Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Κογκίδου. και Πολίτης Φ. (2006). Η εννοιολόγηση του φύλου στη φεµινιστική σκέψη: Από το δίπολο βιολογικό -κοινωνικό φύλο στην απαρχή του τρίτου φεµινιστικού κύµατος. Προλογικό σηµείωµα. Στο: Connell R.W. (2006). Το Κοινωνικό Φύλο. σσ Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του: Connell R.W. (2005), Gender. Polity Press. Προλογικό Σηµείωµα Η εννοιολόγηση του φύλου στη φεµινιστική σκέψη: Από το δίπολο βιολογικό-κοινωνικό φύλο στην απαρχή του τρίτου φεµινιστικού κύµατος 1 Αυτό που αποτιµάται ως βιολογικό φύλο καθορίζεται και προσκτάται κοινωνικά. (Gayle Rubin, 1975: 165) 1 Με τον όρο: «τρίτο φεµινιστικό κύµα», εννοούµε την επίδραση του µεταστρουκτουραλισµού, του µετα-µοντερνισµού και της αποδόµησης στη φεµινιστική σκέψη, η οποία οδήγησε στην αποδόµηση της αυτονόητης κατηγορίας «γυναίκα», πάνω στην οποία είχε επενδύσει πολιτικά το δεύτερο φεµινιστικό κίνηµα αγωνιζόµενο για γυναικεία χειραφέτηση. Φυσικά, η ανυπαρξία έµφυλου ουσιοκρατικού υποκειµένου για το φεµινισµό δεν είναι αναγκαίο να οδηγήσει σε ένα πολιτικό σχετικισµό, καθώς ο πολιτικός του στόχος δεν είναι απαραίτητο να δεσµεύεται από ένα ουσιοκρατικό και έµφυλα διπολικό υποκείµενο. Μάλιστα, όπως γράφει και η Judith Butler (1990: 148), «η αποδόµηση της (έµφυλης) ταυτότητας δεν ισοδυναµεί µε αποδόµηση της πολιτικής. Αντίθετα, εγκαθιδρύει ως πολιτικούς τους ίδιους τους όρους µέσω των οποίων η ταυτότητα αρθρώνεται». Για τον όρο: «τρίτο φεµινιστικό κύµα», βλ. και Heywood & Drake (1997). 1

2 Η ανάδυση του κοινωνικού φύλου δίνει έµφαση σε ένα ολόκληρο σύστηµα σχέσεων, το οποίο µπορεί να περιλαµβάνει το βιολογικό φύλο, αλλά που δεν καθορίζεται άµεσα από αυτό ούτε καθορίζει άµεσα τη σεξουαλικότητα. (Joan Scott, 1996: 156) Το «φύλο» υπάρχει µόνο στην υπηρεσία του ετεροσεξισµού. (Judith Butler, 1993: 123) Η κοινωνιολογική θεωρία σχετικά µε το φύλο έχει διαγράψει µια µακρά πορεία από τα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν το φύλο αναδείχθηκε σε κεντρικό όρο ανάλυσης και έρευνας των κοινωνικών επιστηµών µε το ξέσπασµα του δεύτερου φεµινιστικού κύµατος 2 και την αντίστοιχη ανάπτυξη των Γυναικείων Σπουδών (Women s Studies) σε ακαδηµαϊκό επίπεδο 3. Ο όρος: «φύλο» κατέληξε τη δεκαετία αυτή αλλά και αργότερα- να σχετιστεί µε τις ποικίλες µορφές φεµινισµού και να ταυτοποιηθεί ως φεµινιστικός όρος. 2 Ως «πρώτο φεµινιστικό κύµα» ονοµάζεται ο φεµινισµός του 19 ου και των αρχών του 20 ου αιώνα κυρίως της µεσαίας αστικής τάξης- που ως κυρίαρχο στόχο του είχε το δικαίωµα ψήφου, εκπαίδευσης και πολιτικών δικαιωµάτων στις γυναίκες. Το «δεύτερο φεµινιστικό κύµα» ξέσπασε τη δεκαετία του 60 µαζί µε ένα πλήθος κοινωνικών κινηµάτων, όπως των Μαύρων στις Η.Π.Α. για πολιτικά δικαιώµατα, του ειρηνιστικού κινήµατος κατά του πολέµου στο Βιετνάµ, κ.λπ. Σηµειώνεται ότι ο ακαδηµαϊκός φεµινισµός ταυτίζεται σε πολλά σηµεία µε το δεύτερο φεµινιστικό κύµα, καθώς έχουν αλληλοεπικαλυπτόµενα θεωρητικά ζητήµατα και προτάσεις για κοινωνική αλλαγή και συχνά το ίδιο ανθρώπινο δυναµικό. 3 Για τις Γυναικείες Σπουδές στην Ελλάδα, βλ. Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου (1996). Ειδικότερα για τις Γυναικείες Σπουδές στο πανεπιστήµιο, βλ. Kογκίδου. & Tρέσσου- Mυλωνά Ε. (1996) και Κογκίδου. (2004β). 2

3 Μάλιστα, επειδή θεωρήθηκε το φύλο ως υπεύθυνο για την καταπίεση όχι µόνο των γυναικών αλλά και των ανδρών, αλλά και ότι η έρευνα σε ζητήµατα συγκρότησης του φύλου θα έπρεπε να συµπεριλάβει και τους άνδρες για πληρέστερη κατανόηση, οι Γυναικείες Σπουδές µετατράπηκαν για θεωρητικούς αλλά και για πολιτικούς λόγους- σε ακαδηµαϊκό επίπεδο σε Σπουδές Φύλου (Gender Studies). Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση µερικών τάσεων του φεµινισµού γιατί ο όρος θεωρήθηκε πολιτικά ουδέτερος, λιγότερο σαφής και εµφατικός για το γυναικείο ζήτηµα (βλ. και Richardson & Robinson, 1993). Το φύλο ως κυρίαρχη κοινωνικο-πολιτισµική κατηγορία ιεράρχησης και ταξινόµησης των υποκειµένων διαπερνά όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής δράσης και πρακτικής, είτε σε ατοµικό είτε σε συλλογικό επίπεδο και συνεπώς, η κατανόησή του είναι πολύ σηµαντική για τα έµφυλα υποκείµενα, καθώς µπορεί να αποδειχθεί ως καταπιεστικό και ανασχετικό για την ολοκλήρωση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Και αυτό επιχειρεί ο Αυστραλός καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Σύδνεϋ, Bob (Robert) Connell µε το παρόν βιβλίο του που εκδόθηκε το ιερευνά ενδελεχώς ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα και αντιφατικά ζητήµατα του δεύτερου φεµινιστικού κύµατος, Το Κοινωνικό Φύλο, προσφέροντας µια σύγχρονη οπτική πάνω στο θέµα. Μας εισάγει στην εννοιολόγηση του φύλου και µας βοηθά να το προσεγγίσουµε πληρέστερα, µε την παραδειγµατική χρήση πρόσφατων ερευνών, έτσι ώστε να κατανοήσουµε καλύτερα τις έµφυλες εµπειρίες µας, σκέψεις και δράσεις µας, τον έµφυλο εαυτό µας, το έµφυλο σώµα µας, αλλά και τα άλλα έµφυλα υποκείµενα γύρω µας µε τα οποία επικοινωνούµε και δηµιουργούµε σχέσεις χωρίς στερεοτυπικές προκαταλήψεις, µύθους, ιδεολογίες και προϊδεάσεις. Στο εγχείρηµά του αυτό ο Connell εξετάζει την κατηγορία του φύλου ως πολύµορφο προϊόν κοινωνικών δυνάµεων και σχέσεων εξουσίας µέσα από ένα εύρος δοµών και θεσµών που εκτείνονται 3

4 από την προσωπικότητα, το σώµα και τη σεξουαλικότητα και φθάνουν µέχρι την εργασία, την εκπαίδευση, τον ιµπεριαλισµό, τη νεο-αποικιοκρατία και την παγκόσµια οικονοµία και ειρήνη. Στο προλογικό αυτό σηµείωµα επιχειρούµε µια πρόταση ανάγνωσης του φύλου - από τις πρώτες διατυπώσεις του ως µια δίπολη ιεραρχική κατηγορία έως τις πρόσφατες προσεγγίσεις του µέσα από την οπτική του µετα-στρουκτουραλιστικού και µετα-µοντέρνου φεµινισµού - θεωρώντας την αναγκαία έτσι ώστε να µπορέσει να ενταχθεί το έργο µέσα στον ευρύτερο προβληµατισµό που έχει αναπτυχθεί σχετικά µε το ζήτηµα. Ο ακαδηµαϊκός διάλογος και προβληµατισµός για το φύλο δηµιουργήθηκε από τη φεµινιστική σκέψη της δεκαετίας του 60, όταν φεµινίστριες από τον αγγλοσαξονικό χώρο επινόησαν τον όρο κοινωνικό φύλο (gender) ως µια κοινωνικο-πολιτισµική κατηγορία, διαχωρίζοντάς τον από το βιολογικό φύλο (sex) ως βιολογική κατηγορία, µε στόχο την αµφισβήτηση του βιολογισµού του φύλου και των έµφυλων σχέσεων και την ανάδειξη του κοινωνικο-πολιτισµικού του στοιχείου και ουσιαστικά την πολιτική κατασκευή της έµφυλης υποτέλειας 4. Σύντοµα, ο όρος κοινωνικό φύλο έγινε κυρίαρχος στις φεµινιστικές αναλύσεις, καθώς αµφισβητούσε και υπονόµευε τον ηγεµονικό Λόγο περί του αναπόφευκτου βιολογικού πεπρωµένου 5 και 4 H ψυχαναλύτρια Juliet Mitchell (2004) υποστηρίζει ότι η εµφάνιση του όρου: «κοινωνικό φύλο», µε την ανάδυση του δεύτερου φεµινιστικού κύµατος αποτελεί µια ασυνείδητη αντανάκλαση προς µη-τεκνοποιητικές/αναπαραγωγικές σεξουαλικές σχέσεις, ιδιαίτερα για τα ανώτατα οικονοµικά στρώµατα, καθώς ο όρος: «κοινωνικό φύλο» αντικατέστησε τον όρο: «γυναίκες» και το συσχετισµό τους µε την τεκνοποίηση. Έτσι, ενώ ο όρος: «γυναίκες» παραπέµπει σε γυναίκες και παιδιά, ο όρος: «κοινωνικό φύλο» παραπέµπει τόσο σε άνδρες και γυναίκες, όσο και σε άνδρες και άνδρες, και γυναίκες και γυναίκες. 5 Σύµφωνα µε την Judith Butler (1990: 8) «τον προορισµό τον δηµιουργεί η κουλτούρα και όχι η βιολογία», καθώς οι έµφυλες διαφορές των σωµάτων είναι κοινωνικά α-νόητες µέχρις ότου οι κοινωνικές πρακτικές τις µετατρέψουν σε κοινωνική πραγµατικότητα. 4

5 παρέπεµπε στο ότι η βιολογία 6 αποτελεί πεδίο για την εµπέδωση της ανδρικής κυριαρχίας στις γυναίκες και της γυναικείας υποτέλειας και συνεπώς είναι εφικτή η αλλαγή αφού δε θεµελιώνεται σε µια φυσική τάξη αλλά σε κοινωνικές διαστάσεις. Επίσης, όπως θα δούµε και πιο κάτω, η εισαγωγή του όρου gender στο πεδίο της πολιτικής σηµειολογεί ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι πλέον υποχρεωτικά αναπαραγωγική, ούτε οι έµφυλες σχέσεις αναγκαστικά ετεροσεξουαλικές, αναστατώνοντας κατά την Judith Butler (1990)- την έµφυλη τάξη µε τρόπο επαναστατικό. Αυτή η θεωρητική επινόηση του κοινωνικού φύλου ενάντια στις βιολογικές παραδοχές συνδέεται µε την κοινωνιολόγο Ann Oakley (1985: 16), η οποία στο κλασικό σύγγραµµά της Sex, Gender and Society, που δηµοσιεύθηκε το 1972, δίνει τους παρακάτω ορισµούς του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου 7 : Ο όρος «βιολογικό φύλο» (sex) αναφέρεται στις βιολογικές διαφορές ανάµεσα στο αρσενικό και το θηλυκό, 6 Οι προϊδεάσεις µας για τις έµφυλες βιολογικές διαφορές µας ωθούν στο να κατασκευάζουµε τα συγκείµενα τα οποία µε τη σειρά τους θα ενισχύσουν αυτές τις προϊδεάσεις, µετατρέποντας όπως µας θυµίζει και η Judith Lorber (1993)- τη βιολογία σε ιδεολογία. 7 Η πιο εκτενής προσπάθεια αναλυτικής διάκρισης µεταξύ των όρων sex και gender, επιχειρείται από τον ανθρωπολόγο και ψυχαναλυτή Stoller, J. Robert, στο σύγγραµµά του, Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity, New York: Science House, Στη συνέχεια, η Millett, Kate (1977) [1970] Sexual Politics, London: Virago, διαµορφώνοντας τη θεωρία της για την πατριαρχεία, στηρίχθηκε στην εργασία του Stoller για να υπογραµµίσει το επιχείρηµά της ότι άνδρες και γυναίκες αποτελούν πράγµατι δύο κουλτούρες. Έτσι, αναδιατυπώνοντας τον ορισµό του Stoller, γράφει: «το sex είναι βιολογικό, το gender ψυχολογικό και συνεπώς πολιτισµικό» (Millett, 1977: 29-31). 5

6 στην ορατή διαφορά των γεννητικών οργάνων τους και τη συνακόλουθη διαφορά των αναπαραγωγικών τους λειτουργιών. Το «κοινωνικό φύλο» (gender) αφορά τον πολιτισµό, αναφέρεται στην κοινωνική κατηγοριοποίηση σε «ανδρικό» και «γυναικείο». Έτσι, µε βάση αυτές τις προκείµενες, έχουµε ως βιολογικά υποκείµενα αρσενικά και θηλυκά- και ως κοινωνικά άνδρες και γυναίκες- µε την πρώτη κατηγορία και σε συνάρτηση µε την αναπαραγωγικότητα/τεκνοποίηση- να εκλαµβάνεται ως φυσική και συνεπώς σταθερή και τη δεύτερη ως κοινωνικά προσδιορισµένη και συνεπώς ευµετάβλητη. Ωστόσο, υπήρχε πρόδηλα µια γραµµική αιτιότητα στην κατασκευή του κοινωνικού φύλου, καθώς θεωρείτο ότι το βιολογικό φύλο αποτελεί το έδαφος πάνω στο οποίο δρουν οι κοινωνικο-πολιτισµικές επιδράσεις και διαµορφώνουν το κοινωνικό φύλο. Με τον τρόπο αυτό διαχωρίστηκε η απόκτηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων από τα βιολογικά. Ο νέος όρος, λοιπόν, του κοινωνικού φύλου αν και εισήγαγε την κοινωνικο-πολιτισµική συγκρότηση του φύλου, παρ όλα αυτά παρέπεµπε στο ιεραρχικό δίπολό του που δεν ήταν άλλο από το βιολογικό φύλο, επανεισάγοντας από έναν παράδροµο την ύπαρξη της «φυσικότητας» του φύλου ως προ-κοινωνικό, δεδοµένο και πάγιο. Επίσης, αυτές οι έµφυλες διαφορές συγκροτούσαν δύο διαφορετικά ανθρώπινα «είδη» δύο διαχωρισµένους κόσµους, όπως αναφέρει ο Connell στο βιβλίο αυτό- µε διαφορετικά χαρακτηριστικά: των ανδρών και των γυναικών 8. Κάθε 8 Στις περιπτώσεις του ερµαφροδιτισµού, της διασεξουαλικότητας ή/και του τρανσβεστισµού τα όρια των έµφυλων διαφορών συγχαίονται. Άλλωστε, είναι γνωστή η κοινωνική αµηχανία στις περιπτώσεις αυτές, αλλά και ο τρόπος µεταχείρισης των διαφυλικών νηπίων από τη σύγχρονη χειρουργική (βλ. Money & Ehrhardt, 1996). 6

7 χειρονοµία, κίνηση, συνήθεια, δραστηριότητα εµφιλοχωρήθηκε και ταξινοµήθηκε ως ανδρική και ως γυναικεία. Οι οικιακές ασχολίες, η ανατροφή των παιδιών, η συναισθηµατική αφοσίωση, το συναίσθηµα ταξινοµήθηκαν στη σφαίρα των γυναικών και της θηλυκότητας, ενώ η δύναµη, ο ηρωϊσµός, ο ανταγωνισµός, η φιλοσοφία, ο ορθολογισµός, η επιστήµη στη σφαίρα των ανδρών και του ανδρισµού. Κάθε, λοιπόν, παρέκκλιση από αυτές τις δίπολες στερεοτυπικές «κανονικότητες» δηµιουργούσε καχυποψία και περιθωριοποίηση των υποκειµένων, αλλά όπως επισηµαίνει και ο Connell στο βιβλίο αυτό η διχοτοµική σκέψη είναι τόσο έντονη στη δυτική κουλτούρα που συνεχίζει την παράλογη έρευνα για την ανεύρεση/«εφεύρεση» διαφορών µεταξύ των φύλων παρά οµοιοτήτων, παρ όλα τα δεδοµένα της µεθόδου της µετα-ανάλυσης που υποστηρίζουν πως είναι ορθότερο να µιλάµε για οµοιότητες µεταξύ των φύλων παρά για διαφορές. Μια εξέχουσα προσέγγιση της σχέσης βιολογικού και κοινωνικού φύλου σε συσχετισµό µε τη δοµιστική διάκριση φύση-πολιτισµός του Levi- Strauss- έκανε και η φεµινίστρια ανθρωπολόγος Gayle Rubin (1975), η οποία υποστήριξε ότι σε κάθε γνωστή κοινωνία υπάρχει το καταπιεστικό για τις γυναίκες σύστηµα βιολογικού-κοινωνικού φύλου (sex-gender system), όπου το βιολογικό φύλο φιλτράρεται µέσα από τους κυρίαρχους πολιτισµικούς κώδικες που ρυθµίζουν τις αποδεκτές συµπεριφορές των ανδρών και των γυναικών και αστυνοµεύουν όχι µόνο τη σεξουαλικότητα αλλά καθορίζουν και τον κοινωνικό διαχωρισµό µεταξύ των φύλων σε αµοιβαία αποκλειόµενες κατηγορίες. Για τη Rubin, βιολογικό φύλο σηµαίνει έµφυλες βιολογικές διαφορές και κοινωνικό φύλο καταπιεστικές κοινωνικές νόρµες αυτών των έµφυλων διαφορών, έτσι ώστε οι άνδρες και οι γυναίκες στην καθηµερινότητα να αποτελούν προϊόντα αυτού του συστήµατος βιολογικού-κοινωνικού φύλου. Επίσης, υποστήριξε ότι το κατηγόρηµα του φύλου είναι πάντα καταπιεστικό, 7

8 θεωρώντας ότι στην ανθρώπινη κοινωνία δεν µπορεί να υπάρξει φύλο δίχως καταπίεση. Στη δεκαετία του 80 και 90, ο γαλλικός υλιστικός φεµινισµός αµφισβήτησε τη χρησιµότητα της αναλυτικής κατηγορίας κοινωνικό φύλο, υποστηρίζοντας ότι η πολικότητα αυτή διαιωνίζει την ιδέα της ύπαρξης ενός βιολογικού φύλου, το οποίο προϋπάρχει και αναπαράγει την έµφυλη ιεραρχική σχέση. Συγκεκριµένα υποστηρίχθηκε ότι ένα κοινωνικό φύλο δεν ανήκε σε ένα κατάλληλο βιολογικό ως περιουσιακό στοιχείο και συνεπώς κοινωνικό και βιολογικό φύλο δε συνδέονται κατ ανάγκη µεταξύ τους. Έτσι, προτάθηκε ότι το κοινωνικό φύλο προηγείτο και κατασκεύαζε το βιολογικό, το οποίο παραγόταν µέσα στα συγκείµενα της έµφυλης ιεραρχίας. Με τον τρόπο αυτό αµφισβητήθηκε η αναγωγή του όρου κοινωνικό φύλο ως πολιτισµική κατηγορία και του όρου βιολογικό φύλο ως βιολογική και συνεπώς το φύλο εκλαµβανόταν από τη συγκεκριµένη σχολή σκέψης ως µια κοινωνικοπολιτισµική και πολιτική κατηγορία. Μάλιστα, η κοινωνιολόγος Christine Delphy (1993) επισήµανε ότι αυτή η διάκριση βιολογικού-κοινωνικού αναπαράγει την έµφυλη ιεραρχία και αυτή κατασκευάζει την έµφυλη διαφορά 9, ενώ η Monique Wittig (1992) τόνισε ότι η «φυσικότητα» του φύλου αποτελεί ιδεολογικο-πολιτική κατασκευή και εντάσσεται στα πλαίσια των κοινωνικών σχέσεων κυριαρχίας, υποτέλειας, ανισότητας, καταπίεσης και εκµετάλλευσης. Έτσι, λοιπόν, για το γαλλικό υλιστικό φεµινισµό, η κοινωνία κατασκευάζει τις «φυσικές» κατηγορίες «άνδρας» και «γυναίκα» µε βάση την ανατοµία καθώς κάθε τι το «φυσικό» αποτελεί προϊόν κοινωνικών σχέσεων (Leonard & Adkins, 1996; Wittig, 1982). 9 Η Moira Gatens (1983) προέβαλε πρώτη µια ψυχαναλυτική κριτική στη διάκριση βιολογικού και κοινωνικού φύλου και στη συνέχεια η Eve Sedgwick (1990). 8

9 Φυσικά, σε όλες τις παραπάνω θεωρήσεις του φύλου συναντάµε το σπόρο της φεµινιστικής διανόησης της Simone de Beauvoir και του διάσηµου κονστρουκτιβιστικού αφορισµού της που διατυπώθηκε στο κλασικό πλέον δοκίµιο για τη φεµινιστική θεωρία The Second Sex, το οποίο δηµοσιεύτηκε το 1949, ότι δηλαδή «δε γεννιέσαι γυναίκα, γίνεσαι» (Beauvoir, 1979: 293) και συνεπώς, το σηµαντικότερο εµπόδιο για την απελευθέρωση της γυναίκας δεν είναι το βιολογικό της φύλο αλλά µάλλον ολόκληρη η διαδικασία µε την οποία κατασκευάζεται η θηλυκότητα στην κοινωνία. Μάλιστα, όπως γράφει και η Sonia Kruks (1992: 91), o προτεινόµενος διαχωρισµός βιολογίας και κοινωνικού φύλου τόνισε την αναγκαιότητα αποσύνδεσης βιολογικού και κοινωνικού φύλου και διεύρυνε τον τρόπο σκέψης και γίγνεσθαι πέραν του δίπολου έµφυλου συστήµατος, στη δυνατότητα µιας ρευστής πολλαπλότητας των κοινωνικών φύλων, ανοίγοντας στη συνέχεια το δρόµο για τη µετα- µοντέρνα φεµινιστική σκέψη (βλ. και Moi, 2005). Τη δεκαετία του 90 ο µετα-στρουκτουραλιστικός και µετα-µοντέρνος φεµινισµός επανέρχεται στην ιδέα του βιολογικού φύλου ως κοινωνικοπολιτισµική και πολιτική κατασκευή 10 (Weedon, 1997). Με βάση την αντιουσιοκρατική αποδοµιστική (deconstructive) θεωρία του γάλλου διανοούµενου Jacques Derrida (1978) για τη διαµεσολάβηση της «πραγµατικότητας» από τη γλώσσα και το βίωµα και την υπονόµευση της κυριαρχίας των αντιθετικών ιεραρχικών δίπολων του καρτεσιανισµού, ο µεταστρουκτουραλιστικός και µετα-µοντέρνος φεµινισµός αποδόµησε τις ιεραρχικές αντιθέσεις άνδρας-γυναίκα, ανδρισµός-θηλυκότητα, κ.λπ., βοηθώντας τη φεµινιστική σκέψη να οδηγηθεί σε πιο ρηξικέλευθες αναλύσεις του φύλου, αποστασιοποιούµενη από την ορθοδοξία των φαλ-λογο-κεντρικών 10 Αν και η εξαφάνιση της γυναικείας «φύσης» θεωρήθηκε από µερικές φεµινιστικές τάσεις ως απειλή για τον αγώνα των γυναικών για χειραφέτηση. 9

10 τρόπων σκέψης. Κάθε έµφυλη, λοιπόν, διχοτόµηση αν και έχει υλική υπόσταση- αποτελεί κοινωνική κατασκευή και συνεπώς η σχέση βιολογικού και κοινωνικού φύλου είναι αυθαίρετη και αποκτά νόηµα µόνο στη µεταξύ τους σχέση. Έτσι, το ζήτηµα του κοινωνικού φύλου έγινε κυρίως ρηµατικό (discursive), µε το νόηµά του να µετατοπίζεται συνεχώς και να αλλάζει, καθώς τα υποκείµενα ποικίλων τόπων και εποχών το αντιλαµβάνονται διαφορετικά. Η αποδέσµευση από το δυιστικό αυτό τρόπο σκέψης µετέτρεψε σε προβληµατική και την έννοια της έµφυλης «ταυτότητας», καθιστώντας επιτρεπτή την παραγωγή πολλαπλών, πιθανών και εφήµερων υποκειµενικών τοποθετήσεων µέσα στους Λόγους (discourses) και αφήνοντας έτσι χώρο σε διαρκώς µεταβαλλόµενες, υβριδικές και νοµαδικές υποκειµενικότητες. Είναι οι Λόγοι της θεωρίας του γάλλου φιλοσόφου Michel Foucault (1987), οι οποίοι οργανώνουν την αντίληψή µας για τον κόσµο µέσα σε ένα ασταθές σύστηµα γνώσης και εξουσίας 11. Έτσι, το κοινωνικό φύλο πλέον κατασκευάζεται από Λόγους µέσα σε πολυσύνθετα και µεταβαλλόµενα συγκείµενα δικτύων σχέσεων εξουσίας και ασφαλώς προηγείται του βιολογικού. το φύλο δεν υπάρχει πριν από τις σχέσεις εξουσίας και συνεπώς το έµφυλο υποκείµενο συγκροτείται από αυτές. Το φύλο, λοιπόν, καταλήγει να αποτελεί µια κατηγορία νοήµατος παρά ένα «φυσικό» δεδοµένο και η παλαιότερη δίπολη διάκριση βιολογικόκοινωνικό φύλο καθίσταται αναχρονιστική, άκυρη και αδιέξοδη. Μέσα σε αυτά τα συγκείµενα, η αµερικανίδα µετα-µοντέρνα φιλόσοφος Judith Butler (1987; 1990; 1993) µε την αποδόµηση της δίπολης αιτιοκρατικής διάκρισης βιολογικό-κοινωνικό φύλο, υποστηρίζει ότι το βιολογικό φύλο αποτελεί ρηµατική απόρροια του κοινωνικού και όχι φυσική προϋπόθεσή του. ότι το 11 Αν και ο Michel Foucault δεν ασχολήθηκε ρητά µε το φύλο, η θεωρία του για τη σεξουαλικότητα αποδείχθηκε γόνιµη για τη φεµινιστική σκέψη. Για επιρροές της θεωρίας του σε φεµινιστικές προσεγγίσεις, βλ. Butler (1990; 1993) και Lauretis (1987). 10

11 κοινωνικό φύλο δεν πρέπει να δεσµεύεται από το βιολογικό και τις κοινωνικο-πολιτισµικές και πολιτικές ερµηνείες των βιολογικών σωµάτων. ότι οι πολιτικές κατηγορίες «γυναίκα» και «άνδρας» δεν είναι άλλες από τις εκ των υστέρων πολιτικές ερµηνείες εγγραφής πάνω σε αδρανή βιολογικά σώµατα, σχήµα που παραπέµπει στην αιτιοκρατική διάζευξη βιολογικόκοινωνικό φύλο. Επίσης, µε το κλασικό έργο της Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity έργο µε πολύ µεγάλη απήχηση- εισάγει την έννοια της παραστασιακής επιτελεστικότητας (performativity) στην κατασκευή του φύλου, υποστηρίζοντας ότι το φύλο είναι ρευστό και δεν εκφράζει κάποια εσώτερη οντότητα. ότι το φύλο δεν είναι ουσία αλλά ενέργηµα και συνεπώς δεν είναι ουσιαστικό αλλά ρήµα. ότι το φύλο δεν είναι τίποτα άλλο από κινήσεις, ενεργήµατα, χειρονοµίες που µέσα από µια διαδικασία επανάληψης παράγουν µια έµφυλη «ταυτότητα» µέσα στους Λόγους, η οποία περιορίζεται από κοινωνικο-πολιτισµικές κανονικότητες, αλλά ταυτόχρονα είναι επιδεκτική νέων σηµασιολογήσεων. Επίσης, η Butler υποστηρίζει ότι το φύλο δεν εγγράφεται παθητικά πάνω στο σώµα, αλλά επιτελείται παραστασιακά καθηµερινά µέσα από αγωνίες και απολαύσεις. H πολιτισµική πρακτική του drαg 12 και η αλληγορία που προσφέρει µε τη µίµηση της έµφυλης «ταυτότητας» καταδεικνύει ότι κάποιες έµφυλες εκδοχές µπορούν να αµφισβητηθούν και άλλες να υλοποιηθούν. Η έννοια του κοινωνικού φύλου δεν αποτελεί απλά µια όψη του τι κάποιος/α είναι, αλλά είναι αυτό που το υποκείµενο κάνει και µάλιστα περιοδικά και σε 12 Ο όρος: «drag» δηλώνει την ένδυση ενός άνδρα µε ρούχα που δεν «αρµόζουν» µε τα στερεότυπα του φύλου του και χρησιµοποιείται κυρίως από τους οµοφυλόφιλους για να δηλώσει ό,τι και ο όρος τρανσβεστισµός/παρενδυσία που χρησιµοποιείται από τους σεξολόγους και ψυχιάτρους. Η Marjorie Garber (1993: 151) ορίζει το drag ως «τη θεωρητική και αποδοµιστική κοινωνική πρακτική» που αµφισβητεί «τη φυσικότητα των έµφυλων ρόλων µέσω των Λόγων των ρούχων και των µερών του σώµατος». 11

12 αλληλεπίδραση µε άλλους/ες (West & Zimmerman, 1987). Έτσι, αυτή η υπέρβαση των έµφυλων κριτηρίων µας βοηθάει να εκθέσουµε την τεχνητή φύση της έµφυλης δυαδικότητας όσο και της υποτιθέµενης βιολογικής της βάσης, ανοίγοντας το δρόµο για πιο ρευστές «ταυτότητες» φύλου. Καθώς λοιπόν το βιολογικό φύλο είναι ρηµατικό όπως και το κοινωνικό- τότε «η διάκριση µεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου δεν υφίσταται» (Butler, 1990: 7). Όταν το κοινωνικό φύλο θεωρηθεί ανεξάρτητο του βιολογικού, τότε το κοινωνικό φύλο γίνεται ένα ελεύθερα µετακινούµενο τέχνηµα, µε συνέπεια ο άνδρας και ο ανδρισµός να µπορούν να δηλώσουν τόσο ένα «αρσενικό» σώµα όσο και ένα «θηλυκό», και το αντίθετο (Butler, 1990: 6). Η εννοιολόγηση του φύλου, του αρσενικού και του θηλυκού, διαµεσολαβείται από κοινωνικο-πολιτισµικά νοήµατα και πρακτικές και ιδεολογικο-πολιτικά προτάγµατα που µετατρέπουν τη θεώρησή του ως µιας φυσικής και πάγιας βιολογικής τάξης ως άτοπη. Όπως γράφει και ο Thomas Laqueur (1990), η οµοιότητα ή η διαφορά µεταξύ των φύλων δεν είναι µια πραγµατικότητα χαραγµένη στα σώµατα, καθώς κάθε ιστορική στιγµή το σώµα εκλαµβάνεται ποικιλοτρόπως, ώστε ενδεχοµένως να οδηγούν σε θεωρίες οµοιότητας ή/και διαφοράς των φύλων. Η οµοιότητα, λοιπόν, ή/και η διαφορά είναι κοινωνικο-πολιτισµική κατηγορία που συγκροτείται ιστορικά και όχι βιολογικά, καθώς η έννοια της βιολογικής διάστασης αποτελεί προϊόν συγκεκριµένων κοινωνικο-πολιτισµικών πλαισίων µε ιστορική θεµελίωση και όχι έννοια αυθύπαρκτη. Μάλιστα, όπως παρατηρεί και η Bronwyn Davies (1989: 12): «τα γεννητικά όργανα δεν πρέπει να συνδέονται µε τις θηλυκές ή τις ανδρικές υποκειµενικότητες εκτός και αν τις συγκροτήσουµε εµείς κατ αυτό τον τρόπο». Επίσης, η Butler υποστηρίζει ότι το φύλο υπάρχει στην 12

13 υπηρεσία της ετεροσεξουαλικότητας 13, κάτι ανάλογο αυτού που είχε υποστηρίξει και προγενέστερα η Adrienne Rich (1980) για την εξαναγκαστική ετεροσεξουαλικότητα, δηλαδή ότι αποτελεί έναν πολιτικό θεσµό. Έτσι, αποδοµείται για µια ακόµα φορά η ρητορική της φυσιοποίησης της (ετερο)σεξουαλικότητας ως οργανωτικής δοµής, µε την αναίρεση της εξίσωσης ότι η ανδρική και η γυναικεία βιολογία ισοδυναµούν µε τα κοινωνικά φύλα του αρσενικού και του θηλυκού (βλ. και Κογκίδου, 2000). Επίσης, και ο Connell στο βιβλίο αυτό σηµειώνει ότι ο κύριος άξονας πάνω στον οποίο είναι οργανωµένη η σεξουαλικότητα στο σύγχρονο δυτικό κόσµο είναι το φύλο και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο ζήτηµα του αυτονόητου της ετεροσεξουαλικότητας, υπογραµίζοντας ότι µερικοί βιολόγοι ερευνούν για την ανίχνευση του γονιδίου της οµοφυλοφιλίας αλλά κανένας δεν ερευνά για το γονίδιο της ετεροφιλίας. Αλλά και ο Bob Connell, στο Κοινωνικό Φύλο, θεωρεί το κοινωνικό φύλο ως µια κοινωνικο-πολιτισµική κατασκευή, ως ένα συνεχές γίγνεσθαι, όσο και αν το φύλο µας βιώνεται στην καθηµερινότητα ως κάτι το σταθερό και άκαµπτο. Υποστηρίζει ότι γινόµαστε άνδρες ή γυναίκες όχι από τη φύση, αλλά ούτε και από τις κοινωνικές νόρµες. οι έµφυλες «ταυτότητες» ή οι έµφυλες υποκειµενικότητές µας εγκαθιδρύονται κοινωνικά, αλλά δεν καθορίζονται µηχανιστικά από το κοινωνικό, αναδύονται εκ νέου ως συνεχής δυνατότητα ανάσχεσης των σχέσεων εξουσίας. ηλ. συγκροτούνται µέσα στην καθηµερινότητά µας µε την ενεργό θέση που διεκδικούµε στην έµφυλη τάξη και όχι µε τρόπο παθητικό, όπως υποστήριζε η θεωρία των έµφυλων ρόλων. Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα που αναφέρει η Barrie Thorne (1993) από την εθνογραφική µελέτη της σε ένα δηµοτικό σχολείο, όπου οι µαθητές και οι µαθήτριες επιτελούν ενεργά τις έµφυλες ταυτότητές τους ως δρώντα 13 Αυτή η ετεροσεξουαλικοποίηση της ερωτικής επιθυµίας µπορεί να εκφραστεί µε το µονοσήµαντο σχήµα: επιθυµείς ερωτικά άνδρες γιατί είσαι γυναίκα και είσαι γυναίκα γιατί γεννήθηκες θήλυ. 13

14 υποκείµενα και δεν παραµένουν οι παθητικοί αποδέκτες µιας µηχανιστικής έµφυλης κοινωνικοποίησης. Επίσης, η ρευστότητα της εννοιολόγησης του ανδρισµού από πολιτισµό σε πολιτισµό και κάτω από συγκεκριµένες πολιτικοοικονοµικές και ιστορικές συνθήκες και η ενεργός κατασκευή του από τα υποκείµενα καταδεικνύεται και από την παραδειγµατική αναφορά που κάνει στην αφρικανική φυλή Mpondo, όπου ανδρισµός θεωρείται ό,τι για τη δύση µπορεί να αποτελεί εκδήλωση θηλυκής συµπεριφοράς, όπως συµπόνια, ενσυναίσθηση, αλληλοβοήθεια, κ.λπ. και είναι διάφορος µε την επιθετικότητα, σκληρότητα, σωµατική κυριαρχία, µαχητικότητα, κ.λπ. Επίσης, ο Bob Connell, θεωρεί ότι η µετα-στρουκτουραλιστική προσέγγιση συµβάλλει στο να δοθεί έµφαση στο ότι οι «ταυτότητες» δηµιουργούνται ιστορικά και συνεπώς είναι ανοιχτές σε αλλαγή και ότι οι κοινωνικές δοµές αναπτύσσουν τάσεις κρίσης, δηλαδή εσωτερικές αντιθέσεις που επιβάλλουν την ίδια τους την αλλαγή. Θεωρεί ότι το φύλο συγκροτείται σχεσιακά (relational), ότι δηλαδή αποτελείται από µια σειρά σχέσεων που συνδέουν ή/και διαιρούν τα έµφυλα υποκείµενα και οι οποίες συγκροτούνται πάντα µέσα στην καθηµερινή ζωή: το φύλο δεν υπάρχει αν δεν το συγκροτήσουµε ως τέτοιο. είναι κάτι που γίνεται δεν προϋπάρχει. Επεκτείνοντας τη θέση που είχε διατυπώσει στο πολύκροτο σύγγραµµά του, Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics διακρίνει τέσσερις διαστάσεις του φύλου και τέσσερις κύριες δοµές στο σύστηµα των έµφυλων σχέσεων, δοµές που αποτελούν αντικείµενο αλλαγών, ατέρµονης εµπλοκής µεταξύ τους και συνεχούς αλληλεπίδρασης: την εξουσία, την παραγωγή, το συναίσθηµα και τα σύµβολα. Για παράδειγµα, ένας βίαιος σύζυγος που κακοποιεί τη γυναίκα του που εργάζεται στο νοικοκυριό, εµπλέκει όλες τις παραπάνω σχέσεις: σχέσεις εξουσίας µε τη µορφή βίας προς τη σύζυγο αλλά και πιθανής αντίστασης από αυτήν, παραγωγικές σχέσεις µε την άνεργη σύζυγο και τον οικονοµικά ισχυρό τον αµειβόµενο 14

15 εργασιακά άνδρα, συναισθηµατικές σχέσεις σε ό,τι αφορά τις σεξουαλικές τους σχέσεις επιθυµίας ή/και µίσους και συµβολικές σχέσεις σε ό,τι αφορά τον άνδρα ως τον κυρίαρχο paterfamilias της οικογένειας. Το σώµα στη δυτική τουλάχιστον- σκέψη αναδεικνύεται σε βασικό συστατικό της έµφυλης «ταυτότητας», καθώς αποτελεί φορέα έµφυλης διάκρισης («σηµαδεµένο»/σηµειοποιηµένο σώµα), µέσα από ένα εκπληκτικό σύστηµα πολιτισµικής συσσώρευσης συµβόλων, υπαινιγµών, αντιλήψεων, αναφορών, προϊδεάσεων. Αλλά στα πλαίσια του µετα-µοντέρνου φεµινισµού το φύλο δεν εκλαµβάνεται ως ένα σωµατικό δεδοµένο πάνω στο οποίο επιβάλλεται το κοινωνικό φύλο, αλλά ως κοινωνικο-πολιτισµικό πρότυπο που διέπει την υλικοποίηση των σωµάτων (Butler, 1993). Βιολογική και κοινωνική ανάλυση δεν µπορούν να αποτελέσουν δίπολο. Έτσι, το αµετάβλητο, φυσικό/βιολογικό, έµφυλο σώµα µετατρέπεται σε ένα σχεδίασµα (project) ανοικτής και συνεχούς αναδιαµόρφωσης, µέσω της ένδυσης, της πλαστικής χειρουργικής, των εγχειρίσεων αλλαγής φύλου, κ.λπ. (Featherstone, 2000), σε έναν τόπο ετερογλωσσίας και πολλαπλότητας, σύµφωνα µε τις επιθυµίες και τις ενεργητικές παρεµβάσεις του ιδιοκτήτη του. Για παράδειγµα, µέσω της χειρουργικής αλλαγής φύλου, το βιολογικό/φυσικό έµφυλο σώµα µεταβάλλεται σε κοινωνικό, µέσω µιας επώδυνης και αιµατηρής διαδικασίας εγγραφής του κοινωνικού στο βιολογικό, αναδεικνύοντας το φύλο σε µια ιδεατή και ρευστή κατασκευή και το (τεχνο-)σώµα σε κείµενο υλικοποίησης και επίδειξης έµφυλων ταυτοτήτων αλλά και σε τόπο πολιτικής/φεµινιστικής διαµάχης. Για Το Κοινωνικό Φύλο, του Connell, τα σώµατα αποτελούν φορείς κοινωνικής δράσης και αντικείµενα κοινωνικής πρακτικής και κατασκευάζονται κοινωνικά, ανα-συγκροτώντας παράλληλα µέσα από τις πρακτικές τον κοινωνικό κόσµο. Οι πρακτικές στις οποίες εµπλέκονται διαµορφώνουν κοινωνικές δοµές και προσωπικές τροχιές, δηµιουργώντας έναν ιστορικό κύκλο νέων πρακτικών, µια διαδικασία που ονοµάζει κοινωνική 15

16 σωµατοποίηση (embodiment). Συνεπώς, δεν αποδέχεται τη µετα-µοντέρνα άποψη ότι τα σώµατα αποτελούν θέση στο Λόγο, αλλά ότι συµµετέχουν στην κοινωνική διαδικασία ιστορικά, χωρίς να παύουν να είναι υλικά σώµατα και να µετατρέπονται σε (ρηµατικά) σύµβολα. Το φύλο αναφέρεται στις σωµατικές δοµές και διαδικασίες αναπαραγωγής, ενώ ο σωµατικός χώρος δηµιουργεί τις κοινωνικο-πολιτισµικές κατηγορίες άνδρας και γυναίκα. Έτσι, το φύλο αποτελεί µια κοινωνική δοµή που αφορά τον τρόπο αντιµετώπισης των ανθρώπινων σωµάτων. το φύλο αφορά τη δοµή των κοινωνικών σχέσεων που έχει συγκεκριµένη σχέση µε τα σώµατα και το πεδίο της αναπαραγωγής, δηµιουργώντας διαχωρισµούς µεταξύ των αναπαραγωγικών διαφορών των σωµάτων µέσα από µια σειρά πρακτικών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγει τις έννοιες της έµφυλης διχοτοµίας και διαφοράς, το διαχωρισµό δηλαδή των ανθρώπων σε δύο κόσµους, και τις «παραδοξότητες» που αυτός ο διαχωρισµός προκαλεί, όπως για παράδειγµα η αδυναµία αναγνώρισης διαφορών µεταξύ του ιδίου φύλου. Ο Connell στο βιβλίο αυτό παρουσιάζει τους άνδρες 14 να πρωταγωνιστούν (σκανδαλωδώς) στη διεθνή πολιτική σκηνή, να κατέχουν τις υψηλόβαθµες θέσεις σε οργανισµούς, να αµείβονται καλύτερα από τις γυναίκες και να έχουν πολλαπλάσια συµµετοχή στην οικονοµική ζωή σε σύγκριση µε αυτές, να ελέγχουν το µεγαλύτερο µέρος της τεχνο-επιστήµης, να έχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά αλφαβητισµού παγκοσµίως, αλλά και να 14 Φυσικά δε θα πρέπει να θεωρηθούν όλοι οι άνδρες ως µια οµογενοποιηµένη κατηγορία που επωφελείται ισότιµα από αυτή την ασυµµετρία. Υπάρχει ιεράρχηση και µέσα στην κατηγορία των ανδρών και όπως φαίνεται δεν επωφελούνται εξίσου αυτοί που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στον κυρίαρχο ορισµό του ανδρισµού. Ο Bob Connell στο βιβλίο αυτό αλλά και αλλού- µιλάει για πατριαρχικό µέρισµα (patriarchal dividend), καθώς οι άνδρες είναι αυτοί που κατέχουν τουλάχιστον στις δυτικές κοινωνίες- µεγαλύτερη πρόσβαση στο συµβολικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό κεφάλαιο. 16

17 έχουν και τα πρωτεία στην άσκηση βίας. Σε έναν κόσµο, λοιπόν, µε τόσο έµφυλη ασυµµετρία και σεξισµό θεωρεί άτοπο τον ισχυρισµό ότι βρισκόµαστε σε µια µετα-φεµινιστική εποχή, καθώς ο πολιτικός στόχος του φεµινιστικού κινήµατος για απελευθέρωση των γυναικών και ισότητα των φύλων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό χώρο δε φαίνεται να έχει ακόµα επιτευχθεί. Η επίδραση, λοιπόν, της φεµινιστικής σκέψης είναι πρόδηλη συνολικά στο έργο του. Άλλωστε ένα βιβλίο που ασχολείται µε το ζήτηµα του φύλου δε θα µπορούσε να αγνοήσει τη φεµινιστική οπτική. Το συγκεκριµένο βιβλίο δεν αφορά µόνο τις γυναίκες ή µόνο τους άνδρες, αλλά και τις γυναίκες και τους άνδρες µαζί, καθώς οι έµφυλες στερεοτυπικές προκαταλήψεις και προϊδεασµοί λειτουργούν ως δεσµά της ελεύθερης 15 ανάπτυξης της προσωπικότητας όχι µόνο των γυναικών αλλά και των ανδρών τους περιορισµούς που έχει επιβάλλει ο ανδρισµός στους άνδρες της ύσης έχει περιγράψει µε µεγάλη οξυδέρκεια ο Connell στα κλασσικά πλέον βιβλία του Ανδρισµοί και Άνδρες και Αγόρια (βλ. αντίστοιχα, Connell, 1995; 2000). Βιβλία, όπως αυτά, καταδεικνύουν ότι ένα µεγάλο µέρος των ερευνών για το κοινωνικό φύλο µετατοπίστηκε από τις γυναίκες στους άνδρες οι οποίοι µέχρι πρόσφατα αποτελούσαν το αδιαφιλονίκητο κριτήριο- και φυσικά τέτοιες µελέτες έχουν εµπνευστεί από τη φεµινιστική σκέψη (ενδεικτικά βλ. Segal, 1990; Mac An Ghaill, 1994; Πολίτης, 2006). Από τα παραπάνω συνάγεται ότι µάλλον θα πρέπει πλέον να µιλάµε για κοινωνικό φύλο στον πληθυντικό (genders), καθώς ποικίλουν και οι διάφορες εννοιολογήσεις του ανδρισµού και της θηλυκότητας, οι οποίες στο βαθµό που παράγονται κοινωνικο-πολιτισµικά τέµνονται από µεταβλητές, όπως η φυλή, η 15 Αν και αυτή η ελευθερία υπόκειται σε περιορισµούς, καθώς οι πρακτικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ορίζονται από δοµές σχέσεων οι οποίες ορίζουν και τις συνέπειες των συµπεριφορών. Για το ζήτηµα αυτό της ελευθερίας του υποκειµένου, όπως το παρουσίασε η Simone de Beauvoir (1979), βλέπε και την ανάλυση της Butler (1987). 17

18 κοινωνικο-οικονοµική τάξη, η ηλικία, ο σεξουαλικός προσανατολισµός, η σωµατική (αν)ικανότητα, η εθνότητα, η θρησκεία, οι προσωπικές µοναδικές εµπειρίες, κ.λπ., κάνοντάς µας να µιλάµε για ανδρισµούς και θηλυκότητες στον πληθυντικό αριθµό 16 (βλ. και Connell, 1987; 1995). Ως «άνδρες» ή «γυναίκες» µπορεί να µοιραζόµαστε κάποιες κοινές ιστορίες και «ταυτότητες», αλλά ο βαθµός οµοιότητάς µας διαφέρει δραµατικά ώστε να ισχυριστούµε ότι µπορούµε να οµαδοποιηθούµε και να οµογενοποιηθούµε κάτω από όρους όπως «άνδρας» ή «γυναίκα». Η εργασία της Judith Halberstam (1998) είναι µια από τις πολλές εργασίες οι οποίες καταδεικνύουν την πολλαπλότητα που µπορεί να αποκτήσει το φύλο. Για το πόσο µεγάλη είναι αυτή η ποικιλία των φύλων εξαρτάται από τον τόπο και το χρόνο. Το ερώτηµα, πλέον, που προβάλλει δεν είναι αν το φύλο υπόκεινται σε αλλαγές, αλλά προς ποια κατεύθυνση κινούνται αυτές οι αλλαγές. Και όπως το θέτει ο Connell στο βιβλίο αυτό, το κρίσιµο ερώτηµα που έχει στρατηγική σηµασία δεν είναι αν µπορεί να αλλάξει το φύλο, αλλά προς ποια κατεύθυνση. Αν το φύλο µπορέσει να απεγκλωβιστεί από τον ηγεµονικό Λόγο της υλικής οριοθέτησης που εγγράφεται στο σώµα, ορίζοντας αυστηρώς περιχαρακωµένα οντολογικά υποκείµενα «άνδρες»-«γυναίκες»- και να απαλλαγεί από την ετεροκανονικότητά του, τότε δε θα αναφέρεται πλέον σε διακριτές έµφυλες κατηγορίες αλλά σε ένα γίγνεσθαι, σε µια ποιητική (poetics) έκκεντρης πολλαπλότητας του οποίου τίποτα δεν προηγείται και τίποτα δεν προϋπάρχει να το κυβερνά και να το (καθ)ορίζει. 16 Η Diana Fuss (1989: 4) υποστηρίζει ότι βιαστικά εγχειρήµατα για αναφορά όρων στον πληθυντικό δε διασφαλίζουν προστασία από την ουσιοκρατία, καθώς αν και οι όροι αυτοί στον πληθυντικό σηµειολογούν µια ετερογένεια, σηµασιολογικά παραπέµπουν σε µια συλλογικότητα. 18

19 Σήµερα, οι αναπαραστάσεις του φύλου παράγονται και από αυτό που η φεµινίστρια θεωρητικός του κινηµατογράφου και της αναπαράστασης Teresa de Lauretis (1987: x) ονοµάζει «τεχνολογίες του φύλου», όπως ο κινηµατογράφος και οι διαφηµίσεις κι εµείς ως έµφυλα υποκείµενα µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι συγκροτούµαστε µέσα από πολλαπλούς Λόγους, τοποθετήσεις και νοήµατα, συχνά αντιφατικά µεταξύ τους. Μέσα από ανάλογες διαδικασίες ενδεχόµενα να σχεδιαστούν νέες «ταυτότητες» για τα φύλα. Αλλά όσο και αν το φύλο είναι Πρωτεϊκό όπως έχουµε υποστηρίξει και αλλού (Πολίτης, 2006)- και ρευστό, σε κάθε χρονική περίοδο και πολιτισµό υπάρχουν γι αυτό διάφοροι τεχνολογικοί και κοινωνικο-πολιτισµικοί περιορισµοί που σηµατοδοτούν τα ρηµατικά «όρια» του κόσµου µας. Παρ όλα αυτά, οι Λόγοι αυτοί αποτελούν και το σηµείο εκκίνησης από το οποίο µπορούµε να αρχίσουµε ξανά τις αντι-ουσιοκρατικές εικασίες µας για έναν ά- φυλο κόσµο που ξεπερνά τον έµφυλο διαχωρισµό υπέρ της έννοιας άνθρωπος. για έναν κόσµο που θα µπορούµε να θεωρούµαστε άνθρωποι ακόµα και όταν στερούµαστε έµφυλη «ταυτότητα». για έναν κόσµο όπου τα υποκείµενα θα συµµετέχουν πλήρως στη συνεχή εξέλιξη της υποκειµενικότητάς τους. Σε ένα πληθυντικό θεωρητικά σύµπαν είναι αναµενόµενο να υπάρχουν και πληθυντικά φύλα, τα οποία υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές, αντιφάσεις και ασυνέχειες, διαδικασίες που επιτρέπουν και τη δηµιουργία νέων πολιτικών δυνατοτήτων. Η εµπειρία «απόδρασης» από τις (παραδοσιακές) έµφυλες ταυτότητες, πιθανόν να είναι µία από αυτές τις (αναστοχαστικές) πολιτικές στον 21 ο αιώνα και εδώ ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι σηµαντικός (βλ. και Κογκίδου, 1997; Πολίτης, 2006). Η εκπαίδευση µπορεί να συµβάλλει έτσι ώστε να αποτραπεί ο αποικισµός του µέλλοντος από αναχρονιστικές έµφυλες και άλλες- στερεότυπες προκαταλήψεις και προϊδεάσεις που ταλαιπώρησαν τον πολιτισµό του 20 ου αιώνα και συνεχίζουν να τον 19

20 ταλαιπωρούν ακόµα. Αλλά ίσως, όπως γράφει και ο Connell, Το Κοινωνικό Φύλο µπορεί να εξαλειφθεί, καθώς κάτι που έχει δηµιουργηθεί ιστορικοκοινωνικά µπορεί και να πάψει να υπάρχει. Κατά τη µεταφορά του αγγλόφωνου αυτού βιβλίου στην ελληνική όπως και κάθε άλλου ανάλογου- η απόδοση των όρων sex και gender απετέλεσε κυρίαρχο και ακανθώδες πρόβληµα, καθώς δεν υπάρχουν ακριβή αντίστοιχα στην ελληνική. Συνήθως η διάκριση αυτή ανάµεσα στη βιολογική/υλική/σωµατική διάσταση του φύλου και την κοινωνική και πολιτισµική δηλώνεται µε τους όρους βιολογικό φύλο και κοινωνικό φύλο. Παρ όλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις που η ροή του λόγου επιβάλλει την απαλοιφή του επιθετικού προσδιορισµού κοινωνικό, τότε µιλάµε για φύλο, αλλά από τα συµφραζόµενα εννοείται το κοινωνικό. Επίσης, κάποιες φορές µεταφράζεται ο όρος κοινωνικό φύλο απλά ως φύλο χωρίς τον επιθετικό προσδιορισµό- καθώς από τη θεωρία προκύπτει ότι το βιολογικό φύλο είναι πάντοτε κοινωνικό, αφού η βιολογία δε συγκροτείται αποκοµµένη από το κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο αλλά σε άµεση σχέση µε αυτό. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, συχνά η γλωσσική διάκριση βιολογικό-κοινωνικό φύλο συνδέεται µε την αντίληψη ότι το βιολογικό φύλο θεωρείται ως κάτι που προϋπάρχει του κοινωνικού, δηλαδή της γλώσσας και της κατασκευής. Επίσης, η απόδοση άλλων εννοιών βασίστηκε στις δόκιµες και αποδεκτές ερµηνείες τους στην ελληνική επιστηµονική βιβλιογραφία. 17 Τέλος, στις περιπτώσεις που αυτό δε στάθηκε εφικτό δίπλα στην ερµηνεία τίθεται σε παρένθεση και ο αγγλικός όρος, ώστε να υπάρχει κοινή αναγνώριση από τους/τις αναγνώστες/τριες. 17 Για παράδειγµα, ο όρος embodiment που αποδόθηκε ως σωµατοποίηση και όχι ως ενσωµάτωση, καθώς ο πρώτος αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο του βιωµένου σώµατος στη συγκρότηση της κοινωνίας, ενώ ο δεύτερος ενέχει µια παθητική στάση του υποκειµένου. 20

21 Το Κοινωνικό Φύλο, του Bob Connell όπως άλλωστε και τα άλλα πολύ γνωστά βιβλία του 18 - ασκεί µια ιδιαίτερη γοητεία στον/στην αναγνώστη/τρια, µε τη διεισδυτικότητα, ευρηµατικότητα, την έντονη κριτική και ανατρεπτική του προσέγγιση, καταδεικνύοντας και αποδεικνύοντας για µια ακόµη φορά µε τρόπο εύληπτο, οικείο και συνοπτικό τη βαθιά του γνώση σε ζητήµατα φύλου, αλλά και τη µέγιστη προσφορά του στη φεµινιστική θεωρία και (πολιτική) πράξη. Η έκδοση του βιβλίου αυτού στην ελληνική γλώσσα η οποία ευτύχησε τη µετάφραση της Ελένης Κοτσιφού- θεωρούµε ότι θα συµβάλλει στη συστηµατοποίηση της σκέψης σε ζητήµατα φύλου και θα αποτελέσει πολύτιµο βοήθηµα σε όσους/ες ασχολούνται ή/και θα ασχοληθούν µε ζητήµατα φύλου. ήµητρα Κογκίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ..Ε.) του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Φώτης Πολίτης ρ. Παιδαγωγικής (Π.Τ..Ε. / ΑΠΘ) - άσκαλος 18 Connell, R. (1983). Which Way is Up? Essays on Class, Sex and Culture. London: Allen & Unwin; Connell, R. (1987). Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge: Polity Press; Connell, R. (1995). Masculinities. Cambridge/Oxford: Polity Press/Blackwell. 21

22 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Beauvoir, S. (1979). Το εύτερο Φύλο, (µετ. Κ. Σιµόπουλος). Αθήνα: Γλάρος. (Πρώτη έκδοση 1949). Butler, J. (1987). Variations on sex and gender: Beauvoir, Wittig and Foucault. In S. Benhabid & D. Cornell (Eds). Feminism as Critique: Essays on the Politics of Gender in Late-Capitalist Societies. Cambridge: Polity Press. Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York/London: Routledge. Butler, J. (1993). Bodies that Matter: On the Discursive Limits of «Sex». New York: Routledge. Connell, R. (1987). Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge: Polity Press. Connell, R. (1990). The state, gender, and sexual politics. Theory and Society, 19, Connell, R.(1995). Masculinities. Cambridge/Oxford: Polity Press/Blackwell. Connell, R. (2000). The Men and the Boys, Cambridge/Oxford: Polity Press/ Blackwell. Davies, B. (1989). Frogs and Snails and Feminist Tales: Preschool Children and Gender. St. Leonards: Allen & Unwin. Delphy, C. (1993). Rethinking sex and gender. Women s Studies International Forum, 16, 1, 1-9. Also in D. Leonard & L. Adkins (Eds) (1996). Sex in Question: French Materialist Feminism, pp London: Taylor & Francis. Derrida, J. (1978). Writing and Difference. London: Routledge. 22

23 Featherstone, M. (Ed.) (2000). Body Modification. London: Sage. Foucault, M. (1987). Εξουσία, Γνώση και Ηθική, (µετ. Ζ. Σαρίκας). Αθήνα: Ύψιλον. Fuss, D. (1989). Essentially Speaking: Feminism, Nature and Difference. New York: Routledge. Garber, M. (1993). Vested Interests: Cross Dressing and Cultural Anxiety. Harmondsworth, Middlesex: Penguin. Gatens, M. (1983). A critique of the sex/gender distinction. In J. Allen & P. Patton (Eds). Beyond Marxism? Interventions after Marx, pp New South Wales: Intervention. Kessler, S. & McKenna, W. (1985). Gender: An Ethnomethodological Approach. Chicago: The University of Chicago Press. (Πρώτη έκδοση 1978). Halberstam, J. (1998). Female Masculinity. Durham/London: Duke University Press. Heywood, L. & Drake, J. (1997). Third Wave Agenda: Being Feminist, Doing Feminism. University of Minnesota Press. Kογκίδου. & Tρέσσου-Mυλωνά Ε. (1996). H Θεσµοθέτηση Γυναικείων Σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήµια: Η Περίπτωση του Παιδαγωγικού Tµήµατος ηµοτικής Eκπαίδευσης του A.Π.Θ. Στο: Οι Γυναικείες Σπουδές στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Εµπειρία, σσ Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Κογκίδου,. (1997). Φεµινιστική παιδαγωγική: Ένα πλαίσιο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στο Β. εληγιάννη & Σ. Ζιώγου (Επιµ.) Φύλο και Σχολική Πράξη: Συλλογή Εισηγήσεων, σσ Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Κογκίδου,., (2004). Φύλο και σεξουαλικότητα. Στο: Θ. Παπαζήση, Ν. Χατζητρύφων & Θ. Κτενίδης (Επιµ.). Το Φύλο και η Συµπεριφορά του. 23

24 Οµοφυλοφιλία -Οµοφυλοφοβία, σσ Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Κογκίδου., (2004). Φύλο και Αναλυτικά Προγράµµατα: Η Υπόσχεση' των Γυναικείων Σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήµια στον 21 ο αιώνα. Στο: Γ. Μπαγάκης (Επιµ.). Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραµµα, σσ Αθήνα: Μεταίχµιο. Kruks, S.(1992). Gender and subjectivity: Simone de Beauvoir and contemporary feminism. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 18, 1. Lauretis, T.(1987). Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction. Bloomington: Indiana University Press. Leonard, D. & Adkins, L. (Eds) (1996). Sex in Question: French Materialist Feminism. London: Taylor & Francis. Lorber, J.(1993). Believing is seeing: Biology as ideology. Gender and Society, 7, 4, Also in R. Weitz (Ed.) (2003). The Politics of Women s Bodies: Sexuality, Appearance, and Behavior, (2 nd ed.), pp New York: Oxford University Press.(Πρώτη έκδοση 1998). Mac An Ghaill, M.(1994). The Making of Men: Masculinities, Sexualities and Schooling. Buckingham: Open University Press. Mathieu, N. (1989). Sexual, sexed and sex-class identities: Three ways of conceptualising the relationship between sex and gender. In D.Leonard & L. Adkins (Eds) (1996). Sex in Question: French Materialist Feminism, pp London: Taylor & Francis. Mitchell, J.(2004). Procreative mothers (sexual difference) and childfree sisters (gender): Feminism and fertility. European Journal of Women s Studies, 11, 4,

25 Moi, T. (2005). Sex, Gender, and the Body: The Student Edition of What is a Woman? New York: Oxford University Press. Money, J. & Ehrhardt, A. (1996). Man and Woman, Boy and Girl: Gender Identity from Conception to Maturity. Northvale, New Jersey: Jason Aronson. (Πρώτη έκδοση 1973). Oakley, A. (1985). Sex, Gender and Society. Aldershot, Hants: Gower. (Πρώτη έκδοση 1972). Πολίτης, Φ.(2006). Οι «Ανδρικές Ταυτότητες» στο Σχολείο: Ετεροσεξουαλικότητα, Οµοφυλοφοβία και Μισογυνισµός. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου (1996). Οι Γυναικείες Σπουδές στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Εµπειρία. ιοργάνωση: Οµάδα Γυναικείων Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Rich, A. (1980). Compulsory heterosexuality and lesbian existence. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 5, 4, Richardson, D. & Robinson, V. (Eds) (1993). Introducing Women's Studies, London: Macmillan. Rubin, G. (1975). The traffic in women: Notes on the «political economy» of sex. In R. Reiter (Ed.) Toward an Anthropology of Women, pp New York: Monthly Review Press. Scott, J.(1996). Feminism and History. Oxford: Oxford University Press. Sedgwick, E. (1990). Epistemology of the Closet. Berkeley, CA.: University of California Press. Segal, L. (1997). Slow Motion: Changing Masculinities, Changing Men. London: Virago. (Πρώτη έκδοση 1990). Smith, D. (1990). The Conceptual Practices of Power: A Feminist Sociology of Knowledge. Toronto: University of Toronto Press. 25

26 Thorne, B.(1993). Gender Play: Girls and Boys in School. Buckingham: Open University Press. Weedon, C. (1997). Feminist Practice and Poststructuralist Theory, (2 nd ed.) Oxford: Blackwell. West, C. & Zimmerman, D. (1987). Doing gender. Gender and Society, 1, 2, Wittig, M. (1982). The category of sex. Feminist Issues, ΤΟΜΟΣ;; Also in D. Leonard & L. Adkins (Eds) (1996). Sex in Question: French Materialist Feminism, pp London: Taylor & Francis. Also in M. Wittig (1992). The Straight Mind and Other Essays, pp.1-8. Boston/Hemel Hempstead: Beacon Press/ Harvester Wheatsheaf. Wittig, M. (1992). The Straight Mind and Other Essays. Boston/Hemel Hempstead: Beacon Press/ Harvester Wheatsheaf. Wittig, M. (1981). One is not born a woman. Feminist Issues, 1, 2, Also in M. Wittig (1992). The Straight Mind and Other Essays, pp Boston/Hemel Hempstead: Beacon Press/ Harvester Wheatsheaf. 26

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία. Μαρία Ρεντετζή. δικαιώματα μ αυτά των ανδρών συναδέλφων τους στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Οι

Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία. Μαρία Ρεντετζή. δικαιώματα μ αυτά των ανδρών συναδέλφων τους στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Οι Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Μαρία Ρεντετζή Συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στις αρχές της δεκαετίας του 1970 παρακίνησαν φεμινίστριες σε πολλά από τα πανεπιστήμια των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Kantzara, V. (2006) Patriarchy στο Fitzpatrick T., et al. (eds.) International Encyclopedia of Social Policy, London: Routledge (σελ.

Kantzara, V. (2006) Patriarchy στο Fitzpatrick T., et al. (eds.) International Encyclopedia of Social Policy, London: Routledge (σελ. Kantzara, V. (2006) Patriarchy στο Fitzpatrick T., et al. (eds.) International Encyclopedia of Social Policy, London: Routledge (σελ. 6) Πατριαρχία 1 Η λέξη πατριαρχία, προέρχεται από την ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

1.Herdt Gilbert (ed.), 1993, Third s ex, Third g ender: Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History, ZONE BOOKS, σ.25.

1.Herdt Gilbert (ed.), 1993, Third s ex, Third g ender: Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History, ZONE BOOKS, σ.25. Μια μικρη παρουσιαση της διπλωματικης ερευνας Αρρενωπότητες «συμβολικές», αρρενωπότητες «πραγματικές». Διεμφυλικές προσλήψεις της ανατομίας και έμφυλες ταυτότητες στην σύγχρονη Αθήνα. Πανεπιστημιο αιγαιου,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4) Ιστορία των γυναικών και του φύλου Ανδρονίκη Διαλέτη Η ιστορία των γυναικών έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταφεμινισμός» Πρόκειται για συνέχεια του φεμινισμού ή για αντίδραση και κριτική στον φεμινισμό;

«Μεταφεμινισμός» Πρόκειται για συνέχεια του φεμινισμού ή για αντίδραση και κριτική στον φεμινισμό; Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Μάθημα: Σπουδές φύλου και λογοτεχνία «Μεταφεμινισμός» Πρόκειται για συνέχεια του φεμινισμού ή για αντίδραση και κριτική στον φεμινισμό;

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες

Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες 2015-2016 - Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων: Σωτήρης Πετρίδης e- mail επικοινωνίας: sotospetridis@yahoo.gr Υπό την επίβλεψη της Μ. Κακλαμανίδου Περιγραφή του μαθήματος: Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι κλασσικές φεµινιστικές θεωρίες της ανισότητας.

1. Οι κλασσικές φεµινιστικές θεωρίες της ανισότητας. Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ

ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το φύλο δεν είναι ένα απλό γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Μάριος Βρυωνίδης 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙςΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙςΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙςΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Γκασούκα Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Φύλου και Λαογραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παράγοντες που συντελούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία. ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι

Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία. ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι Εύη Πάτκου 1 ο Γυµνάσιο Πυλαίας Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2004 1 Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµα ΦΠΨ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Tα κορίτσια φοιτούν σε ίσο ή και

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο, σεξουαλικότητα και σεξουαλικός προσανατολισµός. -Ιδιωτική ζωή, δηµόσιο νόηµα

Φύλο, σεξουαλικότητα και σεξουαλικός προσανατολισµός. -Ιδιωτική ζωή, δηµόσιο νόηµα Εισήγηση στo σεµινάριο «Σεξουαλικός Προσανατολισµός:Στάσεις-Επιλογές- Προβληµατισµοί». Θεσσαλονίκη, 9 Μαϊου 2005. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής -Κέντρο Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥΨΥ),

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του αντι θετικιστικού κινήματος. Τα άτομα έχουν πρόθεση και δημιουργικότητα στη δράση τους, δρουν εσκεμμένα και κατασκευάζουν νοήματα.

Βασικές αρχές του αντι θετικιστικού κινήματος. Τα άτομα έχουν πρόθεση και δημιουργικότητα στη δράση τους, δρουν εσκεμμένα και κατασκευάζουν νοήματα. Βασικές αρχές του αντι θετικιστικού κινήματος. Τα άτομα έχουν πρόθεση και δημιουργικότητα στη δράση τους, δρουν εσκεμμένα και κατασκευάζουν νοήματα. Τα άτομα κατασκευάζουν με ενεργό τρόπο τον κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies)

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) Social Media World 26/6/2014 Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) 1.Τι είναι τα STS; Σπουδές Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS) προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και σεξουαλικότητα: (μέσα και) πέρα από το φύλο

Γλώσσα και σεξουαλικότητα: (μέσα και) πέρα από το φύλο ΗΜΕΡΙΔΑ Γλώσσα και σεξουαλικότητα: (μέσα και) πέρα από το φύλο ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ [ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηαναζήτηση οικουµενικών διαστάσεων. Ορισµένες διαφορές των κοινωνικών φύλων.

Ηαναζήτηση οικουµενικών διαστάσεων. Ορισµένες διαφορές των κοινωνικών φύλων. Ηαναζήτηση οικουµενικών διαστάσεων. Ορισµένες διαφορές των κοινωνικών φύλων. Σε διαφορετικούς πολιτισµούς παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές στη συµπεριφορά των δύο φύλων. Στα αγγλικά υπάρχουν δύο διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο ως πολιτισµικό πλαίσιο κατασκευής έµφυλων ταυτοτήτων και ως ένα. προνοµιακό πεδίο για την άρση του σεξισµού

Το σχολείο ως πολιτισµικό πλαίσιο κατασκευής έµφυλων ταυτοτήτων και ως ένα. προνοµιακό πεδίο για την άρση του σεξισµού Το σχολείο ως πολιτισµικό πλαίσιο κατασκευής έµφυλων ταυτοτήτων και ως ένα προνοµιακό πεδίο για την άρση του σεξισµού (προφορική εισήγηση) ήµητρα Κογκιδου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. "Λόγος" και "Εμπειρία" στην Νέα Κοινωνική Ιστορία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Λόγος και Εμπειρία στην Νέα Κοινωνική Ιστορία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας "Λόγος" και "Εμπειρία" στην Νέα Κοινωνική Ιστορία Τρίγκα Χριστίνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Κεφάλαιο 1: Η ανάδυση της νέας κοινωνικής ιστορίας...4

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey

Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey Το άρθρο αυτό επιβεβαιώνει τη γνώµη πολλών φεµινιστών/ τριών κριτικών του κινηµατογράφου ότι το ανδρικό βλέµµα κυριαρχεί στις ταινίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός

Ενότητα 2. Δομολειτουργισμός Ενότητα 2 Λειτουργισμός και θεωρίες κοινωνικής σύγκρουσης Δομολειτουργισμός ΗΠΑ, δεκαετία του 50 και μετά Επιρροές: λειτουργισμός, και ιδίως το έργο του Durkheim, και οργανικισμός Μελέτη μακρο- επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 7: Διοίκηση της ατομικής συμπεριφοράς στην εργασία

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 7: Διοίκηση της ατομικής συμπεριφοράς στην εργασία Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 7: Διοίκηση της ατομικής συμπεριφοράς στην εργασία Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Β. εληγιάννη-κουϊµτζή

Β. εληγιάννη-κουϊµτζή Ταυτότητες φύλου και σχολείο: νέες προσεγγίσεις για τον παράγοντα φύλο στο σχολικό πλαίσιο και ερευνητικά ευρήµατα από την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα Β. εληγιάννη-κουϊµτζή Εισαγωγή Η παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και Αναλυτικά Προγράμματα: Η υπόσχεση των Γυναικείων Σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια στον 21 ο αιώνα.

Φύλο και Αναλυτικά Προγράμματα: Η υπόσχεση των Γυναικείων Σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια στον 21 ο αιώνα. Φύλο και Αναλυτικά Προγράμματα: Η υπόσχεση των Γυναικείων Σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια στον 21 ο αιώνα. Κογκίδου Δήμητρα ** Οι περισσότερες διαμάχες και έρευνα για την έμφυλη διάσταση των αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Υποκειμενικότητα και Εξουσία

Τίτλος Μαθήματος: Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Υποκειμενικότητα και Εξουσία Τίτλος Μαθήματος: Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Υποκειμενικότητα και Εξουσία Κωδικός μαθήματος: SEAB112 (3Ω/Ε) Εξάμηνο σπουδών: 8o Είδος μαθήματος: Επιλογής Μονάδες ECTS: 5 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 15: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τί κοινό έχουν; 2 Το παρόν στο παρελθόν 1 Raphael Samuel, Theatres of memory. Past and Present in contemporary

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΕ/ΣΕΚ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΕ/ΣΕΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000-2006 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Κατηγορία Πράξης 4.1.1.δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής Ενότητα 5: Ειρωνικό προσωπείο: το παράδειγμα του Γιάννη Σκαρίμπα Κατερίνα Κωστίου Τμήμα Φιλολογίας ενότητα 5 Ειρωνικό

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 4: Κοινωνικές Τάξεις & Κοινωνικές Ανισότητες στην Ύπαιθρο (1/2) 2ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος.

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος. Ομάδα Εργασίας: «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και αποτελέσματα συμβουλευτικής γυναικών

Μέθοδοι και αποτελέσματα συμβουλευτικής γυναικών Μέθοδοι και αποτελέσματα συμβουλευτικής γυναικών Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιμόρφωση στελεχών ΓΓΙΦ Αθήνα 30 Μαρτίου 2012 Συμβουλευτική γυναικών Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Ηπόλη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι μια ιδέα του Διαφωτισμού Ο Ρομαντισμός την αμφισβήτησε Η Μετανεωτερικότητα την διαπραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

5ο Κεφάλαιο: Μεταστρουκτουραλισμός & Θεραπεία περί τίνος πρόκειται; συντονισμός: Leonie Thomas

5ο Κεφάλαιο: Μεταστρουκτουραλισμός & Θεραπεία περί τίνος πρόκειται; συντονισμός: Leonie Thomas 5ο Κεφάλαιο: Μεταστρουκτουραλισμός & Θεραπεία περί τίνος πρόκειται; συντονισμός: Leonie Thomas αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Τεύχος 2 (2002) του International Journal of Narrative Therapy and Community

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 1 Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Η ποιοτική έρευνα έχει επιχειρηθεί να ορισθεί με αρκετούς και διαφορετικούς τρόπους εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή.

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Οι λόγοι άνισης παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική ζωή Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Τίτλος Μαθήματος. Ενότητα 8 : Κοινωνιολογία του Σώματος Μέρος Α.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Τίτλος Μαθήματος. Ενότητα 8 : Κοινωνιολογία του Σώματος Μέρος Α. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τίτλος Μαθήματος Ενότητα 8 : Κοινωνιολογία του Σώματος Μέρος Α Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 6 Μαρτίου 2013 Τελευταίο Θρανίο Καθηγητές Εν Δράσει Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία ΟΜΟΦΟΒΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κογκίδου. (1998) Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση - υνατότητες και Προβλήµατα στην Ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών.

Κογκίδου. (1998) Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση - υνατότητες και Προβλήµατα στην Ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών. Κογκίδου. (1998) Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση - υνατότητες και Προβλήµατα στην Ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών. (Κείµενο αποµαγνητοφωνηµένης προφορικής εισήγησης σε σεµινάρια του Κέντρου Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Πρόλογος Το σώµα, υλικό ή λογοθετικό, έµφυλο, σεξουαλικοποιηµένο, φυλετικό, ικανό ή αν-ίκανο, φυσιολογικό ή παρεκκλίνον, το ε- µπορευµατοποιηµένο σώµα, το σώµα που πάσχει, καταπιέζεται ή τιµωρείται, το

Διαβάστε περισσότερα

UNICONFLICTS in spaces of crisis

UNICONFLICTS in spaces of crisis 11-14 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη Στην Αρχιτεκτονική του ΑΠΘ Διεθνής Ανοιχτή Συνάντηση UNICONFLICTS in spaces of crisis κριτικές προσεγγίσεις εντός, εναντίον και πέρα του Πανεπιστημίου την εποχή της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΜΦΥΛΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ α) η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Σεξισµός και αντισεξισµός Φύλο και εκπαίδευση

Σεξισµός και αντισεξισµός Φύλο και εκπαίδευση Σεξισµός και αντισεξισµός Φύλο και εκπαίδευση ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Υπό δηµοσίευση) Εχετε αναλογιστεί πόσες ώρες περάσατε στο σχολείο; Μην αρχίσετε τους υπολογισµούς γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

3. Κριτική προσέγγιση

3. Κριτική προσέγγιση Επιστημολογική προσέγγιση της σχέσης θεωρίας και πράξη 3. Κριτική προσέγγιση Καθηγητής Κώστας Χρυσαφίδης Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΕΑΠΗ e.mail:kchrys@ecd.uoa.gr Θεωρία και Πράξη Κριτική Προσέγγιση Οι θετικιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000-2006 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Κατηγορία Πράξης 4.1.1.δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα