ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( ) Πρόνοιες/Διαδικασίες/Όροι Ανάθεσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόνοιες/Διαδικασίες/Όροι Ανάθεσης"

Transcript

1 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( ) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Αξιολογητές Εξεταστικών Κέντρων και Εξωτερικούς Εξεταστές/Επαληθευτές της Ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι Αμοιβής με σκοπό την Αξιολόγηση Εξεταστικών Κέντρων καθώς και την Εξέταση Υποψηφίων για απόκτηση Επαγγελματικών Προσόντων στην Οικοδομική Βιομηχανία Πρόνοιες/Διαδικασίες/Όροι Ανάθεσης Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT) της Ε.E. και από την ΑνΑΔ ως Εθνική συμμετοχή Δεκέμβριος 2012

2 ii

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1 2. Αντικείμενο, Σκοπός και Στάδια Υλοποίησης του Έργου 1 Αντικείμενο Έργου Σκοπός Έργου Στάδια Υλοποίησης Έργου 3. Εξεταστικά Κέντρα 3 Κριτήρια Έγκρισης Εξεταστικών Κέντρων Διαδικασία Έγκρισης Εξεταστικών Κέντρων Κύριες Υποχρεώσεις Εξεταστικών Κέντρων Ύψος και Διαδικασία Καταβολής Αμοιβής 4. Αξιολογητές Εξεταστικών Κέντρων 5 Κριτήρια Έγκρισης Αξιολογητών Εξεταστικών Κέντρων Διαδικασία Έγκρισης Αξιολογητών Εξεταστικών Κέντρων Καθήκοντα Αξιολογητών Ύψος και Διαδικασία Καταβολής Αμοιβής 5. Εσωτερικοί Εξεταστές Εξεταστικών Κέντρων 6 Κριτήρια Έγκρισης Εσωτερικών Εξεταστών Διαδικασία Έγκρισης Εσωτερικών Εξεταστών Αντικατάσταση Eγκεκριμένων Εσωτερικών Εξεταστών Καθήκοντα Εσωτερικών Εξεταστών 6. Εξωτερικοί Εξεταστές/Επαληθευτές 8 Κριτήρια Έγκρισης Εξωτερικών Εξεταστών/Επαληθευτών Διαδικασία Έγκρισης Εξωτερικών Εξεταστών/Επαληθευτών Καθήκοντα Εξωτερικών Εξεταστών Καθήκοντα Επαληθευτών Ύψος και Διαδικασία Καταβολής Αμοιβής 7. Υποψήφιοι για Απόκτηση Επαγγελματικού Προσόντος 9 Κριτήρια Ένταξης Υποψηφίων Διαδικασία Ένταξης και Εξέτασης Υποψηφίων Μέθοδοι Εξέτασης Υποψηφίων Πιστοποίηση Υποψηφίων 8. Επίλυση Διαφορών Προγράμματα Κατάρτισης Αξιολογητών, Εξεταστών και Επαληθευτών Έλεγχος /Παρακολούθηση Φυσικού Αντικειμένου 13 iii

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 Αμοιβή Εξεταστικών Κέντρων και Εξωτερικών Εξεταστών κατά Επαγγελματικό Προσόν στην Οικοδομική Βιομηχανία ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 Κριτήρια Έγκρισης Εσωτερικών/Εξωτερικών Εξεταστών και Επαληθευτών κατά Επαγγελματικό Πεδίο στην Οικοδομική Βιομηχανία ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 Αριθμός Εξεταστικών Συναντήσεων/Ωρών κατά Επαγγελματικό Προσόν στην Οικοδομική Βιομηχανία ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4 Κριτήρια Ένταξης Υποψηφίων κατά Επίπεδο Επαγγελματικού Προσόντος στην Οικοδομική Βιομηχανία ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5 Κριτήρια Έγκρισης Αξιολογητών Εξεταστικών Κέντρων κατά Επαγγελματικό Πεδίο στην Οικοδομική Βιομηχανία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Έντυπο ΕΠ1 Έντυπο ΕΠ2 Αίτηση Ιδρύματος Κατάρτισης ή Επιχείρησης/Οργανισμού για Έγκριση του ως Εξεταστικού Κέντρου Αίτηση Υποψηφίου για Έγκριση του ως Αξιολογητή Εξεταστικού Κέντρου Έντυπο ΕΠ3 Αίτηση Υποψηφίου για Έγκριση του ως Εξωτερικού Εξεταστή/Επαληθευτή ή ως Εσωτερικού Εξεταστή Έντυπο ΕΠ4 Έντυπο ΕΠ5 Έντυπο ΕΠ6 Έντυπο ΕΠ7 Έντυπο ΕΠ8 Έντυπο ΕΠ9 Διάγνωση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Υποψηφίου Εξέταση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Υποψηφίου Αίτηση Υποψηφίου για Απόκτηση Επαγγελματικού Προσόντος Έκθεση Επίσκεψης Εξωτερικού Εξεταστή/Επαληθευτή σε Εξεταστικό Κέντρο για Εξέταση/Επαλήθευση Έκθεση Αξιολόγησης Ιδρύματος Κατάρτισης ή Επιχείρησης/Οργανισμού για Έγκρισή του ως Εξεταστικού Κέντρου Μηνιαίο/Εξαμηνιαίο Δελτίο Αναφοράς Εγκεκριμένου Εξεταστικού Κέντρου iv

5 1. Εισαγωγή Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει οριστεί ως Δικαιούχος για το Έργο «Εγκαθίδρυση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο». Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» για την προγραμματική περίοδο και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και κατά 15% από την ΑνΑΔ, ως εθνική συμμετοχή. Για το σκοπό αυτό η ΑνΑΔ έχει προβεί στις αναγκαίες οργανωτικές και άλλες διευθετήσεις με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ και ιδιαίτερα του ΕΚΤ, και τις εκάστοτε Οδηγίες και Κατευθυντήριες Γραμμές των αρμόδιων Εθνικών Αρχών. Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η επίδειξη ενδιαφέροντος από Αξιολογητές Εξεταστικών Κέντρων και Εξωτερικούς Εξεταστές/Επαληθευτές της Ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού για την εξασφάλιση υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Αξιολόγηση Εξεταστικών Κέντρων καθώς και την Εξέταση Υποψηφίων για απόκτηση Επαγγελματικών Προσόντων στην Οικοδομική Βιομηχανία. Η παρούσα πρόσκληση ισχύει μέχρι την 14 η Ιανουαρίου 2013 Προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης του σταδίου της Εξέτασης Υποψηφίων καθορίστηκε η 1 η Φεβρουαρίου Οι συμφωνίες που θα υπογραφούν θα αφορούν την περίοδο από 1 η Φεβρουαρίου 2013 μέχρι 31 η Αυγούστου 2014, με δικαίωμα παράτασης από μέρους της ΑνΑΔ μέχρι και την 31 η Αυγούστου Η αξιοποίηση των Αξιολογητών Εξεταστικών Κέντρων και των Εξωτερικών Εξεταστών/Επαληθευτών θα γίνεται ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδειχθεί από πλευράς Υποψηφίων, τις παρουσιαζόμενες ανάγκες και τη διαθεσιμότητα τους τη δεδομένη στιγμή. Περισσότερες πληροφορίες για το Σύστημα και την εφαρμογή του για τα Επαγγελματικά Προσόντα στην Οικοδομική Βιομηχανία, περιλαμβάνονται στα έγγραφα των Οδηγών Εξεταστικών Κέντρων και Υποψηφίων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ 2. Αντικείμενο, Σκοπός και Στάδια Υλοποίησης του Έργου Αντικείμενο Έργου Αντικείμενο του Έργου είναι η παροχή ευκαιριών για απόκτηση Επαγγελματικών Προσόντων από όλους τους πολίτες που διαμένουν νόμιμα ή/και εργάζονται νόμιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή/και κύπριους πολίτες που εργάζονται σε κυπριακές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Στο Έργο αναμένεται να ενταχθούν συνολικά άτομα για να πιστοποιηθούν κατά περίπτωση σε 85 Επαγγελματικά Προσόντα. 1

6 Σκοπός Έργου Σκοπός του Έργου είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω του ορισμού Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) και της Εξέτασης και Πιστοποίησης της ικανότητας του ατόμου να αποδώσει αποτελεσματικά σε καθορισμένο επίπεδο Επαγγελματικού Προσόντος σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/ και σε αποδεκτές συνθήκες προσομοίωσης. Παράλληλα, το ΣΕΠ παρέχει και ένα πλαίσιο για κατάρτιση και ανάπτυξη του ατόμου, δίνοντάς του τη δυνατότητα να φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο και να επιτύχει αυτήν την ικανότητα. Οι Υποψήφιοι, μπορούν να αποκτήσουν το Επαγγελματικό Προσόν, ανεξάρτητα του πως απέκτησαν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Στάδια Υλοποίησης Έργου Το Έργο υλοποιείται σε δύο στάδια που είναι τα ακόλουθα: Στάδιο πρώτο: Ορισμός Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων Κατά το πρώτο στάδιο του Έργου, έγινε ο Ορισμός των ΠΕΠ από Αναδόχους και Συγγραφείς που είχαν επιλεγεί από την ΑνΑΔ μέσα από ανοικτό διαγωνισμό προσφορών. Τα ΠΕΠ- τα οποία περιλαμβάνουν όλους τους τομείς εργασίας, τις εργασίες, τα κριτήρια δεξιότητας, τα πεδία εφαρμογής και τις αντίστοιχες απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για κάθε συγκεκριμένο επίπεδο δεξιότητας- είναι η βάση για Εξέταση και Πιστοποίηση Υποψηφίων για απόκτηση επαγγελματικών προσόντων. Τα ΠΕΠ που ετοιμάσθηκαν από τους συγγραφείς συζητήθηκαν στο πλαίσιο εργασιών τομεακών Τεχνικών Επιτροπών Επαγγελματικών Προσόντων (ΤΕΕΠ) και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑνΑΔ ως το αρμόδιο Σώμα. Τα Επαγγελματικά Πεδία που έχουν ετοιμαστεί και εγκριθεί και αφορούν στην Οικοδομική Βιομηχανία φαίνονται πιο κάτω. Το πλήρες περιεχόμενο των Επαγγελματικών Πεδίων έχει αναρτηθεί στον ιστοσελίδα της ΑνΑΔ για εύκολη πρόσβαση και αξιοποίηση. Α/Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Οικοδομικά 1,2,3 2 Κατασκευή Καλουπιών 2,3 3 Ξυλουργικά 2 4 Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος 2,3 5 Υδραυλικά 2 6 Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων 2 7 Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού 2 8 Εγκατάσταση και Συντήρηση Ανελκυστήρων 2 9 Χρωματισμοί και Διακοσμητικά Επιχρίσματα 2 10 Συστήματα Υγρομονώσεων 2 11 Ξηρά Δόμηση 2 12 Τοποθέτηση Υαλοπινάκων 2 13 Υπερυψωμένα Δάπεδα 2 14 Διεύθυνση και Εποπτεία Έργου 4 2

7 Στάδιο δεύτερο: Απονομή Επαγγελματικών Προσόντων Το δεύτερο στάδιο του Έργου είναι η λειτουργία της Απονομής Επαγγελματικών Προσόντων η οποία περιλαμβάνει βασικά την Εξέταση Υποψηφίων και την Πιστοποίησή τους για απόκτηση Επαγγελματικών Προσόντων. Η Εξέταση θα γίνεται στη βάση των ΠΕΠ, μετά από Διάγνωση και ετοιμασία ατομικού πλάνου Εξέτασης των Υποψήφιων, από διμελή Επιτροπή εξεταστών και σε Εξεταστικά Κέντρα που θα εγκριθούν από την ΑνΑΔ εφόσον ικανοποιούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια. Οι επί μέρους εργασίες για την Απονομή Επαγγελματικών Προσόντων είναι: Αξιολόγηση Εξεταστικών Κέντρων από εγκεκριμένους από την ΑνΑΔ Αξιολογητές. Διάγνωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του Υποψήφιου από Εσωτερικό Εξεταστή εγκεκριμένου από την ΑνΑΔ Εξεταστικού Κέντρου. Ετοιμασία ατομικού πλάνου εξέτασης του Υποψηφίου. Εξέταση Υποψηφίου σε εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ Εξεταστικό Κέντρο, από διμελή Εξεταστική Επιτροπή στη βάση του περιεχόμενου συγκεκριμένου ΠΕΠ. Επιτόπια επίσκεψη για έλεγχο της διαδικασίας και των μεθόδων Εξέτασης, καθώς και γραπτή εξέταση από εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ Επαληθευτή. Έκδοση και επίδοση Πιστοποιητικού ή Βεβαίωσης Επιτυχίας Επαγγελματικού Προσόντος. 3. Εξεταστικά Κέντρα Εξεταστικά Κέντρα για Εξέταση Υποψηφίων θα είναι Ιδρύματα Κατάρτισης, Επιχειρήσεις και Οργανισμοί που θα έχουν εγκριθεί από την ΑνΑΔ γι αυτό το σκοπό. Τα εγκεκριμένα Εξεταστικά Κέντρα θα περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο και θα φαίνονται κατά Επαγγελματικό Πεδίο, Επαρχία, Κατηγορία (δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα κατάρτισης, επιχείρηση, οργανισμός) και αλφαβητική σειρά. Κριτήρια Έγκρισης Εξεταστικών Κέντρων Τα κριτήρια έγκρισης Εξεταστικών Κέντρων είναι τα ακόλουθα: Γενικά κριτήρια: (α) (β) Ανθρώπινο δυναμικό (υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου και γραμματειακό προσωπικό). Διοικητική υποδομή (εξοπλισμένος χώρος διοίκησης, γενική υποδομή Κέντρου). Ειδικά κριτήρια: (α) (β) Εμπειρία του Εξεταστικού Κέντρου στην Οργάνωση Προγραμμάτων Κατάρτισης, στην εκτέλεση συναφών εργασιών με το Επαγγελματικό Πεδίο καθώς και στην Εξέταση των Υποψηφίων. Υλικοτεχνική υποδομή του Εξεταστικού Κέντρου σχετική με το Επαγγελματικό Πεδίο για το οποίο υπάρχει ενδιαφέρον και δυνατότητα Εξέτασης Υποψηφίων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/ και σε αποδεκτές συνθήκες προσομοίωσης. Δηλαδή το Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να διαθέτει χώρους Εξέτασης καθώς και μηχανήματα/εξοπλισμό/εργαλεία για Εξέταση ομάδας 3 τουλάχιστον ατόμων σε μια δεδομένη συνάντηση. 3

8 (γ) Εργοδοτούμενοι ή/ και συνεργάτες που προτείνονται ως Εσωτερικοί Εξεταστές και ικανοποιούν τα καθορισθέντα ελάχιστα ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική/ εκπαιδευτική πείρα. Σε περίπτωση που το Ίδρυμα Κατάρτισης ή Επιχείρηση/Οργανισμός δεν διαθέτει δικές του εγκαταστάσεις στις οποίες να μπορεί να πραγματοποιεί πλήρως τη διαδικασία Εξέτασης, είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί υπαλλακτικά ή συμπληρωματικά εγκαταστάσεις άλλου Ιδρύματος Κατάρτισης ή Επιχείρησης/Οργανισμού με το οποίο θα συνάψει ειδική συμφωνία συνεργασίας. Η συμφωνία συνεργασίας πρέπει να υποβληθεί στην ΑνΑΔ μαζί με την αίτηση του υποψήφιου Εξεταστικού Κέντρου για αξιολόγηση της υποδομής από αρμόδια διμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Διαδικασία Έγκρισης Εξεταστικών Κέντρων Υποβολή αίτησης από ενδιαφερόμενα Ιδρύματα Κατάρτισης και Επιχειρήσεις/Οργανισμούς για έγκριση τους ως Εξεταστικών Κέντρων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Έντυπο ΕΠ1). Κατανομή αίτησης εσωτερικά σε αρμόδιο Λειτουργό και αξιολόγηση της από διμελή Αξιολογητική Επιτροπή που ορίζεται ειδικά για αυτό το σκοπό, η οποία θα αποτελείται από εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ Αξιολογητή και τον αρμόδιο Λειτουργό της ΑνΑΔ. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις που διαθέτει/ προτείνει το υποψήφιο Εξεταστικό Κέντρο. Υποβολή έκθεσης αξιολόγησης στην ΑνΑΔ για το υποψήφιο Εξεταστικό Κέντρο από τον Αξιολογητή, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Λειτουργό της ΑνΑΔ. Η έκθεση προωθείται εσωτερικά από τον αρμόδιο Λειτουργό με σχετική εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη. Η απόφαση λαμβάνεται από Επιτροπή που αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή και τον Υπεύθυνο Έργου. Καταρτισμός καταλόγου εγκεκριμένων Ιδρυμάτων Κατάρτισης, Επιχειρήσεων και Οργανισμών ως Εξεταστικών Κέντρων, κατά Επαγγελματικό Πεδίο, Επαρχία και κατηγορία Εξεταστικού Κέντρου (δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα κατάρτισης, επιχείρηση/οργανισμός) και αλφαβητική σειρά. Κύριες Υποχρεώσεις Εξεταστικών Κέντρων Οι υποχρεώσεις των Εξεταστικών Κέντρων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Διάθεση υλικοτεχνικής υποδομής έτσι που να μπορεί να εξετάζεται την ίδια στιγμή ομάδα 3 Υποψηφίων για το ίδιο Επαγγελματικό Προσόν. Ενημέρωση ενδιαφερόμενων ατόμων (εργαζόμενοι, άνεργοι και αδρανείς) αναφορικά με το ΣΕΠ και τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Υποχρέωση για αποδοχή αιτήσεων και Εξέταση ενδιαφερόμενων ατόμων (εργαζόμενοι, άνεργοι και αδρανείς) στα πλαίσια του Συστήματος. Συνεργασία με τους ορισθέντες Εξωτερικούς Εξεταστές και Επαληθευτές και την ΑνΑΔ για Διάγνωση, Εξέταση και Επαλήθευση Υποψηφίων. Διάγνωση και Εξέταση Υποψηφίων εφαρμόζοντας τις καθορισθείσες μεθόδους, διαδικασίες και μηχανισμούς. Τήρηση αρχείου σχετικά με τις αιτήσεις και την Εξέταση Υποψηφίων. Όλες οι υποχρεώσεις των Εξεταστικών Κέντρων φαίνονται αναλυτικά στον Οδηγό Εξεταστικών Κέντρων. 4

9 Σε περίπτωση που το Εξεταστικό Κέντρο δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, θα του δίδεται προειδοποίηση μέχρι 2 μήνες για συμμόρφωση. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί τότε θα γίνεται ανάκληση της άδειας του και θα διαγράφεται άμεσα από το σχετικό κατάλογο. Ύψος και Διαδικασία Καταβολής Αμοιβής Η αμοιβή των Εξεταστικών Κέντρων για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: Διοικητικό Κόστος (προεργασία, προετοιμασία κλπ) Αμοιβή Εσωτερικών Εξεταστών για Διάγνωση Υποψηφίων Αμοιβή Εσωτερικών Εξεταστών για Εξέταση Υποψηφίων Κόστος Αναλώσιμων Υλικών Αναλυτικά, η αμοιβή των Εξεταστικών Κέντρων ανά Επαγγελματικό Προσόν και αριθμό Υποψηφίων φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1. Σημειώνεται ότι, η Εξέταση γίνεται κατά προτίμηση σε ομάδα των 3 ατόμων. Το Εξεταστικό Κέντρο δικαιούται να διενεργήσει Εξέταση με λιγότερα άτομα μετά από πάροδο ενός μηνός από την ημερομηνία αποστολής παραπεμπτικού σημειώματος για Εξέταση Υποψηφίου και μετά από έγκριση της ΑνΑΔ. Η αμοιβή για την Εξέταση Υποψηφίων καταβάλλεται στα Εξεταστικά Κέντρα μετά τη συμπλήρωση της διαδικασίας Εξέτασης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εξέτασης, το Εξεταστικό Κέντρο υποβάλλει στην ΑνΑΔ τα έντυπα Εξέτασης, ως συνημμένα της μηνιαίας έκθεσης, κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογραμμένα, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια. Ο αρμόδιος Λειτουργός εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και αν δεν παρίσταται ανάγκη για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πρόσθετα στοιχεία/πληροφορίες, τα προωθεί μαζί με τα τιμολόγια, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για έλεγχο και πληρωμή. Σημειώνεται ότι, στο Εξεταστικό Κέντρο καταβάλλεται ολόκληρη η αμοιβή, ακόμα και στην περίπτωση που ο Υποψήφιος έχει συμπληρώσει όλη τη διαδικασία Εξέτασης αλλά δεν έχει επιτύχει πλήρως στην Εξέταση. 4. Αξιολογητές Εξεταστικών Κέντρων Αξιολογητές Εξεταστικών Κέντρων είναι οι εγκεκριμένοι από την ΑνΑΔ ειδικοί. Κατάλογος εγκεκριμένων Αξιολογητών Εξεταστικών Κέντρων θα καταρτισθεί για την Οικοδομική Βιομηχανία κατά Επαγγελματικό Πεδίο και Επαρχία. Κριτήρια Έγκρισης Αξιολογητών Εξεταστικών Κέντρων Οι Αξιολογητές Εξεταστικών Κέντρων θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, σε κλάδους σπουδών που αναφέρονται κατά ομάδα ΕΠ/ΠΕΠ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5, με τουλάχιστον 10 χρόνια επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική πείρα στο συγκεκριμένο θέμα, μετά την αποφοίτηση. Διαδικασία Έγκρισης Αξιολογητών Εξεταστικών Κέντρων Υποβολή αίτησης από ενδιαφερόμενους ειδικούς για να εγκριθούν ως Αξιολογητές Εξεταστικών Κέντρων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ2). 5

10 Αξιολόγηση της αίτησης από αρμόδιο Λειτουργό και προώθηση σχετικής εισήγησης για έγκριση ή απόρριψη. Καταρτισμός καταλόγου εγκεκριμένων Αξιολογητών Εξεταστικών Κέντρων για την Οικοδομική Βιομηχανία κατά Επαγγελματικό Πεδίο και Επαρχία. Η σειρά προτεραιότητας ανάθεσης εργασιών καθορίζεται τυχαία από λογισμικό πρόγραμμα. Άτομα που εργάζονται σε Ίδρυμα Κατάρτισης/Επιχείρηση/Οργανισμό που είναι υποψήφιο Εξεταστικό Κέντρο δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση ως Αξιολογητές Εξεταστικών Κέντρων. Οι Αξιολογητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης που θα διοργανωθεί από την ΑνΑΔ. Καθήκοντα Αξιολογητών Εξεταστικών Κέντρων Μελέτη του περιεχομένου του Επαγγελματικού Πεδίου για το οποίο αιτείται έγκριση το υποψήφιο Εξεταστικό Κέντρο. Μελέτη και αξιολόγηση της αίτησης του υποψήφιου Εξεταστικού Κέντρου σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Λειτουργό της ΑνΑΔ ως μέλος διμελούς Επιτροπής. Πραγματοποίηση επίσκεψης και έλεγχος στις εγκαταστάσεις του υποψήφιου Εξεταστικού Κέντρου μαζί με τον αρμόδιο Λειτουργό της ΑνΑΔ ως μέλος διμελούς Επιτροπής. Συλλογή οποιωνδήποτε πρόσθετων πληροφοριών και στοιχείων, από τον υπεύθυνο του υποψήφιου Εξεταστικού Κέντρου, περιλαμβανομένου και του ελέγχου των αναγκαίων πιστοποιητικών/ διπλωμάτων. Αξιολόγηση Υποψηφίου Εξεταστικού Κέντρου με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και σύμφωνα με τα καθορισθέντα κριτήρια. Συμπλήρωση, υπογραφή και υποβολή στην ΑνΑΔ της έκθεσης αξιολόγησης του Εξεταστικού Κέντρου, μαζί με σχετική εισήγηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ8). Ύψος και Διαδικασία Καταβολής Αμοιβής To ύψος της ωριαίας αμοιβής των Αξιολογητών Εξεταστικών Κέντρων καθορίζεται στα 40 (σαράντα ευρώ), μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, με το συνολικό χρόνο αξιολόγησης να ανέρχεται κατά περίπτωση σε 3 μέχρι 8 ώρες. Η αμοιβή για την Αξιολόγηση των Εξεταστικών Κέντρων θα καταβάλλεται στους Αξιολογητές, αφού υποβάλουν στην ΑνΑΔ, μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογραμμένα μαζί με τα σχετικά τιμολόγια. 5. Εσωτερικοί Εξεταστές Εξεταστικών Κέντρων Εσωτερικοί Εξεταστές Εξεταστικών Κέντρων για Εξέταση Υποψηφίων, είναι οι εγκεκριμένοι από την ΑνΑΔ ειδικοί, εργοδοτούμενοι ή συνεργάτες των Εξεταστικών Κέντρων. Κριτήρια Έγκρισης Εσωτερικών Εξεταστών Τα κριτήρια έγκρισης Εσωτερικών Εξεταστών (ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική/ εκπαιδευτική πείρα) φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2. 6

11 Διαδικασία Έγκρισης Εσωτερικών Εξεταστών Υποβολή αίτησης Υποψηφίων για έγκριση Εσωτερικών Εξεταστών, κατά το στάδιο υποβολής των αιτήσεων των Εξεταστικών Κέντρων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ3). Αξιολόγηση της αίτησης από αρμόδιο Λειτουργό και προώθηση σχετικής εισήγησης για έγκριση ή απόρριψη. Καταρτισμός καταλόγου εγκεκριμένων Εσωτερικών Εξεταστών κατά Επαγγελματικό Πεδίο, Επαρχία και αλφαβητική σειρά. Η διαδικασία έγκρισης Εσωτερικών Εξεταστών διενεργείται στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης των Εξεταστικών Κέντρων. Τονίζεται ότι δεν είναι δυνατή η έγκριση Εξεταστικού Κέντρου, αν δεν διαθέτει τουλάχιστον ένα Εσωτερικό Εξεταστή κατά Επαγγελματικό Πεδίο ο οποίος να πληροί τα σχετικά κριτήρια έγκρισης. Οι Εσωτερικοί Εξεταστές είναι δυνατό να είναι εργοδοτούμενοι ή συνεργάτες του Εξεταστικού Κέντρου. Σημειώνεται ότι, οι Εσωτερικοί Εξεταστές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης που θα διοργανωθεί από την ΑνΑΔ. Αντικατάσταση Εγκεκριμένων Εσωτερικών Εξεταστών Σε περίπτωση αντικατάστασης εγκεκριμένων Εσωτερικών Εξεταστών, είτε λόγω αποχώρησης είτε για άλλο λόγο, το Εξεταστικό Κέντρο θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την ΑνΑΔ και να υποβάλει τις αιτήσεις για έγκριση των προτεινόμενων για αντικατάσταση ατόμων. Η υποβολή των αιτήσεων και η έγκρισή τους θα πρέπει απαραίτητα να γίνει πριν ξεκινήσει η διαδικασία Εξέτασης Υποψηφίων. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αντικατάστασης Εσωτερικών Εξεταστών, ο αντικαταστάτης Εξεταστής θα πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία το ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης Εξεταστών προτού διενεργήσει Εξέταση Υποψηφίου. Καθήκοντα Εσωτερικών Εξεταστών Διάγνωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του Υποψηφίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ4), στη βάση της αίτησης που έχει συμπληρώσει και υποβάλει. Σχετικά πραγματοποιείται και προσωπική συνέντευξη με τους Υποψηφίους. Συντονισμός της διαδικασίας στο Εξεταστικό Κέντρο, ενώ αναλαμβάνει και όλη την προεργασία και προετοιμασία στο Κέντρο για την Εξέταση. Ετοιμασία ατομικού πλάνου Εξέτασης του Υποψηφίου σε συνεργασία με τον Εξωτερικό Εξεταστή, στη βάση της Διάγνωσης και του χρόνου που είναι στη διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής. Εξέταση του Υποψηφίου στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις του Εξεταστικού Κέντρου, σε συνεργασία με τον Εξωτερικό Εξεταστή, εφαρμόζοντας τις καθορισθείσες μεθόδους Εξέτασης. Συμπλήρωση του εντύπου Εξέτασης του Υποψήφιου από τη διμελή Εξεταστική Επιτροπή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ5) κατά τη διάρκεια της Εξέτασης. Η Εξέταση θα γίνεται κατά προτίμηση σε ομάδες των 3 ατόμων. Για την Εξέταση Υποψηφίων έχει καθορισθεί ο αριθμός εξεταστικών συναντήσεων/ ωρών Εξέτασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3). Εξέταση Υποψηφίου με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης. 7

12 Παροχή ανατροφοδότησης στον Υποψήφιο κατά τη διαδικασία της Εξέτασης. Συνεργασία με τον εκάστοτε Επαληθευτή ο οποίος ορίζεται από την ΑνΑΔ και επισκέπτεται το Εξεταστικό Κέντρο μια ή δύο φορές κατά τη διάρκεια της Εξέτασης. Ενημέρωση του αρμόδιου Λειτουργού της ΑνΑΔ για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία τυχόν παρουσιαστεί. Συμπλήρωση, υπογραφή και υποβολή των εντύπων στην Ειδική Μονάδα Υποστήριξης Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ. 6. Εξωτερικοί Εξεταστές/Επαληθευτές Εξωτερικοί Εξεταστές/Επαληθευτές για Εξέταση Υποψηφίων είναι οι εγκεκριμένοι από την ΑνΑΔ ειδικοί. Θα καταρτισθεί κατάλογος εγκεκριμένων Εξωτερικών Εξεταστών/Επαληθευτών κατά Επαγγελματικό Πεδίο και Επαρχία. Κριτήρια Έγκρισης Εξωτερικών Εξεταστών/Επαληθευτών Τα κριτήρια έγκρισης Εξωτερικών Εξεταστών και Επαληθευτών (ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική/ εκπαιδευτική πείρα) φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2. Διαδικασία Έγκρισης Εξωτερικών Εξεταστών/Επαληθευτών Υποβολή αίτησης από ενδιαφερόμενους για έγκριση ως Εξωτερικών Εξεταστών/ Επαληθευτών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ3). Αξιολόγηση της αίτησης από αρμόδιο Λειτουργό και προώθηση σχετικής εισήγησης για έγκριση ή απόρριψη. Καταρτισμός καταλόγου εγκεκριμένων Εξωτερικών Εξεταστών/ Επαληθευτών κατά Επαγγελματικό Πεδίο και Επαρχία. Η σειρά προτεραιότητας ανάθεσης εργασιών καθορίζεται τυχαία από λογισμικό πρόγραμμα. Οι Εξεταστές δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έγκριση για να επενεργούν ως Εσωτερικοί και ως Εξωτερικοί Εξεταστές/Επαληθευτές στο ίδιο ή άλλο Εξεταστικό Κέντρο. Η αίτηση πρέπει να αφορά είτε στη μια κατηγορία είτε στην άλλη. Σημειώνεται ότι, οι Εξωτερικοί Εξεταστές μπορούν να εκτελούν και καθήκοντα Επαληθευτών, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο και τους ανατεθεί η σχετική εργασία από την ΑνΑΔ. Πρόσθετα, σημειώνεται ότι, οι Εξωτερικοί Εξεταστές/Επαληθευτές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης που θα διοργανωθεί από την ΑνΑΔ. Καθήκοντα Εξωτερικών Εξεταστών Ενημέρωση του Υποψηφίου για το ατομικό πλάνο Εξέτασης και σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο αναθεώρηση του σε συνεργασία με τον Εσωτερικό Εξεταστή. Εξέταση του Υποψηφίου, στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις του Εξεταστικού Κέντρου, σε συνεργασία με τον Εσωτερικό Εξεταστή εφαρμόζοντας τις καθορισθείσες στο ΠΕΠ μεθόδους Εξέτασης. Η Εξέταση θα γίνεται κατά προτίμηση σε ομάδες των 3 ατόμων. Για την Εξέταση Υποψηφίων έχει καθορισθεί για κάθε Επαγγελματικό Προσόν ο αριθμός εξεταστικών συναντήσεων/ ωρών Εξέτασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3). Εξέταση Υποψηφίου με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης. 8

13 Παροχή ανατροφοδότησης στον Υποψήφιο που εξετάζεται και καθοδήγηση/υποστήριξη του με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του. Επιβεβαίωση για την ορθότητα και υπογραφή του συμπληρωμένου εντύπου Εξέτασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Έντυπο ΕΠ5). Συνεργασία με τον εκάστοτε Επαληθευτή που επισκέπτεται το Εξεταστικό Κέντρο. Ενημέρωση του αρμόδιου Λειτουργού της ΑνΑΔ για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία τυχόν παρουσιαστεί. Συμπλήρωση, υπογραφή και υποβολή της έκθεσης επίσκεψης στη Ειδική Μονάδα Υποστήριξης Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ. Καθήκοντα Επαληθευτών Πραγματοποίηση επίσκεψης/ων στο Εξεταστικό Κέντρο για το οποίο ορίζεται ως Επαληθευτής, για συγκεκριμένο Επαγγελματικό Προσόν και ομάδα Υποψηφίων. Η Επαλήθευση γίνεται με την πραγματοποίηση μιας έως δύο επισκέψεων, ανάλογα με τον αριθμό των συναντήσεων (για Εξέταση διάρκειας 1-3 συναντήσεων 1 επίσκεψη και για Εξέταση διάρκειας 4-5 συναντήσεων 2 επισκέψεις). Έλεγχος του ατομικού πλάνου Εξέτασης Υποψηφίου. Έλεγχος των εντύπων Διάγνωσης και Εξέτασης Υποψηφίου. Έλεγχος της διαδικασίας και των μεθόδων Εξέτασης που εφαρμόζονται. Διενέργεια γραπτής Εξέτασης στο Εξεταστικό Κέντρο και διόρθωση του γραπτού. Παροχή ανατροφοδότησης στο Εξεταστικό Κέντρο που επισκέπτεται, καθώς και στην Εξεταστική Επιτροπή, με στόχο τη διασφάλιση της συνέπειας και της ποιότητας της Εξέτασης που διενεργείται στο Εξεταστικό Κέντρο. Συμπλήρωση, υπογραφή και υποβολή του εντύπου επίσκεψης στο Εξεταστικό Κέντρο και άλλα απαραίτητα έγγραφα στην Ειδική Μονάδα Υποστήριξης Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ. Ύψος και Διαδικασία Καταβολής Αμοιβής Η ωριαία αμοιβή των Εξωτερικών Εξεταστών/ Επαληθευτών, καθορίστηκε στα 40 (σαράντα ευρώ) μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συνολική διάρκεια της κάθε επίσκεψης είναι 3 ώρες. Στους Εξωτερικούς Εξεταστές και Επαληθευτές θα καταβάλλεται η αμοιβή για την Εξέταση ή Επαλήθευση που θα διενεργήσουν, αφού υποβάλουν στην ΑνΑΔ, μετά το τέλος της διαδικασίας Εξέτασης ή Επαλήθευσης, τα απαραίτητα έντυπα κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογραμμένα μαζί με τα σχετικά τιμολόγια. 7. Υποψήφιοι για απόκτηση Επαγγελματικού Προσόντος Κριτήρια Ένταξης Υποψηφίων Τα Κριτήρια Ένταξης Υποψηφίων κατά Επίπεδο Επαγγελματικού Προσόντος φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4. Διαδικασία Ένταξης και Εξέτασης Υποψηφίων Η Ένταξη, Εξέταση και Πιστοποίηση των Υποψηφίων γίνεται στη βάση της διαδικασίας και των μεθόδων Εξέτασης που περιγράφονται πιο κάτω: 9

14 Ένταξη Υποψηφίων Οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι απευθύνονται σε Εξεταστικά Κέντρα ή απευθείας στην ΑνΑΔ για ενημέρωση. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην ΑνΑΔ αίτηση για Ένταξη στο ΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ6) περιλαμβανομένου του σχετικού Εντύπου Αυτοαξιολόγησης [ΕΠ6(1)- ΕΠ6(14)]. Στην αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν σε ποιο Εξεταστικό Κέντρο προτίθενται να αποταθούν για Εξέταση. Οι αρμόδιοι Λειτουργοί της ΑνΑΔ εξετάζουν τις αιτήσεις στη βάση των κριτηρίων που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4 και υποβάλλουν εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη. Η ΑνΑΔ ενημερώνει γραπτώς τους ενδιαφερομένους για τη σχετική απόφαση. Η ΑνΑΔ κοινοποιεί στο Εξεταστικό Κέντρο τη θετική απάντηση της για Ένταξη των ενδιαφερομένων αποστέλλοντας αντίγραφο του εντύπου αίτησης με σχετική καλυπτική επιστολή. Σημειώνεται ότι, δεν θα καταβάλλεται από τους Υποψήφιους οποιοδήποτε δικαίωμα για συμμετοχή στη διαδικασία Εξέτασης και Πιστοποίησης. Εξέταση Υποψηφίων Η Εξέταση των Υποψηφίων μπορεί να γίνει σε Ίδρυμα Κατάρτισης ή σε Επιχείρηση/ Οργανισμό τα οποία έχουν εγκριθεί ως Εξεταστικά Κέντρα ως ακολούθως: Διενέργεια από τον αρμόδιο Εσωτερικό Εξεταστή του Εξεταστικού Κέντρου Διάγνωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των Υποψηφίων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ4), στη βάση της αίτησης που έχουν συμπληρώσει και υποβάλει. Ετοιμασία/ αναθεώρηση ατομικού πλάνου Εξέτασης Υποψηφίων. Ο Εσωτερικός Εξεταστής επενεργεί ως συντονιστής της όλης διαδικασίας στο Εξεταστικό Κέντρο, ενώ αναλαμβάνει και όλη την προεργασία και προετοιμασία στο Κέντρο για την Εξέταση. Η ΑνΑΔ ενημερώνει τον Εξωτερικό Εξεταστή που επενεργεί ως δεύτερο μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο καθορισμός των Εξωτερικών Εξεταστών γίνεται με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από την ΑνΑΔ κατά Επαγγελματικό Πεδίο και Επαρχία. Η αξιοποίηση των Εξεταστών γίνεται ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες και τη διαθεσιμότητα τους. Η Εξέταση διενεργείται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις του Εξεταστικού Κέντρου. Κατά τη διάρκεια της Εξέτασης των Υποψηφίων από τη διμελή Εξεταστική Επιτροπή, συμπληρώνεται το έντυπο Εξέτασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ5). Σημειώνεται ότι, η Εξέταση γίνεται κατά προτίμηση σε ομάδα των τριών (3) ατόμων. Το Εξεταστικό Κέντρο δικαιούται να διενεργήσει Εξέταση με λιγότερα άτομα μόνο μετά από πάροδο ενός μηνός από την ημερομηνία παραπεμπτικού σημειώματος για Εξέταση Υποψηφίου και μετά από έγκριση της ΑνΑΔ. Για την Εξέταση Υποψηφίων έχει καθορισθεί ο αριθμός εξεταστικών συναντήσεων/ ωρών Εξέτασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3). Πραγματοποίηση επισκέψεων επαλήθευσης από Επαληθευτή ο οποίος προέρχεται από τον κατάλογο των Εξωτερικών Εξεταστών/Επαληθευτών. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Εξέτασης των Υποψηφίων έτσι ώστε ο Επαληθευτής να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, να παρακολουθεί και να επαληθεύει τη διαδικασία και τις μεθόδους Εξέτασης. Η Επαλήθευση γίνεται με την πραγματοποίηση 1 έως 2 επισκέψεων, ανάλογα με 10

15 τον αριθμό των συναντήσεων (για Εξέταση διάρκειας 1-3 συναντήσεων 1 επίσκεψη και για Εξέταση διάρκειας 4-5 συναντήσεων 2 επισκέψεις). Πραγματοποίηση γραπτής Εξέτασης των Υποψηφίων κατά την τελευταία επίσκεψη του Επαληθευτή στο Εξεταστικό Κέντρο, όπου προνοείται. Ο Επαληθευτής παραλαμβάνει πριν την Εξέταση από την ΑνΑΔ το σχετικό εξεταστικό δοκίμιο το οποίο ετοιμάζεται στη βάση του περιεχομένου του ΠΕΠ και ειδικότερα του μέρους που αφορά τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά και άλλων βοηθημάτων. Οι ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου επιλέγονται τυχαία από λογισμικό πρόγραμμα. Η διόρθωση των γραπτών γίνεται από τον Επαληθευτή. Ετοιμασία από τον Εξωτερικό Εξεταστή καθώς και τον Επαληθευτή, έκθεσης επίσκεψης στο Εξεταστικό Κέντρο για Εξέταση/Επαλήθευση. Υποβολή της Έκθεσης στην ΑνΑΔ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Έντυπο ΕΠ7). Τα έντυπα Διάγνωσης και Εξέτασης διαβιβάζονται στην ΑνΑΔ από το Εξεταστικό Κέντρο. Ο αρμόδιος Λειτουργός εξετάζει τα συμπληρωμένα έντυπα και υποβάλλει σχετική εισήγηση. Μέθοδοι Εξέτασης Υποψηφίων Οι μέθοδοι Εξέτασης που χρησιμοποιούνται ανά Επαγγελματικό Προσόν αποφασίστηκαν από την αρμόδια τομεακή ΤΕΕΠ κατά τη διαδικασία του Ορισμού και είναι ενσωματωμένες στο ΠΕΠ. Η Εξέταση γίνεται κατά κύριο λόγο με παρακολούθηση της εκτέλεσης εργασίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και αποδεκτές συνθήκες προσομοίωσης, προφορικές ερωτήσεις κατά το στάδιο της παρακολούθησης, γραπτή Εξέταση, ετοιμασία και παρουσίαση μελέτης περίπτωσης και προσωπική συνέντευξη. Το δοκίμιο της γραπτής Εξέτασης, παραλαμβάνεται από τον Επαληθευτή πριν την Εξέταση από τα Γραφεία της ΑνΑΔ. Το δοκίμιο ετοιμάζεται στη βάση του περιεχομένου του ΠΕΠ και ειδικότερα του μέρους εκείνου που αφορά τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά και άλλων βοηθημάτων. Οι ερωτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου επιλέγονται τυχαία από λογισμικό πρόγραμμα. Η διόρθωση των γραπτών γίνεται από τον Επαληθευτή. Πιστοποίηση Υποψηφίων Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εξέτασης, θα υποβάλλονται στην ΑνΑΔ τα προβλεπόμενα έντυπα για επικύρωση και αποδοχή τους στο πλαίσιο της διαδικασίας Πιστοποίησης και Απόκτησης Επαγγελματικού Προσόντος. Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Προσόντος θα απονέμεται σε άτομα που θα έχουν αξιολογηθεί με επιτυχία σε όλους τους απαιτούμενους τομείς εργασίας και τις επιμέρους εργασίες του συγκεκριμένου Επαγγελματικού Προσόντος. Όταν Υποψήφιος επιτύχει σε λιγότερους από τους απαιτούμενους τομείς εργασίας, θα εκδίδεται βεβαίωση επιτυχίας για τους τομείς στους οποίους έχει αξιολογηθεί με επιτυχία. 8. Επίλυση Διαφορών Ενστάσεις ή διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών επιλύονται από την ΑνΑΔ κατά περίπτωση ως ακολούθως: Ένσταση από Υποψήφιο Εξεταστικό Κέντρο Σε περίπτωση που υπάρχει ένσταση, το υποψήφιο Εξεταστικό Κέντρο έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για επανεξέταση. Το θέμα χειρίζεται απευθείας η αρμόδια Ad hoc Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου στη βάση σχετικής έκθεσης γεγονότων για τη συγκεκριμένη περίπτωση που ετοιμάζεται από τον Υπεύθυνο του Έργου. 11

16 Ένσταση από Υποψήφιο Αξιολογητή Εξεταστικού Κέντρου Σε περίπτωση που υπάρχει ένσταση, ο υποψήφιος Αξιολογητής Εξεταστικών Κέντρων έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για επανεξέταση. Το θέμα χειρίζεται Αναθεωρητική Επιτροπή που αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή της ΑνΑΔ, το Διευθυντή Έρευνας και Προγραμματισμού και το Διευθυντή Υπηρεσιών Κατάρτισης στη βάση σχετικής έκθεσης γεγονότων για τη συγκεκριμένη περίπτωση που ετοιμάζεται από τον Υπεύθυνο του Έργου. Ένσταση από Υποψήφιο Εξωτερικό Εξεταστή/Επαληθευτή Σε περίπτωση που υπάρχει ένσταση, ο υποψήφιος Εξωτερικός Εξεταστής/ Επαληθευτής ή Εσωτερικός Εξεταστής (μέσω του Εξεταστικού Κέντρου), έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για επανεξέταση. Το θέμα χειρίζεται Αναθεωρητική Επιτροπή που αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή της ΑνΑΔ, το Διευθυντή Έρευνας και Προγραμματισμού και το Διευθυντή Υπηρεσιών Κατάρτισης στη βάση σχετικής έκθεσης γεγονότων για τη συγκεκριμένη περίπτωση που ετοιμάζεται από τον Υπεύθυνο του Έργου. Ένσταση από Υποψήφιο για απόκτηση Επαγγελματικού Προσόντος Σε περίπτωση που υπάρχει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα της Εξέτασης, ο Υποψήφιος για απόκτηση Επαγγελματικού Προσόντος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για επανεξέταση. Το θέμα χειρίζεται Αναθεωρητική Επιτροπή που αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή της ΑνΑΔ, το Διευθυντή Έρευνας και Προγραμματισμού και το Διευθυντή Υπηρεσιών Κατάρτισης στη βάση σχετικής έκθεσης γεγονότων για τη συγκεκριμένη περίπτωση που ετοιμάζεται από τον Υπεύθυνο του Έργου. 9. Προγράμματα Κατάρτισης Αξιολογητών, Εξεταστών και Επαληθευτών Οι Αξιολογητές που θα επιλεγούν θα πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης Αξιολογητών, το οποίο θα διοργανωθεί από την ΑνΑΔ. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: Ενημέρωση για το ΣΕΠ (καθήκοντα Αξιολογητών, διαδικασίες, έντυπα κλπ). Θεωρητική κατάρτιση στις μεθόδους και διαδικασίες αξιολόγησης Εξεταστικών Κέντρων. Οι Εξεταστές/Επαληθευτές που θα επιλεγούν θα πρέπει να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα αποτελείται από τρεις ενότητες: 1 η Ενότητα: Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων Ενημέρωση για το ΣΕΠ (πρόνοιες/στόχοι, μηχανισμοί/διαδικασίες, έντυπα, καθήκοντα Εξεταστών/Επαληθευτών κλπ). 2 η Ενότητα: Μέθοδοι και Διαδικασίες Εξέτασης/Επαλήθευσης Θεωρητική κατάρτιση στις μεθόδους και διαδικασίες Εξέτασης. Θεωρητική κατάρτιση στις μεθόδους και διαδικασίες Επαλήθευσης. Πρακτική εξάσκηση. 12

17 3 η Ενότητα: Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία Σημειώνεται ότι, πρόσθετες σειρές ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης Αξιολογητών και Εξεταστών/Επαληθευτών θα διοργανωθούν αν και όταν χρειαστεί, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα κατάρτισης πρόσθετων Αξιολογητών και Εξεταστών/Επαληθευτών. 10. Έλεγχος/Παρακολούθηση Φυσικού Αντικειμένου Η ΑνΑΔ, ως Τελικός Δικαιούχος, έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. Τα Εξεταστικά Κέντρα, οι Αξιολογητές και οι Εξωτερικοί Εξεταστές/Επαληθευτές, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την ΑνΑΔ αναφορικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και να υποβάλλουν για το σκοπό αυτό τα Παραδοτέα που αναφέρονται πιο κάτω: Εξεταστικά Κέντρα Έντυπα Διάγνωσης γνώσεων και δεξιοτήτων των Υποψηφίων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ4). Έντυπα Εξέτασης των Υποψηφίων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ5). Τιμολόγια. Μηνιαίο Δελτίο Αναφοράς στο οποίο θα επισυνάπτονται όλα τα πιο πάνω (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ9). Εξαμηνιαίο Δελτίο Αναφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ9). Αξιολογητές Έκθεση Αξιολόγησης Εξεταστικού Κέντρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ8). Τιμολόγια. Εξωτερικοί Εξεταστές Έκθεση επίσκεψης Εξέτασης Υποψηφίων σε Εξεταστικό Κέντρο στην οποία αναλύεται η κάθε επίσκεψη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ7). Τιμολόγια Επαληθευτές Έκθεση επίσκεψης Επαλήθευσης σε Εξεταστικό Κέντρο στην οποία περιγράφεται ο έλεγχος/αξιολόγηση που έγινε κατά την επίσκεψη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Έντυπο ΕΠ7). Υποβολή αποτελεσμάτων γραπτής Εξέτασης. Τιμολόγια. 13

18 Πρόσθετες Πληροφορίες Για διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με την Πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στην κυρία Ζήνα Γαβριηλίδου, Λειτουργό Ανθρωπίνου Δυναμικού 1 ης Τάξεως στο τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον κύριο Κυριάκο Μουσκουντή, Συνεργάτη του Έργου, στο τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς επίσης στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ της ΑνΑΔ. 14

19 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 15

20 16

21 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι 17

22 18

23 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( ) ΑΜΟΙΒΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Επαγγελματικό Προσόν Αριθμός Συναντήσεων Ώρες Οικοδομικά Οικοδομικά Οικοδομικά Κατασκευή Καλουπιών Κατασκευή Καλουπιών Ξυλουργικά Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος 2 Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Υδραυλικά Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού Εγκατάσταση και Συντήρηση Ανελκυστήρων 2 Χρωματισμοί και Διακοσμητικά Επιχρίσματα Αριθμός Ατόμων Αμοιβή Εξεταστικού Κέντρου Αμοιβή Εξωτερικού Εξεταστή 1 370,00 240, ,00 240, ,00 240, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 360, ,00 360, ,00 360, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 360, ,00 360, ,00 360, ,00 360, ,00 360, ,00 360, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 360, ,00 360, ,00 360, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 360, ,00 360, ,00 360,00 19

24 Επαγγελματικό Προσόν Αριθμός Συναντήσεων Ώρες Συστήματα Υγρομονώσεων Ξηρά Δόμηση Τοποθέτηση Υαλοπινάκων Υπερυψωμένα Δάπεδα Διεύθυνση και Εποπτεία Έργου Αριθμός Ατόμων Αμοιβή Εξεταστικού Κέντρου Αμοιβή Εξωτερικού Εξεταστή 1 570,00 360, ,00 360, ,00 360, ,00 360, ,00 360, ,00 360, ,00 480, ,00 480, ,00 480, ,00 360, ,00 360, ,00 360, ,00 600, ,00 600, ,00 600,00 20

25 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής ή Αρχιτεκτονικής με 5 χρόνια επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική πείρα στο συγκεκριμένο θέμα μετά την αποφοίτηση. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ Απόφοιτος σχολής ανώτερης εκπαίδευσης στο Σχεδιασμό και Παραγωγή Επίπλων ή απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής με 5 χρόνια επαγγελματική πείρα στο συγκεκριμένο θέμα μετά την αποφοίτηση. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής, με 5 χρόνια επαγγελματική πείρα στο συγκεκριμένο θέμα μετά την αποφοίτηση. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής, με 5 χρόνια πείρα στο συγκεκριμένο θέμα μετά την αποφοίτηση. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής, ή Πολιτικής Μηχανικής ή Αρχιτεκτονικής, με 5 χρόνια πείρα ως επόπτης σε εργοτάξιο μετά την αποφοίτηση. 21

26 22

27 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ/ΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Επαγγελματικό Προσόν Αριθμός Συναντήσεων Ώρες Οικοδομικά Οικοδομικά Οικοδομικά Κατασκευή Καλουπιών Κατασκευή Καλουπιών Ξυλουργικά Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Υδραυλικά Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού Εγκατάσταση και Συντήρηση Ανελκυστήρων Χρωματισμοί και Διακοσμητικά Επιχρίσματα

28 Επαγγελματικό Προσόν Αριθμός Συναντήσεων Ώρες Συστήματα Υγρομονώσεων Ξηρά Δόμηση Τοποθέτηση Υαλοπινάκων Υπερυψωμένα Δάπεδα Διεύθυνση και Εποπτεία Έργου

29 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Επίπεδο 1 Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό κλάδο ή απόφοιτος ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης σε σχετικό κλάδο και 6 μήνες πείρα στο επάγγελμα ή 1 χρόνο πείρα στο επάγγελμα Επίπεδο 2 Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό κλάδο και 1 χρόνο πείρα στο επάγγελμα ή απόφοιτος ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης σε σχετικό κλάδο και 18 μήνες πείρα στο επάγγελμα ή 2 χρόνια πείρα στο επάγγελμα Επίπεδο 3 Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό κλάδο και 2 χρόνια πείρα στο επάγγελμα ή απόφοιτος ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης σε σχετικό κλάδο και 30 μήνες πείρα στο επάγγελμα ή 3 χρόνια πείρα στο επάγγελμα Επίπεδο 4 Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης /άλλης σχετικής εκπαίδευσης στον κλάδο και 3 χρόνια πείρα στο επάγγελμα ή 4 χρόνια πείρα στο επάγγελμα. 25

30 26

31 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής ή Αρχιτεκτονικής με 10 χρόνια επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική πείρα στο συγκεκριμένο θέμα μετά την αποφοίτηση. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ Απόφοιτος σχολής ανώτερης εκπαίδευσης στο Σχεδιασμό και Παραγωγή Επίπλων ή απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής με 10 χρόνια επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική πείρα στο συγκεκριμένο θέμα μετά την αποφοίτηση. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής, με 10 χρόνια επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική πείρα στο συγκεκριμένο θέμα μετά την αποφοίτηση. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής, με 10 χρόνια επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική πείρα στο συγκεκριμένο θέμα μετά την αποφοίτηση. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής, ή Πολιτικής Μηχανικής ή Αρχιτεκτονικής, με 10 χρόνια πείρα ως επόπτης σε εργοτάξιο μετά την αποφοίτηση. 27

32 28

33 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙ 29