2.2.5 Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 21 Η Εικόνα διαδικασίας και κανάλι διαμόρφωσης...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.2.5 Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 21 Η... 15 2.3 Εικόνα διαδικασίας και κανάλι διαμόρφωσης..."

Transcript

1 Περιγραφή μεταβίβασης δεδομένων: Profibus DP Single Basic Controller SBC τύπος: R SBC-PB-D 20/2008 Περιεχόμενα: 1. Διεπαφή, γενική περιγραφή Συνδεσμολογία, θωράκιση και μέτρα κατά των παρασίτων Θωράκιση αγωγών Θέση σε λειτουργία Μεταβίβαση των παραμέτρων Εικόνα διαδικασίας (process reflection) Από το μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Μεταβίβαση της ιδανικής τιμής 1 και της λέξης ελέγχου Από τη διάταξη ελέγχου στο μάστερ: Μετάδοση των δεδομένων διαδικασίας Από το μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Κανάλι διαμόρφωσης Διαμόρφωση των παραμέτρων μέσω του καναλιού διαμόρφωσης Κωδικοί παραμέτρων (πίνακας 1) Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 10 Η Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 20 Η Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 21 Η Εικόνα διαδικασίας και κανάλι διαμόρφωσης Πρόλογος Η περιγραφή αυτή δημιουργήθηκε με μέγιστη προσοχή. Ωστόσο, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος. Η εταιρία ELOTECH Industrieelektronik GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα. Η εταιρία ELOTECH Industrieelektronik GmbH επιφυλλάσσεται αλλαγών, που εξυπηρετούν την τεχνολογική πρόοδο, ανά πάσα στιγμή. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της μετάφρασης. Κανένα τμήμα του έργου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπο υλικό, αντίγραφο, μικροφίλμ ή άλλη διαδικασία) ή να υποστεί επεξεργασία με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, να πολλαπλασιαστεί ή να διανεμηθεί χωρίς γραπτή έγκριση της ELOTECH Industrieelektronik GmbH.

2 1. Διεπαφή, γενική περιγραφή Η συσκευή "Basic Controller" SBC (γνωστή και ως διάταξη ελέγχου) είναι κατάλληλη για τη σύνδεση σε Profibus-DP. Μάστερ Profibus DP Διάταξη ελέγχου SBC Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η επιτήρηση και ο έλεγχος της διάταξης ελέγχου μέσω Profibus-DP, σύμφωνα με το πρότυπο EN 50170, με τη βοήθεια ενός μάστερ υπολογιστή (π.χ. ενός βιομηχανικού ή προσωπικού υπολογιστή ή ενός SPS). Η ακολουθία των βημάτων επικοινωνίας ελέγχεται πάντα από το μάστερ υπολογιστή. Η κατάντης διάταξη ελέγχου εργάζεται ως "σκλάβος" (υποτελής). Κάθε διάταξη ελέγχου διαθέτει τη δική της διεύθυνση συσκευής. Αν η διάταξη ελέγχου διαπιστώσει σφάλματα μετάδοσης ή κοινά σφάλματα (π.χ. υπέρβαση ορίου πεδίου), δε δέχεται τα δεδομένα. Τα ισχύοντα δεδομένα που προϋπήρχαν, παραμένουν. Ρυθμίσεις των διατάξεων ελέγχου: Διεύθυνση συσκευής: Baudrate: Η διεύθυνση συσκευής ρυθμίζεται στη συσκευή ελέγχου. Βλέπε παράμετρο: Adr 9,6 kbaud MBaud (με αυτόματη αναγνώριση) Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας τις οδηγίες χειρισμού της διάταξης ελέγχου. Αρχείο GSD: Παρακαλούμε, αποταθείτε στη: Single Temperiertechnik GmbH, Hochdorf; 2

3 1.1 Συνδεσμολογία, θωράκιση και μέτρα κατά των παρασίτων Αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου είναι η συνδεσμολογία των καλωδίων Bus, σήματος και τροφοδοσίας, έτσι ώστε η δομή της εγκατάστασής σας ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΗΜΣ. Γενικά ως προς τη συνδεσμολογία Εντός και εκτός ντουλαπιών: Για να είναι η καλωδίωση σύμφωνη με τις προδιαγραφές της ΗΜΣ, είναι σκόπιμο να χωριστούν τα καλώδια στις ακόλουθες ομάδες καλωδίων και κάθε ομάδα να συνδεθεί ξεχωριστά. Ομάδα Α: Ομάδα Β: Ομάδα Γ: θωρακισμένα καλώδια Bus και καλώδια δεδομένων (π.χ. για PROFIBUS-DP, RS232C, εκτυπωτές, κλπ.) θωρακισμένα αναλογικά καλώδια μη θωρακισμένα καλώδια για συνεχείς τάσεις >60 V μη θωρακισμένα καλώδια για εναλλασσόμενες τάσεις >25 V ομοαξονικά καλώδια για οθόνες μη θωρακισμένα καλώδια για συνεχείς τάσεις >60 V και >400 V μη θωρακισμένα καλώδια για εναλλασσόμενες τάσεις >24 V και >400 V μη θωρακισμένα καλώδια για συνεχείς τάσεις >400 V Με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα μπορείτε να διαπιστώσετε τις προϋποθέσεις τοποθέτησης των ομάδων καλωδίων μέσω του συνδυασμού των μεμονωμένων ομάδων. Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα Γ Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα Γ Πίνακας 2: Προδιαγραφές τοποθέτησης ανάλογα με το συνδυασμό των ομάδων καλωδίων 1) Τα καλώδια μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινές δέσμες ή κανάλια καλωδίων. 2) Τα καλώδια πρέπει να τοποθετηθούν σε ξεχωριστές δέσμες ή κανάλια καλωδίων (χωρίς ελάχιστη απόσταση). 3) Τα καλώδια, όταν βρίσκονται εντός ντουλαπιών, πρέπει να τοποθετηθούν σε ξεχωριστές δέσμες ή κανάλια καλωδίων. Όταν βρίσκονται εκτός ντουλαπιών αλλά εντός κτιρίων, πρέπει να τοποθετηθούν σε ξεχωριστές οδούς καλωδίου με απόσταση τουλάχιστον 10 cm. 3

4 1.2 Θωράκιση αγωγών Η θωράκιση είναι ένα μέτρο για την εξασθένηση (απόσβεση) μαγνητικών, ηλεκτρικών ή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Οι παρενοχλήσεις πάνω στις θωρακίσεις των καλωδίων διοχετεύονται στη γη μέσω της ράβδου θωράκισης που βρίσκεται αγώγιμα συνδεδεμένη με το πλαίσιο. Για να μη γίνουν οι παρενοχλήσεις αυτές πηγή παρεμβολών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει μια σύνδεση χωρίς αντίσταση προς τη γείωση ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε κατά το δυνατόν μόνο αγωγούς με θωράκιση πλέγματος. Η κάλυψη της θωράκισης πρέπει να ξεπερνάει το 80%. Αποφεύγετε αγωγούς με θωράκιση μεμβράνης, γιατί η μεμβράνη μπορεί πολύ εύκολα να υποστεί ζημιά από τράβηγμα ή άσκηση πίεσης κατά τη στερέωση. Αποτέλεσμα θα είναι η μειωμένη ισχύς της θωράκισης. Κατά κανόνα πρέπει να τοποθετείτε τις θωρακίσεις των αγωγών πάντα και στις δύο πλευρές. Μόνο με τη δίπλευρη σύνδεση των θωρακίσεων μπορείτε να επιτύχετε ικανοποιητική καταστολή των παρασίτων σε περιοχές υψηλών συχνοτήτων. Μόνο κατ' εξαίρεση μπορεί να τοποθετηθεί η θωράκιση μόνο στη μία πλευρά. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, επιτυγχάνετε μόνο μια απόσβεση των χαμηλότερων συχνοτήτων. Η μονόπλευρη τοποθέτηση της θωράκισης μπορεί να είναι ευνοϊκότερη, αν, δεν μπορεί να διεξαχθεί τοποθέτηση καλωδίου εξισορρόπησης δυναμικού μεταβιβάζονται αναλογικά σήματα (μερικά mv ή ma) χρησιμοποιούνται θωρακίσεις μεμβράνης (στατικές θωρακίσεις). Για καλώδια δεδομένων σειριακής σύζευξης χρησιμοποιείτε πάντα μεταλλικά ή επιμεταλλωμένα φις. Στερεώνετε τη θωράκιση του καλωδίου δεδομένων στο πλαίσιο του φις. Μην τοποθετείτε τη θωράκιση σε μια ακίδα της ράβδου φις! Σε περίπτωση διαφοράς δυναμικού μεταξύ των σημείων γείωσης μπορεί να διαρρεύσει ρεύμα εξισορρόπησης μέσω της δίπλευρης θωράκισης. Στην περίπτωση αυτή τοποθετήστε ένα επιπλέον καλώδιο εξισορρόπησης δυναμικού. Κατά την εργασία με τις θωρακίσεις λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημεία: Για τη στερέωση των θωρακίσεων πλέγματος χρησιμοποιείτε μεταλλικούς σφιγκτήρες καλωδίων. Οι σφιγκτήρες πρέπει να περιβάλλουν ευρέως τη θωράκιση και να ασκούν καλή επαφή. Τοποθετείτε τη θωράκιση, αμέσως μετά την είσοδο του καλωδίου στο ντουλάπι, πάνω σε μία ράβδο θωράκισης. Συνεχίστε με τη θωράκιση μέχρι το δομοστοιχείο, αλλά μην την ξανασυνδέσετε στο σημείο αυτό! 4

5 1.3 Θέση σε λειτουργία Παρατήρηση Η θέση σε λειτουργία της διάταξης ελέγχου με σύνδεση Profibus-DP επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις προδιαγραφές ασφαλείας. Είναι απολύτως απαραίτητο το προσωπικό να διαθέτει εμπεριστατωμένη εμπειρία στο χειρισμό του Profibus-DP. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας και τη λίστα με τις συχνές ερωτήσεις. Για τη θέση σε λειτουργία χρειάζεστε τα ακόλουθα εξαρτήματα: Βύσμα για τη σύνδεση του PROFIBUS στη διάταξη ελέγχου. Καλώδιο PROFIBUS (κατά κανόνα το καλώδιο αυτό είναι ήδη εγκατεστημένο!) Δισκέτα με το αρχείο GSD Εργαλείο σχεδιασμού έργου για PROFIBUS-DP Για να είναι εγγυημένη η σωστή εργασία της διάταξης ελέγχου, πρέπει κατά τη θέση σε λειτουργία να διεξάγετε απαραιτήτως τα ακόλουθα βήματα: Σύνδεση PROFIBUS: Συνδέστε τη διάταξη ελέγχου με το PROFIBUS ως εξής: Ακροδέκτες: GND 85 Αντιστάτες τερματισμού RxTxP R RxTxN 87 VP +5V R 220R Οι συνδέσεις Vp και GND χρησιμεύουν για τη σύνδεση των προαιρετικών αντιστατών τερματισμού. Δεν επιτρέπεται περαιτέρω φορτίο. Ρυθμίστε τις εξής ς στη διάταξη ελέγχου: Παράμετρος "Διεύθυνση", Adr: στη διεύθυνση Profibus Παράμετρος "Baudrate", b: Η ρύθμιση δεν είναι δυνατή. Το απαραίτητο Baudrate αναγνωρίζεται αυτόματα και εμφανίζεται. Ένδειξη "ndt" = δεν αναγνωρίστηκε Baudrate. Ενδείξεις διάγνωσης: Αν επιλεγεί η παράμετρος "Adresse" (Adr) στη διάταξη ελέγχου, εμφανίζονται οι ακόλουθες ενδείξεις διάγνωσης στην οθόνη "SET": 1 δεκαδικό ψηφίο λάμπει διαρκώς: Η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία ανταλλαγής δεδομένων. Η επικοινωνία είναι εντάξει. Η ανταλλαγή δεδομένων με το μάστερ υπολογιστή διενεργείται. 1 δεκαδικό ψηφίο αναβοσβήνει: Η σύνδεση Bus αναγνωρίστηκε. Η διάταξη ελέγχου αναμένει την παραμετροποίηση από το μάστερ. Η παραμετροποίηση λαμβάνει χώρα αυτόματα. 5

6 Δεν αναβοσβήνει ή ανάβει κανένα δεκαδικό ψηφίο: η διάταξη ελέγχου δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στο Bus. π.χ.: - Ενδεχομένως υπάρχει σφάλμα σύνδεσης των συρμάτων - Ο μάστερ δεν είναι ενεργός - Το πρωτόκολλο δεν είναι ρυθμισμένο σωστά 3 δεκαδικά ψηφία αναβοσβήνουν: Σφάλμα στο υλισμικό Profibus της διάταξης ελέγχου. Στείλτε τη συσκευή για έλεγχο. Ωστόσο, η κανονική λειτουργία ελέγχου της συσκευής εξακολουθεί να είναι δυνατή. 6

7 2. Μεταβίβαση των παραμέτρων Η επικοινωνία: Ο μάστερ στέλνει δεδομένα στη διάταξη ελέγχου. Προς την αντίθετη κατεύθυνση, η διάταξη ελέγχου στέλνει μια απάντηση στο μάστερ Profibus υπολογιστή. Αυτή η διαδικασία διενεργείται κυκλικά και ελέγχεται από το μάστερ. Η διαμόρφωση της διάταξης ελέγχου διενεργείται μέσω του αρχείου GSD. Για τη διάταξη ελέγχου SBC διατίθενται τα ακόλουθα μοντούλ: 1. Εικόνα διαδικασίας: Μοντούλ: SBC Process Data 2. Κανάλι διαμόρφωσης: Μοντούλ: "Parameter Channel" 3. Εικόνα διαδικασίας και κανάλι διαμόρφωσης: Μοντούλ: "SBC Process Data+Parameter" 2.1 Εικόνα διαδικασίας (process reflection) Στην εικόνα διαδικασίας μεταβιβάζονται συγκεκριμένες παράμετροι σύμφωνα με ένα σταθερά προδιαγεγραμμένο σχήμα Από το μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Μεταβίβαση της ιδανικής τιμής 1 και της λέξης ελέγχου Byte 1 Byte 2 Byte 3 Ιδανική τιμή High Byte Ιδανική τιμή Low Byte Λέξη ελέγχου Ιδανική τιμή: Η τιμή αποτελείται από δύο byte δεδομένων: Παράδειγμα: Δεκ. Δεκαεξ High-Byte Low-Byte Ιδανική τιμή: E6 00 E6 Αντιστοιχεί π.χ. σε 230 C ή 230 F oder 23,0 C ανάλογα με την παράμετρο "CF" (βλέπε λίστα παραμέτρων της διάταξης ελέγχου). Η αριθμητική τιμή χρησιμοποιείται όπως παρουσιάζεται στην ένδειξη > 15,0 με κόμμα 150 -> 150 χωρίς κόμμα Λέξη ελέγχου: Bit 0: Συσκευή "on" / "off" 1 = on Bit 1: Συσκευή "ψύξη" και "off" 1 = on Bit 2: Bit 3: Λειτουργία διακοπής διαρροής 1 = on Bit 4: Εκκένωση καλουπιού 1 = on Bit 5: Ιδανική τιμή καθόδου (2η ιδανική τιμή) 1 = on Bit 6: Βελτιστοποίηση 1 = on Bit 7: Στο Bit 6 "Βελτιστοποίηση": Η αλλαγή από "0" σε "1" προκαλεί μια μοναδική βελτιστοποίηση. Για την εκ νέου εκκίνηση της βελτιστοποίησης πρέπει στο ενδιάμεσο διάστημα το Bit να τεθεί μια φορά στη θέση "0". Αν τεθεί το Bit 6 στο "0", οποιαδήποτε ενδεχόμενη ενεργή βελτιστοποίηση θα διακοπεί. Η τρέχουσα κατάσταση βελτιστοποίησης μπορεί να αναγνωστεί στην κατάσταση των δεδομένων διαδικασίας. 7

8 2.1.2 Από τη διάταξη ελέγχου στο μάστερ: Μετάδοση των δεδομένων διαδικασίας Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Προδιαγραφή κατάστασης Πραγματική τιμή, τρ. αισθητήρας ελέγχου High Byte Πραγματική τιμή, τρ. αισθητήρας ελέγχου Low Byte Byte 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 Byte 11 Byte 12 Byte 13 Byte 14 Byte 15 Byte 16 Byte 17 Διορθωτική τιμή 0x9C...0x64 Συναγερμοί 1 Συναγερμοί 2 Κατάσταση Ορισμός "Προδιαγραφή κατάστασης" : δείχνει αν κατά την εγγραφή της ιδανικής τιμής προέκυψε σφάλμα περιοχής. 0 = Ιδανική τιμή εντάξει 1 = εσφαλμένη προρύθμιση ιδανικής τιμής Ορισμός "Συναγερμοί 1": Ορισμός "Συναγερμοί 2": Bit 0 =Αθροιστικός συναγερμός Bit 1 = Συναγερμός 1 Bit 2 = --- Bit 3 = Συναγερμός αντλίας (ο διακόπτης προστασίας κινητήρα αποκρίθηκε) Bit 4 = Συναγερμός στάθμης πλήρωσης, Επίπεδο Bit 5 = Συναγερμός Επιτηρητής ροής Bit 6 = Σφάλμα συστήματος Bit 7 = Σφάλμα βελτιστοποίησης Bit 0 = Συναγερμός Είσοδος Bit 1 = --- Bit 2 = --- Bit 3 = Συναγερμός Θραύση καλωδίου αισθητήρα (τρ. αισθητήρας ελέγχου) Bit 4 = --- Bit 5 = --- Bit 6 = --- Bit 7 = --- Ορισμός "Κατάστασης": Bit 0 = Συσκευή "on" / "off" 1 = on Bit 1 = Συσκευή ψύχεται και off 1 = on Bit 2 = Bit 3 = Λειτουργία διακοπής διαρροής 1 = on Bit 4 = Εκκένωση καλουπιού 1 = on Bit 5 = Ιδανική τιμή καθόδου (2η ιδανική τιμή) 1 = on Bit 6 = Βελτιστοποίηση 1 = on Bit 7 = Χειροκίνητη λειτουργία / Λειτουργία εξ αποστάσεως 1 = χειροκίνητη 8

9 2.1.3 Από το μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Παράδειγμα μεταβίβασης της ιδανικής τιμής 1 και της λέξης ελέγχου Προϋπόθεση: Παράματρος CF = C και όχι F ή 0,1 C Byte 1 + 2: Πρέπει να μεταβιβαστεί μια ιδανική τιμή 50 C στη διάταξη ελέγχου. Ιδανική τιμή: 50 δεκαδικό = 32 δεκαεξαδικό ως ακέραια τιμή 16 Bit Byte 3: Πρέπει να ενεργοποιηθεί το σύστημα ελέγχου (Bit 0 = 1). Byte 1 Byte 2 Byte 3 Ιδανική τιμή High Byte Ιδανική τιμή Low-Byte 0x32 Λέξη ελέγχου 0x01 Απόκριση της διάταξης ελέγχου στο μάστερ: Μεταβίβαση των δεδομένων διαδικασίας Η διάταξη ελέγχου εμφανίζει τις ακόλουθες τιμές παραμέτρων (παράμετρος CF = C): Byte 1: Προδιαγραφή κατάστασης Η τελευταία κατάσταση ήταν εντάξει Byte 2 + 3: Πραγματική τιμή, 55 δεκαδικό = 32 δεκαεξαδικό ως ακέραια τιμή 16 Bit Byte 4-13: Byte 14: Βαθμός διόρθωσης -33 δεκαδικό = 0xDF δεκαεξαδικό ως ακέραια τιμή 8 Bit Byte 15: Συναγερμός 1 Δεν υπάρχει συναγερμός Byte 16: Συναγερμός 2 Ο αθροιστικός συναγερμός αποκρίθηκε. Byte 17: Κατάσταση Η διάταξη ελέγχου είναι ενεργοποιημένη. Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Προδιαγραφή κατάστασης Πραγματική τιμή, τρ. αισθητήρας ελέγχου High Byte Πραγματική τιμή, τρ. αισθητήρας ελέγχου Low Byte 0x37 Byte 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 Byte 11 Byte 12 Byte 13 Byte 14 Byte 15 Byte 16 Byte 17 Διορθωτική τιμή Συναγερμοί 1 Συναγερμοί 2 Ανάγνωση κατάστασης xDF 0x01 0x01 9

10 2.2 Κανάλι διαμόρφωσης Με το κανάλι διαμόρφωσης κάθε παράμετρος μπορεί να κληθεί ατομικά. Ο μάστερ στο Profibus DP έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα των συσκευών ελέγχουκαι, αν επιτρέπεται, να τα μεταβάλει. Η μεταφορά εντολών ή παραμέτρων πραγματοποιείται και προς τις δύο κατευθύνσεις μέσω συγκεκριμένων μπλοκ δεδομένων. Ορισμοί Κωδικός εντολής [BC]: "λέει" στη συσκευή, τι να "κάνει" (1 Byte) Κωδικός [PC]: περιγράφει κάθε μεμονωμένη παράμετρο η οποία μπορεί να κληθεί στον ελεγκτή (1 Byte) Τιμή [PW]: δείχνει την τιμή μιας (3 Byte) Αριθμητικές περιοχές Κωδικός εντολής [BC]: 0x10, 0x20, 0x21 Κωδικός [PC]:...0xFF Τιμή [PW]: η τιμή (ακέραιος 16 Bit) συνίσταται από την καθαρή αριθμητική τιμή PWH και PWL και το δεκαδικό ψηφίο PWK Τιμή High-Byte Τιμή Low- Byte Δεκαδικό ψηφίο [PWH] [PWL] [PWK] Διαμόρφωση των παραμέτρων μέσω του καναλιού διαμόρφωσης. Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 Αύξων αριθμός... 0xFF πάντα: 0x01 Κωδικός εντολής BC 0x10, 0x20 od. 0x21 πάντα: Κωδικός PC... 0xFF Τιμή PWH High-Byte Τιμή PWL Low-Byte Δεκαδικό ψηφίο PWK... 0xFF Byte 1 Αύξων αριθμός: Byte 2: Ο μάστερ θα πρέπει να θέτει πριν από κάθε νέα κλήση έναν νέο αύξοντα αριθμό. Αυτός ο αριθμός επαναλαμβάνεται από τη διάταξη ελέγχου κατά την απόκριση. Έτσι είναι δυνατή η αντιστοίχιση κλήσης και απόκρισης. Πάντα 0x01 Byte 3 Κωδικός εντολής, BC: 0x10 Byte 4: Ανάγνωση 0x20 : Γραφή 0x21 : Γράψτε τις ς και αποθηκεύστε της με προστασία πτώσης ρεύματος Η μνήμη ηλεκτρονόμου με προστασία κατά της πτώσης ρεύματος (EAROM, EEPROM) επιτρέπει το ανώτερο κύκλους εγγραφής. πάντα 10

11 Byte 5 Κωδικός, PC: Κλήση: Διευθυνσιοποιεί την παράμετρο που πρέπει να διαμορφωθεί (βλέπε πίνακα). Απόκριση: Αν η διαδικασία ανάγνωσης από τη διάταξη ελέγχου δεν περιείχε σφάλματα, το Byte 5 περιέχει στην απόκριση της διάταξης ελέγχου τον κωδικό PC. Αν η διαδικασία γραφής στη διάταξη ελέγχου δεν περιείχε σφάλματα, το Byte 5 περιέχει την τιμή 00H (βεβαίωση). Σε περίπτωση εσφαλμένης επικοινωνίας μπορούν να προκύψουν τα εξής μηνύματα σφάλματος στο Byte 5: 03 H - Σφάλμα διαδικασίας (άκυρος κωδικός εντολής). Η συσκευή δε βρίσκεται στη λειτουργία εξ αποστάσεως 04 H - Δεν τηρήθηκε η προδιαγραφή περιοχής (τιμή πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή) 05 H - Byte H - Η κληθείσα παράμετρος είναι μόνο "παράμετρος ανάγνωσης" 08 H - Η παράμετρος είναι άκυρη 09 H - Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της εντολής (π.χ. δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η βελτιστοποίηση) FEH - Σφάλμα κατά την εγγραφή στη μνήμη με προστασία πτώσης ρεύματος FFH - Γενικό σφάλμα Byte 6, 7 και 8 Τιμή : Στα Bytes 6, 7 και 8 βρίσκονται η τιμή PWH και PWL και το δεκαδικό ψηφίο PWK. Η τιμή αποτελείται από τρία byte δεδομένων: 2 byte δεδομένων (αριθμητική τιμή), 1 byte δεδομένων (δεκαδικό ψηφίο). Παραδείγματα: Δεκ. Δεκαεξ. PWH PWL Δεκαδικό ψηφίο Πραγματική τιμή ( C ή F): D7 00 D7 00 Ιδανική τιμή ( C ή F): E6 00 E6 00 Τιμή διόρθωσης, "ψύξη" (%) -16 FFF0 FF F0 00 Γραμμική μεταβατική κατάσταση ιδανικής τιμής ( C/min): 2, Η τιμή υπολογίζεται ως εξής: Δεκ. 2,2 = 22 με ένα δεκαδικό ψηφίο Δεκαεξ..: = 0016 (PWH PWL) = 01 (1 δεκαδικό ψηφίο) Αρνητικές τιμές: Σχηματισμός μέσω του δυαδικού 2πλού συμπληρώματος 11

12 2.2.2 Κωδικοί παραμέτρων (πίνακας 1) Παράμετρος Ένδειξη Κωδικός Χαρακτη Λοιπά ριστικά Επίπεδο εργασίας 1 η ιδανική τιμή 0x21 RW Τιμή συναγερμού AL 0x38 RW 2η ιδανική τιμή SP2 0x22 RW Συναγερμός εισόδου AP.I 0x3a RW (εσωτερικός έλεγχος) Aquatimer Ati 0xa0 RW Change time Cti 0xa1 RW High-Alarm Πίεση Hi.P 0x3e RW Low-Alarm Πίεση Lo.P 0x3f RW Λειτουργία διακοπής διαρροής LS 0xa7 RW Συναγερμός 2 Όριο AL2 0x3D RW μόνο σε: ConF=2Pc Παράμετρος Επίπεδο παραμέτρων Ένδειξη Κωδικός Χαρακτη ριστικά Τρέχουσα διορθωτική τιμή Y% 0x60 RO Περιορισμός διορθωτικής τιμής hl% 0x64 RW (θέρμανση) Περιορισμός διορθωτικής τιμής cl% 0x69 RW (ψύξη) Αναλογική περιοχή (θέρμανση) h P 0x40 RW Χρόνος προπορίας (θέρμανση) h d 0x41 RW Χρόνος αντιστάθμισης h I 0x42 RW (θέρμανση) Αναλογική περιοχή (ψύξη) c P 0x50 RW Χρόνος προπορείας (ψύξη) c d 0x51 RW Χρόνος αντιστάθμισης (ψύξη) c I 0x52 RW Ουδέτερη ζώνη Db 0x46 RW Χρόνος κύκλου μεταγωγής h C 0x43 RW (θέρμανση) Χρόνος κύκλου μεταγωγής c C 0x53 RW (ψύξη) Περιορισμός ιδανικής τιμής, SP.Hi 0x2c RW προς τα επάνω Περιορισμός ιδανικής τιμής, SP.Lo 0x2b RW προς τα κάτω Λοιπά Θερμοκρασία κλεισίματος SCL 0xa2 RW συστήματος Βαθμός C/F Μεταγωγή C F 0x1b RW Αυτόματη βελτιστοποίηση Opt 0x88 RW Γραμμική μεταβατική κατάσταση ιδανικής τιμής, ανοδική Γραμμική μεταβατική κατάσταση ιδανικής τιμής, καθοδική Υστέρηση μεταγωγής για την ενεργοποίηση της ψύξης Υστέρηση μεταγωγής για την απενεργοποίηση της ψύξης SP / 0x2f RW SP \ 0x2e RW HY.Hi 0x5A RW μόνο σε: ConF=2Pc HY.Lo 0x59 RW μόνο σε: ConF=2Pc 12

13 Κωδικός παραμέτρων (πίνακας 2α) Παράμετρος Ένδειξη Κωδικός Χαρακτη ριστικά Επίπεδο διαμόρφωσης Φραγή πλήκτρων LOC 0x85 RW Φραγή στάθμης Niv 0x92 RW Θερμοκρασία ψύξης c60 0x93 RW Άμεση ψύξη Cdi 0x94 RW Λοιπά Διαμόρφωση Συναγερμός 1 C.AL 0x34 RW Διαμόρφωση αθροιστικού C.SA 0x9b RW συναγερμού Λογική Change ChL 0xa8 RW Άδεια: Λειτουργία διακοπής E.LS 0x9c RW διαρροής Aquatimer Χρόνος εκκίνησης Ast 0xa9 RW Emergency Off EMO 0x90 RW Φραγή επανενεργοποίη σης Offset Αισθητήρας ελέγχου OF1 0xab RW Offset Είσοδος OF4 0xae RW Offset τιμής ρύθμισης: ψύξη OF6 0x8a RW Χρονική σταθερά: X-Filter P.Fi 0x8b RW Device Nr. 1 dn1 0x9e RW Device Nr. 2 dn2 0x9f RW Διαμόρφωση "OFF" C.OFF 0x8c RW Διαμόρφωση Συναγερμός 2 C.A2 0x36 RW μόνο σε: ConF=2Pc Διαμόρφωση ελεγκτή ConF 0x80 RW Κωδικός παραμέτρων (πίνακας 2β) λοιπές παράμετροι Παράμετρος Ένδειξη Κωδικός τρέχουσα θερμοκρασία 0x10 Χαρακτη ριστικά RO πραγματικής τιμής τρ. θερμοκρασία εισόδου 0x13 RO τρέχουσα ιδανική τιμή 0x20 RO συσκευή on / off 0x8f RW Λοιπά 13

14 2.2.3 Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 10 Η Η διάταξη ελέγχου πρέπει να στείλει την παράμετρο (πραγματική τιμή, 10 Η) στο μάστερ. Η πραγματική τιμή έχει την τιμή 225 Grad C. 225 (δεκαδική) = 0xE1 (δεκαεξ.) Ο μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Δεκ.. Δεκαεξ.. Αύξων αριθμός: 1 0x01 πάντα: 1 0x01 Αποστολή : 16 0x10 πάντα: 0 Κωδικός (πραγματική τιμή): 16 0x10 Τιμή (High-Byte): 0 Τιμή (Low- Byte): 0 Δεκαδικό ψηφίο: 0 Μεταβίβαση στη διάταξη ελέγχου: 0x01, 0x01 0x10,, 0x10,,, Η διάταξη ελέγχου στο μάστερ: Δεκ. Δεκαεξ. Αύξων αριθμός της κλήσης: 1 0x01 πάντα: 1 0x01 Αποστολή : 16 0x10 πάντα: 0 Κωδικός (πραγματική τιμή): 16 *) 0x10 Τιμή (High-Byte): 0 Τιμή (Low- Byte): 225 0xE1 Δεκαδικό ψηφίο: 0 Μεταβίβαση στο μάστερ: 0x01, 0x01 0x10,, 0x10,, 0xE1, *) Επανάληψη PC = 16, γιατί η διαδικασία ανάγνωσης δεν περιείχε σφάλματα Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 20 Η Η διάταξη ελέγχου δέχεται την εντολή: "Ανάληψη xp-θέρμανσης (κωδικός : 40H, τιμή : 5,0 %) στη μνήμη δεδομένων (RAM)". Ο μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Δεκ.. Δεκαεξ.. Αύξων αριθμός: 2 0x02 πάντα: 1 0x01 Κωδικός εντολής: 32 0x20 πάντα: 0 Κωδικός (xp-θέρμανση) 64 0x40 Τιμή (High-Byte): 0 Τιμή (Low- Byte): 50 0x32 Δεκαδικό ψηφίο: 1 0x01 Μεταβίβαση στη διάταξη ελέγχου: 0x02, 0x01, 0x20,, 0x40,, 0x32, 0xFF Η διάταξη ελέγχου στο μάστερ: Δεκ. Δεκαεξ. Αύξων αριθμός της κλήσης: 2 0x02 πάντα: 1 0x01 Κωδικός εντολής: 32 0x20 πάντα: 0 Κωδικός : 0 *) Τιμή (High-Byte): 0 Τιμή (Low- Byte): 0 Δεκαδικό ψηφίο: 0 Μεταβίβαση στο μάστερ: 0x02, 0x01, 0x20,,,,, *) Αν η διάταξη ελέγχου "καταλάβει" την εντολή του μάστερ, απαντά με τον κωδικό PC = 00, γιατί η διαδικασία εγγραφής δεν περιείχε σφάλματα. Σε περίπτωση σφαλμάτων μεταβίβασης ή άλλων σφαλμάτων (π.χ. τυπικών) η διάταξη ελέγχου απαντά στη θέση αυτή με έναναντίστοιχο κωδικό σφάλματος. 14

15 2.2.5 Παράδειγμα μεταβίβασης στο κανάλι διαμόρφωσης, κωδικός εντολής 21 Η Η διάταξη ελέγχου λαμβάνει την εντολή: "Ανάληψη SP1 = 200 C (ιδανική τιμή1, κωδικός : 0x21) και αποθήκευση με προστασία πτώσης ρεύματος". Ο μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Δεκ. Δεκαεξ. Αύξων αριθμος: 3 0x03 πάντα: 1 0x01 Κωδικός εντολής: 33 0x21 πάντα: 0 Κωδικός (SP1): 33 0x21 Τιμή (High-Byte): 0 Τιμή (Low- Byte): 200 0xC8 Δεκαδικό ψηφίο: 0 Μεταβίβαση στη διάταξη ελέγχου: 0x03, 0x01, 0x21,, 0x21,, 0xC8, Η διάταξη ελέγχου στο μάστερ: Dez. Hex. Αύξων αριθμός της κλήσης: 3 0x03 πάντα: 1 0x01 Κωδικός εντολής: 33 0x21 πάντα: 0 Κωδικός : 0 *) Τιμή (High-Byte): 0 Τιμή (Low- Byte): 0 Δεκαδικό ψηφίο: 0 Μεταβίβαση στο μάστερ: 0x03, 0x01, 0x21,,,,, *) Αν η διάταξη ελέγχου "καταλάβει" την εντολή του μάστερ, απαντά με τον κωδικό PC = 00, γιατί η διαδικασία εγγραφής δεν περιείχε σφάλματα. Σε περίπτωση σφαλμάτων μεταβίβασης ή άλλων σφαλμάτων (π.χ. τυπικών) η διάταξη ελέγχου απαντά στη θέση αυτή με έναν αντίστοιχο κωδικό σφάλματος. 15

16 2.3 Εικόνα διαδικασίας και κανάλι διαμόρφωσης Η εικόνα διαδικασίας και το κανάλι διαμόρφωσης μπορούν να μεταβιβαστούν και ταυτόχρονα. Για το σκοπό αυτό, τα Bytes του καναλιού διαμόρφωσης προστίθενται σε αυτά της εικόνας διαδικασίας. Ο μάστερ στη διάταξη ελέγχου: Byte 1 Byte 2 Byte 3 Ιδανική τιμή High Byte Ιδανική τιμή Low Byte Λέξη ελέγχου Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 Byte 11 Αύξων αριθμός πάντα: 0x01 Κωδικός εντολής BC πάντα: Κωδικός PC Τιμή PWH High Byte Τιμή PWL Low Byte Δεκαδικό ψηφίο PWK Η διάταξη ελέγχου στο μάστερ: Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Προδιαγραφή κατάστασης Πραγματική τιμή, τρ. αισθητήρας ελέγχου High Byte Πραγματική τιμή, τρ. αισθητήρας ελέγχου Low Byte Byte 6 Byte 7 Byte 8 Byte 9 Byte 10 Byte 11 Byte 12 Byte 13 Byte 14 Byte 15 Byte 16 Byte 17 Διορθωτική τιμή Συναγερμοί 1 Συναγερμοί 2 Ανάγνωση κατάστασης Byte 18 Byte 19 Byte 20 Byte 21 Byte 22 Byte 23 Byte 24 Byte 25 Αύξων αριθμός πάντα: 0x01 Κωδικός εντολής BC πάντα: Κωδικός PC Τιμή PWH High-Byte Τιμή PWL Low-Byte Δεκαδικό ψηφίο PWK ELOTECH Industrieelektronik GmbH Verbindungsstr. 27 D HILDEN Τηλ: / Φαξ: /

Οδηγίες χρήσης Single "SVL 21" Έλεγχος

Οδηγίες χρήσης Single SVL 21 Έλεγχος Οδηγίες χρήσης Single "SVL 21" Έλεγχος SVL21-EL1_15_08 Σελίδα 1 από 30 Πίνακας περιεχομένων 1 Διάρθρωση SVL... 3 2 Στοιχεία ενδείξεων και χειρισμού SVL... 4 2.0 Γενικά... 4 2.1 Πεδίο χειρισμού... 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. SVL1und10-Gri_29_07. Σελίδα 1 από 33

Οδηγίες χρήσης. SVL1und10-Gri_29_07. Σελίδα 1 από 33 Οδηγίες χρήσης Single "SVL 1 και SVL 10" Έλεγχος SVL1und10-Gri_29_07 Σελίδα 1 από 33 Πίνακας περιεχομένων 1 Διάρθρωση SVL... 3 2 Στοιχεία ενδείξεων και χειρισμού SVL... 4 2.0 Γενικά... 4 2.1 Πεδίο χειρισμού...

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα I/O για MOVI-PLC. Έκδοση 07/2007 11617209 / EL

Εγχειρίδιο. Σύστημα I/O για MOVI-PLC. Έκδοση 07/2007 11617209 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Σύστημα I/O για MOVI-PLC Έκδοση 0/00 0 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST)

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Ο Mεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) σε συνδυασμό με το controller ATS-ST αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Οι λογικές πράξεις που υποστηρίζει η Assembly του 8088 είναι : Πράξη AND Πράξη OR Πράξη NOT Πράξη XOR Με τις λογικές πράξεις μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

S88 CAT-5. Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης. Οδηγίες Χρήσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ

S88 CAT-5. Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης. Οδηγίες Χρήσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης S88 CAT-5 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ Οδηγίες Χρήσης O Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης (ΑΣΚ) S88 είναι συμβατός με το s 88 Bus της εταιρείας Märklin*.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Ι GR 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 1. Εισαγωγη Συγχαρητήρια! Με την αγορά του CT100 έχετε στη διάθεσή σας ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο καλωδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

RTD-HO Οδηγίες εγκατάστασης

RTD-HO Οδηγίες εγκατάστασης LED3 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-HO Οδηγίες εγκατάστασης +V S1 S2 S3 S4 S5 S6 POWER 15-24VDC Ελληνικά RTD-HO Οδηγίες εγκατάστασης 100.00 RTD-HO Control Interface realtime Control Systems 24VAC/3DC, 1A REMC

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα )

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) Ηλεκτρόδια, που βρίσκονται εγκατεστημένα στο εσωτερικό του λέβητα, με την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, εξαναγκάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VR Control. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VR Control. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VR Control GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

Temperature central unit

Temperature central unit Temperature central unit 674 56 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 11/11-01 PC Περιεχόμενα 1 - Εισαγωγή 4 1.1 - Προειδοποιήσεις και υποδείξεις 4 1.2 - Περιεχόμενο της συσκευασίας 4 2 - Εγκατάσταση 5 2.1 - Πίσω όψη

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Επιτηρητές ροής SI6000 SI6100 SI6200 704861 / 01 12 / 2010

Οδηγίες λειτουργίας Επιτηρητές ροής SI6000 SI6100 SI6200 704861 / 01 12 / 2010 Οδηγίες λειτουργίας Επιτηρητές ροής SI6000 SI6100 SI6200 704861 / 01 12 / 2010 Περιεχόμενα 1 Οδηγίες ασφαλείας 3 2 Τρόπος λειτουργίας και χαρακτηριστικά 4 2.1 Περιοχή εφαρμογής 4 2.2 Αρχή λειτουργίας επιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

RTD-RA. realtime. Οδηγίες εγκατάστασης. Ελληνικά A B. Οδηγίες εγκατάστασης 37.50 80.00 80.00. Control Systems LEDS ALL DIMENSIONS IN MM

RTD-RA. realtime. Οδηγίες εγκατάστασης. Ελληνικά A B. Οδηγίες εγκατάστασης 37.50 80.00 80.00. Control Systems LEDS ALL DIMENSIONS IN MM RTD-RA Οδηγίες εγκατάστασης 37.50 LEDS 4 3 2 1 D Ελληνικά Οδηγίες εγκατάστασης 80.00 80.00 ALL DIMENSIS IN MM C realtime Control Systems A B LEDS 4 3 2 1 D S21 J3 J6 1 2 3 4 J5 5 6 7 0V S1 0V S2 DB+ DA-

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com Περιληπτικό Εγχειρίδιο Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002 www.behringer.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 ULTRA-DI DI20 Καλώς ήρθατε στην BEHRINGER! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα της BEHRINGER, την οποία και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT Γενικά χαρακτηριστικά easy Λειτουργίες πληκτρολογίου για τα μοντέλα easy 1. Για να ανοίξουμε και να κλείσουμε το όργανο ON / OFF πατάμε το πλήκτρο 1 πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 104 1. Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD 1 2 SD 1 3 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Όταν ο διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 2. ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 3. ΣΗΜΕΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Προενισχυτής 8πλός 0530 00

Οδηγίες χρήσης. Προενισχυτής 8πλός 0530 00 Οδηγίες χρήσης Προενισχυτής 8πλός 0530 00 Περιγραφή λειτουργίας Ο 8πλός ενισχυτής ενισχύει τα σήματα ήχου από 8 πηγές, όπως π.χ. ραδιοφωνικός δέκτης, CD-Player, κλπ., σε μία τάση εξόδου 5V AC. Για αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα