Φυσικό αέριο μεγάλων πιέσεων Το Ισραήλ σπρώχνει για τερματικό, η κυβέρνηση εμμένει σε κοινοπραξία πολλών λόγω εθνικού συμφέροντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυσικό αέριο μεγάλων πιέσεων Το Ισραήλ σπρώχνει για τερματικό, η κυβέρνηση εμμένει σε κοινοπραξία πολλών λόγω εθνικού συμφέροντος"

Transcript

1 68 À ø π Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 162 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Πάμε προεδρικές με υποψήφιο λύσης ενιαίου κράτους Τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου 2012 ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου προτίθεται να συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη για να αποφασιστεί μια νέα γραμμή αναζήτησης λύσης, στη βάση του ενιαίου κράτους. Στη σύσκεψη θα προσκληθούν όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ και θα αποφασιστεί ο υποψήφιος του εν δυνάμει τρίτου πόλου για τις προεδρικές εκλογές του Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος, στη συνέντευξή του στην «Κ», τοποθετείται και για τις δημοτικές εκλογές, καθώς και για την εκλογή του Μητροπολίτη Κερύνειας. Σελ. 10 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η μεγάλη μάχη για τον Στρόβολο Λάζαρος Σαββίδης και Σάββας Ηλιοφώτου, διεκδικητές της δημαρχίας Στροβόλου, έχουν εντελώς διαφορετική φιλοσοφία για την περαιτέρω ανάπτυξη του δήμου. Συμφωνούν ωστόσο ότι το οδικό δίκτυο στην περιοχή του Γενικού Νοσοκομείου χρήζει άμεσης αναβάθμισης και ότι η ενοποίηση των δημοτικών αρχών αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Σελ ,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Φυσικό αέριο μεγάλων πιέσεων Το Ισραήλ σπρώχνει για τερματικό, η κυβέρνηση εμμένει σε κοινοπραξία πολλών λόγω εθνικού συμφέροντος Μεγάλο ÌÂÚ ÈÔ fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔ Ú Í È Â ÚÈÛË ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎÔ ÁÚÔ Ô ËÛË Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ÛÙËÓ ÚÔ ÈÂÎ ÈΠÙÔ πûú Ï ÁÈ Ó È ÛÊ Ï ÛÂÈ Ù Û ÌÊ ÚÔÓÙ ÙÔ. Â È ÊÔÚÂÙÈÎ ÂÚ ÙˆÛË, ÚÔÂÈ Ô ÔÈ fiÙÈ ı Ó ËÙ ÛÂÈ ÏÏ  ÈÏÔÁ, Î Ú ˆ Ì ÙËÓ ÏÏ. fi ÏÂ Ú ÙË, Ë Â ÎˆÛ È ÌËÓ ÂÈ ˆ ÂÓ Â Ó È È ÙÂıÂÈÌ ÓË Ó ÚÔ ˆÚ ÛÂÈ Û ÎÔÈÓÔ Ú Í ÁÈ ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÌfiÓÔ ÌÂ Ì ÂÙ ÈÚÂ. «Ùfi Ô Â Ó È Ë Û ÌÌÂÙÔ ÔÏÏÒÓ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ. Ùfi ÈÙÂ Î È ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û ÌÊ ÚÔÓ», ÛËÌ ˆÛÂ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÛÙËÓ ÚÌfi È Î ÂÚÓËÙÈÎ ËÁ. ΔËÓ È ÒÚ, ÔÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ Ó ÁÎ Ô Ó ÙËÓ Î ÚÓËÛË ÛÂ Ï Ë ÔÊ ÛÂˆÓ ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÛÙÚ ÙËÁÈÎfi Û Â È ÛÌfi Ô ÂÈ fi Ë ÁÈ ÙË Û ÓÔÏÈÎ È Â ÚÈÛË ÙÔ ÌÂÁ ÏÔ ÎÂÊ Ï Ô ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô. Ó ÂÈÎÙÈÎfi ÙË Î ı ÛÙ ÚËÛË Â Ó È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiÙÈ, ÂÓÒ Û 15 Ì Ú ÔÏÔÁ ÂÙ È fiÙÈ ı Â È Â Èˆı fi ÙË Noble Energy Ë ÚÍË ÔıÂÌ ÙˆÓ ÛÙÔ ÔÈÎfi Â Ô 12 Î È Ó ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î È Ô Â ÙÂÚÔ Á ÚÔ ÂÈ- Ô fiÙËÛË, Ë ÂÓÙ ÌÂÏ Â ÈÙÚÔ ÛÔÊÒÓ Ô ÈÔÚ ÛÙËΠÁÈ ÙÔÓ Ì ÎÚÔ ÚfiıÂÛÌÔ ÛÙÚ ÙËÁÈÎfi Û Â È ÛÌfi ÂÓ ÂÈ Û Ó ÏıÂÈ ÎfiÌ. Ú ÏÏËÏ, ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Û Â È ÛÌÔ ÁÈ ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ ÈÂÎ ÈÎÔ Ó ÙfiÛÔ Ë ƒ ıìèûùèî Ú Ó ÚÁÂÈ (ƒ ) fiÛÔ Î È Ë ËÌfiÛÈ Ù ÈÚ º ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ( º ). Σελ. 4, 5, 7 ΑNTΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Τα πρώτα μέτρα εξαγγέλλονται εντός ημερών Κινήσεις για τη φοροδιαφυγή Ο διάλογος για τα μέτρα πρέπει να είναι πολύ σύντομος Το πάγωμα ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ ÔÙÂÏ ÂÈÏËÌÌ ÓË fiÊ ÛË ÙË Î ÚÓËÛË Î È ÂÓ Ù ıâù È ÂÓÒ ÈÔÓ ÙˆÓ Û ÓÙ ÓÈÒÓ ÁÈ È Ô Ï ÛË, ÏÏ ÁÈ «ÛÎÔ Ô ÂÓËÌ ÚˆÛ» ÙÔ. ÌÔÓ ÈÎ ÏÏË Â ÈÏÔÁ, ÛËÌÂÈÒÓÔ Ó Î ÂÚÓËÙÈÎ ÛÙÂÏ Ë, Â Ó È Ë Ì ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Ì Û ÛÙÔ ΔËÓ È ÛÙÈÁÌ, Ë Î ÚÓËÛË ÂÍÂÙ ÂÈ ÙËÓ Èı ÓfiÙËÙ Ó ÂÍ ÈÚ ÛÂÈ Ù Â È fiÌ Ù ÙˆÓ ËÏfi ıìˆó ËÌÔÛ ˆÓ ÏÏ ÏˆÓ Î È ÙˆÓ ÎÚ ÙÈÎÒÓ ÍÈˆÌ ÙÔ ˆÓ fi ÙÔÓ ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ Û ÓÙ ÍÂˆÓ Î È ÙÔ ÂÊ Í ÙÔ. ª ÏÈÛÙ, ÂÓ ÔÎÏ ÂÙ È Î È ÌÔÓÔÌÂÚ fiÊ ÛË ÁÈ ÙÔ ı Ì. ÚÔ ÁˆÌ ÌÈÛıÒÓ Ô Â Ô Ó Î È ÔÈ ÙÚ Â Â. Ï ÔÓ, ı ÓÂÈ Î È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi È Ó È ÂÓ fi ÂÈ ÙË ÊÈÛË ÙÔ ÚÔ ÔÏÔÁÈÛÌÔ Î È ÙË ÍËÛË ÙÔ º. Δ ÏÔ, ÛËÌ ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ Â Ô ÛÙÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙÔ. ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÎË Ì, Â Ó È Î È Ë «ÂÎÛÙÚ Ù» Ô Á ÓÂÙ È Û ÂÙÈÎ Ì ÙË ÊÔÚÔ È Ê Á. Οικονομική, σελ. 4, 5 Εάν ο πλούτος Î È Ù Î Ú Ë Û ÓÂÈÛÊ ÚÔ Ó Î È ÔÈ Û ÓÙÂ Ó Â ÂÓ Ô Â ıô Ó ÙËÓ È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Û ÓÂÈÛÊÔÚ, ı Ì ÚÔ Ó ÓÙÈÌ Ùˆ Ô, ÙÔÓ ÂÈ ÛÙËÓ Ô Á.Á. ÙÔ. ÈÛËÌ ÓÂÈ fiÙÈ Î ÔÈÔÈ ıâˆúô Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ ÎÚ ÛË Ú Û Â Î ÈÚ ÁÈ Ó Â ÈÙÂıÔ Ó ÛÙ ÎÂÎÙËÌ Ó ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ Î È ÚÔÂÈ Ô ÔÈ fiÙÈ Ó ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÔ ÌÂ Û Ó ÈÓÂÙÈÎ ı ÔÙ Ô Ì fiÏÔÈ. Δ ÏÔ, Ô ÂÈÎÓ ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÈ Ô ˆÚ ÛÂÈ fi È ÚÔÓÈÎ ı ÛÂÈ, ÎÚÈ Ò Â ÂÈ Î Ù ÓÔ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ. Σελ. 6 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ EÙÔ 4Ô Δ Àƒπ Η μελλοντική πορεία των δημοσίων οικονομικών και του τραπεζικού συστήματος αποτελεί το μέγα στοίχημα του υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο και θα πρέπει να κερδηθεί πάση θυσία εντός των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων των επόμενων δύο βδομάδων. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ «Η εγκατάλειψη του ευρώ θα ισοδυναμεί με εθνική καταστροφή για την Ελλάδα», προειδοποιούν με άρθρο τους στην «Κ» ο νομπελίστας οικονομολόγος Χριστόφορος Πισσαρίδης και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Tufts Γιάννης Ιωαννίδης. Οικονομική, σελ. 11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Το μικρό ipod κατέκτησε τον κόσμο Πέρασαν δέκα χρόνια από την ημέρα που η Apple παρουσίασε για πρώτη φορά το τρομερό παιδί της, το ipod, το οποίο μέσα στη δεκαετία έγινε απαραίτητο αξεσουάρ σε μικρούς και μεγάλους. Συνεχίζει να κατέχει περισσότερο από το 70% της αγοράς. Αθλητισμός, σελ. 11 ΜΟΔΑ Παλτό Μax Mara για τη σύγχρονη γυναίκα Η έκθεση με τα παλτά της Max Mara εκφράζει τον στόχο της επωνυμίας: να ντύνει τη σύγχρονη γυναίκα για την καθημερινότητά της. Τέχνες, σελ. 12 Αδυναμία στην Ευρωζώνη για συμφωνία Κλίμα διαδοχής Γιώργου Παπανδρέου Τα σενάρια για το ευρώ Με την κρίση Ó Ï ÙÙÂÈ Ï ÔÓ ÙÔÓ Ú Ó ÙË Úˆ ÒÓË, fiÏ Ù ÛÂÓ ÚÈ ÁÈ ÙÔ Ì ÏÏÔÓ ÙÔ Â ÚÒ Â Ó È ÛÙÔ ÙÚ È: fi ÙË È ÛˆÛË Î È ÙËÓ ÂÓ Û Û ÙÔ ˆ ÙË È Û ÛË Î È ÙËÓ Î Ù ÚÚ ÛË. È Î ÂÚÓ ÛÂÈ ÙË Úˆ ÒÓË ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È Ó ÌÂ Ó Û ÌÊˆÓ ÛÔ Ó ÛÙ Ì ÙÚ Ô ı ÂÍ ÛÊ Ï ÛÔ Ó ÙËÓ Â È ˆÛ ÙË, ÂÓÒ ÔÈ ÁÔÚ È Ô Ó ÁÈ ÌÂÛË Î È ÔÊ ÛÈÛÙÈÎ Ú ÛË. Δ Ï ÌÌ Ù fiÏˆÓ ÛÙÚ ÊÔÓÙ È Ï ÔÓ ÛÙË Û ÓÔ Ô ÎÔÚ Ê ÙË 9Ë ÂÎÂÌ Ú Ô. Σελ Με σοβαρότητα Kλυδωνισμοί Î Ù ÁÚ ÊÔÓÙ È Û ΠÈ.., Ú ÙËÓ «Ó Û» Ô ÂÈ ÛÙËÓ ÏÏ Ë ÛÙ ıâúô Ô ËÛË ÙÔ ÔÏÈÙÈÎÔ ÎÏ Ì ÙÔ Ì ÙÔÓ Û ËÌ ÙÈÛÌfi ÙË Î ÚÓËÛË ÌÔ Î È ÙË È Ê ÈÓfiÌÂÓË ÂÎÙ Ì Â ÛË ÙË 6Ë fiÛË. ÙË ËÌÔÎÚ Ù, ÛÂ Ó Ó «ÓÙÈÌÔ Û Ì È ÛÌfi» Ô ÙÔ Â ÈÙÚ ÂÈ Ó È ÙËÚ ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ ÙËÌ ÁÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌ ÓÂ, ÙÔ Ú ÓÙ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ ÎÈ ÂÓÒ Ë ÒÚ ÙË ÎÚ Ûˆ ÏËÛÈ ÂÈ Â ÈÎ Ó Ó, Ì Á ÂÚˆÙËÌ ÙÈÎfi ÔÙÂÏÂ Î È Ë ÍÈÔ Ô ËÛË ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ÛÙ Â fiÌÂÓ ÚfiÓÈ. ıë Î È Ì ı Ì Ù ÌÈ Ì ÎÚ Ï ÛÙ ÎÚ ÙÒÓ Ô ıâòúëû Ó fiÙÈ ı Ï Ó Ó Ù ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÙÔ ÚÔ Ï Ì Ù Ì Û fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÏÔ ÙÔ, ÂÓ Â ÓÔ Ó Ó Â ËÚÂ Ô Ó ÙÈ ÈÎ Ì ÎÈÓ ÛÂÈ. Δ Ùfi ÚÔÓ, Î È Ú fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Â ÈÎ Ó ÓË Ê ÏÂÈ Ì ÙËÓ Ô Ô ÎÔÈÙ Ô Ó ÔÏÏÔ Ù ÛÔ fi ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ, ÔÓÙÚ ÓÂÈ Î È ÙÔ Áˆ ÔÏÈÙÈÎfi È Ó È ÚÈÍ ÙˆÓ «ÔÈÎÔ ˆÓ» Ì. È Â ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÍÂÏ ÍˆÓ, Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î È È ÏˆÌ ÙÈÎfi   Ô, ÈÙ ÎÚ ÛÔ ÚfiÙËÙ. ΔÔ Ù ÛÙÈÓ, Û ÁÎÚfiÙËÛË ÍÂÎ ı ÚˆÓ ÌË ÓÈÛÌÒÓ ÂÈÚÈÛÌÔ ÙˆÓ ËÙËÌ ÙˆÓ Ô ı ÚÔÎ Ô Ó. ÚˆÙ Ú ÈÎfi ÛÙfi Ô Ë ÂÍ ËÚ ÙËÛË ÙÔ Î ÏÒ ÓÔÔ ÌÂÓÔ Û ÌÊ ÚÔÓÙÔ Ô ı È ÛÊ Ï ÛÂÈ ÙÔ Ì ÏÏÔÓ ÙÔ Ùfi Ô. ÛÙˆ, ÏÏ Á  ÙÔ ÌÓËÌÔÓ Ô Î Ù ÏËÍÂ Ë ÈÂÏÎ ÛÙ Ó ÌÂÙ Í Úˆ ˆÓ Î È ÓÙÒÓË Ì Ú. øûùfiûô, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÔÈ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ ÛÙÂÏ ÒÓ ÙË «Ï Î ÂÍÈ» Ú Ì ÓÔ Ó ÈÛ Ú. ÙÔ, ÚfiÙÈ Ô ÈÒÚÁÔ Ó Ú Ô È ÙËÚ ÎÏÂÈÛÙ Ù ÚÙÈ ÙÔ, Ù ÎÔÚ Ê ÛÙÂÏ Ë ÎÈÓÔ ÓÙ È ÛÙÔ Ú ÛÎ ÓÈÔ ÛÂ Ú ıìô È Ô. Σελ Μεγάλη η ατζέντα στο Κυπριακό Χωρίς περίοδο χάριτος ο Ραχόι Πρόοδο έως Ιανουάριο Ο διάβολος έρχεται και σαν άγγελος Η Βιτάλη κατά των λαμόγιων Η μεγάλη Á Ó ÈΠʈÓ, ÙËÓ Ô Ô ÚÎÂÙÔ Ú ÎÙ ÚÈÛ Ó ıëï Îfi ÓÙ Ë, ÌÈÏ ÂÈ ÁÈ ÙÔÓ ÈÒÓ ÙˆÓ ÙÂÒÓˆÓ Ô È Ó Ô ÌÂ, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ ÙË ÛÙÔ ÙÚ ÁÔ È Î È ÙËÓ Ô ÓËÚ ÏÏ Ï ÙÚˆÙÈÎ ÂÚÈ ÙÂÈ ÙË ÂÍ ÚÙËÛË. Τέχνες, σελ. 1 Η «Καθημερινή», μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Κύπρο, ενισχύει περαιτέρω την έκδοσή της με οκτώ επιπλέον σελίδες (4 σελίδες στο τμήμα «Οικονομική» και 4 στο τμήμα «Τέχνες και Γράμματα»). Πλέον, το περιοδικό «Κ» μετεξελίσσεται σε «The K magazine», θα εκδίδεται μία φορά τον μήνα και θα διανέμεται μόνο με την ενισχυμένη έκδοση, με περισσότερη ύλη και πιο χρηστικό σχεδιασμό. Ως εκ τούτου, μειώνεται η τιμή στη βασική έκδοση στο 1,5 ευρώ. Η τιμή της ενισχυμένης έκδοσης παραμένει στα 3,90 ευρώ και θα περιλαμβάνει σε κάθε έκδοση το περιοδικό «Beautiful People», μαζί με τις προσφορές ποιότητας και πολιτισμού της «Κ» (CD και DVD), και μια φορά τον μήνα τα περιοδικά «Γαστρονόμος» και «The K magazine». Ο νέος πρωθυπουργός της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι, πανηγυρίζει την ιστορική νίκη του, αλλά στο μεταξύ οι αγορές τον πιέζουν για δραστικά μέτρα ώστε η χώρα του να μην έχει την τύχη της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας. Σελ. 25 Τα Η.Ε. ı ÏÔ Ó ÚfiÔ Ô Ì ÚÈ ÙÔÓ π ÓÔ ÚÈÔ, ÏÏ Û ÓÂ Ô Ó Ó Ô Ó Óˆ ÛÙÔÓ Ú ÈÎfi ÙÔ Û Â È ÛÌfi, ÁÈ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË Ù ÙË Ê ÛË ÙˆÓ È Ú ÁÌ Ù ÛÂˆÓ ÚÈÓ fi ÙËÓ Ó ÏË Ë ÙË ÚÔÂ Ú ÙË.. fi ÙËÓ ÚÔ. H ÛÈÓÁÎÙÔÓ ËÙ fi ÙËÓ ÕÁÎ Ú Ó Â ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ ÚÙÈ ÛÙÔ Â ÊÈÎfi Î È ÛÙÈ ÂÁÁ ÛÂÈ, ÂÓÒ Ë ÚÌÂÙÚË ÈÛÈÔ ÔÍ ÙÔ ª Ó È ªÔ Ó Î È Ë Ó ÊÔÚ Û ÚfiÔ Ô ÚÔ ÏËÌ Ù ÂÈ ÙË Â ÎˆÛ. Σελ. 9 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» ΤΗΣ «Κ» Τρία χρόνια «Kαθημερινή» ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ Και αντιδράσεις στη Ν.Δ. από τη «λαϊκή Δεξιά» του κόμματος AP Εθνική καταστροφή η έξοδος από το ευρώ ΑΠΟΕΛ ΑΝΟΡΘΩΣΗ Τα καθαρά κέρδη του Τσάμπιονς Λιγκ Οι πολλές παρέες των αποδυτηρίων Τα τεράστια έσοδα, τα πολλά έξοδα, τα καθαρά κέρδη του Τσάμπιονς Λιγκ και το πενιχρό πλεόνασμα. Περισσεύουν χρήματα για επενδύσεις; Πολλές φυλές και γλώσσες συνυπάρχουν στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», με ποδοσφαιριστές από 14 χώρες. Προς επιστροφή Μαρκ Φοδέρινγχαμ στην Ανόρθωση. ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΕΛ Η επόμενη μέρα του 6μηνου αποκλεισμού Προειδοποιητική η επιστολή προς ΚΟΠ Τα χέρια των πρασίνων είναι δεμένα σε ό,τι αφορά το παρασκήνιο, με το ενδιαφέρον να πέφτει στον τρόπο λειτουργίας του αγωνιστικού κομματιού. Το ενδεχόμενο οι κίτρινοι να «επαναστατήσουν» θεωρείται εξαιρετικά απομακρυσμένο, με την πρόσφατη επιστολή για ξένους διαιτητές να χαρακτηρίζεται ως «προειδοποιητική». Σελ. 22

2 2 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Τραγωδία και φάρσα ΤO ΠΡΟΣΩΠO ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ «Άξιος» από κλήρο και λαό Ηπερεστρόικα (ανοικοδόμηση-αναδιάρθρωση) και η γκλάσνοστ (διαφάνεια) είναι δύο λέξεις, που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο, όταν τα ηνία της Σοβιετικής Ένωσης ανέλαβε ο μεταρρυθμιστής Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, το Ήταν δύο λέξεις, που μάγεψαν τον Δυτικό Κόσμο. Το περιεχόμενο που επιχείρησε να δώσει στην περεστρόικα ο Γκορμπατσόφ, ήταν οικονομικές αλλαγές μεγάλης κλίμακας, που συνδυαζόμενες με την παραγωγικότητα στόχευαν να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο του λαού. Του λαού που δυστυχούσε, σε αντίθεση με τη νομενκλατούρα, η οποία ζούσε προκλητικά και πλουσιοπάροχα. Παράλληλα, η Γκλάσνοστ στόχευε στον έλεγχο της εξουσίας, στην ελευθερία έκφρασης και στην ανάπτυξη της δημοκρατίας, σε ένα πληθυσμό που ποτέ προηγουμένως δεν είχε γευτεί τα συγκεκριμένα αγαθά. Το εγχείρημα έμοιαζε ως να ποτίζεις ένα γαϊδούρι με καύσιμο αεροπλάνου αναμένοντας ότι θα πετάξει. Αναπόφευκτα το ζώο θα ψοφήσει. Το ίδιο και η Σοβιετική Ένωση. Κατέρρευσε. Διότι οι εργαζόμενοι, π.χ. στη βιομηχανία υπόδησης, που «εκπλήρωναν» κάθε χρονιά το πλάνο που «εκπονούσε» το κράτος, φτιάχνοντας χάριν του πλάνου, δεκάδες εκατομμύρια ζεύγη άχρηστων παπουτσιών που ουδείς αγόραζε, δεν αντιλαμβάνονταν γιατί τώρα θα έπρεπε να δουλεύουν πιο εντατικά, χαλώντας τη ράθυμη ρουτίνα τους. Αν λάβει, δε, κανείς υπόψη ότι αναφερόμαστε σε δεκάδες χιλιάδες βιομηχανίες, σε μια χώρα με 340 και πλέον εκατομμύρια κόσμου, τότε μπορεί να αντιληφθεί ότι η περεστρόικα ήταν εκ προοιμίου καταδικασμένη να αποτύχει σε ένα τέτοιο σύστημα. Το ίδιο και με την Γκλάσνοστ. Στον έλεγχο ποιας εξουσίας θα μπορούσε να στοχεύσει; Της διοικητικής; Και ποιος θα την ή- λεγχε; Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος; Ένα όργανο τύποις ε- κλεγμένο; Και ποια ελευθερία της έκφρασης θα μπορούσε να αναπτυχθεί χωρίς να ασκείται κριτική στην πραγματική εξουσία, που ήταν το Κόμμα, δηλαδή η νομενκλατούρα; Και ποια δημοκρατία θα μπορούσε να οραματίζεται ο Γκορμπατσόφ από τη στιγμή που έβαζε το αμάξι μπροστά από το άλογο. Διότι η περεστρόικα και η γκλάσνοστ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, αν προηγουμένως ο ηγέτης με την ισχύ που είχε ένας αρχηγός του κράτους και του Κόμματος στην τότε Σοβιετική Ένωση, ε- πέβαλλε αρχικά μια νέα οικονομική πολιτική. Προσαρμόζοντας π.χ. βιομηχανία και αγροτική παραγωγή, τουλάχιστον στην τεχνογνωσία και τις ανακαλύψεις των σπουδαίων ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας, που ό,τι εκπονούσαν έμεναν μυστικά αρχειοθετημένα. Τότε τα πράγματα θα άλλαζαν. Η χώρα θα έμπαινε σε μια σειρά, παράγοντας σύγχρονα προϊόντα, που θα ι- κανοποιούσαν πρωτίστως τα εκατομμύρια των ανθρώπων της. Θα δημιουργείτο έτσι και αίσθηση δραστικών αλλαγών και συνεπώς και μια εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του ηγέτη. Ο Γκορμπατσόφ θα μπορούσε τότε να προχωρήσει ουσιαστικά στην περεστρόικα και στην γκλάσνοστ. Αντίθετα, το 1991, το σύστημα κατέρρευσε και στην εξουσία ανέβηκε ο τσάρος του χάους, Γέλτσιν. Την πενταετία που ο Γκορμπατσόφ πλάσαρε, περεστρόικα και γκλάσνοστ, οι δύο ρωσικές λέξεις, έγιναν το viagra των πολιτικών και το sudoku των θεωρητικών όλου του Δυτικού Κόσμου. Όταν το σύστημα κατέρρευσε, έγινε η monopoly των επιχειρηματιών του Δυτικού Κόσμου, οι οποίοι ως ήταν φυσικό έκαναν έφοδο σε μια ε- ντελώς παρθένα αγορά, 340 εκατομμυρίων. Σήμερα ο Δυτικός Κόσμος, κατ ακρίβεια ο βορειοαμερικανικός και ο ευρωπαϊκός, βρίσκονται κατά μια ειρωνικά ανάλογη α- ντιστοιχία στην εποχή του χάους-γιέλτσιν, χωρίς όμως την προοπτική μιας παρθένας αγοράς. Αντίθετα, η αγορά μοιάζει με την πιο εξαθλιωμένη εταίρα της ιστορίας, ενώ η κατάρρευση του συστήματος δεν συνοδεύεται από την όποια προοπτική περεστρόικας. Παράλληλα, εμφανίστηκε μια χιτσκοκική γκλάσνοστ, η οποία, με την πτώση των χλιδάτων τειχών που προστάτευαν τα «κρεμλίνα» όλων των Goldman Sachs, άφησε να φανεί το εξίσου απεχθές και α- πάνθρωπο πρόσωπο και του καπιταλιστικού συστήματος. Το οποίο, μπορεί να μη στέλνει τους ανθρώπους στα γκούλακ της Σιβηρίας, τους στέλνει όμως στα γκούλακ της ανεργίας και της εξαθλίωσης. Η δε δημοκρατία, μπορεί να μην καταργείται με μία ντιρεκτίβα του τύπου, «τα τανκς να ε- πιληφθούν της κατάστασης», καταργείται όμως με μια οδηγία του τύπου, «να αντικατασταθεί, άνευ εκλογών, ο πρωθυπουργός, με τεχνοκράτη, κατά προτίμηση τον κ. Παπαδήμο ή τον κ. Μόντι. Και να υπογράψετε ένα χαρτί ότι δεν σας σκοτώσαμε αλλά αυτοκτονήσατε». Κι εμείς εδώ στην Κύπρο θα πρέπει να κοιτάξουμε σε ποια αναλογία, αναλογούμε Ο Καρλ Μαρξ έγραψε κάποτε: «Ο Χέγκελ λέει κάπου ότι όλα τα γεγονότα και οι προσωπικότητες της ιστορίας επανεμφανίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ξέχασε να προσθέσει: την πρώτη φορά ως τραγωδία, τη δεύτερη ως φάρσα»..! Σχολιάστε στο Μέχρι Î È ÙËÓ ΔÂÙ ÚÙË appleôïïô ÛÙÔÈ- ËÌ ÙÈ Ó fiùè Ó Ô ªËÙÚÔappleÔÏ ÙË Â- Ú ÓÂÈ ı ÂÎÏÂÁÂ Ô Âapple ÛÎÔappleÔ ªÂ- Û ÔÚ ÚËÁfiÚÈÔ, apple Ú ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè Ï Â ÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚ ÊÔ applefi ÙÔ Ï ÎÔ ÛÙÈ ÂÎÏÔÁ ÙÔ appleâú - ÛÌ ÓÔ ÙÔ, Ì appleôûôûùfi 16%. ÚÒÙÔ Î ÙÂÙ ÁË Ô Ú ÈÌ Ó Ú ÙË ÃÚ ÛfiÛÙÔÌÔ ÎÎÒÙË (43,52%) Î È Â ÙÂÚÔ Ô Ú ÈÌ Ó Ú ÙË μâó - ÈÎÙÔ πˆ ÓÓÔ (33%). ΔË ÛÈÁÔ ÚÈ ÙÔ ÙËÓ apple È Ó ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè Ô Âapple ÛÎÔappleÔ ÚËÁfiÚÈÔ Ù Ó Ô ÂÎÏÂÎÙfi ÙÔ Ú ÈÂappleÈÛÎfiappleÔ ÁÈ ÙËÓ appleï Úˆ- ÛË ÙÔ ÌËÙÚÔappleÔÏÈÙÈÎÔ ıúfióô ÙË ÂÚ ÓÂÈ ÛÂ È Ô ÙÔ Ì. ÏÔ. ΔËÓ appleâú ÛÌ ÓË ÚÈ Î, ËÏ ÙËÓ ÂappleÔÌ ÓË ÙË ÂÎÏÔÁÈÎ È ÈÎ Û, Ô Ú ÈÂapple ÛÎÔappleÔ ÊÚfiÓÙÈÛÂ Ó appleô- ıì ÛÂÈ ÙË ÛËÌ Û ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ ÊˆÓ appleô Ï Â Ô Î ı Ó applefi ÙÔ ÙÚÂÈ ÈÂÎ ÈÎËÙ ÙÔ ÌËÙÚÔappleÔÏÈÙÈÎÔ Η εκλογική συνεργασία των Μητροπολιτών Κύκκου και Λεμεσού οδήγησε στον μητροπολιτικό θρόνο της Κερύνειας τον Χρυσόστομο Κυκκώτη ıúfióô. «ÂÓ ÂÈ Î Ì Û ÛË, Ó - Ó Ï Â appleâúèûûfiùâúâ ÊÔ applefi ÙÔÓ ÏÏÔ»  appleâ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ fiùè Û fiïâ ÙÈ ÂÎÏÔÁÈÎ Ó ÌÂÙÚ ÛÂÈ, - ÎfiÌË Î È ÛÙÈ ÂÎÎÏËÛÈ ÛÙÈÎ, «- Ó Î Ù ÔÓÙ È Ù ÎfiÌÌ Ù, Û Ìapple - Ú ÛÙ Ù È Ô appleïô ÙÔ», Ì appleôù ÏÂÛÌ, fiappleˆ  appleâ, appleôïï ÊÔÚ Ó Û ÁÎÂ- ÓÙÚÒÓÔÓÙ È ÊÔÈ Û Πappleôèôó appleô ÂÓ ÙÈ Í ÂÈ. È ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ, ÛË- Ì ˆÛÂ, Ë πâú ÓÔ Ô ı ÂappleÈÏ ÍÂÈ ÂΠÓÔÓ appleô Î Ù ÙË ÁÓÒÌË ÙË Â Ó È Î Ï ÙÂÚÔ ÁÈ ÙÔÓ ıúfióô, ÓÂÍ ÚÙËÙ applefi ÙË ÛÂÈÚ Ì ÙËÓ ÔappleÔ Î ÙÂÙ - ÁËÛ Ó ÛÙËÓ ËÊÔÊÔÚ ÔÈ ÙÚÂÈ. È ËÏÒÛÂÈ ÙÔ Ú ÈÂappleÈÛÎfiappleÔ apple ÚÔ fiùëû Ó ÓÙÈ Ú ÛÂÈ. ºˆÓ È Ì ÚÙ Ú ÎÔ ÛÙËÎ Ó applefi appleô- ÏÈÙÈÎÔ, ÏÏ Î Ù Î ÚÈÔ ÏfiÁÔ fiìˆ, ÔÈ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ appleúô Ïı Ó applefi ÙÔÓ Ï fi ÙË ÂÚ ÓÂÈ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi Ùfi appleúôî ÏÂÛ appleè ÛÂÈ appleúô È ÊÔÚ Π- Ù ı ÓÛÂÈ Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁËÛ Π٠- Ï ÙÈÎ ÁÈ ÙË Û ÌappleËÍË «ÈÂÚ Û Ì- Ì» Ó ÌÂÛ ÛÙÔ ªËÙÚÔappleÔ- Ï Ù ÂÌÂÛÔ Î È ÎÎÔ. È Ô ÈÂ- Ú Ú Â ÂÓ ÎÚ Ó ÙËÓ ÂÓfi ÏËÛ ÙÔ applefi ÙÈ ËÏÒÛÂÈ ÙÔ Ú ÈÂappleÈ- «Αγωνιζόμαστε. Πάντοτε η Κερύνεια είναι πάνω απ όλα» ήταν τα πρώτα λόγια του νέου Μητροπολίτη Κερύνειας Χρυσόστομου. ÛÎfiappleÔ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè ÔÈ Ô Ú È- Ì Ó Ú Ù appleô ÂÍ ÛÊ ÏÈÛ Ó ÙÈ appleâ- ÚÈÛÛfiÙÂÚ ÊÔ applefi ÙÔÓ Ï fi  - Ó È appleóâ Ì ÙÈÎ ÙÔ apple È È, (Ô μâ- Ó ÈÎÙÔ appleúfiûîâèù È ÛÙÔÓ ÂÌÂÛÔ Î È Ô ÃÚ ÛfiÛÙÔÌÔ ÎÎÒÙË ÛÙÔÓ ÎÎÔ, apple Ú fiïôó appleô È ÙËÚ ÛÙÂÓ Û ÛÂÈ Î È Ì ÙÔÓ ÂÌÂÛÔ ), ËÌÈÔ ÚÁÔ Û ÙÈ appleúô appleôı ÛÂÈ ÁÈ Ó Ù ÚÔ Ó ÛÙË Û Ó ÂÈ. È appleïë- ÚÔÊÔÚ Â Ï Ó fiùè Ô ÂÌÂÛÔ ı - Ó ÛÈÔ Î È Ô ÎÎÔ ÈÎËÊfiÚÔ, Ï- Ï Î È ÚÎÂÙÔ ÏÏÔÈ Û ÓÔ ÈÎÔ, - ÎfiÌË Î È appleúèó applefi ÙÈ ÂÎÏÔÁ, Â Ó appleôûùëú ÍÂÈ fiùè Ë ÓÔ Ô ÂÓ ÌappleÔ- Ú ÛÙËÓ ÙÂÏÈÎ ÙË applefiê ÛË Ó ÌË Ï ÂÈ applefi Ë ÙË ÙË Ô ÏËÛË ÙÔ Ï - Ô ÙË ÂÚ ÓÂÈ. ŸÏ Ù Ù Â- ÔÌ Ó ËÌÈÔ ÚÁËÛ Ó Ó ÚÓËÙÈÎfi ÎÏ Ì ÁÈ ÙÔÓ Ú ÈÂapple ÛÎÔappleÔ, Ô ÔappleÔ Ô ÙËÓ appleâú ÛÌ ÓË ΔÂÙ ÚÙË, apple Ú ÌÔÓ ÙË ÂÎÏÔÁÈÎ È ÈÎ Û ÂÓÒappleÈÔÓ ÙË Ófi Ô, Â Â Û ÓÂÈ ËÙÔappleÔÈ ÛÂÈ fiùè ÙÔ apple È Ó È Ù Ó Ì ÓÔ. ªÂ ÙÈ ÂÓÓÈ ÊÔ appleô ÂÍ - ÛÊ ÏÈÛ applefi ÙÔ Û ÓÔ ÈÎÔ, Ô ÃÚ - ÛfiÛÙÔÌÔ ÎÎÒÙË ÂÍÂÏ ÁË applefi ÙÔÓ appleúòùô Á ÚÔ. È ÈÎ Û È ÚÎËÛ ÌfiÏÈ 15 ÏÂappleÙ. ŒÍÈ ÊÔ Ï Â Ô Âapple ÛÎÔappleÔ ªÂÛ ÔÚ Î È Ì Ô Ú- ÈÌ Ó Ú ÙË μâó ÈÎÙÔ. Á ÏÂappleÙ ÚÁfiÙÂÚ ÎÏ ÚÔ Î È appleèûùô - Ó ÊÒÓËÛ Ó «ÕÍÈÔ» ÛÙÔÓ Ó Ô ªË- ÙÚÔappleÔÏ ÙË, Ô ÔappleÔ Ô Û ÁÎÈÓËÌ ÓÔ Â - appleâ: «ÓˆÚ ˆ fiùè Â Ó È apple Ú appleôï ÌÂ- Á ÏË Â ı ÓË ÁÈ ÙËÓ Î Ù fiìâóë Â- Ú ÓÂÈ Ì Î È Ó ÏÔÁÈ fiìâóô ÙÔ - ÚÔ Ù ÙË Â ı ÓË Â Ì È ÙÔÈÌÔ Ó Ó ÏÒÛˆ ÙÔÓ Â Ùfi ÌÔ Û ÙfiÓ ÙÔÓ ÌÂÁ ÏÔ ÁÒÓ. ÚÈÛÙÒ apple Ú appleôï fiïô Î È Â ÔÌ È apple ÓÙÔÙÂ Ô Âfi Î È Ë Ó Á Ó Â Ó È appleúôûù ÙÂ Ì Î È Ó Ì Ó ÌÒÓÔ Ó». ÂÈ- ÚÔÙÔÓ ÙÔ ı Á ÓÂÈ ÙÔ ÙÔ 10 ÂÎÂÌ Ú Ô ÛÙËÓ ÏÏÔ ÚÈÒÙÈÛÛ Î È ÛÙÈ 4 Ì.Ì. ÙË È ËÌ Ú ı Á ÓÂÈ Ë ÂÓıÚfiÓÈÛ ÙÔ ÛÙÔÓ applefiûùôïô μ ÚÓ ÔÎÎÈÓÔÙÚÈÌÈıÈ ÛÙË ÌÂ- Á ÏË ÂÎÎÏËÛ. ÔÏ ÌÂÏ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÃÚ ÛfiÛÙÔÌÔ ÎÎÒÙË, Î Ù ÎfiÛÌÔÓ ˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ apple ıˆì, ÁÂÓÓ ıëîâ ÛÙÔÓ Î Ù fiìâóô Ú- Ó Î ÙË apple ıô ÙÔ 1970 Î È Â - Ó È Ì ÏÔ ÙË appleôï ÙÂÎÓË ÔÈÎÔÁ - ÓÂÈ ÙÔ ˆÌ Î È ÙË Ó ÚÔ Ï apple ıˆì, appleô ÌÂÙ ÙËÓ appleúôûê - ÁÈ È Ì ÓÔ Ó ÛÙËÓ ÓıÔ appleôïë. ªÂÙ ÙÔ ÎÂÈÔ appleëú ÙËÛ ÙË ÛÙÚ ÙȈÙÈÎ ÙÔ ıëùâ Î È ÎÔ- ÏÔ ıˆ Ï Â appleù Ô ÂÔÏÔÁ - applefi ÙË ÂÔÏÔÁÈÎ ÔÏ ÙÔ ÚÈ- ÛÙÔÙ ÏÂÈÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÂÛÛ - ÏÔÓ ÎË. Ó ÈÛ ÙÈ ÌÂÙ appleù È - Î ÙÔ ÛappleÔ ÛÂ È ÊÔÚ apple ÓÂappleÈÛÙ ÌÈ Î È Ó ÁÔÚ ÙËΠ۠È- ÛÎ ÏÔ ÔÚıÔ fiíô ıâôïôá applefi ÙÔÓ ÈÎÔ ÌÂÓÈÎfi ÙÚÈ Ú Ë. ΔÔÓ appleú ÏÈÔ ÙÔ 2001 ÂÈÚÔÙÔÓ ıëîâ ÛÂ È ÎÔÓÔ, Í ˆÌ Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô appleë- Ú ÙËÛ ÛÙË ªËÙÚfiappleÔÏË ÛÙÚ, ÂÍ Ú ÁÁ Ú. ΔÔ 2007 ÂÈÚÔ- ÙÔÓ ıëîâ Û appleúâû ÙÂÚÔ Î È Ú È- Ì Ó Ú ÙË Î È Ó Ï Â Î ı ÎÔÓÙ Â- ÊËÌ ÚÈÔ ÙË πâú ªÔÓ Ú Á- Á ÏÔ ªÈ Ï. Δ ÙÂÏ ٠ÚfiÓÈ Ù Ó Î ıëáëù ÂÔÏÔÁ ÛÙË ËÌfiÛÈ ª ÛË Îapple  ÛË Î È ÙÂ- Ï ٠ÛÙËÓ ÁÁÏÈÎ ÔÏ. - Ú ÎÔÏÔ ıëûâ appleï ıô Û ÓÂ Ú ˆÓ, Û appleôïï ÂÎ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ apple Ú ÛÙË ˆ ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙË ÎÎÏËÛ ÙË - appleúô. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ O ΦΙΛΙΣΤΩΡ Επιλογή: ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ Δίκαιη Κοινωνία 49 χρόνια πρίν στην «Κ» 27.XI.1962 Δ π π: Ãı ÙËÓ 8.30 apple ÚÂÙ ıë ÂÈ Ù Ó ÎÙÔÚ ÙˆÓ ıëóòó ÁÂ Ì appleúô ÙÈÌ Ó ÙÔ ÚÔ ÚÔ ÙË πù ÏÈ- Î ËÌÔÎÚ Ù Î È ÙË Î. ÓÓÈ. [...] apple ÓÙÒÓ ÂÈ ÙËÓ appleúfiappleôûèó ÙÔ μ ÛÈÏ ˆ ÏÔ, Ô Úfi ÚÔ ÙË πù ÏÈÎ Ë- ÌÔÎÚ Ù Â appleâ Ù ÂÍ : «[...] ÏÏ Î È Ë πù Ï ÂÁÓÒ- ÚÈÛ Ó appleâúèô ÈÎ ÓÙÈÍÔfiÙËÙ È Ì ÛÔ ÙˆÓ ÈÒÓˆÓ, Ô - appleôùâ fiìˆ apple Û Ó Ó Â Ó È ËÓˆÌ Ó È. ÚÈÛÙÈ ÓÈÎ apple ÛÙÈ ÏıÂ Ó ÂÌÊ Û ÛË ÙËÓ appleóô Ó ÙÔ appleóâ Ì ÙÔ ÂÈ ÙÔ Ô Ú Ô appleôïèùèûìô ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÎÌ ÔÓ Âapple ÙˆÓ Ô appleïâ ÚÒÓ ÙÔ πôó Ô appleâï ÁÔ. [...] Ï ÛÛÈÎfiÓ appleóâ Ì Î È ÚÈÛÙÈ ÓÈÎ, È Ô Ù ÂÛÊ ÚËÏ ÙËÛÂ, Î ı fiïëó ÙËÓ πûùôú Ó ÙÔ, ÙÔÓ - ÙÈÎfiÓ appleôïèùèûìfió, ÙÔ Ô- appleô Ô È ı Ó È Î È Ë ƒòìë appleôùâïô Ó ÎfiÌË Ù ÈÒÓÈ ıâì ÏÈ. [...] ªÂÁ ÏÂÈfiÙË Û Ó ÊÂÚ ÙÔÓ ÓÙfiÚÚ ÓÙÈ ÓÙ - Úfi Î È ÏÏÔ πù ÏÔ apple ÙÚÈÒÙ ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÂappleÔ- Ï ÌËÛ Ó ÙËÓ ÂappleÔ Ó ÂΠ- ÓËÓ [ÂÓÓÔ ÙÔ ÁÒÓ ÙË ÓÂÍ ÚÙËÛ ] Âapple ÂÏ- ÏËÓÈÎÔ Â ÊÔ apple Ú ÙˆÓ È ˆÓ È Âˆ ÒÓ.  ÚÈÛÙÒ È ÙËÓ ÌÓÂ Ó Ù ÙËÓ. Ò fiìˆ Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó ÏËÛÌÔÓËı Âapple ÛË Ë Û Ì ÔÏ ÙˆÓ ÏÏ ÓˆÓ apple ÙÚȈÙÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÏıÔÓ Ó - ÁˆÓÈÛıÔ Ó È ÙËÓ ÓÂÍ ÚÙËÛ Ó Ì. ªÂÙ appleâèù È Û - ÛÂÈ ÌÂÙ Í ÙˆÓ Ô ˆÚÒÓ Ì È ÏıÔÓ ÛÙÈÁÌ ÛÎÔÙÂÈ- Ó ÂÍ ÈÙ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ù ÔappleÔ Û Ó ÛÊ - ÏÒ Í Ó appleúô Ù ÏËı ÈÛı Ì Ù ÙÔ ÈÙ ÏÈÎÔ Ï Ô. [...].» π π - π : ÔÓ ÓÔÓ, 25.- ÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ appleô Ú- ÁÂ Ô ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙË πó apple ÚÚÈ Â Û ÌÂÚÔÓ ÂÈ ÔÓ ÂÏ Ù ÎÈÓ ÈÎ appleúôù ÛÂÈ È ÙËÓ ÂÈÚËÓÈÎ Ó Ï ÛÈÓ ÙË ÌÂıÔÚÈ Î ÈÂÓ Íˆ, ÈfiÙÈ È ÙÒÓ appleâúè Ú ÔÓÙ È ÂÈ ÙÔ ÈÓ Ô Â ÊË ÙÂÙÚ ÁˆÓÈÎÒÓ ÌÈÏ ˆÓ, Ù ÔappleÔ Ô - ÙÔÈ Î Ù Ï ÔÓ È ÙË. [...] ΔÔ ÎÈÓ ÈÎfiÓ appleú ÎÙÔÚ - ÔÓ ÂÈ ÛÂˆÓ «Ó» ÈÛ Ú ÛıË fiùè È ÓˆÌ Ó È Ô- ÏÈÙÂ È appleúôùú appleô Ó ÙËÓ πó Ó Ó appleôúú Ë Ù ÎÈÓ ÈÎ appleúôù ÛÂÈ Î È Ó Û Ó ÛË ÙÔÓ applefiïâìôó, ÒÛÙÂ Ë πó Ó Ó ÁÎ Ûı ÂÈ ÌÂÁ Ï Ù Ú Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ó Î È appleôïèùèî Ó Â- Í ÚÙËÛ Ó ÙË applefi Ù ÓˆÌ Ó ÔÏÈÙÂ. Με άριστα το 10 Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ 1Στον Όλι Ρεν. Πώς τολμάς βρε ευρωλάγνε τεχνοκράτη, απόγονε του Αστερίξ και του Οβελίξ να μας στέλνεις προειδοποιητικές επιστολές απειλώντας πως θα μας ελέγχεις τους μισθούς και τον προϋπολογισμό; Πίσω στο δέντρο σου βρε. 2Στον Βγενό. Βγήκε ο πλέον πετυχημένος επιχειρηματίας της νεότερης παγκόσμιας ιστορίας να κατακεραυνώσει την Κύπρο, το «κατεστημένο» της και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Σε λίγο θα μας πει πως του φάγαμε και λεφτά. 3Στον Πρετεντέρη. Το ότι ο Χρύσανθος κάλεσε τον Βγενό στη εκπομπή του Τετάρτη μετά το Champions League και την πρόκριση του ΑΠΟΕΛ στους 16, ήταν για το καλό του καλεσμένου ή για το κακό του; Ο Γιάννης δεν θα το έκανε αυτό ποτέ Χρύσανθε. 4Στους Αγελαδοτρόφους. Δεν είναι αυτοί οι ναινέκοι που πήραν την επιδότηση και την έστειλαν στην Ελβετία; Τώρα τι θέλουν από τον Γιώργο- Θείο Βρέφος-Λιλλήκα, τα λεφτά πίσω; Συνωμοσία των ενδοτικών εναντίων του Υποψήφιου, για τη στάση του στο «ΟΧΙ»... Μόνη μας επιλογή θα είναι να κατεβεί για Πρόεδρος ο Ηγέτης του σπιτιού, η Βαρβάρα. 5Στον Πάγο. Θέλετε δεν θέλετε θα σας παγώσουμε, είπε ο Κίκης στον Γλαύκο. Η οικονομία στον πάγο (του Chivas). 6Στον Κυκκώτη. Είναι γεγονός πως τις τελευταίες μέρες πέραν από τις υπερπτήσεις F16 στην ΑΟΖ, σύμφωνα με την ορνιθολογική εταιρεία Κύπρου, λευκά περιστέρια έκαναν μαζικές υπερπτήσεις πά- Τώρα θα σας κάνω χιούμορ. Οι Πατάτες είναι εδώ; Κωστάκης Κουτσοκούμνης Πρόεδρος ΚΟΠ EIΠE «Έξι μήνες απαγόρευσης από τα γήπεδα κύριε Μιλτή». ΗΘΕΛE ΝΑ ΠEI «Ό,τι ήθελες αυτό κάναμε». νω από τη Λευκωσία. Τελικά κάθισαν στο μετόχι Κύκκου, είχε εκεί το καλύτερο τραπέζι. Πρόσχωμεν. 7Στον Πόλεμο. Σύμφωνα με τη δημοσιογραφία του Costa Cafe, πλοία, αεροπλάνα και αεροπλανοφόρα, βαπόρια όλων των υπερδυνάμεων μας φυλάνε από το μάτι το κακό. Η απάντηση (δεν) ήλθε από τη Χαραυγή: Για να προσέχουν τον Πρόεδρο Χριστόφια που πήγε στη πλατφόρμα ήλθαν τα αεροπλανοφόρα. Τέζα ο Φιλ. 8Στον Healthy. Στην παγκόσμια μιντιακή ιστορία πρώτη φορά πολιτικός αρχηγός δίνει συνέντευξη τύπου στο νοσοκομείο με τους γιατρούς παραδίπλα για να πει πως δεν θα ακολουθήσει τις οδηγίες τους. Παλιά οι πολιτικοί έκαναν τα πάντα για να μπουν ένα λεπτό στο δελτίο ειδήσεων. Τώρα κάνουν τούμπες για ένα λεπτό στις πατάτες αντιναχτές. Αχ βρε Λώρη 9Στα παιδιά. Αυτή η ΚΟΠ θέλει να κάνει το άθλημα metrosexual; Τα παιδιά τα πήραν στο κρανίο και έριξαν λίγες ψιλές στον διαιτητή, όπως γίνεται και στο Μπερναμπέου άμα λάχει. Σιγά τα λάχανα δηλαδή και τους στερούν το δικαίωμα να ηγούνται της πορείας της Ομόνοιας προς την κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Ας πάει να προεδρεύσει το Μπάντμιγκντον ο Κουτσοκούμνης σιορ. Στον Γιοβάνοβιτς. Έχει καταντήσει 10 εκνευριστικός ο τύπος. Όλα μετρημένα, όλα ταπεινά, ούτε στη Πετρούπολη δεν τσαλακώθηκε ο Σέρβος και άρχισε να γίνεται απελπιστικά μονότονος. Άσε που αυτός και οι παίκτες του προτιμούν να μιλούν στα ξένα ΜΜΕ παρά στα κυπριακά. Ενημέρωση μέσω της MARCA έχουμε πλέον για τον ΑΠΟΕΛ (ψωνιστήκαμε λίγο κόουτς). Φέρτε πίσω Ζιβανάρη, Πρόδρομο, Ουζουνίδη να αποκτήσει ξανά νόημα η ζωή μας. Úfi ÚÔ..: ø Δ π ƒ π ÂÓÈÎfi È ı ÓÙ : Ãπ Δ ΔΔπ È ı ÓÙ : ƒ ƒ Ã Ú ÈÛ ÓÙ ÎÙË : π Δø π À Àapple ı ÓÔ ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ : ªπà ƒ π Àapple ı ÓÔ AıÏËÙÈÎÔ : ªπ Àapple ı ÓÔ ÏÏÈÙ ÓÈÎÔ : ø Δ øδ ƒ À Àapple ı ÓÔ ÙÂÏÈ : Δ ªπ À I ÈÔÎÙËÛ «ª ƒπ, πδπ π ªπ º ª ƒπ À ƒ À Δ» ÎÔ Ú ÓÈ ÈÒÙË 7, 3Ô fiúôêô, 2411 ŒÁΈÌË,  ΈÛ, appleúô ΔËÏ.: Fax: ÓÙ ÍË Fax: È ÊËÌÈÛÙÈÎfi ΔÌ Ì - ªÈÎÚ ÁÁÂÏ Â ƒ À Δ π Ë Ó ËÌÔÛ Â ÛË, Ó apple Ú ÁˆÁ, È ÛΠapplefi ÔÛË ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÙË ÂÊËÌÂÚ Ì ÔappleÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ, ˆÚ appleúôëáô ÌÂÓË ÁÚ appleù ÂÈ ÙÔ ÂÎ fiùë. EÎ ÂÙ È ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Î È ÌÂÙ applefi ÂÈ ÙË ÂÙ ÈÚ «ıëìâúèó».. - ŒÎ ÔÛË ÓÙ appleˆó - ª ÛˆÓ ª ÈÎ ÓËÌ ÚˆÛË» È ı ÓÙ : à È ı ÓÛË Û Ó٠͈ : π ø Δ Δ ƒ - ø Δ º º ÀΔ

3

4 4 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Διαβάστε στο Η διάσπαση της Ευρωζώνης, ένας πολιτικός και οικονομικός «πονοκέφαλος» Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Πιέσεις φυσικού αερίου για λήψη αποφάσεων Οι εξελίξεις τρέχουν αλλά η κυβέρνηση ακόμη δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό του μεγαλοπήβολου έργου Της ΜΙΡΑΝΤΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ Ο τρόπος Ì ÙÔÓ ÔappleÔ Ô Ë appleúè Î Ë- ÌÔÎÚ Ù (..) ı È ÂÈÚÈÛÙ ٠ı - Ì Ù ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ı Î ıôú - ÛÂÈ Î È ÙÔ appleôù ÏÂÛÌ ÙË ÂapplefiÌÂÓË ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË Î appleúè Î ÔÈÎÔÓÔÌ applefi ÙÔ ÈÂıÓÂ Ô ÎÔ, Â Ó È ÙÔ Ë- ËÚfi Ì Ó Ì appleô ÛÙ ÏÓÔ Ó ÔÈ ÂÈ - ÌÔÓ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ appleúô ÙËÓ Î - ÚÓËÛË. ÛÔ Ú È Â ÚÈÛË Â, ı ÎÚÈı appleúˆù ÛÙˆ applefi ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙˆÓ Ó ÁÎ ˆÓ ÔÌÒÓ. Ùfi Ô ÙÔ Â- applefiìâóô Ì ÓÂ Â Ó È Ó ÛÙËıÂ Ó ÛÙÈ Úfi ÌË ÓÈÛÌfi, Ô ÔappleÔ Ô Ó È - appleú ÁÌ Ù ÙÂ Î È Ó ÂÈÚÈÛÙ ÍÈfiappleÈ- ÛÙ ÙÔ Ì Á ÎÂÊ Ï ÈÔ ÙÔ Ê ÛÈÎÔ - ÂÚ Ô appleúô ÙÔ Û ÌÊ ÚÔÓ ÙÔ ÙfiappleÔ, Ú- ÔÓÙ Ì ÙË È ÌfiÚʈÛË ÙË ÛÙÚ - ÙËÁÈÎ ÙË.. ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÚÔÁÔÓ ÓıÚ ÎˆÓ.  Ùfi ÂÓÙ ÛÛÂ- Ù È Ë appleôïèùèî È appleú ÁÌ Ù ÛË ÙˆÓ Προχωράει ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης, αλλά η πενταμελής επιτροπή σοφών δεν εξέτασε τα έγγραφα του διαγωνισμού Û Ì ÔÏ ˆÓ Ì ÙÈ ÂÙ ÈÚ  appleô ı ÈÂ- Í ÁÔ Ó ÙÈ Ú ÓÂ Î È ÙËÓ ÂÍfiÚ ÍË, ÙÔ ÂÏ Á Ô Î È ÙË ÂappleÔappleÙ Û Ù ÓÈÎfi Âapple appleâ Ô Î È Û Âapple appleâ Ô ÁÔÚ, Î È ÙË Î Ù ÛΠÙÔ appleôı Ï ÛÛÈÔ ÁˆÁÔ Î È ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎÔ ÁÚÔappleÔ ËÛË Î - ıò Î È ÙˆÓ ÁˆÁÒÓ È ÓÔÌ ÙÔ - ÂÚ Ô Û Πappleúè Îfi ÊÔ. ª ÚÈ ÛÙÈÁÌ ÎÈ ÂÓÒ Ô ÚfiÓÔ ÌÂ- ÙÚ ÂÈ ÓÙ ÛÙÚÔÊ Û fi,ùè ÊÔÚ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË ÙË ÔÎÈÌ ÛÙÈÎ ÂÍfi- Ú ÍË Î È ÙË Ó ÎÔ ÓˆÛË ÙˆÓ appleô- ÙÂÏÂÛÌ ÙˆÓ ÙË Noble Energy ÁÈ ÙÔ ÙÂÌ ÈÔ «ÊÚÔ ÙË» Â Ó È ÎÔÈÓ Ë È - apple ÛÙˆÛË ÌÂÛ ÂÌappleÏÂÎÔÌ ÓˆÓ ÛÙ ı - Ì Ù ÂÚ Ô fiùè apple Ú ÂÈ Ì ÛÙÔÎ ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙˆÓ ÔÌÒÓ appleô ı - Ó Ï Ô Ó Ó Ê ÚÔ Ó ÂÈ apple Ú ÙÔ ÌÂ- Á ÏÂapple ÔÏÔ ÚÁÔ. ΔËÓ appleâú ÛÌ ÓË Â Ù Ú Î Ù ÙËÓ Âapple ÛΠÙÔ ÛÙËÓ appleï ÙÊfiÚÌ Ô Úfi ÚÔ ÃÚÈÛÙfiÊÈ apple - Ú ÙËΠfiùè ÚÂÈ ÂÙ È Ó Á ÓÂÈ Ô «ÁÂ- ÓÈÎfi ÛÙÚ ÙËÁÈÎfi Û Â È ÛÌfi ÁÈ Ó ÊÙ ÛÂÈ ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ ÛÙËÓ ÍËÚ. apple ÂÎÂ Î È apple Ú apple Ú Ô Ó Ù ËÙ - Ì Ù, Ù ÔappleÔ Ó Ê ÔÓÙ È, fiù Ó ı ÊÙ ÛÂÈ ÛÙËÓ ÍËÚ. Œ ÂÈ ËÌÈÔ ÚÁËı ÌÈ ÔÌ ÂÈ ÈÎÒÓ Î È ÌÈ Ù ÓÔÎÚ - ÙÒÓ. Ù ÚÙ ÂÙ È Ó ÛÙÚ ÙËÁÈÎfi Û ÈÔ ÙÔ ÔappleÔ Ô ı appleú appleâè Ó Ô Ì Ì appleôïï appleúôûô Î È ˆÚ appleôï ıfi- Ú Ô», Î Ù ÏËÍÂ. ÚfiˆÚ ÛÙÔÓ Â ÙÂÚÔ Á ÚÔ Ó ÂÈÎÙÈÎfi ÙË Î ı ÛÙ ÚËÛË appleô apple Ú ÂÈ Â Ó È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè Û 15 Ì - Ú appleôïôá ÂÙ È fiùè ı ÂappleÈ Â Èˆı applefi ÙË Noble Energy, Ë apple ÚÍË ÙˆÓ - appleôıâì ÙˆÓ ÙˆÓ 3 ˆ 9 ÙÚÈÛÂÎ ÙÔÌ- Ì Ú ˆÓ Î ÈÎÒÓ appleô ÒÓ, ÏÏ ÎfiÌË ÂÓ ÂÈ Û Ó ÏıÂÈ Ë appleâóù ÌÂÏ Ì Ô - Ï ÙÈÎ appleèùúôapple º ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ( º ) Ë ÔappleÔ ÈÔÚ ÛÙËΠÁÈ Ó - Û ÔÏÂ Ù È Ì ÙÔÓ Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌÔ ÛÙÚ - ÙËÁÈÎfi Û Â È ÛÌfi ÁÈ ı Ì Ù ÂÍfiÚ ÍË Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô. Œ ÂÈ, Âapple ÛË, Ó - ÎÔÈÓˆı fiùè ı ËÌÔÛÈ ÙÂ Ô Â ÙÂ- ÚÔ Á ÚÔ ÂÈÔ fiùëûë ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÈ- Îfi Ì Ô ÏÈÔ ÂÍÔ ÛÈÔ fiùëûâ appleúèó applefi Ù ÛÛÂÚÈ ËÌ Ú ÙËÓ ÚÌfi È appleô Ú- Áfi, Ó appleúô ˆÚ ÛÂÈ ÛÙËÓ appleúôî Ú ÍË ÙË ËÌfiÛÈ appleúfiûîïëûë ÁÈ appleô ÔÏ appleúôù ÛˆÓ. Δ ÁÁÚ Ê ÂÙÔÈÌ ÛÙËÎ Ó applefi ÙÔÓ È ı ÓÙ Ó ÚÁÂÈ, fiïˆó Û ÓË, ÎÈ ÊÔÚÔ Ó fiï Ù ÂÚ ÓËÙÈ- Î ÙÂÌ È ÛÙËÓ Î appleúè Î, appleïëó ÙÔ 12, ÏÏ Â Ó È ÓÙÈÏËappleÙfi fiùè ÂÓ - Ù Ó ÂÏ Á Ô applefi ÙËÓ..º.. «ª - ÚÈ ÛÙÈÁÌ ÔÈ appleôê ÛÂÈ ÁÈ ÙÔ Ê ÛÈ- Îfi ÚÈÔ ÂÓ Ï Ì ÓÔÓÙ È ÛÙË ÛË ÙÂÎ- ÌËÚÈˆÌ ÓˆÓ ÂÈÛËÁ ÛÂˆÓ Î È applefi ÂˆÓ Û ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎ ÛË», Ó ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÌappleÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ, Ô ÔappleÔ Ô apple Ú - ÎÔÏÔ ıâ Ù ÙÂÎÙ ÈÓfiÌÂÓ. appleúòùë Û ÓÂ Ú ÙË..º.., Ê - ÓÂÙ È fiùè ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËı appleúèó applefi Ù Ì Û ÂÎÂÌ Ú - Ô. Û Ó ÓÙËÛË appleúôâùôèì ÂÙ È applefi ÙÔÓ Ê appleô ÚÁfi apple Ú Ùˆ ÚÔ Úˆ, Δ - ÙÔ ÃÚÈÛÙÔÊ Ë Ô ÔappleÔ Ô Ó Ï Â ÎÈ ˆ Û ÓÙÔÓÈÛÙ ÌÂÙ Í Î ÚÓËÛË Î È appleèùúôapple.  appleúòùô ÛÙ ÈÔ Ë º ı Û Ó ÓÙËı Ì ÙË È appleô ÚÁÈÎ Â- appleèùúôapple ÁÈ ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ Î È Û ÌÂ- Ù ÁÂÓ ÛÙÂÚÔ ÛÙ ÈÔ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÙÔÓ Úfi ÚÔ ÃÚÈÛÙfiÊÈ. ÙË Û Ó ÓÙËÛË ı ÍÂÎ ı Ú ÛÔ Ó Î Ù Ú ÔÈ fiúôè ÂÓÙÔÏ ÙË º, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ fiappleˆ Ó ÎÔÈÓÒıËÎ Ó ÛÙÈ 11 ÔÂÌ Ú Ô ÎÚ ÓÔÓÙ È ˆ ÁÂÓÈÎÔ Î È - Το στοίχημα πλέον για την κυβέρνηση, η οποία υπογράμμισε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου με την επίσκεψη του Προέδρου Χριστόφια στην πλατφόρμα τη Δευτέρα και λίγες μέρες αργότερα με την ανακοίνωση του δεύτερου γύρου αδειοδότησης, είναι η δημιουργία των δομών και των μηχανισμών που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας τα θέματα φυσικού αερίου. fiúèûùôè. ÌÊˆÓ Ì ÙÈ appleïëúôêôú  ÙË Î ıâ Ì ÏÔ ÙË º, ı Ï Ì- ÓÂÈ ÌÔÈ Ô 25 ÈÏÈ ˆÓ  ÚÒ ÂÙËÛ ˆ ÁÈ 4-5 Û ÓÂ Ú Â ÙÔÓ ÚfiÓÔ, appleôûfi appleô ÓÙÈÛÙÔÈ Â appleâú appleô ÛÙÔ 60% ÙË ÌÔÈ apple ÚfiÌÔÈˆÓ Û Ì Ô Ï ÙÈ- ÎÒÓ appleëúâûèòó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. appleè- ÙÚÔapple ÌÂÙ applefi Î ıâ Û ÓÂ Ú ÙË ı appleô ÏÏÂÈ Û ÂÙÈÎfi applefiìóëì ÛÙË - ÛË ÙÔ ÔappleÔ Ô ı Ï Ì ÓÔÓÙ È ÔÈ - appleôê ÛÂÈ.  appleúòùô ÛÙ ÈÔ Ë Û Ì Ô Ï ÙÈÎ ÂappleÈÙÚÔapple ı Û ÔÏËı : ñ ªÂ ÙÔÓ Â ÙÂÚÔ Á ÚÔ ÂÈÔ- fiùëûë. ñ ªÂ ÙÈ appleô ÔÌ ÒÛÙÂ Ó ÊÙ ÛÂÈ ÛÙËÓ appleúô ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ,  Ù ÁÈ Ú ÛË applefi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÁÔÚ Â - Ù ÁÈ ÁÚÔappleÔ ËÛ ÙÔ, Ì ÛÙfi Ô ÙËÓ ÂÍ ÁˆÁ ÙÔ. ñ ªÂ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÁÔÚ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô. ñ ªÂ ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÁÚÔappleÔ ËÛË, fi- È ÌfiÓÔ applefi Ù ÓÈÎ applefi ˆ ÏÏ Î È Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙË ÌÂÙÔ ÈÎ ÔÌ ÙÔ. ÂÍÂÙ ÛÂÈ Âapple ÙË Ô Û Î È ÙÈ appleúôù ÛÂÈ appleô  Ù apple Ú Ô Ó ÂÓÒappleÈÔÓ ÙË Î ÚÓËÛË apple.. Ë appleúfiù ÛË ÙË ÈÛÚ ËÏÈÓ Delek ÁÈ Î Ù ÛΠÙÂÚ- Ì ÙÈÎÔ ÛÙÔ μ ÛÈÏÈÎfi  Ù ÏÏ appleô ı ÙÂıÔ Ó ÂÓÒappleÈfiÓ ÙË. ñ ªÂ ÙÔ ÌË ÓÈÛÌÔ appleô appleú appleâè Ó ÛÙËıÔ Ó ÛÙËÓ ÀappleËÚÂÛ Ó ÚÁÂÈ ÒÛÙÂ Ó appleôîùëıâ Ë ÂÌappleÂÈÚÔÁÓˆÌÔ- Û ÓË appleô apple ÈÙ ٠È. appleè ÏÏÂÙ È Ó ÛÙ ÏÔ Ó ÁÈ ÌÂÙÂÎapple  ÛË ÔÈ ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁÔ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ Û ÔÏÔ ÓÙ È Ì ÙÔ ı - Ì Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, fiappleˆ ÁÈ apple Ú - ÂÈÁÌ Ë ÔÌ Ù ÓÔÎÚ ÙÒÓ appleô Û - ÛÙ ıëîâ ÛÙÔ ÁÚ ÊÂ Ô ÙË apple. ÌappleÔÚ - Ô Î È Û ٠ÙËÓ appleâú appleùˆûë ˆÚ Ó Ù ÂÈ ÁÎÚÈÛË applefi ÙË º, ÂÓÒ Ê - ÓÂÙ È Ó ÌËÓ ÂÈ ÙËÓ Ó ÏÔÁË ÂÌappleÂÈ- ÚÔÁÓˆÌÔÛ ÓË. ΚΥΠΕ Διίστανται οι απόψεις για το μοντέλο της αγοράς Ενεργό ÚfiÏÔ ÛÙÔ Û Â È ÛÌÔ ÁÈ ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ ı ÏÔ Ó Ó Ô Ó. ÙfiÛÔ Ë ƒ ıìèûùèî Ú Ó ÚÁÂÈ (ƒ ) fiûô Î È Ë ËÌfiÛÈ Ù ÈÚ º ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ( º ). ƒ, Ë ÔappleÔ ı - ÂÈ applefi ÙËÓ ÂappleÔappleÙ ÙË ÙÈ ÂappleÈ ÂÈ- Ú ÛÂÈ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi Î È ÙÔ ÁˆÁÔ, ÂÍ fiûˆó Â Ì ÛÙ Û ı ÛË Ó ÁÓˆÚ Ô ÌÂ, Î Ù ÙËÓ appleô- ÔÏ ÙË ÂÙ ÛÈ ÎıÂÛ ÙË ÙËÓ Â- ÔÌ appleô apple Ú Û   ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ ÙËÓ Â Î ÈÚ Ó ı ÛÂÈ appleâúèïëappleùèî ÂÓÒappleÈÔÓ ÙÔ ÚÔ ÚÔ ÙË Ë- ÌÔÎÚ Ù ÙÈ ı ÛÂÈ ÙË ÁÈ ÙÔ ÚÈÔ. appleúfiâ ÚÔ ÙË ƒ ıìèûùèî Ú, ÈÒÚÁÔ È ÌÌ, Âapple ÓÂÈÏËÌÌ Ó ÂÈ ÙÔÓ ÛÂÈ fiùè Ë ÓÔÌÔıÂÛ ÁÈ ÙË º appleú appleâè Ó ÙÚÔappleÔappleÔÈËıÂ, Î ıò appleúô- ÓÔ ÌfiÓÔ ÁÈ ÙËÓ Ï ÛË ÁÚÔappleÔÈË- Ì ÓÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, ÂÓÒ appleú appleâè Ó ÍÂÎ ı Ú ÛÔ Ó Î È ÔÈ ÚÌÔ ÈfiÙËÙ ÙË ÂÙ ÈÚÂ. ΔÔ ÌÔÓÙ ÏÔ ÙË ÁÔÚ apple Û ÔÏ ÙÔ Ô ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Ì ÙË ƒ Ó ıâˆúâ fiùè ÙÔ 20ÂÙ ÌÔÓÔappleÒÏÈÔ ÙË º ÛÙË È ÓÔÌ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô Â- ÁÎÚ ıëîâ applefi ÙËÓ.. appleú appleâè Ó Î - Ù ÚÁËı ÒÛÙÂ Ó È ÛÊ ÏÈÛÙÂ Ô - ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi.  fi,ùè ÊÔÚ ÛÙÔÓ - appleôı Ï ÛÛÈÔ ÁˆÁfi Ë ı ÛË Ë ÔappleÔ appleúô- Î appleùâè applefi ÙÈ È ÊÔÚ ËÌfiÛÈ ÙÔappleÔıÂÙ ÛÂÈ ÙË º Â Ó È Ë È - ÛÊ ÏÈÛË ÙË ÓÂÍ ÚÙËÛ ÙÔ, Ì ÙÔÓ ÏÂÁ Ô Ó apple Ú Ì ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ ÙÔ, ÒÛÙ apple Ú ÙË ÌÂÙÔ ÈÎ ÔÌ ÙË ÂÙ ÈÚ appleô ı ËÌÈÔ ÚÁËıÂ Î È ÙˆÓ ÌÂÙfi ˆÓ, Ó ÌappleÔÚÔ Ó Ó Ô Ó appleúfiû ÛË fiïâ ÙÈ ÂÙ ÈÚ Â, ÔÈ ÔappleÔ Â ı Ó Ï Ô Ó ÙËÓ ÂÍfiÚ ÍË ÙÔ Î appleúè ÎÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô applefi fiï Ù ÙÂÌ È ÙË Î appleúè Î. ΔÔ ÎfiÛÙÔ ÙÔ ÁˆÁÔ appleôïôá ÂÙ È Ó ÁÁ ÂÈ Ù Ô ÈÛ.  - ÚÒ. ΔÔ ÈÔ ÌÔÓÙ ÏÔ Î Ù ÙËÓ ƒ ı appleú appleâè Ó ÎÔÏÔ ıëıâ Î È ÛÙËÓ appleâ- Ú appleùˆûë ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎÔ ÁÚÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÔappleÔ Ô apple ÈÙÂ Ì ÂÎ ÂÙ appleâú appleô ÁÈ Ó Î Ù ÛΠÛÙÂ Î È ı ÎÔÛÙ ÛÂÈ ÂÎ Ù.  ÚÒ. ƒ Ó Ï Â Ó ÒÛÂÈ ÙÈ ÂÌappleÂÚÈÛÙ ÙˆÌ Ó ı ÛÂÈ ÙË ÛÙÔÓ Úfi ÚÔ ÙË ËÌÔÎÚ Ù Ú- Η ΡΑΕΚ θέλει ανταγωνισμό και η ΔΕΦΑ μονοπώλιο στην εισαγωγή αερίου, στην υγροποίησή του και στις εξαγωγές ÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ ÚfiÓÔ. appleèîú ÙÔ Û ı ÛË Ó ÌÂÛ ÛÙÔ Û Ì Ô ÏÔ ÙÔ ÎÚ ÙÔ Â Ó È appleˆ ÂÓ ı appleú appleâè Ó - ÂÈÔ ÔÙËıÔ Ó fiï Ù ÙÂÌ È ÙË Î appleúè Î, apple ÚfiÙÈ Ë appleúfiûîïëûë ÂÓ- È Ê ÚÔÓÙÔ ÊÔÚ ÙÔ Û ÓÔÏfi ÙÔ Î - ıò ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÙÔ ÔappleÔ Ô ı ËÌÈ- Ô ÚÁËı ı ÌappleÔÚÂ Ó apple Ú ÁÂÈ Ì ÍÈ- ÌÔ Ì 15 ÂÎ Ù. ÙfiÓÔ LNG ÂÙËÛ ˆ. Î Ù ÁÁÂÏ ÙË º applefi ÙËÓ appleïâ Ú ÙË Ë ÎÚ ÙÈÎ Â- Ù ÈÚ º (Ë ÂÓ ÂÍ ÛÊ ÏÈ- Û ÎfiÌË ÙÔ 44% ÙÔ ÌÂÙÔ ÈÎÔ ÎÂ- Ê Ï Ô ÙË Í 3 ÂÎ Ù.  ÚÒ) ı ÏÂÈ Ó È ÙËÚ ÛÂÈ, fiappleˆ ψÛ ÛÙËÓ Ô appleúfiâ Úfi ÙË ÒÛÙ πˆ ÓÓÔ, fi È ÌfiÓÔ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ Î ıôïèîô apple ÚÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ÁÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ - ÁÔÚ ÏÏ apple ÈÙÂ Î È ÙË È Â ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÍ ÁˆÁÒÓ. Î. πˆ ÓÓÔ ıâˆúâ fiùè Ë appleúô ı appleú appleâè Ó apple ÈÙ ÛÂÈ applefi ÙËÓ.. ÙËÓ ÚËÌ ÙÔ fiùëûë Ùfi- ÛÔ ÙÔ ÁˆÁÔ fiûô Î È ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈ- ÎÔ ÏfiÁˆ ÙË ÂÓÂÚÁÂÈ Î ÛÊ ÏÂÈ appleô ı ÙË appleúôûê ÚÂÈ. º ÂÈ È ÌËÓ ÛÂÈ ÛÙËÓ Î ÚÓËÛË ÙË - ÛÊÔÚ ÙË, ÈfiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Ì - Ó apple Ú ÁÎˆÓ ÂÙ È applefi Ù fiúá Ó ÙÔ ÎÚ ÙÔ. ÂÎ ı Ú ÂÈ fiùè ÈÂÎ ÈΠÙÔ ÚfiÏÔ appleô ÙË Î ıfiúèûâ Ë appleôïèùâ Î È ËÙ Ó ÙË ÔıÂ Ë apple Ú ÙËÙË Â- ÓÙÔÏ ÁÈ ÙËÓ Ó ÚÍË ÙˆÓ È appleú Á- Ì Ù ÛÂˆÓ ÁÈ ÙËÓ appleúôì ıâè Ê ÛÈ- ÎÔ ÂÚ Ô Ì ÙËÓ Noble Î È Û ÌÂ- Ù ÁÂÓ ÛÙÂÚÔ ÛÙ ÈÔ Ì ÙÈ ÏÏ Â- Ù ÈÚ  appleô ı ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÔÓÙ È Ù ÎÔÈÙ ÛÌ Ù Û ÏÏ ÙÂÌ È ÙË Î appleúè Î.

5 Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 5 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Ισραήλ: Από συνεργάτης πιθανός ανταγωνιστής Πρώτη επιλογή του Τελ Αβίβ η Ελλάδα, και η Κρήτη στο παιχνίδι για τερματικό Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ Την ώρα appleô ËÌÔÛ ˆ appleúô ÁÁ ÏÏÂÙ È ªÓËÌfiÓÈÔ Ó ÓÙ ÏË Ë appleúô, πûú Ï Î È ÏÏ ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙË Ó ÚÁÂÈ, ÛÙÔ apple Ú ÛÎ ÓÈÔ È ÌÔÚ- ÊÒÓÔÓÙ È Ó Â ÔÌ Ó, Ù ÔappleÔ Î - ıâ ÏÏÔ apple Ú appleúô fiêâïô ÙË appleúè Î ËÌÔÎÚ Ù Â Ó È, ÊÔ ÙÔ ΔÂÏ Ê ÓÂÈ appleï ÔÓ ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂÓ-  fiìâóô «apple Ú Î Ì Ë» ÙË Â Îˆ- Û Î È Î Ù Â ıâ Ó Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙËÓ ı Ó. ΔÔ ÂÓ Â fiìâóô Ùfi, Û ÓÂÚÁ Û ΔÂÏ Ì ÏÏ ÓÙ Ì appleúô ÁÈ ÙË ÈÔ Ù ÛË ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÙÔ ÂÚ Ô ÛÙËÓ ÚÒappleË, ÂÎÙÈÌ Ù È fiùè ı ÂÈ Ú- ÓËÙÈÎ Û Ó appleâèâ ÁÈ ÙËÓ appleúô, ÌÈ Î ÙÈ Ù ÙÔÈÔ ı Û Ì ÈÓ ÙÔÌ Ùˆ Î È ÙË ÌÂÙ ÙÚÔapple ÙÔ ÂÓ Ó ÌÂÈ «Û ÓÂÚ- Á ÙË» Û ÂÓ Ó ÌÂÈ «ÓÙ ÁˆÓÈÛÙ». ŸÏ ÔÈ ÂappleÈÏÔÁ applefi appleïâ Ú πûú Ï ÂÍÂÙ ÔÓÙ È, Û ÌÊˆÓ Ì ÈappleÏˆÌ ÙÈÎ appleëá, Î È Î Ì ÔÚÈÛÙÈÎ applefiê ÛË ÂÓ ÂÈ ÏËÊıÂ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÌÂÛË Î È «Î Ù appleôîïâèûùèîfiùëù» Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙËÓ ÏÏ Ù Ó Î È apple Ú Ì ÓÂÈ ÛÙÈ appleúô- ÙÂÚ ÈfiÙËÙ ÙÔ Â Ú ÎÔ ÎÚ ÙÔ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ È appleïëúôêfiúëûë. ΔÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi appleúô ÏËÌ Ù ÂÈ ÈÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó Ô ËÙ Ì Ù appleúô ÏËÌ Ù Ô Ó ÙÔ ΔÂÏ. ÚÒÙÔÓ, Ë Î ı ÛÙ ÚËÛË appleô apple Ú ÙËÚÂ Ù È - applefi appleïâ Ú Î appleúè Î Î ÚÓËÛË ˆ appleúô ÙËÓ ÙÂÏÈÎ ÙË applefiê ÛË ÁÈ ÙËÓ apple Ú ÒÚËÛË ÛÙËÓ Delek ÙÔ 30% ÙˆÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ appleô Î Ù ÂÈ Ë Noble ÛÙÔ ÔÈÎfiappleÂ Ô «ÊÚÔ ÙË» appleúôî Ï Ú- ÎÂÙfi appleúô ÏËÌ ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ÒÌ Ù ÙˆÓ ÚÌÔ ˆÓ ÊÔÚ ˆÓ ÙÔ ΔÂÏ.  - ÙÂÚÔ ÛËÌÂ Ô appleô appleúôî Ï ÂÍ ÛÔ ÙÔÓ ÈÔ ÓÙÔÓÔ appleúô ÏËÌ ÙÈÛÌfi Â Ó È «Ë Û ÓıÂÛË Î È Ë Û ÌÌÂÙÔ Ó ÌÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÛÙËÓ appleúô». ÌÊˆÓ Ì ÓıÚÒappleÔ appleô Û ÔÏÔ ÓÙ È Ì ÙÔ ÙËÌ «Ë appleúô ÁÈ Ó ÌappleÔÚÂ Ó Î - Ù ÛΠÛÂÈ applefi ÌfiÓË ÙË ÙÂÚÌ ÙÈÎfi - ÁÚÔappleÔ ËÛË Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô Î È Ó Â - Ó È ÈÒÛÈÌÔ appleú appleâè Ó È ı ÙÂÈ appleôı Ì Ù apple Ú Ó ÙˆÓ ÙÂÛÛ ÚˆÓ ÙÚÈÛÂ- Î ÙÔÌÌ Ú ˆÓ appleô ÒÓ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, Î ıò Î È Ó apple Ú Ô Ó ÔÈ appleúô appleôı - ÛÂÈ ÁÈ Û ÓÂ Î È appleúfiûîôappleùë ÚÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô appleúô ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi», - ψÛ ÛÙËÓ ÂÈ ÈÎfi Âapple ÙÔ ı Ì - ÙÔ. «ÓÂappleÒ Â Ó È ÎÚˆ Ó ÁÎ Ô ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ Âapple ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÎÚˆ apple Ú ÙËÙÔ ÁÈ ÙËÓ appleúô Ó ÂÈ ÛÙË È ıâû ÙË appleúô ÁÚÔappleÔ ËÛË Î È Ù appleôı Ì Ù ÙÔ πûú Ï», ÛËÌ ˆÛ ÙÔ ÈÔ appleúfiûˆappleô. ΔÔ ı Ì ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎÔ Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ Âapple ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û ËÙ ÛÂˆÓ ÛÙÔ ΔÂÏ ˆ appleúô ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ Îfi Ì Ï- ÏÔÓ ÙÔ πûú Ï Î È ÌÈ ÂÓ Â fiìâóë «- Û ÌÊÔÚË Î È ÓÈÛË Û ÌÌÂÙÔ ÂÙ È- ÚÂÈÒÓ ÈÛÚ ËÏÈÓÒÓ Û ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÛÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÙË appleúô, Ûˆ ˆı ÛÂÈ ÙÔ πûú Ï appleúô ÏÏ ÂappleÈÏÔÁ», ÛËÌ ˆÛÂ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÈappleÏˆÌ ÙÈÎ appleëá. «Ó È ÁÂÁÔÓfi fiùè ÌÈ ÌÂÁ ÏË appleôûfi- ÙËÙ ÙÔ ÂÚ Ô appleô ı ÁÚÔappleÔÈÂ Ù È ÛÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÙË appleúô ı appleúô Ú- Το Ισραήλ διεκδικεί μεγάλο μερίδιο από την κοινοπραξία διαχείρισης του τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου στην Κύπρο για να διασφαλίσει τα συμφέροντά του, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητήσει άλλες επιλογές. Οι κινήσεις του Tελ Αβίβ θα εξαρτηθούν κυρίως από τις αποφάσεις της Κύπρου για την κατασκευή τερματικού και τον «καταμερισμό ποσοστών» ÂÙ È applefi ÈÛÚ ËÏÈÓ ÎÔÈÙ ÛÌ Ù. - ÓÂappleÒ, Ó ÏÔÁË ı appleú appleâè Ó Â Ó È Î È Ë Û ÌÌÂÙÔ ÛÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi», appleúfi- ÛıÂÛÂ, ÁÈ Ó ÂappleÈÛËÌ ÓÂÈ appleˆ «ÛÂ È - ÊÔÚÂÙÈÎ appleâú appleùˆûë Â Ó È appleôï appleèı Ófi ÙÔ πûú Ï Ó ÍÂÈ ÁÈ ÏÏ ÂappleÈÏÔÁ». Ó ÏÏ ÎÙÈÎ ÂappleÈÏÔÁ ªÈ Ù ÙÔÈ ÂappleÈÏÔÁ Â Ó È Ë ÁÚÔappleÔ ËÛË ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô Û appleïˆù ÌÔÓ, ÛÙÔÓ ÒÚÔ ÓÙÏËÛË ÙÔ Ê - ÛÈÎÔ ÂÚ Ô Î È apple ÂÎÂ Ë ÌÂÙ ÊÔÚ ÙÔ Ì appleïô Û ÂÏÏËÓÈÎ ÏÈÌ ÓÈ Î È Î ÙfiappleÈÓ Ë È ÎÏ ˆÛ ÙÔ ÛÙËÓ - ÚÒappleË Ì ÙËÓ Î Ù ÛΠÂÚÛ ˆÓ - ÁˆÁÒÓ. Ó Î È ÌÈ Ù ÙÔÈ ÂappleÈÏÔÁ  - Ó È ÚÎÂÙ appleèô apple ÓËÚ ÂÓ Û ÁÎÚ - ÛÂÈ Ì ÙËÓ Î Ù ÛΠappleôı Ï ÛÛÈÔ ÁˆÁÔ appleúô ÙËÓ appleúô Î È ÁÚÔappleÔ - ËÛË ÙÔ ÂÚ Ô Û ÙÂÚÌ ÙÈÎfi, Ë appleúò- ÙË appleúôûê ÚÂÈ ÙÔ appleïâôó ÎÙËÌ ÛÙÔ πûú Ï fiùè «ÌappleÔÚÂ Ó Î ÓÂÈ ÎÔ Ì ÓÙÔ applefi ÌfiÓÔ ÙÔ, ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙËÓ ı Ó, ÛÙ ÈÎ ÙÔ appleôı Ì Ù». Â- appleèïôá Ù ÂÍÂÙ ÂÙ È ÏÂappleÙÔÌÂÚÒ - applefi appleïâ Ú ΔÂÏ, fiappleˆ Âapple ÛË Î È Ë Î Ù ÛΠappleôı Ï ÛÛÈÔ ÁˆÁÔ Î È ÙÂÚÌ ÙÈÎÔ ÛÙËÓ Ú ÙË. ıfiïô Û ÂÙ appleúô ÙÔ ÙÔ ÙÔ ÂÓ-  fiìâóô ÂÓ Ù Ó Î È ÔÈ ËÏÒÛÂÈ appleô ÁÈÓ Ó applefi appleïâ Ú ÙÔ Ê appleô ÚÁÔ ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ πûú Ï, ÙËÓ appleâú - ÛÌ ÓË Â ÔÌ, Ù ÓÈ ÁÈ ÏfiÓ, Î Ù ÙËÓ Âapple ÛËÌË Âapple ÛΠÙÔ ÛÙËÓ ı - Ó fiùè, «fiú Ì Ì, Â Ó È Ó Á ÓÂÈ Ë ÏÏ - ÂÓÂÚÁÂÈ Îfi ÎfiÌ Ô» ÂÓÒ ÛËÌ ˆÛ appleˆ Ì Û ÛÙÔ ÛÙfi Ô ÙÔ πûú Ï Â - Ó È Ë Î Ù ÛΠÁˆÁÔ ÌÂÙ ÊÔÚ Ê - ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, Ì Ûˆ Ú ÙË ÛÙËÓ - ÚÒappleË, Î ıò Î È Ë Î Ù ÛΠÙÂÚÌ - ÙÈÎÔ ÁÚÔappleÔ ËÛË Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, Î È fiappleˆ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ÁÈ ÏfiÓ, «Ë Î Ù ÛΠÙÔ ÁˆÁÔ Â Ó È ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ ÛËÌ Û». ÕÏψÛÙÂ, fiappleˆ ÁÚ Â Î È apple Ï ÈfiÙÂÚ Ë Ú ÈÎfi ÛÙfi Ô ÙÔ ΔÂÏ ÛÙÔÓ ÙÔÌ Ó ÚÁÂÈ Ù Ó Ë Û ÓÂÚÁ Û ÙÔ Ì ÙËÓ ı Ó, Ë ÔappleÔ fiìˆ ÙÔ «apple Ú appleâì » ÛÙËÓ appleúô ˆÚ ˆÛÙfiÛÔ Ùfi Ó ıâˆúâ Ù È appleˆ Ë ÏÏ «- ÙÔÂÍ ÈÚ ıëîâ» applefi ÙÔ apple È Ó È fiùè ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ Û Ó ÛÌfi ÙˆÓ Ô. «ÔÈÓÔappleÚ Í appleôïïòó» apple ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÔÈ ÙÚÂÈ ÒÚÂ, ÏÏ, appleúô Î È πûú Ï, ÂÌÊ Ó - ÔÓÙ È ÂappleÈÛ Ìˆ appleôê ÛÈÛÌ ÓÂ Ó appleúô ˆÚ ÛÔ Ó ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û applefi ÎÔÈÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙË Ó ÚÁÂÈ ÂÍ Ô Î È ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ó ÓÙ ÏË Ë ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˆÚÒÓ appleô ÂÙÔÈÌ ÂÙ È Ó appleôáú ÊÂ Ú ÙÔ 2012, ÂÓÒ Ë - appleúô Ê ÓÂÙ È Ó appleúô ˆÚÂ Î È ÙÔ ı - Ì ÙË Ì ÙÔÓ ÓÔ, ÙÔ ÔappleÔ Ô ÂÎ- ÎÚÂÌÂ Â Ò Î È ÚfiÓÈ. øûùfiûô, ÔÈ ÙÂ- ÏÈÎ ÂappleÈÏÔÁ ÙÔ πûú Ï ı ÂÍ ÚÙËıÔ Ó applefi ÚÎÂÙÔ apple Ú ÁÔÓÙÂ Î È Î - Ú ˆ applefi ÙÈ appleôê ÛÂÈ ÙË appleúè Î ËÌÔÎÚ Ù ˆ appleúô ÙËÓ Î Ù ÛΠÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎÔ Î È ÙÔÓ «Î Ù ÌÂÚÈÛÌfi appleôûôûùòó» ÛÙË È Â ÚÈÛ ÙÔ, Ôapplefi- ÙÂ Î È Ó ÏfiÁˆ, ÙÔ ΔÂÏ Â Ù ı ÂappleÈÏ ÍÂÈ ˆ ÛÙ ıìfi ÁÚÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÈÎÔ ÙÔ ÂÚ Ô ÙËÓ appleúô  Ù ı Ô- ËÁËı Û ÏÏ ÂappleÈÏÔÁ, fiappleˆ Ë Î Ù Â ıâ Ó Û ÓÂÚÁ Û Ì ÏÏ. applefi appleïâ Ú ÙË Ë Â ÎˆÛ È - ÌËÓ ÂÈ appleˆ ÂÓ Â Ó È È ÙÂıÂÈÌ ÓË Ó appleúô ˆÚ ÛÂÈ Û ÎÔÈÓÔappleÚ Í ÁÈ ÙÔ ÙÂÚ- Ì ÙÈÎfi ÌfiÓÔ ÌÂ Ì ÂÙ ÈÚÂ. «È ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÂÓ Ù ıâù È ı Ì ÙÔ Ï - ÈÛÙÔÓ ÛÙfi Ô Ì ÂÓ Â Ó È Ó appleúô- ˆÚ ÛÔ Ì Ì ÌfiÓÔ Ì ÂÙ ÈÚÂ. ÂÍÂÙ ÛÔ Ì ÙÔ ÂÓ È Ê ÚÔÓ appleô ı ÂÎ- ËψıÂ, fiù Ó Â Ì ÛÙ ÙÔÈÌÔÈ Ó Ô Ì ÙÔ ı Ì. Ùfi Ô Â Ó È Ë Û ÌÌÂ- ÙÔ appleôïïòó ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ. Ùfi apple ÈÙÂ Î È ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û ÌÊ ÚÔÓ», ÛËÌ ˆÛ - Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÛÙËÓ ÚÌfi È Î - ÂÚÓËÙÈÎ appleëá. PIO

6 6 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Διαβάστε στο Υπολογιστικό τσιπ προσομοιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Ο ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ «Κ» Δεν λέω ότι η κυβέρνηση δεν έχει ευθύνη Κάποιοι θεωρούν τη σημερινή κρίση χρυσή ευκαιρία για να επιτεθούν στα κεκτημένα των εργαζομένων Αν δεν λειτουργήσουμε συναινετικά θα αποτύχουμε. Και δεν θα είναι αποτυχία του ΑΚΕΛ ή του Χριστόφια, αλλά όλων Συνέντευξη στον ΑΝΤΩΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Την άποψη fiùè Î appleôèôè ÂÛÎÂÌÌ Ó Ô ÁËÛ Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô appleô Ú ÛÎÂÙ È Û ÌÂÚ Ò- ÛÙÂ Ó Ó ÁÎ ÛÔ Ó ÙÔ Ó ÚıÂÈ ÛÂ Û - ÁÎÚÔ ÛË Ì ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô, ÂÎÊÚ ÂÈ Ô Á.Á. ÙÔ, ÕÓÙÚÔ appleúè ÓÔ. Ú ÂÙ È Ï - ıë Î È Ó ÏËÙÈÎfiÙËÙ applefi Ì ÚÔ ÙË Î Ú- ÓËÛË, ÙÔÓ ÂÈ fiìˆ fiùè ÏÏÔ Î ÚÓËÛË Î È Ï- ÏÔ. È ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ Ï ÂÈ fiùè Î appleôèôè ı ÏÔ Ó Ó Î ÂÚÓ ÛÔ Ó ÛÙË ı ÛË ÙÒÓ appleô Ô Ó ÂÎÏÂÁÂ. H Úˆapple Î appleèùúôapple Ì Î ÏÂÛÂ Ó apple - ÚÔ ÌÂ Ì ÙÚ Ì ÚÈ ÙÈ 15 ÂÎÂÌ Ú Ô ÒÛÙÂ Ó appleâ ÛÔ Ì fiùè ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó appleâù Ô Ì ËÌÔ- ÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÏÏÂÈÌÌ Î Ùˆ applefi ÙÔ 3% ÙÔ 2012, ÏÏÈÒ Ì appleâúèì ÓÔ Ó Î ÚÒÛÂÈ. appleúô Ù Ó Ì ÚÈ appleúfiûê Ù Ì applefi ÙÈ Î Ï ÙÂÚ ÔÈÎÔÓÔÌ Â. ÌÂÚ Û ÁÎ Ù Ï ÁÂÙ È applefi ÙËÓ appleèùúôapple Ó ÌÂÛ ÛÙÈ apple ÓÙ ÒÚ Ì ٠appleèô ÛÔ Ú ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ appleúô Ï Ì Ù. È - ÚÈıÌÔ Â ÓÔ Ó fiùè Î ÙÈ Î Ó ÌÂ Ï ıô. ÔÌ ˆ fiùè Ó Î appleôèô ÂÈ Î È ÙÔ ËÌfiÛÈÔ Ú Ô Î È ÙÔ ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÏÏÂÈÌÌ ı Î Ù - Ï ÍÂÈ ÛÙÔ Û Ìapple Ú ÛÌ fiùè Û ÁÎÚ ÓÔÓÙ È Â ÓÔ - Î Ì ÙÈ applefiïôèappleâ  ڈapple Î ÒÚÂ, ÛÂÈ ÙˆÓ appleúô Ï ÂˆÓ ÁÈ ÙÔ È ÏfiÁÔÈ appleô ÓÙÈ- ÌÂÙˆapple Ô Ì ٠ÙÈ ÛÎÔÏ Â Î È Ô Ì appleúfi- ÏËÌ ÍÈÔappleÈÛÙ ÂappleÈÛËÌ ÓÔÓÙ È Î È applefi ÙÈ È ÊÔÚÂ Ó ÊÔÚ ÙˆÓ ÎˆÓ ÍÈÔÏfiÁËÛË. - Ó È Ë ÎıÂÛË ÙˆÓ Î appleúè ÎÒÓ ÙÚ appleâ ÒÓ Û ÂÏ- ÏËÓÈÎ ÔÌfiÏÔÁ Î È Ë Ó Ì ÙÔ ÎÚ ÙÔ Ó ÛÙËÚ ÍÂÈ ÙÈ ÙÚ appleâ  Û appleâú appleùˆûë appleô appleúôî ÂÈ ÔappleÔÈÔ appleôùâ appleúfi ÏËÌ, ÙÔ appleúfi ÏËÌ Ú ÛÙfi- ÙËÙ È ÙÔ ÔappleÔ Ô Î ÙËÁÔÚÂ Ù È Ë Î ÚÓËÛË fi- ÙÈ Ûapple Ù ÏÔ ÛÂ Î È ÓÂÈ fiù Ó Û appleôï ÁÔÚ- Κάποιοι έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να οδηγηθούν τα πράγματα εδώ όπου βρίσκονται σήμερα. Και έχουν τεράστιες ευθύνες ÁÔ Ú ıìô applefi ÙÈ Î appleúè Î ÙÚ appleâ  Ïfi- Áˆ Î È ÙË Ó Ì ÙË Ó ÓÂÈÛÙ applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÁÒ ÂÓ ı appleˆ fiùè Ë Î ÚÓËÛË ÂÓ ÂÈ Â ı ÓË. Œ ˆ ÙÈ ÈÎ ÌÔ applefi ÂÈ ÁÈ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÓÂÈÛÌÔ ÛÙÔÓ ÔappleÔ Ô appleúô ÈÓÂ Ô appleúôë- ÁÔ ÌÂÓÔ appleô ÚÁfi, ıâˆúò fiìˆ fiùè ÂÓ Â Ó È ÙË ÒÚ, applefi ÙË ÛÙÈÁÌ Ì ÏÈÛÙ appleô Î Ù Ê - Ú ÌÂ Ó ÂÍ ÛÊ Ï ÛÔ ÌÂ Ó ÌËÏfiÙÔÎÔ ÓÂÈÔ applefi ÙË ƒˆû, appleô Î Ï appleùâè ÙÈ Ó ÁÎÂ Ì ÁÈ ÙÔÓ ÂapplefiÌÂÓÔ ÚfiÓÔ. Πappleô ı ψ Ó ÛÙ ıò  - Ó È ÛÙÈ Û Ó  appleôïèùèî ÓÙÈapple Ú ı ÛÂÈ ÌÂ- Ù Í ÙˆÓ ÎÔÌÌ ÙˆÓ appleô appleï ÙÙÔ Ó ÙËÓ ÍÈÔappleÈ- ÛÙ Ì Ó ÓÙÈ ÙˆÓ Úˆapple ˆÓ ÂÙ ÚˆÓ Ì Ï- Ï Î È ÙˆÓ Ô ÎˆÓ ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÊÔ ÂÓ ËÌÈ- Ô ÚÁÔ Ó ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË fiùè ı ÏËÊıÔ Ó ÂÎÂ Ó Ù Ì ÙÚ appleô ı ÓÙÈÌÂÙˆapple Ô Ó ÙËÓ Î Ù ÛÙ ÛË. Ù Û Óı ÙÔ Ó fiappleˆ appleôï ÛˆÛÙ ÂappleÈÛËÌ - ÓÂÙÂ Ó appleôï ÚÓËÙÈÎfi ÎÏ Ì. Ÿappleˆ Î È ÔÈ ÌÂÁ Ï apple Ó ÙÔ ÎÚ ÙÔ. È ÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë Î - ÚÓËÛË appleúô ÒÚËÛ Û ۈÚÂ Ì ÙÚˆÓ. È ÓÂ- ÔÂÈÛÂÚ fiìâóôè ÛÙË ËÌfiÛÈ appleëúâû Ìapple ÓÔ Ó ÛÙÔ Û ÛÙËÌ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÊ Ï ÛˆÓ, ÔÈ ÊÈ- ÛÙ ÌÂÓÔÈ Î Ù ÏÏÔ Ó 3% ÛÙÔ Ù ÌÂ Ô Û Ó٠͈Ó, ÌÂÈÒıËÎ Ó Î Ù 200 ÂÎ Ù. ÔÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ - apple Ó ÙÔ ÎÚ ÙÔ, Î Ù Ù ıëîâ appleúfiù ÛË ÁÈ ÛÙfi-  ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ apple ÚÔ ÒÓ, Î ıèâúòıëîâ ÌfiÓÈÌË ÂÈÛÊÔÚ 1,25 % ÛÙÔ Ù ÌÂ Ô ËÚÒÓ Î È ÔÚ- Ê ÓÒÓ, Û ÌÊˆÓ ıëîâ ÎÙ ÎÙË ÎÏÈÌ ÎˆÙ ÂÈ- ÛÊÔÚ ÁÈ ÙÔ apple ÏÏ ÏÔ ÙÔ Â Ú ÙÂÚÔ Ë- ÌfiÛÈÔ ÙÔÌ, Ì ˆÛË ÎÏÈÌ ÎˆÓ ÂÈÛ Ô, Î - Ù ÚÁ ıëî Ó ÔÈ appleôïï appleï Û ÓÙ ÍÂÈ, ÌÂÈÒıËÎÂ Ô ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÌÔÛ ˆÓ apple ÏÏ ÏˆÓ. ŸÏ - Ù Â Ó È Ì ÙÚ appleô ÈÔÚıÒÓÔ Ó ÛÙÚ ÏÒÛÂÈ appleô «Ίσως να έγιναν κάποια λάθη στους χειρισμούς. Να υπήρξε κάποια αναβλητικότητα. Αλλά αν παρακολουθήσετε διαχρονικά πώς λειτούργησαν κάποιοι θα διαπιστώσετε ότι μοναδικός τους στόχος ήταν να μη συνεισφέρει ο πλούτος ώστε να φέρουν την κυβέρνηση σε πορεία σύγκρουσης με τους εργαζόμενους», δηλώνει στην «Κ» ο κ. Άντρος Κυπριανού. apple Ú Ó ÁÈ ÚfiÓÈ. ÃÚÂÈ ÂÙ È Ë Ï Ë Î È Â- appleèappleúfiûıâùˆó Ì ÙÚˆÓ; ÌÂ Ï ÌÂ Ó È. ÔÈÔÈ ı appleú appleâè Ó Û ÓÂÈÛÊ ÚÔ Ó; ÏÈ ÌfiÓÔ ÔÈ ÂÚÁ fi- ÌÂÓÔÈ; Ú fiïë ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË apple Ú Ô Ó ÂÙ ÈÚ  appleô Î ÓÔ Ó Î Ú Ë, apple Ú ÂÈ Û ÛÛˆ- ÚÂ Ì ÓÔ appleïô ÙÔ. ÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó Û ÓÂÈ- ÛÊ ÚÔ Ó; apple ÙË Ô Û fiìˆ Ùfi ÂÓ Ó ÈÚ ÙËÓ Ó ÁÎË Ì ˆÛË ÙˆÓ ÂÍfi ˆÓ ÙÔ ÎÚ ÙÔ Û ÂappleÈ fiì Ù Î È ˆÊÂÏ Ì Ù appleô Â Ó È ËÏ ÛÂ Û ÛË Ì ÙÔ. È ÊÔÚÔÏÔÁ  ÂÓ Ë- ÌÈÔ ÚÁÔ Ó appleïô ÙÔ. appleïô ÙÔ ËÌÈÔ ÚÁÂ Ù È applefi ÙËÓ Ó appleù ÍË. Àapple Ú Ô Ó ÂÎı ÛÂÈ ÁÎÚÈÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfi- ÁˆÓ appleô  ÓÔ Ó fiùè ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙÔ ËÌfi- ÛÈÔ ÙÔÌ Û ÁÎÚ ÓÂÙ È Â ÓÔ Î Ì ÏÏ ÒÚ appleô ÂÓ ÓÙÈÌÂÙˆapple Ô Ó Ù ÈÎ Ì appleúô Ï Ì Ù. ÌʈÓÒ fiùè apple Ú ÙË ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi ˆÓ ı appleú appleâè Ó apple ÚÍÂÈ Î È ÌÈ Û ÁÎÚ ÙËÛË ÙˆÓ Â- Ífi ˆÓ. Ù Ë Î ÚÓËÛË Â Ó È Ë ÌfiÓË appleô - ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ Ù ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ ÍÔ ÙÔ ÎÚ ÙÔ. È ÏÏÂ Ù Í Ó Ó. Ì ÂÓ appleôûùëú Ô Ì ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi ˆÓ Ì ÙÚfiappleÔ appleô ı appleâúèôú - ÂÙ È Ë Ó appleù ÍË. Ó ÌÈ ÂÙ ÈÚ ÎÂÚ ÂÈ Ó ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈÔ Î È ı ÒÛÂÈ 1,5%, Ùfi ÙÔ appleôûô- ÛÙfi ı Â Ó È appleôùúâappleùèîfi applefi ÙÔ Ó appleúô ˆÚ - ÛÂÈ Û appleâú ÈÙ Úˆ Ú ÛÙËÚÈÔappleÔ ËÛË; ÎÔ ˆ ÙÔÓ Î. à ٠Ëapple ÙÚÔ Ó Ï ÂÈ «appleôáú Ù ÌÔ fiùè ÂÓ ı ÏıÂÙ Ì ÂappleÈappleÚfiÛıÂÙ apple ÈÙ ÛÂÈ Î È ı Â- ıò apple ÁˆÌ ÌÈÛıÒÓ». ÛÙÂÏ Ë ÙË ÓÙÈappleÔ- Ï Ù ÛË Ó Ï Ó fiùè Ë Î ÚÓËÛË apple Ù Â Ó apple ÚÂÈ Ì ÙÚ appleô Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple Ô Ó Û ÓÔÏÈÎ ÙËÓ ÎÚ ÛË. ª Ï appleô Ó ÙÈ Û Ì ÓÂÈ Û ÏÏ  - Úˆapple Î ÒÚ ; Î. ªapple Úfi Ô Â appleâ appleúô ı fi- ÙÈ Î Ó Ó ÂÓ ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó appleúô Ï ÂÈ ÙËÓ - ÎÙ ÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË. ÙËÓ Ú fi È. ÙËÓ appleôúâ fiìˆ Ê ÈÓfiÙ Ó appleô Ô ËÁÔ Ì ÛÙÂ. Àapple Ú Ó Î appleôèôè appleô Â Ò Î È Ô ÚfiÓÈ ÊÒÓ Ó ÁÈ Ï Ë Ì ÙÚˆÓ appleúô ÙËÓ Î Ù ı ÓÛË appleô ÎÈÓÔ ÓÙ È Ù Ì ÙÚ appleô appleúôˆıâ Ë Î ÚÓËÛË. ΔfiÙÂ Ú ÎÙËÚ ÔÓÙ Ó ÎÈÓ ÓÔÏfiÁÔÈ. ÌÂÚ Ô ÈÔ Ô appleô ÚÁfi Ï - ÂÈ fiùè, Ó ÂÓ ÏËÊıÔ Ó Ì ÙÚ Ì Ûˆ, Ô Â - Ô Ì appleúô ÙÔÓ ÌË ÓÈÛÌfi ÛÙ ÚÈÍË. appleôèôè Î Ó Ó fi,ùè appleâúóô Û applefi ÙÔ ÚÈ ÙÔ ÁÈ Ó Ô ËÁËıÔ Ó Ù appleú ÁÌ Ù Â Ò fiappleô Ú ÛÎÔÓÙ È Û ÌÂÚ. È Ô Ó ÙÂÚ ÛÙÈ  ı - ÓÂ. ÂÓ ıâˆúò fiùè Â Ó È ÂΠÓÔÈ appleô Â Ó appleúô- Ï ÂÈ ÛˆÛÙ. Ÿ,ÙÈ Î È Ó Î ÓÂ Ë Î ÚÓËÛË, ÙÔ ı Ù Ó ÓÈÎ ÓÔappleÔ ËÙÔÈ. Œ Ô Ó ÏÂÈÙÔ Ú- Á ÛÂÈ Ì Ó ÍÂÎ ı ÚÔ ÙÚfiappleÔ: ÀappleÂÚ ÛappleÈÛË ÙˆÓ ÎÂÚ ÒÓ Î È ÙÔ Û ÛÛˆÚÂ Ì ÓÔ appleïô ÙÔ, ÌÔ- ÓÔÛ Ì ÓÙ ÛÙÚÔÊ appleúô ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô ÁÈ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙË ÎÚ ÛË. Ó Â Ù fiïâ ÙÈ appleúô- Ù ÛÂÈ appleô apple ÚÂ Ë Î ÚÓËÛË Î È ÛÙfi Â Ó ÛÙ Î Ú Ë Î È ÛÙÔÓ appleïô ÙÔ, ÙÔ ÙÈ Î Ù ÊÈÛ Ó. Ó Î appleôèôè ıâˆúô Ó fiùè Ùfi Â Ó È Ô ÛˆÛÙfi ÙÚfiappleÔ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙË ÎÚ ÛË, ÈÎ ˆÌ ÙÔ. ÌÂ Ô Ì ÏÏ appleúôûâáá ÛÂÈ. Œ ÂÙÂ Ó ÊÂÚı Âapple ÓÂÈÏËÌÌ Óˆ ÛÙËÓ - Ó ÁÎË Ù ÔappleÔÈ appleôùâ Ì ÙÚ Ó apple ÚıÔ Ó ÌÂ- Ù applefi È ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ÂÚÁ ÔÌ ÓÔ. È Û - ÓÙÂ Ó Â Ô Ó Ë ÙÔappleÔıÂÙËı ÚÓËÙÈÎ. Ó Û Ó ÛÔ Ó Ó È ÙËÚÔ Ó ÙËÓ È ÛÙ ÛË ı appleú appleâè Ó Ê ÛÔ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ Ó ıè- ÛÙ ;  ΠÌÈ appleâú appleùˆûë. Ù Ú appleú appleâè Ó appleˆ fiùè ÂÓ Â Ì ÛÙ apple Ú ÂÓfi Ù ÚÌÔÓÔ ÏÏ ÂÓfi appleôï Û ÓÙÔÌÔ È ÏfiÁÔ. ΠÓÔ appleô ÂÓÔ Ï ÙÈ Û Ó ÈÎ ÏÈÛÙÈÎ ÔÚÁ ÓˆÛÂ Â Ó È fiùè Ì ÓÔ Ó ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Στηρίζουμε πρόσωπα και όχι κόμματα στις δημοτικές ΔÔ appleô ÒÚËÛ applefi ÙËÓ Î ÚÓËÛË ÏfiÁˆ ÛÔ ÚÒÓ È ÊˆÓÈÒÓ ÛÙÔ appleúè Îfi Î È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ. Ù Ó Ó ÌÂÛ ÛÙ ÎfiÌÌ Ù appleô Î ÏÂÛ Ó appleúèó applefi ÙÚÂÈ Â ÔÌ Â Ì ÊÈÛÌ ÙÔÓ Úfi ÚÔ Ó apple Ú ÈÙËıÂ. ÁÂ Ì Ú ÚÁfiÙÂÚ,  Ì ÙÔ Ó Û Ó - appleùâè Â Ú Ù ÙË Û ÓÂÚÁ Û ÁÈ ÙÈ ËÌÔÙÈÎ Ì ÙÔÓ appleúòëó ÂÙ ÚÔ, ÛÙËÚ ÔÓÙ ÌÂÁ ÏÔ ÚÈıÌfi ËÌ Ú ˆÓ appleúôâú ÔÌ ÓˆÓ applefi ÙÔ. ÂÓ Â Ó È Î appleˆ ÓÙÈÊ ÙÈÎfi Ùfi; - Κατ αρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι το ΑΚΕΛ στηρίζει δημάρχους απ όλους τους πολιτικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου του ΔΗΣΥ. Στην προσπάθειά μας για σύμπηξη συνεργασιών απευθυνθήκαμε στο ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ, ε- νώ είχαμε πρόθεση να απευθυνθούμε και στους Οικολόγους. Κάποια πολιτικά κόμματα ε- πέλεξαν να μη συζητήσουν μαζί μας. ΤΟ ΔΗΚΟ πήρε τις αποφάσεις του με τον τρόπο που τις πήρε. Γιατί, δεν είμαι εγώ που θα το απαντήσω. Εμείς δεν αποκλείσαμε κανένα από αυτή τη συνεργασία. Ως εκ τούτου δεν είναι σ εμάς που θα πρέπει να απευθύνετε αυτό το ερώτημα, αλλά στο ΔΗΚΟ. ÛÙÔ apple Úfi ÏËÙÔ Ô appleïô ÙÔ Î È Ù Î Ú Ë. ÌÂ Â Ì ÛÙ appleâappleâèûì ÓÔÈ fiùè ÔÈ ÂÚÁ fiìâóôè, Û ÓÂÈ- ËÙÔappleÔÈÒÓÙ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ, ı Û ÌappleÂÚÈÊÂÚıÔ Ó fiappleˆ Î È ÛÙÔ apple ÚÂÏıfiÓ - appleâ ı Ó Î È ı  ıô Ó Ó Û ÓÂÈÛÊ ÚÔ Ó ÎfiÌ appleâúèûûfiùâúô. Ó Ô appleïô ÙÔ Î È Ù Î Ú Ë Û - ÓÂÈÛÊ ÚÔ Ó Î È ÔÈ Û ÓÙÂ Ó Â ÂÓ appleô  ıô Ó ÙËÓ È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Û ÓÂÈÛÊÔÚ ı Ì ÚÔ Ó ÓÙÈÌ ÙˆappleÔ. È ÈÎ Ì appleúôù ÛÂÈ ÂÓ - ÊÔÚÔ Ó ÌfiÓÔ ÙÔÓ appleïô ÙÔ. ÊÔÚÔ Ó Î È ÙÔ ÂÚ- Á fiìâóô, ÏÏ ÙÔ ËÏfiÌÈÛıÔ. ËÙ - Ì ÙÈ appleúôù ÛÂÈ ÙÔ appleô ÚÁÔ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙËÓ appleúô applefiıâûë fiùè ı Û ÓÂÈÛÊ ÚÔ Ó Ô appleïô - ÙÔ Î È Ù Î Ú Ë. ÕÚ ÂÓ appleôúú appleùâùâ apple ÁˆÌ ÌÈÛıÒÓ Î È Δ ; ŸÙ Ó ÂÛ È Ó Û ËÙ ÛÂÈ Î ÙÈ, ÂÓ - appleôúú appleùâè ÈÔıÂÙ ÂÎ appleúôôèì Ô. ÓÙÔ ÙÔÈ applefi ÙÔ ÎfiÌÌ Û apple ÚÍ ÓÙ - Ú ÛË ÁÈ Ù Ì ÙÚ. appleôèôè Ï Ó fiùè ÎfiÌ Î È Û ÌÂÚ ÙÔ, ÛÙËÓ appleúôûapple ıâè ÙÔ Ó ÈÛÔÚÚÔapple ÛÂÈ ÌÂÙ Í ÙˆÓ appleú ÁÌ ÙÈÎÔÙ ÙˆÓ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ Î È ÙË ÁÓÔÈ Ó ÌËÓ appleô- Ï ÛÂÈ ÙËÓ Â ÓÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, Û Ó ÂÈ Ó Î ÓÂÈ fiùè ÂÓ ÓÙÈÏ Ì ÓÂÙ È ÙË Ú Ì ÙÈ- ÎfiÙËÙ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ. ÂÓ ÔÌ È fiùè ÙÔ Ù Ù ΠÓÂÈ fi- ÙÈ ÂÓ Î Ù ÓÔ ÙÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ. ΔÈ ıâï Ó Î appleôè- ÔÈ; apple ÚÔ ÌÂ Ì ÙÚ Ù ÔappleÔ ı ÍÂÛ ÎˆÓ Ó ÓÙÈ Ú ÛÂÈ fiappleˆ Û fiïâ ÙÈ ÒÚ ; Ó È Ì - Û applefi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ Ó Ù Ú appleô ı ÍÂappleÂÚ ÛÙÂ Ë ÎÚ ÛË; ÏÏ Ó appleˆ Î È Î ÙÈ ÏÏÔ. πù Ï, Ë πûapple Ó appleô ÈÔı ÙËÛ Ó Ù Ì ÙÚ appleô appleúôùâ ÓÔ Ó Ô À Î È ÙÔ Â Ó È Û Π- Ï ÙÂÚË Î Ù ÛÙ ÛË; ÏÏ applefiû Ì ÙÚ Â- Í ÁÁÂÈÏ applefi Ù appleô ÂÈÛËÁÔ ÓÙ È; Âapple Ú Û ÙËÓ ÎÚ ÛË; ª ÂÍ ÚÙ Ù È Î È applefi ÙÔ applefiùâ ÈÔıÂÙÂ Ù Ì ÙÚ Ù. È Û ÓÙ Á ÂΠӠappleô Ì Ô ÁËÛ Ó Û Ù Ó ÙËÓ appleúˆùôê Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË ÂÓ ÌappleÔ- ÚÔ Ó Ó Ì Á ÏÔ Ó applefi Ù Ó. ÛÊ ÏÒ Î È ÙÔ ı ÏÂÈ Ó ÈÛÔÚÚÔapple ÛÂÈ ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÂÚ- Á ÔÌ ÓˆÓ Î È ÙË appleúôûapple ıâè Ó ÛˆıÂ Ë ÔÈ- ÎÔÓÔÌ. Ì Ì ÂÓ È Ê ÚÂÈ Ó ÌËÓ appleïëáô Ó ÎÂÎÙËÌ Ó Î È ÈÎ ÈÒÌ Ù ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ appleô ÎÂÚ ıëî Ó Ì ÁÒÓÂ Î È ı Û Â. appleôèôè ıâ- ˆÚÔ Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ ÎÚ ÛË Ú Û Â Î ÈÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÙÂıÔ Ó ÂÓ ÓÙÈ ÛÙ ÎÂÎÙËÌ Ó ÙˆÓ ÂÚ- Á ÔÌ ÓˆÓ. Ù Ó ÙËÓ appleôïèùèî ÙÔ appleúôû ÁÁÈÛË Â Ó È Ù ÙÂÏ ٠20 ÚfiÓÈ appleô appleúôûapple ıô Ó Ó appleúôˆı ÛÔ Ó. apple Ù Ó ÁÈ Ù ÙÔ Ë- Á ÙÔ Ô apple. appleúè ÓÔ Î È ÚÁfiÙÂÚ Ô Δ ÛÛÔ apple fiappleô ÏÔ appleô È ÊˆÓÔ Û Ó Ì ÙÈ Û - ÁÎÂÎÚÈÌ Ó appleúôûâáá ÛÂÈ Î È ÈfiÙÈ Ë Â - Â Ì appleèô ÊÈÏÔÏ Î appleôïèùèî. ª ÂÓ Â Ó È ÌfiÓÔ Ô À appleô ÎÈÓÂ Ù È ÛÙË ÏÔÁÈÎ Ì ˆÛË ÙÔ ÎÚ ÙÈÎÔ ÌÈÛıÔÏÔÁ Ô. - Û ˆ ÂÓ ÂÙÂ Î Ó Ó appleúfi ÏË- Ì ÙÔ ÎfiÌÌ appleô Î Ï ÙËÓ Î ÚÓËÛË appleô ÛÙËÚ ÂÙ Û apple Ú ÙËÛË Ó Ù Á ÓÂÈ ÙË ÛÙ - ÚÈÍ Û Û ÌÂÁ ÏÔ ÚÈıÌfi ̈Ó; - Εμείς σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση στηρίζουμε πρόσωπα, όχι κόμματα. Απ εκεί και πέρα δεν έχουμε συνεργασία στους εκλογικούς συνδυασμούς με κανένα πολιτικό κόμμα. Έχουμε συνεργασία με τις νέες δυνάμεις, τις ομάδες στήριξης της υποψηφιότητας Δ. Χριστόφια και τους ΕΔΗ. ÙÔ ı Ûˆ ÏÏÈÒ. ÌappleÔÚÔ Û ÙÔ ÛÙÈ appleúôâ ÚÈÎ Ó Û ÓÂÚÁ ÛÙÂ Ó ÛÙË- Ú ÍÂÈ Ó ÎfiÌÌ Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô È ÊˆÓ Û Ùfi- ÛÔ ÛËÌ ÓÙÈÎ ËÙ Ì Ù Î È ÙÔ ÔappleÔ Ô Î Ï Ì ÊÈÛÌ ÙËÓ Î ÚÓËÛË ÙËÓ ÔappleÔ ÛÙË- Ú ÂÈ ÙÔ Û apple Ú ÙËÛË; - Για εμάς είναι πολύ αδόκιμο να εγείρεται θέμα προεδρικών τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά συνεργασία για τις προεδρικές. Όταν θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο να δούμε ποιες θα είναι οι πολιτικές που θα υποστηρίζονται, ποιες θα είναι οι συνεργασίες που θα γίνουν και τότε ο καθένας θα κριθεί. Ó È fiï Ù ÎfiÌÌ Ù. Àapple Ú ÂÈ ÓÙÔÓ Ë ÂÓÙ - appleˆûë fiùè apple ÚÍ Ó applefi Ì ÚÔ ÙË Î ÚÓË- ÛË Î È ÙÔ Î ı ÛÙÂÚ ÛÂÈ Î È ÌÊÈ- Ù Ï ÓÙ ÛÂÈ appleô Ì ÊÂÚ Ó Â Ò. Ì ÁÈ apple Ú ÂÈÁÌ ÂΠÓË ÙË Û ÌÊˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌ- Ì ÙˆÓ ÛÙÔ ÚÔ ÚÈÎfi ÁÈ ÛÂÈÚ Ì ÙÚˆÓ, Ù Ô- appleô apple ÓÙÂ Ì Ú ÚÁfiÙÂÚ Ô appleô ÚÁfi È- ÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓ Ì ÚÂÈ, Ó Î ÏÂÛÂ. Εάν ο πλούτος και τα κέρδη συνεισφέρουν και οι συντεχνίες δεν αποδεχθούν την ιδέα μεγαλύτερης συνεισφοράς, θα μας βρουν αντιμέτωπους Ì ÂÓ Ó Î Ï Û Ì ٠appleôù. ÓÂÙÂ Ó Ï ıô. ˆÚ Ù fiùè Â Ì ÛÙÂ Ë Î ÚÓËÛË. ÌÂ Û ÌÌÂÙ Ô Ì ÛÙËÓ Î ÚÓËÛË. ÁÒ ı Û ÌÊˆÓ Ûˆ Ì Û fiùè Ûˆ Ó ÁÈÓ Ó Î appleôè Ï ıë ÛÙÔ ÂÈÚÈÛÌÔ. apple ÚÍ Πappleôè - Ó ÏËÙÈÎfiÙËÙ. ÏÏ, Ó apple Ú ÎÔÏÔ ı ÛÂÙÂ È ÚÔÓÈÎ appleò ÏÂÈÙÔ ÚÁËÛ Ó Î appleôèôè, ı È - appleèûùòûâùâ fiùè ÌÔÓ ÈÎfi ÙÔ ÛÙfi Ô Ù Ó Ó ÌË Û ÓÂÈÛÊ ÚÂÈ Ô appleïô ÙÔ ÒÛÙÂ Ó appleô Úˆı ٠ÙÂ Ë Î ÚÓËÛË Ó ÈÔÚıÒÛÂÈ È ÚıÚˆÙÈ- Î appleúô Ï Ì Ù Î È Ó ÚıÂÈ Û appleôúâ Û - ÁÎÚÔ ÛË Ì ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô. ÂÓ ı ÙÔ Î - ÓÔ Ì ÙÔ Ù ÚÈ. È Ó appleôï ÌÂÁ ÏÔ È ÛÙËÌ ÙÔ ËÚ- Ó ÙÔ Ó Û ËÙ ÛÂÈ ÔappleÔÈ appleôùâ Ì ÙÚ ÛÙÚ - ÊÔÓÙ Ó ÂÓ ÓÙ ÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, fiappleˆ - Ù Ó Ë ÍËÛË ÎÏ Ì Î ÁÈ ÙÔ ÓÂÔÂÈÛÂÚ Ô- Ì ÓÔ, ÙÔ apple ÁˆÌ ÙË Δ Î È ÌÈÛıÒÓ. - ÌÂÚ Ï Ù fiùè Ù Û ËÙ ÙÂ. appleôèô ı Û appleâè fiùè Ùfi appleôùâïâ ÌÌÂÛË apple Ú Ô fiùè Ë ÛÙ - ÛË Û Ù Ó Ï Óı ÛÌ ÓË; appleôèôè, applefi ÙËÓ Ó ÚÍË ÙË ÎÚ ÛË, ıâò- ÚËÛ Ó fiùè Ù Ó Ú Û Â Î ÈÚ Ó appleúôˆı ÛÔ Ó ÙÈ appleôïèùèî ÙÔ. ÂÓ ˆ Î ÌÈ ÌÊÈ ÔÏ fi- ÙÈ Ó apple ÚÓÔÓÙ Ó Ù Ù Ì ÙÚ ı ËÙÔ Û Ó Î È ÏÏ. ÌÂ Ï Ì fiùè ÙÔ Î ıâù appleú appleâè Ó appleúô- ÛÌÂÙÚÂ Ù È Ì Û ÛÙ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó Â ÔÌ Ó. Ó Ì appleô Ë È Ù appleòóâù È appleôï ÓˆÚ appleô- Ï ÚÁ ÂÓ Ê ÚÓÂÈ Î Ó Ó appleôù ÏÂÛÌ. ΔÔ ÁÂ- ÁÔÓfi Î È ÌfiÓÔ fiùè ÙÔ ÂÈ appleô ˆÚ ÛÂÈ - applefi È ÚÔÓÈÎ ı ÛÂÈ Â ÓÂÈ ÎÚÈ Ò ÙËÓ Î - Ù ÓfiËÛË appleô Ô Ì ÁÈ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ. Ó ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÔ ÌÂ Û Ó ÈÓÂÙÈÎ ı appleôù Ô ÌÂ. È ÂÓ ı Â Ó È appleôù ÙÔ ÙÔ ÃÚÈÛÙfiÊÈ, ÏÏ fiïˆó. Κανένας από την ομάδα των «σοφών» δεν σχετίζεται με το ΑΚΕΛ ÙËÓ ÙÂÏÂ Ù Û Û Ó ÓÙ ÍË ÛÙËÓ Â Ù Π٠ÁÁ ÏÂÈ appleúôûapple ıâè applefiûî Ë ÙÔ ÚÔ- ÚÔ applefi Ó ÌÂÈ ÂÓÙfi Î È ÂÎÙfi appleúô appleô ÏfiÁˆ Û ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ı ÏÔ Ó Ó Ô Ó ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô. Ù appleâè fiùè «ÙÔ appleôèôè ı Ô Ó ÔÊ ÏË applefi ÙË È ÈÎ - Û, ı ÂÍ ÚÙËı applefi ÙÈ appleôïèùèî appleôê ÛÂÈ appleô ı ÏËÊıÔ Ó». È Î ÙÈ Ù ÙÔÈÔ Î ÙËÁÔÚÂ Ù È Î È ÙÔ. ŸÙÈ ÂappleÈ ÈÒÎÂÈ ÙËÓ È Ê ÓÂÈ Ò- ÛÙÂ Ó ÂÍ appleëúâù ÛÂÈ ÈÎÔ ÙÔ ÛÙfi Ô ÌÂÙ Í ÏÏˆÓ Î È ÙËÓ Ó ıâûë ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË Û Â- Ù ÈÚ  ڈÛÈÎÒÓ Û ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ÚfiÓÔ ı  ÍÂÈ appleò ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ Ô Î ı Ó. ÔÌ ˆ fi,ùè Î È Ó appleô Ì ٠ÙË ÛÙÈÁÌ ı Â Ó È ÛÙÔÓ Ú. Ô Â Ù fiìˆ È Ê ÓÂÈ ; appleôèôè ÂappleÈÎ ÏÔ ÓÙ È ÙËÓ appleâúèıˆúèôappleô ËÛË - ÙfiÌˆÓ Î È ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ appleô ıâˆúô ÓÙ È appleèô - ÓÂÍ ÚÙËÙÔÈ Î È ÙÔÓ ÈÔÚÈÛÌfi ÛÙË ı ÛË ÙÔ - ÙfiÌˆÓ appleô Ú ÛÎÔÓÙ È appleèô ÎÔÓÙ ÂÏ Á ÔÓÙ È applefi ÙËÓ Î ÚÓËÛË. ÔÈ Â Ó È Ë Û ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË ÂappleÈÙÚÔapple ÙˆÓ ÂappleÈÛÙËÌfiÓˆÓ appleô ı Û Ì Ô ÏÂ Ô Ó ÙÔ ÎÚ - ÙÔ ; ÁÒ ÂÓ Í Úˆ Î Ó Ó applefi ÙÔ Ó ÂÈ Ô- appleôè appleôùâ Û ÛË Ì ÙÔ. Î. Û ÓË ÂÈ appleâè ËÌfiÛÈ fiùè Ùfi ÂÈ Î ÓÂÈ ÙË Û ÌÊˆÓ Ì ÙË Noble Î È Ù ÂÈ Ôı ÛÙ appleôïèùèî ÎfiÌÌ Ù. Î. Û ÓË Â Â apple ÚÂÈ ÚÌÔ ÈfiÙËÙ applefi ÙÔÓ Ùfi- Ù appleô ÚÁfi appleô ÊÔÚÔ Û Ó Î È ÙË Ï Ë appleôïèùèîòó appleôê ÛˆÓ. ÔÏ ÛˆÛÙ, Î Ù ÙËÓ appleô ÌÔ, Ë appleô ÚÁfi  appleâ fiùè ÙÈ appleôïèùèî appleôê ÛÂÈ ÙÈ apple Ú- ÓÔ Ó Ù appleôïèùèî appleúfiûˆapple. ΔÔ ı Ì ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ÂÈ Ô appleù : Ì Â Ó È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ. appleú appleâè Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÔ Ì Ì ÙÚfiappleÔ appleô ı Â- Í ÛÊ Ï ÂÈ fiùè Ù ÛÔ ı ÍÈÔappleÔÈËıÔ Ó appleúô fi- Κριτήριο για το φυσικό αέριο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού ÊÂÏÔ ÙÔ Û ÓfiÏÔ ÙÔ Î appleúè ÎÔ Ï Ô.  ÙÂÚË Â Ó È Ë appleôïèùèî. Ù ÙË ÛÙÈÁÌ apple Ú ÂÈ ÌÈ - ÌÂÚÈÎ ÓÈÎ ÂÙ ÈÚÂ Ë ÔappleÔ appleúô ˆÚ Ì Áˆ- ÙÚ ÛÂÈ, ÁÂÁÔÓfi appleô Ì ÂÈ ÔËı ÛÂÈ Û appleôï ÌÂÁ ÏÔ ıìfi Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple ÛÔ Ì ÙËÓ ÙÔ ÚÎÈÎ ÂappleÈıÂÙÈÎfiÙËÙ Î È appleâèï. Ù Ó Î Îfi ÁÈ ÙËÓ appleúô Ó apple Ú ÂÈ Î È ÂÙ ÈÚ applefi ÙË ƒˆû, ÙË ÏÏ ÙË ÂÚÌ Ó ; Í ÚÙ Ù È Ì appleôèô fiúô ªÂ fiúô appleô ı Â Ó È Û ÌÊ ÚÔÓÙ ÁÈ ÙÔÓ Î appleúè Îfi Ï fi.  ΠÌÈ ÒÚ ÂÓ Á ÓÂÙ È ËÌfiÛÈ È appleú ÁÌ Ù ÛË ÁÈ Ù Ù ı Ì Ù. Ò Î appleôèôè ı ÏÔ Ó Ù apple ÓÙ Ó Ï appleô Ó ÙÔ Êˆ ÙË ËÌÔ- ÛÈfiÙËÙ. Ó Ùfi appleô ÂappleÈı Ì ÙÔ fiappleˆ  apple Ù  - Ó È ÙÔ Û ÌÊ ÚÔÓ ÙÔ ÙfiappleÔ, ÁÈ Ù ÂÓ ÂappleÂÏ ÁË Ì Û Ó ÈÓÂÙÈÎ Ï ÛË, appleô Ó ÂÎÌË ÂÓ ÂÈ ÙËÓ Î appleô Î È Ó appleô ÚÂÒÓÂÈ ÙÈ ÏÏÂ Ó - ÌÂÈ Ó ÂÚÁ ÛÙÔ Ó appleúô Ì ÎÔÈÓ Î Ù ı ÓÛË; Ÿappleˆ ; È Ù ÂÓ Î ÏÂÛÂ Ô Úfi ÚÔ ÃÚÈÛÙfiÊÈ Ù ÎfiÌ- Ì Ù Ó ÂÈÛËÁËıÔ Ó Î appleôèô «ÛÔÊÔ» Î È Ó ÂappleÈÏÂÁÔ Ó apple ÓÙ ÎÔÈÓ appleô Ô ; appleúâappleâ Ó Î ı ÛÔ Ì Ì ٠ÎfiÌÌ Ù Ó - appleôê Û ÛÔ Ì ÙË Û ÓıÂÛË ÙË ÔÌ ÙˆÓ «ÛÔÊÒÓ»; ÙÔ Ù ÏÔ ı Î ÂÚÓÔ Ó ÙÔÓ ÙfiappleÔ ÔappleÔÈÔÈ appleôùâ Ï- ÏÔÈ ÂÎÙfi applefi ÂΠÓÔ appleô ÂÈ ÂÎÏ ÍÂÈ Ô Ï fi. ΔÔ appleôïèùèîfi Ì Û ÛÙËÌ Â Ó È Ù ÙÔÈÔ appleô ÂÍ ÛÊ Ï - ÂÈ fiùè Ô Úfi ÚÔ ÂÎÏ ÁÂÙ È ÁÈ apple ÓÙ ÚfiÓÈ Î È ÌfiÓÔ ÁÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÏfiÁÔ appleôì ÎÚ ÓÂÙ È. applefi Î Ó Ó Úfi ÚÔ ÂÓ ËÙ ıëîâ Ó apple Ú ÈÙËıÂ, ÂappleÂÈ appleòïâûâ ÙËÓ appleôûù ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÔÌÌ ÙˆÓ. Úfi ÚÔ Â Â ÎÏËı Û apple Ú ÙËÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ Â ı ÓÒÓ appleô ÙÔ Î Ù ÏfiÁÈ Â ÙÔ applefiúèûì Ô- Ï Ô Ò Î È Ô ÚfiÓÈ Î appleôèôè Î ÏÔ Û Ó ÙÔÓ Úfi-  ÚÔ Ó apple Ú ÈÙËıÂ, ÂappleÂÈ È ÊˆÓÔ Û Ó Ì ÙÔ ÂÈÚÈÛÌÔ ÙÔ Û appleúè Îfi Î È ÔÈÎÔÓÔÌ. Η συζήτηση για τις προεδρικές είναι πρόωρη, λέει ο ηγέτης του ΑΚΕΛ στον Αντώνη Πολυδώρου. ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ú ÛË 2 ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2009 - ΔÂ Ô 60. Î ÔÛË È Ó ÌÂÙ È ˆÚÂ Ó Ì Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «ª ƒπ» 3

Ú ÛË 2 ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2009 - ΔÂ Ô 60. Î ÔÛË È Ó ÌÂÙ È ˆÚÂ Ó Ì Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «ª ƒπ» 3 editorial Ú ÛË 2 ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ Ë ÎÚ ÛË apple ÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙ ÙÔ Úfi- ÏÔ. È fiù Ó Ï Ì ÎÚ ÛË ÂÓ Ó ÊÂÚfiÌ ÛÙ ÛÙË ÁÓˆÛÙ, ÏÏ ÛÙËÓ ÏÏË, Û ÂΠÓË appleô ÛÎÔapple - ̈ apple Ú ÌÂÏÔ ÌÂ. Ì ÛÙ fiïôè ÛÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔÈ

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ;

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; Ó Ë Ó ÚÔÓÈ Ù Ó appleúô fió appleò ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΚΡΥΒΕ ΤΟ 2011 ΠΟΛΛΑ ΚΙ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΧΡΟΝΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΟΠΩΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιβίωση της Ευρώπης κρέμεται από ένα επιτόκιο Τα τρία σενάρια είναι: δημιουργία ευρωομολόγου, εκτύπωση ευρώ και αποκλεισμός της Ιταλίας

Η επιβίωση της Ευρώπης κρέμεται από ένα επιτόκιο Τα τρία σενάρια είναι: δημιουργία ευρωομολόγου, εκτύπωση ευρώ και αποκλεισμός της Ιταλίας 1967-68 À ø π Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 161 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π ªπ ƒ SMALL πã πƒ π BUSINESSES Essential apple Ú ÙËÙÂ Professional Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Telecommunications ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Alcatel OmniPCX Office Compact Edition Alcatel OmniPCX Office Compact Edition *

Διαβάστε περισσότερα

Το τελευταίο χαρτί Παπανδρέου σε δύσβατο διεθνές περιβάλλον Αγγίζει και την Κύπρο η πολιτική και οικονομική χιονοστιβάδα στην Ελλάδα

Το τελευταίο χαρτί Παπανδρέου σε δύσβατο διεθνές περιβάλλον Αγγίζει και την Κύπρο η πολιτική και οικονομική χιονοστιβάδα στην Ελλάδα À ø π Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 139 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣHMEPA Αθλητισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Παρτίδα θερμών κινήσεων για το μοίρασμα της πίτας

Παρτίδα θερμών κινήσεων για το μοίρασμα της πίτας À ø π Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011 ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 153 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΦΑΝΙΕΡΟΥ Τα πολιτικά μηνύματα πίσω από

Διαβάστε περισσότερα

Τρία τα κλειδιά σύμπραξης ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ

Τρία τα κλειδιά σύμπραξης ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ À ø π Κυριακή 5 Αυγούστου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 198 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ Αθλητισμός, σελ. 11 Οικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

«Έξοδος» τραπεζών από Ελλάδα Τράπεζα Κύπρου και Alpha Bank εξετάζουν ανταλλαγή των χαρτοφυλακίων τους

«Έξοδος» τραπεζών από Ελλάδα Τράπεζα Κύπρου και Alpha Bank εξετάζουν ανταλλαγή των χαρτοφυλακίων τους À ø π Κυριακή 19 Αυγούστου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 200 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΑNTΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Δεν θα βρεθούμε σε δίλημμα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh BÈÔÁÚ ÊÈÎ Â Ë Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh µèôáú ÊÈÎ Â Ë ÙËÓ Ê ÁËÛË, ÂÎÙfi applefi ÙËÓ ËÛË, appleô ÌÂÏÂÙ Û Ì ÛÙËÓ appleúôëáô ÌÂ- ÓË ÂÓfiÙËÙ, Ó ÎÔ Ó Î È ÔÈ ÈËÁ ÛÂÈ Î È ÔÈ Ì ÚÙ Ú Â (appleúôêôúèî ÁÚ -

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθοδος της Triple Five στην Κύπρο Συναντήσεις την Τετάρτη με τον Πρόεδρο και τον υπουργό Οικονομικών στον οποίο πιστώνεται η επιτυχία

Κάθοδος της Triple Five στην Κύπρο Συναντήσεις την Τετάρτη με τον Πρόεδρο και τον υπουργό Οικονομικών στον οποίο πιστώνεται η επιτυχία À ø π Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 177 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 12 Σ H M E PA ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Πώς βοηθάμε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παρτίδα των μνηστήρων

Η πρώτη παρτίδα των μνηστήρων À ø π Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012 B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 174 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 12 Σ H M E PA ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Επαφές από Μάρτιο για κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Στο Υπουργικό η αρχή των ευθυνών Εντός των ημερών η κλήτευση του Προέδρου Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή για την τραγωδία

Στο Υπουργικό η αρχή των ευθυνών Εντός των ημερών η κλήτευση του Προέδρου Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή για την τραγωδία À ø π Κυριακή 21 Αυγούστου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 148 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) OIKONOMIA ΣHMEPA Αμυδρό φως στο τούνελ για το

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι συμφώνησαν να κυβερνήσουν Οι υποχωρήσεις Αναστασιάδη, οι τρεις θέσεις-κλειδιά και τα 10 σημεία-πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης

Έτσι συμφώνησαν να κυβερνήσουν Οι υποχωρήσεις Αναστασιάδη, οι τρεις θέσεις-κλειδιά και τα 10 σημεία-πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης À ø π Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 202 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 4,90 (ª TO CD) ΣHMEPA O Γ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Στο «ψυγείο» η διεθνής διάσκεψη

Στο «ψυγείο» η διεθνής διάσκεψη À ø π Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 175 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ www.kathimerini.com.cy 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Στο «ψυγείο»

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα με φόντο τα επιτόκια

Μέτρα με φόντο τα επιτόκια À ø π Κυριακή 3 Ιουλίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 141 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ WIKILEAKS Υποσχέσεις Χριστόφια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με βάση τους Κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία, που ορίζουν κοινούς κανόνες διαχείρισης, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο για τριπλή συγχώνευση με Eurobank και Ταχ. Ταμιευτήριο

Το σενάριο για τριπλή συγχώνευση με Eurobank και Ταχ. Ταμιευτήριο Η πρόταση - ματ στην Τρόικα Η κίνηση Σαμαρά- Στουρνάρα που απεγκλωβίζει τη λήψη πρόσθετων μέτρων Η κόντρα ΔΝΤ και Ε.Ε. για το συνολικό ζήτημα επίλυσης του ελληνικού χρέους ΣΕΛ. 2, 3 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Fund

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα μηδέν για την Ελλάδα Το πολύ βαθύ «κούρεμα» του χρέους προκαλεί δέος στην Ευρώπη και τρομάζει την Κύπρο

Ώρα μηδέν για την Ελλάδα Το πολύ βαθύ «κούρεμα» του χρέους προκαλεί δέος στην Ευρώπη και τρομάζει την Κύπρο À ø π Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011 B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 157 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Το ΔΗΚΟ κλίνει προς συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτα να αλλάξει η κυβέρνηση» Ο Αρχιεπίσκοπος αρνείται επί του παρόντος τακτοποίηση φορολογιών της Εκκλησίας

«Πρώτα να αλλάξει η κυβέρνηση» Ο Αρχιεπίσκοπος αρνείται επί του παρόντος τακτοποίηση φορολογιών της Εκκλησίας πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 52 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις προεδρικές ο Χριστόφιας

Προς τις προεδρικές ο Χριστόφιας À ø π Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2012 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 168 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ www.kathimerini.com.cy 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Προς τις

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμος να αποσυρθεί χάριν λύσης Συνέντευξη Σταύρου Μαλά: Η πολιτική μου θα είναι απολύτως συμβατή με αυτήν του ΑΚΕΛ

Έτοιμος να αποσυρθεί χάριν λύσης Συνέντευξη Σταύρου Μαλά: Η πολιτική μου θα είναι απολύτως συμβατή με αυτήν του ΑΚΕΛ À ø π Κυριακή 24 Ιουνίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 192 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 7,90 (ª TO DVD) ΣHMEPA ΓIANNAKHΣ ΟΜΗΡΟΥ Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Βολές Αναστασιάδη κατά Καραμανλή «Τον βόλεψε στο Κυπριακό ο απογαλακτισμός του Προέδρου Χριστόφια από οτιδήποτε το ελληνικό»

Βολές Αναστασιάδη κατά Καραμανλή «Τον βόλεψε στο Κυπριακό ο απογαλακτισμός του Προέδρου Χριστόφια από οτιδήποτε το ελληνικό» πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 48 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορώ» Πολυβίου κατά πάντων Ευθύνες στον Πρόεδρο, «ένοχες» και οι διαχρονικές παθογένειες του πολιτικού συστήματος

«Κατηγορώ» Πολυβίου κατά πάντων Ευθύνες στον Πρόεδρο, «ένοχες» και οι διαχρονικές παθογένειες του πολιτικού συστήματος À ø π Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 154 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι βλέπουν Προεδρικό το 2013

Ποιοι βλέπουν Προεδρικό το 2013 À ø π Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 146 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Ποιοι βλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

«Ξέπλεναν» στην Κύπρο τα κέρδη από το στοίχημα

«Ξέπλεναν» στην Κύπρο τα κέρδη από το στοίχημα À ø π Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 140 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΑΠΟΚΑΛYΨΕΙΣ WIKILEAKS Ο Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητούνται λύσεις και ηγεσία

Ζητούνται λύσεις και ηγεσία À ø π Κυριακή 17 Ιουλίου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 143 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Ζητούνται λύσεις και ηγεσία Η τραγωδία στη ναυτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανατροπή πολιτικού σκηνικού

Ανατροπή πολιτικού σκηνικού À ø π Κυριακή 24 Ιουλίου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 144 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣHMEPA Συμφώνησαν

Διαβάστε περισσότερα

Η απειλή των ξένων οίκων για τις Τράπεζες αν δεν εκλεγεί ισχυρή κυβέρνηση στις 6 Μαΐου

Η απειλή των ξένων οίκων για τις Τράπεζες αν δεν εκλεγεί ισχυρή κυβέρνηση στις 6 Μαΐου Κοίτα ποιος μιλάει... Οταν η Γιάννα προσδοκά νέα γενιά ηγετών, όπως προφανώς η ίδια, που κατέστρεψε με τη χλιδή της Ολυμπιάδας την ελληνική οικονομία ΣΕΛ. 70 Το παρασκήνιο για την Κασσιόπη Ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μας δεσμεύει όλους η απόφαση και η ανυπακοή θα έχει συνέπειες «Η ασυνέπεια στο όνομα μιας ακόρεστης προσωπικής φιλοδοξίας ελέγχεται»

Μας δεσμεύει όλους η απόφαση και η ανυπακοή θα έχει συνέπειες «Η ασυνέπεια στο όνομα μιας ακόρεστης προσωπικής φιλοδοξίας ελέγχεται» À ø π Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 206 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ «Δεν αποκλείεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό μπαίνει ξανά στο περιθώριο Στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2011 εστιάζουν πλέον τα κόμματα

Το Κυπριακό μπαίνει ξανά στο περιθώριο Στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2011 εστιάζουν πλέον τα κόμματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 43 MOΔΑ Σελ. 31 Kόντρα στα e-book Δια χειρός Ντιόρ Παρά τα καθημερινά τεχνολογικά άλματα και την εξάπλωση των e-readers, τα συμβατικά έντυπα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Επίδειξη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Το τουρκικό πακέτο για τις εντατικές Τα συμφωνηθέντα θα ανακοινωθούν στην Κύπρο και θα περιγραφούν σε έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας

Το τουρκικό πακέτο για τις εντατικές Τα συμφωνηθέντα θα ανακοινωθούν στην Κύπρο και θα περιγραφούν σε έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 47 Tρισδιάστατη TV Το 2010 θα είναι η χρονιά κατά την οποία η τεχνολογία 3D θα αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως και στους οικιακούς τηλεοπτικούς δέκτες. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Σελ. 44 Mercedes S 400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα Άψον σημαίνει άναψε στην ποντιακή διάλεκτο. Γι αυτό και το λογότυπό μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

45 μέρες φωτιά για τη Λευκωσία Πρέπει να οριστικοποιήσει τις προτάσεις της, να διαβουλευτεί στο εσωτερικό και να ολοκληρώσει με την Τρόικα

45 μέρες φωτιά για τη Λευκωσία Πρέπει να οριστικοποιήσει τις προτάσεις της, να διαβουλευτεί στο εσωτερικό και να ολοκληρώσει με την Τρόικα À ø π Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 204 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Οι θέσεις Λιλλήκα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι κρύβει ο ψυχρός πόλεμος στο ΔΗΚΟ

Τι κρύβει ο ψυχρός πόλεμος στο ΔΗΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 47 Φθηνή ενέργεια Ανεμογεννήτριες στον αέρα, ανακύκλωση ρύπων και αξιοποίηση των ωκεανών. Καινοτόμες τεχνολογίες για πράσινη ενέργεια. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Σελ. 44 Fiat Punto Evo Έκαστος στο είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Κατακραυγή κατά πολιτικών

Κατακραυγή κατά πολιτικών À ø π Κυριακή 15 Ιουλίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 195 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª ƒ º ƒ ) - 7,90 (ª À øª ) ΣHMEPA ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Θεραπείες-σοκ

Διαβάστε περισσότερα

Ο γερμανικός σχεδιασμός για βαθιές τομές στην Ε.Ε. Πέμπτη και Παρασκευή η κρισιμότερη Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε. και Ευρωζώνης

Ο γερμανικός σχεδιασμός για βαθιές τομές στην Ε.Ε. Πέμπτη και Παρασκευή η κρισιμότερη Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε. και Ευρωζώνης À ø π Κυριακή 4 Δεκεμβρίου B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 163 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 12 Σ H M E PA Ο Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ» Προτείναμε 18 δήμους στον

Διαβάστε περισσότερα

Με το βλέμμα στα Κατεχόμενα

Με το βλέμμα στα Κατεχόμενα À ø π Κυριακή 18 Απριλίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 77 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË Με το βλέμμα στα Κατεχόμενα ıâ

Διαβάστε περισσότερα

Προεκλογικοί ελιγμοί ενόψει Μνημονίου Η ριψοκίνδυνη τακτική Χριστόφια, τα διλήμματα Αναστασιάδη και η κλεψύδρα που αδειάζει σε δέκα μέρες

Προεκλογικοί ελιγμοί ενόψει Μνημονίου Η ριψοκίνδυνη τακτική Χριστόφια, τα διλήμματα Αναστασιάδη και η κλεψύδρα που αδειάζει σε δέκα μέρες À ø π Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 207 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 5,90 (ª TO CD) ΣHMEPA ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ Χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχει πρόβλημα στήριξης των τραπεζών Ο Αθ. Ορφανίδης διαφωνεί με τους Moody s και με την «πολιτική απόφαση» για «κούρεμα»

Δεν υπάρχει πρόβλημα στήριξης των τραπεζών Ο Αθ. Ορφανίδης διαφωνεί με τους Moody s και με την «πολιτική απόφαση» για «κούρεμα» À ø π Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 160 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣHMEPA Αθλητισμός, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναταράξεις στην εποχή του ΔΝΤ Με στρατηγική πόλωσης Παπανδρέου και Σαμαράς Ρήγματα στα κόμματα Νέες κινητοποιήσεις

Αναταράξεις στην εποχή του ΔΝΤ Με στρατηγική πόλωσης Παπανδρέου και Σαμαράς Ρήγματα στα κόμματα Νέες κινητοποιήσεις A-01-090510-A 08-05-10 14:58 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91ο B Aρ. φύλλου 27.467 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 2,00 Με τις προσφορές 4,00

Διαβάστε περισσότερα

Στοχευμένη αποστολή από τον Μπαν Κι Μουν

Στοχευμένη αποστολή από τον Μπαν Κι Μουν ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 43 e-φίμωση Περίπου 20 καθεστώτα στον κόσμο ασκoύν «συστηματικό» ή «ουσιώδη» έλεγχο με πολιτικά κριτήρια. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Σελ. 41 ΜΟΔΑ Σελ. 31 Ferrari με νέα F10 Ανδρικό όνομα Η Ferrari παρουσίασε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτοί λογαριασμοί ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ μάχη για την πρωτιά και την επόμενη μέρα

Ανοικτοί λογαριασμοί ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ μάχη για την πρωτιά και την επόμενη μέρα À ø π Σάββατo 14 - Κυριακή 15 Μαΐου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 134 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Ανοικτοί λογαριασμοί ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ μάχη για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Auohaus & Auo Service Praxis επέλεξαν τη Würh ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε τώρα κι εσείς την ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Κινήσεις ισορροπίας από Χριστόφια Στόχος η διατήρηση των συμμάχων του, ώστε να μην αποκτήσει ο ΔΗΣΥ πλεονέκτημα συμμαχιών εξουσίας

Κινήσεις ισορροπίας από Χριστόφια Στόχος η διατήρηση των συμμάχων του, ώστε να μην αποκτήσει ο ΔΗΣΥ πλεονέκτημα συμμαχιών εξουσίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 43 MOΔΑ Σελ. 31 Ψηφιακοί ντετέκτιβ Κλασική αξία Ένα σημαντικό όπλο στην υπηρεσία των αρχών α- σφαλείας για δίωξη του ε- γκλήματος. Συσχετίζουν ευρήματα και κατευθύνουν τις έρευνες. Οι περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΣΥ με 26,5% και ΑΚΕΛ με 26,1%

ΔΗΣΥ με 26,5% και ΑΚΕΛ με 26,1% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 43 MOΔΑ Σελ. 31 Με το...γάντι Από άνδρες για γυναίκες Στο εγγύς μέλλον ο άνθρωπος θα χρησιμοποιεί εξ... αποστάσεως τα κομπιούτερ. Με το σύστημα G-speak, οι νέες οθόνες θα «καταλαβαίνουν»

Διαβάστε περισσότερα

Βέτο Καρογιάν για Αναστασιάδη «Οι διαφορές που μας χωρίζουν είναι περισσότερες από αυτά που μας ενώνουν», τονίζει ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ

Βέτο Καρογιάν για Αναστασιάδη «Οι διαφορές που μας χωρίζουν είναι περισσότερες από αυτά που μας ενώνουν», τονίζει ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ À ø π Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011 ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 156 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA Ο Α. ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ «Κ» Αναμένοντας ανθυποψήφιο «Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λιλλήκας οριακά μπροστά από τον Μαλά ΔΗΜΟΣΚOΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Παραμένει φαβορί ο Ν. Αναστασιάδης αλλά 95% του κόσμου φοβάται την κρίση

Ο Λιλλήκας οριακά μπροστά από τον Μαλά ΔΗΜΟΣΚOΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Παραμένει φαβορί ο Ν. Αναστασιάδης αλλά 95% του κόσμου φοβάται την κρίση ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΣ 2012 À ø π Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 214 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα μέτρα με σφραγίδα Κομισιόν -ΔΝΤ

Πρώτα μέτρα με σφραγίδα Κομισιόν -ΔΝΤ A-01-251209 23-12-09 19:28 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91ο B Aρ. φύλλου 27.362 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 www.kathimerini.gr 2,00 Με τις προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Οι πολίτες απέναντι στον Πρόεδρο

Οι πολίτες απέναντι στον Πρόεδρο À ø π Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 155 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Οι πολίτες απέναντι στον Πρόεδρο Πολιτική κρίση με ανεξέλεγκτες

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Ομπάμα υπέρ Ταλάτ

Παρέμβαση Ομπάμα υπέρ Ταλάτ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Σελ. 41 MOΔΑ Σελ. 31 Nέα εποχή της F1 Tρία σε ένα O Δημήτρης Γιόκκας αναλύει τις ο- μάδες που διεκδικούν φέτος τον τίτλο της F1, με τις προβλέψεις να πέφτουν στο κενό για το ποιος θα είναι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο δανεισμός το μεγάλο στοίχημα

Ο δανεισμός το μεγάλο στοίχημα ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1 Σελ. 41 MOΔΑ Σελ. 31 Οι ρομαντικές εποχές Γραμμή 3D Ο Δημήτρης Γιόκκας, με αφορμή την 25η επέτειο του Αυστραλιανού Grand Prix, γυρίζει πίσω τους δείκτες του ρολογιού και επιστρέφει στις ρομαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπουν ήδη blame game οι διπλωμάτες Ανησυχία για τη στάση των δύο ηγετών

Βλέπουν ήδη blame game οι διπλωμάτες Ανησυχία για τη στάση των δύο ηγετών À ø π Σάββατο 14 -Κυριακή 15 Αυγούστου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 94 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο Γραμμικ ς Προγραμματισμ ς 7 Μια βιοτεχνία παιγνιδιών διαθέτει σε πανελλήνια βάση δ ο διαφορετικά είδη νεροπίστολων, το Space Ray και το Super X-Ray. Τα δ ο παιγνίδια, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξ

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Ακροβασίες στην οικονομία

Ακροβασίες στην οικονομία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 43 Αλματα ελπίδας Οι τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις του 2009, άφησαν ισχυρή παρακαταθήκη για ένα καλύτερο αύριο. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Σελ. 41 Renault Scenic Μοντέρνα εμφάνιση, κινητήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Δύσκολο αλλά καλύτερο το 2011 Oι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία μπορούν να μετατρέψουν τη χρονιά σε ορόσημο για το μέλλον

Δύσκολο αλλά καλύτερο το 2011 Oι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία μπορούν να μετατρέψουν τη χρονιά σε ορόσημο για το μέλλον À ø π Σάββατο 1 Iανουαρίου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 114 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Το Σχέδιο Β δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

Βολεύτηκαν στο ανακοινωθέν του Εθνικού Κοινή δήλωση από τα κόμματα που μπορεί να τύχει ερμηνειών και αξιοποίησης αναλόγως προθέσεων

Βολεύτηκαν στο ανακοινωθέν του Εθνικού Κοινή δήλωση από τα κόμματα που μπορεί να τύχει ερμηνειών και αξιοποίησης αναλόγως προθέσεων πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 47 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΗΚΟ δεν φεύγει από την κυβέρνηση Αποχώρηση του κόμματος θα ισοδυναμούσε με πολιτικό πραξικόπημα, τονίζει στην «Κ» ο Μάριος Καρογιάν

Το ΔΗΚΟ δεν φεύγει από την κυβέρνηση Αποχώρηση του κόμματος θα ισοδυναμούσε με πολιτικό πραξικόπημα, τονίζει στην «Κ» ο Μάριος Καρογιάν À ø π Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 102 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοδος Αναστασιάδη, δεύτερος ο Μαλάς ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Ο Λιλλήκας συγκρατεί 43,7% του ΔΗΚΟ, ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών ενός γύρου

Άνοδος Αναστασιάδη, δεύτερος ο Μαλάς ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Ο Λιλλήκας συγκρατεί 43,7% του ΔΗΚΟ, ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών ενός γύρου À ø π Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 218 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Απαιτείται ο εποπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιεπίσκοπος υπέρ Λιλλήκα Λάβρος κατά του Δημήτρη Χριστόφια: «Έφεραν τον τόπο σε άθλια κατάσταση»

Αρχιεπίσκοπος υπέρ Λιλλήκα Λάβρος κατά του Δημήτρη Χριστόφια: «Έφεραν τον τόπο σε άθλια κατάσταση» À ø π Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 193 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 7,90 (ª TO DVD) ΣHMEPA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Η Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμοί για τριμερή στις 18 Νοεμβρίου Ανοικτή ακόμη η ατζέντα, ενώ κρίσιμο θεωρείται το 15νθήμερο για τη γεφύρωση διαφορών στο περιουσιακό

Σχεδιασμοί για τριμερή στις 18 Νοεμβρίου Ανοικτή ακόμη η ατζέντα, ενώ κρίσιμο θεωρείται το 15νθήμερο για τη γεφύρωση διαφορών στο περιουσιακό À ø π Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 105 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi Σχεδιασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για κυβέρνηση-αντιπολίτευση Πρωτοφανής απαισιοδοξία και ιστορικά αρνητικό ρεκόρ για την κυβέρνηση

Δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για κυβέρνηση-αντιπολίτευση Πρωτοφανής απαισιοδοξία και ιστορικά αρνητικό ρεκόρ για την κυβέρνηση À ø π Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 125 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣHMEPA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροχιοδεικτικά προς ΟΗΕ για Ντάουνερ Βολές από Λευκωσία - Αθήνα και δίλημμα Χριστόφια για αποστολή επιστολής στον Μπαν Κι Μουν

Τροχιοδεικτικά προς ΟΗΕ για Ντάουνερ Βολές από Λευκωσία - Αθήνα και δίλημμα Χριστόφια για αποστολή επιστολής στον Μπαν Κι Μουν À ø π Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 121 Σ H M E PA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΒ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ Θα φάνε σκάγια όσοι προτρέξουν για τις προεδρικές εκλογές Την κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, να μας σέβεστε Οι όροι Καρογιάν για τη βελτίωση της συνεργασίας

Πρόεδρε, να μας σέβεστε Οι όροι Καρογιάν για τη βελτίωση της συνεργασίας À ø π Κυριακή 11 Ιουλίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 89 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

H αβεβαιότητα στην Ελλάδα αγγίζει τώρα και την Κύπρο

H αβεβαιότητα στην Ελλάδα αγγίζει τώρα και την Κύπρο À ø π Κυριακή 29 Μαΐου 2011 B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 136 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ www.kathimerini.com.cy Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Τρεις επιστήμονες

Διαβάστε περισσότερα

Απεφεύχθη το σοκ όχι όμως και το δέος Η αβεβαιότητα στην Ελλάδα δημιουργεί έντονο προβληματισμό, ενώ στη Marfin τρέχουν οι εξελίξεις

Απεφεύχθη το σοκ όχι όμως και το δέος Η αβεβαιότητα στην Ελλάδα δημιουργεί έντονο προβληματισμό, ενώ στη Marfin τρέχουν οι εξελίξεις À ø π Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 159 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Με τη δραχμή θα βούλιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι καυτές ατζέντες του Δεκέμβρη

Οι καυτές ατζέντες του Δεκέμβρη πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 51 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιεπίσκοπος κατά πάντων

Αρχιεπίσκοπος κατά πάντων À ø π Κυριακή 12 Ιουνίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 138 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ www.kathimerini.com.cy Οικονομική, σελ. 8 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Μνημόνιο παίζονται οι προεδρικές Η βαριά σκιά της Τρόικας αναγκάζει ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ να διαμορφώσουν ανάλογες εκλογικές τακτικές

Στο Μνημόνιο παίζονται οι προεδρικές Η βαριά σκιά της Τρόικας αναγκάζει ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ να διαμορφώσουν ανάλογες εκλογικές τακτικές À ø π Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 197 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣHMEPA Αθλητισμός, σελ. 11

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικός βαθμός για την κυβέρνηση Γενική επίδοση κάτω από τη βάση Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ψήφο εμπιστοσύνης από το 55%

Αρνητικός βαθμός για την κυβέρνηση Γενική επίδοση κάτω από τη βάση Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ψήφο εμπιστοσύνης από το 55% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 43 MOΔΑ Σελ. 31 Ελληνικό www Ρούχα...επαναστατικά Μια τεράστια ασύρματη κοινότητα αναπτύσσεται με ραγδαία ταχύτητα στην Αθήνα. Το AWMN είναι μια ε- ναλλακτική μορφή internet. Οι πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Wikileaks: Ο Αρχιεπίσκοπος, ένας σύγχρονος Μακιαβέλι

Wikileaks: Ο Αρχιεπίσκοπος, ένας σύγχρονος Μακιαβέλι À ø π Κυριακή 17 Απριλίου 2011 B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 129 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ www.kathimerini.com.cy Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ

Διαβάστε περισσότερα

Κλείνει θέση για Κύπρο ο Μπαν Κι Μουν

Κλείνει θέση για Κύπρο ο Μπαν Κι Μουν πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 46 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος και λόγος σε Αναστασιάδη Για προεδρικός απεσταλμένος στην Ευρώπη προορίζεται ο πρόεδρος του ΔΗΣY

Ρόλος και λόγος σε Αναστασιάδη Για προεδρικός απεσταλμένος στην Ευρώπη προορίζεται ο πρόεδρος του ΔΗΣY πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 30 Αυγούστου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 44 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

Επαφές με την Κίνα για νέο δάνειο Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις κυβέρνησης με το Πεκίνο, με στόχο να λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει για το χρέος

Επαφές με την Κίνα για νέο δάνειο Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις κυβέρνησης με το Πεκίνο, με στόχο να λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει για το χρέος À ø π Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 172 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 12 Σ H M E PA ΚΟΥΝΤΡΕΤ ΟΖΕΡΣΑΪ Μαζί να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαιτήσεις της Ε.Ε.,

Οι απαιτήσεις της Ε.Ε., A-01-210210-A 20-02-10 17:08 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91ο B Aρ. φύλλου 27.407 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 2,00 Με τις προσφορές

Διαβάστε περισσότερα