ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τις µεθόδους, τους κανόνες, τις αρχές σχεδιασµού και τα εργαλεία της επιστηµονικής περιοχής της Επικοινωνίας Ανθρώπου- Υπολογιστή (ΕΑΥ) Στο τέλος του εξαµήνου θα είστε ικανοί να σχεδιάζετε αξιολογείτε βελτιώνετε διαδραστικά περιβάλλοντα (εφαρµογές), προσαρµοσµένα στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τους Το µάθηµα αυτό είναι συµπληρωµατικό του µαθήµατος «Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Εφαρµογών Πολυµέσων», του ίδιου εξαµήνου 2 1

2 Περιγραφή Μαθήµατος ιδασκαλία: Τρίτη 15:00 17:00 Αίθουσα Α (κτίριο Παπαρίσβα) ιδακτικά Βιβλία Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή, Νικόλαος Αβούρης, Εκδόσεις ίαυλος, 2000 Designing web usability The practice of simplicity, Jacob Nielsen, New Riders Publishing, 2000 Χρήσιµες διευθύνσεις Αξιολόγηση IF Εργασία = True AND Εξέταση >= 5 THEN Τελικός βαθµός = 25% * Εργασία + 75% * Εξέταση ELSE Τελικός βαθµός = Εξέταση; 3 Περιεχόµενο του µαθήµατος Μοντέλα επικοινωνίας ανθρώπου - υπολογιστή Αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή Σχεδίαση διαδραστικών περιβαλλόντων χρήστη Οδηγίες σχεδιασµού περιβάλλοντος χρήστη Ευχρηστία διεπιφανειών διαδικτύου Τεχνικές προδιαγραφές διαλόγου ανθρώπου - υπολογιστή Αξιολόγηση περιβάλλοντος χρήστη Case studies 4 2

3 Ορισµοί ιεπιφάνεια Χρήστη (user interface) Το σύνολο των στοιχείων του υπολογιστικού συστήµατος µε τα οποία ο χρήστης έρχεται σε επαφή και αλληλεπιδρά συσκευές εισόδου-εξόδου: πληκτρολόγιο, οθόνη, κ.τ.λ. γραφικά αντικείµενα, ήχοι εντολές και χειρισµοί που ο χρήστης ενός συστήµατος µπορεί να εκτελέσει η οργάνωση της ακολουθίας των ενεργειών του χρήστη και των ανταποκρίσεων του συστήµατος (διάλογος χρήσης) ιαδραστικά Υπολογιστικά Συστήµατα συστήµατα που αλληλεπιδρούν σε µεγάλο βαθµό µε τους χρήστες τους Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή, ΕΑΥ (Human-Computer Interaction, HCI) Η επιστήµη που έχει σαν αντικείµενο τη µελέτη, το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαδραστικών συστηµάτων (διεπιφανειών) Ανθρωπο-κεντρικός σχεδιασµός (user-centered design) Η εµπλοκή σε µεγάλο βαθµό των χρηστών κατά τη σχεδίαση και ανάπτυξη συστηµάτων λογισµικού 5 Ιστορική Επισκόπηση Η αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε τις µηχανές έχει απασχολήσει τον άνθρωπο από την εποχή των πρώτων σύνθετων εργαλείων που εµφανίστηκαν κατά τη βιοµηχανική επανάσταση Εργονοµία Με την ευρεία εξάπλωση των υπολογιστών το πρόβληµα επαναπροσδιορίστηκε, λαµβάνοντας νέες διαστάσεις Η ΕΥΑ ακολούθησε την εξέλιξη των διαδραστικών υπολογιστικών συστηµάτων εκαετία 1970 Εµφάνιση προσωπικών υπολογιστών Alan Kay, Xerox, CA: Σταθµός εργασίας Star Ο πρώτος υπολογιστής µε γραφική διεπιφάνεια χρήστη (Graphical User interface) και δεικτική συσκευή (ποντίκι) εκαετία 1980 χρησιµοποιείται διεθνώς ο όρος Man-Machine Interaction (MMI) εκαετία του σήµερα ο όρος Man-Machine Interaction αντικαθίσταται από τον πιο συγκεκριµένο όρο Human Computer Interaction (HCI) 6 3

4 Σηµασία ιεπιφάνειας Χρήστη Παρελθόν: υπολογιστές ως µέσο αυτοµατοποίησης εργασιών ρουτίνας ειδικά εκπαιδευµένοι χρήστες, «χειριστές» άµεση αποδοχή των τεχνολογικών εξελίξεων η τεχνολογία καθορίζει το περιεχόµενο της εργασίας και την οργανωτική δοµή Σήµερα: υπολογιστές ως µέσο υποστήριξης συνεργασίας και οργάνωσης οµάδων χρήστες χωρίς ειδικές γνώσεις ή εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ ο άνθρωπος αποφασίζει για την καλύτερη χρήση της τεχνολογίας συσκευές που δεν είναι εύκολες στη χρήση τους δεν γίνονται αποδεκτά στο χώρο εργασίας και αντικαθίστανται από άλλες καλύτερα σχεδιασµένες Αποτέλεσµα: σήµερα τα υπολογιστικά συστήµατα σχεδιάζονται µετά από προσεκτική µελέτη των χαρακτηριστικών του χρήστη είτε ως ατόµου είτε ως µέλους οµάδας 7 Σχεδιασµός ιεπιφάνειας Χρήστη Παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασµό διεπιφάνειας χρήστη Σύντοµος κύκλος ζωής υπολογιστικών συστηµάτων Ραγδαία εξέλιξη του τεχνολογικού υπόβαθρου της αλληλεπίδρασης διαδίκτυο συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας υπολογιστές µικρών διαστάσεων, αυτόνοµα συστήµατα χρήση ήχου και οµιλίας πολλαπλά µέσα Επιπτώσεις στη βιοµηχανία λογισµικού 70% του κώδικα που παράγεται αφορά τη διεπιφάνεια χρήστη παράβλεψη του παράγοντα χρήστη είναι η συνήθης αιτία χαµηλής αποδοχής συστηµάτων και κατά συνέπεια αποτυχηµένων έργων πληροφορικής Κοινωνικές Επιπτώσεις Προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων κακός σχεδιασµός της διεπιφάνειας χρήστη, ευνοεί κακούς χειρισµούς από τον ανθρώπινο παράγοντα που οδηγούν σε ατυχήµατα Οικονοµία πόρων αύξηση της παραγωγικότητας 8 4

5 Παραδείγµατα Πυρηνικό ατύχηµα στο Three Miles Island Προβλήµατα διεπιφάνειας χρήστη του κέντρου ελέγχου του σταθµού µια ενδεικτική λυχνία υπεδείκνυε εσφαλµένα ότι µια βαλβίδα είχε κλείσει µια αποφασιστική ένδειξη στο πάνελ ελέγχου κρυβόταν από µια πινακίδα που είχε κρεµαστεί σε διπλανό χειριστήριο το σύστηµα συναγερµών παρείχε ηχητικές και οπτικές ενδείξεις για 1500 συµβάντα τα οποία όµως δεν µπορούσαν να ακυρωθούν καθένα ξεχωριστά Αµερικάνικη Τηλεφωνική Εταιρία Αποτελέσµατα επανασχεδίασης της διεπιφάνειας της εφαρµογής υποστήριξης πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου µείωση της διάρκειας κλήσης κατά 5% ετήσιο κέρδος 40 εκ. δολάρια 9 Επιστηµονικές Περιοχές Πληροφορική τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης υπολογιστικών συστηµάτων (τεχνολογία λογισµικού, τεχνολογία πολυµέσων) τεχνικές ανάπτυξης ευφυών και προσαρµοζόµενων συστηµάτων (τεχνητή νοηµοσύνη) Γνωστική Ψυχολογία µελέτη των γνωστικών λειτουργιών του ανθρώπου (οπτική αντίληψη, µνήµη, διαδικασία απόκτησης γνώσης, επίτευξη στόχων) Κοινωνική Ψυχολογία µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς στα πλαίσια του κοινωνικού περιβάλλοντος µελέτη της επίδρασης της εισαγωγής τεχνολογίας σε οργανισµούς µελέτη τροποποίησης αλληλεπίδρασης εργαζοµένων Εργονοµία σχεδιασµός κατάλληλων συσκευών εισόδου, εξόδου Άλλες επιστηµονικές περιοχές γλωσσολογία φιλοσοφία ανθρωπολογία βιοµηχανικός σχεδιασµός 10 5

6 Μεθοδολογικό περίγραµµα ΕΑΥ Κοινωνική Οργάνωση και εργασία ΑΝΘΡΩΠΟΣ ανθρώπινος επεξεργαστής πληροφορίας εφαρµογές Προσαρµογή ανθρώπων- µηχανών ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ τεχνικές γραφικά διαλόγου αρχιτεκτονική διαλόγου Γλώσσα επικοινωνία και αλληλεπίδραση εργονοµία παραδείγµατα συσκευές εισόδου / εξόδου στυλ διαλόγου Τεχνικές αξιολόγησης µεθοδολογίες σχεδίασης τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης 11 Ευχρηστία (usability)( Η ικανότητα ενός συστήµατος να λειτουργεί αποτελεσµατικά και αποδοτικά ενώ παρέχει υποκειµενική ικανοποίηση στους χρήστες του (ISO 9241) Παράµετροι ευχρηστίας ευκολία µάθησης υψηλή απόδοση εκτέλεσης έργου χαµηλή συχνότητα σφαλµάτων χρήστη ευκολία συγκράτησης της γνώσης της χρήσης του υποκειµενική ικανοποίηση του χρήστη Tεχνολογία ευχρηστίας (usability engineering) ο κλάδος της ΕΑΥ που ασχολείται µε τις µεθόδους και τεχνικές σχεδιασµού και ανάπτυξης εύχρηστων συστηµάτων Μηχανικός ευχρηστίας (usability engineer) επιστήµονες ειδικευµένοι στον σχεδιασµό και ανάπτυξη εύχρηστων συστηµάτων 12 6

7 Παράδειγµα Για τις παρακάτω οικιακές συσκευές: ραδιόφωνο ηλεκτρική κουζίνα ηλεκτρικό ψυγείο στεγνωτήριο µαλλιών ηλεκτρική ξυριστική µηχανή ποιοι οι τυπικοί χρήστες για τους οποίους έχει σχεδιαστεί κάθε συσκευή ποιες οι τυπικές εργασίες που υποστηρίζει (δηλ. στόχοι που ο χρήστης θέλει να ικανοποιήσει µε αυτά) ποιες υπο-εργασίες είναι απαραίτητες για να πραγµατοποιηθεί κάθε εργασία ποια τα χαρακτηριστικά της διεπιφάνειας χρήστη της συσκευής ποια στοιχεία της συσκευής δεν ανήκουν στη διεπιφάνεια χρήστη 13 Παράδειγµα Ποιους από τους παρακάτω όρους πρέπει να πληροί ένα σύστηµα για να είναι εύχρηστο; είναι εύκολο να µάθει να το χειρίζεται ο χρήστης του στην διεπιφάνειά του έχουν περιληφθεί πολλά γραφικά εικονίδια µε τα οποία ο χρήστης µπορεί να αλληλεπιδράσει δεν ξεχνιέται εύκολα η χρήση του µετά την παρέλευση κάποιου χρόνου η εγκατάστασή του σε πολλές διαφορετικές πλατφόρµες είναι εύκολη και δεν απαιτεί πρόσθετη προγραµµατιστική προσπάθεια είναι φιλικό προς το χρήστη του εκτελεί γρήγορα και σωστά το έργο που είναι σχεδιασµένο να κάνει παρέχει ικανοποίηση στο χρήστη του 14 7

Τεχνολογία Αλληλεπίδρασης

Τεχνολογία Αλληλεπίδρασης ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2001 ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΘΩΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Δαμίγος Βασίλειος. Επίβλεψη: Μαυρίδης Ιωάννης

Εισηγητής: Δαμίγος Βασίλειος. Επίβλεψη: Μαυρίδης Ιωάννης Εισηγητής: Δαμίγος Βασίλειος Επίβλεψη: Μαυρίδης Ιωάννης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Εισηγητής: Δαμίγος Βασίλειος Επίβλεψη: Μαυρίδης Ιωάννης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ευχαριστίες Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω για

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη... 29 Βασικές έννοιες... 29 Εισαγωγή... 30 Ο άνθρωπος, ο υπολογιστής, και η διεπαφή χρήστη... 31 Ιστορική αναδροµή... 35

Περίληψη... 29 Βασικές έννοιες... 29 Εισαγωγή... 30 Ο άνθρωπος, ο υπολογιστής, και η διεπαφή χρήστη... 31 Ιστορική αναδροµή... 35 Περιεχόµενα Κεφ. 1 Bασικές έννοιες και ιστορική αναδροµή... 29 Περίληψη... 29 Βασικές έννοιες... 29 Εισαγωγή... 30 Ο άνθρωπος, ο υπολογιστής, και η διεπαφή χρήστη... 31 Ιστορική αναδροµή... 35 Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit

ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ WEB DESIGN PATTERNS

ΚΑΙ WEB DESIGN PATTERNS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΚΑΙ WEB DESIGN PATTERNS - Μελέτη περίπτωσης ιστότοπων φυσικών καλλυντικών - Γεωργακοπούλου Αντωνία Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής : Σπύρος Συρμακέσης

Επιβλέπων καθηγητής : Σπύρος Συρμακέσης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ «Σύγχρονες Μέθοδοι Αλληλεπίδρασης μεταξύ Ανθρώπου Υπολογιστή και Εικονική Πραγματικότητα» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πετρούλα Φ. Άτσαλου Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων»

«Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ευχρηστίας ικτυακών Τόπων Μουσείων: Αποτελέσµατα Έρευνας στους Φοιτητές του Τ.Π.Τ.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αξιολόγηση Ευχρηστίας ικτυακών Τόπων Μουσείων: Αποτελέσµατα Έρευνας στους Φοιτητές του Τ.Π.Τ.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αξιολόγηση Ευχρηστίας ικτυακών Τόπων Μουσείων: Αποτελέσµατα Έρευνας στους Φοιτητές του Τ.Π.Τ.Ε. ρ. Ευαγγελία ΚΑΒΑΚΛΗ, Σοφία ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) αποτελεί κάτι µη απτό. Είναι ένα ιδεατό κατασκεύασµα το οποίο δηµιουργείται για να αντιπροσωπεύσει µια φυσική οντότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων Αναστάσιος Σπηλιωτόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 1 tasos@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ένα Τυπικό Χώρο Γραφείων με τη Χρήση Υβριδικού Συστήματος Α.Π.Ε.

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ένα Τυπικό Χώρο Γραφείων με τη Χρήση Υβριδικού Συστήματος Α.Π.Ε. Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ένα Τυπικό Χώρο Γραφείων με τη Χρήση Υβριδικού Συστήματος Α.Π.Ε. Ι. Καρράς 1, Χ.Δ.Καμπεζίδης 2, Δ.Ζευγώλης 1 1 Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Βασικές Έννοιες. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Βασικές Έννοιες Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Βασικές έννοιες Σημαντικά παραδείγματα (paradigms)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων»

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Ευσταθίου Ευστάθιος ΑΕΜ φοιτητή: 1273 Επόπτης καθηγητής: Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διπλωματική εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Θ. ΣΠΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Μια διατριβή που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ τ ο υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ γ ι α τ ο α κ α δ η µ α ϊ κ ό έ τ ο ς 2007-2008 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στην Επιστήµη & Τεχνολογία των Υπολογιστών Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Περιβαλλόντων Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή με έμφαση στις Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Περιβαλλόντων Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή με έμφαση στις Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεθοδολογία Αξιολόγησης Περιβαλλόντων Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή με έμφαση στις Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας Διδακτορική Διατριβή Νεκτάριος Ν. Κωσταράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Εξοπλισμός 10 Φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Εργασία στο μάθημα Σύγχρονη Εργονομία Από τις φοιτήτριες, Βελούτσου Μερσίνη Δ/04031 και Χατζούλη Ιωάννα Δ/ο4286 με θέμα Εργονομία και Υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καρυπίδη Μαρία, A.M. 671 Επιβλέπων: Περακάκης Εμμανουήλ

Εισηγητής: Καρυπίδη Μαρία, A.M. 671 Επιβλέπων: Περακάκης Εμμανουήλ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η σημασία της μελέτης της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction) κατά την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα