Φύλο και Ψυχοπαθολογία Χρυσούλα Στέκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φύλο και Ψυχοπαθολογία Χρυσούλα Στέκα"

Transcript

1 Φύλο και Ψυχοπαθολογία Χρυσούλα Στέκα Μέχρι πριν από δύο δεκαετίες, οι ανάγκες των γυναικών και η ιδιαιτερότητα των ιατρικών προβληµάτων που αντιµετώπιζαν δεν αναγνωρίζονταν και αυτό το πεδίο έρευνας εθεωρείτο ανύπαρκτο «non-field». Με άλλα λόγια, τόσο η θεωρία όσο και τα αναλυτικά εργαλεία αποτέλεσαν τµήµα ενός κατά βάση αντρικού οπλοστασίου, όπου οι γυναίκες κινδύνευσαν να εγκλωβιστούν µέσα σε άστοχες υποθέσεις και σε λαθεµένα συµπεράσµατα. Το ενδιαφέρον για θέµατα που άπτονται της υγείας των γυναικών, αυξάνεται παράλληλα µε την εξέλιξη της επιστήµης, τη διείσδυση όλο και περισσοτέρων γυναικών στο χώρο των ιατρικών επαγγελµάτων και της ακαδηµαϊκής ιεραρχίας, αλλά και την ανάγκη των ίδιων των γυναικών να πάρουν υπό τον έλεγχό τους αποφάσεις που αφορούν θέµατα υγείας, περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας τους. Η επιστηµονική αντίληψη πως το γυναικείο βιολογικό φύλο αποτελεί το αντίθετο του αντρικού συγκροτήθηκε ήδη από τον 18 ο αιώνα και επηρέασε σε µεγάλο βαθµό τις ιατρικές αντιλήψεις για το σώµα και το φύλο. Οι επιστηµονικές βεβαιότητες που προβάλλονταν άλλοτε ως οικουµενικές, αφορούσαν καταρχάς το αντρικό φύλο και απέκρυπταν τις όποιες σχέσεις εξουσίας ενέχονται στη γνώση. Τα ερωτήµατα τα οποία τίθενται επικεντρώνονται στην αιτιακή σύνδεση βιολογίας και φύλου. Αµφισβητείται το κατά πόσο οι κατά φύλο φυσιολογικές διαφορές µπορούν να ερµηνεύσουν, κατ αποκλειστικότητα, τον ψυχισµό και τις διαφορές στη συµπεριφορά αντρών και γυναικών. Το 1991 οριοθετεί την έναρξη µιας δεκαετίας στην οποία θέµατα που αφορούν προβλήµατα υγείας των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένων των ψυχικών διαταραχών και διαταραχών εξάρτησης, ήρθαν στο προσκήνιο τόσο σε ακαδηµαϊκούς χώρους όσο και στον τοµέα της περίθαλψης αλλά και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Οι εµπειρίες χρήσης ψυχοτροπων ουσιών από τις γυναίκες µπορεί να µην είναι τελείως διαφορετικές από τις εµπειρίες των αντρών, αφορούν ωστόσο τις ίδιες ως γυναίκες, και αξίζει να µελετηθούν εξαιτίας αυτής ακριβώς της διαφοράς. Άλλωστε, η αντρική εµπειρία εκλαµβάνεται ως η µοναδική στα θέµατα της έρευνας και, αν εξαιρέσουµε τη

2 βιβλιογραφία σε θέµατα της εγκυµοσύνης και της πορνείας των γυναικών, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο βάρος, λόγω του ενδιαφέροντος για την υγεία του εµβρύου, και του φόβου της διάδοσης του ιού HIV στο γενικό πληθυσµό, η σχετική µε τις ιδιαιτερότητες του φύλου ενασχόληση είναι κυριολεκτικά ανύπαρκτη. Σε όλες τις δυτικές χώρες συµπεριλαµβανοµένων και των ΗΠΑ, υπήρξε ελλιπέστατη χρηµατοδότηση για θέµατα τα οποία αφορούν την υγεία των γυναικών, αποκλεισµός τους από µελέτες έρευνας, ανεπαρκή µεγέθη κλινικών δειγµάτων των γυναικών τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων, ανεπαρκής επισήµανση διαφορών φύλου στη βιοϊατρική έρευνα και τον τοµέα υπηρεσιών περίθαλψης, αλλά και αλληλοσυγκρουόµενα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις µελέτες που επικεντρώνονται στις γυναίκες. Οι φεµινιστικές προσεγγίσεις στα θέµατα ψυχικής ασθένειας των γυναικών από εκπροσώπους διαφόρων επιστηµονικών κλάδων και κυρίως κλάδων των ανθρωπιστικών σπουδών, συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση ζητηµάτων που αφορούν στη διάσταση του φύλου. Οι διαφορές φύλου, τουλάχιστον σε ορισµένα προβλήµατα ψυχικών διαταραχών, πρέπει να αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο της επίδρασης που έχουν στις γυναίκες δοµικά ζητήµατα της κοινωνίας, όπως η φτώχεια, η βία, οι ανταγωνιστικοί ρόλοι, η κοινωνικοποίηση και οι φυλετικές προκαταλήψεις. Έχει υπογραµµιστεί η ανάγκη να δοθεί µία ικανοποιητική ερµηνεία αλλά και απάντηση σε όλες εκείνες τις παραµέτρους (βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές) οι οποίες οδηγούν τις γυναίκες σε υψηλά ποσοστά ψυχοπαθολογίας και αυξηµένη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη χρήση ψυχοφαρµάκων, η αναλογία γυναικών- αντρών (περίπο 2:1) αποτελεί σταθερό εύρυµα τόσο σε µελέτες στον διεθνή χώρο όσο και σε επιδηµιολογικές στην Ελλάδα. Είναι ίσως η µόνη µορφή εξάρτησης η οποία είναι κοινωνικά αποδεκτή, δεν παραβιάζει ηθικούς κανόνες που συνάδουν µε τον κοινωνικό ρόλο των γυναικών και δεν θέτει υπό αµβισβήτηση τα φυλετικά στερεότυπα που συγκροτούν την ταυτότητά τους.

3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ E. Αβδελά-Α. Ψαρρά. (1997) (επιµ.), Σιωπηρές Ιστορίες: Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.. Broom, D. (1994) Double Bind: Women affected by alcohol and other drugs, Australia: Allen & Unwin Pty Ltd. Breggin, P. (1991) Toxic Psychiatry, New York: St. Martin s Press. Chesler, P. (1972) Women and Madness, New York: Four Walls Eight Windows. Cooperstock, R. (1976) Psychotropic drug use among women, Canadian Medical Association Journal 115: Showalter, E. (1985) The Female Malady: Women, Madness, and English Culture, New York: Pantheon Books. ηµητρίου, Ε. (1990) «Τα συζυγικά προβλήµατα και η αντιµετώπισή τους», Ψυχιατρική 1: Ettore, Elizabeth. (1992) Women and Substance Use, London: Macmillan Press. Gabe, J. Williams, P. (1986) Tranquillisers: Social, Psychological, and Clinical Perspectives, London: Tavistock Publications Ltd. Kohen, D. (2000) Women and Mental Health, London: Routledge. Kandall, S. (1996) Substance and Shadow: Women and Addiction in the United States, United States of America : Harvard University Press.

4 Kalant, O. (1980) Sex differences in alcohol and drug problems: some highlights, στο βιβλίο O. Kalant (ed) Alcohol and Drug Problems, London: Plenum Press. Kiefer, T. (1981) The Neurotic Woman Syndrome, London: Press. Laqueur, T. (1990) Making sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, Boston: Harvard University Press. Λέκκα, Π. (1993) «Ψυχολογικά χαρακτηριστικά ατόµων που κάνουν χρήση µεγάλων και µικρών δόσεων βενζοδιαζεπινών», Ελληνική ιατριβή, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Πατρών. Miles, A. (1988) Women and Mental Illness, Wheidsheaf Ltd.Books. Παπαταξιάρχης, Ε. Παραδέλλης, Θ. (1992) (επιµ.), Ταυτότητες και Φύλο στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Russell, D. (1995) Women, Madness and Medicine, Cambridge: Polity Press. Rose, H. (1986) Beyond Masculinist Realities: A Feminist Epistemology for the Sciences, in R. Bleier (ed) Feminist Approaches to Science, Oxford: Pergamon Press. Στέκα, Χ. (2001) «Μελέτη χρήσης νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών από το γυναικείο πληθυσµό της µείζονος περιφέρειας της Αθήνας» ιδακτορική διατριβή, Εργαστήριο Πειραµατικής Φαρµακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών. Steka, C. (1995) Special needs of women drug users: Comparing women in treatment with women not in treatment, Dissertation of Msc in Addictive Behaviour, St. George s Hospital Medical School, University of London.

5 Ussher, J. (1991) Women s Madness: Misogyny or Mental Illness?, Essex: Prentice Hall.

6 Κάθε καηµός και Πρόζακ Το Πρόζακ µετονοµασµένο σε Σαραφέµ απευθύνεται τώρα σε µία νέα διευρυµένη αγορά χρηστών: τις προεµµηνορρυσιακές γυναίκες της Χρυσούλας Στέκα Μία διαφήµιση από τις πολλές που παρεµβάλλονται στα κανάλια της αµερικανικής τηλεόρασης τον τελευταίο καιρό είναι η εξής: µία γυναίκα γύρω στα τριάντα, εµφανώς οργισµένη, τραβολογάει µε σπασµωδικές κινήσεις ένα καροτσάκι που έχει φρακάρει ανάµεσα σε πολλά άλλα στο σουπερµάρκετ. ίπλα της µία άλλη γυναίκα χαµογελαστή µε µειλίχεια φωνή, της ψιθυρίζει στο αυτί: PMS 1? ή µήπως PMDD 2? Ξανά σκέψου το, υπάρχει λύση... Το PMDD είναι µία νέα διαγνωστική ψυχική ασθένεια η οποία υποκατέστησε το PMS στο DSM 3. Οι ταξινοµήσεις αυτές αποτελούν πλέον κοινή γλώσσα επικοινωνίας των κλινικών και ερευνητών ανά τον κόσµο εδώ και πολλά χρόνια. Στατιστικά προσβάλλει το 3-10% όλων των εµµηνορρυσιακών γυναικών. Στη Βόρεια Αµερική, για παράδειγµα, αυτό µεταφράζεται σε περίπου µισό εκατοµµύρο γυναίκες και τείνει να προσλάβει διαστάσεις επιδηµίας, κάτι σαν την υστερία τον 19ο αιώνα. Ένας όρος επιστηµονικοφανής ο οποίος µοιάζει να µην επιδέχεται καµία αµφισβήτηση, ωστόσο διακρίνεται από έναν πολύ χαλαρό ορισµό συµπτωµάτων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα σωµατικών και ψυχολογικών διακυµάνσεων στη φάση του εµµηνορρυσιακού κύκλου των γυναικών. Καταθλιπτική διάθεση, εκνευρισµός, θυµός, αυξηµένη ευαισθησία σε κάθε µορφή απόρριψης υποτίθεται ότι γίνονται τόσο οδυνηρά τις παραµονές της εµµηνόρροιας που παρεµποδίζουν την οµαλή λειτουργία του οργανισµού των γυναικών. Κριτήρια τα οποία λειτουργούν απαξιωτικά για ένα ποσοστό τουλάχιστον 80% γυναικών που έχουν µάθει να βιώνουν τις µικροαλλαγές στη ψυχική διάθεση, τη σεξουαλική επιθυµία κ.λπ. ως µία φυσιολογική κατάσταση. Μάλιστα, στη Βρετανία, σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί για το συγκεκριµένο θέµα υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις πως η διάγνωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1 Premensrual Syndrome (Προεµµηνορρυσιακό Σύµπτωµα) 2 Premenstrual Dysphoric Disorder (Προεµµηνορρυσιάκή υσφορική ιαταραχή) 3 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ((Αµερικανικό ιαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών ιαταραχών)

7 για να νοµιµοποιήσει ανισότητες σε βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας. ηλώνεται δηλαδή εµµέσως, ότι η διαταραχή αυτή µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στα θέµατα εργασίας, κοινωνικών σχέσεων ή άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων των γυναικών και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν τεκµηριωθεί αδικαιολόγητες απουσίες γυναικών στο χώρο εργασίας. Σύµφωνα πάλι µε άλλες έρευνες, διαταράσσονται οι σχέσεις µε το σύζυγο, τα παιδιά και τους συναδέλφους. Εκείνο όµως που έχει σηµασία είναι ότι έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά γυναικών που καταφεύγουν σε εξειδικευµένες κλινικές, πεισµένες ότι πάσχουν από PMS, ενώ υποφέρουν από χρόνια κατάθλιψη, άγχος, άλλες διαταραχές συµπεριφοράς και πάνω απ όλα επειδή έχουν υποστεί σωµατική και ψυχολογική κακοποίηση. Έκφράζονται, έτσι, φόβοι από τους ψυχιάτρους ότι στη φάση αυτή το Σαραφέµ θα φύγει από τη δικαιοδοσία τους και θα διακινείται από τους γυναικολόγους και µαιευτήρες στις ΗΠΑ, αφού τα προβλήµατα αποδίδονται στις ορµόνες των γυναικών, βάζοντας σε κίνδυνο εκείνες τις περιπτώσεις καταθλιπτικών γυναίκών οι οποίες θα ωφεληθούν βραχυπρόθεσµα µόνον από τη φαρµακοθεραπεία. Να σηµειώσουµε επίσης, πως το PMS στην Βρετανία, τις ΗΠΑ και άλλά και στην Ελλάδα πρόσφατα έχει γίνει αντικείµενο εµπορευµατοποίησης µε αποτέλεσµα να διακινούνται στο εµπόριο άπειρα µικροαντικείµενα ( κάρτες, µπλουζάκια κ.λπ.) που συνήθως απεικονίζουν µία γυναίκα µε νοσηρές παρορµήσεις, επιεικώς νευρωτική και επιθετική επειδή υποφέρει από το σύνδροµο του PMS. Πυροδοτείται, δηλαδή, στην ουσία µία δικαιολογηµένη διαδικασία παρατήρησης, καταγραφής και «αιτιολόγησης» µη φυσιολογικής συµπεριφοράς, σύµφωνα µε το κυρίαρχο ιατρικό πρότυπο. Η διαχείριση, άλλωστε, των διαφόρων εκφάνσεων της συµπεριφοράς και ο χαρακτηρισµός τους ως παθολογικών, θέτει διαγνωστικές ετικέτες (labeling) και απαξιώνει, στη συγκεκριµένη περίπτωση, τις γυναίκες ηθικά και κοινωνικά. Επιπλέον, παρατηρείται µια αναλογική σχέση ανάµεσα στον βαθµιαία αυξανόµενο αριθµό ψυχοφαρµάκων που καταναλώνονται και στη διεύρυνση του φάσµατος των ψυχικών ασθενειών που διαγιγνώσκονται, ενώ καταλυτικό ρόλο παίζουν η αντίστοιχη διαφήµιση των φαρµάκων αυτών και η προώθησή τους, µέσω των ιατρικών περιοδικών και των ιατρικών επισκεπτών στους

8 ιατρούς. Άλλωστε, η εκρηκτική παραγωγή χιλιάδων νέων ψυχοτρόπων σκευασµάτων, στη λογική της µεγιστοποίησης των κερδών, έδωσε στη φαρµακευτική βιοµηχανία τεράστια οικονοµική και πολιτική δύναµη, ικανή να επηρεάζει ανάλογα µε τα συµφέροντά της την πολιτική υγείας πολλών χωρών στις ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες. Τώρα πια και στην Ελλάδα, κατακλυζόµαστε καθηµερινά στις µικρές οθόνες µας από διαφηµίσεις φαρµάκων ευρείας κατανάλωσης, µε αποτέλεσµα η ζήτηση των συγκεκριµένων προϊόντων να έχει εκτιναχθεί στα ύψη! Ας ελπίσουµε να µην φτάσουµε κάποτε στο σηµείο να κατακλυζόµαστε από έτοιµες πατενταρισµένες λύσεις για εκείνα τα προβλήµατα τα οποία είναι είτε κοινωνικά ή ψυχολογικά. Μοιάζει όχι µόνον υποτιµητικό αλλά και παρακινδυνευµένο, προκειµένου να ανακυκλώνει τα κέρδη της η φαρµακευτική βιοµηχανία, να συστήνεται αναβράζουσα ασπιρίνη για το κρυολόγηµα και ολίγον αντικαταθλιπτικό για τα έµµηνά µας... ή για να το πω αλλιώς: κάθε πόνος και καηµός, κάθε καηµός και...πρόζακ.

Φύλο και Υγεία: Πολιτισµική δόµηση και ερµηνευτική των φάσεων της αναπαραγωγικής ζωής των γυναικών

Φύλο και Υγεία: Πολιτισµική δόµηση και ερµηνευτική των φάσεων της αναπαραγωγικής ζωής των γυναικών Ειρήνη Καµπριάνη- ηµοσθένης Αγραφιώτης Φύλο και Υγεία: Πολιτισµική δόµηση και ερµηνευτική των φάσεων της αναπαραγωγικής ζωής των γυναικών Στην παρούσα εισήγηση µε θέµα την προσέγγιση του φύλου στην υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχιζοφρένεια: Συμπτώματα και Θεραπεία. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της Σχιζοφρένειας και ο σύγχρονος ρόλος του Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού

Σχιζοφρένεια: Συμπτώματα και Θεραπεία. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της Σχιζοφρένειας και ο σύγχρονος ρόλος του Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Σχιζοφρένεια: Συμπτώματα και Θεραπεία. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της Σχιζοφρένειας και ο σύγχρονος ρόλος του Ιατρονοσηλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΚΟΜΠΟΜΠΟ ΑΝΝΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΚΟΜΠΟΜΠΟ ΑΝΝΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΚΟΜΠΟΜΠΟ ΑΝΝΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΗΤΕΙΑ,2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...8 ABSTRACT...10

Διαβάστε περισσότερα

( Der psychologische Versuch in der Psychiatrie ).

( Der psychologische Versuch in der Psychiatrie ). 1 Φιλοσοφική Σχολή Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Eιδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, 15784 Τηλ: 210-7277640 Fax: 210-7277640 Ιστοσελίδα clin.psych@uoa.gr Ενηµερωτικό έντυπο Εκδότης: Ilse

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιμέλεια: Σκαρλάτου Π. Μαρία Α.Μ.72

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιμέλεια: Σκαρλάτου Π. Μαρία Α.Μ.72 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΕΠΑΕ ΔΔΠΜΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Απόψεις και στάσεις μαθητών/μαθητριών

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάθλιψη στην εφηβεία

Η Κατάθλιψη στην εφηβεία ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η Κατάθλιψη στην εφηβεία (Αίτια και Θεραπευτική Παρέμβαση) Υποβληθείσα στην καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενσωμάτωση της προοπτικής του φύλου στις πολιτικές υγείας

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενσωμάτωση της προοπτικής του φύλου στις πολιτικές υγείας Δρ. Καλλιόπη Λ Κουντή, Κλινική Κοινωνική Λειτουργός, Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικό Ιατρείο Ψυχικής Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ Χ.

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17. Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη. Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17. Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη. Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17 Ανασκόπηση Review Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα Ψυχιατρική 2009, 20:17 34 Ηπαρούσα ανασκόπηση αφορά το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ: ΨΥΧΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ: ΨΥΧΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ: ΨΥΧΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Επιστημ. Υπεύθυνοι: Καθ. Φ. Τσαλίκογλου Αναπλ. Καθ. Β. Αρτινοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΚΕΘΙ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος. Γιώργος Καραντάνος Βάγια Παπαγεωργίου. 1 Μαρίτσα Καµπούρογλου

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος. Γιώργος Καραντάνος Βάγια Παπαγεωργίου. 1 Μαρίτσα Καµπούρογλου Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος οκίµια Γιώργος Καραντάνος Βάγια Παπαγεωργίου Μαρίτσα Καµπούρογλου Γιάννης Βογινδρούκας Ηλεκτρονική επεξεργασία κειµένων Οικονόµου Βασίλης Παιδοψυχίατρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΜΑΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθισμός στο Διαδίκτυο - Έρευνα στην Ελλάδα

Εθισμός στο Διαδίκτυο - Έρευνα στην Ελλάδα 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 825 Εθισμός στο Διαδίκτυο - Έρευνα στην Ελλάδα Α. Σοφός1, Η. Α θανασιάδης2, Κ. Διάκος3, Α. Δούκα4 1Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, lsofos@rhodes.aegean.gr 2Π.Τ.Δ.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αναλυτική προσέγγιση του φαινομένου της κακοποίησης-παραμέλησης ανηλίκων, μέσα από τις εμπειρίες επαγγελματιών εργαζομένων σε φορείς κοινωνικής προστασίας. Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μεθοδολογικός Οδηγός ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωµατόµορφες διαταραχές

Σωµατόµορφες διαταραχές Σωµατόµορφες διαταραχές Γιώργος Ευσταθίου, MSc, PhD Kλινικός Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής ιδάσκων (Π 407) Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών gefstath@psych.uoa.gr Ο όρος «σωµατόµορφες διαταραχές» αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα του εξωφύλλου καθώς και όλες οι εικόνες της μπροσούρας είναι γκραβούρες που φιλοτέχνησε ο Albrecht Dürer για το βιβλίο το πλοίο των τρελλών

Η εικόνα του εξωφύλλου καθώς και όλες οι εικόνες της μπροσούρας είναι γκραβούρες που φιλοτέχνησε ο Albrecht Dürer για το βιβλίο το πλοίο των τρελλών Η εικόνα του εξωφύλλου καθώς και όλες οι εικόνες της μπροσούρας είναι γκραβούρες που φιλοτέχνησε ο Albrecht Dürer για το βιβλίο το πλοίο των τρελλών [ship of fools] το οποίο εκδόθηκε το 1494 στη Βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ Συγγραφείς: Βασιλική Σπανού, Ψυχολόγος Ιωάννα Καζάνη, Παιδοψυχίατρος Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σχέση Ιατρού-Ασθενούς: Οδηγίες για µια αποτελεσµατική επικοινωνία Για φοιτητές ιατρικής και ειδικευόµενους ιατρούς στη γενική / οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ιερεύνηση των στάσεων και συµπεριφορών έφηβων ελληνίδων µαθητριών στην πρόσληψη τροφής».

ΘΕΜΑ : «ιερεύνηση των στάσεων και συµπεριφορών έφηβων ελληνίδων µαθητριών στην πρόσληψη τροφής». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ιπλωµατική εργασία ΘΕΜΑ : «ιερεύνηση των στάσεων και συµπεριφορών έφηβων ελληνίδων µαθητριών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επιπτώσεις. της Οικονοµικής Κρίσης στην Υγεία

Οι Επιπτώσεις. της Οικονοµικής Κρίσης στην Υγεία N.Y. 70:Layout 1 12/20/10 11:56 AM Page 1 Οι Επιπτώσεις της Οικονοµικής Κρίσης στην Υγεία ΠEPIEXOMENA 4 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 5 Η ΑΠΕΙΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

H παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην εφηβεία

H παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην εφηβεία H παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην εφηβεία Η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην εφηβεία αποκτά όλο και μεγαλύτερη έκταση διεθνώς. Τα τυχερά παιχνίδια θεωρούνται ως κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI Ελίζαβεθ Μεσθεναίου & Κορίνα Αντωνιάδου, Ερευνητική Οµάδα ΣEΞTANT, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας, Αθήνα 1. Στόχοι του Προγράµµατος MERI... 1 2. Η ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΡΕΛΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΡΕΛΑΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΡΕΛΑΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Ιστορίες έρωτα και τρέλας: Περί επιστημονικού κύρους και ψυχιατρικής. 1.1 Γενεαλογικές απόπειρες μιας σεξουαλικοποιημένης ψυχιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΜΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΜΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΜΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Θέμα πτυχιακής εργασίας : H χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ιωάννης ιακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ. Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. «Ντόπινγκ» ένα σύγχρονο πρόβλημα χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών Ι.Α. Λιάππας...

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ. Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. «Ντόπινγκ» ένα σύγχρονο πρόβλημα χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών Ι.Α. Λιάππας... ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο σύνταξης «Ντόπινγκ» ένα σύγχρονο πρόβλημα χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών Ι.Α. Λιάππας...... 15 Ανασκόπηση Συννοσηρότητα χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ Ο-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΝ Ο-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ) ΕΝ Ο-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Επικ. Καθ. Β. ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Καθ. ΙΑΚ. ΦΑΡΣΕ ΑΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στερεότυπα του φύλου στο σχολείο και στην τηλεόραση Παύλος Χαραµής Πρόεδρος Κέντρου Μελετών και Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ Πάυλος Χαραµής, Νίνα Παζαρζή Η επίδραση που ασκούν τα µέσα µαζικής επικοινωνίας (στο

Διαβάστε περισσότερα