Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακουστική)και)Ψυχοακουστική"

Transcript

1 Από)το)προηγούμενο)μάθημα... Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Κάθε)ηχητικό)σύστημα)μπορεί)να)περιγραφεί)ως)διαδοχή)επιμέρους " Ακουστικών)υποσυστημάτων " Ηλεκτρικών)υποσυστημάτων " Ηλεκτροακουστικών)υποσυστημάτων) Διάλεξη(5:( Αντίληψη(του(ήχου ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος)Καθηγητής Από)το)προηγούμενο)μάθημα... Από)το)προηγούμενο)μάθημα... Η)παραπάνω)θεώρηση)επιτρέπει)την)μελέτη)ακουστικών) συστημάτων " Εννιαία)προσέγγιση)με)μοντέλα)συστημάτων Κάθε)υποσύστημα)μπορεί)να)θεωρηθεί)ως)«φίλτρο» " Γραμμική)λειτουργία)επιθυμητή " Πιθανή)μη)γραμμική)λειτουργία " Π.χ.)Ψαλιδισμός)κατά)την)ηχογράφηση) " Έλεγχος)μη)γραμμικής)λειτουργίας)(εφόσον)είναι)εφικτός) Γραμμικές)παραμορφώσεις)μόνο " N(f)=0 Προσθετικός)θόρυβος)μόνο " H(f)=1 Συνδιασμένες)παραμορφώσεις " Συνδιασμός)γραμμικών)παραμορφώσεων)και)προσθετικού)θορύβου Μη)γραμμικές)παραμορφώσεις " Έξοδος)που)εξαρτάται)έντονα)από)την)είσοδο " Π.χ.)Ψαλιδισμός)σήματος

2 Ακουστική)αντίληψη Ο)άνθρωπος)ως)ακουστικό)υποσύστημα Πώς)ο)άνθρωπος)αντιλαμβάνεται)τον)ήχο; Υπάρχει)υποκειμενικότητα)στην)αντίληψη)του)ήχου; Όλοι)οι)άνθρωποι)αντιλαμβανόμαστε)τα)ίδια)παρουσία)ενός) συγκεκριμένου)ηχητικού)ερεθίσματος; " Η)μουσική)σας)μπορεί)να)είναι)θόρυβος)για)κάποιους)άλλους! " Ποιά)η)απόκριση)του)ανθρώπινου)συστήματος)ακοής; Τα)υποκειμενικά)μεγέθη)της)ακουστικής)είναι)εμπειρικά " Προκύπτουν)από)την)στατιστική)επεξεργασία)μεγάλου)αριθμού) αντιπροσωπευτικών)ατόμων Η)φυσιολογία)της)ανθρώπινης)ακοής Η)φυσιολογία)της)ανθρώπινης)ακοής)(2) Τα)ακουστικά)κύματα)γίνονται)αντιληπτά)από)τον)άνθρωπο)μέσω) του)αισθητηρίου)της)ακοής Δομή)«ακουστικού)οργάνου» " Το)αυτί:)μετατρέπει)το)ηχητικό)σήμα)σε)νευρικό)ερέθισμα " Το)ακουστικό)νεύρο:)μεταβιβάζει)το)νευρικό)ερέθισμα)στον)εγκέφαλο " Το)κέντρο)ακουστικής)αντίληψης:)βρίσκεται)στον)εγκέφαλο Μετατρέπει)τα)νευρικά)ερεθίσματα)σε)ακουστική)αντίληψη Φυσική Φυσιολογία Αντίληψη

3 Η)φυσιολογία)του)αυτιού Η)φυσιολογία)του)αυτιού)a)το)εξωτερικό)αυτί Λειτουργία)παρόμοια)με)μικρόφωνα) μεμβράνης " Διαφορετική)καμπύλη)απόκρισης)(μη) επίπεδη) " Υψηλή)ευαισθησία)κοντά)στις) συχνότητες)ομιλίας " Χαμηλότερη)ευαιθησία)στις)υπόλοιπες) συχνότητες Το)αυτί)αποτελείται)από)τρία)μέρη: " Το)εξωτερικό " Το)μέσο " Το)εσωτερικό)(έσω)αυτί) Κόγχη " συγκεντρώνει)το)ηχητικό)κύμα " το)μεταφέρει)στον)ακουστικό)πόρο Ακουστικός)πόρος " Μήκος)περίπου)6.5cm " Προσαρμόζει)τη)μηχανική)σύνθετη) αντίσταση)του)τυμπάνου)στην)ειδική) σύνθετη)αντίσταση)του)αέρα " Βέλτιστη)προσαρμογή)στην)περιοχή)των) 800Hz Συντονισμός)γύρω)στα)3000Ηz Κόγχη Ακουστικός) πόρος Η)φυσιολογία)του)αυτιού)a)το)εξωτερικό)αυτί)(2) Η)φυσιολογία)του)αυτιού)a)το)μέσο)αυτί Απόκριση συχνότητας ακουστικού πόρου (ή ακουστικού σωλήνα) Χωρίζεται)από)το)έξω)αυτί)με)το) τύμπανο Ο)ήχος)διεγείρει)το)τύμπανο)σε) ταλάντωση " Στα)1000Hz)το)χαμηλότερο)πλάτος) ταλάντωσης)του)τυμπάνου)που) ανιχνεύεται)είναι)το)1/10)της) διαμέτρου)του)μορίου)του)υδρογόνου Το)παραγόμενο)ερέθισμα) μεταφέρεται)μηχανικά)στο) εσωτερικό)αυτί)μέσω)τριών)οστών Οστά Τύμπανο

4 Η)φυσιολογία)του)αυτιού)a)το)μέσο)αυτί)(2) Η)φυσιολογία)του)αυτιού)a)το)μέσο)αυτί)(3) Οστά)μέσου)αυτιού " Σφύρα)(malleus) " Άκμονας)(incus) " Αναβολέας)(stapes) Τα)οστά)αυτά)συνδέονται)με) μυϊκούς)ιστούς)οι)οποίοι) περιορίζουν)μεγάλα)πλάτη) κίνησης) Μεταφέρουν)μηχανικά)το) ερέθισμα)στο)έσω)αυτί)(κοχλία) Ταλάντωση)μέσου)αυτιού)με)ημιτονική) διέγερση)500hz)και)στάθμη)ηχητικής) πίεσης)80dbaspl)στην)μεμβράνη)του) τύμπανου) Η)φυσιολογία)του)αυτιού)a)το)μέσο)αυτί)(4) Η)φυσιολογία)του)αυτιού)a)το)έσω)αυτί Ταλάντωση)μέσου)αυτιού)με)ημιτονική) διέγερση)2000hz)και)στάθμη)ηχητικής) πίεσης)80dbaspl)στην)μεμβράνη)του) τύμπανου) O)κοχλίας)πραγματοποιεί)φασματική) «ανάλυση»)του)ήχου " Κατά)μήκος)του)κοχλία)υπάρχει)η) βασική)μεμβράνη " 23000a24000)απολήξεις)τριχιδίων " Κάθε)τριχίδιο)κινείται)ανάλογα)με)τη) συχνότητα)εισόδου Το)πιεζοηλεκτρικό)ερέθισμα)που) προκύπτει)μεταφέρεται)μέσω) νεύρων)στον)εγκέφαλο Μήκος)κοχλία))35χιλ.

5 Η)φυσιολογία)του)αυτιού)a)το)έσω)αυτί)(2) Η)φυσιολογία)του)αυτιού)a)το)έσω)αυτί)(3) Η)φυσιολογία)του)αυτιού)a)το)έσω)αυτί)(4) Η)φυσιολογία)του)αυτιού)a)το)έσω)αυτί)(5) Κοχλίας:)κανόνας)«σταθερής)απόστασης» Δύο)συχνότητες)οκτάβας)(f)και)2f) " Διεγείρουν)απόσταση)της)τάξης)των)3.5mm " Σταθερή)απόσταση)για)σταθερό)λόγο)συχνοτήτων)(οκτάβας)

6 Η)φυσιολογία)του)ανθρώπινου)αυτιού)a)Σύνοψη Η)απόκριση)του)συστήματος)της)ανθρώπινης)ακοής Η)απόκριση)του)αυτιού)στα)δύο)χαρακτηριστικά)του)ήχου)δεν)είναι) γραμμική " Στάθμη)(ένταση) " Συχνότητα Το)αυτί)μπορεί)να)διακρίνει)περίπου) " 280)διαφορετικές)στάθμες " 1400)συχνότητες Τα)υποκειμενικά)χαρακτηριστικά)που)σχετίζονται)με)την)απόκριση) του)αυτιού)είναι " Η)ακουστότητα " Το)ύψος " Η)χροιά Υποκειμενικά)χαρακτηριστικά)ακοής) )Ακουστότητα Υποκειμενικά)χαρακτηριστικά)ακοής) )Ακουστότητα)(2) Ακουστότητα((loudness) K Πόσο(έντονα(ακούγεται(ένας(ήχος; K Η(υποκειμενική(απόκριση(του( αυτιού(στη(στάθμη(του(ήχου Η(ακουστότητα(δύο(τόνων(ίδιας( έντασης(και(διαφορετικών( συχνοτήτων(είναι(διαφορετική K Αύξηση(της(έντασης(του(ήχου( οδηγεί(σε((μη(ανάλογη)(αύξηση( της(ακουστότητας Εξάρτηση(από(τη(συχνότητα K Όρια(ακοής(τα(16Hz(και(20kHz Κατώφλι(ακουστότητας( (Minimum(Audible(Field(K(MAF) ( ) = 3.64 f e L Tq db -0.6 ( f-3.3 )2 + f , f khz ( ) Μονάδα)μέτρησης)το)phon: Τόνος)συχνότητας)1kHz)έχει)ακουστότητα)τόσα) phons,)όσο)και)η)στάθμη)ηχητικής)πίεσης)σε)db) Καμπύλες)ακουστότητας)διαφόρων)ειδών

7 Υποκειμενικά)χαρακτηριστικά)ακοής) )Ακουστότητα)(3) Υποκειμενικά)χαρακτηριστικά)ακοής) )Ακουστότητα) Καμπύλες(ίσης(ακουστότητας Το)φαινόμενο)της)ακουστικής)επικάλυψης Το)φαινόμενο)της)ακουστικής)επικάλυψης)(2) Masking)effect " H))ύπαρξη)ενός)ήχου)μεταβάλλει)το)κατώφλι)ακουστότητας Κατώφλι ακουστικής επικάλυψης για ημιτονικό σήμα 1kHz μεταβλητού πλάτους Κατώφλι Ακουστότητας Κατώφλι επικάλυψης Masker sound Masked sound 20μPa

8 Το)φαινόμενο)της)ακουστικής)επικάλυψης)(3) Εφαρμογές)φαινομένου)ακουστικής)επικάλυψης Κατώφλι ακουστικής επικάλυψης για ημιτονικό σήμα 50Hz μεταβλητού πλάτους Ψυχοακουστικά)μοντέλα)συμπίεσης Πλάτος)(dB) 20μPa Συχνότητα)(Hz) Η)κωδικοποίηση)MPEG1aLayer)III Η)κωδικοποίηση)MPEG1aLayer)III Πλάτος Πλάτος Δείγματα Δείγματα CD Quality (μη συμπιεσμένο)

9 Η)κωδικοποίηση)MPEG1aLayer)III Εργαστηριακή(άσκηση Διαφορά Εύρεση)του)ακουστού)σφάλματος)mp3) κωδικοποίησης Για)διάφορα)bitrate)κωδικοποίησης - Χωρίς συµπίεση mp3 error Τέλος (για σήμερα)... Ανδρέας)Φλώρος hmp://www.ionio.gr/~floros

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής.

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 2 η : «Βασικές Β έ αρχές ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΣΟΤ ΧΗΥΙΑΚΟ ΗΦΟ ΡΑΔΙΟΥΨΝΟΤ: Ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ http://e-media.jour.auth.gr

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΣΟΤ ΧΗΥΙΑΚΟ ΗΦΟ ΡΑΔΙΟΥΨΝΟΤ: Ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ http://e-media.jour.auth.gr Σμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΣΟΤ ΡΑΔΙΟΥΨΝΟΤ: ΧΗΥΙΑΚΟ ΗΦΟ Δημούλας Φαράλαμπος (babis@jour.auth.gr) Δρ. Μηχ., Λέκτορας ΑΠΘ Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ http://e-media.jour.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα # 4: Οπτικό-ακουστική Πληροφορία Διδάσκων: Γεώργιος Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Άδειες χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακός Ήχος Ενότητες Η φυσική του ήχου Ψηφιοποίηση & κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου Αρχή ηχητικής σκίασης Απωλεστική συµπίεση ψηφιακού ήχου & το πρότυπο mp3 Ιστορικά στοιχεία για το mp3 & άλλα πρότυπα Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση

Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση ΒΕΣ 4 Συμπίεση και Μετάδοση Πολυμέσων Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση Τι είναι Σήμα; Βασικές έννοιες επεξεργασίας σημάτων Πληροφορίες που αντιλαμβανόμαστε μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνδρομο Asperger περιέγραψε πρώτος ένας Γερμανός γιατρός, ο Hans Asperger, το 1944 (έναν χρόνο μετά την πρώτη αναφορά του Leo Kanner στον

Το σύνδρομο Asperger περιέγραψε πρώτος ένας Γερμανός γιατρός, ο Hans Asperger, το 1944 (έναν χρόνο μετά την πρώτη αναφορά του Leo Kanner στον Το σύνδρομο Asperger περιέγραψε πρώτος ένας Γερμανός γιατρός, ο Hans Asperger, το 1944 (έναν χρόνο μετά την πρώτη αναφορά του Leo Kanner στον αυτισμό). Στην έκθεσή του, ο Δρ. Asperger, ανέφερε άτομα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1994-1998 Η ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ. με λίγα λόγια. Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα

ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1994-1998 Η ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ. με λίγα λόγια. Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1994-1998 Η ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ με λίγα λόγια Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών Αθήνα ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αίσθηση της ακοής οφείλεται στ ότι έχουμε την ικανότητα ν αντιληφθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών Ονοµατεπώνυµο: Ζυµβρακάκης Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής : κ.σαββάκης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα: Τεχνολογίες και Συστήµματα Ευρυζωνικών Εφαρµμογών και Υπηρεσιών 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB )

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια πρώτη ιδέα για το μάθημα χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Περίγραμμα του μαθήματος χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Παραδείγματα από πραγματικές εφαρμογές ==

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» «Μεταπτυχιακή Διατριβή» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.Κων. Κων.Λαμπρόπουλος. Χειρουργός ΩΡΛ Φωνίατρος Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου

Δρ.Κων. Κων.Λαμπρόπουλος. Χειρουργός ΩΡΛ Φωνίατρος Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Δρ.Κων Κων.Λαμπρόπουλος Χειρουργός ΩΡΛ Φωνίατρος Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Πρόεδρος Ελληνικής Φωνιατρικής Εταιρείας Αθήνα, 17 νοεμβρίου 2010 πέντε αισθήσεις όραση αφή όσφρηση γεύση ακοή η ακοή

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου κ Εικόνας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου κ Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου κ Εικόνας ambistar: Διαδραστική εγκατάσταση με εφαρμογή της τεχνολογίας Ambisonics Πτυχιακή Εργασία Φοιτητής: Νικόλας Γρηγορίου Ι Εξάμηνο Σπουδών Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Βιοφυσική - Βιοφυσικός μηχανισμός της ακοής

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Βιοφυσική - Βιοφυσικός μηχανισμός της ακοής ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Βιοφυσική - Βιοφυσικός μηχανισμός της ακοής Ακαδ. έτος 2008-2009 - Διδάσκουσα: Μυρσίνη Μακροπούλου Φυσική της ακοής Τα ηχητικά κύματα είναι διαμήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνία. Τηλεφωνική Συσκευή

Τηλεφωνία. Τηλεφωνική Συσκευή Τηλεφωνία Τηλεφωνική Συσκευή Περί ακοής Απ ευθείας συνομιλία Οι μεταβολές της πίεσης στο τύμπανο του αυτιού προκαλούν σήματα που μεταφέρονται από το ακουστικό νεύρο στον εγκέφαλο όπου τελικά ερμηνεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα φίλτρα είναι ηλεκτρικά δικτυώματα που αφήνουν να περνούν απαραμόρφωτα ηλεκτρικά σήματα μέσα σε συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων και ταυτόχρονα μηδενίζουν κάθε άλλο ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση τεχνικών μίξης ήχου στην σύγχρονη μουσική παραγωγή: η περίπτωση της μουσικής ροκ»

«Διερεύνηση τεχνικών μίξης ήχου στην σύγχρονη μουσική παραγωγή: η περίπτωση της μουσικής ροκ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» «Διερεύνηση τεχνικών μίξης ήχου στην σύγχρονη μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος -Video. ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Ήχος -Video. ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ήχος -Video ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ήχος και Εφαρµογές O ήχος, κατάλληλα συνδυασµένος µε τα άλλα είδη πληροφορίας, µπορεί να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ http://www.nashtucky.com/photoscanning.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ http://www.unlvweb.com/we/week2.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan g g Εισαγωγή Η ενέργεια μεταφέρεται με μεταφορά μάζας Αν ρίξεις μια μπάλα προς ένα αμαξάκι, το αμαξάκι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψυχοακουστική;

Τι είναι η Ψυχοακουστική; Τι είναι η Ψυχοακουστική; Γιώργος Παπαδέλης papadeli@mus.auth.gr Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κύκλος διαλέξεων Μουσικής Ακουστικής Cb + tbn 1/37 Γνωσιοεπιστήμη: Ηδιεπιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος;

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος; 3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 3.1 Τι είναι ήχος; Από φυσική άποψη ένας ήχος παράγεται από µεταβολές της πίεσης που µεταδίδονται σε ένα µέσο που µπορεί να συµπιεστεί. Παρόλο που ο ακριβής µηχανισµός διαφέρει από περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας : Μέτρηση της σχετικής µετατόπισης του κατωφλίου ακουστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα