ULTRA Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ULTRA Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων"

Transcript

1 ULTRA Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων Εγχειρίδιο Χρήστη- Εγκατάσταση και Λειτουργία Χαρακτηριστικά ιαθέτει 12 διαµορφώσεις λειτουργίας. έχεται µέχρι 4 αισθητήρια θερµοκρασίας. Ελέγχει µέχρι 3 θερµοδοχεία (µπόιλερ). Ελέγχει µέχρι 2 συλλέκτες. Χρησιµοποιεί καυστήρες πετρελαίου ή στερεών καυσίµων για τη βοηθητική θέρµανση του νερού χρήσης. Έχει τετραπλή αντικεραυνική προστασία και γαλβανική αποµόνωση. Είναι πλήρως παραµετροποιήσιµος. ιαθέτει εξελιγµένη αντιπαγωτική προστασία. ιαθέτει προστασία υπερθέρµανσης συλλεκτών, σωληνώσεων και θερµοδοχείων. διαφορετικών τύπων και συνδεσµολογιών. Στη συνέχεια δίνονται αναλυτικά παραδείγµατα για κάθε µία από τις 12 διαφορετικές συνδεσµολογίες που µπορείτε να επιλέξετε. Βρείτε αυτή που ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωσή σας και µελετήστε τη. Η φιλοσοφία του ελεγκτή ULTRA είναι ότι στην ίδια συσκευή περιέχονται µέχρι τρεις ανεξάρτητοι διαφορικοί θερµοστάτες πλήρως παραµετροποιήσιµοι και µέχρι ένας µονός ανεξάρτητος θερµοστάτης. Οι συσκευές αυτές συνδυάζονται ανάλογα µε τη διαµόρφωση που έχει επιλεγεί αυτόµατα και συναποτελούν τον ελεγκτή της ηλιακής εγκατάστασης. Οι διαµορφώσεις και οι συνδεσµολογίες είναι ενδεικτικές. Πάντα ο εγκαταστάτης µηχανικός έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει τη χρήση των διατιθέµενων διαφορικών και του µονού θερµοστάτη ανάλογα µε το δικό του σχεδιασµό και µελέτη. Αν κάποια συνδεσµολογία δεν περιλαµβάνεται στις διαµορφώσεις του ULTRA και δεν είστε σίγουροι για την ορθότητά της παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µε το τεχνικό τµήµα της Charmeg. Εγκατάσταση Η συσκευή ULTRA µπορεί να τοποθετηθεί σε ράγα στήριξης τύπου «Ω» αλλά και να στηριχτεί µε βίδες στον τοίχο. Για την επίτοιχη τοποθέτηση τραβήξτε προς τα έξω τα στηρίγµατα της ράγας ώστε να αποκαλυφθούν οι οπές από τις οποίες θα περάσουν οι βίδες. Επιλέξτε προσεκτικά το σηµείο ώστε να µη βρέχεται και ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για την απαιτούµενη καλωδίωση. Φροντίστε ώστε περιµετρικά της συσκευής να υπάρχει τουλάχιστον 5mm κενό ώστε να εξασφαλίζεται ο επαρκής της αερισµός. Η συσκευή ULTRA δεν πρέπει να εκτίθεται στο άµεσο ηλιακό φώς ούτε σε ακραίες θερµοκρασίες περιβάλλοντος. Προορίζεται για εγκατάσταση σε στεγανό εσωτερικό χώρο. Οδηγίες Ασφαλείας Η συσκευή ULTRA έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις σύγχρονες προδιαγραφές και πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να λειτουργεί απροβληµάτιστα επί χρόνια. Κατά τη σχεδίασή της έχουν ληφθεί υπόψη οι οδηγίες ασφαλείας που αφορούν τέτοιου είδους συσκευές. Παρακαλείστε θερµά να διαβάσετε προσεκτικά τον παρόντα οδηγό εγκατάστασης και χρήσης. Πριν από κάθε σας ενέργεια βεβαιωθείτε ότι λαµβάνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις και κατανοείτε πλήρως τις συνέπειες των κινήσεών σας. Αν έχετε απορίες µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τη CHARMEG. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο επαγγελµατία ηλεκτρολόγο. Ποτέ µην ανοίγετε το κέλυφος της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και ακυρώνεται η εγγύηση. Η συσκευή ULTRA µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν διάταξη ελέγχου αλλά ποτέ σαν διάταξη ασφαλείας κάποιας εγκατάστασης. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε εφαρµογές πλην αυτών για τις οποίες έχει σχεδιαστεί π.χ. ηλιακά συστήµατα. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε εφαρµογές κρίσιµες για την ανθρώπινη ζωή. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Τοποθετήστε τη σε µέρος που να µη βρέχεται και να µην επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Η συσκευή ULTRA δεν είναι όργανο µέτρησης. Μην υπερβαίνετε για κανένα λόγο τις προδιαγραφές λειτουργίας όπως αναφέρονται παρακάτω. Η συσκευή κατά τη λειτουργία της αποθηκεύει πληροφορίες για τη διάρκεια και τον τρόπο της χρήσης της. Η CHARMEG διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά για εσωτερική της χρήση αν η συσκευή επιστρέψει για οποιοδήποτε λόγο στα εργαστήριά της. Γενικά Η συσκευή ULTRA προορίζεται για εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και µετατροπής της σε θερµικής. Ο τρόπος σχεδιασµού της επιτρέπει να χρησιµοποιηθεί σε πλήθος εγκαταστάσεων Σχήµα 1 Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Επιλέξτε καλώδια κατάλληλης διατοµής ανάλογα µε το ηλεκτρικό ρεύµα και την τάση που πρόκειται να εφαρµοστεί. Η

2 συσκευή διαθέτει ακροδέκτες καλωδίου βαρέως τύπου για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. Μην σφίγγετε υπερβολικά τους ακροδέκτες. Μελετήστε προσεκτικά τις συνδέσεις των σχήµατος 1. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ακροδέκτες (9,10), (11,12) και (13,14) αποτελούν τις «ξηρές» επαφές των ρελέ. Φροντίστε να οδηγήσετε τη φάση στους ακροδέκτες 10, 12 και 14 ώστε να τροφοδοτηθούν οι κυκλοφορητές όταν θα δοθεί εντολή. Τα αισθητήρια,, και S4 µπορούν να είναι του τύπου RSxxx1k5 (χαµηλής θερµοκρασίας) ή KSxxx1k0 (υψηλής θερµοκρασίας). Η συσκευή ρυθµίζεται ώστε να δέχεται και τους δυο τύπους µέσω των παραµέτρων Se1, Se2, Se3, Se4 του υποµενού Config. Τα αισθητήρια του τύπου RSxxx1k5 δεν έχουν πολικότητα. Τα αισθητήρια του τύπου KSxxx1k0 έχουν πολικότητα και ο µπλε αγωγός τους πρέπει υποχρεωτικά να συνδεθεί στην κλέµµα µε τη µονή αρίθµιση (1, 3, 5, 7). Τοποθετήστε τα αισθητήρια σε κυάθια συγκεκριµένης διαµέτρου ώστε να γίνεται σωστή µέτρηση της θερµοκρασίας και αποτελεσµατικός έλεγχος. Η τοποθέτηση του κάθε αισθητηρίου γίνεται ανάλογα µε τη διαµόρφωση λειτουργίας που θα επιλεγεί. Συµβουλευτείτε γι αυτό τα σχετικά διαγράµµατα. Η µέγιστη απόσταση συσκευής- αισθητηρίου είναι 30m. Η σύνδεση µπορεί να γίνει µε απλό πολύκλωνο καλώδιο δυο αγωγών π.χ. 2x1mm. Μη χρησιµοποιείτε κοινά καλώδια για τη σύνδεση αισθητηρίων και ρελέ ή τάσης τροφοδοσίας. Η χρήση κοινών καλωδίων από τα οποία διέρχονται ταυτόχρονα χαµηλής ισχύος σήµατα και ρεύµατα υψηλής τάσης ή έντασης επηρεάζει την απόδοση της συσκευής. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης τοποθετήστε το κάλυµµα της πρόσοψης του πίνακα. Κατά τη λειτουργία της συσκευής για λόγους ασφαλείας µόνο η µπροστινή όψη πρέπει να είναι προσβάσιµη στο χρήστη. Ρύθµιση Η συσκευή ULTRA διαθέτει οθόνη στην οποία εµφανίζονται οι παράµετροι και τα µηνύµατα. ιαθέτει επίσης τρία πλήκτρα µέσω των οποίων γίνονται οι απαραίτητες ρυθµίσεις. Εξοικειωθείτε µε την µπροστινή όψη της συσκευής όπως φαίνεται στο Σχήµα2. Η οθόνη διαθέτει αυτόµατη προστασία από τη µακροχρόνια λειτουργία (screensaver). Για το λόγο αυτό όταν η συσκευή αφεθεί χωρίς να πατιέται κανένα πλήκτρο η λειτουργία της οθόνης διακόπτεται µετά από την παρέλευση ενός λεπτού. Η συσκευή και τότε λειτουργεί κανονικά. Για να βγει από την κατάσταση αυτή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Σχήµα 2 εξιά της οθόνης βρίσκεται ένας πίνακας τρία αριθµηµένα κελιά µε τους αριθµούς 1,2 και 3. Οι θέσεις τους αντιστοιχούν µε τις τελευταίες δεξιά θέσεις της οθόνης. Ο κάθε αριθµός απευθύνεται στο αντίστοιχο ρελέ και µας δείχνει την κατάστασή του. Όταν η επιλεγµένη διαµόρφωση δεν περιλαµβάνει κάποιο ρελέ τότε στην αντίστοιχη θέση δεν εµφανίζεται τίποτα. Κατά την κανονική λειτουργία στην οθόνη εµφανίζεται περίπου η εικόνα του σχήµατος 3. Το πρώτο από αριστερά σύµβολο της πρώτης γραµµής συµβολίζει το συλλέκτη και το ακριβώς από κάτω του το θερµοδοχείο. Όταν τροφοδοτηθεί µε ρεύµα για πρώτη φορά αφού παρουσιαστούν τα σχετικά εισαγωγικά µηνύµατα η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί µε τη διαµόρφωση που έχει προαποθηκευτεί από το εργοστάσιο. Για να εισάγετε τις δικές σας ρυθµίσεις πατήστε στιγµιαία το πλήκτρο «SET». Η συσκευή εµφανίζει τη λέξη «MENU» και από κάτω την πρώτη διαθέσιµη επιλογή υποµενού «1.Config». Με τα πλήκτα και µεταβαίνετε στις υπόλοιπες επιλογές υποµενού. Συνολικά υπάρχουν 9 επιλογές υποµενού. Αν η συσκευή αφεθεί για λίγο χωρίς το πάτηµα κανενός πλήκτρου επιστρέφει από το υποµενού στο µενού και στη συνέχεια στην κανονική της λειτουργία. Ο Πίνακας 1 δίνει µια εικόνα των µενού και υποµενού. ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ Πατώντας «SET» MENU Πατώντας ή Πίνακας 1 Υποµενού Τι ρυθµίζει; 1. Config Την επιλογή διαµόρφωσης της συσκευής. 2. DT no1 Τις παραµέτρους του πρώτου διαφορικού. 3. DT no2 Τις παραµέτρους του δεύτερου διαφορικού. 4. DT no3 Τις παραµέτρους του τρίτου διαφορικού. 5. Thermo Τις παραµέτρους του θερµοστάτη. 6. Logic Τη λογική προτεραιότητας για όποια διαµόρφωση αυτή έχει έννοια (6,9). 7. Cal. Την ακρίβεια των αισθητηρίων. Ενεργοποιεί κάποιο ή κάποια ρελέ για να 8. Test ελέγξει ο εγκαταστάτης την ορθή λειτουργία τους. 9. Exit Κλείνει το µενού και µας πηγαίνει στον τρόπο κανονικής λειτουργίας Όταν βρεθείτε στο υποµενού που επιθυµείτε ξαναπατήστε στιγµιαία το πλήκτρο «SET». Αυτό θα σας εισάγει στο αντίστοιχο υποµενού. Μέσα στο υποµενού µπορείτε να επιλέξετε µια σειρά από παραµέτρους. Οι παράµετροι αυτοί εξαρτώνται από το ποιο υποµενού βρίσκεστε. Για να µεταβάλλετε την τιµή µιας παραµέτρου επιλέξτε τη µέσω του µενού και του αντίστοιχου υποµενού. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο «SET». Η τιµή που βρίσκεται δίπλα στο όνοµα της παραµέτρου αρχίζει να αναβοσβήνει ένδειξη ότι επιτρέπεται η τροποποίησή της. Με τα πλήκτρα και αλλάξτε την τιµή της. Αφήνοντας τη συσκευή χωρίς να πατάτε κανένα πλήκτρο η νέα τιµή αποθηκεύεται και η ένδειξη παύει να αναβοσβήνει. Μπορείτε να αποθηκεύετε γρήγορα τις τιµές δίχως να περιµένετε απλά πατώντας το «SET». Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι παράµετροι του κάθε υποµενού, η σηµασία τους και το εύρος ρύθµισής τους. Πίνακας 2 Υποµενού: Config # Συντόµευση Όνοµα Σηµασία Προρύθµιση min max 1 sel ιαµόρφωση Λειτουργίας 2 SE 1 3 Se 2 Επιλογή τύπου αισθητηρίου 1 Επιλογή τύπου αισθητηρίου 2 Σχήµα 3 Ανάλογα µε τον τύπο της εγκατάστασης επιλέξτε και το σωστό τύπο διαµόρφωσης Επιλέξτε 0 για τον τύπο RSxxx1k5 και 1 για τον τύπο KSxxx1k Επιλέξτε 0 για τον τύπο RSxxx1k5 και 1 για τον τύπο KSxxx1k

3 4 Se 3 5 Se 4 6 Fr 1 7 Fr 2 8 Fr 3 Επιλογή τύπου αισθητηρίου 3 Επιλογή τύπου αισθητηρίου 4 Ασφαλής λειτουργία για το ρελέ 1 Ασφαλής λειτουργία για το ρελέ 2 Ασφαλής λειτουργία για το ρελέ 3 Επιλέξτε 0 για τον τύπο RSxxx1k5 και 1 για τον τύπο KSxxx1k Επιλέξτε 0 για τον τύπο RSxxx1k5 και 1 για τον τύπο KSxxx1k Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αισθητηρίου το ρελέ 1 µεταβαίνει στην κατάσταση αυτή (0= OFF), (1=ON) Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αισθητηρίου το ρελέ 2 µεταβαίνει στην κατάσταση αυτή (0= OFF), (1=ON) Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αισθητηρίου το ρελέ 3 µεταβαίνει στην κατάσταση αυτή (0= OFF), (1=ON) Πίνακας 4 Υποµενού: Thermo # Συντόµευση Όνοµα Σηµασία Μονάδα Προρύθµιση min max 1 Dhw 2 dwh Επιθυµητή Θερµοκρασία Νερού Χρήσης Υστέρηση Θερµοκρασίας Νερού Χρήσης Ορίζει την επιθυµητή θερµοκρασία νερού που αναλαµβάνει να διατηρήσει ο µονός θερµοστάτης. Πόσο πρέπει να ελαττωθεί η θερµοκρασία του νερού χρήσης κάτω από το DHW ώστε να ξανά ενεργοποιηθεί η εξωτερική πηγή θέρµανσης του νερού. C C Πίνακας 3 Υποµενού: DT no1, DT no2, DT no3 # Συντόµευση Όνοµα Σηµασία Μονάδα Προρύθµιση min max 1 DT ιαφορά Θερµοκρασίας 2 HS Υστέρηση 3 DEL Χρονική Καθυστέρηση 4 Cme 5 CMN 6 cht 7 AFE 8 AFT 9 SMX 10 Cce 11 CMt 12 rse Επιλογή ελάχιστης θερµοκρασίας συλλέκτη Ελάχιστη θερµοκρασία συλλέκτη Ανώτατη θερµοκρασία συλλέκτη Επιλογή αντιπαγοποίησης Θερµοκρασία αντιπαγοποίησης Θερµοκρασία πλήρους φόρτισης θερµοδοχείου Επιλογή ψύξης συλλέκτη Μέγιστη θερµοκρασία συλλέκτη Επιλογή Αντίστοφης Ψύξης Η θερµοκρασία που πρέπει να επιτευχθεί ώστε ο διαφορικός να ενεργοποιήσει τον κυκλοφορητή. Πόσο πρέπει να ελαττωθεί η διαφορά θερµοκρασίας κάτω από το DT ώστε να σταµατήσει ο κυκλοφορητής. Ο χρόνος που µεσολαβεί αν η διαφορά θερµοκρασίας είναι >DT έως ότου να ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής Όταν θέλουµε ο κυκλοφορητής να ενεργοποιείται για κάποια θερµοκρασία και πάνω. Ορίζει την ελάχιστη θερµοκρασία ενεργοποίησης του κυκλοφορητή όταν επιλεγεί CME=YES. Υγρό µεγαλύτερης θερµοκρασίας απαγορεύεται να κατέβει από το συλλέκτη στο θερµοδοχείο και τις σωληνώσεις. Όταν θέλουµε να ενεργοποιήσουµε τη δυνατότητα αντιπαγοποίησης. Για ποια θερµοκρασία θα ενεργοποιείται η αντιπαγοποίηση όταν AFE=YES. Θερµοκρασιακό όριο πέραν του οποίου ο κυκλοφορητής των συλλεκτών και ο καυστήρας απενεργοποιούνται. Όταν θέλουµε ο συλλέκτης να ψυχθεί παρόλο που η θερµοκρασία στο θερµοδοχείο έχει υπερβεί το SMX. Η θερµοκρασία που πρέπει να υπερβεί το υγρό του συλλέκτη ώστε όταν CCE=YES παρόλο που έχει επιτευχθεί η θερµοκρασία SMX στο θερµοδοχείο να ενεργοποιηθεί εκ νέου ο κυκλοφορητής. Όταν επιλεγεί επιτρέπει το θερµοδοχείο µε θερµοκρασία µεγαλύτερη του SMX να αποφορτιστεί πάνω στους συλλέκτες και τις σωληνώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. C C Λεπτά YES/NO yes - - C C YES/NO YES - - C C YES/NO YES - - C YES/NO YES - - Πίνακας 5 Υποµενού: Logic # Συντόµευση Όνοµα Σηµασία Προρύθµιση min max 1 sel Επιλογή Προτεραιότητας Σε κάποιες διαµορφώσεις (6,9) ορίζει ποιο θερµοδοχείο θα έχει προτεραιότητα φόρτισης και µε ποιο τρόπο Πίνακας 6 Υποµενού: Cal. # Συντόµευση Όνοµα Σηµασία Προρύθµιση min max 1 Tr1 2 Tr2 3 Tr3 4 Tr4 Τιµή Εξισορρόπησης Αισθητηρίου 1 Τιµή Εξισορρόπησης Αισθητηρίου 2 Τιµή Εξισορρόπησης Αισθητηρίου 3 Τιµή Εξισορρόπησης Αισθητηρίου 4 Τιµή που προστίθεται ή αφαιρείται από τη θερµοκρασία ανάγνωσης του αντίστοιχου αισθητηρίου ώστε να αντισταθµιστούν τυχόν σφάλµατα Το ίδιο για το αισθητήριο Το ίδιο για το αισθητήριο Το ίδιο για το αισθητήριο Υποµενού Config Το υποµενού αυτό περιλαµβάνει την παράµετρο SEL η οποία καθορίζει τη διαµόρφωση λειτουργίας και αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σχήµατα της ενότητας «ιαµορφώσεις Λειτουργίας». Επιλέγοντας το σωστό αριθµό η συσκευή ενεργοποιεί τους κατάλληλους διαφορικούς και εργάζεται όπως στο αντίστοιχο σχήµα. Επίσης στο µενού περιλαµβάνονται οι παράµετροι Se1 Se4 που καθορίζουν τον τύπο των αισθητηρίων που θα συνδεθούν στις αντίστοιχες εισόδους. Τέλος οι παράµετροι F F καθορίζουν την κατάσταση στην οποία θα µεταβούν τα ρελέ όταν κάποιο αισθητήριο υποστεί βλάβη. Υποµενού DT no1 έως DT no3 Τα υποµενού αυτά περιλαµβάνουν τις παραµέτρους του πίνακα 3 για κάθε ένα διαφορικό θερµοστάτη. Αν η διαµόρφωση που επιλέξατε στο υποµενού «Config» δεν χρησιµοποιεί κάποιον ή κάποιους από τους 3 διαθέσιµους διαφορικούς δε χρειάζεται να ρυθµίσετε τις αντίστοιχες παραµέτρους. Η λειτουργίες του κάθε διαφορικού εξηγούνται στη συνέχεια. ιαφορική Λειτουργία Ο κάθε διαφορικός θερµοστάτης εκτελεί έλεγχο της αντλίας του ρευστού των συλλεκτών. Όταν η θερµοκρασία των συλλεκτών είναι µεγαλύτερη κατά DΤ από τη θερµοκρασία του θερµοδοχείου

4 (µπόιλερ) η συσκευή µετράει τη χρονοκαθυστέρηση DEL. Αν η διαφορά παραµείνει > DT για όλο το χρονικό διάστηµα τότε αντλία ενεργοποιείται. Η αντλία κλείνει όταν η διαφορά των θερµοκρασιών συλλέκτη- θερµοδοχείου πέσει κάτω από DT-HS. Λειτουργία Ελάχιστης Θερµοκρασίας Συλλεκτών Η λειτουργία αυτή επιλέγεται όταν η παράµετρος CME=YES. H σηµασία της είναι ότι η αντλία των συλλεκτών δεν ενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία τους είναι <CMN. Στην περίπτωση της ενεργοποίησης του καυστήρα για τη θέρµανση του νερού και όταν υπάρχει µικρή ηλιοφάνεια µε ταυτόχρονες χαµηλές γενικά θερµοκρασίες είναι δυνατόν ποσό της ενέργειας που δαπανά ο καυστήρας για τη θέρµανση του νερού να κατευθύνεται µέσω της διαρκούς ενεργοποίησης της αντλίας στους συλλέκτες. Η επιλογή της χαµηλότερης θερµοκρασίας συλλεκτών αποτρέπει το ενδεχόµενο της σπατάλης αυτής. Αντιπαγωτική Προστασία Όταν επιλεγεί προστασία από συνθήκες παγετού (AFE=YES) τότε ενεργοποιείται η αντλία των συλλεκτών όσο η θερµοκρασία στους συλλέκτες είναι <AFT. Αν η θερµοκρασία αυξηθεί πάνω από AFT η αντλία των συλλεκτών απενεργοποιείται. Προστασία Υπερθέρµανσης Θερµοδοχείων Η αντλία των συλλεκτών και ο καυστήρας ενεργοποιούνται όσο η θερµοκρασία του θερµοδοχείου παραµένει <SMX. Για λόγους προστασίας του θερµοδοχείου όταν η θερµοκρασία του υπερβεί το όριο του SMX η αντλία και ο καυστήρας απενεργοποιούνται. Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία καυστήρα και αντλίας διακόπτεται όταν η θερµοκρασία του θερµοδοχείου υπερβεί τους 95 C. Λειτουργία Ψύξης Συλλεκτών Η λειτουργία αυτή επιλέγεται µέσω της παραµέτρου CCE και έχει σκοπό την προστασία των συλλεκτών από την υπερβολική θερµοκρασία. Όταν CCE=YES τότε αν το θερµοδοχείο αποκτήσει θερµοκρασία ίση µε SMX η αντλία των συλλεκτών κλείνει. Στην περίπτωση αυτή είναι πολύ πιθανό η θερµοκρασία των συλλεκτών να αρχίσει να ανεβαίνει. Αν η θερµοκρασία αυτή γίνει >CMT η αντλία ενεργοποιείται ξανά για να αποθερµάνει τους συλλέκτες δίνοντας προτεραιότητα στην αποθέρµανση των συλλεκτών και όχι στην διατήρηση της θερµοκρασίας SMX στο θερµοδοχείο. Η θερµοκρασία του θερµοδοχείου γίνεται τώρα >SMX. Η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί µέχρι τους 95 C. Αν µέχρι τότε δεν έχει επιτευχθεί η αποθέρµανση των συλλεκτών επεµβαίνει το σύστηµα προστασίας και ο κυκλοφορητής κλείνει. Η περίσσεια θερµότητας που προήλθε από την αποθέρµανση των συλλεκτών αποθηκεύθηκε παρά τη θέλησή µας στο θερµοδοχείο αυξάνοντάς του τη θερµοκρασία. Λειτουργία Αντίστροφης Ψύξης Θερµοδοχείου Την επιπλέον αυτή ενέργεια (από την προηγούµενη ψύξη των συλλεκτών) αν δε θέλουµε να παραµείνει στο θερµοδοχείο µπορούµε να την αποβάλλουµε στο περιβάλλον µε τη λειτουργία της αντίστροφής ψύξης. Η λειτουργία αυτή επιλέγεται µέσω της παραµέτρου RSE=YES και εκτελείται ως εξής. Κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν η θερµοκρασία του θερµοδοχείο είναι >SMX και ταυτόχρονα µεγαλύτερη κατά 5 C της θερµοκρασίας του συλλέκτη η αντλία ενεργοποιείται µε σκοπό να αποθερµάνει το θερµοδοχείο αυτή τη φορά πάνω στις σωληνώσεις και το συλλέκτη. Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου η θερµοκρασία του θερµοδοχείου γίνει <SMX. Λειτουργία Προστασίας Εγκατάστασης από Υπερθέρµανση Αν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες η θερµοκρασία του συλλέκτη ξεπεράσει την CHT (Ανώτατη θερµοκρασία συλλεκτών) το ρελέ του κυκλοφορητή σβήνει και δεν αφήνει υπέρθερµο υγρό να καταστρέψει τις σωληνώσεις και το θερµοδοχείο. Υποµενού Thermo Το υποµενού αυτό περιλαµβάνει µόνο δυο παραµέτρους που καθορίζουν τη λειτουργία του ανεξάρτητου µονού θερµοστάτη όταν η διαµόρφωση που έχει επιλεγεί περιλαµβάνει το θερµοστάτη αυτό. Η παράµετρος DHW είναι η επιθυµητή θερµοκρασία του νερού χρήσης που καλείται να ελέγξει ο θερµοστάτης. Η παράµετρος DWH είναι η υστέρηση του θερµοστάτη αυτού δηλαδή ο διαφορισµός του. Σε περίπτωση που η επιθυµητή θερµοκρασία νερού χρήσης στο θερµοδοχείο δεν έχει επιτευχθεί ενεργοποιείται η εξωτερική πηγή θέρµανσης π.χ. ο κυκλοφορητής του καυστήρα. Ο κυκλοφορητής του καυστήρα κλείνει όταν η θερµοκρασία νερού χρήσης γίνει όσο το επιθυµητό όριο DHW. Ό κυκλοφορητής αυτός θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν η θερµοκρασία νερού χρήσης γίνει <DHW-DWH. Υποµενού Logic Σε µερικές περιπτώσεις διαµορφώσεων όπως οι 6,9 τα θερµοδοχεία µπορούν να φορτιστούν µε διάφορους τρόπους. ηλαδή µπορούν π.χ. να φορτίζονται το ένα ανεξάρτητα από το άλλο όταν οι συνθήκες του διαφορικού που ελέγχει το καθένα κρίνουν ότι µπορεί να φορτιστεί. Ο τρόπος αυτός λέγεται παράλληλη φόρτιση και επιλέγεται όταν η παράµετρος SEL του υποµενού Logic λάβει την τιµή 1. ιαφορετικά είναι δυνατό να φορτιστεί πρώτα το θερµοδοχείο 1 και αφού φτάσει στη θερµοκρασία SMX και πάψει να φορτίζεται να ξεκινήσει η φόρτιση του 2, 3 κλπ. Αυτή η λογική φόρτισης λέγεται σειριακή και επιλέγεται όταν η παράµετρος SEL πάρει την τιµή 2. Στη σειριακή φόρτιση όταν φορτίζεται το πρώτο θερµοδοχείο στα κελιά των ρελέ των υπόλοιπων κυκλοφορητών εµφανίζεται το µικρό γράµµα w που δείχνει ότι η φόρτισή τους περιµένει µέχρις ότου το πρώτο φτάσει τη θερµοκρασία πλήρους φόρτισης SMX. Στις διαµορφώσεις 4 και 5 η ύπαρξη τρίοδης βάνας 2 θέσεων δεν επιτρέπει την παράλληλη φόρτιση των θερµοδοχείων ή των επιπέδων. Εδώ προτεραιότητα φόρτισης έχει το ψηλότερο επίπεδο του θερµοδοχείου της διαµόρφωσης 4 (αυτό µε το ) και το θερµοδοχείο µε το της διαµόρφωσης 5. Υποµενού Cal. Πολλές φορές για διάφορους λόγους η θερµοκρασία ενός αισθητηρίου µπορεί να είναι λίγο µικρότερη ή λίγο µεγαλύτερη της πραγµατικής. Για να πετύχετε εξισορρόπηση της θερµοκρασίας αυτής επέµβετε στις παραµέτρους T έως TR4 προσθέτοντας ή αφαιρώντας µέχρι 5 C. Υποµενού Test Το υποµενού Test είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε περιπτώσεις που επιθυµούµε να ενεργοποιήσουµε για λόγους ελέγχου τα ρελέ της συσκευής ULTRA. Το υποµενού αυτό έχει µόνο µία παράµετρο τη SEL. Όταν θέσουµε την τιµή της ίση µε 1 αυτοµάτως ενεργοποιείται το ρελέ 1. Θέτοντας 2 ή 3 ενεργοποιούνται τα ρελέ 2 και 3 αντίστοιχα. Η επιλογή 0 στην παράµετρο SEL σβήνει όλα τα ρελέ. Όταν η συσκευή θα επιστρέψει στην κανονική της λειτουργία η παράµετρος αυτή αγνοείται και η ενεργοποίηση των ρελέ γίνεται µε βάση τις υπάρχουσες θερµοκρασίες και τη διαµόρφωση λειτουργίας. Λειτουργία Επιλέξτε πρώτα τον τρόπο διαµόρφωσης και εισάγετέ τον στο υποµενού «Config». Ρυθµίστε τις παραµέτρους που αφορούν τους διαφορικούς και το θερµοστάτη που χρησιµοποιούνται στην αντίστοιχη διαµόρφωση. Αν για παράδειγµα έχετε επιλέξει το προρυθµισµένο από το εργοστάσιο σετ παραµέτρων τότε µε την τροφοδοσία του ο ελεγκτής θα σας δείξει τις λειτουργίες του παρακάτω πίνακα. Μελετήστε καλά τον πίνακα αυτό. Πίνακας 7 Το σύµβολο της πάνω γραµµής αριστερά συµβολίζει το συλλέκτη. ίπλα του η θερµοκρασία 30 C. Στο θερµοδοχείο στη δεύτερη γραµµή η θερµοκρασία είναι επίσης 30 C. Ο διαφορικός έχει επιλεγεί και το ρελέ 1 που του αντιστοιχεί είναι κλειστό. Ο διαφορικός µετράει χρόνο DEL µέχρι να ενεργοποιήσει το ρελέ. Στη θέση 1 εµφανίζεται το γράµµα d. Το χρονικό διάστηµα DEL πέρασε και η σταθερή παύλα του ρελέ του κυκλοφορητή 1 τώρα περιστρέφεται διαρκώς δείχνοντας ότι το ρελέ 1 είναι ενεργοποιηµένο. Η θερµοκρασία θερµοδοχείου έχει ξεπεράσει το SMX=65 C και γι αυτό παρόλο που υπάρχει διαφορά θερµοκρασίας το ρελέ του κυκλοφορητή είναι σβηστό.

5 Η θερµοκρασία του θερµοδοχείου έχει υπερβεί το SMX. Όµως επειδή έχει επιλεγεί η προστασία υπερθέρµανσης του συλλέκτη (CCE=YES) και η θερµοκρασία του είναι 110 C δηλ. µεγαλύτερη του CMT το ρελέ του κυκλοφορητή ανάβει για να αποφορτίσει το συλλέκτη στο θερµοδοχείο. Ένα κεφαλαίο C εµφανίζεται εναλλάξ µε την περιστρεφόµενη παύλα στο κελί 1. Η θερµοκρασία του θερµοδοχείου ξεπέρασε και το όριο κινδύνου των 95 C. Γι αυτό παρόλο που CCE=YES και CMT=100 C και θα έπρεπε να προστατευθούν οι συλλέκτες το ρελέ του κυκλοφορητή παραµένει κλειστό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η θερµοκρασία συλλεκτών έπεσε κατά 5 και πλέον βαθµούς από τη θερµοκρασία του θερµοδοχείου. Έχει επιλεγεί RSE=YES και η αντίστροφη ψύξη κρυώνει το νερό του θερµοδοχείου πάνω στο συλλέκτη και τις σωληνώσεις. Το γράµµα R εµφανίζεται εναλλάξ µε την περιστρεφόµενη παύλα. Η θερµοκρασία συλλεκτών ξεπέρασε το όριο CMT. Το ρελέ του κυκλοφορητή σβήνει µην αφήνοντας υγρό τόσο υψηλής θερµοκρασίας να κατέβει στο θερµοδοχείο και να καταστρέψει τις σωληνώσεις. Ένα κεφαλαίο H εµφανίζεται στο κελί 1. Η θερµοκρασία του συλλέκτη είναι µικρότερη του CMN και ταυτόχρονα CME=YES. Ένα µικρό m εµφανίζεται στο κελί 1 και το ρελέ του κυκλοφορητή σβήνει. Αν έχει επιλεγεί αντιπαγοποίηση (AFE=YES) και η θερµοκρασία του συλλέκτη πέσει κάτω από το AFT τότε το ρελέ του κυκλοφορητή ανάβει και ένα κεφαλαίο F εµφανίζεται εναλλάξ µε µια περιστρεφόµενη παύλα. ιαµορφώσεις Λειτουργίας Στη συνέχεια παρουσιάζονται 12 από τους δυνατούς τρόπους διαµόρφωσης µιας εγκατάστασης εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. Σε κάθε διαµόρφωση υπάρχει µια µικρή περιγραφή που περιέχει τα βασικά δοµικά της στοιχεία όπως θερµοδοχεία, συλλέκτες, αισθητήρια κλπ. ίπλα υπάρχει και ένας πίνακας που δίνει πολλές πληροφορίες σχετικές µε τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης. Στη δεύτερή του στήλη είναι οι διαφορικοί θερµοστάτες ή ο απλός θερµοστάτης που η συσκευή ULTRA υλοποιεί σε κάθε διαµόρφωση. Στη δεξιά στήλη υπάρχει το ρελέ πάνω στο οποίο ενεργεί ο αντίστοιχος θερµοστάτης. Η αριστερότερη στήλη δείχνει τα αισθητήρια από τα οποία ο θερµοστάτης λαµβάνει µετρήσεις κατά τη λειτουργία του. Έχει σηµασία ποιο αισθητήριο µπαίνει πρώτο και ποιο δεύτερο. Η προτελευταία στήλη περιέχει κάποια βέλη και δείχνει τον τρόπο που ενεργούν οι θερµοστάτες πάνω στα αντίστοιχα ρελέ της στήλης που ακολουθεί. Για παράδειγµα υποθέστε ότι έχουµε τον ακόλουθο πίνακα. Σηµαίνει ότι η επιλεγµένη διαµόρφωση έχει δυο διαφορικούς τον και. O λαµβάνει µετρήσεις από τα αισθητήρια και, ενώ ο από τα και. O ενεργεί στο ρελέ και ο στο. Τα βέλη σηµαίνουν ότι οι διαφορικοί ενεργούν ανεξάρτητα σαν δυο ξεχωριστές συσκευές. Η λειτουργία του ενός δεν εξαρτάται ούτε συνδυάζεται µε αυτή του άλλου. Εξετάστε τώρα την ακόλουθη περίπτωση. S4 DT-3 Ο πίνακας αυτός δείχνει την παρουσία τριών διαφορικών θερµοστατών που µπορεί να είναι ή και να µην είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους. Αν η επιλογή της προτεραιότητας στο υποµενού Logic είναι 2 τότε τα θερµοδοχεία φορτίζονται σειριακά και άρα δεν αρκεί να υπάρχει διαφορά θερµοκρασίας σε ένα διαφορικό για να ξεκινήσει το αντίστοιχο ρελέ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει επίσης τα υψηλότερης προτεραιότητας θερµοδοχεία να έχουν φορτιστεί πλήρως. Η λειτουργία των διαφορικών είναι συνδυασµένη όταν έχει επιλεγεί η σειριακή φόρτιση. Αν επιλεγεί η παράλληλη φόρτιση οι τρεις διαφορικοί ενεργούν ανεξάρτητα µεταξύ τους. Στις διαµορφώσεις 4, 5, 6, 9 υπάρχει η λογική της προτεραιότητας φόρτισης. Από αυτές µόνο στις 6 και 9 είναι δυνατό µέσω του υποµενού Logic να επιλεγεί η σειριακή ή η παράλληλη φόρτιση. Στις υπόλοιπες δυο (4,5) προτεραιότητα έχει πάντα το άνω επίπεδο του θερµοδοχείου και το αριστερό θερµοδοχείο αντίστοιχα. Με άλλα λόγια προτεραιότητα έχει το σηµείο στο οποίο βρίσκεται το αισθητήριο. Για τις διαµορφώσεις 4 και 5 η Αντιπαγωτική Προστασία εκτελείται πάντα στο άνω επίπεδο και το αριστερό θερµοδοχείο αντίστοιχα. Επίσης στις διαµορφώσεις 4 και 5 οι λειτουργίες της Ψύξης Συλλεκτών και της Αντίστροφης Ψύξης Θερµοδοχείου εκτελούνται µε προτεραιότητα στο κάτω επίπεδο ή το δεξί θερµοδοχείο αντίστοιχα. Τα βέλη που βρίσκονται πάνω από τις σωληνώσεις των σχηµάτων δείχνουν την κατεύθυνση µεταφοράς θερµότητας που γίνεται από το θερµότερο στο ψυχρότερο σώµα.

6 ιαµόρφωση #1 Απλή Ηλιακή Εγκατάσταση. 1 Συλλέκτης, 1 Θερµοδοχείο, 1 Κυκλοφορητής, 2 ιαµόρφωση #2 Ηλιακή Εγκατάσταση µε δυο Θερµοδοχεία Συνδεµένα σε Σειρά. 1 Συλλέκτης, 2 Θερµοδοχεία, 2 Κυκλοφορητές, 4 S4

7 ιαµόρφωση #3 Ηλιακή Εγκατάσταση µε Ένα Θερµοδοχείο και Βοηθητική Θέρµανση Νερού. 1 Συλλέκτης, 1 Θερµοδοχείο, 2 Κυκλοφορητές, 3 TH ιαµόρφωση #5 Ηλιακή Εγκατάσταση µε υο Θερµοδοχεία και Έλεγχο Μέσω Τρίοδης Ηλεκτροβάνας. 1 Συλλέκτης, 2 Θερµοδοχεία, 1 Κυκλοφορητής, 1 Τρίοδη Ηλεκτροβάνα, 3 ιαµόρφωση #4 Ηλιακή Εγκατάσταση µε Θερµοδοχείο µε υο Επίπεδα Θέρµανσης. 1 Συλλέκτης, 1 Θερµοδοχείο, 1 Κυκλοφορητής, 1 Τρίοδη Ηλεκτροβάνα, 3 ιαµόρφωση #6 Ηλιακή Εγκατάσταση µε υο Θερµοδοχεία και Έλεγχο µέσω Κυκλοφορητών. 1 Συλλέκτης, 2 Θερµοδοχεία, 2 Κυκλοφορητές, 3

8 ιαµόρφωση #7 Ηλιακή Εγκατάσταση µε υο Προσανατολισµένους Συλλέκτες. 2 Συλλέκτες, 1 Θερµοδοχείο, 2 Κυκλοφορητές, 3 ιαµόρφωση #9 Ηλιακή Εγκατάσταση µε Τρία Θερµοδοχεία. 1 Συλλέκτης, 3 Θερµοδοχεία, 3 Κυκλοφορητές, 4 S4 DT-3 ιαµόρφωση #8 Ηλιακή Εγκατάσταση µε Ένα Θερµοδοχείο και Βοηθητική Θέρµανση Νερού µε Λέβητα Στερεών Καυσίµων. 1 Συλλέκτης, 1 Θερµοδοχείο, 2 Κυκλοφορητές, 4 S4 ιαµόρφωση #10 Ηλιακή Εγκατάσταση µε υο Προσανατολισµένους Συλλέκτες και Βοηθητική Θέρµανση Νερού. 2 Συλλέκτες, 1 Θερµοδοχείο, 3 Κυκλοφορητές, 4 S4 TH

9 ιαµόρφωση #11 Ηλιακή Εγκατάσταση µε υο Προσανατολισµένους Συλλέκτες, Βοηθητική Θέρµανση Νερού και Ένα Αισθητήριο στο Θερµοδοχείο. 2 Συλλέκτες, 1 Θερµοδοχείο, 3 Κυκλοφορητές, 3 TH ιάγνωση Βλαβών Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής κάποιο από τα ενεργά αισθητήρια αποσυνδεθεί ή βραχυκυκλώσει τότε αυτή σταµατάει την κανονική της λειτουργία, σβήνει όλα τα ρελέ και εµφανίζει τη λέξη WARNING!. Στη δεύτερη γραµµή της οθόνης εµφανίζεται το κυλιόµενο µήνυµα «Problem in sensor 1» αν το πρόβληµα αφορά τον αισθητήρα 1. Αν υπάρχει πρόβληµα σε πολλούς αισθητήρες ταυτόχρονα τα µηνύµατα αυτά εµφανίζονται σειριακά το ένα µετά το άλλο. Η εταιρεία CHARMEG δε φέρει καµία ευθύνη για τις πιθανές βλάβες ή ζηµίες που η συσκευή ULTRA µπορεί να προκαλέσει κατά τη λειτουργία της σε εγκαταστάσεις, συσκευές ή συστήµατα µε τα οποία συνεργάζεται, συνδέεται ή τα οποία ελέγχει καθώς και σε χώρους στους οποίους εγκαθίσταται. ιαµόρφωση#12 Ηλιακή Εγκατάσταση µε Βοηθητική Θέρµανση Νερού και Ένα Αισθητήριο στο Θερµοδοχείο. 1 Συλλέκτης, 1 Θερµοδοχείο, 2 Κυκλοφορητές, 2 TH ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εύρος µέτρησης Θερµοκρασίας -40 C C Θερµοκρασία λειτουργίας µονάδας 0 C...45 C Ακρίβεια µέτρησης ± 1.5 C Ηλεκτρική αντοχή επαφών (ωµικό φορτίο) 5 A /250 VAC /30VDC Αριθµός αισθητηρίων 4 Μήκος καλωδίου αισθητηρίων ΜΑΧ 30m Βαθµός προστασίας (χειριστηρίου, συσκευής) IP52, IP20 Κατηγορία λογισµικού Class A Τάση λειτουργίας 230 VAC/ 50Hz Κατανάλωση Ισχύος 3 Watt ΠΡΟΣΟΧΗ Το παρόν προϊόν είναι κατασκευασµένο από υλικά που µπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC. Παρακαλείσθε να ενηµερωθείτε σχετικά µε το τοπικό σύστηµα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και µην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα µαζί µε τα οικιακά σας απορρίµµατα. Η σωστή απόρριψη βοηθάει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Κότρωνος 27 Αιγάλεω- Αθήνα Ελλάδα Τηλ Φάξ Doc. Users_Manual_Ultra_9.doc

10 User s Manual- Installation and Operation ULTRA Solar System Controller Characteristics 12 configurations Up to 4 temperature sensors Controls up to 3 hot water stores. Up to 2 solar collectors Utilizes auxiliary heating from solid and liquid fuel burners. Has anti-lighting protection. Fully configurable. Has improved anti-ice protection. Protects stores, piping and collectors from excessive heating. As a general rule you must keep in mind that depending to the selected configuration ULTRA controller can implement up to 3 individual virtual differential thermostats and up to 1 simple virtual thermostat. All the above virtual devices are combined together according to the selected configuration and constitutes the solar controller of the installation. The following examples are for indication purposes. The installer can modify the usage of the allowable virtual devices in order to set up the concept of his own. For those configurations who are not present to the following please be free to contact Charmeg s technical personnel. Installation Use the Ω shaped type of rail to install the device or screw it simply to the wall. For wall mounting pull out the three runners of the back side until holes reveal. Select carefully the place for installation in order to avoid moisture. Reserve enough space for cables to pass through. A gap of 5 mm is recommended around the device for better ventilation. The ULTRA controller is not allowed to be exposed in direct sunlight and extreme temperatures. It is intend to be used in house in a moisture free place. During the installation interrupt mains supply. Choose cables of suitable cross-section and insulation according to the applied current and voltage. The device is equipped with appropriate cable terminal clamps for easy and safe connection. Do not over tighten the screws. Study carefully the electrical connection diagram of Figure 1. ATTENTION! Terminal pairs 9-10, 11-12, constitute the three dry contact of the internal relays. If you need to drive mains powered pumps you have first to make the necessary connection between 16, 14, 12 and 10 terminals. Safety Instructions The ULTRA solar controller has been designed according to all up to date specifications and fulfills the necessary regulations in order to be safely operable for many years. During the design and construction phase has been taken into account every existing directive for such kind of equipment. You are kindly advised prior to installation and operation to consult this guide. Be sure you realize every consequence of your action and take all necessary precautions. If you don t understand something do not hesitate to contact Charmeg directly and take the advice of our technical personnel. Installation must be carried out from experienced authorized electrician. Do not open the plastic enclosure for any reason. Such action has danger of electric shock and nullifies the warranty. The ULTRA controller can be used as control device and never as safety device of an installation. Do not use the device for any other purpose except of those that has been designed for i.e. solar systems control. Do not use the device for life critical applications. This device is not water resistant. Install it in an indoor place away from rain, humidity and extreme weather conditions. The ULTRA controller is not a measuring instrument. Do not exceed the maximum limitations as referred below for any reason. During it s operation ULTRA keeps record for various information. Charmeg maintains the right of using such information if for any reason the device will coma back to the factory. General Information The ULTRA device is to be used in solar to thermal energy conversion systems. It has been designed in a manner that allows it to control various types of installations. In the following pages fully detailed examples are given for each of the 12 available operating configurations. You are kindly advised to detect and study carefully the case that suits most to your demands. Figure 1

11 Temperature sensors,,, S4 can be of Rsxxx1k5 (low temperature) or KSxxx1k0 (high temperature type). The sensor type for each input is configured through Se1, Se2, Se3, Se4 parameters of Config submenu. RSxxx1k5 sensors are not polarized while KSxxx1k0 sensors are polarized. Correct KSxxx1k0 sensor connection should be assured by connecting the blue colored lead of sensor to the odd numbered terminal (i.e. 1, 3, 5, 7). Insert probes into correct diameter sockets for better temperature reading response and improved accuracy. Place the probes according to the selected configuration. For this reason consult the corresponding diagram. The maximum distance between probe and device must not exceed 30m. The connection must be done with conventional thready two-conductor cable with cross section i.e.1 mm. Use always separate cables for probes and load or supply connections. Mixing low-level signal probe cables and load or supply cables affects device performance. After the installation completion replace the front cover of the electric enclosure and ensure that when the device is operable only the front touch panel is user accessible. Setup The ULTRA device has luminous liquid crystal display in which the parameters and the messages are shown. It also has three tactile keys that helps you to enter the appropriate settings. Familiarize your selves with the front panel of the device as shown in Figure 2. The display of the ULTRA controller has integrated screensaver functionality. If the keyboard remains inactive for one minute the display switches off. During screensaver the ULTRA controller operates normally. Press any key to exit screensaver mode. Figure 2 Beside the right end of the display there is a three cell matrix. Every cell of the matrix correspond to the right most character position of the display as shown in Figure 2. The displayed symbol indicates the status of the corresponding relay. If the selected configuration does not use some of the relays the respective display position remains blank. During the normal operation the display looks like the Figure 3. Figure 3 The left most symbol of the upper line represents the collector and the symbol exactly underneath represents the store. When the device is powered some introductory messages are shown in the display. Then the controller begins to operate according to the factory presets. To enter the values of your own press momentarily the SET key. The message MENU is then shown at the first line. The second line shows the first allowable submenu option named 1.Config. By pressing the keys and you can see all available submenu options. There are 9 submenus. When no key is pressed for some seconds the device returns from the submenu to menu and then to the normal operation mode. The Table 1 shows the menu and submenu structure. NORMAL MODE Press SET MENU Press or Table 1 Submenu Modifies what; 1. Config The operational configuration. 2. DT no1 The parameters of the 1 st differential thermostat. 3. DT no2 The parameters of the 2 nd differential thermostat. 4. DT no3 The parameters of the 3 rd differential thermostat. 5. Thermo The parameters of the thermostat. 6. Logic The priority in configurations No6 and No9. 7. Cal. The offset in temperature reading for each probe. 8. Test Activates or deactivates each of the relays for testing purposes. 9. Exit Closes the submenu and returns to the menu. When in the desired submenu press the SET key to enter in. Being inside the correct submenu you can choose from a set of available parameters. Scroll among these parameters using the and keys. To modify the value of a parameter simply press the SET key. Then the value starts flashing as an indication of modify phase. You have only to enter the desired value by pressing the and keys. Let then the device without pressing any key. The new value will be stored and you will return to the corresponding submenu. If you need to store rapidly the new value upon the modification completion you can press the SET key. In the following tables the parameters of each submenu, a short explanation and the modification limits are shown. Table 2 Submenu: Config # Mnemonic Name Meaning Preset min max 1 sel Operating Configuration Select the correct configuration according to the installation needs SE 1 Type of sensor 1 Choose 0 for RSxxx1k5 type while 1 for KSxxx1k Se 2 Type of sensor 2 Choose 0 for RSxxx1k5 type while 1 for KSxxx1k Se 3 Type of sensor 3 Choose 0 for RSxxx1k5 type while 1 for KSxxx1k Se 4 Type of sensor 4 Choose 0 for RSxxx1k5 type while 1 for KSxxx1k Fr 1 7 Fr 2 8 Fr 3 Relay 1 state during failsafe Relay 2 state during failsafe Relay 3 state during failsafe In case of any sensor fault relay 1 goes to that failsafe state (0= OFF), (1=ON) In case of any sensor fault relay 2 goes to that failsafe state (0= OFF), (1=ON) In case of any sensor fault relay 3 goes to that failsafe state (0= OFF), (1=ON) Table 3 Submenu: DT no1, DT no2, DT no3

12 # Mnemonic Name Meaning Unit Preset min max 1 DT Temperature Difference 2 HS Hysteresis If this value is attained the pump is switched on. C How many degrees must the temperature difference be decreased below DT to switch off the pump. The time between the DT attainment to the switch on of the pump. If the pump activation must be done only above a temperature limit. C DEL Time Delay Λεπτά Collector Minimum 4 Cme Temperature Option YES/NO yes - - Collector Minimum The temperature limit when 5 CMN Thermostat CME=YES. C Medium of highest temperature Highest Collector 6 cht must not run through the store Temperature and the piping. C AFE Anti-ice option Activates the anti-ice protection. YES/NO YES AFT Anti-ice temperature 9 SMX 10 Cce 11 CMt 12 rse Complete Charge Store Temperature Collector Cooling Option Maximum Collector Temperature Reverse Cooling Option When AFE=YES defines the anti-ice activation temperature. C Temperature limit beyond of which the store is considered completely charged and the pumps from collectors or burner are deactivated. An option allowing the collector cooling to the store when SMX temperature is attained. When CCE=YES means the collector temperature limit above which the collector must be discharged to the store no mater if the SMX temperature is already achieved and the store is fully charged. C YES/NO YES - - C When selected allows the reverse cooling of the store to the collectors and the piping during the night. The reverse cooling continues running as low as the SMX temperature. YES/NO YES - - Table 4 Submenu: Thermo # Mnemonic Name Meaning Unit Preset min max 1 Dhw 2 dwh Desirable Domestic Hot Water Temperature Domestic Hot Water Temperature Hysteresis Defines the temperature set point that the single thermostat maintains. How many degrees below DHW the temperature must fall to switch on again the relay. Table 5 Submenu: Logic C C # Mnemonic Name Meaning Preset min max 1 sel Priority selection In some configuration modes (6,9) the stores can be charged in a sequential or contemporary manner Table 6 Submenu: Cal. # Mnemonic Name Meaning Preset min max 1 Tr1 Offset of Probe 1 This value is permanently added or subtracted from the temperature reading to compensate against possible errors Tr2 Offset of Probe 2 The same for probe Tr3 Offset of Probe 3 The same for probe Tr4 Offset of Probe 4 The same for probe Submenu Config This submenu contains SEL parameter named which defines the operating configuration and corresponds to one of the figures of section Operating Configurations. The correct value in SEL parameter forces ULTRA controller to comprise the respective set of virtual controllers to operate according to the plan. Parameters Se1 Se4 define the respective sensor type for each input. Parameters F F define the output relay state during sensor failure (failsafe). Submenu DT no1 to DT no3 These submenus consists of the parameters of Table 3 for each one of the virtual differential thermostats. If the selected configuration in submenu Config does exclude some of the existing 3 virtual differential thermostats there is no need to enter values for them. A brief explanation of the available functions of the differential thermostats can be found below. Differential Function Each one of the differential thermostats controls the operation of a pump. When for example the temperature of a collector exceeds the temperature of the store at least at DT the device counts the predefined time delay (DEL). If during this period the temperature difference remains >DT when the time delay elapsed the controller activates the corresponding relay. The relay is deactivated when the temperature difference fall below (DT-HS). Minimum Collector Temperature Function This function can be selected by setting CME=YES. When the collector temperature is <CMN the relay remains inactive. This function gains huge importance when in low solar action and simultaneously low environmental temperature conditions the controller can spend most of the auxiliary burner energy as loses in the collector piping. In low temperature geographic locations the activation of this function is suggested. Anti-ice protection When AFE=YES the anti ice function is enabled. In this case when the collector temperature falls below AFT the corresponding pump is activated to minimize the risk of freezing. The pump switch off again when collector temperature overrun the AFT limit. Store High Temperature Protection The collector and burner pumps operate normally when the store temperature is below the SMX limit. If the store temperature is exceeded the SMX limit the store is considered as fully charged and the pumps are deactivated. No matter what the SMX setting is the collector and burner pump stop functioning when the store temperature reach the 95 C limit. Collector Cooling Function

13 This function can be activated by setting the CCE parameter. In this case when the store temperature overrun the SMX limit the collector pump is deactivated and consequently the collector temperature begins to rise. To protect also the collectors from excessive heating when the collector temperature reach the CMT limit the pump is switched on again in order to discharge the collectors to the store. Obviously in that case the protection of the collectors instead of the retaining of maximum store temperature is of higher priority. As a result the store temperature begins to rise again up to 95 C. Then the pump stops again as the absolutely maximum store temperature limit has been reached. Reverse Store Cooling Function. If for some reasons (i.e Collector Cooling Function activation) the water store can be charged more than desired. During the night when the collectors and the piping has notably lower (more than 5 C ) temperature compared to the store the system can reject the excessive energy simply by running the circulation pump. This function causes reverse cooling of the store and can be enabled when RSE=YES. The reverse cooling stops when the store temperature fall below the SMX limit. Piping High Temperature Protection Function If under any circumstances the collector temperature exceed the limit of CHT the corresponding pump is switched off to protect the piping and the store from the overheated medium. and the third relay is activated. The value 0 deactivates all the relays. When exiting from the Test submenu the relays function again as being in normal operation mode. Operation Choose at the beginning the correct configuration mode and enter this selection to Config submenu. Setup the parameters of the used differential thermostats and the simple thermostat as well. If the factory preset parameters are used the device will function as the following Table 7 indicates. Study carefully the various cases and became familiar with the signs shown in the display. Table 7 The left most symbol indicates the collector. Beside this symbol the temperature is 30 C. The store in the second line has also temperature 30 C. The virtual differential thermostat has been set and the corresponding relay is deactivated. The counts the time interval DEL prior to activate the relay. In position 1 a d letter is shown. The time interval DEL has elapsed and the position 1 shows a rotating dash indicating that the pump relay has been activated. Submenu Thermo This submenu contains only two parameters. These parameters define the way the simple thermostat is functioning if the selected configuration contains such virtual device. The value of DHW means the desired temperature of the domestic hot water that the thermostat will try to maintain by activating the pump. The parameter DWH is the hysteresis of that thermostat. When the desired domestic water temperature has not been achieved the thermostat activates the pump. The pump is deactivated when the temperature reach the DHW limit. Again when the temperature fall below (DHW-DWH) the pump is activated again. Submenu Logic For some operating configurations i.e No6 and No9 the stores can be charged according to different methods. For instance the individual method charges the stores as being completely independent. The system checks only the present situation and charges the store immediately if the necessary conditions are fulfilled. This charging method is called parallel and can be selected when SEL parameter of menu Logic take the value 1. Reversely when the SEL take value 2 the charging method changes. In this case the stores are charged up to the SMX values in a sequential manner. In other words the lower priority stores remain cool until the first is fully charged. Then the next store is charged and so on. If any of the highest priority stores is discharged the system stops immediately the charging of the others and keeps focus on this. This charging method is called sequential. When a highest priority store is charged the display shows the letter w indicating that this store waits until the complete charge of its predecessor. In No4 and No5 configurations because of the three way motorized valve no parallel charge is allowed. Here the store connected to probe has always higher priority and it is charged firstly. Submenu Cal. For various reasons the temperature as read from a probe can differ slightly from the correct value. This submenu offers the possibility of adding or subtracting an offset. The parameters T to TR4 affect the temperatures as read from the corresponding sensors. The maximum allowable offset is 5 C. The store temperature is over the SMX=65 C limit. The pump has stopped despite the temperature difference still exists. A dash is appeared in position1. The store is fully charged. However because the collector temperature is 110 C and CCE=YES the collector cooling has been activated. The pump runs to cool the collector into the store. In position 1 a rotating dash and the letter C is shown alternately. The store temperature is over the 95 C limit. So despite CCE=YES and CMT=100 C the pump stays off to protect the store from overheating. At night when the collector temperature is at least 5 C lower than the store if RSE=YES the reverse cooling is activated and the surplus energy is directed to the environment through the collector and the piping. A rotating dash and the letter R is shown alternately in position1. The collector temperature is now over the limit of CMT. The pump relay stops to protect the store and the piping from overheat medium. The cell 1 shows the letter H. The collector temperature is < CMN and simultaneously CME-YES. Athe letter m is now displayed in position 1. The pump relay remains inactive. In case of anti-ice protection activation (AFE=YES) and if the collector temperature is lower to AFT the pump relay is activated and a the letter F as well as a rotating dash is shown in position 1 of the display. Submenu Test This submenu is particularly useful when for testing purposes the activation of any reley is needed. To activate the relay 1 modify the SEL value of this submenu to 1. By giving a value of 2 or 3 the second

14 Operating Configurations The 12 possible configurations are demonstrated thereinafter. Every solar energy exploitation configuration is accompanied by a short description containing the all the essential constitutive elements as stores, collectors, probes, pumps etc. A small table gives at a glance the virtual devices for this configuration. The right column shows the relay in which act upon the respective virtual device. The left column shows the temperature sensors from which this device acquires the temperature. The sequence of the sensors is also important. The two columns in the middle shows the name of the virtual devices (differential thermostats or simple thermostat) and the way they act to the relays. Configuration #1 Simple solar system. 1 Collector, 1 Store, 1 Pump, 2 Sensors Examine for instance the following: In the selected configuration only the and differential thermostats are used. The obtain temperature measurements from and and act directly to the relay. The same is happening for. Now the sensors involved are the,. The direct arrows indicate that the devices act to the relays as two absolutely independent units. Lets now examine at the next table. S4 DT-3 Configuration #2 Solar system with two serially connected stores. 1 Collector, 2 Stores, 2 Pumps, 4 Sensors S4 The table indicates that now three differential thermostats are present. The straight arrows have been replaced by a crossed one. This symbol indicates that according to the value SEL of the submenu Logic a parallel or sequential charge can be chosen. As has already been explained the three differential thermostats can function independently or not as desired. In configurations 4, 5,6, 9 the issue of the charging priority can be introduced. Of those four only in 6 and 9 it is possible to change the charging method through the Logic submenu and thus selecting the sequential or the parallel technique. In the rest two (4, 5) the upper level of 4 configuration and the leftmost store of configuration 5 has always higher priority. In other words the priority belongs to the place where the has been installed. For the 4 and 5 configurations the Anti-ice protection is always performed again to the upper level and to the left most store. Finally in the configurations 4 and 5 the Collector Cooling and Reverse Store Cooling functions are performed with priority to the lower store level and the right store respectively. The arrows placed near the piping shows the energy transfer direction who takes place always from the hotter to the cooler object.

15 Configuration #3 Solar system with one store and auxiliary heating. 1 Collector, 1 Store, 2 Pumps, 3 Sensors TH Configuration #5 Solar system with two stores controlled with three way motorized valve. 1 Collector, 2 Stores, 1 Pump, 1 Three way motorized valve, 3 Sensors Configuration #4 Solar system with one layered store controlled with three way motorized valve. 1 Collector, 1 Store, 1 Pump, 1 Three Way Motorized Valve, 3 Sensors Configuration #6 Solar system with two stores controlled with pumps. 1 Collector, 2 Stores, 2 Pumps, 3 Sensors

16 Configuration #7 Solar system with two east-west orientated collectors. 2 Collectors, 1 Store, 2 Pumps, 3 Sensors Configuration #9 Solar system with three stores. 1 Collector, 3 Stores, 3 Pumps, 4 Sensors S4 DT-3 Configuration #8 Solar system with one store and auxiliary heating from solid fuel burner. 1 Collector, 1 Store, 2 Pumps, 4 Sensors S4 Configuration #10 Solar system with two east-west orientated collectors and auxiliary heating. 2 Collectors, 1 Store, 3 Pumps, 4 Sensors S4 TH

17 Configuration #11 Solar system with two east-west orientated collectors, auxiliary heating and one store probe. 2 Collectors, 1 Store, 3 Pumps, 3 Sensors TH Self diagnostic system During the normal operation if any of the sensor became disconnected or short-circuited the device halts, deactivates the relays and shows the word WARNING! at the first line. At the second line a continuously scrolling message Problem in sensor X informs you which of the sensors have the problem. The letter X stands for 1,2,3 or 4. If more than one sensors have problem the respective messages appear one after the other. Charmeg has no liability if possible damage might be induced by the device ULTRA during its operation to settlements or systems or other devices that is cooperated or connected with or even control them as well as to the place in which has been installed. Configuration #12 Solar system with auxiliary heting and one store probe. 1 Collector, 1 Store, 2 Pumps, 2 Sensors TH TECHNICAL CHARACTERISTICS Temperature Measuring Span -40 C C Operation Temperature 0 C...45 C Reading Accuracy ± 1.5 C Contact Rating (resistive load) 5 A /250 VAC /30VDC Number of sensors 4 Sensor cable length ΜΑΧ 30m IP Protection Degree (keyboard, enclosure) IP52, IP20 Firmware Category Class A Mains Power 230 VAC/ 50Hz Consumption 3 Watt ATTENTION This product has been manufactured from materials which can be recycled and reused according to the European Directive 2002/96/EC. Please be informed regarding the local collection system for electrical and electronic equipment and do not dispose the old products with your normal household waste. The correct disposal of the products will help to prevent the negative consequences of the environment and human health. 27 Kotronos Str. Aegaleo- Athens- Greece Tel Fax Doc. Users_Manual_Ultra_9.doc

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θέρµανσης µε Αντιστάθµιση Θερµοκρασίας Περιβάλλοντος

Ελεγκτής Θέρµανσης µε Αντιστάθµιση Θερµοκρασίας Περιβάλλοντος Ελεγκτής Θέρµανσης µε Αντιστάθµιση Θερµοκρασίας Περιβάλλοντος Γενικά Ο ελεγκτής θέρµανσης µε αντιστάθµιση εξωτερικής θερµοκρασίας περιβάλλοντος επενεργεί µέσω ελέγχου PI σε τρίοδη ή τετράοδη αναµεικτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006 Τεχνικό Άρθρο JAN-2006 ιαφορικοί Θερµοστάτες Η βασικότερη ενεργειακή πηγή των τελευταίων αιώνων, τα ορυκτά καύσιµα, βρίσκονται χρονικά πολύ κοντά στην οριστική τους εξάντληση. Ταυτόχρονα η αλόγιστη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 150 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 200 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 300 ή BL1 200 ME ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητής & Ελεγκτής Στάθµης µε Υπέρηχους

Μετρητής & Ελεγκτής Στάθµης µε Υπέρηχους RG-S Μετρητής & Ελεγκτής Στάθµης µε Υπέρηχους Εγχειρίδιο Χρήστη- Εγκατάσταση και Λειτουργία Χαρακτηριστικά Μετράει στάθµη υγρών και στερεών χωρίς να έρχεται σε επαφή µε αυτά. Εκτελεί έλεγχο στάθµης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL Νερό ψύξης εµβόλων µηχανής 0.2-0.58 bar 0.62-1.0 bar T X Μ.V. D.V. P+I 1 2 Επιστόµιο προθερµαν τήρα Επιστόµιο ψύξης Τοσήµα εξόδου οδηγείται στους δύο τοποθετητές.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου Αυτοματισμός PLC Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός Γ. Παπαλάμπρου Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα* Το σύστημα παρουσιάζεται σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5 electraplan Ενδοδαπέδιο σύστημα διανομής Ύψος Εγκατάσταση Πλάτος ρεύματος, τηλ/κων και data Μπετόν σε κουτί καναλιού Περιεχόμενα: Σελίδα min mm τύπου έως mm 528 Ανοιγμα 132x132mm Υπολογισμός καναλιών 2

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE

HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE KDT 6545 AX Part 1.Closed/absorber mode operation using carbon filters (with no connection to the ventilation duct) Κατάσταση λειτουργίας Απενεργοποιηµένη/Απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 104 1. Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-0 είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης γκάµας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οδηγός Εγκατάστασης VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013 www.cyta.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 3 2 Υποδοχές 4 3 Τρόπος σύνδεσης VDSL2 modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Σаς εuxaρıσтоúμε γıa тην εμпıσтоσúνη σаς σта пρоїόνта μаς

Σаς εuxaρıσтоúμε γıa тην εμпıσтоσúνη σаς σта пρоїόνта μаς Σаς εuxaρıσтоúμε γıa тην εμпıσтоσúνη σаς σта пρоїόνта μаς Гıа тην апотελεσμатıкή хρησıμопоiηση аuтής тης μоνáδаς εivаı avaγкaio va μελεтήσεтε пρоσεктıкá auтό то εγxεıρiδıo пρıv εvεργoпoıήσεтε тηv μováδa.

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CONTROLLER GH21PB ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ KANE 900 PLUS Β Ι Ο Μ Η Χ ΑΝ Ι Κ Η ΑΝ ΑΠ Τ Υ Ξ Η Ε Π Ε Παλιολόγου 32 Αγ. Ι. Ρέντης 182 33 Τηλ: 2104810582 Τηλ/Fax:2104820054 Ηλεκτρονικός Αναλυτής Καυσαερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Self Installation Guide. www.cytanet.com.cy 8000 80 80. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου. Broadboand Internet Services

Οδηγός Εγκατάστασης. Self Installation Guide. www.cytanet.com.cy 8000 80 80. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου. Broadboand Internet Services Οδηγός Εγκατάστασης Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου Self Installation Guide Broadboand Internet Services www.cytanet.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 2 2 Υποδοχές 3 3 Συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα