Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ"

Transcript

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών αξιών ή στοιχείων, όπως εμπορεύματα, αξιόγραφα, ακίνητη περιουσία. Ειδικότερα οι αγορές αξιογράφων αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και χρηματικών απαιτήσεων. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας αντιπροσωπεύονται από τις κάθε μορφής μετοχές, ενώ οι χρηματικές απαιτήσεις από τους κάθε μορφής χρεωστικούς τίτλους.

3 Αγορές Κεφαλαίου (κεφαλαιαγορές) Αγορές κεφαλαίου είναι οι αγορές στις οποίες γίνεται διαπραγμάτευση τίτλων (αξιόγραφα) μακροπρόθεσμης διάρκειας, δηλαδή οι χρεωστικοί τίτλοι διάρκειας πάνω από ένα έτος και οι μετοχές. Στις αγορές κεφαλαίου καταφεύγουν επιχειρήσεις, κράτη, οργανισμοί, προκειμένου να αντλήσουν κεφάλαια χρηματοδότησης των αναγκών τους.

4 Αγορές Χρήματος (χρηματαγορές) είναι οι αγορές στις οποίες γίνεται διαπραγμάτευση τίτλων (αξιόγραφα) με διάρκεια έως ένα έτος. τα προϊόντα της χρηματαγοράς δύναται να πωλούνται από τα γκισέ των τραπεζών, όπως έντοκα, προθεσμιακές και κάθε άλλου είδους καταθέσεις, τοποθετήσεις και ανταλλαγές συναλλάγματος, συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) ετήσιας διάρκειας. Τα προϊόντα της χρηματαγοράς αποτελούν ρευστά διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία.

5 Χαρακτηριστικά των Αγορών Κεφαλαίου Διακρίνονται μεταξύ τους ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και κυρίως : τα επενδυτικά προϊόντα τα οποία γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτές και ως προς την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά τους.

6 Χαρακτηριστικά των Αγορών Κεφαλαίου Για την αξιολόγηση και συσχέτιση των αγορών κεφαλαίου έχουν αναπτυχθεί διάφοροι δείκτες με βάση τους οποίους αναλύονται τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των αγορών. Δείκτες απόδοσης Εμπορευσιμότητα, βάθος και ρευστότητα αγοράς Εύρος αγοράς Πληροφόρηση και διαφάνεια Κόστος συναλλαγών

7 Δείκτες απόδοσης Η απόδοση των κεφαλαιαγορών εξαρτάται, από την απόδοση των συγκεκριμένων επενδυτικών προϊόντων που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτές. Για τη μέτρηση της απόδοσης των κεφαλαιαγορών στο σύνολό τους, έχουν αναπτυχθεί διάφοροι δείκτες, οι λεγόμενοι χρηματιστηριακοί δείκτες,

8 Χρηματιστηριακοί δείκτες Οι χρηματιστηριακοί δείκτες χρησιμοποιούνται για να δίνουν μια συνοπτική εικόνα της απόδοσης και γενικά της κατάστασης της χρηματιστηριακής αγοράς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι δείκτες είναι οι μέσοι αριθμητικοί ή μέσοι σταθμικοί όροι των τιμών των οικονομικών μεγεθών τα οποία εκφράζουν.

9 1. Διάκριση Χρηματιστηριακών δεικτών ως προς τον τρόπο κατασκευής τους. Στους χρηματιστηριακούς δείκτες οι οποίοι είναι απλοί αριθμητικοί μέσοι όροι των τιμών των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεσή τους, όπως π.χ. ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης Dow Jones Στους χρηματιστηριακούς δείκτες οι οποίοι είναι σταθμικοί μέσοι όροι των τιμών των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεσή τους, με συντελεστές στάθμισης την κεφαλαιοποίηση της κάθε μετοχής, όπως οι διάφοροι δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών

10 1. Διάκριση Χρηματιστηριακών δεικτών ως προς τον τρόπο κατασκευής τους. Παραλλαγές δεικτών που είναι σταθμικοί μέσοι όροι των τιμών των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεσή τους: 1. Οι χρησιμοποιούμενοι συντελεστές στάθμισης είναι η κεφαλαιοποίηση της κάθε εταιρείας που ευρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά και όχι η συνολική κεφαλαιοποίηση. 2. Σε υπερεθνικούς δείκτες ως συντελεστής στάθμισης μπορεί να χρησιμοποιείται το ΑΕΠ της χώρας οι μετοχές της οποίας συμμετέχουν στη σύνθεση του δείκτη.

11 2. Διάκριση Χρηματιστηριακών δεικτών ως προς το είδος των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεσή τους. Κλαδικούς, όπου σε αυτήν την κατηγορία δεικτών ανήκουν εκείνοι που περιλαμβάνουν μετοχές που ανήκουν στον ίδιο κλάδο. Π.χ., ο FTSE/XA τραπεζών. Δείκτες που αντιπροσωπεύουν το σύνολο μιας χρηματιστηριακής αγοράς Ανήκουν οι δείκτες που περιλαμβάνουν όλες τις μετοχές που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μια συγκεκριμένη αγορά, ή τουλάχιστον ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τους. Π.χ. ο Δείκτης Όλων των Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή ο S & P 500 του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

12 2. Διάκριση Χρηματιστηριακών δεικτών ως προς το είδος των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεσή τους. Δείκτες που περιλαμβάνουν μετοχές ενός συγκεκριμένου εύρους κεφαλαιοποίησης (περιλαμβάνει τις 25 μετοχές με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση), ο Δείκτης FTSE/ASE Mid Cap 40 (περιλαμβάνει 40 μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης) και FTSE/ASE Small Cap 80 (περιλαμβάνει 80 μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης) του Χρηματιστηρίου Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν δείκτες που περιλαμβάνουν μετοχές που έχουν παρόμοια κεφαλαιοποίηση. Π.χ. ο Δείκτης FTSE/ASE 25 Αθηνών.

13 2. Διάκριση Χρηματιστηριακών δεικτών ως προς το είδος των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεσή τους. Δείκτες που περιλαμβάνουν μετοχές ειδικών χαρακτηριστικών Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν δείκτες που περιλαμβάνουν μετοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριαστικά. Παράδειγμα δείκτη αυτής της κατηγορίας αποτελεί ο Δείκτης Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

14 3. Διάκριση Χρηματιστηριακών δεικτών ως προς τον τρόπο υπολογισμού της απόδοσής τους. Δείκτες απόδοσης ως προς την τιμή (Price indices) Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι δείκτες που ως μοναδική παράμετρο για τον υπολογισμό της απόδοσης χρησιμοποιούν τη διαφοροποίηση της τιμής των μετοχών. Π.χ. όλοι οι δείκτες του Χ.Α. (εκτός του Δείκτη συνολικής Απόδοσης).

15 3. Διάκριση Χρηματιστηριακών δεικτών ως προς τον τρόπο υπολογισμού της απόδοσής τους. Δείκτες συνολικής απόδοσης (Return indices) Οι δείκτες συνολικής απόδοσης λαμβάνουν υπόψη εκτός από τη διαφοροποίηση τιμών, τα μερίσματα και την επανεπένδυσή τους. Π.χ. ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη του ΧΑ. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα λαμβάνοντας τα προ ή μετά φόρων μερίσματα

16 4. Διάκριση Χρηματιστηριακών δεικτών ως προς το κριτήριο της εθνικότητας ή γενικότερα της γεωγραφικής κάλυψης της αγοράς Εθνικούς Οι δείκτες αυτοί αφορούν την εγχώρια αφορά. Για παράδειγμα οι δείκτες του ΧΑ αποτελούν εθνικούς δείκτες. Διεθνείς Οι δείκτες αυτοί αφορούν κάποια ξένη αγορά. Για παράδειγμα οι δείκτες DAX 30 και Nikkei 225 αποτελούν διεθνείς δείκτες.

17 4. Διάκριση Χρηματιστηριακών δεικτών ως προς το κριτήριο της εθνικότητας ή γενικότερα της γεωγραφικής κάλυψης της αγοράς Υπερεθνικούς Στην κατηγορία αυτή δεικτών ανήκουν δείκτες οι οποίοι καλύπτουν αγορές περισσότερων από μία χώρα. Για παράδειγμα ο δείκτης STOXX 50 αποτελείται από 50 επιλεγμένες μετοχές (blue chips) οι οποίες διαπραγματεύονται σε 18 αγορές διαφορετικών χωρ ων της Ευρώπης.

18 4. Διάκριση Χρηματιστηριακών δεικτών ως προς το κριτήριο της εθνικότητας ή γενικότερα της γεωγραφικής κάλυψης της αγοράς Υπερεθνικούς Στην κατηγορία αυτή δεικτών ανήκουν δείκτες οι οποίοι καλύπτουν αγορές περισσότερων από μία χώρα. Για παράδειγμα ο δείκτης STOXX 50 αποτελείται από 50 επιλεγμένες μετοχές (blue chips) οι οποίες διαπραγματεύονται σε 18 αγορές διαφορετικών χωρ ων της Ευρώπης.

19 Η χρησιμότητα των χρηματιστηριακών δεικτών 1 ον χρησιμοποιούνται για λόγους υπολογισμού της απόδοσης και του κινδύνου μιας αγοράς στο σύνολό της ή ενός τμήματός της. Ο τρόπος για τη μέτρηση του κινδύνου και της απόδοσης συνίσταται στον υπολογισμό της αναμενόμενης απόδοσης και της μελλοντικής μεταβλητότητας, χρησιμοποιώντας αντιστοίχως τον αριθμητικό μέσο όρο των και την τυπική απόκλιση των μεταβολών της τιμής του δείκτη.

20 Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του κινδύνου μιας μεμονωμένης μετοχής, σε σχέση με τη συνολική αγορά. Όπως και στη διαμόρφωση των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία αναπαράγουν ένα χρηματιστηριακό δείκτη. Η χρησιμότητα των χρηματιστηριακών δεικτών Ο τρόπος για τη μέτρηση του κινδύνου και της απόδοσης συνίσταται στον υπολογισμό της αναμενόμενης απόδοσης και της μελλοντικής μεταβλητότητας, χρησιμοποιώντας αντιστοίχως τον αριθμητικό μέσο όρο των και την τυπική απόκλιση των μεταβολών της τιμής του δείκτη.

21 Η χρησιμότητα των χρηματιστηριακών δεικτών Ο χρησιμοποιούνται επίσης για τη σύγκριση της απόδοσης μιας συγκεκριμένης μετοχής, ενός χαρτοφυλακίου ή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με την απόδοση της συνολικής αγοράς. χρηματιστηριακοί δείκτες χρησιμοποιούνται στην Θεμελιώδη και Τεχνική Ανάλυση, η οποία είναι μια μέθοδος εκτίμησης της τάσης των τιμών, στηριζόμενη σε στατιστικούς και διαγραμματικούς σχηματισμούς διαμόρφωσής τους στο παρελθόν.

22 Δείκτες στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά Στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχουν κατασκευαστεί δείκτες από τρείς φορείς: Από το ίδιο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με τον οργανισμό Financial Times International. Από την EFG Eurobank Χρηματιστηριακή.

23 Δείκτες Χρηματιστηρίου Αθηνών Το Γενικό Δείκτη Τιμών Το Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Το Δείκτη Τιμών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης Το Δείκτη Όλων των Μετοχών Το Δείκτη Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Το Δείκτη Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Όλοι οι παραπάνω δείκτες ως προς τον τρόπο κατασκευής τους αποτελούν σταθμικούς μέσους όρους.

24 Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών Ο Γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελείται από 60 μετοχές. Για να συμπεριληφθεί μια μετοχή στο δείκτη λαμβάνονται υπόψη δύο κριτήρια: Η μέση χρηματιστηριακή αξία Η αξία συναλλαγών Οι μετοχές που συμμετέχουν στο Γενικό Δείκτη είναι οι μετοχές που έχουν την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση και παράλληλα πραγματοποιούν τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών.

25 Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών Ο Γενικός Δείκτη όσον αφορά τον υπολογισμό του αποτελεί ένα σταθμικό μέσο όρο των τιμών των μετοχών, με συντελεστές στάθμισης την κεφαλαιοποίηση (χρηματιστηριακή αξία) κάθε μετοχής. Η κάθε μετοχή συμμετέχει στο δείκτη με το 100% της χρηματιστηριακής της αξίας. Η βάση του δείκτη είναι η , και η τιμή βάσης είχε τεθεί στις 100 μονάδες.

26 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι όμοιος με το Γενικό Δείκτη, με τη μόνη διαφορά ότι κάθε φορά που μια μετοχή καταβάλλει μέρισμα, ο δείκτης προσαρμόζεται για να συμπεριλάβει την αξία του μερίσματος. δείχνει με ακριβέστερο τρόπο τη συνολική απόδοση από την επένδυση σε ένα χαρτοφυλάκιο με τη σύνθεση του Γενικού Δείκτη, απεικονίζοντας όχι μόνο τα κεφαλαιακά κέρδη (όπως γίνεται με το γενικό δείκτη) αλλά και το εισόδημα (μερίσματα) που καταβάλλεται περιοδικά από τις μετοχές, καθώς και την επανεπένδυση αυτών των μερισμάτων (σε μετοχές του δείκτη, σε ίδια ποσοστά με τη σύνθεσή του).

27 Δείκτης Τιμών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης Δείκτης στον οποίο συμμετέχουν οι 20 πρώτες μετοχές της Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του ΧΑ. Ο δείκτης υπολογίζεται με ημερομηνία βάσης την και τιμή εκκίνησης τις μονάδες.

28 Δείκτη Όλων των Μετοχών Συμμετέχουν όλες οι μετοχές που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έτσι, ενώ ο Γενικός Δείκτης δείχνει την απόδοση των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο Δείκτης Όλων των Μετοχών δείχνει την απόδοση όλων των μετοχών (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής κεφαλαιοποίησης) που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

29 Δείκτης Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας περιλαμβάνει μετοχές που παρουσιάζουν υψηλό όγκο συναλλαγών. Τα κριτήρια για τη συμμετοχή στο δείκτη είναι: Να έχει σταθμισμένη κυκλοφοριακή ταχύτητα άνω του 200%. Η σταθμισμένη κυκλοφοριακή ταχύτητα προσδιορίζονται ως η αξία των συναλλαγών της μετοχής, προς την αξία των μετοχών που ευρίσκονται σε ευρεία διασπορά.

30 . Δείκτης Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Επιπλέον κριτήρια για τη συμμετοχή στο δείκτη είναι: Οι μετοχές που καλύπτουν το προηγούμενο κριτήριο, εισάγονται κατά σειρά, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 20. Εάν οποιαδήποτε μετοχή που συμμετέχει στο δείκτη κατέχει ποσοστό συμμετοχή μεγαλύτερο του 8% θα υπολογίζεται συντελεστής στάθμισης των μετοχών της, έτσι ώστε το ποσοτό συμμετοχής της να αντιστοιχεί σε 8% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας του δείκτη.

31 . Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς περιλαμβάνει τις 10 πρώτες μετοχές της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α) με πρόβλεψη τελικά να συμπεριλαμβάνει τις 20 μετοχές. Ο δείκτης υπολογίζεται με ημερομηνία βάσης την και τιμή εκκίνησης τις μονάδες.

32 . Δείκτες FTSE/XA Οι δείκτες του FTSE/XA είναι επίσης δείκτες που κατασκευάζονται ως μέσοι σταθμικοί με συντελεστές στάθμισης τη χρηματιστηριακή αξία των μετοχών. Η διαφορά τους από τους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι ότι εκτός από την παραπάνω στάθμιση, χρησιμοποιούν και μια δεύτερη στάθμιση, σε σχέση με το εύρος διασποράς των μετοχών της εταιρείας. Με βάση αυτό το κριτήριο, οι μετοχές με διασπορά μέχρι 15% δεν γίνονται αποδεκτές για συμμετοχή στο δείκτη

33 Δείκτες FTSE/XA. Οι μετοχές που συμμετέχουν τελικά στον δείκτη σταθμίζονται με βάση τον Πίνακα: Ποσοστό Διασποράς Στάθμιση 20% - 15% 20% 30% - 20% 30% 40% - 30% 40% 50% - 40% 50% 75% - 50% 75% >75% 100%

34 . FTSE/XA 25. Είναι ο δείκτης των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης και περιλαμβάνει τις 25 μεγαλύτερες εταιρείες της κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ( Big Cap ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

35 . FTSE/XA Mid 40 Είναι ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης και περιλαμβάνει τις επόμενες 40 εταιρείες της κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ( Big Cap ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

36 . FTSE/XA Liquid Mid Cap Είναι ένα υποσύνολο του προηγούμενου δείκτη και περιλαμβάνει τις 20 μετοχές με τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα.

37 . FTSE/XA Small Cap 80 Είναι ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης ο οποίος περιλαμβάνει τις 80 μεγαλύτερες εταιρείες της κατηγορίας Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης ( Mid & Small Cap ).

38 FTSE/XA Είναι ο δείκτης που περιλαμβάνει όλες τις μετοχές που συμμετέχουν στους τρεις προηγούμενους δείκτες. Οι μετοχές του δείκτη αυτού κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκουν. Ορισμένοι από αυτούς είναι:ftse/xa Ασφαλειών FTSE/XA Βιομηχανικών Προϊόντων FTSE/XA Εμπορίου FTSE/XA Κατασκευών FTSE/XA Μέσων Ενημέρωσης κ.λπ.

39 FTSE/XA/CYSE Baking. Περιλαμβάνει όλες τις τραπεζικές μετοχές που συμμετέχουν στους δείκτες FTSE 20, FTSE/XA Mid 40 και FTSE/CYSE 20 του Χρηματιστηρίου Κύπρου.

40 FTSE/XA International. Είναι ο δείκτης που περιλαμβάνει τις μετοχές Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ( Big Cap ) του ΧΑ. Η διαφορά του από τους δύο πρώτους δείκτες είναι ότι περιλαμβάνει εκτός από τις ελληνικές και τις ξένες εταιρείες που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κοινή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης του ΧΑ.

41 Δείκτης Eurobank Private Sector MID 40. Ο δείκτης είναι ένας σταθμικός μέσος όρος με συντελεστές στάθμισης την κεφαλαιοποίηση των εταιρειών. Υπολογίζεται με ημερομηνία βάσης το κλείσιμο της και τιμή εκκίνησης τις μονάδες. Οι μετοχές που συμμετέχουν στο Δείκτη προέρχονται από την Κατηγορία Υψηλής, Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του ΧΑ.

42 Δείκτης Eurobank Private Sector MID 40. Από αυτές αποκλείονται: Οι μετοχές με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δις. ευρώ. Οι μετοχές εταιρειών του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι μετοχές εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ως εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα ορίζονται εκείνες στις οποίες το Δημόσιο συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Οι μετοχές που έχουν ποσοστό ευρείας διασποράς μικρότερο ή ίσο με 15%.

43 Βασικοί Διεθνείς Δείκτες. Οι πιο γνωστοί διεθνώς δείκτες είναι προφανώς οι δείκτες των μεγάλων χρηματιστηριακών αγορών. Έτσι στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά του κόσμου, την αμερικανική, ο πιο γνωστός δείκτης είναι ο Dow Jones. Στην Ιαπωνία ο γνωστότερος δείκτης είναι ο NIKKEI και στην Ευρώπη ο DAX, ο CAC και ο FTSE 100.

44 Υπερεθνικοί δείκτες. Οι υπερεθνικοί είναι οι δείκτες στην κατασκευή των οποίων συμμετέχουν μετοχές από αγορές διαφόρων χωρ ων. Οι γνωστότεροι οργανισμοί κατασκευής τέτοιων δεικτών έχουν δημιουργηθεί από την εταιρεία MSCI BARRA που αποτελεί θυγατρική της επενδυτικής εταιρείας Morgan Stanley σε συνεργασία με το γερμανικό και το ελβετικό χρηματιστήριο για τους δείκτες που αφορούν την Ευρώπη. Επίσης οι οργανισμοί αυτοί δημιουργούν διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα χαρτοφυλάκια των οποίων αναπαράγουν τους χρηματιστηριακών δείκτες τους οποίους κατασκευάζουν.

45 Υπερεθνικοί δείκτες. Δείκτης MSCI World και All Country MSCI EURO STOXX 50 και STOXX 50

46 Δείκτης MSCI World. Ο δείκτης MSCI World είναι ένας δείκτης ο οποίος υπολογίζεται από το 1969 μέχρι σήμερα και περιλαμβάνει μετοχές από 23 χώρες του κόσμου. Είναι ένας παγκόσμιος, αλλά ένας δείκτης των ανεπτυγμένων οικονομιών, αφού οι μετοχές που συμμετέχουν στην κατασκευή του ανήκουν όλες στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες.

47 All Country MSCI. Είναι ένας παγκόσμιος δείκτης άλλος δείκτης, ο οποίος περιλαμβάνει μετοχές από 23 ανεπτυγμένες και 27 αναπτυσσόμενες οικονομίες. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται με διάφορους τρόπους, όπως δείκτες τιμής, συνολικής απόδοσης με υπολογισμό των ακαθάριστων ή των καθαρών μερισμάτων και υπολογίζοντας την επανεπένδυσή τους ή όχι.

48 EURO STOXX 50 και STOXX 50. Ο δείκτης EURO STOXX 50 αποτελείται από 50 επιλεγμένες μετοχές (blue chips) οι οποίες προέρχονται από τις 12 χώρες της Ευρωζώνης. Ο δείκτης STOXX 50 αποτελείται επίσης από 50 επιλεγμένες μετοχές οι οποίες προέρχονται όμως από 18 ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόδοση και των δύο δεικτών υπολογίζεται σε σχέση με την τιμή και σε σχέση με την απόδοση, σε όρους ευρώ και σε όρους δολαρίου.

49 Δείκτες απόδοσης Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η απόδοση των επενδυτικών προϊόντων και κατά συνέπεια του συνόλου της κεφαλαιαγοράς: την ποιότητα των επενδυτικών προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη συγκεκριμένη αγορά. Εξασφαλίζεται από την θέσπιση κανόνων σε σχέση με τις εταιρείες και τα συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε μία αγορά. Οι κανόνες αυτοί αφορούν την κερδοφορία της προς εισαγωγή εταιρείας, την καταλληλότητα και την επάρκεια των διευθυντικών της στελεχών, τις προοπτικές της κ.λπ.,

50 Δείκτες απόδοσης Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η απόδοση των επενδυτικών προϊόντων και κατά συνέπεια του συνόλου της κεφαλαιαγοράς: είναι η φάση του οικονομικού κύκλου στην οποία ευρίσκεται η χώρα. υποκειμενικοί όπως είναι η ψυχολογία, η οικονομική κατάσταση και ο οικονομικός προγραμματισμός των επενδυτών, αγοραστικές συνήθειες κ.λπ. αντικειμενικούς παράγοντες σε μακροχρόνια διάρκεια, αλλά μπορεί να επηρεαστεί προσωρινά από παράγοντες που δεν αντανακλούν την πραγματικά διαμορφωμένη κατάσταση.

51 Χαρακτηριστικά των Αγορών Κεφαλαίου Για την αξιολόγηση και συσχέτιση των αγορών κεφαλαίου έχουν αναπτυχθεί διάφοροι δείκτες με βάση τους οποίους αναλύονται τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των αγορών. Δείκτες απόδοσης Εμπορευσιμότητα, βάθος και Εύρος αγοράς Πληροφόρηση και διαφάνεια Κόστος συναλλαγών

52 Εμπορευσιμότητα, Η εμπορευσιμότητα των προϊόντων αναφέρεται στην ταχύτητα με την οποία μπορεί να πουληθεί ένα προϊόν από τη στιγμή που προσφέρεται στην αγορά. η ταχύτητα στην πώληση ενός προϊόντος η οποία απαιτείται για να χαρακτηριστεί μια αγορά ότι έχει επαρκή βαθμό εμπορευσιμότητας, ποικίλη ανάλογα με το προϊόν στο οποίο αναφερόμαστε. π.χ στην αγορά των μετοχών η ταχύτητα μπορεί να αναφέρεται σε μερικά λεπτά, στην αγορά των ακινήτων αναφέρεται σε μήνες.

53 Ρευστότητα Αγοράς Η ρευστότητα της αγοράς αποτελεί μια έννοια που συντίθεται από δύο στοιχεία: Από την εμπορευσιμότητα των προϊόντων που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Από το μέγεθος μεταβολής (συνέχεια ή ασυνέχεια) των τιμών σε διαδοχικές συναλλαγές, δηλαδή να υφίσταται και συνέχεια στις τιμές στις οποίες διαπραγματεύονται.

54 Συνέχεια των τιμών Ως συνέχεια των τιμών εννοείται η μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των συναλλαγών που έχουν μεταξύ τους μικρή χρονική απόσταση. Η συνέχεια των τιμών εξαρτάται κυρίως από τη φύση του προϊόντος αλλά και παράγοντες όπως η επαρκής και συνεχής πληροφόρηση, την μικρή διασπορά των αξιών σε λίγους, το βάθος της αγοράς.

55 Βάθος της Αγοράς Εννοείται να υπάρχουν ταυτόχρονα αρκετοί αγοραστές και πωλητές στο σύστημα, πρόθυμοι να συνάψουν συναλλαγές στα επίπεδα των τιμών που επικρατούν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. για να έχει μια αγορά βάθος, θα πρέπει να υπάρχουν αγοραστές και πωλητές στη συγκεκριμένη τιμή η οποία έχει διαμορφωθεί στη ροή της διαπραγμάτευσης, καθώς επίσης να υπάρχουν αγοραστές και πωλητές σε κατώτερες και ανώτερες αντιστοίχως τιμές από αυτήν. Η ύπαρξη βάθους στην αγορά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει συνέχεια των τιμών, ενώ η συνέχεια των τιμών μαζί με την εμπορευσιμότητα των προϊόντων συνιστά την ύπαρξη ρευστότητας στην αγορά.

56 Εύρος της Αγοράς Εννοείται ο όγκος συναλλαγών που υπάρχει σε κάθε συναλλαγή. Ο όγκος των συναλλαγών είναι το σύνολο των τεμαχίων ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, που έγιναν αντικείμενο αγοραπωλησίας, σε μια συγκεκριμένη συνεδρίαση. Η αξία των συναλλαγών αποτελεί το γινόμενο των διακινηθέντων τεμαχίων, επί τις αντίστοιχες τιμές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι πράξεις.

57 Πληροφόρηση και διαφάνεια από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια καλά λειτουργούσα αγορά, είναι η πληροφόρηση που παρέχει σε σχέση με τα επενδυτικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτή. Η πληροφόρηση αυτή αφορά τόσο τις τιμές των προϊόντων και μάλιστα σε συνεχή βάση, όσο και τον τρόπο διαμόρφωσης αυτών των τιμών, δηλαδή τους παράγοντες που διαμορφώνουν την προσφορά και τη ζήτηση.

58 Πληροφόρηση και διαφάνεια Σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας των αγορών ο επενδυτής με ευθύνη των διαχειριστών της αγοράς πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται όχι μόνο την τιμή που διαμορφώνεται κάθε στιγμή για κάποιο προϊόν, αλλά και για τους παράγοντες που θα διαμορφώσουν την τιμή κατά την επόμενη χρονική περίοδο, γνωρίζοντας τα τεμάχια που προσφέρονται και ζητιούνται, καθώς και τις τιμές της προσφοράς και ζήτησης, (το βάθος και το εύρος). Η διαφάνεια και ισότιμη διαχείριση στην πληροφόρηση για όλους τους επενδυτές είναι υποχρέωση του διαχειριστή της αγοράς και με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρέπει να αποτρέπει ενέργειες διακριτικής μεταχείρισης ή σύγκρουσης συμφερόντων.

59 Κόστος συναλλαγών όσο πιο μικρό είναι το κόστος σε μια συγκεκριμένη αγορά, τόσο θεωρείται καλύτερη. Οι αγορές στις οποίες επιτυγχάνεται αυτή η ελαχιστοποίηση του κόστους αναφέρεται ότι διαθέτουν εσωτερική αποτελεσματικότητα. Η μείωση του κόστους των συναλλαγών οφείλετε στην ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας και αποτελεί ιδιαίτερο σημείο ανταγωνισμού συνδυαστικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, μεταξύ των χρηματιστηρίων, αλλά και μεταξύ χρηματιστηρίων και εναλλακτικών φορέων που προσφέρουν δυνατότητες διαπραγμάτευσης τίτλων. Επίσης στην παγκοσμιοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και τις ριζικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των κεφαλαιαγορών.

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.:

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες). Ορίζονται ως οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν σαν μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά, σε κινητές αξίες και σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α.

Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α. Αρ. έκδοσης: 14.0 Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α. Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1 Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ... 4 1.1 Τι είναι η «Εναλλακτική Αγορά»... 4 1.2 Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 www.pwc.com.cy Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 Περιεχομένα Πρόλογος 1 Ιδιωτικοποιήσεις Εισαγωγή 2 Μεθόδοι ιδιωτικοποίησης 3 Διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 5 Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών.

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών. R RAC, Real Application Cluster = διακομιστής cluster σε επίπεδο πραγματικών εφαρμογών. Επιτρέπει σε πολλαπλές συνδέσεις να έχουν πρόσβαση σε μία κοινή βάση δεδομένων ενός συστήματος διακομιστών. Χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιµέλεια: Χαλβατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα