ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ)» /νση Τεχνικών Έργων ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Π Ε 1982ΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά στη συντήρηση / αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου του αµφιθέατρου 14 (αυτόνοµο κτίριο) που αποτελεί νέα προσθήκη κατ επέκταση του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστηµίου. Ο χώρος αυτός πρόκειται ν αποτελέσει οικολογική παρέµβαση στο Πανεπιστήµιο µε κύριο στόχο τη δηµιουργία χώρου πόλου έλξης για τους φοιτητές. Αρχικά και αφού προηγηθεί η χωροσταθµική αποτύπωση του χώρου, θα γίνει µια αναδιαµόρφωση της εισόδου από την οδό Λαµπράκη. Θα διαµορφωθεί είσοδος για ΑΜΕΑ κοντά στο σηµείο που τώρα υπάρχει η πρόχειρη µεταλλική θύρα εισόδου η οποία θα καταργηθεί και στη θέση της θα χτισθεί ένα τοιχίο µε µεταλλική περίφραξη. Η κύρια είσοδος θα διαµορφωθεί επί της οδού Λαµπράκη στη θέση όπου προβλέπεται από το σχέδιο της µελέτης και µετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας. Θα διαµορφωθεί ράµπα για Α.Μ.Ε.Α. µε την απαιτούµενη από τις προδιαγραφές της αντίστοιχης Νοµοθεσίας κλίση. Στο κτίριο και στο σηµείο όπου αυτή τη στιγµή υπάρχει µια µονή υαλόθυρα, θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης µια νέας υαλόθυρας µε σκελετό αλουµινίου µε µπάρα πανικού. Επίσης, θα διαµορφωθεί µεταλλική ράµπα εισόδου ΑΜΕΑ στον εξωτερικό χώρο του Αµφιθέατρου 14 από την πλευρά της σκηνής. Για την πρόσβαση στο κτίριο ΗΘ του Πανεπιστηµίου πρόκειται να τοποθετηθεί µεταλλική σκάλα 2 κλάδων ανόδου και καθόδου. Στο χώρο αυτό που θα κατασκευαστεί η µεταλλική σκάλα, θα υπάρχει χώρος για τοποθέτηση φύτευσης. Επίσης, στο χώρο αυτό θα γίνει αντικατάσταση της µεταλλικής θύρας που οδηγεί στον υπόγειο χώρο στάθµευσης. Η υπάρχουσα γωνία θα διαµορφωθεί σε χώρο φύτευσης. Σ αυτό το σηµείο πρέπει να ειπωθεί ότι λόγω της φύσεως του έργου, προτείνεται οι εργασίες φύτευσης να εκτελεστούν µε τη βοήθεια γεωπόνου ή επιστήµονα κατηρτισµένου σε αντικείµενο αρχιτεκτονικής τοπίου. Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Σελίδα 1 από 6

2 Το υλικό επίστρωσης της επιφάνειας του δαπέδου του εξωτερικού χώρου πρόκειται να γίνει µε σταµπωτό σκυρόδεµα, υφής, τεχνοτροπίας και χρώµατος επιλογής του επιβλέποντος µηχανικού της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Οι εναλλαγές του σχήµατος του δαπέδου θα εξυπηρετεί τη διαµόρφωση διαδρόµων και χώρων τοποθέτησης κτιστών δενδροδοχείων. Στο υπάρχον τοιχίο ύψους 1 µέτρου που υπάρχει τώρα απέναντι από το Αµφιθέατρο 14,πρόκειται να γίνουν εργασίες εκσκαφής σε πλάτος 50εκ. ώστε να γίνει στεγανοποίηση του τοιχίου από την εσωτερική πλευρά, και επανεπίχωσή του. Στη βάση του θα ανοιχτούν οπές αποστράγγισης και θα τοποθετηθούν παγκάκια κτιστά, το πάνω µέρος των οποίων θα καλύπτεται από τάβλες τροπικής ξυλείας Teak ή Iroko. Παράλληλα της υπάρχουσας περίφραξης του Πανεπιστηµίου, και πίσω από το τοιχίο, θα γίνουν εργασίες καθαρισµού και αναµόχλευσης του χώµατος, µεταφύτευσης υπαρχόντων θάµνων ή και φύτευσης νέων δενδρυλλίων, και δένδρων σε αναλόγων διαστάσεων προκατασκευασµένα ή κτιστά φυτοδοχεία. Παράλληλα, στο τµήµα αυτό του περιβάλλοντος χώρου, τα υπάρχοντα τοιχία σκυροδέµατος πρόκειται να διακοσµηθούν και αυτά µε φυσικές πέτρες επιλογής της Υπηρεσίας. Στην στέψη των τοιχίων θα τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα αλουµινίου (ανοξείδωτα τύπου inox) ηλεκτροστατικής βαφής σε απόχρωση ξύλου Το δάπεδο στο ύψος του ενός µέτρου θα επιστρωθεί από πλάκες πεζοδροµίου οι οποίες θα είναι επενδεδυµένες µε χοντρό ή ψιλό βότσαλο (βοτσαλόπλακες), χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Επίσης θα τοποθετηθούν σε επιλεγµένες θέσεις κτιστά παγκάκια και κάδοι απορριµµάτων. Τα κλιµατιστικά τα οποία αυτή τη στιγµή είναι εκτεθειµένα, θα καλυφτούν από πέτασµα αλουµινίου σε λωρίδες. Η είσοδος στο χωρο θα γίνεται από πόρτα εισόδου ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή µόνο σε εξειδικευµένο προσωπικό συντήρησης των κλιµατιστικών µονάδων. Για τη βελτίωση της αισθητικής αλλά κυρίως για τη δηµιουργία ευχάριστου µικροκλίµατος για τους φοιτητές και τους χρήστες περιοχής παρέµβασης προβλέπεται η φύτευση σηµαντικού αριθµού δένδρων καθώς και θάµνων και η κατασκευή θεµατικών παρτεριών µε φύτευση αρωµατικών φυτών (ρίγανη, δενδρολίβανο κτλ) Πρόκειται να γίνει προσθήκη κηποχώµατος σε ελάχιστο βάθος µισού µέτρου ενώ βελτιώνεται µε την ενσωµάτωση τύρφης. Η φύτευση θα πρέπει να γίνει προσεκτικά να ανοιχτεί λάκκος φύτευσης σε βάθος 50 εκατοστών στη συνέχεια τοποθετούνται οι πάσσαλοι στήριξης του δένδρου (2 ανά δένδρο) και µετά τοποθετείται το δένδρο στο σωστό βάθος (όχι βαθύτερα από ότι ήταν στο φυτώριο) και καλύπτεται µετά η µπάλα χώµατος του δένδρου µε χώµα. Το χώµα αυτό είναι κηπευτικό το οποίο έχει εµπλουτιστεί µε τύρφη. Για το σκέπασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το υπάρχον χώµα εφόσον µετά από έλεγχο του επιβλέποντος µηχανικού της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων κριθεί ότι είναι κατάλληλο (µέσης σύστασης, όχι χαλικώδους υφής, όχι µε υπολείµµατα κατασκευών και παραπροϊόντα τσιµέντου). Πριν γίνει Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Σελίδα 2 από 6

3 το σκέπασµα του λάκκου φύτευσης θα πρέπει να τοποθετηθεί σωλήνα από PVC Φ63 µήκους 60 εκατοστών περίπου (µέχρι το βάθος φύτευσης) που έχει εγκοπές στο κατώτερο µισό του µήκους της, σε κατακόρυφη θέση και µε το άνω άκρο στο ύψος της επιφάνειας του εδάφους για να χρησιµεύει για τον καλύτερο αερισµό των ριζών, την εξάτµιση της περίσσειας υγρασίας του εδάφους και τη συµπληρωµατική άρδευση του δένδρου. Οι Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις του έργου «ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 14» περιλαµβάνουν: Εγκατάσταση Ύδρευσης-Άρδευσης Εγκατάσταση Αποχέτευσης Οµβρίων Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο κρουνών στον περιβάλλοντα χώρο σε θέσεις που θα προσδιοριστούν από τον επιβλέποντα κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου και εγκατάσταση άρδευσης για την υδροδότηση των δένδρων και των ζαρντινιερών. Η γραµµή υδροδότησης των δένδρων κατασκευάζεται από σωληνώσεις δικτυωµένου πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE/10atm), που εγκαθίστανται υπόγειες ή θαµµένες στο σκυρόδεµα πάνω από τη στεγάνωση. Σε κάθε ζαρντινιέρα εγκαθίσταται αυτορυθµιζόµενος σταλακτηφόρος σωλήνας υπεδάφιας άρδευσης, µήκους 6 m, σε βάθος 0,40 m, ονοµαστικής διαµέτρου Φ16, που στη βάση της ζαρντινιέρας συνδέεται µε την κεντρική σωλήνωση διανοµής. Σε επίκαιρα σηµεία στο δίκτυο εγκαθίστανται πλαστικά φρεάτια επίσκεψης του δικτύου διαστάσεων 40x40cm, µε αφαιρούµενα καλύµµατα ασφαλείας, εντός των οποίων θα υπάρχουν σφαιρικές ορειχάλκινες δικλίδες διακοπής επί των δικτύων. Σε κάποια από τα φρεάτια αυτά εγκαθίσταται επί της σωλήνωσης του νερού καθαριότητας ορειχάλκινος κρουνός 3/4" µε ταχυσύνδεσµο για τη σύνδεση ελαστικού σωλήνα, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες καθαριότητας. - Στην περιοχή του έργου θα κατασκευαστεί δίκτυο καναλιών για την συλλογή των οµβρίων υδάτων. Τα συλλεκτήρια κανάλια υδροσυλλογής θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης κατά το στάδιο διαµόρφωσης των δαπεδοστρώσεων και σύµφωνα µε τις κλίσεις που θα δοθούν. Οι σωληνώσεις που «θάβονται» στο σκυρόδεµα θα είναι κατασκευασµένες από πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVCu, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 10 atm. Οι υπόγειες σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από πλαστικούς σωλήνες αποχετεύσεων σκληρού PVC 5 atm κατά ΕΛΟΤ 476 σειρά 41. Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Σελίδα 3 από 6

4 Τα φρεάτια κατασκευάζονται από σκυρόδεµα, επιχρίζονται εσωτερικά µε πατητή τσιµεντοκονία και προστατεύονται µε ειδικά σφραγιστικά χυτοσιδηρά καλύµµατα. Οι ενδεικτικές θέσεις των νέων φρεατίων όµβριων υδάτων, των καναλιών υδροσυλλογής και των οδεύσεων των νέων σωληνώσεων καθώς και οι θέσεις των υφιστάµενων φρεατίων δίνεται στο σχέδιο (Η2). Οι οριστικές θέσεις θα προκύψουν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα. Στις εργασίες περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας, ο καθαρισµός καθώς και οποιαδήποτε µετατροπή (διεύρυνση) των υφιστάµενων φρεατίων. - Ο φωτισµός της περιοχής του έργου θα είναι ενιαίος και θα υλοποιείται µε τα παρακάτω φωτιστικά σώµατα: Προβλέπεται ο φωτισµός όλων των παρτεριών ζαρντινιερών καθώς και των δέντρων µε φωτιστικά σώµατα ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, κυλινδρικής µορφής, διαµέτρου Φ343mm, ύψους 359mm, κατάλληλα για ενταφιασµό, προστασίας IP67, µε σώµα από χυτό αλουµίνιο, τοποθετηµένα µέσα κατάλληλο κυτίο εγκιβωτισµού, µε διαχύτη από διαφανές γυαλί µεγάλης θερµικής και µηχανικής αντοχής, ανταυγαστήρα από ανοδειωµένο γυαλιστερό αλουµίνιο, κορνίζα από ανοξείδωτο χάλυβα διαµέτρου Φ286 mm, εξοπλισµένα µε θερµικό για προστασία από υπερθερµάνσεις, µε λαµπτήρα CDM- T ισχύος 70W συµµετρικής ευρείας δέσµης φωτισµού και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς ΕΝ CEI34 21 & EN Προβλέπεται γενικός φωτισµός µε επίτοιχα φωτιστικά σώµατα ασύµµετρης κατανοµής, κυλινδρικής µορφής, διαµέτρου Φ256mm, προστασίας IP65, µε σώµα από χυτό αλουµίνιο, διαχύτη από διαφανές γυαλί µεγάλης θερµικής και µηχανικής αντοχής, ασύµµετρο ανταυγαστήρα από γυαλιστερό αλουµίνιο, µε λαµπτήρα JM-TS (Μεταλλικών Αλογονιδίων κεραµικού καυστήρα) ισχύος 70W ασύµµετρης κατανοµής φωτισµού µε γωνία ασυµµετρίας 50 0 και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς ΕΝ60598 CEI34 21 & EN Θα εγκατασταθεί περιµετρικός φωτισµός στο χώρο, µε επίτοιχα φωτιστικά σώµατα πλαγίως χωνευτής τοποθέτησης, ασύµµετρης κατανοµής φωτισµού προς τα κάτω σύµφωνα µε τους νόµους της φωτορύπανσης, προστασίας IP66, αντοχής σε κρούση ΙΚ08, µε σώµα από άθραυστο Fiberglass µεγάλης θερµικής και µηχανικής αντοχής, εµπρόσθια πρόσοψη από ατσάλι AISI 316 ανθεκτικό στη διάβρωση, διαχύτη από θερµοανθεκτικό κρύσταλλο, ασύµµετρο ανταυγαστήρα από ριγωτό αλουµίνιο, συνοδευόµενα µε το κατάλληλο κυτίο εγκιβωτισµού, µε λαµπτήρα FLC-D (φθορισµού compact) ισχύος 18 W ασύµµετρης κατανοµής φωτισµού και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς ΕΝ CEI Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Σελίδα 4 από 6

5 Η θέση των φωτιστικών σωµάτων δίνεται στο σχέδιο (Η1). - O φωτισµός του περιβάλλοντα χώρου θα ηλεκτροδοτηθεί από τον γενικό πίνακα του Αµφιθεάτρου 14 που είναι τοποθετηµένος σε βοηθητικό χώρο της αίθουσας. Στον πίνακα θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούµενα όργανα διακοπής, προστασίας, ελέγχου και ενδείξεων για τα κυκλώµατα φωτισµού. Επιπλέον προβλέπεται η εγκατάσταση σε ανεξάρτητο κύκλωµα µονοφασικού ρευµατοδότη σούκο 16Α/250V επί πίνακα. - Τα κυκλώµατα διανοµής φωτισµού θα αναχωρούν από τον υφιστάµενο γενικό πίνακα και θα κατασκευαστούν µε καλώδια ΝΥΥ µέσα σε πλαστικούς σωλήνες PVC 100 διαµέτρου Φ50mm, σε βάθος 0,20m περίπου, κάτω από το τελικό δάπεδο του υπό διαµόρφωση χώρου. Στις θέσεις αναχώρησης, άφιξης, διακλάδωσης ή αλλαγής κατεύθυνσης των υπογείων δικτύων θα υπάρχουν φρεάτια επίσκεψης των υπογείων καλωδίων. Επίσης θα υπάρχουν φρεάτια επίσκεψης ανά m περίπου για την τοποθέτηση και εξαγωγή των καλωδίων και την σήµανση της όδευσης. Τα φρεάτια καλωδίων θα είναι ανοικτού τύπου, θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα και θα έχουν χυτοσιδηρά καλύµµατα. Η έναυση των κυκλωµάτων φωτισµού θα γίνεται είτε µέσω φωτοκύτταρου ή χρονοδιακόπτη είτε µε γενικό διακόπτη. - Τα ηλεκτρόδια γείωσης θα κατασκευαστούν µε ράβδους γείωσης και τα φωτιστικά που θα τοποθετηθούν χαµηλά ή θα ενσωµατωθούν στο δάπεδο ή στο έδαφος θα ηλεκτροδοτηθούν µέσω µετασχηµατιστών αποµόνωσης 230/230V, εγκατεστηµένους στον πίνακα ηλεκτροδότησης τους. Όσες εργασίες δεν προκύπτουν από τα σχέδια ή οι επιπλέον εργασίες που πιθανώς προκύψουν και είναι συναφείς µε τη βέλτιστη διαµόρφωση του παραπάνω έργου, θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων και σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Επιπλέον κατά τη φάση των αποξηλώσεων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή όχληση στους εργαζόµενους αλλά και στους φοιτητές στον χώρο του πανεπιστηµίου. Σε περίπτωση που υλικά από τις αποξηλώσεις κριθούν από την επίβλεψη κατάλληλα για χρήση θα µεταφερθούν από τον ανάδοχο σε χώρο µέσα στο κτίριο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Σελίδα 5 από 6

6 Σε περίπτωση που απαιτηθεί εργοταξιακός πίνακας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος για τις ανάγκες του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αιτηθεί την κατάλληλη παροχή από τη.ε.η. και να εγκαταστήσει το νέο πίνακα σε θέση που θα του υποδειχθεί από τον επιβλέποντα της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Επιπλέον, στον συγκεκριµένο πίνακα θα πρέπει απαραιτήτως να τοποθετηθεί διακόπτης διαρροής έντασης για την ασφάλεια των εργαζοµένων κατά την εκτέλεση του έργου. Ο συγκεκριµένος πίνακας θα καταργηθεί ως παροχή από τη.ε.η. και θα αποξηλωθεί µετά το πέρας του έργου (µετά τη βεβαίωση περάτωσης του έργου) µε ευθύνη του εργολάβου. Η εισαγωγή υλικών στο χώρο, θα γίνει µε µεγάλη προσοχή αποκλείοντας ανεπιθύµητες ζηµιές στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί τις οδηγίες των επιβλεπόντων της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Κάθε εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα άρθρα του Τιµολογίου της µελέτης και τις επιµέρους οδηγίες της επίβλεψης και τους ισχύοντες κανονισµούς. Πριν από οποιαδήποτε εργασία ή προσκόµιση υλικού αλλά και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα πρέπει ο ανάδοχος να πάρει την έγκριση της επίβλεψης τόσο για τα υλικά όσο και για τις εργασίες. Οι συντάξαντες Θεσσαλονίκη, / /2012 Για τις Οικοδοµικές εργασίες Για τις Η/Μ εργασίες Σκορδάρης Αναστάσιος ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Msc Μπαλτζή Αγγελική ιπλ. Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Υ., Msc Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Σελίδα 6 από 6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Παρεµβάσεις ανάπλασης σε οικισµούς της ηµοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου Αρ. Μελέτης: 103/2014 Έργο: Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς του Δήμου Ιάσμου Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΩ. ΣΑ: Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ06180026 ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) ΕΡΓΟ : «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή νέου υπογείου δικτύου (Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) Αρ. Μελέτης : 2 / 2014

(Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) ΕΡΓΟ : «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή νέου υπογείου δικτύου (Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) Αρ. Μελέτης : 2 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ηράκλειο, 18/8/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ)» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΈΡΓΟ: «Συντήρηση / αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου (αµφιθεάτρου διδασκαλίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

Εκατό πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες. Πηγή χρηµατοδότησης: Κ.Α. 2012 ΕΠ 00180068. Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013

Εκατό πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες. Πηγή χρηµατοδότησης: Κ.Α. 2012 ΕΠ 00180068. Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Περιβάλλων χώρος και σύνδεση µε δίκτυα Κτιρίου του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

βορειοανατολική πλευρά του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου.

βορειοανατολική πλευρά του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Αρμόδιοι: Λεβιθόπουλος Παν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΟ: Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc CF0000/4932/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΈΡΓΟ: Κατασκευή Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης Παν/μίου Μακεδονίας ΘΕΣΗ: Παν/μιο Μακεδονίας Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 1982ΣΕ04600002 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 92.000 ΕΥΡΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 455 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Εργο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. λαµβάνουν χώρα στην περιοχή και σε µεγάλο βαθµό καθορίζουν τη χρήση των χώρων αυτών.

Εργο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. λαµβάνουν χώρα στην περιοχή και σε µεγάλο βαθµό καθορίζουν τη χρήση των χώρων αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Εργο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προυπ 2.925.000 Ευρώ ( µε Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Programme co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα