ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

2 1

3 µ..., µ.., :, (µ ) 1.2, (µ µ), 1.4 () 1.5 ( µ). 2:, ( ), 2.4 ( ) ( µ), ( ) 112 ( ) : : µ 3.1 ( ). µ - µ µ, µ, µ,, µ µ -µ µ.

4 1. µ, µ. µ µ.,. µ. = - µ ( ).. - µ, µµ. µ. µ (): µ () µ () µ (µ) µ ( ) : µ µµ: µ. µ µ µ. µ:. : µ ( µ ) ( ): (DNA). µµ.

5 µ: µ µ DNA, µ.,... µ: µ µ,. : µ µµ.. µ µ, µ µ, 1: µ µ µ µ. µ µ µ x = a x = µ a = o µ = µ (1, 2,, ) 1 µ (a = 1) = 0 ( ), 2 0 = 1 ( µ) = 1 ( 1 ), 2 1 = 2 (1 µ 1 ) = 2 ( 2 ), 2 2 = 4 (1µ 3 ) = 3 ( 3 ), 2 3 = 8 (1 µ 7 ) = 4 ( 4 ), 2 4 = 16 (1 µ 15 ),... µ µ, µ µ (t 1/2 ). E. Coli t 1/2 = 20min. 10. µ µ 15 ; µ; µ ; 15 hours min 20min µ 1 900/20 = 45 ( ) x = a x 45 µ a=10, x-a 45 ) 10 (stress) µ : µ µ µ µ µ 1

6 1 (µ µ, ) µ 1., 1, µ µ µ : µ µµ (14): µ. µ µ µ. µ. (2): (DNA), µµ. µµ. (1): µ. µ (3): µ µ,. µ µ (4-10, 12): µ (11) (.. µ (9), µ ) : (VS)

7 µ, µ,, ~ 1-10 m ~ µm µ µµ,, µµ µµ DNA µµ µ µ, µ µ µ :

8 µ µ µ (µ,, ). µ µ. µ µ., µ µ. (vs) µ µ µ µ µµ µ: µ ph µ ( 7.4) CO 2 µ µ µ (µ µµ µµ). µ µ (µ µ) µµ µ µ µ µ µµ µ µ ( 37 C), µ µ. µµ µ µµ. µ µ. µ µ µ µ. 4: µ µ µ µ, µµ µµ. «µµ», :

9 µ µ µ µ µ µ, µ µ. µ, µ µ µ µ µ µ µ µ. µ () µ µ µ µ µ µ µ µ 5:µµ 2.2. µ µ µ µ µµ µ µ µ µ. µ 0.1mm. µ µ ( ). : µ µ µ. : µ µµ., µ µ.

10 . E. Coli µ. µµ. µ. µ µ µ. (µ ) µ µ /. () µ. 3: µ µµ µ 6:Vibrio cholerae µµ, µ : µ :µ µµ, µ,. : µ : µ µ. : µ µ 1 Vibrio Cholerae Treponema pallidum ( ) 3 µ µ µ 4 ( ) 4:

11 µ µ. : µ µ µ. : (µ) / µ. 7: µ µ 1 µ µ 3 µ µ 4 µ, µ- µ 5 µ µ µ : µ µ µ. µ µ µ µ,. 8:

12 : 1. µ µ µ 6: 2. : µ µ, µ, : a. µ b. µ µ µ µ µ µ µ 1 Candida albicans µ,, µ µ µ 6: µ µ µ ( µ µ nm). µ µ. µ µ µ. µ. µ µµ, µ µ. µ µ 9: µ; µ µ µ. ) µ µ ) µ µ µ

13 µ 10: µ : DNA RNA : µ. µ. : µ ( ) µ DNA RNA (RNA µ µ) 11: ( µ) µ /.

14 1 µ µ µ 2 3 HIV µ (AIDS) T,, 4 B, C 5 6 µ µ µ : µ,. 4 µ 1 µ:. µ: µ. µ µ µ µ µ µ µ. 3 µ: ( - µ - µ µ µ ) µ.. 4 µ: :µ, µ, 3 µ: 1.

15 µ DNA 13: DNA. DNA µ µ µ. µ. µ µ DNA 2. ( HIV) 2 µ µ µ RNA µ µ µ µ (RT). RT µ DNA, µ µ. RNA DNA (µ) DNA () µ DNA RT 14:µ o (HIV) 2.3. µ µµ = µµ µ µ = µµ µ µ µ = µµ µ µ; µ µµ;

16 . 1. µµ / µ. µ µ. 2. µµ µ µ. 3. µµ µ., µ µ µµ µ µ µ µµ µ µ µ µµ µ µ µ ( ) ( µ) µ µ µ µ : µ µ: µ : : : µ µ µ., µ. µ µ. 13:µ µ µµ ( ) :, µ,

17 µµ µ µ µ µµ µ, ( ), µ µ AIDS,, B C µ µ 2.4. µ µ µ µ µ µ µµ. µ µ,, µ - µ. µ µ µ. µ µ, µ µµ µ. 146:µµ µ µµ µ µµ µ µ µ, µ µ µ µµ µ µ µ (µ µ). µ µµ µµ µ µµ µ.

18 µ µ µ, (ph) µ (µ µ ). µµ µµ, 15:µ µ µµ µ. µ. µµ µ µ µ µµ. 168: µ µ µ µ µ µ µ µ. (= µµ). µ µ (* ) µ µ µ µ µ µ + (µ) (µ) µ HCl (µ ph) µµ µ ph µµ

19 µ. µ. µ. µ µ µ µ µ. 19: 170: µ µ ( µ) µ: i. µµ ii. () iii. iv. µµ µµ

20 18:µ µ (µ) µµ µ µ, µ : i. µ ii. µ (µ) iii. iv. µ :µ 1 µ: µµ µ µ µ µ µ. µ µ µµ µ µ. µ µ. 2 µ: µ µ. µ µµ

21 , µ (µ). µ µ, µ µµ. µ µ µ, µ (µ). µ µ. µ µ µµ µ. 3 µ: µ µ : µ /. µ µµ. µµ µ µ. µµ µ µ ( ). µ µ. µ µ µ µ : i. & µ ii. µ ( µ µ µ ) iii. µ µ µ µ. i. µµ, µ., µ. µµ. :µ

22 ii. µµ 20 µ µ µ. iii. 3 µ µ µ. µ µ µµ µ µ. µ.. µµ ( µµ / ), µ,.. µµ µ µ µ µ µ µ µ 19: µ µ µ µ : i. µ µ & µ ii. µ µ,, µ,..

23 : µ () µ µ, µ. µ: & µ µ 1. µ: µ - 2. : (µµ, ) 3. µµ: µ µ. «µ» 4. : µ µ: µ µ.,, µ. 6:µ µ µ 1 µ. : i. 2 µ () ii. 2 µ () 2 : i. ( µ) ii. µ µ µ, 1 µ (µ ).

24 µ µ, (µ ). i. µ & µ µ, µ µ. ii. µ µµ µ µ : µ 2 : µ (µ ) 3 : Tµµ 7: µ : i. µµ ii. µµ

25 µ. µ µ µ µ µµ : () : µ µ µ µ 2 : i. µ ii. µµ µ µ \ µµ µ µ µµ µµ µµ : µ µ µ i. µ µ (µ ) ii. µ ( µ) µ µ (AIDS) : AIDS, µ. µ: HIV : 2 µ µ RNA µ µ, µ µ µ µ : µ (µµ )

26 : i. - µ ii. µ iii. µ. : µ i. µ ii. µ ( ) / ( ) iii.,, ( µ ) iv. v. i. µ µ ii. µ iii. µ µ iv. µ i. ii. µ µ iii. µ µ i. RNA ii. µ : µ 6 µ 6 µ µ µ µ µ µ µ µ., µ µ µ. :µ HIV µ HIV; µ «µ» µ µ. µ, µ µ., µ µ 7 10 µ µ, µ µ µµ. µ µµ. µ µ µ «µ».

27 µ / AIDS µ ; µ. µ /,, µ µ. µ i. µ: AZT, DCC µ. ii., µ. iii. µ: µ µ µ A/ µ * * 1 µ µ µ µ 7 µ 8,. 9 µ 10,.. 11 µ 12 B 13 C 14 µ 15 µ * µ µ µ µµ

28 i. ii. iii. iv. v. vi. µ.

29 i. 4,7 ii. 6,4 iii. 7,4 iv. 7,8 i. µµ ii. iii. µ µµ iv. µµ i. ii. iii. iv. i. ii. iii. i. ii. iii. i. µ ii. µ µµ iii. µ i. ii. µ iii. µ iv. µ µ

30 «-»

31 µ

32

33

34

35 9. µ HIV, µ µ ; 10. µ µ, µ, µ µ ;

36 11. µ, µ ; 12. µ ( HIV) µ, µ µ;

37 13. µ µ, µ ; 14. µ µ µ µ 10 µ. i. µ ; ii. µ µ; iii. µ µ µ µ µ. µ µ, 100 µ ;

38 iv. µ µ ; 15. µ. µ µµ, µ. 16. µµ µ µ µ µ µ,. µ µ µ, µ µ µµ µ µ. µ µ 1. i. µ µ 1, 2, 3; ii. µ 1 2 ; iii. ; 17. o µµ µ µ µ µ µ µµ.

39 i. µµ µµ µµ µ ; ii. ; iii. µ µµ µ µ; iv. µ µ 1 µ 2 ;. v. µ µ µ; 18. µ. µ µ µ µµ. i. µ ;. ii. µ µ µµ; iii. µ ; iv. µ µµ µ; v. µ µ, µ ; 19. µ µ Vibrio Cholerae.. µ µµ;

40 2.6. µ 2000 ( ) 1. : a. b. c. µ d. 2. AIDS : a. b. c. d. 3. µ () ( 2 ) 1. µ. µ ( ) 2.. ( ) 3. µ. ( ) 4. µ µ. ( ) 5. µ 6. µµ µ µ µ µµ. µ, µµ. a. µ µ µ µ µµ; b. µ µ; ( ) 1. µ : a. µ b. µ c. d ; µ. ; 7 3. µ µ µ.

41 9 4. µ µ µµ ( ) 1. µ : a. b. DNA c. d. RNA 2. µ ; a. b. µ c. µ d. 3. : a. b. c. µ d. µ µµ µ; 9 6. µ µ µ ( ) 1. µ : a. b. c. µ d. 2. : a. b. c. d. 3. µ µ : a.

42 b. µ µ c. µµ d. µ 4. µ; 5. µ AIDS; 4 6. µ. 7. µ. µµ µ µ. a. µ µ; 3 b.. 10 c. µ µ µ µ ; 6 d. µ, µµ ( ) 1. µ : a. b. c. d. 2. AIDS : a. b. c. d.

43 3. µ : a. µ µ b. µ µ c. µ µ d. µ 4. µ µ; 5. µ; 6. µ µ. µµ µ µ, µ µ. a. µ µ; b. µ µ µ ( 4); ( 6). c. µ µ, µµ µ, µ µ. µ ( ) 1. : a. b. µ c. µ d. µ 2. µ : a. b. c.

44 d. 3. HIV : a. DNA b. RNA c. DNA µ d. RNA µ 4. µµ µ µ, µ µµ µ µ µ µµ,. µµ ; 5. µ µ C; 6. µµ. µ; µµ µ µµ ; ( ) 1. : a. µ b. µ c. µ d. µ 2. µ : a. µ b. µ c. d. 3. µ : a. µ b. c. µ d. µ 4. µ ; 7 5. ; 6 6. µ (AIDS), IV, µ µ. a. HIV ( 6) ( 2); 8 b. ( 4) ( 2); 6 c. µ µ AIDS;

45 6 d. µ IV µ µ µµ ( 1); ( 4) ( ) 1. µµ µ : a. µ b. c. d. 2., : a. b. µµ c. d. µ 3. µ : a. b. µ c. µ d. 4. µ ; 6 5. µ, µ, µ µµ; 6 6. µ µµ; 9 7. µµ µ µ µ µ µ µ µ. µ ; ( ) 1. : a. b. c. d. 2. : a. b.

46 c. µ d. µ 3. µ, : a. b. µ c. d. µ 4. µ ; 8 5. µ IDS; 8 6. µµ µµ. µ µµ µ µµ, µ µ µ µ µ µµ. µ µ ( 7), µ µ µ µµ ( 7), µ µµ µ µ µµ () µ - µ ( 6) ( ) 1. : a. b. c. d. 2. µ : a. µ b. µ c. d. µ

47 3. ; 4 4. µ µ µ µµ µ; 7 5. µ µ. µ, µ µ. a. µ ; 3 b. ; 7 c. µ µ, ; 3 d. µ µ ; ( ) 1. µ: a. b. c. d. 2. µ µµ µ µ µ: a. b. c. µ d. 3. µ : a. µ b. c. µ d. µ 4. µµ. µµ 8 5. µ µ; 6. µµ µ µ µ µ (µ ) µ (µ ). µ, µ µ µ (µ 12). µ µ µ; (µ 5).

48 µµ µ µ µ µ (µ 8); 2007 ( ) 1. : a. µ b. µ c. µ d. µ 2. µ : a. b. c. d. 3., µ, : a. µµ b. µ µµ c. µµ µµ d. µ µ 4. µ µ V AIDS; 6 5. µ ; 9 6. µ µµ ; 9 7. µµ µ; 4 8. µ µ µ µ µ µ; ( )

49 1. H µµ µ µ: a. µ b. c. µ d. 2. µ a. b. c. d. 3. µ µ. µ. 4. (µ 3) µ (µ 2) 5. µ (µ 6) (µ 2) 8 6. µµ, µ, µ (µ ) µ (µ ) µ µ µµ. a. µ µ.. b.. c. µ µ. 8 d. µ µ µ µ (µ 2) (µ 5). 7

50 2008 ( ) 1. : a. b. µµ c. µ d. 2. µ: a. µ b. c. d. 3. a. b. µ c. d. 4.. µ ; 6 5. µ; 6. µ µ (), µ µ µ µµ µ, µ (µ). a. µ. 8 b. µ µ µ. 8 c. µ µ µ. µ - µ ( ) 1. µµ a. Escherichia coli. b. o HV. c. µ. d. µ. 2. a.. b.. c. µ. d..

51 3. µµ µ µ, µ µ; 8 4. µ ; 7 5. µ.,.,, µ µ. a.. b. µµ µ µ. µ µ (µ 6). µµ µ µ (µ 4). 10 c.. µµ µ µ µ. µµ. 10

52 2009 ( ) 1. : a. µ b. µµ c. µ µ d. 2. µ : a. b. c. µ d. µ 3. µ µ µ µ HIV; (µ 2) µ HIV. (µ 7) HIV; (µ 3) µ, µ. a. ; 8 b. µ µ; 9 c. µ. µµ ; ( ) 1. : a. b. c. d. 2. µ µ µ, a. C b. AIDS c. H µ d. 3. µµ a., µ b., µ µµ µ µ c. µ d. µ

53 4. µ µ. 5. µ µµ µ ; (µ 3) µ; (µ 3) 6 6. µ µ. µ µ µ, µ µ. a.. 4 b. µ µ µ. 12 c. µ µ µ, µ µ µ ; ( ) 1. a. b. µ c. d. 2. µ a. b. µ c. d. 3. a. b. c. d. µ 4. µ a. µ b. c. µ d. 5. µ µ.. 6.

54 8 7. µµ µ µµ µ µ µ µ µ µ µµ µ µ, µ µ. µ µ µ µ. µ (µ 3), µ µ (µ 3) µ (µ 3) ( ) 1. : a. µ b. µ c. µ d. µ 2. µ a. µ b. µ c. µ µ d. µ µ µ µ µ µ µ µ µ. a. µµ µ µ µ µ µ µ µ µ. µµ µ µ (µ 2) µ (µ 8).

55 10 b. µ µ t 5. µ. 8 c. µ ( ) 1. µ a.. b.. c.. d.. 2. µ µ () a.. b.. c. µ. d.. 3. µ a.. b. µ. c. µ. d. µ. 4. µ a. µµ. b. µ µµ µ. c. µµ µ. d. µµ µ. 5. µ, ; µ µµ µ µ. 6

56 8., µµ. µ µµ µ, µ µ µ µ µ µ. µ µ µµ ( ) 1. µ: a.. b. µ. c.. d.. 2. : a. µ. b. µ. c. µ. d.. 3. µ µ HIV. a. HIV µ, µ ; 10 b. µµ µ µ,. i. µ (µ 2); ii. µµ (µ 7); 9 c. µ µµ µ µ. µ. 6

57 2012 ( ) 1. µ a. b. c. d. µ. 2. a. µ b. µ c. µ d. µ. 3. µµ µ µ a. b. c. µ d. µµ. 4. a. µ b. c. d µµ µ µ (µ 2); µ, µ µ µ, µ (µ 5) µ (HIV) µ µ µ HIV; ( ) 1. a. µ µ b. µ c. d. µ µ µµ.

58 2. µ a. -µ - µ b. -µ µ c. -µ -µ d. -µ -µ. 3. µ a. b. c. µ d. µ. 4. µµ, µµ, µ,. ( ) µ. 1.Vibrio cholerae 2. µ 3. µ 4. µ 5. Treponema pallidum 6. Candida albicans. 5. µ µ µ µ; 6 6. µ;

59 7. µµ µ HIV µ, µ, µ. µ µµ µ HIV - µ µ 12 µ µ µ. µ µµ, µ HIV -µ µ µ µ. a. µ µ HIV µ -µ (µ 2); (µ 8). 10 b. µ µ AIDS; 6 c. AIDS; 4 d. HIV (µ 3) (µ 2); 2013 ( ) 1. µ µ µ µ : a. b. C c. µ d. AIDS 2. : a. µ b.

60 c. d. 3. µ µ (µ 2) µo µµ µ (µ 5); 7 4. µ µ; 6 5. µ. µµ, µ, µ µ a. µ µ µµ. 3 b., µ -µ µ µ µ ( ) 1. µ a. µ b. c. d. 2. µ µ a. b. µ c. µ d. µ

61 3. µ µ µ µ; 8 4. µ (µ 1) µµ (µ 2), µ µ. µ µ µ ( µ 3). µ 1: µ 2: µµ ( ) µ 3: µ a. (µ 2) µ, µ ( µ 2); ( µ 3). b. µ µ. c. µµ µ µ µ µ µ. d. µ (µ 3) µ µ µ.. e. µ µ µ µ, µ ;

62 3. = µ µ µ µ :. µ (, µ, ). µ 3.1. µ µ : a. b. c. µ µ µ 1 (),. () µ (.. CO 2 ) 2,. µ µ µ 1 2 µ 3 µ µ & µ µ 8: (VS) µ = µ = µ & µ = µ µ µ µ : a. ( µ),., µ µ. b. µ ( µ) µ µ µ.

63 µ; 1. µ () 2. µ µ ( ) 3. µ µ () µ µ, µ µ : () (µ) µ µ µ, µ µµ µ µ µ = µ µ µ: µ µ µ µ. µ )µ µ )µ µ µ ; 1 µ :, =, = 1 = 2 2 µ : = = 1 = 2

64 1 µ. µ µ. 2,,. µ, µ µ : µ µ µ µ µ µ µ ( µ ). µ µ. µ; µ ; µ µ µ µ;

65 i. ii. µ µ iii. µ µ iv. v. µ µ vi. µ µ vii. µ µ viii. µ µ : µ: 1 : 1 µ: 1 µ : 2 (ii, iii, v & vi), 3 (vii &viii) : 2 (i), 3 (iii & v), 4 (vii) : 2 (iv), 3 (ii & vi), 4 (viii) µ: µ µ µ, µ µ µ µ, µ µ µ µ,, µ µ µ µ. µ = µ 3 µ i. : µ µµ ii. µ: µ µ (= µ / µ ) iii. µ: µ µ µ µ µ: µ µ µ µ µ (80 90 C) µ (m 2 ) 1:µ µ µ µ µ µµ:

66 :µ µ -ii- &-iii- µ µµ 10% µ µ. 90% µ : i. µ µ µµ µ ii. µ iii. µ µ iv. µ ( µ) (kj) µ 3 1 x/ x/ x/ x/ x/ x/ X 9: µ µ µ µ.. 81, 2 ) µ : µ ( kg) ( kj) µ µ ) 1kg 40 kj kg --//-- --//-- x KJ --//--, x = = = KJ ) 1.µ.. 2,5kg ---// // kg, = 500/2,5 = 200 µ µ µ, 83, 4

67 µ µ µ 1 : µ ( + )/100 2 : ( + 10)/100/100 + /10 = / /100 = ( + 10)/100 ( + 10)/100 3 : /10 + /10 + /10 = ( + + )/10 = 10 ( + + )/100 ( + + )/10 : ( + )/100 < ( + 10)/100 < 10( + + )/100 + < + 10 < 10 3 ( + + ) 3 1

68 3.3. µ µ µ µµ C 2 S P µµ., µ µ µ µ ( 2 ) (C) ( 2 ) ( 2 ) () (Ca) (S) (Mg) (K) (Na) (Cl) (B) (Si) (Mn) (Fe) (Co) (Zn) (Mo) (I) µ µ,, µ, µ µ, µ µµ, µ µ, µ, µ µ µ µ µ µ µ µ, µ µ µ µ µ, µ µ 12, µ µ µ µ, µ µ, µ µ 10:

69 C () 3: CO µ µ µ CO 2 : 6CO 2 + 6H 2 O C 6 H 12 O µ µ µ µ µ µ i. : a. µ CO 2 CO 2 () b. µ 2 CO 2 ( ) ii. a. µ 2 CO 2 ( ) iii. µ a. CO 2 ( )

70 : () 78% µ µ (, ) µ µ ( ) µ: µ µ µ µ: 10% µ : µµ µ : ( ) µµ µ µ µ 90% µ µ : 2-3 ( ) i. µ (Rhizobium): ii. - : 3 3 : 3 2 ( µ)

71 5: µ 1 µ µ 2 µµ µ µ 3, µµ µ µ 4 µµ 5 µ 11: µ : i. : ii. : µ µ µ µ µ iii. µ: iv ( 2 ) µ µµ 75% µ µ µµ µ µ 5 µµ: µ µ µ µ

72 µ =,, µ µ µ & µ µ µ µ µ µ; 1. µ µ 36: µ µ µ µµ µ µ 2. µ µ 307: µ µ µ µ µµ µ,, µ, µµ µ

73 µ µ 38: () 3.4. µ µ µ µ: i. ii. iii. µ iv., µ µ µ µ µ: i. ii. ( ) iii. (µ µ) µ: µ & (vs) µ & ( ) µ : µ 10 µ

74 µ ) µµ ) µ µ = µ = µ µ µ µ.; 31: µ = µ: µ = µ µ µ () µ > µ µ µ µ < µ µ µ µ 1 µ µ: 2 µ µ: µ µ µ µ

75 µ µ 40:µ µ 1. µ (+5 o C 2040) µµ

76 µ 331:µ : µ : µ µ, 34: µ µ µ µ 2 2 (CO) µ µ (NO x ) µ µ µ, µµ ( µ µ µ) ( ) ( 3 ) µ µ µ µ µ (PAN) 7: µ

77 15 30 km () 1. µ µ 2. µ DNA µ 1970 µ : ( NASA) : ( ) 1. 2.

78 µ µ 354: SO 2 µ µ (ph 5.6) SO 2 µ ph (ph<5) : µ µ µµ µ 45: µ µ µ µ µ µ 2 µ 2 µ

79 µ µ µ 366:µ µ µ µ µ µ (.. ) µ µ µ (DDT) 377: µ µ µ () µ µ µ µ µ 0.01mg/Kg. µ,,. µ Kg, µ. µ ( Kg) µ ( mg) µ ( mg/kg) = / µ = µ µ

80 3.5. µ (.. ) µ 1. µ µ µ µ: 2. : 3. µ : 4. µ : µ: : : µ..... µ µ µ: 6. µ µ : 7. 90% µ µ, : 8., : 9. µ µ : 10. :

81 11. µ µ: 12. µ µ µ : 13. µ µ : 14. µ µ : 15. : 16. : µ :

82 19. µ : µ (g) DD (mg) DDT (mg/g) µ : a. 75% b. 15% c. 25% d. 10%. 2. µ : a. CO2 b. c. 2 d. 3. µ µ µ µ : a. 10 b. 10 c , CO2 µ µ µ: a. 0,3% b. 0,8% c. 1% d. 0,5% 5. : a. DDT b. 2 c. P d. O3 6. µ:

83 a. µµ b. µµ c. µµ d. µµ µ 1. - µ µ; 2. µ µ µµ; 3. µ; µ, ; µ ; 6. µ. 7. µ ; 8. µ µ ; µ µ; 11. µ µ. ' ; 12. µ ; 13. µ µµ µµ; 14. µ; 15. DDT µ; 16. µ; 17. µ ; «-»

84 µ

85 1. µµ : a. b. µ c. 1 d µ (,, ), 1 (, ) (). µ ( µ µ µ µ ). 3. 4, µ 1, 2, 6 7 µ; 4. µ µ µ µ µ ; µ. 6. µ µ ( µ µ 5 ) µ µ µ. µ µ (). 8. µ µµ.

86 9. :, µ,,, µ. µ 1 5 x 105 g. : a. b. µ µ 10. µ µ DDT 10 mg/kg. µ,, µ 104 g, : a. µ b. DD c. DDT. 11. µ, µ PCB (µ) 1mg/Kg. 3 µ 4000 Kg, µ (µ, PCB, PCB). 12. µ µ. µ µ. ; µ µ ; 13.. µ µ: µ, µ µ, µ,,, µ µ ( µ µ). a. µ µ µ ; b. µ µ µ ; 14. µ

87 a.. µ 2. b. µ µ 18 Kg, µ µ ; c., µ µ; 15. µ, µ,,, µ,. µ.. µ, µ, µ. µ µ. µ.. a. µ. b. µ. c. µ; 16. µ µ µ C, µ µ., µ. µ C. µ. a. µ, µ. b. µ µ; c. µ, C; 17. µ µ µ µ µ. µ : µ (µ ) µ ( µ ). µ µ tn. µ µ 100 gr µ µ µ, µ. 1 mg / g µ. a. µ; ; b. µ ;

88 c. µ µ ; d. µ µ µ µ, µ µ: i. ; ii. ; 18. µ a., µ,,,, ; b.,,, ; 19. µµ. 20. µ ( ) 8000, µ 500 gr, (µ 10 gr ). a. µ ; b., 1 mm 4 g µ; c. µ ; d. J (1 g J); e. µ ; f. () µ µ. 21. µ µ, µ µ µ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. µ µ;

89 22. µ µ, µ µ µ 1, 2, 3, 4, 5. µ µ; 23. µ µ µµ µµ; 24. µ µ, µ µ µ (µ-,, ) µ µ..

90 25. µ µ µ ( µ). µ µ g. a. µ ; b. µ µ ; µ µ µ µ 4 µ:... µ µ µ µ 7 µ µ µ, a. µ µ µ. b. µ µ µ µ. c. µ µ µ. 27. µµ µµ. µµ,,. 28. µ µ µ µ. a. b. c. d. µ

91 29. µ, 3. µ µ µ KJ, : a. 3. b.. c. µ µ,. 30. µ 5555 J. µ. 31. µ µ µ µ 250 gr µ 20 gr : a. µ. b. µ µ. c. µ µ. 32. µ, µ 6 1 g. µ µ µ 10g mg/kg DDT. : a. µ b. DDT c. µ DD µ ; 3.6. µ 2000 ( ) 1. ; a. b. c. d. 2. µ ; a. b. c. d. 3. µ a. µ. b. µ o µ µ. c. µ µ, C2 µ, µ µ. d. µ. 10

92 4. µ µ µ, µ µ DD µ µ µ. µ µ µ µ,, : a. µ. 7 b. 3 x 10 2 J,. 8 c. µ DDT ; ( ) 1. : a. b. c. d. 4 2., µ ' µ; ( ) 1. : a. µ µ. b. µµ µ. c. µµ. d. µ µ. 2. ; 3. µ µ: 4

93 a. µ: µ,,. 6 b. µ µ µ, µ :, µ, µ µ µ µ µ µ µ, µ (3 - ) µ µµ ( ) 1. : a. b. µ c. d. µ. 2. : a. b. c. µ d.. 3. µ µ; 6 4. µ. 5. µµ µ µ () µ. µ µ µµ. 16

94 6. µ µ µ µ. µ ( ) 1. µ : a. b.. c.. d. 2. : a. b. c. d. 3. µ µ ; 4 4. µ µ; 6 5. µ ; 6. µ µ µ DDT. a. µ µ µ µ µ ; 10 b. µ µ ; c. µ DDT. µ; ( ) 1. µ ; 2.,, ; 3. µ; 4. µ µ µ : a., µ b., µ c. µ d. µ µ.

95 5. µ µ µ µ : a. b. c. d.. 6. µµ µ µ; 7. H µ µ 1 m 2, µ, µ a. µ ( 4). b. µ µ µ µ (). c. µ µ ( 10), d. µ, µ ( 6) ( ) 1. µ µ µ: a. b. c. µµ d.. 2. µ µ : a. µ b. c. d. µ. 3. ; 6

96 4. ; 6 5. µ µ µ,,,, µ µ. µ. µ µ µ µ. µ µ µ µ DDT µ DDT. µ µ 1000 g, µ g, µ g µ Kg. a. µ,, ( 4); ( 4). 8 b. 4 x 10 8 g, µ (), ( 6). 11 c. DD µ µ DD ; ( ) 1. µµ µ µ : a. µ b. µ µ c. µ µ µ d. µ µ. 2. : a. b. c. d. i.. 3. µ ; 4. µ µ; 5. µµ: 7 6

97 µ µ 1, 2, 3, 4, 5, (µ 10), (µ 6). (µ 9) ( ) 1. µ : a. µ b. µ c. d. 2. : a. µ b. µ c. d. 3. ; 4 4. µ µ µ µµ. µ µ µ µ. a. µ µ µ µ. 8 b. µ µ; 8 c. µ µ µ ( 4) (); 2006 ( ) 1. µ µ µ: a.

98 b. c. d. 2. µ µ µ: a. µ b. c. µ d. µ 3. µ µ : a. µ b. c. d. µ 4. µ µ, µ. µ ; 8 5. µ ; 4 6. µ µ µ µ. µ ( 8) µ (). µ µ 2 3 ( 2); µ µ 1000 J, µ ( 3). µ, µ µ µ. µ µ µ. µ (, ) µ ( 7) ( ) 1. µ : a. b. c. µ d. µ

99 2. µ µ: a. b. µ µ c. d. µ 3. µµ. ; 6 4. µ ; 6 5. µ a. 2 µ µ; 6 b. µ 2 x 10 3 g µ. 12 c. µ µ 2 g, µ µ µ ( ) 1. µ µ µ µ µ µ : a. µ b. c. 1 d µµ µ µ: a. b. c. µ d. 3. µ,. µ ;

100 4 4. µ µ µ, 2040 µ µ µ 5 C. ; 6 5. µ, µ µ, µ µ µ. µ, µ. µµ (µ 5) ( 8); µ ( 6); µ µ µ µ µ µ. µ µ µ µ µ. µ ( 6) ( ) 1. µ µ µ. a. µ b. µ c. d. 2., - µ -. µ µ µ µ a. µ b. µ c. µ µ µ d. µ µ µ 3. µ a. µ b. µ c. µµ d. µ µµ 4. µ µ; 6 5. µ µ µ. a. µ. 9 b. µ µ (µ 4). µ µ. 6

101 2008 ( ) 1. µ a. ' b. c. µ d. ' 2. µ µ a. µ b. c. d. 3. µ 10% µ, 90% µ µ µ µ µ µ µ µµ. µµ µ µ:,,, µ. µ µ 1,2,3,4 (µ 4) µ (µ 4), µ, (µ 6) µ µ (µ2). µ (µ 9) ( ) 1. µ µ a.. b. µ µ. c.. d.. 2. µ µ a. µ. b.. c. µ. d..

102 3. (,,..) ; µ. µ µ a. µ µ µ. 6 b. µ µ, µ µ µ:,,, µ. c., µ µ µ; 10 d. µ; ( ) 1. µ µ µ : a. b. µ c. d. 2. µ µ µ : a. b. c. µ d. 3. µ µ µ: a. b. c. d. µ 4. µ ; 5. µ, µ µ. a. ; 2 b. ; (µ 2) µ;(µ 8) µ µ. a. ; (µ 1) b. ; (µ 4) c. ; (µ 8)

103 2009 ( ) µ µ µ: a. 90% b. µ c. d. 10% 2. µ µ µ a. µ b. c. d. µ 3., µ µ µ 8 4. µ ; (µ 3). µ µ. (µ 3) 6 5. µ µ µ. a. µ. 4 b. ; (µ 1) ; (µ 5) 6 c. µ µ µ µ. µ µ,

104 . µ µ ; 10 d. µ µ. (µ 3) µ µ µ; (µ 2) 2010 ( ) 1. µ µ a. b. c. µ d. µ 2. µ µ µ µ µ µ, µ µ µµ µ µ ; ( ) 1. µ µ µ: a. b. µ c. µ d. µ 2. µµ µ µ : a. b. µ c. d. µ

105 3. µ µ µ DDT, µ µ. a. µ. 6 b. DDT µ µ. 3 c. µ µ. 4 d. µ µ. 4 e. µ µ ( ) 1. a.. b.. c.. d.. 2. ph µ (), ( ) µ, µ 00 (). a. µ µ µ (µ 2). N µ µ µ µ (µ 5). 7 b. µ µ ( ) KJ. (µ 2). µ (µ 2). µ µ (µ 6) µ (), µ (. ). µ (O3 - ). µ µ µ, (3 - ) 8

106 2011 ( ) 1. µ µ µ : a.. b.. c.. d.. 2. : a.. b.. c.. d. µ. 3. µ µ (µ 3); (µ 3); 6 4. µµ:

107 a. µ,,,,, µ. 14 b.. c ( ) 1. µ. µ. µµ. µ. µµ. 2. µ µ µ µ µ µ, µ. µ, µ, µ µ. µ µ µ µ (µ 2); (µ 8) µµ µ,.

108 µ µ µ (µ 2); (µ 8) µ ( ) 1. µ µ,, µ a. b. c. d. µ. 2. µ µ µ µ ; 6 4. µ µ µ µ DDT. µµ µ kg DDT mg.

109 a. µµ µ µ DDT (µ 2); (µ 6). 8 b. DDT µ µ; c. µ µ 4 µ. µ µ µ µ. 6 d. µ µ µ µ µ µ µ µ. µ ; ( ) 1. µ µ µ µ : a. b. µ µ c. d.

110 2. µ µ : a. 10% b. 90% c. 10% d. 90% 3. µ µ, µ : a. µ b. µ c. d. 4. µ µ, µ µ 15 C -20 C; 6 5. µ ; 6 6. µ µµ µ µ, µ ( ) 1. µ µ µ a. b. c. µ d. µ 2. ( µ ph 5, 6); 3. µ µ, µ, µ. µ 100 g. µ µ µ. a. µ µ (µ 2). µ µ µ (µ 6). 8 b. µ (µ 4) µ µ (µ 2)

111 ( µ 4). 10 c. µ µ 10mg µ µ µ. µ µ (µ 2). (µ 5). 7

112 4. : µ µ. µµ: : µ µ µ 4.1. µ µ : µ µ µ µ µ. µ µ µ,. µ µ:,,,, µ? µ µ µ µ µ µ µ µ? 388: (x).

113 () ()? 4939: (x)

114 Limousine Holstein? Holstein - Friesian µ. Limousine µ. µ 2 µ., Holstein Limousine (os taurus) 400: µ µ µ µ

115 µ µ µ µ. 51: Plasmodium µ Plasmodium: P. vivax, P. ovale, P. malariae, P. falciparum. µ 4.. µ µ, µ µ µ µ., µ, µ µ µ. ( ): Carcharodon carchanas, Thunus albacores, Rana pipiens, Dimetrodon grandis, Homo sapiens, Balaenoptera musculus, Crocodylus acutus, Tyranosaurus Rex, Melospiza melodea, Triceratops homidus.

116 41: µ,,, 6 µ.,.,.,,,,. µ.

117 µ, 1809 µ µ µ µ (µ µ) µ µ µ µ µ µ µ µ,. 4.4., µµ µµ 1. µ A. µ µ µ 2. µ µ 3. µ µ µ B. µµ µ 4. µ. µµ: µ µ, µ µ : µ µ µµ.

118 4.5. µ 1. µ. µ µ, µµµ µ,, µµ (µ) µ µ,. 2. µ,,. µµ: µ µ, µ,. 3: : ( 2 ): µ.,,,,, µµ, µ µ: ( 3 ): µ. µ µ µ:,, µ,,. : ( 1 ): µ ( HIV) µ 4.5. Biston Betularia:, µ µ : µ µ

119 µ µ µ µµ µ µ µ µ. µ µ µ µµ. µ µ µ µ µ µ 434:µ Biston Betoularia µ µ µ µ µ ( ) µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ

120 :µ 456:µ 46:

121 ,, µ µ µ,. µ, µ µ µ 1. µ : 2. µ µ µ : 3. µ µ µ µ µ µ µ µ 4.. µµ, µ µ,. µ µ : a. b. µ c. d. µ 2. µ µ µ : a. b. µ c. d. 3. µ µ µ µµ: a. µ b. c. µ d. 4. µ µ µ : a. b. c. d.

122 5. µ µ µ : a. b. c. µ d µ 1. : 2. µµ µ µ ; 3. µ, µ ; 4. µ µ ; 5. µµ µ µ µ ; 6. µ ; 7. µ ; 8. µ µ; µ µ µ µ µ ; 11. µ ; 12. µ µ µ µ µ ; 13. ; 14. µµµ µ µ ; 15. µ µ µµ; 16. µ ; µ µ µ., µ µ,. µ B C, µµ µ µ µ.

123 2. µ µ 6 :,,,,..., µ., µ 2010 ( ) µ µ. µ. µ. µ µ. µ µ µ (µ) µ. 1., µ µ (µ) µ µµ, µ µ (µ) ( ) 1. µ µ µ µ : a. µ b. 10

124 c. d. 2. µ ( ) µ µ «µ» µ; 8 2. µ µ ; 2011 ( ) 1. µ : a.. b.. c.. d. µµ µ. 6 2., µ µ µ, µ µ µµµ µ µ ; ( ) µ µ µ. µ µ µ, µ µ µ µ. µ µ,, µ µ, µ. 1. µ µ; µ µ. 7

125 8 2. µ µµ µ µ, µ 15, µ µ 3, µ µ ( ) 1. µ µ µ. µ 1, 2, 3 4 µ µ. a. µ. b c. µ µ µ ; 8 d. µ µ,. µ µµ µ, µ. µ µ µ.

126 e. µ µ µ ; ( ) 1. µ µ,, µ µ a. b. µ c. µ d. 2. µ µ a. b. µ c. µ d. µ 3. µ µ. ; 4

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Α και Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Α και Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Α και Β Λυκείου Επιμέλεια: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ ΑΡΕΤΗ ΣΙΑΠΑΝΤΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2 1. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ,,, - 1 2 = = 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. ελονοσία β. χολέρα γ. καντιντίαση δ. σύφιλη ε. αμοιβαδοειδής δυσεντερία.

α. ελονοσία β. χολέρα γ. καντιντίαση δ. σύφιλη ε. αμοιβαδοειδής δυσεντερία. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A Α1 - γ, Α2 - δ, Α3 - α, Α4 - β, Α5 - α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. Παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γενικής Παιδείας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γενικής Παιδείας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γενικής Παιδείας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα 2014 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στις ερωτήσεις που ακολουθούν, να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 4 - - 75 - true true - false

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Γνωστό Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Γνωστό Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Γνωστό Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr

Διαβάστε περισσότερα

αριθμός δοχείου #1# control (-)

αριθμός δοχείου #1# control (-) Μόνο απιονισμένο νερό #1# control (-) Μακροστοχεία: Ν, P, K, Ca, S, Εάν κάποια έλλειψη μετά 1 μήνα έχει σημαντικές επιπτώσεις προσθέτουμε σε δόσεις την έλλειψη έως ότου ανάπτυξη ΟΚ #2# control (+) Μακροστοχεία:

Διαβάστε περισσότερα

1 ( ) 14 MA 2011 : : (4) 1 5. 1......... 2. ( )........ 3......... 4......... 1 4 2 5......... 1. ; 8 2. ; 3., ; 4. ph 5. ( ), 10.000 ( ), 00 ( ). 1. ( 2). N (). 7 2 4 3 2. 50.000 ( ) KJ. ( 2). ( 2). ().

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΔΟΛΙΝΤΑ ΤΕΣΤΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΔΟΛΙΝΤΑ ΤΕΣΤΑ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΔΟΛΙΝΤΑ ΤΕΣΤΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 DNA Griffith (1928) : DNA 2 (Diplococcus

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr -... 2... 5...

Διαβάστε περισσότερα

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά 6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ 6.1. Γενικά Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν ο τελικός αποδέκτης των υπολειµµάτων της κατανάλωσης και των καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας υπήρξε το περιβάλλον. Στις παλιότερες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΟΡΘΟ-ΔΙ- ΦΑΙΝΟΛΗΣ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠO ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. Κυριακή Καλαϊτζίδου MSc Χημικός Μηχανικός

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠO ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. Κυριακή Καλαϊτζίδου MSc Χημικός Μηχανικός ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠO ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κυριακή Καλαϊτζίδου MSc Χημικός Μηχανικός Φώσφορος Θεωρητικό Μέρος Παρουσιάζεται: Ορυκτά Ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ ο ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 2: Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο

Κεθάιαην 2: Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο Κεθάιαην 2: Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο Οη ζρέζεηο κεηαμύ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο κπνξεί λα είλαη: α) ζπλεξγαηηθέο, β) αληαγωληζηηθέο. Οη ζρέζεηο κεηαμύ νξγαληζκώλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 TO 1. µ, : i µ µ DNA ii µ DNA iii

Διαβάστε περισσότερα

α. ελονοσία β. χολέρα γ. καντιντίαση δ. σύφιλη ε. αμοιβαδοειδής δυσεντερία.

α. ελονοσία β. χολέρα γ. καντιντίαση δ. σύφιλη ε. αμοιβαδοειδής δυσεντερία. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Να

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis)

Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) Καλαϊτζίδου Κυριακή Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) Μέθοδος κυανού του μολυβδαινίου Προσθήκη SnCl 2 και (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 4H 2 O στο δείγμα Μέτρηση στα 690nm Μέτρηση 10-12min μετά από την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤHN. Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤHN. Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤHN ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί: είναι οι οργανισμοί ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ που δεν μπορούμε να Η τους ΜΙΚΡΟΒΙΑ διακρίνουμε με γυμνό μάτι (μέγεθος < 0,1 mm)

Μικροοργανισμοί: είναι οι οργανισμοί ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ που δεν μπορούμε να Η τους ΜΙΚΡΟΒΙΑ διακρίνουμε με γυμνό μάτι (μέγεθος < 0,1 mm) Μικροοργανισμοί: είναι οι οργανισμοί ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ που δεν μπορούμε να Η τους ΜΙΚΡΟΒΙΑ διακρίνουμε με γυμνό μάτι (μέγεθος < 0,1 mm) Πού και πώς ζουν 1. στο φυσικό περιβάλλον (νιτροποιητικά βακτήρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομόρια, δομή κυττάρου, διαμερισματοποίηση. Ν. Κ. Μοσχονάς n_moschonas@med.upatras.gr Εργ. Γεν. Βιολογίας, Τμ. Ιατρικής Παν/μιο Πάτρας

Βιομόρια, δομή κυττάρου, διαμερισματοποίηση. Ν. Κ. Μοσχονάς n_moschonas@med.upatras.gr Εργ. Γεν. Βιολογίας, Τμ. Ιατρικής Παν/μιο Πάτρας Βιομόρια, δομή κυττάρου, διαμερισματοποίηση Ν. Κ. Μοσχονάς n_moschonas@med.upatras.gr Εργ. Γεν. Βιολογίας, Τμ. Ιατρικής Παν/μιο Πάτρας Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωής; Θρέψη Αναπαραγωγή Εξέλιξη Ερεθιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασµένες από κεκραµένο ή µη αλουµίνιο σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/526 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασµένες από κεκραµένο ή µη αλουµίνιο σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/526 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19339/1945/87 Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασµένες από κεκραµένο ή µη αλουµίνιο σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/526 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Κάψα είναι δυνατό να διαθέτουν: Α. Οι ιοί Β. Τα βακτήρια Γ.

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση των εδαφών από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων. Αποτελέσματα από τον πιλοτικό Δήμο του έργου PROSODOL.

Επιβάρυνση των εδαφών από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων. Αποτελέσματα από τον πιλοτικό Δήμο του έργου PROSODOL. Επιβάρυνση των εδαφών από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων. Αποτελέσματα από τον πιλοτικό Δήμο του έργου PROSODOL. Δρ. Β. Καββαδίας (Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δειγματοληψία Εδαφών Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός Βασικές Έννοιες

Μεταβολισμός Βασικές Έννοιες Μεταβολισμός Βασικές Έννοιες Αντικείμενο 1) το κύτταρο αντλεί ενέργεια (αναγωγική ισχύ) από το περιβάλλον του; 2) το κύτταρο συνθέτει τις δομικές μονάδες και τα μακρομόρια Περισσότερες από χίλιες αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Να

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ΠΟΣΟΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΡ. ΟΥΣΙΑ M.M. CPV ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Περιγραφή ΠΟΣΟΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΡ. ΟΥΣΙΑ M.M. CPV ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Περιγραφή ΠΟΣΟΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΡ. ΟΥΣΙΑ M.M. CPV ΗΤΑ / ΕΙΔΟΣ 1 18424000-7 Γάντια Ζεύγος 1.500 28.2 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ -> 2 18411000-3 Βρεφικά ενδύματα Τεμάχιο 30.000 28.2 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ -> 3 18937100-7

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Προβλήματα. Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης

Ασκήσεις Προβλήματα. Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης Ασκήσεις Προβλήματα Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης 19. Ποιες μονάδες χρησιμοποιούν συνήθως οι χημικοί για την πυκνότητα των: α) στερεού, β) υγρού και γ) αερίου σώματος; Να εξηγήσετε τη διαφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2015 Ομάδα συγγραφής Βαλεντίνη Μάλιακα

Διαβάστε περισσότερα

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία. Κρυπτοζωικός Μεγααιώνας Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία. Κρυπτοζωικός Μεγααιώνας Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Στρωματογραφία-Ιστορική γεωλογία Κρυπτοζωικός Μεγααιώνας Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι η μελέτη του Κρυπτοζωικού Μεγααιώνα, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΟΜΔΑ ΔΓΓΔΗΧΝ ΒΔΛΣΗΧΔΧΝ, ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΟΜΔΑ ΔΓΓΔΗΧΝ ΒΔΛΣΗΧΔΧΝ, ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ 0 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΟΜΔΑ ΔΓΓΔΗΧΝ ΒΔΛΣΗΧΔΧΝ, ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθή Δηδίθεπζε Δδαθνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Δδαθηθψλ Πφξσλ «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ ΠΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι

Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι Προμορφοποίηση φαρμάκων Κ. Αυγουστάκης Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής Σκοπός της ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας του σταδίου της

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής

Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής Ερωηήζεις Θεωρίας 1. Ππθλφηεηα: α) δηαηχπσζε νξηζκνχ, β) ηχπνο, γ) είλαη ζεκειηψδεο ή παξάγσγν κέγεζνο;, δ) πνηα ε κνλάδα κέηξεζήο ηεο ζην Γηεζλέο Σχζηεκα (S.I.); ε) πνηα ε ρξεζηκφηεηά ηεο; 2. Γηαιπηφηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h.

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η συχνότητα και το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται όταν ένα e του ατόμου του υδρογόνου μεταπίπτει από το επίπεδο ενέργειας με: α) n=4 σε n=2 b) n=3 σε n=1 c)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...120. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΣΦΑΤΩΣΗΣ Zn..112 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΦΩΣΦΑΤΩΣΗΣ Zn...112 ΧΡΩΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...120. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΣΦΑΤΩΣΗΣ Zn..112 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΦΩΣΦΑΤΩΣΗΣ Zn...112 ΧΡΩΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ... i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ...1 1. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ...7 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ...7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ...7 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 Αριθμ. 257 (2) Αντικατάσταση του Παραρτήματος του Μέρους Β του Άρθρου 35 «ιδικά κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρό

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

1 o K E F A L A I O ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 o K E F A L A I O ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 o K E F A L A I O ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 03 203. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού σύρματος, της συγκέντρωση τέφρας και της σύσταση τέφρας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, για ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία ECOELASTIKA

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ

Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ του ΙΟΡ ΑΝΙ Η ΑΝ ΡΕΑ Επίκουρου Καθηγητή Κοζάνη, 2007 Περιεχόμενα Πρόλογος.2 Εισαγωγή.3 Εργαστήριο 1ο - Αναλυτική Γεωχημεία.7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αίθουσα εξέτασης πριν περάσει μισή ώρα από την ώρα έναρξης.

ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αίθουσα εξέτασης πριν περάσει μισή ώρα από την ώρα έναρξης. ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αίθουσα εξέτασης πριν περάσει μισή ώρα από την ώρα έναρξης. Όλες α ερωτήσεις (σύνολο 40) είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διαβάστε περισσότερα

«Άνθρωπος και Υγεία»

«Άνθρωπος και Υγεία» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Άνθρωπος και Υγεία» Ημερομηνία:. Ονοματεπώνυμο:. Βαθμός: ΘΕΜΑ Α Α1. Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση στις επόμενες προτάσεις: 1. Προκαρυωτικοί οργανισμοί είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Μικροβιολογία

Γεωργική Μικροβιολογία Ορισµοί Γεωργική Μικροβιολογία Εισαγωγή Ιστορικά Στοιχεία Ονοµατολογία - Ταξινόµηση Η Μικροβιολογία είναι ο κλάδος της επιστήµης που ασχολείται µε τους µικροοργανισµούς (πολύ µικρά έµβια όντα). Η Γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 01/02/2016 18:17:35 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 01/02/2016 18:17:35 EET - 148.251.235.206 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ειλικη Συλλογή «Γκρίζα Βιβλιογραφία» Αριθ. Εισ.: 3936/1 Ημερ. Εισ.: 30-09-2004 Δωρεά: Συγγραφέας Ταξιθετικός Κωδικός: ΠΤ-ΜΜΒ 2004 ΣΠΗ Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ. C:\Documents and Settings\User\Επιφάνεια εργασίας\προμηθειε 2012\ΓΑΛΑ\ΜΕΛΕΣΗ ΓΑΛΑΣΑ 2012.docx 1

Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ. C:\Documents and Settings\User\Επιφάνεια εργασίας\προμηθειε 2012\ΓΑΛΑ\ΜΕΛΕΣΗ ΓΑΛΑΣΑ 2012.docx 1 Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΔΡΝΠ 2012 C:\Documents and Settings\User\Επιφάνεια εργασίας\προμηθειε 2012\ΓΑΛΑ\ΜΕΛΕΣΗ ΓΑΛΑΣΑ 2012.docx 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΡΡΗΘΖΠ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/09/2013 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Ν επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μί πό τις κόλουθες προτάσεις: 1. Κάψ είνι δυντό ν διθέτουν:

Διαβάστε περισσότερα

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσµα & Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 210 50 51 557 210 50 56 296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η. Με το πείραµα αυτό προσδιορίζονται δύο βασικές παραµέτρους που χαρακτηρίζουν ένα σύστηµα αερισµού δηλαδή:

ΑΣΚΗΣΗ 2 η. Με το πείραµα αυτό προσδιορίζονται δύο βασικές παραµέτρους που χαρακτηρίζουν ένα σύστηµα αερισµού δηλαδή: ΑΣΚΗΣΗ 2 η Αερισµός του νερού Θεωρητικό υπόβαθρο Με το πείραµα αυτό προσδιορίζονται δύο βασικές παραµέτρους που χαρακτηρίζουν ένα σύστηµα αερισµού δηλαδή: Η ικανότητα οξυγόνωσης του συστήµατος που αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Να αντιστοιχίσετε κάθε ηλεκτρονιακή δομή της στήλης Α με το σωματίδιο της στήλης Β στο οποίο αναφέρεται : v) 3 Li vi) 11 N

ΘΕΜΑ Να αντιστοιχίσετε κάθε ηλεκτρονιακή δομή της στήλης Α με το σωματίδιο της στήλης Β στο οποίο αναφέρεται : v) 3 Li vi) 11 N ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 0 A' Λυκείου Ον/μο:. /0/01 ΘΕΜΑ 1 0 1. Να αντιστοιχίσετε κάθε ηλεκτρονιακή δομή της στήλης Α με το σωματίδιο της στήλης Β στο οποίο αναφέρεται : Στήλη Α Στήλη Β α) Κ() i) 10 Ne β)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/03/015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις A.1-A.5 να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες περιοχές εμφανίζουν υψηλή αλατότητα στο έδαφος

Ποιες περιοχές εμφανίζουν υψηλή αλατότητα στο έδαφος Αλατότητα Ο όρος αλατότητα αναφέρεται στην ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων ιόντων (κατά κανόνα Na + και Cl - ), στο εδαφικό διάλυμα, η οποία προκαλεί αλλοίωση των χαρακτηριστικών και πτώση του δυναμικού του

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Ο Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Α1 Η ελάττωση της συγκέντρωσης του όζοντος στη στρατόσφαιρα οδηγεί : a. Σε αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράμμα:

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράμμα: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010 ΘΕΜΑ 1 ο: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράμμα: 1. Ανήκουν στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Α. το τοξόπλασμα

Διαβάστε περισσότερα

Π. Ε. Ε. Χ. Ένα άτομο Χ έχει μαζικό αριθμό 40 και στον πυρήνα του υπάρχουν 2 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια.

Π. Ε. Ε. Χ. Ένα άτομο Χ έχει μαζικό αριθμό 40 και στον πυρήνα του υπάρχουν 2 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια. Όνομα: Σχολείο: Τάξη/Τμήμα Ημερομηνία: Επαρχία:... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη: Μέρος Α και Μέρος Β Το σύνολο των σελίδων είναι έντεκα (11) Μέρος Α Αποτελείται από 8 ερωτήσεις (1-8 ).

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Εργ. Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, Σίνδος Σελ. 1/5 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης: ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ιεύθυνση Πελάτη: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 22,ΑΘΗΝΑ Περιγραφή ειγµάτων: έδαφος ειγµατοληψία: από πελάτη Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ);

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ); Θέμα 2ο 2.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ); α) Η διαφορά του ατομικού αριθμού από το μαζικό αριθμό ισούται με τον αριθμό νετρονίων του ατόμου. β) Το 19 Κ + έχει

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 3.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας ΟΜΑ Α Α Αντικείµενο εξέτασης: Οξέα - βάσεις (ιδιότητες - ονοµατολογία) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:...Μάθηµα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 1.1 ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ο άνθρωπος, αν και ζει σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται, διαθέτει μηχανισμούς που διατηρούν σταθερό το εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

προσλαμβάνουν από το έδαφος

προσλαμβάνουν από το έδαφος Τα φυτά με αρχική πηγή τους υδατάνθρακες που παράγουν κατά τη φωτοσύνθεση είναι ικανά να συνθέσουν όλες τις απαραίτητες οργανικές ενώσεις, χρησιμοποιώντας και άλλα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία τα οποία μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

1o Kριτήριο Αξιολόγησης 1o Kριτήριο Αξιολόγησης 11 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατά τις µεταπτώσεις: L

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου 1 Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου 2 ο Κεφάλαιο... Θέμα 1 ο... 1.1. Να συμπληρωθούν τα κενά... Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόμου δε μπορεί να περιέχει περισσότερα από... ηλεκτρόνια. Ειδικότερα αν αυτή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ί α α I. Β α μ α π α μ α μ π φα α υ α υ αμ α ία ( α. μ3) : ία & α μα μα - αμ υ α ) α α Θ π μα α 79 (55) * 107

ί α α I. Β α μ α π α μ α μ π φα α υ α υ αμ α ία ( α. μ3) : ία & α μα μα - αμ υ α ) α α Θ π μα α 79 (55) * 107 / 3 ELECσδOWAσσ 10616000 10% I 1960 3 3 400 1220 1073000 2 εogδeah 1974 3 2 1 1 1966 1739/87 / 1 3 1966 I & 3 : 63 20 43 144 30 114 247 122 125 367 177 20 5 24 5 19 79 55 * 55 107 107 30 15 15 62 32 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ε.coli ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. www.europa.eu.int/civiljustice

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ. www.europa.eu.int/civiljustice GR Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ www.europa.eu.int/civiljustice Εισαγωγή Ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη βοηθά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα