Μουσσάς Γ.Ι. 1,2, Νταντούτη Μ.Γ. 1, Ξιξή Φ. 1, Τσελέπης Α. 2 1Μονάδα Απεξάρτησης Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μουσσάς Γ.Ι. 1,2, Νταντούτη Μ.Γ. 1, Ξιξή Φ. 1, Τσελέπης Α. 2 1Μονάδα Απεξάρτησης Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αθηνών"

Transcript

1 22 Κλινικό Άρθρο 4 (1), 2006 ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (O.C.D.S.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΛΚΟΟΛ (CRAVING) Μουσσάς Γ.Ι. 1,2, Νταντούτη Μ.Γ. 1, Ξιξή Φ. 1, Τσελέπης Α. 2 1Μονάδα Απεξάρτησης Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αθηνών 2Ψυχιατρικός Τοµέας Γενικού Νοσοκοµείου «ΣΩΤΗΡΙΑ» Ο σκοπός της µελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει µια κλίµακα η οποία ποσοτικοποιεί τα ιδεοληπτικά και καταναγκαστικά χαρακτηριστικά των σκέψεων και των συµπεριφορών, σε ασθενείς µε σοβαρή κατάχρηση ή εξάρτηση από το αλκοόλ. Έχει υποστηριχθεί ότι η κύρια συνιστώσα στην έντονη επιθυµία για αλκοόλ, περιλαµβάνει τόσο τις ιδεοληπτικές σκέψεις γύρω από το αλκοόλ, όσο και καταναγκαστικές συµπεριφορές κατανάλωσης αλκοόλ. Η κλίµακα αυτή (OCDS) περιλαµβάνει 14 λήµµατα µε δύο υποκλίµακες, οι οποίες µετρούν την ιδεοληπτική και καταναγκαστική πλευρά της έντονης επιθυµίας λήψεως αλκοόλ (craving). Μέθοδος: Στην µελέτη συµµετείχαν 100 ασθενείς (79 άνδρες, 21 γυναίκες), οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια DSM-IV, για εξάρτηση από το αλκοόλ και νοσηλευόντουσαν για το λόγο αυτό και 81 υγιείς µάρτυρες (52 άνδρες και 29 γυναίκες). Η στατιστική επεξεργασία έγινε µε το SPSS. Αποτελέσµατα: Οι αλκοολικοί είχαν πολύ σηµαντικά υψηλότερη βαθµολογία στην κλίµακα, σε σύγκριση µε τους µάρτυρες, τόσο στο σύνολο όσο και στις δύο υποκλίµακες (p<0,001). Η αξιοπιστία ης κλίµακας ήταν πολύ υψηλή (cronbach alpha: 0,98) και η συσχέτιση µεταξύ των ληµµάτων ήταν 0,83. Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η κλίµακα µέτρησης της έντονης επιθυµίας για αλκοόλ (OCDS) είναι ευαίσθητη, αξιόπιστη και εξειδικευµένη για την αξιολόγηση του craving σε εξαρτηµένους αλκοολικούς. Η κλίµακα µετρά τόσο την ιδεοληπτική όσο και την καταναγκαστική πλευρά της εξάρτησης. Η χρησιµότητα της κλίµακας βρίσκεται στην αξιολόγηση της σοβαρότητας της εξάρτησης και την αξιολόγηση της προόδου κατά την διάρκεια συµµετοχής σε προγράµµατα απεξάρτησης. Λέξεις ευρετηρίου: Αλκοολισµός, κλίµακα, ψυχαναγκασµός, ιδεοληψία. Είναι γνωστό ότι ο αλκοολισµός είναι ένα περίπλοκο και εκτεταµένο πρόβληµα, το εύρος δε του προβλήµατος της εξάρτησης από το αλκοόλ έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλών προγραµµάτων απεξάρτησης µε µεγάλη ποικιλία φαρµακευτικών και ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, παρ όλο που µετά από πολλά χρόνια ερευνών δεν είναι σαφές εάν ο αλκοολισµός είναι µια κακή συνήθεια, ένα ηθικό πρόβληµα ή µια σωµατική νόσος 1. Είναι γεγονός ότι όλα τα προγράµµατα απεξάρτησης είναι σε θέση να βοηθήσουν τους εξαρτηµένους από το αλκοόλ να διακόψουν τη χρήση για κάποιο διάστηµα, δεν είναι εύκολο όµως να αντιµετωπίσουν µια σηµαντική συνιστώσα του προβλήµατος, αυτή των υποτροπών. Για όλες τις προσεγγίσεις, πρόσφατες ανακοινώσεις δείχνουν, ότι υπάρχει πιθανότητα 50% υποτροπής τους πρώτους 3 µήνες και εποµένως το πολύ σηµαντικό ζήτηµα της συντήρησης της αποχής, φαίνεται να µην είναι καθόλου εύκολο στην αντιµετώπισή του 2. Πρόσφατες µελέτες συνδέουν τις υποτροπές αυτές µε το φαινόµενο της καταναγκαστικής επιθυµίας για λήψη αλκοόλ (craving) και την απώλεια ελέγχου που τη συνοδεύε 3-5. Σύµφωνα µε τους Edwards και Gross χαρακτηριστικά του craving είναι η καταναγκαστική τάση (επιθυµία) για λήψη αλκοόλ, οι επίµονες σκέψεις γύρω από το αλκοόλ και η αδυναµία αντίστασης κει ελέγχου αυτών 6. ιάφοροι συγγραφείς έχουν αναφερθεί στις οµοιότητες που η κατάχρηση του αλκοόλ έχει µε την ιδεοληπτική-καταναγκαστική διαταραχή και κυρίως στην σχέση που έχει επισηµανθεί µεταξύ των σκέψεων και των συµπεριφορών των αλκοολικών και εκείνων των ασθενών µε ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 5,7,8. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, η επιθυµία λήψης ουσίας (craving) διακρίνεται σε: 1. Μη Συµβολική, συνδεόµενη µε σωµατικά φυσιολογικά συµπτώµατα του στερητικού συνδρόµου και 2. Συµβολική, συνδεόµενη µε την απώλεια ελέγχου και µε την διαδικασία της υποτροπής 9. Επίσης η ψυχαναλυτική προσέγγιση θεωρεί ότι η ναρκισσιστική καθήλωση που χαρακτηρίζει τους αλκοολικούς, σχετίζεται µε ιδεοληπτικά και καταναγκαστικά στοιχεία του χαρακτήρα και της προσωπικότητας, τα οποία, µπορούν να αποκτήσουν παθολογικό χαρακτήρα και χρησιµεύουν σαν µηχανισµός άµυνας, σε κάποιο επίπεδο και για κάποιο διάστηµα 10. Σύµφωνα µε την Joyce McDougall, η εθιστική λύση είναι µια απόπειρα άµυνας ενάντια σε νευρωσικά και ψυχωσικά άγχη καθώς και µία απόπειρα να καταπολεµηθούν οξείες καταστάσεις άγχους, συχνά παρανοειδούς φύσεως ή η κατάθλιψη, που συνοδεύεται από αισθήµατα εσωτερικού θανάτου. Επίσης θεωρεί ότι ένας έντονος καταναγκασµός είναι µια από τις ουσιώδεις συνιστώσες κάθε µορφής εθισµού 11. Η ποσοτικοποίηση αυτών των συµπτωµάτων ιδεοληπτικών και καταναγκαστικών θεωρείται πολύ σηµαντική και

2 4 (1), 2006 ΜΟΥΣΣΑΣ Γ.Ι., ΝΤΑΝΤΟΥΤΗ Γ., ΞΙΞΗ Φ., ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ Α. 23 είναι δυνατόν να σχετίζεται µε την πιθανότητα υποτροπής. Για τη µέτρηση και βαθµολόγηση αυτών των συµπτωµάτων χρησι- µοποιήθηκε από τους Anton και συνεργάτες, η κλίµακα Obsessive Compulsive Drinking Scale 4. Υψηλότερα επίπεδα βαθµολογίας σε αυτήν την κλίµακα µπορεί να συνδέονται µε αυξηµένη συχνότητα αποτυχίας στην θεραπεία απεξάρτησης ή αυξηµένη συχνότητα υποτροπών 3. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η παρουσίαση αυτής της κλίµακας και η στάθµισή της σε ελληνικό πληθυσµό µε προβλήµατα κατάχρησης εξάρτησης από το αλκοόλ. Πιστεύουµε ότι η χρήση της θα βοηθήσει τους ασχολούµενους µε τα ζητήµατα της απεξάρτησης, να αξιολογούν καλύτερα τους ασθενείς και να προβλέπουν την πιθανότητα υποτροπής. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Στη µελέτη έλαβαν µέρος 100 ασθενείς (79 άντρες και 21 γυναίκες) που πληρούσαν τα κριτήρια κατά DSM-IV για εξάρτηση από το αλκοόλ και νοσηλεύονταν στη Μονάδα Σωµατικής Απεξάρτησης του Ψ.Ν.Α. Οι ασθενείς οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια για µείζονα καταθλιπτική διαταραχή και σχιζοφρενική διαταραχή, σύµφωνα µε τα κριτήρια DSM-IV αποκλείσθηκαν από τη µελέτη λόγω του πιλοτικού χαρακτήρα του προγράµµατος. Οι ασθενείς συµπλήρωσαν την κλίµακα κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στη Μονάδα, στην αρχική φάση της θεραπείας, ελεύθεροι στερητικών συµπτωµάτων. Η συµπλήρωση της κλίµακας έγινε από ψυχιάτρους οι οποίοι εργάζονταν στη Μονάδα Απεξάρτησης. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων έγινε µε µία οµάδα 81 υγιών µαρτύρων (52 άνδρες και 29 γυναίκες). Και από τις δύο οµάδες ελήφθησαν τα παρακάτω δηµογραφικά στοιχεία: φύλο, ηλικία, έτη εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση. Από την οµάδα αλκοολικών ελήφθησαν επιπλέον στοιχεία, από το κληρονοµικό ιστορικό, σχετικά µε την κατάχρηση αλκοόλ, τα έτη χρήσης και κατάχρησης καθώς και ο αριθµός ποτών ηµερησίως. Ο µέσος όρος ηλικίας των αλκοολικών ήταν 39,2±8,9 έτη, ενώ των µαρτύρων 36,6±8,9. Ο µέσος όρος ετών χρήσης αλκοόλ για τους αλκοολικούς ήταν 14,2±6,9 και τα έτη εκπαίδευσης 10,69±3,78 (πίνακας 1). Η κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε περιλαµβάνει 2 υποκλί- µακες, εκ των οποίων η µία ανιχνεύει την ιδεοληπτικότητα και η άλλη την καταναγκαστικότητα, αποτελείται δε από 14 ερωτήσεις και µεταφράστηκε στα ελληνικά από το πρωτότυπο. Το αυθεντικό ερωτηµατολόγιο µεταφράσθηκε από ανεξάρτητους δίγλωσσους µεταφραστές, γνώστες της θεωρίας του ερωτηµατολογίου και του αντικειµένου της εξάρτησης, και οι οποίοι κατέληξαν µετά από κοινή συνάντηση σε µία µεµονωµένη αποδεκτή µετάφραση. Η µετάφραση αυτή, χρησιµοποιήθηκε σε µικρό δείγµα υγιών µαρτύρων, πριν από τη χορήγηση στους ασθενείς, προκειµένου να αξιολογηθούν διάφορα πιθανά προβλήµατα και να υπάρξουν διορθωτικές παρεµβάσεις. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS. Κατά την επεξεργασία των απαντήσεων η οµάδα των αλκοολικών έδωσε σηµαντικά υψηλότερη βαθµολογία (t-test, p<0,001), σε σχέση µε τον πληθυσµό των µαρτύρων στο συνολικό σκορ της κλίµακας αλλά και στις υποκλίµακες (πίνακας 2), όσο και σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά (διάγραµµα 1). Το 93% των ασθενών σηµείωσε βαθµολογία µεγαλύτερη του 20. Η αξιοπιστία της κλίµακας φάνηκε ιδιαίτερα υψηλή (δείκτης cronbach alpha: 0,98, δείκτης συσχέτισης average inter item correlation: 0,83). Ο παράγοντας φύλο δεν φαίνεται να διαφοροποιεί στατιστικά τις απαντήσεις τόσο στην OCDS όσο και στις δύο υποκλίµακές της στους αλκοολικούς (t-test, p>0,05), αλλά στους µάρτυρες οι τιµές των ανδρών είναι σηµαντικά υψηλότερες (ttest, p<0,001) στο συνολικό σκορ της κλίµακας και στην υποκλίµακα της καταναγκαστικότητας (πίνακες 3, 4). Η ηλικία δεν φαίνεται να συσχετίζεται µε την επίδοση στην OCDS και τις υποκλίµακες (Pearson p>0,05) τόσο στους αλκοολικούς όσο και στους µάρτυρες. Ο παράγων οικογενειακή κατάσταση ενώ δεν φαίνεται να αφορά την οµάδα µαρτύρων, διαφοροποιεί στατιστικά την οµάδα των αλκοολικών (ANOVA test p<0,05) µε τους έγγα- µους να παρουσιάζουν µικρότερες τιµές στα OCDS (διάγραµ- µα 2), έναντι των αγάµων. Τα έτη εκπαίδευσης επίσης στην οµάδα των αλκοολικών παρουσίαζαν πολύ ισχυρή αρνητική συσχέτιση µε την κλίµακα OCDS και τις υποκλίµακές της (Pearson correlation p<0,001). Η ύπαρξη ή µη θετικού κληρονοµικού ιστορικού για αλκοολισµό δεν φάνηκε να διαφοροποιεί την κλίµακα και της υποκλίµακές της. Πίνακας 1. ηµογραφικά χαρακτηριστικά οµάδας αλκοολικών (n=100) Ηλικία Μέρος όρος 39,25 Τυπική απόκλιση 8,94 Έτη Εκπαίδευσης Μέρος όρος 10,69 Τυπική απόκλιση 3,78 Ηµερήσιος Αριθµός Ποτών Μέρος όρος 12,49 Τυπική απόκλιση 5,24 Έτη κατάχρησης Μέρος όρος 14,24 Τυπική απόκλιση 6,90 Οικογενειακή κατάσταση Έγγαµοι 39 (39%) Άγαµοι 34 (34%) ιαζευγµένοι 27 (27%) Φύλο Άνδρες 79 (79%) Γυναίκες 21 (21%) Πίνακας 2. OBSES COMP OCDS Μάρτυρες (n=81) Μέσος όρος 0,52 2,69 3,27 Τυπική απόκλιση 1,30 2,35 3,16 Αλκοολικοί (n=100) Μέσος όρος 13,73 16,09 29,63 Τυπική απόκλιση 3,96 3,08 6,58 p=0,000

3 24 ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ... 4 (1), 2006 ιάγραµµα 1 ιάγραµµα 2: Οικογενειακή κατάσταση αλκοολικών 1 : έγγαµοι, 2 : άγαµοι, 3 : διαζευγµένοι Πίνακας 3. 1 male - n Mean Std. Std. Error 2 female Deviation Mean OBSES 1,00 52,7241 1,6013,2973 2,00 29,4038 1,1072,1535 COMP 1, ,9655 2,7708,5145* 2, ,9808 1,7432,2417 OCDS 1, ,6897 3,6655,6807 2, ,4808 2,5475,3533 *p<0,001 ιάγραµµα 3: Συσχέτιση µεταξύ αριθµού ποτών (N.D.) και τιµής OCDS στο συνολικό δείγµα πληθυσµού αλκοολικών. Πίνακας 4. 1 male - n Mean Std. Std. Error 2 female Deviation Mean OBSES 1, ,9315 4,0426,4731 2, ,0476 3,6534,7972 COMP 1, ,3151 2,8668,3355 2, ,3333 3,6923,8057 OCDS 1, ,9863 6,4388,7536 2, ,3810 7,0674 1,5422 p>0,005 Θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε (Pearson correlation p<0,001) όπως ήταν αναµενόµενο µεταξύ του αριθµού ποτών που δήλωσαν πως έπιναν καθηµερινά το δείγµα τόσο των αλκοολικών όσο και των µαρτύρων (διάγραµµα 3). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η κλίµακα είναι αξιόπιστη και χρήσιµη για την αξιολόγηση ατόµων, τα οποία έχουν ήδη αποδεχθεί ότι έχουν προβλή- µατα κατάχρησης ή εξάρτησης από το αλκοόλ και έχουν ζητήσει βοήθεια γι αυτό. Η επιθυµία λήψης ουσίας (craving) είναι πιο κατάλληλο, να ερµηνεύεται σαν µία συνεχώς µεταβαλλό- µενη µετρήσιµη κατάσταση, η οποία λειτουργεί επιπρόσθετα µε τις υπόλοιπες παθολογικές καταστάσεις της εξάρτησης και µπορεί να παρατηρηθεί και σε µη εξαρτηµένα άτοµα 12. Η αξιολόγηση αυτή, αφορά τόσο τις σκέψεις όσο και την συµπεριφορά γύρω από το αλκοόλ και κυρίως την ιδεοληπτική και καταναγκαστική διάστασή τους, δηλαδή αυτού που περιγράφεται ως craving. Το δείγµα ασθενών (n=100) κρίνεται επαρκές, αφού ανάλογες µελέτες στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν χρησιµοποιήσει µικρότερο αριθµό ασθενών (60), 3. Η βαθµολογία που έδωσαν οι ασθενείς, συγκρινόµενη µε τις εργασίες αναφοράς, ήταν ελαφρώς υψηλότερη, το δείγµα όµως στη δική µας περίπτωση, ήταν όλοι ενδονοσοκοµειακοί ασθενείς, νοσηλευόµενοι για προβλήµατα απεξάρτησης από το αλκοόλ. Η κλίµακα δεν µπορεί να χρησιµεύσει για τον διαχωρισµό αλκοολικών από µη αλκοολικούς, µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση προγραµµάτων απεξάρτησης και πρόληψης υποτροπών, τα οποία χρησιµοποιούν ψυχοθεραπευτικές ή και µικτές τεχνικές. Ιδιαίτερα που σήµερα, είναι ευρέως παραδεκτό ότι η επιθυµία λήψης ουσίας, συµβάλλει αποφασιστικά στην µετάβαση από την ελεγχόµενη λήψη ουσιών στην εξάρτηση 13,14.

4 4 (1), 2006 ΜΟΥΣΣΑΣ Γ.Ι., ΝΤΑΝΤΟΥΤΗ Γ., ΞΙΞΗ Φ., ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ Α. 25 APPLICATION OF A SELF-COMPLETTED SCALE (OCDS) FOR THE MEASUREMENT OF THE COMPULSIVE OBSESSIVE ALCOHOL INTAKE (CRAVING) TO A GREEK POPULATION OF CHRONIC ALCOHOLICS Moussas G., Dadouti G., Xixi F., Tselebis A. Objective: The purpose of this study is to present a new questionnaire which quantifies the obsessive and compulsive characteristics of drinking related thoughts and behaviour, in patients with alcohol abuse or alcohol dependence problems. It has been suggested that the main dimensions of alcohol craving include the concept of both obsessive thoughts about alcohol use and compulsive behaviours toward drinking. The questionnaire Obsessive Compulsive Drinking Scale (OCDS) provides 14 items and two subscales scores that measure the obsessive and compulsive aspects of alcohol Craving. Methods: In the study participated 100 patients (79 men, 21 women) who satisfy DSM-IV criteria for alcohol dependence and 81 individuals (52 men, 29 women) normal controls. The data were analysed by SPSS. Results: The mean craving scores found in alcoholics had a highly significant correlation compared to that in the control population in the total score of the scale as in the two subscales (p<0,001). The reliability of the scale was very high (Cronbach s alpha: 0,98) and the average inter-item correlation was 0,83. Conclusion: The results showed that the OCDS scale is a sensitive and specific instrument in measuring the craving for alcohol intake in dependent alcoholics. The scale measures the obsessive and compulsive aspects of dependence. The utility of the scale is its use as a tool in measuring the severity and improvement during alcoholism treatment trials. The scale is not suitable for use in patients who do not abuse alcohol. Key words: craving, alcoholism, obsessive, compulsive, scale. Βιβλιογραφία 1. Jerome D.Levin. Treatment of alcoholism and others addictions. A self psychology approach Volpicelli JR, Alterman AI, Hayashida M, O Brien CP. Naltrexone in the Treatment of Alcohol Dependence. Arch Gen Psychiatry 1992;49: Anton RF, Moak DH, Latham P. The Obsessive Compulsive Drinking Scale: A Self-Rated Instrument fort he Quantification of Thoughts about Alcohol and Drikings Behavior. Alcohol Clin Exp Res 1995;19(1): Anton RF, Moak DH, Latham P. The Obsessive Compulsive Drinking Scale: A New Method of Assessing Outcome in Alcoholism Treatment Studies. Arch Gen Psychiatry 1996;53: Model JG, Glaser FB, Cyr L, Mountz JM. Obsessive and Compulsive Characteristics of Craving for Alcohol in Alcohol Abuse and Dependence. Alcohol Clin Exp Res 1992;16(2): Edwards G, Gross MM. Alcohol dependence: provisional description of a clinical syndrome. BMJ 1976;1: Ludwing AM, Stark LH. Alcohol craving. Subjective and situation aspects. Q J Study Alcohol 1974;35: O Connor PG, Gottlieb LD, Kraus MI, Segal SR, Horwitz RI. Social and clinical features as predictors of outcome in outpatient alcohol withdrawal. J Gen Intern Med 1991;6: Π.Ο.Υ Forrest G. Gary. Intensive psychotherapy of alcoholism. Chapter 1: The psychopathology of alcoholism. Jason Aronson INC. Northvale, New Jersey London Τζόυς Μακ Ντούγκαλ. Τα χίλια και ένα πρόσωπα του έρωτα. Εκδόσεις Νεφέλη. Αθήνα Franken IHA. Drug Craving and Addiction: integrating psychological and neuropsychopharmacological approaches. Neuro Psychophathol & Biol Psych 2003;27: Wise RA. The neurobiology of craving: implications for the understanding and treatment of addiction. J Abnorm Psychol. May 1998; 97(2): Verheul R, van den Brink, Geerlings P. A three pathway psychological model of craving for alcohol. Alcohol Alcohol Mar- Apr 1999; 34(2): Αλληλογραφία: Μουσσάς Γ.Ι. Ψυχιατρικός Τοµέας Γενικού Νοσοκοµείου «ΣΩΤΗΡΙΑ» Μεσογείων 152 Τ.Κ Τηλ Fax

5 26 ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ... 4 (1), 2006 Κλίµακα OCDS Ο ΗΓΙΕΣ - Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν στην κατανάλωση αλκοόλ και στις προσπάθειές σας να την ελέγξετε. - Παρακαλούµε βάλτε σε κύκλο το νούµερο που σας εκφράζει περισσότερο, από αυτά που ακολουθούν κάθε ερώτηση. 1. Πόσο χρόνο, όταν δεν πίνετε, απασχολείστε µε ιδέες, σκέψεις, παρορµήσεις ή φαντασιώσεις που σχετίζονται µε το αλκοόλ; (0) Καθόλου (1) Λιγότερο από 1 ώρα τη µέρα (2) 1-3 ώρες τη µέρα (3) 4-8 ώρες τη µέρα (4) Περισσότερο από 8 ώρες τη µέρα 2. Πόσο συχνά έρχονται στο νου σας αυτές οι σκέψεις; (0) Ποτέ (1) Όχι περισσότερες από 8 φορές τη µέρα (2) Περισσότερες από 8 φορές τη µέρα, αλλά τις περισσότερες ώρες δεν απασχολούµαι µε τέτοιες σκέψεις (3) Περισσότερες από 8 φορές τη µέρα και κατά την διάρκεια των περισσοτέρων ωρών της µέρας (4) Οι σκέψεις αυτές είναι τόσο πολλές που δεν µπορώ να της µετρήσω και δύσκολα περνά µια ώρα της µέρας χωρίς να απασχολούµαι µ αυτές Σηµειώστε την υψηλότερη βαθµολογία των ερωτήσεων 1 ή 2 εδώ

6 4 (1), 2006 ΜΟΥΣΣΑΣ Γ.Ι., ΝΤΑΝΤΟΥΤΗ Γ., ΞΙΞΗ Φ., ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ Α Πόσο πολύ οι ιδέες, οι σκέψεις, οι παρορµήσεις ή οι φαντασιώσεις που σχετίζονται µε το αλκοόλ παρεµποδίζουν την κοινωνική ή επαγγελµατική σας ζωή; Υπάρχει κάτι που δεν κάνετε ή που δεν µπορείτε να κάνετε εξ αιτίας αυτών; [Αν αυτήν την περίοδο είστε άνεργος πόσο νοµίζετε ότι θα επηρεαζόταν η απόδοσή σας αν εργαζόσασταν;] (0) Οι σκέψεις για κατανάλωση αλκοόλ δεν παρεµποδίζουν καθόλου. Λειτουργώ φυσιολογικά (1) Οι σκέψεις για κατανάλωση αλκοόλ παρεµποδίζουν ελαφρώς τις κοινωνικές και επαγγελµατικές µου δραστηριότητες, αλλά η συνολική µου λειτουργικότητα δεν επηρεάζεται (2) Οι σκέψεις για κατανάλωση αλκοόλ παρεµποδίζουν σαφώς την κοινωνική και επαγγελµατική µου δραστηριότητα, αλλά ακόµα τα καταφέρνω (3) Οι σκέψεις για κατανάλωση αλκοόλ παρεµποδίζουν σηµαντικά την επαγγελµατική και κοινωνική µου λειτουργικότητα (4) Οι σκέψεις για κατανάλωση αλκοόλ παρεµποδίζουν πλήρως την επαγγελµατική µου ζωή 4. Όταν δεν πίνετε, πόση ανησυχία ή ενόχληση σας προκαλούν αυτές οι ιδέες, σκέψεις, παρορµήσεις ή φαντασιώσεις που σχετίζονται µε το αλκοόλ; (0) Καµία (1) Σπάνια, ήπια και όχι πολύ ενοχλητική (2) Συχνά, µέτρια και ενοχλητική, αλλά ακόµη ελεγχόµενη (3) Πολύ συχνά, µεγάλη και πολύ ενοχλητική (4) Σχεδόν συνεχή υπερβολική και ανυπόφορη 5. Όταν δεν πίνετε, πόση προσπάθεια καταβάλλετε για να αντισταθείτε σ αυτές τις σκέψεις ή να τις αγνοήσετε ή να στρέψετε την προσοχή σας µακριά απ αυτές; [Αξιολογείστε τις προσπάθειες που κάνετε για ν αντισταθείτε σ αυτές τις σκέψεις, ανεξάρτητα από την επιτυχία ή αποτυχία τους]. (0) Οι σκέψεις µου είναι ελάχιστες που δεν χρειάζεται να καταβάλλω προσπάθεια για να αντισταθώ. Αν υπάρχουν, προσπαθώ συνεχώς να αντιστέκοµαι (1) Τον περισσότερο χρόνο προσπαθώ να αντιστέκοµαι (2) Κάνω αρκετή προσπάθεια για να αντιστέκοµαι (3) Υποκύπτω σ όλες αυτές τις σκέψεις χωρίς να προσπαθώ να τις ελέγξω αλλά το κάνω µε αρκετό δισταγµό (4) Υποκύπτω πλήρως και χωρίς κανένα δισταγµό σε όλες αυτές τις σκέψεις 6. Όταν δεν πίνετε, πόσο επιτυγχάνετε να σταµατήσετε ή να παρακάµψετε τέτοιες σκέψεις; (0) Επιτυγχάνω πλήρως να σταµατήσω ή να παρακάµψω αυτές τις σκέψεις (1) Συνήθως επιτυγχάνω να σταµατήσω ή να παρακάµψω τέτοιες σκέψεις µε προσπάθεια και συγκέντρωση (2) Μερικές φορές επιτυγχάνω να σταµατήσω ή να παρακάµψω αυτές τις σκέψεις (3) Σπάνια καταφέρνω να σταµατήσω αυτές τις σκέψεις και µπορώ µόνο να τις παρακάµψω µε δυσκολία (4) Σπάνια καταφέρνω να παρακάµψω αυτές τις σκέψεις έστω και στιγµιαία 7. Πόσα ποτά πίνετε κάθε µέρα; (0) Κανένα (1) Λιγότερο από 1 ποτό τη µέρα (2) 1-2 ποτά τη µέρα (3) 3-7 ποτά τη µέρα (4) 8 ή περισσότερα ποτά τη µέρα 8. Πόσες µέρες της εβδοµάδας πίνετε; (0) Καµία (1) Όχι περισσότερο από 1 µέρα την εβδοµάδα (2) 2-3 µέρες την εβδοµάδα (3) 4-5 µέρες την εβδοµάδα (4) 6-7 µέρες την εβδοµάδα Σηµειώστε την υψηλότερη βαθµολογία των ερωτήσεων 7 ή 8 εδώ

7 28 ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ... 4 (1), Πόσο παρεµποδίζει το ποτό τη δουλειά σας; Υπάρχει κάτι που δεν κάνετε ή που δεν µπορείτε να κάνετε εξ αιτίας του ποτού; [Εάν προσωρινά είστε άνεργος, πόσο θα επηρεαζόταν η απόδοσή σας αν εργαζόσασταν;] (0) Το ποτό δεν παρεµποδίζει καθόλου την δουλειά µου.αποδίδω φυσιολογικά (1) Το ποτό παρεµποδίζει λίγο τη δουλειά µου αλλά η απόδοσή µου συνολικά δεν επηρεάζεται (2) Το ποτό παρεµποδίζει σαφώς τη δουλειά µου, αλλά ακόµα τα καταφέρνω (3) Το ποτό προκαλεί σοβαρή δυσκολία στη δουλειά µου (4) Το ποτό παρεµποδίζει πλήρως τη δουλειά µου 10. Πόσο παρεµποδίζει το ποτό την κοινωνική σας ζωή; Υπάρχει κάτι που δεν κάνετε ή που δεν µπορείτε να κάνετε επειδή πίνετε; (0) Το ποτό δεν παρεµποδίζει καθόλου την κοινωνική µου ζωή. Λειτουργώ φυσιολογικά (1) Το ποτό παρεµποδίζει λίγο τις κοινωνικές µου δραστηριότητες αλλά η λειτουργικότητά µου συνολικά δεν επηρεάζεται (2) Το ποτό παρεµποδίζει σαφώς την κοινωνική µου ζωή αλλά ακόµα τα καταφέρνω (3) Το ποτό προκαλεί ουσιαστική επιδείνωση στην κοινωνική µου ζωή (4) Το ποτό παρεµποδίζει πλήρως την κοινωνική µου ζωή Σηµειώστε την υψηλότερη βαθµολογία των ερωτήσεων 9 ή 10 εδώ Πόσο ανήσυχος ή ενοχληµένος θα νοιώθατε εάν εµποδιζόσαστε να πιείτε ενώ θα το επιθυµούσατε πολύ; (0) εν θα ένιωθα καθόλου ανησυχία ή εκνευρισµό (1) Θα ένοιωθα λίγο ανήσυχος ή εκνευρισµένος (2) Η ανησυχία και ο εκνευρισµός θα ήταν έντονα αλλά θα παρέµεναν υπό έλεγχο (3) Θα ένοιωθα µια σηµαντική και πολύ ενοχλητική αύξηση του εκνευρισµού ή της ανησυχίας (4) Θα ένοιωθα ανεξέλεγκτο εκνευρισµό ή ανησυχία 12. Πόση προσπάθεια καταβάλλετε για να αντισταθείτε στη λήψη αλκοόλ; [Αξιολογήστε µόνο την προσπάθεια να αντισταθείτε και όχι την επιτυχία ή την αποτυχία της] (0) Το αλκοόλ που καταναλώνω είναι ελάχιστο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια αντίστασης και όταν πίνω προσπαθώ διαρκώς να αντιστέκοµαι (1) Τις περισσότερες φορές προσπαθώ να αντιστέκοµαι (2) Κάνω κάποια προσπάθεια να αντιστέκοµαι (3) Υποκύπτω στην κατανάλωση αλκοόλ χωρίς προσπάθεια να την ελέγξω, αλλά το κάνω µε αρκετό δισταγµό (4) Υποκύπτω πλήρως και χωρίς κανένα δισταγµό στην κατανάλωση αλκοόλ 13. Πόσο ισχυρή είναι η παρόρµηση να καταναλώνετε αλκοόλ; (0) εν υπάρχει καµιά παρόρµηση (1) Υπάρχει κάποια τάση να πιω αλκοόλ (2) Υπάρχει ισχυρή τάση να πιω αλκοόλ (3) Υπάρχει πολύ ισχυρή παρόρµηση να πιω αλκοόλ (4) Η παρόρµηση να πιω αλκοόλ είναι εντελώς έξω από τη θέλησή µου και πάνω από τις δυνάµεις µου 14. Πόσο ελέγχετε την κατανάλωση αλκοόλ; (0) Την ελέγχω απόλυτα (1) Συνήθως ασκώ έλεγχο στην κατανάλωση αλκοόλ (2) Μπορώ να την ελέγχω µε δυσκολία (3) Πρέπει να πιω και µπορώ να καθυστερήσω τη λήψη µε δυσκολία (4) Σπάνια µπορώ να καθυστερήσω τη λήψη αλκοόλ έστω και προς στιγµήν Σηµειώστε την υψηλότερη βαθµολογία των ερωτήσεων 13 ή 14 εδώ

8 4 (1), 2006 ΜΟΥΣΣΑΣ Γ.Ι., ΝΤΑΝΤΟΥΤΗ Γ., ΞΙΞΗ Φ., ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ Α. 29 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διευθυντής Σύνταξης. Αναπληρωτές Δ/ντές Σύνταξης. Συντακτική Επιτροπή. Εκδότης. Ιδιοκτήτης. Ανταποκριτές Σύνταξης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διευθυντής Σύνταξης. Αναπληρωτές Δ/ντές Σύνταξης. Συντακτική Επιτροπή. Εκδότης. Ιδιοκτήτης. Ανταποκριτές Σύνταξης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εκδότης Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης Μ. Χουρμούζη 28 Κ. Τούμπα 544 53 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) 910342 Ιδιοκτήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΕΙΑ Πρόεδρος Μποδοσάκης-Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσµατικότητα προγράµµατος απεξάρτησης αλκοολικών, εσωτερικής παραµονής, µε ναλτρεξόνη, τα έτη 1997-2010

Αποτελεσµατικότητα προγράµµατος απεξάρτησης αλκοολικών, εσωτερικής παραµονής, µε ναλτρεξόνη, τα έτη 1997-2010 Αποτελεσµατικότητα προγράµµατος απεξάρτησης αλκοολικών, εσωτερικής παραµονής, µε ναλτρεξόνη, τα έτη 1997-2010 ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΓΡΕ ΟΥ 1, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ 2, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΟΥΓΚΡΗ 3, ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ 4, ΒΑΡΒΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εκτίμηση αναγκών υγείας των ατόμων που φροντίζουν ηλικιωμένους

Διαβάστε περισσότερα

212 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (3), 2012. Ψυχιατρική 2012, 23:212 220

212 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (3), 2012. Ψυχιατρική 2012, 23:212 220 212 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (3), 2012 Ερευνητική εργασία Research article M. Σαμακουρή, 1,2 Γ. Μπούχος, 1 Μ. Καδόγλου, 1 Α. Γιαντσελίδου, 1 Κ. Τσολάκη, 1 Μ. Λειβαδίτης, 1,2 1 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιμέλεια: Σκαρλάτου Π. Μαρία Α.Μ.72

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιμέλεια: Σκαρλάτου Π. Μαρία Α.Μ.72 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΕΠΑΕ ΔΔΠΜΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Απόψεις και στάσεις μαθητών/μαθητριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΚΟΜΠΟΜΠΟ ΑΝΝΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΚΟΜΠΟΜΠΟ ΑΝΝΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΚΟΜΠΟΜΠΟ ΑΝΝΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΗΤΕΙΑ,2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...8 ABSTRACT...10

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική επιβάρυνση ασθενών με Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο. Ψυχιατρική 2014, 25:95 103

Ψυχολογική επιβάρυνση ασθενών με Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο. Ψυχιατρική 2014, 25:95 103 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 25 (2), 2014 95 Ερευνητική εργασία Research article Ψυχολογική επιβάρυνση ασθενών με Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο Δ. Μπράτης, 1 Α. Τσελεμπής, 1 Γ. Ζαφειρόπουλος, 1 Α. Τσαρακλής, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Αγγελική Γ. Διονυσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Π.Μ.Σ.: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Μελέτη συσχέτισης διατροφικής συμπεριφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Α COGNITIVE BEHAVIORAL GROUP TREATMENT PROGRAM FOR DEPRESSION IN A METHADONE MAINTENANCE UNIT: A PILOT STUDY

Α COGNITIVE BEHAVIORAL GROUP TREATMENT PROGRAM FOR DEPRESSION IN A METHADONE MAINTENANCE UNIT: A PILOT STUDY ηµοσιεύτηκε στα Τετράδια Ψυχιατρικής, Μάιος-Ιούνιος 2011, Νο 114, σελ.63-76 Α COGNITIVE BEHAVIORAL GROUP TREATMENT PROGRAM FOR DEPRESSION IN A METHADONE MAINTENANCE UNIT: A PILOT STUDY Penny Papadopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σιώμος, Ν. Αγγελόπουλος. Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα. Ψυχιατρική 2008, 19:52 58

Κ. Σιώμος, Ν. Αγγελόπουλος. Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα. Ψυχιατρική 2008, 19:52 58 52 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (1), 2008 Ανασκόπηση Review Κ. Σιώμος, Ν. Αγγελόπουλος Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα Ψυχιατρική 2008, 19:52 58 Π ρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το 18,9%

Διαβάστε περισσότερα

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ιωάννης ιακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17. Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη. Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17. Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη. Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17 Ανασκόπηση Review Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα Ψυχιατρική 2009, 20:17 34 Ηπαρούσα ανασκόπηση αφορά το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Μερκούρης Αναστάσιος Ποιότητα Ζωής ενηλίκων ατόμων μετά από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Research article

Ερευνητική εργασία Research article 132 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 22 (2), 2011 Ερευνητική εργασία Research article Η ανάπτυξη της Κλίμακας Εκτίμησης του Κινδύνου Αυτοκτονικότητας: Μια μελέτη σε γενικό πληθυσμό* Κ.Ν. Φουντουλάκης, Ε. Παντούλα, Μ. Σιαμούλη,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών

ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 2, 59-69 ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών Σταθαρού Α. 1, Παπαθανασίου Ι. 2, Γκούβα Μ. 3, Μασδράκης Β. 4, Μπερκ Α. 5, Νταραγιάννης.

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές: Αυγενάκης Αριστείδης. Παπαδάκη Εμμανουέλα. Τοράκη Μαρίνα. Επιβλέπων καθηγητής: κ. Τριγώνη Μαρία

Σπουδαστές: Αυγενάκης Αριστείδης. Παπαδάκη Εμμανουέλα. Τοράκη Μαρίνα. Επιβλέπων καθηγητής: κ. Τριγώνη Μαρία ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (The burnout syndrome) σε επαγγελματίες υγείας: επιπτώσεις στην ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Οι επιπτώσεις της κατάχρησης του αλκοόλ στις διαπροσωπικές σχέσεις

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Οι επιπτώσεις της κατάχρησης του αλκοόλ στις διαπροσωπικές σχέσεις T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Οι επιπτώσεις της κατάχρησης του αλκοόλ στις διαπροσωπικές σχέσεις Επιµέλεια εργασίας: Αντωνίου Μαρία Κρίγκου Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό άρθρο Special article

Ειδικό άρθρο Special article 124 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (2), 2008 Ειδικό άρθρο Special article Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 2 Α. Παπαδοπούλου 3 1 Β Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο, «Αττικόν», 2 Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ : Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες

Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες Παπαγιάννη Αικατερίνη Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Research article

Ερευνητική εργασία Research article ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (4), 2012 295 Ερευνητική εργασία Research article Αξιοπιστία της Ελληνικής εκδοχής του ερωτηματολογίου διερεύνησης των διαταραχών διατροφής (EDE-Q) σε δείγμα εφήβων μαθητών Σ. Πλιατσκίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοολισμός και αίσθημα απελπισίας σε άνδρες με διαγνωσμένο καρκίνο πνεύμονα

Αλκοολισμός και αίσθημα απελπισίας σε άνδρες με διαγνωσμένο καρκίνο πνεύμονα ÅÃÊÅÖÁËÏÓ 48, 103-107, 2011 Αλκοολισμός και αίσθημα απελπισίας σε άνδρες με διαγνωσμένο καρκίνο πνεύμονα Θ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ *, ΑΘ. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ *, Δ. ΜΠΡΑΤΗΣ *, Δ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ *, Α. ΜΠΟΤΣΗΣ **, Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ *,

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών

Διερευνώντας την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Συμπλ 1):75-84 Διερευνώντας την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 200, 27(4):675-683 Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ε. Σιώμος, Γ.Δ. Φλώρος, Ο.Δ. Μουζάς, Ν.Β. Αγγελόπουλος

Κ.Ε. Σιώμος, Γ.Δ. Φλώρος, Ο.Δ. Μουζάς, Ν.Β. Αγγελόπουλος 222 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (3), 2009 Ερευνητική εργασία Research article Κ.Ε. Σιώμος, Γ.Δ. Φλώρος, Ο.Δ. Μουζάς, Ν.Β. Αγγελόπουλος Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα