ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ. ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ. ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης"

Transcript

1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: τεκμηρίωση και έρευνα αγοράς δρόγης Επιστημονική ομάδα: Δρ. Ελένη Μαλούπα Δρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου Δρ. Διαμάντω Λάζαρη Δρ. Νικόλαος Κρίγκας Θεσσαλονίκη,

2 ΔΟΜΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 4 Α.1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΌΤΑΝΑ 5 Α.2. ΕΛΛΗΝΌΠΌΙΗΜΕΝΑ ΒΌΤΑΝΑ 11 Β. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 13 Β.1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΌΤΑΝΑ 14 Β.2. ΕΛΛΗΝΌΠΌΙΗΜΕΝΑ ΒΌΤΑΝΑ 37 Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 43 Γ.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 43 Γ.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΠΌΙΌΤΗΤΑΣ ΞΗΡΗΣ ΔΡΌΓΗΣ 46 Γ.3. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΌΡΑΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΌ ΣΕ ΠΌΣΌΤΗΤΑ ΔΥΌ ΤΌΝΩΝ 47 Γ.4. ΌΙ ΑΞΙΌΛΌΓΌΤΕΡΌΙ ΠΑΡΑΓΩΓΌΙ ΤΩΝ Α/Φ ΦΥΤΩΝ 49 Γ.5. ΑΛΛΌΙ ΠΑΡΑΓΩΓΌΙ ΒΙΌΛΌΓΙΚΩΝ Α/Φ ΦΥΤΩΝ 50 Γ. 6. ΠΡΌΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΌΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 51 Γ.7. ΠΡΌΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΌΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΛΌΝΤΙΚΑ ΠΡΌΙΌΝΤΑ 52 Γ.8. ΣΥΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΌΤΑΣΕΙΣ 54 Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 55 Ε. ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 57 ΣΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 74 ΣΤ.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΌΔΗΓΙΕΣ 74 ΣΤ.2. ΌΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΠΡΌΤΕΙΝΌΜΕΝΌ ΜΕΙΓΜΑ 75 Ζ. ΚΟΠΗ ΔΡΟΓΩΝ 77 Η. ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΔΡΟΓΩΝ 78 Θ. ΟΓΚΟΣ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ 79 Ι. ΑΡΩΜΑ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΑΖΑ 80 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 81 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 99 2

3 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ Με τον όρο «ελληνικά βότανα» εξαρχής ορίστηκαν δύο ομάδες φυτών. Πρωτίστως ως ελληνικά βότανα ορίζονται τα φυτά που αυτοφύονται στο φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας και τα οποία αναφύονται εξ αυτής της γης ανέκαθεν και έλκουν την καταγωγή τους σε αυτό τον γεωγραφικό χώρο (ελληνικά βότανα). Δευτερευόντως, ως ελληνικά βότανα επίσης θεωρήθηκαν και εκείνα τα φυτά τα οποία είτε έχουν εγκλιματιστεί, είτε καλλιεργούνται επιτυχώς στην ελληνική επικράτεια, παρότι δεν έχουν ελληνική καταγωγή (ελληνοποιημένα βότανα). Τα φυτά αυτά, λόγω της χρήσης-εμπορίας των προϊόντων τους, βάσει των αναντικατάστατων ιδιοτήτων τους και εξαιτίας της καλής προσαρμογής τους και της επιτυχούς καλλιέργειάς τους στο ελληνικό περιβάλλον, συμπεριλήφθηκαν επίσης στα επιλεγμένα φυτά. Τα φυτά που προτάθηκαν από την επιστημονική ομάδα για την παρασκευή μειγμάτων αφεψημάτων και τελικά επιλέχθηκαν σε συνεργασία με την εταιρεία ANASSA ORGANICS, κατόπιν προκαταρκτικών γευσιγνωστικών δοκιμών, είναι 22 διαφορετικά είδη, τα οποία ανήκουν σε 10 διαφορετικές οικογένειες φυτών. Μεταξύ αυτών, η πλειονότητα ανήκει στα Χειλανθή (Labiatae) ή στα Σκιαδανθή (Apiaeae ή Umbelliferae) - δηλαδή τις κύριες οικογένειες αρωματικών φυτών στην Ελλάδα. Δευτερευόντως, τα επιλεγμένα φυτά ανήκουν στην οικογένεια Rosaceae όπου ανήκουν και τα περισσότερα οπωροφόρα. Τα υπόλοιπα επιλεγμένα φυτά ανήκουν στην οικογένεια των Σύνθετων (Compositae), των Ψυχανθών (Fabaceae ή Leguminosae) ή στις οικογένειες Cornaceae, Caprifoliaceae, Ericaceae, Tiliaceae, Verbenaceae και Vitaceae. Τα πεδία πληροφοριών που επιλέχθηκαν για να πλαισιώσουν την ταυτότητα (επιστημονική ονομασία) κάθε φυτού χρησιμεύουν ποικιλοτρόπως. Πιο συγκεκριμένα: Το πεδίο «πλήρης επιστημονική ονομασία» συμπεριλαμβάνει και τη συντομογραφία ή το επίθετο του επιστήμονα που το περιέγραψε επιστημονικά για πρώτη φορά («νονός», authorship). Σε ορισμένες περιπτώσεις το πεδίο αυτό αναφέρεται στα είδη ενός γένους που υπάρχουν στην Ελλάδα προκειμένου να προσδιοριστεί το συγκεκριμένο φυτό ενδιαφέροντος. Το πεδίο «Σχόλια» επισημαίνει ποια φυτά δεν είναι αυτόχθονα (γηγενή ή ιθαγενή) της Ελλάδας και δίνει πληροφορίες για την καταγωγή ενός φυτού. Το πεδίο «Μορφολογία» παρέχει μια σύντομη και απλουστευμένη περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών για κάθε φυτό. 3

4 Το πεδίο «Τμήμα φυτού για δρόγη» προσδιορίζει επιστημονικά το ακριβές υλικό που θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εμπορική δρόγη. Το πεδίο «Ανθοφορία» επισημαίνει την περίοδο όπου ένα φυτό είναι ανθισμένο, γεγονός που μπορεί να προσδιορίσει την περίοδο που θα πρέπει να συλλεχθούν ή να συγκομιστούν συγκεκριμένα τμήματα του φυτού. Το πεδίο «Εξάπλωση» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την περιοχή όπου ένα φυτό υπάρχει ως αυτοφυές αυτόχθον και προσδιορίζει σε ποιες περιοχές το φυτό έχει εγκλιματιστεί ως αλλόχθονο (ξενικό). Παρακάτω αναφέρονται τα επιλεγμένα φυτά για την παρασκευή αφεψημάτων (αλφαβητικά, με βάση το επιστημονικό τους όνομα), εντός των δύο βασικών ομάδων φυτών που διακρίθηκαν (ελληνικά βότανα και ελληνοποιημένα βότανα). Για τα επιλεγμένα φυτά παραθέτονται οι βασικές βιολογικές πληροφορίες για την ταυτότητά τους (πλήρης επιστημονική ονομασία, μορφολογία, τμήμα φυτού για δρόγη, ανθοφορία, εξάπλωση και σχόλια). Β. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ Για τα επιλεγμένα ελληνικά βότανα και ελληνοποιημένα βότανα παρουσιάζονται οι βασικές ιδιότητες-δράσεις τους. Για όσα από τα επιλεγμένα φυτά υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα σε μονογραφίες (επιστημονικές εργασίες επισκόπησης ερευνητικών δεδομένων και ανασκόπησης-επιβεβαίωσης παραδοσιακών χρήσεων) οι πληροφορίες παρουσιάζονται οργανωμένες σε αρκετές θεματικές ενότητες. Για όσα από τα επιλεγμένα φυτά δεν υπάρχουν ακόμα μονογραφίες που έχουν εκδοθεί, οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε λιγότερες θεματικές ενότητες. Β.1. Ελληνικά Βότανα Β.1.1. Ceratonia siliqua (χαρουπιά), Οικογένεια Leguminosae (Fabaceae) Τα δύο κύρια τμήματα του χαρουπιού είναι (κατά βάρος): το σαρκώδες τμήμα (90%) και τα σπέρματα (10%). Σύσταση καρπών: Η χημική σύνθεση του χαρουπιού εξαρτάται από την ποικιλία, την προέλευση και τον χρόνο συγκομιδής. Γενικά, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρα (48-56%), κυρίως σακχαρόζη (32-38%), γλυκόζη (5-6%), φρουκτόζη (5-7%) και μαλτόζη. Επιπλέον περιέχει περίπου 18% κυτταρίνη και ημικυτταρίνη, καθώς και κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, σίδηρο, χαλκό, σίδηρο, μαγγάνιο και ψευδάργυρο. Τα λιπίδια αποτελούνται από περίπου ίσες αναλογίες των κορεσμένων και ακόρεστων οξέων. Τα 4

5 αμινοξέα που βρέθηκαν σε εκχυλίσματα του χαρουπιού είναι αλανίνη, γλυκίνη, λευκίνη, προλίνη, βαλίνη, τυροσίνη και φαινυλαλανίνη. Ώριμοι καρποί περιέχουν σε μεγάλη ποσότητα συμπυκνωμένες ταννίνες (16-20% του ξηρού βάρους). Τα συστατικά του σπέρματος είναι (κατά βάρος): φλοιός (30-33%), ενδοσπέρμιο (42-46%) και έμβρυο (23-25%). Ό φλοιός των σπερμάτων είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Το ενδοσπέρμιο είναι πλούσιο σε έναν πολυσακχαρίτη (γαλακτομαννάνη) που αποτελείται από μονάδες μαννόζης και γαλακτόζης σε αναλογία 4:1. Όι ίνες του χαρουπιού περιέχουν 24 πολυφαινολικές ενώσεις με απόδοση 3,94 g/kg ξηρού βάρους, με κυριότερες το ελεύθερο γαλλικό οξύ (42% των πολυφαινολών κατά βάρος), τις γαλλοταννίνες (29%), και το γαλλικό μεθύλιο (1%), ενώ οι απλές φαινόλες με κυριότερο εκπρόσωπο το κινναμικό οξύ, αποτελούν περίπου 2% του συνόλου. Τα φλαβονοειδή αντιπροσωπεύουν το 26% των πολυφαινολών, και οι γλυκοζίτες μυρικέτινο- και κερκέτινο- 3-Ό-α-L-ραμνοσίδης περίπου το 9% και 10%, αντίστοιχα. Το χαρούπι περιέχει 448 mg/kg εκχυλίσιμες πολυφαινόλες, κυρίως γαλλικό οξύ, υδρολυόμενες και συμπυκνωμένες ταννίνες, γλυκοσίδες φλαβονοειδών και ίχνη ισοφλαβονοειδών. Δράσεις καρπών: Πειράματα in vitro και in vivo έδειξαν ότι εκχυλίσματα του χαρουπιού παρουσιάζουν διάφορες δράσεις όπως αντιοξειδωτική, αντιδιαβητική, αντιιική, αντικαρκινική, αντιδιαρροϊκή, υπολιπιδαιμική. Κλινικές μελέτες: Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι έχει επίδραση στην απώλεια βάρους, καθώς και ότι είναι κατάλληλο για τους βρεφικούς κοιλόπονους. Το χαρούπι, μπορεί να υποκαταστήσει τη σοκολάτα και το κακάο στη ζαχαροπλαστική και στην αρτοποιία. Βράζοντας τα χαρούπια παρασκευάζεται το χαρουπόμελο με γεύση όμοια της σοκολάτας, υπερέχει όμως αυτής σε θρεπτικά στοιχεία διότι περιέχει 52 φορές λιγότερο λίπος, δεν περιέχει αλλεργιογόνα και καφεΐνη και η γλυκύτητά του οφείλεται σε φυσικά σάκχαρα. 5

6 Β.1.2. Cistus spp. (λαδανιά), Οικογένεια Cistaceae Κίστος ο Κρητικός (Cistus creticus) Είναι φυτό αρωματικό, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό, γνωστό από την αρχαιότητα. Το αναφέρουν στα έργα τους ο Θεόφραστος και ο Διοσκουρίδης. Στην Κρήτη, η λαϊκή παράδοση θεωρεί το ξύλο του «αποτρεπτικό της βασκανίας», ενώ ακόμη και σήμερα λένε ότι είναι το καλύτερο φουρνόξυλο για παξιμάδι. Σύσταση βλαστών-φύλλων: Ό βλαστός και τα φύλλα περιέχουν βαλσαμώδη ρητινική αρωματική ύλη, το λάδανο που είναι πλούσιο σε τερπενικές ενώσεις της κατηγορίας των λαβδανικών διτερπενίων. Όι ουσίες αυτές παρουσιάζουν ισχυρές αντιμικροβιακές και κυτταροστατικές δράσεις. Το λάδανο έχει σκούρο καφετί χρώμα και πικρή γεύση. Από τη ρητίνη βγάζουν αιθέριο έλαιο, το οποίο έχει διαπεραστικό άρωμα. Το λάδανο από την αρχαιότητα έως και το τέλος του 18ου αιώνα χρησιμοποιούταν και ως φαρμακευτική ουσία, εναντίον των λοιμών της χολέρας, ως αρωματική ουσία για θυμιάσεις, αλλά και για την ταρίχευση των νεκρών. Δράσεις βλαστών-φύλλων: Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της αϋπνίας, της διάρροιας, του πονόδοντου και του τετάνου, αλλά η εσωτερική χρήση του πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν ιατρικής οδηγίας. Η ρητίνη διαλυμένη σε ελαιόλαδο χρησιμοποιείται για εντριβές σε κρυολογήματα και βρογχίτιδες. Επίσης παρασκευάζεται αλοιφή για τους δοθιήνες. Επίσης, τα φυτά του γένους Cistus είναι πλούσια σε φαινολικές ουσίες (κυρίως φλαβονοειδή). Μελέτες επιβεβαιώνουν την παρουσία πολυφαινολικών ενώσεων στα εγχύματα και αφεψήματα που παρασκευάζονται από τα υπέργεια τμήματα διαφόρων ειδών του γένους, καθώς και την ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση τους. Λόγω της παρουσίας των πολυφαινολικών ενώσεων σε υψηλές συγκεντρώσεις στα εγχύματα που παρασκευάζονται από τα φύλλα της λαδανιάς, το φυτό έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές εντός και εκτός Ελλάδος. Παρουσιάζει ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, καθώς και αντιμικροβιακή και είναι πολύ χρήσιμο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, και στη προστασία από μολύνσεις στη στοματική κοιλότητα, καθώς μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων μέσα σε αυτή. Β.1.5. Foeniculum vulgare (μάραθος), Οικογένεια Apiaceae (Umbelliferae) Είναι φυτό αρωματικό, φαρμακευτικό, μελισσοτροφικό και αρτυματικό, γνωστό από την αρχαιότητα. Όι Κινέζοι και οι Ινδοί θεωρούσαν το μάραθο αντίδοτο για τα δαγκώματα των 6

7 φιδιών και των σκορπιών. Όι Αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν «μάραθρον» και το θεωρούσαν σύμβολο επιτυχίας. Το όνομα του είναι συνδεδεμένο με την περιοχή του Μαραθώνα. Ό Πλίνιος το αναφέρει σε συνταγές του με περισσότερες από 20 ενδείξεις, ενώ πίστευε ότι τα φίδια έτρωγαν μάραθο για να αλλάζουν δέρμα. Στη μαγειρική χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα στα νηστίσιμα της Σαρακοστής, τις αγκινάρες, τους ντολμάδες, στο χταπόδι, στις χορτόπιτες και σε ωμές σαλάτες για το εξαίσιο άρωμα που τους προσδίδει. Με μάραθο αρωματίζονται οι ελιές, τα τουρσιά και το ξύδι που φτιάχνονται στο σπίτι, ενώ ο μαραθόσπορος μπορεί να προστεθεί στο ψωμί, αλλά και στο γαρνίρισμα φαγητών. Δράσεις: Στη φαρμακευτική χρησιμοποιείται για τον πόνο των ματιών, της κυστίτιδας, των αρθριτικών. Προφυλάσσει από τη γρίπη, τον βήχα, τον κοκίτη, το άσθμα, τις στομαχικές διαταραχές, τη ναυτία. Είναι ευεργετικός στα μαλλιά και αντιρυτιδικός. Λέγεται ότι αυξάνει το γάλα στις θηλάζουσες μητέρες, ενώ χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και τον αρωματισμό του στόματος. Το αιθέριο έλαιο των σπερμάτων του, που περιέχει 6% αιθέρια έλαια ανηθόλης και μαραθόλης, χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, ποτοποιεία (ιδιαίτερα σε λικέρ όπως στο Αψέντι των Άλπεων) και στη βιομηχανία καλλυντικών. Ανηθόλη Αποτελεί παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για: (α) συμπτωματική θεραπεία ήπιων σπασμωδικών γαστρεντερικών ενοχλήσεων, περιλαμβανομένου του τυμπανισμού και του μετεωρισμού, (β) συμπτωματική θεραπεία ήπιων σπασμών που σχετίζονται με την έμμηνο ρύση, (γ) χρήση ως αποχρεμπτικό σε βήχα που σχετίζεται με κρύωμα. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία και σε παρασκευάσματά της ή σε φυτά της οικογένειας Apiaceae (Umbelliferae) (γλυκάνισο, κύμινο, σέλινο, κορίανδρο και άνηθο) ή στην ανηθόλη. Προειδοποιήσεις: Η χρήση σε παιδιά κάτω των 4 ετών δεν συνιστάται λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων και θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή παιδιάτρου. Προφυλάξεις: Δεν υπάρχουν στοιχεία από τη χρήση του μάραθου σε έγκυες. Είναι άγνωστο εάν εκκρίνονται συστατικά του μάραθου στο ανθρώπινο μητρικό γάλα. Ελλείψει επαρκών στοιχείων, η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν συνιστάται. Άλλες προφυλάξεις: Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 7

8 Ανεπιθύμητες δράσεις: Αλλεργικές αντιδράσεις στο μάραθο, που επηρεάζουν το δέρμα ή το αναπνευστικό σύστημα μπορεί να συμβούν. Η συχνότητα δεν είναι γνωστή. Δοσολογία (Εσωτερική χρήση) Ενήλικες και έφηβοι άνω των 12 ετών: Για συμπτωματική θεραπεία ήπιων σπασμωδικών γαστρεντερικών ενοχλήσεων (περιλαμβανομένου του τυμπανισμού και του μετεωρισμού) συνιστάται εφάπαξ δόση: 1,5 2,5 g καρπών μάραθου με 0,25 l βραστού νερού (αφήνεται για 15 λεπτά) τρεις φορές την ημέρα. Παιδιά: Για συμπτωματική θεραπεία ήπιων σπασμωδικών γαστρεντερικών ενοχλήσεων (περιλαμβανομένου του τυμπανισμού και του μετεωρισμού) σε παιδιά μεταξύ 4 και 12 ετών συνιστάται μέση ημερήσια δόση 3-5 g, σε τρεις διαιρεμένες δόσεις, για βραχυπρόθεσμη χρήση, σε ήπια συμπτώματα μόνο (λιγότερο από μία εβδομάδα). Η χρήση δεν συνιστάται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών. Διάρκεια της χρήσης Για συμπτωματική θεραπεία ήπιων σπασμωδικών γαστρεντερικών ενοχλήσεων (περιλαμβανομένου του τυμπανισμού και του μετεωρισμού) σε ενήλικες και εφήβους άνω των 12 ετών, δεν πρέπει να λαμβάνεται για περισσότερο από 2 εβδομάδες. Για παιδιά μεταξύ 4 και 12 ετών συνιστάται βραχυπρόθεσμη χρήση σε ήπια συμπτώματα (λιγότερο από μία εβδομάδα). Β.1.6. Melissa officinalis (μέλισσα), Οικογένεια Labiatae Είναι φυτό αρωματικό, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό. Ήταν γνωστό στην αρχαία Ελλάδα αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Στη Χιλή είναι αρκετά διαδεδομένο ως ρόφημα γιατί θεωρείται ότι "βοηθάει" στο αδυνάτισμα. Στη λαϊκή θεραπευτική το μελισσόχορτο χρησιμοποιείται ως τονωτικό, αντισπασμωδικό, αντιρρευματικό, ορεκτικό και αντιασθματικό. Συνιστάται κυρίως για να αντιμετωπισθούν πόνοι και σπασμοί του στομάχου, κωλικοί, δυσπεψίες, εμετοί λόγω εγκυμοσύνης, νευρικές κρίσεις, πόνοι των δοντιών, κ.ά. Στη μαγειρική χρησιμοποιείται στη μαγιονέζα, σε συνταγές που έχουν φρέσκο τυρί ή κρέμα, σε σάλτσες και σε σαλάτες, ακόμη και σε μερικά επιδόρπια με φρούτα. Χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία και στην παρασκευή ηδύποτων. Σύσταση φύλλων: Περιέχουν αιθέριο έλαιο σε μικρή περιεκτικότητα με κύρια συστατικά κιτράλη, κιτρονελλάλη, λιναλοόλη και γερανιόλη. Γνωστά μη πτητικά συστατικά περιλαμβάνουν απλά φαινολικά οξέα, κυρίως ροσμαρινικό οξύ, καφεϊκό οξύ, χλωρογενικό οξύ, και μετριλικό οξύ, φλαβονοειδή όπως λουτεολίνη, απιγενίνη και τα παράγωγά τους, μονοτερπενικούς γλυκοσίδες, τριτερπένια, όπως ουρσολικό και ολεανολικό οξέα και 8

9 ταννίνες. Διαφορετικά συστατικά συμβάλλουν στις διάφορες φαρμακολογικές δράσεις του φυτού. Δράσεις: Πρόσφατα, έχει υπάρξει μια αναβίωση ενδιαφέροντος για το μελισσόχορτο λόγω των αποδεδειγμένων αντιοξειδωτικών, αντιφλεγμονωδών, αντιμικροβιακών, αντιιικών, ηρεμιστικών, και ρυθμιστικών του θυρεοειδή ιδιοτήτων της. Χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πυρετού, των πληγών, των δαγκωμάτων, της αϋπνίας, της επίπονης εμμηνόρροιας, του πονόδοντου, των πονοκέφαλων, των εντερικών αρμοσφικτών, και του άσθματος. Υπάρχουν διαθέσιμες κρέμες που περιέχουν εκχύλισμα του φυτού για τη θεραπεία του ιού του απλού έρπητα. Αποτελεί παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για την ανακούφιση ήπιων συμπτωμάτων ψυχικού στρες υπναγωγό, για συμπτωματική θεραπεία ήπιων γαστρεντερικών διαταραχών (περιλαμβανομένου του τυμπανισμού και του μετεωρισμού). Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία. Προειδοποιήσεις: Η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συνιστάται λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων και επειδή θα πρέπει να αναζητηθεί ιατρική συμβουλή. Προφυλάξεις: Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν έχει τεκμηριωθεί. Ελλείψει επαρκών στοιχείων, η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν συνιστάται. Άλλες προφυλάξεις: Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Ανεπιθύμητες δράσεις: Καμία γνωστή. Δοσολογία (Παρασκευή εγχύματος) Ενήλικες: 1,5-4,5 g εμβαπτίζονται σε 150 ml βραστό νερό και αφήνονται για 5-15 λεπτά. Μπορεί να λαμβάνεται 1 έως 3 φορές ημερησίως. Παιδιά: Η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συνιστάται Β.1.7. Mentha X piperita (μέντα), Οικογένεια Labiatae Φυτά του γένους, όλα με πλούσιο περιεχόμενο σε αιθέρια έλαια, χρησιμοποιούνται στη λαϊκή θεραπευτική διότι έχουν σπασμολυτικές, αντιφλεγμονώδεις, τονωτικές, αντιμικροβιακές και αιμοστατικές ιδιότητες. Σύσταση φύλλων: Τα συστατικά των φύλλων της Mentha Χ piperita ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες ωρίμανσης των φυτών, την ποικιλία που καλλιεργείται, τη γεωγραφική περιοχή και την επεξεργασία που γίνεται. Το κύριο δραστικό συστατικό είναι το αιθέριο έλαιο. Τα φύλλα περιέχουν 1,2 3,9% (ν/ν) αιθέριο έλαιο, με κύρια συστατικά τη μενθόλη (30-55%) και τη μενθόνη (14-32%). Άλλα μονοτερπένια στο αιθέριο έλαιο είναι το λιμονένιο (1-5%), η κινεόλη (3, 5-14%), το μενθοφουράνιο (1-9%), η ισομενθόνη (1,5-10%), οξικό μενθύλιο (2,8-10%), η πουλεγόνη (μέχρι 4%) και η καρβόνη (μέχρι 1%). 9

10 Μενθόλη Μενθόνη Δράσεις: Το αιθέριο έλαιο έχει αρκετές θεραπευτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται ευρύτατα στη βιομηχανία αρωμάτων. Ως αφέψημα ή ως αιθέριο έλαιο είναι αναλγητικό, κατά της αϋπνίας και βοηθητικό σε πονοκεφάλους. Το αιθέριο έλαιο της μέντας έχει αποδειχθεί ότι έχει αντιμικροβιακή δράση. Χρησιμοποιείται στις οδοντόπαστες, σε προϊόντα στοματικής υγιεινής καθώς επίσης και τις τσίχλες, ως αρωματικό. Τα φύλλα της μέντας αποτελούν παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για τη συμπτωματική ανακούφιση από πεπτικές διαταραχές, όπως η δυσπεψία και το φούσκωμα. Υδατικά εκχυλίσματα της μέντας είναι πλούσια σε φαινολικές ενώσεις (λουτεολινο 7-γλυκοσίδης, ρουτίνη, εσπεριδίνη, εριοσιτρίνη και πολυοξυγονωμένες φλαβόνες, εσπεριδίνη και ροσμαρινικό οξύ). Λουτεολινο 7-γλυκοσίδης Εσπεριδίνη Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στα σκευάσματα μέντας ή στη μενθόλη. Προειδοποιήσεις: Άνθρωποι που υποφέρουν από γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση (καούρες) θα πρέπει να αποφεύγουν παρασκευάσματα φύλλων μέντας, γιατί μπορεί να αυξηθεί η καούρα. Όι ασθενείς με χολόλιθους και οποιεσδήποτε άλλες παθήσεις των χοληφόρων οδών πρέπει να είναι προσεκτικοί με τη χρήση παρασκευασμάτων φύλλων μέντας. Η χρήση σε παιδιά κάτω των 4 ετών δεν συνιστάται, καθώς δεν υπάρχει εμπειρία. Προφυλάξεις: Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν έχει τεκμηριωθεί. Ελλείψει επαρκών στοιχείων, η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν συνιστάται. Άλλες προφυλάξεις: Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Ανεπιθύμητες δράσεις: Η γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να επιδεινωθεί και η καούρα να αυξηθεί. Δοσολογία (Παρασκευή εγχύματος) 10

11 Ενήλικες - Ημερήσια δόση : 4,5-9 g, διαιρεμένα σε τρεις εφάπαξ δόσεις. Παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών ή έφηβοι ηλικίας 12 έως 16 ετών Ημερήσια δόση (να διαιρείται σε τρεις εφάπαξ δόσεις): 3-5 g και 3-6 g, αντίστοιχα. Η χρήση σε παιδιά κάτω των 4 ετών δεν συνιστάται. Β.1.8. Μentha pulegium (φλισκούνι), Οικογένεια Labiatae Η Mentha pulegium χρησιμοποιείται ευρέως στην παρασκευή τροφίμων, ειδών αρωματοποιίας, φαρμακευτικών προϊόντων και ως εντομοαπωθητικό. Στην παραδοσιακή ιατρική το αιθέριο έλαιό της χρησιμοποιείται για διαταραχές του πεπτικού συστήματος, του ήπατος και της χοληδόχου κύστης, σε ουρική αρθρίτιδα, στα κρυολογήματα καθώς και εξωτερικά σε δερματικές παθήσεις. Εγχύματα και αφεψήματα των αέριων τμημάτων του φυτού (φύλλα και άνθη κυρίως) αναφέρεται ότι έχουν διουρητική, αντισηπτική, χωνευτική, γαλακταγωγό και εμμηναγωγό δράση, καθώς και διεγερτικές ιδιότητες. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι το αιθέριο έλαιό της μέντας έχει αντισπασμωδική δράση. Το φλισκούνι είναι ένα φαρμακευτικό φυτό με ενδιαφέρουσες αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Σύσταση: Κύριο συστατικό του αιθερίου ελαίου είναι η πουλεγόνη, ενώ τα υδατικά του εκχυλίσματα είναι πλούσια σε πολυφαινολικές ενώσεις (φλαβονοειδή, ροσμαρινικό οξύ, κ.λπ.). Πουλεγόνη Δοσολογία: Παρασκευάζεται ως έγχυμα. Ρίχνουμε ένα κουτάλι του φαγητού σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό και το αφήνουμε σκεπασμένο για λεπτά. Σουρώνουμε και πίνουμε 2-3 φορές την ημέρα, μετά το φαγητό. Προφυλάξεις: Η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν συνιστάται. Β.1.9. Origanum dictamnus (δίκταμο ή αδίταμος ή έρωντας), Οικογένεια Labiatae Χρήσιμα μέρη του φυτού για φαρμακευτικούς σκοπούς είναι τα υπέργεια τμήματα (ανθισμένες κορυφές βλαστών και φύλλα). Σύσταση: Το δίκταμο περιέχει ποικιλία χημικών συστατικών και το αιθέριο έλαιο έχει ως κύρια συστατικά τη θυμόλη, καρβακρόλη και καμφορά (ουσίες που προσδίδουν στο φυτό τις θεραπευτικές του ιδιότητες), καθώς επίσης και πουλεγόνη. Αποδείχτηκε ότι είναι μια 11

12 πλούσια πηγή φαινολικών ενώσεων, με κυριότερη κατηγορία τα δεψίδια (χημική ομάδα που περιέχει υπομονάδες καφεϊκού οξέος που συνδέονται μεταξύ τους μέσω εστερικών ή αιθερικών δεσμών). Δράσεις: Εμφανίζει επουλωτικές και στυπτικές ιδιότητες, καταπραΰνει τους πόνους του στομάχου και των εντέρων. Καταπολεμά την κακοσμία του στόματος και βοηθάει στην αντιμετώπιση ουλίτιδων. Το αφέψημά του είναι διουρητικό. Ως εμμηναγωγό φημίζεται ότι βοηθάει σε περιπτώσεις αμηνόρροιας, που προέρχεται από εξάντληση του οργανισμού. Συνιστάται σε νευρικές διαταραχές, νευρικούς πονοκεφάλους και άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος, εξαιτίας των καταπραϋντικών ιδιοτήτων που εμφανίζει. Συχνά γίνεται χρήση του λόγω των ανθελμινθικών, αντιμικροβιακών και αντισπασμωδικών ιδιοτήτων του. Έγχυμα: 20-30g φυτικού υλικού σε 0,5-1 L ζεστό νερό. Χρήσεις: τονωτικό, αντισπασμωδικό, κατά της αμυγδαλίτιδας, κρύο, βήχα και πονόλαιμο, διουρητικό, χωνευτικό, σπασμολυτικό, κατά το στομάχι και ταλαιπωρίες στα νεφρά. Έχει επίσης προταθεί παραδοσιακά έναντι ασθενειών του ήπατος, σε περιπτώσεις διαβήτη και παχυσαρκίας. Αφέψημα: 1,5-5 g φυτικού υλικού σε 250 ml (περίπου ένα ποτήρι) σε νερό που βράζει. Δεν θα πρέπει να μείνει για πολύ ώρα στο βραστό νερό, διότι καταστρέφονται τα πολύτιμα συστατικά του. Το αφέψημα που ονομάζεται «βραστάρι» στην Κρήτη θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών, αλλιώς αποδεικνύεται ως άχρηστο. Δοσολογία: 2 φλιτζάνια την ημέρα. Χρήσεις: σε πονοκεφάλους, νευραλγίες, ουλίτιδα και πονόδοντους, αμυγδαλίτιδα, κοινό κρυολόγημα και σε βήχα. Το αφέψημα χρησιμοποιείται ως χωνευτικό, διουρητικό σε νεφραλγίες και σε περιπτώσεις αρθρίτιδας. Τέλος θεωρείται εμμηναγωγό. Β Rosmarinus officinalis (δενδρολίβανο), Οικογένεια Labiatae Το βοτανικό όνομα Rosmarinus προέρχεται από τα αρχαία λατινικά και σημαίνει "δροσιά της θάλασσας", λόγω του απαλού μπλε χρώματος που έχουν τα λουλούδια του και του γεγονότος ότι φύεται συχνά κοντά στη θάλασσα. Τα άνθη του δενδρολίβανου ελκύουν τις μέλισσες και έτσι αποτελούν πηγή για την παραγωγή μελιού. Χρησιμοποιείται ως άρτυμα στη μαγειρική. Αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι των συνθετικών αντιοξειδωτικών και το αιθέριο έλαιό του και εκχυλίσματά του χρησιμοποιούνται ως "συντηρητικό" σε τροφές και ποτά. 12

13 Σύσταση φύλλων-ανθέων: Τα φύλλα του φυτού περιέχουν αιθέριο έλαιο με κύρια συστατικά βονεόλη, κινεόλη, οξικό βορνύλιο, καμφένιο, κ.ά. Επίσης, περιέχει φαινολικές ενώσεις με κυριότερους εκπροσώπους φλαβονοειδή και φαινολικά οξέα, κυρίως ροσμαρινικό οξύ, καθώς και τρικυκλικά διτερπένια, κυρίως καρνοσόλη και καρνοσικό οξύ. ροσμαρινικό οξύ καρνοσόλη καρνοσικό οξύ Δράσεις: Ανακατεμένα τα άνθη του με κρασί δίνουν ένα καλό καρδιοτονωτικό και ενισχύουν την όραση. Γενικά χρησιμοποιείται κατά της αϋπνίας, της λιποθυμίας και των ζαλάδων. Θεωρείται ότι καθαρίζει το αίμα και είναι ευεργετικό στα προβλήματα αναπνοής και του άσθματος. Είναι επίσης στομαχικό, τονωτικό, αντισηπτικό και αντιρρευματικό. Με πλύσεις ή μπάνια είναι ευεργετικό του δέρματος, βοηθά στην ανάπτυξη των μαλλιών και καταπολεμά τον διαβήτη. Το έγχυμα χρησιμοποιείται για πλύσιμο προσβλημένων πληγών. Χρησιμοποιείται επίσης ως καρύκευμα, σπάνια όμως για να αυξάνει την όρεξη. Τα φύλλα του δενδρολίβανου αποτελούν παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για τη συμπτωματική ανακούφιση της δυσπεψίας και των ήπιων διαταραχών του γαστρεντερικού σωλήνα. Χρησιμοποιείται ως χολαγωγό, εφιδρωτικό, διουρητικό, εμμηναγωγό, καθαρτικό και τονωτικό. Επίσης, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας, διαταραχών της εμμήνου ρύσεως, σε προβλήματα μνήμης, σε διαστρέμματα και μώλωπες. 13

14 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία. Απόφραξη του χοληδόχου πόρου, χολαγγειίτιδα, ηπατική νόσος, πέτρες στη χολή και άλλες διαταραχές των χοληφόρων πόρων που απαιτούν ιατρική παρακολούθηση και συμβουλή. Προειδοποιήσεις: Η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συνιστάται λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων (θα πρέπει να αναζητηθεί ιατρική συμβουλή). Προφυλάξεις: Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν έχει τεκμηριωθεί. Ελλείψει επαρκών στοιχείων, η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν συνιστάται. Άλλες προφυλάξεις: Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Ανεπιθύμητες δράσεις: Υπερευαισθησία (δερματίτιδα εξ επαφής) έχει αναφερθεί. Η συχνότητα δεν είναι γνωστή. Δοσολογία (Εσωτερική χρήση) Ενήλικες: Ημερήσια δόση: 2-6 g. Εφάπαξ δόση: 1-2 g σε ml βραστό νερό. Μπορεί να λαμβάνεται 2-3 φορές την ημέρα. Παιδιά: Η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συνιστάται. Β Rosa canina (αγριοτριαντάφυλλο), Οικογένεια Rosaceae Η απόσταξη των ρόδων άρχισε στην Περσία το 810 ή 817 μ.χ. Σύσταση: Η δρόγη είναι οι καρποί του φυτού (ταξικαρπίες), τα κυνόροδα, οι οποίοι είναι πλούσιοι σε βιταμίνες C, A, ριβοφλαβίνη, νικοτινικό οξύ, κιτρικό οξύ, σάκχαρα, καροτένια, φλαβονοειδή. Συλλέγονται όταν αρχίσουν να ωριμάζουν, όταν είναι ακόμη σφικτά, αφαιρείται η σάρκα τους, ξηραίνονται στη σκιά και φυλάσσονται. Εκχυλίσματα των καρπών παρουσιάζουν αντιβακτηριακές, αντιμυκητιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες καθώς και αντιοξειδωτική ικανότητα. Περιέχουν μεγάλες ποσότητες των φαρμακολογικά δραστικών ενώσεων όπως οργανικά οξέα (συμπεριλαμβανομένου του ασκορβικού οξέος βιταμίνη C), φλαβονοειδή, καροτενοειδή και τανίνες. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η περιεκτικότητα των καρπών σε βιταμίνη C είναι 0.51 g/100 g ξηρής δρόγης και σε φλαβονοειδή 41 mg/100 g ξηρής δρόγης. Φλαβονοειδή που έχουν απομονωθεί από τα σπέρματα της αγριοτριανταφυλλιάς ανήκουν στην κατηγορά των φλαβονολών (trans- και cis τιλιροσίδης (1 και 2)) και παρουσιάζουν αντιβακτηριακή δράση. 14

15 Αξίζει να σημειωθεί ότι μια ουσία που περιέχεται στα κυνόροδα, η GOPO, ένα γαλακτολιπίδιο (galactolipid (2S)-1,2-di-O-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyl]-3-O B-Dgalactopyranosy glycerol), έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και αντοξειδωτική δράση και περιέχεται στο Litozin, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία στην οστεοαρθρίτιδα. Μειώνει τους πόνους και τη δυσκαμψία των αρθρώσεων με αποτέλεσμα τη βελτίωση της εκτέλεσης των καθημερινών δαστηριοτήτων, όπως το περπάτημα, η είσοδος και έξοδος από αυτοκίνητο και με το σημαντικό πλεονέκτημα τη μη εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. GOPO 15

16 Δράσεις: Χρησιμοποιούνται ως στυπτικό, αντιδιαρροϊκό, για αναπνευστικές οδούς σε βρογχίτιδα, για την πρόληψη και τη θεραπεία του κρυολογήματος, αιμόπτυση, ως πηγή βιταμίνης C και εξωτερικώς σε πλύσεις οφθαλμών. Β Salvia spp. (φασκόμηλο), Οικογένεια Labiatae Πολλοί το θεωρούν το ίδιο με το τσάι του βουνού, αλλά το λάθος είναι μεγάλο και σημαντικό, διότι οι ιδιότητές τους διαφέρουν, όπως άλλωστε και η γεύση τους. Το όνομα του γένους Salvia προέρχεται από το λατινικό ρήμα salvare (=σώζω ζωές), αν και ήταν γνωστό και στην αρχαιότητα. Όι πρόγονοί μας το χρησιμοποιούσαν ως πολυφάρμακο και το αναφέρουν ο Διοσκουρίδης, ο Αέτιος, ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός. Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, παρασκευάζουν από τα φύλλα αφέψημα, το γνωστό φασκόμηλο. Χρησιμοποιείται επίσης ως καρυκευματικό σε διάφορα εδέσματα και ζωμούς, καθώς και για τον αρωματισμό του ξυδιού, μέσα στο οποίο τοποθετούνται ανθισμένα κλαδάκια του φυτού. Επί πλέον η φασκομηλιά θεωρείται ως άριστο μελισσοτροφικό φυτό, παρέχοντας εκλεκτής ποιότητας μέλι. Όι Κινέζοι το ονομάζουν ελληνικό βραστάρι και το θεωρούν καλύτερο από το τσάι. Εκτιμούσαν τόσο πολύ τη φασκομηλιά ως βότανο, ούτως ώστε στην ακμή του εμπορίου του κινέζικου τσαγιού με τη Δύση, αντάλλασσαν 2 δέσμες κινέζικο τσάι με μια δέσμη φασκόμηλο. Όι Γάλλοι το ονομάζουν ελληνικό τσάι και το χρησιμοποιούν όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι όχι μόνο για φαρμακευτικούς αλλά και για μαγειρικούς σκοπούς. Όι Άραβες θεωρούσαν ότι μπορούσε να θεραπεύσει τα πάντα. Σύσταση: Είναι σημαντική πηγή ροσμαρινικού οξέος, το οποίο παρουσιάζει μια σειρά από ενδιαφέρουσες βιολογικές δράσεις, π.χ. αντιιική, αντιβακτηριακή, αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική. Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο της Salvia fruticosa κυμαίνεται από 1,1 5,1%. Τα κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου (1,8-κινεόλη, α-θουγιόνη, β-θουγιόνη, καμφορά κ.ά.), και διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή προέλευσης. Δράσεις: Πρόσφατα, πειράματα επιβεβαίωσαν την ιδιότητα του φασκόμηλου να ενισχύει τη μνήμη. Πιστεύεται ότι αυξάνει τα επίπεδα του νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη, που βοηθάει στη μετάδοση των εγκεφαλικών μηνυμάτων. Τα επίπεδα της ακετυλοχολίνης παρουσιάζουν μείωση και στους ασθενείς της νόσου του Αλτσχάιμερ, και πιθανόν το φασκόμηλο να βοηθά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. Το φυτό έχει στομαχικές τονωτικές και καρδιοτονωτικές ιδιότητες ενώ χρησιμοποιείται και κατά των νευραλγιών. Παλιότερα τα μασούσαν για να καθαρίσουν τα δόντια τους. Το αφέψημά του χρησιμοποιείται στη θεραπεία της ουλίτιδας και των δερματικών παθήσεων. Το αιθέριο έλαιό του κατά του πονόδοντου. 16

17 Η φασκομηλιά δρα επίσης κατασταλτικά και στην έκκριση των μαστικών αδένων και, σε μικρό βαθμό κατά του σακχαρώδη διαβήτη. Τα φύλλα διαθέτουν σπουδαίες αντισηπτικές, σπασμολυτικές και αποχρεμπτικές ιδιότητες. Η φασκομηλιά χρησιμοποιείται στη θεραπευτική με τη μορφή αφεψήματος για πλύση του στόματος σε περίπτωση τραυμάτων της στοματικής κοιλότητας (στοματίτιδα, φαρυγγίτιδα, ουλίτιδα) και εσωτερικά ως ανθιδρωτικό (ιδιαίτερα κατά του νυχτερινού ιδρώτα φυματικών και νευρασθενών), ενώ σε μικρές δόσεις χρησιμοποιείται ως στομαχικό, σπασμολυτικό, άφυσο (παρεμποδίζει τη δημιουργία αερίων στα έντερα), ουραγωγό και εμμηναγωγό. Αποτελεί παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για: (α) τη συμπτωματική θεραπεία της ήπιας δυσπεψίας, όπως καούρα και φούσκωμα, (β) την ανακούφιση της υπερβολικής εφίδρωσης, (γ) τη συμπτωματική θεραπεία των φλεγμονών στο στόμα ή τον λαιμό, (δ) την ανακούφιση των φλεγμονών του δέρματος των ανηλίκων. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στα δραστικά συστατικά. Έχουν παρατηρηθεί και σπάνιες περιπτώσεις δηλητηρίασης, που οφείλονται στη θουγιόνη και προκαλούνται από κατάχρηση μεγάλων ποσοτήτων. Δεν πρέπει να λαμβάνεται καθόλου από επιληπτικά άτομα, λόγω του ότι η θουγιόνη μπορεί να πυροδοτήσει κρίσεις επιληψίας. Επίσης, κατά την περίοδο εγκυμοσύνης απαγορεύεται η χρήση του. Χαρακτηριστικά συμπτώματα της δηλητηρίασης από φασκόμηλο είναι τοπικοί ερεθισμοί του δέρματος, έντονοι και παρατεταμένης διάρκειας σπασμοί, ακαμψία των άνω άκρων, εκφυλισμός του ήπατος και των νεφρών κ.ά. Όι μικρές ποσότητες που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική είναι ακίνδυνες. Προειδοποιήσεις: Η χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών δεν συνιστάται. Προφυλάξεις: Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν έχει τεκμηριωθεί. Ελλείψει επαρκών στοιχείων, η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν συνιστάται. Άλλες προφυλάξεις: Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Η πρόσληψη του προϊόντων φασκόμηλου θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα των φαρμάκων που ενεργούν μέσω του υποδοχέα GABA (π.χ. βαρβιτουρικά, βενζοδιαζεπίνες), ακόμη και αν δεν έχει παρατηρηθεί κλινικά. Ως εκ τούτου, η συνγχορήγηση με αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν συνιστάται. Ανεπιθύμητες δράσεις: Καμία γνωστή. Δοσολογία Ενήλικες: Για τη συμπτωματική θεραπεία της ήπιας δυσπεψίας (όπως καούρα και φούσκωμα): 1-2 g φύλλων σε βραστό νερό 3 φορές την ημέρα. Για την ανακούφιση της υπερβολικής εφίδρωσης: 2 g φύλλων σε 160 ml βραστού νερού. Η πρόσληψη της θουγιόνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 mg / ημέρα. Παιδιά και έφηβοι: Η χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών δεν συνιστάται. 17

18 Διάρκεια της χρήσης: Δεν πρέπει να λαμβάνεται για περισσότερο από 2 εβδομάδες. Υπερδοσολογία: Έχει αναφερθεί αίσθηση της θερμότητας, ταχυκαρδία, ίλιγγος και επιληπτικοί σπασμοί μετά την πρόσληψη παρασκευασμάτων που αντιστοιχούν σε περισσότερο από 15 g φύλλα φασκόμηλου. Β Sideritis spp. (τσάι του βουνού), Οικογένεια Labiatae Sideritis syriaca L. subsp. syriaca, Μαλοτήρα, Sideritis scardica Griseb., Τσάι Ολύμπου, Sideritis raeseri Boiss. & Heldr. subsp. raeseri, Τσάι Παρνασσού ή Τσάι Βελουχιού Γενικά στην αρχαιότητα το όνομα «σιδηρίτις» αναφερόταν σε διάφορα φυτά, που θεωρείτο ότι είχαν την ικανότητα να επουλώνουν τις σοβαρές πληγές από σιδερένια αντικείμενα, όπως τα βέλη ή τα ξίφη κ.λπ. Κατ άλλους, ο πρώτος σιδηρίτις του Διοσκουρίδη πήρε το όνομά του από τα δόντια του κάλυκα του άνθους, που μοιάζουν με αιχμή λόγχης. Ό Διοσκουρίδης το χρησιμοποιούσε ως θεραπευτικό των πληγών. Είδη του γένους Sideritis χρησιμοποιούνται από αρχαιοτάτων χρόνων στη λαϊκή θεραπευτική από διάφορους λαούς της Μεσογείου, λόγω των αντιφλεγμονωδών, αντιρρευματικών και αντιμικροβιακών δράσεων που παρουσιάζουν. Συνήθως χρησιμοποιούνται ως αφέψημα ευστόμαχο, αντιελκωτικό, άφυσο, αντιρρευματικό, αντιφλεγμονώδες μέσο, θερμαντικό, τονωτικό, διουρητικό, αποτοξινωτικό, αντισπασμωδικό, αντιδιαρροϊκό και κατά των κρυολογημάτων. Πιστεύεται ότι είναι ευεργετικό για τα αιμοφόρα αγγεία της καρδιάς και ότι έχει αντιυπερτασική δράση. Το αφέψημα από τα υπέργεια τμήματα χρησιμοποιείται για τα κρυολογήματα και για τις παθήσεις του αναπνευστικού και του ουροποιητικού, αφού είναι καλό διουρητικό. Το αφέψημα με φλοιό κανέλλας και μέλι είναι μαλακτικό και αντισηπτικό για τον βήχα. Στην Ισπανία, χρησιμοποιούνται διάφορα αυτοφυή είδη στη λαϊκή θεραπευτική, κυρίως για μακροχρόνια θεραπεία φλεγμονωδών καταστάσεων, ως ευστόμαχα, αλλά και ως απλά ροφήματα ή χωνευτικά λικέρ. Σύσταση: Όι βιολογικές τους δράσεις οφείλονται κυρίως στην παρουσία φλαβονοειδών, φαινυλο-αιθανοϊκών γλυκοσίδων και τερπενίων. Τα διάφορα είδη Sideritis περιέχουν ως δρόγες αρκετά μέταλλα και ιχνοστοιχεία, κυρίως Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P και Zn. Επίσης περιέχουν σε μικροποσότητες B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Ni, Pb, Sr, Tl και V. Ένα αφέψημα Sideritis spp. με χρόνο προετοιμασίας 10 min, είναι πλούσιο σε ωφέλιμα ιχνοστοιχεία και ειδικά σε Cu και K. Τα βαρέα μέταλλα αντιθέτως εμφανίζονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα στη δρόγη αλλά και στο αφέψημά της, γεγονός ιδιαίτερα θετικό για την κατανάλωση φυτικών αφεψημάτων. 18

19 Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο είναι γενικά χαμηλή και κυμαίνεται από 0,05 1%. Τα κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου διαφέρουν ανάλογα με το είδος και με την περιοχή προέλευσης. Συνήθως ανήκουν στην κατηγορία των μονοτερπενικών υδρογονανθράκων και/ή φαινολικών συστατικών και διτερπενίων. Δράσεις: Διάφορα είδη του γένους Sideritis, βρέθηκε ότι εμφανίζουν δράση έναντι του ιού του AIDS, η οποία οφείλεται στα διτερπένια τύπου λινεαρόλης. Τα φυτά του γένους Sideritis εμφανίζουν αντιμικροβιακή δράση, καθώς και ήπια αντιμυκητιακή. Τα αιθέρια έλαια των φυτών του γένους έχουν μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο δράση. Τα αφεψήματα και υδατικά εκχυλίσματα φυτών του γένους Sideritis, εμφανίζουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Αντιοξειδωτικές ιδιότητες εμφανίζουν επίσης και αιθέρια έλαια από τα φύλλα και τα άνθη φυτών του γένους αυτού. Επίσης, ένα φυτοθεραπευτικό σκεύασμα, το Melofer, που παρασκευάζεται από εκχύλισμα του φυτού Sideritis scardica, περιέχει σίδηρο και χρησιμοποιείται ως προληπτική αγωγή σε περιπτώσεις σιδηροπενικής αναιμίας. Β Tilia tomentosa (φλαμουριά), Οικογένεια Tiliaceae Είναι γνωστό και με τα ονόματα τίλια, φλαμουριά, φιλούρα, λίπα, φλουριά. Είναι γνωστό από την αρχαιότητα (αναφέρεται από τον Θεόφραστο). Είναι φυτό αρωματικό, φαρμακευτικό και μελλισοτροφικό. Το τσάι του θεωρείται αντιβηχικό, μαλακτικό, ευστόμαχο, σπασμολυτικό, αντιδιαρροϊκό, διουρητικό, αντιπαχυντικό και εφυδρωτικό. Συστατικά Tilia tomentosa: Όξέα (καφφεϊκό οξύ, χλωρογενικό οξύ και p-κουμαρικό οξύ), αμινοξέα, υδρογονάνθρακες - πολυσακχαρίτες (3%), φλαβονοειδή (καιμπφερόλη, κερκετίνη, μυρικετίνη και οι γλυκοσίδες τους όπως καιμπφερολο-3-o-β-d-(6 -E-pκουμαροϋλο)-γλυκοπυρανοσίδης τιλιροσίδης, υπεροσίδης), αιθέριο έλαιο (0,02-0,1%), αλκάνια, φαινολικές αλκοόλες και εστέρες, και τερπένια (σιτράλη, σιτρονελλάλη, σιτρονελλόλη, ευγενόλη, λιμονένιο, νερόλη, α-πινένιο, τερπινεόλη και φαρνεσόλη), και σαπωνίνη, ταννίνη και τοκοφερόλη (φυτοστερόλη). Συστατικά της Tilia cordata: Όξέα (καφφεϊκό οξύ, χλωρογεενικό οξύ και p-κουμαρικό οξύ), αμινοξέα (αλανίνη, κυστεΐνη, κυστίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, φαινυλαλανίνη και σερίνη), υδρογονάνθρακες -πολυσακχαρίτες (3%), φλαβονοειδή (καιμπφερόλη, κερκετίνη, μυρικετίνη και οι γλυκοσίδες τους όπως καιμπφερολο -3-O-β-D-(6 -E-p-κουμαροϋλο)-γλυκοπυρανοσίδης τιλιροσίδης, υπεροσίδης), αιθέριο έλαιο (0,02-0,1%), αλκάνια, φαινολικές αλκοόλες και εστέρες, και τερπένια (σιτράλη, σιτρονελλάλη, σιτρονελλόλη, ευγενόλη, λιμονένιο, νερόλη, α-πινένιο, τερπινεόλη και φαρνεσόλη), και σαπωνίνη, ταννίνη και τοκοφερόλη (φυτοστερόλη). 19

20 Τιλιροσίδης Τα άνθη της Tilia cordata αποτελούν παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για: (α) την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος και (β) την ανακούφιση των ήπιων συμπτωμάτων του ψυχικού στρες. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στα δραστικά συστατικά. Προειδοποιήσεις: Η χρήση δεν συνιστάται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος και κάτω των 12 ετών για την ανακούφιση των ήπιων συμπτωμάτων του ψυχικού στρες, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. Εάν παρουσιάζεται δύσπνοια, πυρετός ή πυώδη πτύελα κατά τη διάρκεια της χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη γιατρού ή άλλου αναγνωρισμένου επαγγελματία του τομέα της υγείας. Προφυλάξεις: Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν έχει τεκμηριωθεί. Ελλείψει επαρκών στοιχείων, η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν συνιστάται. Άλλες προφυλάξεις: Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Ανεπιθύμητες δράσεις: Καμία γνωστή. Δοσολογία (Παρασκευή εγχύματος) Ενήλικες: Εφάπαξ δόση: 1,5 g δρόγης σε 150 ml βραστού νερού 2-4 φορές ημερησίως. Ημερήσια δόση: 3-6 g Παιδιά: Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος σε παιδιά μεταξύ 4 και 12 ετών: Εφάπαξ δόση 1 g δρόγης σε 150 ml βραστού νερού ως έγχυμα, 2-4 φορές ημερησίως. Ημερήσια δόση: 2-4 g. Η χρήση σε παιδιά κάτω των 4 ετών δεν συνιστάται. Για την ανακούφιση των ήπιων συμπτωμάτων του ψυχικού στρες: Η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συνιστάται. Διάρκεια της χρήσης Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος: Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά από τα πρώτα σημάδια του κρυολογήματος. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από 1 εβδομάδα κατά τη διάρκεια της χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη γιατρού ή άλλου αναγνωρισμένο επαγγελματία του τομέα της υγείας. 20

Αρωματικά φυτά -Βότανα

Αρωματικά φυτά -Βότανα Αρωματικά φυτά -Βότανα Στις μέρες μας έχουν χαθεί οι γνώσεις για τα φυτά - βότανα που χρησιμοποιούν οι νοικοκυρές στην μαγειρική Αρκετά φυτά βότανα εκτός από τη κουζίνα δίνουν ρεσιτάλ και στην ιατρική.

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές. Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας

Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές. Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 1 Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά τάσεις και προοπτικές Χρήστος Δόρδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εργαστήριο Γεωργίας 2 Αντικείμενο της ομιλίας Σημασία των αρωματικών φυτών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση: Ένα φλυτζάνι του καφέ κάθε μέρα βοηθάει για το ζάχαρο.

Χρήση: Ένα φλυτζάνι του καφέ κάθε μέρα βοηθάει για το ζάχαρο. Περιγραφή: Είναι φυτό πολυετές, με πυκνή χνουδωτή βλάστηση που φτάνει σε ύψος τα 30 εκατοστά. Τα φύλλα του είναι ωοειδή, οξύληκτα, οδοντωτά και στιλπνά. Τα άνθη του είναι ρόδινα, διαταγμένα σε βραχύ στάχυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΨΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΝΟΤΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΨΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΝΟΤΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΨΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΝΟΤΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ Αναπνευστικό Αλλεργικός πυρετός Ύσσωπος Άσθμα Βήχας Βρογχίτιδα Βασιλικός, θυμάρι, κάτζεπουτ, λεμόνι, φασκόμηλο Ευκάλυπτος, θυμάρι Βασιλικός, περγαμόντο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α.

ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α. ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Βασιλείου Ιωάννα Φαρμακοποιός Μ.Ρ.Α. ΜΠΟΛΝΤΟ (PEUMUS BOLDUS) Το μπόλντο ανήκει στην οικογένεια των Monimiaceae. Eίναι αυτοφυές της περιοχής των Άνδεων της Χιλής και του Περού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Διαμάντω Λάζαρη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Από αρχαιοτάτων χρόνων η επιβίωση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΡΑΝΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΠΕΚΟΓΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ευεργετική δράση των βοτάνων και των φυτών στον κόσμο των καλλυντικών και της αρωματοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων

Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων Μελέτη της δυνατότητας σύμπλεξης ιόντων χαλκού και σιδήρου από αφεψήματα Ελληνικών βοτάνων Δ. Κογιάννου 1, Χ. Κουνδουράκη 1, Σ. Καραβόλτσος 2, Α. Σακελλάρη 2, Ν. Καλογερόπουλος 1 1 Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανόν έχετε κρυολογήσει; Καιρός για τσάι. óôçí õãåéü óáò!

Πιθανόν έχετε κρυολογήσει; Καιρός για τσάι. óôçí õãåéü óáò! Πιθανόν έχετε κρυολογήσει; Καιρός για τσάι ΤΣΑΓΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Στην ίδια σειρά υπάρχουν : Από μείγματα βοτάνων Escop ΣΤΟΜΑΧΟΥ - ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΥ (ΦΟΥΣΚΩΜΑ) ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΡΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 7 RELEASE AND RELAX MOTION 8 9 RELEASE AND RELAX MOTION 10 11 RELEASE AND RELAX MOTION 22 23 RELEASE AND RELAX MOTION Αγγλική ονομασία Βοτανική ονομασία Οικογένεια Νότα Χαρακτηριστικά Μέρος του φυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΙΠΤΥΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΙΑΜΑΤΙΚΗ»

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΙΠΤΥΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΙΑΜΑΤΙΚΗ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΡΙΠΤΥΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MS PUBLISHER ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΙΑΜΑΤΙΚΗ» Λεβάντα Η λεβάντα είναι αειθαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Μ.Sc. 2 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...3 1. Τι είναι αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά...3 2. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας...3

Διαβάστε περισσότερα

Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr

Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr ------ Χυμοί & Νέκταρ Royal Berry ------- Οι χυμοί και τα νέκταρ Royal Berry αποτελούν μια νέα καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Μέσα απ' αυτή τη σελίδα γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης μερικών από τα πιο γνωστά βότανα και αρωματικά φυτά της Κρήτης. Η αναφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

«Τρώτε μήλα για δέκα λόγους υγείας!», από την Χριστίνα Ι. Μπουντούρη, Γενικό Οικογενειακό Ιατρό και τo iatropedia.gr!

«Τρώτε μήλα για δέκα λόγους υγείας!», από την Χριστίνα Ι. Μπουντούρη, Γενικό Οικογενειακό Ιατρό και τo iatropedia.gr! «Τρώτε μήλα για δέκα λόγους υγείας!», από την Χριστίνα Ι. Μπουντούρη, Γενικό Οικογενειακό Ιατρό και τo iatropedia.gr! Όλοι γνωρίζουν την παροιμία»ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα». Πλέον έχει

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ζιώζιου Εύα, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων τροφίμων

Γράφει: Ζιώζιου Εύα, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων τροφίμων Γράφει: Ζιώζιου Εύα, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων τροφίμων Το φρέσκο σύκο καταναλώνεται κυρίως στις Μεσογειακές και Ανατολικές χώρες προς το τέλος του καλοκαιριού. Είναι πολύ πλούσιο σε ασβέστιο,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα προϊόντα από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος Dioscurides OE

Καινοτόμα προϊόντα από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος Dioscurides OE Η συμβολή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας Καινοτόμα προϊόντα από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΑΝΑ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΒΟΤΑΝΑ

ΒΟΤΑΝΑ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΒΟΤΑΝΑ ΒΟΤΑΝΑ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΒΟΤΑΝΑ Χρυσόχορτο Είναι μικρό φυτό ποώδες με ύψος 20 εκ. χωρίς βλαστό και άνθη. Ζει πολλά χρόνια. Έχει φύλλα σε σχηματισμό ροδέλας και σχήμα λόγχης,ε χρώμα ξανθό.το φυτό αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκταμο ή (Έρωντας) (Origanum dictamnus)

Δίκταμο ή (Έρωντας) (Origanum dictamnus) Δίκταμο ή (Έρωντας) (Origanum dictamnus) Ενδημικό βότανο της Πελοποννήσου που αποκαλείται και έρωντας ή στομαχόχορτο. Γνωστό από την αρχαιότητα, το χρησιμοποιούσαν ως αιμοστατικό και επουλωτικό πληγών.

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCURIDES OE. Μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος

DIOSCURIDES OE. Μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος DIOSCURIDES OE Μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Στέργιος Τζιμίκας Ιατρός διευθύνων σύμβουλος ηιδέα ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1200 Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά είναι Βιομηχανικά 900 Αρωματικά Φαρμακευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 2013

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 2013 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 2013 Στην αρχαία Ελλάδα, όταν ήκμαζαν, η φιλοσοφία, τα μαθηματικά, η γεωμετρία, και γεννιόταν η ιατρική επιστήμη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ευεργετική δράση των φυτών με αντισπασμωδικές ιδιότητες στις κινητικές διαταραχές του εντέρου Ειρήνη Πετροπούλου Φαρμακοποιός

Η ευεργετική δράση των φυτών με αντισπασμωδικές ιδιότητες στις κινητικές διαταραχές του εντέρου Ειρήνη Πετροπούλου Φαρμακοποιός Η ευεργετική δράση των φυτών με αντισπασμωδικές ιδιότητες στις κινητικές διαταραχές του εντέρου Ειρήνη Πετροπούλου Φαρμακοποιός 1.FOENICULUM VULGARE (Μάραθο), οικ. UMBELLIFERAE Είναι ποώδες και αρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

beautiful www.more-beautiful.gr - info@more-beautiful.gr Τηλ. 697 885 6916

beautiful www.more-beautiful.gr - info@more-beautiful.gr Τηλ. 697 885 6916 beautiful www.more-beautiful.gr - info@more-beautiful.gr Τηλ. 697 885 6916 1. Πράσινο Τσάι Περιγραφή: Με την αντιοξειδωτική του δράση και της μείωση της χοληστερίνης και των τριγλυκερίδιων στο αίμα, το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από

Ο Πλίνιος μάλιστα γράφει ότι η Κρήτη ήταν η πατρίδα δύο δένδρων με μεγάλη ιατρική χρησιμότητα του κρητικού πεύκου και του κρητικού κυπαρισσιού, από ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Ο Ιπποκράτης υποστηρίζει πως η τροφή μπορεί να γίνει και φάρμακο. Τα βότανα χρησιμοποιήθηκαν σε θεραπευτικές πρακτικές ως φαρμακευτικά είδη αλλά και ως φορείς της θεϊκής ευλογίας. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Βότανα και Αρχαιότητα

Βότανα και Αρχαιότητα Θεραπευτικά Βότανα Γενικά για τα Βότανα «Βότανα είναι όλα τα χρήσιμα φυτά και αφορά τα φυτά των οποίων, οι ρίζες, τα άνθη χρησιμεύουν ως τροφή ή θεραπεία, χάρη στο άρωμά τους ή με κάποιον άλλο τρόπο» Τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ µε 10 φυσικούς λιποδιαλύτες!

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ µε 10 φυσικούς λιποδιαλύτες! Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ µε 10 φυσικούς λιποδιαλύτες! Φαίνεστε & Αισθάνεστε Υπέροχα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: GMP, ISO, 2000:9001 CERTIFIED Αρ.γνωστ.ΕΟΦ: 450102152014 Οφέλη & Πλεονεκτήµατα του Lipo10 TM : ü Βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο: Το πολύτιμο όπλο έναντι πολλών ασθενειών. Το ελαιόλαδο, "υγρό χρυσάφι" κατά τον Όμηρο αποτελεί θαυματουργή πηγή

Ελαιόλαδο: Το πολύτιμο όπλο έναντι πολλών ασθενειών. Το ελαιόλαδο, υγρό χρυσάφι κατά τον Όμηρο αποτελεί θαυματουργή πηγή ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΜSc Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος Ελαιόλαδο: Το πολύτιμο όπλο έναντι πολλών ασθενειών Το ελαιόλαδο, "υγρό χρυσάφι" κατά τον Όμηρο αποτελεί θαυματουργή πηγή θρεπτικών συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Δημόπουλος Τάσος Καραμπατζάκη Αλεξία ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 2012

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Δημόπουλος Τάσος Καραμπατζάκη Αλεξία ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 2012 ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Δημόπουλος Τάσος Καραμπατζάκη Αλεξία ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 2012 Φάρμακα και βότανα στην Αρχαία Ελλάδα Τα διάφορα φυτά στην αρχαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών

Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών Αειφορική χρήση των Ελληνικών Αρωματικών Φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, Κέντρο Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙ Το σουσάμι αποτελεί φυτικής προέλευσης τρόφιμο, που περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας φυτικές πρωτεΐνες. Είναι πλούσιο σε αμινοξέα όπως η μεθειονίνη, η τρυπτοφάνη,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου μας». Ηλίας Ντζάνης, Γεωπόνος πρ. πρ/νος Κ.Σ.Ε Αγρινίου ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ)

«Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου μας». Ηλίας Ντζάνης, Γεωπόνος πρ. πρ/νος Κ.Σ.Ε Αγρινίου ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ) Τα Αρωματικά Φυτά. «Ο αιθέριος θησαυρός του τόπου μας». Τάσεις Προοπτικές. Ηλίας Ντζάνης, Γεωπόνος πρ. πρ/νος Κ.Σ.Ε Αγρινίου ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ) τα ερωτήματα: 1. Τι είναι Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά? 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Βαλεριάνα, κέντρανθος (κόκκινη βαλεριάνα) 2. υόσµος 3. Γλυκόριζα

1. Βαλεριάνα, κέντρανθος (κόκκινη βαλεριάνα) 2. υόσµος 3. Γλυκόριζα 1. Βαλεριάνα, κέντρανθος (κόκκινη βαλεριάνα) Η βαλεριάνα είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Από τον 18ο αιώνα χρησιµοποιείται ως κατευναστικό του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Η κόκκινη βαλεριάνα έχει ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Αφέψημα Βάζουμε το θεραπευτικό μέρος του φυτού (ρίζες, φλούδες, κοτσάνια, σπόροι) σε νερό και τ αφήνουμε να βράσουν σε σιγανή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά).

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά). ΑΡΤΥΜΑΤΑ Κάποια φυτά/τμήμα φυτών με έντονες και χαρακτηριστικές γεύσεις και αρώματα χρησιμοποιούνται αποξηραμένα είτε νωπά ως καρυκεύματα ή μπαχαρικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται καρποί, σπόροι, φλοιοί δένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο 2O5. Αρτύματα & Ροφήματα τον Αρωματόκηπο

Ημερολόγιο 2O5. Αρτύματα & Ροφήματα τον Αρωματόκηπο Ημερολόγιο 2O5 1 Αρτύματα & από Ροφήματα τον Αρωματόκηπο Πρόλογος Στο φετινό ημερολόγιο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων παρουσιάζονται επιλεγμένα αρωματικάφαρμακευτικά φυτά της Ελλάδας και προωθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Με Νου, Αρωματόκηπος και ευεξία

Με Νου, Αρωματόκηπος και ευεξία Με Νου, Αρωματόκηπος και ευεξία Δρ Νίκος Κρίγκας ΕΔΙΠ Τομέας Βοτανικής και Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΙΣΩ! Το µοναδικό πόσιµο αντιγηραντικό προϊόν που χαρίζει αποδεδειγµένα υγεία, ευεξία, και δύναµη στον οργανισµό σας

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΙΣΩ! Το µοναδικό πόσιµο αντιγηραντικό προϊόν που χαρίζει αποδεδειγµένα υγεία, ευεξία, και δύναµη στον οργανισµό σας ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΙΣΩ! Το µοναδικό πόσιµο αντιγηραντικό προϊόν που χαρίζει αποδεδειγµένα υγεία, ευεξία, και δύναµη στον οργανισµό σας Τα οφέλη του Regenesis TM : ü Ισχυρό Αντιοξειδωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΑΝΑ 16/5/2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΟΤΑΝΩΝ. Βότανο ονομάζεται κάθε φυτό που έχει θεραπευτικές ιδιότητες και μπορεί χρησιμοποιηθεί στην ιατρική.

ΒΟΤΑΝΑ 16/5/2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΟΤΑΝΩΝ. Βότανο ονομάζεται κάθε φυτό που έχει θεραπευτικές ιδιότητες και μπορεί χρησιμοποιηθεί στην ιατρική. ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΒΟΤΑΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Βότανο ονομάζεται κάθε φυτό που έχει θεραπευτικές ιδιότητες και μπορεί χρησιμοποιηθεί στην ιατρική. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ Η χρήση των φυτών για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΡΤΣΗΣ

«ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΡΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ-ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του σπουδαστή ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΗΛΙΑ «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΟΔΟΥ & ΛΕΒΑΝΤΑΣ ROSA DAMASCENΑ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA. Συνεταιρισμός Αρωματικών, Φαρμακευτικών & Οπωροκηπευτικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΟΔΟΥ & ΛΕΒΑΝΤΑΣ ROSA DAMASCENΑ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA. Συνεταιρισμός Αρωματικών, Φαρμακευτικών & Οπωροκηπευτικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΟΔΟΥ & ΛΕΒΑΝΤΑΣ ROSA DAMASCENΑ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA Συνεταιρισμός Αρωματικών, Φαρμακευτικών & Οπωροκηπευτικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης 1 2 O ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Η προσπάθεια ξεκίνησε στην περιοχή του

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τα νηστίσιμα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 14 Φεβρουάριος :44

Γνωρίστε τα νηστίσιμα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 14 Φεβρουάριος :44 Γράφει: Κωνσταντίνου Κρήνη, Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος Τα λαχανικά, τα όσπρια, οι πατάτες, τα δημητριακά, τα ζυμαρικά, οι ξηροί καρποί, οι ελιές, τα φρούτα, τα θαλασσινά, ο ταραμάς, τα τουρσί ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Η διατροφική αξία του σταφυλιού και των προϊόντων του Δρ Κωσταρέλλη Βασιλική Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Η καλλιέργεια του αμπελιού στην στην αρχαιότητα Δίαιτα στην Αρχαία Ελλάδα Το Μεσογειακή πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Με...Νου. Ανακαλύπτοντας μυστικά των βοτάνων. Μαρία Στικούδη Ελένη Μαλούπα Διαμάντω Λάζαρη Νίκος Κρίγκας

Με...Νου. Ανακαλύπτοντας μυστικά των βοτάνων. Μαρία Στικούδη Ελένη Μαλούπα Διαμάντω Λάζαρη Νίκος Κρίγκας Με...Νου Ανακαλύπτοντας μυστικά των βοτάνων Μαρία Στικούδη Ελένη Μαλούπα Διαμάντω Λάζαρη Νίκος Κρίγκας 5 Aromatokipos & Evexia In.indd 5 12/17/15 11:04 AM Ευχαριστίες 8 Πρόλογος 10 Εισαγωγή 12 Ο κόσμος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ιστορία της αρωµατοθεραπείας χάνεται στα βάθη των αιώνων, πολύ πριν υπάρξουν γραπτά µνηµεία. Πιστεύεται ότι απλές µέθοδοι απόσταξης χρησιµοποιούνταν στην Περσία, την Ινδία

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας

Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας Το μέλι παράγεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Είναι το μόνο τρόφιμο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Αθηνά Μωραΐτη Χατζηθάνου, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc.

Γράφει: Αθηνά Μωραΐτη Χατζηθάνου, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc. Γράφει: Αθηνά Μωραΐτη Χατζηθάνου, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, M.Sc. Οι ξηροί καρποί είναι ιδιαίτερα αγαπητοί από τους περισσότερους: αμύγδαλα, καρύδια, φιστίκια, φουντούκια, κάσιους, κτλ προτιμώνται

Διαβάστε περισσότερα

(dietary fiber, nonnutritive fiber)

(dietary fiber, nonnutritive fiber) KΥΤΤΑΡΙΝΗ - ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Στα τρόφιμα, παράλληλα με τους υδατάνθρακες που πέπτονται στον ανθρώπινο οργανισμό (δηλαδή που υδρολύονται, απορροφώνται και μεταβολίζονται κατά τα γνωστά), υπάρχουν και υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την radiovereniki.gr Σάββατο, 17 Νοέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 17 Νοέμβριος :38

Συντάχθηκε απο τον/την radiovereniki.gr Σάββατο, 17 Νοέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 17 Νοέμβριος :38 Δυναµική καλλιέργεια για την χώρα µας θεωρείται η καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, γιατί αποτελεί ιδανική λύση για την αξιοποίηση μειονεκτικών, ορεινών ή ημιορεινών εκτάσεων, συμβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Ελαιόλαδο από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Γιατί Ελαιόλαδο και γιατί από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης; Δεν υποβαθμίζει: - το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους - τη βιολογική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Άσε τους άλλους να μασάνε goji berry και βάλε τα ελληνικά super foods στη διατροφή σου

Άσε τους άλλους να μασάνε goji berry και βάλε τα ελληνικά super foods στη διατροφή σου Ημερομηνία 11/03/2015 Μέσο Συντάκτης Link ladylike.gr Άντρια Κωνσταντίνου http://www.ladylike.gr/articles/body-and-mind/diatrofi/ase-toys-alloys-namasane-godji-berry-kai-vale-ta-ellhnika-super-foods-sth-diatrofhsoy.3350840.html?utm_source=ladylike&utm_medium=takaluteramas_article&ut

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης

Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Ηλίας Σμυρνιούδης Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Η μαστίχα Χίου Η μαστίχα Χίου, αποτελεί 100% φυσικό προϊόν, προέρχεται από τον κορμό και τα κλαδιά του μαστιχόδεντρου (Pistacia Lentiscus var. Chia), Το

Διαβάστε περισσότερα

της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr Τα κολοκυθάκια αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της καθημερινής μας διατροφής.

της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr Τα κολοκυθάκια αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της καθημερινής μας διατροφής. της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr Τα κολοκυθάκια αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της καθημερινής μας διατροφής. Μπορεί να μην έχουν πληθώρα θρεπτικών συστατικών όπως άλλα λαχανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ TRACHISAN Τροχίσκοι Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate (0.5+1+1) mg/lozen ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεκρά θάλασσα ή Αλμυρά θάλασσα ή Θάλασσα Αραβά κατά την Παλαιά Διαθήκη, ονομάζεται η μεγάλη λίμνη, που βρίσκεται στα σύνορα Ιορδανίας και Ισραήλ.

Η Νεκρά θάλασσα ή Αλμυρά θάλασσα ή Θάλασσα Αραβά κατά την Παλαιά Διαθήκη, ονομάζεται η μεγάλη λίμνη, που βρίσκεται στα σύνορα Ιορδανίας και Ισραήλ. Η Νεκρά θάλασσα ή Αλμυρά θάλασσα ή Θάλασσα Αραβά κατά την Παλαιά Διαθήκη, ονομάζεται η μεγάλη λίμνη, που βρίσκεται στα σύνορα Ιορδανίας και Ισραήλ. Η λωρίδα αυτή της θάλασσας είναι διαφορετική απ' όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol Cold & Flu (500+30) mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη υδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΡΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ!

ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ! ΔΩΣΤΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ! Παράγεται στην Αµερική 100% Φυσικά Συστατικά Πατενταρισµένη Σύνθεση Περιέχει Olea25 TM & Βιταµίνη C Εργαστηριακά Ελεγµένο Εξαγωγή χωρίς χρήση χηµικών Φυσική πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματοπωλείον Αναστασία Κάμτση Φυσικά Καλλυντικά

Αρωματοπωλείον Αναστασία Κάμτση Φυσικά Καλλυντικά Αρωματοπωλείον Αναστασία Κάμτση Φυσικά Καλλυντικά ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Πράσινη άργιλος: Δίνει στο δέρμα άμεση σφριγηλότητα και λάμψη. Την αναμειγνύετε με νερό ή με φυσικό χυμό λεμονιού, την απλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης. Ερευνητική Εργασία Α Τάξης 1 ου Γενικού Λυκείου Πάτρας Ομάδα Δ

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης. Ερευνητική Εργασία Α Τάξης 1 ου Γενικού Λυκείου Πάτρας Ομάδα Δ Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης Ερευνητική Εργασία Α Τάξης 1 ου Γενικού Λυκείου Πάτρας Ομάδα Δ Είναι μία κρεμώδης ουσία που εκκρίνεται από τους υποφαρυγγικούς αδένες των μελισσών. Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες φαινολικών ενώσεων

Ομάδες φαινολικών ενώσεων ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνες Υγείας. Hilton Athens, Money Show Ελ. Χριστοδούλου

Πυλώνες Υγείας. Hilton Athens, Money Show Ελ. Χριστοδούλου 3 + 1 + 1 Πυλώνες Υγείας Hilton Athens, Money Show Ελ. Χριστοδούλου Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΠΟΥ(1946) Υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους των πληροφοριών προϊόντος Σημείωση: Οι αλλαγές στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Μακρή, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος. MSc

Γράφει: Εύα Μακρή, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος. MSc Γράφει: Εύα Μακρή, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος. MSc Τα μήλα είναι ένα από τα πιο ευρέως καλλιεργούμενα φρούτα που καταναλώνει ο άνθρωπος. Είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, η συγκέντρωση των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΣΑΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

ΤΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΣΑΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΤΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΣΑΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ APIVITA - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Αρωματοθεραπεία είναι μια πανάρχαια μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (Με βάση προτάσεις & συµπεράσµατα Περιφερειακών µελετών

Διαβάστε περισσότερα

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί;

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί; ΚΑΦΕΣ AURILE Γενικές Πληροφορίες Πώς καβουρδίζεται ο καφές Aurile; Ο καφές Aurile καβουρδίζεται για περίπου 20 λεπτά στους 210 C (ο τρόπος αυτός είναι γνωστός ως American Roast). Κατά τη διάρκεια του καβουρδίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ALOE VERA

ΣΕΙΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ALOE VERA Ρύπανση του περιβάλλοντος, δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες, κακή διατροφή αποτελούν μόνο κάποιους από τους παράγοντες που αποδυναμώνουν τις λειτουργίες προστασίας και αναδόμησης της επιδερμίδας. Το δέρμα

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά φυτά: Ο κύριος εμπνευστής φαρμακομορίων. Γιάννη Συλλιγνάκη. Φαρμακοποιού

Φαρμακευτικά φυτά: Ο κύριος εμπνευστής φαρμακομορίων. Γιάννη Συλλιγνάκη. Φαρμακοποιού Φαρμακευτικά φυτά: Ο κύριος εμπνευστής φαρμακομορίων Γιάννη Συλλιγνάκη Φαρμακοποιού Από αρχαιοτάτων χρόνων η επιβίωση του ανθρώπου βασιζόταν στη σχέση του με το φυσικό του περιβάλλον. Τα φυτά έχουν προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT. Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας. Ελαιόλαδο και υγεία

PROJECT. Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας. Ελαιόλαδο και υγεία ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: Γιώργος Δερμιτζάκης Δημήτρης Δημητρουλόπουλος Έλενα Ξενάκη Μαργαρίτα Χατζοπούλου PROJECT Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας Ελαιόλαδο και υγεία ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Λαγουτάρη Ελένη Σούσου

Διαβάστε περισσότερα

Χρώμα και τρόφιμα. μαζί με τα πρόσθετα των τροφίμων

Χρώμα και τρόφιμα. μαζί με τα πρόσθετα των τροφίμων Φυσικές χρωστικές των τροφίμων Ν. Καλογερόπουλος Δρ Χημικός Χρώμα και τρόφιμα Χρώμα: βασικός παράγοντας στην εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Ένα τρόφιμο δεν τρώγεται αν δεν έχει το σωστό χρώμα. Χρώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,διότι

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

Α' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ Α' ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓίΑ: - 1.Κρατάμε το πάσχον μέλος, ψιλότερα από το ύψος της καρδιάς, αν είναι δυνατόν. 2.Απομακρύνουμε ξένα αντικείμενα. 3.Εφαρμόζουμε άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη!20.3.2013!!! Αναστασία!Δ.!Κόκκαλη! Κλινικός!Διαιτολόγος!!Διατροφολόγος!

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη!20.3.2013!!! Αναστασία!Δ.!Κόκκαλη! Κλινικός!Διαιτολόγος!!Διατροφολόγος! Φαρμακευτικός,Σύλλογος,Θεσσαλονίκης, ΔΙΑ,ΒΙΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη20.3.2013 ΑναστασίαΔ.Κόκκαλη ΚλινικόςΔιαιτολόγος Διατροφολόγος ΥπεύθυνηΤομέαΔιαιτολογίαςΙΕΚΞΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TANILAS 10g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα σε φακελλίσκο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10g macrogol

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αστέρι της Βραζιλίας. Τι είναι η πρόπολη;

Το Αστέρι της Βραζιλίας. Τι είναι η πρόπολη; Αλεξάνδρα Κουµπούρη Π Α Ζ Λ Η ΜΟΝΑ Ι ΚΗ Π Ρ Ο Π Ο ΛΗ Τ Η Σ Β Ρ ΑΖΙΛΙΑΣ Το Αστέρι της Βραζιλίας Σίγουρα έχετε ακούσει για την πρόπολη και τις θεραπευτικές δυνατότητές της. Ίσως να µην ξέρετε, ότι δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΗΜΕΡΑ

2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΗΜΕΡΑ Εισαγωγή Την ομάδα έρευνας αποτέλεσαν οι μαθητές Νόνα Μαρία, Παπαδόπουλος Φώτης, Τζίβα Λυδία, Φραγκούλης Δημήτρης και Χαμηλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ. Χαλκίδα 8 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ. Χαλκίδα 8 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη Τμήματος Πυρηνοκάρπων-Μηλοειδών Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής Χαλκίδα 8 Μαρτίου 2012 www.minagric.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Φανή Πρεβέντη, MSc, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Γράφει: Φανή Πρεβέντη, MSc, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Γράφει: Φανή Πρεβέντη, MSc, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Η υπέρταση είναι μια «ύπουλη» νόσος η οποία συχνά δεν εμφανίζει συμπτώματα, ωστόσο αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά παράγοντα κινδύνου στην

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Πρεβέντη Φανή, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Γράφει: Πρεβέντη Φανή, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Γράφει: Πρεβέντη Φανή, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Η φράουλα είναι ένα από τα πιο γευστικά και θρεπτικά φρούτα της άνοιξης. Σαν φυτό, η φράουλα είναι πολυετές, έρπον κυρίως αλλά και αναρριχώμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract Αναβράζοντα δισκία 65mg/tab Πόσιµο διάλυµα 35mg/5ml ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Ασβέστιο Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου Βρέφη 0-12 μηνών Παιδιά 1-3 ετών Παιδιά 4-8 ετών Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών Ενήλικες 19-50 ετών Ενήλικες > 50 ετών Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: Εισαγωγή Ποια είναι τα

Περιεχόμενα: Εισαγωγή Ποια είναι τα ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Περιεχόμενα: Εισαγωγή Ποια είναι τα βότανα της Κρήτης Ιστορία Α. παλιά χρόνια Β. αρχαιολογικές ανασκαφές Γ. πως βοηθούσαν τους ανθρώπους τότε Δ. πως βοηθούν εμάς σήμερα Καταστροφή φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του φουντουκιού:

Η ιστορία του φουντουκιού: ΤΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ : Η ιστορία του φουντουκιού: Σύμφωνα με ιστορικά ευρήματα, τα φουντούκια πρωτοεμφανίστηκαν στις περιοχές της Σουηδίας, Δανίας και Γερμανίας κατά τη Μεσολιθική και Νεολιθική εποχή. Η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΡΗ ΤΙ EIΝΑΙ H ΓΥΡΗ. Ηγύρη αποτελεί το αρσενικό αναπαραγωγικό κύτταρο των φυτών. Δήμου Μαρία Γεωπόνος Msc

Η ΓΥΡΗ ΤΙ EIΝΑΙ H ΓΥΡΗ. Ηγύρη αποτελεί το αρσενικό αναπαραγωγικό κύτταρο των φυτών. Δήμου Μαρία Γεωπόνος Msc Η ΓΥΡΗ Δήμου Μαρία Γεωπόνος Msc ΤΙ EIΝΑΙ H ΓΥΡΗ Ηγύρη αποτελεί το αρσενικό αναπαραγωγικό κύτταρο των φυτών 1 H ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ σε κηρήθρες με γυρεοπαγίδες εποχή συλλογής

Διαβάστε περισσότερα