Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου"

Transcript

1 Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Διαχείριση και Δημιουργία Βασικών Σημάτων, Δειγματοληψία και Κβαντισμός» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας Υπολογιστών Κέρκυρα, 2013

2 2 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή Βασικές αρχές και διαδικασίες ψηφιοποίησης αναλογικών σηµάτων Δειγματοληψία Διακριτοποίηση στο πεδίο του χρόνου Κβαντισμός διακριτοποίηση στο πεδίο του πλάτους Βασικές εντολές και τελεστές δηµιουργίας ψηφιακών σηµάτων στη MATLAB Δημιουργίες ακολουθιών και ο τελεστής «:» Οι εντολές ones και zeros Δημιουργία ημιτονικού συνημιτονικού σήματος Οι εντολές lookfor και help Αναπαράσταση ψηφιακών σηµάτων στη MATLAB Υλοποίηση της άσκησης Δημιουργία των σημάτων Επεξεργασία των σημάτων Ανάλυση των σημάτων Παράδοση της εργασίας Σηµαντικές παρατηρήσεις... 12

3 Εργαστηριακή Άσκηση Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 «Διαχείριση και Δημιουργία Βασικών Σημάτων, Δειγματοληψία και Κβαντισμός» Έχει περάσει περισσότερο από ένας και μισός αιώνας από την υλοποίηση της πρώτης διάταξης καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου, τον γνωστό φωνόγραφο, που κατασκεύασε ο T. A. Edison 1. Επίσης, είναι περισσότερο από μία δεκαετία που η κυκλοφορία ενός μόνο μουσικού έργου/κομματιού σε μία πλευρά ενός δίσκου βινυλίου, το γνωστό σε όλους «single», πρόσφερε, κυρίως, καλύτερη ποιότητα αναπαραγωγής του καταγεγραμμένου υλικού, λόγω της μεγαλύτερης προσφερόμενης επιφάνειας για την αναπαράσταση του ηχητικού υλικού. Πλέον, σχεδόν όλο το ηχητικό υλικό παράγεται, διάκεινται και αναπαράγεται σε ψηφιακά μέσα και μορφή. Έτσι, σημαντικό ρόλο στην ορθή ψηφιοποίηση των αναλογικών ηχητικών σημάτων έχει αφενός η διατήρηση των βασικών αρχών ψηφιοποίησης του ηχητικού υλικού και αφετέρου η σωστή επιλογή των παραμέτρων ψηφιοποίησης. Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές και διαδικασίες ψηφιοποίησης του ήχου, όπως δειγματοληψία και κβαντισμός, και με τα βασικά ψηφιακά σήματα σήματα διακριτού χρόνου, όπως μοναδιαία κρουστική ακολουθία (συνάρτηση τραίνο), συνάρτηση ράμπα, ημιτονικό σήμα κ.α. Για τις ανάγκες της εργαστηριακής άσκησης θα χρησιμοποιηθούν ειδικό λογισμικό, συγκεκριμένα το περιβάλλον της ΜATLAB. 2. Βασικές αρχές και διαδικασίες ψηφιοποίησης αναλογικών σημάτων Η βασική αντίθεση των ψηφιακών και των αναλογικών σημάτων μπορεί να συνοψισθεί με την βασική αρχή αξίωμα της Ευκλείδειας γεωμετρίας, το σημείο. Έτσι, ενώ το σημείο της Ευκλείδειας γεωμετρίας δεν έχει διαστάσεις, τα πάντα στον ψηφιακό «κόσμο» είναι σαφώς ορισμένα και διακριτά. Συνεπώς, αντί για τα άπειρα ενδιάμεσα σημεία μεταξύ δύο άλλων, θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένα και πεπερασμένα σημεία για την ψηφιακή αποθήκευση - αναπαράσταση των σημάτων. Η διαδικασία μετατροπής ενός αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, με πεπερασμένο πλήθος σημείων, καλείται ψηφιοποίηση και μπορεί να λάβει χώρα τόσο για τις τιμές του σήματος ανά μονάδα χρόνου όσο και για τις τιμές του σήματος ανά μονάδα πλάτους. Η πρώτη διαδικασία καλείται δειγματοληψία και η δεύτερη κβαντισμός Δειγματοληψία Διακριτοποίηση στο πεδίο του χρόνου Ένα αναλογικό ηχητικό σήμα διαρκεί μεν κάποιο συγκεκριμένο χρόνο, αλλά λαμβάνει τιμές, για κάθε μία από τις άπειρες στιγμές που υπάρχουν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Κατά τη διαδικασία της δειγματοληψίας το αρχικό αναλογικό σήμα μετατρέπεται σε σήμα διάκριτου χρόνου, το οποίο έχει συγκεκριμένες σε πλήθος τιμές/δείγματα μέσα σε οποιοδήποτε χρονικό παράθυρο, οι οποίες απέχουν ιδανικά μεταξύ τους ακριβώς τον ίδιο χρόνο (T s ). Στην περίπτωση αυτή προκύπτει το ερώτημα για το ποιό είναι το πλήθος των αναγκαίων δειγμάτων που θα πρέπει να υπάρχουν στο χρονικό παράθυρο του διάκριτου χρόνου ηχητικού σήματος έτσι ώστε να μπορεί να αναπαρασταθεί χωρίς σφάλμα σε σχέση με το αρχικό αναλογικό σήμα. 1 Thomas Alva Edison, 11/02/ /10/1931.

4 4 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα έδωσε ο Shannon 2 με το θεώρημα που είναι γνωστό στις μέρες μας ως θεώρημα των Shannon - Nyquist 3 ή θεώρημα του Nyquist 4. Σύμφωνα με το θεώρημα αυτό, ένα σήμα το οποίο δεν περιέχει συχνότητα μεγαλύτερη από f max Hz μπορεί να αναπαρασταθεί με μία ακολουθία αριθμών/σημείων που απέχουν (2f max ) - 1 δευτερόλεπτα μεταξύ τους (ή αντίστοιχα, η συχνότητα δειγματοληψίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από το διπλάσιο της μέγιστης συχνότητας του αναλογικού σήματος που υπόκειται σε μετατροπή). Η σχέση της συχνότητας δειγματοληψίας με την μέγιστη συχνότητα του αναλογικού σήματος φαίνεται στην fs 2f max (1: f s 2f max (1) όπου f s η συχνότητα δειγματοληψίας και f max η μέγιστη συχνότητα που περιέχεται στο αναλογικό σήμα υπό μετατροπή. Στην Εικόνα 1 φαίνεται ένα αναλογικό ημιτονικό σήμα, συχνότητας f = 100 Hz, και το αντίστοιχο σήμα διάκριτου χρόνου, όπως αυτό προκύπτει με f s ίση με την διπλάσια συχνότητα του και με f s ίση με την συχνότητα του σήματος. Εικόνα 1. Αναλογικό σήμα συχνότητας f = 100 Hz, το αντίστοιχο ψηφιακό σήμα με f s = 2 x f και με f s = f Κβαντισμός διακριτοποίηση στο πεδίο του πλάτους Το πρόβλημα με το μη πεπερασμένο πλήθος τιμών στο πεδίο του χρόνου συναντάται και στις τιμές του πλάτους των σημάτων. Έτσι, για ένα ημιτονικό σήμα όπου το πλάτος του μπορεί να πάρει τιμές από - 1 έως +1, η τιμή του ενός δείγματος του στο χρόνο μπορεί να πάρει 2 Claude Elwood Shannon, 30/4/ /2/ Harry Nyquist, 07/02/ /04/ Αν και η αρχική διατύπωση του θεωρήµατος αποδίδεται στον Shannon, παραµένει άγνωστο το πώς αποδίδεται (και) τον Nyquist. Ωστόσο, πλέον είναι συνηθισµένη η ονοµασία του θεωρήµατος ως «θεώρηµα Nyquist» και η ονοµασία της ελάχιστης συχνότητας δειγµατοληψίας ως «συχνότητα Nyquist».

5 Εργαστηριακή Άσκηση 1 5 οποιαδήποτε τιμή ανάμεσα στο - 1 και το +1 (π.χ ή ). Η διαδικασία κατά την οποία η τιμή του πλάτος ενός σήματος αντιστοιχείται σε μία προκαθορισμένη τιμή πλάτους, δηλαδή η διακριτοποίηση του σήματος στο πεδίο του πλάτους, ονομάζεται κβαντισμός (quantization). Στην Εικόνα 2 εμφανίζεται ένα αναλογικό σήμα, συχνότητας f = 100 Hz, και τα αντίστοιχα κβαντισμένα σήματα με 21 και 11 αντίστοιχα προκαθορισμένες στάθμες (quantization steps) πλάτους. Εικόνα 2. Το αναλογικό σήμα, συχνότητας f = 100 Hz, και τα αντίστοιχα κβαντισμένα σήματα με 21 και 11 προκαθορισμένες τιμές πλάτους. O κβαντισμός είναι μία μή- γραμμική διαδικασία, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση: S(nT s )=Q[s d (nt s )] όπου ως s d (nt s ) συμβολίζεται το σήμα διάκριτου χρόνου, όπως αυτό προκύπτει από τη δειγματοληψία και S(nT s ) είναι το τελικό ψηφιακό σήμα. Το σφάλμα κβαντισμού e είναι ένα σήμα διάκριτου χρόνου και ορίζεται ως η διαφορά του πλάτους του ψηφιακού σήματος και του σήματος διάκριτου χρόνου, δηλαδή: e(nt s )=Q[s d (nt s )] - s d (nt s ) Προφανώς υπάρχει άμεση σχέση του πλήθους των προκαθορισμένων σταθμών ενός κβαντιστή με το πλήθος των δυαδικών ψηφίων (bits) που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση των τιμών του ψηφιακού σήματος. Για παράδειγμα, εάν το πλήθος των δυαδικών ψηφίωνν που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση των τιμών του πλάτους του σήματος είναι 4, οι διάκριτες τιμές του πλάτους του σήματος μπορούν να είναι 2 4 = 16,. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως πλέον υπάρχουν εξελιγμένες τεχνικές κβαντισμού και μετατροπής ψηφιακού σήματος σε αναλογικό, όπου ελαχιστοποιούν την επίδραση της διαδικασίας του κβαντισμού στο σήμα, με κριτήριο κυρίως την ελαχιστοποίηση της ακουστότητας του σφάλματος κβαντισμού, όπως αυτό δίνεται από την εξίσωση 3. (2) (3)

6 6 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου 3. Βασικές εντολές και τελεστές δημιουργίας ψηφιακών σημάτων στη MATLAB Στο περιβάλλον της MATLAB είναι δυνατή η αναπαράσταση των τιμών ενός ψηφιακού σήματος ως στοιχεία ενός πίνακα, όπου το πλήθος των στοιχείων και η αντιστοιχία του με τον χρόνο μπορεί να καθορίσει την συχνότητα δειγματοληψίας. Άρα, πριν από την δημιουργία ενός ψηφιακού σήματος θα πρέπει να είναι γνωστό το πλήθος των δειγμάτων του ή κάποια σχέση που να εκφράζει το πλήθος των τιμών του σήματος ως συνάρτηση της διάρκειας του σήματος Δημιουργίες ακολουθιών και ο τελεστής «:» Η MATLAB προσφέρει μερικά εύχρηστα και χρήσιμα εργαλεία για την δημιουργία ακολουθιών τιμών. Ένα εξ αυτών είναι ο τελεστής «:» (άνω κάτω τελεία ή colon) ο οποίος χρησιμοποιείται για την παραγωγή μίας ακολουθίας τιμών με συγκεκριμένη σχέση μεταξύ των μελών της. Έτσι, για την δημιουργία μίας ακολουθίας τιμών από το 1 έως το 10, όπου οι τιμές να αυξάνουν κατά 0.5 (να έχουν βήμα 0.5), και την αποθήκευση της ακολουθίας αυτής σε μία μεταβλητή, θα πρέπει να γραφτεί: >> x = 1 : 0.5 : 10; Έτσι, θα δημιουργηθεί μια μεταβλητή, η x, η οποία θα έχει τιμές από το 1 έως το 10 με βήμα 0.5, δηλαδή: Επίσης είναι δυνατή η δημιουργία μίας ακολουθίας τιμών με βήμα 1 παραλείποντας το ενδιάμεσο όρισμα, δηλαδή, και για την δημιουργία ακολουθίας από το 1 έως το 10 με βήμα 1: >> x = 1 : 10; 3.2. Οι εντολές ones και zeros Ένα ακόμα χρήσιμο «εργαλείο» για την δημιουργία σημάτων είναι και η εντολές ones() και zeros(). Με τις προαναφερθείσες εντολές μπορούν να δημιουργηθούν πίνακες οποιονδήποτε διαστάσεων με τα στοιχεία τους ίσα με 1 ή 0 (η αντιστοιχία είναι προφανής). Το όρισμα των εντολών είναι οι διαστάσεις του πίνακα ή η διάσταση του πίνακα εάν πρόκειται για τετραγωνικό πίνακα. Συνεπώς, για την δημιουργία ενός σήματος X 10 σημείων, εκ των οποίων τα πρώτα 5 θα είναι ίσα με 1 και τα υπόλοιπα με 0, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εντολές: >> x = ones(1, 5); >> y = zeros(1, 5); >> X = [x y]; Το παραγόμενο σήμα είναι στην Εικόνα 3.

7 Εργαστηριακή Άσκηση 1 7 Εικόνα 3. Σήμα 10 δειγμάτων, με τα πρώτα 5 δείγματα να έχουν τιμή 1 και τα υπόλοιπα τιμή 0. Επίσης, για την δημιουργία ενός σήματος X όπου οι τιμές των δειγμάτων του θα αυξάνουν ανά ένα και θα έχει 100 δείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξής εντολές: >> x = 0 : 99; >> y = ones(1, 100); >> X = x.* y; Το παραγόμενο σήμα ονομάζεται συνάρτηση ράμπα (ramp) και η μορφή του δίνεται στην Εικόνα 4. Εικόνα 4. Γραφική αναπαράσταση σήματος τύπου ράμπας (ramp) Δημιουργία ημιτονικού συνημιτονικού σήματος Στο περιβάλλον της MATLAB είναι δυνατή η δημιουργία ημιτονικών και συνημιτονικών σημάτων με τις εντολές sin() και cos() αντίστοιχα. Τα ορίσματα των γωνιών θα πρέπει να είναι σε

8 8 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου ακτίνια (rads) και όχι σε μοίρες. Υπάρχουν όμως δύο ιδιαιτερότητες στην χρήση των εντολών αυτών. Η πρώτη, και η βασικότερη, είναι ότι λόγω του ορίσματος της γωνίας σε ακτίνια, για την δημιουργία ενός σήματος συχνότητας 100 Hz θα πρέπει να ορισθεί η γωνία ως 2π x 100 (και όχι 100). Συνέπεια αυτού είναι ότι η αντίστοιχη συχνότητα δειγματοληψίας θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον, 2 x (2π x 100) και όχι 2 x 100. Έτσι, για την δημιουργία ενός σήματος 10 Hz και διάρκειας 1 sec, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξής εντολές: >> f = 10; >> fs = 2 * (2 * pi * f); >> t = 0 : 1/fs : 1 - ( 1/fs ); >> x = sin(2.* pi.* f.* t); Για την γραφική αναπαράσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε εντολή σχεδίασης του MATLAB (plot, stem, bars κτλ). Εάν δεν είχε ληφθεί υπόψη η προαναφερθείσα ιδιαιτερότητα του MATLAB και είχαν χρησιμοποιηθεί οι εντολές: >> f = 10; >> fs = 2 * f; >> t = 0 : 1/fs : 1 ( 1/fs); >> x = sin(f.* t); τότε το αποτέλεσμα θα ήταν λάθος. Στην Εικόνα 5 φαίνεται ένα σήμα 10 Hz και διάρκειας 1 sec με την σωστή χρήση των ορισμάτων και ένα σήμα με τις ίδιες παραμέτρους αλλά λάθος χρήση των ορισμάτων της εντολής sin(), και στην Εικόνα 6 φαίνεται ένα σήμα συχνότητας 10 Hz και διάρκειας 1 sec με λάθος ορισμό της συχνότητας δειγματοληψίας. Εικόνα 5. Γραφική αναπαράσταση σημάτων με σωστή και λάθος χρήση των ορισμάτων της εντολής sin().

9 Εργαστηριακή Άσκηση 1 9 Εικόνα 6. Γραφική αναπαράσταση σημάτων με ορθό και λάθος ορισμό της συχνότητας δειγματοληψίας. Η εντολή cos() συντάσσεται ακριβώς όπως και η εντολή sin(). Η μόνη «διαφορά» είναι ότι παράγει συνημιτονικά σήματα (που μπορούν να θεωρηθούν ημιτονικά με φάση 90 ο ) Οι εντολές lookfor και help Ένα ακόμα αρκετά πολύ χρήσιμο εργαλείο της MATLAB είναι οι εντολές lookfor και help. Όπως δηλώνει και το όνομά τους, η πρώτη αφορά την αναζήτηση εντολών του MATLAB σχετικά με ένα θέμα/έννοια και η δεύτερη παρέχει βοήθεια σχετικά με κάποια εντολή. Έτσι, εάν κανείς θέλει να μάθει τι και ποιες εντολές παρέχει η MATLAB για σχεδίαση (plot ή draw στα αγγλικά) μπορεί να πληκτρολογήσει: >> lookfor plot ή >> lookfor draw Στην λίστα εντολών που θα παρουσιάσει ως αποτέλεσμα το MATLAB υπάρχουν όλες οι σχετικές εντολές με το όρισμα της εντολής lookfor, που στην περίπτωση αυτή ήταν το plot ή το draw. Επίσης, εάν υποτεθεί πως η επιθυμητή εντολή είναι η plot, μπορεί κανείς να δει πως συντάσσεται και τι ορίσματα δέχεται γράφοντας: >> help plot 4. Αναπαράσταση ψηφιακών σημάτων στη MATLAB Η MATLAB είναι ένα λογισμικό για ψηφιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και έτσι, εξ ορισμού, ό,τι σήμα δημιουργείται σε αυτό το λογισμικό είναι ψηφιακό. Όμως, το λογισμικό αυτό, παρέχει εντολές σχεδίασης που μπορούν να προσομοιώσουν αναλογικά σήματα όσο αφορά την γραφική αναπαράσταση και μόνο. Έτσι, με την εντολή plot, δεν σχεδιάζονται μόνο οι τιμές κάποιον δειγμάτων αλλά, και εφόσον οι τιμές αυτές είναι περισσότερες της μίας, ενώνονται με μία συνεχόμενη γραμμή. Σε αντίθεση με την εντολή plot, η εντολή stem δεν σχεδιάζει τις τιμές ως σημεία μίας συνεχόμενης γραμμής αλλά ως σημεία πάνω στο επίπεδο των δύο αξόνων σχεδίασης. Συνεπώς, αν και όλα τα σήματα που δημιουργούνται μέσα στη MATLAB είναι ψηφιακά, εντούτοις είναι δυνατόν να αναπαρασταθούν, ως αναλογικά για τις ανάγκες της παρουσίασης ιδιοτήτων

10 10 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου τους. Στην Εικόνα 7 είναι δύο γραφικές αναπαραστάσεις ενός σήματος με τρεις τιμές (0, 1 και 0) με την χρήση της εντολής plot και της εντολής stem. Εικόνα 7. Η διαφορά της γραφικής αναπαράστασης με την χρήση της εντολής plot και της εντολής stem. 5. Υλοποίηση της άσκησης Η υλοποίηση της εργαστηριακής άσκησης αποτελείται από τρία στάδια, ήτοι: 1. Δημιουργία σημάτων, που αφορά στην δημιουργία συγκεκριμένων ψηφιακών σημάτων μέσω του περιβάλλοντος MATLAB 2. Επεξεργασία σημάτων, όπου αφορά στην αλληλεπίδραση των δημιουργημένων σημάτων ή/και την σύνθεση νέων εξ αυτών 3. Ανάλυση σημάτων, όπου αφορά στην ανάλυση της επίδρασης της επεξεργασίας των σημάτων Δημιουργία των σημάτων Για τις ανάγκες της παρούσας εργαστηριακής άσκησης θα δημιουργηθούν τρία σήματα διακριτού χρόνου. 1. Ένα σήμα διάρκειας ενός λεπτού όπου θα έχει τιμή ίση με το μηδέν (0) από την αρχή του και για 20 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια τα δείγματά του θα έχουν την τιμή 1 για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα γίνεται πάλι μηδέν η τιμή των δειγμάτων 2. Ένα σήμα διάρκειας ενός λεπτού, όπου η τιμή των δειγμάτων του θα αρχίζει από το μηδέν και θα αυξάνεται σταδιακά με σταθερό βήμα έως και την τιμή 1 3. Ένα ημιτονικό σήμα συχνότητα 100 Hz και διάρκειας 1 λεπτού. Για την επιτυχή έκβαση της επεξεργασίας των σημάτων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή αφενός στο πλήθος των δειγμάτων των σημάτων και αφετέρου στην ορθή επιλογή και ορισμό της συχνότητας δειγματοληψίας του ημιτονικού σήματος.

11 Εργαστηριακή Άσκηση Επεξεργασία των σημάτων Για την επεξεργασία των σημάτων θα πρέπει δημιουργηθούν τέσσερα νέα σήματα τα οποία θα είναι: 1. Πολλαπλασιασμός στοιχείου προς στοιχείου του σήματος 1 με το σήμα Πολλαπλασιασμός στοιχείου προς στοιχείου του σήματος 2 με το σήμα Το σήμα 3 με συχνότητα δειγματοληψίας ίση με 100 Hz 4. Το σήμα 3 με 11 διακριτές στάθμες κβαντισμού. Για την δημιουργία των 11 διακριτών σταθμών πλάτους, θα πρέπει να δοθεί η εξής εντολή στο MATLAB: >> X[i] = ( round ( (x[i]*10) /2) ) / 10; Όπου X[i] είναι μία τιμή του τελικού σήματος και x[i] είναι η αντίστοιχη τιμή του αρχικού σήματος Ανάλυση των σημάτων Κατόπιν της επεξεργασίας, θα πρέπει να αναζητηθεί η επήρεια στο πλάτος, την διάρκεια και στο συχνοτικό περιεχόμενο του σήματος. Το σήμα το οποίο θα μελετηθεί είναι το ημιτονικό σήμα και τα παράγωγα αυτού, κατόπιν της επεξεργασίας του. Η επήρεια στο πλάτος και την διάρκεια θα μελετηθεί με την δημιουργία κατάλληλων γραφικών αναπαραστάσεων του σήματος, κάνοντας χρήση των εντολών plot και stem. Η επήρεια στο συχνοτικό περιεχόμενο θα αναζητηθεί με την εντολή CalculateSpectrum, η οποία επιστρέφει δύο διανύσματα/πίνακες, έναν με τις τιμές των συχνοτήτων του σήματος και έναν με τις αντίστοιχες τιμές του πλάτους των συχνοτήτων. Για την χρήση της εντολής CalculateSpectrum θα πρέπει να εισαχθούν στην MATLAB τα κατάλληλα αρχεία. Εφόσον ελεγχθεί ότι δεν υπάρχει ήδη μέσα στη MATLAB η προαναφερθείσα εντολή (με το να «κληθεί»), θα πρέπει: Να μεταφορτωθεί το συμπιεσμένο αρχείο που περιέχει τον κώδικα της εντολής από το e- class Να αποσυμπιεστεί το αρχείο τύπου.zip με τα αρχεία της εντολής Να εισαχθούν τα αρχεία στη MATLAB επιλέγοντας: File- >Set Path - >Add With Subfolders και στη συνέχεια επιλέξτε το φάκελο στον οποίο κάνατε την αποσυμπίεση. Στο τέλος, μην ξεχάσετε στο παράθυρο Set Path να πατήσετε το κουμπί Save για την αποθήκευση του τροποποιημένου πλέον Path. Η σύνταξη της εντολής CalculateSpectrum έχει ως εξής: >> [P,f]=CalculateSpectrum(Signal); όπου: Signal είναι το προς ανάλυση σήμα, f είναι ο πίνακας/διάνυσμα με τις τιμές των συχνοτήτων και P είναι ο πίνακας/διάνυσμα με τις αντίστοιχες, ως προς τις συχνότητες, τιμές του πλάτους των συχνοτήτων.

12 12 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Τα παραγόμενα σήματα μπορείτε να τα ακούσετε κάνοντας χρήση της εντολής sound. Η σύνταξη της εντολής μπορεί να αναζητηθεί κάνοντας χρήση της εντολής help. 6. Παράδοση της εργασίας Παραδοτέο της συγκεκριμένης άσκησης αποτελεί αναφορά σε ηλεκτρονική μορφή (τύπου.doc ή.pdf), στην οποία απαραιτήτως θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες: 1. Εξώφυλλο με τα στοιχεία της εργασίας, τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, έτος σπουδών και αριθμός μητρώου) και η ομάδα / ημερομηνία εκτέλεσης της άσκησης. 2. Ενότητα «Εισαγωγή» στην οποία θα εξηγείτε επιγραμματικά τους στόχους της άσκησης. 3. Ενότητα «Θεωρία» στην οποία θα αναπτύσσετε το θεωρητικό υπόβαθρο των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας και της ανάλυσής σας. 4. Ενότητα «Υλοποίηση της άσκησης», στην οποία θα περιγράφετε τη διαδικασία εκτέλεσης της άσκησης που πραγματοποιήσατε. 5. Ενότητα «Αποτελέσματα» στην οποία θα δίνετε τα ζητούμενα από την άσκηση αποτελέσματα υπό μορφή πινάκων ή / και διαγραμμάτων συχνότητας ή / και διαγραμμάτων χρόνου. 6. Ενότητα «Συμπεράσματα» στην οποία θα συνοψίζετε σε μία- δύο παραγράφους τις εργασίες που εκτελέσατε και θα ερμηνεύετε ποιοτικά και ποσοτικά τα αποτελέσματα που λάβατε. Η κατάθεση της ηλεκτρονικής αναφοράς θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του e- class. Η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρή και ορίζεται ως μία εβδομάδα μετά την εκτέλεση της άσκησης στο εργαστήριο. Υπενθυμίζεται ότι η εργασία είναι ατομική. 7. Σημαντικές παρατηρήσεις 1. Δεδομένου ότι τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την εκτέλεση της εργαστηριακής άσκησης είναι καθορισμένα, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να προσέλθουν χωρίς καθυστέρηση την προβλεπόμενη ώρα, καθώς θα είναι αδύνατη η προς τα πίσω εξήγηση, η ερμηνεία επιμέρους λεπτομερειών και η παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων. 2. Για την εκτέλεση της άσκησης στις συνθήκες του εργαστηρίου, απαραίτητη κρίνεται η χρήση ακουστικών. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να φέρουν μαζί τους το προσωπικό τους ζευγάρι ακουστικών.

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Ποσοτική εκτίμηση ελαχίστου κατωφλίου ακουστότητας» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 5 «Διαδραστικός έλεγχος στερεοφωνικής εικόνας ήχου» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4: Παραγωγή Ημιτονικών Κυμάτων (Sine waves generation)

Άσκηση 4: Παραγωγή Ημιτονικών Κυμάτων (Sine waves generation) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΣΤΕΦ / ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (Εργαστήριο) Ε εξάμηνο Εξάμηνο: Χειμερινό 2014-2015 Σκοπός της άσκησης Άσκηση 4: Παραγωγή Ημιτονικών Κυμάτων (Sine

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα Κώδικες και Θεωρία Πληροφορίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπαμπάνη Ελένη Επιβλέπων : κ. Χαϊκάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Υπολογιστικά Μαθηματικά Και Πληροφορική» Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Επικοινωνιών Στην Εκπαίδευση» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών

Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών Π Κ Τ Η Μ.& Μ. Η/Υ Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών Συγγραφέας: Δημήτρης Τσιαμασιώτης Ιανουάριος 2012 Περίληψη Το τελευταίο καιρό, ο παράλληλος

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1-5 1.1 Εισαγωγή 1-5 1.2 Σειρές Fourier 1-5 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1.4 Φάσμα μιας σειράς δυαδικών δεδομένων βασικής ζώνης 1-10 1.5 Ο μετασχηματισμός Fourier 1-11 1.6 Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Εκτίμηση φασματικής απόδοσης ιστορικών τεχνολογιών ήχου» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Α. Η στατιστική περιγραφή της µέτρησης φυσικών µεγεθών. Ο στοχαστικός χαρακτήρας της µέτρησης Στη διαδικασία µέτρησης ενός φυσικού µεγέθους η πραγµατική του τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM)

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) Κεφάλαιο 2 ο Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) 1 Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας Ο σκοπός των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών είναι να μεταφέρουν υψηλής ποιότητας σήματα πολυμέσων (φωνής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ «Επιλογή χαρακτηριστικών (feature selection) από βάσεις δεδομένων με φίλτρο αμοιβαίας πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί, είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε συνεργεία αυτοκινήτων. Η σχεδίαση και η υλοποίησή του στηρίζονται αποκλειστικά σε βάση δεδομένων σε συνδυασμό με σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΜ: Τ-2540) Επιβλέπων: ΧΑΪΚΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

υστήματα Αυτόματου Ελέγχου

υστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ υστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ανάπτυξη ημειώσεων για τις Ασκήσεις Πράξης.Α.Ε. Ι Τπεύθυνος καθηγητής : Αριστοτέλης Γιαννακουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Αριθμός Μητρώου Κατεύθυνση Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα