Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές"

Transcript

1 Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 14 (3) 2009: Κωνσταντίνος Σταθόπουλος* Αθανάσιος Κουλακιώτης** Νικόλαος Παπασυριόπουλος*** Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές Περίληψη: Αυτό το άρθρο αναφέρεται σε έρευνες οι οποίες κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν ARCH-type μοντέλα με σκοπό να εξετάσουν τις αλληλεπιδράσεις των χρηματαγορών σε επίπεδο διακύμανσης μετοχών. Μέσα σ αυτό το σκεπτικό εντάσσονται και παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις σχέσεις. Έτσι, γίνεται περισσότερο κατανοητό γιατί οι αλληλεπιδράσεις των χρηματαγορών παραμένουν δυναμικές. Η δυναμικότητα τους χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις που μπορεί κάποιος να επισημάνει μεταξύ αυτών των χρηματαγορών, δηλ. ποία αγορά είναι ο δέκτης πληροφοριών και ποία είναι ο δότης πληροφοριών. Λέξεις Κλειδιά: ARCH-type μοντέλα, χρηματαγορές, μεταβίβαση πληροφοριών * Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. ** Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. *** Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 219 Εισαγωγή Αυτή η εργασία έχει ως σκοπό να κάνει μια συνοπτική αναφορά σε έρευνες οι οποίες εξετάζουν πως οι διακυμάνσεις μετοχών μεταφέρονται από ένα χρηματιστήριο σε κάποιο άλλο και επίσης πως οι οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν αυτή τη σχέση. Επιπλέον, η μελέτη αναφέρεται στους μηχανισμούς που διέπουν τα χρηματιστήρια και πως αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να αλλάζουν με βάση τη χρηματαγορά στην οποία γίνεται η εστίαση. Επιπρόσθετα, γίνονται αναφορές και στις επιδράσεις των προθεσμιακών συναλλαγών στις διεθνείς χρηματαγορές. Η περιγραφική αυτή ανάλυση βασίζεται σε γεγονότα και έρευνες οι οποίες έχουν γίνει από το 1985 μέχρι το Η πορεία της ανάλυσης περιλαμβάνει το κραχ του 1987 κατά τη διάρκεια του οποίου οι χρηματαγορές υπέστησαν μια σημαντική πτώση. Η έρευνα ασχολείται, επίσης, πρώτον, με την αλληλεπίδραση τιμών και διακυμάνσεων μετοχών μεταξύ των χρηματαγορών, δεύτερον με την άμεση σχέση απόδοσης τιμών και διακύμανσης μετοχών, τρίτον με τους μηχανισμούς μετάδοσης και μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ των χρηματαγορών, τέταρτον με την επιρροή προθεσμιακών συναλλαγών στις χρηματαγορές και πέμπτον με τις σχέσεις διαφόρων οικονομικών μεγεθών και επιρροή τους στις χρηματαγορές. Αλληλοεπίδραση τιμών και διακυμάνσεων μετοχών μεταξύ των χρηματαγορών Οι Y. Hamao και R.W.Masulis και V. Ng εξέτασαν την βραχυχρόνια αλληλεπίδραση των τιμών και της διακύμανσης της αγοράς τριών κυρίαρχων χρηματιστηριακών αγορών. Χρησιμοποίησαν καθημερινές τιμές ανοίγματος και κλεισίματος των μετοχών των χρηματιστηρίων της Νέας Υόρκης, του Τόκυο και του Λονδίνου για μια περίοδο τριών χρόνων, από τον Απρίλιο του 1985 μέχρι τον Μάρτιο του Στην ανάλυση τους χρησιμοποίησαν ένα ARCH μοντέλο για να διερευνήσουν τις αλληλεπιδράσεις που επηρέασαν τις τιμές των μετοχών. 1 Κυρίως μελέτησαν σε ποια έκταση οι αλλαγές στην διακύμανση των τιμών σε μια χρηματιστηριακή αγορά ήταν θετικά συσχετισμένες με αλλαγές στην διακύμανση των τιμών χρηματιστηριακών αγορών που λειτουργούσαν διαφορετικές ώρες της ημέρας. Διαχώρισαν τις καθημερινές αποδόσεις σε δύο κατηγορίες: αποδόσεις κλεισίματος - ανοίγματος και αποδόσεις ανοίγματος - κλεισίματος. Αυτό τους βοήθησε στην ανάλυση και στον διαχωρισμό της επίδρασης της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς από την διακύμανση των τιμών των ξένων χρηματιστηριακών αγορών και κατά το άνοιγμα των συναλλαγών και κατά το κλείσιμο των συναλ- 1 Y.Hamao - R. W. Masulis - V. Ng, 1990, Correlations in Price Changes and Volatility Across International Stock Markets, The Review of Financial Studies, Vol. 3, No. 2, pp

3 220 Αγορά Χωρίς Σύνορα Οι G. Koutmos και G. G. λαγών της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς. Βρήκαν Booth χρησιμοποίησαν στοιχεία για επίδραση της διακύμανσης των τιμών από καθημερινά δεδομένα από την χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης στην χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου και στην χρηματιστηριακή αγορά του Τόκυο και αντίστοιχα από την τις χρηματιστηριακές αγορές για την χρονική χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου στην χρηματιστηριακή αγορά του Τόκυο. Επιπλέον δεν παρατήρη- περίοδο από τις 3 Σεπτεμβρίου 1986 έως την σαν διαφορετικές επιδράσεις στην διακύμανση των 1 Δεκεμβρίου χρηματιστηριακών αγορών αυτών πριν και μετά την Βρήκαν ενδείξεις για περίοδο του κραχ του Η επίδραση στην Ιαπωνική αγορά ήταν σημαντική, ενώ στις άλλες δεν ήταν επιδράσεις των τιμών από και τόσο σημαντική. Αυτά τα αποτελέσματα δεν επηρεάστηκαν από το αν οι αποδόσεις ήταν εκφρασμένες Νέα Υόρκη σε Τόκυο και Λονδίνο, και από Τόκυο σε στο ίδιο νόμισμα. Επίσης, φάνηκε ότι οι μη αναμενόμενες αλλαγές στην ξένη χρηματιστηριακή αγορά σχε- Λονδίνο. τίζονταν με σημαντικές επιδράσεις στην τυπική μέση τιμή της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς και πιο συγκεκριμένα τόσο για τις αποδόσεις κλεισίματος - ανοίγματος όσο και για τις αποδόσεις ανοίγματος κλεισίματος. 2 Οι G. Koutmos και G. G. Booth διερεύνησαν τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης τιμών και διακυμάνσεων στις χρηματιστηριακές αγορές της Νέας Υόρκης, Λονδίνου και του Τόκυο. Η ασύμμετρη επιρροή των καλών και των κακών νέων στην μετάδοση διακύμανσης μεταξύ αυτών των αγορών περιγράφονταν από ένα E-GARCH μοντέλο. Χρησιμοποιώντας καθημερινές αποδόσεις ανοίγματος κλεισίματος, βρήκαν ισχυρές ενδείξεις ότι η επίδραση της διακύμανσης σε μια συγκεκριμένη χρηματιστηριακή αγορά ήταν πολύ πιο ισχυρή όταν τα νέα που έφταναν σ αυτήν από την τελευταία χρηματιστηριακή αγορά που ήταν ανοιχτή ήταν αρνητικά. Μια ανάλυση για την περίοδο πριν και μετά το κραχ του 1987 αποκάλυπτε ότι οι διασυνδέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τριών χρηματιστηριακών αγορών είχαν αυξηθεί στην μετά κραχ εποχή. Οι G. Koutmos και G. G. Booth χρησιμοποίησαν καθημερινά δεδομένα από αυτές τις χρηματιστηριακές αγορές για την χρονική περίοδο από τις 3 Σεπτεμβρίου 1986 έως την 1 Δεκεμβρίου Βρήκαν ενδείξεις για επιδράσεις των τιμών από Νέα Υόρκη σε Τόκυο και Λονδίνο, και από Τόκυο σε Λονδίνο. Ωστόσο, πιο έντονες και αμοιβαίες ήταν οι αλληλεπιδράσεις τη δεύτερη χρονική στιγμή, όπου εκεί βρήκαν αξιοσημείωτες επιδράσεις διακύμανσης από Νέα Υόρκη σε Τόκυο, από Τόκυο και Λονδίνο σε Νέα Υόρκη. Σε όλες τις περιπτώσεις ο μηχανισμός μετάδοσης διακύμανσης ήταν ασύμμετρος. Αρνητικές καινοτομίες σε μια νέα χρηματιστηρια- 2 Ιbid. 3 G. Koutmos - G. G. Booth, Asymmetric Volatility Transmission in International Stock Markets, Journal of International Money and Finance, Vol. 14, No. 6, 1995,

4 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 221 κή αγορά αύξησαν την διακύμανση της στην επόμενη χρηματιστηριακή αγορά πολύ περισσότερο από ότι οι θετικές καινοτομίες. Αυτά τα ευρήματα έδειξαν ότι οι χρηματιστηριακές αγορές ήταν ευαίσθητες σε ειδήσεις που πήγαζαν από άλλες χρηματιστηριακές αγορές, ιδιαίτερα, όταν οι ειδήσεις αυτές ήταν αρνητικές για την αγορά. Η ανάλυση των περιόδων πριν και μετά το κραχ έδειξε ότι οι χρηματιστηριακές αγορές σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο είχαν γίνει πιο ευαίσθητες σε καινοτομίες που προέρχονταν από το Τόκυο. Οι R. Susmel και R.F.Engle μελέτησαν την αλληλεπίδραση του μέσου όρου των τιμών και της διακύμανσης, καθώς και τον χρόνο που αυτή πραγματοποιήθηκε μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. 4 Για την έρευνα τους χρησιμοποίησαν ένα ARCH μοντέλο με ωριαίες παρατηρήσεις από τους βασικούς δείκτες αυτών των αγορών (π.χ. Dow Jones 30, London 30) για την περίοδο Ιανουάριος 1987 Φεβρουάριος Διαπίστωσαν ότι η επίδραση της διακύμανσης μεταξύ αυτών των δύο χρηματιστηριακών αγορών ήταν μηδαμινή και είχε διάρκεια, αν φυσικά υπήρχε, μίας ώρας ή και λιγότερο. Οι πιο ισχυρές επιρροές στις κινήσεις των μετοχών υπήρχαν την ώρα του ανοίγματος του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αλλά δεν ήταν σημαντικές. Η εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα της περιόδου του κραχ του 1987 δεν επηρέαζε την επίδραση (ή την έλλειψη αυτής) μεταξύ των δύο χρηματιστηριακών αγορών. Οι G. Booth και T. Martikainen και Υ. Tse προσδιόρισαν νέα στοιχεία για την επίδραση των τιμών και διακυμάνσεων μεταξύ των χρηματιστηριακών αγορών της Δανίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας. 5 Η επιρροή των καλών και των κακών ειδήσεων αναλύθηκε από ένα πολυμεταβλητό E-GARCH μοντέλο. Η μετάδοση της διακύμανσης ήταν ασύμμετρη, με τη έννοια ότι οι επιδράσεις ήταν πιο έντονες για τις άσχημες ειδήσεις από ότι για τις καλές με αξιοσημείωτες επιδράσεις διακυμάνσεων και τιμών οι οποίες υπήρχαν, αλλά ήταν μικρής εντάσεως. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις χρηματιστηριακές αγορές των παραπάνω χωρών, για μια περίοδο από τις 2 Μαΐου 1988 έως τις 30 Ιουνίου Τα δεδομένα αντλήθηκαν μετά το κραχ του Οκτώβρη του 1987, γιατί μετά το κραχ υπήρξε αύξηση της κίνησης των τιμών των μετοχών. Βρήκαν ότι συχνά υπήρχε κοινή διακύμανση και στις τέσσερις χρηματιστηριακές αγορές. Με εξαίρεση τη Δανία οι μεταβλητότητες αντιδρούσαν πιο έντονα σε δυσάρεστες ειδήσεις (απειλές για την αγορά) παρά στις καλές ειδήσεις (πλεονεκτήματα για την αγορά). Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην καλύτερη περίπτωση υπήρχε συσχέτιση διάρκειας μίας εβδομάδας των συγκεκριμένων χρηματιστηριακών αγορών. Επίσης, έγινε έκδηλο το γεγονός ότι υπήρχε κάποια επίδραση των τιμών και των διακυμάνσεων από την σουηδική στη φινλανδική χρηματιστηριακή 4 R. Susmel, - R. F. Engle, 1994, Hourly Volatility Spillovers Between International Equity Markets, Journal of International Money and Finance, Vol. 13, No.1, 1994, pp G. Booth - T. Martikainen - Y. Tse, Price and Volatility Spillovers in Scandinavian Stock Markets, Journal of Banking and Finance, Vol. 21, Νο , pp

5 222 Αγορά Χωρίς Σύνορα Οι R. Susmel και R.F.Engle αγορά και κάποια αντίστοιχη επίδραση από τη φινλανδική στη σουηδική χρηματιστηριακή αγορά. Αυτές μελέτησαν την οι επιδράσεις μπορεί να αντικατόπτριζαν τη μακροχρόνια οικονομική και πολιτισμική σύνδεση των δύο αλληλεπίδραση του μέσου όρου των τιμών και της χωρών. διακύμανσης, καθώς και τον Ο A. Κanas εξέτασε το θέμα της αλληλεπίδρασης χρόνο που αυτή της διακύμανσης μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών: του Λονδίνου, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των χρηματιστηριακών του Παρισιού και της Φρανκφούρτης. Ένα E-GARCH αγορών της Νέας Υόρκης (Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) μοντέλο χρησιμοποιήθηκε κατά και του Λονδίνου. την διάρκεια της περιόδου 1984 έως 1993 για να προσδιορίσει πιθανές επιρροές μη συμμετρικής διακύμανσης από καινοτομίες. Αμοιβαίες επιδράσεις βρέθηκαν να υπάρχουν μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού και μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου καθώς και μη ισοδύναμες επιδράσεις από Λονδίνο σε Φρανκφούρτη. Σχεδόν σ όλες τις περιπτώσεις οι επιδράσεις ήταν ασύμμετρες, με την έννοια ότι οι άσχημες ειδήσεις (απειλές της αγοράς) είχαν μεγαλύτερη επιρροή στην διακύμανση μιας άλλης αγοράς από ότι τα καλά νέα (πλεονεκτήματα της αγοράς). 6 Επίσης, η ανάλυση για την περίοδο πριν το κραχ του 1987 ( ) και μετά το κραχ ( ) έδειχνε ότι οι περισσότερες επιδράσεις και οι επιδράσεις με μεγαλύτερη ένταση υπήρχαν κατά τη δεύτερη περίοδο. Αυτά τα ευρήματα έδειχναν ότι οι αγορές γινόντουσαν πιο αλληλοεξαρτώμενες την περίοδο μετά το κραχ. Η A. Ng διερεύνησε το μέγεθος και τις αλλαγές στη φύση της επίδρασης των διακυμάνσεων δυο εκ των πιο ισχυρών βιομηχανικά χωρών προς έξι χρηματιστηριακές αγορές του Ειρηνικού Ωκεανού. 7 Εξέτασε εβδομαδιαίες αποδόσεις για να αποφύγει το πρόβλημα του συγχρονισμού λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών. Οι χρηματιστηριακές αυτές αγορές ήταν οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία ως ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες και η Νότιος Κορέα, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν, η Ταϊλανδή και το Χονγκ Κονγκ ως χώρες του Ειρηνικού. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ήταν ότι εκτός της επιρροής των παγκόσμιων παραγόντων, υπήρχαν και σημαντικές επιρροές περιφερειακών (Ιαπωνία) παραγόντων στην διακύμανση αυτών των χρηματιστηριακών αγορών. Απελευθερωτικά μέτρα για αυτές τις χρηματιστηριακές αγορές έδειχναν να επηρέαζαν την σχετική σημασία των παγκοσμίων και περιφερειακών παραγόντων που επίσης επηρέαζαν με τη σειρά τους τις συγκεκριμένες χρηματιστηριακές αγορές κάθε φορά. Ειδικότερα, A. Ng επικέντρωσε την προσοχή της στο πως και σε τι μέγεθος η διακύμανση στις 6 A. Kanas, Volatility Spillovers Across Equity Markets: European Evidence, Applied Financial Economics, Vol. 8, No. 3, 1998, pp Α. Ng, Volatility Spillover Effects From Japan and the US to the Pacific-Basin, Journal of International Money and Finance, Vol. 19,No. 2, 2000, pp

6 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 223 αγορές αυτές επηρεαζόταν από ξένες χρηματιστηριακές αγορές και πόσο από τις άλλες περιφερειακές εθνικές χρηματιστηριακές αγορές. Η Ng έκανε έναν διαχωρισμό μεταξύ περιφερειακής χρηματιστηριακής αγοράς (Ιαπωνίας) και παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς (ΗΠΑ), ξεχωρίζοντας επίσης τις ειδήσεις σ εκείνες που είχαν περιφερειακό χαρακτήρα και σ εκείνες που είχαν παγκόσμιο χαρακτήρα. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο οι περιφερειακές παράγοντες όσο και οι παγκόσμιοι ήταν σημαντικοί για την διακύμανση στις χρηματιστηριακές αγορές του Ειρηνικού, αν και ο παγκόσμιος παράγοντας (ΗΠΑ) έτεινε να επηρεάζει περισσότερο. Επίσης, ο παράγοντας αυτός επηρεαζόταν από την υιοθέτηση απελευθερωτικών μέτρων στις αγορές αυτές, όπως ήταν οι αλλαγές στους περιορισμούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και τα διαθέσιμα των κρατών αυτών. Το ποσοστό της διακύμανσης της χρηματιστηριακής αγοράς που η αιτία του βρισκόταν είτε στους περιφερειακούς παράγοντες είτε στους παγκόσμιους ήταν γενικά πολύ μικρό. Στις τέσσερις από τις έξι αυτές χώρες τα γεγονότα από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία επηρέαζαν λιγότερο από το 10% την εβδομαδιαία διακύμανση των αποδόσεων των μετοχών των χρηματιστηριακών αγορών τους. Υπήρχαν δύο πιθανές εξηγήσεις γι αυτό: Πρώτον, οι τοπικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνταν στο εμπειρικό μοντέλο μπορούσαν να μην είναι ικανές στο να βοηθήσουν το μοντέλο να προσδιορίσει τις δομικές αλλαγές που γινόντουσαν εξαιτίας των περιφερειακών και παγκοσμίων νέων και Δεύτερον, η απόδοση στην διακύμανση των αγορών του Ειρηνικού μπορούσε να καθοδηγούνταν από κάποιους παράγοντες που ήταν πολύ συγκεκριμένοι γι αυτήν την περιοχή και δεν σχετίζονταν με την Ιαπωνική αγορά. Ο L. Baele μελέτησε το κατά πόσο οι προσπάθειες για μια πιο ολοκληρωμένη οικονομία στην Ευρώπη είχαν μεταβάλει το μέγεθος εξαιτίας της επίδρασης των σημαντικών οικονομικών ειδήσεων από τις ΗΠΑ και συνολικά από τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές σε συγκεκριμένες δεκατρείς ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές. Ως δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν οι εβδομαδιαίες αποδόσεις των χρηματιστηρίων δεκατριών ευρωπαϊκών χωρών και δύο περιφερειακών αγορών για την περίοδο 1980 έως Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία που μετείχαν στην ζώνη του ευρώ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Σουηδία που μετείχαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αλλά δεν χρησιμοποιούσαν το ευρώ ως νόμισμά τους και η Ελβετία και η Νορβηγία που δεν μετείχαν στην ΕΕ. Ενώ ως περιφερειακές αγορές θεωρούνταν οι ΗΠΑ και στο σύνολό τους οι Ευρωπαϊκές χώρες. Ο L. Baele χρησιμοποίησε ένα τόσο μεγάλο δείγμα, διότι ήθελε να μελετήσει και να συγκρίνει όλες τις επιδράσεις των διακυμάνσεων των χρηματιστηριακών αγορών. Βρήκε δε ότι οι αλλαγές στο μέγεθος των επιδράσεων ήταν και στατιστικά και οικονομικά σημαντικές. Ενώ τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ το μέγεθος της επίδρασης των σημαντικών νέων ειδήσεων είχε αυξηθεί στη διάρκεια

7 224 Αγορά Χωρίς Σύνορα Ο A. Κanas εξέτασε το θέμα της αλληλεπίδρασης της διακύμανσης μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών: του Λονδίνου, του Παρισιού και της Φρανκφούρτης. όλης την εικοσαετίας που εξετάστηκε, η επίδραση αυτή ήταν πιο αποφασιστική για την ΕΕ. Επίσης, ενώ οι ΗΠΑ συνέχιζαν να ήταν η κυρίαρχη αγορά που επηρέαζε τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, όμως η επιρροή της ίδιας της ΕΕ είχε αυξηθεί σημαντικά. Αυτό μπορεί να οφειλόταν στη βελτίωση και την ανάπτυξη των χρηματιστηριακών αγορών, στον χαμηλό πληθωρισμό και στην αύξηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου. 8 Άμεση σχέση απόδοσης τιμών και διακύμανσης μετοχών Οι K.R. French και G.W.Schwert και R.E. Stambaugh εξέτασαν την σχέση μεταξύ διακύμανσης της χρηματιστηριακής αγοράς μετόχων και της απόδοσης των μετοχών. Βρήκαν στοιχεία θετικής συσχέτισης μεταξύ του αναμενόμενου πριμ κινδύνου (risk-premium) στις κοινές μετοχές και του προβλεπόμενου επιπέδου διακύμανσης. Η διακύμανση των πραγματικών αποδόσεων ήταν τόσο μεγάλη που ήταν πολύ δύσκολο να ξεκαθαριστεί αυτή η σχέση. Καθώς η μελέτη γινόταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (1928 έως 1984) δίνονταν διάφορες ερμηνείες γι αυτήν την σχέση. Υπήρχε, επίσης, μια ισχυρή αρνητική σχέση της μη αναμενόμενης διακύμανσης της χρηματιστηριακής αγοράς και μία υπερβολική περίοδο αποδόσεων των μετοχών. Αν το αναμενόμενο πριμ κινδύνου ήταν θετικά συσχετισμένο με την αναμενόμενη διακύμανση, τότε η θετική μη αναμενόμενη αλλαγή στην διακύμανση αύξανε το μελλοντικό αναμενόμενο πριμ κινδύνου και μείωνε τις ισχύουσες τιμές των μετοχών. Το μέγεθος αυτής της αρνητικής σχέσης μεταξύ ταυτόχρονων αποδόσεων και των αλλαγών στην διακύμανση ήταν τόσο μεγάλο, που οι συγγραφείς την ερμήνευσαν ως ένδειξη θετικής συσχέτισης μεταξύ αναμενόμενου πριμ κινδύνου και προηγούμενων τιμών διακυμάνσεων. 9 Οι S.H. Poon και S.J. Taylor επιχείρησαν να ποσοτικοποιήσουν τη σχέση μεταξύ αποδόσεων μετοχών και διακυμάνσεων των χρηματιστηριακών αγορών, διαμέσου πολλών αντικρουόμενων συμπερασμάτων που είχαν προσδιοριστεί σε πρόσφατες έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χρησιμοποίησαν καθημερινά, εβδομαδιαία και μηνιαία δεδομένα από τον δείκτη FTAS (Financial Times All Share Index) από τον Ιανουάριο του 1965 έως τον Δεκέμβριο του Από τα μηνιαία δείγματα διακυμάνσεων και ARCH μοντέλα προέρχονταν οι εκτιμήσεις της διακύμανσης της χρηματιστηριακής αγοράς. Η σχέση μεταξύ της διακύμανσης της χρηματιστηριακής αγοράς και των μη αναμενό- 8 L. Baele, Volatility Spillover Effects in European Equity Markets: Evidence From a Regime Switching Model, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol., No.1, 2005, pp K. R French - G. W. Schwert - R. E. Stambaugh, Expected Stock Returns and Volatility, Journal of Financial Economics, Vol. 19, No. 1, 1987, pp.3-29.

8 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 225 μενων αποδόσεων ήταν λιγότερο ξεκάθαρη και βρήκαν αποδείξεις για μια αρνητική σχέση αλλά μόνο όταν οι προσδοκίες της διακύμανσης παρουσιάζονταν με τυπικές αποκλίσεις. 10 Οι J. Campbell και L. Hentschel παρατήρησαν ότι φαινόταν εύλογο ότι μια αύξηση στην διακύμανση των χρηματιστηριακών αγορών αύξανε τις απαιτούμενες αποδόσεις των μετοχών και ως συνέπεια είχε τις χαμηλότερες τιμές των μετοχών. Ανέπτυξαν ένα τυπικό μοντέλο γι αυτήν την ανατροφοδότηση διακύμανσης χρησιμοποιώντας ένα απλό Q-GARCH μοντέλο. Το μοντέλο ήταν ασύμμετρο και βοηθούσε να εξηγήσουν την αρνητική ασυμμετρία και την υπερβολική κύρτωση που παρατηρήθηκε στις καθημερινές και μηνιαίες αποδόσεις των μετοχών για την περίοδο από 1926 έως Η διαφορά του Q-GARCH μοντέλου από ένα απλό GARCH μοντέλο ήταν ότι έπιανε εμπειρικά την αρνητική σχέση μεταξύ αποδόσεων των μετοχών και μελλοντικών αποδόσεων των διακυμάνσεων. Παρήγαγε, επίσης, κατάλοιπα με μέσους όρους πιο κοντά στο μηδέν. Οι J. Campbell και L. Hentschel βρήκαν ότι η ανατροφοδότηση διακυμάνσεων κανονικά είχε πολύ μικρή επιρροή στις αποδόσεις, αλλά μπορούσε να ήταν σημαντική στην διάρκεια περιόδων υψηλών διακυμάνσεων. Επίσης, βρήκαν ότι οι προβλεπόμενες μεταβαλλόμενες υπερβολικές αποδόσεις δημιουργούνταν και ερμηνεύονταν καλύτερα από υψηλές διακυμάνσεις. Τα υπόλοιπα στοιχεία των αποδόσεων φαίνονται να οδηγούνταν από τα μερίσματα των μετοχών. Τέλος, διαπίστωσαν ότι η ανατροφοδότηση των διακυμάνσεων δεν συνεισέφερε πολύ στις μη τυπικές αποκλίσεις των αποδόσεων. 11 Οι P.Theodossiou και U. Lee διερεύνησαν με μια επιπλέον ματιά τον βαθμό και τη φύση της αλληλεξάρτησης των πέντε ανεπτυγμένων βιομηχανικά και οικονομικά χωρών (Γερμανία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Καναδάς) και αναφέρθηκαν στο κατά πόσο οι διακυμάνσεις σ αυτές τις χώρες επηρέαζαν τις αναμενόμενες αποδόσεις. Για την έρευνα τους αυτή χρησιμοποίησαν εβδομαδιαία δεδομένα αποδόσεων για τις χρηματιστηριακές αγορές αυτών των χωρών κατά την περίοδο Χρησιμοποιώντας το πολυμεταβλητό GARCH-M μοντέλο παρατήρησαν ότι υπήρχε μια ασθενής αλλά στατιστικά σημαντική επίδραση από την αγορά των ΗΠΑ στον μέσο όρο των τιμών των χρηματιστηριακών αγορών της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, και από την χρηματιστηριακή αγορά της Ιαπωνίας στο μέσο όρο των τιμών της χρηματιστηριακής αγοράς της Γερμανίας. Καμία σχέση δεν βρέθηκε μεταξύ διακυμάνσεων των χρηματιστηριακών αγορών και των αναμενόμενων αποδόσεων. Συγκεκριμένα, οι διακυμάνσεις στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο των εθνικών αγορών τους οφείλονταν σε τοπικούς παράγοντες. Ήταν μη σημαντική, ενι- 10 S. H Poon - S. J. Taylor, Stock Returns and Volatility: An Empirical Study of the UK Stock Market, Journal of Banking and Finance, Vol. 16, No. 1, 1992, pp J.Campbell -L. Hentschel, No News is Good News: An Asymmetric Model of Changing Volatility in Stock Returns, Journal of Financial Economics, Vol. 31, Νο. 3, 1992, pp

9 226 Αγορά Χωρίς Σύνορα Ο L. Baele μελέτησε το σχύοντας την άποψη ότι οι διακυμάνσεις σ αυτές τις κατά πόσο οι προσπάθειες χρηματιστηριακές αγορές εισάγονταν (μεταδίδονταν) για μια πιο ολοκληρωμένη από το εξωτερικό, κυρίως από τις ΗΠΑ. Αξιοσημείωτη επίδραση υπήρχε από την χρηματιστηριακή αγορά οικονομία στην Ευρώπη, των ΗΠΑ στην διακύμανση και των τεσσάρων άλλων είχαν μεταβάλει το μέγεθος χρηματιστηριακών αγορών, από την χρηματιστηριακή από την επίδραση των αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου στον Καναδά και από σημαντικών οικονομικών την Γερμανική χρηματιστηριακή αγορά στην Ιαπωνική ειδήσεων από τις ΗΠΑ και χρηματιστηριακή αγορά. 12 συνολικά από τις Οι C.G. Lamoureux και W.D. Lastrapes εξέτασαν το ευρωπαϊκές κατά πόσο ένας τεράστιος όγκος δεδομένων μπορούσε να φωτίσει την πηγή της επιμονής (persistence) χρηματιστηριακές αγορές σε στην διακύμανση των αποδόσεων των μετοχών, χρησιμοποιώντας καθημερινά μεγάλο όγκο δεδομένων αλ- συγκεκριμένες δεκατρείς ευρωπαϊκές λά χωρίς να υποθέσουν ότι αυτά τα δεδομένα ήταν χρηματιστηριακές αγορές. εξωγενή. Η κυρίαρχη μηδενική υπόθεση ήταν ότι η δυναμική των διακυμάνσεων των καθημερινών αποδόσεων δημιουργούνταν μεμονωμένα στην καθημερινή εμμονή της ταχύτητας των κρυμμένων εισερχομένων πληροφοριών της χρηματιστηριακής αγοράς. Αυτές έδειχναν ότι τα ταυτόχρονα τετράγωνα των αποδόσεων ήταν ικανά να προβλέψουν τις μελλοντικές διακυμάνσεις των αποδόσεων. 13 Οι P. Theodossiou και U. Lee σε μεταγενέστερη μελέτη τους (1995), παρείχαν μια επιπλέον ματιά στην φύση των διακυμάνσεων και στη σχέση της με τις αναμενόμενες αποδόσεις για δέκα βιομηχανοποιημένες χώρες. Οι χώρες αυτές ήταν η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ιταλία και ο Καναδάς. Χρησιμοποίησαν ένα GARCH- Μ μοντέλο στο οποίο δοκίμασαν τρεις διαφορετικές σχέσεις για την σχέση τυπικής απόκλισης και αναμενόμενης απόδοσης των μετοχών και μελέτησαν τις εβδομαδιαίες αποδόσεις κατά την περίοδο 1976 έως Βρήκαν στατιστικά σημαντική ετεροσκεδαστικότητα στις αποδόσεις των δεικτών και των δέκα αυτών χρηματιστηριακών αγορών, που αυτό μπορούσε να σήμαινε την ύπαρξη κοινής διακύμανσης γι όλες τις χρηματιστηριακές αγορές. Η τάση για μεγάλες αλλαγές στις τιμές των μετοχών βρέθηκε να ακολουθείται από μεγάλες αλλαγές στις αποδόσεις, χωρίς όμως να υπήρχαν προηγουμένως ενδείξεις γι αυτό. Καμία σχέση δεν βρέθηκε μεταξύ οριακής διακύμανσης και αναμενόμενων αποδόσεων στις δέκα χρηματιστηριακές αγορές P.Theodossiou, - U. Lee Mean and Volatility Spillovers Across Major National Stock Markets: Further Empirical Evidence, The Journal of Financial Research, Vol. 15., No. 4, 1993, pp C. G Lamoureux - W. D Lastrapes, Endogenous Trading Volume and Momentum in Stock-Return Volatility, Journal of Business and Economics Statistics, Vol. 12, No. 2, 1994, pp P.Theodossiou - U. Lee, Relationship Between Volatility and Expected Returns Across International Stock Markets, Journal of Business, Finance and Accounting, Vol. 22, No. 2, 1995, pp

10 Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές 227 O R.G. Duffee θεώρησε ως δεδομένο από προηγούμενες έρευνες ότι, όταν έπεφτε η τιμή της μετοχής, η διακύμανση των αποδόσεων των μετοχών των εταιρειών αυξανόταν. Ο ίδιος βρήκε ότι αυτή η στατιστική σχέση περισσότερο οφειλόταν εξ αιτίας μιας θετικής ταυτόχρονης σχέσης μεταξύ των αποδόσεων των μετοχών των εταιρειών και της διακύμανσής τους. Αυτή η θετική σχέση φαινόταν να ήταν μεγαλύτερη για τις μικρότερες εταιρείες οι οποίες είχαν μικρότερα επίπεδα μόχλευσης. Σε αθροιστικό επίπεδο η σχέση αυτή φαινόταν να αντιστρέφεται και οι λόγοι αυτής της διαφοράς μελετήθηκαν αναλυτικότερα. Έτσι, ο R.G. Duffee πρότεινε μια νέα ερμηνεία για την αρνητική σχέση μεταξύ των υφιστάμενων αποδόσεων των μετοχών και της διακύμανσης των μελλοντικών αποδόσεων των μετοχών σε εταιρικό επίπεδο. Παρατηρήθηκε ότι στο μεγαλύτερο μέρος η σχέση αυτή ήταν το αποτέλεσμα της ταυτόχρονης θετικής συσχέτισης μεταξύ αποδόσεων των μετοχών και διακυμάνσεων. 15 Οι F. Longin και B. Solnik διερεύνησαν το κατά πόσο η σχέση των μηνιαίων υπερβάλλουσων αποδόσεων για εφτά κυρίαρχες χώρες στην παγκόσμια οικονομική σκηνή για την περίοδο 1960 έως 1990 ήταν σταθερή. Οι χώρες αυτές ήταν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και ο Καναδάς. Διαπίστωσαν ότι η διεθνής διακύμανση και συσχέτιση ήταν μη σταθερή κατά την διάρκεια του χρόνου. Χρησιμοποίησαν ένα GARCH (1,1) μοντέλο με σταθερή oριακή συσχέτιση που βοηθούσε να αιχμαλωτιστεί η εξέλιξη της οριακής διακύμανσης. Το μοντέλο αυτό για την οριακή συσχέτιση έδειχνε μια αύξηση στην διεθνή συσχέτιση τα τελευταία τριάντα χρόνια. Επίσης, βρήκαν ότι η συσχέτιση αυξανόταν σε περιόδους υψηλής διακύμανσης. 16 Οι R. D. F Harris και Α. Pisedtasalasai μελέτησαν τις αλληλεπιδράσεις στις αποδόσεις και στη διακύμανση μεταξύ διαφορετικών δεικτών μετοχών του χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Οι δείκτες που μελετήθηκαν ήταν ο FTSE (Financial Times Stock Exchange) 100 (δείκτης μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης), ο FTSE 250 (δείκτης μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης) και ο FTSE μικρής κεφαλαιοποίησης (small cap). Χρησιμοποιώντας ένα πολυμεταβλητό GARCH μοντέλο για δύο υποπεριόδους βρήκαν ότι οι μηχανισμοί επίδρασης στις αποδόσεις και στη διακύμανση μεταξύ μετοχών μικρής και υψηλής κεφαλαιοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ασύμμετροι. Η πρώτη υποπερίοδος ήταν το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 1986 έως 30 Ιουνίου 1994 και η δεύτερη το διάστημα από 1 Ιουλίου 1994 έως 31 Δεκεμβρίου Συγκεκριμένα, υπήρχαν σημαντικές επιδράσεις και στις αποδόσεις και στη διακύμανση του δείκτη των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης από το δείκτη των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το αντίθετο δε φαινόταν να συμβαίνει στον ίδιο βαθμό. 15 R.G. Duffee Stock Returns and Volatility: A Firm Level Analysis, Journal of Financial Economics, Vol. 37, No.3, 1995, pp F.Longin - B. Solnik, Is the Correlation in International Equity Returns Constant: ?, Journal of International Money and Finance, Vol. 14, No.1, 1995, pp.3-23.

11 228 Αγορά Χωρίς Σύνορα Οι K.R. French και Για την διακύμανση υπήρχαν στοιχεία για περιορισμένη ανατροφοδότηση από τα χαρτοφυλάκια των με- G.W.Schwert και R.E. τοχών μικρής κεφαλαιοποίησης στα χαρτοφυλάκια των Stambaugh εξέτασαν τη μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Όμως, σε κάποιες σχέση μεταξύ διακύμανσης υποπεριόδους που εμφανιζόταν αυτή η ανατροφοδότηση, η ανάλυση έδειχνε ότι εμφανιζόταν ως κάποιο της χρηματιστηριακής αγοράς μετόχων και της μικρό περιοδικό φαινόμενο. Στοιχεία προσομοιώσεων απόδοσης των μετοχών. έδειξαν ότι ο μη συγχρονισμός των ωρών συναλλαγής μερικώς εξηγούσε την επίδραση στις αποδόσεις, ενώ δεν εξηγούσε καθόλου την επίδραση στις διακυμάνσεις. Όλα αυτά ήταν σύμφωνα με αγορές στις οποίες οι πληροφορίες πρώτα ενσωματώνονταν στις τιμές των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα στις τιμές των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης. Φαινόταν, δηλαδή, ότι οι τιμές των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης ανταποκρίνονταν με καθυστέρηση στις πληροφορίες που έρχονταν στην αγορά. 17 Μηχανισμοί μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ των χρηματαγορών Οι C.S. Eun και S. Shim ερεύνησαν τους διεθνείς μηχανισμούς μετάδοσης των κινήσεων των χρηματιστηριακών αγορών, εκτιμώντας ένα μοντέλο VAR (Vector Auto Regression) για εννέα χρηματιστηριακές αγορές. Για την ερευνά τους αυτή χρησιμοποίησαν καθημερινές αποδόσεις από τις χρηματιστηριακές αγορές της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, του Καναδά, της Μεγάλης Βρετανίας και του Χονγκ-Κονγκ, για την περίοδο 1980 έως Χρησιμοποιώντας απαντήσεις από ένα μοντέλο προσομοίωσης που εκτίμησαν μελέτησαν τις δυναμικές αντιδράσεις που είχε μια χρηματιστηριακή αγορά στις καινοτομίες μιας άλλης χρηματιστηριακής αγοράς, όπως επίσης και όλες τις διασυνδέσεις μεταξύ των εθνικών χρηματιστηριακών αγορών. Γενικά, εντοπίστηκε μεταξύ των εθνικών χρηματιστηριακών αγορών ένας ουσιαστικός αριθμός αλληλεπιδράσεων, ενώ παρατηρήθηκε, επίσης, ότι οι καινοτομίες στις ΗΠΑ με μια ξεκάθαρη αναγνωρίσιμη τάση μεταφέρονταν ραγδαία στις χρηματιστηριακές αγορές άλλων χωρών. Ωστόσο, οι κινήσεις στη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από καμία ξένη χρηματιστηριακή αγορά. Η πληροφοριακή επάρκεια των διεθνών εθνικών χρηματιστηριακών αγορών ήταν γενικά σύμφωνη με αυτήν τη δυναμική αντίδραση. Συνεπώς, η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ ήταν η αγορά που επηρέαζε περισσότερο όλες τις άλλες χρηματιστηριακές αγορές. Μια καινοτομία ή ένα σφάλμα στις 17 R. D. F. Harris Α. Pisedtasalasai, Return and Volatility Spillovers Between Large and Small Stocks in the UK, Journal of Business, Finance and Accounting, Vol. 33, No. 9-10, 2006, pp

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 12 (4) 2007: 390-413 Χατζηκωστής Κωνσταντίνος* Αθανάσιος Κουλακιώτης* Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης** και Νικόλας Παπασυριόπουλος*** Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία :

Διπλωματική Εργασία : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία : Αιτιακές σχέσεις μεταξύ αποδόσεων μετοχών και μακροοικονομικών μεταβλητών σε μία μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΕΣ/0931

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ,ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔOΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση των απαραίτητων προυποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΣΗ ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΣΗ ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα Τόμος IV, Τεύχος 1, Φεβρουάριος 2009 ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Κώστας Βορλόου Senior Economist cvorlow@eurobank.gr Στέλλα Κανελλοπούλου Research Economist skanellopoulou@eurobank.gr Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση Project1:Layout 1 7/11/2011 3:53 μμ Page 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο 1 Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την

Διαβάστε περισσότερα

Ετερογένεια του κεφαλαίου και αβεβαιότητα: μία εμπειρική προσέγγιση Α.Μ : 10001

Ετερογένεια του κεφαλαίου και αβεβαιότητα: μία εμπειρική προσέγγιση Α.Μ : 10001 Ετερογένεια του κεφαλαίου και αβεβαιότητα: μία εμπειρική προσέγγιση Σακκάς Γεώργιος Α.Μ : 10001 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιβλέπων καθηγητής: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Ηλίας Τζαβαλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ (1929 1932) & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (2008 2010): ΑΙΤΙΕΣ & ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» Πασχαλίδου Δήμητρα (ΜΠL/0738) Διπλωματική Εργασία για το τμήμα:

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ (1929 1932) & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (2008 2010): ΑΙΤΙΕΣ & ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» Πασχαλίδου Δήμητρα (ΜΠL/0738) Διπλωματική Εργασία για το τμήμα: «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ (1929 1932) & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (2008 2010): ΑΙΤΙΕΣ & ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» Πασχαλίδου Δήμητρα (ΜΠL/0738) Διπλωματική Εργασία για το τμήμα: Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΜΠΣ Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2008

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΑΑ: Σε ΗΠΑ και αναδυόμενες αγορές το τουριστικό μέλλον της Αθήνας EΡΕΥΝΑ EXPEDIA: Οι καλύτεροι και οι λιγότερο δημοφιλείς τουρίστες ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ: Αν δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΑ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΑ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΑ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Η κρίση του χρηµατιστικού καπιταλισµού στην ευρωπεριοχή, ελλείψεις στην αρχιτεκτονική της οικονοµικής πολιτικής, και πολιτικές αποπληθωριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (8086) Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ε Εξάμηνο Οκτώβριος 2007 Α. Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα