Η κλινική διακυβέρνηση του συστήµατος και ο ανταγωνισµός νοσοκοµείων ως εργαλεία διασφάλισης κλινικής ποιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κλινική διακυβέρνηση του συστήµατος και ο ανταγωνισµός νοσοκοµείων ως εργαλεία διασφάλισης κλινικής ποιότητας"

Transcript

1 Η κλινική διακυβέρνηση του συστήµατος και ο ανταγωνισµός νοσοκοµείων ως εργαλεία διασφάλισης κλινικής ποιότητας Πάνος Μινογιάννης PhD, MPH Λέκτορας Πολιτικής Υγείας-Columbia University Πρόεδρος Σ- ιοικητής ΓΑΝΑ Ο Άγιος Σάββας

2 Θετική διασύνδεση µεταξύ ύψους δαπανών υγείας και δεικτών υγείας αλλά µε ουσιαστικές διαφορές από χώρα σε χώρα Life expectancy at birth, years kor prt cze ita esp nzl grc jpn aus isl fra can swe aut fin deu lux gbr bel irl nld dnk che nor usa 76 mex pol svk 74 tur hun Total expenditure on health per capita, US $ PPP Source: OECD Health Data 2010.

3 Υψηλές δαπάνες για λίγους ασθενείςχαρακτηριστικό των δυτικών χωρών

4 Υψηλές δαπάνες για λίγους ασθενείςχαρακτηριστικό των δυτικών χωρών Στις ΗΠΑ, σε ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις (συχνά πάνω από µία) αναλογεί το 83% των δαπανών υγείας Source: Medical Expenditure Panel Survey, Publication: "Chronic Conditions: Making the Care for Ongoing Care, September 2004 Update,«prepared by Partnership for Solutions, a national program funded by the Robert Wood Johnson Foundation, based at Johns Hopkins University.

5 Προσπάθειες εξορθολογισµού σε επίπεδο νοσοκοµείων- Μερική Βελτίωση χωρίς ιαρθρωτικά Αποτελέσµατα Προσπάθειες να δηµιουργηθούν benchmarking στάνταρ και να αναφέρονται οι γιατροί ή οι κλινικές που δεν τα πιάνουν Αναµονή από το Υπουργείο να κάνει τα πάντα Λάθος Κατανόηση της αξίας των δεδοµένων όταν αυτά µπορούν να συλλεχθούν Πραγµατική απαξίωση για ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από γιατρό σε γιατρό ως προς την θεραπεία

6 Το βασικό επιχείρηµα Η οικονοµική κρίση ωθεί τα νοσοκοµεία να βρεθούν αντιµέτωπα µε προβλήµατα που συσσωρεύτηκαν επί χρόνια και να τα επιλύσουν σε πολύ µικρό διάστηµα, χωρίς αυτό να «τιµωρήσει» τους ασθενείς Τα προβλήµατα δεν άπτονται µιας απλής λογιστικής προσέγγισης αλλά απαιτούν µια συνολική αναθεώρηση του τρόπου προσέγγισης παραγωγής, παροχής και πληρωµής των υπηρεσιών υγείας Η κλινική διαχείριση και ο ανταγωνισµός νοσοκοµείων (συστηµάτων υγείας) βάσει κλινικών αποτελεσµάτων µπορούν µεσοπρόθεσµα και υπό συνθήκες να «ισορροπήσουν» το σύστηµα, να συνδέσουν κλινική πληροφορία µε οικονοµικά µεγέθη και να συµβάλλουν καταλυτικά στην εµπέδωση µιας υπεύθυνης και σύγχρονης κουλτούρας διοίκησης στα ελληνικά νοσοκοµεία

7 Γιατί τώρα; Τεράστιες διαφορές στην ποιότητα ή έστω στην κλινική αποτελεσµατικότητα που δεν µετριέται Υπερβολικές χρεώσεις προς ΕΟΠΠΥ-Έλλειψη Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Τα σηµερινά δηµοσιονοµικά του συστήµατος υγείας δεν βγαίνουν Νέες τεχνολογίες (φάρµακα και εξοπλισµός) σε αναµονή Αποφεύξιµη Υπηρεσία ( Εισαγωγές ή Επισκέψεις στα ΤΕΠ ή στα ΤΕΙ που θα µπορούσαν να διαχειριστούν καλύτερα και φθηνότερα σε τακτική πρωτοβάθµια βάση Κοινωνικοί και Οικονοµικοί Φραγµοί στην Πρόληψη Γιατί σήµερα χρειαζόµαστε το σύστηµα υγείας περισσότερο από ποτέ

8 ιαχείριση τόσο του Κόστους όσο και της Κλινικής Αποτελεσµατικότητας είναι η απάντηση, όσο και αν αυτή η εξίσωση είναι τεχνικά δύσκολη. Το να κόβεις χρήµατα απλά είναι εξίσου τυφλό µε το να ρίχνεις χρήµατα αδιάκριτα. High Adequate Quality Quality Adequate Quality Marginal Benefits Decreasing Quality Low Low Cost Increasing Cost Increasing Cost Increasing Cost

9 Τι είναι η κλινική διαχείριση; Ο συνολικός στόχος της κλινικής διαχείρισης είναι να διευκολυνθεί η συνεργασία και η οικονοµικά αποτελεσµατική αλληλεπίδραση µεταξύ των παρόχων που ενσωµατώνουν αποτελεσµατικά ιατρική, ψυχολογική, και κοινωνική υπηρεσία, ώστε να παρέχει έγκαιρη, κατάλληλη και ωφέλιµη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη. Πρακτικά, η κατάλληλη κλινική διαχείριση οδηγεί στο σωστό κλινικά αποτέλεσµα µε το µικρότερο δυνατό κόστος αν όχι βραχυπρόθεσµα, τότε σίγουρα µεσοπρόθεσµα

10 Ιατρική Κουλτούρα Επαγγελµατικού και Προσωπικού Υποκειµενισµού Κακώς δοµηµένη συνδιοίκηση Οικονοµική Σπατάλη Ποιος θα αναλάβει case manager σε κλινικές; Τι προσόντα πρέπει να έχει, τι πληροφορία να συλλέγει και πως να επικοινωνεί µε τους διαφόρους παρόχους και πρωτίστως µε τον θεράποντα;

11 «Τοπιοακριβόαλλάκαιτο πιοουσιαστικόαντικείµενο µέσαστονοσοκοµείοείναιη ιατρικήπένα»

12 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποφυγή Νοσοκοµειακών Νοσηλειών µέσω διαχείρισης ασθενειών, πολιτικών προαγωγής υγείας κ.ο.κ.).) Θεραπευτικά-Κλινικά Πρωτόκολλα συγκρίσιµα µετα διεθνή µε τήρηση των Ενδείξεων Σκευασµάτων και Πράξεων Σταθερότητα και Προτυποποίηση- Υιοθέτηση δεικτών ποιότητας (υποχρεωτικοί και ευκταίοι) Ισορροπία µεταξύ αρτηριοσκλήρωσης και ευελιξίας -Αναγνώριση της περίπτωσης «εξαιρέσεων» Ιατρική της Συλλογικότητας- Ιατρικά Συµβούλια/ Ενδοκλινικές ενηµερώσεις Εκπαίδευση Clinical Case Managersκαι έναρξη Κλινικής ιαχείρισης µε πλήρης αποδοχή από την ιατρική αλλά και την διοικητική κοινότητα Κλινική Υπευθυνότητα- Πληροφορική Παντού και ιασύνδεση Οικονοµικής µε Κλινική Πληροφορία Επιτυχία σε αυτά οδηγεί σε

13 Αξιολόγηση Απόδοσης και ράσεις Low Quality High Low Efficiency High Discuss Quality Initiatives/Standards Consider Remediation Including Network Termination Include in Select Network Gold Card for UM Review Alter Reimbursement

14 Αξιολόγηση λοιπόν και Κίνητρα ΠληρωµήγιαΑποτέλεσµαήPay for Performance (PFP) είναιηµέθοδοςπουσυνδέειτηνπληρωµήµετο µετρήσιµο κλινικό αποτέλεσµα ενός οργανισµού µετά απόσχετικήσυγκριτικήαξιολόγηση.

15 Τι είδους ανταγωνισµό νοσοκοµείων;- Σήµερα στηρίζεται στα λάθος πράγµατα- Ανταγωνισµός Μηδενικής Προστιθέµενης Αξίας Ανταγωνισµός για µεταφορά του κόστους (µπαλόνι) Ανταγωνισµός για ιδιαίτερη διαπραγµατευτική δύναµη Ανταγωνισµός για µερίδιο αγοράς και περιορισµό επιλογών Ανταγωνισµός για περιορισµό υπηρεσιών για να επιτευχθεί η µείωση κόστους Κανένας από αυτούς τους τρόπους δεν προσθέτει αξία για τους ασθενείς (κλινική και οικονοµική) Healthways - Final ppt 4 Copyright 2006 Michael E. Porter and Elizabeth Olmsted Teisberg

16 Οι Αρχές του Ανταγωνισµού Προστιθέµενης Αξίας 1. Η προσοχή πρέπει να είναι στην δηµιουργία υπεραξίας για τους ασθενείς, υποσύνολο µόνο της οποίας είναι ο ενδεχόµενος περιορισµός της δαπάνης 2. Αφού υπάρχει ενιαίος πληρωτής, θα πρέπει να εισαχθεί ο ανταγωνισµός µεταξύ Νοσοκοµείων βάσει αποτελεσµάτων. Θα πρέπει να προβλεφθεί πάντως και σχετική συµµετοχή του ασθενούς ανάλογα µε το επίπεδο φροντίδας (αυτό µπορεί να το κάνει το κάθε σύστηµα βάσει της δικής του τιµολογιακής πολιτικής) 3. Οι µετρήσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται γύρω από την διαχείριση ολόκληρου του κύκλου της φροντίδας και να εστιάζουν γύρω από ασθένειες. 4. Η ποιοτικότερη φροντίδα συχνά θα είναι και οικονοµικότερη 5. Η υπεραξία δηµιουργείται από την εµπειρία του παρόχου, το µέγεθος του και το πόσο έχει εξειδικευτεί σε µια συγκεκριµένη πάθηση (π.χ. Καρκίνος µαστού) 6. Ο ανταγωνισµός θα πρέπει να αφορά όλη την επικράτεια (για να εκλείψουν φαινόµενα τροχονόµων) και θα πρέπει να σκεφτούµε όρους όπως οι συνενώσεις και οι αλλαγές χρήσεων µονάδων µε στόχο την συνολική φροντίδα κάποιου πολίτη- ουλειά των διοικήσεων των συστηµάτων 7. ιαφάνεια στην Πληροφορία για τα αποτελέσµατα και τις τιµές 8. Ανταµοιβή της καινοτοµίας που πραγµατικά προσθέτει αξία

17 Προετοιµάζοντας τα Νοσοκοµεία για τέτοιο Ανταγωνισµό Θέτοντας σωστούς στρατηγικούς και οργανικούς στόχους- -Συνολική Εµπειρία Ασθενούς Υψηλού Επιπέδου -Αλλαγή οργανικής οµής γύρω από πολυσυλλεκτικές οµάδες θεραπείας συγκεκριµένων ασθενειών που αναδεικνύουν την συλλογική ιατρική (service lines) -Επιλογή του εύρους και του βάθους των υπηρεσιών που παρέχει ένα Νοσοκοµείο /ένα σύστηµα -Συγκεκριµένη Στρατηγική για κάθε service line -Μέτρησηανά service lineαποτελεσµάτων, εµπειρίας, µεθόδωνκαιµιξ ασθενών -Απλοποίηση χρεώσεων σε συνεννόηση µε ΕΟΠΠΥΥ και ΥΥΚΑ -Σταδιακή Ανάπτυξη γεωγραφικά (τοπικά και εθνικά µε τις απαραίτητες συνενώσεις/ συνεννοήσεις) σταδυνατά service lines αλλά και ιατρικά (προσθήκη καινούριων service lines - ηµιουργία συµµαχιών, συνεννοήσεις (κάθετες και οριζόντιες) ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι -Ανάγκη για ιοικητικά Εργαλεία τέτοιου τύπου 2

18 Προετοιµάζοντας τον ΕΟΠΠΥ Υποστήριξη και Πληροφόρηση σε Ασθενείς και Ιατρούς -Οργάνωση όχι γεωγραφικά αλλά µε επίκεντρο τις διάφορες ασθένειες -Ανάπτυξη εργαλείων µέτρησης αποτελεσµάτων των παρόχων και διανοµή της πληροφορίας -Ναπαρέχεικάλυψηγιατηνδιαχείρισητηςασθένειαςκαιτηςπρόληψηςτηςσεόλοτον πληθυσµό, ακόµη και στους υγιείς Αλλαγή Σχέσης του µε τους Παρόχους -Να ανταµοίβει κλινική αριστεία και αποδοτική χρήση πόρων -Απλοποίηση χρεώσεων µε εισαγωγή µοναδικού λογαριασµού και συνυπολογισµού αριθµού νοσηλειών, γενική κατάσταση ασθενούς κλπ. σε συνεννόηση µε ΥΥΚΑ -Εκµηδενισµόςήτουλάχιστονσηµαντικήµείωσητωνπολλαπλώνεγγράφωνκαιεπαφών, απλοποίηση διαδικασιών Healthways - Final ppt 26 Copyright 2006 MICHAEL E. PORTER AND ELIZABETH OLMSTED TEISBERG

19 Σας ευχαριστώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΕΜΥ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΕΜΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΕΜΥ» ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου

απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου Shaping the Future of Healthcare in Greece Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη του Υγειονομικού Τομέα

Ηανάπτυξη του Υγειονομικού Τομέα Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες στην Κύπρο l Του Γιώργου Πέτρου, Κοινωνιολόγου Λειτουργού Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης Ιεράς Μονής Κύκκου Ηανάπτυξη του Υγειονομικού Τομέα τις τελευταίες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, θεωρούµε ότι ίσως θα πρέπει να υπάρξει σύνδεσή της µε ένα «σύγχρονο σύστηµα φακέλου ασθενούς».

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, θεωρούµε ότι ίσως θα πρέπει να υπάρξει σύνδεσή της µε ένα «σύγχρονο σύστηµα φακέλου ασθενούς». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη µέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιµετωπίζουν ολοένα τις αυξανόµενες προκλήσεις στον τοµέα της παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό οφείλονται και στη δηµογραφική γήρανση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διδακτορική Διατριβή «Συγκριτική αξιολόγηση της λειτουργικής και οικονομικής αποδοτικότητας των μονάδων υγείας του ΕΣΥ με τη χρήση μηπαραμετρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ EFQM KAI H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ EFQM KAI H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ EFQM KAI H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά είναι οδηγός και για τη συνέχεια

Αυτά είναι οδηγός και για τη συνέχεια 2010-2011-2012 Η Παρούσα Έκθεση πεπραγμένων του ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ > υπαγορεύτηκε από την ανάγκη διαφάνειας στα πλαίσια της αρχής της δημοκρατικής λογοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΙΑΚ ΣΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΟΧΗΣ ΥΗΡΕΣΙ ΜΟΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΙΣΜΗΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΙΣΜΗΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΙΣΜΗΝΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ιπλωµατική Εργασία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΜ: ΜΔΕ ΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία με θέμα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία με θέμα ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία με θέμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Η περίπτωση του Ελληνικού Δημόσιου Νοσοκομείου της ΟΛΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μάρκετινγκ Υγείας: Μελέτη περίπτωσης της Κλινικής Μιας

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αναδιοργάνωσης & Εξορθολογισμού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας. Ζήτηση Προσφορά & Χρηματοδότηση Ασφάλισης Υγείας

Μέτρα Αναδιοργάνωσης & Εξορθολογισμού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας. Ζήτηση Προσφορά & Χρηματοδότηση Ασφάλισης Υγείας Μέτρα Αναδιοργάνωσης & Εξορθολογισμού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας Ζήτηση Προσφορά & Χρηματοδότηση Ασφάλισης Υγείας Προβλήματα Υφιστάμενου Συστήματος Χρηματοδότησης Αποτελεί κοινή πλέον διαπίστωση ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΜΗΤΤΑ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας Η ανάπτυξη της Αξιολόγησης της Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ. Δρ. Ολγα Οικονόμου Διοικητής Σισμανογλείου/Διασυνδεομένων Νοσοκομείων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ. Δρ. Ολγα Οικονόμου Διοικητής Σισμανογλείου/Διασυνδεομένων Νοσοκομείων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Δρ. Ολγα Οικονόμου Διοικητής Σισμανογλείου/Διασυνδεομένων Νοσοκομείων Τι δείχνουν οι αριθμοί για την Ελλάδα Η αναλογία συνταξιούχων εργαζομένων στην Ελλάδα το 1970 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία Γιουβανά Αλεξία ΑΜ. 07/21 ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη διαδικτυακής πολυµεσικής εφαρµογής διαχείρισης ιατρικών δεδοµένων για ένα Κέντρο Υγείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Διεθνής Ημέρα των Νοσηλευτών 2014 1 All rights, including translation into other languages, reserved. No part of this publication may be

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα αποτελούν σηµαντικό µέρος του προγράµµατος δηµοσίων δαπανών: το 2001 διατίθενται για υγεία και πρόνοια

Διαβάστε περισσότερα

Whistleblowing 2. against corruption. Ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας έχει έρθει πλέον αντιµέτωπος µε σηµαντικά 1

Whistleblowing 2. against corruption. Ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας έχει έρθει πλέον αντιµέτωπος µε σηµαντικά 1 # 01 / 2010 # 02/2012 Κείµενο Πολιτικής Table of Contents Περιεχόµενα 1. What is whistleblowing? 2. The role of whistleblowing in the fight 1. Οι against όψεις corruption του προβλήµατος 3. 2. The Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η κατάσταση στην υγεία σήμερα Βασικές παραδοχές: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η υγεία δεν είναι αμιγώς ιατρικό θέμα αλλά και κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτικό και υπό αυτή την έννοια μας αφορά όλους. Η ισότιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα