ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

2 1

3 µ..., µ.., :, (µ ) 1.2, (µ µ), 1.4 () 1.5 ( µ). 2:, ( ), 2.4 ( ) ( µ), ( ) 112 ( ) : : µ 3.1 ( ). µ - µ µ, µ, µ,, µ µ -µ µ.

4 1. µ, µ. µ µ.,. µ. = - µ ( ).. - µ, µµ. µ. µ (): µ () µ () µ (µ) µ ( ) : µ µµ: µ. µ µ µ. µ:. : µ ( µ ) ( ): (DNA). µµ.

5 µ: µ µ DNA, µ.,... µ: µ µ,. : µ µµ.. µ µ, µ µ, 1: µ µ µ µ. µ µ µ x = a x = µ a = o µ = µ (1, 2,, ) 1 µ (a = 1) = 0 ( ), 2 0 = 1 ( µ) = 1 ( 1 ), 2 1 = 2 (1 µ 1 ) = 2 ( 2 ), 2 2 = 4 (1µ 3 ) = 3 ( 3 ), 2 3 = 8 (1 µ 7 ) = 4 ( 4 ), 2 4 = 16 (1 µ 15 ),... µ µ, µ µ (t 1/2 ). E. Coli t 1/2 = 20min. 10. µ µ 15 ; µ; µ ; 15 hours min 20min µ 1 900/20 = 45 ( ) x = a x 45 µ a=10, x-a 45 ) 10 (stress) µ : µ µ µ µ µ 1

6 1 (µ µ, ) µ 1., 1, µ µ µ : µ µµ (14): µ. µ µ µ. µ. (2): (DNA), µµ. µµ. (1): µ. µ (3): µ µ,. µ µ (4-10, 12): µ (11) (.. µ (9), µ ) : (VS)

7 µ, µ,, ~ 1-10 m ~ µm µ µµ,, µµ µµ DNA µµ µ µ, µ µ µ :

8 µ µ µ (µ,, ). µ µ. µ µ., µ µ. (vs) µ µ µ µ µµ µ: µ ph µ ( 7.4) CO 2 µ µ µ (µ µµ µµ). µ µ (µ µ) µµ µ µ µ µ µµ µ µ ( 37 C), µ µ. µµ µ µµ. µ µ. µ µ µ µ. 4: µ µ µ µ, µµ µµ. «µµ», :

9 µ µ µ µ µ µ, µ µ. µ, µ µ µ µ µ µ µ µ. µ () µ µ µ µ µ µ µ µ 5:µµ 2.2. µ µ µ µ µµ µ µ µ µ. µ 0.1mm. µ µ ( ). : µ µ µ. : µ µµ., µ µ.

10 . E. Coli µ. µµ. µ. µ µ µ. (µ ) µ µ /. () µ. 3: µ µµ µ 6:Vibrio cholerae µµ, µ : µ :µ µµ, µ,. : µ : µ µ. : µ µ 1 Vibrio Cholerae Treponema pallidum ( ) 3 µ µ µ 4 ( ) 4:

11 µ µ. : µ µ µ. : (µ) / µ. 7: µ µ 1 µ µ 3 µ µ 4 µ, µ- µ 5 µ µ µ : µ µ µ. µ µ µ µ,. 8:

12 : 1. µ µ µ 6: 2. : µ µ, µ, : a. µ b. µ µ µ µ µ µ µ 1 Candida albicans µ,, µ µ µ 6: µ µ µ ( µ µ nm). µ µ. µ µ µ. µ. µ µµ, µ µ. µ µ 9: µ; µ µ µ. ) µ µ ) µ µ µ

13 µ 10: µ : DNA RNA : µ. µ. : µ ( ) µ DNA RNA (RNA µ µ) 11: ( µ) µ /.

14 1 µ µ µ 2 3 HIV µ (AIDS) T,, 4 B, C 5 6 µ µ µ : µ,. 4 µ 1 µ:. µ: µ. µ µ µ µ µ µ µ. 3 µ: ( - µ - µ µ µ ) µ.. 4 µ: :µ, µ, 3 µ: 1.

15 µ DNA 13: DNA. DNA µ µ µ. µ. µ µ DNA 2. ( HIV) 2 µ µ µ RNA µ µ µ µ (RT). RT µ DNA, µ µ. RNA DNA (µ) DNA () µ DNA RT 14:µ o (HIV) 2.3. µ µµ = µµ µ µ = µµ µ µ µ = µµ µ µ; µ µµ;

16 . 1. µµ / µ. µ µ. 2. µµ µ µ. 3. µµ µ., µ µ µµ µ µ µ µµ µ µ µ µµ µ µ µ ( ) ( µ) µ µ µ µ : µ µ: µ : : : µ µ µ., µ. µ µ. 13:µ µ µµ ( ) :, µ,

17 µµ µ µ µ µµ µ, ( ), µ µ AIDS,, B C µ µ 2.4. µ µ µ µ µ µ µµ. µ µ,, µ - µ. µ µ µ. µ µ, µ µµ µ. 146:µµ µ µµ µ µµ µ µ µ, µ µ µ µµ µ µ µ (µ µ). µ µµ µµ µ µµ µ.

18 µ µ µ, (ph) µ (µ µ ). µµ µµ, 15:µ µ µµ µ. µ. µµ µ µ µ µµ. 168: µ µ µ µ µ µ µ µ. (= µµ). µ µ (* ) µ µ µ µ µ µ + (µ) (µ) µ HCl (µ ph) µµ µ ph µµ

19 µ. µ. µ. µ µ µ µ µ. 19: 170: µ µ ( µ) µ: i. µµ ii. () iii. iv. µµ µµ

20 18:µ µ (µ) µµ µ µ, µ : i. µ ii. µ (µ) iii. iv. µ :µ 1 µ: µµ µ µ µ µ µ. µ µ µµ µ µ. µ µ. 2 µ: µ µ. µ µµ

21 , µ (µ). µ µ, µ µµ. µ µ µ, µ (µ). µ µ. µ µ µµ µ. 3 µ: µ µ : µ /. µ µµ. µµ µ µ. µµ µ µ ( ). µ µ. µ µ µ µ : i. & µ ii. µ ( µ µ µ ) iii. µ µ µ µ. i. µµ, µ., µ. µµ. :µ

22 ii. µµ 20 µ µ µ. iii. 3 µ µ µ. µ µ µµ µ µ. µ.. µµ ( µµ / ), µ,.. µµ µ µ µ µ µ µ µ 19: µ µ µ µ : i. µ µ & µ ii. µ µ,, µ,..

23 : µ () µ µ, µ. µ: & µ µ 1. µ: µ - 2. : (µµ, ) 3. µµ: µ µ. «µ» 4. : µ µ: µ µ.,, µ. 6:µ µ µ 1 µ. : i. 2 µ () ii. 2 µ () 2 : i. ( µ) ii. µ µ µ, 1 µ (µ ).

24 µ µ, (µ ). i. µ & µ µ, µ µ. ii. µ µµ µ µ : µ 2 : µ (µ ) 3 : Tµµ 7: µ : i. µµ ii. µµ

25 µ. µ µ µ µ µµ : () : µ µ µ µ 2 : i. µ ii. µµ µ µ \ µµ µ µ µµ µµ µµ : µ µ µ i. µ µ (µ ) ii. µ ( µ) µ µ (AIDS) : AIDS, µ. µ: HIV : 2 µ µ RNA µ µ, µ µ µ µ : µ (µµ )

26 : i. - µ ii. µ iii. µ. : µ i. µ ii. µ ( ) / ( ) iii.,, ( µ ) iv. v. i. µ µ ii. µ iii. µ µ iv. µ i. ii. µ µ iii. µ µ i. RNA ii. µ : µ 6 µ 6 µ µ µ µ µ µ µ µ., µ µ µ. :µ HIV µ HIV; µ «µ» µ µ. µ, µ µ., µ µ 7 10 µ µ, µ µ µµ. µ µµ. µ µ µ «µ».

27 µ / AIDS µ ; µ. µ /,, µ µ. µ i. µ: AZT, DCC µ. ii., µ. iii. µ: µ µ µ A/ µ * * 1 µ µ µ µ 7 µ 8,. 9 µ 10,.. 11 µ 12 B 13 C 14 µ 15 µ * µ µ µ µµ

28 i. ii. iii. iv. v. vi. µ.

29 i. 4,7 ii. 6,4 iii. 7,4 iv. 7,8 i. µµ ii. iii. µ µµ iv. µµ i. ii. iii. iv. i. ii. iii. i. ii. iii. i. µ ii. µ µµ iii. µ i. ii. µ iii. µ iv. µ µ

30 «-»

31 µ

32

33

34

35 9. µ HIV, µ µ ; 10. µ µ, µ, µ µ ;

36 11. µ, µ ; 12. µ ( HIV) µ, µ µ;

37 13. µ µ, µ ; 14. µ µ µ µ 10 µ. i. µ ; ii. µ µ; iii. µ µ µ µ µ. µ µ, 100 µ ;

38 iv. µ µ ; 15. µ. µ µµ, µ. 16. µµ µ µ µ µ µ,. µ µ µ, µ µ µµ µ µ. µ µ 1. i. µ µ 1, 2, 3; ii. µ 1 2 ; iii. ; 17. o µµ µ µ µ µ µ µµ.

39 i. µµ µµ µµ µ ; ii. ; iii. µ µµ µ µ; iv. µ µ 1 µ 2 ;. v. µ µ µ; 18. µ. µ µ µ µµ. i. µ ;. ii. µ µ µµ; iii. µ ; iv. µ µµ µ; v. µ µ, µ ; 19. µ µ Vibrio Cholerae.. µ µµ;

40 2.6. µ 2000 ( ) 1. : a. b. c. µ d. 2. AIDS : a. b. c. d. 3. µ () ( 2 ) 1. µ. µ ( ) 2.. ( ) 3. µ. ( ) 4. µ µ. ( ) 5. µ 6. µµ µ µ µ µµ. µ, µµ. a. µ µ µ µ µµ; b. µ µ; ( ) 1. µ : a. µ b. µ c. d ; µ. ; 7 3. µ µ µ.

41 9 4. µ µ µµ ( ) 1. µ : a. b. DNA c. d. RNA 2. µ ; a. b. µ c. µ d. 3. : a. b. c. µ d. µ µµ µ; 9 6. µ µ µ ( ) 1. µ : a. b. c. µ d. 2. : a. b. c. d. 3. µ µ : a.

42 b. µ µ c. µµ d. µ 4. µ; 5. µ AIDS; 4 6. µ. 7. µ. µµ µ µ. a. µ µ; 3 b.. 10 c. µ µ µ µ ; 6 d. µ, µµ ( ) 1. µ : a. b. c. d. 2. AIDS : a. b. c. d.

43 3. µ : a. µ µ b. µ µ c. µ µ d. µ 4. µ µ; 5. µ; 6. µ µ. µµ µ µ, µ µ. a. µ µ; b. µ µ µ ( 4); ( 6). c. µ µ, µµ µ, µ µ. µ ( ) 1. : a. b. µ c. µ d. µ 2. µ : a. b. c.

44 d. 3. HIV : a. DNA b. RNA c. DNA µ d. RNA µ 4. µµ µ µ, µ µµ µ µ µ µµ,. µµ ; 5. µ µ C; 6. µµ. µ; µµ µ µµ ; ( ) 1. : a. µ b. µ c. µ d. µ 2. µ : a. µ b. µ c. d. 3. µ : a. µ b. c. µ d. µ 4. µ ; 7 5. ; 6 6. µ (AIDS), IV, µ µ. a. HIV ( 6) ( 2); 8 b. ( 4) ( 2); 6 c. µ µ AIDS;

45 6 d. µ IV µ µ µµ ( 1); ( 4) ( ) 1. µµ µ : a. µ b. c. d. 2., : a. b. µµ c. d. µ 3. µ : a. b. µ c. µ d. 4. µ ; 6 5. µ, µ, µ µµ; 6 6. µ µµ; 9 7. µµ µ µ µ µ µ µ µ. µ ; ( ) 1. : a. b. c. d. 2. : a. b.

46 c. µ d. µ 3. µ, : a. b. µ c. d. µ 4. µ ; 8 5. µ IDS; 8 6. µµ µµ. µ µµ µ µµ, µ µ µ µ µ µµ. µ µ ( 7), µ µ µ µµ ( 7), µ µµ µ µ µµ () µ - µ ( 6) ( ) 1. : a. b. c. d. 2. µ : a. µ b. µ c. d. µ

47 3. ; 4 4. µ µ µ µµ µ; 7 5. µ µ. µ, µ µ. a. µ ; 3 b. ; 7 c. µ µ, ; 3 d. µ µ ; ( ) 1. µ: a. b. c. d. 2. µ µµ µ µ µ: a. b. c. µ d. 3. µ : a. µ b. c. µ d. µ 4. µµ. µµ 8 5. µ µ; 6. µµ µ µ µ µ (µ ) µ (µ ). µ, µ µ µ (µ 12). µ µ µ; (µ 5).

48 µµ µ µ µ µ (µ 8); 2007 ( ) 1. : a. µ b. µ c. µ d. µ 2. µ : a. b. c. d. 3., µ, : a. µµ b. µ µµ c. µµ µµ d. µ µ 4. µ µ V AIDS; 6 5. µ ; 9 6. µ µµ ; 9 7. µµ µ; 4 8. µ µ µ µ µ µ; ( )

49 1. H µµ µ µ: a. µ b. c. µ d. 2. µ a. b. c. d. 3. µ µ. µ. 4. (µ 3) µ (µ 2) 5. µ (µ 6) (µ 2) 8 6. µµ, µ, µ (µ ) µ (µ ) µ µ µµ. a. µ µ.. b.. c. µ µ. 8 d. µ µ µ µ (µ 2) (µ 5). 7

50 2008 ( ) 1. : a. b. µµ c. µ d. 2. µ: a. µ b. c. d. 3. a. b. µ c. d. 4.. µ ; 6 5. µ; 6. µ µ (), µ µ µ µµ µ, µ (µ). a. µ. 8 b. µ µ µ. 8 c. µ µ µ. µ - µ ( ) 1. µµ a. Escherichia coli. b. o HV. c. µ. d. µ. 2. a.. b.. c. µ. d..

51 3. µµ µ µ, µ µ; 8 4. µ ; 7 5. µ.,.,, µ µ. a.. b. µµ µ µ. µ µ (µ 6). µµ µ µ (µ 4). 10 c.. µµ µ µ µ. µµ. 10

52 2009 ( ) 1. : a. µ b. µµ c. µ µ d. 2. µ : a. b. c. µ d. µ 3. µ µ µ µ HIV; (µ 2) µ HIV. (µ 7) HIV; (µ 3) µ, µ. a. ; 8 b. µ µ; 9 c. µ. µµ ; ( ) 1. : a. b. c. d. 2. µ µ µ, a. C b. AIDS c. H µ d. 3. µµ a., µ b., µ µµ µ µ c. µ d. µ

53 4. µ µ. 5. µ µµ µ ; (µ 3) µ; (µ 3) 6 6. µ µ. µ µ µ, µ µ. a.. 4 b. µ µ µ. 12 c. µ µ µ, µ µ µ ; ( ) 1. a. b. µ c. d. 2. µ a. b. µ c. d. 3. a. b. c. d. µ 4. µ a. µ b. c. µ d. 5. µ µ.. 6.

54 8 7. µµ µ µµ µ µ µ µ µ µ µµ µ µ, µ µ. µ µ µ µ. µ (µ 3), µ µ (µ 3) µ (µ 3) ( ) 1. : a. µ b. µ c. µ d. µ 2. µ a. µ b. µ c. µ µ d. µ µ µ µ µ µ µ µ µ. a. µµ µ µ µ µ µ µ µ µ. µµ µ µ (µ 2) µ (µ 8).

55 10 b. µ µ t 5. µ. 8 c. µ ( ) 1. µ a.. b.. c.. d.. 2. µ µ () a.. b.. c. µ. d.. 3. µ a.. b. µ. c. µ. d. µ. 4. µ a. µµ. b. µ µµ µ. c. µµ µ. d. µµ µ. 5. µ, ; µ µµ µ µ. 6

56 8., µµ. µ µµ µ, µ µ µ µ µ µ. µ µ µµ ( ) 1. µ: a.. b. µ. c.. d.. 2. : a. µ. b. µ. c. µ. d.. 3. µ µ HIV. a. HIV µ, µ ; 10 b. µµ µ µ,. i. µ (µ 2); ii. µµ (µ 7); 9 c. µ µµ µ µ. µ. 6

57 2012 ( ) 1. µ a. b. c. d. µ. 2. a. µ b. µ c. µ d. µ. 3. µµ µ µ a. b. c. µ d. µµ. 4. a. µ b. c. d µµ µ µ (µ 2); µ, µ µ µ, µ (µ 5) µ (HIV) µ µ µ HIV; ( ) 1. a. µ µ b. µ c. d. µ µ µµ.

58 2. µ a. -µ - µ b. -µ µ c. -µ -µ d. -µ -µ. 3. µ a. b. c. µ d. µ. 4. µµ, µµ, µ,. ( ) µ. 1.Vibrio cholerae 2. µ 3. µ 4. µ 5. Treponema pallidum 6. Candida albicans. 5. µ µ µ µ; 6 6. µ;

59 7. µµ µ HIV µ, µ, µ. µ µµ µ HIV - µ µ 12 µ µ µ. µ µµ, µ HIV -µ µ µ µ. a. µ µ HIV µ -µ (µ 2); (µ 8). 10 b. µ µ AIDS; 6 c. AIDS; 4 d. HIV (µ 3) (µ 2); 2013 ( ) 1. µ µ µ µ : a. b. C c. µ d. AIDS 2. : a. µ b.

60 c. d. 3. µ µ (µ 2) µo µµ µ (µ 5); 7 4. µ µ; 6 5. µ. µµ, µ, µ µ a. µ µ µµ. 3 b., µ -µ µ µ µ ( ) 1. µ a. µ b. c. d. 2. µ µ a. b. µ c. µ d. µ

61 3. µ µ µ µ; 8 4. µ (µ 1) µµ (µ 2), µ µ. µ µ µ ( µ 3). µ 1: µ 2: µµ ( ) µ 3: µ a. (µ 2) µ, µ ( µ 2); ( µ 3). b. µ µ. c. µµ µ µ µ µ µ. d. µ (µ 3) µ µ µ.. e. µ µ µ µ, µ ;

62 3. = µ µ µ µ :. µ (, µ, ). µ 3.1. µ µ : a. b. c. µ µ µ 1 (),. () µ (.. CO 2 ) 2,. µ µ µ 1 2 µ 3 µ µ & µ µ 8: (VS) µ = µ = µ & µ = µ µ µ µ : a. ( µ),., µ µ. b. µ ( µ) µ µ µ.

63 µ; 1. µ () 2. µ µ ( ) 3. µ µ () µ µ, µ µ : () (µ) µ µ µ, µ µµ µ µ µ = µ µ µ: µ µ µ µ. µ )µ µ )µ µ µ ; 1 µ :, =, = 1 = 2 2 µ : = = 1 = 2

64 1 µ. µ µ. 2,,. µ, µ µ : µ µ µ µ µ µ µ ( µ ). µ µ. µ; µ ; µ µ µ µ;

65 i. ii. µ µ iii. µ µ iv. v. µ µ vi. µ µ vii. µ µ viii. µ µ : µ: 1 : 1 µ: 1 µ : 2 (ii, iii, v & vi), 3 (vii &viii) : 2 (i), 3 (iii & v), 4 (vii) : 2 (iv), 3 (ii & vi), 4 (viii) µ: µ µ µ, µ µ µ µ, µ µ µ µ,, µ µ µ µ. µ = µ 3 µ i. : µ µµ ii. µ: µ µ (= µ / µ ) iii. µ: µ µ µ µ µ: µ µ µ µ µ (80 90 C) µ (m 2 ) 1:µ µ µ µ µ µµ:

66 :µ µ -ii- &-iii- µ µµ 10% µ µ. 90% µ : i. µ µ µµ µ ii. µ iii. µ µ iv. µ ( µ) (kj) µ 3 1 x/ x/ x/ x/ x/ x/ X 9: µ µ µ µ.. 81, 2 ) µ : µ ( kg) ( kj) µ µ ) 1kg 40 kj kg --//-- --//-- x KJ --//--, x = = = KJ ) 1.µ.. 2,5kg ---// // kg, = 500/2,5 = 200 µ µ µ, 83, 4

67 µ µ µ 1 : µ ( + )/100 2 : ( + 10)/100/100 + /10 = / /100 = ( + 10)/100 ( + 10)/100 3 : /10 + /10 + /10 = ( + + )/10 = 10 ( + + )/100 ( + + )/10 : ( + )/100 < ( + 10)/100 < 10( + + )/100 + < + 10 < 10 3 ( + + ) 3 1

68 3.3. µ µ µ µµ C 2 S P µµ., µ µ µ µ ( 2 ) (C) ( 2 ) ( 2 ) () (Ca) (S) (Mg) (K) (Na) (Cl) (B) (Si) (Mn) (Fe) (Co) (Zn) (Mo) (I) µ µ,, µ, µ µ, µ µµ, µ µ, µ, µ µ µ µ µ µ µ µ, µ µ µ µ µ, µ µ 12, µ µ µ µ, µ µ, µ µ 10:

69 C () 3: CO µ µ µ CO 2 : 6CO 2 + 6H 2 O C 6 H 12 O µ µ µ µ µ µ i. : a. µ CO 2 CO 2 () b. µ 2 CO 2 ( ) ii. a. µ 2 CO 2 ( ) iii. µ a. CO 2 ( )

70 : () 78% µ µ (, ) µ µ ( ) µ: µ µ µ µ: 10% µ : µµ µ : ( ) µµ µ µ µ 90% µ µ : 2-3 ( ) i. µ (Rhizobium): ii. - : 3 3 : 3 2 ( µ)

71 5: µ 1 µ µ 2 µµ µ µ 3, µµ µ µ 4 µµ 5 µ 11: µ : i. : ii. : µ µ µ µ µ iii. µ: iv ( 2 ) µ µµ 75% µ µ µµ µ µ 5 µµ: µ µ µ µ

72 µ =,, µ µ µ & µ µ µ µ µ µ; 1. µ µ 36: µ µ µ µµ µ µ 2. µ µ 307: µ µ µ µ µµ µ,, µ, µµ µ

73 µ µ 38: () 3.4. µ µ µ µ: i. ii. iii. µ iv., µ µ µ µ µ: i. ii. ( ) iii. (µ µ) µ: µ & (vs) µ & ( ) µ : µ 10 µ

74 µ ) µµ ) µ µ = µ = µ µ µ µ.; 31: µ = µ: µ = µ µ µ () µ > µ µ µ µ < µ µ µ µ 1 µ µ: 2 µ µ: µ µ µ µ

75 µ µ 40:µ µ 1. µ (+5 o C 2040) µµ

76 µ 331:µ : µ : µ µ, 34: µ µ µ µ 2 2 (CO) µ µ (NO x ) µ µ µ, µµ ( µ µ µ) ( ) ( 3 ) µ µ µ µ µ (PAN) 7: µ

77 15 30 km () 1. µ µ 2. µ DNA µ 1970 µ : ( NASA) : ( ) 1. 2.

78 µ µ 354: SO 2 µ µ (ph 5.6) SO 2 µ ph (ph<5) : µ µ µµ µ 45: µ µ µ µ µ µ 2 µ 2 µ

79 µ µ µ 366:µ µ µ µ µ µ (.. ) µ µ µ (DDT) 377: µ µ µ () µ µ µ µ µ 0.01mg/Kg. µ,,. µ Kg, µ. µ ( Kg) µ ( mg) µ ( mg/kg) = / µ = µ µ

80 3.5. µ (.. ) µ 1. µ µ µ µ: 2. : 3. µ : 4. µ : µ: : : µ..... µ µ µ: 6. µ µ : 7. 90% µ µ, : 8., : 9. µ µ : 10. :

81 11. µ µ: 12. µ µ µ : 13. µ µ : 14. µ µ : 15. : 16. : µ :

82 19. µ : µ (g) DD (mg) DDT (mg/g) µ : a. 75% b. 15% c. 25% d. 10%. 2. µ : a. CO2 b. c. 2 d. 3. µ µ µ µ : a. 10 b. 10 c , CO2 µ µ µ: a. 0,3% b. 0,8% c. 1% d. 0,5% 5. : a. DDT b. 2 c. P d. O3 6. µ:

83 a. µµ b. µµ c. µµ d. µµ µ 1. - µ µ; 2. µ µ µµ; 3. µ; µ, ; µ ; 6. µ. 7. µ ; 8. µ µ ; µ µ; 11. µ µ. ' ; 12. µ ; 13. µ µµ µµ; 14. µ; 15. DDT µ; 16. µ; 17. µ ; «-»

84 µ

85 1. µµ : a. b. µ c. 1 d µ (,, ), 1 (, ) (). µ ( µ µ µ µ ). 3. 4, µ 1, 2, 6 7 µ; 4. µ µ µ µ µ ; µ. 6. µ µ ( µ µ 5 ) µ µ µ. µ µ (). 8. µ µµ.

86 9. :, µ,,, µ. µ 1 5 x 105 g. : a. b. µ µ 10. µ µ DDT 10 mg/kg. µ,, µ 104 g, : a. µ b. DD c. DDT. 11. µ, µ PCB (µ) 1mg/Kg. 3 µ 4000 Kg, µ (µ, PCB, PCB). 12. µ µ. µ µ. ; µ µ ; 13.. µ µ: µ, µ µ, µ,,, µ µ ( µ µ). a. µ µ µ ; b. µ µ µ ; 14. µ

87 a.. µ 2. b. µ µ 18 Kg, µ µ ; c., µ µ; 15. µ, µ,,, µ,. µ.. µ, µ, µ. µ µ. µ.. a. µ. b. µ. c. µ; 16. µ µ µ C, µ µ., µ. µ C. µ. a. µ, µ. b. µ µ; c. µ, C; 17. µ µ µ µ µ. µ : µ (µ ) µ ( µ ). µ µ tn. µ µ 100 gr µ µ µ, µ. 1 mg / g µ. a. µ; ; b. µ ;

88 c. µ µ ; d. µ µ µ µ, µ µ: i. ; ii. ; 18. µ a., µ,,,, ; b.,,, ; 19. µµ. 20. µ ( ) 8000, µ 500 gr, (µ 10 gr ). a. µ ; b., 1 mm 4 g µ; c. µ ; d. J (1 g J); e. µ ; f. () µ µ. 21. µ µ, µ µ µ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. µ µ;

89 22. µ µ, µ µ µ 1, 2, 3, 4, 5. µ µ; 23. µ µ µµ µµ; 24. µ µ, µ µ µ (µ-,, ) µ µ..

90 25. µ µ µ ( µ). µ µ g. a. µ ; b. µ µ ; µ µ µ µ 4 µ:... µ µ µ µ 7 µ µ µ, a. µ µ µ. b. µ µ µ µ. c. µ µ µ. 27. µµ µµ. µµ,,. 28. µ µ µ µ. a. b. c. d. µ

91 29. µ, 3. µ µ µ KJ, : a. 3. b.. c. µ µ,. 30. µ 5555 J. µ. 31. µ µ µ µ 250 gr µ 20 gr : a. µ. b. µ µ. c. µ µ. 32. µ, µ 6 1 g. µ µ µ 10g mg/kg DDT. : a. µ b. DDT c. µ DD µ ; 3.6. µ 2000 ( ) 1. ; a. b. c. d. 2. µ ; a. b. c. d. 3. µ a. µ. b. µ o µ µ. c. µ µ, C2 µ, µ µ. d. µ. 10

92 4. µ µ µ, µ µ DD µ µ µ. µ µ µ µ,, : a. µ. 7 b. 3 x 10 2 J,. 8 c. µ DDT ; ( ) 1. : a. b. c. d. 4 2., µ ' µ; ( ) 1. : a. µ µ. b. µµ µ. c. µµ. d. µ µ. 2. ; 3. µ µ: 4

93 a. µ: µ,,. 6 b. µ µ µ, µ :, µ, µ µ µ µ µ µ µ, µ (3 - ) µ µµ ( ) 1. : a. b. µ c. d. µ. 2. : a. b. c. µ d.. 3. µ µ; 6 4. µ. 5. µµ µ µ () µ. µ µ µµ. 16

94 6. µ µ µ µ. µ ( ) 1. µ : a. b.. c.. d. 2. : a. b. c. d. 3. µ µ ; 4 4. µ µ; 6 5. µ ; 6. µ µ µ DDT. a. µ µ µ µ µ ; 10 b. µ µ ; c. µ DDT. µ; ( ) 1. µ ; 2.,, ; 3. µ; 4. µ µ µ : a., µ b., µ c. µ d. µ µ.

95 5. µ µ µ µ : a. b. c. d.. 6. µµ µ µ; 7. H µ µ 1 m 2, µ, µ a. µ ( 4). b. µ µ µ µ (). c. µ µ ( 10), d. µ, µ ( 6) ( ) 1. µ µ µ: a. b. c. µµ d.. 2. µ µ : a. µ b. c. d. µ. 3. ; 6

96 4. ; 6 5. µ µ µ,,,, µ µ. µ. µ µ µ µ. µ µ µ µ DDT µ DDT. µ µ 1000 g, µ g, µ g µ Kg. a. µ,, ( 4); ( 4). 8 b. 4 x 10 8 g, µ (), ( 6). 11 c. DD µ µ DD ; ( ) 1. µµ µ µ : a. µ b. µ µ c. µ µ µ d. µ µ. 2. : a. b. c. d. i.. 3. µ ; 4. µ µ; 5. µµ: 7 6

97 µ µ 1, 2, 3, 4, 5, (µ 10), (µ 6). (µ 9) ( ) 1. µ : a. µ b. µ c. d. 2. : a. µ b. µ c. d. 3. ; 4 4. µ µ µ µµ. µ µ µ µ. a. µ µ µ µ. 8 b. µ µ; 8 c. µ µ µ ( 4) (); 2006 ( ) 1. µ µ µ: a.

98 b. c. d. 2. µ µ µ: a. µ b. c. µ d. µ 3. µ µ : a. µ b. c. d. µ 4. µ µ, µ. µ ; 8 5. µ ; 4 6. µ µ µ µ. µ ( 8) µ (). µ µ 2 3 ( 2); µ µ 1000 J, µ ( 3). µ, µ µ µ. µ µ µ. µ (, ) µ ( 7) ( ) 1. µ : a. b. c. µ d. µ

99 2. µ µ: a. b. µ µ c. d. µ 3. µµ. ; 6 4. µ ; 6 5. µ a. 2 µ µ; 6 b. µ 2 x 10 3 g µ. 12 c. µ µ 2 g, µ µ µ ( ) 1. µ µ µ µ µ µ : a. µ b. c. 1 d µµ µ µ: a. b. c. µ d. 3. µ,. µ ;

100 4 4. µ µ µ, 2040 µ µ µ 5 C. ; 6 5. µ, µ µ, µ µ µ. µ, µ. µµ (µ 5) ( 8); µ ( 6); µ µ µ µ µ µ. µ µ µ µ µ. µ ( 6) ( ) 1. µ µ µ. a. µ b. µ c. d. 2., - µ -. µ µ µ µ a. µ b. µ c. µ µ µ d. µ µ µ 3. µ a. µ b. µ c. µµ d. µ µµ 4. µ µ; 6 5. µ µ µ. a. µ. 9 b. µ µ (µ 4). µ µ. 6

101 2008 ( ) 1. µ a. ' b. c. µ d. ' 2. µ µ a. µ b. c. d. 3. µ 10% µ, 90% µ µ µ µ µ µ µ µµ. µµ µ µ:,,, µ. µ µ 1,2,3,4 (µ 4) µ (µ 4), µ, (µ 6) µ µ (µ2). µ (µ 9) ( ) 1. µ µ a.. b. µ µ. c.. d.. 2. µ µ a. µ. b.. c. µ. d..

102 3. (,,..) ; µ. µ µ a. µ µ µ. 6 b. µ µ, µ µ µ:,,, µ. c., µ µ µ; 10 d. µ; ( ) 1. µ µ µ : a. b. µ c. d. 2. µ µ µ : a. b. c. µ d. 3. µ µ µ: a. b. c. d. µ 4. µ ; 5. µ, µ µ. a. ; 2 b. ; (µ 2) µ;(µ 8) µ µ. a. ; (µ 1) b. ; (µ 4) c. ; (µ 8)

103 2009 ( ) µ µ µ: a. 90% b. µ c. d. 10% 2. µ µ µ a. µ b. c. d. µ 3., µ µ µ 8 4. µ ; (µ 3). µ µ. (µ 3) 6 5. µ µ µ. a. µ. 4 b. ; (µ 1) ; (µ 5) 6 c. µ µ µ µ. µ µ,

104 . µ µ ; 10 d. µ µ. (µ 3) µ µ µ; (µ 2) 2010 ( ) 1. µ µ a. b. c. µ d. µ 2. µ µ µ µ µ µ, µ µ µµ µ µ ; ( ) 1. µ µ µ: a. b. µ c. µ d. µ 2. µµ µ µ : a. b. µ c. d. µ

105 3. µ µ µ DDT, µ µ. a. µ. 6 b. DDT µ µ. 3 c. µ µ. 4 d. µ µ. 4 e. µ µ ( ) 1. a.. b.. c.. d.. 2. ph µ (), ( ) µ, µ 00 (). a. µ µ µ (µ 2). N µ µ µ µ (µ 5). 7 b. µ µ ( ) KJ. (µ 2). µ (µ 2). µ µ (µ 6) µ (), µ (. ). µ (O3 - ). µ µ µ, (3 - ) 8

106 2011 ( ) 1. µ µ µ : a.. b.. c.. d.. 2. : a.. b.. c.. d. µ. 3. µ µ (µ 3); (µ 3); 6 4. µµ:

107 a. µ,,,,, µ. 14 b.. c ( ) 1. µ. µ. µµ. µ. µµ. 2. µ µ µ µ µ µ, µ. µ, µ, µ µ. µ µ µ µ (µ 2); (µ 8) µµ µ,.

108 µ µ µ (µ 2); (µ 8) µ ( ) 1. µ µ,, µ a. b. c. d. µ. 2. µ µ µ µ ; 6 4. µ µ µ µ DDT. µµ µ kg DDT mg.

109 a. µµ µ µ DDT (µ 2); (µ 6). 8 b. DDT µ µ; c. µ µ 4 µ. µ µ µ µ. 6 d. µ µ µ µ µ µ µ µ. µ ; ( ) 1. µ µ µ µ : a. b. µ µ c. d.

110 2. µ µ : a. 10% b. 90% c. 10% d. 90% 3. µ µ, µ : a. µ b. µ c. d. 4. µ µ, µ µ 15 C -20 C; 6 5. µ ; 6 6. µ µµ µ µ, µ ( ) 1. µ µ µ a. b. c. µ d. µ 2. ( µ ph 5, 6); 3. µ µ, µ, µ. µ 100 g. µ µ µ. a. µ µ (µ 2). µ µ µ (µ 6). 8 b. µ (µ 4) µ µ (µ 2)

111 ( µ 4). 10 c. µ µ 10mg µ µ µ. µ µ (µ 2). (µ 5). 7

112 4. : µ µ. µµ: : µ µ µ 4.1. µ µ : µ µ µ µ µ. µ µ µ,. µ µ:,,,, µ? µ µ µ µ µ µ µ µ? 388: (x).

113 () ()? 4939: (x)

114 Limousine Holstein? Holstein - Friesian µ. Limousine µ. µ 2 µ., Holstein Limousine (os taurus) 400: µ µ µ µ

115 µ µ µ µ. 51: Plasmodium µ Plasmodium: P. vivax, P. ovale, P. malariae, P. falciparum. µ 4.. µ µ, µ µ µ µ., µ, µ µ µ. ( ): Carcharodon carchanas, Thunus albacores, Rana pipiens, Dimetrodon grandis, Homo sapiens, Balaenoptera musculus, Crocodylus acutus, Tyranosaurus Rex, Melospiza melodea, Triceratops homidus.

116 41: µ,,, 6 µ.,.,.,,,,. µ.

117 µ, 1809 µ µ µ µ (µ µ) µ µ µ µ µ µ µ µ,. 4.4., µµ µµ 1. µ A. µ µ µ 2. µ µ 3. µ µ µ B. µµ µ 4. µ. µµ: µ µ, µ µ : µ µ µµ.

118 4.5. µ 1. µ. µ µ, µµµ µ,, µµ (µ) µ µ,. 2. µ,,. µµ: µ µ, µ,. 3: : ( 2 ): µ.,,,,, µµ, µ µ: ( 3 ): µ. µ µ µ:,, µ,,. : ( 1 ): µ ( HIV) µ 4.5. Biston Betularia:, µ µ : µ µ

119 µ µ µ µµ µ µ µ µ. µ µ µ µµ. µ µ µ µ µ µ 434:µ Biston Betoularia µ µ µ µ µ ( ) µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ

120 :µ 456:µ 46:

121 ,, µ µ µ,. µ, µ µ µ 1. µ : 2. µ µ µ : 3. µ µ µ µ µ µ µ µ 4.. µµ, µ µ,. µ µ : a. b. µ c. d. µ 2. µ µ µ : a. b. µ c. d. 3. µ µ µ µµ: a. µ b. c. µ d. 4. µ µ µ : a. b. c. d.

122 5. µ µ µ : a. b. c. µ d µ 1. : 2. µµ µ µ ; 3. µ, µ ; 4. µ µ ; 5. µµ µ µ µ ; 6. µ ; 7. µ ; 8. µ µ; µ µ µ µ µ ; 11. µ ; 12. µ µ µ µ µ ; 13. ; 14. µµµ µ µ ; 15. µ µ µµ; 16. µ ; µ µ µ., µ µ,. µ B C, µµ µ µ µ.

123 2. µ µ 6 :,,,,..., µ., µ 2010 ( ) µ µ. µ. µ. µ µ. µ µ µ (µ) µ. 1., µ µ (µ) µ µµ, µ µ (µ) ( ) 1. µ µ µ µ : a. µ b. 10

124 c. d. 2. µ ( ) µ µ «µ» µ; 8 2. µ µ ; 2011 ( ) 1. µ : a.. b.. c.. d. µµ µ. 6 2., µ µ µ, µ µ µµµ µ µ ; ( ) µ µ µ. µ µ µ, µ µ µ µ. µ µ,, µ µ, µ. 1. µ µ; µ µ. 7

125 8 2. µ µµ µ µ, µ 15, µ µ 3, µ µ ( ) 1. µ µ µ. µ 1, 2, 3 4 µ µ. a. µ. b c. µ µ µ ; 8 d. µ µ,. µ µµ µ, µ. µ µ µ.

126 e. µ µ µ ; ( ) 1. µ µ,, µ µ a. b. µ c. µ d. 2. µ µ a. b. µ c. µ d. µ 3. µ µ. ; 4

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Γνωστό Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Γνωστό Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Γνωστό Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr -... 2... 5...

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ Βιολογία Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας Θέμα Α ο : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο λα ζεκεηώζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε Σσζηή απάληεζε : Α1) Ζ ζύθηιε νθείιεηαη ζε : i) Βαθηήξηα ii) Πξσηόδσα

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: τηλ 210-802850 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ: τηλ 210-802850 ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.: τηλ 210-129412 Κ.Ε.Κ. ERGOWAY: τηλ 210-147001 ERGOWAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: τηλ 210-147002 PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 10 2011 ΘΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Όλα τα βακτήρια: Α. διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. Μ. Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. Μ. Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ Μ. Ορφανίδου Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Απλούστερες οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW.

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΠΑΙΑΑΓβΠΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λ ZJK * Η\ίτν ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW V % iiir^ff TlIS C? IV ftepo, θ» H-C = = C f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο ΜΑΪΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Θέμα Α.. Α.1. δ Α.2. β Α.3. γ Α.4. β Α.5. α. Θέμα Β. ασθενειών. ν. περιβάλλον. βλαπτικές

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο ΜΑΪΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Θέμα Α.. Α.1. δ Α.2. β Α.3. γ Α.4. β Α.5. α. Θέμα Β. ασθενειών. ν. περιβάλλον. βλαπτικές Θέμα Α.. Α.1. δ Α.2. β Α.3. γ Α.4. β Α.5. α Θέμα Β. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Database of electron inelastic mean free path for elemental solids

Database of electron inelastic mean free path for elemental solids Database of electron inelastic mean free path for elemental solids 1. Electron inelastic mean free path (IMFP) 2. Calculation method of electron inelastic mean free path 3. Figures for electron inelastic

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Χημικός Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγιεινής Παν/μίου Πατρών ΝΕΡΟ: ΑΓΑΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα