ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)"

Transcript

1 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ε.Ε και από την ΑνΑ ως εθνική συμμετοχή Ιούνιος 2014

2 2

3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναμικού Κύπρου (ΑνΑ ) είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου που έχει ως αποστολή τη δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του κράτους. Ένα από τα συστήματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο προωθείται από την ΑνΑ είναι το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων. Σύμφωνα με τους περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναμικού Νόμους του 1999 έως 2007 [Ν.125(Ι)/1999, Ν.52(Ι)/2006 και Ν.21(Ι)/2007], η ΑνΑ έχει αρμοδιότητα και εξουσία να: ορίζει πρότυπα επαγγελματικά προσόντα για οποιαδήποτε κατηγορία ή κατηγορίες εργοδοτουμένων μεριμνά για τη διεξαγωγή εξετάσεων και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων. Η ΑνΑ έχει οριστεί ως τελικός ικαιούχος για το Έργο Εγκαθίδρυση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο, για την περίοδο , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την ΑνΑ ως εθνική συμμετοχή. Η ΑνΑ αναμένεται να ολοκληρώσει τον ορισμό 85 Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων. Με βάση αυτά τα πρότυπα η ΑνΑ θα προχωρήσει σταδιακά στην Εξέταση και Πιστοποίηση ατόμων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο Σύστημα. 3

4 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΕΠ) Σκοπός του ΣΕΠ Βασικές Λειτουργίες του ΣΕΠ ομή Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) Επαγγελματικό Προσόν Επίπεδα Επαγγελματικών Προσόντων 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Στάδια Απονομής Ένταξη Υποψηφίων Εξαιρέσεις Εξεταστές Χώρος Εξέτασης Εξέταση Υποψηφίων από Εξεταστική Επιτροπή Μέθοδοι Εξέτασης ιάρκεια Εξέτασης Έλεγχος και Αξιολόγηση Εξέτασης από Λειτουργό της ΑνΑ Αποτελέσματα Εξέτασης και Επανεξέταση Πιστοποίηση Υποψηφίων Επίλυση ιαφορών ιοικητική Εργασία ιασφάλιση Ποιότητας Συγκατάθεση Ενδιαφερομένων/ Υποψηφίων Νόμος για την Προστασία Προσωπικών εδομένων 27 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Περιγραφή Επιπέδων Επαγγελματικών Προσόντων 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Απεικόνιση Ηλεκτρονικών Εντύπων 33 Οθόνη 1: Αίτηση για Εγγραφή Φυσικού Προσώπου Οθόνη 2: Αίτηση για Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οθόνη 3: Έκθεση Αξιολόγησης Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οθόνη 4: Αίτηση για Έγκριση Αξιολογητή Παράρτημα ΙΙΙ: Έντυπα 43 Έντυπο 1 (ΑΠΣ): Υπεύθυνη ήλωση για Εγγραφή Φυσικού Προσώπου Έντυπο 10 (ΑΠΣ): Υπεύθυνη ήλωση για Έγκριση Εξεταστή ΕΕΚ Έντυπο 11 (ΑΠΣ): Υπεύθυνη ήλωση για Πιστοποίηση ΕΕΚ Έντυπο 12 (ΑΠΣ): Αίτηση Εξεταστή για Επανεξέταση Έντυπο 13 (ΑΠΣ): Αίτηση ΕΕΚ για Επανεξέταση Έντυπο 14 (ΑΠΣ): Εξέταση Γνώσεων και εξιοτήτων Υποψηφίου 6

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός αυτός παρέχει βασικές πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) και ειδικότερα στη λειτουργία της Απονομής του Επαγγελματικού Προσόντος του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης. Συγκεκριμένα, ο Οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με : το σκοπό και τις βασικές λειτουργίες του ΣΕΠ, τον ορισμό και τη δομή του Πρότυπου Επαγγελματικού προσόντος (ΠΕΠ), τα Επαγγελματικά Προσόντα και τα επίπεδα, την ένταξη των Υποψηφίων, την προετοιμασία της Εξέτασης, τους συντελεστές της Εξέτασης και τα καθήκοντά τους, τη ιάγνωση των γνώσεων και δεξιοτήτων Υποψηφίων, τις μεθόδους και το χρόνο Εξέτασης, την Πιστοποίηση των Υποψηφίων και τον Έλεγχο και ιασφάλιση Ποιότητας της Απονομής. Η λειτουργία της Απονομής, στην οποία αναφέρεται βασικά ο Οδηγός, αφορά στην Εξέταση των δεξιοτήτων και γνώσεων των Υποψηφίων στους τομείς εργασίας που περιέχονται στο ΠΕΠ, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια τομεακής Τεχνικής Επιτροπής Επαγγελματικών Προσόντων (ΤΕΕΠ). Η έκδοση του ΠΕΠ έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑνΑ και είναι διαθέσιμη για αξιοποίηση από τα ενδιαφερόμενα άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο όπως τόσο οι Εξεταστές όσο και οι Υποψήφιοι μελετήσουν με προσοχή το περιεχόμενο του ΠΕΠ. 7

8 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 2.1. Σκοπός του ΣΕΠ Το ΣΕΠ αποσκοπεί στην εξέταση και πιστοποίηση της ικανότητας του ατόμου να φέρει σε πέρας συγκεκριμένη εργασία, στη βάση ενός Πρότυπου Επαγγελματικού Προσόντος (ΠΕΠ), σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή και σε αποδεκτές συνθήκες προσομοίωσης, ενώ παρέχει και ένα πλαίσιο για κατάρτιση/ανάπτυξη και προετοιμασία του ατόμου, δίνοντας του έτσι τη δυνατότητα να φθάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο και να επιτύχει αυτήν την ικανότητα. Το ΣΕΠ παρέχει την ευκαιρία σε ενδιαφερόμενα άτομα να αποκτήσουν ένα ή περισσότερα Επαγγελματικά Προσόντα, ανεξάρτητα από το είδος και το επίπεδο μάθησης ή εκπαίδευσης τους καθώς και την εμπειρία τους, κατόπιν Εξέτασης στις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από το συγκεκριμένο Επαγγελματικό Προσόν Βασικές Λειτουργίες του ΣΕΠ Το ΣΕΠ αποτελείται από τις ακόλουθες δύο βασικές λειτουργίες: Ορισμός Πρότυπου Επαγγελματικού Προσόντος Απονομή Επαγγελματικού Προσόντος (ΕΠ) η οποία περιλαμβάνει τη ιάγνωση, την Εξέταση και την Πιστοποίηση των Υποψηφίων. Ο Ορισμός ενός ΠΕΠ είναι η συγγραφή επίσημα αναγνωρισμένου εγγράφου το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εργασίες τις οποίες θα πρέπει να εκτελεί ένας εργαζόμενος σε συγκεκριμένο επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων. Ο Ορισμός των ΠΕΠ γίνεται στο πλαίσιο εργασίας τομεακών ΤΕΕΠ οι οποίες αποτελούνται από εκπροσώπους αρμοδίων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλους επαγγελματίες/ειδικούς. Έτσι, η εργασία σε σχέση με το Πρότυπο που γίνεται από το συγγραφέα, εξετάζεται, συζητείται και οριστικοποιείται στο πλαίσιο της αρμόδιας ΤΕΕΠ. Το Πρότυπο, όταν ολοκληρωθεί υποβάλλεται για έγκριση στο ιοικητικό Συμβούλιο της ΑνΑ ως το αρμόδιο Σώμα. Τα ΠΕΠ είναι το αποτέλεσμα της εμπλοκής και της συνεργασίας του κόσμου της εργασίας (κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματικοί σύνδεσμοι, υπηρεσίες απασχόλησης κλπ) και της εκπαίδευσης (ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης). Η αλληλοεπίδραση αυτή λειτουργεί ως ένας κύκλος ανατροφοδότησης μεταξύ της αγοράς εργασίας και του εκπαιδευτικού συστήματος και του συστήματος κατάρτισης. Στο πλαίσιο του Έργου Εγκαθίδρυση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο για την περίοδο , η ΑνΑ αναμένεται να 8

9 ολοκληρώσει τον ορισμό 85 Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων. Τα ΠΕΠ είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της ΑνΑ στη διεύθυνση για οποιονδήποτε ήθελε μελετήσει και αξιοποιήσει το περιεχόμενό τους. Η δεύτερη λειτουργία του ΣΕΠ, είναι η λειτουργία της Απονομής. Με τον όρο Απονομή νοείται η Διάγνωση, η Εξέταση και η Πιστοποίηση των δεξιοτήτων και γνώσεων των Υποψηφίων. Κατά τη λειτουργία της Απονομής γίνεται πρώτα η διάγνωση των δεξιοτήτων/γνώσεων που κατέχει ο Υποψήφιος, στη συνέχεια εξετάζεται με βάση τους τομείς εργασίας/τις εργασίες, τα κριτήρια απόδοσης, τα πεδία εφαρμογής και τις απαραίτητες γνώσεις που περιλαμβάνονται στο ΠΕΠ και εφόσον κριθεί ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές πιστοποιείται με το σχετικό επαγγελματικό προσόν. Στο Σχεδιάγραμμα 1 που ακολουθεί φαίνονται οι βασικές λειτουργίες του ΣΕΠ. Σχεδιάγραμμα 1: Βασικές Λειτουργίες Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΠΕΠ) ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 9

10 2.3. Δομή Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων Για το σκοπό του ΣΕΠ, το σύνολο των ΠΕΠ που αφορούν το ίδιο επάγγελμα αλλά ανήκουν σε διαφορετικό επίπεδο αναφοράς (π.χ. επίπεδα 1, 2, 3, 4 και 5) ορίζεται ως Επαγγελματικό Πεδίο. Το άτομο που ενδιαφέρεται να ανελιχθεί σε συγκεκριμένο Επαγγελματικό Πεδίο, θα πρέπει να εξεταστεί και να πιστοποιηθεί διαδοχικά στα διάφορα επίπεδα. Στο Σχεδιάγραμμα 2 παρουσιάζεται η σχέση που υπάρχει μεταξύ του Επαγγελματικού Πεδίου και των ΠΕΠ. Έτσι, τα ΠΕΠ στα διάφορα επίπεδα δεξιότητας είναι υποσύνολα συγκεκριμένου Επαγγελματικού Πεδίου. Σχεδιάγραμμα 2: Επαγγελματικό Πεδίο και ΠΕΠ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ (ΠΕΠ) -ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ί δ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ (ΠΕΠ) -ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ (ΠΕΠ) -ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ (ΠΕΠ) -ΕΠΙΠΕΔΟ 4 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ (ΠΕΠ) -ΕΠΙΠΕΔΟ 5 Αναφορικά με τη δομή των ΠΕΠ, κάθε ΠΕΠ αποτελείται από αριθμό τομέων εργασίας. Ο κάθε τομέας εργασίας αναλύεται περαιτέρω σε επιμέρους εργασίες. Για κάθε εργασία διατυπώνονται σαφή, μετρήσιμα και ποιοτικά κριτήρια απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα καθορίζονται τα πεδία εφαρμογής (πχ υλικά, εξοπλισμός, μέθοδοι και διαδικασίες) καθώς και οι απαραίτητες γνώσεις. Οι τομείς εργασίας κάθε ΠΕΠ εμπίπτουν σε συγκεκριμένο επίπεδο αναφοράς. Το επίπεδο δυνατό να διαφέρει ανάλογα με τον βαθμό αντίληψης, γνώσης, δυσκολίας, ευθύνης και αυτονομίας ή/και εποπτείας που απαιτείται. Στο Σχεδιάγραμμα 3 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η δομή του ΠΕΠ, δηλαδή η ανάλυση σε τομείς εργασίας και εργασίες, ενώ η κάθε εργασία αναλύεται περαιτέρω σε κριτήρια απόδοσης, πεδία εφαρμογής και απαραίτητες γνώσεις. Στη δομή του 10

11 ΠΕΠ περιλαμβάνονται και συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του ΠΕΠ καθώς και οι απαιτούμενες μέθοδοι Εξέτασης. Σχεδιάγραμμα 3: Δομή του ΠΕΠ Ο τομέας εργασίας είναι το μικρότερο τμήμα ενός ΠΕΠ στο οποίο ο Υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί και να πιστοποιηθεί. Κάθε τομέας εργασίας περιγράφει εκείνο που πρέπει το άτομο να κάνει για να δείξει ότι μπορεί να εκτελεί με δεξιότητα ένα μέρος της εργασίας του. εξιότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να κάνει κάτι επιδέξια στο ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο και προϋποθέτει σχετικές απαραίτητες γνώσεις. Για να αποκτήσει ο Υποψήφιος το Επαγγελματικό Προσόν πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να εκτελεί ένα αριθμό τομέων εργασίας με δεξιότητα σε διάφορες συνθήκες/ περιπτώσεις που εμπίπτουν σε συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. Η ανεξαρτησία του κάθε τομέα εργασίας από τους άλλους παρέχει ευελιξία στην Εξέταση των τομέων του ΠΕΠ. Ο τομείς εργασίας, όπου κρίνεται σκόπιμο, ομαδοποιούνται σε υποχρεωτικούς, επιλεγόμενους και πρόσθετους: Υποχρεωτικοί τομείς εργασίας είναι οι τομείς στους οποίους ο Υποψήφιος απαιτείται να εξεταστεί για να αποκτήσει το Επαγγελματικό Προσόν. Επιλεγόμενοι τομείς εργασίας είναι οι τομείς που ο Υποψήφιος μπορεί να επιλέξει για να εξεταστεί. Βασικά είναι εκείνοι που έχουν σχέση με την εργασία του ή τα ενδιαφέροντά του. Πρόσθετοι τομείς εργασίας είναι οι τομείς για τους οποίους ο Υποψήφιος δεν είναι απαραίτητο να εξεταστεί, αλλά στην περίπτωση που ο ίδιος επιθυμεί 11

12 να εξεταστεί και επιτύχει, αυτοί θα αναγράφονται στο συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού ως πρόσθετοι τομείς εργασίας. Οι μέθοδοι εξέτασης (παρακολούθηση της εκτέλεσης εργασίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε συνθήκες προσομοίωσης, προφορική ή και γραπτή Εξέταση κλπ) αφορούν όλες τις εργασίες κάθε ΠΕΠ και μπορεί να διαφέρουν από επίπεδο σε επίπεδο Επαγγελματικό Προσόν Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ως Επαγγελματικό Προσόν νοείται το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές». 1 Τα Επαγγελματικά Προσόντα βασίζονται στα ΠΕΠ που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας της Κύπρου και αναμένεται να ενσωματωθούν στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Επομένως, οποιοσδήποτε κατέχει το Επαγγελματικό Προσόν για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα θα είναι σε θέση να αποδείξει τις ικανότητες και γνώσεις που κατέχει είτε για εξεύρεση εργασίας ή για επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη Επίπεδα Επαγγελματικών Προσόντων Τα Επαγγελματικά Προσόντα του ΣΕΠ, όπως εφαρμόζονται σήμερα, διαβαθμίζονται σε πέντε επίπεδα. Κάθε επίπεδο αναφοράς περιγράφεται σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή σε σχέση με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε ο Υποψήφιος μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή/και της εργασίας του. Στο Παράρτημα Ι φαίνονται η Περιγραφή Επιπέδων Επαγγελματικών Προσόντων, η πρόοδος από το ένα Επίπεδο στο άλλο, αλλά και η σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. 1 Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο,

13 3. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 3.1. Στάδια Απονομής Η λειτουργία της Απονομής Επαγγελματικών Προσόντων ειδικά για τον Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης διαλαμβάνει τα πιο κάτω βασικά στάδια: Εξέταση των δεξιοτήτων και γνώσεων Υποψηφίων από διμελή Εξεταστική Επιτροπή και Πιστοποίηση Υποψηφίων Στο Σχεδιάγραμμα 4 που ακολουθεί παρουσιάζεται η λειτουργία της Απονομής Επαγγελματικών Προσόντων στο πλαίσιο του ΣΕΠ για τον Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σχεδιάγραμμα 4: Απονομή Επαγγελματικών Προσόντων ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΑνΑΔ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΑνΑΔ) ΕΞΕΤΑΣΗ (Εξεταστική Επιτροπή) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΑνΑΔ) ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 (Εξέταση κατά την παρακολούθηση προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών) ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (Εξέταση κατά την εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης με τον Υποψήφιο ως εκπαιδευτή) 13

14 Με την υποβολή της Αίτησης και την ολοκλήρωση της Ένταξης των Υποψηφίων, η λειτουργία της Απονομής διαλαμβάνει βασικά τα ακόλουθα: Εξέταση των Υποψηφίων από διμελή Εξεταστική Επιτροπή στη βάση του περιεχόμενου του ΠΕΠ. Επιτόπια επίσκεψη για έλεγχο της διαδικασίας και των μεθόδων εξέτασης, από αρμόδιο Λειτουργό της την ΑνΑ. Έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων της εξέτασης από την ΑνΑ Έκδοση και επίδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικού Προσόντος. Στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτής εμπλέκονται και συνεργάζονται: Η ΑνΑ, οι Εξεταστές και οι Υποψήφιοι Ένταξη Υποψηφίων Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΣΕΠ παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε Επαγγελματικά Προσόντα τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε άνεργα και αδρανή άτομα. Στο ΣΕΠ μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες που διαμένουν νόμιμα ή/και εργάζονται νόμιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή ημοκρατία ή/και κύπριοι πολίτες που εργάζονται σε κυπριακές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Η αποδοχή ενός ατόμου και ένταξή του στο Σύστημα είναι ανεξάρτητη από τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα κατάρτισης, το φύλο, την ηλικία και την εθνικότητα του. Εκείνο που είναι απαραίτητο να έχει ο Υποψήφιος είναι τα καθορισμένα ελάχιστα προσόντα, την απαιτούμενη εμπειρία και να κατέχει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις του συγκεκριμένου Επαγγελματικού Προσόντος στο οποίο θα εξεταστεί. Τα κριτήρια Ένταξης Υποψηφίων είναι: Απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πέντε (5) χρόνια επαγγελματική πείρα ως Εκπαιδευτής/Εκπαιδευτικός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή Κάτοχος Πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος και τρία (3) χρόνια επαγγελματική πείρα ως Εκπαιδευτής/Εκπαιδευτικός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή Κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ή/και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή/και ια Βίου Μάθηση ή/και Εκπαίδευση Ενηλίκων ή/και 14

15 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης και δύο (2) χρόνια επαγγελματική πείρα ως Εκπαιδευτής/ Εκπαιδευτικός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αναγωγή Εκπαιδευτικής Πείρας Η αναγωγή της Εκπαιδευτικής Πείρας των Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτικών Μερικής Απασχόλησης σε μήνες Πλήρους Απασχόλησης γίνεται ως εξής: Για τη ευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέσης Εκπαίδευσης και τα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τριάντα (30) διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα (1) μήνα πλήρους απασχόλησης. Για τη μη τυπική Επαγγελματική Κατάρτιση, δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα (1) μήνα πλήρους απασχόλησης. Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δέκα (10) διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα (1) μήνα πλήρους απασχόλησης. Νοείται ότι το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή της πιο πάνω αναγωγής περιορίζεται στο πλαίσιο της χρονικής (ημερολογιακής) διάρκειας της εκπαιδευτικής πείρας, όπως αυτή προκύπτει λαμβανομένων υπόψη της έναρξης και της λήξης της περιόδου μέσα στην οποία αποκτήθηκε η εκπαιδευτική πείρα. Η ένταξη των Υποψηφίων γίνεται στη βάση της διαδικασίας και των μεθόδων που περιγράφονται πιο κάτω: Οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι απευθύνονται στην ΑνΑ για ενημέρωση. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση για Εγγραφή Φυσικού Προσώπου και Αίτηση για Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Οθόνες 1 και 2) και σε έντυπη μορφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Έντυπο 1 (ΑΠΣ) και Έντυπο 11 (ΑΠΣ). Στην αίτηση επιλέγουν διαδρομή εξέτασης. Οι Αιτήσεις ελέγχονται για πληρότητα αυτόματα από το Σύστημα, το οποίο ελέγχει αν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της Αίτησης είναι συμπληρωμένα. Μόνο Αιτήσεις οι οποίες θα είναι πλήρως συμπληρωμένες θα γίνονται δεκτές για υποβολή. Στη συνέχεια ελέγχεται η εγκυρότητα των Αιτήσεων από Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό της ΑνΑ, ο οποίος ελέγχει αν τα πιστοποιητικά που έχει επισυνάψει ο ενδιαφερόμενος για πιστοποίηση στην Ηλεκτρονική Αίτηση που υπέβαλε στο Σύστημα είναι έγκυρα. Ο έλεγχος συμβατότητας της Αίτησης διενεργείται από Αρμόδιο Λειτουργό της ΑνΑ, ο οποίος ελέγχει αν τα πιστοποιητικά που έχει επισυνάψει ο 15

16 ενδιαφερόμενος για πιστοποίηση στην Ηλεκτρονική Αίτηση που υπέβαλε στο Σύστημα είναι συμβατά. Η αξιοποίηση των Εξεταστών θα γίνεται ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες και τη διαθεσιμότητά τους τη δεδομένη στιγμή. Η ανάθεση εργασιών καθορίζεται με τη σειρά με βάση το συνολικό αριθμό αιτήσεων που έχουν αναλάβει μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή από το πρόγραμμα e-αξιοπιστοσυν το οποίο αυτόματα αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους Εξεταστές με τον κωδικό της αίτησης που τους ανατίθεται. Στη συνέχεια, οι Εξεταστές έχουν υποχρέωση να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με τους Υποψηφίους για τις απαραίτητες συνεννοήσεις. Σημειώνεται ότι δεν θα καταβάλλεται από τους Υποψηφίους οποιοδήποτε δικαίωμα για συμμετοχή στη διαδικασία Εξέτασης και Πιστοποίησης. Επίσης, οι Υποψήφιοι κατά την Εξέταση είναι απαραίτητο: Να έχουν μελετήσει και κατανοήσει τους τομείς εργασίας στους οποίους θα εξεταστούν. Να συνεργαστούν με την Εξεταστική Επιτροπή. Να επιδεικνύουν/εξωτερικεύουν τις δεξιότητες/γνώσεις που κατέχουν ώστε οι Εξεταστές να ικανοποιηθούν για το απαιτούμενο επίπεδο Εξαιρέσεις Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, μόνο πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑ δραστηριότητες κατάρτισης, εκτός συγκεκριμένων περιορισμένων εξαιρέσεων. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται πιστοποίηση για τους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) που ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: Εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών που απασχολούνται περιστασιακά και ως εκπαιδευτές ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στην επιχείρηση στην οποία εργοδοτούνται, με αποδεδειγμένη εξειδικευμένη γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου κατάρτισης. Ισχύει για Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στην Κύπρο. Εκπαιδευτές πρακτικής άσκησης από το εξωτερικό, με αποδεδειγμένη εξειδικευμένη γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου κατάρτισης. Ισχύει για Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στην Κύπρο και Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνήθη. Εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και δημόσιοι αξιωματούχοι ή εντεταλμένοι από αυτούς δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι 16

17 δραστηριοποιούνται ως εκπαιδευτές σε θέματα της ειδικότητάς τους. Ισχύει για όλες τις επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑ δραστηριότητες κατάρτισης. Αρμόδια υπηρεσιακή Επιτροπή εξετάζει υποβληθέν αίτημα από εκπαιδευτή και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τον Γενικό ιευθυντή, ο οποίος λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Η απόφαση αφορά παροχή εξαίρεσης προς τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή από την απαίτηση για πιστοποίηση για παροχή κατάρτισης σε συγκεκριμένα θέματα. ιακεκριμένοι επιστήμονες στο αντικείμενό τους, με σημαντικό έργο το οποίο μπορεί να τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις και άρθρα σε εγχώρια και διεθνή επιστημονικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, συμμετοχή σε μελέτες, διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών ή συμμετοχή σε αυτές, μονογραφίες κ.α. Για Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Ζωτικής Σημασίας, δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής να πιστοποιηθεί ούτε να εξεταστεί αίτημα για εξαίρεση. Για όλες τις υπόλοιπες επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑ δραστηριότητες κατάρτισης, αρμόδια υπηρεσιακή Επιτροπή εξετάζει υποβληθέν αίτημα από εκπαιδευτή και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τον Γενικό ιευθυντή, ο οποίος λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Η απόφαση αφορά παροχή εξαίρεσης προς τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή από την απαίτηση για πιστοποίηση για παροχή κατάρτισης σε συγκεκριμένα θέματα. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι εκπαιδευτές που έχουν ήδη εγκριθεί για Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Ζωτικής Σημασίας στο ίδιο θέμα. Εκπαιδευτές οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από άλλους εθνικούς ή άλλους φορείς π.χ. Microsoft, CISCO, TMI, Dale Carnegie, ECDL. Ισχύει για όλες τις επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑ δραστηριότητες κατάρτισης. Αρμόδια υπηρεσιακή Επιτροπή εξετάζει υποβληθέν αίτημα από εκπαιδευτή και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τον Γενικό ιευθυντή, ο οποίος λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια της υπό εξέταση πιστοποίησης περιλαμβάνουν όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του ΑξιοΠιστοΣυν. Η απόφαση αφορά αναγνώριση της υπό εξέταση πιστοποίησης από άλλο φορέα ως ισότιμης με την πιστοποίηση ΕΕΚ και ως εκ τούτου ο εκπαιδευτής θεωρείται ως πιστοποιημένος ΕΕΚ Εξεταστές Εξεταστές για Εξέταση Υποψηφίων για το Επαγγελματικό Προσόν του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης θεωρούνται εγκεκριμένοι από την ΑνΑ ειδικοί, που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια έγκρισης Εξεταστών: (α) Πανεπιστημιακός τίτλος σε οποιοδήποτε κλάδο, (β) Μεταπτυχιακός τίτλος τουλάχιστον σε επίπεδο Master στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ή/ και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ή/και ια Βίου Μάθηση ή/ και Εκπαίδευση Ενηλίκων ή/ και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και 17

18 (γ) Οκτώ (8) χρόνια επαγγελματική πείρα σε συναφές αντικείμενο, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) ως Εκπαιδευτής/ Εκπαιδευτικός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ιαδικασία Έγκρισης Εξεταστών Οι ενδιαφερόμενοι ειδικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση για Εγγραφή Φυσικού Προσώπου και Αίτηση για Έγκριση Εξεταστή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Οθόνες 1 και 4) και σε έντυπη μορφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Έντυπο 1 (ΑΠΣ) και Έντυπο 10 (ΑΠΣ)). Οι αιτήσεις ελέγχονται για πληρότητα αυτόματα από το Σύστημα, το οποίο ελέγχει αν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της Αίτησης είναι συμπληρωμένα. Μόνο αιτήσεις οι οποίες θα είναι πλήρως συμπληρωμένες θα γίνονται δεχτές για υποβολή. Στη συνέχεια, ελέγχεται η εγκυρότητα των αιτήσεων από Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό της ΑνΑ, ο οποίος ελέγχει αν τα πιστοποιητικά που έχει επισυνάψει ο ενδιαφερόμενος για πιστοποίηση στην Ηλεκτρονική Αίτηση που υπέβαλε στο Σύστημα είναι έγκυρα. Ο έλεγχος συμβατότητας της αίτησης διενεργείται από Αρμόδιο Λειτουργό της ΑνΑ, ο οποίος ελέγχει αν τα πιστοποιητικά που έχει επισυνάψει ο ενδιαφερόμενος για πιστοποίηση στην Ηλεκτρονική Αίτηση που υπέβαλε στο Σύστημα είναι συμβατά. Λαμβάνεται απόφαση από τον Υπεύθυνο Έργου για έγκριση/ απόρριψη. Εξεταστές που έχουν απορριφθεί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης για επανεξέταση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Έντυπο 12 (ΑΠΣ). Καταρτίζεται ηλεκτρονικός κατάλογος εγκεκριμένων Εξεταστών ανά Επαρχία. Η σειρά προτεραιότητας ανάθεσης εργασιών καθορίζεται τυχαία από το λογισμικό πρόγραμμα. Σε κάθε Εξεταστική Επιτροπή ανατίθεται ομάδα 12 Υποψηφίων. Οι Εξεταστές, πριν αναλάβουν καθήκοντα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης Εξεταστών που θα διοργανωθεί από την ΑνΑ. Καθήκοντα Εξεταστών Επικοινωνία με τον Υποψήφιο. Καθορισμός θεμάτων ειδικής εργασίας και ανάθεση στους Υποψηφίους. Εξέταση με τις καθορισμένες στο ΠΕΠ μεθόδους Εξέτασης. Παροχή ανατροφοδότησης στον Υποψήφιο που εξετάζεται. Ηλεκτρονική υποβολή Έκθεσης Αξιολόγησης Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Οθόνη 3) και σε έντυπη μορφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Έντυπο 14 (ΑΠΣ)) ενώ επισυνάπτεται η ειδική εργασία και η γραπτή Εξέταση του Υποψηφίου. 18

19 Ύψος και ιαδικασία Καταβολής Αμοιβής σε εγκεκριμένο Εξεταστή Tο ύψος της ωριαίας αμοιβής των Εξεταστών καθορίζεται στα 40, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στους Εξεταστές θα καταβάλλεται η αμοιβή για την Εξέταση των Υποψηφίων που θα διενεργήσουν, αφού υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ΑνΑ την Έκθεση Αξιολόγησης Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Οθόνη 3) και σε έντυπη μορφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Έντυπο 14 (ΑΠΣ)), ενώ επισυνάπτεται η ειδική εργασία και η γραπτή Εξέταση του Υποψηφίου. Μετά την υποβολή της έντυπης και της ηλεκτρονικής Έκθεσης Αξιολόγησης και την αποδοχή τους από την ΑνΑ, ο κάθε Αξιολογητής συμπληρώνει κατάλληλα, υπογράφει και υποβάλλει στην ΑνΑ το συντομότερο δυνατόν, σε πρωτότυπη μορφή Τιμολόγιο Προσφοράς Υπηρεσιών για την Εξέταση ΕΕΚ Χώρος Εξέτασης Η εξέταση θα διεξάγεται: (α) στην περίπτωση Εξέτασης κατά την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης, σε χώρο επιλεγμένο/ εγκριμένο από την ΑνΑ και (β) στην περίπτωση που ο Υποψήφιος ενεργεί ο ίδιος ως Εκπαιδευτής, στο χώρο διεξαγωγής του προγράμματος κατάρτισης που εφαρμόζει ο Υποψήφιος Εξέταση Υποψηφίων από Εξεταστική Επιτροπή Η Εξέταση του Υποψηφίων δυνατό να ακολουθήσει μια εκ των δυο πιο κάτω διαδρομών: Εξέταση κατά τη διάρκεια συμμετοχής των Υποψηφίων σε εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ πρόγραμμα κατάρτισης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Η Εξέταση κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών διαλαμβάνει τα ακόλουθα: ειγματικό πρόγραμμα κατάρτισης (μικροδιδασκαλία) Παρακολούθηση δειγματικού προγράμματος κατάρτισης (μικροδιδασκαλίας) που εκτελούν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του προγράμματος. Καθορισμός ειδικής εργασίας Η ειδική εργασία καθορίζεται και ανατίθεται στους Υποψηφίους από τη διμελή Εξεταστική Επιτροπή 19

20 Κατ ιδίαν συνάντηση της Εξεταστικής Επιτροπής με τον κάθε Υποψήφιο Παρουσίαση της ειδικής εργασίας από τους Υποψηφίους και διενέργεια της προφορικής Εξέτασης και της προσωπικής συνέντευξης. Γραπτή Εξέταση ιενέργεια της γραπτής Εξέτασης από τη διμελή Εξεταστική Επιτροπή σε ομάδες 12 περίπου ατόμων Εξέταση κατά την εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας από τον ίδιο τον Υποψήφιο ως εκπαιδευτή Η Εξέταση κατά την εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας από τον ίδιο τον Υποψήφιο ως εκπαιδευτή διαλαμβάνει τα ακόλουθα: Παρακολούθηση δειγματικού προγράμματος κατάρτισης Παρακολούθηση μέρους του προγράμματος που εκτελούν οι Υποψήφιοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας κατά τη διάρκεια εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης. Καθορισμός ειδικής εργασίας Η ειδική εργασία καθορίζεται και ανατίθεται στους Υποψηφίους από τη διμελή Εξεταστική Επιτροπή. Κατ ιδίαν συνάντηση της Εξεταστικής Επιτροπής με τον κάθε Υποψήφιο Παρουσίαση της ειδικής εργασίας από τους Υποψηφίους και διενέργεια της προφορικής Εξέτασης και της προσωπικής συνέντευξης. Γραπτή Εξέταση ιενέργεια της γραπτής Εξέτασης από τη διμελή Εξεταστική Επιτροπή 3.6. Μέθοδοι Εξέτασης Η εξέταση διενεργείται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή σε αποδεκτές συνθήκες προσομοίωσης, δηλαδή κατά τη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Οι μέθοδοι Εξέτασης που αξιοποιούνται έχουν καθοριστεί από την αρμόδια τομεακή ΤΕΕΠ και είναι ενσωματωμένες στο ΠΕΠ. Αυτές περιλαμβάνουν, εκτός από την παρακολούθηση δειγματικού προγράμματος κατάρτισης (μικροδιδασκαλία), προσωπική συνέντευξη και προφορική Εξέταση, ετοιμασία ειδικής εργασίας και γραπτή Εξέταση. Συγκεκριμένα, οι διάφορες μέθοδοι που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην Εξέταση Υποψηφίων για το Επαγγελματικό Προσόν του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι οι πιο κάτω: 20

21 (i) Παρακολούθηση της εκτέλεσης εργασίας (α) Παρακολούθηση της εκτέλεσης εργασίας σε Πραγματικές Συνθήκες εργασίας. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης εργασίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας είναι η παρακολούθηση από τη διμελή Εξεταστική Επιτροπή μέρους προγράμματος κατάρτισης στο οποίο ο Υποψήφιος ενεργεί ως εκπαιδευτής. Η παρακολούθηση είναι διάρκειας λεπτών. (β) Παρακολούθηση της εκτέλεσης εργασίας σε Συνθήκες Προσομοίωσης Η παρακολούθηση της εκτέλεσης εργασίας σε συνθήκες προσομοίωσης αφορά στην παρακολούθηση των Υποψηφίων κατά την εκτέλεση δειγματικού προγράμματος κατάρτισης (μικροδιδασκαλίας), που θα αποτελεί μέρος προγράμματος κατάρτισης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στο οποίο θα συμμετέχουν. Ο κάθε Υποψήφιος θα παρουσιάζει δειγματικό πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας λεπτών. Η παρουσίαση θα γίνεται στην παρουσία της Εξεταστικής Επιτροπής, του εκπαιδευτή του προγράμματος και όλων των άλλων Υποψηφίων. (ii) Προσωπική Συνέντευξη Η προσωπική συνέντευξη είναι ο παλαιότερος και ο πιο γνωστός τρόπος Εξέτασης. Είναι ευέλικτος τρόπος και παρέχει την ευκαιρία για διερεύνηση ιδιαίτερων προβλημάτων/θεμάτων. Πρέπει να ετοιμάζεται ένας κατάλογος ελέγχου που να προσδιορίζει τα αποτελέσματα και τους τομείς που θα διερευνηθούν και οι αντίστοιχες ερωτήσεις που θα υποβληθούν στον Υποψήφιο. Η προσωπική συνέντευξη διενεργείται από τη διμελή Εξεταστική Επιτροπή ξεχωριστά για τον κάθε Υποψήφιο σε συνδυασμό με την Προφορική Εξέταση. (iii) Προφορική Εξέταση Επειδή για κάθε εργασία υπάρχουν απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχουν οι Υποψήφιοι, η Εξέταση των απαραιτήτων γνώσεων θα γίνει με την υποβολή προφορικών ερωτήσεων σχετικών με την εξεταζόμενη εργασία. Οι προφορικές ερωτήσεις δίνουν την ευκαιρία στους Εξεταστές να πάρουν πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τις γνώσεις και την ικανότητα απόδοσης των Υποψηφίων λαμβάνοντας έτσι μια πιο ακριβή και ολοκληρωμένη εικόνα για το επίπεδο απόδοσης τους για το συγκεκριμένο τομέα/εργασία για το οποίο εξετάζονται. Η Προφορική Εξέταση διενεργείται σε συνδυασμό με την Προσωπική Συνέντευξη. 21

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ιούνιος 2013 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστικά Κέντρα και Εξωτερικούς Εξεταστές/Επαληθευτές για την Εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα