Επανεξέταση των Υφιστάμενων Πολιτικών και Πρακτικών του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επανεξέταση των Υφιστάμενων Πολιτικών και Πρακτικών του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων"

Transcript

1 Επανεξέταση των Υφιστάμενων Πολιτικών και Πρακτικών του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων Κέντρο Τεχνολογιών Πληροφορίας στην Εκπαίδευση (ΚΤΠΕ), Λιθουανία Επιμέλεια: Vaino Brazdeikis & Gintare Valineviciene Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 1 Σ ε λ ί δ α

2 Όνομα Έργου Συντομογραφία Έργου Αριθμός Έργου EU Classroom eportfolios EUfolio LLP IE-KA1-KA1ECETB Αριθμός Σύμβασης / Αριθμός Παραδοτέου 8 Δέσμη Εργασίας 3 Υπεύθυνος Δέσμης Εργασίας Επίπεδο διαμοιρασμού Ημερομηνία Παράδοσης 30/04/2015 Κατάσταση Συγγραφέας / Συγγραφείς Συνεισφορά Αναφορά Κέντρο Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Εκπαίδευση (ΚΤΠΕ), Λιθουανία Δημόσιο Τελικό Vaino Brazdeikis, Gintare Valineviciene Andrea Ghoneim, Partner Teams V.Brazdeikis, G.Valineviciene (2015).Επανεξέταση των Υφιστάμενων Πολιτικών και Πρακτικών του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων (EUfolio project). Greek translaton of original Review of Existing eportfolio Policies and Practices Σ ε λ ί δ α

3 Περιεχόμενα Περίληψη... 4 Πρόλογος Θεωρητικό Υπόβαθρο Ορισμός και Λειτουργίες του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων Ορισμός του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων Λειτουργίες ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων Περίληψη Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων ως Εργαλείο Ανάπτυξης και Αξιολόγησης των Δεξιοτήτων του 21 ου Αιώνα Οι Δεξιότητες του 21 ου Αιώνα Παγκοσμίως Τάσεις στις ΤΠΕ για την Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του 21 ου αιώνα Περίληψη Πλεονεκτήματα και Θέματα Εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων.. 33 Πλεονεκτήματα των Ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων Ζητήματα Εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων Περίληψη Ανασκόπηση της Πολιτικής του Ηλεκτρονικού Φάκελου Επιτευγμάτων Επισκόπηση της ΕΕ Επισκόπηση Εθνικής Πολιτικής Χωρών της ΕΕ Περίληψη Ανασκόπηση στις Πρακτικές του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων Επίδραση στη μάθηση Πρακτικές Εισηγήσεις Περίληψη Συμπεράσματα και Εισηγήσεις Αναφορές Παραρτήματα Παράρτημα I. Επισκόπηση ορισμών ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων Παράρτημα II. Επισκόπηση Περιπτωσιολογικής Μελέτης Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων Παράρτημα III. Λίστα Ελέγχου Εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων Σ ε λ ί δ α

4 Περίληψη Ομάδες από διαφορετικές χώρες (Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβενία, Κύπρο, Ισπανία, Βουλγαρία) ενώθηκαν για να προβάλουν το έργο EUfolio για το σχεδιασμό και τη δοκιμή καινοτόμων μοντέλων ηλεκτρονικού φάκελου επιτευγμάτων, το οποίο θα υποστηρίξει την εφαρμογή των καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα από τα αποτελέσματα του έργου Επανεξέταση των Υφιστάμενων Πολιτικών ηλεκτρονικού φάκελου επιτευγμάτων και Πρακτικές επιδιώκει να αποδείξει την επιρροή του στη διαδικασία της εφαρμογής ηλεκτρονικού φάκελου επιτευγμάτων στα σχολεία. Μια συστηματική προσέγγιση επανεξέτασης αποσκοπεί στην ανάλυση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα επιστημονικά ερωτήματα. Η πολιτική ανασκόπηση έγειρε μερικά βασικά ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων: Πώς θα μπορούσε να οριστεί; Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο Δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, τα εμπόδια, και οι επιπτώσεις από τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων; Ποιες είναι οι αρχές της χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων; Ποιες βασικές αποφάσεις πολιτικής και δραστηριότητες εφαρμογής (σχέδια δράσης) σχετικά με τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων γίνονται εντός της ΕΕ; Ποιες είναι οι βασικές προδιαγραφές που απαιτούνται για το σχεδιασμό του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στα σχολεία; Όλα αυτά τα ερωτήματα αναλύονται σε δύο μεγάλα τμήματα καλύπτοντας θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα. Έργα μελετητών έχουν πολλούς ορισμούς του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά βασικά σημεία που καθορίζουν τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων σε όλους τους ορισμούς: η συγγραφή, το οργανωμένο και επιλεκτικό περιεχόμενο, τα καλλιτεχνήματα, ο αναλογισμός, και η ψηφιακή μορφή. Μια ανάλυση των λειτουργιών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων δείχνει τρεις τύπους ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων: αναπαράσταση της μάθησης (βιτρίνα) διαδικασία της μάθησης (ανάπτυξη) είδη της μάθησης (εκτίμηση). Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων παρέχουν οφέλη σε πολλά σημεία: η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων εξυπηρετεί στην ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων πολυμέσων παρέχει μια «πλούσια εικόνα» της εκπαίδευσης και των ικανοτήτων του μαθητή διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών και την ανατροφοδότηση ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλογιστούν σχετικά με την εργασία τους, να ενισχύσουν το αίσθημα 4 Σ ε λ ί δ α

5 υπερηφάνειας για την εργασία τους, το αίσθημα προσωπικής ολοκλήρωσης, και το αίσθημα της ικανοποίησης εμπλέκει τους μαθητές στη διαδικασία της εκτίμησης και της αξιολόγησης οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων είναι εύκολο να διατηρηθούν, να επεξεργαστούν και να ενημερωθούν, να μεταφερτούν, να μοιραστούν με άλλους, να οργανωθούν και να αναζητηθούν ανέξοδα, ιδίως για την αναπαραγωγή, έχουν τη δυνατότητα να τυποποιηθούν σε όλες τις περιοχές και τις χώρες μπορούν να περιλαμβάνουν ένα χαρακτηριστικό της ιδιωτικότητας. Έρευνα για τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με: την ανάπτυξη εκπαίδευσης και τα κίνητρα των μαθητών σημαντικά υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας των μαθητών ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία αυτο-ανακάλυψη και αυτοαναλογισμό ότι η μάθηση αποκτά νόημα. Έτσι, ο αντίκτυπος των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων για τα κίνητρα των μαθητών για εκπαίδευση είναι εμφανής. Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή έχει επίσης κάποια εμπόδια: την ανάγκη για επαρκή υλικό και λογισμικό για υποστήριξη των τεχνολογικών δεξιοτήτων μεταξύ των μαθητών και του προσωπικού η ανάγκη για υποστήριξη θέματα προβλημάτων με την ασφάλεια, την ιδιοκτησία, την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία ιδιωτικών δεδομένων, και κοινά πρότυπα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου. Έχει συμφωνηθεί σε όλο τον κόσμο ότι τα σχολεία θα πρέπει να έχουν την προσοχή σε εγκάρσιες δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, ο αναλογισμός, η κριτική σκέψη, η αυτοκατεύθυνση και άλλα, οι λεγόμενες δεξιότητες του 21 ου αιώνα. Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν την ανάγκη να βρεθούν νέοι τρόποι ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διαδικασία της μάθησης για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα, μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων αναφέρονται ως ένα από τα εργαλεία που βασίζονται στα ΤΠΕ για την ανάπτυξη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα. Ανάλυση των πολιτικών του ηλεκτρονικού φάκελου επιτευγμάτων δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων κυρίως ως εργαλείο για την αξιολόγηση, την επικύρωση και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, ιδιαίτερα για εγκάρσιες ικανότητες (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα), ως εργαλεία συνεργασίας, την αυτό-αξιολόγηση και την ετερο-αξιολόγηση. Οι ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν το φάκελο επιτευγμάτων, κυρίως για τις ικανότητες και την αξιολόγηση των διαφόρων τύπων των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων: εκπροσώπηση της μάθησης (σχεδιασμός καριέρας, δείχνοντας ικανότητες στη χρήση νέων τεχνολογιών) διαδικασία της μάθησης (επαφές σχολείου-γονέα, την ανταλλαγή γνώσεων με τους συμμαθητές, αυτο-αξιολόγηση), είδη μάθησης (συλλογή των επιτευγμάτων των εκπαιδευομένων, αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων). 5 Σ ε λ ί δ α

6 Ως αποτέλεσμα της Πολιτικής επανεξέτασης κάποιες πολιτικές συστάσεις διατυπώθηκαν: Ενθάρρυνση της ανάπτυξης των περιβαλλόντων ΤΠΕ και εργαλείων που υποστηρίζουν τα αναλυτικά προγράμματα, επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς, γρήγορα, εύκολα και ευέλικτα να δημιουργήσουν προσαρμοσμένη ηλεκτρονική μάθηση και περιβάλλοντα αξιολόγησης. Ενθάρρυνση δικτύων για ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Να δημιουργήσει σενάρια ως εργαλείο για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, οι διευθυντές, σχεδιαστές των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων κλπ, για την καλύτερη κατανόηση τι μπορεί πραγματικά να γίνει με τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων. Το πλήρες πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ένα άτομο είναι σε θέση να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων του/της, οπουδήποτε, οποτεδήποτε για οποιονδήποτε σκοπό. Ενώ είναι πολύ πιθανό να αναπτυχθεί ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων σε αποξένωση τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων είναι περιορισμένα. Σε εφαρμογή των τεχνολογιών για την ένταξη να λάβουν την προσοχή στην τυποποίηση της μορφής των δεδομένων. Σειρά κινήτρων για την έρευνα και την ανάπτυξη των πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών για την αξιολόγηση των Βασικών Ικανοτήτων. 6 Σ ε λ ί δ α

7 Πρόλογος Αλλαγές όπως νέα εκπαιδευτικά συστήματα αποτελεσματικότητας, αξιολογήσεις των μαθητών, και η λογοδοσία για την επιτυχία των μαθητών είναι επίσης σε εξέλιξη στα εκπαιδευτικά συστήματα. Τέτοιες αλλαγές επηρεάζουν το τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί καθημερινά. Μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατρέπουν τις τάξεις τους στην ενσωμάτωση βαθύτερων στρατηγικών μάθησης, αυξημένης χρήσης της τεχνολογίας, και πιο αυθεντική απόδειξη της μάθησης. Ή είναι διευθυντές και κεντρικό γραφειακό προσωπικό που διευκολύνουν και οδηγούν τις μεταβάσεις οικοδομώντας την κατανόηση των αλλαγών μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών και των κοινοτήτων, και παρέχοντας εξατομικευμένη υποστήριξη σε άτομα ή ομάδες εκπαιδευτικών για να αναπτύξουν την τεχνογνωσία για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, και την αξιολόγηση των νέων διδακτικών πρακτικών. Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτών των αλλαγών, οι περισσότεροι οργανισμοί εκπαίδευσης αναγνωρίζουν την ανάγκη για νέες εκπαιδευτικές πρακτικές και πολιτικές. Η υπόθεση πίσω από αυτό το άρθρο της Αναθεώρησης των Υφιστάμενων Πολιτικών και Πρακτικές ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων (περαιτέρω - αναθεώρηση της πολιτικής) είναι ότι οι καλές πρακτικές και αποδείξεις απόδοσης μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή διαδικασίας του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στα σχολεία. Οι αποτελεσματικές πρακτικές ενημερώνουν την ανάπτυξη της πολιτικής για την επέκταση και την προώθηση της αποτελεσματικής πρακτικής. «Υψηλής ποιότητας επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της ισχυρής περιφερειακής ή σχολικής ηγεσίας, αλλά είναι πολύ πιο πιθανό να διατηρηθεί αν ενσωματωθεί στη γλώσσα της πολιτικής και των συλλογικών συμβάσεων που οδηγούν στις καθημερινές λειτουργίες των σχολείων και των περιφερειών» (Killion, 2013). Στο πλαίσιο αυτό, η κοινοπραξία εκτιμά ότι η προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων έχει τη δυνατότητα να δράσει ως στρατηγικός καταλύτης για την προώθηση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. Το πρόγραμμα EUfolio και η κοινοπραξία Το έργο EUfolio είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (KA1 - Υλοποίηση των Ευρωπαϊκών στρατηγικών στόχων στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Ο στόχος του προγράμματος είναι να σχεδιάσει και να δοκιμάσει καινοτόμα μοντέλα ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, τα οποία θα ενημερώνουν και θα υποστηρίζουν την εφαρμογή των 7 Σ ε λ ί δ α

8 καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πολιτική ανασκόπηση συνδέεται με ένα στόχο του προγράμματος: να παραδώσει μια συστηματική ανάλυση των υφιστάμενων προσεγγίσεων πολιτικής και τις εξελίξεις σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης και της αξιολόγησης των μαθητών, την εκμάθηση προγραμματισμού, και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Τα μέλη της κοινοπραξίας του EUfolio έχουν άμεση εμπειρία της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση και τη μετατροπή της πρακτικής στην τάξη. Πολλά διαφορετικά πράγματα πρέπει να συνεργαστούν αν μη τι άλλο τα αναλυτικά προγράμματα, οι διδακτικές πρακτικές, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, οι στρατηγικές αξιολόγησης, οι υποδομές ΤΠΕ και οι ψηφιακοί πόροι γενικότερα. Η συστηματική αλλαγή απαιτεί δημιουργική διαχείριση της αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική των ενδιαφερομένων η οποία διαφέρει σε εθνικό επίπεδο. Η ιδέα του EUfolio προήλθε από το «ΤΠΕ και εκπαίδευση» Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» ένας αριθμός μελών όπως η Ιρλανδία, η Λιθουανία, η Σλοβενία, η Κύπρος και η Βουλγαρία ενώθηκαν με ένα κοινό ενδιαφέρον για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών φακέλων ως τμήμα των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πολιτική ατζέντα σε εθνικό επίπεδο. Η κοινοπραξία του EUfolio συγκεντρώνει 14 ομάδες από 7 Ευρωπαϊκές χώρες σε μια συλλογική έρευνα και διαδικασία εφαρμογής, θεσπίζοντας ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων πολιτικής, ερευνητές, ειδικών σε θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματίες. Η Κοινοπραξία περιλαμβάνει ειδικούς στον τομέα της χρήσης του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στην εκπαίδευση, στην έρευνα και εκπαιδευτική πρακτική, και οι ίδιοι ήταν συντονιστές των πρωτοβουλιών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Ανάλυση των στόχων και πεδίο εφαρμογής Υπάρχει μια έλλειψη συνοπτικής και συστηματοποιημένης κριτικής για τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στα Κ-12. Σύμφωνα με τον Montes (2013), η χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων έχει μελετηθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, ως μέρος της αξιολόγησης στα σχολεία Κ-12 δεν έχει μελετηθεί αρκετά. Αυτή η πολιτική αναθεώρηση αποσκοπεί στο να προσφέρει μια συστηματική ανάλυση των σημερινών προσεγγίσεων πολιτικής και τις εξελίξεις σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης και της αξιολόγησης των μαθητών, την εκμάθηση σχεδιασμού, και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Σημαντική προσοχή δόθηκε σε θέματα αξιολόγησης και στην πρακτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στους σχολικούς παράγοντες. 8 Σ ε λ ί δ α

9 Μια συστηματική προσέγγιση της επανεξέτασης στο παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να παράσχει μια εξαντλητική σύνοψη της βιβλιογραφίας σχετικά με το ερώτημα έρευνας. Η ανάλυση βασίστηκε σε ακαδημαϊκά έγγραφα, περιπτωσιολογικές μελέτες, εκπαιδευτικές πολιτικές και θεσμικά κείμενα. Το πεδίο εφαρμογής των εγγράφων καλύπτει κυρίως τις Ευρωπαϊκές πρακτικές. Στην εργασία αυτή προέκυψαν μερικά βασικά ερευνητικά ερωτήματα: 1. Ποιός είναι ο ορισμός του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων; Ποιές λειτουργίες θα μπορούσε να έχει ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων; 2. Πώς ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ανάπτυξη και αξιολόγηση των Δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα ; Ποιες είναι οι τάσεις των ΤΠΕ για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα; Ποια είναι η προοπτική του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων; 3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι παρατηρήσεις στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων; 4. Ποιες βασικές αποφάσεις πολιτικής και δραστηριότητες εφαρμογής (σχέδια δράσης) που αφορούν τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων γίνονται εντός της ΕΕ; 5. Ποίοι είναι οι κύριοι τομείς πρακτικής που έχουν ήδη ανακαλυφθεί από τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στα σχολεία; Όλα αυτά τα ερωτήματα καλύπτονται σε δύο μεγάλα τμήματα καλύπτοντας θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα. Όλη η πολιτική αναθεώρηση τελειώνει με το κεφάλαιο των συστάσεων. Ανάλυση δομής σύντομη επισκόπηση Τμήμα 1. Θεωρητικό Υπόβαθρο Θ Ορισμός και λειτουργίες του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 1.2. Ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων ως εργαλείο για την Ανάπτυξη και την Αξιολόγηση των Δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα 1.3. Πλεονεκτήματα και Εκτιμήσεις της εφαρμογής του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 2. Επισκόπηση Πρακτικής 2.1. Σκοπός Να βρεθεί ένας σφαιρικός ορισμός του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων και να καθοριστούν οι κύριες λειτουργίες του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Να αποκαλύψει ποιες νέες προκλήσεις του αιώνα και προβλήματα θα μπορούσαν να επιλυθούν χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων. Να αποκαλύψει τα πλεονεκτήματα και τις εκτιμήσεις της εφαρμογής του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη διαδικασία της μάθησης. 9 Σ ε λ ί δ α

10 Ανασκόπηση Πολιτικής του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 2.2. Ανασκόπηση Πρακτικών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 3. Συμπεράσματα και Συστάσεις Να αναθεωρήσει τις πρακτικές της εφαρμογής του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναθεωρήσει το αντίκτυπο και τις πρακτικές συστάσεις του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στην πράξη. Αναγνωρίσεις Αυτή η αναθεώρηση της πολιτικής διεξήχθη σε στενή συνεργασία με εκπροσώπους από όλες τις ομάδες μέλη της κοινοπραξίας του EUfolio, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών και των πρακτικών τους, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Kaunas (Λιθουανία) ακαδημαϊκή ομάδα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη συμβολή των συναδέλφων στο Danube University Krems (Αυστρία), Υπουργείο Παιδείας και Δεξιοτήτων, Η2 (Ιρλανδία), Περιφερειακό Γαλικία Υπουργείο Παιδείας (Ισπανία), Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δημοκρατία της Σλοβενίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Κέντρο Ελέγχου και Αξιολόγησης της Ποιότητας στη Σχολική Εκπαίδευση (Βουλγαρία) και τους άλλους συνεργάτες του έργου EU folio. 10 Σ ε λ ί δ α

11 1. Θεωρητικό Υπόβαθρο 1.1. Ορισμός και Λειτουργίες του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων Ορισμός του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων. Πριν προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων είναι πολύ χρήσιμο να κατανοήσουμε το φιλοσοφικό υπόβαθρο που η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία αναφέρει για τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων. Ειδικά όταν ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων δεν αναλύεται μόνο στις Επιστήμες της Αγωγής, αλλά φαίνεται να είναι ένα πολύ-πείθαρχο αντικείμενο. Σύμφωνα με τον Barker (2005), η έρευνα δείχνει ότι η ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων συνδέεται στενά με: Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου ως μέσο αναγνώρισης και διαχείρισης του τι γνωρίζει και τι μπορεί να κάνει ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων Τη δια βίου μάθηση ως η μέθοδος εντοπισμού και αναγνώρισης της συνεχούς μάθησης, ως κίνητρο για την υποχρέωση της δια βίου μάθησης Την Προηγούμενη Αξιολόγηση Μάθησης (ΠΑΜ) ως το αποτέλεσμα της διαδικασίας ΠΑΜ για τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης ενός ατόμου Την εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα (K-12, PSE και στο χώρο εργασίας) - ως εργαλείο διδασκαλίας (ο αναλογισμός ως βάση για τη μάθηση), ως ένα εργαλείο διαχείρισης της μάθησης (π.χ. μάθηση με βάση το έργο) και ως μια εναλλακτική μορφή μαθησιακής αξιολόγησης Την Ηλεκτρονική Μάθηση ως ένα είδος της Διαχείρισης Γνώσης, ένα μέρος του Συστήματος Πληροφοριών του Μαθητή και μια ενδεχόμενη μορφή του χώρου αποθήκευσης «Ωφέλιμο Αντικείμενο Μάθησης» Τους Οργανισμούς Μάθησης ως μέσο παρακολούθησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου και βοηθώντας την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων εντός των οργανισμών σε όλους τους τομείς Την κοινοτική οικονομική ανάπτυξη ως μια απογραφή των προσόντων του συλλογικού κοινοτικού ανθρώπινου κεφαλαίου Τα μελλοντικά συστήματα μάθησης τα οποία βασίζονται λιγότερο σε διαπιστευτήρια και περισσότερο στις ικανότητες. Ένα φαινόμενο ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων είναι σχετικά καινούριο στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Οι πρώτοι ορισμοί των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων εμφανίστηκαν το Υπάρχουν ισχυρές σχολές ακαδημαϊκών που αναλύουν τους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων στον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τη Σκωτία. Ωστόσο, η έκταση της 11 Σ ε λ ί δ α

12 ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σχετικά μικρή, σε σύγκριση με τις έρευνες που έγιναν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί ερευνώντας την κουλτούρα. Οι επαγγελματίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι περισσότερο ενθουσιώδης να αναλύσουν, να απεικονίσουν και να τεκμηριώσουν την πρακτική τους από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Montes (2013) η κατανόηση του ορισμού του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων απαιτεί γνώση τριών φιλοσοφικών υποθέσεων: ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων είναι μια ιστορία μάθησης ή ζωντανό κείμενο το οποίο «ΑΝΗΚΕΙ στο μαθητή, δομείτε από τον μαθητή, και λέγεται με τη ΦΩΝΗ του μαθητή (κυριολεκτικά και ρητορικά)». ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων ενθαρρύνει τη δια βίου μάθηση συνδέοντας επίσημες και ανεπίσημες μαθησιακές εμπειρίες διαμέσου τοποθετήσεων και υποβάθρων. οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων θα πρέπει να δημιουργούνται σε μια κοινότητα ανταλλαγής μαθητών, η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη μιας συλλογικής ευθύνης για την μάθηση όλων. Σε αυτή την κοινότητα των εκπαιδευομένων, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εξετάσουν την εργασία των άλλων και να τους δώσουν ανατροφοδότηση η οποία προάγει την πνευματική ανάπτυξη. οι μαθητές καταγράφουν, ερμηνεύουν, ενσωματώνουν, και αξιολογούν τη δική τους μάθηση. Ο Barrett εντόπισε πέντε βήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη των αποτελεσματικών ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων: 1. Επιλογή: η ανάπτυξη κριτηρίων για την επιλογή στοιχείων για να περιληφθούν στο φάκελο επιτευγμάτων βασισμένη σε καθορισμένους στόχους της μάθησης. 2. Συλλογή: η συλλογή στοιχείων βασισμένη στο σκοπό του φακέλου επιτευγμάτων, το ακροατήριο, και τη μελλοντική χρήση. 3. Αναλογισμός: κατάσταση για τη σημασία κάθε στοιχείου και της συλλογής στο σύνολο της. 4. Κατεύθυνση: μια αναθεώρηση των προβληματισμών η οποία προνοεί και θέτει τους μελλοντικούς στόχους. 5. Σύνδεση: η δημιουργία συνδέσμων υπερκειμένων και δημοσίευση, παρέχοντας τη δυνατότητα για ανατροφοδότηση. Σύμφωνα με την Σκοτσέζικη Αρχή Προσόντων (2012), στοιχεία για αξιολόγηση θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: γραπτές σημειώσεις, επιστολές ή αναφορές - βασισμένες σε καταμετρήσεις, πειράματα, έρευνες καταχωρήσεις από το ιστολόγιο του μαθητή φωτογραφίες, και σαρωμένα έγγραφα εικόνες, αφίσες, χάρτες, γραφικές παραστάσεις, διαγράμματα διηγήματα τα οποία καταγράφουν στοχαστικούς αναλογισμούς, καταθέσεις μαρτύρων, παρατηρήσεις 12 Σ ε λ ί δ α

13 αξιολογητή και άλλα σχόλια, συζητήσεις και συνεντεύξεις τα οποία έχουν σχέση με την εργασία του Μαθητή ή αποδεικτικά στοιχεία παρουσιαζόμενα ως γραπτά ή ως καταγραφή ήχου / εικόνας παρουσιάσεις με απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο δείχνοντας εικόνες και παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την εργασία του μαθητή προϊόντα, επιδείξεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις καταγραφές συνεισφορών του μαθητή σε ηλεκτρονικά φόρουμ και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ερωτηματολόγια μέσω διαδικτύου ή έρευνες τα οποία ο εκπαιδευόμενος έχει χρησιμοποιήσει, με περιλήψεις των απαντήσεων συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και πόρους που σχετίζονται με την εργασία του μαθητή αποσπάσματα ήχου ή εικόνας των μαθητών εκτελώντας την αξιολογούμενη δραστηριότητα επίσημη ανατροφοδότηση από τους αξιολογητές στις αθροιστικές αξιολογημένες δραστηριότητες. Στην ανασκόπηση αυτή αναλύθηκαν πάνω από 14 ορισμοί του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων από διάφορες πηγές, χώρες και υπόβαθρα. Όλοι οι όροι παρέχονται στο Παράρτημα 1. Η ανάλυση του ορισμού του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων δείχνει, ότι: η βιβλιογραφία αναφέρεται σε διάφορους τύπους του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, σε σχέση με το σκοπό τους θεωρώντας τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων, ως προϊόν και ως διαδικασία κάθε χώρα διαθέτει συγκεκριμένο πλαίσιο και κατανόηση των ορισμών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, ανάλογα με τις πρακτικές και την εξέλιξη του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων σε αυτή τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης βρέθηκαν μερικοί τύποι των ορισμών, τονίζοντας τρεις τύπους λειτουργιών του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων (βλέπε πίνακα 1). Πίνακας 1. Ορισμοί του Ηλεκτρονικού Φακέλου Επικοινωνίας Ορισμός Έμφαση Πηγή Μια συλλογή από αυθεντικές και ποικίλες ενδείξεις, που προέρχονται από ένα μεγαλύτερο αρχείο που αντιπροσωπεύει το τι ένα άτομο ή οργανισμός έχει μάθει κατά την πάροδο του χρόνου στο οποίο το άτομο ή οργανισμός έχει αναλογιστεί, και έχει σχεδιάσει για παρουσίαση σε ένα ή περισσότερα ακροατήρια για ένα συγκεκριμένο ρητορικό σκοπό» Ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων είναι μια ψηφιακή συλλογή «έργων δεξιοτεχνίας» (καλλιτεχνήματα) από ένα άτομο που θέλει έτσι να τεκμηριώσει και να περιγράψει το προϊόν και τη διαδικασία της ανάπτυξης της εμπειρίας του / της σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένους σκοπούς. Το αντίστοιχο πρόσωπο διάλεξε την επιλογή των καλλιτεχνημάτων αυτόνομα και τα διευθέτησε σύμφωνα με το στόχο μάθησης. Ως ιδιοκτήτης, αυτός / αυτή έχει τον πλήρη έλεγχο. Επιλεγμένες ενδείξεις Καλλιτεχνήματα, γραμμή μάθησης, ιδιοκτησία, διατεταγμένα αυτόνομα Εθνική Μαθησιακή Πρωτοβουλία Υποδομής (2003), που αναφέρεται στον Barker (2005) Hornung- Prähauser (2007) 13 Σ ε λ ί δ α

14 Ένας ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων είναι μια σκόπιμη συνάθροιση ψηφιακών αντικειμένων ιδεών, ενδείξεων, προβληματισμών, ανατροφοδότησης κλπ, η οποία «παρουσιάζει» ένα επιλεγμένο ακροατήριο με στοιχεία μάθησης του ατόμου ή / και ικανότητα. Ο εκπαιδευόμενος ο οποίος διαχειρίστηκε ηλεκτρονική εκμάθηση φακέλων επιτευγμάτων μπορεί να είναι μέρος μιας επίμονης καταγραφής μάθησης και να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν την αυτογνωσία που απαιτείται για να θέσουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους, να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις για τις δικές τους δυνάμεις, τις αδυναμίες και τα επιτεύγματα, και να αναλάβουν την ευθύνη τους. Ένας ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων είναι μια ηλεκτρονική συλλογή ενδείξεων που δείχνουν την εκμάθηση κατά την πάροδο του χρόνου. Ένας ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων παρέχει στους εκπαιδευόμενους με ένα δυναμικό χώρο εργασίας, βάσει του οποίου μπορεί να συλλάβει τη μάθησή τους, τις ιδέες τους, να έχει πρόσβαση στις συλλογές των εργασιών τους, να αντικατοπτρίσει τη μάθησή τους, να μοιραστεί τη μάθησή τους, να θέσει στόχους, να επιδιώξει την ανατροφοδότηση και την ανάδειξη εκμάθησης και επιτευγμάτων. Σκόπιμη συνάθροιση, παρουσίαση Διαχείριση από μαθητή, καταγραφή εκμάθησης, αναπτύσσει την αυτογνωσία Συλλογική ενδείξεων, δείχνοντας την εκμάθηση, ψηφιακή μορφή Sutherland and Powell (2007) Εθνικό Σχέδιο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΗΠΑ) (2010) Εθνικό Συμβούλιο για το Αναλυτικό Πρόγραμμα & την Αξιολόγηση (Ιρλανδία) (2013) Μια ανάλυση του ορισμού του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων δείχνει ότι ο καθορισμός του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις λειτουργίες και το πλαίσιο το οποίο ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων περιγράφεται. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά βασικά σημεία που καθορίζουν τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων σε όλους τους ορισμούς: Συντάκτη (ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων ανήκει σε αυτόν τον οποίο δημιουργεί τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων, μαθητής ή εκπαιδευτικός) Οργανωμένο περιεχόμενο (το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων είναι οργανωμένο με συγκεκριμένο τρόπο ή στρατηγική) Επιλεκτικό περιεχόμενο (οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων παρέχουν περιεχόμενο που έχει σκόπιμη συνάθροιση) Καλλιτεχνήματα (οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων περιέχουν αυθεντικά καλλιτεχνήματα αποδεικνύοντας τις ικανότητες) Σκέψη (σε οποιοδήποτε τύπο ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ο μαθητής χρησιμοποιεί τη σκέψη για να οργανώσει το περιεχόμενο) Ψηφιακή μορφή (ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων εκτελείτε σε ψηφιακή μορφή, παρέχοντας τη δυνατότητα χρήσης καλλιτεχνημάτων). Λειτουργίες ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 14 Σ ε λ ί δ α

15 Σύμφωνα με τον Montes (2013), η συλλογή σε ένα φάκελο επιτευγμάτων επίσης θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό, καθιστώντας τον κάτι περισσότερο από απλά ένα χώρο στον οποίο συγκεντρώνονται οι εργασίες των μαθητών. Για παράδειγμα, ένας φάκελος επιτευγμάτων μπορεί να συμμεριστεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης αξιολόγησης, για να δείξει ότι ένας μαθητής έχει επιτύχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι συνήθως αποφασίζουν τι θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους φάκελους επιτευγμάτων με βάση το σκοπό του φακέλου επιτευγμάτων (Alper & Mills, 2001). Οι φάκελοι επιτευγμάτων μπορεί να περιλαμβάνουν προϊόντα που σχετίζονται με δεξιότητες όπως κοινωνικές, γνωστικές, συναισθηματικές, δημιουργικές, φυσικές, κινητήριες, και διαβίωσης. Ο σκοπός του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων μπορεί να οριστεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο, σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή. Ο Barker (2005) παρέχει διάφορους πιθανούς σκοπούς του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, π.χ. το φάκελο επιτευγμάτων αναλογισμού, φάκελος επιτευγμάτων αλφαβητισμού, φάκελος επιτευγμάτων της διαδικασίας, φάκελος επιτευγμάτων ικανότητας των μαθητών για ανάγνωση, φάκελος επιτευγμάτων βιτρίνας, φάκελος επιτευγμάτων εξόδου (μεταφορά από το σχολείο στην επαγγελματική ζωή ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Καθώς αναλύει τις χρήσεις στο εκπαιδευτικό περιβάλλον ο Barker (2005) διακρίνει μερικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων: 1. στην προϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, να ανοίξει το δρόμο για τους εκπαιδευομένους να κατασκευάσουν εναλλακτικές αντιλήψεις της διδασκαλίας, να αναστοχαστεί για τις εμπειρίες σε ένα πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας-μάθησης, να γεφυρώσει «προσωπικά και επαγγελματικά αποθέματα γνώσης 2. στις τάξεις K-12: να αξιολογήσει την μάθηση των μαθητών, να επιτύχει εκπαιδευτικά αποτελέσματα, εκτός από την απόκτηση της γνώσης του περιεχομένου και την ικανοποιητική απόδοση σε τυποποιημένα διαγωνίσματα πολλαπλής επιλογής, π.χ. η ικανότητα να διατυπώνει προτάσεις σχετικά με τις προσωπικές πεποιθήσεις και αξίες, τους στόχους και τις φιλοδοξίες, για τους μαθητές να κοινοποιούν την ιστορία της μάθησης τους στους γονείς τους, ως βάση για τις μεταρρυθμισμένες συνεδρίες γονέων-καθηγητών, να μετατοπίσει μέρος της ευθύνης για την αξιολόγηση από το δάσκαλο στο μαθητή, προς όφελος των μαθητών ειδικής εκπαίδευσης, π.χ. στην εμφάνιση αυθεντικών εργασιών σε προγράμματα αλφαβητισμού, για να αξιολογήσει την ανάγνωση στις αρχικές πρώτες τάξεις. Οι Johnson και Mims-Cox (2006) περιγράφουν τρείς τύπους φακέλων επιτευγμάτων που χρησιμοποιούνται σε ακαδημαϊκά πλαίσια: Μάθηση και διδασκαλία. Στην εκμάθηση και τη διδασκαλία των φακέλων επιτευγμάτων, οι μαθητές 15 Σ ε λ ί δ α

16 αναλογίζονται τη μαθησιακή τους διαδικασία και εξατομικεύουν την εργασία τους. Αυτός ο τύπος φακέλου επιτευγμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αθροιστική ή ως διαμορφωτική αξιολόγηση. Ανάπτυξη. Ο αναπτυξιακός φάκελος επιτευγμάτων δείχνει την βελτίωση και ανάπτυξη του μαθητή κατά την πάροδο του χρόνου. Κατά την επιλογή του περιεχομένου οι μαθητές μπορούν να αναστοχαστούν με την πρόοδο τους, και με βάση αυτόν τον αναστοχασμό, να επιλέξουν τα καλύτερα παραδείγματα βελτίωσης τους. Όπως συμβαίνει με την περίπτωση της μάθησης και διδασκαλίας των φακέλων επιτευγμάτων, οι αναπτυξιακοί φάκελοι επιτευγμάτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν είτε ως αθροιστική ή διαμορφωτική αξιολόγηση. Προθήκης. Οι φάκελοι επιτευγμάτων προθήκης αποδεικνύουν την επιτυχία οι μαθητές επιδεικνύουν την ικανότητα τους και ίσως στοχεύουν να εντυπωσιάσουν τους καθηγητές ή τους συμμαθητές τους (Johnson & Mims-Cox, 2006). Στην περίπτωση των τριών τύπων φακέλων επιτευγμάτων, το περιεχόμενο βασίζεται στις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πιθανά υλικά περιλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται σε λίστες ελέγχου, λευκώματα, παρατηρήσεις, σχέδια, λίστες ανάγνωσης, φωτογραφίες, αυτοαξιολογήσεις, αναστοχασμούς, επιστολές, βίντεο, κασέτες ήχου, εκθέσεις προόδου, πρακτικά διαγωνισμάτων, κατ οίκον εργασία, καταλόγους βιβλίων που διαβάστηκαν, κλίμακες αξιολόγησης, παρατηρήσεις συμπεριφοράς, επικεφαλίδες, και ούτω καθεξής. Αυτά τα έγγραφα/ καλλιτεχνήματα μπορούν να αποθηκευτούν σε οποιαδήποτε μορφή, ενός φακέλου αρχείων, ενός αναρτημένου αρχείου, ενός άλμπουμ. Όπως ήδη αναφέρθηκε το περιεχόμενο και η οργάνωση του φάκελου επιτευγμάτων εξαρτώνται από το σκοπό. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων θα πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία και οι λειτουργίες (και ο σκοπός) του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ενδέχεται να αλλάξουν. Τα περισσότερα προγράμματα φακέλων επιτευγμάτων αρχίζουν με το φάκελο επιτευγμάτων εργασίας. Με την πάροδο του χρόνου, ένας μαθητής επιλέγει στοιχεία από το φάκελο επιτευγμάτων εργασίας και τα χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει ένα φάκελο επιτευγμάτων εμφάνισης. Τέλος, ο μαθητής αναπτύσσει ένα φάκελο επιτευγμάτων αξιολόγησης, που περιέχει παραδείγματα από τις καλύτερες του ή της εργασίες, καθώς και μια εξήγηση γιατί κάθε εργασία είναι σημαντική. Η εξήγηση, ή αναλογισμός, περιγράφει πώς η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει κυριαρχία των ειδικών απαιτήσεων του αναλυτικού προγράμματος ή των μαθησιακών στόχων (Brown, 2011, educationworld.com). Ο Himpsl-Gutermann (2012) προτείνει τη δομή τριών στρωμάτων των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων (βλ. Σχήμα 1). Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία της Μάθησης θα πρέπει να τεθεί σε καλπασμό. Οι μαθησιακές ενέργειες 16 Σ ε λ ί δ α

17 του εκάστου εκπαιδευομένου περιλαμβάνουν την αντικατοπτριστική χρήση των πόρων και οδηγεί σε καλλιτεχνήματα. Αυτά τα Είδη Μάθησης - τα οποία συλλέγονται σε ένα χώρο αποθήκευσης - είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας μάθησης που συμβολίζεται στο παρακάτω σχήμα ως κύκλος του σχεδιασμού, της πράξης, και επικύρωσης, ο οποίος απεικονίζει και την συντελεστική μάθηση από ατομική επίλυση των προβλημάτων αλλά και την επικοινωνιακή πράξη. Το ανώτερο στρώμα της δομής ονομάζεται Εκπροσώπηση της Μάθησης. Επιτρέπει τη διορατικότητα στη διαδικασία μάθησης και λειτουργεί ως προθήκη. Διαφορετικές απόψεις μπορούν να προσφερθούν για διαφορετικές ομάδες-στόχους. Μια άποψη αντιστοιχεί σε μία αναπαράσταση της ατομικής μάθησης - όπως ένα στιγμιότυπο από ένα συγκεκριμένο μέρος της ατομικής μαθησιακής βιογραφίας. Σχήμα 1. Δομή τριών στρωμάτων ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων (Himpsl-Gutermann, 2012, p. 243) Στο μοντέλο των τριών στρωμάτων του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων των Himpsl-Gutermann είναι φανερό ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων έχει λειτουργικότητα για να μετατραπεί από διαδικασία μάθησης σε προϊόντα μάθησης ή αναπαράσταση της μάθησης. Είναι συνεχής διαδικασία που περιλαμβάνει διαδρομή αναστοχασμού - σχέδιο, πράξη, επικύρωση και κατόπιν σχέδιο και πάλι. Έτσι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων θα πρέπει να κατανοηθεί ως ένα εργαλείο για την συνεχής ανάπτυξη, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της δια βίου μάθησης. Ακόμα και οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων που δημιουργήθηκαν σε 17 Σ ε λ ί δ α

18 επίσημη αξιολόγηση σε σχολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί να μετατραπούν σε οποιοδήποτε άλλο τύπο ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων, επειδή μπορούν να μοιραστούν τον ίδιο χώρο αποθήκευσης της μάθησης τεχνουργημάτων. Μια δυνατότητα να συλλεγούν, να αποθηκευτούν και να αναδιοργανωθούν τα εν λόγω τεχνουργήματα μάθησης είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς φακέλους επιτευγμάτων. Αλλά ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων είναι να μετατρέψει τη μάθηση προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 21 ου αιώνα. Η αλλαγή ρόλων και σχέσεων δασκάλου-μαθητή επηρεάζουν νέες προσεγγίσεις στα αποτελέσματα αξιολόγησης της μάθησης. Ακόμη και τα μαθησιακά αποτελέσματα ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο. Για κάποιους είναι ακριβής συγκεκριμένο θέμα το περιεχόμενο, για άλλους - η συνολική εμπειρία και γνώση που αποκτά ο μαθητής. Σύμφωνα με τον Montes (2013), οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα πρέπει να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία ανάπτυξης ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει το είδος του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων και οποιονδήποτε ειδικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν. Αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων ως εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση βασισμένο στον προγραμματισμένο σκοπό. Παρά το γεγονός ότι στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων αναπτυσσόμενοι σε μια συνεργάσιμη διαδικασία υποστηρίζουν την αξιολόγηση για μάθηση παρά την αξιολόγηση της μάθησης. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διάκριση για διάφορους λόγους. Ωστόσο, ο Barrett (2007) εναρμονίζει επίσης αυτούς τους δύο σκοπούς στους οποίους «ο αναλογισμός, η τεκμηρίωση και η συνεργασία» τέμνονται. Αυτός ο διπλός στόχος επιτρέπει στους μαθητές να κατέχουν τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων τους, ο οποίος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για υπευθυνότητα (Barrett, 2007). Από την άλλη πλευρά, αυτός ο συμβιβασμός θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαδικασία του ηλεκτρονικού φάκελο επιτευγμάτων/αποτελέσματα εάν οι δύο σκοποί δεν είναι καλά ενσωματωμένοι. Όταν ένας ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση, ο σκοπός του έχει επιβληθεί από κάποιο οργανισμό. Ο Barker (2005) αναφέρει ότι η αξιολόγηση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων συνδυάζει πολλές καινοτομίες στην κατάλληλη αξιολόγηση της μάθησης, δηλαδή, εναλλακτική αξιολόγηση, αυθεντική αξιολόγηση, αξιολόγηση βάσει των ικανοτήτων, ευέλικτη αξιολόγηση και αξιολόγηση βάσει προτύπων. Η εναλλακτική αξιολόγηση αναφέρεται σε εναλλακτικούς τρόπους ενίσχυσης της εκπαιδευτικής 18 Σ ε λ ί δ α

19 αξιολόγησης, μέσω, π.χ. της μέτρησης της εμπιστοσύνης, της ανάλυσης αυτογνωσίας, και της αξιολόγησης των επιδόσεων. Η αυθεντική αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των βασικών δεξιοτήτων των μαθητών, έλεγχο των πληροφοριών, υψηλό επίπεδο κατανόησης, προσωπικά χαρακτηριστικά και συνήθειες του μυαλού και επιτρέπει στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη μάθησή τους. Η αξιολόγηση βάσει των ικανοτήτων είναι η αξιολόγηση της ικανότητας κατά των προτύπων που καθορίζουν τη γνώση και τις δεξιότητες σε ένα συγκεκριμένο χώρο, που συνήθως χρησιμοποιείται στην επαγγελματική εκπαίδευση και τις επαγγελματικές πιστοποιημένες διαδικασίες. Η ευέλικτη αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει λίστες ελέγχου, φακέλους αξιολόγησης, εργασίες επιδόσεων, αξιολογήσεις προϊόντων, έργα και προσομοιώσεις παρατήρηση του μαθητή, ερωτήσεις, προφορικές ή γραπτές εξετάσεις και εργασίες, έργα που αναλαμβάνονται σε ομάδες ή ατομικά, παιχνίδια ρόλων, δείγματα εργασίας, αξιολόγηση βασισμένη σε υπολογιστή και η ευέλικτη αξιολόγηση αποσκοπεί στο να ταιριάξει το ρυθμό του μαθητή και το στυλ μάθησης και να αξιολογήσει το άτομο, όταν αυτός / αυτή είναι έτοιμος / η. Η αξιολόγηση βάσει προτύπων προτίθεται για τη μέτρηση των επιτευγμάτων κατά των αναφερομένων μαθησιακών αποτελεσμάτων ή στόχων. Συνδυάζοντας στοιχεία από όλα αυτά, η αξιολόγηση του φακέλου επιτευγμάτων περιλαμβάνει τη χρήση των προϊόντων εντός του φακέλου επιτευγμάτων ως αποδεικτικό στοιχείο της μάθησης για σκοπούς αξιολόγησης. Ο Barrett εντοπίζει τους εξής τύπους αξιολόγησης και έτσι καθιστά τον ίδιο τον φάκελο επιτευγμάτων ένα εργαλείο για αξιολόγηση: Παραδοσιακή Αξιολόγηση, με έμφαση σε βαθμούς και κατατάξεις, γνώση, αναλυτικό πρόγραμμα και δεξιότητες, που υλοποιούνται μέσω των αξιολογήσεων στην τάξη (διαγωνίσματα, κουίζ, εργασίες στο σπίτι), και τυποποιημένα διαγωνίσματα (είτε αναφερόμενα σε κανόνες ή αναφερόμενα σε κριτήρια) Αξιολόγηση Επίδοσης, με έμφαση σε διακριτά αποτελέσματα και πρότυπα, εφαρμογή και μεταφορά, εφαρμοσμένα μέσα από πρότυπα, εργασίες, κριτήρια και επικεφαλίδες βαθμολόγησης. Αξιολόγηση Φακέλου Επιτευγμάτων, με έμφαση στην βελτίωση και την ανάπτυξη κατά την πάροδο του χρόνου, υλοποιημένη μέσω της επιλογής, του αναστοχασμού και της επιθεώρηση της εργασίας στην τάξη, σε συνδυασμό με τον καθορισμό στόχου και την αυτό-αξιολόγηση. Ο Montes (2013) σημειώνει, ότι η υπάρχει μια ποικιλία τύπων αξιολόγησης, αλλά ως επί το πλείστον όλες οι αξιολογήσεις εμπίπτουν σε μια από τις δύο κατηγορίες: αθροιστική ή διαμορφωτική. Η Αθροιστική (προσανατολισμένο προϊόν) και διαμορφωτική αξιολόγηση αναφέρεται στη λειτουργία της αξιολόγησης. Η αθροιστική αξιολόγηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι το παιδί έχει μάθει σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο χρόνο. 19 Σ ε λ ί δ α

20 Χρησιμοποιείται για να παρέχει μια άθροιση της μάθησης του μαθητή. Η Διαμορφωτική (προσανατολισμένη διαδικασία) αξιολόγηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς ένα παιδί μαθαίνει, ποιές τεχνικές διδασκαλίας λειτουργούν και το ισχυρότερο στυλ μάθησης. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται έπειτα για να μεταβάλει τη διαδικασία της διδασκαλίας ή το περιεχόμενο. Η αθροιστική και διαμορφωτική αξιολόγηση μπορεί να είναι επίσημη ή ανεπίσημη. Οι επίσημες αξιολογήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν συνήθως διαγωνίσματα, κουίζ, κ.λ.π., μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να καθορίσουν το τι έχει κατανοηθεί. Οι ανεπίσημες αξιολογήσεις είναι απλές, και περιλαμβάνουν παρατηρήσεις, συζητήσεις, αυτό-αξιολογήσεις, κλπ. Μέτρα αναφερόμενα σε κανόνες και αναφερόμενα σε κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος του προσδιορισμού της επιλεξιμότητας και για τη μέτρηση της προόδου των μαθητών στη μάθηση και τη συνολική ανάπτυξη σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο χρόνο. Παρά το γεγονός ότι μέτρα αναφερόμενα σε κριτήρια θα μπορούσαν να θεωρηθούν αθροιστικά, σε ορισμένες περιπτώσεις οι εν λόγω αξιολογήσεις μπορούν να αποφέρουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαμορφωτικά. Για παράδειγμα, ένας δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει την επίδοση ενός μαθητή σε ένα τυποποιημένο διαγώνισμα τόσο για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη ενός προτύπου μάθησης, όσο και για να εντοπίσει μέρη όπου ο μαθητής έχει ανάγκη από περαιτέρω οδηγίες. Σε αυτή την περίπτωση, το εργαλείο αξιολόγησης είναι αθροιστικό, αλλά οι πληροφορίες που λαμβάνονται χρησιμοποιούνται διαμορφωτικά (Jacobs, Martin, & Otieno, 2008, Taylor, 2006). Το είδος της αξιολόγησης επηρεάζει τη λειτουργία τύπου του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων (αναπαράσταση, διαδικασία, προϊόν) και καθορίζει το ρόλο του δασκάλου και μαθητών στη διαδικασία (βλέπε Πίνακα 2). 20 Σ ε λ ί δ α

21 Πίνακας 2. του Περίληψη ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων Μάθησης, Προθήκης και Αξιολόγησης (Υπουργείο Παιδείας Σιγκαπούρης, 2005) Σύμφωνα με τον Montes (2013), ο διαχωρισμός αθροιστικών και διαμορφωτικών αξιολογήσεων μπορεί να είναι πολύπλοκος. Για παράδειγμα, ένας φάκελος επιτευγμάτων μπορεί να χρησιμεύσει είτε ως αθροιστική ή διαμορφωτική αξιολόγηση, ανάλογα με το σκοπό της αξιολόγησης. Οι διαμορφωτικοί φάκελοι αξιολόγησης είναι έργα σε εξέλιξη (Carmean & 21 Σ ε λ ί δ α

22 Christie, 2006), όπου οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τόσο το περιεχόμενο όσο και τη διαδικασία ανάπτυξης του φακέλου επιτευγμάτων των μαθητών, έτσι παρατηρούν την πρόοδο των μαθητών, ενώ πραγματοποιείται η διαδικασία της μάθησης. Οι αθροιστικοί φάκελοι επιτευγμάτων αξιολόγησης αξιολογούνται συνήθως στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία εκμάθησης δεν παρατηρείται μόνο το τελικό προϊόν αξιολογείται. Ως εκ τούτου, το είδος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται θα καθορίσει αν ένας φάκελος επιτευγμάτων θα αντιμετωπιστεί ως ένα τελικό προϊόν που θα αξιολογηθεί στο τέλος του εξαμήνου ή του έτους (αθροιστική) ή ως ένα συνεχής εργαλείο μάθησης για να βελτιώσει την μάθηση των μαθητών και τις στρατηγικές διδασκαλίας (διαμορφωτική) (βασισμένο στους Beck, Livne, & Bear, 2005 Carmean & Christie, 2006, αναφερόμενους στον Montes, 2013). Ένας ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων συνδυάζει την ατομική εργασία του μαθητή με την αξιολόγηση βάσει προτύπων, καθώς επίσης, οργανώνει και δημιουργεί ευρετήριο των στοιχείων των μαθητών». Τα περιεχόμενα του φακέλου επιτευγμάτων του μαθητή μπορούν να αποδείξουν πως ο μαθητής έχει εκπληρώσει τα πρότυπα χρησιμοποιώντας υπερκειμενικούς συνδέσμους για τη σύνδεση του έργου με τα πρότυπα που ανταποκρίνεται. Ο αναστοχασμός του μαθητή περιλαμβάνει το σκεπτικό για τα καλλιτεχνήματα και πώς επιτυγχάνει τα συγκεκριμένα πρότυπα. Ο δάσκαλος δουλεύει σε συνεργασία με τους μαθητές για να τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στα διαφορετικά πρότυπα. Ο φάκελος επιτευγμάτων είναι ένα όχημα για την επίδειξη της προόδου των μαθητών προς συγκεκριμένα πρότυπα, τότε οι καθηγητές πρέπει να δώσουν αρκετές εργασίες οι οποίες αξιοποιούνται μέσω των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αντιπροσωπεύονται από κάθε πρότυπο. Ο καθηγητής προσθέτει τη γνώμη του, ως μέρος της αξιολόγησης. Ο διάλογος μεταξύ του δασκάλου και του εκπαιδευόμενου ενισχύει τη διαδικασία μάθησης και αναστοχασμού (Niguidula, 2005). Σύμφωνα με τους Jan van Tartwijk, Erik Driessen (2004), υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων: - Φάκελοι επιτευγμάτων Αξιολόγησης. Φάκελοι επιτευγμάτων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αξιολόγησης μόνο συνήθως οργανωμένοι γύρω από στοιχεία όπως τα προϊόντα υποψηφίων, αξιολογήσεις, φωτογραφίες και βίντεο-καταγραφές. Οι αξιολογήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται φάκελοι επιτευγμάτων διαφέρουν από άλλες αξιολογήσεις, διότι οι υποψήφιοι δεν έχουν δοκιμαστεί, αλλά καλούνται να αποδείξουν την ικανότητά τους. Για να είναι πειστικοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως οι αξιολογήσεις των εργοδοτών ή των εποπτικών αρχών και ορισμένων βασικών προϊόντων. - Φάκελοι επιτευγμάτων Βιτρίνας. Όταν τα πρόσωπα συντάσσουν ένα φάκελο επιτευγμάτων είναι ελεύθερα να καθορίσουν το περιεχόμενο του 22 Σ ε λ ί δ α

23 φακέλου επιτευγμάτων τους, τις περισσότερες φορές έχουν την τάση να παρουσιάζουν παραδείγματα από τις καλύτερες εργασίες τους ή αξιολογήσεις του εν λόγω έργου. - Φάκελος επιτευγμάτων Ανάπτυξης. Ένας φάκελος επιτευγμάτων μπορεί επίσης, να σχεδιαστεί ως ένα μέσο για να παρακολουθείτε και να σχεδιάζετε η ανάπτυξη του ιδιοκτήτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, αυτό αναφέρεται ως ένας φάκελος επιτευγμάτων ανάπτυξης. Ο όρος Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης, χρησιμοποιείται συχνά. - Φάκελος επιτευγμάτων Αναστοχασμού. Όταν οι φάκελοι επιτευγμάτων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ελέγχου της ανάπτυξης των ιδιοκτητών, είναι σημαντικό να γνωρίζει πώς αξιολογεί και αναλύει τον εαυτό του. - Συνδυασμοί. Οι φάκελοι επιτευγμάτων χρησιμοποιούνται συνήθως για έναν συνδυασμό διαφορετικών σκοπών και συνδυάζουν χαρακτηριστικά από τον κάθε ένα από τους τυπικούς φακέλους επιτευγμάτων που περιγράφονται παραπάνω. Περίληψη Μια ανάλυση ορισμού του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων δείχνει ότι ο καθορισμός ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις λειτουργίες και το πλαίσιο στο οποίο περιγράφεται ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά βασικά σημεία που καθορίζουν τον ηλεκτρονικό φάκέλο επιτευγμάτων σε όλους τους ορισμούς: Συγγραφή (ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων ανήκει σε αυτόν που δημιουργεί τον ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων, το μαθητή ή τον εκπαιδευτικό) Σκέψη (σε οποιοδήποτε τύπο ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ο μαθητής χρησιμοποιεί τη σκέψη για να οργανώσει το περιεχόμενο) o Οργανωμένο περιεχόμενο (το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων είναι οργανωμένο με συγκεκριμένο τρόπο ή στρατηγική) o Επιλεκτικό περιεχόμενο (οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων παρέχουν περιεχόμενο που έχει σκόπιμη συνάθροιση) o Καλλιτεχνήματα (οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων περιέχουν αυθεντικά καλλιτεχνήματα αποδεικνύοντας τις ικανότητες) o Σκέψη (σε οποιοδήποτε τύπο ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων ο μαθητής χρησιμοποιεί τη σκέψη για να οργανώσει το περιεχόμενο) o Ψηφιακή μορφή (ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων εκτελείτε σε ψηφιακή μορφή, παρέχοντας τη δυνατότητα χρήσης καλλιτεχνημάτων). 23 Σ ε λ ί δ α

24 Καταλήγοντας με τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι η χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων εξαρτάται από ένα πλαίσιο ή ανάγκη. Ο σχεδιασμός του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων εξαρτάται από το σκοπό. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές βασικές τάσεις: o Αναπαράσταση της μάθησης (βιτρίνα) o Διαδικασία της μάθησης (ανάπτυξη, διαμορφωτική αξιολόγηση), o Προϊόντα μάθησης (μάθηση και διδασκαλία, αθροιστική αξιολόγηση). Ακόμα και οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων που δημιουργήθηκαν σε επίσημη αξιολόγηση σε σχολικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μπορούν να μετατραπούν σε οποιοδήποτε άλλο τύπο ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, επειδή μπορούν να μοιράζονται τον ίδιο χώρο αποθήκευσης των τεχνουργημάτων μάθησης Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων ως Εργαλείο Ανάπτυξης και Αξιολόγησης των Δεξιοτήτων του 21 ου Αιώνα Οι Δεξιότητες του 21 ου Αιώνα Παγκοσμίως Σύμφωνα με τον Knight κ.ά. (2005) υπάρχουν πολλές επικρίσεις για τη σύγχρονη εκπαίδευση. Κάποιοι φοβούνται ότι οι μαθητές δεν αναπτύσσουν ικανότητες όπως η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, και ανεπτυγμένη αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης. Η έκθεση JISC, Η Εκμάθηση του Γραμματισμού στην Ψηφιακή Εποχή (2009) προτείνει ότι, «το μέλλον απαιτεί εξειδικευμένους, με ψηφιακή επίγνωση μαθητές με την ικανότητα συμμετοχής στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της ζωής τους, με τη χρήση των τεχνολογιών της επιλογής τους». Σε κάποια ακαδημαϊκή βιβλιογραφία αυτές οι προαναφερθείσες δεξιότητες ονομάζονται δεξιότητες του 21 ου αιώνα. Μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως κινήσεις για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα άρχισε στην κοινοπραξία της Αυστραλίας, της Φινλανδίας, της Πορτογαλίας, της Σιγκαπούρης, της Αγγλίας, των ΗΠΑ, υπό την αιγίδα κολοσσών της βιομηχανίας ΤΠΕ όπως Cisco, Intel και Microsoft. Το έργο που ονομάζεται Η Αξιολόγηση και η Διδασκαλία των Δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα (ATC21S) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που προτείνει τρόπους για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα και ενθαρρύνει τη διδασκαλία και την υιοθέτηση αυτών των δεξιοτήτων στην τάξη. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αυτού του έργου είναι μια νέα εννοιολογική δομή των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα (βλ. Σχήμα 2). Η έννοια αυτή διακρίνει δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη σκέψη, την εργασία και τη διαβίωση ως μια βιώσιμη 24 Σ ε λ ί δ α

25 προσέγγιση για την ατομική ανάπτυξη στην δια βίου μάθηση. Σχήμα 2. Εννοιολογική Δομή των Δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα (Griffin, 2012) Το έργο ATC21S υπογραμμίζει την ανάγκη να βρεθούν νέοι τρόποι ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διαδικασία της μάθησης για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα μέσα από όλα τα αναλυτικά προγράμματα, συνεπώς, υπάρχει η ανάγκη της αλλαγής στον τρόπο μάθησης και διδασκαλίας στα σχολεία. Σε ένα από τα πέντε έγγραφα που είχαν έναρξη κατά τη διάρκεια αυτού του έργου, οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων αναφέρονται ως ένα από τα εργαλεία που βασίζονται στα ΤΠΕ για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα. Αλλά δεν είναι μόνο ο Δυτικός Κόσμος που κατανοεί την ανάγκη για αντιμετώπιση των προκλήσεων της νέας εποχής αναπτύσσοντας ικανότητες. Χώρες της Ασίας το 2008, υποστηριζόμενες από την Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (ΟΣΑΕ) συμπλέγματος στο 2 ο ΟΣΑΕ Συνέδριο για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση ιδρύθηκε το έργο «Εκπαίδευση για την Επίτευξη των Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα για όλους: Σεβασμός στο Παρελθόν για να Προχωρήσουμε στο Μέλλον», στο οποίο βασικά θέματα και τομείς προτεραιότητας που πρέπει να επικεντρωθεί ήταν: Εντοπισμός της βασικής γνώσης περιεχομένου και δεξιοτήτων στα μαθηματικά, την επιστήμη, και τις γλώσσες που όλοι οι μαθητές πρέπει να κατέχουν Εντοπισμός της σταδιοδρομίας και των τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στον 21 ο αιώνα στο χώρο εργασίας και Εντοπισμός των εργαλείων ΤΠΕ και συστηματική μεταρρύθμιση υποστηριγμάτων (νέοι τρόποι διδασκαλίας αξιολόγηση και λογοδοσία) αναγκαία για τη διασφάλιση των Δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα για Όλους. Ένας από τους σκοπούς της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ήταν να συγχωνευθούν οι Δυτικές και 25 Σ ε λ ί δ α

26 Ανατολικές γνώσεις για να δημιουργήσουν ικανότητες του 21 ου αιώνα που πρέπει να αναπτυχθούν στα σχολεία (βλ. Σχήμα 3). Σχήμα 3. Οδεύοντας προς το Μέλλον: Δεξιότητες και Εκπαιδευτικά Συστήματα (ΟΣΑΕ, 2008) Ως αποτέλεσμα αυτού του έργου δόθηκε έμφαση σε τέσσερις βασικές ικανότητες, ως οι πιο σημαντικές για τον 21 ο αιώνα: Ικανότητες δια βίου μάθησης Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων Ικανότητες αυτό-κατεύθυνσης Ικανότητες συλλογικής εργασίας. Αυτές οι δεξιότητες στην ακαδημαϊκή λογοτεχνία συχνά ορίζονται ως «ήπιες» δεξιότητες που είναι πιο δύσκολο να μετρηθούν. Έτσι, ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων μπορεί να είναι μία από τις προτεινόμενες μεθόδους για την ανάπτυξη και τη μέτρηση των δεξιοτήτων αυτών. Εν τω μεταξύ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, εντοπίζει και καθορίζει τις βασικές ικανότητες και τη γνώση που ο καθένας χρειάζεται, προκειμένου να επιτύχει την απασχόληση, την προσωπική ολοκλήρωση, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή του ως πολίτης στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Το πλαίσιο περιλαμβάνει ικανότητες σε «παραδοσιακά» μαθήματα, όπως η ανάγνωση της μητρικής γλώσσας, η αριθμητική, η γνώση ξένων γλωσσών, η επιστήμη και δεξιότητες πληροφορικής. Αλλά καλύπτει επίσης και άλλες δεξιότητες, όπως το μαθαίνω πώς να μαθαίνω, κοινωνική ικανότητα και πολιτική αγωγή, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επιχειρηματικότητα, η πολιτισμική συνείδηση και η αυτό-έκφραση. Στο έγγραφο «Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση: Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς» (2007) αναφέρονται οκτώ βασικές ικανότητες για τον 21 ο αιώνα: 1) Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 2) Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες 3) Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία 4) Ψηφιακή ικανότητα 5) Μαθαίνω πως να μαθαίνω 6) Κοινωνικές ικανότητες και πολιτική αγωγή 26 Σ ε λ ί δ α

27 7) Πρωτοβουλία και η επιχειρηματικότητα 8) Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. Στη συνέχεια σε αυτή την ανάλυση οι εν λόγω οκτώ ικανότητες θα αναλυθούν σε βάθος, παραπέμποντας στη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στην ανάπτυξη και την πρόσβαση σε αυτές τις ικανότητες σε Κ12 αναλυτικά προγράμματα. Τάσεις στις ΤΠΕ για την Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του 21 ου αιώνα Ο Redecker κ.ά. (2013) τονίζουν ότι η αρχική εκπαίδευση θα πρέπει να αντιδράσει πιο αποτελεσματικά και έγκαιρα στην αλλαγή εργασιακών απαιτήσεων και κοινωνικών τάσεων. Θα χρειαστούν για την καλύτερη αντιμετώπιση και τη μείωση του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας. Στο μέλλον, θα επικρατήσουν στρατηγικές μάθησης με επίκεντρο το μαθητευόμενο, αποκεντρωμένες, και εξατομικευμένες, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές καθώς και από ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα, τροποποιημένη αξιολόγηση και μηχανισμούς επικύρωσης και στενότερη συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς. Σήμερα η πληροφόρηση έχει γίνει ένα αγαθό που είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Έτσι, ο μελλοντικός ρόλος των σχολείων θα είναι να καθοδηγήσει τους μαθητές στην αναγνώριση και την επιλογή των ευκαιριών μάθησης που ταιριάζουν καλύτερα στη μορφή μάθησης και τους στόχους τους για την παρακολούθηση της προόδου, τον αναπροσδιορισμό των μαθησιακών στόχων και τις επιλογές και να παρεμβαίνει όταν προκύπτουν δυσκολίες και να εφαρμόσει βιώσιμη αξιολόγηση, πιστοποίηση και πιστοποιημένους μηχανισμούς. Ο φάκελος επιτευγμάτων επιτρέπει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν την παιδαγωγική ακολουθία κατά τη διαδικασία της. Σύμφωνα με την εποικοδομητική θεωρία μάθησης οι Μαθητές μαθαίνουν καλύτερα μέσα από την ενεργό συμμετοχή στην οικοδόμηση της δικής τους μάθησης, χρησιμοποιώντας τρόπο σκέψης υψηλότερης τάξης, και στοχαστική σκέψη σε ένα συλλογικό και συνεργατικό περιβάλλον. Αυτή η προσέγγιση στη μάθηση εκπροσωπείται περισσότερο στους ηλεκτρονικούς φακέλους επιτευγμάτων. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων μπορούν να παρέχουν ένα μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές κατασκευάζουν νόημα. Ο φάκελος επιτευγμάτων παρουσιάζει την ανάπτυξη της μάθησης μέσα από μια διαδικασία αναστοχασμού, ανατροφοδότησης και αυτόαξιολόγησης με βάση τεχνουργήματα που επιλέχτηκαν από τον μαθητή για να πληρούν τα κριτήρια ή τα πρότυπα. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων χρησιμοποιεί διάφορα τεχνολογικά εργαλεία, όπως τα πολυμέσα, το λογισμικό και το υλικό που είναι ελκυστικό για τους μαθητές και ενισχύει την εμπειρία μάθησης τους. 27 Σ ε λ ί δ α

28 Ο Kimball (2005) υποστηρίζει ότι η καλή παιδαγωγική φακέλου επιτευγμάτων περιστρέφεται γύρω από την προσεκτική συλλογή των στοιχείων, τον αναστοχασμό που επανεξετάζει και φτιάχνει μια ιστορία από τις μαθησιακές εμπειρίες, και κάνοντας συνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών ιδεών και δράσεων. Κατά την άποψή του, η παιδαγωγική του φακέλου επιτευγμάτων «επιδιώκει να ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν δυναμικοί συμμετέχοντες στη δική τους μάθηση, οι μαθητές δεν είναι απλά οι χρήστες του συστήματος είναι, ή θα έπρεπε να είναι, οι συντάκτες του» (Kimball, 2005, σελ.442). Σημαντικά εδώ είναι τα θέματα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, της πατρότητας και της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Ο Kimball πιστεύει ότι οι φάκελοι επιτευγμάτων μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει αυτή τη δύναμη προς τους μαθητές. Οι McNair και Γαλανούλη (2002) πιστεύουν επίσης ότι η αλλαγή μπορεί να συνεπάγεται με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως χαρακτηρίζεται από τη χρήση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων. Οι τεχνολογικές δεξιότητες δεν πρέπει να θεωρούνται ως ένα διακριτό σύνολο δεξιοτήτων, αλλά μάλλον ως τρόπος ενίσχυσης της μάθησης και της διδασκαλίας. Η εστίαση των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων πρέπει να είναι στην εκμάθηση, όχι στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση αυτής της μάθησης: Η αυξημένη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την επαγγελματική πρακτική φακέλου επιτευγμάτων απαιτεί μια εντελώς νέα προσέγγιση αναλυτικού προγράμματος, όπου οι διδακτικές δραστηριότητες που σχετίζονται σαφώς με την πρακτική των μαθησιακών αποτελεσμάτων και καλλιτεχνημάτων μπορούν να αποθηκευτούν σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων. Με την άποψη αυτή, η έρευνα του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων προτείνει την ανάγκη για τους προγραμματιστές των αναλυτικών προγραμμάτων και τους θεσμικούς ηγέτες των σχολείων να ενσωματώσουν επίσης την διδασκαλία και την μάθηση του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων στο αναλυτικό πρόγραμμα, και ιδίως την ανάγκη κατανόησης των αμοιβαίων σχέσεων των μάθησης και του αναστοχασμού. Μόνο εάν υπάρχει πλήρης θεσμική υποστήριξη και υποστήριξη από το αναλυτικό πρόγραμμα σε πρωτοβουλίες του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων, η ενίσχυση της αξίας των ΤΠΕ και οι υποστηριζόμενες παιδαγωγικές έννοιες του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων θα επιτευχθούν. Καθώς οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων είναι εργαλεία επικεντρωμένα στον μαθητευόμενο, ο ρόλος του δασκάλου είναι κυρίως υποστηρικτικός. Ο ρόλος του προπονητή δεν σημαίνει να προσποιείται όλους τους στόχους, αλλά να υποστηρίζει τους μαθητές για την επίτευξη των αυτο-κατευθυνόμενων στόχων με διάφορους τρόπους. Στο μοντέλο της διδασκαλίας με τη χρήση ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων, οι μαθητές θα πρέπει να λαμβάνουν μια δυναμική στάση σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση, τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους συμμαθητές τους. Για παράδειγμα, στην 28 Σ ε λ ί δ α

29 ιδανική περίπτωση, οι μαθητές μαθαίνουν πώς να αναλύουν τη διαδικασία της μάθησης τους και των άλλων μαθαίνουν να αναστοχάζονται, να εφαρμόζουν και να εσωτερικεύουν τα κριτήρια και τα πρότυπα αξιολόγησης, τις αποδείξεις. Ο Kimball (2005, σελ. 451) προχωρεί παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι «ούτε η συλλογή ούτε η επιλογή [των κομματιών που θα ενσωματωθούν σε ένα φάκελο επιτευγμάτων ] είναι χρήσιμες εργασίες μάθησης χωρίς βάση στον αναστοχασμό. Ο αναστοχασμός περιζώνει ολόκληρη την παιδαγωγική των φακέλων επιτευγμάτων». Δύο άλλα βασικά στοιχεία των φακέλων επιτευγμάτων είναι ότι μετρούν την μάθηση και την ανάπτυξη κατά την πάροδο του χρόνου (Barrett, 2002), και αυτή είναι η διαδικασία της κατασκευής ενός φακέλου επιτευγμάτων, αντί του τελικού προϊόντος, δηλαδή, όπου η εκμάθηση πραγματοποιείται (Smith & Tillema, 2003). Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ινστιτούτο Τεχνολογικών Μελετών τον Μάρτιο του 2013 έχει ξεκινήσει το έγγραφο «Η χρήση των ΤΠΕ για την Αξιολόγηση των Βασικών Ικανοτήτων». Αυτό το έγγραφο αποσκοπεί στην επισκόπηση των τάσεων της χρήσης των ΤΠΕ στην αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων. Σύμφωνα με την Eurydice (2012), «χώρες της Ευρώπης έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση αυτών των βασικών ικανοτήτων στα εθνικά αναλυτικά προγράμματα και άλλα κατευθυντήρια έγγραφα» (Eurydice, 2012). Ωστόσο, μία από τις βασικές προκλήσεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ είναι η αξιολόγηση αυτών των ικανοτήτων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). Τα ΤΠΕ προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για τη διάταξη των μορφών αξιολόγησης το οποίο συλλαμβάνει πλήρως όλες τις Βασικές Ικανότητες, σεβόμενη τη σημασία των δεξιοτήτων και των στάσεων των διαστάσεων και λογαριάζοντας για τα λιγότερο απτά θέματα που διέπουν όλες τις Βασικές Ικανότητες, όπως η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των μορφών και των προσεγγίσεων το οποίο μπορεί να ενισχύσει διάφορες πτυχές της ανάπτυξης των βασικών ικανοτήτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε βασικής δεξιότητας με στοχευόμενο τρόπο. Υπάρχει ανάγκη να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ΤΠΕ, να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και την εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα καινοτόμων μορφών αξιολόγησης στη σχολική εκπαίδευση (Redcker, 2013, σελ. 2). Ο Barker (2005) αναφέρει ότι υπάρχει μία τάση προς την αξιολόγηση της μάθησης με τη βοήθεια της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα των συστημάτων μάθησης. Τομείς ενδιαφέροντος για παρακολούθηση περιλαμβάνουν: ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων για την Διαμορφωτική Αξιολόγηση (ένας συγκεκριμένος σκοπός) ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων και Αντανακλαστική Μάθηση (αξιολόγηση ενός τύπου μάθησης) 29 Σ ε λ ί δ α

30 ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων ως εργαλείο μετάβασης (μεταξύ των επιπέδων βαθμού) Αξιολόγηση της μάθησης σε όλα τα αντικείμενα Αυτο- αξιολόγηση της μάθησης Αξιολόγηση της δια βίου μάθησης. Το σχήμα 4 απεικονίζει αυτούς τους τομείς εστίασης. Επί του παρόντος, τη δυνατότητα των ΤΠΕ στη συνολική αξιολόγηση των Βασικών Ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο απτών και των γενικών. (Redcker, 2013, σελ.3). Σχήμα 4. Οι τάσεις των ΤΠΕ στην Αξιολόγηση (Redcker, 2013) Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων είναι κατάλληλοι στην αξιολόγηση των συλλογών του παραγόμενου έργου από τους μαθητές και έτσι είναι ιδιαίτερα ισχυρά εργαλεία για την επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, την επικοινωνία σε ξένες γλώσσες και την πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως σε Ευρωπαϊκά σχολεία ως μέσο για τη στήριξη της διαμορφωτικής και συνοπτικής αξιολόγησης των δημιουργικών παραγωγών των μαθητών (βλέπε προσάρτημα 2). Ο Redcker (2013, σ. 4) προτείνει ότι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων, ως εργαλείο για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα είναι πιο κατάλληλο κατά την αξιολόγηση των γλωσσών και της πολιτισμικής συνείδησης και έκφρασης των ικανοτήτων (βλέπε Σχ. 5), αλλά οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο αξιολόγησης σε άλλες ικανότητες αξιολόγησης. 30 Σ ε λ ί δ α

31 Σχήμα 5. Η Χρήση των ΤΠΕ για την Αξιολόγηση των Βασικών Ικανοτήτων (Redcker, 2013) Αν και ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων αναφέρεται ως εργαλείο για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα έχει περισσότερο αντίκτυπο στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Ωστόσο, όπως όλες οι τεχνολογίες, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Περίληψη Η αρχική εκπαίδευση θα πρέπει να αντιδράσει περισσότερο αποτελεσματικά και έγκαιρα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της εργασίας και των κοινωνικών τάσεων για να περιορίσει το τρέχον χάσμα μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας. Στο μέλλον, με επίκεντρο το μαθητευόμενο, αποκεντρωμένες, και ειδικά κατασκευασμένες στρατηγικές μάθησης θα επικρατήσουν, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές καθώς και ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα, τροποποιημένη αξιολόγηση και επικυρωμένους μηχανισμούς και στενότερη συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς. Αυξημένη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την επαγγελματική πρακτική του φακέλου επιτευγμάτων απαιτεί μία εντελώς νέα προσέγγιση αναλυτικού προγράμματος, όπου οι διδακτικές δραστηριότητες που σχετίζονται σαφώς με την πρακτική των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των καλλιτεχνημάτων μπορούν να αποθηκευτούν σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων. Αλλαγή των ρόλων και των σχέσεων δασκάλουμαθητή επηρεάζουν νέες προσεγγίσεις στα αποτελέσματα αξιολόγησης της μάθησης. Ακόμη και τα μαθησιακά αποτελέσματα ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο. Για κάποιους είναι ακριβές συγκεκριμένο θέμα το περιεχόμενο, για άλλους - η συνολική εμπειρία και η γνώση που κερδίζει ο μαθητής. 31 Σ ε λ ί δ α

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιολόγηση των μαθητών ως παιδαγωγική πράξη» Εισηγητής: Π. Λ. Θεοδωρόπουλος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03

«Η αξιολόγηση των μαθητών ως παιδαγωγική πράξη» Εισηγητής: Π. Λ. Θεοδωρόπουλος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 «Η αξιολόγηση των μαθητών ως παιδαγωγική πράξη» Εισηγητής: Π. Λ. Θεοδωρόπουλος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Παιδαγωγική πράξη: Ενέργεια που σχετίζεται με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών (μαθητών). Διαπαιδαγώγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα

Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή Από τη γνώση αποκλειστικά και

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ενσωμάτωση ή η Ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικό μέρος της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Μια σύντομη μελέτη της κατάστασης στη Σουηδία LIFELONG LEARNING PROGRAMME, INNOVATIONS TRANSFER AGREEMENT DE/10/LLP-LdV/TOI/147367/ 2010-1-DE2-LEO05-05359

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών 1. Βασικά στάδια εφαρμογής της Β φάσης του έργου Η εφαρμογή της Β φάσης του έργου στις σχολικές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Ενίσχυση της αποτελεσματικής συμμετοχής των γονέων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Birmingham City University 1. Εισαγωγή Το E-STEP στοχεύει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Νομικά και οικονομικά θέματα Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική ενότητα Νομικά και οικονομικά θέματα Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο [Η αξιολόγηση του μαθητή]

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο [Η αξιολόγηση του μαθητή] ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο [Η αξιολόγηση του μαθητή] Η αξιολόγηση των μαθητών στο σχολείο είναι μια διαδικασία στενά συνυφασμένη με τη διδακτική πράξη και κατ επέκταση με τη συνολική κοινωνική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα