ελέγχου) είναι κατάλληλη για τη σύνδεση σε Profibus-DP. Μάστερ Profibus DP Διάταξη ελέγχου SBC Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η επιτήρηση και ο έλεγχος της διάταξης ελέγχου μέσω Profibus-DP, σύμφωνα με το πρότυπο EN 50170, με τη βοήθεια ενός μάστερ υπολογιστή (π.χ. ενός βιομηχανικού ή προσωπικού υπολογιστή ή ενός SPS). Η ακολουθία των βημάτων επικοινωνίας ελέγχεται πάντα από το μάστερ υπολογιστή. Η κατάντης διάταξη ελέγχου εργάζεται ως "σκλάβος" (υποτελής). Κάθε διάταξη ελέγχου διαθέτει τη δική της διεύθυνση συσκευής. Αν η διάταξη ελέγχου διαπιστώσει σφάλματα μετάδοσης ή κοινά σφάλματα (π.χ. υπέρβαση ορίου πεδίου), δε δέχεται τα δεδομένα. Τα ισχύοντα δεδομένα που προϋπήρχαν, παραμένουν. Ρυθμίσεις των διατάξεων ελέγχου: Διεύθυνση συσκευής: Baudrate: Η διεύθυνση συσκευής ρυθμίζεται στη συσκευή ελέγχου. Βλέπε παράμετρο: Adr 9,6 kbaud MBaud (με αυτόματη αναγνώριση) Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας τις οδηγίες χειρισμού της διάταξης ελέγχου. Αρχείο GSD: Παρακαλούμε, αποταθείτε στη: Single Temperiertechnik GmbH, Hochdorf; 2

3 1.1 Συνδεσμολογία, θωράκιση και μέτρα κατά των παρασίτων Αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου είναι η συνδεσμολογία των καλωδίων Bus, σήματος και τροφοδοσίας, έτσι ώστε η δομή της εγκατάστασής σας ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΗΜΣ. Γενικά ως προς τη συνδεσμολογία Εντός και εκτός ντουλαπιών: Για να είναι η καλωδίωση σύμφωνη με τις προδιαγραφές της ΗΜΣ, είναι σκόπιμο να χωριστούν τα καλώδια στις ακόλουθες ομάδες καλωδίων και κάθε ομάδα να συνδεθεί ξεχωριστά. Ομάδα Α: Ομάδα Β: Ομάδα Γ: θωρακισμένα καλώδια Bus και καλώδια δεδομένων (π.χ. για PROFIBUS-DP, RS232C, εκτυπωτές, κλπ.) θωρακισμένα αναλογικά καλώδια μη θωρακισμένα καλώδια για συνεχείς τάσεις >60 V μη θωρακισμένα καλώδια για εναλλασσόμενες τάσεις >25 V ομοαξονικά καλώδια για οθόνες μη θωρακισμένα καλώδια για συνεχείς τάσεις >60 V και >400 V μη θωρακισμένα καλώδια για εναλλασσόμενες τάσεις >24 V και >400 V μη θωρακισμένα καλώδια για συνεχείς τάσεις >400 V Με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα μπορείτε να διαπιστώσετε τις προϋποθέσεις τοποθέτησης των ομάδων καλωδίων μέσω του συνδυασμού των μεμονωμένων ομάδων. Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα Γ Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα Γ Πίνακας 2: Προδιαγραφές τοποθέτησης ανάλογα με το συνδυασμό των ομάδων καλωδίων 1) Τα καλώδια μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινές δέσμες ή κανάλια καλωδίων. 2) Τα καλώδια πρέπει να τοποθετηθούν σε ξεχωριστές δέσμες ή κανάλια καλωδίων (χωρίς ελάχιστη απόσταση). 3) Τα καλώδια, όταν βρίσκονται εντός ντουλαπιών, πρέπει να τοποθετηθούν σε ξεχωριστές δέσμες ή κανάλια καλωδίων. Όταν βρίσκονται εκτός ντουλαπιών αλλά εντός κτιρίων, πρέπει να τοποθετηθούν σε ξεχωριστές οδούς καλωδίου με απόσταση τουλάχιστον 10 cm. 3

4 1.2 Θωράκιση αγωγών Η θωράκιση είναι ένα μέτρο για την εξασθένηση (απόσβεση) μαγνητικών, ηλεκτρικών ή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Οι παρενοχλήσεις πάνω στις θωρακίσεις των καλωδίων διοχετεύονται στη γη μέσω της ράβδου θωράκισης που βρίσκεται αγώγιμα συνδεδεμένη με το πλαίσιο. Για να μη γίνουν οι παρενοχλήσεις αυτές πηγή παρεμβολών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει μια σύνδεση χωρίς αντίσταση προς τη γείωση ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε κατά το δυνατόν μόνο αγωγούς με θωράκιση πλέγματος. Η κάλυψη της θωράκισης πρέπει να ξεπερνάει το 80%. Αποφεύγετε αγωγούς με θωράκιση μεμβράνης, γιατί η μεμβράνη μπορεί πολύ εύκολα να υποστεί ζημιά από τράβηγμα ή άσκηση πίεσης κατά τη στερέωση. Αποτέλεσμα θα είναι η μειωμένη ισχύς της θωράκισης. Κατά κανόνα πρέπει να τοποθετείτε τις θωρακίσεις των αγωγών πάντα και στις δύο πλευρές. Μόνο με τη δίπλευρη σύνδεση των θωρακίσεων μπορείτε να επιτύχετε ικανοποιητική καταστολή των παρασίτων σε περιοχές υψηλών συχνοτήτων. Μόνο κατ' εξαίρεση μπορεί να τοποθετηθεί η θωράκιση μόνο στη μία πλευρά. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, επιτυγχάνετε μόνο μια απόσβεση των χαμηλότερων συχνοτήτων. Η μονόπλευρη τοποθέτηση της θωράκισης μπορεί να είναι ευνοϊκότερη, αν, δεν μπορεί να διεξαχθεί τοποθέτηση καλωδίου εξισορρόπησης δυναμικού μεταβιβάζονται αναλογικά σήματα (μερικά mv ή ma) χρησιμοποιούνται θωρακίσεις μεμβράνης (στατικές θωρακίσεις). Για καλώδια δεδομένων σειριακής σύζευξης χρησιμοποιείτε πάντα μεταλλικά ή επιμεταλλωμένα φις. Στερεώνετε τη θωράκιση του καλωδίου δεδομένων στο πλαίσιο του φις. Μην τοποθετείτε τη θωράκιση σε μια ακίδα της ράβδου φις! Σε περίπτωση διαφοράς δυναμικού μεταξύ των σημείων γείωσης μπορεί να διαρρεύσει ρεύμα εξισορρόπησης μέσω της δίπλευρης θωράκισης. Στην περίπτωση αυτή τοποθετήστε ένα επιπλέον καλώδιο εξισορρόπησης δυναμικού. Κατά την εργασία με τις θωρακίσεις λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημεία: Για τη στερέωση των θωρακίσεων πλέγματος χρησιμοποιείτε μεταλλικούς σφιγκτήρες καλωδίων. Οι σφιγκτήρες πρέπει να περιβάλλουν ευρέως τη θωράκιση και να ασκούν καλή επαφή. Τοποθετείτε τη θωράκιση, αμέσως μετά την είσοδο του καλωδίου στο ντουλάπι, πάνω σε μία ράβδο θωράκισης. Συνεχίστε με τη θωράκιση μέχρι το δομοστοιχείο, αλλά μην την ξανασυνδέσετε στο σημείο αυτό! 4

5 1.3 Θέση σε λειτουργία Παρατήρηση Η θέση σε λειτουργία της διάταξης ελέγχου με σύνδεση Profibus-DP επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις προδιαγραφές ασφαλείας. Είναι απολύτως απαραίτητο το προσωπικό να διαθέτει εμπεριστατωμένη εμπειρία στο χειρισμό του Profibus-DP. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας και τη λίστα με τις συχνές ερωτήσεις. Για τη θέση σε λειτουργία χρειάζεστε τα ακόλουθα εξαρτήματα: Βύσμα για τη σύνδεση του PROFIBUS στη διάταξη ελέγχου. Καλώδιο PROFIBUS (κατά κανόνα το καλώδιο αυτό είναι ήδη εγκατεστημένο!) Δισκέτα με το αρχείο GSD Εργαλείο σχεδιασμού έργου για PROFIBUS-DP Για να είναι εγγυημένη η σωστή εργασία της διάταξης ελέγχου, πρέπει κατά τη θέση σε λειτουργία να διεξάγετε απαραιτήτως τα ακόλουθα βήματα: Σύνδεση PROFIBUS: Συνδέστε τη διάταξη ελέγχου με το PROFIBUS ως εξής: Ακροδέκτες: GND 85 Αντιστάτες τερματισμού RxTxP R RxTxN 87 VP +5V R 220R Οι συνδέσεις Vp και GND χρησιμεύουν για τη σύνδεση των προαιρετικών αντιστατών τερματισμού. Δεν επιτρέπεται περαιτέρω φορτίο. Ρυθμίστε τις εξής ς στη διάταξη ελέγχου: Παράμετρος "Διεύθυνση", Adr: στη διεύθυνση Profibus Παράμετρος "Baudrate", b: Η ρύθμιση δεν είναι δυνατή. Το απαραίτητο Baudrate αναγνωρίζεται αυτόματα και εμφανίζεται. Ένδειξη "ndt" = δεν αναγνωρίστηκε Baudrate. Ενδείξεις διάγνωσης: Αν επιλεγεί η παράμετρος "Adresse" (Adr) στη διάταξη ελέγχου, εμφανίζονται οι ακόλουθες ενδείξεις διάγνωσης στην οθόνη "SET": 1 δεκαδικό ψηφίο λάμπει διαρκώς: Η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία ανταλλαγής δεδομένων. Η επικοινωνία είναι εντάξει. Η ανταλλαγή δεδομένων με το μάστερ υπολογιστή διενεργείται. 1 δεκαδικό ψηφίο αναβοσβήνει: Η σύνδεση Bus αναγνωρίστηκε. Η διάταξη ελέγχου αναμένει την παραμετροποίηση από το μάστερ. Η παραμετροποίηση λαμβάνει χώρα αυτόματα. 5

6 Δεν αναβοσβήνει ή ανάβει κανένα δεκαδικό ψηφίο: η διάταξη ελέγχου δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στο Bus. π.χ.: - Ενδεχομένως υπάρχει σφάλμα σύνδεσης των συρμάτων - Ο μάστερ δεν είναι ενεργός - Το πρωτόκολλο δεν είναι ρυθμισμένο σωστά 3 δεκαδικά ψηφία αναβοσβήνουν: Σφάλμα στο υλισμικό Profibus της διάταξης ελέγχου. Στείλτε τη συσκευή για έλεγχο. Ωστόσο, η κανονική λειτουργία ελέγχου της συσκευής εξακολουθεί να είναι δυνατή. 6

7 2. Μεταβίβαση των παραμέτρων Η επικοινωνία: Ο μάστερ στέλνει δεδομένα στη διάταξη ελέγχου. Προς την αντίθετη κατεύθυνση, η διάταξη ελέγχου στέλνει μια απάντηση στο μάστερ Profibus υπολογιστή. Αυτή η διαδικασία διενεργείται κυκλικά και ελέγχεται από το μάστερ. Η διαμόρφωση της διάταξης ελέγχου διενεργείται μέσω του αρχείου GSD. Για τη διάταξη ελέγχου SBC διατίθενται τα ακόλουθα μοντούλ: 1. Εικόνα διαδικασίας: Μοντούλ: SBC Process Data 2. Κανάλι διαμόρφωσης: Μοντούλ: "Parameter Channel" 3. Εικόνα διαδικασίας και κανάλι διαμόρφωσης: Μοντούλ: "SBC Process Data+Parameter" 2.1 Εικόνα διαδικασίας (process reflection) Στην εικόνα διαδικασίας μεταβιβάζονται συγκεκριμένες παράμετροι σύμφωνα με ένα σταθερά προδιαγεγραμμένο σχήμα Από το μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Μεταβίβαση της ιδανικής τιμής 1 και της λέξης ελέγχου Byte 1 Byte 2 Byte 3 Ιδανική τιμή High Byte Ιδανική τιμή Low Byte Λέξη ελέγχου Ιδανική τιμή: Η τιμή αποτελείται από δύο byte δεδομένων: Παράδειγμα: Δεκ. Δεκαεξ High-Byte Low-Byte Ιδανική τιμή: E6 00 E6 Αντιστοιχεί π.χ. σε 230 C ή 230 F oder 23,0 C ανάλογα με την παράμετρο "CF" (βλέπε λίστα παραμέτρων της διάταξης ελέγχου). Η αριθμητική τιμή χρησιμοποιείται όπως παρουσιάζεται στην ένδειξη > 15,0 με κόμμα 150 -> 150 χωρίς κόμμα Λέξη ελέγχου: Bit 0: Συσκευή "on" / "off" 1 = on Bit 1: Συσκευή "ψύξη" και "off" 1 = on Bit 2: Bit 3: Λειτουργία διακοπής διαρροής 1 = on Bit 4: Εκκένωση καλουπιού 1 = on Bit 5: Ιδανική τιμή καθόδου (2η ιδανική τιμή) 1 = on Bit 6: Βελτιστοποίηση 1 = on Bit 7: Στο Bit 6 "Βελτιστοποίηση": Η αλλαγή από "0" σε "1" προκαλεί μια μοναδική βελτιστοποίηση. Για την εκ νέου εκκίνηση της βελτιστοποίησης πρέπει στο ενδιάμεσο διάστημα το Bit να τεθεί μια φορά στη θέση "0". Αν τεθεί το Bit 6 στο "0", οποιαδήποτε ενδεχόμενη ενεργή βελτιστοποίηση θα διακοπεί. Η τρέχουσα κατάσταση βελτιστοποίησης μπορεί να αναγνωστεί στην κατάσταση των δεδομένων διαδικασίας. 7

8 2.1.2 Από τη διάταξη ελέγχου στο μάστερ: Μετάδοση των δεδομένων διαδικασίας Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Προδιαγραφή κατάστασης Πραγματική τιμή, τρ. αισθητήρας ελέγχου High Byte Πραγματική τιμή, τρ. αισθητήρας ελέγχου Low Byte Byte 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 Byte 11 Byte 12 Byte 13 Byte 14 Byte 15 Byte 16 Byte 17 Διορθωτική τιμή 0x9C...0x64 Συναγερμοί 1 Συναγερμοί 2 Κατάσταση Ορισμός "Προδιαγραφή κατάστασης" : δείχνει αν κατά την εγγραφή της ιδανικής τιμής προέκυψε σφάλμα περιοχής. 0 = Ιδανική τιμή εντάξει 1 = εσφαλμένη προρύθμιση ιδανικής τιμής Ορισμός "Συναγερμοί 1": Ορισμός "Συναγερμοί 2": Bit 0 =Αθροιστικός συναγερμός Bit 1 = Συναγερμός 1 Bit 2 = --- Bit 3 = Συναγερμός αντλίας (ο διακόπτης προστασίας κινητήρα αποκρίθηκε) Bit 4 = Συναγερμός στάθμης πλήρωσης, Επίπεδο Bit 5 = Συναγερμός Επιτηρητής ροής Bit 6 = Σφάλμα συστήματος Bit 7 = Σφάλμα βελτιστοποίησης Bit 0 = Συναγερμός Είσοδος Bit 1 = --- Bit 2 = --- Bit 3 = Συναγερμός Θραύση καλωδίου αισθητήρα (τρ. αισθητήρας ελέγχου) Bit 4 = --- Bit 5 = --- Bit 6 = --- Bit 7 = --- Ορισμός "Κατάστασης": Bit 0 = Συσκευή "on" / "off" 1 = on Bit 1 = Συσκευή ψύχεται και off 1 = on Bit 2 = Bit 3 = Λειτουργία διακοπής διαρροής 1 = on Bit 4 = Εκκένωση καλουπιού 1 = on Bit 5 = Ιδανική τιμή καθόδου (2η ιδανική τιμή) 1 = on Bit 6 = Βελτιστοποίηση 1 = on Bit 7 = Χειροκίνητη λειτουργία / Λειτουργία εξ αποστάσεως 1 = χειροκίνητη 8

9 2.1.3 Από το μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Παράδειγμα μεταβίβασης της ιδανικής τιμής 1 και της λέξης ελέγχου Προϋπόθεση: Παράματρος CF = C και όχι F ή 0,1 C Byte 1 + 2: Πρέπει να μεταβιβαστεί μια ιδανική τιμή 50 C στη διάταξη ελέγχου. Ιδανική τιμή: 50 δεκαδικό = 32 δεκαεξαδικό ως ακέραια τιμή 16 Bit Byte 3: Πρέπει να ενεργοποιηθεί το σύστημα ελέγχου (Bit 0 = 1). Byte 1 Byte 2 Byte 3 Ιδανική τιμή High Byte Ιδανική τιμή Low-Byte 0x32 Λέξη ελέγχου 0x01 Απόκριση της διάταξης ελέγχου στο μάστερ: Μεταβίβαση των δεδομένων διαδικασίας Η διάταξη ελέγχου εμφανίζει τις ακόλουθες τιμές παραμέτρων (παράμετρος CF = C): Byte 1: Προδιαγραφή κατάστασης Η τελευταία κατάσταση ήταν εντάξει Byte 2 + 3: Πραγματική τιμή, 55 δεκαδικό = 32 δεκαεξαδικό ως ακέραια τιμή 16 Bit Byte 4-13: Byte 14: Βαθμός διόρθωσης -33 δεκαδικό = 0xDF δεκαεξαδικό ως ακέραια τιμή 8 Bit Byte 15: Συναγερμός 1 Δεν υπάρχει συναγερμός Byte 16: Συναγερμός 2 Ο αθροιστικός συναγερμός αποκρίθηκε. Byte 17: Κατάσταση Η διάταξη ελέγχου είναι ενεργοποιημένη. Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Προδιαγραφή κατάστασης Πραγματική τιμή, τρ. αισθητήρας ελέγχου High Byte Πραγματική τιμή, τρ. αισθητήρας ελέγχου Low Byte 0x37 Byte 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 Byte 11 Byte 12 Byte 13 Byte 14 Byte 15 Byte 16 Byte 17 Διορθωτική τιμή Συναγερμοί 1 Συναγερμοί 2 Ανάγνωση κατάστασης xDF 0x01 0x01 9

10 2.2 Κανάλι διαμόρφωσης Με το κανάλι διαμόρφωσης κάθε παράμετρος μπορεί να κληθεί ατομικά. Ο μάστερ στο Profibus DP έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα των συσκευών ελέγχουκαι, αν επιτρέπεται, να τα μεταβάλει. Η μεταφορά εντολών ή παραμέτρων πραγματοποιείται και προς τις δύο κατευθύνσεις μέσω συγκεκριμένων μπλοκ δεδομένων. Ορισμοί Κωδικός εντολής [BC]: "λέει" στη συσκευή, τι να "κάνει" (1 Byte) Κωδικός [PC]: περιγράφει κάθε μεμονωμένη παράμετρο η οποία μπορεί να κληθεί στον ελεγκτή (1 Byte) Τιμή [PW]: δείχνει την τιμή μιας (3 Byte) Αριθμητικές περιοχές Κωδικός εντολής [BC]: 0x10, 0x20, 0x21 Κωδικός [PC]:...0xFF Τιμή [PW]: η τιμή (ακέραιος 16 Bit) συνίσταται από την καθαρή αριθμητική τιμή PWH και PWL και το δεκαδικό ψηφίο PWK Τιμή High-Byte Τιμή Low- Byte Δεκαδικό ψηφίο [PWH] [PWL] [PWK] Διαμόρφωση των παραμέτρων μέσω του καναλιού διαμόρφωσης. Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 Αύξων αριθμός... 0xFF πάντα: 0x01 Κωδικός εντολής BC 0x10, 0x20 od. 0x21 πάντα: Κωδικός PC... 0xFF Τιμή PWH High-Byte Τιμή PWL Low-Byte Δεκαδικό ψηφίο PWK... 0xFF Byte 1 Αύξων αριθμός: Byte 2: Ο μάστερ θα πρέπει να θέτει πριν από κάθε νέα κλήση έναν νέο αύξοντα αριθμό. Αυτός ο αριθμός επαναλαμβάνεται από τη διάταξη ελέγχου κατά την απόκριση. Έτσι είναι δυνατή η αντιστοίχιση κλήσης και απόκρισης. Πάντα 0x01 Byte 3 Κωδικός εντολής, BC: 0x10 Byte 4: Ανάγνωση 0x20 : Γραφή 0x21 : Γράψτε τις ς και αποθηκεύστε της με προστασία πτώσης ρεύματος Η μνήμη ηλεκτρονόμου με προστασία κατά της πτώσης ρεύματος (EAROM, EEPROM) επιτρέπει το ανώτερο κύκλους εγγραφής. πάντα 10

11 Byte 5 Κωδικός, PC: Κλήση: Διευθυνσιοποιεί την παράμετρο που πρέπει να διαμορφωθεί (βλέπε πίνακα). Απόκριση: Αν η διαδικασία ανάγνωσης από τη διάταξη ελέγχου δεν περιείχε σφάλματα, το Byte 5 περιέχει στην απόκριση της διάταξης ελέγχου τον κωδικό PC. Αν η διαδικασία γραφής στη διάταξη ελέγχου δεν περιείχε σφάλματα, το Byte 5 περιέχει την τιμή 00H (βεβαίωση). Σε περίπτωση εσφαλμένης επικοινωνίας μπορούν να προκύψουν τα εξής μηνύματα σφάλματος στο Byte 5: 03 H - Σφάλμα διαδικασίας (άκυρος κωδικός εντολής). Η συσκευή δε βρίσκεται στη λειτουργία εξ αποστάσεως 04 H - Δεν τηρήθηκε η προδιαγραφή περιοχής (τιμή πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή) 05 H - Byte H - Η κληθείσα παράμετρος είναι μόνο "παράμετρος ανάγνωσης" 08 H - Η παράμετρος είναι άκυρη 09 H - Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της εντολής (π.χ. δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η βελτιστοποίηση) FEH - Σφάλμα κατά την εγγραφή στη μνήμη με προστασία πτώσης ρεύματος FFH - Γενικό σφάλμα Byte 6, 7 και 8 Τιμή : Στα Bytes 6, 7 και 8 βρίσκονται η τιμή PWH και PWL και το δεκαδικό ψηφίο PWK. Η τιμή αποτελείται από τρία byte δεδομένων: 2 byte δεδομένων (αριθμητική τιμή), 1 byte δεδομένων (δεκαδικό ψηφίο). Παραδείγματα: Δεκ. Δεκαεξ. PWH PWL Δεκαδικό ψηφίο Πραγματική τιμή ( C ή F): D7 00 D7 00 Ιδανική τιμή ( C ή F): E6 00 E6 00 Τιμή διόρθωσης, "ψύξη" (%) -16 FFF0 FF F0 00 Γραμμική μεταβατική κατάσταση ιδανικής τιμής ( C/min): 2, Η τιμή υπολογίζεται ως εξής: Δεκ. 2,2 = 22 με ένα δεκαδικό ψηφίο Δεκαεξ..: = 0016 (PWH PWL) = 01 (1 δεκαδικό ψηφίο) Αρνητικές τιμές: Σχηματισμός μέσω του δυαδικού 2πλού συμπληρώματος 11

12 2.2.2 Κωδικοί παραμέτρων (πίνακας 1) Παράμετρος Ένδειξη Κωδικός Χαρακτη Λοιπά ριστικά Επίπεδο εργασίας 1 η ιδανική τιμή 0x21 RW Τιμή συναγερμού AL 0x38 RW 2η ιδανική τιμή SP2 0x22 RW Συναγερμός εισόδου AP.I 0x3a RW (εσωτερικός έλεγχος) Aquatimer Ati 0xa0 RW Change time Cti 0xa1 RW High-Alarm Πίεση Hi.P 0x3e RW Low-Alarm Πίεση Lo.P 0x3f RW Λειτουργία διακοπής διαρροής LS 0xa7 RW Συναγερμός 2 Όριο AL2 0x3D RW μόνο σε: ConF=2Pc Παράμετρος Επίπεδο παραμέτρων Ένδειξη Κωδικός Χαρακτη ριστικά Τρέχουσα διορθωτική τιμή Y% 0x60 RO Περιορισμός διορθωτικής τιμής hl% 0x64 RW (θέρμανση) Περιορισμός διορθωτικής τιμής cl% 0x69 RW (ψύξη) Αναλογική περιοχή (θέρμανση) h P 0x40 RW Χρόνος προπορίας (θέρμανση) h d 0x41 RW Χρόνος αντιστάθμισης h I 0x42 RW (θέρμανση) Αναλογική περιοχή (ψύξη) c P 0x50 RW Χρόνος προπορείας (ψύξη) c d 0x51 RW Χρόνος αντιστάθμισης (ψύξη) c I 0x52 RW Ουδέτερη ζώνη Db 0x46 RW Χρόνος κύκλου μεταγωγής h C 0x43 RW (θέρμανση) Χρόνος κύκλου μεταγωγής c C 0x53 RW (ψύξη) Περιορισμός ιδανικής τιμής, SP.Hi 0x2c RW προς τα επάνω Περιορισμός ιδανικής τιμής, SP.Lo 0x2b RW προς τα κάτω Λοιπά Θερμοκρασία κλεισίματος SCL 0xa2 RW συστήματος Βαθμός C/F Μεταγωγή C F 0x1b RW Αυτόματη βελτιστοποίηση Opt 0x88 RW Γραμμική μεταβατική κατάσταση ιδανικής τιμής, ανοδική Γραμμική μεταβατική κατάσταση ιδανικής τιμής, καθοδική Υστέρηση μεταγωγής για την ενεργοποίηση της ψύξης Υστέρηση μεταγωγής για την απενεργοποίηση της ψύξης SP / 0x2f RW SP \ 0x2e RW HY.Hi 0x5A RW μόνο σε: ConF=2Pc HY.Lo 0x59 RW μόνο σε: ConF=2Pc 12

13 Κωδικός παραμέτρων (πίνακας 2α) Παράμετρος Ένδειξη Κωδικός Χαρακτη ριστικά Επίπεδο διαμόρφωσης Φραγή πλήκτρων LOC 0x85 RW Φραγή στάθμης Niv 0x92 RW Θερμοκρασία ψύξης c60 0x93 RW Άμεση ψύξη Cdi 0x94 RW Λοιπά Διαμόρφωση Συναγερμός 1 C.AL 0x34 RW Διαμόρφωση αθροιστικού C.SA 0x9b RW συναγερμού Λογική Change ChL 0xa8 RW Άδεια: Λειτουργία διακοπής E.LS 0x9c RW διαρροής Aquatimer Χρόνος εκκίνησης Ast 0xa9 RW Emergency Off EMO 0x90 RW Φραγή επανενεργοποίη σης Offset Αισθητήρας ελέγχου OF1 0xab RW Offset Είσοδος OF4 0xae RW Offset τιμής ρύθμισης: ψύξη OF6 0x8a RW Χρονική σταθερά: X-Filter P.Fi 0x8b RW Device Nr. 1 dn1 0x9e RW Device Nr. 2 dn2 0x9f RW Διαμόρφωση "OFF" C.OFF 0x8c RW Διαμόρφωση Συναγερμός 2 C.A2 0x36 RW μόνο σε: ConF=2Pc Διαμόρφωση ελεγκτή ConF 0x80 RW Κωδικός παραμέτρων (πίνακας 2β) λοιπές παράμετροι Παράμετρος Ένδειξη Κωδικός τρέχουσα θερμοκρασία 0x10 Χαρακτη ριστικά RO πραγματικής τιμής τρ. θερμοκρασία εισόδου 0x13 RO τρέχουσα ιδανική τιμή 0x20 RO συσκευή on / off 0x8f RW Λοιπά 13

14 2.2.3 Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 10 Η Η διάταξη ελέγχου πρέπει να στείλει την παράμετρο (πραγματική τιμή, 10 Η) στο μάστερ. Η πραγματική τιμή έχει την τιμή 225 Grad C. 225 (δεκαδική) = 0xE1 (δεκαεξ.) Ο μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Δεκ.. Δεκαεξ.. Αύξων αριθμός: 1 0x01 πάντα: 1 0x01 Αποστολή : 16 0x10 πάντα: 0 Κωδικός (πραγματική τιμή): 16 0x10 Τιμή (High-Byte): 0 Τιμή (Low- Byte): 0 Δεκαδικό ψηφίο: 0 Μεταβίβαση στη διάταξη ελέγχου: 0x01, 0x01 0x10,, 0x10,,, Η διάταξη ελέγχου στο μάστερ: Δεκ. Δεκαεξ. Αύξων αριθμός της κλήσης: 1 0x01 πάντα: 1 0x01 Αποστολή : 16 0x10 πάντα: 0 Κωδικός (πραγματική τιμή): 16 *) 0x10 Τιμή (High-Byte): 0 Τιμή (Low- Byte): 225 0xE1 Δεκαδικό ψηφίο: 0 Μεταβίβαση στο μάστερ: 0x01, 0x01 0x10,, 0x10,, 0xE1, *) Επανάληψη PC = 16, γιατί η διαδικασία ανάγνωσης δεν περιείχε σφάλματα Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 20 Η Η διάταξη ελέγχου δέχεται την εντολή: "Ανάληψη xp-θέρμανσης (κωδικός : 40H, τιμή : 5,0 %) στη μνήμη δεδομένων (RAM)". Ο μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Δεκ.. Δεκαεξ.. Αύξων αριθμός: 2 0x02 πάντα: 1 0x01 Κωδικός εντολής: 32 0x20 πάντα: 0 Κωδικός (xp-θέρμανση) 64 0x40 Τιμή (High-Byte): 0 Τιμή (Low- Byte): 50 0x32 Δεκαδικό ψηφίο: 1 0x01 Μεταβίβαση στη διάταξη ελέγχου: 0x02, 0x01, 0x20,, 0x40,, 0x32, 0xFF Η διάταξη ελέγχου στο μάστερ: Δεκ. Δεκαεξ. Αύξων αριθμός της κλήσης: 2 0x02 πάντα: 1 0x01 Κωδικός εντολής: 32 0x20 πάντα: 0 Κωδικός : 0 *) Τιμή (High-Byte): 0 Τιμή (Low- Byte): 0 Δεκαδικό ψηφίο: 0 Μεταβίβαση στο μάστερ: 0x02, 0x01, 0x20,,,,, *) Αν η διάταξη ελέγχου "καταλάβει" την εντολή του μάστερ, απαντά με τον κωδικό PC = 00, γιατί η διαδικασία εγγραφής δεν περιείχε σφάλματα. Σε περίπτωση σφαλμάτων μεταβίβασης ή άλλων σφαλμάτων (π.χ. τυπικών) η διάταξη ελέγχου απαντά στη θέση αυτή με έναναντίστοιχο κωδικό σφάλματος. 14

15 2.2.5 Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 21 Η Η διάταξη ελέγχου λαμβάνει την εντολή: "Ανάληψη SP1 = 200 C (ιδανική τιμή1, κωδικός : 0x21) και αποθήκευση με προστασία πτώσης ρεύματος". Ο μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Δεκ. Δεκαεξ. Αύξων αριθμος: 3 0x03 πάντα: 1 0x01 Κωδικός εντολής: 33 0x21 πάντα: 0 Κωδικός (SP1): 33 0x21 Τιμή (High-Byte): 0 Τιμή (Low- Byte): 200 0xC8 Δεκαδικό ψηφίο: 0 Μεταβίβαση στη διάταξη ελέγχου: 0x03, 0x01, 0x21,, 0x21,, 0xC8, Η διάταξη ελέγχου στο μάστερ: Dez. Hex. Αύξων αριθμός της κλήσης: 3 0x03 πάντα: 1 0x01 Κωδικός εντολής: 33 0x21 πάντα: 0 Κωδικός : 0 *) Τιμή (High-Byte): 0 Τιμή (Low- Byte): 0 Δεκαδικό ψηφίο: 0 Μεταβίβαση στο μάστερ: 0x03, 0x01, 0x21,,,,, *) Αν η διάταξη ελέγχου "καταλάβει" την εντολή του μάστερ, απαντά με τον κωδικό PC = 00, γιατί η διαδικασία εγγραφής δεν περιείχε σφάλματα. Σε περίπτωση σφαλμάτων μεταβίβασης ή άλλων σφαλμάτων (π.χ. τυπικών) η διάταξη ελέγχου απαντά στη θέση αυτή με έναν αντίστοιχο κωδικό σφάλματος. 15

16 2.3 Εικόνα διαδικασίας και κανάλι διαμόρφωσης Η εικόνα διαδικασίας και το κανάλι διαμόρφωσης μπορούν να μεταβιβαστούν και ταυτόχρονα. Για το σκοπό αυτό, τα Bytes του καναλιού διαμόρφωσης προστίθενται σε αυτά της εικόνας διαδικασίας. Ο μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Byte 1 Byte 2 Byte 3 Ιδανική τιμή High Byte Ιδανική τιμή Low Byte Λέξη ελέγχου Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 Byte 11 Αύξων αριθμός πάντα: 0x01 Κωδικός εντολής BC πάντα: Κωδικός PC Τιμή PWH High Byte Τιμή PWL Low Byte Δεκαδικό ψηφίο PWK Η διάταξη ελέγχου στο μάστερ: Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Προδιαγραφή κατάστασης Πραγματική τιμή, τρ. αισθητήρας ελέγχου High Byte Πραγματική τιμή, τρ. αισθητήρας ελέγχου Low Byte Byte 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 Byte 11 Byte 12 Byte 13 Byte 14 Byte 15 Byte 16 Byte 17 Διορθωτική τιμή Συναγερμοί 1 Συναγερμοί 2 Ανάγνωση κατάστασης Byte 18 Byte 19 Byte 20 Byte 21 Byte 22 Byte 23 Byte 24 Byte 25 Αύξων αριθμός πάντα: 0x01 Κωδικός εντολής BC πάντα: Κωδικός PC Τιμή PWH High-Byte Τιμή PWL Low-Byte Δεκαδικό ψηφίο PWK ELOTECH Industrieelektronik GmbH Verbindungsstr. 27 D HILDEN Τηλ: / Φαξ: /

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. SVL1und10-Gri_29_07. Σελίδα 1 από 33

Οδηγίες χρήσης. SVL1und10-Gri_29_07. Σελίδα 1 από 33 Οδηγίες χρήσης Single "SVL 1 και SVL 10" Έλεγχος SVL1und10-Gri_29_07 Σελίδα 1 από 33 Πίνακας περιεχομένων 1 Διάρθρωση SVL... 3 2 Στοιχεία ενδείξεων και χειρισμού SVL... 4 2.0 Γενικά... 4 2.1 Πεδίο χειρισμού...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11A Έκδοση 5/26 114244 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 2/27 11528 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE11B Ethernet. Έκδοση 10/2004 FA361750 11284307 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE11B Ethernet. Έκδοση 10/2004 FA361750 11284307 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE11B Ethernet FA361750 Έκδοση 10/2004 11284307 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.41B. Έκδοση 04/2007 11497599 / EL

Εγχειρίδιο. Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.41B. Έκδοση 04/2007 11497599 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.4B Έκδοση 4/7 497599 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 CM Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. SIPOS 5 Flash SIPOS 5. HiMod. Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές PROFITRON. Με επιφύλαξη αλλαγών!

Οδηγίες λειτουργίας. SIPOS 5 Flash SIPOS 5. HiMod. Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές PROFITRON. Με επιφύλαξη αλλαγών! Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές SIPOS 5 Flash PROFITRON SIPOS 5 HiMod Έκδοση 06.11 Με επιφύλαξη αλλαγών! Y070.020/GR Περιεχόμενα SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 CS Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01955 Θυροτηλεόραση με έγχρωμη οθόνη, LCD 3,5" για σύστημα κλήσης Due Fili

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01955 Θυροτηλεόραση με έγχρωμη οθόνη, LCD 3,5 για σύστημα κλήσης Due Fili Εγχειρίδιο οδηγιών 01955 Θυροτηλεόραση με έγχρωμη οθόνη, LCD 3,5" για σύστημα κλήσης Due Fili Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Πλεονεκτήματα του συστήματος δύο αγωγών Elvox 3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 20550.

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 20550. Εγχειρίδιο οδηγιών 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 0550. Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Πλεονεκτήματα του συστήματος δύο αγωγών 3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της Elvox για οθόνη 20550.

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της Elvox για οθόνη 20550. Εγχειρίδιο οδηγιών 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της Elvox για οθόνη 0550. Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Πλεονεκτήματα του συστήματος δύο αγωγών Elvox

Διαβάστε περισσότερα