ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ"

Transcript

1 ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Ένα από τα κυριότερα σηµεία τριβής µεταξύ της Μεταφυσικής και της Επιστήµης είναι η προέλευση της Γνώσης που πρεσβεύει ότι κατέχει η Μεταφυσική. Για αυτή και κατά συνέπεια και για τις διάφορες θρησκείες, η πηγή της Γνώσης αυτής είναι η Θεία Έµπνευση, η Φώτιση καθώς και η από τον ίδιο τον ηµιουργό Θεό ή πνευµατικά ανώτερων όντων εκπαίδευση, ενός ή περισσοτέρων πνευµατικών ηγετών. Απόψε θα ασχοληθούµε µε την δυνατότητα ύπαρξης αυτής της πηγής γνώσης. Θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε αν υπάρχει εξ αποκαλύψεως Αλήθεια. Πριν όµως ερευνήσουµε το θέµα αυτό θα ασχοληθούµε µε ένα βασικό και σηµαντικό σηµείο. Τον ορισµό της Αλήθειας. Πριν προχωρήσουµε στην διατύπωση του ορισµού πρέπει να δηλώσουµε από την αρχή ότι η έννοια Αλήθεια όπως και πολλές άλλες έννοιες ( ικαιοσύνη, Ελευθερία, Ισότητα, ηµοκρατία, ίκαιο κ. λ. π. ) αποτελούν οµάδα εννοιών στην οποία µε µεγάλη δυσκολία µπορούµε να διατυπώσουµε έναν ορισµό, ο οποίος να γίνει πλήρως αποδεκτός και να περιλαµβάνει την ολότητα της έννοιας στην οποία αναφέρεται. Την δυσκολία στον ορισµό της έννοιας Αλήθεια θέλει να δηλώσει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν σε σχετική περικοπή του Ευαγγελίου του και συγκεκριµένα σε αυτή που περιγράφει την στιχοµυθία του Ιησού µε τον Ρωµαίο Ηγεµόνα Πιλάτο, σε σχετική ερώτηση του Πιλάτου ο Ιησούς παρέµεινε σιωπηλός. Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολη ώστε να έχει και µονοσήµαντη και καθολικά αποδεκτή απάντηση. Μια πρώτη προσέγγιση του ορισµού της, µέσω της ετυµολογικής µεθόδου, είναι αυτή που µας λέγει ότι αποτελείτε από το στερητικό α και το θέµα ληθ. Στο θέµα αυτό δίδεται η ερµηνεία του λησµονώ. Πρώτος διατύπωσε την άποψη αυτή ο Πλάτων. Έχοντας σαν βάση αυτόν τον ορισµό, ονοµάζουµε Αλήθεια την λησµοσύνη του Ουρανίου Κόσµου, του Κόσµου από τον οποίο προήλθε, και ο άνθρωπος. Αυτός ο Κόσµος είναι ο Κόσµος των Ιδεών και των Αρχετύπων, ο οποίος έχει χαθεί για τον Άνθρωπο στην παρούσα συνειδησιακή κατάστασή του. Ο Κόσµος αυτός περιλαµβάνει την αυθεντική Γνώση, δηλαδή την Αλήθεια. Κατά άλλους µελετητές η λέξη ετυµολογείτε από το στερητικό α και τις λέξεις λάθος ή λανθάνω δίδοντας της την ερµηνεία του µη λανθασµένου, του µη ψευδούς, άρα του πραγµατικού. Κατά την ερµηνεία αυτή η έννοια της Αλήθειας ορίζεται ως η γνώση της Πραγµατικότητας. Με τον ορισµό αυτόν της Αληθείας ως γνώση της Πραγµατικότητας, θα συµφωνήσει και ο Μαρξιστής Maurice Cornforth στο έργο του Γνωσιολογία. Εκεί θα ορίσει την Αλήθεια ως την αντιστοιχία ανάµεσα στην Ιδέα και την αντικειµενική πραγµατικότητα.

2 Πολλοί όµως θα αντιδράσουν στον ορισµό αυτόν. Άλλο πράγµα θα πουν είναι η Αλήθεια και όλο η Πραγµατικότητα. Πραγµατικότητα είναι ο αντικειµενικός κόσµος. Αυτός υπάρχει αντικειµενικά είτε το θέλουµε είτε όχι. Είτε το γνωρίζουµε είτε όχι. Αντίθετα Αλήθεια είναι ότι γνωρίζουµε από την πραγµατικότητα και µάλιστα το γνωρίζουµε χωρίς να σφάλουµε. Με πλήρη βεβαιότητα. Σε επιβεβαίωση µάλιστα του ισχυρισµού τους προστρέχουν στον Αριστοτέλη ο οποίος είχε ορίσει ότι Αλήθεια σηµαίνει «την περί των πραγµάτων γνώσιν µας», δηλαδή την συµφωνία του νου προς τα πράγµατα. Ο Ελευθερουδάκης στο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του δίδει τον ορισµό της Αλήθειας ως το αντίθετο του ψεύδους, του απλώς φαινόµενου. Συνεχίζοντας την ανάλυση της έννοιας µας λέγει ότι Αλήθεια ονοµάζεται αφ ενός µεν η συµφωνία της γνώσης µε τον εαυτό της και τους λογικούς κανόνες, αφ ετέρου δε η συµφωνία της γνώσης προς το περιεχόµενο ή το πραγµατικό αντικείµενο αυτής. Στην πρώτη περίπτωση η αλήθεια ονοµάζεται κατ είδος, τυπική ή λογική µερικές δε φορές και ορθότητα. Στην δεύτερη περίπτωση ονοµάζεται καθ ύλη ή πραγµατική. ιευκρινίζει δε ότι η καθ ύλη αλήθεια είναι και καθ είδος ορθή, ή δε καθ είδος µπορεί να είναι πραγµατικά ορθή ή ψευδής. Ο ηµητράκος στο οµώνυµο Λεξικό του ερµηνεύει το λήµµα ως ακρίβεια ή πραγµατικότητα. Ως το αντίθετο του ψεύδους ή του φαινόµενου. Ο Λάσκαρις στο αντίστοιχο λίµα της Εγκυκλοπαίδειας της Ελεύθερης Τεκτονικής δίδει τον ορισµό της Αλήθειας ως το να είναι κάτι αληθές, δηλαδή πραγµατικό, αντίθετο του ψεύδους, του απλού φαινόµενου. Η άλλη τεκτονική άποψη για το τι είναι Αλήθεια εκφράζεται σε ένα επίσης τεκτονικό κείµενο. Το κείµενο αυτό είναι έκδοση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του 1996 γραµµένο από τον Μ Σεβτ. Αδ. Στέφανο Παϊπέτη και έχει τίτλο Τι είναι Ελευθεροτεκτονισµός. Ο ορισµός που συναντάµε για την Αλήθεια εκεί είναι ο ακόλουθος: «Με την λέξη Αλήθεια εννοούµε την εσχάτη και αµετάβλητη Αλήθεια που διέπει το Σύµπαν ολόκληρο και την οποία οι άνθρωποι δεν µπορούν να συλλάβουν και να κατανοήσουν, παρά µονάχα κατά το ελάχιστο µέρος της και αυτό ακόµη θαµπό και παραµορφωµένο. Τούτη την Αλήθεια αναζητούν οι Ελευθεροτέκτονες». Η αδυναµία µας να ορίζουµε µε τρόπο ολοκληρωτικό την έννοια της Αλήθειας είναι φανερή. Για να ξεπεράσουµε τον σκόπελο αυτόν δίδουµε ορισµένους προσδιορισµούς στην έννοια της Αλήθειας. Συναντάµε λοιπόν διάφορα είδη Αλήθειας. Μερικά από αυτά είναι η Υποκειµενική Αλήθεια, η Αντικειµενική Αλήθεια ή η Υπερβατική Αλήθεια. Μια πρώτη λοιπόν διαπίστωση που εξάγουµε από τη προσπάθειά µας αυτή είναι ότι ο ορισµός της Αλήθειας µε έναν κοινά αποδεκτό τρόπο είναι σχεδόν αδύνατος. Για τον λόγο αυτόν κρατάµε σε εκκρεµότητα τον ορισµό και θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε την έννοια αυτή µέσω των τρόπων εντοπισµού και κατανόησης της Αληθείας. Η πρώτη µέθοδος προσέγγισης της Αλήθειας είναι µέσω των αισθήσεων. Με αυτή αντιλαµβανόµαστε το περιβάλλον και αντιλαµβανόµαστε τα γεγονότα που συµβαίνουν στον χώρο που

3 βρισκόµαστε ή στον πλανήτη που ζούµε µέσω των πληροφοριών που προσλαµβάνουµε. Η προσέγγιση αυτή της Αλήθειας είναι ατελής και πολλές φορές λανθασµένη. Μπορούµε να πούµε ότι είναι µια πρώτη επαφή του ανθρώπου µε την Αλήθεια. Είναι γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται µια γενική αίσθηση του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Αυτό αναζητούν να καταλάβουν πριν από οτιδήποτε άλλο. Αυτό το περιβάλλον σε µια πρωταρχική µορφή µας το παρουσιάζουν οι αισθήσεις. Αυτή είναι η πρώτη πραγµατικότητα που γνωρίζουµε. Αυτή πιστεύουµε στην αρχή. Αν προσπαθήσουµε να περιγράψουµε αυτό που βιώνουµε µέσω των αισθήσεων θα παρατηρήσουµε ότι οι περιγραφές αυτές είναι σε πολλά σηµεία διαφορετικές από άνθρωπο σε άνθρωπο ακόµη και για πολύ φαινοµενικά πράγµατα όπως είναι το κρύο και η ζέστη, το πικρό ή το γλυκό, το µικρό και το µεγάλο κλπ. Οι διαφορές αυτές γίνονται ιδιαίτερα σηµαντικές αν µεταφερθούν στην καθηµερινότητα που βιώνει ο κάθε ένας από µας. Εκτός όµως από τις διαφορές στις προσλήψεις µέσω των αισθήσεων και στη αξιολόγηση αυτών των προσλήψεων, έχουµε και πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αισθήσεις µας πληροφορούν µε ψευδείς πληροφορίες και αποτελέσµατα. Μέσω των αισθήσεων αντιλαµβανόµαστε π. χ. ότι ο Ήλιος κινείται γύρω από την Γη πράγµα που δεν είναι αληθές. Αντιλαµβάνεται λοιπόν ο άνθρωπος ότι οι αισθήσεις δεν µπορούν να τον πληροφορήσουν µε αντικειµενικότητα για το τι συµβαίνει στο περιβάλλον. Πολύ δε περισσότερο για το τι συµβαίνει σε επίπεδα που δεν είναι πρόσβασηµα από αυτές. Σαν τέτοια πεδία µπορούµε να αναφέρουµε αυτά των ιδεών, των αξιών ή των νόµων. Υπάρχει ανάγκη να προσφύγουµε και σε έναν άλλο τρόπο πρόσληψης της Αληθείας εκτός από αυτό των αισθήσεων. Ο τρόπος αυτός είναι µέσω της Λογικής. Ο άνθρωπος δεν αρκείτε στην παρατήρηση. Θέλει να κατανοεί την ουσία αυτών που βλέπει. Πρέπει να εξετάσει αν αυτό που αντιλαµβάνονται οι αισθήσεις είναι σωστό και πραγµατικό ή µια ακόµη αυταπάτη. Χρειάζεται κατά συνέπεια να κατανοήσει την ουσία της ύλης και των φαινοµένων. Να αντιληφθεί τους νόµους που διέπουν το περιβάλλον που ζει. Να προσεγγίσει την γενεσιουργό αιτία των πραγµάτων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας τέτοιας συµπεριφοράς είναι αυτό του ειδώλου στον καθρέπτη. Κοιτώντας µέσα σε έναν καθρέπτη βλέπουµε το δικό µας είδωλο. Αυτό που βλέπουµε δεν υπάρχει στην πραγµατικότητα. Είναι η αντανάκλαση του σώµατός µας. Εµείς όµως το βλέπουµε. Για την όρασή µας υπάρχει. Μέσω όµως της Λογικής και την γνώσης που έχουµε µπορούµε να σκεφτούµε ότι η στάση µας εµπρός από ένα καθρέπτη δηµιουργεί ένα είδωλο το οποίο δεν είναι πραγµατικό και κατά συνέπεια δεν υπάρχει. Με την λογική και την γνώση που έχουµε µπορούµε να δεχθούµε σαν σωστό ένα ερέθισµα που δηµιουργούν οι αισθήσεις ή σαν µια απάτη λόγω της ατέλειας που έχουν. Με την γνώση που αποκτά ο άνθρωπος µέσω της λογικής και των αισθήσεων δηµιουργεί τις επιστήµες. Αυτές ανάλογα µε την φύση τους αναζητούν διαφορετικές µορφές της Αλήθειας. Αυτή η γνώση όσο ευρεία και αν είναι δεν µπορεί

4 να φτάσει την απόλυτη Αλήθεια. Προσεγγίζει µόνο επιµέρους τµήµατα ή πτυχές της. Υπάρχουν όµως δραστηριότητες στον άνθρωπο που δεν µπορούν να περιοριστούν στην γνώση και την εµπειρία που µας προσφέρουν οι αισθήσεις και η Λογική µόνο. Ο άνθρωπος προβληµατίζεται για διάφορα φαινόµενα του περιβάλλοντός του και όχι µόνο, για τα οποία δεν έχει απαντήσεις. εν µπορεί να αντιληφθεί την λειτουργία τους ή τον σκοπό της ύπαρξής τους µε τα δύο αυτά µέσα. Για τον λόγο αυτό Ερευνά. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι το σχήµα της Γης. Ο άνθρωπος του 6 ου π. Χ. αιώνα δεν είχε και δεν µπορούσε να έχει σαφή εικόνα του σχήµατος και του τρόπου στήριξης της Γης. Οι αισθήσεις του δεν τον βοηθούσαν να αντιληφθεί το µέγεθος και το σχήµα της. Οι γνώσεις και η λογική δεν µπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν αυτό που οι αισθήσεις προσλάµβαναν. Έπρεπε κατά συνέπεια να υπερβεί αυτές τις δύο µεθόδους και να προστρέξει σε µια άλλη περισσότερο πρωτοποριακή. Το Στοχασµό. Με αυτή την µέθοδο ο άνθρωπος άρχισε να παράγει διάφορες απόψεις για τα πράγµατα που τον απασχολούσαν και δεν µπορούσε να βρει απαντήσεις µε τις άλλες µεθόδους. Οι απόψεις αυτές διατυπώνονταν τµηµατικά ή ολοκληρωµένα. Έπρεπε όµως να περάσουν από την κρίση των υπολοίπων µελών της κοινότητας για να γίνουν αποδεκτές. Στην κρίση για την αποδοχή ή όχι µιας άποψης συµµετείχαν όλες οι γνωστές µέθοδοι πρόσληψης της Αλήθειας. Ο Στοχασµός, η Λογική και η επαλήθευση µέσω των αισθήσεων µε το πείραµα ή µε το απτό αποτέλεσµα αν αυτό ήταν δυνατό. Σε αντίθετη περίπτωση η διαµάχη συνεχίζονταν µέχρι να επικρατήσει κάποια από τις διατυπωµένες απόψεις. Ακόµη και τότε όµως υπήρχε αµφισβήτηση για την ορθότητά της. Ποιο ήταν όµως το ερέθισµα που οδηγούσε τον στοχασµό στην συγκεκριµένη άποψη και όχι σε κάποια άλλη διατύπωση; Ήταν µια διαφορετική µέθοδος πρόσληψης της Αλήθειας. Η Έµπνευση, η ιόραση και η ιαίσθηση. Με τον όρο Έµπνευση εννοούµε µια λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου κατά την οποία ο άνθρωπος δέχεται ιδέες και σκέψεις οι οποίες προέρχονται από το ατοµικό ή το συλλογικό ασυνείδητο Με τον όρο ιαίσθηση εννοούµε την διάχυτη αυτή αίσθηση των πραγµάτων που έχει κάποιο άτοµο και τα οποία βρίσκονται εκτός των ορίων των αισθήσεών µας. Τέλος µε τον όρο ιόραση εννοούµε µια αίσθηση ανάλογη µε αυτή της όρασης, η οποία αντιλαµβάνεται πρόσωπα και γεγονότα τα οποία λαµβάνουν χώρα σε ιδιαίτερα µακρινή απόσταση από τον παρατηρητή. Είναι αλήθεια ότι αυτή την στιγµή η ανθρώπινη γνώση δεν έχει καταφέρει να διαχωρίσει και να διευκρινίσει πλήρως τις έννοιες αυτές µε συνέπεια πολλές φορές να συγχέονται µεταξύ τους. εν είναι επίσης κατανοητοί οι µηχανισµοί λειτουργίας αυτών των εκδηλώσεων µε αποτέλεσµα αυτές να εκδηλώνονται ακούσια και αυτόµατα µε ισχυρή ή όχι ένταση και αποτελεσµατικότητα.

5 Αυτές οι µέθοδοι όµως δηµιουργούν τον πρώτο σπινθήρα για την διάνοιξη νέου δρόµου στην προσέγγιση της Αλήθειας. Αυτές, σαν σύνολο ή κάθε µια ξεχωριστά, ήταν η αιτία της πρώτης σκέψης και ταυτόχρονα της πρώτης απάντησης σε µια προσπάθεια κατανόησης ενός τµήµατος της Αλήθειας. Η έµπνευση δηµιουργεί τον πρώτο στοχασµό ο οποίος µέσω λογικών συνειρµών και πειραµατικών ή αισθητικών αποδείξεων οδηγεί τον άνθρωπο στην γνώση και στην κατάκτηση της Αλήθειας. Ολοκληρώνοντας την αναφορά στους τρόπους πρόσληψης της Αληθείας µπορούµε να πούµε ότι για να θεωρηθεί κάτι σαν αληθές θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τους τρεις από τους τέσσερις τρόπους προσέγγισης. Θα πρέπει δηλαδή να είναι προϊόν στοχασµού, να έχει υποστεί την βάσανο και την κριτική της λογικής και να έχει επιβεβαιωθεί µέσω της παρατήρησης. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει η πρόσληψη των πτυχών της Αλήθειας από άτοµο σε άτοµο διαφέρει. Το περιβάλλον στο οποίο ζει, τα ήθη και τα έθιµα µε τα οποία µεγάλωσε, η εκπαίδευση και η ηθική µε την οποία διαπαιδαγωγήθηκε είναι µερικοί από τους παράγοντες που επιδρούν στην σκέψη και στην αποδοχή ενός φαινοµένου ή µιας αξίας σαν τµήµα ή όχι της Αλήθειας. Κάθε άνθρωπος κατά συνέπεια δηµιουργεί την δική του αλήθεια. Την αλήθεια αυτή την ονοµάζουµε Υποκειµενική. Οι κοινωνίες όµως στις οποίες ζουν οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ορισµένες αρχές και αξιώµατα για να µπορέσουν να λειτουργήσουν και να προσφέρουν στα µέλη τους τις δυνατότητες µιας ασφαλούς και δηµιουργικής διαβίωσης. Οι αρχές και τα αξιώµατα αυτά στηρίζονται κυρίως στην άποψη και την γνώµη που έχει για ένα θέµα η πλειοψηφία των µελών της κοινωνίας ή η ισχυρότερη οµάδα αυτής της κοινωνίας. Το σύνολο των αξιών, των αρχών, των γνώσεων γενικά που υιοθετούνται από την εκάστοτε κοινωνική οµάδα, είτε αυτή είναι µικρή (οικογένεια, φιλοσοφική ή πολιτική οµάδα) είτε είναι µεγάλη ( κράτος, θρησκεία ) αποτελούν την αλήθεια του συνόλου στο οποίο ανήκει το άτοµο. Η αλήθεια αυτή είναι γενικά παραδεκτή και την ονοµάζουµε Αντικειµενική. Πολλοί θεωρούν ότι η Αντικειµενική αλήθεια επειδή διέπεται από θέσεις που είναι αποδεκτές από µεγάλο µέρος του πληθυσµού περιέχει και την σωστότερη προσέγγιση της αλήθειας. Θεωρούν ότι αυτή η αλήθεια µπορεί και πρέπει να γίνει κανόνας στην κοινότητα και σεβαστή από όλα τα µέλη της. Είναι όµως έτσι τα πράγµατα; Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η επικρατούσα άποψη σε ένα τµήµα του πληθυσµού βλέπουµε να µεταβάλλεται είτε κάτω από την εµφάνιση νέων δεδοµένων ή µε την επικράτηση µιας άλλης άποψης µέσω της ισχύος και της βίας. Αυτό είναι µια ένδειξη ότι η Αντικειµενική αλήθεια δεν είναι µια Απόλυτη αλήθεια, αλλά µια αλήθεια που επικρατεί για κάποιο λόγο στην συγκεκριµένη οµάδα, το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

6 Σαν παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε την άποψη που πρώτος διατύπωσε ο Αρίσταρχος ο Σάµιος και την επαναδιατύπωσε αρκετούς αιώνες αργότερα ο Galileo Galilei. Ότι η Γη κινείτε γύρω από τον Ήλιο και όχι το αντίστροφο. Και στις δύο περιπτώσεις, για διαφορετικούς λόγους, η αλήθεια απορρίφθηκε από την κοινότητα Και στις δύο περιπτώσεις η Υποκειµενική αλήθεια πρέσβευε την ορθή άποψη και η Αντικειµενική την λανθασµένη. Κατά συνέπεια ο στοχασµός, η λογική και η αισθητή παρατήρηση είναι δυνατόν να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε λανθασµένα συµπεράσµατα. Προβάλλει έντονα λοιπόν το ερώτηµα. Υπάρχει πράγµατι αντικειµενικός κόσµος και αντικειµενική πραγµατικότητα άσχετη προς την διανόηση ή µήπως οι παραστάσεις που εκδηλώνονται στην διάνοιά µας είναι φαντάσµατα του ανθρώπινου πνεύµατος; Ο άνθρωπος όµως έχει ανάγκη να έχει βάσεις. Να έχει αρχές. Ψάχνει την Απόλυτη Αλήθεια παρ ότι γνωρίζει ότι είναι καταδικασµένος να µην την ανακαλύψει ποτέ λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων του. Θέλει να µάθει για την ζωή, τον θάνατο, το επέκεινα. Ζητά µια εξήγηση για την αιτία όλης της ηµιουργίας, τον ρόλο του σε αυτή, για την σχέση του µε την ηµιουργό Αιτία. Απαντήσεις σε αυτές τις απορίες δεν µπορεί να πάρει από την επιστήµη και την λογική. Πολύ περισσότερο από τις αισθήσεις. Αυτή την ανάγκη έρχεται να του καλύψει η Μεταφυσική και οι Θρησκείες. Ξεπερνούν τον σκόπελο της αµφιβολίας για το τι είναι πραγµατικότητα µεταφέροντας την αλήθεια σε ένα ον µε υπέρανθρώπινες και υπερφυσικές ιδιότητες, το οποίο κατέχει την πραγµατική Γνώση και την µεταφέρει στους ανθρώπους µέσω επιλεγµένων απεσταλµένων και των Μυστών. Η αλήθεια αυτή παίρνει απόλυτη µορφή. Είναι µια αλήθεια που αποκαλύφθηκε στον Άνθρωπο από αυτό το υπερφυσικό ον. Τον δηµιουργό του Κόσµου. Είναι η Εξ Αποκαλύψεως Αλήθεια. Η ύπαρξη µιας τέτοιου είδους αλήθειας προϋποθέτει την ύπαρξη µιας πραγµατικότητας υπερβατικής. Η πραγµατικότητα αυτή δεν είναι δυνατόν να συλληφθεί µε τις γνωστές µεθόδους προσέγγισης του ανθρώπου. Ο Κόσµος αυτός υπερβαίνει τον επιστητό. Χρειάζονται ιδιαίτερες µεθόδους και ικανότητες.. Αυτές οι µέθοδοι και αυτές οι ικανότητες είναι απαραίτητες και οι απεσταλµένοι ή οι Μύστες είναι άτοµα που τις κατέχουν. Στον Κόσµο αυτόν ο άνθρωπος αναζητεί την ουσία και το αίτιο της ηµιουργίας. Σε αυτόν εναποθέτει τις απαντήσεις σε ερωτήµατα που αδυνατεί να απαντήσει και τα οποία άπτονται οντολογικών θεµάτων όπως αυτό της ύπαρξης ζωής µετά τον θάνατο. Λόγω της φύσης των ερωτηµάτων θεωρεί ότι ο Κόσµος αυτός δεν είναι υλικός αλλά άυλος. Για τον λόγο αυτό τον ονοµάζει Ψυχικό ή Πνευµατικό. Κατά συνέπεια και η γνώση αυτή είναι ψυχική ή πνευµατική. Σε αυτή την Πραγµατικότητα προστρέχει ο άνθρωπος για να απαντήσει σε τέτοιου είδους ερωτήµατα. Η πρόσβαση σε αυτή όµως δεν είναι εύκολη και κατορθωτή από όλους τους ανθρώπους. Την προσεγγίζει δια µέσου αποκαλύψεων κατά την διάρκεια των Μυστηρίων και µέσω της διδασκαλίας των ανώτερων πνευµατικά ανθρώπων.

7 Η µεθοδολογία για την αποκάλυψη αυτής της αλήθειας στους ανθρώπους είναι λίγο ή πολύ συγκεκριµένη. Το ανώτατο αυτό πνευµατικό όν εµφανίζεται σε έναν ή περισσότερους ανθρώπους µε την µορφή οράµατος ή πνευµατικής µεταφυσικής εµπειρίας και του αποκαλύπτει την Αλήθεια. Του µεταφέρει την Γνώση για όλα τα θέµατα που µπορούν να απασχολούν την ανθρώπινη διάνοια παρουσιάζοντάς διδασκαλίες. Το καθήκον του επιλεγµένου ή των επιλεγµένων ανθρώπων είναι πλέον να µεταφέρουν την Γνώση αυτή στους υπόλοιπους. Από διάφορα αποσπάσµατα πολλών συγγραφέων βγαίνει το συµπέρασµα ότι θείοι άνδρες, Μυσταγωγοί και Ιεροφάντες, ήρθαν σε επικοινωνία µε αυτή την υπέρ-αισθητή πραγµατικότητα δια αµέσου επαφής. Από την επικοινωνία αυτή διδάχθηκαν πνευµατικές αλήθειες. Την προσέγγιση της αλήθειας µε αυτό τον τρόπο ο Αριστοτέλης την ονοµάζει αλήθεια δι αµέσου επιβολής. Μια άλλη ονοµασία των ατόµων αυτών είναι Θεοδίδακτοι. Σε όλες τις παραδόσεις των µεγάλων θρησκειών αλλά και των εσωτερικών οργανώσεων συναντάµε τέτοιους ανθρώπους. Η Χριστιανική παράδοση π. χ. αναφέρει την διδασκαλία του Αγίου Πνεύµατος στην ανθρωπότητα µέσω των προφητών ή την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύµατος στους Αποστόλους. Η δε ελληνική παράδοση δίδει τον τίτλο του Υιού του Θεού στους Μεγάλους Μυσταγωγούς. Ο Ορφέας και ο Πυθαγόρας ονοµαζόταν Υιοί του θεού Απόλλωνα ο δε Μίνωας Υιός του ιός. Η µεταφορά της Γνώσης αυτής γίνεται µέσω των Μυστηρίων ή µέσω προσωπικής διδασκαλίας των φωτισµένων αυτών πνευµατικών οντοτήτων. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται οµάδες µαθητών ή οπαδών διαφόρων πνευµατικών κινήσεων ή θρησκειών. Χρησιµοποιούνται διάφορες τελετουργίες κατά την διάρκεια των οποίων αποκαλύπτονται τµήµατα αυτής της Γνώσης και αποκτούν οι µυούµενοι ικανότητες πρόσβασης σε αυτή. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι ενώ σε όλες τις περιπτώσεις το ον το οποίο αποκαλύπτει την Γνώση είναι το ίδιο (Θεός, ηµιουργός, ανώτερο πνευµατικό ον απεσταλµένο από την Θεότητα κ.λ.π.) η Γνώση η οποία µεταφέρεται µέσω των Μυστηρίων στα υπόλοιπα µέλη της ανθρωπότητας είναι διαφορετική σε πολλά και σηµαντικά σηµεία. Σαν παράδειγµα µπορούµε να πούµε ότι διαφορετικά οριοθετείται το ενάρετο άτοµο στις τρεις µονοθεϊστικές θρησκείες. ιαφορετικά χαρακτηριστικά έχει το άτοµο αυτό στον Ιουδαϊσµό, διαφορετικά στον Χριστιανισµό και διαφορετικά στο Ισλάµ. Συνέπεια αυτών των διαφορών είναι ότι αν και η Γνώση έχει, θεωρητικά τουλάχιστον, τον ίδιο εκφραστή, η εφαρµογή είναι διαφορετική στην µία από την άλλη θρησκευτική ή εσωτερική οµάδα. Αποτέλεσµα αυτών των διαφορών είναι το γεγονός ότι οι µαθητές ή οπαδοί των κινήσεων αυτών να θεωρούν την δική τους διδασκαλία αρτιότερη, πληρέστερη ή αυθεντικότερη και να κατηγορούν τις υπόλοιπες για αδυναµία κατανόησης των µεγάλων αρχών και νόµων της ηµιουργίας, έλλειψη σωστής µεταφοράς της Γνώσης ή εγκατάλειψη για διάφορους λόγους της αυθεντικής διδασκαλίας στην καλλίτερη των περιπτώσεων ή απάτη, πλαστογραφία και εκµετάλλευση αφελών αλλά ειλικρινών αναζητητών στην χειρότερη των περιπτώσεων.

8 Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά της εξ αποκαλύψεως αλήθειας µε αυτά της υποκειµενικής ή της αντικειµενικής αλήθειας βλέπουµε ότι είναι σε πολλές των περιπτώσεων κοινά. Είναι δηλαδή και αυτή µια αλήθεια την οποία πρεσβεύει κάποιο άτοµο ή µια οµάδα ατόµων µε την µόνη διαφορά ότι το άτοµο ή η οµάδα αυτή πιστεύει ότι την αλήθεια αυτή την αποκάλυψε, σε αυτούς τους ίδιους ή στους διδασκάλους τους, ο ίδιος ο ηµιουργός και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν η αλήθεια αυτή να αµφισβητηθεί. Κατέχει για αυτούς την ισχύ της Απολύτου Αλήθειας. Επειδή µάλιστα έχει τα χαρακτηριστικά της απολύτου Αλήθειας πολλά τµήµατα της αλήθειας αυτής δεν περνούν, από τους ανθρώπους που την ασπάζονται, την διαδικασία ελέγχου και κρίσης που αναφέραµε παραπάνω, θεωρώντας ότι µια τέτοια διαδικασία δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστεί σε πνευµατικά και υπερβατικά δεδοµένα. Είναι όµως Αλήθεια µια τέτοιου είδους περιγραφή και ερµηνεία του Κόσµου; Συνοψίζοντας όλα αυτά που ήδη έχουµε αναφέρει µπορούµε να πούµε ότι η Αλήθεια µε την µορφή της Απόλυτης και ταυτόχρονα Ολοκληρωµένης µορφής της Γνώσης δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε έναν άνθρωπο πολύ δε περισσότερο η αλήθεια αυτή να του έχει αποκαλυφθεί και ταυτόχρονα να έχει αφοµοιωθεί από αυτόν σε τέτοιο βαθµό ώστε αυτός να είναι σε θέση να την µεταφέρει και να την διδάξει σε άλλους χωρίς διαστρεβλώσεις και παρερµηνείες. Η αλήθεια που έχει υπερβατική προέλευση δεν µπορεί να είναι µονοσήµαντη και µονό-επίπεδη. Την αλήθεια αυτή από όποιο σηµείο και αν προσπαθήσουµε να την προσεγγίσουµε θα αντιληφθούµε µόνο αυτό το σηµείο και ποτέ δεν θα έχουµε την δυνατότητα να την προσεγγίσουµε ολοκληρωτικά λόγω των ανθρώπινων ικανοτήτων. Η περιγραφή της θα επηρεάζεται από τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις του ατόµου που περιγράφει την αλήθεια αυτή. Την αδυναµία ορθής µεταφοράς και κατανόησης µιας τέτοιου είδους αλήθειας µας παρουσιάζει µε παραστατικό τρόπο ο Άγιος Ιωάννης του Σταυρού λέγοντας: «Ότι λέγετε εδώ στέκει τόσο µακριά από ότι θα ήταν δυνατόν να ειπωθεί όσο µακριά στέκει µια εικόνα από ένα ζωντανό πρόσωπο». Θεωρούµε ότι η αλήθεια για τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, είναι αυτή που αντιλαµβάνεται και µπορεί να επεξεργαστεί µέσω της Έµπνευσης, του Στοχασµού, της Λογικής και εάν είναι δυνατόν µέσω των Αισθήσεων. Αυτή όµως η αλήθεια είναι η ΙΚΗ ΤΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ και κατά συνέπεια είναι υποκειµενική. Την όποια αλήθεια καταφέρει να αντιληφθεί ο άνθρωπος είναι δύσκολο να την διευθετήσει πλήρως στην διάνοιά του πολύ δε περισσότερο να την µεταδώσει και σε άλλους ανθρώπους. Συνήθως αυτή είναι κάτι το φευγαλέο και είναι αδύνατο να αποτυπωθεί µε ορισµούς. Αυτή η αλήθεια που έχει κατακτηθεί από κάθε άνθρωπο είναι µερική, ατελής και εφήµερη. Είναι τέτοια διότι η µεθοδολογία που χρησιµοποιεί έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και σε καµία περίπτωση δεν υπάρχει η δυνατότητα τα χαρακτηριστικά αυτά να πάρουν διαφορετική µορφή ώστε να καταστεί πλήρης, απόλυτη και αιώνια. Για αυτόν που πραγµατικά αναζητά την Αλήθεια τίποτε δεν µπορεί να θεωρηθεί αυταπόδεικτο ακόµη και αν αυτό είναι αποδεκτό

9 από την πλειοψηφία των στοχαστών και της κοινωνίας. Η γενίκευση είναι όπλο των πάσης φύσης προπαγανδιστών µιας και είναι λάθος ή τέχνασµα το να ταυτίζεις το επί µέρους µε το όλο χωρίς αυτό να είναι προφανές σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι γνωστό ότι ακόµη και αν µια θεωρία είναι σωστή κατ αρχάς δεν µπορεί να έχει γενική εφαρµογή. Η αυθαίρετη και αναιτιολόγητη διδασκαλία λόγω της φύσης της δηµιουργεί στον µαθητευόµενο παρανοήσεις, παρερµηνείες και διαστρεβλώσεις της πραγµατικότητας. ηµιουργεί την εισιδαιµονία. Ο Wirth δεισιδαιµονία ονοµάζει το απολίθωµα, τον φλοιό ή το πτώµα µιας αληθινής έννοιας, η οποία δεν µπόρεσε ούτε να συλληφθεί, ούτε να βρει την έκφρασή της µε σωστό τρόπο. Σε τελική ανάλυση η ηµιουργός Αιτία, όποια ονοµασία και αν έχει αυτή Θεός, Ενέργεια, Φύση κ. λ.π. δεν έχει ανάγκη απεσταλµένων ή πεφωτισµένων προσώπων για να αποκαλύψει στους ανθρώπους κάτι. Κάθε άνθρωπος έχει µια αρχέγονη εσωτερική δύναµη από την οποία καθοδηγείται. Την φωνή της Συνείδησης ή Εσώτερο Εαυτό. Μέσω αυτής της ενέργειας ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται τις Μεγάλες Αλήθειες. Μέσω αυτού του µηχανισµού θα µπορούσε να αποκαλύψει στους ανθρώπους ότι θα ήθελε να αποκαλυφθεί η ηµιουργός Αιτία. εν έχει ανάγκη τίποτε άλλο. Πολύ δε περισσότερο δεν χρειάζεται παντός τύπου ιδασκάλους, Ιερατεία και οπαδούς για να διδάξει κάτι. Από την αρχαιότητα ανάµεσα σε αυτόν που αναζητά και σε εκείνο που ελπίζει να βρει ο αναζητητής συναντάµε έναν ενδιάµεσο. Αυτός έχει διάφορα ονόµατα ανάλογα µε το σχήµα στο οποίο είναι ενταγµένος (Ιερέας, ιδάσκαλος, Προφήτης, Γκουρού, κ.λ.π). Αυτός ερµηνεύει. Γίνεται αυτός που γνωρίζει ή νοµίζει ότι γνωρίζει. Έτσι ο αναζητητής βγαίνει από τον δρόµο του. Αλλάζει πορεία. Χάνεται. Από αναζητητής γίνεται οπαδός. Παγιώνει άποψη και τότε διαχωρίζει την δική του από των άλλων. Αυτός ο διαχωρισµός µπορεί να δηµιουργήσει σύγκρουση. Αυτές οι συγκρούσεις προέρχονται επειδή δηµιουργούνται δόγµατα σκέψης. Οι απόψεις που εξέφρασε κάποιος ενδιάµεσος αποκτούν ιερότητα και γίνονται νόµος. Τίποτε όµως δεν είναι ιερό. Κανένα σύµβολο δεν είναι ιερό. Καµία θρησκεία δεν είναι ιερή. Κανένας τόπος δεν είναι ιερός. Όλα αυτά είναι µια επιφανειακή αντίδραση στην προσπάθεια του ανθρώπου να καταστήσει την Αλήθεια. Μια τέτοιου είδους προσέγγιση της αλήθειας µε την δηµιουργία δογµάτων και διδασκαλιών εγκαθιστά στην κοινωνική συµπεριφορά του ανθρώπου στοιχεία Θεοκρατίας. Η Θεοκρατία παραµερίζει την αλήθεια θα µας πει ο θεολόγος Μάριος Μπέζος χρησιµοποιώντας την δύναµη της εξουσίας µε τρεις διαφορετικούς τρόπους. Υπερφυσικά µε το θαύµα. Μεταφυσικά µε το µυστήριο και φυσικά µε την αυθεντία και τον αυταρχισµό.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµα Α1 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον καθένα: Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία.

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανάληψη Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 16 Απριλίου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο ΗΠΑ Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανώτερη Εξουσία σου μιλά τώρα, μιλώντας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση;

Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση; Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση; Ξεκινώντας θα ήθελα να θυµίσω κάποια στοιχεία που σχετίζονται µε τον ορισµό της συχνότητας σε ένα περιοδικό φαινόµενο, άρα και στην ΑΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για τα τρία βασικά ερωτήµατα, στα οποία στηρίχτηκε ο Καντ για να αντιµετωπίσει τον ακραίο σκεπτικισµό του Χιουµ;

1. Τι γνωρίζετε για τα τρία βασικά ερωτήµατα, στα οποία στηρίχτηκε ο Καντ για να αντιµετωπίσει τον ακραίο σκεπτικισµό του Χιουµ; 8. Ο Ι ΜΑΝΟΥΕΛ Κ ΑΝΤ Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Τι γνωρίζετε για τα τρία βασικά ερωτήµατα, στα οποία στηρίχτηκε ο Καντ για να αντιµετωπίσει τον ακραίο σκεπτικισµό του Χιουµ; 2. Πώς ονοµάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ!

Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ! Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ! ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ Ας υποθέσουµε σχ. 1, ότι έχουµε ένα ουράνιο σώµα µάζας Μ (γη, σελήνη, αστεροειδής, κ.λ.π.). K 1 M2 R K 1 K M 2 2 M 1 M 1 t = (Ι) (ΙΙ) Ελεύθερη πτώση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1.Ο Πρωταγόρας παρουσιάζει στο σημείο αυτό μια ιδιαιτέρως ρηξικέλευθη τοποθέτηση σχετικά με την έννοια και το σκοπό της τιμωρίας. Η τιμωρία, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα δεν είναι εκδίκηση και

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Καθηγητής: Σ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Καθηγητής: Σ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Καθηγητής: Σ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Η Κλασική Μηχανική σηµματοδοτεί την πρώτη µμεγάλη επανάσταση της ανθρώπινης σκέ- ψης στην πορεία της για την ερµμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι

Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι Οι αισθήσεις και η τέχνη του Είναι Υπάρχουν πέντε αισθήσεις αντίληψης και πέντε όργανα δράσης. Οι αισθήσεις της αντίληψής είναι η όραση, η όσφρηση, η ακοή, η γεύση και η αφή. Τα όργανα της δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΕΟΛΟΓΙΑ του Ραµακρίσνα Ματχ και Ραµακρίσνα Αποστολής

Η Ι ΕΟΛΟΓΙΑ του Ραµακρίσνα Ματχ και Ραµακρίσνα Αποστολής myvedanta.gr 13/08/2013 Η Ι ΕΟΛΟΓΙΑ του Ραµακρίσνα Ματχ και Ραµακρίσνα Αποστολής Πηγή: http://www.belurmath.org/ideology.htm Η ιδεολογία του Ραµακρίσνα Ματχ και Αποστολής αποτελείται από τις αιώνιες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αριστοτελική Φρόνηση

Η Αριστοτελική Φρόνηση Η Αριστοτελική Φρόνηση µία δια βίου πρακτική για τον δια βίου µαθητευόµενο Χριστίνα Ζουρνά ΠΜΣ ΕΚΠ ΠΑΜΑΚ ΒΜ και σύγχρονη Πολιτεία Αυτό που θεωρείται πολύ σηµαντικό στο πρόγραµµα των Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε.

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ; ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι εμπειρία. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι επικοινωνία βαθιών ενοράσεων και αναγνώρισης του ενός

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση.

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. 1. Εισαγωγή. Κάθε μέτρηση, όσο προσεκτικά και αν έχει γίνει, περικλείει κάποια αβεβαιότητα. Η ανάλυση των σφαλμάτων είναι η μελέτη και ο υπολογισμός αυτής της αβεβαιότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνος Οµάδας Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Οµάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Α. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ Α. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Διαχρονικές αξίες στην εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον που αλλάζει μέσα από τον ανατρεπτικό οραματιστή καλλιτέχνη Γιάννη Γαΐτη» (Βιωματικό εργαστήριο με την αξιοποίηση του μοντέλου PERKINS) ΜΑΡΙΑ Α. ΔΡΑΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Dharma Dhrishti Spring 2009

Dharma Dhrishti Spring 2009 Ο Βουδισμός στη Δύση από τον Τζίγκαρ Κόντρουλ Ρίνποτσε Οι σκέψεις μου για τον βουδισμό στη Δύση έχουν αλλάξει με το πέρασμα των χρόνων. Αυτή την περίοδο νοιώθω πολύ θετικά και αισιόδοξα. Όχι ότι στο παρελθόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 7 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ Η πλέον διαδεδοµένη και αποδεκτή θεωρία είναι η τριµερής θεωρία της γνώσης που ορίζει τη γνώση ως δικαιολογηµένη αληθή πεποίθηση (justified true belief). Ανάλυση της τριµερούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Τα φιλοσοφικά ερωτήματα: Δε μοιάζουν με τα επιστημονικά, γιατί δε γνωρίζουμε: από πού να ξεκινήσουμε την ανάλυσή τους ποια μέθοδο να ακολουθήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο Κεφάλαιο τρίτο Αυτό που ξέρουµε σαν αρρώστια είναι το τελικό στάδιο µιας βαθύτερης ανωµαλίας και είναι φανερό ότι για να εξασφαλίσουµε πλήρη επιτυχία στη θεραπεία, το ν' αντιµετωπίσουµε µόνο το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης Βασικές παραδοχές : Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν είναι ανίκανοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) «άτοµα» β) «απεικάσµατα» γ) «επιθυµητικό». Μονάδες 12

α) «άτοµα» β) «απεικάσµατα» γ) «επιθυµητικό». Μονάδες 12 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2004-05-25 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΟΜΑ Α Α Α.1 Να µεταφέρετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωµετρική εποπτεία στην παρουσίαση της απόλυτης τιµής

Η γεωµετρική εποπτεία στην παρουσίαση της απόλυτης τιµής Η γεωµετρική εποπτεία στην παρουσίαση της απόλυτης τιµής Η µέθοδος άξονα-κύκλου: µια διδακτική πρόταση για την επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων µε απόλυτες τιµές στην Άλγεβρα της Α Λυκείου ηµήτριος Ντρίζος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ.

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ. 24 ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ. Οι σκεπτικιστικές απόψεις υποχώρησαν στη συνέχεια και ως την εποχή της Αναγέννησης κυριάρχησε απόλυτα το αριστοτελικό μοντέλο. Η εκ νέου αμφιβολία για

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Έλεγχος Υποθέσεων. Ένα παράδειγµα

Κεφάλαιο 7. Έλεγχος Υποθέσεων. Ένα παράδειγµα Κεφάλαιο 7 Έλεγχος Υποθέσεων 1 Ένα παράδειγµα Ένας ερευνητής θέλησε να διαπιστώσει κατά πόσο η από απόσταση εκπαίδευση είναι καλύτερη από τη δια ζώσης εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, επέλεξε δύο οµάδες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων Να επιδεικνύουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας Να επιδεικνύουν ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας 1. Μια διαδεδομένη αντίληψη περί επιστήμης Γνώση / Κατανόηση των φαινομένων του φυσικού κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ y = x ΔΕΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά συμβαίνουν σε επίπεδο αισθητού δηλαδή ύλης, τι γίνεται όμως σε επίπεδο νοητού, δηλαδή καταστάσεων, γεγονότων κτλ;

Αυτά συμβαίνουν σε επίπεδο αισθητού δηλαδή ύλης, τι γίνεται όμως σε επίπεδο νοητού, δηλαδή καταστάσεων, γεγονότων κτλ; Όλοι έχουμε ακούσει για το συνειδητό και το υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο είναι μια αποθήκη πληροφοριών από την οποία αντλούμε εικόνες ήχους κτλ για να αποκωδικοποιήσουμε κάτι. Π.χ. σπάει ένα γυαλί, τα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Mathematics and its Applications, 5th

Mathematics and its Applications, 5th Μαθηµατικα για Πληροφορικη Εφαρµογες και τεχνικες Ηλιας Κουτσουπιάς Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχετικα µε το µαθηµα Σχετικα µε το µαθηµα Το µαθηµα πραγµατευεται καποια ϑεµατα

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού

7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού 7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Ποιοι είναι οι κύριοι εκπρόσωποι της θεωρίας του ωφελιµισµού και µε βάση ποιο κριτήριο θα πρέπει, κατ αυτούς, να αξιολογούνται οι πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Η λογική της διαδικασίας Ο σάκος περιέχει έναν μεγάλο αλλά άγνωστο αριθμό (αρκετές χιλιάδες) λευκών και μαύρων βόλων: 1 Το

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Διάλεξη 1 η Γιατί πρέπει να μελετούμε την Παλιά Διαθήκη; Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάγγελος Ισραφήλ Τιρκουάζ/Μέσο Βασιλικό Μπλε Γεννήθηκε στις 12:12 µ.µ. Ώρα Γκρίνουιτς στις 14 εκεµβρίου 2014 Στο µπουκάλι 112 µπορούµε να δούµε τη βαθιά του σύνδεση µε το µπουκάλι του ελφινιού (Β33),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ-19 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α Α.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων της Στήλης Α και δίπλα το γράµµα της θέσης που αποδίδεται στον καθένα από αυτούς από τη Στήλη Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων.

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. 9 LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. «Βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά κατανοούμε με τα μάτια της συλλογικότητας». 6 Ένα από τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ .3 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 00 04 Α ΟΜΑ ΑΣ. Έξι διαδοχικοί άρτιοι αριθµοί έχουν µέση τιµή. Να βρείτε τους αριθµούς και τη διάµεσό τους. Αν είναι ο ποιο µικρός άρτιος τότε οι ζητούµενοι αριθµοί θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια και αρχές συγγραφής διδακτικών βιβλίων Ιστορίας

Κριτήρια και αρχές συγγραφής διδακτικών βιβλίων Ιστορίας Κριτήρια και αρχές συγγραφής διδακτικών βιβλίων Ιστορίας Δρ. Μαρία Τζάνη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Τομέας Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Αθηνών Ναυαρίνου 13 Α 106 80, Αθήνα mtzani@cc.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Στόχος: Το κλίµα του διαλόγου

Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Στόχος: Το κλίµα του διαλόγου Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Ο διάλογος ανάπτυξης των εργαζοµένων είναι µέρος της επιλεγµένης µεθοδολογίας για την υλοποίηση της πλήρους χαρτογράφησης της συσσωρευµένης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΦΥΣΗ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΦΥΣΗ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΦΥΣΗ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Η αισθητική της Φύσης και της Τέχνης και η Λογική των Μαθηματικών» για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής. «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα»

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής. «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής «Ένας περίπατος στο ηλιακό μας σύστημα» Εκπαιδευτικός: Μπλούχου Στεφανία Τάξη: Β Σχολικό έτος: 2012-13 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ HELLENIC SOCIETY FOR NEUROSCIENCE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ HELLENIC SOCIETY FOR NEUROSCIENCE Τ.Θ. 5, Πανε ιστήµιο Πατρών, 650 Πάτρα, P.O. Box 5, University of Patras, 6 50 Patra ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το αδιέξοδο στην διδασκαλία της επιταχυνόμενης κίνησης φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε Ο.Η.Π.

Το αδιέξοδο στην διδασκαλία της επιταχυνόμενης κίνησης φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε Ο.Η.Π. Το αδιέξοδο στην διδασκαλία της επιταχυνόμενης κίνησης φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε Ο.Η.Π. Προβληματισμός για το αδιέξοδο ή ένας αδιέξοδος προβληματισμός ; Όταν διδάσκω στην Β Λυκείου την επιταχυνόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών Γ Οµάδα Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας 11ο Μάθηµα Διερεύνηση Προϋποθέσεων Διδασκαλίας - Α : Η θεωρία του Jean Piaget για τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76

μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76 μάθημα έβδομο: δίας 82 μάθημα ογδοο: κρονοσ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα