1. Μηχανικές ιδιότητες των στερεών 1.1 Καταπονήσεις και είδη παραµορφώσεων των στερεών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Μηχανικές ιδιότητες των στερεών 1.1 Καταπονήσεις και είδη παραµορφώσεων των στερεών"

Transcript

1 . Μηχανικές ιδιότητες των στερεών. Καταπονήσεις και είδη παραµορφώσεων των στερεών Όπως αναφέραµε στην παράγραφο., µεταξύ των ατόµων, ή µορίων των στερεών ασκούνται συγχρόνως τόσο ελκτικές όσο και απωστικές δυνάµεις, οι οποίες τα συγκρατούν σε ορισµένες σχετικές µεταξύ τους αποστάσεις, όπου η δυναµική ενέργεια γίνεται ελάχιστη. Για να παραµορφώσουµε ένα στερεό σώµα, πρέπει να µεταβάλλουµε αυτές τις σχετικές αποστάσεις, εποµένως πρέπει να ασκήσουµε εξωτερική δύναµη. Όταν ασκούµε σε ένα στερεό σώµα εξωτερική δύναµη, λέµε ότι το σώµα υφίσταται καταπόνηση. Ανάλογα µε τον τρόπο, που καταπονείται το σώµα έχουµε τα αντίστοιχα είδη παραµορφώσεων. Οι δυνατές καταπονήσεις είναι ο εφελκυσµός και η θλίψη, η διάτµηση, η στρέψη, η κάµψη και ο λυγισµός Στον εφελκυσµό (σχήµα 6-) το σώµα τείνει να επιµηκυνθεί κατά τη διεύθυνση της δύναµης, ενώ στη θλίψη τείνει να επιβραχυνθεί κατά τη διεύθυνση της δύναµης. Εφελκυστικές δυνάµεις ασκούνται στα σκοινιά, στα συρµατόσκοινα, στα καλώδια κλπ, ενώ οι κολώνες των κτηρίων δέχονται θλιπτικές δυνάµεις από τα υπερκείµενα βάρη. Στη διάτµηση ασκείται ένα ζεύγος αντιθέτων δυνάµεων. ιατµητικές δυνάµεις δέχονται π.χ. οι βίδες, που συγκρατούν κατακόρυφα ελάσµατα, όπως στο παράδειγµα του σχήµατος 6-. Η στρέψη είναι ένα είδος διάτµησης, το οποίο τείνει να στρεβλώσει το σώµα (σχήµα 6-3). υνάµεις στρέψης δέχονται οι βίδες όταν τις βιδώνουµε, οι άξονες που µεταφέρουν την κίνηση στους τροχούς κλπ. Στην κάµψη το σώµα παραµορφώνεται κατά τη διεύθυνση της δύναµης και σχηµατίζει τόξο, όπως

2 στο σχήµα 6-4. υνάµεις κάµψης ασκούνται στα δοκάρια, στις γέφυρες, στους εξώστες κλπ. Στο λυγισµό (σχήµα 6-5) το σώµα παραµορφώνεται σε διεύθυνση κάθετη στην ασκούµενη δύναµη. Λυγισµό υφίστανται λεπτά στελέχη, ή στύλοι, που δέχονται µεγάλες δυνάµεις κατά τη διεύθυνση του άξονά τους.. Ελαστικές παραµορφώσεις Η παραµόρφωση λέγεται ελαστική, αν το σώµα επανέρχεται στην αρχική κατάστασή του µετά την άρση της δύναµης. Αν η παραµόρφωση παραµένει µετά την άρση της δύναµης, τότε λέγεται πλαστική. Ελαστική είναι η παραµόρφωση ενός ελατηρίου, που συµπιέζουµε. Αντίθετα η παραµόρφωση του υγρού πηλού, του στόκου κλπ είναι πλαστική. Σε µερικές περιπτώσεις το σώµα επανέρχεται τελείως µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα. Στις περιπτώσεις αυτές λέµε ότι το σώµα παρουσιάζει ελαστική αδράνεια..3 Εφελκυσµός και θλίψη. Ο νόµος του Hooke Στον εφελκυσµό το σώµα επιµη-κύνεται κατά τη διεύθυνση της δύναµης (σχήµα 7-) και στη θλίψη επιβράχυνση, ή αρνητική επιµήκυνση κατά τη διεύθυν-ση της δύναµης (σχήµα 7-) το πηλίκο της επιµήκυνσης l προς το αρχικό µηκος l του σώµατος είναι η: ανηγµένη επιµήκυνση ) ε= l l (7- Το πηλίκο της δύναµης F προς το εµβαδόν S της διατοµής είναι η: 7 7 τάση εφελκυσµού ) Παράδειγµα - σ= F S σε N, ή N (7-

3 Σε νήµα διαµέτρου d= και µήκους l= ασκείται εφελκυστική δύναµη F = N. Το νήµα επιµηκύνεται κατά l= 6. Να Λύση υπολογιστούν: α) η ανηγµένη επιµήκυνση β) η τάση σε N/. l 6 0, 006 α) ε = = = ε = 0, 003 l ( ) π π π π β) σ = = = = = F d S = S σ= = 0, N 0, σ= N, ότι: Ο Άγγλος Φυσικός Robert Hooke ( ) διατύπωσε πειραµατικά Στις µικρές παραµορφώσεις η ανηγµένη επιµήκυνση είναι ανάλογη της ασκούµενης τάσης. νόµος Hooke ε = σ (8- E ) Η σταθερά αναλογίας Ε λέγεται µέτρο ελαστικότητας, ή µέτρο του Young από το όνοµα του Άγγλου Φυσικού Thoa Young (773-89), ο οποίος δηµοσίευσε πειραµατικά δεδοµένα για την τιµή του µέτρου ελαστικότητας σε διάφορα υλικά. Η µονάδα µέτρησης του µέτρου ελαστικότητας είναι N/, ή N/. Παράδειγµα - Να υπολογιστεί το µέτρο ελαστικότητας του νήµατος του παραδείγµατος - Λύση

4 ε = σ E 7 N 53, 0 σ E = = ε 0, 003 ε= N, Παράδειγµα -3 Το µέτρο ελαστικότητας του χαλκού είναι 3, 0 N/. Να υπολογίσετε τη δύναµη, που πρέπει να ασκήσουµε, ώστε να επιµηκύνουµε κατά µήκους l = 3. l = σύρµα διαµέτρου d= 5, και αρχικού Λύση l F = ε = σ = F = E S l l E E S l S = π d 4 = π ( 5, ) 4 6 = 77, = 77, 0 l l 0, 00 = = = 333, N 6 4 F = 3, 0 77, 0 3, 33 0 F = 76, 6N Στον πίνακα - περιέχονται οι µέσες τιµές του µέτρου ελαστικότητας µερικών υλικών. Παρατηρούµε ότι τα µέταλλα έχουν σηµαντικά µεγαλύτερο µέτρο ελαστικότητας από τα άλλα υλικά. ΠΙΝΑΚΑΣ - Υλικό Ε N/ Μέταλλα σίδηρος χαλκός αλουµίνιο µαγνήσιο Άλλα υλικά, 0,3 0 0,7 0 0,45 0

5 ξύλο: παράλληλα στις ίνες κάθετα στις ίνες καουτσούκ εβονίτης γρανίτης µάρµαρο,-, ,5-, , Θέτουµε στο νόµο του Hooke (εξίσωση 8-) την τιµή ανηγµένη επιµήκυνση και διαπιστώνουµε ότι: ε= για την Το µέτρο ελαστικότητας είναι ίσο µε την τάση µε την οποία πρέπει να τείνουµε το σώµα, για να διπλασιάσουµε το µήκος του. Στη διαπίστωση αυτή πρέπει να επισηµάνουµε ότι µε εξαίρεση λίγα υλικά, που διαθέτουν πολύ µεγάλη ελαστικότητα όπως το καουτσούκ, δεν είναι δυνατό να ασκήσουµε ποτέ τόσο µεγάλη τάση στα συνηθισµένα υλικά, γιατί θα σπάσουν πολύ πριν διπλασιαστεί το µήκος τους..4 Το διάγραµµα εφελκυσµού Ο νόµος του Hooke, δηλαδή η αναλογία µεταξύ της ανηγµένης επιµήκυνσης και της ασκούµενης τάσης ισχύει- όπως γνωρίσαµε- για µικρές παραµορφώσεις. Τα περισσότερα υλικά εξακολουθούν όµως να συµπεριφέρονται ελαστικά και για µεγαλύτερες παραµορφώσεις. ιακρίνουµε έτσι τρεις περιπτώσεις ελαστικής συµπεριφοράς. Στην πρώτη περίπτωση, που αφορά υλικά όπως το χυτοσίδηρο, το χαλκό, το µπετόν, τις πέτρες κλπ, η περιοχή ισχύος του νόµου του Hooke είναι πολύ περιορισµένη συγκρινόµενη µε όλο το εύρος της ελαστικής περιοχής, η δε ασκούµενη τάση είναι πρακτικά υπογραµµική συνάρτηση της ανηγµένης επιµήκυνσης όπως εικονίζεται στο σχήµα 0-. Αντίθετα ο χάλυβας και τα ξύλα είναι υλικά, τα οποία ικανοποιούν το νόµο του Hooke σε ολόκληρο το εύρος της ελαστικής περιοχής. Στην περίπτωση αυτή η τάση είναι γραµµική συνάρτηση της επιµήκυνσης όπως στο σχήµα 0-. Η Τρίτη περίπτωση αφορά λίγα υλικά όπως το καουτσούκ και το δέρµα. Η τάση είναι υπεργραµµική συνάρτηση της ανηγµένης επιµήκυνσης όπως εικονίζεται στο σχήµα 0-3.

6 Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το µέτρο ελαστικότητας παραµένει σταθερό συναρτήσει της ανηγµένης επιµήκυνσης µόνο στα υλικά που ακολουθούν αυστηρά το νόµο του Hooke, δηλαδή στη δεύτερη περίπτωση, η δε τιµή του είναι ίση προς την κλίση της ευθείας ε σ. Στις δύο άλλες περιπτώσεις, δηλαδή στην υπογραµµική και την υπεργραµµική συµπεριφορά, το µέτρο ελαστικότητας εξαρτάται από την ανηγµένη επιµήκυνση, η δε τιµή του για µιαν ορισµένη ανηγµένη επιµήκυνση είναι ίση προς την κλίση της αντίστοιχης καµπύλης στο σηµείο αυτό. Εποµένως: Η τιµή του µέτρου ελαστικότητας εξαρτάται από την ανηγµένη επιµήκυνση είναι ίση προς την κλίση του διαγράµµατος της ασκούµενης τάσης συναρτήσει της ανηγµένης επιµήκυνσης. Επίσης: Επειδή στα περισσότερα υλικά η µεταβολή του µέτρου ελαστικότητας συναρτήσει της ανηγµένης επιµήκυνσης είναι σχετικά µικρή, λαµβάνουµε συνήθως ως τιµή του εκείνη, που αντιστοιχεί στο µέσον της ελαστικής περιοχής.

7 Αν η εφαρµοζόµενη τάση εφελκυσµού υπερβεί µιαν ορισµένη τιµή, που λέγεται όριο ελαστικότητας, τότε η παραµόρφωση γίνεται πλαστική. Το σώµα δεν επανέρχεται εποµένως στις αρχικές διαστάσεις του µετά την άρση των ασκουµένων τάσεων. Περαιτέρω αύξηση της τάσης οδηγεί το υλικό σε θραύση. Η τιµή σ ϑρ της τάσης στην οποία θραύεται το υλικό, λέγεται όριο θραύσης. Στο σχήµα - εικονίζεται ένα διάγραµµα εφελκυσµού, που αφορά το χάλυβα. Στην περιοχή ΟΑ η συµπεριφορά είναι γραµµική σύµφωνα µε το νόµο του Hooke, όµως η ελαστική περιοχή επεκτείνεται ως το σηµείο Β. Η πλαστική συµπεριφορά οριοθετείται από τα σηµεία Β και Γ. Εκεί το υλικό εφελκύεται πιο εύκολα. Η περιοχή Γ λέγεται περιοχή διαρροής και χαρακτηρίζει το υλικό πριν τη θραύση. Η επιµήκυνση θραύσης αντιστοιχεί στο καταληκτικό σηµείο του διαγράµµατος εφελκυσµού. Σε µερικά υλικά, όπως στο γυαλί και τα κεραµικά, η επιµήκυνση θραύσης είναι µικρότερη από την επιµήκυνση, που αντιστοιχεί στο όριο ελαστικότητας. Αυτό σηµαίνει ότι τα υλικά αυτά δε µπορούν να παραµορφωθούν πλαστικά, αφού θραύονται πριν εισέλθουν στην πλαστική περιοχή. Όταν η παραµόρφωση περιορίζεται στην ελαστική περιοχή, τότε το διάγραµµα εφελκυσµού για την παραµόρφωση και την επαναφορά συµπίπτουν. Σε ορισµένα υλικά όµως όπως π.χ. στο κοινό λάστιχο αυτά τα δύο διαγράµµατα δε συµπίπτουν. Το φαινόµενο αυτό λέγεται ελαστική υστέρηση. Στο σχήµα - εικονίζεται ο βρόχος, που σχηµατίζουν το διάγραµµα εφελκυσµού και το διάγραµµα επαναφοράς για το κοινό λάστιχο. Πρέπει να προσέξουµε το ιδιαίτερο σχήµα του διαγράµµατος εφελκυσµού. σ ελ ε ϑρ

8 .5 Εγκάρσια συστολή και διαστολή στον εφελκυσµό και τη θλίψη. Συµπιεστότητα Όταν εφελκύουµε µια ράβδο, τότε εξ αιτίας της αύξησηςτου µήκους της συστέλλεται η εγκάρσια διατοµή της όπως στο σχήµα -. Το φαινόµενο αυτό λέγεται εγκάρσια συστολή. Το αντίθετο συµβαίνει όταν η ράβδος θλίβεται.(σχήµα -3). Εκεί παρατηρείται διαστολή της διατοµής της ράβδου. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι για να σχεδιάσουµε το διάγραµµα εφελκυσµού ενός υλικού, λαµβάνουµε για την τάση την αρχική διατοµή. 3 Μια ειδική περίπτωση θλίψης αποτελεί η οµοιόµορφη εξάσκηση πίεσης p σε όλη την επιφάνεια του σώµατος. Η ελάττωση V του όγκου του σώµατος δίνεται τότε από την εξίσωση: συστολή όγκου στη συµπίεση V = κ p V (3-) όπου: κ= συµπιεστότητα σε Pa πίεσης) = Pa Το αντίστροφο της συµπιεστότητας είναι το: N (Pa ( Pacal) = =µονάδα

9 µέτρο ελαστικότητας όγκου γ = σε N κ, ή N (3-) Μέσω του µέτρου ελαστικότητας όγκου λαµβάνουµε το νόµο του Hooke για τη συµπιεστότητα: νόµος Hooke για τη συµπιεστότητα V V = p γ (3-3) Ιδιότητες των ρευστών. Τα ρευστά Ο όρος ρευστά περιλαµβάνει τα υγρά και τα αέρια. Στην παράγραφο. έγινε ήδη αναφορά στις διαφορές µεταξύ των τριών καταστάσεων της ύλης, και γνωρίσαµε ότι σε αντίθεση µε τα στερεά, όπου οι µέσες θέσεις των δοµικών στοιχείων (ατόµων, ή µορίων) παραµένουν αµετάβλητες, στα υγρά- και πολύ περισσότερο στα αέρια- οι σχετικές θέσεις των δοµικών στοιχείων µεταβάλλονται. Αυτό οδηγεί στην εξής ιδιότητα Τα ρευστά (υγρά και αέρια) λαµβάνουν το σχήµα του χώρου, στον οποίο περιέχονται. Η διαφορά µεταξύ υγρών και αερίων συνίσταται στο ότι τα υγρά έχουν πολύ µικρή συµπιεστότητα σε σύγκριση µε εκείνη των αερίων. Η συµπιεστότητα του νερού π.χ. είναι κ = 50 0 Pa. Αυτό σηµαίνει ότι αν ασκήσουµε πίεση µιας επί πλέον ατµόσφαιρας στο νερό ( 0 5 Pa) η σχετική µεταβολή του όγκου του θα είναι µόλις αέρα η αντίστοιχη µεταβολή είναι 50%.. Τα ρευστά σε ισορροπία.. Η αρχή του Pacal 0, 005%. Αντίθετα στον ατµοσφαιρικό Η πίεση είναι το βασικό µέγεθος, που υπεισέρχεται στις εξισώσεις της Μηχανικής των ρευστών. Η πίεση είναι µονόµετρο µέγεθος και είναι ίση προς το πηλίκο το µέτρου της δύναµης F, που ασκείται κάθετα σε επιφάνεια προς το εµβαδόν S της επιφάνειας.

10 πίεση (-) p F = σε Pa S N = Η πίεση συµβολίζεται µε το πεζό λατινικό p. Στο SI µονάδα πίεσης είναι το Pacal (Pa). Πίεση Pa είναι ίση µε εκείνη, που ασκείται από δύναµη Ν σε επιφάνεια εµβαδού. Σε σύγκριση µε τις συνηθισµένες τιµές πίεσης της καθηµερινής πρακτικής η τιµή αυτή είναι πολύ µικρή και αντιστοιχεί στην πίεση, που ασκεί µε το βάρος του ένα πολύ λεπτό φύλλο Αλουµινίου πάχους µόλις 0,04, ή το :00000 περίπου της τιµής της ατµοσφαιρικής πίεσης. Για το λόγο αυτό οι τιµές των πιέσεων αποδίδονται σε πολλαπλάσια της µονάδας Pacal. Ισχύει: Ένα συνηθισµένο πολλαπλάσιο της µονάδας Pacal είναι το bar. bar = 0 5 Pa (.) Πίεση bar έχουµε στο νερό σε βάθος 0, περίπου. Η κανονική τιµή της ατµοσφαιρικής πίεσης είναι ίση προς p n = 03, bar. Συχνά χρησιµοποιείται και το πολλαπλάσιο hectopacal (hpa): hpa = 00Pa bar = 000hPa bar = hpa Η κανονική ατµοσφαιρική πίεση είναι εποµένως 03hPa, ή 03bar. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι: Στις υπολογιστικές εξισώσεις, όπου εµπλέκονται περισσότερα φυσικά µεγέθη, η πίεση πρέπει να εκφράζεται σε Pacal. Κατά το παρελθόν γινόταν χρήση και άλλων µονάδων, οι οποίες τείνουν να εγκαταλειφθούν σήµερα συµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς. Οι µονάδες αυτές ήσαν είτε πρακτικές (Torr, Hg, At), είτε σχετίζονταν µε άλλα συστήµατα µονάδων (at, PSI). Επειδή αρκετά τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρουν ακόµα τις µονάδες αυτές, παρατίθεται στον πίνακα. η αντιστοιχία τους σε bar. ΠΙΝΑΚΑΣ. (Αντιστοιχία προγενεστέρων µονάδων πίεσης σε bar) Μονάδα Ορισµός Αντιστοιχία

11 Hg Torr At (φυσική ατµόσφαιρα) at (τεχνική ατµόσφαιρα) PSI πίεση προερχόµενη από στήλη Hg ύψους Torr=Hg πίεση ίση µε την κανονική ατµοσφαιρική στο υψόµετρο της θάλασσας πίεση ασκούµενη από δύναµη kp (9,8Ν) σε επιφάνεια c πίεση ασκούµενη από το βάρος lb (4,44N)σε επιφάνεια in (in=,54c) 760Hg=,03bar όπως το Hg At=,03bar at=0,98bar PSI=0,0688bar 4,5PSI=bar Μια βασική ιδιότητα των ρευστών που βρίσκονται σε ισορροπία είναι ότι αν ασκήσουµε πίεση σε ένα σηµείο τους, τότε η πίεση αυτή µεταφέρεται οµοιόµορφα σε όλη την έκταση του ρευστού. Η πρόταση αυτή, που είναι γνωστή ως αρχή του Pacal (Blaie Pacal, 63-66, Γάλλος Φιλόσοφος, Μαθηµατικός και Φυσικός) βρίσκει εφαρµογή στο υδραυλικό πιεστήριο, µια διάταξη, που χρησιµοποιούµε για να ανυψώνουµε µεγάλα βάρη. Η αρχή λειτουργίας του υδραυλικού πιεστηρίου είναι η εξής: Ο χώρος µετα-ξύ των δύο εµβόλων και (Σχήµα 3-) περιέχει ένα υγρό συµπίεσης (συνήθως ένα ειδικό έλαιο). Η επιφάνεια S του εµβόλου είναι µικρή συγκρινόµενη µε 3 την επιφάνεια S του εµβόλου. Για να ισορ-ροπήσουµε τη δύναµη F, που F ασκείται στο έµβολο, πρέπει να ασκήσουµε στο έµ-βολο µια δύναµη, τέτοια ώστε οι πιέσεις p και p p F = S F = S (3-) (3-) p Στην κατάσταση ισορροπίας p να είναι ίσες. Οι πιέσεις αυτές είναι = p ισχύει εποµένως:

12 F F S = S (3-3) Επειδή S S είναι και F < F < Αν λειτουργήσουµε το υδραυλικό πιεστήριο κατά την ανάστροφη φορά, τότε θα πρέπει να ασκήσουµε πολύ µεγάλη δύναµη για να αντισταθµίσουµε µια µικρή. Το φαινόµενο αυτό το παρατηρούµε, όταν θέλουµε να προωθήσουµε ένα παχύρευστο υγρό µέσα σε µια στένωση... Υδροστατική πίεση Το δοχείο του σχήµατος 4- είναι πλήρες µε υγρό πυκνότητας ρ. Μέσω του εµβόλου ασκείται στο υγρό η πίεση p στ. Η πίεση αυτή λέγεται στατική πίεση και µεταφέρεται σύµφωνα µε την αρχή του Pacal σε όλη την έκταση του υγρού. Σε βάθος h από την ελεύθερη επιφάνεια ασκείται πέραν της στατικής πίεσης και µια επί πλέον πίεση p υψ λόγω του βάρους του υπερκείµενου υγρού. Η πίεση αυτή είναι η υψοµετρική πίεση. Η υψοµετρική πίεση υπολογίζεται ως εξής: Θεωρούµε την οριζόντια επιφάνεια S και την υπερκείµενη στήλη του υγρού. (Στο σχήµα 4- αυτή η στήλη αντιστοιχεί στη βαθύτερα χρωµατισµένη περιοχή). Το βάρος F B, που δέχεται η επιφάνεια S είναι τότε: FB = h S ρ g (4-) οπότε η υψοµετρική πίεση είναι: p υψ δηλαδή: FB h S ρ g = = S S υψοµετρική πίεση p = h S ρ g υψ 4 (4-) Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι:

13 Η υψοµετρική πίεση σε ένα σηµείο του υγρού είναι ανάλογη του ύψους της υπερκείµενης στήλης και ανάλογη της πυκνότητας του υγρού Η ολική πίεση p υδρ είναι ίση προς το άθροισµα των δύο µερικών πιέσεων, δη-λαδή της στατικής πίεσης και της υψοµετρικής πίεσης, p στ και λέγεται υδροστα-τική πίεση. ηλαδή: υδροστατική πίεση pυδρ = pστ + ρ g h (4-3) p υψ Σε υγρά µε ελεύθερη επιφάνεια η στατική πίεση είναι ίση µε την ατµοσφαιρική p p = pατµ + ρ g h (4-4) ατµ. Σε βάθος h η υδροστατική πίεση είναι εποµένως: Η ολική πίεση, που ασκείται στα τοιχώµατα του δοχείου, όπου περιέχεται το υγρό, είναι ίση προς τη διαφορά της εξωτερικής από την εσωτερική (υδροστατική) πίεση, εποµένως η ολική πίεση, που ασκείται στα τοιχώµατα του δοχείου, είναι ίση προς την υψοµετρική πίεση. Έτσι η πίεση στα τοιχώµατα του δοχείου σε βάθος h από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού είναι: πίεση στα τοιχώµατα δοχείου p = ρ g h (4-5) Στα κατακόρυφα τοιχώµατα των δεξαµενών, ή των φραγµάτων η υδρο-στατική πίεση αυξάνει γραµµική συναρ-τήσει του βάθους. Στο σχήµα 5- εικονί-ζεται η κατανοµή των δυνάµεων, δηλα-δή η δύναµη που ασκείται ανά µονάδα επιφάνειας στο κατακόρυφο τοίχωµα µιας δεξαµενής. Παρατηρούµε ότι στα µεγαλύτερα βάθη ασκούνται αναλογικά µεγαλύτερες δυνάµεις. Αυτός είναι ο λόγος, που έχουν τα φράγµατα µεγαλύτερο πάχος στη βάση τους. 5

14 Η συνισταµένη δύναµη F διέρχεται από το κέντρο βάρους Κ του σχηµατιζόµενου τριγώνου. Όπως γνωρίζουµε από τη Γεωµετρία, το σηµείο αυτό βρίσκεται στα /3 των διαµέσων του τριγώνου, εποµένως στην προκειµένη περίπτωση βρίσκεται σε βάθος ίσο προς τα /3 του ύψους της ελεύθερης επιφάνειας...3 Ατµοσφαιρική πίεση. Το πείραµα του Torricelli Η Γη περιβάλλεται από αέρα, ο οποίος αποτελείται κατά κύριο λόγο από Άζωτο και Οξυγόνο σε αναλογία 4:. Τα υπόλοιπα συστατικά του ατµοσφαιρικού αέρα περιέχονται συνολικά σε ποσοστό περίπου %. Ο ατµοσφαιρικός αέρας ασκεί µε το βάρος του µια πίεση, η οποία είναι γνωστή ως ατµοσφαιρική πίεση. Η τιµή της ατµοσφαιρικής πίεσης δεν είναι σταθερή, αλλά µεταβάλλεται σύµφωνα µε τις µετεωρολογικές συνθήκες. Στην επιφάνεια της θάλασσας και σε κανονικές συνθήκες θερµοκρασίας (0 συνήθης τιµή της ατµοσφαιρικής πίεσης είναι κανονική πίεση pn = 03, bar = 03, 0 5 Pa (5-) Πειραµατικά η ύπαρξη ατµοσφαιρικής πίεσης αποδείχθηκε από τον Evangelita Torricelli ( , Ιταλός Φυσικός και Μαθηµατικός, εφευρέτης του βαροµέτρου). Ο Torricelli βύθισε ανεστραµµένο σωλήνα µε υδράργυρο σε δοχείο, που περιείχε υδράργυρο επίσης (Σχήµα 5-). Στο σωλήνα παρ-έµεινε τότε στήλη υδραργύρου ύψους 0,76 c. Αυτό οφείλεται στην ατµοσφαιρική πίεση, που ασκείται στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού του δοχείου. Επειδή υπεράνω της στήλης υδραργύρου στο σωλήνα πρακτικά υπάρχει κενό (p=0) στην κατάσταση ισορροπίας ισχύει: εποµένως: p ατµ = ρ g h (6.) ατµοσφαιρική πίεση = υψοµετρική πίεση στήλης o C ) η 5

15 Θέτουµε στην εξίσωση 6. τις τιµές: ρ= 3, kg / 3 = πυκνότητα του υδραργύρου σε θερµοκρασία 0 ο C g= 98, / = επιτάχυνση της βαρύτητας h = 076, = ύψος υδραργυρικής στήλης και λαµβάνουµε την τιµή της κανονικής ατµοσφαιρικής πίεσης: 3 kg 5 pn = 3, 6 0 9, 8 0, 76 03, 0 Pa=, 03bar 3 Επειδή ο ατµοσφαιρικός αέρας είναι συµπιεστό ρευστό και οι υπερκείµενες µάζες ασκούν πίεση στις υποκείµενες, οι οποίες συµπιέζονται έτσι περισσότερο, η πυκνότητα ρ του ατµοσφαιρικού αέρα µειώνεται συναρτήσει του ύψους. Ο υπολογισµός της ατµοσφαιρικής πίεσης συναρτήσει του υψοµέτρου γίνεται µε τη βοήθεια του ολοκληρωτικού λογισµού και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι: Η ατµοσφαιρική πίεση µειώνεται εκθετικά συναρτήσει του υψοµέτρου. Η εξίσωση, που µας δίνει την ατµοσφαιρική πίεση συναρτήσει του υψοµέτρου λέγεται βαροµετρικός τύπος και είναι: βαροµετρικός τύπος ph ( ) = 03, e (6-) όπου: h = υψόµετρο σε. h 8083 ph ( ) = ατµοσφαιρική πίεση σε υψόµετρο h σε bar Από το βαροµετρικό τύπο µπορούµε να βρούµε λύνοντας ως προς το υψόµετρο h, ότι η ατµοσφαιρική πίεση υποδιπλασιάζεται σε ύψος 5,6 k από την επιφάνεια της θάλασσας..3 Τα ρευστά σε κίνηση.3. Ροή. Ο νόµος της συνεχείας Η ροή είναι πρωταρχική έννοια και σηµαίνει την αδιάκοπη κίνηση ενός ρευστού προς µια κατεύθυνση. Η ροή σχηµατίζει µια κατά το µάλλον, ή ήττον

16 µόνιµη εικόνα. Αυτή την αίσθηση της µόνιµης κατάστασης την έχουµε όταν ατενίζουµε π.χ. ένα ποτάµι. Η εικόνα µπροστά µας παραµένει σχεδόν η ίδια, όµως γνωρίζουµε στην πραγµατικότητα ότι νέες ποσότητες νερού αντικαθιστούν συνεχώς τις προηγούµενες, οι οποίες προωθούνται προς τα εµπρός. Η µελέτη των νόµων της ροής είναι αντικείµενο της Υδροδυναµικής και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε πολλές τεχνολογικές κατευθύνσεις. Η Υδραυλική είναι η πιο προφανής, όµως πρέπει να σηµειώσουµε ότι η γνώση των βασικών νόµων ροής µέσα στους σωλήνες οφείλεται στο Γάλλο Ιατρό M. Poieille ( ), ο οποίος µελέτησε τη ροή του αίµατος στις αρτηρίες. Ποσοτικά η ροή εκφράζεται από την παροχή. Η παροχή µας δίνει την ποσότητα του ρευστού, που διέρχεται στη µονάδα του χρόνου µέσω ενός αγωγού, π.χ. ενός σωλήνα, ενός αεραγωγού κ.λ.π. Αν η µετρούµενη ποσότητα είναι όγκος, τότε λαµβάνουµε την παροχή σε όγκο V & dv = σε 3 dt (7-), ή l Αν η µετρούµενη ποσότητα είναι µάζα, τότε λαµβάνουµε την παροχή σε µάζα & = d σε kg dt & (7-) d dv Επειδή = ρ V = ρ βρίσκουµε ότι: dt dt = ρ V& (7-3) Συνήθως η παροχή εκφράζεται συναρτήσει της ταχύτητας u του ρευστού και της διατοµής S του αγωγού µέσα στον οποίο γίνεται η ροή. Βρίσκουµε τον όγκο dv του ρευστού, που διέρχεται από τη διατοµή εµβαδού S στο στοιχειώδες χρονικό διάστηµα dt. Στο σχήµα 8- ο όγκος αυτός εκπροσωπείται από το γραµµοσκιασµένο κύλινδρο ύψους: dx = u dt (7-4) Εποµένως:

17 dv dv = S dx = S u dt = Su (8- dt ) Λαµβάνουµε έτσι την παροχή σε όγκο συναρτήσει της ταχύτητας ροής και της διατοµής: παροχή σε όγκο V & = S u (8-) και την αντίστοιχη σχέση για την παροχή σε µάζα: παροχή σε µάζα & = ρ S u (8-3) 8 Στο σχήµα 8- εικονίζεται ένας αγωγός µεταβλητής διατοµής, µέσα στον οποίο πραγµατοποιείται η ροή ενός ρευστού. Θεωρούµε ότι δεν υπάρχουν σηµεία από τα οποία να εισρέει, ή να εκρέει ρευστό, οπότε όση ποσότητα ρευστού εισέρχεται 8 από τη διατοµή, πρέπει να εξέρχεται από τη διατοµή σχήµα 8-). Η παροχή σε µάζα είναι εποµένως σταθερή. Η πρόταση αυτή εκφράζει το νόµο της συνεχείας, ο οποίος σύµφωνα µε την εξίσωση 8-3 διατυπώνεται ως εξής: νόµος συνεχείας ρ u S = ρ u S (8-4) Αν το ρευστό είναι επί πλέον ασυµπίεστο ( ρ = ρ ), τότε ο νόµος της συνεχείας απλουστεύεται στη µορφή νόµος της συνεχείας στα ασυµπίεστα ρευστά u S = u S (8-5) Εποµένως: Στα ασυµπίεστα ρευστά οι ταχύτητες ροής είναι αντιστρόφως ανάλογες των διατοµών του αγωγού εντός του οποίου γίνεται η ροή. Παράδειγµα -

18 Λύση: Στο σηµείο σύνδεσης δύο σωλήνων ποτίσµατος µε διάµετρο (εσωτερική) d = 3 c σχηµατίζεται στένωση διαµέτρου d = 5, c. Η παροχή σε όγκο είναι V& = l ροής: α) στους σωλήνες, β) στη στένωση. Υπολογίζουµε τα εµβαδά των δύο διατοµών S S α) ( 3 ) ( 003 ) π d c = π = π =, = 7, ( 5, ) ( 0, 05 ) /in. Να υπολογιστούν οι ταχύτητες 4 π d c = π = π = =, l & & V 0 V u S u in 60 = = = = S , 7, u = 059, 4 4 3, = 7, β) Το νερό είναι πρακτικά ασυµπίεστο, εποµένως (εξίσωση 9.): S u S u S u S u 7, = = =, , u =, Πεδίο ροής. Ρευµατικές γραµµές Για να περιγράψουµε τη ροή ενός ρευστού σηµειώνουµε συνήθως την ταχύτητά του σε διάφορα σηµεία του χώρου. Το µέγεθος, που λαµβάνουµε υπ όψη στη µελέτη της κίνησης των ρευστών είναι εποµένως η ταχύτητα u(r) σε κάθε σηµείο r του χώρου. Εισάγουµε έτσι ένα διανυσµατικό πεδίο ταχυτήτων, που είναι το πεδίο ροής του ρευστού. Το πεδίο ροής απεικονίζεται µε τις ρευµατικές γραµµές. Οι ρευµατικές γραµµές είναι συνεχείς καµπύλες, οι οποίες σε κάθε 9

19 σηµείο του πεδίου ροής είναι εφαπτόµενες στο διάνυσµα της ταχύτητας όπως στο σχήµα 9-. Παρατηρούµε ότι στα στενότερα σηµεία του αγωγού οι ρευµατικές γραµµές είναι πυκνότερες. Όπως γνωρίσαµε όµως ήδη από το νόµο της συνεχείας, η ταχύτητα ροής είναι αντιστρόφως ανάλογη της διατοµής του αγωγού. Εποµένως: Οι ρευµατικές γραµµές απεικονίζουν το πεδίο ροής. Οι ρευµατικές γραµµές είναι συνεχείς καµπύλες εφαπτόµενες στο διάνυσµα της ταχύτητας του ρευστού. Όσο µεγαλύτερη είναι η πυκνότητα των ρευµατικών γραµµών, τόσο µεγαλύτερη είναι και η ταχύτητα ροής..3.3 Στρωτή και τυρβώδης ροή ιακρίνουµε δύο είδη ροής. Στο πρώτο η ταχύτητα σε κάθε σηµείο του πεδίου ροής είναι χρονικά αµετάβλητη, εποµένως και οι ρευµατικές γραµµές έχουν σταθερό σχήµα και διατρέχουν το πεδίο ροής οµαλά η µία δίπλα στην άλλη. Αυτή είναι η στρωτή ροή. Κατά κανόνα η στρωτή ροή χαρακτηρίζεται από χαµηλές ταχύτητες. Όταν αυξηθεί η ταχύτητα του ρευστού, τότε η ροή παύει να είναι µόνιµη. Η ταχύτητα µεταβάλλεται χρονικά γύρω από µια µέση τιµή σε ένα σηµείο του πεδίου, και όταν υπερβεί ένα όριο, τότε µεταπίπτει σε τυρβώδη. Στην τυρβώδη ροή δηµιουργούνται στρόβιλοι, δηλαδή το ρευστό κυκλοφορεί σε κλειστές τροχιές. Χαρακτηριστικό της τυρβώδους ροής είναι οι δίνες. Η ποιοτική διαφορά µεταξύ της στρωτής και της τυρβώδους ροής συνίσταται στους διαφορετικούς νόµους, που ακολουθούν οι αντιστάσεις στη ροή, όταν µεταβαίνουµε από το ένα είδος ροής στο άλλο και σηµειώνουµε ότι: Στη στρωτή ροή οι απώλειες είναι ανάλογες της ταχύτητας, ενώ στην τυρβώ-δη ανάλογες του τετραγώνου της ταχύτητας..3.4 Νόµος Bernoulli. Η βασική εξίσωση της ροής Εξετάζουµε ως προς την ενέργεια τη ροή ενός ιδανικού ρευστού, δηλαδή ενός ρευστού χωρίς εσωτερικές τριβές, ή τριβές µε τα τοιχώµατα του αγωγού εντός του οποίου γίνεται η ροή. Θεωρούµε την ποσότητα του ρευστού µεταξύ δύο επιφανειών κάθετων στη ροή στα σηµεία και (Σχήµα 3-).

20 Μετά ένα στοιχειώδες χρονικό διάστηµα οι δύο τερµατικές επιφάνειες µετατοπίζονται εξ αιτίας της ροής κατά dx και dx στα σηµεία και. Αν οι p στατικές πιέσεις ένθεν και ένθεν της θεωρούµενης ποσότητας είναι οι και p, τότε στις δύο τερµατικές επιφάνειες ασκούνται οι δυνάµεις F = p S και F = p S προς: αντίστοιχα. Οι δυνάµεις αυτές παράγουν dw = F dx F dx = p S dx p S dx = p dv p dv (3-) µηχανικό έργο ίσο Η εξίσωση (3-) ισχύει και για συµπιεστά ρευστά (dv dv ρευστό είναι ασυµπίεστο, τότε dv = dv. ). Αν το Το έργο dw είναι ίσο προς τη µεταβολή de της µηχανικής ενέργειας της θεωρούµενης ποσότητας του ρευστού. Επειδή η ενέργεια της ποσότητας του ρευστού µεταξύ των σηµείων και παραµένει αµετάβλητη, η ολική µεταβολή de είναι ίση προς τη διαφορά της ενέργειας της ποσότητας στην περιοχή µεταξύ των σηµείων και µείον την ενέργεια της ποσότητας στην περιοχή µεταξύ των σηµείων και. ηλαδή: de = d g h d g h + d u d u όπου (3-) d είναι η µάζα, που περιέχεται σε κάθε µια από τις δύο περιοχές. (Προφανώς οι δύο περιοχές περιέχουν ίσες µάζες ρευστού).

21 Επειδή dw = de, p dv + d g h + d u = p dv + d g h + d u (3-3) 3 Η εξίσωση αυτή ισχύει για δύο τυχόντα σηµεία, εποµένως ισχύει και γα κάθε στοιχειώδη ποσότητα του ρευστού. Προκύπτει έτσι ο νόµος Bernoulli για τις ενέργειες p dv+ d g h+ d u = σταθ (3-) ιαιρούµε την εξίσωση (3-) µε το στοιχειώδη όγκο νέας εξίσωσης έχουν τότε διαστάσεις πίεσης. Προκύπτει έτσι ο νόµος Bernoulli για τις πιέσεις p+ ρ g h+ ρ u = σταθ (3-) dv. Οι όροι της Στην εξίσωση (3-) ο πρώτος όρος είναι η στατική πίεση και ο δεύτερος η υψοµετρική πίεση (παράγραφος..). Ο τρίτος όρος λέγεται δυναµική πίεση.

22 Έχουµε λοιπόν: Στα ρευστά το άθροισµα της στατικής της υψοµετρικής και της δυναµικής πίεσης είναι σταθερό. Ο νόµος του Bernoulli (Daniel Bernoulli, , Ελβετός Μαθηµατικός και Φυσικός) είναι ο βασικός νόµος της Υδροδυναµικής και της Αεροδυναµικής και στις τρεις διατυπώσεις του. Αν και είναι διατυπωµένος για ιδανικά ρευστά, εν τούτοις έχει µεγάλη πρακτική σηµασία στις τεχνικές εφαρµογές. Εφαρµογή : (Μέτρηση ταχύτητας εκροής από οπή) Θεωρούµε ότι η στάθµη κατέρχεται πολύ αργά (. Εφαρµό-ζουµε το νόµο του Bernoulli για τις πιέσεις (εξίσωση 3-3, σχήµα 33-) στα σηµεία () και (): pατµ + ρ g h+ 0 = pατµ + 0+ ρ u όπου οι όροι στο αριστερό αφορούν το σηµείο () και στο δεξιό το σηµείο (). Λύνουµε ως προς u και βρίσκουµε 3 ταχύτητα εκροής από οπή u= g h (3-3) Παράδειγµα - Βυτίο περιέχει νερό σε ύψος h = 06,. Να υπολογιστεί η ταχύτητα εκροής u από την οπή του πυθµένα και η παροχή V & σε l/. Να θεωρήσετε ότι η στάθµη της επιφάνειας του νερού κατέρχεται πολύ αργά. ίνονται: Εµβαδόν οπής S = 3c, επιτάχυνση βαρύτητας g= 98, /. Λύση: Εξίσωση 3-3: u = 9, 8 0, 6 = 77, u = 3, 43

23 & 4 V = S u= 3 c 3, 43 = 3 0 3, 43 = 093, & l V = 093, Σηµείωση: Παρατηρούµε ότι ο τύπος, που µας δίνει την ταχύτητα εκροής είναι ίδιος µε εκείνον της ταχύτητας για την ελεύθερη πτώση. Η ταχύτητα, που υπολογίσαµε αναφέρεται σε ένα ιδανικό υγρό, δηλαδή σε ένα υγρό χωρίς εσωτερικές τριβές, ή τριβές µε τα τοιχώµατα του δοχείου. Στα πραγµατικά υγρά η ταχύτητα εκροής είναι µικρότερη και εξαρτάται εκτός από το συντελεστή εσωτερικών τριβών και από το σχήµα της οπής εκροής. Η πραγµατική ταχύτητα εκροής υπολογίζεται µέσω του αριθµού εκροής την εξίσωση: u = µ g h 3 µ από Ο αριθµός εκροής είναι αδιάστατος και υπολογίζεται πειραµατικά. Παράδειγµα: για κυκλική οπή µε λεία στρογγυλεµένα χείλη είναι µια απλή κυκλική οπή είναι µ = 075,. Εφαρµογή : (Μέτρηση παροχής µε το µετρητή Venturi). Στο σχήµα 33- εικονίζεται ένας σωλήνας µε στένωση. Στο στενότερο µέρος η ταχύτητα ροής- εποµένως και η δυναµική πίεση- είναι µεγαλύτερη, των αντίστοιχών τους στο ευρύτερο. Επειδή η υψοµετρικές πιέσεις στα δύο µέρη είναι ίσες, από την εξίσωση του Bernoulli για τις πιέσεις µ=098,. Για (εξίσωση 3-3) προκύπτει ότι η στατική πίεση στο ευρύτερο τµήµα είναι µεγαλύτερη εκείνης στο αριστερό. Από την ένδειξη του µανοµέτρου, που µετράει τη διαφορά των στατικών πιέσεων βρίσκουµε την παροχή ως εξής: Εφαρµόζουµε το νόµο του Bernoulli για τις πιέσεις στα σηµεία και p + ρ u = p + ρ u Από το νόµο της συνεχείας έχουµε: &V = S u = S u u V& = S και u V& = S 33

24 p= p p = ( u u ) = ρ ρ S S V & Εποµένως: τύπος µετρητή Venturi V & = ρ S S p (34-) Παράδειγµα -3 Λύση: Για τον οριζόντιο σωλήνα του σχήµατος 33- δίνονται: S = 004,, S = 0, 005. Η ένδειξη του µανοµέτρου είναι p = 043, bar. Το ρευστό είναι νερό. Να υπολογιστεί η παροχή σε όγκο. Από την εξίσωση 34- βρίσκουµε: V& = kg ( 0, 005 ) ( 004, ) 043, bar = = 0, 0 4 kg / 7 / 7 / 4 kg 43000Pa = 0, kg = 7 / / 6 4 kg = 0, 0 07, 4 = 0, 03 = 0, 03 kg & l V = 3, Εφαρµογή 3: (Μέτρηση παροχής µε το σωλήνα Pitot) O σωλήνας Pitot αποτε-λείται από έναν οριζόντιο και δύο κατακόρυφους σωλήνες όπως στο σχήµα 35-. Στο σηµείο () η ταχύτητα ροής είναι ίση µε εκείνη του ρευστού (u). Αντίθετα στο σηµείο () η ροή ανακόπτεται εξ αιτίας του παρεµβαλλόµενου σωλήνα εποµένως u = 0. Εφαρµόζουµε το νόµο του Bernoulli στα σηµεία () και () για τα ύψη: p u p p p u + = + 0 = ρ g g ρ g ρ g ρ g g 3

25 Η διαφορά του στατικού ύψους µεταξύ των σηµείων () και () είναι ίση µε τη διαφορά του υψοµετρικού ύψους h στους δύο σωλήνες, εποµένως: u h = g και u = g h Από το εµβαδόν S του οριζόντιου σωλήνα και την ταχύτητα u βρίσκουµε την παροχή σε όγκο: 35 τύπος παροχής µε το σωλήνα Pitot V = S g h (35-) - Να υπολογίσετε σε bar την πίεση, που απαιτείται για να συµπιέσουµε το νερό κατά 0%. Η συµπιεστότητα του νερού είναι κ = 50 0 Pa. - Στις προδιαγραφές ενός υλικού αναφέρεται ότι η πίεση µε την οποία πρέπει να το συµπιέσουµε για να διαµορφωθεί είναι 00 PSI. Πόσα bar αντιστοιχούν; -3 Τι είναι η υδροστατική πίεση; -4 Τι είναι η κανονική ατµοσφαιρική πίεση; -5 Το υψόµετρο στην κορυφή του Ολύµπου είναι h = 94. Πόση είναι η ατµοσφαιρική πίεση εκεί; -6 Η ταχύτητα ροής σε ένα σωλήνα είναι u = 083, /. Η διάµετρος του σωλήνα είναι d= 4. Να βρεθεί η παροχή σε l/. -7 Για ποια ρευστά ισχύει ο νόµος του Bernoulli; -8 Σε ποια αρχή βασίζεται ο νόµος του Bernoulli; -9 Η παροχή σε όγκο του ατµοσφαιρικού αέρα (πυκνότητα ρ α =, kg / 3 ) µέσα στο σωλήνα του σχήµατος είναι &V = 7l/. Οι διαστάσεις είναι: d = c και d = c. Να 5 3 υπολογίσετε τη διαφορά στάθµης του νερού στο σωλήνα. ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g= 98, /.

26 -0 Η διάταξη του σχήµατος χρησιµοποιείται για την αναρρόφηση και αποµάκρυνση ακαθάρτων υδάτων. α) Να εξηγήσετε, πώς επιτυγχάνεται. β) Το νερό εισέρχεται στο σωλήνα από το σηµείο µε πίεση p = 6, bar. Η παροχή σε όγκο είναι V& = 0030, 3 /. Οι διάµετροι είναι: d = 0, και d = 005,. Να υπολογίσετε το µέγιστο βάθος h, από το οποίο µπορούµε να αντλήσουµε νερό. ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g= 98, /.

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Θεωρία και ασκήσεις Αθήνα 0 0 Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ιστορία της θερμοδυναμικής, με τη μοντέρνα έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει το πρώτο ήμισυ του ΧΙΧ αιώνα. Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Εισαγωγικές έννοιες ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - Pοή ονομάζεται η κίνηση ρευστού σε περιοχή του χώρου - Η περιοχή αυτή ονομάζεται πεδίο ροής - H τροχιά την οποία διαγράφει στοιχειώδης όγκος του ρευστού («σωματίδιο»

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων

Οι ιδιότητες των αερίων μεροσ 1 Ισορροπία Στο Μέρος 1 του βιβλίου αναπτύσσονται οι έννοιες που είναι απαραίτητες για τη μελέτη της ισορροπίας στη χημεία. Όταν μελετάμε την ισορροπία αναφερόμαστε τόσο σε φυσικές μεταβολές, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Γ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Ως γνωστό, στις τεχνικές και τεχνολογικές εφαρμογές τα στερεά σώματα υφίστανται την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων οπότε καταπονούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 3. ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ενεργειακή κατάσταση των δοµικών λίθων ενός φυσικού συστήµατος (στερεού σώµατος, υγρού ή αερίου) και οι µεταβολές της

Διαβάστε περισσότερα

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ).

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ). Στοιχεία από το Κεφαλαιο 2 : Θερµοκρασια Υγρασια 2.1 Γενικά για την θερµοκρασία Η θερµοκρασία είναι ένα, σχετικά αυθαίρετο, µέτρο της θερµότητας το οποίο αντιπροσωπεύει την µέση κινητική ενέργεια των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ. (6 π) Οι μαθητές και μαθήτριες να: 1.1 Η δύναμη ως διάνυσμα. 1.1.1 Ορίζουν τη δύναμη από τα αποτελέσματά της. 1.1.1.1 Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου

Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ... 3.1 Γενικά... 3. Είσοδος σε σωλήνα Μήκος εισόδου- Οµοιόµορφη ροή... 3.3 Εξίσωση Darcy-Weisbach Απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών... 5 3.4 Κατανοµή διατµητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. Κάθε διανυσµατική σχέση τη Φυσικής µπορεί να µετατραπεί σε σχέση µη διανυσµατική (µέτρων αλγεβρική) αν καθορίσουµε θετική-αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία:

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΑΕΡΙΑ: Επιδέχονται ισχυρών συμπιέσεων, ακολουθούν το σχήμα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΠΙΕΣΗ 4.1 Πίεση Είναι γνωστό ότι οι χιονοδρόμοι φορούν ειδικά φαρδιά χιονοπέδιλα ώστε να μπορούν να βαδίζουν στο χιόνι χωρίς να βουλιάζουν. Θα έχετε επίσης παρατηρήσει ότι τα μεγάλα και βαριά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα. Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία 1

1 Περιεχόμενα. Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία 1 Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία Περιεχόμενα. Περιγραφή του Θαλάσσιου περιβάλλοντος... 3. Στρωµατοποίηση του θαλασσινού νερού.... 3. Η επιφάνεια της θάλασσας.... 7.3 Ο πυθµένας της θάλασσας.....4 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

διαστάσεις : M L t T L ή Δευτερεύουσες: ταχύτητα = ma F g όπου: m = 1 kg L = 1m t = sec mkg 9,81

διαστάσεις : M L t T L ή Δευτερεύουσες: ταχύτητα = ma F g όπου: m = 1 kg L = 1m t = sec mkg 9,81 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόχειρες µη εγκεκριµένες σηµειώσεις από τις παραδόσεις Θεωρίας του Ε. Κατσόγιαννου, που περιέχουν την εξεταστέα ύλη και ασκήσεις. Τα θέµατα θα αφορούν ορισµούς, ερωτήσεις κατανόησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΣΗ, ΟΠΙΣΘΕΛΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΡΟΠΗ ΠΡΟΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ NACA0012 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. τύποι λειτουργία εγκατάσταση συντήρηση επισκευή γραναζωτή αντλία polyrex. Εισηγητής :ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπόνηση :ΚΟΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ. τύποι λειτουργία εγκατάσταση συντήρηση επισκευή γραναζωτή αντλία polyrex. Εισηγητής :ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπόνηση :ΚΟΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΕΣ τύποι λειτουργία εγκατάσταση συντήρηση επισκευή γραναζωτή αντλία polyrex Εισηγητής :ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπόνηση :ΚΟΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα