ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

2 Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες Συναλλαγών στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αξία Συναλλαγής Ποσοστό Προμήθειας Παρατηρήσεις Για ποσό µέχρι ,00% Επί αξίας συναλλαγής Για ποσό από έως ,75% Επί αξίας συναλλαγής Για ποσό από και πάνω 0,50% Επί αξίας συναλλαγής Ελάχιστη χρέωση προµήθειας ανά επιβεβαίωση εκτέλεσης συναλλαγής (πινακίδιο) 1,00 2. Χρεώσεις Εκκαθάρισης & Διακανονισμού συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών Είδος ς Ποσοστό Παρατηρήσεις ικαιώµατα ΕΤ.ΕΚ Μετοχές 0,0200% Επί αξίας συναλλαγής ικαιώµατα ΕΤ.ΕΚ Οµολογίες 0,0050% Επί αξίας συναλλαγής ικαιώµατα επί συναλλαγών στο Χ.Α. 0,0125% Επί αξίας συναλλαγής Προµήθεια Εκκαθαριστικού Μέλους 0,0275% Επί αξίας συναλλαγής Φόρος Πώλησης 0,2000% Επί αξίας συναλλαγής 3. Λοιπές Χρεώσεις Είδος ς Ποσό Παρατηρήσεις ηµιουργία Νέου Χρηµατιστηριακού Κωδικού ηµιουργία Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ) Μεταφορά αξιών από/προς τον Ειδικό Λογαριασµό Μεταφορά αξιών από Ατοµική προς Κοινή Επενδυτική Μερίδα Μεταφορά αξιών από Κοινή Επενδυτική Μερίδα προς Ατοµική Μερίδα 20 Πάγιο ποσό 15 Πάγιο ποσό 20 + ΦΠΑ Ανά κίνηση προς χειριστή 0,01% επί της µεταφερόµενης αξίας ανά κίνηση µε ελάχιστη χρέωση 20 και µέγιστη 100 ανά κίνηση. 0,1% επί της µεταφερόµενης αξίας µε ελάχιστη χρέωση 20. Η χρέωση επιβάλλεται και στα δύο µέρη της συναλλαγής (Κοινή, Ατοµική Μερίδα). Η αντίστοιχη χρέωση για οµολογίες ανέρχεται σε 0,015%. Επιτόκιο Πίστωσης Ετήσιο Ποσοστό Παρατηρήσεις Επιτόκιο Παροχής Βραχυπρόθεσµης Πίστωσης (Τ2) Οι τόκοι υπολογίζονται και τιμολογούνται ανά τρίμηνο. 8,00% Αφορά τις συµβάσεις πίστωσης διηµέρου της Εταιρίας (Τ2) 1

3 4. Λοιπές Χρεώσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών ικαιώµατα ΕΤ.ΕΚ. 0,50 ανά επιµέρους κίνηση για κάθε εντολή γνωστοποίησης Λογαριασµού ιακανονισµού Αξιών 1,00 ανά επιµέρους κίνηση για τη µετάθεση διακανονισµού αξιών 0,50 χρέωση εξάσκησης ανά εντολή διακανονισµού (αφορά µόνο τα warrants) Κόστος ιατήρησης Χαρτοφυλακίου Αξία Χαρτοφυλακίου Επενδυτή Πάγια Ετήσια Ποσοστιαία Άνω των ,0031% Β. Τοποθέτηση χρηματικών διαθεσίμων πελατών σε repos ή προθεσμιακή κατάθεση Η αμοιβή της Εταιρίας για την ανωτέρω προσφερόμενη υπηρεσία εξαρτάται από το ύψος του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου που λαμβάνει η Εταιρία από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 0,30% του επιτοκίου που εξασφαλίζεται επί του επενδυμένου κεφαλαίου. (εφόσον το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο του χρηματικού λογαριασμού του πελάτη υπερβαίνει το ποσό των ευρώ). 2

4 Γ. Συναλλαγές επί Μετοχών σε Ξένες Οργανωμένες Αγορές 1. Αμοιβή Εταιρίας επί των συναλλαγών σε μετοχές εξωτερικού Αξία Συναλλαγής Ποσοστό Προμήθειας Παρατηρήσεις Για ποσό µέχρι ,00% Επί αξίας συναλλαγής Για ποσό από έως ,75% Επί αξίας συναλλαγής Για ποσό από και πάνω 0,50% Επί αξίας συναλλαγής Ελάχιστη χρέωση προµήθειας ανά επιβεβαίωση εκτέλεσης συναλλαγής (πινακίδιο) 30,00 2. Εκτέλεσης εντολών κατάρτισης συναλλαγών (Execution Fee) Χώρα / Αγορά (Xnet Market) Παρατηρήσεις Austria 7 bps ή 0,07% Canada 6 bps ή 0,06% Ireland 5 bps ή 0,05% Spain 4.5 bps ή 0,045% Belgium Euronext Denmark Italy Norway Portugal Euronext Sweden Swiss 3 bps ή 0,03% Η χρέωση εκτέλεσης εντολών κατάρτισης συναλλαγών, για τις αγορές της Ευρώπης, υπολογίζεται σε µονάδες βάσης (bps) επί της αξίας συναλλαγών και καλύπτει το κόστος κατάρτισης και εκκαθάρισής τους, µέσω των υπηρεσιών Xorder (Χ.Α.) και Xsettle (ΕΤ.ΕΚ) αντίστοιχα France Euronext Germany Netherlands Euronext UK LSE UK LSE International Market 2.9 bps ή 0,029% 2.6 bps ή 0,026% Finland 2.5 bps ή 0,025% USA 1.1 cps Για τις αγορές της Αµερικής η συγκεκριµένη χρέωση υπολογίζεται σε cents per share (cps) 3

5 3. εντολών διακανονισμού συναλλαγών (Settlement Fee) υπέρ ΕΤ.ΕΚ/ΕΧΑΕ Χώρα / Αγορά (Xnet Market) Παρατηρήσεις Germany, Belgium-Euronext, France- Euronext, Netherlands-Euronext, Portugal- Euronext, Swiss, Italy, Spain, USA, UK-LSE, Ireland, Canada, Austria Denmark, Finland, Norway, Sweden, UK LSE International 8 12 Ανά κινητή αξία, νόµισµα και πλευρά (αγορά/πώληση) Ανά κινητή αξία, νόµισµα και πλευρά (αγορά/πώληση) 4. φύλαξης αλλοδαπών αξιών σε λογαριασμούς του ΣΑΤ (Safekeeping Fee) υπέρ ΕΧΑΕ Χώρα / Αγορά (Xnet Market) Παρατηρήσεις USA, UK-LSE, Ireland, Germany, Belgium- Euronext, France-Euronext, Netherlands- Euronext, Portugal-Euronext, Swiss, Italy, Spain, Austria, Canada Denmark, Finland, Norway, Sweden UK- LSE International 0,015% ή 1.5 bps 0,020% ή 2 bps 0,030% ή 3 bps Η χρέωση φύλαξης αλλοδαπών αξιών σε Λογαριασµούς του ΣΑΤ υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων χαρτοφυλακίων των επενδυτών που καταχωρούνται στους λογαριασµούς του ΣΑΤ. 5. Λοιπές χρεώσεις και φόροι στις κυριότερες ξένες χρηματαγορές Χώρα / Αγορά (Xnet Market) Παρατηρήσεις Για όλες τις πωλήσεις µετοχών εισηγµένων σε όλες τις χρηµαταγορές ισχύει φόρος πώλησης υπέρ Ελληνικού ηµοσίου 0,20% Υπόχρεος καταβολής είναι ο πωλητήςεπενδυτής στις οικείες φορολογικές αρχές Στο Ηνωµένο Βασίλειο (LSE) ισχύει φόρος αγοράς (Stamp Tax) 0,50% Επί της καθαρής αξίας συναλλαγής Στη Γαλλία επιβάλλεται φόρος αγοράς (French Financial Transaction Tax-FFTT) για τις γαλλικές εισηγµένες εταιρίες µε έδρα την Γαλλία και κεφαλαιοποίηση µεγαλύτερη από 1δις 0,20% Επί της καθαρής αξίας συναλλαγής Στις Η.Π.Α. ισχύει τέλος πώλησης (SEC FEE) 0,00174% Επί της καθαρής αξίας συναλλαγής 4

6 Δ. Μηνιαίες Χρεώσεις Χρηματιστηριακής Πληροφορίας (Exchange Fees) 1. ΑΓΟΡΑ Χ.Α. Προϊόν / Περιγραφή Real Time XA Level 1 (1BBO) 5,50 XA Level 2 (5BBO) 15,00 XA Level 3 (10BBO) 19,50 XA FOD (Full Order Depth) 29,50 Delayed Level 1 µε 15 καθυστέρηση χωρίς χρέωση 2. ΑΓΟΡΕΣ XNET Προϊόν / Περιγραφή 20,00 πλέον τις ακόλουθες χρεώσεις* Real Time XETRA "Spot Market Germany" Level 1 15,00 Deutsche Borse Indices & Xetra ETFs 1,00 EURONEXT Cash Level 1 1,00 EURONEXT CAC40 Index 1,00 LSE "UK Equity Market" Level 1 4,10 LSE "International Equity Market" Level 1 2,05 Dow Jones Indices 7.50 $ NASDAQ UTP Level 1 1,00 $ NASDAQ Global Index & ETFs 5,00 $ NYSE Stocks Level 1 1,00 $ NYSE Euronext Global Index Feed & ETFs 1,00 $ AMEX 1,00 $ Delayed Level 1 µε 15 καθυστέρηση για όλες τις αγορές ΧΝΕΤ: 20,00 * Η χρέωση των τιµών XNET ξεκινά µε τη χρέωση Delayed (20,00 ) για το σύνολο των αγορών. Πέραν αυτού για αγορές που επιθυµείτε Real Time ενηµέρωση επιβαρύνεστε µε το αντίστοιχο κόστος ανά αγορά. Παρατηρήσεις Η χρέωση ξεκινά από την 1 η του μηνός, ανεξάρτητα από το πότε έχει ενεργοποιηθεί μέσα στο μήνα η συγκεκριμένη αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και ένα login να έχει κάνει ο πελάτης μέσα στο μήνα, θα χρεωθεί για ολόκληρο. Για αυτό καλό θα είναι, η ενεργοποίηση της εκάστοτε αγοράς να γίνεται την 1 η του μήνα. Οι ανωτέρω τιμές υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 23%. 5

7 Σεβαστουπόλεως 113 & Ερυθρού Σταυρού Αµπελόκηποι, Αθήνα Τ // F E // U Εποπτευόµενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος αρ. αδ. 71η/27/2/91 Σ.ΕΠ.ΚΕΦ 6