ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ο.Κ ΕΝ 834. Ημερομηνία :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ο.Κ ΕΝ 834. Ημερομηνία : 14 04 1994"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ο.Κ ΕΝ 834 Ημερομηνία :

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ) Παρουσίαση. 4 2.) Σκοπός και γενικοί όροι ) Αρχή λειτουργίας ) Ορισμός ) Όροι σύστασης ) Σύσταση μετρούμενης κλίμακας ) Αισθητήρια θερμοκρασίας ) Κλίμακα θερμοκρασίας αισθητήρων ) Σχεδιασμός προσαγωγής και επιστροφής θέρμανσης μετρίων θερμοκρασιών 7 4.6) Ανώτερο θερμοκρασιακό όριο.8 4.7) Κατώτατο θερμοκρασιακό όριο ) Θερμοκρασία εκκίνησης ) Ανάγνωση ενδείξεων ) Κλίμακα ενδείξεων ) Κλίμακα μέτρησης ) Ονομαστικές χαρακτηριστικές τιμές ) Σχετική διαφοροποίηση ενδείξεων ) Ιδανική κλίμακα μέτρησης ) Περίοδος μέτρησης ) Αξία C ) Πλήρης περίοδος υπολογισμών ) Κλίμακα συντελεστών ) Συστήματα μετάδοσης ) Κατασκευαστής 11 5.) Απαιτήσεις κατανεμητών ) Απαιτήσεις που αφορούν τα όρια θερμοκρασίας ) Αποθήκευση θερμοκρασίας ) Έναρξη θερμοκρασίας ) Ιδανική κλίμακα μέτρησης ) Αισθητήρια θερμοκρασίας ) Υπολογιστής / κεντρική μονάδα ) Βοηθητική παροχή ενέργειας ) Υπερπλήρωση οθόνης ) Ανάλυση οθόνης ) Έλεγχος λειτουργίας ) Μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση ) Γήρανση ) Ηλεκτρικές, ηλεκτροστατικές και μαγνητικές επιδράσεις ) Θερμική επιρροή του κατανεμητή μονού αισθητήρα ) Θερμική επιρροή του κατανεμητή με αισθητήριο χώρου ) Θερμική επιρροή υπόλοιπων εξαρτημάτων ) Επιρροή συστημάτων μετάδοσης

3 5.18) Σφράγισμα 15 6.) Απαιτήσεις για χρήση και τοποθέτηση ) Όρια θερμοκρασίας ) Τοποθέτηση αισθητήρων ) Θέση τοποθέτησης αισθητήρων ) Τρόπος καλωδίωσης ) Καταλληλότητα εργαλείων 16 7.) Απαιτήσεις κλίμακας ) Τελικός ποσοστιαίος συντελεστής Κ ) Ποσοστιαίος συντελεστής Κ Q ) Ποσοστιαίος συντελεστής K C ) Τιμή C ) Κλίμακα συντελεστή Κ Τ ) Απαιτήσεις για ανάγνωση και συντήρηση ) Έλεγχος ) Γενικά ) Έγγραφα ελέγχου ) Αποτελέσματα ελέγχου ) Πρωτόκολλο ελέγχου ) Διαδικασίες ελέγχου ) Κατασκευή ) Σφράγισμα ) Θερμοκρασιακή διαφορά ) Μέγιστη επιτρεπτή αστοχία ) Γήρανση ) Εξωτερικές επιρροές ) Τιμή C, διαδικασία ελέγχου ) Τιμή C, έλεγχος κλίμακας ) Ποσοστιαίος συντελεστής Κ Q ) Ποσοστιαίος συντελεστής K C ) Κωδικοποίηση...22 Παράρτημα Α (ενημερωτικό) Πληροφορίες και συστάσεις.. 23 Α.1) Συστήματα θέρμανσης Α.2) Προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής Α.3) Εκπομπή θερμότητας, μη ελεγχόμενη από τον καταναλωτή...23 Α.4) Συμπληρωματικές ρυθμίσεις

4 Πρόλογος Αυτό το Ευρωπαϊκό έγγραφο έχει συγγραφεί από την τεχνική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης CEN / TC 171 «Κατανεμητές θερμαντικών σωμάτων», η οποία συνεδρίασε στην Γερμανία. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει δύο ενημερωτικά παραρτήματα Α και Β. Τα παραρτήματα αυτά δεν ανήκουν στην βιβλιογραφία του εγγράφου. Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς όρους της ένωσης CEN / CENELEC οι χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ υποχρεούνται να υπακούουν το παρών έγγραφο. 1.) Παρουσίαση Το έγγραφο αυτό ορίζει τους κατανεμητές θερμαντικών σωμάτων με ηλεκτρική παροχή, ώστε να υπολογίζεται η αξία κατανάλωσης ενός οικιακού θερμαντικού σώματος. Ορίζει επίσης τις ελάχιστες απαιτήσεις για την κατασκευή, το υλικό κατασκευής, την τοποθέτηση, την λειτουργία και τον υπολογισμό των ενδείξεων των μηχανημάτων αυτών. Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει τις διαδικασίες ελέγχου και συμμόρφωσης με βάση τα κατασκευαστικά στάνταρντς και δίνει συμβουλές για τον τρόπο χρήσης και το μέγεθος υπολογισμού. 2.) Σκοπός και γενικοί όροι Οι κατανεμητές θερμαντικών σωμάτων με βάση το έγγραφο αυτό, είναι εργαλεία για την καταγραφή της θερμότητας που αποδίδουν τα θερμαντικά σώματα, σε μονάδες κατανάλωσης. Οι καταναλωτές είναι διαμερίσματα, γραφεία, επαγγελματικά κτήρια και εργοστασιακές εγκαταστάσεις, στα οποία η θέρμανση παρέχεται από κεντρικό λεβητοστάσιο ή από κοινό κολλεκτέρ. Ένα ολοκληρωμένο σύνολο καταναλωτών ονομάζεται καταναλωτική μονάδα. Είναι πιθανόν απαραίτητο να διαχωρίσουμε μία καταναλωτική μονάδα σε σύνολα χρηστών, εάν τα μέλη τις καταναλωτικής μονάδας παρουσιάζουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές (π.χ τεχνολογικές διαφορές στον τρόπο θέρμανσης ή διαφορές στον τρόπο κατανάλωσης π.χ. βιομηχανικά εργοστάσια που αντιτάσσονται στα ιδιωτικά διαμερίσματα). Οι κατανεμητές επιτρέπουν μόνο την επιλογή της θερμικής κατανάλωσης κάθε θερμαντικού σώματος μιας καταναλωτικής μονάδας, όπως διαμοιράζεται από την συνολική θερμική κατανάλωση της καταναλωτικής μονάδας ή του καταναλωτικού συνόλου (βλέπε κεφάλαιο 3). Είναι προαπαιτούμενος ο ορισμός της συνολικής θερμικής κατανάλωσης είτε μετρώντας την ποσότητα της κατανάλωσης του καυσίμου 4

5 είτε μετρώντας το συνολικό ποσό θερμότητας που μεταφέρεται (με χρήση κεντρικού θερμιδομετρητή). Για την σωστή λειτουργία των κατανεμητών με βάση το σχετικό έγγραφο, πρέπει το σύστημα κεντρικής θέρμανσης να πληρεί τις κάτωθι προδιαγραφές: - Κατά την τοποθέτηση των κατανεμητών, το λεβητοστάσιο να ανταποκρίνεται στους σχετικούς κανονισμούς - Να λειτουργεί με βάση τους σχετικούς κανονισμούς Οι κατανεμητές με βάση αυτό το έγγραφο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συστήματα θέρμανσης όπου τα όρια θερμοκρασίας ξεπερνιούνται, όπου ο συντελεστής της θερμικής ισχύς, K Q, δεν είναι καθορισμένος, ή η θερμαινόμενη επιφάνεια δεν είναι αποδεκτή. Αυτό αναφέρεται στα παρακάτω θερμικά συστήματα : Ενδοδαπέδια θέρμανση Επιτοίχια θέρμανση Σώματα με ρυθμιζόμενα πτερύγια Θερμαντικά σώματα με ανεμιστήρα Fan coils Συστήματα θέρμανσης όπου τα θερμαντικά σώματα είναι συνδεδεμένα και λειτουργούν με ατμό. 3.) Αρχή λειτουργίας Οι κατανεμητές με βάση το παρών έγγραφο είναι μετρητικές συσκευές για την καταγραφή της συγκεκριμένης θερμοκρασίας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η θερμοκρασία είναι η βάση για την καταγραφή της θερμότητας εξόδου των σωμάτων στα οποία έχουν τοποθετηθεί κατανεμητές. Οι κατανεμητές, με βάση το παρών έγγραφο, με ηλεκτρική παροχή, χρησιμοποιούν μία ή δύο χαρακτηριστικές θερμοκρασίες οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την θερμαντική επιφάνεια. Η ανάγνωση των της μη κλιμακούμενης οθόνης είναι η προσεγγιστική αξία του χρόνου λειτουργίας της μετρούμενης χαρακτηριστικής θερμοκρασίας του σώματος ή η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της επιφάνειας του θερμαντικού σώματος και της θερμοκρασίας χώρου. Αυτός ο τρόπος ανάγνωσης, επιτυγχάνεται από τον υπολογισμό συντελεστών που δεν εμφανίζονται στην οθόνη, ιδιαίτερα από αυτούς για την ονομαστική ισχύ του σώματος και της μετάδοσης θερμότητας μεταξύ της επιφάνειας του σώματος και των αισθητήρων (βλέπε 4.18). Η αξία κατανάλωσης είναι η προοδευτική τιμή της θερμότητας, κατά την περίοδο θέρμανσης, η οποία παρέχεται από το θερμαντικό σώμα και ελέγχεται από τον καταναλωτή. Η ανάγνωση των ενδείξεων (βλέπε 4.10) μπορεί να γίνει άμεσα από την κλίμακα του κατανεμητή ή έμμεσα μετά από επεξεργασία μη αναγνώσιμων ενδείξεων (βλέπε 4.9). 5

6 Έτσι, οι ενδείξεις είναι το μετρητικό αποτέλεσμα το οποίο επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά των κατανεμητών, των σωμάτων, των επιπρόσθετων συνθηκών και των συντελεστών αβέβαιων κλιμακωτών συντελεστών και της τοποθέτησης. Συνεπώς οι μετρούμενες παρεκτροπές ( μετρητικά λάθη) της καταγεγραμμένης κατανάλωσης δεν εξαρτώνται από έναν μεμονωμένο κατανεμητή. Έτσι, οι κατανεμητές δεν μπορούν να υπολογίσουν με τον ίδιο τρόπο όπως οι θερμιδομετρητές. Εξαιτίας των περιγραφομένων χαρακτηριστικών, το μετρητικό αποτέλεσμα δεν συνδέεται με καμία φυσική ενεργειακή μονάδα Η αξία της κατανάλωσης δεν διαστασιολογείται. Είναι μόνο μία τιμή η οποία σχετίζεται με το άθροισμα των ενδεικτικών τιμών του συνόλου των κατανεμητών. Μία σχετική τιμή των μετρούμενων ενδείξεων, η οποία έχει ορισθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται αντιληπτή σαν κομμάτι της συνολικής θερμότητας, που καταναλώνεται από το καταναλωτικό σύνολο (χρήστες συστήματος). Στο τέλος της περιόδου μέτρησης, η τιμή υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε έναν κατανεμητή. Από την άθροιση των ενδεικτικών τιμών των θερμαντικών σωμάτων, η παραπάνω σχετική τιμή της κατανάλωσης ενός χρήστη σχετίζεται με την συνολική κατανάλωση ολόκληρου του κτηρίου. Οι κατανεμητές πρέπει να περιέχουν μέσα σε μια θήκη, αισθητήρες, μικροϋπολογιστή, οθόνη, ηλεκτρική παροχή, την βάση τοποθέτησης και μία σφραγίδα. Η σφραγίδα προφυλάσσει από τις εκούσιες υποκλοπές. Κάθε κατανεμητής είναι μία λειτουργική μονάδα. Κάθε ξεχωριστό κομμάτι είναι κατασκευασμένο με βάση τις δεδομένες αντοχές. Έτσι, κάθε κομμάτι συγκεκριμένου κατανεμητή (τύπος, μάρκα) λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο υπό τις ίδιες συνθήκες. Οι κατανεμητές λειτουργούν με βάση μία από τις παρακάτω υπολογιστικές αρχές : Υπολογιστική αρχή μονού αισθητήρα, χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα θερμοκρασίας. Ο αισθητήρας καταγράφει τη θερμοκρασία της επιφάνειας του σώματος ή τη μέση θερμοκρασία θέρμανσης. Υπολογιστική αρχή δύο αισθητήρων, χρησιμοποιεί δύο αισθητήρες θερμοκρασίας. Ο ένας αισθητήρας καταγράφει τη θερμοκρασία της επιφάνειας του σώματος ή τη μέση θερμοκρασία θέρμανσης ενώ ο άλλος καταγράφει τη θερμοκρασία χώρου ή τη σχετική θερμοκρασία. Υπολογιστική αρχή που χρησιμοποιεί το λογαριθμικό αποτέλεσμα των τριών αισθητήρων, μέση τιμή θερμοκρασίας εισαγωγής του νερού στο σώμα, θερμοκρασία εξαγωγής και θερμοκρασία χώρου. 4.) Ορισμός Για τον σκοπό του εγγράφου αυτού, παρέχονται οι κάτωθι ορισμοί : 6

7 4.1) Όροι σύστασης Για τον σκοπό της οριστικοποίησης των συντελεστών και της αξίας C, πρέπει να οριστούν οι παρακάτω έννοιες. Οι όροι σύστασης πρέπει να επιλέγονται ελεύθερα μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Οι όροι σύστασης ενός θερμαντικού σώματος είναι οι εξής : - ανώτερη παροχή εισόδου - έννοια μέσης θερμοκρασίας θέρμανσης : t m = 40 0 C έως 60 ο C - Συνιστώμενη θερμοκρασία αέρα t l = (20 ± 2) o C. Θα πρέπει η θερμοκρασία αυτή να υπολογίζεται 0,75 μέτρα πάνω από το πάτωμα και σε απόσταση 1,5 μέτρα μακριά από τη θερμαντική επιφάνεια - Μέση θερμοκρασία παροχής ( θερμοκρασία μέσα στο θερμαντικό σώμα) σε t v / t R / t L = 90 o C / 70 o C / 20 o C όπου : t v θερμοκρασία εισόδου t R θερμοκρασία εξόδου 4.2) Σύσταση μετρούμενης κλίμακας Η σύσταση της μετρούμενης κλίμακας είναι η τιμή του μετρούμενου ποσοστού που σχετίζεται με τις ονομαστικές τιμές των χαρακτηριστικών μεγεθών (βλέπε 4.12) σε κανονικές συνθήκες ( η τιμή του C ξεκινά από το μηδέν της κλίμακας).αυτό βοηθά στην επιλογή του ποσοστιαίου συντελεστή Κ C (βλέπε ). 4.3) Aισθητήρια θερμοκρασίας Η θερμοκρασία των αισθητήρων, εξαρτάται από το στοιχείο του αισθητήρα και την θήκη των αισθητήρων, η οποία υπάρχει προκειμένου να προστατευθούν οι αισθητήρες από μηχανικές καταπονήσεις και υψηλές θερμοκρασίες λόγω επαφής. 4.4) Κλίμακα θερμοκρασιών αισθητήρα Η κλίμακα θερμοκρασιών είναι η κλίμακα της μετρούμενης τιμής της θερμοκρασίας του αισθητήρα. Όταν χρησιμοποιείται ζεύγος αισθητήρων, που μετρούν την θερμοκρασιακή διαφορά, η κλίμακα θερμοκρασιών παρέχεται από την κλίμακα διαφοράς θερμοκρασίας. 4.5) Σχεδιασμός προσαγωγής και επιστροφής θέρμανσης μετρίων θερμοκρασιών Οι θερμοκρασίες εισαγωγής και επιστροφής ενός μέσου συστήματος θέρμανσης σωμάτων έχουν υπολογιστεί έτσι ώστε να φθάνει το σώμα στην επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία υπό σταθερές συνθήκες και με θερμικό φορτίο ανάλογο των κλιματολογικών απαιτήσεων. Η κύρια τιμή της θερμοκρασίας εισόδου t v και εξόδου t R είναι υπολογισμένες για μία μέση θερμοκρασία αέρα t m,a. Αυτή η θερμοκρασία 7

8 προκύπτει από την λογαριθμική τιμή των θερμοκρασιών ώστε ο αέρας του χώρου να έχει θερμοκρασία 20 o C. 4.6) Ανώτερο όριο θερμοκρασίας Το ανώτερο όριο θερμοκρασίας t max ορίζεται σαν μέγιστη επιτρεπτή τιμή για θερμαντικά σώματα σε συστήματα θέρμανσης με μέση θερμοκρασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατανεμητής. Εξαρτάται από το υλικό κατασκευής της βάσης και των εξαρτημάτων. 4.7) Κατώτατο όριο θερμοκρασίας Το κατώτατο όριο θερμοκρασίας t min είναι η μικρότερη τιμή της θερμοκρασίας σε ένα σύστημα θέρμανσης μέσης θερμοκρασίας, στο οποίο τοποθετείται κατανεμητής. Για μονοσωλήνια συστήματα θέρμανσης, η τιμή αυτή υπολογίζεται για το τελευταίο σώμα του βρόγχου ή σαν υποκατάστατο, λαμβάνεται η θερμοκρασία επιστροφής του νερού. Το κατώτατο όριο θερμοκρασίας εξαρτάται από την υπολογιστική αρχή που χρησιμοποιείται. 4.8) Αρχική θερμοκρασία Η θερμοκρασία εκκίνησης t Z σε ένα σύστημα θέρμανσης μέσων θερμοκρασιών σωμάτων, είναι το μερικό φορτίο της κλίμακας της θερμοκρασίας παροχής σε κανονικές συνθήκες, όπου ξεκινά να μετρά και να καταγράφει ο κατανεμητής. 4.9) Ενδείξεις Οι ενδείξεις της οθόνης γενικά είναι μετρητικές τιμές οι οποίες παράγονται από τον κατανεμητή, οι οποίες μπορούν να διαβαστούν σαν αριθμητικές αξίες στην οθόνη. Αν η τιμή αυτή δεν είναι μηδέν στην αρχή της περιόδου θέρμανσης (βλέπε 4.15) τότε οι ενδείξεις του κατανεμητή πρέπει να σχετίζονται με τις προηγούμενες ενδείξεις και για την κατανομή δαπανών πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την διαφορά των δύο τιμών, στο τέλος και στην αρχή της περιόδου θέρμανσης. Οι τιμές ανάγνωσης μπορούν να είναι με κλίμακα ή χωρίς κλίμακα (βλέπε 4.10). 4.10) Κλίμακα ενδείξεων Η κλίμακα ανάγνωσης είναι η τιμή των ενδείξεων με βάση τους υπολογισμένους ποσοστιαίους συντελεστές σύμφωνα με την παράγραφο ) Κλίμακα μέτρησης Η κλίμακα μέτρησης R είναι η πρόοδος των μετρήσεων της οθόνης ανά μονάδα χρόνου. 8

9 4.12) Ονομαστική χαρακτηριστική τιμή Η χαρακτηριστική τιμή είναι η σχέση μεταξύ του μετρούμενου ποσοστού και σύμφωνα με την υπολογιστική αρχή, η τιμή της διαφοράς θερμοκρασίας. 4.13) Σχετική διαφοροποίηση ενδείξεων Η σχετική διαφοροποίηση ενδείξεων είναι η διαφορά της πραγματικής κλίμακας μέτρησης και της ονομαστικής κλίμακας των ενδείξεων. 4.14) Ιδανική κλίμακα μέτρησης Η ιδανική κλίμακα μέτρησης είναι η κλίμακα της θερμοκρασίας χώρου χωρίς την θερμαντική απόδοση του σώματος. 4.15) Περίοδος μέτρησης Η περίοδος μέτρησης ονομάζεται το διάστημα κατά το οποίο ξεκινά να καταγράφεται η κατανάλωση χωρίς διακοπή. 4.16) Τιμή c Η τιμή C εκφράζει τον βαθμό του θερμικού δεσμού μεταξύ της θερμοκρασίας των αισθητήρων και των θερμοκρασιών. Ορίζεται σαν το ποσοστό διαφοράς θερμοκρασίας σύμφωνα με τον κάτωθι υπολογισμό : C =1 t t s Όπου : Δt s είναι η διαφορά θερμοκρασίας των αισθητήρων πχ. t HS t RS ή Δt Ins Δ t είναι η υπερβολική θερμοκρασία, ενός μεσαίας θερμοκρασίας, συστήματος θέρμανσης t m - t L ή Δt In Όπου : t HS είναι η θερμοκρασία του αισθητήρα του θερμαντικού σώματος t RS είναι η θερμοκρασία του αισθητήρα χώρου (για κατανεμητές χωρίς αισθητήριο χώρου t RS = t L ) t m μέση θερμοκρασία συστήματος θέρμανσης t L συνιστώμενη θερμοκρασία αέρα (βλέπε 4.1) t V είναι η θερμοκρασία της προσαγωγής του νερού του θερμαντικού σώματος 9

10 t R η θερμοκρασία της επιστροφής του νερού από το θερμαντικό σώμα Δt In είναι η λογαριθμική επιπρόσθετη θερμοκρασία της μέσης θέρμανσης σύμφωνα με τον τύπο : t In tv t R = tv t ln t t R L L (2) Δt Ins είναι η λογαριθμική επιπρόσθετη θερμοκρασία των αισθητήρων Αν τα χαρακτηριστικά της θερμοκρασίας των αισθητήρων ή των ζευγών των αισθητήρων είναι άγνωστα, τότε τα μετρητικά σήματα ή η κλίμακα μέτρησης που αφορά αυτά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση των σταθερών θερμοκρασιών ή της διαφοράς θερμοκρασίας. 4.17) Πλήρης περίοδος υπολογισμού Η πλήρης περίοδος υπολογισμού της θερμικής απόδοσης είναι το πηλίκο της θερμότητας που εκπέμπει το σώμα σε ένα ημερολογιακό έτος προς την ονομαστική θερμική απόδοση (βλέπε ). Μονάδα μέτρησης ώρες / έτος. 4.18) Ποσοστιαίοι συντελεστές Οι κάτωθι ποσοστιαίοι συντελεστές μετατρέπουν τις ενδείξεις της οθόνης, κάθε κατανεμητή χωριστά, σε κατάλληλες ενδείξεις που βοηθούν στον υπολογισμό του κόστους κατανάλωσης ) Συντελεστής K Q για την θερμική απόδοση του σώματος Ο ποσοστιαίος συντελεστής K Q είναι (χωρίς διαστάσεις) η αριθμητική τιμή της απόδοσης του θερμαντικού σώματος σε Watt. Η ονομαστική θερμική απόδοση είναι η απόδοση του σώματος που λειτουργεί με θερμοκρασία παροχής εισόδου, θερμοκρασία επιστροφής νερού και θερμοκρασία αέρα 90 o C, 70 o C και 20 o C σε θάλαμο ελέγχου υπό σταθερές συνθήκες. Η θερμοκρασία αέρα πρέπει να υπολογίζεται σε απόσταση 0,75 εκ. πάνω από το πάτωμα και 1,5 μ. από την θερμαντική επιφάνεια. Αν η ονομαστική θερμική απόδοση του σώματος έχει καταγραφεί κάτω από άλλες συνθήκες θα πρέπει να μετατρέπονται παραπάνω συνθήκες. 10

11 4.18.2) Συντελεστής K C για την θερμοκρασιακή σχέση των αισθητήρων. Ο ποσοστιαίος συντελεστής K C λαμβάνει υπόψη του την θερμοκρασιακή σχέση της μέσης θερμοκρασίας του συστήματος θέρμανσης και την διαφορά θερμοκρασίας των αισθητήρων ανάλογα με τους διαφορετικούς τύπους της θερμαντικής επιφάνειας 1. K C είναι το πηλίκο της αναφερόμενης κλίμακας θερμοκρασιών των αισθητήρων του σώματος, σε κανονικές συνθήκες. K C R = R Re ference Rating ) Συντελεστής Κ Τ για δωμάτια με σχεδιασμό μικρής εσωτερικής θερμοκρασίας η οποία διαφοροποιείται από τη βασική θερμοκρασία χώρου. Ο ποσοστιαίος συντελεστής Κ Τ λαμβάνει υπόψη του την αλλαγή της θερμοκρασιακής απόδοσης και της διαφοράς θερμοκρασίας των αισθητήρων όπου χρησιμοποιούνται κατανεμητές μονού αισθητήρα με σχεδιασμό εσωτερικής θερμοκρασίας μικρότερη από την αναφερόμενη ) Τελικός ποσοστιαίος συντελεστής Κ Ο τελικός ποσοστιαίος συντελεστής Κ προκύπτει από τους ανεξάρτητους συντελεστές ως εξής : Κ = K Q Χ K C Χ Κ Τ 4.19) Συστήματα μετάδοσης Τα συστήματα μετάδοσης έχουν ορισθεί σαν κανονισμοί που χρησιμοποιούνται στη μετάδοση σημάτων μεταξύ των κατανεμητών που έχουν τοποθετηθεί χωριστά. 4.20) Κατασκευαστής Ο κατασκευαστής σύμφωνα με το παρών έγγραφο είναι ένα άτομο ή μια εταιρία υπεύθυνη για τον εφοδιασμό και τοποθέτηση ενός κατανεμητή. 5.) Απαιτήσεις κατανεμητών 5.1) Απαιτήσεις που αφορούν όρια θερμοκρασίας Αν για μικρό χρονικό διάστημα η θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης φθάσει την t max, τότε δεν πρόκειται να προκληθεί καμία ζημιά στην λειτουργία του κατανεμητή ή άλλων εξαρτημάτων του. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα όταν ο κατανεμητής τοποθετηθεί σε άλλα σημεία όπως στον σωλήνα παροχής. 1 Αν χρησιμοποιείται σώμα με ιδιαίτερη σύνδεση η οποία αποκλίνει από τις συνθήκες που περιγράφονται στο 4.1 ή αν οι θήκες είναι συνδεδεμένες στο θερμαντικό σώμα σε τέτοιο τρόπο ώστε να μην μετατρέπονται από τον χρήστη οι κλιμακούμενοι συντελεστές K Q, K C πρέπει να υπολογίζονται κάτω από άλλες συνθήκες 11

12 Για εξαρτήματα που δεν αγγίζουν την θερμαντική επιφάνεια, τα όρια θερμοκρασίας είναι από 0 o C - 50 o C χωρίς να προκαλείται καμία ανωμαλία κατά την λειτουργία. 5.2) Αποθήκευση θερμοκρασίας Η κατασκευή των εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται με βάση τα όρια ανοχής της θερμοκρασίας -25 o C έως +60 o C, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα. 5.3) Θερμοκρασία εκκίνησης Οι κατανεμητές μονού αισθητήρα, χωρίς αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου, σε ένα θερμαντικό σώμα με C 0,10 με μέση παροχή συστήματος θέρμανσης και αναφορά στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας.(βλέπε 4.1) και θερμοκρασία χώρου, η θερμοκρασία εκκίνησης t Z υπολογίζεται από τις παρακάτω σχέσεις (5) και (6) Για t min 60 o C : t Z 0,3 x (t min 20 o C) +20 o C (5) Για 55 o C t min < 60 o C : t Z 28 o C (6) Για κατανεμητές με αισθητήρα χώρου, το κριτήριο για τη θερμοκρασία εκκίνησης υπολογίζεται από την σχέση 7 και ισχύει για όλους τους ηλεκτρονικούς τύπους κατανεμητών (βλέπε όρο 3) : t Z t L 5 K (7) Όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι θερμαντικών σωμάτων με μία μετρητική μονάδα, ο t Z για κάθε μεμονωμένο κατανεμητή μπορεί να είναι διαφορετικός μέχρι 10%. Η διαφορά δεν πρέπει να ξεπερνά τους 5Κ. 5.4) Ιδανική κλίμακα μέτρησης Σε θερμοκρασίες δωματίου μεγαλύτερες των 27 o C, η ιδανική κλίμακα μέτρησης δεν πρέπει να ξεπερνά το 1% της ονομαστικής κλίμακας μέσου συστήματος θέρμανσης, και η διαφορά θερμοκρασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τους 60 o C αναφερόμενη σε κανονικές συνθήκες και με c 0,1. 5.5) Θερμοκρασία αισθητήρων Η μηχανική και η θερμική αντοχή της θήκης των αισθητήρων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να απαγορεύονται οι παραμορφώσεις κατά την τοποθέτηση και τη λειτουργία. Για λόγους ελέγχου, τα εξαρτήματα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρατηρείται εύκολα η καλή λειτουργία της διάταξης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Οι αισθητήρες πρέπει να ελέγχονται σε περιβαντολλογικές συνθήκες οι οποίες περιέχουν ένα κατώτατο θερμοκρασιακό όριο των +5 o C και ένα ανώτερο όριο τουλάχιστον ίσο με t max (βλέπε 4.6) και μια ετήσια τιμή σχετικής υγρασίας 65%. 12

13 5.6) Μικροϋπολογιστής / κεντρική μονάδα Ο μηχανικός σχεδιασμός πρέπει να εγγυάται προστασία ενάντια στις υποκλοπές. Πρέπει επιπροσθέτως να εγγυάται την καλή λειτουργία κατά την κάθετη πρόσπτωση του νερού. Σαν εργαστηριακή απαίτηση για την μηχανική αντοχή πρέπει να εφαρμόζεται ταλάντωση των 10 Hz εώς 55 Hz με επιτάχυνση 20 m/s 2. Ο μικροϋπολογιστής πρέπει να ελέγχεται σε περιβαντολογικές συνθήκες με κατώτατο θερμοκρασιακό όριο 0 o C, ανώτατο θερμοκρασιακό όριο 50 o C και σχετική υγρασία 65%. 5.7) Βοηθητική ηλεκτρική παροχή Σε περίπτωση ηλεκτρικής παροχής από μπαταρία θα πρέπει να σιγουρέψουμε ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι τουλάχιστον 3 μήνες μεγαλύτερη από την περίοδο φόρτισης όπως περιγράφεται από τον κατασκευαστή. Η ελάχιστη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 15 μήνες. Αν η ισχύς της μπαταρίας πέσει κατά τη διάρκεια της περιόδου, τα όρια λάθους με βάση το 5.11 δεν πρέπει να υπερβαίνονται. 5.8) Υπερπλήρωση οθόνης Μέσα σε δύο ακόλουθες μετρητικές περιόδους (μία μετρητική περίοδος συνήθως υπολογίζεται σε 12 μήνες) καμία υπερπλήρωση της οθόνης δεν πρέπει να εμφανίζεται και να παραμένει χωρίς να σημειώνεται. Μία πλήρης υπολογιστική περίοδος (βλέπε 4.17) των ωρών ετησίως ενός θερμαντικού σώματος υψηλής απόδοσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Αυτή η απαίτηση επίσης παρέχει τον σχεδιασμό υψηλότερων θερμοκρασιών από t v / t R = 90 o C / 70 o C. 5.9) Ανάλυση οθόνης Μετά από 24ωρη λειτουργία ενός θερμαντικού σώματος ονομαστικής θερμικής ισχύς 1W (βλέπε ) με μερική θερμική ισχύ που ανταποκρίνεται σε μία λογαριθμική υπερπλήρωση θερμοκρασίας των 35 Κ και μέση παροχή αναφερόμενη σε κανονικές συνθήκες (βλέπε 4.1) οι αναγνώσιμες ενδείξεις πρέπει να είναι τουλάχιστον ) Έλεγχος λειτουργίας Ο έλεγχος λειτουργίας πρέπει να γίνεται κατά την ετήσια συντήρηση του κατανεμητή ή από αυτόματο αυτοέλεγχο της συσκευής καθ όλη τη περίοδο της θέρμανσης. Ο έλεγχος λειτουργίας πρέπει να παρέχει στοιχεία για την σωστή λειτουργία των παρακάτω εξαρτημάτων του κατανεμητή : Ηλεκτρική παροχή Οθόνη Μικροϋπολογιστής 13

14 Αισθητήρες Εξωτερικό σινιάλο μετάδοσης συστημάτων 5.11) Μέγιστη επιτρεπτή πιθανότητα αστοχίας Οι παρεκτροπές των σχετικών αναγνώσιμων τιμών (βλέπε 4.13) σαν λειτουργία της υπερβολικής μέσης θερμοκρασίας Δt με μέση παροχή που ανταποκρίνεται σε κανονικές συνθήκες (βλέπε 4.1) και c 0,1 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις παρακάτω μέγιστες τιμές : Για 5Κ Δt < 10K : 12% Για 10Κ Δt < 15K : 8% Για 15Κ Δt < 40K : 5% Για 40Κ Δt : 3% Σε συστήματα με αναλώσιμα ανταλλακτικά, η απαίτηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μετά την αντικατάσταση των εξαρτημάτων. 5.12) Γήρανση Σε μακροχρόνια χρήση, οι αστοχίες, περιλαμβάνοντας την επίδραση της αφόρτιστης μπαταρίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το διπλάσιο όριο της αστοχίας όπως αναφέρεται στο ) Ηλεκτρικές, ηλεκτροστατικές και μαγνητικές επιδράσεις Το μετρούμενο ποσοστό, σε κανονικές συνθήκες με την ελάχιστη τάση λειτουργίας, δεν θα πρέπει να επηρεάζεται περισσότερο από 5% από τις εξωτερικές επιδράσεις στον μικροϋπολογιστή, στους αισθητήρες και στην σύνδεση των καλωδίων : Α.) Εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο με ισχύ 60 Α/m με συχνότητα 50 Hz. Το πεδίο της ισχύς παρέχεται πριν εγκατασταθεί το δείγμα ελέγχου στο πεδίο. Β.) Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με ισχύς πεδίου 10 V/m και συχνότητα από 100 ΚHz ως 160 Μ Hz. Το πεδίο της ισχύς παρέχεται πριν εγκατασταθεί το δείγμα ελέγχου στο πεδίο. Γ.) Μαγνητικά dc πεδία τα οποία μπορούν να παραχθούν από έναν μόνιμο μαγνήτη με ισχύς πεδίου 60 Κ Α/m σε απόσταση 0,5 εκ. από την μπροστινή όψη. Δ.) Ηλεκτροστατικές αποφορτίσεις των 8 Κ V από πυκνωτή των 150 pf, σε σχέση με την αντίσταση αποφόρτισης των 330 Ω στο έτοιμο για τοποθέτηση. 14

15 5.14) Θερμική επιρροή των κατανεμητών μονού αισθητήρα Το μετρούμενο ποσοστό θα πρέπει να μειώνεται όχι περισσότερο από 2% από αύξηση θερμοκρασίας 15Κ στην μπροστινή επιφάνεια, όταν μετράται θερμαντικό σώμα με c 0,1, όπου λειτουργεί με την μέγιστη επιτρεπτή τιμή θερμοκρασίας t max (βλέπε 4.6) και μέση παροχή θέρμανσης στις αναφερόμενες συνθήκες (βλέπε 4.1). 5.15) Θερμική επιρροή κατανεμητών με αισθητήρα χώρου Μετρώντας ένα παρόμοιο θερμαντικό σώμα στις ίδιες συνθήκες λειτουργίας όπως αναφέρεται στο 5.14, σε θερμοκρασία χώρου 20 o C, μια αύξηση θερμοκρασίας του κατανεμητή από τα ανεξάρτητα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να προκαλούν μείωση του μετρούμενου ποσοστού μεγαλύτερο από την αύξηση που θερμοκρασίας από t L = 20 o C σε t L = 25 o C. 5.16) Θερμική επιρροή σε υπόλοιπα εξαρτήματα Σε συγκεκριμένα εξαρτήματα που τοποθετούνται σε θερμοκρασιακή κλίμακα από 0 o C έως 50 o C, το ποσοστό μέτρησης θα μεταβληθεί το πολύ κατά ±2% στις αναφερόμενες συνθήκες των αισθητήρων (c = 0). 5.17) Επιρροή στα συστήματα μετάδοσης Τα συστήματα μετάδοσης θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε μετρώντας όμοιο θερμαντικό σώμα σε όμοιες συνθήκες λειτουργίας όπως ορίζονται στο 5.14, οι επιδράσεις δεν αλλάζουν τη μετρούμενη κλίμακα περισσότερο από 1% της ονομαστικής κλίμακας μέτρησης. Οι επιρροές μπορεί να είναι για παράδειγμα : Θερμοκρασία συσκευής, μεταβολή θερμοκρασίας μετάδοσης, υγρασία αέρα, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ηλεκτροστατικές αποφορτίσεις στην κεντρική παροχή ή στα καλώδια σημάτων. 5.18) Σφράγισμα Όλα τα εξαρτήματα που έχουν πιθανή επιρροή στα αποτελέσματα των μετρήσεων πρέπει να παρέχονται με σφραγίδα ή με κάποιον άλλο τρόπο προστασίας, ώστε να αποτρέπονται οι εκούσιες παρεμβάσεις χωρίς να είναι ορατές. 6.) Απαιτήσεις για χρήση και τοποθέτηση 6.1) Όρια θερμοκρασίας οι κατανεμητές με βάση το παρών έγγραφο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα θέρμανσης με σχεδιασμό μέσων θερμοκρασιών t m,a (βλέπε 4.5) μεταξύ του ανώτερου θερμοκρασιακού ορίου t max (βλέπε 4.6) και κατώτερου θερμοκρασιακού ορίου t min (βλέπε 4.7) : 15

16 t min t m,a t max Για κατανεμητές με λειτουργία μονού αισθητήρα είναι t min 55 o C 6.2) Τοποθέτηση αισθητήρων Η τοποθέτηση των αισθητήρων θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και ανθεκτική απέναντι στις υποκλοπές. Κόλλα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αν μπορεί να γίνει υποκλοπή που δεν θα είναι ορατή και μπορεί να επηρεασθεί η τιμή του c. 6.3) Θέση τοποθέτησης αισθητήρων Η θέση τοποθέτησης πρέπει να επιλέγεται ώστε να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των ενδείξεων της οθόνης και της μετάδοσης θερμότητας του σώματος υπό σαφή μεγάλη κλίμακα λειτουργίας. 6.4) Τοποθέτηση καλωδίων σήματος Οι κανονισμοί που παρέχονται για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της ηλεκτρικής διανομής, αποστολή σημάτων και επικοινωνία θα πρέπει να συνδυάζονται όταν εγκαθίστανται τα αντίστοιχα καλώδια σημάτων. 6.5) Καταλληλότητα εργαλείων Σε μία μετρητική μονάδα (ή, αν έχει γίνει περαιτέρω υπολογισμός της κατανάλωσης, σε έναν καταναλωτή) επιτρέπεται η χρήση κατανεμητών του ίδιου κατασκευαστή και ίδιου τύπου 2 7.) Απαιτήσεις κλίμακας Οι ποσοστιαίοι συντελεστές K C και K T θα πρέπει να δίνονται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 7.1) Τελικός ποσοστιαίος συντελεστής Κ Ο K Q θα πρέπει να περιέχεται στην τελική τιμή του ποσοστιαίου συντελεστή Κ, ενώ οι K C και K T περιλαμβάνονται ανάλογα με την περίπτωση. Κάθε κατανεμητής θα πρέπει να σημειώνεται ορατά με έναν τελικό κλιμακούμενο συντελεστή ή έναν σχετικό αριθμό ή ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως. Κάθε κατανεμητής θα πρέπει να παρέχεται με κάποιο κωδικό ή έναν αριθμό σχετικό με τον κλιμακούμενο συντελεστή. 2 κατανεμητές με διαφορετικής θερμικής μετάδοσης εξαρτήματα (πλάτη κατανεμητή) σε διαφορετικούς τύπους θερμαντικών σωμάτων δεν θεωρούνται διαφορετικοί τύποι συσκευών. Επίσης ποικιλία ίδιων τύπων κατανεμητών π.χ. compact συσκευές ή συσκευές με απομακρυσμένα αισθητήρια δεν θεωρούνται σαν διαφορετικοί τύποι. 16

17 Για κάθε κατανεμητή, απαιτείται συγκεκριμένος συντελεστής Κ. Αυτό θα πρέπει να δίνεται εγγράφως ανάλογα με την θερμαντική ισχύ του σώματος μέχρι 60 W, ή 5% σε κλίμακα θερμικής ισχύος έως W και 3% σε θερμική ισχύ μεγαλύτερη των W. 7.2) Συντελεστής K Q Η τιμή του συντελεστή K Q πρέπει να βασίζεται στο θερμαντικό σώμα που πραγματικά τοποθετείται. 7.3) Συντελεστής K C Ο συντελεστής K C θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν αυτός ο συντελεστής δίνει διαφορά μεγαλύτερη του 3% σε έναν χρήστη. 7.4) Τιμή c Η τιμή c σε σχέση με τους ορισμούς στο 4.16 θα πρέπει να ορίζονται. Συνδυασμοί θερμαντικών σωμάτων και κατανεμητών με c > 0,67 ( με δύο αισθητήρες) ή c >0,3 (μονού αισθητήρα και με αισθητήρα χώρου που είναι τοποθετημένος χωριστά), μετρημένα σε κανονικές συνθήκες, δεν επιτρέπονται. Εξαίρεση αποτελεί, όταν η τιμή с είναι μεγαλύτερη από 0,72 (διπλός αισθητήρας) ή c > 0,4 (μονού αισθητήρα και με αισθητήρα χώρου που είναι τοποθετημένος χωριστά) επιτρέπεται σε έναν καταναλωτή όπου η αναφερόμενη επιφάνεια δεν είναι μεγαλύτερη του 25% της ολικής θερμαντικής επιφάνειας, ή αν ο σχεδιασμός της μέσης θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από 80 o C. Η τοποθέτηση επιτρέπεται σε θερμαντικά σώματα για τα οποία είναι γνωστή η τιμή c. Η τελική τιμή c θα πρέπει να βασίζεται σε άλλους ορισμούς από εκείνους στην παράγραφο 4.16, αυτοί οι ορισμοί θα πρέπει να δίνονται αναλυτικά. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι βέβαιο ότι αυτός ο τύπος του κατανεμητή είναι καθορισμένος όπως και η τιμή του c όπως ορίζεται στην παράγραφο ) Ποσοστιαίος συντελεστής Κ Τ Ο Κ Τ θα χρησιμοποιείται για θερμοκρασίες χώρου μικρότερη από 16 o C. 8.) Απαιτήσεις για διατήρηση και ανάγνωση Σαν κομμάτι της διαδικασίας ανάγνωσης, οι κατανεμητές θα πρέπει να ελέγχονται με σεβασμό στην γενική τους κατάσταση καταλληλότητα σημείου τοποθέτησης, φερεγγυότητα σφραγίδας έναντι υποκλοπών. Σαν κομμάτι της ετήσιας διαδικασίας, ένας έλεγχος λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού πρέπει να καταγράφεται. Οι μπαταρίες πρέπει να έχουν ένδειξη που να δείχνει την ημερομηνία τοποθέτησης από 17

18 τον κατασκευαστή. Αν οι μπαταρίες είναι κατασκευασμένες ώστε να διαρκούν περισσότερο από ένα χρόνο, θα πρέπει να εμφανίζεται η επόμενη ημερομηνία αλλαγής. Πριν από κάθε αντικατάσταση της μπαταρίας, τα τερματικά ή τα άλλα στοιχεία σύνδεσης θα πρέπει να ελέγχονται αν έχουν υποστεί οξείδωση, κρυστάλλωση ή επικάθιση σκόνης, η οποία μπορεί να επηρεάσει το βαθμό μετάδοσης θερμότητας. Μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας, ο θάλαμος εισαγωγής της πρέπει να σφραγίζεται. Ο τελικός κλιμακούμενος συντελεστής ή ο αριθμός σύμφωνα με το 7.1 θα πρέπει να καταγράφεται για κάθε κατανεμητή. Αν χρησιμοποιούνται μη κλιμακούμενες ενδείξεις, θα πρέπει να παρέχεται ο αντίστοιχος κωδικός. Όταν χρησιμοποιούνται κλιμακούμενες ενδείξεις, ο κωδικός μπορεί να αντικατασταθεί από τον τελικό κλιμακούμενο συντελεστή. 9.) Έλεγχος 9.1) Γενικά Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον όρο 10, όπως επίσης και με τις απαιτήσεις των όρων 5,6,7 και 8 οι οποίοι διαφοροποιούνται από τον όρο 10. Οι κάτωθι έλεγχοι πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο. 9.2) Έγγραφα ελέγχου Τα έγγραφα που απαιτούνται κατά τον έλεγχο, τα πιστοποιητικά, οι υπολογισμοί, τα σχέδια κατασκευής και τα εργαλεία τοποθέτησης κ.α πρέπει να παρέχονται από τον προμηθευτή. 9.3) Αποτελέσματα ελέγχου Τα αποτελέσματα ελέγχου πρέπει να ετοιμάζονται έτσι ώστε να περιέχονται τα παρακάτω με αναφορά στον όρο 10 : Α.) Εργαστηριακοί έλεγχοι Β.) προμηθευτής Γ.) Κατασκευαστής Δ.) Περιγραφή συσκευής, ορισμοί της συσκευής που ανήκουν στον τύπο του ελέγχου Ε.) Πεδίο εφαρμογών Στ.) Αποτελέσματα ελέγχου Ε.) Ημερομηνία 18

19 Ζ.) Υπογραφή του υπεύθυνου ελέγχου 9.4) Πρωτόκολλα ελέγχου Τα πρωτόκολλα ελέγχου θα επεξηγούν την ποικιλία των εργαστηριακών ελέγχων και θα πρέπει να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα. 10.) Διαδικασίες ελέγχου 10.1) Κατασκευή Η συμβατότητα του εξοπλισμού με την παραγωγή πρέπει να ελέγχονται οπτικά ή με μετρήσεις εάν είναι απαραίτητο. 10.2) Σφράγισμα Η λειτουργία και κατασκευή της σφραγίδας θα πρέπει είναι αντιληπτή με οπτική επιθεώρηση. 10.3) Θερμική αντοχή Ένα σύνολο από 5 κατανεμητές κάθε τύπου πρέπει να ελέγχεται για 24 ώρες σε ένα θερμαινόμενο θάλαμο σε θερμοκρασία 5 Κ πάνω από το μέγιστο όριο θερμοκρασίας t max (βλέπε 4.6). Με βάση τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.1 θα πρέπει να ελέγχεται το όριο αστοχίας πριν και μετά τους παραπάνω εργαστηριακούς ελέγχους σε σχέση με την αναφορά ) Μέγιστη επιτρεπτή αστοχία Ένα σύνολο πέντε κατανεμητών πρέπει να χρησιμοποιείται ώστε να πιστοποιούνται οι όροι του κατασκευαστή και τα χαρακτηριστικά ονομαστικά μεγέθη. Αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα θερμαντικό σώμα με c 0,1 σε ένα μέσο σύστημα θέρμανσης που αναφέρεται σε κανονικές συνθήκες (βλέπε 4.1) και μέση υπερβολή θερμοκρασίας (Δt) των 60 Κ, 30 Κ, 12 Κ και 8 Κ, ± 1,5 Κ βασιζόμενο σε θερμοκρασία χώρου 20 o C, αλλά με ελάχιστο 1Κ κάτω από την υπερβολή της θερμοκρασίας της θερμοκρασίας εκκίνησης, t Z t L. Επανατοποθέτηση συσκευής δεν επιτρέπετε. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί από την μετρούμενη θερμοκρασία επιφάνειας της εξωτερικής μεριάς της θήκης του κατανεμητή σε σημείο τέτοιο ώστε να παρέχεται επαφή θερμότητας μεταξύ του αισθητήρα και του σώματος ή του αέρα. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να ελέγχει αν οι θερμοκρασίες αυτές βρίσκονται μέσα στα αντίστοιχα όρια. Σε μία μέση υπερβολή θερμοκρασίας των 30 Κ, οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να περιγράφονται από τρεις τελικούς κλιμακούμενους συντελεστές 1 : 2: 4. Πέντε κατανεμητές πρέπει να ελέγχονται για την διεξαγωγή κάθε ενός συντελεστή. Τα όρια 19

20 ελέγχου θα πρέπει να ελέγχονται χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις που σχετίζονται με την μικρότερη τιμή του χρησιμοποιούμενου συντελεστή σαν έλεγχος του προτιθέμενου συντελεστή. Για κατανεμητές που έχουν αισθητήρες στερεωμένους έξω από τη θήκη, οι έλεγχοι του αναφερόμενου θερμαντικού σώματος πρέπει να αντικαθίστανται από ελέγχους όπου οι αισθητήρες που είναι εμβαπτισμένοι σε άλλη θερμοκρασία. Τα όρια της αστοχίας στο 5.11 δεν πρέπει να υπερβαίνονται σε κανέναν έλεγχο. 10.5) Γήρανση Η διαδικασία ελέγχου για την γήρανση πρέπει να διεξάγεται σε πέντε εν ενεργεία κατανεμητές, με γνωστά χαρακτηριστικά μεγέθη, με την έκθεσή τους σε 300 θερμοκρασιακούς κύκλους μέγιστης διάρκειας 100 λεπτών. Η γήρανση μπορεί να διεξάγεται : Α.) Σε θερμαινόμενο θάλαμο Ένας θερμοκρασιακός κύκλος δημιουργείται με βαθμιαία θέρμανση του κατανεμητή για μέγιστη χρονική περίοδο 45 λεπτών, και πάνω από την θερμοκρασία των o o 0,7 tmax 20 C + 20 C ± 2 και μετά με ψύξη στους (25 ± 2) ο C. [ ( ) ] K Β.) Με ηλεκτρική θέρμανση, θερμαντικό σώμα γεμισμένο με λάδι Στην περίπτωση αυτή, οι κατανεμητές πρέπει να τοποθετούνται στα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή σημεία. Ένας θερμοκρασιακός κύκλος μπορεί να δημιουργηθεί από την βαθμιαία θέρμανση του σώματος, για μέγιστη χρονική περίοδο 45 λεπτών, στην επιφάνεια τοποθέτησης, ανταποκρινόμενο στο ανώτατο θερμοκρασιακό όριο t max (βλέπε 4.6) ± 2 ο C και μετά με ψύξη στους (25 ± 2) ο C. Για κατανεμητές όπου οι αισθητήρες είναι ξεχωριστοί από την υπολογιστική μονάδα, οι κατανεμητές πρέπει να θερμαίνονται κατά τη διάρκεια των θερμοκρασιακών κύκλων πάνω από τη θερμοκρασία t max ± 2 Κ. Εξαρτήματα (κεντρική μονάδα, υπολογιστής κ.α) που δεν είναι στερεωμένα στο θερμαντικό σώμα θα πρέπει να θερμαίνονται σε θάλαμο θέρμανσης με θερμοκρασία (50 ± 2) ο C και έπειτα ψύξη στους (25 ± 2) ο C. Ένας έλεγχος πρέπει να γίνεται με βάση το 10.4 σε ένα δεδομένο θερμοκρασιακό όριο. Κατά τον έλεγχο αυτό δεν πρέπει να διπλασιάζεται η τιμή της αστοχίας όπως αναφέρεται στο 5.11 μετά την διαδικασία γήρανσης. Αν η αστοχία που προκαλείται μετά την γήρανση δεν είναι συστηματική (π.χ τάση προς την ίδια κατεύθυνση ) τα δοκίμια ελέγχου θα πρέπει να εκτίθονται σε επιπλέον 300 θερμοκρασιακούς κύκλους, και στη συνέχεια ο έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται. 20

21 10.6) Εξωτερικές επιδράσεις Οι κατανεμητές πρέπει να ελέγχονται ως προς την καταλληλότητα και τις απαιτήσεις στα 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 και Οι έλεγχοι συμφωνά με το 5.15 πρέπει να διεξάγονται για κατανεμητές που έχουν αισθητήρα χώρου που διαφοροποιείται από τη θερμοκρασία των αισθητήρων με μέγιστη θερμοκρασία 50 ο C και 25 W. Ο έλεγχος σύμφωνα με το 5.6 πρέπει να διεξάγεται σε θερμοκρασίες 0 ο C και 50 ο C. 10.7) Τιμή c διαδικασία ελέγχου Οι έλεγχοι της τιμής c θα πρέπει να διεξάγονται στις αναφερόμενες συνθήκες. Ένα σύνολο τριών κατανεμητών κάθε τύπου θα πρέπει να ελέγχεται υπό τις ίδιες συνθήκες. Οι θέσεις τοποθέτησης και η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από τον ελεγκτή. Στον έλεγχο αυτό, οι θερμοκρασίες ή τα σήματα μετρήσεων όπως αναφέρονται στο 4.16 πρέπει να μετρούνται και η τιμή C υπολογίζεται σε αυτή την βάση. Οι έλεγχοι θα πρέπει να διεξάγονται ως εξής : Τα εργαλεία εργαστηριακών μετρήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την μέτρηση των αισθητήρων ή αν οι χαρακτηριστικές καμπύλες των αισθητήρων είναι γνωστές, τα σήματα των αισθητήρων πρέπει να λαμβάνονται κατευθείαν από τον κατανεμητή. Η διαφορά μεταξύ της ανεξάρτητης τιμής C ενός τοποθετημένου κατανεμητή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0, ) Κλίμακα δοκιμασιών της τιμής C. Η τιμή C για τους ακόλουθους τύπους θερμαντικών σωμάτων θα πρέπει να διεξάγεται μετά από μετρήσεις: α.) μαντεμένια θερμαντικά σώματα β.) σιδερένια θερμαντικά σώματα γ.) profil κάθετου τύπου θερμαντικού σώματος Panel δ.) θερμαντικό σώμα Panel Plan ε.) σωληνωτό θερμαντικό σώμα στ.) καταγεγραμμένο θερμαντικό σωληνωτό σώμα ζ.) θερμαντικά σώματα με οριζόντια παροχή νερού. 21

22 Αν ο κατασκευαστής έχει καταγράψει τις τιμές C για αυτούς τους τύπους των θερμαντικών σωμάτων τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων πρέπει να συγκρίνονται με τις τιμές αυτές. Για την τοποθέτηση σε άλλους τύπους θερμαντικών σωμάτων, των οποίων ο C δεν έχει πιστοποιηθεί από τις μετρήσεις των επτά βασικών τύπων σωμάτων, οι τιμές θα πρέπει να εξάγονται από τον κατασκευαστή στα εργαστήρια για επιβεβαίωση. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα πρέπει να πιστοποιούν την ακρίβεια της τιμής του C με περαιτέρω ελέγχους, η οποία πρέπει να είναι 3%. Οι τιμές του C που παρέχονται από τον κατασκευαστή πρέπει, μη συστηματικά, να διαφοροποιούνται το πολύ ± 0,02 από τις τιμές που προέκυψαν κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους. Επιπροσθέτως συστηματικές διαφοροποιήσεις, είναι επιτρεπτές, μόνο όταν ο ποσοστιαίος συντελεστής K c δεν διαφοροποιείται περισσότερο από ±3%. 10.9) Ποσοστιαίος συντελεστής K Q Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται με αναφορά σε έναν πίνακα, που παρέχεται από τον κατασκευαστή, περιέχοντας την υπάρχουσα τιμή των συντελεστών και της κλίμακας που χρησιμοποιείται. Η βαθμονόμηση του πίνακα θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό εάν η θερμική εκπομπή των θερμαντικών σωμάτων έχει καταγραφεί με ακρίβεια όπως περιγράφεται στον όρο 7.1. Η πιστοποίηση των ποσοστιαίων συντελεστών K Q πρέπει να ελέγχονται και να βασίζονται σε κατάλληλο έγγραφο από τον κατασκευαστή ) Ποσοστιαίος συντελεστής Κ c Τα αποδεικτικά που αφορούν την γνώση και την εφαρμογή του ποσοστιαίου συντελεστή Κ c πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή. 11.) Κωδικοποίηση Οι κατανεμητές πρέπει να είναι εμφανώς κωδικοποιημένοι με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : - τύπος κατανεμητή - κωδικός ή τελικός ποσοστιαίος συντελεστής ή ένας σχετικός αριθμός (βλέπε 7.1). - t min, t max 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πληροφορίες και συστάσεις Αυτό το παράρτημα δίνει πληροφορίες και συστάσεις για την κατάσταση του συστήματος θέρμανσης (Α.1) για το πεδίο εφαρμογών των ποικίλων αρχών των κατανεμητών (Α.2) και συστάσεις για προβλήματα που δεν μπορεί να λύσει ο καταναλωτής (Α.3). Α.1 Συστήματα θέρμανσης Συστήνουμε τα συστήματα θέρμανσης να εξοπλίζονται με κατανεμητές, να έχουν τις παρακάτω ιδιότητες : α.) Τα θερμαντικά σώματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με συστήματα χειρισμού ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ο καταναλωτής (π.χ θερμοστατικοί διακόπτες). β.) Θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξωτερικό αισθητήριο καιρού, το οποίο θα ρυθμίζει την θερμοκρασία προσαγωγής του νερού στα σώματα. γ.) Το σύστημα θέρμανσης θα πρέπει να συνδέεται υδραυλικά με βάση τις παραμέτρους σχεδιασμού δ.) Το μέγεθος των θερμαντικών σωμάτων θα πρέπει να υπολογίζεται με σεβασμό στην τρέχουσα μείωση της θέρμανσης των δωματίων και των καταναλώσεων. Η σύσταση στο α.) πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη και θεωρείται απαραίτητο όταν γίνεται μέτρηση της κατανάλωσης. Οι συστάσεις στο β.) και γ.) προτείνονται ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα λάθους στον υπολογισμό του κόστους κατανάλωσης. Η σύσταση στο δ.) εξασφαλίζει την καλή ποιότητα θέρμανσης. Α.2 Προτεινόμενο πεδίο εφαρμογών Ο πίνακας Α.1 δίνει πληροφορίες πάνω στο προτεινόμενο πεδίο εφαρμογών και στους διαφορετικούς τύπους ηλεκτρονικών κατανεμητών. Έχει βασισθεί σε έρευνες όπως 4.7 και θα πρέπει να σημειώνονται οι επιλεγμένες συνθήκες λειτουργίας. Α.3 Εκπομπή θερμότητας μη ελεγχόμενη από τον καταναλωτή Η εκπομπή θερμότητας από τις σωληνώσεις που περνούν από το χώρο του καταναλωτή, η οποία δεν ελέγχεται από τον καταναλωτή πρέπει να υπολογίζεται στον υπολογισμό του κόστους θέρμανσης, αν το ποσό της θέρμανσης διασκορπίζεται με αυτόν τον τρόπο, επηρεάζοντας την ακρίβεια της μέτρησης. Αυτός ο υπολογισμός είναι ίδιος με αυτόν που αναφέρεται στις συστάσεις στο Α.1. 23

24 Α.4 Συμπληρωματικές ρυθμίσεις Α.4.1 Σε αυτή την πλοκή της τιμολόγησης του κόστους θέρμανσης, οι επιπρόσθετες ρυθμίσεις των συντελεστών οι οποίες είναι σύμφωνες με την εθνική νομοθεσία επιτρέπονται, ιδιαίτερα αν δεν είναι μετρολογικής φύσης. Α.4.2 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι επιπρόσθετοι ποσοστιαίοι συντελεστές Κ Ε πρέπει να παρέχονται για κάθε θερμαντικό σώμα. Κ Ε = (Κ E,AL 1) x 0, (7) Όπου K E,AL = (V AN / V HK )x ( Δt HK / Δt AN ) n Όπου : V HK ποσοστό εξάτμισης σε συγκεκριμένες συνθήκες σε συνάρτηση με το επίπεδο του υγρού που ανταποκρίνεται στο μηδέν της κλίμακας V AN είναι το ποσοστό εξάτμισης όπως παραπάνω, υπολογισμένο σε ένα θερμαντικό σώμα ίδιου τύπου, με τις θερμοκρασίες εισαγωγής και επιστροφής της παροχής του νερού του συστήματος θέρμανσης. Δt HK είναι η υπερβολική θερμοκρασία ενός συστήματος θέρμανσης μέσης θερμοκρασίας Δt AN η υπολογισμένη με βάση τις θερμοκρασίες εισαγωγής και επιστροφής του νερού θέρμανσης. η ο δείκτης των χαρακτηριστικών του θερμαντικού σώματος Για μονοσωλήνια συστήματα, όπου τα θερμαντικά σώματα βρίσκονται σε σειρά είναι διαστασιολογιμένα για απαιτήσεις θέρμανσης με διαφορά μεγαλύτερη από 50% είναι επιτρεπτό να ελέγχονται τα όρια θερμοκρασιών με βάση το 6.1 και τις τελικές τιμές V HK και t HK υπολογίζοντας μια γραμμική διανομή θερμοκρασίας μεταξύ των σωμάτων σε όλο τον βρόγχο. 24

25 1 Σύστημα θέρμανσης α β Παράρτημα Α.1 : Συστηνόμενο πεδίο εφαρμογών των κατανεμητών που βασίζονται στην αρχή της εξάτμισης (HKVV) και βασίζονται σε ηλεκτρική παροχή (HKVE). Κλίμακα χαμηλής θερμοκρασίας Κλίμακα κάτω της χαμηλής θερμοκρασίας μονοσωλήνιο + : κατάλληλο - : ακατάλληλο Χρήστες σε κόμβο Τοποθέτηση σωληνώσεων Θερμοκρασία HKVV HKVE o C Τάξη 3 μονού πολλαπλού 2 Α Β αισθητήρα αισθητήρα Komp FF Komp FF 4 t m,a < t m,a < t m,a < t m,a οριζόντια t V,A >1 και Δ t A 20 κάθετα t V,A > ή Δ t A >20 δισωλήνιο ) Οι απαιτήσεις α και β πρέπει να ικανοποιούνται 2) t m,a μέση θερμοκρασία θερμαντικού σώματος Δ t A μέση θερμοκρασία μονοσωληνίου συστήματος θέρμανσης t V,A θερμοκρασία παροχής συστήματος θέρμανσης 3.) HKVV τάξη Α : μετρούμενο ποσοστό <12 ή ονομαστική εξάτμιση <60 HKVV τάξη Β : μετρούμενο ποσοστό 12 και ποσοστό νερού στο υγρό 4% και ονομαστική εξάτμιση 60 mm 4.) Komp = compact κατανεμητής, FF = κατανεμητής με απομακρυσμένα αισθητήρια 5.) Συσκευή με χαμηλό όριο θερμοκρασίας πρέπει να παρατηρηθεί 6.) Συσκευή με ανώτερο όριο θερμοκρασίας πρέπει να παρατηρηθεί 7.) Κ Ε μπορεί να χρησιμοποιηθεί 8.) Κ Ε μπορεί να χρησιμοποιηθεί 25

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. Siemens SET. Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες. τεχνικό γραφείο

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. Siemens SET. Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες. τεχνικό γραφείο Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες Αυτονοµία, άνεση και οικονοµία (έως και 40%) ίκαιη κατανοµή δαπανών θέρµανσης µε ασύρµατη συλλογή των µετρήσεων. Το (Siemens Energy Tool) αποτελεί την απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Ο κανονισµός αυτός αφορά στην κατανοµή ανά ιδιοκτησία των δαπανών κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που περιλαµβάνουν περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τα πλεονεκτήματα της αυτονομίας και πολλά παραπάνω Να λειτουργεί την θέρμανση όποτε θέλει Να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set. Siemens Set Ασύρματο σύστημα αυτονομίας θέρμανσης-κατανομής δαπανών. Το Siemens SET προσφέρει:

Siemens Set. Siemens Set Ασύρματο σύστημα αυτονομίας θέρμανσης-κατανομής δαπανών. Το Siemens SET προσφέρει: Το Siemens SET προσφέρει: Άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Δίκαιη κατανομή δαπανών βάση της πραγματικής καταναλισκόμενης ενέργειας. Ο κάθε ένοικος ενεργοποιεί την θέρμανση στο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Siemens SET, Ασύρματο σύστημα αυτονομίας θέρμανσης-κατανομής δαπανών

Siemens SET, Ασύρματο σύστημα αυτονομίας θέρμανσης-κατανομής δαπανών Το Siemens SET προσφέρει: Άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Δίκαιη κατανομή δαπανών βάση της πραγματικής καταναλισκόμενης ενέργειας. Ο κάθε ένοικος ενεργοποιεί την θέρμανση στο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 12830 Καταγραφικά θερµόµετρα για την µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή τροφίµων και παγωτού σε ψύξη, κατάψυξη, βαθιά - κατάψυξη / ταχεία κατάψυξη - οκιµές, απόδοση, καταλληλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση...

Ενεργειακή απόδοση... ... μέσω προϊόντων ελέγχου πιστoποιημένων από τον eu.bac Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 05 I 2008 Τα οικιστικά αστικά και επαγγελματικά κτίρια είναι υπεύθυνα για

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Oικιακή Θέρμανση Yutaki

Oικιακή Θέρμανση Yutaki Oικιακή Θέρμανση Yutaki Hitachi Europe Ltd 2 Περιεχόμενα 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. τεχνικό γραφείο

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. τεχνικό γραφείο Προβλήµατα Είναι γνωστά τα προβλήµατα που έχουν οι πολυκατοικίες µε κλασσικό σύστηµα θέρµανσης (δισωλήνιο µε κατακόρυφες στήλες). ιαφωνίες για τις ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης. ιαφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου λέβητες πετρελαίου/ αερίου Θερμικής ισχύς από 71 έως 1.00 kw Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον Logano GE315 Logano GE515 Logano GE615 Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Χυτοσίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου

Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου Καυστήρες αερίου Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου Επιλογή μονοβάθμιου καυστήρα αερίου Μονοβάθμιοι BG BG 400, 400, 300L 400L 412 BG BG 300, 300, 300L 300L STG STG 146, 146, 146L

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 18.05.2015 Α.Π.: Δ.β./271/143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας

Τα νέα θερμαντικά σώματα αδρανείας Θερμαντικά Σώματα αδρανείας της ELNUR Η νέα τεχνολογία της ELNUR, η οποία έχει κατοχυρωθεί με ευρεσιτεχνία, δεν χρησιμοποιεί κανένα τύπο θερμικού υγρού. Βασίζεται σε έναν πρωτεύοντα πομπό θερμότητας, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 261 Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος REV12 5 τρόποι λειτουργίας, µενού µε περιστροφικό επιλογέα Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Εύκολο µενού µε επεξηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως:

Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως: Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως: 1. Οικονομία Σημαντική μείωση των εξόδων της οικογένειας ή της επιχείρηση σας για τη θέρμανση του χώρου σας. Οι συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μέτρησης και διαχείρισης. Advanced Applications

Συστήματα μέτρησης και διαχείρισης. Advanced Applications Advanced Applications Συστήματα μέτρησης και διαχείρισης από την Advanced Applications Ολοκληρωμένα συστήματα μέτρησης και κατανομής δαπανών... Η βασική σκέψη είναι: η μέτρηση να είναι ακριβής... η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία Θέρμανσης Παλιών Πολυκατοικιών

Αυτονομία Θέρμανσης Παλιών Πολυκατοικιών Αυτονομία Θέρμανσης Παλιών Πολυκατοικιών Η ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα κ.α.) συνοδευόμενη από τη μεταβολή του τρόπου ζωής και τις νέες συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m²

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m² ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επίτοιχο λεβ? 24kw ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Διαμέρισμα 10kw Πηγή ενέργειας ανά ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS Σ υ μ π υ κ ν ω τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς ψ ύ ξ η ς»» Επαγγελματική ψύξη χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών»» Υψηλή ενεργειακή απόδοση»» Χαμηλά επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 Σύστημα Ποιότητας, Διαδικασίες

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 Σύστημα Ποιότητας, Διαδικασίες ΗΛΙΑΚΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΕΠΙΠΕ ΟΙ (ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΕΝΟΥ) ΚΕΝΟΥ) ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ) ΚΑΘΕΤΕΣ) ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά καλώδια Νορβηγίας

Θερμικά καλώδια Νορβηγίας Θερμικά καλώδια Νορβηγίας Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση Προστασία από παγετό και χιόνι Ειδικές/Εργοστασιακές εφαρμογές Ανακαλύψτε Την Υπεροχή Την Θαλπωρή Την Οικονομία Την Ποιότητα Ζωής Από τον παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΑ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ «ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5-5-2009 Περιεχόμενα Πρόλογος Κεφ.01 Θέρμανση δαπέδου Κεφ.02 Θερμική Θαλπωρή Κεφ.03 Ψύξη Κεφ.04 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή. 1. Ποια μεγέθη λέγονται φυσικά μεγέθη; Πως γίνεται η μέτρησή τους; Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται φυσικά μεγέθη. Η μέτρησή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Blast Chillers - 10/15 κιλών

Blast Chillers - 10/15 κιλών Ταχυψύξη (chilling) σημαίνει να φτάνει η θερμοκρασία του φαγητού από τους +90ºC στους +3 C σε σύντομο χρόνο, ώστε να μην αναπτύσσονται βακτηρίδια. Οι ταχυψύκτες της Electrolux μειώνουν τη θερμοκρασία από

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση. Νέοι εντοιχιζόμενοι θερμοστάτες χώρου RDD310 / RDE410 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΗVAC. Για εφαρμογές θέρμανσης. No. 32E056el Ιούλιος 2009

Ενημέρωση. Νέοι εντοιχιζόμενοι θερμοστάτες χώρου RDD310 / RDE410 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΗVAC. Για εφαρμογές θέρμανσης. No. 32E056el Ιούλιος 2009 s Ενημέρωση ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΗVAC Νέοι εντοιχιζόμενοι θερμοστάτες χώρου RDD310 / RDE410 Για εφαρμογές θέρμανσης No. 32E056el Ιούλιος 2009 32 Θερμοστάτες χώρου Έναρξη πωλήσεων Προϊόντα: RDD310 RDE410 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνα Συστήματα Θέρμανσης

Έξυπνα Συστήματα Θέρμανσης Έξυπνα Συστήματα Θέρμανσης 6/10/2009 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ Powered by 2 Περιεχόμενα... 3 Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση... 3 Η Φιλοσοφία... 3 Πλεονεκτήματα... 5 Εφαρμογές... 6 Σύγκριση με άλλες μεθόδους...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα