ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Για την ανάλυση θεμάτων σχεδιασμού (και γενικότερα διοίκησης παραγωγικών συστημάτων) δύο είναι οι βασικές προσεγγίσεις κατά τη λήψη αποφάσεων: Συστημική προσέγγιση (πιο περιγραφική, ολιστική, ποιοτική) Προσέγγιση Επιχειρησιακής Έρευνας (πιο αναλυτική, ποσοτική και κανονιστική) Οι δύο προσεγγίσεις είναι συμπληρωματικές Παραγωγική επιχείρηση: Σύστημα που συνδυάζει Κοινωνική οργάνωση (άνθρωποι) Μηχανές και τεχνολογία Γνώσεις 1

2 ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σύστημα: ένα οργανωμένο σύνολο στοιχείων που συσχετίζονται λειτουργικά για την επίτευξη κάποιων κοινών σκοπών. Σκοπός: η επιθυμητή κατάσταση του ίδιου του συστήματος ή του περιβάλλοντος του που επιδιώκει η διοίκηση του αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους (τα συστήματα είναι τελεολογικά). Περιβάλλον: το σύνολο των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν το σύστημα χωρίς καταρχήν αυτό να μπορεί να τους ελέγξει. Πόροι: τα μέσα (εισροές) που διαθέτει, των οποίων την ανάλωση ή το μετασχηματισμό μπορεί να ελέγξει. Στοιχεία: οι οργανωτικές μονάδες που συνεργάζονται στα πλαίσια ενός συστήματος για την επίτευξη των σκοπών του. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ vs ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Αναλυτική σκέψη Η αναλυτική σκέψη εστιάζει στη διαίρεση ενός προβλήματος σε επιμέρους τμήματα/κομμάτια και την εστίαση σε κάθε ένα από αυτά χωριστά και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Συστημική σκέψη Η συστημική σκέψη εστιάζει κυρίως στις σχέσεις μεταξύ των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν ένα σύστημα και πως αυτές οι αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν τη συνολική συμπεριφορά/απόδοση. The significant problems we face today cannot be solved at the same level of thinking at which they were created. A. Einstein 2

3 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η συστημική προσέγγιση... χρησιμοποιείται ως τρόπος μελέτης σε διάφορα επιστημονικά πεδία που ασχολούνται με έμβιους οργανισμούς, υλικά αντικείμενα, κοινωνικά συστήματα, επιχειρήσεις, οικονομίες κλπ. βρίσκει κυρίως εφαρμογή στη μελέτη πολύπλοκων ζητημάτων. βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών συστημάτων και να τα βελτιώσουμε. βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα πως οι αποφάσεις επηρεάζουν τη συνολική συμπεριφορά. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Tο φαινόμενο Bullwhip στην εφοδιαστική αλυσίδα (Beer game): Η επίδραση των καθυστερήσεων (delays) στη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού. Η αρχή της ελκυστικότητας (attractiveness principle) στην ανάπτυξη νέων προϊόντων: Δεν μπορεί να προσφερθεί ένα προϊόν που θα καλύπτει τους πάντες. Ανάπτυξη και υπο-επένδυση (growth and underinvestment): Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης δεν μπορεί να καλυφθεί από την υπάρχουσα δυναμικότητα με αποτέλεσμα υποβάθμιση της ποιότητας και τελικά ανάσχεση της ανάπτυξης Η επιτυχία στους επιτυχημένους (success to the successful): Καθώς ένα προϊόν γίνεται πιο επιτυχημένο εμπορικά, απορροφά περισσότερους πόρους από άλλα λιγότερο επιτυχημένα Διορθωτικές κινήσεις με ανεπιθύμητα αποτελέσματα (fixes that backfire): π.χ. απολύσεις που προκαλούν μείωση στην παραγωγικότητα 3

4 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Έμφαση στις σχέσεις μεταξύ στοιχείων/μερών/ υποσυστημάτων (τμήματα, ομάδες επιχείρησης). Κεντρικό θέμα είναι ότι το όλον (σύνολο) είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. (Αριστοτέλης) Το αποτέλεσμα (έξοδος) και οι στόχοι του οργανισμού προηγούνται αυτών των στοιχείων (ιεραρχία στόχων). Η επιχείρηση ως μέρος του κοινωνικού συστήματος αλληλεπιδρά με αυτό και είναι σε άμεση σχέση με αυτό. Η δομή της οργάνωσης επηρεάζει τη λειτουργία. 4

5 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ "Systems thinking is a discipline for seeing wholes. It is a framework for seeing interrelationships rather than things, for seeing patterns of change rather than static 'snapshots'...today systems thinking is needed more than ever because we are becoming overwhelmed by complexity. Perhaps for the first time in history, humankind has the capacity to create far more information than anyone can absorb, to foster far greater interdependency than anyone can manage, and to accelerate change far faster than anyone's ability to keep pace." Peter Senge, The Fifth Discipline Η συστημική σκέψη είναι μια μέθοδος που επιτρέπει να διακρίνεις το σύνολο. Αποτελεί ένα πλαίσιο αναγνώρισης σχέσεων αντί μεμονωμένων πραγμάτων, προτύπων/μοτίβων αλλαγής αντί στατικών «φωτογραφιών». Η υψηλή πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, καθιστά τη συστημική σκέψη ακόμα πιο απαραίτητη. Ίσως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η ανθρωπότητα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει περισσότερο όγκος πληροφορίας από αυτόν που μπορεί κάποιος να επεξεργαστεί, να αναπτύξει πολύ μεγαλύτερο βαθμό αλληλεπίδρασης από αυτόν που μπορεί κάποιος να διαχειριστεί και να επιταχύνει τις αλλαγές σε πολύ ταχύτερο ρυθμό από αυτόν που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Βασικοί τύποι συστημάτων Φυσικά Τεχνητά Ανοικτά Κλειστά Ευσταθή Ασταθή Προσαρμοζόμενα - Μη προσαρμοζόμενα ή άκαμπτα Κατανεμημένα κεντρικά Τα παραγωγικά συστήματα είναι τεχνητά, ανοικτά και έχουν διαφορετικούς βαθμούς ευστάθειας, προσαρμογής και κατανομής του ελέγχου Άλλοι τύποι συστημάτων Γραμμικά - μη γραμμικά Συνεχή ασυνεχή «Σκληρά» - «μαλακά» Καλά ορισμένα ασαφή Συνεχή - διακριτού χρόνου 5

6 ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Με βάση τη Γενική θεωρία Συστημάτων (General Systems Theory) τα ανοικτά συστήματα (συνεπώς και τα παραγωγικά συστήματα) Έχουν συγκεκριμένο Σκοπό (και στόχους) Είναι ολιστικού χαρακτήρα Έχουν ιεραρχική δομή Έχουν είσοδο και έξοδο, και μετασχηματίζουν τους πόρους της εισόδου σε αποτελέσματα/προϊόντα στην έξοδο Καταναλώνουν ή/και παράγουν ενέργεια Επηρεάζονται από την Εντροπία Παρουσιάζουν ισοδυναμία μεθόδων επίτευξης στόχων (equifinality) Επηρεάζονται από το Περιβάλλον και προσαρμόζονται μέσω μηχανισμών ανάδρασης ΟΛΙΣΤΙΚΑ Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών Το όλον καθορίζει το άθροισμα των μερών Δεν μπορούν να κατανοηθούν τα μέρη σε απομόνωση από το σύνολο Τα στοιχεία αλληλοσυσχετίζονται δυναμικά και αλληλοεξαρτώνται Boundry 6

7 ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ WHOLE MORE GENERAL PLANT LEVEL DEPARTMENT LEVEL S CELL LEVEL WORKSTATION LEVEL MORE DETAIL PROCESS LEVEL ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΣΕ ΕΞΟΔΟΥΣ INPUT INPUT TRANSFORM INPUTS TO OUTPUTS OUTPUT ERROR FEEDBACK STATUS FEEDBACK OUTPUT INPUT INPUT TRANSFORM INPUTS TO OUTPUTS OUTPUT 7

8 ΕΝΤΡΟΠΙΑ, ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εντροπία: Μέτρο της αταξίας σε ένα σύστημα Στο πέρασμα του χρόνου η εντροπία αυξάνεται (όλα αποδιοργανώνονται) Ισοδυναμία (Equifinality) είναι η δυνατότητα επίτευξης των στόχων με περισσότερους από ένα τρόπους Η ευελιξία αυτή επιτρέπει την αντιστάθμιση της εντροπίας Τα αποτελέσματα της εντροπίας αντισταθμίζονται από τη συνεχή αυτό-μετασχηματισμό του συστήματος μέσω των μηχανισμών ανάδρασης (feedback) Τα συστήματα καταναλώνουν και παράγουν ενέργεια Φυσική Συναισθηματική Η διατήρηση της οργάνωσης/συντονισμού/τάξης επιτυγχάνεται μέσω «επισκευών» και η ανάπτυξη μέσω της εισαγωγής «ενέργειας» από το περιβάλλον ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εικονικά Αναλογικά Συμβολικά ή μαθηματικά Στατικά-δυναμικά Προσδιοριστικά-πιθανολογικά Περιγραφικά-δεοντολογικά 8

9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαθηματικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Τετραγωνικός Προγραμματισμός Ακέραιος Προγραμματισμός Στοχαστικός Προγραμματισμός Θεωρία Αναμονής Προσομοίωση Έλεγχος Αποθεμάτων Θεωρία Παιγνίων Θεωρία Αντικατάστασης Θεωρία Δικτύων Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων Ευρετικές Μέθοδοι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Αναγνώριση μιας κατάστασης που απαιτεί απόφαση σχετικά με κάποια δράση που πρέπει να αναληφθεί (π.χ. για να αντιμετωπιστεί μια απειλή ή για να βελτιωθεί η απόδοση του συστήματος ή, γενικά, για να ανταποκριθεί αυτό σε κάποιο στόχο), Διαμόρφωση εναλλακτικών σχεδίων δράσης, που είναι πιθανό να οδηγήσουν στην εκπλήρωση του στόχου, Αξιολόγηση τους με βάση κάποια κριτήρια, Επιλογή ενός από αυτά τα σχέδια (κατά τεκμήριο, εκείνου που ικανοποιεί στο μεγαλύτερο βαθμό τα κριτήρια αξιολόγησης), Εφαρμογή αυτού του σχεδίου. 9

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων Η Έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων κεφάλαιο 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η έννοια του «Συστήματος» και αναπτύσσονται τα βασικά συστατικά και οι κατηγορίες των Συστημάτων. Παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Το «Δίκτυο Παραγωγικότητας» για τη Λειτουργική Ευελιξία & την Οργανωτική Καινοτομία

Εισαγωγή: Το «Δίκτυο Παραγωγικότητας» για τη Λειτουργική Ευελιξία & την Οργανωτική Καινοτομία 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή: Το «Δίκτυο Παραγωγικότητας» για τη Λειτουργική Ευελιξία & την Οργανωτική Καινοτομία Ενότητες 1. Γενικά 2. Δίκτυο Παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων»

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Ευσταθίου Ευστάθιος ΑΕΜ φοιτητή: 1273 Επόπτης καθηγητής: Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Έννοια του Συστήματος. 1.1 Τι είναι Σύστημα

Κεφάλαιο 1 ο. Έννοια του Συστήματος. 1.1 Τι είναι Σύστημα Κεφάλαιο 1 ο Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα Ο όρος «Σύστημα» παρότι είναι πολυχρησιμοποιημένος στη καθημερινή ζωή μας, εν τούτοις παραμένει αρκετά «νεφελώδης» και παρεξηγημένος. Στην πραγματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 1.2. Η Επιχείρηση 1.2.1. Εισαγωγικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία του Ηλία Αδαμίδη

Πτυχιακή Εργασία του Ηλία Αδαμίδη Σελίδα 1 από 76 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ABSTRACT 4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΗ...11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM...20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Εργασία Τίτλος Μεταπτυχιακής εργασίας Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διπλωματική Εργασία Διαμόρφωση της Στρατηγικής των

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Στις παρακάτω προτάσεις, να υπογραμμίσετε τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1. Η εξέλιξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

«ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεόδωρος Κραψίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. B. BΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Επ. Καθηγητής

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. B. BΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ B. BΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Επ. Καθηγητής 2010-2011 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα... 5 1.1 Η τεχνολογία της πληροφορίας... 5 1.2 Πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 1.1. Η έννοια της οργάνωσης Ως σύστημα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου, θα πρέπει να είστε σε θέση να: 1. Εξηγήσετε την έννοια της Διοίκησης Λειτουργιών. 2. Περιγράψετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Κεφάλαιο Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να αναλυθεί η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης χωρίς προηγουμένως να προσδιοριστεί το πεδίο δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα