Χ. Β Α Γ Ι Α Σ Ι. Μ Ο Υ Γ Ι Α Κ Ο Σ Γ ρ. Μ Π Ι Λ Λ Η Ρ Η Σ Ο. Ε. 1. Εισαγωγή. 2. Βασικές Οθόνες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χ. Β Α Γ Ι Α Σ Ι. Μ Ο Υ Γ Ι Α Κ Ο Σ Γ ρ. Μ Π Ι Λ Λ Η Ρ Η Σ Ο. Ε. 1. Εισαγωγή. 2. Βασικές Οθόνες"

Transcript

1 1. Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις ρυθµίσεις και τον τρόπο χρήσης του συστήµατος Z-Max για εφαρµογές RTK (πραγµατικού χρόνου), χρησιµοποιώντας το λογισµικό FAST Survey που εγκαθίσταται στο χειριστήριο Allegro CE, CX και MobileMapperCE. Σηµειώνεται ότι αυτό το εγχειρίδιο χρήσης επικεντρώνεται στις δύο βασικές τοπογραφικές εφαρµογές, την αποτύπωση και τη χάραξη σηµείων µε τη χρήση του συστήµατος Z-Max. Η δυνατότητα του FAST Survey να συνδέεται και να κατευθύνει συµβατικά όργανα total stations δεν αναλύεται εδώ. Πληροφορίες σχετικά µε αυτές τις δυνατότητες θα βρείτε στο CD-ROM του FAST Survey στο εγχειρίδιο χρήσης «FAST Survey Reference manual». Οµοίως, η διαδικασία µεταφοράς των projects από και προς το GNSS Solutions δεν περιγράφεται εδώ και θα πρέπει να ανατρέξετε στο manual «GNSS SolutionsOffice Software User Manual» που βρίσκεται στο CD- ROM του GNSS Solutions Office Software. 2. Βασικές Οθόνες Οθόνη MENU Η οθόνη MENU περιέχει πέντε ετικέτες παρέχοντας πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του FAST Survey. Μολονότι οι τίτλοι των κουµπιών µέσα στις ετικέτες αυτές περιγράφουν από µόνοι τους την εκάστοτε λειτουργία, στις επόµενες σελίδες γίνεται λεπτοµερής ανάλυση. Προκειµένου να µεταβείτε στην άλλη βασική οθόνη, MAP, πατήστε το κουµπί MAP που βρίσκεται στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης. Ετικέτα File JOB: Επιλέγεται ένα υπάρχον αρχείο συντεταγµένων για το Job σας ή δηµιουργεί νέο τέτοιο αρχείο (*.crd). Ένα Job περιέχει µόνον στοιχεία πραγµατικού χρόνου. Τα post-process δεδοµένα αποθηκεύονται στην κάρτα µνήµης SD του Z-Max. ιάφοροι τύποι αρχείων είναι συνδεδεµένοι µε το Job και λαµβάνουν το ίδιο όνοµα µε αυτό, αλλάζοντας µόνο το extension τους, (πχ. dxf, ref, fcl, txt κλπ). JOB Settings: Εισάγετε τις παραµέτρους για τον τρόπο συλλογής σηµείων. List Points: Εµφανίζεται λίστα όλων των σηµείων µε τις συντεταγµένες τους. Η πληροφορία αντλείται από το τρέχον *.crd αρχείο. Configure Reading: Ορίζεται τις επιλογές σας που αφορούν τις παρατηρήσεις σας κατά τη συλλογή σηµείων στην ύπαιθρο. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 1

2 Feature Code List: Χρησιµοποιείται για τον κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών των συλλεγοµένων στοιχείων. (Για παράδειγµα, περιγραφή PODI για το πόδι πρανούς, οπότε και ενώνει αυτόµατα µε γραµµή τα σηµεία που συλλέγονται µε αυτή την περιγραφή). Data Transfer: Θέτει το FAST Survey σε λειτουργία µεταφοράς δεδοµένων από και προς Η/Υ. Import/Export ASCII: Επιτρέπει την εισαγωγή δεδοµένων από ένα ASCII αρχείο σε ένα Job και την εξαγωγή δεδοµένων από ένα Job σε ένα ASCII αρχείο. Add Job Notes: Επιτρέπει την εισαγωγή σηµειώσεων παρατηρήσεων ως κείµενο ASCII. Exit: Έξοδος από το πρόγραµµα FAST Survey. Ετικέτα Equipment Instrument: Επιλέγετε το όργανο µε το οποίο θα συνδέσετε το χειριστήριο. Μάρκα και µοντέλο (πχ. THALES/Ashtech). Configure Base: Επιλέγετε το µοντέλο του δέκτη που χρησιµοποιείται (πχ. Z-Max), το ύψος και τον τύπο της κεραίας, καθώς και όλες τις παραµέτρους µετάδοσης των διορθώσεων για RTK. Configure Rover: Χρησιµοποιείται για να θέσετε τον δέκτη σε λειτουργία RTK Rover, να εισάγετε ύψος και τύπο κεραίας, καθώς και όλες τις παραµέτρους διαχείρισης των διορθώσεων για RTK. Receiver Utilities: Περιλαµβάνει διάφορα εργαλεία ρύθµισης του δέκτη όπως το GSM/UHF modem, την εκτέλεση reset κα. Localization: Σας επιτρέπει να προσαρµόσετε τις συντεταγµένες σε ένα τοπικό σύστηµα. Monitor/Skyplot: Έχετε εποπτεία της λειτουργίας του GPS παρέχοντάς σας πλήρη πληροφορία για τους δορυφόρους που χρησιµοποιούνται, τη θέση που παρέχεται µε την ακρίβειά της κα. Tolerances: Επιλέγετε τα επιτρεπτά επίπεδα ακρίβειας. Comm Setup: Επιλέγετε τις παραµέτρους επικοινωνίας του χειριστηρίου µε το δέκτη GPS, καλωδιακά ή Bluetooth. About FAST Survey: Βλέπετε πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες και την έκδοση του λογισµικού. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 2

3 Ετικέτα Surveying Store Points: Η βασική ρουτίνα συλλογής σηµείων που χρησιµοποιείται για διαδικασίες αποτύπωσης. Stakeout Points: Η βασική ρουτίνα χάραξης σηµείων µε κατευθυντήριες οδηγίες της επιλογής σας Stakeout Line/Arc: Ανοίγει ένα δευτερεύον παράθυρο διαλόγου προκειµένου για τη χάραξη γραµµών, αξόνων και τόξων. Offset Stakeout: Χρησιµοποιείται για τη χάραξη έκκεντρων γραµµών και σηµείων. Elevation Difference: Αναφέρει υψοµετρικές διαφορές της θέσης σας σε σχέση µε µια επιφάνεια σχεδιασµού σε οποιοδήποτε σηµείο αυτής. Auto by Interval: Επιτρέπει την αυτόµατη συλλογή σηµείων ανά προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα ή αποστάσεις µεταξύ. Log Static Data: Κατευθύνετε τον δέκτη GPS να συλλέξει στην κάρτα µνήµης του δεδοµένα static ή stop&go µεθοδολογίας για επίλυση εκ των υστέρων στο λογισµικό GNSS Studio ή Ashtech Solutions. Ετικέτα COGO Keydoard Input: Σας επιτρέπει να εισάγεται συντεταγµένες σηµείων στο τρέχον αρχείο Job ή στο τρέχον αρχείο control. Επιπλέον µπορείτε να εκτελέσετε µαζική διαγραφή σηµείων. Inverse: Σας αναφέρει το αζιµούθιο της πλευράς µεταξύ δύο σηµείων που περιέχονται στο τρέχον Job, καθώς και την οριζόντια και κατακόρυφη απόστασή τους. Areas: Αναφέρει το εµβαδόν ενός κλειστού πολυγώνου. Intersections: Υπολογίζει και δηµιουργεί σηµεία βάση απλών τοπογραφικών εφαρµογών εµπροσθοτοµίας. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 3

4 Point Projection: Υπολογίζει εκκεντρότητες και Χ.Θ. ενός σηµείου ή της τρέχουσας θέσης σε σχέση µε µια γραµµή ή έναν άξονα. Station Store: Καθαρά υπολογιστική ρουτίνα που δηµιουργεί σηµεία εκκεντρότητας από ευθυγραµµίες. Transformation: Σας επιτρέπει να µεταθέσετε, στρέψετε και υποβάλετε κλίµακα στα σηµεία του τρέχοντος Job. Calculator: Πλήρης αριθµοµηχανή για τις ανάγκες του µηχανικού στο πεδίο. Process Raw File: ηµιουργεί ένα ASCII αρχείο που περιέχει όλες τις ενέργειες του χειριστή στο συγκεκριµένο Job. Μοιάζει µε σηµειωµατάριο τοπογράφου για τα πάντα που εκτελούνται στο πεδίο µε το εκάστοτε Job. Points in Direction: Επιτρέπει την χειροκίνητη εισαγωγή γωνιών και αποστάσεων και υπολογίζει στάσεις ή οδεύσεις από γνωστό σηµείο. Ετικέτα ROAD Στην ετικέτα αυτή, οι ενέργειες της οποίας ενεργοποιούνται extra µε κατάλληλο κωδικό, περιέχονται πλήρης ρουτίνες οδοποιίας. Αυτή η εικόνα που βρίσκεται στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης καταδεικνύει τον τύπο οργάνου που έχει επιλεχθεί (GPS ή Total Station) και περιέχει αποθηκευµένα προφίλ λειτουργιών για την ταχύτατη µετάβαση από το ένα όργανο σε άλλο. Ο χειριστή είναι σε θέση να αποθηκεύσει / µετονοµάσει το προφίλ της αρεσκείας του. Τέλος ο χρήστης έχει τη δυνατότητα µέσω της ετικέτας Current να ανακαλεί πληροφορίες σχετικές µε το όργανο που χρησιµοποιεί (πχ. firmware δέκτη, ID, υπόλοιπο µπαταρίας κα). Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 4

5 Οθόνη MAP Η οθόνη MAP σας παρέχει µια γραφική απεικόνιση του Job σας. Καταδεικνύει το προς χάραξη σηµείο, τα αποτυπωµένα σηµεία και την κατάσταση του GPS δέκτη. Μπορείτε να καθορίσετε το τι θα φαίνεται στην οθόνη MAP βάση ενεργών layers, να κάνετε zoom και pan, να εξάγετε / εισάγετε δεδοµένα σε αρχείο DXF, SHP κα. Η οθόνη επιτρέπει ακόµη τη δηµιουργία ισοϋψών καµπύλων, τη σχεδίαση γεωµετρικών στοιχείων και γενικά περιλαµβάνει τις λειτουργίες εκείνες ενός προγράµµατος CAD σχεδιασµένου για το πεδίο. Υπόλοιπο µπαταρίας χειριστηρίου Πίσω στην οθόνη MENU περιοχή γραφικών Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 5

6 3. Η εφαρµογή RTK Άνοιγµα / ηµιουργία Νέου Job Αφού στήσετε τον base δέκτη όπως περιγράφεται στο «Z-Max.Net Reference Manual» ακολουθήστε τα παρακάτω: 1. Θέστε σε λειτουργία το δέκτη Z-Max και το χειριστήριο. 2. Στο χειριστήριο εκτελέστε την εφαρµογή FAST Survey πατώντας µε την καταδεκτική πένα το αντίστοιχο εικονίδιο. Το µήνυµα που βγαίνει σας ρωτά εάν θα συνεχίσετε το προηγούµενο Job (continue last Job), εάν θα δηµιουργήσετε νέο ή εάν θα ανακαλέσετε ένα υπάρχον Job (Select New/Existing Job). 3. Επιλέξτε Continue Last Job για να συνεχίσετε το τελευταίο Job. 4. Επιλέξτε Select New/Existing Job για δηµιουργία νέου Job ή για ανάκληση παλαιού Job. Μία νέα οθόνη εµφανίζεται τώρα. 5. Στο πεδίο Name, πληκτρολογήστε το όνοµα του Job που θέλετε να δηµιουργήσετε. Για παράδειγµα πληκτρολογήστε «Test1.crd» (Σχήµα 1). 6. Στη συνέχεια πατήστε OK ώστε να δηµιουργήσετε το νέο Job. Στη συνέχεια εµφανίσετε η ετικέτα Units (Σχήµα 2). 7. Στην ετικέτα Units θέστε Metric, για το Job σας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όταν πρόκειται να συλλέξετε δεδοµένα µόνο από τον Z-Max δέκτη, τότε αρκεί να ορίσετε ότι θα εργαστείτε σε µέτρα (Metric). Όλες οι υπόλοιπες επιλογές αφορούν στη χρήση Total Station. ΠΡΟΣΟΧΗ, για λειτουργία GPS RTK, to Scale Factor να είναι µονάδα 1.00 Σχήµα 1 Ονοµατισµός Job Σχήµα 2 Επιλογή των µονάδων µέτρησης Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 6

7 8. Πατήστε την ετικέτα GPS. 9. Στην ετικέτα GPS, επιλέξτε το σύστηµα συντεταγµένων το οποίο επιθυµείτε (πχ.εγσα87 που διεθνώς έχει την ονοµασία CGRS87) από τη λίστα προβολών την οποία µπορείτε να δείτε πατώντας το κουµπί Edit Projection List και στη συνέχεια Add Predefined, country:greece, CGRS87/CGRS87. ιαλέξτε επίσης και το µοντέλο γεωειδούς που θέλετε πατώντας το Geoid Separation File. Συνίσταται η χρήση του EGM96GR.gsf (βρίσκετε στο job:protypo) προκειµένου να γίνεται αναγωγή των γεωµετρικών υψοµέτρων σε ορθοµετρικά. 10. Αφού επιλέξετε όλες τις επιθυµητές παραµέτρους, πατήστε το κουµπί ΟΚ (που βρίσκεται πάνω δεξιά της οθόνης). Σύνδεση µε το δέκτη GPS Στο βήµα αυτό, το πρόγραµµα προσπαθεί να συνδεθεί µε το δέκτη µε τις παραµέτρους επικοινωνίας που είχαν χρησιµοποιηθεί τελευταία. Εάν δεν υπάρχει δέκτης ώστε να συνδεθεί το FAST Survey ή εάν οι παράµετροι επικοινωνίας δεν είναι οι κατάλληλοι, τότε εµφανίζεται το επόµενο µήνυµα: Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή θύρα στο χειριστήριο ώστε να γίνει η σύνδεση µε το δέκτη Z-Max. Προκειµένου να το κάνετε αυτό, πατήστε την ετικέτα Equip και µετά πατήστε Comm Setup. 1. Για σειριακό καλώδιο σύνδεσης του χειριστηρίου µε τον δέκτη, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θύρα COM στο πεδίο (Port Number). 2. Χειριστήριο AllegroCΕ και CX MobileMapper CE Σειριακή Θύρα COM1 ή COM2 ανάλογα µε το που έχει µπει το καλώδιο COM1 Οι υπόλοιπες ρυθµίσεις θα πρέπει να είναι: Baud Rate: 9600 Parity: None Char Length: 8 Stop Bits: 1 Η επιλογή This is a Bluetooth port πρέπει να µην είναι τσεκαρισµένη. Όλες οι απαραίτητες ρυθµίσεις έχουν γίνει. Πατήστε το κουµπί ΟΚ. Θα εµφανιστεί µήνυµα επιτυχούς σύνδεσης του χειριστηρίου µε τον δέκτη το οποίο και πρέπει να αποδεχτείτε µε το πάτηµα του πλήκτρου OK στο παράθυρο που εµφανίζεται. Για επιβεβαίωση της επιτυχούς σύνδεσης µπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Monitor/SkyPlot στην ετικέτα Equip. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να είστε σε ανοιχτό ορίζοντα και ο δέκτης να βλέπει δορυφόρους. Τότε, παρουσιάζονται οι συντεταγµένες της θέσης σας που εξάγονται από το GPS, µαζί µε επιπλέον πληροφορίες, όπως το πλήθος Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 7

8 των δορυφόρων που παρακολουθούνται, το PDOP, στατιστικά µεγέθη HRMS, VRMS κα. Εάν δεν έχει ακόµα υπολογιστεί η θέση, τότε θα εµφανίζεται στην ετικέτα Monitor (Position not yet available), η σύνδεση όµως έχει γίνει επιτυχώς. Είστε έτοιµοι για οποιαδήποτε άλλη ρύθµιση (πχ Configure Base ή Rover). Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει σύνδεση, τότε στην οθόνη εµφανίζεται (No data ). Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης (βήµα 1). Ρυθµίσεις του Z-Max Base 1. Βεβαιωθείτε ότι στην ετικέτα Equip και στην επιλογή Instruments έχει επιλεγεί Thales/Ashtech (πατώντας το «Τ» κουµπί επιλέγεται αµέσως) ή Magellan. 2. Πατήστε το κουµπί Configure Base και στο παράθυρο που εµφανίζεται επιλέξτε Receiver Type: Z-Max. Βλέπετε Σχήµα Στο πεδίο Base Ant Hgt: εισάγετε το ύψος από το πιατελάκι έως το σηµείο γνωστών συντεταγµένων. Επιλέξτε Vertical ένα µετρήσατε κατακόρυφα, Slant εάν µετρήσατε κεκλιµένα. Βλέπετε Σχήµα Επιλέξτε τον τύπο κεραίας που χρησιµοποιείτε. Πχ για Z-Max επιλέξτε: [Z-Max GPS] 5. Πατήστε την ετικέτα Ports. Για χρήση του THALES UHF radio, επιλέξτε στο πεδίο Type: ΤHL και ρυθµίστε τις υπόλοιπες παραµέτρους ως εξής: Βλέπετε Σχήµα 4. Data Port: «Α» εφόσον συνδέουµε το δέκτη µε το χειριστήριο µε το σειριακό καλώδιο. Radio Port: απαραιτήτως «Β», διότι αυτή είναι ειδική θύρα στο Z-Max για εκποµπή µέσω THALES Radio. Message Type: Συνιστάται ή χρήση του format «Ashtech (CPD)» ως η πλέον ενδεδειγµένη για του Ashtech δέκτες (base και rover) όπως είναι οι Z-Max. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε PDL/EDL radio βεβαιωθείτε ότι το Radio Baude Rate είναι ρυθµισµένο στα THL Σχήµα 3 Ρυθµίσεις για το σταθµό Base Σχήµα 4 Επιλογή του radio link που επιθυµούµε Σε περίπτωση που θέλετε να µεταδίδετε τις διορθώσεις µέσω της κινητής τηλεφωνίας, πρέπει να επιλέξετε στην ετικέτα Type: GSM. 6. Πατήστε ΟΚ ώστε να στείλετε αυτές τις παραµέτρους στο δέκτη Z-Max. Ένα νέο µενού εµφανίζεται το οποίο σας ζητά να εισάγετε τις συντεταγµένες του σηµείου που έχει στηθεί Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 8

9 ο σταθµός Base. Έχετε στη διάθεσή σας τρεις διαφορετικούς τρόπους να εισάγετε τις συντεταγµένες αυτές. Read From GPS: Οπότε θα υπολογίζεται προσεγγιστικά τις συνταγµένες του σηµείου µε µέσω όρο x παρατηρήσεων και ακρίβεια λίγα µέτρα. Enter Lat/Lon: Εισάγετε, το γεωγραφικό µήκος, γεωγραφικό πλάτος και γεωµετρικό ή ορθοµετρικό υψόµετρο στο σύστηµα WGS84 για το σηµείο. Βλέπετε Σχήµα 11. Enter State Plane Coordinates: Εισάγετε τις συντεταγµένες (Χ,Υ,Ηορθ) του σηµείου Base στο προβολικό σύστηµα που έχετε ορίσει στο Job Settings/GPS, πχ GGRS87 για το ΕΓΣΑ87. Επίσης µπορείτε να επιλέξετε / ανακαλέσετε κάποιο σηµείο από τη λίστα συντεταγµένων (List Points). Βλέπετε Σχήµα Αφού εισάγετε τις συντεταγµένες του Base, το FAST Survey θα τις µετατρέψει σε (φ,λ,h) WGS84. Εφόσον τις έχετε εισάγει σωστά, το λογισµικό θα σας τις παρουσιάζει ζητώντας την αποδοχή σας. Σε περίπτωση που τις έχετε εισάγει λάθος (απόκλιση από την πραγµατική θέση περισσότερο από 150µ = 3 της µοίρας) το λογισµικό σας ενηµερώνει και πρέπει να επαναλάβετε την εισαγωγή των συντεταγµένων. 8. Πατήστε το κουµπί YES. Το πρόγραµµα µετά σας ρωτά να εισάγετε προαιρετικά το Point ID (maximum 4 χαρακτήρες) δηλαδή την ονοµασία του σηµείου που στήσατε. Εσείς µπορείτε να πατήσετε µόνο YES. 9. Εφόσον το µέσο µετάδοσης των διορθώσεων είναι UHF (είτε THL, είτε PDL), το πρόγραµµα σας ρωτά εάν θέλετε να µεταβάλετε τις παραµέτρους του radio link. Πατήστε YES µόνο εάν επιθυµείτε να δείτε ποιο κανάλι (συχνότητα µετάδοσης) έχετε διαλέξει ή εάν θέλετε να αλλάξετε αυτό το κανάλι. 10. Επιλέγοντας να αλλάξετε κανάλι µπορείτε να δείτε έναν πίνακα µε κανάλια και τις συχνότητες που έχουν οριστεί σε αυτά. Κάνετε ανάλογα την επιλογή σας σκεπτόµενοι πάντοτε ότι Base και Rover, πρέπει να έχουν την ίδια συχνότητα, (οπότε ίδιο αριθµό καναλιού). Βλέπετε Σχήµατα 7, 8. Σχήµα 5 Εισαγωγή συνταγµένων σηµείου Base Σχήµα 6 Εισαγωγή συντεταγµένων µε το σύστηµα WGS84 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 9

10 Σχήµα 7 Ρύθµιση του THALES UHF radio Σχήµα 8 Ρύθµιση του PDL UHF radio 11. α) Εάν χρησιµοποιείτε UHF radio: - Επιλέξτε το επιθυµητό κανάλι συχνότητας - Πατήστε Set Radio ώστε να προγραµµατίσετε το UHF Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την µαλακή κεραία UHF στο UHF ποµπό και ότι το δεύτερο από δεξιά λαµπάκι του Z-Max αναβοσβήνει πράσινο κάθε 1 sec. b) Εάν χρησιµοποιείτε το ενσωµατωµένο GSM modem, πρέπει να έχετε απενεργοποιήσει από πριν το PIN εισάγοντας τη κάρτα στο κινητό σας: Βλέπετε Σχήµα 9. - Σβήστε το GSM modem πατώντας Turn Off. Επιλέξτε µετά την σωστή µπάντα, σβήστε το περιεχόµενο του πεδίου PIN και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί Turn ON. Μετά την εγγραφή του modem στο φορέα δικτύου (θέλει 30sec περίπου), ελέγξτε την ένταση του σήµατος που φαίνεται στο Signal Strength. Το GSM Status θα είναι READY. Οι ρυθµίσεις του Z-Max ως Base έχουν ολοκληρωθεί. Μπορείτε να σώσετε όλες τις ρυθµίσεις που κάνατε σε ένα ASCII αρχείο µε όνοµα ίδιο µε του Job σας και προέκταµα *.reg. Σχήµα 9 Ρύθµιση του GSM modem Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 10

11 Ρυθµίσεις του Z-Max Rover Αφού συνδέσετε το Rover δέκτη όπως περιγράφετε στον οδηγό τσέπης «Z-Max Surveying System Pocket Guide»: 1. Εκκινήστε το δέκτη Ζ-Max και το χειριστήριο. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ Bluetooth σύνδεση, περιµένετε χωρίς να πατάτε τίποτα στο χειριστήριο για περίπου 5sec ώστε να εκκινήσει ο Bluetooth manager. 2. Εάν είχατε τερµατίσει την εφαρµογή FAST Survey αφού ρυθµίσατε το BASE, τότε εκτελέστε την εκ νέου και επιλέξτε Continue Last Job. - Αν χρησιµοποιείτε το σειριακό καλώδιο για τη σύνδεση του χειριστηρίου µε τον δέκτη και το έχετε συνδέσει στο δέκτη, εµφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. 3. Πατήστε την ετικέτα Equip και επιλέξτε Configure Rover 4. Εφόσον ο δέκτης είναι τοποθετηµένος πάνω σε στειλεό, πληκτρολογήστε ύψος κεραίας Rod Hgt ίσο µε 1.226m (τόσο είναι το ύψος του στυλεού) και επιλέξτε Vertical. Βλέπετε Σχήµα Στην ετικέτα Receiver απλά ελέγξτε ότι ο δέκτης που έχει επιλεγεί είναι ο Z-Max και ότι η κεραία που έχει επιλεγεί είναι η [Z-Max GPS UHF] 6. Πατήστε στην ετικέτα Ports και στο παράθυρο που εµφανίζεται βεβαιωθείτε ότι το FAST Survey έχει ρυθµιστεί σωστά ως προς τις παραµέτρους επικοινωνίας µε το δέκτη και ως προς το είδος του modem σύνδεσης µε το BASE δέκτη. Συγκεκριµένα: επιλέξτε στο πεδίο Data Port τη θύρα Α εφόσον συνδέεστε µε το δέκτη µέσω του σειριακού καλωδίου. Στο πεδίο Radio Port επιλέξτε τη θύρα D που είναι εσωτερική στο δέκτη για σύνδεση µε το ενσωµατωµένο radio-modem ή GSM-modem. Βλέπετε Σχήµα 11. Σχήµα 10 Ρύθµιση του GSM modem Σχήµα 11 Επιλογή του Radio Link Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 11

12 7. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό τύπο modem (Τype: THL ή GSM ή PDL) και πατήστε ΟΚ. Εάν χρησιµοποιείτε radio link THL ή PDL το πρόγραµµα σας ρωτά εάν θέλετε να µεταβάλετε τις παραµέτρους του radio link. Εάν το δεύτερο από αριστερά led του δέκτη αναβοσβήνει πράσινο κάθε 1 sec, ήδη έρχονται δεδοµένα από το Base. Πατήστε YES µόνο εάν επιθυµείτε να αλλάξετε κανάλι λήψης, ώστε να είναι το ίδιο µε αυτό που έχει οριστεί στο Base. Εάν επιλέξετε GSM εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό της κάρτας SIM που είναι στο BASE στο παράθυρο που εµφανίζεται, βλέπετε Σχήµα 12, καθώς και τη band 900/1800. Πατήστε OK για να ενεργοποιηθούν οι επιλογές σας. Σχήµα 12 Ρυθµίσεις GSM σύνδεσης Σβήστε το GSM modem πατώντας Turn Off. Επιλέξτε µετά την σωστή µπάντα, σβήστε το περιεχόµενο του πεδίου PIN και στη συνέχεια πατήστε το κουµπί Turn ON. Μετά την εγγραφή του modem στο φορέα δικτύου (θέλει 30sec περίπου), ελέγξτε την ένταση του σήµατος που φαίνεται στο Signal Strength. Το GSM Status θα είναι READY (Σχήµα 13). Εν συνεχεία πατήστε το κουµπί Dial για να γίνει η κλήση. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, το δεύτερο από αριστερά led του δέκτη αναβοσβήνει πράσινο κάθε 1 sec καταδεικνύοντας ότι έρχονται δεδοµένα από το Base και το GSM Status θα είναι ONLINE (Σχήµα 14). Σχήµα 13 Rover GSM οθόνη µε SIM εγγεγραµµένη στο δίκτυο Σχήµα 14 Rover GSM οθόνη µε σύνδεση στο BASE. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 12

13 Οι ρυθµίσεις του Z-Max ως ROVER έχουν ολοκληρωθεί. Μπορείτε να κάνετε έναν µακροσκοπικό έλεγχο των λαµπτήρων του Z-Max. Το πρώτο από αριστερά λαµπάκι θα πρέπει σε λίγο να αναβοσβήνει γρήγορα µε πράσινο χρώµα (fixed λύση), το αµέσως δεξιότερό του θα πρέπει να αναβοσβήνει πράσινο κάθε δευτερόλεπτο καταδεικνύοντας τη λήψη των δεδοµένων του BASE. Το άλλο λαµπάκι θα ανάβει για λίγο κάθε εποχή που θα καταγράφεται στην µνήµηsd του δέκτη (default κάθε 5sec) και το τελευταίο δεξιά θα ανάβει πράσινο τόσες φορές όσες και οι δορυφόροι που λαµβάνει και µετά µια φορά κόκκινο. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε ανά πάσα στιγµή την κατάσταση του Z-Max δέκτη µέσω της ετικέτας Equip πατώντας το κουµπί Monitor/Skyplot. Η οθόνη που εµφανίζεται περιέχει πολλές χρήσιµες πληροφορίες σε 5 σελίδες (Monitor, Lat/Lon, SATView, SATInfo και Ref. Βλέπετε παρακάτω σχήµα: Επιπλέον στην σελίδα Monitor υπάρχει και το χρήσιµο κουµπί Reset RTK το οποίο επανεκκινεί τον αλγόριθµο επίλυσης της ασάφειας φάσης. Χρησιµοποιείτε για παράδειγµα όταν θέλουµε να απορρίψουµε κακής ποιότητας προηγούµενα δορυφορικά δεδοµένα λόγω µεταφοράς του στυλεού οριζόντια. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 13

14 Καταγραφή Σηµείων Αποτύπωσης Πατήστε στην ετικέτα Surv και στη συνέχεια επιλέξτε την επιλογή 1 Store Points. Μέσω της οθόνης που εµφανίζεται µπορείτε να καταγράφετε τα σηµεία σας. Τα σηµεία καταγράφονται πατώντας το S (ή το Enter του πληκτρολογίου). Πατώντας το Ο, µπορείτε να εκτελέσετε έκκεντρες µετρήσεις. Με το Α, µπορείτε να ορίσετε από πόσες µετρήσεις θα προκύπτει ο µέσος όρος της θέσης σας, που είναι και αυτή τελικά που θα αποθηκεύεται (προτείνεται για µέτρηση στάσεων). Πατώντας το C, µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις που αφορούν τα φίλτρα καταγραφής µετρήσεων. Τέλος, πατώντας το, µπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της ετικέτας Monitor/Skyplot για την κατάσταση λειτουργίας του δέκτη. Για να βγείτε από το µενού της αποτύπωσης, πιέστε το. Χάραξη Σηµείων Για να µπορείτε να χαράξετε σηµεία, προτείνεται να τα έχετε φορτώσει ήδη στο job σας µέσω ενός αρχείου ASCII. Από την καρτέλα Surv επιλέξτε Stakeout Points. Ανοίγει νέο παράθυρο, µε διάφορες επιλογές: Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 14

15 Μπορείτε να εισάγετε τον αριθµό σηµείου προς χάραξη ή να επιλέξετε από λίστα ή από το χάρτη (MAP). Μπορείτε, επίσης, να πληκτρολογήσετε συντεταγµένες στα πεδία Northing, Easting και Elevation ή και να δώσετε γωνία διεύθυνσης, κλίση και οριζόντια απόσταση. Όποια και αν είναι η επιλογή σας, εµφανίζεται η επόµενη οθόνη: Στο παράδειγµα της εικόνας, Το σηµείο FLE2 είναι το και ο χρήστης βρίσκεται στο. Οπότε, ακολουθείτε την πορεία προς το FLE2 και προσπαθείτε να µηδενίσετε τις τιµές South, West. Επίσης: Με το S αποθηκεύετε την τρέχουσα θέση σας Με το N επιλέγεται αυτόµατα το επόµενο σηµείο της λίστας για χάραξη Με το M επιστρέφετε στην οθόνη επιλογής σηµείου προς χάραξη Με το C, µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις που αφορούν τα φίλτρα καταγραφής µετρήσεων. Τέλος, πατώντας το, µπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της ετικέτας Monitor/Skyplot για την κατάσταση λειτουργίας του δέκτη. Για να βγείτε από το µενού χάραξης πατήστε το. Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Ε Σ Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν 15

Χ. Β Α Γ Ι Α Σ Ι. Μ Ο Υ Γ Ι Α Κ Ο Σ Γ ρ. Μ Π Ι Λ Λ Η Ρ Η Σ Ο. Ε

Χ. Β Α Γ Ι Α Σ Ι. Μ Ο Υ Γ Ι Α Κ Ο Σ Γ ρ. Μ Π Ι Λ Λ Η Ρ Η Σ Ο. Ε 1. Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις ρυθµίσεις και τον τρόπο χρήσης του συστήµατος MobileMapper CE, χρησιµοποιώντας το λογισµικό FAST Survey. Σηµειώνεται ότι αυτό το εγχειρίδιο χρήσης επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Βασικές Οθόνες

1. Εισαγωγή. 2. Βασικές Οθόνες 1. Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις ρυθµίσεις και τον τρόπο χρήσης του συστήµατος Z-Max για εφαρµογές RTK (πραγµατικού χρόνου), χρησιµοποιώντας το λογισµικό FAST Survey που εγκαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ARCPAD. Ρύθµιση ενσωµατωµένου GPS του MobileMapper CE για λειτουργία µε το ArcPAD.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ARCPAD. Ρύθµιση ενσωµατωµένου GPS του MobileMapper CE για λειτουργία µε το ArcPAD. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ARCPAD. Ευχαριστούµε θερµά για την επιλογή του MobileMapper CE και του ArcPAD για την καταγραφή των διανυσµατικών σας δεδοµένων. Ο σύντοµος αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 3 Α ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122. T. 210 8023917 F. 210 6148178 EMAIL: info@jgc.gr URL: www.jgc.gr www.e-jgc.gr

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 3 Α ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122. T. 210 8023917 F. 210 6148178 EMAIL: info@jgc.gr URL: www.jgc.gr www.e-jgc.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ RTK Η διαδικασία αποτύπωσης µε το ProMark3 RTK είναι απλούστατη. Σε γενικές γραµµές, θα πρέπει να ενώσουµε τα radio link µε τους δέκτες, να ορίσουµε τον ένα δέκτη ως base (δίνοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ PM100/PM200/PM500 ΚΑΙ HEPOS ΣΤΟ GNSS SOLUTIONS ΓΙΑ POST PROCESSING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ PM100/PM200/PM500 ΚΑΙ HEPOS ΣΤΟ GNSS SOLUTIONS ΓΙΑ POST PROCESSING ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ PM100/PM200/PM500 ΚΑΙ HEPOS ΣΤΟ GNSS SOLUTIONS ΓΙΑ POST PROCESSING ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ PROJECT. (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ OPEN AN EXISTING PROJECT ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝ) ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών

2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών 1. Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα 2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών 3. Πως να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Αντίθεση χρωµάτων και φωτεινότητα. Σειριακές θύρες

Εισαγωγή. Αντίθεση χρωµάτων και φωτεινότητα. Σειριακές θύρες 1 Οθόνη GUI / Ενηµέρωση επικοινωνιών Εισαγωγή Το συµπλήρωµα αυτό αποτελεί προσθήκη για το Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων του συστήµατος αναπνευστήρα 840 και παρέχει ενηµερωµένες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

SurvCE ver.2 CivilShop ΕΠΕ

SurvCE ver.2 CivilShop ΕΠΕ Σύντομος Οδηγός Χρήσης του SurvCE από την Civil Shop www.civilshop.gr Τηλ. 2231053044 FAX 2231053046 Σελίδα 1 Περιεχόμενα: 1. Σχετικά με τον οδηγό... 3 2. Εγκατάσταση λογισμικού SurvCE 2.5x..4 3. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως. Username: Password:

Οδηγίες Χρήσεως. Username: Password: Οδηγίες Χρήσεως 1) Πρέπει οι κάρτες SΙΜ να δηλωθούν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας με την ταυτότητα σας, ΚΑΙ να ενεργοποιηθούν κάνοντας μια κλήση. 2) 'Επειτα φορτώστε με χρόνο ομιλίας τη SIM του tracker

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ TOPCON GPT-3100Ν Reflectorless ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3100N TOPCON REFLECTORLESS, ΣΤΑ 350m H σειρά Γεωδαιτικών Σταθμών 3100Ν με δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα στα 350 μέτρα περιλαμβάνει στην γκάμα της όργανα που καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

TOPCON ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Tree Company Corporation A.E.B.E.

TOPCON ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Tree Company Corporation A.E.B.E. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ GPT-3000N series TOPCON REFLECTORLESS Με πλήρες Αλφαριθμητικό Πληκτρολόγιο! H σειρά Γεωδαιτικών Σταθμών GPT-3000Ν NON PRISM με δυνατότητα μέτρησης απόστασης χωρίς πρίσμα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. για γεωδαιτικό δορυφορικό δέκτη GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. για γεωδαιτικό δορυφορικό δέκτη GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για γεωδαιτικό δορυφορικό δέκτη GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

SYM-O-NET ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

SYM-O-NET ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ SYM-O-NET ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright 1998-2011, ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Πρώτη έκδοση στα Ελληνικά. Σεπτέμβριος 2011. Δεν επιτρέπεται η έκδοση, Φώτο-αντιγραφή και η με οποιονδήποτε τρόπο ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κάθε ΝΟΔΕ παραλαμβάνει: 1. Ενάν αριθμό συσκευών (tablets), θηκών και πληκτρολογίων (άλλες αποστολές έχουν πληκτρολόγια ενσωματωμένα στη θήκη, άλλες έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal Plus. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΝΣΗ: Φ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Πληροφορίες: Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ Τηλέφωνο: 2132023954 Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M

Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M Πανίσχυρος Ασύρµατος µε Αναµεταδότη VHF/UHF Dual Band, Full Duplex, Cross-band repeater, Κρυπτοφωνία(SCR), VOX, Radio FM κ.α. 1.1. - Εγκαταστήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. Βάρος. Ευαισθησία GPS Ακρίβεια GPS. Θερμοκρασία Αποθήκευσης Θερμοκρασία Λειτουργίας

Χαρακτηριστικά. Βάρος. Ευαισθησία GPS Ακρίβεια GPS. Θερμοκρασία Αποθήκευσης Θερμοκρασία Λειτουργίας 2 Ευχαριστούμε για την αγορά του εντοπιστή (tracker) ποδηλάτου. Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν πως θα τον ρυθμίσετε ώστε να λειτουργεί σωστά και κατά τον επιθυμητό τρόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 Σύνδεση του netmod me ton Η/Υ... 3 Εγκατάσταση του netmod σε win 9x/me... 5 Εγκατάσταση µε υποστήριξη pnp... 5 Χειροκίνητη εγκατάσταση netmod...10 Οδηγίες σύνδεσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4962/2015. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4962/2015. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 11-12-2015 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αρ. Πρωτ.:2/116894 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U

Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U Οδηγίες χρήσης για την εφαρµογή Spot4U 1 Βασικές οδηγίες Λήψη Κατηγοριών Μετά την εγκατάσταση του Spot4U το πρώτο βήµα που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει το Λήψη Κατηγοριών ώστε να ενηµερωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X.

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X. BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U

Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U Οδηγίες χρήσης για λειτουργία μεταφοράς καναλιών σε ψηφιακούς δέκτες OST-5072U, OST-5075U Για τη διευκόλυνσή σας κατά το switch-off της περιοχής της Πελοποννήσου έχουμε προσθέσει στους ψηφιακούς μας δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X ΥΠΣ ΕΔ/49 12 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ενεργοποιούμε το λογισμικό Scratch Να αναγνωρίζουμε τα κύρια μέρη του περιβάλλοντος του Scratch Να δημιουργούμε/εισάγουμε/τροποποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 1. Γενικά Είναι ένα σύστηµα µέτρησης θερµοκρασίας πολλών σηµείων και τηλεειδοποίησης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GREEK Πώς να ξεκινήσετε Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό πλοήγησης, θα ξεκινήσει αυτόματα μια διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων. Κάντε τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WINDOWS SERVER 2003

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WINDOWS SERVER 2003 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WINDOWS SERVER 2003 Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να δημιουργείς διαμερίσματα (partitions) στο σκληρό δίσκο. 2. Να διαμορφώνεις (format)

Διαβάστε περισσότερα

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ...1 1. Μενού...2 2. Master Reset...3 3. Ώρα / Ημερομηνία...4 4. Τμήματα...6 5. Μηδενισμός Ζ & Μεταφορά στοιχείων...9 6. FORMAT προσωρινής μνήμης...10 7. Αλλαγή ταχύτητας...10

Διαβάστε περισσότερα

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data logger. Γενικά Το FHL Wind Data logger ειναι ενα προγραμμα που λαμβάνει, απεικονίσει και καταγραφει δεδομενα μέρους του ναυτιλιακού εξοπλισμου γέφυρας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

6. Στερεοσκοπική Απόδοση

6. Στερεοσκοπική Απόδοση 6. Στερεοσκοπική Απόδοση Για τη στερεοσκοπική απόδοση και τη δηµιουργία ορθοφωτογραφίας θα εργαστείτε στο συνολικό µπλοκ. Η στερεοσκοπική απόδοση στον φωτογραµµετρικό σταθµό PHOTOMOD γίνεται στην ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές BT210 - Sweex Bluetooth 2.0 Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα σε μια άλλη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στον CallCatcher Server (βλ. Σελ.4) Παραμετροποίηση συνδέσεων (βλ. Σελ.4) Επιλογή χειροκίνητης εγγραφής (βλ. Σελ.15)

Σύνδεση στον CallCatcher Server (βλ. Σελ.4) Παραμετροποίηση συνδέσεων (βλ. Σελ.4) Επιλογή χειροκίνητης εγγραφής (βλ. Σελ.15) CallPlayer Manual Περιεχόμενα 1 CallPlayer... 3 1.1 Επεξήγηση κουμπιών αρχικής οθόνης... 3 1.2 Διαδικασία Log-in... 4 1.3 Αρχική οθόνη CallPlayer... 5 1.4 Επεξήγηση Flags... 6 1.5 Παράθυρο Extended Information...

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη Εισαγωγή Η Διαχείριση Πλήκτρων Μacro αποτελεί ένα ειδικό λογισμικό εφαρμογής της ταμπλέτας. Χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή Πλήκτρων Μacro, μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ. Παιδείας μέσω του επίγειου ψηφιακού σήματος της ΕΡΤ θα πρέπει, εάν δεν διαθέτετε ήδη, να προμηθευτείτε, να

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του λογισμικού ProMark Field (v2) για RTK με ProMark 100 με σύνδεση στo HEPOS ή στο JGC- NET

Οδηγίες χρήσης του λογισμικού ProMark Field (v2) για RTK με ProMark 100 με σύνδεση στo HEPOS ή στο JGC- NET Οδηγίες χρήσης του λογισμικού ProMark Field (v2) για RTK με ProMark 100 με σύνδεση στo HEPOS ή στο JGC- NET ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ SIM Εισαγωγή PIN κάρτας SIM εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση απενεργοποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER KB SERIES

CONTROLLER KB SERIES CONTROLLER KB SERIES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1. Οθόνη Έναρξης Αυτή είναι η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία. Μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λειτουργίας όταν το σύστημα βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

MyAlarm ifob Control Οδηγίες Χρήσης V1.4

MyAlarm ifob Control Οδηγίες Χρήσης V1.4 Διάγραμμα Διαδικασίας Το παρακάτω διάγραμμα, δείχνει τα βασικά βήματα που απαιτούνται για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό MyAlarm και να ρυθμίσετε την εφαρμογή ifob Control για κινητά τηλέφωνα και έξυπνες

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Windows

Οδηγός Χρήσης για Windows Οδηγός Χρήσης για Windows Περιεχόμενα Γρήγορο ξεκίνημα... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού... 1 Χρήση του Εικονιδίου στην Περιοχή Ειδοποιήσεων... 6 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... 8 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων Οδηγός σύνδεσης Office Outlook 2013 με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μέσω Zimbra Outlook Connector Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα