Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές"

Transcript

1 Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 14 (3) 2009: Κωνσταντίνος Σταθόπουλος* Αθανάσιος Κουλακιώτης** Νικόλαος Παπασυριόπουλος*** Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές Περίληψη: Αυτό το άρθρο αναφέρεται σε έρευνες οι οποίες κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν ARCH-type μοντέλα με σκοπό να εξετάσουν τις αλληλεπιδράσεις των χρηματαγορών σε επίπεδο διακύμανσης μετοχών. Μέσα σ αυτό το σκεπτικό εντάσσονται και παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις σχέσεις. Έτσι, γίνεται περισσότερο κατανοητό γιατί οι αλληλεπιδράσεις των χρηματαγορών παραμένουν δυναμικές. Η δυναμικότητα τους χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις που μπορεί κάποιος να επισημάνει μεταξύ αυτών των χρηματαγορών, δηλ. ποία αγορά είναι ο δέκτης πληροφοριών και ποία είναι ο δότης πληροφοριών. Λέξεις Κλειδιά: ARCH-type μοντέλα, χρηματαγορές, μεταβίβαση πληροφοριών * Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. ** Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. *** Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 219 Εισαγωγή Αυτή η εργασία έχει ως σκοπό να κάνει μια συνοπτική αναφορά σε έρευνες οι οποίες εξετάζουν πως οι διακυμάνσεις μετοχών μεταφέρονται από ένα χρηματιστήριο σε κάποιο άλλο και επίσης πως οι οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν αυτή τη σχέση. Επιπλέον, η μελέτη αναφέρεται στους μηχανισμούς που διέπουν τα χρηματιστήρια και πως αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να αλλάζουν με βάση τη χρηματαγορά στην οποία γίνεται η εστίαση. Επιπρόσθετα, γίνονται αναφορές και στις επιδράσεις των προθεσμιακών συναλλαγών στις διεθνείς χρηματαγορές. Η περιγραφική αυτή ανάλυση βασίζεται σε γεγονότα και έρευνες οι οποίες έχουν γίνει από το 1985 μέχρι το Η πορεία της ανάλυσης περιλαμβάνει το κραχ του 1987 κατά τη διάρκεια του οποίου οι χρηματαγορές υπέστησαν μια σημαντική πτώση. Η έρευνα ασχολείται, επίσης, πρώτον, με την αλληλεπίδραση τιμών και διακυμάνσεων μετοχών μεταξύ των χρηματαγορών, δεύτερον με την άμεση σχέση απόδοσης τιμών και διακύμανσης μετοχών, τρίτον με τους μηχανισμούς μετάδοσης και μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ των χρηματαγορών, τέταρτον με την επιρροή προθεσμιακών συναλλαγών στις χρηματαγορές και πέμπτον με τις σχέσεις διαφόρων οικονομικών μεγεθών και επιρροή τους στις χρηματαγορές. Αλληλοεπίδραση τιμών και διακυμάνσεων μετοχών μεταξύ των χρηματαγορών Οι Y. Hamao και R.W.Masulis και V. Ng εξέτασαν την βραχυχρόνια αλληλεπίδραση των τιμών και της διακύμανσης της αγοράς τριών κυρίαρχων χρηματιστηριακών αγορών. Χρησιμοποίησαν καθημερινές τιμές ανοίγματος και κλεισίματος των μετοχών των χρηματιστηρίων της Νέας Υόρκης, του Τόκυο και του Λονδίνου για μια περίοδο τριών χρόνων, από τον Απρίλιο του 1985 μέχρι τον Μάρτιο του Στην ανάλυση τους χρησιμοποίησαν ένα ARCH μοντέλο για να διερευνήσουν τις αλληλεπιδράσεις που επηρέασαν τις τιμές των μετοχών. 1 Κυρίως μελέτησαν σε ποια έκταση οι αλλαγές στην διακύμανση των τιμών σε μια χρηματιστηριακή αγορά ήταν θετικά συσχετισμένες με αλλαγές στην διακύμανση των τιμών χρηματιστηριακών αγορών που λειτουργούσαν διαφορετικές ώρες της ημέρας. Διαχώρισαν τις καθημερινές αποδόσεις σε δύο κατηγορίες: αποδόσεις κλεισίματος - ανοίγματος και αποδόσεις ανοίγματος - κλεισίματος. Αυτό τους βοήθησε στην ανάλυση και στον διαχωρισμό της επίδρασης της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς από την διακύμανση των τιμών των ξένων χρηματιστηριακών αγορών και κατά το άνοιγμα των συναλλαγών και κατά το κλείσιμο των συναλ- 1 Y.Hamao - R. W. Masulis - V. Ng, 1990, Correlations in Price Changes and Volatility Across International Stock Markets, The Review of Financial Studies, Vol. 3, No. 2, pp

3 220 Αγορά Χωρίς Σύνορα Οι G. Koutmos και G. G. λαγών της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς. Βρήκαν Booth χρησιμοποίησαν στοιχεία για επίδραση της διακύμανσης των τιμών από καθημερινά δεδομένα από την χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης στην χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου και στην χρηματιστηριακή αγορά του Τόκυο και αντίστοιχα από την τις χρηματιστηριακές αγορές για την χρονική χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου στην χρηματιστηριακή αγορά του Τόκυο. Επιπλέον δεν παρατήρη- περίοδο από τις 3 Σεπτεμβρίου 1986 έως την σαν διαφορετικές επιδράσεις στην διακύμανση των 1 Δεκεμβρίου χρηματιστηριακών αγορών αυτών πριν και μετά την Βρήκαν ενδείξεις για περίοδο του κραχ του Η επίδραση στην Ιαπωνική αγορά ήταν σημαντική, ενώ στις άλλες δεν ήταν επιδράσεις των τιμών από και τόσο σημαντική. Αυτά τα αποτελέσματα δεν επηρεάστηκαν από το αν οι αποδόσεις ήταν εκφρασμένες Νέα Υόρκη σε Τόκυο και Λονδίνο, και από Τόκυο σε στο ίδιο νόμισμα. Επίσης, φάνηκε ότι οι μη αναμενόμενες αλλαγές στην ξένη χρηματιστηριακή αγορά σχε- Λονδίνο. τίζονταν με σημαντικές επιδράσεις στην τυπική μέση τιμή της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς και πιο συγκεκριμένα τόσο για τις αποδόσεις κλεισίματος - ανοίγματος όσο και για τις αποδόσεις ανοίγματος κλεισίματος. 2 Οι G. Koutmos και G. G. Booth διερεύνησαν τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης τιμών και διακυμάνσεων στις χρηματιστηριακές αγορές της Νέας Υόρκης, Λονδίνου και του Τόκυο. Η ασύμμετρη επιρροή των καλών και των κακών νέων στην μετάδοση διακύμανσης μεταξύ αυτών των αγορών περιγράφονταν από ένα E-GARCH μοντέλο. Χρησιμοποιώντας καθημερινές αποδόσεις ανοίγματος κλεισίματος, βρήκαν ισχυρές ενδείξεις ότι η επίδραση της διακύμανσης σε μια συγκεκριμένη χρηματιστηριακή αγορά ήταν πολύ πιο ισχυρή όταν τα νέα που έφταναν σ αυτήν από την τελευταία χρηματιστηριακή αγορά που ήταν ανοιχτή ήταν αρνητικά. Μια ανάλυση για την περίοδο πριν και μετά το κραχ του 1987 αποκάλυπτε ότι οι διασυνδέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τριών χρηματιστηριακών αγορών είχαν αυξηθεί στην μετά κραχ εποχή. Οι G. Koutmos και G. G. Booth χρησιμοποίησαν καθημερινά δεδομένα από αυτές τις χρηματιστηριακές αγορές για την χρονική περίοδο από τις 3 Σεπτεμβρίου 1986 έως την 1 Δεκεμβρίου Βρήκαν ενδείξεις για επιδράσεις των τιμών από Νέα Υόρκη σε Τόκυο και Λονδίνο, και από Τόκυο σε Λονδίνο. Ωστόσο, πιο έντονες και αμοιβαίες ήταν οι αλληλεπιδράσεις τη δεύτερη χρονική στιγμή, όπου εκεί βρήκαν αξιοσημείωτες επιδράσεις διακύμανσης από Νέα Υόρκη σε Τόκυο, από Τόκυο και Λονδίνο σε Νέα Υόρκη. Σε όλες τις περιπτώσεις ο μηχανισμός μετάδοσης διακύμανσης ήταν ασύμμετρος. Αρνητικές καινοτομίες σε μια νέα χρηματιστηρια- 2 Ιbid. 3 G. Koutmos - G. G. Booth, Asymmetric Volatility Transmission in International Stock Markets, Journal of International Money and Finance, Vol. 14, No. 6, 1995,

4 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 221 κή αγορά αύξησαν την διακύμανση της στην επόμενη χρηματιστηριακή αγορά πολύ περισσότερο από ότι οι θετικές καινοτομίες. Αυτά τα ευρήματα έδειξαν ότι οι χρηματιστηριακές αγορές ήταν ευαίσθητες σε ειδήσεις που πήγαζαν από άλλες χρηματιστηριακές αγορές, ιδιαίτερα, όταν οι ειδήσεις αυτές ήταν αρνητικές για την αγορά. Η ανάλυση των περιόδων πριν και μετά το κραχ έδειξε ότι οι χρηματιστηριακές αγορές σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο είχαν γίνει πιο ευαίσθητες σε καινοτομίες που προέρχονταν από το Τόκυο. Οι R. Susmel και R.F.Engle μελέτησαν την αλληλεπίδραση του μέσου όρου των τιμών και της διακύμανσης, καθώς και τον χρόνο που αυτή πραγματοποιήθηκε μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. 4 Για την έρευνα τους χρησιμοποίησαν ένα ARCH μοντέλο με ωριαίες παρατηρήσεις από τους βασικούς δείκτες αυτών των αγορών (π.χ. Dow Jones 30, London 30) για την περίοδο Ιανουάριος 1987 Φεβρουάριος Διαπίστωσαν ότι η επίδραση της διακύμανσης μεταξύ αυτών των δύο χρηματιστηριακών αγορών ήταν μηδαμινή και είχε διάρκεια, αν φυσικά υπήρχε, μίας ώρας ή και λιγότερο. Οι πιο ισχυρές επιρροές στις κινήσεις των μετοχών υπήρχαν την ώρα του ανοίγματος του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αλλά δεν ήταν σημαντικές. Η εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα της περιόδου του κραχ του 1987 δεν επηρέαζε την επίδραση (ή την έλλειψη αυτής) μεταξύ των δύο χρηματιστηριακών αγορών. Οι G. Booth και T. Martikainen και Υ. Tse προσδιόρισαν νέα στοιχεία για την επίδραση των τιμών και διακυμάνσεων μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών της Δανίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας. 5 Η επιρροή των καλών και των κακών ειδήσεων αναλύθηκε από ένα πολυμεταβλητό E-GARCH μοντέλο. Η μετάδοση της διακύμανσης ήταν ασύμμετρη, με τη έννοια ότι οι επιδράσεις ήταν πιο έντονες για τις άσχημες ειδήσεις από ότι για τις καλές με αξιοσημείωτες επιδράσεις διακυμάνσεων και τιμών οι οποίες υπήρχαν, αλλά ήταν μικρής εντάσεως. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις χρηματιστηριακές αγορές των παραπάνω χωρών, για μια περίοδο από τις 2 Μαΐου 1988 έως τις 30 Ιουνίου Τα δεδομένα αντλήθηκαν μετά το κραχ του Οκτώβρη του 1987, γιατί μετά το κραχ υπήρξε αύξηση της κίνησης των τιμών των μετοχών. Βρήκαν ότι συχνά υπήρχε κοινή διακύμανση και στις τέσσερις χρηματιστηριακές αγορές. Με εξαίρεση τη Δανία οι μεταβλητότητες αντιδρούσαν πιο έντονα σε δυσάρεστες ειδήσεις (απειλές για την αγορά) παρά στις καλές ειδήσεις (πλεονεκτήματα για την αγορά). Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην καλύτερη περίπτωση υπήρχε συσχέτιση διάρκειας μίας εβδομάδας των συγκεκριμένων χρηματιστηριακών αγορών. Επίσης, έγινε έκδηλο το γεγονός ότι υπήρχε κάποια επίδραση των τιμών και των διακυμάνσεων από την σουηδική στη φινλανδική χρηματιστηριακή 4 R. Susmel, - R. F. Engle, 1994, Hourly Volatility Spillovers Between International Equity Markets, Journal of International Money and Finance, Vol. 13, No.1, 1994, pp G. Booth - T. Martikainen - Y. Tse, Price and Volatility Spillovers in Scandinavian Stock Markets, Journal of Banking and Finance, Vol. 21, Νο , pp

5 222 Αγορά Χωρίς Σύνορα Οι R. Susmel και R.F.Engle αγορά και κάποια αντίστοιχη επίδραση από τη φινλανδική στη σουηδική χρηματιστηριακή αγορά. Αυτές μελέτησαν την οι επιδράσεις μπορεί να αντικατόπτριζαν τη μακροχρόνια οικονομική και πολιτισμική σύνδεση των δύο αλληλεπίδραση του μέσου όρου των τιμών και της χωρών. διακύμανσης, καθώς και τον Ο A. Κanas εξέτασε το θέμα της αλληλεπίδρασης χρόνο που αυτή της διακύμανσης μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών: του Λονδίνου, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των χρηματιστηριακών του Παρισιού και της Φρανκφούρτης. Ένα E-GARCH αγορών της Νέας Υόρκης (Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) μοντέλο χρησιμοποιήθηκε κατά και του Λονδίνου. την διάρκεια της περιόδου 1984 έως 1993 για να προσδιορίσει πιθανές επιρροές μη συμμετρικής διακύμανσης από καινοτομίες. Αμοιβαίες επιδράσεις βρέθηκαν να υπάρχουν μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού και μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου καθώς και μη ισοδύναμες επιδράσεις από Λονδίνο σε Φρανκφούρτη. Σχεδόν σ όλες τις περιπτώσεις οι επιδράσεις ήταν ασύμμετρες, με την έννοια ότι οι άσχημες ειδήσεις (απειλές της αγοράς) είχαν μεγαλύτερη επιρροή στην διακύμανση μιας άλλης αγοράς από ότι τα καλά νέα (πλεονεκτήματα της αγοράς). 6 Επίσης, η ανάλυση για την περίοδο πριν το κραχ του 1987 ( ) και μετά το κραχ ( ) έδειχνε ότι οι περισσότερες επιδράσεις και οι επιδράσεις με μεγαλύτερη ένταση υπήρχαν κατά τη δεύτερη περίοδο. Αυτά τα ευρήματα έδειχναν ότι οι αγορές γινόντουσαν πιο αλληλοεξαρτώμενες την περίοδο μετά το κραχ. Η A. Ng διερεύνησε το μέγεθος και τις αλλαγές στη φύση της επίδρασης των διακυμάνσεων δυο εκ των πιο ισχυρών βιομηχανικά χωρών προς έξι χρηματιστηριακές αγορές του Ειρηνικού Ωκεανού. 7 Εξέτασε εβδομαδιαίες αποδόσεις για να αποφύγει το πρόβλημα του συγχρονισμού λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών. Οι χρηματιστηριακές αυτές αγορές ήταν οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία ως ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες και η Νότιος Κορέα, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν, η Ταϊλανδή και το Χονγκ Κονγκ ως χώρες του Ειρηνικού. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ήταν ότι εκτός της επιρροής των παγκόσμιων παραγόντων, υπήρχαν και σημαντικές επιρροές περιφερειακών (Ιαπωνία) παραγόντων στην διακύμανση αυτών των χρηματιστηριακών αγορών. Απελευθερωτικά μέτρα για αυτές τις χρηματιστηριακές αγορές έδειχναν να επηρέαζαν την σχετική σημασία των παγκοσμίων και περιφερειακών παραγόντων που επίσης επηρέαζαν με τη σειρά τους τις συγκεκριμένες χρηματιστηριακές αγορές κάθε φορά. Ειδικότερα, A. Ng επικέντρωσε την προσοχή της στο πως και σε τι μέγεθος η διακύμανση στις 6 A. Kanas, Volatility Spillovers Across Equity Markets: European Evidence, Applied Financial Economics, Vol. 8, No. 3, 1998, pp Α. Ng, Volatility Spillover Effects From Japan and the US to the Pacific-Basin, Journal of International Money and Finance, Vol. 19,No. 2, 2000, pp

6 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 223 αγορές αυτές επηρεαζόταν από ξένες χρηματιστηριακές αγορές και πόσο από τις άλλες περιφερειακές εθνικές χρηματιστηριακές αγορές. Η Ng έκανε έναν διαχωρισμό μεταξύ περιφερειακής χρηματιστηριακής αγοράς (Ιαπωνίας) και παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς (ΗΠΑ), ξεχωρίζοντας επίσης τις ειδήσεις σ εκείνες που είχαν περιφερειακό χαρακτήρα και σ εκείνες που είχαν παγκόσμιο χαρακτήρα. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο οι περιφερειακές παράγοντες όσο και οι παγκόσμιοι ήταν σημαντικοί για την διακύμανση στις χρηματιστηριακές αγορές του Ειρηνικού, αν και ο παγκόσμιος παράγοντας (ΗΠΑ) έτεινε να επηρεάζει περισσότερο. Επίσης, ο παράγοντας αυτός επηρεαζόταν από την υιοθέτηση απελευθερωτικών μέτρων στις αγορές αυτές, όπως ήταν οι αλλαγές στους περιορισμούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και τα διαθέσιμα των κρατών αυτών. Το ποσοστό της διακύμανσης της χρηματιστηριακής αγοράς που η αιτία του βρισκόταν είτε στους περιφερειακούς παράγοντες είτε στους παγκόσμιους ήταν γενικά πολύ μικρό. Στις τέσσερις από τις έξι αυτές χώρες τα γεγονότα από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία επηρέαζαν λιγότερο από το 10% την εβδομαδιαία διακύμανση των αποδόσεων των μετοχών των χρηματιστηριακών αγορών τους. Υπήρχαν δύο πιθανές εξηγήσεις γι αυτό: Πρώτον, οι τοπικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνταν στο εμπειρικό μοντέλο μπορούσαν να μην είναι ικανές στο να βοηθήσουν το μοντέλο να προσδιορίσει τις δομικές αλλαγές που γινόντουσαν εξαιτίας των περιφερειακών και παγκοσμίων νέων και Δεύτερον, η απόδοση στην διακύμανση των αγορών του Ειρηνικού μπορούσε να καθοδηγούνταν από κάποιους παράγοντες που ήταν πολύ συγκεκριμένοι γι αυτήν την περιοχή και δεν σχετίζονταν με την Ιαπωνική αγορά. Ο L. Baele μελέτησε το κατά πόσο οι προσπάθειες για μια πιο ολοκληρωμένη οικονομία στην Ευρώπη είχαν μεταβάλει το μέγεθος εξαιτίας της επίδρασης των σημαντικών οικονομικών ειδήσεων από τις ΗΠΑ και συνολικά από τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές σε συγκεκριμένες δεκατρείς ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές. Ως δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν οι εβδομαδιαίες αποδόσεις των χρηματιστηρίων δεκατριών ευρωπαϊκών χωρών και δύο περιφερειακών αγορών για την περίοδο 1980 έως Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία που μετείχαν στην ζώνη του ευρώ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Σουηδία που μετείχαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αλλά δεν χρησιμοποιούσαν το ευρώ ως νόμισμά τους και η Ελβετία και η Νορβηγία που δεν μετείχαν στην ΕΕ. Ενώ ως περιφερειακές αγορές θεωρούνταν οι ΗΠΑ και στο σύνολό τους οι Ευρωπαϊκές χώρες. Ο L. Baele χρησιμοποίησε ένα τόσο μεγάλο δείγμα, διότι ήθελε να μελετήσει και να συγκρίνει όλες τις επιδράσεις των διακυμάνσεων των χρηματιστηριακών αγορών. Βρήκε δε ότι οι αλλαγές στο μέγεθος των επιδράσεων ήταν και στατιστικά και οικονομικά σημαντικές. Ενώ τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ το μέγεθος της επίδρασης των σημαντικών νέων ειδήσεων είχε αυξηθεί στη διάρκεια

7 224 Αγορά Χωρίς Σύνορα Ο A. Κanas εξέτασε το θέμα της αλληλεπίδρασης της διακύμανσης μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών: του Λονδίνου, του Παρισιού και της Φρανκφούρτης. όλης την εικοσαετίας που εξετάστηκε, η επίδραση αυτή ήταν πιο αποφασιστική για την ΕΕ. Επίσης, ενώ οι ΗΠΑ συνέχιζαν να ήταν η κυρίαρχη αγορά που επηρέαζε τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, όμως η επιρροή της ίδιας της ΕΕ είχε αυξηθεί σημαντικά. Αυτό μπορεί να οφειλόταν στη βελτίωση και την ανάπτυξη των χρηματιστηριακών αγορών, στον χαμηλό πληθωρισμό και στην αύξηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου. 8 Άμεση σχέση απόδοσης τιμών και διακύμανσης μετοχών Οι K.R. French και G.W.Schwert και R.E. Stambaugh εξέτασαν την σχέση μεταξύ διακύμανσης της χρηματιστηριακής αγοράς μετόχων και της απόδοσης των μετοχών. Βρήκαν στοιχεία θετικής συσχέτισης μεταξύ του αναμενόμενου πριμ κινδύνου (risk-premium) στις κοινές μετοχές και του προβλεπόμενου επιπέδου διακύμανσης. Η διακύμανση των πραγματικών αποδόσεων ήταν τόσο μεγάλη που ήταν πολύ δύσκολο να ξεκαθαριστεί αυτή η σχέση. Καθώς η μελέτη γινόταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (1928 έως 1984) δίνονταν διάφορες ερμηνείες γι αυτήν την σχέση. Υπήρχε, επίσης, μια ισχυρή αρνητική σχέση της μη αναμενόμενης διακύμανσης της χρηματιστηριακής αγοράς και μία υπερβολική περίοδο αποδόσεων των μετοχών. Αν το αναμενόμενο πριμ κινδύνου ήταν θετικά συσχετισμένο με την αναμενόμενη διακύμανση, τότε η θετική μη αναμενόμενη αλλαγή στην διακύμανση αύξανε το μελλοντικό αναμενόμενο πριμ κινδύνου και μείωνε τις ισχύουσες τιμές των μετοχών. Το μέγεθος αυτής της αρνητικής σχέσης μεταξύ ταυτόχρονων αποδόσεων και των αλλαγών στην διακύμανση ήταν τόσο μεγάλο, που οι συγγραφείς την ερμήνευσαν ως ένδειξη θετικής συσχέτισης μεταξύ αναμενόμενου πριμ κινδύνου και προηγούμενων τιμών διακυμάνσεων. 9 Οι S.H. Poon και S.J. Taylor επιχείρησαν να ποσοτικοποιήσουν τη σχέση μεταξύ αποδόσεων μετοχών και διακυμάνσεων των χρηματιστηριακών αγορών, διαμέσου πολλών αντικρουόμενων συμπερασμάτων που είχαν προσδιοριστεί σε πρόσφατες έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χρησιμοποίησαν καθημερινά, εβδομαδιαία και μηνιαία δεδομένα από τον δείκτη FTAS (Financial Times All Share Index) από τον Ιανουάριο του 1965 έως τον Δεκέμβριο του Από τα μηνιαία δείγματα διακυμάνσεων και ARCH μοντέλα προέρχονταν οι εκτιμήσεις της διακύμανσης της χρηματιστηριακής αγοράς. Η σχέση μεταξύ της διακύμανσης της χρηματιστηριακής αγοράς και των μη αναμενό- 8 L. Baele, Volatility Spillover Effects in European Equity Markets: Evidence From a Regime Switching Model, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol., No.1, 2005, pp K. R French - G. W. Schwert - R. E. Stambaugh, Expected Stock Returns and Volatility, Journal of Financial Economics, Vol. 19, No. 1, 1987, pp.3-29.

8 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 225 μενων αποδόσεων ήταν λιγότερο ξεκάθαρη και βρήκαν αποδείξεις για μια αρνητική σχέση αλλά μόνο όταν οι προσδοκίες της διακύμανσης παρουσιάζονταν με τυπικές αποκλίσεις. 10 Οι J. Campbell και L. Hentschel παρατήρησαν ότι φαινόταν εύλογο ότι μια αύξηση στην διακύμανση των χρηματιστηριακών αγορών αύξανε τις απαιτούμενες αποδόσεις των μετοχών και ως συνέπεια είχε τις χαμηλότερες τιμές των μετοχών. Ανέπτυξαν ένα τυπικό μοντέλο γι αυτήν την ανατροφοδότηση διακύμανσης χρησιμοποιώντας ένα απλό Q-GARCH μοντέλο. Το μοντέλο ήταν ασύμμετρο και βοηθούσε να εξηγήσουν την αρνητική ασυμμετρία και την υπερβολική κύρτωση που παρατηρήθηκε στις καθημερινές και μηνιαίες αποδόσεις των μετοχών για την περίοδο από 1926 έως Η διαφορά του Q-GARCH μοντέλου από ένα απλό GARCH μοντέλο ήταν ότι έπιανε εμπειρικά την αρνητική σχέση μεταξύ αποδόσεων των μετοχών και μελλοντικών αποδόσεων των διακυμάνσεων. Παρήγαγε, επίσης, κατάλοιπα με μέσους όρους πιο κοντά στο μηδέν. Οι J. Campbell και L. Hentschel βρήκαν ότι η ανατροφοδότηση διακυμάνσεων κανονικά είχε πολύ μικρή επιρροή στις αποδόσεις, αλλά μπορούσε να ήταν σημαντική στην διάρκεια περιόδων υψηλών διακυμάνσεων. Επίσης, βρήκαν ότι οι προβλεπόμενες μεταβαλλόμενες υπερβολικές αποδόσεις δημιουργούνταν και ερμηνεύονταν καλύτερα από υψηλές διακυμάνσεις. Τα υπόλοιπα στοιχεία των αποδόσεων φαίνονται να οδηγούνταν από τα μερίσματα των μετοχών. Τέλος, διαπίστωσαν ότι η ανατροφοδότηση των διακυμάνσεων δεν συνεισέφερε πολύ στις μη τυπικές αποκλίσεις των αποδόσεων. 11 Οι P.Theodossiou και U. Lee διερεύνησαν με μια επιπλέον ματιά τον βαθμό και τη φύση της αλληλεξάρτησης των πέντε ανεπτυγμένων βιομηχανικά και οικονομικά χωρών (Γερμανία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Καναδάς) και αναφέρθηκαν στο κατά πόσο οι διακυμάνσεις σ αυτές τις χώρες επηρέαζαν τις αναμενόμενες αποδόσεις. Για την έρευνα τους αυτή χρησιμοποίησαν εβδομαδιαία δεδομένα αποδόσεων για τις χρηματιστηριακές αγορές αυτών των χωρών κατά την περίοδο Χρησιμοποιώντας το πολυμεταβλητό GARCH-M μοντέλο παρατήρησαν ότι υπήρχε μια ασθενής αλλά στατιστικά σημαντική επίδραση από την αγορά των ΗΠΑ στον μέσο όρο των τιμών των χρηματιστηριακών αγορών της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, και από την χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας στο μέσο όρο των τιμών της χρηματιστηριακής αγοράς της Γερμανίας. Καμία σχέση δεν βρέθηκε μεταξύ διακυμάνσεων των χρηματιστηριακών αγορών και των αναμενόμενων αποδόσεων. Συγκεκριμένα, οι διακυμάνσεις στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο των εθνικών αγορών τους οφείλονταν σε τοπικούς παράγοντες. Ήταν μη σημαντική, ενι- 10 S. H Poon - S. J. Taylor, Stock Returns and Volatility: An Empirical Study of the UK Stock Market, Journal of Banking and Finance, Vol. 16, No. 1, 1992, pp J.Campbell -L. Hentschel, No News is Good News: An Asymmetric Model of Changing Volatility in Stock Returns, Journal of Financial Economics, Vol. 31, Νο. 3, 1992, pp

9 226 Αγορά Χωρίς Σύνορα Ο L. Baele μελέτησε το σχύοντας την άποψη ότι οι διακυμάνσεις σ αυτές τις κατά πόσο οι προσπάθειες χρηματιστηριακές αγορές εισάγονταν (μεταδίδονταν) για μια πιο ολοκληρωμένη από το εξωτερικό, κυρίως από τις ΗΠΑ. Αξιοσημείωτη επίδραση υπήρχε από την χρηματιστηριακή αγορά οικονομία στην Ευρώπη, των ΗΠΑ στην διακύμανση και των τεσσάρων άλλων είχαν μεταβάλει το μέγεθος χρηματιστηριακών αγορών, από την χρηματιστηριακή από την επίδραση των αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου στον Καναδά και από σημαντικών οικονομικών την Γερμανική χρηματιστηριακή αγορά στην Ιαπωνική ειδήσεων από τις ΗΠΑ και χρηματιστηριακή αγορά. 12 συνολικά από τις Οι C.G. Lamoureux και W.D. Lastrapes εξέτασαν το ευρωπαϊκές κατά πόσο ένας τεράστιος όγκος δεδομένων μπορούσε να φωτίσει την πηγή της επιμονής (persistence) χρηματιστηριακές αγορές σε στην διακύμανση των αποδόσεων των μετοχών, χρησιμοποιώντας καθημερινά μεγάλο όγκο δεδομένων αλ- συγκεκριμένες δεκατρείς ευρωπαϊκές λά χωρίς να υποθέσουν ότι αυτά τα δεδομένα ήταν χρηματιστηριακές αγορές. εξωγενή. Η κυρίαρχη μηδενική υπόθεση ήταν ότι η δυναμική των διακυμάνσεων των καθημερινών αποδόσεων δημιουργούνταν μεμονωμένα στην καθημερινή εμμονή της ταχύτητας των κρυμμένων εισερχομένων πληροφοριών της χρηματιστηριακής αγοράς. Αυτές έδειχναν ότι τα ταυτόχρονα τετράγωνα των αποδόσεων ήταν ικανά να προβλέψουν τις μελλοντικές διακυμάνσεις των αποδόσεων. 13 Οι P. Theodossiou και U. Lee σε μεταγενέστερη μελέτη τους (1995), παρείχαν μια επιπλέον ματιά στην φύση των διακυμάνσεων και στη σχέση της με τις αναμενόμενες αποδόσεις για δέκα βιομηχανοποιημένες χώρες. Οι χώρες αυτές ήταν η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ιταλία και ο Καναδάς. Χρησιμοποίησαν ένα GARCH- Μ μοντέλο στο οποίο δοκίμασαν τρεις διαφορετικές σχέσεις για την σχέση τυπικής απόκλισης και αναμενόμενης απόδοσης των μετοχών και μελέτησαν τις εβδομαδιαίες αποδόσεις κατά την περίοδο 1976 έως Βρήκαν στατιστικά σημαντική ετεροσκεδαστικότητα στις αποδόσεις των δεικτών και των δέκα αυτών χρηματιστηριακών αγορών, που αυτό μπορούσε να σήμαινε την ύπαρξη κοινής διακύμανσης γι όλες τις χρηματιστηριακές αγορές. Η τάση για μεγάλες αλλαγές στις τιμές των μετοχών βρέθηκε να ακολουθείται από μεγάλες αλλαγές στις αποδόσεις, χωρίς όμως να υπήρχαν προηγουμένως ενδείξεις γι αυτό. Καμία σχέση δεν βρέθηκε μεταξύ οριακής διακύμανσης και αναμενόμενων αποδόσεων στις δέκα χρηματιστηριακές αγορές P.Theodossiou, - U. Lee Mean and Volatility Spillovers Across Major National Stock Markets: Further Empirical Evidence, The Journal of Financial Research, Vol. 15., No. 4, 1993, pp C. G Lamoureux - W. D Lastrapes, Endogenous Trading Volume and Momentum in Stock-Return Volatility, Journal of Business and Economics Statistics, Vol. 12, No. 2, 1994, pp P.Theodossiou - U. Lee, Relationship Between Volatility and Expected Returns Across International Stock Markets, Journal of Business, Finance and Accounting, Vol. 22, No. 2, 1995, pp

10 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 227 O R.G. Duffee θεώρησε ως δεδομένο από προηγούμενες έρευνες ότι, όταν έπεφτε η τιμή της μετοχής, η διακύμανση των αποδόσεων των μετοχών των εταιρειών αυξανόταν. Ο ίδιος βρήκε ότι αυτή η στατιστική σχέση περισσότερο οφειλόταν εξ αιτίας μιας θετικής ταυτόχρονης σχέσης μεταξύ των αποδόσεων των μετοχών των εταιρειών και της διακύμανσής τους. Αυτή η θετική σχέση φαινόταν να ήταν μεγαλύτερη για τις μικρότερες εταιρείες οι οποίες είχαν μικρότερα επίπεδα μόχλευσης. Σε αθροιστικό επίπεδο η σχέση αυτή φαινόταν να αντιστρέφεται και οι λόγοι αυτής της διαφοράς μελετήθηκαν αναλυτικότερα. Έτσι, ο R.G. Duffee πρότεινε μια νέα ερμηνεία για την αρνητική σχέση μεταξύ των υφιστάμενων αποδόσεων των μετοχών και της διακύμανσης των μελλοντικών αποδόσεων των μετοχών σε εταιρικό επίπεδο. Παρατηρήθηκε ότι στο μεγαλύτερο μέρος η σχέση αυτή ήταν το αποτέλεσμα της ταυτόχρονης θετικής συσχέτισης μεταξύ αποδόσεων των μετοχών και διακυμάνσεων. 15 Οι F. Longin και B. Solnik διερεύνησαν το κατά πόσο η σχέση των μηνιαίων υπερβάλλουσων αποδόσεων για εφτά κυρίαρχες χώρες στην παγκόσμια οικονομική σκηνή για την περίοδο 1960 έως 1990 ήταν σταθερή. Οι χώρες αυτές ήταν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και ο Καναδάς. Διαπίστωσαν ότι η διεθνής διακύμανση και συσχέτιση ήταν μη σταθερή κατά την διάρκεια του χρόνου. Χρησιμοποίησαν ένα GARCH (1,1) μοντέλο με σταθερή oριακή συσχέτιση που βοηθούσε να αιχμαλωτιστεί η εξέλιξη της οριακής διακύμανσης. Το μοντέλο αυτό για την οριακή συσχέτιση έδειχνε μια αύξηση στην διεθνή συσχέτιση τα τελευταία τριάντα χρόνια. Επίσης, βρήκαν ότι η συσχέτιση αυξανόταν σε περιόδους υψηλής διακύμανσης. 16 Οι R. D. F Harris και Α. Pisedtasalasai μελέτησαν τις αλληλεπιδράσεις στις αποδόσεις και στη διακύμανση μεταξύ διαφορετικών δεικτών μετοχών του χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Οι δείκτες που μελετήθηκαν ήταν ο FTSE (Financial Times Stock Exchange) 100 (δείκτης μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης), ο FTSE 250 (δείκτης μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης) και ο FTSE μικρής κεφαλαιοποίησης (small cap). Χρησιμοποιώντας ένα πολυμεταβλητό GARCH μοντέλο για δύο υποπεριόδους βρήκαν ότι οι μηχανισμοί επίδρασης στις αποδόσεις και στη διακύμανση μεταξύ μετοχών μικρής και υψηλής κεφαλαιοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ασύμμετροι. Η πρώτη υποπερίοδος ήταν το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 1986 έως 30 Ιουνίου 1994 και η δεύτερη το διάστημα από 1 Ιουλίου 1994 έως 31 Δεκεμβρίου Συγκεκριμένα, υπήρχαν σημαντικές επιδράσεις και στις αποδόσεις και στη διακύμανση του δείκτη των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης από το δείκτη των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το αντίθετο δε φαινόταν να συμβαίνει στον ίδιο βαθμό. 15 R.G. Duffee Stock Returns and Volatility: A Firm Level Analysis, Journal of Financial Economics, Vol. 37, No.3, 1995, pp F.Longin - B. Solnik, Is the Correlation in International Equity Returns Constant: ?, Journal of International Money and Finance, Vol. 14, No.1, 1995, pp.3-23.

11 228 Αγορά Χωρίς Σύνορα Οι K.R. French και Για την διακύμανση υπήρχαν στοιχεία για περιορισμένη ανατροφοδότηση από τα χαρτοφυλάκια των με- G.W.Schwert και R.E. τοχών μικρής κεφαλαιοποίησης στα χαρτοφυλάκια των Stambaugh εξέτασαν τη μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Όμως, σε κάποιες σχέση μεταξύ διακύμανσης υποπεριόδους που εμφανιζόταν αυτή η ανατροφοδότηση, η ανάλυση έδειχνε ότι εμφανιζόταν ως κάποιο της χρηματιστηριακής αγοράς μετόχων και της μικρό περιοδικό φαινόμενο. Στοιχεία προσομοιώσεων απόδοσης των μετοχών. έδειξαν ότι ο μη συγχρονισμός των ωρών συναλλαγής μερικώς εξηγούσε την επίδραση στις αποδόσεις, ενώ δεν εξηγούσε καθόλου την επίδραση στις διακυμάνσεις. Όλα αυτά ήταν σύμφωνα με αγορές στις οποίες οι πληροφορίες πρώτα ενσωματώνονταν στις τιμές των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα στις τιμές των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης. Φαινόταν, δηλαδή, ότι οι τιμές των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης ανταποκρίνονταν με καθυστέρηση στις πληροφορίες που έρχονταν στην αγορά. 17 Μηχανισμοί μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ των χρηματαγορών Οι C.S. Eun και S. Shim ερεύνησαν τους διεθνείς μηχανισμούς μετάδοσης των κινήσεων των χρηματιστηριακών αγορών, εκτιμώντας ένα μοντέλο VAR (Vector Auto Regression) για εννέα χρηματιστηριακές αγορές. Για την ερευνά τους αυτή χρησιμοποίησαν καθημερινές αποδόσεις από τις χρηματιστηριακές αγορές της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, του Καναδά, της Μεγάλης Βρετανίας και του Χονγκ-Κονγκ, για την περίοδο 1980 έως Χρησιμοποιώντας απαντήσεις από ένα μοντέλο προσομοίωσης που εκτίμησαν μελέτησαν τις δυναμικές αντιδράσεις που είχε μια χρηματιστηριακή αγορά στις καινοτομίες μιας άλλης χρηματιστηριακής αγοράς, όπως επίσης και όλες τις διασυνδέσεις μεταξύ των εθνικών χρηματιστηριακών αγορών. Γενικά, εντοπίστηκε μεταξύ των εθνικών χρηματιστηριακών αγορών ένας ουσιαστικός αριθμός αλληλεπιδράσεων, ενώ παρατηρήθηκε, επίσης, ότι οι καινοτομίες στις ΗΠΑ με μια ξεκάθαρη αναγνωρίσιμη τάση μεταφέρονταν ραγδαία στις χρηματιστηριακές αγορές άλλων χωρών. Ωστόσο, οι κινήσεις στη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από καμία ξένη χρηματιστηριακή αγορά. Η πληροφοριακή επάρκεια των διεθνών εθνικών χρηματιστηριακών αγορών ήταν γενικά σύμφωνη με αυτήν τη δυναμική αντίδραση. Συνεπώς, η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ ήταν η αγορά που επηρέαζε περισσότερο όλες τις άλλες χρηματιστηριακές αγορές. Μια καινοτομία ή ένα σφάλμα στις 17 R. D. F. Harris Α. Pisedtasalasai, Return and Volatility Spillovers Between Large and Small Stocks in the UK, Journal of Business, Finance and Accounting, Vol. 33, No. 9-10, 2006, pp

12 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 229 ΗΠΑ επηρέαζε έντονα όλες τις ευρωπαϊκές και τις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές με μία μέρα καθυστέρηση και κατόπιν αυτή η επιρροή έφθινε. Βρήκαν δε ότι οι περισσότερες αντιδράσεις σ ένα αιφνιδιαστικό γεγονός είχαν ολοκληρωθεί μέσα σε δυο μέρες. 18 Οι Μ.Α. King and S. Wadhwani ερεύνησαν γιατί τον Οκτώβριο του 1987 σχεδόν όλες οι χρηματιστηριακές αγορές είχαν μια απότομη πτώση παρόλο που υπήρχαν διαφορετικά οικονομικά δεδομένα για την κάθε χώρα. Συμπέραναν, ότι ένας κόσμος όπου οι επενδυτές προσπαθούσαν να αντλήσουν πληροφορίες για τις αλλαγές στις τιμές των μετοχών της τοπικής χρηματιστηριακής αγοράς από άλλες χώρες, ήταν επίσης ένας κόσμος όπου ένα λάθος σε μια χώρα μπορούσε να μεταδοθεί σε άλλες χώρες. Εάν για παράδειγμα στις ΗΠΑ γινόταν ένα λάθος στο μηχανισμό της αγοράς αυτό μπορούσε κάλλιστα να μεταδοθεί σε αγορές άλλων χωρών. Ακόμα περισσότερο τα εμπειρικά δεδομένα έδειχναν ότι μια αύξηση στη διακύμανση της χρηματιστηριακής αγοράς οδηγούσε σε μια αύξηση του μεγέθους της μεταδοτικής επιρροής. Μετά την πτώση του 1987 υπήρξε αύξηση της συσχέτισης μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών πράγμα που φανέρωνε την αύξηση στη διακύμανση των αγορών. Ο ρόλος της μεταδοτικότητας δεν έπρεπε να μειωνόταν επειδή δεν υπήρχαν ιστορικά στοιχεία αύξησης της συσχέτισης μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών. Αντίθετα, το χαρακτηριστικό του μηχανισμού μεταδοτικότητας ήταν η αύξηση των διακυμάνσεων. 19 Οι Y.L. Cheung και S.C. Mak εξέτασαν τη σχέση μεταξύ των αναδυόμενων χρηματιστηριακών αγορών Ασίας- Ειρηνικού με δύο ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές, όπως ήταν οι χρηματιστηριακές αγορές της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ για την περίοδο 1977 έως Εξέτασαν εβδομαδιαία δεδομένα για την περίοδο αυτή από τις αγορές της Αυστραλίας, της Κορέας, της Μαλαισίας, της Σιγκαπούρης, της Ταϊβάν, της Ταϊλανδής, των Φιλιππίνων και του Χονγκ Κονγκ. Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά φαινόταν να ήταν ο παγκόσμιος παράγοντας που επηρέαζε και καθοδηγούσε τις περισσότερες από αυτές τις χώρες Ασίας- Ειρηνικού με εξαίρεση των τριών σχετικά κλειστών χρηματιστηριακών αγορών, όπως ήταν οι χρηματιστηριακές αγορές της Κορέας, της Ταϊβάν και της Ταϊλάνδης. Η χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας φαινόταν να είχε λιγότερο σημαντική επιρροή σ αυτές τις αγορές. 20 Οι P.A. Braun και D.B. Nelson και A.M. Sunier μελέτησαν την τυπική απόκλιση των αποδόσεων των μετοχών χρησιμοποιώντας ένα διμεταβλητό εκθετικό ARCH (EGARCH) μοντέλο. Χρησιμοποίησαν μηνιαία δεδομένα για την περίοδο 18 C.S. Eun - S. Shim, International Transmission of Stock Markets Movements, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 24, No. 2, 1989, pp M. A King - S. Wadhwani, 1990, Transmission of Volatility Between Stock Markets, The Review of Financial Studies, Vol. 3, No. 1, 1990, pp Y. L. Cheung - S. C. Mak, The International Transmission of Stock Market Fluctuation Between the Developed Markets and the Asian-Pacific Markets, Vol. 2, No. 1, 1992, pp

13 230 Αγορά Χωρίς Σύνορα Οι J. Campbell και L έως 1990 από χαρτοφυλάκια μετοχών βιομηχανικών εταιριών από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρ- Hentschel παρατήρησαν ότι κης. Βρήκαν ισχυρά στοιχεία οριακής ετεροσκεδάστικοτητας σ όλες τις αγορές. Συγκεκριμένα, βρήκαν ότι φαινόταν εύλογο ότι μια αύξηση στην διακύμανση η προβλεπόμενη ασυμμετρία υπήρχε κυρίως στο επίπεδο της χρηματιστηριακής αγοράς και η διακύμανσή των χρηματιστηριακών αγορών αύξανε τις της έτεινε να αυξάνεται περισσότερο στις αντιδράσεις άσχημων ειδήσεων και να ακολουθεί μια καθοδι- απαιτούμενες αποδόσεις των μετοχών και ως συνέπεια κή τάση στο άκουσμα καλών νέων. 21 είχε τις χαμηλότερες τιμές Οι P. L.C. Steeley και M. Steeley μελέτησαν τη φύση της μετάδοσης της διακύμανσης στην χρηματιστηριακή αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Χρησιμοποίη- των μετοχών. σαν ένα GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) μοντέλο, παίρνοντας εβδομαδιαίες αποδόσεις από τέσσερις δείκτες του χρηματιστηρίου του Λονδίνου για την περίοδο 1976 έως Δηλαδή, 834 παρατηρήσεις για κάθε δείκτη. Βρήκαν ότι ένα σοκ στις διακυμάνσεις των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων των μεγάλων εταιριών επηρέαζε την φύση των διακυμάνσεων των χαρτοφυλακίων των σχετικά μικρότερων εταιριών. Το αντίθετο, όμως, δεν φαινόταν να συμβαίνει. Ακόμα βρήκαν ότι ένα σοκ γενικά στην χρηματιστηριακή αγορά είχε πολύ μεγαλύτερη επιρροή στις διακυμάνσεις των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων των σχετικά μικρών εταιριών απ ότι στις διακυμάνσεις των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων των μεγάλων εταιριών. 22 Οι G.A. Karolyi και R.M. Stulz εξέτασαν τους δομικούς παράγοντες που επηρέασαν τις σχέσεις των αποδόσεων μεταξύ διαφορετικών χωρών. Χρησιμοποίησαν δεδομένα από μετοχές αμερικανικών και ιαπωνικών εταιρειών για την περίοδο 1988 έως Βρήκαν ότι οι αμερικάνικες μακροοικονομικές ανακοινώσεις προκαλούσαν μεγάλες αλλαγές στην ισοτιμία δολαρίου/γιέν. Επίσης, τα βιομηχανικά νέα δεν είχαν αξιοσημείωτη επιρροή στην σχέση των αποδόσεων των τιμών Αμερικής και Ιαπωνίας. Όμως, ορισμένα νέα στους μεγάλους κυρίως δείκτες των χρηματιστηριακών αγορών επηρέαζαν θετικά το μέγεθος και τη διατήρηση των σχέσεων των αποδόσεων. Συγκεκριμένα, διαχώρισαν τα νέα σε παγκόσμιας επιρροής και ανταγωνιστικής επιρροής. Τα ανταγωνιστικά νέα αυξάνουν την αξία της αγοράς των εταιρειών σε μια χώρα σχετικά με τις εταιρείες άλλων χωρών. Επίσης, παρατήρησαν ότι τα παγκόσμια νέα σχετίζονταν με αποδόσεις υπερβολικών διακυμάνσεων ενώ τα νέα ανταγωνιστικής επιρροής σχετίζονταν με χαμηλές διακυμάνσεις P. A.Braun - D. B Nelson - A. M. Sunier, Good News, Bad News, Volatility, and Betas, Journal of Finance, Vol. 50, No.5, 1995, pp P. L. C. Steely - J. M. Steely, 1996, Volatility Transmission in the UK Equity Market, The European Journal of Finance, Vol. 2, No.2, 1996, pp G. A Karolyi - R. M. Stulz, Why Do Markets Move Together? An Investigation of US-Japan Stock Returns Comovements, The Journal of Finance, Vol. 3, No.3, 1996, pp

14 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 231 Οι B. Solnik και C. Bourcelle και Y. Le Fur μελέτησαν τις διεθνείς συσχετίσεις για μετοχές και ομόλογα κατά τη διάρκεια του 1996 και παρατήρησαν ότι μεταβάλλονταν σε σχέση με τον χρόνο. Βρήκαν στοιχεία για μετάδοση διακύμανσης από μια χρηματιστηριακή αγορά σε μια άλλη χρηματιστηριακή αγορά. Επίσης, εντόπισαν ότι οι διεθνείς συσχετίσεις αυξάνονταν σε περιόδους υψηλών διακυμάνσεων της χρηματιστηριακής αγοράς. Παρόλο, που η αυτοσυσχέτιση των ξένων χρηματιστηριακών αγορών με την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά φαινόταν να είχε αυξηθεί τα τελευταία τριάντα εφτά χρόνια, αυτό δεν φαινόταν να ίσχυε κατά τη δεκαετία Παρομοίως, οι διεθνείς συσχετίσεις της αγοράς ομολόγων αυξήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80 αλλά δεν φαινόταν να γινότανε κάτι τέτοιο κατά τη δεκαετία Με εξαίρεση, οι γαλλικές και οι γερμανικές χρηματιστηριακές αγορές είχαν δείξει μια σημαντική αύξηση στις συσχετίσεις τους, που ήταν σύμφωνες με τον ηγετικό ρόλο που είχαν στην ΕΕ. Τα σχετικά χαμηλά επίπεδα της διεθνούς συσχέτισης μεταξύ μετοχών και ομολογιών, έδειχναν ότι ακόμα και σήμερα οι εθνικοί παράγοντες επηρέαζαν πάρα πολύ τις τοπικές αξίες. 24 Επιρροή προθεσμιακών συναλλαγών στις χρηματαγορές Οι A. Antoniou και P. Holmes εξέτασαν την επίδραση των συναλλαγών στον χρηματιστηριακό δείκτη των προθεσμιακών συναλλαγών (future contracts) του Λονδίνου στην διακύμανση των spot αγορών. Για να εξετάσουν τη σχέση αυτή μεταξύ πληροφοριών και διακυμάνσεων χρησιμοποίησαν ένα GARCH μοντέλο και ως δεδομένα πήραν τις καθημερινές τιμές κλεισίματος του προθεσμιακού δείκτη για την περίοδο Όμως, επειδή ο προθεσμιακός δείκτης εισήχθηκε το 1984, για τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τον απλό βασικό δείκτη του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου για να γίνει η σύγκριση πριν αλλά και μετά την περίοδο εισαγωγής του προθεσμιακού δείκτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι προθεσμιακές συναλλαγές είχαν οδηγήσει σε αύξηση της διακύμανσης, αλλά η φύση της διακύμανσης δεν είχε αλλάξει μεταξύ spot και προθεσμιακής (future) αγοράς. Το γεγονός ότι οι αλλαγές των τιμών πριν την εισαγωγή της προθεσμιακής αγοράς ήταν συνολοκληρωμένες, ενώ μετά ήταν στάσιμες, υποδήλωνε ότι η εισαγωγή της προθεσμιακής αγοράς είχε αυξήσει την ταχύτητα και την ποιότητα της ροής πληροφοριών στην spot αγορά. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε επίδραση των συναλλαγών στην προθεσμιακή αγορά και των διακυμάνσεων των τιμών της spot αγοράς. Φαινόταν, συνεπώς, ότι υπήρχε μια αύξηση στην διακύμανση των τιμών της spot αγοράς σε καθημερινή βάση αλλά αυτό συνέβαινε εξαιτίας της αύξησης των πληροφοριών μέσα στην χρηματιστηριακή αγορά και όχι στο γεγονός ότι οι κερδοσκόποι 24 B. Solnik - C. Boucrelle - Y. Le Fur, International Market Correlation and Volatility, Financial Analysts Journal, Vol. 52, No. 5, 1996, pp

15 232 Αγορά Χωρίς Σύνορα Οι C.S. Eun και S. Shim δημιουργούσαν εχθρικές αποσταθεροποιητικές επιρροές. Αντίθετα, αυτή η αύξηση στην διακύμανση εμ- ερεύνησαν τους διεθνείς φανιζόταν να ήταν αποτέλεσμα των προθεσμιακών συναλλαγών επεκτείνοντας τους τρόπους με τους οποί- μηχανισμούς μετάδοσης των κινήσεων των ους οι πληροφορίες μπορούσαν να μεταβιβαστούν. 25 χρηματιστηριακών αγορών, Οι A.Antoniou και P. Holmes και R. Priestley διερεύνησαν το θέμα της επιρροής που είχαν οι μελλο- εκτιμώντας ένα μοντέλο VAR (Vector Auto ντικές συναλλαγές στην διακύμανση των χρηματιστηριακών αγορών. Χρησιμοποίησαν στοιχεία καθημερινών Regression) για εννέα χρηματιστηριακές αγορές. τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών αγορών της Γερμανίας, της Ελβετίας, των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και της Ισπανίας. Εξέτασαν τα στοιχεία με έναν τρόπο που επέτρεπε για την πιθανότητα μελέτης για κοινή διακύμανση και παρείχαν εξηγήσεις στο γιατί υπήρχε ασυμμετρία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι προθεσμιακές συναλλαγές είχαν περιορισμένη επιρροή στο επίπεδο της διακύμανσης των χρηματιστηριακών αγορών για μια περίοδο τριών χρόνων από την ημέρα εισαγωγής τους αλλά είχαν μια καθοριστική επιρροή στην δυναμική τους. Επίσης, φάνηκε ότι υπήρχε μια μεταφορά ασυμμετρίας από τις spot αγορές στις προθεσμιακές αγορές. Ωστόσο, αντίθετα με την παραδοσιακή άποψη για τις προθεσμιακές αγορές, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εισαγωγή των προθεσμιακών αγορών δεν οδηγούσε σε μια πτωτική τάση τις ήδη υπάρχουσες αγορές. Αντίθετα, φάνηκε ότι υπήρχε βελτίωση στον τρόπο που τα νέα ενσωματώνονταν στις τιμές. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα για την Ισπανία έδειξαν ότι αυτό δεν ήταν αληθές γι όλες τις χρηματιστηριακές αγορές. Συγκεκριμένα, αν οι προθεσμιακές αγορές είχαν μια θετική επίδραση στις ήδη υπάρχουσες αγορές, αυτό σε μεγάλο βαθμό επηρεαζόταν και από το χρονικό σημείο που η εισαγωγή αυτή γινόταν για την συνολική ανάπτυξη του όλου οικονομικού συστήματος. 26 Σχέσεις διαφόρων οικονομικών μεγεθών και επιρροή τους στις χρηματαγορές Ο R. Chou μελέτησε την στασιμότητα των διακυμάνσεων και την αλλαγή του risk-premium στις χρηματιστηριακές αγορές, χρησιμοποιώντας μία τεχνική εκτίμησης με ένα GARCH μοντέλο επεξεργάζοντας εβδομαδιαίες αποδόσεις από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και πήρε μία εκτίμηση του σχετικού ρίσκου απο- 25 A. Antoniou. - P. Holmes, Futures Trading, Information and Spot Price Volatility: Evidence for the FTSE- 100 Stock Index Futures Contract Using GARCH, Journal of Banking and Finance, Vol. 19, No.1, 1995, pp A.Antoniou - P. Holmes - R. Priestley, The Effects of Stock Index Futures Trading on Stock Index Volatility: An Analysis of the Asymmetric Response of Volatility to News, The Journal of Futures Markets, Vol. 18, No. 2, 1998, pp

16 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 233 στροφής (risk aversion) της τάξεως του 4.5. Η στασιμότητα της διακύμανσης των αποδόσεων των μετοχών από τα ξαφνικά νέα ήταν τόσο υψηλή ώστε τα δεδομένα δεν μπορούσαν να απορρίψουν τη μη στασιμότητα της διαδικασίας των διακυμάνσεων. Υποθέτοντας στασιμότητα, η διάρκεια των διακυμάνσεων από τις ξαφνικές ειδήσεις ήταν περίπου ένας χρόνος. Επίσης, βρήκε ότι η αναγνώριση των πηγών της αβεβαιότητας ήταν πολύ σημαντική. 27 O R.G.J. Hertong ερεύνησε ένα νέο GARCH μοντέλο, διαχωρίζοντας τη συνολική διακύμανση σε δύο μέρη: τη μόνιμη διακύμανση και την προσωρινή διακύμανση. Eξέτασε, αν υπήρχαν διαφορές στην αξία αυτών των δύο μερών των διακυμάνσεων. 28 Σύμφωνα με τους T.Bollerslev και R. Chou και K. Kroner θεώρησαν ότι αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε ίσως να βοηθούσε στην ανάλυση της αξίας του ρίσκου. Φαινόταν ότι μπορούσαν να βρεθούν διαφορές στην τιμολόγηση των δύο παραπάνω συστατικών των διακυμάνσεων. Εμπειρικά δεδομένα για τις πλεονασματικές αποδόσεις των μετοχών του δείκτη S & P 500 του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης έδειχναν ότι μόνο η μόνιμη διακύμανση των μετοχών μπορούσε να τιμολογηθεί. Αυτό ήταν σύμφωνο με την υπόθεση ότι οι επενδυτές είχαν ένα μακροχρόνιο ορίζοντα επένδυσης. Οι επενδυτές κυρίως ενδιαφέρονταν για μακροχρόνιο risk-premium, το οποίο έπρεπε να είναι αντισταθμιστικό για την αναμενόμενη μακροχρόνια διακύμανση. Επίσης, φαινόταν ότι για την τιμολόγηση το προσωρινό μέρος της διακύμανσης δεν ήταν σημαντικό. Επιπλέον, τα αποτελέσματα ενός χρονομεταβλητού μοντέλου έδειχναν, ότι δεν υπήρχαν περίοδοι στους οποίους τα μέρη της διακύμανσης να σχετίζονταν σημαντικά με υπερβολικές αποδόσεις. Σχετικά με το μόνιμο μέρος της διακύμανσης, σημαντικοί συντελεστές για τους μέσους όρους των τιμών και των διακυμάνσεων εντοπίστηκαν για μια περίοδο είκοσι χρόνων. 29 Οι F. Aroksiasamy και S.C. Sharma μελέτησαν τη σχέση μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων πραγματικών επιτοκίων. Παρατήρησαν ότι η σχέση αυτή ήταν πολύ ισχυρή και εξερεύνησαν την επιρροή των βραχυχρόνιων επιτοκίων μιας χώρας στα μακροχρόνια επιτόκια μιας άλλης χώρας. Οι χώρες που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνά τους ήταν οι εφτά πιο ισχυρές βιομηχανικές χώρες (Γαλλία, Γερμάνια, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιταλία και Καναδάς). Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιτοκίων της κάθε χώρας. Το συμπέρασμα ήταν ότι η παγκόσμια οικονομία και κυρίως οι χρηματιστηριακές αγορές τους ήταν σε μεγάλο βαθμό συνολοκληρωμένες, ώστε οι οικονομικές πολιτικές διαφορετικών χωρών έτειναν να ενοποιηθούν. Αυτό ήταν πιο φα- 27 R. Chou, Volatility and Stock Valuations: Some Empirical Evidence Using GARCH, Journal of Applied Econometrics, Vol. 3, No.4, 1988, pp R.G.J. Hertog, Pricing of Permanent and Transitory Volatility for U.S. Stock Returns, Economics Letters, Vol. 44, No.4, 1994, pp T. Bollerslev - R. Chou - K. Kroner, ARCH Modeling in Finance. Journal of Econometric, Vol. 52, No.1-2, 1992, pp

17 234 Αγορά Χωρίς Σύνορα Οι G.A. Karolyi και R.M. νερό για τις μεγάλες βιομηχανοποιημένες χώρες. Άλλο Stulz εξέτασαν τους σημαντικό συμπέρασμα ήταν ότι η αμερικάνικη οικονομία εμφάνιζε να επηρεάζεται πολύ από τα επιτόκια δομικούς παράγοντες που των ξένων χωρών. Γι αυτό η αμερικανική οικονομία επηρέασαν τις σχέσεις των ωφελήθηκε πολύ περισσότερο από μια ενοποιημένη αποδόσεων μεταξύ πολιτική. Τα αμερικανικά μακροχρόνια επιτόκια ήταν διαφορετικών χωρών. αυτά που επηρεάστηκαν περισσότερο από τα ξένα Χρησιμοποίησαν δεδομένα βραχυπρόθεσμα επιτόκια. Μέσω αυτών των αποτελεσμάτων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι βιομηχα- από μετοχές αμερικάνικων και ιαπωνικών εταιρειών νοποιημένες οικονομίες και κυρίως οι μεγάλες απαιτούσαν μια πιο ολοκληροποιημένη πολιτική. 30 για την περίοδο 1988 έως Οι P. Theodossiou και E.Kaya και G. Koutmos και A. Christofi ερεύνησαν τη στοχαστική συμπεριφορά των εβδομαδιαίων αποδόσεων των χρηματιστηριακών αγορών των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας, για την περίοδο Χρησιμοποίησαν ένα πολυμεταβλητό GARCH μοντέλο για να μελετήσουν τις δομικές διαφορές στον μέσο όρο, τη μεταβλητότητα και τη διακύμανση των χρηματιστηριακών αγορών για την περίοδο πριν το κραχ του 1987 αλλά και μετά. Βρήκαν ότι υπήρχε επίδραση στον μέσο όρο τιμών στην βρετανική αγορά από την αμερικανική και την ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά. Όμως, το μέγεθος αυτής της επίδρασης βρέθηκε να είναι χαμηλό. Η επίδραση στις διακυμάνσεις υπήρχε από την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά και σε μικρότερο βαθμό από την ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά στη βρετανική. Η απόδοση του μέσου όρου των τιμών και στις τρεις χώρες παρέμεινε η ίδια πριν και μετά το κραχ ενώ η διακύμανση παρέμεινε η ίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιαπωνία, αντίθετα με την αμερικάνικη χρηματιστηριακή αγορά που ήταν χαμηλότερη μετά την περίοδο του κραχ. Με εξαίρεση τη συσχέτιση των αποδόσεων μεταξύ Ιαπωνίας και Ηνωμένου Βασιλείου που είχαν διπλασιαστεί από τον Οκτώβριο του 1987, οι υπόλοιπες αυτοσυσχετίσεις των αποδόσεων ήταν στατιστικά ίδιες μεταξύ των χωρών. Προσομοιώσεις έδειξαν ότι η διακύμανση είχε τάσεις επιστροφής στο μέσο όρο των τιμών και όταν έφευγε από το μακροχρόνιο σημείο ισορροπίας έτεινε να επιστρέφει πίσω σ αυτό. 31 Οι P. Burns και R. Engle και J. Mezrich θεώρησαν ότι οι τιμές των ενεργητικών της εταιρίας τυπικά θα μπορούσαν να μετρηθούν όταν οι χρηματιστηριακές αγορές έκλειναν, παρόλο που οι ώρες κλεισίματος των χρηματιστηριακών αγορών μπορούσαν να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αυτό μπορούσε να διαστρεβλώσει την αξία των χαρτοφυλακίων, τα μέτρα της αξίας του ρίσκου και τις αντι- 30 F. Arokiasamy - S. C. Sharma, International Intertemporal Transmission of Interest Rates, Journal of Multinational Financial Management, Vol. 6, No. 2/3, 1996, pp P.Theodossiou - E. Kahya - G. Koutmos - A. Christofi, Volatility Reversion and Correlation Structure of Returns in Major International Stock Markets, The Financial Review, Vol. 32, No. 2,1997, pp

18 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 235 σταθμιστικές στρατηγικές. Μια λύση γι αυτό ήταν ο συγχρονισμός των τιμών υπολογίζοντας εκτιμήσεις για τις αξίες του ενεργητικού των εταιρειών ακόμα και όταν οι χρηματιστηριακές αγορές ήταν κλειστές, παίρνοντας πληροφορίες από τις χρηματιστηριακές αγορές που ήταν ανοικτές. Χρησιμοποιώντας αυτήν την μέθοδο έκαναν υπολογισμούς για τις χρηματιστηριακές αγορές των εφτά ισχυρότερων βιομηχανικά χωρών (Γαλλία, Γερμάνια, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιταλία και Καναδά). Συμπέραναν ότι τα χαρτοφυλάκια έπρεπε να ισορροπήσουν ξανά, χρησιμοποιώντας ένα πολύ καλό μέτρο για την αξία του ενεργητικού της εταιρίας για μια κοινή χρονική στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση, τα αποτελέσματα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά από τα επιθυμητά. 32 Ο C. Jochum μελέτησε την ελβετική χρηματιστηριακή αγορά για την συμπεριφορά του risk-premium. Το risk-premium σύμφωνα με τον C. Jochum αποτελούνταν από δύο μέρη πού υπολογίζονταν ξεχωριστά: το μέγεθος της διακύμανσης και την μοναδική τιμή του ρίσκου, χρησιμοποιώντας ένα εκτιμημένο διμετάβλητο GARCH-Μ μοντέλο και δεδομένα από τον χρηματιστηριακό δείκτη της Ελβετίας για την περίοδο 1977 έως Βρήκε ότι η διακύμανση της ελβετικής χρηματιστηριακής αγοράς ήταν αρκετά εκτεθειμένη σε επιδράσεις από άλλες κυρίαρχες χρηματιστηριακές αγορές. Οι επενδυτές τοποθέτησαν μια υψηλή τιμή για το ρίσκο θεωρώντας την χρηματιστηριακή αγορά ακριβή. Η διακύμανση της ελβετικής χρηματιστηριακής αγοράς και γενικά των μικρών χρηματιστηριακών αγορών προκαλούνταν κυρίως από επιρροές των ξένων χρηματιστηριακών αγορών και από αλλαγές στην τιμή του ρίσκου της αγοράς. Διαχρονικά η τιμή του ρίσκου υποτίθεται ότι ήταν σταθερή. Ωστόσο, η τιμή του ρίσκου ήταν αρκετά υψηλή μετά από συνεχείς διαδοχικές ανοδικές κινήσεις της χρηματιστηριακής αγοράς ή σε περιόδους όπου η χρηματιστηριακή αγορά θεωρούνταν ιδιαίτερα ακριβή. Επίσης, μία πτώση στην συνολική αξία της χρηματιστηριακής αγοράς προκαλούσε μια αξιοσημείωτη πτώση στη ζήτηση των επενδυτών για την τιμή του ρίσκου. Αυτό έδειχνε ότι άμεσα οι επενδυτές κυρίως ανησυχούσαν για το πτωτικό ρίσκο, ενώ φαινόταν ότι μια αύξηση της διακύμανσης της χρηματιστηριακής αγοράς δεν θεωρείτο ικανή να αυξήσει την τιμή του ρίσκου. 33 Ο A. Kanas εξέτασε αλληλεπιδράσεις μεταξύ αποδόσεων μετοχών και ισοτιμιών νομισμάτων για έξι βιομηχανοποιημένες χώρες (Γαλλία, Γερμάνια, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία και Καναδάς). Αναζητούσε επιδράσεις διακυμάνσεων από τις αποδόσεις μετοχών στις ισοτιμίες συναλλάγματος χρησιμοποιώντας ένα διμεταβλητό E-GARCH μοντέλο. Βρήκε ότι υπήρχαν επιδράσεις διακυμάνσεων των μετοχών στις ισοτιμίες συναλλάγματος για όλες τις χώρες εκτός της Γερμανίας. Αυτές οι επιδράσεις ως επί το πλείστων ήταν συμμετρικές στην φύση τους. 32 P.Burns - R. Engle - J. Mezrich, Correlations and Volatilities of Asynchronous Data, Journal of Derivatives, Summer, Vol., No. 1, 1998, pp C. Jochum, Volatility Spillovers and the Price of Risk: Evidence from the Swiss Stock Market, Business and Economics, Vol. 24, No.2, 1999, pp

19 236 Αγορά Χωρίς Σύνορα Οι A. Antoniou και P. Η επίδραση των άσχημων νέων στις ισοτιμίες συναλλάγματος ήταν ίδια με την επίδραση των καλών νέων. Holmes εξέτασαν την Παρόλα αυτά δεν υπήρχαν στοιχεία για επιδράσεις επίδραση των συναλλαγών διακύμανσης από τις ισοτιμίες συναλλάγματος στις στον χρηματιστηριακό αποδόσεις των μετοχών για καμία χώρα. Επίσης, βρήκε ότι αυτές οι επιδράσεις είχαν αυξηθεί μετά το κραχ δείκτη των προθεσμιακών συναλλαγών (future του Αυτά τα εμπειρικά αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με την τάση των διεθνών χρηματιστηριακών αγο- contracts) του Λονδίνου στην διακύμανση των spot ρών τα τελευταία χρόνια που γίνονταν όλο και πιο συνολοκληροποιημένες. 34 αγορών. Ο A. Kanas σε μία άλλη μελέτη του, εξέτασε την σχέση μεταξύ πραγματικών ισοτιμιών και πραγματικών επιτοκίων μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου. Χρησιμοποίησε ένα πολυμεταβλητό μοντέλο, που χαρακτηρίζεται από διαφορετικά συστήματα ονομαστικών ισοτιμιών και νομισματικών. Βρήκε ικανοποιητικά στοιχεία για τη σχέση μεταξύ τους αλλά σε όρους εξάρτησης διακυμάνσεων. Οι δύο μεταβλητές χαρακτηρίζονταν από υψηλή περίοδο διακυμάνσεων κατά την διάρκεια του συστήματος των εναλλασσόμενων ισοτιμιών και από χαμηλές διακυμάνσεις κατά την διάρκεια του συστήματος των σταθερών ισοτιμιών. Κάτι που σήμαινε ότι η καθοδηγήτρια δύναμη πίσω από τις εναλλαγές στις διακυμάνσεις των ισοτιμιών ήταν το σύστημα των ονομαστικών ισοτιμιών. 35 Συμπεράσματα Τα συμπεράσματα ποικίλουν ανάλογα με τις χρηματαγορές στις οποίες γίνεται η εστίαση του προβλήματος της μεταφοράς πληροφοριών, οικονομικών και μη, μεταξύ διεθνών χρηματαγορών. Για παράδειγμα, οι έρευνες για τα τρία μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης, (Λονδίνο, Φραγκφούρτη, Παρίσι) συμφωνούν ότι υπάρχει μια μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τους και πληροφορίες από το ένα χρηματιστήριο μεταβιβάζονται στο άλλο χρηματιστήριο. Επίσης, οι παραπάνω έρευνες συμφωνούν ότι είναι η χρηματαγορά των ΗΠΑ είναι εκείνη από την οποία τα γεγονότα μπορούν να ξεκινήσουν και να επηρεάσουν τις υπόλοιπες χρηματαγορές. Το αντίθετο δεν βρέθηκε να συμβαίνει. Ένας σημαντικός παράγοντας στη μελέτη των πληροφοριών μεταξύ των χρηματαγορών βρέθηκε να είναι το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται. Μερικές μελέτες χρησιμοποίησαν ένα VAR (Vector Autoregressive) μοντέλο, ενώ πιο πρόσφατες μελέτες χρησιμοποίησαν το μονομεταβλητό ARCH-type μοντέλο. Σε αυ- 34 A.Kanas, Volatility Spillovers Between Stock Returns and Exchange Rate Changes: International Evidence, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 27, No. 3/4, 2000, pp A. Kanas, Regime Linkages in the US/UK Real Exchange Rate-real Interest Differential Relation, Journal of International Money and Finance, Vol. 24, No.2, 2005, pp

20 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 237 τές τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα ήταν αμφίρροπα λόγω της μικρής εμβέλειας του μοντέλου. Πιο σύγχρονες έρευνες χρησιμοποίησαν πολυμεταβλητά ARCHtype μοντέλα με σκοπό να υπερπηδήσουν τους προηγούμενους περιορισμούς και να βρούνε πιο δυναμικές σχέσεις μεταξύ των αλληλεπιδράσεων των διακυμάνσεων των μετοχών. Η πρωτοτυπία των παραπάνω ερευνών έγκειται στο γεγονός ότι οι χρηματαγορές εξετάζονται διεθνώς, μελετώντας πολλές σχέσεις μεταξύ τους έτσι ώστε να βρεθούν όλες οι δυνατές σχέσεις τους. Το συγκεκριμένο πεδίο έρευνας είναι πολύ μεγάλο, αφού το GARCH μοντέλο έχει προταθεί από τον R.F.Engle 36 και έχει εξελιχθεί από τον T. Bollerslev 37 και συνεχίζεται ακόμη μέχρι σήμερα καθώς οι χρηματαγορές επηρεάζονται πρώτα από όλα από τη φύση των μετοχών που εισάγονται στα χρηματιστήρια όπως, επίσης, και από τη φύση των δεικτών που καθορίζουν αυτές τις χρηματαγορές. 36 R.F.Engle, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation, Econometrica, Vol.50, Νο. 1982, pp T.Bollerslev, Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, Journal of Econometrics, Vol. 31, Νο. 3, 1986, pp

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 08 Φεβρουαρίου 2014

Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 08 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Παναγιώτου Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση 08 Φεβρουαρίου 2014 Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα αναφορά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών ή άλλων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου.

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

TO ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

TO ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 52, Τεύχος 4ο, (2002), Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 52, No 4, (2002), University of Piraeus TO ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Υπό Λυρούδη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας N. Μπούσιος 20 Ιουνίου 2002 info@iraj.gr

Ηλίας N. Μπούσιος 20 Ιουνίου 2002 info@iraj.gr IRAJ MARKET UPDATE Ηλίας N. Μπούσιος 20 Ιουνίου 2002 info@iraj.gr Η χρηματιστηριακή εμπειρία έχει διδάξει ότι η πορεία της αγοράς αντιστρέφεται όταν οι συνθήκες είναι τόσο άσχημες, ώστε η συντριπτική πλειοψηφία

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Μπακαλάκος Ευάγγελος

Μπακαλάκος Ευάγγελος Μπακαλάκος Ευάγγελος Σχεση πραγματικής και χρηματιστηριακής οικονομίας 2003-2012 Δυο περιόδοι προ και κατά διάρκεια της κρίσης 4 μεταβλητές 5 στατιστικά υποδείγματα Χρηματοπιστωτικής-τραπεζικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγικό Πλαίσιο Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης χρηματοοικονομικής αναφορικά με τη λήψη επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων 1. Εισαγωγή Αθανάσιος Καζάνας και Ευθύμιος Τσιώνας Τα υποδείγματα παραγόντων χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας Κατιρτζόγλου Σοφία Στόχος της εργασίας Διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις οικονομικές και χρηματιστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 811 14/02/2011 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ-ΤΟΚΥΟ-ΛΟΝΔΙΝΟ Διπλωματική Εργασία της Οικονομίδου

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια

1. Ξένα Χρηματιστήρια Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 804 21/12/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Σταθεροποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη.

Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη. Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη. Ιωάννης Τσαμουργκέλης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, Οικονομική Διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων

Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων Η Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου (Security Market Line-SML) Αν ένα αξιόγραφο προστεθεί σ ένα καλά διαφοροποιημένο χαρ/κιο, ο κίνδυνος που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ η µ ά ν σ ε ι ς

Ε π ι σ η µ ά ν σ ε ι ς Ε π ι σ η µ ά ν σ ε ι ς Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 63 Σεπτέµβριος 2012 Η πορεία των εξαγωγών κατά τους πρώτους έξι µήνες του 2012 (Ιανουάριος Ιούνιος) ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΣ ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

The Impact of Stopping IPO in Shenzhen A Stock Market on Guiding Pattern of Information in China s Stock Markets

The Impact of Stopping IPO in Shenzhen A Stock Market on Guiding Pattern of Information in China s Stock Markets 2005 9 9 :100026788 (2005) 0920036206,, (, 230009) :,.,, A ;, A A, A A.,2000 10,.,,,. : ; ; ; : F830191 : A The Impact of Stopping IPO in Shenzhen A Stock Market on Guiding Pattern of Information in China

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Αδαμαντία Γεωργιάδου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 851 05/12/2011 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Λονδίνο, 4 Δεκεμβρίου 215 Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεδρίαση της Fed στην κορυφή της ατζέντας

Η συνεδρίαση της Fed στην κορυφή της ατζέντας Weekly Financial Report Δευτέρα 16-09-2013 Η ανεργία στη Μεγάλη Βρετανία σημείωσε απροσδόκητη πτώση βοηθώντας την Κεντρική Τράπεζα της χώρας σε ενδεχόμενη αύξηση του βασικού επιτοκίου ενώ οι τιμές κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Ευρώ σε Χρηµατοοικονοµικές αγορές οµολόγων

Αποτελέσµατα Ευρώ σε Χρηµατοοικονοµικές αγορές οµολόγων Αποτελέσµατα Ευρώ σε Χρηµατοοικονοµικές αγορές οµολόγων 1. Μεταβολές στα χαρτοφυλάκια 2. Μεταβολές στο εύρος µεταξύ επιτοκίων στην Ευρωζώνη Ευρώ και διεθνείς αγορές οµολόγων 1η Ιανουαρίου 1999, 11 χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης. την Χρηματοπιστωτική Κρίση

Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης. την Χρηματοπιστωτική Κρίση Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης Διεθνώς: Προοπτικές και Επιπτώσεις από την Χρηματοπιστωτική Κρίση Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 Από τα στοιχεία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Η συνολική οικονομική δραστηριότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 12 (4) 2007: 390-413 Χατζηκωστής Κωνσταντίνος* Αθανάσιος Κουλακιώτης* Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης** και Νικόλας Παπασυριόπουλος*** Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013 Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Δολάριο: Γεμάτο προκλήσεις το α τρίμηνο του 2013 Των Jamie Saettele,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό Weekly Financial Report Δευτέρα 15- -04-2013 Πτώση 4,1% στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου του 2011 σημείωσε ο χρυσός καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 836 16/08/2011 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Μέλος του Χ.Α, ελεγχόμενο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 773 13/04/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισαγωγή Εκτιμούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 2 ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 4 Η ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 2 ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 4 Η ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Μέλος του Χ.Α, ελεγχόµενο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθµός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 760 05/01/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισαγωγή Εκτιµούµε

Διαβάστε περισσότερα

SelasNet Δημοσκόπηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς Νο19

SelasNet Δημοσκόπηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς Νο19 SelasNet Δημοσκόπηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς Νο19 28η Σεπτεμβρίου, 2004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι απόψεις των ειδικών για την πορεία του ΧΑΑ δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά στο διάστημα που μεσολάβησε

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον Το Οικονομικό Περιβάλλον Γκίκας Χαρδούβελης* Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου,, 29 * Οικονομικός Σύμβουλος,, Eurobank EFG Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

PMI. Ο κορυφαίος οικονομικός δείκτης στον κόσμο

PMI. Ο κορυφαίος οικονομικός δείκτης στον κόσμο PMI Ο κορυφαίος οικονομικός δείκτης στον κόσμο Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών Purchasing Managers Index (PMI ) βασίζεται σε μηνιαίες έρευνες που πραγματοποιούνται σε επιλεγμένες εταιρείες οι οποίες αντιπροσωπεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια

1. Ξένα Χρηματιστήρια Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 807 17/01/2011 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Ανοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I.' Λ,. ΤΣΙΑΛΚί ΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η Μεταβλητότητα στο Ελληνικό ΧρηματιστήρΊο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΛΚΟΣ Γ. ΒΟΛΟΣ 2003 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch

Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Υπόδειγμα Mundell Fleming Το υπόδειγμα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα μεγάλο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς επηρεάζουν οι διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου τη διεθνή αγορά συναλλάγματος; Αναφερθείτε συγκεκριμένα στην ισοτιμία ευρώδολαρίου

Πώς επηρεάζουν οι διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου τη διεθνή αγορά συναλλάγματος; Αναφερθείτε συγκεκριμένα στην ισοτιμία ευρώδολαρίου Θέμα: Πώς επηρεάζουν οι διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου τη διεθνή αγορά συναλλάγματος; Αναφερθείτε συγκεκριμένα στην ισοτιμία ευρώδολαρίου ΗΠΑ. Μάθημα: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Καθηγητές: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014 15/10/14 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Η ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Η ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Η ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ (Αναθεωρημένοι Δείκτες) Α π ρ ί λ ι ο ς 2 0 1 1 ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11-10552 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 2. Η αγορά συναλλάγματος 3. Η ζήτηση για τραπεζικές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (περιουσιακά στοιχεία) 4. Ένα θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Α, 3/73/ , , /08/2010 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Χ.Α, 3/73/ , , /08/2010 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μέλος του Χ.Α, ελεγχόµενο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθµός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 791 24/08/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισαγωγή Εκτιµούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου

Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου Νικόλαος Κοντινάκης Σύμβουλος ενεργειακής πολιτικής και αγορών VRS Investment Research & Analysis Journal 1 ο Trading Show, Αθήνα Τα θεμελιώδη της τιμής του πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών. Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 02 Μαρτίου 2014

Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών. Πάνος Παναγιώτου. Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση. 02 Μαρτίου 2014 Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών Πάνος Παναγιώτου Χρηματιστηριακή Τεχνική Ανάλυση 02 Μαρτίου 2014 Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα αναφορά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

TΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ & ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

TΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ & ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ TΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ & ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Χρήστος Φλώρος cfloros@staff.teicrete.gr 12/12/2013 1 ΔΟΜΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΙΑ 3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011.

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής,

Διαβάστε περισσότερα

Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς

Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς Η Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Market Hypothesis- EMH) Μια αγορά λέγεται αποτελεσματική όταν στην εμφάνιση μιας νέας πληροφορίας οι τιμές των αξιογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός ανταγωνισμός στα 10 πρώτα εισαγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα

Βασικός ανταγωνισμός στα 10 πρώτα εισαγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα Βασικός ανταγωνισμός στα 10 πρώτα εισαγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα Ο Πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τις 10 πρώτες κατηγορίες προϊόντων που εισήχθησαν στις ΗΠΑ (έτος βάσης το 2013), καθώς και τους κύριους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης περιοχή της Μεσογείου Σεπτέμβριος Δεκέμβριος 2011 Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα 3 215 Ελλάδα Προοπτικές Απασχόλησης Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα κατά το Γ Τρίµηνο του 215 πραγµατοποιήθηκε µέσω

Διαβάστε περισσότερα

το ταγκό των αγορών & ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 1 Διάγραμμα 1: Βασικοί κάτοχοι κρατικού χρέους ΗΠΑ.

το ταγκό των αγορών & ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 1 Διάγραμμα 1: Βασικοί κάτοχοι κρατικού χρέους ΗΠΑ. το ταγκό των αγορών & ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 1 Διάγραμμα 1: Βασικοί κάτοχοι κρατικού χρέους ΗΠΑ. 2 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Διάγραμμα 2: Ανάπτυξη αγοράς CDS. το ταγκό των αγορών & ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 3 Διάγραμμα 3: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια

1. Ξένα Χρηματιστήρια Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 806 10/01/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Με αισιοδοξία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Οκτώβριος 8 Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας Η ταυτότητα του Οικονομικού Βαρόμετρου της Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Αγορές Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές του Στρατή Κωνσταντίνου in DEEP ANALYSIS Η κατανομή του πλούτου μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος οκτωβριος 2012

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος οκτωβριος 2012 μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 110 - οκτωβριος 2012 ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

του ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ,ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ :AUD115 Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζαρίδης Ιωάννης Θεσσαλονίκη, 2016

του ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ,ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ :AUD115 Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζαρίδης Ιωάννης Θεσσαλονίκη, 2016 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ του ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ,ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ :AUD115

Διαβάστε περισσότερα

Global Technical Analysis Institute

Global Technical Analysis Institute 05/05/10 Global Technical Analysis Institute Global Technical Analysis Institute Καθημερινό Δωρεάν Τεχνικό Σχόλιο Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται σε καμία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τόκυο. Χαρακτηριστικά εξερχόμενου ιαπωνικού τουρισμού

Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τόκυο. Χαρακτηριστικά εξερχόμενου ιαπωνικού τουρισμού 15 Φεβρουαρίου 2015 Πρεσβεία της Ελλάδος Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τόκυο Δημογραφικές τάσεις Πληθυσμός: Προσδώκιμο ζωής: Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 65+ Χαρακτηριστικά εξερχόμενου ιαπωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα