1. Μηχανικές ιδιότητες των στερεών 1.1 Καταπονήσεις και είδη παραµορφώσεων των στερεών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Μηχανικές ιδιότητες των στερεών 1.1 Καταπονήσεις και είδη παραµορφώσεων των στερεών"

Transcript

1 . Μηχανικές ιδιότητες των στερεών. Καταπονήσεις και είδη παραµορφώσεων των στερεών Όπως αναφέραµε στην παράγραφο., µεταξύ των ατόµων, ή µορίων των στερεών ασκούνται συγχρόνως τόσο ελκτικές όσο και απωστικές δυνάµεις, οι οποίες τα συγκρατούν σε ορισµένες σχετικές µεταξύ τους αποστάσεις, όπου η δυναµική ενέργεια γίνεται ελάχιστη. Για να παραµορφώσουµε ένα στερεό σώµα, πρέπει να µεταβάλλουµε αυτές τις σχετικές αποστάσεις, εποµένως πρέπει να ασκήσουµε εξωτερική δύναµη. Όταν ασκούµε σε ένα στερεό σώµα εξωτερική δύναµη, λέµε ότι το σώµα υφίσταται καταπόνηση. Ανάλογα µε τον τρόπο, που καταπονείται το σώµα έχουµε τα αντίστοιχα είδη παραµορφώσεων. Οι δυνατές καταπονήσεις είναι ο εφελκυσµός και η θλίψη, η διάτµηση, η στρέψη, η κάµψη και ο λυγισµός Στον εφελκυσµό (σχήµα 6-) το σώµα τείνει να επιµηκυνθεί κατά τη διεύθυνση της δύναµης, ενώ στη θλίψη τείνει να επιβραχυνθεί κατά τη διεύθυνση της δύναµης. Εφελκυστικές δυνάµεις ασκούνται στα σκοινιά, στα συρµατόσκοινα, στα καλώδια κλπ, ενώ οι κολώνες των κτηρίων δέχονται θλιπτικές δυνάµεις από τα υπερκείµενα βάρη. Στη διάτµηση ασκείται ένα ζεύγος αντιθέτων δυνάµεων. ιατµητικές δυνάµεις δέχονται π.χ. οι βίδες, που συγκρατούν κατακόρυφα ελάσµατα, όπως στο παράδειγµα του σχήµατος 6-. Η στρέψη είναι ένα είδος διάτµησης, το οποίο τείνει να στρεβλώσει το σώµα (σχήµα 6-3). υνάµεις στρέψης δέχονται οι βίδες όταν τις βιδώνουµε, οι άξονες που µεταφέρουν την κίνηση στους τροχούς κλπ. Στην κάµψη το σώµα παραµορφώνεται κατά τη διεύθυνση της δύναµης και σχηµατίζει τόξο, όπως

2 στο σχήµα 6-4. υνάµεις κάµψης ασκούνται στα δοκάρια, στις γέφυρες, στους εξώστες κλπ. Στο λυγισµό (σχήµα 6-5) το σώµα παραµορφώνεται σε διεύθυνση κάθετη στην ασκούµενη δύναµη. Λυγισµό υφίστανται λεπτά στελέχη, ή στύλοι, που δέχονται µεγάλες δυνάµεις κατά τη διεύθυνση του άξονά τους.. Ελαστικές παραµορφώσεις Η παραµόρφωση λέγεται ελαστική, αν το σώµα επανέρχεται στην αρχική κατάστασή του µετά την άρση της δύναµης. Αν η παραµόρφωση παραµένει µετά την άρση της δύναµης, τότε λέγεται πλαστική. Ελαστική είναι η παραµόρφωση ενός ελατηρίου, που συµπιέζουµε. Αντίθετα η παραµόρφωση του υγρού πηλού, του στόκου κλπ είναι πλαστική. Σε µερικές περιπτώσεις το σώµα επανέρχεται τελείως µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα. Στις περιπτώσεις αυτές λέµε ότι το σώµα παρουσιάζει ελαστική αδράνεια..3 Εφελκυσµός και θλίψη. Ο νόµος του Hooke Στον εφελκυσµό το σώµα επιµη-κύνεται κατά τη διεύθυνση της δύναµης (σχήµα 7-) και στη θλίψη επιβράχυνση, ή αρνητική επιµήκυνση κατά τη διεύθυν-ση της δύναµης (σχήµα 7-) το πηλίκο της επιµήκυνσης l προς το αρχικό µηκος l του σώµατος είναι η: ανηγµένη επιµήκυνση ) ε= l l (7- Το πηλίκο της δύναµης F προς το εµβαδόν S της διατοµής είναι η: 7 7 τάση εφελκυσµού ) Παράδειγµα - σ= F S σε N, ή N (7-

3 Σε νήµα διαµέτρου d= και µήκους l= ασκείται εφελκυστική δύναµη F = N. Το νήµα επιµηκύνεται κατά l= 6. Να Λύση υπολογιστούν: α) η ανηγµένη επιµήκυνση β) η τάση σε N/. l 6 0, 006 α) ε = = = ε = 0, 003 l ( ) π π π π β) σ = = = = = F d S = S σ= = 0, N 0, σ= N, ότι: Ο Άγγλος Φυσικός Robert Hooke ( ) διατύπωσε πειραµατικά Στις µικρές παραµορφώσεις η ανηγµένη επιµήκυνση είναι ανάλογη της ασκούµενης τάσης. νόµος Hooke ε = σ (8- E ) Η σταθερά αναλογίας Ε λέγεται µέτρο ελαστικότητας, ή µέτρο του Young από το όνοµα του Άγγλου Φυσικού Thoa Young (773-89), ο οποίος δηµοσίευσε πειραµατικά δεδοµένα για την τιµή του µέτρου ελαστικότητας σε διάφορα υλικά. Η µονάδα µέτρησης του µέτρου ελαστικότητας είναι N/, ή N/. Παράδειγµα - Να υπολογιστεί το µέτρο ελαστικότητας του νήµατος του παραδείγµατος - Λύση

4 ε = σ E 7 N 53, 0 σ E = = ε 0, 003 ε= N, Παράδειγµα -3 Το µέτρο ελαστικότητας του χαλκού είναι 3, 0 N/. Να υπολογίσετε τη δύναµη, που πρέπει να ασκήσουµε, ώστε να επιµηκύνουµε κατά µήκους l = 3. l = σύρµα διαµέτρου d= 5, και αρχικού Λύση l F = ε = σ = F = E S l l E E S l S = π d 4 = π ( 5, ) 4 6 = 77, = 77, 0 l l 0, 00 = = = 333, N 6 4 F = 3, 0 77, 0 3, 33 0 F = 76, 6N Στον πίνακα - περιέχονται οι µέσες τιµές του µέτρου ελαστικότητας µερικών υλικών. Παρατηρούµε ότι τα µέταλλα έχουν σηµαντικά µεγαλύτερο µέτρο ελαστικότητας από τα άλλα υλικά. ΠΙΝΑΚΑΣ - Υλικό Ε N/ Μέταλλα σίδηρος χαλκός αλουµίνιο µαγνήσιο Άλλα υλικά, 0,3 0 0,7 0 0,45 0

5 ξύλο: παράλληλα στις ίνες κάθετα στις ίνες καουτσούκ εβονίτης γρανίτης µάρµαρο,-, ,5-, , Θέτουµε στο νόµο του Hooke (εξίσωση 8-) την τιµή ανηγµένη επιµήκυνση και διαπιστώνουµε ότι: ε= για την Το µέτρο ελαστικότητας είναι ίσο µε την τάση µε την οποία πρέπει να τείνουµε το σώµα, για να διπλασιάσουµε το µήκος του. Στη διαπίστωση αυτή πρέπει να επισηµάνουµε ότι µε εξαίρεση λίγα υλικά, που διαθέτουν πολύ µεγάλη ελαστικότητα όπως το καουτσούκ, δεν είναι δυνατό να ασκήσουµε ποτέ τόσο µεγάλη τάση στα συνηθισµένα υλικά, γιατί θα σπάσουν πολύ πριν διπλασιαστεί το µήκος τους..4 Το διάγραµµα εφελκυσµού Ο νόµος του Hooke, δηλαδή η αναλογία µεταξύ της ανηγµένης επιµήκυνσης και της ασκούµενης τάσης ισχύει- όπως γνωρίσαµε- για µικρές παραµορφώσεις. Τα περισσότερα υλικά εξακολουθούν όµως να συµπεριφέρονται ελαστικά και για µεγαλύτερες παραµορφώσεις. ιακρίνουµε έτσι τρεις περιπτώσεις ελαστικής συµπεριφοράς. Στην πρώτη περίπτωση, που αφορά υλικά όπως το χυτοσίδηρο, το χαλκό, το µπετόν, τις πέτρες κλπ, η περιοχή ισχύος του νόµου του Hooke είναι πολύ περιορισµένη συγκρινόµενη µε όλο το εύρος της ελαστικής περιοχής, η δε ασκούµενη τάση είναι πρακτικά υπογραµµική συνάρτηση της ανηγµένης επιµήκυνσης όπως εικονίζεται στο σχήµα 0-. Αντίθετα ο χάλυβας και τα ξύλα είναι υλικά, τα οποία ικανοποιούν το νόµο του Hooke σε ολόκληρο το εύρος της ελαστικής περιοχής. Στην περίπτωση αυτή η τάση είναι γραµµική συνάρτηση της επιµήκυνσης όπως στο σχήµα 0-. Η Τρίτη περίπτωση αφορά λίγα υλικά όπως το καουτσούκ και το δέρµα. Η τάση είναι υπεργραµµική συνάρτηση της ανηγµένης επιµήκυνσης όπως εικονίζεται στο σχήµα 0-3.

6 Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το µέτρο ελαστικότητας παραµένει σταθερό συναρτήσει της ανηγµένης επιµήκυνσης µόνο στα υλικά που ακολουθούν αυστηρά το νόµο του Hooke, δηλαδή στη δεύτερη περίπτωση, η δε τιµή του είναι ίση προς την κλίση της ευθείας ε σ. Στις δύο άλλες περιπτώσεις, δηλαδή στην υπογραµµική και την υπεργραµµική συµπεριφορά, το µέτρο ελαστικότητας εξαρτάται από την ανηγµένη επιµήκυνση, η δε τιµή του για µιαν ορισµένη ανηγµένη επιµήκυνση είναι ίση προς την κλίση της αντίστοιχης καµπύλης στο σηµείο αυτό. Εποµένως: Η τιµή του µέτρου ελαστικότητας εξαρτάται από την ανηγµένη επιµήκυνση είναι ίση προς την κλίση του διαγράµµατος της ασκούµενης τάσης συναρτήσει της ανηγµένης επιµήκυνσης. Επίσης: Επειδή στα περισσότερα υλικά η µεταβολή του µέτρου ελαστικότητας συναρτήσει της ανηγµένης επιµήκυνσης είναι σχετικά µικρή, λαµβάνουµε συνήθως ως τιµή του εκείνη, που αντιστοιχεί στο µέσον της ελαστικής περιοχής.

7 Αν η εφαρµοζόµενη τάση εφελκυσµού υπερβεί µιαν ορισµένη τιµή, που λέγεται όριο ελαστικότητας, τότε η παραµόρφωση γίνεται πλαστική. Το σώµα δεν επανέρχεται εποµένως στις αρχικές διαστάσεις του µετά την άρση των ασκουµένων τάσεων. Περαιτέρω αύξηση της τάσης οδηγεί το υλικό σε θραύση. Η τιµή σ ϑρ της τάσης στην οποία θραύεται το υλικό, λέγεται όριο θραύσης. Στο σχήµα - εικονίζεται ένα διάγραµµα εφελκυσµού, που αφορά το χάλυβα. Στην περιοχή ΟΑ η συµπεριφορά είναι γραµµική σύµφωνα µε το νόµο του Hooke, όµως η ελαστική περιοχή επεκτείνεται ως το σηµείο Β. Η πλαστική συµπεριφορά οριοθετείται από τα σηµεία Β και Γ. Εκεί το υλικό εφελκύεται πιο εύκολα. Η περιοχή Γ λέγεται περιοχή διαρροής και χαρακτηρίζει το υλικό πριν τη θραύση. Η επιµήκυνση θραύσης αντιστοιχεί στο καταληκτικό σηµείο του διαγράµµατος εφελκυσµού. Σε µερικά υλικά, όπως στο γυαλί και τα κεραµικά, η επιµήκυνση θραύσης είναι µικρότερη από την επιµήκυνση, που αντιστοιχεί στο όριο ελαστικότητας. Αυτό σηµαίνει ότι τα υλικά αυτά δε µπορούν να παραµορφωθούν πλαστικά, αφού θραύονται πριν εισέλθουν στην πλαστική περιοχή. Όταν η παραµόρφωση περιορίζεται στην ελαστική περιοχή, τότε το διάγραµµα εφελκυσµού για την παραµόρφωση και την επαναφορά συµπίπτουν. Σε ορισµένα υλικά όµως όπως π.χ. στο κοινό λάστιχο αυτά τα δύο διαγράµµατα δε συµπίπτουν. Το φαινόµενο αυτό λέγεται ελαστική υστέρηση. Στο σχήµα - εικονίζεται ο βρόχος, που σχηµατίζουν το διάγραµµα εφελκυσµού και το διάγραµµα επαναφοράς για το κοινό λάστιχο. Πρέπει να προσέξουµε το ιδιαίτερο σχήµα του διαγράµµατος εφελκυσµού. σ ελ ε ϑρ

8 .5 Εγκάρσια συστολή και διαστολή στον εφελκυσµό και τη θλίψη. Συµπιεστότητα Όταν εφελκύουµε µια ράβδο, τότε εξ αιτίας της αύξησηςτου µήκους της συστέλλεται η εγκάρσια διατοµή της όπως στο σχήµα -. Το φαινόµενο αυτό λέγεται εγκάρσια συστολή. Το αντίθετο συµβαίνει όταν η ράβδος θλίβεται.(σχήµα -3). Εκεί παρατηρείται διαστολή της διατοµής της ράβδου. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι για να σχεδιάσουµε το διάγραµµα εφελκυσµού ενός υλικού, λαµβάνουµε για την τάση την αρχική διατοµή. 3 Μια ειδική περίπτωση θλίψης αποτελεί η οµοιόµορφη εξάσκηση πίεσης p σε όλη την επιφάνεια του σώµατος. Η ελάττωση V του όγκου του σώµατος δίνεται τότε από την εξίσωση: συστολή όγκου στη συµπίεση V = κ p V (3-) όπου: κ= συµπιεστότητα σε Pa πίεσης) = Pa Το αντίστροφο της συµπιεστότητας είναι το: N (Pa ( Pacal) = =µονάδα

9 µέτρο ελαστικότητας όγκου γ = σε N κ, ή N (3-) Μέσω του µέτρου ελαστικότητας όγκου λαµβάνουµε το νόµο του Hooke για τη συµπιεστότητα: νόµος Hooke για τη συµπιεστότητα V V = p γ (3-3) Ιδιότητες των ρευστών. Τα ρευστά Ο όρος ρευστά περιλαµβάνει τα υγρά και τα αέρια. Στην παράγραφο. έγινε ήδη αναφορά στις διαφορές µεταξύ των τριών καταστάσεων της ύλης, και γνωρίσαµε ότι σε αντίθεση µε τα στερεά, όπου οι µέσες θέσεις των δοµικών στοιχείων (ατόµων, ή µορίων) παραµένουν αµετάβλητες, στα υγρά- και πολύ περισσότερο στα αέρια- οι σχετικές θέσεις των δοµικών στοιχείων µεταβάλλονται. Αυτό οδηγεί στην εξής ιδιότητα Τα ρευστά (υγρά και αέρια) λαµβάνουν το σχήµα του χώρου, στον οποίο περιέχονται. Η διαφορά µεταξύ υγρών και αερίων συνίσταται στο ότι τα υγρά έχουν πολύ µικρή συµπιεστότητα σε σύγκριση µε εκείνη των αερίων. Η συµπιεστότητα του νερού π.χ. είναι κ = 50 0 Pa. Αυτό σηµαίνει ότι αν ασκήσουµε πίεση µιας επί πλέον ατµόσφαιρας στο νερό ( 0 5 Pa) η σχετική µεταβολή του όγκου του θα είναι µόλις αέρα η αντίστοιχη µεταβολή είναι 50%.. Τα ρευστά σε ισορροπία.. Η αρχή του Pacal 0, 005%. Αντίθετα στον ατµοσφαιρικό Η πίεση είναι το βασικό µέγεθος, που υπεισέρχεται στις εξισώσεις της Μηχανικής των ρευστών. Η πίεση είναι µονόµετρο µέγεθος και είναι ίση προς το πηλίκο το µέτρου της δύναµης F, που ασκείται κάθετα σε επιφάνεια προς το εµβαδόν S της επιφάνειας.

10 πίεση (-) p F = σε Pa S N = Η πίεση συµβολίζεται µε το πεζό λατινικό p. Στο SI µονάδα πίεσης είναι το Pacal (Pa). Πίεση Pa είναι ίση µε εκείνη, που ασκείται από δύναµη Ν σε επιφάνεια εµβαδού. Σε σύγκριση µε τις συνηθισµένες τιµές πίεσης της καθηµερινής πρακτικής η τιµή αυτή είναι πολύ µικρή και αντιστοιχεί στην πίεση, που ασκεί µε το βάρος του ένα πολύ λεπτό φύλλο Αλουµινίου πάχους µόλις 0,04, ή το :00000 περίπου της τιµής της ατµοσφαιρικής πίεσης. Για το λόγο αυτό οι τιµές των πιέσεων αποδίδονται σε πολλαπλάσια της µονάδας Pacal. Ισχύει: Ένα συνηθισµένο πολλαπλάσιο της µονάδας Pacal είναι το bar. bar = 0 5 Pa (.) Πίεση bar έχουµε στο νερό σε βάθος 0, περίπου. Η κανονική τιµή της ατµοσφαιρικής πίεσης είναι ίση προς p n = 03, bar. Συχνά χρησιµοποιείται και το πολλαπλάσιο hectopacal (hpa): hpa = 00Pa bar = 000hPa bar = hpa Η κανονική ατµοσφαιρική πίεση είναι εποµένως 03hPa, ή 03bar. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι: Στις υπολογιστικές εξισώσεις, όπου εµπλέκονται περισσότερα φυσικά µεγέθη, η πίεση πρέπει να εκφράζεται σε Pacal. Κατά το παρελθόν γινόταν χρήση και άλλων µονάδων, οι οποίες τείνουν να εγκαταλειφθούν σήµερα συµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς. Οι µονάδες αυτές ήσαν είτε πρακτικές (Torr, Hg, At), είτε σχετίζονταν µε άλλα συστήµατα µονάδων (at, PSI). Επειδή αρκετά τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρουν ακόµα τις µονάδες αυτές, παρατίθεται στον πίνακα. η αντιστοιχία τους σε bar. ΠΙΝΑΚΑΣ. (Αντιστοιχία προγενεστέρων µονάδων πίεσης σε bar) Μονάδα Ορισµός Αντιστοιχία

11 Hg Torr At (φυσική ατµόσφαιρα) at (τεχνική ατµόσφαιρα) PSI πίεση προερχόµενη από στήλη Hg ύψους Torr=Hg πίεση ίση µε την κανονική ατµοσφαιρική στο υψόµετρο της θάλασσας πίεση ασκούµενη από δύναµη kp (9,8Ν) σε επιφάνεια c πίεση ασκούµενη από το βάρος lb (4,44N)σε επιφάνεια in (in=,54c) 760Hg=,03bar όπως το Hg At=,03bar at=0,98bar PSI=0,0688bar 4,5PSI=bar Μια βασική ιδιότητα των ρευστών που βρίσκονται σε ισορροπία είναι ότι αν ασκήσουµε πίεση σε ένα σηµείο τους, τότε η πίεση αυτή µεταφέρεται οµοιόµορφα σε όλη την έκταση του ρευστού. Η πρόταση αυτή, που είναι γνωστή ως αρχή του Pacal (Blaie Pacal, 63-66, Γάλλος Φιλόσοφος, Μαθηµατικός και Φυσικός) βρίσκει εφαρµογή στο υδραυλικό πιεστήριο, µια διάταξη, που χρησιµοποιούµε για να ανυψώνουµε µεγάλα βάρη. Η αρχή λειτουργίας του υδραυλικού πιεστηρίου είναι η εξής: Ο χώρος µετα-ξύ των δύο εµβόλων και (Σχήµα 3-) περιέχει ένα υγρό συµπίεσης (συνήθως ένα ειδικό έλαιο). Η επιφάνεια S του εµβόλου είναι µικρή συγκρινόµενη µε 3 την επιφάνεια S του εµβόλου. Για να ισορ-ροπήσουµε τη δύναµη F, που F ασκείται στο έµβολο, πρέπει να ασκήσουµε στο έµ-βολο µια δύναµη, τέτοια ώστε οι πιέσεις p και p p F = S F = S (3-) (3-) p Στην κατάσταση ισορροπίας p να είναι ίσες. Οι πιέσεις αυτές είναι = p ισχύει εποµένως:

12 F F S = S (3-3) Επειδή S S είναι και F < F < Αν λειτουργήσουµε το υδραυλικό πιεστήριο κατά την ανάστροφη φορά, τότε θα πρέπει να ασκήσουµε πολύ µεγάλη δύναµη για να αντισταθµίσουµε µια µικρή. Το φαινόµενο αυτό το παρατηρούµε, όταν θέλουµε να προωθήσουµε ένα παχύρευστο υγρό µέσα σε µια στένωση... Υδροστατική πίεση Το δοχείο του σχήµατος 4- είναι πλήρες µε υγρό πυκνότητας ρ. Μέσω του εµβόλου ασκείται στο υγρό η πίεση p στ. Η πίεση αυτή λέγεται στατική πίεση και µεταφέρεται σύµφωνα µε την αρχή του Pacal σε όλη την έκταση του υγρού. Σε βάθος h από την ελεύθερη επιφάνεια ασκείται πέραν της στατικής πίεσης και µια επί πλέον πίεση p υψ λόγω του βάρους του υπερκείµενου υγρού. Η πίεση αυτή είναι η υψοµετρική πίεση. Η υψοµετρική πίεση υπολογίζεται ως εξής: Θεωρούµε την οριζόντια επιφάνεια S και την υπερκείµενη στήλη του υγρού. (Στο σχήµα 4- αυτή η στήλη αντιστοιχεί στη βαθύτερα χρωµατισµένη περιοχή). Το βάρος F B, που δέχεται η επιφάνεια S είναι τότε: FB = h S ρ g (4-) οπότε η υψοµετρική πίεση είναι: p υψ δηλαδή: FB h S ρ g = = S S υψοµετρική πίεση p = h S ρ g υψ 4 (4-) Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι:

13 Η υψοµετρική πίεση σε ένα σηµείο του υγρού είναι ανάλογη του ύψους της υπερκείµενης στήλης και ανάλογη της πυκνότητας του υγρού Η ολική πίεση p υδρ είναι ίση προς το άθροισµα των δύο µερικών πιέσεων, δη-λαδή της στατικής πίεσης και της υψοµετρικής πίεσης, p στ και λέγεται υδροστα-τική πίεση. ηλαδή: υδροστατική πίεση pυδρ = pστ + ρ g h (4-3) p υψ Σε υγρά µε ελεύθερη επιφάνεια η στατική πίεση είναι ίση µε την ατµοσφαιρική p p = pατµ + ρ g h (4-4) ατµ. Σε βάθος h η υδροστατική πίεση είναι εποµένως: Η ολική πίεση, που ασκείται στα τοιχώµατα του δοχείου, όπου περιέχεται το υγρό, είναι ίση προς τη διαφορά της εξωτερικής από την εσωτερική (υδροστατική) πίεση, εποµένως η ολική πίεση, που ασκείται στα τοιχώµατα του δοχείου, είναι ίση προς την υψοµετρική πίεση. Έτσι η πίεση στα τοιχώµατα του δοχείου σε βάθος h από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού είναι: πίεση στα τοιχώµατα δοχείου p = ρ g h (4-5) Στα κατακόρυφα τοιχώµατα των δεξαµενών, ή των φραγµάτων η υδρο-στατική πίεση αυξάνει γραµµική συναρ-τήσει του βάθους. Στο σχήµα 5- εικονί-ζεται η κατανοµή των δυνάµεων, δηλα-δή η δύναµη που ασκείται ανά µονάδα επιφάνειας στο κατακόρυφο τοίχωµα µιας δεξαµενής. Παρατηρούµε ότι στα µεγαλύτερα βάθη ασκούνται αναλογικά µεγαλύτερες δυνάµεις. Αυτός είναι ο λόγος, που έχουν τα φράγµατα µεγαλύτερο πάχος στη βάση τους. 5

14 Η συνισταµένη δύναµη F διέρχεται από το κέντρο βάρους Κ του σχηµατιζόµενου τριγώνου. Όπως γνωρίζουµε από τη Γεωµετρία, το σηµείο αυτό βρίσκεται στα /3 των διαµέσων του τριγώνου, εποµένως στην προκειµένη περίπτωση βρίσκεται σε βάθος ίσο προς τα /3 του ύψους της ελεύθερης επιφάνειας...3 Ατµοσφαιρική πίεση. Το πείραµα του Torricelli Η Γη περιβάλλεται από αέρα, ο οποίος αποτελείται κατά κύριο λόγο από Άζωτο και Οξυγόνο σε αναλογία 4:. Τα υπόλοιπα συστατικά του ατµοσφαιρικού αέρα περιέχονται συνολικά σε ποσοστό περίπου %. Ο ατµοσφαιρικός αέρας ασκεί µε το βάρος του µια πίεση, η οποία είναι γνωστή ως ατµοσφαιρική πίεση. Η τιµή της ατµοσφαιρικής πίεσης δεν είναι σταθερή, αλλά µεταβάλλεται σύµφωνα µε τις µετεωρολογικές συνθήκες. Στην επιφάνεια της θάλασσας και σε κανονικές συνθήκες θερµοκρασίας (0 συνήθης τιµή της ατµοσφαιρικής πίεσης είναι κανονική πίεση pn = 03, bar = 03, 0 5 Pa (5-) Πειραµατικά η ύπαρξη ατµοσφαιρικής πίεσης αποδείχθηκε από τον Evangelita Torricelli ( , Ιταλός Φυσικός και Μαθηµατικός, εφευρέτης του βαροµέτρου). Ο Torricelli βύθισε ανεστραµµένο σωλήνα µε υδράργυρο σε δοχείο, που περιείχε υδράργυρο επίσης (Σχήµα 5-). Στο σωλήνα παρ-έµεινε τότε στήλη υδραργύρου ύψους 0,76 c. Αυτό οφείλεται στην ατµοσφαιρική πίεση, που ασκείται στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού του δοχείου. Επειδή υπεράνω της στήλης υδραργύρου στο σωλήνα πρακτικά υπάρχει κενό (p=0) στην κατάσταση ισορροπίας ισχύει: εποµένως: p ατµ = ρ g h (6.) ατµοσφαιρική πίεση = υψοµετρική πίεση στήλης o C ) η 5

15 Θέτουµε στην εξίσωση 6. τις τιµές: ρ= 3, kg / 3 = πυκνότητα του υδραργύρου σε θερµοκρασία 0 ο C g= 98, / = επιτάχυνση της βαρύτητας h = 076, = ύψος υδραργυρικής στήλης και λαµβάνουµε την τιµή της κανονικής ατµοσφαιρικής πίεσης: 3 kg 5 pn = 3, 6 0 9, 8 0, 76 03, 0 Pa=, 03bar 3 Επειδή ο ατµοσφαιρικός αέρας είναι συµπιεστό ρευστό και οι υπερκείµενες µάζες ασκούν πίεση στις υποκείµενες, οι οποίες συµπιέζονται έτσι περισσότερο, η πυκνότητα ρ του ατµοσφαιρικού αέρα µειώνεται συναρτήσει του ύψους. Ο υπολογισµός της ατµοσφαιρικής πίεσης συναρτήσει του υψοµέτρου γίνεται µε τη βοήθεια του ολοκληρωτικού λογισµού και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι: Η ατµοσφαιρική πίεση µειώνεται εκθετικά συναρτήσει του υψοµέτρου. Η εξίσωση, που µας δίνει την ατµοσφαιρική πίεση συναρτήσει του υψοµέτρου λέγεται βαροµετρικός τύπος και είναι: βαροµετρικός τύπος ph ( ) = 03, e (6-) όπου: h = υψόµετρο σε. h 8083 ph ( ) = ατµοσφαιρική πίεση σε υψόµετρο h σε bar Από το βαροµετρικό τύπο µπορούµε να βρούµε λύνοντας ως προς το υψόµετρο h, ότι η ατµοσφαιρική πίεση υποδιπλασιάζεται σε ύψος 5,6 k από την επιφάνεια της θάλασσας..3 Τα ρευστά σε κίνηση.3. Ροή. Ο νόµος της συνεχείας Η ροή είναι πρωταρχική έννοια και σηµαίνει την αδιάκοπη κίνηση ενός ρευστού προς µια κατεύθυνση. Η ροή σχηµατίζει µια κατά το µάλλον, ή ήττον

16 µόνιµη εικόνα. Αυτή την αίσθηση της µόνιµης κατάστασης την έχουµε όταν ατενίζουµε π.χ. ένα ποτάµι. Η εικόνα µπροστά µας παραµένει σχεδόν η ίδια, όµως γνωρίζουµε στην πραγµατικότητα ότι νέες ποσότητες νερού αντικαθιστούν συνεχώς τις προηγούµενες, οι οποίες προωθούνται προς τα εµπρός. Η µελέτη των νόµων της ροής είναι αντικείµενο της Υδροδυναµικής και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε πολλές τεχνολογικές κατευθύνσεις. Η Υδραυλική είναι η πιο προφανής, όµως πρέπει να σηµειώσουµε ότι η γνώση των βασικών νόµων ροής µέσα στους σωλήνες οφείλεται στο Γάλλο Ιατρό M. Poieille ( ), ο οποίος µελέτησε τη ροή του αίµατος στις αρτηρίες. Ποσοτικά η ροή εκφράζεται από την παροχή. Η παροχή µας δίνει την ποσότητα του ρευστού, που διέρχεται στη µονάδα του χρόνου µέσω ενός αγωγού, π.χ. ενός σωλήνα, ενός αεραγωγού κ.λ.π. Αν η µετρούµενη ποσότητα είναι όγκος, τότε λαµβάνουµε την παροχή σε όγκο V & dv = σε 3 dt (7-), ή l Αν η µετρούµενη ποσότητα είναι µάζα, τότε λαµβάνουµε την παροχή σε µάζα & = d σε kg dt & (7-) d dv Επειδή = ρ V = ρ βρίσκουµε ότι: dt dt = ρ V& (7-3) Συνήθως η παροχή εκφράζεται συναρτήσει της ταχύτητας u του ρευστού και της διατοµής S του αγωγού µέσα στον οποίο γίνεται η ροή. Βρίσκουµε τον όγκο dv του ρευστού, που διέρχεται από τη διατοµή εµβαδού S στο στοιχειώδες χρονικό διάστηµα dt. Στο σχήµα 8- ο όγκος αυτός εκπροσωπείται από το γραµµοσκιασµένο κύλινδρο ύψους: dx = u dt (7-4) Εποµένως:

17 dv dv = S dx = S u dt = Su (8- dt ) Λαµβάνουµε έτσι την παροχή σε όγκο συναρτήσει της ταχύτητας ροής και της διατοµής: παροχή σε όγκο V & = S u (8-) και την αντίστοιχη σχέση για την παροχή σε µάζα: παροχή σε µάζα & = ρ S u (8-3) 8 Στο σχήµα 8- εικονίζεται ένας αγωγός µεταβλητής διατοµής, µέσα στον οποίο πραγµατοποιείται η ροή ενός ρευστού. Θεωρούµε ότι δεν υπάρχουν σηµεία από τα οποία να εισρέει, ή να εκρέει ρευστό, οπότε όση ποσότητα ρευστού εισέρχεται 8 από τη διατοµή, πρέπει να εξέρχεται από τη διατοµή σχήµα 8-). Η παροχή σε µάζα είναι εποµένως σταθερή. Η πρόταση αυτή εκφράζει το νόµο της συνεχείας, ο οποίος σύµφωνα µε την εξίσωση 8-3 διατυπώνεται ως εξής: νόµος συνεχείας ρ u S = ρ u S (8-4) Αν το ρευστό είναι επί πλέον ασυµπίεστο ( ρ = ρ ), τότε ο νόµος της συνεχείας απλουστεύεται στη µορφή νόµος της συνεχείας στα ασυµπίεστα ρευστά u S = u S (8-5) Εποµένως: Στα ασυµπίεστα ρευστά οι ταχύτητες ροής είναι αντιστρόφως ανάλογες των διατοµών του αγωγού εντός του οποίου γίνεται η ροή. Παράδειγµα -

18 Λύση: Στο σηµείο σύνδεσης δύο σωλήνων ποτίσµατος µε διάµετρο (εσωτερική) d = 3 c σχηµατίζεται στένωση διαµέτρου d = 5, c. Η παροχή σε όγκο είναι V& = l ροής: α) στους σωλήνες, β) στη στένωση. Υπολογίζουµε τα εµβαδά των δύο διατοµών S S α) ( 3 ) ( 003 ) π d c = π = π =, = 7, ( 5, ) ( 0, 05 ) /in. Να υπολογιστούν οι ταχύτητες 4 π d c = π = π = =, l & & V 0 V u S u in 60 = = = = S , 7, u = 059, 4 4 3, = 7, β) Το νερό είναι πρακτικά ασυµπίεστο, εποµένως (εξίσωση 9.): S u S u S u S u 7, = = =, , u =, Πεδίο ροής. Ρευµατικές γραµµές Για να περιγράψουµε τη ροή ενός ρευστού σηµειώνουµε συνήθως την ταχύτητά του σε διάφορα σηµεία του χώρου. Το µέγεθος, που λαµβάνουµε υπ όψη στη µελέτη της κίνησης των ρευστών είναι εποµένως η ταχύτητα u(r) σε κάθε σηµείο r του χώρου. Εισάγουµε έτσι ένα διανυσµατικό πεδίο ταχυτήτων, που είναι το πεδίο ροής του ρευστού. Το πεδίο ροής απεικονίζεται µε τις ρευµατικές γραµµές. Οι ρευµατικές γραµµές είναι συνεχείς καµπύλες, οι οποίες σε κάθε 9

19 σηµείο του πεδίου ροής είναι εφαπτόµενες στο διάνυσµα της ταχύτητας όπως στο σχήµα 9-. Παρατηρούµε ότι στα στενότερα σηµεία του αγωγού οι ρευµατικές γραµµές είναι πυκνότερες. Όπως γνωρίσαµε όµως ήδη από το νόµο της συνεχείας, η ταχύτητα ροής είναι αντιστρόφως ανάλογη της διατοµής του αγωγού. Εποµένως: Οι ρευµατικές γραµµές απεικονίζουν το πεδίο ροής. Οι ρευµατικές γραµµές είναι συνεχείς καµπύλες εφαπτόµενες στο διάνυσµα της ταχύτητας του ρευστού. Όσο µεγαλύτερη είναι η πυκνότητα των ρευµατικών γραµµών, τόσο µεγαλύτερη είναι και η ταχύτητα ροής..3.3 Στρωτή και τυρβώδης ροή ιακρίνουµε δύο είδη ροής. Στο πρώτο η ταχύτητα σε κάθε σηµείο του πεδίου ροής είναι χρονικά αµετάβλητη, εποµένως και οι ρευµατικές γραµµές έχουν σταθερό σχήµα και διατρέχουν το πεδίο ροής οµαλά η µία δίπλα στην άλλη. Αυτή είναι η στρωτή ροή. Κατά κανόνα η στρωτή ροή χαρακτηρίζεται από χαµηλές ταχύτητες. Όταν αυξηθεί η ταχύτητα του ρευστού, τότε η ροή παύει να είναι µόνιµη. Η ταχύτητα µεταβάλλεται χρονικά γύρω από µια µέση τιµή σε ένα σηµείο του πεδίου, και όταν υπερβεί ένα όριο, τότε µεταπίπτει σε τυρβώδη. Στην τυρβώδη ροή δηµιουργούνται στρόβιλοι, δηλαδή το ρευστό κυκλοφορεί σε κλειστές τροχιές. Χαρακτηριστικό της τυρβώδους ροής είναι οι δίνες. Η ποιοτική διαφορά µεταξύ της στρωτής και της τυρβώδους ροής συνίσταται στους διαφορετικούς νόµους, που ακολουθούν οι αντιστάσεις στη ροή, όταν µεταβαίνουµε από το ένα είδος ροής στο άλλο και σηµειώνουµε ότι: Στη στρωτή ροή οι απώλειες είναι ανάλογες της ταχύτητας, ενώ στην τυρβώ-δη ανάλογες του τετραγώνου της ταχύτητας..3.4 Νόµος Bernoulli. Η βασική εξίσωση της ροής Εξετάζουµε ως προς την ενέργεια τη ροή ενός ιδανικού ρευστού, δηλαδή ενός ρευστού χωρίς εσωτερικές τριβές, ή τριβές µε τα τοιχώµατα του αγωγού εντός του οποίου γίνεται η ροή. Θεωρούµε την ποσότητα του ρευστού µεταξύ δύο επιφανειών κάθετων στη ροή στα σηµεία και (Σχήµα 3-).

20 Μετά ένα στοιχειώδες χρονικό διάστηµα οι δύο τερµατικές επιφάνειες µετατοπίζονται εξ αιτίας της ροής κατά dx και dx στα σηµεία και. Αν οι p στατικές πιέσεις ένθεν και ένθεν της θεωρούµενης ποσότητας είναι οι και p, τότε στις δύο τερµατικές επιφάνειες ασκούνται οι δυνάµεις F = p S και F = p S προς: αντίστοιχα. Οι δυνάµεις αυτές παράγουν dw = F dx F dx = p S dx p S dx = p dv p dv (3-) µηχανικό έργο ίσο Η εξίσωση (3-) ισχύει και για συµπιεστά ρευστά (dv dv ρευστό είναι ασυµπίεστο, τότε dv = dv. ). Αν το Το έργο dw είναι ίσο προς τη µεταβολή de της µηχανικής ενέργειας της θεωρούµενης ποσότητας του ρευστού. Επειδή η ενέργεια της ποσότητας του ρευστού µεταξύ των σηµείων και παραµένει αµετάβλητη, η ολική µεταβολή de είναι ίση προς τη διαφορά της ενέργειας της ποσότητας στην περιοχή µεταξύ των σηµείων και µείον την ενέργεια της ποσότητας στην περιοχή µεταξύ των σηµείων και. ηλαδή: de = d g h d g h + d u d u όπου (3-) d είναι η µάζα, που περιέχεται σε κάθε µια από τις δύο περιοχές. (Προφανώς οι δύο περιοχές περιέχουν ίσες µάζες ρευστού).

21 Επειδή dw = de, p dv + d g h + d u = p dv + d g h + d u (3-3) 3 Η εξίσωση αυτή ισχύει για δύο τυχόντα σηµεία, εποµένως ισχύει και γα κάθε στοιχειώδη ποσότητα του ρευστού. Προκύπτει έτσι ο νόµος Bernoulli για τις ενέργειες p dv+ d g h+ d u = σταθ (3-) ιαιρούµε την εξίσωση (3-) µε το στοιχειώδη όγκο νέας εξίσωσης έχουν τότε διαστάσεις πίεσης. Προκύπτει έτσι ο νόµος Bernoulli για τις πιέσεις p+ ρ g h+ ρ u = σταθ (3-) dv. Οι όροι της Στην εξίσωση (3-) ο πρώτος όρος είναι η στατική πίεση και ο δεύτερος η υψοµετρική πίεση (παράγραφος..). Ο τρίτος όρος λέγεται δυναµική πίεση.

22 Έχουµε λοιπόν: Στα ρευστά το άθροισµα της στατικής της υψοµετρικής και της δυναµικής πίεσης είναι σταθερό. Ο νόµος του Bernoulli (Daniel Bernoulli, , Ελβετός Μαθηµατικός και Φυσικός) είναι ο βασικός νόµος της Υδροδυναµικής και της Αεροδυναµικής και στις τρεις διατυπώσεις του. Αν και είναι διατυπωµένος για ιδανικά ρευστά, εν τούτοις έχει µεγάλη πρακτική σηµασία στις τεχνικές εφαρµογές. Εφαρµογή : (Μέτρηση ταχύτητας εκροής από οπή) Θεωρούµε ότι η στάθµη κατέρχεται πολύ αργά (. Εφαρµό-ζουµε το νόµο του Bernoulli για τις πιέσεις (εξίσωση 3-3, σχήµα 33-) στα σηµεία () και (): pατµ + ρ g h+ 0 = pατµ + 0+ ρ u όπου οι όροι στο αριστερό αφορούν το σηµείο () και στο δεξιό το σηµείο (). Λύνουµε ως προς u και βρίσκουµε 3 ταχύτητα εκροής από οπή u= g h (3-3) Παράδειγµα - Βυτίο περιέχει νερό σε ύψος h = 06,. Να υπολογιστεί η ταχύτητα εκροής u από την οπή του πυθµένα και η παροχή V & σε l/. Να θεωρήσετε ότι η στάθµη της επιφάνειας του νερού κατέρχεται πολύ αργά. ίνονται: Εµβαδόν οπής S = 3c, επιτάχυνση βαρύτητας g= 98, /. Λύση: Εξίσωση 3-3: u = 9, 8 0, 6 = 77, u = 3, 43

23 & 4 V = S u= 3 c 3, 43 = 3 0 3, 43 = 093, & l V = 093, Σηµείωση: Παρατηρούµε ότι ο τύπος, που µας δίνει την ταχύτητα εκροής είναι ίδιος µε εκείνον της ταχύτητας για την ελεύθερη πτώση. Η ταχύτητα, που υπολογίσαµε αναφέρεται σε ένα ιδανικό υγρό, δηλαδή σε ένα υγρό χωρίς εσωτερικές τριβές, ή τριβές µε τα τοιχώµατα του δοχείου. Στα πραγµατικά υγρά η ταχύτητα εκροής είναι µικρότερη και εξαρτάται εκτός από το συντελεστή εσωτερικών τριβών και από το σχήµα της οπής εκροής. Η πραγµατική ταχύτητα εκροής υπολογίζεται µέσω του αριθµού εκροής την εξίσωση: u = µ g h 3 µ από Ο αριθµός εκροής είναι αδιάστατος και υπολογίζεται πειραµατικά. Παράδειγµα: για κυκλική οπή µε λεία στρογγυλεµένα χείλη είναι µια απλή κυκλική οπή είναι µ = 075,. Εφαρµογή : (Μέτρηση παροχής µε το µετρητή Venturi). Στο σχήµα 33- εικονίζεται ένας σωλήνας µε στένωση. Στο στενότερο µέρος η ταχύτητα ροής- εποµένως και η δυναµική πίεση- είναι µεγαλύτερη, των αντίστοιχών τους στο ευρύτερο. Επειδή η υψοµετρικές πιέσεις στα δύο µέρη είναι ίσες, από την εξίσωση του Bernoulli για τις πιέσεις µ=098,. Για (εξίσωση 3-3) προκύπτει ότι η στατική πίεση στο ευρύτερο τµήµα είναι µεγαλύτερη εκείνης στο αριστερό. Από την ένδειξη του µανοµέτρου, που µετράει τη διαφορά των στατικών πιέσεων βρίσκουµε την παροχή ως εξής: Εφαρµόζουµε το νόµο του Bernoulli για τις πιέσεις στα σηµεία και p + ρ u = p + ρ u Από το νόµο της συνεχείας έχουµε: &V = S u = S u u V& = S και u V& = S 33

24 p= p p = ( u u ) = ρ ρ S S V & Εποµένως: τύπος µετρητή Venturi V & = ρ S S p (34-) Παράδειγµα -3 Λύση: Για τον οριζόντιο σωλήνα του σχήµατος 33- δίνονται: S = 004,, S = 0, 005. Η ένδειξη του µανοµέτρου είναι p = 043, bar. Το ρευστό είναι νερό. Να υπολογιστεί η παροχή σε όγκο. Από την εξίσωση 34- βρίσκουµε: V& = kg ( 0, 005 ) ( 004, ) 043, bar = = 0, 0 4 kg / 7 / 7 / 4 kg 43000Pa = 0, kg = 7 / / 6 4 kg = 0, 0 07, 4 = 0, 03 = 0, 03 kg & l V = 3, Εφαρµογή 3: (Μέτρηση παροχής µε το σωλήνα Pitot) O σωλήνας Pitot αποτε-λείται από έναν οριζόντιο και δύο κατακόρυφους σωλήνες όπως στο σχήµα 35-. Στο σηµείο () η ταχύτητα ροής είναι ίση µε εκείνη του ρευστού (u). Αντίθετα στο σηµείο () η ροή ανακόπτεται εξ αιτίας του παρεµβαλλόµενου σωλήνα εποµένως u = 0. Εφαρµόζουµε το νόµο του Bernoulli στα σηµεία () και () για τα ύψη: p u p p p u + = + 0 = ρ g g ρ g ρ g ρ g g 3

25 Η διαφορά του στατικού ύψους µεταξύ των σηµείων () και () είναι ίση µε τη διαφορά του υψοµετρικού ύψους h στους δύο σωλήνες, εποµένως: u h = g και u = g h Από το εµβαδόν S του οριζόντιου σωλήνα και την ταχύτητα u βρίσκουµε την παροχή σε όγκο: 35 τύπος παροχής µε το σωλήνα Pitot V = S g h (35-) - Να υπολογίσετε σε bar την πίεση, που απαιτείται για να συµπιέσουµε το νερό κατά 0%. Η συµπιεστότητα του νερού είναι κ = 50 0 Pa. - Στις προδιαγραφές ενός υλικού αναφέρεται ότι η πίεση µε την οποία πρέπει να το συµπιέσουµε για να διαµορφωθεί είναι 00 PSI. Πόσα bar αντιστοιχούν; -3 Τι είναι η υδροστατική πίεση; -4 Τι είναι η κανονική ατµοσφαιρική πίεση; -5 Το υψόµετρο στην κορυφή του Ολύµπου είναι h = 94. Πόση είναι η ατµοσφαιρική πίεση εκεί; -6 Η ταχύτητα ροής σε ένα σωλήνα είναι u = 083, /. Η διάµετρος του σωλήνα είναι d= 4. Να βρεθεί η παροχή σε l/. -7 Για ποια ρευστά ισχύει ο νόµος του Bernoulli; -8 Σε ποια αρχή βασίζεται ο νόµος του Bernoulli; -9 Η παροχή σε όγκο του ατµοσφαιρικού αέρα (πυκνότητα ρ α =, kg / 3 ) µέσα στο σωλήνα του σχήµατος είναι &V = 7l/. Οι διαστάσεις είναι: d = c και d = c. Να 5 3 υπολογίσετε τη διαφορά στάθµης του νερού στο σωλήνα. ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g= 98, /.

26 -0 Η διάταξη του σχήµατος χρησιµοποιείται για την αναρρόφηση και αποµάκρυνση ακαθάρτων υδάτων. α) Να εξηγήσετε, πώς επιτυγχάνεται. β) Το νερό εισέρχεται στο σωλήνα από το σηµείο µε πίεση p = 6, bar. Η παροχή σε όγκο είναι V& = 0030, 3 /. Οι διάµετροι είναι: d = 0, και d = 005,. Να υπολογίσετε το µέγιστο βάθος h, από το οποίο µπορούµε να αντλήσουµε νερό. ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g= 98, /.

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΠΙΕΣΗ 4.1 Πίεση Είναι γνωστό ότι οι χιονοδρόμοι φορούν ειδικά φαρδιά χιονοπέδιλα ώστε να μπορούν να βαδίζουν στο χιόνι χωρίς να βουλιάζουν. Θα έχετε επίσης παρατηρήσει ότι τα μεγάλα και βαριά

Διαβάστε περισσότερα

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I.

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I. 4.1 Η πίεση ονομάζουμε το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της συνολικής δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. πίεση = κάθετη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης

Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης Άσκηση 8 Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης 1.Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός της πυκνότητας στερεών και υγρών με τη μέθοδο της άνωσης. Βασικές Θεωρητικές

Διαβάστε περισσότερα

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση ,Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Καραδηµητρίου Ε. Μιχάλης http://perifysikhs.wordpress.com mixalis.karadimitriou@gmail.com Πρόχειρες Σηµειώσεις 2011-2012 1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση 1.1 Περιοδικά Φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4: Πίεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4: Πίεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ Φυσική Β Γυμνασίου Δύναμη και Πίεση Κρατάς μία πινέζα μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα σου, με δύναμη 10 Ν. Η μύτη της πινέζας έχει διάμετρο 0,1mm ενώ η κεφαλή της έχει διάμετρο 10mm.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Διάκριση των ρευστών

Εισαγωγή Διάκριση των ρευστών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Εισαγωγή στην Υδραυλική Αντικείμενο Πυκνότητα και ειδικό βάρος σωμάτων Συστήματα μονάδων Ιξώδες ρευστού, επιφανειακή τάση, τριχοειδή φαινόμενα Υδροστατική πίεση Εισαγωγή Ρευστομηχανική = Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Γ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Ως γνωστό, στις τεχνικές και τεχνολογικές εφαρμογές τα στερεά σώματα υφίστανται την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων οπότε καταπονούνται

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δυνάµεων

Παραδείγµατα δυνάµεων ΥΝΑΜΕΙΣ Παραδείγµατα Ορισµός της δύναµης Χαρακτηριστικά της δύναµης Μάζα - Βάρος Μέτρηση δύναµης ράση - αντίδραση Μέτρηση δύναµης Σύνθεση - ανάλυση δυνάµεων Ισορροπία δυνάµεων 1 Ανύψωση βαρών Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α)

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) P = σταθ. V P 2) Ισόχωρη µεταβολή β) = σταθ. 3) Ισοβαρής µεταβολή γ) V

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια 8 Κρούσεις Στην µηχανική µε τον όρο κρούση εννοούµε τη σύγκρουση δύο σωµάτων που κινούνται το ένα σχετικά µε το άλλο.το ϕαινόµενο της κρούσης έχει δύο χαρακτηριστικά : ˆ Εχει πολύ µικρή χρονική διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ. (6 π) Οι μαθητές και μαθήτριες να: 1.1 Η δύναμη ως διάνυσμα. 1.1.1 Ορίζουν τη δύναμη από τα αποτελέσματά της. 1.1.1.1 Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει:

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις)

Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις) Ερωτήσεις θεωρίας µε απάντηση Φυσικής Γ Γυµνασίου (ταλαντώσεις) Πότε µια κίνηση λέγεται περιοδική; Να γράψετε τρία παραδείγµατα. Μια κίνηση λέγεται περιοδική όταν επαναλαµβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους. Πρόβλημα Λάδι πυκνότητας 900 kg / και κινηματικού ιξώδους 0.000 / s ρέει διαμέσου ενός κεκλιμένου σωλήνα στην κατεύθυνση αυξανομένου υψομέτρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Η πίεση και το υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΑ Σώμα είναι τοποθετημένο πάνω σε ορίζοντα δίσκο.ο δίσκος τιθεται σε οριζόντια αρμονικη ταλάντωση με συχνότητα f.αν ο συντελεστης μέγιστης στατικης τριβής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ειδικότητα Υδραυλική Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Το απλό εκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων, η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας

Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας Κεφάλαιο 8 Διατήρηση της Ενέργειας ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ µηχανική, χηµική, θερµότητα, βαρυτική, ηλεκτρική, µαγνητική, πυρηνική, ραδιοενέργεια, τριβής, κινητική, δυναµική Περιεχόµενα Κεφαλαίου 8 Συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο Φυσική Β Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις κινήσεις των σωμάτων. Το επόμενο βήμα είναι να αναζητήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα καθηµερινότητας ΣΚΙΕΡΣ

Παραδείγµατα καθηµερινότητας ΣΚΙΕΡΣ 1 2 Παραδείγµατα καθηµερινότητας ΣΚΙΕΡΣ Σκιέρ : Ελαστικά τρακτέρ-φορτηγών : Καρφιά: Συµπεράσµατα: Εξάρτηση της πίεσης (P) από : I. Επιφάνεια επαφής (S-> αντιστρόφως ανάλογη) II. Μέγεθος της δύναµης (F->

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα Κεφάλαιο T3 Ηχητικά κύµατα Εισαγωγή στα ηχητικά κύµατα Τα κύµατα µπορούν να διαδίδονται σε µέσα τριών διαστάσεων. Τα ηχητικά κύµατα είναι διαµήκη κύµατα. Διαδίδονται σε οποιοδήποτε υλικό. Είναι µηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1η Κατηγορία : Εξίσωση Γραμμής 1.1 Να εξετάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια (όπως ορίζεται στη μελέτη της μηχανικής τέτοιων σωμάτων): Η ενέργεια που οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις και κινήσεις ολόκληρου του μακροσκοπικού σώματος, όπως η μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 131 - Διαλ.12 1. Μη αδρανειακά συστήµατα Φαινοµενικό βάρος

ΦΥΣ 131 - Διαλ.12 1. Μη αδρανειακά συστήµατα Φαινοµενικό βάρος ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 Μη αδρανειακά συστήµατα Φαινοµενικό βάρος ΦΥΣ 3 - Διαλ.2 2 Μη αδρανειακά συστήµατα x Έστω ότι το S αποκτά επιτάχυνση α 0 S z 0 Α x z S y, y Ο παρατηρητής S µετρά µια επιτάχυνση: A = A +

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΣΗ. Παραδείγµατα καθηµερινότητας Νόµος Πίεσης Υδροστατική πίεση Ατµοσφαιρική Πίεση. Σκιέρ : Ελαστικά τρακτέρ-φορτηγών : Καρφιά: Συµπεράσµατα:

ΠΙΕΣΗ. Παραδείγµατα καθηµερινότητας Νόµος Πίεσης Υδροστατική πίεση Ατµοσφαιρική Πίεση. Σκιέρ : Ελαστικά τρακτέρ-φορτηγών : Καρφιά: Συµπεράσµατα: ΠΙΕΣΗ Παραδείγµατα καθηµερινότητας Νόµος Πίεσης Υδροστατική πίεση Ατµοσφαιρική Πίεση 1 2 Παραδείγµατα καθηµερινότητας Σκιέρ : Ελαστικά τρακτέρ-φορτηγών : Καρφιά: Συµπεράσµατα: Εξάρτηση της πίεσης (P) από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Δ.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Ομάδα Δ. 1.1. Μηχανικές. Ομάδα Δ. 1.1.51. Συνάντηση σωμάτων που ταλαντώνονται. Τα σώματα Α και Β του σχήματος έχουν ίσες μάζες m 1 =m 2 =m=1kg. Τα δύο σώματα ισορροπούν πάνω στο λείο οριζόντιο δάπεδο, με τα ελατήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (µερικές σηµειώσεις...) Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη διεύθυνση της κίνησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα

Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα Κεφάλαιο 4 Δυναµική: Νόµοι Κίνησης του Νεύτωνα Δύναµη Περιεχόµενα Κεφαλαίου 4 1 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα Μάζα 2 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα 3 ος Νόµος Κίνησης του Νεύτωνα Βάρος: Η Δύναµη της Βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B 4 Εργο και Ενέργεια 4.1 Εργο σε µία διάσταση Το έργο µιας σταθερής δύναµης F x, η οποία ασκείται σε ένα σώµα που κινείται σε µία διάσταση x, ορίζεται ως W = F x x Εργο ύναµης = ύναµη Μετατόπιση Εχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Θέµα ασκήσεως Προσδιορισµός καµπύλης διαλυτότητας σε διάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών υγρών συστατικών που το ένα ζεύγος παρουσιάζει περιορισµένη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ. Η προώθηση των πυραύλων στηρίζεται στην αρχή διατήρησης της ορμής.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ. Η προώθηση των πυραύλων στηρίζεται στην αρχή διατήρησης της ορμής. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ Η προώθηση των πυραύλων στηρίζεται στην αρχή διατήρησης της ορμής. Ο πύραυλος καίει τα καύσιμα που αρχικά βρίσκονται μέσα του και εκτοξεύει τα καυσαέρια προς τα πίσω. Τα καυσαέρια δέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών Μ8 Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών 1. Εισαγωγή Η έννοια της τριβής υπεισέρχεται και στα ρευστά και είναι σηµαντική για πολλές διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα