ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 1.1 Μεθοδολογία σχεδίασης Η διαδικασία της σχεδίασης ηµιουργικότητα στη διαδικασία της σχεδίασης Οι δεξιότητες της σχεδίασης Εργαλεία και τεχνολογία Μέθοδος σχεδίασης Κύκλος ανάπτυξης ενός προϊόντος Ο κύκλος της σχεδίασης Επίλυση προβληµάτων ιάγραµµα Gantt ιαχείριση τεχνικού έργου...35 Βιβλιογραφία...37 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 2.1 Γενικά Βασικά χαρακτηριστικά Γενική θεωρία ταλαντωτών...45

2 8 Ã π CAD & ƒ π À 2.4 Μέθοδος παραγωγής τριγωνικού και τετραγωνικού σήµατος Μέθοδος παραγωγής ηµιτονικού σήµατος Ανάλυση κατά Fourier του τετραγωνικού παλµού Ανάλυση κατά Fourier του τετραγωνικού παλµού Ανάλυση της τριγωνικής κυµατοµορφής Γεννήτρια τριγώνου-τετραγώνου...57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΗΜΙΤΟΝΙΚΟΙ ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ 3.1 Ηµιτονικοί ταλαντωτές Ταλαντωτής γέφυρας Wien Ταλαντωτής γέφυρας Wien µε FET Ταλαντωτής διαφοράς φάσης Ηµιτονική κυµατοµορφή Παραγωγή ηµιτονικής κυµατοµορφής...68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ 4.1 Παραγωγή τετραγωνικών κυµατοµορφών µε OP-AMP και πύλες Παραγωγή τετραγωνικών κυµατοµορφών από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΕΣ 5.1 Συγκριτής Συγκριτής Schmitt-Trigger Oλοκληρωτής...87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 6.1 Μονολιθικές γεννήτριες...93

3 ƒπ Ã ª Γεννήτρια Η γεννήτρια XR Συχνότης λειτουργίας Συχνότης σαρώσεως Χαρακτηριστικά εξόδου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1 Σφάλµατα τελεστικών ενισχυτών Αντιστάθµιση σφαλµάτων Ολίσθηση Απόκριση συχνότητας Ρυθµός ανταπόκρισης Ψηφιακό συχνόµετρο Πυκνωτής απόζευξης LM LF LM Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ 7.1 Εισαγωγή Η αρχιτεκτονική της λειτουργίας του PSPICE Τα αρχεία του PSPICE Η βιβλιοθήκη µοντέλων και αρχεία µοντέλων Τα αρχεία κυκλωµάτων...160

4 10 Ã π CAD & ƒ π À Τα αρχεία σηµάτων Το αρχείο εξόδου Το αρχείο δεδοµένων του PROBE Αναλογικές τιµές Ψηφιακές τιµές Προθέµατα µονάδων µέτρησης Παράµετροι Εκφράσεις Η διαδικασία εξοµοίωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ ΟΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 8.1 Γενικά Τα ονόµατα των αποθηκευµένων στοιχείων Η σύνθεση των συµβόλων των στοιχείων µε τις περιγραφές των εξαρτηµάτων του εξοµοιωτή Αναλογικά στοιχεία Ψηφιακά στοιχεία Ψηφιακά λογικά στοιχεία Εξωτερικά σηµεία σύνθεσης εισόδου-εξόδου Ψηφιακά σήµατα Ψηφιακές πηγές τροφοδοσίας Καθορισµός πηγών τροφοδοσίας από τον χρήστη Μοντέλα εξαρτηµάτων και υποκυκλωµάτων Μέθοδοι δηµιουργίας και επεξεργασίας των περιγραφών µοντέλων και υποκυκλωµάτων Επεξεργασία της περιγραφής του µοντέλου µε τον επεξεργαστή µοντέλων Επεξεργασία της περιγραφής του µοντέλου µε τον σχηµατικό επεξεργαστή Επεξεργασία της περιγραφής του µοντέλου µε τον επεξεργαστή συµβόλων Τα µοντέλα των ψηφιακών εξαρτηµάτων...179

5 ƒπ Ã ª Συµπεριφορά λειτουργίας Χρονική συµπεριφορά Το χρονικό µοντέλο Καθυστέρηση από ακροδέκτη σε ακροδέκτη Το δοµικό στοιχείο Τα χαρακτηριστικά εισόδου-εξόδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 9.1 Εισαγωγή ηµιουργία νέου σχεδίου Επιλογή και τοποθέτηση εξαρτηµάτων Σχεδίαση και ονοµασία γραµµών Σχεδίαση και ονοµασία διαύλου γραµµών Αλλαγή των στοιχείων αναφοράς και τιµών των εξαρτηµάτων Μετακίνηση εξαρτηµάτων, γραµµών και κειµένου Αποθήκευση της εργασίας Η χρήση του σχηµατικού επεξεργαστή στην πράξη Χειρισµός Γραµµή εντολών Μπάρα εργαλείων Πληκτρολόγιο Γενικές ρυθµίσεις Ρυθµίσεις στις βιβλιοθήκες συµβόλων Αλλαγή γραµµατοσειράς Αλλαγή µεγέθους σελίδας Αλλαγές στο πλέγµα και στη βαρύτητα ιάστηµα αυτόµατης αποθήκευσης Έλεγχος απεικόνισης Ρύθµιση χρωµάτων Πρόγραµµα παρακολούθησης µηνυµάτων Εκκίνηση του σχηµατικού επεξεργαστή Εύρεση εξαρτήµατος...193

6 12 Ã π CAD & ƒ π À Τοποθέτηση εξαρτηµάτων και τροποποίηση των ιδιοτήτων τους Τροποποίηση χαρακτηριστικών εξαρτήµατος Εµφάνιση χαρακτηριστικών στην οθόνη Επανατοποθέτηση εξαρτηµάτων Αντικατάσταση εξαρτηµάτων Εύρεση εξαρτηµάτων Αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση Εισαγωγή υποσηµειώσεων Χειρισµός πολλαπλών φύλλων εργασίας Εκτύπωση σχεδίου Έξοδος από τον σχηµατικό επεξεργαστή ηµιουργία και τροποποίηση ιεραρχικών αρχείων Μέθοδοι ιεραρχικής σχεδίασης ηµιουργία ιεραρχικών συµβόλων Πλοήγηση στα ιεραρχικά αρχεία Επεξεργασία συµβόλων Τα εξαρτήµατα ηµιουργία νέων συµβόλων Τροποποίηση χαρακτηριστικών του συµβόλου Καθορισµός πληροφοριών για την συσκευασία των εξαρτηµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ 10.1 Γενικά Μεταβλητές εξόδου Τυπικές αναλύσεις DC Ανάλυση DC Καµπύλη Επίπεδο πόλωσης Συνάρτηση µεταφοράς ασθενούς σήµατος DC Eυαισθησία AC Ανάλυση AC Aπόκριση συχνότητας...210

7 ƒπ Ã ª Ανάλυση θορύβου Ανάλυση µεταβατικής κατάστασης Μεταβατική ανάλυση Ανάλυση Fourier Aναλύσεις απλής πολυέκτασης Παραµετρική ανάλυση Ανάλυση θερµοκρασίας Στατιστικές αναλύσεις Ρύθµιση της ανοχής των εξαρτηµάτων στις στατιστικές αναλύσεις Ανοχή εξαρτηµάτων Ανοχή LOT Συνδυασµός ανοχών Εξωτερικός έλεγχος των στατιστικών αναλύσεων Ανάλυση Monte Carlo Ανάλυση sensitivity/worst case Ψηφιακή ανάλυση Ρυθµίσεις στην ψηφιακή ανάλυση Timing (επιλογή της επιθυµητής καθυστέρησης διάδοσης) Flip-Flop Initialization Χρονισµός της ψηφιακής ανάλυσης Worst-Case (Min/Max) Σύγκριση της ψηφιακής µε την αναλογική ανάλυση Μεθοδολογία Χρονική ασάφεια στα αναλογικά-ψηφιακά κυκλώµατα επικοινωνίας Χρονικές παραβιάσεις και παρακολούθηση κινδύνων χρονισµού ηµιουργία σηµάτων διέγερσης Εισαγωγή στον επεξεργαστή σηµάτων Αρχεία σηµάτων Ρυθµίζοντας τα αρχεία σηµάτων Αυτόµατη ρύθµιση σηµάτων για περιβάλλον Windows Παράδειγµα δηµιουργίας ψηφιακού ρολογιού Παράδειγµα δηµιουργίας ηµιτονοειδούς σήµατος...238

8 14 Ã π CAD & ƒ π À ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROBE 11.1 Εισαγωγή στο πρόγραµµα probe Λειτουργίες κεντρικής λίστας εντολών Λίστα εντολών file Λίστα εντολών edit Λίστα εντολών trace Προσθήκη σηµάτων Μακροεντολές Λίστα εντολών plot Άξονας Χ Άξονας Υ Προσθήκη παράστασης Αποσυγχρονισµός παράστασης Ψηφιακό µέγεθος Επιλογή ανάλυσης AC, DC, Transient Λίστα εντολών view Προσαρµογή (fit) Μεταβλητή εστίαση (zooming) Επιστροφή στην προηγούµενη απεικόνιση Επανασχεδίαση Αλλαγή σηµείου αναφοράς Λίστα εντολών απεικόνισης Σχόλια Η Λίστα εντολών window H Λίστα εντολών help Aνάλυση κυµατοµορφών Παραγωγή και επεξεργασία του αρχείου δεδοµένων του Probe Ανατοµία ενός δυαδικού αρχείου δεδοµένων Ανατοµία ενός σχεδίου του Probe Στοιχεία χειρισµού ηµιουργία ιχνών...251

9 ƒπ Ã ª Ενδείκτες (markers) Εκτέλεση του προγράµµατος probe ιακοπτόµενη ανάλυση (Mid-Analysis Snoop ) ιακοπή (pause) της εξοµοίωσης Συνέχιση εξοµοίωσης (resume) Άµεση επίβλεψη κυµατοµορφών Ρύθµιση χρονικών διαστηµάτων ανανέωσης Βασική αναλογική ανάλυση κυµατοµορφών Ανάλυση κυµατοµορφών µεικτού σήµατος Ανάλυση αποδόσεως Ειδικές συναρτήσεις Τα αρχεία.prb Παράδειγµα υπολογισµού χρόνου ανόδου σαν ειδική συνάρτηση Ιστογράµµατα Monte Carlo Εφαρµογή µε φίλτρο Chebyshev ηµιουργία µοντέλων για την ανάλυση Monte Carlo Στήνοντας την ανάλυση Κατασκευή ειδικών συναρτήσεων (Goal Functions) ηµιουργία ιστογραµµάτων Συµπληρωµατικά στοιχεία Χρονικά διαγράµµατα Καµπύλες Υστέρησης (Hysteresis Curves) Εξαρτήµατα Τρόποι δηµιουργίας µοντέλων ηµιουργία µοντέλων µέσω του σχηµατικού επεξεργαστή ηµιουργία µοντέλων µέσω του επεξεργαστή συµβόλων ηµιουργία µοντέλων απευθείας µέσα από το πρόγραµµα Parts Τα αρχεία µοντέλων που δηµιουργούνται από το πρόγραµµα Parts H γραµµή εντολών File Menu Edit Menu Part Menu Plot Menu...268

10 16 Ã π CAD & ƒ π À Extract Menu Options Menu Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ω ΕΚΑΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 12.1 Εισαγωγή Στόχοι απόδοσης Αλλαγές προδιαγραφών Αρχικά εµπόδια της σχεδίασης Ακρίβεια Ταχύτητα Απόδοση ισχύος Απόδοση κόστους Ευκολία χρήσηςi Απόδοση Προγραµµατισµού Στόχοι Κόστους Απόδοση Ποιότητας Ποιότητα απόδοσης της παραγωγής Ποιότητα απόδοσης στον πελάτη Εκτός συσκευασίας βλάβες Βλάβες εντός 30 ηµερών Βλάβες εκτός περιόδου εγγύησης Βλάβες εντός περιόδου εγγύησης Στόχοι Πωλήσεων Συνολική Οικονοµική Απόδοση Βιβλιογραφία...288

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΛΑΜΙΑ 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2 H εκτύπωση αυτή έγινε µε δαπάνη του Έργου «Αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών OrCAD - PSPICE Το Αναλογικό Περιβάλλον Σχεδίασης και Προσομοίωσης Κυκλωμάτων Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΥΡΤΩ Θ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΕΜ: 355 ΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράµµατα Μαθηµάτων

Περιγράµµατα Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α Κύκλος Σπουδών ιάρκεια Σπουδών: 8 Ακαδηµ. Εξάµηνα Πιστωτικές Μονάδες ΠΜ/ECTS: 240 Περιγράµµατα Μαθηµάτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΓ101 Μαθηµατικά Ι (Υποχρεωτικό -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΕΚ ΟΣΗ 4.0 Πνευµατικά ικαιώµατα 2003 Ίδρυµα ECDL (ECDL Foundation) Όλα τα δικαιώµατα είναι κατοχυρωµένα. Κανένα µέρος αυτού του εγγράφου δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer User (CCU)

Certified Computer User (CCU) Certified Computer User (CCU) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

3. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 3. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Προκειµένου να καταστεί εφικτή η διεξαγωγή της εξοµοίωσης ενός ηλεκτρικού - ηλεκτρονικού κυκλώµατος απαιτείται η εκ των προταίρω δηµιουργία του σχηµατικού διαγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράµµατα Μαθηµάτων

Περιγράµµατα Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α Κύκλος Σπουδών ιάρκεια Σπουδών: 8 Ακαδηµ. Εξάµηνα Πιστωτικές Μονάδες ΠΜ/ECTS: 240 Περιγράµµατα Μαθηµάτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΚ101 Μαθηµατικά Ι (Υποχρεωτικό - ΠΜ/ECTS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σταύρος Ιεζεκιήλ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιώργος Έλληνας ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους Χριστόφορος Χατζηκωστής ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης

Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας

705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας 705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας Σκοπός Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του σε θέματα που αφορούν στην έρευνα και τη μελέτη των προβλημάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος Πίτρης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών Οδηγίες Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 - 1 Εισαγωγή 4 1.1 Γενικά 4 1.2 Προδιαγραφές Λειτουργίας 4 1.2.1 Προδιαγραφές εξοπλισµού 4 1.2.2 Προδιαγραφές Λογισµικού 5 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39 Κωδικός Πακέτου: P2 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 6 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδοµένων Παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ:: ΑΣΚΕΡΙΙ ΗΣ ΒΑΣΙΙΛΕΙΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Παλλήνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 100/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά)

331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά) 331 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά) Σκοπός Oι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην υψηλής στάθμης εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα