4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια"

Transcript

1 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με την ΡΡΡ 4. Η προσέγγιση των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών

2 Εισαγωγή Έχουμε δει ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες (ΣΙ) προσδιορίζονται από τις προσδοκίες για τις μελλοντικές εξελίξεις και τα επιτόκια, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζονται από τις συνθήκες στις εθνικές αγορές χρήματος. Εδώ, θα εξετάσουμε τις μακροχρόνιες μεταβολές των ΣΙ. Για να το κάνουμε αυτό θα εξετάσουμε (α) τις διασυνδέσεις μεταξύ τιμών, επιτοκίων και ΣΙ, και (β) τις μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης στις αγορές προϊόντων. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε πρώτα τη νομισματική προσέγγιση της ΣΙ, η οποία βασίζεται στη θεωρία της ισοδυναμίας των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) προκειμένου να ερμηνεύσει τις μεταβολές της ΣΙ των νομισμάτων δύο χωρών μέσω των μεταβολών των εθνικών επιπέδων τιμών. Στη συνέχεια, θα δούμε ότι η ΡΡΡ δεν παρέχει ακριβείς μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το επίπεδο της ΣΙ. Τέλος, θα παρουσιάσουμε την προσέγγιση των πραγματικών ΣΙ, η οποία αποτελεί μια τροποποίηση της ΡΡΡ, και θα εξετάσουμε τις προβλέψεις της. 2

3 1. Ο νόμος της μίας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) Ο νόμος της μίας τιμής (law of one price) Ο νόμος της μίας τιμής λέει ότι το ίδιο αγαθό σε διαφορετικές ανταγωνιστικές αγορές, όταν τα κόστη μεταφοράς και τα εμπόδια εμπορίου ανάμεσα στις αγορές είναι αμελητέα, πρέπει να πωλείται στην ίδια τιμή όταν οι τιμές εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα. Φανταστείτε ένα αγαθό i που πωλείται στο Σιάτλ και στο Βανκούβερ (βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά). Ο νόμος της μιας τιμής λέει ότι η τιμή για το ίδιο αγαθό i (χρησιμοποιώντας ένα κοινό νόμισμα για τον υπολογισμό της τιμής) πρέπει να είναι ίδια στις δύο πόλεις. P i ΗΠΑ = (E ΗΠΑ$/Κ$ ) x (P i Κ) => E ΗΠΑ$/Κ$ = P i ΗΠΑ / P i Κ (1) όπου: P i ΗΠΑ = τιμή αγαθού i στο Σιάτλ, P i Κ = τιμή αγαθού i στο Βανκούβερ, E ΗΠΑ$/Κ$ = ΣΙ δολαρίου ΗΠΑ/δολαρίου Καναδά. 3

4 1. (συνέχεια) Ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (Purchasing Power Parity, PPP) Η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) είναι η εφαρμογή του νόμου της μίας τιμής στις διάφορες χώρες για το ίδιο αντιπροσωπευτικό καλάθι αγαθών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ΡΡΡ, η ΣΙ μεταξύ των νομισμάτων δύο χωρών ισούται με τον λόγο των επιπέδων των τιμών των χωρών αυτών (υπενθύμιση: επίπεδο τιμών = η χρηματική τιμή ενός αντιπροσωπευτικού καλαθιού αγαθών): E $/ = P ΗΠΑ / P E => P ΗΠΑ = E $/ x P E (2) όπου P ΗΠΑ είναι η τιμή σε $ ενός αντιπροσωπευτικού καλαθιού στις ΗΠΑ, P E είναι η τιμή σε του ίδιου καλαθιού στην Ευρωζώνη, E $/ είναι η ΣΙ δολαρίου/ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με τη δεύτερη εξίσωση στη σχέση (2), η ΡΡΡ λέει ότι τα επίπεδα τιμών όλων των χωρών είναι ίσα όταν μετριούνται στο ίδιο νόμισμα (και επομένως, στην τρέχουσα ΣΙ, η αγοραστική δύναμη ενός νομίσματος είναι η ίδια και εντός και εκτός χώρας). Επιπλέον, P ΗΠΑ (= πτώση εγχώριας αγοραστικής δύναμης του $) => E $/ (= ανατίμηση, υποτίμηση $). P ΗΠΑ (= άνοδος εγχώριας αγοραστικής δύναμης του $) => E $/ (= υποτίμηση, ανατίμηση $). 4

5 1. (συνέχεια) Οι δύο μορφές της ΡΡΡ: απόλυτη και σχετική PPP Απόλυτη PPP: η ισοτιμία των αγοραστικών δυνάμεων που έχει ήδη συζητηθεί. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι ίσες με το επίπεδο των σχετικών τιμών στις διάφορες χώρες: E $/ = P ΗΠΑ /P E Σχετική PPP: η ποσοστιαία μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε μια χρονική περίοδο είναι ίση με τη διαφορά των ποσοστιαίων μεταβολών των εθνικών επιπέδων τιμών (πληθωρισμός): (E $/,t E $/, t 1 )/E $/, t 1 = ΗΠΑ,t E,t (3) όπου t = (P t P t 1 )/P t 1 = η ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου τιμών μεταξύ περιόδων t και t 1 (πληθωρισμός). Παράδειγμα: αν ΗΠΑ,t = 10% και E,t = 5%, τότε η σχετική ΡΡΡ προβλέπει υποτίμηση του $ έναντι του κατά 5%, ώστε να αντισταθμιστεί ο υψηλότερος πληθωρισμός των ΗΠΑ και να μείνουν αμετάβλητες οι σχετικές εγχώριες και ξένες αγοραστικές δυνάμεις και των δύο νομισμάτων. 5

6 1. (συνέχεια) Απόλυτη και σχετική PPP (συνέχεια) H απόλυτη PPP προϋποθέτει ότι τα συγκρινόμενα καλάθια αγαθών έχουν την ίδια σύνθεση. Η σχετική ΡΡΡ δεν προϋποθέτει κάτι τέτοιο, ακριβώς επειδή χρησιμοποιεί ποσοστιαίες μεταβολές των μεταβλητών. Η σχετική ΡΡΡ μπορεί να ισχύει ακόμη και όταν δεν ισχύει η απόλυτη: εφόσον οι παράγοντες που προκαλούν αποκλίσεις από την απόλυτη ΡΡΡ μένουν λίγο ως πολύ σταθεροί διαχρονικά, οι ποσοστιαίες μεταβολές των τιμών μπορούν να προσεγγίσουν την ποσοστιαία μεταβολή της ΣΙ. Από εμπειρικές μελέτες: η σχετική ΡΡΡ μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά ισχύει για την περίοδο Στη περίοδο αυτή, οι τιμές στον Καναδά αυξήθηκαν 16% περισσότερο από ό,τι οι τιμές στις ΗΠΑ, και το καναδικό δολάριο υποτιμήθηκε κατά 16% σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ : (E Κ$/ΗΠΑ$,1990 E Κ$/ΗΠΑ$,1970 )/E Κ$/ΗΠΑ$,1970 = Κ,1990 ΗΠΑ,1990 = 16% 6

7 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας Ονομάζεται έτσι επειδή θεωρεί ότι μόνο οι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση χρήματος καθορίζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες (M s, M d P E). Αναφέρεται στη μακροχρόνια περίοδο: άμεση προσαρμογή τιμών ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο πλήρους απασχόλησης και η PPP. Υποθέτει ότι μακροπρόθεσμα η ΣΙ προσδιορίζεται στην αγορά συναλλάγματος έτσι ώστε να ισχύει η απόλυτη εκδοχή της PPP. Δηλ. στην περίπτωση των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης: E $/ = P ΗΠΑ /P E (4) 7

8 2. (συνέχεια) Επιπλέον, θεωρεί ότι σε κάθε χώρα i, το μέσο επίπεδο των τιμών (P i ) προσαρμόζεται έτσι ώστε η προσφερόμενη ποσότητα των πραγματικών χρηματικών περιουσιακών στοιχείων (M s i/p i ) να είναι ίση με τη ζητούμενη ποσότητα των πραγματικών χρηματικών περιουσιακών στοιχείων L(R i, Y i ). Επομένως, P ΗΠΑ = M s ΗΠΑ / L(R $, Y ΗΠΑ ) (5) P E = M s E / L(R, Y E ) (6) όπου τα R i και Y i συμβολίζουν επιτόκιο και πραγματικό προϊόν (ή εισόδημα). Υπενθύμιση! Συνθήκη ισορροπίας αγοράς χρήματος: M s /P = L(R,Y). Η συνολική πραγματική ζήτηση χρήματος L(R,Y) είναι φθίνουσα (αύξουσα) συνάρτηση του R (Υ). (βλ. προηγούμενη διάλεξη) Γενική πρόβλεψη της νομισματικής προσέγγισης: Η ΣΙ προσδιορίζεται μακροχρόνια από τις τιμές [εξίσωση (4)], οι οποίες και προσδιορίζονται από τη σχετική προσφορά και πραγματική ζήτηση χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στις αγορές χρήματος των διάφορων χωρών [εξισώσεις (5)-(6)]. 8

9 2.1 Προβλέψεις της νομισματικής προσέγγισης για τις επιπτώσεις των μεταβολών των M s, R και Y στην ΣΙ Υπενθύμιση: E $/ = P ΗΠΑ /P E, P ΗΠΑ = M s ΗΠΑ/L(R $,Y ΗΠΑ ), P E = M s E/L(R,Y E ) 1. Προσωρινή αύξηση της M s ΗΠΑ (εφάπαξ αύξηση, μία-και-μόνη-φορά) => ανάλογη αύξηση του P ΗΠΑ => ανάλογη υποτίμηση του $ ( E $/ ). 2. Αύξηση της M s ΗΠΑ με ένα σταθερό ρυθμό (συνεχής αύξηση) => => αύξηση του R $ => => υποτίμηση του $ ( E $/ ). 3. Αύξηση του Y ΗΠΑ => αύξηση της L(R $, Y ΗΠΑ ) => μείωση του P ΗΠΑ => ανατίμηση του $ ( E $/ ). 4. Αύξηση του R $ => μείωση της L(R $, Y ΗΠΑ ) => αύξηση του P ΗΠΑ => υποτίμηση του $ ( E $/ ). Βρείτε τι θα συμβεί στην E $/ αν μεταβληθούν τα M s Ε, Y Ε, R! Επομένως, μια αύξηση (μείωση) της εγχώριας M s ή του εγχώριου R οδηγεί σε υποτίμηση (ανατίμηση) του εγχώριου νομίσματος. Επίσης, μια αύξηση (μείωση) του εγχώριου Υ οδηγεί σε ανατίμηση (υποτίμηση) του εγχώριου νομίσματος. 9

10 Σημαντικές παρατηρήσεις: 2.1 (συνέχεια) Το αποτέλεσμα της νομισματικής προσέγγισης ότι R $ => E $/ βρίσκεται σε αντίθεση με το αποτέλεσμα της βραχυχρόνιας ανάλυσης της προηγούμενης Διάλεξης, όπου R $ => E $/. Ο λόγος είναι ότι η αύξηση του επιτοκίου σε κάθε ανάλυση οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες. Βραχυχρόνια περίοδος: ισχύει η ακαμψία των τιμών. M s US => R $ (για διατήρηση ισορροπίας αγοράς χρήματος αφού το Ρ δεν πέφτει αμέσως) => E $/. Αιτία της αύξησης των επιτοκίων στην βραχυχρόνια ανάλυση είναι η μείωση της προσφοράς χρήματος σε συνδυασμό με την ακαμψία τιμών. Η αιτία της αύξησης των επιτοκίων στη νομισματική προσέγγιση (μακροχρόνια περίοδος) είναι εντελώς διαφορετική: είναι η συνεχής αύξηση της προσφοράς χρήματος με ένα σταθερό ρυθμό σε συνδυασμό με την ευκαμψία τιμών. 10

11 2.1 (συνέχεια) Η αιτία της αύξησης των επιτοκίων στη νομισματική προσέγγιση Οι κεντρικές τράπεζες συνήθως επιλέγουν έναν σταθερό ρυθμό αύξησης της προσφοράς χρήματος (και όχι μία εφάπαξ αύξησή της). Ένας σταθερός ρυθμός αύξησης της προσφοράς χρήματος έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των τιμών με τον ίδιο σταθερό ρυθμό (συνεχής πληθωρισμός), με δεδομένους τους υπόλοιπους παράγοντες. Μακροχρόνια, ο συνεχής πληθωρισμός δεν επηρεάζει την παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας και το πραγματικό εισόδημα από την παραγωγή (μακρ/χρόνια ουδετερότητα του χρήματος, long-run money neutrality). Ωστόσο, ο συνεχής πληθωρισμός επηρεάζει τα ονομαστικά επιτόκια μέσα από το αποτέλεσμα Fisher. 11

12 2.1 (συνέχεια) Η αιτία της αύξησης των επιτοκίων στη νομισματική προσέγγιση Το αποτέλεσμα Fisher (που οφείλει το όνομά του στον Irving Fisher) περιγράφει τη σχέση μεταξύ ονομαστικών επιτοκίων και πληθωρισμού. - Εξάγουμε το αποτέλεσμα Fisher ξεκινώντας από τη συνθήκη ισοδυναμίας των επιτοκίων για την ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος, η οποία ισχύει και βραχυχρόνια και μακροχρόνια [βλ. διάλεξη IMF_2016_02.pdf, σχέση (2)]: R $ - R = (E e $/ - E $/ )/E $/ - Αν οι συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος αναμένουν ότι θα ισχύει η σχετική PPP, τότε η ποσοστιαία μεταβολή της αναμενόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας θα είναι ίση με τη διαφορά του αναμενόμενου πληθωρισμού στις δύο χώρες: (E e $/ - E $/ )/E $/ = e US - e EU (7) - Επομένως: R $ - R = e US - e EU (8) - Αποτέλεσμα Fisher: μια αύξηση του εγχώριου αναμενόμενου πληθωρισμού προκαλεί μακροχρόνια μια ίση αύξηση του επιτοκίου των καταθέσεων σε εγχώριο νόμισμα, ceteris paribus. 12

13 2.1 (συνέχεια) Συνοψίζοντας... Βραχυχρόνιος ορίζοντας: Ακαμψία τιμών + Εφάπαξ M s => R $ => E $/ (ανατίμηση $). Μακροχρόνιος ορίζοντας: Ευκαμψία τιμών + Συνεχής M s => e => R $ => P $ => E $/ (υποτίμηση $). Αναλυτικότερα: Ευκαμψία τιμών + Συνεχής M s => τα άτομα αναμένουν ότι θα υπάρχει συνεχής αύξηση τιμών (δηλ. e ) => αύξηση του ονομαστικού επιτοκίου (δηλ. R $ ) μέσω του αποτελέσματος Fisher => μείωση της ζήτησης για πραγματικά χρηματικά περιουσιακά στοιχεία (δηλ. L(R $, Y US ) ) => αύξηση του επιπέδου τιμών (δηλ. P $ ) ώστε η αγορά χρήματος να διατηρήσει τη μακροχρόνια ισορροπία της και να ισχύει η συνθήκη ισορροπίας P US = M s US/L (R $, Y US ) => υποτίμηση $ (δηλ. E $/ ) ώστε να διατηρηθεί η PPP, E $/ = P US /P EU 13

14 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με την PPP Πόσο ικανοποιητικά ερμηνεύει τα πραγματικά δεδομένα για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα εθνικά επίπεδα τιμών η θεωρία της ισοδυναμίας των αγοραστικών δυνάμεων; Οι εμπειρικές ενδείξεις υπέρ της απόλυτης ΡΡΡ είναι ισχνές. Οι τιμές ταυτόσημων καλαθιών διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, όταν μετατρέπονται σε ένα κοινό νόμισμα. Η σχετική PPP είναι πιο συνεπής με τα εμπειρικά δεδομένα, αλλά η επιτυχία της στην πρόβλεψη των συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι περιορισμένη. Ποια είναι τότε η χρησιμότητα της θεωρίας της ΡΡΡ; Αποτελεί τμήμα-κλειδί των υποδειγμάτων συναλλαγματικής ισοτιμίας που είναι πιο ρεαλιστικά από τη νομισματική προσέγγιση. 14

15 3.1 Γιατί δεν επαληθεύεται εμπειρικά η PPP; Η ΡΡΡ και ο νόμος της μιας τιμής μπορεί να μην ισχύει λόγω των ακόλουθων παραγόντων: 1. Εμπόδια στο εμπόριο και μη-εμπορεύσιμα (μη-εξαγώγιμα) προϊόντα Το κόστος μεταφοράς και κρατικοί περιορισμοί στο εμπόριο κάνουν το εμπόριο δαπανηρό και σε ορισμένες περιπτώσεις εμποδίζουν το εμπόριο κάποιων αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των χωρών. Οι υπηρεσίες είναι συχνά μη-εμπορεύσιμες: οι υπηρεσίες γενικά προσφέρονται σε μια περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή (για παράδειγμα, το κούρεμα). Όσο υψηλότερο είναι το κόστος μεταφοράς, τόσο περισσότερο μπορεί να αποκλίνει η ΣΙ από την τιμή της με βάση την ΡΡΡ. 2. Ατελής ανταγωνισμός Ο ατελής ανταγωνισμός μπορεί να έχει ως συνέπεια τη διάκριση τιμών: «τιμολόγηση σύμφωνα με την αγορά». Μια επιχείρηση πωλεί το ίδιο προϊόν με διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές αγορές για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, με βάση το ποσό που εκτιμά ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν. Βλ. Πίνακα για την συναλλαγματική ισοτιμία του Big Mac. 15

16 3.1 (συνέχεια) Πίνακας. Η συναλλαγματική ισοτιμία του Big Mac, Ιανουάριος

17 3.1 (συνέχεια) Πίνακας. Η συναλλαγματική ισοτιμία του Big Mac, Ιανουάριος2013 (συνέχεια) 17

18 3.1 (συνέχεια) 3. Διαφορές στα καταναλωτικά πρότυπα και στη μέτρηση του επιπέδου των τιμών Τα αντιπροσωπευτικά καλάθια των αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι ίδια σε κάθε χώρα, επειδή τα καταναλωτικά πρότυπα δεν είναι ίδια σε κάθε χώρα. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώνουν οι χώρες βασίζονται σε διαφορετικά καλάθια προϊόντων και σε διαφορετικούς δείκτες τιμών. Δεν υπάρχει λόγος οι μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας να αντισταθμίζουν τις επίσημες μετρήσεις των διαφορών πληθωρισμού, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν εμπόδια στο εμπόριο και όλα τα προϊόντα είναι εμπορεύσιμα. 18

19 4. Η προσέγγιση των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών Επιχειρεί να ερμηνεύσει τις μακροχρόνιες αποκλίσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών από την αρχή της PPP λαμβάνοντας υπόψη και τις μεταβολές στην αγορά προϊόντος (κι όχι μόνο τις μεταβολές στην αγορά χρήματος) Δεν κάνει την παραδοχή ότι τα επίπεδα τιμών υπολογίζονται με βάση το ίδιο καλάθι προϊόντων. Αντιθέτως, υποθέτει ότι το επίπεδο τιμών σε κάθε χώρα υπολογίζεται βάσει του αντιπροσωπευτικού καλαθιού της χώρας αυτής. 19

20 4. (συνέχεια) Ορισμός: Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (ΠΣΙ) μεταξύ των νομισμάτων δύο χωρών είναι η σχετική τιμή των καλαθιών προϊόντος των δύο χωρών. Συγκεκριμένα, για τις ΗΠΑ και Ευρωζώνη, η ΠΣΙ δολαρίου/ευρώ q $/ είναι ο λόγος της τιμής σε δολάρια του ευρωπαϊκού καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών ως προς την τιμή (σε δολάρια) του αμερικανικού καλαθιού: q $/ = (E $/ x P E )/P ΗΠΑ (9) Υπενθυμίζουμε ότι η συναλλαγματική ισοτιμία (θα την αναφέρουμε και ως ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία, ΟΣΙ) μεταξύ των νομισμάτων δύο χωρών (το γνωστό μας E $/ ) είναι η σχετική τιμή των νομισμάτων των δύο χωρών. Ειδική περίπτωση της ΠΣΙ: σύμφωνα με την εξίσωση (9), όταν q $/ =1, η απόλυτη ΡΡΡ ισχύει. 20

21 4. (συνέχεια) q $/ = (E $/ x P E )/P ΗΠΑ Παράδειγμα: Αν το κόστος του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού καλαθιού είναι, αντίστοιχα, P E = 100 ανά ευρ. καλάθι και P ΗΠΑ = $120 ανά αμερ. καλάθι, και η ΟΣΙ είναι E $/ = $1,20/, τότε η ΠΣΙ είναι: q $/ = 1 αμερικανικό καλάθι ανά ευρωπαϊκό καλάθι. Όπως και με την ΟΣΙ, q $/ => πραγματική υποτίμηση του $ έναντι του, ενώ q $/ => πραγματική ανατίμηση του $ έναντι του. Μια πραγματική υποτίμηση του $ έναντι του ( q $/ ) σημαίνει τη μείωση της αγοραστικής δύναμης του $ για ευρωπαϊκά προϊόντα σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του $ για αμερικανικά προϊόντα. Δηλαδή, η αξία (σε $) των αμερικανικών αγαθών μειώνεται σε σχέση με την αξία (σε $) των ευρωπαϊκών αγαθών. Δηλαδή, τα αμερικανικά αγαθά γίνονται φτηνότερα, και επομένως περισσότερο ανταγωνιστικά, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά αγαθά. Τα αντίθετα ισχύουν όταν q $/. 21

22 4. (συνέχεια) q $/ = (E $/ x P E )/P ΗΠΑ Μια πραγματική υποτίμηση του $ έναντι του ( q $/ ), π.χ. κατά 10%, μπορεί να προκύψει: - είτε από μια ονομαστική υποτίμηση του $ έναντι του κατά 10% ( E $/ ), - είτε από μια αύξηση του επιπέδου τιμών της Ευρωζώνης κατά 10% ( P E ), - είτε από μια μείωση του επιπέδου τιμών των ΗΠΑ κατά 10% ( P ΗΠΑ ). Τα αντίθετα ισχύουν στην περίπτωση μιας πραγματικής ανατίμησης του $ έναντι του. 22

23 4.1 Πως οι μεταβολές των αγορών προϊόντος επηρεάζουν την ΠΣΙ; q $/ = (E $/ x P E )/P ΗΠΑ. Τι επηρεάζει την ΠΣΙ; Οι μεταβολές στις αγορές προϊόντος των χωρών (μεταβολές της σχετικής ζήτησης και προσφοράς προϊόντων). Αύξηση της διεθνούς ζήτησης για αμερικάνικα προϊόντα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά => υπερβάλλουσα ζήτηση για αμερ. προϊόντα => αύξηση της τιμής των αμερ. προϊόντων (P ΗΠΑ ) σε σχέση με την τιμή των ευρ. προϊόντων (E $/ x P E ) => μείωση της q $/ = μακροπρόθεσμη πραγματική ανατίμηση του $ έναντι του. Αύξηση της σχετικής προσφοράς αμερ. προϊόντων (λόγω μιας αύξησης της παραγωγικότητας στις ΗΠΑ) => υπερβάλλουσα προσφορά αμερ. προϊόντων => μείωση της τιμής των αμερ. προϊόντων (P ΗΠΑ ) σε σχέση με την τιμή των ευρ. προϊόντων (E $/ x P E ) => αύξηση της q $/ = μακροπρόθεσμη πραγματική υποτίμηση του $ έναντι του. Τα αντίθετα ισχύουν όταν έχουμε μείωση της διεθνούς σχετικής ζήτησης ή της σχετικής προσφοράς αμερικανικών προϊόντων. Στη διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω αλλαγών μετακινούνται οι καμπύλες σχετικής προσφοράς (RS) και σχετικής ζήτησης (RD). 23

24 4.1 (συνέχεια) Σχήμα 16.4: Προσδιορισμός της μακροχρόνιας ΠΣΙ Η μακροχρόνια πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ισορροπίας εξισώνει τη διεθνή σχετική ζήτηση με την μακροχρόνια σχετική προσφορά (σημείο 1). Λόγος της αμερικανικής προς την ευρωπαϊκή ποσότητα πραγματικού προϊόντος (Υ ΗΠΑ /Υ Ε ) 24

25 4.1 (συνέχεια) Στο Σχήμα 16.4: Η RS είναι κάθετη στον οριζόντιο άξονα, στο επίπεδο σχετικού προϊόντος-πλήρους-απασχόλησης (των συντελεστών παραγωγής). Μακροχρόνια, η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε χώρα εξαρτάται από τους συντελεστές παραγωγής (π.χ., εργασία, κεφάλαιο) και την τεχνολογία και όχι από τις τιμές ή τη συναλλαγματική ισοτιμία. Γιατί η RD έχει θετική κλίση; Η ζήτηση για αμερικανικά προϊόντα σε σχέση με τη ζήτηση για ευρωπαϊκά προϊόντα εξαρτάται από τη σχετική τους τιμή, δηλ. την ΠΣΙ. Όταν αυξάνεται η ΠΣΙ, q $/ = (E $/ x Ρ E )/P ΗΠΑ, τα αμερικάνικα προϊόντα γίνονται φθηνότερα, και η σχετική ζήτηση για αμερικανικά προϊόντα αυξάνεται (κίνηση κατά μήκος της RD). Απεικονίστε διαγραμματικά τις δύο ακόλουθες περιπτώσεις: Επειδή η διεθνής τιμή της βενζίνης μειώνεται, τα αμερικάνικα σπορ αυτοκίνητα γίνονται ελκυστικότερα (hint: η RD μετατοπίζεται προς τα δεξιά). Το αμερικάνικο σύστημα υγείας βελτιώνεται και αυτό οδηγεί σε βελτίωση της υγείας των εργαζομένων και σε αύξηση της παραγωγικότητας της αμερικάνικης οικονομίας (hint: η RS μετατοπίζεται προς τα δεξιά). 25

26 4.2 Συνοψίζοντας την προσέγγιση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας Σύμφωνα με νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, μακροπρόθεσμα ισχύει η απόλυτη PPP, δηλ. οι ΟΣΙ προσδιορίζονται από τις σχετικές μέσες τιμές: E $/ = P ΗΠΑ /P E Σύμφωνα με την πιο γενική προσέγγιση της ΠΣΙ, οι ΟΣΙ μπορεί να επηρεάζονται και από την ΠΣΙ : Πώς επηρεάζεται η ΟΣΙ; E $/ = q $/ x P ΗΠΑ /P E (10) Για δεδομένο επίπεδο q $/, οι μεταβολές νομισματικών παραγόντων (δηλ. μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης χρήματος σε ΗΠΑ ή Ευρώπη) επηρεάζουν τη μακροχρόνια E $/ όπως στην περίπτωση της νομισματικής προσέγγισης (δηλ. η ΟΣΙ προσδιορίζεται από την ΡΡΡ). 26

27 4.2 (συνέχεια) Πώς επηρεάζεται η ΟΣΙ; (συνέχεια) Όταν μεταβάλλονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το πραγματικό προϊόν, η ΠΣΙ μεταβάλλεται (η ΟΣΙ δεν προσδιορίζεται μόνο από την ΡΡΡ, αλλά και από την ΠΣΙ). - Σε μια μεταβολή της σχετικής ζήτησης εγχώριων προϊόντων, η ΠΣΙ προσαρμόζεται για να προσδιορίσει την ΟΣΙ [μέσω της εξίσωσης (10)]. Παράδειγμα: αύξηση της σχετικής ζήτησης αμερικανικών προϊόντων => q $/ => Ε $/. - Σε μια μεταβολή της σχετικής προσφοράς εγχώριων προϊόντων, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη 27

28 4.2 (συνέχεια) Πώς επηρεάζεται η ΟΣΙ; (συνέχεια)) Έχουμε δει σε αυτή την υποενότητα ότι η αύξηση της σχετικής προσφοράς του προϊόντος των ΗΠΑ αυξάνει την q $/ (πραγματική υποτίμηση του $). Όμως, η αύξηση του προϊόντος των ΗΠΑ αυξάνει και τη ζήτηση για πραγματικά χρηματικά συναλλακτικά διαθέσιμα για συναλλακτικούς σκοπούς στις ΗΠΑ [ L(R $,Y ΗΠΑ )]. Η τελευταία, με τη σειρά της, οδηγεί σε μείωση του επιπέδου τιμών των ΗΠΑ [ P ΗΠΑ ], σύμφωνα με τη συνθήκη ισορροπίας στην αγορά χρήματος στις ΗΠΑ [υποενότητα 4.2, εξίσωση (5)]: Δεδομένου όμως ότι P ΗΠΑ = M s ΗΠΑ/L(R $, Y ΗΠΑ ). E $/ = q $/ x P ΗΠΑ /P E, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει εκ των προτέρων αν θα υπερισχύσει η αύξηση της q $/ ή η μείωση του P ΗΠΑ. 28

29 4.2 (συνέχεια) Αποτελέσματα των μεταβολών στις αγορές χρήματος και προϊόντος στην E $/ Μεταβολή Αγορά χρήματος Αποτελέσματα στη μακροχρόνια ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία Εφάπαξ αύξηση της προσφοράς χρήματος στις ΗΠΑ Συνεχής αύξηση της προσφοράς χρήματος στις ΗΠΑ με ένα σταθερό ρυθμό Αγορά προϊόντος Αναλογική αύξηση της E $/ (υποτίμηση του $) Αύξηση της E $/ (υποτίμηση του $) Αύξηση της σχετικής ζήτησης του προϊόντος των ΗΠΑ Αύξηση της σχετικής προσφοράς προϊόντος στις ΗΠΑ Μείωση της E $/ (ανατίμηση του $)??? 29

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου.

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Εισαγωγή. 1.2 Ορισμός συναλλαγματικής ισοτιμίας

1.1 Εισαγωγή. 1.2 Ορισμός συναλλαγματικής ισοτιμίας Κεφάλαιο 1: Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Εισαγωγή Η αγορά συναλλάγματος (foreign exchange market) είναι ο τόπος ανταλλαγής νομισμάτων και στα πλαίσια αυτής συμμετέχουν εμπορικές τράπεζες, ιδιώτες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 2. Η αγορά συναλλάγματος 3. Η ζήτηση για τραπεζικές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (περιουσιακά στοιχεία) 4. Ένα θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Υπόδειγμα IS/LM Στο υπόδειγμα IS/LM εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά συναλλάγµατος. και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε)

Αγορά συναλλάγµατος. και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε) Αγορά συναλλάγµατος και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) 1 Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε) αξία ξένου νομίσματος ανά μονάδα εθνικού νομίσματος. π.χ. ισοτιμία ευρώ-δολαρίου: 1,40 (με ένα ευρώ αγοράζω 1,40

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα

20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα 20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της συνθήκης ισορροπίας του εξωτερικού τομέα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό της τιμής του συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming

Μακροοικονομική. Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming Μακροοικονομική Διάλεξη 8 Το Υπόδειγμα Mundell - Fleming Εισαγωγή Το υπόδειγμα Mundell-Fleming είναι ένα μοντέλο IS-LM που αναπτύχθηκε για την περίπτωση μιας ανοιχτής οικονομίας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις - ΟΣΣ5. Τόμος Α - Μικροοικονομική

Επαναληπτικές Ερωτήσεις - ΟΣΣ5. Τόμος Α - Μικροοικονομική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. έτος: 2013-2014 Επαναληπτικές Ερωτήσεις - ΟΣΣ5 Τόμος Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch

Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch Το Υπόδειγμα Mundell Fleming και Dornbusch Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Υπόδειγμα Mundell Fleming Το υπόδειγμα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα μεγάλο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία. Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες;

Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία. Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες; Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες; Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Ένα Βραχυχρόνιο Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟ34 Μακροοικονομική Θεωρία Mάθημα 6 : To ισοζύγιο πληρωμών Ισοζύγιο πληρωμών Το ισοζύγιο πληρωμών περιλαμβάνει το 1. Εμπορικό ισοζύγιο 2. Ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών 3. Ισοζύγιο Κίνησης Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Διαφορές μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

H Βραχυχρόνια Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς - Μακροχρόνια περίοδος: Κατακόρυφη καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς (Υ=Υ f ), δηλαδή σταθερή παραγωγή

H Βραχυχρόνια Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς - Μακροχρόνια περίοδος: Κατακόρυφη καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς (Υ=Υ f ), δηλαδή σταθερή παραγωγή H Βραχυχρόνια Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς - Μακροχρόνια περίοδος: Κατακόρυφη καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς (Υ=Υ f ), δηλαδή σταθερή παραγωγή στο επίπεδο του δυνητικού προϊόντος. - Αλλά: Στις σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ O Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μια ανοιχτή οικονομία δημιουργεί δύο ειδών αλληλεπιδράσεις με τις άλλες οικονομίες: Πρώτον, αγοράζει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις

Μάθημα: Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις μήμα Οικονομικής Επιστήμης Μάθημα: Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επενδύσεις Ενότητα: Α.Ξ.Ε. και ανταγωνιστικότητα Διδάσκων: Δημήτρης Γιακούλας Ορισμός ανταγωνιστικότητας Σύμφωνα με τους κλασικούς οικονομολόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 2. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Πρόκειται, κυρίως, για θέματα κλειστού τύπου από τις εξετάσεις των προηγούμενων ετών). Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος. Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες

Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος. Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρεμβάσεις στην Αγορά Συναλλάγματος Μακροοικονομική Πολιτική, Κίνηση Κεφαλαίων και Σταθερές Ισοτιμίες 1 Ο Ισολογισµός της Κεντρικής Τράπεζας και η Προσφορά Χρήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες, οικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομική πολιτική σε μια ανοικτή οικονομία

Συναλλαγματικές ισοτιμίες, οικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομική πολιτική σε μια ανοικτή οικονομία Συναλλαγματικές ισοτιμίες, οικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομική πολιτική σε μια ανοικτή οικονομία 13 ο κεφάλαιο Μακροοικονομική (Abel-Bernanke-Croushore) 1 Περίγραμμα κεφαλαίου Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Διαβάστε περισσότερα

Q D1 = P και Q S = P.

Q D1 = P και Q S = P. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Τιµή ισορροπίας είναι η τιµή στην οποία η ζητούµενη ποσότητα είναι ίση µε την προσφερόµενη ποσότητα.

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 1. Το σύστημα του Bretton Woods: 1944 1973 2. Επιχειρήματα υπέρ των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 3. Η πραγματική εμπειρία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ο.Θ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α.Ο.Θ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.Ο.Θ ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ τάξης Γενικοφ Λυκείου ΝΙΚΟ ΠΕΡΟΤΛΑΚΗ Οικονομολόγος, ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Σηλ. 6977246129 ΑΟΘ ΝΙΚΟ ΠΕΡΟΥΛΑΚΗ Οικονομολόγος ελίδα 1 Γ τάξης Γενικοφ Λυκείου ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΛΕΙΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Πρόλογος Ευχαριστίες Βιογραφικά συγγραφέων ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 1.1 Πώς αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι τις επιλογές 1.2 Τα οικονομικά ζητήματα 1.3 Σπανιότητα και ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου.

Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των παραγωγικών δυνάμεων του κόσμου. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Το όφελος του διεθνούς εμπορίου η πιο αποτελεσματική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος

6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος 6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος 1. Οι παρεμβάσεις της ΚΤ στην αγορά συναλλάγματος και η προσφορά χρήματος 2. Πως η ΚΤ καθορίζει την συναλλαγματική ισοτιμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Άσκηση 1 Αν το επιτόκιο είναι 10%, ποια είναι η παρούσα αξία των κερδών της Monroe orporation στα επόμενα 5 χρόνια; Χρόνια στο μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

26. Υποθέστε ότι μια οικονομία περιγράφεται από τις ακόλουθες συναρτήσεις κατανάλωσης, επενδύσεων, φορολογίας και δημοσίων δαπανών αντίστοιχα: C = 2000 +0,8d, I = 500 14r, T = 0,1, και G = 300. Επιπρόσθετα,

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1

Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1 Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1 Επισκόπηση Μετρώντας την αξία της παραγωγής και της κατανάλωσης Ευημερία και όροι εμπορίου Επιδράσεις της οικονομικής ανάπτυξης Επιδράσεις διεθνών μεταβιβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου

Κεφάλαιο 5. Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου Κεφάλαιο 5 Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου Περίγραμμα Μετρώντας τις αξίες της παραγωγής και της κατανάλωσης Ευημερία και όροι εμπορίου Αποτελέσματα της οικονομικής μεγέθυνσης Αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ημερομηνία: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση

Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση Κεφάλαιο 6 Η Νοµισµατική Προσέγγιση Η νοµισµατική προσέγγιση είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της διεθνούς µακροοικονοµικής. Βάση της είναι το λεγόµενο νοµισµατικό υπόδειγµα, το οποίο προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Η Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιας Εσωτερικής και Εξωτερικής Ισορροπίας, και το Καθεστώς των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία Η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε ένα βραχυχρόνιο κεϋνσιανό υπόδειγµα για την παγκόσµια οικονοµία. Το υπόδειγµα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες'

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Βραχυχρόνια'και'Μακροχρόνια'Ανάλυση' Ο Ρόλος του Χρήµατος Μέσο Πληρωµών Μονάδα Μέτρησης Αξιών Μέσο Διακράτησης Πλούτου µε τη µεγαλύτερη ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο Διεθνής Οικονομική Ενότητα 8. Συναλλαγματική Ισοτιμία και Αγορά Συναλλάγματος

ΕΚΠΑ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο Διεθνής Οικονομική Ενότητα 8. Συναλλαγματική Ισοτιμία και Αγορά Συναλλάγματος ΕΚΠΑ-ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018 Διεθνής Οικονομική Ενότητα 8 Συναλλαγματική Ισοτιμία και Αγορά Συναλλάγματος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ III ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της ποσότητας του χρήματος και πληθωρισμός

Αύξηση της ποσότητας του χρήματος και πληθωρισμός Αύξηση της ποσότητας του και πληθωρισμός 9 η Αρχή των Οικονομικών: Οι τιμές ανέρχονται, όταν το κράτος τυπώνει πολύ χρήμα Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος (κλασσική θεωρία) David Hume (18 ος αιώνας) Milton

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Περιεχόμενα Πρόλογος 15 ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 27 1.1 Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής 27 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση 28 Οικονομικοί κύκλοι 30 Ανεργία 31 πληθωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης:

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης: ΘΕΜΑ 1ο Για τις προτάσεις από 1 μέχρι και 15 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Η συνολική οικονομική δραστηριότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ζήτηση και προσφορά

Μικροοικονομική. Ζήτηση και προσφορά Μικροοικονομική Ζήτηση και προσφορά Ο νόμος της ζήτησης Σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης, όταν μειώνεται η τιμή ενός αγαθού, αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητά του και το αντίστροφο με τους προσδιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο 1 ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2000 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 1. Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι αντίστοιχα: Q D1 = 600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/29.12.2015 ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α) Λάθος β) Σωστό γ) Λάθος δ)σωστό ε) Λάθος Α2. δ Α3. δ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.α) Το εισόδημα των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 28. Προσδιορισμός τιμών

Κεφάλαιο 28. Προσδιορισμός τιμών Αιτίες και Κόστος Πληθωρισμού Κεφάλαιο 28 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Προσδιορισμός τιμών Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Στις προηγμένες οικονομίες, οι περισσότερες τιμές τείνουν να αυξάνονται, με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση στο γενικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A 2 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 1 ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Άσκηση 1 Έστω ότι στη διατραπεζική αγορά του Σικάγο ένα δολάριο κοστίζει 0,72 στερλίνες

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ζήτηση εργασίας στο σύνολο της οικονομίας ορίζεται ως ο αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης

ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΩΤΗΣΗ Α.1 Α) H αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής εξαρτάται από τη κλίση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία

Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Κεφάλαιο 9 Μακροοικονοµική Πολιτική και Βραχυχρόνια Αλληλεξάρτηση στην Παγκόσµια Οικονοµία Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε ένα βραχυχρόνιο κεϋνσιανό υπόδειγµα για την παγκόσµια οικονοµία. Το υπόδειγµα αυτό

Διαβάστε περισσότερα