ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ Έργο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ: ,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο Ταμείο ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015 Αρ. Μελέτης: 28/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της κεντρικής παιδικής χαράς της πόλης της Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας επί της παραλιακής οδού Εθν. Αντίστασης, με την χρήση - προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών καθώς και αστικού εξοπλισμού. Κύριος στόχος της συγκεκριμένης προμήθειας, είναι η διαμόρφωση ασφαλών και λειτουργικών χώρων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ αρίθμ / Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/ ) όπως αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει. Οι προδιαγραφές και προϋποθέσεις για τα υπό προμήθεια προϊόντα περιγράφονται αναλυτικά στις προαναφερθείσες αποφάσεις, οι οποίες υιοθετούνται πλήρως στην παρούσα μελέτη, για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς δημόσιου χώρου αναψυχής και ξεκούρασης. Για τον λόγο αυτό έχουν ληφθεί υπόψη (α) η προσβασιμότητα του χώρου, (β) η σαφής σήμανση και (γ) η ασφαλής οριοθέτηση του με περίφραξη και είσοδο ορισμένη και (δ) όρια καθορισμένα, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί, σε ζώα, αλλά και να περιορίζονται τυχόν κίνδυνοι, χωρίς να αποκόπτεται ο χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον. Σημαντικό παράγοντα αποτελούν και (ε) η επιλογή των παιχνιδιών που συμφωνούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τα οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία, καθώς και η (στ) τοποθέτηση καθιστικών σε σημεία που θα εξασφαλίζουν την επαρκή και σωστή επίβλεψη από τους συνοδούς και (ζ) η τοποθέτηση κάδων μικρο-απορριμμάτων, ποδηλατοστάτη, ενημερωτικής πινακίδας, σε διάφορα σημεία του χώρου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ποικιλία των επιλογών του εξοπλισμού, ώστε ο χώρος να προσφέρει εναλλακτικές ευκαιρίες για παιχνίδι και εκπαίδευση, σε όλες τις ηλικίες χρηστών καθώς και για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). 1

2 Ο χώρος της παιδικής χαράς βρίσκεται εντός διαμορφωμένης ζώνης δραστηριοτήτων και αναψυχής, και παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι σε λειτουργία, δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας, ώστε να πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας EN1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 και την ελληνική νομοθεσία: Υπουργική Απόφαση 28492/ (ΦΕΚ Β 931/ ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται βασικές ελλείψεις στις προδιαγραφές ασφαλείας των παιχνιδιών, διότι τα παιχνίδια και ο αστικός εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος στους χώρους των παιδικών χαρών είναι παλιά και έχουν υποστεί φθορές, γεγονός που καθιστά την συντήρηση τους αδύνατη. Τα παιχνίδια δεν διαθέτουν έγκυρη πιστοποίηση κατά ΕΝ1176:2008 και δεν πληρείται ο απαιτούμενος χώρος ασφαλείας του κάθε οργάνου, ενώ απουσιάζει και το απαιτούμενο δάπεδο ασφαλείας. Η ένταξη δραστηριοτήτων ΑΜΕΑ, αποτελεί σημαντική επίσης παράμετρο του ανασχεδιασμού. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη αποξήλωσης του υφιστάμενου επικίνδυνου εξοπλισμού και η τοποθέτηση νέου ασφαλούς, πιστοποιημένου εξοπλισμού, που να περιλαμβάνει δραστηριότητες για όλες τις ηλικιακές ομάδες, καθώς και για ΑΜΕΑ. Για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας θα διεξαχθεί Ανοιχτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ο προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Η. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ο διευθυντής Τ.Υ.Δ.Η. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΓΟΛΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΤΣΙΟΣ Χημικός Μηχανικός με βαθμό Δ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Πολ/κός Μηχανικός με βαθμό Β 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» Προυπ: ,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο Ταμείο Χρήση: 2015 Αρ. Μελέτης: 28/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, θα κατασκευασθεί από υλικά άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. Επιτρέπονται αποκλίσεις ± 5% στις διαστάσεις των εξοπλισμών και στις διατομές των υλικών, αρκεί ο προσφερόμενος εξοπλισμός να μην υπερβαίνει τα όρια ασφαλείας που ορίζει η παρούσα μελέτη, διαφορετικά ο εξοπλισμός δεν θα μπορεί να χωρέσει στους χώρους για τους οποίους έχει μελετηθεί. Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και ετοίμου προς χρήση. Επίσης στις εργασίες που θα εκτελεστούν συμπεριλαμβάνονται: Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα επιφάνειας 200,00 τ.μ. Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους. 2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος cm 3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. 4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα. 6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 3

4 8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. Προμήθεια άμμου χειμάρρου όγκου 36,90 κ.μ. Προμήθεια επί τόπου του έργου άμμου από ποταμό ή χείμαρρο, απ όπου επιτρέπεται νομίμως η αμμοληψία, καθαρής, απαλλαγμένης χλωριούχου νατρίου και κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,25-2,0 mm. Δένδρα κατηγορίας Δ7 - Πλάτανος 1 τεμάχιο Προμήθεια δένδρου με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση του δένδρου σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή του. Φυτά Αναρριχόμενα - Κισσός 4 τεμμάχια Προμήθεια φυτού με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση του φυτού σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή του. 2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα: α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή για τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.). γ) Τα παιχνίδια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2008 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο (επί ποινή αποκλεισμού). δ) Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 (επί ποινή αποκλεισμού). 4

5 Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα μελέτη, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αρμοδίων αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου. Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου και σήματος συμμόρφωσης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα εν λόγω πιστοποιητικά συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 2.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου. β) Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών. γ) Μέγιστος αριθμός χρηστών. δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008 ή ισοδύναμα αυτών. ε) Για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται από τον κατασκευαστή στο δήμο ή την κοινότητα εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για: τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους εξαρτημάτων του, τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του, τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων στ) Για τον καθορισμό από τον κατασκευαστή του είδους και της συχνότητας των ελέγχων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η χρήση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες που σχετίζονται με τον, κατά περίπτωση, εγκατεστημένο εξοπλισμό. 5

6 2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μέρη οργάνων Υλικό κατασκευής 1.1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΥΛΟΙ Οι στύλοι (διαμέτρου 100 mm, πάχος τοιχώματος 2 mm) και οι δοκοί (διαμέτρου 50 mm, πάχος τοιχώματος 2mm) θα είναι κατασκευασμένοι από εν θερμώ γαλβανισμένους χαλύβδινους σωλήνες, που καλύπτονται από παχύ στρώμα ειδικά σχηματοποιημένου ελαστικού EPDM, σταθεροποιημένου έναντι των υπεριωδών ακτινών (UV) και του όζοντος και ανθεκτικού στις προσκρούσεις και τη φθορά, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης. Η επίστρωση θα εφαρμόζεται μέσω βουλκανισμού. Θα φέρουν εγκοπές χαραγμένες στην πλάκα για τη σωστή τοποθέτηση στον συνδετήρα του στύλου. Δε θα μπορούν να αφαιρεθούν μετά την εγκατάσταση. Θα έχουν πολυλειτουργικούς συνδετήρες σε αρθρωτή μορφή (κινούνται σε κάθε κατεύθυνση). Θα φέρουν συνδετήρες- σφικτήρες από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα διαστάσεων 1,25 x 30 mm (0,05 x 1,2). Δευτερεύοντες συνδετήρες- σφικτήρες που επιτρέπουν την εγκατάσταση πολλαπλών σφικτήρων στο ίδιο ύψος του στύλου. Πρωτεύοντες συνδετήρες από υπό υψηλής πίεσης αλουμίνιο για εξωτερικές συνδέσεις. 1.2 ΟΨΕΙΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΠΑΝΕΛ Οι πλάκες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 20 mm, θα έχουν εργομετρική διάσταση για το σωστό κράτημα παιδιών άνω των 2 ετών. Στρογγυλεμένες ακμές. Οι πλάκες HDPE θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικές με υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους βανδαλισμούς σε αστικά περιβάλλοντα αλλά και σε όλες τις καιρικές συνθήκες (-30 C έως +60 C). Θα έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης και καθαρίζονται εύκολα λόγω της ειδικής υφής των επιφανειών. Οι επιφάνειες θα είναι ολόσωμα χρωματισμένες και σταθεροποιημένες έναντι των υπεριωδών ακτινών (UV), 6

7 ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους. Θα είναι ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες και στην ανάφλεξη λόγω της υψηλής θερμοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτουν. Όλες οι επιφάνειες θα μπορούν να απορριφθούν μετά τη χρήση καθώς θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα (π.χ. PVC με φθαλικά, βαρέα μέταλλα, σταθεροποιητές υπεριωδών, δηλητηριώδη φλογοεπιβραδυντικά υλικά, κλπ.) και θα συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΝ71-3 περί μεταφοράς τοξικών στοιχείων. 1.3 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ τύπος Ι Τσουλήθρα της οποίας η επιφάνεια κύλισης θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλες οι ακμές θα είναι αναδιπλωμένες και χωρίς πρόσβαση. Η τσουλήθρα θα διαθέτει πλευρικές επιφάνειες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 20 mm. 1.4 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ τύπος ΙΙ Ολόσωμη πλαστική τσουλήθρα από έγχρωμο χυτό πολυαιθυλένιο (PE) με τοίχωμα μεγάλου πάχους. 1.5 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ τύπος ΙΙΙ Αρθρωτή τσουλήθρα από έγχρωμο χυτό πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με συνδέσμους από ανοξείδωτο χάλυβα. 1.6 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΔΑΠΕΔΑ Τα σκαλοπάτια, οι επιφάνειες που εκτίθενται σε φθορά καθώς και τα δάπεδα θα κατασκευαστούν από στρωματοποιημένες επιφάνειες υψηλής πίεσης (HPL). Το υλικό HPL χρησιμοποιείται για επιφάνειες που εκτίθενται σε εκτεταμένη φθορά. Το HPL θα είναι ομοιογενές υλικό με πολύ μεγάλη αντοχή στη φθορά. Θα αποτελείται από 70% ίνες ξύλου και κολλητική ουσία που στερεοποιείται με τη θερμότητα. Οι πλάκες θα είναι ανθεκτικές στην αποσύνθεση και την προσβολή από μύκητες. 1.7 ΚΑΛΩΔΙΑ Τα καλώδια θα κατασκευαστούν από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο, διαμέτρου 15 mm, σταθεροποιημένου έναντι των υπεριωδών ακτινών (UV) και με ενίσχυση χαλύβδινων πυρήνων. Θα καλύπτονται με διαφανές PUR. Οι σύνδεσμοι για τα δίχτυα θα κατασκευαστούν από ειδικής σύστασης χυτή πολυαμίδη (PA). 7

8 1.8 ΛΑΒΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ Ολόσωμα χρωματισμένη πολυαμίδη (PA). 1.9 ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ Εν θερμώ γαλβανισμένος χαλύβδινος σωλήνας πάχους 2,5 mm με προσχηματισμένα κανάλια για την υποδοχή ολισθαίνουσας αλουμινένιας σφήνας. Οι τελικές διαστάσεις της εξωτερικής διαμέτρου μετά τη μορφοποίηση είναι 95 mm. Τα προφίλ αυτά θα διαθέτουν στη βάση τους μία συνδεδεμένη φλάντζα από γαλβανισμένο χάλυβα για σταθερή αγκύρωση στο έδαφος ΠΑΝΕΛ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Πολυουρεθάνη (PE), χυτευτή με εμφύσηση, διπλού τοιχώματος. Οι χυτές επιφάνειες από (PE) θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικές με υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους βανδαλισμούς σε αστικά περιβάλλοντα αλλά και σε όλες τις καιρικές συνθήκες (-30 C έως +60 C). Θα έχουν μικρές απαιτήσεις συντήρησης και θα καθαρίζονται εύκολα λόγω της ειδικής υφής των επιφανειών. Οι επιφάνειες θα είναι ολόσωμα χρωματισμένες και σταθεροποιημένες έναντι των υπεριωδών ακτινών (UV), ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο αποχρωματισμός τους. Θα είναι ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από μύκητες και στην ανάφλεξη λόγω της υψηλής θερμοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτουν. Όλες οι επιφάνειες θα μπορούν να απορριφθούν μετά τη χρήση καθώς θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα (π.χ. PVC με φθαλικά, βαρέα μέταλλα, σταθεροποιητές υπεριωδών, δηλητηριώδη φλογοεπιβραδυντικά υλικά, κλπ.) και θα συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΝ71-3 περί μετανάστευσης στοιχείων, που σχετίζονται με παιχνίδια, τα οποία τα παιδιά μπορούν να γλείψουν ή να πιπιλίσουν ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ Στρωματοποιημένες επιφάνειες υψηλής πίεσης (HPL). Το υλικό HPL χρησιμοποιείται για επιφάνειες που εκτίθενται σε εκτεταμένη φθορά. Το HPL είναι ομοιογενές υλικό με πολύ μεγάλη αντοχή στη φθορά. Αποτελείται από 70% ίνες ξύλου και κολλητική ουσία που στερεοποιείται με τη θερμότητα. Οι πλάκες είναι ανθεκτικές στην αποσύνθεση και την προσβολή από μύκητες. Ο τοίχος αναρρίχησης θα διαθέτει λαβές αναρρίχησης, που θα κατασκευασθούν από ολόσωμα χρωματισμένη πολυαμίδη (PA). Οι λαβές αναρρίχησης θα τοποθετηθούν πάνω στον τοίχο για ασφάλεια. 8

9 2.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Κιόσκι ορθογώνιο με τετράριχτη στέγη Περιγραφή Μήκος : 500cm, Πλάτος : 400cm, Ύψος : 250cm Αποτελείται : Από έξι κάθετες κολόνες και τη σκεπή. Υπάρχουν έξι κάθετες κολώνες που είναι κατασκευασμένες από σουηδική ξυλεία διαστάσεων 9Χ9Χ200cm. Τοποθετούνται στις τέσσερις γωνίες και στην μέση από τις δύο αντικριστές πλευρές, πάνω σε αυτές εδράζει ή σκεπή. Οι κολώνες συνδέονται μεταξύ τους με πέντε ξύλα 9Χ4,5 cm. Στο κάτω μέρος κάθε κολώνας υπάρχει ειδική ενισχυμένη μεταλλική βάση- δοκοθήκη με τέσσερις οπές για να γίνεται η συγκράτηση με το έδαφος, οι βάσεις είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε τα ξύλα να μην έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Η σκεπή αποτελείται από τον σκελετό. Ο σκελετός αποτελείται από τρείς ξύλινες κολώνες κάθετες προς το έδαφος διαστάσεων 7Χ4,5cm που ενώνουν την σκεπή με τις κολόνες. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι από χάλυβα St-37, ακόμα οι βίδες είναι από το ίδιο υλικό και γαλβανισμένες. Η ξυλεία είναι Σουηδική Πεύκη πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές και θα έχει μια επίστρωση με ειδικό μυκητοκτόνο συντηρητικό και δύο στρώσεις βερνίκι θαλάσσης. Τα μεταλλικά στοιχεία καθώς και τα ξύλινα θα είναι βαμμένα σε χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας, υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 2 Εξαγωνικό ξύλινο παγκάκι με πλάτη Περιγραφή Το εξαγωνικό καθιστικό με πλάτη αποτελείται από έξι καθιστικές επιφάνειες με πλάτη, κατάλληλα διαμορφωμένες σε εξάγωνη διάταξη, συνολικής διαμέτρου 125 cm. Η κάθε επιφάνεια του καθιστικού θα αποτελείται από τρείς δοκίδες, ορθογώνιας διατομής 36x120 mm και η πλάτη της κάθε επιφάνειας του καθιστικού θα αποτελείται από δύο δοκίδες, ορθογώνιας διατομής 36x120mm. Το μέγιστο μήκος, το οποίο θα αποτελεί και την εξωτερική πλευρά του εξαγωνικού καθιστικού με πλάτη, θα ανέρχεται στα 1300 mm. Η σύνδεση των έξι επιφανειών του καθιστικού θα πραγματοποιείται με τη χρήση, δώδεκα κατάλληλα διαμορφωμένων ελασμάτων, πάχους 5 mm. 9

10 Η στήριξη του καθιστικού θα πραγματοποιείται δια μέσω έξι βάσεων πάκτωσης, εσωτερικά της εξαγωνικής διάταξης. Το εξαγωνικό καθιστικό με πλάτη θα είναι κατασκευασμένο από σουηδική ξυλεία α ποιότητας. Διαστάσεις Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 262 cm x 229 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 75 cm Άρθρο 3 Τραπεζόπαγκος Περιγραφή Διαστάσεις 160X1,75X90cm Η κατασκευή του γίνεται από ξυλεία αρκτικού κύκλου διαστάσεων 15Χ5 cm και 10Χ5 cm. Τα καθίσματα αποτελούνται από ζεύγος ξύλων διαστάσεων150χ45χ1750mm, ενώ το τραπέζι αποτελείται από 5 τεμάχια ξυλείας, ιδίων διαστάσεων. Τα ξύλινα πόδια είναι διατομής 95Χ42mm, ενώ για το καλύτερο δέσιμο της όλης κατασκευής, στο κάτω μέρος του τραπεζιού υπάρχουν μεταλλικές χιαστές, οι οποίοι προστατεύουν τον τραπεζόπαγκο, από τυχόν πλάγιες καταπονήσεις. Οι μεταλλικές βάσεις πάκτωσης είναι κατασκευασμένες από χαλυδοέλασμα St-37, για αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, Οι βάσεις πάκτωσης έχουν μελετηθεί έτσι ώστε να φέρουν το όργανο σε ύψους ασφαλείας από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ Τα ξύλινα μέρη κατασκευάζονται από ξυλεία αρκτικού κύκλου. Σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται η συσσώρευση νερού Τα μεταλλικά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από χαλυβδοσωλήνες θερμής εξέλασης ποιότητας St 37-2 DIN ελάχιστου πάχους 2 mm. Οι βίδες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ή από χάλυβα γαλβανισμένο. 10

11 Τα χρώματα και τα συντηρητικά που χρησιμοποιούνται δεν περιέχουν καθόλου βαριά μέταλλα (κάδμιο, μόλυβδο ή χρώμιο). Είναι μη τοξικά, βραδύφλεκτα και προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες. Άρθρο 4 Πληροφοριακή εγχάρακτη πινακίδα Περιγραφή To προϊόν είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από σουηδική ξυλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής, έχει πλάτος 1,80μ και ύψος 2,20μ. αποτελείται από δυο κατακόρυφες ξύλινες δοκούς διαστάσεων 90Χ90. Στο κάτω μέρος τον δοκών έχουν τοποθετηθεί μεταλλικές δοκοθήκες για την πάκτωση της κατασκευής στο έδαφος. Στο άνω μέρος τοποθετείται ο χάρτης περιοχής και από κάτω του τοποθετούνται 3 μεταλλικές νότιζες (προαιρετικά) οπού στερεώνονται σε ξύλινες δοκούς. Όλα τα ξύλινα μέρη είναι βαμμένα με υδατοδιάλυτα βερνικοχρώματα εξαιρετικής αντοχής και μη τοξικής χημικής σύνθεσης βάση των διεθνών προτύπων DIN. Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με κατάλληλα βερνικοχρώματα εξαιρετικής αντοχής και μη τοξικής χημικής σύνθεσης βάση των διεθνών προτύπων DIN. Άρθρο 5 - Κάδος απορριμμάτων Περιγραφή Ο κάδος απορριμμάτων αποτελείται από τα εξής: Έναν εσωτερικό κάδος συλλογής απορριμμάτων, εν θερμώ γαλβανισμένο (γαλβανιζέ), κυλινδρικής διατομής Ø350 mm και ύψους 450 mm. Βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεταλλικά δακτυλίδια, τα οποία κατασκευάζονται από έλασμα διατομής 40x4 mm. Στο κάτω μέρος του επεκτείνεται μια σωλήνα διατομής Ø40 mm μήκους 150 mm. Εξωτερικά, τα δύο στεφάνια επενδύονται από ξύλα διατομής 47x14 mm και ύψους 500 mm. Η ξυλεία είναι εμποτισμένη σουηδική άριστης ποιότητας λειασμένη και βερνικωμένη κατάλληλα. Η όλη κατασκευή βάφεται με τα καλύτερα βερνικοχρώματα για αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες. Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ.) είναι κατασκευασμένα από χάλυβα θερμογαλβανισμένο με ψευδάργυρο ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί κατεργασία με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και διατομές των διαφόρων μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε ακραίες καιρικές συνθήκες με ικανό συντελεστή ασφαλείας. Είναι βαμμένα με χρώματα ειδικά για εξωτερικές 11

12 συνθήκες, με ειδική επίστρωση για την υποδοχή του coating (επικάλυψη) και τελικώς ηλεκτροστατικά βαμμένα. Το ξύλο που χρησιμοποιείται είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ 351. Κατασκευάζεται με τη συγκόλληση ξύλων, σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται. Η σύνθετη ξυλεία είναι κατά 40% ισχυρότερη από αυτή της ολόσωμης ξυλείας. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι υδατοδιαλυτά χρώματα κεριού, ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ.) Είναι απολύτως ακίνδυνα προς τους χρήστες και φιλικά στο περιβάλλον. Δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Άρθρο 6 - Ποδηλατοστάτης Περιγραφή H σχάρα ποδηλάτων Saris αποτελείται από ένα σπειροειδές μεταλλικό πλαίσιο διαμέτρου Ø 340mm, το οποίο προσαρμόζεται σε 2 οριζόντιες μεταλλικές μπάρες. Η κατασκευή προσαρμόζεται σε 2 αψιδωτά μεταλλικά πλαίσια διατομής Ø60mm και πάχους 2mm. Η οριζόντιες μεταλλικές μπάρες συνδέονται με τα αψιδωτά στηρίγματα μέσο μεταλλικών βάσεων οι οποίες είναι προσαρμοσμένες εσωτερικά των αψίδων. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι γαλβανισμένα. Η σχάρα ποδηλάτου βάφεται με τη μέθοδο της πολυεστερικής βαφής πούδρας σε χρώμα γκρί ανθρακί. 12

13 Το συνολικό μήκος της κατασκευής είναι 1950mm. Άρθρο 7 - Μεταλλική κρήνη Περιγραφή Οι ενδεικτικές διαστάσεις της βρύσης είναι οι ακόλουθες : Πλάτος (βρύσης) : 16,0 εκ. Πλάτος (με τη σχάρα): 34,8 εκ. Μήκος (με τη σχάρα): 57,9 εκ. Ύψος : 100,4 εκ. Βάρος : 49,2 kg. Το κυρίως σώμα της κατασκευής είναι από χάλυβα, ενώ η αντλία - κάνουλα είναι από μπρούτζο. Η βρύση βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Φέρει χαλύβδινη σχάρα εκροής υδάτων. 13

14 Άρθρο 8 Ξύλινη περίφραξη Περιγραφή Διαστάσεις Ύψος: Μήκος: Πλάτος: 1100 mm Τρέχοντα μέτρα 100mm Η κατασκευή θα απαρτίζεται από: ένα ξύλινο υποστύλωμα, δύο ξύλινες τραβέρσες και δέκα κάθετα ξύλα. Το υποστύλωμα θα έχει διαστάσεις 1100 x 95 x 95mm περίπου και θα αποτελείται από τρία τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή ξυλεία), για μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές. Στo κάτω μέρος θα εδράζεται σε μεταλλική βάση, η οποία θα προστατεύει την κατασκευή από οποιαδήποτε επαφή με την επιφάνεια έδρασης, στηρίζοντας την σε ύψος περίπου 50mm πάνω από το έδαφος. Οι δύο ξύλινες τραβέρσες θα έχουν διατομή 55 x 45mm περίπου, θα βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280 mm περίπου από το έδαφος και παράλληλες προς αυτό και θα ενώνονται με το υποστύλωμα. Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος θα τοποθετούνται ξύλα διαστάσεων 95 x 18 x 800 mm περίπου και σε διαστήματα 80 mm περίπου μεταξύ τους. Το μήκος της περίφραξης θα ποικίλει, ανάλογα με την περίπτωση. Στο επάνω μέρος του υποστυλώματος θα τοποθετείται πλαστικό καπάκι διαστάσεων 100 x 100 x 60 mm περίπου. Άρθρο 9 Πόρτα ξύλινης περίφραξης Περιγραφή Διαστάσεις Ύψος: Μήκος: Πλάτος: 1100 mm 1000mm 100mm Η κατασκευή θα απαρτίζεται από: δύο κατακόρυφα ξύλα, δύο ξύλινες τραβέρσες, κάθετα ξύλα, και μεντεσέδες. Οι δύο ξύλινες τραβέρσες θα βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm περίπου από το έδαφος και παράλληλες προς αυτό και θα ενώνονται στις άκρες τους με τα δύο κατακόρυφα ξύλα, έτσι ώστε να 14

15 δημιουργείται ένα σταθερό τελάρο. Οι τραβέρσες και τα κατακόρυφα ξύλα θα έχουν διατομή 55 x 45mm περίπου. Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος θα τοποθετούνται κατακόρυφα ξύλα διαστάσεων 95 x 18 x 800mm περίπου και σε διαστήματα 80mm περίπου μεταξύ τους. Η πόρτα θα στερεώνεται στην περίφραξη με δύο μεντεσέδες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνηση της. Άρθρο 10 Μεταλλική περίφραξη ίσια Περιγραφή Η περίφραξη είναι μια εξολοκλήρου μεταλλική κατασκευή st-37. Η περίφραξη έχει διαστάσεις 6040χ1200 mm. Αποτελείται από τις κατακόρυφες κοιλοδοκούς διαστάσεων 1720χ30χ30 mm και πάχους 3 mm. Όλη η μεταλλική κατασκευή είναι συγκολλητή ανά 2000 mm και σε 3 κομμάτια, τα όποια συνδέονται μέσω πήρων σε κολόνες διαστάσεων 40χ40χ1720 mm. Στην βάση των κολόνων υπάρχει συγκολλημένη φάτνη 150χ150χ10 οπού με βίδες Μ12χ100 πακτώνεται η κατασκευή μας στο έδαφος. Άρθρο 11 Μεταλλική προστατευτική σχάρα δένδρου Περιγραφή Υλικό: Χυτοσίδηρο Βάρος: 44,846 kg 15

16 Άρθρο 12 Μικρό σύνθετο παίδων με πύργο και τσουλήθρα Περιγραφή οργάνου Το Πολυλειτουργικό Όργανο Φαράγγι θα απευθύνεται σε χρήστες/ παιδιά ηλικιακής ομάδας από 6 ετών και άνω και θα είναι καθολικά σχεδιασμένο για την ασφαλή προσβασιμότητα και για τη συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες. Η συγκεκριμένη κατασκευή θα είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με το πρότυπο του νόμου περί Αμερικανών με αναπηρίες (Americans with Disabilities Act - ADA) και θα ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Πρόκειται για μία σύνθετη κατασκευή αθλοπαιδιάς, εκγύμνασης και παιχνιδιού, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/ παιδιά, δραστηριότητες ολίσθησης, αναρρίχησης και ισορροπίας, καθώς και σημεία προς ανάπαυση και συνάντηση ψυχαγωγία και διασκέδαση. Η σκάλα πρόσβασης του εξοπλισμού θα ενθαρρύνει τους χρήστες/ παιδιά να δραστηριοποιηθούν σε υψηλότερα επίπεδα ενώ θα είναι προσβάσιμη και από την εξωτερική της πλευρά, καθώς οι πλευρικές της επιφάνειες θα διαθέτουν αναρριχητικές χειρολαβές/ ποδολαβές. Η αναρρίχηση και ισορροπία στο συγκεκριμένο εξοπλισμό θα πραγματοποιείται δια μέσω του αναδιπλούμενου διχτυού και της σχοίνινης γέφυρας, όπου στο άκρο της θα είναι τοποθετημένο και το μονόζυγο της κατασκευής. Οι δραστηριότητες αυτές θα προσφέρουν ένα διασκεδαστικό τρόπο ανακάλυψης των σωματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και της τολμηρότητας. Από την κεντρική πλατφόρμα του πύργου, το παιχνίδι θα μπορεί να συνεχιστεί χρησιμοποιώντας την τσουλήθρα ολίσθησης, η οποία θα καταλήγει κοντά στα σημεία εισόδου του εξοπλισμού (πλεονέκτημα για τους χρήστες/ παιδιά με αναπηρικό 16

17 αμαξίδιο). Ο εξοπλισμός αυτός θα εξασφαλίζει κάθε είδος παιχνιδιού, καθώς όλες οι δραστηριότητές του θα αλληλοσυνδέονται. Ο δομικός σκελετός της συγκεκριμένης κατασκευής θα είναι κατασκευασμένος από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα και θα αποτελείται από διάφορες σωλήνες και στύλους/ δοκούς στήριξης, κυκλικών διατομών Ø38 x 2 mm και Ø101,6 x 2,5 mm. Η βαφή των στύλων (δοκών στήριξης) θα πραγματοποιείται δια μέσω της ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα (Powder Coating), ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη συγκόλληση κατά την επικάλυψή τους από μία επιφανειακή στρώση/ διαστρωμάτωση, πάχους 3 mm από χυτό (ελαστομερές) υλικό πολυουρεθάνης (PUR, Polyurethane). Η επικάλυψη του στύλου (ή δοκού στήριξης) από την επιφανειακή αυτή στρώση/ διαστρωμάτωση θα πραγματοποιείται δια της μεθόδου μέσω έγχυσης (Injection Molding). Η επικάλυψη πολυουρεθάνης (Polyurethane, PUR) θα αποσκοπεί στην πρόληψη και αποτροπή φαινομένων βανδαλισμού. Οι εσοχές θα είναι διαμορφωμένες ανά διαστήματα των 100 mm, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και εύκολη τοποθέτηση των δακτυλίων συγκράτησης με τους συνδέσμους αλουμινίου. Οι δακτύλιοι συγκράτησης θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. Το προστατευτικό στοιχείο (τάπα) του στύλου/ δοκού στήριξης θα είναι κατασκευασμένο από χυτό ελαστομερές υλικό πολυαμίδιου (PA6, Polyamide), ειδικής σύστασης. Οι επιμέρους σύνδεσμοι που προσαρτώνται στους διάφορους δακτυλίους συγκράτησης του δομικού σκελετού και συγκρατούν μεταξύ τους, τους στύλους/ δοκούς στήριξης με τους σωλήνες και τους στροφείς θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό αλουμίνιο. Οι κατάλληλα διαμορφωμένοι στροφείς, οι οποίοι εισέρχονται εντός των επιμέρους συνδέσμων και βοηθούν στη συνδεσμολογία του εξοπλισμού, θα είναι κατασκευασμένοι από πορώδη ανοξείδωτο χάλυβα με ορειχάλκινους τριβείς. Οι επιφάνειες των δαπέδων (ή τυπικών επιπέδων), της σκάλας πρόσβασης και του καθιστικού θα είναι κατασκευασμένες από πλαστικοποιημένη επιφάνεια υψηλής πίεσης (HPL, High Pressure Laminate), πάχους από 17,6 mm έως 22 mm. Για την ανάβαση του χρήστη/ παιδιού στις επιφάνειες των δαπέδων, θα διατίθενται κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές/ λαβές, διαστάσεων 27,5 x 82,5 mm. Η πλαστικοποιημένη επιφάνεια υψηλής πίεσης θα χρησιμοποιείται για όλες τις επιφάνειες της κατασκευής, οι οποίες θα εκτίθενται σε εκτεταμένη φθορά. Το υλικό της πλαστικοποιημένης αυτής επιφάνειας (High Pressure Laminate, HPL) θα είναι ομοιογενές υλικό με πολύ μεγάλη αντοχή στη φθορά και θα αποτελείται από 70% ίνες ξύλου. Η συγκόλληση των επιφανειών θα πραγματοποιείται με θερμοσκληραινόμενη κόλλα, η οποία θα στερεοποιείται δια μέσω της θερμότητας. Οι επιφάνειες των δαπέδων της σκάλας πρόσβασης και του καθιστικού θα είναι ανθεκτικές στην αποσύνθεση και προσβολή από μύκητες. Επιπλέον, οι πλευρικές επιφάνειες της σκάλας πρόσβασης θα διασφαλίζουν ένα ασφαλές παιχνίδι σε όλες τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και θα διαθέτουν διάφορες λαβές/ σφήνες αναρριχήσεως, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από τη σύνθεση πολυμερούς πολυεστερικής ρητίνης και πυριτικής άμμου. Πιο συγκεκριμένα, οι χειρολαβές (σφήνες) θα είναι κατασκευασμένες από ένα πολυεστέρα δύο συστατικών, ένα 17

18 κοκκώδες συστατικό ανθρακικού άλατος ασβεστίου - μαγνησίου και ένα κοκκώδες συστατικό πυριτίου (ως μέσα/ υλικά πλήρωσης). Επιπλέον, το χρώμα των χειρολαβών θα προσδίδεται υπό τη μορφή οργανικής χρωστικής πάστας. Για τη διασφάλιση της σταθερότητας, καθώς και την αποτροπή περιστροφής, η συνδεσμολογία των χειρολαβών θα πραγματοποιείται με τη χρήση ενός κοχλία από ανοξείδωτο χάλυβα και ενός πείρου. Όλες οι χειρολαβές θα είναι σταθεροποιημένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UltraViolet stabilized), ώστε να μειωθεί στο ελάχιστοο αποχρωματισμός τους και για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι επιφάνειες (πάνελ) των κουπαστών της σκάλας του εξοπλισμού θα είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και 100% ανακυκλωμένο υλικό (HDPE EcoCore TM, high density polyethylene). Το συνολικό πάχος τους θα είναι της τάξης των 19 mm και θα αποτελείται από δύο επιστρώσεις διαφόρων χρωματισμών, πάχους 2 mm καθεμία και μαύρο πυρήνα από 100% ανακυκλωμένο υλικό, πάχους 15 mm. Επιπλέον, όλες οι επιφάνειες (πάνελ) θα διαθέτουν εργομετρική διάσταση για τη σωστή συγκράτηση των παιδιών άνω των 2 ετών, στρογγυλεμένες ακμές και θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικές με υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους βανδαλισμούς, σε αστικά περιβάλλοντα, καθώς και σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από - 30 C έως +60 C). Οι απαιτήσεις συντήρησης θα είναι ελάχιστες και ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται με ευκολία λόγω της ειδικής υφής τους. Τα πολυλειτουργικά και προστατευτικά πάνελ των δαπέδων και της οροφής (στέγαστρο) θα είναι κατασκευασμένα από χυτό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (high density polyethylene, HDPE). Η μέθοδος της χύτευσης που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους θα είναι είτε αυτή της χύτευσης δια μέσω εμφύσησης (Blow Molding) είτε αυτή της χύτευσης εκ περιστροφής (Rotation Molding). H επιφάνεια του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE, high density polyethylene) θα είναι εξαιρετικά ανθεκτική με υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους βανδαλισμούς, σε αστικά περιβάλλοντα, καθώς και σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από - 30 C έως +60 C Η τσουλήθρα ολίσθησης του οργάνου θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Η πλευρική προστασία της ζώνης εισόδου, καθώς και της ζώνης ολίσθησης θα αποτελείται από δύο κατάλληλα διαμορφωμένες σωλήνες, κυκλικής διατομής Ø33,7 mm, από ανοξείδωτο χαλύβδινο έλασμα, με πάχος τοιχώματος 2,0 mm.ο αύλακας της επιφάνειας ολίσθησης θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο (στραντζαριστό) χαλύβδινο έλασμα, με πάχος τοιχώματος 2,0. Η αντιολισθητική χειρολαβή στην κορυφή της κεντρικής αναρριχητικής δραστηριότητας θα είναι κατασκευασμένη από χυτό (ελαστομερές) υλικό πολυουρεθάνης (PUR, Polyurethane), ειδικής σύστασης Οι διακοσμητικοί κινητοί δακτύλιοι (στο μονόζυγο της κατασκευής) θα είναι κατασκευασμένοι από το χυτό υλικό πολυαμίδιου (PA, Polyamide). Οι διάφορες χειρολαβές/ ποδολαβές της μορφής δίσκου και μαύρου χρώματος θα αποτελούνται από κατάλληλα διαμορφωμένο πλαίσιο, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από πολυαμίδιο (PA, Polyamide) και 18

19 επαρκούς διατομής για την παραλαβή των φορτίων για τα οποία έχει μελετηθεί. Το πλαίσιο αυτό θα επικαλύπτεται από το χυτό (ελαστομερές) υλικό της πολυουρεθάνης (Polyurethane, PUR), μαύρου χρώματος. Όλες οι επιφάνειες και πάνελ της κατασκευής του οργάνου θα μπορούν να απορριφθούν μετά τη χρήση τους, καθώς θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα (παραδείγματος χάριν πολυβινυλοχλωρίδιο, σταθεροποιητές υπεριώδους ακτινοβολίας, φθαλικά, βαρέα μέταλλα, δηλητηριώδη φλογοεπιβραδυντικά υλικά). Τα συρματόσχοινα των αναρριχητικών διχτυών και σχοινιών της κατασκευής θα είναι μαύρου χρώματος και θα κατασκευάζονται από εξάκλωνα, εν θερμώ γαλβανισμένα σύρματα/ καλώδια. Κάθε κλώνος θα περιλαμβάνει (οκτώ) επιμέρους, χαλύβδινα σύρματα (καλώδια), με εξωτερική διάμετρο Ø0,55 mm και θα περιτυλίσσεται από περίβλημα νήματος πολυαμίδιου (Polyamide, PΑ), το οποίο θα σταθεροποιείται έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UltraViolet stabilized). Τα συρματόσχοινα θα ενισχύονται από πυρήνα ενός χαλύβδινου σύρματος/ καλωδίου και διαθέτουν διαμέτρο Ø16 mm και 30 mm. Οι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι των διχτυών αναρρίχησης θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι δια μέσω της μεθόδου χύτευσης και κατασκευασμένοι από χυτό αλουμινίου. Επιπλέον, οι (ενδιάμεσοι) σύνδεσμοι θα συναρμολογούνται στα δίχτυα δια μέσω της μεθόδου της ήλωσης με πριτσίνια, η οποία θα εφαρμόζεται με υψηλή πίεση. Τα οριζόντια περιβλήματα σε ορισμένα σημεία των συρματόσχοινων (δακτύλιοι) θα είναι κατασκευασμένα από το χυτό (ελαστομερές) υλικό της πολυουρεθάνης (PUR, Polyurethane), ειδικής σύστασης και θα είναι σταθεροποιημένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UltraViolet stabilized), καθώς και του όζοντος (Ozone stabilized),για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι δακτύλιοι απολήξεως των συρματόσχοινων θα είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο και θα είναι διπλής κωνικότητας και με στρογγυλεμένες ακμές. Στην περίπτωση πιθανής βανδαλιστικής καταστροφής θα είναι δυνατή, η μεμονωμένη επί τόπου αντικατάσταση σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επίλυσης των διαφόρων εξαρτημάτων/ στοιχείων σύνδεσης (επί τόπου της εγκατάστασης). Οι δακτύλιοι θα είναι του τύπου DUO 14 και S 22 (σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς περί της σύνδεσης καλωδίων). Η μοναδική χειρολαβή στην κεντρική αναρριχητική δραστηρίοτητα θα αποτελείται από αλυσίδα με βραχείς αλυσιδωτούς συνδέσμους (μικρούς κρίκους). Οι συγκεκριμένοι κρίκοι κυκλικής διατομής Ø8 mm θα είναι συγκολλημένοι (εκ των προτέρων) και θα είναι κατασκευασμένοι από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα. Στο διάκενο των κρίκων θα τοποθετούνται πλαστικοί πείροι, οι οποίοι θα αποτρέπουν την παγίδευση δακτύλου και θα είναι κατασκευασμένοι από το υλικό του πολυαμίδιου (PA, Polyamide). Διαστάσεις Χώρος ασφαλείας: 1047 cm x 936 cm Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 698 cm x 611 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 384 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 233 cm Βάρος: 668 kg 19

20 Θεμελίωση: 13 θεμέλια σε βάθος 90 cm Απαίτηση σκυροδέματος: 2,20 m 3 (Εναλλακτικά: Επιφανειακή Θεμελίωση) Η εγκατάσταση θα γίνεται σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα σχέδια της μελέτης. Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN1176: 2008 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176: 2008 Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008). Θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό και να φέρει στο πιστοποιητικό του την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο (άρθρο 4, 1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο 2 και 3 του ΦΕΚ 2029/Β/ , αρ. απ συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/ , αρ. απ ). O διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει στις προκαταρκτικές πληροφορίες και πριν την αποδοχή της προσφοράς το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, όπως ορίζεται από το άρθρο 5 α και β του ΦΕΚ 2029/Β/ , αρ. απ (συγκεκριμένα του πρώτου εδάφιου της 2 και της 3 του άρθρου 5), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/ , αρ. απ Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην 2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/ , αρ. απ συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/ , αρ. απ Η συμμόρφωση του εξοπλισμού και της εγκατάστασής του με το ανωτέρω πρότυπο και τις απαιτήσεις ασφάλειας, θα πρέπει να ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην 2 του άρθρου 9 του ΦΕΚ 2029/Β/ , αρ. απ και στην Εγκύκλιο 44/ , ΑΔΑ: ΩΝ8ΚΝ-Ρ46 του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/ , αρ. απ Κάτοψη & Όψη Οργάνου 20

Έργο: Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο Ταμείο Χρήση: 2015-2016 Αρ. Μελέτης: 28/3-4-13

Έργο: Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο Ταμείο Χρήση: 2015-2016 Αρ. Μελέτης: 28/3-4-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002988702 2015-08-24

15REQ002988702 2015-08-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα: Μελετών-Κατασκευών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 24-10-2012 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Θύµιος Μισοκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Στην παιδική χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Ερώτηση 1: Στο άρθρο 8.VII της διακήρυξης αναφέρεται : «ή θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας. Μελέτη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.

Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας. Μελέτη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 Αρ. Μελέτης : Αρ. Πρωτ.: 18 / 2015 17552/2015 «Προμήθεια Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 36/2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Αντικείµενο της µελέτης

ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Αντικείµενο της µελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 µε ΦΠΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 91/12 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : ,00. Τεχνική Περιγραφή

Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : ,00. Τεχνική Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : 30.000,00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τεχνική Περιγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΚΟ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΤΛ) Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών»

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών» - Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Άμεσης επέμβασης και Ημερομηνία 14-01 -2013 Συντήρησης υποδομών Πληροφορίες : Τρύφωνος Ευαγγελία Τηλέφωνο : 2313 302 328 Fax : 2313 302 320 e-mail : teva@pavlosmelas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ 92 εκ. (με τετράγωνο σκέπαστρο) ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ 92 εκ. (χωρίς σκέπαστρο)

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ 92 εκ. (με τετράγωνο σκέπαστρο) ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ 92 εκ. (χωρίς σκέπαστρο) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: KATAΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ- ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΑΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ (Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341 00, Χαλκίδα Τηλ: 2221355155 FAX : 2221035000 Χαλκίδα : 11-4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Προµήθειας Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας που θα τοποθετηθούν στις παιδικές χαρές που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδίτσα 30/01/2015 Ταχ.Δ/νση: Σαρανταπόρου 140 Ταχ.Κώδικας: 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ URL: http://www.karditsa-city.gr Τηλέφωνο: Fax: 24413 54802

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm.

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm. Κατηγορίες Α. Κάθισμα αναμονής IKAROS N B. Κάθισμα αναμονής IKAROS V Γ. Κάθισμα αναμονής IKAROS ZETA IKAROS Α. IKAROS N Α.1. Περιγραφή Α.1.1. Το κάθισμα αναμονής IKAROS N αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : Τροποποίηση της 15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ:

Αρ. Μελέτης : Τροποποίηση της 15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αρ. Μελέτης : Τροποποίηση της 15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπουργείο Εσωτερικών Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Αρ. Μελέτης : 73/2015 ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Αρ. Μελέτης : 73/2015 ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΗΡ : Σ. ΚΩΒΑΙΟΥ ΤΗΛ :213 2025830 Αρ. Μελέτης : 73/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. και ασφαλών παιδικών χαρών που θα τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και θα διαθέτουν την

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. και ασφαλών παιδικών χαρών που θα τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και θα διαθέτουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03 10 Φυτοτεχνικά Εργα 02 Τεχνικές Εργασίες 02 Εξοπλισµός πάρκων και πλατειών 03 Εξοπλισµός παιδικής χαράς Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

(επί ποινή αποκλεισµού)

(επί ποινή αποκλεισµού) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ οργάνων για τις υφιστάµενες ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ παιδικές χαρές της.ε Νεάπολης προκειµένου ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ να προσαρµοστούν µε τις προδιαγραφές της /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΜΗΜΑ : Τεχν. Συνεργείων & Αυτεπιστασίας ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Aν. Παρτάλης Τηλ. : 213-2023.944-982

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Μελέτης : 27/2013 (Τροποποίηση της υπ αριθμ. 17/2013 μελέτης ΤΥΔΕ) ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 31 / 2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗΣ : 121.951,00 Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Προυπ.: 43.296,00. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Προυπ.: 43.296,00. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων. ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής πέργκολας στους κοινόχρηστους χώρους των Ο.Τ. 3058 & Ο.Τ. 1424-1444, στο Βόλο Προυπ.: 43.296,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περαία, 27.01.2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περαία, 27.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περαία, 27.01.2015 Τίτλος: «Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας-Αγίων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : #179.998,20 (με ΦΠΑ) # ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC ή PE 1. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. 14097/757/2012,

Διαβάστε περισσότερα

Wood painting Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών

Wood painting Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 34/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 24.600 Παπάγου 23-4-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια πέντε (5) καλαθιώνκάδων απόθεσης ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, που θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης: Τύπος Ελέγχου 070 / Rev.0 Αρχικός Περιοδικός Πελάτης: Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία Αίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/02-05-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9ης/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΠΗΡ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού για βελτίωση παιδικών χαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 35.390,00 πλεον Φ.Π.Α. 23 % ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ KAI ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ Κείμενο παρουσίασης (poster) για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης: Τύπος Ελέγχου 00958 / Rev.0 Αρχικός Περιοδικός Πελάτης: Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία Αίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινόχρηστων χώρων Κ.Μ. : Π23/2012 ΠΡΟΫΠ: 14.989 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων Κ.Μ. : Π83/2013 ΠΡΟΫΠ: 14772,30 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια παγκακιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01 10 Φυτοτεχνικά Έργα 02 Τεχνικές Εργασίες 02 Εξοπλισµός πάρκων και πλατειών 01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού εξοπλισμού. Προϋπολογισμού: 56.820,47 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού εξοπλισμού. Προϋπολογισμού: 56.820,47 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑΜΕΑ της παιδικής εξοχής Κοκκίνι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003445324 2015-12-07

15REQ003445324 2015-12-07 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Προμήθεια «Ανταλλακτικών Κάδων απορριμμάτων» του Δήμου Καρπενησίου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 5.000,00# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια Ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: Τηλ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 300.090 FAX: 287-600 Ηράκλειο 07/10/2016 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 16REQ004966823 2016-08-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Συγκεκριμένα, η προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των εξής παιδικών χαρών:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Συγκεκριμένα, η προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των εξής παιδικών χαρών: Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS TSINOPOULOS Ημερομηνία: 206.07.26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΈΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.239,00 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA H σειρά SYNTHIA καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στις οποίες πρωτεύουσα σημασία έχει η αντοχή και η άνεση χρήσης σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα. Δίνει λύσεις σε συνεδριακούς χώρους σχολείων, ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/206 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ OΡΓΆΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΏΝ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κ.Α. : 30.735.460 ΠΡΟΫΠ.: 69.880,20 με Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34 Ταχ. Κωδ.: 341 00 Πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΗΣ Απ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Τηλ : 2221355198 Fax : 2221035000

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 Αρ. Μελέτης : 12/2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-02-02-02 10 Φυτοτεχνικά Εργα 02 Τεχνικές Εργασίες 02 Εξοπλισµός πάρκων και πλατειών 02 Κάδοι απορριµµάτων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

BEΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕ ΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ. Προϋπολογισµός: 119.275,79 µε ΦΠΑ Χρηµατοδότηση: ΠΑΑ Αρ. πρωτ.

BEΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕ ΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ. Προϋπολογισµός: 119.275,79 µε ΦΠΑ Χρηµατοδότηση: ΠΑΑ Αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ BEΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕ ΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ Προϋπολογισµός: 119.275,79 µε ΦΠΑ Χρηµατοδότηση: ΠΑΑ Αρ. πρωτ.: 7108/28-9-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας "Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-201 2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-202 3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-203 4 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-204 5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-205 6 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-206 7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-207 8 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-208

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

επιπλέον έκπτωση 10%!!!

επιπλέον έκπτωση 10%!!! Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε ι δ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά!!! Εάν πάρετε όλον τον εξοπλισμό (1+2+3+4), επιπλέον έκπτωση 10%!!! 2 1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Περιγραφή: Κτηνιατρικό τραπέζι πολλαπλών χρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πληροφορίες : Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2810 399-185 Fax: 2810 229-207 e-mail : prom@heraklion. gr web site: Heraklion.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟ,.../.../2011

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 30/10/2015

Ημερομηνία 30/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 14613 Ημερομηνία 30/10/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ» με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Αρ. Μελέτης: 63 /2014 Έργο:«Προμήθεια λοιπών παιδικών χαρών και μπασκετών» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANTELEIMON MOURTZANOS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 2016.05.26 11:39:13 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ EEST ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Αιτία: ΨΗΦΙΑΚΑ - ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

- ΣΥΝΘΕΤΑ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, Κ.Α.

- ΣΥΝΘΕΤΑ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, Κ.Α. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Μάθημα: Τεχνολογία ξύλινων κατασκευών ΙΙ. Εξωτερικές κατασκευές 9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ» Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (Ν.Π.Ι.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/2015 - ( 4/2013 )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/2015 - ( 4/2013 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/2015 - ( 4/2013 ) «Αναβάθμιση παιδικής χαράς και δημιουργία υπαίθριου χώρου εκγύμνασης στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 20-11-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3981 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρµόδιος Υπάλληλος: Κ. Κοκτσίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η προμήθεια αφορά ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΚΟΡΜΟΣ-ΤΑΜΠΛΟ- ΣΤΕΦΑΝΙ- ΙΧΤΥ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ) Μπασκέτα Ολυµπιακού τύπου της Γ.Γ.Α. (κορµός-ταµπλό-στεφάνι-δίχτυ-κάλυµµα κορµού),

Διαβάστε περισσότερα