Φυσικό αέριο μεγάλων πιέσεων Το Ισραήλ σπρώχνει για τερματικό, η κυβέρνηση εμμένει σε κοινοπραξία πολλών λόγω εθνικού συμφέροντος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυσικό αέριο μεγάλων πιέσεων Το Ισραήλ σπρώχνει για τερματικό, η κυβέρνηση εμμένει σε κοινοπραξία πολλών λόγω εθνικού συμφέροντος"

Transcript

1 68 À ø π Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 162 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Πάμε προεδρικές με υποψήφιο λύσης ενιαίου κράτους Τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου 2012 ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου προτίθεται να συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη για να αποφασιστεί μια νέα γραμμή αναζήτησης λύσης, στη βάση του ενιαίου κράτους. Στη σύσκεψη θα προσκληθούν όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ και θα αποφασιστεί ο υποψήφιος του εν δυνάμει τρίτου πόλου για τις προεδρικές εκλογές του Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος, στη συνέντευξή του στην «Κ», τοποθετείται και για τις δημοτικές εκλογές, καθώς και για την εκλογή του Μητροπολίτη Κερύνειας. Σελ. 10 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η μεγάλη μάχη για τον Στρόβολο Λάζαρος Σαββίδης και Σάββας Ηλιοφώτου, διεκδικητές της δημαρχίας Στροβόλου, έχουν εντελώς διαφορετική φιλοσοφία για την περαιτέρω ανάπτυξη του δήμου. Συμφωνούν ωστόσο ότι το οδικό δίκτυο στην περιοχή του Γενικού Νοσοκομείου χρήζει άμεσης αναβάθμισης και ότι η ενοποίηση των δημοτικών αρχών αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Σελ ,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Φυσικό αέριο μεγάλων πιέσεων Το Ισραήλ σπρώχνει για τερματικό, η κυβέρνηση εμμένει σε κοινοπραξία πολλών λόγω εθνικού συμφέροντος Μεγάλο ÌÂÚ ÈÔ fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔ Ú Í È Â ÚÈÛË ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎÔ ÁÚÔ Ô ËÛË Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ÛÙËÓ ÚÔ ÈÂÎ ÈΠÙÔ πûú Ï ÁÈ Ó È ÛÊ Ï ÛÂÈ Ù Û ÌÊ ÚÔÓÙ ÙÔ. Â È ÊÔÚÂÙÈÎ ÂÚ ÙˆÛË, ÚÔÂÈ Ô ÔÈ fiÙÈ ı Ó ËÙ ÛÂÈ ÏÏ  ÈÏÔÁ, Î Ú ˆ Ì ÙËÓ ÏÏ. fi ÏÂ Ú ÙË, Ë Â ÎˆÛ È ÌËÓ ÂÈ ˆ ÂÓ Â Ó È È ÙÂıÂÈÌ ÓË Ó ÚÔ ˆÚ ÛÂÈ Û ÎÔÈÓÔ Ú Í ÁÈ ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÌfiÓÔ ÌÂ Ì ÂÙ ÈÚÂ. «Ùfi Ô Â Ó È Ë Û ÌÌÂÙÔ ÔÏÏÒÓ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ. Ùfi ÈÙÂ Î È ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û ÌÊ ÚÔÓ», ÛËÌ ˆÛÂ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÛÙËÓ ÚÌfi È Î ÂÚÓËÙÈÎ ËÁ. ΔËÓ È ÒÚ, ÔÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ Ó ÁÎ Ô Ó ÙËÓ Î ÚÓËÛË ÛÂ Ï Ë ÔÊ ÛÂˆÓ ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÛÙÚ ÙËÁÈÎfi Û Â È ÛÌfi Ô ÂÈ fi Ë ÁÈ ÙË Û ÓÔÏÈÎ È Â ÚÈÛË ÙÔ ÌÂÁ ÏÔ ÎÂÊ Ï Ô ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô. Ó ÂÈÎÙÈÎfi ÙË Î ı ÛÙ ÚËÛË Â Ó È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiÙÈ, ÂÓÒ Û 15 Ì Ú ÔÏÔÁ ÂÙ È fiÙÈ ı Â È Â Èˆı fi ÙË Noble Energy Ë ÚÍË ÔıÂÌ ÙˆÓ ÛÙÔ ÔÈÎfi Â Ô 12 Î È Ó ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î È Ô Â ÙÂÚÔ Á ÚÔ ÂÈ- Ô fiÙËÛË, Ë ÂÓÙ ÌÂÏ Â ÈÙÚÔ ÛÔÊÒÓ Ô ÈÔÚ ÛÙËΠÁÈ ÙÔÓ Ì ÎÚÔ ÚfiıÂÛÌÔ ÛÙÚ ÙËÁÈÎfi Û Â È ÛÌfi ÂÓ ÂÈ Û Ó ÏıÂÈ ÎfiÌ. Ú ÏÏËÏ, ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Û Â È ÛÌÔ ÁÈ ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ ÈÂÎ ÈÎÔ Ó ÙfiÛÔ Ë ƒ ıìèûùèî Ú Ó ÚÁÂÈ (ƒ ) fiÛÔ Î È Ë ËÌfiÛÈ Ù ÈÚ º ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ( º ). Σελ. 4, 5, 7 ΑNTΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Τα πρώτα μέτρα εξαγγέλλονται εντός ημερών Κινήσεις για τη φοροδιαφυγή Ο διάλογος για τα μέτρα πρέπει να είναι πολύ σύντομος Το πάγωμα ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ ÔÙÂÏ ÂÈÏËÌÌ ÓË fiÊ ÛË ÙË Î ÚÓËÛË Î È ÂÓ Ù ıâù È ÂÓÒ ÈÔÓ ÙˆÓ Û ÓÙ ÓÈÒÓ ÁÈ È Ô Ï ÛË, ÏÏ ÁÈ «ÛÎÔ Ô ÂÓËÌ ÚˆÛ» ÙÔ. ÌÔÓ ÈÎ ÏÏË Â ÈÏÔÁ, ÛËÌÂÈÒÓÔ Ó Î ÂÚÓËÙÈÎ ÛÙÂÏ Ë, Â Ó È Ë Ì ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Ì Û ÛÙÔ ΔËÓ È ÛÙÈÁÌ, Ë Î ÚÓËÛË ÂÍÂÙ ÂÈ ÙËÓ Èı ÓfiÙËÙ Ó ÂÍ ÈÚ ÛÂÈ Ù Â È fiÌ Ù ÙˆÓ ËÏfi ıìˆó ËÌÔÛ ˆÓ ÏÏ ÏˆÓ Î È ÙˆÓ ÎÚ ÙÈÎÒÓ ÍÈˆÌ ÙÔ ˆÓ fi ÙÔÓ ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ Û ÓÙ ÍÂˆÓ Î È ÙÔ ÂÊ Í ÙÔ. ª ÏÈÛÙ, ÂÓ ÔÎÏ ÂÙ È Î È ÌÔÓÔÌÂÚ fiÊ ÛË ÁÈ ÙÔ ı Ì. ÚÔ ÁˆÌ ÌÈÛıÒÓ Ô Â Ô Ó Î È ÔÈ ÙÚ Â Â. Ï ÔÓ, ı ÓÂÈ Î È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi È Ó È ÂÓ fi ÂÈ ÙË ÊÈÛË ÙÔ ÚÔ ÔÏÔÁÈÛÌÔ Î È ÙË ÍËÛË ÙÔ º. Δ ÏÔ, ÛËÌ ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ Â Ô ÛÙÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙÔ. ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÎË Ì, Â Ó È Î È Ë «ÂÎÛÙÚ Ù» Ô Á ÓÂÙ È Û ÂÙÈÎ Ì ÙË ÊÔÚÔ È Ê Á. Οικονομική, σελ. 4, 5 Εάν ο πλούτος Î È Ù Î Ú Ë Û ÓÂÈÛÊ ÚÔ Ó Î È ÔÈ Û ÓÙÂ Ó Â ÂÓ Ô Â ıô Ó ÙËÓ È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Û ÓÂÈÛÊÔÚ, ı Ì ÚÔ Ó ÓÙÈÌ Ùˆ Ô, ÙÔÓ ÂÈ ÛÙËÓ Ô Á.Á. ÙÔ. ÈÛËÌ ÓÂÈ fiÙÈ Î ÔÈÔÈ ıâˆúô Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ ÎÚ ÛË Ú Û Â Î ÈÚ ÁÈ Ó Â ÈÙÂıÔ Ó ÛÙ ÎÂÎÙËÌ Ó ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ Î È ÚÔÂÈ Ô ÔÈ fiÙÈ Ó ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÔ ÌÂ Û Ó ÈÓÂÙÈÎ ı ÔÙ Ô Ì fiÏÔÈ. Δ ÏÔ, Ô ÂÈÎÓ ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÈ Ô ˆÚ ÛÂÈ fi È ÚÔÓÈÎ ı ÛÂÈ, ÎÚÈ Ò Â ÂÈ Î Ù ÓÔ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ. Σελ. 6 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ EÙÔ 4Ô Δ Àƒπ Η μελλοντική πορεία των δημοσίων οικονομικών και του τραπεζικού συστήματος αποτελεί το μέγα στοίχημα του υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο και θα πρέπει να κερδηθεί πάση θυσία εντός των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων των επόμενων δύο βδομάδων. ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ «Η εγκατάλειψη του ευρώ θα ισοδυναμεί με εθνική καταστροφή για την Ελλάδα», προειδοποιούν με άρθρο τους στην «Κ» ο νομπελίστας οικονομολόγος Χριστόφορος Πισσαρίδης και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Tufts Γιάννης Ιωαννίδης. Οικονομική, σελ. 11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Το μικρό ipod κατέκτησε τον κόσμο Πέρασαν δέκα χρόνια από την ημέρα που η Apple παρουσίασε για πρώτη φορά το τρομερό παιδί της, το ipod, το οποίο μέσα στη δεκαετία έγινε απαραίτητο αξεσουάρ σε μικρούς και μεγάλους. Συνεχίζει να κατέχει περισσότερο από το 70% της αγοράς. Αθλητισμός, σελ. 11 ΜΟΔΑ Παλτό Μax Mara για τη σύγχρονη γυναίκα Η έκθεση με τα παλτά της Max Mara εκφράζει τον στόχο της επωνυμίας: να ντύνει τη σύγχρονη γυναίκα για την καθημερινότητά της. Τέχνες, σελ. 12 Αδυναμία στην Ευρωζώνη για συμφωνία Κλίμα διαδοχής Γιώργου Παπανδρέου Τα σενάρια για το ευρώ Με την κρίση Ó Ï ÙÙÂÈ Ï ÔÓ ÙÔÓ Ú Ó ÙË Úˆ ÒÓË, fiÏ Ù ÛÂÓ ÚÈ ÁÈ ÙÔ Ì ÏÏÔÓ ÙÔ Â ÚÒ Â Ó È ÛÙÔ ÙÚ È: fi ÙË È ÛˆÛË Î È ÙËÓ ÂÓ Û Û ÙÔ ˆ ÙË È Û ÛË Î È ÙËÓ Î Ù ÚÚ ÛË. È Î ÂÚÓ ÛÂÈ ÙË Úˆ ÒÓË ÂÌÊ Ó ÔÓÙ È Ó ÌÂ Ó Û ÌÊˆÓ ÛÔ Ó ÛÙ Ì ÙÚ Ô ı ÂÍ ÛÊ Ï ÛÔ Ó ÙËÓ Â È ˆÛ ÙË, ÂÓÒ ÔÈ ÁÔÚ È Ô Ó ÁÈ ÌÂÛË Î È ÔÊ ÛÈÛÙÈÎ Ú ÛË. Δ Ï ÌÌ Ù fiÏˆÓ ÛÙÚ ÊÔÓÙ È Ï ÔÓ ÛÙË Û ÓÔ Ô ÎÔÚ Ê ÙË 9Ë ÂÎÂÌ Ú Ô. Σελ Με σοβαρότητα Kλυδωνισμοί Î Ù ÁÚ ÊÔÓÙ È Û ΠÈ.., Ú ÙËÓ «Ó Û» Ô ÂÈ ÛÙËÓ ÏÏ Ë ÛÙ ıâúô Ô ËÛË ÙÔ ÔÏÈÙÈÎÔ ÎÏ Ì ÙÔ Ì ÙÔÓ Û ËÌ ÙÈÛÌfi ÙË Î ÚÓËÛË ÌÔ Î È ÙË È Ê ÈÓfiÌÂÓË ÂÎÙ Ì Â ÛË ÙË 6Ë fiÛË. ÙË ËÌÔÎÚ Ù, ÛÂ Ó Ó «ÓÙÈÌÔ Û Ì È ÛÌfi» Ô ÙÔ Â ÈÙÚ ÂÈ Ó È ÙËÚ ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ ÙËÌ ÁÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌ ÓÂ, ÙÔ Ú ÓÙ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ ÎÈ ÂÓÒ Ë ÒÚ ÙË ÎÚ Ûˆ ÏËÛÈ ÂÈ Â ÈÎ Ó Ó, Ì Á ÂÚˆÙËÌ ÙÈÎfi ÔÙÂÏÂ Î È Ë ÍÈÔ Ô ËÛË ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ÛÙ Â fiÌÂÓ ÚfiÓÈ. ıë Î È Ì ı Ì Ù ÌÈ Ì ÎÚ Ï ÛÙ ÎÚ ÙÒÓ Ô ıâòúëû Ó fiÙÈ ı Ï Ó Ó Ù ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÙÔ ÚÔ Ï Ì Ù Ì Û fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÏÔ ÙÔ, ÂÓ Â ÓÔ Ó Ó Â ËÚÂ Ô Ó ÙÈ ÈÎ Ì ÎÈÓ ÛÂÈ. Δ Ùfi ÚÔÓ, Î È Ú fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Â ÈÎ Ó ÓË Ê ÏÂÈ Ì ÙËÓ Ô Ô ÎÔÈÙ Ô Ó ÔÏÏÔ Ù ÛÔ fi ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ, ÔÓÙÚ ÓÂÈ Î È ÙÔ Áˆ ÔÏÈÙÈÎfi È Ó È ÚÈÍ ÙˆÓ «ÔÈÎÔ ˆÓ» Ì. È Â ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÍÂÏ ÍˆÓ, Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î È È ÏˆÌ ÙÈÎfi   Ô, ÈÙ ÎÚ ÛÔ ÚfiÙËÙ. ΔÔ Ù ÛÙÈÓ, Û ÁÎÚfiÙËÛË ÍÂÎ ı ÚˆÓ ÌË ÓÈÛÌÒÓ ÂÈÚÈÛÌÔ ÙˆÓ ËÙËÌ ÙˆÓ Ô ı ÚÔÎ Ô Ó. ÚˆÙ Ú ÈÎfi ÛÙfi Ô Ë ÂÍ ËÚ ÙËÛË ÙÔ Î ÏÒ ÓÔÔ ÌÂÓÔ Û ÌÊ ÚÔÓÙÔ Ô ı È ÛÊ Ï ÛÂÈ ÙÔ Ì ÏÏÔÓ ÙÔ Ùfi Ô. ÛÙˆ, ÏÏ Á  ÙÔ ÌÓËÌÔÓ Ô Î Ù ÏËÍÂ Ë ÈÂÏÎ ÛÙ Ó ÌÂÙ Í Úˆ ˆÓ Î È ÓÙÒÓË Ì Ú. øûùfiûô, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÔÈ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ ÛÙÂÏ ÒÓ ÙË «Ï Î ÂÍÈ» Ú Ì ÓÔ Ó ÈÛ Ú. ÙÔ, ÚfiÙÈ Ô ÈÒÚÁÔ Ó Ú Ô È ÙËÚ ÎÏÂÈÛÙ Ù ÚÙÈ ÙÔ, Ù ÎÔÚ Ê ÛÙÂÏ Ë ÎÈÓÔ ÓÙ È ÛÙÔ Ú ÛÎ ÓÈÔ ÛÂ Ú ıìô È Ô. Σελ Μεγάλη η ατζέντα στο Κυπριακό Χωρίς περίοδο χάριτος ο Ραχόι Πρόοδο έως Ιανουάριο Ο διάβολος έρχεται και σαν άγγελος Η Βιτάλη κατά των λαμόγιων Η μεγάλη Á Ó ÈΠʈÓ, ÙËÓ Ô Ô ÚÎÂÙÔ Ú ÎÙ ÚÈÛ Ó ıëï Îfi ÓÙ Ë, ÌÈÏ ÂÈ ÁÈ ÙÔÓ ÈÒÓ ÙˆÓ ÙÂÒÓˆÓ Ô È Ó Ô ÌÂ, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ ÙË ÛÙÔ ÙÚ ÁÔ È Î È ÙËÓ Ô ÓËÚ ÏÏ Ï ÙÚˆÙÈÎ ÂÚÈ ÙÂÈ ÙË ÂÍ ÚÙËÛË. Τέχνες, σελ. 1 Η «Καθημερινή», μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Κύπρο, ενισχύει περαιτέρω την έκδοσή της με οκτώ επιπλέον σελίδες (4 σελίδες στο τμήμα «Οικονομική» και 4 στο τμήμα «Τέχνες και Γράμματα»). Πλέον, το περιοδικό «Κ» μετεξελίσσεται σε «The K magazine», θα εκδίδεται μία φορά τον μήνα και θα διανέμεται μόνο με την ενισχυμένη έκδοση, με περισσότερη ύλη και πιο χρηστικό σχεδιασμό. Ως εκ τούτου, μειώνεται η τιμή στη βασική έκδοση στο 1,5 ευρώ. Η τιμή της ενισχυμένης έκδοσης παραμένει στα 3,90 ευρώ και θα περιλαμβάνει σε κάθε έκδοση το περιοδικό «Beautiful People», μαζί με τις προσφορές ποιότητας και πολιτισμού της «Κ» (CD και DVD), και μια φορά τον μήνα τα περιοδικά «Γαστρονόμος» και «The K magazine». Ο νέος πρωθυπουργός της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι, πανηγυρίζει την ιστορική νίκη του, αλλά στο μεταξύ οι αγορές τον πιέζουν για δραστικά μέτρα ώστε η χώρα του να μην έχει την τύχη της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας. Σελ. 25 Τα Η.Ε. ı ÏÔ Ó ÚfiÔ Ô Ì ÚÈ ÙÔÓ π ÓÔ ÚÈÔ, ÏÏ Û ÓÂ Ô Ó Ó Ô Ó Óˆ ÛÙÔÓ Ú ÈÎfi ÙÔ Û Â È ÛÌfi, ÁÈ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË Ù ÙË Ê ÛË ÙˆÓ È Ú ÁÌ Ù ÛÂˆÓ ÚÈÓ fi ÙËÓ Ó ÏË Ë ÙË ÚÔÂ Ú ÙË.. fi ÙËÓ ÚÔ. H ÛÈÓÁÎÙÔÓ ËÙ fi ÙËÓ ÕÁÎ Ú Ó Â ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ ÚÙÈ ÛÙÔ Â ÊÈÎfi Î È ÛÙÈ ÂÁÁ ÛÂÈ, ÂÓÒ Ë ÚÌÂÙÚË ÈÛÈÔ ÔÍ ÙÔ ª Ó È ªÔ Ó Î È Ë Ó ÊÔÚ Û ÚfiÔ Ô ÚÔ ÏËÌ Ù ÂÈ ÙË Â ÎˆÛ. Σελ. 9 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» ΤΗΣ «Κ» Τρία χρόνια «Kαθημερινή» ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ Και αντιδράσεις στη Ν.Δ. από τη «λαϊκή Δεξιά» του κόμματος AP Εθνική καταστροφή η έξοδος από το ευρώ ΑΠΟΕΛ ΑΝΟΡΘΩΣΗ Τα καθαρά κέρδη του Τσάμπιονς Λιγκ Οι πολλές παρέες των αποδυτηρίων Τα τεράστια έσοδα, τα πολλά έξοδα, τα καθαρά κέρδη του Τσάμπιονς Λιγκ και το πενιχρό πλεόνασμα. Περισσεύουν χρήματα για επενδύσεις; Πολλές φυλές και γλώσσες συνυπάρχουν στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», με ποδοσφαιριστές από 14 χώρες. Προς επιστροφή Μαρκ Φοδέρινγχαμ στην Ανόρθωση. ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΕΛ Η επόμενη μέρα του 6μηνου αποκλεισμού Προειδοποιητική η επιστολή προς ΚΟΠ Τα χέρια των πρασίνων είναι δεμένα σε ό,τι αφορά το παρασκήνιο, με το ενδιαφέρον να πέφτει στον τρόπο λειτουργίας του αγωνιστικού κομματιού. Το ενδεχόμενο οι κίτρινοι να «επαναστατήσουν» θεωρείται εξαιρετικά απομακρυσμένο, με την πρόσφατη επιστολή για ξένους διαιτητές να χαρακτηρίζεται ως «προειδοποιητική». Σελ. 22

2 2 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Τραγωδία και φάρσα ΤO ΠΡΟΣΩΠO ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ «Άξιος» από κλήρο και λαό Ηπερεστρόικα (ανοικοδόμηση-αναδιάρθρωση) και η γκλάσνοστ (διαφάνεια) είναι δύο λέξεις, που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο, όταν τα ηνία της Σοβιετικής Ένωσης ανέλαβε ο μεταρρυθμιστής Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, το Ήταν δύο λέξεις, που μάγεψαν τον Δυτικό Κόσμο. Το περιεχόμενο που επιχείρησε να δώσει στην περεστρόικα ο Γκορμπατσόφ, ήταν οικονομικές αλλαγές μεγάλης κλίμακας, που συνδυαζόμενες με την παραγωγικότητα στόχευαν να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο του λαού. Του λαού που δυστυχούσε, σε αντίθεση με τη νομενκλατούρα, η οποία ζούσε προκλητικά και πλουσιοπάροχα. Παράλληλα, η Γκλάσνοστ στόχευε στον έλεγχο της εξουσίας, στην ελευθερία έκφρασης και στην ανάπτυξη της δημοκρατίας, σε ένα πληθυσμό που ποτέ προηγουμένως δεν είχε γευτεί τα συγκεκριμένα αγαθά. Το εγχείρημα έμοιαζε ως να ποτίζεις ένα γαϊδούρι με καύσιμο αεροπλάνου αναμένοντας ότι θα πετάξει. Αναπόφευκτα το ζώο θα ψοφήσει. Το ίδιο και η Σοβιετική Ένωση. Κατέρρευσε. Διότι οι εργαζόμενοι, π.χ. στη βιομηχανία υπόδησης, που «εκπλήρωναν» κάθε χρονιά το πλάνο που «εκπονούσε» το κράτος, φτιάχνοντας χάριν του πλάνου, δεκάδες εκατομμύρια ζεύγη άχρηστων παπουτσιών που ουδείς αγόραζε, δεν αντιλαμβάνονταν γιατί τώρα θα έπρεπε να δουλεύουν πιο εντατικά, χαλώντας τη ράθυμη ρουτίνα τους. Αν λάβει, δε, κανείς υπόψη ότι αναφερόμαστε σε δεκάδες χιλιάδες βιομηχανίες, σε μια χώρα με 340 και πλέον εκατομμύρια κόσμου, τότε μπορεί να αντιληφθεί ότι η περεστρόικα ήταν εκ προοιμίου καταδικασμένη να αποτύχει σε ένα τέτοιο σύστημα. Το ίδιο και με την Γκλάσνοστ. Στον έλεγχο ποιας εξουσίας θα μπορούσε να στοχεύσει; Της διοικητικής; Και ποιος θα την ή- λεγχε; Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος; Ένα όργανο τύποις ε- κλεγμένο; Και ποια ελευθερία της έκφρασης θα μπορούσε να αναπτυχθεί χωρίς να ασκείται κριτική στην πραγματική εξουσία, που ήταν το Κόμμα, δηλαδή η νομενκλατούρα; Και ποια δημοκρατία θα μπορούσε να οραματίζεται ο Γκορμπατσόφ από τη στιγμή που έβαζε το αμάξι μπροστά από το άλογο. Διότι η περεστρόικα και η γκλάσνοστ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, αν προηγουμένως ο ηγέτης με την ισχύ που είχε ένας αρχηγός του κράτους και του Κόμματος στην τότε Σοβιετική Ένωση, ε- πέβαλλε αρχικά μια νέα οικονομική πολιτική. Προσαρμόζοντας π.χ. βιομηχανία και αγροτική παραγωγή, τουλάχιστον στην τεχνογνωσία και τις ανακαλύψεις των σπουδαίων ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας, που ό,τι εκπονούσαν έμεναν μυστικά αρχειοθετημένα. Τότε τα πράγματα θα άλλαζαν. Η χώρα θα έμπαινε σε μια σειρά, παράγοντας σύγχρονα προϊόντα, που θα ι- κανοποιούσαν πρωτίστως τα εκατομμύρια των ανθρώπων της. Θα δημιουργείτο έτσι και αίσθηση δραστικών αλλαγών και συνεπώς και μια εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του ηγέτη. Ο Γκορμπατσόφ θα μπορούσε τότε να προχωρήσει ουσιαστικά στην περεστρόικα και στην γκλάσνοστ. Αντίθετα, το 1991, το σύστημα κατέρρευσε και στην εξουσία ανέβηκε ο τσάρος του χάους, Γέλτσιν. Την πενταετία που ο Γκορμπατσόφ πλάσαρε, περεστρόικα και γκλάσνοστ, οι δύο ρωσικές λέξεις, έγιναν το viagra των πολιτικών και το sudoku των θεωρητικών όλου του Δυτικού Κόσμου. Όταν το σύστημα κατέρρευσε, έγινε η monopoly των επιχειρηματιών του Δυτικού Κόσμου, οι οποίοι ως ήταν φυσικό έκαναν έφοδο σε μια ε- ντελώς παρθένα αγορά, 340 εκατομμυρίων. Σήμερα ο Δυτικός Κόσμος, κατ ακρίβεια ο βορειοαμερικανικός και ο ευρωπαϊκός, βρίσκονται κατά μια ειρωνικά ανάλογη α- ντιστοιχία στην εποχή του χάους-γιέλτσιν, χωρίς όμως την προοπτική μιας παρθένας αγοράς. Αντίθετα, η αγορά μοιάζει με την πιο εξαθλιωμένη εταίρα της ιστορίας, ενώ η κατάρρευση του συστήματος δεν συνοδεύεται από την όποια προοπτική περεστρόικας. Παράλληλα, εμφανίστηκε μια χιτσκοκική γκλάσνοστ, η οποία, με την πτώση των χλιδάτων τειχών που προστάτευαν τα «κρεμλίνα» όλων των Goldman Sachs, άφησε να φανεί το εξίσου απεχθές και α- πάνθρωπο πρόσωπο και του καπιταλιστικού συστήματος. Το οποίο, μπορεί να μη στέλνει τους ανθρώπους στα γκούλακ της Σιβηρίας, τους στέλνει όμως στα γκούλακ της ανεργίας και της εξαθλίωσης. Η δε δημοκρατία, μπορεί να μην καταργείται με μία ντιρεκτίβα του τύπου, «τα τανκς να ε- πιληφθούν της κατάστασης», καταργείται όμως με μια οδηγία του τύπου, «να αντικατασταθεί, άνευ εκλογών, ο πρωθυπουργός, με τεχνοκράτη, κατά προτίμηση τον κ. Παπαδήμο ή τον κ. Μόντι. Και να υπογράψετε ένα χαρτί ότι δεν σας σκοτώσαμε αλλά αυτοκτονήσατε». Κι εμείς εδώ στην Κύπρο θα πρέπει να κοιτάξουμε σε ποια αναλογία, αναλογούμε Ο Καρλ Μαρξ έγραψε κάποτε: «Ο Χέγκελ λέει κάπου ότι όλα τα γεγονότα και οι προσωπικότητες της ιστορίας επανεμφανίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ξέχασε να προσθέσει: την πρώτη φορά ως τραγωδία, τη δεύτερη ως φάρσα»..! Σχολιάστε στο Μέχρι Î È ÙËÓ ΔÂÙ ÚÙË appleôïïô ÛÙÔÈ- ËÌ ÙÈ Ó fiùè Ó Ô ªËÙÚÔappleÔÏ ÙË Â- Ú ÓÂÈ ı ÂÎÏÂÁÂ Ô Âapple ÛÎÔappleÔ ªÂ- Û ÔÚ ÚËÁfiÚÈÔ, apple Ú ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè Ï Â ÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚ ÊÔ applefi ÙÔ Ï ÎÔ ÛÙÈ ÂÎÏÔÁ ÙÔ appleâú - ÛÌ ÓÔ ÙÔ, Ì appleôûôûùfi 16%. ÚÒÙÔ Î ÙÂÙ ÁË Ô Ú ÈÌ Ó Ú ÙË ÃÚ ÛfiÛÙÔÌÔ ÎÎÒÙË (43,52%) Î È Â ÙÂÚÔ Ô Ú ÈÌ Ó Ú ÙË μâó - ÈÎÙÔ πˆ ÓÓÔ (33%). ΔË ÛÈÁÔ ÚÈ ÙÔ ÙËÓ apple È Ó ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè Ô Âapple ÛÎÔappleÔ ÚËÁfiÚÈÔ Ù Ó Ô ÂÎÏÂÎÙfi ÙÔ Ú ÈÂappleÈÛÎfiappleÔ ÁÈ ÙËÓ appleï Úˆ- ÛË ÙÔ ÌËÙÚÔappleÔÏÈÙÈÎÔ ıúfióô ÙË ÂÚ ÓÂÈ ÛÂ È Ô ÙÔ Ì. ÏÔ. ΔËÓ appleâú ÛÌ ÓË ÚÈ Î, ËÏ ÙËÓ ÂappleÔÌ ÓË ÙË ÂÎÏÔÁÈÎ È ÈÎ Û, Ô Ú ÈÂapple ÛÎÔappleÔ ÊÚfiÓÙÈÛÂ Ó appleô- ıì ÛÂÈ ÙË ÛËÌ Û ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ ÊˆÓ appleô Ï Â Ô Î ı Ó applefi ÙÔ ÙÚÂÈ ÈÂÎ ÈÎËÙ ÙÔ ÌËÙÚÔappleÔÏÈÙÈÎÔ Η εκλογική συνεργασία των Μητροπολιτών Κύκκου και Λεμεσού οδήγησε στον μητροπολιτικό θρόνο της Κερύνειας τον Χρυσόστομο Κυκκώτη ıúfióô. «ÂÓ ÂÈ Î Ì Û ÛË, Ó - Ó Ï Â appleâúèûûfiùâúâ ÊÔ applefi ÙÔÓ ÏÏÔ»  appleâ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ fiùè Û fiïâ ÙÈ ÂÎÏÔÁÈÎ Ó ÌÂÙÚ ÛÂÈ, - ÎfiÌË Î È ÛÙÈ ÂÎÎÏËÛÈ ÛÙÈÎ, «- Ó Î Ù ÔÓÙ È Ù ÎfiÌÌ Ù, Û Ìapple - Ú ÛÙ Ù È Ô appleïô ÙÔ», Ì appleôù ÏÂÛÌ, fiappleˆ  appleâ, appleôïï ÊÔÚ Ó Û ÁÎÂ- ÓÙÚÒÓÔÓÙ È ÊÔÈ Û Πappleôèôó appleô ÂÓ ÙÈ Í ÂÈ. È ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ, ÛË- Ì ˆÛÂ, Ë πâú ÓÔ Ô ı ÂappleÈÏ ÍÂÈ ÂΠÓÔÓ appleô Î Ù ÙË ÁÓÒÌË ÙË Â Ó È Î Ï ÙÂÚÔ ÁÈ ÙÔÓ ıúfióô, ÓÂÍ ÚÙËÙ applefi ÙË ÛÂÈÚ Ì ÙËÓ ÔappleÔ Î ÙÂÙ - ÁËÛ Ó ÛÙËÓ ËÊÔÊÔÚ ÔÈ ÙÚÂÈ. È ËÏÒÛÂÈ ÙÔ Ú ÈÂappleÈÛÎfiappleÔ apple ÚÔ fiùëû Ó ÓÙÈ Ú ÛÂÈ. ºˆÓ È Ì ÚÙ Ú ÎÔ ÛÙËÎ Ó applefi appleô- ÏÈÙÈÎÔ, ÏÏ Î Ù Î ÚÈÔ ÏfiÁÔ fiìˆ, ÔÈ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ appleúô Ïı Ó applefi ÙÔÓ Ï fi ÙË ÂÚ ÓÂÈ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi Ùfi appleúôî ÏÂÛ appleè ÛÂÈ appleúô È ÊÔÚ Π- Ù ı ÓÛÂÈ Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁËÛ Π٠- Ï ÙÈÎ ÁÈ ÙË Û ÌappleËÍË «ÈÂÚ Û Ì- Ì» Ó ÌÂÛ ÛÙÔ ªËÙÚÔappleÔ- Ï Ù ÂÌÂÛÔ Î È ÎÎÔ. È Ô ÈÂ- Ú Ú Â ÂÓ ÎÚ Ó ÙËÓ ÂÓfi ÏËÛ ÙÔ applefi ÙÈ ËÏÒÛÂÈ ÙÔ Ú ÈÂappleÈ- «Αγωνιζόμαστε. Πάντοτε η Κερύνεια είναι πάνω απ όλα» ήταν τα πρώτα λόγια του νέου Μητροπολίτη Κερύνειας Χρυσόστομου. ÛÎfiappleÔ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè ÔÈ Ô Ú È- Ì Ó Ú Ù appleô ÂÍ ÛÊ ÏÈÛ Ó ÙÈ appleâ- ÚÈÛÛfiÙÂÚ ÊÔ applefi ÙÔÓ Ï fi  - Ó È appleóâ Ì ÙÈÎ ÙÔ apple È È, (Ô μâ- Ó ÈÎÙÔ appleúfiûîâèù È ÛÙÔÓ ÂÌÂÛÔ Î È Ô ÃÚ ÛfiÛÙÔÌÔ ÎÎÒÙË ÛÙÔÓ ÎÎÔ, apple Ú fiïôó appleô È ÙËÚ ÛÙÂÓ Û ÛÂÈ Î È Ì ÙÔÓ ÂÌÂÛÔ ), ËÌÈÔ ÚÁÔ Û ÙÈ appleúô appleôı ÛÂÈ ÁÈ Ó Ù ÚÔ Ó ÛÙË Û Ó ÂÈ. È appleïë- ÚÔÊÔÚ Â Ï Ó fiùè Ô ÂÌÂÛÔ ı - Ó ÛÈÔ Î È Ô ÎÎÔ ÈÎËÊfiÚÔ, Ï- Ï Î È ÚÎÂÙÔ ÏÏÔÈ Û ÓÔ ÈÎÔ, - ÎfiÌË Î È appleúèó applefi ÙÈ ÂÎÏÔÁ, Â Ó appleôûùëú ÍÂÈ fiùè Ë ÓÔ Ô ÂÓ ÌappleÔ- Ú ÛÙËÓ ÙÂÏÈÎ ÙË applefiê ÛË Ó ÌË Ï ÂÈ applefi Ë ÙË ÙË Ô ÏËÛË ÙÔ Ï - Ô ÙË ÂÚ ÓÂÈ. ŸÏ Ù Ù Â- ÔÌ Ó ËÌÈÔ ÚÁËÛ Ó Ó ÚÓËÙÈÎfi ÎÏ Ì ÁÈ ÙÔÓ Ú ÈÂapple ÛÎÔappleÔ, Ô ÔappleÔ Ô ÙËÓ appleâú ÛÌ ÓË ΔÂÙ ÚÙË, apple Ú ÌÔÓ ÙË ÂÎÏÔÁÈÎ È ÈÎ Û ÂÓÒappleÈÔÓ ÙË Ófi Ô, Â Â Û ÓÂÈ ËÙÔappleÔÈ ÛÂÈ fiùè ÙÔ apple È Ó È Ù Ó Ì ÓÔ. ªÂ ÙÈ ÂÓÓÈ ÊÔ appleô ÂÍ - ÛÊ ÏÈÛ applefi ÙÔ Û ÓÔ ÈÎÔ, Ô ÃÚ - ÛfiÛÙÔÌÔ ÎÎÒÙË ÂÍÂÏ ÁË applefi ÙÔÓ appleúòùô Á ÚÔ. È ÈÎ Û È ÚÎËÛ ÌfiÏÈ 15 ÏÂappleÙ. ŒÍÈ ÊÔ Ï Â Ô Âapple ÛÎÔappleÔ ªÂÛ ÔÚ Î È Ì Ô Ú- ÈÌ Ó Ú ÙË μâó ÈÎÙÔ. Á ÏÂappleÙ ÚÁfiÙÂÚ ÎÏ ÚÔ Î È appleèûùô - Ó ÊÒÓËÛ Ó «ÕÍÈÔ» ÛÙÔÓ Ó Ô ªË- ÙÚÔappleÔÏ ÙË, Ô ÔappleÔ Ô Û ÁÎÈÓËÌ ÓÔ Â - appleâ: «ÓˆÚ ˆ fiùè Â Ó È apple Ú appleôï ÌÂ- Á ÏË Â ı ÓË ÁÈ ÙËÓ Î Ù fiìâóë Â- Ú ÓÂÈ Ì Î È Ó ÏÔÁÈ fiìâóô ÙÔ - ÚÔ Ù ÙË Â ı ÓË Â Ì È ÙÔÈÌÔ Ó Ó ÏÒÛˆ ÙÔÓ Â Ùfi ÌÔ Û ÙfiÓ ÙÔÓ ÌÂÁ ÏÔ ÁÒÓ. ÚÈÛÙÒ apple Ú appleôï fiïô Î È Â ÔÌ È apple ÓÙÔÙÂ Ô Âfi Î È Ë Ó Á Ó Â Ó È appleúôûù ÙÂ Ì Î È Ó Ì Ó ÌÒÓÔ Ó». ÂÈ- ÚÔÙÔÓ ÙÔ ı Á ÓÂÈ ÙÔ ÙÔ 10 ÂÎÂÌ Ú Ô ÛÙËÓ ÏÏÔ ÚÈÒÙÈÛÛ Î È ÛÙÈ 4 Ì.Ì. ÙË È ËÌ Ú ı Á ÓÂÈ Ë ÂÓıÚfiÓÈÛ ÙÔ ÛÙÔÓ applefiûùôïô μ ÚÓ ÔÎÎÈÓÔÙÚÈÌÈıÈ ÛÙË ÌÂ- Á ÏË ÂÎÎÏËÛ. ÔÏ ÌÂÏ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÃÚ ÛfiÛÙÔÌÔ ÎÎÒÙË, Î Ù ÎfiÛÌÔÓ ˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ apple ıˆì, ÁÂÓÓ ıëîâ ÛÙÔÓ Î Ù fiìâóô Ú- Ó Î ÙË apple ıô ÙÔ 1970 Î È Â - Ó È Ì ÏÔ ÙË appleôï ÙÂÎÓË ÔÈÎÔÁ - ÓÂÈ ÙÔ ˆÌ Î È ÙË Ó ÚÔ Ï apple ıˆì, appleô ÌÂÙ ÙËÓ appleúôûê - ÁÈ È Ì ÓÔ Ó ÛÙËÓ ÓıÔ appleôïë. ªÂÙ ÙÔ ÎÂÈÔ appleëú ÙËÛ ÙË ÛÙÚ ÙȈÙÈÎ ÙÔ ıëùâ Î È ÎÔ- ÏÔ ıˆ Ï Â appleù Ô ÂÔÏÔÁ - applefi ÙË ÂÔÏÔÁÈÎ ÔÏ ÙÔ ÚÈ- ÛÙÔÙ ÏÂÈÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÂÛÛ - ÏÔÓ ÎË. Ó ÈÛ ÙÈ ÌÂÙ appleù È - Î ÙÔ ÛappleÔ ÛÂ È ÊÔÚ apple ÓÂappleÈÛÙ ÌÈ Î È Ó ÁÔÚ ÙËΠ۠È- ÛÎ ÏÔ ÔÚıÔ fiíô ıâôïôá applefi ÙÔÓ ÈÎÔ ÌÂÓÈÎfi ÙÚÈ Ú Ë. ΔÔÓ appleú ÏÈÔ ÙÔ 2001 ÂÈÚÔÙÔÓ ıëîâ ÛÂ È ÎÔÓÔ, Í ˆÌ Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô appleë- Ú ÙËÛ ÛÙË ªËÙÚfiappleÔÏË ÛÙÚ, ÂÍ Ú ÁÁ Ú. ΔÔ 2007 ÂÈÚÔ- ÙÔÓ ıëîâ Û appleúâû ÙÂÚÔ Î È Ú È- Ì Ó Ú ÙË Î È Ó Ï Â Î ı ÎÔÓÙ Â- ÊËÌ ÚÈÔ ÙË πâú ªÔÓ Ú Á- Á ÏÔ ªÈ Ï. Δ ÙÂÏ ٠ÚfiÓÈ Ù Ó Î ıëáëù ÂÔÏÔÁ ÛÙË ËÌfiÛÈ ª ÛË Îapple  ÛË Î È ÙÂ- Ï ٠ÛÙËÓ ÁÁÏÈÎ ÔÏ. - Ú ÎÔÏÔ ıëûâ appleï ıô Û ÓÂ Ú ˆÓ, Û appleôïï ÂÎ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ apple Ú ÛÙË ˆ ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙË ÎÎÏËÛ ÙË - appleúô. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ O ΦΙΛΙΣΤΩΡ Επιλογή: ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ Δίκαιη Κοινωνία 49 χρόνια πρίν στην «Κ» 27.XI.1962 Δ π π: Ãı ÙËÓ 8.30 apple ÚÂÙ ıë ÂÈ Ù Ó ÎÙÔÚ ÙˆÓ ıëóòó ÁÂ Ì appleúô ÙÈÌ Ó ÙÔ ÚÔ ÚÔ ÙË πù ÏÈ- Î ËÌÔÎÚ Ù Î È ÙË Î. ÓÓÈ. [...] apple ÓÙÒÓ ÂÈ ÙËÓ appleúfiappleôûèó ÙÔ μ ÛÈÏ ˆ ÏÔ, Ô Úfi ÚÔ ÙË πù ÏÈÎ Ë- ÌÔÎÚ Ù Â appleâ Ù ÂÍ : «[...] ÏÏ Î È Ë πù Ï ÂÁÓÒ- ÚÈÛ Ó appleâúèô ÈÎ ÓÙÈÍÔfiÙËÙ È Ì ÛÔ ÙˆÓ ÈÒÓˆÓ, Ô - appleôùâ fiìˆ apple Û Ó Ó Â Ó È ËÓˆÌ Ó È. ÚÈÛÙÈ ÓÈÎ apple ÛÙÈ ÏıÂ Ó ÂÌÊ Û ÛË ÙËÓ appleóô Ó ÙÔ appleóâ Ì ÙÔ ÂÈ ÙÔ Ô Ú Ô appleôïèùèûìô ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÎÌ ÔÓ Âapple ÙˆÓ Ô appleïâ ÚÒÓ ÙÔ πôó Ô appleâï ÁÔ. [...] Ï ÛÛÈÎfiÓ appleóâ Ì Î È ÚÈÛÙÈ ÓÈÎ, È Ô Ù ÂÛÊ ÚËÏ ÙËÛÂ, Î ı fiïëó ÙËÓ πûùôú Ó ÙÔ, ÙÔÓ - ÙÈÎfiÓ appleôïèùèûìfió, ÙÔ Ô- appleô Ô È ı Ó È Î È Ë ƒòìë appleôùâïô Ó ÎfiÌË Ù ÈÒÓÈ ıâì ÏÈ. [...] ªÂÁ ÏÂÈfiÙË Û Ó ÊÂÚ ÙÔÓ ÓÙfiÚÚ ÓÙÈ ÓÙ - Úfi Î È ÏÏÔ πù ÏÔ apple ÙÚÈÒÙ ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÂappleÔ- Ï ÌËÛ Ó ÙËÓ ÂappleÔ Ó ÂΠ- ÓËÓ [ÂÓÓÔ ÙÔ ÁÒÓ ÙË ÓÂÍ ÚÙËÛ ] Âapple ÂÏ- ÏËÓÈÎÔ Â ÊÔ apple Ú ÙˆÓ È ˆÓ È Âˆ ÒÓ.  ÚÈÛÙÒ È ÙËÓ ÌÓÂ Ó Ù ÙËÓ. Ò fiìˆ Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó ÏËÛÌÔÓËı Âapple ÛË Ë Û Ì ÔÏ ÙˆÓ ÏÏ ÓˆÓ apple ÙÚȈÙÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÏıÔÓ Ó - ÁˆÓÈÛıÔ Ó È ÙËÓ ÓÂÍ ÚÙËÛ Ó Ì. ªÂÙ appleâèù È Û - ÛÂÈ ÌÂÙ Í ÙˆÓ Ô ˆÚÒÓ Ì È ÏıÔÓ ÛÙÈÁÌ ÛÎÔÙÂÈ- Ó ÂÍ ÈÙ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ù ÔappleÔ Û Ó ÛÊ - ÏÒ Í Ó appleúô Ù ÏËı ÈÛı Ì Ù ÙÔ ÈÙ ÏÈÎÔ Ï Ô. [...].» π π - π : ÔÓ ÓÔÓ, 25.- ÎappleÚfiÛˆappleÔ ÙÔ appleô Ú- ÁÂ Ô ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙË πó apple ÚÚÈ Â Û ÌÂÚÔÓ ÂÈ ÔÓ ÂÏ Ù ÎÈÓ ÈÎ appleúôù ÛÂÈ È ÙËÓ ÂÈÚËÓÈÎ Ó Ï ÛÈÓ ÙË ÌÂıÔÚÈ Î ÈÂÓ Íˆ, ÈfiÙÈ È ÙÒÓ appleâúè Ú ÔÓÙ È ÂÈ ÙÔ ÈÓ Ô Â ÊË ÙÂÙÚ ÁˆÓÈÎÒÓ ÌÈÏ ˆÓ, Ù ÔappleÔ Ô - ÙÔÈ Î Ù Ï ÔÓ È ÙË. [...] ΔÔ ÎÈÓ ÈÎfiÓ appleú ÎÙÔÚ - ÔÓ ÂÈ ÛÂˆÓ «Ó» ÈÛ Ú ÛıË fiùè È ÓˆÌ Ó È Ô- ÏÈÙÂ È appleúôùú appleô Ó ÙËÓ πó Ó Ó appleôúú Ë Ù ÎÈÓ ÈÎ appleúôù ÛÂÈ Î È Ó Û Ó ÛË ÙÔÓ applefiïâìôó, ÒÛÙÂ Ë πó Ó Ó ÁÎ Ûı ÂÈ ÌÂÁ Ï Ù Ú Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ó Î È appleôïèùèî Ó Â- Í ÚÙËÛ Ó ÙË applefi Ù ÓˆÌ Ó ÔÏÈÙÂ. Με άριστα το 10 Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ 1Στον Όλι Ρεν. Πώς τολμάς βρε ευρωλάγνε τεχνοκράτη, απόγονε του Αστερίξ και του Οβελίξ να μας στέλνεις προειδοποιητικές επιστολές απειλώντας πως θα μας ελέγχεις τους μισθούς και τον προϋπολογισμό; Πίσω στο δέντρο σου βρε. 2Στον Βγενό. Βγήκε ο πλέον πετυχημένος επιχειρηματίας της νεότερης παγκόσμιας ιστορίας να κατακεραυνώσει την Κύπρο, το «κατεστημένο» της και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Σε λίγο θα μας πει πως του φάγαμε και λεφτά. 3Στον Πρετεντέρη. Το ότι ο Χρύσανθος κάλεσε τον Βγενό στη εκπομπή του Τετάρτη μετά το Champions League και την πρόκριση του ΑΠΟΕΛ στους 16, ήταν για το καλό του καλεσμένου ή για το κακό του; Ο Γιάννης δεν θα το έκανε αυτό ποτέ Χρύσανθε. 4Στους Αγελαδοτρόφους. Δεν είναι αυτοί οι ναινέκοι που πήραν την επιδότηση και την έστειλαν στην Ελβετία; Τώρα τι θέλουν από τον Γιώργο- Θείο Βρέφος-Λιλλήκα, τα λεφτά πίσω; Συνωμοσία των ενδοτικών εναντίων του Υποψήφιου, για τη στάση του στο «ΟΧΙ»... Μόνη μας επιλογή θα είναι να κατεβεί για Πρόεδρος ο Ηγέτης του σπιτιού, η Βαρβάρα. 5Στον Πάγο. Θέλετε δεν θέλετε θα σας παγώσουμε, είπε ο Κίκης στον Γλαύκο. Η οικονομία στον πάγο (του Chivas). 6Στον Κυκκώτη. Είναι γεγονός πως τις τελευταίες μέρες πέραν από τις υπερπτήσεις F16 στην ΑΟΖ, σύμφωνα με την ορνιθολογική εταιρεία Κύπρου, λευκά περιστέρια έκαναν μαζικές υπερπτήσεις πά- Τώρα θα σας κάνω χιούμορ. Οι Πατάτες είναι εδώ; Κωστάκης Κουτσοκούμνης Πρόεδρος ΚΟΠ EIΠE «Έξι μήνες απαγόρευσης από τα γήπεδα κύριε Μιλτή». ΗΘΕΛE ΝΑ ΠEI «Ό,τι ήθελες αυτό κάναμε». νω από τη Λευκωσία. Τελικά κάθισαν στο μετόχι Κύκκου, είχε εκεί το καλύτερο τραπέζι. Πρόσχωμεν. 7Στον Πόλεμο. Σύμφωνα με τη δημοσιογραφία του Costa Cafe, πλοία, αεροπλάνα και αεροπλανοφόρα, βαπόρια όλων των υπερδυνάμεων μας φυλάνε από το μάτι το κακό. Η απάντηση (δεν) ήλθε από τη Χαραυγή: Για να προσέχουν τον Πρόεδρο Χριστόφια που πήγε στη πλατφόρμα ήλθαν τα αεροπλανοφόρα. Τέζα ο Φιλ. 8Στον Healthy. Στην παγκόσμια μιντιακή ιστορία πρώτη φορά πολιτικός αρχηγός δίνει συνέντευξη τύπου στο νοσοκομείο με τους γιατρούς παραδίπλα για να πει πως δεν θα ακολουθήσει τις οδηγίες τους. Παλιά οι πολιτικοί έκαναν τα πάντα για να μπουν ένα λεπτό στο δελτίο ειδήσεων. Τώρα κάνουν τούμπες για ένα λεπτό στις πατάτες αντιναχτές. Αχ βρε Λώρη 9Στα παιδιά. Αυτή η ΚΟΠ θέλει να κάνει το άθλημα metrosexual; Τα παιδιά τα πήραν στο κρανίο και έριξαν λίγες ψιλές στον διαιτητή, όπως γίνεται και στο Μπερναμπέου άμα λάχει. Σιγά τα λάχανα δηλαδή και τους στερούν το δικαίωμα να ηγούνται της πορείας της Ομόνοιας προς την κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Ας πάει να προεδρεύσει το Μπάντμιγκντον ο Κουτσοκούμνης σιορ. Στον Γιοβάνοβιτς. Έχει καταντήσει 10 εκνευριστικός ο τύπος. Όλα μετρημένα, όλα ταπεινά, ούτε στη Πετρούπολη δεν τσαλακώθηκε ο Σέρβος και άρχισε να γίνεται απελπιστικά μονότονος. Άσε που αυτός και οι παίκτες του προτιμούν να μιλούν στα ξένα ΜΜΕ παρά στα κυπριακά. Ενημέρωση μέσω της MARCA έχουμε πλέον για τον ΑΠΟΕΛ (ψωνιστήκαμε λίγο κόουτς). Φέρτε πίσω Ζιβανάρη, Πρόδρομο, Ουζουνίδη να αποκτήσει ξανά νόημα η ζωή μας. Úfi ÚÔ..: ø Δ π ƒ π ÂÓÈÎfi È ı ÓÙ : Ãπ Δ ΔΔπ È ı ÓÙ : ƒ ƒ Ã Ú ÈÛ ÓÙ ÎÙË : π Δø π À Àapple ı ÓÔ ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ : ªπà ƒ π Àapple ı ÓÔ AıÏËÙÈÎÔ : ªπ Àapple ı ÓÔ ÏÏÈÙ ÓÈÎÔ : ø Δ øδ ƒ À Àapple ı ÓÔ ÙÂÏÈ : Δ ªπ À I ÈÔÎÙËÛ «ª ƒπ, πδπ π ªπ º ª ƒπ À ƒ À Δ» ÎÔ Ú ÓÈ ÈÒÙË 7, 3Ô fiúôêô, 2411 ŒÁΈÌË,  ΈÛ, appleúô ΔËÏ.: Fax: ÓÙ ÍË Fax: È ÊËÌÈÛÙÈÎfi ΔÌ Ì - ªÈÎÚ ÁÁÂÏ Â ƒ À Δ π Ë Ó ËÌÔÛ Â ÛË, Ó apple Ú ÁˆÁ, È ÛΠapplefi ÔÛË ÙÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ ÙË ÂÊËÌÂÚ Ì ÔappleÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ, ˆÚ appleúôëáô ÌÂÓË ÁÚ appleù ÂÈ ÙÔ ÂÎ fiùë. EÎ ÂÙ È ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Î È ÌÂÙ applefi ÂÈ ÙË ÂÙ ÈÚ «ıëìâúèó».. - ŒÎ ÔÛË ÓÙ appleˆó - ª ÛˆÓ ª ÈÎ ÓËÌ ÚˆÛË» È ı ÓÙ : à È ı ÓÛË Û Ó٠͈ : π ø Δ Δ ƒ - ø Δ º º ÀΔ

3

4 4 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Διαβάστε στο Η διάσπαση της Ευρωζώνης, ένας πολιτικός και οικονομικός «πονοκέφαλος» Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Πιέσεις φυσικού αερίου για λήψη αποφάσεων Οι εξελίξεις τρέχουν αλλά η κυβέρνηση ακόμη δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό του μεγαλοπήβολου έργου Της ΜΙΡΑΝΤΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ Ο τρόπος Ì ÙÔÓ ÔappleÔ Ô Ë appleúè Î Ë- ÌÔÎÚ Ù (..) ı È ÂÈÚÈÛÙ ٠ı - Ì Ù ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ı Î ıôú - ÛÂÈ Î È ÙÔ appleôù ÏÂÛÌ ÙË ÂapplefiÌÂÓË ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË Î appleúè Î ÔÈÎÔÓÔÌ applefi ÙÔ ÈÂıÓÂ Ô ÎÔ, Â Ó È ÙÔ Ë- ËÚfi Ì Ó Ì appleô ÛÙ ÏÓÔ Ó ÔÈ ÂÈ - ÌÔÓ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ appleúô ÙËÓ Î - ÚÓËÛË. ÛÔ Ú È Â ÚÈÛË Â, ı ÎÚÈı appleúˆù ÛÙˆ applefi ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙˆÓ Ó ÁÎ ˆÓ ÔÌÒÓ. Ùfi Ô ÙÔ Â- applefiìâóô Ì ÓÂ Â Ó È Ó ÛÙËıÂ Ó ÛÙÈ Úfi ÌË ÓÈÛÌfi, Ô ÔappleÔ Ô Ó È - appleú ÁÌ Ù ÙÂ Î È Ó ÂÈÚÈÛÙ ÍÈfiappleÈ- ÛÙ ÙÔ Ì Á ÎÂÊ Ï ÈÔ ÙÔ Ê ÛÈÎÔ - ÂÚ Ô appleúô ÙÔ Û ÌÊ ÚÔÓ ÙÔ ÙfiappleÔ, Ú- ÔÓÙ Ì ÙË È ÌfiÚʈÛË ÙË ÛÙÚ - ÙËÁÈÎ ÙË.. ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÚÔÁÔÓ ÓıÚ ÎˆÓ.  Ùfi ÂÓÙ ÛÛÂ- Ù È Ë appleôïèùèî È appleú ÁÌ Ù ÛË ÙˆÓ Προχωράει ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης, αλλά η πενταμελής επιτροπή σοφών δεν εξέτασε τα έγγραφα του διαγωνισμού Û Ì ÔÏ ˆÓ Ì ÙÈ ÂÙ ÈÚ  appleô ı ÈÂ- Í ÁÔ Ó ÙÈ Ú ÓÂ Î È ÙËÓ ÂÍfiÚ ÍË, ÙÔ ÂÏ Á Ô Î È ÙË ÂappleÔappleÙ Û Ù ÓÈÎfi Âapple appleâ Ô Î È Û Âapple appleâ Ô ÁÔÚ, Î È ÙË Î Ù ÛΠÙÔ appleôı Ï ÛÛÈÔ ÁˆÁÔ Î È ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎÔ ÁÚÔappleÔ ËÛË Î - ıò Î È ÙˆÓ ÁˆÁÒÓ È ÓÔÌ ÙÔ - ÂÚ Ô Û Πappleúè Îfi ÊÔ. ª ÚÈ ÛÙÈÁÌ ÎÈ ÂÓÒ Ô ÚfiÓÔ ÌÂ- ÙÚ ÂÈ ÓÙ ÛÙÚÔÊ Û fi,ùè ÊÔÚ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË ÙË ÔÎÈÌ ÛÙÈÎ ÂÍfi- Ú ÍË Î È ÙË Ó ÎÔ ÓˆÛË ÙˆÓ appleô- ÙÂÏÂÛÌ ÙˆÓ ÙË Noble Energy ÁÈ ÙÔ ÙÂÌ ÈÔ «ÊÚÔ ÙË» Â Ó È ÎÔÈÓ Ë È - apple ÛÙˆÛË ÌÂÛ ÂÌappleÏÂÎÔÌ ÓˆÓ ÛÙ ı - Ì Ù ÂÚ Ô fiùè apple Ú ÂÈ Ì ÛÙÔÎ ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÙˆÓ ÔÌÒÓ appleô ı - Ó Ï Ô Ó Ó Ê ÚÔ Ó ÂÈ apple Ú ÙÔ ÌÂ- Á ÏÂapple ÔÏÔ ÚÁÔ. ΔËÓ appleâú ÛÌ ÓË Â Ù Ú Î Ù ÙËÓ Âapple ÛΠÙÔ ÛÙËÓ appleï ÙÊfiÚÌ Ô Úfi ÚÔ ÃÚÈÛÙfiÊÈ apple - Ú ÙËΠfiùè ÚÂÈ ÂÙ È Ó Á ÓÂÈ Ô «ÁÂ- ÓÈÎfi ÛÙÚ ÙËÁÈÎfi Û Â È ÛÌfi ÁÈ Ó ÊÙ ÛÂÈ ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ ÛÙËÓ ÍËÚ. apple ÂÎÂ Î È apple Ú apple Ú Ô Ó Ù ËÙ - Ì Ù, Ù ÔappleÔ Ó Ê ÔÓÙ È, fiù Ó ı ÊÙ ÛÂÈ ÛÙËÓ ÍËÚ. Œ ÂÈ ËÌÈÔ ÚÁËı ÌÈ ÔÌ ÂÈ ÈÎÒÓ Î È ÌÈ Ù ÓÔÎÚ - ÙÒÓ. Ù ÚÙ ÂÙ È Ó ÛÙÚ ÙËÁÈÎfi Û ÈÔ ÙÔ ÔappleÔ Ô ı appleú appleâè Ó Ô Ì Ì appleôïï appleúôûô Î È ˆÚ appleôï ıfi- Ú Ô», Î Ù ÏËÍÂ. ÚfiˆÚ ÛÙÔÓ Â ÙÂÚÔ Á ÚÔ Ó ÂÈÎÙÈÎfi ÙË Î ı ÛÙ ÚËÛË appleô apple Ú ÂÈ Â Ó È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè Û 15 Ì - Ú appleôïôá ÂÙ È fiùè ı ÂappleÈ Â Èˆı applefi ÙË Noble Energy, Ë apple ÚÍË ÙˆÓ - appleôıâì ÙˆÓ ÙˆÓ 3 ˆ 9 ÙÚÈÛÂÎ ÙÔÌ- Ì Ú ˆÓ Î ÈÎÒÓ appleô ÒÓ, ÏÏ ÎfiÌË ÂÓ ÂÈ Û Ó ÏıÂÈ Ë appleâóù ÌÂÏ Ì Ô - Ï ÙÈÎ appleèùúôapple º ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ( º ) Ë ÔappleÔ ÈÔÚ ÛÙËΠÁÈ Ó - Û ÔÏÂ Ù È Ì ÙÔÓ Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌÔ ÛÙÚ - ÙËÁÈÎfi Û Â È ÛÌfi ÁÈ ı Ì Ù ÂÍfiÚ ÍË Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô. Œ ÂÈ, Âapple ÛË, Ó - ÎÔÈÓˆı fiùè ı ËÌÔÛÈ ÙÂ Ô Â ÙÂ- ÚÔ Á ÚÔ ÂÈÔ fiùëûë ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÈ- Îfi Ì Ô ÏÈÔ ÂÍÔ ÛÈÔ fiùëûâ appleúèó applefi Ù ÛÛÂÚÈ ËÌ Ú ÙËÓ ÚÌfi È appleô Ú- Áfi, Ó appleúô ˆÚ ÛÂÈ ÛÙËÓ appleúôî Ú ÍË ÙË ËÌfiÛÈ appleúfiûîïëûë ÁÈ appleô ÔÏ appleúôù ÛˆÓ. Δ ÁÁÚ Ê ÂÙÔÈÌ ÛÙËÎ Ó applefi ÙÔÓ È ı ÓÙ Ó ÚÁÂÈ, fiïˆó Û ÓË, ÎÈ ÊÔÚÔ Ó fiï Ù ÂÚ ÓËÙÈ- Î ÙÂÌ È ÛÙËÓ Î appleúè Î, appleïëó ÙÔ 12, ÏÏ Â Ó È ÓÙÈÏËappleÙfi fiùè ÂÓ - Ù Ó ÂÏ Á Ô applefi ÙËÓ..º.. «ª - ÚÈ ÛÙÈÁÌ ÔÈ appleôê ÛÂÈ ÁÈ ÙÔ Ê ÛÈ- Îfi ÚÈÔ ÂÓ Ï Ì ÓÔÓÙ È ÛÙË ÛË ÙÂÎ- ÌËÚÈˆÌ ÓˆÓ ÂÈÛËÁ ÛÂˆÓ Î È applefi ÂˆÓ Û ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎ ÛË», Ó ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÌappleÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ, Ô ÔappleÔ Ô apple Ú - ÎÔÏÔ ıâ Ù ÙÂÎÙ ÈÓfiÌÂÓ. appleúòùë Û ÓÂ Ú ÙË..º.., Ê - ÓÂÙ È fiùè ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËı appleúèó applefi Ù Ì Û ÂÎÂÌ Ú - Ô. Û Ó ÓÙËÛË appleúôâùôèì ÂÙ È applefi ÙÔÓ Ê appleô ÚÁfi apple Ú Ùˆ ÚÔ Úˆ, Δ - ÙÔ ÃÚÈÛÙÔÊ Ë Ô ÔappleÔ Ô Ó Ï Â ÎÈ ˆ Û ÓÙÔÓÈÛÙ ÌÂÙ Í Î ÚÓËÛË Î È appleèùúôapple.  appleúòùô ÛÙ ÈÔ Ë º ı Û Ó ÓÙËı Ì ÙË È appleô ÚÁÈÎ Â- appleèùúôapple ÁÈ ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ Î È Û ÌÂ- Ù ÁÂÓ ÛÙÂÚÔ ÛÙ ÈÔ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÙÔÓ Úfi ÚÔ ÃÚÈÛÙfiÊÈ. ÙË Û Ó ÓÙËÛË ı ÍÂÎ ı Ú ÛÔ Ó Î Ù Ú ÔÈ fiúôè ÂÓÙÔÏ ÙË º, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ fiappleˆ Ó ÎÔÈÓÒıËÎ Ó ÛÙÈ 11 ÔÂÌ Ú Ô ÎÚ ÓÔÓÙ È ˆ ÁÂÓÈÎÔ Î È - Το στοίχημα πλέον για την κυβέρνηση, η οποία υπογράμμισε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου με την επίσκεψη του Προέδρου Χριστόφια στην πλατφόρμα τη Δευτέρα και λίγες μέρες αργότερα με την ανακοίνωση του δεύτερου γύρου αδειοδότησης, είναι η δημιουργία των δομών και των μηχανισμών που θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας τα θέματα φυσικού αερίου. fiúèûùôè. ÌÊˆÓ Ì ÙÈ appleïëúôêôú  ÙË Î ıâ Ì ÏÔ ÙË º, ı Ï Ì- ÓÂÈ ÌÔÈ Ô 25 ÈÏÈ ˆÓ  ÚÒ ÂÙËÛ ˆ ÁÈ 4-5 Û ÓÂ Ú Â ÙÔÓ ÚfiÓÔ, appleôûfi appleô ÓÙÈÛÙÔÈ Â appleâú appleô ÛÙÔ 60% ÙË ÌÔÈ apple ÚfiÌÔÈˆÓ Û Ì Ô Ï ÙÈ- ÎÒÓ appleëúâûèòó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. appleè- ÙÚÔapple ÌÂÙ applefi Î ıâ Û ÓÂ Ú ÙË ı appleô ÏÏÂÈ Û ÂÙÈÎfi applefiìóëì ÛÙË - ÛË ÙÔ ÔappleÔ Ô ı Ï Ì ÓÔÓÙ È ÔÈ - appleôê ÛÂÈ.  appleúòùô ÛÙ ÈÔ Ë Û Ì Ô Ï ÙÈÎ ÂappleÈÙÚÔapple ı Û ÔÏËı : ñ ªÂ ÙÔÓ Â ÙÂÚÔ Á ÚÔ ÂÈÔ- fiùëûë. ñ ªÂ ÙÈ appleô ÔÌ ÒÛÙÂ Ó ÊÙ ÛÂÈ ÛÙËÓ appleúô ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ,  Ù ÁÈ Ú ÛË applefi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÁÔÚ Â - Ù ÁÈ ÁÚÔappleÔ ËÛ ÙÔ, Ì ÛÙfi Ô ÙËÓ ÂÍ ÁˆÁ ÙÔ. ñ ªÂ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÁÔÚ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô. ñ ªÂ ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÁÚÔappleÔ ËÛË, fi- È ÌfiÓÔ applefi Ù ÓÈÎ applefi ˆ ÏÏ Î È Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙË ÌÂÙÔ ÈÎ ÔÌ ÙÔ. ÂÍÂÙ ÛÂÈ Âapple ÙË Ô Û Î È ÙÈ appleúôù ÛÂÈ appleô  Ù apple Ú Ô Ó ÂÓÒappleÈÔÓ ÙË Î ÚÓËÛË apple.. Ë appleúfiù ÛË ÙË ÈÛÚ ËÏÈÓ Delek ÁÈ Î Ù ÛΠÙÂÚ- Ì ÙÈÎÔ ÛÙÔ μ ÛÈÏÈÎfi  Ù ÏÏ appleô ı ÙÂıÔ Ó ÂÓÒappleÈfiÓ ÙË. ñ ªÂ ÙÔ ÌË ÓÈÛÌÔ appleô appleú appleâè Ó ÛÙËıÔ Ó ÛÙËÓ ÀappleËÚÂÛ Ó ÚÁÂÈ ÒÛÙÂ Ó appleôîùëıâ Ë ÂÌappleÂÈÚÔÁÓˆÌÔ- Û ÓË appleô apple ÈÙ ٠È. appleè ÏÏÂÙ È Ó ÛÙ ÏÔ Ó ÁÈ ÌÂÙÂÎapple  ÛË ÔÈ ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁÔ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ Û ÔÏÔ ÓÙ È Ì ÙÔ ı - Ì Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, fiappleˆ ÁÈ apple Ú - ÂÈÁÌ Ë ÔÌ Ù ÓÔÎÚ ÙÒÓ appleô Û - ÛÙ ıëîâ ÛÙÔ ÁÚ ÊÂ Ô ÙË apple. ÌappleÔÚ - Ô Î È Û ٠ÙËÓ appleâú appleùˆûë ˆÚ Ó Ù ÂÈ ÁÎÚÈÛË applefi ÙË º, ÂÓÒ Ê - ÓÂÙ È Ó ÌËÓ ÂÈ ÙËÓ Ó ÏÔÁË ÂÌappleÂÈ- ÚÔÁÓˆÌÔÛ ÓË. ΚΥΠΕ Διίστανται οι απόψεις για το μοντέλο της αγοράς Ενεργό ÚfiÏÔ ÛÙÔ Û Â È ÛÌÔ ÁÈ ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ ı ÏÔ Ó Ó Ô Ó. ÙfiÛÔ Ë ƒ ıìèûùèî Ú Ó ÚÁÂÈ (ƒ ) fiûô Î È Ë ËÌfiÛÈ Ù ÈÚ º ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ( º ). ƒ, Ë ÔappleÔ ı - ÂÈ applefi ÙËÓ ÂappleÔappleÙ ÙË ÙÈ ÂappleÈ ÂÈ- Ú ÛÂÈ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi Î È ÙÔ ÁˆÁÔ, ÂÍ fiûˆó Â Ì ÛÙ Û ı ÛË Ó ÁÓˆÚ Ô ÌÂ, Î Ù ÙËÓ appleô- ÔÏ ÙË ÂÙ ÛÈ ÎıÂÛ ÙË ÙËÓ Â- ÔÌ appleô apple Ú Û   ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ ÙËÓ Â Î ÈÚ Ó ı ÛÂÈ appleâúèïëappleùèî ÂÓÒappleÈÔÓ ÙÔ ÚÔ ÚÔ ÙË Ë- ÌÔÎÚ Ù ÙÈ ı ÛÂÈ ÙË ÁÈ ÙÔ ÚÈÔ. appleúfiâ ÚÔ ÙË ƒ ıìèûùèî Ú, ÈÒÚÁÔ È ÌÌ, Âapple ÓÂÈÏËÌÌ Ó ÂÈ ÙÔÓ ÛÂÈ fiùè Ë ÓÔÌÔıÂÛ ÁÈ ÙË º appleú appleâè Ó ÙÚÔappleÔappleÔÈËıÂ, Î ıò appleúô- ÓÔ ÌfiÓÔ ÁÈ ÙËÓ Ï ÛË ÁÚÔappleÔÈË- Ì ÓÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, ÂÓÒ appleú appleâè Ó ÍÂÎ ı Ú ÛÔ Ó Î È ÔÈ ÚÌÔ ÈfiÙËÙ ÙË ÂÙ ÈÚÂ. ΔÔ ÌÔÓÙ ÏÔ ÙË ÁÔÚ apple Û ÔÏ ÙÔ Ô ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Ì ÙË ƒ Ó ıâˆúâ fiùè ÙÔ 20ÂÙ ÌÔÓÔappleÒÏÈÔ ÙË º ÛÙË È ÓÔÌ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô Â- ÁÎÚ ıëîâ applefi ÙËÓ.. appleú appleâè Ó Î - Ù ÚÁËı ÒÛÙÂ Ó È ÛÊ ÏÈÛÙÂ Ô - ÓÙ ÁˆÓÈÛÌfi.  fi,ùè ÊÔÚ ÛÙÔÓ - appleôı Ï ÛÛÈÔ ÁˆÁfi Ë ı ÛË Ë ÔappleÔ appleúô- Î appleùâè applefi ÙÈ È ÊÔÚ ËÌfiÛÈ ÙÔappleÔıÂÙ ÛÂÈ ÙË º Â Ó È Ë È - ÛÊ ÏÈÛË ÙË ÓÂÍ ÚÙËÛ ÙÔ, Ì ÙÔÓ ÏÂÁ Ô Ó apple Ú Ì ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ ÙÔ, ÒÛÙ apple Ú ÙË ÌÂÙÔ ÈÎ ÔÌ ÙË ÂÙ ÈÚ appleô ı ËÌÈÔ ÚÁËıÂ Î È ÙˆÓ ÌÂÙfi ˆÓ, Ó ÌappleÔÚÔ Ó Ó Ô Ó appleúfiû ÛË fiïâ ÙÈ ÂÙ ÈÚ Â, ÔÈ ÔappleÔ Â ı Ó Ï Ô Ó ÙËÓ ÂÍfiÚ ÍË ÙÔ Î appleúè ÎÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô applefi fiï Ù ÙÂÌ È ÙË Î appleúè Î. ΔÔ ÎfiÛÙÔ ÙÔ ÁˆÁÔ appleôïôá ÂÙ È Ó ÁÁ ÂÈ Ù Ô ÈÛ.  - ÚÒ. ΔÔ ÈÔ ÌÔÓÙ ÏÔ Î Ù ÙËÓ ƒ ı appleú appleâè Ó ÎÔÏÔ ıëıâ Î È ÛÙËÓ appleâ- Ú appleùˆûë ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎÔ ÁÚÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÔappleÔ Ô apple ÈÙÂ Ì ÂÎ ÂÙ appleâú appleô ÁÈ Ó Î Ù ÛΠÛÙÂ Î È ı ÎÔÛÙ ÛÂÈ ÂÎ Ù.  ÚÒ. ƒ Ó Ï Â Ó ÒÛÂÈ ÙÈ ÂÌappleÂÚÈÛÙ ÙˆÌ Ó ı ÛÂÈ ÙË ÛÙÔÓ Úfi ÚÔ ÙË ËÌÔÎÚ Ù Ú- Η ΡΑΕΚ θέλει ανταγωνισμό και η ΔΕΦΑ μονοπώλιο στην εισαγωγή αερίου, στην υγροποίησή του και στις εξαγωγές ÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ ÚfiÓÔ. appleèîú ÙÔ Û ı ÛË Ó ÌÂÛ ÛÙÔ Û Ì Ô ÏÔ ÙÔ ÎÚ ÙÔ Â Ó È appleˆ ÂÓ ı appleú appleâè Ó - ÂÈÔ ÔÙËıÔ Ó fiï Ù ÙÂÌ È ÙË Î appleúè Î, apple ÚfiÙÈ Ë appleúfiûîïëûë ÂÓ- È Ê ÚÔÓÙÔ ÊÔÚ ÙÔ Û ÓÔÏfi ÙÔ Î - ıò ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÙÔ ÔappleÔ Ô ı ËÌÈ- Ô ÚÁËı ı ÌappleÔÚÂ Ó apple Ú ÁÂÈ Ì ÍÈ- ÌÔ Ì 15 ÂÎ Ù. ÙfiÓÔ LNG ÂÙËÛ ˆ. Î Ù ÁÁÂÏ ÙË º applefi ÙËÓ appleïâ Ú ÙË Ë ÎÚ ÙÈÎ Â- Ù ÈÚ º (Ë ÂÓ ÂÍ ÛÊ ÏÈ- Û ÎfiÌË ÙÔ 44% ÙÔ ÌÂÙÔ ÈÎÔ ÎÂ- Ê Ï Ô ÙË Í 3 ÂÎ Ù.  ÚÒ) ı ÏÂÈ Ó È ÙËÚ ÛÂÈ, fiappleˆ ψÛ ÛÙËÓ Ô appleúfiâ Úfi ÙË ÒÛÙ πˆ ÓÓÔ, fi È ÌfiÓÔ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ Î ıôïèîô apple ÚÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ÁÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ - ÁÔÚ ÏÏ apple ÈÙÂ Î È ÙË È Â ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÍ ÁˆÁÒÓ. Î. πˆ ÓÓÔ ıâˆúâ fiùè Ë appleúô ı appleú appleâè Ó apple ÈÙ ÛÂÈ applefi ÙËÓ.. ÙËÓ ÚËÌ ÙÔ fiùëûë Ùfi- ÛÔ ÙÔ ÁˆÁÔ fiûô Î È ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈ- ÎÔ ÏfiÁˆ ÙË ÂÓÂÚÁÂÈ Î ÛÊ ÏÂÈ appleô ı ÙË appleúôûê ÚÂÈ. º ÂÈ È ÌËÓ ÛÂÈ ÛÙËÓ Î ÚÓËÛË ÙË - ÛÊÔÚ ÙË, ÈfiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Ì - Ó apple Ú ÁÎˆÓ ÂÙ È applefi Ù fiúá Ó ÙÔ ÎÚ ÙÔ. ÂÎ ı Ú ÂÈ fiùè ÈÂÎ ÈΠÙÔ ÚfiÏÔ appleô ÙË Î ıfiúèûâ Ë appleôïèùâ Î È ËÙ Ó ÙË ÔıÂ Ë apple Ú ÙËÙË Â- ÓÙÔÏ ÁÈ ÙËÓ Ó ÚÍË ÙˆÓ È appleú Á- Ì Ù ÛÂˆÓ ÁÈ ÙËÓ appleúôì ıâè Ê ÛÈ- ÎÔ ÂÚ Ô Ì ÙËÓ Noble Î È Û ÌÂ- Ù ÁÂÓ ÛÙÂÚÔ ÛÙ ÈÔ Ì ÙÈ ÏÏ Â- Ù ÈÚ  appleô ı ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÔÓÙ È Ù ÎÔÈÙ ÛÌ Ù Û ÏÏ ÙÂÌ È ÙË Î appleúè Î.

5 Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 5 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Ισραήλ: Από συνεργάτης πιθανός ανταγωνιστής Πρώτη επιλογή του Τελ Αβίβ η Ελλάδα, και η Κρήτη στο παιχνίδι για τερματικό Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ Την ώρα appleô ËÌÔÛ ˆ appleúô ÁÁ ÏÏÂÙ È ªÓËÌfiÓÈÔ Ó ÓÙ ÏË Ë appleúô, πûú Ï Î È ÏÏ ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙË Ó ÚÁÂÈ, ÛÙÔ apple Ú ÛÎ ÓÈÔ È ÌÔÚ- ÊÒÓÔÓÙ È Ó Â ÔÌ Ó, Ù ÔappleÔ Î - ıâ ÏÏÔ apple Ú appleúô fiêâïô ÙË appleúè Î ËÌÔÎÚ Ù Â Ó È, ÊÔ ÙÔ ΔÂÏ Ê ÓÂÈ appleï ÔÓ ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂÓ-  fiìâóô «apple Ú Î Ì Ë» ÙË Â Îˆ- Û Î È Î Ù Â ıâ Ó Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙËÓ ı Ó. ΔÔ ÂÓ Â fiìâóô Ùfi, Û ÓÂÚÁ Û ΔÂÏ Ì ÏÏ ÓÙ Ì appleúô ÁÈ ÙË ÈÔ Ù ÛË ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÙÔ ÂÚ Ô ÛÙËÓ ÚÒappleË, ÂÎÙÈÌ Ù È fiùè ı ÂÈ Ú- ÓËÙÈÎ Û Ó appleâèâ ÁÈ ÙËÓ appleúô, ÌÈ Î ÙÈ Ù ÙÔÈÔ ı Û Ì ÈÓ ÙÔÌ Ùˆ Î È ÙË ÌÂÙ ÙÚÔapple ÙÔ ÂÓ Ó ÌÂÈ «Û ÓÂÚ- Á ÙË» Û ÂÓ Ó ÌÂÈ «ÓÙ ÁˆÓÈÛÙ». ŸÏ ÔÈ ÂappleÈÏÔÁ applefi appleïâ Ú πûú Ï ÂÍÂÙ ÔÓÙ È, Û ÌÊˆÓ Ì ÈappleÏˆÌ ÙÈÎ appleëá, Î È Î Ì ÔÚÈÛÙÈÎ applefiê ÛË ÂÓ ÂÈ ÏËÊıÂ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÌÂÛË Î È «Î Ù appleôîïâèûùèîfiùëù» Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙËÓ ÏÏ Ù Ó Î È apple Ú Ì ÓÂÈ ÛÙÈ appleúô- ÙÂÚ ÈfiÙËÙ ÙÔ Â Ú ÎÔ ÎÚ ÙÔ, Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ È appleïëúôêfiúëûë. ΔÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi appleúô ÏËÌ Ù ÂÈ ÈÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó Ô ËÙ Ì Ù appleúô ÏËÌ Ù Ô Ó ÙÔ ΔÂÏ. ÚÒÙÔÓ, Ë Î ı ÛÙ ÚËÛË appleô apple Ú ÙËÚÂ Ù È - applefi appleïâ Ú Î appleúè Î Î ÚÓËÛË ˆ appleúô ÙËÓ ÙÂÏÈÎ ÙË applefiê ÛË ÁÈ ÙËÓ apple Ú ÒÚËÛË ÛÙËÓ Delek ÙÔ 30% ÙˆÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ appleô Î Ù ÂÈ Ë Noble ÛÙÔ ÔÈÎfiappleÂ Ô «ÊÚÔ ÙË» appleúôî Ï Ú- ÎÂÙfi appleúô ÏËÌ ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ÒÌ Ù ÙˆÓ ÚÌÔ ˆÓ ÊÔÚ ˆÓ ÙÔ ΔÂÏ.  - ÙÂÚÔ ÛËÌÂ Ô appleô appleúôî Ï ÂÍ ÛÔ ÙÔÓ ÈÔ ÓÙÔÓÔ appleúô ÏËÌ ÙÈÛÌfi Â Ó È «Ë Û ÓıÂÛË Î È Ë Û ÌÌÂÙÔ Ó ÌÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÛÙËÓ appleúô». ÌÊˆÓ Ì ÓıÚÒappleÔ appleô Û ÔÏÔ ÓÙ È Ì ÙÔ ÙËÌ «Ë appleúô ÁÈ Ó ÌappleÔÚÂ Ó Î - Ù ÛΠÛÂÈ applefi ÌfiÓË ÙË ÙÂÚÌ ÙÈÎfi - ÁÚÔappleÔ ËÛË Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô Î È Ó Â - Ó È ÈÒÛÈÌÔ appleú appleâè Ó È ı ÙÂÈ appleôı Ì Ù apple Ú Ó ÙˆÓ ÙÂÛÛ ÚˆÓ ÙÚÈÛÂ- Î ÙÔÌÌ Ú ˆÓ appleô ÒÓ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, Î ıò Î È Ó apple Ú Ô Ó ÔÈ appleúô appleôı - ÛÂÈ ÁÈ Û ÓÂ Î È appleúfiûîôappleùë ÚÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô appleúô ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi», - ψÛ ÛÙËÓ ÂÈ ÈÎfi Âapple ÙÔ ı Ì - ÙÔ. «ÓÂappleÒ Â Ó È ÎÚˆ Ó ÁÎ Ô ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ Âapple ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÎÚˆ apple Ú ÙËÙÔ ÁÈ ÙËÓ appleúô Ó ÂÈ ÛÙË È ıâû ÙË appleúô ÁÚÔappleÔ ËÛË Î È Ù appleôı Ì Ù ÙÔ πûú Ï», ÛËÌ ˆÛ ÙÔ ÈÔ appleúfiûˆappleô. ΔÔ ı Ì ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎÔ Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ Âapple ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û ËÙ ÛÂˆÓ ÛÙÔ ΔÂÏ ˆ appleúô ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ Îfi Ì Ï- ÏÔÓ ÙÔ πûú Ï Î È ÌÈ ÂÓ Â fiìâóë «- Û ÌÊÔÚË Î È ÓÈÛË Û ÌÌÂÙÔ ÂÙ È- ÚÂÈÒÓ ÈÛÚ ËÏÈÓÒÓ Û ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÛÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÙË appleúô, Ûˆ ˆı ÛÂÈ ÙÔ πûú Ï appleúô ÏÏ ÂappleÈÏÔÁ», ÛËÌ ˆÛÂ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÈappleÏˆÌ ÙÈÎ appleëá. «Ó È ÁÂÁÔÓfi fiùè ÌÈ ÌÂÁ ÏË appleôûfi- ÙËÙ ÙÔ ÂÚ Ô appleô ı ÁÚÔappleÔÈÂ Ù È ÛÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÙË appleúô ı appleúô Ú- Το Ισραήλ διεκδικεί μεγάλο μερίδιο από την κοινοπραξία διαχείρισης του τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου στην Κύπρο για να διασφαλίσει τα συμφέροντά του, σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητήσει άλλες επιλογές. Οι κινήσεις του Tελ Αβίβ θα εξαρτηθούν κυρίως από τις αποφάσεις της Κύπρου για την κατασκευή τερματικού και τον «καταμερισμό ποσοστών» ÂÙ È applefi ÈÛÚ ËÏÈÓ ÎÔÈÙ ÛÌ Ù. - ÓÂappleÒ, Ó ÏÔÁË ı appleú appleâè Ó Â Ó È Î È Ë Û ÌÌÂÙÔ ÛÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi», appleúfi- ÛıÂÛÂ, ÁÈ Ó ÂappleÈÛËÌ ÓÂÈ appleˆ «ÛÂ È - ÊÔÚÂÙÈÎ appleâú appleùˆûë Â Ó È appleôï appleèı Ófi ÙÔ πûú Ï Ó ÍÂÈ ÁÈ ÏÏ ÂappleÈÏÔÁ». Ó ÏÏ ÎÙÈÎ ÂappleÈÏÔÁ ªÈ Ù ÙÔÈ ÂappleÈÏÔÁ Â Ó È Ë ÁÚÔappleÔ ËÛË ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô Û appleïˆù ÌÔÓ, ÛÙÔÓ ÒÚÔ ÓÙÏËÛË ÙÔ Ê - ÛÈÎÔ ÂÚ Ô Î È apple ÂÎÂ Ë ÌÂÙ ÊÔÚ ÙÔ Ì appleïô Û ÂÏÏËÓÈÎ ÏÈÌ ÓÈ Î È Î ÙfiappleÈÓ Ë È ÎÏ ˆÛ ÙÔ ÛÙËÓ - ÚÒappleË Ì ÙËÓ Î Ù ÛΠÂÚÛ ˆÓ - ÁˆÁÒÓ. Ó Î È ÌÈ Ù ÙÔÈ ÂappleÈÏÔÁ  - Ó È ÚÎÂÙ appleèô apple ÓËÚ ÂÓ Û ÁÎÚ - ÛÂÈ Ì ÙËÓ Î Ù ÛΠappleôı Ï ÛÛÈÔ ÁˆÁÔ appleúô ÙËÓ appleúô Î È ÁÚÔappleÔ - ËÛË ÙÔ ÂÚ Ô Û ÙÂÚÌ ÙÈÎfi, Ë appleúò- ÙË appleúôûê ÚÂÈ ÙÔ appleïâôó ÎÙËÌ ÛÙÔ πûú Ï fiùè «ÌappleÔÚÂ Ó Î ÓÂÈ ÎÔ Ì ÓÙÔ applefi ÌfiÓÔ ÙÔ, ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙËÓ ı Ó, ÛÙ ÈÎ ÙÔ appleôı Ì Ù». Â- appleèïôá Ù ÂÍÂÙ ÂÙ È ÏÂappleÙÔÌÂÚÒ - applefi appleïâ Ú ΔÂÏ, fiappleˆ Âapple ÛË Î È Ë Î Ù ÛΠappleôı Ï ÛÛÈÔ ÁˆÁÔ Î È ÙÂÚÌ ÙÈÎÔ ÛÙËÓ Ú ÙË. ıfiïô Û ÂÙ appleúô ÙÔ ÙÔ ÙÔ ÂÓ-  fiìâóô ÂÓ Ù Ó Î È ÔÈ ËÏÒÛÂÈ appleô ÁÈÓ Ó applefi appleïâ Ú ÙÔ Ê appleô ÚÁÔ ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ πûú Ï, ÙËÓ appleâú - ÛÌ ÓË Â ÔÌ, Ù ÓÈ ÁÈ ÏfiÓ, Î Ù ÙËÓ Âapple ÛËÌË Âapple ÛΠÙÔ ÛÙËÓ ı - Ó fiùè, «fiú Ì Ì, Â Ó È Ó Á ÓÂÈ Ë ÏÏ - ÂÓÂÚÁÂÈ Îfi ÎfiÌ Ô» ÂÓÒ ÛËÌ ˆÛ appleˆ Ì Û ÛÙÔ ÛÙfi Ô ÙÔ πûú Ï Â - Ó È Ë Î Ù ÛΠÁˆÁÔ ÌÂÙ ÊÔÚ Ê - ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, Ì Ûˆ Ú ÙË ÛÙËÓ - ÚÒappleË, Î ıò Î È Ë Î Ù ÛΠÙÂÚÌ - ÙÈÎÔ ÁÚÔappleÔ ËÛË Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, Î È fiappleˆ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ÁÈ ÏfiÓ, «Ë Î Ù ÛΠÙÔ ÁˆÁÔ Â Ó È ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ ÛËÌ Û». ÕÏψÛÙÂ, fiappleˆ ÁÚ Â Î È apple Ï ÈfiÙÂÚ Ë Ú ÈÎfi ÛÙfi Ô ÙÔ ΔÂÏ ÛÙÔÓ ÙÔÌ Ó ÚÁÂÈ Ù Ó Ë Û ÓÂÚÁ Û ÙÔ Ì ÙËÓ ı Ó, Ë ÔappleÔ fiìˆ ÙÔ «apple Ú appleâì » ÛÙËÓ appleúô ˆÚ ˆÛÙfiÛÔ Ùfi Ó ıâˆúâ Ù È appleˆ Ë ÏÏ «- ÙÔÂÍ ÈÚ ıëîâ» applefi ÙÔ apple È Ó È fiùè ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ Û Ó ÛÌfi ÙˆÓ Ô. «ÔÈÓÔappleÚ Í appleôïïòó» apple ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÔÈ ÙÚÂÈ ÒÚÂ, ÏÏ, appleúô Î È πûú Ï, ÂÌÊ Ó - ÔÓÙ È ÂappleÈÛ Ìˆ appleôê ÛÈÛÌ ÓÂ Ó appleúô ˆÚ ÛÔ Ó ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û applefi ÎÔÈÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙË Ó ÚÁÂÈ ÂÍ Ô Î È ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ó ÓÙ ÏË Ë ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˆÚÒÓ appleô ÂÙÔÈÌ ÂÙ È Ó appleôáú ÊÂ Ú ÙÔ 2012, ÂÓÒ Ë - appleúô Ê ÓÂÙ È Ó appleúô ˆÚÂ Î È ÙÔ ı - Ì ÙË Ì ÙÔÓ ÓÔ, ÙÔ ÔappleÔ Ô ÂÎ- ÎÚÂÌÂ Â Ò Î È ÚfiÓÈ. øûùfiûô, ÔÈ ÙÂ- ÏÈÎ ÂappleÈÏÔÁ ÙÔ πûú Ï ı ÂÍ ÚÙËıÔ Ó applefi ÚÎÂÙÔ apple Ú ÁÔÓÙÂ Î È Î - Ú ˆ applefi ÙÈ appleôê ÛÂÈ ÙË appleúè Î ËÌÔÎÚ Ù ˆ appleúô ÙËÓ Î Ù ÛΠÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎÔ Î È ÙÔÓ «Î Ù ÌÂÚÈÛÌfi appleôûôûùòó» ÛÙË È Â ÚÈÛ ÙÔ, Ôapplefi- ÙÂ Î È Ó ÏfiÁˆ, ÙÔ ΔÂÏ Â Ù ı ÂappleÈÏ ÍÂÈ ˆ ÛÙ ıìfi ÁÚÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÈÎÔ ÙÔ ÂÚ Ô ÙËÓ appleúô  Ù ı Ô- ËÁËı Û ÏÏ ÂappleÈÏÔÁ, fiappleˆ Ë Î Ù Â ıâ Ó Û ÓÂÚÁ Û Ì ÏÏ. applefi appleïâ Ú ÙË Ë Â ÎˆÛ È - ÌËÓ ÂÈ appleˆ ÂÓ Â Ó È È ÙÂıÂÈÌ ÓË Ó appleúô ˆÚ ÛÂÈ Û ÎÔÈÓÔappleÚ Í ÁÈ ÙÔ ÙÂÚ- Ì ÙÈÎfi ÌfiÓÔ ÌÂ Ì ÂÙ ÈÚÂ. «È ÙÔ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÂÓ Ù ıâù È ı Ì ÙÔ Ï - ÈÛÙÔÓ ÛÙfi Ô Ì ÂÓ Â Ó È Ó appleúô- ˆÚ ÛÔ Ì Ì ÌfiÓÔ Ì ÂÙ ÈÚÂ. ÂÍÂÙ ÛÔ Ì ÙÔ ÂÓ È Ê ÚÔÓ appleô ı ÂÎ- ËψıÂ, fiù Ó Â Ì ÛÙ ÙÔÈÌÔÈ Ó Ô Ì ÙÔ ı Ì. Ùfi Ô Â Ó È Ë Û ÌÌÂ- ÙÔ appleôïïòó ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ. Ùfi apple ÈÙÂ Î È ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û ÌÊ ÚÔÓ», ÛËÌ ˆÛ - Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÛÙËÓ ÚÌfi È Î - ÂÚÓËÙÈÎ appleëá. PIO

6 6 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Διαβάστε στο Υπολογιστικό τσιπ προσομοιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Ο ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ «Κ» Δεν λέω ότι η κυβέρνηση δεν έχει ευθύνη Κάποιοι θεωρούν τη σημερινή κρίση χρυσή ευκαιρία για να επιτεθούν στα κεκτημένα των εργαζομένων Αν δεν λειτουργήσουμε συναινετικά θα αποτύχουμε. Και δεν θα είναι αποτυχία του ΑΚΕΛ ή του Χριστόφια, αλλά όλων Συνέντευξη στον ΑΝΤΩΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Την άποψη fiùè Î appleôèôè ÂÛÎÂÌÌ Ó Ô ÁËÛ Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô appleô Ú ÛÎÂÙ È Û ÌÂÚ Ò- ÛÙÂ Ó Ó ÁÎ ÛÔ Ó ÙÔ Ó ÚıÂÈ ÛÂ Û - ÁÎÚÔ ÛË Ì ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô, ÂÎÊÚ ÂÈ Ô Á.Á. ÙÔ, ÕÓÙÚÔ appleúè ÓÔ. Ú ÂÙ È Ï - ıë Î È Ó ÏËÙÈÎfiÙËÙ applefi Ì ÚÔ ÙË Î Ú- ÓËÛË, ÙÔÓ ÂÈ fiìˆ fiùè ÏÏÔ Î ÚÓËÛË Î È Ï- ÏÔ. È ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ Ï ÂÈ fiùè Î appleôèôè ı ÏÔ Ó Ó Î ÂÚÓ ÛÔ Ó ÛÙË ı ÛË ÙÒÓ appleô Ô Ó ÂÎÏÂÁÂ. H Úˆapple Î appleèùúôapple Ì Î ÏÂÛÂ Ó apple - ÚÔ ÌÂ Ì ÙÚ Ì ÚÈ ÙÈ 15 ÂÎÂÌ Ú Ô ÒÛÙÂ Ó appleâ ÛÔ Ì fiùè ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó appleâù Ô Ì ËÌÔ- ÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÏÏÂÈÌÌ Î Ùˆ applefi ÙÔ 3% ÙÔ 2012, ÏÏÈÒ Ì appleâúèì ÓÔ Ó Î ÚÒÛÂÈ. appleúô Ù Ó Ì ÚÈ appleúfiûê Ù Ì applefi ÙÈ Î Ï ÙÂÚ ÔÈÎÔÓÔÌ Â. ÌÂÚ Û ÁÎ Ù Ï ÁÂÙ È applefi ÙËÓ appleèùúôapple Ó ÌÂÛ ÛÙÈ apple ÓÙ ÒÚ Ì ٠appleèô ÛÔ Ú ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ appleúô Ï Ì Ù. È - ÚÈıÌÔ Â ÓÔ Ó fiùè Î ÙÈ Î Ó ÌÂ Ï ıô. ÔÌ ˆ fiùè Ó Î appleôèô ÂÈ Î È ÙÔ ËÌfiÛÈÔ Ú Ô Î È ÙÔ ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÏÏÂÈÌÌ ı Î Ù - Ï ÍÂÈ ÛÙÔ Û Ìapple Ú ÛÌ fiùè Û ÁÎÚ ÓÔÓÙ È Â ÓÔ - Î Ì ÙÈ applefiïôèappleâ  ڈapple Î ÒÚÂ, ÛÂÈ ÙˆÓ appleúô Ï ÂˆÓ ÁÈ ÙÔ È ÏfiÁÔÈ appleô ÓÙÈ- ÌÂÙˆapple Ô Ì ٠ÙÈ ÛÎÔÏ Â Î È Ô Ì appleúfi- ÏËÌ ÍÈÔappleÈÛÙ ÂappleÈÛËÌ ÓÔÓÙ È Î È applefi ÙÈ È ÊÔÚÂ Ó ÊÔÚ ÙˆÓ ÎˆÓ ÍÈÔÏfiÁËÛË. - Ó È Ë ÎıÂÛË ÙˆÓ Î appleúè ÎÒÓ ÙÚ appleâ ÒÓ Û ÂÏ- ÏËÓÈÎ ÔÌfiÏÔÁ Î È Ë Ó Ì ÙÔ ÎÚ ÙÔ Ó ÛÙËÚ ÍÂÈ ÙÈ ÙÚ appleâ  Û appleâú appleùˆûë appleô appleúôî ÂÈ ÔappleÔÈÔ appleôùâ appleúfi ÏËÌ, ÙÔ appleúfi ÏËÌ Ú ÛÙfi- ÙËÙ È ÙÔ ÔappleÔ Ô Î ÙËÁÔÚÂ Ù È Ë Î ÚÓËÛË fi- ÙÈ Ûapple Ù ÏÔ ÛÂ Î È ÓÂÈ fiù Ó Û appleôï ÁÔÚ- Κάποιοι έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να οδηγηθούν τα πράγματα εδώ όπου βρίσκονται σήμερα. Και έχουν τεράστιες ευθύνες ÁÔ Ú ıìô applefi ÙÈ Î appleúè Î ÙÚ appleâ  Ïfi- Áˆ Î È ÙË Ó Ì ÙË Ó ÓÂÈÛÙ applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÁÒ ÂÓ ı appleˆ fiùè Ë Î ÚÓËÛË ÂÓ ÂÈ Â ı ÓË. Œ ˆ ÙÈ ÈÎ ÌÔ applefi ÂÈ ÁÈ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÓÂÈÛÌÔ ÛÙÔÓ ÔappleÔ Ô appleúô ÈÓÂ Ô appleúôë- ÁÔ ÌÂÓÔ appleô ÚÁfi, ıâˆúò fiìˆ fiùè ÂÓ Â Ó È ÙË ÒÚ, applefi ÙË ÛÙÈÁÌ Ì ÏÈÛÙ appleô Î Ù Ê - Ú ÌÂ Ó ÂÍ ÛÊ Ï ÛÔ ÌÂ Ó ÌËÏfiÙÔÎÔ ÓÂÈÔ applefi ÙË ƒˆû, appleô Î Ï appleùâè ÙÈ Ó ÁÎÂ Ì ÁÈ ÙÔÓ ÂapplefiÌÂÓÔ ÚfiÓÔ. Πappleô ı ψ Ó ÛÙ ıò  - Ó È ÛÙÈ Û Ó  appleôïèùèî ÓÙÈapple Ú ı ÛÂÈ ÌÂ- Ù Í ÙˆÓ ÎÔÌÌ ÙˆÓ appleô appleï ÙÙÔ Ó ÙËÓ ÍÈÔappleÈ- ÛÙ Ì Ó ÓÙÈ ÙˆÓ Úˆapple ˆÓ ÂÙ ÚˆÓ Ì Ï- Ï Î È ÙˆÓ Ô ÎˆÓ ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÊÔ ÂÓ ËÌÈ- Ô ÚÁÔ Ó ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË fiùè ı ÏËÊıÔ Ó ÂÎÂ Ó Ù Ì ÙÚ appleô ı ÓÙÈÌÂÙˆapple Ô Ó ÙËÓ Î Ù ÛÙ ÛË. Ù Û Óı ÙÔ Ó fiappleˆ appleôï ÛˆÛÙ ÂappleÈÛËÌ - ÓÂÙÂ Ó appleôï ÚÓËÙÈÎfi ÎÏ Ì. Ÿappleˆ Î È ÔÈ ÌÂÁ Ï apple Ó ÙÔ ÎÚ ÙÔ. È ÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë Î - ÚÓËÛË appleúô ÒÚËÛ Û ۈÚÂ Ì ÙÚˆÓ. È ÓÂ- ÔÂÈÛÂÚ fiìâóôè ÛÙË ËÌfiÛÈ appleëúâû Ìapple ÓÔ Ó ÛÙÔ Û ÛÙËÌ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÊ Ï ÛˆÓ, ÔÈ ÊÈ- ÛÙ ÌÂÓÔÈ Î Ù ÏÏÔ Ó 3% ÛÙÔ Ù ÌÂ Ô Û Ó٠͈Ó, ÌÂÈÒıËÎ Ó Î Ù 200 ÂÎ Ù. ÔÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ - apple Ó ÙÔ ÎÚ ÙÔ, Î Ù Ù ıëîâ appleúfiù ÛË ÁÈ ÛÙfi-  ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ apple ÚÔ ÒÓ, Î ıèâúòıëîâ ÌfiÓÈÌË ÂÈÛÊÔÚ 1,25 % ÛÙÔ Ù ÌÂ Ô ËÚÒÓ Î È ÔÚ- Ê ÓÒÓ, Û ÌÊˆÓ ıëîâ ÎÙ ÎÙË ÎÏÈÌ ÎˆÙ ÂÈ- ÛÊÔÚ ÁÈ ÙÔ apple ÏÏ ÏÔ ÙÔ Â Ú ÙÂÚÔ Ë- ÌfiÛÈÔ ÙÔÌ, Ì ˆÛË ÎÏÈÌ ÎˆÓ ÂÈÛ Ô, Î - Ù ÚÁ ıëî Ó ÔÈ appleôïï appleï Û ÓÙ ÍÂÈ, ÌÂÈÒıËÎÂ Ô ÚÈıÌfi ÙˆÓ ËÌÔÛ ˆÓ apple ÏÏ ÏˆÓ. ŸÏ - Ù Â Ó È Ì ÙÚ appleô ÈÔÚıÒÓÔ Ó ÛÙÚ ÏÒÛÂÈ appleô «Ίσως να έγιναν κάποια λάθη στους χειρισμούς. Να υπήρξε κάποια αναβλητικότητα. Αλλά αν παρακολουθήσετε διαχρονικά πώς λειτούργησαν κάποιοι θα διαπιστώσετε ότι μοναδικός τους στόχος ήταν να μη συνεισφέρει ο πλούτος ώστε να φέρουν την κυβέρνηση σε πορεία σύγκρουσης με τους εργαζόμενους», δηλώνει στην «Κ» ο κ. Άντρος Κυπριανού. apple Ú Ó ÁÈ ÚfiÓÈ. ÃÚÂÈ ÂÙ È Ë Ï Ë Î È Â- appleèappleúfiûıâùˆó Ì ÙÚˆÓ; ÌÂ Ï ÌÂ Ó È. ÔÈÔÈ ı appleú appleâè Ó Û ÓÂÈÛÊ ÚÔ Ó; ÏÈ ÌfiÓÔ ÔÈ ÂÚÁ fi- ÌÂÓÔÈ; Ú fiïë ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË apple Ú Ô Ó ÂÙ ÈÚ  appleô Î ÓÔ Ó Î Ú Ë, apple Ú ÂÈ Û ÛÛˆ- ÚÂ Ì ÓÔ appleïô ÙÔ. ÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó Û ÓÂÈ- ÛÊ ÚÔ Ó; apple ÙË Ô Û fiìˆ Ùfi ÂÓ Ó ÈÚ ÙËÓ Ó ÁÎË Ì ˆÛË ÙˆÓ ÂÍfi ˆÓ ÙÔ ÎÚ ÙÔ Û ÂappleÈ fiì Ù Î È ˆÊÂÏ Ì Ù appleô Â Ó È ËÏ ÛÂ Û ÛË Ì ÙÔ. È ÊÔÚÔÏÔÁ  ÂÓ Ë- ÌÈÔ ÚÁÔ Ó appleïô ÙÔ. appleïô ÙÔ ËÌÈÔ ÚÁÂ Ù È applefi ÙËÓ Ó appleù ÍË. Àapple Ú Ô Ó ÂÎı ÛÂÈ ÁÎÚÈÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfi- ÁˆÓ appleô  ÓÔ Ó fiùè ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙÔ ËÌfi- ÛÈÔ ÙÔÌ Û ÁÎÚ ÓÂÙ È Â ÓÔ Î Ì ÏÏ ÒÚ appleô ÂÓ ÓÙÈÌÂÙˆapple Ô Ó Ù ÈÎ Ì appleúô Ï Ì Ù. ÌʈÓÒ fiùè apple Ú ÙË ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi ˆÓ ı appleú appleâè Ó apple ÚÍÂÈ Î È ÌÈ Û ÁÎÚ ÙËÛË ÙˆÓ Â- Ífi ˆÓ. Ù Ë Î ÚÓËÛË Â Ó È Ë ÌfiÓË appleô - ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ Ù ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ ÍÔ ÙÔ ÎÚ ÙÔ. È ÏÏÂ Ù Í Ó Ó. Ì ÂÓ appleôûùëú Ô Ì ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi ˆÓ Ì ÙÚfiappleÔ appleô ı appleâúèôú - ÂÙ È Ë Ó appleù ÍË. Ó ÌÈ ÂÙ ÈÚ ÎÂÚ ÂÈ Ó ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈÔ Î È ı ÒÛÂÈ 1,5%, Ùfi ÙÔ appleôûô- ÛÙfi ı Â Ó È appleôùúâappleùèîfi applefi ÙÔ Ó appleúô ˆÚ - ÛÂÈ Û appleâú ÈÙ Úˆ Ú ÛÙËÚÈÔappleÔ ËÛË; ÎÔ ˆ ÙÔÓ Î. à ٠Ëapple ÙÚÔ Ó Ï ÂÈ «appleôáú Ù ÌÔ fiùè ÂÓ ı ÏıÂÙ Ì ÂappleÈappleÚfiÛıÂÙ apple ÈÙ ÛÂÈ Î È ı Â- ıò apple ÁˆÌ ÌÈÛıÒÓ». ÛÙÂÏ Ë ÙË ÓÙÈappleÔ- Ï Ù ÛË Ó Ï Ó fiùè Ë Î ÚÓËÛË apple Ù Â Ó apple ÚÂÈ Ì ÙÚ appleô Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple Ô Ó Û ÓÔÏÈÎ ÙËÓ ÎÚ ÛË. ª Ï appleô Ó ÙÈ Û Ì ÓÂÈ Û ÏÏ  - Úˆapple Î ÒÚ ; Î. ªapple Úfi Ô Â appleâ appleúô ı fi- ÙÈ Î Ó Ó ÂÓ ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó appleúô Ï ÂÈ ÙËÓ - ÎÙ ÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË. ÙËÓ Ú fi È. ÙËÓ appleôúâ fiìˆ Ê ÈÓfiÙ Ó appleô Ô ËÁÔ Ì ÛÙÂ. Àapple Ú Ó Î appleôèôè appleô Â Ò Î È Ô ÚfiÓÈ ÊÒÓ Ó ÁÈ Ï Ë Ì ÙÚˆÓ appleúô ÙËÓ Î Ù ı ÓÛË appleô ÎÈÓÔ ÓÙ È Ù Ì ÙÚ appleô appleúôˆıâ Ë Î ÚÓËÛË. ΔfiÙÂ Ú ÎÙËÚ ÔÓÙ Ó ÎÈÓ ÓÔÏfiÁÔÈ. ÌÂÚ Ô ÈÔ Ô appleô ÚÁfi Ï - ÂÈ fiùè, Ó ÂÓ ÏËÊıÔ Ó Ì ÙÚ Ì Ûˆ, Ô Â - Ô Ì appleúô ÙÔÓ ÌË ÓÈÛÌfi ÛÙ ÚÈÍË. appleôèôè Î Ó Ó fi,ùè appleâúóô Û applefi ÙÔ ÚÈ ÙÔ ÁÈ Ó Ô ËÁËıÔ Ó Ù appleú ÁÌ Ù Â Ò fiappleô Ú ÛÎÔÓÙ È Û ÌÂÚ. È Ô Ó ÙÂÚ ÛÙÈ  ı - ÓÂ. ÂÓ ıâˆúò fiùè Â Ó È ÂΠÓÔÈ appleô Â Ó appleúô- Ï ÂÈ ÛˆÛÙ. Ÿ,ÙÈ Î È Ó Î ÓÂ Ë Î ÚÓËÛË, ÙÔ ı Ù Ó ÓÈÎ ÓÔappleÔ ËÙÔÈ. Œ Ô Ó ÏÂÈÙÔ Ú- Á ÛÂÈ Ì Ó ÍÂÎ ı ÚÔ ÙÚfiappleÔ: ÀappleÂÚ ÛappleÈÛË ÙˆÓ ÎÂÚ ÒÓ Î È ÙÔ Û ÛÛˆÚÂ Ì ÓÔ appleïô ÙÔ, ÌÔ- ÓÔÛ Ì ÓÙ ÛÙÚÔÊ appleúô ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô ÁÈ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙË ÎÚ ÛË. Ó Â Ù fiïâ ÙÈ appleúô- Ù ÛÂÈ appleô apple ÚÂ Ë Î ÚÓËÛË Î È ÛÙfi Â Ó ÛÙ Î Ú Ë Î È ÛÙÔÓ appleïô ÙÔ, ÙÔ ÙÈ Î Ù ÊÈÛ Ó. Ó Î appleôèôè ıâˆúô Ó fiùè Ùfi Â Ó È Ô ÛˆÛÙfi ÙÚfiappleÔ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙË ÎÚ ÛË, ÈÎ ˆÌ ÙÔ. ÌÂ Ô Ì ÏÏ appleúôûâáá ÛÂÈ. Œ ÂÙÂ Ó ÊÂÚı Âapple ÓÂÈÏËÌÌ Óˆ ÛÙËÓ - Ó ÁÎË Ù ÔappleÔÈ appleôùâ Ì ÙÚ Ó apple ÚıÔ Ó ÌÂ- Ù applefi È ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ÂÚÁ ÔÌ ÓÔ. È Û - ÓÙÂ Ó Â Ô Ó Ë ÙÔappleÔıÂÙËı ÚÓËÙÈÎ. Ó Û Ó ÛÔ Ó Ó È ÙËÚÔ Ó ÙËÓ È ÛÙ ÛË ı appleú appleâè Ó Ê ÛÔ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ Ó ıè- ÛÙ ;  ΠÌÈ appleâú appleùˆûë. Ù Ú appleú appleâè Ó appleˆ fiùè ÂÓ Â Ì ÛÙ apple Ú ÂÓfi Ù ÚÌÔÓÔ ÏÏ ÂÓfi appleôï Û ÓÙÔÌÔ È ÏfiÁÔ. ΠÓÔ appleô ÂÓÔ Ï ÙÈ Û Ó ÈÎ ÏÈÛÙÈÎ ÔÚÁ ÓˆÛÂ Â Ó È fiùè Ì ÓÔ Ó ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Στηρίζουμε πρόσωπα και όχι κόμματα στις δημοτικές ΔÔ appleô ÒÚËÛ applefi ÙËÓ Î ÚÓËÛË ÏfiÁˆ ÛÔ ÚÒÓ È ÊˆÓÈÒÓ ÛÙÔ appleúè Îfi Î È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ. Ù Ó Ó ÌÂÛ ÛÙ ÎfiÌÌ Ù appleô Î ÏÂÛ Ó appleúèó applefi ÙÚÂÈ Â ÔÌ Â Ì ÊÈÛÌ ÙÔÓ Úfi ÚÔ Ó apple Ú ÈÙËıÂ. ÁÂ Ì Ú ÚÁfiÙÂÚ,  Ì ÙÔ Ó Û Ó - appleùâè Â Ú Ù ÙË Û ÓÂÚÁ Û ÁÈ ÙÈ ËÌÔÙÈÎ Ì ÙÔÓ appleúòëó ÂÙ ÚÔ, ÛÙËÚ ÔÓÙ ÌÂÁ ÏÔ ÚÈıÌfi ËÌ Ú ˆÓ appleúôâú ÔÌ ÓˆÓ applefi ÙÔ. ÂÓ Â Ó È Î appleˆ ÓÙÈÊ ÙÈÎfi Ùfi; - Κατ αρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι το ΑΚΕΛ στηρίζει δημάρχους απ όλους τους πολιτικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου του ΔΗΣΥ. Στην προσπάθειά μας για σύμπηξη συνεργασιών απευθυνθήκαμε στο ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ, ε- νώ είχαμε πρόθεση να απευθυνθούμε και στους Οικολόγους. Κάποια πολιτικά κόμματα ε- πέλεξαν να μη συζητήσουν μαζί μας. ΤΟ ΔΗΚΟ πήρε τις αποφάσεις του με τον τρόπο που τις πήρε. Γιατί, δεν είμαι εγώ που θα το απαντήσω. Εμείς δεν αποκλείσαμε κανένα από αυτή τη συνεργασία. Ως εκ τούτου δεν είναι σ εμάς που θα πρέπει να απευθύνετε αυτό το ερώτημα, αλλά στο ΔΗΚΟ. ÛÙÔ apple Úfi ÏËÙÔ Ô appleïô ÙÔ Î È Ù Î Ú Ë. ÌÂ Â Ì ÛÙ appleâappleâèûì ÓÔÈ fiùè ÔÈ ÂÚÁ fiìâóôè, Û ÓÂÈ- ËÙÔappleÔÈÒÓÙ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ, ı Û ÌappleÂÚÈÊÂÚıÔ Ó fiappleˆ Î È ÛÙÔ apple ÚÂÏıfiÓ - appleâ ı Ó Î È ı  ıô Ó Ó Û ÓÂÈÛÊ ÚÔ Ó ÎfiÌ appleâúèûûfiùâúô. Ó Ô appleïô ÙÔ Î È Ù Î Ú Ë Û - ÓÂÈÛÊ ÚÔ Ó Î È ÔÈ Û ÓÙÂ Ó Â ÂÓ appleô  ıô Ó ÙËÓ È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Û ÓÂÈÛÊÔÚ ı Ì ÚÔ Ó ÓÙÈÌ ÙˆappleÔ. È ÈÎ Ì appleúôù ÛÂÈ ÂÓ - ÊÔÚÔ Ó ÌfiÓÔ ÙÔÓ appleïô ÙÔ. ÊÔÚÔ Ó Î È ÙÔ ÂÚ- Á fiìâóô, ÏÏ ÙÔ ËÏfiÌÈÛıÔ. ËÙ - Ì ÙÈ appleúôù ÛÂÈ ÙÔ appleô ÚÁÔ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙËÓ appleúô applefiıâûë fiùè ı Û ÓÂÈÛÊ ÚÔ Ó Ô appleïô - ÙÔ Î È Ù Î Ú Ë. ÕÚ ÂÓ appleôúú appleùâùâ apple ÁˆÌ ÌÈÛıÒÓ Î È Δ ; ŸÙ Ó ÂÛ È Ó Û ËÙ ÛÂÈ Î ÙÈ, ÂÓ - appleôúú appleùâè ÈÔıÂÙ ÂÎ appleúôôèì Ô. ÓÙÔ ÙÔÈ applefi ÙÔ ÎfiÌÌ Û apple ÚÍ ÓÙ - Ú ÛË ÁÈ Ù Ì ÙÚ. appleôèôè Ï Ó fiùè ÎfiÌ Î È Û ÌÂÚ ÙÔ, ÛÙËÓ appleúôûapple ıâè ÙÔ Ó ÈÛÔÚÚÔapple ÛÂÈ ÌÂÙ Í ÙˆÓ appleú ÁÌ ÙÈÎÔÙ ÙˆÓ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ Î È ÙË ÁÓÔÈ Ó ÌËÓ appleô- Ï ÛÂÈ ÙËÓ Â ÓÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, Û Ó ÂÈ Ó Î ÓÂÈ fiùè ÂÓ ÓÙÈÏ Ì ÓÂÙ È ÙË Ú Ì ÙÈ- ÎfiÙËÙ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ. ÂÓ ÔÌ È fiùè ÙÔ Ù Ù ΠÓÂÈ fi- ÙÈ ÂÓ Î Ù ÓÔ ÙÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ. ΔÈ ıâï Ó Î appleôè- ÔÈ; apple ÚÔ ÌÂ Ì ÙÚ Ù ÔappleÔ ı ÍÂÛ ÎˆÓ Ó ÓÙÈ Ú ÛÂÈ fiappleˆ Û fiïâ ÙÈ ÒÚ ; Ó È Ì - Û applefi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ Ó Ù Ú appleô ı ÍÂappleÂÚ ÛÙÂ Ë ÎÚ ÛË; ÏÏ Ó appleˆ Î È Î ÙÈ ÏÏÔ. πù Ï, Ë πûapple Ó appleô ÈÔı ÙËÛ Ó Ù Ì ÙÚ appleô appleúôùâ ÓÔ Ó Ô À Î È ÙÔ Â Ó È Û Π- Ï ÙÂÚË Î Ù ÛÙ ÛË; ÏÏ applefiû Ì ÙÚ Â- Í ÁÁÂÈÏ applefi Ù appleô ÂÈÛËÁÔ ÓÙ È; Âapple Ú Û ÙËÓ ÎÚ ÛË; ª ÂÍ ÚÙ Ù È Î È applefi ÙÔ applefiùâ ÈÔıÂÙÂ Ù Ì ÙÚ Ù. È Û ÓÙ Á ÂΠӠappleô Ì Ô ÁËÛ Ó Û Ù Ó ÙËÓ appleúˆùôê Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË ÂÓ ÌappleÔ- ÚÔ Ó Ó Ì Á ÏÔ Ó applefi Ù Ó. ÛÊ ÏÒ Î È ÙÔ ı ÏÂÈ Ó ÈÛÔÚÚÔapple ÛÂÈ ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÂÚ- Á ÔÌ ÓˆÓ Î È ÙË appleúôûapple ıâè Ó ÛˆıÂ Ë ÔÈ- ÎÔÓÔÌ. Ì Ì ÂÓ È Ê ÚÂÈ Ó ÌËÓ appleïëáô Ó ÎÂÎÙËÌ Ó Î È ÈÎ ÈÒÌ Ù ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ appleô ÎÂÚ ıëî Ó Ì ÁÒÓÂ Î È ı Û Â. appleôèôè ıâ- ˆÚÔ Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ ÎÚ ÛË Ú Û Â Î ÈÚ ÁÈ Ó ÂappleÈÙÂıÔ Ó ÂÓ ÓÙÈ ÛÙ ÎÂÎÙËÌ Ó ÙˆÓ ÂÚ- Á ÔÌ ÓˆÓ. Ù Ó ÙËÓ appleôïèùèî ÙÔ appleúôû ÁÁÈÛË Â Ó È Ù ÙÂÏ ٠20 ÚfiÓÈ appleô appleúôûapple ıô Ó Ó appleúôˆı ÛÔ Ó. apple Ù Ó ÁÈ Ù ÙÔ Ë- Á ÙÔ Ô apple. appleúè ÓÔ Î È ÚÁfiÙÂÚ Ô Δ ÛÛÔ apple fiappleô ÏÔ appleô È ÊˆÓÔ Û Ó Ì ÙÈ Û - ÁÎÂÎÚÈÌ Ó appleúôûâáá ÛÂÈ Î È ÈfiÙÈ Ë Â - Â Ì appleèô ÊÈÏÔÏ Î appleôïèùèî. ª ÂÓ Â Ó È ÌfiÓÔ Ô À appleô ÎÈÓÂ Ù È ÛÙË ÏÔÁÈÎ Ì ˆÛË ÙÔ ÎÚ ÙÈÎÔ ÌÈÛıÔÏÔÁ Ô. - Û ˆ ÂÓ ÂÙÂ Î Ó Ó appleúfi ÏË- Ì ÙÔ ÎfiÌÌ appleô Î Ï ÙËÓ Î ÚÓËÛË appleô ÛÙËÚ ÂÙ Û apple Ú ÙËÛË Ó Ù Á ÓÂÈ ÙË ÛÙ - ÚÈÍ Û Û ÌÂÁ ÏÔ ÚÈıÌfi ̈Ó; - Εμείς σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση στηρίζουμε πρόσωπα, όχι κόμματα. Απ εκεί και πέρα δεν έχουμε συνεργασία στους εκλογικούς συνδυασμούς με κανένα πολιτικό κόμμα. Έχουμε συνεργασία με τις νέες δυνάμεις, τις ομάδες στήριξης της υποψηφιότητας Δ. Χριστόφια και τους ΕΔΗ. ÙÔ ı Ûˆ ÏÏÈÒ. ÌappleÔÚÔ Û ÙÔ ÛÙÈ appleúôâ ÚÈÎ Ó Û ÓÂÚÁ ÛÙÂ Ó ÛÙË- Ú ÍÂÈ Ó ÎfiÌÌ Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô È ÊˆÓ Û Ùfi- ÛÔ ÛËÌ ÓÙÈÎ ËÙ Ì Ù Î È ÙÔ ÔappleÔ Ô Î Ï Ì ÊÈÛÌ ÙËÓ Î ÚÓËÛË ÙËÓ ÔappleÔ ÛÙË- Ú ÂÈ ÙÔ Û apple Ú ÙËÛË; - Για εμάς είναι πολύ αδόκιμο να εγείρεται θέμα προεδρικών τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά συνεργασία για τις προεδρικές. Όταν θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο να δούμε ποιες θα είναι οι πολιτικές που θα υποστηρίζονται, ποιες θα είναι οι συνεργασίες που θα γίνουν και τότε ο καθένας θα κριθεί. Ó È fiï Ù ÎfiÌÌ Ù. Àapple Ú ÂÈ ÓÙÔÓ Ë ÂÓÙ - appleˆûë fiùè apple ÚÍ Ó applefi Ì ÚÔ ÙË Î ÚÓË- ÛË Î È ÙÔ Î ı ÛÙÂÚ ÛÂÈ Î È ÌÊÈ- Ù Ï ÓÙ ÛÂÈ appleô Ì ÊÂÚ Ó Â Ò. Ì ÁÈ apple Ú ÂÈÁÌ ÂΠÓË ÙË Û ÌÊˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌ- Ì ÙˆÓ ÛÙÔ ÚÔ ÚÈÎfi ÁÈ ÛÂÈÚ Ì ÙÚˆÓ, Ù Ô- appleô apple ÓÙÂ Ì Ú ÚÁfiÙÂÚ Ô appleô ÚÁfi È- ÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓ Ì ÚÂÈ, Ó Î ÏÂÛÂ. Εάν ο πλούτος και τα κέρδη συνεισφέρουν και οι συντεχνίες δεν αποδεχθούν την ιδέα μεγαλύτερης συνεισφοράς, θα μας βρουν αντιμέτωπους Ì ÂÓ Ó Î Ï Û Ì ٠appleôù. ÓÂÙÂ Ó Ï ıô. ˆÚ Ù fiùè Â Ì ÛÙÂ Ë Î ÚÓËÛË. ÌÂ Û ÌÌÂÙ Ô Ì ÛÙËÓ Î ÚÓËÛË. ÁÒ ı Û ÌÊˆÓ Ûˆ Ì Û fiùè Ûˆ Ó ÁÈÓ Ó Î appleôè Ï ıë ÛÙÔ ÂÈÚÈÛÌÔ. apple ÚÍ Πappleôè - Ó ÏËÙÈÎfiÙËÙ. ÏÏ, Ó apple Ú ÎÔÏÔ ı ÛÂÙÂ È ÚÔÓÈÎ appleò ÏÂÈÙÔ ÚÁËÛ Ó Î appleôèôè, ı È - appleèûùòûâùâ fiùè ÌÔÓ ÈÎfi ÙÔ ÛÙfi Ô Ù Ó Ó ÌË Û ÓÂÈÛÊ ÚÂÈ Ô appleïô ÙÔ ÒÛÙÂ Ó appleô Úˆı ٠ÙÂ Ë Î ÚÓËÛË Ó ÈÔÚıÒÛÂÈ È ÚıÚˆÙÈ- Î appleúô Ï Ì Ù Î È Ó ÚıÂÈ Û appleôúâ Û - ÁÎÚÔ ÛË Ì ÙÔ ÂÚÁ fiìâóô. ÂÓ ı ÙÔ Î - ÓÔ Ì ÙÔ Ù ÚÈ. È Ó appleôï ÌÂÁ ÏÔ È ÛÙËÌ ÙÔ ËÚ- Ó ÙÔ Ó Û ËÙ ÛÂÈ ÔappleÔÈ appleôùâ Ì ÙÚ ÛÙÚ - ÊÔÓÙ Ó ÂÓ ÓÙ ÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, fiappleˆ - Ù Ó Ë ÍËÛË ÎÏ Ì Î ÁÈ ÙÔ ÓÂÔÂÈÛÂÚ Ô- Ì ÓÔ, ÙÔ apple ÁˆÌ ÙË Δ Î È ÌÈÛıÒÓ. - ÌÂÚ Ï Ù fiùè Ù Û ËÙ ÙÂ. appleôèô ı Û appleâè fiùè Ùfi appleôùâïâ ÌÌÂÛË apple Ú Ô fiùè Ë ÛÙ - ÛË Û Ù Ó Ï Óı ÛÌ ÓË; appleôèôè, applefi ÙËÓ Ó ÚÍË ÙË ÎÚ ÛË, ıâò- ÚËÛ Ó fiùè Ù Ó Ú Û Â Î ÈÚ Ó appleúôˆı ÛÔ Ó ÙÈ appleôïèùèî ÙÔ. ÂÓ ˆ Î ÌÈ ÌÊÈ ÔÏ fi- ÙÈ Ó apple ÚÓÔÓÙ Ó Ù Ù Ì ÙÚ ı ËÙÔ Û Ó Î È ÏÏ. ÌÂ Ï Ì fiùè ÙÔ Î ıâù appleú appleâè Ó appleúô- ÛÌÂÙÚÂ Ù È Ì Û ÛÙ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó Â ÔÌ Ó. Ó Ì appleô Ë È Ù appleòóâù È appleôï ÓˆÚ appleô- Ï ÚÁ ÂÓ Ê ÚÓÂÈ Î Ó Ó appleôù ÏÂÛÌ. ΔÔ ÁÂ- ÁÔÓfi Î È ÌfiÓÔ fiùè ÙÔ ÂÈ appleô ˆÚ ÛÂÈ - applefi È ÚÔÓÈÎ ı ÛÂÈ Â ÓÂÈ ÎÚÈ Ò ÙËÓ Î - Ù ÓfiËÛË appleô Ô Ì ÁÈ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ. Ó ÂÓ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÔ ÌÂ Û Ó ÈÓÂÙÈÎ ı appleôù Ô ÌÂ. È ÂÓ ı Â Ó È appleôù ÙÔ ÙÔ ÃÚÈÛÙfiÊÈ, ÏÏ fiïˆó. Κανένας από την ομάδα των «σοφών» δεν σχετίζεται με το ΑΚΕΛ ÙËÓ ÙÂÏÂ Ù Û Û Ó ÓÙ ÍË ÛÙËÓ Â Ù Π٠ÁÁ ÏÂÈ appleúôûapple ıâè applefiûî Ë ÙÔ ÚÔ- ÚÔ applefi Ó ÌÂÈ ÂÓÙfi Î È ÂÎÙfi appleúô appleô ÏfiÁˆ Û ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ı ÏÔ Ó Ó Ô Ó ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô. Ù appleâè fiùè «ÙÔ appleôèôè ı Ô Ó ÔÊ ÏË applefi ÙË È ÈÎ - Û, ı ÂÍ ÚÙËı applefi ÙÈ appleôïèùèî appleôê ÛÂÈ appleô ı ÏËÊıÔ Ó». È Î ÙÈ Ù ÙÔÈÔ Î ÙËÁÔÚÂ Ù È Î È ÙÔ. ŸÙÈ ÂappleÈ ÈÒÎÂÈ ÙËÓ È Ê ÓÂÈ Ò- ÛÙÂ Ó ÂÍ appleëúâù ÛÂÈ ÈÎÔ ÙÔ ÛÙfi Ô ÌÂÙ Í ÏÏˆÓ Î È ÙËÓ Ó ıâûë ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË Û Â- Ù ÈÚ  ڈÛÈÎÒÓ Û ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ÚfiÓÔ ı  ÍÂÈ appleò ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ Ô Î ı Ó. ÔÌ ˆ fi,ùè Î È Ó appleô Ì ٠ÙË ÛÙÈÁÌ ı Â Ó È ÛÙÔÓ Ú. Ô Â Ù fiìˆ È Ê ÓÂÈ ; appleôèôè ÂappleÈÎ ÏÔ ÓÙ È ÙËÓ appleâúèıˆúèôappleô ËÛË - ÙfiÌˆÓ Î È ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ appleô ıâˆúô ÓÙ È appleèô - ÓÂÍ ÚÙËÙÔÈ Î È ÙÔÓ ÈÔÚÈÛÌfi ÛÙË ı ÛË ÙÔ - ÙfiÌˆÓ appleô Ú ÛÎÔÓÙ È appleèô ÎÔÓÙ ÂÏ Á ÔÓÙ È applefi ÙËÓ Î ÚÓËÛË. ÔÈ Â Ó È Ë Û ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË ÂappleÈÙÚÔapple ÙˆÓ ÂappleÈÛÙËÌfiÓˆÓ appleô ı Û Ì Ô ÏÂ Ô Ó ÙÔ ÎÚ - ÙÔ ; ÁÒ ÂÓ Í Úˆ Î Ó Ó applefi ÙÔ Ó ÂÈ Ô- appleôè appleôùâ Û ÛË Ì ÙÔ. Î. Û ÓË ÂÈ appleâè ËÌfiÛÈ fiùè Ùfi ÂÈ Î ÓÂÈ ÙË Û ÌÊˆÓ Ì ÙË Noble Î È Ù ÂÈ Ôı ÛÙ appleôïèùèî ÎfiÌÌ Ù. Î. Û ÓË Â Â apple ÚÂÈ ÚÌÔ ÈfiÙËÙ applefi ÙÔÓ Ùfi- Ù appleô ÚÁfi appleô ÊÔÚÔ Û Ó Î È ÙË Ï Ë appleôïèùèîòó appleôê ÛˆÓ. ÔÏ ÛˆÛÙ, Î Ù ÙËÓ appleô ÌÔ, Ë appleô ÚÁfi  appleâ fiùè ÙÈ appleôïèùèî appleôê ÛÂÈ ÙÈ apple Ú- ÓÔ Ó Ù appleôïèùèî appleúfiûˆapple. ΔÔ ı Ì ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ÂÈ Ô appleù : Ì Â Ó È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ. appleú appleâè Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÔ Ì Ì ÙÚfiappleÔ appleô ı Â- Í ÛÊ Ï ÂÈ fiùè Ù ÛÔ ı ÍÈÔappleÔÈËıÔ Ó appleúô fi- Κριτήριο για το φυσικό αέριο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού ÊÂÏÔ ÙÔ Û ÓfiÏÔ ÙÔ Î appleúè ÎÔ Ï Ô.  ÙÂÚË Â Ó È Ë appleôïèùèî. Ù ÙË ÛÙÈÁÌ apple Ú ÂÈ ÌÈ - ÌÂÚÈÎ ÓÈÎ ÂÙ ÈÚÂ Ë ÔappleÔ appleúô ˆÚ Ì Áˆ- ÙÚ ÛÂÈ, ÁÂÁÔÓfi appleô Ì ÂÈ ÔËı ÛÂÈ Û appleôï ÌÂÁ ÏÔ ıìfi Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple ÛÔ Ì ÙËÓ ÙÔ ÚÎÈÎ ÂappleÈıÂÙÈÎfiÙËÙ Î È appleâèï. Ù Ó Î Îfi ÁÈ ÙËÓ appleúô Ó apple Ú ÂÈ Î È ÂÙ ÈÚ applefi ÙË ƒˆû, ÙË ÏÏ ÙË ÂÚÌ Ó ; Í ÚÙ Ù È Ì appleôèô fiúô ªÂ fiúô appleô ı Â Ó È Û ÌÊ ÚÔÓÙ ÁÈ ÙÔÓ Î appleúè Îfi Ï fi.  ΠÌÈ ÒÚ ÂÓ Á ÓÂÙ È ËÌfiÛÈ È appleú ÁÌ Ù ÛË ÁÈ Ù Ù ı Ì Ù. Ò Î appleôèôè ı ÏÔ Ó Ù apple ÓÙ Ó Ï appleô Ó ÙÔ Êˆ ÙË ËÌÔ- ÛÈfiÙËÙ. Ó Ùfi appleô ÂappleÈı Ì ÙÔ fiappleˆ  apple Ù  - Ó È ÙÔ Û ÌÊ ÚÔÓ ÙÔ ÙfiappleÔ, ÁÈ Ù ÂÓ ÂappleÂÏ ÁË Ì Û Ó ÈÓÂÙÈÎ Ï ÛË, appleô Ó ÂÎÌË ÂÓ ÂÈ ÙËÓ Î appleô Î È Ó appleô ÚÂÒÓÂÈ ÙÈ ÏÏÂ Ó - ÌÂÈ Ó ÂÚÁ ÛÙÔ Ó appleúô Ì ÎÔÈÓ Î Ù ı ÓÛË; Ÿappleˆ ; È Ù ÂÓ Î ÏÂÛÂ Ô Úfi ÚÔ ÃÚÈÛÙfiÊÈ Ù ÎfiÌ- Ì Ù Ó ÂÈÛËÁËıÔ Ó Î appleôèô «ÛÔÊÔ» Î È Ó ÂappleÈÏÂÁÔ Ó apple ÓÙ ÎÔÈÓ appleô Ô ; appleúâappleâ Ó Î ı ÛÔ Ì Ì ٠ÎfiÌÌ Ù Ó - appleôê Û ÛÔ Ì ÙË Û ÓıÂÛË ÙË ÔÌ ÙˆÓ «ÛÔÊÒÓ»; ÙÔ Ù ÏÔ ı Î ÂÚÓÔ Ó ÙÔÓ ÙfiappleÔ ÔappleÔÈÔÈ appleôùâ Ï- ÏÔÈ ÂÎÙfi applefi ÂΠÓÔ appleô ÂÈ ÂÎÏ ÍÂÈ Ô Ï fi. ΔÔ appleôïèùèîfi Ì Û ÛÙËÌ Â Ó È Ù ÙÔÈÔ appleô ÂÍ ÛÊ Ï - ÂÈ fiùè Ô Úfi ÚÔ ÂÎÏ ÁÂÙ È ÁÈ apple ÓÙ ÚfiÓÈ Î È ÌfiÓÔ ÁÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÏfiÁÔ appleôì ÎÚ ÓÂÙ È. applefi Î Ó Ó Úfi ÚÔ ÂÓ ËÙ ıëîâ Ó apple Ú ÈÙËıÂ, ÂappleÂÈ appleòïâûâ ÙËÓ appleôûù ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÔÌÌ ÙˆÓ. Úfi ÚÔ Â Â ÎÏËı Û apple Ú ÙËÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ Â ı ÓÒÓ appleô ÙÔ Î Ù ÏfiÁÈ Â ÙÔ applefiúèûì Ô- Ï Ô Ò Î È Ô ÚfiÓÈ Î appleôèôè Î ÏÔ Û Ó ÙÔÓ Úfi-  ÚÔ Ó apple Ú ÈÙËıÂ, ÂappleÂÈ È ÊˆÓÔ Û Ó Ì ÙÔ ÂÈÚÈÛÌÔ ÙÔ Û appleúè Îfi Î È ÔÈÎÔÓÔÌ. Η συζήτηση για τις προεδρικές είναι πρόωρη, λέει ο ηγέτης του ΑΚΕΛ στον Αντώνη Πολυδώρου. ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

7 Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 7 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Υγροποίηση προκρίνει Ανατροπή τουρκικών σχεδιασμών λόγω της κυπριακής ΑΟΖ το Ισραήλ Μεταφορά του φυσικού αερίου στην Ελλάδα για διοχέτευσή του στην Ευρώπη ΑΘΗΝΑ Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χαρακτηριστικά ÛÙ ıâúfiùëù Î È ÂÌ- ı ÓÛË appleúôû ÂÈ ÛÙË Û ÛË ÏÏ - πûú Ï ÙÔ Ì Ó Ì appleô ÂÈÛ appleú Í applefi ÙËÓ ı Ó Ô πûú ËÏÈÓfi Ê appleô ÚÁfi ͈ÙÂÚÈÎÒÓ, Ù ÓÈ ÁÈ ÏfiÓ, Ô appleúòùô Í ÓÔ ÍÈˆÌ ÙÔ Ô appleô Â- appleèûî ÊıËΠÙË ÒÚ Î È Â Â Âapple Ê Ì ÙË Ó ÂÏÏËÓÈÎ Î ÚÓËÛË ÌÂÙ ÙËÓ Ó ÏË Ë ÙˆÓ Î ıëîfióùˆó ÙË. ÈÛÚ ËÏÈÓ appleïâ Ú Î Ù ÛÙËÛÂ Û Ê ÙËÓ ÂappleÈı Ì ÙË Ë Î ÂÚÓËÙÈÎ Ï- Ï Á ÛÙËÓ ı Ó Ó ÌËÓ ÂappleËÚ ÛÂÈ ÙÔÓ ÍÔÓ Û ÓÂÚÁ Û appleô È ÌÔÚ- ÊÒÓÂÙ È ÌÂÙ Í πûú Ï, appleúô Î È Εμβάθυνση της συνεργασίας με Αθήνα και Λευκωσία επιθυμεί το Τελ Αβίβ ÏÏ, Ì Âapple ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ÙÔÌ ÙË ÂÓ ÚÁÂÈ Î È ÙËÓ Ì Ó, Û ÓÂÚÁ Û appleô ıâˆúâ fiùè ÌappleÔÚÂ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ - ÛÂÈ ˆ apple Ú ÁÔÓÙ ÛÙ ıâúfiùëù ÛÙËÓ Â Ú ÙÂÚË appleâúèô. Û ÌÌÂÙÔ- ÙÔ ÛÙË Ó Î ÚÓËÛË ıô- Ú ËÛ ÙÔ πûú Ï. øûùfiûô, ÛÙÈ Û - Ó ÓÙ ÛÂÈ appleô Â Â Ô Î. ÁÈ ÏfiÓ ÛÙËÓ ı Ó Ì ÙÔ appleô ÚÁÔ ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ù ÚÔ Ì, ıóèî ÕÌ Ó, Ë- Ì ÙÚË Ú ÌfiappleÔ ÏÔ Î È ÙÔÓ Ê appleô ÚÁfi ͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ËÌ ÙÚË fiïïë, Î Ù ÛÙË Û Ê fiùè Ë È ıâûë ÁÈ ÂÌ- ı ÓÛË ÙˆÓ ÈÌÂÚÒÓ Û ÛÂˆÓ - apple Ú ÂÈ applefi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ Î ÚÓËÛË Î È ı ÂÈ Û Ó ÂÈ. πûú ËÏÈÓfi Ê appleô ÚÁfi ͈ÙÂ- ÚÈÎÒÓ Û ÙËÛ ÁÈ ÙËÓ ÂÓ ÚÁÂÈ Î È ÙËÓ appleúôôappleùèî Ó Î Ù ÛÙÂ Ë ÏÏ ÎfiÌ Ô ÌÂÙ ÊÔÚ ÈÛÚ ËÏÈÓÔ Ê ÛÈ- ÎÔ ÂÚ Ô appleúô ÙÈ ÁÔÚ ÙË - ÚÒappleË. ΔÔ πûú Ï ÂÍÂÙ ÂÈ ÙË Ï ÛË - ÁÚÔappleÔ ËÛË ÛÙËÓ appleëá ÙˆÓ ÎÔÈÙ - ÛÌ ÙˆÓ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô appleô È ı ÙÂÈ. ÔÚ ÙÈÎ ÂÙ ÈÚÂ, Ë ÔappleÔ Ú ÛÎÂ- Ù È Ë ÛÙÔ πûú Ï, È ı ÙÂÈ Ù ÓÔ- ÏÔÁ appleô ÂappleÈÙÚ appleâè ÙËÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË ÌÔÓ ÁÚÔappleÔ ËÛË ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô - ÎÚÈ Ò appleô Á ÓÂÙ È Ë ÓÙÏËÛË ÙÔ Ê - ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ÛÙË ı Ï ÛÛ. ΔÔ Û ÊÒ ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ, ÛÂ Û ÛË Ì ÙËÓ Î Ù ÛΠÁˆÁÔ Î È Ë ÂÏ ıâú appleô ÓÂÈ Ë Ï ÛË Ù, ÛÂ Û ÛË Ì ÙÈ Â- ÛÌ ÛÂÈ ÌÂ Ì ÎÚÔ ÚfiÓÈ Û Ì fiï È appleô Û ÓÔ Â Ô Ó ÙË ÌÂÙ ÊÔÚ ÂÓ Ú- ÁÂÈ Ì Ûˆ ÁˆÁÒÓ, ÛÙÚ ÊÔ Ó appleúô ÌÈ Ù ÙÔÈ Ï ÛË. ÌÂÙ ÊÔÚ ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, ÂÊfiÛÔÓ ÂappleÈÏÂÁÂ Ë ÁÚÔappleÔ Ë- ÛË ÛÙËÓ appleëá, ı Á ÓÂÙ È Ì appleïô appleúô Î appleôèô ÏÈÌ ÓÈ ÛÙËÓ ÏÏ Î È applefi Â- ÎÂ, Ì Ûˆ ÁˆÁÔ, ı ÙÚÔÊÔ ÔÙÂ Ù È Ë Â Úˆapple Î ÁÔÚ. ÙÈ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó Á ÓÂÈ Î È Ì ٠ÎÔÈÙ - ÛÌ Ù Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ÙË appleúô. ªfiÓË ÁÔÚ ÙÔ πûú Ï, fiappleô ÂÓÙ ÓÔ Ó ÙÈ - Ú Ó ÁÈ Ó ÂÍ ÎÚÈ ˆıÂ Â Ó apple Ú- Ô Ó Î È ÏÏ ÎÔÈÙ ÛÌ Ù ÛÙË ı - Ï ÛÛÈ appleâúèô ÙÔ, ıâˆúô Ó ÂÍ È- ÚÂÙÈÎ ÛËÌ ÓÙÈÎ ÙËÓ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÏÏ Î È appleúô ÛÂ Ó ÎÔÈÓfi Û - ÈÔ ÍÈÔappleÔ ËÛË Î È ÌÂÙ ÊÔÚ ÙÔ Â- ÓÂÚÁÂÈ ÎÔ appleïô ÙÔ. ÚÒappleË Â Ó È Ô ÛÈ ÛÙÈÎ Ë ÌfiÓË ÁÔÚ ÛÙËÓ ÔappleÔ ÌappleÔÚÂ Ó appleˆïëıâ ÙÔ ÈÛÚ ËÏÈÓfi Ê - ÛÈÎfi ÚÈÔ. È ÁÂÈÙÔÓÈÎ ÛÙÔ πûú Ï Ú ÈÎ ÒÚ appleôîïâ ÔÓÙ È Î È Ë Â- Ο Ισραηλινός υφυπουργός Εξωτερικών, Ντάνι Αγιαλόν είναι ο πρώτος ξένος αξιωματούχος που επισκέφθηκε την Ελλάδα και είχε επαφές με τη νέα κυβέρνηση μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ó ÏÏ ÎÙÈÎ ı Ù Ó ÁÔÚ fiappleˆ Ë - Ó Î È Ë πó, fiappleô, fiìˆ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ ÌÂÙ ÊÔÚ Â Ó È appleôï ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ. ÂappleÈÏÔÁ ÙË ÚÒappleË ÁÈ ÙÔ πûú Ï ÂÈ Î È Ú ÎÙ Ú È ÛÊ ÏÈÛË ÙˆÓ Û ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ. Ÿappleˆ Ó Ê ÚÔ Ó appleëá ÙË ÈÛÚ ËÏÈÓ Î ÚÓËÛË, Â- ÊfiÛÔÓ Ú ÛÂÈ Ë appleúôì ıâè ÙÔ ÌÂ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ, ÔÈ Â Úˆapple Î ÒÚ ı Â Ó È ÔÈ appleúòùâ appleô ı ı ÏÔ Ó Ó È - ÛÊ Ï ÛÔ Ó fiùè Ë appleúôì ıâè ı Û ÓÂ- ÂÙ È Ì ÔÌ ÏÔ Ú ıìô, fiùè ı - apple ÚÍÂÈ ÂÓÂÚÁÂÈ Î ÛÊ ÏÂÈ. Ùfi ı ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÂÈ ˆ Ûapple Ó ÓÙÈ ÙË Ô- Ì Ï ÓÙÏËÛË ÙˆÓ appleôıâì ÙˆÓ - applefi πûú Ï ÏÏ Î È appleúô, ˆ ÈÛ - Ú Ì Ó Ó ÓÙÈ ÔÈ Û appleôùâ appleâèï. «ÚÒappleË Í ÚÂÈ Î È ÌappleÔÚÂ Ó appleâ- Ú ÛappleÈÛÙ appleôùâïâûì ÙÈÎ Ù Û Ì- Ê ÚÔÓÙ ÙË, ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂÈ Î ÛÊ ÏÂÈ Î È ı Û Ì ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÔappleÔÈ appleôùâ È Ì Ë ÂÓ Â ÔÌ Óˆ appleúôî ÂÈ Î È ÛÙËÓ ÌÂÙÚ ÛË Ù fió Â- ÓÙ Ûˆӻ, Ó Ê ÚÂÈ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ πûú ËÏÈÓfi ÍÈˆÌ ÙÔ Ô. ΔËÓ È ÛÙÈÁÌ, ÔÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙË ª - ÛË Ó ÙÔÏ Î È ÙÈ Ú ÈÎ ÒÚ ÙË ÔÚÂ Ô ÊÚÈÎ Î ıèûùô Ó ÙËÓ ÏÏ - appleâúèûûfiùâúô applefi appleôù Ó Ó ÍÈfiappleÈÛÙÔ ÂÓ È ÌÂÛÔ ÁÈ ÙÔ πûú Ï, appleô ÓËÛ Â È È ÙÂÚ ÁÈ ÙË Ú ÛÙfiÙË- Ù appleô ÂappleÈÎÚ Ù ΠÈ, Î Ú ˆ, ÁÈ ÙÈ Û Ó appleâèâ appleô ÌappleÔÚÂ Ó apple ÚÍÔ Ó ÛÙË Û ÛË «Ú ÂÈÚ ÓË», fiappleˆ appleâ- ÚÈÁÚ ÊÂÙ È applefi ÙÔ πûú ËÏÈÓÔ, Ì ÙËÓ Á appleùô. ΑΠΕ Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ Πριν applefi Ï ÁÔ Ì ÓÂ, Ô appleô ÚÁfi ͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙË ΔÔ ÚÎ appleâúèfi   ÛÙ apple Ú ÏÈ ÙË Ó ÙÔÏÈÎ ªÂ- ÛÔÁÂ Ô ÁÂÌ ÙÔ ÙÔappleÂappleÔ ıëûë ÁÈ ÙÔÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙË ÒÚ ÙÔ ÛÙË ª ÛË Ó ÙÔÏ. È appleúòùë ÊÔÚ, ÛÙÂÚ applefi appleôïï Â- Î ÂÙ Â ÌÂÙ ÙËÓ Î Ù ÚÚ ÛË ÙË ıˆì ÓÈÎ ÙÔÎÚ ÙÔÚ, ÔÈ ΔÔ ÚÎÔÈ ÈappleÏˆÌ ÙÂ Î È ÍÈˆÌ - ÙÔ ÔÈ ÂÓÙ ÙÈÎÔappleÔÈÔ Û Ó ÙÈ Ú - ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙÔ ÁÈ Û ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û ÛÂˆÓ ÙË ΔÔ ÚÎ Ì ÙÈ ÒÚ ÙË Ó ÙÔÏÈÎ ªÂÛÔÁ Ô. ΔÔ ıâùèîfi, ÁÂÌ ÙÔ ÂÏapple  ÁÈ ÙËÓ ÙÔ ÚÎÈÎ ÈappleÏˆÌ Ù, ÎÏ Ì ÛÙËÓ - Ó ÙÔÏÈÎ ªÂÛfiÁÂÈÔ ıëîâ Ì ÙËÓ Ú ÈÎ ÕÓÔÈÍË Î È ÙË Ó ÓÙ ÛË ÛÙÈ Û ÛÂÈ ΔÔ ÚÎ - appleúô, Ì ÊÔÚÌ ÙËÓ Ó ÚÍË ÙˆÓ ÂÚ ÓÒÓ ÛÙËÓ Î appleúè Î. ÙËÓ ÙÔ ÚÎÈ- Î appleúˆùâ Ô Û ÔÈ appleúôûâîùèîô - Ó Ï Ù ÙÔÓ Ô Ó ÙÔ ÎÈÓ ÓÔ appleô ÂappleÈÊ Ï ÛÛÂÈ Ë Ó «ÛÙ ıâè» ÛÙ ÓfiÙÈ Û ÓÔÚ ÙË ΔÔ ÚÎ. - Ù ÙËÓ appleô ÙÔ, Ì ÙËÓ ÂÓ - ÓÙ ˆÛ ÙË ÛÙË ÈÂÍ ÁˆÁ ÂÚ ÓÒÓ ÛÙËÓ Î appleúè Î, Ë ÕÁÎ Ú ÙÔappleÔıÂÙ ÙÔÓ Â Ùfi ÙË ÛÙÔ Âapple ÎÂÓÙÚÔ ÌÈ Ó ÌÂÁ ÏË ÂÛÙ ÓÙ ÛË, ÛÙËÓ ÔappleÔ Ó ÌÂÈÁÓ ÔÓÙ È ÎÚ ÙË fiappleˆ Ë appleúô Î È ÙÔ πûú Ï. - Ú ÏÏËÏ, Ë ÎÚ ÛË ÛÙË Ú appleúô- Î ÏÂ Ó ÂappleÈÎ Ó ÓÔ ˆÛÙÈÎfi Î Ì ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË ΔÔ ÚÎ, ÔÈ Â- appleèappleùòûâè ÙÔ ÔappleÔ Ô ıôú Ô Ó ÙÔ ÂappleÈÊ Ï ÎÙÈÎÔ ΔÔ ÚÎÔ - Ó Ï Ù. ÙÈ Ú ÙÔ Ì Ó, Ë ÙÔ ÚÎÈÎ ÂÍ ÌÂÓ ÛÎ Ë USAK, appleô È - ÙËÚ ÛÙÂÓ Û ÛÂÈ Ì ÙÔ ÂappleÈÙÂÏÂ Ô ÙÔ ÙÔ ÚÎÈÎÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÍˆÙÂ- ÚÈÎÒÓ Î È ÙÈ È ÊÔÚ appleëúâû  ÙË ÙÔ ÚÎÈÎ Î ÚÓËÛË, ËÌÔÛ Â Û ÌÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ Ó Ï ÛË ÁÈ ÙÈ Â- appleèappleùòûâè appleô ÂappleÈÊ Ï ÛÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÙÔ ÚÎÈÎ ÈappleÏˆÌ Ù Ë Ó ÎÚ ÛË ÛÙËÓ Î appleúè Î. appleôïèùèîfi Â- appleèûù ÌÔÓ ÙÔ USAK, ªÔ ÛÙ Ê Ô ÙÏÔ, ÂappleÈÛ Ì Ó fiùè Ë ΔÔ ÚÎ Ú ÛÎÂÙ È ÓÙÈÌ ÙˆappleË Ì ÌÈ appleôï ÌÂÁ ÏË ÂÛÙ ÓÙ ÛË ÛÙ ÓfiÙÈ Û - ÓÔÚ ÙË, ÙËÓ ÎÚ ÛË ÛÙËÓ Î appleúè - Î. Ù ÙËÓ appleô Ë ÙÔ ΔÔ Ú- ÎÔ Î ıëáëù, Ë ÎÚ ÛË ÛÙËÓ Î appleúè Î ÂappleÈÛÎÈ ÂÈ ÙËÓ appleâú - ÊËÌË ÈappleÏˆÌ ÙÈÎ ÁÚ ÌÌ ÙÔ Ì Ù Ù Ô ÙÔÁÏÔ «win-win». ÂÓ ÓÙ ˆÛË ÙË ÕÁÎ Ú ÛÙ Î appleúè Î Û È ÛÙ ÏÓÂÈ ÛÙÔ Ú ÊÈ ÙË ÈÛÙÔÚ ÙËÓ appleôïèùèî ÙˆÓ «ÌË Â- ÓÈÎÒÓ appleúô ÏËÌ ÙˆÓ Ì ÙÔ Á ÙÔ- Ó» ÙÔ Î. Ù Ô ÙÔÁÏÔ. Ìʈ- Ó Ì ÙÔÓ Î. Ô ÙÏÔ, Ë ÎÚ ÛË ÛÙËÓ Î appleúè Î Ê ÚÓÂÈ ÛÙÔ appleúôûî - ÓÈÔ ÙÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ Ó Ì Â ÙË ÙÔ ÚÎÈÎ ÈappleÏˆÌ Ù ÛÙËÓ Ó - Προβληματισμός στην Άγκυρα για τις μεταβολές στα νότια σύνορα της χώρας ÙÔÏÈÎ ªÂÛfiÁÂÈÔ: «ÈÛÔÚÚÔapple È- Û Ô ÛÙËÓ Ó ÙÔÏÈÎ ªÂÛfiÁÂÈÔ Ï- Ï ÂÈ ÁÈ ÌÈ ÎfiÌË ÊÔÚ Î È Ùfi ÂÓ Û ÌÊ ÚÂÈ ÛÙËÓ ΔÔ Úλ, ÙÔÓ - ÂÈ Ô ΔÔ ÚÎÔ Ó Ï Ù, Ô ÔappleÔ Ô appleúôûı ÙÂÈ: «ΔÔ 2004 Ë appleúô Â- ÓÙ ıëîâ ÛÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË Î È ÙÛÈ ÏÏ ÍÂ Ë ÈÛÔÚÚÔapple ÈÛ Ô ÂÈ ÚÔ ÙË ΔÔ ÚÎ. ÙËÓ appleâú - appleùˆûë appleô Ë ΔÔ ÚÎ ÂÓ Î Ù Ê - ÚÂÈ Ó apple ÓÙ ÛÂÈ ÛÙË Ó appleúˆùô- Ô Ï ÙË appleúô ÁÈ Ù appleâùú Ï È, Ë ÈÛÔÚÚÔapple ı ÎÏÔÓÈÛÙ ÎfiÌË appleâ- ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ». ΔÔ ÚÎÔ Ó Ï Ù ÂappleÈÛËÌ ÓÂÈ fiùè Ë Âapple Ï ÛË ÙÔ appleúè ÎÔ appleô- ÙÂÏ ÌÔÓfi ÚÔÌÔ ÁÈ ÙË ÒÚ ÙÔ. Ù ÙËÓ appleô ÙÔ, ÔÈ ÓÔÈ Ù Â- ÛÙ Â ÓÙ ÛË ÂappleÈÛÎÈ Ô Ó ÙË - Ó ÌÈÎ Â͈ÙÂÚÈÎ appleôïèùèî ÁÚ ÌÌ ÙË ΔÔ ÚÎ. ΔËÓ È ÎÚÈ Ò - appleô Ë Û ÌÌÂÚ ÔÓÙ È Î È ÏÏÔÈ ΔÔ Ú- ÎÔÈ Ó Ï Ù, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÂÎÊÚ Ô Ó ÙÔÓ ÓÙÔÓÔ appleúô ÏËÌ ÙÈÛÌfi ÙÔ ÁÈ ÙÔÓ ÓÙ ÎÙ appleô appleô ÂappleÈÊ ÚÂÈ Ë Û - ÚÈ Î ÎÚ ÛË ÛÙËÓ ΔÔ ÚÎ. È ÈÔÈ appleôáú ÌÌ Ô Ó fiùè Ë ÕÁÎ Ú ı appleú appleâè Ó appleôê ÁÂÈ «apple ÛË ı Û» ÙË ÛÙÚ ÙȈÙÈÎ ÙË Ó ÌÂÈÍË ÛÙË Û - ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ÎÚ ÛË.

8 8 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Διαβάστε στο Όσοι τρώνε λιγότερο συχνά μέσα στη μέρα, γίνονται ευκολότερα υπέρβαροι, σύμφωνα με έρευνα Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Η κοντή λαβίδα του νόμου και η δίαιτα του Αρχιεπισκόπου Μπράβο Αβέρωφ Η νέα προσέγγιση, της Νομικής Υπηρεσίας να διώκει πολιτικούς για πιθανή ποινική ή αστική ευθύνη, θα πρέπει να είναι ο κανόνας, είπε στο ΡΙΚ ο αναπλ. πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, σχολιάζοντας από αέρος την υπόθεση Λιλλήκα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι στο ίδιο πλαίσιο πρέπει, τις επόμενες εβδομάδες η Νομική Υπηρεσία να κινηθεί για αστική και πολιτική ευθύνη κατά του Προέδρου Χριστόφια και των υπουργών του για την καταστροφή στο Μαρί, ό- πως διαφαίνεται και από το πόρισμα Πολυβίου. Προσυπογράφει και ο Ιανός, εάν και εφόσον πάμε και πιο πίσω. Στην καταστροφή της «Helios», στους S-300, στις γεννήτριες της ΑΗΚ, στα BOT των αεροδρομίων, στις μίζες των εξοπλισμών και στο σκάνδαλο της ΞΕΚΤΕ, για να θυμηθούμε μόνο τα πολύ χοντρά. Τότε θα καθαρίσει το πολιτικό τοπίο και θα μείνουν μόνο οι αναμάρτητοι! Έλα όμως που το ρηθέν του Ιερού Αυγουστίνου είναι διαχρονικό: «Αν απουσιάζει η δικαιοσύνη, τι άλλο είναι πολιτική εξουσία, παρά οργανωμένη ληστεία;» Δεν λέμε ότι στην Κύπρο απουσιάζει η δικαιοσύνη, απλώς φαίνεται να έχει πολύ κοντή λαβίδα, για να πιάνει μόνο μαρίδα ññññ Δίαιτα Αρχιεπισκόπου Η νηστεία μπορεί να αποτελέσει διατροφική παγίδα, γι αυτό όσοι νομίζουν ότι νηστεύοντας θα χάσουν κιλά πλανώνται. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, το γνωρίζει καλά αυτό και εσχάτως άρχισε να προσέχει τη διατροφή του. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της στήλης, ο κ. Χρυσόστομος βρίσκεται σε δίαιτα, μέχρι στιγμής έχει χάσει 4 κιλά και προχωρεί ακάθεκτος. Εκείνοι που διαρρέουν ότι του κόπηκε η όρεξη διότι «έχασε» την παρτίδα στις εκλογές για την ανάδειξη μητροπολίτη Κυρηνείας, επίσης πλανώνται και μάλιστα πλάνην οικτράν. Διότι ο κ. Χρυσόστομος φυλάει την όρεξή του για τη μεγάλη παρτίδα των προεδρικών εκλογών, όπου θα εξεύρει υποψήφιο πρόεδρο για να προωθήσει λύση ενιαίου κράτους. Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες θα βρείτε στη σημερινή συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου στην «Κ». ññññ Το ρωσικό φιλί Στην τελική ευθεία βρίσκεται η συμφωνία Κύπρου - Ρωσίας για το δάνειο των 2,5 δισ. που δίνει η Μόσχα στη Λευκωσία. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας τυγχάνουν επεξεργασίας στο ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες της στήλης, το ολοκληρωμένο κείμενο, θα διαβιβαστεί εντός των ημερών στην Κύπρο και μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, στην ημερομηνία υπογραφής. Το δάνειο, θα δοθεί σε τρείς δόσεις, με την πρώτη να μπαίνει στα κυπριακά κρατικά ταμεία περί τα τέλη του 2011, το αργότερο αρχές του ññññ Επειδή έγινε πολύς ντόρος γιατί ο Πρόεδρος να μην πάει στην πλατφόρμα με ελικόπτερο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Ιανός σκέφτηκε να ρωτήσει κάποιον ειδικό. Αφού μας απάντησε ότι δεν γνώριζε αν λήφθηκε κάποια συγκεκριμένη απόφαση από το Προεδρικό, έθεσε το ερώτημα: Τι θα ή- ταν πιο δύσκολο για την Τουρκία, να παρενοχλήσει ένα ελικόπτερο της Noble ή ένα της Κυπριακής Δημοκρατίας; Το κινέζικο χάδι Λεφτά, όμως, υπάρχουν διαθέσιμα και από αλλού, όπως μαθαίνουμε. Η προοπτική που δίνει στην Κύπρο το φυσικό αέριο, έχει δημιουργήσει προθυμία και σε άλλη μια υπερδύναμη, να δώσει στη Λευκωσία δάνειο, αν η τελευταία το ζητήσει. Ο λόγος για την Κίνα, την οποία οι πληροφορίες της στήλης θέλουν να έχει ήδη κάμει νύξη για συνεργασία με την Κύπρο στον τομέα του φυσικού αερίου και η οποία θέλει να βοηθήσει την κυπριακή οικονομία να ανακάμψει. Έτσι, έχει ανεπίσημα εκφράσει πρόθεση να δανείσει τη Λευκωσία. Έχουμε, βλέπετε, ενόψει το δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων για τα θαλάσσια τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ, υπάρχει η προοπτική του τερματικού και η προοπτική υποθαλάσσιου αγωγού, που εκ των πραγμάτων προσελκύουν το ενδιαφέρον μεγάλων παικτών του φυσικού αερίου και δίνουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο φαίνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα το εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Ενώ λοιπόν ο Ομπάμα παρακαλεί το Πεκίνο να του δανείσει χρήμα, ο Χριστόφιας δέχεται προσφορές. Μπράβο ο Δημητράκης! ññññ Η αμερικανική δυστοκία Κι αφού αναφερθήκαμε στον Ομπάμα, ας δώσουμε τη σκυτάλη στον αδελφό Ιανό στη Νέα Υόρκη, ο ο- ποίος μας πληροφορεί ότι από τις επαφές που είχε με την Ομογένεια, την προπερασμένη εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έχει μαζέψει Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ιβάν Γιοβάνοβιτς Μετά προσρήσεων και άνευ σχολίου! τις παρακάτω πληροφορίες: O κ. Μπάιντεν είναι δυσαρεστημένος, γιατί παρά τις ειλικρινείς του προθέσεις να βοηθήσει περισσότερο στο Κυπριακό και σε άλλα ζητήματα, δεν μπορεί. Τον έχει βάλει «υπό περιορισμό» στα θέματα εξωτερικής πολιτικής ο Πρόεδρος Ομπάμα και δεν κάνει βήμα χωρίς να υπάρχει δίπλα κάποιος άνθρωπος της εμπιστοσύνης του Προέδρου. Το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί είναι πως δεν θα ασκηθούν πιέσεις πάνω στην ελληνοκυπριακή πλευρά για να συναινέσει σε απαράδεκτη λύση. Κι αυτό κάτι είναι, αλλά φοβούμαι, δεν αρκεί. ññññ «Πάγωσε» ο απεσταλμένος Ο Λευκός Οίκος έχει παγώσει το ζήτημα του διορισμού προεδρικού απεσταλμένου, ή τουλάχιστον ειδικού συντονιστή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το Κυπριακό. Κι αυτό γιατί δεν θέλουν να δυσαρεστηθεί η Τουρκία, που αισθάνεται ότι στο πρόσωπο του νέου αμερικανού αξιωματούχου η Ελληνοαμερικανική Κοινότητα θα βρει σύμμαχο. Προβλήματα έχουν προκύψει και στον διορισμό του πρέσβη των ΗΠΑ στην Κύπρο. Το πρόσωπο που είχε επιλεγεί τελικά «κόλλησε» στον Λευκό Οίκο, ο οποίος ψάχνει τώρα άλλον. Μέσα σ όλα αυτά εκδήλωσαν ενδιαφέρον και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Με βάση τα πιο πάνω, προβλέπω δυσκολίες στην προεκλογική εκστρατεία του Ομπάμα, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στην Ελληνοαμερικανική Κοινότητα. Ο Αλ Γκορ έχασε για πολύ λιγότερες παραλείψεις την προεδρία. Κι αν πιστεύετε πως δεν υ- πήρχαν Ελληνοαμερικανοί ψηφοφόροι στη Φλόριδα που δεν θα άλλαζαν στρατόπεδο, αν θεωρούσαν ότι ο Γκορ άξιζε την ελληνική ψήφο, μάλλον πλανάστε. ññññ Αναβολή επίσκεψης Η απουσία αμερικανού πρέσβη στη Λευκωσία είναι επίσης ένα από τα αίτια που δεν διευθετήθηκε η επίσκεψη κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιαννάκη Ομήρου, στις ΗΠΑ. Η επίσημη εξήγηση που δόθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στη Λευκωσία είναι το βεβαρυμμένο πρόγραμμα των ηγετικών στελεχών του Κογκρέσου, λόγω της έλλειψης συμφωνίας για το έλλειμμα της χώρας. Έτσι, θα αναζητηθούν νέες ημερομηνίες για Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Ωστόσο ε- πειδή παρόμοιες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν κι άλλες φορές, αν το αίτημα ετίθετο από τον πρέσβη κι όχι τον επιτετραμμένο, θεωρείται βέβαιο πως θα τύγχανε διαφορετικής αντιμετώπισης. ññññ Πρόβλημα ο Ομήρου Απ εκεί και μετά να σημειώσω ακόμη μία δύο παραμέτρους. Μεταξύ των αιτημάτων που διαβιβάστηκαν από την κυπριακή Βουλή ήταν, να δει η α- ντιπροσωπεία τον αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ο ο- ποίος όμως τις ημέρες εκείνες επισκέπτεται την Ελλάδα και την Τουρκία. Και η τελευταία παράμετρος είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής και οι α- πόψεις που εκφράζει στο Κυπριακό. Αν πίστευαν ότι προσκαλώντας τον θα άλλαζε κάτι στις γνωστές του θέσεις, σίγουρα θα το έκαναν. Άρα, αν η Βουλή έκρινε ότι ήταν αναγκαία μία επίσκεψη κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας αν θυμάστε η στήλη το εισηγήθηκε επανειλημμένα θα μπορούσε να γίνει από την Επιτροπή Εξωτερικών. Αν τώρα η επίσκεψη είχε να κάνει με την εικόνα του προέδρου της Βουλής, μάλλον αυτή θέλει αρκετό «ρετουσάρισμα» στην Κύπρο, πριν περάσει στην αντίπερα ό- χθη του Ατλαντικού. ññññ Ούτε τα Η.Ε. έχουν χρόνο Να πούμε επίσης ότι και τα Η.Ε. δήλωσαν αδυναμία να δεχτούν την αντιπροσωπεία της Βουλής υπό τον κ. Ομήρου. Η Γραμματεία ενημέρωσε αρμοδίως τη Λευκωσία ότι ο γ.γ. αδυνατεί να δει την αντιπροσωπεία, λόγω φόρτου εργασίας. Κι εδώ ωστόσο ισχύουν τα ίδια. Θα μπορούσε επιβάλλεται κατ ακρίβεια μία αντιπροσωπεία της Βουλής, χωρίς τον πρόεδρο και αν θεωρεί τις επαφές που θα γίνονταν «χαμηλού επιπέδου», να έλθει και να συναντηθεί με τον Πάσκοε, τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τους πρέσβεις όλων των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και ακόμη καλύτερα, να προγραμματίσει ο πρόεδρος σειρά επισκέψεων στις πρωτεύουσές τους. Αλλά είπαμε. Αυτά είναι ψιλά γράμματα! ññññ Ξεθώριασε το Μαρί « : Αίτια, επιπτώσεις, μαθήματα» ήταν ο τίτλος διήμερης εκδήλωσης που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 23 και 24 Νοεμβρίου. Εξαιρετικά αξιόλογοι οι ομιλητές αλλά και η θεματολογία. Για να πάρετε μια γεύση σημειώνουμε: «Ηγεσία, οργάνωση και γραφειοκρατία», Χαρίδημος Τσούκας. Διαχείριση της ενεργειακής κρίσης τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις», Γιώργος Σιαμμάς. «Κρίση, προεκτάσεις και προβληματισμοί για το πολιτικό σύστημα της Κύπρου», Καλλιόπη Αγαπίου-Ιωσηφίδου. «Τι πρέπει να αλλάξει στη Δημόσια Υπηρεσία», Ηλιάνα Νικολάου. «Πώς θα αποκτήσουμε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό κράτος», Μιχάλης Σαρρής. «Μετά την 11η Ιουλίου: η ανάγκη για ριζοσπαστικές τομές στην πολιτικό διοικητική ζωή της Κ.Δ.», Σταύρος Ζένιος. Ε, λοιπόν στις δύο αυτές μέρες δεν είδαμε παρά ένα πολιτικό πρόσωπο να παρίσταται. Τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χρίστο Χριστοφίδη. Για τους υπόλοιπους τι έγινε το Μαρί; Αγανακτήσαμε, σκουπίσαμε, τελειώσαμε; Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ ΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ Πάταξη της φοροδιαφυγής με τη διαπόμπευση Toυ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ Η Βουλγαρία ετοίμασε σχέδιο για την πορεία της χώρας για τα επόμενα χρόνια, ενώ εμείς τρέχουμε α- σθμαίνοντας πίσω από τα γεγονότα, έλεγε ένας οικονομικός αναλυτής στην ελληνική τηλεόραση. Αν μεταφέρουμε την πρακτική αυτή και στην κυπριακή πραγματικότητα, τα δεδομένα δεν είναι και πολύ διαφορετικά. Ωστόσο, φαίνεται ότι το νησί των αγίων και των άγριων ανθρώπων, κερδίζει συνεχώς «λαχεία» και πληρώνει τις αγυρτείες του, με εισβολές, με ε- κρήξεις, με χρηματιστηριακές απάτες και ένα σωρό άλλες «ατυχίες» που δεν έχουν λογική. Μετά την εισβολή ήταν τα εκατομμύρια των Λιβανέζων, ακολούθησαν τα χρήματα του Ιράκ, οι οικονομίες των Σέρβων και τώρα τα κεφάλαια από τη Ρωσία. Επόμενος στόχος το φυσικό αέριο και τα πετρέλαια, φτάνει να μη διαλυθούμε πριν αρχίσει η εξόρυξη. Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε οριακό σημείο και οι προειδοποιήσεις του «κακού» Όλι Ρεν και των άλλων «φαιδρών» αναλυτών δεν είναι καθόλου άσχετες και φαιδρές. Ο λόγος είναι α- πλός, αφού εδώ και δεκαετίες μάθαμε να ζούμε με δανεικά και λογιστικές αλχημείες. Το κράτος χρωστά γύρω στα 10 δισ. ευρώ στο εξωτερικό και γύρω στα 8 δισ. σε δάνεια στο εσωτερικό και κυρίως από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αν θυμηθούμε και τις παλιές ρήσεις μερικών πολιτικάντηδων κάθε παιδί που γεννιέται στην Κύπρο, κληρονομεί και ένα δάνειο 20 χιλιάδων ευρώ. Αν περιοριστεί ο υ- πολογισμός στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό τότε το ποσό διπλασιάζεται. Μέχρι πρόσφατα λογιστικά το κράτος κατάφερνε να τα φέρνει πέρα, είτε με τα ξένα κεφάλαια, είτε με τη φούσκα και τις απάτες των ακινήτων, είτε με άλλες λογιστικές αλχημείες. Σήμερα, όμως, το «ξενικό νερό» άρχισε να στερεύει και θα πρέπει το «μάθημα» να γίνει «ξεμάθημα», αν θα καταφέρουμε να αποφύγουμε την παγίδα, στην οποία έπεσαν οι αδελφοί στην Ελλάδα. Οι εντολές από τις Βρυξέλλες και οι αναγκαστικές ε- πιλογές της κυβέρνησης, κινούνται στη πορεία των περικοπών των δαπανών. Η εύκολη λύση είναι πάντα οι μισθοί των δημόσιων υπαλλήλων. Οι επιλογές είναι δύο. Είτε οριζόντια μείωση μισθών, είτε κατάργηση υπηρεσιών. Το λογικό είναι να ακολουθηθεί η λύση της συρρίκνωσης της κρατικής μηχανής, γεγονός που θα επιφέρει αναγκαστικά μείωση της γραφειοκρατίας και έμμεση ενίσχυση της ανάπτυξης. Ωστόσο, η λύση αυτή έχει πολιτικό κόστος βλέπε ψηφοφόρους και έτσι επιλέγεται η μείωση των μισθών και η στόχευση των παροχών. Κατά παράδοξο τρόπο ενώ όλοι ζητούν θεωρητικά τη φορολόγηση του πλούτου, σχεδόν κανένας δεν προωθεί πρακτικά μέτρα για φορολόγηση αυτών που έχουν και κατέχουν αλλά και ξοδεύουν προκλητικά. Όλες οι προτάσεις κατατίθενται από οικονομολόγους και άλλους αναλυτές, αλλά παραμένουν σε επίπεδο παρασκηνίου και ιδεών που περιφέρονται στις εφημερίδες και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Γιατί δεν καθιερώνεται η ηλεκτρονική έκδοση αποδείξεων, είτε μέσω των πιστωτικών καρτών είτε μέσω άλλων ηλεκτρονικών καρτών ώστε να γίνεται αυτόματα ο έλεγχος. Δεν είναι δυνατό να μην υπάρχει αυξημένος συντελεστής ΦΠΑ για τα είδη πολυτελείας και οι λίγοι να κυκλοφορούν με λιμουζίνες και να διαμένουν σε πολυτελέστατα σπίτια και να πληρώνουν τον ίδιο φόρο με αυτούς που μετακινούνται με αυτοκίνητα μικρού κυβισμού και διαμένουν σε μικρά διαμερίσματα. Πολλά μπορούν να γίνουν και με το περίφημο «name and shame» δηλαδή δημοσιοποίηση των ονομάτων των μεγάλων φοροφυγάδων και τη δημόσια διαπόμπευσή τους. Στην Ελλάδα προχώρησαν στη σύλληψη μερικών αποδεδειγμένων φοροφυγάδων και είτε τρέχουν να πληρώσουν οι υπόλοιποι, είτε κρύβονται για να αποφύγουν τη σύλληψη. Εδώ ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ κατήγγειλε ότι δύο μεγαλοδικηγόροι που δεν λείπουν από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, δεν εντοπίζονται για να πληρώσουν τους φόρους τους και όμως δεν κινήθηκε μύγα ή τουλάχιστον δεν ακολούθησαν ανακοινώσεις για έ- ρευνες. Τρόποι για πάταξη της φοροδιαφυγής υπάρχουν πολλοί. Ωστόσο το ζητούμενο δεν πρέπει να είναι το κυνήγι των φοροφυγάδων, αλλά η προσέλκυση επενδυτών και επιχειρηματιών, που θα πολλαπλασιάσουν τα έσοδα του κράτους και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

9 Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 9 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Πήγαινε-έλα με μεγάλη ατζέντα H Ουάσινγκτον ζητά από την Άγκυρα να δείξει περισσότερα χαρτιά σε εδαφικό και εγγυήσεις ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ανάλυση του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ Η υπέρμετρη αισιοδοξία του Μπαν Κι Μουν και η αναφορά σε πρόοδο προβληματίζει τη Λευκωσία H υποβολή appleúô ÙÔ Ì Ô ÏÈÔ ÛÊ - Ï ÙË ÎıÂÛË ÙÔ ÁÂÓÈÎÔ ÁÚ Ì- Ì Ù ÁÈ ÙËÓ ÂÈÚËÓ ÙÈÎ appleôûùôï ÙˆÓ ÓˆÌ ÓˆÓ ıóòó ÛÙËÓ appleúô ( À ºπ À ), Î ÚÈ Ú Â ÛÙÈ ÂÍÂÏ - ÍÂÈ ÙÔ appleúè ÎÔ Ù Ó ÙËÓ Â Ô- Ì, Î ıò ÔÈ È appleú ÁÌ Ù ÛÂÈ appleô Ô Ó Ï ÂÈ ÒÚ Ì ÚÈ ÛÙÈÁÌ ÌÂÙ ÙÔ Greentree, Û ÔÏ ıëî Ó ˆ Âapple ÙÔ appleïâ ÛÙÔÓ ÌÂ È ÈÎ ÛÙÈÎ ËÙ Ì Ù. ÎıÂÛË appleúfiîâèù È Ó Ôı ÛÙÈ 30 ÔÂÌ Ú Ô Î È fiappleˆ Ô Ó È Â- ÈÒÛÂÈ ÍÈˆÌ ÙÔ ÔÈ ÙË Ú ÌÌ ÙÂ, ÂÓ ı appleâúè ÂÈ ÂÎappleÏ ÍÂÈ. ÎÔÏÔ ıòóù Î È ÙÈ appleúôùúôapple ÙˆÓ apple ÓÙ ÌÔÓ ÌˆÓ ÌÂÏÒÓ, Ô ÁÂÓÈÎfi ÁÚ ÌÌ Ù - ı ÎÈÓËı ÛÙËÓ «appleâapple ÙËÌ ÓË», Â- ÓÒ ÔÈ fiappleôèâ Ó ÊÔÚ ÁÈ ÙËÓ appleôúâ ÙË appleôûùôï ÙˆÓ Î ÏÒÓ ÙÔ appleë- ÚÂÛÈÒÓ Ó Ì ÓÂÙ È Ó Â Ó È ÛÙÔ ÈÔ appleï ÛÈÔ Ì ÙË ÏˆÛË appleô Î ÓÂ Ô ªapple Ó È ªÔ Ó ÌÂÙ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË ÙˆÓ Û ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÙÔ Greentree. È Âapple Ê ÙË Î appleúè Î Èappleψ- Ì Ù, ÙfiÛÔ ÛÙË Â ÎˆÛ fiûô Î È ÛÙËÓ Ú ÙÔ, ÛÙÔ Â Ô Ó Î Ù appleúòùô, ÛÙÔ Ó È ÛÊ ÏÈÛÙ fiùè Ë ÎıÂÛË ı Â Ó È fiûô ÙÔ appleâúèûûfiùâúô «ÙÂ- ÓÔÎÚ ÙÈÎÔ Ú ÎÙ Ú» Á ÓÂÙ È, Î È Î Ù Â ÙÂÚÔ, ÔÈ fiappleôèâ Ó ÊÔÚ ÁÈ ÙÈ È appleú ÁÌ Ù ÛÂÈ ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË appleôûùôï ÙˆÓ Î ÏÒÓ appleëúâûèòó Ó ÌË È Î Ù ÔÓÙ È applefi «apple ÚÌÂÙÚË ÈÛÈÔ ÔÍ», Ì Ûˆ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ Ó - ÊÔÚÒÓ ÁÈ appleúfiô Ô. È Ó ÊÔÚ ÙÔ ÁÂÓÈÎÔ ÁÚ ÌÌ - Ù ÁÈ appleúfiô Ô, ÌÂÙ ÙË Û Ó ÓÙËÛË ÙÔ Greentree, apple Ú Ì ÓÔ Ó ÎfiÌË ÂÚˆ- ÙËÌ ÙÈÎfi ÁÈ appleôïïô ÈappleÏˆÌ Ù ÛÙËÓ Ú ÙÔ. Δ ÌfiÓ appleù ÛÙÔÈ-  appleô  ÓÔ Ó appleúfiô Ô Â Ó È Ë - appleô Ô ÂÎ Ì ÚÔ ÙÔ Î. ŒÚÔÁÏÔ ÙË ÈÂÍ ÁˆÁ ËÌÔ ËÊ ÛÌ ÙÔ fiappleˆ - appleôî Ï Â Ë ÛÙÈ 6/11 Î È Ë - Ó ÌÂÓfiÌÂÓË ÂÓÙ ÙÈÎÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ Â- apple ÊÒÓ ÙˆÓ ÂÌappleÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÙÔ ÁÈ ÙÔ appleâúèô ÛÈ Îfi. øûùfiûô, Î - ÙÈ appleô ÂÈ Á ÓÂÈ Î Ù ÓÔËÙfi ÛÙË Ú Ì- Ì ÙÂ Â Ó È fiùè Î È ÛÙ Ô Ù Ë- Ù Ì Ù, ÎfiÌË Î È Ì ÙËÓ Î Ï ÙÂÚË È ıâûë, ÙÔ ÚÔÓÈÎfi È ÛÙËÌ Ì ÚÈ Ù Ù ÏË ÂÎÂÌ Ú Ô, ÔapplefiÙÂ Î È ı Á ÓÂÈ Ë ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÓfi ÂÈ ÙË ÂapplefiÌÂÓË Û - Ó ÓÙËÛË ÙÔ Greentree, ÂÓ Âapple ÚÎÂ. ÕÚ, ÂÓÒ ÌÈÏÔ Ó ÎfiÌË ÁÈ ÙÔÓ π - ÓÔ ÚÈÔ, Ù ÓˆÌ Ó ŒıÓË Û ÓÂ Ô Ó Ó Ô Ó apple Óˆ ÛÙÔÓ Ú ÈÎfi ÙÔ Û Â È ÛÌfi, ÁÈ ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË Ù ÙË Ê ÛË ÙˆÓ È appleú ÁÌ Ù ÛÂˆÓ appleúèó applefi ÙËÓ Ó ÏË Ë ÙË appleúôâ Ú ÙË.. applefi ÙËÓ appleúô. ΔÔ ÈÔ ÎÏ Ì ÂappleÈÎÚ ÙÂ Î È ÂÓÙfi ÙˆÓ ÎfiÏappleˆÓ ÙÔ Ì Ô Ï Ô ÛÊ - ÏÂ. Ã Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ Ù Ó Ë ÓÙ - Ú ÛË ÙÔ ÏÏÔ ÌfiÓÈÌÔ ÓÙÈappleÚÔ- ÛÒappleÔ ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÂÓËÌ ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ.. applefi ÙÔÓ ÏÂÍ ÓÙÂÚ Ù Ô ÓÂÚ, ÌÂÙ ÙÔ Greentree. ΔÔappleÔıÂÙÔ ÌÂÓÔ ÛÙÈ ÌÌÂÛÂ Ó ÊÔÚ Ù Ô ÓÂÚ Î È μúâù ÓÒÓ appleâú «Ù ÏÔ ÙÔ ÚfiÌÔ» ÙÔÓ π ÓÔ ÚÈÔ, Ô ÏÏÔ appleú Û Ë ÂappleÈÛ Ì Ó fiùè ÂÎÙfi ÙÔ π - Τα Ηνωμένα Έθνη θέλουν πρόοδο μέχρι τον Ιανουάριο αλλά συνεχίζουν να βαδίζουν πάνω στον αρχικό τους σχεδιασμό, για ολοκλήρωση αυτής της φάσης των διαπραγματεύσεων πριν από την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. από την Κύπρο. ÓÔ Ú Ô apple Ú ÂÈ Ô ºÂ ÚÔ ÚÈÔ, Ô ª ÚÙÈÔ Î È Ô appleú ÏÈÔ. : ª ÙÚ ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË ÙÔ ÈÔ Ì ÎÔ Î Ì ÙÔ ÂÎapple ÌappleÂÈ Î È Ë ÛÈÓÁÎÙÔÓ, appleô  ÓÂÈ Ó Û Ì- ÌÂÚ ÂÙ È ÙÈ ÂÎÙÈÌ ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÓÈÎÔ ÁÚ ÌÌ Ù appleâú appleúôfi Ô, Î ÏÒÓÙ apple - Ú ÏÏËÏ ÙÈ Ô appleïâ Ú Ó ÂÓÙ ÓÔ Ó ÙËÓ appleúôûapple ıâè Î È Ó ÂappleÈ Â ÍÔ Ó ÙË «Ì ÍÈÌÔ Ì Î Ï ı ÏËÛË». ÌÊˆÓ Ì appleïëúôêôú  applefi ÙËÓ ÌÂÚÈÎ ÓÈÎ appleúˆùâ Ô Û, ÌÂÚÈÎ ÓÔ ÍÈˆÌ ÙÔ ÔÈ appleèûùâ Ô Ó fiùè apple Ú ÏÏËÏ Ì ÙËÓ appleúô- Ûapple ıâè appleô Á ÓÂÙ È applefi ÙËÓ ÈÁ ÙÔ ÁÂÓÈÎÔ ÁÚ ÌÌ Ù ÙÔ, ı Ù Ó Ú ÛÈÌÔ Ó appleúôˆıëıô Ó ÌÂÛ Î appleôè Ì ÙÚ ÔÈÎÔ fiìëûë ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË ÛÙÔ ÙËÌ ÙË ÛÊ ÏÂÈ. Ï ÂÓËÌÂ- ÚˆÌ ÓË appleëá ÙËÓ ÔappleÔ ÚˆÙ Û ÌÂ,  - appleâ appleˆ Ù ÂÓ Û ÂÙ ÔÓÙ È Ì ÙË Ì - ˆÛË ÙÔ ÚÈıÌÔ ÙˆÓ ÙÔ ÚÎÈÎÒÓ ÛÙÚ - ÙÂ Ì ÙˆÓ, ÏÏ Ì ÏÏÔ ÙËÌ. - Ú ÏÏËÏ, ÂÓ appleôû ÊËÓ ÂÙ È appleôèôè ı Ó Ï Ô Ó Ó appleúôˆı ÛÔ Ó ÙËÓ appleúˆ- ÙÔ Ô Ï ÁÈ Ù Ì ÙÚ ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË. ŸÌˆ Â Ó È appleúôê Ó appleˆ Ë È ÈÎ - Û ÙË ÈappleÏˆÌ Ù ÙÔ apple Á ÈÓÂ- Ï,  ÓÔ ÙË ÔÏÈ ÔÛÎfiappleËÛË applefi Ì - ÚÔ ÍÈˆÌ ÙÔ ˆÓ ÙÔ Î È Ï- ÏˆÓ ÈÂıÓÒÓ apple ÈÎÙÒÓ Î È ÏÏˆÓ Ë- ÙËÌ ÙˆÓ Ì ÙÈ Ô appleïâ Ú, apple Ú Ó ÙË Î ı Ú «Ù ÓÙ» ÙˆÓ Û ÓÔÌÈÏÈÒÓ. ΔËÓ È ÛÙÈÁÌ, ÌÂÚÈÎ ÓÔ ÍȈ- Ì ÙÔ ÔÈ appleô ÂÈÚ ÔÓÙ È ÙÔ appleúè - Îfi ÂÓ ıâˆúô Ó fiùè Â Ó È ÂappleÔÈÎÔ Ô- ÌËÙÈÎ Ë ı ÛË appleô ÂÎÊÚ Ô Ó Ë ÙÔ Ú- ÎÔÎ appleúè Î ËÁÂÛ Î È Ë ÕÁÎ Ú, Ó ÊÂıÔ Ó fiï Ù ÛÔ Ú ËÙ Ì Ù (Â- ÊÈÎfi, ÛÊ ÏÂÈ Î È ÂÁÁ ÛÂÈ ) ÁÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ Ù Ê ÛË ÙË È appleú ÁÌ - Ù ÛË. ÈÛÙÂ Ô Ó fiùè Ë ÙÔ ÚÎÈÎ appleïâ - Ú ı appleú appleâè Ó ÓÔ ÍÂÈ ÎfiÌË appleâ- ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù ÚÙÈ ÙË ÛÙ ËÙ Ì - Ù Ù, ÂappleÈÙÚ appleôóù apple Ú ÏÏËÏ - Ó ÏÔÁ ÎÈÓ ÛÂÈ Î È applefi ÙËÓ ÂÏÏË- ÓÔÎ appleúè Î appleïâ Ú. øûùfiûô Â Ó È appleúôê Ó fiùè Ù fiappleôè ËÙ Ì Ù Á - Úˆ applefi ÙÈ ÂÁÁ ÛÂÈ appleúô appleôı ÙÔ Ó Î È ÙËÓ ÂÌappleÏÔÎ ÙˆÓ ÂÁÁ ËÙÚÈÒÓ Ó - ̈Ó. Ó Î È Ì ÙËÓ appleúôùúôapple ÙË μúâ- Ù Ó ÂÈ ÚÎÂÙ ÊÔÚ ÛÙ ÙÂÏ - Ù Ô ÚfiÓÈ appleúôù ıâ Ó ÍÂÎÈÓ - ÛÔ Ó Û Ó ÓÙ ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÁÁ ËÙÚÈÒÓ - Ó ÌˆÓ, ÎÚ ıëîâ Î Ú ˆ ÏfiÁˆ ÂÏÏË- ÓÈÎ ÂappleÈÌÔÓ fiùè Ùfi ÂÓ ı Ù Ó appleúfiûêôúô, appleúèó apple ÚÍÔ Ó ÛËÌ ÓÙÈÎ Û ÁÎÏ ÛÂÈ Û fiï Ù ÎÂÊ Ï È. ÂÓ - appleôîïâ ÂÙ È fiìˆ, ÌÂÙ ÙË Â ÙÂÚË Û - Ó ÓÙËÛË ÙÔ Greentree, Ó ËÙËı - applefi ÙÈ ÂÁÁ ÙÚÈÂ Ó ÌÂÈ Ó ÍÂÎÈ- Ó ÛÔ Ó ÙÈ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ ÙÔ, ÁÈ Ó Ô Ó Ó apple Ú ÂÈ Î È ÛÙ ı Ì Ù appleô ÙÈ ÊÔÚÔ Ó ÎÔÈÓfi ÊÔ. Το Κυπριακό θα είναι ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει στην Αθήνα και την Άγκυρα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. ΕPA Ερωτήματα για Ερντογάν και Χριστόφια Ο αντιπρόεδρος ÙˆÓ Δ Ô ªapple È- ÓÙÂÓ, appleô ı ÂappleÈÛÎÂÊı ÙËÓ appleúôûâ-  ÔÌ ÙËÓ ΔÔ ÚÎ Î È ÙËÓ ÏÏ, ÂÈ appleôû Âı Û ËÁÂÙÈ- ÎÔ apple Ú ÁÔÓÙ ÙË ÌÔÁ ÓÂÈ fi- ÙÈ ÙÔ appleúè Îfi ı Â Ó È appleôï ËÏ ÛÙËÓ Ù ÓÙ ÙˆÓ Û ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÙÔ Ì ÙËÓ ÙÔ ÚÎÈÎ ËÁÂÛ Î È ı ÙÔ Ë- Ù ÛÂÈ ÔÈ ËÏÒÛÂÈ appleôûù ÚÈÍË ÙË Ï - ÛË Ó apple ÚÔ Ó appleùfi Ú ÎÙ Ú. ΔÔ Î Ù applefiûô Ô ÚÓÙÔÁ Ó ÎÈ ÔÈ Û ÓÂÚ- Á Ù ÙÔ ı ÙÔ appleú ÍÔ Ó, Ì ÏÏÔÓ Û Â- Ù ÂÙ È Ì ÙÔ ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ, Ó Ë ÙÔ ÚÎÈÎ ËÁÂÛ apple Ú Ì ÓÂÈ appleúôû - Ó ÙÔÏÈÛÌ ÓË ÛÙËÓ.. Î È ÂappleÈı ÌÂ Ï ÛË. ŒÓ  ÙÂÚÔ ÂÚÒÙËÌ appleô apple - Û ÔÏ apple Ú Ó ÙË ÛÈÓÁÎÙÔÓ Î Ú ˆ ÙÔÓ Â Ó È Ó Ô Úfi ÚÔ ÙË Ë- ÌÔÎÚ Ù, ËÌ ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ, ÌappleÔÚÂ Ó appleâ ÛÂÈ ÙÔ ÏÏËÓÔÎ appleúè- Ô Ó ËÊ ÛÔ Ó apple Ú ÙË È ı - ÙËÛË. ΕPA

10 10 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Διαβάστε στο Περιμένοντας τους εκατομμυριούχους του διαδικτύου να ξοδέψουν Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β ΣΤΗΝ «Κ» Τρίτος πόλος για λύση Ενιαίου Κράτους Ευρεία Σύσκεψη τέλη Ιανουαρίου για επιλογή προεδρικού υποψήφιου Θα προσκληθούν και τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ Αν συνεχιστούν οι συνομιλίες όπως γίνονται σήμερα, η Κύπρος θα τουρκοποιηθεί Συνέντευξη στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ Τέλη Ιανουαρίου ÌÂ Ú ºÂ ÚÔ Ú Ô 2012, ÙÔappleÔıÂÙÂ Ô Ú ÈÂapple ÛÎÔappleÔ appleúô, ÙË Û ÁÎÏËÛË ÌÈ Â Ú ÛÎÂ Ë Î Ù ÙËÓ ÔappleÔ ı ÙÂı Âapple Ù - appleëùô ÙÔ appleï ÛÈÔ Ú ÒÓ ÁÈ ÙÔ appleúè Îfi Î È Ë - Ó ÙËÛË appleô ÊÈÔ ÁÈ ÙÈ appleúôâ ÚÈÎ ÂÎÏÔÁ ÙÔ 2013, Ô ÔappleÔ Ô ı Â Ó È ÙÔÈÌÔ Ó appleôïèùâ Ù ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ appleï ÈÛ Ô. ÙË Û ÛÎÂ Ë ı appleúô- ÛÎÏËıÔ Ó appleúfiûˆapple, ÊÔÚÂ, Û ÓÔÏ, ÔÌ Â ÏÏ Î È fiï Ù ÎfiÌÌ Ù appleïëó À Î È, ÙÛÈ Ò- ÛÙÂ Ó apple ÚıÔ Ó applefi ÎÔÈÓÔ appleôê ÛÂÈ, Ó apple Ú- ÍÂÈ Ó Ó Ùfi ÙÚ ÙÔ applefiïô ÁÈ ÈÂÎ ÎËÛË ÙÔ appleúôâ ÚÈÎÔ ÍÈÒÌ ÙÔ Ì ÛÙfi Ô ÙËÓ Âapple Ù ÍË Ï - ÛË ÛÙË ÛË ÙÔ ÓÈ Ô Ú ÙÔ ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË ÔÌfiʈÓË applefiê ÛË ÙÔ ıóèîô Ì Ô Ï Ô ÙÔ ÂappleÙÂÌ Ú Ô Ù ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Ú ÈÂapple ÛÎÔappleÔ ÃÚ ÛfiÛÙÔÌÔ μ ÛÂ Û Ó ÓÙÂ Í ÙÔ ÛÙËÓ, fiappleô apple Ú ÏÏËÏ ÙÔappleÔıÂÙÂ Ù È Î È Û ÂÙÈÎ Ì ÙÈ ËÌÔÙÈÎ ÂÎÏÔÁ ÁÈ ÙÔ ÌÔ Â ÎˆÛ Î È ÊÔ. Δ ÏÔ, ÁÈ ÙËÓ appleúfiûê ÙË ÂÎÏÔÁ ÙÔ Ó - Ô ªËÙÚÔappleÔÏ ÙË ÂÚ ÓÂÈ ËÏÒÓÂÈ appleˆ Ù Ó Ë Î - Ï ÙÂÚË ÂÎÏÔÁ appleô ı Ì Ù È Î È appleˆ Ù ÁÈÓ apple - ÚÔ Û ÙÔ Á Ô ÓÂ Ì ÙÔ. ÙËÓ appleôïèùèî Î Ù ÛÙ ÛË ª Î ÚÈfiÙ ÙÂ, appleò Ï appleâùâ Ù appleú ÁÌ Ù Ó ÂÍÂÏ ÛÛÔÓÙ È; ÂÓ ÓÔÌ ˆ Ó apple Ú ÂÈ Î Ó appleô Ó ÌappleÔ- ÚÂ Ó ÈÛ ÚÈÛÙ fiùè Âapple ÎÂÈÙ È Ï ÛË. ÛË ÂÓ apple Ú ÂÈ, ÁÈ Ù ÔÈ ΔÔ ÚÎÔÈ ËÙÔ Ó Ù apple ÓÙ. - Ú Û Ó 37 Î È apple Ì ÛÙ 38 ÚfiÓÈ. ÂÓ Î Ó Ó Ô ÙÂ Ó applefióùô appleô ÒÚËÛË. ÓÂ Ò ËÙÔ Ó Î È ËÙÔ Ó. ª ÏÈÛÙ ÙÈ appleúô ÏÏ Û ÌÈ Û ÙË- ÛË ÌÂ Ó Ô ÓıÚÒappleÔ, Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô ÓÔÈ- Í È ÏÔÁÔ Ì ÙÔ, ÙÔ Â apple appleˆ Â Ó Î ÌÈ ÊÔÚ Ô Õ Ë ÏıÂÈ Î È appleâè appleˆ «ÂÓ ı ψ ÏÏÔ ÓÂÎÚÔ ÛÙÔ ÎfiÏappleÔ ÌÔ», ÙfiÙ ı appleô Ó Î È ÔÈ ΔÔ ÚÎÔÈ «ÊÙ ÓÂÈ, ÂÓ ı ψ Ù appleôù ÏÏÔ applefi ÙËÓ appleúô». Ú appleâè Ó Î Ù Ï Ô Ì fiùè ÔÈ ΔÔ Ú- ÎÔÈ ı ÏÔ Ó fiïë ÙËÓ appleúô. È ÁˆappleÔÏÈÙÈÎ ı - ÏÔ Ó Ó ÂÏ Á Ô Ó fiïë ÙËÓ appleâúèô. Û ÚˆÙ Ûˆ ÁÈ ÙÈ appleúôâ ÚÈÎ ÂÎÏÔÁ ÙÔ 2013, ÈfiÙÈ ÛÙÔ apple ÚÂÏıfiÓ appleúô Î Ù Û Ë- ÏÒÛÂÈ appleô ÊÔÚÔ Û Ó Î appleôèâ ÛÎ ÂÈ Û Âapple ÙÔ appleâ ı ÓıÒ ÛÙÔÓ Ï fi Î È ı ÙÔ appleˆ ÍÂ- Î ı Ú ÂΠÓÔ appleô Â Ó Â ˆ appleôê Û ÛÂÈ Î È Ù È Ù ÎfiÌÌ Ù ÔÌfiÊˆÓ ÏÏ ÂÓ ÙÔ - Ô Ó ÏÔappleÔÈ ÛÂÈ Î È Ô Ù ËÙÔ Ó Î È apple ÈÙÔ Ó Ó ÌÈÎ ÙËÓ ÏÔappleÔ ËÛË ÂΠÓË ÙË applefiê ÛË. ΔÔ ıóèîfi Ì Ô ÏÈÔ ÂÈ Ï ÂÈ Î appleôè ÔÌfiʈÓË applefiê ÛË ÙÔÓ ÂappleÙ Ì ÚÈÔ ÙÔ ÂÚ appleô Ì - Û Û ÂÎÂ Ó Ù appleï ÛÈ ı ÎÈÓËıÒ, ÔÏ ÁÔÓ ÙÈ appleèô ÛÙËÚ, Î È Ô Ï fi appleú appleâè Ó ÓÙÈÏËÊı fiùè ÔÈ Û ÓÔÌÈÏ Â appleô ÈÂÍ ÁÔÓÙ È ÙÒÚ ÂÓ appleúfiîâèù È Ó Ê ÚÔ Ó ÙËÓ appleôıëù ÂÈÚ ÓË appleô ı ÏÂÈ Ô Ï - Σίγουρα θα μου επιτεθούν οι πολιτικοί και οι κομματάρχες, μικροί και μεγάλοι, αλλά αυτό δεν θα με στεναχωρήσει, ούτε και θα με σταματήσει fi Ì, ÂÓ appleúfiîâèù È Ó Ê ÚÔ Ó ÙËÓ appleâïâ ı ÚˆÛË ÙˆÓ Î Ù fiìâóˆó  ÊÒÓ Ì, ÂÓ appleúfi- ÎÂÈÙ È Ó Á ÓÔ Ó Û ÛÙ Ù ÓıÚÒappleÈÓ ÈÎ È- ÒÌ Ù Î È ÔÈ ıúëûîâ ÙÈÎ ÂÏ ıâú  ÙÔ ÙÔ Ï Ô. Ì ÂÓ ËÙÔ Ì ٠appleôù appleâúèûûfiùâúô apple Ù Ù ÈÎ ÈÒÌ Ù, Ù ÔappleÔ Ô Ó fiïôè ÔÈ ÓıÚˆappleÔÈ Î È È È ÙÂÚ ÔÈ Úˆapple ÔÈ, ÛÙËÓ ÔÈÎÔ- Á ÓÂÈ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ìapple Î Ì ÎÈ ÂÌÂ. È ÂÓ appleè- ÛÙ ˆ Ùfi appleô Ï ÁÂÙ È fiùè Ó ÏÏ ÍÔ Ì ÁÚ Ì- Ì ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ı Ì ı ÚÔ ÌÂ, fiappleˆ Ï ÓÂ Û Â- fió fiïôè ÔÈ appleôïèùèîô, ÓÙÈÌ ÙˆappleË ÙËÓ ÚÒappleË, Ù ÓˆÌ Ó ŒıÓË Î È ÙÈ ÌÂÁ ÏÂ Ó ÌÂÈ. ÂÓ ÌÂÈÓ ÈappleÏˆÌ ÙÈÎfi ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ Â Úˆapple Î ÒÚ ÙˆÓ ÌÔÓ ÌˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ Ì Ô Ï Ô ÛÊ Ï appleô ÂÓ apple Ú Û Ó applefi ÙÔ ÁÚ ÊÂ Ô ÌÔ. ΔÔ Â apple ÍÂÎ ı Ú fiùè «ÂÛ ÁÈ Ù ÙÈ Ú- Î ÓÂÙ applefiïâìô ÛÂ È ÊÔÚ ÒÚÂ Î È ÛÎÔ- ÙÒÓÔÓÙ È ÌÂÚÈÎ ÓÔÈ Î È Úˆapple ÔÈ appleôï ÙÂ. Ì ÂÓ ı ı Ï Ì appleôù ÁÈ Ó ÂappleÈ ÏÂÙ ٠ÓıÚÒappleÈÓ ÈÎ ÈÒÌ Ù ÛÙËÓ appleúô Ó ÛÎÔÙˆıÂ Ô ÔappleÔÈÔÛ appleôùâ. ÌÂ Ï ÁË apple ÂÛË apple ÈÙÔ - Ì applefi ÂÛ appleúô ÙËÓ ΔÔ ÚÎ Î È ı Á ÓÔ Ó ÛÂ- ÛÙ Ù ÓıÚˆappleÈÓ Ì ÈÎ ÈÒÌ Ù. ÂÓ ı - ÏÔ Ì ÏÏÂ Ú ÂÎÙfi applefi ÙÈ Ú appleô È appleô Ó ÙÈ ÒÚ Û. Ù ÔÈ Ú Ó ÈÛ ÛÔ Ó Î È ÛÙËÓ appleúô». Ô Í Ó ÎÔ ÛÙËÎÂ Ó ıâˆ- ÚÂ Ù È apple Ú ÏÔÁÔ Ó ËÙ Î appleôèô Ó ÛÂÈ ÛÙÔ Ûapple ÙÈ ÙÔ ; ÂappleÈÛÙÚ ÂÈ ÛÙËÓ appleâúèô Û ÙÔ ; appleâè Ë ΔÔ ÚÎ Ù Ó appleèô ÌÂÁ ÏË ÒÚ, appleèô - Ó Ù, ÂÈÛ ÏÂ Ì Á Ï ͈ applefi Ù Ûapple ÙÈ Ì, «Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Τούρκοι θέλουν όλη την Κύπρο. Εγώ πιστεύω πως αν συνεχιστούν οι συνομιλίες όπως γίνονται σήμερα, η Κύπρος θα τουρκοποιηθεί πολύ σύντομα» δηλώνει στην «Κ» ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β Γιωρκάτζη στη Λευκωσία, Σαρίκα στην Πάφο appleâè Ë Ú ÈÂappleÈÛÎÔapple Ú ÛÎÂÙ È ÛÙË Â ÎˆÛ, Î È ÛÂ Ï ÁÔ ı Ô Ì ËÌÔ- ÙÈÎ ÂÎÏÔÁ, Ó ı ÏÂÙ appleâ ÙÂ Ì ÙË ı - ÛË Û ÁÈ ÙÔÓ ÌÔ Â ÎˆÛ Έχω τα εκλογικά μου δικαιώματα ακόμη στην Πάφο. Δεν τα έχω μεταφέρει εδώ. Αλλά χρειάζεται ένα ούριο άνεμο η Λευκωσία. Πιστεύω ότι θέλει μια δυναμική επέμβαση, γιατί η Λευκωσία και ιδίως η εντός των τειχών Λευκωσία θέλει αναδιαμόρφωση. Και ο δήμαρχος αν ήταν δυνατόν θα πρέπει να εργάζεται 48 ώρες την ημέρα. Θέλει πολλή δουλειά. Και μόνο αν φυσήσει ένας νέος άνεμος αναδημιουργίας θα φέρει το ποθούμενο στη Λευκωσία ªappleÔÚÂ Ó ÙÔ appleâù ÂÈ Ùfi Ó applefi ÙÔ appleô ËÊ Ô ; Θέλω να πιστεύω, έχω συναντηθεί με τον κύριο Γιωρκάτζη, ότι έχει τη δυναμική για να επιτύχει αρκετά πράγματα. Αλλά ε- μείς όποιος και να εκλεγεί θα σταθούμε δίπλα του και είμαστε διατεθειμένοι και έτοιμοι να συμβάλουμε στην αναδιαμόρφωση και αναμόρφωση της παλιάς Λευκωσίας μιας και περίπου το 10% ανήκει στην Εκκλησία. È ÂappleÂÈ ÂÙ ÎfiÌË Ù ÂÎÏÔÁÈÎ Û ÈÎ ÈÒÌ Ù ÛÙËÓ ÊÔ, appleâ ÙÂ Ì Î È ÁÈ ÙËÓ ÊÔ. ÃÚÂÈ ÂÙ È Î È ÂÎÂ Ó Ó - Ô ÓÂÌÔ fiï apple ÓÂ Î Ï ; Η Πάφος έμεινε πολύ πίσω. Πιστεύω ότι και η Πάφος θέλει ανανέωση και θέλει πολλή δουλειά. Είναι όμορφη πόλη, αλλά θέλει ανθρώπους με όραμα. Δεν έχει φθάσει στο σημείο για να μπορούμε να πούμε ότι είναι αξιοποιημένη. Έχει βαριά κληρονομιά, αρχαιολογική, κοινωνική, θρησκευτική αλλά δεν μπορούμε δυστυχώς ακόμη να πούμε ότι αξιοποιήθηκε πλήρως με όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται. ÃÚÂÈ ÂÙ È Î ÈÓÔ ÚÁÈÔ appleúfiûˆappleô; Ναι, πιστεύω ότι χρειάζεται καινούργιο άτομο. Î È ÂÓ ÈÎ ÈÔ Ì ÛÙÂ Ó ËÙ ÛÔ ÌÂ Ó apple Ì apple - Ûˆ; ΔÔ Â apple Û fiïô. Â, Ô Ù ÌÂÚÈÎ ÓÔ, Ô Ù ÕÁÁÏÔ, Ô Ù ÏÏÔ, Ô Ù ÂÚÌ Ófi, Î - Ó Ó ÂÓ ÌÔ Â appleâ fiùè, «Í ÚÂÙÂ Â Ó È ÙÂÙÂÏÂÛÌ Ó ÁÂÁÔÓfiÙ Î È ÌË ËÙ Ù appleâúèûûfiùâú». ÓÙÈı - Ùˆ, ÌÔ Ï Ó fiùè Î È Â ˆ Ô ÌÂ Î È Î ÈÔ Î È ÈÎ ˆÌ Ó ÙÔ ËÙ ÌÂ. appleôì Óˆ ÂÓ Ú - ÛΈ Î ÌÈ ÛÎÔÏ ÁÈ ÏÏ Á ÁÚ ÌÌ ÓÓÔ Ù ÏÏ Á ÁÚ ÌÌ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ ÙË Ï ÛË appleô ÈÂÎ ÈÎÔ ÌÂ; ΔÒÚ ÈÂÎ ÈÎÔ Ì È- ˆÓÈÎ, ÈÎÔÈÓÔÙÈÎ ÌÔÛappleÔÓ È ÏÏ Û ËÙ Ì ÁÈ Ô ÎÚ ÙË. ÂÓ - Ô Ì ÛË ÔÌÔÛappleÔÓ È Î. Ìapple Ô Ì  ÙÔ Î È ÏÏ ÏÔ. È ÙÔ Â ÙÔ Ì Î È ÙÔ Í - ÓÔ. È ÙÔ Úˆapple Ô Î È Ù ÓˆÌ Ó ŒıÓË Î È ÙÔ apple ÓÙÂ. ÂÓ ÓÔÌ ˆ fiùè appleèûùâ ÂÈ Î Ó - Ó appleúèô appleôï ÙË fiùè ÙÒÚ Û ËÙÔ Ì ÁÈ ÌÔ- ÛappleÔÓ. ÈÛËÁ ÛÙ ÙÈ; ÂÊ ÚÌÔÛÙÔ Ó Ù ÓıÚÒappleÈ- Ó ÈÎ ÈÒÌ Ù, apple Óˆ Û appleôèô ÌÔÓÙ ÏÔ Ï ÛË ; ΔÔ ÓÈ Ô Ú ÙÔ. appleïâèô ËÊ Î ÂÚÓ Ë ÌÂÈÔ ËÊ Î ÙÔ ÚÔ Ù È. È apple Óˆ Û ٠ÙË ÛË ı Î Ï ÛÂÙ ÙÔ Ï fi Ó Î ÓÂÈ ÙÈ; ψ Ó Î ÌÂÓÔ Î Ùˆ, appleï ÛÈÔ Ú ÒÓ, Î È ÔÈ ÓıÚˆappleÔÈ appleô ı Â Ó È ÙÔÈÌÔÈ Ó ÙÔ È- ÔıÂÙ ÛÔ Ó Î È Ó Ô Ó ÂΠÓË ÙËÓ appleúôûˆappleè- ÎfiÙËÙ ÁÈ Ó ËÁËıÔ Ó Î È Ó appleëúâù ÛÔ Ó - ÙfiÓ ÙÔÓ Ï fi, ÂÁÒ ı Î Ï Ûˆ ÙÔ appleôï ÙÂ Ó ÙÔ ËÊ ÛÔ Ó. ÂÈÛËÁËıÂ Ô ÎfiÛÌÔ Î È appleô ËÊ Ô Ë- Ï ; Œ ˆ ÛÎÔapplefi Ó Î Ï Ûˆ ÌÈ appleôï ÈÂ Ú Ì - ÓË Û ÛΠË, Ì appleôïïô Û ÌÌÂÙ ÔÓÙ apple fi- ÏË ÙËÓ appleúô, ÎfiÌË Î È Ù ÎfiÌÌ Ù, È ˆ Ù ÌÈÎÚ ÎfiÌÌ Ù ÓÓÔ Ù ı appleúôûîïëıô Ó ÛÙË Û ÛÎÂ Ë ÊÔ- Ú ÙË ÎÔÈÓˆÓ, ÔÚÁ ÓˆÌ Ó Û ÓÔÏ Î È Ï- Ï appleúfiûˆapple ª ÏÈÛÙ. È ÛÙfi Ô ı Â Ó È Ó apple Úı - applefiê ÛË ÁÈ appleôûù ÚÈÍË Î appleôèô, Ô ÔappleÔ Ô ı appleëúâùâ ÙË Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ÁÚ ÌÌ. ΔÔ fióôì ÂÓ Ì appleâèú ÂÈ. ΠÓÔ appleô Ì ÂÓ È Ê ÚÂÈ Â Ó È Ë ÁÚ ÌÌ ÛÙÔ ıóèîfi Ì. ÈÛÙ ˆ fiùè ˆ - appleô Ú ˆÛË ˆ ÎÎÏËÛ Ó Î Óˆ ÌÈ apple Ú Ì - ÛË, ÌÈ ÂÈÛ ÁËÛË. È Ó ÎÔ ÛÂÈ Ô Ï fi ÂÈ Î ÏÒ. Ó fi È ÙfiÙÂ Ô Î ı Ó Ó Ó Ï ÂÈ ÙÈ Â ı Ó ÙÔ. ÏÏ ÂÁÒ appleèûùâ ˆ appleˆ Ó Û ÓÂ- ÈÛÙÔ Ó ÔÈ Û ÓÔÌÈÏ Â fiappleˆ Á ÓÔÓÙ È Û ÌÂÚ Ë appleúô ı ÙÔ ÚÎÔappleÔÈËı appleôï Û ÓÙÔÌ. ÂÓ appleúfiîâèù È Ó Ô Ì appleúôîôapple. ΔÔ fióôì ; Œ ÂÈ ÚÂı ; Ÿ È, Ô Ù ÂÈ ÚÂıÂ Ô Ù ˆ Î appleôèôó - applefi Ë. È Û Â apple Î È appleúèó fiùè ÂÓ Ì ÂÓ È - Ê ÚÂÈ ÙÔ fióôì. È, ÏÏ appleôèô ı ÂÈÛËÁËı ÙÔ appleúfiûˆappleô appleô ı ËÁËı ; Ò ı Á ÓÂÈ; ŸÙ Ó ÏıÂÈ Ë ÒÚ appleô ı Î ÓÔ Ì ÙË - ÛÎÂ Ë ı ÚÂıÔ Ó Î È appleôïï ÔÓfiÌ Ù, Ù ÔappleÔ ı ÌappleÔ Ó Î Ùˆ Î È ı apple Úı ÌÈ Û ÏÏÔÁÈÎ - applefiê ÛË. ÂÓ ı appleôê Û Ûˆ ÂÁÒ appleô ÊÈÔ. Να ενωθούν τα μικρότερα κόμματα apple Ù appleúèó fiùè ı appleúôûî Ï ÛÂÙ ٠ÌÈÎÚ ÎfiÌ- Ì Ù ÈfiÙÈ Ù ÌÂÁ Ï ÎfiÌÌ Ù Ô Ó Ë Î ıô- Ú ÛÂÈ ÌÈ ı ÛË Δ Ô Ù ÙÚ ÌÂÁ Ï ; Δ Ô, Ô À Î È ÙÔ. ÂÓ appleèûùâ ˆ fiùè ı Û ÌÊˆÓ ÛÔ Ó apple Óˆ Û ÂΠÓË ÙË ÁÚ Ì- Ì. ª Ë applefiê ÛË apple ÚıËÎÂ, apple Ú ÂÈ applefiê ÛË ÔÌfiʈÓË ÙÔ ıóèîô Ì Ô Ï Ô. ŸÌˆ ÂÓ ÙËÓ ÏÔappleÔÈÔ Ó. È ÓÔÌ ˆ fiùè Â Ó È Î È appleôï ÛÎÔÏÔ appleï ÔÓ Ù Ô ÌÂÁ Ï ÎfiÌÌ Ù Ó appleâèûıô Ó fiùè Ù Ë appleôúâ appleô ÎÔÏÔ ıâ Ù È ÛÙÔ Î appleúè Îfi Â Ó È Ï Óı ÛÌ ÓË. ÈÔ Â ÎÔÏÔ Â Ó È Ó appleâèûıô Ó Ù ÌÈÎÚfiÙÂÚ ÎfiÌÌ Ù, Ù ÔappleÔ appleú appleâè Ó Â- ÓˆıÔ Ó Î È ı ψ Ó appleèûùâ ˆ fiùè Ë appleïâèô ËÊ ÙÔ Ï Ô ı ÙÔ ÎÔÏÔ ı ÛÂÈ. ÈfiÙÈ appleèûùâ ˆ fi- ÙÈ Ô Î appleúè Îfi Ï fi Ú ÛÎÂÙ È Û ÌÈ ÂıÓÈÎ Â- ÁÚ ÁÔÚÛË. È ÎÔ ˆ ÙË ÊˆÓ ÙÔ Ï Ô appleô - ÓËÛ Â Î È Ì Î Ï ˆ ÎÎÏËÛ Ó apple Ú Ì- Ô Ì ÁÈ ÈfiÚıˆÛË ÙË appleôúâ ÙÔ ıóèîô Ì ı Ì ÙÔ. ÂÓ ı ÛÙÂÚ Ûˆ Ù ÙËÓ ÂappleÈı Ì ÙÔ Ï Ô. appleúôûapple ı Ûˆ Ó Ê ÓÒ Ú ÛÈÌÔ Û - Ù ÙËÓ ÂappleÈı Ì ÙÔ Ï Ô. ÁÔ Ú ı ÌÔ ÂappleÈ- ÙÂıÔ Ó ÔÈ appleôïèùèîô Î È ÔÈ ÎÔÌÌ Ù Ú Â, ÌÈÎÚÔ Î È ÌÂÁ ÏÔÈ, ÏÏ Ùfi ÂÓ ı Ì ÛÙÂÓ ˆÚ ÛÂÈ ÙÂ Î È ı Û ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ; ÙÂ Î È ı Ì ÛÙ Ì Ù ÛÂÈ. Ùfi ÙÔ Ó - Ì Óˆ. Ó È Ê ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ó ÓÙÈ Ú ÛÔ Ó. ºÙ - ÓÂÈ Ó ÔËı Ûˆ ÙÔÓ Ï fi. Ó Ô Ï fi ÔËıËı - È ÊÔÚÒ Ó ı Ì ΠΠÛÔ Ó fi È. applefiùâ ıâˆúâ Ù fiùè Ó Ó Ùfi ÙÚ ÙÔ applefi- ÏÔ Ì ÍÂÎ ı ÚÔ appleï ÛÈÔ Ú ÒÓ ÛÙÔ appleúè Îfi ı ÔËı ÛÂÈ ÙÔÓ ÙfiappleÔ ÏÏ Î È ÙÔÓ Ï fi; ÎÚÈ Ò. - È applefiùâ ı Á ÓÂÈ Ù Ë ÛΠË; ªÂÙ Ù ÃÚÈÛÙÔ ÁÂÓÓ. ª Û ÛÙÔÓ π ÓÔ - ÚÈÔ, Ú ºÂ ÚÔ Ú Ô. ÂÓ Î ıôú ÛÙËΠΠÙÈ; Ÿ È. -μú ÛÎÂÛÙ Û Âapple Ê Ì Πappleôè appleúfiûˆapple Ì Πappleôèâ ÔÌ Â ÁÈ Ù ÙË ÛÎÂ Ë ªÂ apple Ú appleôïïô. ªÂ ÙÔÌ. ªÂ ÔÌ Â fi- È ÎfiÌË. ÏÏ Ì appleôïï appleúfiûˆapple. È ÓËÛ - Ô Ó ÔÈ apple ÓÙ ˆ appleúô ÙÔ ÂıÓÈÎfi ı Ì. ÎfiÌË Î È Ó ÔÈ ÓıÚˆappleÔÈ, Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô ˆ ÓÔ - ÍÂÈ Ùfi ÙÔ È ÛÙËÌ Ó È ÏÔÁÔ Ì ÙÔ, Ì ÙË ÓÂÔÏ. ÓËÛ Ô Ó. È ÙÔ ÂÎÊÚ Ô Ó Î È ÈÂÚˆÙÒÓÙ È, ÙÈ ı appleôá ÓÂÈ Ùfi Ô ÙfiappleÔ Î È ı ÏÔ Ó Ó Ô Ó Ì Âapple Ì ÛË applefi Î appleôèô ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó ÏÏ ÍÂÈ Ô ÚÔ ÙË ÈÛÙÔÚ ÙÔ ÂıÓÈ- ÎÔ ı Ì ÙÔ. Ùfi ı Â Ó È Ô ÛÙfi Ô ; ŒÓ Ó Ùfi ÙÚ - ÙÔ applefiïô, ÌÂ Ó ÍÂÎ ı ÚÔ appleï ÛÈÔ Ú ÒÓ ÁÈ ÙË Ï ÛË ÙÔ Î appleúè ÎÔ ÛÙË ÛË ÙÔ ÂÓÈ Ô ÎÚ ÙÔ ; È. È fiûôè appleèûùô Ακούω τη φωνή του λαού που ανησυχεί και μας καλεί ως Εκκλησία να παρέμβουμε για διόρθωση της πορείας του Εθνικού μας θέματος Η εκλογή νέου Μητροπολίτη Κερύνειας και οι διαμαρτυρίες ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Δεν πιστεύω ότι αν αλλάξουμε γραμμή στο εθνικό θα βρούμε, όπως λένε σχεδόν όλοι οι πολιτικοί, αντιμέτωπη την Ευρώπη, τα ΗΕ και τις μεγάλες δυνάμεις ª Î ÚÈfiÙ ÙÂ, appleôïï ÎÔ ÛÙËÎ Ó Î È appleôïï ÂÏ ıëû Ó ÁÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ ÙÔ Ó Ô ªËÙÚÔappleÔÏ ÙË ÂÚ ÓÂÈ. ÂÎÏÔÁ ÙÂÏ ˆÛÂ. ΔÈ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ì appleâ Ù ÁÈ ÙÔ ÙÔ; Ó È Ë appleúòùë ÂÎÏÔÁ appleô Á - ÓÂÙ È Ì ÙÔ Ó Ô Ù ÛÙ ÙÈÎfi. È- ÛÙ ˆ fiùè Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ ÙÔ Ó Ô ªËÙÚÔappleÔÏ ÙË ÛÙÂ Ï ÌÂ Î È Î appleôè ÌËÓ Ì Ù ÁÈ Ó ÓÙÈÏËÊıÔ Ó ÔÈ apple - ÓÙ fiùè Ô Ï fi appleúôîú ÓÂÈ È ÙË - ÊÔ ÙÔ ÙÔ ÙÚÂÈ appleúòùô, ÙÔ È Ï ÁÂÈ ÂΠÓÔ Î È ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ ÙÂ- ÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÚÈ ÙÈ ÂÎÏÔÁ Ì Û applefi ÙÈ ÔappleÔ Â Ó ÂÈÎÓ ÔÓÙ È ÔÈ appleúòùôè ÙÚÂÈ. ΠÛÙ Ì Ù Î È ÙÔ ÚÁÔ ÙˆÓ Ï ÎÒÓ appleôì Óˆ Î ÎÒ ÂÛÊ ÏÌ Ó Ï - ıëîâ Î È Ê ıëîâ Ó ÓÔËı ÛÙÔ appleôï ÙÂ, fiùè Ô Ï fi ÂÎÏ ÁÂÈ ÌËÙÚÔappleÔÏ ÙË. Ï fi Û ÛÙ ÓÂÈ È Ì Ûˆ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÚ appleúfiûˆapple appleúô ÙËÓ πâ- Ú ÓÔ Ô, Ë ÔappleÔ ÂÛÌ ÂÙ È fi- ÙÈ Ó ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ı Â Ó È Ô Ó - Ô ªËÙÚÔappleÔÏ ÙË ª ÏÈÛÙ. È Ë ÈÎ ÌÔ ı ÛË Â Ó È appleˆ Ô ÙÂ Ë ÓÔ Ô appleú appleâè Ó Ó Î Ù ÂÙ È ÛÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ Î È Â- ÎÏÔÁ ÙÔ ÙÚÈappleÚÔÛÒappleÔ appleô Â Ó È ı - Ì ÙÔ Ï Ô Ó ËÊ ÛÂÈ ËÏ ÙÔÓ ÎÏËÚÈÎfi ÙË ÚÂÛΠÙÔ ÏÏ Ô - ÙÂ Î È appleú appleâè ÔÈ Ï ÎÔ Ó Ó Î - Ù ÔÓÙ È ÛÙÔ ÚÁÔ ÙË Ófi Ô. ÙÂÏÈÎ ÂÎÏÔÁ Â Ó È ı Ì appleô ÊÔ- Ú ÙË ÓÔ Ô, Ë ÔappleÔ fiìˆ Â Ó È - appleô ÚÂˆÌ ÓË Ó ËÊ ÛÂÈ Ó applefi Επενέβηκα για να ξεκαθαρίσω ποια πρέπει να είναι η στάση τόσο των λαϊκών όσο και της Συνόδου ÙÔ ÙÚÂÈ ÎÏËÚÈÎÔ appleô appleúôû ÊÂ- ÚÂ Ô Ï fi. ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó ËÊ ÛÂÈ Ï- ÏÔÓ ÂÎÙfi ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î È Ì ÙËÓ apple - ÚÔ Û ÂÎÏÔÁ, appleèûùâ ˆ fiùè ÙÔ Ì - Ó Ì ÂÈ ÛÙ ÏÂ. ÎÔ ÛÙËÎ Ó È ÊÔÚ ÁÈ Ù ÙÈ ÂÎÏÔÁ. È apple È Ó È, ÁÈ apple Ú - «Πιστεύω ότι έγινε η πιο όμορφη εκλογή απ όσες θυμάμαι μέχρι σήμερα. Αθόρυβα, ειρηνικά με καθαρό μυαλό και με χαρά στα πρόσωπα όλων». ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ÛÎ ÓÈÔ Î È ÂÛ ÚÂı Î Ù ÛÙÔ Â- apple ÎÂÓÙÚÔ ÙÒÓ ÙˆÓ ÂappleÈÎÚ ÛÂˆÓ ÎÔ ÛÙÂ. Ì Ó Ùfi appleô Ì ÂÓ- È ÊÂÚÂ Ù Ó Ó Ì ÓÔ Ì fiïôè appleúô- ÛËÏˆÌ ÓÔÈ ÛÙÔ Ù ÛÙ ÙÈÎfi appleô Ô- ÌfiÊˆÓ ËÊ Û ÌÂ. Ó ÂappleÂÓ ËÎ, ÙÔ Î Ó ÁÈ Ó ÍÂÎ ı Ú Ûˆ appleôè appleú appleâè Ó Â Ó È Ë ÛÙ ÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ Ï ÎÒÓ fiûô Î È ÙË Ófi Ô. ÙÔ appleô ÂappleÈÏ ıëî Ó applefi ÙÔÓ Ï fi Ù Ó Î È Â Ó È fiïôè Î ÏÔ ÎÏËÚÈÎÔ Î È ÂÓ Â Î Ó Ó appleúfi ÏËÌ. ÂÓ Á - appleô Û Î appleôèôó appleâúèûûfiùâúô applefi ÙÔÓ ÏÏÔ Î È ÂÓ ÂÍÂÏ ÁË Î È ÛÙÂÓ ˆ- Ú ıëî. ıâ ÏÏÔ. ÈÛÙ ˆ fiùè ÁÈÓÂ Ë appleèô fiìôúêë ÂÎÏÔÁ apple fiûâ ı Ì Ì È Ì ÚÈ Û - ÌÂÚ. ıfiú, ÂÈÚËÓÈÎ Ì Πı Úfi Ì Ïfi Î È ÌÂ Ú ÛÙ appleúfiûˆapple fi- ψÓ. ÍÂÏ ÁË Ô Ó Ô ÌËÙÚÔappleÔÏ ÙË applefi ÙËÓ appleúòùë ÂÎÏÔÁ Î È appleèûùâ ˆ fiùè fióùˆ Ù Ó Î ËÏË Ë apple ÚÔ Û ÙÔ Á Ô ÓÂ Ì ÙÔ. Œ ÂÈ ÂÎÏÂÁ ÓıÚˆappleÔ Ô ÔappleÔ Ô Â Ó È ÌËÏÒÓ Ùfi- ÓˆÓ, Î ÏÔappleÚÔ ÚÂÙÔ, appleôï  ÁÂÓ. Ÿappleˆ Î È ÔÈ ÏÏÔÈ Ô. Ï fi Î ÓÂ Î Ï ÂappleÈÏÔÁ. È ÔÈ ÙÚÂÈ Â Ó È Î ÏÔ ÎÏËÚÈÎÔ ÙË ÎÎÏËÛ Ì. È appleï ÔÓ Ë ªËÙÚfiappleÔÏË ÂÚ ÓÂÈ- ÏÏ ÂÈ Î È Ú Ù Ó ÌÈ appleèô apple ÏÈ ÛÎ Ë ÙËÓ ÔappleÔ Â ÌÔÈÚ ÛÙ Ì ÙÔÓ Â - ÌÓËÛÙÔ ÏÔ, Ó Á ÓÂÈ ËÏ Â ÙÂÚÔ Ì Á ÚÔ ÁÈ ÙË ªËÙÚfiappleÔÏË ÂÚ ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÎÎÈÓÔÙÚÈÌÈıÈ, ÈfiÙÈ Û ÁÔ Ú Ë ÎÂÓÙÚÈÎ ªËÙÚfiappleÔÏË ı Â Ó È Î È ı apple Ú Ì ÓÂÈ ÛÙËÓ Â- Ú ÓÂÈ Î È Ë Ú ÈÂappleÈÛÎÔapple Ù Ó - ÙÔÈÌË Ó apple Ú ˆÚ ÛÂÈ ÂÓÔÚ Â appleúô ÙËÓ ÂÚ ÓÂÈ, ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó ÍËıÂ Î È ÙÔ appleô ÌÓÈfi ÙË. ªÂ ÙËÓ ÂÎ ËÌ ÙÔ ÌÔ fiıëîâ Ë Â Î ÈÚ Ó ÈÔÚıÒÛˆ Ùfi ÙÔ Ï ıô Î È ÙÛÈ ˆÛ Ù ÛÛÂÚÂÈ ÂÓÔÚ Â (ÙÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÎ- ÎÈÓÔÙÚÈÌÈıÈ Î È Ì ÛÙÔ ª ÌÌ ÚÈ) Î ıò Î È Ô Î Ù fiìâóâ ÎÔÈÓfi- ÙËÙ ÛÙË ªËÙÚfiappleÔÏË ÂÚ ÓÂÈ, Î È Ì ÙÔ Î Ïfi, fiù Ó ı apple Ì apple Ûˆ, ÔÈ ÂÓÔÚ Â Ù ı apple Ú Ì ÓÔ Ó ÛÙËÓ ÂÚ ÓÂÈ. È Ë Û Ì Ô Ï ÌÔ appleúô ÙÔÓ Ó Ô ªËÙÚÔappleÔÏ ÙË Â Ó È Ó apple - ÚÂÈ ÙÔÓ Î Ù ÏÔÁÔ Î È fiappleô ÂÈ Â- Ú ÓÂÈÒÙÂ Ó appleëá ÓÂÈ Ó ÙÔ Ï appleâè Û fiïë ÙËÓ appleúô. Ó È ÛÎÔÏÔ ÚÁÔ, ÏÏ Â Ó È Ó Ô ÓıÚˆappleÔ, - ÂÈ Ó ÓÈÎfi ÛÊÚ ÁÔ Ì Û ÙÔ Î È appleè- ÛÙ ˆ fiùè ı ÓÙÂappleÂÍ ÏıÂÈ.

11

12 12 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Η πολυδιάσπαση δεν βοηθά τους δήμους Οι προτάσεις των υποψηφίων δημάρχων Λ. Σαββίδη και Σ. Ηλιοφώτου για τον Στρόβολο και τη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση Της ΜΙΡΑΝΤΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ Οι Λάζαρος Σαββίδης Î È ÏÈÔÊÒÙÔ ÈÂÎ ÈÎÔ Ó ÙË ËÌ Ú ÁÈ ÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË appleâ- ÓÙ ÂÙ ÛÙÔÓ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ÌÔ ÙË Â ÎˆÛ, ÙÔÓ ÙÚfi ÔÏÔ. Î. Ë, appleôûùëú ÂÙ È applefi ÙÔÓ À Î È Â Ó È ÁÓˆÛÙfi Ù ÙÂÏ ٠ÂappleÙ ÚfiÓÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙÔ ˆ Ù ÓÔ- ÎÚ ÙË ÛÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÛÙÔ ÔappleÔ Ô ÈÂÙ ÏÂÛ ÁÂÓÈÎfi È ı ÓÙ, ÏÏ Î È ÊÔÚÔ ÂÎÏÔÁÒÓ. Î. ÏÈÔÊÒÙÔ appleôûùëú ÂÙ È applefi ÙËÓ, ÙÔ Î È ÙÔ Î È Â Ò Î È 15 ÚfiÓÈ appleëúâùâ ÙËÓ appleôïèùâ applefi ÙÔ applefiûùô ÙÔ ËÌ Ú Ô ÙÚÔ fiïô. È ÔÈ Ô È ı ÙÔ Ó Δεν είναι καιρός για δοκιμές ÌÂÁ ÏË ÂÌappleÂÈÚ Î È Ù ÓÔÁÓˆÛ ÛÙ ı Ì Ù ÙÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ ÎËÛË Î È ÁÈ Ùfi appleèûùâ Ô Ó fiùè Ë ÈÎ ÙÔ appleô ËÊÈfiÙËÙ Â Ó È Ë ÂÁÁ Ë- ÛË ÁÈ ÙÔ Ì ÏÏÔÓ ÙÔ ÌÔ. ÊÈÏÔÛÔÊ ÙÔ ÁÈ ÙËÓ appleâú ÈÙ Úˆ Ó appleù ÍË ÙÔ ÌÔ Â Ó È È ÊÔÚÂÙÈÎ, fiappleˆ Ê ÓÂÙ È ÎÈ applefi ÙÈ Û ÓÂ- ÓÙ ÍÂÈ ÙÔ appleèô Î Ùˆ, Û ÌʈÓÔ Ó ˆÛÙfiÛÔ ÛÂ Ô appleú ÁÌ Ù : ÚÒÙÔÓ fiùè ÙÔ Ô ÈÎfi ÎÙ Ô ÛÙËÓ appleâúèô ÙÔ ÂÓÈÎÔ ÔÛÔÎÔÌÂ Ô Â ÎˆÛ Ú ÂÈ ÌÂÛË Ó ıìèûë Î È appleúô ÙÔ ÙÔ ı ÛÎ ÛÔ Ó appleè ÛÂÈ appleúô ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ Î Ú- ÓËÛË Â Ó ÂÎÏÂÁÔ Ó. È Â ÙÂÚÔÓ fiùè Ë appleôï - È Ûapple ÛË ÙˆÓ ÌˆÓ ÂÓ ˆÊÂÏ ÙÔÓ appleôï ÙË, ËÌÈÔ ÚÁ ÊfiÚËÙÔ ÎfiÛÙÔ ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ Î È ÛÎÔÚapple ÙÈ ÁÓÒÛË Î È ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚÔÁÓˆÌÔÛ - ÓË. appleúôûapple ıâè ÙÔ Ì apple ÚÂÌ ÛÂÈ ÙÔ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ÌˆÓ ı Â Ó È Ë Û ÌappleÏÂÁÌ - ÙÔappleÔ ËÛË appleëúâûèòó Î È ÁÈ Ù fi È, Â Ó appleâ ÛÔ Ó ÙÔ Û Ó ÏÊÔ ÙÔ, Ë ÂÓÔappleÔ ËÛË ËÌÔ- ÙÈÎÒÓ Ú ÒÓ.  ÌÈ Ù ÙÔÈ appleâú appleùˆûë ÙÔ Â- ÚÒÙËÌ Â Ó È appleôèôè ÌÔÈ ı Î Ù ÚÁËıÔ Ó... Ο δήμος χρήζει ανακατασκευής ÂÓ Ù Ó ÚÎÂÙ 15 ÚfiÓÈ ÛÙË Ë- Ì Ú Â ; ΔÈ appleâúèûûfiùâúô ÌappleÔÚ ÙÂ Ó appleúôûê ÚÂÙÂ; appleúôûêôú ÛÙËÓ ÙÔappleÈÎ ÙÔ- ÈÔ ÎËÛË ÂÓ ÌÂÙÚÈ Ù È Ì ÙÈ ıëùâ Â. ªÂÙÚÈ Ù È Ì ÙÈ appleúôù ÛÂÈ appleô Ô Ó ÂÓÒappleÈfiÓ ÙÔ ÔÈ ËÌfiÙÂ Î È Ë ÈÎ ÌÔ appleúfiù ÛË ÌÈÏ ÂÈ Ì ÚÁ Î È appleôù ÏÂ- ÛÌ. Δ Ùfi ÚÔÓ, ËÏÒÓÂÈ fiùè Ì Û - applefi ÙÈ ÛÎÔÏ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Û Óı ΠÂÓ ˆÚÔ Ó ÌÂÁ Ï appleôû ÛÂÈ Î È ÌÂ- Á Ï ÚÁ ÁÈ Ù ÔappleÔ apple ÈÙÔ ÓÙ È Î È ÙÂÚ ÛÙÈ ÎÔÓ ÏÈ. ÈÎ ÌÔ appleô- ËÊÈfiÙËÙ apple Ú ÂÈ ÙËÓ Î Ï ÙÂÚË ÂÁ- Á ËÛË fiùè ÎÚÈ Ò applefi Ù ÙÈ Û Óı ΠÂÓ ı appleô ıìèûùâ ÙÔ Âapple appleâ- Ô appleëúâûèòó appleô apple Ú ÂÈ Ô ÙÚfi Ô- ÏÔ Î È ÛÈÁ -ÛÈÁ, Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ Â- Í ÏÈÍË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ, ı ÂÏÙÈÒÓÂÙ È appleúô fiêâïô ÙˆÓ appleôïèùòó. Œ Ô Ó Á ÓÂÈ ÚÎÂÙ Ô ÈÎ ÚÁ Î È ÚÁ appleô ÔÌ ÛÙÔÓ ÙÚfi ÔÏÔ.  - appleô Ó fiìˆ Î È ÚÎÂÙ ÏÏ. Ò ı Û ÌappleÏËÚˆı ÙÔ apple Ï; Ù ÙË ÛÙÈÁÌ Ú ÛÎÔÓÙ È Û Â- Í ÏÈÍË Ô ÛËÌ ÓÙÈÎ ÚÁ : Ë Ó ÁÂÚÛË ÙË ËÌÔÙÈÎ È ÏÈÔı ÎË Î È Ë Î - Ù ÛÎÂ Ô ÌÂÁ ÏˆÓ appleâ ÔÁÂÊ ÚÒÓ ÛÙÔÓ Â È Ô ÁÈ ÙËÓ appleúfiû ÛË ÛÙÔ ÁÚ ÌÌÈÎfi apple ÚÎÔ. apple ÛË apple Ú Ô Ó Û ÛÙ ÛÈÌfiÙËÙ Ô ÈÎ ÚÁ, Ë ÏÔappleÔ ËÛ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ ÂÍ ÚÙ Ù È applefi ÙËÓ applefi- Ê ÛË ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎÔ ÎÚ ÙÔ. ÚÈfi- ÙÂÚ applefi Ù Ë Ó ıìèûë ÙË ΔÛÂ- Ú Ô Î È ÙË πêèáâóâ Î È Ë Û Ó ÂÛË ÙÔ Ì ÙËÓ ΔÛÂÚ Ô. ψ Ó ÍÂ- Î ı Ú Ûˆ fiùè ÔÈ ÚfiÌÔÈ ÙÔ Ú ÛÎÔ- ÓÙ È ÛÂ Ù Ó ÙËÓ Î Ù ÛÙ ÛË, ÁÈ Ù È - ÚÔÓÈÎ Ô ÌÔ ÓÙÈÛÙ ıëîâ ÛÙÔ Û Â È ÛÌÔ ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÛˆÙÂ- ÚÈÎÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ appleúôóôô Û Ó apple.. Úfi- ÌÔ ÙÂÛÛ ÚˆÓ ÏˆÚ ˆÓ Ì ÓËÛ Â ÛÙË Ì ÛË Û Ó Ë applefiïë Ó ÌËÓ Ù Ó - ÓÂappleÙ ÁÌ ÓË. Â È ÛÌÔ appleô ı Î - Ù ÛÙÚÂÊ Ó Î Ù ÙËÓ ÓÙ ÏË Ì ÙÔ Î Ù ÛÙËÌ Ù Ú Â Î È ı ÂappleËÚ Ó - ÛÌÂÓÒ ÙË ˆ ÙˆÓ ËÌÔÙÒÓ. Ù ÙË ÛÙÈÁÌ, ÎÚÈ Ò Ì ÙËÓ ÓÙ ÛÙ ÛË appleô  Ì ÂappleÈ Â ÍÂÈ, appleâù Ì Ì ˆÛË ÙÔ appleï ÙÔ ÙË ΔÛÂÚ Ô Û ÙÚÂÈ Ïˆ- Ú Â Î È ËÌÈÔ ÚÁ ÎfiÏappleˆÓ ÛÙ ı- Ì ÛË. ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ô ÈÎfi ÎÙ Ô Â Ó È Ó applefi Ù ı Ì Ù appleô ı Ô Ì Ë- Ï ÛÙËÓ Ù ÓÙ Ì. Δ Û È Â Ó È Û Â fió ÔÏÔÎÏËÚˆÌ Ó Î È ı apple È- Ù ÛÔ Ì applefi Ù ÂÌappleÏÂÎfiÌÂÓ ÀappleÔ Ú- ÁÂ Ó appleúô ˆÚ ÛÔ Ó Î È Ì ٠ÙÚ ÚÁ appleô appleúô Ó ÊÂÚ. ÂÓ ÂappleÈ Â Í Ù ÙËÓ È ÓÙ ÛÙ ÛË ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë ÙÔ Mall, fiappleô ÁÈ- Ó Ó ÌÂÁ Ï ÂappleÂÓ ÛÂÈ ˆÚ Ó Á - ÓÔ Ó ÚÁ appleô ÔÌ ÁÈ ÈÔ Ù ÛË ÙË Î ÎÏÔÊÔÚ, ı Ì ÁÈ ÙÔ ÔappleÔ Ô ÂÙ ÂappleÈÎÚÈıÂ. Óı ÛÌ Ó ÂappleÈÎÚ ıëî. Ó Á - ÓÂÈ Î ÎÏÔÊÔÚÈ Î ÌÂÏ Ù applefi ÙÔ ΔÌ - Ì ËÌÔÛ ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÔÈ ÔappleÔ Â ÂÈ- Ó Ó fiùè ÂÓ ı appleúôî ÏÔ ÓÙ Ó Ù Ù appleúô Ï Ì Ù. ŸÙ Ó ÚÁfiÙÂÚ Â Ì ÙÔ appleúfi ÏËÌ Î È, Ì ÛË Î appleôèô ÚıÚÔ ÙÔ ÓfiÌÔ appleâú appleôïâô ÔÌ, Ë- Ù Û Ì applefi ÙÔ appleô Âapple Ó Û Ó Â- ÎÂ Ó ÚËÌ ÙÔ ÔÙ ÛÔ Ó ÙËÓ apple ÚÁÂÈ È ÛË ÙˆÓ Ô ËÌ ÙˆÓ apple Óˆ applefi ÙÔÓ ÙÔÎÈÓËÙfi ÚÔÌÔ, ÛÎÔÓÙ Ì Û - ÓÙÈ Ú ÛÂÈ, Ì appleôù ÏÂÛÌ Ó Ó - Á ÛÂÈ ÙÔ ÚÁÔ. Εάν επανεκλεγεί θα ασκήσει πιέσεις στο κεντρικό κράτος για ανακατασκευή της λεωφόρου Τσερίου, μας δήλωσε ο κ. Ηλιοφώτου. Ο Σάββας Ηλιοφώτου πιστεύει ότι σε καιρό κρίσης η δική του δοκιμασμένη πρόταση για τη δημαρχία αποτελεί εγγύηση για τον Στρόβολο Í fiûˆó ÁÓˆÚ Ô ÌÂ, Û ËÙÂ Ù È Í - Ó ÙÔ ı Ì ÙË Á Ê Ú. ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ ˆ. ÏÏ Â Ì È Û - ÁÔ ÚÔ fiùè, ÂappleÂÈ Â Ó È Ì Ó ÁÎ ÈfiÙËÙ, ÚÁ ÁÚ ÁÔÚ ı Á ÓÂÈ. È ı ÔËı ÛÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ ÛÙËÓ Î ÎÏÔ- ÊÔÚ, fiappleˆ Û Ó Ë Ì ÙÔ ÓÔÈÁÌ ÙË Ù ÚÔ applefi ÙË ÏˆÊfiÚÔ ÂÌÂÛÔ. ΔÔ Mall ÊÂÚÂ Ó appleù ÍË ÛÙÔÓ ÙÚfi- ÔÏÔ. ÃÚÂÈ ÔÓÙ È ÎÈ ÏÏ ٠ÙÔÈ Â- appleâó ÛÂÈ ; ÙÚfi ÔÏÔ ÂÓ ÛËÎÒÓÂÈ appleï ÔÓ ÏÏË ÂÌappleÔÚÈÎ Ó appleù ÍË ÙÔ ÙÔ Â - Ô. Ú appleâè Ó apple Ú ÂÈ Î È ÌÈ È- ÛÔÚÚÔapple ÌÂÙ Í ÙˆÓ Î Ù ÛÙËÌ ÙˆÓ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ, appleô Â Ó È ÎÈ Ù apple - Ú ÙËÙ, Î È ÙˆÓ ÌÂÁ ÏˆÓ Î Ù ÛÙË- Ì ÙˆÓ. applefi ÙËÓ ÏÏË appleèûùâ ˆ fiùè Ô appleô- ÏÂÔ ÔÌÈÎfi Û Â È ÛÌfi ÂÓ ÊÔÚ ÌfiÓÔ Ó Ó ÌÔ, ÏÏ appleú appleâè Ó Â Ó È Û ÏÏÔÁÈÎ applefiê ÛË fiïˆó ÙˆÓ ÙÔappleÈÎÒÓ Ú ÒÓ ÛÙËÓ Â Ú ÙÂÚË ÁˆÁÚ ÊÈÎ appleâ- ÚÈÊ ÚÂÈ ÙË ÛÙÈΠ ΈÛ. ŒÙÛÈ ı Ó ÙÚ appleâ Ë ÛËÌÂÚÈÓ Î Ù ÛÙ ÛË fiappleô ÎÙ Ô Ì ΠÙÈ ÛÂ Ó ÌÔ Î È Î - Ù ÛÙÚ ÊÔ Ì Ùfi appleô ÂÈ ÎÙÈÛÙ Û Πappleôèôó ÏÏÔ. ÂÓ ı appleúâappleâ Ó ÛÎÂÊÙÔ Ì ÙË Û - ÌappleÏÂÁÌ ÙÔappleÔ ËÛË appleëúâûèòó Î È ÌˆÓ ÒÛÙÂ Ó ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó ÌÈÏ Ì ÁÈ Î Ï ÙÂÚÔ Û Â È ÛÌÔ Î È ÔÈ- ÎÔÓÔÌ Â ÎÏ Ì Î ; ÙÔ ÂÓ ÂÍÂÏ ÍÂÈ È ÏÔÁÔ ÁÈ ÂÎ- Û Á ÚÔÓÈÛÌfi ÙË ÙÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ - ÎËÛË Î Ù ı Û Ì ˆ ÌÈ appleúfi- Ù ÛË Ë ÔappleÔ ÂÓ ÁÈÓ appleô ÂÎÙ. ŸÙÈ ı appleúâappleâ Ó Ô ÌÂ Ó Ó ÛÙÚ ÙËÁÈ- Îfi Û Â È ÛÌfi Ô ÔappleÔ Ô Ó Ì Ô ËÁ Û 15 ÚfiÓÈ ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÌfiÓÔ - ÍÈ ÌÂÁ ÏˆÓ ÌˆÓ apple ÁÎ appleúè. È- ÛÙ ˆ fiùè Ù Ó ÛÙÔ Ë Ë ËÌÈÔ ÚÁ ÍÈ Ó ˆÓ ÌˆÓ ÙË ÛÙÈÁÌ appleô ÍÂÎ ÓËÛÂ Ù Ë ÁÈÁ ÓÙÈ appleúôûapple ıâè Û - ÌappleÏÂÁÌ ÙÔappleÔ ËÛË ÎÔÈÓÔÙ ÙˆÓ ÁÈ Ó Î ÓÔ Ì ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ appleèô appleô Ô- ÙÈÎÔ Î È ÈÒÛÈÌÔ. appleúôùâ ÓÂÈ Ó Ó ÛÙ Ï ÂΠÓË Ë appleúfióôè ÙÔ Ófi- ÌÔ ÂÓfi ÂÈ ÙË ÌÂÙ ÚÚ ıìèûë. ÏÏ Ù ÂÈ ÒÙ ÌË ÎÔ fióùˆó. ÃÚÂÈ ÔÓÙ È appleâúèûûfiùâúâ ÚÌÔ- ÈfiÙËÙ ÔÈ ÌÔÈ; appleôùâ   Á ÓÂÈ appleúôûapple ıâè ÁÈ ËÌÈÔ ÚÁ ËÌÔÙÈÎ ÛÙ ÓÔÌ. º ÓÙ Û٠٠250 ÈÏÈ Â appleïëı ÛÌfi Ì ÂappleÙ ÛÙ ÓÔÌÈÎ È ı ÓÛÂÈ! appleèappleï ÔÓ, ÙÔ 80% ÙË ÂÍ appleëú ÙËÛË appleô apple ÚÓÂÈ Ó ËÌfiÙË applefi ÌÈ ÙÔappleÈÎ Ú Û ÌÂÚ, ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó ÙÔ apple ÚÓÂÈ Î È Ì Û applefi ÙÔ È ÎÙ Ô Â- Ó ÙÔ Àapple. ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÎÛ Á ÚÔÓÈ fi- Ù Ó Î È appleïôappleôèô Û ÙÈ È ÈÎ Û Â ÙÔ. ΔÔÓ appleôï ÙË ÂÓ ÙÔÓ ÂÓ È Ê ÚÂÈ - applefi appleô ı ÂÍ appleëúâùëıâ. ΔÔÓ ÂÓ È - Ê ÚÂÈ Ó Á ÓÂÈ ÁÚ ÁÔÚ, appleôèôùèî Î È Ì ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ. ªÂ Ù ÙËÓ apple - Í appleú appleâè Ó Û ËÙ Ì ÙËÓ Ó - ÈÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÙÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ ÎË- ÛË. È Ó ı ÌfiÌ ÛÙ ÙÔ ÌÈÎÚfi Ì - ÁÂıfi Ì. appleúô ÔÏfiÎÏËÚË ı ÌappleÔ- ÚÔ ÛÂ Ó Â Ó È Ó ÌÂÁ ÏÔ ÌÔ ÌÈ ÌÂÁ ÏÔ appleôïë. Ó ÁÎ ÛÙÈÎ ı apple Ì Πappleôè ÛÙÈÁÌ Û ٠ÙË ÏÔÁÈ- Î, ÂÍ Ó ÁÎ fiìâóôè  Ù applefi ÙËÓ ÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË ÁÈ Ù ÂÓ ı ÌappleÔ- ÚÔ ÌÂ Ó ÓÙ Ô Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ ÙË appleô- Ï È Ûapple ÛË ÙË ÙÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ - ÎËÛË,  Ù ÂappleÂÈ ı ˆÚÈÌ ÛÔ ÌÂ. ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ÀappleËÚÂÙ Û Ù ÚÎÂÙ ÚfiÓÈ ÙÔ Ë- ÌfiÛÈÔ applefi ÙË ı ÛË ÙÔ ËÌfiÛÈÔ - apple ÏÏ ÏÔ Î È ÙÔ ÁÂÓÈÎÔ È ı ÓÙ appleô ÚÁ ˆÓ; ΔÈ appleâúèûûfiùâúô ÌappleÔÚ - ÙÂ Ó appleúôûê ÚÂÙ ˆ Ì Ú Ô ; ŸÙ Ó appleúèó applefi ÌÂÚÈÎÔ Ì Ó - Ê appleëú ÙËÛ ÈÛı ÓfiÌÔ Ó fiùè ıâï Ó Û Ó ۈ Ó appleúôûê Úˆ ÛÙ ÎÔÈÓ Î È Ù Ë ÁÓÔÈ ÌÔ Û Ó appleâûâ Ì ÙËÓ apple ÚfiÙÚ ÓÛË appleôïïòó Û Ó ËÌÔÙÒÓ ÌÔ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ Ì apple ÚfiÙÚ Ó Ó Ó Ïˆ - appleô ËÊÈfiÙËÙ ÏfiÁˆ ÙË ÙÂÚ ÛÙÈ Û ÛÛˆÚÂ Ì ÓË ÂÌappleÂÈÚ ÌÔ ÛÙË È- Ô ÎËÛË Î È ÂÈ ÈÎ Ù ÙÂÏ ٠ÚfiÓÈ ÛÙËÓ ÙÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ ÎËÛË. ŸÙ Ó Ì ÔÏÈ ÔÛÎfiappleËÛ Ó Ô ÎfiÌÌ Ù Î Ù applefi- ÛÔ ÂÓ È Ê ÚÔÌ È ÁÈ ÙË ËÌ Ú Î - Ù ÏËÍ ÛÙÔ Û Ìapple Ú ÛÌ fiùè Ù Ó ÌÈ appleúfiîïëûë ÙËÓ ÔappleÔ ı ıâï Ó - ÓÙÈÌÂÙˆapple Ûˆ. ÙÔÓ ÙÚfi ÔÏÔ Ô Ó Á ÓÂÈ ÚÎÂÙ Ú- Á Ï appleô Ó fiìˆ Î È appleôïï ÏÏ. ÔÈ-  ı Â Ó È ÔÈ ÈÎ Û appleúôùâú Èfi- ÙËÙ ; ŒÚÁ Ô Ó Á ÓÂÈ. ÈÎ ÌÔ apple - Ú Ì ÛË ı ÏÂÈ Ó ÙÔÓ ÛÂÈ ˆÛÙfiÛÔ fiùè Ô ÙÚfiappleÔ appleô Âapple ÙÚÂ Ó ÙËÓ Ó appleù ÍË ÙÔ ÌÔ Ù ËÌÔÙÈÎ Û Ì Ô ÏÈ fi- Ï Ù Ù ÚfiÓÈ, applefi ÙÔ 86 appleô Â- ÍÂÏ ıëîâ Û ÌÔ Ô ÙÚfi ÔÏÔ, Â Ó È Ï Óı ÛÌ ÓÔ. ÙÚfi ÔÏÔ, Ô ÌÂÁ - Ï ÙÂÚÔ appleïëı ÛÌÈ Î ÌÔ ÙË Ì - ÔÓÔ Â ÎˆÛ, ÂÈ Ó appleù ıâ ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ ÌÔ Â ÎˆÛ, - ÓÙ ˆ Ì applefiïë ÙfiÓÔÌË Ì ÛËÌÂ Ó ÊÔÚ. ªÂ appleôù ÏÂÛÌ, ÏfiÁˆ Î È ÙˆÓ appleôï apple Ú ÍÂÓˆÓ ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Ô- Ú ˆÓ ÙˆÓ ÌˆÓ, Ô ÙÚfi ÔÏÔ, Ó appleúô- ÛÙÈÔ Ì ÚÈ ÙfiÙ ÙË Â ÎˆÛ, Ó - ÛÂÈ ÙËÓ Ù ÙfiÙËÙ ÙÔ. ÈÎ Ì ÂÈ- Û ÁËÛË Â Ó È Ó Ó Ô Û Â È ÛÌfi Ò- ÛÙÂ Ó Ó appleù ıâ appleôï ÎÂÓÙÚÈÎ Ô - ÌÔ. ËÌÈÔ ÚÁËıÔ Ó, ÛÙË ÛË ÙˆÓ È ÊfiÚˆÓ ÂÓÔÚÈÒÓ ÙÔ ÙÚÔ fiïô, ÎÂÓÙÚÈÎ ÛËÌ Û Πıâ appleâúèô, Ì appleï Ù Â, Î È Ó appleù ÍÂÈ, ÂÛÙ Â fiappleô ı ÌappleÔÚÂ Ó apple ÂÈ Ó appleèâè ÙÔÓ Î Ê ÙÔ Ó Î ÓÂÈ ÙË fiïù ÙÔ Î È Ù ÒÓÈ ÙÔ. ı ÏÂÈ Ô ÙÚÔ ÔÏÈÒÙË Ó Ì - ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚfi ÔÏÔ Î È fi È Ó ÙÚ ÂÈ appleúô ÙË Â ÎˆÛ ÁÈ Ó ÚÂÈ ÙÔ ÛË- ÌÂ Ô Ó ÊÔÚ. Ò ı ÙÔ appleâù ÂÙÂ; ÃÚÂÈ ÂÙ È Ó ÔıÔ Ó ÔÈ Î Ù ÏÏË- Ï  ΠÈÚ Â ÁÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ Î È Â- ÌappleÔÚÈÎ Ó appleù ÍË. ÎfiÛÌÔ appleô ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚfi ÔÏÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÈ - Ó ÁÎË Ó apple ÂÈ ÛÙË Â ÎˆÛ ÁÈ Ó ÂÚ- Á ÛÙÂ. appleú appleâè Ó ÌappleÔÚÂ Ó Ì ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÌÔ ÙÔ. ËÌÈÔ ÚÁËıÔ Ó Â- Ù ÈÚ  Ì ÛË ÙÔÓ ÙÚfi ÔÏÔ. Ù ÙË ÛÙÈÁÌ Ë appleïâèô ËÊ ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ appleô Ô Ó ÛÙÔÓ ÙÚfi ÔÏÔ È ÎÈÓÔ ÓÙ È applefi Î È appleúô ÙË Â ÎˆÛ,  Ù ÁÈ Ó ÂÚ- Á ÛÈ ÎÔ Â Ù ÁÈ ÁˆÁÈÎÔ ÏfiÁÔ. È Ù ÌÂÁ ıë ÙˆÓ Î appleúè ÎÒÓ applefiïâˆó Ùfi ÂÓ Â Ó È appleâú ÔÏÈÎfi; applefi ÙË ÛÙÈÁÌ appleô apple Ú Ô Ó ÍÂ- ˆÚÈÛÙÔ ÌÔÈ appleú appleâè Ô Î ıâ ÌÔ Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÈ ÙË ÈÎ ÙÔ Ù Ùfi- ÙËÙ Î È Ó ÌËÓ Â Ó È appleïò Ó Ô- Ú ÊfiÚÔ ÙË appleúˆùâ Ô Û. ËÌÂ Ô Ó ÊÔÚ ÙÔ ÙÚÔ fiïô ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó Â Ó È Ô apple Ú Ó. ŒÓ Ú- ÁÔ appleô Ìapple ΠÛÙ Ú ÊÈ ÙÔ ÌÔ. ÙÔ Âapple Ó Ê ÚÂÙÂ; Û Â È ÛÌfi ÙÔ ÙÔ ÚÁÔ ÂÓ Ο Λάζαρος Σαββίδης θεωρεί ότι ο Στρόβολος χρειάζεται ταυτότητα. Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι δορυφόρος του δήμου της πρωτεύουσας. Η πρόταση του Λάζαρου Σαββίδη για μία αυτόνομη πόλη, εμπορικά και επιχειρηματικά, με σημεία αναφοράς σε κάθε γειτονιά Ï Â ÛÙ Ò applefi Ë ÙÔ ÂappleËÚ - fiìâóô ÁÈ Ùfi Î È ÛÙÈ apple Ó ËÌÔ- ÙÈÎ Û ÓÂÏ ÛÂÈ apple Ú Ó Î ıâùâ È ÊˆÓ Â. ÂÓ fiıëî Ó appleâèûùèî - apple ÓÙ ÛÂÈ ÛÙ appleúô Ï Ì Ù ÙˆÓ Ë- ÌÔÙÒÓ.  fiïâ ÙÈ applefiïâè ÛÙÈ ÔappleÔ Â ÁÈÓ Ó appleâ Ô ÚÔÌ ÛÂÈ ÁÈ Ó ÌappleÔÚ ÛÂÈ Ó apple ÚÍÂÈ Ó ıìèûë ËÌÈÔ ÚÁ - ıëî Ó Ó appleù ÍÂÈ È ÊÔÚÂÙÈÎÔ Ù appleô applefi ÂΠӠappleô apple Ú Ó appleúôëáô - Ì Óˆ. Ì ı ÒÛÔ ÌÂ Ï ÛÂÈ. ŒÓ ÛÔ Úfi appleúfi ÏËÌ Â Ó È ÙÔ Î - ÎÏÔÊÔÚÈ Îfi. È ÈÎ ÛÙËÓ appleâúèô ÙÔ Mall. ΔÈ ı Î ÓÂÙÂ; È Î ÚÈÂ Ô ÈÎ ÚÙËÚ Â apple Ú- Ô Ó ÛÙÔÓ ÌÔ. ÏÏ fiïâ ÔÈ ÏÏ - appleô ÔÌ ÔÈ ÔappleÔ Â ÂÍ appleëúâùô Ó ÙÔÓ appleô- Ï ÙË appleô ÛÈ Ô Ó. Ú appleâè Ó Ó - ıìèûùô Ó Ù appleâ Ô ÚfiÌÈ Û ΠÚÈÂ Ô ÈÎ ÚÙËÚ Â ÏÏ Î È Ô ÈÎ ÎÙ fiappleˆ Ë Ù ÚÔ Î È Ë ΔÛÂÚ Ô.  fi,ùè ÊÔÚ ÙËÓ appleâúèô Mall ˆ Ë Û - Ó ÓÙËı Ì ÙÔÓ È ı ÓÙ Î È ÙÔ Â- ÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ ÌË ÓÈÎÔ ÙÔ ΔÌ Ì - ÙÔ ËÌÔÛ ˆÓ ŒÚÁˆÓ ÁÈ Ó ˆ ÎÚÈ- Ò Ù Û È ÙË ÎÂÓÙÚÈÎ Î Ú- ÓËÛË. È apple Ú Ô Ó Ù ÔappleÔ ÁÈ Î appleôèô ÏfiÁÔ ÂÓ ÏÔappleÔÈ ıë- Î Ó. ÈÛÙ ˆ fiùè Ë Ï ÛË Â Ó È Ë ÌÂ- ÛË Î Ù ÛΠÙÔ ÎfiÌ Ô appleô ÂÈ Û Â È ÛÙ apple Ú ÙË ÏˆÊfiÚÔ ı - Ï ÛÛ. μâ ˆ, ÙÔ appleúfiáú ÌÌ Ì ÂÓ Ì ÓÂÈ Â Ò. Ó Ê ÚÂÙ È ÛÙÔ appleâúè- ÏÏÔÓ, ÛÙÔÓ ıïëùèûìfi, ÛÙË ÓÂÔÏ, ÛÙËÓ ÓÙ ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ Ó ÛÙÒÓ, ÛÙÔ appleúôûê ÁÈÎÔ ÔÈÎÈÛÌÔ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÚÂÈ- ÔÓÙ È Ó ıìèûë. ŸÏ Ù appleô- ÙÂÏÔ Ó Ó Ì ÚÔ ÙË appleúôûapple ıâè Ì ÁÈ Ó appleù ÍË. Ô ı Ú Ù ٠ÎÔÓ ÏÈ ÁÈ Ó - ÏÔappleÔÈ ÛÂÙÂ Ù Û È Û ; ÂÊÙ apple Ú Ô Ó applefi ÙË ÛÙÈÁÌ appleô Î ÓÂÈ ÛˆÛÙfi ÎÈ ÁÎ ÈÚÔ Û Â È - ÛÌfi Î È appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌfi. Àapple Ú Ô Ó appleúô Ï Ì Ù Û fi,ùè ÊÔÚ ÛÙÔÓ ÂıÓÈ- Îfi appleúô appleôïôáèûìfi, fiìˆ apple Ú Ô Ó ÎÔÓ ÏÈ ÛÙËÓ.. Ù ÔappleÔ Â Ó ÈÂÎ- ÈÎ ÛÔ ÌÂ Î È ÍÈÔappleÔÈ ÛÔ Ì ۈÛÙ ı Ô Ì ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó Ù ÚË- ÛÈÌÔappleÔÈ ÛÔ ÌÂ. ÙÔ À Û ÔÏËı Î Ù Ì ÙË ÌÂ- Ù ÚÚ ıìèûë ÛÙËÓ ÙÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ - ÎËÛË. Ú appleâè Ó apple ÚÍÂÈ Û ÌappleÏÂÁ- Ì ÙÔappleÔ ËÛË ÂÓÔappleÔ ËÛË ÌˆÓ; Û ÓÂÚÁ Û ÙˆÓ ÌˆÓ ı ÌappleÔ- ÚÔ ÛÂ Ó ÂÍ appleëúâù ÛÂÈ Î Ï ÙÂÚ ÙÔ ËÌfiÛÈÔ Û ÌÊ ÚÔÓ. ÒÛÂÈ Î Ï ÙÂÚË ÂÍ appleëú ÙËÛË Û ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ. Ó ÂÎÏÂÁÒ ı appleúôˆı Ûˆ Ù ÙË Û - ÙËÛË ÂÓÒappleÈÔÓ ÙË ŒÓˆÛË ÌˆÓ. ÌappleÔÚÔ Û Ó Ó ÂÓÔappleÔÈËıÔ Ó appleë- ÚÂÛ Â fiappleˆ Ù appleôúú ÌÌ Ù Î È Ë Î - ı ÚÈfiÙËÙ ÏÏ Î È ÔÈ Ù ÓÈÎ appleë- ÚÂÛ Â Ù ÏÔÁÈÛÙ ÚÈ. È Ù Ó Â Ó È È Ûapple ÚÙ ÔÈ ÁÓÒÛÂÈ Î È Ë ÂÌappleÂÈÚÔ- ÁÓˆÌÔÛ ÓË Û ÂÓÓ ÌÔ Û ÌÈ appleâ- ÚÈÔ appleô ıâˆúâ Ù È appleôï ÌÈÎÚ Îfi- ÌË Î È ÁÈ Ó ÂÈ ÎfiÌË Î È applefiïë; ÃÚÂÈ ÔÓÙ È appleâúèûûfiùâúâ ÚÌÔ- ÈfiÙËÙ ÔÈ ÌÔÈ; Ù Ú ÔÈ ÚÌÔ ÈfiÙËÙÂ ÙˆÓ Û ÔÏÈÎÒÓ ÂÊÔÚÈÒÓ ı appleú appleâè Ó Â- ÓÙ ıô Ó ÛÙÈ Ù ÓÈÎ appleëúâû Â ÙˆÓ ÌˆÓ. Δ Ùfi ÚÔÓ, Â Ó È ÛËÌ - ÓÙÈÎfi Ó apple ÚÍÂÈ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔ- ÌÈÎ ÓÂÍ ÚÙËÛ Î È ÙÔÓÔÌ ÛÙËÓ ÙÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ ÎËÛË. ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

13 Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 13 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Δημογραφικές αλχημείες στα Κατεχόμενα Απογραφή πληθυσμού χωρίς διεθνείς παρατηρητές και με την Τουρκία να αμφισβητεί τις προθέσεις της τουρκοκυπριακής ηγεσίας Tου ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ Υποκύπτοντας ÛÙÈ appleè ÛÂÈ appleô ÂÙ È - applefi ÙËÓ ÕÁÎ Ú Î È ÙË ÈÂıÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ, Ë ÙÔ ÚÎÔÎ appleúè Î ËÁÂÛ ÂappleÈ ÂÈÚÂ Ó È - ÛΠÛÂÈ ÙÈ ÂÓÙ appleòûâè Á Úˆ applefi ÙË ÌÂ- Á ÏË Û ÙËÛË ÁÈ ÙËÓ appleïëı ÛÌÈ Î Û ÓıÂÛË ÙÔ Î Ù fiìâóô ÙÌ Ì ÙÔ ÙË - appleúô. Ùfi Â Ó È Ô ÏfiÁÔ apple Ûˆ applefi ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ appleïëı ÛÌÔ appleô ı ÈÂ- ÓÂÚÁËı ÙËÓ appleúôûâ ÚÈ Î 4 Â- ÎÂÌ Ú Ô. appleôáú Ê ı Á ÓÂÈ ÛÙË - ÛË ÌÈ apple Ú ÈˆÌ ÓË ÌÂıfi Ô, ÙËÓ Ô- appleô ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ ÛÂ Ë ΔÔ ÚÎ Î È Ï- Ï ÒÚÂ Ì ÚÈ ÙÈ Ú ÙË appleúôëáô - ÌÂÓË ÂÎ ÂÙ. Κέρφιου από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 6 το απόγευμα ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, Ù ıâù È Û ÂÊ ÚÌÔÁ Ë apple ÁfiÚ ÛË ÙË Î ÎÏÔÊÔÚ applefi ÙÈ 5 Ù ÍËÌÂÚÒÌ Ù Ì ÚÈ ÙÈ 6 ÙÔ applefiáâ Ì Î È ÔÈ «ËÌfiÛÈÔ apple ÏÏËÏÔÈ» ÍÂÎÈÓÔ Ó - Ó Ó ÁÒÓ ÚfiÌÔ Ô ÔappleÔ Ô ı È ÚÎ ÛÂÈ Ô Ì ÙÚÂÈ ËÌ ÚÂ Î È ı ÔÏÔÎÏËÚˆı Ì ÙË ËÌfiÛÈ Ó ÎÔ ÓˆÛË ÙÔ Û ÓÔÏÈ- ÎÔ ÚÈıÌÔ ÙÔ appleïëı ÛÌÔ. ÌÊˆÓ Ì ÙÈ «Ú» Û ÓÔÏÈÎ «ËÌfiÛÈÔÈ - apple ÏÏËÏÔÈ» ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ Ó ÁÈ ÙËÓ appleôáú Ê, ÂÓÒ Ì Ì ÙÔ «appleâ ı ÓÔ» Î È ÙÔ «ÂÊ ÚÈÎÔ» Ô ÚÈıÌfi ı ÊÙ - ÛÂÈ ÙÈ È Ù Âapple ÏÂÍÂ Ë ÙÔ ÚÎÔÎ appleúè Î ËÁÂÛ ÙË Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ÚÔÓÈÎ ÛÙÈÁÌ ÁÈ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙËÓ - appleôáú Ê appleïëı ÛÌÔ ; apple ÓÙËÛË ÙË ÙÔ ÚÎÔÎ appleúè Î ËÁÂÛ Â Ó È appleï : appleôáú Ê Á ÓÂÙ È Î ıâ 10 ÚfiÓÈ, ÏÏ ÂappleÂÈ ÛÙÈ ÒÚÂ Ì ÏË ÙË.., ÏÏ Î È ÛÙËÓ ΔÔ ÚÎ Á ÓÂÙ È Ë appleôáú Ê ÙÔ 2011, ı Á ÓÂÈ Ê ÙÔ Î È ÛÙ Ù fiìâó ÌÂÙ applefi Û ÂÙÈÎ applefiê ÛË Î È ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ appleô ÚÁÈÎÔ Û Ì Ô Ï Ô ÛÙÈ 17 ÂappleÙÂÌ- Ú Ô. øûùfiûô apple Ûˆ applefi ÙË È ÛÙÈÎ - applefiê ÛË ÙË Ù/Î ËÁÂÛ ÎÚ ÔÓÙ È ÔÈ appleè - ÛÂÈ ÙË ΔÔ ÚÎ Î È Ô ÈÂıÓ ÓÙ - ÎÙ appleô ÙÔ appleïëı ÛÌÈ ÎÔ appleúô Ï Ì ÙÔ ÛÙË μfiúâè appleúô. ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, ÙÔÓ appleúôëáô ÌÂÓÔ Ì - Ó, Î Ù ÙËÓ Âapple ÛΠÙÔ ÛÙ Ù fi- ÌÂÓ, Ô appleúòëó ÓÙÈappleÚfi ÚÔ ÙË ÙÔ Ú- ÎÈÎ Î ÚÓËÛË Î È ÚÌfi ÈÔ appleô ÚÁfi ÁÈ ı Ì Ù ΔÔ ÚÎÔÎ appleú ˆÓ, Δ ÂÌ Ï ΔÛÈ- ÙÛ Î, Ó Ê ÚıËΠÛÙÔ appleïëı ÛÌÈ Îfi appleúfi- ÏËÌ ÙˆÓ Ù ÔÌ ÓˆÓ. È appleúòùë ÊÔ- Ú ÛÙË Û Á ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ ÙˆÓ ΔÔ ÚÎÔ- Î appleú ˆÓ, Ó ËÏfi ıìô ÛÙ ÏÂ Ô ÙË ÙÔ ÚÎÈÎ Î ÚÓËÛË Ó ÚˆÙ ıëîâ ËÌÔÛ ˆ ÁÈ ÙÔÓ Û ÓÔÏÈÎfi ÚÈıÌfi ÙÔ appleïëı ÛÌÔ ÛÙ Ù fiìâó. ÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË ËÌfiÛÈ ÙÔappleÔı ÙËÛ ÙÔ, apple ÚÔ - Û ÙÔ ΔÔ ÚÎÔÎ appleúèô ËÁ ÙË ÙÂÚ ŒÚÔÁÏÔ, Ô Î. ΔÛÈÙÛ Î ÊËÛÂ Ó ÂÓÓÔËı fiùè Ë Ù/Î appleïâ Ú ÎÚ ÂÈ ÛÙÔÈ Â Î È appleïëúôêôú  applefi ÙËÓ ΔÔ ÚÎ. Ù ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ, Ë Ù/Î ËÁÂÛ ÂÓ ÂÙ È Ó apple - Ú appleôèâ Ù appleïëı ÛÌÈ Î ÛÙÔÈ Â Ì ÛÎÔapplefi Ó ËÙ ÛÂÈ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ- Î Ô ıâè applefi ÙËÓ ÕÁÎ Ú. Î ÓËÛË ÙË ÕÁÎ Ú Ïı Û ÌÈ appleâ- Ú Ô Ô appleô ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË Ù/Î ÎÔÈÓfi- ÙËÙ, Î ıò Î È ÛÙË ÈÂıÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ - Í ıëî Ó ÔÈ ÊˆÓ, ÔÈ ÔappleÔ Â ÛÎÔ Ó ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈÎ ÛÙËÓ appleôïèùèî ÙË ÏÏÔ ˆÛË ÙË appleïëı ÛÌÈ Î Û ÓıÂÛË ÙË ÙÔ ÚÎÔÎ appleúè Î ÎÔÈÓfiÙËÙ Î È ÙÔ Î Ù fiìâóô ÎÔÌÌ ÙÈÔ ÙË appleúô. Ÿappleˆ ÂappleÈÛËÌ ÓÂÈ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ ÚÎÈÎ ËÌÔÛÈÔÁÚ - ÊÈÎ appleëá ÛÙËÓ, «ÛÂ Î Ì appleâú appleùˆ- ÛË Ë ÕÁÎ Ú ÂÓ ÂappleÈı ÌÂ Ó ÚÂı Ì ÙËÓ appleï ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ Ô Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ appleïëı - ÛÌÈ Îfi ÙËÌ». Î ÚÓËÛË ÙÔ fiì- Απαγόρευση κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στα Κατεχόμενα την προσεχή Κυριακή από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 6 το απόγευμα, στο πλαίσιο της απογραφής του πληθυσμού. Πάγια θέση της ε/κ πλευράς είναι η διενέργεια απογραφής υπό τον ΟΗΕ με την παρουσία διεθνών παρατηρητών, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του αποτελέσματος. Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2006 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ο πληθυσμός ανά υπηκοότητα (52,6%) «ΤΔΒΚ» (16,7%) «ΤΔΒΚ» & ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ (27,5%) ΤΟΥΡΚΙΚΗ (3,2%) ΑΛΛΗ Ì ÙÔ ÈÎ ÈÔÛ ÓË Î È Ó appleù ÍË ÂappleÈÚ- Ú appleùâè ÙÈ Â ı Ó ÁÈ ÙËÓ ÓÂÍ ÏÂÁÎÙË ÌÂ- Ù ÊÔÚ appleïëı ÛÌÔ applefi ÙËÓ Ó ÙÔÏ ÛÙËÓ appleúô ÛÙÈ appleúôëáô ÌÂÓ ÙÔ ÚÎÈÎ Î ÂÚÓ ÛÂÈ Î È Û fiïâ ÙÈ Ù/Î ËÁÂÛ Â. - Ú ÏÏËÏ, ÂappleÈı ÌÂ Ó ÂÍ ÛÊ Ï ÛÂÈ ÙËÓ apple - Ú ÌÔÓ fiûô ÙÔ Ó ÙfiÓ appleâúèûûfiùâúˆó appleô- ÏÈÙÒÓ ÙË ÛÙË Ó ÛÔ ÂÊfiÛÔÓ ÂappleÈÙ ıâ Ë Âapple Ï ÛË ÙÔ appleúè ÎÔ. Àapplefi ÌÊÈÛ ÙËÛË ÔÈ Â Ó È Ë ÛÙ ÛË ÙË ÙÔ ÚÎÔÎ appleúè Î ÎÔÈÓfiÙËÙ apple Ó ÓÙÈ ÛÙË Ó appleúˆùô Ô Ï ÙË Ù/Î ËÁÂÛ ; ÙËÓ appleïâè- Ô ËÊ ÙË, Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ ÍÂÎ ı Ú ÂÈ fi- ÙÈ ÂÓ Ó Ì ÓÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ appleôùâï ÛÌ - Ù applefi ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ appleïëı ÛÌÔ. È appleúôûâîùèîô Ó Ï Ù ÂappleÈÎÂÓÙÚÒÓÔ Ó ÙËÓ appleúôûô ÙÔ ÛÙ ÛËÌ ÓÙÈÎ Ù ÓÈ- Î Ê ÂÌapplefi È appleô ÓÙÈÌÂÙˆapple ÂÈ Ë Ù/Î ËÁÂÛ, ÏÏ Î È ÛÙËÓ ÏÏÂÈ Ë Ù ÓÔ- ÁÓˆÛ ÛÙÔ appleâ Ô ÙË appleôáú Ê ÙÔ appleïëı ÛÌÔ. Ù ÙËÓ appleô Ë Û ÌÌÂÚ ÂÙ È Î È Ô ÁÂÓÈÎfi ÁÚ ÌÌ Ù ÙË ÎÙÂÏÂ- ÛÙÈÎ appleèùúôapple ÙÔ Ù/Î ÎfiÌÌ ÙÔ «appleúô», ªÔ Ú Ù Ó ÙÏ, Ô ÔappleÔ Ô Ì - ÏËÛ ÛÙËÓ ÁÈ ÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ı - Ì. Ù ÙËÓ appleô Ë ÙÔ Î. Ó ÙÏ, fiappleˆ ÛÙËÓ appleâú appleùˆûë ÙË appleôáú Ê ÙÔ 2006, ÙÛÈ Î È ÛÙÈ 4 ÂÎÂÌ Ú Ô, ÔÈ ÙÂ- ÓÈÎ ÂÏÏ ÂÈ ı Î ıôú ÛÔ Ó ÙÔ appleô- Ù ÏÂÛÌ ÙË Ó appleôáú Ê. ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ appleô Ë ÙÔ ΔÔ ÚÎÔÎ appleú Ô appleôïè- ÙÈÎÔ, Ë appleô Û ÈÂıÓÒÓ apple Ú ÙËÚËÙÒÓ applefi ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ appleïëı ÛÌÔ ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó ıâˆúëıâ Ù. Ù ÙËÓ - appleô Ë Û ÌÌÂÚ ÂÙ È Î È Ô ÁÂÓÈÎfi ÁÚ Ì- Ì Ù ÙÔ Ù/Î Û Ó ÈÎ ÙÔ ÛÎ ÏˆÓ «KTÖS», ÂÓ Ú ÏÙ Ï. apple ÓÙÒÓÙ ÛÙÈ ÂÚˆÙ ÛÂÈ ÙË, Ô Î. ÏÙ Ï ÍÂÎ ı ÚÈ- Û fiùè Ë Ù/Î Ó ÈÎ ÏÈÛÙÈÎ Ï ÙÊfiÚÌ ÂÓ Ó ÁÓˆÚ ÂÈ Ù appleôùâï ÛÌ Ù ÙË - appleôáú Ê. Ù ÙËÓ appleô Ë ÙÔ Î. ÏÙ Ï, Ë Ù/Î ËÁÂÛ ÂappleÈ ÂÈÚÂ Ó appleôîú ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè Ë ΔÔ ÚÎ ÏÏÔÈÒÓÂÈ ÙËÓ appleïëı ÛÌÈ Î Û ÓıÂÛË ÙË μfiúâè appleúô. ΔÔ ÚÎÔÎ appleúèô Û Ó ÈÎ ÏÈÛÙ Ó ÊÂ- Ú ÛÙËÓ fiùè ÂÈ ÂÍ ÛÊ Ï ÛÂÈ Âapple ÛË- Ì ÁÁÚ Ê appleô  ÓÔ Ó fiùè Ë ΔÔ ÚÎ ÚËÌ ÙÔ ÔÙ ÙÈ ÌÈÎÚ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ appleô È ÙËÚÔ Ó ÛÙ Ù fiìâó ΔÔ ÚÎÔÈ appleôï ÙÂ. Î. ÏÙ Ï ÏˆÛÂ Ú ÎÙËÚÈ- ÛÙÈÎ fiùè Ë ÏÏÔ ˆÛË ÙË appleïëı ÛÌÈ Î Û ÓıÂÛË ÙˆÓ ΔÔ ÚÎÔÎ appleú ˆÓ «Â Ó È - Ó ÁÎÏËÌ appleôï ÌÔ». AP AΡΘΡΟ / Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΜΕΥΤΗ Οκτώ προτάσεις για τη Λεμεσό Ο ι δημοτικές εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου συμπίπτουν με μία δύσκολη περίοδο για την οικονομία. Η κυπριακή οικονομία έ- χει περιέλθει ξανά σε μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που υποδεικνύει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας μας.κατά την άποψή μου, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Φτάνει να αναλάβουν έγκαιρα πρωτοβουλίες και να οργανώσουν και σχεδιάσουν το μοντέλο ανάπτυξης των πόλεων, ώστε να προσελκύουν επενδύσεις και να συμβάλουν στη μεγέθυνση του εθνικού πλούτου με όρους αειφορίας. Η Λεμεσός βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το στάδιο. Η νέα πενταετία θέτει ενώπιον της δημοτικής αρχής σημαντικά στρατηγικού τύπου έργα, ο σχεδιασμός και η κατά προτεραιότητά υλοποίησής τους θα σηματοδοτήσει τη μετεξέλιξη της πόλης σε ανταγωνιστικό οικονομικό κέντρο. Μέσα από τις πολλές συζητήσεις, πρωτοβουλίες και ι- δέες, προσωπικά ξεχωρίζω και ιεραρχώ τα ακόλουθα: 1. Νέο Οικονομικό Κέντρο: Μετατροπή της παλιάς βιομηχανικής περιοχής μεταξύ παλαιού και νέου λιμανιού. Διατήρηση και ανάδειξη παλαιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε συνύπαρξη με κάθετη ανάπτυξη πολυώροφα κτήρια με μικρό συντελεστή κάλυψης και ελεύθερους ανοιχτούς χώρους-πλατείες. 2. Μητροπολιτικό Πάρκο: Πρόβλεψη στο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού για Μητροπολιτικό Πάρκο από το στρατόπεδο Πολεμιδιών μέχρι το φράγμα του Κούρρη. 3. Συνεδριακό Κέντρο: Χωροθέτηση Συνεδριακού Κέντρου στην περιοχή του Καρνάγιου μέσα στη θάλασσα, ως τοπόσημο το σημαντικότερο έργο υποδομής της Λεμεσού. 4. Eναέριος - αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας: Δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης, ισόγειας μεγάλης πλατείας σε συνδυασμό με βιώσιμη ανάπτυξη με τη μέθοδο μακροχρόνιας αυτοχρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. 5. Πολιτιστική υποδομή: Δημιουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με αναβάθμιση του κτηρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης και αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου. 6. Αναβάθμιση εμπορικού κέντρου: Πεζοδρόμηση οδού Ανεξαρτησίας και ανάπλαση περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Γλάδστωνος, Ανεξαρτησίας και παραλιακής οδού έως τον Δημόσιο Κήπο. 7. Κυκλοφοριακό: Ανακατασκευή των κεντρικών οδικών αρτηριών Αγίας Φυλάξεως και Γρίβα Διγενή και δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης. 8. Γειτονιές: Περιβαλλοντική αναβάθμιση οδικού δικτύου και δημόσιων χώρων στις γειτονιές. Η υλοποίηση αυτών των έργων προϋποθέτει ότι θα εργαστούμε στον δήμο με τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές, κρατικές και ιδιωτικές πηγές: έγκαιρος σχεδιασμός, μακρόπνοο όφελος για την πόλη και τους δημότες. Για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα ως Δήμος Λεμεσού, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις της πόλης μας, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Χρειάζεται να ε- πιδιώξουμε τον εκσυγχρονισμό στην οργάνωση και λειτουργία του Δήμου Λεμεσού πάνω στους ακόλουθους άξονες: Να δοθούν α- ξιοκρατικά κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητας στη Δημοτική Υπηρεσία, να αξιοποιηθούν οι οικονομικές και επενδυτικές ευκαιρίες του Δήμου σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (ΒΟΤ PPP), να καθιερωθεί η προκήρυξη διαγωνισμών ιδεών να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια.τέλος, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποστηρίζω την τροποποίηση του εκλογικού νόμου με εισαγωγή της οριζόντιας ψηφοφορίας στην εκλογή των Δημοτικών Συμβουλίων. Ο κ. Γιάννης Αρμεύτης είναι δημοτικός σύμβουλος ΔΗΚΟ Λεμεσού, υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές.

14 14 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Το δικό μας θείο δώρο Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΛΑΜΠΙΤΣΗ Α ναφέρομαι, È, ÛÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ. ŒÙÛÈ ÙÔ Ô Ó appleôî Ï ÛÂÈ fiïôè ( Û Â fió fiïôè) ÔÈ Ù - ÁÔ ÙÔ ÙfiappleÔ. ªÂÚÈÎÔ, Ì ÏÈÛÙ, Ì ÙÈ ËÏÒ- ÛÂÈ ÙÔ ÓÔ Ó ÙËÓ ÂÓÙ appleˆûë appleˆ Ë ÂÎÌÂÙ ÏÏ - ÛË ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, appleô apple Ú ÂÈ ÛÙËÓ appleô- ÎÏÂÈÛÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÒÓË ÙË appleúô, ı Ï ÛÂÈ fiï Ì Ù appleúô Ï Ì Ù, ÎfiÌ Î È ÙÔ ÂıÓÈÎfi. È Ù ı Ì Ù ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ ÙÔ Ô Ó Â ÔÌ ÓÔ. Ù ı Ï ıô Ó ÙÔ ˆ ÏÏÔ, ÂappleÈÙÚ appleôóù Ì Ó Ô - Ì ÙËÓ Â Ì ÚÂÈ ÛÙËÓ ÔappleÔ Û ÓËı Û ÌÂ, ÛÙˆ Î È Ó ÂÓ ÙËÓ ÂÎÙÈÌÔ Û ÌÂ Ò ÙÒÚ. Ùfi ÂÓ Â Ó È apple - Ú ÍÂÓÔ, ÂappleÂÈ Û Ì ÓÂÈ ÔÈ ÓıÚˆappleÔÈ Ó Í ÓÔ Ó, fiù Ó ÂÓ ÙÔ appleè ÂÈ Ë Ó ÁÎË. Ó apple ÛË appleâúèappleùò- ÛÂÈ, Ë ÙfiÛË Â ÊÔÚ appleô apple Ú ÂÈ Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ Â- apple Ï ÛË ÙˆÓ appleúô ÏËÌ ÙˆÓ Ì Â Ó È ÓËÛ ËÙÈÎ. ÚÔÛˆappleÈÎ ˆ ÙÈ ÌÊÈ ÔÏ Â ÌÔ, Ó ÔÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ ı Â Ó È ÙfiÛÔ Â Ô ˆÓÂ. È ÌÊÈ ÔÏ Â ÌÔ ÛÙËÚ ÔÓÙ È ÛÙÈ ÂÓ ÚÁÂÈ Ì ÙÔ apple ÚÂÏıfiÓÙÔ, ÂappleÂÈ Ì - Ù Ó Î È ÏÏ ıâ ÒÚ, ÏÏ ÂÓ Ù ÍÈÔappleÔÈ Û Ì fiappleˆ appleúâappleâ. applefi Ù ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚ ıâ ÒÚ appleô Ì Ù Ó Â Ó È Ô ÏÈÔ. ΔÔÓ Ô Ì apple Óˆ applefi ÙÔ ÎÂÊ ÏÈ Ì ÙÈ 340 applefi ÙÈ 365 ËÌ Ú ÙÔ ÚfiÓÔ. Œ ÂÈ ÚË- Ì ÙÔ ÔÙ ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÔ ÚÈÛÌfi Ì Î È ÂÓ Ì ÚÂÈ ÙËÓ ÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎ Ì Ó appleù ÍË. ŸÌˆ, Ë ÌfiÓË ÛˆÛÙ ÂÎ- ÌÂÙ ÏÏ ÛË appleô Î Ó ÌÂ Ì ÙfiÓ Ù Ó Ó ÚËÛÈ- ÌÔappleÔÈ ÛÔ Ì ÙË Ó Ì ÙÔ ÛÙÔ ËÏÈ ÎÔ ıâú- ÌÔÛ ÊˆÓÂ, appleú ÎÙÈÎ ÙËÓ ÔappleÔ ÌÂÙ Ê Ú Ì applefi ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi πûú Ï. ÂÓ ˆ applefi Ë ÌÔ, Ó ÂÈ - appleôïôáèûùâ Ì ÚÈ Û ÌÂÚ, ÙÈ ı appleïëúòó Ì Û Π- ÛÈÌ ÁÈ ÙËÓ Î Ù Ó ÏˆÛË ÈÛfiappleÔÛË ÂÓ ÚÁÂÈ Ì - Ù Ó appleô Ì ˆÛÂ Ô ÏÈÔ fiï Ù Ù ÚfiÓÈ. È- ÛÙ ˆ appleˆ Ó Ù ÙÔÈÔ appleôïôáèûìfi ı ÈÓ ÙËÓ Â Î ÈÚ ÁÈ ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ È ÎÙÈÎÔ Û ÓÂÈÚÌÔ. Ì ÔËıÔ ÛÂ, apple.., Ó ÓÙÈÏËÊıÔ Ì ÙÈ ı ÂÍÔÈÎÔ- ÓÔÌÔ Û ÌÂ, Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ Û Ì ÙÔÓ ÏÈÔ ÁÈ ÙËÓ apple Ú ÁˆÁ ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ, ÂÊfiÛÔÓ Û ÌÂÚ Ë Ù ÓÔÏÔÁ ÓÂÈ Ù ÙË Ó ÙfiÙËÙ. ÎfiÌ Î È appleâ- ÙÚÂÏ ÈÔapple Ú ÁˆÁ ÒÚ ÚËÌ ÙÔ ÔÙÔ Ó ÙËÓ apple - Ú ÁˆÁ ÂÓ ÚÁÂÈ applefi ÙÔÓ ÏÈÔ, Û ÌÈ appleúôûapple ıâè ÙÔ Ó ÒÛÔ Ó appleâúèûûfiùâúë ˆ ÛÙ appleôı Ì Ù appleâùúâï Ô Î È Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô appleô Ô Ó. ΔËÓ È ÛÙÈÁÌ, apple Ú Ô Ó ÒÚ Ì ÌËÏ ËÏÈÔÊ ÓÂÈ, fiappleˆ Ë Ó, appleô apple Ú ÁÔ Ó ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ - applefi ÙÔÓ ÏÈÔ Û appleôï ÌÂÁ Ï ÙÂÚ appleôûfiùëùâ applefi Ò- Ú appleô Â Ó È ÏÔ ÛÌ Ó ÛÙÔÓ ÏÈÔ. ÂÙÈÎ Ì ٠appleèô apple Óˆ, ÛÙˆ Î È Ó ÊÔÚÔ Ó ÙËÓ ÏÏ (ÂÍ ÏÏÔ ÎÔÏÔ ıô ÌÂ Ô apple Ú ÏÏËÏÔ ), Â Ó È Ù fiû   appleâè ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ ÛÂ Û Ó ÓÙÂ Í ÙÔ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «Die Zeit» Ô ÂÚÌ Ófi appleô ÚÁfi È- ÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, μfiïêáî ÓÁÎ fièìappleïâ, appleâ ı ÓfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ŒÏÏËÓ : «ÒÛÙ ÏÈÔ, Ó ÒÛÔ Ì  ÚÒ», Ì ÙËÓ ÂappleÂÍ ÁËÛË fiùè «Ë ÂÙ ÛÈ ËÏÈÔÊ ÓÂÈ ÛÙËÓ ÏÏ - Â Ó È appleôï ÌÂÁ Ï ÙÂÚË applefi Ù Ó ÙË ÂÚÌ Ó. ÌappleÔÚÔ Û ÏÔÈapplefiÓ Ó ÂÍ ÁÂÈ ËÏÈ Î ÂÓ ÚÁÂÈ Û ÂÌ». ÌappleÔÚÔ ÛÂ. ΔÔ Ï appleëúfi Â Ó È fiùè ÂÓ ÌapplefiÚÂÛÂ, ÂappleÂÈ ÓÙ Ù Ú Ì Ù ÙË.. Ó È ÙÂıÔ Ó Û ÙfiÓ Î È Û Ï- ÏÔ ÙÔÌ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ Î È Ó - appleù ÍË, ÓÔÓÙ Ó ÁÈ appleúfiûïë Ë apple ÏÏ ÏˆÓ ÛÙÔÓ Ë- ÌfiÛÈÔ ÙÔÌ, appleú ÁÌ appleô ÌÂÙ ÊÚ ÂÙ È Û ÂÍ - ÛÊ ÏÈÛË ÊˆÓ. Δ ÏfiÁÈ ÙÔ fièìappleïâ Ì ı ÌÈÛ Ó Ù ÏfiÁÈ ÙË Ï ÓË Ú ÂÏ Ú, Ë ÔappleÔ Û ÌÈ Û Ó - ÓÙÂ Í ÙË Â Â appleâè: «È ÌÂÓ ÙÔ ÒÛ Ì ٠ÊÒ- Ù, ÏÏ Ì ˆÛ Ó ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi». ÌÂÚ ı ÌappleÔÚÔ Û ÌÂ Ó ÙÔ Â Ì ÒÛÂÈ Î È Ù Ô. Ù - Ò ÂÓ ÙÔ ÂappleÈÙ ÌÂ, ÂappleÂÈ appleô Û Û ÙÔ fióâèúô ÁÈ ÙÔ ÚÈÔ. ªÂÚÈÎÔ ıâˆúô Ó ÙË ÁˆÁÚ ÊÈÎ Ì ı ÛË ˆ Î - Ù Ú. ÕÏÏÔÈ ˆ  ÏÔÁ. Ï ıâè Ú ÛÎÂÙ È Ì Ï- ÏÔÓ ÛÙË Ì ÛË. È ÚÔÓÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁËÛÂ Î È Ì ÙÈ Ô fi ÂÈ ÙÔ ÓÔÌ ÛÌ ÙÔ. Ó Ï ÛÙËÓ Â ËÌÂÚ Ì, Û Ó Ï ÛÙÔÓ appleïô ÛÈÔ appleôïèùèûìfi Ì, Û Ó Ï ÛÙË ÛÊ ÚËÏ ÙËÛË ÙÔ Ú ÎÙ Ú Ì, ÛÙˆ Î È Ì ٠appleôïï ÙÚˆÙ ÙÔ. ÌÂÚ, appleô, appleâúèûûfiùâúô apple Ú appleôù, ÛÙÈ ÈÂıÓÂ Û ÛÂÈ ÈÛ ÂÈ fi È È apple ÓÙÔÙÂ Ë ÏÔÁÈ- Î ÙÔ ÈÂıÓÔ ÈÎ Ô Î È fi È ÙˆÓ Î ÓÔÓÈÔÊfiÚˆÓ, Ë ÁˆÁÚ ÊÈÎ Ì ı ÛË Â Ó È ıâ Ô ÒÚÔ. È ı Â- Í ÎÔÏÔ ı ÛÂÈ Ó Â Ó È Ù ÙÔÈÔ, ÂÊfiÛÔÓ appleôïèùâ fiì - ÛÙ ÌÂ Û ÓÂÛË, Ì ÛÔ ÚfiÙËÙ Î È Ì ÍÈÔappleÔ ËÛË fiïˆó Ì ÙˆÓ Ó ÌˆÓ. π È ÙÂÚË Ó ÌË appleôùâ- Ï ÙÔ ÓıÚÒappleÈÓÔ Ó ÌÈÎfi ÙË appleúô. Ó È ÙÔ ÛË- Ì ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ıâ Ô ÒÚÔ, appleô ÂÓ Ù Â apple ÓÙÔÙ ÙË Î Ï ÙÂÚË ÍÈÔappleÔ ËÛË. ΔÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ, Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô Ê ÓÂÙ È appleˆ Ì ÂÈ appleúôèî ÛÂÈ Ë Ê ÛË, ı appleôùâïâ fióùˆ ıâ Ô Ò- ÚÔ, Ó ÙÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÔ Ì ÌÂ Û ÓÂÛË Î È Ì fiú Ì. È ÏÏ ÒÚÂ Ô Ó Ó ÏÔÁ ıâ ÒÚ Î È Ù ÚË- ÛÈÌÔappleÔ ËÛ Ó Ì ıâ Ô ÙÚfiappleÔ. ªappleÔÚÔ ÌÂ Ó ÓÙÏ ÛÔ Ì applefi ÙÈ ÂÌappleÂÈÚ Â Î È ÙÈ ÁÓÒÛÂÈ ÙÒÓ ÙˆÓ ˆÚÒÓ Î È Ó appleôê ÁÔ ÌÂ Ï ıë Î È apple Á Â, appleô ı ÌappleÔÚÔ Û Ó Ó Ì Ô Ë- Á ÛÔ Ó Û appleâúèapple ÙÂÈÂ. ΔÔ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â Ó È Ô appleïô ÙÔ Ùfi Ó ÔËı ÛÂÈ ÛÙËÓ Âapple Ï ÛË ÙÔ ÂıÓÈÎÔ Ì appleúô Ï Ì ÙÔ. Ùfi ÌappleÔÚÂ Ó Á ÓÂÈ appleèô  ÎÔÏÔ, Ó ÙÔ È ÂÈÚÈÛÙÔ ÌÂ Û Ó ÈÓÂÙÈÎ Î È Û ÏÏÔÁÈÎ. Δfi- Ù ı Â Ó È appleú ÁÌ ÙÈÎ ıâ Ô ÒÚÔ. Φιλόλογος-Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ «E δωσεν Η μιζέρια του αλαζονικού Τούρκου προέδρου και η Ε.Ε. Ô Âfi ÊÙÂÚ ÙÔ Ï ÌappleÔ Ú ÁÈ Ó ÙÔÓ ËÍÈÏ ÂÈ». appleˆ ÙÛÈ appleâ- ÚÈÁÚ ÊÂÈ Ë Ï Î ÛÔÊ ÙË ÌÔ Ú fi- ÛˆÓ Ë ÓÂÔ appleôîùëıâ Û Ó ÌË ÙÔ Ô Ë- Á Û appleâú ÛÎÂappleÙÂ Î È Ï ÔÓÈÎ Û ÌappleÂ- ÚÈÊÔÚ. ÙËÓ appleâú appleùˆû Ì Û ÌÂÚ Ï - ÌappleÔ Ú Â Ó È Ë Û Á ÚÔÓË ΔÔ ÚÎ ÙˆÓ ÎÈ- Ô Ï ÚÓÙÔÁ Ó Ù Ô ÙÔÁÏÔ. ÊÔÚÌ ÁÈ ÙÔ ÚıÚÔ ÌÔ Ùfi Â Ó È ÔÈ ËÏÒÛÂÈ ÙÔ ΔÔ Ú- ÎÔ ÚÔ ÚÔ ÎÈÔ Ï Î È ÂÈ ÈÎ ÔÈ Ú - ÎÙËÚÈÛÌÔ ÙÔ ÁÈ Ì ÂÚË.. Ù Ú ı ıâï Ó ÂappleÈÛËÌ Óˆ fiùè ÔÈ ËÏÒÛÂÈ ÙÔ ΔÔ ÚÎÔ ÚÔ ÚÔ ÁÈÓ Ó appleúô ÙÔ ΔÔ Ú- ÎÔ ËÌÔÛÈÔÁÚ ÊÔ Î È ÛÙËÓ ÙÔ ÚÎÈÎ ÁÏÒÛÛ. ËÏ Ô ÎÈÔ Ï appleúôûapple ıëûâ Ì - Ù Ó ÛÙ ÏÂÈ ÌËÓ Ì Ù Î Ù Î ÚÈÔ ÏfiÁÔ appleúô ÙÔ ΔÔ ÚÎÔ appleôï ÙÂ. ÁÎÂÎÚÈÌ Ó ÂappleÈ-  ÚËÛÂ Ó ÌÂÙ ı ÛÂÈ ÙÈ ÚÈ Â ı Ó ÙË ΔÔ ÚÎ ÁÈ ÙË ÛÙ ÛÈÌfiÙËÙ ÛÙËÓ ÔappleÔ Â - Ú ÛÎÔÓÙ È ÔÈ ÂÓÙ ÍÈ Î È appleú ÁÌ Ù ÛÂÈ ÛÙÔ ÒÌÔ ÙË È.. ÏÏ Î È Û ÂΠ- ÓÔ ÙË appleúè Î ËÌÔÎÚ Ù. È appleúˆ- ÙÔÊ ÓÂ Ú ÎÙËÚÈÛÌÔ appleô ÚËÛÈÌÔappleÔ Ë- ÛÂ Ô Û Ó ıˆ ÌÂÙÚÈÔapple ı ÎÈÔ Ï ÂÓ Ù Ó Î ıfiïô Ù ÔÈ. Ó È ÎÊÚ ÛË ÙË Í - ÓfiÌÂÓË ÙÔ ÚÎÈÎ Ï ÔÓÂ. ÙÂÏÂ Ù Â Ó È applefiùôîô ÙË ÛıËÛË appleâúô appleô ÂÈ Ë ΔÔ ÚÎ ÌÂÙ ÙË ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙ ÙË ÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎ ÌÂÁ ı ÓÛË appleô apple Ù Â Ù ÙÂÏ ٠10 ÚfiÓÈ (16Ë ÔÈÎÔÓÔÌ ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ). ΔËÓ - È ÛÙÈÁÌ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î È appleôïèùèî ÎÚ ÛË appleô Ù Ï Ó ÂÈ ÙËÓ.. Ô Ó Í ÛÂÈ Ù Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Η δημιουργία ÌÈ μ ÏÙÈÛÙË ÈÎÔÓÔÌÈ- Î ÒÓË (Optimum Currency Area) ÛÙËÓ ÚÒappleË ÙÔ 1999 fiappleˆ Ù appleâ- ÚÈÁÚ ÊËΠapplefi ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ R. ªundell ÙÔ 1961 ı ÌappleÔÚÔ Û ıâˆúëùèî Ó ÌÂÁÈÛÙÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙËÓ appleô ÔÙÈÎfiÙËÙ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ ÛÙËÓ ÚÒappleË Î È Ó ËÌÈÔ Ú- Á ÛÂÈ ÙÈ appleúô appleôı ÛÂÈ ÁÈ Ì Â ÏÈÎÙË È- ÎÔÓÔÌÈÎ ŒÓˆÛË. applefiê ÛË fiìˆ Î È Ë ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË ÔÌÈÛÌ ÙÈÎ ŒÓˆÛË - Û ÛÙËΠΠı Ú ÛÙËÓ appleôïèùèî Ô ÏËÛË ÙˆÓ ÎÚ ÙÒÓ Î È fi È ÛÙËÓ ÂÎappleÏ ÚˆÛË ÙˆÓ ÙÂÛ- Û ÚˆÓ ÛÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ ˆÓ appleô ÔÚ ÂÈ Ë ıâ- ˆÚ ÙË ÏÙÈÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÒÓË ˆ appleúô appleôı ÛÂÈ. ÚÒÙË Î È Ô ÛÈÒ Ë appleúô applefiıâûë Â Ó È Ë appleúfiûîôappleùë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÙÔ ÂÚÁ ÙÈÎÔ Ó ÌÈÎÔ Û fiïë ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÒÓË. ÙËÓ appleâú appleùˆûë ÙË Úˆ ÒÓË Ë ÎÈÓËÙÈ- ÎfiÙËÙ ÙÔ ÂÚÁ ÙÈÎÔ Ó ÌÈÎÔ Â Ó È Û ÂÙÈÎ ÌËÏ. ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ ÂÌapplefi È fiappleˆ Ë apple ÚÍË È ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÁψÛÛÒÓ Î È Ë Ï- ÏÂÈ Ë ıâûìèîòó Ú ıì ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Úˆ Ò- ÓË ı ÙÔ Ó ÂÌapplefi È ÛÙËÓ Ó appleù ÍË ÙË ÎÈ- ÓËÙÈÎfiÙËÙ ÙÔ ÂÚÁ ÙÈÎÔ Ó ÌÈÎÔ. Ó Â ÙÂÚË appleúô applefiıâûë Ë ıâˆú - Ó Ê ÚÂÈ ÙËÓ ÂÏ ıâúë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÙˆÓ ÎÂ- Ê Ï ˆÓ, Î ıò Î È ÙËÓ ÂÏ ÛÙÈÎfiÙËÙ ÛÙÔ ÌÈÛıÔ Î È ÛÙÈ ÙÈÌ. ÚfiÏÔ appleô ÛÙÔÓ ÙÔÌ Ùfi apple Ú ÂÈ ıâùèî Ó appleù ÍË, ÂÓÙÔ ÙÔÈ Ë Û ÁÎÚÈÛË Ì ÙË ÏÙÈÛÙË ÔÈ- ÙËÓ ÛıËÛË ÙˆÓ ΔÔ ÚΈÓ.  Ùfi ÚıÂ Ó appleúôûùâıâ Î È Ë appleôïèùèî ÛÙ ıâè Î È Ë ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎ Ó ÛÙ ÙˆÛË ÛÙÈ ÒÚ ÙË ª ÛË Ó ÙÔÏ. Í ÏÏÔ ÔÈ ËÏÒÛÂÈ ÎÈÔ Ï ÂÓ Â Ó È ÔÈ ÌfiÓÂ. ÚÔËÁ ıëî Ó ÔÈ È ÏÂÎÙÈÎ ÂappleÈı ÛÂÈ ÙÔ ÚÓÙÔÁ Ó Î Ù ÙÔ πûú Ï Ì ÊÔÚÌ ÙÔ ª ª ÚÌ Ú. ªÓËÌÂ Ô fiìˆ - Ï ÔÓ appleôù ÏÂÛ Ó ÔÈ appleúôâè ÔappleÔÈ ÛÂÈ - - appleâèï ÚÓÙÔÁ Ó Î Ù ÙËÓ Î ı ÏÎ ÛË ÙË Ó - ÙÔ ÚÎÈÎ ÎÔÚ Ù ÙÔÓ appleâú ÛÌ ÓÔ ÂappleÙ Ì ÚÈÔ. ΔfiÙÂ Ô ÚÓÙÔÁ Ó, ˆ Ó Ô ÛÔ Ï- Ù ÓÔ, Î ÏÂÛ ÙË ÈÂıÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ Ó apple ÚÂÈ Ù Ì ı Ì Ù ÙË Ó Ì ÙË Ú Â ( - Ù Ó Ë 473Ë Âapple ÙÂÈÔ ) ÔapplefiÙÂ Ô ÔıˆÌ ÓÈÎfi ÛÙfi- ÏÔ ÙÔ Ó Ú Ô ªapple ÚÌapple ÚfiÛ Î Ù Ó ÎËÛ ÙÔÓ ÓÙ ÛÙÔÈ Ô ÚÈÛÙÈ ÓÈÎfi. Ï ÔÓÂ ÙˆÓ ΔÔ ÚÎˆÓ ËÁÂÙÒÓ apple Ú- ÂÈ ÁÈ Ù ÙÚ ÊÂÙ È Î È applefi ÙËÓ Û Ó ÓÔ- appleô Ë È Ë..  ÓÂÈ Ó ÓÙÈ ÙË ΔÔ Ú- Î. ËÌÂÈÒÓˆ Â Ò ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè ÂÓ - ÛÎÔ ÓÙ È Î ıfiïô appleè ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÏÔappleÔ Ë- ÛË applefi appleïâ Ú ΔÔ ÚÎ ÙˆÓ appleôê ÛÂˆÓ ÙË.. appleô Ô Ó Ó Î ÓÔ Ó Ì ÙÔ appleúfiûıâùô appleúˆùfiîôïïô ÏÏ Î È ÙËÓ ÔÌ ÏÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ Û ÛÂÒÓ ÙË Ì ÙËÓ appleúè Î ËÌÔÎÚ Ù. ÓÙ ÙÔ apple Ú Ô Ó Û Ó  ıˆappleâ  applefi appleôïïô ÂÙ ÚÔ. ÔÚ Ê ÔÈ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ - Ùfi ÔÈ μúâù ÓÔ. Ÿappleˆ ÔÈ ÈÔÈ Ô Ó Â Ò Î È Ô ÚfiÓÈ ÂÍËÁ ÛÂÈ ıâˆúô Ó ÙË ΔÔ ÚÎ Ì ÓÂÚ fiìâóë apple ÁÎfiÛÌÈ Ó ÌË Ì ÙËÓ ÔappleÔ ÂappleÈı ÌÔ Ó Ó È ÌÔÚÊÒÛÔ Ó Ì ÛÙÚ ÙËÁÈ- Î Û ÛË. applefi ÙËÓ ÏÏË ÔÈ ºÔ ÏÂ, ªappleÈÏÓÙ Î È ÕÛÙÔÓ ÂappleÈÓÔÔ Ó Ó Â È ÈÎ Û Â fiappleˆ Ë appleâ- ÚÈ fiëùë «ıâùèî Ù ÓÙ» ÁÈ ÙËÓ apple Ú Î Ì- ÎÔÓÔÌÈÎ ÒÓË ÙˆÓ appleô ÂÈÎÓ ÂÈ fiùè Ë ÚÒappleË ÂÓ ÂÈ Î Ù Ê ÚÂÈ Ó Ó appleù ÍÂÈ ÙÈ Ó ÌÂÈ ÙË ÁÔÚ (appleúôûêôú Î È - ÙËÛË) Û ٠ÙÔÈÔ ıìfi ÙÛÈ ÒÛÙ appleúfi- ÛÎÔappleÙ ÔÈ applefiúôè Î È Ù Á ı Ó ÌÂÙ Ê - ÚÔÓÙ È fiappleô Ù Â Ó È apple Ú ÙËÙ. à - Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â Ó È ÙÔ apple Ú ÂÈÁÌ ÙˆÓ Â- ÌappleÔÚÈÎÒÓ Û Ó ÏÏ ÁÒÓ Ì Û ÛÙË ÒÓË ÙÔ Â ÚÒ appleô ÊÙ ÓÂÈ ÌfiÏÈ ÙÔ 15% ÙÔ ÙË Úˆ ÒÓË. ŒÓ appleôûôûùfi appleôï ÌËÏfiÙÂÚÔ applefi Ùfi appleô apple Ú ÙËÚÂ Ù È ÂÓÙfi ÙË Â- ÓÔappleÔÈËÌ ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÒÓË ÙˆÓ, Î Ù ÂÈÎÓ ÔÓÙ ÙÛÈ ÙÈ appleôïï appleï - Ó Ì Â ÛÙË ÒÓË ÙÔ Â ÚÒ. ÙÚ ÙË appleúô applefiıâûë Â Ó È ÔÈ Û ÌÌÂÙ - Ô Û ÒÚÂ Ó Ô Ó apple ÚfiÌÔÈÔ ÔÈÎÔ- ÓÔÌÈÎÔ Î ÎÏÔ. Ùfi ÓÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ ÛÙËÓ ÓÈ ÂÓÙÚÈÎ ΔÚ appleâ, fiù Ó ÔÈ Ò- Ú ÙË ÂÓÈ ÒÓË apple ÚÔ ÛÈ Ô Ó ÊÂ- ÛË, Ó ÌappleÔÚÂ Ó Ï ÂÈ ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË ÓÔ- ÌÈÛÌ ÙÈÎ appleôïèùèî ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó appleâúèôú - ÛÂÈ ÙËÓ ÊÂÛË Î È Ó appleúôˆı ÛÂÈ ÙËÓ Ó - appleù ÍË.  ÓÙ ıâùë appleâú appleùˆûë appleâúı Ú- Ì ÓÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ ı ÌappleÔÚÂ Ó Âapple Ì ÂÈ ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó Î Ù appleôïâì ÛÂÈ ÙÈ appleïëıˆúè- ÛÙÈÎ appleè ÛÂÈ Î È Ó Âapple Ó Ê ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ - ÏfiÙËÙ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ.  appleâúèappleùòûâè fiìˆ ˆÚÒÓ ÌÂ È ÊÔ- ÚÂÙÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ È ÈÔÛ ÁÎÚ Û Â (fiappleˆ Ù ÙË Úˆ ÒÓË ) appleô apple ÚÔ ÛÈ Ô Ó ÌÂÁ Ï appleôîï ÛÂÈ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ ÙÔ Î ÎÏÔ, ÔÈ ÈÔÚıˆÙÈÎ apple ÚÂÌ ÛÂÈ ÙË ÓÈ ÂÓÙÚÈÎ ΔÚ appleâ ÌappleÔÚÔ Ó Ó - Ë ÙˆÓ Î ÚÒÛÂˆÓ appleô Ô Ó ÂappleÈ ÏËı ÛÙË ΔÔ ÚÎ fiappleˆ Â Ó È ÙÔ apple ÁˆÌ ÚÈıÌÔ È - appleú ÁÌ Ù ÙÈÎÒÓ ÎÂÊ Ï ˆÓ. ŸÏ Ù Ô Ó Î ÓÂÈ ÙË ΔÔ ÚÎ Ó Û ÌappleÂÚÈÊ ÚÂÙ È ÏÂ Î È Â Ó È Ë.. appleô ı ÏÂÈ Ó ÂÓÙ ıâ ÛÙËÓ ΔÔ Ú- Î Î È fi È ÙÔ ÓÙ ÛÙÚÔÊÔ. ªapple Á ÊÙ - Û ÛÙÔ ÛËÌÂ Ô Ó ÓÂÈ Ì ı Ì Ù ËÌÔ- ÎÚ Ù Î È ÓıÚˆapple ÓˆÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ ÛÙË ÂÚÌ Ó (!) Ì ÊÔÚÌ ÙÔ ÊfiÓÔ ÙÔ ÚÎÈÎ Î Ù ÁˆÁ ÂÚÌ ÓÒÓ appleôïèùòó applefi ÓÂÔÓ. appleôîôú ÊˆÌ Ù Ó Ù Û fiïè ÙÔ ÁÈ ÏÏÂÈ Ë ËÌÔÎÚ Ù ÛÙËÓ.. ÂÍ ÈÙ ÙË Ó ÏË- Ë ÙË È Î ÚÓËÛË Û πù Ï Î È ÏÏ - applefi Ù ÓÔÎÚ ÙÂ. Ú Ó ÙˆÓ appleúôû ÏËÙÈÎÒÓ Ú ÎÙËÚÈ- ÛÌÒÓ Ë ÙÔ ÚÎÈÎ Î ÚÓËÛË ÂappleÈ ÂÈÚÂ Ó - apple ÁÔÚ ÛÂÈ ÛÙËÓ.. Ó Ó Ô appleâúèâ fiìâóô ÛÙÈ ÌÂÙ Í ÙÔ Û ÛÂÈ. ÂÓÙÚÈÎ appleúôùâ- Ú ÈfiÙËÙ ÙË ΔÔ ÚÎ Â Ó È Ë ÂÓÛˆÌ ÙˆÛ ÙË ÛÙÈ appleôïèùèî Î È Ù Î ÓÙÚ Ï ÂÈ - appleôê ÛÂˆÓ ÙË.. appleô ÊÔÚÔ Ó Ù ı Ì Ù ÛÊ ÏÂÈ. È ÈÎfiÙÂÚ ÂappleÈ ÈÒÎÂÈ ÙËÓ ÓÙ Í ÙË ˆ appleï ÚÂ Ì ÏÔ ÛÙÔÓ Úˆapple Îfi Ì - ÓÙÈÎfi ÚÁ ÓÈÛÌfi (EDA). appleèappleï ÔÓ, Ë ΔÔ ÚÎ ÂappleÈ ÈÒÎÂÈ ÙËÓ ÚÛË ÙˆÓ appleâúèôúèûìòó ÛÙË È - Î ÓËÛË ΔÔ ÚÎˆÓ appleëîfiˆó ÛÙËÓ.. (visa waiver) ÚÓÔ ÌÂÓË Ó ÏÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙË Û Ì- ÊˆÓ Âapple Ó appleúôòıëûë appleô apple ÁÚ Â Ì ÙËÓ.. Δ ÏÔ, appleè ÂÈ ÁÈ ÙË Û ÌÌÂÙÔ ÙË Ì Π- ıâûùò apple Ú ÙËÚËÙ ÛÙËÓ Ú Û Πappleôè - applefi Ù fiúá Ó ÙË..  fi,ùè ÊÔÚ ÙËÓ appleúè Î ËÌÔÎÚ Ù Ë ΔÔ ÚÎ Ê ÓÂÙ È appleˆ ÙÔ Ê Û ÂÈ Î È ÂÓ ÎÚ ÒÓÂÈ appleô ÂÓÙ ı Î Ì ÛÙËÓ.. Â- appleô Ô Ó Î Ù ÛÙÚÔÊÈÎ ÁÈ Î appleôèâ ÒÚ - Ì ÏË Î È Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌ Ó appleï ÍÂÈ ÙÔ Û - ÓÔÏÔ ÙËÓ ÓÈ ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÒÓË. ΔÂÏÂ Ù Î È ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚË appleúô applefiıâûë Â Ó È Ó apple Ú ÂÈ Ó Û ÛÙËÌ Ùfi- Ì ÙË Ó È ÓÔÌ ÎÂÊ Ï ˆÓ ÛÙÈ appleâ- ÚÈÔ ÂΠӠappleô ÔÓÙ È «Û ÌÌÂÙÚ ÛÔλ.  Πıâ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÒÓË, ÌÈ appleïâè- ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÌappleÔÚÔ Ó Ó Ô Ó ˆ - appleôù ÏÂÛÌ ÌÈ appleâúèô Î appleôèâ appleâúèô Ó Â ÙÔ Ó Û ÌÌÂÙÚ ÛÔÎ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔ- Ì ÙÔ ÛÂ Û ÛË Ì ÙÈ applefiïôèappleâ appleâúèô ( ÒÚ ) ÙË ÒÓË. ÙÈ appleâúèappleùòûâè Ù Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ Ó apple Ú ÂÈ Ó Û ÛÙËÌ ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ È ÛÂˆÓ appleô ı È- Û ÚÔappleÔÈ ÙË ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ ı ÛË ÙˆÓ appleâ- ÚÈÔ ÒÓ ÙÒÓ. Ù ÎÙÈÎ Ù, Ó Î È ıâˆúëùèî Â Ó È appleô ÂÎÙ, Â Ó È appleôïèùèî ÛÎÔÏÔ Ó Â- Ê ÚÌÔÛÙÂ, ÊÔ ÔÈ ÒÚ ÙË Úˆ ÒÓË ÂÓ ı  ÙÔ Ó Â ÎÔÏ Ó ÌÔÈÚ ÛÙÔ Ó Ù ÈÎ ÙÔ ÛÔ. Í ÏÏÔ ÁÈ Ùfi, ÛÙÔ Ì- ʈÓÔ Ù ıâúfiùëù Î È Ó appleù ÍË ÙË - Úˆ ÒÓË apple Ú ÂÈ Ë Ú ÙÚ ÌË- È ÛˆÛË, appleú ÁÌ appleô ÛËÌ ÓÂÈ fiùè ÂÓ ÂappleÈÙÚ appleôóù È ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ apple ÚÂÌ ÛÂÈ ÂÓ Û ÛË ÌÂ- Ù Í ÙˆÓ ÎÚ ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ. applefi ÙËÓ ÏÏË, ÔÈ ÌË ÓÈÛÌÔ ÙÔ EFSF Î È ESM Ó Î È ÛÙÔ- Â Ô Ó appleúô ÙË ÛˆÛÙ Î Ù ı ÓÛË Ô Ó appleâúèôúèûì ÓË Ó ÙfiÙËÙ ÂÊ ÚÌÔÁ Î È Ù ÓÔ Ó Ó appleô ÂÈ ıô Ó ÓÂapple ÚÎ. appleúfiûê ÙË ÏˆÛË ÙË ÂÚÌ Ó Î - ÁÎÂÏ ÚÈÔ ÕÓÁÎÂÏ ª ÚÎÂÏ, fiùè Ë appleôïèùè- appleâú fiìâóë Î appleúè Î appleúôâ Ú ÙË.. Â- ÓÙ ÓÂÈ ÙË ÛÊÔÚ ÙË ΔÔ ÚÎ.  appleúòùë Ê ÛË Ë ΔÔ ÚÎ appleâ ÏËÛ Ì appleï ÚË Ó ÛÙÔÏ ÙˆÓ Û ÛÂÒÓ ÙË Ì ÙËÓ.. ŸÙ Ó ÓÙÈÏ - ÊıËΠappleˆ Ë È ı Ù Ó Ô ËÌÈˆÌ ÓÔ ÙÔ Á - ÚÈÛÂ. ΔÒÚ ÌÈÏ ÂÈ ÁÈ ÌË Û ÌÌÂÙÔ ÙË ÛÂ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙË Î appleúè Î appleúôâ Ú. Ùfi- Ô ÙË Ó ÂÎ È ÛÂÈ ÙÔ ÂÙ ÚÔ Ì Î È Ó ÂappleÈÙ ÂÈ ÙË ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Ó Ù Û ÚÚ ÎÓˆÛË ÙˆÓ Ú ÛÙËÚÈÔÙ ÙˆÓ ÙË Î appleúè Î appleúôâ- Ú. Ú ÏÏËÏ, appleúôûapple ıâ Ì Πıâ ÙÚfiappleÔ Ó Ì ÛÙÂÚ ÛÂÈ applefi Ù fiappleôè appleôïèùèî appleïâ- ÔÓÂÎÙ Ì Ù Î È ÔÊ ÏË Â Ó È Ó Ùfi Ó appleúô- Î Ô Ó applefi ÙË È Â ÚÈÛË ÙË appleúôâ Ú. ÂappleÈÓfiËÛË ÙË ıâùèî Ù ÓÙ applefi ÙÔÓ ºÔ Ï ÂÓ Â Ó È Û ÂÙË Ì ÙËÓ Î appleúè Î appleúô- Â Ú ÏÏ Î È ÙÔ È ÍÔ Ô ÛÙÔ ÔappleÔ Ô Ô Ó Ô ËÁËı ÔÈ ÂÓÙ ÍÈ Î È appleú ÁÌ Ù ÛÂÈ ÙË ΔÔ ÚÎ. ËÌÂÈˆÙ Ô appleˆ Ó Î È apple Ú Ô Ó - ÎfiÌ ÙÚ ÎÂÊ Ï È appleô Ó ÓÙ È Ó ÓÔ ÍÔ Ó Ë ΔÔ ÚÎ ÚÓÂ Ù È Ó ÂÎappleÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Â - ÎÙ -ÎÚÈÙ ÚÈ (benchmarks) appleô apple ÈÙÔ ÓÙ È ÁÈ ÙÔ ÓÔÈÁÌ ÙÔ. Ï ӈ Ì ÙËÓ ÂappleÈÛ Ì ÓÛË fiùè ˆ appleúè Î ËÌÔÎÚ Ù ı appleú appleâè Ó Î ÓÔ Ì ÍÂ- Î ı ÚÔ ÛÙÔ ÂÙ ÚÔ Ì appleˆ ÔÈ Ó ÊÔÚ ÛÙËÓ ΔÔ ÚÎ ÁÈ ÙÔ appleúôû ÈÔ Û ÌappleÂÚ - ÛÌ ÙˆÓ ÙÔ Ì Ô Ï Ô ÀappleÔ ÚÁÒÓ fiappleˆ - ÂÈ Û ÌÂÚ Î Ù ÙÂıÂ Â Ó È ÂÓÙÂÏÒ apple Ú - ÂÎÙÔ. ÃˆÚ ÙË ÛËÌ ÓÙÈÎ È ÊÔÚÔappleÔ ËÛ ÙÔ Î È ÂÈ ÈÎfiÙÂÚ ÙËÓ apple ÏÂÈ Ë ÙË ÊfiÚ- ÌÔ Ï ÁÈ ıâùèî Ù ÓÙ ÂÓ ı Â Ó È - Ó Ùfi Ë Ó ÒÛÂÈ ÙË Û Ó ÓÂÛ ÙË. Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος Η πολιτική ενοποίηση είναι ανεπαρκής για το ενιαίο νόμισμα Του ΑΝΤΡΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο ι φορείς ÙË ÙÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ ÎËÛË, ˆ ÔÈ ÊÔÚ ÂÍÔ Û appleô Ú ÛÎÔÓÙ È ÂÁÁ ÙÂÚ ÛÙÔÓ appleôï ÙË, Â Ó È ÙÔ appleô Ô Ó ÙË Ó ÙfiÙËÙ ÏÏ Î È ÙËÓ Â ı ÓË, Ó ÂÁÎ Ô Ó apple Óˆ applefi Ù Î ıëìâúèó, appleú ÁÌ ÙÈÎ appleúô Ï Ì Ù Î È Ó Ó Ï Ô Ó appleúˆùô Ô Ï Â ÁÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎ Âapple Ï Û ÙÔ.  Ùfi ÙÔ appleï ÛÈÔ, ÔÈ ÌÔÈ Î ı ÛÙ ÓÙ È ÚÌÔ ÈfiÙÂÚÔÈ fiïˆó Ó ÂÈÚÈÛÙÔ Ó ÙËÓ Â- Ê ÚÌÔÁ ÙË ÈÛfiÙËÙ ÙˆÓ Ê ÏˆÓ Û Πıâ ÙÔÌ ˆ Î È Ú ÛË Î È Ó ÂappleÈ Ï Ô Ó fiùè, ÙfiÛÔ ÔÈ ÓÙÚ fiûô Î È ÔÈ Á Ó ÎÂ, - appleôï Ì ÓÔ Ó Ù È ÈÎ ÈÒÌ Ù Î È È - ÎÔÏ ÓÛÂÈ. ÈÛfiÙËÙ ÙˆÓ Ô Ê ÏˆÓ, ÔÚÈ fiìâóë ˆ appleúfiû ÛË ÛÙ È Á ı Î È Â Î ÈÚ Â, Ó Î È ıâûìôıâùëì ÓË, appleúôê Ï ÁÌ ÓË applefi ÙÔÓ fiìô Î È Û ÌʈÓË Ì ٠ıâìâïèò Ë ÓıÚÒappleÈÓ ÈÎ ÈÒÌ Ù, ÛÙËÓ appleú ÍË ÂÓ ÂÈ ÚıÂÈ ÛÙËÓ appleï ÚË ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË. Ìʈ- Ó Ì ٠ÛÙÔÈ Â appleô ËÌÔÛÈ ÔÓÙ È applefi ÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË, ÔÈ Á Ó ÎÂ Ú - ÛÎÔÓÙ È Û ÛÙËÌ ÙÈÎ ÓÙÈÌ Ùˆapple Ì ÌÈ- ÛıÔÏÔÁÈÎ È ÎÚ ÛÂÈ Î È appleôïèùèî appleô - Η ισότητα ως ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ÓÙÈappleÚÔÛÒapple ÛË, ÏÏ Î È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ Ì ÌÂÈˆÌ Ó  ΠÈÚ Â ÏfiÁˆ ÛÙÂÚÂÔÙ appleèîòó Î Ù ÏÔÈappleˆÓ. ªÂ ÛÙfi Ô ÙËÓ ÂÍ ÏÂÈ Ë Ù - ÙÔÈˆÓ Ê ÈÓÔÌ ÓˆÓ, ÙÔ Ì Ô ÏÈÔ ÌˆÓ Î È ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ÙË ÚÒappleË (CEMR), Ì ÏÔ ÙÔ ÔappleÔ Ô Â Ó È Î È Ë ŒÓˆÛË ÌˆÓ - appleúô, ÂÍ ˆÛ ÙËÓ «Úˆapple Î Ã ÚÙ ÁÈ ÙËÓ πûfiùëù ÙˆÓ º ÏˆÓ ÛÙÈ ΔÔappleÈÎ ÔÈ- ÓˆÓ Â». ª Û applefi Ù ÙË Ú ÛË, ÔÈ ÙÔappleÈÎÔ ÊÔ- Ú ΠÏÔ ÓÙ È Ó ÂÛÌ ÙÔ Ó ÁÈ ÙËÓ ÂÎapplefiÓËÛË Î È ÏÔappleÔ ËÛË Â Ú Ô Û Â Ô Ú ÛË (action plan) ÁÈ ÙËÓ Ô ÛÈ ÛÙÈÎ Â- Í ÛÊ ÏÈÛË ÙË ÈÛfiÙËÙ ÙˆÓ Ê ÏˆÓ Û fi- ÏÔ ÙÔ ÙÔÌ ÙË ˆ. ΔÔ CEMR ÈÙÈÔ- ÏÔÁ ÙËÓ appleúˆùô Ô Ï Ù ÂappleÈÎ ÏÔ ÌÂÓÔ ÙÔÓ Úˆapple Îfi à ÚÙË ΔÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ - ÎËÛË ÙÔ 1985 ÙÔ Ì Ô Ï Ô ÙË - ÚÒappleË, Ô ÔappleÔ Ô ÂÈ appleôáú ÊÂ Î È ÂappleÈÎ - Úˆı applefi Ù appleâúèûûfiùâú  ڈapple Î ÎÚ - ÙË Î È ÔÚ ÂÈ «ÙÔ ÈÎ ˆÌ Î È ÙË Ó Ùfi- ÙËÙ ÙˆÓ ÙÔappleÈÎÒÓ Ú ÒÓ, ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ ÓfiÌÔ, Ó Ú ıì Ô Ó Î È Ó È ÂÈÚ ÔÓÙ È ÛËÌ ÓÙÈÎfi Ì ÚÔ ÙˆÓ ËÌfiÛÈˆÓ appleôı ÛÂ- ˆÓ Ì ÈÎ ÙÔ Â ı ÓË Î È appleúô fiêâïô ÙÔ ÙÔappleÈÎÔ appleïëı ÛÌÔ». ÂÊ ÚÌÔÁ Î È Ë appleúô- ÒıËÛË ÙÔ ÈÎ ÈÒÌ ÙÔ ÛÙËÓ πûfiùëù appleú appleâè Ó appleôùâïâ ÙÔÓ apple Ú Ó Ù ÙË È ÙË ΔÔappleÈÎ ÙÔ ÈÔ ÎËÛË. Í ÈÚÂÙÈÎ ÂÓ È Ê ÚÔÓ ÛËÌÂ Ô Ù ÙË «Ã ÚÙ» appleôùâïâ Ë appleúfiûîïëûë ÛÙÈ ÙÔappleÈÎ Ú, ÌÂÙ Í ÏÏˆÓ Ó «ÂÓÛˆÌ - ÙÒÛÔ Ó ÙË È ÛÙ ÛË ÙÔ Ê ÏÔ Û fiïâ ÙÈ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙË ÙÔappleÈÎ Î È appleâúèêâ- ÚÂÈ Î È Î ÚÓËÛË», Ó appleúô Ô Ó Ë- Ï, Ó Â Ó È Ó ÁÎ Ô, Û ÂÈ ÈÎ Ì ÚÈÌÓ ÁÈ ÙÔ Î ıâ Ê ÏÔ. Ùfi Ó ÙÚ appleâè ÙËÓ ÁÈ appleôïïô ÂappleÈÎÚ ÙÔ Û appleô Ë fiùè Ë ÈÛfiÙË- Ù ÙˆÓ Ô Ê ÏˆÓ ÂappleÈ ÏÏÂÈ ÂÓÈ Â Ú - ÛÂÈ Î È ÁÈ Ù Ô Ê Ï. Ÿappleˆ ÍÂÎ ı Ú Ë Ã ÚÙ È ÎÚÈÓ ÂÈ Â Ó È Ó ÁÎ Ô Î È ÚÂ- ÏÈÛÙÈÎfi Ó ÓÙÈÌÂÙˆappleÈÛÙÂ Ë ÊÈÛÙ ÌÂÓË Î Ù ÛÙ ÛË, Ì ٠appleâúèûûfiùâú ÎÚÔ ÛÌ - Ù ÓÈÛfiÙËÙ, Ï Ì ÓÔÓÙ ÂÈ ÈÎ Ì ÚÈ- ÌÓ ÁÈ ÙÔ appleô appleï ÙÙÔÓÙ È, ÒÛÙÂ Ó appleôûùëúè ıâ Î È Ó Ó ıìèûùâ Ë ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎ ÙÔ ÛÙ ÛË Î È ı ÛË. ÌÊˆÓ Ì ٠ÚıÚ ÙË Ã ÚÙ, ÔÈ - ÛÈÎÔ ÙÔÌÂ Ì ÚÈÌÓ ÔÚ ÔÓÙ È ÎÔÏÔ ıˆ : ñ ÿûë appleôïèùèî ÓÙÈappleÚÔÛÒapple ÛË ÙˆÓ Ô Ê ÏˆÓ Î È ÂÓı ÚÚ ÓÛË ÙË Û ÌÌÂÙÔ ÙˆÓ Á Ó ÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Î È ÛÙÔÓ ÛÙÈÎfi μ Ô Î ÂÓÔappleÔ ËÛË Â Ó È ÓÂapple ÚÎ ÁÈ ÙÔ ÂÓÈ- Ô ÓfiÌÈÛÌ, Ê ÓÂÚÒÓÂÈ appleˆ appleï ÔÓ ÂÈ Á - ÓÂÈ ÓÙÈÏËappleÙfi fiùè Ë ÂÓÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ò- ÓË ÛÙËÓ ÚÒappleË ÎÙ ÛÙËΠapple Óˆ ÛÂ Ï ıô appleúô appleôı ÛÂÈ. Úˆ ÒÓË fiappleˆ Î ıâ ÏÙÈÛÙË ÔÈÎÔ- ÓÔÌÈÎ ÒÓË ı Û Ó ÛÂÈ Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple - ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÓÈÛfiÙËÙ ÂÓÙfi ÙˆÓ Û - ÓfiÚˆÓ ÙË. fiûô Ì ÏÏÔÓ Û ÌÈ ÚÒappleË fiappleô Î ıâ ˆÚ ÔÚ ÂÈ ÙË ÈÎ ÙË ËÌÔ- ÛÈÔÓÔÌÈÎ appleôïèùèî. ÚÒappleË Ê ÓÂÙ È Ó ÌËÓ ÌappleÔÚÂ Ó ÌÈÌËı ÙÔ ÌÔÓÙ ÏÔ ÂÓÔappleÔ - ËÛË ÙˆÓ Î È Ô ÏfiÁÔ Ú ÛÎÂÙ È Î Ú ˆ ÛÙËÓ Ó Ì ı ÛappleÈÛË ÂÓfi ÔÏÔÎÏËÚˆ- Ì ÓÔ ÌË ÓÈÛÌÔ ÂÓ Û ÛË, appleô Î È - Ùfi ÂÈ ÙÈ Ú Â ÙÔ ÛÙËÓ ÏÏÂÈ Ë ÌÈ Â- ÓÈ Â Úˆapple Î ÎÂÓÙÚÈÎ ÂÍÔ Û. ÚÒappleË appleú appleâè Ó appleúô ˆÚ ÛÂÈ ÌappleÚÔ- ÛÙ Î È ÂÓ Â Ó È appleôïïô ÔÈ ÙÚfiappleÔÈ appleô ÌappleÔ- Ú Ùfi Ó Á ÓÂÈ Î ÙÔÚıˆÙfi. applefi ÙË Ì fi- ̈ Â Ó È Û Ê appleˆ Î appleôèâ Î ÂÚÓ ÛÂÈ ÎÚ ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÂÓ ı ÈÓ Ó appleôù ÙÔ appleú - ÛÈÓÔ Êˆ ÛÂ Ó ÌË ÓÈÛÌfi ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ- Î ÂÓ Û ÛË fiûô Ë ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ appleô- ÏÈÙÈÎ ÔÚ ÂÙ È applefi Ù ÎÚ ÙË-Ì ÏË, Î È - applefi ÙËÓ ÏÏË Ù ÎÚ ÙË-Ì ÏË ı ÓÙÈÛÙ ÎÔ- ÓÙ Ó ÛÙËÓ apple Ú ÔÛË ÙÔ ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ ÙÔ ÂÏ Á Ô ÛÂ Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ÊÔÚ Â- ÍÔ Û ÌÂÙ ÊÚ ÔÓÙ ÙËÓ Î ÓËÛË Ù ˆ appleú ÍË ÂÎ ÒÚËÛË ÙˆÓ Î ÚÈ Ú ÈÎÒÓ ÙÔ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ. Ο κ. Γιώργος Χαραλάμπους είναι οικονομολόγος. ñ ËÌfiÛÈ ÛÌ ÛË ÙË ΔÔappleÈÎ Ú ÁÈ πûfiùëù ÙˆÓ º ÏˆÓ Î È ÌÂÛË (ÂÓÙfi Ô ÂÙÒÓ) ÏÔappleÔ ËÛË ÙÔ Û Â Ô Ú ÛË ñ Ù appleôï ÌËÛË ÙˆÓ ÙÂÚÂÔÙ appleˆó ñ ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÈÛ fióùˆó ıâûìòó Î È Î ÓfiÓˆÓ ÁÈ ÙÔ Î Ù applefiûô Â Ó È Û Ì ÙÔ Ì ÙÈ Ú ÁÈ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ ÙˆÓ Ê ÏˆÓ Î È ÌÂÛË Ó ıâòúëû ÙÔ ñ Îapple  ÛË, ÔÈÓˆÓÈÎ ÂÚ ı Ï Ë, ÀÁÂ Î È ÀappleËÚÂÛ Â, appleô Ï Ì ÓÔ Ó applefi- Ë ÙÈ È ÊÔÚÂÙÈÎ Ó ÁΠÙÔ Î ıâ Ê - ÏÔ Î È Û Â È ÔÓÙ È ÒÛÙÂ Ó apple ÓÙÔ Ó Û Ù. ΔÔ appleâúèâ fiìâóô Î È ÔÈ ÂappleÈ ÈÒÍÂÈ ÙË «Ã ÚÙ ÁÈ ÙËÓ πûfiùëù ÙˆÓ º ψӻ Â Ó È ÂappleÈÙ ÎÙÈÎfi Ó Û ÌappleÂÚÈÏËÊıÔ Ó ÛÙÈ appleúˆ- Ù Ú ÈÎ appleúôùâú ÈfiÙËÙÂ ÙˆÓ ÌˆÓ Î È ÔÈ- ÓÔÙ ÙˆÓ. appleâ ı ÓÔ Ì ΠÏÂÛÌ appleúô ÙÔ ÙÔappleÈÎÔ ÊÔÚ ÙË ÒÚ Ó Û ÛÙÚ Ù - ÙÔ Ó Ì ÙËÓ Â Úˆapple Î appleúˆùô Ô Ï, ÂappleÈ- Ï ÔÓÙ ÔÚÈÛÙÈÎ Ù ÙÔÈÔ Ù appleô ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÓÈÛfiÙËÙÂ, appleô  ٠ÈÚÈ Ô Ó Û appleúôëá- Ì Ó  ڈapple Î ÎÔÈÓˆÓ Â. Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι υποψήφιος δήμαρχος Δημοτικής Συνεργασίας για τη Δερύνεια. Δεκαέξι μέρες εκστρατεία κατά της βίας λόγω φύλου Του ANDREW SCHOFER Η βία ÏfiÁˆ Ê ÏÔ Â Ó È ÌÈ apple - ÁÎfiÛÌÈ apple Ó ËÌ appleô È appleâú- Ó fiïâ ÙÈ ÁÚ ÌÌ ÂıÓÈÎ, Ê - ÏÂÙÈÎ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î È ıúëûîâ ÙÈÎ. ªappleÔÚÂ Ó appleâèïâ Á - Ó ÎÂ Î È ÎÔÚ ÙÛÈ Û Πıâ ÛÙÈÁÌ ÙË ˆ ÙÔ, applefi ÙË ı Ó ÙˆÛË ıëï ÎÒÓ ÂÌ Ú ˆÓ Î È ÂÏÏÈapple appleúfiû ÛË ÛÙËÓ ÂÎapple  ÛË Î È È ÙÚÔÊ Ì ÚÈ Á ÌÔ apple È ÈÒÓ, ÈÌÔÌÈÍ Î È ÙÈ appleôî ÏÔ - ÌÂÓ ÔÏÔÊÔÓ Â ÙÈÌ. ªappleÔÚÂ Ó apple - ÚÂÈ ÙË ÌÔÚÊ ÔÏÔÊÔÓ appleô Û ÂÙ - ÂÙ È Ì appleúô Î, ÂÓ ÔÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Î, È ÛÌÔ ( ÎfiÌË Î È applefi ÙÔÓ Û - ÁÔ) ÛÂÍÔ ÏÈÎ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË Î È Î - ÎÔÌÂÙ Â ÚÈÛË, È Î ÓËÛË appleúôûòappleˆó Ì ÛÎÔapplefi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË apple Ú - Ì ÏËÛË Î È ÂÍÔÛÙÚ ÎÈÛÌfi ÙˆÓ ÚˆÓ. ª ÛÙÈ ÙÚÂÈ Á Ó Î Û fiïô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ı ÁÓˆÚ ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ Î appleôè ÌÔÚÊ ÏfiÁˆ Ê ÏÔ Î Ù ÙË È Ú- ÎÂÈ ÙË ˆ ÙË.  ÌÂÚÈÎ ÒÚ ÙÔ appleôûôûùfi Ùfi ÁÁ ÂÈ ÙÔ 70%. ÌÈ Ò- Ú ÂÓ ÂÍ ÈÚ ٠È, Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ - ÓˆÓ ÙˆÓ ÓˆÌ ÓˆÓ ÔÏÈÙÂÈÒÓ. ÙËÓ - appleúô, fiappleˆ Î È Û fiïô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ë ÂÓ ÓÙ ÔÓ Á Ó ÈÎÒÓ apple ÚÓÂÈ È ÊÔÚ ÌÔÚÊ. È Î Ì ÓÂÙ È applefi ÙË ÌË Ë- ÌÔÛÈÔappleÔÈËÌ ÓË ÂÓ ÔÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Î appleô Ï Ì ÓÂÈ ÒÚ apple Ûˆ applefi ÎÏÂÈÛÙ applefiúùâ ÛappleÈÙÈÒÓ Á Úˆ Ì, Ì ÚÈ ÙËÓ Â- ÌappleÔÚÈÎ ÛÂÍÔ ÏÈÎ ÂÎÌÂÙ ÏÏ ÛË Í - ÓˆÓ Á Ó ÈÎÒÓ appleô Û Ó ËÙ apple Ú - Û ÚÔÓÙ È ÛÙËÓ appleúô applefi ÛÙ - ÎÙÔ È ÎÈÓËÙ appleúôûòappleˆó. º ÙÔ, ÁÈ ÎfiÌ Ì ÊÔÚ ÛËÌ - ÙÔ ÔÙÔ Ì ÙÈ «ÂÎ ÍÈ ª Ú ÎÛÙÚ - ÙÂ Ó ÓÙ ÔÓ ÙË μ fiሠº ÏÔ» appleô Ú ÈÛ ÛÙÈ 25 ÔÂÌ Ú Ô Ì ÙË ÈÂıÓ ª Ú ÁÈ ÙËÓ Í ÏÂÈ Ë ÙË μ Ó ÓÙ ÔÓ ÙˆÓ Ó ÈÎÒÓ Î È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙÈ 10 ÂÎÂÌ Ú Ô Ì ÙË ÈÂıÓ ª - Ú ÓıÚˆapple ÓˆÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ. Ó È ÍÂ- Î ı ÚÔ fiùè Ë ÈÂıÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ appleú appleâè Ó appleúôûê ÚÂÈ appleâúèûûfiùâúô applefi Ïfi- ÁÈ Î È Ó apple ÓÙ ÛÂÈ ÛÙÔ ÙËÌ ÁÈ appleâïâ ı ÚˆÛË ÙˆÓ Á Ó ÈÎÒÓ Î È ÎÔ- ÚÈÙÛÈÒÓ applefi ÙË. Ù Á ÓÂÙ È apple Ûˆ applefi ÎÏÂÈÛÙ applefiúùâ ˆ ËÌfiÛÈ Ù - ÎÙÈÎ ÂÎÊÔ ÈÛÌÔ, Ë ÂÓ ÓÙ ÔÓ Á - Ó ÈÎÒÓ Î È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ËÌÈÒÓÂÈ fiïô Ì, Ó ÚÂ Î È Á Ó ÎÂ. Ú appleâè Ó - ÓÙÈÛÙ ıô Ì ÛÙËÓ ÙÈ̈ÚËÛ appleô appleô- Ï Û Ó Ê ÓÂÈ ÙÔ appleèô È fiëùô Ú ÛÙ ÙÈÌÒÚËÙÔ ÁÈ Ù ÂÁÎÏ Ì Ù ÙÔ Î È Í ÓÂÈ ÙËÓ Â ı ÓË Î È ÙË - ÛÌ ÛË ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙË ÎÔÈÓˆÓ Î È ÙˆÓ Î ÂÚÓ ÛÂˆÓ ÛÙÔ ı Ì Ùfi, Î - ıò Î È ÁÈ Ó ÙÔÓ ÛÔ Ó Î È Ó appleúôˆı ÛÔ Ó appleôùâïâûì ÙÈÎ appleúôáú ÌÌ - Ù appleô Ë ÂÊ ÚÌfi ÔÓÙ È Ì ÂappleÈÙ. Ù ÔÈ ÂÎ ÍÈ Ì ÚÂ Â Ó È ÌÈ ÛÂ- ÌÓ appleâóı ÌÈÛË fiùè Ë Ì ÛË ÙÔ Ê ÏÔ ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó ıâˆúâ Ù È Ó - appleôîïâèûùèîfi Á Ó ÈÎÂ Ô ı Ì. Ó È ÌÈ ÓÙÔÓË appleúfiîïëûë ÁÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Îfi- ÛÌÔ. Ì ÛË ÙÔ Ê ÏÔ ÂÓ Â Ó È appleïò appleúôû ÔÏ ÙˆÓ ÓıÚˆapple ÓˆÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ Î È ÍÈÔappleÚ appleâè : ÂappleË- Ú ÂÈ ÛÌÂÓÒ ÙËÓ Â ËÌÂÚ ÙˆÓ ÎÔÈ- ÓˆÓÈÒÓ Ì. ÎÂÊı Ù ÙÔ ÎfiÛÙÔ appleô Û ÛÛˆ- Ú ÂÙ È ÁÈ ÛËÌ ÓÙÈÎ È ÙÚÈÎ Î È ÓÔ- ÌÈÎ appleëúâû  ˆ appleôù ÏÂÛÌ ÙÚ - Ì ÙÈÛÌÔ Î È Î ÎÔÌÂÙ Â ÚÈÛË., - appleôïôá ÛÙ ÙÔ ÎfiÛÙÔ Ì ÓË apple Ú - ÁˆÁÈÎfiÙËÙ ÂÓfi ÓÔÈÎÔÎ ÚÈÔ Î È ÌÂÈˆÌ ÓÔ ÂÈÛÔ Ì ÙÔ appleô appleëá ÂÈ applefi appleòïâè ÌÂÚÔÎ Ì ÙÔ. ıò appleôïï Á Ó ÎÂ Û Ó ÂÚÁ ÔÓÙ È ÛÙËÓ «ÓÂapple ÛËÌË ÔÈÎÔÓÔÌ» appleô ÏÒ- ÓÙ appleúô fióù ÛÙÈ ÁÔÚ ÂÚÁ Ô- ÓÙ È Û Ûapple ÙÈ, Ùfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ Â Ó È Û - Ó ÎÚ ÌÌ ÓÔ. Ù Ë ËÌÈ ÌÂÙ È- ÂÙ È ÛÙËÓ applefiïôèappleë ÎÔÈÓˆÓ, Î - ıò ÔÈ ÈÎ ÛÙÈÎ appleëúâû Â, ÔÈ appleë- ÚÂÛ Â ÁÂ Î È ÛÊ ÏÂÈ Â Ó È appleèâ- ÛÌ ÓÂ. Ú applefi ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi applefióô Î È Û ÓÔ, Ë Ì ÛË ÙÔ Ê ÏÔ, - ÂÈ ÌÈ ÛÂÈÚ applefi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Û Ó appleâèâ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Âapple appleâ Ô, fiappleˆ appleúô- Î ıôúèûì ÓÂ Í Ó ÂappleÂÓ ÛÂÈ Î È ÌÂÈ- ˆÌ ÓË ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË ÛÙÔ ıâûìô Î appleôè ÒÚ. ÌÈ ÒÚ Ì ÚÔ ÙÔ ÎfiÛÌÔ ÂÓ ÂÍ ÈÚÂ Ù È applefi Ùfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ. ÙÈ ÓˆÌ Ó ÔÏÈÙ Â, ÌfiÓÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ applefi ÙË ÂÓ ÓÙ ÔÓ Á Ó ÈÎÒÓ ÍÂappleÂÚ- Ó Ù 5,8 ÂÎ Ù. ÔÏ ÚÈ ÁÈ appleëúâû  ÁÂ Î È appleòïâè apple Ú ÁˆÁÈÎfiÙË- Ù. ÌÂÚÈÎ ÓÈÎfi ÓfiÌÔ ÁÈ ÙË μ ÂÓ ÓÙ ÔÓ ÙˆÓ Ó ÈÎÒÓ, Ô ÔappleÔ Ô ÂÈ ÂÓ Ó ÌÒÛÂÈ ÙÈ appleúôûapple ıâèâ ÁÈ ÈÂ- Ú ÓËÛË Î È ˆÍË Ù ÙÔÈˆÓ ÂÁÎÏËÌ - ÙˆÓ, appleôïôá ÂÙ È fiùè ÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓÔ- Ì ÛÂÈ appleâúèûûfiùâú applefi 16 ÂÎ Ù. Ô- Ï ÚÈ applefi ÙËÓ ÈÔı ÙËÛ ÙÔ ÙÔ È ÓˆÌ Ó ÔÏÈÙ  ÈÚÂÙ - Ô Ó ÙËÓ ÂÚÁ Û ÙˆÓ ÎÙÈ ÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ appleúô appleô ÂÚÁ ÔÓÙ È ÁÈ ÂÍ - ÏÂÈ Ë ÙË ÏfiÁˆ Ê ÏÔ. Ù ÔÈ ÂÎ ÍÈ Ì Ú appleúôûê ÚÔ Ó ÌÈ Â Î È- Ú ÁÈ Ó Ó ˆÛË ÙË ÛÌ ÛË ÁÈ ÂÏ ı ÚˆÛË ÙˆÓ Á Ó ÈÎÒÓ Î È ÙˆÓ ÎÔ- ÚÈÙÛÈÒÓ applefi ÙÔÓ ÂÊÈ ÏÙË ÙË,  - ÙÂ Ë Î ÎÔappleÔ ËÛË Û Ì ÓÂÈ ÛÙÔ Ûapple - ÙÈ, apple Ûˆ applefi ÎÏÂÈÛÙ applefiúùâ,  Ù ÛÙ ÓÔÈÎÙ appleâ ÓÔappleÏˆÓ Û ÁÎÚÔ ÛˆÓ. Ÿappleˆ ÛËÌ ˆÛ appleúfiûê Ù Ë appleô Ú- Áfi ͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã Ï Ú Ï ÓÙÔÓ, «ÂappleÂÓ ÔÓÙ ÛÙËÓ appleúôôappleùèî ÙˆÓ Á - Ó ÈÎÒÓ Î È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÙÔ ÎfiÛÌÔ Â - Ó È Ó applefi ÙÔ appleèô Û ÁÔ ÚÔ ÙÚfiappleÔ Ó ÂappleÈÙ ıâ apple ÁÎfiÛÌÈ ÔÈÎÔ- ÓÔÌÈÎ appleúfiô Ô, appleôïèùèî ÛÙ ıâúfiùëù Î È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Â ËÌÂÚ ÁÈ Á Ó ÎÂ Î È Ó Ú Û fiïô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ». Ο κ. Andrew Schofer είναι Επιτετραμμένος των ΗΠΑ στην Κύπρο

15 Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Και γαία πυρί μιχθήτω; Του ΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΔΗ «...Και είναι για λύπηση όσοι παίρνουν τις επιθυμίες τους για αντικειμενική πραγματικότητα... ή που έχουν την παιδική α- φέλεια να ανάγουν την ανυπομονησία τους σε θεωρητικό ε- πιχείρημα» ΛΕΝΙΝ Ε υγενής Î È ıâìèù Ë ÊÈÏÔ ÔÍ ÙÔ ÚÔ ÚÔ ÃÚÈÛÙfi- ÊÈ Ó Û Ó ÛÂÈ ÙÔ fióôì ÙÔ Ì ÙË Ï ÛË ÙÔ appleúè - ÎÔ, Ì ÙËÓ appleâïâ ı ÚˆÛË Âapple Ó ÓˆÛË fiappleˆ Ô ÈÔ Ï ÂÈ ÙË apple ÙÚ Ì. ŸÌˆ, ÈfiÏÔ Â ÁÂÓ Î È Î ıfiïô ıâìèù ÂÓ Â Ó È Ë appleúfiıâû ÙÔ Ó ÂappleÈ ÏÂÈ ÌÈ Ï ÛË ÙËÓ Ô- appleô Ô Ï fi ÂÓ ÂappleÈı ÌÂ Î È ÂÓ ÂÁÎÚ ÓÂÈ. ªappleÔÚÂ Ô ÚfiÂ- ÚÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ Ó appleúôîú ÓÂÈ Û Ó ÛˆÛÙ Ó applefiêâ ÎÙË - applefi ÙÈ appleâúèûù ÛÂÈ ÙË Ï ÛË appleô È appleú ÁÌ Ù ÂÙ È, ÏÏ ÂÓ ÂÈ Î Ó Ó ÈÎ ˆÌ Ó ÂappleÈ ÏÂÈ ÛÙÔÓ Ï fi ÙËÓ appleúôûˆappleèî ÙÔ ÂÎÙ ÌËÛË. ÚÔapple ÓÙfi, ÂÓ ÂÈ ÈÎ ˆÌ Ó ÊÔÚÙÒÛÂÈ ÛÙÈ ÂapplefiÌÂÓ ÁÂÓÈ ÙÈ Û Ó appleâèâ ÙË ÈÎ ÙÔ Ó appleôìô- ÓËÛ. Ë, appleúèó 200 ÚfiÓÈ, Ô ƒ Á ºÂÚ Ô ÙfiÓÈ Â: «ªÈ ÁÂÓ appleúfiûˆapple ÂÓ ËÌappleÔÚÔ Ó Ó Î ı appleôù ÍÔ Ó ÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙˆÓ Ù appleúfiûˆapple fiappleô ı ÏÔ Ó ÁÂÓÓËı Î ÙfiappleÈÓ ÙÔ». ÿûˆ ÓÙÈÙ ÍÂÈ Î appleôèô appleˆ ÂÓ Â Ó È Ô Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ appleô ı appleôê Û ÛÂÈ, ÂÊfiÛÔÓ Ë fiappleôè Ï ÛË Û ÌʈÓËı ı ÙÂı ÂÓÒappleÈÔÓ ÙÔ Ï Ô, Ô ÔappleÔ Ô ı ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÏfiÁÔ. ˆÛÙ. øûùfiûô, Ë ÌÔÚÊ Ï ÛË appleô Û ËÙÂ Ù È Î È appleúôâùôèì ÂÙ È Â Ó È ÁÓˆÛÙ Î È Â ÎÔÏ ÌappleÔÚÂ Ó ÙËÓ ËÏ Ê ÛÂÈ Î ÓÂ. º ÓÙ ÛÙ ÙÂ, ÏÔÈapplefiÓ, ÔÓÙ Î Ù ÓÔ Ó ÙÈ ÈÂıÓ ÓÙÈ- Ú ÛÂÈ ÛÙÔ «Ÿ È» ÙÔ 2004, ÙÈ Ô ÌÂ Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple ÛÔ ÌÂ, ÔÈ ÏÏËÓÔÎ appleúèôè, Ó appleôúú Ô Ì (appleô Â Ó È ÈÔ fiùè ı appleôúú Ô ÌÂ) ÁÈ Â ÙÂÚË ÊÔÚ Ó Û ÈÔ Ï ÛË, ÙÔ ÔappleÔ Ô Ù ÙË ÊÔÚ È ÌÔÚÊÒıËÎÂ Î È Ì ÙË Û ÌÌÂÙÔ ÙÔ ÂÎappleÚfiÛˆappleÔ Ì! appleôúú Ô ÌÂ, ËÏ, ÙË Ï ÛË appleô «Â- Ì» Û ÌÊˆÓ Û ÌÂ Î È appleúôùâ Ó ÌÂ! º ÓÙ Û٠٠applefiûô Â- Î È ÛÙÈÎ ı ÙÂı ÙÔ ÏËÌÌ ÂÓÒappleÈÔÓ ÙÔ Ï Ô. Ú ˆ, Ê - ÓÙ Û٠٠ÙÈ Û Ó appleâèâ Ù ÙË applefiúúè Ë. ΔÔ ı Ì, ÏÔÈapplefiÓ, ÂÓ Â Ó È Ó Ô ËÁËıÔ Ì ÛÙÔ ËÌÔ - ÊÈÛÌ Î È Ó appleôúú Ô Ì ÙË Ï ÛË, ÏÏ Ó appleôê ÁÔ Ì ÙÔÓ Î Ó ÓÔ ÙË ÈÂıÓÔ appleôìfióˆûë Î È ÙË ÔÚÈÛÙÈÎ appleâ- ÓÔ ÔappleÔ ËÛË ÙË Î ÙÔ ÈÎ ΔÔ ÚÎ. È ˆÚ Ó ÛÙËÚ - Ô Ì ÙÈ ÂÏapple Â Ì ÛÙËÓ ÎfiÚÂÛÙË Ô ÏÈÌ ÙË ΔÔ ÚÎ. ÙË Ó Ê ÛË ÙˆÓ È appleú ÁÌ Ù ÛÂˆÓ Ô Úfi ÚÔ ÃÚÈ- ÛÙfiÊÈ Û Ó ÂÈ Ó ÂÈÚ ÂÙ È ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì ı Ì ˆÛ Ó Ó appleúfiîâèù È ÁÈ appleúôûˆappleèîfi, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Îfi ÙÔ ÙËÌ. appleôïè- ÙÈÎ ËÁÂÛ apple Ú Ì ÓÂÈ ÓÂÓËÌ ÚˆÙË... ÁÈ Ó ÌË È ÚÚ ÛÂÈ Ë ÂÓËÌ ÚˆÛË! È Ô Ï fi ÁÓÔ ÙÈ ÙÂÎÙ ÓÂÙ È ÛÙÈ Û ÓÔÌÈ- Ï Â, ÙÈ appleô  ٠ΠÌÂ Î È ÙÈ Â Ì ÛÙ appleúfiı ÌÔÈ Ó appleô  ÙÔ ÌÂ. Ÿ,ÙÈ ÁÓˆÚ ÂÈ Â Ó È applefi ËÏÒÛÂÈ ÙÔ Î. Ù Ô ÓÂÚ, Ô ÔappleÔ Ô ÊÚÔÓÙ ÂÈ Ó ÎÏÂÈ ÒÛÂÈ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÂÌapple ÒÛÂÈ ÛÙÔ Èı ÁÂÓÂ Î È ÛÙË ÈÂıÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ ÙÈ Û ÁÎÏ ÛÂÈ appleô «ÂappleÈ- Ù ıëî Ó», ÛÙÈ applefi ÙËÓ Î ıô ÁËÛ ÙÔ Û ÓÔÌÈÏ Â! ÈÚ Ûıˆ ÂÓ apple Úfi ˆ, Î Ó appleè ÂÓ ÌÈÏ ÁÈ ÙËÓ Ú appleô ÂÍ Ú È-  appleâ ÙÈ Û ÓÔÌÈÏ Â, fiùè... «nothing is agreed until everything is agreed!». Ÿ,ÙÈ ÂÍ Ïı ÚÎÔ Ô fióùˆó, ÎÏÂÈ ÒıËÎÂ! appleâ- ÚÈÔÚÈÛÙÒ ÌfiÓÔ Û Ó apple Ú ÂÈÁÌ, appleôï Ùˆ ÂÓ ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ ÈÂÍfi Ô ÛÙÔ ÔappleÔ Ô Ì Ô ÁËÛÂ Ô Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ : ÛÙËÓ ÂÎ appleâúèùúôapple appleúôâ Ú. ΔËÓ appleúfiù ÛË ÁÈ ÂÎ appleâúèùúôapple appleúô- Â Ú apple ÏÂ Ô ÈÔ, Ì Ì ÙËÓ appleúfiù ÛË ÁÈ ÛÙ ıìèûì - ÓË/ È ÛÙ ÚÔ ÌÂÓË ÊÔ. ÙÔ ÚÎÈÎ appleïâ Ú ÙËÎÂ Î È ÎÏ ˆÛ ÙËÓ appleúòùë Î È apple Ú ÂÈ ÙË Â ÙÂÚË! Ó Ó fiìˆ Â/Î ÎfiÌÌ, ÂÎÙfi ÙÔ, ÂÓ ÙË ÙËÎÂ Î È fiïâ ÔÈ Ë- ÌÔÛÎÔapple ÛÂÈ Î Ù ÂÈÍ Ó fiùè Ë ÌÂÁ ÏË appleïâèô ËÊ ÙÔ Ï Ô, ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Î È ÛËÌ ÓÙÈÎ ÌÂÚ Ôapple ÒÓ ÙÔ, ÙËÓ appleôúú appleùâè, Î ıò appleôúú appleùâè Û ÓÔÏÈÎ Î È Î ıâ Ï ÛË appleô ı appleâúèï Ì ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎ appleâúèùúôapple appleúôâ Ú! ÏÏ Ô Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ ÂappleÈÌ ÓÂÈ ÛÙËÓ appleô ÙÔ... È apple Ú Ì ÓÂÈ Ó apple ÓÙËÙÔ ÙÔ appleïfi ÂÚÒÙËÌ appleúô ÙÔÓ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ, ÏÏ Î È appleúô fiïô ÙÔ Û ÓÙÂÏÂÛÙ ÙˆÓ Û - ÓÔÌÈÏÈÒÓ: È Ù ÂappleÈÌ ÓÔ Ó Ó È appleú ÁÌ Ù ÔÓÙ È ÌÈ Ï ÛË ÂÎ appleúôôèì Ô appleôúúèappleù ; ÂÏappleÈÛÙÔ Ó fiùè ÙËÓ ÎÚ ÛÈÌË Ò- Ú ı apple ÚÍÂÈ appleôùâïâûì ÙÈÎfi ÂÎ È ÛÌfi ÙÔ Ï Ô, fiùè ÂÓ ı ÙÔ Ê ÛÔ Ó appleâúèıòúè ÁÈ ÚÓËÙÈÎ ÙÔappleÔıÂÙ ÛÂÈ ; È Î Ï, ÔÈ ÙÚ ÙÔÈ appleèı ÓfiÓ Î È Ó appleôïôá Ô Ó ÛÂ Ó Â ÙÂÚÔ «Ÿ È» ÙˆÓ ÏÏËÓÔÎ appleú ˆÓ, Ì ÙÈ appleèı ÓÔÏÔÁÔ ÌÂÓÂ Û Ó appleâèâ. Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ, fiìˆ ; appleïò ÂÌÌ ÓÂÈ appleâèûì ÙÈÎ ÛÙÈ appleúôûˆappleèî ÙÔ ÂappleÈÏÔÁ... Î È Á apple Ú ÌÈ ı Ùˆ; Το όνειρο, που βουλιάζει. Υ ποτιμά ÙË ÓÔËÌÔÛ ÓË Ì Î È appleúôû ÏÏÂÈ ÙË ÏÔÁÈÎ Ì Ô Ú ÈÂapple ÛÎÔappleÔ ÃÚ ÛfiÛÙÔÌÔ Î - ıâ ÊÔÚ appleô ÂÌÊ Ó ÂÙ È applefi ÙÔÓ Ì ˆÓ ˆ Ô ÎÚÈÙ ÙˆÓ apple ÓÙˆÓ Î È apple Ú ÂÈ Ì ı Ì Ù Ë- ÌÔÎÚ Ù. Ó ÛÙ Ï ıâè appleèûùâ ÂÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Î - ÓÔ appleô ÔÍ ÂÈ, Î È Û ÂÙ È ÙÈ Í Â appleô appleúâû  ÂÈ Ë ıúëûîâ appleô Ù ıëîâ Ó appleëúâù ÛÂÈ, ÙfiÙ ÛÙËÓ Î Ï ÙÂÚË appleâú appleùˆûë ı Ó Ì Ó ÌÂ Ó Â Ó È ÏÈÁfi- ÙÂÚÔ appleúôîïëùèîfi. appleúôî Ï appleùë apple Ú Ì Û ÙÔ ÛÙË È ÈÎ Û ÁÈ ÙËÓ Ó ÂÈÍË Ó Ô ªËÙÚÔappleÔÏ ÙË ÂÚ ÓÂÈ Î È Ì ÏÈÛÙ Î Ù ÙÚfiappleÔ appleô  ÓÂÈ appleâúè- ÊÚfiÓËÛË ÙË Ô ÏËÛË ÙÔ Ï - Ô, Â Ó È ÎfiÌË Ì applefi ÂÈÍË ÙË ÛÙÚÂ Ï ÓÙ ÏË Ë appleô ÂÈ ÁÈ ÙË ËÌÔÎÚ Ù. ΔÔ Â ÌËÏfi appleô- ÛÔÛÙfi Û ÌÌÂÙÔ ÙÔ Ï Ô ÙË ÂÚ ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ È ÈÎ Û Û ÓÈÛÙ ÌÔÌÊ Â- Ó ÓÙ ÔÓ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË πâú Ú ÁÈ ÙÔÓ ÓÙÈ Ë- ÌÔÎÚ ÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ appleô Î ıfiúèûâ ÁÈ ÙËÓ appleï ÚˆÛË ÙÔ ÌËÙÚÔappleÔÏÈÙÈÎÔ ıúfióô. ŸÏ Ù Â Ó È appleú - ÍÂÈ appleô appleï ÙÙÔ Ó ÙÔ Î ÚÔ ÙË ÎÎÏËÛ, appleô- ÛÎ appleùô Ó ÙË Û ÛË ÙË Ì ÙÔÓ Ï fi Î È ÛÊ ÏÒ Â- appleèùâ ÓÔ Ó ÙËÓ apple Í ˆÛË ÙˆÓ appleôïèùòó Ó ÓÙÈ ÙË È- ÔÈÎÔ Û ÎÎÏËÛ. Ú ÎÙ ÚÈÛÙÔ ÙÚfiappleÔ Ì ÙÔÓ ÔappleÔ Ô Ô ÃÚ - ÛfiÛÙÔÌÔ μ Ó ÚÚÈ ıëîâ ÛÙÔÓ Ú ÈÂappleÈÛÎÔappleÈÎfi ıúfióô, ÌÂÙÂÚ fiìâóô ÌË ÓÔÚÚ Ê Â ÁÈ Ó ÂÎ- Ì È ÛÂÈ ÙÔ «ÍÈÔ», ÙÔÓ Î ıèûùô Ó Ó ÍÈÔ ÛÙË Û - Ó ËÛË fiûˆó appleèûùâ Ô Ó fiùè Ó appleóâ Ì ÙÈÎfi apple - Ù Ú ı appleú appleâè Ó Â Ó È applefi ÂÈÁÌ Û Ì ÙfiÙËÙ ÏfiÁÔ Î È appleú ͈Ó, ÊÔÚ ÛÂÌÓfiÙËÙ Î È appleú Ù ÓË ÙË Ï ıâè. Δ appleôù applefi fiï Ù ÂÓ Â Ó È Ô Â- appleèîâê Ï ÙË ÎÎÏËÛ Ì ÎÈ Ì Û Á ˆÚ - ÛÂÈ. ÎÂÓfi appleóâ Ì ÙÈÎfi ÏfiÁÔ, Ë ı ÚÔÛÙÔÌ, Ù È ÛÙÈÎ ÙËÏÂÎËÚ ÁÌ Ù Î È Ô Ù Ú ÈÛÌfi Â Ó È ΑΡΑΔΕΣ Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο από άμβωνος κριτής Σε μία κοινωνία γεμάτη αδιέξοδα ο λόγος του Αρχιεπισκόπου θα έπρεπε να είναι βάλσαμο και όχι δηλητήριο ÚÂÛÙ ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ ÏÈÎÔ ÙÔ Î È Û fiûô - Ó ÙÔ Ó Ó Ù È ÎÚ ÓÔ Ó Î Ùˆ applefi ÙÔÓ Â Ôapple ÙÚȈÙÈÎfi Ì Ó ÙÔ. Ù Ò, ÎÎÏËÛ ÂÓ Â - Ó È ÌfiÓÔÓ Ô Ú ÈÂapple ÛÎÔappleÔ. ÛÙ Ò, fiìˆ ÔÈ - applefiïôèappleôè Û ÓÔ ÈÎÔ, Ì ÙË ÛȈapple ÙÔ, ÂappleÈÙÚ appleô Ó ÛÙÔÓ ª Î ÚÈfiÙ ÙÔ Ó È Û ÚÂÈ ÙËÓ ÎÎÏËÛ ÛÙÔ Û ÓÔÏfi ÙË.  ÌÈ ÎÔÈÓˆÓ ÁÂÌ ÙË È ÍÔ Î È Ì ÏÈÛÙ Û ÌÈ ÙfiÛÔ ÛÎÔÏË appleâú Ô Ô, Ô ÏfiÁÔ Î È ÔÈ appleú ÍÂÈ ÂÓfi appleúôî ıëì ÓÔ ÂÓ ı appleúâappleâ Ó Â Ó È ËÏË- Ù ÚÈÔ ÓÙÈapple Ú ıâûë ÏÏ Ó Â - Ó È ÏÛ ÌÔ ÛÙÈ ÙˆÓ ÓıÚÒappleˆÓ. È Â Ò ÎÚÈ Ò ÂÓÙÔapple Ô Ì ÙÈ ÙÂÚ ÛÙÈ  ı ÓÂ ÙˆÓ Û ÓÔ ÈÎÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ı appleú appleâè ÂappleÈÙ ÏÔ Ó Ó Â ÍÔ Ó ÙfiÓ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙË ÎÎÏËÛ, Ó ÛÙÚ ÊÔ Ó appleúô ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ Î È Ó appleïòûô Ó ÙÔ ÚÈ Û Â- ΠÓÔ appleô Ô Ó Ó ÁÎË. Ó È Ï ıâè fiùè ÚÎÂÙÔ applefi ÙÔ ÙÔ Î ÓÔ Ó È ÎÚÈ- ÙÈÎ Â Ò Î È ÚfiÓÈ, appleúôûê ÚÔÓÙ ÛÙÔÚÁ, Ô - ıâè, Á appleë Î È ÈÎ ÛÙ ÚÈÍË ÛÙÔ appleâúèêúôóë- Ì ÓÔ Î È ÙÔ Ó ÙÔ. ŸÏÔ ÙÔ ÙÔ ÈÂ- Ú Ú Â Î È ÙÔ ÏÔÈappleÔ ÈÂÚˆÌ ÓÔ, appleô ÙÈÌÔ Ó ÙÔ Û Ì ÙÔ, ÙÔ Û fiì ÛÙÂ Î È ÙÔ ÙÈÌÔ ÌÂ. ª Î ÚÈ Ó ÌappleÔÚÔ Û ÌÂ Ó Â Ì ÛÙ appleâú Ê ÓÔÈ Î È ÁÈ ÙÔÓ Ú ÈÂapple ÛÎÔapplefi Ì. ŸÛÔ ËÏ Ó ËΠÛÙ Ì ÙÈ Î È ÛÙË Û Ó ËÛË fiïˆó Ì fiù Ó - Ï ٠ÍË ÛÙÔ ÌÂÁ ÏÔ Ê ÁÔapplefiÙÈ appleô ÛÙËÛ Ó ÔÈ apple - ÚÈÍ ÙÔ appleúôî Ùfi Ô ÙÔ, ÙfiÛÔ ÌËÏ apple ÊÙÂÈ Î - ıâ ÊÔÚ appleô ÂappleÈÌ ÓÂÈ Ó Û ÌappleÂÚÈÊ ÚÂÙ È Ì Ùfi ÙÔÓ ÂÙÛÈıÂÏÈÎfi Î È Á ÚÌappleÔ ÙÚfiappleÔ, Ì ÙÔÓ ÔappleÔ Ô, Âapple Ó Ï Ì ÓÔ ÌÂ,  ÓÂÈ Ó appleôùèì ÙË ÓÔËÌÔÛ ÓË Ì Î È Ó appleúôû ÏÏÂÈ ÙË ÏÔÁÈÎ Ì. Σχολιάστε στο A.P. Η ώρα του Κίκη Κ άθε ÓıÚˆappleÔ Î È ÔÚÁ - ÓÈÛÌfi apple Ú Ô Ó ÛÙÈÁÌ appleô Î ÏÔ ÓÙ È Ó apple ÚÔ Ó ÁÂÓÓ Â appleôê ÛÂÈ. È ÂappleÂÈ ÛÙ Ò ÂÏ ÈÛÙ appleú ÁÌ Ù Â - Ó È Â ÎÔÏ ÛÙË ˆ, Ù Ô Ó ÎfiÛÙÔ. Ù appleúôûˆappleèîfi (ÙÔ ÏÈ- ÁfiÙÂÚÔ Ûˆ ),  Ù ËıÈÎfi apple - Ó ÓÙÈ ÛÂ Í Â, Ú Î È È Â,  Ù ÎfiÛÙÔ appleô ÊÔÚ appleúfiûˆapple Î È Î Ù ÛÙ ÛÂÈ appleô apple Ú- Ô Ó Á Úˆ. ÙÈ appleâúèûù ÛÂÈ - Ù, Ë Î Ù ÛÙ ÛË ÌÔÈ ÂÈ Û - Ó ıˆ Ì ÓË applefi fiïâ ÙÈ appleïâ Ú. Ùfi fiìˆ Â Ó È ÌÈ Â ÛıËÛË. ÈfiÙÈ apple ÓÙ ı - apple Ú ÂÈ Ë Á ÚÈ ÛÙËÓ ÔappleÔ ı appleú appleâè ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ Ó ÌappleÔ- ÚÂ Ó ÍÈÔÏÔÁ ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ ÛÙË Ì Î È ÙËÓ ÏÏË appleâú appleùˆ- ÛË. È Ì Î Ù Ê ÚÂÈ Ó ÙÈ ÈÂÚ Ú ÛÂÈ ÛˆÛÙ, ÙfiÙÂ Ì - ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌ ÛÙˆ ı Â Û È ÓÈ- ÎËÙ. Â Û È ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ - Û Ô Ì ÙË Û Ó ËÛ ÛÔ. ÙËÓ appleôïèùèî, appleô ÏÔÈ Ô- ÚÂ Ù È fi È Ó ÙÈ ÌÂ Ì Ó Î È Â ÎÔÏ Ù ÙÂÏ ٠ÚfiÓÈ, Ù ÈÏ ÌÌ Ù Ù Â Ó È ÙÈ - ÛÎÔÏfiÙÂÚ. Àapple Ú Ô Ó ÔÈ ÒÚ Â- ΠӠappleô applefi appleôïèùèî appleô- Ê ÛÂÈ ı ÎÚÈı ÙÔ Ì ÏÏÔÓ ÌÈ ÒÚ Î È ÂÓfi Ï Ô. È Û appleúô- ÛˆappleÈÎfi Âapple appleâ Ô ı ÎÚÈı ÙÔ appleò ı ÁÚ ÊÙ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ ÙÔ fi- ÓÔÌ ÂÓfi appleôïèùèîô. Œ Ô Ì appleâè apple Ú appleôïï Ù ÙÂÏ ٠ÚfiÓÈ, ÔÈ Ï ÁÔÈ appleô - applefi ÙËÓ Ú appleúôûapple ı Û ÌÂ Ó appleúôî Ï ÛÔ Ì Ì fiïô ÙÔ - Ó ÙÔ «ÂÈÚËÓÈÎÔ» ÙÚfiappleÔ ÙË Ï Ë Î appleôèˆó ÂÏ ÈÛÙˆÓ Ì - ÙÚˆÓ appleô ı apple ÙÚÂapple Ó ÙËÓ ÔÈ- ÎÔÓÔÌ Ì applefi ÙÔ Ó ÚÂı ÌfiÏÈ appleúô ÙË Ó ÁÎË È ÛˆÛË Î È ÌË ÓÈÛÌÒÓ ÛÙ ÚÈÍË. Ó - ÁÓˆÚ Ì fiìˆ apple ÓÙ ÙËÓ - ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ. ŸÙÈ ËÙÔ Û Ì applefi ÙÔ Ó ÓÙÈÛÙÚ Ù Ù ÙÔÓ Â Ùfi Î È Ù appleèûùâ ˆ ÙÔ fiûô Ô ÙÔappleÈÎ Î È Ó ÂÌ appleèûùâ Ô Ì fiùè Ù Â - Ó È. ËÙÔ Û Ì ÌÈ ÙÂÚ ÛÙÈ - apple Ú ÛË, appleô ÁÈ Ó Ó ÁÓ ÛÈÔ ÚÈÛÙÂÚfi Û Ì ÈÓÂ È ÂÔÏÔÁÈÎ appleúô ÔÛ. Á ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ ÙÔ ÛÙˆ appleúôûˆúèó ÌÈ ÚÈÛÙÂ- Ú «Î ËÏË». Ê ÈÚ ÛÂÈ ˆ- ÊÂÏ Ì Ù fiûô apple Ú ÏÔÁ Î È Ó Ù Ó applefi ÂÚÁ ÔÌ ÓÔ, Ó Î - ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ Â ÛÙÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ apple ÚÔ, Ó ÔËı ÛÂÈ ÙÈ ÌÈ- ÎÚÔÌÂÛ Â ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Ó appleúôî Ï ÛÔ Ó Ó appleù ÍË. - Ú ˆ, Ó ÏÂÈ ÛÙÔ Ì Ïfi ÙÔ ÙËÓ appleèı ÓfiÙËÙ Ó ÎÚ ÙÔ Ó ÚÂ- ÔÎÔapple ÛÂÈ, ÁÈ Ó ÌappleÔÚ ÛÂÈ Ó ÛÎÂÊı ÙÔ appleò Ùfi ÙÔ ÂÓ Â- fiìâóô ÌappleÔÚÂ Ó appleôùú appleâ. ΔÔ ÁÈ Ù ÙÔ ËÙÔ Û ÌÂ Ó Î - ÓÂÈ Ù ÙËÓ ÙÔı Û, Á ÓÂÙ È ÛÙ Ò appleôï ÂÌÊ Ó fiûô appleâúó Ô Î ÈÚfi. È ÎÚÈ Ò Â- Ò Â Ó È appleô Ìapple ÓÂÈ Ë Á ÚÈ Î È Ë ÏÏË ÙË appleïâ Ú. ŸappleÔ Ú ÛÎÔÓÙ È Ë appleòïâè ÙË Â- Του ΜΙΧΑΛΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ıóèî Î ÚÈ Ú, ÙÔ Ó Ú - ÛÎÂÙ È Ë ÒÚ applefi Í ÓË ÎË Â- ÌÔÓ, ÙÔ Ó ÌÂÈÒÓÔÓÙ È appleú Á- Ì ÙÈÎ ÌÈÛıÔ ÓÙ Ó appleâúèôú - ÔÓÙ È appleï appleúôófiìè, ÙÔ Ó Ê ÁÂÈ ÎfiÛÌÔ applefi ÙÔÓ ËÌfiÛÈÔ Î È ËÌÈ ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ, ÙÔ Ó Ì - ıô ÌÂ Ó Ô Ì ÌÂ È ÊÈÔ Â ÎÙ ÓÂÚÁ ( Î È apple Óˆ ÓıÚÒappleÔ ), ÙÔ Ó ÌappleÔ - Ì Û apple Ú ÙÂÙ Ì ÓË ÊÂÛË. Â Ó È Ô appleúèô appleôï ÙË Ì - ÂÚÔ Î È ÛÎ ıúˆapplefi ÛÙËÓ Î - ıëìâúèófiùëù ÙÔ, fiappleˆ ÎÚÈ Ò Â Ó È Î È Ô ÏÏ ÙË, Ô πù Ïfi, Ô πûapple Ófi Û ÌÂÚ. ÈÓ Ó ÂÈ ÛÙÈ Ì ÚÂ Ì Ë ÚÈÛÙÂÚ ÛÙËÓ appleúô Ó Á ÓÂÈ ÌÈ ÚÈÛÙÂÚ «apple È ÔÎÙfiÓÔ» ÙˆÓ fiûˆó È - Ù ÓÂÙ È fiùè ÂÎappleÚÔÛˆappleÂ Î È appleúôûù Ù ÂÈ. Ú ˆ ÙˆÓ ÂÚÁ - ÔÌ ÓˆÓ. Ù Ù ÛÛÂÚ Û Â fió ÚfiÓÈ appleô apple Ú Û Ó applefi ÙËÓ ÂÎÏÔÁ ÙÔ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ ÛÙËÓ appleúôâ Ú, Ë appleúôûù Û ÙÔ ÚÈÛÙÂÚÔ «appleúôê Ï» Î È Ë Â ÛıËÛË ÙË È Ê Ï ÍË ÙÔ ÎfiÌÌ ÙÔ - apple ÚÍÂ Ë appleúòùë appleúôùâú ÈfiÙËÙ. È Î. ÃÚÈÛÙfiÊÈ Î È Ù Ú ÎË, appleô ÎÏ ıëî Ó Ó Ï Ô Ó appleô- Ê ÛÂÈ, ÂÓ Î Ó Ó Ù appleôù, ÂÏapple ÔÓÙ ÛÂ Ó ı Ì appleô ı Ì Á  applefi ÙËÓ Î ÙËÊfiÚ. ΔÔ ÈÔ ÙÔ ÂÓ ıâïâ Î Ó Ó ÛÎÂÊÙ ÂÓ Â fiìâó Ì ÙÚ appleô ı Î Ù ÚÚ ÎˆÓ Ó ÙËÓ ÂÈ- ÎfiÓ ÙÔ. ÌÂÚ, ÛÙÔ appleë ÏÈÔ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ Ú ÛÎÂÙ È ÌÂÓ Ó ÏÏÔ ÓıÚˆappleÔ, ÏÏ Ô Î appleâ- Ù ÓÈÔ, ÔÈ ÍÈˆÌ ÙÈÎÔ Î È ÙÔ appleï ÚˆÌ Â Ó È ÎÚÈ Ò ÔÈ ÈÔÈ. ΔÔÓ Î. Ì ÂÓ ÙÔÓ ÁÓˆÚ - ˆ appleúôûˆappleèî, Ó ÁÓˆÚ ˆ fi- ̈ fiùè ÛÙËÓ appleôúâ ÂÈÍ appleˆ ÌappleÔÚÂ Ó Ï ÂÈ appleôê ÛÂÈ ÛÎÔÏÂ.  ÓÂÈ Û ÌÂÚ Ó - ÓÙÈÏ Ì ÓÂÙ È ÙËÓ Î Ù ÛÙ ÛË, Î ÙÈ appleô Â Ó È Ë ÌÈ appleúfiô Ô. Ì È ÈÔ fiùè Î È ÛÙÔ Ú ÈÛ Ó appleï ÔÓ Ó ÌÂÙÚÔ Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ ÓÙÈÏ ÎÒÓ Ì ÙÚˆÓ applefi ÙË ÌÈ, ÛÂ Û ÛË Ì ÙÔ appleèı Ófi ÎfiÛÙÔ ÓÙ ÍË ÛÙÔÓ ÌË ÓÈ- ÛÌfi. È ÙÔ ÈÛÔ ÁÈÔ Â Ó È appleúô- Ê Ó fiùè ı Â Ó È ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ appleèô ÚÓËÙÈÎfi ÛÙË Â ÙÂÚË appleâú - appleùˆûë. È ÙÔÓ Úfi ÚÔ, appleè- ÛÙ ˆ fiùè appleï appleúôùèì Ó ÌËÓ Ù ÛÎ ÊÙÂÙ È. Èı ÓfiÓ Ó Â Ó È Ë ÚÁ ÁÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ, ÏÏ Ó - Ô Ì ÛÙˆ ÌÈ appleèı ÓfiÙËÙ, Â Ó È Ë ÙÂÏ ٠ÛÙÈÁÌ Ó ÙËÓ ÔÎÈÌ ÛÔ ÌÂ. Ó È ÙÒÚ Ë ÒÚ ÙÔ Î. ÎË Ì Ó Â - ÍÂÈ fi È Ê ÁÔÓÙ fiappleˆ ÙÔ 2004 ÏÏ appleôïâìòóù Ù ÙË ÊÔÚ Î Ù applefiûôó appleúôùèì ÌÈ ÚÈÛÙÂÚ appleúôûˆúèó «Î Ë- ÏË» applefi ÌÈ ÚÈÛÙÂÚ «apple È Ô- ÎÙfiÓÔ». Ùfi Â Ó È ÙÔ ÏËÌÌ. Σχολιάστε στο Ισραήλ: Από συνεργάτες ανταγωνιστές; Το όραμα που ξεθωριάζει Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ Του ΕΥΤΥΧΗ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ Τ ρία Â Ó È Ù ı Ì Ù ÙË ÂappleÈÎ ÈÚfi- ÙËÙ. ÚÒÙÔÓ Â Ó È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ.  ÙÂÚÔÓ Â Ó È ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ Î È ÙÔ apple Ú ÛÎ ÓÈÔ ÙÔ «ÙÚÈÁÒÓÔ Û ÓÂÚ- Á Û» appleúô, πûú Ï, ÏÏ Î È ÙÚ ÙÔ, ÔÈ appleúôı ÛÂÈ ÙÔ Ú ÈÂappleÈÛÎfiappleÔ ÁÈ ÙÈ appleúôâ ÚÈÎ ÂÎÏÔÁ. ªÂ ÙÔ appleúòùô, Ó Î È ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÁÚ - ÊÙÔ Ó appleôïï Î È ÔÏfiÎÏËÚ ÚıÚ, Û - ÌÂÚ ÂÓ ı Û ÔÏËıÔ Ì apple Ú ÌfiÓÔ ÂÓ Û ÓÙÔÌ. ÕÏψÛÙ ÙÈ ÏÏÔ Ó appleô ÌÂ; Δ ÁÚ ÌÂ, Ù Â apple ÌÂ, Ù Í Ó ÁÚ ÌÂ. - Ì ÛÙ apple Ú ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Î Ù ÙÂÎÌ ÚÈÔ ( ÙÔ appleïô ÙÔ ÙË appleôï Ù - ÏÂÈ, fiappleˆ ı ÏÂÙ ÔÓÔÌ ÛÙ ÙÔ) ÌÈ Î È appleï ÔÓ Ë ÊÔÚÔÏfiÁËÛË appleú appleâè Ó Á ÓÂÙ È Î È Âapple ÙÔ ÙÈ Î Ù ÂÈ (ÎÈÓËÙ Î ÓË- Ù, Ù ÔappleÔ Ê ÓÔÓÙ È, ÂÓ ÎÚ ÔÓÙ È) Î È fi È ÌfiÓÔ Âapple ÙÔ ÙÈ ÂÈÛappleÚ ÙÙÂÈ ( - Ù ÌappleÔÚÂ Ó Ù ÎÚ ÂÈ ). ŸÌˆ Ó - ÏÔÁÈÛ٠٠ÙÔ ÂÍ. ª ÚÈ Û ÌÂÚ ÛÙËÓ appleúô ÂÓ Â Ó È appleô ÚˆÙÈÎfi Ó ÂÈ Ô Î ıâ appleôï ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ Ù ÙfiÙËÙ. ªÂ Ï Á ÏfiÁÈ Ì ÚÈ Û ÌÂÚ, fiappleôèô ÂÈ ÂÈ- ÛÔ Ì Ù ÏÈÁfiÙÂÚ applefi ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ Ô fiúèô ÂÓ appleô ÚÂÔ Ù È Ó ÂÁÁÚ Ê ÛÙÔÓ ºfiÚÔ ÈÛÔ Ì ÙÔ. Ó È ÏÔÁÈÎfi Ùfi; ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ Ù ÙfiÙËÙ ı appleú appleâè Ó Â Ó È appleô ÚˆÙÈÎ ÁÈ fiïô ÙÔ appleôï Ù ӈ ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ. È Ó ÂÓ Ô Ó ÂÈ- ÛÔ Ì Ù appleô ÂÌapple appleùô Ó ÛÙ ÊÔÚÔÏÔ- ÁËÙ ÙÔ ËÏÒÓÔ Ó. Ù Ò, Ó Ù - ÙÔÈÔ Ì ÙÚÔ Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÂÙ È ÛÙ 25 Ì ÙÚ appleô Î Ù ıâûâ ÙÔ, Ù ÔappleÔ ÎÈÓÔ ÓÙ È appleúô ÙË ÛˆÛÙ Î Ù ı ÓÛË (Î ÏÏÈÔ ÚÁ apple Ú appleôù ). ΔÔ ÙËÌ ÙÒÚ ÙÔ Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô, ı ÙÔÏÌÔ Û Ó appleˆ, fiùè Ï Ì ÓÂÈ ÁÈÁ - ÓÙÈ Â È ÛÙ ÛÂÈ Ì ÂÓ Â fiìâóâ ÎÚˆ ÚÓËÙÈÎ Û Ó appleâèâ ÁÈ ÙËÓ appleúô. Èfi- ÙÈ ÎÈÓ ÓÂ Ô Ì applefi Û ÌÌ ÔÈ Î È Û - ÓÂÚÁ Ù Ì ÙÔ πûú Ï, Ó ÌÂÙ ÙÚ appleô - Ì Û ÓÙ ÁˆÓÈÛÙ (!). È Ùfi ÁÈ Ù ˆ Î ÚÓËÛË, ˆ ÎÚ ÙÔ ÂÓ Ì ÛÙ Ó appleô- Ù ÛÙ ıâúô ÛÙÈ ı ÛÂÈ Ì, ÛÙÈ appleôïè- ÙÈÎ Ì, ÛÙÈ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ Ì. appleôùâ Î Ù Ê Ú ÌÂ Ó Ì ÛÙ Ó ÚÔÌËıÂ. To φυσικό αέριο, η οικονομία και ο Αρχιεπίσκοπος ÚÔÛ ÍÙ ÙÈ Á ÓÂÙ È. ΔÔ πûú Ï Ì appleúfiùâèóâ Ó Á ÓÔ ÌÂ Û Ó Ù ÈÚÔÈ (Ó Î - ÓÔ Ì ÎÔÈÓÔappleÚ Í ) ÁÈ ÙÔÓ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi ÛÙ ıìfi Ê ÛÈÎÔ ÂÚ Ô ÛÙËÓ appleúô. Ú ÂÙ È ÙÔ Ê ÛÈÎfi ÚÈÔ Ì ÁˆÁfi applefi ÙÔ «Â È ı Ó», ÙËÓ «ÊÚÔ ÙË» ÎÙÏ., Ó ÂappleÂÍÂÚÁ ÂÙ È ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ ÙÈÎfi, Ó - ÁÚÔappleÔÈÂ Ù È Î È Ó appleôûù ÏÏÂÙ È ÛÙË ÈÂıÓ ÁÔÚ. ÙÔ ÛÎÂÊÙÔ Ì  apple ÌÂ. - Ú ÏÏËÏ, Ë ÈÛÚ ËÏÈÓ ÂÙ ÈÚ Delek, - ÙËÛÂ Ó ÂÈ ÙÔ 30% ÙˆÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ ÙË Noble Âapple ÙÔ «ÊÚÔ ÙË». È Ô ÂÙ È- ÚÂ Â Ù Ú Î Ó ÌÂÙ Í ÙÔ, ÏÏ - apple ÈÙÂ Ù È ÙÔ applefi ÙËÓ Î appleúè Î Î - ÚÓËÛË. Ó Î È ÙÔ ÙËÌ applefi appleïâ Ú ÙˆÓ Ô ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ ÂÎÎÚÂÌÂ Â Ò Î È - Ó ÚfiÓÔ, Ë Î ÚÓËÛË ÎfiÌË Ó apple - ÓÙ ÛÂÈ Î Ù applefiûô appleô ÂÙ È fi È. - ÏÈ Â apple Ì ı ÙÔ ÛÎÂÊÙÔ ÌÂ. È ÙÔ ÛÎÂ- ÊÙfiÌ ÛÙ ÛËÌÂÈÒÛÔ Ì fiùè Ú È- ÎÒ ÙÔ πûú Ï ıâïâ Û ÓÂÙ ÈÚÈÛÌÔ Î È Û ÌÌ Â Ì ÙËÓ appleúô, ÏÏ Ì ÙËÓ ÏÏ. Ó È Ë ı Ó appleô apple Ú appleâì  ÙÔ ΔÂÏ ÛÙË Â ÎˆÛ ( Ùfi Ûˆ Ó Ù Ó fi,ùè Î Ï ÙÂÚÔ Î Ó Ô. apple Ó- Ú Ô ÛÙË È Î ÚÓËÛ ÙÔ ). ΔÒÚ ÙÔ πûú Ï, ÓÙÈÏ Ì ÓfiÌÂÓÔ ÙË «ÛÙÔλ Î È ÈÛı ÓfiÌÂÓÔ ÙËÓ ÎˆÏ ÛÈÂÚÁ applefi appleïâ Ú Î appleúè Î Î ÚÓËÛË ÙÔ ÛÎ - ÊÙÂÙ È Í Ó ÙÔ ı Ì. È ÂÈ ÏÈÔ Ïfi- ÁÔ Ó appleúôùèì ÙË Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙËÓ ı Ó apple Ú Ì ÙË Â ÎˆÛ. È Ó Â- ÚÒÙËÌ : È Ù ÙÔ πûú Ï Ó appleúôùèì ÂÈ Û ÌÌÂÙÔ ÛÂ Ó ÙÂÚÌ ÙÈÎfi, ÙÔ ÔappleÔ - Ô Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ı ÂÍ ÚÙ Ù È Î È applefi ÙÔ ÈÎfi ÙÔ ÚÈÔ, ÏÏ ÙÔ ÈÔ ÂÓ ı ÂÈ ÂÓÈÛ Ì ÓÔ ÏfiÁÔ ÛÙË È Â ÚÈÛ ÙÔ ; È ÁÈ Ù Ó ı ÏÂÈ Ó apple Ú ˆÚ ÛÂÈ Ù «È- Î ÈÒÌ Ù ÙÔ» ÛÙËÓ ÚˆÛÈÎ Gazprom Î È Ó Î ÓÂÈ ÎÔ Ì ÓÙÔ Ù ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ ÙÈ- Îfi; ÂÓ appleôûùëú ÂÙ È fiùè ÙÛÈ ı Â Ó È. appleïô ÛÙ Ù Ó ÂÈÎÓ ÂÙ È appleˆ Ë appleïâ - ÛË ˆÚ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ, apple ÓÂıÓÈÎ Û - ÓÂÓÓfiËÛË Î È appleôê ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ, ÌfiÓÔ appleúô Ï Ì Ù ÌappleÔÚÂ Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÈ Î È ÚÓËÙÈÎ appleôùâï ÛÌ Ù ÁÈ ÙËÓ È ÙËÓ appleúô. ÈfiÙÈ, Ó ÛappleÚÒÍÔ Ì ÙÂÏÈÎ ÙÔ πûú Ï Ó appleúô ˆÚ ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ (Ì Ûˆ ÏÏ ), ÛÙÔ Ù ÏÔ ı Ô Ì appleï Ì Ó Ó Ùfi ÓÙ ÁˆÓÈÛÙ apple Ú Ó - Ó Ùfi Û ÓÂÚÁ ÙË. ø ÂÎ ÙÔ ÙÔ, fióùˆ apple ÈÙÂ Ù È apple - ÓÂıÓÈÎ È Ô Ï ÛË Î È Û ÓÂÓÓfiËÛË ÁÈ Ù ÂÓÂÚÁÂÈ Î ËÙ Ì Ù. ŸÓÙˆ, ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ì Î ÚÓËÛË - applefi ÌfiÓË ÙË Ó ÂÛÌ ÛÂÈ Ó ÎÚ ÙÔ, ÛÂ Ó ÙfiÛÔ ÛËÌ ÓÙÈÎfi Î È ˆÙÈÎfi ı Ì, ÙÈ ÂapplefiÌÂÓ ÁÂÓÂ. Δ ÏÔ, ÂÓ ı Ù Ó ÛˆÛÙfi Ó ÌËÓ - Û ÔÏËıÔ ÌÂ Î È Ï ÁÔ Ì ÙÔ ı Ì ÙˆÓ appleúô-  ÚÈÎÒÓ Î È ÙÈ appleúôı ÛÂÈ ÙÔ Ú ÈÂappleÈ- ÛÎfiappleÔ, Ô ÔappleÔ Ô ÛÂ Û Ó ÓÙÂ Í ÙÔ ÛÙËÓ (ÛÂÏ. 10) Ï ÂÈ Î È appleôî Ï appleùâè appleôïï. Ú ÈÂapple ÛÎÔappleÔ, ÏÔÈapplefiÓ, ı Î - Ï ÛÂÈ ÌÈ ÈÂ Ú Ì ÓË Û ÛÎÂ Ë Ù ÏË π - ÓÔ Ú Ô, Ú ºÂ ÚÔ Ú Ô ÁÈ Ó ÙÂı Âapple Ù appleëùô ÙÔ ı Ì ÙÔ appleúè ÎÔ Î È ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ Ó ÂappleÈÏÂÁ appleúôâ ÚÈÎfi appleô ÊÈÔ. ΔÔ ıâˆúò Î Ïfi. È Ù ; Èfi- ÙÈ ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ Ìapple ÓÂÈ Î Ùˆ ÙÔ ı - Ì Ï ÛË ÛÙË ÛË ÙÔ ÓÈ Ô Ú ÙÔ. ª ÚÈ Û ÌÂÚ appleúôûapple ıô ÌÂ Ó ÂappleÈÏ - ÛÔ Ì ÙÔ appleúè Îfi ÛÙË ÛË È ˆÓÈÎ, ÈÎÔÈÓÔÙÈÎ ÌÔÛappleÔÓ. ÂÓ Î Ù ÛÙË Ó ÙfiÓ. È ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎ ÂÓ Â Ó È appleôïï. Ù ÂappleÈÌ ÓÔ Ì ÛÙË È ˆÓÈÎ, ÈÎÔÈÓÔÙÈÎ ÌÔÛappleÔÓ,  Ù appleúôûapple - ıô Ì ÌÈ Ó Û ÓÙ Á ÁÈ Ï ÛË ÛÂÈ ÙÔ ÓÈ Ô Ú ÙÔ,  Ù appleúô ˆÚÔ Ì ÛÂ Û ÌʈÓËÌ ÓË È ÔÙfiÌËÛË. Ô Û Â Ó È appleˆ ÔÈ appleúòùâ Ô Â- appleèïôá, ÂÓfiÛˆ ÙÈ appleúôˆıô Ì ÏÏ ÂÓ Î Ù Ï ÁÔ Ó ÛÂ Ï ÛË, Ô Ó (Î È ı - Ô Ó) ÂÈÚfiÙÂÚ appleôùâï ÛÌ Ù apple fi,ùè Ë Û ÌʈÓËÌ ÓË È ÔÙfiÌËÛË. È Ô ÚfiÓÔ Â Ó È Ì ÏÈÎÙÔ Σχολιάστε στο Π αρά ÙÈ fiappleôèâ Ó Ì Â ÙË, Ë.. Â Ó È ÙÔ appleèô Û Ó Úapple - ÛÙÈÎfi appleâúâıóèîfi ËÌÈÔ Ú- ÁËÌ ÙÔ appleâú ÛÌ ÓÔ ÈÒÓ. È appleôïï 10ÂÙ Â appleôù ÏÂÛÂ Ó fiú - Ì ÂÏ ıâú, ËÌÔÎÚ Ù Î È Â ËÌÂÚ ÁÈ ÙÔ appleâúèûûfiùâúô Ï Ô ÙË Ëapple ÚÔ Ì. È Ù Ë - ÚÒappleË Ù Ó ËÌÔÊÈÏ ; È Ù appleô- Û fiù Ó ËÌÔÎÚ ÙÈÎ appleôïèùâè Î ÛÙ ıâúfiùëù (ÙÔ ÔappleÔ Ô Ù Ó È È - ÙÂÚ ÎÚ ÛÈÌÔ ÁÈ ÙÈ ÓÔÙÈÔ ڈapple - Î ÒÚ Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ËÌÔÎÚ ÙÈÎ ÂÎÙÚÔapple, Î ıò Î È ÁÈ ÙÈ appleúòëó Ó ÙÔÏÈÎ ) ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Â ËÌÂÚ, Ì Ûˆ ÙˆÓ Û ÓÂÚÁ ÛÈÒÓ Î È ÙË Ë- ÌÈÔ ÚÁ ÌÈ ÌÂÁ ÏË ÎÔÈÓ - ÁÔÚ Î È appleôùúôapple ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ appleèı ÓÒÓ appleôïâìèîòó Û ÁÎÚÔ ÛˆÓ, ÏfiÁˆ ËÌÈÔ ÚÁ ÎÔÈÓÒÓ Û ÌÊÂ- ÚfiÓÙˆÓ Î È Û ÌÌ ÈÒÓ... ı apple Ú Ì ÓÂÈ ËÌÔÊÈÏ fiûô ÔÈ appleôû ÛÂÈ Ù ÂÎappleÏËÚÒ- ÓÔÓÙ È. Ó apple Ô Ó Ó ÈÛ Ô Ó Ùfi- Ù ÙÔÓfiËÙ ı appleô Ó ÌˆıÂ Î È Ë ÛÙ ÚÈÍË Û ٠Ó. È Ë Ï - ıâè Â Ó È fiùè ÛÙË Û ÁÎ Ú appleô ÚÈ- ÛÎfiÌ ÛÙÂ Î È ÔÈ ÙÚÂÈ Ù appleô- Û ÛÂÈ ÌÔÈ Ô Ó ÌÂÙ ˆÚÂ.  ڈapple Î ÊÈÏ Î È Û ÓÂÚ- Á Û ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÎÚ ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÎÏÔÓ ÂÙ È applefi ÙÈ Û ÛÂÈ ÛappleÈÛÙ appleô Ó appleù ÛÛÔÓÙ È ÌÂÙ Í ÙÔ Î È Î Ú ˆ applefi Ù ÛÙÂÚÂfiÙ apple appleô Ú- Ô Ó Ó Î ÚÈ Ú Ô Ó. È ÊÔÚÈÛÌÔ appleô ÊÔÚÔ Ó Û ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ ۈ ÂÓ ÌappleÔÚÔ Ó Ó appleâèï ÛÔ Ó ÙËÓ ÂÈ- Ú ÓË ÛÙËÓ appleâèúfi Ì, ÏÏ ÚÎÔ Ó ÁÈ Ó ËÏËÙËÚÈ ÛÔ Ó ÙÔ ÎÏ Ì - Ó ÌÂÛ ÛÂ Ï Ô. ÓˆıÂÓ ÂappleÈ ÔÏ ÌÂÈ fióˆó appleô- ÏÈÙÈÎÒÓ appleôê ÛÂˆÓ ÎÏÔÓ ÂÈ ÙËÓ apple - ÛÙË ÛÙ ËÌÔÎÚ ÙÈÎ È ÂÒ Ë. È Â- ıóèî Î ÂÚÓ ÛÂÈ appleô ÁÈ ÏfiÁÔ ÈÎÔ ÙÔ appleôïèùèîô ÎfiÛÙÔ ÂÓ ÌappleÔÚÔ Û Ó Ó ÂÊ ÚÌfiÛÔ Ó ÌÈ - ÓÙÈ ËÌÔÊÈÏ appleôïèùèî, ÊfiÚÙˆÓ Ó ÙËÓ Â ı ÓË ÙË ÏÔappleÔ ËÛ ÙË ÛÙËÓ.., Ì appleôù ÏÂÛÌ Ù ÛÙ È Î Ó ÌÂÙ ÙÚ appleâ applefi fiú Ì, Û «Ìapple ÌappleÔ Ï». ÓÒ ÌÂÙ Î È ÙËÓ ÎÚ ÛË Ú Ô ÙË Úˆ ÒÓË Î È ÙÈ Ó Ù Ú ÍÂÈ appleô appleúôî ÏÂÛÂ, Ë.. appleô Î appleôùâ - appleôùâïô Û ÂÁÁ ËÛË Â ËÌÂÚ, Û - ÌÂÚ ÂÌÊ Ó ÂÙ È ˆ ÂΠÓË Ë ÔappleÔ ÂappleÈ ÏÏÂÈ appleúôáú ÌÌ Ù ÛÎÏËÚ ÏÈ- ÙfiÙËÙ Û ÌÈ ÛÂÈÚ applefi ÒÚÂ. ŸÏ Ù Ô Ó ËÌÈÔ ÚÁ ÛÂÈ - Ó Ó Ô Î Ì Â ÚˆÛÎÂappleÙÈÎÈÛÌÔ, È ÎÚÈÙfi Û fiïë ÙËÓ ÚÒappleË. ªÈ Ù - ÛË appleô ÌappleÔÚÂ Ó ÂÎ ËÏÒÓÂÙ È ÌÂ È ÊÔÚÂÙÈÎ appleôïèùèî ÚËÙÔÚÈÎ Û Πıâ ÒÚ, ÏÏ Û Â fió apple ÓÙÔ Ô- ËÁ ÛÙËÓ ÂÓ Û ÛË «ÎÚ ˆÓ» Î È «ÚÈ ÔÛapple ÛÙÈÎÒÓ» ÎÔÌÌ ÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÙË ÂÍÈ, fiûô Î È ÙË ÚÈ- ÛÙÂÚ. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ appleô Ù ıâù È Â Ó È Ó Ô ÌÂ Ó Î ÓÔ Ì Ì ÌÈ Û ÓÂÈ ËÙ Î È Ì ÏÏÔÓ ÌË Ó ÛÙÚ ÈÌË Èfi- ÁΈÛË ÙÔ Â ÚˆÛÎÂappleÙÈÎÈÛÌÔ Ó appleúfiîâèù È ÁÈ ÌÈ ÂÓÛÙÈÎÙÒ Ë Î È ÂÓ appleôïïô Ó ÌÂÓfiÌÂÓË ÓÙ Ú ÛË, Ë ÔappleÔ ÂÎ ËÏÒÓÂÙ È Û appleâú Ô Ô ÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎ ÏÈÙfiÙËÙ Ë ı appleô ˆ- Ú ÛÂÈ Ì Ì ÙËÓ ÎÚ ÛË. ΔËÓ apple ÓÙËÛË ı ÙË ÒÛÂÈ Ë - È Ë ÂÍ ÏÈÍË ÙË ÎÚ ÛË Î È ÙÔ appleò ı ÙËÓ ÓÙÈÌÂÙˆapple ÛÂÈ Ë È Ë - ÚÒappleË.  ÏÂappleÙÔÌ ÚÂÈ ÛÊ ÏÒ ÂÓ ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó ÌappleÔ Ì applefi Ù ÙË ÛÙ ÏË. ŸÌˆ ÙÔ appleúôê Ó Â Ó È fi- ÙÈ applefi ÙË ÛÙÈÁÌ appleô ÙÔ appleúfi ÏËÌ Â Ó È ÎÔÈÓfi Î È Ë Ï ÛË ı appleú appleâè Ó Â Ó È ÛÂ Ù Ó ÙËÓ Î Ù ı ÓÛË. ΔÔ ÌÂÁ ÏÔ Ï ıô ÙË.. Â Ó È fi- ÙÈ Û Ó ÙÔ Î ÚÔ ÌÔÈ ÂÈ Ó ÂÈ ÌappleÂÈ ÌappleÚÔÛÙ applefi ÙÔ ÏÔÁÔ. ËÌ ÓÙÈÎ appleôê ÛÂÈ Ê ÓÂÙ È Ó Ô Ó ÏËÊı ˆÚ Ó ÂÈ apple ÚÍÂÈ Ë Î Ù ÏÏËÏË appleúôâùôèì Û Û Âapple appleâ Ô ÔÌÒÓ - appleôûù ÚÈÍË. È ÙÛÈ Ë.. Î È ÔÈ Ë- Á ÙÈ Â Ó ÌÂÈ ÂÓÙfi Ù, ÙÚ - Ô Ó ÛıÌ ÓÔÓÙ Ó Û ÛÔ Ó ÂÎ ÙˆÓ ÛÙ ÚˆÓ ÙË ÊˆÙÈ. Ã Ú ÎÙË- ÚÈÛÙÈÎfi apple Ú ÂÈÁÌ Ù fiû Û Ì- ÓÔ Ó Û ÌÂÚ Ì ÙÔ Â ÚÒ Î È ÙÔ ÙÚfiappleÔ È ÛˆÛË Î È ıˆú ÎÈÛ ÙÔ appleô Ó ËÙÔ Ì ÙfiÛ ÚfiÓÈ ÌÂ- Ù ÙËÓ Î ÎÏÔÊÔÚ ÙÔ! ŒappleÚÂappleÂ Ó ÊÙ ÛÔ Ì ÛÙ fiúè ÙË È Ï ÛË ÁÈ Ó ÓÙÈÏËÊıÔ Ì Ùfi appleô appleôïïô ÏÂÁ Ó ÂÍ Ú. ŸÙÈ ÎÔÈÓ ÓÔÌÈÛÌ ÙÈÎ appleôïèùèî, appleúô appleôı ÙÂÈ ÎÔÈÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î È Ë- ÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ appleôïèùèî, appleô ˆ Û - ÌÂÚ ÂÓ apple ÚÍÂ. È ÂÓ apple ÚÍ ÁÈ Ù Î Ì ÒÚ ÂÓ ıâïâ Ó ÂÎ- ˆÚ ÛÂÈ ÂÍÔ Û Â ÛÂ Ó Â Úˆapple - Îfi «ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ». È È- Û Ú ÒÚ ÂappleÂÈ ÊÔ Ô ÓÙ È fi- ÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚ Î È «Ù ÎÙ» ı Í Ó - Ô Ù ÍÔ Ó ÛÙËÓ Û ÔÛ, ÔÈ ÌÈÎÚ ÒÚÂ, ÂappleÂÈ ÊÔ Ô ÓÙ È (ÁÈ appleôïè- ÙÈÎÔ Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ ÏfiÁÔ ) ÙËÓ Î ÚÈ Ú ÙˆÓ appleèô ÈÛ ÚÒÓ. ŸÌˆ ÁÈ Ó apple Ú ÂÈ Úˆ ÒÓË, appleú appleâè Ó apple Ú ÂÈ Â ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ. È Ó apple Ú ÂÈ Â ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ appleú appleâè Ó apple Ú ÂÈ ÎÔÈÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ È Î - ÚÓËÛË. È ÁÈ Ó apple ÚÍÂÈ ÔÈÎÔ- ÓÔÌÈÎ È Î ÚÓËÛË appleú appleâè Ó Â- ÓÈÛ ıâ Ô ÚfiÏÔ ÙË Úˆapple Î Â- ÓÙÚÈÎ ΔÚ appleâ Î È Ó Î ıèâúˆıâ Ô ÏÂÁ Ô ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ appleúô appleôïôáèûìòó ÙˆÓ ÎÚ ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ. ΔÔ ÏËÌÌ ÌÔÈ ÂÈ Ó Â Ó È ÍÂ- Î ı ÚÔ: applefi ÙË Ì Ë Â Úˆapple Î Ô- ÏÔÎÏ ÚˆÛË, applefi ÙËÓ ÏÏË Ë È Ï - ÛË ÙË Úˆ ÒÓË Î È appleèı ÓfiÓ Î È ÙË.. fiappleˆ ÙË ÁÓˆÚ Û ÌÂ. ÙÔ Ó ı Á ÓÂÈ ÙÔ ÏÏÔ. Ùfi appleô Û - ÁÔ Ú ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó ÈÛ ÛÂÈ Â Ó È Ó Â Ì ÛÙ ڈapple ÔÈ ÛÙË È ÓÔÌ ÙˆÓ ÎÂÚ ÒÓ Î È «ÂıÓÈÎ ÎÚ ÙË» ÛÙÔÓ ÂappleÈÌÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ appleô ÚÂÒÛˆÓ... Σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας

16 16 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Kυριακή 27 Nοεμβρίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Το διπλό αδιέξοδο Θ α προσπαθήσω, ÌÂ Ó Ó - appleïô Îfi Ûˆ ÙÚfiappleÔ, Ó - Ó Ï Ûˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì - È ÍÔ Ô ÛÙËÓ ÚÒappleË Î È ÙËÓ ÏÏ. applefi ÙË Ì Ô Ì ÌÈ ÂÚÌ Ó Ë ÔappleÔ Ì appleôï Î ı - Úfi ÙÚfiappleÔ È ÌËÓ ÂÈ fiùè ÂÓ appleúfi- ÎÂÈÙ È Ó ÚËÌ ÙÔ ÔÙ ÛÂÈ Ù ÂÏ- Ï ÌÌ Ù Î È Ù Ú Ë ÙÔ fiùô Ó ÂÓ appleïëûè ÛÔ Ó ÔÈ ÒÚ ÙÔ ÙÔ «ÁÂÚÌ ÓÈÎfi ÌÔÓÙ ÏÔ». applefi ÙËÓ ÏÏË, ÔÈ ËÌÔÎÚ Ù Â ÙÔ fiùô Ô Ó Ì ıâè ÙÔ Ë- ÊÔÊfiÚÔ ÙÔ Ó ıâˆúô Ó Â- ÔÌ Ó ÙÔ Âapple appleâ Ô È ˆÛ ÙÔ Î È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ ÙÔ. ÃÚËÌ ÙÔ fiùëû Ó ÙÈ Ó ÁΠÙË ÌÂÛ Ù ÍË Ì Ûˆ ÓÂÈ- ÛÌÔ applefi ÙÈ ÁÔÚ Î È,  - ˆ, ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ Ï ˆÓ, Ë- Ï ÁÂÚÌ ÓÈÎÒÓ ÚËÌ ÙˆÓ. È ÁÔÚ Ì Ú ÛÙËÎ Ó appleˆ ÙÔ ÌÔ- ÓÙ ÏÔ ÙÔ fiùô ÂÈ ÚÂÔÎÔapple - ÛÂÈ Î È... Ù appleëû Ó. apple ÏÂÍ Ó ˆ appleúòùô ÛÙfi Ô ÙËÓ appleèô ÛˆÙË Ë- ÌÔÎÚ Ù, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ ÙÔ. ΔÔ Ô ıëûâ  ˆ Î È Ô Î. apple Ó Ú Ô Ì ÂΠÓÔ ÙÔ «ÙÔ Ú ÙÔ ÛÎÔappleÔ ÙÔÌ ÛÙÈÁÒÌ - ÙÔ» fiappleô ÔÌÈÏÔ ÛÂ Û ÓÂ Ò appleâ- Ú ÈÂÊı ÚÌ ÓË ÒÚ. Ó apple ÛË appleâúèappleùòûâè, ÔÈ ÁÔÚ Ù appleëû Ó Ì ÈÔ Î È ÁÚ ÁÔÚÔ ÙÚfiappleÔ. Ó È appleúôê Ó Û fiïô appleˆ Ô Ó ÙÔ «apple Óˆ ÚÈ» Î È appleˆ ÂÎ È Ô Ó appleôïèùèî appleôê ÛÂÈ. Ó ÙÔ ÂÈ Î ÓÂ, fiìˆ, Ú È- Ì, ÔÈ ÁÔÚ Ï Ó ΠÙÈ appleïfi Û ÌÈ ÒÚ Û Ó ÙËÓ ÏÏ : «Ô - Ù ÍÂ Ó ÂÈ, Ó ÛÔ Ó ÂappleÈ Â ÚËÛË ı   ÚÂÔÎÔapple ÛÂÈ Â Ò Î È ÚfiÓÈ. ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó Ó Â- Û È ÏÏÔ ÁÈ Ù ÂÓ apple Ú ÁÂÈ Î È ÌfiÓÔ appleâúî Ù Ó ÏÒÓÂÈ». Àapplefi Î - ÓÔÓÈÎ Û Óı ÎÂ, Â Ó È Ó Ì - Ó Ì Û ÌÈ ÒÚ Ó Î ÓÂÈ ÌÂ- Ù ÚÚ ıì ÛÂÈ Î È Ó ÏÏ ÍÂÈ ÓÔ- ÔÙÚÔapple ÒÛÙÂ Ó ÏıÔ Ó Í Ó Â- appleâó ÛÂÈ Î È Ó Ú ÛÂÈ Ó - Í ÓÂÙ È Ë apple Ú ÁˆÁ ÙË. Δ appleôù Ù ÙÔÈÔ ÂÓ Û Ó Ë. ºˆÓ Ô Ó appleôïïô, Î È Ô Ó ÎÈÔ, fiùè ÂÓ Á ÓÂÙ È ÔÈ ÁÔÚ Ó Î Ù ÚÁÔ Ó ÙË ËÌÔÎÚ Ù, Ï- Ï ÔÓÙ ÎfiÌË Î È Î ÂÚÓ ÛÂÈ, fiappleˆ ÛÙËÓ πù Ï. appleôï Ùˆ Ûˆ- ÛÙfi Î È Â Ó È Ó ÙËÌ appleô Û - ËÙÂ Ù È Â Ú Ù Ù apple ÁÎÔÛÌ ˆ, Î ıò ı ÓÂÈ ÙÔ Ú ÁÌ Ó - ÌÂÛ ÛÙÈ ÎÔÈÓˆÓ Â ÙÔ fiùô Î È ÙÈ ËÁÂÛ Â ÙÔ, ÏÏ Î È ÙÈ μú Í ÏÏÂ. appleô ÌÂ, ÏÔÈapplefiÓ, fi- ÙÈ ÔÈ «ÁÔÚ» ÓÔ Ó. Ô ı ÚÂÈ ÙÔ ËÌÔÎÚ ÙÈÎfi Ì Û ÛÙË- Ì Ù appleôïï ÏÂÊÙ appleô ÚÂÈ Â- Ù È ÁÈ Ó appleïëúòóâè ÌÈÛıÔ, Û - ÓÙ ÍÂÈ Î È ÙÔ Â Ú ÙÂÚÔ ËÌfiÛÈÔ; Ó ÔÈ «Î Ù Ú Ì Ó» ÙÚ appleâ Â Î È ÔÈ ÁÔÚ ÂÓ ÒÛÔ Ó Ù Ù Ú Ì Ù, Ë ÌfiÓË ÏÏË Ï ÛË Â Ó È appleúôê ÓÒ Ë ÂÚÌ Ó. Ó Á ÚÓ ÌÂ, fiìˆ, ÂΠappleô Ú Û ÌÂ. ÂÚÌ Ó ÌappleÔÚÂ Η σημερινή Ευρώπη Η Ελλάς ÂÍ ÛÊ ÏÈÛ ÙËÓ Â- ÎÙ Ì Â ÛË ÙË ÎÙË fi- ÛË, ÏÏ ÛÊ ÏÒ ÂÓ Â- ÛÒıË. È ÂÏÏËÓÈÎ appleôïèùèî Ó ÌÂÈ - ڈapple ÎÔ appleúôû - Ó ÙÔÏÈÛÌÔ - ÂappleÈ Â ˆÛ Ó ÙËÓ - ÌÂÙ ÎÏËÙË applefiê Û ÙÔ Ó apple - Ú Ì ÓÂÈ Ë ÒÚ ÛÙË ÒÓË ÙÔ ÚÒ. Û Ó ÚÙËÛ appleô ËÌÈ- Ô ÚÁËÛÂ Ë apple ÙËÛË apple ÚÔ appleúôûˆappleèîòó ÂÁÁ ÛÂˆÓ applefi ÙÔ Ú ËÁÔ ÙˆÓ ÎÔÌÌ ÙˆÓ ı appleú appleâè Ó Î Ù ÛÙËÛÂ Û Ê fiùè Ù appleâúèıòúè «ÙÂÓÂÚÁ» «ÂıÓÈÎÒÓ ÂappleÈÏÔÁÒÓ» Â Ó È appleï ÔÓ - Ó apple ÚÎÙ. ÃÚ ÛÈÌË ÁÓÒÛË, Û - ÓÂÈ ËÙÔappleÔÈËıÂ Û Ì Πı ÛÙ - ÚËÛË ÙÚÔÌ ÎÙÈÎ, ÛÂ Ì Û - ÁÎ Ú appleô Ë apple ÛÙË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi  - Úˆapple Îfi ÓfiÌÈÛÌ ÂÈ ÎÏÔÓÈÛıÂ, ÂÓÒ Ë ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË ÂÈ ÂÈÛappleË ÛÂÈ Î È ÂappleËÚ ÂÈ ÚÓË- ÙÈÎ ÒÚ ÂÎÙfi ÙÔ ÛÒÙÔ fi- ÙÔ. appleôúâ ıô ÌÂ Û ÓÂappleÒ Ú- ÌÔÓÈÎ, Ï ÁÔ appleôï, Ì ÙÈ applefi- ÏÔÈapple ÒÚ ÙË Úˆ ÒÓË, Î È fi, ÙÈ ÙÂÏÈÎÒ appleúôî ÂÈ. Ù Ó apple Ú ÁˆÁÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ, Ó Ú ÛÂÈ ÂappleÈÙ ÏÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û ÛÙËÌ -appleôïèùèîfi Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈ- Îfi- Ó Û ÓÂÈ ËÙÔappleÔÈ fiùè ÛÙÈ Ì - ÚÂ Ì ÂÓ apple Ú ÂÈ appleï ÔÓ Ô ÙÂ Ë «ÚÒappleË ÙˆÓ Ï ÒÓ», appleô ÔÓÂÈ- Ú fiù Ó Ë ÚÈÛÙÂÚ, Ô ÙÂ Ë - ÚÒappleË ÙˆÓ «Î Ú Ú ˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÚ ÙÒÓ», appleô appleúôˆıô Û Ó ÔÈ apple Ú ÔÛÈ ÎÔ ÛÙÔ, Ô ÙÂ Ë «Ô- ÌfiÛappleÔÓ Ë ÚÒappleË» ÙˆÓ ÔÚ Ì - ÙÈÛÙÒÓ ÙÔ Ì ÏÏÔÓÙÔ. Àapple Ú ÂÈ - appleïò Ë ÚÒappleË ÙÔ ÂÓfi ÎÚ ÙÔ, appleô ÎÔ ÂÈ ÛÙÔ fióôì ÂÚÌ Ó. applefi ÙËÓ appleô Ë Ù Â Ó È ÓË- Û ËÙÈÎfi fiùè Ë ÂÍÔÈΠˆÛË ÙˆÓ Ô ÎÔÌÌ ÙˆÓ ÂÍÔ Û ÙË ÏÏ - Ô Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ ÁÂÚÌ ÓÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ Â Ó È ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ appleâúèôúèûì ÓË, Â Ó fi È Ó apple ÚÎÙË. ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ ÙË ÂÚÌËÓÂ Ë appleúô Ó ÊÂÚıÂ Û apple Ú ÔÍfiÙË- Ù, ÊÔ applefi ÙËÓ Ú ÛË ÙÔ ÂÏ- Tου ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ Tου ΚΩΣΤΑ IOPΔANIΔH ÙÂÏÈÎ Ó ÂÓ ÒÛÂÈ Î È Â ÙÂ Ó Û - Ó ÈÓ ÛÂÈ ÛÂ Ó Â ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ Â - ÙÂ Ó ÂappleÈÙÚ ÂÈ ÛÙËÓ Δ Ó Ù appleòûâè Ú Ì. ÏÏ ı ÙÔ Î ÓÂÈ Ì appleôï ÛÎÏËÚÔ fiúô, appleô ı Â- appleè ÏÏÔ Ó ÌÈ ÛÙËÚfiÙ ÙË Ë- ÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ appleâèı Ú Ë ÔappleÔ ı Ô ËÁ Û appleòïâè Î ÚÈ Ú. ª, ı appleô Ó Î appleôèôè, appleò Á ÓÂ- Ù È Ùfi, appleò ÌappleÔÚÂ Ó apple Ú - È ÛıÔ Ó ÔÈ Â Úˆapple Î Û Óı - ÎÂ, Ë Ú ÙË ÏÏËÏÂÁÁ Ë ÛÙËÓ ÚÒappleË; ÁÁÓÒÌË ÁÈ ÙÔÓ Î - ÓÈÛÌfi ÙÔÓ Ú ÏÈÛÌfi, ÏÏ - Ùfi appleô Ó ÂÈ ÚËÌ ÙÔ ÔÙ Ûapple Ó ˆ ÂÈ Î ÏÔ ÙÚfiappleÔ,  - ÙÂ Â Ó È ÔÈ ÁÔÚ Â Ù ÙÔ μâúô- Ï ÓÔ. ÓÂ Ô Ó ÚËÌ ÙÔ ÔÙÔ Ó Ì ÙÔ ÈÎÔ ÙÔ fiúô Î È - ÛÊ ÏÒ Ì ÙÔ ËÌ ˆÙÔ, Ô Ù - applefi ÊÈÏÂÏÏËÓÈÛÌfi Ô Ù applefi Ï- ÏËÏÂÁÁ Ë. applefiùâ; applefiùâ Ó È, ÂÓÔ Ï - ı Ù Ù Ë appleòïâè Î ÚÈ Ú Î È ı ıâï Î appleôèô Ó ÚÂÈ ÌÈ ÏÏË Ï ÛË Ó ı ÏÔ ÌÂ Ó Ì - ÓÔ Ì ÛÙËÓ Úˆ ÒÓË Î È Ó ÌË ÌappleÔ Ì Û ÌÈ appleôî ÙËÁÔÚ Ì ÙÔ μ ÏÎ ÓÈÔ Á ÙÔÓ Ì. È, Ì ı ÌÒÓÂÈ Ë Ó ÛË ËÁÂ- ÌÔÓ ÙˆÓ ÁÔÚÒÓ Âapple ÙË ËÌÔ- ÎÚ Ù Î È ÙË appleôïèùèî. Àapple Ú ÂÈ Î È Ë Ï ÛË ÌÈ ÏÏ - Ô ÂÎÙfi  ÚÒ, appleô ı ÂÈ Û - ÛÂÈ fiïô ÙÔ Ú Ô ÙË. ÌʈÓÔÈ. Ùfi appleú ÎÙÈÎ ÛËÌ ÓÂÈ Ô appleú ÁÌ Ù : ÚÒÙÔÓ, fiùè fiappleôè Î - ÚÓËÛË ı ÂÈ ÙfiÙ ÙËÓ Â ı ÓË ı appleú appleâè Ó appleôï ÛÂÈ Ë- ÌÔÛ Ô apple ÏÏ ÏÔ ÁÈ Ù ÏÏÈÒ ÂÓ ı ÌappleÔÚÂ Ó appleïëúòûâè - ÛÎ ÏÔ, ÛÙ ÓÔÌÈÎÔ Î È ÁÈ - ÙÚÔ. ÂÓ ı apple Ú ÂÈ Ô Ù ÂÚ- Ì Ó Ô Ù ÁÔÚ ÙfiÙÂ Ó ÒÛÔ Ó Ù ÏÂÊÙ.  ÙÂÚÔÓ, ı appleú appleâè Ó ÏıÔ Ó Ù apple Óˆ Î Ùˆ ÁÈ Ó Â- ÎÙÔÍ ıâ Ë ÏÏ ÌÂ Í Ó Â- appleâó ÛÂÈ, Ó ÁÚÔÙÈÎ ÔÈÎÔÓÔ- Ì, Ó ÙÈÏ Ì ÂÁ ÒÚÈ appleúôûùèı ÌÂÓË Í, Ó ÓÂÒÛÈÌ appleëá Î È ÙÔ ÚÈÛÌfi ËÏÔ ÂappleÈapple Ô. Ó Î appleôèô Ì appleâèıâ fiùè Ìfi- ÏÈ apple Ì ÛÙË Ú Ì Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÎÔÈÓˆÓ ı ÁÎ ÏÈ Â ÙËÓ ÂappleÈ- ÂÈÚËÌ ÙÈÎfiÙËÙ Î È ÙÔ ÁÈ Î Ú Ô, ÙÔ appleôïèùèîfi Û ÛÙËÌ ı ÂÎÛ Á ÚÔÓÈ fiù Ó ıâ Ì ÙÈÎ, Ë ÚÈÛÙÂÚ Î È Î appleôè Û Ó ÈÎ Ù ı ÛÙ Ì ÙÔ Û Ó Ó Ï Ó «fi È Û fiï» Î È ÙÔ ÎÚ ÙÔ ı ÔËıÔ Û ÙËÓ Ó appleù ÍË, ı Û ÏÂÁ «Ó È, Ó ÙÔ Û ËÙ ÛÔ Ì ÛÔ - Ú». ºÔ Ô Ì È, fiìˆ, appleˆ Ë ÏÏ ÙË Ú Ì ı Â Ó È ÌÈ Ì ÂÚË ÒÚ appleô ı Û ÓıÏÈ Â - Ó ÌÂÛ ÛÙÔ apple Ú ÔÓ Ó Î ÓÔ appleô- ÏÈÙÈÎfi Û ÛÙËÌ, ÙÔ applefiï Ù ÈÂ- Êı ÚÌ ÓÔ ÙÌ Ì ÙÔ È ÈˆÙÈÎÔ ÙÔÌ appleô ÂÈ ÏÂËÏ Ù ÛÂÈ Ë- ÌfiÛÈÔ Ú Ì Î È Î Ù ı ÛÂÈ ÙˆÓ appleôïèùòó Î È ÌÈ ÚÈÛÙÂÚ appleô ı ÂÈ ÊÙ ÛÂÈ ÛÙ Ë ÂÎÊÚ ÔÓÙ ÌÈ ÈÔÁÎÔ ÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÚÁ. ÏËÓÈÎÔ ÛÈÏÂ Ô Î È apple Ú ÙÔ ÁÂ- ÁÔÓfi fiùè Ô ıˆó, Ô appleúòùô ÌÔ- Ó Ú Ë, Ù Ó μ Úfi, Ë ÂappleÈÚÚÔ ÙˆÓ «Ó ÙÈÎÒÓ Ó Ìˆӻ -μúâ- Ù Ó Î È ÏÏ - ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ appleôïèùèî ˆ apple ÚÍÂ Î Ù Ï ÙÈÎ. Î apple Ú ÏÏ ÏÔ ı appleú appleâè Ó ÏËÊı apple fi ÈÓ fiùè fiù Ó Ë ÏÏ Ú ÈÛ ÙËÓ appleôúâ ÂÓÛˆÌ ÙÒÛÂ- Ò ÙË ÛÙÈ Úˆapple Î ÔÈÓfi- ÙËÙÂ, ÙÔ appleôïèùèîfi ÂÎÙfiappleÈÛÌ ÙË ÂÚÌ Ó Ù Ó appleâúèôúèûì - ÓÔ, ÂÓ Û ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÙË ÈÛ. ªfiÏÈ ÙÔÓ π ÓÔ ÚÈÔ ÙÔ 1979, Î È ÚÈ ÛÙÔÓ ÙfiÙ appleúfiâ- ÚÔ ÙË ÏÏ, μ ÏÂÚ ÈÛÎ Ú ÓÙ ÛÙ Ó, ÂÚÌ Ófi Î ÁÎÂÏ ÚÈÔ -Ô Ã ÏÌÔ Ù ÌÈÙ- ÌÂÙ  ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ ÛÂ Û ÓÔ Ô ÙˆÓ ªÂ- Á ÏˆÓ Ó ÌÂˆÓ ÙË Ûˆ. Ù È ÎÒ applefi ÙËÓ ÂappleÔ Â- ΠÓË, Î È ÊÔ Â Â ÌÂÛÔÏ - ÛÂÈ Ì ÎÚ appleâú Ô Ô Û ÓÂÚÁ - Û Ì ÙË ÏÏ, Ë ÂÚÌ Ó - Ó Â ıëîâ ÂÎÔ Û ÎÔ Û ÛÙËÓ ËÁ ÙÈ Ó ÌË ÙË ÚÒappleË. È Â ÚÈÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ - Ûˆ Î Ù ÂÈÍ appleˆ ÙÔ μâúôï ÓÔ ÂappleÈÌ ÓÂÈ fiùè Ô ÌfiÓÔ ÙÚfiappleÔ ÁÈ Ó ÓÙÈÌÂÙˆappleÈÛı ÙÔ appleúfi ÏËÌ Â Ó È Ó ÈÔıÂÙËı appleï Úˆ Ë - ÓÙ ÏË ÙÔ appleâú appleôï ÙÔ Ë- ÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ appleâèı Ú. ÈÂappleÈÛÙÒıË Âapple ÛË fiùè ÂÈ ÙË - Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂappleÈ ÏÂÈ appleï Úˆ ÙËÓ appleô ÙÔ. μâ ˆ, ˆ ËÁ ÙÈ Ó ÌË ÙË.., Ë ÂÚÌ Ó ÂÈ Ú ÛÂÈ Ó ÛÙÔ ÔappleÔÈÂ Ù È - ÂÓ Â Ó È ˆ ÎfiÛÙÔ Ë Ó ÂÈÍË ÛÙËÓ ÎÔÚ Ê ÂÓfi ÔÈÎÔ ÔÌ Ì ÙÔ. ÏÏ Ë ÂÏ- ÏËÓÈÎ appleôïèùèî ËÁÂÛ, ÊÔ Ô- Î Ì Û ÙËÓ È ÈfiÙ appleë ÁÂÚÌ ÓÈÎ Ì ıô Ô ÙË appleâèıô, ı appleú appleâè Ó Ó ËÙ ÛÂÈ ÙÚfiappleÔ ÒÛÙÂ Ó appleâ ÛÂÈ ÙÔÓ Ì ÛÔ ÏÏËÓ appleôï ÙË fiùè ÙÔ ÂÁ  ÚËÌ Í ÂÈ appleú ÁÌ - ÙÈ ÙÔÓ ÎfiappleÔ Î È ÙÈ ı Û Â. Ïψ Ô Ì appleúô ÂÌÊ ÏÈ Î Û - ÁÎÚÔ ÛÂÈ. Ε άν η Ελλάδα ÚÂı ÂÎÙfi Úˆ- ÒÓË, ÂÓ ÎÈÓ Ó ÂÈ ÌfiÓÔ Ó - appleôìôóˆıâ applefi ÙÔ Úˆapple Ô ÂÙ ÚÔ ÙË, Ó ıô Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎ Î Ù ÎÙ ÛÂÈ ÂÎ ÂÙÈÒÓ Î È Ó Ì Ù ÈˆıÔ Ó ÔÈ appleúôûapple ıâèâ ÌÂ- Ù ÚÚ ıìèûë appleô ÍÂÎ ÓËÛ Ó: apple Óˆ apple fiï, ÎÈÓ Ó ÂÈ Ó ÚÂı ÌfiÓË Û ÌÈ appleâúèô fiappleô fiï ÏÏ Ô Ó. ª Û Û ٠ÙËÓ Ó Î Ù ÓÔÌ Û appleâúèêâ- ÚÂÈ Îfi,  ڈapple Îfi Î È apple ÁÎfiÛÌÈÔ Â- apple appleâ Ô, Ó Ë ÒÚ Ì ÚÂı appleô- ÎÔÌÌ ÓË applefi ÙËÓ ÚÒappleË, ı ÓÙÈ- ÌÂÙˆapple ÛÂÈ ÙÔÓ Î Ó ÓÔ Ó Á ÓÂÈ Ô- Ú ÊfiÚÔ ÙË ÈÛ ÚfiÙÂÚË ÒÚ ÙË appleâúèô, Ë ÔappleÔ ÂÓ Â Ó È ÏÏË - applefi ÙËÓ Ó fiìâóë ΔÔ ÚÎ. ÂÓ ı ÚÂÈ ÛÙÂ Ó Á ÓÂÈ ÌÂ Û ÁÎÚÔ ÛÂÈ, ÏÏ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ì ÏÈÎÙË ÏÔÁÈÎ ÙˆÓ ÚÈıÌÒÓ: ÙËÓ Ó ÁÎË ÙˆÓ ÓÂfiappleÙˆ ˆÓ ÏÏ ÓˆÓ Ó ÚÔ Ó ÊıËÓ appleúô fióù Î È appleëúâû Â, appleúfiı ÌÔ appleâ- Ï Ù ÏÏ Î È ÂÚÁ ÙÂ. ªÂ ÙÔÓ Û ËÌ ÙÈÛÌfi ÙË Î ÚÓË- ÛË apple ÌÔ Î È ÙË ÛÌ ÛË ÙÔ ÓÙÒÓË Ì Ú Ó ÙË ÛÙËÚ ÍÂÈ, Ë appleúô- Ûapple ıâè È Â ÚÈÛË ÙÔ Ú Ô Î È Â- apple ÓfiÚıˆÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ appleâúó ÛÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË Ê ÛË. ÛÔ appleèô ÁÚ ÁÔ- Ú Â ÍÔ Ó ÔÈ Î ÚÈ appleôïèùèî Ó - ÌÂÈ fiùè ÊÔÛÈÒÓÔÓÙ È Û ÌÈ appleúô- Ûapple ıâè Ó ÂÍ ÛÊ Ï ÛÔ Ó Ó ÍÈÔappleÚÂapple Âapple appleâ Ô ˆ ÁÈ fiïô ÙÔ appleôï ÙÂ Î È Ó ı ÛÔ Ó ÙÈ ÛÂÈ ÁÈ Η Τουρκία ÂÓ ı Á ÓÂÈ appleôù  - Úˆapple Î Âapple Ú, ÂÓ ı ÌÂÈÔ- ÓÂÎÙ ÛÂÈ appleôù ˆ «appleâúèê ÚÂÈ» Ó ÓÙÈ ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÁÏ ÛÌ ÓÔ «Î ÓÙÚÔ». ª ÏÏÔÓ ÂÓ ÍÈapple ÛÙËΠappleôù applefi ÙÔ Í ÓÔ, ÂÓ ÙÔ ıâòúëûâ - apple ÚÙÂÚÔ applefi ÙÔ ÈÎfi ÙË ÂÁ ÒÚÈÔ Â- appleâè Ù Ó Í ÓÔ. ÂÓ ı ÙÔÎ ıôúè- ÛÙ ˆ ÎÔÈÓˆÓ ÌÂÙ appleú ÙÈÎ, ÂÓ ı appleèıëî ÛÂÈ Ù fiû Ë ÛË Ï ÓÛ ÚÂÈ Û Ó «appleúˆùôappleôú». Ó Ó «ÂıÓ Ú Ë» ÛÙËÓ ΔÔ ÚÎ ÂÓ ı È ÓÔËıÂ Ó Î - Ëı fiùè «Ó ÎÔÌÂÓ ÂÈ ÙËÓ ÛÈÓ». ÂÌ ÏÈÛÌfi Ù Ó ÙÔ Î ÓËÌ appleô ı ÛappleÈÛ ÙÈ appleúô appleôı ÛÂÈ ÁÈ ÙÔÓ ÂÎ- ÙÈÎÈÛÌfi ÙÔ ÙÔ ÚÎÈÎÔ ÎÚ ÙÔ. ÏÏ Ô ÂÎ ÙÈÎÈÛÌfi ÂÓ Ù Ó Ù - Í Î È ÙÔÛÎÔapplefi, ÂÓ Ù Ó ÂÍ ÔÚÈ- ÛÌÔ Ù «ÊÒÙ», Ô «appleôïèùèûìfi» Ë «appleúfiô Ô». Ù Ó Ó ÌÂÁ ÏË ÙfiÏÌË ÂÁ  ÚËÌ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ ÌÂÙ Û ËÌ ÙÈ- ÛÌÔ : ÎÔ Ó ÔÈ ÂÌ ÏÈÎÔ ÙÔÓ ÏÒÚÔ appleô ÎÚ ÙÔ Û ÙËÓ ΔÔ ÚÎ ÛÌÈ ÛÂ Ó Ó ÚÔÓÈÛÙÈÎfi apple ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔ Ô- ıˆì ÓÈÎfi Î ıâûùò appleô   ÊÙ ÛÂÈ ÔÏÔÊ ÓÂÚ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ Ù ÏÔ. È ÁÈ Ó ÎÔappleÂ Ô ÏÒÚÔ, ÙÔ appleôùâïâ- ÛÌ ÙÈÎfi Ì ÚÈ Ù Ó Ë appleúfiûïë Ë ( Î È ÂappleÈ ÔÏ ) ÙÔ ÙÈÎÔ «apple Ú Â Á- Ì ÙÔ» Î Ù Ï Ó ÙËÓ apple ÁÎfiÛÌÈ - Ó ÌÈÎ ÙÔ. ÚÔÛ Ï Ó ( ÂÓ ÓÙ - ÁÚ Ó) ıâûìô, ÔÚÁ ÓˆÛË, Û ÛÙ - Ì Ù, ÎfiÌ Î È ÙË Ï ÙÈÓÈÎ ÁÚ Ê ÙË ÁÏÒÛÛ ÙÔ, ÙËÓ Â Úˆapple Î ÂÓ - Ì Û, ıë ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Î Î È ËÌfiÛÈ. ÏÏ fi È Û Ó Ï ÂÚ ı ÌappleˆÌ - Ó applefi ÙÔ «appleúˆùâ Ô ÛÈ ÓÔ». appleúfiûïë Ë ÙË ÛË Û Ì ÈÓ ÁÈ ÙÔ ΔÔ ÚÎÔ ıâïëì ÓÔ, appleúôáú Ì- Ì ÙÈÎfi ÂÎÛ Á ÚÔÓÈÛÌfi, fi È appleèıëîè- ÛÌfi ÙÔ «Á ÏÈÛÙÂÚfiÙÂÚÔ». È Ô appleèô Ê Ó ÙÈÎfi ÂÌ ÏÈÛÙ ÂÓ È - ÓÔ ıëîâ appleôù Û Ó ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ Ó Â Ó È Úˆapple Ô apple Ú ΔÔ ÚÎÔ. ÚÔ- Û Ï Â Î È appleúôûï Ì ÓÂÈ Ù ÂappleÈÙ Á- Ì Ù ÙË ÛË ÁÈ Ó ÂÍ ÛÊ Ï ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ ÙÔ Û Ó ÂÈ Î È ÙËÓ Î - ÚÈ Ú ÈÎ ÙÔ ÂappleÈ ÔÏ ˆ ΔÔ ÚÎÔ. applefi ÙÔ ÓËappleÈ ÁˆÁÂ Ô Ò ÙÔ ÁËÚÔÎÔÌÂ Ô Ô Â- Ì ÏÈÛÌfi Î ÏÏÈÂÚÁ ÙË Û Ó ËÛË ÙË appleâúô ÙÔ ΔÔ ÚÎÔ, ÙÔÓ ÂÎ- Û Á ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔÓ Âapple Ï ÛÙËÓ ÙÔ Ú- ÎÈÎ ÎÔÈÓˆÓ ÁÈ appleâúèûûfiùâúë Î È - Γ ια να πούμε Î È ÙÔ Î. Ì Ú ÙÔ ÎÈÔ, ÙÔ Î Ïfi ı Ù Ó Ó ÌË ÚÂÈ- ÛÙÂ Ó ÏÂÈ appleôáú Ê. Îfi- ÌË Î Ï ÙÂÚÔ ı Ù Ó Ó ÌË ÚÂÈ ÛÙÂ Ó apple ÚÂÈ Ù Ì ÙÚ appleô Â Ó È apple Óˆ - applefi ÙÈ appleôáú Ê. ΔÔ ÚÈÛÙÔ ı Ù Ó Ó ÌappleÔÚÔ Û ÌÂ Ó ÓÂÈÛÙÔ Ì applefi ÙÈ ÁÔÚ fiappleˆ apple ÏÈ ÁÈ Ó ÌappleÔÚ ÛÂÈ, Â- ÎÙfi applefi ÙËÓ ÁÚÔÊ Ï Î, Ó Âapple Ó - Û ÛÙ ÛÂÈ Î È Ù Δ. ªfiÓÔ appleô ÙÒÚ ÂÓ ÚÈÛÎfiÌ ÛÙ ÛÂ È ÓÈÎ Î Ù ÛÙ ÛÂÈ. ÓÙÈı Ùˆ, ÚÈ- ÛÎfiÌ ÛÙ ÛÙÈ ÂÈÚfiÙÂÚÂ Ó Ù. ÏÏ Ú ÛÎÂÙ È ÂÎÙfi ÁÔÚÒÓ Î È Ó ÂÓ apple Ú Ó ÔÈ ÒÚ ÙË Úˆ ÒÓË Î È ÙÔ Δ, ı appleúâappleâ (Ì ٠spreads ÛÙÈ 3.200) Ó Ó ÂÙ È Ì ÂappleÈÙfiÎÈÔ 33%, Ó Ê ÛÈÎ apple Ú Â Î appleôèô appleô appleú ÎÙÈÎ ı ıâïâ Ó Ó ÛÂÈ ÙËÓ ÏÏ. Ùfi Û appleï ÂÏÏËÓÈÎ ÛË- Ì ÓÂÈ fiùè Ó Ë ÏÏ apple ÈÚÓ ÙÔÓ ÂÚ- fiìâóô ª ÚÙÈÔ Ù 80 ÈÛ. appleô ÚÂÈ - ÂÙ È applefi ÙÈ ÁÔÚ, ı appleúâappleâ Û - Ó Ó ÚfiÓÔ Ó ÒÛÂÈ 106,4 ÈÛ. Î È ÛÂ Ô ÚfiÓÈ 141 ÈÛ., ËÏ appleâú appleô ÙÔ 60% ÙÔ. appleôì Óˆ Ù «ÙÔÎÔ- Μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας ÙÔ Ì ÏÏÔÓ, fiûô appleèô ÁÚ ÁÔÚ Î Ù - ÓÔ ÛÔ Ó Î È Ù ÎfiÌÌ Ù ÙË ÛÛÔÓÔ ÓÙÈappleÔÏ Ù ÛË, Î ıò Î È Î appleôè Û Ó ÈÎ Ù, fiùè ÚıÂ Ë ÒÚ ÙË ÂıÓÈ- Î appleúôûapple ıâè ÙfiÛÔ appleèô ÁÚ ÁÔÚ ı ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó Ô Ì appleô ÚÈÛÎfiÌ - ÛÙÂ Î È appleô appleëá ÓÔ ÌÂ. ÂÓ appleú appleâè Ó apple ÂÈ Ë ÎÚÈÙÈÎ, ÏÏ ÌfiÓÔ Ë - ÙfiÌ ÙË ÚÓËÛË ÔappleÔÈ Û appleôùâ appleúô- Ûapple ıâè. Î Ù ÛÙ ÛË ÂÓ ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó Â Ó È appleèô ÂappleÈÎ Ó ÓË. È ÂÓ Â Ó È ÛÙÔ ÚÈ Ì Ó appleôê ÁÔ Ì ٠ÂÈÚfiÙÂ- Ú. Ù Ë ÙÔ Â ÚÒ apple ÂÙ È Û Ï- ÏÔ Âapple appleâ Ô. Ó È ÍÂÎ ı ÚÔ appleï ÔÓ fi- ÙÈ ÙÔ appleúfi ÏËÌ appleô Ê ÓËΠappleúèó applefi Ô ÚfiÓÈ, ÛÙÈ appleúòùâ Ì Ú ÙË ÂÏ- ÏËÓÈÎ ÎÚ ÛË, Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ apple Ùfi Î ıâ Ùfi ÙË ÏÏ. Î ı - ÛÙ ÚËÛË ÙË ÚÒappleË Ó Ú ÛÂÈ apple - ÚÔÛ ÂÛÙÈÎ, Î Ú ˆ ÏfiÁˆ ÙË Ûı - ÌË ÂÚÌ Ó, ÎÏfiÓÈÛ ÙËÓ ÂÌappleÈÛÙÔ- Û ÓË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÒÓ fiùè Ë.. È ıâùâ ÙË Ô ÏËÛË Î È ÙÔ ÌË ÓÈÛÌÔ ÁÈ Ó È ÂÈÚÈÛÙ ÌÈ ÛÔ Ú ÎÚ ÛË. Îfi- ÌË ÂÓ Ô Ó appleâèûıâ, Ì appleôù ÏÂÛÌ Ó ÙÚ Ô Ó Ù Ú Ì Ù ÙÔ applefi ÙËÓ ÚÒappleË Î È Ì ÚÈ Î È ÒÚ ÛÙÔÓ apple - Ú Ó ÙË Úˆ ÒÓË Ó appleïëúòóô Ó Û ÛÙ ÎÙ appleôû ÁÈ Ó ÓÂÈ- ÛÙÔ Ó. È ËÁ ÙÈ Â Ó ÌÂÈ ÙË.. appleú appleâè ÌÂÛ Ó apple ÚÔ Ó appleôê ÛÂÈ appleô apple Ê Á Ó ÁÈ Ô ÚfiÓÈ, Ó - appleôùú Ô Ó appleôïèùèî appleô apple ÚÔ Û - appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙÂÚË ÈÛ ÙÔ ÙÔ ÚÎÈ- ÛÌÔ. ÂÌ Ï Ù Ó Ô ÙÔ ÚÎÔ ÔÚ, ˆÚ ÙË ÌÂÈÔÓÂÍ ÙÔ ÍÈapple ÛÌ ÓÔ Â- apple Ú ÈÒÙË, Ù Ó Ô ÙÔ ÚÎÔ μâóè ÏÔ, ˆÚ ÙËÓ appleôù Á Û fi, ÙÈ ÌÔÈ Â È- ÛÙÔÚÈÎ ÓÔÌÔÙ ÏÂÈ. ÃÚÂÈ fiù Ó ÙË - ÛË ÁÈ Ó Á ÓÂÈ Î Ï ÙÂÚÔ ΔÔ ÚÎÔ, fi- È ÁÈ Ù ÙÔ Á ÏÈ Â Ó ÙÔÓ ÏÔÁ ÚÈ Ô Ó «Úˆapple Ô».  appleâúëê ÓÈ Ô ÂÌ Ï ÁÈ ÙËÓ Î Ù ÁˆÁ ÙÔ Î È ÁÈ ÙËÓ È- ÛÙÔÚ ÙÔ Ï Ô ÙÔ, ÂÓ ÛÙËÛ Â- ÚÔÁ Ê Ú apple Óˆ applefi ÂÈÎÔÛÈapple ÓÙ È- ÒÓ ÁÈ Ó ÊÙ ÛÂÈ ÛÂ Ú Ô appleúô- ÁfiÓÔ appleô ı Ì Ó ÔÈ Úˆapple ÔÈ, Î - Ù Û ÎÔÊ ÓÙÒÓÙ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÓ È - ÌÂÛÔ appleô ÂÓÔ ÏÔ Û ÙÔ Úˆapple Ô. Ó È Î ÓfiÓ appleô Á ÓÂÈ applefi ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ ÂÌappleÂÈÚ :  appleâú appleùˆûë Û - Ó apple ÚÍË Ï ÒÓ ( Î È ÁÂÈÙÔÓ ) Ô appleô- ÏÈÙÈÛÌÈÎ apple ÚÙÂÚÔ ÊÔÌÔÈÒÓÂÈ ÙÔÓ appleôïèùèûìèî appleô  ÛÙÂÚÔÓ. ÓÙÈÎÂÈ- ÌÂÓÈÎ ÎÚÈÙ ÚÈ appleâúô ÛÙ ÚË- ÛË ÂÓ apple Ú Ô Ó, apple Ú Ô Ó Ï Ô appleô ÂÌÌ ÓÔ Ó ÛÙËÓ appleôïèùèûùèî ÙÔ apple - Ú ÔÛË Î È Ï Ô appleô  ÎÔÏ ÙËÓ appleâ- ÌappleÔÏÔ Ó. EÌÌ ÓÔ Ó, fiù Ó ÈÒÓÔ Ó Ú ÏÈÛÙÈÎ ÙËÓ apple Ú ÔÛ ÙÔ Î È ÙËÓ ÁÏ ÊÈλ ÂappleÈÙfiÎÈ ÙÔ 3,5%-4,5% Í - Ô Ó ÙÔÓ ÎfiappleÔ ÌÈ appleôáú Ê. ÂÓ ı Ì Ï ÛÔ Ó fiï Ù appleúô Ï Ì Ù ÙË ÔÈ- ÎÔÓÔÌ, ÏÏ ı Î ÓÔ Ó Â ÂÚ ÛÙÂ- ÚË ÙË Ï ÛË,  ÔÌ ÓˆÓ ÙˆÓ Û ÓıËÎÒÓ. Ú ˆ, ı Ì Ï ÛÔ Ó ÙÔ ÌÂÛÔ appleúfi- ÏËÌ appleô Â Ó È Ë appleèı ÓfiÙËÙ ÌÈ - Ù ÎÙË ÚÂÔÎÔapple. Ó È appleôïïô ÂΠÓÔÈ appleô Ô Ó - appleôı ÚÚ Óı applefi ÙËÓ Î Ù ÛÙ ÛË Î È appleúôùâ ÓÔ Ó ÙËÓ ÙÔÎÙÔÓ ˆ ÙË Ï - ÛË ÛÙ «ÂÈÓ appleô ÂappleÈÊ ÚÂÈ ÙÔ ªÓË- ÌfiÓÈÔ». ÚÔÙ ÓÔ Ó appleôóôô Ó fiùè Ë ÏÏ ı Ù Ó Î Ï ÙÂÚ Ì ÙË Ú - Ì. ÎfiÌË ÂÈÚfiÙÂÚ : appleúôˆıô Ó Ì ٠ÚÁ ÙÔ Ù ÙË Ï ÛË. ΔÔ appleúfi ÏË- Ì, fiìˆ, Â Ó È fiùè ÔÈ appleâúèûûfiùâúôè ÂÓ ı ÌÔ ÓÙ È ÙÔÓ «apple ÏÈfi Î Ïfi Î ÈÚfi» ÙË ÓÔÌÈÛÌ ÙÈÎ Ì ÓÂÍ ÚÙËÛ. ÂÓ ı ÌÔ ÓÙ È fiùè Ù ÛÙÂÁ ÛÙÈÎ ÓÂÈ Â - Ó ÂappleÈÙfiÎÈÔ 24%-28% Î È fiùè ÂappleÈ ÂÈ- ÚËÌ ÙÈÎ ÓÂÈ apple ÈÚÓ Ó ÌfiÓÔ ÔÈ «ÎÔÏÏËÙÔ» Î È Ù ªª. appleú appleâè Ó ı ÌÔ ÓÙ È Âapple ÛË ÙÔÓ appleïëıˆúèûìfi ÛÙÔ 20% Î È ÙËÓ apple ÛÙ ÙË Ù Ï Èappleˆ- Ú ÛÙ ÙÂψÓ ÁÈ Ó apple ÚÔ Ó Ó È- EΠΙΦΥΛΛΙΔΑ Ó ˆ ÂÓÙÔÏ ÙÔ ÂÔ. Ó appleúôï - Ô Ó ÙË ÛÙ ÛË appleïëúˆìòó ÌÈ ÌÂÁ - ÏË ÒÚ, ı Ûˆı ÙÔ Â ÚÒ. Ó Ú- Á ÛÔ Ó, ı Î Â ÙÔ Ûapple ÙÈ Ì. ÎÙfi Úˆ ÒÓË, Ë ÏÏ ı - ÛÎÔÏ Ù appleôï Ó appleïëúòûâè ÙÈ fi- ÛÂÈ ÙÔ Ú Ô, ÔapplefiÙ ı ÚÂÔÎÔapple ÛÂÈ. ÂÓ ı ÌappleÔÚÂ Ó Ó ÂÙ È. appleâè ÂÓ Ô Ì apple Ú ÁˆÁÈÎ ÛË, Î È Ù ÁÚÔÙÈÎ Ì appleúô fióù Â Ó È - ÎÚÈ fiùâú apple Ù ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ˆ- ÚÒÓ, Ë ÌfiÓË appleëá Û Ó ÏÏ ÁÌ ÙÔ ı Â Ó È Ô ÙÔ ÚÈÛÌfi. ÌÂÚ Ô ÙÔ ÚÈÛÌfi Û ÓÂÈÛÊ ÚÂÈ 15% ÛÙÔ, applefiûô ÌappleÔÚÂ Ó ÍËı Û appleú ÁÌ ÙÈÎ - Í ÒÛÙÂ Ó Î Ï ÂÈ fiï Ù apple Ú - ÙËÙ ÍÔ, fiappleˆ ÂÈÛ ÁˆÁ Î Û ÌˆÓ Î È ÙÚÔÊ ÌˆÓ; ÃˆÚ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÁÔÚ - Ô Ì appleúô fióù Û ÛÎÏËÚfi ÓfiÌÈÛÌ, ˆÚ apple Ú ÁˆÁÈÎ ÛË, ˆÚ ÍÈfi- ÏÔÁ appleúòùâ ÏÂ, ˆÚ Ó ÓÂÈ, ˆÚ applefiúô ÙË.., Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÔÈ- Ο μειονεκτικός ερεθίζει τους σαδιστές Σαδιστικό παιχνίδι γάτας με ποντίκι πριν από κάθε «δόση» δανείου Tου ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ Tου ΠAΣXOY MANΔPABEΛH Αν η χώρα μας βρεθεί αποκομμένη από την Ευρώπη, θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει δορυφόρος της ισχυρότερης χώρας της περιοχής appleôïèùèûùèî ÙÔ È È ÈÙÂÚfiÙËÙ ˆ appleïô ÙÈÛÌfi ÙË ˆ, appleôèfiùëù ÙË ˆ-. TËÓ appleâìappleôïô Ó, Ê ÛÈÔÏÔÁÈÎ Î È ÙÔÓfiËÙ, fiù Ó Ë «apple Ú ÔÛË» Î È Ô «appleôïèùèûìfi» Ô Ó Á ÓÂÈ È ÂÔÏfiÁËÌ, ÚËÙÔÚ appleô Û ÓÙËÚ ÔÏÔÁÈÎ Â ÈÛı ÛÂÈ Î ËÛË. OÈ EÏÏËÓÂ È ÛˆÛ Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ- ÎfiÙËÙ ÙÔ (ÁÏÒÛÛ, ÈÛÙÔÚÈÎ Û - Ó ËÛË, T ÓË, ÌÂÙ Ê ÛÈÎ ÂÌappleÂÈÚÈ- Î ÈˆÌ ÓË) Ù ÛÛÂÚÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ È- ÒÓ applefi Ô ÏÔÈ ÛÙÔ TÔ ÚÎÔ, ÁÈ - Ù Ô Û Ó ÙËÓ apple Ú ÔÛ ÙÔ ( ÓÛ ÚÎË ÛÙË Ï Î appleú ÍË) ˆ applefiûù ÛË appleâ- ÚÔ Ó ÓÙÈ ÙfiÛÔ ÙÔ TÔ ÚÎÔ fiûô Î È ÙÔ Î Ù ÎÙËÙ appleô appleúôëá ıëîâ: ÙÔ ºÚ ÁÎÔ. È ÛˆÛ Ó Ù ÙË Èˆ- Ì ÙÈÎ ÂÏÏËÓÈÎfiËÙ, Ò ÙÔ 1922, fiûôè ÂÏÏËÓÈÎÔ appleïëı ÛÌÔ Â Ó Ì ÓÂÈ Íˆ applefi Ù Û ÓÔÚ ÙÔ ÂÏÏ ÈÎÔ ÎÚ ÙÔ ÔÈ EÏÏËÓ ÙË MÈÎÚ Û, ÙÔ fi- ÓÙÔ, ÙË AÓ ÙÔÏÈÎ PˆÌ Ï, ÙË AÈ- Á appleùô, ÙË KÚÈÌ. A ÙÔ ÔÈ ÂÎÙfi ÂÏÏ ÈÎÔ ÎÚ ÙÔ EÏÏËÓ ÂÓ ÚÂÈ- ÛÙËÎ Ó Î appleôèôó KÂÌ Ï Î appleôèôó KÔ- Ú Ó ÙÔ ÂappleÈ ÏÂÈ ÛÙ ÓÈÎ ÙÔÓ ÂÎ- ÙÈÎÈÛÌfi ÙÔ ˆ Ó ÁÎ Ô ÂÎÛ Á- ÚÔÓÈÛÌfi ˆ appleâú Ó appleï ÚˆÛË Â- apple Ú ÈˆÙÈÎ ÌÂÈÔÓÂÍ. E Ó appleúô- ÛÏ ÂÈ, Ê ÛÈÔÏÔÁÈÎ Î È ÙÔÓfiËÙ ÙË ÛË, ˆ Ó ıèáâ Ó ÏÏÔȈı ÛÙÔ apple Ú ÌÈÎÚfi Ë Î ËÛË ÁÈ ÙËÓ ÂÏ- ÏËÓÈÎfiÙËÙ ÙÔ, Ë Â ÈfiÙËÙ ÁÈ ÙÔÓ appleïô ÙÈÛÌfi ÙË ˆ Î È ÙËÓ appleôèfiùëù ˆ appleô Û Ì ÈÓ ÙÔ Ó Â Ó È EÏÏËÓÂ. Η αυτοκτονία ως πρόχειρη λύση Οσοι νιώθουν ότι η υπογραφή είναι εκβιασμός δεν είναι αυτοί που έλεγαν πως έπρεπε να εκβιάσουμε ότι θα ανατιναχθούμε; Ï Ô appleô ÙÔ Úı ÒÚÔ applefi ÙÔ Â͈- ÙÂÚÈÎfi. ªappleÔÚÂ Ë ÁÔÚ ÛÙÈÎ Ó ÌË ÙˆÓ ÏÏ ÓˆÓ Û appleú ÁÌ ÙÈÎ ÙÈÌ Ó ÌÂÈÒıËΠapplefi ÙÔ 2009, ÏÏ apple Ú Ì - ÓÂÈ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË applefi ÙÔ 1999, appleúèó ÌappleÔ Ì ÛÙÔ Â ÚÒ. ÎfiÌË Î È Ù ÛË- ÌÂÚÈÓ appleâùûôîôìì Ó ÂÈÛÔ Ì Ù - ÁÔÚ Ô Ó appleâúèûûfiùâú appleúô fióù Î È - appleëúâû  applefi fiû ÁfiÚ Ó Ù ÂÈÛÔ- Ì Ù appleúô ÂÎ appleâóù ÂÙ. Ó È ÏÏÔÈ appleô ÓÈÒıÔ Ó fiùè Ë - apple ÙËÛË ÙˆÓ Úˆapple ˆÓ ÁÈ appleôáú - Ê Â Ó È «ˆÌfi ÂÎ È ÛÌfi». ÏÏ apple - ÏÈ Â Ó È ÔÈ ÈÔÈ appleô Ì ÚÈ ıâ ÂappleÈ ÂÈ- ÚËÌ ÙÔÏÔÁÔ Û Ó appleˆ Ë ÏÏ appleúâappleâ Ó ÂÎ È ÛÂÈ fiùè ı Ó ÙÈÓ ıâ Î È ı apple ÚÂÈ Ì ÙË ÙËÓ Úˆ ÒÓË ÁÈ A.P. ÎÔÓÔÌ ı Û ÚÚÈÎÓˆıÂ. ÒÚ ı Ó ÁÎ ÛÙÂ Ó ÛÙÚ Ê Û fiappleôè ÁÔÚ ÌappleÔÚÂ Ó appleúôûê ÚÂÈ ÊıËÓ appleúô fióù. ÙÔÈÌË Ó Ó appleïëúòûâè ÙÔ ÎÂÓfi Â Ó È Ë ΔÔ ÚÎ, ÙË ÔappleÔ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ Â - Ó È Ë ÙÚÈappleÏ ÛÈ ÙË ÏÏ (Û ). ÛÔ «ÊÔ Ûλ Î È Ó appleô ÂÈ ıâ, fiûô ÌÂÁ ÏË «ÈfiÚıˆÛË» Î È Ó appleôûùâ Î appleôè ÛÙÈÁÌ, Ë ΔÔ ÚÎ ÂÈ ÌÂÁ - ÏË apple Ú ÁˆÁÈÎ ÛË, ÒÛÙÂ Ó Û ÓÂ- ÛÂÈ ÙË Ó ÌÈÎ appleôïèùèî ÂÍ ÁˆÁÒÓ. ΔËÓ È ÒÚ, Ë appleôùèìëì ÓË Ú Ì ı Î ÓÂÈ appleôï ÂÏÎ ÛÙÈÎ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ- Î ÁÔÚ ÎÈÓ ÙˆÓ ÁÈ ÙÔ ÚÎÈÎ Â- appleâó ÛÂÈ Î È ÙÔ Ú ÛÙ ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ - Ë Ê ÓÔÓÙ È Î È Â Ó È Â appleúfiû ÂÎÙÔÈ. Δ ÓËÛÈ ÙÔ Ó ÙÔÏÈÎÔ ÈÁ Ô, - applefi appleô ı apple ÚÓÔ Ó ÚÂ Ì Î È appleúô fióù, fiù Ó Ë ÈappleÏ Ó ΔÔ ÚÎ Ù appleúô- ÛÊ ÚÂÈ ÛÂ Î Ï ÙÈÌ ; ΔÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ appleúfi ÏËÌ ÙË ÏÏ -, fiìˆ, Â Ó È ÙÔ ËÌÔÁÚ ÊÈÎfi. appleïëı ÛÌfi ÁÂÚÓ ÂÈ Î È fiïô Î È ÏÈÁfi- ÙÂÚÔÈ ÂÚÁ ÔÓÙ È ÁÈ Ó Û ÓÙËÚÔ Ó Û - ÓÙ ÍÈÔ Ô Î È Ó ÚÁÔ. ÔÈÎÔÓÔ- Ì Ì ÂÓ ÓÙ ÂÈ ÙÔ ÚÔ Ì, Ó ÂÓ Á ÓÔ Ì ÎÔÌÌ ÙÈ ÂÓfi ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ Û ÓfiÏÔ. Ó È Ê ÈÓfiÌÂÓÔ ÙË Ê ÛË ÙÔ ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ÛÒÌ Ó «ÓÂÈ» Ù ÌÈ- ÎÚfiÙÂÚ Û ÙÚÔ È Á Úˆ ÙÔ. Ù ÙË ÛÙÈÁÌ Â Ì ÛÙ ÎÔÌÌ ÙÈ ÙË ÚÒappleË. Ò ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó Ê ÓÙ ÛÙÔ Ì fiùè Ó ÚÂıÔ Ì ÌfiÓÔÈ Ì ı Ô ÌÂ Î Ï - ÙÂÚË ÌÔ Ú ; TËÓ Î ÈÛ ÚÈÎ È ÊÔÚ ÛÙÔ ÂÏÏ - ÈÎfi ÎÚ ÙÔ ÙË Á ÓÓËÛÂ Ô ÓÂapple - ÛıËÙÔ ÏÏ ÌÔÈÚ Ô Î Ù Ï ÙË : Ë ÌÂÈ- ÔÓÂÍ. O ÂÎ ÙÈÎÈÛÌfi apple ÁÔÚ ÙË- Πapplefi ÙËÓ Âapple Ú ÈÒÙÈÎË ÍÈapple ÛÈ ÙÔ KÔÚ Î È apple Á  Û Πıâ apple Ú ÌÈÎÚ appleù ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ Î È ÎÚ ÙÈÎÔ - Ô ÛÙË Ì ÌËÛË «ÙˆÓ appleâêˆùèûì ÓˆÓ Î È ÏÂÏ ÌappleÚ ÛÌ ÓˆÓ ÙË EÛappleÂÚ Â- ıóòó». K È Ì ÌËÛË ÛËÌ ÓÂÈ Ó Â Û È apple ÓÙÔÙ  ÙÂÚÔ, apple ÓÙ Î ı ÛÙÂ- ÚËÌ ÓÔ Î È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎfi, ÊÔ ÙËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ˆ ÛÔ ÂÓ ÙË ÁÂÓ- Ó Ó ÔÈ Ó ÁΠÛÔ, ÏÏ Ë ÓÙÈÁÚ Ê ıâûìòó Î È Û ÛÙËÌ ÙˆÓ appleô Á ÓÓË- Û Ó ÏÏ ÎÔÈÓˆÓ Â ÁÈ ÙÈ ÈÎ ÙÔ Ó ÁÎÂ. K È Û ÏÔÁ ÚÈ ÂÈ Ù Í Î È apple Ó ÎÂÈ Ù Í Ó ÁÂÓÓ Ì Ù. ÌÂÚ, Ì ÙÔ È appleú ÁÌ Ù ÙÔ «MÓËÌfiÓÈÔ» Î È Ù ÂÎ È ÛÙÈÎ ÙÂÏÂ- Û ÁÚ Ê ÙˆÓ ÓÂÈÛÙÒÓ Ì, ÙÔ Û - ÈÛÙÈÎfi apple È Ó È ÙË Á Ù Ì ÙÔ appleô- ÓÙ ÎÈ appleúèó applefi Î ıâ «fiûë» Ó Ô, Ì ÙËÓ EÏÏ ÛÙÈÁÌ ÙÈÛÌ ÓË Û Ó ÏÂappleÚ, ÛÙÔ apple ÎÚÔ ÂÍ ÙÂÏÈÛÌ ÓË Û Ó ÒÚ - Î Ó ÓÔ ÁÈ ÙË ÈÂıÓ ÎÔÈÓfi- ÙËÙ, Â Ó È ÛÎÔÏÔ appleè Ó ÌÊÈÛ Ë- Ù ÛÂÈ Î Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ appleôù Ì ÛÙÔÓ ÌÂÙ appleú ÙÈÛÌfi, ÛÙÔÓ ÌÈÌË- ÙÈÛÌfi, ÛÙÔÓ ÂÎÔ ÛÈÔ ÊÂÏÏËÓÈÛÌfi. EÓ ÎÚ ÙÔ È Ï Ì ÓÔ, appleôû ÓÙÂıÂÈÌ ÓÔ Û ÙfiÛ ÎÔÌÌ ÙÈ fiû Ù ÂÁˆÈÛÙÈÎ Û ÌÊ ÚÔÓÙ appleô ÙÔ Ó ÌÔÓÙ È. ªÔÓ - ÈÎ «ÎÔÈÓˆÓÈλ ÓÙ Ú ÛË Ë ÏÔÁ, Ë Î Ù ÛÙÚÔÊÈÎ ÛÙÂÚ. ΔÔ ÌÈÎÚÔ- ÓÔ Îfi ÚËÙÔÚÈÎfi apple Ú Ï ÚËÌ (apple ÓÙÔ- Ù ÁÚ appleùfi) ÂÓfi appleúˆı appleô ÚÁÔ appleô ÓÙÚÂapplefiÌ ÛÙ Ó Ó ÙÔÓ ÎÔ ÌÂ Î È Ó ÙÔÓ Ï appleô ÌÂ, Ë ÓÔ ÙË Î ÚÓË- Û ÙÔ ÛÙÔÓ appleúˆùôê Ó ÂÍ ÙÂÏÈÛÌfi. apple È ÚȈ ÌÈ ÍÈˆÌ ÙÈÎ - ÓÙÈappleÔÏ Ù ÛË ÍÂÏÈÁˆÌ ÓË ÁÈ ÂappleÈ- ÛÙÚÔÊ ÛÙËÓ ÂÍÔ Û, ÛÙˆ Î È Û ÎÚ Ó Ô ÙfiappleÔ. Ó È appleôï ÙÈ̈ÙÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù ÏÔ ÁÈ Ó Ó Ï fi appleô Û Ú- ΈÛ appleúfiù ÛË appleôïèùèûìô Âapple ÙÚÂÈ- Û ÌÈÛÈ ÈÏÈ Â ÚfiÓÈ. ÎfiÌ Î È Ó ÏÏËÓ ÂÌ Ï Â - Ó È ÌÊ ÔÏÔ Ó ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó appleâ- Ù ÂÈ, ÛÙˆ Î È Û ÙÚÂÈ ÁÂÓÈ, ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎfi ÌÂÙ Û ËÌ ÙÈÛÌfi ÈÎ Ófi Ó - Ó ÛÙ ÛÂÈ ÂÏÏËÓÈÎ ËÌÈÔ ÚÁÈÎ ÂÙÂ- ÚfiÙËÙ. Ó appleâù ÂÈ Î Ï ÙÂÚÔ fiúô ÓÂÈ- ÛÌÔ. Ò Á ÓÂÙ È ÏÔÈapplefiÓ Ó Â Ó È - apple Ú ÂÎÙÔ Ô ÂÎ È ÛÌfi ÁÈ ÌÈ appleô- ÁÚ Ê ÂÓfi ÓıÚÒappleÔ ÓÔÓÙ 240 ÈÛ. Î È Â Ó È appleô ÂÎÙfi Ô ÂÎ È ÛÌfi ÙË Ù Ó ÊÏÂÍË ÁÈ Ó apple ÚÂÈ appleâ- ÚÈÛÛfiÙÂÚ ; ÙÔ Î Ùˆ Î Ùˆ ÙË ÁÚ Ê ÔÈ Úˆapple ÔÈ ÌÈ ÂÁÁ ËÛË ÁÈ Ù ÏÂÊÙ ÙÔ ÙËÛ Ó, ÂÓÒ ÂÌ ı ÏÔ Ì ٠appleú ÁÌ ÙÈÎ ÏÂÊÙ ÙÔ. È ÂÓÙ ÍÂÈ! ÌÂ Â Ì ÛÙÂ Í appleóôè ÎÈ ˆÚ ÔÈ, ÎÈ ÂappleÔÌ Óˆ Ô ÌÂ Ú Ë. Ê ÛÙ  fiùè Ù Ì ÚıÂÓÒÓ fi- Ù Ó ÙÔ... ΔÒÚ fiìˆ ÚÈÛÎfiÌ ÛÙ ÛÙËÓ Ó ÁÎË ÙˆÓ ÌËÏÒÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ ÙÔ. Û ÌÊˆÓ ÛÔ Ì fiùè Ùfi ÂÓ appleú appleâè Ó Í Ó Á ÓÂÈ. ÙÈ Ë ÏÏ ÂÓ appleú appleâè Ó Í Ó ÚÂı ÛÙË ı ÛË Ó Â- Î È ÂÈ Ì ÙÔ ÂÈÚÈ ÛÌfi Î È ÔÈ - Úˆapple ÔÈ Ó ÌËÓ ÂÎ È Ô Ó ÙÔ ( ÙÛÈ ÎÈ ÏÏÈÒ ÊÂÚ ÁÁ Ô Î È ÛÙ ÈÎ Ì Ì ÙÈ ) appleôïèùèîô Ú ËÁÔ Ó appleô- ÁÚ Ô Ó. Û ÌÊˆÓ ÛÔ ÌÂ. ÏÏ ÁÈ Ó ÙÔ appleâù Ô Ì Ùfi, appleú appleâè Ó Â- Ê ÚÌfiÛÔ Ì fiû appleôáú Ô ÌÂ. gr

17 Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 17 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Με σωστά βήματα κερδίζετε εμπιστοσύνη Ο Μπεν Κνάπεν, υπ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ολλανδίας, δηλώνει πως η Ελλάδα μετά το σοκ φαίνεται να έχει εισέλθει σε νέο κεφάλαιο Συνέντευξη στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΚΟΥ O υπουργός Úˆapple ÎÒÓ ÀappleÔı ÛÂˆÓ ÙË ÏÏ Ó ªappleÂÓ Ó appleâó Ó Ï ÂÈ ÛÙËÓ ÙÈ appleúôù ÛÂÈ ÙË ÒÚ ÙÔ ÁÈ ÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙË ÎÚ ÛË ÛÙËÓ Úˆ- ÒÓË, applefi ÙË ÂÏÙ ˆÛË ÛÙËÓ ÂÊ ÚÌÔ- Á ÙË ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ appleâèı Ú Ì ÚÈ Ì «apple ÚËÓÈÎ ÂappleÈÏÔÁ» ÂÍfi Ô applefi ÙËÓ Úˆ ÒÓË - appleô ÙfiÓÈÛ fiùè ÂÓ ÊÔÚ ÙËÓ ÏÏ. ªÂÙ ÙÈ Âapple Ê appleô   ÛÙËÓ ı Ó Ì ÂÎappleÚÔÛÒappleÔ ÙË Î ÚÓËÛË Î È ÙÔÓ appleúfiâ ÚÔ ÙË.. ÓÙÒÓË Ì Ú, ψÛ ÂÓÙ appleˆûè ÛÌ ÓÔ ÈfiÙÈ «Ê ÓÂÙ È Û Ó Ë ÏÏ Ó ÂÈ ÂÈÛ ÏıÂÈ ÛÂ Ó Ô ÎÂÊ - Ï ÈÔ, ÛÙÂÚ applefi ÙÔ ÛÔÎ Î È ÙËÓ Ó - Ù Ú appleô appleúôî ÏÂÛ appleúèó applefi Ô Nα δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό, με τον οποίο μία χώρα που δρα εναντίον των κανόνων της Ευρωζώνης για πολλά χρόνια θα έχει τη δυνατότητα να εξέλθει από την Ευρωζώνη.  ÔÌ Â Ë Ó ÎÔ ÓˆÛË ËÌÔ ËÊ - ÛÌ ÙÔ applefi ÙÔÓ appleúòëó appleúˆı appleô ÚÁfi Û. ÂÙ ÎÔÈÓ ÈÎÔÌÌ ÙÈÎ appleúô- Û ÁÁÈÛË ÁÈ appleúòùë ÊÔÚ Î È appleèûùâ ˆ fiùè Ù Â Ó È Ì ıâùèî ÏÏ Á, appleô ËÌÈÔ ÚÁ ÙËÓ Â Î ÈÚ Ó appleúô ˆÚ - ÛÂÙ ÛÙË ÛˆÛÙ Î Ù ı ÓÛË». ÈÛÙ ÂÙ fiùè Ë ÂappleÈÛÙÔÏ ÙÔ Î. - Ì Ú ÓÔ ÁÂÈ ÙÔÓ ÚfiÌÔ ÁÈ ÙËÓ - ÁÎÚÈÛË ÙË ÎÙË fiûë ÙÔ ÓÂ Ô appleúô ÙËÓ ÏÏ ; ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÛËÌ ÓÙÈÎfi Ì, Ï- Ï appleâúèì ÓÔ Ì ÙÈ ÁÚ appleù ÂÛÌ ÛÂÈ Î È ÙˆÓ appleôïô appleˆó. ΔfiÙÂ Ë ÙÚfiÈÎ ı Î Ù ı ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ ÛË ÙË. ªÈÏ Û Ù ÁÈ ıâùèî ÏÏ Á ÛÙËÓ ÏÏ, ÏÏ Ì appleˆ ÔÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙËÓ applefiïôèappleë Úˆ ÒÓË ÙÚ Ô Ó appleôï ÁÚ ÁÔÚ ÁÈ Ó appleôùú appleâ Ë ÌÂ- «Εχετε κοινή δικομματική προσέγγιση για πρώτη φορά και αυτή είναι μία θετική αλλαγή, που δημιουργεί την ευκαιρία να προχωρήσετε στη σωστή κατεύθυνση», δηλώνει στην «Κ» ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ολλανδίας Μπεν Κνάπεν. Ù ÔÛË ÙË ÎÚ ÛË ÛÙËÓ πù Ï - ÎfiÌË Î È ÛÙÈ ÒÚ ÙÔ apple Ú Ó ; ÂÓ Û ÓËÛ Â Ùfi ÙÔ ÂÓ Â fiìâóô; º ÛÈÎ Ë ÁÂÓÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË Â Ó È ÛÔ Ú, ÏÏ Í ÚÂÙÂ Ë ÁÂÓÈÎ Î Ù - ÛÙ ÛË ÂÓ ı appleú appleâè Ó apple Ú Ï ÂÈ Ì ÒÚ applefi ÙÔ Ó Î ÓÂÈ Ùfi appleô appleú appleâè. ÏÔÈ appleúôû Ô Ó ÙÈ Î ÓÂÙÂ Î È Ó ÎÈ- ÓËı Ù ÛÙË ÛˆÛÙ Î Ù ı ÓÛË ı ÂÏ- ÙȈıÂ Î È Ë ÁÂÓÈÎ ÙÌfiÛÊ ÈÚ ÁÈ ÙËÓ Úˆ ÒÓË. Ùfi ÈÛ ÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÏÏ - Î È appleúôê ÓÒ Âapple ÛË ÁÈ ÒÚ fiappleˆ Ë πù Ï. Àapple Ú Ô Ó ÛÔ Ú ÓË- Û Â ÁÈ ÙËÓ πù Ï, ÈfiÙÈ ÙÔ Ì ÁÂıfi ÙË ÌappleÔÚÂ Ó appleôóôìâ ÛÂÈ appleôï ÛÔ- Ú ÙÔ Û ÛÙËÌ. Àapple Ú ÂÈ applefi ÙË Ì Ë Î Î ÔÏÔÁ Î È Ë ÏÏÂÈ Ë ÂÌappleÈ- ÛÙÔÛ ÓË Î È applefi ÙËÓ ÏÏË Ë appleú Á- Ì ÙÈÎfiÙËÙ ÙÒÓ ÙˆÓ ˆÚÒÓ. Ó È ÏÔÈapplefiÓ ÛËÌ ÓÙÈÎfi Ó Î ÓÂÙ ٠ۈÛÙ - Ì Ù, ÈfiÙÈ Ùfi ı ÔËı ÛÂÈ Âapple ÛË Ó ÎÂÚ ËıÂ Ë ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË ÙˆÓ ÁÔÚÒÓ, ÏÏ Î È ÙˆÓ appleôïèùòó. ÈÛÙ ÂÙ fiùè ÚÂÈ ÂÙ È ÏÏ Á ÙˆÓ Û ÓıËÎÒÓ ÒÛÙÂ Ó ÓÙÈÌÂÙˆappleÈÛıÂ Ë ÎÚ ÛË ÙÔ Â ÚÒ; ÈÛÙ ˆ fiùè appleôïï applefi Ù appleú ÁÌ Ù appleô ı ı Ï Ì ÛÂ Û ÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ- ÓÔÌÈÎ È Î ÚÓËÛË - ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ appleâèı Ú, ÌË ÓÈÛÌfi ÂÊ ÚÌÔÁ - ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÂappleÈ ÏËıÔ Ó ˆÚ ÏÏ Á ÙˆÓ Û ÓıËÎÒÓ. Ù Ë È ÈÎ Û Ú ÛÎÂÙ È Ë Û ÂÍ ÏÈÍË, Ô Ì apple.. appleúôù ÛÂÈ appleô ÓÔ Ó ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÈÛ ÛÙËÓ Úˆapple Î appleèùúôapple. ÈfiÙÈ ÂÓ ıâ- ˆÚÔ Ì fiùè ÔÈ ÌË ÓÈÛÌÔ ÂÊ ÚÌÔÁ Â Ó È ÚÎÂÙ ÈÛ ÚÔ! ªappleÔÚÔ ÌÂ Ó Î ÓÔ Ì appleôïï ˆÚ ÏÏ Á ÙˆÓ Û ÓıËÎÒÓ. ÏÏ Ë ÏÏ - Á ÙˆÓ Û ÓıËÎÒÓ ı ÔËıÔ ÛÂ Ó Â- ȈıÔ Ì fiùè ÙÔ ÔÈ ÌË ÓÈÛÌÔ Â - Ó È ÚÎÂÙ ÂÌ ÓÔÈ ÌÂÙ Í ÙÔ Î È fi- ÙÈ Ë ÏÏ Á Â Ó È Ó applefiêâ ÎÙË. È apple - Ú ÂÈÁÌ, Â Ì ÛÙ apple Ú ÙË applefiû ÚÛË ÙˆÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ ÊÔ ÙˆÓ ˆÚÒÓ appleô apple Ú È Ô Ó ÙÔ Î ÓfiÓ Âapple Úfi- ÓÈ. ÈÛÙ ˆ fiùè ı Ù Ó Ó ÈÛ Úfi ÌË ÓÈÛÌfi, ÏÏ ÁÈ ÙfiÓ ÚÂÈ ÂÙ È ÏÏ Á ÙˆÓ Û ÓıËÎÒÓ. ËÁ ÓÔ Ì Â- apple ÛË Ó Ì apple Ú apple Ú, fiùè ı ÌappleÔÚÔ Û Ì ÂÓ Ù ÏÂÈ Ó ËÌÈÔ ÚÁ - ÛÔ ÌÂ Ó Ó ÌË ÓÈÛÌfi Ì ÙÔÓ ÔappleÔ Ô Ì ÒÚ appleô Ú ÂÓ ÓÙ ÔÓ ÙˆÓ Î ÓfiÓˆÓ ÙË Úˆ ÒÓË ÁÈ appleôïï ÚfiÓÈ ı - ÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂÍ ÏıÂÈ applefi ÙËÓ Úˆ ÒÓË. ÈfiÙÈ Ó Ùfi ÂÓ Û Ì Â, ÙfiÙ appleôóôìâ ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û ÛÙË- Ì. ÏψÛÙÂ, ÛÂ Ì Ù ÙÔÈ appleâú appleùˆûë  ÓÂÈ Ì ÙË Û ÌappleÂÚÈÊÔÚ ÙË fiùè ÂÓ ı ÏÂÈ Ó Â Ó È Ì ÏÔ ÙË. Ó È ÏÔÈapplefiÓ Ó Â Ô apple ÚËÓÈÎ ÂappleÈÏÔÁ, ÙËÓ Ô- appleô ÂappleÂÈ ÙËÓ ÂÈ ÂÓ ı ÚÂÈ ÛÙÂ Ó ÙË ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ÛÂÈ. Ùfi ı Ù Ó Î ÙÈ appleô ı ÍÈ Â Ó ÂÍÂÙ ÛÔ ÌÂ, ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË Û ÙËÛË appleâú ÏÏ Á ÙˆÓ Û ÓıËÎÒÓ. applefi ÂÏÏËÓÈÎ appleïâ Ú ÌappleÔÚ fi- ̈ Ó apple ÚÍÂÈ ÓËÛ fiùè ÂÓÓÔ-  Ù ÙËÓ ÏÏ Î È fiùè Âapple ÎÂÈÙ È Ë ÍÔ fi ÙË applefi ÙËÓ Úˆ ÒÓË. È. ÚÒÙÔÓ, ÂÈÏÈÎÚÈÓ ÂÓ ÂÈ Ó Î ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÏÏ, ÈfiÙÈ ÂÛÂ Ú - ÛÎÂÛÙ ÛÙÔ Ì ÛÔÓ ÂÓfi appleúôáú ÌÌ ÙÔ Î È fiù Ó ÙÔ ÂÊ ÚÌfiÛÂÙÂ, fiappleˆ ÂÈ - Βρίσκεστε στο μέσον ενός προγράμματος και όταν το εφαρμόσετε, όπως έχει α- ποφασίσει η κυβέρνησή σας, τότε θα έχετε κάνει αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνουν οι χώρες της Ε.Ε. AP / MANUEL BALCE CENETA appleôê Û ÛÂÈ Ó Î ÓÂÈ Ë Î ÚÓËÛ Û, ÙfiÙ ı ÂÙ ΠÓÂÈ Ùfi ÎÚÈ Ò appleô appleú appleâè Ó Î ÓÔ Ó fiïâ ÔÈ ÒÚ ÙË - Úˆ ÒÓË.  ÙÂÚÔÓ, Ùfi appleô ÌappleÔÚÂ Ó Ì ıâè Î Ó applefi ÙÔ apple Ú ÂÈÁÌ ÙË ÏÏ Â Ó È fiùè Ô Ì ËÌÔÎÚ Ù, fiìˆ Ó Ë appleïâèô ËÊ ÛÙÈ ÂÎÏÔÁ Ù - ıâ ÂÓ ÓÙ ÔÓ ÙÔ ÙÔ appleúôáú ÌÌ - ÙÔ, ÙfiÙ ÙÔ Û ÛÙËÌ Ì ÂÓ ÂÈ Î - Ó Ó ÌË ÓÈÛÌfi Ó Ú ÛÂÈ Û ÌÊˆÓ ÌÂ Ù Ó ÙËÓ ÂappleÈı Ì. Ùfi ËÌÈÔ ÚÁ appleôïï ÛÙ ıâè Î È Â ÈfiÙËÙ, ÂÓÒ appleôóôìâ ÂÈ Î È ÙË ËÌÔÎÚ Ù. ÀappleÔ- ÁÚ ÌÌ ˆ fiùè ÂÓ Ó Ê ÚÔÌ È ÛÙËÓ ÏÏ, ÏÏ appleˆ ı Ù Ó Î Ïfi Ó ÁÓˆ- Ú Ô Ì fiùè Ô ÌÂ Ó Ó ÌË ÓÈÛÌfi Ì ÙÔÓ ÔappleÔ Ô Ì ÒÚ appleô appleôê Û ÂÈ Ó Ê ÁÂÈ applefi ÙËÓ Úˆ ÒÓË ÂÓ ı appleô- ÛÙ ıâúôappleôè ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û ÛÙËÌ. Ανάπτυξη μέσα από μεταρρυθμίσεις Àapple Ú ÂÈ Ó ÙfiÙËÙ ÙÔ ÂÏ- ÏËÓÈÎfi appleúfiáú ÌÌ Ó ÙÚÔappleÔappleÔÈËıÂ, ÒÛÙÂ Ó appleâúèï - ÂÈ appleù ÙfiÓˆÛË ÙË Ó - appleù ÍË ; Το πρόγραμμα που αποφασίστηκε είναι εφικτό, σύμφωνα με το ΔΝΤ. Αν λοιπόν είναι εφικτό, τότε βγάζει νόημα για την Ελλάδα να το ακολουθήσει. Και αυτό είναι που αποφάσισε η κυβέρνησή σας. Το πρόγραμμα έχει προφανώς δύο πτυχές: Τη δημοσιονομική πειθαρχία, διότι πρέπει να ξεφορτωθείτε το τεράστιο βάρος του χρέους που παραλύει τα πάντα. Αλλά για να ε- πιστρέψετε σε βιώσιμα δημοσιονομικά μεγέθη θα πρέπει να αναπτυχθείτε, και προκειμένου να γίνει αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Μόνο αλλάζοντας το σύστημα μπορείτε να ανακτήσετε ανταγωνιστικότητα. Η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μόνο με μεταρρυθμίσεις, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και δημιουργώντας το κατάλληλο ε- πενδυτικό περιβάλλον. Χρειάζεστε επίσης αποτελεσματική συλλογή φόρων και δημοσιονομική πειθαρχία. Μόνο το ένα από τα δύο δεν θα δουλέψει. Αν η Ελλάδα ακολουθήσει το πρόγραμμα και όλα όσα πηγαίνουν μαζί του, τότε αυτό είναι διαχειρίσιμο. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Το ΔΝΤ έχει μακρά εμπειρία αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων, και η ανάλυσή του δείχνει ότι αν διορθωθούν αυτές οι παράμετροι το ζήτημα λύνεται. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες, διότι αλλάζει όχι μόνο την οικονομία, αλλά και τον ιστό της κοινωνίας. Είναι μία προσπάθεια που ξεπερνά τη λήψη κάποιων οικονομικών μέτρων και αλλαγής κάποιων νόμων. Αλλά είναι επίσης ζήτημα κάλυψης της απόστασης από τις υ- πόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης.

18 18 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Προς παράταση η κυβέρνηση Παπαδήμου Εκτός προθεσμιών ο Φεβρουάριος για εκλογές Καλή η συνεργασία με Παπανδρέου - Σαμαρά, πηγές αστάθειας τα εσωκομματικά Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ Σημαντικά «ÎÂÎÙËÌ Ó», ÏÏ Î È ÂÛÙ Â appleèı - ÓÒÓ ÌÂÁ ÏˆÓ Ó Ù Ú ÍÂˆÓ Î Ù ÁÚ ÊÂÈ Ë Ó Î ÚÓËÛË apple ÌÔ Ô Â ÔÌ Â ÌÂÙ ÙÔÓ Û ËÌ ÙÈÛÌfi ÙË, ÂÓÒ ÛÙÔ apple Ú ÛÎ ÓÈÔ appleïëı ÓÔ Ó Ù ÛÂÓ ÚÈ apple Ú Ù ÛË ÙÔ Ô ÙË - ÎfiÌË Î È Ì ÚÈ ÙÔÓ ª ÈÔ. ÚfiÙÈ Ù appleèî Ë 19Ë ºÂ ÚÔ Ú Ô apple Ú Ì - ÓÂÈ ÛÙÔ ÙÚ apple È ˆ appleèı Ó ËÌÂÚÔÌËÓ ÂÎÏÔ- ÁÒÓ Ì ÛË ÙËÓ Î Ù Ú Ó Û ÌÊˆÓ ÌÂÙ - Í ÛÙÂÏ ÒÓ ÙÔ Î È ÙË.., Â Ó È appleï - ÔÓ appleúôê Ó fiùè Ë ÔÏÔÎÏ ÚˆÛË fiïˆó ÙˆÓ appleù - ÒÓ ÙË Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ Úˆapple Î ÓˆÛË ı apple ÈÙ ÛÂÈ appleâúèûûfiùâúô ÚfiÓÔ. appleˆ Ó - Ê ÚÂÈ ÎÔÚ Ê Î ÂÚÓËÙÈÎ appleëá, Ë appleúôûê Á ÛÙÈ Î Ïapple ÂÓ ı Â Ó È Ó Ù Ì Ûˆ ÌÂÙ ÙËÓ appleôáú Ê Î È Î ÚˆÛË ÙË Ó ÓÂÈ Î Û Ì ÛË, appleô ÙÔappleÔıÂÙÂ Ù È ÛÙ Ù ÏË π ÓÔ - Ú Ô, ÏÏ Ë μô Ï ı appleú appleâè Ó apple Ú Ì ÓÂÈ ÓÔÈÎÙ «Ì ÚÈ Ó ÂÎÙ ÌÈ ıô Ó Ù appleôû appleô apple ÈÙÔ ÓÙ È ÁÈ ÙËÓ Ó ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÒÓ Î È ÙË ÚËÌ ÙÔ fiùëûë ÙÔ PSπ». Í Ï- ÏÔ, Âapple ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó appleôîïâè- ÛÙ ÙÔ ÂÓ Â fiìâóô ÙÔ PSI Ó ÌËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı ÙÂÏÈÎÒ Ì ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ appleô appleôê Û ÛıËΠÛÙË Û ÓÔ Ô ÎÔÚ Ê ÙË 26Ë ÎÙˆ Ú Ô, - Ó ÙÚ appleôóù fiï Ù ÊÈÛÙ ÌÂÓ Â ÔÌ Ó. Â Û ÛË Ì ÙËÓ Î ÂÚÓËÙÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ, ÂÓı ÚÚ ÓÙÈÎfi Â Ó È appleˆ ˆ ÙÒÚ Ô Î. apple - ÌÔ ÂÈ ÂappleÈÙ ÂÈ Ó ıâìâïèòûâè Ó Î Ïfi appleï - ÛÈÔ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔ Ú ËÁÔ ÙˆÓ Ô - ÛÈÎÒÓ apple ÏÒÓˆÓ ÙË Î ÚÓËÛË, ËÏ ÙÔ Î.. apple Ó Ú Ô Î È ÓÙ. Ì Ú. Î. - apple Ó Ú Ô ÂÈ ÙÔÓ ÛÂÈ Î Ù Âapple Ó ÏË Ë Û ÛÙÂ- ÓÔ ÙÔ Û ÓÂÚÁ Ù fiùè ı Û Ì ÏÂÈ Ì Πıâ ÙÚfiappleÔ ÛÙËÓ ÂappleÈÙ ÙË Î ÚÓËÛË apple - ÌÔ. appleˆ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ Ó Ê ÚÂÈ ÛÙ - ıâúfi Û ÓÔÌÈÏËÙ ÙÔ, «Ë ÂappleÈÙ ÔÏÔÎÏ - ÚˆÛË ÙË appleôûùôï ÙË Ó Î ÚÓËÛË ÂÓ ı Û ÓÈÛÙ ÌfiÓÔ ÈÎ ˆÛË ÙË ÂappleÈÏÔÁ ÙÔ Ó appleô ˆÚ ÛÂÈ applefi ÙËÓ appleúˆı appleô ÚÁ, ÏÏ Î È ÈÎ ˆÛË ÙˆÓ appleúôëáô ÌÂÓˆÓ Î ÂÚÓ ÛÂˆÓ - apple Ó Ú Ô». apple ÛË, Î Ù appleïëúôêôú Â, Ë Ô - ÛÈ ÛÙÈÎ Û Ì ÔÏ ÙÔ Î.. apple ÌÔ ÛÙÈ ÏÂappleÙ È appleú ÁÌ Ù ÛÂÈ appleô Ô ÁËÛ Ó ÛÙÔÓ «ÓÙÈÌÔ Û Ì È ÛÌfi» ÌÂÙ Í ÙÔ Î. ÓÙ. Ì Ú Î È ÙˆÓ Úˆapple ˆÓ ÂÙ ÚˆÓ ÛÙÔ ÙËÌ ÙˆÓ ÁÚ appleùòó ÂÛÌ ÛÂˆÓ ÂÈ Û Ì ÏÂÈ ÛÙË Ë- ÌÈÔ ÚÁ ÎÏ Ì ÙÔ ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË ÌÂÙ Í ÙÔ ªÂ- Á ÚÔ ª Í ÌÔ Î È ÙÔ appleúô ÚÔ ÙË.. ̈, fiappleˆ appleúô Ó Ê ÚıËÎÂ, ÙÔ ÓˆÙ Úˆ ıâ- ÙÈÎfi ÎÂÎÙËÌ ÓÔ ÂÓ ÛËÌ ÓÂÈ appleˆ Ë appleôúâ ÙË Î ÚÓËÛË ÛÙÔ Ú ÛÙfi appleâúè ÏÏÔÓ appleô Ë- ÌÈÔ ÚÁÔ Ó Î È ÔÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙËÓ - Úˆ ÒÓË ı Â Ó È Ó ÊÂÏË. ËÁ ÛÙ ıâè, fiappleˆ Ï ÁÂÙ È, ÌappleÔÚÂ Ó appleôùâï ÛÔ Ó ÔÈ ÂÛˆ- ÎÔÌÌ ÙÈÎ ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔ, appleô Âapple ÙË Ô Û ÎÈÓÂ Ù È ÛÙÔÓ ÛÙÂÚÈÛÌfi ÙË appleô ÒÚËÛË ÙÔ Î.. apple Ó Ú Ô Î È ÙË ÏÏ Á ËÁÂÛ. ÏÏ, Î È ÙÔ ÎÏ Ì ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË.., fiappleô Ô Û ËÌ ÙÈÛÌfi ÙË Î ÚÓËÛË Û ÓÂÚÁ - Û Î È Ë ÂappleÈÛÙÔÏ ÙÔ Î. ÓÙ. Ì Ú appleúô ÙÔ ÓÂÈÛÙ ÙË ÒÚ ÂÓ ÁÈÓ Ó ÂÎÙ ˆ- Ú ÎÚ ÛÌÔ. Περιπλοκή συνιστά το γεγονός ότι όλοι οι πιθανοί υποψήφιοι για τη διαδοχή στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κατέχουν κρίσιμα υπουργεία ÍÂÏ ÍÂÈ Û ΠÈ.. È ÈÎfiÙÂÚ, ÛÂ Û ÛË Ì ÙÔ, ÓËÛ - appleúôî Ï Ì appleôèôó ÙÚfiappleÔ ı ÂappleÈÏÂÁÂ Ô Ó - Ô ÂappleÈÎÂÊ Ï, Â Ó ÂappleÈ Â ÈˆıÔ Ó ÔÈ appleïëúô- ÊÔÚ Â fiùè Ô Î. apple Ó Ú Ô ÂÈ appleôê Û ÛÂÈ Ô- ÚÈÛÙÈÎ Ó appleô ˆÚ ÛÂÈ Î È ı ÚÔÌÔÏÔÁ ÛÂÈ ÙÈ È ÈÎ Û Â È Ô ÙÔ. ªÂ ÛË ÙÔ Î - Ù ÛÙ ÙÈÎfi, Ë ÂÎÏÔÁ ÙÔ È fi Ô ÙÔ ı appleú appleâè Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈËı applefi ÙË ÛË, fiappleˆ Û - Ó Ë ÙÔ Ìˆ appleâúèappleïôî Û ÓÈÛÙ ÙÔ ÁÂ- ÁÔÓfi fiùè fiïôè ÔÈ appleèı ÓÔ appleô ÊÈÔÈ, applefi ÙÔÓ Î.. μâóè ÏÔ Î È ÙÔÓ Î. Ó Ú. Ô Ú Ô Ì ÚÈ ÙÔ Î. ª. ÃÚ ÛÔ Ô Ë, ÓÓ È Ì ÓÙÔappleÔ ÏÔ Î È ÃÚ. appleô ÙÛ Î Ù Ô Ó ÎÚ ÛÈÌ appleô ÚÁÂ, ÂÓÒ Ô Â ÂÈ ÏËÛÌÔÓ ÛÂÈ ÙÔ appleôïâìèîfi ÛÎË- ÓÈÎfi appleô ÂappleÈÎÚ ÙËÛ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ ÎfiÌ- Ì ÙÔ Î Ù ÙË Ì Ë ÙË È Ô ÙÔ ªÈ Ï ÛË appleô Û ËÙ ıëîâ ÛÙÔ apple Ú ÛÎ ÓÈÔ Â Ó È Ë ÂappleÈÏÔÁ ÙÔ ÂappleÈÎÂÊ Ï ÙÔ Ó appleú Á- Ì ÙÔappleÔÈËı ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÓˆÙ Úˆ «ÂÈ ÈÎÒÓ Û ÓıËÎÒÓ» applefi ÙËÓ ÔÈÓÔ Ô Ï ÙÈÎ Ì. Û - ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË appleúôôappleùèî ÂÓ appleôúú appleùâù È appleúèfi- ÚÈ applefi ÙÔÓ Î. μâóè ÏÔ, appleô Ê ÚÂÙ È Ó ÌÂÙ - ÂÈ fiùè «Ô appleôùâ ÂÈ Û ÔÏËı Ì ı Ì Ù È ÈÎ ÛÈÒÓ ÌË ÓÈÛÌÒÓ». ̈, ÛÎÔÏ ı ÛÙËÚÈ ıâ applefi ÙÔ Û ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÔÚ Ê ˆÓ ÛÙÂ- Ï ÒÓ, ÂÓÒ Ô Î.. apple Ó Ú Ô appleô ÂappleÈı ÌÂ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÂÈ ˆ ÂÁÁ ËÙ ÙË ÂÓfiÙËÙ ÙÔ ÂÎÙÈÌ Ù È appleˆ ÂÓ appleúfiîâèù È Ó Û - Ó ÈÓ ÛÂÈ Û Π٠ÛÙ ÙÈÎ ÏÏ Á appleô ÂÓ ı - ÂÈ ÙË ÛÙ ÚÈÍË fiïˆó. ÓÙˆ, Î Ù ÙËÓ appleúô- ıâûèó Û Ó ÓÙËÛË ÙˆÓ Î. μâóè ÏÔ Î È Ô- Ú Ô appleïëúôêôú Â Ó Ê ÚÔ Ó appleˆ appleúô Î -  fiùè ı Â Ó È Î È ÔÈ Ô appleô ÊÈÔÈ Â Ó ÙÂı ÙËÌ È Ô, ÂÓÒ apple Ú Ì ÓÂÈ appleúô Û ÙËÛË Â Ó Ô ÙÂÏÂ Ù Ô ı Û ÁÎÚÔÙ ÛÂÈ «Ú ̻ Ì ÙÔ Î. ÓÓ È Ì ÓÙÔappleÔ ÏÔ Î È. ƒ ÁÎÔ - ÛË ı ÎÈÓËı ÙfiÓÔÌ. Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÙË.., ÂÛÙ appleúô ÏËÌ ÙÈÛÌÔ appleôùâïô Ó Ù fió ÓÙÈ Ú ÛÂÈ ÛÙÔ appleâúèâ fiìâ- ÓÔ ÙÔ Ó Ô ªÓËÌÔÓ Ô appleô ı Û ÓÔ Â ÂÈ ÙË ÓÂÈ Î Û Ì ÛË Î È Ó Ì ÓÂÙ È Ó ÂÈ Ô- ÏÔÎÏËÚˆı ÙÔÓ π ÓÔ ÚÈÔ, appleúôîâèì ÓÔ ÂÓ Û - ÓÂ Â Ó ËÊÈÛÙ applefi ÙËÓ apple ÚÔ Û μô Ï. ΔÔ Ó Ô ªÓËÌfiÓÈÔ ÂÓ appleôîïâ ÂÙ È Ó ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ appleúfiûıâù Ì ÙÚ Î È ÔÚÈÛÌ ÓÔÈ ÂÎÙÈÌÔ Ó appleˆ Ë.. Â Ó È appleèı Ófi -Â Ó È ÊˆÓ Ì ÙÔ Ì ÁÌ appleôïèùèî appleô appleúôˆıâ Ë ÙÚfiÈÎ - ÎfiÌË Î È Ó ÚÂÈ ÙËÓ ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË ÙË appleúô ÙËÓ Î ÚÓË- ÛË. Ù appleïëúôêôú Â, ÛÙÔ ª Á ÚÔ ª Í ÌÔ ÂÍÂÙ ÂÙ È Ë ÊfiÚÌÔ Ï apple Ú ÛË ÙÔ Û - ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÛÎÔapple ÏÔ. appleˆ Ï ÁÂÙ È, ÙËÓ Â ı ÓË ÙË È appleú ÁÌ Ù ÛË ı Ó Ï Ô Ó - appleôîïâèûùèî ÔÈ Î.. apple ÌÔ Î È. μâóè- ÏÔ, ˆÚ ÙË Û ÌÌÂÙÔ ÙË.., Ì ÙËÓ ÙÂ- ÏÂ Ù Ó ÂÈ ÙÔ ÈÎ ˆÌ «Âapple Ó È appleú Á- Ì Ù ÛË» Â Ó ÂappleÈÎÚ Ù ÛÂÈ ÛÙÈ appleúôûâ  Â- ÎÏÔÁ. ÓÙˆ, Â Ó È appleúôê Ó appleˆ Ë Û Ì- ÊˆÓ ÛÙËÓ ÔappleÔ ı Î Ù Ï ÍÔ Ó ÔÈ Î. apple - ÌÔ Î È μâóè ÏÔ ı appleú appleâè Ó ÂÈ ÙËÓ - ÁÎÚÈÛË Û ÓÔÏÈÎ ÙÔ appleô ÚÁÈÎÔ Û Ì Ô Ï Ô, ÛÙÔ ÔappleÔ Ô ÂÎappleÚÔÛˆappleÂ Ù È Î È Ë.. Δύο επιστολές και ένα δεκαήμερο διαβουλεύσεων Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δέκα ημέρες ÓÙÔÓÔ appleúô ÏËÌ ÙÈÛÌÔ, ˆËÚÔ apple Ú ÛÎËÓ Ô Î È ÏÏÂapple ÏÏË- ÏˆÓ È Ô Ï ÛˆÓ, ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î È ÌË, ÌÂÛÔÏ ËÛ Ó applefi ÙËÓ appleúòùë ˆ ÙË Â ÙÂÚË ÂappleÈÛÙÔÏ ÙÔ Ú ËÁÔ ÙË.. Î. ÓÙÒÓË Ì Ú appleúô ÙÔÓ appleúfiâ ÚÔ ÙÔ Úˆapple ÎÔ ÎÔ fiìì ÙÔ (13 ÔÂÌ Ú Ô ) Î È ÙËÓ.. (23 ÔÂÌ Ú - Ô ).  fiïô Ùfi ÙÔ È ÛÙËÌ, ÔÈ appleè ÛÂÈ Í ÓÔÓÙ Ó Ì ÁˆÌÂÙÚÈÎ appleúfiô Ô Î È ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi Ô Ó ÙÂıÂ Ô Ú ËÁfi ÙË ÍÈˆÌ ÙÈÎ ÓÙÈappleÔÏ Ù ÛË ÂÓÒappleÈÔÓ ÙÔ ÈÏ ÌÌ ÙÔ «appleôáú Ê ÛÙ ÛË appleïëúˆìòó». applefi ÙËÓ fiïë È Â ÚÈÛË ÙË ÁÁÚÔ Â Ó È appleï ÔÓ Ê ÓÂÚfi -ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ ÙÛÈ appleôûùëú Ô Ó ÔÈ ÛÙÂÓÔ Û ÓÂÚÁ Ù ÙÔ Î. Ì Ú - fiùè Ë Û ÓÙ ÍË Î È appleôûùô- Ï ÙË appleúòùë ÂappleÈÛÙÔÏ ÂÓ Ù Ó Ù - Î È ÂÓ appleôùâïô ÛÂ Ì appleôûapple - ÛÌ ÙÈÎ appleúˆùô Ô Ï ÂÎ Ì ÚÔ ÙÔ Ú- ËÁÔ ÙË.. ÓÙÈı Ùˆ ÂÌÊ Ó ÂÙ È ˆ ÌÈ appleúòùë Î ÓËÛË ÛÂ Ó ÛÎÏËÚfi È appleú ÁÌ Ù ÙÈÎfi ÌappleÚ ÓÙ ÊÂÚ ÌÂÙ Í ÙˆÓ Ô appleïâ ÚÒÓ. appleˆ ÂappleÈÛËÌ ÓÂÙ È, ÙÔ ÛÎÂappleÙÈÎfi ÙÔ ËÁÂÙÈÎÔ ÂappleÈÙÂÏÂ Ô Ù Ó Ó Á ÓÂÈ Ó Η σημασία της πρώτης επιστολής Σαμαρά, το παράδειγμα των Πορτογάλων, ο ρόλος του κ. Δήμα και του κ. Αβραμόπουλου appleúòùô Ì Î Ï ıâï Ûˆ ÂÎ Ì ÚÔ ÙÔ Î. Ì Ú Î È Ó appleâúèì ÓÂÈ Ë Á- ÁÚÔ ÙÈ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ appleúôîâèì ÓÔ Ó appleúô ˆÚ ÛÂÈ ÛÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ. ÀÛÙÂÚ applefi Âapple appleôóâ Î È Ì ÎÚ ÂÛˆÙÂÚÈÎ Û - ËÙ ÛÂÈ, Ë ÔÌ ÎÚÔ ÛË Î Ù ÏËÍ ÛÙË Û ÁÁÚ Ê ÂÓfi ÎÂÈÌ ÓÔ, ÙÔ ÔappleÔ Ô, ÁÈ fiûô Ô Ó ÁÓÒÛË ÙË ÂappleÈÛÙÔÏ appleô   ÛÙ ÏÂÈ ÙÔÓ ª ÈÔ ÙÔ 2009 Ô ÙfiÙÂ Ú ËÁfi ÙË appleôúùôá ÏÈÎ ÓÙÈappleÔÏ Ù ÛË appleúô ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ - ÓÂÈÛÙ ÙË ÒÚ, Â Â Û Â fió ÙÔ ÈÔ appleâú ÁÚ ÌÌ : ΔË ÛÌ ÛË appleâú Û - ÛÌÔ ÙˆÓ ÓÂÈ ÎÒÓ appleô ÚÂÒÛÂˆÓ ÙË ÒÚ Î È ÙˆÓ ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi ˆÓ appleô appleôúú Ô Ó applefi Ù, ˆÚ fiìˆ ÚËÙ ÛÌ ÛË ÁÈ Ù ÎÚÈ Ì ÙÚ Â- apple Ù ÍË ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙfi ˆÓ. È È ÊÔÚ È ÙÔÓ Î. Ì Ú, fiìˆ, fiappleˆ ÛË- ÌÂÈÒÓÔ Ó ÛÙÂÏ Ë ÙË ÁÁÚÔ, Ë Û - ÁÎ Ú Â Â ÔÚÈÛÌ ÓÂ È ÊÔÚ applefi Â- ΠÓË Ì Û ÛÙËÓ ÔappleÔ ÎÈÓ ıëîâ Ô ÔÚ- ÙÔÁ ÏÔ ÎÂÓÙÚÔ ÂÍÈfi ËÁ ÙË. appleúò- ÙË Ù Ó fiùè Ô Ú ËÁfi ÙË.. ÌÂ- ÙÚÔ ÛÂ Ë appleôïï «ÈÏÈfiÌÂÙÚ» ÓÙÈ- ÌÓËÌÔÓÈ ÎÔ ÁÒÓ Î È Ë Â ÙÂÚË fi- ÙÈ appleôï appleúfiûê Ù appleúô Ë Û ÛÂÈÚ ÎÈ- Ó ÛÂˆÓ ÁÈ ÙË ÛÙ ÚÈÍË ÙË Ó Î - ÚÓËÛË apple ÌÔ Î È ÙËÓ ÏÔappleÔ ËÛË ÙË Û ÌÊˆÓ ÙË 27Ë ÎÙˆ- Ú Ô. È È ÊÔÚ Ù Û Ó appleôïôá - ÛÙËÎ Ó ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi appleâúèâ fiìâóô ÙË Â- appleèûùôï appleô ÙÂÏÈÎÒ ÂÛÙ ÏË ÌfiÓÔÓ ÛÙÔÓ appleúfiâ ÚÔ ÙÔ Î. ª ÚÙ Ó. ÌÊˆÓ ÌÂ Î Ï appleïëúôêôúëì - Ó appleëá, Û ÂΠÓË ÙË Ê ÛË ÂÓ ÎÚ - ıëîâ Ó ÁÎ Ô Ó appleúô apple ÚÍÂÈ Ù appleë È Ô Ï ÛË ÌÂÙ Í.. Î È Â Úˆapple ÎÒÓ Î ÎÏˆÓ appleô ÂappleËÚÂ Ô Ó ÙÈ Â- ÍÂÏ ÍÂÈ. ÓÙ Ú ÛË ÙÔ μâúôï ÓÔ, ÙË ÏÏ Î È ÙˆÓ μú ÍÂÏÏÒÓ Ì ÏÏÔÓ appleôáô Ù Û ÙÔ ËÁÂÙÈÎfi ÂappleÈÙÂÏ Ô, appleô appleâú ÌÂÓÂ Ó Ó ÁÓˆÚÈÛÙÔ Ó ÛÙÔÓ Î. Ì Ú ÛÙˆ ÔÈ Î Ï ÙÔ appleúôı ÛÂÈ.  ıâ appleâèï appleô ÙÔ ÂÎÙÔÍ ıëîâ fiùè ı Úˆı ÂÓ Â fiìâóë ÛÙ ÛË appleïëúˆìòó Û ÒÚ ÙË Úˆ ÒÓË, - Ó Û ÁÈ Â ÙÂÚË ÊÔÚ ÙÔÓ ÙÂÏÂ Ù Ô Ì Ó Î Ù ÎfiÚ Ê ÙÔ ıâúìfiìâùúô ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË.. ÁÂÙÈÎ ÛÙÂÏ Ë Î È Ô Ï ٠ÍÈÊÔ ÏÎÔ Û Ó apple Ú ÛÎË- Ó ˆ ÏÏ Î È ËÌÔÛ ˆ ÁÈ ÙË ÛÙ ÛË appleô ı appleúâappleâ Ó ÎÚ Ù ÛÂÈ Ô Ú ËÁfi ÙÔ, ÂÓÒ Ô Ô ÈÔ Ô Î. Ì Ú ÚÈ- ÛÎfiÙ Ó Âapple Ì Ú ÓÙÈÌ ÙˆappleÔ ÌÂ Ô ÂÎ È Ì ÙÚÔ ÓÙ ıâùâ ÂÈÛËÁ ÛÂÈ. ÚfiÛˆappleÔ - ÎÏÂÈ ΔËÓ appleúôëáô ÌÂÓË ΔÚ ÙË, Ô ÎfiÌappleÔ - ÊÙ Û ÛÙÔ Ù ÓÈ applefi ÓˆÚ ÙÔ appleúˆ Ù ÌËÓ Ì Ù appleâêù Ó ÚÔ Î È Ù ÙË- Ï ÊˆÓ Â Ó Ó ÂÈ. Ï ÔÈ appleïëúô- ÊÔÚ Â Î Ù Ù ÓÔ Ó ÛÙÔ Û Ìapple Ú ÛÌ fiùè ÙÔ appleúfiûˆappleô - ÎÏÂÈ ÂΠÓË ÙËÓ Ë- Ì Ú Ù Ó Ô ÓÙÈappleÚfi ÚÔ ÙÔ ÎfiÌ- Ì ÙÔ Î È appleô ÚÁfi ͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î. Ù. Ì, Ô ÔappleÔ Ô appleúôû apple ÁÚ Â ÙËÓ - appleô Ë ÙÔ Î. Ì Ú ÁÈ ÙËÓ appleôûùô- Ï ÌÈ Ó ÂappleÈÛÙÔÏ, Û Â fió Ù - ÙfiÛËÌË Ì ÂΠÓË appleô ÂÛÙ ÏË ÛÙÔ Î È Ó Ï Â Ó ÈÂÚÂ Ó ÛÂÈ ÙÔ ÙÔapple Ô ÛÙËÓ ÚÒappleË. Ù ÙÈ È appleëá, Ô Î. Ì Â Â ÏÏÂapple ÏÏËÏ ÙËÏÂʈ- ÓÈÎ È Ô Ï ÛÂÈ Ì ڈapple Ô apple - Ú ÁÔÓÙ Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô È ÙËÚ appleúô- ÛˆappleÈÎ Û ÛÂÈ applefi ÙËÓ ÂappleÔ appleô - Ù Ó Âapple ÙÚÔappleÔ, ÏÏ Î È Ì ÙÔÓ Ó Ô appleúˆı appleô ÚÁfi Î.. apple ÌÔ, Ô ÔappleÔ Ô Â - Â Ë ÂÓËÌÂÚˆı applefi ÙÔÓ appleúfiâ ÚÔ ÙÔ ÎfiÌÌ ÙÔ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈΠÌÂÓË appleúˆ- ÙÔ Ô Ï Ì Ú. Î. apple ÌÔ, Ï- ψÛÙÂ,   ÁÎ ÈÚ È Â ÈÒÛÂÈ Ë- ÌÔÛ ˆ fiùè ÔÈ Ú ËÁÔ ÙˆÓ Ô ÎÔÌÌ - ÙˆÓ ı apple ÚÂ Ó -Ì ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ appleô ÔÈ ÈÔÈ ı Âapple ÏÂÁ Ó- ÁÚ appleù ÂÁÁ ÛÂÈ, Î ÙÈ appleô Â Ó È appleúôê Ó fiùè ÂÓ Ù Ó Ù Ô. ÓÂÚÁfi Û ÌÌÂÙÔ ÛÙËÓ appleúôûapple ıâè ÛÙ ÚÈÍË ÙË appleúˆùô Ô Ï ÙÔ Ú- ËÁÔ ÙË.. Â Â Î È Ô ÙÂÚÔ ÓÙÈappleÚfi ÚÔ, appleô ÚÁfi Ì Ó Î. ËÌ. Ú ÌfiappleÔ ÏÔ, Ô ÔappleÔ Ô Âapple ÛË È ı ÙÂÈ ÎÙ Ô appleúôûˆappleèîòó Âapple ÊÒÓ ÛÙËÓ - ÚÒappleË. ΔÔ applefiáâ Ì ÙË appleúôëáô ÌÂÓË ËÌ Ú, Ì ÏÈÛÙ, ÔÈ Î. Ì Ú Î È Ú ÌfiappleÔ ÏÔ Û Ó ÓÙ ıëî Ó ÛÙËÓ ËÊÈÛÈ Î È ÛÂ Ó Ó Ì ÎÚÈÓfi appleâú apple - ÙÔ Û ÙËÛ Ó fiïâ ÙÈ ÂÍÂÏ ÍÂÈ Î È ÙÔ applefi È ÌfiÚʈÛË ÎÏ Ì. È Ô ÓÙÈappleÚfi ÚÔÈ Î È Î Ú ˆ Ô Î. Ì ÌÂÙ - ˆÛ Ó ÙËÓ ÂÎÙ ÌËÛË fiùè Ë ÂappleÈÛÙÔÏ appleô Â Â Ë Û ÛÙ ıâ ÂappleÚfiÎÂÈÙÔ Ó ÎÚÈı Âapple ÚÎ applefi ÙÔ ÓÂÈÛÙ, Î È Ë - ÓÙ ÛÙÚÔÊË Ì ÙÚËÛË ÍÂÎ ÓËÛÂ... Ï ÛË appleô fiıëîâ appleúôî ÏÂÛ - Ó ÎÔ ÊÈÛË ÙfiÛÔ ÛÙÔ ËÁÂÙÈÎfi ÂappleÈÙÂÏÂ Ô ÙË ÁÁÚÔ fiûô Î È ÛÙËÓ appleïâèôófiùë- Ù ÙË ÔÈÓÔ Ô Ï ÙÈÎ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ ÙÔ, appleô fiïô Ùfi ÙÔ È ÛÙËÌ ÂÓ ÎÚ Â ÙÔÓ appleúô ÏËÌ ÙÈÛÌfi ÁÈ ÙÔ ÂÓ Â fiìâóô Ó Ó ÁÎ ÛÙÂ Ô Î. Ì - Ú Û appleôïèùèî ÂappleÒ ÓË apple Ó Ò- ÚËÛË. Ó ÎÔ ÊÈÛË ÙÔ appleúô ÚÔ ÙÔ ÎfiÌÌ ÙÔ, ÌÂÙ ÙËÓ ÓÙ ÛË ÙˆÓ appleúôë- ÁÔ ÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Ù Ó ÈÛıËÙ Ë applefi ÙÔ ÈÔ Ú ÙË 23Ë ÔÂÌ Ú - Ô. Â Û ÓÔÌÈÏ ÙÔ Ì ËÌÔÛÈÔÁÚ - ÊÔ, ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ Ô ÏÈÔ Î È ÊÔ Â Â Â- appleèûîâêıâ ÙÔÓ Î. apple ÌÔ ÛÙÔ ª - Í ÌÔ, Ô Î. Ì Ú apple ÚÔÌÔ Û ÙË È - appleú ÁÌ Ù ÛË ÌÂ Ó Ó Âapple appleôóô ÁÒÓ ÛÎ ÎÈ, appleô Ô ÈÔ Î Ú ÈÛÂ. «ÓÂÈ Î - ÓËÛË Î È appleâúèì ÓÂÈ ÙËÓ Î ÓËÛË ÙÔ Ï- ÏÔ... ΔÈ ı ÏÂÁ Ó Û ٠appleô  apple Â- ÁÒ Î È Û ÌʈÓÂ Î È Ô Î. apple ÌÔ ; ΔÈ ı ÌÔ appleô Ó; ÙÈ ÂÓ Ì ÓÔ Ó ÙËÓ 6Ë fiûë ÁÈ Ù ÂÓ appleôáú ʈ;»  appleâ Ô Î. Ì Ú, Î Ù Ï ÁÔÓÙ appleˆ «Ì ÙË ÛÙ ıâú Ì ÛÙ ÛË Ù appleâù Ì fiï». REUTERS / LAURENT DUBRULE Μεταρρυθμίσεις με στόχο να βελτιωθεί η ανταγωνιστικόττητα της ελληνικής οικονομίας δήλωσε ότι θα εφαρμόσει ο κ. Λουκάς Παπαδήμος στις συναντήσεις που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες, στις αρχές της περασμένης εβδομάδας. Στη φωτογραφία, ο Ελληνας πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Ευρωζώνης και πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου κ. Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ. Την Τρίτη η απόφαση για την έκτη δόση Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ «Οι υπουργοί ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙË - Úˆ ÒÓË ı appleôê Û ÛÔ Ó. ÙÔ Î Ùˆ Î Ùˆ ÁÈ Ù ÈÎ ÙÔ Ú Ì Ù appleúfi- ÎÂÈÙ È», Ù Ó Ë apple ÓÙËÛË ÍÈˆÌ - ÙÔ Ô ÙË Úˆ ÒÓË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ Ó Ë ÂappleÈÛÙÔÏ ÙÔ appleúô ÚÔ ÙË - ËÌÔÎÚ Ù Î. ÓÙÒÓË Ì Ú Â - Ó È ÚÎÂÙ appleúôîâèì ÓÔ Ó ÂÎÙ ÌÈ-  ıâ Ë ÎÙË fiûë ÙÔ ÓÂ Ô appleúô ÙËÓ ÏÏ. È ÎÚÈ Ò ÂΠÂÓÙÔapple ÂÙ È ÙÔ appleúfi ÏËÌ : ÛÙ Ú Ì Ù. Ù ÙË ÊÔÚ Â Ó È appleôïï Î È Ô Êfi- Ô ÙˆÓ Úˆapple ˆÓ Â Ó È appleˆ Ó Ù ÒÛÔ Ó appleúôî Ù ÔÏÈÎ, ÔÈ ÏÏËÓ appleôïèùèîô Î ÙfiappleÈÓ ı ÁÓÔ ÛÔ Ó ÙÈ appleô ÚÂÒÛÂÈ ÙÔ. ªappleÔÚÂ Ë ÂappleÈÛÙÔÏ ÙÔ Î. Ì Ú appleúô ÙÔ ÓÂÈÛÙ Ì Ó ÈÎ ÓÔappleÔ ËÛ Û Πappleôèô ıìfi ÙÈ Â Úˆapple Î appleúˆùâ Ô ÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ ı appleú appleâè Ó appleâúèì ÓÔ ÌÂ Ì ÚÈ ÙË Û ÓÂ- Ú ÛË ÙÔ Eurogroup, ÙÔ Ú ÙË ÂÚ fiìâóë ΔÚ ÙË, appleúôîâèì ÓÔ Ó Ì ıô ÌÂ Ó ı appleô ÂÛÌ Ù ÔÚÈÛÙÈ- Î Ë ÎÙË fiûë ÙˆÓ 8 ÈÛ.  ÚÒ. appleèappleï ÔÓ, ÙÔ ÈÂıÓ ÔÌÈÛÌ ÙÈÎfi Δ ÌÂ Ô ( Δ) ı appleú appleâè Î È Ùfi Ó ÂÁÎÚ ÓÂÈ ÙËÓ Î Ù ÔÏ ÙÔ ÌÂÚÈ Ô ÙÔ. Î Ï Ë Ó ÁÈ ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÏfiÁÔ ÙÔ Δ ÂÓ ÂÁÎÚ ÓÂÈ ÙËÓ Î Ù ÔÏ ÙË fiûë, ÙÔÌ Ùˆ «apple ÁÒÓÂÈ» Î È ÙÔ ÌÂÚ ÈÔ ÙË Úˆ ÒÓË, ÊÔ ÎÚ ÙË-Ì ÏË fiappleˆ Ë ÂÚÌ Ó, Ë ÏÏ Ó, Ë ºÈÓ- Ï Ó ÂÓ appleúfiîâèù È ÛÂ Î Ì appleâú - appleùˆûë Ó ÒÛÔ Ó Ú Ì Ù Ó ÂÓ - Ô Ó ÙËÓ Î Ï Ë ÙÔ Δ. ÎfiÌË fiìˆ Î È ÌÂÙ ÙËÓ Î Ù Ô- Ï ÙË ÎÙË fiûë ÙÔ Ó Ô, Ë Â- applefiìâóë ËÌ Ú ÁÈ ÙËÓ ı Ó Î ıâ Ï- Οι Ευρωπαίοι εταίροι φοβούνται ότι με την εξασφάλιση της πρώτης δόσης του νέου δανείου θα ανασταλεί κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια ÏÔ apple Ú Úfi ÈÓË Ê ÓÙ ÂÈ. È ÙËÓ - ÎÚ ÂÈ, Ù appleú ÁÌ Ù ı Â Ó È appleèô - ÛÎÔÏ applefi Î ıâ ÏÏË ÊÔÚ. ÀÛÙÂÚ applefi Ô ÚfiÓÈ ÎˆÏ ÛÈÂÚÁ ÂÎ Ì - ÚÔ ÙË ı Ó, ÙÔ ÏÏÂÈÌÌ ÂÌappleÈ- ÛÙÔÛ ÓË appleúô ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi appleôïèùèîfi Û ÛÙËÌ Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ applefi appleôù. ΔfiÛÔ ÌÂÁ ÏÔ ÒÛÙÂ Î Ì ÁÁÚ ÊË - ÛÌ ÛË ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó ÙÔ Î Ï ÂÈ. ÌÂÁ ÏÔ Î È applefi ÙÈ apple ÚÔ ÛÂ Û Óı ÎÂ Ì ÏÏÔÓ ÈÎ ÈÔÏÔÁËÌ ÓÔ Êfi Ô ÙˆÓ ÂÙ ÚˆÓ Ì Â Ó È fiùè - ÊfiÙÔ ÔÈ ÏÏËÓ appleôïèùèîô ÂÍ ÛÊ - Ï ÛÔ Ó ÙËÓ appleúòùë fiûë ÙÔ Ó Ô - Ó Ô, ı Ó ÛÙ ÏÔ Ó ÔappleÔÈ appleôùâ ÌÂÙ ÚÚ ıìèûùèî appleúôûapple ıâè Î È ı «ÓÂÚÒÛÔ Ó» Ù Ì ÙÚ ÏÈÙfiÙËÙ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè applefi Ù 130 ÈÛ.  ÚÒ ÙÔ Ó Ô apple Î ÙÔ Ô ıâè appleâúèûûfiùâú applefi Ù ÌÈÛ ı appleú appleâè Ó ÔıÔ Ó appleúô- Î Ù ÔÏÈÎ appleô Ó ÌÒÓÂÈ Û ÛËÌ - ÓÙÈÎfi ıìfi Ù Ì Û apple ÂÛË appleô È - ı ÙÂÈ Ë Úˆ ÒÓË Ó ÓÙÈ ÙË ÏÏ. ÚÔÎÂÈÌ ÓÔ Ó ÂÊ ÚÌÔÛÙÂ Ë Û ÌÊˆÓ ÙË 27Ë ÎÙˆ Ú Ô ÔÈ Â- Ù ÚÔÈ Ì Î È ÙÔ Δ ı appleú appleâè Ó ÒÛÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ ÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ ÙÚ - ÌËÓÔ appleâú appleô 80 ÈÛ.  ÚÒ. Δ 30 - applefi Ù ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ Ó ÁÈ ÙËÓ Ó È ÚıÚˆÛË ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎÔ Ú Ô appleô Î Ù Ô Ó È ÈÒÙ ÂappleÂÓ Ù. ÎfiÌË 30 ÈÛ. ı ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ Ó ÁÈ ÙËÓ Âapple Ó ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ ÂÏ- ÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ appleâ ÒÓ appleô ı Ô Ó appleïëáâ applefi ÙËÓ Ó È ÚıÚˆÛË, ÂÓÒ 20 ÈÛ. ı appleú appleâè Ó ÔıÔ Ó appleúôîâè- Ì ÓÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ ÙÔ Ó ÂÍ appleë- ÚÂÙ ÛÂÈ Ù ÓÂÈ ÙÔ Î È Ó ÂÍÔ- ÊÏ ÛÂÈ ÙÈ ÏËÍÈappleÚfiıÂÛÌ ÔÊÂÈÏ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙË ÒÚ. appleô  ÂÈÁ- Ì ÓË appleúôı Ì ÙÔ Ó Â- Ê ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Î È Ë appleúô- Î Ï appleùë  ıúfiùëù ÙË ËÌÔ- ÎÚ Ù appleúô Ùfi Î ÓÔ Ó ÎfiÌË È- ÛÙ ÎÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ Úˆapple Ô. ΔÔ «ÎÏÂÈ» ΔÈ ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó Î ÓÂÈ Â ÎÔÏfi- ÙÂÚË ÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË ËÌ Ú ÁÈ ÙÔÓ ÂÏ- ÏËÓÈÎfi appleôïèùèîfi ÎfiÛÌÔ; Û ÓÂ Î È ÂappleÈÙ ËÌ ÓË ÂÊ ÚÌÔÁ ÙÔ ªÓËÌÔ- Ó Ô. Ù ÙËÓ Âapple ÛΠÙÔ ÛÙÈ μú - Í ÏÏ ÛÙËÓ Ú ÙË Â ÔÌ, Ô Î. apple ÌÔ ÏˆÛ fiùè appleúôù ıâù È Ó ÂÊ ÚÌfiÛÂÈ Ì ÙÚ, Î Ú ˆ ÌÂÙ Ú- Ú ıì ÛÂÈ, Ì ÛÙfi Ô Ó ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ, Ó appleôûùëú ÍÂÈ ÙËÓ ÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎ Ó appleù ÍË Î È Ó Ó Îfi ÂÈ ÙËÓ appleúô Ï ÛË ÙË ÓÂÚÁ. Ó È Ë appleúòùë ÊÔÚ applefi ÙËÓ Ú ÙË ÂÏÏËÓÈÎ ÎÚ ÛË appleô ÏÏËÓ appleô- ÏÈÙÈÎfi, appleôï appleâúèûûfiùâúô Ô appleúˆı appleô ÚÁfi, ÂÌÊ Ó ÂÙ È appleúfiı ÌÔ Ó - Ó Ï ÂÈ appleúˆùô Ô Ï Â ÁÈ ÙËÓ ÔÈÎÔ- ÓÔÌ. appleúòùë applefi ÂÈÍË appleô ı ÌappleÔ- ÚÔ Û Ó Ó ÒÛÔ Ó Î È ËÌÔÎÚ Ù appleúôîâèì ÓÔ Ó Î ıë- Û ÛÔ Ó ÙÔ Êfi Ô ÙˆÓ ÂÙ ÚˆÓ Ì Â Ó È Ó ÛÙËÚ ÍÔ Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ ÙÔÓ Î. apple ÌÔ.  ÙÂÚË Î È ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚË - applefi ÂÈÍË ÁÈ ÙÈ Á ı appleúôı ÛÂÈ ÙÔ ı Â Ó È Ë ÊÈÛË Î È appleôï appleâúèû- ÛfiÙÂÚÔ Ë ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ ÌÂÙ ÚÚ ı- Ì ÛÂˆÓ appleô appleâúèï Ì ÓÂÈ ÙÔ appleúòùô ªÓËÌfiÓÈÔ Î È ÙˆÓ appleúôù ÛÂˆÓ - apple ÌÔ. ªfiÓÔ ÙÛÈ ı  Ì ÌÈ ÂÏapple Ó Ó ÛÙÚ Ô Ì ÙËÓ, Û Â fió appleúôî Ï appleù appleï ÔÓ,  ıúèî È ıâ- ÛË ÙˆÓ ÂÙ ÚˆÓ Ì Î È Ó ÙÔ - Ó ÁÎ ÛÔ ÌÂ Ó appleô Ó: ÒÛÔ Ì Ì, ÙÂÏ Ù,  ΠÈÚ ÛÙËÓ ÏÏ. ÛÙˆ Î È Ó ÛÙÔ ıô Ô Ó apple ÓÙ ÙÔÓ Êfi Ô fiùè ÔÈ ÏÏËÓ appleôïèùèîô ÌappleÔ- ÚÂ Ó apple Ó ˆÚ ÛÔ Ó, fiappleˆ Ô Ó Î ÓÂÈ appleôïï ÊÔÚ Î Ù ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô 18ÌËÓÔ.

19 Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Τα 3+1 στρατόπεδα της Ευρώπης Διχασμένα τα κράτη-μέλη για τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης, που πλήττει τώρα και τον πυρήνα της Ευρωζώνης Το ενδεχόμενο Î Ù ÚÚ ÛË ÙË Úˆ ÒÓË Â - Ó È appleï ÔÓ Î ÙÈ appleâúèûûfiùâúô applefi ÌÈ applefiıâûë ÂÚÁ Û Î appleôèˆó Ó Ï ÙÒÓ Ì ÈÔ applefiıô ÙˆÓ Â ÚˆÛÎÂappleÙÈÎÈÛÙÒÓ. È Â Úˆapple ÎÔ ıâûìô Î È Ù ÎÚ ÙË-Ì ÏË Â Ó È È ÛÌ ÓÔÈ ˆ appleúô ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙË ÎÚ ÛË, appleô appleï Ù- ÙÂÈ appleï ÔÓ fi È ÌfiÓÔ ÙËÓ «appleúôû ÚÌÔÛÙË» appleâ- ÚÈÊ ÚÂÈ, ÏÏ Î È ÙÔÓ apple Ú Ó ÙË Úˆ Ò- ÓË.  ÌÈ ÛÙÈÁÌ appleô ÈÛ Ú ÎÚ ÙË Î È ÚË- Ì ÙÔappleÈÛÙˆÙÈÎÔ ÎÔÏÔÛÛÔ ÛÎÔÏ ÔÓÙ È Ó ÚÔ Ó appleúfiû ÛË ÛÙÈ ÁÔÚ ÎÂÊ Ï ˆÓ, ÔÈ appleúôûâáá ÛÂÈ ÙˆÓ Î ÂÚÓ ÛÂˆÓ Â Ó È È - ÊÔÚÂÙÈÎ : 1. Η Γερμανία, ÂÁÎψ ÈÛÌ ÓË ÛÙÔ Û Ó ÚÔÌÔ ÙË μ Ì ÚË, Ï appleâè ÙËÓ Î ÔÛË Â ÚˆÔÌÔ- ÏfiÁÔ ÎfiÌË Î È ÙËÓ «appleôûôùèî Ï ÚˆÛË», ËÏ ÙËÓ ÎÔapple Ú Ì ÙÔ, ˆ ÙÔ Ù ÚÌ ÙÔ ÚfiÌÔ. Ófi ÚfiÌÔ appleô ı appleâú ÛÂÈ appleúòù appleô ÙËÓ ÏÏ Á ÙË Óı ÎË ÙË ÈÛÛ Ò- Ó, ÙËÓ ÎÔÈÓ ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ appleôïèùèî, Ó ÎÔÈÓfi appleô ÚÁÂ Ô ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, appleô ı Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÈ μú Í ÏÏÂ, ÏÏ ı ÛÎ ÊÙÂÙ È Î È ı - appleôê Û ÂÈ ÁÂÚÌ ÓÈÎ. 2. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, ÈÛı ÓfiÌÂ- Ó fiùè Ë ÎÚ ÛË ÙÈ ÎÔ Ìapple ÂÈ Î È ÁÓˆÚ ÔÓÙ appleˆ ÂÓ Ô Ó ÛÙË È ıâû ÙÔ ÙÔÓ ÚfiÓÔ appleô apple ÈÙÂ Ù È ÁÈ ÙËÓ ÏÏ Á Û ÓıËÎÒÓ ËÙÔ Ó Ó ÚÂı ÌÂÛ Ë Ú ÛÙfiÙËÙ ÁÈ ÙËÓ ÛÊ ÎÙÈÒÛ ÔÈÎÔÓÔÌ ÙÔ Î È ÙÔ ÙÚ appleâ ÈÎfi ÙÔ Û ÛÙËÌ. ªÂ fiappleôèô ÙÚfiappleÔ -  ڈÔÌfiÏÔÁ, ÎÔapple Ú - Ì ÙÔ, Ì appleèûùòûâè ÙË Δ appleúô ÙÔ EFSF. 3. Η Κομισιόν, Ó ËÙÒÓÙ ÌÈ Û Ì È ÛÙÈ- Î appleúfiù ÛË Î È ÂappleÈ ÈÒÎÔÓÙ Ó Ó ÎÙ ÛÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ appleô ÙË «ÎÏ ӻ Ë ª ÚÎÂÏ Î È Ô Ú- ÎÔ, apple ÚÔ Û ÛÂ Ó Û ÈÔ appleô ÂÈ Ô - ÍÔÓ : Î ÔÛË Â ÚˆÔÌÔÏfiÁÔ ÁÈ Ó Î Ù - Û ÂÛÙÂ Ë ÊˆÙÈ ÙË ÎÚ ÛË Î È ÌÂÛ ÂÊ Ú- ÌÔÛÙ Ì ÙÚ ÛÙËÚfiÙÂÚË ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ ÂappleÈÙ ÚËÛË, ÁÈ Ó Î ÌÊıÔ Ó ÔÈ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ ÙÔ μâúôï ÓÔ. 4. Η ΕΚΤ, ÁÈ ÙËÓ ÎÚ ÂÈ Ô Ó Ô appleúfiâ Úfi ÙË Î. ª ÚÈÔ ÙÚ ÁÎÈ, apple Ú ÎÔÏÔ ıâ ÂÎΈ- Ê ÓÙÈÎ ÛȈappleËÏ. Ó Â ÔÌ Óˆ, ÁÓˆÚ ÂÈ ÙÈ appleú appleâè Ó Á ÓÂÈ, ÏÏ Â Ó È appleôï ÓˆÚ ÁÈ Ó ÈÎ ÈÒÛÂÈ fiûô, ÛÙË ÂÚÌ Ó Î Ú ˆ, appleô- ÛÙ ÚÈ Ó fiùè Â Ó È Ï ıô Ë ÂappleÈÏÔÁ ÂÓfi πù - ÏÔ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙË Δ. ÙÛÈ, Ë Δ ÌÈÏ ÂÈ Û - Ó ıˆ È ÙÔ Î. appleúô ÚÔ ÙË Bundesbank, ÈÂÓ μ ÈÓÙÌ Ó. ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΡΑΣ Αναζητούνται στρατηγικές στη Γαλλία Σε κλίμα φόβου η σύνοδος κορυφής Της ανταποκρίτριάς μας στο ΠΑΡΙΣΙ ΑΛΕΞΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑ «Και γιατί Ó ÌË ÁÔ Ó ÔÈ ÏÏËÓ - applefi ÙÔ Â ÚÒ; ÙÔ Î Ùˆ Î Ùˆ, Ì - ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ı ËÚÂÌ ÛÔ Ì fiïôè!». ÙÛÈ ÛÎ ÊÙÔÓÙ È ÔÈ appleâúèûûfiùâúôè Û - ÌÂÚ ÛÙÔ Ú ÛÈ. Ó Ï Ù, appleôïèùè- ÎÔ, appleïô ÓıÚˆappleÔÈ, ÂÊËÌÂÚ Â, appleâ- ÚÈÔ ÈÎ, Ú ÈfiÊˆÓ Î È ÙËÏÂÔÚ ÛÂÈ, Ó ÚˆÙÈÔ ÓÙ È appleò Ë ÚÒappleË - ÊÙ ÛÂ Û Ùfi ÙÔ ÛËÌ Ô. È, Î Ú ˆ, appleôè Â Ó È appleï ÔÓ Ë Ï ÛË. ÂÏÏËÓÈ- Î ÎÚ ÛË appleúôî Ï apple ıë appleô Ù Ú - Ô Ó fiïô Î È appleâúèûûfiùâúô ÙËÓ appleô- ÏÈÙÈÎ ˆ Î È ÙËÓ Î ıëìâúèófiùëù ÛÙË ÏÏ. ªÂÙ ÙËÓ appleâú ÎıÂÛË ÛÙ Ì Û Î È ÙËÓ appleïëıòú Î ıâ  - Ô ÎÚÈÙÈÎ apple Ó ÓÙÈ ÛÙÔ ÏÏË- ÓÂ, Û ÌÂÚ Ù ıâóù È ÂappleÈÙ ÏÔ Ù appleú ÁÌ ÙÈÎ ÂÚˆÙ Ì Ù. Ú ÂÈ appleï - ÔÓ Ó ÎÂÚ ÂÈ ÊÔ Ë È apple ÛÙˆÛË fiùè ÔÈ Ó Ù Ú ÍÂÈ ÛÙËÓ ÚÒappleË ÂÓ ÔÊ ÏÔÓÙ È ÌfiÓÔ ÛÙ Ï ıë ÙˆÓ Ù - Ûı ÏˆÓ ÏÏ ÓˆÓ. ª appleˆ, ÙÂÏÈÎ, ÙÔ Û ÛÙËÌ Â Ó È ÙÔ appleúfi ÏËÌ ; appleâ- Ú ÊËÌË ÊÚ ÛË ÙÔ ÛÙÚ ÙËÁÔ ÙÂ ÎˆÏ «ÚÒappleË, Ë ÚÒappleË», ˆ Û - Ì Ó ÎË, ÂÓ Ù Ó appleôù ÙfiÛÔ Âapple - Î ÈÚË, ÁÈ ÙÔ Ôapple Ô Î È ÙÔ appleô- Ï ÌÈÔ ÙË.. ÚÒappleË Ú ÂÈ Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple ÂÙ È Û Ó ÂÓÔ ÏËÙÈÎfi ÓÙÔÌÔ. Úˆ ÒÓË appleúôî Ï apple - ıè ÛÌ ÓÂ Û ËÙ ÛÂÈ Î È Ë ÂÚÒÙË- ÛË - Î Ù ÎÏÂ Â Ó È Û Ó ıˆ Ë - È : «ª appleˆ Ô Ì ÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ Â - ÚÒ;» ΔÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÙÔ ÈÎÔÏ ÚÎÔ ÚÓÂ Ù È Âapple ÌÔÓ Ó Û Ì- ÌÂÙ Û ÂÈ ÛÙËÓ ÓÙÈapple Ú ıâûë. ΔÔ Â - ÚÒ ÙˆÓ Ô Ù Ù ÙˆÓ Â Ó È Î ÙÈ - È ÓfiËÙÔ, applefiûˆ Ì ÏÏÔÓ Ë ÍÔ Ô ÌÈ ÒÚ applefi ÙËÓ Úˆ ÒÓË. ÙÈ Ù - ÙÔÈÔ ı Ù Ó ÚÔÓÔ fiúô Î È ı Îfi- ÛÙÈ Â ÎÚÈ, ÙfiÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ fiûô Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎ. ÙÛÈ, ÏÔÈapplefiÓ, ÂappleÈÛ - ̈ ÂÓ Ù ıâù È Ù ÙÔÈÔ ı Ì. Ú fi- Ï Ù, ÙÂÏ ˆÙ ÒÚ apple ÓÒ- ÓÙ È ÁÈ ÙËÓ ÂappleÂÍÂÚÁ Û Ï ÛÂˆÓ Î È Î ıâ Â Ô ÛÙÚ ÙËÁÈÎÒÓ, Ì ÙÈ Ô- appleô  ÂappleÈ ÂÈÚÂ Ù È Ó ÍËıÂ Ë apple Â- ÛË ÛÙÈ appleôïèùèî Ù ÍÂÈ ÙˆÓ ˆÚÒÓ appleô ÓÙÈÌÂÙˆapple Ô Ó ÛÎÔÏ Â. «apple ÓÈ Ë ÏÏ ÂÈ ÊÈÂÚˆı ÙfiÛÔ appleôï ÛÂ Ó ÛÎÔapplefi» Ó Ê ÚÂÈ, appleôúëì ÓÔ Î È Ô ÈÔ, Ó Û Ì- Ô ÏÔ ÙË Î ÚÓËÛË. «ÏÏ fiù Ó Ô ÏÏÔ appleúfiâ ÚÔ Î È Ë ÂÚÌ Ó Î ÁÎÂÏ ÚÈÔ Ï Ó fiùè ÚÂÈ fiì ÛÙ appleâúèûûfiùâúë ÚÒappleË, ÙÔ ÂÓÓÔÔ Ó. Ùfi ÛËÌ ÓÂÈ appleâúèûûfiùâúë Ú ÛË Î È appleôûùôï ÂÓfi ÛÙÚ ÙÔ ÌfiÓÈÌˆÓ Úˆapple ˆÓ ÂÈ ÈÎÒÓ ÛÙÈ ÒÚ appleô ÂÓ ÂÏ Á Ô Ó Ù Ú Ë ÙÔ, appleúôîâè- Ì ÓÔ Ó ÙÔ ÛÊ ÍÔ Ó Ù ÏÔ ÚÈ Î È Ó ÛÈÁÔ Ú ÙÔ Ó fiùè ı apple ÚÍÂÈ appleôù ÏÂÛÌ», Û ÌappleÏËÚÒÓÂÈ. È fiï Ù ÂÓÒ appleôì ÓÔ Ó Ìfi- ÏÈ apple ÓÙÂ Ì Ó ÁÈ ÙÈ appleúôâ ÚÈÎ ÂÎÏÔÁ ÛÙË ÏÏ. È Ì ÙËÓ - appleâèï appleô ıìèûë ÙË ÒÚ applefi ÙÔ Ô ÎÔ ÍÈÔÏfiÁËÛË, Ë ÎÚ ÛË ÙÔ Â ÚÒ Ú ÂÈ Ó Î ÚÈ Ú Â ÛÙË ÌÔ- ÓÔÌ ÙÔ ÈÎÔÏ ÚÎÔ Ì ÙÔÓ ºÚ ÓÛÔ Ï ÓÙ. Καμία από τις κυβερνητικές δυνάμεις στη Γερμανία δεν είδε ευχάριστα τη γαλλική πρωτοβουλία, «να τυπώσει η ΕΚΤ χρήμα». Ωστόσο, ακόμα και στην κυβέρνηση Μέρκελ αναγνωρίζουν ότι οι επιθέσεις στην Ιταλία και την Ισπανία δημιουργούν άμεσο πρόβλημα, που μόνο η ΕΚΤ μπορεί να αντιμετωπίσει. Δεν αλλάζει θέση το Βερολίνο Του απεσταλμένου μας στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ Τους τελευταίους ÙÚÂÈ Ì Ó ÛÙË ÂÚÌ Ó Û - ÓÂÈ ËÙÔappleÔ ËÛ Ó ÙÔ È ÓfiËÙÔ: ÙÈ, ËÏ, ÙÔ Ó Î Ù ÚÚ ÛÂÈ Ë Úˆ ÒÓË Â Ó È Ó appleèı Ófi ÂÓ Â fiìâóô. Ùfi ÂÈ appleúôî Ï ÛÂÈ ÓËÛ ÛÙÔ μâúôï ÓÔ, fi È fiìˆ Î È ÛÙÚÔÊ appleôïèùèî, fiappleˆ ı appleâú ÌÂÓ Ó ÔÈ applefiïôèappleôè Úˆapple ÔÈ. appleˆ  - Ó ÙËÓ Â Î ÈÚ Ó È appleèûùòûô Ó ÔÈ ÏÏËÓ ËÌÔÛÈÔÁÚ ÊÔÈ ÙË appleôûùôï appleô ÔÚÁ ÓˆÛÂ Ë Úˆapple Î appleèùúôapple ÛÙÔ μâúôï ÓÔ, ÛÙË ÂÚÌ Ó apple Ú ÂÈ ÌÂÁ ÏÔ ıìfi È ÎÔÌÌ ÙÈÎ Û Ó - ÓÂÛË ˆ appleúô ÙÈ Ï ÛÂÈ appleô appleôúú appleùô Ó, Ï- Ï Î È ÙÈ Ï ÛÂÈ appleô appleúôîú ÓÔ Ó: Ï ÔÈ - Ó ÌÂÈ, Î ÂÚÓËÙÈÎ, appleôïèùèî Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ, Ù ÛÛÔÓÙ È Î Ù ÙÔ deficit spending, ÙË ÚË- Ì ÙÔ fiùëûë ÙË Ó appleù ÍË Ì ÓÂÈÎ. applefi ÙÔ Ú ÛÈÓÔ Ò ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ ÓÔ ËÌÔÎÚ ÙÂ, fiïôè Û ÌʈÓÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ Á ÙˆÓ Â Úˆapple ÎÒÓ Û ÓıËÎÒÓ ÛÙËÓ Î Ù ı ÓÛË ÙÔ appleâúèôúèûìô ÙË ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ Î ÚÈ Ú ÙˆÓ ÎÚ ÙÒÓ-ÌÂ- ÏÒÓ ÙË Úˆ ÒÓË, appleúô fiêâïô ÌÈ Â Úˆapple Î Ú appleô ı ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÏfiÁÔ ÛÙÔ ÎÚ ÙÈÎÔ appleúô appleôïôáèûìô. Î ÚÓËÛË ª ÚÎÂÏ ÂappleÈı Ì ÔÈ ÏÏ Á Ù Ó ÔÏÔÎÏË- ÚˆıÔ Ó Ù Ù Ù, Û ÂÓÓ Ò Ò ÂÎ Ì ÓÂ. È ÙËÓ Î. ª ÚÎÂÏ, ÏÏ ÂÓ appleôïïô Î È ÁÈ ÙÔ Û ÓÔÏÔ ÙË ÁÂÚÌ ÓÈÎ ËÁÂÛ Î È ÙÔ Δ appleô Ë ËÌÈÔ ÚÁ ÌÈ appleèô ÛÙËÚ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î È ÓÔÌÈÛÌ ÙÈÎ ÓˆÛË, appleô ı appleôùú appleâè ÙÈ Ò- Ú applefi ÙÔ Ó ËÌÈÔ ÚÁÔ Ó Ú Ë, Â Ó È Ô ÌfiÓÔ ÙÚfiappleÔ Ó appleâèûùô Ó ÔÈ ÁÔÚ fiùè Ë Úˆ ÒÓË ÛÙ ıâúôappleôèâ Ù È Î È Ó «ÓÙÈÌÂÙˆappleÈÛÙ ÙÔ appleúfi ÏËÌ ÛÙË Ú ÙÔ», fiappleˆ Ó ÊÂÚ ÛÙ ÏÂ- Ô ÙË Î ÁÎÂÏ Ú.  Ùfi ÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ Â ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ Â Ó È ÁÈ ÙËÓ Î ÚÓËÛË ÙÔ μâúôï ÓÔ ÌÈ Ó ÙfiÙËÙ, Â Ó È Â ÂÓ ÂÈ- ÎÙÈÎfi fiùè ÛÙÈ ÙÂÏ ٠ ËÏÒÛÂÈ ÙË Ë Î. ª Ú- ÎÂÏ ÂÓ ÙÔ apple ÎÏÂÈÛÂ. Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ Η φυγή ÎÂÊ Ï ˆÓ Î È ÂappleÂÓ - ÙÒÓ applefi ÙËÓ Úˆ ÒÓË appleï ÔÓ ÂÓ ÎÚ ÂÙ È Î È ÙÔ ÂÓ Â fiìâóô appleôîïâèûìô ÙË πù Ï Î È ÙË πûapple Ó applefi ÙÈ ÈÂıÓ ÚËÌ Ù ÁÔÚ ÙÚÔÌÔÎÚ Ù ÙËÓ ÔÌÈÛÈfiÓ. Ú fiïô appleô Ô Î. ªapple Úfi Ô ÂÓ ÙÔ Ï ÂÈ ÓÔÈ Ù, - appleôùâïâ ÎÔÈÓfi Ì ÛÙÈÎfi ÛÙÈ μú - Í ÏÏ fiùè Ë ÔÌÈÛÈfiÓ ıâˆúâ - appleâ ı Ó ÁÈ ÙËÓ ÂÍ appleïˆûë ÙË ÎÚ ÛË appleúˆù ÛÙˆ ÙË ÂÚ- Ì Ó Î È ÙË ÏÏ. «Ù Ë ÎÚ - ÛË Â Ó È ËÌÈÔ ÚÁËÌ ÙˆÓ ÎÚ - ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Û appleôï ÌÂÁ ÏÔ ı- Ìfi. Ù appleôófiìâ Û Ó ÙÔ Ì- ʈÓÔ Ù ıâúfiùëù Î È Ó - appleù ÍË Î È Ù ÂÌapplefi ÈÛ Ó ÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÌÈ apple Ó ڈapple Î Ú appleô ı ÂappleÈÙËÚÔ Û ÙÔÓ ÚËÌ ÙÔappleÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔÌ», Ô- ÌÔÏÔÁ ÛÙ ÏÂ Ô ÙË appleèùúôapple.  Ùfi ÙÔ ÎÏ Ì Êfi Ô ı ÈÂÍ ıâ ÛÙÈ 8 Î È 9 ÂÎÂÌ- Ú Ô Ë Û ÓÔ Ô ÎÔÚ Ê fiappleô ı ÂappleÈ ÂÈÚËı ÙÔ ÌÂÁ ÏÔ apple ÚÈ: ΔÔ μâúôï ÓÔ ı appleè ÛÂÈ ÁÈ Ó - ıâòúëûë ÙˆÓ Û ÓıËÎÒÓ Î È - ÎfiÌË ÌÂÁ Ï ÙÂÚË apple Ú Ì ÛË ÛÙË ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ, ÔÈÎÔÓÔÌÈ- Î Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎ appleôïèùèî ÙˆÓ ÎÚ ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ. ÚÔ ÙÔ Ê - ÛÌ ÙÔ ÙË Î Ù ÚÚ ÛË ÙË - Úˆ ÒÓË, Ë ÂÚÌ Ó ı appleèâûùâ Ó Î Ù appleèâ Ë È Ù ÙË ÊÔ- Ú ÙÔ «appleèîúfi Ê ÚÌ ÎÔ»: Ù È- Ôı ÙËÛË ÙˆÓ Â ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ  Ù ˆÚ appleâúèôúèûìô apple - Ú Ì ÛË ÙË Δ ÛÙÈ ÁÔÚ Ô- ÌÔÏfiÁˆÓ. ÛÔ Î È Ó ÂıÂÏÔÙ - ÊÏÔ Ó ÔÈ Úˆapple ÔÈ, appleï ÔÓ Â - Ó È Ó ÁÎ ÛÌ ÓÔÈ Ó appleô Â- ıô Ó fiùè Ë Úˆ ÒÓË apple ÂÈ Ï - Á  ÔÌ Â applefi ÙËÓ Î Ù - ÛÙÚÔÊ. ÔÍ ÌˆÚË appleô Ë appleô ÂÎÊÚ fiù Ó Ì ÚÈ Î È ÙÔÓ ÂappleÙ Ì ÚÈÔ, fiùè ËÏ ÙÔ Â ÚÒ ÂÓ ÓÙÈÌÂÙˆapple ÂÈ appleúfi ÏËÌ, - appleïò ÌÂÚÈÎ (appleâúèıˆúè Î ) Ì - ÏË ÙÔ Ô Ó ÛÎÔÏ Â, appleï ÔÓ ÂÈ ÓÙÈÎ Ù ÛÙ ıâ applefi ÙÈ appleúôâè ÔappleÔÈ ÛÂÈ ÙÔ Î. ªapple Úfi Ô Î È ÙÔ ÂappleÈÙÚfiappleÔ ƒâó fiùè Ë - Úˆ ÒÓË ÓÙÈÌÂÙˆapple ÂÈ Û ÛÙË- ÌÈÎfi appleúfi ÏËÌ. Ô appleôê ÛÂÈ ÙË Î. ª ÚÎÂÏ Î È ÙÔ Î. Ú- ÎÔ Ù Ó Í Ó ÛÙÔÓ Ú ÙËÓ Â- ÌappleÈÛÙÔÛ ÓË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÙÒÓ appleúô ÙËÓ Úˆ ÒÓË. appleúòùë applefiê ÛË ÂÏ ÊıË ÙÔÓ ÎÙÒ ÚÈÔ ÙÔ 2010 ÛÙËÓ ÙÔ Ï.  - ÙÂÚË ÌÔÈÚ applefiê ÛË ÙˆÓ ªÂÚÎÔ Ó ÎÔÈÓÒıËΠÛÙÈ Ú ÔÂÌ Ú Ô ÛÙÈ ÓÓ : ÂÓ Â Ó È appleï ÔÓ Ù ÌappleÔ Ó ÂÎ- Ȉ ıâ Ó ÎÚ ÙÔ applefi ÙËÓ - Úˆ ÒÓË. È Ó Ë ÏÏ Â Ó È Ë appleúòùë appleô ÊÈ, ÔÈ ÁÔÚ Ú ÈÛ Ó Ì Ûˆ Ó Ó ËÙÔ Ó ÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË.

20 20 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Kυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΝΩΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑ Οι δύο βασικές επιλογές της Ευρωζώνης Τι συνεπάγεται η έκδοση ευρωομολόγου και το τύπωμα χρήματος από την ΕΚΤ Ερωτήσεις-απαντήσεις για τα υπέρ και τα κατά της κάθε μιας Του ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Η συζήτηση ÁÈ ÙËÓ Î ÔÛË Â ÚˆÔ- ÌÔÏfiÁÔ Î È ÁÈ ÙÔ Ù appleˆì Ú Ì - ÙÔ ÛÙËÓ Úˆ ÒÓË ÍÂÎ ÓËÛÂ, Ì ÙË ÂÚÌ Ó Ó ÓÙÈÛÙ ÎÂÙ È, Ó appleè ÂÈ Î È ÙÔ Ó ÌÔ ÎÚ ÎÔ Ó ÂÏapple Ô Ó. ΔÔ appleï ÁÌ ÙË Û ÙËÛË - Ù, ÙÔ ÔappleÔ Ô È ÂÈ appleôïèùèîô Î È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ, ÂappleÈ ÂÈÚÂ Ó apple - ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ Ë Ì Û Û 9 ÂÚˆÙ ÛÂÈ - apple ÓÙ ÛÂÈ. Γιατί υπάρχουν διαφωνίες; È Ï ÛÂÈ appleô appleúôùâ ÓÔÓÙ È ( - ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ, Ù appleˆì Ú Ì ÙÔ, ÁÔ- Ú Ú Ô applefi ÙËÓ Δ Î Ù Â ıâ - Ó applefi Ù ÎÚ ÙË Î..) apple ÈÙÔ Ó Ï- Ï Á ÙË Óı ÎË ÙÔ ª ÛÙÚÈ Ù Î È Ô ËÁÔ Ó Û ÂÓÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ È - Î ÚÓËÛË Û Âapple appleâ Ô Úˆ ÒÓË. ËÏ, Ô ËÁÔ Ó ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ Ì ÎÔÈÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î È ÓÔÌÈ- ÛÌ ÙÈÎ appleôïèùèî. ªÂ ÏÏ ÏfiÁÈ, ÛÂ Ó apple. ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û &I